Page 1

HVORDAN FJERNE GRAFITTI BUSS TRIKK METRO TOG FASADER

Alle steder det er grafitti! www.graffitibort.no

Blue & Green AS | Brobekkveien 101 0582 Oslo Tel 22 76 33 70 | Epost info@blueandgreen.no www.blueandgreen.no


GUIDE hvilken metode

1 2 3 4 5

6

Skilt

7

Stoff

2K lakk Metall Aluminium Skilt (Grafittisikkert)

8

Malte fasader

Gummi 1K lakk

9

Beskyttelse mot grafitti /Uønsket belegg

Stakitt

10

Betong Tegl Tre Puss Naturstein Fliser Granitt Marmor Kalkstein Asfalt Plast Acryl Glass Fasadeplater Laminater Vinylgulv Klar lakk

Grafitti beskyttelse /Permanent


1

Grafitti Remover Red

Grafitti Remover All in One

Grafitti Remover Tectyl M

Grafitti Remover Shadow

Alkalisk Wash Blue

Grafitti Remover Killroy

Sånn gjør du ! Påfør Graffiti Remover Red eller Graffiti Remover All in One i et tykt lag med en pensel, børste, svamp eller en rulle har du tilgang til en malersprøyte så bruk den, legg på fra 1,5 til 4 dl pr m2. La Graffiti Remover Red eller Graffiti Remover All in One få virke fra 5 min til natten over, til all graffiti er oppløst. Deretter spyles overflaten med høytrykk og varmt vann til den er helt ren. Gjenta ved behov. Hvis det er tectyl rester tilbake påføres Graffiti Remover Tectyl M med en lavtrykksprøyte, pensel eller en klut. La Graffiti Remover Tectyl M virke på overflaten i 2 – 10 min, og spyl deretter med varmt vann fra en høytrykkspyler. Hvis det fremdeles er enkelte ”skygger” tilbake etter avspylingen er utført, påfører da Graffiti Remover Shadow/kilroy med en pensel eller lavtrykk kanne. La Graffiti Remover Shadow/kilroy virke i 2 – 10 minutter. Overflaten spyles deretter ren med en høytrykkspyler med varmtvann. Tips: Umiddelbart før overflaten skal spyles med høytrykk, kan man legge et tynt lag Alkalisk Wash Blue i konsentrert form på overflaten med en lavtrykk kanne. Dette gjør, at avspylingen av overflaten med varmt vann går betydelig lettere. Dette gjelder både før avspyling av Graffiti Remover Red, Graffiti Remover All in One, Graffiti Remover Tectyl M og Graffiti Remover Shadow/kilroy. P.S. Etter avrensning bør overflaten beskyttes mot graffiti med Graffiti Shield. (se bilag 9)

Mr. Perfect Flekkbort

Grafitti Remover Tectyl M

Alkalisk Wash Blue

2

Sånn gjør du ! Påfør Mr. Perfect/Flekkbort på det overmalte område med en lavtrykksprøyte, klut eller pensel. La Mr. Perfect /Flekkbort få virke i 2 – 15 minutter til all graffiti er oppløst. Man kan eventuelt bearbeide området med en ikke slipende skuresvamp. Påfør overflaten en 10 % oppløsning av Alkalisk Wash Blue med en lavtrykksprøyte, og tørk deretter overflaten med en klut eller papir. Kan også bruke Aquo Multi-purpose Surface Cleaner. Hvis det er tectyl rester tilbake påføres Graffiti Remover Tectyl med en lavtrykksprøyte, pensel eller klut. La Graffiti Remover Tectyl virke på overflaten i 1 – 5 minutter. Påfør deretter overflaten en 10 % oppløsning av Alkalisk Wash Blue med en lavtrykksprøyte, avslutt med å tørke av overflaten med en klut eller papir. Hvis det er tvil om overflaten kan tåle produktene, bør man gjøre en test på et mindre synlig sted. TIPS! For å unngå skygger på f. eks laminater, så kan man benytte produktet Ink Remover Shadow (mer info ta kontakt). Avslutt med å vaske av med Alkalisk Wash Blue i en 10 % oppløsning, kan også bruke Aquo Multi-purpose Surface Cleaner.


3

Mr. Perfect Flekkbort

Grafitti Remover All in one

Grafitti Remover Tectyl M

Alkalisk Wash Blue

Sånn gjør du ! Påfør Graffiti Remover All In One hvis det er store overflater, eller ved et tykt lag graffiti. Ved mindre overflater eller mindre graffiti, tusch etc., benytter man Mr. Perfect/Flekkbort. Påfør produktene med en lavtrykksprøyte (kun Mr. Perfect/Flekbort), klut eller, pensel og la det virke i 2 – 15 minutter, til all graffiti er oppløst. Overflaten kan evt. bearbeides med en ikke slipende skuresvamp. Påfør overflaten en 10 % oppløsning av Alkalisk Wash Blue med en lavtrykksprøyte, og tørk deretter av overflaten med klut eller papir. Kan også bruke Aquo Multi-purpose Surface Cleaner. Hvis det er tecty l rester tilbake påføres Graffiti Remover Tectyl M med en lavtrykksprøyte, pensel og lignende. La Graffiti Remover Tectyl M få virke på overflaten i noen minutter. Påfør overflaten en 10 % oppløsning av Alkalisk Wash Blue med en lavtrykksprøyte, og tørk deretter av overflaten med klut eller papir. Kan også bruke Aquo Multi-purpose Surface Cleaner. Hvis det er tvil om overflaten kan tåle produktene, så bør man gjøre en test på et mindre synlig sted.

Mr. Perfect Flekkbort

Alkalisk Wash Blue

4

Sånn gjør du ! Det første man bør gjøre, er å sikre seg at overflaten tåler produktene. Dette gjøres ved å foreta en test på et mindre synlig sted. Såfremt overflaten kan tåle produktene, påføres Mr. Perfect/Flekkbort på det overmalte området med en lavtrykksprøyte, klut eller pensel. La Mr. Perfect /Flekkbort få virke i noen minutter til all graffiti er oppløst. Bearbeid eventuelt området med en ikke slipende svamp. Deretter påføres overflaten en 10 % oppløsning av Alkalisk Wash Blue med en lavtrykksprøyte. Tørk deretter av overflaten med klut eller papir. Kan også bruke Aquo Multi-purpose Surface Cleaner. Hvis overflaten tar skade av produktene, kan man forsøke med en fuktig klut, hvor det påsprøytes litt Mr. Perfect/Flekkbort. Bearbeid deretter det angrepne området. Vær alltid klar med en fuktig klut for å kunne nøytralisere overflaten, hvis denne ikke tåler Mr. Perfect/Flekkbort. Avslutt alltid med å vaske hele overflaten med vann tilsatt 5 % Alkalisk Wash Blue. Kan også bruke Aquo Multi-purpose Surface Cleaner.


5

Grafitti Remover Red

Alkalisk Wash Blue

Grafitti Remover Tectyl M

Sånn gjør du ! Påfør Graffiti Remover Red i et tykt lag med en pensel, børste, svamp eller en rulle, har du tilgang til en malersprøyte så bruk den, legg på fra 1,5 til 4 dl pr m2 . La Graffiti Remover Red virke fra 30 minutter til natten over, til all graffiti er oppløst. Deretter spyles overflaten med høytrykk og varmt vann til den er helt ren. Gjentas ved behov. Hvis det er tectyl rester tilbake påføres Graffiti Remover Tectyl M med en lavtrykksprøyte, pensel eller klut. La Graffiti Remover Tectyl M få virke på overflaten noen minutter, og spyl deretter med varmt vann fra en høytrykkspyler. Tips: Umiddelbart før overflaten skal spyles med høytrykk, kan man legge et tynt lag Alkalisk Wash Blue i konsentrert form på overflaten med en lavtrykksprøyte. Dette påvirker at avvaskingen av overflaten med varmt vann går betydelig lettere. Dette gjelder både før avvasking av Graffiti Remover Red og Graffiti Remover Tectyl M. Hvis det er noe tvil om overflaten tåler produktene, så bør man gjøre en test på et mindre synlig sted.

