Page 1

A m \;P =t;i


Inhoud Agenda

2

Cultuurmarathon

1.2

Nieuwbouw Zernike Coltege

3

LSD

1.2

Afscheid Ischa Berhnard

4

0uderavond over pubers en opvoeden

1.4

Afscheid van Johan Danklof

4

Project bèta excettent P0 en V0

1.6

Jorien Roesink

5

ALie Stek-de Bruin

t7

"K[eintje Kunst" in Zuidlaren

5

Meester van jeze[f Schotingsp[an Zernike

De 538 Schoolaward

6

College

Inva[[en op de HJZ (terugbtik)

6

201.2-2014 In memoriam Fokko 0lsder

Uitbreidi n g Helperbrin k

7

Technasium Rummerinkhof is 'a place

Column Jan Vos

8

In memoriam Monique

I

Prins

18 18

in space' L9

HJZ Youth Encounter naar York HJX-factor en disco op de

Column Harry Hadders

10

De grote muziekavond

Rick Luppes HJZ

1.1.

Thema-avond

Examenstress, meer dan vorig jaar?

'1.1.

In

20 21.

genoeg!

22

gemiddeld!

23

is niet groot

Gesprek: een 8,5

Agenda Di

ploma-uitrei kin gen :

Havo5 Atheneum6 Van lddekinge Vondettaan (HJZ) Van Schendel

28 28 28

juni 16.00 juni 19.00 juni Techniek Breed/

Grafisch Media 1.5.00/ TL 17.00

juni

Talenmiddag Westerse

13 juni

Drift uitslag eerste tijdvak

12

29 juni

juni 19.00 2 juti 17.00 29

VMBO

filosofiecongres Atheneump[us

Juti: Juni:

a

5 juni

oudercommissie

juni

Atheneumplus oudercommissie Westerse Drift

6

juli

4, 5, 6 juLi 12

jul.i

13

juti

oudercommissie HJZ rapportvergaderingen rapporten ophalen Hetperbrink uitdelen rapporten


Door Ben ter Beek

zijn weer een stap dichterbij de nieuwbouw

locatie Kerklaan is een goed zichtbare locatie, is beter bereikbaar per openbaar vervoer en de sociale veiligheid is meer gegarandeerd. We kunnen hier een mooi gebouw in het groen reatiseren en we liggen vLakbij sportvoorzieningen zoals de hockey- en tennisvelden. De gemeente vraagt de school wel gebruik te blijven maken van de sporthal Scharlakenhof. Onze voorkeur gaat ernaar uit dat we een nieuwe gymzaat bij schooL krijgen en dat de sporthaI aan twee groepen ruimte biedt.

ling van het dak. 0ok zal met de eigenaar en beheerder van het tankstation overlegd worden. Bovendien kan er nu met de eigenaar van de kavels, de Rijksuniversiteit Groningen, gesproken worden over de aankoop van de grond. Het ptan van eisen dat we eerder a[ hadden afgerond, blijft overeind. We zijn ook a[ een stuk verder met het ruimteboek. Dat is een document waarin staat welke vaste en losse inrichting in welke ruimte komt. A[s a[[es volgens plan vertoopt, zijn het stedenbouwkundig plan 猫n het financi毛le plaatje v贸贸r de zomer ktaar. Dan kan de gemeenteraad het definitieve besluit nemen over de locatie. Vanaf september gaan we het traject in van architectenselectie. Uit de drie overgebteven architecten - Team 4, 03 en Rau - maken we een definitieve keuze. Deze architect maakt het ontwerp van de school. Het personeel en de leerlingen kunnen dan ook hun stem uitbrengen. De leerlingen zitten ondertussen niet sti[. Er zijn a[ veel suggesties gedaan over de inrichting van de directe omgeving van het gebouw, het kleurgebruik in de school en een eigen programma van eisen. A[ deze suggesties nemen we straks mee in het ontwerp van de nieuwe school.

De eerste stap nu is dat er een stedenbouwkundig pLan gemaakt wordt voor de locatie Kerklaan.

0p L augustus 2015 hopen we de deuren te openen van onze nieuwe school in Haren!

We

van de bovenbouw havo en vwo en het atheneumplus van het Zernike Coll.ege! De gemeenteraad van Haren heeft op 23 apriIj[. unaniem besloten de locatie Kerklaan aan te wijzen a[s voorkeurslocatie voor de nieuwbouw. Het gaat om de locatie van de parkeerplaatsen van de Hortus en de noordelijke kavels tot aan de Bo[huissteeg. De tocatie Scharlakenhof was eerst de voorkeurslocatie, maar is nu aangewezen ats alternatieve locatie. A[[e extra investeringen in duurzaamheid en binnenktimaat vo[gens het concept 'frisse scholen zijn overeind gebleven. We

zijn

als

schooI heel tevreden met

dit besluit.

De

Dit ptan wordt gemaakt met inbreng van de gebruikers en een kLankbordgroep van omwonenden. Hierin worden de kaders vastgelegd voor het gebouw, zoals waar gebouwd mag worden, de maximale hoogte van het gebouw en de he[-


Het is nog maar een paar weken

tot aan de

zomer en dat betekent dat ik dus nog maar even heb om te genieten van een prettige werkplek, leuke collega's en leerlingen, de gymlessen op het ve[d, de sportdagen en de laatste gezellige drukke weken. In de zomervakantie verhuis ik naar Amsterdam waar mijn vriend woont en werkzaam is. Het afgelopen jaar was ik ook a[ een gedeette van de week in Amsterdam vanwege mijn studie onderwijskunde.

de drukte en gezelligheid van de Cultuurmarathon, sportdagen, skireizen en andere leuke activiteiten zal ik gaan missen. Ik kijk uit naar de zomervakantie en een goede afronding op het Zernike Co[[ege. Tot ziens!

In 2005 ben ik ats leraar in opteiding lichametijke opvoeding op de Helperbrink gekomen. Na mijn afstuderen ben ik zowel op de Helperbrink als op de Westerse Drift gaan werken. Die combinatie van onderbouw en bovenbouw sprak mij erg aan. Aangezien ik vrij jong begonnen ben met [esgeven en attijd nog witde reizen, besloot ik om mijn baan op te zeggen en voor een jaar (2008) te vertrekken naar Australië, Azië en de Pacific. Na mijn reis heeft het Zernike en de sectie Lichametijke opvoeding me weer met open armen ontvangen. Sinds 2009 ben ik werkzaam op de Rummerinkhof. Naast het lesgeven en mijn mentoraat zit ik in de werkgroep 'meer structuur in het VMB0' en de commissie van de Cuttuurmarathon. Mijn werkzaamheden heb ik attijd met erg veel plezier gedaan.. De sfeer en het tesgeven;;og,het Zerni ke,,

gnlaet,met -q,.1.}.efatl,gn.. !et, :.-.,i-:.i,..:tr_.rtrt':.,'-::.;1,,:i:l'.:::;,11!,1,::,;.1:iiri,,,,Lrï.:i:.,1]j:lii,i.i;: l:t,.r:r..*jt'::,.,i1,r1iÍ.,:.,:lr':11:fi:i1:.iit-..:$:1.;;q,,,.1t,.{,1,1:;,riggg,

Afscheid van Johan Danktof Johan Danklof heeft 23 jaar 'in Zuid[aren gewerkt. eerst als schoonmaker en later als toezichthouder. Johan deed veel meer dan dat. Hij pakte a[ het werk aan dat op zijn pad kwam en hij zag het werk ook. We vergeleken hem wel eens met een Duracelt-batterijtje, omdat hij aLtijd maar doorging. Johan

is attijd opgewekt en enthousiast. Dit gecombineerd met een tomeloze werktust betekent dat wij Johan heel erg zullen gaan missen. Hij heeft echter de pensioengerechtigde Leeftijd bereikt (65), wat hijzel.f overigens spijtig vindt. Hij heeft genoeg energie en zin om nog jaren door te gaan.


