Page 1

GE Healthcare nytt Diagnostic Imaging CT system ved akuttmottaket pĂĽ St Olav side 10

Digital PETCT pĂĽ Rikshospitalet side 6

Ny MR-teknologi side 12

www.gehealthcare.no


GE Healthcare nytt

Diagnostic imaging Kjære kunde, I slutten av juni i år annonserte vi planer om å skille ut GE Healthcare som et frittstående selskap utenfor General Electric (GE). Et skille fra GE gjør oss i stand til å utnytte nye muligheter og investere i helsetjenester på en mer fokusert og effektiv måte, med økt hastighet og tilgang til investeringskapital. Ved å gjøre dette kan vi øke innovasjonstakten samt skape og introdusere nye produkter og løsninger som forbedrer resultatet for dere og deres pasienter. Vi har den finansielle styrke, globale skala og over 100 års erfaring i helsesektoren som sikrer at vi er godt rustet for neste kapittel i selskapets historie. Frem til fullføring av prosessen, som forventes å skje i løpet av de neste 12-15 månedene, vil vi dele flere detaljer rundt denne planen. I mellomtiden må du ikke nøle med å kontakte meg hvis du har spørsmål. Under overgangen til et eget frittstående selskap, kan du være trygg på at vi forblir fokusert på dine og dine pasienters behov. Å sørge for at vi fortsetter å levere våre forpliktelser til deg er vår høyeste prioritet. På vegne av alle oss i GE Healthcare, ser vi frem til et fortsatt godt samarbeide, og håper du har nytte og glede av å lese om noen av prosjektene vi har vært involvert i den siste tiden. God lesing Med vennlig hilsen Anders Gunby Adm dir GE Healthcare Norge AS

Om GE Healthcare GE Healthcare is a leading provider of medical imaging, monitoring, biomanufacturing, and cell and gene therapy technologies. GE Healthcare enables precision health in diagnostics, therapeutics and monitoring through intelligent devices, data analytics, applications and services. With over 100 years of experience and leadership in the healthcare industry and more than 50,000 employees globally, GE Healthcare helps healthcare providers, researchers and life sciences companies in their mission to improve outcomes for patients around the world. Follow us on Facebook, LinkedIn, Twitter and The Pulse for latest news, or visit our website www.gehealthcare.com for more information.


GE Healthcare nytt GE Healthcare nytt publiseres av: GE Healthcare Norge AS Postboks 4574 Nydalen Vitaminveien 1 0404 Oslo

Innhold

www.gehealthcare.no

© 2018 General Electric Company - All rights reserved. General Electric Company reserves the right to make changes in specifications and features shown herein, or discontinue the product prescribed at any time without notice or obligation. Contact your GE representative for the most current information. GE, GE monogram are trademarks of General Electric Company. GE Healthcare Norge A/S, a General Electric company, doing business as GE Healthcare. Ansvarlig utgiver: Anders Gunby Redaktør: Kine Berg Layout: Kine Berg og MDM Design & Marketing Trykket i Norge av Printing ASff JB61824NO

4

Oslo-ImTECH: Nytt senter med store ambisjoner

6

Digital PETCT ved Oslo Universitetssykehus

8

Revolution Frontier på Radiumhospitalet

10 CT system til døgndrift ved akuttmottaket St.Olav 12 Første SIGNA Premier i Europa på Karolinska 15 AIR teknologi 16 Revolution CT på sykehuset Innlandet- Hamar 18 LOGIQ E10 - GPU, AI og Deep Learning 20 SIGNA Explorer Lift 21 Kundearrangement og utstillinger 23 Våre medarbeidere på salg og service bildediagnostisk team 26 Kompetansebygging hos oss i GE


Oslo-ImTECH

Foto: Michelle Hansen

Oslo-ImTECH:

Nytt senter med store ambisjoner Oslo-ImTECH, Oslo Imaging Technology Research and Innovation Center, har klare ambisjoner om å utvikle fremtidens løsninger for avansert bildediagnostikk og bildebehandling. – Dette er stort for alle oss som jobber på dette feltet, sier Anne Catrine Trægde Martinsen, som leder det nye senteret.

4


Oslo-ImTECH

Vi i GE Healthcare Norge AS er stolte samarbeidspartnere med Oslo Universitetssykehus.

Helseteknologi og pasientbehandling er i rask utvikling, og i sykehus har det tradi-sjonelt vært lang avstand mellom klinikk og industri.

avbildningsutstyr og tverrfaglige ekspertteam som kan bistå med teknologi, kompetanse i innovasjonsprosjekter og kliniske studier.

– Jeg er sikker på at vi sammen kan utvikle bildediagnostikk og bildebehandling videre, sier Anne Catrine Trægde Martinsen.

Samarbeidspartnere i norsk industri får anledning til å teste og utvikle nye løsninger i et internasjonalt miljø, et miljø med studenter, stipendiater og forskere fra nasjonale og internasjonale akademiske institusjoner og internasjonale aktører i industrien.

– I Oslo-ImTECH skal vi lære av hverandre og utvikle fremtidsrettede løsninger. Vi skal prøve ut og evaluere nye løsninger og gi tilbakemelding til alle involverte. Løsningene vi går for skal være trygge for pasienten, presiserer hun. Martinsen ser også for seg at OsloImTECH skal bidra til å utdanne fremtidens teknologieksperter og akademikere innenfor bildediagnostikk.

Samarbeid gir store muligheter Senterlederen fremhever spesielt samarbeidsavtalen som allerede er på plass med GE Healthcare, en av verdens fremste leverandører av avansert avbildningsutstyr, som for eksempel MR og CT maskiner. Samarbeid er også etablert mellom Oslo universitetssykehus, UiO og NTNU. – Vi har i tillegg knyttet til oss norske selskaper som Nordic Neurolab og Oslo Cancer Cluster, samt internasjonale bedrifter som Phantom Laboratory, RTI Group og Image Owl. Alle disse utvikler produkter som vi jobber med, forteller hun. Gjennom Oslo-ImTECH vil mange miljøer ha tilgang til nyutviklet avansert

Foto: Michelle Hansen

GE Healthcare planlegger å bruke OsloImTECH som sin europeiske testsite der nye software- og hardwareløsninger vil bli testet og evaluert før de tilbys for salg på det europeiske markedet.

– For å lykkes med innovasjon og forskning innen avansert bildediagnostikk og bildebehandling er det viktig at helsepersonell og helseeksperter samarbeider tett med aktørene som utvikler teknologien, sier Anne Catrine Trægde Martinsen.

