Page 1


VROMAN-BOURGEOIS BANK EN VERZEKERINGEN www.vromanbourgeois.be Moeskroenstraat 527 – 8930 Menen Pagina | 2 Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  34ste jaargang, nummer 2


Feest! Colofon Gemeenteschool Rekkem Moeskroenstraat 525, 8930 Rekkem Tel. 056 / 41 47 88 Fax. 056 /42 61 45 www.gbs-rekkem.be info@gbs-rekkem.be

34ste jaargang, nummer 2 Mei 2012

Tijdens de park- en bosspelen mochten de leerlingen van de klassen 3 en 4 zich helemaal uitleven.

DE EINDSPURT IS INGEZET!

In deze schoolkrant

Wat vliegt de tijd… we herinneren ons nog de kick-off van dit schooljaar waarop elk kind van deze school een petje kreeg. Petje af… het eerste jaarthema van onze school. Met petje af staan we stil bij de R van Barthel. Deze staat voor ‘respect’. In een tijd waar onze gemeente geplaagd wordt door homejacking, inbraken en vandalisme, lijkt ‘respect’ ver weg. Scholen hebben als opdracht kinderen voor te bereiden op de toekomst, klaar te stomen voor de maatschappij waarin ze zullen terecht komen. Hoe doe je dat? Hoe geef je hen dat vertrouwen? Dat gevoel van veiligheid? Nog moeilijker wordt het als de school zelf slachtoffer wordt van deze criminaliteit. Vier kinderen moesten onthutst vaststellen hoe hun fiets op woensdagnamiddag van de speelplaats werd ontvreemd. Is nu ook de school, waar ze zich zo geborgen weten, niet meer veilig? Maar we blijven niet bij de pakken zitten. Wij blijven de kinderen vol vertrouwen les geven… we stomen ze klaar voor die nabije toekomst, omdat zij dan de touwtjes in handen zullen hebben. Omdat zij dan misschien beter kunnen doen. En het feit dat ze het goed doen, dat ze verstandig oordelen, stelt ons dan gerust…

 De eindspurt is ingezet  Veilig op slot: 7 tips tegen fietsdiefstal  BARTHEL vzw investeert  Groene schoolweetjes  OVSG: de gemeente maakt school  Ons mijn kookboek  Een nieuwe schoolsite  Een bezoekje aan IMOG  Park- en bosspelen  Naar de kippenboerderij  Schaatsen  Naar de bakker  Q-Resque  Kalender 2012-2013  Gezocht: postbode  Schoolfeest

Zaterdag tonen de kinderen op het schoolfeest voor wie zij allemaal respect hebben. Met het jaarthema als thema van het feest kan dat ook niet anders. En we zullen er een feest van maken! In onze schoolfamilie zijn we dan ook niet anders gewoon. Het mag het startsein zijn van de laatste maand… de eindspurt voor de kinderen kunnen genieten van een welverdiende vakantie. Een aftellen naar het schoolkamp in Friesland. Ik zie er alvast naar uit… en ik hoop jullie ook! Tom Vandamme Directeur

VROMAN-BOURGEOIS BANK EN VERZEKERINGEN www.vromanbourgeois.be Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  34ste jaargang, nummer 2

Moeskroenstraat 527 – 8930 Menen 3|Pagina


VEILIG OP SLOT: 7 TIPS TEGEN FIETSDIEFSTAL We kunnen het niet laten om nog even stil te staan bij de fietsdiefstal op school. We ergeren ons mateloos aan het feit dat boeven zomaar de school binnen komen om fietsen van kinderen weg te nemen. Maar we trekken er ook onze conclusies uit. Op www.mobielvlaanderen.be vind je heel wat informatie, waaronder deze zeven tips. 1

Maak je fiets ALTIJD vast:

Zelfs voor een paar minuten. Een slot op je achterwiel (ringslot) is daar erg praktisch voor. Zelfs op een zogezegde veilige plek of een afgesloten of privéruimte (binnenplaats, garage, kelder), waar in de praktijk vaak fietsen worden gestolen. 2

Maak je fiets vast aan een vast punt:

een fietsenrek, een paal, een hek. Zorg dat er niet te veel speling zit tussen het slot en het vaste punt, en let erop dat de paal of het hek ook even stevig is als je slot ! Ook op afgesloten plaatsen maak je best je fiets vast aan een vast punt. 3

Maak in ieder geval het kader vast:

Maak in ieder geval het kader vast aan het vaste object en als het kan ook één van beide wielen. Het achterwiel is moeilijker te demonteren dan het voorwiel, dus maak bij voorkeur het voorwiel vast. Als je achteraan een slot hebt, kan je beide wielen gemakkelijk vastzetten. Het slot achteraan is meestal lichter dan twee beugelsloten. Op openbare plekken zouden eigenlijk geen fietsrekken meer horen te staan waar je enkel je voorwiel in kwijt kunt, maar wel stevige omgekeerde U’s, daar kan je tenminste je kader met het voorwiel aan vastmaken. 4

Gebruik een U-slot of beugelslot:

Het is de moeite waard om te investeren in een slot dat méér dan 10 minuten weerstand biedt aan een professionele dief. Die wil vlug en discreet te werk kunnen gaan en geeft het al gauw op wanneer hij meer dan een paar minuten nodig heeft.

Een goed slot kost minstens 40 EUR, maak het bij voorkeur vast aan je frame zodat je het altijd bij hebt. Het merk ABUS heeft een schaal waarop de sloten staan onderverdeeld naargelang het risico waaraan ze worden blootgesteld. Er bestaan ook kwaliteitsnormen voor sloten. In Nederland test de stichting ART (www.stichtingart.nl) de sloten. Andere landen in Noord-Europa doen ook testen. België baseert zich op de Nederlandse test. In Frankrijk test de Fubicy (la Fédération des Usagers de la Bicyclette) fietssloten. 5

Let erop dat je slot niet op de grond ligt of op een rand:

Je kan het slot dan namelijk gemakkelijk breken met een hamer. Richt het sleutelgat van het slot zo veel mogelijk naar beneden, om te vermijden dat er regenwater insijpelt, maar ook om het dieven moeilijker te maken. 6

Vermijd verlaten en weinig zichtbare plaatsen:

Op zulke plaatsen kan een dief rustig zijn gang gaan, vooral dan ’s nachts, of op een zondag. 7

Laat geen waardevolle onderdelen op de fiets die er makkelijk kunnen worden afgehaald:

(een zadel of wiel met snelspanner, kilometerteller, batterijlicht, kinderzitje…). Vervang zo veel mogelijk de snelspanners door moeren. Er bestaan ondertussen ook moeren waarvoor een speciale sleutel nodig is : http://www.pitlock.com

VROMAN-BOURGEOIS BANK EN VERZEKERINGEN www.vromanbourgeois.be Moeskroenstraat 527 – 8930 Menen Pagina | 4 Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  34ste jaargang, nummer 2


BARTHEL vzw investeert Met de jaarwisseling verdween de oude vzw Gemeenteschool om plaats te maken voor BARTHEL vzw. Een volledig nieuwe bestuursploeg staat garant voor een verderzetting van de extra diensten die op onze school aangeboden worden. De directeur, meester Tom, neemt het voorzitterschap voor zijn rekening. Mevrouw Els staat hem bij als secretaris. Ook mevrouw Ellen Vandamme en mevrouw Nancy Rammant zetten hun schouders onder het project. Zij ontfermen zich over de boekhouding en het vrijwilligerswerk. Mevrouw Troïke Verbrugghe engageerde zich voor de uitleendienst die wordt ingericht. Juf Gudrun is dan weer verantwoordelijk voor de schoolbus. Juf Severine tot slot bewaakt als vast lid van de algemene vergadering het evenwicht in de raad van bestuur. U merkt dat al deze mensen al een sterk engagement hadden tegenover de school. Onze waardering is dan ook oneindig voor het mooie werk dat zij verrichten. Deze nieuwe bestuursploeg bleef alvast niet bij de pakken zitten. Vooreerst werd werk gemaakt van het statuut van ons personeel. Sluitende contracten, een aangepast arbeidsreglement, flexibele werktijden. Het zijn de eerste belangrijke inspanningen om onze werknemers garanties te geven bij hun job. Maar deze job uitoefenen gaat ook beter in een omgeving waar de voorzieningen daar op in spelen. Sinds enkele jaren bieden wij de maaltijd aan in twee shiften. We hebben geluisterd naar de opmerkingen en investeerden in een au bain-mariewagen. Nu worden de maaltijden mooi warm gehouden, zonder dat ze verder bakken in de oven. Voor mevrouw Saskia alvast een handig hulpmiddel. De kleine materialen zoals glazen, borden, koffietassen, … werden ook vervangen of aangevuld. Binnenkort maken zij ook deel uit van onze uitleendienst. Een dienst waar we ook u mee kunnen helpen. Investeren in professioneel personeel is ook een stokpaardje van deze nieuwe vzw. Zo mocht mevrouw Saskia zich inschrijven in een cursus om zich nog verder te bekwamen in haar job. Wat nu al goed is, wordt op die manier gegarandeerd nog beter. De vzw draagt de kosten van de opleiding. Na het op rust gaan van mevrouw Monique liet haar vervanger een beetje op zich wachten. Dat is omdat wij de tijd namen om te rekenen en de kosten te simuleren. Uiteindelijk werd zij vervangen door mevrouw Nathalie Vandenberghe. Met mevrouw Nathalie beschikt onze voor- en naschoolse opvang nu over een geschoolde, gediplomeerde kinderverzorgster. Haar taak bestaat voornamelijk uit het opmaken van de werkroosters en het organiseren van een gevuld programma in de kinderopvang. Onze kinderopvang had reeds een goede reputatie dankzij de goede krachten die er werkzaam waren. Maar door dit team verder te professionaliseren onder de leiding van een kinderverzorgster zal de kwaliteit ervan nog toenemen. Bovendien zal de zorg voor onze kinderen zo ook in de kinderopvang worden verdergezet. Via overleg met de zorgcoördinator en het zorgteam zullen die afspraken gemaakt, zodat elk kind de aandacht krijgt die het vraagt. VROMAN-BOURGEOIS BANK EN VERZEKERINGEN www.vromanbourgeois.be Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  34ste jaargang, nummer 2

Moeskroenstraat 527 – 8930 Menen 5|Pagina


Een school op maat van uw kind? Dankzij de inzet van een gemotiveerd team van leerkrachten, de professionaliteit van het paramedisch personeel, het toekomstgericht denken van het beleidsvoerend personeel en nu nog meer dan vroeger de participatie van Barthel vzw in dit project, wordt het een droom die we stilaan waar maken. Wordt zeker vervolgd…

Groene schoolweetjes Samen met het 3de, 4de en 6de namen we met het 5de leerjaar namen we deel aan de zwerfvuilopruimactie in Rekkem. De ons toegewezen straten leverden ons niet zoveel zwerfvuil op. Het viel ons wel op dat we in minder bebouwde plekken meer zwerfvuil aantroffen. De meest verrassende vondst was een jerrycan gevuld met vervuilde motorolie. Blijkbaar zijn er nog mensen die een bezoek aan het containerpark ontzien en niet inzien welke schade ze zo aan het milieu aanrichten. Onderweg profiteerden we ook van de gelegenheid om voorjaarsbloemen en bloeiende struiken in enkele tuintjes te leren kennen. We zagen ook een plaats waar rietplanten zorgen voor waterzuivering. Wat verder merkten we een huis op met een slecht afgewerkt nieuw dak. We zagen er voortdurend zwaluwen in en uit vliegen die er een droge nestplaats hadden gevonden.

