__MAIN_TEXT__

Page 1

GC&FC OLYMPIA seizoensGiDs 2018/2019


Complex | Coenecoop 125 | 2741 PJ Waddinxveen | 0182-682 300

TEAMSPELER GEZOCHT! Ben jij een “Teamspeler” en klaar voor een “Transfer”? Dit is jouw kans. Wij zijn per direct op zoek naar versterkingen voor ons team! Bekijk je mogelijkheden en neem contact met ons op of stuur jouw sollicitatiebrief en CV naar Peter de Bruin - p.debruin@complex.nl

Wil je meer weten?

werkenbijcomplex.nl en kijk of er een vacature bijzit die bij je past!

0218462.pdf 1

18-9-2018 13:57:42

0218495.pdf 1

24-9-2018 14:13:29


VOORWOORD

GC&FC OLYMPIA:

mÉs Que un Club Aan mij als voorzitter de eer om de mooie Olympia seizoensgids 2018/2019 te openen. Hierin belangrijke en nuttige informatie, zoals interviews, de evenementen agenda, wedstrijdschema’s, aanspreekpunten en contactgegevens. En uiteraard foto’s van alle teams. Een bewaarexemplaar dus, voor op de keukentafel. We beginnen dit seizoen met 51 teams in competitie. Opvallend bij de jeugd is de sterke groei van het meisjesvoetbal, met een verdubbeling naar 6 meidenteams. Ook zijn er nieuwe spelvormen bij de jeugd onder 10, 11 en 12 jaar. Doel is om meer snelheid, individuele acties, balcontact en plezier in het spel te krijgen. De seniorenselectie speelt onveranderd op hoog niveau, met het vlaggenschip in de 1e klasse, Olympia 2 in de reserve hoofdklasse en de vrouwen in de 2e klasse. En dat is heel knap met spelers die voornamelijk uit de eigen jeugd komen en niet worden betaald door de club. Met alle competitieteams, en daarnaast de voetbalschool, de 35+ voetballers, de 60+-ers van de Old Stars 1886 en veel nevenactiviteiten schiet de veldcapaciteit duidelijk tekort. Dat leidt tot veel operationele problemen. Er ligt een voorstel bij de gemeente Gouda (eigenaar van de velden, Olympia is huurder) om het hoofdveld te voorzien van kunstgras. De noodzaak en urgentie zijn onbetwist en in het nieuwe coalitie-akkoord is ook extra sportbudget opgenomen. De bal ligt nu bij de gemeente om te beslissen op dit lang slepende dossier. De uitbreiding moet in de zomer van 2019 worden gerealiseerd. We blijven investeren in onze accommodatie. Ons nieuwe clubgebouw is al duurzaam met een warmtepomp, isolatieglas, water- en lichtsensoren. Nu werken we aan een project om met zonnepanelen in de eigen stroombehoefte te voorzien. Uitvoering is komend seizoen gepland

en financiering gaat gedeeltelijk via crowdfunding. Let op de berichtgeving en help mee Olympia nog duurzamer te maken! Olympia staat midden in de maatschappij. Ook afgelopen jaar waren er weer tal van sociaal-maatschappelijke activiteiten buiten de ‘kernactiviteit’ voetbal. Hiervoor hebben we in januari de Goudse integratieprijs ontvangen. Dat is iets om trots op te zijn, en ook belangrijk richting belanghebbenden zoals de gemeente, lokale politiek, potentiele nieuwe leden en sponsors. Het gaat goed met de club, er gebeurt heel veel en dat doen we samen. Olympia, més que un club. Wel hebben we continu mensen nodig. Zeg dus gewoon ‘ ja’ als er een beroep op je wordt gedaan… of, beter nog, bied zelf aan om mee te helpen Olympia nog mooier te maken! Tenslotte, een heel mooi en sportief seizoen toegewenst, en grote dank maar weer aan Mirelle, Ton en Wilma voor hun inzet bij het maken van deze seizoensgids. Edo Neefjes, voorzitter

GC&FC olYmpia

ClublieD Laten wij zingen met juichende keel Het lied van ons oude Olympia Schaart u om ‘t vaandel Ontbloot uwe hoofden Klinke een luid hiep-hiep-hoera! Haar zullen wij steeds blijven schragen Haar danken wij veel blijde dagen Zij zal haar zonen geven Kracht tot een beter leven En ook veel vreugde aan ons allen Laten wij zingen met juichende keel Het lied van ons oude Olympia Schaart u om ‘t vaandel Ontbloot uwe hoofden Klinke een luid hiep-hiep-hoera! 1896 m.J. van uven

ColoFon

seizoensGiDs 2018/2019 Redactie: Mirelle Kool Ton Molenaar Wilma Neefjes speciaal dank aan: Mirelle Kool en Esther van Zutphen (foto’s) Edo Neefjes (teksten) Vormgeving + acquisitie: ZPRESS Media Group Michelle Reijnst Lambert van Waardenburg Adres GC & FC Olympia: Bodegraafsestraatweg 52 2805 GR Gouda Postadres: Postbus 849 2800 AV Gouda telefoon: 0182-515518 Website: gcfc-olympia.nl Facebook: Facebook.com/gcfcOlympia

Vlnr dagelijks bestuur: Jaap Visser, Gaby Dols en Edo Neefj es.

seizoensGiDs GC&FC OLYMPIA 2018/2019

twitter: @gcfcOlympia

3


InteRVIeW JAn ChRIs KUIPeRs, RICK KRAAIJeVeLD en eDDY sOUIsAY.

een olYmpia-speler moet baas over De bal ziJn

De jeugdopleiding is onmiskenbaar de kurk waar onze vereniging op drijft. De levensader waar onze seniorenafdeling mee gevoed wordt. We stellen de drie professionals aan u voor die ervoor zorgen dat de kwaliteit van de opleiding gewaarborgd is. trivia JeuGDvoetbal op olYmpia: Aantal jeugdteams in competitie: 41 teams Aantal trainers: 70 Aantal jeugdtrainingen per seizoen: 3.200

Wat is de rode draad die door de jeugdopleiding van olympia loopt? Jan Chris: ‘We willen graag verzorgd combinatievoetbal spelen met een goede opbouw van achteruit. We proberen creatieve spelers (dribbelaars) op te leiden die in alle situaties baas zijn over de bal. Het is dus niet de bedoeling dat ouders tijdens jeugdwedstrijden langs de lijn gaan roepen dat er overgespeeld moet worden.

JAn ChRIs KUIPeRs (52) Functie: Hoofd jeugdopleiding Verantwoordelijkheden: eindverantwoordelijk voor de gehele jeugdopleiding en specifiek voor de selectie jeugdteams. Wanneer aanwezig: dinsdag, donderdag, zaterdag.

4

RICK KRAAIJeVeLD (20) Functie: Technisch jeugdcoördinator Verantwoordelijkheden: trainer en begeleider van de trainingen van Voetbalschool en niet-selectieteams in de leeftijdscategorie JO8 t/m JO11. Wanneer aanwezig: maandag- en woensdagmiddag.

Dat staat hier haaks op. En als we de bal niet hebben, willen we direct druk zetten op de tegenstander om hem zo snel mogelijk weer te veroveren.’ Jan Chris, je bent nu ruim anderhalf jaar bezig als hoofd jeugdopleiding. op welk gebied heb je in die periode de grootste stappen kunnen zetten? ‘Vooral in de onderbouw hebben we progressie geboekt op voetbaltechnisch

eDDY sOUIsAY (64) Functie: Technisch coördinator junioren verantwoordelijkheden: training geven aan en begeleiden trainers van de niet-selectieteams in de leeftijd JO12 t/m JO19 Wanneer aanwezig: maandag en woensdag vanaf 16.30 tot 20.30.

vlak. We hanteren de methodiek van René Meulensteen, in combinatie met de KNVB-filosofie. Dit doen we voor alle selectieteams. We werken in blokken van zes weken, waarin we steeds een bepaald thema centraal stellen. Dit gaat in samenwerking met de trainers. Voorafgaand aan iedere training wordt de oefenstof met elkaar besproken en zo nodig voorgedaan. Het nieuwe seizoen gebruiken we deze methodiek van Meulensteen als leidraad voor alle teams.’ Heel veel elftallen hebben een volwaardige trainer voor de groep staan, maar helaas lukt dat nog niet bij alle elftallen. Hoe wordt dat opgevangen? eddy: ‘We roepen ouders op om te helpen bij de trainingen van de nietselectieteams. We hebben de oefenstof allemaal op papier staan, waardoor het echt minder ingewikkeld is om een training te leiden dan dat het misschien lijkt. Iedere training bestaat uit drie oefenvormen met aansluitend een partijspel. We willen ook graag gemotiveerde mensen opleiden. Oefenstof kunnen we dus aanreiken, want die hebben we klaarliggen. Daarnaast ben ik zelf altijd aanwezig om eventueel bij te sturen of extra uitleg te geven.’ Jan Chris: ‘Ouders moeten participeren. Op elk team een professionele trainer zetten kost gewoon ontzettend veel geld. Wil je daar naartoe, dan kan je de contributie niet op het huidige niveau houden. Samen zijn we de club en samen zijn we verantwoordelijk voor het voetbal. Wij zijn daarom ook altijd in de buurt voor vragen en ondersteuning. Trainingsschema’s worden gemaild naar ouders die ons helpen. Ook mensen met een andere sportachtergrond

seizoensGiDs GC&FC OLYMPIA 2018/2019


dan voetbal zijn van harte welkom. Sterker nog, dit kan zelfs een verrijking zijn. En natuurlijk ook moeders.’ rick: ‘Ik ben zelf altijd bij alle trainingen aanwezig. Zet alles klaar en stuur de trainers aan. Daarbij heb ik de beschikking over aantal stagiaires van MBO Rijnland, waar ik erg blij mee ben. Alleen hebben deze studenten natuurlijk minder binding met de club. Ideaal zou dan ook zijn als we een jonge startende trainer kunnen koppelen aan een enthousiaste ouder. Waarbij zij elkaar kunnen ondersteunen en aanvullen.’ Wanneer kunnen jullie aan het eind van het seizoen voldaan terugkijken? eddy: ‘Alle elftallen ook een tweede trainer ter begeleiding is ideaal. Maar op dit moment zou het al heel fijn zijn als alle elftallen één volwaardige trainer hebben.’ rick: ‘Als de kinderen meer baas over de bal zijn dan aan het begin van het seizoen. Dit staat ook centraal in de training. Maar veel plezier maken met elkaar is uiteraard het belangrijkst.’ Jan Chris: ‘Ik zou graag de organisatie meer voetbalgericht maken en iets minder vrijblijvend. Het voetbal moet nog meer centraal staan bij de vereniging. Dat betekent dat we moeten proberen om de randvoorwaarden te verbeteren om zo met elkaar nog beter te kunnen presteren. Uiteraard in goede samenwerking met de jeugdcommissie. Daarnaast hoop ik op nog meer sportieve groei in de onderbouw. Het besef moet er zijn dat we het samen moeten doen. En dat we door omstandigheden ook weleens twee trainingsgroepen bij elkaar voegen als dat niet anders kan.’ eddy: ‘Transparantie en eerlijk tegen elkaar zijn, vind ik ook heel belangrijk. Als we dat zijn kunnen we stappen maken.’ Waar aan herken je, in de ideale situatie, een jeugdspeler van olympia die de overstap naar de senioren gaat maken? Jan Chris: ‘Dat is een avontuurlijke en technisch vaardige speler met veel vrijheid in zijn spel. Met ook nog eens een goede mentaliteit en inzicht.’

