Gea Norvegica

Gea Norvegica

Norway

Gea Norvegica Geopark

Geoparken skal spre kunnskap om vår geologiske naturarv og sammenhengene mellom geologiske prosesser og vår eksistens.

www.geoparken.no