Page 1

GOIRLES BELANG - WOENSDAG 23 MAART 2011

PAGINA 1

56e JAARGANG - No. 12/ WOENSDAG 23 MAART 2011

goirles belang

Weekblad voor Goirle, Riel, Poppel, Tilburg-zuid Oplage: 17.500 ex.

@goirlesbelang

Redactie: de Hovel 46 • 5051 NR Goirle • tel. 013-5341217 • fax: 013-5348571 • Email: redactie@gbg.nl • www.goirlesbelang.nl • Klachten bezorging: 013-544 40 44

-

Kerkpagina 9

-

Familiepagina 10

-

Memorandum 20

Drs.Ger Wetzels;

3-ga

Voor het actuele menu

zie onze website

www.de7zonden.nl

€25,00 p.p.

door Nico de Beer

DE ZEVEN

B R A S S E R I E

Hij woonde in de zestiger jaren in Tilburg, zocht een mooie plek om zijn paard te stallen en kwam uit bij de Rielse boer Toon Aerts. Riel beviel hem echter zo goed dat hij er nooit meer wegging...

“Wetzels Management & Consultancy” wil met alle liefde en plezier “meedenken” om het zoveel besproken imago van Goirle en Riel daadwerkelijk op te krikken. “Natuurlijk boeit het mij ook beroepshalve maar dat neemt niet weg dat ik persoonlijk zeker in mijn eigen gemeente extra gepassioneerd en ambitieus ben. Ik heb met succes een uniek project in Brabant; het centrummanagement in Breda opgestart. Tevens gaf ik leiding aan het innoveren en herstructureren van oude forten in de zuiderwaterlinie van Bergen op Zoom tot Geertruidenberg. Ik ken de klappen van de zweep om kansen aan te pakken en heb de overtuiging dat Goirle terecht heel wat meer flair zou moeten uitstralen.” De gerespecteerde econoom en zakelijk manager Ger Wetzels, bruist derhalve van energie en heeft vooral als mens de ultieme wens, om Goirle/Riel veel nadrukkelijker op de kaart te zetten. Zelf ziet hij daartoe duidelijk mogelijkheden. Goirle heeft in feite nu al aantrekkelijke centrumvoorzieningen op de Hovel en Tilburgseweg. Het Cultureel Centrum Jan van Besouw is absoluut een top-locatie met een diversiteit aan regionale functies. De twee molens, het heemerf met het wevershuisje ‘t Smiske en uiteraard de prachtige natuurgebieden zoals Gorp en Roovert en de Regte Heide zijn schitterende ingrediënten om de gemeente Goirle en Riel echt op te waarderen. Een belangrijke aantekening is wel dat deze sterke factoren efficiënt benut dienen te worden door innovatie en professionele productontwikkeling en zinvolle promotionele uitingen.

Culturele pagina 21

oDenou DiW Mang enkeuzem

‘Die lieve Geit van Goirle verdient een schop onder de kont!’

Rielenaar Ger Wetzels (63) verraadt door zijn naam dat hij van Limburgse komaf is. “Ja dat klopt”, bevestigt hij lachend, ik heb daar een mooie tijd gehad en ben er met veel plezier opgegroeid”. “Als lid van de plaatselijke scouting en de paardrij-vereniging, was ik al op 20 jarige leeftijd voorzitter van de “Jeugd Sociëteit Schinnen. J2S was een stichting waar sport, toneel en muziek domineerden. We organiseerden schitterende muziekfestivals zoals Les Baroques, Q 65 en Golden Earing”. Maar Ger was ook gretig om snel een wijsneus te worden. Een vlotte doorloop op de HBS van Hoensbroek en behalen van het Doctoraal economie aan de Universiteit Tilburg - is tekenend voor zijn gedreven levensstijl die nog altijd actueel is. Met name heeft Ger Wetzels als secretaris van de stichting Recreatie &Toerisme en als voorzitter van de Stichting Detailhandel Goirle een uitgesproken mening om de gemeente Goirle/Riel daadwerkelijk op de kaart te zetten.” Maar dan moet eerst het veel te bescheiden imago van de baan, want die lieve Geit van Goirle verdient een schop onder de kont”.

-

Goirle

T 013 54 00 580

Verkoop auto’s Totaal onderhoud Schade herstel

Drs Ger Wetzels wil Goirle nadrukkelijker op de kaart zetten. Kloosterplein is kloppend hart Zeker als er vrij-uitzicht komt op het monumentale pand van de familie Sperber en het Kloosterplein gedecoreerd wordt met geschikte groenvoorziening en wat rustpunten, kan het een prima locatie worden voor culturele activiteiten en bruisende evenementen. Muziek, theater, dans en zang en Bourgondische gezelligheid zullen op het Kloosterplein trouwens ook niet misstaan, wat de betekenis van de slogan “Geniet in Goirle” extra glans zal opleveren. Een toegevoegde waarde kan de rol van het cultureel centrum Jan van Besouw spelen, indien daar periodieke samenwerking plaats gaat vinden. Maar ook de binding met de Tilburgseweg en de Hovel is van groot belang wat de nieuwe toevoeging zeker zal verzilveren. Het Kloosterplein dient in de (nabije) toekomst echt een bruisende plek te worden of zoals je het wilt; het kloppende hart van Goirle. Prioriteit aan de herstructurering is hier van harte aanbevolen!

Vollerstraat 16 • 5051 JV Goirle

parkeergarage te bereiken, en vooral de noodzakelijke wegbewijzering om het verkeer na het bezoek aan “Geniet in Goirle”, correct de uitgaande route aan te duiden. Het lijkt me zeer wenselijk of beter gezegd noodzakelijk dat de betrokken winkeliers de handen ineenslaan. Samenwerking in een centrum waar ambitie en progressie in feite een must is. Samen acties bedenken en uitvoeren geven juist de meerwaarde aan de kreet “Geniet in Goirle”. Natuurlijk zou het ook niet misstaan als de Gemeente gewillig is tegenover promotionele handelingen en uitingen ter bevordering van meer kans op het winkelend publiek van buitenaf. Professioneel centrum-management in Goirle is

VOOR EEN EIGENWIJZE

COLLECTIE

KINDER SCHOENEN

DE HOVEL 5 - GOIRLE T 013 - 534 45 00

Vervolg op pagina 3 Bovenstaand artikel is ook te lezen op www.goirlesbelang.nl

www.durlinger.com

Tilburgseweg / De Hovel “ Ja ik zie het al helemaal voor me; een mooie “Welkomstpoort” met de slogan “Geniet in Goirle” op de Tilburgseweg, de gemarkeerde bestrating, goed aangeduid, waar in feite het winkelcentrum begint. Uiteraard een betere aanduiding om de fraaie Foto’s in opdracht van Goirles Belang gemaakt, zijn van

Woensdag 23 maart verschijnt

P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

S

Deze week S

P

E

C

I

A

L

Trouwen Zie pagina 11 t/m 15

P

E

C

I

A

n ne oo ben de l n b n be a ro vra e l m d l wi van rwie ve tel m lle han neg i w jo x k ma

Tégen, ik ben tégen!

ZONDEN

Tilburgseweg 37

columnade

Gemeentepagina 6 & 7

L

Interieur- en Wonenspecial Wilt u hierin adverteren,

bel 013-5341217 of mail naar redactie@gbg.nl

Vóór was ik, gloeiend vóór! Dat herinner ik me nog als de dag van gisteren. Ik zat op het Odulphuslyceum in de eerste klas en kreeg van aardrijkskundeleraar Dr. W.W. Reijs te horen dat onze elektriciteit werd opgewekt door middel van stoom en dat die stoom op zijn beurt wordt verkregen door water tot boven het kookpunt te jagen met behulp van de verbranding van steenkool. Die steenkool leerde ik niet lang daarna, stoot giftig gas uit en het roet waar de moeders op maandag zo vaak op mopperden als ze het beddengoed buiten te drogen gehangen hadden. Wat ik daarna in de geschiedenisles te horen kreeg, had betrekking op het einde van de 2e Wereldoorlog, Op Japan, op Hiroshima en op Nagasaki. Tot twee keer toe hadden de Amerikanen een atoombom op die Japanse steden laten vallen en op die manier de ‘Jappen’ op de knieën gedwongen. Een atoombom was een verschrikkelijk wapen dat in één keer een hele stad kon wegvagen. Maar er zaten ook positieve kanten aan dat nucleaire fenomeen, want als je zo’n proces in de hand hield en heel heel langzaam kon laten verlopen, dan had je geen giftige wasvervuilende kolen meer nodig, maar gebruikte je een delfstof die schoon was en uiterst zuinig. Met uranium kon je namelijk jaren en jaren vooruit, wat je van steenkool niet kon zeggen, dat wist ik als kind al van de kachel bij ons thuis. En dus was ik vóór, van harte gloeiend vóór! Later, veel later, ik had de schoolbanken al ver achter me gelaten, leerde ik van mensen die die er echt verstand van hadden, dat atoomenergie inderdaad deed wat ik erover geleerd had, maar dat er toch wel een zeer ernstig nadeel aan zat. Ook kernenergie kent een afvalprobleem en dat was niet mis. Kernafval levert voor nu en vele duizenden jaren een dodelijke straling. Je kunt dat spul wel onzichtbaar maken door het bijvoorbeeld diep onder de grond te stoppen, maar onzichtbaar is niet weg: het gevaar wordt er niet minder om. Komt die straling bijvoorbeeld op een kwade dag in het grondwater, dan drinken onze kindskinderen het straks en worden lelijk ziek en gaan afzichtelijk dood! En dus werd ik tégen, overtuigd tégen. Zeker tégen, omdat ik sindsdien voortdurend te horen en te lezen kreeg, dat we ook energie kunnen winnen uit waterkracht, uit getijdenkracht, uit stromingskracht, uit windkracht en vooral uit zonnekracht. ‘Als zelfs de Japanners het niet kunnen, dan kan niemand het’, hoorde ik deze week in het nieuws naar aanleiding van de ramp met de atoomcentrales in Japan. De wereld staat even stil en hangt plotseling vol lichtgevende vraagtekens. In Duitsland start een onderzoek ‘zonder taboes’ naar de veiligheid van kerncentrales, in Frankrijk krabt de regering zich achter de oren en in Nederland aarzelt de regering om een nieuwe centrale te bouwen... Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Het is al laat, maar laat hoe dan ook niet nog meer naar de kloten gaan! Buiten schijnt de zon, er staat een stevig briesje en de zee, de zee klotst voort in eindeloze deining.

Bovenstaand artikel is ook te lezen op www.goirlesbelang.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 23 MAART 2011

PAGINA 2

Slecht gezeten in 2010?

Erkend Uneto VNI installateur Eerlijke voorlichting!! Blijvende service Géén prijsopdrijving tijdens montage

Ga dan in 2011:

Prima Zitten! Ontdek de grootste collectie Relax en Sta-op fauteuils in Brabant en ervaar het verschil. EN ILS TEGIJ U E T U A F 90 E PR S RLAAGST

E ONZE ALL

TA-OP RELAX S EDER L * IL FAUTEU ISCH ELEKTR

1242,

RELAX IL* FAUTEU NAF A V R LEDE

VASTE IL* FAUTEU 297,-

199,-

847,-

299,-

Openingstijden: di. t/m vrij. 10.00 - 18.00 uur zaterdag 10.00 - 16.00 uur

DRE VAN LOON GOIRLE TEL. 013-5345755

• Centr Verw Ketels • Warmwater comfort • Onderhoud - service • www.drevanloon.nl

Garantiemogelijkheden van 2 tot op “NEFIT” CV ketels

12 jaar

I.v.m. het mooie lente-weer openen wij donderdag 24 maart onze ijssalon. Openingstijden: 7 dagen per week van 14.00 tot 20.00 uur

Kleurwedstrijd

Doelenstraat 7 5081 CJ Hilvarenbeek Tel. 013 - 590 32 35 WWW.PRIMAZITTEN.NL

Gratis proefles (via Skype) of Zakelijk Duits in een kleine groep? Bogaers Talen biedt innovatief talenonderwijs: naast de reguliere individuele lessen, kunt u met een native speaker uw theorie nu in de praktijk brengen via Skype! Liever les in een kleine groep? Dat kan natuurlijk ook! In de lessen ligt de nadruk op conversatie; Uurprijs is e19,75 voor bedrijfstrainingen e34,19 p.u. Inl. www.bogaerstalen.nl (zie lesrooster) of bel voor een vrijblijvend advies: 013-5362101.

Uw auto kapot? apk-afgekeurd? heeft schade?oud of overbodig? WWW.AUTOINKOOPGOIRLE.NL voor vragen 06-28939555 Heeft u binnenkort een bruiloft of een ander feest? Ik maak voor u een liedje op maat! Op een door u aangegeven melodie maak ik aan de hand van de door u verstrekte gegevens een persoonlijk lied. Kijk eens op mijn site. www.liedjemaken.nu

‘Kom jij nog omhoog Kees?’

