The first to know

Page 1

zapowiedź Kto lepiej pr zedstawi ideę rozpr zestr zeniania trendów niż osoba, która sama je t wor zył a?

B yć pier w s z y m tekst

2

3 4

50 www.fashionnow.pl

1. Wybory Miss Sarajewa 1993; 2 i 3. Jon Bon Jovi i Nenah Cherry podczas rozdania nagród MTV AWARDS; 4. Dr Lida Hujić, autorka książki The First To Know, będzie gościem VI edycji Art & Fashion Festival w Poznaniu

D

oktor Lida Hujić na stałe mieszka w Londynie, ale pracuje globalnie. To, czym się zajmuje na co dzień, najkrócej można nazwać jako planowanie strategii dla nowych produktów i pozycjonowania marek. W październiku 2012 roku przyjedzie do Poznania, aby w ramach Open University podczas 6. edycji Art & Fashion Festival, opowiedzieć nam, kto i w jaki sposób kreuje dzisiaj trendy. Brzmi znajomo? Pewnie tak, bo o trendach, ich powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pisali już m.in. Malcolm Gladwell w Punkcie przełomowym, Noami Klein w No logo, Henryk Vejlgaard w Anatomii trendu. Co więc wyróżnia Lidę Hujić od wymienionych wyżej autorów? Kiedy oni na poparcie swoich wniosków podają przykłady z życia innych, Lida przytacza swoje własne. Punktem wyjścia do wykładu będzie wydana ponad rok temu książka The First To Know. Autorka opowiada w niej o swoim życiu, doświadczeniach, obserwacjach i umieszcza je w ramach istniejących już teorii. Odwrotnie niż Gladwell, Klein i Vejlgaard, którzy do swoich założeń szukali ilustracji. PREKURSORKA Mówi się, że osoba kreująca trendy w pewien sposób wyprzedza swoje czasy. Jest otwarta na nowości, ma swój niepowtarzalny styl, sposób myślenia i ekspresji. To może być polityk, artysta, muzyk, sportowiec, z którego opinią liczą się inni. To może być znana i szanowana osoba, ale i zwykły człowiek, który kreuje otaczającą rzeczywistość. Do takich osób należy Lida Hujić. Urodziła się w Bośni, dorastała w Paryżu w środowisku artystów. Matka była modelką, ojciec studiował dziennikarstwo na Sorbonie i przyjaźnił się z Salvadorem Dali. Przez długi pobyt we Francji nigdzie nie czuje się sobą. Kiedy wracała do Jugosławii, była zbyt paryska, kiedy mieszkała w Paryżu, była egzotyczna, bo pochodziła z Europy Wschodniej. W 1987 roku, mając 18 lat, dołączyła do zespołu radia Omladynski Program. W czasach komunizmu radio zapoczątkowało wolność słowa, było synonimem młodej fali w Jugosławii. Prowadzący nie bali się w otwarty sposób krytykować systemu, puszczali undergroundową muzykę, promowali młodych artystów.

fot. East News, archiwum Lidy Huijć

1

Gabriela Czerkiewicz