Even voorstellen Naam:

Jorien Roesink Vak:

Muziek

,.

L ,F "

iÉ

vaak het kampvuur bij Scouting. Toen ik moest kiezen wat voor studie ik zou gaan doen, twijfetde ik tussen geneeskunde en docent muziek. Al' dat geleer was ik eigentijk wel zat en waarom niet van je hobby je werk maken? Ik heb nog genoeg andere hobby's over, dus werd het de muziek. Ik vind het heel leuk om samen muziek te maken en dit te leren aan kinderen.

Vestiging:

Montessori

junior College Hetperbrink

Waarom muziek? 0p school deed ik aan alle muziekactiviteiten mee en ik zat in een schoolbandje. Ik begeleidde

Donderdagavond 29 maart liepen er op het ter-

rejn voor de Ontmoetingskerk jn Zuidlaren fabelachtige wezens rond. Zij Lokten het publiek naar binnen, waar voor de tweede keer'Kteintje Kunst' werd georganiseerd. Wat een tatenten stonden er op het podium en wat heeft het pubtiek (ca. 200 mensen) genoten. Samen met de Culturele Vereniging Zuidlaren bracht het Zernike junior Cotlege een veelzijdige en creatieve voorstelling met als titel "Fabelachtig" op de ptanken. De Leerlingen trakteerden het publiek op een zeer gevarieerde voorstelling. Een fee en een heks openden de avond in stijl. De sportklas onder Leiding van 'K-dans' uit ZuidLaren verzorgde de openingsdans en liet een tap- en breakdance zien. De muziekclusters brachten prachtige liederen ten gehore. Daarnaast was er een heuse band, prachtige gitaarmuziek en zelfs een toneetstuk. Tevens exposeerden leerlingen a[[er[ei werkstukken rond het thema mythoLogie, die in de weken voorafgaand aan dit spektakel in de lessen beeldende vorming zijn gemaakt. Ruim

130 leerlingen hebben een bijdrage geleverd aan de avond. Het is verbluffend hoeveel talent er op het Zernike College zit!

Leukste ervaring op het Zernike: broodjes Montessori. E[ke keer geniet ik van hoe mooi iedereen muziek kan maken. Wat een talenten! Het geeft me veel inspiratie. ALLe

Wat doe ik over 10 jaar?: Dan geef ik muziek en organiseer ik veel vakoverstijgende projecten die met muziek te maken hebben.


Radio538 en sponsor Fernandes organiseerden dit jaar de 538 Schoolawards; een awardshow waarbij 7 awards te winnen waren: de award voor de lekkerste hunk, babe, chillste leraar, lerares, coolste conciërge en de barry-ere award. Een saaie

vrije donderdagmiddag in de toetsweek

was de oorzaak van de enorme heisa op Twitter. #zernikecollegesaL2 was ruim 1.4 uur een zogenoemde 'Trending Topic'in Nederland en zelfs wereldwijd was onze school een tijd één van de meest besproken onderwerpen.

wedstrijd was heel simpet; verzamel zoveel mogelijk stemmen voor jouw school via Hyves en zorg datjouw school in de top5 terecht komt om naar de Heineken Music Ha[[ te mogen met jouw school. Wij ats teerlingen waren zo enthousiast, dat we uiteindeLijk in de top5 zaten en Radio538 ons verraste tijdens de [es. Na dat moment begon het echte werk pas. We moesten in éên week een geweldige rode dag organiseren. Iedereen hielp mee om onze school zo rood mogetijk te maken. Toen Radio538 onze school bezocht, konden ze in 45 minuten de sfeer proeven en de geweldige leertingen en De

heid van locatiedirec-

trice

J. Hubert werd ik in om de gebouwdirectie van de Harm Jan Zondag te ondersteunen tot wanneer het nodig was. Na een tijdje van inwerken had ik aardig m'n draai gevonden aan de Vondellaan. Het was wel even wennen na ].3 jaar op de Helperbrink, maar de collega's op de HJZ hebben me fantastisch geholpen en hebben ervoor gezorgd dat ik me ook snel heb thuis voelde. De 201.1. gevraagd

6

leraren zien. Tijdens de zogenoemde'check-ouí lieten wij a[s schooI ook onze hunk, babe, leraar, lerares en conciërge zien. Maar ook lieten wij onze stem horen; de bedoeling was om van a[[e scholen het hardst te schreeuwen. 0f dat ons ook lukte, hoorden we pas tijdens de finate in Amsterdam.

0p vrijdag L7 Februari stonden er 2L bussen klaar waaronder L6 voor de Westerse Drift. De school was er klaar voor om een geweldige middag te beleven! Met optredens van Yes-R, Bitty The K[it, Inna en Gers Pardoel gingen a[[e leerlingen Los en wonnen we ook nog twee awards: de award voor chillste leraar, die onze rappende teraar Joris van Hamersveld ontving. Ook wonnen we de barry-ere award: met L20 decibet waren we de luidruchtigste school geworden! Helaas won het Kalsbeek College uit Woerden de award voor'leukste' schoot van Nedêrland, maar we zijn er trots op dat het Zernike College twee awards heeft gewonnen! De organisatie was een enorme k[us, maar het werd een gewetdige ervaring.

HJZ is een erg bijzondere locatie van het Zernike College met cottega's met veel inzet, empathie en geduld met leertingen die een leerachterstand hebben (lWOO-beschikking) of een 'speciaal talení zoals dat hier zo mooi wordt geformuleerd. Er is veel structuur en duidetijkheid voor de leerlingen en daar zijn ze ook erg bij gebaat. Dat ik daar van deel uit mocht maken vind ik nog steeds bijzonder. Het ontbreekt op de HJZ niet aan de nodige humor. Zo kreeg ik van een collega een dringende oproep in de mail om een zekere mijnheer De Wil.g te bellen. Na het draaien van hett ríummer kreeg 'ik een medewerker van de Hortus Haren aan de telefoon.....Probeer dan nog maar eens serieus te vragen naar mijnheer De Wi[g! Chistian Kwint


Door Henry Boer

0p donderdagmiddag 5 april. zijn we met docenten. onderwijs ondersteunend personeel. leerlingenparlement plus leerlingen van klas M1A die het project'duurzame kantine' hadden gewonnen per dubbeldekker naar het Drents Museum te Assen gegaan voor een feestelijke bijeenkomst. Het doel van deze startbijeenkomst was, naast een leuke en inspirerende middag, vooraI zoveel

mogetijk input te krijgen ten behoeve van de uitbreiding Helperbrink. Iedereen moest a[s huiswerkopdracht een foto, een ptaatje of pakkende oneliner mee nemen, waarmee je één of meerdere van onderstaande vragen kon beantwoorden:

- Wat zou je graag witten behouden en/of mee wilten nemen bij de renovatie of uitbreiding van de Helperbrink?