Haal snel een kleurplaat en win één van de vele strippenkaarten

Kloosterstraat 30, Goirle, tel.: 013 - 530 20 22

APK Autokeuringen van A tot Z nieuw in Goirle Tyvoortsebaan 11 5051 HJ Goirle Tel: 013-5346719

www.tweedehandsfietsen ludo.net Met Nederlandse merken. Ook alle reparaties. Snel, vakkundig en goedkoper en klaar terwijl u wacht. Bel mij: 00.32.14.659536 Poppel Is scheiden de enige uitweg? Kijk op www.hulpbijscheiding.nl

a.s. Zaterdag 26 maart vanaf 21.30 uur

back to the sixties To e g a n g g r a t i s D e H o v e l 4 5 • 5 0 5 1 N R G o i r l e • Te l . : 0 1 3 - 5 3 4 11 0 0 www.mozesgoirle.nl • info@mozesgoirle.nl

Buxes 25cm hoog in Goirle 0,45 Tel. 5344570 TV reparaties en div. andere reparaties: 013-5348243 of 06-55550509 W. Meerdink Verhuur Tel: 013-5347756 Complete verhuur Feesten en partijen www.meerdinkverhuur.nl GRATIS in overleg af te halen, 14 jr oude vouwwagen zonder voortent. meer info 013-5454494. Braziliaanse Jiu-Jitsu GRATIS introles vrij.1 april 19-20.30u info@qualitysportcentre.nl Te koop: Opruiming! Zwarte VML of VMH kunststof krat e2,00. Stapelbaar en handig voor de tuin of hobby. 013-5346023

Pellikaan geeft 100 gratis maandkaarten weg! Voor alle 50+ ers • Geldig van 1 t/m 30 april 2011

PELLIKAAN H E A LT H & R AC Q U E T C L U B G O I R L E De Tolstaak 1 GoirleTel. 013 - 534 90 50

www.phrc.nl

GITAARLES ak./elektr. en Basgitaarles, alle niveaus en alle stijlen. 0614305692 www. degitaarschoolbrabant.nl Leo Hexspoor Administratie en Advies Belastingaangiften zakelijk en particulier www.leohexspoor.nl tel. 06-51197933 Spiritueel coach Annemiek voor info: www.annemieknetten.nl Tel. 013-5357384

De verbouwing van de havep winkel in Goirle is bijna gereed.

Vanaf maandag 28 maart 9.00 uur heten wij u van harte welkom in onze geheel vernieuwde winkel in goirle.

Gedurende de openingsweek van 28 maart tot 3 april ontvangt elke klant* een leuke attentie. Behalve een nieuw interieur is ook de gehele voorjaarscollectie binnen en is werkkleding weer volop voorradig.

Tijdens deze openingsweek geldt voor iedereen

het 3e artikel* gratis!! Het winkelteam van HaVeP Goirle hoopt u in deze week te mogen begroeten. *vraag naar de voorwaarden in de winkel


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 23 MAART 2011

PAGINA 3

Vervolg van de voorpagina

Drs.Ger Wetzels;

‘Die lieve Geit van Goirle verdient een schop onder de kont!’

Drs Ger Wetzels is er stellig over: “Het Kloosterplein moet het kloppende hart van Goirle worden”. noodzaak en met medewerking van de Kamer van Koophandel en Gemeente, haalbaar! De brochure “Geniet in Goirle en- Riel” moet in 2011 ruim gedistribueerd worden onder de bezoekers van de winkels, horeca, evenementen en publiciteit in het Goirles Belang en de regionale nieuws- en huis aan huisbladen. “Geniet in Goirle en Riel” moet door bedrijven, gemeente, verenigingen en zeker de VVVkantoren in de regio in de communicatie c.q. reclame worden gebruikt. Mijn advies is middels het uitschrijven van prijsvragen te komen tot ludieke acties, die bevorderlijk zijn een dagje uit naar Goirle/Riel aantrekkelijk te maken. De Gemeente en verenigingen moeten inzien dat het van essentieel belang is samen te werken met de ondernemers in de detailhandel, horeca, recreatie, toerisme kunstateliers en boerenbedrijven. De oprichting van Horeca Nederland afdeling Goirle verdient alle lof en waardering en biedt mogelijkheden voor samenwerking en productontwikkeling. Riel - Dorpsplein Ook ten gunste van zijn woonplaats Riel weet Ger Wetzels veel verbetering te schetsen, al voegt hij er onmiddellijk aan toe dat de klankbordgroep “Integraal Dorps

Ontwikkeling Plan” (IDOP) in Riel, die uitsluitend bestaat uit de bewoners zelf, hier de belangrijkste bakens hebben uitgezet en gemotiveerde ideeën hebben aangedragen. “De herinrichting van het Dorpsplein in Riel is cruciaal voor de belevingswaarde en uitstraling van het dorp. Een groen en gezellig activiteitenplein met een terrasfunctie vinden de Rielenaren een flinke stap in de goede richting. De huidige parkeergelegenheid op het Dorpsplein, moet worden verplaatst naar een weiland langs de Oude Tilburgsebaan. Op het groene Dorpsplein kunnen verenigingen die hun thuisbasis hebben bij de Leybron zorgen voor gezelligheid en een nieuw kloppend hart voor Riel. Het is te verwachten, dat de toegezegde subsidie door de provincie spoedig bevestigd wordt, zodat nog dit jaar aan de herstructurering begonnen kan worden”, weet de meedenkende Rielenaar. “Voor het aantrekken van recreatie en toerisme is Riel rijk bedeeld”, vervolgt Ger: “Neem nou de Regte Heide en de schitterende natuurgebieden er omheen. Er zijn nu al heel wat belangstellenden die een ritje naar Riel zeer de moeite waard vinden”. Wat betreft het woon/werk-gebied is dit ook voor verbetering vatbaar. Door innova-

De herinrichting van het Dorpsplein in Riel is cruciaal voor de belevingswaarde en de uitstraling van het dorp.

tie en samenwerking tussen bedrijven en organisaties met raakvlakken naar recreatie, toerisme, kunst, agro-streekproducten en natuur, kan met behulp van de Hogeschool voor Toerisme in Breda en het Vrijetijdshuis Brabant in Tilburg de productontwikkeling worden aangepakt. Het IDOP heeft een aantal wandel-en fietsroutes ontworpen welke Riel op de recreatief-toeristische kaart zet en de unieke relatie van Riel met de prachtig omringde natuur benadrukt en leefbaar maakt”. Er zijn in Riel initiatieven van ondernemers om recreatief-toeristische faciliteiten en producten te ontwikkelen, waardoor het toekomstperspectief een positieve ontwikkeling krijgt. Medewerking van de gemeente in zake samenwerking tussen de betrokken ondernemers is de basis van deze succesvolle productontwikkeling. Haalbaarheid Samenvattend is de getalenteerde projectmanager Ger Wetzels optimistisch betreffende de reële haalbaarheid van zijn visie. “We weten wat we willen en daarom is het keihard nodig om over te gaan tot de orde van de dag en dat is het opstellen van een plan van “aanpak”. 1. Een kloppend hart in Goirle en Riel. 2. Recreatie & Toerisme producten ontwikkelen in samenwerking met de Hogeschool voor toerisme Breda en Fontys. 3. Imagoplan uitvoeren. 4. Innovatie evenementen door samenwerking met de ondernemers en verenigingen 5. Centrummanager benoemen en aansturen. Bij de ondernemers, de verenigingen en de Gemeente bestaat een breed draagvlak om deze aanpak te realiseren. Samenwerking, visie en doorzettingsvermogen zullen economisch de positie en de woonkwaliteit van Goirle en Riel enorm verbeteren. De slogan “Geniet in Goirle en Riel” zal dan zowel voor de inwoners, maar ook voor de bezoekers en recreanten uit de regio Midden Brabant een succesvolle uitnodiging zijn. De bekende ondernemer en Rielenaar Jozef van de Corput weet als zeer betrouwbare insider zeker dat de denkbeelden, initiatieven en organisatorische kwaliteiten van Ger Wetzels van grote klasse zijn. “Ger weet, waar normaal een ondernemer geen uitweg meer ziet, door positieve volharding toch nog succes te boeken. Indien er een handdoek in de ring gegooid wordt, is Ger Wetzels niet te beroerd hem nog op te pakken” weet Van de Corput die de gepassioneerde econoom en voorvechter van de detaillisten hoog in het vaandel heeft staan. Een voorbeeld is dat hij juist door die volharding mede verantwoordelijk was om de veel besproken “Mall” uit Tilburg te weren. “Dat is inderdaad zo daar hebben we echt voor moeten strijden, want als de Mall er wel zou komen, had Goirle zijn winkelcentrum de Hovel wel kunnen schudden. Nu hebben we de taak om er vooral naar te streven het centrum van Goirle en Riel zo spoedig als mogelijk een facelift te geven”. aldus Ger Wetzels.

De los se flodders van Frank Tireur verzuchtingen, verzieningen, ver wensingen, verklaringen, ver wikkelingen, verdichtingen, vertellingen, ver wijtingen, ver voeringen.

116. Via de Engelse dichteres Sheenagh Pugh (1950) kwam ik uit bij de Duitse dichter Andreas Gryphius (‘verlatijnst’ Greif) die leefde van 1616 tot 1664. Een beroemd gedicht van zijn hand heet ‘Es ist alles eitel’ Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden. Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein; Wo jetzund Städte stehn, wird eine Wiese sein, Auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden; Was jetzund prächtig blüht, soll bald zertreten werden; Was jetzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein; Nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein. Jetzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden. Der hohen Taten Ruhm muß wie ein Traum vergehn. Soll denn das Spiel der Zeit, der leichte Mensch, bestehn? Ach, was ist alles dies, was wir für köstlich achten, Als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind, Als eine Wiesenblum, die man nicht wiederfind’t! Noch will, was ewig ist, kein einig Mensch betrachten. ‘Niets is eeuwig, geen brons, geen marmersteen’, die regel deed me meteen denken aan de regel ‘Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht, Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu’ uit het prachtlied uit 1965 van Drafi Deutscher (1946-2006). Zou Drafi het gedicht van Andreas gekend hebben? Marmorstein en Erz naast Marmor, Stein en Eisen? En dan dat ‘alles, alles geht vorbei’ van Drafi naast het ‘alles is ijdelheid’ van Andreas? “Het zou zomaar kunnen’, zoals de volksmond tegenwoordig spreekt. Het mooie van de regels van Drafi is natuurlijk, dat je na ‘vorbei’ zit te wachten op iets met ‘uns zwei’, maar dat komt niet! “Doch wir sind uns treu” vind ik een krachtig antwoord op “Es ist alles eitel” Alles is ijdel als schaduw, stof en wind, maar, hola!, er is de liefde nog en de trouw van twee gelieven. Het nummer van Drafi is ook in het Nederlands uitgebracht, gezongen door Trea Dobbs (1947, en vooral bekend van de Ploem ploem jenka). In de Nederlandse versie van het lied van Drafi is het refrein als volgt vertaald: Marmer, staal en steen vergaan Onze liefde blijft bestaan Alles, alles gaat voorbij Maar niet jouw trouw aan mij Inderdaad, die tekst is wat minder. Trouwens, op Wikipedia staat onder Trea Dobbs wel een heel mooie openingszin: “Dobbs (geboren Van der Schoot) groeit op in Eindhoven. Ze zingt thuis al veel, liefst op de wc omdat het daar zo lekker galmt. Het geluid van de doortrekkende stortbak ziet ze als haar applaus.”

Nieuwe wagenbouwers kunnen zich aanmelden In de afgelopen maanden heeft Stichting Karnaval Ballefruttersgat (SKB) en vier bouwgroepen gebruik kunnen maken van de nieuwe bouwhal aan de Kerkstraat in Goirle. Dit heeft al geleid tot mooiere wagens in de carnavalsoptocht van 2011. Voor het komende carnavalsseizoen zal de bouwhal weer de plaats zijn waar nieuwe carnavalswagens worden gecreëerd. Om een goede indeling te kunnen maken wil de bouwcommissie van SKB tijdig weten hoeveel bouwgroepen gebruik willen gaan maken van de bouwhal. Geïnteresseerden, die een carnavalswagen willen bouwen voor de optocht van 2012, kunnen dit melden bij John van der Velden: vicevoorzitter@ballefruttersgat.nl. De aanmelding dient uiterlijk 1 mei 2011 bij hem in bezit te zijn.

gRATIS financiËle apk Onzeker over uw financiële situatie? Wat gebeurt er bij pensioen, overlijden, arbeidsongeschiktheid, scheiding of werkloosheid? Geen zorgen, we maken een overzichtelijk rapport van uw situatie. Gratis en vrijblijvend.

