Page 1

December 2017

con tact contact nieuwsbrief voor ouders en leerlingen van de Lagere Gemeenteschool Bonheiden

In dit nummer

1 2 5 8 13 21 38 39

voorwoord prikbord - nieuws van directeur en oudercomitĂŠ klaswijzer schoolnieuws - van 1 tot 2 schoolnieuws - van 3 tot 4 schoolnieuws - van 5 tot 6 schoolnieuws- LBV sportkrant


voorwoord

Colofon Kernredactie: Schooteam Gebo Lay-out en vormgeving: Piet Wauters Druk: Lagere Gemeenteschool Bonheiden Verantw. uitgever: Piet Wauters Lagere Gemeenteschool Bonheiden Schommen 1 2820 Bonheiden Tel.: 015 / 51 26 38 Fax.: 015 / 52 83 57 E-mail: onthaal@geboschool.be

Website: www.geboschool.be

OPROEP !!!! Jij ook in het schoolkrantje de volgende keer? Met een versje, een tekening, een verhaaltje,…? Breng het binnen bij de directeur of stuur het door via internet. Dan zorgt de redactie voor de publicatie in volgend nummer.

contact - december 2017

voorwoord Beste ouders en begeleiders,

Ondertussen al enkele maanden geleden, begon voor veel van onze kinderen de eerste schoolweek. Ook voor het oudercomité startte een nieuw werkjaar. Net zoals de voorgaande jaren hopen wij om jullie, ouders en begeleiders, te mogen begroeten op een van onze activiteiten. Onze Minion kaas en wijn-avond van 21 oktober 2017 was een groot succes. Dank aan alle ouders en begeleiders die hier aan meewerkten. Zeker een pluim voor het feestcomité, een werkgroep binnen ons oudercomité die in onze school een gezellige en warme sfeer wil creëren. Zij zijn overigens al volop bezig met de uitwerking van een nieuw idee: op zaterdag 24 februari 2018 nodigen zij jullie graag uit op een carnavalsbingo met nadien een live band voor de kinderen. We kijken er naar uit en hopelijk jullie ook. Verkeersveiligheid aan de school blijft een aandachtspunt. De straat aan onze school is een fietsstraat . Dit houdt in dat men er niet sneller mag rijden dan 30 km/u en dat men de fietsers niet mag voorbij steken! Zo maken we van onze schoolomgeving een veilige omgeving. Vergeet ook niet onze opendeurdag die op zondag 25 maart 2018 valt, iets vroeger dan de voorbije jaren. Van 14u tot 16u zetten de leerkrachten de deur van hun klas open. Tot 18u kan je terecht in de school voor een hapje en drankje. Willen jullie graag op de hoogte blijven van nieuws uit de school dan kunnen jullie steeds aansluiten bij onze Facebookgroep. Je vindt deze onder “GEBOoudercomitè”. Alle ouders zijn welkom in onze groep. Graag wens ik jullie namens het ouder-feestcomitè vreugdevolle feestdagen en een fijne start van het nieuwe jaar!!!

Kristel

1


prikbord

contact - december 2017

Nieuws van de directie

In je agenda:

Inschrijving schooljaar 2018-2019 - voorrangsperiode zelfde leefentiteit: 1 tot 16 maart - voorrangsperiode kinderen personeel: 22 en 23 maart - andere (indicator / niet-indicator): 18 april – 4 mei - vrije inschrijving: vanaf 21 mei

Vrijdag 22 december eindigt de school gewoon om 15.45 u. Er is naschools toezicht tot 18.00 u.

Meer informatie hierover verschijnt binnenkort in de onderwijskatern van Rijmheide en op de website van de school.

Planning - oudercontact met bespreking kerstrapport: woensdag 20 december. Inschrijven hiervoor kon je via een digitaal formulier. - maandag 8 januari: eerste schooldag van 2018. - zaterdag 24 februari: carnavalbingo oudercomité.

Warmste week -

op donderdag 21 december van 16u. tot 19u. ben je welkom op onze minikerstmarkt ten voordele van het kinderkankerfonds.

Verloren, gevonden: Onze eindejaars’solden’ kan weer trots zijn op een uitgebreide reeks vergeten kleding, brooddozen en andere verloren voorwerpen. Tijdens de laatste schoolweek voor de kerstvakantie liggen de materialen uitgestald in de speelzaal.

Nieuwjaarswens… Vanwege gans ons schoolteam hopen we voor iedereen op een nieuw jaar dat hopelijk gevuld wordt door veel ‘warmste’ dagen.

2


prikbord

contact - december 2017

De mailadressen voor onze school Opdracht 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 5A 5B 6A 6B Adm

ISL KGD LO

NCZ Zoco Zorgklas Dir School

Naam Jacobs Marijke Verschueren Patricia Mieke Van Gool Pelgrims Ilse Vanhoof Griet Anne-Lore Slaets Van de Peer Heleen De Backer Kristel Anne-Lore Slaets Vernimme Wim Ilse Vervloet De Vocht Elien Carmen Dockx Liekens Veerle De Nies Petra Frans Linda Stephani Ellen Katrien Op de Beeck Inne Verlinden Lieve De Smedt ( 4u. per week) Sanae Bouerza Hatim Saleh Ellen Laenens Heivers Leen Elise De Bakker Stef Beunen Braes Petra Santermans Bieke Lieve Van Dievel Inne Verlinden Wauters Pieter Lagere Gemeenteschool

Mail marijke.jacobs@geboschool.be patricia.verschueren@geboschool.be mieke.vangool@geboschool.be ilse.pelgrims@geboschool.be griet.vanhoof@geboschool.be annelore.slaets@geboschool.be heleen.vandepeer@geboschool.be kristel.debacker@geboschool.be annelore.slaets@geboschool.be wim.vernimme@geboschool.be ilse.vervloet@geboschool.be elien.devocht@geboschool.be carmen.dockx@geboschool.be veerle.liekens@geboschool.be petra.denies@geboschool.be linda.frans@geboschool.be ellen.stephani@geboschool.be onthaal@geboschool.be

sanae.bouerza@geboschool.be saleh.hatim@geboschool.be ellen.laenens@geboschool.be leen.heivers@geboschool.be elisedebakker@hotmail.com stef.beunen@bonheiden.be petra.braes@geboschool.be bieke.santermans@geboschool.be lieve.vandievel@geboschool.be inne.verlinden@geboschool.be directie@geboschool.be onthaal@geboschool.be

Contact met de leerkrachten: korte meldingen kunnen ‘s ochtends voor de start van de lessen (vanaf 8.35u. is iedereen aanwezig). Voor een meer uitgebreid contact kan je met de leerkracht een afspraak maken. We trachten dit te plannen tijdens een kindvrij uur (tijdens de lessen LO of levensbeschouwing)

3


prikbord

contact - december 2017

Het oudercomitĂŠ van onze school Naam Adrienne Spaepen Bart Hellemans Beata De Vos Elisa Weng Elke Vanden Wyngaerd Frans De Wachter Gerd Hertogen Johan Lievens Kristel De Laet Leen Heivers Marijke Vanden Wyngaerd Nancy De Smaels Patricia Verschueren Philip Peeters Piet Wauters Sabine Heylen Tine Van Acker Tom Gykiere Wendy Soli

Mailadres a.spaepen@notaris-spaepen.be hellemansbart@yahoo.com beatrijs.devos@hotmail.com cengjing10@hotmail.com elke.vandenwyngaerd@gmail.com frans.de.wachter@boerenbond.be gerdhertogen@hotmail.com advies.lievens@gmail.com

kristelenkoen@telenet.be leen.heivers@geboschool.be marijkevandenwyngaerd@telenet.be nancy.de.smaels@telenet.be patricia.verschueren@geboschool.be philip.peeters@knights21.be directie@geboschool.be heylen_sabine@hotmail.com erik_tine@yahoo.com gykieretom@hotmail.com wendysoli@hotmail.com

Voorzitter: Kristel De Laet

4


klas-wijzer

contact - december 2017

Mama Cindy Symons vertaalde bedenkingen en belevenissen van zoon Jonathan poëtisch in de ‘Jantjesverzen’. Heel plezant en soms vertederend om te lezen!

Ik reed op de R6 en deed mijn beklag tegen de inzittenden achter mij. ‘Nu rijd ik bijna 80 waar je 70 mag. en nóg steekt iedereen mij voorbij.’

Jan en Dries waren beste vrienden Alles deelden ze met elkaar Kon je Jantje op de speelplaats vinden dan was dra ook Driesje daar

Ik was er helemaal klaar voor; Een discussie tussen de achterbank en mezelf Over de teloorgang van de maatschappij, Over de opkomst van egoïsme en verderf. Over de vervaging van normen en waarden, Het verschil tussen ‘wij’ en ‘zij’.

Koeken werden mooi gedeeld Met speelgoed werd samen gespeeld Ze droegen elkaars boekentas ‘t waren 4 handen in 1 jas.

En hoe veiligheid ver zoek is. Hoe ‘die anderen’ elke verantwoordelijkheid mijden En zorgen voor míjn ergernis door als zotten te rijden.

Wanneer ze jarig waren dan was er 1 groot feest Daar vierden ze al die jaren dat ze beste vrienden zijn geweest.

…stilte…en dan enkele woorden waren Jantjes reactie op mijn beklag: ‘Mama, waarom rijd jij 80 waar je maar 70 mag?’ (2017)

En toen Jan en Dries mettertijd verliefd werden op dezelfde meid Zei Jantje beslist: ‘niet getreurd, We trouwen haar gewoon om de beurt.’ (2015)

‘Ik weet wat ik later worden wil; Ik word juf wiskunde of Latijn!,’ zegt grote zus. Ze vraagt aan kleine Jan of hij later geen meester wil zijn. ‘Nee,’ zegt hij. ‘Ik word dierenarts of astronaut. Meester worden kan ik wel vergeten; Daarvoor moet je héél slim zijn want een meester moet álles weten’. (2017)

5


klas-wijzer

contact - december 2017

Zoals het kinderen past op het strand maakt ook Jantje een grote put in het zand. Hij schupt, zwoegt en zucht vol ergernis: ‘pfff, ik begrijp waarom riolering zo duur is.’ (2017)

Aan tafel vraagt Jan, tussen tassen en borden: ‘Mama, als we vroeger apen waren, wat gaan we dan later worden?’ (2017)

Jantje komt thuis. ‘Ik heb een nieuwe vriend in mijn klas. Hij noemt ‘Joris’, weet je wie dat is?’ ‘Nee,’ zegt mama. ‘Beschrijf hem eens dan.’ Jantje twijfelt. Er is niks bijzonders aan Joris; Bruin kort haar, bruine ogen, iets groter dan Jan.