Åpnet i mars – er i gang

Martinsen leder det nye senteret ImTECH, er initiativtaker og leder også avdeling for diagnostisk fysikk ved Oslo Universitetssykehus.

– Vi er allerede i gang med å prøve ut og evaluere nye teknologiske løsninger i CT-maskiner. Både teknologer og klinikere planlegger nye forskningsprosjekter. Vi har nylig tatt i bruk Spectral Imaging, en teknikk som gjør det mulig å få frem strukturer på en bedre måte enn før1. Eller rettere sagt: Det er enklere å skille strukturene fra hverandre, for eksempel i identifiseringen av metastaser i kreftdiagnostikk2. Innenfor muskel- og skjelettområdet prøver vi ut dynamiske opptak. Det betyr at vi beveger leddet under opptak, før og etter operasjon. Det er viktig for å se til at for eksempel en protese, sitter som den skal og blir god å bruke for pasienten, forteller Martinsen. – Vi er i gang!

Artikkelen er gjengitt med tillatelse fra magasinet HMT - Helse, MIljø og Teknkk 1 & 2) Anne Catrine Trægde Martinsen, leder av senteret ImTECH og leder av avdeling for diagnostisk fysikk ved Oslo Universitetssykehus, Mai 2018

5


Digital PETCT

Digital PETCT ved OUS Rikshospitalet og Radiumhospitalet I løpet av 2017 ble det installert 2 nye digitale DiscoveryTM MI PETCT systemer fra GE Healthcare på OUS. Totalt er det installert og bestilt pr oktober 2018 23 digitale Discovery MI PETCT systemer i Norden.

Foto: Kine Berg Fra markeringen av ny PET CT scanner på OUS, Rikshospitalet.

Etter en prosess som startet i 2013, ble GE Healthcare Norge AS høsten 2016 valgt som leverandør av 2 stk nye PETCT systemer til OUS, Nukleærmedisinsk avdeling Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

6

Oslo Universitetssykehus bestilte 2 stk digitale Discovery MI PETCT systemer. Det første skulle installeres på Rikshospitalet og det andre på Radiumhospitalet.

Det ble gjort en del ombygninger og tilpasninger på Rikshospitalet. Blant annet utvidet de med et ekstra forberedelsesrom for å kunne utnytte den nye skannerens fordeler med hurtigere skanntid og få en bedre logistikk av pasienter. Tiden mellom injeksjon av radiofarmaka og avbildning er ca én time, og det er viktig at pasienten ligger i ro i tiden mellom injeksjon og frem til skanning.

Det første systemet ble installert på Rikshospitalet. i juli 2017, og 31. juli var det klart for opplæring.

Radiumhospitalet startet opp i slutten av 2017. På Radiumhospitalet ble det bygget en helt ny avdeling der Nukleær-

medisinsk avdeling opprinnelig lå på 60 og 70 tallet. Så når de nå har flyttet fra kjelleren til helt nye lokaler i 2. etasje, har de på en måte kommet «hjem» ifølge enhetsleder for Drift ved Radiumhospitalet, Kari Bjæring. Den første digitale PETCT skanneren i Norge, Discovery MI fra GE, ble installert på Kalnes sykehus med oppstart i januar 2017.


Digital PETCT

”De nye systemene gir mulighet for undersøkelse av flere pasienter og med lavere doser enn tidligere.”

Radiumhospitalet startet opp med PET undersøkelser allerede i 1999. Produksjonen av 18F startet på Blindern kl 9, produktet ble kjørt til Kjeller kl 10.15. Kjemisk syntese av FDG ble avsluttet kl 13, og første pasient kunne injiseres ca kl 14 og deretter avbildes ca kl 15.

Foto: Kine Berg Fra åpningen av nukleærmedisinsk avdeling OUS, Radiumhospitalet.

«Q Static og pustegating gir en forbedret diagnostikk av om små lungelesjoner sitter over eller under Diafragma, noe som innvirker på hvilken type behandling pasienten skal ha», sier overlege Ingvild Jebsen. «De nye systemene gir mulighet for undersøkelse av flere pasienter og med lavere doser enn tidligere. Ny pustegating teknologi fra GE gir også mulighet for å undersøke pasienter som har problemer med å ligge i ro. Sammen med de nye automatiske doseinjektorene gjør dette at dosene til både pasienter og personalet har blitt vesentlig redusert med innføring av ny teknologi», sier enhetsleder for drift ved Rikshospitalet, Aud Melbøe.

Rikshospitalet har et spesielt fokus på reduksjon av stråledoser til barn, og dette er en kontinuerlig optimaliserings prosess. Det nye Discovery PETCT systemet gir oss bedre muligheter for å tilpasse protokoller til den individuelle pasient og undersøkelse ut ifra den kliniske problemstillingen, sier Aud Melbøe. Rikshospitalet har mange pasienter med inflammatoriske spørsmålsstillinger der systemet gir mer informasjon enn tidligere og det har et stort potensiale ved undersøkelser av barn, som Rikshospitalet har et spesielt fokus på, iflg overlege James Connely ved OUS.

Men innføring av ny teknologi fører også til nye utfordringer, poengterer Aud Melbøe: «Vi kan undersøke flere pasienter, vi ser mer enn tidligere, og vi må stadig optimalisere vår logistikk for å kunne utnytte systemet, personalet og bruken av FDG og andre radiofarmaka med relativt kort halveringstid, på en best mulig måte. Sensitiviteten på systemet er høyere enn tidligere og en del av funnene må følges opp med sen-serier for å følge opptaket av FDG over tid» Christian Myhre, Radiology Account Manager 23 18 50 50 christian.myhre@ge.com

FA K TA OM DIS COVE RY MI Discovery MI er et nytt digitalt PETCT system som gir mange fordeler: • Høy sensitivitet som gir mulighet for hurtig skanntid og lav injeksjonsaktivitet. • Høyere oppløsning takket være digital SiPM og nytt type krystall, gir mulighet til å se enda mindre lesjoner enn hva man kunne med analog teknologi.

Bilde av fototapet på veggen i de nye lokalene til nuklærmedisinsk avdeling ved Radiumhospitalet.

• Bedre tidsoppløsning og ny rekonstruksjonsteknikk Q.Clear som gir veldig mye lavere støynivå og høyere kontrast i bildet sammenlignet med konvensjonell teknologi. Opptil 2x SNR og 2xCNR1. •

Ny CT, RevolutionTM Evo, 128 snitt system med nyeste rør/detektor og rekonstruksjonsteknologi som gir opptil 82%2 dosereduksjon (ASiR-V). Sammen med Smart MAR for metallartefakt reduksjon gir dette stort potensiale for å undersøke flere pasienter med lavere doser og med forbedret bildekvalitet.

