Page 1


Pagina | 2

Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem ď Ź 32ste jaargang, nummer 1


Daar is de lente! Colofon Gemeenteschool Rekkem Moeskroenstraat 525, 8930 Rekkem Tel. 056 / 41 47 88 Fax. 056 /42 61 45 www.gbs-rekkem.be info@gbs-rekkem.be De leerlingen van het zesde gingen even “curieuzeneuzen” in het secundair.

Eindelijk zon? De winter loopt op haar laatste benen. Stilletjes groeit het verlangen naar de zon, naar de bloemen, naar nieuw leven, … Misschien denkt u ook al aan terrasjes doen, werken in de tuin, … Wie weet komt ook het schoolkamp op in uw gedachten of droom je van die lang geplande reis deze zomer. Met de komst van de lente wordt alles weer anders: mensen zijn vriendelijker, kinderen spelen weer buiten, vogeltjes fluiten ’s morgens vroeg, … Laat ons hopen dat het voor u allen een plezante tijd mag worden. Op school bleef het intussen behoorlijk druk. De kinderen werken aan hun projecten, de leerkrachten kregen bijscholing en de directeur trok op seminarie. Carnaval zorgde voor wat kleur op school en tijdens Dikke-truiendag was er amusement voor iedereen. Wat er nog allemaal gebeurde lees je uiteraard verder in deze krant. De volgende maanden gaan we op hetzelfde elan verder en misschien doen we er nog een schepje bovenop. Het wordt alvast voor iedereen weer fijn om naar school te gaan. Is dat dan ook niet precies waar onze school voor staat: een warm onthaal voor elk kind. Kansen geven tot leren en groeien, maar vooral ook kansen geven om te ontmoeten en te herontmoeten. Het volledige schoolteam blijft zich in elk geval hier voor inzetten!

32ste jaargang, nummer 1

In deze schoolkrant                      

Eindelijk zon? In Memoriam Even uw aandacht… Op bosklas Grootouders in de 1ste kleuterklas Klasconcert slagwerk TOBO-project Ziek zijn Victor en zijn Goed-Gevoelmachine Carnaval Tweede Vlaams kinderparlement tegen pesten Dikke truiendag Gekunsteld Een droom van een droom Kaarting Schoolfeest Fruitdag Nieuws uit de ouderraad Sportnieuws Dieren in nesten Een blikje op de PV Doctor Jan in de klas

Tom Vandamme directeur

Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  32ste jaargang, nummer 1

3|Pagina


In Memoriam Op zaterdag 27 februari 2010 overleed na een korte ziekte de heer Roger Vanthournout. Roger was de vader van eredirecteur Eric. Tot vorig jaar maakte hij ook actief deel uit onze technische ploeg. De technische ploeg bestaat uit een aantal gemotiveerde papa’s en opa’s die tal van karweien op school aanpakken, vooral naar aanleiding van de kaarting, het schoolfeest, … Voor Roger was geen enkele vraag te veel. Telkens konden wij op hem rekenen. Hij hield er van om zijn deel van het werk te doen, om onder de mensen te zijn. Hij was maar wat fier dat één van zijn zonen er directeur was, en hij genoot zichtbaar van de nummertjes die de kleinkinderen brachten op het sinterklaas- of schoolfeest. Roger was een graag geziene gast op school. We zijn hem heel dankbaar voor het vele werk dat hij hier vrijwillig verrichtte. We zullen zeker nog vaak aan hem denken wanneer de technische ploeg samenkomt. Roger… bedankt… het gaat je goed.

Even uw aandacht… uw factuur! Vorig schooljaar zijn we gestart met ouders de gelegenheid te bieden om te betalen via domiciliëring. Dat is een gemak voor u, maar ook voor de school. We beschikken immers over een programma dat automatisch nagaat welke facturen zijn betaald. Daarvoor gebruikt het de gestructureerde mededeling die op de factuur staat. Wanneer deze mededeling echter niet (correct) is overgenomen, wordt de betaling ook niet door het programma herkend. Dan moeten we zelf op zoek gaan, en dat is vaak nog moeilijker. Daarom durven wij er op aandringen dat u voor elke factuur de juiste gestructureerde mededeling gebruikt. Op die manier kunnen we de tijd die we winnen nuttig aanwenden voor andere belangrijke zaken. Wij danken u voor uw medewerking. Ouders die nog wensen in te tekenen voor een domiciliëring kunnen dat altijd doen bij Els in het secretariaat. De openingsuren van het secretariaat vindt u aan de deur.