Papa zegt dat er vrouwelijke spinnen zijn die hun mannetjes opeten. ‘Ha, ik heb altijd al geweten dat vrouwen sterker zijn dan mannen,’ begint grote zus te gieren. ‘Ja,’ zegt Jan. ‘Hun tanden misschien, maar zeker niet hun spieren.’ (2017)

De volgende dag aan de schoolpoort roept Jan: ‘kijk, mama, Joris loopt daar, kijk dan!.’ ‘O,’ zegt mama. ‘Joris is die ‘gekleurde’ jongen uit je klas? Had je gezegd dat hij een bruine huid had, dan wist ik meteen wie het was.’ Jantje denkt: ‘Dat is sterk, Ik had daarvan nooit iets gemerkt.’ (2017)

Jantjes moeder houdt van fotograferen. Ze roept Jantje en maakt een portret. Dat doet ze nog zo’n 20 keren. Jantje trekt een boos gezicht en denkt: ’dat zal ze leren zoals ze steeds mijn spel bederft.’ Mama zegt: ‘amai, Jan, ik krijg schrik van jou.’ Jan zegt: ‘ik krijg soms ook schrik van mezelf’. (2017)

Jantje leert hoe verschrikkelijk een oorlog is Over atoombommen en bijhorend verdriet Hoe de mens in de hele geschiedenis Gevochten heeft voor macht en grondbezit. Jantje begrijpt het niet en oppert Kunnen ze niet gewoon vragen: ‘Zeg, mag ik jouw land eens lenen Ik zal er goed zorg voor dragen.’ (2017)

6


klas-wijzer

contact - december 2017

Jantje vraagt aan mama of ze gaat scheiden van papa. ‘Oei, zegt mama, nee, waarom vraag je dat?’ ‘Wel, jij klaagt toch als papa de afwas niet doet.’ ‘O,’ zegt mama. ‘Maar dat wil niet zeggen dat ik niet van papa houd. Iedereen maakt foutjes. Niemand is perfect, ook mama niet. Als je elkaar graag ziet, neem je elkaars foutjes erbij. Als jij je spulletjes niet opruimt, vindt mama dat niet fijn, maar mama houdt nog steeds evenveel van jou. We houden van elkaar, met de goede en minder goede eigenschappen. Elke mens heeft nu eenmaal zijn goede kanten en zijn slechte kant, zijn gebreken en talenten.’ Jantje zegt: ‘behalve mijn zus Marie, die is gehandicapt en die kan niets goed’. Mama denk na en wil dit ontkennen. Iederéén heeft toch iets waar hij goed in is? En Marie kan heel gelukkig worden van de kleine dingen in het leven. Ze kan ook heel lief zijn…soms… Maar Jantje heeft wel een beetje gelijk. Marie heeft weinig talenten meegekregen. Ze blinkt niet echt uit in iets, ze doet Jantje pijn, ze wordt gemakkelijk boos, ze ruimt niet op, helpt niet mee bij taakjes… En toch houden we allemaal ontzettend van Marie. Mama denkt na en zegt: ‘Jantje, soms is er geen reden waarom mensen leven voor elkaar. Dat heet liefde: Houden van…zomaar.’ (2017)

‘Nee,’ zegt mama. ‘Geen nieuw nerf pistool. De kast ligt al vol. 100 nerf pistolen zouden maar vervelen. Je kan immers maar met 1 tegelijk spelen.’ Mama zou zich deze uitspraak Nog vaak gaan beklagen. Als zij nieuwe schoenen overweegt, zegt Jan: ‘je kan toch maar 1 paar tegelijk dragen.’ (2017)

Jantje komt thuis van school en is blij; ‘Het is woensdag en we hebben geen huiswerk,’ zegt hij. ‘O,’ zegt mama. ‘Dan kan je tegen vrijdag al studeren Want dan heb je een grote test.’ ‘Nee,’ zegt Jan. ‘Dat doe ik morgen wel; Anders is mijn “dag zonder huiswerk” verpest.’ (2017)

Jan stapt uit zijn bed; Het verkeerde been op de grond gezet. Hij schuift aan bij het ontbijt Met slecht humeur en idem appetijt. Mama vraagt waarom Jan niet eet En of hij goed geslapen heeft. Zus vraagt of Jan wat choco wil En of zijn boekentas al klaar is.

Grote zus kwam eerdaags met slechte punten thuis. 't Was niet gewoon ondermaats; 't was zowaar een buis.

Jantje kan én wil op dit vroege uur dit allemaal niet uitleggen. Hij reageert zuur: ‘Zoveel woorden Kan ik toch niet tegelijk zeggen.’ (2017)

Mama werd boos en verweet zus dat ze meer moest studeren. Maar Jan vond dat zus het goed deed want 'van fouten kan je leren'. (2017)

7


schoolnieuws

contact december 2017

Uit het 1ste Voorleesweek in het eerste leerjaar Lezen is fijn! Dat weten we al van in het eerste leerjaar. Ook luisteren naar verhalen vinden we heel leuk. Tijdens de voorleesweek kwamen er veel mama’s, papa’s, oma’s en opa’s voorlezen. Ze brachten zelf grappige, spannende en mooie verhalen mee. Omdat het zo’n succes was, organiseren we binnenkort nog eens een voorleesronde. Wist je dat we nu ook samen met de leerlingen van het vierde leerjaar lezen? We hebben allemaal een leesvriendje. Wij lezen eerst in ons eigen boekje en daarna lezen onze leesvriendjes voor. Super tof vinden we dat! Wij mochten ook gaan luisteren naar een verhaal bij de juffen van het zesde leerjaar. Juf Ellen en juf Linda kenden we nog niet, dus dat was even spannend. Je leest het, de voorleesweek vonden wij G-EW-E-L-D-I-G !

8


schoolnieuws

contact december 2017

Uit het 2

de

Berichtjes uit 2A Ik vind het fijn om de taakjes in onze klas te doen: uitdelen, kalender, de broodbak dragen,… We zingen ook veel liedjes en dat is leuk. Toen we op bezoek waren in ’t Grom maakte ik heerlijke fruitsla. Mmmm lekker! ANKE

We hebben al veel geknutseld. We schilderden zonnebloemen, net zoals Vincent Van Gogh, we maakten vogelhuisjes voor de geluksvogels en we tekenden ook al kleurrijke huizen net zoals Hundertwasser. Wij zijn echte kunstenaars! ARNO

Het is heel leuk in de klas en we maken veel plezier. En ik ben nu een echte rekenkampioen en dat is heel tof. MARGOT We hebben de maaltafel van 2 en van 10 al geleerd. Ik vind dat leuk om te doen. Als we een nieuwe maaltafel leren dan tekenen we ook. Bij de maaltafel van 2 probeerden we met een vriendje 2 dezelfde sokken te tekenen en voor de tafel van 10 maakten we een tafelposter met telkens 10 ballonnen op. RANIA

Voor wero kijken we regelmatig naar een filmpje en dat is leuk. We zingen ook al Franse liedjes. Als we op de mat mogen lezen vind ik het heel gezellig. ALBA Ik vind rekenen heel tof, vooral de maaltafels leren is heel leuk. Ik lees ook heel graag in het derde dikke boek van Vos en Haas. Ik lees nu over Neef. EWAN We luisteren naar verhalen uit het boek “Geluk” en die verhalen vind ik heel mooi. Ze gaan telkens over een andere vogel. Daarna tekenen en schrijven we iets in ons schriftje. STIEN Iedere week leren we een nieuwe hoofdletter schrijven. De juf leest dan eerst voor uit “Het straatje zonder eind”. Ik vind het leuk om nieuwe woorden en letters te schrijven. HANNE

9


schoolnieuws

contact december 2017

Ik vind het heel leuk als we vrij mogen tekenen. Toen we op bezoek waren in het Imeldaziekenhuis vond ik het leuk toen we de beer mochten verzorgen. In het Grom keken we naar een filmpje over de mol en dat vond ik mooi. FREE

Ik vond het leuk toen we een raadspelletje speelden.De juf beschreef een vriendje uit de klas en wij mochten raden wie het was. ELINE Ik vind alles leuk en het is moeilijk te zeggen wat precies. Ik vind het wel leuk om werkjes uit mijn bewaarmap te maken. ATREYU Als we gaan zwemmen ben ik heel blij want dat vind ik heel leuk. We verzamelen ook bloemen om iets leuks te doen en dat is tof. FERRE

De juf las het verhaal “Meneer papier gaat wandelen” voor. Daarna mochten we zelf een collage maken. Onze meneer papier wandelde in de bergen. Ik maakte het samen met Arno en dat was leuk. BOB Ik vind jarig zijn in de klas heel leuk. Je mag dan op een stoel gaan staan en dan zingen ze voor jou. Als iedereen de ogen dicht heeft, mag je taart delen. Het is ook heel grappig! GUST

10

Ik vind het leuk als we dictee doen. Dus ik kijk altijd uit naar vrijdag. Ik lees heel graag en het boek “Het gat” is heel tof. Er zit ook een écht gat in het boek.SIEBE Ik ben blij als het kiesuur is. Dan mogen we écht kiezen wat we doen. Ik vind het ook heel leuk als we een nieuwe hoofdletter leren schrijven. MIRTE Ik lees graag en ik leer ook graag over boeken. Ik leer ook graag over schilders en ik knutselen vind ik fijn. Ik bracht een echt schilderij mee naar de klas. De oma van mama heeft het geschilderd. KAS


schoolnieuws

contact december 2017

11


schoolnieuws

contact december 2017

12


schoolnieuws

contact - december 2017

Uit het 3de

We hebben een groot en tof klaslokaal. Ook hebben we een leuke juf. Tijdens de knutselles luisteren we soms naar liedjes. Dat is fijn! We hebben een leuke klasgroep. Gus, Jules en Bram.

In 3C‌ We hebben al veel bijgeleerd. Rekenen vinden we niet altijd leuk, maar breuken doen we graag. Elke donderdag hebben we dictee. We wachten dan spannend af wat onze punten zullen zijn. Antje en Charlotte.

Het is leuk in de klas. Vooral turnen en zwemmen vinden we tof. Op vrijdag krijgen we turnen van een nieuwe juf. Ze heet juf Elise. Op donderdag krijgen we turnen van juf Leen. Het zwembad is heel mooi. Elke week hebben we een tekenles en een knutselles. Wolf, Tuur en Aidan.

We krijgen leuke teken- en knutsellessen. Zwemmen doen we in verschillende groepjes. Soms krijgen we een zwemspel. We hebben over de koningen geleerd. Victor, Mamo en Adriaan.

We hebben leuke klasgenootjes. We hebben al veel geleerd. Elke maandag kijken we naar Karrewiet. Daarna bespreken we het nieuws. Ella en Marie.

In de rekenles leren we breuken en oefeningen met haakjes. Dat vinden we fijn. We zwemmen in groepen en 2 keer per week sporten we. Knutselen en tekenen vinden we tof! Dauwe, Nils en Daan. We leren heel veel bij. We hebben een leuke juf. Soms babbelen we teveel. Dan moet de juf boos worden. Het is leuk in het derde leerjaar. Liam, Asiatou en Cato.

13


schoolnieuws

contact - december 2017

Hallo , Wij houden heel veel van turnen ! Vrij spelen in de turnles is altijd leuk ! Soms maakt de juf voor ons een parcours. Dat heet : “ Reisje rond de wereld”. Over plinten springen, op banken lopen en aan touwen slingeren vinden wij tof! Wij lijken dan op echte aapjes ! Lang leve de turnles !!!! Emma, Paulien en Fie van 3A In onze klas is veel te doen ! Voor de Sint zetten we onze schoen. Voor Zwarte Piet leerden we een gedicht. Toen kreeg Piet een blij gezicht . Donderdag is het knutselen, met onze heks zaten we wel eens te frutselen. Tijdens rekenen leren wij heel veel nieuwe dingen, af en toe moeten we ook een liedje zingen. Elke dag oefenen we voor taal, soms maken we ook té veel kabaal. Wero vinden we echt heel fijn, Zo zie je hoe slim wij zijn ! Groetjes Tom en Thibau

Hallo, Graag willen wij jullie even vertellen wat wij in onze klas 3A allemaal beleven. Wij leerden in de Franse les een liedje zingen voor Sinterklaas. In het Blikveld mochten wij gaan kijken naar de film van Rohald Dahl over “Gruwelijk rijmen”. Dat was grappig en leuk! De rekenlessen vinden wij heel fijn en ook onze tekenlessen. Wisten jullie al dat we tot 1000 geleerd hebben ? Ook het leesmoment is tof. Dan mogen wij zelf een boek kiezen om te oefenen. De hoofdletters kennen we ondertussen ook al goed. Op maandag kijken wij meestal naar Karrewiet en komen we te weten wat er in ons land en de wereld is gebeurd. Toen het 11 november was, hebben we over de wereldoorlogen geleerd en over solidariteit . Vinden jullie ook niet dat er in onze klas heel wat te doen is ? Groetjes Yari, Klaas, Matz en Veli

14

Wij hebben super toffe juffen. Nee, we zijn echt niet aan het bluffen ! Juf Kristel en juf Anne Lore, bij hen willen wij goede punten scoren! We leren heel goed Frans. Dat is een grote kans. De rekenlessen zijn leuk, ook al is het een moeilijke breuk. Wero vinden we heel plezant, want soms leren we over een ander land ! Dit is dan het versje van Lotje, Annelien , Yenthe en Gabriëlla

Hallo beste mensen, Er zitten 22 kinderen in onze klas 3A. Onze klas is mooi, ze is leuk versierd! We hebben een lieve juf. Samen zijn wij uniek! In de lessen over de herfst leerden wij dat vruchten kunnen ontkiemen. Toen vond de juf in haar kast een ontkiemde ajuin . Hoe grappig was dat ! Voor de solidariteitsdag hebben we veel geld verzameld voor een goed doel. Hiervoor hebben wij allerlei klusjes opgeknapt. Ook de straten van Bonheiden zijn nu proper ,want wij zijn met het derde leerjaar zwerfvuil gaan rapen . Dit was best leuk , omdat we toen speciale grijpers mochten gebruiken . Daaaaag !!! Miro,Tibe,Lukas en Jonathan uit 3A


schoolnieuws

contact - december 2017

Gruwelijke Rijmen EEN FRANS LIEDJE VOOR SINTERKLAAS In klas 3A hebben we een Frans liedje geleerd over Sinterklaas. In het begin was het wat moeilijk maar nu lukt het al veel beter. Op 6 december hebben we met alle klassen van het derde leerjaar dit liedje voor de Sint gezongen. Voor Zwarte Piet hebben we een versje opgezegd. We kregen leuke spelletjes voor in de klas. Gelukkig waren er geen stoute kinderen! Daaa……aaaagg !!! Eline,Noke en Jirihane

Gruwelijke Rijmen Op stap gaan met de klas is altijd fijn. Zo gingen we dit jaar al naar toneel en ook naar de film. Op woensdag 15 november gingen we in ’t Blikveld kijken naar de film Gruwelijke Rijmen naar het boek van Roald Dahl. Roald Dahl schreef al heel wat toffe boeken. Hij probeerde met het boek Gruwelijke Rijmen gekende sprookjes een grappiger einde te geven. In de film lopen de verschillende sprookjes door elkaar, zoals Roodkapje die beste vrienden was met Sneeuwwitje en ook Assepoester en de drie biggetjes komen erin voor. De film is heel grappig en geweldig leuk. Als je de kans krijgt, moet je hem zeker bekijken. Elieze & Billie – 3B

We gingen met onze klas op 15 november naar de film Gruwelijke Rijmen. De regisseurs hadden alle sprookjes aan elkaar gemetst. Ze zeggen ook andere dingen dan in de echte sprookjes. Zo is Roodkapje vriendin met Sneeuwwitje en heeft Roodkapje de big van de bank gedood. Het was een leuke film!