1) Discovery MI, Data sheet, DOC1700317 Rev. 4

2) Revoultion EVO, Product data sheet, DOC1505437

7


Revolution Frontier

Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet

Revolution Frontier I mai 2018 ble OUS Radiumhospitalet det første sykehuset i verden som fikk installert det helt nye Revolution Frontier CT-systemet fra GE Den nye CT-en har en rekke nye funksjoner, og tekniske nyvinninger. Blant annet en helt ny bildekjede inkludert nytt røntgenrør, siste generasjon Iterativ rekonstruksjon (ASIR-V) og Gemstone Spectral Imaging (GSI) med forenklet arbeidsflyt. GE Healthcare har siden 2016 kommet med flere nye CT-modeller i Revolutionserien, og Revolution Frontier er den nyeste modellen på markedet i denne serien. Frontier-systemet er laget for å gjøre GSI (Spektral Imaging) til rutineunder8

søkelser, der optimal arbeidsflyt for disse undersøkelsene har vært i fokus. Systemet gir fullt 50 cm FOV (Field of View) for GSI-undersøkelser takket være GEs Gemstone Clarity detektor. Denne muliggjør opptak hvor det nye røntgenrøret bytter kV med ultrakorte mellomrom, så man ikke behøver gå på kompromiss med skanningshastighet eller stråledose. «Det har vært en spennende prosess som man ikke får opplevd så ofte i yrkeslivet», sier fagradiograf Inger Elise Iversen ved Radiumhospitalet.

TM Foto: Rune Kristoffersen


Revolution Frontier

Foto: Kine Berg

“Frontier CT har gitt oss et bedre tilbud for pasientene enn vi hadde tidligere”

Øverst fra v. Christian Myhre fra GE, Marte Steen Lundlie, Inger Elise Iversen og Hilde Andreassen fra OUS samt Kristin Heggen fra GE.

Fagradiograf Inger Elise Iversen, Radiumhospitalet «Når ingen andre har tilsvarende system må vi gjøre det meste fra bunnen av, med de utfordringene og mulighetene dette gir. Men vi er heldige og har radiografer som har stilt opp og virkelig jobbet for å få dette til i samarbeid med GE. Samt en radiolog som har vært tydelig og konstruktiv på å løse de utfordringen vi har møtt for at dette skulle bli en god løsning.

På Radiumhospitalet er det primært onkologiske pasienter som kommer til jevnlige kontroller, og kravet til både bildekvalitet og lavest mulig stråledoser er høyt.

KONTAKTINF O Christian Myhre Radiology Account Manager 23 18 50 50

Derfor er både arbeidet med protokoll optimalisering og opplæring av de ansatte en kontinuerlig prosess, sier Inger Elise Iversen ved CT Radiumhospitalet.

christian.myhre@ge.com

Foreløpig er vi ennå i en prosess der vi optimaliserer protokoller og dosenivåer, og Frontier CT har gitt oss et bedre tilbud for pasientene enn vi hadde tidligere.»

9


Revolution CT

St. Olavs Hospitals akuttmottak

Nytt CT system til døgndrift I 2017 skulle St. Olavs hospital anskaffe ny CT maskin til sykehusets akuttmottak. Dette CT systemet har den klart høyeste produksjonen av samtlige CT systemer i begge Trøndelag-fylkene da den har døgnkontinuerlig drift og mange akutte pasienter. Atle Hegge og Liv Nesje, to av CT fagradiografene på St. Olavs Hospital forteller her om den første tiden med nytt system.

Atle Hegge og Ingrid Gunnes i operatørrom og Liv Nesje inne på lab med ambulansepersonell på St. Olavs Hospital.

10


Revolution CT Installasjonen av systemet ble påbegynt helt i starten av 2018 og applikasjon og scanning startet i slutten av januar 2018. Vi har tatt en prat med Atle Hegge og Liv Nesje, CT fagradiografer på St. Olavs Hospital, om hvordan den første tiden med nytt system har vært. Hva gjorde at GE Healthcare med sin RevolutionTM CT ble valgt som leverandør i denne konkurransen? Atle Hegge: Det tilbudte systemet hadde ingen åpenbare svakheter og hadde i tillegg noen klare styrker. Jeg tenker da spesielt på egenskapene systemet har ved skanning av coronararterier og TAVI undersøkelser. Det at det var et helt nytt brukergrensesnitt var en utfordring vi måtte tenke på, men med den omfattende opplæringspakken som GE presenterte, følte vi oss trygge på at dette var en utfordring som vi ville klare å løse. Noe vi med fasiten i hånd kan bekrefte nå. Hvor mange radiografer er dere på avdelingen og hvor mange er det som jobber med den nye CT maskinen i akuttmottaket? Atle Hegge: Vi er totalt ca 60 radiografer på avdeling for billeddiagnostikk, hvorav 36 personer jobber med den nye Revolution CT her i akuttmottaket. Dette er siste uken med opplæring av ansatte, og etter det så er det tilbake til normal drift her etter en periode med nedsatt produksjon grunnet opplæring. Har det vært utfordrende å lære opp så mange radiografer på et nytt system, og for dere, et nytt brukergrensesnitt? Atle Hegge: Det er selvsagt utfordrende, men mange av radiografene var klare for nye utfordringer og så frem til å lære å kjenne ny teknologi. Takket være at GE leverte med en simulator av brukergrensesnittet, var vi svært godt forberedt den dagen CTsystemet var ferdig installert og klart til bruk. Alle radiografene hadde to runder på simulator med en av CT fag-

Liv Nesje, Kristian Steen, Atle Hegge, Torill Skaar og Ingrid Gunnes forran CT maskinen.

radiografene slik at alle ikoner, ord og uttrykk på brukergrensesnittet var kjent for dem. Det har i praksis betydd at vi har kunnet korte ned opplæringstid på laben med en til to dager per radiograf, og det har stor innvirkning på en avdeling med så mange radiografer som vi er. Å ha en simulator å trene på i forkant og i etterkant av installasjon er noe jeg sterkt vil anbefale andre sykehus også, selv om man ikke er like mange radiografer som oss.

maskin og 4 cm detektor med et kjent brukergrensesnitt over til en 512 snitts maskin med 16 cm detektor og nytt brukergrensesnitt, men med svært god nytte av simulatoren som ble levert i forkant av installasjonen og tett oppfølging av GE har oppstarten av den nye skanneren gått veldig bra.