seizoensGiDs GC&FC OLYMPIA 2018/2019

trainers overziCHt JEUGD team trainers vbs

Mark Vollers, Ramiz Gashi, Mohammed Afazaz, Jan Oosterbeek, Hicham Khouaki, Taoufik Bouysaghouan

Jo8-1

Mark Vollers en Bas Gelderblom

Jo8-2

Sebastiaan van Groen

Jo8-3

Ramiz Gashi

Jo8-4

Maurice Camfferman, Olav Heiligers

Jo9-1

Hans van der Elburg, Paul Spijkerman

Jo9-2

Yoran Westmaas, Raymond Lemmens

Jo9-3

Kelly van Grieken

Jo9-4

Johan Blom

mo9-6

José de Meij

mo9-7

Louise Hekelaar, Patrick Tank

Jo10-1

Silvo Jager, Sidney Rikken

Jo10-2

Marc Wissing

Jo10-3

Jan Willem vd Brink, Claudia van Zanten

Jo11-1

Maarten van Dongen

Jo11-2

Orbo Verschuur jr, Jip Kolenbrander

Jo11-3

Pascal Kortewegmaris, Claudia van Zanten

Jo12-1

Paul Spijkerman

Jo12-2

Wim Boele

Jo13-1

Alexander Meijer

Jo13-2

Rick Kraaijeveld

Jo13-3

Bart de Ruiter

mo13-1

Marco van Hazendonk

Jo15 1

Patrick Palyama

Jo15 2

Robin van Duin

Jo15-3

Severt van der Stad

Jo15-4

Johan Kraeima, Cyril Brink, Ed Luijtjes

Jo15-5

Mark van Bueren

mo15-1

Menno Borst

mo15-2

Marco van Hazendonk

Jo17-1

Tjerk Rook

Jo17-2

Carlos Castano

Jo17-3

Wladimir Sirre, Chris van der Leest, Hafid Bartal

Jo17-4

Edwin van Leeuwen

Jo19-1

Leonardo Senatore

Daarnaast worden teams getraind door stagiaires van MbO Rijnland uit Gouda en Zadkine uit Rotterdam onder leiding van o.m. Rick Kraaijeveld. keeperstrainers: - Richard Jansen en Omar Shehada (oudere pupillen en junioren) - Ian van der Kooy en Nando Jansen (pupillen) vacatures: - trainer JO19-2 (een avond) - assistent trainer JO19-1 - stageplek JO10-4

5


Restaurant

Bij Ons

10 JAAR Om dit te vieren bieden wij alle leden van Olympia 10% korting op de gehele rekening.* *deze actie is geldig tot juli 2019, m.u.v. feestdagen en andere kortingen

Openingstijden: Dinsdag - Zondag | Keuken geopend: 17.00 - 22.00 uur Koster Gijzensteeg 5 | 2801 JV Gouda | (0) 182 528007 | info@restaurantbijons.nl | www.restaurantbijons.nl 0218505.pdf 1

28-9-2018 14:53:01

Kapotte iPhone of iPad?

Laat hem vandaag nog repareren! ng orti e of k n iPho tie 10% ra ouw

op j d repa g van rin iPa leve ! n in ntie erte tege adv e z de

Gecertificeerde reparateurs Klaar terwijl u wacht 6 maanden garantie Reparatie, ook waterschade, met voornamelijk originele onderdelen Voor particulieren, bedrijven, verzekeringsmaatschappijen en telecomzaken

0182 226 210 Dubbele Buurt 7 - 2801 PA Gouda gouda@ideviceplus.nl

0182-670028 info@ dirkjanbloknotaris.nl www.dirkjanbloknotaris.nl


sPeLDenDRAGeRs

ereleDen / leDen van verDienste spelDenDraGers

Een speldendrager is een lid van Olympia, die tenminste 25 jaar aaneengesloten lid is geweest van Olympia. Bijna ieder jaar organiseert Olympia een sfeervolle bijeenkomst waar alle speldendragers welkom zijn. Nieuwe jubilarissen ontvangen met een persoonlijke anecdote van de voorzitter een speld. ereleDen A. Piersma erevoorzitter † C. Karelse erevoorzitter † J. Baaiman erevoorzitter † Frank Vervoort Peter Lugthart Hans Man in 't Veld Jan Tuyl Jack Tomson biJzonDer liD van verDienste Elly Koole Mirjam van Huffelen leDen van verDienste Stan de Ruiter Martin de Jager John Ruiter Nico in ‘t Hout Dick Heemskerk Aad Dols Edo Neefjes Michel Heuvelman Martin Deelen Duncan Eduard

Bijzonder lid van verdienste kun je worden als je gedurende een lange periode je zeer verdienstelijk maakt voor de club. Er is een speciale categorie bijzonder lid van verdienste, voor mensen die veel voor de club hebben gedaan, maar geen lid waren. Deze leden worden benoemd door de ledenvergadering op voordracht van

Rob van der Gaag Martin Swets Henny van Os spelDenDraGers GC&FC olYmpia 70 jaar Dick van Oije 60 jaar Bert Keij Jan van Os Henk Vos John Ruiter 50 jaar Kees Amesz Ton Kaandorp Daaf Kruit Peter Lugthart Rob Melkert Frank Vervoort Wijnand Stehouwer Hans Man in ‘t Veld Pim van ‘t Hoog Hans van Dam Bas Mol sr. Cees Nagtegaal Arie v/d Berg Ron Swets

Willem ten Brink Bas Mol jr Frans Kruit Rob v/d Vijgh Roland v/d Ban Piet Endenburg 40 jaar Jan Benschop Paul Deelen Andre Hemerik Cees de Jong Dirk Jan Blok Dirk van Dam Frank van Sommeren Martin van Velzen Erik v/d Ban Joost Govers Martin Swets Victor Laurs Pieter Benschop Frank Groenland Frank de Jager Gijs Prevosth Roberto Laurs Eric Gorter Martin Deelen Kees Evengroen Marco Frederiks Jos Dessing Rene Eugster

het bestuur. Afgelopen seizoen is Mirjam van Huffelen vanwege haar grote jarenlange inzet in de kantine tijdens de vrijwilligersavond deze eer toegekend. Ereleden zijn buitengewoonvedienstelijk geweest en gedurende een zeer lange periode. Ook zij worden benoemd door de ledenvergadering. In onderstaand overzicht vindt u de speldendragers, ereleden en leden van verdienste, die nog lid zijn van Olympia. Onderstaand een overzicht van de speldendragers, die nog lid zijn van Olympia. En vanwege hun uitzonderlijke bijdrage aan de club onze (overleden) erevoorzitters.

Harry v/d Laan Bart van der Leeuw Edo Neefjes Bart van Vlaardingen Mano v/d Camp Rien Couvee Pim Janssen Edwin ten Hove Paul Kraaijeveld Marco de Ruiter Edwin v/d Wiel 25 jaar Joery Benjamens Ton Molenaar Paul Spijkerman Geert Grootendorst Hans Streefland Ron van Es Tom Kraaijeveld Ronald Tuyl Arlo van Vliet Frens Baaiman Rob Dekker Dennis van Laar Marco v/d Berg Jan Kees Amesz Jack Tomson Glenn Eduard Michael Boom Peter Kraaijeveld

Stan de Ruiter Leo de Lijster Thijs van Groningen Joop Benjamens Michael van Dam Dennis Bol Jack Teding van Berkhout Michael in ‘t Hout Tom Rietberg Rene van der Zwet Rob de Jong Ger van Straalen Steven van Dam Rob v/d Gaag Richard Blom Nico in ‘t Hout Joey Lugt Mike Kalmeijer Rick v/d Vijgh John in ‘t Hout Kevin in ‘t Hout Eric Heckmann Joery Castano Mitchel van Straalen Dennis Sosef Michael de Rotte Sven van den Berg John Koemans Henri Scholtes Lucas Snijders

DE VOLGENDE SPELDENDRAGERSBIJEENKOMST IS IN NOVEMBER 2018.

seizoensGiDs GC&FC OLYMPIA 2018/2019

7


COMMeRCIe

“olYmpia bliJFt vitaal DankziJ sponsors en vrienDen” Met uw bijdrage als sponsor, donateur of door mee te doen aan acties helpt u onze mooie club om door te gaan met alle activiteiten. Doe ook mee en meld je aan als bedrijf of individu! GC&FC Olympia uit 1886 is een van de oudste voetbalverenigingen in Nederland. Olympia is onderscheidend door een goede jeugdopleiding, nadruk op sportiviteit & respect, betrokken leden en ouders van jeugdleden en door haar vele tradities en evenementen. Een belangrijke mijlpaal voor de club is de opening van onze fraaie nieuwe accommodatie in 2014. Hierdoor beschikken we over twaalf kleedkamers, een prachtige bestuurs- en sponsorruimte en een ruime overdekte tribune.

Voor een gezonde ‘bedrijfsvoering’ bij Olympia zijn voldoende financiële middelen essentieel. Naast de inkomsten uit contributie en kantine zijn de sponsorinkomsten van groot belang. En uiteraard de inzet van alle vrijwilligers, want daardoor blijven de kosten laag. Wanneer we kijken naar de Olympia begroting, dan bedragen de totale kosten zo’n €470 per spelend lid. Dat is aanzienlijk hoger

dan de contributie voor jeugdleden en seniorleden van €210 respectievelijk €270. Dankzij de kantine-inkomsten en dankzij onze vrijwilligers, sponsors en donateurs kan Olympia blijven bestaan. En kan de contributie relatief laag blijven zodat zoveel mogelijk kinderen en volwassenen kunnen voetballen en kunnen meedoen aan de vele andere (maatschappelijke) activiteiten bij onze mooie club.

sponsorCommissie olYmpia Olympia wil daarom haar sponsors zo goed mogelijk van dienst zijn en daar zet onze sponsorcommissie zich graag voor in. We informeren u graag bij over de diverse mogelijkheden, u kunt hiervoor contact opnemen met de volgende personen. Of kijk eens op de website van Olympia onder het kopje ‘sponsoring & business’. ton molenaar Voorzitter/PR 06 – 53464516

michel Heuvelman Bestuurslid Commerciële Zaken 06 – 23011666

rob van der Gaag Website/Olympia TV 06 – 22476329

laurens bogaard Secretaris/Marketing/Acties 06 – 51809345

pim Janssen Werving sponsors 06 – 39879788

Joost Dortwegt Werving sponsors 06 – 51289939

misjel de Jager Werving sponsors 06 – 24572742

8

olYmpia bieDt Het beDriJFsleven De volGenDe sponsor moGeliJkHeDen: - Hoofdsponsor of subsponsor - Reclamebord sponsoring - Adverteren op Olympia-TV en/of website - Lidmaatschap Businessclub Olympia

- Sponsoring van evenementen (ook in natura) - Sponsoring wedstrijdballen - Shirt sponsoring

seizoensGiDs GC&FC OLYMPIA 2018/2019


COMMeRCIe

olympia begroting gemiddeld per spelend lid: Olympia seizoenbudget jeugd/senioren KNVB kosten Huur velden en kleedkamers gemeente Gouda Huisvesting en onderhoud Energiekosten Sportmaterialen Overige kosten TOTAAL:

€ 180 € 30 € 120 € 50 € 35 € 10 € 45 € 470

overiGe moGeliJkHeDen om olYmpia te steunen Donateurs: als donateur (€ 80 per jaar) ondersteun je de vereniging en je hebt vrije toegang tot de wedstrijden van Olympia 1. Aanmelden kan via de ledenadministratie op de website of per email naar ledenadministratie@gcfc-olympia.nl. Alvast dank voor uw reactie! vriendenloterij: door voor Olympia mee te spelen met de Vriendenloterij steun je goede doelen en maak je maandelijks kans op hele mooie prijzen. Ook steun je onze club. Meespelen kost €13,50 per lot en er zijn 14 trekkingen per jaar. Per lot gaat €6,75 naar Olympia. Er komt dit jaar weer een belactie, maar aanmelden kan ook via de banner op de Olympia website.

business Club olYmpia

Sinds 2005 is de Business Club Olympia (BCO) actief. Het doel van de BCO is het gezamenlijk ondernemen van activiteiten waarbij “netwerken en binding” centraal staan. Momenteel zijn er zo’n 45 leden en nieuwe leden zijn altijd welkom. Kosten bedragen € 400 excl. BTW per seizoen. De BCO ondersteunt de voetbalvereniging Olympia met een deel van haar budget, in het bijzonder projecten voor de Olympia jeugdopleiding zoals sponsoring van jassen/kleding jeugdtrainers/coaches en de aanschaf van doeltjes voor het jeugdvoetbal.

Grote Club actie: Olympia doet jaarlijks in het najaar mee aan de Grote Club Actie. Een lot kost €3 en 80% daarvan gaat naar de club. Hiermee wordt onze jeugdafdeling extra ondersteund. Club van 100: De Club van 100 (€ 50 per jaar) ondersteunt Olympia met zaken die niet uit de reguliere begroting kunnen worden gefinancierd en aanmelden kan via de website (tab vereniging/leden/club van 100). Alvast dank voor uw reactie! schenking/legaat: het is mogelijk om een schenking te doen aan Olympia of om de club via een testament te steunen. Olympia is een SBBI (sociaal belang behartigende instelling) en kan een schenking/legaat belastingvrij ontvangen. Een periodieke schenking (5 jaar of langer) aan de club is voor de schenker volledig aftrekbaar (zonder drempel) in de aangifte inkomstenbelasting. Meer informatie via de penningmeester (penningmeester@gcfc-olympia.nl).

Voorbeelden van BCO netwerk activiteiten zijn: wijnproeverijen, bezoek wedstrijden Oranje, bedrijfspresentaties met bekende gastsprekers, powerboat racen (zie foto), slipcursus, curling-clinic en kookworkshops.

seizoensGiDs GC&FC OLYMPIA 2018/2019

9


IS ER INTERESSE IN DE OVERNAME VAN UW BEDRIJF? ER INTERESSE DEALS OVERNAME VAN THUIS UW BEDRIJF? BEDRIJFIS VERKOPEN? WIJ IN ZIJN GEEN ANDER IN DE WERELD IS ER INTERESSE IN DE OVERNAME VAN UW BEDRIJF? BEDRIJF VERKOPEN? WIJ ZIJN OVERNAMES ALS GEEN ANDER THUIS IN DE WERELD VAN (INTERNATIONALE) EN PRIVATE EQUITY. BEDRIJF VERKOPEN? WIJ ZIJN ALS GEEN ANDER THUIS IN DE WERELD VAN (INTERNATIONALE) OVERNAMES EN PRIVATE EQUITY. VAN (INTERNATIONALE) OVERNAMES EN PRIVATE EQUITY.

Verkoop van van eenVerkoop onderneming Verkoop van een onderneming een onderneming Aankoop van een Aankoop van een onderneming Aankoop van een onderneming onderneming

Management Management buy-out Management buy-out buy-out

Private Private equity Private equity equity

Management Management buy-in Management buy-in buy-in

Waardebepaling Waardebepaling Waardebepaling

Fusie Fusie Fusie Overdracht Overdracht binnen de familie Overdracht binnen de familie binnen de familie

www.iriscf.nl | 010 820 2240 | contact@iriscf.nl www.iriscf.nl | 010 820 2240 | contact@iriscf.nl www.iriscf.nl | 010 820 2240 | contact@iriscf.nl


Ingezonden mededeling

HOF HOORNEMAN BANKIERS VERMOGEN OPBOUWEN, HOE DOE JE DAT?

Iedereen die om welke reden dan ook vermogen wil opbouwen is van harte welkom bij Hof Hoorneman Bankiers. De vermogensbeheerder verwelkomt dan ook steeds meer nieuwe klanten. Hoe dat komt? “Wij zijn voor hen dé bank voor vermogensbeheer en vermogensopbouw”, zegt directeur Jaco Aardoom. “Iedereen is hier welkom en al onze klanten bieden wij een bij hen passende oplossing.”

“Mensen die een surplus op hun spaarrekening hebben bijvoorbeeld, of voor het onderbrengen van de jaarlijkse schenking aan de (klein)kinderen. Of iemand die zijn bedrijf heeft verkocht en zich afvraagt wat hij nu het beste met de opbrengst kan doen”, zegt Aardoom. De al bijna 30 jaar in Gouda gevestigde vermogensbeheerder beheert circa 2,1 miljard euro voor particulieren en instellingen. Hof Hoorneman is een degelijke, toegankelijke en professionele partij waar het belang van de klant altijd voorop staat. “Een laagdrempelige oplossing om vermogen op te bouwen is de online Vermogensopbouw Rekening. Hierbij hoeft u niet zelf over beleggen na te denken, maar laat u het vermogen beheren door onze professionals.”

UW VERMOGEN LATEN OPBOUWEN DOOR ONZE PROFESSIONELE BELEGGERS

Hof Hoorneman belegt de portefeuilles van haar klanten tot op bedrijfsniveau volledig zelf. Aardoom: ‘We kunnen dus precies laten zien in welke bedrijven het vermogen van de klant is belegd en waarom. Dat doen we ook voor de Vermogensopbouw Rekening. De meeste andere banken beleggen het geld van hun klanten niet meer zelf, maar hebben dat uitbesteed aan andere, vaak buitenlandse, fondsbeheerders.’

EEN VERMOGENSOPBOUW REKENING, OOK VOOR DE SCHENKING AAN UW (KLEIN)KINDEREN Uw (klein)kinderen hebben uw schenking waarschijnlijk niet direct nodig. Dit biedt een uitgelezen mogelijkheid om hiermee te gaan beleggen om zo een vermogen op te bouwen voor later. Om van te gaan studeren bijvoorbeeld. Als u gaat beleggen, is het altijd verstandig dit te doen met geld dat u voorlopig niet nodig hebt. Zorg ervoor dat u naast uw belegging(en) altijd voldoende buffer hebt voor grotere uitgaven. Wilt u meer weten over Hof Hoorneman Bankiers, dan sturen wij u op verzoek geheel vrijblijvend een kennismakingsboekje, waarin op toegankelijke wijze de beleggingsstijl uit de doeken wordt gedaan en waarin ook informatie staat over de bijbehorende rendementen. U kunt dit boekje aanvragen via de site www.hofhoorneman.nl. HOF HOORNEMAN BANKIERS Oosthaven 52, 2801 PE Gouda 0182-597777 | www.hofhoorneman.nl DÉ BANK VOOR VERMOGENSBEHEER

Jaco Aardoom

Hof Hoorneman Bankiers heeft vestigingen in Gouda (hoofdkantoor), Arnhem, ’t Gooi, Groningen, ‘s-Hertogenbosch en Maastricht.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt (een deel van) de inleg verliezen.


hIstORIe

1 Juni 1886: oprichting Goudsche Cricket & Football Club Olympia door een twintigtal jongelui onder aanvoering van B.J. IJssel de Schepper. Er wordt gespeeld aan de Rotterdamschen Dijk (nu Schielands Hoge Zeedijk)

1966

1896: het Olympia clublied wordt geschreven door M.J. van Uven bij het eerste lustrum 1897: Olympia treedt toe tot de Nederlandse Voetbalbond die in 1889 door Pim Mulier is opgericht

1976

1980-A1

1898/1899: de eerste overwinning van Olympia. Rapiditas wordt met 3-1 verslagen 1904: eerste kampioenschap van Olympia door Olympia Vlaardingen te verslaan in tweestrijd 1905: het eerste clubblad ‘De Olympiaan’ verschijnt 1911: Olympia verhuist naar de Graaf Florisweg en krijgt houten clubgebouw

1909 Schietbaan

1918: Ledental stijgt naar boven de honderd, voetbal wordt populair ook al omdat in 1919 de arbeidswet wordt ingevoerd en mensen op zaterdagmiddag vrij krijgen 1921: Olympia gaat fusie aan met T.O.P. (Tot Ons Plezier). De fusieclub behoudt de naam Olympia maar het blauw witte tenue wordt vervangen door het rood zwart van T.O.P.

1921 Graaf Florisweg

1928: het jeugdvoetbal doet zijn intrede bij Olympia 1931: Olympia verhuist naar de Bodegraafsestraatweg vanwege de bouw van de ambachtsschool aan de Graaf Florisweg 1936: het 50-jarig jubileum wordt gevierd met een grootse revu in de Goudse schouwburg

12

1958 Olympia met nog een cricket pitch

1986 revu

seizoensGiDs GC&FC OLYMPIA 2018/2019


hIstORIe

1946: het 60-jarig bestaan wordt gevierd met een revue in Kunstmin. Er wordt een jubileumboekje uitgegeven met een mooie bijdrage van erevoorzitter Arend Piersma 1948: Olympia stelt eerste betaalde trainer aan, die wordt betaald van een ‘inkomensafhankelijke’ bijdrage van de leden 1955: de eerste nieuwjaarsreceptie bij Olympia, traditiegetrouw op 1 januari

Kampioensfeest

1966: Olympia verliest beslissingswedstrijd om kampioenschap tegen Alphen met 3-4 voor een record aantal van 6.000 toeschouwers. Het 80-jarig bestaan wordt gevierd met een driedaagse Kermesse Olympique in de Veemarkthal 1967: het Olympia succesteam van trainer Wim van der Gijp promoveert naar de 2e klasse 1968: hetzelfde succesteam promoveert naar de 1e klasse, dan het hoogste amateurniveau

1978 Clubhuis

1970: opening van een nieuwe clubhuis aan de Bodegraafsestraatweg 1974: Olympia krijgt er een derde veld bij omdat GSV verhuist naar Oosterwei 1976: bij het 90-jarig bestaan worden de lichtmasten rond het hoofdveld in gebruik genomen. Met trainer Piet van Mullen wordt Olympia kampioen en promoveert naar 1e klasse.

1976 Eerste lichtmast

1977: Chris Karelse wordt tot erevoorzitter benoemd bij afscheid na 14 jaar als preses 1990: na 13 jaar eindelijk weer een kampioenschap voor het vlaggenschip en promotie naar de 2e klasse met trainer Jan Reurings, maar een basis gelegd door Arno Pijpers

1986 Olympia 7

13


hIstORIe

1995: Olympia wint promotiewedstrijd tegen Voorburg en promoveert naar 2e klasse. Het eerste Olympia pupillenkamp wordt georganiseerd op het hoofdveld 1997: Olympia 1 kampioen door een 2-2 gelijkspel bij UNIO, promotie naar 2e klasse 1998: opening van de door Olympia-leden zelf gebouwde tribune

1995

2000: het Olympia elftal van de eeuw speelt tegen coryfeeën van het succesteam 2004: Olympia promoveert met trainers Carl Flux en Frank Groenland naar de 1e klasse door Alphense Boys te verslaan. Erevoorzitter Jan Baaiman maakt dit succes vanaf zijn ziekbed mee, maar overlijdt korte tijd later. De hoofdtribune wordt naar hem vernoemd

1/1/2014 Eerste paal

2005: Oprichting van de Business Club Olympia 2006: schoonmaakbedrijf Heuvelman wordt hoofdsponsor van Olympia 2007: met ‘Olympia Nieuwe Koers’ wordt een ambitieus nieuw beleidsplan gepresenteerd met nadruk op sportiviteit & respect, betrokkenheid van leden en aandacht voor tradities 2008: Olympia ontvangt waardering van KNVB voor haar normen- en waardenbeleid. De seniorenselectie overwintert in Portugal. Olympia speelt voor 2.000 toeschouwers een oefenwedstrijd tegen het nationale team van Kazachstan met bondscoach Arno Pijpers. Olympia begint met 35+ voetbal op de vrijdagavond. De club stelt haar eerste hoofd jeugdopleidingen aan.

2008 35+ voetbal start

2009: Olympia start met plan voor nieuwbouw op locatie Bodegraafsestraatweg 2010: Olympia 1 promoveert naar de 2e klasse

14

2014 ons nieuwe clubhuis

seizoensGiDs GC&FC OLYMPIA 2018/2019


hIstORIe

2011: het 125-jarig bestaan wordt groots gevierd met een reünie en feestavond 2012: Olympia A1 wordt onder trainer Tom Rietberg kampioen en promoveert naar landelijke 3e divisie door in een zinderend duel stadgenoot Jodan Boys met 2-1 te verslaan. Veel spelers van deze sterke lichting worden basis speler in de hoofdmacht. Olympia start met senioren vrouwenvoetbal en met recreatief heren seniorenvoetbal op zaterdag.

2014

2014: Olympia promoveert op 2e Pinksterdag onder leiding van Tom Rietberg naar de 1e klasse na 4-0 zege in beslissingswedstrijd tegen TOGB op het neutrale VOC terrein 2014: De schitterende nieuwbouw wordt in gebruik genomen, een fantastisch resultaat na jarenlange inspanningen van veel Olympianen en diverse crowdfunding acties

2015 Leen den braber plaza

2015: De Olympia vrouwen worden kampioen in de 4e klasse. Het Leen den Braber sportplaza wordt geopend, met mini-veldjes en jeu de boules banen en vernoemd naar ons in oktober van dat jaar overleden erelid 2016: Olympia start met ‘walking football’ voor 60+ers. De eerste volledige meisjesteams starten bij Olympia, tot dan toe spelen de meisjes gemengd met de jongens 2017: de Olympia vrouwen worden opnieuw kampioen en promoveren naar de 2e klasse. De toplaag van het kunstgrasveld wordt vervangen, de omstreden rubberkorrels verdwijnen

2017

2018: Olympia wint de integratieprijs van de gemeente Gouda voor al haar inspanningen en projecten op sociaal-maatschappelijk terrein

2018 Old Stars 1886

seizoensGiDs GC&FC OLYMPIA 2018/2019

15


De topscorers van Boonstoppel Autobedrijven:

Suzuki, Nissan, Mitsubishi: Oranjelaan 21, Waddinxveen. Tel. (0182) 62 21 33 Peugeot: Zuidelijke Rondweg 3, Waddinxveen. Tel. (0182) 62 20 60 www.boonstoppel.nl 0219079.pdf 1

28-9-2018 10:14:18

OLYMPIAANTJE Firma R.J. van der Zwet Las- en constructiewerken • Apparatenbouw • Trappen • Bordessen • Hekwerken

Boelekade 159 2806 AH Gouda Tel. : 06 - 51 18 99 99 E-mail: vdzwet@xs4all.nl

wenst iedereen weer een heel sportief en gezellig seizoen toe! (advertentie aangeboden door nephews consulting b.v.)


seIZOen In beeLD

AGENDA | SEIZOEN ‘18/’19

seizoen in beelD een AAntAL VAn OnZe KAMPIOenen

Veteranen kampioen bij sV Gouda toernooi

JO8-2 winnaar AsW toernooi

Winnaars FIFA 2017

sponsor Fun Run op 6 januari 2018 voor Right to Play De vrijdagmiddag 60+ voetballers van Oldstars 1886 zijn echte toernooitijgers en pakken menig prijs

Olympia krijgt Pluim van de KnVb voor Programma Generation next

seizoensGiDs GC&FC OLYMPIA 2018/2019

Olympia wint Integratieprijs op Gouds sportgala 2018 henny van Os tevens geëerd als vrijwilliger

17


Last van pijn tijdens of na het sporten? Bezoek dé fysiotherapeuten van Olympia! Rianne Petersen of Bart-Jan van den Bosch FYSIOTHERAPIE ORTHOPEDISCHE MANUELE THERAPIE PSYCHOSOMATIEK (SPORT)REVALIDATIE MEDICAL TAPING Praktijk voor fysiotherapie ‘Willem de Zwijger’ Willem de Zwijgersingel 17 | 2805 BP Gouda | Tel. 0182-525707 E-mail info@fysiotherapiewillemdezwijger.nl

0192185.pdf 21-9-2018 0217598.pdf 14:57:21 11

0218335.pdf 1

4-7-2017 13:00:57 12:11:36 7-9-2018

installateurs water | warmte | stroom | duurzame energie

Loodgieter • Elektrotechniek • Calamiteiten • Warmte • Zorg • Bouwen en verbouwen

Neeleman installatietechniek B.V. Coenecoop 87 a 2741 PH Waddinxveen Tel: 088-5006000

Oosthaven 23a – Gouda 0182 524884 www.buitenetenendrinken.nl


seIZOen In beeLD

Kampioen? Duik in de breevaart (JO11-3) Ontlading na winnende doelpunt bij kampioenschap voorjaar JO17-1

JO13-2 kampioen najaarscompetitie

Glenn heuvelman gekozen tot selectiespeler ‘17/’18

eric en soufyan winnaars battle of the referees bij COVs Gouda

thUIstOeRnOOIen

Jeugdkampioenen gehuldigd tijdens vrijwilligersavond

2e editie Ministars toernooi 2018

seizoensGiDs GC&FC OLYMPIA 2018/2019

Kerstvakantie 2017 eerste Oly-ballen tennistoernooi

Oliebollentoernooi in de Kerstvakantie

3e editie stroopwafeltoernooi 2018

19


0218633.pdf 1

Fiskare fiscale en administratieve dienstverlening voor ondernemers en particulieren administraties en aangiften & fiscale advisering Jaap Visser 06 – 83 55 41 04 jaap@fiskare.nl

www.fiskare.nl

25-9-2018 10:52:14 1 0217906.pdf

7-9-2018 15:00:32

Wilt u nieuwe bestrating laten leggen of heeft u schade aan uw straatwerk? Vraag dan een oerte aan of bel ons voor meer informatie! Eerste Boutweg 19 | 4756 BL Kruisland tel. 06-14693029 | info@goudsekozijnen.nl www.goudsekozijnen.nl

Gouderaksedijk 135 | 2808 ND Gouda

06-57880537 | info@straatwerken.eu www.straatwerken.eu


seIZOen In beeLD

MeeR DAn VOetbAL

hardloopgroep voor alle leeftijden op zondagmorgen 4e begroetingsdag Gouda noord 2017

Iedere woensdagmiddag wordt op de jeu de boules baan een balletje gegooid. Dames en heren zijn van harte welkom!

Pietentraining voor jongste pupillen

Iedere vrijdagmorgen een wandelgroep (ca. 7 km)

Pupillenkamp, voor het 24ste jaar de mooiste afsluiting van het seizoen

bewoners savelberg eregast bij wedstrijd eerste

32e Gehandicaptendag 2018

6 e editie van Generation next met 22 teams op 25/8/2018 (foto: teamgesprek)

VRIJWILLIGeRs In beeLD

Leden van de Jeugdcommissie

seizoensGiDs GC&FC OLYMPIA 2018/2019

erelid hans Man in ’t Veld was 51 jaar actief als vrijwilliger, waarvan 37 jaar bij de jeugd. hier aan het werk bij de bar met Jan van De Klup. hij is dit seizoen met vrijwilligerspensioen gegaan

21


www.zpressprint.nl


seIZOen In beeLD

kom een keer kiJken / Doe mee: Woensdag 13.45 uur Jeu de boules (gratis) Vrijdag 10.00 uur Wandelgroep (gratis) Vrijdag 15.00 uur Walking football (60+) Geslaagd voor scheidsrechtercursus KnVb

Gediplomeerd (sO3) KnVb scheidsrechter

Vrijdag 20.00 uur Recreatief voetbal (35+) Zondag 10.00 uur Hardloopgroep (via Andy Koolmees)

al vast voor in De aGenDa: 15 september Start Grote Clubactie 14 december Kerstklaverjassen 22 december Start winterstop

Geslaagd voor trainerscursus KnVb OVeRIG

29 december Olyballen tennistoernooi 1 januari Nieuwjaarsborrel 35 heeft alcohol vrij bier getest voor KAssA +

19 januari (Her)start (voorjaars)competitie na meivakantie: Start selectietrainingen jeugd (trainingsschema wijzigt) 28 mei start nacompetitie

10 trainingskamp selectie in tenerife, gesponsord door heuvelman schoonmaakbedrijf e

31 mei Gehandicaptendag 2 juni Alle competities afgelopen 10 jun Familietoernooi voor alle Olympianen

start nieuwe spelvorm 6 tegen 6: spelbegeleider legt regel uit

Gesponsord door Mazda naar een toernooi

seizoensGiDs GC&FC OLYMPIA 2018/2019

16 juni Einde nacompetitie

23


seleCtie GC&FC olYm

aCHterste riJ v.l.n.r. oudie karmouma, laurens bogaard, Glenn Heu mohammed benhaddou, Dennis Jongenel miDDelste riJ v.l.n.r. edwin van der Wiel (teamleider olympia 2), p amine belhaj, Jay van loon, bert Jan marchand, robbert Dols, Jeffrey von (fysiotherapeut), philip van der valk (verzorger olympia 1), F voorste riJ v.l.n.r. mohamed achichibani, Joris van den ban, Jesse bra trainer), tom rietberg (hoofdtrainer/coach olympia 1), rens binken (trainer/co van den berg en er ontbrekenDe spelers: Hamza mehrach, Wesley Gouweleeuw, robert bo


pia seizoen 2018/2019

uvelman, mick van der kaa, Jaap visser, roy benschop, Daley starreveld, len, nick ottevanger en errol vleggeert pascal kortweg maris (keeperstrainer), rianne petersen (fysiotherapeut), nk, Fokko bruning, bas overbeek, Hans vergoed, bart Jan van den bosch Frank van sommeren (assistent-scheidsrechter olympia 1) anderhorst, stein ratsma, mitchell van Hoorn, mark noorlander (assistentoach olympia 2), lentini van der Wiel, tom de Joode, leander Chatoui, rick rwin van der Wal osscha, kelvin Hornis, stefan spaan en milan van der zwet, soefjan de koning


seLeCtIe InteRVIeW

HOOFDTRAINER TOM RIETBERG

‘De WisselvalliGHeiD moet eruit’ Hoe sCHat Je De kWaliteit van De spelersGroep in, Wat ziJn De DoelstellinGen?

start van de tweede seizoenshelft was dramatisch. Je moet er wekelijks staan, elke training weer 100 procent energie geven. Wij trainen twee keer per week, sommige ploegen doen dat drie keer. Als spelers denken dat je één keer half kan trainen op dinsdag en alleen op donderdag voluit gaan, kom je eigenlijk maar op anderhalve training per week. Daar ga je geen prijzen mee winnen.’  

Wat verWaCHt Je van De teGenstanDers? Heb Je al eniG inziCHt in De kraCHtsverHouDinGen?

zit Deze spelersGroep niet aan ziJn top?

‘Dat is dit jaar iets lastiger, we zijn kwaliteit en ervaring kwijtgeraakt en daarnaast ook in de breedte. Anderzijds, een groot gedeelte heeft nu jarenlang Eerste Klasse-ervaring, met wat jeugdig talent erbij moet het 1e gewoon weer om de prijzen meedoen. Alleen is wat ik nu benoem bij lange na niet genoeg. Er komt meer bij kijken om een prijsje te pakken.’  

‘Drie keer trainen moet voor De JeuGD De stanDaarD WorDen.’ Tom Rietberg is inmiddels voor het zevende seizoen eindverantwoordelijk voor de A-selectie. Hij transformeerde Olympia in die periode van een middenmoter in de Tweede Klasse naar een stabiele Eersteklasser. Tom blikt vooruit op het nieuwe seizoen en hoopt weer een sportieve stap te kunnen zetten. ‘Als ik had gedacht dat de rek eruit was, had ik niet bijgetekend.’

26

‘Er zijn wat nieuwe ploegen die ik totaal niet ken, die komen uit het zuiden en spelen voor het eerst in West 2. DHC is gedegradeerd en zal meteen terug willen. Zij zijn de gedoodverfde titelkandidaat. De overige dertien ploegen zullen elkaar nauwelijks ontlopen. Ik denk oprecht dat het puntenverschil aan het eind van het seizoen tussen bovenste en onderste ploegen minimaal is.’

Waar Denk Je Dat er Dit Jaar Winst te beHalen is ten opziCHte van voriG seizoen?

‘Vorig seizoen hadden we negen wedstrijden waarin we drie keer of meer scoorden, maar ook zeven wedstrijden waarin we niet hebben gescoord. Met onze manier van spelen, zijn we haast verplicht om minimaal twee keer te scoren per wedstrijd. Daar zullen we veel aandacht aan gaan besteden. Automatisch moet dat ook meer punten opleveren. Vorig jaar hadden we twee uitstekende series gedurende het seizoen. Echter, de start van de competitie, maar vooral ook de

‘Nee, dat denk ik niet, anders had ik niet bijgetekend. Ik zie nog verbeteringen. Wij kunnen een prijs pakken, alleen moeten we er bewust van worden wat daar voor nodig is op technisch, tactisch gebied, maar ook fysiek en mentaal. Het zijn allemaal belangrijke componenten. Als we allemaal een paar procentjes beter worden in dit alles, dan kan het zeker beter dan voorgaand seizoen.’

mis Je soms niet De intrinsieke motivatie binnen De spelersGroep om DaaDWerkeliJk mee te spelen om De priJzen? oF moeten We als vereniGinG niet GeWoon Heel tevreDen ziJn Dat We op Dit niveau spelen, met veel eiGen JonGens, zonDer Dat We spelers Halen en betalen?

‘De intrinsieke motivatie is iets waar ik me zorgen over maak. Onlangs werden we op

seizoensGiDs GC&FC OLYMPIA 2018/2019 2017/2018


De technische staf van de a-selectie vanaf links: tom Rietberg, Pascal Korteweg Maris, Mark noorlander en Rens binken

de derbydag met 0-6 vernederd door De Jodan Boys. Dat kan, maar dan wel met het schuim op de bek. We hebben nog geen twee overtredingen gemaakt en lieten het na de 0-3 volledig lopen. Geen sprankje eergevoel. Dat doet me dan pijn, maar een week later tegen ARC, zag ik het wel. En precies in deze acht dagen zit het probleem. Het is veel te wisselvallig. Als we hiermee tevreden zijn als club, prima hoor, maar laten we alsjeblieft wel bezig zijn om de club vooruit te helpen, anders spelen we binnen no time Tweede Klasse.’   

Waar zouDen We als vereniGinG noG een stap kunnen zetten om Dit niveau in De toekomst minimaal te WaarborGen?

‘Olympia is afhankelijk van eigen jeugd. Je kan alleen niet wachten totdat de juiste papa’s en mama’s een kindje maken en dat dan trots presenteren als talent. Je moet spelers beter maken. En wie doen dat? De trainers als het goed is. Dus moet elke leeftijdscategorie een goede trainer hebben. Eind vorig seizoen zag ik Paul Spijkerman de voetbalschool training geven, dat had alles wat een training moest hebben. De

seizoensGiDs GC&FC OLYMPIA 2018/2019 2017/2018

spelertjes werden getraind op techniek, maar ook de hersenen werden aan het werk gezet. En, niet onbelangrijk, het gedrag werd ook in de gaten gehouden. Maar Paul is docent van beroep, dat is een groot voordeel. Bas Mol hetzelfde verhaal, die heeft trouwens ook nog 110 jaar ervaring in de jeugdopleiding bij bvo’s. Voor een amateurclub heb je goud in handen, dus doe er je voordeel mee. Verder is er voor de jeugd steeds meer te doen, van de spelcomputer tot aan de fitness. Op straat wordt minder gevoetbald en basisscholen bezuinigen op de gymnastiekuurtjes. Maar als voetbalclub gaan wij niet meer aanbieden. Afgelopen seizoen zag ik op zondagochtend extra trainingen, voor de JO8 tot de JO11. Dit moet je doen voor de hele jeugdopleiding. Drie keer trainen moet voor de jeugd de standaard worden. Een extra kunstgrasveld zou daarbij natuurlijk enorme stap in de goede richting zijn. Dan heb je direct veel meer trainingscapaciteit. Maar waarom traint de Onder-23-groep bijvoorbeeld niet gezamenlijk op de vrijdag? Ik heb dit al een paar keer voorgesteld. Blijkbaar kan het niet of is het financieel onhaalbaar.’

De beGeLeIDInGsstAF A-seLeCtIe tom Rietberg Hoofdtrainer Rens binken Trainer Olympia 2 Mark noorlander Assistent-trainer Pascal Korteweg Maris Keeperstrainer eric Gorter Leider Olympia 1 Frank van sommeren Assistent scheidsrechter Olympia 1 edwin van de Wiel Leider Olympia 2 MeDIsChe stAF: Philip van der Valk Verzorger Olympia 1 Lars harfterkamp Verzorger Olympia 2 bart Jan van den bosch Fysiotherapeut Rianne Petersen Fysiotherapeut

27


COMPETITIE SEIZOEN 2018/2019

speelsCHema olYmpia 1 zondag 23 september 2018 zondag 30 september 2018 zondag 7 oktober 2018 zondag 14 oktober 2018 zondag 21 oktober 2018 zondag 28 oktober 2018 zondag 4 november 2018 zondag 18 november 2018 zondag 25 november 2018 zondag 2 december 2018 zondag 9 december 2018 zondag 16 december 2018 zondag 20 januari 2019

olympia Groeneweg Spartaan ‘20 olympia BMT olympia olympia CVV Zwervers olympia Moerse Boys olympia Rood Wit W olympia

-

DHC olympia olympia Den Hoorn olympia DOSKO VUC olympia VELO olympia VOC olympia GLZ Delfshaven

14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:30 14:00 14:30 14:00

zondag 27 januari 2019 zondag 3 februari 2019 zondag 10 februari 2019 zondag 17 februari 2019 zondag 10 maart 2019 zondag 17 maart 2019 zondag 24 maart 2019 zondag 7 april 2019 zondag 14 april 2019 zondag 21 april 2019 zondag 12 mei 2019 zondag 19 mei 2019 zondag 26 mei 2019

VUC olympia DHC olympia olympia DOSKO GLZ Delfshaven olympia VOC olympia VELO olympia Den Hoorn -

olympia CVV Zwervers olympia Groeneweg BMT olympia olympia Rood Wit W olympia Moerse Boys olympia Spartaan ‘20 olympia

14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:30 14:30 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00

speelsCHema olYmpia 2 zondag 23 september 2018 zondag 30 september 2018 zondag 7 oktober 2018 zondag 14 oktober 2018 zondag 21 oktober 2018 zondag 28 oktober 2018 zondag 4 november 2018 zondag 18 november 2018 zondag 25 november 2018 zondag 2 december 2018 zondag 9 december 2018 zondag 16 december 2018 zondag 20 januari 2019

olympia 2 SJC 2 Spartaan ‘20 2 olympia 2 Quick 2 olympia 2 olympia 2 Oliveo 2 olympia 2 RKDEO 2 olympia 2 HBS 2 olympia 2

-

Antibarbari 2 olympia 2 olympia 2 DOSR 2 olympia 2 VOC 2 RKAVV 2 olympia 2 TOGB 2 olympia 2 Foreholte 2 olympia 2 WIK 2

10:30 11:00 12:00 10:30 11:00 10:30 10:30 11:00 10:30 11:00 10:30 10:30 10:30

zondag 27 januari 2019 zondag 3 februari 2019 zondag 10 februari 2019 zondag 17 februari 2019 zondag 10 maart 2019 zondag 17 maart 2019 zondag 24 maart 2019 zondag 7 april 2019 zondag 14 april 2019 zondag 21 april 2019 zondag 12 mei 2019 zondag 19 mei 2019 zondag 26 mei 2019

RKAVV 2 olympia 2 Antibarbari 2 olympia 2 olympia 2 VOC 2 WIK 2 olympia 2 Foreholte 2 olympia 2 TOGB 2 olympia 2 DOSR 2

-

olympia 2 Oliveo 2 olympia 2 SJC 2 Quick 2 olympia 2 olympia 2 HBS 2 olympia 2 RKDEO 2 olympia 2 Spartaan ‘20 2 olympia 2

11:30 10:30 11:30 10:30 10:30 11:00 13:00 10:30 11:00 10:30 11:30 10:30 10:30

speelsCHema olYmpia Jo19-1 zaterdag 22 september 2018 zaterdag 29 september 2018 zaterdag 6 oktober 2018 zaterdag 13 oktober 2018 zaterdag 27 oktober 2018 zaterdag 3 november 2018 zaterdag 10 november 2018 zaterdag 17 november 2018 zaterdag 24 november 2018 zaterdag 1 december 2018 zaterdag 8 december 2018

28

olympia Jo19-1 Foreholte JO19-1 olympia Jo19-1 GDA JO19-1 Concordia JO19-1 olympia Jo19-1 olympia Jo19-1 DSO JO19-1 olympia Jo19-1 Quick Boys JO19-2 olympia Jo19-1

-

VVSB JO19-1 olympia Jo19-1 HVV JO19-1 olympia Jo19-1 olympia Jo19-1 BVCB JO19-1 Noordwijk JO19-1 olympia Jo19-1 DOSR JO19-1 olympia Jo19-1 Oliveo JO19-1

14:45 15:30 14:45 14:30 15:00 14:45 14:45 15:00 14:45 12:00 14:45

zaterdag 9 februari 2019 zaterdag 16 februari 2019 zaterdag 9 maart 2019 zaterdag 16 maart 2019 zaterdag 23 maart 2019 zaterdag 6 april 2019 zaterdag 13 april 2019 zaterdag 4 mei 2019 zaterdag 11 mei 2019 zaterdag 18 mei 2019 zaterdag 25 mei 2019

VVSB JO19-1 olympia Jo19-1 Noordwijk JO19-1 olympia Jo19-1 DOSR JO19-1 olympia Jo19-1 Oliveo JO19-1 olympia Jo19-1 BVCB JO19-1 HVV JO19-1 olympia Jo19-1

-

olympia Jo19-1 Foreholte JO19-1 olympia Jo19-1 DSO JO19-1 olympia Jo19-1 Quick Boys JO19-2 olympia Jo19-1 Concordia JO19-1 olympia Jo19-1 olympia Jo19-1 GDA JO19-1