Mr. Perfect Flekkbort

Alkalisk Wash Blue

Grafitti Remover Tectyl M

6

Sånn gjør du ! Skilt som er beskyttet med en antigraffitifolie: Påfør Mr. Perfect/Flekkbort (ev graffiti wipes all in one) med en lavtrykksprøyte, klut eller pensel. Bearbeid eventuelt området med en ikke slipende svamp. Når all graffiti er oppløst, normalt etter 2 – 5 minutter, vaskes det med en 10 % oppløsning Alkalisk Wash Blue (kan også bruke Aquo Multi-purpose Surface Cleaner) , og deretter tørkes av med en bløt klut eller papir. Man kan også benytte rent vann og en bløt børste eller en høytrykkspyler til å vaske etter med. Vær dog her oppmerksom på å ikke spyle i en vinkel som skader folie og aldri benytte varmt vann over 50 °C. Skilt uten grafitti sikring: Det første man bør gjøre, er å sikre at overflaten tåler produktene, ved å foreta en test på et mindre synlig sted. Såfremt overflaten kan tåle produktene, påføres Mr. Perfect/Flekkbort på det overmalte området med en lavtrykksprøyte, klut eller pensel. La Mr. Perfect/Flekkbort få virke i 2 – 15 minutter til all graffiti er oppløst, man kan eventuelt bearbeide området med en ikke slipende skuresvamp. Påfør overflaten en 10% løsning av Alkalisk Wash Blue med en lavtrykksprøyte, og tørk overflaten av med en klut eller papir. Kan også bruke Aquo Multi-purpose Surface Cleaner. Hvis det er tectyl rester tilbake påføres Graffiti Remover Tectyl M med en lavtrykksprøyte, pensel eller en klut. La Graffiti Remover Tectyl M få virke på overflaten i noen minutter og spyl deretter av med varmt vann med en høytrykkspyler. Hvis overflaten tar skade av produktene, kan man forsøke med en fuktig klut, der man sprøyter på litt Mr. Perfect/Flekkbort, og deretter bearbeider det angrepne området. Vær alltid klar med en fuktig klut, for å kunne nøytralisere overflaten hvis overflaten blir angrepet av Mr. Perfect/Flekkbort. Avslutt alltid med å vaske hele overflaten med vann tilsatt ca. 5% Alkalisk Wash Blue. Kan også bruke Aquo Multi-purpose Surface Cleaner.


7

Mr. Perfect Flekkbort

Alkalisk Wash Blue

Sånn gjør du ! For å kunne fjerne graffiti på stoff skal man først forsikre seg, at stoffet er fargeekte og ikke tar skade av produktet. Er man i tvil, bør man foreta en mindre test på et ikke synlig sted. Påfør Mr. Perfect/Flekkbort med en lavtrykksprøyte, klut eller pensel. Bearbeid eventuelt overflaten. Når all graffiti er oppløst, normalt etter 2 – 5 minutter, skylles det med vann tilsatt 10 % Alkalisk Wash Blue. (Kan også bruke Aquo Multi-purpose Surface Cleaner.) Deretter tørkes alt bort med en bløt klut eller tørkerull. Husk alltid å gå over med rent vann etterpå, og sug opp så mye som mulig med en tepperenser med møbelmunnstykke.. Såfremt stoffet tåler maskinvask, så kan man deretter vaske det i vaskemaskinen, på de anviste maskinprogrammer.