Videre har jo også vi lært mye av og under opplæring av våre kolleger, så opplæringen har gått bedre og bedre etter hvert. De er nok heldige de som har opplæring nå mot slutten, sier Atle med glimt i øyet.

Liv Nesje: Her kjører vi alle typer undersøkelser. Akutte slagpasienter, traumer, aortaundersøkelser, hjerteundersøkelser, caput og abdomen/bekken undersøkelser.

Tilstede når vi var på besøk var også CT fagradiograf Liv Nesje. Liv har jobbet med CT siden 1989, og har vært CT fagradiograf siden 1999. Hva har vært den største forandringen nå som dere har fått en ny CT fra en ny leverandør her på akuttmottaket på St. Olav? Liv Nesje: Det er klart at det er en stor overgang når man går ifra en 64 snitts

Hva slags undersøkelser er det som blir utført på CT systemet her på akuttmottaket?

“Å ha en simulator å trene på i forkant og i etterkant av installasjon er noe jeg sterkt vil anbefale andre sykehus også, selv om man ikke er like mange radiografer som oss.” Atle Hegge, CT fagradiograf, St. Olavs Hospital

11


Ny MR-teknologi

Ny MR-teknologi

Første SIGNA Premier tatt i bruk TM

Foto pĂĽ Karolinska: Avdelingsradiografer MR ved Radiumhospitalet og Rikshospitalet, Edmund Reitan (til v.) og Bac Nguyen.

12


Ny MR-teknologi

Bac Nguyen og Edmund Reitan sammen med representanter fra det Skandinaviske MR-salgsteamet og det europeiske MR-applikasjonsteamet.

GE Healthcares nye SIGNA Premier skiller seg ut med sin helt nye Air coil-teknologi. Karolinska har nå som det første sykehuset i Europa tatt den i bruk.

De nye AIR-coilene er formet som et teppe som tilpasses pasientens kropp, anatomisk mye bedre enn tradisjonelle harde plater. I enkelhet kan man si at disse coilene fungerer som en antenne som fanger opp radiofrekvente signaler fra kroppen under en MR-undersøkelse Når coilen pakkes tett inntil pasienten, får man mer MR-signal fra kroppen. Dette kan utnyttes til raskere skanning og bedre bildekvalitet. AIR-coilene er spesielt godt egnet til raske opptak med god bildekvalitet da de inneholder mange antenner som blir liggende tett inntil anatomien som skal avbildes. Og teknologien gir ikke bare bedre bilder. I utviklingen av AIR teknologien var GE Healthcare svært opptatt av at den skulle gi total frihet for posisjonering og komfort for pasienten. Å bli omsluttet av et teppe føles trygt og godt for pasienten, ikke minst for barn.

SFølelsen av klaustrofobi blir også redusert og AIR-coilene passer for pasienter i alle fasonger. SIGNA Premier rommer større pasienter enn forgjengerne. Diameteren på tunellen er 70 cm og med AIR teknologiens store hodespole og fleksible AIR-coiler sikres komforten også til de store pasientene. – I dag får man bedre bilder med en 70 cm enn man tidligere fikk med 60 cm, forteller Morten Bruvold som er salgsansvarlig for MR i for Norge. Teknologien går framover. Aller best passer SIGNA Premier på sykehus hvor det også foregår forskning. For ytelsene ligger i toppsjiktet. – Den er som skreddersydd for sykehus med avansert nevrologisk forskning samtidig som den store åpningen gjør det mulig med avbildning av hele kroppen, påpeker Bruvold.

13


Ny MR-teknologi

“Jeg har stor tro på at radiografene vil ha stor nytte av denne spolen i kombinasjon med de nye teknikkene som er tilgjengelig fra GE.” Bac Nguyen, ekspert på MR

Karolinska først ute SIGNA Premier er installert på det nye Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Til vårt kundemagasin SIGNA sier radiolog Lucas Lönn: – Med SIGNA Premier fikk vi umiddelbart god bildekvalitet. Siden det er et nytt system, regnet jeg med at det ville være noen oppstartsproblemer. Men det fungerte fra første dag, uten problemer med å optimalisere systemet. Det var som å kjøpe en ny bil, bare å vri om nøkkelen og kjøre.

KONTAKTI NF O Morten Bruvold Sales Specialist MR • Startet som MR produkt spesialist hos GE Healthcare Norge AS i september 2017 • Har har sin bakgrunn fra klinisk og eksperimentell forskning på MR. •

+47 95 27 73 12 morten.bruvold@ge.com

14

AIR teknologi kommer til å omdefinere hvordan vi designer RF-spoler, der de ultralette og veldig fleksible spoleelementene muliggjør spoler som er tynne og myke som en filt, men med ytelse som overgår annen eksisterende spoleteknikk.


Ny MR-teknologi

Fakta om Air Technology

Den nye teknologien gir full frihet i coilplassering og -håndtering. På RSNA 2016 introduserte GE Healthcare et helt nytt konsept av overflatecoiler som adresserer flere kliniske utfordringer: Klinisk dekningsområde med høyt signal, optimalisert geometri for maksimal utnyttelse av aksellerasjonsteknikker basert på parallell imaging, tilpasningsdyktig design som passer 99.9%1 av alle pasienter og lett vekt for økt pasientkomfort. Forskere i GE Healthcare har utviklet flere helt nye underliggende teknologier i det nye konseptet. De nye coilelementene erstatter store og klumpete komponenter og kretskort med en robust og fleksibel ring, den såkalte INCA-lederen. AIR-teknologien omfatter også elektronikk som er designet for å redusere komponentenes volum med mer enn 60% og 95%2 mer transparent, spesielt fordelaktig i for eksempel PET/MR hvor MR-basert attenueringskorreksjon er viktig. Samtidig oppnår man 30%3 mindre kobling med andre elementer for å kunne øke overlapp, og dermed også tetthet, mellom elementene for økt SNR og robust akselerasjon ved parallell imaging. Den såkalte E-mode-elektronikken reduser også støy, øker lineariteten og forbedrer toleranse for forskjellige lastinger av coilen. Kombinasjonen av disse teknologiene gjør at AIR-teknologiens coiler passer til applikasjoner hvor man krever både høy og lav tetthet av elementer.