14:30 14:45 12:30 14:45 15:00 14:45 15:00 14:45 15:00 14:30 14:45

seizoensGiDs GC&FC OLYMPIA 2018/2019


ADRessen en teGenstAnDeRs

TEGENSTANDERS

olYmpia 1 bmt | sportpark esCamp

Melis Stokelaan 1750, 2541 EZ, ‘s-Gravenhage www.bmtvv.nl

TEGENSTANDERS

olYmpia 2 antibarbari | sportpark toepaD

Kralingse Zoom 100, 3063 NC, Rotterdam www.antibarbari.nl

Cvv zWervers | sportpark CouWenHoek

Dosr | sportpark alkemaDe oost

Couwenhoekseweg 1, 2904 XZ, Capelle aan den Ijssel www.cvvzwervers.nl

Sportpad -21 11, 2371 PP, Roelofarendsveen www.dosr.nl

Den Hoorn | eriC van DiJk sportpark

ForeHolte | sportpark elsGeest

Zuidhoornseweg 4, 2635 DJ, Den Hoorn www.svdenhoorn.nl

Sportlaan 10, 2215 NA, Voorhout www.foreholte.nl

DHC

Hbs | sportpark CraeYenHout

Sportring 2, 2616 LK, Delft www.dhc-delft.nl

Daal en Bergselaan 1 B, 2565 AB, ‘s-Gravenhage www.hbs-craeyenhout.nl

Dosko | sportpark meilust

oliveo | sportpark De Groene WiJDte

Ravelstraat 158, 4614 XJ, Bergen op Zoom www.svdosko.nl

Sportlaan 2, 2641 AZ, Pijnacker www.oliveo.nl

Glz DelFsHaven rvv | sportpark nieuWe vreelust Spaanseweg 3, 3028 HW, Rotterdam www.glzdelfshaven.nl

GroeneWeG | sportpark van 't verlaat Knibbelweg 16, 2761 JE, Zevenhuizen www.vvgroeneweg.nl

moerse boYs | sportpark akkermolen Akkermolenweg 11, 4881 BL, Zundert www.moerseboys.nl

rooD Wit W | sportpark De GaGelriJzen Emmastraat 84, 4711 AV, St. Willebrord www.rood-wit.nl

spartaan '20 | sportpark olDeGaarDe Oldegaarde 251, 3084 AA, Rotterdam www.spartaan20.nl

velo | sportpark velo Noordweg 26, 2291 EE, Wateringen www.velo.nl

voC | sportpark voC Hazelaarweg 7, 3053 PM, Rotterdam www.v-o-c.nl

vuC | sportpark vuC Het Kleine Loo 1, 2592 BW, Den Haag www.vuc.nl

seizoensGiDs GC&FC OLYMPIA 2018/2019

QuiCk | sportpark nieuW HanenburG De Savornin Lohmanlaan 215, 2566 BZ, ‘s-Gravenhage www.quick.nl

rkavv | sportpark kastelenrinG Sportparkweg 4, 2263 SX, Leidschendam www.rkavv.nl

rkDeo | sportpark Centrum Sportparkweg 34, 2631 GA, Nootdorp www.rkdeo.nl

sJC | sportpark sJC Lageweg 6, 2201 TV, Noordwijk ZH www.vvsjc.nl

spartaan '20 | sportpark olDeGaarDe Oldegaarde 251, 3084 AA, Rotterdam www.spartaan20.nl

toGb | sportpark Het HoGe lanD Het Hoge Land 23, 2652 EA, Berkel en Rodenrijs www.togb.nl/voetbal

voC | sportpark voC Hazelaarweg 7, 3053 PM, Rotterdam www.v-o-c.nl

Wik | sportpark zuiDerpark Wik Mr. P.D. Fortuynweg 30, 2533 SR, Den Haag www.dewikker.nl

29


Chinees-Indisch Restaurant Rose Garden Restaurant Rose Garden te Gouda is een van de bekendste ChineesIndische restaurants in Gouda. Het restaurant is geheel naar traditie ingericht in een rustieke sfeer en luxe ambiance.

scala aan mogelijkheden. Van een avondje uiteten met uw familie tot een bedrijfsgelegenheid.

Uw bezoek aan onze traditionele Chinees-Indische keuken is elke keer weer een fascinerende ontdekkingsreis door de oosterse keuken. U kunt bij ons van de traditionele gerechten genieten en onze keuken is voorzien van de meest culinaire hoogstandjes met gevarieerde mogelijkheden. Onze chef koks beheersen een uitermate traditionele kooktechniek als het gaat om de oriëntaalse gerechten uit de oosterse keuken. Dagelijks werken wij met verse, door onze chefs uitgezochte ingrediënten. Daarnaast worden ook onze diverse oosterse kruidenpasta’s dagelijks vers en met zorg bereid. Wij bieden u een

Ook verzorgen wij graag de catering bij u aan huis, uw bedrijf, of voor speciale gelegenheden. Denk hierbij aan een verjaardag, trouwerij, bedrijfsgelegenheid, jubileum en dergelijke. Rose Garden bevindt zich in het hartje van het centrum Gouda en is voorzien van een ruime mogelijkheid aan parkeergelegenheden. Ook tijdens de heerlijke warme zomerdagen kunt u terecht bij ons voor wat verkoeling aangezien wij beschikken over een perfecte airconditioning, hierdoor blijft het altijd aangenaam om bij ons te eten. Tijdens de koude winterdagen zorgen wij voor een warme sfeer en bent u te allen tijde van harte welkom bij ons.

0218129.pdf 1

10-9-2018 14:55:24

KOM KIJKEN EN DOE MEE!

Ik ben en perfectionist en fotografeer graag

INFORMATIEAVOND

mensen. Op straat,

Voor leerlingen van groep 7 & 8 en hun ouders Wo 28 nov. 2018 19.30 - 21.00 uur

in mijn studio of op jouw locatie. Ieder mens is uniek. Elke foto

D&O-DAG

die ik maak vertelt een

voor groep 8 Vrij 9 nov. 2018 ochtend of middag Wo 23 jan. 2019 ochtend

verhaal. Dat is mijn opdracht. Kijk eens op mijn website en bel of

voor groep 7 Do 6 jun. 2018 middag

e-mail mij voor meer informatie.

OPEN DAG

Wo 23 jan. 2019 18.30 – 20.00 uur Groen van Prinsterersingel 49 2805 TD Gouda T: 0182 513 822 s.smits@carmelcollegegouda.nl www.antoniusmavoxl.nl

I: www.nicodenbroeder-fotografie.nl E: nico@nicodenbroeder-fotografie.nl T: 0651 603746


tRIVIA

TRIVIA-OLYMPIA

Wat u WelliCHt noG niet Wist

Eerste shirtsponsor Olympia 1

In het seizoen 1983/1984 doet shirtsponsoring haar intrede bij Olympia en Drukkerij Van Loon uit Moerkapelle wordt de eerste shirtsponsor van Olympia 1. Daarna volgen als shirtsponsor van het vlaggenschip o.a. Drukkerij van Tilburg, de Boerenbacker en Aktiesport. De huidige hoofdsponsor schoonmaakbedrijf Heuvelman prijkt al weer sinds 2006 op het shirt van onze hoofdmacht. Er zijn verschillende plaatsen in het buitenland waar Olympianen zich al jaren erg thuis voelen. Zo kun je in de zomer gerust in Tossa de Mar aan een strandbar gaan zitten. Grote kans dat je daar een Olympiaan tegenkomt. Pim van ’t Hoog is benoemd tot onderburgemeester van deze Spaanse kustplaats en al decennia gaan hier veel Olympianen op vakantie. Datzelfde geldt voor het Oostenrijkse skioord Westendorf. Na een eerste en legendarische ski trip van de selectie naar Krimml in 1987 met Jan Baaiman en Arno Pijpers, sloeg de selectie van Olympia midden jaren ’90 in de winterstop haar tenten gedurende drie seizoenen op in Westendorf. Het eerste jaar beloofde een sponsor vooraf dat hij voor iedere overwinning 1000 gulden in de pot zou stoppen. Olympia 1 won negen van

Olympia selectie op de piste in Krimml

seizoensGiDs GC&FC OLYMPIA 2018/2019

de eerste tien wedstrijden voor de winterstop. Kassa dus! Dat was een goedkoop reisje voor de spelers. Nog steeds zijn er in de winter veel Olympianen op de ski’s in Westendorf te bewonderen. Sterker nog, er zijn zelfs relaties ontstaan die tot de dag van vandaag duren. Tossa de Mar en Westendorf, daar moet u als Olympiaan eigenlijk een keer geweest zijn. Oudere Olympianen weten nog wel dat terreinknecht Jaap Verveer (Japie) na de trainingen met een bootje de ballen uit de Breevaart ging halen. Die goeie ouwe tijd. De gemeente Gouda heeft aangegeven dit seizoen zeer veel bomen te willen kappen rondom ons terrein. Dat betekent dat veel ballen in de Breevaart zullen belanden. Geluk bij een ongeluk is dat Aad Dols onlangs een sloep heeft gekocht met vaste ligplaats in de Breevaart. Een inkoppertje dus voor de vrijwilligerscommissie… Zoon Robbert Dols is als doelman inmiddels alweer een van de oudgedienden in onze hoofdmacht. Op 5 november 2008 debuteerde hij als invaller en A-junior en stopte meteen tweemaal een strafschop. Olympia verloor het thuisduel wel met 1-2 van Koca-

tepe. De Olympia goal kwam op naam van huidige hoofdtrainer Tom Rietberg. Voormalig hoofdtrainer Jan Willem Koorevaar had een prachtige snor. Reden voor de spelers van de selectie om tijdens zijn allereerste training allemaal met een plaksnor het trainingsveld op te lopen. Voetbalhumor. Nadat Koorevaar eerst even vijf minuten met zijn mond vol tanden had gestaan, liet hij daarna de spelers een uur rondjes lopen. Het officieuze clublied van Olympia ‘Wij zijn Olympianen jaja’ is gebaseerd op een bestaand nummer met de titel ‘Het Bananenlied’ van De Boswachters. De huidige tekst is bedacht door een groep supporters die eind jaren ‘90 op de staantribune Olympia 1 hartstochtelijk aanmoedigden. Na een overwinning werd het Bananenlied met de eigen tekst ingezet. Het officieuze clublied was geboren. Het lied wordt nog steeds bij overwinningen luidkeels gezongen door leden van alle leeftijden. Het bestuur Olympia gaat binnen kort om de tafel met de VVV van de pittoreske Brabantse gemeenten Zundert (geboorteplaats van Vincent van Gogh), kermisstad Bergen op Zoom en Sint Willebrord (woonplaats van Corry Konings). In deze plaatsen zijn namelijk de voetbalverenigingen Moerse Boys, Dosko, en Rood Wit W gevestigd. Deze nieuwe tegenstanders zitten bij Olympia 1 in de competitie. Bedoeling is om arrangementen op maat samen te stellen zodat Olympia-supporters van de uitduels een weekendje weg kunnen maken. Ook proberen we afspraken te maken met hotels op de route richting Brabant, zodat het hele stuk niet in een keer gereden hoeft te worden.

