__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

zapowiedź Kto lepiej pr zedstawi ideę rozpr zestr zeniania trendów niż osoba, która sama je t wor zył a?

B yć pier w s z y m tekst

2

3 4

50 www.fashionnow.pl

1. Wybory Miss Sarajewa 1993; 2 i 3. Jon Bon Jovi i Nenah Cherry podczas rozdania nagród MTV AWARDS; 4. Dr Lida Hujić, autorka książki The First To Know, będzie gościem VI edycji Art & Fashion Festival w Poznaniu

D

oktor Lida Hujić na stałe mieszka w Londynie, ale pracuje globalnie. To, czym się zajmuje na co dzień, najkrócej można nazwać jako planowanie strategii dla nowych produktów i pozycjonowania marek. W październiku 2012 roku przyjedzie do Poznania, aby w ramach Open University podczas 6.  edycji Art & Fashion Festival, opowiedzieć nam, kto i w jaki sposób kreuje dzisiaj trendy. Brzmi znajomo? Pewnie tak, bo o trendach, ich powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pisali już m.in. Malcolm Gladwell w  Punkcie przełomowym, Noami Klein w No logo, Henryk Vejlgaard w Anatomii trendu. Co więc wyróżnia Lidę Hujić od wymienionych wyżej autorów? Kiedy oni na poparcie swoich wniosków podają przykłady z życia innych, Lida przytacza swoje własne. Punktem wyjścia do wykładu będzie wydana ponad rok temu książka The First To Know. Autorka opowiada w  niej o  swoim życiu, doświadczeniach, obserwacjach i umieszcza je w ramach istniejących już teorii. Odwrotnie niż Gladwell, Klein i Vejlgaard, którzy do swoich założeń szukali ilustracji. PREKURSORKA Mówi się, że osoba kreująca trendy w pewien sposób wyprzedza swoje czasy. Jest otwarta na nowości, ma swój niepowtarzalny styl, sposób myślenia i ekspresji. To może być polityk, artysta, muzyk, sportowiec, z którego opinią liczą się inni. To może być znana i szanowana osoba, ale i zwykły człowiek, który kreuje otaczającą rzeczywistość. Do takich osób należy Lida Hujić. Urodziła się w  Bośni, dorastała w Paryżu w środowisku artystów. Matka była modelką, ojciec studiował dziennikarstwo na Sorbonie i  przyjaźnił się z  Salvadorem Dali. Przez długi pobyt we Francji nigdzie nie czuje się sobą. Kiedy wracała do Jugosławii, była zbyt paryska, kiedy mieszkała w Paryżu, była egzotyczna, bo pochodziła z Europy Wschodniej. W 1987 roku, mając 18 lat, dołączyła do zespołu radia Omladynski Program. W czasach komunizmu radio zapoczątkowało wolność słowa, było synonimem młodej fali w Jugosławii. Prowadzący nie bali się w otwarty sposób krytykować systemu, puszczali undergroundową muzykę, promowali młodych artystów.

fot. East News, archiwum Lidy Huijć

1

Gabriela Czerkiewicz

Profile for Gabriela Czerkiewicz

The first to know  

Who better to present the idea of trends spreading, than the person who created them herself?

The first to know  

Who better to present the idea of trends spreading, than the person who created them herself?

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded