Page 1

afgiftekantoor wezembeek-oppem P 007373

uitgekamd

België - Belgique P.B. - P.P. 1970 Wezembeek-Oppem BC 3352

WEZEMBEEK-OPPEM • jaargang 14, nr 6 • juni 2013 • maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de kam en vzw ‘de Rand’

4-5 55 jaar Femma Sint-Pieter 8-9 Personeelswissels in de Kam Samen aan de start van nieuw seizoen

10-13 Vooruitblik Seizoen 2013-2014 in de Kam

© TDW

14-15 Het Gordelfestival


uit de gemeente

Uit de gemeenteraad van 29 april

Grijze vergadering Het valt al een tijdje op: de gemeenteraden worden saai. Er gebeurt zo goed als niets, tenzij de oppositie WOplus vragen stelt. In maart bijvoorbeeld stonden er 25 punten op de agenda: 5 goedkeuringen (lees beslissingen), verder kennisnames van overheidsbesluiten, eedafleggingen, aanstellingen van afgevaardigden en het verslag van de vorige raad. In april staan er 17 punten op de agenda: 4 goedkeuringen (lees beslissingen), verder kennisnames, vaststellingen en aanstellingen van afgevaardigden. De aanwezige schepenen (5 van de 6) krijgen een maandloon. De gemeenteraadsleden ontvangen een zitpenning van om en bij de 150 euro. Er zijn 17 gemeenteraadsleden aanwezig. Kostprijs van deze gemeenteraad: 2.550 euro. Laten we beginnen met de officiële beslissingen. De gemeente geeft het OCMW een investeringstoelage van 25.000 euro om de verbouwing van de Hernalsteenstraat 47 te voltooien (eerste beslissing). De gemeente keurt, op vraag van K.S.C. Sprint een nieuw reglement goed om bijzondere sportmanifestaties op nationaal, regionaal of provinciaal vlak te steunen. LB-Union wil dat er nog een paragraaf aan het reglement wordt toegevoegd, zoals overeengekomen in de commissie: het schepencollege moet binnen de twee maand een antwoord geven op de aanvragen. Raadslid Jean-Pierre Butaye (LB-Union) onthoudt zich omdat er niets voorzien is voor bijzondere sportmanifestaties op gemeentelijk vlak (tweede beslissing). De gemeente heft een oude beslissing op (derde beslissing) en neemt een nieuwe beslissing (vierde beslissing) over de kostprijs van de naschoolse opvang in De Letterbijter en Het Hoeveke. Daarna volgt een extra punt van LB-Union. De meerderheid dient een motie in ter ondersteuning van de geschorste aangewezen burgemeester François van Hoobrouck-d’Aspre, die afwezig is. Raadslid Dominique Matthys (LB-Union) leest de motie 2

voor. ‘De gemeenteraad heeft met spijt de beslissing van minister Bourgeois vernomen om Van Hoobrouck te schorsen.’ Matthys heeft het over ‘de gemeenteraad’, maar ze bedoelt LB-Union, want WOplus heeft geen probleem met de schorsing. Volgens de motie is de schorsing ondemocratisch omdat Van Hoobrouck met een grote meerderheid werd verkozen. Bovendien verstoort ze het verlangen naar communautaire verzoening. Raadslid Jan Walraet (WOplus) reageert: ‘Deze motie geeft de indruk rap rap te zijn ingediend. De meerderheid wil die aan de voorzitters van alle politieke partijen opsturen, maar bij de PS staat de naam van de vorige voorzitter en aan Vlaamse kant wordt een partij vergeten. De motie is een ontkenning van de democratie en gooit olie op het vuur van de communautaire verzoening. Ik zou u aanraden: stuur ze zeker op naar de voorzitters van de Vlaamse partijen, zodat ze kunnen zien wat deze meerderheid onder een democratie verstaat.’ Raadslid Wilfried Servranckx (WOplus): ‘We moeten geen symbolische motie indienen, enkel een motie die de bevolking dient. Het gaat hier om de procedure van een rechtscollege. De gemeenteraad moet zich onthouden van sympathie of antipathie met Van Hoobrouck. Of hij een sanctie verdient of niet, zal de Raad van State uitmaken. Het enige waar ik me kan in vinden, is een motie die vraagt om een rechtvaardige uitspraak.’ LB-Union keurt de motie goed, WOplus stemt tegen, Servranckx onthoudt zich. Daarna volgen de vragen van WOplus. In de Gergelstraat werden er nieuwe voetpaden aangelegd. ‘Bij sommige eigenaars werd de rooilijn verlegd,’ zegt raadslid Wim Peeters (WOplus). ‘Dat gebeurde ook al in 1997. Wordt die grond onteigend? Wie is verantwoordelijk als er op die plaats een ongeval gebeurt?’ ‘Het voetpad ligt volgens onze diensten niet op privégrond’, antwoordt schepen Frédéric Petit (LB-Union).

‘Als de aangelanden menen dat dit wel zo is, zal hun klacht grondig worden onderzocht.’ Raadslid Wim Peeters (WOplus) heeft een vraag over de bouwplannen van een rusthuis in de Marmotwijk. ‘Er is in de wijk een brief rondgedeeld om de bouw aan te kondigen. Er was een vergadering gepland op 23 april, maar die werd afgelast op 19 april. Wat houdt het plan juist in en waarom werd de vergadering afgelast?’ ‘Voor projecten van zulke omvang moet een speciale procedure gevolgd worden’, antwoordt schepen Frédéric Petit (LB-Union). ‘We hebben eerst een advies van de provincie nodig. Ook het standpunt van de bewoners over de mobiliteit, enzovoort, moet gekend zijn. De privébouwheer was niet klaar om zijn project voor te leggen.’ Raadslid Wim Peeters (WOplus) vraagt wat de gemeente doet aan de inburgering van nieuwkomers. ‘Al verschillende jaren kunnen nieuwkomers taallessen volgen. Zo komen ze meer te weten over de werking van onze maatschappij. De meeste gemeenten werken hieraan mee en hebben een link op hun website. Wezembeek-Oppem heeft dat niet. ’ Schepen Nicole Geerseau (LBUnion): ‘Het gemeente-bestuur heeft in 2001 beslist om niet aan te sluiten bij het Vlaams inburgeringsbeleid. We kunnen dat herbekijken als er rekening wordt gehouden met het statuut van onze faciliteitengemeente en de teksten in twee talen beschikbaar zijn.’ Raadslid Wim Peeters (WOplus) wil weten onder welke voorwaarden en door wie informatie op de gemeentelijke website wordt geplaatst. Schepen Murielle Jaubert (LB-Union) leest het antwoord van de ambtenaren in moeizaam Nederlands voor: ‘De toevoegingen komen van de gemeentelijke diensten. Zij leveren de teksten aan in het Nederlands en in het Frans. Andere informatie komt van overheidsinstanties, verenigingen, handelaars, enzovoort.’ ‘Hoe kunnen verenigingen activiteiten aankondigen op de website?’, vraagt Peeters. Raadslid Alexandre Franck (LB-Union) wil Jaubert ter hulp snellen en zegt: ‘Als voormalig voorzitter van het Centre Culturel heb ik een document gekregen over hoe we iets aan de website kunnen toevoegen.’ De bevoegde schepen Jaubert heeft echter geen weet van zo’n document. Raadslid Jan Pollaris (WOplus) vindt dat alle verenigingen op de hoogte gebracht moeten worden dat ze activiteiten kunnen aankondigen. (GD)


verenigingsnieuws Dokters van wacht Het centrale oproepnummer van de wachtdienst voor huisartsen is 0900 69 004. Via dit nummer word je automatisch doorverbonden met de huisarts van wacht. De wacht loopt tijdens de week van 19 uur tot 7 uur, tijdens het weekend van vrijdag 19 uur tot maandag 7 uur en op feestdagen vanaf 19 uur de avond voordien tot 7 uur de dag erna.

