GDFB2012 - Verslag

Page 1

19-23 sep 2012

Verslag

Graphic Design Festival Bredadeel

—1—


Inhoudsopgave p. 3 : inleiding p. 4 : uitgangspunt p. 5 : essay door Dennis Elbers p. 9 : programma p. 44 : educatie p. 49 : communicatie p. 56 : bezoekers p. 62 : organisatie p. 66 : deelnemers GDFB 2012 p. 70 : colofon


Inleiding

Ontdekking, ontmoeting & een echt festivalgevoel Vijf dagen lang workshops, lezingen, performances, exposities, urban interventions en masterclasses door ruim 130 internationale ontwerpers; dat was GDFB2012. Een editie die zich kenmerkte door het echte festivalgevoel, volle dagprogramma’s, veel internationale aandacht en een groot aantal bezoekers in relatief korte tijd. Door een compacte opzet in tijd en ruimte was GDFB overduidelijk aanwezig in Breda. Vijf dagen lang stond het oude stadscentrum van Breda in het teken van grafische vormgeving. Ontwerpers, studenten, Bredanaars, internationale bezoekers, iedereen dwaalde met een plattegrond in de hand al fotograferend door de stad. Het uitgebreide programma zorgde voor een waar festivalgevoel. Bezoekers konden van ’s ochtends tot ’s avonds op pad en er werd niet alleen gekeken, maar ook actief deel genomen. Hoogtepunten van GDFB2012 waren de buitenprojecten zoals het Poster Project op het Kasteelplein en Social Signals in het park Valkenberg. Bij deze laatste waren ruim 100 vlaggen te zien. Beide projecten leverden zeer veel positieve reacties op. Ook de placemarker van Aram Bartholl aan de rand van het park Valkenberg is een geliefd object bij fotograferende bezoekers. De door GDFB en BredaPhoto georganiseerde expositie in MOTI zorgde tijdens het festival voor rijen bij de kassa. In 2010 trok GDFB in drie weken ongeveer 15.000 bezoekers. De doelstelling voor dit jaar was hetzelfde aantal, maar dan in een tijdsbestek van vijf dagen. Met ruim 15.000 bezoekers is deze doelstelling gehaald. De internationale aandacht was dit jaar groter dan in 2010. Zo waren

er bezoekers uit Australië, China, USA, Mexico en de Ukraine. Daarnaast waren er opvallend veel Franse, Spaanse, Belgische en Duitse bezoekers en was er veel internationale persaandacht. Ook studenten wisten de weg naar GDFB te vinden. De lezingen zijn druk bezocht door verschillende kunstacademies en studenten van communicatie opleidingen. “Het is overweldigend om te ervaren dat twee jaar van voorbereiding zo’n inspirerend resultaat oplevert. De opzet om een compact festival neer te zetten en daarmee het festivalgevoel te creëren is ruimschoots geslaagd. GDFB2012 heeft voor mij, en ik denk voor velen, een hoop ontmoetingen, inspiratie en ontdekkingen opgeleverd,” aldus Dennis Elbers, directeur van GDFB. “De reacties en opkomst van bezoekers geven aan dat de vorm en inhoud van het festival een grote groep mensen aanspreekt. En dat een festival op een interactieve manier met bezoekers om kan gaan.” Zowel kwalitatieve als kwantitatieve doelstellingen die de organisatie vooraf heeft gesteld zijn behaald. De publieke waardering voor het festival geeft voldoening. Deze wordt bevestigd door de nog steeds groeiende groep volgers en de vakmatige interesse voor projecten vanuit het buitenland. Dit evaluatie verslag geeft inzicht in hoe doelstellingen zijn bereikt of in een enkel geval voor aanvang bijgesteld. Het verslag geeft tevens een beeld van het gerealiseerde programma en de artistieke inhoud hiervan. De onderzoekresultaten, bevindingen en conclusies dienen als inspiratiebron voor de toekomst van het festival.

—3—


Inleiding

Uitgangspunt GDFB laat elke 2 jaar een breed publiek zien hoe grafisch ontwerpers binnen de hedendaagse beeldcultuur onze handelingen, opinie en wereldbeeld vormgeven door middel van visual storytelling. In een sociaal maatschappelijke omgeving waarin visuele communicatie een steeds grotere rol inneemt, is bewustwording over de persoonlijk rol en verantwoordelijkheid die een ontwerper hierin heeft relevant voor zowel ontwerpers als een breed publiek. Middels een uitgebreid programma van exposities, openbare interventies, lezingen, workshops en randprogramma heeft GDFB deze relevantie inzichtelijk gemaakt. Centraal uitgangspunt is het principe van visual storytelling, een verzamelnaam voor tactieken en houdingen die ontwerpers gebruiken om via grafische uitingen (print en screen-based) een beeld te geven van onze hedendaagse samenleving.

Bij het samenstellen van het programma is rekening gehouden met 4 specifieke invloeden (ambacht, technologie, social media, advertising) die bepalend zijn voor 4 specifieke ontwerp attitudes (auteur, journalist, wetenschapper, provocateur). Herkenbare invloeden en thema’s voor zowel ontwerpers als algemeen publiek. Het inhoudelijke verband tussen het uitgangspunt (visual storytelling), de invloeden en attitudes is beschreven in een visueel essay. Dit essay vormt de omslag van de in het kader van GDFB2012 uitgegeven publicatie. Het essay is tevens gepubliceerd in China (catalogus Graphic Hapiness) en Frankrijk (Etapes: #200).

Omslag publicatie Search Find Like Share met essay van Dennis Elbers —4—


essay

Search, Find, Like, Share essay — Dennis Elbers Today, design cannot only be defined by just technical performance, aesthetics, or creativity. As the role of the image in our society increases, the influence designers have on our behaviour and opinions grows. Designing is part of creating further awareness and understanding about our new world order. The social relevance of design will not be determined by design itself, but by the designers attitude towards society. Ever since prehistoric times, man has been communicating via images, and as we learned to express ourselves with text, we developed a much more abstract form of communication. In our current society however, communication has again become increasingly based on images. Platforms of display are within everybody’s reach, and the amount of information available via the Internet is vast. These days, a combination of portable hardware and online software enable everyone, professional and amateur, to share thoughts, opinions, and adventures, from anywhere, at any time, in the private and public spheres. This can cause a visual overflow, the image devaluates at the same time as it gains influence. Devaluation in the sense that it becomes harder to verify the source and context of an image, yet images still retain their power as they are widely accessible and presumed understandable. With the wider scope we now have on the world, the visual overflow increases the demand for better and more reliable visual information. Worldwide networks enable people to publicly monitor democracy, inducing

a desire for a more transparent world. This same transparent view will equally influence people’s behaviour and awareness of one another. As ‘images say more than a thousand words’, it makes sense to present information as visuals, yet this will only work when we know how to interpret images. Although we learn how to use language at school, visual literacy is not a common skill. The enormous quantity of visual stimuli in our environment makes it increasingly difficult to pinpoint a message from its correct perspective. Graphic designers have the responsibility to create the transparent view we desire of our society. New tactics are necessary to clarify the complexity of information, so as to allow for the public to understand, remember, and interpret. In order to come up with new tactics, designers have to analyse the behaviour of their audience. The way people relate to each other gives way for a new social relevance of design. In advertising, the client no longer has sole influence over the message of a designer’s commission, who in the past had simply to translate the client’s message into form. Designers have become both the art director and campaign strategist, who frequently use public feedback as a tool. The designer has an understanding of the audience and knows they simply don’t just buy anything; they search for responsible and credible stories first. Just as it was during the industrial revolution, developments in technology also give rise to counter-actions. In our digital age, many designers have stepped away from their desktops to

—5—


essay

dirty their hands once again. Craftsmanship finds renewed attention by designing a message in a handmade, personal, and responsible way. And so remarkably enough, advances in technology also plays an important part in the development of contemporary crafts.

more than one side to a story, there are also different perspectives from which the visual storyteller can work. By exploring these various perspectives designers show the influence they can have on a society dominated by images.

