GDFB2008 - Verslag (Report)

Page 1

Graphic Design Festival Breda

evaluatieverslag/ evaluation report

20083/96

Graphic Design Festival Breda 2008

evaluatieverslag/ evaluation report


GDFB ‘08 Inhoud/ Content

p.07

Festival

p.23

Mupi project

p.39

Projector Spectre

p.47

CTRL+

p.55

Seminar

p.63

Kijk mijn Wijk/ Look my Neighbourhood

p.69

Co-producties/ Co-productions

p.89

Reacties/ Response

p.95

Colofon + sponsors/ Colophon + sponsors

4/96


GDFB ‘08

5/96

Inleiding/ Introduction

Van 23 mei tot en met 29 juni 2008 vond het eerste Graphic Design Festival Breda plaats. Dit verslag laat zien hoe het festival is verlopen aan de hand van foto’s, persartikelen, evaluaties en bestaande documenten zoals brieven, emails, persberichten en teksten van websites. From 23 May to 29 June, the first Graphic Design Festival Breda took place. This report will give account of the festival by showing photo’s, press articles and existing documents like letters, emails, releases and texts of the website.


GDFB ‘08

6/96

Persbericht 20/03/08/ Press Release 20/03/08

Graphic Design Festival Breda 23 mei – 29 juni 2008

Graphic Design Festival Breda 23 May - 29 June 2008

Een gloednieuw festival, zes weken lang in Breda. Van 23 mei tot en met 29 juni 2008 staat de stad in het teken van grafisch ontwerp: meer dan 100 lokale, nationale en internationale grafisch ontwerpers werken mee aan verschillende projecten. Denk aan Stefan Sagmeister, Ji Lee, Designpolitie, Fons Schiedon, Opera en Mieke Gerritzen.

Breda (NL) will host a brand new festival. For six weeks this festival will display graphic design on a large scale. From 23 May to 29 June, Breda shouts graphic design. More than 100 local, national and international graphic designers cooperate on the many projects available during the festival. Think of Stefan Sagmeister, Pixelgarten, Studio Dumbar and Ji Lee.

Op diverse locaties in de stad vinden exposities, lezingen, seminars, workshops, presentaties en onverwachte confrontaties plaats. Niet alleen bij de instellingen, maar ook buiten in de openbare ruimte. Abri’s, projecties en ruimtelijke werken vullen het centrum van Breda met grafisch ontwerp. Het Graphic Design Festival Breda laat zien dat grafisch ontwerp niet alleen in drukwerk bestaat en zich niet beperkt tot de kaders van een beeldscherm. Het Graphic Design Festival Breda laat alle aspecten van het vak zien en geeft een beeld van haar actualiteit. Er staan ruim 30 activiteiten op het programma. Sommige duren 1 dag, andere 6 weken. Een aantal projecten is geïnitieerd door de organisatie van het festival, daarnaast werkt stichting GDFB ook als co-producent samen met diverse landelijke en lokale organisaties en instellingen. Zowel breed als gespecialiseerd publiek, zowel jong als oud, kunnen zich verdiepen in de diversiteit van het grafisch ontwerpen. Iedereen kan een eigen, passend programma samenstellen met behulp van www.graphicdesignfestival.nl.

At different sites around the city exhibitions, lectures, seminars, workshops, presentations and unexpected confrontations take place. Not only at the known cultural institutions but also in public space. Bus shelters, projections and installations fill Breda’s city centre with graphic design. The Graphic Design Festival Breda (GDFB) shows that graphic design does not just exist in print and is not bound by the window of a screen. GDFB shows all areas involved in graphic design and reflects its contemporary character. More than 30 activities are scheduled, some last only for a day, some for the whole six weeks. Some of the projects are set up by the festivals organisation, moreover, GDFB acts as a co-producer for several national and local organisations and institutions. The diversity of graphic design can now be explored by broad audiences, either mainstream or specialised, of all ages.


GDFB ‘08

Slash Glue Smack Shirt

Festival

7/96


GDFB ‘08

Festival

8/96


GDFB ‘08

Festival

9/96

Slash/ Slash

/

/

De kernwaarden “inzicht, inspiratie, verbinden en verbazen” vormden het fundament van GDFB. Het doel van het festival was inzicht en inspiratie te verschaffen over grafisch ontwerp, door het inzetten van verbinden en verbazen als middel. In zowel de organisatie als in de communicatie en de projecten zijn deze waarden als uitgangspunt gebruikt.

The festival’s goal was to create insight and inspiration with regard to graphic design, applying commitment and amazement as its means. The core values of ‘insight, inspiration, commitment and astonishment’ formed the foundations of GDFB. In organisation as well as communication and the projects these values have been used as a basic rule.

In de communicatie hanteerde GDFB een centrale huisstijl om de herkenbaarheid van het festival te vergroten. De kernpropositie met de waarden “inzicht, inspiratie, verbinden en verbazen” was een belangrijk uitgangspunt voor de grafische communicatie-uitingen van GDFB. Hierbij werd gebruik gemaakt van het slash-symbool (/) als logo. Het idee hierachter is dat GDFB een verbinding aangaat met haar omgeving bestaande uit ontwerpers, instellingen en bedrijven. Links van het symbool werd de ontwerper, de activiteit of het project genoemd, rechts ervan GDFB. De schuine lijn staat voor het ‘deel uitmaken van’: het herkenningspunt voor het festival.

In her communication GDFB used a central corporate design to increase the festival’s recognizability. The core proposal with the values ‘insight, inspiration, commitment and astonishment’ was an important starting point for the graphic communications of GDFB. Herein, the slash symbol (/) was used as the logo. The idea behind this was that GDFB creates a connection with her surroundings consisting of designers; institutions and companies. Left of the slash stands the designer, activity or project, on the right GDFB. The forward slash stands for ‘ being a part of’; the landmark of the festival.

Studio Smack heeft het symbool en de boodschap vertaald in een visuele presentatie. De animatiefilm is voorafgaand aan het festival ingezet als trailer. Online is deze te bekijken op Youtube en op websites van diverse grafisch ontwerpers. Studio Smack is met de GDFB-trailer genomineerd voor de Dutch Design Awards.

Studio Smack translated the symbol and its message into a visual presentation. This animation was shown as a trailer, preceding the festival. It can be seen online on YouTube and on several designers’ websites. Studio Smack is nominated for the Dutch Design Awards with the GDFB trailer.


GDFB ‘08

Festival

10/96

Doelstelling/ Mission

Doelstelling behaald GFDB is geslaagd in haar doelstelling om door middel van ‘verbinden en verbazen’ het publiek te brengen tot ‘inzicht en inspiratie’ over grafisch ontwerp. Het festival verbond het grafische hart van Breda met haar lokale, nationale en internationale omgeving. GDFB speelde zich af in Breda, maar had ook ver daarbuiten een groot bereik. Voor de kerndoelgroepen -algemeen publiek, vakpubliek/beroepsgroep en educatief publiek/scholieren- ontwikkelde GDFB specifieke activiteiten. De kernwaarden vormden hierbij het uitgangspunt. Voor het algemeen publiek waren dit onder meer het Mupi-project, Projector Spectre en CTRL+. De optelsom van de verschillende onderdelen binnen het festival verschaften het publiek een totaalplaatje en daarmee inzicht in het vak grafisch ontwerp. Verbazing werd geuit over de vele facetten van grafisch ontwerpen. De discussies over de affiches van Wilders en Verdonk -onderdelen van het Mupi-project- bewerkstelligden dat het grote publiek zich bewust werd van de impact die grafisch ontwerp kan hebben. De veelheid aan activiteiten, vormgegeven op veel verschillende plekken, lokte het algemeen publiek naar diverse culturele instellingen. Opmerkelijk was het grote aantal reacties dat de organisatie van GDFB kreeg op de slash als logo. Belangrijkste activiteit voor het vakpubliek was het seminar ‘Characters, Personality & Design’ dat de deelnemers inzicht en inspiratie verschafte ten aanzien van hun eigen houding met betrekking tot de beroepspraktijk. Daarnaast was er vanuit de beroepsgroep grote animo om deel te nemen aan het Mupi-project; dit resulteerde in affichering van wel 67 speciaal voor GFDB ontworpen posters. Onder ontwerpers bleek het festival gespreksonderwerp en velen van hen vonden de weg naar Breda. Groepen

studenten Grafisch Ontwerpen vanuit de kunstacademies te Boekarest en Kassel bezochten het festival. Artikelen in de vakpers spraken waardering uit voor het festival. Voor basisschoolleerlingen (groep 8) in Breda is de workshop Kijk mijn wijk! ontwikkeld. De uitvoering van Kijk mijn wijk! heeft geresulteerd in een aantal oorspronkelijke beelden. Deze workshop heeft basisscholen in de gelegenheid gesteld op een bijzondere manier aan het festival deel te nemen. Daarnaast werden er -in co-productie met KOP en Premsela- onder de noemer SweatShop drie workshops gehouden waarin diverse leeftijdsgroepen een eigen opdruk voor een T-shirt ontwierpen. Deze workshops waren steeds volgeboekt. Verder ontving het project Streetvision van Noisivision ongeveer 1000 CKV-leerlingen. Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat op gebied van educatie projecten als Kijk mijn wijk! en SweatShop goed hebben gewerkt. Bij een volgende editie zal het streven van de organisatie van GDFB nog meer zijn gericht op verbinding. Daartoe wil GDFB ontwerpers uitnodigen om tijdens of voorafgaand aan het festival gezamenlijk iets tot stand te brengen. Daarbij kan worden gedacht aan samenwerking tussen ontwerpers vanuit verschillende disciplines op diverse locaties.


GDFB ‘08

Festival

11/96

Doelstelling/ Mission

Mission obtained The festival’s goal was to provide insight and inspiration, while using commitment and astonishment as agents. The core values insight, inspiration, commitment and astonishment formed the foundations of GDFB. These values are used as a basic rule in the organization, communication and projects. The festival connected the graphic heart of Breda with her local, national and international neighbourhood. The festival took place in Breda, but its effect ranged far beyond. The festival has created insight with the general public in what graphic design is. In certain ways, it has been inspired by it, for example by the Verdonk and Wilders’ billboard discussions. Also, the public has been connected with all the different cultural institutions. GDFB’s logo, the forward slash, has received much response, as well as the amazement spoken on the many facets of graphic design.

For professionals, mainly the seminar created insight and inspiration. The Mupi project appealed too many, a large group of designers have been involved. This created a connection between them. In articles by the trade press, acclaim was given to the festival and among designers the subject was passed. In educational views, GDFB surely created insight and inspiration, ‘Kijk mijn wijk!’ produced original images. For the schools, this festival like is rarely matched. For the next edition, GDFB wants to set its targets specifically at connecting, achieving this by inviting designers to make a creation on the occasion of the festival. Moreover, by means of using people from different crafts.


GDFB ‘08

Festival

12/96

Campagne/ Campaign

Campagne

Campaign

Om het festival bij de verschillende doelgroepen aan te kondigen is een uitgebreide publiciteitscampagne opgezet. De campagne bestond uit de landelijke verspreiding van posters en flyers, een website met mogelijkheid tot inschrijven voor de nieuwsbrief, advertenties door mediapartners, free publicity en strategische samenwerking.

To announce the festival to the different target groups an extensive publicity campaign was started. This consisted of the nationwide distribution of posters and flyers, a website, digital newsletters, advertisements by media partners, free publicity and strategic cooperations.

De campagne heeft ertoe geleid dat het beoogde aantal bezoekers is binnengehaald. Totaal hebben ruim 14.000 bezoekers de diverse festivallocaties bezocht. Plus de vele bewoners en bezoekers van Breda die het Mupi-project, Projector Spectre en CTRL+ in de openbare ruimte hebben gezien (schatting: achtereenvolgend 50.000, 35.000 en 35.000 oogcontacten). Daarnaast genereerde de campagne voldoende media-aandacht in binnen- en buitenland, zowel in de vakpers als in dagbladen en nieuwswebsites. Tijdens het festival heeft GDFB veel aandacht besteed aan branding. Er werden verschillende soorten merchandise en publicaties uitgegeven. Voorts haakte het festival aan bij bestaande gelegenheden en organisaties. Na het festival is dit traject voortgezet. GDFB presenteert zich tot aan het volgende festival nog meerdere malen in binnen- en buitenland. Deze presentaties komen op eigen initiatief tot stand, maar niet zelden wordt GDFB door internationale organisaties voor samenwerking benaderd.

The campaign resulted in the intended number of visitors. Over 14,000 people visited the various locations. Also over 120,000 eye contacts were made in public space. Furthermore, the campaign generated sufficient attention of the media, national as well as international. Either in the professional press, daily papers and news websites. During the festival GDFB paid lots of attention to branding. Various types of merchandising and publications have been launched. Also, the festival connected with existing opportunities and organisations. After the festival, this trajectory has been continued. GDFB will present itself several times at home and abroad until the new edition of the festival. These presentations are on own initiative, but not rarely the festival is approached for collaboration with international organisations.


GDFB ‘08 Campagne/ Campaign

Festival

13/96


GDFB ‘08

Festival

14/96 Campagne/ Campaign

Tas Merchandise, publicaties en informatie over het festival werden verstrekt in de speciaal ontworpen GDFB-tas. De tas is gemaakt in een oplage van 5000 stuks en is van duurzaam materiaal. Hierdoor gaat de tas lang mee en is maanden na afloop van GDFB nog steeds een veel gezien modeaccessoire op straat.

Bag Merchandise, publications and information on the festival were spread in the specially designed GDFB bag. Made out of durable material, only 5000 bags were made. The bag will last for a long time and has been seen out on the streets as a fashion item for months afterwards.


GDFB ‘08

Festival

15/96

Campagne/ Campaign

T-shirts

T-shirts

In opdracht van GDFB ontwierp Smidswater Breda een serie T-shirts. De T-shirts zijn ingezet voor verschillende doeleinden.

Commissioned by GDFB, Smidswater Breda designed a series of T-shirts. These T-shirts have been used for different intentions.

Het T-shirt bestemd voor de organisatie, vrijwilligers en deelnemende ontwerpers (> p.20), zorgde voor herkenbaarheid van medewerkers en droeg de ambitie van het festival uit. Het T-shirt is in beperkte oplage geproduceerd en is -ook al was er veel vraag naar- niet verkocht aan publiek.

The T-shirt designated for the staff members, volunteers and participating designers (> p.20) made the staff stand out and showed the ambition of the festival. The T-shirts have been limitedly issued and, although frequently requested, were not sold to the general public.

Er waren ook T-shirts bestemd voor promotie via paspoppen in winkels (links).

There where also T-shirt designated for the promotion of the festival via mannequins in shopwindows (left).

De andere afgebeelde T-shirts waren bedoeld voor verkoop. Alle T-shirts werden in een oplage van 80 stuks in verschillende maten geproduceerd en door vrijwel alle festivallocaties verkocht.

The other T-shirts depicted below were designated as festival merchandise. It was produced in various sizes in an edition of 80 pieces.

Vlemmix Textiel produceerde alle T-shirts en sponsorde het T-shirt voor vrijwilligers.

Vlemmix Textiel printed all the T-shirts en sponsored the volunteers T-shirt.


GDFB ‘08

Festival

16/96

Campagne/ Campaign

Programmakrant

Programme paper

In samenwerking met het Graphic Design Museum gaf GDFB een programmakrant uit. Hierin stond achtergrondinformatie over de festivalhighlights en een programmaoverzicht. De krant verscheen in een oplage van 150.000, waarvan 90.000 exemplaren door BN/DeStem onder abonnees werd verspreid.

In cooperation with the Graphic Design Museum a programme paper was published by GDFB. It contains background information on the festival’s highlights and an programme overview. The paper was distributed in a run of 150,000 copies, of which 90,000 were spread by BN/ DeStem newspaper amongst its subscribers.


GDFB ‘08

Festival

17/96

Sponsoring/ Sponsoring

Sponsoring

Sponsoring

Diverse bedrijven leverden een belangrijke bijdrage aan GDFB. Een groot deel van de sponsoring kwam tot stand in materiële zin. Zo stelde sponsor Opel maar liefst 8 verschillende auto’s ter beschikking. De auto’s werden ingezet als taxi voor bezoekers en als transportmiddel voor materiaal van de organisatie. NPN drukkers uit Breda verzorgde al het drukwerk tegen een aanzienlijke korting en betrok tevens papierleverancier Proost & Brandt bij de sponsoring, waardoor het drukwerk voor GDFB zeer voordelig uitviel. Webfish IT Services sponsorde zowel de technische ontwikkeling van de GDFB-website als de website voor Kijk mijn wijk! Mediapartners zoals BN/DeStem (niet redactioneel) en Design.nl zorgden voor doorlopende aandacht voor GDFB. De sponsorbijdragen zijn via diverse kanalen kenbaar gemaakt aan het publiek. Verder zijn vertegenwoordigers van de sponsoren voor verschillende bijeenkomsten uitgenodigd. Een aantal sponsoren heeft reeds toegezegd GDFB in de toekomst te blijven ondersteunen. In het vervolg wil GDFB de sponsoren directer bij de projecten betrekken door beter gebruik te maken van gezamenlijke publiciteitskanalen.

Several businesses have contributed to the festival. A large part of the sponsoring was of a tangible sort. For example, Opel placed 8 different cars at the festival’s disposal. These cars were used as taxi’s for the visitors and as the organisations means of transport. NPN printers of Breda took care of all the printed matter with a substantial discount and even drew in Proost & Brandt paper suppliers as sponsors through which GDFB’s printed matter turned out very profitable. Webfish IT services sponsored the technical development of the GDFB website as well as the Kijk mijn wijk! website. Mediapartners such as BN/DeStem (not editorial) and design.nl took care of continuous attention for GDFB. The sponsoring contributions have been declared to the public through various channels. In addition, representatives of the sponsors have been invited for several meetings. Some sponsors have offered to support GDFB in the future. Also, GDFB has decided to involve the sponsors more closely in future projects by using mutual publicity channels.


GDFB ‘08 BN/deStem 21 mei/may 2008

Festival

18/96


GDFB ‘08

Festival

19/96


GDFB ‘08 BN/deStem 17 mei/may 2008

Festival

20/96


GDFB ‘08 PingMag (Japan)

Festival

21/96


GDFB ‘08

Festival

22/96


GDFB ‘08

Mobilier Urbain à Publicité Illuminé

Mupi-project

23/96


GDFB ‘08 Zucker und Pfeffer (NL)

Mupi-project

24/96


GDFB ‘08

Mupi-project

25/96

< Zucker und Pfeffer (NL)

Uitnodiging deelname Mupi-Project 26.02.2008

Programma

Beste ontwerper, Van 23 mei tot en met 29 juni vindt het eerste Graphic Design Festival Breda (GDFB) plaats. Het festival toont (autonoom) grafisch ontwerp in de openbare ruimte. Met projecten op straat wekt GDFB interesse voor de ruim 30 activiteiten, die het festival in samenwerking met verschillende partijen organiseert. De activiteiten variëren van exposities tot lezingen tot workshops. Sommige duren 1 dag, andere 6 weken. Internationaal hoogtepunt tijdens dit festival is de opening van Graphic Design Museum. De nadruk van het festival ligt op een autonome benadering van grafisch ontwerp; persoonlijke keuzes van de ontwerper staan hierbij centraal. Zo komt er een seminar over de persoonlijkheid van de ontwerper. Maar ook in alle andere festivalonderdelen komt dit tot uiting. Meer informatie over het festival en de activiteiten vind je op www.graphicdesignfestival.nl.

De eigen producties van GDFB speelden zich voornamelijk af in de openbare ruimte. Op straat werd iedere voorbijganger geconfronteerd met grafisch ontwerp in verschillende vormen.

Graag nodig ik je uit om deel te nemen aan GDFB. Tijdens het festival worden 67 mupi’s in Breda gevuld met affiches van 67 internationale ontwerpers. De artistieke leiding van het festival heeft u als ontwerper/bureau geselecteerd, op basis van de autonome beeldkwaliteit (zowel visueel als inhoudelijk), voor deelname aan dit project. GDFB hoopt dat u aan het project kan en wilt deelnemen. Graag ziet GDFB uw deelname bevestigd via email. Meer informatie vindt u in de bijgevoegde briefing. GDFB stelt u, net als de andere geselecteerden, in de gelegenheid een eigen ontwerp aan te leveren. Enige voorwaarde is dat het ontwerp geen commerciële of kwetsende boodschap bevat. GDFB biedt u met dit project een platform voor uw ontwerp. Er kan helaas geen vergoeding worden geboden voor deelname. GDFB hoopt dat enthousiasme en vertrouwen leiden tot deelname. Met vriendelijke groet,

Dennis Elbers Directeur GDFB


GDFB ‘08 Stefan Sagmeister Inc. (USA)

Mupi-project

26/96


GDFB ‘08 LouLou (NL)

Mupi-project

27/96


GDFB ‘08

Mupi-project

28/96

Dietwee (NL)

Naamloos-1 1

16-04-2008 11:01:48


GDFB ‘08 Reacties op het Mupi-project/ Response on the Mupi-project

Mupi-project

29/96 Phunk Studio (SIN)

-----------------------------------Henk Cornelissen, vrij ontwerper en oud-docent AKV|St. Joost: “Ook ik werd getroffen door het affiche van Dietwee. Het roept een vrolijke, kleurrijke wereld op, met een knipoog naar het zuiden. Een prachtig, extravert en naar buiten gericht beeld. De meeste affiches zijn gestoeld op een combinatie van tekst en beeld. Dit is daar een uitzondering op.” Over onder andere het affiche van Dietwee: “Het zijn ijzersterke affiches: helder van idee, goed te begrijpen, klassiek eenvoudig en geconcentreerd van vormgeving.” Ad Baijens, Ad (red.), Grafisch goud. Breda-com nr. 5 juli 2008, pagina 18.

-----------------------------------Henk Cornelissen, designer and former instructor AKV|St.Joost: “I, too, was taken aback by the poster made by Dietwee. It suggests a happy, colourful world, with a wink down south (of the Netherlands). A beautifully, extrovertly made image. Most of the posters are based on a combination of text and images. This forms an exception” On the poster by Dietwee: “They are strong posters, brightly thought of, understandable, classically simple and concentrated in design.” Ad Baijens, Ad (ed.), Graphic gold. Breda-com nr. 5 July 2008, page 18.

-----------------------------------“Op persoonlijke esthetische gronden vallen [...] de ontwerpen van Wayne Horse, Mieke Driessen, Martijn Maas en Lesley Moore gunstig op. Met inachtneming van de vrijblijvendheid van de opdrachtstelling moet worden geconcludeerd dat het Mupi-project een interessant overzicht biedt van hedendaagse Westerse grafische interesses.” Rowan McCuskey, Verslag van het bezoek aan Broedplaats KOP. Items nr. 5 september/oktober 2008, pagina 53.

-----------------------------------“On a personal esthetical basis [...] the designs by Wayne Horse, Mieke Driessen, Martijn Maas en Lesley Moore stand out. When taken into account the commission’s informal attitude one must conclude the Mupi project offers an interesting view on modern-day Western graphical views.” Roman McCuskey, Commentary on the visit to KOP. Items nr. 5 September/October 2008, page 53.


GDFB ‘08

Mupi-project

30/96


GDFB ‘08

Mupi-project

31/96

Preface Mupi project publication

The Graphic Design Festival Breda is the first public event in The Netherlands focussing on graphic design. GDFB challenges graphic designers to challenge the public. By using skills often used for commercial visual communication in an unconventional manner.

Ontwerpers die werden uitgenodigd voor het Mupi-project zijn: Designers invited to particpate in the Mupi project include:

The emphasis of the festival lies on an autonomous approach of graphic design, personal choices of the designer are at issue. During the festival designers do not communicate the customers announcement. The festival challenges the designers to use the language of visual communication in order to declare their own messages to the public.