VROMAN-BOURGEOIS BANK EN VERZEKERINGEN www.vromanbourgeois.be Moeskroenstraat 527 – 8930 Menen Pagina | 6 Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  34ste jaargang, nummer 2


Met Jozef Deleu en zijn echtgenote hadden we een leuke ontmoeting en babbel. Ze vonden het tof dat kinderen nog aandacht hebben voor de natuur en we werden getrakteerd op een lekker koekje. Ook op school schonken we in het voorjaar aandacht aan de natuur. We gingen de berm voor de school observeren en moesten vaststellen dat dit zo dicht bij school een boeiende biotoop is. De speelplaats van de kleuters en het lager zijn verder ook een ideale plek om de kinderen iets bij te brengen over de natuur. Er staan heel wat soorten bomen waarvan in ieder seizoen wel iets te vertellen valt. We genoten ook van de prachtige tulpen en krokussen die we in oktober geplant hadden. Van de narcissen hebben we niet veel gemerkt want de bloembollen hadden we veel te diep geplant. Volgend jaar beter! Onder glas (in de serre van onze klasgang) hebben we tagetes gezaaid. Die moesten we na een tijdje verspenen en ondertussen hebben we die uitgeplant in de bloembakken op de speelplaats. In andere bloembakken zaaiden we peterselie, radijsjes en tuinkers. Het tweede leerjaar kreeg ook de groene microbe te pakken. Zij zaaiden honingbloemen. We zien alvast uit naar de grote verscheidenheid van bloemen die bijen zullen lokken. Deze bijen zijn zeker niet gevaarlijk voor de kinderen en met het insectenhotel in de buurt zullen we in de winter misschien meer gasten hebben. ’t Was leuk om te zien met welk enthousiasme de kinderen aan de slag gingen en hoe ze het groeiproces bleven volgen.

Door het aanstekelijke enthousiasme van de leerlingen zullen we wellicht de schooltuin verder moeten uitbreiden. Er zijn al wat ideeën maar die moeten nog verder besproken worden met de collega’s en de leerlingenraad. Met onze klas bezochten we verder een witloofkweker. Daar werd ook goed nagedacht hoe je op een milieuvriendelijke manier aan landbouw kan doen. Het gebruik van insecticiden en water wordt er door een slim bedacht systeem tot een minimum herleid.

VROMAN-BOURGEOIS BANK EN VERZEKERINGEN www.vromanbourgeois.be Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  34ste jaargang, nummer 2

Moeskroenstraat 527 – 8930 Menen 7|Pagina


Tot slot bezochten we de firma Galloo in Menen. De industrie doet ook inspanningen op het gebied van milieu. Het bedrijf is het grootste in Europa in het opruimen van autowrakken. Deze worden vermorzeld in kleine stukken. Alle metalen worden achteraf gesorteerd en die worden dan verkocht als grondstof. Met deze leeruitstappen en activiteiten wil ik mijn leerlingen duidelijk maken dat iedereen een inspanning moet doen als wij onze wereld leefbaar willen houden. Meester Ghislain

. Dinsdag hebben we een tocht gedaan en we moesten zo veel mogelijk afval verzamelen. We vonden : blikjes, flesjes, papier, kroonkurkjes, peuken, plastic … We hebben Rekkem Plaats opgeruimd en de omgeving van de sportzaal en de Priester Coulonstraat. Op het einde van de week was er ook iets om de week af te ronden : “een afvalarme picknick”. Je kon daar je eigen badge maken en op het springkasteel spelen. Je kon ook muziek maken met afval. Ik heb gevoetbald. We hebben gewonnen met 5 – 3 .Het was een hele spannende wedstrijd. Ik heb natuurlijk nog heel veel andere dingen gedaan. Verder was het nog een hele toffe dag. Matthew Maes, 3de leerjaar Dinsdag was er zwerfvuilactie. Alexia had een kip gevonden. De kip was dood. Marielou had hem opgehoffen met het grijpertje. Er lagen peuken, flesjes, een kous, papier en plastic. Er lag heel veel vuiligheid op de grond. Ik hou niet zo van vuiligheid. Ik zie dat niet zo graag die vuiligheid. Dus als je vuiligheid hebt dan moet je het niet op de grond laten slingeren maar doe het in de vuilbak a.u.b. Dank u en tot ziens. Marthe Debonne, 3de leerjaar We hebben over Floepje en het water geleerd. Je moet minder water verspillen en zorgen voor het milieu. Dinsdag hebben we afval gaan rapen. We hebben veel afval gevonden: kroonkurken, glas, blikjes en nog meer. Ik heb met mijn grijper een dode kip opgehoffen. Vrijdag zijn we naar de sportzaal geweest. Daar kon je heel veel doen. Eco-man heeft mij opgehoffen. Marielou Planckaert, 3de leerjaar

Door het aanstekelijke enthousiasme van de leerlingen zullen we wellicht de schooltuin verder moeten uitbreiden. Meester Ghislain OVSG: de gemeente maakt school U koos voor uw kind(eren) een gemeentelijke basisschool. Onze school is aangesloten bij het onderwijssecretariaat voor steden en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw, kortweg OVSG. In de volksmond wordt vaak verwezen naar de koepel. Wat de Guimardstraat is voor het vrije katholieke net, is OVSG voor onze scholen. De vorige keer hadden we het over GORK, het lokale netwerk waar onze school deel van uitmaakt. OVSG is dus net een niveau hoger. Zij onderhanVROMAN-BOURGEOIS BANK EN VERZEKERINGEN www.vromanbourgeois.be Moeskroenstraat 527 – 8930 Menen Pagina | 8 Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  34ste jaargang, nummer 2


delen met de minister, zitten in de Vlaamse onderwijsraad, … Ze begeleiden de scholen die bij hen zijn aangesloten. De heer Johan Bossuyt is onze pedagogische begeleider. Hij neemt deel aan de vergaderingen van het kernteam en ondersteunt de projecten die wij met deze school ondernemen. In de vorige editie van deze krant, vernam u hoe onze klassen van de lagere school, met uitzondering van het zesde leerjaar, elk jaar deelnemen aan een GORK-toets. Het zesde leerjaar valt daar buiten, omdat zij op het einde van de lagere school deelnemen aan de OVSG-toetsen. U herinnert zich misschien nog het vroegere kantonnale examen? Wel, deze werden vervangen door de OVSG-toets. Alle leergebieden en hun domeinen worden getest tijdens een driedaagse proefperiode. Voor de afname van de toetsen wisselen onze leerkrachten uit de scholengemeenschap. Het resultaat van onze school kan zo afgemeten worden aan een Vlaams gemiddelde. Dankzij deze netwerken (scholengemeenschap ‘De Leiebrug’, GORK en OVSG) kunnen wij blijven groeien in onze opdracht.

ONS MIJN KOOKBOEK Elk jaar wordt de examencommissie van OVSG creatiever en creatiever. Maar onze jongens en meisjes moeten niet onder doen. Voor de OVSG-toets techniek werd hen gevraagd een dessertje klaar te maken. De knappe koppen van meester Rik moesten stap voor stap de bereiding maken. De strenge ogen van mevrouw Ellen, mevrouw Carine en mevrouw Tania hielden de chefs nauwlettend in de gaten. De directeur, gewapend met zeker tien lepeltjes, ging overal proeven. In twee groepen kwamen ze aan de beurt en telkens werden de zintuigen geur, smaak en zien verwend. Van een tiramisu tot een ‘triootje van zoetigheden’… het was verbazend wat de kinderen durfden klaarmaken.

Van elke stap maakten de kinderen een foto. Daarna gingen ze in de klas aan de slag en schreven ze het volledige recept uit. De evaluatie werd opgemaakt en de toets zat er op. Maar dat was buiten de creativiteit van het zesde leerjaar gerekend. Zij gingen graag nog een stapje verder. De recepten werden gebundeld en zo werden de mama’s op moederdag verrast op een leuk kookboek met 21 heerlijke receptjes. Het is eens iets anders. Maar onze oudste rakkers waren nog niet aan het einde van hun Latijn. Er is wel interesse in hun kookboek, dus gingen ze rekenen. Ze spraken met de directeur af wat de drukkost zou zijn van hun kookboekje. Daarna bepaalden ze hun winstmarge. De opbrengst willen ze gebruiken om hun schoolreis een extraatje te geven. Intussen onderhandelden ze ook met meester Tom om hun kookboek op de site VROMAN-BOURGEOIS BANK EN VERZEKERINGEN www.vromanbourgeois.be Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  34ste jaargang, nummer 2

Moeskroenstraat 527 – 8930 Menen 9|Pagina


te zetten. Dat is intussen gebeurd. Wie interesse heeft in het kookboek kan dit bestellen bij de kinderen en de leerkracht van het zesde leerjaar of via mail naar onskookboek@gbs-rekkem.be. Let wel: de kinderen beheren dit, dus wil daar ook rekening mee houden!

Een nieuwe schoolsite Reeds vele jaren zijn wij aanwezig op het wereldwijde web. Onze schoolsite had altijd hetzelfde doel: een digitaal portaal zijn tot onze school. Drie jaar terug, in de zomer van 2009, kozen wij voor het systeem Joomla. Via dit gratis systeem konden we snel een interactieve site uitbouwen. Dit werkte goed, tot voor enkele weken. Joomla wordt immers ontwikkeld door internauten die er steeds verder aan sleutelen. Zo evolueerde onze versie 1.5 snel naar 1.6, kort er na 1.7 en uiteindelijk 2.5.4. De ondersteuning voor onze oudere versie viel zo weg. Mijnheer Glenn en meester Tom hadden zich voorgenomen om volgende zomer de site te herbouwen, maar deze besliste daar zelf anders over. Van de ene dag op de andere bereikten ons berichten dat we digitaal verdwenen waren. Zo was het ook… het was over en uit met onze site. We ondernamen heel wat pogingen om hem weer online te krijgen, maar zonder succes. We bleven echter niet bij de pakken zitten en kropen onmiddellijk achter het computerklavier. In enkele dagen tijd werd dit grote werk geklaard en verscheen onze nieuwe site.

We zijn best wel tevreden met het resultaat en zetten nu weer alles op alles om u up to date te houden. Er is echter nog een kleine taak voor u weggelegd. Was u al geregistreerd op onze site, dan zijn uw gegevens nu verloren gegaan. U kunt dus niet meer inloggen. Maar niet getreurd: registreren duurt maar even! Surf dus snel naar www.gbs-rekkem.be en schrijf je in als gebruiker van onze website. Zo blijft je ook digitaal op de hoogte van wat er op school gebeurd!

Een bezoekje aan IMOG (Harelbeke) We brachten een bezoekje aan Imog Harelbeke. De mevrouw die ons de rondleiding gaf, begroette ons vriendelijk. We gingen naar een grote zaal waar ze een film liet afspelen. Natuurlijk ging het over afval. We leerden dat je afval kunt hergebruiken, recycleren, composteren … Na het filmpje toonde ze ons welke afval in welke zak hoort. Na de uitleg kregen we een rondleiding. We gingen naar een plaats waar ze met een grijpkraan het stortafval in de verbrandingsoven storten. Maar het stonk daar verschrikkelijk. Verder in de rondleiding kwamen we bij een plaats waar vrouwen alle pmd-vuiligheden sorteerden. Dat ging verschrikkelijk rap. We mochten het zelf ook eens proberen. Zo wandelden we verder doorheen de fabriek. Op het einde kregen we nog een boek over recycleren. De uitstap zat er op maar ik vond het wel super leuk !!! Moé Desmet, 4de leerjaar We vertrokken van uit Rekkem naar Harelbeke met de bus van onze school. Toen we aankwamen op de parking, zagen we een weegbrug waarop de vrachtwagens VROMAN-BOURGEOIS BANK EN VERZEKERINGEN www.vromanbourgeois.be Moeskroenstraat 527 – 8930 Menen Pagina | 10 Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  34ste jaargang, nummer 2


met afval gewogen worden. We kwamen aan bij het onthaal waar juf Isabelle vroeg waar we verwacht werden. We moesten naar een zaal op het derde verdiep. Daar stond onze begeleidster ons op te wachten. We keken naar een filmpje en daarna leerden we over recycleren. Toen gingen we naar de controlekamer, waar een man keek of er geen problemen waren met de ovens. Dan mochten we gaan kijken naar de ovens waar alle afval verbrand wordt. Die afval wordt verzameld in diepe putten. Toen we daar gingen kijken, stonk het verschrikkelijk. Er was een grote grijpkraan die alle vuilnis opschepte om in de verbrandingsoven te gooien. Daarna gingen we naar een gedeelte van het gebouw waar het gelukkig al heel wat minder stonk. Dat was de afdeling van het PMD. Enkele vrouwen sorteerden er alles van PMD en dat ging zeer snel. Sommigen van ons mochten een beetje meehelpen. De gesorteerde dingen werden door een pers helemaal plat geduwd en verpakt in grote vierkanten balen. Op de verzamelplaats van alle stapels hebben we een foto genomen. We mochten onze handen wassen en nog vlug een plasje doen, vooraleer we weer naar school vertrokken. Chloé Seynaeve, 4de leerjaar Op 21 maart zijn we naar Imog Harelbeke geweest. We hebben er eerst naar een film gekeken. Het ging over afval sorteren : pmd, restafval … Ook gingen we even kijken naar de verbrandingsovens. Daarin was het wel 1000°. We gingen dan naar de putten waar het restafval verzameld werd. Het stonk daar enorm. We zagen dan hoe het pmd-afval gesorteerd wordt : groene flessen blauwe flessen, witte petflessen … We mochten eventjes meehelpen. We keken ook eventjes hoe papier en karton gesorteerd wordt. Ze worden in grote pakken te koop gezet om dan weer verwerkt te worden tot nieuw papier en karton. Bij de blikjes en flesjes was dit ook zo. Ik hoop dat iedereen minder afval zal maken zodat er niet zoveel afval meer is. Ruth Christiaens, 4de leerjaar

De uitstap zat er op maar ik vond het wel super leuk!!! Moé Desmet, 4de leerjaar

Park- en bosspelen Donderdagvoormiddag gingen we met het derde leerjaar naar de park- en bosspelen. Eerst hebben we er met Asterix en Obelix gepraat. Ze hadden een probleem. Wij konden hen helpen door spelletjes te spelen en zo munten te verdienen. We waren verdeeld in groepen en onze groep had de kleur paars. In elk groepje was er een leider, die moest kiezen wat je moest doen. De mensen die ons de spelletjes uitlegden, waren verkleed in personen uit het dorp van Asterix en Obelix. Wij moesten opdrachten doen. Een grappig spel was dat je geblinddoekt een puzzel moest maken. Dat kon je door dat één iemand dan zei of je naar rechts of links moest gaan met je hand. Het was echt keitof. Eline Dhulst, 4de leerjaar VROMAN-BOURGEOIS BANK EN VERZEKERINGEN www.vromanbourgeois.be Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  34ste jaargang, nummer 2

Moeskroenstraat 527 – 8930 Menen 11 | P a g i n a


Voor we vertrokken met juf, moest iedereen naar het toilet gaan. Als we in Wevelgem aankwamen, kregen we een kaart en de onze was groen. Dan gingen we naar een mevrouw en die gaf ons uitleg. Er waren 10 spellen. We moesten de opdrachten zoeken en als we die goed hadden gedaan kregen we een munt. Dat muntstukje moesten we afgeven aan onze mevrouw en dan kregen we een spuitje met water voor in de toverfles. Als onze kaart vol was, konden we nogmaals spelen en moesten we op de andere kant kruisjes zetten. Toen mochten we een beetje eten en drinken. Bij Idefix was het leuk en kregen we 5 muntstukken. Dat was cool. Er was één Romein. Die was de stoute : als je niet in je groepje bleef pakte hij je munt af. Bij het fluitsignaal moest iedereen terug keren naar de start om de uitslag te horen. De groene ploeg was derdes van de zes, dat viel mee. We kregen nog allemaal een koek als beloning. Het was fijn. Maxim Declercq, 4de leerjaar Ik was heel blij dat we naar de park- en bosspelen mochten gaan. We vertrokken om 9 uur. We waren daar om spelletjes te spelen en zo munten te verdienen. Die munten konden we inruilen voor een spuitje met water en zo moesten we een fles vullen. Ik zat in een groepje met Joyce, Lieuwe, Ruth en Aline. Het was een toffe groep, Lieuwe was de enige jongen bij ons en dus was hij onze leider. We werkten goed samen. Sommige opdrachten waren moeilijk, zoals skiën, een naam maken met stokjes … Het was heel leuk. Het was in hetzelfde park als de vorige keer. Al mijn vrienden zaten in mijn groepje. Wij waren gewonnen, we waren de blauwe groep. Ornella Silva, 4de leerjaar

VROMAN-BOURGEOIS BANK EN VERZEKERINGEN www.vromanbourgeois.be Moeskroenstraat 527 – 8930 Menen Pagina | 12 Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  34ste jaargang, nummer 2


We gingen naar het park van Wevelgem. Asterix en Obelix waren daar en Idefix en alle dorpelingen. Het was leuk tot op moment dat ik een dikke lip had. Dat kwam door een plank maar het was toch nog leuk. In mijn groepje zaten : Thomas, Lander, ik, Phoebe en de baas Laura. De kleur van onze toverdrank was rood. Panoramix gaf ons de moeilijkste opdracht. Het was leuk. Lucas Deforche, 3de leerjaar Donderdag 26 april zijn we naar een soort bos van Wevelgem geweest. Daar was Asterix en Obelix. Ik zat in de groep van Iben, Estelle, Marthe en Matthew. Er liep daar ook een Romein rond. Als je niet goed in je groepje samenblijft dan pakte hij muntstukken af. Hoe meer muntstukken je verdiende, hoe meer toverdrank voor Asterix en Obelix . Ik vond het heel leuk. Kamelia Moussi, 3de leerjaar

Het was de leukste dag van mijn leven want vandaag waren we vierdes geworden. Weet je wie daar was ? Asterix en Obelix. We moesten muntstukken verdienen. Dat was leuk. We kregen ook nog een lekkere koek en een mooie. Matthéo zat ook in mijn groepje. We moesten de bewoners van het dorp zoeken. Ik was de begeleider van onze groep. Idefix was er ook. Vince Dewerchin ,3de leerjaar Meester maakte groepjes in de klas. Estelle was haar drankje vergeten. Wat een pech. Toen we aankwamen kregen we een kleur. Wij hadden kleur rood. We moesten telkens iemand zoeken. We kregen een opdracht. Als hij goed was kregen we een munt. Er liep een Romein rond die je in de gaten hield. Hij volgde ons tot aan onze fles. Gelukkig werden we niet tegengehouden. Lucas had een snede in zijn lip en hij kon niet meer meedoen. Een opdracht later mocht hij terug meedoen. We kregen twee munten omdat we goed samenwerkten. Maar de Romein had ons een opdracht gegeven en het was goed. Dus kregen we nog een munt. We moesten een piramide maken. Dat was wel raar. Dan waren we aan onze tweede ronde begonnen. We hadden honger maar Lander wou niet stoppen. Daarnet had hij honger maar wij zeiden nee. We hadden beter ja gezegd. Hij was toch akkoord gegaan. Toen we juist een opdracht gingen doen was het tijd. Dat was jammer. We moesten nog een kreet doen en dat was : “rood,rood,rood samen zijn we groot”. Op het einde riepen ze de plaatsen af. De laatste was geel. De vijfde was rood. Dat was onze kleur. Jammer. Blauw is gewonnen. Dan was het tijd om naar school te gaan maar het was heel leuk. Phoebe Devlieger, 3de leerjaar VROMAN-BOURGEOIS BANK EN VERZEKERINGEN www.vromanbourgeois.be Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  34ste jaargang, nummer 2