Social media enables everybody to share his or her own personal story, which ultimately changes the way we relate to one another. Becoming ‘friends’ with your boss or even the president of a country reduces the traditional hierarchical divides. It also changes our relationships to media and machines, for example, imagine being without your smart phone for a week. The information we continually ‘like’ (gathering and distributing) creates an ever-growing pool of data, which designers can edit and re-design so as to make sense of our needs. Recent technological developments enable us all to create and distribute. Clever concepts rather than ‘nice images’ will be the thing to make the designer stand out from this continuous stream. No longer limited to their technical resources or even output, technology also works in favour of the designer, tools can simply be obtained via online platforms, results can be shared worldwide via digital communities, and now even as physical reproductions by means of ‘On Demand (3D) Printing’.

Combining a socially relevant attitude with these various perspectives on storytelling extends the designers role to: Journalist – who creates compact and comprehensible reflections on the news stories of the day. Scientist – who dissects complex systems so as to find a transparent view. Agitator – who questions and shapes our personal opinions by provoking public debate. Poet – who shares their personal reflections on reality to trigger the imagination. By pushing the creative boundaries while acting responsibly, ‘attitude-based’ designers will lead the way in the future of visual culture. Through exploring these various roles, a designer can show how our changing behaviour coupled alongside our core human values, can be used to create a new level of understanding. Visual storytelling will raise an audiences visual literacy, it’s all about, Search, Find, Like, and Share.

These changes enable designers to again develop a form of transferring knowledge that has been in use since prehistoric times: story telling. Internationally dubbed as ‘visual storytelling’ this term is not only appropriate for editorial illustrations and data visualizations, but for nearly every type of graphic-expression. Other disciplines such as photography and animation are mixed together and lead to new forms of images that appear on cross-media platforms. The designer as storyteller perfectly fits into our visual culture; it fulfils the audience needs while at the same time continues to broaden the profession of graphic design. By using visual storytelling as a tool, designers communicate events and opinions in a way that stands out from the continuous stream of images we encounter everyday. As there is always —6—


“Ik wilde jullie even bedanken voor het organiseren van een geweldig design event, met inspirerend werk en geweldige sprekers. Voor meer dan 8 jaar nu, woon en ontwerp ik in Australië. Ik ben in NL opgegroeid en heb daar ook ontwerp gestudeerd, dus voor mij was het geweldig om weer even deel uit te maken van de dutch design scene, en het nieuwste werk vanuit NL te zien. Erg leuk en inspirerend, harstikke bedankt!!” — Monique Kneepkens, Fortitude Valley (AUS)

—7—


“Thanks a lot for a very inspirational interview. I was really happy that we talked and hope we can continue in some form of collaboration. Since I will be this week in Berlin, it will take some time to type the whole interview and report on the Festival, but I am really happy I was able to attend it.” — Isidora Nikolic, Belgrado —8—


Programma Het programma van GDFB was vijf dagen lang van ’s ochtends tot ’s avonds gevuld met cross mediale activiteiten die een podium boden aan talent, een netwerk creëerden voor professionals, inspiratie boden door educatie en een breed publiek bewust maakten van de kracht van beeld. De compacte opzet in tijd en ruimte maakte het festival overzichtelijk en toegankelijk. Een deel van de activiteiten was gratis te bezoeken, voor meer specifieke activiteiten is een entreeprijs gevraagd. De exposities, presentaties, lezingen, discussies, workshops en interventies in de openbare ruimte lieten zien hoe grafisch ontwerp, in verschillende verschijningsvormen, aan de basis staat van visual storytelling. Doelstelling van het brede programma aanbod was ervoor zorgen dat het algemene publiek met een andere invalshoek gaat kijken naar herkenbare visuele uitingsvormen. Voor ontwerpers gaf het programma op inspirerende wijze een actuele stand van zaken weer.

Ruim 130 internationale ontwerpers werkten mee aan het realiseren van de volgende inhoudelijke doelstellingen: /b enadering van visual storytelling in de breedte / t alentontwikkeling door de productie van nieuw werk /s amenwerking met partners aan co-creatie /m ogelijkheid tot publieksparticipatie / i nternationaal deelnemers veld /w ensen van bezoekers die via social media inzichtelijk worden /b ieden van inhoudelijke verdieping op verschillende niveaus

—9—


Programma / Interventies

Interventies De interventies die GDFB deed in de openbare ruimte waren voornamelijk bedoeld om een breed publiek (zowel bezoekers als passanten) met grafisch ontwerp te confronteren op een onverwacht moment. De interventies waren gericht op het verbinden van de virtuele wereld met het dagelijks leven. Het publiek kon hierbij op verschillende participeren.

MAP — Aram Bartholl Het werk ‘MAP’ van de Duitse ontwerper Aram Bartholl is een fysieke vertaling van de placemarker die we kennen van ‘google maps’. Door de weergave een schaduw te geven wekt Google de indruk dat de marker een fysiek object is. De maat van de marker verandert echter niet als men inzoomt op een locatie. Dit gegeven inspireerde Aram Bartholl tot het berekenen van de schaal van de marker, die in werkelijkheid ± 5 m hoog zou moeten zijn. De marker is geplaatst op een druk verkeersknooppunt midden in het festival gebied. Dagelijks passeren honderden mensen de marker. In de pers zorgde het verschijnen van de marker voor verwonderde artikelen. Opmerkelijk is hoe het publiek op de marker reageert. Generatie X is verbaasd, generatie Y gaat er mee op de foto en generatie Z doet alsof het beeld in de fysieke omgeving vanzelfsprekend is. Met goedkeuring van de burgemeester is het werk na het festival nog een jaar in Breda te zien.

— 10 —


Programma / Interventies

— 11 —


Programma / Interventies

MAP — Aram Bartholl Het werk ‘MAP’ van de Duitse ontwerper Aram Bartholl is een fysieke vertaling van de placemarker die we kennen van ‘google maps’. Door de weergave een schaduw te geven wekt Google de indruk dat de marker een fysiek object is. De maat van de marker verandert echter niet als men inzoomt op een locatie.

In de pers zorgde het verschijnen van de marker voor verwonderde artikelen. Opmerkelijk is hoe het publiek op de marker reageert. Generatie X is verbaasd, generatie Y gaat er mee op de foto en generatie Z doet alsof het beeld in de fysieke omgeving vanzelfsprekend is. Met goedkeuring van de burgemeester is het werk na het festival nog een jaar in Breda te zien.

Dit gegeven inspireerde Aram Bartholl tot het berekenen van de schaal van de marker, die in werkelijkheid ± 5 m hoog zou moeten zijn. De marker is geplaatst op een druk verkeersknooppunt midden in het festival gebied. Dagelijks passeren honderden mensen de marker.

— 12 —


Programma / Interventies

Empathy — Brillant after Breakfast Collectief Brillant after Breakfast ontwierp een interventie die inspeelde op de publieke discussie over de ‘graai-cultuur’. Het merk ‘Empathy’ werd tijdens GDFB geïntroduceerd. Het merk vertegenwoordigd geen product, maar de mogelijkheid om een mening te delen. Dit kon door stickers met het ‘Empathy’ logo te plakken op plaatsen die de ‘graai-cultuur’ vertegenwoordigen. Van verkiezingsposters, tot bankautomaten of gevels van instellingen. Door de sticker te scannen met de Layar app werd een virtuele leus zichtbaar. Dit beeld van de leus en locatie kon men met anderen delen via facebook. Technisch werkte de applicatie goed, de campagne om het gebruik te stimuleren had wellicht meer aandacht moeten krijgen binnen de festival communicatie.