178 Aardige ontwerpers, 75B, Atelier Télescopique, Attak, Autobahn, Battery Battery, Beeldend Kabaal, Vera Bekema & Koos Siep, Debbie van Berkel, Remco van Bladel, Herman van Bostelen, Bruut, Byggstudio, Censuur, Thomas Dahm, Designpolitie, Dietwee, Mieke Driessen, Eva van den Dungen, Fabrique, Fontfabrik, Berry van Gerwen, Hans Gremmen, Daphne Heemskerk, Lenneke Heeren, Rob van Hoesel, Maaike Klijn, Koeweiden Postma, Dennis Koot, Kummer & Herrman, Harmen Liemburg, LouLou, Martijn Maas, Machine, Nanna Meulendijks, Lesley Moore, NeuBauBerlin, Richard Niessen, Nobody Can Glue, Nulzevenzes, ok parking, One Day Nation, Opera, Projectsandbooks.com, Phunkstudio, Pixelgarten, Leon Poirters, David Quay, René Rovers, Sagmeister Inc, Scale to Fit, Smidswater, Staynice, Studio Dumbar, Stylism, Studio ‘t Brandt Weer, Thonik, tunctunctunc, Marloes de Laat en Roel Vaessen, Isolde Venrooy, Visiotypen, Volle Kracht, Wardtaal, Wayne Horse, Zucker und Pfeffer, Teun van den Wittenboer en Kees Zwart.

Different forms are used to do so. 67 Designers from all over the world take part in the Mupi project. Mupi is an abbreviation of the French term `Mobilier Urbain à Publicité Illuminé`, which means as much as illuminated advertising pillar on the street. During the Graphic Design Festival Breda 67 designers communicate their message to you through mupi’s all over Breda. Designers were selected on the basis of autonomous design quality (both visually and substantive). For some designers a whole new appraoch to their profession, for others a new outlet to communicate their hopes and dreams. For Graphic Design Festival Breda the project is an experiment that stimulates the designers to think about their practice. Opinions and messages displayed in the various designs are personal. Graphic Design Festival Breda doesn’t support nor condemns the messages stated in the designs. The Mupi project has a double function. During daytime the mupi’s express the designers message. During nightime a translucent print on the back becomes visible. It displays the Graphic Design Festival Breda trademark; /.


GDFB ‘08

Mupi-project

Wilders-affiche in Design Museum. De Volkskrant 3 juni 2008.

32/96


GDFB ‘08 Affiche met Wilders gaat museum in. Trouw 3 juni 2008.

Mupi-project

33/96


GDFB ‘08 Edine Wijnands, Ongesproken reclameregels. BN/deStem 4 juni 2008.

Mupi-project

34/96


GDFB ‘08 Geert als boegbeeld van H&M. Sp!ts 3 juni 2008.

Mupi-project

35/96


GDFB ‘08

Mupi-project

De H&M affaire

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Van: GDFB - Dennis Elbers <info@graphicdesignfestival.nl> Datum: 2 juni 2008 13:32:28 GMT+02:00 Aan: <Elke.Kieft@hm.com> <Elke.Kieft@hm.com> Onderwerp: Antw.: Afbeelding met H&M-logo Beste Elke, Hierbij een reactie op onze eerdere correspondentie en telefoongesprekken. Vrijdag is er een persbericht verstuurd. Hierin hebben we de naam H&M niet gecommuniceerd. We leggen de schuld van de onrechtmatige verwijdering niet bij jullie en zijn blij dat jullie accoord gaan met een tijdelijke terughanging. De definitie van tijdelijk staat voor 5 minuten. Dit gebeurt vanmiddag. Met deze mail wil ik graag benadrukken dat Stichting Graphic Design Festival Breda niet de maker en evenmin eigenaar is van het affiche. Het festival faciliteert slechts de expositie van het affiche en heeft hier op geen enkele andere wijze bemoeienis mee. Voor een inhoudelijke discussie is H&M bij ons dus aan het verkeerde adres. Alhoewel wij zoals gezegd uitdrukkelijk geen partij zijn in deze discussie, zijn wij wel bereid om mee te denken over een oplossing. Wij zitten namelijk niet te wachten op juridisch getouwtrek. Uitsluitend om de (verdere) discussie hierover in de kiem te smoren zullen wij op jullie verzoek het affiche verwijderen, zoals hierboven al aangegeven, al ben ik stellig van mening dat jullie merkenrechtelijke aanspraken juridisch onhoudbaar zijn, maar dat (vooralsnog) terzijde. Zoals eerder gezegd hebben we respect voor jullie mening, maar meer dan het affiche van straat halen kunnen we niet. Ik heb ook eerder al aangegeven dat de maker het affiche aan het museum zal schenken, een instelling die op het terrein van grafische vormgeving, communicatie, beeldrecht etc. een maatschappelijke functie heeft. Vervolgens is het aan hen om te bepalen of en op welke wijze zij het affiche presenteren. Wij staan hier helemaal buiten. Ik bedruk nogmaals dat de keuze voor en het gebruik van het logo van H&M volkomen willekeurig is en dat dit uitsluitend het gevolg is van artistieke keuzes van de maker. In onze opinie doet het affiche – zeker binnen de artistieke context – op geen enkele wijze afbreuk aan het merk of de onderneming H&M. Het is een kunstzinninge uiting die veel discussie heeft losgemaakt. Ik hoop van harte dat H&M dit alles inziet en de discussie verder laat rusten. We hopen door onze bemiddeling een passende oplossing te hebben gevonden. Met vriendelijke groet, Dennis Elbers directeur/managing director GDFB _

36/96


GDFB ‘08

Mupi-project

The H&M affair

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

From: GDFB - Dennis Elbers <info@graphicdesignfestival.nl> Date: 2 juni 2008 13:32:28 GMT+02:00 To: <Elke.Kieft@hm.com> <Elke.Kieft@hm.com> Subject: Re.: Image with H&M-logo Dear Elke, Hereby our reaction on our prior correspondence and telephone conversations. Last Friday, a press release has been sent. In this, the name H&M has not been communicated. We will not put the blame of the illegitimate removal on your party. We are please you have agreed with a temporary reinstallation. The definition of temporary will be five minutes. Installation will take place this afternoon. Through this email, I would like to emphasize that Stichting Graphic Design Festival Breda is not the creator as well as the owner of the poster. The festival only acts as the facilitator for the exposition of the poster and it does not have further mediation therein. Consequently, this is not the right means for a discussion concerning content. Although we have explicitly stated not to be a party in this discussion, we are willing to help think about a solution. We are not eager to get involved in a legal tug-of-war. With the sole reason of putting a stop to (further) discussions we will agree on removal of the poster by your request, as mentioned above, however, my opinion remains that your appeals on trademark are legally untenable. Set aside, we will respect your opinion, but more actions than removal of the poster of the streets we cannot take. As mentioned before, the designer will bestow the concerning poster upon the museum, an institution fulfilling a public function by means of graphic design, communication, trademark etc. Subsequently, it is theirs to decide whether the poster will be on display. This will not be of our concern. I would like to emphasize again the choice and use of the H&M logo has been completely random and exclusively the result of the creativity of its designer. In our opinion, the poster itself –within its artistic context- will do no harm to H&M as a brand or enterprise. This is an artistic expression that has risen lots of discussion. We all would like H&M to see this and put it all to rest. We sincerely hope our mediation a proper solution has been found. Yours faithfully, Dennis Elbers director/managing director GDFB _

37/96


GDFB ‘08

Mupi-project

38/96


GDFB ‘08

Pixel Vector Projector Spectre

Projector Spectre

39/96


GDFB ‘08

Projector Spectre

40/96

Uitnodiging Deelname Projector Spectre 26.02.2008

Beste ontwerper, Van 23 mei tot en met 29 juni vindt het eerste Graphic Design Festival Breda (GDFB) plaats. Het festival toont grafisch ontwerp in de openbare ruimte. Met de projecten op straat wekt GDFB interesse voor ruim 30 activiteiten die het festival in samenwerking met verschillende partijen organiseert. De activiteiten variëren van expositie tot lezing tot workshop. Sommige duren 1 dag andere 6 weken. Internationaal hoogtepunt tijdens dit festival is de opening van het Graphic Design Museum. De nadruk van het festival ligt op een autonome benadering van grafisch ontwerp; persoonlijke keuzes van de ontwerper staan hierbij centraal. Zo komt er een seminar over de persoonlijkheid van de ontwerper. Maar ook in alle andere festivalonderdelen komt dit tot uiting. Meer informatie over het festival en de activiteiten vind je op www.graphicdesignfestival.nl. Graag nodig ik je uit om deel te nemen aan GDFB. Tijdens het festival worden op 9 prominente locaties in Breda animaties geprojecteerd op gevels van gebouwen. De artistieke leiding van het festival heeft jou als ontwerper/bureau geselecteerd, op basis van de autonome beeldkwaliteit (zowel visueel als inhoudelijk), voor deelname aan dit project. GDFB hoopt dat je aan het project kan deelnemen. Graag ziet GDFB jouw deelname bevestigd via email. Meer informatie vind je in de bijgevoegde briefing. GDFB stelt je, net als de andere 8 geselecteerden, in de gelegenheid een eigen ontwerp aan te leveren. Enige voorwaarde is dat het ontwerp geen commerciële of kwetsende boodschap bevat. GDFB biedt met dit project een platform voor ontwerp. Er kan een bescheiden vergoeding worden geboden voor deelname. GDFB hoopt dat enthousiasme en vertrouwen leiden tot deelname. Met vriendelijke groet,

Dennis Elbers Directeur GDFB

De negen animaties werden geprojecteerd op gebouwen; twee ervan waren interactief. De negen projecties waren op loopafstand van elkaar te bewonderen op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag tussen 22.00 en 02.00 uur. Een overzicht van de locaties stond op de website en in de speciale flyer die verspreid werd in de binnenstad van Breda.

De animaties zijn gemaakt door: Battery Battery Designgraphik (USA) Fons Schiedon Mark Verhaagen Slang International (GER) Sophie Toulouse (FRA) Studio Smack O.K. Parking B-Total.


GDFB ‘08

Projector Spectre

B-Total Hot Creative Concepts sponsorde Projector Spectre met zowel een financiĂŤle als een inhoudelijke bijdrage./ B-Total Hot Creative Concepts sponsored Project Spectre with a financial as well as a contextual contribution.

41/96


GDFB ‘08

Projector Spectre

42/96


GDFB ‘08 < Slang International (GER) Nonnenveld

Projector Spectre

Dear designer, From 23 May up to 29 June the first Graphic Design Festival Breda (GDFB) takes place. The festival shows graphic design in the public space. These projects awake interest for over 30 other activities organized in association with several partners. The activities vary from exhibition to lecture to workshop. Some last a day other 6 weeks. International highlight during this festival is the opening Graphic Design Museum. The emphasis of the festival lies on an autonomous approach of graphic design, personal choices of the designer are at issue. There will even be a seminar concerning the individuality of the designer. This also becomes apparent in all other festival components. You can find further information on the festival on www.graphicdesignfestival.nl. During the festival animations are projected on 9 prominent sites (buildings) in Breda. The project called ‘Projector Spectre’ is visible four nights a week from 22 to 02 hours. It shows work of 9 international (graphic)designers. The programme board would like to invite you, based on autonomous design quality (both visually and substantive) to participate. I would like to see your participation confirmed by email. Additional information will be send after confirmation of participation. You can supply a new or an existing animation. There is no possibility to produce sound with the animations. The content of the animation and it’s design is up to you, as long as it is non-commercial and doesn’t contain a vexatious message. GDFB offers a platform for design. Participants in Projector Spectre will be offered a small financial compensation or a overnight stay in a hotel in Breda to visit the festival. I hope that your trust and enthusiasm lead to participation. Kind regards, Dennis Elbers Managing director GDFB

43/96

Invitation participation Projector Spectre 26.02.2008

From 23 May untill 29 June nine animations were projected on buildings in the Breda city centre area. On Thursdays, Fridays, Saturdays and Sundays from 22.00 to 02.00 hrs. spectators got confronted with dynamic forms of graphic design. All locations were situated within walking distance from each other and formed a nightly walk.

