Page 1

GOIRLES BELANG - WOENSDAG 11 APRIL 2012

goirles belang

PAGINA 1

57e JAARGANG - No. 15/ WOENSDAG 11 APRIL 2012

Weekblad voor Goirle, Riel, Poppel, Tilburg-zuid Oplage: 17.500 ex.

@goirlesbelang

Redactie: de Hovel 46 • 5051 NR Goirle • tel. 013-5341217 • fax: 013-5348571 • Email: redactie@gbg.nl • www.goirlesbelang.nl • Klachten bezorging: 040 - 293 11 07

-

Kerkpagina 7

-

Culturele pagina 8

-

Gemeentepagina 10 & 11

“U kunt nu aangeven wat u wilt over verkeer en openbaar vervoer”

Wethouder Jan van Groenendaal hecht aan inbreng burgers

-

Memorandum 14

Wissel uW Winterbanden naar zomerbanden

• • • •

Winterbanden Opslag zomer- en winterbanden Bandenwissel Complete winterbandensets Tijvoortsebaan 11, 5051 HJ Goirle Tel.: 013-5346719 www.autobandendennis.nl

Woensdag 18 april

verschijnt onze

Voorjaar

S P E C I A L

Jan van Groenendaal bij de bushalte Dorpsstraat: “openbaar vervoer is wezenlijk onderdeel van het GVVP” door Jan Loonen “Alles komt aan bod, alle facetten van verkeer en vervoer krijgen volop aandacht”, zegt verkeerswethouder Jan van Groenendaal (lijst Riel-Goirle). Wij willen graag van de burgers weten welke verkeersknelpunten zij op dit moment in de gemeente ervaren. Wat vindt de burger belangrijk op het gebied van verkeer en vervoer en wat heeft hij of zij nodig om prettig en veilig in Goirle en Riel te kunnen reizen, wonen en leven.” Op de website van de gemeente Goirle is sinds vorige week de enquête gestart, waarin de burgers hun opvattingen, kritiek en suggesties kwijt kunnen. Die enquête is tot 30 april 2012 in te vullen. U kunt bijvoorbeeld de meest verkeersonveilige locaties voor fietsers in Goirle aangeven door maximaal drie prikkers op een kaart te zetten. Dat geldt ook voor verkeersonveilige plekken voor automobilisten. Wethouder van Groenendaal hoopt, dat veel mensen de enquête invullen. “U kunt nu aangeven wat u vindt over verkeer en openbaar vervoer”. Aanleiding voor de enquête is het op te stellen gemeentelijke verkeers- en vervoersplan (GVVP). Consultants uit Breda DTV Consultants uit Breda heeft op 1 maart 2012 de opdracht gekregen om samen met de gemeente Goirle een nieuw GVVP op te stellen. De enquête is de eerste actie richting de inwoners van Goirle. Jan van Groenendaal: “we hebben voor dit adviesbureau gekozen omdat hun aanpak het meest vernieuwend is, hun benadering sprak ons het meeste aan, vooral waar het gaat over duurzame mobiliteit”. Het doel van het GVVP-traject is te komen tot de realisatie van een integraal GVVP met een toekomstvisie op het verkeer en vervoer in Goirle tot 2023. De verwachting is dat de doorlooptijd van het project 12 tot 15 maanden zal duren. Dit betekent dat het GVVP in werking treedt in 2013. Naast de visie moet het GVVP concrete handvatten bieden om tijdens de looptijd tot 2023 de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Het GVVP moet ook aansluiten op regionaal, provinciaal en landelijk

verkeer en vervoersbeleid. De kosten voor het opstellen van het GVVP bedragen € 40.000,00. Streep er onder “We hebben een streep gezet onder het oude GVVP-plan”, zegt de verkeerswethouder. “Dat was geldig tot 2010. We maken nu de balans op van wat we hebben gedaan en vooral wat we niet hebben gedaan. Alle geledingen worden hierbij betrokken. De enquête is een bijzonder wezenlijk onderdeel van onze inventarisatie. U moet zich wel voorstellen, dat we in de eerste fase vooral proberen op hoofdlijnen aan te sturen. Het gaat dus nog niet om uitvoeringssituaties op straatniveau. Natuurlijk speelt de aanwijzing door meer mensen van gevaarlijk ervaren verkeerssituaties een rol van betekenis. Maar het gaat er bij het vaststellen van het zogenaamde kaderdocument vooral om de doelen en de ambities zo helder mogelijk te formuleren. Om het maar eens ‘simpel en overdreven’ te formuleren: zou een doel of

goirles belang

Weekblad voor Goirle, Riel, Poppel, Tilburg-zuid Oplage: 17.500 ex.

Wegens onvoorziene omstandigheden zijn er de afgelopen 2 weken bezorgproblemen geweest. Excuses voor het ongemak. Vanaf deze week verwachten we geen problemen meer. Heeft u klachten dan is hier een nieuw telefoonnummer: 040-2931107.

ambities kunnen zijn om hét fietsdorp van Nederland te worden? De inventarisatie is dus voor een deel wat theoretisch maar ik wil de mensen graag aanmoedigen om via de enquête aan te geven hoe ze verkeerssituaties in Goirle en Riel beleven. We pikken die signalen graag op en passen die zo veel mogelijk in het beleid in“ Kaderdocument Het kaderdocument moet het resultaat worden van de inventarisatie en onderzoek. Het is een analyse van de huidige situatie, een evaluatie van het oude beleid en het biedt uitgangspunten en richtlijnen voor de uitwerking van de beleidskaders richting 2023. Deze eerste fase is de belangrijkste van het hele GVVP proces. Het moet de ambities en doelstellingen vastleggen op basis waarvan het beleid wordt gemaakt en het uitvoeringsprogramma wordt op-

Wilt u hierin adverteren, bel 013-5341217 of mail naar redactie@gbg.nl gesteld. Het kaderdocument met daarin de ambities en de kaders voor het GVVP wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. “We hechten ook zeer aan de inbreng van de klankbordgroep. Die bestaat uit belangenverenigingen zoals VVN, hulpdiensten, de ondernemers uit de beide kernen, het platform gehandicapten, de werkgroep ‘echt Riel’ en uit medewerkers van de gemeente en van de provincie. Uiteindelijk moeten we keuzes gaan maken uit alle inbreng. Op 4 juni a.s. beleggen we een thema-avond voor de gemeenteraad waarop we de inventarisatie en de thema’s voor de toekomst bespreken”. Uiteindelijk moet dat leiden tot de tweede fase van het GVVP, dat is het traject voor het opstellen van het daadwerkelijke beleid. Het moet een samenhangend geheel Vervolg op pagina 3 Bovenstaand artikel is ook te lezen op www.goirlesbelang.nl Foto’s in opdracht van Goirles Belang gemaakt, zijn van P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

Tilburgseweg 76, 5051 AJ Goirle, 013 - 534 85 67

columnade

Familiepagina 6

n ne oo ben de l n b n be a ro vra e l m d l wi van rwie ve tel m lle han neg i w jo x k ma

Koren op de molen Het ontluikend voorjaar vind ik elk jaar weer een periode om naar uit te zien en zeker als het klimaat ons zo goed gezind is als afgelopen weken. En het is passie tijd!!! Terwijl ik met deze column bezig ben geniet ik met volle teugen van de Matthäus Passion van Bach, uitgevoerd door The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir olv de onvolprezen Ton Koopman. Uiteraard alles uitgevoerd op oude instrumenten. Ik heb te doen met de musici die moeten zwoegen om op die instrumenten de tempi van Bach bij te houden. Want de (Bach) swing zit er flink in. Prachtig! De passie voor de ‘passie’ schijnt iets typisch Nederlands te zijn. Het begint hype- achtige vormen aan te nemen. Hype of niet, ik vind het hemelse muziek. De Matthäus verveelt nooit, maar wordt steeds mooier hoe vaker je hem hoort. Iedere keer weer raak ik er diep door ontroerd en stijgt mijn bewondering voor de bedenker ervan: J.S. Bach. Je zou er gelovig van worden! Een prachtige uitvoering was ook te beluisteren op Palmzondag in de kerk van St. Petrus Banden in Oisterwijk. Goirle was daar goed vertegenwoordigd, zowel in het voortreffelijke Zuid Nederlands Kamerkoor als bij de luisteraars. Een koorlid vertelde ons dat ze de Matthäus Passion dit jaar slechts één keer konden uitvoeren. Ik denk dat ze veel mensen in Goirle een groot plezier zouden doen door de passie weer in onze St. Jan kerk te brengen. Ik zou zeggen: commissie Kunst en Cultuur en/of Contactraad Cultuur….doe u best! Hoe je zo’n evenement mogelijk kunt maken, daar zijn zaterdag 31 maart jl behartenswaardige dingen over gezegd in onze cultuurtempel CC Jan van Besouw. Stichting Gezondheid en Welzijn Goirle had daar samen met Contour (steunpunt vrijwilligerswerk) en de Rabo bank een ochtend georganiseerd over samenwerking tussen Verenigingen/Stichtingen en de commercie. Ofwel hoe kun je in deze moeilijke tijden de steun van de Goirlese neringdoenden krijgen om de activiteiten van je club te blijven uitvoeren. Een succesvolle ochtend waarbij veel creatieve ideeën werden geuit. Opvallend was de grote vertegenwoordiging van de zangkoren. Ze waren er allemaal: van opera tot smartlappenkoor. En voor wie het gemist heeft: er komt in het najaar nog een korte cursus, georganiseerd door Contour. Een van de aardige gedachtespinsels wil ik u niet onthouden: als we nu naast ‘Goirle zingt’ op het Oranjeplein eens een Koor op de Molen zetten. Hoort u het al in gedachten? Een koor op de rondgang van de molen dat een Canon inzet, wat wordt beantwoord door de zangers op het Oranjeplein? Zo’n happening moet donateurs opleveren voor beiden! Wat dacht u van een meezing Matthäus rondom de molen? Al zijn het maar een paar koralen…. Koren op de Molen: goed voor de koren en voor de molen. Thijs je krijgt het druk!

Tilburgseweg 76, 5051 AJ Goirle, 013 - 534 85 67 T. 013 - 534 85 67 - www.egbersoptiek.nl

Aanstaande zondag open Voor u geopend van: 12.00 tot 17.00 uur Albert Heijn Van Hogendorpplein, Van Hogendorpplein 75 te Goirle

Bovenstaand Bovenstaand artikel artikel isis ook ook te te lezen lezen op op www.goirlesbelang.nl www.goirlesbelang.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 11 APRIL 2012

PAGINA 2

Verwarmingsbedrijf

DRE VAN LOON - Centrale verwarmingsketels - Warmwatercomfort - Onderhoud / service Guido Gezellelaan 78 - GOIRLE - 013-5345755 - www.drevanloon.nl

Ze zijn er weer, Asperges van de volle grond en Aardbeien uit Reusel

15 ApRIL kOOpzONDAG

Diverse sorteringen recht van de teler, ook geschild.

GEOpEND VAN 12.00-17.00 uuR

Heerlijk met onze achterham en Goei boerenboter

Heerlijke ribstuk nu € 4.50/pond of 1 kg voor € 8.50

TEsTDAG E-BIkEs koga - Trek - Batavus - sparta

Geopend van dinsdag t/m vrijdag van 11 tot 18 uur, zaterdag van 9.30 tot 16 uur

Hoge wal 15 Tilburg/Goirle Tel. 013-5424920 www.walhoeve.nl

Paul van Korven

Ook dit seizoen weer perkplantjes !!

tweewielers

Tilburgseweg 68 - 5051 AJ Goirle - Telefoon: 013-5341403 - www.paulvankorvenfietsen.nl

2e paar

kinderschoenen

Uw gooltje gratis doorgeplaatst op internet. Kijk op: www.goirlesbelang.nl

Voor het verzorgen van uw uitvaart… tot in de puntjes...

T&F

Montage Goirle

Waarom Monique van Houtum Uitvaartbegeleiding? Kom zaterdag 21 april 2012 naar de open dag en wij vertellen het u graag. De open dag vindt plaats in Het Afscheidshuis, locatie Oude Lind 35 te Tilburg.

erkend

HALVE* PRIJS!

Geldt op de GEHELE collectie

Oude Lind 35, 5046 AL Tilburg | T 013 5721822 | M 06 24 55 61 06 www.moniquevanhoutum.nl | info@moniquevanhoutum.nl

Aktie!!! 2-deurskast incl. interieur €692,* inbouwmaat max.

200 cm breed x 265 cm hoog

Voor de interieurafwerking van uw hele huis en renovatie van uw badkamer, toilet, keuken, kamer op zolder etc. Bel voor gratis offerte. Tel. 013-577 44 81

• • • • • • •

Systeemplafonds luxe lamellen en panelen plafonds Systeemkasten/inloopkasten/schuifkastwand Systeemwanden laminaat vloeren/lamelparketvloeren Massiefhouten vloeren verlichting

Let op !

Actie geldt t/m

ril

zaterdag 14 ap

*Het goedkoopste paar voor de halve prijs. Vraag naar de voorwaarden! Actie niet in combinatie met andere aanbiedingen!

afspraak na sluitingstijd mogelijk 013-5348759 Maandag open van 13.00 - 17.00 uur Dinsdag t/m zaterdag open van 10.00 - 17.00 uur. www.tenf-montage.nl - e-mail: tenf-montage@hetnet.nl Mobiel: 06 - 510 626 50 Poppelseweg 1-01, 5051 Pl Goirle

www.modeschoenen.nl De Hovel 49 GOIRLE

Gi aa gant nb isc od h

Particuliere verkooP SHoWrooM

Beuk e0,50, Hedera e0,50, Buxus, Taxus, Hortensia, Bodembedekker, Coniferen, Bomen op stam, Fruitbomen, Klimplanten. Plantenkwekerij Maes, ’t Sas 1, Alphen, tel. 013-5082029. Open: ma-wo-do vanaf 13.00u. Vrij-zat. HELE DAG


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 11 APRIL 2012

PAGINA 3

VerVolg Van de Voorpagina

“U kunt nu aangeven wat u wilt over verkeer en openbaar vervoer”

Wethouder Jan van Groenendaal hecht aan inbreng burgers

Goirle en Riel twee harten één ziel

Bijeenkomst IDOP Riel Er wordt al een tijdje gewerkt om de plannen voor het IDOP Riel uit te voeren. Ook moeten bepaalde projecten nog uitgevoerd worden. Daarom gaat de Lijst Riel Goirle een informatieavond organiseren. Het doel van de avond is om U op de hoogte te stellen van wat er aan vooraf ging, wat er al gedaan is en wat er nog gedaan moet worden. U wordt van harte uitgenodigd. deze bijeenkomst vindt plaats op 17 april om 20.00 uur in de leybron. in 2008 heeft de gemeenteraad besloten om een integraal dorps ontwikkeling plan ( idop ) op stellen. er is een werkgroep opgericht en samen met de inwoners van riel is er een plan opgesteld met punten die uitgevoerd zouden moeten worden. de provincie heeft daarvoor een subsidie beschikbaar gesteld en men kon aan de slag. door de werkgroep is er hard gewerkt om alles goed te begeleiden.

Knelpunten oplossen van diverse onderwerpen worden, zoals verkeerscirculatie, mensgerichte maatregelen en verschillende vervoerswijzen zoals auto, fiets, voetganger, openbaar vervoer in combinatie met thema’s als leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid. Het is een hele mond vol maar het moet invulling geven aan de kaders (ambities en doelstellingen) die in de eerste fase door de raad zijn vastgesteld. Het beleid vormt ook de basis voor het uitvoeringsprogramma dat in de derde fase wordt opgesteld. “Het kaderdocument komt in de maand oktober in de gemeenteraad aan de orde. dan moet de raad de echte keuzes gaan maken, zoals bijvoorbeeld over goirle en riel als fietsdorpen. Voor die tijd zijn er nog allerlei overlegsituaties met de klankbordgroep, de raad en met de projectwerkgroep. dan wordt ook de inbreng van de enquete, die tot 30 april on line staat, verwerkt”. Uitvoeringsprogramma Vanuit de ambities, doelstellingen en het beleid ontstaat in de derde fase een lijst met concrete projecten en acties die gedurende de looptijd van het gVVp moeten worden uitgevoerd. Hierbij is het

belangrijk om een combinatie te maken tussen de wensen, ambities, het geplande beheer en onderhoud en ruimtelijke ontwikkelingen. op deze manier kan op een zo effectief en integraal mogelijke wijze invulling worden gegeven aan het beleid. aan het eind van het project wordt het volledige gVVp (bestaand uit het kaderdocument, het beleid en het uitvoeringsprogramma) ter vaststelling aan de raad aangeboden. in dit raadsvoorstel worden separaat de benodigde budgetten voor het uitvoeringsprogramma opgenomen. de vaststelling zal begin volgend jaar in de gemeenteraad op de agenda staan. Tot slot wethouder Jan van groenendaal: “ik roep de inwoners van de gemeente goirle nogmaals op om gebruik te maken van de mogelijkheid om de enquête in te vullen. Wij hechten erg aan de meningen en aan de ervaringen van onze inwoners uit goirle en riel. Zij zijn immers de verkeersdeelnemers. Mensen die thuis geen internettoegang hebben, kunnen op de bibliotheek terecht. Uiteraard mogen burgers ook gewoon een brief aan de gemeente schrijven.”

Concert Harmonie O&U De Koninklijk erkende muziekvereniging St. Gregorius Haaren en de Koninklijke Harmonie “Oefening en Uitspanning” Goirle geven op 22 april 2013 een concert in Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle. Op het programma staan werken van J.Vte. Mas Quiles, Jim Curnow, Serge Lancen, Leonard Bernstein, Gioacchino Rossini, Bert Appermont, Richard Strauss en John Mackey. Beide verenigingen staan garant voor een plezierige muzikale middag met een afwisselend programma. Wij nodigen u van harte uit om hiervan te komen genieten. Aanvang 15.00 uur; toegangskaarten á € 7,50 verkrijgbaar aan de zaal.

Nieuw in Goirle, De ORANJERACE tijdens Koninginnedag Komende Koninginnedag organiseert Scouting goirle in samenwerking met Stichting ’t Kelderke een nieuwe activiteit in goirle: de oranjerace. Wat dit precies inhoudt kunnen we nog niet verklappen, maar het komt erop neer, dat je in teams van 4 personen een uitdagend parcours af moet leggen per zak. Ja, inderdaad zaklopen met hindernissen. er zullen verschillende heats zijn, waarbij zowel snelheid, behendigheid en samenwerking van belang zijn. ook zal er een ronde speciaal voor kinderen (7-12jaar) zijn. dit alles zal op het gezellige Marijkeplein plaatsvinden van 12 tot 18uur. Het inschrijfgeld voor volwassen (vanaf 12jaar) is 10euro per team, voor kinderen (7-12jaar) is deelname gratis. Heeft U nog geen plannen voor Koninginnedag en lijkt het U leuk om mee te doen, vorm dan een team van 4 personen (bestaande vrienden, familie, sport-, buurtvereniging, etc.) en geef U voor 21 april op via: oranje@scoutinggoirle.nl Stichting ’t Kelderke en Scouting goirle

de projecten zijn: 1. de herinrichting van het dorpsplein 2. Het versterken van de accommodaties voor sociaal culturele activiteiten 3. Het versterken van het vrijwilligerswerk in riel 4. Het opknappen van sportpark de Krim 5. Het binden van jongeren aan het sociaal culturele leven in riel 6. Het opzetten van een kunstatelier 7. Het organiseren van een community verwendag 8. de ontwikkeling van de Brede School 9. Het aanpassen van de entrees van riel 10. Verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid woonbuurten 11. de uitbreiding van het wandelwegennet 12. gestructureerde bewonersparticipatie er zijn een aantal gastsprekers uitgenodigd die op deze avond een toe-

lichting geven over de projecten. er lopen nog een aantal projecten die nog niet klaar zijn en ook daarover willen wij u informeren. er is ook gelegenheid om vragen te stellen. Kom op 17 april om 20.00 uur naar de leybron en laat u informeren wat er allemaal speelt in ons dorp. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van lijst riel goirle. Lijst Riel Goirle Cees pelkmans, Secretaris, 062062 1963 info@lijstrielgoirle.nl