— 13 —


Programma / Interventies

Happy Family — Autobahn De Utrechtse ontwerpers Autobahn produceerden een interventie voor het Park Valkenberg. Een vervreemding van een alledaags tafereel. Een familie picknick in het park, echter bestaat de familie uit poppen beplakt waren QR codes. Deze abstracte codes leidden het publiek via hun smart phone naar allerlei achtergrond informatie over de personages. Informatie zoals die over een ieder beschikbaar is op het internet gaf een ander beeld dan verwacht. Doelstelling was het publiek te confronteren met het eigen online gedrag. Om productie technische redenen is de ‘Happy family’ niet in Park Valkenberg getoond, maar wel in de tuin van de Lutherse Kerk, de Willem Merkx tuin in het centrum van Breda en voor de deur van Huis voor Beeldcultuur.

— 14 —


Programma / Interventies

— 15 —


Programma / openbare ruimte

Poster No.524 Poster No.524 is een visueel onderzoek naar het medium affiche. In drie maanden verzamelden ontwerpers Rene Put en Rianne Petter 523 verschillende affiches in de straten van Amsterdam. Na bestudering zijn de affiches letterlijk gedeconstrueerd; onderzocht op specifieke eigenschappen, geordend en vervolgens opnieuw geconstrueerd als Poster No.524. De verschillende versies van Poster No.524 laten zien hoe ontwerpers de kijker proberen te verleiden.

Naast de gevelpresentatie werd tijdens GDFB een publicatie over dit project gepresenteerd. Ook gaven de ontwerpers een lezing en workshop over visual research.

Oorspronkelijk was de ambitie het onderzoek Poster No.524 te tonen op het Kasteelplein middels een 9 meter hoge totempaal vol affiches. Pas in augustus bleek de producent niet aan zijn beloften te kunnen voldoen. Alternatieve locaties werden gevonden, maar stuitten ook op problemen. Uiteindelijk is kort voor aanvang van het festival besloten de affiches te tonen in een etalage gelegen aan de aanlooproute naar het festival. Een goed zichtbare locatie, maar helaas niet met gewenste impact.

— 16 —


Programma / openbare ruimte

— 17 —


Programma / openbare ruimte

Social Signals — Trapped in Suburbia Ontwerpers zijn soms net journalisten, met compacte en overzichtelijke beeldverhalen maken ze het nieuws begrijpbaar. Een krantenbericht over het 200 jarige bestaan van stadspark Valkenberg vormde de aanleiding voor dit project. Het Valkenberg vormt de longen van de stad, iedere bezoeker passeert het park op weg van station naar binnenstad. In de zomer wordt het op velerlei manieren gebruikt door de bewoners van de stad en heerst er een ontspannen sfeer. Maar wat gebeurde er in dit park de afgelopen 200 jaar? In de zomer van 2012 deden de ontwerpers van Trapped in Suburbia onderzoek naar het park. Via tweets en facebookberichten, krantenartikelen en historische feiten uit het Stadsarchief zochten ze naar unieke verhalen over het park. De belangrijkste, opvallendste, leukste of meest ontroerende gebeurtenissen zijn verwerkt in 102 vlaggen die tijdens GDFB het park sierden. Gezamenlijk vormen de vlaggen een langgerekt beeldverhaal dat op feestelijke wijze de geschiedenis van het park verbeeld. Bij het project was een vouwposter beschikbaar waarin alle vlaggen zijn afgebeeld met het bijbehorende verhaal. Social Signals riep veel enthousiaste reacties op bij Bredanaars. Alle vlaggen zijn daarom in december en januari nog te zien in MOTI.

— 18 —


Programma / openbare ruimte

— 19 —


Programma / openbare ruimte

“Tot mijn verbazing wees een bekende mij gisteren op een vlag waarop mijn beeltenis, een foto van mijn kat en motor èn mijn naam afgebeeld staat. Hierbij wordt vermeld dat ik de Foursquare burgemeester van het Valkenbergpark ben. Deze informatie klopt en deze foto’s zijn redelijk openbaar te vinden op internet. Het zou echter wel handiger geweest zijn als ik er vooraf van op de hoogte geweest zou zijn. Hoeveel van deze exemplaren zijn er verspreid over het Valkenberg? Is het mogelijk na het festival in bezit te komen van de vlag(gen) met daarop mijn beeltenis? Dan vergeten we het hele portretrechtverhaal en is het allemaal best grappig. Graag hierop uw reactie. Quinten Bertens Burgemeester Valkenbergpark PS: Ik ben in overleg beschikbaar voor promotie e.d. van ‘mijn’ Valkenbergpark.” — 20 —


Programma / openbare ruimte

— 21 —


Programma / openbare ruimte

Poster Project Het poster project vormt traditioneel een belangrijk onderdeel van GDFB. Het is zichtbaar en herkenbaar voor een groot publiek. Professionals blijven gefascineerd door het medium en halen inspiratie uit de creativiteit van de internationale selectie deelnemers die speciaal voor GDFB een poster maken. Bij de opzet van het project zijn een aantal zaken verbeterd ten opzichte van eerdere edities. De briefing voor ontwerpers bevatte een eenduidig uitgangspunt voor de posters; de quote “Greed is out, Empathy is in’. Dit zorgde voor eenheid in boodschap die op talloze creatieve manieren verbeeld werd.

De presentatie vond plaats op een centrale locatie in de binnenstad. Alle affiches waren hier te zien. De tijdelijke infrastructuur zorgde voor een unieke beleving van een stukje Breda waar normaliter het publiek niet bij stilstaat. Zowel voor de deelnemende ontwerpers als voor GDFB leverde dit project veel positieve reacties op. Een van de posters werd zelfs uitgekozen als cover voor het internationale tijdschrift Computer Arts. In reactie op het poster project is GDFB gevraagd de expositie te laten reizen langs diverse Amerikaanse universiteiten. Na afloop van het festival zijn de posters tijdens Breda Photo (t/m 21 oktober) getoond in het Huis voor Beeldcultuur en de Stadsgalerij.

De deelname was ook open voor ontwerpers buiten de GDFB selectie. Via een ‘open call’ werden 7 ontwerpen geselecteerd uit een veld van bijna 100 internationale inzendingen.

— 22 —


Programma / openbare ruimte

Leon Poirters

TOKO

— 23 —


Programma / openbare ruimte

Alfons Hooikaas — 24 —


Programma / openbare ruimte

Aron Vellekoop León — 25 —


Programma / exposities

Letterproeftuin De Letterproeftuin is ontstaan als tegenreactie op de snelle online design tools van deze tijd. Het was een uitnodiging aan ontwerpers om weer met hun handen aan het werk te gaan. Een grafische speeltuin vol met alles waar ontwerpers hun vingers bij konden aflikken: verf, inkt, veel papier, een ets pers en lasersnijder. Letterproeftuin trok ontwerpers achter hun beeldscherm vandaan en zorgde ervoor dat handen weer vies werden. Gedurende 2 weken werd het Huis voor Beeldcultuur omgetoverd tot een tijdelijke drukwerkplaats waar ambacht werd vermengd met hedendaagse techniek.

Een internationale selectie ontwerpers ging voorafgaand en tijdens het festival aan de slag in deze werkplaats. Het publiek kon hen aan het werk zien. De ontwerpers deelden hun ervaringen en kennis dagelijks met het publiek in de vorm van demonstraties en workshops. Letterproeftuin was mede door de locatie (Huis voor Beeldcultuur, waar ook het centrale informatiepunt te vinden was) het middelpunt van het festival. Een middelpunt waar creativiteit gevierd werd.