Mr. Perfect Flekkbort

Alkalisk Wash Blue

Mr. Perfect

8

Sånn gjør du ! Først må vi forsikre oss om at overflaten tåler produktene. Dette gjøres ved å foreta en test på et mindre synlig sted. Såfremt overflaten tåler produktene, påføres Mr. Perfect /Flekkbort på det overmalte området med en lavtrykksprøyte, klut eller pensel. La Mr. Perfect /Flekkbort få virke i noen minutter til all graffiti er oppløst. Bearbeid eventuelt området med en ikke slipende svamp. Påfør deretter overflaten en 10 % oppløsning av Alkalisk Wash Blue med en lavtrykksprøyte, og tørk deretter av overflaten med en klut eller papir. Kan også bruke Aquo Multi-purpose Surface Cleaner. Hvis det fortsatt er tectyl rester tilbake påføres Graffiti Remover Tectyl M med en lavtrykksprøyte, pensel eller klut. La Graffiti Remover Tectyl M få virke på overflaten i 1 – 5 minutter. Påfør deretter overflaten en 10 % oppløsning av Alkalisk Wash Blue med en lavtrykksprøyte, og tørk av overflaten med klut eller papir. Kan også bruke Aquo Multi-purpose Surface Cleaner. Hvis overflaten tar skade av produktene kan man påføre litt Mr. Perfect/Flekkbort, med en fuktig klut, for deretter å bearbeide det angrepne området. Vær alltid klar med en fuktig klut, for å kunne nøytralisere overflaten. Avslutt alltid med å vaske over hele overflaten med vann tilsatt 5 % Alkalisk Wash Blue. Kan også bruke Aquo Multi-purpose Surface Cleaner.


9

Beskyttelse mot grafitti /Uønsket belegg

Sånn gjør du! Først rengjøres overflaten grundig, bruk f.eks. Alkalisk Wash Blue i en 1:10 blanding. Graffiti Shield SC 20 skal ristes/ røres før bruk. Deretter påføres Graffiti Shield SC 20 med en lavtrykksprøyte, pensel eller rulle i 2 tynne lag. Påfør først det andre laget, når det første er tørt. • • • • • • • • • •

Overflatetemperaturen skal minst være 5 °C. Graffiti Shield SC 20 er ferdig til bruk. SC 20: danner en meget tynn film på ca. 0,03 mm på overflaten og er en såkalt, offerlag system “ (også kjent som ett midlertidig system), dvs., den beskyttende film fjernes sammen med graffiti under avrensing av graffiti. SC 20: Er diffusjonsåpen, normalt usynlig for øye og er fullstendig reversibel med varmt vann. SC 20: er ugiftige for mennesker, dyr og miljø. SC 20: er grundig testet av velkjente institutter. SC 20: er særligt egnet til natursten, kunstig sten, betong og ikke porøse overflater. RAL-GZ 841/2 Sertifisert graffiti beskyttelse system. Fjerning av graffiti gjøres med bruk av varmt vann, trykk på vann tilpasses overflaten. SC 20: anbefales og / eller brukes av myndigheter i mange europeiske land, mer enn 7 millioner kvadratmeter byggningers overflater i Europa har / er beskyttet med SC 20 i tiden (1990-2008). SC20 teknologi - graffiti beskyttelse er fremstillet ut fra vegetabilske polysaccharider

Grafitti beskyttelse /Permanent

10

Sånn gjør du ! Sørg for at overflaten er 100 % rengjort. Bruk Alkalisk Wash Blue for rengjøring. Kan også bruke Aquo Multi-purpose Surface Cleaner. Påfør Graffiti Shield Hard Surface med sprøytepistol, eller ferdig på 400ml spray boks. - Tørkes ikke av etterpå. Mellom hver påføring skal Graffiti Shield Hard Surface herde minimum 15 minutter ved 20 °C. Gjenta trinn 2 to ganger. Etter andre påføring skal overflaten herde i minimum 30 minutter ved 20 °C, før hele påføringsprosessen er ferdig. Unngå påføring i arbeidshaller, hvor støvpartikler (f.eks. slipestøv) kan komme i kontakt med den våte overflaten. Graffiti Shield Hard Surface har den egenskap at den kan holde overflaten vesentlig mer ren for insekter, smuss, støv m.m., idet urenheter vil gli av overflaten. Graffiti Shield Hard Surface minsker derfor renholdskostnadene, fordi overflaten holdes ren i en vesentlig lengre periode.