Oplossing Wie zijn deze schoolmeisjes? Erfgoedfoto Wezembeek-Oppem

Apothekers van wacht Sinds 2 januari 2012 is er een belangrijke wijziging in het systeem van de wachtdienst van apothekers in onze regio: de wachtdienst loopt van 9 tot 22 uur. Om de apotheker van wacht na 22 uur te kennen, moet de patiënt het nummer 0900 10 500 bellen of op internet kijken. De apotheker die van wacht is na 22 uur is niet noodzakelijk dezelfde als die voor 22 uur. > Van 31/05 tot 2/06 Apotheker Jansen-Ceupens Lange Eikstraat 8 1970 Wezembeek-Oppem 02 731 89 40

> Van 17/06 tot 20/06 Apotheker Tobback Kerkstraat 19 3080 Tervuren 02 767 33 14

> Van 3/06 tot 6/06 Apotheker Desmet Mechelsesteenweg 157 1970 Wezembeek-Oppem 02 731 04 76

> Van 21/06 tot 23/06 Apotheker Lievens Brusselsesteenweg 77 3080 Tervuren 02 767 34 15

> Van 7/06 tot 9/06 Apotheker Landerie Louis Marcelisstraat 126 1970 Wezembeek-Oppem 02 731 32 68

> Van 24/06 tot 27/06 Apotheker Annaert Smisstraat 1 3080 Tervuren 02 767 63 40

> Van 10/06 tot 13/06 Apotheker Boone Jezus-Eiklaan 2 3080 Tervuren 02 767 44 86

> Van 28/06 tot 30/07 Apotheker Piens Arthur Dezangrelaan 35 1950 Kraainem 02 720 47 90

> Van 14/06 tot 16/06 Apotheker Tobback Kerkstraat 19 3080 Tervuren 02 767 33 14

Vermoedelijk is dit het zevende en achtste leerjaar uit het Sancta Maria Instituut in de Marcelisstraat. De foto zou genomen zijn tijdens het schooljaar 1942-1943. 1) Augusta Vanderschrick 2) Marie-Thérèse Vandenbruggen 3) Cecile Cumps 4) Juliette De Vogelaere 5) Suzanne Vande Weyer 6) Denise Troch 7) ? 8) Roza Roekens 9) Lucienne Simons 10) Suzanne De Keyzer 11) Alice Van Cutsem 12) ? 13) Yvonne Lahaye 14) Germaine Erferst 15) Jeanne Peeters 16) Simonne Marcelis 17) ?

Babbel & bouffe Netwerk met multicultureel Brussel en de Rand donderdag 20 juni vanaf 17 uur – GC De Markten (Brussel) Patati Patata zet anderstaligen en Nederlandstaligen samen aan het babbelen. Via de database op www.patati.be vind je personen met dezelfde interesse, maar met een andere moedertaal. Zo oefen je samen Frans, Engels, Spaans … of Nederlands. Patati Patata is een initiatief van het Huis van het Nederlands Brussel, maar dankzij de samenwerking met vzw ‘de Rand’ is de zoekfunctie vanaf nu uitgebreid met de negentien gemeenten van de Rand. Zo wordt het voor inwoners van Brussel en de Rand nog makkelijker om elkaar te vinden en af te spreken. Iedereen is welkom op donderdag 20 juni tijdens het netwerkevenement Babbel & bouffe. Breng een hapje mee. Alles wordt samen gelegd, zodat een groot buffet ontstaat. Locatie: GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, Brussel. Meer info en inschrijven: www.patati.be, info@patati.be

3


VERENIGING IN DE KIJKER

Femma Sint-Pieter blaast 55 kaarsjes uit

Alleen voor vrouwen Femma Sint-Pieter bestaat 55 jaar. Verantwoordelijke Jeannine Schots (60) en teamleden Greet Geusens (72) en Hedwig Verheirstraeten (68) schuiven aan tafel in de cafetaria van de Kam. Ze vertellen honderduit over hun Femma-afdeling, die zij steevast KAV blijven noemen, zelfs na de naamsverandering. Op 21 april 1958 werd de KAV-afdeling opgericht, om ze even later op te splitsen in KAV Oppem en KAV Sint-Pieter. Vijf jaar geleden hield KAV Oppem ermee op, maar KAV SintPieter is nog altijd springlevend. Hedwig kwam 37 jaar geleden bij KAV terecht via de familie van haar man. ‘Ik was nieuw in de gemeente en was blij dat ik op deze manier wat mensen kon leren kennen.’ Zo ging het ook bij 4

Jeannine. Zij werd in hetzelfde jaar lid, nadat iemand van het bestuur haar vroeg om aan te sluiten. Greet is er al iets langer bij, intussen 48 jaar. Zij voegde zich bij KAV Sint-Pieter nadat ze was verhuisd. Voordien was ze lid van KAV Zaventem. Enthousiaste vrouwen Wie lid is van Femma krijgt maandelijks het magazine Femma in de bus, mag deelnemen aan alle activiteiten

Vooraan op de foto: Greet, Hedwig, Jeannine

van de afdeling, maar ook aan alle andere Femma-activiteiten in het land. Maandelijks organiseert Femma Sint-Pieter een activiteit, gaande van koken, bloemschikken over knutselen en een uitwaai-wandeltocht tot een daguitstap met de bus. Twee keer per jaar is er een ontmoetingsfeest, met een tombola of een ontspanningsactiviteit zoals een optreden van een muziekgroepje. De kernleden komen daarnaast één keer per maand samen voor een leuke vergadering. Zo veel vrouwen bij elkaar, dat zorgt ongetwijfeld voor fijne vriendschappen. ‘Sommige vrouwen spreken ook buiten de activiteiten af met elkaar’, weet Hedwig. ‘Er zijn ook veel gemotiveerde mensen. Enkele enthousiaste niet-


© Tine De Wilde

en humoristische manier door de tuinen geleid. Achteraf zijn we nog doorgereden naar Sluis.’ Ook toen ze naar brouwerij Bosteels in Buggenhout gingen, was er veel plezier. ‘Dat is de brouwerij waar de Tripel Karmeliet en de Kwak wordt gebrouwen’, weet Hedwig. ‘Na een rondleiding in de brouwerij vond een proeverij plaats die voor veel ambiance zorgde. Gelukkig moesten we niet zelf naar huis rijden, maar waren we met de bus’, lacht ze. ‘En weet je nog toen we naar het Land van Saeftinghe gingen? Het begon te stortregenen en het water kwam enorm snel op. Iedereen was zo nat geworden, dat we de eerste de beste herberg binnenstapten om onze kleren te laten drogen.’

kernleden volgen toch de vergaderingen en staan steeds paraat om te helpen.’ Geen mannen De activiteiten vinden ‘s avonds plaats. De Femma-doelgroep bestaat immers uit alle leeftijden. Een deel werkt dus overdag. En uiteraard zijn alleen vrouwen welkom, al mogen de mannen wel mee op de jaarlijkse reis. Hedwig is altijd reisleidster. ‘Zo’n uitstap is steeds fijn. Ik probeer activiteiten te zoeken die voor elke leeftijd kunnen. Ook alleenstaanden nemen vaak deel.’ Een van de mooiste herinneringen bewaren de dames aan de uitstap naar het Canadamuseum in Adegem. ‘We werden door een gids op een speciale

Samen feesten Op 15 mei stond de maandelijkse activiteit in het teken van het 55-jarige bestaan van de vereniging. Het ontmoetingsfeest startte met een aperitief, gevolgd door een koude schotel met wijn, zelfgemaakte desserts met koffie en een tombola. ‘Dit jaar vieren we niet echt uitgebreid’, vertelt Jeannine. ‘Toen we vijftig jaar bestonden, hebben we dat wel gedaan. Toen was er een eucharistieviering, gevolgd door een receptie waarop ook de mannen waren uitgenodigd. Daarna was er een ledenfeest met een optreden van de groep Graffiti.’ Vlaams eerbiedigen Femma Sint-Pieter telt momenteel een zeventigtal leden. ‘Toen KAV Oppem het voor bekeken hield, is ongeveer de helft van de leden naar ons overgestapt’, weten de vrouwen. Maar het ledenaantal blijft steeds dalen, omdat ze geen opvolging hebben. ‘Jaarlijks vallen verschillende mensen weg, onder meer door overlijdens. Vroeger gingen we huis-aan-huis om het lidgeld op te halen, maar omdat we van de nationale koepel nu via overschrijving moeten werken, haken verschillende ouderen af. Bovendien is het niet evident om nieuwe Nederlandstalige leden te vinden in Wezembeek-Oppem’, vertelt Greet. ‘We proberen het Vlaamse karakter van onze vereniging te eerbiedigen, al stellen we elk jaar wel een activiteit open voor anderstaligen.’ Marijke Pots Meer info over Femma: Jeannine Schots, 02 731 48 79

Do-in: relaxatie-oefeningen Femma Sint-Pieter donderdag 6 juni 14 uur – GC de Kam In deze praktische workshop leer je jezelf een ontspannende massage geven van kop tot teen, gebaseerd op eenvoudige massagetechnieken uit verschillende Oosterse en Westerse disciplines. Je wrijft, stretcht en beklopt je lichaam zachtjes en ontdekt hoe je vermoeidheid en spanning met eenvoudige handelingen kunt verlichten. Je leert ook de weldadige kracht van ademhaling en olie kennen en je krijgt een reeks vaardigheden mee naar huis. Zo kan de helende kracht van je handen je ’s morgens een heuse energieboost bezorgen en ’s avonds een zacht relaxerend gevoel. Een verwencadeau voor jezelf!

verenigingsnieuws Kijk! Ik fiets! Sportregio Vlaams-Brabantse Ardennen zondag 16 juni 13 tot 15 uur - Heilig-Hartcollege

Op twee uur tijd leren kinderen onder de professionele begeleiding van een monitor hoe ze moeten fietsen zonder steunwieltjes. Met de actieve hulp van hun ouders proberen ze allerlei oefeningen uit. Tegen het einde van de sessie kunnen ze blij roepen: ‘Kijk, ik fiets!’. De kinderen krijgen vervolgens een echt fietsdiploma. Locatie: speelplaats van het Heilig-Hartcollege, Albertlaan 44, Wezembeek-Oppem Prijs: 5 euro, cash te betalen bij de inschrijving (koekje, drankje en aandenken inbegrepen) Maximum 20 kinderen kunnen deelnemen. Info en inschrijven: Wouter Hindrikx, 02 731 43 31, wouter.hindrikx@derand.be 5


verenigingsnieuws Jaarlijkse wafelbak Ziekenzorg CM Wezembeek-Oppem zondag 23 juni 14.30 uur – GC de Kam

Sport- en kinderhappening zaterdag 17 augustus Jeugdhuis Merlijn

Ziekenzorg nodigt iedereen uit op haar jaarlijkse wafelenbak in GC de Kam. Vanaf 14.30 uur kan je heerlijke wafels smullen met een tasje koffie. Ziekenzorg CM Wezembeek-Oppem hoopt op jouw onmisbare steun.

Vlaamse Week 2013 Cultuurraad en GC de Kam dinsdag 2 tot zaterdag 6 juli Dinsdag 2 juli – 20 uur Gespreksavond, georganiseerd door het Davidsfonds. De gastspreker is Bernard Daelemans, lid van de links-nationalistische denk- en actiegroep Meervoud, die het gelijknamige tijdschrift uitgeeft. De toegang is gratis. Donderdag 4 juli – 20 uur Academische zitting met Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement. Een verdienstelijke inwoner van onze gemeente en een externe organisatie ontvangen de Gulden Sporen. Het geheel wordt muzikaal opgeluisterd met piano en saxofoonmuziek. Aansluitend volgt een receptie voor iedereen. De toegang is gratis. Vrijdag 5 juli – vanaf 20 uur Café chantant, georganiseerd door zanggroep Non Troppo. Schuimfuif, georganiseerd door Jeugdhuis Merlijn. Zaterdag 6 juli Volksfeest met een barbecue om 18 uur en een optreden van de volksmuziekgroep PassePartoe. Tickets barbecue: 12 euro (volwassenen), 6 euro (kinderen) Vuurwerk om 23.15 uur. Alle activiteiten - uitgezonderd de Schuimfuif - vinden plaats in GC de Kam. De Schuimfuif gaat door in JH Merlijn, Kerkhofstraat 54.