— 26 —


Programma / exposities

— 27 —


Programma / exposities

— 28 —


Programma / exposities

— 29 —


Programma / exposities

Finished_Final_Def ‘Finished_Final_Def’ is toegevoegd aan het programma. GDFB ontwikkelde de expositie in samenwerking met en op initiatief van illustrator Rick Berkelmans (Hedof). De expositie voegde naast de vele vrije en niet-commerciële projecten een dimensie aan het programma toe, door stil te staan bij commerciële opdrachten. Producten die creativiteit, energie en uithoudingsvermogen vergen om tot stand te komen. Het publiek beseft vaak niet hoeveel werk en tijd het kost om consumenten producten te maken; een reis langs ideeën, concepten, schetsen, vergaderingen, herzieningen en polijsten. Hoeveel vrijheid hebben ontwerpers in een opdracht? Is er een groot verschil tussen de eerste schets en het uiteindelijke product? Heeft een klant begrip en waardering voor artistieke vrijheid? Wanneer is compromis sluiten goed? ‘Finished_Final_Def’ wierp een blik op verschillende ontwerp fasen en liet het gevoel van controle en tevredenheid zien zoals dit werd ervaren door 16 internationale ontwerpers in hun dagelijkse praktijk.

— 30 —


Programma / exposities

— 31 —


Programma / exposities

Small Stories Bigger Picture ‘Small Stories Bigger Picture’ liet een dwarsdoorsnede zien van de huidige beeldcultuur, een samenleving waarin we steeds vaker met beeld communiceren dan met taal. Via verschillende platforms gekoppeld aan het internet is de beschikbare hoeveelheid beelden enorm. Een combinatie van draagbare hardware en online software zorgt ervoor dat iedereen, professional en amateur, privé en publiekelijk, op elk moment en vanaf iedere plek zijn gedachten en belevenissen via beeld kan delen. Op school leren we jarenlang taal te begrijpen en te gebruiken, maar nu de hoeveelheid beeld in onze omgeving toeneemt tot haast ongrijpbare proporties kunnen we deze vaak moeilijk in het juiste perspectief plaatsen. Daarom gebruiken professionele beeldmakers nieuwe tactieken om complexe informatie inzichtelijk te maken op een manier die velen kunnen interpreteren en onthouden.

De expositie ‘Small Stories Bigger Picture’ was een van de belangrijkste programma onderdelen van GDFB. De expositie was van 13 september tot en met 16 december te zien in MOTI en is ontstaan uit een samenwerking met BredaPhoto, Huis voor Beeldcultuur en MOTI. De tentoonstelling mengde de thema’s homo empathicus en visual storytelling tot een totaalervaring voor een breed publiek. Het werk in de tentoonstelling liet zien hoe visuele verhalen mensen kunnen stimuleren en bewegen bewuster in het leven te staan. GDFB nodigde gast curator Sven Ehmann van de Duitse uitgeverij Gestalten uit om samen met directeur Dennis Elbers het concept voor deze tentoonstelling te ontwikkelen. Geert van Eyk en Jan Schaerlackens (Breda Photo) selecteerden de deelnemende fotografen. Een aangepaste versie van ‘Small Stories Bigger Picture’ zal in 2013 o.a. in Belgrado te zien zijn.

De basis hiervan is een traditie die sinds de oudheid al gebruikt wordt om informatie over te dragen; verhalen vertellen. Door disciplines als fotografie, film, animatie en grafisch ontwerp te vermengen maken beeldmakers het mogelijk belangrijke gebeurtenissen, informatie en meningen te vatten in een visueel verhaal. De expositie liet zien hoe ontwerpers visuele verhalen vanuit verschillende perspectieven met ons delen.

— 32 —


Programma / exposities

— 33 —


Programma / exposities

— 34 —


Programma / exposities

— 35 —


Programma / exposities

— 36 —


Programma / exposities

“Ik was gisteren even in het MOTI en vond de tentoonstelling over Visual Storytelling erg geslaagd, zowel qua inhoud en samenstelling als qua vormgeving.” — Robin Uleman “Thank you so much. It looks great!” – Ji Lee “Without doubt the Small Stories Bigger Picture exhibition, for the way it was made inclusive and approachable to a wider audience than just graphic designers.” — anoniem (enquete)

— 37 —


Programma / exposities

“Dank voor toezending van Search Find Like Share Dennis, dat ziet er goed uit. Dat we elkaar persoonlijk niet meer hebben getroffen in Breda is jammer maar begrijpelijk op het omvangrijke festival. Ik heb mijn lezing met veel plezier gegeven en het was goed te zien dat de Waalse kerk waar ik mijn verhaal deed afgeladen was. Ik begreep dat het bij alle lezingen het geval was. Max was een uitstekend moderator, hij stelde me en-public een aantal vragen die zeer terzake doende waren. Volgens mij was het festival in z’n geheel een succes, hopelijk kijken jullie daar ook als zodanig op terug.” — André Thijssen

— 38 —


Programma / exposities

ShareYourCopy ShareYourCopy ging in op de rol van ontwerper als regisseur. Als regisseur van een proces kan de ontwerper invloed uitoefenen op zowel de vorm van een boodschap als de beleving bij zowel zender als ontvanger. Interactieve installaties en demonstraties stelden bezoekers in staat een persoonlijke boodschap op originele wijze te visualiseren en delen. De omslachtige productie methode van iedere boodschap zorgde ervoor dat het publiek, als commentaar op de vluchtige wijze van communiceren via social media, geconfronteerd werd met wat een boodschap voor anderen betekent. Het ultieme doel van iedere installatie was een meer afgewogen visuele boodschap die tot de verbeelding van de ontvanger spreekt. Oorspronkelijk zou ShareYourCopy een expositie zijn in het Huis voor Beeldcultuur. Inhoudelijk sloot het project echter goed aan op de expositie Small Stories Bigger Picture, daarom is besloten ShareYourCopy te tonen in het gratis toegankelijke café van MOTI.

— 39 —


Programma / lezingen

Lezingen Twee eeuwen oude kerken in het centrum van Breda waren decor voor de lezingen door bijna zestig internationale ontwerpers, wetenschappers en publicisten. De sprekers waren veelal ook in andere projecten van het festival vertegenwoordigd en konden zo een verband leggen met hun werk. Ze vertelden over hun hedendaagse praktijk en blikten vooruit op de rol van Visual Storytelling in de toekomst en welke rol ontwerpers spelen in de beeldcultuur.

De kaartverkoop voor de lezingen kwam, voornamelijk door de vakantieperiode voorafgaand aan het festival, pas laat op gang. Toch waren alle blokken uitverkocht en moesten zelfs enkele grote groepen teleurgesteld worden. Het lezingenprogramma had een grote aantrekkingskracht op internationale bezoekers. Er zijn kaarten verkocht in België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Denemarken, Engeland, Letland, Noorwegen, Ukraine, China, Verenigde Staten en Australië.

De lezingen waren verdeeld over drie dagen en twee locaties. Op iedere locatie twee blokken van vijf sprekers per dag. Ieder blok bevatte een mix van jonge talenten ervaren professionals, nationale beroemdheden en internationale verrassingen. De duur van de lezingen verschilde van vijf tot dertig minuten per spreker. In de pauze tussen blokken konden bezoekers van locatie wisselen.