Het eerste en tweede leerjaar op bosklas We gingen met de auto’s of met de bus naar de Lork. We maakten dan een wandeling om alles te verkennen op de Kemmel. We gingen dan naar een Frans kerkhof. Daar heeft de vorige directeur Eric verteld over de soldaten. Het was leuk! Lynn Lenez, 2de leerjaar We maakten een wandeling om te verkennen. Dan zij we gaan eten. Daarna hebben we een fotozoektocht gedaan. We zijn door de modder geweest en dan hebben we nog een keer gegeten. Dan een wandeling met de zaklamp. ‘s Avonds vertelde de directeur een verhaal van de kabouterkoning. Ik vond het leuk! Joyce Daelman, 2de leerjaar Eerst wachten op de bus. Toen de bus aankwam stapten we in. Eerst gingen we de plaats verkennen. Als we terugkwamen gingen we het middagmaal eten. We gingen ons bed opmaken. Dan maakten we groepjes en deden we een grote wandeling. Ik vond het niet leuk omdat mijn schoenen vuil waren. Anders was het fijn! Aline Vlaeminck, 2de leerjaar We zijn naar Kemmel geweest. Als we daar waren hebben we een wandeling gemaakt. Dan hebben we gegeten, het was lekker! We deden met onze zaklamp kleine weggetjes in het donker. Het was leuk! Logan Bouvry, 2de leerjaar Aline Vlaeminck, 2de leerjaar

Mijn schoenen waren vuil

Pagina | 4

Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  32ste jaargang, nummer 1


Kent u onze website? Daar vindt u niet alleen heel wat info over onze school, maar ook alle foto’s van onze uitstappen, projecten, … Bent u een schoolkrantje kwijt? U kan er al heel wat online lezen Surf snel naar www.gbs-rekkem.be Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  32ste jaargang, nummer 1

5|Pagina


Grootouders in de eerste kleuterklas Er komen nogal wat ouders op school helpen. Om te lezen, om fruit klaar te maken, om te rekenen. Ook in de kleuterschool vinden we steeds meer vrijwilligers terug. Maar niet alleen ouders komen op school helpen. Een grote groep van vrijwillige grootouders heeft intussen de weg naar de klassen gevonden. In sommige werkgroepen, bvb. de technische ploeg, vormen ze zelfs de meerderheid. Ook in het eerste kleuter kwamen de grootouders spelen met de kinderen. Het werd een boeiende voormiddag! Bedankt!

Ook grootouders vinden de weg naar de klassen. Bedankt! TOBO-Project De leerlingen van het zesde leerjaar zijn volop bezig met het plannen van hun verdere schoolloopbaan. Ze werden door het VTI Sint-Lucas uitgenodigd om deel te nemen aan een technisch project. Het werd een boeiende voormiddag!

Pagina | 6

Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem ď Ź 32ste jaargang, nummer 1


Ziek zijn Jules was wat ziek en had een zakdoek bij zich. Oei, wat had Jules een vieze snottebel. We leerden hoe we goed onze neus konden snuiten aan de hand van een versje, we versierden een zakdoek, we schilderden een dokter, onze winkel werd een echte apotheek met allemaal lege medicijnverpakkingen. We leerden strookjes knippen om er dan kruisjes mee te kleven, we richtten een doktershoek in, waar we ons volop als een echte dokter konden uitleven. We keken in boekjes over ziek zijn, we hoorden verhalen over ziek zijn, we leerden een lied rond ziek zijn, er kwam ook een echte dokter op bezoek in de klas. Ze luisterde met haar stethoscoop naar de longen van een kleuter, ze keek met een spatel in de keel van een kleuter, ze voelde aan een kleuter z’n buik, ze keek met haar lampje in het oor van een kleuter. We kregen van de dokter elk een spuitje en een spatel en op onze beurt bedankten we de dokter met een kunstwerkje voor haar leerrijk bezoek aan onze klas! Na dit interessante thema kunnen we nu alleen nog maar hopen dat we zelf niet te veel de dokter nodig hebben de komende tijd! Juf Joke en Juf Sabine, 1ste kleuter

Klasconcert slagwerk (5de en 6de leerjaar) Dit jaar trekken de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar eens niet naar de concertzaal. De muzikanten komen ditmaal naar hen toe. In het vorige krantje konden we al lezen hoe de vierdejaars een voorstelling kregen over de saxofoon. In de derde graad werd er voor gekozen om er eens goed op te kloppen. Slagwerk dus! Na het voorstellen van het slagwerkinstrument bij uitstek, de drum, mochten de leerlingen zelf aan de slag op zelfgemaakte instrumenten. Ze mochten ook rappen en beatboxen. Het werd een boeiende, maar vooral plezante voormiddag.

Victor en zijn Goed-Gevoel-Machine

Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem ď Ź 32ste jaargang, nummer 1

7|Pagina


Op maandag 1 februari trokken we met de leerlingen van het eerste leerjaar naar Wevelgem voor een voorstelling over Viktor en de ‘goedgevoelmachine’. Sociale vaardigheden staan nu eenmaal hoog aangeschreven op school. Ook het welbevinden van de leerlingen behoort tot onze prioriteiten. Het is belangrijk dat een kind zich goed voelt op school en, ook als dat niet zo zou zijn, het die gevoelens kan verwoorden. Zo leerde Viktor, een grappig ventje, ons dat er goede en slechte gevoelens bestaan. Aan de hand van voorbeelden, die we konden zien in zijn machine, kregen deze gevoelens een kleur. Bij positieve gevoelens lichtte de lamp aan de machine groen op, bij negatieve gevoelens zagen we een rode gloed. De leerlingen kregen allen een kleine ‘goedgevoelmachine’ mee naar de klas. Op die manier kunnen ze verder gaan oefenen in het verwoorden van hun gevoelens. Oefening baart kunst ! juf Eveline en de kapoenen van het eerste leerjaar

Oefening baart kunst! Juf Eveline

Carnaval Net voor de krokusvakantie mocht iedereen weer eens de zotskap opzetten. Ditmaal verliep het anders dan voorgaande jaren. De leerkrachten hadden leuke activiteiten voorzien. Het werd een heel aangename woensdagvoormiddag.

Pagina | 8

Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  32ste jaargang, nummer 1


Tweede Vlaams Kinderparlement tegen pesten Met meester, Sam, Gill en Baptiste ging ik naar Brussel. Eerst gingen we naar Moeskroen om de trein te nemen om 7u. Dat was wel vroeg. Maar het was heel leuk op de trein. We hebben verschillende kaartspelletjes gespeeld. Als we aankwamen in het station van Brussel, gingen we te voet naar het Vlaams Parlement. Het was wel druk in Brussel. Toen we binnen wandelden in het Vlaams Parlement kwam Victor ons begroeten. Hij zat helemaal onder de blinkers en had een blauw pak aan. Dan gingen we naar de zuilenzaal. Daar kregen we een drankje. Toen zagen we Kobe en Veronique, 2 Ketnet wrappers. Iedereen vroeg een handtekening of een foto met hen. Dan kregen we een welkomstwoordje van Victor, Kobe en Veronique. En we kregen allemaal een latje. Daarna gingen we allemaal binnen in de koepelzaal. Toen begonnen we met het debat. Dan was het pauze en kregen we nog een drankje. In de eerste helft mocht ik geen één keer antwoorden. Dus zei ik dat aan Veronique. Toen we weer begonnen, kwam ik als eerste aan het woord. Als het debat dan gedaan was kregen we nog een broodje en een drankje. Dan zijn we gaan

wandelen. We hebben grote mooie gebouwen gezien en het koningshuis. Daar stonden twee soldaten stokstijf. Dat was wel grappig. En we hebben ook Manneke Pis gezien. We waren allemaal ontgoocheld dat hij zo klein was. Maar omdat het koud was hebben we een trein gepakt en zijn we terug naar Moeskroen gegaan. Bo Vannieuwenhuyse, 6de leerjaar