31


Marconistraat 50 | 2809 PE Gouda | 0182 - 58 11 44 info@electrafix.nl | www.electrafix.nl 0218325.pdf 1

18-9-2018 16:20:30

Grafische vormgeving Creatie & Beeldbewerking Huisstijlen Drukwerk Webdesign & applicaties Beletteringen Foto & Videostudio Nieuw: Behang & Stof met eigen design

Parallelweg-Zuid 29 • 2914 LC Nieuwerkerk aan den IJssel • Tel. 0180 - 322305 • info@baasimmedia.nl • www.baasimmedia.nl 0218929.pdf 1

25-9-2018 17:05:21

Beste beoordeeld in regio Gouda Volgens de beoordelingen van Independer.nl

Afspraken ook mogelijk in de avonduren. Karnemelksloot 2 Zuidkade 183A

2806 BG Gouda

(0182) 30 01 83

2741 JS Waddinxveen

(0182) 30 01 83


Girl poWer HET MEIDENVOETBAL GROEIT

VROUWen - MeIDen

MO8/09

“Yell Yell, De meiDen Winnen toCH Wel! YeeeaaaaHHHH”

Zondag 16 september 2018 Olympia VR1 - Antibarbari VR1

In 2012 startte bij Olympia het eerste vrouwenteam. Sindsdien twee keer gepromoveerd! Leider Rob: “Doel dit seizoen: handhaven in de tweede klasse en de spelersgroep in de breedte te laten groeien. Nieuwe aanwas is zeer welkom! De vrouwen trainen samen, waarbij presteren op eigen niveau en gezelligheid hand in hand gaan.” Het is nog even wachten op natuurlijke doorstroom vanuit de jeugd. Maar daar rukken de meiden op: het aantal meidenteams is verdubbeld ten opzichte van vorig seizoen. Allemaal in de meidencompetitie. Ook spelen er meiden in gemengde teams, zoals ongeveer de helft van de huidige vrouwenselectie in hun jeugd. Rob vertelt trots: “We hebben een nieuwe shirtsponsor: Jack Styles, kappers.” Femke de Jager

“na vanDaaG (2-19 verloren) vinD ik voetbal eCHt leuk …” Staan bij de seniorenteams mannen aan het roer; bij de jeugd zien we steeds meer vrouwelijke trainers, leiders en dit jaar ook spelbegeleiders, na de eerste meisjesscheidsrechter, Julia Borst, vorig seizoen. Zo ook Agnita Teunissen, moeder van Alyssa uit MO9-6. Agnita (34 jaar, was lid SV Oosterheem): “Mijn vader en broertje

voetbalden altijd en m’n moeder stond achter de bar; we waren dus vaak bij de club te vinden. Ik vond ‘t een leuk spelletje en deed altijd fanatiek mee met schoolvoetbal. Een meisjesteam was er niet, maar tijdens een familiedag was ‘t damesteam op zoek naar nieuwe spelers. Ik zag m’n kans als 12-jarige en stapte er op af. Zo is mijn voetbalcarrière begonnen.

“ik vinD een roze sHirt veel mooier Dan rooD” Ik was de jongste tussen allemaal dames van in de 20. Zij leerden mij voetballen in een team waarin ik de back positie volledig eigen heb gemaakt ;-) Na 15 jaar voetballen ben ik gestopt omdat ik in verwachting was; het was niet meer te combineren helaas. Als team hebben we veel met elkaar meegemaakt. We wonnen en verloren wedstrijden, werden kampioen, vierden als team verjaardagen, zwangerschappen etc.. Er werd gelachen, geruzied en gehuild, maar we deden ‘t met elkaar als team! Dat is ook wat ik de jongste meiden van de club wil meegeven. Er zullen wedstrijden zijn die je flink zal verliezen en daar mag je best van balen en even boos over zijn, maar zorg ervoor dat je onderling als team altijd lol blijft houden! Zolang je het als team leuk hebt met elkaar, heb je al de halve wedstrijd gewonnen!”

seizoensGiDs GC&FC OLYMPIA 2018/2019

Vast ritueel nieuwe voetbalvormen: handen geven vooraf, high fi ve achteraf

Meidenclinic voor schoolvoelbal mei 2018

vrouWeliJke olYmpianen, Die Het betaalDe voetbal HaalDen: Kari van den berg (Oranje O17/O19) tula de Wit (FC Utrecht) sophie Vermeulen (ADO) sofieke Jansen (Ternana, Italië)

vrouWen/meiDenteams seizoen 2018/2019: VROUWen 1 trainer: Reda Azim Leider: Rob van der Gaag Vrouwen 18+ (7 tegen 7, vrijdagavond) MO15-1 MO15-2

MO13-1 MO11-1 JO9-6 (M) JO9-7 (M) (=MO8)

33


ang | Numm er

ANDEEL

2 | Juni 2017

HOUDE

R S STA DIO

N FEIJ

I een

TOPSCORER

G

Feyen hart e

KUIJT, VAN B

Eindelijk, een keer kun feest

GEZOCHT!

Landskam p 2016-2017ioen Perspectief

VASF juni

2017.indd

1

V A S F. N L

15-6-2017

OFFICIAL BUSINESS

1

#130jaarSp

arta

PARTNERS

OFFICIAL MEDIA

RENAULT

l DACIA

l NISSAN

PARTNERS

#130jaarSp

arta

l INFINITI

8-8-2017

13:18:48

CU trech t

O GEELEN IRECTEUR MENN COMMERCIEEL D

‘Sponsoring is win/win’

juni/juli 2017

In 25 jaar tijd is ZPRESS Media Group uitgegroeid naar een bedrijf dat werkgelegenheid biedt aan 120 medewerkers. Onder de holding ZPRESS Media Group vallen ZPRESS Sport, ZPRESS Studio, ZPRESS Young, ZPRESS Print en ZPRESS Digital. ZPRESS Media Group werkt met veel plezier aan langdurige relaties met klanten, lezers, adverteerders, werknemers en toeleveranciers!

INE SSMAGAZ

el Ajax Vrouwen: eerste landstit in clubgeschiedenis

D E T O E KO M S T

SPELERSPROFIEL

Andre Onana ‘Meevoetballende keeper’ OVAT I O N A R E N A A M S T E R DA M I N N

‘In 2020 één van de modernste en duurzaamste stadions ter wereld’

John Heitinga Eens een Ajacied, altijd een Ajacied W W W. ABA - O N LI N

E.NL

12

MET BIS MENWERKING ROOS N SCHOT IN DE

ABA Today Mei 2017.indd

1

AS WORD EINDBA HT! VAN FC UTREC N BIEDT NIEUW SEIZOE VOOR MÉÉR PERSPECTIEF SIGNBEDRIJF VIRUPA WIJST DE WEG CONNECTIVITE

JAARGAN G 16, EDIT IE 4 JULI 2017 ITS PARTNER

OFFICIAL PARTNERS

DSPONSOR

19-6-2017 17:08:33

OFFICIEE

ht business magazine

juni 2017.indd

1

25 ste JAARG

ANG NUMM ER

2, VRIJD

AG 11 AUGU

STUS 2017

ADVIE SPRIJS

€ 1,95

EENS AJA CIED AL TIJD AJA CIED

L CLUBMAG AZINE VAN DE

Voor 25 betaald voetbalorganisaties o.a. FC Utrecht, Willem II, SPARTA Rotterdam, Ado Den Haag, MVV Maastricht, AJAX Supportersvereniging, PSV Supportersvereniging en meer dan 75 amateurclubs verzorgt ZPRESS Sport presentatiegidsen, programmabladen, glossy business magazines en huis-aan-huis kranten. Verder worden inmiddels glossy businessclub magazines uitgegeven voor vele hockeyclubs en golfbanen. ZPRESS Sport is mediapartner van diverse (sport)organisaties en evenementen, waaronder: ABA (Ajax Business Associates), Perspectief (Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord), Johan Cruijff Schaal en de KNVB Bekerfinale.

Werkzaamheden: Heb je ambitie en zie jij jezelf als commercieel manager of salesmanager in de sportwereld, dan is dit een unieke kans. Je gaat namens diverse betaald voetbalclubs/ sportverenigingen gericht op zoek naar bedrijven die willen adverteren in de printed media van een club/organisatie. Ervaring is geen vereiste maar een juiste instelling, enthousiasme, doorzettingsvermogen en goede communicatieve vaardigheden zijn van groot belang. Uiteraard krijg je van ons een goede training en begeleiding.

te adem

tie eigenlijk nog te sma n. De puzz l, el is dan ook maar ziet tegelijke rtijd nog niet opg elost.

ERVIEW: E-SPORTE R DANI HAGE GETOGEN BEUK | ONDE OPEN DAG R DE LOEP IN ZES BEEL : ROBBIE DEN | AJAX DE WIT JAARBOEK BESTAAT TWIT TER.C 25 JAAR OM/A JAXLIF E

INSTAGRAM

.COM /AJAX

LIFE

Terugb lik op se izoen

juli 2017_v

02.indd

MAANDBLAD VAN DE

2016

SUPPOR TERSVERENIGIN

| 18 G PSV SEIZOEN 17

NR 1 AUG / 2017

Jorrit Hendrix

aN Hte NaC-F OOr De ÉC rSBlaD V

Interesse: Stuur dan uiterlijk 2 november 2018 jouw sollicitatiebrief en CV naar Lambert van Waardenburg - lambert@zpress.nl. Je krijgt dan uiterlijk 9 november te horen of je voor een kennismakingsgesprek bent uitgenodigd.

el OrGaaN VaN NaC rterSVereNIGING ER 2 - 2013

1

de Psv suPPorter

Werklocatie: Dordrecht

GeelZwart Orte HÉt SUPP

WillemIIer

Jonge cultheld is mentaal voorbeeld

hans de kruyff

kroegbaas de aftrap rea droom voor harde kern f

john jorritsma

Burgemeester in de bres voor PsV én eindhoven

Wil je meer weten? www.zpress.nl

psv supporter.indd

1

E X CE L S IOR

RO T T ERD A

ooi NaC Dartstoern g we r de n va y Kenn ke louis Overbee

BUS INES SMA

GAZINE MEI

2017

M

27-5-2013 13:20:03

Geel Zwart Juni2013.indd

1

BUSINESSMAGAZINE SEIZOEN 2015-2016

Excelsior_Busines

smagazin

ZPRESS SPORT | Amstelwijckweg 11 | 3316 BB Dordrecht | 078-639 70 70

e_mei_2017.indd

1

19-5-2017

16:01:17


JENOOR

D N .V.

ERIC GUDDE

Ik leefde op n roze wol k

GERAR D KERKU M

noorder in en nieren

BRON CKHOR & EL AHMAST DI

nnen we vieren!”

MeeR DAn VOetbAL

14:41:28

Onderlinge wedstrijd trainingsgroep maandagavond: statushouders - heren zaterdag 2 (nu 1) op 25 juni 2018

2-6-2017 14:12:39

E SUPPORTE

RSCLUB VAN

WILLEM II

– 2017 14-7-2017

aliseert fans

8-8-2017 15:25:34

16:24:20

olYmpia is meer Dan voetbal In de seizoensgids van 2017 haalden we een uitspraak aan van Nelson Mandela: “Sport has the power to change the world.” Ook politiek Nederland heeft dit ontdekt: ‘de sportvereniging is een laagdrempelige ontmoetingsplek in de wijk, verbindt, brengt mensen in beweging, draagt bij aan de fysieke en mentale ontwikkeling van jeugd, is een re-integratieplek. Actief zijn werkt preventief waardoor dure zorg kan worden voorkomen’. Alleen al in de kernactiviteit “competitievoetbal” is de diversiteit van onze leden zeer groot. Er zijn verschillen in maatschappelijke, economische en culturele achtergrond, of individuele beperkingen als ODD, ADHD, Asperge, waardoor Olympia vanzelf in het sociaal domein actief is om goed te kunnen functioneren. Petje af voor de teams, die veel plezier in het spelletje hebben door elkaar te respecteren en die functioneren met al die verschillen en wisselende (voetbal)kwaliteiten. We zien een nieuw jeugdteam starten, zwaar verliezen, en dan spelertjes een paar turven hoog horen roepen “Ik ga voor het doel staan, dan help ik je ze tegen houden.” High fives,

seizoensGiDs GC&FC OLYMPIA 2018/2019

geen onvertogen woord naar elkaar of de spelbegeleider, met dank aan positief coachen door de leiders en enthousiaste ouders. Wauw!