Moeskroenstraat 527 – 8930 Menen 13 | P a g i n a


’s Morgens kregen we al een beetje uitleg over de spelletjes en andere dingen. Dan kregen we van meester een sticker met onze eigen naam erop. Er was ook een leider bij en dat was ik. Als we er waren kregen we nog meer uitleg. Weet je wie daar ook waren ? Asterix en Obelix. Leuk hé ! Daarna moest je naar je kleur gaan. Daar kreeg je een kaart met de dorpelingen op. Die moest je dan zoeken. Als je iedere keer iemand vond moest je een opdracht doen. Als je klaar was kreeg je van je kleur een kruisje op je kaart. Dan mocht je een spuitje vullen met water. Als je dat in de fles deed had je gele toverdrank. Er liep ook een Romein rond. Als die je tikte moest je een opdracht doen. Maar mijn groepje was die niet tegengekomen. Weet je wie gewonnen is . Blauw ! Ik vond het een super leuke dag. Echt waar. Rhode Kesteloot, 3de leerjaar

Naar de kippenboerderij Op vrijdag 30 maart zijn wij naar de kippenboerderij in Aalbeke geweest. De kleuters stonden van ’s morgens vroeg al te popelen om te vertrekken. Eenmaal op de bus waren ze aan het zoeken waar het zou kunnen zijn. Ik hoorde ze zeggen “ik denk dat het daar is, nee nee ‘t is daar….” Eindelijk aangekomen zagen we geen kuikens en kippen maar schapen en lammetjes. Dit kon de kleuters ook boeien. Isaac mocht het lammetje de zuigfles geven maar hij was toch wat bang. Niet erg, Jutta wou graag helpen. Dan op stap naar de kuikens, als we goed luisterden konden we horen achter welke poort ze zich schuil hielden. We schoven de poort open en hoorden veel lawaai maar dat was niet van de kuikens, nee het was een grote blazer waar warmte uit kwam. “ah ja kuikens moeten lekker warm hebben anders gaan ze dood!”. We mochten de kuikens water geven, eten geven, aaien en dan ook vastpakken. In het begin waren er niet veel liefhebbers maar na een tijdje durfden de meesten er wel eentje vastpakken. Leon vond de diertjes heel leuk en was er niet van weg te slaan. Er woonden verschillende soorten rassen en duizenden kuikens in één stal. Na de kuikens mochten we naar de stal met de kippen en één haan. Wat een kabaal…. Vele kleuters waren bang om die stal binnen te gaan maar Daria en Leon namen het voortouw en dan volgden er heel wat. We gingen op zoek naar eieren maar vonden er VROMAN-BOURGEOIS BANK EN VERZEKERINGEN www.vromanbourgeois.be Moeskroenstraat 527 – 8930 Menen Pagina | 14 Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  34ste jaargang, nummer 2


niet zo heel veel, de vorige dag waren er ook kleuters op bezoek geweest en die hadden ook goed gezocht!!! Hier en daar vonden we toch een ei! Wat waren we trots…. Leon was helemaal niet bang om de haan eens vast te pakken. Linda toonde ons zijn scherpe nagels. Dan was het tijd om de vleeskippen te bekijken…; waw wat veel kippen in één stal en nu nog meer kabaal. We mochten daar niet rond lopen want daar zouden we de kippen bang maken, we keken dus vanop een afstand maar waren toch onder de indruk!! Wat we hadden geleerd in de klas zagen we nu in levende lijve en het is zeker voor herhaling vatbaar… bedankt Linda!! Juf Gudrun

Schaatsen Na een schrikkeljaar in 2011, toen was er de SAM.BA-sportdag, sloten we dit jaar weer aan bij de traditie. De laatste donderdagnamiddag gaan de leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar naar Gullegem. Ze tonen er hun kunsten op het ijs. Axel Bertin uit klas 6 toont trots hoe hij nu eindelijk de schaatsen meester is. Hij is één van de vele die zich volledig kan uitleven op het ijs. Toppers moeten blijven, daarom werd de datum voor volgend jaar reeds vastgelegd. Langs deze weg bedanken wij zeker ook de vele ouders die hun vrije tijd hebben opgeofferd om de kinderen naar Gullegem te brengen! O ja, iedereen kwam heelhuids terug, zonder gebroken benen of armen!

VROMAN-BOURGEOIS BANK EN VERZEKERINGEN www.vromanbourgeois.be Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  34ste jaargang, nummer 2

Moeskroenstraat 527 – 8930 Menen 15 | P a g i n a


Naar de bakker Juf Kathleen en mevrouw Nadine trekken er graag eens op uit. Om iets bij te leren uiteraard. Zo mochten de kinderen van het tweede leerjaar op bezoek bij bakkerij Debeuf. Iedereen kent wel de verse geur van gebakken brood, of kan zich moeiteloos een toonbank voorstellen met tal van lekkernijen. Via de televisie zien we ook hoe de warme bakker vroeg opstaat om alles klaar te hebben wanneer de winkel open gaat. Redenen genoeg om het even van dichtbij te gaan bekijken en de bakker te helpen. Met hun eigen broodjes kwamen de kinderen daarna trots hun resultaat tonen. Bedankt lieve bakker!