Op donderdag 11 februari was het zo ver! We gingen in Brussel naar het Vlaams Parlement. We hebben enkele ministers gezien. We zijn in de koepelzaal geweest om een klein debat te doen. Ik ben zeven keer aan de beurt geweest, met domme antwoorden. Na het debat hebben we wat in Brussel “gesnuffeld”. We hebben Manneke Pis bezocht. Het was een super leuke dag! Baptiste Tremerie, 6de leerjaar Op donderdag 11 februari zijn we met vier leerlingen van het 6 de leerjaar naar het Vlaams Parlement geweest. Ik was één van de vier gelukkigen die mee mocht. Donderdagmorgen moesten we in school aanwezig zijn om 7.10 u , om dan te vertrekken naar Moeskroen en daar de trein te nemen naar Brussel. Het was dan al aan het sneeuwen en koud dat het was. Een beetje later zaten we gezellig op de trein naar Brussel. Na een stevige wandeling kwamen we aan in het Vlaamse Parlement. We werden met een drankje onthaald. Als we een plaats kregen in de zaal kon het beginnen. Er waren meer dan 80 kinderen. We kregen veel vragen over pesten. Zelf heb ik ook twee maal iets kunnen zeggen. Na

een tijdje was het pauze. Dan mochten we weer debatteren. Als het gedaan was hebben we nog een beetje in Brussel rond gewandeld. Na veel stappen bereikten we uiteindelijk de Grote Markt, want daar staat MANNEKE PIS , het is eigenlijk maar een klein ventje met een grote plas water voor hem. De Grote Markt is heel mooi met heel veel mooie gebouwen. Toen zochten we het station ,we zochten Brussel Centraal maar kwamen uiteindelijk aan in Brussel Noord, dat ging ook hoor om hier onze trein terug te nemen. Het was wel koud maar heel leuk en leerrijk. Vervaeke Gill, 6de leerjaar

MANNEKE PIS , het is eigenlijk maar een klein ventje met een grote plas water voor hem. Gill Vervaeke, 6de leerjaar Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  32ste jaargang, nummer 1

9|Pagina


Donderdag mocht ik met meester, Bo, Baptiste en Gill naar het Vlaams Parle ment. We zijn om 7u. vertrokken naar Moeskroen, want daar vertrok onze trein. Het was zeer leuk in de trein. Toen we aankwamen was het nog zoeken naar het Vlaams Parlement. Viktor kwam ons begroeten. Hij is professor in de pestologie. We mochten een drankje drinken in de zuilenzaal. En als eerste van Ketnet was Kobe er. We waren één van de eerste die op de foto stonden met Kobe. Toen kwam Veronique ook aan. Na wat praten gingen we dan in de Zaal van het Vlaams parlement. Ik zat op de plaats van Mieke Vogels van Groen. Er was dan een debat rond pesten. We hebben elk minstens één keer mogen antwoorden. Na het debat zijn we nog eens in Brussel gaan wandelen. We hebben Manneke Pis gezocht en gevonden. Het was ijskoud. Een warme chocomelk warmde ons weer helemaal op. Bedankt, meester! Dan was het tijd om terug naar het station te gaan en terug naar huis te vertrekken. Het was een zeer fijne dag! Sam Vansteenkiste, 6de leerjaar

Dikke Truiendag Op 12 februari was er dikke truiendag. Een graadje minder? Dat zou toch moeten lukken. En inderdaad. De leerlingen van het vierde leerjaar hadden de boodschap goed begrepen. Terwijl de verwarming wat lager mocht staan, zorgden zij er voor dat niemand kou moest lijden. Een dikke proficiat voor dit prachtige initiatief!

Wist je dat? Wij maandelijks de meterstanden doorgeven om onszelf te controleren? Wij binnenkort een actie tegen zwerfvuil doen? Wij zorgen voor het milieu. Jij toch ook? Pagina | 10

Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  32ste jaargang, nummer 1


Gekunsteld Er zitten nogal wat kunstenaars in onze school. In het tweede leerjaar mochten ze tekenen over de winter en Kronkeldiedoe. We kozen enkele van de vele prachtige werken uit.