Senne, Mats & Vincent – 3B De worstelaar (toneel) Op dinsdag 10 oktober gingen we met de 2de graad kijken naar de voorstelling De worstelaar, een toneel met veel verschillende poppen. Het was heel grappig met die poppen. Een pop, beter gezegd een vrouwenpop werd verliefd op Koos de worstelaar. Op het einde hadden ze grappige pakjes aan. Het was spannend toen een pop, vastgemaakt aan een ladder, leek te vallen. Ook de scene in het bad en de oude pop die altijd in de worstelaar beet, werkten op onze lachspieren. De worstelaar had ook een vreemd en guitig pakje aan en de poppen zelf waren bijna allemaal kaal. Het was best moeilijk om de verschillende namen van de poppen te onthouden en ook het verschil tussen mannen- en vrouwenpoppen was niet altijd goed te zien. Het was: leuk, grappig en fijn om te zien. Ilke & Isa Carlotta – 3B

Gruwelijke Rijmen (De film) De film ging over alle sprookjes uit het boek Gruwelijke Rijmen, waar de sprookjes een beetje anders zijn, op Roald Dahl zijn manier. Hij maakte de sprookjes grappiger en leuker. In de film zijn alle sprookjes op een of de andere manier met elkaar verbonden. We vonden het super leuk! Anna & Fabiola – 3B

15


schoolnieuws

contact - december 2017

en kleurstof. Juf Ellen en juf Petra speelden een toneeltje en vertelden hoe orkanen ontstaan.

De solidariteitsdag Solidariteitsdag is een dag waarop je geld inzamelt voor een goed doel. Vandaag (10 november) zamelden we geld in voor de slachtoffers van orkaan Irma. We hebben dan ook geleerd hoe een orkaan ontstaat. Indien het zeewater 27 °C is of meer, kan een orkaan ontstaan en als deze aan land komt kan dat heel gevaarlijk zijn. De mensen op de Britse Maagdeneilanden kregen in september orkaan Irma op bezoek en door de kracht van de wind die zo’n orkaan met zich meebrengt werd daar bijna alles verwoest. Om ze te helpen bij de opbouw van hun scholen en huizen, hebben wij geld ingezameld. We hebben ook een orkaan nagemaakt in een potje. Daarvoor heb je nodig: een potje, lijm, zwart papier, tape, olie, kleurstof en water. Het was een zeer leerrijke en fijne dag.

Milan – 3B Afvalopruimactie van het 3de leerjaar Op 10 november gingen we vuil ophalen of beter gezegd vuil oprapen. Hiervoor mochten we speciale grijpers gebruiken. We werkten in twee groepen en liepen elk langs één kant van de weg. We liepen langs de huizen en vonden heel wat afval, zelfs glas. Het was eigenlijk best wel een leuke activiteit. We verzamelden 3 volle vuilzakken met afval! Robbe & Mille – 3B

Tibo, Julien & Tijs – 3B

De solidariteitsdag

We leerden over orkanen en we knutselden er zelfs een! Juf Ellen en juf Petra hadden hierover ook een toneeltje voorbereid. Ook kregen we uitleg van iemand die zelf een orkaan had meegemaakt. Het ingezamelde geld dient voor scholen op de Britse Maagdeneilanden die door de orkanen werden verwoest. Via werkblaadjes leerden we wat meer over deze allesverwoestende natuurrampen in deze gebieden. Met onze klas verzamelden we € 240! Op het einde van de dag knutselden we ook nog een zorgenpopje en een spindrum. Het was een leerrijke en prettige dag. Michelle & Elisabeth – 3B Orkaan Irma Het was de ergste orkaan. Er waren vele auto’s vernield en huizen werden omvergeblazen door de krachtige wind van de orkaan. Er vielen ook enkele slachtoffers. We hebben op de solidariteitsdag iemand ontmoet die de orkaan heeft meegemaakt en hierover kwam vertellen. We maakten een mini orkaan met olie, water

16

Activiteiten in 3b Wij willen jullie graag vertellen over enkele activiteiten die we dit schooljaar reeds beleefden. Elk vrijdag hebben we op het einde van de dag knutselles, op maandag kijken we Karrewiet, elke week hebben we turnles en godsdienst en elke dinsdag krijgen we een nieuwe tekenopdracht. We gaan om de twee weken zwemmen en hebben een grappige meester. Ook dit jaar doen we mee aan Ketnet Koekenbak die doorgaat op 21 december. Op de solidariteitsdag verzamelden we geld in voor Tortola, één van de Britse maagdeneilanden die getroffen werd door orkaan Irma. We gingen ook dit jaar naar een film kijken in ’t Blikveld. Het was de film Gruwelijke Rijmen naar een boek van Roald Dahl. Noor & Josefien – 3B


schoolnieuws

contact - december 2017

Uit het 4de Het schooljaar is goed begonnen. De knutsellessen vinden we ook altijd wel super en geweldig leuk! Samen hebben we met de hele klas al veel geturnd. De klas heeft op woensdag turnen met meester Stef. We hebben de vorige keer kopstand geleerd bij hem. Op donderdag hebben we turnen met juf Leen en dat is natuurlijk ook wel héél leuk! We hebben op maandag en vrijdag zedenleer, Godsdienst of Islam. Dit schooljaar hebben we ook een hele leuke en lieve juf en die heet juf Elien. We hebben al tot 100 000 geleerd. Soms is dat wel een beetje moeilijk! De toetsen van Kerstmis komen er ook al weer bijna aan dus daarom hebben we bundels gekregen om al vast te kunnen oefenen voor de grote toetsen. Lieve groetjes, Hanne & Luna 4A

Monsterpuntjes zijn echt top. Maar soms ook iets minder leuk met de minpuntjes. Dit is het eerste jaar op de grote speelplaats, bij juf Elien in de klas. Leesmomentjes, het is echt leuk bedacht met dat blauwe kaartje. Daar staan allerlei gekke dingen op die ideetjes geven hoe je kan lezen. We krijgen ook leuke lessen van juf Bieke om te weten hoe je je moet gedragen in de klas. Op dinsdag hebben we zwemles. Na de zwemles mogen wij vrij spelen in het water. We hebben de leukste juf van de hele school ! Groetjes, Alyssa & Svea 4A

17

Knutselen Onze juf heeft altijd zo’n originele ideëen. We hebben bijvoorbeeld al minions gemaakt voor de kaas- en wijn avond. We hebben ook een tak aangekleed met stofjes, een herfsttekening gemaakt en ronde, vierkante en driehoekige vormpjes getekend. Knutselen is super leuk! Jori en Floor 4B Stokmannetje We hebben een stokmannetje gemaakt in de klas. Hij zag er heel mooi uit! Eerst was het een gewone stok en dan hebben we hem verkleed. We hebben dat met stofjes en lijm gedaan. Natuurlijk hingen onze vingers daarna helemaal vol lijm! Het was leuk en heel mooi. Julie R. en Mirte V. 4B

Helden We deden met het vierde leerjaar mee aan een wedstrijd van de helden van Ketnet. Je kon geselecteerd worden en wij zaten er bij! Joepie! Het was super leuk. We zaten eerst in een grote ruimte met alle kinderen die gekozen waren door de helden. Na lang wachten, mochten we naar boven. Daar werden de opnames gemaakt. Op de set mochten we dan onze droomspeeltuin voorstellen. Toen we klaar waren met de opnames, gingen we terug naar huis want het was al laat. Victor en Elliott 4B


schoolnieuws

contact - december 2017

Elfje School Kinderen leren Rekenen is leuk Spelling is stom Speeltijd Ruben en Joren 4B Rekenen Elke maandag en donderdag beginnen we met rekenen. Dinsdag en vrijdag rekenen we in het tweede uur. We vinden rekenen super leuk! We hebben al verschillende dingen geleerd zoals cijferen, vraagstukken, ‌ Nu leren we over grote getallen tot 100 000. Dat vinden we super tof! Tijs en Lucas 4B Film: Gruwelijke rijmen We zijn samen met de klas naar de film gegaan. Het was super leuk. Juf Carmen was weer in de sfeer. De film ging over Roodkapje en een wolf. Ze hadden het hele sprookje op een andere manier verteld. De wolf ging babysitten bij de kinderen van Roodkapje. Het was een grappige film. Florian en Vincent 4B

18

Monsterpunten Als je in het vierde leerjaar zit, dan kan je monsterpunten verdienen. Je kan pluspunten krijgen, maar ook minpunten en dat is niet zo leuk! Als je genoeg monsterpuntjes hebt verzameld, kan je een kaartje trekken met een beloning. Dat is meestal een leuk kaartje, maar soms ook wat minder. Bvb. een dagje met Cloclo, op vrijdag een extra kiesuur of 5 minuutjes vroeger naar de speelplaats. We hebben al veel punten verzameld met onze klas. Dat is kei fijn! Marit 4B Helden Marit en Nora hebben een kei leuke speeltuin gemaakt voor de helden van Ketnet. Ze hadden geluk, ze mochten meedoen met de opnames. Ze mochten dus de ENIGE ECHTE Helden ontmoeten! In april zullen ze op tv komen. Om de speeltuin te maken, mochten ze vanalles gebruiken. Van het kleinste papiertje tot het allergrootste karton. Daarna werd er een foto getrokken van de leuke speeltuin. Als de juffen dit dan doorstuurden, kon je kans maken om deel te nemen. Dat is bij Nora en Marit dus gelukt. Super! Marit en Nora 4B


schoolnieuws

contact - december 2017

Leeskindjes van het eerste leerjaar Lezen voor de kinderen van het eerste leerjaar gaat nog beter!! Niet alleen de kinderen maar ook wij (de kinderen van het vierde) lezen nu nog beter. Door het lezen op maandag en vrijdag, kunnen de kindjes veel beter oefenen dan dat ze in de klas zouden doen. In de klas hebben ze minder tijd om te lezen en is er maar 1 juf om te luisteren. Nu luisteren wij naar hun mooie verhaaltjes. De kinderen van het eerste leerjaar zijn altijd vrolijk en minder stout dan in de klas. Ze lezen beter voor en alles wordt beloond want als zij klaar zijn met lezen, dan lezen wij hen een mooi verhaal voor. Dat is een super idee! Hannelore 4B

Hidrodoe We zijn met heel het vierde leerjaar naar hidrodoe geweest. Daar kzijn leuke waterproefjes en kan je naar een 4D film kijken. Hierin spelen Drip, Drup en Spetter mee. Smos is de vijand die ze moeten verslaan. Hij wil het water vervuilen. Het was een leuke dag! Yarne en Maksim 4B

19

Hidrodoe We hebben proefjes met water gedaan. We hebben ook een spelletje gedaan waarbij je met water een balletje in een gaatje bij de tegenstander moesten doen. We hebben in hidrodoe ook een 4D film gekeken. In de film kwamen Spetter, Drip en Drup vanalles tegen. De film moesten we kijken met een 3D brilletje. Dat was cool. Stanne 4B

Hidrodoe We kwamen aan in Hidrodoe en gingen kijken naar een film. Het was een film over oppervlaktewater en grondwater. De druppels die meespeelden heetten Drip, Drup en Spetter. Ze moesten vechten tegen Smos. Dat was het monster! Gelukkig hebben ze hem overwonnen. Na de film mochten we vrij rondlopen in Hidrodoe. Dat was echt super leuk! Je kan er proefjes doen met water, een draaikolk maken en er is ook een water-rekenmachine. We kregen een opdracht die we per 2 moesten oplossen. Na de middag gingen we wandelen in de natuur. Natuurlijk leer je ook over water! Alexander 4B


schoolnieuws

contact - december 2017

In de klas van 4B De juf heeft vaak toffe ideetjes om te knutselen. Daar hebben we veel plezier in. We helpen elkaar soms als je iets niet goed weet of kan. We hebben dit jaar al veel geknutseld. We hebben al een minion, een herfstblad en nog veel meer‌ Het was allemaal super tof! De juf geeft ook soms monsterpuntjes als je flink bent. Als je stout bent, is het een minpunt. We leren veel bij en soms doen we dan een quiz. We hebben bijvoorbeeld al een provinciequiz gedaan. Onze juf is super! Free Solidariteitsdag We hebben met onze school geld ingezameld voor Tortola omdat daar orkaan Irma was langs geweest. Hij had daar alles verwoest dus gingen wij dat eiland steunen. Het eerste, tweede, vierde, vijfde en zesde zijn gaan wandelen. Het derde leerjaar heeft klusjes gedaan. Samen hebben we 6200 euro ingezameld. Het was een super leuke dag! Julie F.