- Wat wiI je achterlaten of wat wiI je abso[uut niet meenemen? - Wat mis je op dit moment aan de locatie Helperbrink en waar moet zeker aan gedacht worden bij de renovatie/uitbreiding? De resultaten van de startbijeenkomst

zijn inmid-

dels verwerkt door Draaijer+Partners. Samen met

dit bureau heeft de'Gebruikersgroep Helperbrink' de opdracht om te komen tot functioneel P[an van Eisen waarmee de architect uiteindelijk aan de slag kan. 0m daarmee van start te gaan is de werkgroep afgereisd naar het Drachtster Lyceum. Deze informatie werd verwerkt tot een functioneel P[an van Eisen. Het Drachtster Lyceum en het Drents Museum hebben met het gebouw aan de Helperbrink gemeen dat ze een monument zijn. Beide Locaties hebben moderne nieuwbouw gerealiseerd, waarbij het Drents Museum tijdens de verbouwing zelfs open bleef voor bezoek. De opdracht waar wij nu voor staan is de bestaande bouw en de uitbreiding met elkaar te verenigen, waarbij de schoot draaiende kan blijven. 0p deze manier wiLLen we de Helperbrink onderwijskundig en kwaHtatief verbeteren.

AANMELDINGEN VOOR SCHOOLIAAR 2012.2013

In totaat hebben 733 leerlingen van groep 8 voor het Zernike Co[[ege gekozen. gebouwen is als volgt:

De

verdeling over de

'

Helperbrink

Rummerinkhof

A+

Zuid[aren

HJ7

ïotaaL

244

205

55

1.56

73

733


Parijs-Roubaix 7970 0ntangs, beste lezers, zag ik Tom Boonen solo de wielerklassieker Parijs-Roubaix winnen. De kasseien en het wielerstadion in de Noord-Franse stad zijn mij bekend en mijn hart sProng weer oPen. 42 jaar geleden, oP een woensdagmiddag, stond het middenterrein vol met scholieren voor een soort sportdag. Hoe kwam ik daar terecht, op die baan rond het veld

in

Roubaix?

Met mijn zes jaar jongere broer had ik het plan opgevat om op onze (opoe-)fietsen naar de Tour delrance te rijden. 0p naar Parijs dus! Zonder kaart, tent of fietspaden onderweg, dwars door de Vogezen, bereikten wij na zes dagen inderdaad de Franse hoofdstad.

in Versai[l.es arriveren. Dat was op zaterdag en vooruit, op onze De Tour zou de volgende dag

gekwelde tweewie[ers,

naar het zomerverb[ijf, ooit van de Zonnekoning. Wij zagen daar vanaf een'daaldersPlekje' Jean Pierre Danguillaume de sprint winnen oP de sintetbaan van het stadion aldaar. We waren namelijk via ons pasje-met-foto van een uitzendbureau door de controle gekomen en achter Jean NeHssen beland op het middenterrein. Maar dit even terzijde.

0p zondag zou de Tour eindigen met een tijdrit in Bois de Vincennes in Parijs. TerwijL onze fietsen steeds meer gingen rammelen, reden we 8

terug naar de hoofdstad, waar we Eddy Merckx de tijdrit en de Tour zagen winnen. Gebeurde wel meer in die tijd, zoals de ouderen onder ons zich zullen herinneren. Na de bekende huldigingen zochten we onze fietsen weeÍ op, midden in het bos van Vincennes. Daar werden we min of meer

overvatlen door een jeugdbende. Het Liep met een sisser af, maar mijn broer had flink de schrik te pakken en wilde naar huis. Goed, de volgende dag zijn fiets verkocht voor 30 francs (fl''20 in aie tiia;, treinkaartje gekocht op Gare du Nord en tot's broers vertrek in de nachttrein, naar de kroeg. Uitgewuifd en slapen in de postzakken op het station, tussen de muizen, met mijn trouwe stalen ros binnen handbereik.

via de route, u raadt het at, over de kasseien richting Roubaix. Dat die fiets het gehouden heeft tot Groningen, mag een wonder heten. Enfin, de volgende middag kwam jk aan bij het roemruchte stadion, het hek was open en ik fietste a[ rammelend zó de baan op. Wat toen gebeurde zal ik noojt vergeten. De jeugdige massa oP het binnenterrein begon aLs één man te aPP[audisseren. Het was één van mijn'finest hours'. Getekend door de strijd, maar dolgel.ukkig reed ik een vo[[e ereronde. De votgende ochtend welgemoed op weg,

Mijn liefde voor fietsvakanties is nooit meer over gegaan.


0p

is onze collega Monique Prins overleden. Zij was at geruime tijd ernstig ziek maar er was al.tijd hoop op beterschap. Haar overlijden kwam onverwacht. Monique gaf filosofie hoofdzakeLijk in Atheneum p[us. Lesgeven was haar passie, uitdagen haar kunst. Monique was DE docent van Atheneum P[us. Monique haalde het beste uit de leertingen en uit haar collegae en maakte geen onderscheid. Door haar aanpak zorgde ze er wel voor dat de slimmeren niet lui werden. Ze werd en wordt op handen gedragen. 0ndanks de pijn die ze dageLijks had was ze altijd positiel vol strijd en zeer ondernemend. Bijvoorbeeld door het organiseren van het jaarl,ijks terugkerende filosofiecongres. Monique was ook buiten het leslokaal [erares: ze nodigde leerlingen bij haar thuis uit, ging samen met ze naar de universiteit om het Studium Generale te votgen en regelde dan soms ook nog een persoonlijke ontmoeting van haar leerlingen met de spreker. 1.4 maart

Leerlingen schrijven over Monique: "Alles wat u míj heeft geleerd is wat ik weet over filosofie, en dot is heel veel. Niet alleen over filosofie, over 1+1.:1, over Socrates, over de Matrix, over goed en kwoad, over syllogismen (alle olíebollen zijn zwart, )bama ís zwart, )bama ís een oLieboL), maar ook door ons te ontwíkkelen, onszeLf te zijn, vrolíjk en posítief te bLijven en door te zetten. Want dat was wat u deed."