Waarom investeren in kunst en cultuur belangrijk is

Wanneer je wilt dat mensen zich ontwikkelen, moet je cultuur niet de kop indrukken Er wordt behoorlijk wat bezuinigd op cultuur: Muziek Centrum Nederland verdwijnt, festivalkaartjes worden fors duurder en veel subsidies worden ingetrokken. Wat heeft dit voor gevolgen? Een gesprek met voormalig hoogleraar van de Universiteit van Maastricht Casper Vroom (69) over cultuur en het belang van cultuur voor onze samenleving. in dit eerste deel van de WaK-feuilleton ‘ontmoet je passie’ (zes opeenvolgende artikelen over kunst en cultuur in aanloop naar de Week van de amateurKunst in goirle en riel) zet Casper Vroom scherp en duidelijk uiteen waarom radicaal bezuinigen op culturele uitingen een zeer negatieve uitwerking kan hebben. “Wanneer er in een gemeenschap geen aandacht is voor brede cultuur (de cultuur van de grote massa) is er ook geen ruimte voor bijzondere cultuur (de enkeling of topper). Vergelijk het met sport: wanneer je het niet breed opzet, door vele jongens en meiden te laten hockeyen of voetballen, heb je minder kans op echte toppers. een topcultuur kun je alleen halen als iedereen kennismaakt met cultuur. Zijn deze toppers belangrijk? Jazeker! Want toppers zijn voorbeelden en een goed voorbeeld doet volgen. een sportheld als de argentijnse voetballer Messi inspireert mensen om nog beter te gaan voetballen en nog beter hun best te gaan doen. grote muzikanten en beeldend kunstenaars doen hetzelfde. Ze vormen een inspiratiebron voor de grote massa. Je bedenkt je: ‘die heeft het goed voor elkaar!’ en gaat het gedrag vervolgens nastreven. dat wil niet zeggen ‘kopiëren’, maar je wilt het wel proberen te evenaren. Het is belangrijk dat je als samenleving voldoende van die voorbeelden hebt, zodat alle verfijnde kunsten behouden blijven en iedereen er van kan blijven genieten,” legt Casper uit. Buiten je eigen wereld kijken “Kunst uitoefenen vereist vakmanschap, oefening en doorzettingsvermogen. Het is belangrijk dat we een maatschappelijke trigger hebben waardoor alle Messi’s in onze samenleving naar boven komen drijven. dit motiveert onze kinderen om het beste uit henzelf te halen. Wanneer je kunst en cultuur weg laat vallen, ben je in de spreekwoordelijke aap gelogeerd. Bezuinigen op kunst zorgt ervoor dat we kinderen hun kans op een idool, hun drive om ergens in uit te blinken en hun wil om ergens aan mee te doen ontnemen. Je moet kinderen van jongs af aan de mogelijkheid geven om ergens aan mee te doen, om ergens bij te horen, om zich te ontwikkelen. Kunst is prachtig, muziek maken hartstikke leuk en het biedt een speelse manier om je te ontwikkelen. Wanneer je wilt dat mensen zich ontwikkelen, moet je cultuur niet de kop in drukken. Cultuur ‘maken’ moet je samen doen en dan kun je er samen van genieten. Samen muziek maken, samen naar een goede serie op tv kijken, samen naar een dansvoorstelling gaan. Cultuur bevordert de maatschappelijke samenhang. Het leert

kinderen wat plezier maken is en hoe het is om ergens lid van te zijn, om verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken. Het leert ze buiten hun eigen wereld te kijken en zich te interesseren voor de ander. Kunst en cultuur bevorderen gesprekken en discussies. ik sprak ooit iemand die aan de Universiteit van oxford werkte. Hij vertelde me dat ze daar vijf uur per dag werken en daarna nog drie uur samen sporten. dit lijkt voor ons nederlanders ineffectief, maar dat is maar schijn: de communicatieplek verplaatste zich alleen maar. resultaten van onderzoeken werden nu op de tennisbaan besproken in plaats van op het kantoor. ook hier komt naar voren dat kunst, cultuur en sport belangrijk zijn voor de samenleving: ze bevorderen samenhang, communicatie en tolerantie.” Langetermijnvisie Wat betreft de bezuinigingen is Casper duidelijk: “natuurlijk, als je goed gaat kijken dan kan er hier en daar wel wat vanaf. Maar het gaat te ver om te zeggen: we trekken overal de stekker uit. Kijk naar wat je wilt bereiken. Houdt de doelstelling overeind en pas

daarop je methode aan. in de huidige politiek is de gedachtegang vaak: we hebben geen geld dus gooien we alles omver. dat zie je bij bedrijven ook vaak gebeuren: We willen de kosten verlagen en de winst verhogen, dus stoten we wat af. Maar zijn de mensen die je op zo’n moment afstoot niet juist de mensen die je later weer nodig hebt? Het is daarom belangrijk dat je een langetermijnvisie creëert. Kijk voor advies naar de werknemers, die weten vaak precies hoe een proces in elkaar zit en waar op bespaard of bezuinigd kan worden. Vraag mensen in de culturele sector om zichzelf en hun passie van een afstand te bekijken. ‘Waarom geef je om muziek? Waarom is cultuur belangrijk?’ Het is prima om te protesteren of om een fel standpunt in te nemen, maar ga daarna het gesprek met elkaar aan en bekijk waar écht op bezuinigd kan worden. Maak processen effectiever en speel het spel met verstand. Want verkeerd bezuinigen maakt meer kapot dan je lief is…” dit is het eerste deel van het 6-delige WaK-feuilleton ‘ontmoet je passie’, in aanloop naar de Week van de amateurKunst goirle/riel.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 11 APRIL 2012

PAGINA 4

de warmste bakker van tilburg zuid

tompoes van 1,60

voor

1,25

OPRUIMING BOMEN Moerbei, Linde, Leilinde, Catalpa, Thuja, Lei- en Dakplataan, Prunus, Carpinus, Taxus, enz. nu 25% korting. Hedera vanaf 2,25 Euro. Wij verkopen ook Buxus voor haag, Buxus bollen en kegels tegen zeer scherpe prijzen. Zaterdags geopend van 09.00-16.00 uur St. Janstraat 15, 5131 BR Alphen Tel. 06-51745254

chocoladebol van 1,85

voor

1,45

worstenbrood

van 1,25 waldkorn voor 0,99 donker

van 2,40

voor

Nagelstyliste kan nog enkele klanten aannemen, gelnagels. Tel. 06-16476990

uit eigen bakkerij

www.bakkerijsmolders.nl

Kloosterstraat 30, Goirle, tel.: 013 - 530 20 22

Zaterdag

14 april 21.00 uur

Verzamelaar zoekt LP en single collecties tegen betaling. 06-42580518

vers

Aanbiedingen geldig van donderdag 12 april t/m woensdag 26 april

van 12.00 - 20.00 uur

OMAFIETSEN 135 euro. De Goedkoopste van NL. Info: kenrhandel.nl of 0624437114

alles

1,95

7 dagen per week geopend

Actueel@Anders@Actief www.rondjegoirle.nl

karaoke

openingstijden:

Maandag 19.00-02.00 uur, Dinsdag 13.00-17.00 uur & 19.00-02.00 uur, Woensdag gesloten, Donderdag 19.00-02.00 uur, Vrijdag 19.00-02.00 uur, Zaterdag 19.00-02.00 uur, Zondag 15.00-24.00 uur, Feestdagen 17.00-24.00 uur Biljartcentrum Goirle | Kloosterstraat 30 | 5051 RD Goirle | Tel: 013 - 534 13 72 | E-mail: info@biljartcentrumgoirle.nl

Kinderfeestje? SASfeestje! Saskia Vermeulen verzorgt kinderfeestjes. Keuze uit verschillende thema’s: cluedo, dieren, griezel, kook, piraten, spionnen en sprookjes. Meer info: www.sasfeestje.nl.

JAM Security heeft ruime ervaring op het gebied van beveiligingen van terreinen, panden en goederen. Het servicepakket omvat diensten en installaties van een klein object zoals een particuliere woning tot het beveiligen van een industriegebied.

Verkoper(m/v)

(speciaal voor studenten die een bijbaan zoeken) Heb je een van nature klantgerichte instelling, ben je representatief, servicegericht, flexibel maar heb je vooral affiniteit met kleding dan zoeken we jou voor onze winkel. Je wordt met name ingezet op vrijdagavond en zaterdag.

www.watdoejijbijbrand.nl

Interesse? Wil je werken in een dynamisch en groeiend bedrijf met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en zoek je een leuke informele werksfeer waar je kennis en ervaring op kan doen, stuur dan je sollicitatie naar personeelszaken@VPteX.com. Uiteraard kun je voor uitgebreide informatie ook contact opnemen met Diana Mommers, shopmanager, t +31 (0)13 5313237

Postbus 275 5050 AG Goirle 





Of kijk op

  schoorsteen & kachelbedrijf

Goirle Bergstraat 50 T (013) 534 71 36

morgen wil ik weer net zo’n jne dag als vandaag

J. AARTS ALPHEN

w w w. h a v e p - w i n k e l . n l

ROOKKANALEN - SCHOUWEN - KACHELS Goedentijd 18 5131 AS Alphen N.B. Tel. en fax 013-508 14 56 Vanuit België 0031-13 508 14 56

COPAL AANHANGWAGENS GOIRLE Verkoop en Verhuur van aanhangwagens. Dealer van Saris, Anssems, Vlemmix en Nelis aanhangwagens. Tel. 06-30054006 www.copal-aanhangwagens.nl

Alle onderhoud. Schoorsteenvegen. ‘Reparatie’. Aanleg rookkanalen. Dubbel- en enkelwandige R.V.S. Renovatie van schouwen. Impregneer- en reinigings-middel. Accessoires en hulpstukken. Nieuwe en gebruikte kachels.

iedereen verdient een morgen

AFVAL AFVOEREN VOOR BEDRIJVEN:

OOK STERK IN HET KLEINE WERK!

» Grondwerken

voor grote en kleine werkzaamheden

» Afvalinzameling

d.m.v. rol en afzetcontainers van ½m³ t/m 40m³

d.m.v. afzetcontainers van 2,5m³ t/m 40m³

» Afvalverwerking

» Zand- en grindhandel

zelf aanleveren van uw afvalstromen

leveren en afhalen van diverse soorten zand

» Afvoer klein gevaarlijk afval

» Afvalverwerking

alle soorten schadelijke stoffen

zelf aanleveren van uw afvalstromen

» Zand- en grindhandel

leveren en afhalen van diverse soorten zand

» Transportbedrijf

» Materiaal verhuur

verhuur van zowel klein als groot materiaal

AFVAL AFVOEREN VOOR PARTICULIEREN: » Grondwerken

voor kleine werkzaamheden in en rond het huis

» Afvalinzameling

transport voor zowel groot als klein materiaal

WWW.JAMSECURITY.NL



 Ook voor casual dames- en herenmode, ondergoed & accessoires, klusen werkkleding ga je naar HaVeP!

TEL. 013 - 5303675

VERHOEVEN BV

Ambrosiusweg 15, HILVARENBEEK Tel. 013-5422269 / Fax 013-5357494 Eikdonk 13A, BREDA Tel. 076-5872900 / Fax 076-5873082 E-mail: planning@verhoevenbv.info Website: www.verhoevenbv.info

EEN SNELLE EN BETROUWBARE TOTAAL DIENSTVERLENER!!!

Uw gooltje gratis doorgeplaatst op internet. Kijk op: www.goirlesbelang.nl Leo Hexspoor Administratie en Advies Belastingaangiften zakelijk en particulier www.leohexspoor.nl tel.06-51197933

Heeft u problemen met het aansluiten van uw apparatuur of vindt u het te ingewikkeld? Wij installeren en monteren alle merken audio/video. Kijk op www. audiovideosolutions.nl Of bel ons direct: 06 - 15 33 69 21


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 11 APRIL 2012

PAGINA 5

Midzomerfestival Goirle is twee nieuwe elementen rijker

Vertrouwd met regionale ondernemers

De Kennismaker HELPT www.dekennismakergoirle.nl

Aangenaam kennis te maken...

Reikende hand naar regionale ondernemers

Meezingen voor jong en oud, twee prominente onderdelen van het Midzomerfestival Goirle. Het Midzomerfestival in Goirle is twee nieuwe elementen rijker: ‘Sing Along Kids’ op zaterdagmiddag en een grote barbecue op zondagmiddag/avond. Verder omvat het weekeinde de bekende elementen zoals “Goirle Zingt’ op vrijdagavond, een populair-klassiek concert op zaterdagavond en ‘A Jazzy Afternoon’ op zondagmiddag. Het is koopzondag op de Hovel en er is evenals vorig jaar een kunst- en boekenmarkt. Het muziekfeest vindt plaats van vrijdag 15 tot en met zondag 17 juni op het Kloosterplein in het hart van Goirle. ‘Sing Along Kids’ is een idee van de werkgroep ‘Goirle Zingt’. “We nodigen alle kinderen uit Goirle en Riel uit om tussen drie en half vijf twintig verschillende liedjes ten gehore te brengen. Uiteraard bundelen we, zoals bij ‘Goirle Zingt’ de teksten van die liedjes in een fraai boekje”, zegt Fons van Dijck van de werkgroep. Die heeft hiervoor de basisscholen benaderd met de vraag om te komen met bestaande liedteksten. Uit het aanbod zijn die twintig nummers geselecteerd. Elke school krijgt een aantal boekjes om warm te zingen en een cd met daarop alle originele versies van de liedjes. Het wedstrijdelement gaat schuil

onder de naam ‘Sing it to win it’. “Elke school kan zelf een meezingnummer aanleveren en is vrij in de presentatie op het podium, bijvoorbeeld een eigen koor of solist. Van het winnende nummer wordt een cd-opname gemaakt”, zegt Van Dijck. Het nieuwe meezingspektakel wordt gepresenteerd door het duo ‘Oma en Aal’ en op het podium staat een jeugdkoor vanuit Factorium samengesteld door Louise Donker. Het Midzomerfestival heeft door de toevoeging van het kinderzangfeest aan breedte gewonnen. “We zijn met ‘Sing Along Kids’ en de barbecue van Slager Van Hest twee mooie elementen rijker.

Hopelijk hebben we dit jaar eens een keer geluk met het weer”, spreekt Kees Verdaasdonk namens de organisatoren een wens uit. “De voorbereidingen voor het weekeinde zijn in volle gang. Ook de sponsorwerving loopt. Ook op dat vlak hopen op de steun van de Goirlese en Rielse ondernemers. Hard nodig voor het behoud van dit unieke en vooral veelzijdige evenement in het centrum van Goirle.” Over de invulling van de vrijdag- en zaterdagavond en zondagmiddag verwacht hij snel helderheid te kunnen verschaffen. “Het wordt verrassend en volop genieten.”

25 jaar De Bron in Goirle Dit jaar bestaat katholieke basisschool De Bron 25 jaar. Een zilveren lustrum dat uitbundig gevierd wordt in de eerste week van juni. Leerlingen die nu op De Bron zitten gaan iedere dag iets leuks doen. En oud-leerlingen en leerkrachten zijn van harte welkom op de reünie op vrijdag 8 juni, van 20.00 uur tot 23.30 uur. Geschiedenisles De Bron is in 1987 klein begonnen. Frans Ekstijn, Yvon Kassels en Cor Koch hebben het eerste jaar met z´n drieën pionierswerk verricht. In ´88 trok de groeiende Bron samen met ’t Schrijverke in een nieuw schoolgebouw in de ‘Groote Akkers’. De eerste vijf jaren hebben de scholen allerlei activiteiten samen georganiseerd. Het onderwijs bleef uiteraard trouw aan de basisbeginselen van de verschillende scholen. Beide scholen hebben met wederzijds respect ‘onder één paraplu’ samen gewerkt tot het schooljaar 2002. De Bron verhuisde naar de net gebouwde schoolwoningen in de nieuwbouwwijk de ‘Hoge Wal’. Op dat moment was Frans al met pensioen, Yvon was hem opgevolgd als directeur. In 2006 werd Yvon opgevolgd door Iet Vervoort. Begin januari is Iet met pensioen gegaan. Frans Haarbosch is nu waarnemend directeur van De Bron. Dat de huisvesting aan de Hoge Wal slechts tijdelijk zou zijn, was van het begin af aan al duidelijk. Het werd ook al weer snel te klein. Op het schoolplein kwamen noodlokalen en de leerkrachten offerden hun koffiekamer op. Groei De Bron groeide door. Niet alleen in leerlingenaantal, want vanuit diverse wijken wisten kinderen De Bron te vinden. Ook in visie en ambities groeide de school

door. Een Brede School wilde ze worden. Samen met een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en naschoolse opvang, en naschoolse activiteiten. Ambitieuze plannen, dat zeker. In het schooljaar 2010/2011 was het dan eindelijk zo ver! De verhuizing naar het nieuwe moderne en lichte gebouw in de wijk ‘De Boschkens’ zorgde ervoor dat alle voorzieningen onder één dak kwamen. Door de constructieve samenwerking met kinderopvang Humanitas komen de ambitieuze plannen steeds meer uit de verf. Van de babyjaren tot de stap naar de middelbare school, het kan allemaal aan de Waterput. Het aantal leerlingen op De Bron is inmiddels uitgegroeid tot ruim 300, die allemaal een plekje hebben in één van de dertien groepen. Vanaf het eerste uur Iemand die bijna vanaf het begin betrokken is geweest bij De Bron is Bert van Ostayen. Leerkracht en inmiddels ook al weer enige jaren adjunct-directeur. Bert: ´Ik ben trots op wat we hebben bereikt met z´n allen. We hebben nu een vaste plek gevonden na jaren van omzwervingen door Goirle-oost. En wat voor een plek! We zijn een echte Brede School in een prachtig schoolgebouw. En volgens de inspectie van het onderwijs een excellente school. De sfeer, de relatie tussen leerlingen onderling en met de leerkrachten wordt als

zeer goed beoordeeld. De Bron is een echte Gôolse school. ´Als ik in het dorp loop kom ik overal oudleerlingen tegen. Het is leuk om te horen dat het goed met ze gaat. De reünie, die we op vrijdagavond 8 juni organiseren, is bij uitstek de gelegenheid om herinneringen op te halen aan de tijd van toen, maar ook oud-leerlingen kennis te laten maken met ons mooie schoolgebouw. Ik roep oud leerlingen en oud collega´s dan ook op om langs te komen. Wij rekenen op een grote opkomst!´. aldus een enthousiaste Bert van Ostayen.

Reünie basisschool de Bron 25 jaar.: Basisschool de Bron bestaat 25 jaar. Op vrijdag 8 juni organiseert De Bron van 20.00 uur tot 23.30 uur een reünie voor oudleerlingen en oud-leerkrachten. De reünie is bedoeld voor leerlingen die in het schooljaar 2007-2008 of eerder de school hebben verlaten. Ook zo benieuwd hoe het met de oudleerkrachten en klasgenoten gaat? De toegang is gratis. Als je je van te voren aanmeldt ligt er een leuke verrassing voor je klaar bij aankomst. Aanmelden kan via het mailadres: reünie@ debron.nl. Meer informatie vind je ook op www.debron-goirle.nl en op facebook. Tot ziens op vrijdag 8 juni!!!!

Adviesgroep CC Jan van Besouw Indien gewenst kunnen regionale ondernemers, elke laatste woensdag van de maand, gebruik maken van het zogeheten “in-loop-uurtje” dat in het cc Jan van Besouw plaatsvindt van 17.00 tot 19.00 uur. De professionals van OJW Advocaten, LDE Accountants, Smeets & Weijmer Notarissen, Rabobank Tilburg/Goirle en KMB Corporate Finance bieden dan hun service gratis aan de ondernemers, die zakelijke vragen hebben en/of ondersteuning wenselijk achten. Daarnaast kunnen zij u binnen hun netwerk eenvoudig doorverwijzen naar adviseurs op het gebied van subsidies, personeelszaken, incasso, commercie etc. Dit lovenswaardige en regionaal unieke initiatief geeft de ondernemer op een laagdrempelige wijze de gelegenheid om gratis, helder en betrouwbaar geholpen of geadviseerd te worden. OJW Advocaten: OJW | Advocaten richt zich op zowel de particuliere als de zakelijke markt. Ten behoeve van het MKB verricht OJW | Advocaten tal van diensten zoals het (opstellen van en) adviseren rondom overeenkomsten, algemene voorwaarden, arbeidsrecht en intellectuele eigendom. Iedere advocaat bij OJW | Advocaten kent zijn / haar eigen specialisaties zodat u altijd op de juiste plaats terecht komt met uw vragen en u een deskundig antwoord kunt verwachten. LDE Accountants: De kernwaarden bij LDE Accountants B.V. zijn het financieel ontzorgen van de ondernemer en het bewaken van de koers van de onderneming (= strategie van de onderneming). Wij doen dit vanuit onze kantoren in Goirle en Bladel en richten ons op het midden en kleinbedrijf, ZZPer’s en starters. Smeets & Weijmer Notarissen: Sinds 1985 bieden wij persoonlijke en betrouwbare dienstverlening op maat aan, voor zowel particuliere als zakelijke cliënten. Ons team heeft hart voor uw zaak en hecht eraan de cliënt te kennen. Kortom, persoonlijke aandacht en oprechte belangstelling voor de mens achter de zaak. Omdat u verwacht dat wij het voor u regelen. Rabobank Tilburg/Goirle: Rabobank Tilburg en omstreken biedt u veel voordelen, zoals een deskundig advies op maat van onze adviseurs, een goede bekendheid binnen uw werkgebied, waardoor wij u in contact kunnen brengen met andere ondernemers in het werkgebied. Daarnaast staan wij voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en u verder op weg te helpen KMB Corporate Finance: KMB Corporate Finance begeleidt en adviseert relaties bij het in kaart brengen van mogelijke strategische acquisities of desinvesteringen. KMB begeleidt u bij een transactie van het eerste voornemen van koop of verkoop tot finalisering van de transactie. Tevens is KMB onder andere actief in de starterbegeleiding en de vervaardiging van financieringsaanvragen. Voor aankomende data en aanmelding (niet verplicht) zie ook de website “www.spreekuurgoirle.nl”

De Kennismaker

Ingezonden meningen van de lezer Opname van ingezonden stukken betekent niet dat de redactie het met de strekking van deze stukken eens is. Zij vallen onder volledige verantwoording van de inzender. Ook kunnen deze ingekort weergegeven worden. Naam en adres is altijd bekend bij de redactie.

Muziek in café Mozes Geweldig optreden in café Mozes zaterdag 24 maart jl. Opa Smeekens;, oud gitarist/zanger van de All Stars, verzorgde een spetterende avond met zijn repertoire van Back to the Sixties. Cees is allround en weet het publiek te bespelen en te entertainen op zijn manier! Met zijn variatie aan muzieksoorten van rock, country, Nederlandstalig en Evergreens van de bovenste plank, weet hij als geen ander het publiek los te krijgen… Daarbij weet hij nog een mengeling van instrumentaal van bijv. The Shadows, Spotnics, Alligators, J Jewels enz. feilloos te brengen. Al met al was het een zéér geslaagde avond, met een enthousiast publiek en veel sfeer! Hopelijk komt er nog een vervolg van deze gepensioneerde rocker! Dieje Ouwe kan het nog wel, zegt het publiek. De fanclub AC


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 11 ApRIL 2012

pAGINA 6

Albert Verheijen Restaurateur

Voor het verzorgen van uw uitvaart… tot in de puntjes... Monique van Houtum Uitvaartbegeleiding is er voor uw persoonlijke uitvaart en beschikt over een sfeervol Afscheidshuis op twee locaties. Waar u ook verzekerd bent, wij verzekeren u van een uitvaart zoals u het wenst. Oude Lind 35, 5046 AL Tilburg | T 013 – 572 18 22 | M 06 – 24 55 61 06 www.moniquevanhoutum.nl | info@moniquevanhoutum.nl

Restauratie/reparatie van antiek en gebruikt meubilair. Ambachtelijke meubelen op maat. ExpertiseBrand- en waterschade. Kortevoorenstraat 9, 5051 VS Goirle Tel 013-5341218 06-23609531 Voor het leegruimen en veegschoon opleveren van woningen o.a. bij overlijden: mogelijk vanaf € 0,00 Bel 06-55978404

Onderstaande gelukkige ouders willen wij graag van harte feliciteren met de komst van hun baby. Zij ontvingen bij de geboortekaartjes een cadeautje!

