Page 1

VÁLLALKOZÓI SZEMLÉLETEK pedagógusképzés program


INTRO 2

A Leonardo da Vinci Innovációtranszfer nemzetközi pályázati program és az Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató Egyesület közös projektjének keretében hazánkban is bemutatkozhat az a több országban már jól működő oktatási módszer, amely a vállalkozó szellemű gondolkodás segítését tűzte ki célul, középiskolás korban. A témagazda Johannes Lindern nagy tekintályű osztrák egyetemi professzor, aki már több hasonló jellegű oktatási újítás sikeres társmegvalósítója és szakmai mentora volt szerte a világban. Jelentős eredményeket ért el Keleteurópai országokban is, ezek közül egyik régiós partnerintézménye, pályázati együttműködő félként, szerepet vállalt a program magyarországi indításában.


3


CÉL Az egész életen át tartó tanulás elve ma már nem idegen kifejezés köztünk, de hogy mit és hogyan kéne tanulnunk, abban már sokan sokféleképp gondolkodunk. Hazai és nemzetközi felmérések is igazolják azt a tényt, hogy a magyar fiataloknak új típusú segítségre és támogatásra van szükségük. Ismereteiket készségfejlesztő, tehetség kibontakoztató munkával kell támogatnunk ahhoz, hogy sikeres, teljes életet élhessenek. Célunk, hogy ehhez megteremtsük azt a felkészült pedagógusi, intézményi közeget, amelyben ezt az élményalapú tanulást átélhetik.

4


A program mentora

Név : JOHANNES LINDNER Központ : BÉCS, AUSZTRIA Program : NFTE-modell Tevékenység : oktatás-módszertani kutató, szakértő, oktató

5

Johannes Lindner a bécsi Krems Egyetem vezető oktatója, EU-s vállalkozói szakértő, a Schumpeter Akadémia, a New York University és a Stanford Egyetem vendégprofesszora. Szakmai munkáját számos országban megvalósított sikeres programok bizonyítják. Lindner a téma nemzetközileg elismert oktatója és megvalósítója, aki kiemelt területének tekinti a Kelet-európai országokat. Kollégáival önkéntes trénerek a nemzetközi NFTE hálózatban (Network for Teaching Enrtepreneurship – a.m. Vállalkozó szemléletet Tanítók Hálózata). Ezt a szellemiséget fogják közös képzési sorozatunk keretében átadni magyar trénereknek és pedagógusoknak.

A Kirliche Pädagogische Hochshule Wien/Krems Auszrtia tanárképzésben legjelentősebb ökumenikus magánegyeteme, ahol a hagyományos tanárképzés mellett speciális tanárfelkészítő oktatással is foglalkoznak, többezer hallgatóval évente. Központi missziójuknak tekintik olyan fiatalok nevelését, akik érzékenyek a társadalmi, gazdasági jelenségekre és problémákra. Ezt a szemléletet próbálják közvetíteni a diákjaik felé, akik a jövő generáció tagjai egyszersmind tanárai. Vagyis azok az emberek, akik saját mintájuk és pedagógiai munkájuk során átörökíthetik ugyanezt. Programunk célja, hogy itthon is bemutatkozhosson ez az izgalmas és hasznos módszer.


PARTNEREINK

NHSFB - SZÓFIA, BULGÁRIA (National High School in Finance and Business) 2007 és 2009 között Johannes Lindner és a KPH team 25 trénert készített fel Bulgáriában, akik képzéseiken 110 pedagógussal dolgoztak együtt, és 41 iskolában indították el pilot programjukat. A programban 650 osztály 15000 tanulója találkozhatott a vállalkozói szellemre nevelés módszerével. A program azóta is nagy sikerrel működik, így a nemzetközi hálózat egyik hatékonyan működő példájává váltak. Ezért esett rájuk a választás, amikor együttműködő partnereket kerestünk a környező országokból.

A tanulás nem más, mint annak felfedezése, hogy valami lehetséges.