Van links naar rechts: Moé Desmet, Ruth Christiaens, Eline Dhulst, Anass El Hardouz, Yanis Vandevyvere, Joyce Daelman Het derde leerjaar werkte met echte schilderijen. Ze gingen de bekende werken kiezen en overtekenen. Daarna mochten ze ook, net als in man bijt hond, enkele schilderijen bespreken. En onze critici deden goed hun best!

De Viool, Picasso Door Honorine Dhulst Het grote gezin, René Magritte Door Ryan De Vlieger Van Goghs slaapkamer te Arles, Vincent Van Gogh Door Aude Pareyt Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  32ste jaargang, nummer 1

11 | P a g i n a


Zelfportret, Van Gogh door Febe Morel

Zonnebloemen, Van Gogh door Charlotte Snauwaert

Ik zie een schilderij met een regenboog op. De schilder heet Peter Paul Rubens. Er staan koeien op het schilderij. Ik vind het schilderij mooi. De vrouwen in het dorpje lopen met manden op hun hoofd. Er zit eten in hun manden. De schilder heeft met veel groen gewerkt en ook wat met blauw. Er zijn paarden die wandelen en koeien die blijven staan. Er staan veel bomen op. Er is veel natuur. Ik denk aan de lente, dan is mijn verjaardag voorbij. Kelsey Minnaert, 3de leerjaar

Ik denk aan de lente, dan is mijn verjaardag voorbij. Kelsey Minnaert, 3de leerjaar Ik vind het geheimzinnig en griezelig. En wat ik echt geheimzinnig vind is dat er iemand op de grond ligt. Die twee anderen staan te kletsen of doen hun mond open omdat ze iets ontdekt hebben. Maar er spieken er nog. Die kijken wat die twee ontdekt hebben. Maar dat was nog niet alles. Ze hadden een soort machine ontdekt. De kunstenaar gebruikte nog redelijk veel groen. Maar het kan zeker niet echt gebeuren. Het zijn echt griezelige doodskoppen ! Ik vind het vreemd dat daar een kruis hangt. Guinevere Remaut, 3de leerjaar

Ik vind het geheimzinnig en griezelig! Guinevere Remaut, 3de leerjaar

Ik voel mij een betoverd mens! Marie Derocq, 3de leerjaar

Pagina | 12

Ik vind het echt mooi. Het is precies toverij ! Ik voel een betoverd mens. Ik zie een vogelkooi met vogels in. Hij gebruikte de kleuren zwart, blauw, geel en rood. Die meneer zit. Ik weet zeker dat het niet kan en dat hij dat uitgevonden heeft. Het lijf is anders. De schilder is Magrit. Hij houdt van de zee denk ik. Die meneer heeft een stok vast. Ik denk dat hij een dik been heeft en een dun. Hij is aan het genieten. Het is lente of zomer. Marie Derocq, 3de leerjaar Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem ď Ź 32ste jaargang, nummer 1


Ik vind het mooi want iedereen is er vrolijk. Ik voel dat het daar feest is en precies ook Kerstmis. Ik zie kippen, karren en water. Er zit in het schilderij veel bruin. Het is ouderwets. Er zijn ook veel mensen. Het gebeurt op een koude winterdag. Dit zou wel eens kunnen gebeurd zijn. Ik zie een man met takken op een houten kar. Het is in een arm land. Het is heel precies geschilderd. Er staat iemand in het water. In de verte zie ik een hond. Voor het huis staan heel veel mensen. Er ligt heel veel sneeuw. Ik denk dat het in de maand januari of februari gebeurd is . Het is van heel lang geleden. Ik denk in de 19de eeuw. Als ik in het schilderij zou zitten, zou ik mij arm voelen. Chloë Dezitter, 3de leerjaar Ik zal een schilderij beschrijven. Het schilderij is heel bekend. Het hangt in een bekend museum. De schilder heet Leonardo Da Vinci. Hij is bekend met dit schilderij. Ikzelf vind het wel mooi. Bij het schilderij voel ik dat die vrouw een prinses is. Het schilderij kost wel een miljoen euro. De schilder gebruikt veel donkere kleuren. Het enige dat licht is , is haar huid behalve haar handen. Die vrouw heeft een rare lach. Voor mij is dat niet erg. Ieder zijn eigen lach. Lindert Wilbers, 3de leerjaar