Større trygghet, mindre klaustrofobi På SIGNA Premier lanseres i første omgang en posterior AIR-coil med 60 elementer med en anterior AIR-coil med 30 elementer og kliniske utprøvinger har vist utmerket bildekvalitet for avbildning av prostata, pelvis, MSK, abdomen, øre-nese-hals, nakke, rygg og angiografi. I kombinasjon med standard Head-Neck-enheten fasiliterer AIR-coils helkroppsavbildning uten at man må reposisjonere coiler eller sentrere på nytt i løpet av undersøkelsen. Den første brukererfaringen viser at AIR-coilene er godt integrert i SIGNA Premier og fungerer godt med de aller nyeste teknikkene som Hyper Sense med compressed sensing akselerasjon, MAGIC DWI syntetisk beregning av diffusjon med høye b-verdier og HyperCube isotropisk 3D avbildning. AIR-coilene er enklere å legge på pasienten og den tynne designen gir mer plass i tunellen for veldig store pasienter. Kombinasjonen av at man kan skanne alle pasientene med føttene først og AIR-coilenes lette vekt gjør at pasientens følelse av klaustrofobi reduseres betrak- telig, AIR-coilen føles mer som et teppe enn en rigid coil som stroppes fast. En av de mest visuelle fordelene med det nye konseptet er ved skanning av pediatriske pasienter. AIR-coilene omslutter barnet i en trygg og varm atmosfære der spoleelementene kommer så nært som mulig for godt signal uten at spolen trykker ned pasienten.

– Et nytt klinisk nivå SIGNA Premier, vil gi et nytt klinisk nivå og bedre forskningsmuligheter for klinikere. Med såkalt SuperG, den kraftigste gradient teknologien GE Healthcare noen gang har utviklet for et wide-bore 3.0T system, leverer SIGNA Premier høy homogenitet, utmerket stabilitet og ytelse i et 70cm system som er sammenlignbart med et høytytende 60 cm forskningssystem4. SuperG gradientspoleteknologi korter ned opptakstiden ved at spolens konfigurasjon er balansert og hvor lederne er utstyrt med uavhengige kjølekretser for X-, Y- and Z-aksene. Ved direkte kjøling av hvert gradientlag maksimerer SIGNA Premier duty-cycle for protokoller til for eksempel Human Connectome med MultiShell DTI, høyoppløselig restingstate fMRI og høyoppløselig body, MSK og hjerteavbildning uten å kompromittere med pasientkomfort eller tunellens diameter. I tillegg til SuperG har SIGNA Premier en ny digital RF transmit- og receive-arkitektur. Total Digital Imaging (TDI) har 146 uavhengige mottakskanaler som gjør det mulig med simultant opptak av pasientdata fra flere overflatespoler med høy coiltetthet, bedre bildekvalitet og generelt forbedret klinisk ytelse sammenlignet med tidligere generasjoner av GE Healthcares MR-systemer. Med det nye brukergrensesnittet på SIGNA Premier, SIGNA Works, er produktivitet over hele linjen av kliniske og forskningsapplikasjoner satt i fokus med innovative applikasjoner.

1, 2, 3, 4) SIGNA Pulse of MR 2017, Total freedom in coil positioning and handling with the AIR Technology Suite, JB53475XX & SIGNA Premier Digital Brochure, JB56472XX

15


Hjerte-CT

Revolution-CT på Sykehuset Innlandet Hamar

Fra åpningen av ny CT-lab ved sykehuset Innlandet, Hamar.

Sykehuset Innlandet Hamar har installert nytt CT-system Den 7. mars 2018 var det offisiell åpning av den nye CT-laben ved Hamar Sykehus. Etter en omfattende evalueringsprosess, valgte Hamar Sykehus GE Healthcare som leverandør.

hetene som ligger i systemet startet en dialog mellom kardiologisk- og radiologisk avdeling, og det ble bestemt at dette burde bli et tilbud med den nye CT-en.

Fokuset under evalueringen var enkel arbeidsflyt for GSI-avbildning (Gemstone Spectral Imaging) og et system som kunne utføre alle typer undersøkelser.

CT-ansvarlig radiograf Ingerd Skaaret Berg og Overlege Venche Daleng deltok på et intensivt hjerte-CT kurs i Plymouth, England - der de gjennomgikk et stort antall kasus. Og kardiologene ved Hamar hospiterte ved Svendborg Sykehus i Danmark som har spesialisert seg på hjerte-CT med GE Revolution CT.

Valget falt til slutt på GEs nye Revolution CT ES. Hjerte-CT var opprinnelig ikke planlagt gjort på det nye CT-systemet på Hamar. Men etter å ha vurdert de kliniske mulig-

16

De har også fått support fra GE ved applikasjonsspesialist Bjørg Rykke og


Hjerte-CT

“Plutselig har hjerte-CT blitt enkelt. Og det er bare én protokoll å forholde seg til, så styrer CT-systemet det meste ellers.” Ingerd Skaaret Berg, CT-ansvarlig, Sykehuset Innlandet Hamar

Med spesiallaget marsipankake for anledningen.

Kristin Heggen, samt Overlege Michael Fanariotis fra Skien Sykehus som har stor erfaring med hjerteundersøkelser på Revolution CT. «Foreløpig er over 40 pasienter undersøkt med hjerte-CT ved Hamar sykehus, og med gode resultater», sier CT-ansvarlig Ingerd Skaaret Berg. «Disse pasientene har fått et tilbud lokalt som de ellers antagelig måtte reist til Oslo for å få utført med like avansert CT system.»

KONTAKTINF O Christian Myhre Radiology Account Manager 23 18 50 50 christian.myhre@ge.com

Plutselig har hjerte-CT blitt enkelt, fortsetter Ingerd. Og det er bare én protokoll å forholde seg til, så styrer CT-systemet det meste ellers.»

17


Ultralyd

LOGIQ E10 LOGIQTM E10 er et nytt high end, flaggskip ultralydapparat som hadde verdenspremiere på European Congress of Radiology (ECR) i 2018. Dette markerte starten på en ny generasjon ultralydapparater fra GE. Den nye cSound plattformen med bruk av teknologier som GPUs, Artificial Intelligence og Deep Learning muliggjør et stort løft i billedkvalitet og billedrate.

Produktansvarlige i GE, Preben Mathieu-Bjerke og Eivind Holm fremhever følgende:

Vil du vite mer om LOGIQ E10 eller har du spørsmål, kontakt oss:

• cSound Imageformer = ekstra ordinær bildekvalitet med uniformt fokus i hele bilde1 • Innovative teknologier som Artificial Intelligence og Deep Learning • Spesialiserte LOGIQ Apps som muliggjør fjernstyring og foto dokumentasjon • Auto Doppler Assist justerer automatisk fargeboksen og samplevolum samt vinkelkorreksjon • LOGIQ E10 har 10x prosesserings kraft og 48x datarate2 1, 2) LOGIQ E10 Brochure, Feb. 2018, JB54769XX(1)

18

Preben Mathieu-Bjerke Sales Leader 414 37 338 preben.mathieu-bjerke@ge.com

May Fosse Heger Nordisk Applikasjonsspesialist 992 40 031 mayf.heger@ge.com

Eivind Holm Sales Leader 924 10 032 eivind.holm@ge.com


Ultralyd

Professor Odd Helge Gilja fra Haukeland Universitessykehus med det nye LOGIQ E10.