20


schoolnieuws

contact - december 2017

Uit het 5de We gingen naar Brussel om naar het museum voor natuurwetenschappen te gaan. We hebben er een atelier gevolgd. We deden er aan speerwerpen en we mochten proberen om vuur te maken. We zagen ook echte hersenen, dat vond ik wel cool. Daarna hebben we rondgelopen in het echte museum. We zagen er veel dinoskeletten. Sylke 5B

De quiz was heel leuk want wij waren achtste in de quiz. We hadden een leuke groep, Pappy patat. In onze groep zaten: Ewout, Mats, Birger en Jelle. We hadden veel prijzen. Zo had ik een selfie stick. Er waren veel groepen, zeker wel 20. Dus wij doen volgend jaar zeker terug mee! Jelle en Birger 5B

Op 24 november 2017 was de solidariteitsquiz in onze school. De kinderen van het 5de en 6de leerjaar mochten hier aan deelnemen. De deelnemers mochten zelf groepjes maken met maximum 4 leden. Om 18.30u. ging de quiz van start. De quiz bestond uit 9 rondes waarvan één deel uit maakte tijdens de solidariteitswandeling. Samen met meester Wim richtte de directeur heel wat vragen naar de kinderen toe. Na de 5de ronde was er een pauze en kon iedereen een hapje en drankje

21

nemen. Ondertussen mochten wij ook eens naar de winnende prijzen gaan kijken. Na een pauze van 20 minuten startte de quiz opnieuw. Iedereen was zeer aandachtig. Rond 21u30 kregen we de resultaten. Hierna mocht iedere deelnemer op volgorde een prijs gaan uitkiezen. Wij danken de directeur, meester Wim en het ganse schoolteam voor deze toffe quiz en gezellige avond. Dikke merci. Het was een topper! Lowie en Jesse 5 B Op vrijdag 24 november was het de 21ste solidariteitsquiz. Er deden 20 groepen mee. Er waren 9 vragenrondes en een ronde bestond uit 11 vragen. Eén ronde hadden we al gedaan tijdens de solidariteitswandeling. De prachtige quiz werd gemaakt door meester Wim en gedicteerd door directeur Piet. Tijdens de pauze kon je iets eten of drinken. Er waren mooie prijzen te winnen. De winnaar mocht als eerste kiezen. Ook de ouders konden meedoen, ze vonden het heel leuk. Tobias en Ewout 5B In de klas hebben we papieren gsm’s geknutseld om briefjes naar elkaar te sturen. We hebben ook minions geknutseld. Tijdens de knutsel les mag er soms muziek op en dat is altijd leuk en soms krijgen we vrij als we hard gewerkt hebben. We hebben een toffe juf. Met haar verjaardag keken we een leuke film en we kregen iets om te snoepen. Met onze verjaardag mogen we een liedje kiezen, we mogen iets meebrengen voor de andere kinderen en voor de juf . Amélie 5B


schoolnieuws

contact - december 2017

We hebben 9 km gewandeld voor Tortola. Dat is een eiland dat getroffen is door de orkaan Irma. De organisatie wil de scholen weer opbouwen en materiaal kopen want de kinderen willen terug naar school om bij te leren. We hebben daarvoor heel veel geld ingezameld. We deden er ook een quiz over. Iedereen vond het heel leuk! Eline & Rose In het 5de leerjaar heb je om de 2 weken ICT. Hier leer je allerlei dingen op de computer. Dit krijg je van juf Bieke. Eerst legt juf Bieke de opdrachten uit en dan moeten we ze uitvoeren. En dat allemaal op de computer. Als we klaar zijn steken we het in onze zelfgemaakte map. Wij vinden het heel leuk en waarschijnlijk vele anderen ook. Yunnar en Lara 5B We gingen naar het museum voor natuurwetenschappen. Het was super leuk. Ik vond het speerwerpen het leukste, maar het vuur maken lukte niet. In de middag aten we allemaal onze boterhammen en ik had gehaktballetjes mee, dat was echt lekker! Toen mochten wij vrij rondlopen. Er was ook een mammoet, die was echt cool! Je kan er ook fossielen zoeken in het zand, maar ik kon het niet doen omdat er

te veel kinderen waren. Maar dat was niet erg want ik heb nog veel andere dingen gedaan: spelletjes met Nina en Linde en naar insectenfossielen gaan kijken. Het was dus super super leuk! Dit is dan mijn verslag hopelijk vind je het leuk! Emma-Roos 5B

22

School Leerrijk leuk Frans is tof Spelletjes op de speelplaats Super

Simon 5B

Het 5de en 6de leerjaar hebben 9 km gewandeld voor Tortola. We moesten vragen oplossen tijdens het wandelen en we hadden groepjes. We hadden op een avond een quiz en we moesten 2 euro betalen, dat was ook voor Tortola (de quiz was op 24 november 2017). Er waren 20 groepjes en 75 kandidaten ongeveer. De quiz was na de school om 18:30u en het school eindigt om 15:45u. We sponsorden voor Tortola. Er is in Tortola een hele grote orkaan geweest en die noemt IRMA. Dat is de sterkste orkaan die er al is geweest! Sam&Linde 5B We gingen met de klas op uitstap naar een museum. Het was tof. We mochten speerwerpen en vuur maken. Dat was heel leerrijk. We hadden het daar over de homo sapiens, neanderthalers, homo erectus ,‌ . We hebben veel standbeelden gezien maar ook echte dingen. Daan D 5B Op vrijdag 24/11/2017 om 18u30 begon de solidariteitsquiz. Normaal was de quiz op 10/11/2017, maar vanwege het scoutsweekend is het dus verzet. Er waren 8 rondes waar je vragen moest oplossen. Tijdens de pauze kan je naar de prijzen gaan kijken en kan je drank en chips eten. Dat kost natuurlijk wel geld en dat geld gaat naar Tortola in SintMaarten. Je weet wel, waar orkaan Irma is langs geweest. Je kan je eigen naam kiezen, onze groepsnaam was De Mutskes. Op het einde van de quiz kan je je score zien. Dit jaar deden er 20 groepjes mee waarvan wij 10de eindigden. Je moest met minimum 3 personen zijn. Meester Wim organiseerde de quiz. En de jury bestond uit: juf Ellen, juf Marijke, juf Petra en juf Veerle. De presentator was meneer directeur. Daan V en Sander 5B


schoolnieuws

contact - december 2017

Dit jaar was het de 21ste solidariteitsquiz. Er deden 20 groepjes mee met telkens 3 of 4 kinderen. Er waren 9 rondes. De 1ste werd gespeeld op de wandeling en de 8 andere rondes werden gespeeld in de polyvalente zaal. Na 5 rondes was het pauze en dan kon je snackjes en drankjes verkrijgen aan een democratische prijs. De opbrengst hiervan ging naar het goede doel. Xander en Thijs 5B

Onze klas! Ik vind de klas echt super gezellig. Onze juf is zo lief! En dat oranje lampje… I love it! En ook mijn geweldige klasgenoten. Ik vind het zo heerlijk in onze klas. Ik hou echt super-megaveel van 5B. Juf Petra is zo’n goede, lieve, geweldige, grappige, leuke juf! Ze legt al de lessen zo goed uit! Wel jammer dat ze soms moet boos worden maar ja, dat is wel onze eigen schuld . Maar even weg daarvan, zand erover! Hetzelfde met de ruzies. De uitstapjes samen met de andere klas zijn zo leuk en leerzaam! ICT is ook boeiend en fijn. Het was een keertje super warm daar binnen in het lokaal. Maar ja, dat is dan weer niet onze schuld. Juf Petra is zo’n kunstenares. Ik heb al super-mega-mega-veel zin in Kerst! Fée 5B

23

Op vrijdag 24 november 2017 werd er in de Geboschool te Bonheiden een solidariteitsquiz georganiseerd ten voordele van het goede doel. De steun gaat dit jaar naar het Caraïbisch gebied waar ze het eiland Tortola willen helpen bij de heropbouw van een schooltje dat zwaar beschadigd werd door de orkaan Irma. De quiz werd in elkaar gestoken door meester Wim, directeur Piet stelde de vragen als een volleerde quizmaster. De strenge maar rechtvaardige jury bestond uit de juffen van het zesde en vijfde leerjaar. In de quiz konden de leerlingen van het 5-en 6de leerjaar het tegen elkaar opnemen om uit te maken wie de grootste algemene kennis heeft. Er waren 20 ploegen van telkens 3 tot 4 spelers ingeschreven. Ook waren er vele ouders en supporters aanwezig. Allemaal waren ze samen gekomen om van deze quiz een zoveelste succes te maken. Op het einde van de quiz waren er 2 ploegen die met een gelijk aantal punten de overwinning mochten opeisen. De ploegen: "1+1=3" en de "Bad boy's" bewezen dat ze beschikten over enkele weetallen. Zij mochten dan ook als eerste iets gaan kiezen uit de vele prijzen die er te winnen waren. Mikis 5A

Ik ga jullie vertellen over de solidariteitsquiz. Als groepsnaam hadden wij de smoutebollen. Ik was met Gitte en Fran en Pauline in een groepje. Dus toen we daar aankwamen moest iedereen op zijn plek gaan zitten. Iedereen had een naamkaartje waar je groep op stond. Dan begon Meneer de Directeur met de regels op te sommen. Toen was het zo ver en begon de eerste ronde. De eerste vraag ging altijd over strips en cartoons. Zo had elke vraag een thema. De tofste vraag vond ik vraag zes die ging over de juffen en meesters. Dat was meestal wel grappig. Zo kwam iedereen te weten dat de godsdienstjuf een bruine band had van karate. Toen we dat antwoord hoorden schrok echt iedereen, zelfs het kindje van juf Ellen.


schoolnieuws

contact - december 2017

Maar als we verder gingen was na de vijfde ronde pauze en dan kon je iets drinken en eten. Als de pauze voorbij was ging iedereen terug op zijn plaats zitten. Dan kregen we de tussenstand te zien . Wij stonden vijftiende van de twintig. Als alle andere rondes voorbij waren kregen we de uitslag te zien … En weetje hoeveelste wij stonden … wij stonden nog steeds vijftiende . Dat vonden wij super grappig . Eigenlijk dachten we dat wij laatste gingen zijn. Maar dat was niet zo. De groep die eerst stond was De Badboys.