Op zaterdag 17 augustus kan je in Wezembeek-Oppem terecht voor een beachvolleybaltoernooi, kinderanimatie en een jogging. Beachvolley Voor het jeugdhuis komt een megazandbak van 18 x 14 meter met twee beachvolleybalvelden. Het toernooi start om 13 uur. Elk team bestaat uit maximum vier personen. Er wordt drie tegen drie gespeeld. Wisselen tijdens het spel kan, aangezien spelen in het zand zwaarder is dan op een gewoon veld of in een sporthal. Een speler kan maar met één team deelnemen. Gemengde ploegen zijn toegelaten. JH Merlijn organiseert het toernooi voor de achtste maal, in samenwerking met de jeugd- en sportraad. Kinderanimatie De kinderen kunnen zich uitleven in een speeltuin met springkastelen, een ballenbad en een klim- en klauterparcours. Ook Chiro Berkenbloesem en de stripbib – die in het jeugdhuis gevestigd is - zijn van de partij. Er is een clown en een ballonnenplooier. Bij speelplein De Pagadder kan je je laten schminken. Ook andere sportverenigingen organiseren activiteiten, zoals petanque, slotracing en aerobic. Het Warandepark wordt voor de gelegenheid omgebouwd tot een groot sport- en spelterrein.

Info en reservatie: GC de Kam, Beekstraat 172, Wezembeek-Oppem, 02 731 43 31, info@dekam.be

Jogging en kinderloop Voor de vierde maal organiseert de Running Club een jogging. Je kan kiezen tussen 5 en 10 km. Beide afstanden starten om 10.30 uur. Voor de kleinsten is er in de namiddag een kinderjogging.

Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant.

De hele dag zijn er hapjes en drankjes voorzien. Info en inschrijven voor het beachvolleybaltoernooi: beachvolley@wezembeekoppem.be, 0475 73 28 44 (na 18 uur)

6


nieuws uit de Kam Kam Kiest voor Kunst Kunstencollectief Carmyn juni 2013 tentoonstelling

Voorstelling Nachtvluchtabonnement GC de Kam, GC de Lijsterbes en GC Papeblok dinsdag 4 juni

Carmyn is een jonge vereniging van beeldende kunstenaars uit Wezembeek-Oppem en omgeving. Zij beoefenen uiteenlopende disciplines zoals fotografie, schilderen, etsen, photoshop, maquettes …

In de voor de gelegenheid tot vertrekhal omgebouwde theaterzaal van de Lijsterbes stellen we de nieuwe seizoensbrochure Nachtvlucht voor. Stewardessen begeleiden je van de incheckbalie naar je plaats en bieden je een drankje aan. Ze presenteren je het nieuwe theaterseizoen en loodsen je door het ruime aanbod muziek, theater, familievoorstellingen, klassiek, humor … Terwijl jazz- en swingzangeres Sofie La Digue een voorsmaakje brengt van haar optreden later dit seizoen, helpen we je graag met het invullen van het abonnement.

Tijdens hun allereerste tentoonstelling in mei 2013 vertrokken ze van één bepaald thema: het zelfportret. Elke kunstenaar werkte dit thema op zijn manier uit, met zijn eigen techniek. In juni komen verschillende andere thema’s aan bod. Je kan hun werk bewonderen in de cafetaria van GC de Kam.

19.30 uur – GC de Lijsterbes gratis toegang

wekelijkse activiteitenkalender Maandag 9.00 Okra - wandelen vertrek Paterskerk 02 731 83 39 20.00 Fit & Gezond Dames - turnen GC de Kam 02 731 83 30 (niet tijdens schoolvakanties) 20.00 Fit & Gezond Heren - turnen H.-Hartcollege 02 767 01 01 Dinsdag 09.30 OKRA – fietsen vertrek Paterskerk 02 731 83 39 19.30 Running Club WO Jeugdhuis Merlijn 02 782 02 96 Woensdag 14.00 Okra - wandelen GC de Kam 02 731 83 39

14.30 OKRA – petanque sporthal 02 731 83 39 20.00 WOBAD - badminton volwassenen sporthal 02 731 54 84 20.30 aerobics - zumba sporthal 02 731 87 81 Donderdag 19.30 Running Club WO Jeugdhuis Merlijn 02 782 02 96 20.30 zanggroep Non Troppo repetitie GC de Kam 02 305 06 07

Zaterdag 10.00 tot 12.00 (eerste, derde en vijfde zaterdag) Stripbib Maddox (stripbibliotheek) Jeugdhuis Merlijn 21.00 Jeugdhuis Merlijn 0475 73 28 44 Zondag 10.30 Running Club WO Jeugdhuis Merlijn 02 782 02 96 14.30 Chiro Berkenbloesem 0499 07 91 55 19.00 WOBAD - badminton sporthal 02 731 54 84

Vrijdag 21.00 Jeugdhuis Merlijn 0493 58 82 88

7


Personeelswissels in de Kam

8 Op de foto v.l.n.r. An, Wouter, Rudy, Marleen, Daisy, Barbara, Marc en Bea

© Tine De Wilde

Als één ploeg aan de start van een nieuw seizoen


In gemeenschapscentrum de Kam heeft An Decuypere de dagelijkse leiding overgenomen van centrumverantwoordelijke Marc Snoeck. Marc is sinds begin dit jaar schepen in zijn thuisstad Halle en neemt politiek verlof. Uitgekamd maakte kennis met An Decuypere en blikt met haar vooruit op het komende cultuurseizoen. Wie regelmatig een bezoek brengt aan de Kam, weet dat An geen nieuw gezicht is in het gemeenschapscentrum. De voorbij vijf jaar was ze er al aan de slag als onthaalmedewerkster. In een vorig leven was ze bibliothecaris in Sint-Genesius-Rode, de gemeente waar ze geboren en getogen is. ‘Ik deed mijn job als onthaalmedewerkster heel graag,’ vertelt An, ‘maar toen de kans zich voordeed om de dagelijkse leiding van de Kam op mij te nemen, heb ik niet getwijfeld. Ik zie het als een uitdaging om samen met Marc en de rest van het team van het gemeenschapscentrum een plek te maken waar zo veel mogelijk mensen uit de gemeente en ook van daarbuiten zich thuis voelen. De Vlaamse verenigingen van Wezembeek-Oppem zijn hier kind aan huis en dat willen we zo houden. Het is tegelijk ook onze ambitie om nog meer anderstaligen kennis te laten maken met ons centrum via de activiteiten die we hier organiseren.’ Inzetten op muziek en een internationaal publiek Momenteel wordt er in de Kam volop gewerkt aan de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. ‘We gaan verder op de ingeslagen weg en dat betekent dat we ook dit seizoen sterk inzetten op muziek’, vertelt An. ‘De Kam heeft de voorbij jaren op dat vlak een echte traditie uitgebouwd. Dit seizoen komen onder meer Jo Lemaire en Cristina Branco over de vloer. Branco is een Portugese fadozangeres. Veertien jaar geleden stond ze al op het podium van de Kam, maar toen was ze nog niet zo bekend. Vandaag is ze een wereldster die op de grote podia van alle continenten heeft gestaan.’ ‘We proberen in onze programmatie zo veel mogelijk artiesten op te nemen die een internationaal publiek aantrekken. Zo is er bijvoorbeeld ook de humoristische muzikale show van de Frivole Framboos. Daar heb je geen specifieke taalkennis voor nodig, dat is geknipt voor ons Kampubliek.