"Lieve mevrouw Pins, het is vreselíjk dat er zo'n wíjze, bijzondere vrouw van de wereld ís verdwenen. Wel weet ík zeker dat u er iets mooís van zult maken. U maakte er altijd íets moois van"

jolr

geleden op de open dag van A+ durfde ik niet ín het lokaal van filosofie. Ik vond díe gekke vrouw in dat gele pak moer raor. Toch koos ik voor het A+ en kreeg toen ook les van díe gekke vrouw. Toen kwam ík erochter dat die gekke vrouw een hele bijzondere en lieve vrouw was. Heel wijs en ze stond altijd klaar voor haar leerlingen. Positíef was ze ook. Ik weet nog dat op het bruggerkamp het ineens heel hard begon te regenen. Mevrouw Prins iep: "Ach, wlt nu valt kan straks niet meer vallen". De filosofie congressen waren legenda"zes

risch. Het was altíjd gezellig en wij zagen dat u genoot. Wat keek u trots toen Bart een speech híeld. Wat ik me goed kan heinneren is de mop over twee mannen op een berg. Het wqs een filosofische mop dus niemand snapte hem, moor mevrouw Pins moest heel hard lachen, dus wíj ook. Lieve mevrouw Pins, we zullen u heel erg missen maar blijven positief: de tranen die nu vallen, kunnen straks niet meer vallen".

Wij zul"Len Monique heel erg missen en we wensen haar man en onze oud-collega Joop Biemold veeI sterkte toe.

I


Ko[[um Het niveau van het NederLands moet omhoog. We Pakken een ideetje van

'Marja àer bij'en geconcludeerd kan *orá.n dat er meer aan de kennís van onze eigen taal gewerkt moet worden Nederop school. 0nze eigen taa[, het correct Lands. De leerlingen moeten dit schrijvenkunn.n spreken en vooral ook windoos 2ittuna achter mijn I'eptop schakel ik de naar in. r,r. enige minJten kijk ik relekst interIk ga via skrienseever en ga dan onlain' juiste íài .r,tproter, mÍn webbrouser' naar de Sjit' ik websait. Eerst even mijn meeL tsjekken' Dan maar even zie dat de inboks a[ aardig vol is' Het is naar feesboek en even naarjoe tjoep' bekijken' te louf ot daar die geuploode fiLmpjes Maar

ik krijg eerst

wat commersia[s voorgeschoteLd. Wat de fuk. Nou ja, ik zie op de disPlee

*l I

n $

tr-:

van mijn smartfoon dat ik een voismeel heb. Eerst die even beluisteren en mijn ringtoon veranderen. Zo'n comPjoeter is echt aawsom. Al.s ik singe[ was, had ik mooi oP een deetingsait kunnen gaan. 0ok leuk is filmpjes bekijken van Tsjikkies die tsjil.len en blowen. En je kunt ook allemaal programma's zien via een laif striem. Lekker handig a[[emaal', bovendien kan ik zo van al'l'es oP me eipet dounLoden. Kan ik mooi fotosjoPPen 10

r.__*____---j=

en dan printen. Tsjil'. Mooi voor mijn kollum. Koedbaaii. Nee, het moet wel onze taal blijven Marja, dus vertalen die haP' Zittónd achter mijn schootcomputer minuschakel ik vensters in. Na eníge t.n kijk ik ontspannen naar de beeldbegu dan op de [ijn' Ik ga via interscheÀer -miin pLekzoeker, naar de juiste nJontdekker, Poep' p[ek. Eerst even mijn post controteren' maar ik ri. dut de indoos a[ aardig vol is' Dan jij .u.n n.., smoelboek en even naar televisie' Het.is koeL Vervolgens even naar jij tel'evisie'. à* Auát die opgel"ade-fi|'mpjes te bekijken' Maar Wat ik krijg eerst wat reclames voorgeschoteld' rà"t'"if. Nou ja, ik zie op het scherm van mijndat slimme telefoon ik een sPreekPost heb. Eerst die even c- Naàcdq^ds beluisteren en mijn btli$r qetf)oor\ belgel.uid verande-. rQ,*.t ren. Zo'n rekenaar ts Rwesorrne.. echt geweldig. Al's ik aLteenstaand was, had ik mooi naar een afsPraakPlek kunnen gaan.Ook leuk is fil'mPjes bekijken van kiPjes die riLLen en blazen. En je kunt ook all.emaal' ptogt.*tu's zien via een directe stroom' Lekker handig atlemaaL, bovendien kan ik zo van al'l.es op mijn aPPe[tablet nêerladen. Kan ik mooi fotobewerken en dan afdrukken' Rillend. Mooi voor mijn beschouwing' Moi.

"

á

Í*d

ln5 t


Even voorstellen Rick Luppes HJZ Ik

heb geleerd voor het vak geschiedenis. 0p de Helperbrink geef ik de vakken Mens & Maatschappij en geschiedenis. 0p de Harm Jan Zondag geef ik Mens & Maatschappij en aan sommige klassen geef ik aardrijkskunde, geschiedenis en

economie. Dit zie ik als een uitdaging om te doen, hoewel ik wel merk dat ik me voor een uurtje economie meer moet'opladen' dan voor een uurtje geschiedenis of aardrijkskunde. 0p dit moment vind ik het lesgeven aan mijn mentorklas erg tof omdat we midden in de Koude 0orlog zitten. Tijdens mijn opteiding heb ik een half jaartje als Erasmusstudent in Hongarije gewoond en hier heb ik les gehad van een docent die zelf het communisme nog heeft moeten meemaken. Hij kon heel bevlogen lesgeven over dit tijdvak en ik heb dan ook veel van hem geleerd. Resulterend in het springen van een aantal gaten in het plafond van enthousiasme na een JA! PRECIES! Z0 MOET JE DAT ZIEN!-momentje tijdens mijn [es-

sen. Leerlingen zullen zich wel afuragen... Vorig jaar deed ik mijn Ll0-stage aan de Helperbrink en mocht ik acht leerlingen aan de Harm Jan Zondag naar hun eindexamen geschiedenis loodsen. Allemaal. geslaagd!! De komende jaren wit ik graag veel ervaring opdoen op het gebied van lesgeven maar ook als mentor heb ik nog veel te leren. Daarnaast hoop ik nog vaak middagen thuis op de bank neer te ploffen en te denken 'JA! hier doe je het voor!'