Haukeland Universitessykehus er en av de første sykehusene i Norge som i juni 2018 tok i bruk det nye ultralydapparatet. Professor Gilja uttaler følgende om LOGIQ E10: • Bedre billedkvalitet • Nye gode prober som resulterer i bedre billedkvalitet • Merkbar raskere Elastografi programvare • B-Flow er fornyet og forbedret

19


MR oppgradering

SIGNA Explorer Lift Oppgrader ditt SIGNATM HDe/SIGNA HDxt 1.5T MR-system til nye SIGNA Explorer™ GE Healthcare har lansert et omfattende oppgraderingsprogram der eksisterende MR-system kan oppgraderes og bli identiske med de nylig lanserte SIGNA™ MR-systemene. En oppgradering gir MR-systemet nytt liv og tilgang til nye innovasjoner. Nedenfor er en oversikt av hva en oppgradering til SIGNA Explorer gir:

System & Hardware • To versjoner av pasientbord: - Dockbart - med tradisjonelt spolekonsept av overflate-spoler - Fast - med spoler integrert i undersøkelsesbordet • Optix - 16-kanals digital optisk RF-mottaking • Design - Nye deksler/kåper, kontakter og tilbehør • Elektronikk - All elektronikk i teknikkrom og undersøkelsesrom byttes ut • Computerkraft - Nye raskere host- og rekonstruksjonscomputere

Spoler • To spolekonsept: Integrerte spoler i fast undersøkelsesbord / overflate-spoler på dockbart bord • 16ch GEM FlexSpoler: Small, Medium & Large

Raskere arbeidsflyt og nye applikasjoner For maksimal produktivitet inkluderer SIGNA Explorer Lift flere nye funksjoner for raskere arbeidsflyt, utvidet funksjonalitet i eksisterende applikasjoner, samt flere nye teknikker. • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Body Navigator Propeller MB HyperSENSE HyperCUBE ViosWorks 3D FOCUS™ MAGiC™ MAGIC DWI SilentScan™ eXpress Prescan CUBE DIR PROMO 3D ASL SWAN LAVA Flex MAVRIC™ SL Inhance Suite Body Navigator

- Respirasjons-trigget avbildning uten respirasjons-bånd - Bevegelseskorrigerende avbildning i alle anatomier og skannplan - Akselerasjon med Compressed sensing - Reduserer skanntiden og artefakter ved small FOV avbildning - 3D Cine opptak som dekker hele ventrikkelen i ett enkelt hold-pusten - Høyoppløst diffusjon - Ett skann leder til 6 kontraster - Syntetisering av høye b-verdier - Stille avbildning - Raskere serie-oppstart - Ny kontrast for bedre visualisering av forandringer i grå hjernevev - Bevegelseskorrigerende 3D-bildetaking - Perfusjon uten kontrastmiddel - Susceptibilitetsvektet avbildning for microblødninger/kalsifisering - T1 gradientekko m. Dixon-fettundertrykking, turbo for høy temporal skanning - Avbildning av bløtvev i nærheten av metallimplantat - Angiografi uten kontrastmiddel - Respirasjons-trigget avbildning uten respirasjons-bånd

© 2017 General Electric Company – All rights reserved. General Electric Company reserves the right to make changes in specifications and features shown herein, or discontinue the product described at any time without notice or obligation. SIGNA, Optima & Discovery are trademarks of General Electric Company.

20


Delta på kundeevents og møt oss på utstillinger Vi i GE Healthcare arrangerer og deltar på norske og internasjonale kongresser hvor du har muligheten til å møte oss og få en presentasjon av vårt medisinsk tekniske utstyr. Her er en oversikt over arrangementene innen diagnostic imaging for høsten 2018. Event

Dato

Sted

Radiologisk høstmøte

24-26 oktober 2018

Oslo

Nordisk PET/CT brukermøte

8-9 november 2018

Oslo

CT brukermøte

15-16 november 2018

Trondheim

Breast Imaging Day

19 november 2018

Gardermoen

Kontakt Kine Berg hvis du vil vite mer om arrangementene eller melde deg på: kine.berg@ge.com Vi ser frem til å se deg!


GE Diagnostic imaging

Diagnostic imaging Vi tilpasser oss et voksende marked og har ansatt flere nye medarbeidere. Møt våre nye kollegaer siden sist på denne og neste side Morten Bruvold Sales Specialist MR 95 27 73 12 morten.bruvold@ge.com

Linas Kavaliauskas Field Service Ingineer 41 53 19 27 linas.kavaliauskas@ge.com

Kristin Heggen Applikasjonsspesialist

Snorre Vongraven Field Service Engineer CT

98 89 06 97 kristin.heggen@ge.com

91 37 02 20 snorre.vongraven@ge.com

Team Service DI består i tillegg av følgende ansatte: Rune Kristoffersen - Service Team Leader for Imaging. I tillegg er han support ingeniør for MR Trond Dahlen - Serviceingeniør for modalitet MR og CT. Klaus Helsing og Geir Brakstad - Serviceingeniører for modalitet MI/CT Jon Olav Barstad - Serviceingeniør for modalitet X-ray og våre IT-systemer Harald Halvorsen - Regional Support Engineer for modalitet vaskulær og interventional X-ray Sjur Kvernberg - Team Leader for modalitet MI/CT Tore Solheim - Serviceingeniør for modalitet X-ray (inkludert mobil røntgen) og MI/CT Freddy Berglund - Serviceingeniør for modalitet MR og X-ray Christian Hermstad - Serviceingeniør for modalitet X-ray (inkludert mobil røntgen) Mathias Thornvigg og Olle Nilsson - Online Serviceingeniør for CT i Norden Ronnie Sjödin - Online Serviceingeniør for MR i Norden Anders Forsell - Online Serviceingeniør for X-ray i Norden Lars Langvandsbråten - Installation specialist André Ellingsen - Service Account Leader 22


GE Diagnostic imaging

Magnus Antonsen, CT produktspesialist Vi har gleden av å informere om at Magnus Antonsen er med i GE Healthcare teamet som CT produktspesialist med ansvar for Norge.