Er was ook een pauze waarin je eten en drinken kon kopen zoals hotdogs, chips en frisdrank. Er waren moeilijke en makkelijke vragen. Ons groepje stond 5de en we noemden de lachende kakskes. Meester Wim bedacht de vragen en maakte de quiz ook zelf. Ik vond het een super leuke quiz en ik denk heel veel andere kandidaten ook! Al het geld dat de school met het eten en drinken verdiende ging naar het eiland Tortola waar de orkaan Irma over heen ging. Mina 5A

Vrijdagavond 24 november hadden we onze solidariteitsquiz voor het 5de en 6de leerjaar. Er waren 20 groepjes van 3 of 4 en je mocht ook een groepsnaam kiezen. Onze groepsnaam was “De Quizkanjers”. Het was een erg moeilijke quiz; het leken wel quizvragen voor volwassenen! Een van de vragen was: Wie had Tesla uitgevonden?(heel moeilijk dus) We hebben op 10 november ook nog een wandeling gemaakt . Tijdens die wandeling hebben we ook nog quizvragen opgelost. Die waren iets makkelijker.

Van Roos 5A

Ik ga iets vertellen over de quiz. Ik vond het al leuk om groepjes te maken en een naam te verzinnen voor ons groepje. Er waren moeilijke vragen tussen. Mijn groepje stond voorlaatste, maar dat vonden we niet erg. Toen ik een prijs mocht kiezen nam ik Monopoly. Dan was het gedaan. Ik vond het een heel leuke avond samen met mijn vrienden. Dat wou ik vertellen over de quiz. Lander 5A Elk jaar organiseert Gebo een quiz voor het 5de en het 6de leerjaar. Dit was de 21ste quiz, er waren 20 quizgroepen en 8 rondes. Bij elke ronde waren er 11 vragen. Hoe meer punten je had hoe eerder je je prijs kon kiezen.

24

Er was vrijdagavond ook nog een mini bar om tijdens de pauze eventjes te genieten van een drankje en een knabbeltje . Na de quiz mocht je een prijs kiezen. Als je de quiz won, mocht je als eerste een prijs kiezen, als je tweede stond mocht je tweede een prijs kiezen enzovoort. Het was een avond om nooit te vergeten. Ik hoop dat het volgent jaar ook zo leuk wordt !!! Milan 5A

Elk jaar organiseert de school een solidariteitsquiz voor het 5e en 6e leerjaar. Iedereen mag deelnemen. Mijn groepje noemde ‘unicorn’. Er waren nog veel andere grappige namen, zoals ‘de mode donuts met strikjes’. Directeur Piet en meester Wim waren de presentators. De vragen waren rond verschillende thema’s: strips, muziek, actua, sport, rekenen en een vraag over de juffen. Nu weten we wie de bruine band in karaté had!


schoolnieuws

contact - december 2017

We konden heel leuke prijzen winnen, zoals een selfiestick, hoesje, films, verf en andere leuke spulletjes. We hebben ons super goed geamuseerd, ook al wisten we niet alle vragen. Reuzeleuke avond. Volgend jaar zijn we terug van de partij! Eva Leysen 5A

Op vrijdag 24 november was er een quiz op school. Ik zat in het groepje met Roos, Gitte en Pauline Dat is heel leuk. We vonden sommige vragen heel moeilijk dus hebben we iets raars ingevuld. We hadden ook veel vragen juist. Toen was het pauze en heb ik een hotdog gegeten en een glas cola gedronken. We gingen weer “quizzen” en toen kwam de uitslag. We dachten dat we laatst gingen zijn maar we waren nog 15e . Ik vond de quiz heel leuk en ga volgend jaar zeker meedoen. Fran 5A Tortola Hallo, Ik ga over Tortola vertellen. Dit jaar heeft onze school Tortola gesponsord. Maar wat is Tortola eigenlijk? Dat is 1 van de Caraïbische eilanden waar orkaan Irma over gegaan is. Dat ligt tussen twee eilanden. Alle huizen zijn verwoest. Nu is het probleem daar dat ze geen eten en drinken meer hebben. Maar het ergste is daar dat de kinderen niet meer naar school kunnen en dus ook niets meer bijleren. Vroeger was het hele eiland groen en kleurrijk maar nu is het eiland bruinachtig. Met onze klas hebben we al in totaal 705 EURO dus ik denk dat we met heel de school Tortola wel goed gaan kunnen helpen. Aha ik denk dat ik iets ben vergeten te zeggen we moesten 9km stappen en dat vond ik heel leuk . MAURO Degraeve 5A

25

We kwamen aan op school, deden onze stapschoenen en ons fluovestje aan en vertrokken. De kinderen van het 5de leerjaar en het 6de leerjaar kregen een bundeltje mee met vragen. Onderweg hingen er papieren waar de vraagjes op stonden voor de quiz. In de namiddag kwam er een mevrouw vertellen over wat er gebeurd is in Tortola. Zij was zelf in Tortola toen de orkaan Irma daar langs kwam. Ze vertelde over mensen waarvan het huis helemaal was weggevlogen, over dat deze dakloze mensen bij andere mensen gingen schuilen toen de orkaan een beetje was gaan liggen. Ze moesten allemaal in een klein hoekje kruipen om te schuilen . Nadat de mevrouw klaar was met vertellen gingen we naar de turnzaal van onze school. Daar stond een soort van monopoly klaar. Een monopoly over het milieu. Dat was de solidariteitsdag van 2017. Pauline 5A


schoolnieuws

contact - december 2017

We hebben 9 km gewandeld voor Tortola omdat daar de orkaan Irma is geweest. Dat was niet zomaar een orkaan maar het was de sterkste die er ooit al is geweest. De kinderen daar konden niet naar school dus hielden we een actie om geld in te zamelen zodat ze opnieuw naar school kunnen. Tijdens de tocht waren er vragen die we moesten beantwoorden op een blad. 2 weken later op vrijdag-avond was de Quiz . Je moest €2 inkom betalen. Dat geld ging ook naar Tortola. Geschreven door Alexia Suykens 5A Irma was een van de grootste orkanen van 2017. Op 7 september 2017 was de orkaan het sterkst en trok ze over Tortola. Dit kleine eilandje maakt deel uit van de Britse Maagdeneilanden en is maar twee keer zo groot als Bonheiden. Beeld je eens in: één van de grootste orkanen ter wereld op zo’n klein plaatsje. De schade was dan ook verschrikkelijk groot : de meeste scholen waren verwoest en zullen nog lange tijd gesloten blijven. Ik ben blij dat we met Gebo beslisten om Tortola te steunen. Hoe hebben we dat gedaan? Op 10 november hielden we een solidariteitsdag. De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar wandelden 5km, het vierde leerjaar zelfs 7km en de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar hebben zelfs 9km gewandeld. De leerlingen van het derde leerjaar voerden werkjes uit voor geld. De wandeling ging langs de mooiste plekjes van Bonheiden, zoals de Krankhoeve en de bossen. Iemand van het vijfde leerjaar maakte er een echt avontuur van en probeerde om zijn schoen al drijvend de beek te laten oversteken, maar dat mislukte. De solidariteitsdag en de sponsortocht waren echt een groot succes: met het vijfde leerjaar alleen al hebben we samen zo’n 705 euro en 50 cent bij elkaar gekregen voor Tortola. Bedankt aan alle vriendjes, ouders, familie en buren om ons te helpen. Tortola zal je dankbaar zijn! Van Maarten Claus 5A

Op vrijdag 10 november vertrokken we vol goede moed aan onze sponsortocht van 9 kilometer. We hebben met onze klas een bedrag van 705,09 euro verzameld. Jullie willen waarschijnlijk weten waarom we Tortola steunen? Wel, in 2017 werd het eiland Tortola getroffen door orkaan Irma. Daardoor zijn er veel scholen en huizen verwoest. Dus hebben we met heel onze school centen ingezameld om Tortola te helpen. Eigenlijk wandel ik niet graag, maar voor dit goede doel heb ik mijn beste beentje voorgezet. Gitte 5A

Het museum voor natuurwetenschappen. Voor deze reis moesten we ver rijden maar het was heel leuk. Juf Brigit is op pensioen maar er waren te weinig juffen dus mocht ze mee. Ikzelf zat in het groepje van juf Brigit. Spijtig genoeg was onze juf (juf Veerle) ziek. Wij zijn begonnen met speerwerpen, eerst met de hand en dan met de speerdrijver. (Een speerdrijver zorgt ervoor dat je veel verder kunt gooien.) We hebben ook veel bijgeleerd zoals dat de australopitheek zijn hersens zo groot zijn als een colablik. We hebben ook vuur proberen te maken met 2 stenen, dat is mij spijtig genoeg niet gelukt .Daarna hebben we ook échte hersens gezien. Bram 5A

26


schoolnieuws

contact - december 2017

Ik ga vertellen over wat ik vond van het prehistorisch museum in Brussel. Het leukste vond ik vuur maken en speerwerpen. De evolutie van de mens was het interessantste. De dino’s op de tweede plaats. Ik vond het helemaal niet leuk dat onze juf ziek was. Groetjes Noa 5A

Ik vertel over het museum van natuurwetenschappen. We waren in 3 groepen verdeeld van het 5de leerjaar. We leerden over de eerste mens op aarde. We mochten ook met speren werpen, dat was super leuk. Dan konden we ook zelf vuur maken, dat was super moeilijk, maar het was wel leuk. Dat moest door met stenen tegen elkaar te ketsen . Op het einde konden we tussen de dino's wandelen en opdrachten doen en spelletjes spelen.

Na de evolutie van de mens, gingen we met een speer om het verst gooien. Vaak ging de speer in de grond. Ondertussen kregen we wel honger en gingen we iets eten. Toen… gingen we op een plek waar we normaal niet mogen komen. Daar gingen we voor de eerste keer zelf vuur maken met een vuursteen. Weet je wat we nog zagen? Echte hersenen. Die hersenen werden in bier bewaard. Toen was het al het einde van onze tocht. Ik vond het een toffe uitstap Witse 5A

Tuur 5A

De toffe uitstap van 5A Luister goed, want het is een heel coole en toffe uitstap. Het begon toen we aankwamen bij het natuurhistorisch museum. Nog vlug iets eten en we gingen naar binnen. Tassen weg, jassen weg en we kregen een begeleidster, een meisje dus. Eerst vroeg ze wie er nog naar het WC moest. Dus wij gingen naar het toilet. Toen begonnen we bij de australopitheek en we hadden er een doodskop van gezien. Toen gingen we naar de evolutie van de australopitheek. Daarna de tweede evolutie van de australopitheek. Dan kwam de interessantste van allemaal, want hij had het vuur uitgevonden. Hij maakte het vuur natuurlijk niet met een aansteker maar met een vuursteen en een gewone steen.

27

Dit tekstje gaat gaan over de schoolreis naar het Natuurhistorisch Museum! Op 20 oktober 2017 was het zover… onze eerste schoolreis met het vijfde leerjaar. We hadden er allemaal veel zin in. Toen ik op school aankwam was er –zoals bij elke schoolreis- veel chaos. De bus stond al mooi geparkeerd voor de school. We stonden in een lange rij vlak voor de poort, allemaal klaar om te vertrekken. We zwaaiden onze ouders nog even uit en stapten toen op de bus. Na ongeveer 50 minuten rijden kwamen we aan in Brussel. Het duurde even om te parkeren en uit te stappen maar na een tijdje stonden we allemaal op de grond. We stapten binnen in het gebouw en er hing in de inkomhal een HEEL groot skelet van een walvis. We liepen verder, hingen onze jassen weg en aten toen ons middageten op. Als we gegeten hadden ging onze groep als eerste speerwerpen, daar was het de bedoeling om je speer zover mogelijk te gooien. Na een paar keer


schoolnieuws

contact - december 2017

proberen mocht je ook de speerdrijver erbij gebruiken, die helpt je verder te gooien. Daarna gingen we naar de “Galerij Van De Mens”. Daar verkenden we de evolutie van de mens en zijn lichaam. Na een lange uitleg gingen we naar een atelier waar we hersenen zagen en vuur mochten maken. Daarna verzamelden alle groepen weer, en gingen we naar de “Galerij Van De Dinosauriërs”. We mochten daar ongeveer een anderhalf uur alleen rondlopen. Toen moesten we alweer naar huis vertrekken. Het was een hele leuke en leerrijke dag! Sarah 5A

Ik ga het hebben over ons bezoek aan het dino museum. We zijn in oktober met ons vijfde klasje naar onze hoofdstad Brussel geweest en we zijn daar naar het dino museum geweest. Maar we waren er niet voor de dino’s maar voor de oertijd. Daar hebben we met speren leren gooien en hebben we hersenen gezien maar dat vond ik toch maar vies. Spijtig was wel dat onze juf Veerle er niet was. In de plaats kregen we juf Lieve en dat was ook wel zeer leuk. Wij zaten in aparte groepen want anders was het te veel voor één groep. We hebben daar over de australopitheek en over de andere voorouders van ons gepraat. Na de middag hebben we vrij mogen rondlopen en daar hebben we vossen, tijgers, mammoeten, dinoskeletten gezien en met zo’n skeletten hebben we een dinohoofd moeten namaken. Toen waren we weer met de bus naar school gegaan en hebben we met Amélie haar weerwolvenspel gespeeld. Contactje van Mats Verschaeren 5A

Ik ga iets vertellen over de schoolreis naar het dino museum. Het begon allemaal op die ene vroege ochtend, ik maar stressen en stressen om op tijd te komen. Ik werd naar school gebracht en daar kreeg ik te horen dat onze juf ziek was dus kwam er een andere juf vervangen.

28

We vertrokken met de bus helemaal tot in Brussel eindelijk kwamen we aan. Ik had er super veel zin in. We mochten als eerst even ons knabbeltje opeten en toen begonnen we aan het museumbezoek. Als eerste gingen we speerwerpen. Dat was moeilijk. Maar daar hadden ze vroeger een handig middeltje voor, een speerwerper, superhandig. Daarna kregen we een overzicht van de vroegere apen zoals een Neanderthaler of een Homo Erectus en nog veel meer. In een grote kluis lag een skelet van een Neanderthaler, maar dat mochten we niet zien. Toen mochten we zelf een kijkje nemen in het museum. Ik zag geraamtes van dino’s die in het water leven en op de grond. Dat was zeer indrukwekkend. In een speciale kamer mochten we zelf vuur maken met vuurstenen Deze vuurstenen gaven pas vonken. Ze hebben ons ook echte hersens laten zien. Dat was pas vies. Toen gingen we naar een kamer waar allemaal opgezette dieren stonden zoals tijgers en vossen en uilen, alles wat je je maar kunt bedenken en toen was het al gedaan Ik vond het heel tof! Tot de volgende keer. Toone 5A


schoolnieuws

contact - december 2017

We hebben dit jaar al een heel toffe film gezien in het Blikveld. Het ging over een jongen die al altijd bij zijn papa heeft gewoond. Op een dag moest hij naar zijn mama, die in een ver land woonde. Hij vond het echt niet tof en op een dag liet hij alle elanden vrij. Veel elanden werden teruggevonden maar er was er één die nog vermist was. Die ging hij dan zoeken en hij vond hem. Even later mocht hij weer naar zijn papa terug. Het was een mooi verhaal.

Hallo iedereen, Ik wil vertellen over wat we deze maanden hebben gedaan Het eerste dat ik wil vertellen is dat we naar het natuurhistorisch museum zijn geweest. Toen we daar aankwamen gingen de juffen ons in 2 groepen verdelen. Ik zat bij de groep van juf Brigit . Toen gingen we speerwerpen en daarna kregen we uitleg over de prehistorie. Dan gingen we vuur maken met vuurstenen en we moesten ons verdelen. Na het vuur maken gingen we weer naar school.

Pieter 5A Hallo, Een nieuwe start van een nieuw begin. Natuurlijk is dat voor iedereen anders. Misschien moest je naar de 3de kleuterklas of naar het eerste leerjaar of naar het …. Bij iedere nieuwe start veranderen er meestal veel dingen :een nieuwe juf, een nieuwe klas. Bij ons in het vijfde kregen we zelfs een extra vak Frans. Ik denk dat kinderen denken, och Frans is niets. Maar dan heb je het mis. Voor Frans moet je goed leren. En goed de werkwoorden kennen. Maar wees maar niet bang met hulp van de leerkracht kan je het in een wip. Een les noemen we een unité. Bij elk unité hoort een Frans liedje. Maar buiten Frans is en blijft school gewoon school. Zo ik hoop dat jij dit leuk vond om te lezen. Dit artikel is van Margot Dubelloy 5A : )

29

Dan wil ik vertellen over onze nieuwe les Frans. Het is kei leuk ! Ik wil ook nog vertellen over de quiz. We waren vijfde en Mats zijn neef was eerst . Iedereen van onze klas moet eens reporter zijn. Reporter is dat je nieuws vertelt aan de klas . Ik heb mijn reporter over een aardbeving in Chili gedaan . We hebben ook een sponsortocht gedaan van 9km en het was leuk. Dan heb ik een poppenspel met Ilona moeten doen. Het was kei leuk. We hebben ook een selfie moeten trekken en die hebben we het op het prikbord in de gang gehangen. Éen keer mochten we in de sporthal van Bonheiden sporten en het was super leuk. Marouane 5A


schoolnieuws

contact - december 2017

Hallo, Ik ga het hebben over het gedicht van drama. Het ging over drie meneren die gingen kamperen. We mochten van alles meenemen van attributen, bv hoge hoeden of dassen van de papa. Maar sommige kinderen dachten verder na en namen knuffelberen mee of paraplu’s. Het indrukwekkendste was een grote tent. 2 kinderen dachten er aan en dat was echt super leuk. Ilona 5A

Mijn leukste, tofste vak is Frans en knutselen. Op de speelplaats speel ik vooral met Eva, Ilona, Fleur en Yasmine. Het tofste tot nu toe vind ik de schoen knutselen en de toetsen van Frans. Ik kom dus graag naar school. We moeten soms in groepjes werken en we moeten grondig studeren voor de toetsen. En de juf is super. Groetjes Amber uit 5A

Het vijfde leerjaar, een gloednieuw leerjaar, allemaal vragen gaan er door je hoofd. Bijvoorbeeld wat zal ik nu moeten doen, ik leer Frans, je leert gloednieuwe dingen. Een nieuwe juf en misschien zelfs nieuwe klasgenootjes. Je zult fantastische dingen beleven, dingen bijleren, maar ook moeilijkere examens, je zult meer moeten leren en misschien meer buizen want sommige dingen zijn gewoon echt moeilijk .Je zult nieuwe liedjes leren maar dan wel in het Frans . En soms ook eens knutselen . Er is ook een quiz waarvoor je minstens in het 5 leerjaar moet zitten. Een spannend leerjaar om veel van te leren. Marie 5A We zitten nu enkele maanden in het vijfde leerjaar en wat ik heel fijn vind, zijn de lessen Frans. Elk hoofdstuk start met een dialoogje of een tekstje dat ik met een vriend of vriendin hardop inoefen. Er is ook altijd een liedje dat we heel hard meezingen! Op die korte tijd leerden we al heel veel woorden en dat vind ik heel tof. In de zomervakantie ga ik vaak naar Frankrijk met mijn ouders. Daar leerde ik vorige zomer twee leuke meisjes kennen waar ik spijtig genoeg nog niet veel kon tegen vertellen. Daarom vind ik het heel boeiend om dit schooljaar Frans te leren! Ik hoop dat ik de volgende keer in Frankrijk beter Frans kan praten. Dat zou super zijn! Jilte 5A

Ik ga schrijven over de Kaas- en wijnavond. Om te beginnen vond ik het super leuk!!! Lekker eten zoals : natuurlijk kaas, brood, druiven, tomaat, kiwi,‌ maar ik had niet zo veel honger en daarom at ik niet zo veel. Maar ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk te eten. De versiering vond ik mooi. Het was ook een leuk thema. Het thema was Minions. Minions zijn gele/paarse wezens die werken voor een slechterik Gruw of Verschrikkelijke Ikke. Daar bestaan 3 films van. Deze keer was het thema van de derde film. Ik heb de film Verschrikkelijke Ikke 3 nog niet gezien maar de film lijkt me wel leuk. Er kwamen veel kinderen die ik kende van de klas. Lieve groetjes, Lise Humblet 5A

30


schoolnieuws

contact - december 2017

Uit het 6de

steeds. De bedoeling was om zo veel mogelijk opdrachten te winnen. We moesten ook grappige dingen doen zoals een heel raar liedje. Arne Dewil

Woensdag 4/10/17 ‘s Morgens na het ontbijt vertrokken we met de bus naar Wéris. Daar aangekomen gingen we naar de dolmen en menhirs kijken. Toen maakten we ook een wandeling door het dorp. We beklommen ook een heuveltje waar we boven een bekende menhir zagen. Die was wit geschilderd omdat volgens de legende de duivel onder die steen vandaan kwam. Die steen zou volgens de legende ook een versteende pastoor zijn die voorbijkwam en vloekte. Als straf van god werd hij versteend. Daarna daalden we langs de andere kant af. Beneden zagen we het Duivelsbed. Als je daarop gaat liggen krijg je volgens de legende drie dagen ongeluk. Daarna gingen we met de bus terug naar LPM. In de namiddag gingen we te voet naar het eindpunt van het kajakken waar we onze zwemvesten kregen en daarna op de bus stapten. Toen we uitstapten kregen we uitleg over hoe we moesten sturen. Na de uitleg moesten we per twee gaan staan en kregen we onze roeispanen en kajak. Ik zat samen met Wannes in de kajak. Als we alles hadden, mochten we de Ourthe in. We haalden heel veel mensen in. Op het einde voeren we naast Arthur en Chakir.

Toen we eruit waren, gingen we in LPM direct douchen. Die avond hadden we spelavond. We moesten verschillende opdrachtjes doen zoals bijvoorbeeld een gedicht maken over bosklassen. Maar de groepjes veranderden

31

Woensdag, 4 oktober 2017 De leukste dag van de bosklassen vond ik woensdag omdat we gingen kajakken. Ze kwamen ons wakker maken om mee te gaan joggen en ik ben meegegaan. Dat was heel leuk, want we speelden ook voetbal, basketbal en handbal. Als we terug waren, gingen we eerst ontbijten. In de voormiddag gingen we met de bus naar Wéris om naar de dolmen en de menhirs kijken. Daarna hebben we een beetje gewandeld en zijn weer met de bus terug gegaan naar LPM.

’s Middags kregen we heerlijke frietjes met stoofvlees. Daarna moesten we ons klaarmaken voor de kajak. Daar zijn we naartoe gestapt. Eerst kregen we een zwemvest en dan reden we met de bus naar de start. Voor we in de boot gingen, kregen we uitleg over hoe je moet draaien, hoe je moet peddelen. Dan kregen we elk een peddel, maar er waren er niet genoeg dus zijn ze er nog gaan halen. Dan hebben ze de kajak van de kar gehaald en mochten we er per twee inzitten. We werden achteruit in het water geduwd. Ik zat met Charlotte in een boot. Toen we nog maar net 20 meter ver waren, voer er een andere boot tegen ons waardoor wij tegen een boom vlogen en we omkantelden. Toen waren we helemaal nat en waren we onze sjaals en 1 peddel kwijt. Meester Wim, juf Ellen en Bart zijn ons komen helpen en dan moest ik in de boot bij meester


schoolnieuws

contact - december 2017

Wim omdat wij een peddel te weinig hadden en Charlotte bij juf Ellen. Dat was wel heel gemakkelijk want ik moest niets meer doen want ik had geen peddel. Emilia heeft de peddel achteraf nog wel terug gevonden. Na het kajakken zijn we terug naar LPM gestapt en dat was niet zo leuk omdat mijn broek en mijn schoenen helemaal nat waren. ’s Avonds kregen we heerlijke tomatensoep met boterhammen, dat smaakt wel na zo’n dagje op het water. We hebben de avond afgesloten met spelletjes zoals olifantenslinger, toneeltjes, een gedichtje, een quiz en nog zoveel meer. Dan moesten we gaan slapen. Het was een heerlijke dag! Maud Champagne

Donderdag 05/10/2017 : het hoogteparcours en de fuif …. Het was ondertussen al de voorlaatste ochtend van ons verblijf in Durbuy, maar ik denk niet dat iemand dat besefte. Toen ik buitenkwam om naar de refter te gaan, had ik het koud, dat was misschien wel een beetje door de dauw maar toch ... Na het ontbijt zei meester Piet dat we ons moesten klaarmaken voor het hoogteparcours. We kleedden ons allemaal heel dik aan, want het was, zoals ik al zei, heel koud. Toen we eenmaal aankwamen bij het hoogteparcours, stond ons een monitor op te wachten : Jasper. Hij gaf ons een hele uitleg over het materiaal dat we moesten aandoen. Het was heel veel informatie, maar we hadden er natuurlijk wel veel aan. Na deze uitleg mocht iedereen kiezen of ze het linkse (iets gemakkelijker) of het rechtse (iets moeilijker) parcours gingen doen.

32

Ik koos voor het rechtse, samen met LiseMarie. Dan startten we met een kleine deathride tot aan het begin van het parcours. Eerst moesten we door een soort van houten buis kruipen. Dat was best spannend. Dan kwamen we aan een iets moeilijkere oefening : er waren veel rechtopstaande balken en ze waren alleen aan de bovenkant vastgemaakt zodat ze de hele tijd wiebelden, dat was best moeilijk.. Ik dacht dat ik klaar was, maar ik zag nog een moeilijke oefening : er waren twee touwen uit elkaar waar je je voeten op moest zetten en in het midden was er een klein plankje om even uit te rusten. Dan, na nog een paar oefeningen, was ik er en kon ik weer een deathride doen! Toen deed ik nog het tweede parcours. Het was minder eng dan het eerste. Ik ben al een paar oefeningen vergeten maar wat ik nog goed weet, was een soort spinnenweb dat je ook vaak ziet in speeltuinen. Die was moeilijk. Toen gingen we terug naar onze verblijfplaats want het was al middag. Voor het middagmaal moesten we eerst nog in ons bosklassendagboekje schrijven. Het eten was heel lekker: het was pasta. Als we klaar waren met eten, mochten we onze wandelschoenen aandoen om te gaan wandelen . We deden een lange maar mooie wandeling naar Hare Krishna . Het was een mooi gebouw: vol kleurtjes en beeldjes. Maar toch zou ik er niet zo graag willen wonen. We moesten niet helemaal terug stappen want er kwam een busje ons op halen. Toen we aankwamen en andere kleren hadden aangetrokken, was het tijd voor de fuif!! We werden supertof verwelkomd door de monitoren en het feestje kon beginnen ! We kregen heerlijke hotdogs als avondeten en lekkere drankjes . Het was echt een topavond maar het werd nog leuker toen de andere scholen weggingen en wij ons eigen feestje konden geven!


schoolnieuws

contact - december 2017

Het was echt een geweldige avond, iedereen was super blij maar langs de andere kant ook wel een beetje verdrietig omdat onze week er grappige ,leuke , fantastische avond van om nooit te vergeten . We hebben veel gedanst en plezier gemaakt. Nu blijft de sfeer tussen de twee klassen veel beter dan daarvoor. Dus dat was één van de mooiste avonden !! Rosalie Van Raemdonck Donderdag 5 oktober Iedereen werd wakker gemaakt door meester Wim. De vroege vogels gingen mee ochtend joggen. Ik ging niet mee, ik mocht met de achterblijvers in bed lezen of nog wat slapen. Toen het etenstijd was, ging iedereen naar beneden. De joggers waren net op tijd terug. Er was yoghurt en boterhammen. Na een stevig ontbijt was iedereen helemaal wakker en klaar voor het hoogteparcours. Op het hoogteparcours waren er drie moeilijkheidsgraden en op elke verdieping was nog eens een makkelijk en moeilijk stuk. Iedereen mocht twee parcours doen. Maar eerst kregen we uitleg over hoe we ons moesten voorbereiden. Ik deed van het parcours met de eerste moeilijkheidsgraad, het makkelijke en moeilijke stuk. Sommigen deden een moeilijker parcours . Het was super spannend en soms eng. Iedereen kwam er heelhuids vanaf. Nadien gingen we terug naar het LPM terrein voor het middageten en de platte rust.

In de namiddag deden we een fotozoektocht naar het kasteel van de Hare Krishna. Het kasteel wordt ook Radhadesh genoemd. De Hare Krishna-beweging heeft er een tempel. Hier worden beeldjes vereerd. Voor we de tempel in mochten, moesten we onze schoenen uitdoen.

33

Het was gelukkig een Nederlandstalige gids. Hij heeft ons het gebed geleerd : het Hare Rama. Dat zingen de volgelingen 208 keer per dag. De Hare Krishna’s hebben hun hoofd kaal geschoren op een staartje na en ze hebben witte strepen op hun voorhoofd. Ik vond het grappig om te zien maar het was ook best wel interessant. Na het bezoek moesten we ons opfrissen voor de fuif. Onze drie animatoren maakten ons met veel lawaai klaar voor de fuif. Er werden bekende liedjes gedraaid en gedanst. Toen was de barbecue klaar en mochten we eten. Daarna werden nog liedjes gespeeld en werden de scholen opgesplitst. Elke school feestte apart verder, wij mochten in de grote zaal blijven. We bleven nog tot half elf feesten en toen moesten we ons bed in voor de laatste nacht in La Petite Merveille. Jens Lievens

Donderdag, 5 oktober 2017 We stonden elke dag ongeveer op om 7 uur. Je kon dan nog even blijven liggen of je kon met meester Wim mee gaan ochtend joggen. Als iedereen terug was van het joggen, moest iedereen zich ook klaarmaken om te gaan ontbijten. Elke ochtend konden we kiezen tussen boterhammen met salami, kaas, choco of confituur. Na het ontbijt gingen we terug naar de kamer om de juiste schoenen aan te doen voor het ‘challenge’ parcours. Om naar het hoogteparcours te gaan moesten we over indianenbrug gaan. Die brug liep over de Ourthe. Het kon soms wel even duren vooraleer iedereen er over was want er mochten maar tien personen


schoolnieuws

contact - december 2017

tegelijk op de brug. Als iedereen van de brug was konden we in de verte het hoogteparcours al zien. Niemand kon wachten om er naartoe te gaan dus iedereen begon te lopen. Toen we bij het parcours waren, kregen we uitleg van wat mocht en wat niet mocht. We gingen binnen in de toren en daar legden ze uit hoe we het harnas moesten aandoen. Yarne en Arthur (de grootste en de kleinste van iedereen) moesten naar voor gaan om het grote harnas (boven 40kg) en het kleine harnas (minder als 40kg) aan te doen en om te laten zien hoe dit in z’n werk gaat. Als je het harnas aan had moest je een helm pakken en in de rij gaan staan om extra beveiliging te krijgen. Toen iedereen dan alles aan had, mochten we vertrekken naar het begin van het parcours. Je kon kiezen uit drie verschillende moeilijkheden:

Er was links en rechts een parcours. Links was makkelijk, rechts was moeilijk en dan waren er nog eens drie hoogtes. De derde mochten we niet doen omdat die pas voor het middelbaar was. Die links in het midden mochten we ook niet doen, maar ik weet wel niet waarom. In totaal kon je er twee doen en dan moest je stoppen en wachten op de anderen. Je kon uit drie moeilijkheden kiezen: links beneden, rechts beneden en rechts boven. Ik heb de twee laagste gedaan. Er waren een paar mensen (met mij erbij) die het een beetje eng vonden maar je weet wel zeker dat je wel heel veilig bent omdat je vast hangt. In het parcours waren er death rides, balken om over te lopen, palen waar je rond moest gaan, er waren zelfs kano’s waar je in en over moest lopen. Als ik klaar was, waren er nog een paar bezig maar

34

diegene die al klaar waren konden met juf Bieke al meegaan terug naar het verblijf. Ongeveer 20 minuutjes later was iedereen terug in ons verblijf. Nu was het tijd om middag te eten. Ik denk maar weet niet zeker meer dat we spaghetti gegeten hebben. Ik weet wel heel zeker dat het super lekker was!!! Na het eten hadden we platte rust. We hebben dan wat gelezen en wat gezelschapsspelletjes gespeeld. Als de platte rust gedaan was gingen we naar de Hare Krishna. We moesten foto’s volgen die ons dan de weg wezen naar de Hare Krishna. We hebben er niet echt zo lang over gedaan. Toen we aangekomen waren, moesten we onze rugzak en onze jas en het fluovestje neerleggen en gingen we naar het ontstaan van de Krishna’s kijken. Na het filmpje mochten we naar binnen gaan. Voor we de de zaal binnen gingen moesten we onze schoenen wel uitdoen. Overal hingen mooie schilderijen aan de muur en er stonden ook een paar standbeelden. Zo gingen we een paar kamers binnen tot we in een kamer waren waar allemaal popjes stonden met supermooie kleren aan. Op dat moment waren het gele kleren, maar er waren meer dan 200 soorten kleren voor die popjes. Daar moesten we een liedje zingen en dat liedje ging zo : Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Dat liedje hebben we een paar keer gedaan. Nadien mochten we onze schoenen weer aandoen en naar de bus stappen om terug naar ons verblijf te gaan.


schoolnieuws

contact - december 2017

Er was wel iets heel leuk ‌ toen we moesten vertrekken kregen we een zakje met koekjes mee en iedereen mocht er eentje proeven. Ze waren super lekker. Als we terug in L.P.M. waren, moesten we nog even lezen of iets anders doen want de fuif was nog niet begonnen. Ongeveer een kwartiertje later kon de fuif beginnen. Alle scholen kwamen samen in een grote ruimte om samen te feesten. Op het podium stonden 3 begeleiders te dansen en wij deden hen allemaal na. Een beetje later stopte de muziek even om te zeggen dat de leerkrachten mochten gaan eten en de begeleiders op ons zouden letten. Wij konden toen een hotdog eten en ook iets drinken. Zo zijn we nog even doorgegaan met feesten. Als de andere scholen zijn weggegaan, konden wij nog even alleen verder gaan met de fuif. We eindigden met een filmpje en rond 22u30 zijn we dan gaan slapen. Zo dat was dan mijn dag. Wannes Nieman

Bosklasdagboek 6B Maandag, 2 oktober 2017 Maandag zijn we vertrokken naar Durbuy. Als eerste hebben we lekker gegeten: het waren patatjes met currysaus en kip. Dat was een goede start. Dan hebben we onze valiezen uitgepakt. Dat waren er een heleboel. Nadat we onze valiezen hebben uitgepakt gingen we een hele leuke en interessante geschiedeniswandeling doen. Dat was heel grappig met de toneeltjes. Dan hebben we in ons bosklasboekje gewerkt. Na het werken in ons bosklasboekje hebben we een quiz gedaan met vraagjes over wat we die dag hebben gedaan. Met een volle buik na het avondeten gingen we speleologie doen. Het was soms een beetje krap maar tegelijkertijd ook heel leuk. Dan was het tijd om naar bed te gaan om genoeg te slapen voor de volgende dag. Anina Vlamynck

35

Dinsdag, 3 oktober 2017 Ik was met Maya, Finn en nog een paar kinderen al wakker en we hadden allemaal goed geslapen. Even later kwam meester Wim binnen en vroeg wie er mee wilde met de ochtendtrip. Ondertussen waren er een paar kinderen die ook mee wilden en ik wou ook mee. Al snel kwamen we allemaal naar beneden en waren de jongens er ook met meester Wim. We begonnen te joggen tot we aan een brug kwamen. Daar deden we wat stretchoefeningen en liepen we terug naar de lokalen. We maakten ons klaar voor het ontbijt. Ik had een lekkere boterham met choco binnen en at er nog wat meer. Daarna gingen we terug naar boven en wachtten we even op de juffen, ondertussen maakten we ons klaar om naar de speeltuin te gaan. Een paar minuutjes later waren we in het bos en hadden allemaal papiertjes gekregen met diertjes die een cijfer hadden.


schoolnieuws

contact - december 2017

Die moesten we verstoppen voor de andere klas. Heel lang daarna had ik eindelijk een goede verstopplek voor mijn papiertje gevonden: een muizenhol. Die vinden ze nooit!:) Een paar kilometer verder vond ik een drinkbus en dacht ik opeens aan mijn tweede papiertje. Ik pakte de drinkbus en stopte het papiertje in de drinkbus. Weer wat later waren we in de speeltuin in het stadje Rome.

heel veel honger, dus keek ik er naar uit. We zaten al snel aan tafel en begonnen zoals gewoonlijk te smullen. Ik zag aan de meisjes hun gezicht dat het evenveel smaakte als bij mij. Na het avondeten gingen we naar het bos. We gingen een avondspel spelen. Het leukste vond ik dat Juf Bieke en Meester Mark de hoofdrollen hadden en dat ze dan grappige stemmetjes gebruikten! Toen we al even bezig waren en allemaal doodop waren, gingen we terug. Het was al redelijk laat dus iedereen probeerde zich zo snel mogelijk om te kleden, tanden te poetsen en in z’n bed te kruipen. Dat lukte bij Maya en mij niet zo goed. Het licht ging deze keer voor ons iets te snel uit. Fien Van Langenhove Woensdag, 4 oktober 2017