SC 20 (Tidl. PSS 20) er et beskyttelsessystem mot graffiti og uønsket belegg / merker, også mot luftbåren forurensing (CO2, sot, osv.) til fasader og vegger, innendørs og utendørs. SC 20 omfatter vegetabilske polysacarider og har en høy viskositet. Deler av SC 20 bærer E nummere som brukes i næringsmiddel industrien. Derfor er SC 20 helt uskadelig for mennesker, dyreliv og miljø. SC 20 sprøytes på vegger / underlag i et eller flere lag med en maler sprøyte eller lignende, når det tørker vil det danne seg en ultratynd beskyttelsesfilm, som normalt ikke kan ses på underlaget, men gir en full diffusjons åpen yte. SC 20 CLEAR er en klar versjon av SC 20 og brukes på ”ikke sugende / glatte”flater. Overflater: SC 20 kan benyttes på alle overflater som er mulige å gjøre fuktige. I tilfelle av vannavisende underlag (f. eks overflater behandlet med hydrofobe stoffer), skal de overflatespenninger først reduseres / fjernes, og eventuelt pre-behandles med SC 20. I prinsippet er SC 20 kun til bruk på loddrette overflater. SC 20 er spesielt velegnet til alle former for naturlige og kunstige stein fasader, fliser, betong, murstein, metall og aluminium fasader.


Produkt egenskaper: • Utseende: svak uklar væske, pH 6,0-7,0 • Viskositet: 6000-7200 CPA • Kokepunkt: 100°C • Spesifikk vekt: 1,0-1,1 • Ikke brennbar • Ingen toksiske gasser, som dannes ved nedbrytning ved varme • Vanngjennomtrengninger: i henhold til DIN 52615: Sd-verdi 0,012 m (EMPA-Test nr. 155.194 af 06.10.94) • Carbonatization: god hemmende virkning, svarende til en konkret glasur (LPM Byggematerialer testlaboratorium., Test nr. A-13'041-1 av 18.03.93) • Totalt reversibel ved hjelp av varmt vann • Reaktivitet: Sterke alkaliske produkter skal unngås • SC 20 normalt kun hindrer lydabsorpsjon av støy beskyttelse av vegger til en ubetydelig grad (Test Deutsche Bahn, FT-Centret München av 20.02.98) • SC 20 er kompatibel med de mest forskjellige Underlag; relevante tester som er gjennomført over flere år, sammen med de relevante produsenter.

BEHANDLINGS VEILEDNING: • Før påføring av SC 20 (Tidl. PSS 20), skal underlag være rengjort og fri for støv, olje / fett og andre forurensninger. • Absorberende underlag skal nøye forhånd fuktes, Sånn at ingen eller så lite som mulig SC 20 kan trenge inn i underlag. Ikke-absorberende underlag skal være tørt, før du påfører SC 20 eller Clear. • SC 20 skal normalt påføres med en maler sprøyte eller lignende, med et trykk på 100-200 bar. Mengde produkt mellom 0,20 og 0,60 l/m2 er påkrevet ved bruk av produktet som graffiti beskyttelse og mellom 0,10 og 0,20 l/m2 til bruks som en ren beskyttelse avhengig av porøsitet og struktur av overflaten. • SC 20 må ikke benyttes ved temperaturer under 5 °C (ute temperaturen og underlag temperatur), risikoen er stor for att SC 20 filmen fryser på overflaten før sin overgang til den fast tilstand. Fjerning av graffiti: Graffiti på SC 20 beskyttelsesfilmen kan lett fjernes med varmt vann, uten behov for kjemikalier. Fjerning kan skje ved hjelp av en standard varmtvann høytrykksspyler vanntemperaturen bør ideelt sett være på mellom 60-80 °C. For å unngå skader bør vanntrykket tilpasses overflaten. På myke flater, et trykk på mindre enn 20 bar anbefales. SC 20 beskyttelsesfilm smeltes av sammen med graffiti. Da graffiti ikke lenger er etset fast, kan det lett oppsamles og avhendes i fast form. Rengjøring av verktøy og UTSTYR:

Disse rengjøres med vann. Ved konstant bruk, bør apparater / utstyr gjennomskylles med vann minst en gang pr uke.

SIKKERHETS INFORMATION: SC 20 er glatt i fuktig tilstand. SC 20 som kommer på bakken, skal straks fjernes og bakken vasket grundig med varmt vann.