Rondleiding rond en in het voormalig Koninklijk Paleis te Tilburg Op zondag 27 maart organiseert Stichting Stadsgidserij Tilburg weer een rondleiding rond en in het voormalig Koninklijk Paleis te Tilburg. In een ruim twee uur durende wandeling neemt stadsgids Gerard Otten u mee terug naar Tilburg in de tijd van Koning Willem II. Ook nemen we ruimschoots de tijd om het voormalig Koninklijk Paleis van binnen te zien met haar prachtige (artdeco) zalen, schilderijen met hun verhalen en de schitterende gebrandschilderde ramen van Piet Clijsen, Joep Nicolas en Toon Berg. We brengen ook een kort kennismakingsbezoek aan het lokaal waarin Vincent van Gogh zijn tekenles kreeg. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u reserveren door een email te sturen naar otten@home.nl. of te bellen naar 013-4686670 (graag ’s avonds) u verneemt dan ook de startplaats.

waardecoupon Gratis financiËle apk vul deze antwoordkaart in voor een VRIJBLIJVENDE afspraak, Bel 013 - 534 91 15 of mail assurantien@appels.nl

 Neem contact op, om een afspraak te maken. Naam ________________________________________________________________________ Adres ________________________________________________________________________ Woonplaats ________________________________________________________________ Tel. nummer ________________________________________________________________ E-mail ________________________________________________________________________ Kosten 5 euro p.p.. We starten om 13 uur. Bezoek ook eens onze website: www.stadsgidserij.nl

APPEls makelaardij tilburgseweg 88 5051 AJ Goirle www.appels.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 23 MAART 2011

PAGINA 4

Ervaar ‘t gevoel van een electrische fiets

Maak een proefrit met uitzicht

op een kopje koffie met gebak in herberg St. Petrus in Hilvarenbeek.

• Onzichtbare motor • Geruisloos • Veiliger

• Intelligente techniek • Superieure nimh-accu

Bij aankoop van 2 elektrische fietsen

Paul van Korven

tweewielers

fietsendrager t.w.v. €359,gratis óf 3 jaar een

extra garantie

Tilburgseweg 68, Goirle, www.paulvankorvenfietsen.nl

aarts

Vanaf nu uw gooltje gratis doorgeplaatst op internet. Kijk op: www.goirlesbelang.nl Uw auto kapot? apk-afgekeurd? heeft schade?oud of overbodig? WWW.AUTOINKOOPGOIRLE.NL voor vragen 06-28939555

Tel. (0161) 222218

Bennie Hoek Ezelvenstraat 29 • 5051 EL Goirle • Mobiel: 06-24890640

Rolluiken

Inbraakpreventie

De boerderijwinkel, proef het verschil! Rundervinken 6 halen 5 betalen

Gebraden hoevegehakt nu 10% korting

Arina jonge geitenkaas nu € 1,00/ons! Nu ook (bos)viooltjes recht van de kweker 12 voor € 3.95

Zonneschermen Markiezen

Geopend van dinsdag t/m vrijdag van 11 tot 18 uur, zaterdag van 9.30 tot 16 uur

Kunststof ramen/deuren

Hoge Wal 15 Tilburg/Goirle Tel. 013-5424920 www.walhoeve.nl

Horren voor ramen en deuren Terrasoverkappingen Onderhoud en reinigen van rolluiken JDBaanhangwagenverhuurgoirle.nl Div. aanhangwagens te huur. 24/7 bereikbaar. Ook terras/ opritreiniging en champignonmest te koop. Joost de Brouwer 06-51709675

Een groot Paasei als cadeau. Leuk om te geven! Kijk op onze site www.ingaspassie.nl

Inga’s Passie Patisserie

T&F

rolluiken zonwering

Montage Goirle erkend

Van Haestrechtstraat 85, 5051 VC Goirle Tel. 013-5342081/06-40750477

5121 JL Rijen

heistraat 28

óók voor al uw binnenzonwering

SCHOENEN

OUTLET-STORE NIEUW NIEUW NIEUW

ENORM AANBOD Damesschoenen -sandalen Div. modellen en kleuren van diverse bekende merken... Normaal 69,- / 89,- NU: 39,Damesschoenen

CLARKS - ECCO - GABOR - ARA Normaal 99,- / 89,- NU: 49,KINDERSCHOENEN JONGENS-MEISJES

Particuliere verkoop SHOWROOM • Systeemplafonds • Luxe lamellen en panelen plafonds • Systeemkasten/inloopkasten/schuifkastwand • Systeemwanden • Laminaat vloeren/lamelparketvloeren • Massiefhouten vloeren • Verlichting

Afspraak na sluitingstijd mogelijk 013-5348759 Maandag open van 13.00 - 17.00 uur Dinsdag t/m zaterdag open van 10.00 - 17.00 uur. www.tenf-montage.nl - E-mail: tenf-montage@hetnet.nl Mobiel: 06 - 510 626 50 Poppelseweg 1-01, 5051 PL Goirle

BRAKKIES - GATTINO - GIGA Normaal 89,- / 79,- NU: 39,Herenschoenen Div. modellen en kleuren

GEOX - REPLAY - GAASTRA Normaal 109,- / 99,- NU: 49,SCHOENEN

OUTLET STORE Doelenstraat 9 Centrum Hilvarenbeek

OPENINGSTIJDEN: Woensdag 9.30 - 17.30 uur Donderdag 9.30 - 17.30 uur Vrijdag 9.30 - 17.30 uur Zaterdag 9.30 - 16.00 uur Let op! Géén pin! 41359761-12


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 23 MAART 2011

PAGINA 5

80 Jarige gymnastiekvereniging S.O.S is weer springlevend Gymnastiekvereniging S.O.S. (Sport Ontwikkeld Spieren) Goirle is op 31 maart 1931 opgericht en bestaat dus 80 jaar. Hoewel dit geen officieel jubileum is, besteedt deze vereniging toch wel aandacht aan dit heugelijke feit. Vijf jaar geleden werd het 75 jarig jubileum nog groots gevierd, maar nu zal de viering een bescheiden karakter hebben. Er wordt een turninstuif georganiseerd en zowel de clubkampioenschappen op 16 april 2011 als het zomerkamp krijgt een extra tintje. Enkele jaren geleden zag het er niet naar uit dat de Goirlese gymnastiekvereniging de 80ste verjaardag zou halen. “Vijf jaar geleden telde de vereniging nog meer dan 400 leden”, verklaart voorzitter John Eijwoudt. “Na het laatste jubileum liep, door verschillende oorzaken, het ledenaantal drastisch terug en vervolgens trad het gehele bestuur af. Gelukkig waren er drie trainsters die niet bij de pakken gingen neerzitten. Zij benaderden een aantal ouders van de jonge leden en wisten hen zover te krijgen dat er een nieuw bestuur werd gevormd. Hun actie is mede de redding geweest van onze gymnastiekvereniging”, benadrukt de voorzitter. Sinds mei 2009 geeft hij leiding aan de vereniging en aan het bestuur, dat bestaat uit vijf personen. John legt uit wat het nieuwe bestuur heeft gedaan om de vereniging weer nieuw leven in te blazen. “Als eerste hebben we maatregelen genomen om de club weer financieel gezond te maken en dat is in korte tijd gelukt. Vervolgens zijn we in september van het vorige jaar begonnen met een andere lesopbouw. De kinderen worden nu niet meer ingedeeld op leeftijd, maar meer op het niveau, dat ze bezitten. Ook de opbouw van de

GENOOTSCHAP TOT BEVORDERING VAN HET PUBLIEKE DEBAT (voorheen Goirle ’62)

Uitnodiging voor 30 maart 2011, 20.00 uur Hof van Holland Goirle De gerechtsdeurwaarder In een tijd van economische teruggang komen nog al wat bedrijven en particulieren in liquiditeitsproblemen. Ze krijgen dan vaker bezoek van een gerechtsdeurwaarder. Wat is dat nu voor een functionaris? Hoe ervaart deze de economische crisis?

Voorzitter John Eijwoudt bracht evenwicht in de gymnastiekvereniging S.O.S. en bekijkt hier een oefening op de evenwichtsbalk. lessen hebben we aangepakt. In leveren van prestaties. Onder leide lessen is de bewegingsfrequen- ding van acht leidinggevenden en tie opgevoerd. Dit houdt in dat de diverse hulpleiders wil S.O.S. weer kinderen veel meer oefeningen doorgroeien naar 400 tot 500 ledoen en ook vaker aan bod komen. den. De voorzitter geeft aan dat De kinderen werken nu ook met daarvoor nog wel enkele gespeciaeen oefenstofboekje. Hierin staan liseerde en gekwalificeerde leiders de eisen, die bij bepaalde oefe- moeten worden binnengehaald. ningen moeten worden gehaald. Heeft een kind aan die eisen vol- De trainingen van de gymnastiekdaan, dan gaat het door naar een vereniging zijn op maandag van hoger niveau. Het werken met 17.00 – 22.00 uur, op woensdag een oefenstofboekje stimuleert en donderdag van 18.00-20.00 uur de kinderen, want ze zien daad- en ‘s zaterdags van 09.00-11.00 werkelijk hun verbeteringen in de uur in sporthal de Haspel. Belangprestaties. Deze prestaties zien wij stellenden zijn altijd welkom om ook terug bij de wedstrijdturnsters te komen kijken. Dit kan zeker bij van gymnastiekvereniging S.O.S. de clubkampioenschappen, die op Goirle. S.O.S. neemt deel aan 16 april 2011 van 10.00 tot 15.00 wedstrijden in de derde en vierde uur in dezelfde sporthal worden divisie, de middenklasse op lande- gehouden. Ook verschijnt binnenlijk niveau. “De nieuwe structuur kort meer informatie op de nieuwe werpt ook hier zijn vruchten af. website: www.gvsosgoirle.nl. John Op diverse wedstrijden worden Eijwoudt besluit met de woorden: medailles gehaald en stromen de “Het nieuwe bestuur heeft als turnsters door naar finales.” motto, ‘S.O.S. gaat los’. We zijn er De vereniging groeit weer en telt weer, S.O.S. is weer in beweging momenteel ongeveer 225 leden. en ontwikkelt niet alleen de spieHiertoe behoort ook een groep ren, naar ook weer een gezonde volwassenen, die met hun weke- vereniging.” lijkse training de conditie op peil wil houden. Gezelligheid is in deze JS groep zeker zo belangrijk als het

Waterige techniekweek op ’t Schrijverke

Afgelopen week stond de techniek weer hoog in het vaandel op ’t Schrijverke. Dit keer werd gekozen voor het thema water, dat van alle kanten werd besproken. Uiteraard kwam daarbij ook veelvuldig de verschrikkelijke ramp in Japan ter sprake. Een tsunami laat immers overduidelijk zien dat de kracht van water ook een keerzijde heeft. Kunstenaar/uitvinder Guus Voermans was als vaste klant tijdens de jaarlijkse techniekweek natuurlijk ook weer van de partij. Her en der liet hij in de school zijn inmiddels beroemde “’waterworsten” achter en in de centrale ruimte bouwde hij een futuristische waterbak waarin de kinderen naar hartenlust hun vaartuigen konden uitproberen. Waterkracht, waterplezier, waterzuivering, drinkwater, vaartuigen, elke klas had zo zijn eigen speerpunt om naar water te kijken en vooral om actief met het onderwerp bezig te zijn. Werkstukken, tekeningen, experimenten, proefjes, overal druppelde er wel iets binnen in de lokalen en in de hersenpannetjes van de leerlingen. Maandagmiddag volgde er nog een spectaculaire afsluiting waarna de kraan weer kon worden dichtgedraaid. Het einde van een leerzaam weekje.

Gezocht: Coördinator voor de MS collecte in Goirle Het Nationaal MS Fonds zoekt in Goirle een nieuwe coördinator voor de MS collecte in november. Altijd is de collecte met veel plezier gecoördineerd door een enthousiaste dame, maar helaas is zij heel plotseling overleden. Is het coördineren van de collecte, veel werk of ingewikkeld? “Welnee, dat valt enorm mee!” zegt Pamela Zaat van het MS Fonds. Als je van regelen en organiseren houdt, je sociaal bent en ca. 8 uur de tijd hebt, dan kun je aan de slag! Wat houdt het werk precies in? De coördinator is het aanspreekpunt voor de collectanten, bestelt de collectematerialen, maakt een wijkindeling, is verantwoordelijk voor de administratie en tellen van de collectebussen. De coördinator ontvangt een uitgebreide handleiding, waarin de werkzaamheden worden besproken. De collecteweek is van 21 t/m 26 november. Kom in actie! Neem contact op met Pamela Zaat, tel. (010) 591 98 39 of pamela@nmsf. nl Kijk op www.mscollecte.nl voor meer informatie. Nieuwe collectanten zijn ook meer dan welkom!