Aina Vogt, Service-koordinator Aina har bakgrunn fra bilbransjen som teamleder fra NAF Assistanse og mottak og leveranseansvarlig i KVD Norge. I GE Healthcare koordinerer/sysselsetter hun avdelingens serviceteknikere. Aina har hovedansvar for Norge, men er en del av et nordisk servicesenter som overlapper hverandre (Norge, Sverige, Danmark og Finland). Ainas har fokus på drift og vedlikehold og sørger for å: • Organisere og planlegge utføring av PM & FMI, installasjoner & DI-installeringer.

Magnus har en bachelorgrad innen radiografi fra Sør-Trøndelags høyskole i 2007. Han har jobbet som CT-radiograf på flere sykehus i Danmark, før han startet som CT-applikasjonsspesialist hos MEBI AS (Toshiba/ Canon) i 2012 hvor han har vært siden.

989 06 723 magnus.antonsen@ge.com

• Mottak og oppfølging av kundehenvendelser i det daglige, telefon & mail. • Delebestillinger, og kunsten å få del og FE til site samtidig. • Planlegge og tilrettelegge oppdrag/ kalenderne til serviceteknikerne for DI. • Delbestilling og fakturering av service ordre og -oppdrag for LCS. Hva liker du i jobben din? Liker å ha oversikt, koordinere og på best mulig måte tilrettelegge arbeidshverdagen for avdelingens serviceteknikere. Dette er mye avhengig av dag til dagsituasjoner, og en kabal som ofte må stokkes om for å «gå opp».

Eirik Bergerud, Produkt og Klinisk spesialist MI

sjonsteamet og salgs-teamet, i tillegg til det norske DI-teamet.

Eirik er utdannet radiograf på høyskolen i Bergen hvor han gikk ut i 2012. Han har erfaring fra nukleærmedisinsk avdeling i Fredrikstad og deretter på Kalnes fra 2012 til 2015. Eirik har jobbet i GE siden 2015. Vi spurte ham om hans arbeid hos GE Healthcare inntil nylig og gratulerer samtidig med ny stilling som Produkt og Klinisk spesialist MI.

Hva ser du frem til i den nye jobben din? Først og fremst å bli kjent med nye kunder, og bli bedre kjent med den norske kundebasen. I tillegg gleder jeg meg til å få nye og mer varierte arbeidsoppgaver.

«I GE har jeg jobbet som applikasjonsspesialist frem til nå nylig, med SPECT-CT og PET-CT, i tillegg til sporadiske CToppdrag. I og med at jeg har dekket Norden i den gamle stillingen har jeg både jobbet med det nordiske applika-

Magnus Antonsen CT produktspesialist

Servicekontakt 800 620 43 norway.sc@ge.com

jeg har holdt på med hele livet. I en tidvis travel hverdag er det lite som gjør så godt som å komme seg ut i skogen på jakt eller på fjellet for å fiske.

Hva blir fokus for deg høsten 2018? Foreløpig har jeg ingen planlagte aktiviteter, ut over at jeg selvsagt blir å se på NSNM vårmøte 2019, og på GE’s brukermøte i forkant av dette. Har du noen hobby du ønsker å fortelle om til leserne? Ettersom jeg er vokst opp, og bor, på landsbygda har jakt og fiske vært noe

Eirik Bergerud Produkt og Klinisk spesialist MI 97 77 97 73 eirik.bergerud@ge.com

23


Jubileum i GE

Mer enn 20 år i GE Healthcare De færreste kan feire over 20 års jubileum i samme selskap. Men det kan disse fire personene fra GE Healthcare Norge AS og GE Vingmed Ultrasound med henholdsvis 20, 25 og 30 år i selskapet. Gratulerer!

24

Kine Berg, Marketing Specialist

Sverre Biseth, Product Service Leader Ultrasound

Alder: 58 år Utdannelse: Økonomi/administrasjon

Alder: 45 år Utdannelse: Elektronikk Ingeniør

20

Jon Olav Barstad, Field Service Engineer

Hans Nøvik, Business Operations Leader

Alder: 49 år Utdannelse: Elektronikk-ingeniør

Alder: 53 år Utdannelse: Teknisk utdannelse fra Forsvaret

25

20

30


GE HEALTHCARE

Helping deliver better outcomes more efficiently

GE Healthcare

GE Healthcare is dedicated to increasing access to better quality and affordable healthcare. As leaders in medical imaging, mobile diagnostics, digital and life sciences, the company connects innovative technology, data and biology to deliver on the promise of precision health.

As leaders in medical imaging, mobile diagnostics & monitoring, digital and life sciences, the company connects innovative technology, data and biology to deliver on the promise of precision health.

$19B

Revenue annually

DIGITAL

S

~6MM MEDICAL TECHNOLOGIES

AI, Analytics, Enterprise Imaging, Care Area workflows, GE Health CloudTM

used in hospitals worldwide

3B EXAMS

performed per year on GE imaging machines

MOBILE DIAGNOSTICS & MONITORING

$1B+ INVESTED IN R&D (ANNUALLY)

Ultrasound, clinical care solutions, monitoring, mobile health

to continuously advance the largest installed base in the world

LIFE SCIENCES

100%

Bioprocess, protein and cell science, contrast media and nuclear tracers, cellular and gene therapy

of the top 10 biologic drugs use GE technologies

~17,540 BABIES A DAY

DIAGNOSTIC IMAGING & SERVICES

born with the help of GE equipment

Magnetic resonance, computed tomography, molecular imaging, women’s health, radiography, surgical and interventional, service and solutions

3,000 LIVES SAVED DAILY by doctors using GE technology

500,000 MEDICAL DEVICES to be embedded with AI to improve patient care

IN 10 YEARS

A History of Industry Firsts:

~70 percent of GE imaging systems will have 3D printed parts

in1978 operational savings and1983 outcome generation for2000 1896targeted 6 hospital systems in the U.S. X-ray fluoroscopy

CT scanner to take cross–section x-ray photos of the body in less than 5 seconds

High-field MRI with a superconducting magnet 30,000 times as strong as that Firsts: A History of Industry of the earth

2014

2015

A diagnostic agent for objective identification of Parkinson’s Disease

2009

2013

4D fetal ultrasound system

Vscan: 1st pocket-sized Ultrasound

Invenia ABUS: Ultrasound device FDA approved for dense breast screening

2016 1896

X-ray fluoroscopy Pristina Dueta, wireless remote control that lets mammography patients 1978 control their own breast compression CT scanner to take cross –section x-ray photos ofwith the the body in of less than help a technologist 5 seconds, 4 to 60 times faster than any other body scanner in use at that time. CT scanner that images the heart in just one heartbeat

2003

NASA-style healthcare command center to use predictive analytics

2018 Precision Health partnership with Roche Diagnostics to develop integrated digital platform using advanced analytics and apps that support oncology and acute care decisions

Global headquarters1983 Chicago, IL High-field withexpertise a superconducting with 54,000 employees andMRI local in more than 140+ countries magnet 30,000 times as strong as that of the earth

Follow us on Facebook, LinkedIn, and Twitter,2000 or The Pulse, a health, science and

A diagnostic agent for objective identification of Parkinson’s Disease, technology publication by GE Healthcare for the latest news and thinking. a disease affecting one to two people in every 1,000

25


Kompetansebygging

Bygg din kompetanse GE Healthcare tilbyr forskjellige kurs tilpasset ditt spesialområde og som imøtekommer dine behov. Les mer om mulighetene her.