Examenstress, meer dan vorig jaar? Eindexamens, een stressvolle tijd voor veel [eerlingen. Dit jaar heeft het ministerie van onderwijs nieuwe eisen opgesteld. Een leerting slaagt ats hij

zij gemiddeld een 6,0 staat voor de leerling moet ook gemiddeld een 5,5 staan op atteen het centrate schriftelijk examen. Vorig jaar konden leerlingen het centraaI schriftelijk examen nog compenseren door een goed schoolexamen. Dit jaar staat er dus meer druk op het goed presenteren tijdens het centraaL examen. Votgend

jaar wor-

den de normen nog

a[l,e vakken. Maar

strenger. Dan mogen Havo- en Vwo-leerlingen op Nedertands, Engels en wiskunde niet meer dan één 5 als eindcijfer halen. Ga je uit van beide verzwaarde eisen, dan bestaat de angst dar er meer leerlingen zakken voor het examen.

toch deze verzwaarde eisen? De vervotgstudies zoals hbo's en universiteiten klagen aLjaren over het lage instroom niveau van de

Waarom dan

eerstejaars. En ook de regering wil af van de zesjescultuur: leerlingen moeten harder werken.

ir

Onze schooL heeft zich voorbereid door stren gere overgan gsnormen van voorexamen jaar naar het examen jaar. Ook worden er extra uren

gegeven en examentraining gegeven. Verder doet de school mee -1.À

met een pilotexperiment waarbij Leerlingen en mentoren worden getraind: hoe om te gaan met stress. 11


/

il


I


Nooit eerder in de geschiedenis werd er zoveel waarde gehecht aan opvoeding. Kinderen zijn het middelpunt van onze aandacht en er wordt aan a[[e kanten op ze gelet. Presteren ze wel volgens de norm, hebben ze geen ontwikkelingsstoornis en wanneer mogen ze op stap? Moeten ze juist beschermd opgevoed worden of mogen ze ontdekken wat er te halen va[t? Dinsdag 27 maaft was er op de van Schendelstraat een door de oudercommissie en schoolLeiding georganiseerde informatieavond over het opvoeden van kinderen/pubers. Gastspreker was Steven Pont; ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. De kern van zijn boodschap was datje van de leerlingen geen watjes moet maken. Kinderen die door a[ die ouderlijke aandacht overbeschermd worden, die niet geleerd hebben met frustraties en tegenslagen om te gaan, zutlen daardoor uitgroeien tot verwende (1'ong)volwassenen.

Is het niet normaat dat ouders hun kinderen witlen beschermen? Jawel hoor, maar je ziet steeds vaker ouders die hierin doorschieten. Die zien de wereld als een grote gevaarl.ijke ptek waartegen je je kind moet beschermen. Kinderen mogen niet meer vallen of builen en schrammen oplopen. Door die overbescherming onthouden ze hun kinderen ervaringen. Al.s je voortdurend roept: "pas op, niet doen, schei uit", dan leren kinderen niks. De gevolgen? Een gebrek aan zelfstandigheid en doorzettingsvermogen, onzekerheid, bangigheid en een algemeen gebrek aan zelfredzaam heid.

Waar komt dat idee van het perfecte

ouderschap eigentijk vandaan?

Ik denk dat dat meerdere oorzaken heeft. Kennelijk zitten we op een niveau van welvaart waarbij a[[e basisdingen wel ktaar zijn. Iedereen heeft genoeg te eten, een dak boven z'n hoofd en voldoende ge[d. Dan worden de kteinere dingen steeds belangrijker. Bovendien zijn er natuurlijk per gezin minder kinderen. Ats je zeven eieren in je mandje hebt en er zit in één een barstje, denk je atLa. Maar als je één gebarsten ei hebt in een mandje van twee, dan is de helft van je productie misLukt.

Zijn er gouden regels, dingen die je als ouder bestist wet of niet moet doen? Je moetje kind niet slaan, zou er één kunnen zijn. Daar zijn we het hier in Nederland redeLijk over eens. Maar een vriendin van mij ging naar een klein dorpje in Afrika. Daar zag zij de moeders hun kinderen behoorlijk in elkaar meppen. Waarop ze een bijeenkomst belegde om die moeders te vertellen dat dat toch echt niet kon. Ze[f woonde ze met haar kinderen ook in dat dorp en op een gegeven moment zette ze een van die kinderen even op de veranda om hem te straffen. Nou, ze werd bijna getyncht. Want wat wij bij slaan hebben, hebben zrj brj je kind isoleren. ]n een wij-cultuur je kind alteen zetten, dat doe je niet. Het isoleren van je kind wordt daar veel meer als mishandeling gezien dan het af en toe een klap geven.

Maar wat moet

0uders doen dat wel met de beste bedoelingen

t

Zou kunnen, maar ik vind een vorm van verwaarlozing. Verwaarlozing van de ontwikkeling van je kind. Je kind niet de kans geven zich op een normale manier te ontwikkelen. Het Lijkt erop dat het kind, net als de andere onderdelen van het leven, geperfectioneerd moet worden. Het kind al.s project. 74

je dan doen als ouder?

Gewoon nuchter zelf na bLijven denken. En nagaan hoe het voelt. Je moet kinderen niet volLedig vrij laten en je moet ze ook niet slaan. Ergens in het grijze gebied daartussen bevindt zich de opvoeding. En dat is twijfelen, dat hoort erbij. Het enige wat ik adviseer is: twijfeL maar aarzel niet. Twijfet over opvoeding, omdat je kind veranderd is op het moment dat jij de juiste manier van


opvoeden denkt te hebben. Twijfet bijvoorbeeld over ofje kind at a[[een kan oversteken of niet. Maar aarzel niet in je beleid, in je handeling ten opzichte van je kind. Hoewel, daar gaat ie weer, je nooit honderd procent consequent kunt zijn. Je bent ook maar een mens.

Waarover hoefje je echt niet druk te maken? Nou, eigenlijk over a[[es wat niet levensbedreigend is, waarmee geen permanente schade wordt berokkend. Ga maar eens na hoeveel correcties een kind per dag krijgt zet dat kopje nou niet op de rand, hou je ijsje goed vast anders valt het. A[s je dat laat gebeuren. dan leert zo'n kind dat hij er de volgende keer op moet letten. Anders Leert hij a[[een maar om naar jou te luisteren, niet om zelf onderdeel uit te maken van een proces. Je wordt groot van je verdriet. ALs je ijsje is gevatlen, denk je: dat overkomt me niet nog een keer. Maar na negen keer luisteren naarje moeder, gebeurt het de volgende keer nog.

Kinderen moeten dus iets ondervinden of ervaren. Laat ze inderdaad maar ondervinden. Zit er niet bovenop. Alleen als het echt noodzaketijk is. Mijn stelling is dat eLk kind voor /n 18e minstens een keer aan de dood ontsnapt. Ats het niet drie keer is. Hoe voorzichtig je ook bent, maakt niet uit. Dus ga daar nou maar gewoon vanuit. Een van mijn kinderen is een keer bijna gestikt, er is er een bijna verdronken en die zijn vijf en zes. 0m de angst niet te laten regeren is het goed om dat maar vaak te bedenkeni Altes moet tegenwoordig positief zijn en stimulerend. De vraag is of dat wel zo goed is. Want als hij perfect is, komt een kind geen frustraties tegen. Er moeten ook ervaringen zijn die minder positief zijn, maar die je hebt opgelost. 0f waarmee je hebt leren leven. Het kunnen accepteren van de dingen waarje geen invloed op hebt is ook een van de levenskunsten. Het slechtste is als je als ouder al'les vastlegt en onder controle wilt hou-

den. Vanuit het idee: "En nu weet ik het, en dat ga ik eens lekker zes jaar volhouden." ]ets wat nu even werkt. hoeft niet meer te werken over twee jaar. Er zijn ouders die ontrege[d raken omdat het kind niet meer mee wil naar oma. Die kijken niet naar zijn ontwikkeling. Hij vond het leuk bij oma toen hrj negen was, maar nu is hij twaalf en is dat veranderd. Dus durf los te laten. 0pvoeden is het herzien van zekerheden. Je weet het even, en dan is het weer weg. Kijk naar je kind, laat het dingen ervaren en zit er vooral niet bovenop. Dan komt het a[[emaa[ wel goedl Teveel ouders zijn volgens Pont dus hyperouders. CreĂŤren prinsjes en prinsesjes. Al's ontwikkeLings-

psycholoog wiI Pont een nuchter tegengeluid te laten horen. Want teveel aandacht, vindt hij, daar zijn kinderen dus echt niet bij gebaat. Hun ouders

ook niet trouwens. Kortom een boeiende themaavond, die door veeI ouders van de VMB0 bovenbouw bezocht werd.