Participating designers in Projector Spectre: Fons Schiedon Mark Verhaagen Slang international (GER) Sophie Toulouse (FRA) Studio Smack Designgraphik (USA) OK Parking Battery Battery and B-Total


GDFB ‘08

Projector Spectre

44/96 links boven/left top: Battery Battery, Cingelstraat links onder/left bottom: Studio Smack, Reigerstraat rechts boven/right top: Mark Verhaagen, Stadserf rechts onder/right bottom: Sophie Toulouse (FRA), Waterstraat p.43 boven/top: Design Graphik (USA), Tolbrugstraat p.43 onder/bottom: OK Parking, St. Annastraat p.44: Fons Schiedon, Markendaalseweg


GDFB ‘08

Projector Spectre

45/96


GDFB ‘08

Projector Spectre

46/96


GDFB ‘08

How Adem Text Image

CTRL+

47/96


GDFB ‘08

CTRL+

48/96

CTRL+

CTRL+

Op drie markante locaties in de openbare ruimte realiseerde GDFB ruimtelijke installaties. De projecten van CRTL+ met bijdragen van Klaar. Ontwerpen, Opera en Karin Mientjes waren eyecatchers in de openbare ruimte. Tevens lieten de installaties zien dat grafisch ontwerp zich niet beperkt tot het tweedimensionale vlak.

At three distinct locations throughout the public space GDFB realized spatial installations. The projects of CTRL+, with contributions by Klaar. Ontwerpen, Opera and Karin Mientjes eye catchers in the public space. Also, the installations showed that graphic design is not bound to 2 dimensional levels.

Het project van Klaar.Ontwerpen in het Valkenbergpark werd beschadigd, waardoor het voortijdig is weggehaald. De bordjes die de woorden ‘Adem in’ ‘Adem uit’ vormden zijn vervangen door een grote foto van het project zoals het er uit zag bij aanvang van GDFB. De biologisch afbreekbare bordjes bleven (met een wafel) te koop bij het T-Huis in het stadspark. In de toekomst wil GDFB de openbare ruimte zeker weer benutten om voor het algemene publiek toegankelijk maar ook uitdagend werk tonen. Projecten in de openbare ruimte kunnen heel goed werken als marketinginstrument en dragen bij aan de festivalsfeer. Naast uitvoerbaarheid en bestendigheid wordt nagedacht over de routing en de locatie: het moet niet te veel moeite kosten de werken te bereiken en bekijken.

The ‘Adem (Breathe) In, Adem (Breathe) Out’ project was damaged and had to be removed. The plates were replaced by a large photo of how the project looked like when the festival commenced. The biologically degradable plates (including wafer) remained for sale at the T-house. In the future, GDFB will surely use the public space again to show the general public accessible though daring graphic design. Projects in the public space have a way of functioning as means of marketing and contribute to the festival’s atmosphere. Apart from workability and durability, routing and location is thought of: It should not be hard to reach and watch the projects.


GDFB ‘08

ADEM Een van de drie projecten CTRL+ was een ontwerp van Klaar.Ontwerpen uit Dordrecht in samenwerking met Studio ID. Het bestond uit zwevende typografie voor het Valkenbergpark. Dit stadspark vormt de longen van de stad; dagelijks maken vele mensen gebruik van het park als doorgang naar het stadscentrum. Deze functie inspireerde de ontwerpers tot de tekst ‘Adem In’ bij het betreden van het park en de tekst ‘Adem Uit’ bij het verlaten van het park. De letters zweefden tussen de bomen op 4 meter hoogte. De letters waren ruim 3 meter hoog en gemaakt van bordjes van biologisch afbreekbaar materiaal. Dezelfde bordjes werden gebruikt in het opvallende T-huis in het Valkenbergpark, waar men een warme wafel kon bestellen, gemaakt met een bijzonder wafelijzer. Het bordje waarop de wafel geserveerd werd kon men in de grond stoppen; na verloop van tijd zou er een verrassing uit groeien.

ADEM (Breath) Klaar.Ontwerpen of Dordrecht designed, in cooperation with Studio ID, a floating typography for the Valkenberg park. This central park forms the lungs of the city, many people use the park as a passage into the city centre each day. This function inspired the designers to the text ‘Adem (Breath) In’ while entering the park and ‘Breathe Out’ at the park’s exit. The letters float amongst the trees, 4 metres above ground level. The letters itself are a good 3 metres tall, made of biologically degradable plates. These plates are also used in the Valkenberg park’s prominent T(ea)-house. Visitors could buy a warm wafer here, made with a very special wafer iron. The plate on which the wafer is served could be put in the soil, with a surprise growing out of it in time.

CTRL+

49/96


GDFB ‘08

CTRL+

50/96

Edine Wijnands BN/deStem 30 mei 2008

“Kunst design- festival al kapot” BREDA - Nog geen week na de opening van het Graphic Design Festival zijn al twee kunstwerken kapot. Het gaat om werken die deel uitmaken van CTRL+, een project waarbij grafische uitingen extreem zijn uitvergroot. Zo staan, of stonden, op het dak van KOP aan de Speelhuislaan grote opblaasbare letters die samen het woordje ‘HOW’ vormden. Deze hebben de straffe wind van de laatste dagen niet overleefd. Ze waaiden om en waren daarna lek. Inmiddels worden ze hersteld en verstevigd. Naar verwachting staan ze zaterdag weer in positie. In het Valkenberg sneuvelde één van de twee woorden ‘Adem’, die tussen de bomen zijn opgehangen. Van het woord, dat is gemaakt met biologisch afbreekbare schoteltjes, is een deel van het keramiek verdwenen. Gevreesd wordt dat vandalen met het kunstwerk aan de haal zijn gegaan. Het Graphic Design Festival herstelt de schade, maar directeur Dennis Elbers merkt op dat het werk niet tot in het oneindige wordt gerepareerd. “Als het nog een paar keer sneuvelt is simpelweg ons budget op. We moeten voor de reparatie namelijk keer op keer een dure hoogwerker huren.” Los van deze tegenslagen, loopt het Graphic Design Festival, dat afgelopen vrijdag en zaterdag opende, goed, meldt Elbers. “Alleen al in het openingsweekend hebben een paar duizend mensen één van de exposities bezocht.” Onder hen bezoekers uit heel de wereld. “Er waren hele groepen uit Zwitserland, Turkije en Frankrijk speciaal voor het festival naar Breda afgereisd.” Vaak vrienden en familie van de internationale ontwerpers die aan het festival meewerkten, denkt hij. Hoe de belangstelling verder wordt, is afwachten. Het Graphic Design Festival loopt tot 29 juni en vindt op meerdere plekken in Breda plaats. www.graphicdesignfestival.nl


GDFB ‘08

CTRL+

Edine Wijnands BN/deStem 30 May 2008

‘Work design festival destroyed’ BREDA – Barely a week after its opening, 2 works of art of the Graphic Design Festival are destroyed. The works are a part of CTRL+, a project in which graphic expressions are greatly enlarged. For example, on the roof of the KOP building at the Speelhuislaan are, or rather were, large inflatable letters, forming the word ‘HOW’. They did not survive the recent sharp winds. They were blown over and got punctured. However, they have been repaired and reinforced and expected to be back on Saturday. In the Valkenberg park, one of the words ‘Adem’, suspended between the trees, perished. The word, made of biologically degradable plates has been disposed of some of the ceramics. It is feared that vandals have taken off with the work. The Graphic Design Festival will repair the damage, but director Dennis Elbers remarks that the work will not be repaired infinitely; “If it gets damaged more often, we will simply be out of budget. When repairing it, expensive elevated platforms have to be rented” Apart from these misfortunes the Graphic Design Festival, opened last Friday, is going well, Elbers reports. “In the opening weekend alone, thousands of people visited one of the many exhibitions” Among them people from all over the world. “Groups from Switzerland, Turkey and France travelling to Breda for this sole purpose.” Often family or friends of the international designers working for the festival, he reckons. The Graphic Design Festival goes on until 29 June and is set at various locations throughout Breda. www.graphicdesignfestival.nl

51/96


GDFB ‘08

HOW Het Graphic Design Festival Breda nodigde als tweede deelnemer van CTRL+ grafisch ontwerpbureau Opera uit. Eerdere samenwerking tussen kunstenaar Loek Grootjans en Opera was voor Opera aanleiding om Grootjans’ werk het Office Questioning in een andere context vorm te geven. Dit resulteerde in HOW. HOW een vraag zonder vraagteken. HOW, WHO, OHW, WOH. Het is maar van welke kant je kijkt. In 1999 is het eerste deel van Loek Grootjans’ Office Questioning in Polen getoond. Het Office Questioning bestaat uit 11 departementen met een totaal van 1146 vragen over zijn kunstenaarschap, alle beginnend met het woord HOW. Tot op heden zijn er tien departementen geïnstalleerd op verschillende plaatsen in Europa. Waaronder museum De Pont in Tilburg.

CTRL+

Opera en Grootjans hebben ter gelegenheid van GDFB het werk Questioning in een andere context geplaatst. Opera heeft een grafische bewerking van het Office Questioning gemaakt en vervolgens HOW in de openbare ruimte toegepast. In de middenberm van de Belcrumweg ter hoogte van het gebouw van Stichting KOP (kunstenaarsontmoetingsplaats) werden driehoeksborden rondom de bomen geplaatst. Deze borden toonden een selectie van 60 van de teksten van het Office Questioning, elk met een vraag beginnend met HOW. De borden hebben een navigatiefunctie naar het gebouw van KOP waar gedurende het festival diverse activiteiten plaatsvonden. Op het dak is door Opera een typografische invulling gemaakt in de vorm van witte met lucht gevulde letters van 3,5 meter hoog.

52/96


GDFB ‘08

CTRL+

HOW The Graphic Design Festival Breda invited graphic design bureau Opera to participate in the festival. Previous cooperation between artist Loek Grootjans and Opera was Opera’s motive to give Grootjans’ work Office Questioning shape in a different context. HOW was its result. HOW a question without question mark. HOW, WHO, OHW, WOH. It depends from which way you look upon it. In 1999, the first part of Loek Grootjans’ Office Questioning went on display in Poland. Office questioning consists of 11 departments with a total of 1146 questions on his being an artist, all starting with the word HOW. Until the present day ten departments have been installed throughout Europe, including Tilburg’s De Pont museum.

53/96

On occasion of GDFB, Opera and Grootjans have placed Questioning in a complete different context. Opera has graphically edited Office Questioning and subsequently added HOW in the public space. In the central reservation of the Belcrumweg (dual carriageway) near the Stichting KOP (Artist Meeting Place) premises Opera placed three-sided sandwich boards round the trees. These boards show a selection of 60 of the texts of Office Questioning, all with a question beginning with HOW. These boards are a navigational aid to the KOP premises where, during the festival, various activities take place. On the rooftop of the building Opera made a typographical project showing 3,5 meters tall, inflatable letters.


GDFB ‘08

CTRL+

54/96

TEXT/IMAGE GDFB-bezoekers die hun auto parkeerden in de Chassé Parking werden bij de uitgang geconfronteerd met een bijzondere belettering op het wegdek. Het derde project in het kader van CTRL+ is ontworpen door de in Den Haag werkzame ontwerpster Karin Mientjes. Mientjes reduceerde het vak van de ontwerper tot de symbolen voor text en image. Deze symbolen vormen samen de belijning en tevens tekst bij de uitgang van de Chassé Parking. Bij dit werk verscheen ook een publicatie. Visitors of GDFB parking their cars at Chasse underground car park were confronted with a very special print on the asphalt near the exit. This has been designed by The Hague-based designer Karin Mientjes. She reduced the craft of designer into the symbols of text and images. These symbols formed the lines and text at Chasse multi storey’s exit. With this work, a print has been issued.


GDFB ‘08

Sharp Questions Bold Bubbles

Seminar

55/96


GDFB ‘08

Seminar

56/96

Seminar

Seminar

Characters: Personality & Design Graphic Design Museum Boschsstraat 22, Breda vrijdag 13 juni van 09.00 tot 18.00 uur

Characters: Personality & Design Graphic Design Museum Boschsstraat 22, Breda Friday June 13th 09.00 to 18.00

In samenwerking met AKV|St.Joost en het Graphic Design Museum organiseerde GDFB het seminar ‘Characters: Personality & Design’. Het seminar ging in op het verband tussen de persoonlijkheid van de ontwerper en zijn praktijk.

In cooperation with AKV|St.Joost and Graphic Design Museum GDFB organized the seminar ‘Characters: Personality & Design’. The seminar was the connection between the designer’s personality and his work.

Een kenmerk van grafisch ontwerpen is dat veel ontwerpers bezeten zijn door hun werk. Eigen fascinaties en interpretaties zorgen voor steeds andere ontwerpen. Hoe gaat de ontwerper om met de invloed van zijn persoonlijkheid op de ontwerppraktijk? En met de veranderingen in de praktijk? Zowel op technisch als op creatief en zakelijk niveau is de ontwerper afhankelijk van zijn persoonlijkheid. De sterke relatie tussen de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkelingen van het vakgebied is het thema van het seminar. Grafisch ontwerpers moeten voortdurend kiezen welke activiteiten ze ondernemen. Door keuzes te maken worden grenzen verlegd: de persoonlijke grenzen, de grenzen van de verwachtingspatronen van opdrachtgevers en de grenzen van het vakgebied. Het seminar liet niet de ontwerpers zelf aan het woord, maar mensen die ‘grafisch ontwerpen’ vanuit een specifiek perspectief bekijken. Doel daarvan was de huidige stand van zaken te laten zien, niet om definitieve uitspraken te poneren. Het aanbod van sprekers toonde een verscheidenheid aan invalshoeken. Het seminar had 75 bezoekers. Er was plaats voor maximaal 100 mensen.

A feature of graphic design is that the designers are often obsessed with their own work. Self-created fascinations and interpretations develop different designs. How does the designer cope with the influence of his/ her personality while designing? And with changes in practice? On a technical, creative and businesslike level de the designer depends on his personality. The strong relation between personal development and the evolvement of the trade is the main theme of the seminar. Constantly, graphic designers have to choose what activities to undertake. By making decisions, boundaries are shifted: personal boundaries, boundaries in expectations and boundaries within the trade. Speaking during the seminar were not the designers themselves, but people looking upon graphic design from a specific angle. The speaker’s goal was to show the current status, not to make decisive judgements. The range of speakers shows the diversity in approach. 75 visitors came to the seminar. Maximum 100 people could join the seminar.


GDFB ‘08

Seminar

Programma Seminar/ Seminar programme

10.00 – 10.15 uur Ontvangst en introductie door dr. Esther Cleven, conservator Graphic Design Museum.

10.00 – 10.15 Reception and introduction by Dr. Esther Cleven, conservator Graphic Design Museum.

10.15 - 10.45 uur Lauren Tan (Design Council London) liet zien hoe breed grafisch ontwerp toegepast kan worden en hoe ontwerpers een eigen niche kunnen creëren aan de hand van drie voorbeelden.

10.15 - 10.45 Lauren Tan (Design Council London) showed how to broadly apply graphic design and how designers can create a niche of their own by showing three case examples.

11.00 – 11.45 uur Een forumdiscussie onder leiding van Jos van der Zwaal met opdrachtgevers (Julius Vermeulen van TNT post en Willem Kars van o.a. Philips) over de vraag: Bepaalt de persoonlijkheid van de ontwerper de termijn, de wijze en het resultaat van een samenwerking?

11.00 – 11.45 A open-forum discussion, lead by Jos van der Zwaal with clients (Julius Vermeulen of TNT post en Willem Kars of Philips) handling the question: Does the designer’s personality influence the term, means and result of a cooperation?

12.00 – 12.30 uur Karel van der Waarde (lector visuele retorica AKV|St.Joost) deed een inventarisatie. Hieruit blijkt dat er in Breda ongeveer 200 bedrijven zijn die ‘grafisch ontwerpen’ als belangrijkste bron van inkomsten hebben. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in criteria, ontwerpmethodes en activiteiten van deze ontwerpbureaus? 13.30 – 14.00 uur Mieke Gerritzen besprak het fenomeen van de ontwerper als autonoom kunstenaar. Wat is het verschil tussen toegepaste en autonome vormgeving? Teun Castelijn liet zien hoe hij grafisch ontwerp gebruikt als tool voor beeldende kunst. 14.15 – 14.45 uur Robin Uleman toonde hoe de ontwerper betrokken kan zijn bij de inhoud van een opdracht. De ontwerper als redacteur kruipt in de huid van de opdrachtgever; geen aannames, maar scherpe vragen. 15.00 – 15.45 uur Het tijdschrift Items interviewde vijf jonge ontwerpers over hun ervaringen in het beroepsveld, nadat ze onder de noemer ‘veelbelovend’ afstudeerden. 16.00 – 16.30 uur Lezing van Ji Lee (Bubble Project) over het sociaal engagement van de ontwerper. Als de praktijk aan de persoonlijkheid is gekoppeld, waarom zou een ontwerper dan geen persoonlijke boodschap verkondigen?

12.00 – 12.30 Karel van der Waarde (lecturer visual retorics AKV|St.Joost) inventorised. This showed that Breda accommodates about 200 enterprises with graphic design as their main revenue. What are the similarities and differences in criteria, methods and activities of these agencies? 13.30 – 14.00 Mieke Gerritzen on the phenomenon of the designer as an autonomous artist. What is the difference between applied and autonomous design? Teun Castelijn showed how he uses graphic design as a tool for illustrative arts. 14.15 – 14.45 Robin Uleman showed how the designer can get involved with the meaning of an assignment. The designer as editor acts as a client; no assumptions, sharp questions instead. 15.00 – 15.45 Items magazine interviewed five young designers on their experiences in the field, after their ‘most promising’ graduation. 16.00 – 16.30 Lecture by Ji Lee (Bubble Project) on the designer’s social engagement. If practice is linked to personality, why would a designer not proclaim a personal message?

57/96


GDFB ‘08

Seminar

58/96


GDFB ‘08

Seminar

59/96

Reacties op het Seminar/ Response on the Seminar

> > > > > > > > > > > > > > >

14 juni 2008 9:43:46 GMT+02:00

> > > > > > > > > > > > > > > >

14 juni 2008 11:38:04 GMT+02:00

Hoi Dennis Leuke dag hebben Vincent van Baar en ik gehad gisteren! En m’n zonnebril is ook weer terecht! Nog één vraag; ik hoorde dat er een publicatie is verschenen van het mupi-project. Is het mogelijk deze toegestuurd te krijgen? Dank en groet Dennis Koot _

Dennis, mijn complimenten voor het Graphic Design Festival. Heel divers, geweldige dingen zitten ertussen. Het seminar gisteren vond ik bere-interessant, al dekte de presentaties niet altijd de naam van het seminar. Maar zeker de middag was erg inspirerend. Wordt dit festival een jaarlijks terugkerend gebeuren? met vriendelijke groet, Hannie Mommers BNO _

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

17 juni 2008 13:53:11 GMT+02:00

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

17 June 2008 13:53:11 GMT+02:00

Hoi Dennis, […] Wil je daarom nog bedanken voor al je goede zorgen; de overnachting […] en voor de dag zelf die als bijzonder geslaagd heb ervaren, zowel qua programmering als qua sfeer. Kortom erg plezierig en leerzaam om dit zo kunnen doen. Wens je heel veel succes, plezier en goede reacties met de rest van het Festival. En Keep Up The Good Work! Hartelijke groeten (ook namens Sandra), Robin Uleman _

Hi Dennis, […] Would like to thank you for all the good care you took; the overnight stay… and the day itself, which has been an exceptionally good experience, both the programme and atmosphere. In short, a very pleasant and informative happening. Wish you good luck, lots of fun with the rest of the festival. Keep up the good work! Yours truly, Robin Uleman _


GDFB ‘08

Seminar

60/96

Reacties op het Seminar/ Response on the Seminar

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

13 juni 2008 21:36:17 GMT+02:00 Hallo Dennis, Van een gewaardeerde collega heb ik de pedante gewoonte overgenomen om, soms ongevraagd zoals in dit geval, na afloop van een bijeenkomst een pluim en een tip uit te delen. Toen ik vanmorgen de zaal verliet, ongepast en onbeleefd midden in de zéér interessante lezing van Karel van der Waarde maar ik kon niet anders, besloot ik dat in dit geval weer eens te doen. Daar komen ze. PLUIM Mijn complimenten voor het feit dat het je lukt om grafisch ontwerpen op zóveel verschillende manieren onder de aandacht van een breed publiek te brengen - en zelf nog steeds in leven te zijn. Ik heb oprechte bewondering voor jouw aanpassings- en uithoudingsvermogen. Excuus dat ik een grapje maakte over de beeldkwaliteit van de beamer, ik realiseerde me achteraf dat het wel goedkoop is om leuk te zijn over de rug van mensen die ontzettend hun best doen om alles voor elkaar te krijgen. Bereid je voor op terugslag straks wanneer alles achter de rug is en je hoogstwaarschijnlijk alleen maar kritiek gaat krijgen. Je hebt iets groots en ingewikkelds voor elkaar gekregen, dat staat. En als daar kritiek op komt, dan is dat omdat mensen zich er bij betrokken voelen en willen dat het beter gaat. Geen reactie krijgen zou véél erger zijn. TIP Terugdenkend heb ikzelf geen idee hoe het publiek het discussiestukje ontvangen heeft. Jouw vraag kwam een beetje last minute binnen, en ik ben enthousiast genoeg om dan bij te springen als daar gelegenheid toe is. Maar. Mijn indruk is dat een volgende gelegenheid geholpen zou zijn met een korte kennismakingsbijeenkomst van de panelleden vooraf. Dan is duidelijk wat ieders rol is, wat voor soort presentatiestijl de beste is, welke thema’s we aan gaan raken, etc. Nu heb ik echt staan improviseren en schmieren en getracht om ook de zaal er een beetje bij te trekken en zo. Voor mijn eigen gevoel onsamenhangend en a l’improviste en voor veel verbetering vatbaar. Misschien word ik gehinderd door te veel ervaring op dit gebied, maar als straks de goodwill-voor-de-beginner en het vrijdag-de-dertiende-syndroom er niet meer zijn moeten we dingen doen die zo interessant zijn dat je publiek graag weer eens terugkomt. Er zijn tal van mensen die iets leuks te vertellen/laten zien hebben, en wanneer je die een goed podium kunt bieden, maak je vrienden. Maak daarom een kort voorbereidend overleg onderdeel van je werkwijze, en je zult zien dat er resultaat uit gaat komen dat een stevig fundament voor groei zal zijn. Tot zover. Ongevraagd, ik weet het - en neem het risico. Met vriendelijke groet, Jos van der Zwaal jvanderzwaal@planet.nl _


GDFB ‘08

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Seminar

61/96

13 juni 2008 21:36:17 GMT+02:00 Hello Dennis, A respected colleague gave me the pedantic habit to, sometimes uninvited like in this case, give compliments and tips after meetings. When I left the hall this morning – inappropriate and rude in the middle of Karel van der Waarde’s very interesting lecture, but I had to – I decided to do it again. Here they are. COMPLIMENT My congratulations for your achievement of bringing graphic design at the attention of so many different people in so many ways, and survive. My deepest admiration for your level of adaptation and endurance. I apologise for the joke I made on the beamer’s quality, I later realized it’s quite easy to act funny over the backs of other people’s hard work. Be prepared for a fallback when all this is over and the criticism comes into play. You achieved something huge and difficult, that’s there to stay. If you receive criticism, it’s because of people want to become involved and make it even better. To get no reaction at all would be worse. TIP Thinking back I have no idea of what the reception of the discussion was. Your question came a bit last minute, my enthusiasm helps helping out when applicable. But. I get the impression that next time, it would be better to have a short introduction of the panel’s members. This to make clear what each persons role is, what style of presentation is best, what themes to attend, etc. This time I had to improvise and try to involve the audience. I had a feeling of inconsistency and much-to-improve. Maybe my problem is too much experience herein, but when later the beginners’ goodwill and Friday-13th syndrome fade away, we have to offer things so interesting that an audience comes back another time. Lots of people told/showed something good, and when you are able to give them an appropriate stage, you’ll make friends. Therefore, create a preliminary conference and you will see the result of sturdy foundation for progression. Uninvited, I know and take the risk. Yours sincerely, Jos van der Zwaal jvanderzwaal@planet.nl _


GDFB ‘08

Seminar

62/96


GDFB ‘08

Learn Play Start Work

Kijk mijn Wijk/ Look my Neighbourhood

63/96


GDFB ‘08

Kijk mijn Wijk/Look my Neighbourhood

Kijk mijn wijk! Kijk mijn wijk! was een project waarin 1000 leerlingen uit groep 8 een ‘sign’ maakten en daarmee hun favoriete plek in de wijk zichtbaar maakten voor anderen. Het kon een affiche, een uithangbord, een reclamebord, een wegwijzer of een afbeelding zijn. Om te leren hoe grafisch ontwerpen werkt, wat erbij komt kijken en om inspiratie op te doen, startte het programma met een interactieve, feestelijke tour door het museum. Daarna vertrokken de leerlingen naar een locatie op de Vlaszak. Met de vers opgedane kennis ontwierpen de kinderen onder begeleiding van professionele ontwerpers hun eigen sign. De kinderen hingen hun sign in het laatste weekend van GDFB op de favoriete plek in de wijk. Op deze manier werd het eindresultaat zichtbaar voor alle inwoners van Breda. De inzet van vrijwilligers bij de workshops van Kijk mijn wijk! was groot. Uit evaluatierapporten van de scholen blijkt dat men het hele project (rondleiding en workshop) heeft gewaardeerd. De resultaten waren verrassend en de kinderen hebben het werk opgehangen in hun wijk. Van de 1800 aanmeldingen namen uiteindelijk -zonder afmelding bij de organisatie1000 scholieren mee aan het project. Dit was minder dan voorzien. Voor de activiteit op zich was dit geen probleem, maar het was wel jammer. De website www.kijkmijnwijkbreda.nl laat alle resultaten van de workshops zien, inclusief de locatie waarvoor het sign ontworpen is. De site geeft een beeld van wat er leeft onder kinderen in de openbare ruimte van Breda. GDFB is van mening dat de aandacht na afloop van de workshop voor de website niet voldoende was, waardoor Kijk mijn wijk! niet het beoogde effect op een langer termijn teweegbracht. Dit kan hebben gelegen aan het feit dat het project plaats-

64/96

vond aan het einde van het schooljaar. Daarom wil GDFB met een aanvullend publiciteitstraject de aandacht voor het project onder de inwoners van Breda vergroten. In oktober 2008 zullen, in samenwerking met het Graphic Design Museum, drie afbeeldingen uit de workshop worden geselecteerd als beste ontwerp. Deze ontwerpen worden 30 dagen lang op groot formaat op de daarvoor bestemde locatie geplaatst. De (pers)aandacht die deze realisatie lokaal teweeg zal brengen moet de bezoekersaantallen op de website op peil brengen. Webfish IT Services sponsorde het project door realisatie van de website. Letters.nl uit Bavel stelde een groot deel van het voor de workshop benodigde materiaal beschikbaar. Beide bijdragen leverden de organisatie een flinke kostenbesparing op. Bij de volgende editie wil GDFB het aanbod voor de doelgroep educatie uitbreiden. Middelbare scholen uit Breda hebben aangegeven graag aandacht te besteden aan het festival. Extra programma-onderdelen op het gebied van educatie worden zeker goed ontvangen. Ook andere scholen (zowel basis-, vmbo-, vo-, mbo- en hboscholen) in Breda kunnen in de toekomst bij het festival betrokken worden. Gedacht wordt aan direct contact van scholieren met ontwerpers. Aangezien het Graphic Design Museum een continu educatief programma heeft, is samenwerking wederom wenselijk.


GDFB ‘08 Verschillende resultaten van de workshop Kijk Mijn Wijk!/ Various results of the Look my Neighbourhood workshop

Kijk mijn Wijk/Look my Neighbourhood

65/96


GDFB ‘08 Bijschrift???

Kijk mijn Wijk/Look my Neighbourhood

66/96


GDFB ‘08

Kijk mijn Wijk/Look my Neighbourhood

Kijk mijn wijk! Kijk mijn wijk! (explore my neighbourhood) was a project where 1000 pupils aged 10-12 created a sign showing their area’s favourite spot to others. A sign can be a poster, billboard, advertisement, signpost or image. To learn how graphic designing works, what is involved and how to get inspired the project started with an interactive, festive tour of the museum. Next, the pupils left for the Vlaszak site. With their freshly gathered knowledge the children created their own sign, assisted by professional designers. In the festival’s closing weekend, the children put their signs at their neighbourhood’s favourite spot, making the result visible to all of Breda’s inhabitants. The devotion of the volunteers at Kijk mijn wijk! Workshops was outstanding. The schools’ evaluation reports show that the project at large was much appreciated. The results were surprising and the children have in fact put their work in their neighbourhoods. Of the 1800 entries, without cancellations, finally 1000 children participated. This was less than expected, but not a problem for the project itself, but pitiful though. The website www.kijkmijnwijkbreda.nl shows the results of the workshops, including the designated location, hereby giving an image of what goes on in the minds of Breda’s children in the public space. GDFB thinks the attention given to the website after the workshops was insufficient, not causing the desired long-term effect. A possible explanation for this may be the fact the project took place at the end of term. This is the reason GDFB wants to expand the attention of Breda’s people for the project, with the help of a supplementary publicity campaign. In October 2008, in cooperation with Graphic

67/96

Design Museum, three images from the workshop will be selected as best design. These shall be put on the selected location in large scale, for 30 days. The exposure and attention of the press initiated by this realisation will put the traffic to the website to a proper level. Webfish IT Services sponsored the project by realising the website. Letters.nl of Bavel supplied a large part of all the material used in the workshops. Both contributions caused a major deduction of costs for the organisation. For the next edition, GDFB wants to expand the possibilities for the education target group. Secondary schools in Breda have offered to pay attention to the festival. Extracurricular on the level of education are most welcome. Other school, too, may be connected with the festival in the future. A direct contact between pupil and artist has been thought of. Because of a continuous education program at Graphic Design Museum, a cooperation is, again, desirable.


GDFB ‘08 Bijschrift???

Kijk mijn Wijk/Look my Neighbourhood

68/96


GDFB ‘08

Edit Undo Adjust Apply

Co-producties/ Co-productions

69/96


GDFB ‘08

Co-producties/Co-productions

Co-producties Grafisch ontwerpen is een proces van meerdere mensen op verschillende locaties. De structuur van GDFB sluit hierop aan. Naast het initiĂŤren van eigen activiteiten werkte stichting GDFB ook als co-producent samen met diverse culturele instellingen. Daardoor kende GDFB een groot aantal festivallocaties. Er waren activiteiten te bezoeken in verschillende disciplines. Ook waren er presentaties op het internet en via gedrukte media. Iedere activiteit bediende een eigen doelgroep. Veel lokale instellingen en collectieven leverden een programmabijdrage aan het festival. GDFB bood zoveel mogelijk voorstellen een kans, mits deze inhoudelijk van voldoende niveau waren. Instellingen en collectieven zorgden zelf voor de financiering van de projecten. De presentatie-instellingen hanteerden eigen openingstijden, welke door middel van verschillende media werden gecommuniceerd.

Co-productions Graphic design is a process of multiple people on different locations. GDFB’s structure connects herewith. There are a large number of festival sites. They are mainly existing exhibition centres, but also presentation in the public space. Activities in different disciplines are to be visited. Also presentations on the internet and printed press are available. Each activity serves its own target group. Many local institutions and collectives will contribute to GDFB. GDFB offers an opportunity to many different proposals as possible, provided that they are of a satisfactory level. The institutions finance their projects themselves. The exhibition sites have their own opening hours. These are to be communicated through different media.

70/96


GDFB ‘08

Co-producties/Co-productions

71/96

C-64 Orchestra Mezz

Mezz - Festivalopening

Mezz – Festival opening

De opening van GDFB werd gehouden in poppodium Mezz. Wethouder van Cultuur Wilbert Willems opende het festival. Aansluitend trad het C-64 Orchestra op. C-64 is een klassiek orkest dat de gamemuziek van de Commodore 64 speelt. Hierbij worden ze visueel ondersteund door beelden van de vj’s The C-men. De nostalgische grafische beelden van de Commodore 64 games kwamen tot leven. Na dit optreden draaiden de dj’s Guns ‘n Bombs uit Los Angeles tot in de late uurtjes.

The official opening of GDFB was held in the Mezz pop venue. Councillor Wilbert Willems opened the festival. Afterwards, there was a performance by C64 Orchestra. C-64 is a classical orchestra playing the game music of the Commodore 64. Al this with a visual support by The C-men VJs. The nostalgic images of the Commodore 64 relived. After this show the Los Angeles-based Guns ’n Bombs DJs performed late into the night.

Ook later in het festival werd een activiteit bij Mezz georganiseerd. Nederlandse en Franse dj’s en vj’s gingen een duel aan op de avond dat Nederland tegen Frankrijk speelde tijdens het EK voetbal. De overwinning van Nederland en de daarbij bijbehorende feestvreugde maakten dat deze avond niet druk is bezocht.

Later on in the festival, an activity at Mezz was organised. Dutch and French DJs and VJs battled on the night of the European Championships football match between Holland and France. Because of the Netherlands’ victory and the accompanying celebrations the number of spectators was low.


GDFB ‘08

Co-producties/Co-productions

72/96

Breda’s Museum - Stad op schrift

Breda’s Museum - City in script

Communicatie is in ons dagelijks leven niet te ontlopen. Het is immers overal om ons heen, vooral in grafische uitingen. Niet altijd was de stad zo bezet met design in woord en beeld. Heel interessant is om te zien hoe opschriften zich in het publieke domein van Breda hebben ontwikkeld. Wat veranderde er na de ontmanteling van de vesting in 1870? En wat was de invloed van de opkomst van de industrie in de twintigste eeuw? In de collectie van Breda’s Museum wemelde het van documenten, foto’s en voorwerpen voorzien van opschriften. Gekrast, gestempeld, een bedrukt etiket, borduur- of weefwerk, gravering, reliëf, beschildering: bijeen getuigden ze van grote en kleine zaken. Incidenteel was er een raakvlak met het wereldgebeuren.

Communication cannot be avoided in our daily lives. For it is all around us, especially in graphic expressions. This was not always the case, to have the city covered in design in word and image. Interesting how signs have developed in the public domain of Breda. What changes can be seen after the fortress’ dismantling in 1870? What is the influence of the uprising of the industries in the twentieth century? In Breda’s Museum’s collection there are many documents, pictures and artefacts with inscriptions. Scraped, stamped, embossed, printed, embroidered or weaved, engraved or painted: together they are witnesses of matters, big and small. Sometimes there are tangents with the mondaine.

De wijze waarop de grafische mededelingen waren vormgegeven en aangebracht, liet de stijlontwikkelingen zien, en ook de dragers met hun materiële kwaliteit ademden historische zeggingskracht. Stad op schrift nam de bezoeker mee op reis door de tijd. Het was een feest van letters, herinneringen en verhalen. Uitgesproken fotoprojecties van nog nooit vertoonde straatbeelden creëerden de aansluitende beleving van de sfeer in de stad in vroegere tijden. De bezoeker waande zich al wandelend in het Breda van toen en nu. Breda’s Museum bood met Stad op schrift een grote diversiteit aan inkijkjes in de geschiedenis van Breda en de grafische ontwikkeling in het stadsbeeld.

The way in which graphic statements are designed and tagged, show the developments in style. The carriers, too, with their material quality have historical value. City in script takes the visitor to a journey through time. A feast of letters, memories and stories. Explicit photo projections of images of the streets not shown before create an experience of the city’s atmosphere in earlier days. The visitor imagines himself walking through Breda, in past and present times. With City in script, Breda’s Museum offers a large diversity of views on Breda’s history and the graphical development of the city’s image.


GDFB ‘08 Overzicht Stad op Schrift expositie/ Overview City in Script exhibition

Co-producties/Co-productions

73/96


GDFB ‘08

Co-producties/Co-productions

74/96


GDFB ‘08

Co-producties/Co-productions

75/96

< Overzicht Golden Age expositie/ Overview Golden Age exhibition

Breda’s Museum - Golden Age Highlights of Dutch graphic design from 1890 to 1990

Breda’s Museum - Golden Age Highlights of Dutch graphic design from 1890 to 1990

In samenwerking met Premsela Dutch Platform for Design and Fashion en het Graphic Design Museum.

In collaboration with Premsela Dutch Platform for Design and Fashion and the Graphic Design Museum.