QResque Als we iets zeker zijn van juf Isabelle, dan is het wel dat ze graag eens verrassend uit de hoek komt. Na het deelnemen aan de opnames van Zot van A, het ontvangen worden in de studio’s van WTV, het vullen van een filmzaal, was het afwachten welke suprise ze nu uit de mouw zou schudden. En ja hoor… weer slaagde ze er in om haar klas van de kaart te brengen. Op 8 mei kreeg juf Isabelle een telefoontje van Q-Music. We konden het op de radio volgen. Blijkbaar had de juf hun hulp gevraagd om het nummertje voor het schoolfeest in mekaar te steken. Haar noodkreet werd gehoord en even later was de QResque-mobiel al onderweg naar Rekkem. De kinderen haalden hun hartje op terwijl ze met de twee BV’s mochten oefenen. Wine Lauwers en Astrid Philips hadden geen moeite om de enthousiaste kinderen mee aan het dansen te krijgen. Na de repetitie werd er ruim de tijd gemaakt om handtekeningen uit te delen. Zelfs de cameraman, volgens de aanwezige dames best wel een knappe VROMAN-BOURGEOIS BANK EN VERZEKERINGEN www.vromanbourgeois.be Moeskroenstraat 527 – 8930 Menen Pagina | 16 Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  34ste jaargang, nummer 2


man, ontsnapte niet aan pen en papier. De beide BV’s bleven dan nog op school eten. Zo werd het menu van de dag: gebakken eitjes, witte bonen in tomatensaus en pureeaardappelen plots nationaal nieuws. Een vreemde combinatie dachten ze, maar ze lieten het zich smaken.

De leerlingen mochten met beide dames op de foto en verschenen daarna meermaals in de krant. Dankzij eredirecteur Eric konden we dit artikeltje bekomen. Onze leerlingen waren dan ook een beetje BV of toch zeker BR (Bekende Rekkemnaren) Wie zaterdag naar het schoolfeest komt kijken, zal zien wat de dames hen hebben aangeleerd. De eerlijkheid doet ons wel zeggen dat sommige meisjes van de klas beter voorbereid waren dan de dames. Wie wie heeft leren dansen doet er dan zo niet toe, maar het feit dat het fun was van begin tot einde is alles wat telt.

VROMAN-BOURGEOIS BANK EN VERZEKERINGEN www.vromanbourgeois.be Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  34ste jaargang, nummer 2

Moeskroenstraat 527 – 8930 Menen 17 | P a g i n a


Kalender 2012-2013 Terwijl het schooljaar nog in volle gang is, wordt al sterk vooruitgedacht naar het volgende schooljaar. Zo werden de facultatieve vrije dagen, de studiedagen en de verschillende feesten al vastgelegd. In afwachting van de schoolkalender geven we u graag deze data al mee. Let wel: alles onder voorbehoud van wijziging… enige voorzichtigheid is aangeraden. Gebruikers van een smartphone kunnen via de schoolsite op onze google-agenda. De ervaring leert ons dat steeds meer ouders daar gebruik van maken. We zullen dan ook alles in het werk stellen om deze data online te brengen met de juiste uren. Zo heeft u steeds de kalender bij de hand via je smartphone, laptop, tablet, … September 06 Info L1 17 PV 21 Sportdag 27 Ped. Studiedag 28 Vrije dag

Oktober 02 Info K3 09 PV 19 Opendeur 26 Rapport 1 27 start vakantie

Februari 07 Carnaval 09 start vakantie 17 einde vakantie 21 PV

Maart 01 Kaarting 17 Ontbijtactie 18 PV 23 Lentefeest L1 28 Schaatsen 29 Rapport 3 30 start vakantie

November 04 einde vakantie 15 PV

April 14 einde vakantie 15-19 zeeklas 22-26 openluchtklas 30 PV

December 04 Sinterklaasfeest 12 Ped. Studiedag 17 PV 22 Start Vakantie

Mei 01 Feest v.d. arbeid 09 1ste communie 10 brug/receptie L1 12 Vormsel 16 PV

Januari 06 einde vakantie 13 Nieuwjaarsbeg. 21 Proevenweek 22 PV 28 Rapport 2 30 Oudercontact

Juni 01 Schoolfeest 10 PV 17 Vrije dag 18 Start OVSG? 24 Rapport 4 26 Oudercontact 27 Receptie L6 28 PV (IS) 29 start vakantie

GEZOCHT: postbode Misschien vond u ook wel onze flyer in uw brievenbus? Om onze school meer kenbaar te maken, hebben we vanuit het team een werkgroep public relations opgericht. Ouders die hiermee ervaring hebben, zijn altijd welkom om deze werkgroep te ondersteunen. Een eerste actie was het verspreiden van een flyer voor ons schoolfeest. We kregen hier al heel wat goede reacties op. Dankzij Wolf Demuynck, Thibaut Snauwaert, Leonie Gadeyne en Arno Croisier werden al heel wat flyers verspreid in het hemelvaartweekend. De week erna sprongen nog enkele leerlingen en leerkrachten bij. Het was dan ook allemaal binnen hele korte tijd. In de toekomst willen we dit beter organiseren. Bent u bereid om flyers of folders in uw buurt te verdelen, geef dan a.u.b. een seintje aan onze directeur. Dit kan via mail naar tom@gbs-rekkem.be . Uw medewerking wordt sterk gewaardeerd! VROMAN-BOURGEOIS BANK EN VERZEKERINGEN www.vromanbourgeois.be Moeskroenstraat 527 – 8930 Menen Pagina | 18 Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  34ste jaargang, nummer 2


