Page 1

УДК 27-534.35-055.25 О-88

Отче наш. Молитва дівчинки Редактор: Маріуш Кравєц Ілюстрації: Артур Новіцкі Художнє оформлення: Єва Бурдзіцка Технічний редактор: Андрій Цимбал Підписано до друку 01.03.2018. Формат 60х84/32. Картон. Папір крейд. Офс. друк. Ум. друк. арк. 0,35. Наклад 1000 прим. Замовлення № 01/03-18. Гарнітура Albertus Medium

Назва оригіналу: Ojcze nasz. Modlitwa dziewczynki ТзОВ Видавництво “Свічадо” (Свідоцтво серії ДК №1651 від 15.01.2004) 79008, м. Львів, а/c 808, вул. Винниченка, 22 Тел.: (032) 244-57-44, факс: (032) 240-35-08 e-mail: post@svichado.com, url: www.svichado.com ТзОВ Видавництво Святого Павла (Свідоцтво серії ДК №5260 від 19.12.2016) 79014, м. Львів, вул. Кутова, 5 Тел./факс: (032) 225-78-52, e-mail: sviatyipavlo@sviatyipavlo.com url: www.sviatyipavlo.com Друк: СПД “Торба Михайло Михайлович”

www.sviatyipavlo.com www.svichado.com

© Edycja Świętego Pawła, Częstochowa, 2016 © Видавництво Святого Павла, Львів, 2018 ISBN 978-617-751-010-8 ISBN 978-966-938-166-8

Îò÷å íàø М олитва дівчинки

Релігійне видання

Молитва дівчинки


Отче наш, що єси на небесах,

нехай святиться Ім’я Твоє,


Отче наш, що єси на небесах,

нехай святиться Ім’я Твоє,


нехай прийде Царство Твоє,

нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.

Хліб наш насущний дай нам сьогодні

і прости нам провини наші,


як і ми прощаємо винуватцям нашим.

І не введи нас у спокусу,

але визволи нас від лукавого.

Амінь.


УДК 27-534.35-055.25 О-88

Отче наш. Молитва дівчинки Редактор: Маріуш Кравєц Ілюстрації: Артур Новіцкі Художнє оформлення: Єва Бурдзіцка Технічний редактор: Андрій Цимбал Підписано до друку 01.03.2018. Формат 60х84/32. Картон. Папір крейд. Офс. друк. Ум. друк. арк. 0,35. Наклад 1000 прим. Замовлення № 01/03-18. Гарнітура Albertus Medium

Назва оригіналу: Ojcze nasz. Modlitwa dziewczynki ТзОВ Видавництво “Свічадо” (Свідоцтво серії ДК №1651 від 15.01.2004) 79008, м. Львів, а/c 808, вул. Винниченка, 22 Тел.: (032) 244-57-44, факс: (032) 240-35-08 e-mail: post@svichado.com, url: www.svichado.com ТзОВ Видавництво Святого Павла (Свідоцтво серії ДК №5260 від 19.12.2016) 79014, м. Львів, вул. Кутова, 5 Тел./факс: (032) 225-78-52, e-mail: sviatyipavlo@sviatyipavlo.com url: www.sviatyipavlo.com Друк: СПД “Торба Михайло Михайлович”

www.sviatyipavlo.com www.svichado.com

© Edycja Świętego Pawła, Częstochowa, 2016 © Видавництво Святого Павла, Львів, 2018 ISBN 978-617-751-010-8 ISBN 978-966-938-166-8

Îò÷å íàø М олитва дівчинки

Релігійне видання

Молитва дівчинки

Отче наш. Молитва дівчинки  

Для дітей дошкільного віку. Молитва “Отче наш” з ілюстраціями.

Отче наш. Молитва дівчинки  

Для дітей дошкільного віку. Молитва “Отче наш” з ілюстраціями.

Advertisement