Golden Age bevatte de bekendste en beroemdste hoogtepunten van Nederlands grafisch ontwerp uit de twintigste eeuw, dat wil zeggen grafisch ontwerp in al die stijlen die tijdens deze periode tot bloei zijn gekomen: Art Nouveau, De Stijl, het expressionisme, het Nederlands constructivisme en het naoorlogse realisme.

The exhibition Golden Age shows an overview of graphic design from this period. It contains the best known and most famous highlights of Dutch graphic design from the twentieth century. Among the styles that during this period have come to fruition include Art Nouveau, De Stijl, Expressionism, Dutch constructivism and the postwar realism.

De expositie toonde werken van onder meer Jan Toorop, Theo van Doesburg, Bart van der Leck, Piet Zwart, Paul Schuitema, Willem van Sandberg, Dick Elffers, Jan Bons, Piet Brattinga, Jan van Toorn en Wim Crouwel. Hun individuele en collectieve prestaties vertegenwoordigen een unieke en verrassend samenhangende culturele traditie. Veel van dit werk is vanwege originaliteit of de subtiele complexiteit ervan nog steeds een bron van inspiratie voor de grafische ontwerptaal van vandaag. Beide exposities waren ook nog na de festivalperiode te bezichtigen tot en met 31 augustus. Het Breda’s Museum ontving 2200 bezoekers tijdens GDFB, tot en met 31 augustus bezochten in totaal 3968 mensen beide tentoonstellingen.

The exhibition shows works made by Jan Toorop, Theo van Doesburg, Bart van der Leck, Piet Zwart, Paul Schuitema, Willem van Sandberg, Dick Elffers, Jan Bons, Piet Brattinga, Jan van Toorn and Wim Crouwel. Their individual and collective performance represent a unique and surprisingly coherent cultural tradition. Their work remains a source of inspiration for contemporary graphic designers. Both exhibitions have been on view after the festival until 31 august. The Breda’s museum welcomed 2200 visitors during GDFB, until 31 august, a total of 3968 people visited both exhibitions.


GDFB ‘08

Co-producties/Co-productions

76/96

links/left: Semi-permanente opstelling GDM/ Semi-permanent exhibition GDM rechts/right: Overzicht European Championship of Graphic Design/Overview European Championship of Graphic Design

Graphic Design Museum

Graphic Design Museum

Het museum kweekt begrip voor wat grafische vormgeving is, hoe ze wordt gemaakt en hoe ze functioneert. Bovendien laat de presentatie de beschouwer inzien dat grafische vormgeving nauw is verweven met de modernisering van de samenleving in de twintigste eeuw. Door de aandacht te vestigen op de plaats die grafische vormgeving inneemt in de dagelijkse omgeving en op de praktische en symbolische rollen die grafische vormgeving vervult, wordt zichtbaar dat grafische ontwerpen op meer dan alleen vormaspecten kunnen worden beoordeeld. Dit in tegenstelling tot klassieke (kunst)museale tentoonstellingen, bijvoorbeeld naar periode, stijl of type, die de algemene waarde van objecten benadrukken en daardoor -bij gebrek aan context- vooral de vorm waarderen. Tijdens GDFB trok het Graphic Design Museum 6262 bezoekers.

The museum promotes understanding for what graphic design is, how it is made and how it functions. In addition, the presentations clearly shows how graphic design is inextricably linked with the modernisation of society in the twentieth century. By focusing attention on the place that graphic design assumes in daily surroundings and on the practical and symbolic roles that graphic design fulfils, it becomes clear that graphic designs can be assessed on more than just form aspects. This is unlike classic art or museum collections displayed, for example, by period, style or type, which stress the general value of objects and therefore – through lack of context – primarily appreciate the form. During GDFB, the number of visitors at Graphic Design Museum was 6262.


GDFB ‘08 European Championship of Graphic Design bijdrage door Pixelgarten/ European Championship of Graphic Design contribution by Pixelgarten

Co-producties/Co-productions

77/96


GDFB ‘08

Co-producties/Co-productions

78/96

KOP - SweatShop

KOP - Sweatshop

SweatShop was een expositie over T-shirts. Overal ter wereld worden T-shirts gedragen. Niet alleen als vrijetijdskleding, maar ook als bedrijfskleding, (sport)tenue en uniform. SweatShop schonk op een bijzondere manier aandacht aan de T-shirts. De expositie liet de grafische toepassing van het T-shirt zien. De expositieruimte van KOP was ingericht als een grote winkel met een enorme voorraad t-shirts. T-shirts van ontwerpers over hele de wereld waren te zien en te koop.

SweatShop was an exhibition on T-shirts. Everywhere in the world, T-shirts are worn. Not only as leisure clothing, but as workwear or (sports) uniform too. SweatShop gave special attention to T-shirts. The exhibition showed the graphical function of the T-shirt. KOPs exhibition hall was arranged as a large shop with a huge supply of T-shirts. T-shirt by designers all over the world were on display and for sale. SweatShop attracted 1800 visitors.

SweatShop trok 1800 bezoekers.


GDFB ‘08

Co-producties/Co-productions

79/96


GDFB ‘08

Co-producties/Co-productions Designzelgänger Lokaal01

Lokaal 01 Grafische vormgeving dient Bij Lokaal 01 vond een werkperiode plaats waarin kunstenaars uit verschillende disciplines (design, kunst, taal en muziek) intensief zochten naar de zin of onzin, kortom naar de betekenis van grafische vormgeving. De officiële presentatie van de resultaten vond plaats op zaterdag 24 mei. De expositie was gedurende het openingsweekend van GDFB twee dagen te bezichtigen en trok 146 bezoekers.

Lokaal 01 Graphic design serves At Lokaal 01, a period of work took place in which artists from different disciplines (design, arts, language and music) searched intensively for the sense and nonsense, in short, the meaning of graphic design. The official presentation of the results took place on Saturday May 24. The exhibition was on display during GDFB’s opening weekend and had an attendance of 146.

80/96


GDFB ‘08

Co-producties/Co-productions

81/96

Noisivision - Streetvision in Electron Een streetart related mixed-media festival met expositie, optredens, workshops, live action painting, grafitti, sticker-, stencilart, beeldende kunst, affichekunst, installaties. Er kwamen 2490 bezoekers naar Electron, waarvan 1000 middelbare scholieren in het kader van CKV.

Noisivision - Streetvision in Electron A street art-related mixed media with expo, performances, workshops, live action painting, graffiti, sticker and stencil art, illustrative arts, poster art and installations. 2490 people visited Electron, among them 1000 pupils from the ‘CKV’ programme.


GDFB ‘08

Co-producties/Co-productions

82/96

TOEVAL in de StadsGalerij

CHANCE in StadsGalerij

Henk Cornelissen gaf 30 jaar lang les aan de afdeling Grafisch Ontwerp van AKV|St.Joost en heeft daarnaast als ontwerper een rijk portfolio opgebouwd. Cornelissen werkte met Saul Bass, was hoofd vormgeving van de NOS in de jaren ’80, en ontwierp de eerste serie kerstzegels van de PTT in 1987. In datzelfde jaar verkoos Cornelissen de ontwikkeling van zijn vrije werk boven zijn carrière.

Henk Cornelissen taught at the Graphic Design Department of the Breda Art and Design College St. Joost for 30 years. Among other things he also was Head of design at the NOS (Dutch Broadcasting Organisation), and he designed the first series of Christmas stamps in 1987. He then chose to put his own free work before a further career in graphic design.

Hij legde zich toe op grafische structuren waarin toevalsfactoren een beslissende rol spelen. In 1992 besloot Cornelissen, bedoeld als ‘tussendoortje’, het toeval uit te dagen door de letters T, O, E, V, A, L te koppelen aan de ogen van een dobbelsteen. Hij moest dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 achter elkaar gooien om het woord ‘TOEVAL’ te vormen. Op een vel papier van 50x65 cm werd elke worp met 6 mm letters gestempeld. Elke zes worpen vormden een woord, met een witruimte er tussen pasten er 18 woorden per regel, 48 regels per vel, 9 vellen per jaar, elk jaar in een andere kleur gestempeld. Een woord van de 6 verschillende letters, maar in de verkeerde volgorde, werd onderstreept als ‘klein resultaat’. Kansberekening bepaald de kans op het woord ‘TOEVAL’ in zes worpen met de dobbelstenen op 1 op 279.936. Op donderdag 9 januari 2003, om 14.12 uur, op het 100ste vel, na 516.228 worpen viel het verlossende woord. Als vervolgproject heeft Cornelissen in de jaren na 2003 alle 86.038 woorden op de 100 vellen geregistreerd op 6 nieuwe bladen. Hierop is te zien welke woorden niet, wel en hoe vaak zijn gevallen. Het totale project levert een adembenemende grafische presentatie op met een hoofdrol voor TOEVAL, typografie, structuur en Henk Cornelissen. TOEVAL werd door 1500 mensen bezocht.

In 1992 he decided to challenge chance by matching the letters T, O, E, V, A, L (Dutch for CHANCE) with the eyes on a dice. The numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, therefore, had to come up consecutively to make the word TOEVAL. On a 50 x 65 cm. sheet of paper every roll of the dice was recorded by stamping the matching letter. Each six rolls form a word/ letter combination, 18 words per line, 48 lines per sheet, 9 sheets per year, each year stamped in a different colour. The probability of the word TOEVAL coming up in six rolls is 1 in 279,936. On Thursday 9 January 2003 at 14:12h. on sheet number 100, after 516,228 rolls, there it was: the final word. In the years following 2003 Cornelissen went on to record all 86,038 possible words on 6 new sheets. These contain all the words that did or did not come up and how many times. The complete project makes for a breathtaking graphic presentation. Apart from this project Cornelissen has been working almost full-time on other graphic structures and patterns in which chance also plays a deciding role. A selection of this work of the past 20 years is shown here, in a scaled down version, for the first time. TOEVAL had an attendance of 1500.


GDFB ‘08

Co-producties/Co-productions

83/96

Naast het werk van Henk Cornelissen waren er ook affiches tentoongesteld van ruim 60 oud-studenten van AKV|St.Joost. Als ode aan hun leermeester ontwierpen ze een uniek affiche voor de expositie TOEVAL. De oud-studenten werden benaderd via artikelen in vakmedia en internet. HP sponsorde het project door het beschikbaar stellen van een groot formaat printer. Next to the work of Henk Cornelissen, there also were works of more than 60 of AKV|St. Joost alumni on display. As an ode to their tutor they designed a unique poster for the TOEVAL exhibition. The alumni were addressed by articles in trade papers and internet. HP sponsored the project by supplying a large-scale plotter.


GDFB ‘08

Co-producties/Co-productions

84/96

Omslag van GAB (Grafische Almanak Breda)/ Cover of GAB (Graphical Almanac Breda)

Grafische Almanak Breda GDFB inspireerde lokale ontwerpers tot nieuwe initiatieven. De Grafisch Almanak Breda (GAB) was hiervan een goed voorbeeld. Het initiatief voor de totstandkoming van GAB kwam van de grafisch ontwerpers Rob van Hoesel, René Rovers en Yurr Rozenberg. De jury werd gevormd door Peter Rijntjes (directeur Graphic Design Museum), Max Bruinsma (publicist) en Henk Cornelissen (ontwerper en oud-docent AKV|St.Joost). GAB is een publicatie waarin 18 door de jury geselecteerde Bredase ontwerpers hun kijk op het vakgebied geven aan de hand van eigen werk. De diversiteit van grafisch ontwerp wordt hierdoor zichtbaar en Breda’s talent krijgt een podium.

Graphical Almanac Breda GDFB inspired local designers to new initiatives. The Graphical Almanac Breda (GAB) is a good example of this. GAB is a publication where 18 Breda-based designers selected by a jury give their view on the profession by showing their own work. The diversity of graphic design becomes visible and it offers Breda’s talent a stage. GAB is an initiative of graphic designers Rob van Hoesel, René Rovers and Yurr Rozenberg. The jury consists of Peter Rijntjes (director Graphic Design Museum), Max Bruinsma (publicist) en Henk Cornelissen (designer and former teacher).

