Page 1

VOOR EEN STERK OCMW BINNEN EEN STERK STEKENE

gemeentebelangen Sterk voor Stekene www.gemeentebelangen.be


Voorwoord Beste Lezer, Onze OCMW-raadsleden van Gemeentebelangen, Miejef Labeeuw, Annette Vogels, Rony Dragon, Jan de Bruyne en ik zelf als voorzitter, vormen de dragende kracht binnen het OCMW van Stekene. Samen met onze coalitiepartner hebben wij het OCMW verder uitgebouwd tot een modern dienstverlenend bedrijf, dat ten dienste staat van alle Stekenaren.

coverfoto: onze OCMW-raadsleden van Gemeentebelangen: - Annette Vogels - Dirk Backaert - Jan de Bruyne - Rony Dragon - Miejef Labeeuw

De investeringen die we gedurende deze legislatuur hebben gedaan,waren niet gering. Dat is trouwens duidelijk te merken aan de grafiek van het investeringsvolume van de laatste jaren. De uitbreiding van onze dienstverlening maakte het noodzakelijk om zowel in gebouwen als in personeel te investeren. Tegelijkertijd werd ook de toekomst grondig voorbereid.

THUISZORG Om een daadkrachtig antwoord te kunnen bieden op de toenemende vergrijzing hebben we in de eerste plaats onze poetsdienst aan huis uitgebreid, met ongeveer 20 personeelsleden. Onze poetsdienst is nu aanwezig in 380 gezinnen, wat een stijging betekent van maar liefst 72%. Door de omvorming tot een dienstenchequebedrijf is deze dienst voor iedereen betaalbaar en aftrekbaar van de belastingen, terwijl de kosten voor de gemeenschap ook beheersbaar blijven. Ook de warme maaltijden stegen met 25% en kunnen sinds begin dit jaar ook voor de zaterdag besteld worden. Deze groei maakte een nieuwe uitvalsbasis noodzakelijk. Het oude politiecommissariaat aan het Pauwel Hauweplein werd vanuit deze optiek helemaal aangepast.

Deze folder mag dit illustreren. Met warme groeten, Dr. Dirk Backaert, voorzitter â‚Ź 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 4611 854 4402 461.854 402.816 02 816 42 4427.995 7 995 12 1120.972 20 972 78 7787.709 7 709 27 2274.425 4 425 73 7730.609 300 609 6690 690.973 990 973 â‚Ź 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Totaal investeringsvolume

gemeentebelangen stekene 2 | www.gemeentebelangen.be

www.gemeentebelangen.be

|3

Miejef Labeeuw, OCMW-raadslid Gemeentebelangen


DE VERZORGING VAN ONZE KLEINSTEN

ZOETENAARD, DE KROON OP HET WERK

Het consultatiebureau Kind en Preventie kreeg aan het Pauwel Hauweplein een nieuw onderdak. Samen met de vrijwilligers creëerden we daar ‘het mooiste bureau van de regio’.

De kroon op het werk in de volgende legislatuur wordt ongetwijfeld de vernieuwbouw van ons rust- en verzorgingstehuis Zoetenaard.

Ook de Dienst Opvanggezinnen heeft nu zijn burelen in hetzelfde gebouw. Door deze verhuis kregen we de mogelijkheid om ons kinderdagverblijf Dol-Fijn uit te breiden. Na een grondige aanbouw kunnen wij nu een honderdtal kindjes opvangen in een aangenaam kader door gemotiveerd en goed gezind personeel. Wij willen de komende jaren ook uitkijken naar mogelijkheden van kinderopvang in onze deelgemeenten en buitenwijken. Ook dat vinden we belangrijk, want wie investeert in zijn kinderen, investeert in de toekomst.

Annette Vogels, OCMW-raadslid Gemeentebelangen

In 2006 kregen we de toelating voor 40 nieuwe rusthuiskamers. Na langdurige en moeizame onderhandelingenheeft de Vlaamse Overheid toegestemd om subsidie te verlenen voor een totale renovatie van Zoetenaard. Op die manier kunnen we uitbreiden tot 140 bedden, waarvan 6 bedden kortverblijf, plus 15 plaatsen voor dagverzorging als aanvulling op de thuiszorg. De Vlaamse Overheid zal zo maar liefst 8,8 miljoen euro in Zoetenaard investeren. Onze bejaarden zullen dan verblijven in een omgeving die aangepast is aan de nieuwste regelgeving. Door de inzet van ons personeel en onze vrijwilligers die ervoor zorgen dat onze gasten niets tekort komen, behoort Zoetenaard tot de betere rusthuizen in de omgeving. Dat moet zo blijven!

consultatiebureau Kind en Preventie

4 | www.gemeentebelangen.be

www.gemeentebelangen.be

|5

Jan de Bruyne, OCMW-raadslid Gemeentebelangen


• 40 nieuwe rusthuiskamers • 140 nieuwe bedden in totaal • 6 bedden kortverblijf • 15 plaatsen voor dagverzorging

en gemeentebelang

stekene

ZOETENAARD 6 | www.gemeentebelangen.be

www.gemeentebelangen.be

|7


Rony Dragon, OCMW-raadslid Gemeentebelangen

HUISVESTING

HET ZWOEZELHUIS

Betaalbare huisvesting is een toenemend probleem in onze maatschappij. Ook daar proberen wij ons steentje bij te dragen.