{

t\^

t/;n /

I

FtEo

1.5

t 5p4aaa41

/t


Chistine Stijker

De overheid probeerl met atterlei maatregelen en middelen meer leerlingen te interesseren voor de bètavakken en techniek. Scholen die participeren in het Platform Bètatechniek werden uitgenodigd om zogenaamde 'bouwstenen'te leveren om de bètavakken te promoten. Ook het Zernike College participeert in dit PLatform. Eén van de bouwstenen die geleverd wordt is het project: 'Doortopende leerlijn P0 (primair onderwijs) en V0 (voortgezet onderwijs)' In dit project wordt samengewerkt met onze buur basisschooL. de Peter-Petersen schoo[.

**

Een doorlopende leerlijn ontwikkelen op het gebied van onderzoeken en ontwerpen (0&0) past heel goed bij het Technasium onderwijs dat het Zernike Junior College aan de Rummerinkhof te bieden heeft.

Wat houdt het project in? Leerlingen van groep 6 en 7 van de PPS krijgen een aantal lessen over 'onderzoeksdenken' en onderzoek doen. Die denkhouding wordt bij het vak 0&0 verder gestimuleerd en ontwikkeld. En net ats bij het vak 1.6

*'

'"t

l.-_

%

0&0 krijgen ook de leerlingen van de PPS een opdracht uit de praktijk. 0p maandag 2 apritj[. kwam de wethouder sportzaken van de gemeente Haren, dhr. Sieling, naar de PPS met de opdracht om een nieuw zwembad voor Haren te ontwerpen. Aan die opdracht zat een pakket van eisen vast, waar de [[n zich de komende weken over mogen buigen. Ze gaan onderzoeksvragen formuleren en gaan onderzoeken en proeven doen. Dat doen ze met hulp van tutoren (leertingen klas 2 0&0) en docenten van de Rummerinkhof, die speciaal voor dit project getraind zijn om basisschool leerlingen te helpen zètf, door het stellen van de juiste vragen, na te laten denken. Vervotgens gaan de leer[ingen, onder begeleiding van hun tutoren, een maquette maken van het zwembad en presenteren hun onderzoek en maquettes op 28 juni van 17.00 tot 19.00 uur op de Rummerinkhof. De wethouder zal hier ook weer bij aanwezig zljn. A[[e belangstellenden worden hierbij van harte uitgenodigd! Van het hele project worden filmopnames en een

't:


,

I format gemaakt, l: zodat andere i schoten die :r een soortgeLijk

i

project wi[[en kunnen putten uit t. onze ervanngen l: en niet opnieuw het wieI hoeven 1 uit te vinden. Atl.e'bouwstenen'worden l: verzameld in een data base, dte toeganketijk is voor

,i opzetten

i :

i I i i

i

inzet van een aantal enthousiaste docenten, tutoren en [eerlingen. En natuurlijk met een goed geoutilleerde ruimte om onderzoek te kunnen doen en ontwerpen te kunnen maken! GeLukkig hebben we op de Rummerinkhof atte ingrediënten om het de teerlingen van de ppS zo aantrekkelijk mogel.ijk te maken goed onderzoek en goede ontwerpen te maken. Ook de leerkrachten van de PPS zijn ondertussen a[ enthousiast geraakt en werken vol inzet mee aan het wel slagen van dit project. We hopen dan ook op prachtige ontwerpen en maquettes, maar vooraI ook op enthousiaste [eerlingen, jongens én meisjes, die gaan kiezen voor de bètavakken! Kom vooral kijken op donderdag 1.7.00 tot 19.00 uur.

ZSjuni van

participeren in het Platform Bètatechniek. Zo'n project kan natuurlijk aLleen slagen met de

Even voorstellen Atie Stek-de Bruin Ik woon met mijn gezin in Scheemda. Ik heb een zoon van vier en een dochter van twee

jaar. Ik geef sinds dit schooljaar Duits aan het Harm Jan Zondag Juniorcollege en ook op het Juniorcollege in Zuidtaren. Het is boeiend om teerlingen in verschitlende leerjaren en op verschillende niveaus les te geven. Ik vind het als docent ook belangrijk om aandacht te besteden aan de Duitse cuttuur. Het maakt het vak levendiger en de lesstof bektijft veel beter. Ik ervaar de sfeer op het HJZ en in Zuidlaren als bijzonder prettig. Door de kleinschatigheid van beide vestigingen kun je gemakkelijk ervaringen uitwisselen. Naast mijn werkzaamheden als docent, schrijf ik ook mee als auteur voor de nieuwste editie van Neue Kontakte voor de onderbouw. Bij het ontwikkelen van materiaal kan ik wéer putten uit mijn eigen praktijkervaringen. Leerlingen hebben ook indirect meegewerkt aan de nieuwe methode: ze hebben in de Duitse les een kwartet gemaakt en foto's daarvan komen

in het tekstboek! 17


Meester van jezelf Scholingsptan Zernike Co[tege 2072-2074 vond de start plaats van het tweejarig scholingsptan Meester van jezelf. Met dit ptan wil de schoolleiding de komende twee kalen derjaren systematisch aandacht besteden aan professionalisering van ons Zernikeperso1.5 maart

neel. Naast het project Meester van jezelf bLijven i n dividuele scholi n gstrajecten mogelij k zoa [s de Lerarenbeurs en scholingstrajecten per

team, vestiging of sectie. Het project gaat uit van de gedachte dat iedere collega zich voortdurend aan het ontwikkelen is. Het project wit de deelnemers stimuleren inzichten en opvattingen kritisch met etkaar te bespreken. Naast kennisverwerving is het essentieel dat ervaringen worden gedeeld met collega's en met externe deskundigen. Deskundig heidsbevorderin g en professionalisering dragen zo bij aan een professionele

Zaterdag 25 februari is onze zeer gewaardeerde collega Fokko 0tsder overleden. Hij was a[ geruime tijd ziek. Fokko heeft 32 jaar in Zuidlaren gewerkt ats docent biologie, wiskunde en informatiekunde. Hij begon op de 0penbare MAVO en na de fusie ging hij verder op het ZernĂ­ke CoLlege. Fokko was een zeer aimabel mens, heel positief en optimistisch. A[s docent beschikte hij over een engelengeduld en was hij buitengewoon Leerlinggericht. A[s cotlega was Fokko heel zorgzaam en trouw. Ook toen hij zetf heel erg ziek was, stuurde hij nog kaartjes naar cottega's die het nodig hadden. Bovendien beschikte hij over een enorme dosis humor. Het was een voorrecht dat Fokko onze co[lega was en we missen hem erg.