— 40 —


Programma / lezingen

— 41 —


Programma / workshops

ONELINERS (KOP) Make love not war, Even Apeldoorn bellen, I’ll be back, Just Do It, Think Different; ze zijn niet meer uit onze beeldcultuur en vocabulaire weg te denken. Een slagzin, een motto, een oneliner; iedereen kent er wel een paar uit de reclame, film en politiek. Ook wijzelf worden via social media uitgedaagd om gedachten samen te vatten in een korte statusupdate. Een oneliner om onze mening te geven, een emotie te uiten of ons nieuws te delen met de rest van de wereld.

Voor ONELINERS werden zes kunstenaars geselecteerd, werkzaam in verschillende media, maar hebben één gemeenschappelijke factor; hun beeld is tekst. Alle kunstenaars kregen de opdracht met een tekst te reageren op een actueel nieuwsfeit. De vorm waarin ze dit deden moest aansluiten op de specifieke locatie in de stad waar hun werk zich bevindt. Het resultaat bestond uit een lichtinstallatie, billboard, raamschildering, hek bestickering, sculptuur en flyers.

Het straatbeeld bestaat uit een aaneenschakeling van beelden en we worden overspoeld met boodschappen van politieke partijen, idealisten, wasmiddelenfabrikanten enz. die allemaal om onze aandacht vragen. Maar wat is de kracht van tekst in de openbare ruimte? Hoe kun je door het gebruik van één zin of woord toch een boodschap overbrengen? Dat onderzocht KOP met ONELINERS.

Tekstueel kunstenaarsduo Mwah heeft rondom ONELINERS een participatietraject ontwikkeld waarin het publiek de mogelijkheid kreeg om te reageren.

A Sick Zine — 42 —


Programma / workshops

Bezoekers — Kwaliteit onderdelen

Totaaloordeel kwaliteit + tevredenheid

Bezoek je het festival nogmaals?

— 43 —

Zou je het festival aanbevelen aan anderen?


Educatie Binnen de nieuwe opzet van het festival is het organiseren van een uitgebreid educatief programma moeilijker dan wanneer het festival weken duurt. Hierop is ingespeeld met een passend aanbod van rondleidingen en korte workshops op verschillende niveaus voor leerlingen, studenten en consumenten.

Zowel professionals als amateurs namen deel aan verschillende workshops. De duur van deze workshops varieerde van een uur tot enkele dagen. Hoogtepunt hierbij was de Tempting Typography workshop door Studio Airport. Elf internationale ontwerpers werkten hiervoor samen met ondernemers uit de binnenstad van Breda aan een aantrekkelijke handmatig vervaardigde raam typografie. Enkele hiervan zijn drie maanden na het festival nog steeds te zien. ook waren er workshops visual research (Rianne Petter/René Put) en processing (Free Art Bureau). Amateurs vermaakten zich vooral in de Letterproeftuin, hier konden ze onder begeleiding van ontwerpers werken.

Het Bredase voortgezet onderwijs ging voornamelijk zelfstandig op pad aan de hand van een door GDFB geformuleerd opdrachtenvel. Dit opdrachtenvel voldeed aan de eisen van de scholen en kon eenmaal ingevuld direct bij de CKV docent ingeleverd worden. Een aantal klassen voerden de opdrachten onder begeleiding van een GDFB gids in. Na het festival is het poster project nog ingezet voor het CKV festival Breda. Ruim 250 leerlingen gingen na uitleg over de posters zelf aan de slag met het ontwerpen van een poster vanuit het thema ‘Greed is out, empathy is in’.

Dagelijks waren er rondleidingen te volgen in verschillende talen (NL, ENG, FR). Bezoekers konden ook op eigen gelegenheid op pad aan de hand van door GDFB beschreven routes. Op zondag was er een speciale editie van Instawalk, een rondleiding voor liefhebbers van de fotografie app Instagram.

Een aantal MBO scholen bezocht de lezingen of maakte gebruik van rondleidingen. In de praktijk blijkt dat lezingen voor deze groepen vaak niet goed werken. Een aanbod van korte workshops zou hier beter bij passen. HBO studenten van ontwerp en communicatie opleidingen vormden een groot deel van de lezingen bezoekers. Ook namen ze deel aan workshops en portfolio besprekingen. Met studenten grafische vormgeving van academies AKV|St.Joost en Artez werkte GDFB in de voorbereiding aan bijzondere projecten. Helaas was er binnen het budget geen mogelijkheid om het GDFB-hotel zoals voorgesteld door St.Joost studenten te realiseren. Artez studenten ontwikkelden individueel een voorstel voor een publicatie. Ook dit bleek niet te realiseren. Enkele studenten hebben door deelname aan projecten de mogelijkheid gekregen hun werk te presenteren.

Een promotionele maar ook educatieve activiteit voor alle leeftijden was te vinden in de centrale bibliotheek van Breda. Hier konden bezoekers een typografische variant van het welbekende spel ‘wie is het?’ spelen.

— 44 —


Educatie / workshops

Rondleidingen

Bibliotheek Breda — 45 —


Educatie / workshops

Tempting Typography Studio Airport verzorgde een workshop waarbij ontwerpers een zo aantrekkelijk mogelijke typografische voorstelling op een etalageruit van een lokale ondernemer maakten. Deelnemers werkten gedurende drie dagen aan dit project. Hierbij was uitvoerig contact met de betreffende ondernemers. De workshop bestond uit verschillende delen. Allereerst verdiepten deelnemers zich in de geschiedenis van raambelettering. Om deze kennis vervolgens met nieuwe technieken en een frisse dosis typografische enthousiasme oin opdracht vorm te verwerken. Elf ondernemers uit de Annastraat stelden hun ramen hiervoor beschikbaar. De relatie met de opdrachtgever speelde een belangrijke rol. Na een schetsfase werden voorstellen aan hen voorgelegd. Op de laatste dag was het tijd voor de uitvoering. De resultaten werden op feestelijke wijze gepresenteerd en voorzien van een publiekelijke toelichting.

Oorspronkelijk stond de expositie Windowshopping in het projectplan. Bij de doorontwikkeling hiervan is gekozen voor een andere opzet. De workshop structuur maakte het mogelijk voor onbekende ontwerpers om deel uit te maken van het festival door op inspirerende wijze samen te werken. De workshop combineerde experimentele vrijheid met typografische toepasbaarheid in een lokale context. Deelnemers kwamen uit verschillende landen specifiek voor deze workshop.

— 46 —


Educatie / workshops

— 47 —


— 48 —


Communicatie GDFB is zich bewust van de belangrijke rol die marketing, (festival)communicatie en promotie spelen als succesfactoren van het festival. Onze SEARCH/FIND/LIKE/SHARE werkwijze leidde tot een integrale koppeling van communicatie en content. Communicatie is informatie, hierbij was interactie met de doelgroepen een belangrijke factor zowel in aanloop naar als tijdens het festival.

De communicatiestrategie was gebaseerd op een ‘peer to public’ principe. Door middel van onze social media kanalen stond GDFB in direct contact met de doelgroep. In aanloop naar het festival is veel aandacht besteed aan het laten groeien van het aantal volgers. Door strategische samenwerking met internationale media partners is het aantal volgers in drie maanden verdubbeld naar ruim 4000.

De communicatie doelstellingen van GDFB: / Makers en publiek verbinden / Informatievoorziening op verschillende niveaus / Van klein naar groot communiceren. Door kleine groep betrokkenen actief te benaderen een grotere brede groep makkelijker bereiken (peer-to-public).

Iedere fase (voor, tijdens en achteraf) van het festival had een eigen aanpak waarvoor passende middelen werden ingezet. GDFB gebruikte verschillende middelen om de verschillende doelgroepen te bereiken.