Persoonlijke en professionele begeleiding van uw zwangerschap, bevalling en kraambed in Goirle, Riel, Alphen en omstreken.

Avond-, weekend en echospreekuur!

Lysa

8 januari 2012 dochter van Michelle Sadikrama en Carlos Antonise Dalfsenlaan 48, 5043 HT Tilburg

Finn

Voor meer informatie:

www.hetklavertje.com

Voor het maken van een afspraak: 013-508 2773 of info@hetklavertje.com Weet u al van het bestaan van 3-dees kindercoaching? Laagdrempelige hulp aan huis,voor KIND en ouder. Desiree van den Aker Info: www.3-dees.nl / tel. 06 50 27 80 12

3 april 2012 zoon van Tom en Claudia van Dorst broertje van Sem Pastoor van Rielstraat 24, 5051 TK Goirle

Gyliena

5 april 2012 dochter van Nando Valerio en Mendy Donders Mozartlaan 393, 5011 SJ Tilburg

INKOOP GEBRUIKTE KLEDING, schoenen en tassen tegen kiloprijsvergoeding ma. t/m vrij. van 09.00-15.00u. La Marchande, Einsteinstraat 6, Goirle. Tel. 5348493 Provoet pedicure, te Goirle. Voor informatie/ vrijblijvende afspraak 06-34486526

Specialiste in huidverzorging Mieke Bechtold-Kops.

Manicuren volgens Alessandro-methode (m/v)

DE SCHOONHEIDSSPECIALISTE AL 29 JAAR! Muldersweg 10, Goirle. Tel. 013-5345439. Alleen behandeling op afspraak.

Trudie Bechtold

Anja Spijkers Meijerij 8, Riel Tel: (013) 5181708

www.tweedehandsfietsen ludo.net Ook voor alle reparaties. Indien gewenst klaar terwijl u wacht. FLYERS NODIG? Zéér scherpe prijzen! www.drukkertilburg.nl

Praktijk voor Verloskunde

Gezocht! 25 mensen die willen afslanken. Gratis advies en begeleiding met resultaat! GRATIS PROEFPAKKET! sms “proefpakket” o.v.v. uw naam, adres, telnr en emailadres naar Sandra van Aart onafhankelijk Herbalife distributeur 06-22190853

Lente

L. Couperusdreef 7 5051 GZ Goirle Telefoon 013 - 534 55 95

P R I M E U R www.gbg.nl

grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

De Hovel 46 5051 NR Goirle T 013 - 534 12 17 F 013 - 534 85 71 E drukwerk@gbg.nl

500 m2

Pedicure Angelique Simons. Burg. Rensstraat 13, Goirle. Behandeling na tel. afspraak 013-5346919

PINKELTJE Het adres in Goirle voor goedkoop speelgoed. Muldersweg 34, Goirle (centrum) Tel. 0135345666. Inkoop/Verkoop gebruikt speelgoed: Lego - Playmobiel – spellen – auto’s – poppen – boeken etc etc. Open di. t/m za.

winkelplezier

Alles voor uw baby Bergstraat 104 Goirle, 06-45114546

www.mamaloesenkids.nl

ZWANGER?! www.lenteverloskundigen.nl

pa s f o t o ’ s

06-22400846

Vragen over epilepsie? Bel de Epilepsie Infolijn

0900 - 821 24 11 (10 cent per minuut)

Gilde St Mauritius Afgelopen Zondag heeft het gilde St Mauritius haar Paas en eerste Lotverschieting gehouden .Ondanks dat verschillende gildeleden nog verplichtingen elders hadden was het toch een druk bezochte middag,Wel slecht weer maar dat mocht de pret niet drukken er was goed gezorgd met veel hardgekookte eieren chocolade eitjes en ook de prijzen helemaal in Paassfeer je kent het wel paasmandjes en eierleggende paashazen Maar nu eerst de uitslagen van de eerste Lotverschieting De dag winnaar 1e Henk Schoenmakers 36 punten; 2e Berry Willemen 32 punten; 3e Nel Willemen 31 punten; 3e Philip Galje 31 punten; 3e Jan Peter Kuppen 31 punten. Jeugd heeft ook geschoten met luchtbuks enRein Kloks won met 24 punten en Jessie Kloks tweede met 20 punten Hierna volgde nog de z.g. Paaseiverschieting deze wedstrijd gebeurde op het geluksblazoen hiervan won; 1e Marco v Rijsewijk met 96 punten; 2e Chris Arts met 78 punten; 3e Berry Willemen met 70 punten Jeugd 1e Rein Kloks 43 punten en 2e Jessie Kloks 10 punten Al met al het was weer als vanouds een heel gezellige middag met veel regen maar doe eens een regenjas aan en kom eens kijken. Met gildegroet Jan v.d.Louw

HERBALIFE! Voor gezonde voeding, voedingssupplementen, huidverzorging, part-/fulltime werk. Bel voor info: Anita van Son 013-5347988 www.mvanson.nl

Happy Hair José Ambulante dameskapster aan huis. Afspraak maken van maandag t/m vrijdag tussen 18.00 en 18.30 uur. Tel. 013-5303673

PIANOLESSEN BIJ DE TOETS VOF Pianospelen met plezier! Al 10 jaar een begrip in Goirle. Wilt u onze lessen een keer ervaren? Nu vanwege ons jubileum een proefles van een half uur voor slechts € 10,00. Anne Nederlof 0135348084

Joko Disco

JOKO

Vrijdagavond 13 april a.s. organiseert Jongerensoos JOKO weer een discoavond voor alle jongeren van groep 6, 7, 8 en scholieren tot 14 jaar uit Riel en omstreken! Ook deze avond wordt het weer gezellig swingen op de nieuwste hits gedraaid door DJ Nick in onze sfeervolle zaal. De disco begint om 19.30 uur en is om 22.00 uur afgelopen. Vanaf 20.00 uur gaat de zaal op “slot” en dien je ook tot 22.00 uur te blijven, tenzij je bij aanvang van de disco aan de aanwezige leiding doorgeeft dat je eerder wordt opgehaald. De muziek die door DJ Nick gedraaid wordt, is voor iedereen erg leuk en uiteraard kun je verzoek nummertjes aanvragen bij DJ Nick. Bij onze frisdrank en snoepbar kun je tevens lekkere versnaperingen kopen. We zien jullie weer graag op 13 april a.s. in de Leybron. Tot dan! Joko disco wordt gehouden in Ontmoetingscentrum De Leybron aan het Dorpsplein 1 in Riel. De zaal is van het cafégedeelte afgesloten. Er is aan de zijkant een aparte ingang voor de disco. Een groep volwassen vrijwilligers houden toezicht en zorgen ervoor dat u uw zoon of dochter veilig achter kunt laten. De entree bedraagt €1,50. Er wordt geen alcoholische drank geschonken en elke consumptie kost €0,50. Ook kun je enkele versnaperingen kopen vanaf €0,10. Kijk ook eens op: www.jokoriel.nl of www.jokoriel.hyves.nl Voor verdere informatie mag u bellen naar Anja Moonen 06-55734110.

Officiële documenten Direct klaar Professionele kwaliteit Ook volgens Belgische regels De Hovel 46 5051 NR Goirle T 013 - 534 12 17

www.gbg.nl

P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

Openingstijden: Ma. t.m do. 9-18 uur Vrij. 9-20 uur Za. 9-17 uur

Voor verrassende tuinontwerpen, maar ook voor advies, aanleg, onderhoud en de verzorging van uw tuin. Ad Laurijssen, St. Jansstraat 15, Alphen, tel. 0135082376 of 06-20005282 VOOR LEDERWARENREPARATIES EN RITSEN IN LEDEREN KLEDING: VERKOOIJEN LEDERWAREN TILBURG KRAAIVENSTRAAT 23-04 Tel. 06-18941008 Champignonmest te koop, m3 25 euro thuisbezorgd in de regio. JdB 06-51709675 Racket bespannen?? Bel Bart 06-30627882

Komt dat leuke vogelhuisje uit de Wereldwinkel? Ja en die metalen vogels ook!

AFVALLEN! 6 tot 9 kilo gewichtsverlies in 4 weken met Power Slim. * Wetenschappelijke afslankmethode * geen hongergevoel * geen vermoeidheid * behoud van spiermassa * geen jo-jo effect. Informeer 013-518 13 64 Rene van Baast Woning en Projectstoffering. Voor het leveren en leggen van tapijt laminaat en raambekleding festonneren op maat. Offerte aan huis. Voor meer info 06-51127714 All in one Party. Voor een feestje thuis. Verhuur van tent, tap, drank, tafels, stoelen muziek etc. Met één telefoontje alles geregeld. Tel:06-30507596 www.allinoneparty.nl POSTERS NODIG? Zéér scherpe prijzen! www.drukkertilburg.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 11 ApRIL 2012

pAGINA 7

D

Beloken Pasen

deze zondag

Handelingen 4,32-35; 1 Johannes 5,1-6; Johannes 20,19-31

Kerk Sint Jan - Goirle

R

rond de parochie

Protestantse gemeente Opstandingskerk, prof. Cobbenhagenlaan 8, Tilburg Zondag 15 april 10.00 uur ds. R. Jellema

vrede die avond van de eerste dag Jezus weer in hun midden dit moet beloken pasen zijn

Stichting De Huiskamer Goirkestraat 113 5046 GE Tilburg Tel: (013) 542 13 90 www.huiskamergoirkestraat.nl Stichting De Huiskamer doet, in samenwerking met Traverse, een aanbod aan vrouwen die belangstelling hebben voor een wekelijkse gezellige middag in De Huiskamer – Goirkestraat 113 - Tilburg. Het gaat om vrouwen die sociale contacten zoeken. Gewoonlijk zijn er 4 gastvrouwen die op de dinsdagmiddag van 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur aanwezig zijn. Deelname aan de middagen kan na opgave. Het adres is: Stichting De Huiskamer Goirkestraat 113 tel: 542 13 90 of theotewierikmsc@home.nl Iemand van de gastenvrouwen neemt, als u zich heeft aangemeld, contact met u op. Het is aan de deelneemsters om hun eigen programma te maken. Er bestaat de mogelijkheid om samen boodschappen te doen, te koken, te eten en samen ook af te wassen. Er kan kleding gemaakt worden of geschilderd of misschien is er belangstelling om het haar te verzorgen of is er vraag naar een pedicure of…??? De Huiskamer is een ideale plek om wat op rust te komen en om goede contacten met andere vrouwen te leggen. Het is klein en het straalt daarom vooral warmte en huiselijkheid uit. Op maandag- woensdag en vrijdagavond is iedereen welkom die graag sociale contacten met anderen wil leggen en die graag met anderen de warme maaltijd wil gebruiken. De kosten voor de warme maaltijden zijn € 2,50. Er is géén vrije inloop. Zie ook: www.huiskamergoirkestraat.nl

Hieronymus Voorbij Pasen Pasen is voorbij. Dat is waar maar ook niet waar. We zitten nog in de paastijd die duurt tot Pinksteren. Iets wat veel mensen niet weten is dat Pasen samenhangt met onze zondag. We zijn op zondag vrij omdat Pasen op zondag valt. En dan vieren we dat Jezus opgestaan is uit de dood. Dat grote feest levert een vrije dag op. Maar hoe vul je de zondag in? Is de zondag een dag net als de zaterdag: één van de twee vrije dagen van het weekend, of kun je ook de zondag vieren. Daarmee ervaar je zelf en de mensen om je heen dat het een speciale dag is. Ook de kinderen ervaren dat het een andere dag is dan de overige dagen van de week. Het grote risico is dat de zondag voor kinderen een wat saaie dag wordt waar weinig in gebeurd. Terwijl juist de zondag de dag bij uitstek is om bijvoorbeeld te vieren dat je een gezin bent waarin je, je huwelijk viert, waarin je samen bent en tijd hebt voor elkaar. Dat is belangrijk juist in een tijd die zo jachtig is en waarin onze mobieltjes de aandacht wegtrekken. Een dag van het gezin en het vieren van je huwelijk door samen iets leuks te doen met de kinderen versterkt de onderlinge band en je viert het samenzijn. Samen naar de kerk is dan iets wat bij het gezinsritme hoort zoals samen eten dat ook is . De zondag is dan een andere dag dan de andere dagen, en zo is dat vanaf het begin ook bedoeld. De zondag is ons niet voor niets gegeven, die moeten we ons niet laten afnemen. Hieronymus

Guldenakker Zaterdag 14 april 19.00 uur Eucharistieviering Uit dankbaarheid bij 88ste verjaardag; Janus Huijben en kleinzoon Rudi Huijben; Jos Konings v.w. jgt., Goof, Adje, Jan, Anneke Konings en Ton Hulsenboom

S

Sint Jan

5348438

Overweging: pastor Martin van Zutphen Zaterdag 14 april 18.30 uur Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor H. Geest Riet van de Zande –de Rooij; Anny van Iersel v.w. verj. en jgt., haar overleden ouders van Iersel- van de Velden en zwager Piet en schoonzus Cor Zondag 15 april 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gotiko Wim Bekkers; Frans Trommelen v.w. verj.; Gerda van Rijswick-Christiaens; Bart Beekmans Woensdag 18 april 19.00 uur Eucharistieviering Jana Marschall-Brock; pater Ad van Gool v.w. jgt.

Zorgcentrum Elisabeth Zondag 15 april 10.30 uur Woord- en communieviering. Voorganger pastor Janine Gerris.

A

Kapel Nieuwkerk Informatie en besprekingen: tel. 003214656012 (tot 18.00 uur) Zondag 15 april 08.30 uur Eucharistieviering door pastor van Zutphen.

Zondag 15 april 9.30 uur Eucharistieviering met gemengd koor (pastor S. de Koning). Collectanten: J. Wouters en A. van den Abbeelen-van den Broek. Piet van Berkel

Meditatie in de Christelijke traditie Mediteren in de Christelijke traditie elke 2e en 4e vrijdag van de maand in de Emmaüskapel van de St. Jan van 19.00 uur tot ongeveer 19.30 uur. Ziek en bezoek Als u ziek bent en bezoek wenst van een van de pastores, geef dat dan zelf door of laat het doorgeven. Parochie de Goede Herder Secretariaat Sint Jan Goirle Kerkstraat 3, 5051 LA Goirle; Telefoon 013-5348438, bereikbaar ma. t/m vr. 0900 -13.00 uur ; pastor Martin van Zutphen tel. 0135348438 of tel. 06-21834275 (alleen in noodgevallen) goirlesintjan@ parochiedegoedeherder.nl Parochie H.Antonius Abt – Riel Pastoor J. Paes, Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen, tel. 5081215, email:pastoorjpaes@ gmail.com; parochievicaris S. de Koning, tel. 06.19804922, email: sdkoning@bisdombreda.nl; diaken J. Smies, tel. 5144174, email: diakenjsmies@home.nl; kandidaatdiaken G. Fennema, Gilzeweg 4, 4861 AT Chaam, tel. 06.30948209, email: fennema@planet.nl; pastoraalwerkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06.51958259, email: p.vermeulendekker@gmail. com. Parochiebijdrage: Rabo 1023.05.889 tnv Kerkbestuur Antonius Abt te Riel. Website: www.parochiealphenriel.nl Bereikbaarheid: Pastoor J. Paes is bereikbaar onder telefoonnummer 5081215; op dit nummer kunt u hem persoonlijk bereiken tussen 13.00 en 14.00 uur. Bij geen gehoor kunt u de pastoor voor zeer dringende aangelegenheden laten oproepen via Janshove: 5075300 (toets 1). Spreekuur: Elke donderdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur kunt u terecht voor misintenties (10 euro) of andere berichten in steunpunt De Kosterei. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: Julianastraat 16, 5133 VB Riel (tel. 5181491).

Antonius Abt Riel 5081215

Donderdag 12 april 9.30 uur Eucharistieviering in De Kosterei.

GoTiKo bestaat 25 jaar! Vele jaren zijn voorbij gegaan en een jubileum van 25 jaar is reden voor een feestje. 27 oktober is er een reünie, 28 oktober de feestviering. Daarom zoeken we zoveel mogelijk oud-leden. Ken of ben je een oud-lid, mail je gegevens dan naar Gotiko@live.nl. Graag tot mails!

zomaar Wees verstandig, gebruik uw hart !

Brede School de Hellen geopend!

Het nieuwe gebouw van de Brede School in de Hellen is geopend. En hoe!! Op maandag 26 maart hebben de kinderen van de Open Hof en den Bongerd onder een stralend zonnetje heliumballonnen opgelaten. En nu maar afwachten welke ballon het verst is gekomen. Er waren al een paar kaartjes uit België teruggekomen… Op dinsdag en woensdag is er heel hard geoefend door de kinderen met behulp van de ouders, om een echte circusact in te studeren! En op donderdag was het eindelijk zover! Het hele podium zat vol met ouders en kinderen van andere groepen om te genieten van de acrobaten, de devil- sticks, draaiende bordjes en natuurlijk het Bongerd- orkest! Een heel orkest, speciaal voor deze circusvoorstelling samengesteld uit leerlingen van de bovenbouw van den Bongerd. Dat orkest zorgde voor een zeer muzikale omlijsting van alle acts! Een hele feestelijke en sfeervolle opening van ons mooie gebouw, en een leuke herinnering voor alle kinderen!

Inloop bij VIDO Op woensdag 18 april houden wij inloop van 9.30 – 10.30 uur, en op woensdag 25 april van 20.00 – 21.00 uur. Ieder die informatie wil of over de overgang wil praten is van harte welkom. Voor vragen tel nr. 06-48316923 of per e-mail: Vidotilburg@planet.nl. U kunt ook onze website bekijken:www.vidotilburg.nl. Ons adres is: Dr. Schaepmanstraat 36, 5041AR Tilburg.


PROGRAMMA JAN VAN BESOUW

GOIRLES BELANG - WOENSDAG 11 ApRIL 2012

pAGINA 8

... VOcAlE SENSAtiE iNtRMzzO KOMt tERUG!!! Er wordt nu hard gewerkt om een nieuw, aantrekkelijk theaterseizoen in elkaar te sleutelen. Dinsdag 8 mei is de bekendmaking. We lichten al een tipje van de sluier: Kramer vs Kramer (toneel), Guido Weijers, Veldhuis & Kemper en Pieter Derks cabaret) en niet te vergeten Guido Belcanto. Maar wat we nu te bieden hebben, mag er ook zijn. zaterdag 14 april: Ko theater met Mama! (toneel) Mama! gaat over ochtendmisselijkheid, over inknippen en uitscheuren, over pijnlijke tepels en blubberbuiken en nachten die wreed worden verstoord door babygehuil. Kortom; Mama! is een voorstelling waarin bijna iedereen zichzelf, zijn partner, een familielid of kennis herkent. De vier topactrices Annick Boer (Koppensnellers, Baantjer en Ja zuster, Nee zuster), Mary-Lou van Steenis (Wie is de Mol, GTST, Spoorloos Verdwenen), Esther Roord (Baantjer, Flikken Maastricht, Zadelpijn en ander Vrouwenleed) en Margo Dames (Baantjers, Flikken Maastricht) spelen in Mama!, een vertaling van Daphne Dekker, vier moeders die hilarische en vertederende anekdotes vertellen over zwanger zijn en moeder worden. Vrijdag 27 april: Daniel lohues met Gunder (popmuziek) Als een hedendaags troubadour trekt Daniël Lohues (voorheen zanger van Skik) met een album vol nieuwe songs en

een hoofd vol nieuwe verhalen, succesvol langs de theaters met z’n nagelnieuwe voorstelling ‘Gunder’. De liefde, de natuur, de mens en de tijd. De horizon, de dorpspomp, de muziek en het eeuwige verlangen. Het zijn allemaal dingen die Daniel in zijn nieuwe voorstelling, op zijn eigen wijze, verwerkte in de songs die hij de afgelopen tijd schreef. zaterdag 28 april: iNtrmzzo met close ll Perfection (muziektheater) ‘Close ll Perfection’ van iNtmzzo is een hilarische avond Absurd Vocal Comedy. De muziek wordt gebracht op een manier die uniek is aan iNtrmzzo. Je hebt altijd het idee dat er een band meespeelt. Maar niets is minder waar! Zij zingen a capella als een muzikale wervelwind. Hun vorige show zorgde ook in Goirle voor veel positieve reacties en complimenten. Bovendien was iNtrmzzo zeer succesvol tijdens het spectaculaire tv-programma van SBS – The Sing Off (2011).

Kaarten aan de kassa: Thomas van Diessenstraat 1 Goirle. Tel. 013-5343400 of email: info@janvanbesouw.nl. Meer info: www.janvanbesouw.nl. Met een abonnement op onze nieuwsbrief blijft u steeds van alles op de hoogte, meld u aan via onze website!!!