Schola Europa Akadémia Szakközépiskola - BUDAPEST A Schola Europa, mint a program partnerintézményei között kiemelt szerepet vállaló középiskola, 1992-ben alakult, s azóta is élen jár a hazai, nemzetközi képzéseket nyújtó, középfokú oktatásban. Mint a 45 éve működő bécsi központú ESA (European Schools for Administration and Management) tagja, maga is elkötelezett híve az érték és mértékadó professzionális oktatásnak. Az európai országok iskolái közötti szakmai egyenjogúság és átjárhatóság megvalósítása az iskola legfőbb céljai közé tartozik. Ez a cél vezérelte akkor is, amikor együttműködő partnerként támogatásáról biztosította közös programunkat.

6


Budapesti Kereskedelmi és Ipari Kamara A BKIK a fővárosi vállalkozási ügyekben illetékes, emellett a kereskedelmi, vállalkozói és szolgáltatási szektorok képviseletét ellátó, független intézmény. A programban betöltött szerepével, mint a gazdasági és társadalmi életet meghatározó hivatalos szerv, kerek egésszé teszi azt a partneri kört, amely a vállalkozói szemlélet oktatásba való integrálását tekinti missziójának. A BKIK ernyőszervezet képes a programban megjelentetni a munkáltatói oldal szempontjait és igényeit, amelyek ismerete fontos részét képezi a program eredményességének, sikerének. Azért dolgozunk, mert ebben mindannyian őszintén hiszünk.

Helyi Mérték Alapítvány - Budapest A Helyi Mérték Alapítvány társadalmi vállalkozások, kreatív ötletek és megvalósítások elkötelezettje, emellett szervezetfejlesztések, vezetőképző programok kutató, fejlesztő és képző központja. Olyan non-profit szervezet, amely a piaci eszközöket és tudást a társadalmi ügyek és társadalmi felelősségválallás szolgálatába állítja. Céljuk a tudatos életre, felelősségvállalásra, önkiteljesítésre és öngondoskodásra segítő programokhoz hathatós szakmai segítséget nyújtani. Ementén vesznek részt több, a mostanihoz hasonló országos és nemzetközi projektekben, szerveznek “rügyfakasztó” konferenciákat és workshopokat.

7

Bármit hiszünk és bármit gondolunk, életünk alakulását cselekvéseink szabják meg.


IKSZE Szakemberi teamünk, az Ifjúsági Szolgáltató és Koordinációs Egyesület 3 ország 5 partner intézményével együttműködve alkot munkacsoportot. Azért hívtuk életre a programot, mert elkötelezettjei vagyunk az oktatásfejlesztésnek, a tudatos életpályaépítésnek, amely területeken már sok éves tapasztalattal rendelkezünk. Akkreditált felnőttképzési és szakképzési intézményként kiemelten kezeljük a vállalkozói attitűdfejelsztést, mely témában8 e program komoly távlatokat nyithat, és fontos mérföldkövet jelenthet a hazai közoktatás módszertanának történetében. Készek vagyunk arra, hogy ezeket a közös álmokat valóra is váltsuk.


Keresünk 6 középiskolát országszerte, 4-4 pedagógussal, akik nyitottak és motiváltak egy újfajta nevelői, segítői szemlélet megismerésére, amelyet majd beépíthetnek, igény szerint, módszertani eszköztárukba.

9


AMIT NYÚJTUNK: A pedagógusoknak: • Díjmentes képzés, egy 12 napos nemzetközi sikereken alapuló pedagógus továbbképzésben - PAT akkredtációval • Kidolgozott háttéranyagok (tantervek, tananyagok, tanári segédletek) ingyenes biztosítása • Mentori támogatás • Osztályfőnöki szerepkört fejlesztő módszerek • Közösségfejlesztési, csoportdinamikai alapok megismerése • Közösségépítési lehetőség hasonló szemléletű pedagógus társakkal • Újfajta szemléletmódok és módszerek megismerése • Informális tanulás és a differenciálás módszereinek elsajátítása • A szakmai versenyképesség erősítése 10

A program nem tantárgy vagy téma specifikus, így nemcsak hogy szabadon jelentkezhet bármely pedagógus, hanem kifejezetten bátorítunk mindenkit arra, hogy vegyen részt a képzésen.