Een aanrader is zeker ook onze seizoensopener van de Brussels Light Opera Company. B.L.O.C. repeteert al bijna twintig jaar in ons gemeenschapscentrum en brengt een selectie uit haar meest recente opvoeringen, met liedjes uit Beauty and the Beast, Bastingstoke or Bust en Evita. Het gezelschap telt meer dan 200 leden uit 22 verschillende landen en is het grootste Engelstalige musicalgezelschap in Brussel. Voorts kan je natuurlijk ook opnieuw naar de film in de Kam gedurende het hele seizoen.’ Nieuwe onthaalmedewerker Nu An Decuypere voortaan instaat voor de dagelijkse leiding van de Kam, moest het gemeenschapscentrum op zoek naar een nieuwe onthaalmedewerker. Dat is Barbara De Cuyper (42) geworden. Barbara is af komstig uit Wezembeek-Oppem en woont nu in Sterrebeek. ‘Ik was een aantal jaren thuismama, maar nu begon het terug te kriebelen’, vertelt ze. ‘Mijn interesse in cultuur is altijd groot geweest. Ik schrijf ook. Eigenlijk is deze job ideaal voor mij. Ik ben terechtgekomen in een toffe werkomgeving en ik hou van de afwisseling die de job me biedt. Mensen kunnen bij mij onder meer terecht voor allerhande informatie over onze lokalen en tickets voor de voorstellingen in ons gemeenschapscentrum.’ De Kamploeg Samen met Daisy Cleymans staat Barbara mee in voor het onthaal. Mark Snoeck blijft centrumverantwoordelijke. Wouter Hindrikx is de stafmedewerker jeugd en sport. Rudy Schoolmeesters neemt de techniek voor zijn rekening. Marleen Crabbé en Bea Reniers zorgen voor het onderhoud van de Kam. Tina Deneyer

Jan Pollaris: nieuwe voorzitter programmeringscommissie

Ook binnen de programmeringscommissie van de Kam is er een en ander gewijzigd. Jan Pollaris neemt na maar liefst 20 jaar de voorzittersfakkel over van Jan Walraet. Jan Pollaris is net als Jan Walraet al lid van de programmeringscommissie sinds de start van de Kam, 20 jaar geleden. ‘De Kam betekent heel veel voor de gemeenschap van WezembeekOppem en ook voor mij persoonlijk’, zegt de nieuwe voorzitter. ‘Ik denk dat we eerst en vooral moeten behouden wat nu goed draait. We hebben een goed team, een goede samenwerking met de verenigingen en ook de programmering zit goed. Waar we wel nog kunnen aan werken, is een betere bezetting van de lokalen overdag. Ik wil ook proberen om samen met het team en de andere commissieleden meer jongeren naar ons gemeenschapscentrum te lokken. En ik hoop ook dat we in de komende jaren werk kunnen maken van een aantal onderhoudswerken.’ (TD)

9


Lincoln film

Seizoensopener Best of B.L.O.C. muziek

De film volgt de laatste maanden in het leven van Abraham Lincoln, de zestiende president van de Verenigde Staten.

Met trots stellen GC de Kam, GC de Lijsterbes en GC Papeblok je het nieuwe programma van het culturele seizoen 2013-2014 voor. Binnenkort vind je de Nachtvluchtbrochure met de 59 voorstellingen van de drie centra in je bus. In deze gemeenschapskrant kan je alvast het volledige programma van GC de Kam ontdekken. Er is voor elk wat wils. Zo ontvangen wij dit seizoen onder meer Jo Lemaire en de Portugese fadozangeres Cristina Branco. De Frivole Framboos en De Schedelgeboorten zorgen voor de humoristische noot. Tijdens het aperitiefconcert van Roel en Veerle Dieltiens kan je proeven van een hoogstaand klassiek concert. Dirk Draulans vertelt je tijdens zijn lezing dan weer alles over Darwin. De allerkleinsten kunnen genieten van de voorstellling Nest en het stripconcert met Jan de Smet en Kim Duchateau. Een aanrader is ook de seizoensopener van de Brussels Light Opera Company. B.L.O.C. brengt een selectie uit de meest recente opvoeringen. Vanaf zaterdag 8 juni gaat de ticketverkoop van start. Het boeken van losse tickets kan via de individuele centra en hun websites. Een abonnement samenstellen kan vanaf nu ook online (via de website en QR-code) of via het bestelformulier in de nachtvluchtbrochure. Het is belangrijk om weten dat je voor een abonnement een gelijk aantal tickets moet bestellen voor minimum vier verschillende voorstellingen. Meer info: Nachtvluchtbrochure, www.dekam.be, info@dekam.be, 02 731 43 31

10

Op het einde van de Amerikaanse burgeroorlog heeft Abraham Lincoln grote moeite om steun te krijgen van zijn kabinetsleden en het parlement voor zijn voorstel tot afschaffing van de slavernij. Kort na zijn herverkiezing als president werd hij op 15 april 1865 in een schouwburg in Washington doodgeschoten door John Wilkes Booth. Daniel Day-Lewis kreeg voor zijn vertolking als Lincoln de Oscar voor beste acteur.

donderdag 19 september - 15 en 20 uur GC de Kam 4 euro (kassa), filmpas: 15 euro (5 films)

Frivole Framboos Terra Rare humor Na de succesvolle jaren in Frankrijk is de Frivole Framboos nog één seizoen terug in Vlaanderen met de voorstelling Terra Rare. Ze brengen een mix van klassieke en moderne muziek met cello, piano, iPad en zang. De flamboyante Peter Hens, grootmeesterconferencier, musicohumoroloog, en Bart Van Caenegem, de rustige toetsentovenaar, komen andermaal op de proppen met verbazingwekkende muzikale onthullingen. Van Star Wars gaat het naar Mary Poppins, van Michael Jackson naar de Barbier van Sevilla, van Beethoven naar Stevie Wonder, van puur klassiek naar kinderliedjes van K3 … De twee gidsen je met brio door deze muzikale jungle. Laat je rustig overweldigen door dit muzikaal-komische stortbad. De Terra Rare blijft lang kleven …

donderdag 10 oktober - 20 uur GC de Kam 22 euro (kassa), 20 euro (vvk), 18 euro (abo)

In 2013 bestaat GC de Kam 20 jaar. B.L.O.C. wil deze verjaardag graag vieren en biedt op de openingsavond van het seizoen een concert aan met een selectie uit de meest recente opvoeringen. B.L.O.C., voluit Brussels Light Opera Company, is met meer dan 200 leden uit 22 verschillende landen het grootste Engelstalige musicalgezelschap in Brussel en de Vlaamse Rand. Al bijna 20 jaar vinden de repetities plaats in de Kam. In Best of B.L.O.C. horen we onder meer fragmenten uit Beauty and the Beast, Bastingstoke or Bust en een voorsmaakje uit de productie Evita.

vrijdag 20 september - 20 uur GC de Kam gratis - plaatsen op voorhand reserveren


Clara Cleymans, Barbara Dex, Gunther Verspecht & Kris De Bruyne

Jo Lemaire

My sentimental journey muziek

Diep in mij - Ode aan Yasmine muziek

Diep in mij ben ik betoverd, diep in mij door jou veroverd, doe jij me dromen, maak jij me vrij. Yasmine (Hilde Rens) liet niemand onberoerd. Ondanks haar vele talenten was ze in haar hart boven alles een zangeres. Haar liedjes weerspiegelen haar zoektocht door het leven: van jeugdige naïviteit tot sombere introspectie. Diep in mij is een eerbetoon aan deze wonderbaarlijke dame.