72t (VMB0-breed) heeft vorig jaar les gehad van Fokko Otsder. Hij gaf deze ktas wiskunde en 'informatiekunde (in totaal 4 lesuren in de week). Zij herinneren Fokko als een 'vet aardige docent'. Hij kon goed met atle leerlingen overweg. Misschien kwam dit omdat hij wel, eens een leerling 'matste'. Hij hieLd heel erg rekening met de [eerKlas

Ling.

schoo[cultuur.

Bij de totstandkoming van het scholingsptan wordt gebruik gemaakt van de expertise van de deelnemers. Daarom heeft etke doetgroep een eigen kLankbordgroep van respectievelijk docenten, 0nderwijsondersteunend personeeI en schoo[[eiders. De schoolleiders beten het spits af op 17

en L8 april met een tweedaagse training op Schiermonnikoog. 0p 10 en Ll. mei startten de leden van het Onderwijsondersteunend personeel met hun programma. Thema's als samenwerking en klantvriendelijkheid staan hierbij centraa[. De docenten tenstotte krijgen in juni een voorproefie van hun masterctasses in het komend schooljaar. Met a[ deze ontwikketingen hebben we als team een gezamenlijke Zernike frisse start gemaakt om ons personeel verder te bekwamen in het meesterschap ten behoeve van a[ onze huidige en toekomstige teerlingen. Henk Tameling

18

Vorig jaar trakteerde Fokko de leerlingen op ijsjes. Achteraf bleek dat dit zijn allerlaatste les was. Na de zomervakantie heeft Fokko 0tsder niet meer voor de klas gestaan. We[ is hij nog een paar keer op school geweest en heeft met leerlingen van de klas gesproken. Wij zullen Fokko erg missen en wensen zijn famitie erg veel sterkte toe. Fokko is 55 jaar geworden.


Donderdag middag 5 april om L2.00 uur zijn acht astronauten van R3A en R3C na een geslaagde tweede ruimtemissie weer veiLig op aarde getand. De Ariane raket (type Renault Mégane) bracht hen na een 24 uur durende(!) simuLatie van het Zernike Space Lab (ZSL) terug naar de Rummeri n khof. Woensdagavond 4 april bezochten zo'n 70 be-

langstellenden de PR avond van de ruimtemissie. Zij kregen uitleg over a[[e detai[s van het project (A pLace in Space for Scientific Research), zagen Ljve beetden van de astronauten (die om 1.2:00 die dag gelanceerd waren naar het ZSL), bezochten het Ground Contro[ (GC) en bekeken presen-

taties van de tien mission departments en 22 Mission Space Research Teams (MSRT). Tevens nam men deel aan gewichtsloze experimenten in de gymzaal.

Terwijl de atronauten hun onderzoeken in de ruimte uitvoerden, bemanden de overige 36 leerlingen beurtelings het Ground ControL (GC). GC bewaakt de veitigheid, de verbindingen en de voortgang van 44 ruimte-experimenten in het ZSL en zorgt dat noodzaketijke materialen snel gevonden worden. De leerlingen zijn in dienst bij één van de tien Mission Departments van het'Nethertands Space Office'. Zij bedachten in duo's een onderzoek op het gebied van natuur-/scheikunde en één op het gebied van biologie/íysioLogie. Fl.ight Director Erwin van Dijk en Mission Director Fred Norden waren na een doorwaakte nacht zeer

tevreden over het resuttaat; een lijvig Mission Simulation Report! Een camerploeg van 0ogTV heeft woensdag 4 april een reportage gemaakt, welke dezelfde dag's avonds één van de items in het 0og-journaal was.


I

I

i I

Tijdens de disco kon er gesport worden in de gymzaaL en konden er spelletjes gedaan worden in het handvaardigheid Lokaal. Natuurtijk kon er ook gedanst worden onder begel"eiding van een echte DJ. Een normale HJZ-disco zou je zeggen' Toch was er nog iets bijzonders. Dit voorjaar konden de teerlingen hun talenten laten zien! Een rondje draaien op een éénwieler, rappen of muziek maken met gitaren, het was a[[emaa[ toegestaan. De weken voor de HJX-factor konden de leerlingen repeteren bij diverse docenten van muziek, drama en tichamelijke opvoeding' De deelnemers van deze talentenjacht maakten kans op Leuke prijzen. De presentatie op de avond zetf werd verzorgd door twee charmant gekl,ede docentes' 'of zie ik daar nou Amy Winehouse?'Ook de rector Henk Tameling was van de partij en kwam de jury versterken. Damon en Sakeriya gingen er met de hoofdprijs vandoor, dankzij hun geweldige rapnummer. Het was een zeer geslaagde avond' Níek Beelen

I

li

-*MX*ê,í"ê3Ëá'ry

,eu:"*


De Atheneum+ doet mee aan het vierjarige internationale theaterproject Platform 11+. ]nmiddels is aI het derde jaar volop bezig. In het kader van dit project zijn Rosanne Bakker en Pete Silverstein samen met 7 leerlingen uit 4 klassen naar York geweest om daar samen met 5 andere landen een week tang theater te maken, cuttuur uit te wisselen en een geweldige performance neer te zetten!

Hieronder een kort verslag van de leerlingen...

Wij zijn in ApriL voor het project Platform L].+ naar York geweest, dat Ligt in Engeland. Samen met vijf andere landen; Engeland, Estland. Hongarije, Noorwegen en Portugal, hebben wij een performance gemaakt. Maar dat ging niet zomaar. Samen met de directors van het project Tom, Kate en Lotte (van het Theater de Citadel, Groningen), hebben we zes dagen lang en veel gewerkt aan het stuk. Het thema was 'Trough our eyes'. Van tevoren wisten we nog helemaal niet hoe het ging worden, we hebben het dus helemaal zelf gemaakt. ELke dag deden we een paar workshops. Dit waren workshops over muziek, beweging, schrijven, beeld en foto's en nog veel meer. Daaruit haalden we dan weer materiaal voor de performance, die we uiteindeLijk in de kerk zouden gaan opvoeren. Maar er was ook genoeg tijd voor leuke dingen met z'n atlen. Zo deden we een picknick, een treasure hunt, rondteiding door York en spelletjes. Het regende tijdens de picknick, maar daarom deden we hem binnen. A[[es wat we deden had een theater tintje. Zo hebben we bij de picknick een stitleven foto moeten maken, bij de rondleiding door de stad hebben we in het park een mooie eventuele plek voor de pertormance moeten zoeken en bij de cultural fair moesten we ook stukjes opvoeren. Wij deden koekhappen en spijkerpoepen. De cultural fair was super vetl ELk tand nam typisch eten uit hun land mee. Daar moest iedereen het op een soort van markt presenteren op een leuke manier. Hierbij deed je dus ook een ktein soort toneelstukje of activiteit. Wij hadden als eten spekjes, beschuit met pindakaas en hagelslag, groninger koek, stroopwafels en koetjesrepen. Dat vonden wij het a[[er leukste, want zo leerde je de landen en de mensen kennen. Aan het begin was elk land nog op zich zelf en nog een beetje verlegen, aan het einde was het precies andersom. We waren echt een groep! Donderdag was Rosanne jarig. Samen