Foto’s voor het Alphens en Riels nageslacht Hoi heemvrienden van Carel de Roy uit Alphen en Riel. In het verleden liep of fietste Jaap Homan steeds met zijn fototoestel ‘op zak’ door Alphen of Riel. Hij maakte foto’s die bewaard werden voor het nageslacht. Helaas is Jaap er niet meer. We zaten een keer in het Streekmuseum aan de koffie toen er ter sprake kwam dat iemand weer eens foto’s moest gaan maken. “Wel nu”, dacht ik, “ik heb inmiddels wat meer tijd, een fototoestel en besloot dit weer op te pakken”. Jullie kunnen mij daar bij helpen door te bellen of te mailen als je ergens iets beeldbepalends weet of ziet aan gebouwen, bomen of streken die in de toekomst gaan verdwijnen of veranderen door verbouwing of sloop of anderszins. Dit geldt voor zowel Alphen als Riel. Bel of mail naar: Toon Havermans, tel. 013-5079794 of email: toonenbets@gmail.com

Het ambt van gerechtsdienaar, ca. 900 jaar geleden ontstaan, is boeiend vanwege de intermenselijke aspecten: mensen en bedrijven, die nalatig zijn in het betalen van rekeningen of anderszins in een juridisch conflict verwikkeld zijn krijgen bezoek van een gerechtsdeurwaarder. De deurwaarder heeft, zelfstandig functionerende naast een advocaat, een rechter en een notaris, de taak de conflicterende partijen voor de rechter te brengen of tevoren tot inkeer te laten komen. De activiteiten van het kantoor van de gerechtsdeurwaarder komen in de lezing uitgebreid aan bod: correspondentiewerk, incassoactiviteiten, proces- en adviespraktijk, faillissementen, enzovoort. Er is veel veranderd in het vak van gerechtsdeurwaarder tussen 1970 en 2010. De conflictbemiddeling (mediation) ligt Lou God na aan het hard. In intermenselijke relaties is, zegt hij, meer aan de hand dan gekrenkt rechtsgevoel. Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Lou God is oud-gerechtsdeurwaarder, had zijn kantoor te Tilburg ( nu Flanderijn-God Gerechtsdeurwaarders ) en heeft het failliet van de Tilburgse textiel in de jaren ’70, de crisis van de jaren 1983-1988 en de florerende jaren 1990-2002 meegemaakt. Hij is nu parttime werkzaam als NMI-mediator, o.a. bij het MKB. Zie de website www.God.nl. De troika van het Genootschap, Casper Vroom, Thijs Kemmeren, Paul Overmeer, hoopt u allen op woensdag 30 maart 2011 te mogen ontvangen in Hof van Holland aan de Tilburgseweg.

Terug naar Goirle Door Marc Appels

Kern “Wat God samenvoegde, zal de mens niet scheiden”. Gevleugelde woorden uit het katholicisme van mijn jeugd. Vooral gebruikt als hét argument tegen het steeds hoger oplopende aantal scheidingen in die jaren. Wij omarmden de spreuk op de middelbare school als het ging over het splitsen van atomen. Onze natuurkundeleraren waren duidelijk. Eensgezind vertelden zij ons vijf jaar lang dat de weg van splitsing een uitzichtloze is. Glunderend wezen zij ons op het tegenovergestelde proces, dat van fusie. Ze vertelden dat de krachtbron van onze zon en dus van alle sterren op dit principe is gebaseerd. Door het samengaan van waterstofkernen blijft een partij energie ´over´ waar tien kernreactortjes tezamen bij verbleken. Enthousiast werd ons gemeld dat waterstof niet voor niets de eerste stof in het zogenaamde Periodiek Systeem is. Deze heelalwijd meest simpele en in de eerste seconden na de ´Big Bang´ zelfs de enige stof bleek en blijkt grote geheimen in zich te dragen. En grote krachten! De afvalproducten zoals water en helium zijn niet of nauwelijks schadelijk. Vervolgens werd door al die leraren verzucht dat het ´nog wel tot het jaar 2000 zou duren voor we kernfusie echt zouden kunnen benutten’! Elf jaar na dat millennium hebben kernenergie experts het nog steeds schertsend over het ´Eastinghouse ontwerp´ als het gaat over de Oostblok reactors. Die hebben maar een enkele wand rondom het reactorvat. Dit in tegenstelling tot de reactors in onder andere het westen van de EU die allemaal een dubbele wand hebben zoals oorspronkelijk ontworpen en opgezet door het ingenieursbureau ´Westinghouse´. Maar experts verschuilen zich ook al dertig jaar achter die dubbele wanden! Die behoren immers alles tegen te houden dat een gevaar vormt voor het reactorvat. ´Onze´ centrale in Borssele schijnt zelfs een flinke overstroming te kunnen doorstaan. Toen kwam er echter een tsunami van 20 meter hoog! Weliswaar aan de andere kant wereld, maar toch. En ook nu zullen ze uiteindelijk, als de gevolgen van deze verschrikkelijke ramp achter de rug zijn, wéér kiezen voor hun rampzalige splitsingsconcept. En wéér zal men niet massaal inzetten op kernfusie. Liever stopt de club van rijke landen 10 miljoen euro in een potje om aan de slag te kunnen gaan zoals in het voorjaar van 2006 in het kader van een samenwerkingsverband voor kernfusie. Ter vergelijking: de olie industrie trekt alleen de komende tien jaar al 250 miljard dollar per jaar uit om onrendabele velden alsnog rendabel te maken! In Cadarache, Zuid-Frankrijk, wordt al jaren aan een kernfusie(test)reactor gebouwd die rond 2016 in bedrijf moet komen. Dat is pas over vijf jaar en dat is te laat! De smoesjes van niet genoeg geld en ontbrekende kennis zijn dezelfde als bij het zogenaamde ´Manhattan Project´. Veel wetenschappers van dat project geloofden in 1943 niet dat het mogelijk was om een atoombom te maken. President Roosevelt gaf ze de keuze: dat ding maken of oprotten. Oorlog, dan kan blijkbaar alles! Laten we de oorlog verklaren aan de energiecrisis. En aan het splijten van atomen! Weg met dat marginale geneuzel over zon - en windenergie. Kernfusie is de enig acceptabele uitweg uit de huidige vicieuze energiecirkel. Laten we twee honderd en vijftig miljard euro per jaar in fusieonderzoek steken. En er naar streven om in 2016 niet een test reactor, maar commercieel exploiteerbare kernfusie energie te hebben. Een kwestie van kiezen: dat is vooral bij atoomenergie de Kern van de zaak. Alle columns Terug Naar Goirle en meer op: www.sdak.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 23 maart 2011

PAGINA 6

Redactie: Communicatie 013-5310636

Nieuws & Informatie

Officiële Publicaties Aanvragen omgevingsvergunning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning op vermelde datum zijn ontvangen. Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden ingediend. Goorweg 5 te Riel voor het gedeeltelijk slopen van de woning (7 maart 2011) Van Hessen Kasselstraat 33 te Goirle voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (11 maart 2011). Vijfhuizenbaan 46 te Riel voor het verlengen van een rundveestal (9 maart 2011). Willem Bilderdijkdreef 24 te Goirle voor het plaatsen van een dakkapel (10 maart 2011). Martin Luther Kinglaan 25 te Goirle Voor het kappen van een Noorse Esdoorn (17 maart 2011)

Goorweg 5 te Riel (verzonden 18 maart 2011) voor het veranderen van de woning op voornoemd perceel (2e fase bouwvergunning).

Verleende aanlegvergunning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle maakt bekend dat zij hebben besloten Bosgroep Zuid Nederland ingevolge artikel 3.16 van de Wet op de ruimtelijke ordening aanlegvergunning te verlenen voor het omvormen van bos naar heide/heischraal grasland op het landgoed De Hoevens op het perceel kadastraal bekend gemeente Goirle sectie H, nummer 76. Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de aanlegvergunning bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle, Postbus 17, 5050 AA Goirle. Voor informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving.

Beslistermijn Verlenging beslistermijn aanvraag om omgevingsvergunning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle heeft besloten om naar aanleiding van de onderstaande aanvraag, de reguliere beslistermijn met zes weken te verlengen. De reden hiervoor is dat gevraagd wordt om af te wijken van het bestemmingsplan, met toepassing van een binnenplanse vrijstellingsbevoegdheid. Daartoe wordt een procedure gevolgd, waarbij belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken. De aanvraag betreft: Hogendorpplein 4 te Goirle voor het maken van een dakterras Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken (vanaf de dag volgend op de verzenddatum), op grond van artikel 7:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift bij het college indienen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, 013-5310669.

Verleende bouwvergunning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle heeft de navolgende bouwvergunning verleend. Tegen een besluit tot het verlenen van een bouwvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken (vanaf de dag volgend op de verzenddatum), op grond van artikel 7:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift bij het college indienen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, 013-5310669.

In juni of juli 2011 wordt voor de Ireen Wüsttrofee uitgereikt. Een prijs die wordt toegekend aan een sporter of sportteam waarvan de geleverde sportprestatie een bijzondere uitstraling heeft op de gemeenschap van de gemeente Goirle. In 2009 werd de trofee voor het eerst uitgereikt aan judoka Grim Vuijsters.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle heeft de navolgende omgevingsvergunning Tegen een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken (vanaf de dag volgend op de verzenddatum), op grond van artikel 7:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift bij het college indienen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, 013-5310669. Meijerij 2 te Riel voor het uitbreiden van de woning op voornoemd perceel. (verzonden 18 maart 2011) Goorweg 5 te Riel voor het gedeeltelijk slopen van de woning op voornoemd perceel. (verzonden 18 maart 2011) Van Haestrechtstraat 8 te Goirle het maken van één uitweg zonder fysieke aanpassingen. (17 maart 2011) Baanakkerstraat 1 te Goirle Voor het kappen van een loofboom (15 maart) Tijvoortsebaan 8 te Goirle voor het verhuren van bouwmateriaal vanuit een unit van het bedrijfsverzamelgebouw op voornoemd perceel. (15 maart 2011)

Bestemmingsplan Bestemmingsplan “Hoogen Dries” (Goirle) onherroepelijk Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle maakt bekend dat het bestemmingsplan Hoogen Dries

De prijs bestaat uit een bronzen beeldje van Ireen Wüst, een oorkonde en een geldbedrag van € 1.500,00. U kunt uw nominatie inclusief onderbouwing tot 31 maart a.s. schriftelijk bekend maken. U stuurt uw brief aan de gemeente Goirle, t.a.v. Mevrouw A.

van Dortmont, Postbus 17, 5050 AA Goirle of naar het e-mailadres: aniek. van.dortmont@goirle.nl. Een externe jury beoordeelt de voordrachten en adviseert het college welke sporter of sportteam deze trofee in ontvangst mag nemen. Criteria: 1. De Ireen Wüsttrofee wordt toegekend aan een sporter of sportteam waarvan de geleverde sportprestatie een bijzondere uitstraling heeft op de Goirlese gemeenschap. 2. Voor de Ireen Wüsttrofee komen in aanmerking: a. Individuele sporters die op het moment van de prestatie woon-

achtig in de gemeente Goirle zijn, of b. Individuele sporters die vanwege het uitoefenen van hun (top)sport moesten verhuizen uit de gemeente Goirle, maar op het moment van de prestatie nog steeds als inwoner van de gemeente Goirle worden gezien; c. Sportteams die deel uitmaken van een vereniging die statutair in de gemeente Goirle is gevestigd en aangesloten is bij een door NOC*NSF erkende sportbond; d. Teams waarvan het merendeel van de sporters op het moment van de prestatie in de gemeente Goirle wonen.

Wet Milieubeheer Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle maakt bekend, dat zij voornemens zijn naar aanleiding van de onderstaande aanvragen om vergunning op grond van de Wet milieubeheer, de vergunning te verlenen. Deze vergunningen zullen worden verleend onder voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu. In verband hiermee heeft ons college de ontwerp-vergunningen vastgesteld. De aanvragen zijn afkomstig van: Herderweg (ongenummerd) te Goirle voor een vergunning voor het oprichten en in werking brengen van een varkenshouderij

Verleende omgevingsvergunningen

Oproep: nominaties Ireen Wüsttrofee

op 16 maart 2011 onherroepelijk is geworden met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 20 april 2010. Het plan was op 4 juni 2010 al inwerking getreden. Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van Goirle, Oranjeplein 1 te Goirle en is digitaal te raadplegen op de website www.goirle.nl / bestemmingsplannen / onherroepelijk.

Schellebaan 2 te Goirle voor een revisie-vergunning in verband met het veranderen van de bestaande pluimveehouderij De ontwerp-vergunningen liggen ter inzage in het gemeentehuis, Oranjeplein 1, gedurende zes weken met ingang van dag volgend op de datum van deze bekendmaking, van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 12.30 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. Op vrijdag van 9.00 uur tot 12. 30 uur. Iedereen kan binnen genoemde termijn over iedere ontwerpbeschikking afzonderlijk naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. Als u schriftelijk uw zienswijze kenbaar wilt maken, dient uw brief gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle, postbus 17, 5050 AA Goirle. Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt. De aanvrager wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de voren gebrachte zienswijzen. Er kan worden verzocht om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Tenslotte vestigen wij er de aandacht op, dat tegen een definitief besluit geen beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen heeft ingediend over het ontwerp van de vergunning.

Kijk voor meer informatie op www.goirle.nl

Algemeen telefoonnummer gemeentehuis op dinsdag 29 maart vanaf 16.00 uur niet bereikbaar Het algemene telefoonnummer van de gemeente - 5310 610 - is op dinsdag 29 maart vanaf 16.00 niet bereikbaar in verband met een receptie in de hal van het gemeentehuis. U kunt wel via de rechtstreekse nummers bellen. Belt u het algemene nummer dan hoort u een ingesproken boodschap. De balie van Burgerzaken is zoals gewoonlijk open tot 19.00 uur.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 23 maart 2011

PAGINA 7

Redactie: Communicatie 013-5310636

Nieuws & Informatie

Raad en commissieagenda’s Verzoeken incidentele Raadsvergadering op dinsdag 29 maart 2011 om 19.30 uur Agenda 1. Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde (‘Vragenuurtje’) 2. Vaststelling agenda 3. Vaststelling van de notulen en besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 1 februari 2011 4. Takendiscussie (stap 1 en 2) 5. Beleidsplan ‘Back to Basics: De Nieuwe Koers’ 6. Verantwoording bij subsidieverlening 7. Visie RNLE Kempische Landgoederen 8. Maatregelen voor geautomatiseerd beheer Openbare Verlichting 9. Visie en activiteitenplan Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) 10. Vaststellen bestemmingsplan Zandeind 35 11. Verzoek wijziging bestemmingsplan Oude Tilburgsebaan te Riel 12. Kredietaanvraag in verband met planschade 13. Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 14. Nota reserves en voorzieningen 15. Ingekomen stukken 16. Schriftelijke vragen op basis van artikel 40 Reglement van Orde van de SP betreffende De Hovel

Commissie Ruimte op woensdag 30 maart 2011, aanvang 19.30 uur Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Vaststellen Woonvisie 2011 3. Bestemmingsplan Vennerode, 1e partiële herziening 4. Verslag Commissie Ruimte van woensdag 16 februari 2011 5. Inlichtingen van het college van burgemeester en wethouders 6. Vragen aan het college van burgemeester en wethouders 7. Stukken ter kennisname 8. Rondvraag

subsidie project Samen Buurten Aanvragen vóór 1 april

Voor (vrijwilligers)organisaties bestaat de mogelijkheid om voor activiteiten een incidentele subsidie aan te vragen. Aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden in de tweede helft van 2010, moeten vóór 1 april a.s. ingediend zijn. De aanvraag moet in ieder geval voorzien zijn van een beschrijving van de beoogde activiteit(en) en een begroting. Voor de overige criteria, zie de Deelverordening Incidentele Subsidies op www.goirle.nl.

Commissie Algemene Zaken op donderdag 31 maart 2011, aanvang 19.30 uur Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. In Memoriam Geert Van Ostaden, lid van deze commissie 3. Takendiscussie - stap 3 4. Verslag Commissie Algemene Zaken van donderdag 17 februari 2011 5. Vragen aan het college van burgemeester en wethouders 6. Stukken ter kennisname 7. Rondvraag

Informatie peuterspeelzaalwerk/ kinderopvang Goirle-Riel In de gemeente Goirle zijn er diverse kinderopvangmogelijkheden voor kinderen tussen de 0 - 12 jaar. Op de website van de gemeente Goirle www.goirle.nl vindt u alle informatie over deze mogelijkheden. Een totaaloverzicht van alle kinderopvangvoorzieningen in de gemeente Goirle vindt u op de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Openingstijden gemeentehuis Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. s’ Middags (niet op vrijdagmiddag) op afspraak.

De gemeente Goirle kent het project Samen Buurten. Bewoners die gezamenlijk een buurtactiviteit willen organiseren kunnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage van maximaal € 250,00. Er zijn speciale aanvraagformulieren gemaakt die u aantreft op de www.goirle.nl (gemeenteloket / maatschappelijke ondersteuning / Samen buurten). Op het aanvraagformulier treft u ook de voorwaarden aan.

Spreekuur burgemeester Het spreekuur van de burgemeester op dinsdag 29 maart komt te vervallen.

Bezoekadres:

Oranjeplein 1, Goirle

Telefoon:

013-5310610

Fax:

013-5343985

E-mail:

info@goirle.nl

Website:

www.goirle.nl

Spreekuur burgemeester Iedere dinsdag van 17.00 uur tot 18.00 uur; met uitzondering van de maanden

Inspectie aan wegen, trottoirs en fietspaden Om schade op te nemen

juli en augustus

Openstelling Burgerzaken Maandag t/m vrijdag 09.00 tot 12.30 uur, Dinsdag van 14.00 tot 19.00 uur

Kapotte verlichting of bestrating Voor meldingen over bestra-

Commissie Welzijn op woensdag 30 maart, aanvang 21.00 uur Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. In Memoriam Geert Van Ostaden, lid van deze commissie 3. Jaarverslag Leerplicht 2009-2010 4. Begroting 2011 Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle (BOOG) 5. Voorjaarsnota GGD 6. Verslag Commissie Welzijn van dinsdag 15 februari 2011 7. Inlichtingen van het college van burgemeester en wethouders • Notitie hoogbegaafde kinderen en leerlingenvervoer • Integratie jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar naar aanleiding van Regionaal Overleg Midden-Brabant • Informatie over de kanteling Wmo 8. Vragen aan het college van burgemeester en wethouders 9. Rondvraag

Colofon

ting, openbare verlichting, verkeersvoorzieningen, evenementen, riolering, groenvoorziening, huisvuilinzameling, milieuklachten kunt u tijdens kantooruren bellen met tel. 013- 5310 676.

Met o.a. een dergelijk voertuig wordt het werk uitgeleverd In opdracht van de gemeente Goirle inspecteert de firma CRW uit Roosendaal de komende weken de o.a. rijbanen, fietspaden en trottoirs in de beide kernen. Deze inspectie vindt plaats met bijvoorbeeld een busje of een vrachtwagen, waardoor het verkeer dat volgt hiervan enige hinder ondervindt. Alle verhardingen die in beheer zijn bij de gemeente worden geïnspecteerd en aangetroffen beschadigingen worden in kaart gebracht. Komende vrijdag of begin volgende week start het bedrijf uit Roosendaal met de inspectie, die tot medio april duurt.

Klachtencoördinator en Ombudsman Klachtencoördinator: Mevrouw mr. L. in ‘t Veld (013-5310623) Ombudsman: drs. J. van Casteren (06 51715205)

Politie

Veiligheidstip

Spreekuur wijkagenten:

Veiligheid is een basisbehoefte. Samen met instanties als politie, brandweer, GGD, maatschappelijk werk etc. spannen we ons in om het veiligheidsgevoel te versterken. Gebleken is dat het aantal woninginbraken stijgt. Helaas is een inbraak nooit helemaal te voorkomen. U kunt echter met een aantal eenvoudige maatregelen het inbrekers behoorlijk lastig maken. De komende weken geven we u tips om hierop alert te blijven.

Theo Baan:

Politiekeurmerk Veilig Wonen: Bij een woning met het keurmerk Veilig Wonen is de kans op een inbraak 90% kleiner, dan bij een woning zonder dit keurmerk. Het keurmerk richt zich op het tegenhouden van de gelegenheidsinbreker, iemand die snel en op een eenvoudige wijze wil inbreken. Goed hang-en-sluit-werk is een van de belangrijkste pijlers. Veel verzekeraars geven korting op de premie van de inboedelverzekering als de woning voldoet aan de eisen van het keurmerk Veilig Wonen. Kijk voor meer informatie op: www.politiekeurmerk.nl

Spoedeisende hulp: 112

Bel de politie bij verdachte situaties. Bel het alarmnummer 112 als de politie onmiddellijk in actie moet komen. Het landelijke nummer is 0900-8844 kan gebruikt worden voor niet-spoedeisende situaties.

09.00 tot 12.30 uur Thomas van Diessenstraat 4 wijkagent Riel en Goirle West Roelof van de Bos: wijkagent Goirle Centrum Meld misdaad anoniem: 0800-7000. Niet spoed: 0900 - 8844

Gemeentelijke belastingen Voor vragen over gemeentelijke belastingen bel: 013-5310586 of mail naar belastingen@goirle.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 23 maart 2011

PAGINA 8

Redactie: Communicatie 013-5310636

Nieuws & Informatie Tentoonstelling amateurkunstenaars 2011 De Commissie Kunst en Cultuur organiseert eenmaal in de twee jaar een tentoonstelling voor amateurkunstenaars uit Goirle en Riel. Een breed scala van kunstwerken komt hierbij aan bod: schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken, keramiek, fotografie, textiele werkvormen, sieraden etc.. Andere opzet Dit jaar is de opzet gewijzigd. De tentoonstelling wordt verspreid over meerdere locaties: het gemeentehuis, De Wildacker, De Deel, Mainframe, Bibliotheek Goirle en het Cultureel Centrum Jan van Besouw. De opening vindt plaats op vrijdag 13 mei in het gemeentehuis. Vanaf zaterdag 14 mei kunnen ook de andere locaties bezocht worden. De amateurkunsttentoonstelling vormt hiermee het startschot van de Week van de Amateurkunst van 14 tot en met 21 mei. Deelnemen Wilt u als amateurkunstenaar deelnemen aan deze tentoonstelling? Vul dan het inschrijfformulier in. Dat vindt u op de website van de gemeente Goirle in de ‘Snel naar’ rubriek, onder ‘Amateurkunsttentoonstelling 2011’. Het ingevulde formulier graag vóór 1 april a.s. mailen aan Aniek van Dortmont, aniek.van. dortmont@goirle.nl. Op de websitepagina vindt u ook de voorwaarden voor deelname aan de tentoonstelling.

Wie neemt de zorg over als u uitvalt?

Vraag daarom nu een mantelzorgpas aan Zorgt u voor iemand in uw naaste omgeving? Bijvoorbeeld: uw (hulpbehoevende) ouder, uw chronisch zieke partner, uw kind dat extra aandacht en zorg nodig heeft Wie neemt de zorg over als u plotseling uitvalt (door ziekte of een ongeval)? Wie weet dat er iemand van u afhankelijk is? Hoe weet men op de

Heeft u hierover vragen, dan kunt u van maandag tot en met donderdag contact opnemen met Aniek van Dortmont op telefoonnummer 013-531 05 18.

Spoedeisende Hulp wie men bij een crisissituatie moet waarschuwen? Daarom is de gratis mantelzorgpas ontwikkeld. Deze pas zorgt ervoor dat iemand in uw naaste omgeving zo spoedig mogelijk wordt gewaarschuwd om de zorg zo snel en adequaat mogelijk over te nemen. Hoe vraagt u een gratis pas aan? U kunt op de volgende dagen en tijd-

Stel je voor … Uw partner heeft drie jaar geleden een hersenbloeding gehad. Hierdoor zijn veel dingen een stuk moeilijker geworden: praten, aankleden, eten, een toiletbezoek. Eigenlijk kan uw partner niet lang alleen blijven, een uurtje maar niet veel langer. U heeft ook de zorg voor het huishouden en moet zo nu en dan voor een boodschapje de deur uit…

Kindervrijmarkt tijdens het “Lentement”

stippen de pas ophalen bij ‘t Loket: donderdag 7 april tussen 10.30 uur - 12.00 uur. maandag 11 april tussen 10.30 uur - 12.00 uur. woensdag 13 april tussen 10.30 uur - 12.00 uur. U wordt bij ‘t Loket ontvangen door een van de loketmedewerkers en een medewerker van het Expertisecentrum Familiezorg. Zij geven uitleg over de mantelzorgpas

Stel je voor … U heeft een kind met het Downsyndroom. Hij komt om 16.00 uur thuis met de taxi. U zorgt er altijd voor dat je op tijd thuis bent.

GOOLSE ZAKEN BUSINESSCLUB

Op zondag 15 mei vindt dit jaar opnieuw het altijd gezellige “Lentement” plaats in het centrum van Goirle. Alle winkels op winkelcentrum De Hovel en de Tilburgseweg zijn deze dag geopend. Bovendien laten verschillende hobbyisten hun kunsten zien aan het publiek. Evenals vorig jaar is er ook voor kinderen de mogelijkheid om spulletjes te verkopen, zoals oud speelgoed. Ieder deelnemend kind krijgt beschikking over een grondplaats van 4x4 meter op het winkelcentrum. Het inrichten van de grondplaats moet op 15 mei vóór 10.30 uur i.v.m. de aanvang van de markt. De markt duurt tot 17.00uur. De (borg)kosten voor het huren van een plaats bedragen €5,- welke na afloop weer geretourneerd zullen worden aan de deelnemer(s). Indien aangemelde kinderen niet komen opdagen kunnen de borgkosten niet geretourneerd worden. Lijkt het je leuk om op deze supergezellige markt te staan? Geef je dan nu op bij BLZ Boekhandel Buitelaar! U vindt Boekhandel Buitelaar aan De Hovel 21 (op de hoek De Hovel - Kalverstraat, tegenover het gemeentehuis).

winkelcentrum

s r e V

de hovel De Hovel 29 Goirle tel.: 013 - 534 88 61

Broodje v/d week

s t r a a t

Broodje Rustico

met ham-prei salade........................

weekschotel

Gemarineerde Kipreepjes

Bamischotel met Kip saté, atjar, gebakken ei, kroepoek............