Az iskoláknak: • 4 fős innovatív pedagógus team kialakulásának elősegítése, amely a belső fejlődés motorjává válhat • Az iskolai munka fejlődését és az innovációt támogató kultúra megteremtése : Legfeljebb 4 napnyi intézményi szervezetfejlesztési folyamat az iskola igényei alapján kialakított fejlesztési terv szerint, szervezetfejlesztő szakember kísérésével, melynek lehetséges területei: iskolai szakmai stratégiák kialakítása vezetői támogatás tantestületi csapatépítés változásmenedzsment segítség a fenntartói átalakulási folyamatban stb. • Segítségnyújtás az oktatási rendszer változásaira való megfelelő reagáláshoz • Az iskola versenyképességének növelése

A diákoknak: • Önismereti segítség a tudatos jövőképének kialakításában, pályadöntések meghozatalában • Információk a vállalkozói létről, reális életviteli opciókkal, orientációval • Felkészítés a munkaerőpiacra való tudatos belépésre • A sikeres társadalmi integrációhoz szükséges környezet fejlesztése • Minőségi és értékteremtő szabad-időeltöltés • Vállalkozás-tervezést segítő foglalkozások, tanórai és órán kívüli keretek között 11


Keressük azt a 6 középiskolát fenntartótól, elhelyezkedéstől és profiltól függetlenül, akik élen szeretnének járni a nemzetközi jó gyakorlatokon alapuló vállalkozói szemléletek pedagógiai integrálásában, és elkötelezetten, motiváltan vennének részt a programban a 2014/15-ös tanévben.

12


AMIT KÉRÜNK: Az iskolától: • • •

Az intézmény saját lehetőségeihez igazított vállalkozói program kidolgozását, illetve a gyakorlatba való bevezetését. 2x2 fő pedagógus részvételének biztosítását a 12 napos pedagógus továbbképzési programban (a PAT akkreditált program egy része - várhatóan 4-6 nap - tanítási munkaidőben kerül megrendezésre) A 4 pedagógus támogatását a képzéshez szükséges foglalkozások órai keretben vagy órán kívüli megtartásában

A pedagógustól: • • • •

13

Részvételt a 12 napos pedagógus továbbképzési programban (a PAT akkreditált program egy része - várhatóan 4-6 nap - tanítási munkaidőben kerül megrendezésre) A képzéshez szükséges foglalkozás megtartását órai keretben vagy órán kívül Rendszeres visszajelzést a képzési napokra Kooperatívan egyeztetett szakmai dokumentáció elkészí tését a képzés során elsajátított tudás és módszertan használatáról, a munkájukban.


te

zik

te

zik

Ha nem félek, hogy megtalálom, akkor létezik amit keresek... 14

Jeanette Winterson


k i z te

JELENTKEZÉS Az alábbi kérdőív kitöltésével együtt várjuk pedagógusok és intézményvezetők leveleit az alábbi elérhetőségre :

MÁRCIUS 16-ig

Serbán Brigitta operatív projektvezető serban.brigitta@iksze.hu 06-70-701-2560

www.iksze.hu 15


KÉRDŐÍV

Az iskoláról: 1.

Hány diák jár az iskolába?

2.

Hány pedagógus dolgozik az iskolában?

3.

Mik az iskola sajátosságai, jellegzetességei?

4.

Van-e vállalkozással kapcsolatos tevékenységük? (tantárgyak, modulok, tanórákon kívüli program stb.)

5.

Mennyire elégedettek a diákok/a tanárok/az iskolavezetőség a jelenleg működő vállalkozással kapcsolatos tevékenységekkel?

6.

Szeretnének-e változtatni, fejlődni ezen a téren?

7. Érdekli-e őket/ fontosnak tartják-e a vállalkozói szemlélet fejlesztését? 8.

Van-e 4 pedagógusuk, aki lelkesen részt venne 12 tréningnapon? (A képzés során 2-2 fő külön képzés sorozatban venne részt, hogy a helyettesítés ne okozzon fennakadást.)

9. Milyen problémákkal szembesülnek az iskola szervezeti működésében? 10.

Igénybe vennének-e négy nap szervezetfejlesztési tanácsadást? Mire használnák fel legszívesebben?

Kérjük, segítsék munkánkat, és amennyiben nem kívánnak programunkhoz csatlakozni, kérdőívünkhöz kapcsolódó válaszaikat abban az esetben is juttassák vissza hozzánk. Köszönjük!

Vállalkozói szemléletek program  

Az Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató Egyesület a Leonardo Innovációtranszfer nemzetközi pályázat keretein belül olyan új tanári tudást és...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you