Deze werken werden besproken: Landschap met regenboog, Peter Paul Rubens Skeletten willen zich warmen, James Ensor De Therapeut, René Magritte De volkstelling (1566) (onderdeel), Pieter Brueghel Mona Lisa del Giocondo, Leonardo Da Vinci

Een droom van een droom… en andere Dit wordt vast een heel cultureel nummer. In het vijfde leerjaar kropen de leerlingen in hun pen. Ze schreven gedichten die we maar wat graag aan u voorstellen! Ik had een mooie droom. Ik zat in een boom. Toen kraakte hij. En ik was niet blij. Ik zei tegen het paard: “Jij hebt een baard!” Ik ging naar huis en zag een muis. Ik ging op reis, naar een paleis. Daar was een kameel, die had kleurtje geel. Toen ging ik naar het meer. Het was slecht weer. En de kikker die was groen en die at een meloen. En dan de koe, die was moe. En dan een aap, die veranderde in een knaap. En wat een beer, die zat in een reuzen meer. Dat was mijn droom. Toen viel ik uit de boom.

Eens had ik een droom …. Dat was ongewoon. Ik zat in een bos en zag een vos. Hij had een mooie ring. Ik zei : “Wat is dat voor een ding ?” Hij maakte een pad, maar daarin stak een gat “O nee, dat gat, dat mag niet van die kat !” Stephen Goegebeur, 5 de leerjaar

Soetkin Vanneste, 5de leerjaar. Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  32ste jaargang, nummer 1

13 | P a g i n a


Ik droomde dat ik droom, Op een tak hoog in de boom. Daar zat een eekhoorn, En daar stond een eenhoorn. Daar stond een pratende plant, die zei: “Geef me je hand.” Kom mee naar het paleis En eet een radijs. Ik wil hier nooit weg van die planeet, Maar het is hier wel een beetje heet. Ik mis mijn familie heel erg, Ze wonen ook boven op een berg. Ik heb twee broertjes en een zus, Ze hebben als huisdier een mus. Ik draaide me om, en keek rondom. Daar stond een beer Die vissen at uit het meer. En dan een groepje beren Die waren zich aan het scheren. Naast de rivier stond mijn makker En toen kwam ik wakker!

Een droom van een droom Ik had eens een kat En die was een beetje nat En ze wou een vat en toen lag ze op een mat En toen liep ze op een pad Maar toen waren ze weer nat! Valentine Dumon, 5de leerjaar Een droom van een droom Ik droomde dat ik op een paard zat En een heel groot huis had Daar droomde ik dagenlang Of viel in slaap in het midden in de gang Over die dromen maakte ik een boek Of schilderde ze op een doek Op een dag had ik geen dromen meer En viel in slaap keer op keer ik ging naar Kaat een lieve vrouw waar ik eigenlijk heel veel van houd ik was ten einde raad en weet niet wat er door me gaat zonder dromen kan ik niet leven kan je er me een potje geven

Charlotte Vandersarren, 5de leerjaar

Wilbers Rune – 5de lj

Over die dromen maakte ik een boek, of schilderde ze op een doek! Rune Wilbers, 5de leerjaar Een droom van een droom Een droom is nooit echt Maar ik stond recht Ik liep naar boven Dat kun je moeilijk geloven Want wat ik daar zag In die duistere nacht Er was een reus Met een gigantische neus O, wat was dat leuk Mama maakte mij wakker Ze kwam net van de bakker Nou dat was dan eens een pracht Van een nacht Pauline Vandoorne, 5de leerjaar

Een droom van een droom. Mijn vriend had eens een droom. Een droom over een boom. Een boom die sprak. En zei na ieder woord kwak. Hij zei ,, Er zit een slak op een tak ’’ Die boom droomde van een spar, eik en een den Hij haat die bomen want ze kunnen niet dromen. We gaan stilletjes naar het einde toe want ik ben nog altijd moe. Michiel Geldhof, 5de leerjaar Een droom van een droom Er was eens een kat die viel van een huis. Hij landde op een mat maar hij had een wonde. Daar keek een hond, o zo verwonderd De kat was blij en hij was vrij. Deraedt Melvin, 5de