SCHOOLFEEST Komende zaterdag is het weer zo ver: het jaarlijkse schoolfeest. U bent er uiteraard van harte welkom. Om 14.30 uur geven we het startsein met het optreden van onze leerlingen. Daarna, omstreeks 16.00 uur gaat de spelenmarkt open voor de kinderen. De speelplaats wordt omgetoverd tot een groot terras en de vele eetkraampjes openen hun deuren. Om 18.30 uur, wanneer de kleine honger plaats ruimt voor de grote honger, is er onze kip-aan-‘t-spit voor wie kaarten heeft gekocht. We stellen ook een nieuw biertje voor. Niet zomaar een biertje, maar eentje dat met onze school verbonden is. Meester Hein is al jaren een fervent bierliefhebber. Dat weten de meesten wel. Maar dat hij ook een amateur-brouwer is, of liever was, dat is meestal toch nog een verrassing. Samen met zijn vrienden brouwde hij na jaren experimenteren zijn ‘muurken’. De naam verwijst naar de muur van Geraardsbergen. We geven meester Hein graag de kans om zijn bier aan het kritische proeverspubliek van onze school voor te stellen! Tijdens het schoolfeest willen we ook een actie van solidariteit stellen voor de vier kinderen die hun fiets werden gestolen. Zo zal de school integraal de winst van de ijsjes verdelen aan deze kinderen. Bovendien wordt er een spaarbus voorzien waarin u uw vrijwillige bijdrage kan stoppen. Bij de aankoop van een drankkaart kan u onmiddellijk enkele hokjes schenken aan de solidariteitsactie. Is uw kaart niet opgebruikt? Deponeer ze dan dit jaar in de spaarbus, en wij betalen het openstaande bedrag aan de solidariteitsactie. Zo geven we deze kinderen een teken dat we hen niet vergeten zijn. Bedankt dat u hier aan meewerkt! VROMAN-BOURGEOIS BANK EN VERZEKERINGEN www.vromanbourgeois.be Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  34ste jaargang, nummer 2

Moeskroenstraat 527 – 8930 Menen 19 | P a g i n a


VROMAN-BOURGEOIS BANK EN VERZEKERINGEN www.vromanbourgeois.be Moeskroenstraat 527 – 8930 Menen Pagina | 20 Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  34ste jaargang, nummer 2


Diëtiste

Ann Devos

● Voedings- en dieetadvies bij: → → → → → →

overgewicht hart- en vaatziekten hoge bloeddruk diabetes spijsverteringsproblemen zwangerschap

→…

kinderdiëtiek !

● Wat mag u verwachten ? → individueel advies → → → →

berekening v.h. lichaamsvet didactisch materiaal productinformatie receptuur

● Wanneer op afspraak (ook huisbezoeken)

Moeskroenstraat 838 8930 Lauwe Tel: 056/42 04 55 of

0479/83 95 26 email: anndevos85@hotmail.com

VROMAN-BOURGEOIS BANK EN VERZEKERINGEN www.vromanbourgeois.be Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  34ste jaargang, nummer 2

Moeskroenstraat 527 – 8930 Menen 21 | P a g i n a


dames - heren - kinderen Vagevuurstraat 22 8930 REKKEM Tel. 056 41 87 93

VROMAN-BOURGEOIS BANK EN VERZEKERINGEN www.vromanbourgeois.be Moeskroenstraat 527 – 8930 Menen Pagina | 22 Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  34ste jaargang, nummer 2


VROMAN-BOURGEOIS BANK EN VERZEKERINGEN www.vromanbourgeois.be Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  34ste jaargang, nummer 2

Moeskroenstraat 527 – 8930 Menen 23 | P a g i n a


Schelpenstraat 93 8930 REKKEM T&F 056 - 41 27 56 dinsdag-zaterdag 7.00 u. - 12.30 u. 13.45 u. - 19.00 u. zondag 7.00 u. - 16.00 u.

maandag en donderdag gesloten

VROMAN-BOURGEOIS BANK EN VERZEKERINGEN www.vromanbourgeois.be Moeskroenstraat 527 – 8930 Menen Pagina | 24 Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  34ste jaargang, nummer 2


VROMAN-BOURGEOIS BANK EN VERZEKERINGEN www.vromanbourgeois.be Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  34ste jaargang, nummer 2

Moeskroenstraat 527 – 8930 Menen 25 | P a g i n a


Hogeweg 239 8930 MENEN fax 056/42 29 21 gsm 0473/71 03 71

email: christian.maes@myoffice.mobistar.be VROMAN-BOURGEOIS BANK EN VERZEKERINGEN www.vromanbourgeois.be Moeskroenstraat 527 – 8930 Menen Pagina | 26 Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  34ste jaargang, nummer 2


VROMAN-BOURGEOIS BANK EN VERZEKERINGEN www.vromanbourgeois.be Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  34ste jaargang, nummer 2

Moeskroenstraat 527 – 8930 Menen 27 | P a g i n a


VROMAN-BOURGEOIS BANK EN VERZEKERINGEN www.vromanbourgeois.be Moeskroenstraat 527 – 8930 Menen Pagina | 28 Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  34ste jaargang, nummer 2


textirita Kledij dames – heren – kinderen – baby’s Nachtkledij – Werkkledij

Ondergoed – Linnengoed

RUIME KEUS - DISCOUNT PRIJZEN Roland Vanoverscheldestraat 19 7700 Moeskroen Tél: 056/33.46.31 http://textirita.skyrock.com – www.magasintextirita.com Open van 8 u 45 tot 12 u 15 en van 13 u 30 tot 18 u 30 Gesloten op zondag en maandag voormiddag Wij doen ook de grote maten Merken: Eskimo, Birgini, Triolet, Outfitter en Cocodream, Montecatini, Bulk, Tricky tracks, Sandsoil, Emoi, Earthbound, GCM, Sea Barbier, Lui collection, Pierre d’Arlanc, Création Dourev, Pietro Lanzini, Bleu Calin, Shiwi, Libra, Footsie...

VROMAN-BOURGEOIS BANK EN VERZEKERINGEN www.vromanbourgeois.be Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  34ste jaargang, nummer 2

Moeskroenstraat 527 – 8930 Menen 29 | P a g i n a


VROMAN-BOURGEOIS BANK EN VERZEKERINGEN www.vromanbourgeois.be Moeskroenstraat 527 – 8930 Menen Pagina | 30 Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  34ste jaargang, nummer 2


VROMAN-BOURGEOIS BANK EN VERZEKERINGEN www.vromanbourgeois.be Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  34ste jaargang, nummer 2

Moeskroenstraat 527 – 8930 Menen 31 | P a g i n a


VROMAN-BOURGEOIS BANK EN VERZEKERINGEN www.vromanbourgeois.be Moeskroenstraat 527 – 8930 Menen Pagina | 32 Schoolkrant Gemeenteschool Rekkem  34ste jaargang, nummer 2

34ste jaargang - nummer 2 - mei 2012  

Schoolkrant van de gemeenteschool uit Rekkem. Alles over het reilen en zeilen op onze school.