Contactraad Cultuur Goirle Kopij: Bibliotheek Goirle, Kloosterstraat 22, Goirle email: evenementenkalender@bibliotheekmb.nl

Evenementenkalender CCG April tot 13 apr expositie “Digitale Emoties” van Teun van der Zalm. Locatie: hal van het gemeentehuis. Te bezichtigen: maandag, woensdag en donderdag van 09.00-17.00 uur (’s middags even aanbellen), dinsdag tot 19.00 uur en vrijdag tot 12.30 uur t/m 25 apr Expositie van de Goirlese fijnschilder Ton van Meerendonk. Locatie; Galerie The House of Arts, Rogstraat 28, Grave. Te bezichtigen: donderdag t/m zaterdag van 13.00-17.00 uur tot 30 apr Expositie van schilderijen van Anneke Haans. Locatie: zorgcentrum Elisabeth. Te bezichtigen dagelijks van 10.00-16.00 uur tot 30 apr Expositie van schilderijen van Marielouise Steijaert. Locatie: zorgcentrum Guldenakker. Te bezichtigen dagelijks van 10.00-16.00 uur tot 12 mei Fotoexpositie van FAK Lumen. Locatie: zorgcentrum ’t Laar, Generaal Winkelmanstraat 175, Tilburg t/m 21 juni Expositie Glaskunst van Carry Wevers. Locatie: Revalidatiecentrum Leijpark, Prof Stoltehof 3, Tilburg. Bezichtigen: werkdagen van 07.30-21.00 uur; op zondag van 17.30-20.30 uur 14 Tentoonstelling van cursisten van Dorothé van de Wiel. Locatie: wijkcentrum De Wildacker. Tijd: 14.00-17.00 uur 14 Toneel “Mama!” door het Ko Theater. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur 14 Percussiegroep Gamberro viert 12,5 jarig bestaan met de Duitse band ‘Querschläger’. Locatie Ome Neeff, Dorpsstraat 52a, Goirle. Deuren open: 20.30 uur. zie ook www.gamberro.net

14 en 15 Tweedaagse Workshop in Kapelatelier o.l.v. Henk Eikenaar. Locatie: Woonpark de Grens 23 A Baarle-Nassau. Graag aanmelden voor 30 maart via E: info@henkeikenaar.nl 14 apr – 11 mei Jubileumtentoonstelling 40 jaar FAK Lumen. Locatie: foyer CC Jan van Besouw 15 tijdens koopzondag Korenfestival door 11 koren. Locatie: podia op Tilburgseweg, Hovel en Kloosterplein. Tijd: 11.00-17.00 uur 15 Lenteconcert door Operakoor Crescendo Goirle. Locatie: kapel CC Jan van Besouw. Aanvang: 14.30 uur 15 Jazzfestival met “ The Valley Sound Big Band” en “The Two Tones Swing & Boogie Band”. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 14.30 uur 18 Zangworkshop van Popkoor ZO!! vanwege 5-jarig bestaan. Locatie: kapel CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis 18 en 19 Tweedaagse Workshop in Kapelatelier o.l.v. Henk Eikenaar. Locatie: Woonpark de Grens 23 A Baarle-Nassau. Graag aanmelden voor 30 maart via E: info@henkeikenaar.nl 19 Themaochtend “Social Media”, georganiseerd door KBO Goirle. Locatie: kapel CC Jan van Besouw. Aanvang: 10.00 uur. Toegang gratis. Ook niet-leden zijn welkom. 20 Opening van de expositie “De kracht van details” van Remco Vermaat door wethouder Sjaak Sperber. Locatie: hal van het gemeentehuis Goirle. Aanvang: 19.30 uur 21 Opening van de expositie 40 jaar F.A.K. Lumen door burge-

meester M. Rijsdorp. Locatie: kapel CC Jan van Besouw. Aanvang: 16.00 uur 21 apr t/m 11 mei Expositie 40 jaar F.A.K. Lumen. Locatie: CC Jan van Besouw. Te bezichtigen tijdens openingsuren 22 Uitwisselingsconcert Harmonie “Oefening en Uitspanning”. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 12.00 uur 23 apr tot 25 mei Expositie “De kracht van details” van Remco Vermaat. Locatie: hal van het gemeentehuis Goirle. Te bezichtigen: maandag, woensdag en donderdag van 09.00-17.00 uur (’s middags even aanbellen), dinsdag tot 19.00 uur en vrijdag tot 12.30 uur 25 Lezing “Mobiliteit en verkeer in de moderne samenleving” door Peter Elsenaar. Georganiseerd door het Genootschap tot bevordering van het publieke debat. Locatie: Hof van Holland, Tilburgseweg 83, Goirle. Aanvang: 20.00 uur 27 Muziek “Gunder” met Daniel Lohues. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur 28 Muziektheater “Close II Perfection” met iNtrmzzo. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur 30 Koninginnedag met o.a. het Oranjeontbijt van 09.30-11.00 uur in Wijkcentrum De Wildacker. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Ook zijn er activiteiten in het Molenpark en in de Marijkestraat. 30 Openluchtfilm “Fantastic Mr. Fox” naar het boek van Roald Dahl. Locatie: Fraterstuin achter CC Jan van Besouw. Aanvang: 21.30 uur. Toegang gratis, consumpties verkrijgbaar, eigen stoeltje meebrengen.

Winkeliersvereniging De Hovel organiseert wekelijks een foto-rondje van het winkelend publiek op De Hovel. De gelukkige omcirkelde dame of heer kan tot en met zaterdag a.s. tot uiterlijk 16.00 uur bij de onderstaande winkels de volgende prijzen ophalen, op vertoon van bovenstaande foto: · Joris, Sports by Joris Mathijsen Waardebon van € 5,00 · Kaas & Meer Pondje Noord-Holland Speciaal Kaas · Lekker Gezond Waardebon van € 5,00 · Seizoenenpracht Waardebon van € 5,00 · Zij & Ik Brasserie 2 koffie of thee met Progres hazelnootgebak · Van der Pluijm Modeschoenen Waardebon van €10,· GbG Primeur Boekje serie “de Nootjes” · Brasserie de 7 Zonden 2 koffie of thee + gebak De winnaar van de vorige keer was dhr. van Raak uit Goirle.

Goirles schoolvoetbaltoernooi op woensdag 18 april Volgende week woensdag 18 april wordt op de velden van VOAB en GSBW weer het jaarlijks schoolvoetbaltoernooi afgewerkt. De jongens en meisjes van de groepen 7 en 8 spelen hun wedstrijdjes bij VOAB. Bij GSBW komen de jongens en meisjes van de groepen 5 en 6 in actie. Het wordt weer behoorlijk druk op deze toernooimiddag. Bij de groepen 7/9 schreven zich maar liefst 13 elftallen in en 8 meidenteams. Bij de groepen 5/6 schreven zich maar liefst 20 jongens teams in daar ook 8 meidenteams. Het wordt dus weer een overvolle voetbalmiddag op de Goirlese voetbalvelden. Het toernooi begin om 13.45 uur en de allerlaatste finales beginnen om kwart voor zeven. De Goirlese kampioenen bij de groepen 7/8 plaatsen zich automatisch voor de regio-finales op woensdag 23 mei bij Uno Animo in Loon op Zand. Wij wensen alle kinderen en begeleiders een heel gezellig en sportief toernooi toe.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 11 ApRIL 2012

pAGINA 9

• A A n b i e d i n g e n • G Goirle

Centrum

c e n t r u m g o i r l e . n l

Gôols Korenfestival zondag 15 april

“A-merken” tegen OUTLETPRIJZEN in Webshop en Winkel Tilburgseweg 62:

KAmERAOUTLET.NL ZET dE PRIJZEN OP schERP FUJI FINEPIx JZ 300 • • • • • • • •

In het Centrum van Goirle wordt op zondagmiddag 15 april het 2e Gôols Korenfestival gehouden. Dit in combinatie met de koopzondag. Ook de horeca pakt flink uit deze middag. 11 koren geven acte de presence en schotelen een gevarieerd zangfestijn voor. Een evenement waar Goirle trots op mag zijn. De ondernemers in Centrum Goirle werken voor de tweede keer samen met het Rielse Smartlappenkoor Zangriela. De opzet is nog groter dan in 2011. De middag start om 12 uur, het moment dat ook de winkels hun deuren openen. De koren rouleren over vijf podia. De volgende koren treden op: • Goirle: Popkoor Vocal Sound. • Riel: Smartlappenkoor ZangRiela • Tilburg: De smartlappenkoren Kruikenzangers, Ratje Toe, De Begonia’s, zeemanskoor De Leyenzangers en popkoor Cansonetta. • Eersel: Liederentafel Vrij en Blij. • Baarle Nassau: Het Enclavekoor. • Den Bosch: Smartlappenkoor Tis nie te geleuve. • Maarssen: Het Grachtenkoor.

digitale zoomcompactcamera 12 miljoen pixels 10x optische zoomlens 2,7” LCD monitor HD video met geluid Smart- Autostand en handinst. optische beeldstabilisatie etc. incl. accu/lader, kabels etc.

van € 129,00 nu:

€ 89,95

www.kameraoutlet.nl

Tilburgseweg 62, Goirle 013 - 5342171 Volg ons: www.facebook.com/kameraoutlet zondag 15 april a.s. geopend!

Ieder koor brengt haar eigen repertoire. Veel Nederlandstalig. Van smartlappen tot zeemansliederen, maar er wordt ook meertalig repertoire op de bühne neergezet. Rond 17 uur sluiten de koren de middag af met samenzang. Op het Kloosterplein zullen de ca.500 zangers en zangeressen enkele liederen samen zingen. Links: zangriela.nl en centrumgoirle.nl

Gôols Korenfestival en koopzondag Zondag 15 april 2012

Nu verkrijgbaar bij: Tilburgseweg 53, 5051 AB Goirle 013-8501975 kadoboetieksantekraam@home.nl

www.kadoboetiekdesantekraam.nl ZoNdAG 15 April GeopeNd vAN 12.00 ToT 17.00 uur

Programma 12.00 – 17.30 uur Winkels open van 12.00 – 17.00 uur

5 Podia 12 koren!

G Goirle

Centrum

c e n t r u m g o i r l e . n l


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 11 ApRIL 2012

pAGINA 10

Redactie: Communicatie 013-5310636

Officiële Publicaties Aanvragen omgevingsvergunningen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle maakt bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen. De aanvragen zijn in te zien bij de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving. Bezwaren kunt u pas indienen nadat de omgevingsvergunning is verleend en is toegezonden aan de aanvrager. Dirckslantstraat 8 - Goirle voor het uitbreiden van de woning en het vervangen van de garage/schuur door een aanbouw (2 april 2012). Gorpsbaantje ong. - Goirle voor het oprichten van een horecacentrum en bedrijfswoning (29 maart 2012). Oeverzwaluw 42 - Goirle voor het uitbreiden van een woning (28 maart 2012). Schellebaan 2 - Riel voor het bouwen van een mestloods (29 maart 2012). Spoorbaan 21 - Goirle voor het plaatsen van een poort met pilasters (4 april 2012). Acacialaan 18 - Goirle voor het kappen van 1 conifeer (20 maart 2012)

Verleende omgevingsvergunning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle heeft de volgende omgevingsvergunning verleend. Wermenbossestraat 18a - Goirle (verzonden 4 april 2012) voor het uitbreiden van de woning en het slopen van een bitumineus dakvlak op voornoemd perceel. Parallelweg 14 - Goirle (5 april 2012) voor het kappen van een coniferenhaag Bezwaren Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunningen schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 17, 5081 AA Goirle. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving.

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle heeft de volgende omgevingsvergunning verleend. •

Druisdijk 12 te Riel voor de bedrijfsaanpassing in het kader van de AMvB huisvesting en het verlengen van een bestaande stal het uitbreiden van een rundveehouderij (verzonden 6 april 2012)

Beroep Tegen een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning uitgebreide procedure kunnen belanghebbende binnen 6 weken (vanaf de dag volgend op de verzenddatum), op grond van artikel 8:1, eerste lid van de algemene wet bestuursrecht beroep instellen bij de rechtbank. Een beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de rechtbank te Breda, Postbus 90006, 4800 PA Breda

Bestemmingsplan en exploitatieplan “Boschkens-Surfplas” Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle maakt bekend dat het bestemmingsplan en exploitatieplan Boschkens-Surfplas, door de gemeenteraad vastgesteld op 31 mei 2011, inwerking zijn getreden en onherroepelijk zijn geworden. Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van Goirle, Oranjeplein 1 te Goirle en is digitaal te raadplegen op de website www.goirle.nl / bestemmingsplannen / onherroepelijk

Verkeersknelpunten gevraagd Enquête tot 30 april online

In opdracht van de gemeente Goirle wordt door DTV Consultants uit Breda een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan opgesteld. Om actuele knelpunten te verzamelen is een enquête opgesteld. De gemeente wil graag weten hoe inwoners en bezoekers het verkeer en vervoer in de gemeente Goirle ervaren. Wat gaat goed en wat kan er beter in de komende jaren. Uw ervaringen als verkeersdeelnemer zijn van groot belang. Drie mogelijkheden om de enquête in te vullen De voorkeur van de gemeente is digitaal. Dat is voor de verwerking van de gegevens het meest eenvoudig. De enquête vindt u door op de banner Verkeers- en Vervoerplan op de homepage van de gemeentelijke website te klikken. Aan de enquête is een digitale kaart gekoppeld om per verkeersthema aan te geven waar men knelpunten ervaart.

Parkeerterrein Oranjeplein afgesloten Vanaf woensdag 11 april, 18.00 uur

Het parkeerdeel van het Oranjeplein wordt van woensdagavond 18.00 uur tot en met zondag afgesloten. Donderdag starten de voorbereidingen voor het Kelderfestival dat op vrijdag 13 en zaterdag 14 april plaatsvindt. Vanaf maandag 16 april is het parkeerterrein weer bereikbaar.

Heeft u geen computer dan kunt u de enquête ook invullen op de computers van het Webcafé bij de bibliotheek. Bij de computer ligt een handleiding om de enquête in te vullen. U kunt ook een papieren versie van de enquête invullen in de hal van het gemeentehuis. Wij nodigen u van harte uit mee doen!!!

Container plasticinzameling verplaatst Tijdelijk bij De Wildacker

In verband met de werkzaamheden op het Van Hogendorpplein is de container voor het inzamelen van het plastic verplaatst naar de omgeving Wildacker. Als alle bouwwerkzaamheden Koningsschild gereed zijn, komt de container weer op z’n oude plek terug te staan. Dit is vanaf de zomer van 2013.

Omwisselen groene container Inwoners, die een grote groene container hebben gevraagd, hebben een datum doorgekregen wanneer de container wordt omgewisseld. Wilt u er zeker van zijn dat de container wordt omgewisseld, zet dan de kleine container op de afgesproken dag voor 07.30 uur buiten.

Start rolstoelbasketball in Tilburg Goirle- en Rielenaren van harte welkom

Basketballvereniging High Five en de Stichting Speciale Sporten starten samen met het Steunpunt Aangepast Sporten met rolstoelbasketball in Tilburg. Iedereen vanaf 16 jaar met een lichamelijke beperking, maar ook mensen die normaal geen gebruik van een rolstoel maken, maar een lichamelijke beperking hebben zijn welkom! Harting-Bank heeft speciaal voor deze gelegenheid een aantal sportrolstoelen ter beschikking van het rolstoelbasketball gesteld. De belangrijkste doelstelling van het rolstoelbasketball is om mensen met een lichamelijke beperking in een veilige, beschermde omgeving de techniek van het basketballen te leren, zodat ze plezier in de sport krijgen. Uiteindelijk kan dit resulteren in rolstoelbasketball op recreatief niveau, maar ook op wedstrijd-niveau. Drie proeftrainingen Op donderdag 19 april, 26 april en donderdag 3 mei zijn er gratis proeftrainingen. De trainingen zullen plaatsvinden tussen 19.30-21.00 uur in de Stadssporthal, Goirleseweg 44 in Tilburg (nabij het Willem II-stadion). Geïnteresseerd in deelname aan deze 3 proeftrainingen? Meldt u bij Mieke Couwenberg; 06-10840482 of mieke.couwenberg@ tilburg.nl

Adoptie rotondes Een groeiend aantal Goirlese en Rielse ondernemers is geïnteresseerd in de adoptie van een gemeentelijke rotonde. De rotondes zijn bij wijze van proef ‘in de aanbieding’: de gemeente biedt lokale ondernemers de mogelijkheid om het groene middendeel van een rotonde te onderhouden in ruil voor extra naamsbekendheid. Lokale ondernemers hebben tot en met vrijdag 20 april de kans om zich aan te melden. Meer informatie op www.goirle.nl (startpagina-> snel naar> adoptie rotondes).

Overlast door alarmoefening Afgelopen donderdagochtend vond er in het gemeentehuis van Goirle een alarmerings- en opkomstoefening plaats. Als gevolg daarvan is het gemeentehuis tot 10 uur gesloten geweest. Dat heeft tot overlast geleid, omdat bezoekers voor niets naar het gemeentehuis kwamen. Het besluit om het gemeentehuis later open te stellen is genomen vanwege het feit dat alle medewerkers dan aanwezig moeten zijn om aan de oefening deel te nemen. Wij betreuren het dat er inwoners zijn geweest, die voor niets naar het gemeentehuis kwamen. Onze excuses daarvoor.

Snoeihout en tuinafval A.s. zaterdag 14 april kunt u snoeihout en tuinafval gratis aanbieden bij de Milieustraat van 10.00 uur tot 16.00 uur. (Milieustraat, Nobelstraat 18 in Goirle)


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 11 ApRIL 2012

pAGINA 11

Redactie: Communicatie 013-5310636

Nieuws & Informatie

Colofon

Beste Annette, Hangt jouw dochter zo graag voor de tv? Of zit zij eindeloos achter de computer? Dan wordt het tijd voor actie! Één op de zeven kinderen in Nederland is te dik. Het beweegadvies voor kinderen is minimaal 60 minuten per dag. Daarnaast is de richtlijn een uur computeren/ televisie, een uur bewegen. En wat is er nu leuker om dit samen met je kind lekker buiten te doen?

r van 8 Mijn dochte or de tv! o v d ij lt a it z haar Hoe krijg ik ? in beweging Annette, Amber moeder van

Bel met vragen over opvoeden naar:

0800 - 3 65 65 65 (gratis) ma t/m vr van 13-17 uur

www.jeugdengezingoirle.nl

Enkele tips: • Ga naar het park, maak een bloemenketting, ga samen voetballen of doe verstoppertje. • Zet een speurtocht uit in de wijk. Gebruik verschillende kleuren lintjes en spreek vooraf af welke kleur linksaf of rechtsaf betekent. • Doe samen spelletjes zoals elastieken, tikkertje, limbodansen, schatzoeken, natuurmemory. Vraag of andere ouders en hun kinderen ook mee willen doen. • Ga eens naar de bossen of de duinen. Op www.jeugd.natuurmonumenten.nl vind je allerlei leuke speurtochten, survivalopdrachten en knutseltips. • Woensdag 13 juni 2012 is de landelijke buitenspeeldag. Organiseer samen met andere ouders uit de buurt een spelletjesdag voor de kinderen. • Loop eens naar een (andere) speeltuin dan die in je eigen buurt. Meer tips of informatie over opgroeien en opvoeden? Neem contact op met Centrum Jeugd en Gezin Goirle Met vriendelijke groeten, Joyce Crul, Centrum Jeugd en Gezin Goirle

Openingstijden gemeentehuis

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. s’ Middags (niet op vrijdagmiddag) op afspraak. Bezoekadres: Oranjeplein 1, Goirle Telefoon: 013-5310610 Fax: 013-5343985 E-mail: info@goirle.nl Website: www.goirle.nl

Spreekuur burgemeester

Iedere dinsdag van 17.00 uur tot 18.00 uur; met uitzondering van de maanden juli en augustus

Openstelling Burgerzaken

Maandag t/m vrijdag 09.00 tot 12.30 uur, dinsdag van 14.00 tot 20.00 uur en woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Kapotte verlichting of bestrating

KIjK vOOR meeR INfORmatIe OP www.GOIRle.Nl

Voor meldingen over bestrating, openbare verlichting, verkeersvoorzieningen, evenementen, riolering, groenvoorziening, huisvuilinzameling, milieuklachten belt u het Meldpunt: tel. 013- 5310 676.

Klachtencoördinator en Ombudsman

Klachtencoördinator: Mevrouw H. de Kort (013-5310 683) Ombudsman: drs J. van Casteren (06 5171 5205)

Politie Goirle

Voor vragen of afspraak aangifte? Bel 0900-8844. Meld misdaad anoniem: 0800-7000. Spoedeisende hulp: 112 Wijkagenten (bel voor een afspraak of aangifte: 0900-8844) Edwin Huijbregts, Mark Jongbloets en Astrid Verschuren Spreekuur Riel: donderdag van 19:30 tot 20:30 uur: De Leybron

Gemeentelijke belastingen

Voor vragen over automatische incasso, betalingen en openstaande posten: (0487) 581 294 (op werkdagen van 08:45 tot 16:30 uur). Voor vragen over uw aanslag en bezwaarprocedure: (013) 5310586 (op werkdagen van 08:30 tot 12:30 uur). Email: belastingen@goirle.nl Taxatieverslag inzien? www.goirle.nl

Zondag 15 april laatste Jazz podium Goirle van dit seizoen met Valley Sound Big Band en The Two Tones Swing & Boogie Band

LOG Programmaoverzicht

De laatste kans dit seizoen om nog te genieten van wat Jazz Podium Goirle nog te bieden heeft. En dat wordt dan ook gelijk goed aangepakt met een bigband en een swing & boogie band. Voetjes van de vloer dus.