Met twee bevriende muzikanten kruipt Jo in de huid van een romancière, en ze gaat op ontdekking naar de finesses van het gemeenschappelijke Europese culturele erfgoed. Jo brengt een intrigerende verzameling passionele songs mee, deels uit het collectieve geheugen: Portugese fado, Duits cabaret, Ierse folk of Nederlandse kleinkunst. Ze verdiept zich in de mooiste, meest aangrijpende songs aller tijden en toont een nog onbekende kant van haar persoon.

In een eigentijds jasje interpreteren Clara Cleymans, Barbara Dex, Gunther Verspecht en Kris De Bruyne de liedjes die Yasmine uniek maakten. Sober, doordacht en stijlvol brengen ze haar repertoire tot leven, precies zoals Hilde het gewild zou hebben.

zaterdag 19 oktober - 20 uur GC de Kam 22 euro (kassa), 20 euro (vvk), 18 euro (abo)

Jo Lemaire, intiem als nooit tevoren. Emotie als erfenis, liefde als leidraad, de kracht van eenvoud, breekbaar, fragiel, puur en onvermengd. Het repertoire uit de vele Europese gewesten is vermengd met Jo’s mooiste eigen composities en nieuwe, bijzondere, tot nu toe onuitgegeven songs.

De Schedelgeboorten Veel is mogelijk

vrijdag 15 november - 20 uur GC de Kam 18 euro (kassa), 16 euro (vvk), 14 euro (abo)

humor

Hubert Damen

Ik zou wel eens willen weten ... muziek

Hubert Damen, acteur, taalvirtuoos en zanger, heeft na zijn succesvolle liedjesprogramma Als de dood voor het leven tijd gevonden voor een nieuw project: Ik zou wel eens willen weten … Moeten we De Schedelgeboorten nog voorstellen? Met hun cabareteske muziekvoorstellingen staan ze al bijna twintig jaar aan de top van de Nederlandstalige muzikale humor. Het viertal bezingt het leven op hilarische wijze. De grappige wendingen in hun liedjes, de verrassende ontknopingen en muzikale spitsvondigheden zijn dé remedie voor de geestelijke gezondheid.

In deze voorstelling blikt hij terug op de woelige jaren zestig en zeventig en hij vraagt zich af: ‘Was het allemaal wel zo ingrijpend? Heeft het werkelijk iets veranderd? Vertellen al die liedjes en gedichtjes van vroeger ons vandaag nog iets wat belangrijk kan zijn voor morgen?’ Met vijf schitterende rock- en jazzmuzikanten kijkt Damen kritisch naar de wereld.

Kom intens genieten van de onbeschrijflijk mooie, grappige droefheid in hun nieuwe show Veel is mogelijk. Na afloop ben je weer helemaal opgeladen en stap je bruisend van levensvreugde de zaal uit.

Protestliederen, cabaretliederen en poëzie van o.a. Ferre Grignard, Wannes van de Velde, Drs. P, Jules de Corte, Bram Vermeulen, Herman de Coninck en Simon Vinkenoog: de ingrediënten voor een leerrijke, boeiende en vooral ontspannende muziekavond.

zaterdag 23 november - 20 uur GC de Kam 18 euro (kassa), 16 euro (vvk), 14 euro (abo)

vrijdag 20 december - 20 uur GC de Kam 19 euro (kassa), 17 euro (vvk), 15 euro (abo)

11


Tableau nr. 1

Cristina Branco

theater

muziek

Marathon Five-O

Marathon Five-O is een komedie over vriendschap en obsessie van Bert Cosemans en Bart Van Avermaet. Het is het langverwachte vervolg op de succesvolle voorstelling Marathon. Na jaren komen Fred en Bob elkaar terug tegen. Ze zijn nu vijftigers en om een of andere absurde reden besluiten ze opnieuw samen te trainen. Deze keer zal het hen goed doen. Deze keer zal het hun leven veranderen. Een must voor alle joggers en lamzakken!

donderdag 23 januari - 20 uur GC de Kam 14 euro (kassa), 12 euro (vvk), 10 euro (abo)

Alegria

Veertien jaar geleden stond ze al op het podium van de Kam: de Portugese fadozangeres Cristina Branco. Hoewel ze toen nog niet zo bekend was, maakte ze een onvergetelijke indruk. Ondertussen is ze een wereldster die op de grote podia van alle continenten heeft gestaan. Hoog tijd dus voor een muzikaal weerzien van formaat. In de loop der tijden ontwikkelde Branco een geheel eigen stijl, met respect voor de traditie, maar ook met de drang om die te vertalen naar vernieuwde vormen. Kenmerkend voor Branco’s muziek zijn haar lichte, warme en tegelijk doorleefde stem, een mengeling van traditionele fado’s, eigen thema’s en volksliedjes waarbij ze zorgvuldig de teksten van de beste Portugese dichters uitkiest. Tel daarbij haar traditioneel bezette ensemble (piano en accordeon, Portugese gitaar en basgitaar) en je weet wat je mag verwachten: een wondermooie avond.

Theater De Spiegel Nest

familie

woensdag 12 februari - 20 uur GC de Kam 24 euro (kassa), 22 euro (vvk), 19 euro (abo)

Kathleen Vandenhoudt en Pascale Michiels Ridin’ the Rods muziek Twee klassedames op het podium, eigenwijs en authentiek. Overspringende vonken van liefde, kameraadschap, passie en kracht, al 20 jaar. Ridin’ the Rods vat het samen onderweg zijn van deze twee bluesqueens mooi samen. Muziek en theater voor de allerkleinsten in, op en rond een gezellig houten reuzennest. Een zangeres en een violiste zoeken samen met het publiek de veilige nestwarmte op. Ze verhalen over de kleine momenten uit het leven van vogels: eieren leggen, broeden, vallen en opstaan, dromen en uitfladderen. Het poëtische Nest groeide uit testmomenten en ontmoetingen tussen spelers en publiek bij Caban, de creatieve speelruimte en doeplek van Theater De Spiegel. Dit heerlijke samenspel leidde tot een knusse en hartverwarmende voorstelling. Die prikkelt de nieuwsgierigheid, verwondering en fantasie van zowel kinderen als volwassenen. Voor kinderen van 6 maanden tot 3 jaar

zondag 9 februari - 11 en 15 uur GC de Kam 8 euro (kassa), 6 euro (vvk), 5 euro (abo)