Pagina | 14

Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  32ste jaargang, nummer 1


Kaarting Op 5 maart was er weer onze traditionele meerkeuzekaarting. Er heerste een toffe sfeer! Heel wat mensen vonden voor de eerste keer de weg naar onze kaarting. Dat was heel fijn. Sommige ouders hielden het ook al liever bij een partijtje Uno. Voor de niet-kaarters was er een heuse tombola met mooie prijzen. De hoofdprijs, een kofferset van Samsonite, werd gewonnen door de opa Demuynck. Het kaartje werd hem verkocht door Chloé Dezitter, zijn kleindochter. “Ik heb nu al de valiezen, nu nog de reischeque!” wist hij ons lachend te vertellen. Men zegt ons dat kaartingen niet echt meer in trek zijn. En toch, wij konden het gelukkig anders ervaren. De opbrengst van de kaarting, en ook van het schoolfeest, gaat integraal naar de kinderen. Zo kunnen we werk maken van een toffe speelplaats… een project waar je later nog meer van zal horen. We houden eraan iedereen die onze school heeft gesteund te danken! Tom Vandamme, directeur.

Om te noteren: 20/04 Zwerfvuilactie 21/04 Fruitdag Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  32ste jaargang, nummer 1

15 | P a g i n a


SCHOOLFEEST Op 5 juni is er het jaarlijkse schoolfeest. Ja we zijn er vroeg bij! Onder het motto “vroeg begonnen, is half gewonnen” blijven we niet bij de pakken zitten. Het thema werd al door de leerkrachten gekozen. Ze pijnigen intussen hun grijze hersencellen om fijne nummertjes te bedenken. Alle klassen treden op, terwijl juf Lies en meester Tom presenteren. We willen zo veel mogelijk onze succesformule behouden, maar staan altijd open voor nieuwe ideeën. Mensen die een handje willen toe steken, of iets helpen voorbereiden, mogen zich alvast kenbaar maken bij juf Isabelle, bij mevrouw Els of bij meester Tom.

FRUITDAG Na de vakantie is het zo ver. Na maanden van voorbereiding pakken onze fruitouders uit met een heuse projectvoormiddag. Van A tot Z werd het project voorbereid door de ouders. Elke woensdag, maar ook tal van andere avonden, werd overlegd, geprobeerd, … De wildste ideeën werden op tafel gegooid maar uiteindelijk kwamen ze tot een goed gevuld programma. Op woensdag 21 april nemen zij de school over. We zijn er van overtuigd dat het fijn wordt. Ouderparticipatie komt op die manier wel heel dicht bij de kinderen. Iets wat we ook in de toekomst willen aanmoedigen.

Pagina | 16

Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  32ste jaargang, nummer 1


Nieuws uit de ouderraad 8 jaar geleden opperden een aantal enthousiaste ouders het idee om terug met een ouderraad te starten. Het verliep niet allemaal even vlekkenloos, maar eens goed uit de startblokken kon de ouderraad toch haar stempel drukken op het project van onze school. We herinneren ons nog levendig de Ethiopiëdagen, het ontbijt en de koffiemomenten. Na 8 jaar vinden voorzitster Tamara Vannoorden, mama van Sara-Maud, en secretaris Ingrid Debeuf, mama van Anna, dat het tijd is om de fakkel over te dragen. Ellen Vandamme stelde zich kandidaat voorzitter. Tania Claeys wordt haar rechterhand. De vergadering heeft dit unaniem aanvaard. Wij houden eraan om Tamara en Ingrid te bedanken voor hun jarenlange trekkende rol. Aan de nieuwe trekkers wensen wij veel succes in hun nieuwe engagement.