RADIO Te ontvangen via kabel: FM 87,5 Mhz en ether: FM 105,6 Mhz Via internet www.lokaleomroepgoirle.nl en kabelkrant 480 Mhz, kanaal 22 Zaterdag 14 april 11:00 - 13:00 uur: Ruland’s Weekend Call: Het laatste nieuws en de lekkerste muziek 13:00 - 14:00 uur: Vinyl! met Barend van de Louw: de mooiste muziek vanaf de draaitafel 14:00 - 15:00 uur: New Country met Johan Lemmers (h) 15:00 - 18:00 uur: Zaterdag Matinee met Ad Smits 18:00 - 19:00 uur: Flashback Radio met Edwin Meertens en René Toonen

Voor maar 6 euro entree heeft u een middag gevuld met verschillende soorten jazz en gedreven muzikanten. Maak kennis met het gevoel van de jazz. Voor meer informatie over Jazz Podium Goirle en het programma voor het volgende seizoen kunt u terecht op www.jazzpodiumgoirle.nl Valley Sound Big Band De Valley Sound Big Band houdt van muzikale uitdagingen en staat onder leiding van dirigent Peter Bogers. Eerder trad het orkest al op met grote koren, jazzorkesten en zelfs een heuse rock & rollband. De bigband treedt zondag op versterkt door zang. Het orkest brengt een swingend repertoire met een knipoog naar Sinatra, Duke Ellington, Count Basie, Gordon Goodwin. Naast het genoemde repertoire worden ook bekende nummers uit de seventies, eighties en nineties gespeeld en laten de bigband ultiem swingen met arrangementen van sterartiesten als Chicago, Phil Collins, Robbie Williams, Michael Bublé en Norah Jones. Al met al staat er met de Valley Sound Big Band een prachtig orkest dat enerzijds muzikaal

technisch haar mannetje staat en anderzijds een uitstekende en swingende prestatie levert. The Two Tones Swing & Boogie Band In de jaren ’40 en ’50 was de jump & jive muziek of rythm & blues zoals het genre ook wel wordt aangeduid, de populaire muziek bij uitstek van ‘zwart’ Amerika. Jazzorkesten in grote of kleine bezetting zoals van o.a. Louis Jordan, Earl Bostic en Lionel Hampton stonden bekend om hun energieke en opzwepende dansmuziek waarbij het moeilijk was om stil te blijven zitten. De

van oorsprong uit Tilburg afkomstige Two Tone Swing & Boogie Band houdt deze traditie levend. Met deze band waant de luisteraar zich het ene moment in een uitgelaten vijftiger jaren “Dance Hal”, dan weer in een kleine jazzclub, waarin de sfeer intiem en zwoel is.

Zondag 15 april 11:00 - 12:00 uur: Radio Herz: Duitstalige muziek met Ad Smits 12:00 - 13:30 uur: Intermezzo: Klassieke muziek door Peter Geerards. presentatie: Joop Natrop 13:00 - 14:00 uur: Flashback met Edwin Meertens en René Toonen 14:00 - 15:00 uur: New Country met Johan Lemmers 20:00 - 21:00 uur: LE INIT met Elke, Nick en Tim

Ook rustige jazzy ballads en zonnige Zuid-Amerikaanse uitstapjes staan op het repertoire. Bij al hun optredens staat bij The Two Tones voorop het persoonlijke plezier dat zij aan het muziek maken beleven, niet in het minst ‘When they’ve got the blues’.

Maandag 16 april 09:00 - 12:00 uur: Goedemorgen Maandag met Joop Natrop en gastvrouw Hilde Natrop Met o.a. nieuws en sport uit de regio en het radiospel. Met beeld vanuit de radiostudio via LOG Televisie

13:00 - 14:00 uur: Radio Herz Duitstalige muziek met Ad Smits (h) 14:00 - 15:00 uur: New Country met Johan Lemmers (h) 15:00 - 16:00 uur: Flashback met Edwin Meertens en René Toonen (h) 19:00 - 20:00 uur: Gôôlse Kringen: actuele Gôôlse en Rielse zaken (uitzending gemist? Kijk op onze website) 20:15 - 21:15 uur: Een uur Literatuur: literair programma (uitzending gemist? Kijk op onze website) 21:30 - 22:30 uur: Intermezzo: Klassieke muziek door Peter Geerards (h) TELEVISIE Te ontvangen via de kabel: 480 Mhz, kanaal 22 Maandag 09:00 - 12:00 uur: Goedemorgen Maandag Dinsdag 20:30 LOG Magazine 23:30 LOG Magazine (h) Woensdag t/m maandag Herhaling 07:00 14:00 19:00 23:30 De volledige programmering vindt u op www.lokaleomroepgoirle.nl Nieuwtjes en/of persberichten kunt u zenden naar redactie@ lokaleomroepgoirle.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 11 ApRIL 2012

pAGINA 12

• A A n b i e d i n g e n • G Goirle

Centrum

c e n t r u m g o i r l e . n l

Winnares Paaschocolade wedstrijd schenkt showstuk aan Verpleeghuis U MAAKT KANS OP EEN FIAT 500 BIJ

VAN

Banketbakkerij Govert van Nunen heeft een Paaschocoladewedstrijd uitgeschreven: raad het gewicht van het showstuk in een van de etalages van de winkels in Goirle of Tilburg. Het showstuk is een kippenorkest gemaakt van chocolade door chocolatier Marco Zonnenberg. Mevrouw van Brederode uit Goirle zat het dichtst bij het juiste gewicht en kreeg vrijdag j.l. te horen dat zij de gelukkige winnares van dit showstuk is. Zij heeft geraden 10,835kg. Gewicht is 10,920 gram. Mevrouw van Brederode liet daarop spontaan weten dit showstuk te schenken aan een goed doel, nl. aan het Verpleeghuis te Goirle.

LINGERIE

Besterdplein 3-4 Tilburg Willem II Straat 51 - 53 Tilburg De Hovel 26 Goirle

Win een camera met fotowedstrijd Centrum Goirle! Dit jaar is in het centrum van Goirle het centrummanagement van start gegaan. De handen zijn ineen geslagen en om dit zichtbaar te maken voor de consument start er op vrijdag 13 april een geweldige fotowedstrijd waar een schitterende digitale camera mee te winnen is. Er hangen over het hele centrum 44 foto’s verspreid in de winkels en wie de meeste antwoorden goed heeft wint deze schitterende prijs. De jubilerende fotoclub FAK Lumen heeft 44 ondernemers op de gevoelige plaat gelegd. De grap is dat de foto van de desbetreffende ondernemer niet in de etalage van zijn of haar onderneming staat maar in die van een collega ondernemer. Op deze manier maakt u kennis met alles wat het centrum van Goirle te bieden heeft. Deze actie duurt tot en met zaterdag 28 april en u kunt de deelnameformulieren halen bij de winkels die een foto in de etalage hebben. Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij Blz boekhandel Buitelaar aan de Hovel 21 in Goirle. Doe mee en win!

M.i.v. 26 juni heeft uw kind een eigen reisdocument nodig. Kortingsbon

15%

*

Alleen geldig op zondag 15 april

LaaT DaaroM nu pasFoTo’s Maken! • Direct klaar • professionele kwaliteit ruiMe openinGsTijDen Maandag t/m donderdag Vrijdag Zaterdag

09.00 - 18.00 uur 09.00 - 20.00 uur 09.00 - 17.00 uur

*niet geldig op actieartikelen

Kalverstraat 21a, 5051 NK Goirle, Tel.: 013-5340845

www.kaasenmeer.nl

ook GeopenD ZonDaG 15 apriL

van 12.00 - 17.00 uur De Hovel 46 5051 NR Goirle T 013 - 534 12 17 F 013 - 534 85 71

www.gbg.nl

P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 11 APRIL 2012

PAGINA 13

Inschrijvingen scootmobieldag nog tot 19 april 2012

advertorial

Uitnodiging informatieavond Cure4life Tilburg

Op donderdag 26 april 2012 wordt er weer een scootmobieldag georganiseerd door Antenne/ de Twern in samenwerking met platform gehandicapten - KBO’s – De politie Goirle/Riel en veilig verkeer Nederland. Inschrijvingen kunnen nog tot 19 april worden ingeleverd bij: Marianne van der Waal van Antenne/de Twern Zorgcentrum Th. van Diessenstraat 4, 5051 RK Goirle Inschrijfformulier met geld in gesloten envelop inleveren.

Piushavenrondleiding en kanaalrondvaart BIJONSINTILBURG en stichting Tilburg te Water starten deze maand weer met hun havenrondleidingen inclusief rondvaarten. Menig deelnemer heeft reeds genoten van deze interessante en gezellige tochten. Deze worden gehouden op vrijdagavond en starten steeds om 19.00 uur, einde omstreeks 21.15 uur. Onderweg wordt op de Tilia (open rondvaartboot) op een glaasje Piuswater of fris getrakteerd. Kosten € 12,00 p.p. We beginnen met een stukje historie over de Piushaven en het Wilhelminakanaal en vervolgens gaan we aan boord van de Tilia en varen we naar de containerhaven Loven. Onderweg vertelt stadsgids Gerard Otten u allerlei wetenswaardigheden, bijgestaan door schipper John La Haye. Meer informatie vindt u op onze website www.bijonsintilburg.nl Data: 27 april 25 mei 29 juni 27 juli 31 augustus en 28 september Reserveren is noodzakelijk. Stuur een e-mail naar bijonsintilburg@ ziggo.nl Of bel (na 18 uur) naar 013-4686670

Heren 1 met één been in finale In de halve finale tegen Wilvo/Bergeijk heeft ons eerste herenteam een goede stap gezet richting de finale. In Bergeijk werd met 2-8 gewonnen. Komende vrijdag heeft ons team aan 3 punten genoeg om de finale te bereiken. Afgelopen zaterdag bleven Vincent van Kuijck en Monique Posthuma ongeslagen. Rene Vrins won twee wedstrijden. Ook het derde team heeft een belangrijke overwinning geboekt. Hiermee hebben ze een goede stap voort lijfsbehoud gezet. Ronald Brekelmans had met drie overwinningen een groot aandeel in de zege. Samen met Richard Jonkers won hij ook de dubbelwedstrijd. Richard won, evenals Job van Zundert één enkelwedstrijd. Het vierde team leed een grote nederlaag tegen aanstaand kampioen Kruiskamp. Alleen Claudia Boekholt kon een zege boeken. Het vijfde team struikelde eveneens over een team van Kruiskamp. Ze kwamen niet verder als drie punten, die door Ad Jonkers (2) en Adrie Damen werden behaald. Voor het zesde team is degradatie bijna niet meer afwendbaar. Tegen Smash konden ze ook geen positief resultaat behalen. Er werd met 7-3 verloren. Arjan Hendriks, Hans de Jong en Marijn van Loon wonen ieder één wedstrijd. Het zevende team heeft de kans op het kampioenschap verspeeld. Afgelopen vrijdag werd de confrontatie met de koploper verloren. Hierdoor zullen ze als tweede eindigen en hebben ze nog een kans op promotie in een beslissingswedstrijd na afloop van de competitie. Afgelopen vrijdag kon alleen Andre van Gemerden twee overwinningen boeken. Bij de jeugd werd er alleen maar verloren. Het was geen best weekend. Het eerste jeugdteam verloor met 8-2 van TIOS ’51. Hier won Matthijs van den Berg twee wedstrijden. Het tweede team verloor met 6-4 van Tanaka. Op zich is dat een goed resultaat omdat de thuiswedstrijd nog met 10-0 werd verloren. Youri van Boxtel won twee wedstrijden. Alex Rotering en Victor Gentili wonnen ieder één wedstrijd. Bij het derde jeugdteam wonnen Thomas van Beurden en Wolter de Haas ieder één wedstrijd. Dit resulteerde in een 8-2 nederlaag tegen ODT. Senioren: Wilvo/Bergeijk 2 - Tra/Red Star ’58 1 Wanzl/Belcrum 9 - Commanderie/Red Star ’58 3 Kruiskamp ’81 2 - Erdo/Red Star ’58 4 Kruiskamp ’81 5 - Houtepen/Red Star ’58 5 Smash 4 - Isol-Protect/Red Star ’58 6 Hita ’79 3 - Vitron/Red Star ´58 7

2-8 4-6 9-1 7-3 7-3 8-2

Jeugd: TIOS ’51 2 - G.B.G./Red Star ’58 1 Tanaka 6 - K. v. Hest/Red Star ’58 2 ODT 6 - Bart’s Schoenmakerij/Red Star ’58 3

8-2 6-4 8-2

Programma komende week: Senioren: Tra/Red Star ’58 1 - Wilvo/Bereijk 2 TIOS ’51 3 - Th. Mallens/Red Star ’58 2 Smash 1 - Commanderie/Red Star ’58 3 Taverbo/Sabo 4 - Erdo/Red Star ’58 4 TIOS ’51 8 - Houtepen/Red Star ’58 5 De Batswingers 3 - Isol-Protect/Red Star ’58 6 De Batswingers 4 - Vitron/Red Star ´58 7 Jeugd: TCO ’78 3 - Bart’s Schoenmakerij/Red Star ’58 3

In deze tijd is er van alles te verkrijgen op dieetgebied, vaak alleen gericht op zo snel mogelijk kilo’s verliezen. Wie overgewicht blijvend de baas wil worden zal ook de dieper liggende oorzaak van het probleem moeten aanpakken. Het unieke voedingsprogramma van Cure4life heeft een medische grondslag, waarvan de werking is onderzocht en bewezen door artsen en wetenschappers. Het programma werkt op de stofwisseling en herstelt op natuurlijke wijze de balans in het complete hormoonsysteem. Gevolg: veilig en snel vetverlies tot wel 12 kg per maand, geen jojo-effect en een betere gezondheid, waarbij vaak ook medicijngebruik voor allerlei aandoeningen kan worden afgebouwd. Cure4life is een Nederlands bedrijf dat een arts, wetenschapper en biofysisch geneeskundige in dienst heeft. Het dieet wordt al jaren door heel Nederland en sinds kort in België via daarvoor speciaal opgeleide consulenten aangeboden. In de regio Brabant wordt Cure4life sinds januari 2012 in Tilburg aangeboden. Wij organiseren een informatieavond op woensdag 18 april 2012! Wilt u meer weten over Cure4Life? Wij leggen het u graag uit tijdens onze gratis informatieavond! Voor info en aanmelden: bel 06 402 46 361. (Aanmelden s.v.p. vóór 16 april 2012). U bent van harte welkom! Mocht u verhinderd zijn, neem dan contact op voor een gratis en geheel vrijblijvende afspraak. Cure4Life Tilburg, Ringbaan Oost 102, Tilburg, Telefoon: 06 402 46 361, Email: ktromp@cure4life.nl www.cure4life.nl

PV De Gevl. Luchtstormers Goirle Uitslag 02 Pommeroeul 07-04-2012 Lossing: 12:30:00 Wind: NW-N Aantal duiven: 715 Aantal deelnemers: 33 1 LOY P. VAN 2 STABEL L. & ZN COMB 3 KOK V. DE 4 HOSKENS B. 5 HOSKENS B. 6 LOY P. VAN 7 LOY P. VAN 8 LOY P. VAN 9 HOSKENS B. 10 VROMANS AD & JORIS 11 VERHOEVEN SJ. & ZN. 12 LOY P. VAN 13 STABEL L. & ZN COMB 14 STABEL L. & ZN COMB 15 HOSKENS B.

Ringtraining bij KV Tilburg Wilt u uw hond ook goed voorbereiden voor de show? Volg dan iedere woensdagavond ringtraining vanaf 20.00 uur bij KV Tilburg. De ringtraining wordt gegeven door deskundige mensen. De kosten bedragen 1 euro per avond. U bent van harte welkom op het adres: Enschotsestraat 60, 5013 BD Tilburg.

“Wie weet het nog”

Foto 173-086 met de 65 plussers van de Fa. van Besouw heeft als nog reactie gekregen. Wij willen u deze reactie niet onthouden die we via Dhr. van Seeters kregen. Als bron vermeldde hij Harrie Sprengers die hem dat in 2002 vertelde. Als u het GB nog hebt, haal dan even de foto er bij en kijk met ons wie deze 65 plussers uit 1959 zijn. Achterste, staande rij, van links naar rechts: 1. Jan van Dun, 2. A. Spierings, 3. onbekend, 4. Peters, 5. Toontje van Gestel, 6. Frans Rosen, 7. Sjaak Stockermans, 8. onbekend, 9. Harrie Sprengers, 10. Kees van Boxtel, 11. Jan Mes, 12. Joris Santegoets, 13. Gijs Tra, 14. Floor Mes. Voorste, staande rij, van links naar rechts: 15. Jan Sprengers, 16. Bart van Loon, 17. Harrie van Erven, 18. Janus van Seeters, 19. Tinus Bekkers, 20. onbekend, 21. Peer van Boxtel, 22. Toon van Wezel (pet), 23. Piet van Dal, 24. Janus Spierings, 25. Doris v/d Pol, 26. Ko van de Velde, 27. Paridans, 28. Toon van Heerbeek, 29. onbekend (bril), 30. onbekend, 31. Harrie van de Lisdonk, 32. Janus van Gorp, 33. Frans van Gorp, 34. Harrie Witters, 35. Joop Venmans. Zittende rij, van links naar rechts: 36. Antoon Houtepen, 37. Marie Baaijens, 38. Betje van Gorp, 39. Drik van Erven, 40. Mevr. van Kleinenbreugel, 41. Marie de Rooij, 42. Janus Stabel, 43. A. van Sluis. Knielende rij, van links naar rechts: 44. Janus Witters, 45. Gradus Adams, 46. Jan van Dommelen. 47. Gomaris Mes, 48. Louis van Bladel, 49. Jan van Loon.

VVC The Wiz stevig op kop Serie B In de Serie A is Ekmekspor weer koploper na ’n moeizame 10-8 zege op Sporting Gool (7e) mede omdat J.Jonckers Tegelwerken (4e) niet speelde. J.Jonckers Tegelwerken komt komende week 2 maal in actie en zou zo de koppositie weer over kunnen nemen. Gebr.v.Gils Stucadoors (2e) had weinig moeite met Café The Wiz (8e) en won met 12-4 met ’n debuterende Thijs van de Lisdonk. Lusocargo (3e) boekte ’n regelmatige 5-1 zege op Sporting Gool dat deze week dus 2x in aktie kwam. Spannender ging het er aan toe bij Ome Neeff (6e) tegen Las Vacas Gordas (5e); dat duel eindigde in de laatste minuut via ’n treffer van André Pardoel in ‘n 9-8 zege voor Ome Neeff. In de Serie B deed koploper VVC The Wiz goede zaken via ‘n 5-0 zege op KDS’07 (6e) en het feit dat Tilburg United (2e) met 11-7 verloor van Eetcafé Het Eiland (3e). Hierdoor bedraagt de voorsprong nu 4 punten. Meniscus/Valeres (8e) verraste het tot nu toe goed presterende Turquoise (5e) en won ruim met 11-4. Bij Van Beers/Schipperen (7e) tegen het B Team (4e) was het Van Beers dat aan het kortste eind trok en met 4-2 verloor. Alle wedstrijden vinden plaats in De Haspel HTTP://WWW.RZG-GOIRLE.NL

De vorige foto 185-054 was het bestuur van de voormalige partij Van Aalst, rond 1985. De partij is opgericht vanuit het CDA door ongenoegen en omdat sommige mensen een andere koers wilden varen. Remi van Aalst (later gemeentesecretaris van Wijk bij Duurstede) en Jo van Gestel waren de oprichters. De partij haalde 1 zetel bij de eerste verkiezingen. Nadat Remi van Aalst een baan aangeboden kreeg in Wijk bij Duurstede stierf de partij een stille dood. Alsdus Mevr. Elly van de Wouw, die zelf ook op de foto zit. Op de achterste rij van links naar rechts: A. Crawfurd; Rien Akkermans; Sjef van Gestel; Dhr Soeters?; onbekend; Carel van den Elsacker, Fons Nouwens. Zittend op de voorste rij van l. naar r.: onbekend; Elly van de Wouw; Martha Joosen; Remi van Aalst; Jo van Gestel. Wij bedanken allen die bijgedragen hebben aan de vorige en deze foto. De nieuwe foto 172.047 is vrij oud. De man is waarschijnlijk bij de jonge werkman, de dames mogelijk bij het meisjes gilde. Wie helpt ons uit de droom. Wie zijn dit, welk uniform droegen zij en welk jaar werd de foto gemaakt?. Graag uw reacties naar: schutsboom@heemkundekringgoirle.nl of naar j.wijdemans@hetnet.nl of op zaterdagmorgen op het Heemerf of bij GBG-Primeur Succes met de zoektocht, namens de Heemkundige kring: Joseph Wijdemans.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 11 ApRIL 2012

pAGINA 14

MEMORANDUM Avond- Nacht- en Weekenddienst via Huisartsenpost, Lage Witsiebaan 2a in Tilburg. Alleen voor spoedeisende hulpvragen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. Tel.: 0900-3322222. Apotheken Mediq Apotheek De Hovel Zaterdag 11.00-13.00u Kalverstraat 23 5051 NK Goirle tel.: 013-5341101 De dienstapotheek Lage Witsiebaan 2a, Tilburg Openingstijden: Ma. t/m vr. 17.00-08.00 uur Zaterdag, zondag en feestdagen de gehele dag Tandartsen De spoedgevallendienst is van vrijdag 18.00 uur tot maandag 08.00 uur en op erkende feestdagen. Tel. 06.50.218.221. Dierenartsen Weekenddienst Goirle: 013-504 24 02. Riel: 013-518 17 88 Poppel: +31(0)14-651668 Dierenambulance voor aangetroffen dieren zonder eigenaar en/of gewonde dieren: 013-5420055. Voor meldingen van verwaarlozing en/of mishandeling van dieren en/ of dieren in nood, bel met landelijk centrale nummer 144