met een Engels meisje (Becky) hebben we leuke cadeautjes voor haar gekocht. We hadden een Ijoor knuffel (waarvan de staart los kon), een cupcake kookboek en cupcake versieringen. Maar het alter leukste en zeker het lekkerste waren toch echt de cakejes van Bettlr's die Pete had gekocht. Het was echt het allerlekkerste wat we ooit hebben gehad! E[ke avond was er ook Pilot-Live. Dat was een live programma op het internet waarin elke dag i. iemand van L land werd ge誰nterviewd. Nederland had elke dag de meeste kijkers. Aan het einde was natuurtijk hetgeen waar we de hele week hard aan hadden gewerkt. De pertormance! Het was een erg abstract stuk, met hee[ veel beweging en mimiek. Het was super leuk om het met iedereen te doen. Het was echt een unieke ervaring. Natuurl.ijk hebben we ook veel geleerd van deze week. Natuurlijk hebben we veel Engets gesproken, dus daar Leerje a[ snel van. Ook hebben we natuurtijk op toneel gebied veel geleerd. Van a[[e workshops leerde je wel wat. Je leerde veel dingen over fosiek, mimiek, plaatsing en inleving in bepaalde dingen. Uiteindetijk had je a[[es wat je had geteerd nodig in de pertormance. Helemaal samengevat was het dus een super leuke week, met veel gezeltigheid, ptezier, theater en nog veel meer. Het is echt een ervaring om nooit te vergeten.

je een compleet dagboek van ons

lezen? Mai[ dan naar rosannebakker@zernike.nI en deze wordt

Wil.

je toegestuurd! Groetjes,

Doris en Max A2+, Anna en Emi[ B2+, Marije A3+ en Sophie en Diana B3+.


De Grote Muziekavond

is ditjaar gehouden op de Rummerinkhof en is voor leerlingen van atte locaties van het Zernike Co[[ege.

van instrumenten passeerden de revue en van a[[e [ocaties, niveaus en jaartagen kwamen de auditanten.

0m te kunnen speten op de Grote Muziekavond moesten de artiesten zich eerst aanmelden voor de auditieronde. En dat deden ze! Maar liefst vijftig acts metdden zich aan en deden op ĂŠĂŠn van de vijf auditiemiddagen hun optreden. Een jury. bestaande uit een aantal muziekdocenten van de verschillende locaties, staat dan voor de moeitijke vraag welke twaalf acts er uiteindetijk zu[[en gaan optreden tijdens de muziekavond.

Vrijdag LL mei vond de afsluitende Grote Muziekavond plaats. Dit jaar was de organisatie voor het eerst in handen van Mark. met aLs backing vocal Kirsten. Een perfecte avond waarop ].2 acts zich presenteerden, naast een optreden van Vocal Power en de XXL-band. Uiteindel"ijk wonnen vier meiden van de Westerse Drift, die samen Turning Tables van Adele vertolkten, de publieksprijs. Een fantastisch optreden dat perfect paste in een kwalitatief zeer hoge muzikale avond. Een nieuwe opzet, zonder vakjury, en minder acts zorgde voor een avond met veel vaart en kwali-

0mdat er dit jaar zoveel aanmeldingen binnenkwamen en de sectie muziek natuurlijk niets liever wil dan zo veel mogeLijk leerlingen laten optreden, hebben zrj op het Jong Talent Werkptaats Concert ook nog acht ptekken gereserveerd voor optredens van deze leerlingen. Want wat een talent heeft de organisatie tijdens de audities weer mogen aanschouwen! Alterlei verschi[[ende muziekstij[en, a[[er[ei combinaties

teit. Comptimenten (en bloemen) voor Mark en Kirsten

!

p www.fa ceb o o k. co m f muziek.zerni ke co [[e ge ka n men zowel fitmpjes 'luisteren'van de afgelopen editie als die van voorgaande jaren. 0


Een 8,5 als rapportcrjfer, dat

is niet niks! Dit

cijfer werd gegeven door de bezoekers van de thema-avon d die 24 mei door de oudercommissie van de Rummerinkhof werd geoganiseerd. De avond werd ingevuld met een theatervoorstetting van PLAYBACK, met als centraal thema: hoe praat ik met mijn puber over lastige onderwerpen. Door zes korte theater sketches zijn voor a[[e ouders herkenbare praktijksituaties uitgebee[d:

- Puberdochter die L6 wordt en thuis een groot feest organiseert, met bier natuurlijk.

- Uitgenodigde schoolvriend die computerspel on[ine speelt heeft geen zin om te gaan. - Vriendin die ook gaat kleedt zich uitdagend, maar haar vader verbiedt dit. - Nichtje (1a) is er ook geweest en heeft tegen afspraak in 3 biertjes gedronken. - Meisje (1a) is verliefd en chat en webcamt spannend met haar vriendje. - Ex-vriendje heeft een blootfiLmpje van ex-vriendin op zijn Hyves pagina gezet. is tijdens de sketches veel gelachen, deels vanuit de herkenbaarheid van het geschetste, maar ook door de hoogstaande acteerprestaties. PLAYBACK ging na de theater act in gesprek met de zaa[, waarbij éên van de acteurs a[s gespreksleider optrad. De andere acteurs switchten van de ene sketchro[ naar de andere en zodoende ontstond er een levendige dialoog waarbij de ouders in de zaaI de rol van de'acteer-ouders' overnamen. Uit die dialoog ontstonden tips om in bovenstaande praktijksituaties als ouders beter Er

uit de voe- i ten te kunnen. Met die tips werden de situaties opnieuw gespee[d, ditmaaI ook

met'echte ouders'die op het podium werden uitgenodigd. Tot slot werd de opbrengst

van de avond via een slotvraag en een enquête gepeitd: wat hadden de ouders opgestoken? Conc[uderend is geen enke[e puber geLijk, maar vertonen bijna al.l.e pubers onvoorspelbaar gedrag. ALs moeiLijkste voor een puber wordt groepsdruk genoemd. De kunst voor de ouder is hun pubers dit te leren herkennen, zodat ze weerbaarder zijn. De eensluidende boodschap is om in gesprek te zijn, waarbij luisteren. rust en respect de methoden zijn om in gesprek te blijven met je puber.


4/rt17

Zernike Zaken jaargang 14 nr. 3  

Zernike Zaken van juni 2012