FORBREDELSER, TRANSPORT, LAGRING:

SC 20 og SC 20 CLEAR er produsert henhold til ISO 9001. Begge produkter er vannbasert og må derfor ikke fryse, i flytende tilstand. Dette er spesielt viktig under transport - også i tjeneste biler - og under oppbevaring. SC 20 leveres i kanner med 25 liter. Kanner er forseglet og merket med batch nummer. Hvert produkt batch testes før avgang fra fabrikk og sendes kun, hvis alle test verdier oppfylles. SC 20 kan oppbevares uten problemer i min 2 år fra datoen for produksjon. Oppbevaring skal skje i tørt miljø med temperaturer mellom 5 og 20 grader i uåpnet forpakning

Blue & Green AS | Brobekkvn 1010 | 0582 Oslo Telefon: +47 22763370 | www.blueandgreen.no


GRAFITTI SYSTEM Produkt oversikt Graffiti Remover Blue Graffiti Remover Red Graffiti Remover All In One Graffiti Remover Floor Graffiti Remover Green Graffiti Remover Graffiti Remover Yellow Graffiti Remover Shadow Graffiti Remover Kilroy Ink Remover Shadow Graffiti Remover Shadow White Graffiti Remover Tectyl M Graffiti Remover Train Shield SC 20 SC 20 Clear Graffiti Shield Shield Hard Surface Silan og Siloxsan inpregneringer Mr.Perfect / Flekkbort Graffiti bort Wipes Aquo Multi-Pupose Surface Cleaner Alkalisk Wash Blue


I T I F F A R G ORT B

100% BIOLOGISK NEDBRYTBAR ENKEL OG KLART TIL BRUK

EASY TO USE SERVIET FOR RASK FJERNING AV GRAFFITI! Graffiti Bort passer utmerket til mindre oppdrag som f.eks. på busser, tog, t-bane, perronger, bussholdeplasser, heiser, skoler toaletter, skilter, mm.

Klar til bruk Løser tusj og spray farge Løser gull og sølv penner Løser skygger Utmerket for tog, busser, skoler, mm Dobbelsidig serviett for beste effekt Ingen renner eller spraytåke

Rengjør og nøytraliser overflaten Ikke brannfarlig Ingen stærke løsemidel 100 % nedbrytbar Kostnadseffektiv 3 års holdbarhet Leveres i praktisk displaykartong


Med graffitiprodukter og løsninger fra Blue & Green så elimineres graffiti raskt og effektivt. Vi leverer bl.a. produkter og løsninger til DSB (Danmarks Statsbaner) dette siden 1994 (be om referanser). Gjennom bl.a. dette samarbeide har vi tilegnet oss en veldig stor knowhow om det å ta bort og forebygge graffiti og uønsket belegg. Vi utvikler fortløpende produkter og praktiske løsninger. Våre produkter benyttes så vel innvendig som utvendig for tåg, busser samt på alle sorters bygninger med ulike overflater. Vi legger stor vekt på att våre graffitiprodukter er skånsomme for de medarbeidere som skal utføre sanering og impregnering samt for ytre og indre miljø som helhet. Våre effektive graffitiprodukter gjør att vi arbeider med minimal mekanisk bearbeidelse. Vi unngår derfor unødig slitasje på bygg, tåg etc, som er spesielt utsatt for graffiti. Blue & Green markedsfører markedes mest komplette og vel dokumenterte impregneringsprodukter for alle typer av flater – underlag. Våre ulike beskyttelser er veldig skånsomme ved graffitisanering da kun hetvann benyttes istedet for kjemi. Mange har valgt Blue & Green som samarbetspartner i kampen mot graffiti.

Med vennlig hilsen Ole-Gunnar Andresen Marketing manager

Kontakt oss for ytterlig informasjon

Blue & Green AS | Brobekkveien 101 0582 Oslo Tel 22 76 33 70 | Epost info@blue&green.no www.blueandgreen.no www.graffitibort.no

Graffiti katalog  

HVORDAN FJERNE GRAFITT

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you