Thebe

24-uurs zorgverlening en service Bureau Zorgbemiddeling telefoon: 088-1178920 Voor hulp bij het aanvragen, regelen en vinden van zorg. Thuiszorg telefoon : 0900-8122 Voor ondersteuning bij huishoudelijke zorg, verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding. Woonzorgcentrum Guldenakker telefoon: 013 – 531 08 00 Appartementen met zorgverlening die is afgestemd op uw zorgvraag. Cliëntenraad telefoon: 013 – 531 08 00 Voor het behartigen van uw belangen. Zorgcentrum Elisabeth telefoon: 013 – 531 52 00 Voor: - Intensieve verpleging van zowel jongeren (vanaf 21 jaar) als ouderen. - Dagbehandeling somatiek Behandeling en begeleiding voor thuiswonende cliënten (vanaf 21 jaar) met een lichamelijke beperking. - Dagbehandeling voor dementerenden Behandeling en begeleiding voor thuiswonende cliënten met dementie. - Dagbesteding Volwaardige en zinvolle activiteiten voor thuiswonende cliënten met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. -De openingsdagen en –tijden van de dagbehandeling zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Centrum voor Behandeling en Begeleiding telefoon: 0900-8122 Voor vragen naar specialistische behandeling aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en ouderen. Consultatiebureau voor Senioren telefoon 0900-8122 Goirle.cbsenioren@thebe.nl Consult (kosteloos) voor informatie en preventie over het gezond en actief ouder worden. Voor het maken van een afspraak of informatie. Maaltijdservice telefoon: 0900-8122 Door ziekte, leeftijd of bijvoorbeelddrukte op het werk kan het klaarmaken van de warme maaltijd een probleem zijn. De maaltijdservice is dan de oplossing. Ook voor dieet- en vegetarische maaltijden. Jeugdgezondheidszorg JGZ Inloopspreekuur consultatiebureau voor 0-4 jarigen. Thomas van Diessenstraat 4 Dinsdag van 13-00-14-00 uur

Klassieke Homeopathie Marian van Diem, v. Haestrechtstraat 83, Goirle, Tel.: 013-5302025 lid NVKH Praktijk voor Verloskunde Lente Voor alle verloskundige zorg in Goirle, Riel en omgeving. Tevens echopraktijk met eigen apparatuur. Spreekuur op meerdere locaties, incl. avondspreekuren. Oude Kerkstraat 9, Goirle. Tel. 0622400846. Voor meer informatie; www.lenteverloskundigen.nl Dementieconsulent Mária de Vet Zorgcentrum, Th v Diessenstraat 4 5051 RK Goirle Inloopspreekuur op dinsdag van 1314 uur en donderdag van 9-10 uur. Dinsdag en donderdag telefonisch te bereiken op 06 53320973 van 9-17 uur. De Avonturiers KDV en BSO De Dieze 24, 5052 TP Goirle. Tel (013) 534 76 23, www.de-avonturiers.nl Kober kindercentra in Riel KDV Droomtuin, Bernhardstraat 6a BSO Droomtuin, Vonderstraat 1 De bso heeft een informeel en dorps karakter en is dagelijks geopend van 07.30 – 09.00 uur en van 15.30 – 18.00 uur. Op woensdagmiddag is de bso al vanaf 12.00 uur geopend. Het kdv biedt dagelijks gezellige sfeervolle opvang aan 0 tot 4 jarigen van 07.30 – 18.00 uur. PSZ de Robbedoes, Vonderstraat 1. In een knusse ruimte bieden wij op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.45 tot 12 uur opvang aan uw peuter (2-4 jaar). Voor meer informatie belt u met serviceteam 4: (076) 504 56 04 of kijk op www.kober.nl Kober kind aan huis verzorgt gastouderopvang in Goirle en Riel. Voor meer informatie belt u met serviceteam 4: (076) 504 56 04 of kijk op www.kober.nl Kinderopvang Humanitas BSO/ VSO Villa Op Stelten St. Jansstraat 1-03, 5051 RG Goirle Geopend: alle dagen, buiten alle schooltijden, schoolvakanties en school studiedagen en ATV dagen. Telefoonnummer: 013-5339646. Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933

ZORGCENTRUM GOIRLE Thomas van Diessenstraat 4, 5051 RK Goirle. Tel 013-5349191 ’t Loket Goirle. Informatie, advies en toegang tot diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorg, veiligheid en inkomen. Open: dinsdag en donderdag van 9-12.30 uur en op donderdag van 13.00-16.00 uur of op afspraak. Huisbezoek is mogelijk. Antenne/de Twern Organisatie voor maatschappelijke diensten. Ondersteuning en advisering van platform Minima, platform Gehandicapten, klankbordgroep WMO. Huisbezoeken 75+, opvang statushouders (spreekuur dinsdag en donderdag van 15.00 tot 16.30 uur) en organisatie Meer Bewegen voor Ouderen.

W EB S IT ES

Kinderopvang Humanitas KDV Dikkie Dik Grobbendonckpark 45, 5051 KR Goirle tel nummer 013- 5343378 voor plaatsing en planning graag contact opnemen met onze regiokantoor op tel. nummer 013 533993 of per mail regiomiddenbrabant@kinderopvanghumanitas.nl Het Klavertje, praktijk voor Verloskunde Voor alle persoonlijke verloskundige zorg in Goirle, Riel, Alphen en omstreken. Thomas van Diessenstraat 4, 5051 RK Goirle. 013-5082773 Avond- en weekendspreekuur! Voor meer informatie: www.hetklavertje.com en info@hetklavertje.com. Uw zwangerschap is onze zorg! Kinderopvang Humanitas BSO/ VSO Villa Kakelbont Waterput 56, 5053 EJ Goirle Geopend: alle dagen, buiten alle schooltijden, schoolvakanties en school studiedagen en ATV dagen. Telefoonnummer: 013-5400227 Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933 Kinderopvang Humanitas BSO/ VSO Villa Bombarie Burg. Philipsenstr. 2, 5051RC Goirle Geopend: alle dagen, buiten alle schooltijden, schoolvakanties en school studiedagen en ATV dagen. Telefoonnummer: 013-5339782 Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933 Kinderopvang Humanitas PSZ de Hummeltjes Waterput 56, 5053 EJ Goirle Geopend: alle dagen tijdens schooltijden. Telefoonnummer: 013-5334017. Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933 Kinderopvang Humanitas PSZ de Marmot St. Jansstraat 1-06, 5051 RG Goirle Geopend: alle dagen tijdens schooltijden. Telefoonnummer: 013-5342474. Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933 Kinderopvang Humanitas KDV Breebosch Waterput 56, 5053 EJ Goirle Geopend van: 7.30 tot 18.30u. Telefoonnummer: 013-5332851. Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933

Formulierenbrigade Tel: 06-38369551 Email: formbrig.goirle@gmail.com www.formbriggoirle.nl Maatschappelijk werk Aanmeldingen via ‘t Loket of tijdens ons inloopspreekuur: maandag van 13.30-15.30 uur en woensdag van 8.30-10.30 uur CONTOUR GOIRLE EN RIEL Thomas van Diessenstraat 4 5051 RK Goirle Voor vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage, incidentele praktische hulp aan huis (klussendienst) en structurele vrijwillige thuishulp. Inloopmogelijkheid op maandag en donderdag van 10.00 uur tot 12.30 uur of op afspraak: 013 – 534 91 91 of iverhoeven@contourtilburg.nl

Prikpost Goirle Thebe, Th. van Diessenstraat 4 Bloedafname op ma t/m vrij. van 08:30 tot 10.00u. Guldenakker, Wittendijk 2 Bloedafname op woensdag van 08:30 tot 10.00u. Prikpost Riel Thebe, Kerkstraat 9, Riel Bloedafname op dinsdag van 09:00 tot 10:00u en donderdag van 08:30 tot 10:00u. Prikpost Jan van Besouwhuis Thomas van Diessenstraat 1 Bloedafname ma-vr van 8.00 tot 9.30 uur Prikpost Huisartsengroep Frankische Driehoek Frankische Driehoek 6 Bloedafname op ma-wo-vr van 8.30-9.30 uur.

Eigen grenzen leren kennen vergt meer inzet, dan het bepalen van grenzen voor anderen.

Haaquu. Goir

le

Hieronder vindt u de Web-sites en E-mailadressen van ondernemingen en instellingen uit Goirle, Riel en omstreken. Voor 2,- p/w kunt u hier ook bij staan. Met logo 3,- p/w. Telefoon: 013-5341217, Fax: 013-5348571, E-mail: redactie@gbg.nl

Ondernemingen

Smits

C A R C L E A N I N G

AAg Administratie- en Advieskantoor gijbels pieter@administratiekantoorgijbels.nl www.administratiekantoorgijbels.nl

Smits Carcleaning www.smitscarcleaning.nl

Auto noordhoek groep SeAt / Škoda www.autonoordhoek.nl

Arbeidsbemiddeling t/m MBO www.hetuitzendbureau.nl frank.huijben@hetuitzendbureau.nl

BingZund technische Auto- en Motordocumentatie bingzund@xs4all.nl www.bingzund.nl Peter van den Bemt Administraties en Fiscalen adviezen bemt@petervandenbemt.nl www.petervandenbemt.nl Bensing Parket www.bensingparket.nl

S. van der Velden Administratieve dienstverlening info@svdv-administratie.nl www.svdv-administratie.nl Winkelcentrum de Hovel info@dehovelgoirle.nl www.dehovelgoirle.nl van Zundert Huiswerkinstituut info@vanzunderthuiswerkinstituut.nl www.vanzunderthuiswerkinstituut.nl

ergoform v.o.f. info@ergoform.nl www.ergoform.nl

Verenigingen i n S T e L L i n g e n

goirles belang

Bibliotheek goirle goirle@bibliotheekmb.nl www.bibliotheekmb.nl

redactie@gbg.nl www.goirlesbelang.nl gbg Primeur info@gbg.nl www.gbg.nl

Caeciliakoor St. Jan goirle www.Caeciliakoor-goirle.tk P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

Havep Winkel winkel.goirle@havep.nl www.havep-winkel.nl Honden Uitlaat Service de regte Heide juutdekort@gmail.com www.husderegteheide.nl Huiswerkinstituut Tilburg-goirle www.huiswerkinstituut.info Van den Hout Installatie en Daktechnieken info@advandenhout.nl www.advandenhout.nl italiaitalia taaltrainingen, Coaching en Advies info@italiaitalia.nl www.@italiaitalia.nl iSS Computers Hét adres voor particulier en bedrijf. www.isscomputers.nl

Cantorij St. Jan www.cantorijstjan.nl info@cantorijstjan.nl Sociaal Cultureel Centrum de deel www.dedeel.nl info@dedeel.nl Parochie de goede Herder goirlesintjan@parochiedegoedeherder.nl www.parochiedegoedeherder.nl SVmT svmt@wanadoo.nl www.btas.net/svmt

P O L i T i e K CdA goirle www.goirleriel.cda.nl Lijst Couwenberg www.lijstcouwenberg.nl

geZOndHeidSZOrg

de Kennismaker Helpt nico@dekennismakergoirle.nl www.dekennismakergoirle.nl

- Agonist - - Ludo van erve Masseur/Reflexzonetherapeut www.agonist.nl

Bodystudio move-it Sporten en afslanken www.bodystudiomove-it.nl www.move-itdieet.nl

Anita Jaspers-Clemens, gewichtsconsulente gewichtsbegeleiding & advies www.deveranderingtilburg.nl info@deveranderingtilburg.nl

rondjegoirle Actueel • Anders • Actief www.rondjegoirle.nl

isis verloskundigepraktijk www.verloskundigepraktijkisis.nl

de Parketteur info@deparketteur.nl www.deparketteur.nl robot deurtechniek www.robotdeuren.nl info@robotdeuren.nl

Praktijk voor Seksuologie www.praktijkvoorseksuologie.eu

robot

deurtechniek

Schellens bakkerij info@Schellens.nl www.Schellens.nl

Bibliotheek Goirle Kloosterstraat 22 / Postbus 141, 5050 AC Goirle, T : 013-5342068, E: goirle@bibliotheekmb.nl Openingstijden di. t/m do. 11.00 - 17.30 uur vrijdag 11.00 - 20.00 uur zaterdag 11.00 - 17.00 uur Internetcafé: di. t/m do. 09.00 - 17.30 uur. vrijdag 09.00 - 20.00 uur zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Kranten: van 09.00 - 11.00 uur in foyer van CC Jan van Besouw. Website: www.bibliotheekmb.nl Katholieke Bond van Ouderen Goirle Voorzitter: A. Vekemans, Wittendijk 47, 5051 GA Goirle, tel. 013-534 60 43. Secretaris: J. Heeren, Langenboomstraat 8, 5051 BG Goirle, Tel.: 013-5341030, mail: kbogoirle@gmail.com Ledenadministratie: Dhr. A. Ceton, Hoge Wal 99, 5053 AP Goirle, Tel. 013-5348849. www.kbogoirle.nl Katholieke Bond van Ouderen Riel www.kbo-riel.nl Voorzitter: A.M. Schellekens, Kempenland 2, 5133 CR Riel, tel. 5181449. Secretaris: B. Ketelaars-Vromans, Neerland 1, 5133 TT Riel, tel. 013-5182318. Penningmeester: A. van Gestel, Bernhardstraat 26, 5133 TZ Riel.

Acupunctuur - Tom Centrum voor traditionele Chinese Geneeskunde www.tcmtom.nl Tangan Alus Wellness Studio Ontspanningsmassage & Voetreflexstudio www.tanganalus.nl tanganalus@hotmail.com

Stichting Hulp aan Roemenië - SHAR Grondster 13 5052 WP Goirle, 013-5346663 Internet: www.hulpaanroemenie-goirle.nl Hobbysoos Bergstraat 98-04, tel.: 013-5344678 www.hobbysoosgoirle.nl Open: Ma. t/m do. 9.00-16.00 u, woe. 19.00-22.00 u. Stichting De Helpende Hand Vonderstraat 2a, Riel. Inleveren goederen voor Roemenie: ma. 18.30-21u. woe.mi. 13-16u woe.av. 18.30-20.30u. za. mo 1012.30u. Info: 013-5345132 of 06-53317724. www.helpendehand.org Stichting Leergeld Goirle en Riel Financiële en materiële ondersteuning van kinderen tussen vier en achttien jaar die bij hun ontplooiing tekort komen. Info: 5302111 of Postbus 68, 5050 AB Goirle. Giften: 166803111 Bibliotheek Riel Vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur kunnen alle ouderen uit Riel gratis gebruik maken van de bibliotheek in de ‘Kosterei’ te Riel. Meldpunt Vrijwillige Thuishulp Riel Bereikbaar maandag, woensdag en donderdag van 09.30 tot 11.00 uur, tel. 013-5181943. Steunpunt De Kosterei, Kerkstraat 7, 5133 AJ Riel. Seniorenpraatgroep De Praatjesmakers Dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur in de Wildacker. Info: Sjef van der Pol, tel. 013-5347515.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 11 ApRIL 2012

pAGINA 15

Let’s stick together…..bij MHC GOIRLE Hockeyen in een jong Dinsdagavond 24 april 20.00 - 21.30 uur Informatieavond over topsport – Breedtesport heren veteranenteam, iets voor jou? De breedtesport- en topsport commissies geven op deze avond uitleg aan de club over de aanstaande veranderingen bij MHC Goirle. Het betreft een organisatieverandering met ook inhoudelijk aanpassingen. We willen graag alle leden (en ouders) en vrijwilligers oproepen om op 24 april aanwezig te zijn.

MHC Goirle vervult een regionale functie. Wij willen ons manifesteren als een sfeervolle, open en informele hockeyclub waarbinnen door al onze leden op prestatief en recreatief vlak de hockeysport beoefend kan worden. In het kader van onze missie en ambitie is onlangs, na een gedegen voorbereiding, besloten om van een generale aanpak (met de huidige structuur van Seniorencommissie, Juniorencommissie, Technische Commissie en Jongste Jeugd Commissie) over te gaan naar een gespecialiseerde aanpak , waarin de hockeytechnische taken en verantwoordelijkheden van de vereniging worden ondergebracht in een Breedtesportcommissie enerzijds en een Topsportcommissie anderzijds. Deze specialisatie zal leiden tot een betere taakverdeling en uitvoering van de verantwoordelijkheden ten aanzien van technische en organisatorische vraagstukken. Op deze avond zal voor alle betrokken partijen (leden, trainers, coaches, commissieleden, bestuur en ouders van leden) inzichtelijk gemaakt worden wat hun eigen verantwoordelijkheden en die van alle andere rollen binnen de vereniging zijn. Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen. Een vraag is daarbij echter al beantwoord: topsport kan niet zonder de breedtesport en breedtesport kan niet zonder Topsport.

MHC Goirle is aan het vernieuwen op het gebied van (jongste) jeugd, maar ook bij het inrichten van het seniorenhockey staan we niet stil. De club wil onze leden een compleet pakket van zowel prestatieve als recreatieve teams aanbieden, waardoor iedereen met veel plezier en op het juiste niveau kan hockeyen. Naast de huidige teams en het veteranenteam, willen we daarom een jonger veteranenteam gaan opzetten voor de herenlijn. Belangrijke kenmerken van het team zullen zijn: • Heren veteranencompetitie op zondag, • Spelers in de leeftijd van +/30 tot 50 jaar, • Een groot gezellig team, • Een leuke pot hockey! Binnen de leden is er al veel belangstelling, maar wij kunnen ons voorstellen dat er ook buiten de club of bij oud-leden interesse is om in dit team te gaan hockeyen. Dus ben je enthousiast en wil je hier meer van weten: mail naar seniorencom@mhcgoirle.nl

Funkey met Pasen: paaseieren spoorloos..... Afgelopen zaterdag stond Funkey, niet geheel onterecht, in het teken van Pasen. Onze allerjongste groep was eerst een deel bezig met Het Funkey hockey, zoals ze dat altijd gaat: lekker bewegen en sporten in allerlei soorten van oefening, en daarna werd er gezamenlijk een paaseispeurtocht gedaan. Ondanks het regenachtige weer was er weer volop plezier! Daarnaast hebben alle stoere Funkeyers een paaskleurplaat ingekleurd, deze zijn de komende tijd in het paviljoen te bewonderen.

Programma Voorjaarscompetitie Check de baanbezetting tijdens de competitie op het digitale afhangbord. Donderdag 12 april 2012: DD1: Ypelaer H. 1 Goirle 1 DD2: Bokt 1 Goirle 2 DD3: Cash 4 Goirle 3 Vrijdag 13 april 2012: HD55+:Goirle 1 HD1: Baarle 1 HD2: Goirle2 HD3: TCT 5 HD4: Goirle 4 HD5: Goirle 5 GD1: Goirle 1 GD2: Goirle 2 DD1: TCT 2 DD2: Alphen 1 DD3: Rauwbraken 1 Zaterdag 14 april 2012: HE1: Goirle 1 HE2: De Warande 2 HE3: Goirle 3 HE4: Chaam 1 HE5: Udenhout 2 HE6: Goirle 6 HE7: Maliskamp 4 HD1: Goirle 1 HD2: Goirle 2 DA1: Goirle 1 DA2: Tos Bergeijk 1 DA3: Asmunt 2 DA4: Boemerang 1 DA5: Alphen 1 DA6: Goirle 6 DA7: Rauwbraken 2 DA8: Hilten 1

Cash 1 Goirle 1 Rauwbraken 3 Goirle 3 Cash 6 Sla Raak 7 Pelikaan Goirle 1 Were Di 1 Goirle 1 Goirle 2 Goirle 3 De Warande 1 Goirle 2 Helvoirt 1 Goirle 4 Goirle 5 D’Oggelen 1 Goirle 7 Teco 2 Wouw 1 Pettelaer 1 Goirle 2 Goirle 3 Goirle 4 Goirle 5 Were Di 2 Goirle 7 Goirle 8

Zondag 15 april 2012: Landelijk: HE1: Victoria 2 HE2: Alphen 1 DA1: Goirle 1 DA2: RC W’lwijk 2 DA3: Goirle 3 JO1: Goirle 1 JO2: Goirle 2 JO3: Buren 1 ME1: Goirle 1 ME2: Vrij District: HE1: Goirle 1 HE2: Goirle 2 HE3: Maasdriel 2 HE4: Goirle 4 GE1: Heyhoef 2 Woensdag 18 april 2012: OR1: Goirle 1 OR2: Boemerang 2 OR3: Teco 1 OR4: Goirle 4 OR5: Ulicoten 3 J12-1: Goirle 1 J12-2: De Blaak 2

Goirle 1 Goirle 2 Metz Point 5 Goirle 2 Boemerang 2 De Klinkaert 2 Kienehoef 3 Goirle 3 HTC Son 1 ’t Slotje 1 Maasdriel 1 Goirle 3 Bijstervelden 1 Goirle 1 De Warande 1 Goirle 2 Goirle 3 Ulicoten 2 Goirle 5 Sla Raak 1 Goirle 2

Trainers en coaches gezocht voor het nieuwe seizoen. Ook mogelijkheden voor maatschappelijke stage! De voorbereidingen voor het volgende seizoen gaan binnenkort weer starten. Naast de huidige trainers en coaches zijn we ook voor volgend jaar weer op zoek naar een groot aantal ervaren en onervaren hockeycoaches. Ook ouders worden uitgenodigd om te reageren om als beginnende coach en trainer mee te groeien met het team van je kind. Vooral voor de A en B jeugd kan het leuk zijn om ervaring in het trainingsvak op te doen als maatschappelijke stage (info en aanmelding via de vrijwilligerscommissie). Daarnaast kunnen we veel handen gebruiken voor het organisatiewerk om hockey op zaterdag en zondag mogelijk te maken. dat kan als commissiewerk maar ook aparte taken. Aanmelden kan via vrijwilligerscom@mhcgoirle.nl

Vrijdag 11 mei daverend feest van De Goolse Berggeiten bij MHC Goirle Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen gaan De Goolse Berggeiten, voor het grootste gedeelte bestaande uit actieve MHC Goirle leden, 6 juni a.s. zo vaak mogelijk de Alpe d’Huez beklimmen per fiets. Dit alles in het kader van het Alpe d’HuZes event waarmee zoveel mogelijk geld opgehaald wordt in de strijd tegen kanker (100% anti-strijkstokbeleid). De afgelopen maanden is er door hen reeds hard getraind en zijn er al diverse activiteiten geweest. Met een RPM Spinning Marathon bij Sportcentrum Jan de Rooy en een tennistoernooi bij Pellikaan Goirle is er al veel geld opgehaald, toch is dat nog niet genoeg. Vandaar dat De Goolse Berggeiten op vrijdag 11 mei vanaf 20.30 uur een daverend feest geven op MHC Goirle. Gratis entree. Muziek op deze avond zal worden verzorgd door DJ William van Laerhoven. Tevens zal op deze avond het signeerde TVM fietsshirt van Ireen Wüst worden geveild. Een deel van de baropbrengst wordt direct gedoneerd aan het goede doel. Kom ook meefeesten, voel de energie en steun daarmee de strijd tegen kanker!