Dankjewel Tamara! Dankjewel Ingrid! Proficiat Ellen! Proficiat Tania! Sportnieuws MINIVOETBAL (5de en 6de leerjaar) Op woensdag 13 januari 2010 namen wij deel aan het minivoetbaltornooi in onze eigen sporthal. 23 ploegen schreven zich in, namelijk 16 jongensploegen en 7 meisjesploegen. Voor onze school waren dat 2 ploegen bij de jongens (GREK 1 en GREK 2) en één bij de meisjes (GREK). Kersvers interimair meester Wouter smeet zich op als trainer. Meester Hein en meester Tom ‘zagen dat het goed was’. In poule A haalde GREK 1 een verdienstelijke 2de plaats. Even zag het er naar uit dat GREK 2 zou stunten, maar toch strandden ze op een mooie tweede plaats. Uiteindelijk won Kameleon. Volgens de scheidsrechter en de tornooileider de verdiende winnaar. De meisjes kwamen pas op 20 januari in actie. Het gelijkspel tegen VLAM en Kameleon, en de winst tegen LEME brachten de meisjes op een mooie derde plaats. Proficiat aan alle deelnemers. ZAALVOETBAL (3de en 4de leerjaar) Op woensdag 17 maart mochten de sjotters van de tweede graad in het strijdperk treden. Dit keer geen minivoetbal, maar zaalvoetbal. Voor dit tornooi werden 14 ploegen geregistreerd. 11 mannelijke teams werden vergezeld van 3 equipes met dappere meisjes. Op 17 maart was er het schiftingstornooi en op 24 maart zouden de finales volgen. GREK 1 verloor met een pijnlijke 0-6 van VLAM, maar omdat deze met 11-0 walsten over SIOS landden zijn toch nog op een tweede plaats in poule A. GREK 2 bleef even overeind met een 2-2 tegen BASA maar verloor nipt met 1-2 tegen onze vrienden van KPME. Door het grotere aantal ploegen, bleven zij steken op een 3 de plaats in poule B. De meisjes kwamen aan de aftrap op 24 maart. Zij speelden achtereenvolgens tegen BSLA en GLAU, maar konden de overmacht niet aan. Moedig sloten ze het klassement af met een bronzen medaille. Proficiat aan alle deelnemers!

Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  32ste jaargang, nummer 1

17 | P a g i n a


Dieren in nesten De titel is hier wel heel slecht gekozen. Want bij onze allerkleinsten op bezoek mogen gaan, dat is een plezier. In de instapklas bij juf Marleen hadden ze wel een heel bijzondere gast. De kinderen konden maar wat hun hartje op halen.

Een blikje op de PV Wat is dat toch elke maand? PV? Dan is er geen studie en is de directeur zo druk in de weer. Wel, laten we het even duidelijk schetsen: elke maand is er personeelsvergadering. Dan denken de juffen en de meesters eens na over de werking van onze school. De directeur bereidt dit voor, maar iedereen mag punten aanbrengen. Op die vergadering worden afspraken gemaakt. Tegenwoordig wordt er ook vaak in de spiegel gekeken. Zijn wij wel goed bezig? Waar kunnen we nog aan werken? Dit jaar houden we onze tussentijdse GOK-evaluatie. Neen, we zitten niet met een casinoprobleem! Op onze school is er een uitgebouwde GOK-werking. GOK staat voor Gelijke Onderwijskansen. We willen eraan werken dat elk kind op onze school evenveel kansen krijgen om uit te groeien tot een gelukkig mens. Deze foto’s laten je even binnenspieken op de drukke werkvergaderingen.

Doctor Jan in de klas Was er iemand ziek in het tweede leerjaar…? Neen hoor, maar Jan, de papa van Ruth, Anna en Jacob is doctor in de muziek. Juf Kathleen vindt dat prima en nodigde Jan uit om in de klas over muziek te komen spreken. Met deze foto’s besluiten we onze krant en blikken al vooruit op het volgend nummer!

Pagina | 18

Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  32ste jaargang, nummer 1


Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem ď Ź 32ste jaargang, nummer 1

19 | P a g i n a


Pagina | 20

Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem ď Ź 32ste jaargang, nummer 1

Schoolkrant maart 2010  

32ste jaargang - nummer 1 Alles over het reilen en zeilen in onze school.

Schoolkrant maart 2010  

32ste jaargang - nummer 1 Alles over het reilen en zeilen in onze school.

Advertisement