Academy – klasseromsundervisning for klinikere og teknikere Ønsker du å delta på kurs for klinikere, teknikere eller fysikere på vårt Akademi i Stockholm? For klinikere tilbys kurs i MR, ultralyd, anestesi, ventilasjon og kardiologi. Egne kurs avholdes for de samme områdene for teknikere. Kursoversikt for høsten 2018 på neste side eller se alle kursbeskrivelser i vår katalog ved å gå inn på følgende link: bit.ly/2BQjlQr. Meld deg på her: bit.do/ge-utbildning

Webinars – online undervisning innen mange fagområder Webinars, der du er – gratis. Webinar på flere språk. Registrér deg som bruker og motta invitasjon til gratis webseminar om ulike temaer innen CT, MR, intervensjon, mammografi, røntgen, lunar og nukleærmedisin. Les mer og finn ditt webinar på bit.do/gehc-webinars

GE Cares

GE Cares – vårt felles digitale møterom Del erfaringer med andre brukere. Hold deg oppdatert om nyheter og teknologier innen bildediagnostikk. Du kan lese mer eller melde deg på gecares.com

Healthcare Learning System – skreddersydd undervisning for ditt sykehus eller klinikk • ~300 online kurs • @Live Expert Webinar opptak og Quick guide videoer • Protokolldatabase • Mulighet til å kontakte en ekspert • Planlegg kurs for dine medarbeidere og kontrollér utfallet

Brukerklubber ultralyd – VividTM, VolusonTM & LOGIQTM Som medlem av våre brukerklubber får du tips&triks, diskusjonsforum, bildegalleri samt informasjon om produkter, kurs, kongresser og annet vi deltar i. Les mere om brukerklubbene på: vividechoclub.net / volusonclub.net / logiqclub.net

26

Delta i vårt community gecares.com: LEARN New skills and get the most from your GE products CONNECT With key opinion leaders according to specialty and location, see what they publish SHARE Information with other professionals, publish, build your expertise & audience


Kursoversikt - høsten 2018

Se det kat aljert alo ku g p rsb å: b esk it .ly rive /2B lse QjlQ i vå r r

For klinikere

Dato

Sted

Nivå

C-bue - Avansert kurs for operasjon 

På forespørsel

Gøteborg/Oslo

Avansert

C-bue - Grunnleggende for operasjon 

På forespørsel

Gøteborg/Oslo

Basis

CT - Introduktsjonskurs for Revolution CT  

På forespørsel  

Stockholm  

Basis

CT - Introduksjonskurs for Revolution EVO

På forespørsel

Stockholm  

Basis

CT - Postprocessing for hjerte 

På forespørsel

Stockholm  

Avansert

CT - Postprocessing for Colon 

På forespørsel

Stockholm

Avansert

CT - Postprocessing for Kar 

På forespørsel

Stockholm

Avansert

CT - AW/AW Server Grundkurs

På forespørsel

Stockholm

Basis

CT - Gemstone Spectral Imaging Clinical Workshop

På forespørsel

Stockholm  

Ekspert

Mammografi - Digital Mammografi

På forespørsel

Svensk/europeiskt sykehus 

Basis/Avansert

Mammografi - Workshop Digital Stereotaxi  

På forespørsel

Svensk/europeiskt sykehus 

Expert

Introduksjonskurs for GE Signa MR

På forespørsel

Stockholm  

Basis

MR - Introduksjon til sekvenser og metoder 

26 september

Stockholm  

Basis

MR - Sekvenser og metoder avansert kurs 

10 oktober

Stockholm  

Avansert

MR - Introduksjon til hjerte

8 november

Stockholm  

Basis

PET/CT - Hjerte på arbeidsstsjon AW 

På forespørsel

Stockholm/Hos kunde

Avansert

PET/CT - Introduksjon til Advantage Workstation  

På forespørsel

Stockholm  

Basis

PET/CT - Onkologi på arbeidsstasjon AW

På forespørsel

Stockholm

Avansert

C-bue - First Line Fluorostar 7900

På forespørsel

Göteborg / Budapest 

Avansert

CT - First Line Optima 660 / Revolution EVO

3 september

Milwaukee

Avansert

Mammografi - First Line Senographe Pristina 

På forespørsel

Avansert

Mammografi - Full course Senographe Pristina 

På forespørsel

Ekspert

MR - Sekvenser & applikasjon for medisinteknikere

26 september

Basis

MR - First Line MR 450/750

3 september

Stockholm

Avansert

PET/CT - First Line Discovery PET/CT 690, 690 Elite & 710  3 september

Milwaukee

Avansert

SPECT/CT - First Line Discovery NM/CT 630 / 670 

3 september

Milwaukee

Avansert

Mammografi - Fysikerkurs Mammografi

På forespørsel

Buc, Frankrike

Avansert/Ekspert

MR - Introduksjon til sekvenser og metoder 

26 september

Stockholm  

Basis

MR - Sekvenser og metoder avansert kurs

10 oktober

Stockholm  

Avansert

MR - Introduksjon til hjerte 

8 november

Stockholm  

Basis

Nuklearmedicin - Aladdin programmering

12 desember

Stockholm  

Basis

PET/CT - NEMA-målinger

På forespørsel

Hos kunde

Avansert

Røntgen - Fysikerkurs

På forespørsel

Buc, Frankrike

Basis/Avansert

SPECT/CT - Oversiktskurs for sykehusfysiker

På forespørsel

Hos kunde

Avansert

For teknikere

For fysikere


GE Healthcare Norge AS Postboks 4574 Nydalen Vitaminveien 1 0422 Oslo

Kontakt 23 18 50 00 www.gehealthcare.no

Servicesenter 800 62 043 nordicssc@ge.com

GE Healthcare nytt 2018  
GE Healthcare nytt 2018  
Advertisement