Olympia goed boven drijven waar de gemeente mee verder kan in het vervolgtraject voor betaald werk of opleiding”.

Met informatieavonden, cursussen, teamafspraken en individuele hulp proberen we vanuit de vereniging de teams te ondersteunen. Desalniettemin of misschien wel dankzij de ervaring die we hebben, organiseren we steeds meer activiteiten naast het competitievoetbal. Zo ook ‘het Olympia statushoudersproject’.

*Met hulp van de Sport Impulsregeling zijn we daarnaast gestart met voetbaltrainingen voor statushouders. Samen met toen Heren zaterdag 2 (nu ZA1) is vier maanden getraind op de maandagavond.

OLYMPIA stAtUshOUDeRsPROJeCt Op initiatief van Olympia is met de gemeente Gouda een project gestart waarin statushouders een tot drie ochtenden per week meedraaien met de vrijwilligers van ons onderhoudsteam. Gouda neemt elk jaar een aantal vluchtelingen met een verblijfsvergunning op. De laatste jaren komen zij vooral uit Syrië en Eritrea. Ze willen hun plek vinden in hun nieuwe woonplaats Gouda, maar het is niet makkelijk in een andere cultuur en een andere taal. Wilma Weststrate (afdeling werk en participatie gemeente Gouda) over het project: “ Olympia biedt een warm bad, krijgt extra handjes, sport verbroedert* en het is een zinvolle dagbesteding. Capaciteiten komen bij

Olympia heeft er niet alleen extra vrijwilligers bij gekregen, maar ook nieuwe supporters en voetballers melden zich aan (deels nog op de wachtlijst). Projecten om trots op te zijn omdat wij iets voor anderen kunnen betekenen en zij iets voor Olympia. Een echte win-win situatie!

Statushouders met collega’s onderhoudsteam december 2018

35


“WIJ ZIJn OLYMPIAnen”

36

voetbalschool

Jo8-1

Jo8-2

Jo8-3

Jo8-4

Jo9-1

seizoensGiDs GC&FC OLYMPIA 2018/2019


teAMFOtO´s

seizoensGiDs GC&FC OLYMPIA 2018/2019

Jo9-2

Jo9-3

Jo9-4

Jo9-5

Jo10-1

Jo10-3

37


Rokerijweg 2 1271 AH Huizen 035 - 5235035 info@scalasolution.nl 0218106.pdf 1

10-9-2018 12:20:37

Gildenburgh 0218311.pdf 1

0218066.pdf 1

0177942

135x92

presentatiegids 2016

21-9-2018 14:54:34

11-9-2018 14:41:34


“WIJ ZIJn OLYMPIAnen”

seizoensGiDs GC&FC OLYMPIA 2018/2019

Jo11-1

Jo11-2

Jo11-3

Jo11-4

Jo12-1

Jo12-2

teAMFOtO´s

39


www.creafort.com interieur oplossingen interieuroplossingen

Showroom op afspraak 0182 593 593 888 888 www.creafort.com - showroom op afspraak 0182 0218926.pdf 1

25-9-2018 17:04:21

JeMSS 06 18 41 23 22 info@jemss.nl www.jemss.nl

Camera Inbraak Toegang Brand Service Klein elektra  06 18 41 23 22  info@jemss.nl  www.jemss.nl

t 0 1 82 - 52 63 6 6

w w w. s c h i l d e r s b e d r i j f b e u s i n k . n l


“WIJ ZIJn OLYMPIAnen”

seizoensGiDs GC&FC OLYMPIA 2018/2019

Jo13-1

Jo13-2

Jo13-3

Jo15-1

Jo15-2

Jo15-4

teAMFOtO´s

41


0219183.pdf 1

28-9-2018 14:56:53

www.nationalesportvakbeurs.nl

a ar en ga n t r a a k .nl egangs kbe urs atis to a r v g t r r o o o p s V t ionale www.na

14 & 15 NOVEMBER 2018 10.00 - 17.00 UUR

‘DE FACILITAIRE SPORTBEURS VAN NEDERLAND’ Spread NSV 2018 - Gezicht.indd 1

13-9-2018 11:47:17


“WIJ ZIJn OLYMPIAnen”

Jo15-5

Jo17-1

Jo17-2

Jo17-3

Jo17-4

seizoensGiDs GC&FC OLYMPIA 2018/2019

teAMFOtO´s

Jo19-1

43


“WIJ ZIJn OLYMPIAnen” DE REDACTIE HEEFT VAN VEEL TEAMS EEN TEAMFOTO ONTVANGEN. HELAAS ONTBREKEN ZO4, JO15-3, JO12-3, JO12-4, MO11-1, EN JO10-2

Jo19-2

za-2

35+ voetbal

za-1

zo-3

veteranen

seizoensGiDs GC&FC OLYMPIA 2018/2019


teAMFOtO´s

seizoensGiDs GC&FC OLYMPIA 2018/2019

Jo9-6 (m)

Jo9-7 (m)

vr-1

mo13-1

mo15-1

mo15-2

45


bestUUR en COMMIssIes

BESTUUR EN COMMISSIES

binnen GC&FC olYmpia 2018/2019 GC&FC olYmpia Bodegraafsestraatweg 52 Postbus 849, 2805 GR Gouda 2800 AV Gouda, Tel. 0182-515518 aanmelDen Wil je lid worden van Olympia? Meld je aan via de website!

bestuur edo neefjes Voorzitter

voorzitter@gcfc-olympia.nl

Gaby Dols Secretaris

secretaris@gcfc-olympia.nl

Jaap Visser Penningmeester

penningmeester@gcfc-olympia.nl

Michel heuvelman Commercie

vrijwilligers@gcfc-olympia.nl

eddie Rouwendal Toernooien Cyriel de Jong Ontvangst zaterdag Martina bloemzaad Sportiviteit & respect ed Luijtjes Jeugd-scheidsrechters & Wilma neefjes Spelbegeleiders

pupillenkamp@gcfc-olympia.nl

wedstrijdsecretaris_jeugd@gcfc-olympia.nl

scheidsrechters_jeugd@gcfc-olympia.nl

CommerCiËle Commissie

commercie@gcfc-olympia.nl

ton Molenaar Voorzitter/PR Michel heuvelman, Laurens bogaard, Pim Janssen, Joost Dortwegt, Misjel de Jager barCommissie

barcommissie@gcfc-olympia.nl

voetbal-zaken@gcfc-olympia.nl

Dennis sosef, tom Roeloffs, Milan van den berk, Demi Post + vacature

accommodatie@gcfc-olympia.nl

ClubkleDinG

commercie@gcfc-olympia.nl

Fred Reynaers Voetbalzaken

Peter Lugthart Accommodatie Orbo Verschuur Jeugd

voorzitter_jeugd@gcfc-olympia.nl

Vacature Vrijwilligerszaken

leeftijd coördinatoren jeugd Mirelle Kool O19-18 Jan nijzink JO17-16 Max de bruin O15-14 Vacature O13 esther van Zutphen O12-11 Gert van Leeuwen O10-O9-O8

46

beHeer aCCommoDatie

accommodatie@gcfc-olympia.nl

Peter Lugthart, hans streefland, Pim van ‘t hoog, hans van Zutphen, Jeu De boules Pim van ‘t hoog, Vincent Govers overiGe emailaDressen Gehandicaptendag gehandicaptendag@gcfc-olympia.nl

Walking Football

vmgovers@gmail.com

René Boot, coördinator business club

speldendragers@gmail.com

Orbo Verschuur Voorzitter Vacature Secretaris Jan Chris Kuipers Hoofd Jeugdopleiding eddy souisay Technisch coördinator junioren Rick Kraaijeveld Technisch c. pupillen Marie-Christine Reusken Manager Junioren esther van Zutphen Manager pupillen

Jan Willem van den brink, voorzitter

normen en WaarDen

Gaby Dols

Overige senioren zondag Bert Remmerswaal & Rik Bezem Zaterdag senioren Tom Roeloffs en Wilma Neefjes Gastvrouw Olympia 1 Jeanne (Sjaan) van Os Wedstrijdsecretaris zondag Henny van Os secretaris_jeugd@gcfc-olympia.nl

pupillenkamp

Vincent Govers, coördinator 35 plus voetbal

normen@gcfc-olympia.nl

JeuGDCommissie

nadine smeele, Fleur Verhoeff, Angelique Maissan, Wim van husen Vacature: voorzitter

clubkleding@gcfc-olympia.nl

seniorenteams ContaCtpersonen selectie - Fred Reynaers senioren heren selectie- Aad Dols Vrouwen - Rob v.d. Gaag vrouwenvoetbal@gcfc-olympia.nl

vriJWilliGersCommissie

Vacature Voetbalschool balder sciarone Wedstrijdsecretaris zaterdag

Marcel eek, Joop Govers, Martijn Koper, Karlo heijnen, Lilian Wensing, Ivanka bijlemeer, eric heckman spelDenDraGers

André hemerik, Martin swets, Gijs Prevosth, Kees Amesz, bas Mol, Dirk van Dam sportiviteit en respeCt

werkgroepsportiviteitenrespect@gcfc-olympia.nl

Wilma neefjes, Martina bloemzaad, Marjolijn schuijt, stefanie van sister, Daphne van der Kooij

ontvanGst zonDaG Ger van straalen, Johan Remmerswaal, henny van Os, Aad Dols sleutelbeHeer Aad Dols & Michel heuvelman keurmeester velDen henny van Os sCHoonmaak Michel heuvelman (ma,vr) han stein (ma, wo, vr) naïma emgarah (za avond) Koos van ‘t hoogt (zo)

35plus@gcfc-olympia.nl

businessclub@gcfc-olympia.nl

Ton Molenaar Club van 100

clubvan100@gcfc-olympia.nl

Martin Deelen, voorzitter Grote Club Actie gca@gcfc-olympia.nl

Ariëtte Huisman, Fred Koenders, vacatures Ledenadministratie ledenadministratie@gcfc-olympia.nl

Peter en Tanja van Hoorn

toernooiCommissie JeuGD stroopwafeltoernooi https://stroopwafeltoernooi.nl info@stroopwafeltoernooi.n

eddie Rouwendal, Pepijn van der hulst Maurits hommen, Arjan van der Put, stephan bollen Vacatures: coördinatoren Rijnmondcup & externe toernooien oliebollentoernooi hans hagen, Rutger van der Kamp, Maurits hommen WanDelGroep vriJDaGmorGen Willie Keizer en Rob vd Vijgh Zie voor overige contactpersonen (sfeercommissie, Kerstklaverjassen, 35+ competitie, etc.) op de website: vereniging/ over Olympia/commissies

seizoensGiDs GC&FC OLYMPIA 2018/2019


Heuvelman omdat schoonmaken een vak is

www.heuvelman-schoonmaak.nl Meridiaan 30, 2801 DA Gouda, Telefoon 0182 615311

Profile for GC&FC Olympia

Seizoensgids GC&FC Olympia - Seizoen 2018/2019  

De seizoensgids van GC&FC Olympia voor het seizoen 2018/2019.

Seizoensgids GC&FC Olympia - Seizoen 2018/2019  

De seizoensgids van GC&FC Olympia voor het seizoen 2018/2019.

Advertisement