4,25

koopavondbuffet

Lekker wokken/roerbakken nu 500 gr.

Uit eigen worstmakerij 100 gr. gebr. Gehakt 100 gr. Leverkaas 100 gr. Boterhamworst

2,50

samen €

Zalmsalade, zeer goed gevuld 100 gr.

1,75

Hovel 12-13 5051 NP Goirle Tel.: 013-5343881

4,

75

8,95

Chineesbuffet - Bami - Nasi

- Saté - Foe Yong Hai - Tjap-Tjoi

· Joris, Sports by Joris Mathijsen · Kaas & Meer · Lekker Gezond · Seizoenenpracht · Zij & Ik Brasserie · Van der Pluijm Modeschoenen · GbG Primeur · Brasserie de 7 Zonden

Waardebon van € 5,00 Pondje Noord-Holland Speciaal Kaas Waardebon van € 5,00 Waardebon van € 5,00 2 koffie of thee met Progres hazelnootgebak Waardebon van €10,Boekje Eigenweisje 2 koffie of thee + gebak

De winnaar van vorige week was mevr. Hoes uit Goirle.

10,95 p.p.

Elke donder- vrijdag- en zaterdagavond

Onbeperkt Gamba’s of Spare-Ribs.... 15,95 Incl. Frites en salade

U kunt natuurlijk ook een keuze maken uit onze gehele menukaart

Diverse cateringsmogelijkheden - broodjesbezorging - koude- en warme buffetten - diverse schotels - voor- en nagerechten maandag 11.00 tot 18.00 uur woensdag 09.00 tot 18 .00 uur

“De Businessclub van de Stichting Goolse Zaken organiseert - in samenwerking met haar aangesloten leden op De Hovel - wekelijks een foto-rondje van het winkelend publiek. De gelukkige omcirkelde dame of heer kan tot en met zaterdag a.s. tot uiterlijk 16.00 uur bij de onderstaande winkels de volgende prijzen ophalen, op vertoon van bovenstaande foto:

dinsdag zondag

09.00 tot 18.00 uur gesloten

Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend tot 23.00 uur Keuken open tot 21.00 uur Kijk ook eens op www.zij-n-ik.nl

17 april Gôols Korenfestival Op zondag 17 april organiseert Winkelcentrum de Hovel het Gôols Korenfestival in samenwerking met Smartlappenkoor Zangriela uit Riel. Er zullen 3 podia zijn waar 9 koren van 12.00 uur tot 17.30 uur zullen optreden. U bent van harte welkom. Uiteraard zijn ook alle winkels op De Hovel geopend! Meer informatie en programma op www.dehovelgoirle.nl

19 juni Kunst- en Boekenmarkt Wilt u een kraam op de Kunst- en boekenmarkt van zondag 19 juni? Kijk dan ook op www.dehovelgoirle.nl voor het inschrijfformulier of ga even langs bij Blz. Boekhandel Buitelaar.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 23 maart 2011

M

PAGINA 9

mensen onder ons

3e zondag Veertigdagentijd

Bij de Bron

Exodus 17,3-7; Romeinen 5,1-2.5-8; Johannes 4,5-42

Zondagmiddag 20 maart werden Pleun Wieggers en Floor Roskam door het Sacrament van het Doopsel opgenomen in onze geloofsgemeenschap. Voor de respectievelijke ouders was het hun tweede kind. We hopen dat zij door de liefde en zorg van hun ouders en omringd door vele anderen mogen uitgroeien tot gelukkige volwassen christenmensen. Door het doopsel zijn ze op de weg gezet van Jezus Christus en mogen zij delen in Zijn goddelijk leven. Proficiat ! Heer herinner U hun namen Vrijdag 18 maart vond in de kerk van St. Jan de uitvaart plaats van Sef Leers (84, Iepengaard), waarna de crematie volgde in Tilburg. Sef was een Limburger in hart en nieren. Maar niet alleen aan zijn geboortegrond was hij verknocht: zorgzaamheid kenmerkte heel zijn lange leven. Of het nu de zielzorg was in zijn vroege jaren, de aandacht voor de oudere mens toen hij directeur van Vennerode was, de blijvende bewogenheid om zijn vrouw Bep en zijn dochter Ilse en haar man en kinderen, de inzet in de parochie H. Geest als bestuurs- en werkgroeplid, of de prachtige tuin die hij tot het laatst toe verzorgde, hij “ging er helemaal voor”, om het maar eens in eigentijdse taal te zeggen. Toen hij wist dat hij niet lang meer zou leven, vroeg hij heel bewust om de Afscheidssacramenten in familiekring; de teksten en de muziek voor het uitvaartboekje had hij ruim tevoren al op papier gezet. Zijn oude pastoor en het koor van zijn “oude parochie” mochten op zijn wens een dimensie toevoegen aan dit afscheid, dat zeker in zijn diepgelovige visie geen afscheid voor eeuwig was. Zaterdag 19 maart vond in de kerk van St. Jan de uitvaart plaats van Bart Beekmans (71, Spoorbaan), waarna de crematieplechtigheid in Tilburg. Nog lang niet klaar met het leven is Bart na een kort ziekbed thuis overleden. Tot half november vorig jaar ging het best  goed met zijn gezondheid. Daarna raakte hij aan het sukkelen zonder dat duidelijk werd wat er eigenlijk aan de hand was. Onlangs kreeg hij te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij wilde toen meteen naar huis en heeft in een week tijd nog het een en ander geregeld, o.a.zijn vogeltjes van de hand gedaan. 16 april a.s. zou hij met zijn Cor 47 jaar getrouwd zijn en met haar heeft hij zorg gedragen voor zijn kinderen en kleinkinderen. Ze zullen hem ontzettend missen. Elke dinsdag stak hij samen met zijn vrouw kaarsjes aan bij Maria in de Emmauskapel voor het hele gezin. Nu voor altijd in hun hart.

D

deze zondag

geen emmer en de put diep waar is het levend water in de multiculti maatschappij

S

Sint Jan

R

rond de parochie

Protestantse gemeente Opstandingskerk, prof. Cobbenhagenlaan 8, Tilburg Zondag 27 maart 10.00 uur ds. Ruth Jellema Guldenakker Zaterdag 26 maart 19.00 uur Eucharistieviering Ad de Keijzer; Kees Schoutens; Paulien Dingemans; Jo Peeters en Annelies van Boxtel; Anneke Konings v.w. jgt., Goof, Ad, Jan, Jos Konings en Ton Hulsenboom

Zorgcentrum Elisabeth Zondag 27 maart 10.30 uur Woord- en communieviering m.m.v. koor Ons Genoegen uit Biezenmortel. Voorganger pastor Els Cornelissen. Thema “Waterbron”. Kapel Nieuwkerk Informatie en besprekingen: tel. 003214656012 (tot 18.00 uur) Zondag 27 maart 8.30 uur Eucharistieviering door pastor Siemons. Meditatie in de Christelijke traditie Mediteren in de Christelijke traditie elke 2e en 4e vrijdag van de maand in de Emmaüskapel van de St. Jan van 19.00 uur tot ongeveer 19.30 uur. Ziek en bezoek Als u ziek bent en bezoek wenst van een van de pastores, geef dat dan zelf door of laat het doorgeven.

zomaar Blijf vooral jezelf, er zijn al genoeg anderen. (Ergens gelezen)

O lg a Op het moment dat ik dit schrijf is de vastentijd begonnen. Aswoensdag is net achter de rug en we gaan op weg naar Pasen. Volgens een onderzoek wordt vasten populairder anno 2011. Blijkbaar heeft 10 procent van de bevolking, dat wil dus zeggen 10 mensen op een groep van 100, aangegeven dat ze de komende tijd gaan vasten. In een ander onderzoek uit 2007 was dit nog 5 procent. Veel mensen vertalen vasten naar ‘bewuster leven’. Van oorsprong wordt de periode tussen Aswoensdag en Pasen gezien als een periode van bezinning. Een bezinning die op verschillende manieren vormgegeven kan worden. Mensen eten minder of soberder, denken meer na over datgene wat echt belangrijk is in plaats van het materiele, zetten zich af tegen de overdadige consumerende maatschappij, staan meer stil bij mensen die het minder hebben, proberen hun eigen verleidingen te weerstaan, kiezen een doel voor de komende 40 dagen waar ze aan gaan werken. Vasten is, ondanks dat ‘de jeugd van tegenwoordig’ nog altijd een bittere smaak meekrijgt, populair onder met name jongeren. Ze geven aan veel bewondering voor vastende mensen te hebben. Jongeren lijken gevoelig voor ‘bezinning’ op het dagelijks leven en tonen zich graag solidair met mensen die het minder gemakkelijk hebben. Ook vasten vanuit een religieuze overweging vinden zij over het algemeen geaccepteerd. De vastentijd is een mooie tijd. Een tijd waarin je lasten van je af kan schudden, waarin je op zoek kan gaan en waarin je met anderen van gedachten kan wisselen of juist in stilte na kan denken over wat voor jou belangrijk is. Het leven bezien vanuit een ander perspectief en niet elke dag die komt als vanzelfsprekend aannemen en doorlopen. Het is een bijzondere gedachte dat in deze tijd van conusmeerderen, snelheid en individualisme, het vasten in opkomst is. Niet omdat het moet, maar omdat het kan en omdat men wil.

Parochiecentrum Goirle Kerkstraat 3, 5051 LA Goirle; Telefoon 013-5348438, bereikbaar ma. t/m vr. 0900 -13.00 uur ; pastoor Martin van Zutphen tel. 0135348438 of tel. 06-21834275 (alleen in noodgevallen) Parochie Goirle on-line: http://www.parochiegoirle.nl Parochie H.Antonius Abt - Riel Pastoor J. Paes, Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen, tel. 5081215, email: pastoorjpaes@live.nl; parochievicaris S. de Koning, tel.. 06.19804922, email: sdkoning@ bisdombreda.nl; diaken J. Smies, tel. 5144174, email: diakenjsmies@ home.nl; pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06.51958259, email: p.vermeulendekker@gmail. com. Website: www.parochiealphenriel.nl. Parochiebijdrage: Rabo 1023.05.889 tnv Kerkbestuur Antonius Abt Riel. Bereikbaarheid: Pastoor J. Paes is altijd bereikbaar onder telefoonnummer 5081215; op dit nummer kunt u hem persoonlijk bereiken ’s middags tussen 13.00 en 14.00 uur. Mocht u onverhoopt geen gehoor vinden, dan kunt u de pastoor voor zeer dringende aangelegenheden laten oproepen via Janshove: 5075300 (toets 1). Spreekuur: Elke donderdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur is er in steunpunt De Kosterei spreekuur; dan kunt u terecht voor misintenties (10 euro) of andere berichten. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: Julianastraat 16, 5133 VB Riel (tel. 5181491).

Overweging: pastoor Martin van Zutphen Zaterdag 26 maart 18.00 uur Vespers m.m.v. de mannenschola van Stichting Amici Cantus Gregoriani 18.30 uur Eucharistieviering m.m.v. de mannenschola van Stichting Amici Cantus Gregoriani Gerardus en Anna van ErvenMaes en hun zoon Piet v.w. verj. moeder; Wil Deliën-van der Zande v.w. verj.; Jaon Bekkers v.w. verj. Zondag 27 maart 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor St. Caecilia Gerda van Rijswick-Christiaens v.w. 1e jgt.; overleden ouders An en Arnold Steentjes v.w. verj. en

A

5348438

jgt. moeder; Antoon en To SnelsSmits v.w. verj. vader en moeder; Ton de Graaff; Marcel van Erven en dochter Elle-Marie; Anneke Brock-van den Brand v.w. verj.; Jozef Baars v.w. jgt.; bijzondere intentie; Lenie Swinkels v.w. jgt. ; Greet Snels-van Dijk; Ad van de Berselaar v.w. jgt.; Sjef Akkermans v.w. jgt.; ouders Melis en zoon Harrie en kleinkind Arno; Riet Broeders-van Dijk 11.30 uur Kleuterkerk in de Emmaüskapel Woensdag 30 maart 19.00 uur Eucharistieviering Ben Walsmits v.w. jgt. en verj.; ouders Walsmits-Spiljard en ouders van Oirschot-Moeskops

Antonius Abt Riel 5081215

Donderdag 24 maart 9.30 uur Eucharistieviering in De Kosterei. Zondag 27 maart 9.30 uur Eucharistieviering met tussenkoor.

Collectanten: C. van Gorp en C. Ketelaars. Misdienaar: Loes. ouders de Bekker-Jonckers v.w. jgt.; ouders Lemans-Jansen v.w. jgt.; Piet van Bavel v.w. jgt.; Fien van Bavel-Brouwers; Joke Lemans.