In 2004 ontstonden vage plannen om vanuit het OCMW ‘iets’ te doen voor personen met een handicap.

Er werd een noodopvang gecreëerd voor mensen in acute nood. We hebben vier woningen aangekocht op Drieschouwen. Die zijn bedoeld als doorgangswoningen (half-lange huurcontracten in afwachting van iets anders). Dat hieraan behoefte was blijkt uit het feit dat ze permanent bewoond zijn. In augustus werd de wegenis aangevat voor de bouw van 30 sociale appartementen. Deze zullen quasi volledig ter beschikking gesteld worden van senioren, die op die manier in een beschermd milieu kunnen verblijven op onze campus, vlakbij het marktplein.

8 | www.gemeentebelangen.be

Dat ‘iets’kreeg een concrete invulling door de oprichting van de vzw Zwoezelhuis in samenwerking vzw De Sperwer uit Lokeren. Vanuit dit initiatief worden voor het ogenblik reeds een achttal personen binnen Stekene begeleid. Binnen de programmatiecijfers van de Vlaamse Regering werden wij verzocht om een gebouw te voorzien voor een tehuis niet-werkenden. Dat hebben wij dan ook gedaan: zo wordt immers zowel het gebouw als de werking van het Zwoezelhuis gesubsidieerd. Het voorontwerp van het gebouw is klaar. Zodra de definitieve plannen klaar zijn kan gestart worden met de bouw.

www.gemeentebelangen.be

|9


gemeentebelangen

website e d w u ie rn ve ze n o k ij k be n.be www.gemeentebelange

De OCMW RAAD wordt samengesteld vanuit de GEMEENTERAAD. Hoe Sterker een fractie in de gemeenteraad, hoe meer vertegenwoordigers in de OCMW RAAD. Met vijf raadsleden en drie medewerkers hebben GEMEENTEBELANGEN een duidelijke hand in datgene wat het OCMW nu betekent voor de bevolking van Stekene. Binnen de lijst GEMEENTEBELANGEN zijn nog een aantal mensen klaar om een rol te spelen binnen het OCMW.

Geef hen die kans en maak ons nog sterker. 10 | www.gemeentebelangen.be

OCMW raadsleden:

1

De Rechter Stany

2

De Permentier Lorette

3

Backaert Dirk

4

Van Duyse Kris

5

Zegers Marina

6

Merckx Freddy

7

De Witte Pieter

8

Strobbe Kristien

9

Huyghe Evy

10

Van Campenhout Gunter

11

De Vlieger Annik

12

Van Gaever Heidi

13

Vernimmen Koen

14

Labeeuw Miejef

15

Vogels Annette

16

Dragon Rony

17

De Bruyne Jan

18

Dieleman Ko

19

De Schepper Ilse

20

De Jonckheere Sofie

21

Vermeulen Margo

22

Cortebeek Grietje

23

Audenaerd Rony

24

Windhey Frans

25

Heyse Arnoud

OCMW medewerkers:

U stemt geldig door: - het bolletje bovenaan de lijst te kleuren en/of - ĂŠĂŠn of meerdere bolletjes te kleuren voor de naam of namen van de kandidaten www.gemeentebelangen.be

| 11


Wie stuurt u de volgende 6 jaar naar de OCMW-raad?

Samen met het personeel hebben we gezorgd voor een bijzonder positieve uitstraling van ons OCMW, in al zijn aspecten. Want de dienstverlening mag zeker niet ten koste gaan van onze sociale dienst, waar mensen in soms precaire omstandigheden vooruit moeten geholpen worden. Het werk is nooit af. Het OCMW staat de komende zes jaar nog voor zware opdrachten.

t reeds bewezen Gemeentebelangen heef erke schouders st de om jn zi te t aa st in ende zes jaar. te leveren voor de kom vertrouwen. Wij vragen daarom uw Dirk, Miejef, Anette, Rony, Jan, Marina, Margot en Rony Ook voor de toekomst een sterk OCMW

gemeentebelangen stekene 12 | www.gemeentebelangen.be

verkiezingsdrukwerk gemeenteraadsverkiezingen 14-10-2012 - V.U. Bernard van Hullebos, Heistraat 115, 9190 Stekene

BESTE KIEZER,

OCMW folder  
OCMW folder  

OCMW folder, sterkvoorstekene

Advertisement