— 49 —


Communicatie

VOORAFGAAND AAN HET FESTIVAL: Online media Naast social media als Facebook en Twitter is de website van GDFB een belangrijke informatiebron voor ons publiek. Het website bezoek is in de maanden voor het festival flink toegenomen tot bijna 2.000 unieke bezoekers op festivaldagen. Van de ruim 52.000 unieke bezoekers kwam 60% direct of via een gerichte zoekopdracht bij de GDFB site terecht. Traditionele media Er zijn twee flyercampagnes uitgevoerd bij culturele instellingen in Nederland en België. Een pre-campagne (oplage 17.500) in mei en een breder uitgezette campagne (oplage 23.500) begin september. Daarnaast is een postercampagne ingezet in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Breda. Deze steden zijn gekozen mede op basis van het aantal volgers en potentieel aan bezoekers. Adverteren Advertenties zijn geplaatst in samenwerking met diverse mediapartners. Veelal als onderdeel van een samenwerking met gesloten beurs. Ditzelfde geldt voor online banners.

Free publicity /mediapartners Naast mediapartners hebben ook andere media aandacht besteed aan GDFB. Het festival kreeg onder andere aandacht van Omroep Brabant, BNdeStem, Brabants Dagblad en NRC handelsblad. GDFB.TV Voorafgaand aan het festival maakte de ontwerpers van Circus Family een geanimeerde vertaling van de campagne. Deze leader is online ingezet en was tevens zichtbaar via mediapartners en urbanscreens van Dropstuff. Tijdens het festival zorgde GDFB.tv dagelijks voor een korte online sfeerimpressie. Deze werd via Facebook, Twitter, nieuwsbrief, website en partners verspreid. De 1 minuut durende videos waren bedoeld om twijfelaars onder de volgers in beweging te brengen. Na het festival is van het beeldmateriaal een langer verslag gemonteerd. Dit is online beschikbaar en wordt tevens ingezet bij presentaties. De video’s zijn te zien op www.gdfb.tv.

Still uit ‘GDFB2012 – full report’, te zien op www.gdfb.tv — 50 —


Communicatie

— 51 —


Communicatie

TIJDENS HET FESTIVAL: Digitale festivalomgeving Bezoekers konden zowel vooraf als tijdens hun bezoek aan GDFB gebruik maken van een digitale festivalomgeving. Hierin kon men online en onsite een eigen programma samenstellen, projecten beoordelen en aanbevelen en achtergrond informatie over makers en werken raadplegen.

Typeradio Tijdens het festival nam Typeradio interviews af met passanten. Naast de visuele confrontatie werkte het interview goed om het bewustzijn te stimuleren. De verrassende uitzendingen komen online on demand beschikbaar. NA AFLOOP VAN HET FESTIVAL:

De digitale festivalomgeving was gebaseerd op de eSphere van STRP Festival Eindhoven. Dit systeem is naar behoefte van GDFB verder ontwikkeld. Deze samenwerking met STRP kwam voort uit een samenwerking tussen tien Brabantse festivals die is ondersteund door Agentschap.nl. Catalogus Net als in de voorgaande edities is ook dit jaar een publicatie uitgegeven. Om productionele redenen is ervoor gekozen geen catalogus uit te geven, maar een verdiepende publicatie over highlights van het festival. De publicatie is zo samengesteld en van context voorzien dat deze ook na het festival goed verkoopbaar blijft.

Ook na afloop van het festival houden we contact met (een deel van) onze bezoekers. Dit doen we om informatie te verzamelen ten behoeve van de evaluatie, maar ook om het proces opnieuw en met meer fans in te zetten voor een volgende editie. In de periode tussen twee festivals blijven we actief via onze sociale media kanalen en zijn we aanwezig bij of nemen deel aan verwante evenementen, voornamelijk buiten Breda.

— 52 —


Communicatie

— 53 —


Communicatie

— 54 —


Communicatie

— 55 —


Bezoekers Vooraf verwachtten we tijdens het festival 15.000 gerichte bezoeken. Vanaf 24 september tot en met 21 oktober werden nog eens 65.000 oogcontacten verwacht. Doelstelling was dat van de verwachte 15.000 bezoekers, 25% afkomstig is uit de regio Breda, 60% vanuit de rest van Nederland en 15% vanuit het buitenland. Doordat projecten als Small Stories Bigger Picture en het Poster Project ook na GDFB te

zien waren, is het verwachtte aantal bezoeken ruimschoots gehaald. Tellingen wijzen uit dat meer dan 15.000 mensen de exposities bezocht hebben. Schattingen wijzen op meer dan 65.000 oogcontacten in de openbare ruimte. Wie deze bezoekers zijn, waar ze vandaan komen en hoe ze het festival ervaren hebben blijkt uit het onderzoek dat na afloop is uitgevoerd. Enkele belangrijke uitkomsten zijn in dit verslag gevisualiseerd.

Bezoekers — Herkomst

14% Internationaal

58% Nederland

28% Regio Breda

— 56 —


Bezoekers

Bezoekers — Per expositie

Lezingen (890)

Finished Final Def (1.268)

Letter proeftuin (2.269)

Share YourCopy (2.294)

Poster Project (4.535)

Bezoekers — Oogcontacten per project

Social Signals (26.000)

Poster Project (20.000)

Poster No.524 (1.275)

Oneliners (2.500)

— 57 —

MAP (15.000)

Small Stories Bigger Picture (11.041)


Bezoekers

Bezoekers — Leeftijd

> 60 jr. (2%)

< 20 jr. (5%)

20-29 jr. (52%)

30-39 jr. (24%) — 58 —


Bezoekers

50-59 jr. (5%)

)

12%

9

-4

40

( jr.

— 59 —


Bezoekers

Bezoekers — Motivatie voor bezoek (meerdere antwoorden mogelijk)

iets leren 67% ontmoeten andere ontwerpers 28%

toeristisch bezoek 8%

leuk festival (ervaring) 36%

presentatie specifieke ontwerper 18%

entertainment 8%

specifieke tentoonstelling 24%

lezingen programma 39%

bezoek met familie/vrienden 14%

iets nieuws proberen 23%

workshops 12%

— 60 —

speciale gelegenheid (bedrijfsuitje) 12%

leuk festival (online promotie) 37%


Bezoekers

Bezoekers — Reden om Breda te bezoeken

Het onderzoek geeft aan dat voor een groot deel van de bezoekers GDFB de reden is geweest om Breda te bezoeken (60%). GDFB kan dus gezien worden als substantiële trigger voor mensen om Breda te bezoeken, wat bijdraagt aan de (regionale economische) impact van het festival. Hetzelfde onderzoek geeft aan dat een bezoeker gemiddeld € 42 uitgeeft aan een bezoek. Gezien het grote aantal gratis activiteiten, wordt dit bedrag voornamelijk uitgegeven aan horeca, vervoer en parkeren.

Het gevoel te hebben dat design in Breda leeft. Er ontstaat een soort van subcultuur waar we trots op mogen zijn. — anoniem (enquete) Even though it rained all afternoon, the bits of art all over the city made it a day worth getting soaked! — anoniem (enquete)

— 61 —


Organisatie De leiding van de organisatie van het Graphic Design Festival Breda was in handen van oprichter en algemeen directeur Dennis Elbers. Hij werd ondersteund door een klein team van parttime freelance projectmanagers, productie medewerkers en pr medewerkers. Er is gewerkt in een vlak organisatie model waarin iedere medewerker eigen verantwoordelijkheden had.

Team Dennis Elbers – directeur Simone Dresens – projectmanager Vera Butter – researcher Meike Kerstholt – projectmanager Patricia Gevers – productiemanager Marco van Stratum – productie medewerker Rik Dijkhoff – productie techniek Ward Janssen – communicatie medewerker Lianne van Gorsel – communicatie Romano van Hertrooij – runner Cindy Beck – vrijwilligers coördinator

Hierdoor was er sprake van een open werksfeer met ruimte voor inbreng van medewerkers. Gezien de wisselende werktijden is met succes gebruik gemaakt van online project software.