A perfect match!

Vacatures

Afhalen ledenpassen

Onlangs heeft de vereniging een nieuw sponsorplan gemaakt. Met dit plan willen wij u in de eerste plaats informeren over onze geweldige vereniging. Daarnaast beschrijft dit plan zeer concreet de drie sponsorpakketten die wij binnen de vereniging aanbieden. De beschrijving van de club en de pakketten laat zien de LTC Goirle in ruil voor sponsoring alles in het werk zal stellen uw bedrijfsnaam via een veelheid aan kanalen te communiceren aan een zeer uitgebreid publiek.

Momenteel zijn er zowel binnen het bestuur als in commissies verschillende vacatures. Vind je het leuk om het park mee te onderhouden, heb je een financiële achtergrond of wil jij gewoon een extra steentje bijdragen dan nodigen we je uit om een mail te sturen naar bestuur@ltcgoirle.nl.

Er kan uitsluitend met een geldig LTCpasje getennist worden op de banen van de vereniging.

De dienstdoende competitieleider deelt de ledenpassen uit.

Activiteitenkalender

De vereniging zal constant streven naar het behalen van een optimaal wederzijds voordeel: A perfect match! De basispakketten Goud, Zilver en Brons bieden de sponsor een variatie een mogelijkheden zijn/ haar bedrijfsnaam te uiten. Uiting door middel van de diverse media of door middel van winddoeken en sponsorborden.

Degene die hun ledenpas nog niet opgehaald hebben kunnen dat alsnog doen tijdens de competitiedagen (met uitzondering van de woensdagen).

Landelijke en districtscompetitie

Vanaf 5 april

Interne huiscompetitie

Vanaf 10 april

Interne HD/ DD 55+ competitie Vanaf 13 april

Competitie wist u datjes!

Daarnaast kunt u uw naam verbinden aan één van de vijf toernooien die onze vereniging rijk is. Een van die toernooien is het “Berkendorp” Dit toernooi is uitgegroeid tot een regionaal fenomeen met jaarlijks ongeveer 550 deelnemers, drie keer zoveel bezoekers en een eigen website met gemiddeld 15.000 hits per jaar.

Meer informatie over “A perfect match!” is te vinden op www.ltcgoirle.nl of stuur een mailtje naar sponsors@ltcgoirle.nl.

• • • •

Afgelopen donderdag het derde damesteam de eer heeft hooggehouden; Heren 1 op zondag daadwerkelijk moet bewijzen dat ze heren 1 zijn; We uitkijken naar een “zeehonden-act”; Maximaal 288 handdoeken aan de kampioenen uitgereikt gaan worden; Het degradatiespook ook verlossing kan brengen; Ook op zaterdag de dames de dienst uitmaken; We u graag zien om al onze teams aan te komen moedigen.

Senior Plustoernooi 55+

15 mei

Junior/ seniortoernooi

27 mei

Competitie afsluitingsfeest Berkendorptoernooi

2 juni 8 t/m 17 juni

Open Jiba 45+ dubbeltoernooi

9 t/m 14 juli

Open Jeugdtoernooi 40+ Tennisdag

6 t/m 12 augustus 16 augustus

Open Veteranentoernooi 35+/ 50+

24 augustus t/m 2 september

Finaleavond Huiscompetitie

14 september

Clubkampioenschappen Senioren en junioren

15 september t/m 23 september

Familiedag Jeugdweekend

de Combi Groep

23 september 6-7 oktober


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 11 APRIL 2012

OPHEFFINGS UITVERKOOP

Nu 60%

tot 75% korting Woonwinkel Kasunga

PAGINA 16

Neemt u de zorg over? De mantelzorger wil er ook weleens tussenuit. Yvon is chronisch ziek en kan dankzij Loes thuis blijven wonen. Laatst is Loes een paar dagen weggeweest om de accu op te laden. Yvon: “Door een vervanger van Handen-in-Huis werd ik uitstekend verzorgd. Hierdoor hoefde ik niet weg!” Is zo’n vervanging ook iets voor u? En bent u bereid zich in te zetten voor minimaal 3 dagen, inclusief de 2 nachten? Dan zijn wij op zoek naar u! Uw inzet wordt beloond met een dagvergoeding. Bel of e-mail voor meer informatie. We vertellen u graag alles wat u wilt weten.

Woonwinkel Kasunga, Weth. de Brouwerstraat 33a 5051 SJ Tilburg-Goirle, Telefoon: 013 534 34 41, WWW.KASUNGA.NL (naast, neffen, langs de Boerenbond)

Tel. 030 659 09 70 „ info@handeninhuis.nl www.handeninhuis.nl

APK KeuringsstAtion vAnAf 36,-

• Werkplaats uurtarief 35,- excl. BTW • Totaal onderhoud van alle merken • Gespecialiseerd in Peugeot www.tijvoort.nl (kijk in onze actiefolder) Tijvoortsebaan 11, 5051 HJ Goirle Tel.: 013-5346719

WWW.AUTOINKOOP GOIRLE.NL Auto kapot? overbodig? schade? Apk afgekeurd? of gewoon beu? mail of bel ons 06-28939555 DRUKWERK Zéér scherpe prijzen? www.drukkertilburg.nl

Het is er weer,

ZOMERGOED!! 10 perkplantjes in draagtas

€1,99

3 voor €5,-

W. Meerdink Verhuur Tel: 013-5347756 Complete verhuur Feesten en partijen www.meerdinkverhuur.nl Auto’s te koop gevraagd met RDW vrijwaring, ook bussen, kleine vrachtwagens, ook ‘s avonds tel 06-54294952 www. trommelenautos.nl

Beeksedijk 22, Goirle, 013-5346298

Het enig(st)e tuincentrum van Goirle

LET OP LET OP LET OP GOOLSE MERT GOIRLE Elke zaterdag markt van 9 tot 4 uur. Tevens nog kramen te huur. Info: 06-50455588 of 013-5341400. Tot ziens aan de Zandschelstraat te Goirle. www.goolsemert.nl Vakantie boeken? Desiree Schepens: VakantieXperts mobiel. Tel. 013-5301036 www.desitravel.nl

S R S E N S O S F PE

H E U V E L S T R A AT WESTERMARKT BEETHOVENLAAN

el

oorde

teits v

kwali

SLA

EN GERIJ

DE LEKKERSTE EIGENGEMAAKTE

sAlADes

ZONDER KLEUR & SMAAKSTOFFEN

ALTIJD RECLAME GEROOKTE KIPFILETSALADE ........1.19 ZALMSALADE ................................0.99 KRABSALADE ................................1.19 BOUILLIONSALADE ........................1.09 KIP-KERRIESALADE ......................0.79 VLEESSALADE ...............................0.79 HAM-PREISALADE.........................0.79 EI-SALADE .....................................0.79 GARNALENSALADE .......................1.09 PIKANTE HAMSALADE ..................0.79 WORSTENBROOD 5 STUKS ...........2.99 Alles sAlADes per 100 grAm

www.fonspessers.nl

Bennie Hoek Ezelvenstraat 29 • 5051 EL Goirle • Mobiel: 06-24890640

Rolluiken

Zonwerend Inbraakwerend Isolerend

Zonneschermen Markiezen

Kunststof ramen/deuren Horren voor ramen en deuren Terrasoverkappingen

Verwarming Verlichting

Onderhoud en reinigen van rolluiken

VOORjaaRsaKTIE

Zonneschermen type Gotta/Linea 10% korting t/m april ook 10% korting op verlichting en verwarming

NAAIMACHINEHUIS

H. van der VELDEN BERGSTRAAT 101

GOIRLE

TEL. 013-5344325


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 11 ApRIL 2012

pAGINA 17

G.S.B.W. Nieuws GSBW Eastercup kent koude maar succesvolle 15e editie

Always there for you

Uitslagen

Senioren Zaterdag 7 April Rust Roest 4 – GSBW Za3 ................................. 6 – 2 Alle overige seniorenteams waren vrij Jeugd Woensdag 4 April GSBW C1 - Groen Wit C1 Beker!! ......................3 - 1 Willem II E1 - GSBW E1.....................................1 - 1 Zaterdag 7 April GSBW A1 was vrij GSBW B1 .......................... 4e Prijs GSBW Eastercup GSBW B2 was vrij Sarto B5 - GSBW B3 ..........................................1 - 3 GSBW C1 .......................... 8e Prijs GSBW Eastercup Dongen C6 - GSBW C2 ......................................6 - 2 GSBW D1 .......................... 5e Prijs GSBW Eastercup Nemelaer D2 - GSBW D2 ...................................2 - 0 TSV Gudok D6 -GSBW D3 .................................5 - 2 GSBW E1 was vrij JongBrabant E5 - GSBW E2 ...............................3 - 4 NOAD E2 - GSBW E3 .........................................5 - 3 RKDSV E3 - GSBW E4........................................7 - 2 JongBrabant E9 - GSBW E5 ...............................6 - 2 Rijen F1 - GSBW F1 ...........................................4 - 3 JongBrabant F3 - GSBW F2................................2 - 5 Uno Animo F6 - GSBW F3..................................1 - 1 JongBrabant F7 - GSBW F4................................1 - 4 EDN’56 F3 - GSBW F5 .......................................8 - 2 Riel F4 - GSBW F6 .............................................8 - 0 RKDSV MB1 - GSBW MB1 .................................2 - 8 WDS’19 MC1 - GSBW MC1 ................................2 - 1 Bergeijk MD1 - GSBW MD1 .............................13 - 0 SCO/TOFS MD1 - GSBW MD2........................... 2 – 1

Programma

Jeugd Woensdag 11 April GSBW B2 - NOAD B2 ............................. 19:00/18:15 GSBW D2 - Nemelaer D2 ....................... 19:00/18:30 Zaterdag 14 April SBC A2 - GSBW A1................................ 15:00/13:30 Uno Animo B1 - GSBW B1 ..................... 14:30/13:00 GSBW B2 - JongBrabant B2 ................... 14:30/13:45 Hilvaria B2 - GSBW B3 .......................... 14:00/13:00 GSBW C1 - SV Reeshof C2 ..................... 13:00/12:00 RWB C2 - GSBW C2 ............................... 11:00/10:00 GSBW D1 - RKDSV D1........................... 09:30/08:45 Sarto D4 - GSBW D2 .............................. 10:00/09:00 JongBrabant D4 - GSBW D3 .................. 13:00/12:00 Riel E1 - GSBW E1 ................................. 10:00/09:00 GSBW E2 - Nevelo E3 ............................ 10:45/09:45 GSBW E3 - RKDSV E2............................ 10:45/09:45 VOAB E9 - GSBW E4.............................. 08:45/08:00 Hilvaria E7 - GSBW E5........................... 09:00/08:00 Gilze F1 - GSBW F1 ............................... 11:45/10:45 Taxandria F2 - GSBW F2 ........................ 10:15/09:15 SSC’55 F3 - GSBW F3 ............................ 10:30/09:30 GSBW F4 - VOAB F12 ............................ 11:45/11:15 GSBW F5 - Riel F4 ................................. 11:45/11:15 GSBW F6 - Jong Brabant minis .............. 11:45/11:15 RKVVO MB1 - GSBW MB1 ..................... 14:30/13:30 GSBW MC1 - UVV’40 MC1..................... 13:00/12:15 Nuenen MD1 - GSBW MD1 .................... 11:30/10:30 GSBW MD2 - Madese Boys MD1 ............ 09:30/08:45 Kabouters op hoofdveld.......................... 11:00/10:45 Senioren Zaterdag 14 April GSBW Za2 - BVV 3................................. 14:30/13:45 Zwaluw VFC 3 - GSBW Za3.................... 15:00/14:00 Zondag 15 April GSBW 1 - Acht 1.............................................. 14:30 Pupil vd week:.....................Dylano van Groenendaal Balsponsor:..........................v Otterlo Timmerwerken

RKDSV 2 - GSBW 2.......................................... 12:00 GSBW 3 - Nordea 2 ................................ 12:00/11:15 GSBW 4 - RKDSV 4................................ 12:00/11:15 WSJ 4 - GSBW 5 .................................... 10:00/09:00 GSBW 6 - Uno Animo 5 ......................... 10:00/09:15 Nevelo 9 - GSBW 7 ................................ 10:00/09:00 Uno Animo 7 - GSBW 8 ......................... 12:00/11:00 GSBW DA1 - Madese Boys DA1 ............. 10:00/09:00

Het Paasweekend bij GSBW stond weer in het teken van het grote Internationale jeugdtoernooi de GSBW Eastercup. Voor de 15e keer in successie werd dit groots opgezette toernooi gehouden. In de loop der jaren hebben al vele nationaliteiten deelgenomen aan dit gezellige toernooi. Omdat dit een jubileumtoernooi was had de toernooiorganisatie er alles aan gedaan om deze jubileum editie tot een super editie te maken. Zo was er een grootse BBQ gepland waaraan maar liefst 400 personen deelnamen. Verder zouden er op zaterdag avond tijdens de BBQ 2 balspelen: stropdas schieten en de speed test uitgezet worden om zo de spreiding bij het eten zo optimaal mogelijk te maken. Mooi droog weer was dus niet alleen gewenst tijdens het toernooi maar ook daarna. De zaterdagmorgen begon erg frisjes en rond de klok van 10 uur begon het te regenen. Gelukkig duurde deze enige bui van het toernooi nog geen 10 minuutjes. Het bleef zaterdag wel de gehele dag erg koud met een straffe ijzige wind. Voor de voetballers geen probleem maar voor de toeschouwers niet al te aangenaam. Totaal ander weer dan de vorige editie waar iedereen nog in korte broek stond te kijken. Rond de klok van half een, nadat in elke leeftijdscategorie de eerste ronde was afgewerkt, was de officiële opening van het toernooi. Ook hier had de organisatie geprobeerd er extra sfeer in te brengen. Dance groep ‘Çloud 9’ gaf na de vlaggenparade door de F1 pupillen van GSBW een mooie dansshow op de grasmat. Daarna zorgden de blauwwitte rookpotten en een bescheiden vuurwerk voor de ‘daverende’ openingsknal. Toen kort na zessen de BBQ’s waren ontstoken, de laatste speelronde net afgelopen was en DJ Martijn zijn eerste plaatjes gedraaid had sloeg het ‘noodlot’ toe. De elektriciteit viel plots uit. In eerste instantie werd gedacht aan een probleempje binnen de club, maar dat was helaas niet zo. Het probleem betrof het gehele sportpark en Enexis liet weten dat het probleem pas waarschijnlijk om kwart over acht opgelost zou zijn. Een zeer vervelend probleem want er moest wel gegeten worden. Gelukkig hadden we gasbarbecues dus dat kon nog wel doorgaan, maar het was wel muisstil in het clubhuis zonder enige muziek. Gelukkig kon AllinOneParty snel voor een oplossing zorgen door een noodaggregaat te halen waardoor er weer wat leven in de brouwerij kwam. Toen om kwart voor acht er nog geen prik uit het energienet kwam, ging men naarstig op zoek naar nog een noodaggregaat om de verwachte invallende duisternis te lijf te kunnen gaan. Op dat moment floepte gelukkig de lichten aan en was de ergste nood voorbij. Door dit elektriciteitsprobleem konden de balspelen stropdas schieten en speed test helaas ook niet doorgaan, waardoor iedereen gelijktijdig wilde gaan eten. Om 9 uur had uiteindelijk iedereen gegeten en was er in het clubhuis een groot feest aan de gang. Dit feest duurde langer dan dat de organisatie uit voorgaande jaren gewend was. Al met al kon de organisatie na afloop van deze eerste dag toch nog terugzien op een geslaagde dag. Op zondagmorgen stonden de kruisfinales als eerste gepland. De D- en de C- van GSBW hadden zich niet bij de beste 4 geplaatst en moesten dus gaan strijden om de plaatsen 5 t/m 8. De B1 had het wel uitstekend gedaan want zij hadden de eerste plaats in hun poule veroverd. De dag begon veelbelovend met een stralend zonnetje al was de temperatuur ook nog steeds aan de lage kant. Na de kruisfinales stond de penaltybokaal voor alle teams op het programma. De GSBW doelmannen Brian, Kevin en Marc waren paraat om de strafschoppen te gaan keren. Het werd een zware taak voor de doelmannen en het werd alleen nog zwaarder toen doelman Brian Smans geblesseerd moest afhaken. Uiteindelijk kwam er in elke leeftijdscategorie toch een winnaar te voorschijn. Bij de B-junioren was het GSBW team na zo’n 25 rondes toch te sterk voor alle andere teams al had het Franse Bruay Sports ook een hele lange adem. Na de penaltybokaal begonnen dan de finales/plaatsingswedstrijden. In de finales werd er op het scherpst van de snede gespeeld. Opmerkelijk was bovendien dat de finale bij de D-pupillen en bij de B-junioren het zelfde affiche hadden, nl. Spartaan ’20 – Bruay Sports. Een Nederlands – Frans onderonsje dus. Dat gold ook voor de finale bij de C-junioren want die ging tussen RS Magny en SV Geinoord uit Nieuwe Gein. In de finales met hetzelfde affiche bleek Spartaan’20 uit Rotterdam te sterk voor de uitstekende Fransen uit Bruay. Bij de C-junioren ging de overwinning wel naar het Franse team van RS Magny.

Geert-Jan vdr Heijden nieuwe pupillencoördinator Een paar weken terug kreeg het bestuur en de jeugdcommissie een wat minder leuk bericht te verwerken. Door veranderingen op het werk van pupillencoördinator Karel Hesselberth, gaf die aan dat hij m.i.v. het nieuwe seizoen helaas niet meer aan zijn taak als pupillencoördinator kon voldoen. Erg spijtig want Karel was pas bezig aan zijn eerste seizoen en hij had zijn zaakjes echt prima voor elkaar. Iemand die erg goed in de groep ligt en ook bij de ouders erg goed gezien is. In dat jaar heeft hij alle kinderen van GSBW goed leren kennen, op zich al een hele kunst. Overigens heeft Karel aangegeven nog steeds beschikbaar te blijven voor GSBW maar dat hij te weinig tijd heeft om zijn taak voldoende goed te kunnen uitvoeren. GSBW moest dus op zoek naar een nieuwe pupillen coördinator en is daarin ook geslaagd. Een oude bekende, want een aantal jaren terug heeft hij nog een aantal jaren onze C1 getraind. Dit seizoen heeft hij onze B3-junioren getraind. Geert-Jan is al direct begonnen om zich verder in te wijden bij de club en loopt nu al een tijdje mee met Karel om er voor te zorgen dat de overgang vloeiend verloopt. Bij deze willen wij Karel bedanken voor zijn inzet voor de club en hopen dat wij toch nog van zijn inzet gebruik kunnen blijven maken. Wij wensen Geert-Jan alvast heel veel succes toe bij het overnemen van de taken van Karel.

Na afloop van het toernooi ontving de organisatie weer veel complimenten voor het uitstekend georganiseerde toernooi. Uiteraard hebben daar veel vrijwilligers aan bijgedragen, want zonder de scheidsrechters, bar- en keukenmedewerkers, de terreinknechten en de overige ‘accommodatie’-vrijwilligers, de BBQ-vrijwilligers, de EHBO, de beveiligers in sporthal de Vendelier, en al diegene die we nu nog vergeten te noemen had de organisatie deze complimenten nooit kunnen ontvangen. Dank daarvoor. Ook bedanken wij uiteraard al onze sponsoren voor hun gulle giften, want mede door jullie kunnen wij ieder jaar dit toernooi organiseren. De volledige uitslagen van het toernooi waren: U13(B-jun.) U15(C-jun.) U17(D-pup.) 1 Spartaan’20 RS Magny Spartaan’20 2 Bruay Sports SV Geinoord Bruay Sports 3 Union Saint-Gilloise SC Malesherbes SV Geinoord 4 GSBW KST Elen KST Elen 5 VB Meldert SC Union Bergen GSBW 6 RCS Condruzien SV Titania 26 RCS Condruzien 7 DTS K. Gooreind VV SV Titania 26 8 SV Titania 26 GSBW SpVg Köln-Flittard Penaltybokaal U17 (B-jun) GSBW

U15 (C-jun.) K. Gooreind VV

U13 (D-pup.) SV Titania 26

Fair Play Cup U17 (B-jun) VB Meldert

U15 (C-jun.) SC Malesherbes

U13 (D-pup.) SV Titania 26

Fotozoektocht 13 April Op Vrijdag 13 april organiseert de activiteitencommissie

een gezellige FOTOZOEKTOCHT

De route is voor jong en oud en iedereen mag meedoen,

dus neem gerust je vriendjes, broers en zussen mee. Groepen moeten wel onder begeleiding van een volwassenen lopen. Tot ziens op vrijdag 13 april. Het clubhuis is om 18.30 uur open, we starten om 19.00 uur.

Pasfoto's voor spelerspassen Alle jeugdleden geboren in 2001 moeten z.s.m. een pasfoto inleveren voor een spelerspas. Plaats je naam en geboortedatum achter op de pasfoto. Doe dat zo snel mogelijk, dan is je spelerspas bijtijds klaar voor het nieuwe seizoen.