12

Een aantal van hun ‘compagnons de route’ schreven voor hen een song. Artiesten die Pascale en Kathleen heel na aan het hart liggen en die deze ‘opdracht’ met veel plezier hebben aanvaard: Roland van Campenhout, Steven Debruyn, Pieter-Jan De Smet, Bruno Deneckere & Nils De Caster, Guy Swinnen, Kommil Foo … Prachtig beeldmateriaal en fijne anekdotes zorgen voor pure magie.

vrijdag 21 februari - 20 uur GC de Kam 16 euro (kassa), 14 euro (vvk), 12 euro (abo)


Dirk Draulans

Roel & Veerle Dieltiens

lezing

muziek

Dirk doet Darwin - de evolutietheorie volgens Dirk Draulans

Buitenland - aperitiefconcert

Heb jij je al eens afgevraagd waarom kabeljauw in onze winkels verdrongen werd door zalm? Of hoe de mens er binnen een paar honderd jaar uit zal zien? Dirk Draulans wel. In zijn gekende stijl en taal vertelt hij je graag hoe de wetenschap sinds Darwin naar de evolutie van onze soorten heeft gekeken. In 2009 werkte Dirk mee aan de televisiereeks Beagle, in het kielzog van Darwin. Daarin werd de historische reis van Darwin met het gelijknamige zeilschip overgedaan. Zijn lezing vult hij aan met boeiende verhalen van onderweg, zoals zijn ontmoetingen met walvishaaien en reuzenschildpadden. Hij vertelt ook hoe het landschap sinds Charles Darwin veranderd is en hoe wij onze wereld steeds meer naar onze hand zetten. Een ontnuchterend relaas.

In Buitenland onderneemt Roel Dieltiens (cello) samen met zus Veerle (piano) een inspirerende reis door Europa. Wie Roel Dieltiens mocht meemaken, weet dat cello en klassieke muziek op zijn minst onderhoudend zijn. Op zijn welbekende manier vertelt Roel Dieltiens over een bijzondere muzikale tocht. We ontdekken ongerepte repertoires uit het Rusland van de Tsaren, de Venetiaanse lagune, Schotse hoogvlakten, Parijse salons, Weense koffiehuizen en Boheemse wouden.

donderdag 13 maart - 20 uur GC de Kam 9 euro (kassa), 8 euro (vvk), 7 euro (abo)

Zij spelen werk van o.a. Schubert, Liszt, Franchomme, Fauré, Saint-Saëns, Mendelssohn, Rimski-Korsakov, Dvorák, Popper en Rossini.

zondag 30 maart - 11 uur GC de Kam 15 euro (kassa), 13 euro (vvk), 11 euro (abo)

Paul Michiels - Jeroen D’Hoe - Philip Catherine

Jan De Smet & Kim Duchateau

muziek

familie

It’s a Gas II

Het tweede stripconcert van Jan & Kim Muzikale omnivoor Jan De Smet en Kim Duchateau, huiscartoonist van De Morgen, presenteren een geweldige nieuwe amusementsformule: het stripconcert.

In het voorjaar van 2010 maakten Paul Michiels en Jeroen D’Hoe samen met lyricist Michael Garvin het prachtige album It’s a Gas. Een warme popjazzplaat met heerlijke songs als I am Home en Where do I sign up. In 2012 willen zij daar nog een (jazz)schepje bovenop doen. Ze nemen de levende legende en grootste jazzgitarist ooit, Philip Catherine, mee op tour. De beste Belgische popzanger, een straffe, klassiek geschoolde pianist en een jazzkanjer serveren samen een repertoire met eigen nummers en goedgekozen klassiekers uit het Great American Songbook. Wereldklasse!

donderdag 24 april - 20 uur GC de Kam 20 euro (kassa), 18 euro (vvk), 16 euro (abo)

Jan brengt kinderliedjes van alle tijden op accordeon, banjo, ukelele en gitaar. Evergreens (Kortjakje, Moriaantje, Onder moeders paraplu …), maar ook jonge werkjes (Steek je vinger in de lucht, Alles goed) waarmee hij de voorbije jaren zo’n grote kindervriend is geworden. Kim zit braaf naast Jan en maakt een ondeugende tekening bij elk liedje. De beelden worden megagroot op een scherm achter Jan en Kim geprojecteerd. Zo lijkt het alsof er – floeps – een videoclip wordt geboren terwijl je luidkeels aan het meezingen bent. Vier jaar na hun eerste stripconcert staan ze er opnieuw. Zot, vermakelijk en verrassend. Wat zal die gekke Kim nu weer uit zijn potlood toveren? En krijgt hij zijn tekening op tijd klaar? Wat bekokstoven Jan en Kim daar? Of welke loer draaien ze elkaar? Voor kinderen vanaf 4 jaar

zaterdag 10 mei - 15 uur GC de Kam 9 euro (kassa), 7 euro (vvk), 6 euro (abo)

13


Het Gordelfestival in de faciliteitengemeenten

Samen bewegen klinkt goed Op zondag 1 september vindt de eerste editie van het Gordelfestival plaats, zeg maar ‘De Gordel nieuwe stijl’. Net als bij de klassieke formule valt er heel wat te beleven in de verschillende gemeenschapscentra van de faciliteitengemeenten. Maar er zijn ook veel nieuwigheden. In dit Rand-nieuws lichten we graag een tipje van de sluier. Bredere Gordel Na 32 jaar wordt de klassieke formule van De Gordel herbekeken. Het Gordelfestival komt met een ruimer aanbod in de letterlijke en de figuurlijke zin. ‘We gaan verder dan het organiseren van een sportief evenement. Voortaan zal er meer aandacht worden besteed aan de toeristische en culturele troeven van onze regio. Tegelijk doet het Gordelfestival ook meer gemeenten aan dan voorheen. Nieuw is onder meer dat het startschot van het evenement al wordt gegeven op vrijdag 30 augustus met een muziekfestival in het provinciedomein van Huizingen. Omdat het kort dag is, zal het evenement dit jaar wel beperkt blijven tot een basisaanbod, maar de komende jaren zal het concept nog verder worden uitgewerkt en uitgebreid.’, zegt Reindert De Schrijver, coördinator van het Gordelfestival. Hij werkt voor vzw ‘de Rand’, de vzw die voortaan de coördinatie van het evenement op zich neemt. Ook Bloso en de provincie Vlaams-Brabant blijven nauw betrokken. Gordelen in de faciliteitengemeenten ‘We verlaten voor het Gordelfestival het pad van de vier traditionele gordeltrefpunten in Overijse, Zaventem, Dilbeek en Sint-Genesius-Rode,’ vervolgt Reindert, ‘en werken met twee nieuwe trefpunten: één in het provinciedomein van Huizingen in Beersel en één in het Blosodomein van Hofstade bij Zemst. Van daaruit kan je kiezen uit een waaier aan wandelingen en fietstochten die je leiden langs de mooiste plekjes in de Groene Gordel. Ook de faciliteitengemeenten blijven betrokken in het verhaal. De traditionele fietstocht van 100 kilometer blijft bestaan en loopt opnieuw door Wemmel. Verder zal je vanuit Kraainem via WezembeekOppem kunnen wandelen naar Jezus-Eik en terug. Wie houdt van een minder lange tocht kan vertrekken in Jezus-Eik en zo naar Wezembeek-Oppem wandelen en terug. Vanuit het trefpunt in het provinciedomein van Huizingen vertrekt een wandeling naar Linkebeek. Drogenbos kunnen we dit jaar jammer genoeg niet aandoen, omdat de wandeling dan te lang wordt. Sint-Genesius-Rode ligt dan weer op een fietsparcours dat vertrekt vanuit het provinciedomein van Huizingen.’ Overal muziek In de faciliteitengemeenten is telkens een tussenstop voorzien in de gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’. ‘In de gemeenschapscentra viel traditiegetrouw tijdens de eerste zondag van september heel wat te beleven en aan die succesformule raken we niet. Het is nog altijd een prachtige gelegenheid voor het brede publiek om onze gemeenschapscentra te ontdekken. Voor de eerste editie van het Gordel14