Daar waren superleuke dingen. Je kon er op een soort trampoline springen van 30 meter. Je kon ook in een duwschommel zitten en dat voelde heel relaxed aan. Toen we daar toch al redelijk lang waren, gingen we terug naar het bos. Heel lang daarna waren we in LPM toegekomen. We moesten snel naar boven om kaartjes te schrijven. Kort daarna mochten we terug gaan eten! Joepie. Het eten was weer super lekker en het dessertje ook. Iedereen vond het lekker en al gauw mochten we weer eens naar boven om te ontspannen. Na de ontspanning gingen we een wandeling maken. Dat was echt kei leuk, want we kregen veel info over de natuur en zo, en dat vind ik leuk. We hebben veel foto’s getrokken en die waren prachtig! Toen we terug waren van de wandeling was iedereen een beetje moe, dus gingen we naar het zaaltje en gingen terug werken aan ons boekje. Als dat terug gebeurd was, kregen we terug een quizblad, toen hadden we door dat dit elke dag zou gebeuren. Al vlug vulden we ons blaadje terug in en ik had het gevoel dat we weer een 10 gingen halen. Dat was ook zo. Ons team was superblij en ik natuurlijk ook. Als alles weggelegd was, mochten we alweer gaan eten! Yes!!! Ik had nu echt

36

Ik deed weer mee aan de ochtendloop, daarna kregen we een speciaal ontbijt met peperkoek. Nadien trokken we naar de menhirs en dolmen in de koude buitenlucht. We kregen oude legendes te horen bij het duivelsbed (Lit du Diable). We keerden terug met de bus en als beloning kregen we lekkere frietjes. In de namiddag trokken we naar de Ourthe om te kajakken, we deden zes kilometer. Na het avondeten deden we een avondspel in de zaal. Weer een druk gevulde leuke dag! Slaapwel! Finn Penninckx


schoolnieuws

contact - december 2017

Donderdag, 5 oktober 2017 Natuurlijk eerst ontbijt. In de voormiddag zijn we over de indianenbrug gegaan en hebben we een hoogteparcours gedaan. Toen ik bezig was met het hoogteparcours, begon het plots te regenen. Toen ik volledig klaar was, was het echt super hard aan het regenen. Je mocht in totaal 2 parcours doen. Toen ik al klaar was, waren sommige kinderen nog bezig met hun eerste parcours. Juf Ellen zei daarom dat de kinderen die al klaar waren met hun 2 parcours, al terug mochten keren naar LPM. Toen we terug in LPM waren, hebben we gegeten. Na de middag zijn we naar het kasteel van de Hare Krishna geweest, waar een WestVlaamse meneer heeft verteld over zijn volk ‘de Hare Krishnas’. Op het einde hebben we superlekkere koekjes gekregen. Toen Willem ons kwam halen met het busje van LPM en ons daar afzette, moesten we ons spullen wegzetten en propere kleren aan doen want daarna begon de fuif! We hebben BBQ gedaan: mmm, super lekker! Toen de fuif was afgerond met alle scholen, mocht GEBO alleen een zaaltje lenen. In de klas moesten we allemaal toffe liedjes kiezen die dan op de fuif werden afgespeeld. Rond 22u ongeveer zijn we gaan slapen. Jarne Elouna Eyenga

Vrijdag, 6 oktober 2017 Dit was onze laatste dag, spijtig genoeg. We moesten dus onze valiezen pakken. We kregen ons ontbijt en hierna gingen we naar de roofvogelshow. Als eerste kregen we de kerkuil te zien en daarna een Europese Oehoe, we kregen ook nog een paar andere vogels te

37

zien, als laatste mochten we zelfs de kerkuil vasthouden. Het was heel leuk en leerrijk. Als middageten was het erwten met wortelen. Spijtig genoeg moesten we nu om 14u op de bus stappen, we waren ongeveer anderhalf uur onderweg en dan waren we terug in Bonheiden. Er stonden veel mama’s, papa’s, opa’s en oma’s op ons te wachten. Mijn opa hielp mee met de koffers uit te laden en dan ging ik met hem mee. Yarrin Verbueken

Besluit: Het was een fantastische week vol leuke en avontuurlijke activiteiten. Ook het eten was heel lekker. Samen met de vrienden en vriendinnen, juffen en meesters hebben we er supertoffe bosklassen van gemaakt. Eline Schalenbourg


schoolnieuws

contact december 2017

Levensbeschouwelijk bekeken De vrolijke berenvrienden (melodie “Vrolijke vrienden”) Mensen stellen zich heel veel vragen Waarom ben ik hier? Wie is de Heer? Wij gaan zoeken naar een antwoord In de les godsdienst en zee-ee-den-leer Lees je het boek de koran of de bijbel? Of denk je goed na en zeg je nee? Ik geloof dit en jij iets anders ’t Maakt niet uit! Het i-is okee! Het kruis, de fakkel of de maan Bezoek je de kerk of de moskee? Ga je naar het huis van de mens? Het maakt niet uit! Het i-is okee! Aan iedereen die het wil horen Geloof je in God of helemaal niet? Zet voor mekaar je hartje open En zing nu met ons dit vrolijke lied Refrein : Vrolijke, vrolijke vrienden, Vrolijke vrienden da-at zijn wij Vrolijke, vrolijke vrienden, Vrolijke vrienden da-at zijn wij

Toen we pas in het eerste leerjaar zaten, maakten we kennis met de berenvrienden: Knubbe, Froezel en Ali. Knubbe volgt zedenleer in de klas van juf Petra, Froezel volgt rooms-katholieke godsdienst in de klas van juf Ellen en Ali volgt Islamitische godsdienst in de klas van juf Senna. We zongen samen het lied van de vrolijke berenvrienden. Zingen jullie mee?

38


sportkrant

contact - december 2017

Hallo allemaal, Welkom bij al weer een nieuwe sportkrant. Deze keer nog niet zo veel sportnieuws want er zijn nog niet zo veel activiteiten geweest. Maar niet getreurd want je vindt de uitslagen van de veldloop. Ook de data van de activiteiten die na de Kerstvakantie op het programma staan, som ik nog even op. Die vind je natuurlijk ook op de schoolkalender terug. Sportieve groetjes, Juf Leen

Veldloop Woensdag 27 september stond de jaarlijkse veldloop op het programma. Het weer was ons goed gezind en er waren fantastisch veel supporters voor onze kinderen. Er waren veel “groene gebolopers” en iedereen liet zich van zijn beste kant zien. Proficiat aan alle deelnemers! Ook een dikke proficiat en dankuwel aan alle ouders en sympathisanten die mee gedaan hebben voor onze school. De foto’s kan je bekijken op de schoolwebsite.

4 6 15 18

1STE LJ VAN HOVE VAN DEN WIJNGAERD LIESSENS VAN ESBROECK

Lina Loes Noémie Myrthe

5 6 7 8

21 22 32 35

DEHAES VERHOFSTADT VAN REMOORTEL JI

Elle Louise Louise Victoria

18 25 26 27 33 38 44 50 54 55 58 62 69 74 75

39

GYKIERE DE MAEYER BLIJWEERT VAN ISHOVEN VAN DEN WIJNGAERD VERLEYE CRABEELS HOLSTERS COPPENS PESSOLANO VANELVEN ÖZKUR DE SMET VERHAEGEN AERTS DRAPPIER BITICI MAES SCHERPS

Vins Nathan Achiel Cedric Daan Emil Viktor Sam Matti Luca Kobe Mathieu Kamiel Vince Quinten Oscar Erssin Rik Eduaard


sportkrant

contact - december 2017

2DE LJ 6

GEENS

9 12 25 26 32 33 42 43 48 49 51

DE BELIE BAECKENS PEETERS OP DE BEECK DE LEERSNYDER CAMPAERT VAN DER HOEVEN CLAES SOMERS LUYPAERTS VERPOTEN

Zita MarieHélène Anke Marthe Leni Free Lisa Lian Hanne Eveline Luna Amber

12 16 19 21 23 27 32 33 34

3DE LJ DE KEERSMAECKER DE JONGHE DEHAES CRABEELS VAN DER VEKEN VERHOFSTADT OP DE BEECK CALLAERTS VAN DESSEL

Marie Eline Noke Josefien Gabriëlla Emma Charlotte Cato Antje

40

1

SAHIN

Ilhan

6 14 19 21 22 31 44 53 54 57 63 64 65

AELBERS VERHEYDEN FRANS DEJONCKHEERE GEENS VERHEYDEN MAES PEETERS VANDEN BUSSCHE HOLSTERS PENNINCKX DE SMET JOLLING

Mauro Stan Ferre Clovis Lennert Vic Ferre Alexander Siebe Kas Bob Arno Thomas

2 7 9 13 14 17 19 24 31 37 40 41 42 43 44 46 52

VERWAEST VANMEERBEECK VAN DER VEKEN VAN WICHELEN WELGRAEF HELLEMANS BOGAERTS SANDERS RIP BLIJWEERT PENNINCKX ZWARTS NIJS LUYPAERTS VLAMYNCK VANHEMELRYCK VAN DE POL

Tuur Tijs Robbe Daan Lukas Tibe Vincent Jules Matz Julien Gus Tibo Senne Milan Mamo Nils Wolf


sportkrant

contact - december 2017

4DE LJ 1 2 12 14 17 25 38 39

DEWIL CRAUWELS VERSTREPEN FRANS DE LEERSNYDER JANSEN DE RYCK VAN LEEMPUTTE

Mirte Emma Free Julie Jo Nora Hanne Lisa

1 9 10 13 28 29 31 33 50 53 56

DE SCHEPPER HUNTER OLIVIER DEJONCKHEERE VAN MENXSEL PEETERS COPPENS KEMPS KERKHOVE AEYELS JI

Korneel Ciaran Elliott Beau Vincent Joren Jori Simon Remy Victor Danny

1 2 5 7 9 10 11 12 16 17

5DE LJ LEYSEN LEYSEN DEHAES HENDRICKX SUYKENS VERNIMME LIESSENS VERWAEST ÖZKUR WALGRAEF

Rose Eva Fran Gitte Alexia Roos Ilona Sam Eline Amber

7 11 13 21 25 29 32

CLAUS VAN DE SANDE VAN IMPE SOYEZ LEMAÎTRE VANHEMELRYCK VANMEERBEECK

Maarten Thijs Ewout Lander Toone Jelle Daan

2 4 8 17

6DE LJ PENNINCKX VLAMYNCK ROOMS DE WINTER

Finn Anina Alice Stella

3 11 15 20 22 27

NIEMAN DEWIL GEENS OOSTERBOSCH VAN DESSEL VERSCHAEREN

Wannes Arne Lander Arne Tibe Mats

OUDERS & SYMPATHISANTEN DEHAES VERSTREPEN VANDENCRUYCE VAN BUTSELE MEES

Lisa Lotte Tessa Caroline Karen

HELLEMANS VAN DER VEKEN DEHAES VERWAEST VERWAEST VERWAEST INSTALLÉ

41

Bart Youssef Peter Karolien Lies Steven Marie


sportkrant

contact - december 2017

Gymland Vins, Kamiel, Margot, Daan en Elle gaven het beste van zichzelf: ondersteboven aan de rekstok, op de trampoline, op de hoge balk en nog zoveel meer. Zij deden mee aan gymland dat doorging op 15 november in de turnzaal van Rijmenam.

Kalender 17 januari trefbaltornooi 3de en 4de lj 14 maart netbaltornooi 5de en 6de lj 25 maart opendeurdag 18 april buitenspeeldag 25 april badmintoninstuif 3de en 4de lj

Oproep Kinderen blijven kinderen en dus blijft er ook al wel eens iets achter na het omkleden bij de turnles. Graag een naam in de turnkleren en schoenen, dan kan het materiaal snel terug bezorgd worden. Zeker de school T-shirts, want die zijn natuurlijk voor iedereen hetzelfde. Graag ook even na kijken of alles nog past, ze groeien zo snel uit hun schoenen en kleren en sporten met te groot of te klein materiaal is niet zo handig! Alvast bedankt voor jullie medewerking!

SSC SSC staat voor SchoolSportComité. Dit is een gezellig groepje van enthousiaste papa’s, mama’s, meester Wim, de directeur en juf Leen. Aangezien ons SSC een beetje uitgedund is, hierbij een warme oproep aan enthousiaste ouders die graag deel willen uitmaken van ons SSC. We vergaderen een 3-tal keer per schooljaar en onze voornaamste taak is het organiseren van de spelvoormiddag. Dit is een groot spel op het einde van het schooljaar dat we spelen met de hele school samen. Indien je graag de handen uit de mouwen steekt en wil deel uitmaken van ons team, aarzel dan niet en geef een seintje aan Juf Leen (leen.heivers@geboschool.be).

42

Contact december 2017  
Contact december 2017  
Advertisement