GSBW Jeugdkamp ‘Oranje Olympics’ Het GSBW jeugdkamp dat van vrijdag 8 tot en met zondag 10 juni krijgt het thema de ‘Oranje Olympics’. Daarbij wordt gezinspeeld op het EK waarbij hopelijk heel Nederland weer oranje gekleurd gaat worden en de daarop volgende Olympische Spelen. De voorbereidingen voor dit kamp, wat al bijna helemaal vol zit, op de prachtige kampeerboerderij W’tje Wel in Eersel zijn in volle gang. Het belooft weer een heel gezellig kamp te worden, dus als je het niet wilt missen, zorg dan dat jij je nog snel aanmeldt voor dit kamp. Er zijn nog maar enkele plaatsen vrij. De volledige leidersgroep komt op woensdag 25 april bij een. Op woensdag 30 mei staat de ouderavond van het jeugdkamp gepland.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 11 APRIL 2012

PAGINA 18

Aanbouw - Verbouw - Machinale Houtbewerking

van Beers & Schipperen Timmerwerken b.v. Timmerwerken, Onderhoud & Machinale Houtbewerking

Te Huur Heteluchtverwarmers propaan – elektrisch. Bouwdrogers alle capaciteiten en prijzen. Van Enschot Alphen, Tel. 013-5081908

Weverstraat 10 5051 HZ Goirle Mobiel: 06-53 57 71 36 / 06 - 21 98 57 09

www.vanbeers-schipperen.nl

1 avondje uit 1 week ziek Goirle’s talent op groot podium van 013

EEn niErpatiënt moEt Er hEEl vEEl voor ovEr hEbbEn om EEn bEEtjE normaal tE lEvEn. Want dialyse is geen leven, maar óverleven. En de wachtlijst voor transplantatie is lang. De Nierstichting zet alles op alles om de wachttijd op een donornier te verkorten en ondersteunt onderzoek naar nieuwe en betere behandelmethoden. Dat kunnen we niet alleen.

Wat hEb jij ovEr voor EEn niErpatiënt? stEun ons. KijK Wat jij Kunt doEn op niErstichting.nl

Lentement in het centrum van Goirle Het voorjaar is weer in volle gang en iedereen geniet weer van de opkomende bloemen en de jonge dieren in de wei. Volgens Goirlese traditie wordt dan in de maand mei het Lentement georganiseerd. Dit jaar zal er op zondag 20 mei wederom een grootse markt staan waarbij natuurlijk gezorgd zal worden voor aantrekkelijk entertainment voor jong en oud. Evenals voorgaande jaren kunt u, als particulier óf ondernemer, deelnemen aan de markt. Centrummanagement Goirle stelt kramen beschikbaar waarop u uw hobby ten toon kunt spreiden en de gemaakte spullen te koop aan kunt bieden. Voor € 20,- (zónder KvK nr.) of € 45,- (mét KvK nr.) huurt u één ruime (4x2m) kraam mét afdak op De Hovel of de Tilburgseweg. Opgeven kan bij: Blz boekhandel Buitelaar, De Hovel 21, 5051 NP Goirle. Opgeven kan uiterlijk tot woensdag 16 mei a.s.

Samenwerkende kerken, IKO (Interkerkelijk Overleg)

“De cast van Danzing Queen in Hair-outfit. Rob staat geheel rechts, Margriet derde van links op de middelste en Nancy derde van links op onderste rij.” Margriet Bel, Nancy Luijten en Rob Mak wonen alle drie in Goirle en delen hun passie: zingen. Binnenkort staan ze samen op het grote podium van 013 te Tilburg. Al ruim een half jaar repeteren ze met zo’n twintig andere getalenteerde amateurs en semi-professionals voor de MeezingMusical Danzing Queen. En op 18 en 19 mei gaat het gebeuren. Danzing Queen is een show met Ladies First, Primavera en het aan het werk zien, samen met de live zang, muziek en dans uit popkoor ZO! Maar deze voorstel- professionele band. Oude tijden Mamma Mia, Hair en Saturday ling geeft een extra dimensie. herleven en de nummers kunnen Night Fever. Een ongedwongen Margriet: “Je werkt intensief naar worden meegezongen van grote avondje uit voor twintigers tot de show toe. We hebben bijvoor- schermen. Na afloop gaat het vijftigers. De eerste serie concer- beeld een aantal werkweekeinden. concert naadloos over in de afterten in 2011 was snel uitverkocht Je begint als volslagen onbeken- party met muziek uit de 70’s, 80’s en daarom heeft muzikaal leider den, maar in no-time heb je een en vandaag. Dave Hanhart nu gekozen voor de band en het klikt erg goed in deze grote Dommelsch Zaal van Pop- groep. Dat is zo verschrikkelijk Kaartjes op www.danzingqueen. nl of bij de kassa’s en website van podium 013. leuk.” Poppodium 013. Volg de voorbeDe drie Goirlenaren hebben al Op 18 en 19 mei kan iedereen reidingen op Facebook.com/Danruime zangervaring in koren als Margriet, Nancy en Rob in 013 zingQueen2

Uitnodiging CDA-themabijeenkomst “Veilig opgroeien in Goirle en Riel” Lezing door drs. Jochem Spoorendonk, projectleider bij Taskforce B5 op donderdag 19 april 2012 in het CC Jan van Besouw Goirle. Aanvang 20.30 uur. In de Taskforce “Bestrijding georganiseerde criminaliteit” (ook wel Taskforce B5 genoemd) werken het ministerie van Veiligheid en Justitie, de burgemeesters van de vijf grotere steden in Brabant, het Openbaar Ministerie, de Nationale Recherche, de Belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee en de drie Brabantse politiekorpsen nauw samen om de georganiseerde criminaliteit in Brabant terug te dringen. De Taskforce staat voor een geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit door strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en fiscale handhaving, het ontmantelen van criminele samenwerkingsverbanden, het zicht krijgen op achterliggende gelegenheidsstructuren en het tegengaan van de verwevenheid van de onder- en bovenwereld. In de lezing zal Jochem Spoorendonk het verhaal van Taskforce B5 vertellen en hierbij de verbanden leggen met kleinere gemeenten zoals Goirle. Zijn verhaal wordt ondersteund door film en foto’s. Voel u vrij om deze uitnodiging door te sturen naar personen, organisaties of instellingen in uw omgeving. Ieder die in dit onderwerp is geïnteresseerd, is welkom. Namens het Bestuur CDA Goirle Riel Noor van Spaendonck, secretaris

Het Keltisch Kruis Paranormale avond Het Keltisch Kruis organiseert op DONDERDAG 12 april a.s. een paranormale avond. Deze avond zal verzorgd worden door de heer T. Bons, die helderziende waarnemingen aan de hand van foto’s en voorwerpen zal doen. De bijeenkomst vindt plaats in de zaal bij BET KOLEN, BROEKHOVENSEWEG 111, TILBURG. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Aanvang van de avond 20.00 uur. Voor informatie kunt u bellen naar Joop en Maria Smit, tel. 013-5351436. Zie ook onze website: www.keltischkruis.nl

Grote Voorjaarsmarkt t.b.v. Roemenie Zondag 15 april 2012 van 10.00 tot 17.00 uur te Riel. Stichting ‘de Helpende Hand’ Vonderstraat 2a Riel.

Christengemeente ‘Hart van Brabant’, Ringbaan Oost 6a, Tilburg Evangelische Baptisten Gemeente, Noordhoekring 99, Tilburg Geref. Kerk Vrijg. ’Ontmoetingskerk’, Diederikdreef 14, Tilburg Grace Communion International v/h WKG, Burg.Brokxlaan 1407, Tilburg Christengemeente ‘New Song’, Zuidoosterstraat 23a, Tilburg Christengemeente ‘Op de Rots’, Doctor Nuijensstraat 2, Tilburg Victorious Christian Church, Von Suppestraat 13, Tilburg Prot. Ver. ‘ELIM’ (Geref.gr.slag), Min.Mutsaersstraat 22, Tilburg Pinkster Gemeente Tilburg, Prof.Cobbenhagenlaan 8, Tilburg Christengemeente ‘Levenskracht’ Tilburg, De Driehoek, Gendringenlaan 179, Tilburg Pinkster Gemeente ‘Gods Genade’ Ministries, Sinopelstraat 1, Tilburg Tabernacle Christian Centre, St.Hubertusschool, Jagerslaan 55, Tilburg Bethel Pinksterkerk, Superior de Beerstraat 142, Tilburg

Motivatie “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen” (2 Corinthiërs 5:17). Waarom zouden wij leven en werken voor Jezus Christus of voor God. De apostel Paulus deed het, omdat hij God vreesde; kennis had van Gods toorn of boosheid over een zondige wereld; uit ontzag voor God en om mensen te willen overtuigen van de ernst daarvan. Hij vreesde ook het oordeel van God over zijn eigen leven maar ook in het bijzonder dat van zijn volksgenoten en de gehele mensheid. Paulus wist dat eens ieder mens voor Gods rechterstoel zou moeten verschijnen. Hij wist dat God dan zal beoordelen naar de manier waarop zij geleefd hebben met de talenten die hen waren toevertrouwd. Paulus heeft het over het feit, dat het wel degelijk belangrijk is ook hoe wij, christenen, op het fundament (Jezus Christus), dat in ons leven gelegd is, bouwen. “Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is” (2 Cor. 5). Het is alsof Paulus wil zeggen: als ik denk aan datgene wat Jezus Christus voor mij gedaan heeft, kan ik niet anders dan leven voor Hem en getuigen van Hem. De onbeschrijfelijk grote liefde van Jezus Christus motiveerde Paulus om helemaal voor God te leven. Paulus werd ook gemotiveerd door de verandering, die bekeerde mensen ondergaan. Mensen die tot geloof in Christus Jezus gekomen zijn, die mensen zijn een nieuwe schepping, zegt de Bijbel. “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen” (2 Cor. 5). In dit prachtige vers geeft Paulus te kennen dat het zin heeft om van Jezus Christus te getuigen, omdat een persoonlijke relatie met God door Jezus Christus mensenlevens radicaal zal veranderen. Ieder mens kan een nieuwe schepping worden, opnieuw geboren worden, helemaal opnieuw beginnen door ‘in’ Christus te zijn. Dat is echt goed nieuws en dat motiveert. Nog een motivatie voor Paulus was de bediening der verzoening. “En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hen hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd” (2 Cor. 5). Paulus ziet het als een geweldig voorrecht dat hij - en evenzo alle christenen - als een soort bemiddelaar tussen God en de mensen mag staan. Hij mag God bij de mensen brengen en hij mag de mensen bij God brengen. Dat is een hoge roeping. Dat is de taak van een gezant van Christus; een ambassadeur. Zo ook wij, gelovige christenen, als Zijn discipelen, met een boodschap voor elkaar en het nageslacht, in plaats van alleen maar consumeren in de geloofsgemeenschap. We kunnen elkaar zo bemoedigen met, dat Jezus Christus de breuk, die tussen God en de mensen ontstaan is, door de zondeval bij Adam en Eva in het Paradijs voor ons met God heeft goed gemaakt, door Zijn kostbaar offer aan het kruis. Laten we dit als christenen zichtbaar maken in onze omgang met anderen naar het grote gebod, God liefhebben en je naaste als jezelf. Namens het IKO, Theo Baan


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 11 APRIL 2012

Tessa de Groot met Timo Reserve Kampioen van Nederland!

PAGINA 19

Uitnodiging voor de inwoners van Goirle, Riel en Tilburg.

16 april 2012 20.00 uur CC Jan van Besouw Zaterdag 7 april heeft Tessa met Timo de 2e prijs gehaald bij de Nederlandse Kampioenschappen van de KNHS, en is daarmee reserve Kampioen in haar Klasse D-Z1 !! Ze haalde bij 3 juryleden een gemiddelde van 67,45 % een hele mooie prestatie dus. De trainingen die ze volgt via het Rabobank talentenplan bij Marrigje van Baalen hebben hier zeker aan bijgedragen, maar ook de lessen van Angela, Marleen en Marian. Angela, Sabine en Chiara waren mee om te supporteren en dat was heel leuk, zie foto !

Goirlese schaker wordt topscorer Hoewel de Goirlese schaakclub EGS dit seizoen net naast het kampioenschap greep, was er één speler die toch wat te vieren had. Bram van Huijgevoort won dit seizoen al zijn partijen en werd daarmee individueel topscorer in de tweede klasse A. In zijn partij uit de laatste speelronde speelde Bram met wit. Hij liet tegenstander Kees van Noorloos van ’t Paardje uit Made kansloos. 1. d4 c5 2. c3 e6 3. Pf3 d5 4. Lf4 Pc6 5. e3 Pf6 6. Pbd2 Le7 7. Ld3 Ld7 Een ongebruikelijke opening, maar nog wel bekend terrein, ook uit grootmeesterpartijen. De korte rochade is hier een logischer voortzetting. Veld d7 lijkt niet optimaal voor de loper, al zal wit toch een keer Pe5 spelen, en kan de loper dan na paardruil naar het mooie veld c6. 8. Pe5 O-O 9. Df3 Pxe5 10. Lxe5 Pe8 Wit kan nu een verzwakking uitlokken. Zetten als Lc6 of Db6 liggen meer voor de hand. 11. Dh5 g6 12. De2 Pg7 13. Pf3 Tc8 14. g4 c4 Een tegenaanval opzetten in het centrum met f6 en e5 was een thematischer plan geweest voor zwart. 15. Lc2 b5 16. a3 a5 17. h4 f5 Bram zet met deze oprukkende pion de aanval op de zwarte koning in gang. Het zwarte antwoord geeft hem de kans de positie van de zwarte koning aan te tasten, al moet hij daarvoor wel zijn mooie loper ruilen tegen het paard op g7. 18. Lxg7 Kxg7 19. gxf5 exf5 20. h5 Dit was het idee achter Lxg7. 20… Lf6 21. Pe5 Lxe5 22. dxe5 f4 Zie diagram. Een blunder omdat wit niet alleen een pion wint, maar vooral omdat de zwarte koning nu open en bloot komt te staan. 23. hxg6 hxg6 24. Th7+ Deze fraaie zet heeft zwart gemist. De toren slaan kan niet omdat het dan na 25.Dh5+ Kg8 26.Dxg6+ Kh8 27.Dh7 mat is. 24… Kg8 25.Lxg6 Dg5 26. Txd7 Dxg6 27. O-O-O fxe3 28. Dxe3 b4 29. axb4 axb4 30. f4 Dit geeft zwart nog wat tegenkansen. 30.Dd2 en 30.Td6 zijn beide beter. 30… Ta8 31. Ta7 Txa7 32. Dxa7 bxc3 De tweede zwarte blunder. Nu betaalt de impulsieve zet 30. f4 zich alsnog uit. Al is het eindspel ook na taaiere verdedigingszetten als bijvoorbeeld 32… Dh6 gewonnen voor wit.

Wilt u iets weten over zelfbeschikking over uw eigen lichaam? Wilt u discussiëren over WMO en medische ethiek? Anouchka van Miltenburg, tweedekamer lid en vicefractievoorzitter VVD wisselt graag met u van gedachten hierover. Zij is een enthousiast en geestdriftig spreker. Deze avond zal met uw inbreng zeer boeiend worden.

vvdgoirle.nl vooral nu

Laatste workshop Beeldhouwen voor kinderen dit seizoen De workshop wordt gegeven door het Collectief Kunst & Co o.l.v.Germa Zeijen en Jeanne van Midde op zaterdag 14 april 2012 van 10.00 uur tot 13.00 uur. Veel kinderen hebben in het afgelopen seizoen een mooi kunstwerkje mee naar huis genomen. De volgende winter gaan we zeker door met de workshops. Een dichter schreef eens een gedicht “gesprek met een steen” Dat gaat ongeveer zo: Ik klop op de deur van een steen Ik ben het, doe open Ik wil in je binnenste gaan Overal rondkijken… De steen is een beetje weerbarstig en zegt: “je komt er niet in”, maar hij geeft later een beetje toe “je komt er niet in, je weet niets van de zin om deel te nemen, je bezit hoogstens een kiem ervan, de verbeelding “… Stenen zijn dus eigenwijs. Je moet goed naar ze kijken en luisteren om er iets van te kun-

nen maken. Daar heb je dan ook je eigen fantasie ( verbeelding ) bij nodig, maar de steen bepaalt…. Stenen weten dus wat ze willen worden of beter nog, wat ze eigenlijk “van binnen”al zijn. Heel spannend, als jij dat tevoorschijn mag halen. Kom je ook bij ons goed naar de steen luisteren en kijken wat hij wil worden? Dat kan weer bij Kunst

& Co op zaterdag 14 april van 10.00 -13.00 uur in de Werkplaats van Jeanne van Midde in het CC Jan van Besouw in Goirle. Jeanne van Midde en Germa Zeijen helpen je om er iets moois van te maken. Geef je snel op door te bellen naar: 0135342915 of mailen kan ook: jeannevanmidde@hetnet.nl

Bingo Maandag 16 april a.s. om 14.00 uur in het C.C. Jan van Besouw

33. Tg1 cxb2+ 34. Kxb2 c3+ 35. Kc1 En zwart geeft op. Meer weten over schaken in Goirle? Kijk dan op www. schaakclubegs.nl

Kindervrijmarkt tijdens het “Lentement” Op zondag 20 mei vindt dit jaar opnieuw het altijd gezellige “Lentement” plaats in het centrum van Goirle. Alle winkels op winkelcentrum De Hovel en de Tilburgseweg zijn deze dag geopend. Bovendien laten verschillende hobbyisten hun kunsten zien aan het publiek. Evenals vorig jaar is er ook voor kinderen de mogelijkheid om spulletjes te verkopen, zoals oud speelgoed. Ieder deelnemend kind krijgt beschikking over een grondplaats van 4x4 meter op het winkelcentrum. Het inrichten van de grondplaats moet op 20 mei vóór 10.30 uur i.v.m. de aanvang van de markt. De markt duurt tot 17.00uur. De (borg)kosten voor het huren van een plaats bedragen €5,- welke na afloop weer geretourneerd zullen worden aan de deelnemer(s). Indien aangemelde kinderen niet komen opdagen kunnen de borgkosten niet geretourneerd worden. Lijkt het je leuk om op deze supergezellige markt te staan? Geef je dan nu op bij BLZ Boekhandel Buitelaar! U vindt Boekhandel Buitelaar aan De Hovel 21 (op de hoek De Hovel - Kalverstraat, tegenover het gemeentehuis).

Goirle Buurt in Boschkens

In de week van 16 april 2012, Boschkens, 19.00-21.00 uur SP Goirle gaat op buurtbezoek, om van bewoners te horen wat er speelt in hun buurt. Tijdens het bezoek lopen er SP-ers door de buurt om enquêtes op te halen, die deze week verspreid zijn. Daarnaast staat er een SP tafel opgesteld in de Middeleeuwen waar u terecht kunt met opmerkingen en vragen.


INT OU O TLE THE T? N E % G 0 N I 7 T T R O O T K

GOIRLES BELANG - WOENSDAG 11 APRIL 2012

PAGINA 20

Openingstijden MA DI WO DO VR ZA ET CK O -P KS •5 N • JAC E EK EK TS NI RO ER U B B T S • KO L S • N RT • I A H MS • JE •S UU O’S N E T L S T ES KO • P O •V N• N EN KE ENE UI OK O R H R T SC

12.30 - 18.00 u 10.00 - 18.00 u 10.00 - 18.00 u 10.00 - 21.00 u 10.00 - 21.00 u 10.00 - 17.00 u

S

Margrietstraat 7 • Goirle 013 - 534 21 28

Slimstraat 90 • Udenhout 013 - 509 37 26

Niet alle genoemde merken zijn verkrijgbaar in de Outlet. Kijk voor een volledig overzicht op www.Latenzo.nl of bestel direct via www.LatenzoShop.nl TV reparaties en div. andere reparaties: 013-5348243 of 06-55550509 www.rondjegoirle.nl De internet krant voor Goirle, Riel e.o.

• Nobelstraat 17 • 5051 DV Goirle

• Tel.:(013)5345801 • Fax:(013)5344329

• info@frankvanroij.nl • www.frankvanroij.nl

GEZOCHT Vriendelijke dame (niet rokend), die tegen betaling op vrijdag 2 uur bij oudere dame licht huishoudelijk werk wil verrichten zodat het netjes is voor het weekend en de bovenkleding wil wassen en strijken. (Er is al huishoudelijke hulp aanwezig aan het begin van de week) Graag bellen naar: 06-53343875

Voor al uw wensen op prothese gebied H. COOLs TANdPROTHeTieK Frankische driehoek 11 5052 BL Goirle 06-12959862 / 013-5341168

MEGA BUITEN VLOOIENMARKT ZONDAG 22 APRIL Loon op Zand; Kasteelweide t.o.Weteringplein inl. 0416 530 502 09.00 t/m 16.30 uur www.deevenementenlijn.nl

Ruime keuze tweedehands fietsen Paul van Korven

tweewielers

Tilburgseweg 68 - 5051 AJ Goirle Telefoon: 013-5341403 www.paulvankorvenfietsen.nl

Voor nieuw en verbouw, alle stuc- en texwerk. Klusbedrijf Adriaensen 0135342250 of 06-55978404

vanaf € 375.000,- v.o.n.

p o o k r Ve ! t r a t s ge

Wielrenners en Mountainbikers en Schaatsers OPGELET; Speciaal voor jou: SPINNING voor maar 6,25 p/week. Info: 013-5181364 www.fitnesscentrumriel.nl Uw gooltje gratis doorgeplaatst op internet. Kijk op: www.goirlesbelang.nl

• • • • • •

Gebitsprotheses Gebitsprotheses op implantaten “klikprotheses” Reparaties Aanpassingen Patiëntvriendelijke benadering en persoonlijk advies Kosten worden meestal geheel of grotendeels vergoed door uw ziektekostenverzekeraar • Lid ONT

vanaf € 359.000,v.o.n. vanaf € 325.000,- v.o.n.

Voor ieder wat wils Maak kennis met Aan de Duinen, een duurzaam nieuwbouwproject in Loon op Zand met veel variatie in ruimte, prijs en bouwstijl. Aan de Duinen telt 14 woningen, zes moderne vrijstaande woningen, 6 (semi) vrijstaande woningen en twee twee-onder-een-kap woningen. Dicht bij het levendige centrum aan de ene kant, en op een steenworp afstand van veel groen en de Loonse en Drunense Duinen aan de andere kant. Ontdek het genot van wonen Aan de Duinen.

www.aandeduinen.nl

Kom gerust eens binnen voor een geheel vrijblijvend advies

Voor meer informatie: ij Van de Water Makelaard Tel. 013 - 5952970

Goirles Belang 15 / 11-04-2012  

Goirles Belang 15 / 11-04-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you