festival trekken we resoluut de muziekkaart’, legt Reindert uit. ‘Wie de wandeling van Kraainem door Wezembeek-Oppem naar Jezus-Eik achter de rug heeft, wordt in de namiddag in de Lijsterbes getrakteerd op een optreden van de succesvolle Nederlandstalige band Buurman. In de Kam staat een optreden van de jazzy madammen van The Jacquelines gepland (o.v.). Ook in gemeenschapscentrum De Bosuil in Jezus-Eik kiezen we voor jazz. Wie kiest voor een fietstocht vanuit Huizingen langs Sint-Genesius-Rode moet zeker een tussenstop maken in de Boesdaalhoeve, want daar kan je kijken en luisteren naar de swingende muziek van de jonge beloftevolle zangeres Sarah Ferri. In gemeenschapscentrum de Moelie in Linkebeek kan je genieten van de folkmuziek van Madingma. Verder zal elk gemeenschapscentrum nog een aantal activiteiten organiseren voor jong en oud.’ In Pepingen, Sint-GenesiusRode en Kraainem strijkt ook de Festival On Sports Tour neer van het Festival van Vlaanderen. Daar kan je zien hoe er aan rope skipping wordt gedaan op ritmische percussie. Wie die originele combinatie zelf eens wil uitproberen, kan meedoen aan een van de workshops. De muziekklanken zullen je tegemoet komen als je je op 1 september al wandelend of fietsend door de faciliteitengemeenten beweegt. Tina Deneyer


Rand-Nieuws

Alle informatie over de wandelingen, fietstochten en de culturele en toeristische activiteiten tijdens het Gordelfestival van zondag 1 september vind je vanaf begin juli op www.gordelfestival.be.

uitgekamd is een uitgave van het gemeenschapscentrum de Kam en vzw ‘de Rand’. Uitgekamd komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. Redactie Louis Declerck, Anne Decuypere, André Depreter, Ghislaine Duerinckx, Jan Pollaris, Karla Stoefs, Luc De Vogelaere, Jan Walraet Eindredactie Veerle Weeck, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, veerle.weeck@derand.be Hoofdredactie Geert Selleslach, 02 456 97 98, geert.selleslach@derand.be Redactieadres GC de Kam, Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem 02 731 43 31, info@dekam.be, www.dekam.be Verantwoordelijke uitgever Eddy Frans, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel

© Tine De Wilde

Voor info, tickets en reserveringen kan je terecht bij Barbara De Cuyper en Daisy Cleymans van het onthaal van maandag tot vrijdag: 9 - 12 uur en 13 - 17 uur, elke derde donderdag van de maand: 9 tot 12 uur en 13 tot 19 uur tel. 02 731 43 31, e-mail: info@dekam.be, website: www.dekam.be GC de Kam is gesloten van 11 juli tot 11 augustus.

15


activiteitenkalender verenigingen Wanneer

JUNI

Wie / Wat

Waar

info

Chirolokalen

0475 36 18 02

za

1 13.00

KWB / Voetbaltornooi

zo

2 vanaf 11.00

KSC Sprint vzw Kampioenschap voor nieuwelingen

do

6

Okra / Lourdesbedevaart

Lourdes

02 731 83 39

alain.sterckx@ksc-sprint-wo.be

do

6 14.00

Femma / Do-in relaxatieoefeningen

GC de Kam

02 731 48 79

zo

9 10.00

Davidsfonds / Misviering

Sint-Pieterskerk

02 731 81 84

za

15 18.00

Davidsfonds / Lutgardisviering

GC de Kam

02 731 81 84

zo

16 13.00

Sportregio / Kijk! Ik fiets!

H. H. College

02 731 43 31

wo

19 20.00

Gezinsbond / Bloemschikken

GC de Kam

02 731 97 80

do

20 20.00

Gezinsbond / Bloemschikken

GC de Kam

02 731 97 80

za

22 20.00

KamKlub / Free podium

GC de Kam

02 767 74 49

zo

23 13.00

Ziekenzorg / Wafelenbak

GC de Kam

02 731 48 79

di

25 14.30

Okra / Gezellig samenzijn

OCMW

02 731 83 39

JULI di

2 20.00

Davidsfonds / Voordracht

GC de Kam

02 731 81 84

do

4 20.00

GC de Kam i.s.m. cultuurraad Academische zitting

GC de Kam

02 731 43 31

vr

5 20.00

JH Merlijn / Schuimfuif

JH Merlijn

vr

5 20.00

GC de Kam i.s.m. cultuurraad / Café Chantant

GC de kam

02 731 43 31

za

6 18.00

GC de Kam i.s.m. cultuurraad Vlaams Volksfeest

GC de Kam

02 731 43 31

Verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor september bekend willen maken, kunnen voor 13 augustus een beknopte omschrijving van de activiteit bezorgen aan het secretariaat van de Kam.

Stabilisatietraining voor een betere houding en bewegingen De sessies stabilisatietraining, georganiseerd door Running Club WO, waren een voltreffer. Samen met Sophie en trainer Jakob ontdekten de deelnemers dat ze spieren hebben, waarvan ze het bestaan niet vermoedden. Dankzij de oefeningen en stretchings kan je een betere houding bekomen en leer je juist bewegen, zodat blessures geen kans krijgen. De laatste sessie werd afgesloten met een lekkere verfrissing en het voornemen om het volgend jaar nog beter te doen.  

Uitgekamd 06 2013 lr  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you