De geselecteerde ontwerpers en bureau’s zijn/ The selected designers and bureaus are: Battery Battery, Béla Zsigmond, Berry van Gerwen (M/vG) Bram van Baal, de Ontwerpers, Depp ontwerpt, Heldhavtig, Kakazu, Nobody can Glue, Ontwerpbureau Kees Zwart, Ontwerperscollectief Mark A., Ontwerplokaal, Opera Graphic Design, Rob van Hoesel, Smidswater, Staynice, Studio Maaike Klijn en Thomas Dahm.


GDFB ‘08

Co-producties/Co-productions

85/96

Pressure Cooker

Pressure cooker

GDFB ontwikkelde niet alleen culturele projecten, maar door samenwerking kwamen ook projecten met een economische grondslag tot stand. In samenwerking met Colin en Syntens werd de Graphic Design Pressure Cooker georganiseerd. Gezamenlijk werkten een grafisch ontwerper en een ondernemer uit het MKB aan een innovatievraag. In totaal hebben zes koppels tijdens Pressure Cooker een nieuwe grafische uiting ontwikkeld. Deelnemers werden voorbereid door middel van een workshop (24 april 2008, besloten bijeenkomst). Uit deze workshop volgden een aantal mogelijke samenwerkingen. Deze werden op 2 juni 2008 verder uitgewerkt door de bedrijven en ontwerpers. De (tussentijdse) resultaten van dit spannende samenwerkingsproces werden op 27 juni 2008 gepresenteerd. Het eindresultaat is te zien op de website www.designdurvendoen.nl. Pressure Cooker zorgde voor concrete opdrachten voor lokale ontwerpers. Deze opdrachten werden grotendeels gefinancierd door de deelnemende bedrijven. Pressure Cooker heeft het lokale bedrijfsleven en lokale ontwerpers met elkaar in contact gebracht. In de toekomst hoopt GDFB dit project samen met de partners Syntens en Colin verder uit te werken.

GDFB has not only developed cultural projects but by collaboration projects with an economical basis came into existence. In cooperation with Colin and Syntens the Graphic Design Pressure Cooker was instigated. A graphic designer and an entrepreneur worked together on a question about innovation. In total, six duo’s created a new graphic expression using the Pressure Cooker. Participants were prepared with a workshop (24 April 2008, behind closed doors). Spawned from the workshop were several possible collaborations. On June 2nd 2008, these were further defined by the firms and designers. The (provisional) results of this exciting process were presented on 27 June 2008. The final result can be seen on the website www.designdurvendoen.nl. Pressure Cooker created touchable assignments for the local designers. These were largely financed by the participating companies. Pressure Cooker connected the local entrepreneurs with the designers. In the future, GDFB hopes to further expand this project, together with partners Colin and Syntens.

> > > > > > > > > > > > > > > > >

> > > > > > > > > > > > > > > > >

25 april 2008 11:02:00 GMT+02:00 Ik ben zeer tevreden over de “voorbereidende workshops graphic design pressure cooker” gisteren. Ik heb veel positieve reacties van deelnemers en er schijnen zelfs vandaag al afspraken te zijn tussen ondernemers en ontwerpers. Kortom, een succes. Daarom: nogmaals bedankt voor je bijdrage en inzet. Uiteraard gaan we ervoor zorgen dat de pressurecooker op 29 mei net zo’n succes wordt, let maar op! Met vriendelijke groet, Cees Hogendoorn Innovatieadviseur Synten _

25 April 2008 11:02:00 GMT+02:00 I am most happy with yesterday’s ‘preparing workshop graphic design pressure cooker’. I have received much positive feedback of participants and it seems that even today there are appointments between entrepreneurs and designers. A success. Then again: thanks for your input and efforts. Of course we will make sure that the Pressure Cooker will became a similar success on May 29th. Mark my words. Yours truly, Cees Hogendoorn Innovation advisor Syntens _


GDFB ‘08

Co-producties/Co-productions

86/96

Space Soup SweatShops

Space Soup Sweatshops

De Spacesoup SweatShops werden georganiseerd in samenwerking met KOP en Premsela Dutch Platform for Design and Fashion. Spacesoup was een online lesprogramma over architectuur en vormgeving.

Space Soup Sweatshops were organized in cooperation with KOP and Premsela, Dutch Platform for Design and Fashion. Spacesoup is an online study program on architecture and design.

Op zaterdag 24, 31 mei en 7 juni vonden er tijdens de SweatShop-expositie in KOP workshops plaats waarbij 20 jongeren (maar ook enkele volwassenen) hun eigen shirts konden ontwerpen. De workshops werden beurtelings begeleid door Mieke Driessen, Hanazuki en ZLDA. Alle ontwerpen dongen mee naar de hoofdprijs van de SweatShop Design wedstrijd.

On Saturday 24, 31 May and 7 June, during KOPs Sweatshop workshops were given were 20 young people (but adults too) could design their own T-shirts. The workshops were in turn accompanied by Mieke Driessen, Hanazuki and ZLDA. All designs competited for the first prize in the Sweatshop Design competition.

De workshops werden druk bezocht: alle keren was de inschrijving al snel vol. De winnaar van elke workshop werd in het licht gezet met een fotoshoot in het Valkenbergpark op 11 juni 2008, tijdens de opening van het Graphic Design Museum. Het winnende ontwerp werd in een oplage van 10 stuks uitgebracht. Naast de workshops konden jongeren ook deelnemen aan een T-shirtontwerpwedstrijd via BN/DeStem. Een advertentie riep lezers op een ontwerp in te leveren. Uit de ruim 230 inzendingen werd één ontwerp als winnaar gekozen. Ook dit ontwerp werd in een oplage van 10 stuks uitgebracht.

The workshops gained a lot of attention: every time the maximum number of application was quickly reached. The winners of every workshop were part of a photo shoot in the Valkenberg Park, at the time of the opening of Graphic Design Museum. The winning design was published in a run of 10 shirts. As well as the workshops, the youth could participate in a T-shirt design competition by BN/DeStem newspaper. An advertisement called for participants to hand in a design. From over 230 designs one winner was selected. This design, too, was published in a run of 10.


GDFB ‘08

Co-producties/Co-productions

Festival directeur Dennis Elbers presenteert het winnende ontwerp van Jordi naar aanleiding van de Spacesoup Sweatshop wedstrijd in BN/DeStem/Festival directeur Dennis Elbers presents the winning design by Jordi for the Spacesoup Sweatshop competition in BN/DeStem

87/96

> p.88: Spacesoup Sweatshop workshop winnaar Perrine (links) toont haar ontwerp/Spacesoup Sweatshop workshop winner Perrine (left) shows her design


GDFB ‘08

Co-producties/Co-productions

88/96


GDFB ‘08

Good Vibes Thanks Again

Reacties/ Response

89/96


GDFB ‘08

90/96

Reacties/ Response

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Reacties op GDFB 14 juni 2008 14:49:22 GMT+02:00 Beste Dennis, Vrijdag 13 juni naar Breda gereden omdat daar van alles georganiseerd was op het gebied van grafische vormgeving. Eerst naar het Graphic Design Museum. Leuk, afwisselend museum met boeiende onderdelen. Jammer dat net de techniek het bij de overzichtsexpo moderne tijd liet afweten. Daarna naar Golden Age in het Breda’s Museum. Op zich een kleine maar aardige tentoonstelling. Alleen na een bezoek aan het Graphic Design Museum voegt het echter weinig toe. Gelukkig nog iets heel anders in de programmering van de dag, n.l. StreetVision in het Electron. Bij het Electron aangekomen om ongeveer 14.35 uur. De expositieruimte met StreetVision blijkt echter gesloten. Naar het naastgelegen KOP gegaan en daarna weer terug. Helaas nog steeds niemand te zien van het Graphic Design Festival Breda. Om 15.10 uur maar weer vertrokken naar Utrecht. Het GDFB staat wat mij betreft op de kaart. Vriendelijke groet, Maarten van der Spek The Graphic Room _

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

19 juni 2008 6:53:47 GMT+02:00

> > > > > > > > > > > > >

26 mei 2008 15:21:59 GMT+02:00

> > > > > > > > >

Hi Dennis, I must congratulate you with a brilliant, interesting and well-organized weekend. My personal ‘goody bag’ was a surprise. See you again, sir! David _

Dear Dennis, Thank you for helping us to be in Breda at the opening of the Graphic Design Museum and during the Design Festival. I must say the whole thing was very impressive. It was a good experience for our students to be involved in the workshop. For me visiting St.Joost Academy and meeting the people from the Graphic Design Department was also a very good thing. [...] Thanks again and all the best from me, Dinu _

Hoi Dennis, Ik moet je veel feliciteren voor zo briljant, interessant en goed georganiseerd wekend. Ik vonde mijn eigen ‘goodybag’ ook verassend. Tot volgende keer meneer, David www.davidquaydesign.com _

London-born designer David Quay thanks Dennis Elbers, GDFB’s managing director, in his best Dutch.


GDFB ‘08

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

23 juni 2008 18:27:14 GMT+02:00 Hi Dennis, I’m finally back in New York. Thank you very much for having me in Breda. I had a wonderful time. You were an amazing host despite everything else you were coordinating. Thank you for the wonderful dinner at your place. It was very nice to be at your place and get to know your girlfriend better. (sorry, her name escapes me) I didn’t know what to expect from Breda and the festival before I arrived there. I was overwhelmed by the amount of great projects you had organized: The projections, installations, posters, lectures, exhibitions, and the list goes on... They were not only large in numbers, but they were really sophisticated and thoughtful. Congratulations on the big success! I hope Bread will continue to flourish and excite. I’ll be spreading the words about Breda. I hope to see you in NY so I can show you around. Many many thanks! ((( ((( ((( good vibes ))) ))) ))) Ji _

91/96

> > > > > > > > > > > > > > >

10 juli 2008 11:11:34 GMT+02:00

> > > > > > > > > > > >

30 juni 2008 21:23:06 GMT+02:00

Dennis, Thanks so much for the photos/video, looks great. Sorry to hear about that on the projector, thats a shame and crappy thing to happen, hope it wasn’t to big a bother. Keep me posted on next years event, I would to help out/take part again if you would see the fitting for it. Thanks again for having my work be apart! Michael Young _

Hi dennis, Ik wilde je nog even bedanken voor je organisatie voor het festival. Eenverrijking voor Breda, echt super! Geweldig dat je dit op je hebt durven nemen en ik vind het ook enorm geslaagd. Maaike _


GDFB ‘08

92/96

Toekomstige krantenkoppen/ Future Headlines

“ GRAFISCHE WERELDTOPPERS VERHUIZEN STUDIO TIJDELIJK NAAR BREDA” “ SWEET DREAMS IN GRAPHIC DESIGN: BREDA OPENS DESIGN HOTEL” “INVASIE VAN ONTWERPERS!” “ DUTCH TOWN INVADED BY DESIGNERS !” “ GEEN BED MEER TE KRIJGEN! HOTELS BREDA VOL TIJDENS GDFB”


GDFB ‘08

93/96

“ ALLE OGEN GERICHT OP BREDA” “ SLASH-MOB STUNS HOLLAND” “GDFB.TV ONLINE NOW!” “ MISS SLASH: BEST FEMALE DESIGNER REWARDED” “GDFB ON TOUR” “ KEEP UP! DON’T MISS THIS SEMINAR!”


GDFB ‘08

94/96


GDFB ‘08

95/96

colofon/ colophon

sponsors/ funded by:

tekst/text Trudie Govers Simone Dresens Lisette Spee Dennis Elbers

sponsors/funded by:

redactie/editor Saskia van der Weide eindredactie/chief editor Dennis Elbers vertaling/translation Robert Kissen foto’s/images Suzanne Jongmans Dennis Elbers Karin Mientjes Diederik Corvers Wiesje Peels Oscar Flier

sponsors:

ontwerp/design Rob van Hoesel drukwerk/print NPN drukkers, Breda mediapartners: papier/paper On offset 100 gr. Proost & Brandt, Diemen bestuur/board Jeroen Chabot (voorzitter/chairman) Gé Smit (secretaris/secretary) Herman van Straaten (penningmeester/treasurer) partners: Stichting Graphic Design Festival Breda Speelhuislaan 171 NL-4815 CD Breda The Netherlands info@graphicdesignfestival.nl www.graphicdesignfestival.nl © GDFB, 2008 september 2008