K

kinderkerk

Kleuterkerk

Zondag 27 maart 11.30 uur in Emmaüskapel We groeien allemaal, wist jij dat bomen ook groeien? Zondag in de kleuterkerk gaan we vertellen over een kleine boom die graag wil groeien. Iedereen wil hem helpen maar hij moet het zelf doen. Wil je weten hoe hij dat doet? Kom dan zondag 27 maart om 11.30 naar de Emmaus kapel. Neem je zelf iets mee om de boom te laten groeien? Natuurlijk mogen papa’s, mama’s, broertjes en zusjes ook meekomen. Tot dan. Marlène van Mook, Tineke van de Pol, Barbara van de Pol en pastoor M. van Zutphen.

Vindicta Onder deze benaming wordt er deze dagen begonnen met de bouw van deze Vindicta op de begraafplaats aan de van Malsenstraat. Het is een gezamenlijk initiatief van de parochie, de Vrienden van de Maria Boodschap en de Stichting Begraafplaatsen. Het wordt een gedeeltelijk open kapel waar mensen een kaarsje kunnen opsteken bij hun bezoek aan dierbaren op het kerkhof.

1 mei: Pelgrimage naar de Zoete Moeder in Den Bosch We willen haar eren en haar bescherming vragen voor ons dekenaat en de parochianen. Het programma: 10.30 uur Eucharistieviering in Heikese kerk 12.00 uur  Picknick in de pastorie 12.45 uur  Vertrek met auto’s naar treinstation Vught en aansluitend voettocht door Bossche Broek naar de kathedraal. Ongeveer 14.30 uur Aankomst in kathedraal en toewijding aan Maria 15.15 uur Vertrek naar station Den Bosch 15.43 uur Vertrek trein naar Vught (spoor 7, 2 euro) Daarna met de auto’s terug naar Tilburg Rond 16.30 uur evt. glaasje wijn of fris in de pastorie. Wat heeft u nodig ?  Wandelschoenen, (zelf gemaakte) picknick, evt. drinken en goed humeur. Aanmelden: 013 -5423914


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 23 maart 2011

PAGINA 10 Onderstaande gelukkige ouders willen wij graag van harte feliciteren met de komst van hun baby. Zij ontvingen bij de geboortekaartjes een cadeautje!

Damian

10 maart 2011 zoon van Mike en Manuela Bolswardstraat 6, 5043 BK Tilburg

Bram

15 maart 2011 zoon van Edwin en Joyce Kuijsten-de Kok Renswoudestraat 15, 5035 EL Tilburg Voor het verzorgen van uw uitvaart... tot in de puntjes... Monique van Houtum Uitvaartbegeleiding is gespecialiseerd in persoonlijke uitvaarten en beschikt over een intiem Afscheidshuis. Per 1 januari 2011: Het Afscheidshuis nu ook op locatie Dijksterhuisstraat 2 te Tilburg. Direct bereikb aar: 06 - 24 55 61 0 6

Oude Lind 35, 5046 AL Tilburg | T 013 - 572 18 22 | M 06 - 24 55 61 06 www.moniquevanhoutum.nl | info@moniquevanhoutum.nl

Restauratie/reparatie van antiek en gebruikt meubilair. Ambachtelijke meubelen op maat. ExpertiseBrand- en waterschade.

Avond- en weekendspreekuur op locatie in Goirle! Voor meer informatie:

www.hetklavertje.com

Voor het maken van een afspraak: 013-508 2773 of info@hetklavertje.com

19 maart 2011 dochter van Jeroen en Andrea In ’t Ven zusje van Matthijs Melkerijstraat 26, B-Weelde

Kortevoorenstraat 9, 5051 VS Goirle, tel/fax 013-5341218 P R I M E U R Manicuren volgens Alessandro-methode (m/v)

25 jaar!

Anja Spijkers Meijerij 8, Riel Tel: (013) 5181708

Persoonlijke en professionele begeleiding van uw zwangerschap, bevalling en kraambed in Goirle, Riel, Alphen en omstreken.

Maud

Albert Verheijen Restaurateur

Provoet Pedicure, voor een volledige voetbehandeling. 013-5186070/06-34486526 COPAL AANHANGWAGENS GOIRLE verkoop en verhuur van Saris aanhangwagens 0630054006 www. copal-aanhangwagens.nl

www.gbg.nl

grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

De Hovel 46 5051 NR Goirle T 013 - 534 12 17 F 013 - 534 85 71 E drukwerk@gbg.nl

leegverkoop showroom en magazijn De koffie staat klaar!

Open di. t/m vrij. 9.00-18.00 uur, zaterdag 9.00-15.00 uur. Voor een afspraak: 06-53405941 of 06-53398483

ALLE WERKZAAMHEDEN OP één adres

Bezoekerscentrum “De Flierefluiter” Welkom! -

barbecue (binnen/buiten) lunchen, brunchen, high tea feesten en recepties terras, bijen- en bloementuin ruimte voor vergaderingen, lezingen, tentoonstellingen activiteiten: pizza bakken, ambachtelijk broodbakken, boogschieten, wijnproeverij, jeu-de-boules, natuurwandeling boerderijbezoek enz. www.flierefluiter.nl - Hilvarenbeek

25 MAART is BEREGOED GEDRAGEN KINDERKLEDING weer GEOPEND! Volop keuze in A kwaliteit lente/ zomerkleding mt: 80 t/m 176. KLEDING VOOR INNAME is nog zeer welkom. Kijk voor de voorwaarden: www.beregoedgoirle.nl of bel: 5340147. vrijdags geopend: 9-12 / 15.30-20.00 uur. Zaterdag 10-14 uur. Stedekestr 23. GRAAG TOT ZIENS! Hannelore vd Enden.

Heerlijke kaas uit eigen makerij

Boeren jong

Fam. Vermeer Beeksedijk 16 5051 PS Goirle tel. 013-5341858 ma- en do- 13.30 - 18.00 uur Vrij 10.00 - 18.00 uur zaterdag 10.00 - 16.00 uur

nu € 3,25/pond Ook voor geiten-

en schapenkaas!

Nieuw smulkaas! Streekproducten

Op zaterdag 26 maart zingt de mannenschola van Stichting Amici Cantus Gregoriani, Vrienden van de Gregoriaanse Zang, in de Sint Jan te Goirle. Zij zingt gregoriaans in de Vesperdienst van 18.00 uur en in de H. Mis van 18.30 uur. De actieve beoefening en toepassing van het gregoriaans krijgt gestalte door een eigen schola van de stichting ACG. Het koor bestaat uit 16 mannen die uit verschillende delen van ons land komen. Sinds 1994 staat de schola o.l.v. Gerrit Hulsink. Meer informatie over de Stichting en over de schola vindt u op de website: www.amicicantusgregoriani.nl

S

Steun de Mangyan op de Filippijnen

500 m2

winkelplezier

Alles voor uw baby Bergstraat 104 Goirle, 06-45114546

www.mamaloesenkids.nl PINKELTJE Het adres in Goirle voor goedkoop speelgoed. Mulders­weg 34, Goirle (centrum). Tel. 0135345666. Inkoop/Verkoop gebruikt speelgoed Lego-Playmobile-Spellen-Auto’s-Poppen-Boeken enz.enz. Open: di. t/m za.

Gevestigd per 1 februari 2011 Tandheelkundig Centrum Goirle www.marjo-keukens.nl Industrieterrein Tijvoort

M

Mannenschola Vrienden van de Gregoriaanse Zang

Tandarts E. Jans

Ook wij kunnen helpen. Met onze bijdrage planten wij iets moois voor deze bevolkingsgroepen. Zij willen het bos behouden en zonodig herbebossen, duurzame bosproducten maken en hun kinderen leren zuinig met het bos om te gaan. Samen met hen laten we iets moois groeien. Voor de inheemse bevolking van Mindoro is duurzaamheid geen keuze maar noodzaak. Bij voorbaat dank voor uw steun!

Tijdelijk adres: Zorgcentrum Elisabeth Bergstraat 6, 5051 HC Goirle T: 013-30 30 020 W: www.tcgoirle.nl

Heemkundekring Alphen en Riel is op zoek naar bidprentjes van overleden inwoners van Alphen en Riel

Het Keltisch Kruis Paranormale avond

In 2010 is de Heemkundekring ‘Carel de Roy’ begonnen met de daar ruim 4000 aanwezige bidprentjes van de inwoners van Alphen en Riel te scannen en op alfabet te omschrijven. De oudste bidprentjes zijn ruim 200 jaar oud en gaan dus al enkele eeuwen terug. Dit geeft een mooi beeld van de inwoners van onze gemeente en zo zie je hele familiestambomen ontstaan. Ook zie je dat achternamen door de eeuwen heen verdwijnen en andere in beeld komen. Vaak horen we van inwoners dat ze niet weten wat te doen met oude bidprentjes. Wij zijn heel blij met overtollige bidprentjes die u vindt bij het opruimen van kasten of overlijden van familieleden; we kunnen hier ons archief mee aan vullen. Om ons bestand zo actueel mogelijk te maken willen we ook een bestand aanmaken voor bidprentjes welke nog in uw bezit zijn en waar u om persoonlijke redenen geen afstand van wilt doen. Deze bidprentjes kunnen we voor u in ons Oudheidkundig Streekmuseum scannen en weer bij u terug bezorgen. Op deze manier helpt u ons om alle namen van de inwoners van Alphen en Riel voor het nageslacht bewaard te houden. Je ziet wel het is allemaal mogelijk, wil je ze graag terug, wij zorgen daarvoor. Mogen we ze houden dan gaan ze bij ons in mappen nadat ze gescand en benoemd zijn. Als u overtollige bidprentjes hebt of vragen hierover, kunt

Het Keltisch Kruis organiseert op DINSDAG 29 maart a.s. een paranor male avond. Deze avond zal verzorgd worden door de heer T.Gahrman, die door middel van handanalyse, helderziende waarnemingen, zal doen. DE AVONDEN VINDEN PLAATS BIJ: CAFÉ ’t VERSCHIL, BERKDIJKSESTRAAT 40 TILBURG.

u contact opnemen met één van de leden van onze werkgroep, Rinus Timmermans; tel. O13- 5081991. Hij zorgt er ook voor dat de gescande prentjes weer bij u terecht komen. Ook nodigen we u graag uit voor een bezoek aan ons Oudheidkundig Streekmuseum om de reeds ingevoerde bidprentjes te komen bezichtigen (misschien ontdekt u hier uw eigen familiestamboom wel) of voor het inleveren van uw bidprentjes. U kunt terecht op dinsdagmorgen van 10 tot 12 uur of op donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en uiteraard op de 3e zondag van de maand van 13.30 tot 16.30 uur. We hopen op een positieve reactie van de inwoners van Alphen en Riel en we houden u op de hoogte van het resultaat. Werkgroep ‘bidprentjes’: Henk Domen, Marianne Kokx, Jan Brunier en Rinus Timmermans.

De zaal is open vanaf 19.00 uur. Aanvang van de avond 20.00 uur. Voor informatie kunt u bellen naar Joop en Maria Smit, tel. 0135351436. Zie ook onze website: www.keltischkruis.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 23 MAART 2011

S

P

E

C

PAGINA 11

I

A

Trouwen

L

Welkom op The Wedding Day 2011 een trouwbeurs met allure Zondag 17 april bij Auberge du Bonheur

Stap jij binnenkort met je geliefde in het huwelijksbootje? Van harte gefeliciteerd! Een leuke tijd van voorbereidingen is aangebroken en een beetje hulp kan dan vast geen kwaad. Tijdens The Wedding Day vind je alles wat je op je trouwdag nodig hebt. Op informele wijze kun je je laten informeren en al een beetje voorproeven hoe jouw trouwdag eruit kan zien. Tussen 12.00 en 17.00 uur zijn er verschillende sprankelende modeshows en word je als gast met een hapje en een drankje in de watten gelegd. Wil je kans maken op één van de vele prijzen die tijdens de beurs worden uitgereikt? Vul dan alvast je gegevens in op www.bonheurhorecagroep.nl onder het kopje The Wedding Day!

Deelnemers aan The Wedding Day 2011 zijn: • Auberge Du Bonheur • Espressivo • Ron’s Photography • Jenny’s Bruidsmode • De Kok Kappers • Juwelier Hoogendoorn • Patisserie Bij Robert • GBG Primeur huwelijkskaarten • Dutch Limousine Service • Postelmans Bloemisten • VakantieExpert Desirée Schepens • Schoonheidssalon Verbluffend Anders


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 23 MAART 2011

P

E

C

I

Trouwen A

L

De mooiste dag van je leven begint bij

VAN

LINGERIE

De Hovel 26 Willem II straat 51- 53 Besterdplein 3-4 Wagnerplein 26

Goirle Tilburg Tilburg Tilburg

Een locatie waar je je thuis voelt Veel bruidsparen zoeken een bijzondere, maar vooral ongedwongen feestlocatie waar hun gasten zich direct thuis voelen.. Er is geen enkel feest waarbij zoveel mensen een mening hebben over wat je al dan niet zou moeten doen. Eigenlijk is maar ĂŠĂŠn manier: die van jullie. Doe alles zoveel mogelijk naar je eigen smaak, want je wordt bij een huwelijksfeest al vaak genoeg door je omgeving geleefd. Als de mogelijkheid bestaat om de hele dag (ceremonie, receptie,diner,feest) op hetzelfde locatie te organiseren, probeer dat dan te doen. Het geeft niet alleen de bruidspaar rust, maar ook de gasten die dan niet van hot naar her hoeven te rijden. Neem uitgebreid de tijd voor je diner, dat is het enige rustpunt van de dag.