Rob van Hoesel – grafisch ontwerp Yurr Rozenberg – grafisch ontwerp Jan Pieter Karper – grafisch ontwerp (stage)

Tijdens het festival konden we niet zonder de inzet van tientallen vrijwilligers. De directeur heeft tijdens het organisatie traject meerder malen verantwoording afgelegd aan het bestuur van de stichting. Dit betrof voornamelijk wijzingen in de begroting en de daaruit volgende aanpassingen in het programma in verband met lagere inkomsten dan begroot. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een sluitende begroting en een succesvol festival.

Foss Collective – gdfb.tv Bestuur Jeroen Chabot – voorzitter Directeur Willem de Kooning Academie Herman van Straaten – secretaris + penning- meester Voormalig partner Deloite. Rotterdam Gé Smit – bestuurslid Docent AKV St. Joost, WdKA en branding expert De organisatie streeft naar een transparante structuur en geeft daarom graag inzicht in de inzet en verwerving van financiële middelen. Een uitgebreid financieel verslag is als bijlage bij dit verslag verkrijgbaar.

— 62 —


Organisatie

Organisatie — Inkomsten

iek

su

bs

id

ie

fo

nd

se n

publ

ners

part

sub

sidi

eo

ver

hei

d

spons

oring

— 63 —


Organisatie

Organisatie — Uitgaven*

arbeid 35%

promotie 27% overhead 5%

* Van de uitgaven wordt bijna 50% besteed bij lokale leveranciers. De helft van de lokale uitgaven betreft het inhuren van medewerkers (bron: facturen GDFB).

— 64 —

productie 33%


Organisatie

Samenwerking Al vanaf de eerste editie zoekt GDFB bewust samenwerking met lokale, nationale en internationale partners. Met name de samenwerking op lokaal niveau is van groot belang bij het creëren van een draagvlak en een festival gevoel in de stad. Voor deze editie werkten we samen met verschillende organisaties. Samen met 10 Brabantse festivalorganisaties en het Vrijetijdshuis Brabant is GDFB onderdeel van DISC. Een programma voor innovatie en communicatie gericht op het verbeteren van de communicatie en educatie met en van de doelgroepen. Partners hierin zijn: Theaterfestival Boulevard, STRP, Glow, Incubate, November Music, Dutch Design Week, Folkwoods, Gipsy festival, Mundial, Circo Circolo.

Subsidiënten:

Partners:

Dit jaar was er een samenwerking met Breda Photo, met daarbij een coördinerende rol voor het Huis voor Beeldcultuur. De inhoud van beide festivals is op elkaar afgestemd. Ook was er de ambitie om op het gebied van communicatie en organisatie samen te werken. In de praktijk bleek het Huis voor Beeldcultuur nog niet voldoende toegerust deze samenwerking te faciliteren en te coördineren. Naast Breda Photo en Huis voor Beeldcultuur waren ook KOP en MOTI belangrijke partners. De samenwerking met KOP kwam tot uiting in het project Oneliners. De samenwerking met MOTI resulteerde in Small Stories Bigger Picture. Naast deze lokale en regionale partners werkten we ook met diverse nationale en internationale mediapartners en sponsoren. Ze droegen in grote mate bij aan de promotie en realisatie van GDFB met publicitaire acties en leveringen.

— 65 —

Mediapartners:


Deelnemers GDFB 2012 stage name

website

land

lezing

project

Emil Kozak

www.emilkozak.com

DK

x

FFD

Ephameron

www.ephameron.com

BE

FFD

Jean Jullien

www.jeanjullien.com

FR

FFD

Josh Cochran

www.joshcochran.net

VS

FFD

Judith vd Velden

www.judithvandervelden.nl

NL

FFD

Khuan + Ktron

www.khuan-ktron.com/

BE

FFD

Lennard Schuurmans

www.lennardschuurmans.com

NL

Loulou & Tummie

www.loulouandtummie.com

NL

Merijn Hos

www.merijnhos.com

NL

FFD

Olimpia Zagnoli

www.olimpiazagnoli.com

IT

FFD

Pietari Posti

www.pposti.com

FI

FFD

Rick Berkelmans

www.hedof.nl

NL

FFD

Sac Magique

www.sacmagique.net

FI

FFD

Staynice

www.staynice.nl

NL

FFD

Sue Doeksen

www.suedoeksen.nl

NL

FFD

Max Bruinsma

www.maxbruinsma.nl

NL

host

Nathan de Groot

www.nathandegroot.nl

NL

Aram Bartholl

www.datenform.de

DE

x

interventie

Autobahn

www.autobahn.nl

NL

x

interventie

Robert Overweg

www.robertoverweg.com

NL

x

interventie

FiZZz BiZZz

www.fizzzbzzzz.com

FR

x

LPT

Jordy van den Nieuwendijk

www.jordyvandennieuwendijk.nl

NL

x

LPT

Nathan Cowen

www.haw-lin.com

VS

x

LPT

Rene Put

www.putgootink.nl

NL

x

P524

Rianne Petter

www.riannepetter.nl

NL

x

P524

Aflons Hooikaas

www.hooikaas.com

NL

poster project

Almanak

www.al-ma-nak.nl

NL

poster project

Aron Vellekoop León

www.aronvl.com

NL

poster project

Baster

www.baster.nl

NL

poster project

Bureau Breugelmans

www.bureaubreugelmans.nl

NL

Cobbenhagen Hendriksen

www.cobbenhagenhendriksen.nl

NL

x

poster project

Dominique Ampe

www.doampe.com

BE

x

poster project

Erosie

www.erosie.net

NL

Etienne van Mil

FFD x

FFD

host

poster project

poster project

NL

poster project

Father Futureback

www.fatherfutureback.com

NL

Feixen

www.feixen.ch

CH

poster project

Frescho

www.frisoblankevoort.nl

NL

poster project

Genis Carreras

www.geniscarreras.com

SP

poster project

Het Echte Werk

www.ditishetechtewerk.nl

NL

poster project

Inbal Kaplan

www.inbalkaplan.com

NL

poster project

James Victore

www.jamesvictore.com

VS

poster project

Jan en Randoald

www.janenrandoald.be

BE

Julien Simshauser

www.juliensimshauser.com

DE

Kekfeng Lee

www.kekfeng.com

ML

poster project

Kenzo Mayama Kramarz

www.kenzomk.com

UK

poster project

Koen Taselaar

www.koentaselaar.nl

NL

poster project

— 66 —

x

poster project

poster project x

poster project


Deelnemende ontwerpers

stage name

website

land

Leon Poirters

www.leonpoirters.nl

NL

poster project

Ludwig Volbeda

www.mvolbeda.com

NL

poster project

Magdalena Phiel

www.beckmans.se/magdalena-piehl

SE

Marcel Haeusler

www.marcelhaeusler.de

DE

x

poster project

ME Studio

www.mestudio.info

NL

x

poster project

Merijn Dietvorst

www.merijndietvorst.nl

NL

Morlok Hassebach

www.jennyhasselbach.com

DE

Nicole Martens

www.nicolemartens.nl

NL

x

poster project

Niels Berk

www.nielsberk.com

NL

x

poster project

Noortje van Eekelen

www.noortjevaneekelen.nl

NL

x

poster project

Pinar & Viola

www.pinar-viola.com

NL

poster project

Raymond Lemstra

www.raymondlemstra.nl

NL

poster project

Rejane Dal Bello

www.rejanedalbello.com

BR

poster project

Ropp Schouten

www.ropp.nl

NL

poster project

Rutger Termholen

www.rutgertermohlen.nl

NL

Silo

www.silodesign.nl

NL

Stefan Gelrum

www.stefanglerum.com

NL

poster project

Studio 923a

neufdeuxtroisa.fr

FR

poster project

Studio Beige

www.studiobeige.nl

NL

poster project

Studio Naam

www.studionaam.com

NL

Studio Sigma Delta

www.studiosigmadelta.com

NL

Suzanne Caerteling

www.suzannecaerteling.nl

NL

Team Thursday

www.teamthursday.com

NL

Toko

www.toko.nl

AUS

Unit 20

www.unit20.nl

NL

Wilfred Timo

www.wilfredtimo.com

NL

Yomar Augusto

www.yomaraugusto.com

BR

poster project

Ellen Lupton

www.elupton.com

VS

publicatie

Evert Ypma

www.evertypma.nl

NL

publicatie

Robert Urquhart

www.huffingtonpost.co.uk/robert-urquhart/

GB

Trapped in Suburbia

www.trappedinsuburbia.nl

NL

x

Social Signals

André Thijssen

www.andrethijssen.com

NL

x

SSBP

Calango & Fabrique

www.calango.nl

NL

x

SSBP

Catalogtree

www.catalogtree.net

NL

x

SSBP

Christien Meindertsma

www.christienmeindertsma.com

NL

Christoph Niemann

www.christophniemann.com

DE

Circusfamily

www.circusfamily.com

NL

x

SSBP

CLEVER°FRANKE

www.cleverfranke.com

NL

x

SSBP

Floris Kaayk

www.floriskaayk.com

NL

x

SSBP

Francesco Franchi

www.francescofranchi.com

IT

x

SSBP

Gorilla

www.thedailygorilla.nl

NL

x

SSBP

Grundini

www.grundini.com

GB

SSBP

Jan von Holleben

www.janvonholleben.com

DE

SSBP

Ji Lee

www.pleaseenjoy.com

VS

SSBP

Lamosca

www.lamosca.com

SP

SSBP

Metahaven

www.metahaven.net

NL

SSBP

Nicholas Felton

www.feltron.com

VS

Peter Orntoft

www.peterorntoft.com

DE

x

SSBP

Philip Schuette

www.philipschuette.com

DE

x

SSBP

RSA Animate

www.thersa.org

UK

— 67 —

lezing

project

poster project

poster project poster project

poster project x

poster project

poster project x

poster project poster project

x

poster project poster project poster project

x

poster project

publicatie

SSBP SSBP

SSBP

SSBP


Deelnemende ontwerpers

stage name

website

land

Sosolimited

www.sosolimited.com

VS

Studio Devet

www.annelysdevet.nl

BE

Superfertile

www.superfertile.com

UK

x

SSBP

Sven Ehmann

www.gestalten.com

DE

x

SSBP

The Agency of Design with Hal Watts

www.matthewlaws.com

UK

SSBP

Thomas Hillier

www.thomashillier.co.uk

UK

SSBP

Timo Arnall

www.elasticspace.com

NO

Vahram Muatyan

www.vahrammuratyan.com

FR

x

SSBP

Xavier Barrade

www.xavierbarrade.com

FR

x

SSBP

Holy Grey

www.holygrey.nl

NL

x

SYC

Rawcolor

www.rawcolor.nl

NL

x

SYC

Peter Mulders

www.youtube.com/watch?v=KOEqnImVMkc

BE

x

Typo voor tieners

Mark Webster

www.freeartbureau.org

FR

x

workshop

Studio Airport

www.studioairport.nl

NL

A-GAEKE Analog vj team

www.a-gaeke.nl

NL

x

Daniel Disselkoen

www.danieldisselkoen.nl

NL

x

Daphne Heemskerk & Olivier Otten

www.selfcontrolfreak.com

NL

x

David Veneman

www.davidveneman.com

NL

x

Dennis van Gaalen

www.dennisvangaalen.nl

NL

x

Ellen de Bruijn

www.ellendebruijn.blogspot.com

NL

x

Ferdy Pullens

www.behance.net/pullens

NL

x

Irene van Nes

www.ireneontwerp.nl

NL

x

Janna Ullrich

www.jannaullrich.de

DE

x

Lobke van Aar

www.lobkevanaar.nl/

NL

x

Lust

www.lust.nl

NL

x

Martijn Engelbregt

www.egbg.nl

NL

x

Martijn van Bachum

www.martijnvanbachum.com

NL

x

Multitude

www.linkedin.com/company/multitudeamsterdam

NL

x

Rob van Hoesel

www.robvanhoesel.nl

NL

x

Roel Stavorinus

www.metroel.nl

NL

x

Rogier Arents

www.rogierarents.nl

NL

x

Snask

www.snask.com

SE

x

Stephan Bohle

www.futurestrategy.de

DE

x

Strijbos & van Rijswijk

www.strijbosvanrijswijk.com

NL

x

A Sick Zine

www.sickzine.nl

NL

Oneliners

Helmut Smits

www.helmutsmits.nl

NL

Oneliners

Plekgedichten

www.plekgedichten.nl

NL

Oneliners

Robert Montgomery

www.robertmontgomery.org

UK

Oneliners

ROYALSTEEZ

www.royalsteez.com

NL

Oneliners

Bruce Tsai-Meu-Chong

www.brucetmc.com

NL

Oneliners

— 68 —

lezing

project SSBP SSBP

SSBP

workshop


“Inspirerend en lekker om zo in vorm en kleur, typo en beeld te worden ondergedommpeld! Supergoed! Ik kijk naar de volgende editie!” — Marc ter Horst “Our way back to Berlin with the prints went fine and we would like to thank you again for welcoming us at the festival. We really had a great time! Good luck with the festival this week!” – Alexandre & Benoit / FiZZZ BZZZZ! “Mijn complimenten voor de organisatie met betrekking tot het festival. Geweldig programma. Goede sfeer.” — Noortje van Eekelen

— 69 —


Colofon Redactie/tekst – Dennis Elbers Ontwerp – Rob van Hoesel Fotografie – Boudewijn Bollman Onderzoek – Sjanett de Geus GDFB bedankt: Simone Dresens, Vera Butter, Sven Ehmann, Robert Urquhart, Max Bruinsma, Evert Ypma, Ellen Lupton, Perry de Jong, Meike Kerstholt, Lianne van Gorsel, Patricia Gevers, Martin Hagendoorn, Romano van Hertrooij, Marco van Stratum, Yurr, Rik Dijkhoff, Floris Deerenberg, Hessel Stuut, Stein de Bont, alle vrijwilligers, deelnemende ontwerpers, sponsoren, partners en subsidiënten.

Research disclaimer Na afloop van het festival is door De Geus Onderzoek een online enquete afgenomen onder bezoekers van het festival. Deze enquête is gebaseerd op de Event Survey van de ATLAS/ CeLToR Events onderzoeksgroep. De vragenlijst behandelde onderwerpen als demografische kenmerken, bezoekgedrag, tevredenheid, beleving, mediagedrag en economische impact. De demografische gegevens zijn aangevuld met data uit het kaartverkoopsysteem om een vollediger beeld te genereren. De resultaten worden als indicatief beschouwd en zijn verspreid over dit verslag op visuele wijze inzichtelijk gemaakt.

Graphic Design Festival Breda Reigerstraat 16 4811 XB Breda ©G raphic Design Festival Breda 2012 / www.gdfb.nl / info@gdfb.nl

Graphic Design Festival Breda

— 70 —


deel

— 71 —
Graphic Design Festival Breda