DE LORELEI uw

stomerij

Ook gespecialiseerd in bruidskleding

Live muziek tijdens uw huwelijksceremonie Piano en zang op verzoek Info: 06-41224144

Wilt u er op de Mooiste dag van uw leven er Oogverblindend uitzien dan kunt u bij Salon New Beauty terecht voor de volgende Behandelingen: Schoonheidsbehandelingen (Met een speciaal huidverbeterend effect) Microdermabrasie Peelingen 50% en 70% Wimperpermanent (Voor super krullende wimpers) Nouveau Lashes (Haar voor Haar uw wimpers verlengen) Bruidsmake-up Speciale Bruidsarrangementen Wenst u nog meer informatie dan kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Schoonheidsspecialiste: Marij Spapens

S

PAGINA 12

Kwaliteit onze zorg Informeer geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden en service die wij u kunnen bieden

Tilburgseweg 75 - 5051 AB GOIRLE - Tel. 013 - 534 17 09 www.netex.nl/delorelei - deloreleistomerij@home.nl

Bienvenue

SCHOONHEIDSSALON

Merellaan 6 B-2382 Poppel Tel.: 0032-14433885 Mobiel: 06-49321505 Gediplomeerd schoonheidsspecialiste. Behandeling op afspraak Vele mogelijkheden o.a. ook mesotherapie zonder naalden

Doosjes voor trouwringen, receptieboekjes van geschept papier en mooie fotolijstjes maken je trouwdag compleet! In de Wereldwinkel

Ome Neeff, de perfecte gelegenheid voor uw...

FEESTEN & PARTIJEN

D o r p s s t r a a t 5 2 A - G o i r l e - 0 1 3 - 5 3 0 3 8 2 9 - i n f o @ o m e n e e ff . n l

WWW.OMENEEFF.NL


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 23 MAART 2011

S

P

E

C

I

PAGINA 13

Trouwen A

L

d a m e s Haar

Vakantie boeken? Desiree Schepens: VakantieXperts mobiel. Tel. 013-5301036 Info@vxmobiel.nl

en

make-up

Kloosterstraat 8, 5051 RD Goirle, Telefoon (013) 534 66 02

Specialiste in huidverzorging Mieke Bechtold-Kops. de schoonheidsspecialiste al 28 jaar! Muldersweg 10, Goirle. Tel. 013-5345439. Alleen behandeling op afspraak.

Trouwen: Ja, ik wil! Op je trouwdag wil je dat alles tot in de puntjes is geregeld. En hoewel het een belangrijke trend is, is dat ook zonder weddingplanner prima te doen. Zorg voor een goede ceremoniemeester en luister vooral naar alle experts met wie je tijdens de voorbereidingen en op de dag zelf te maken krijgt. Van fotograaf tot de locatiemanager; iedereen heeft zo zijn eigen gouden tips. Een goede ceremoniemeester Als je ervoor kiest geen weddingplanner in de arm te nemen, zorg dan wel dat een ceremoniemeester alles in goede banen leidt. Enig organisatietalent is dus een vereiste, ga dan ook op zoek naar iemand in je omgeving die daarover beschikt. Gouden tip van de ceremoniemeester: Raak niet in de stress als er dingen anders lopen. Vertrouw erop dat je ceremoniemeester eventuele problemen oplost, zodat je je op de mooie momenten kunt concentreren. Vergeet vooral niet zelf te genieten van het feest. Je bent niet voor niets tot ceremoniemeester gekozen: dat betekent dat je iets voor het bruidspaar betekent. Zij zullen pas helemaal gelukkig zijn als jij als ceremoniemeester ook een fijne dag beleeft. Begin daarom op tijd met de voorbereidingen, zodat je alles onder controle hebt.

Elkaar het ja-woord geven. Dat is toch de mooiste dag van je leven. En op deze speciale dag waar natuurlijk een bruidsboeket niet ontbreken mag. Wij hebben diverse voorbeelden in boeken staan, dus kom gerust eens aan.

Voor bruidsboeket, corsages voor groot en klein moet je toch echt bij Mille Fleurs zijn.

bloemsierkunst Tilburgseweg 96, 5051 AJ Goirle Telefoon 013-5341501

e g ta or ep sr k ij el w u h & en rt a a sk k ij el Huw Combinatie-voordeel

200 euro

Simone’s Trendy Nails

Nu ook gelnagels op tenen Muldersweg 25, 5051 NM Goirle 06 520 76 474

Uw huwelijksreportage door ons gemaakt levert u een korting op van maximaal €200,op de aankoop van uw huwelijkskaarten*.

Trudie Bechtold L. Couperusdreef 7 5051 GZ Goirle Telefoon 013 - 534 55 95

* Vraag in de winkel naar de voorwaarden

www.hairextensionsbymarlous.nl -Traditionele hairextensions -Flip in Hair, ideaal voor bruidjes Bezoek bovenstaande website voor meer informatie

Openingstijden: Ma. t.m do. 9-18 uur Vrij. 9-20 uur Za. 9-17 uur

www.gbg.nl De Hovel 46 5051 NR Goirle T 013 - 534 12 17 F 013 - 534 85 71

P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 23 MAART 2011

S

P

E

C

I

PAGINA 14

Trouwen A

L

Zondag 17 april bruidsbeurs Auberge du Bonheur Aktie loopt t/m 30 april

Tilburgseweg 64 | 5051 AJ | Goirle tel: 013 534 54 73 | fax: 013 534 91 54 www.juwelierhoogendoorn.nl | info@juwelierhoogendoorn.nl

Boeddhistisch gelukssymbool in Afrikaanse uitvoering De knoop, of Endless, heet het middelste beeldje op de foto. Er bestaan ook ingewikkelder versies van, maar dit ontwerp spreekt aan door zijn eenvoud. De eindeloze knoop is een Boeddhistisch symbool. Volgens de Boeddhistische filosofie is er een oneindig aantal geboorten en wedergeboorten. De oneindigheidsknoop staat ook voor geluk en voor eindeloze vriendschap tussen mensen en partners. Een beter symbool bij een huwelijk is nauwelijks denkbaar! Alle drie de beeldjes op de foto zijn gemaakt van Kisii-steen, genoemd naar de stad Kisii in West-Kenia waar in de bergen deze zachte zeepsteen handmatig gedolven wordt. De kleuren variëren van roomwit naar zalmrood en bruin. De producenten nemen de steenblokken mee naar huis en zagen ze met een grote zaag in afgepaste stukken om er bijvoorbeeld vriendschapskringen van te maken. Met een kapmes en later met fijner gereedschap brengen ze de vormen aan. De vrouwen polijsten de beeldjes door ze onder water in tobben met schuurzand te behandelen. Er zijn ook gekleurde producten. Die worden door een aparte ‘verfgroep’ beschilderd en voor een mooie glans met schoenpoets opgepoetst. De Evenaar in Liempde importeert de beelden en koopt ze van Jim, die al twintig jaar hun contactpersoon is. Mede aan de hand van de orders van De Evenaar geeft hij opdrachten aan producenten uit de buurt die daardoor een redelijk inkomen kunnen verdienen met hun werk. Op www.deevenaar.nl is meer te zien over het hele productieproces van kisii-steen. Zelfs de afvalstukjes komen van pas. Ze worden op de weg uitgestrooid als verharding. De Wereldwinkel heeft een aardige collectie beeldjes van kisii-steen.

Sfeer met bloemen Met bloemen kun je je bruiloft precies de sfeer meegeven die je zoekt: romantisch, ingetogen of uitbundig. Een goede bloemenzaak helpt je de juiste sfeer te treffen. Laat de kleuren terugkomen in de corsages en in het boeket. Kies een bloemist die tijd voor je neemt en zorg dat je een uurtje kunt praten om je stijlwensen over te brengen. Neem alles wat je inspireert mee naar dat gesprek: foto’s knipsels, lintjes, uitnodiging en je schoenen. Heb je meerdere bruiloftslocaties? Vraag of de bloemist je boeketten van de ene naar de andere plek kan verplaatsen. Waarom zou je dubbel betalen? Het is bijvoorbeeld ook een feest om na afloop van het huwelijk boeketten weg te geven aan de mensen die belangrijk voor je zijn zoals je ouders, je oma of de getuigen. De bloemist kan deze maken zodat ze gemakkelijk kunnen worden meegenomen. Kortom met een goede bloemist is succes al voor een gedeelte verzekerd.

oP ZOEK NAAR EEN BRUIDSBOEKET DAT JULLIE DAG PAS ECHT SPECIAAL MAAKT! HET GAAT TENSLOTTE OM DE MOOISTE DAG VAN JULLIE LEVEN. Kom dan even langs en maak een afspraak.

Seizoenen

pracht

De Hovel 2 • 5051 NP Goirle • 013-5303151 www.seizoenenpracht.com

Zorg voor elkaar verzeker nu uw toekomst

Bronstijd 5, 5053 EW Goirle, tel.: 013-5300303/013-5344747 of e-mail: info@soentjens-robben.nl

Jouw droomkapsel Zodra je weet dat je gaat trouwen, vertel het je kapper, zelfs als het misschien nog een jaar duurt. Hij kan je niet alleen helpen met ideeën voor je bruidskapsel, maar ook een tijdsplan maken om te kijken wat nodig is. Moet je het bijvoorbeeld lang laten groeien, dan zal hij tot aan de bruiloft alleen de puntjes bijknippen. Verzamel plaatjes van kapsels uit tijdschriften en van internet die je aanspreken, maar ga er niet vanuit dat de kapper exact dat kapsel voor je zal creëren. Dat wil je ook niet. Hij kan de gevraagde stijl aanhouden, maar daarbinnen altijd kijken hoe een kapsel jouw sterke punten het beste laat uitkomen. Is het kapsel op de dag van je bruiloft niet helemaal zoals je wilt, zeg het dan. Wees niet bang om daar voor uit te komen. De kapper kan het dan altijd nog aanpassen aan je wensen.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 23 MAART 2011

S

P

E

C

I

Trouwen A

PAGINA 15

L

Uw mooiste trouwfeest viert u bij ons!

Artifleur Bloemvormgeving: Specialist in eigentijds bloemwerk Persoonlijk en creatief speelt Artifleur in op trends in groen met een herkenbare eigen stijl, die opvalt in de massa. Na 25 jaar ervaring is Els Pelkmans gestart met een eigen bloemenatelier in Riel waar eenieder welkom is! Maak vrijblijvend een afspraak of kijk op de site voor een ‘bloemlezing’ van de stijlen en mogelijkheden. Artifleur bloemvormgeving Els Pelkmans Dorpstraat 13, 5133 AD Riel, tel. 06-81624240 info@artifleur-riel.nl | www.artifleur-riel.nl

Werken met bloemen is werken met passie! En waar komt die passie beter tot zijn recht dan op een

Wij hebben een ruime keuze in schitterende zalen.

Kom gezellig langs of vraag vrijblijvend een offerte.

bruiloft? Laat u verrassen! De mogelijkheden zijn net zo onbegrensd als de liefde zelf...

Rielseweg 861, 5032 SB Tilburg, Tel.: 013-5181238, www.decommanderie.nl

Dorpstraat 13 5133 AD Riel | T 06 81 624 240 info@artifleur-riel.nl | www.artifleur-riel.nl

Wedding Fit!

Superstrak op je trouwdag! Als meisje droomde je er al van. Trouwen op je allermooist. Romantisch in het wit, met een fantastische jurk, matchend boeket en taart. Op de mooiste dag van je leven wil je echter niet een paar kilo te zwaar zijn. Sterker nog, je wilt er beter uitzien dan ooit! Veel vrouwen hebben moeite met afvallen en in shape komen. Vooral tijdens de stressvolle weken voor je bruiloft! Sportcentrum Jan de Rooy heeft hier een oplossing voor. Speciaal voor aanstaande bruiden bieden zij een compleet trainings- en voedingsconcept, zodat je op de mooiste dag van je leven er ook écht op je mooist uitziet!

g a d e t s i o o m Op dee leven, van j h wil je erbetsotc uitzien? op je

WeddingFit is een trainingsconcept uit Los Angeles (LAPT) vertaald naar Nederlandse begrippen. In L.A. heeft het concept al duizenden mensen aan een strakker figuur geholpen. In 6 weken superstrak en 2 maatjes kleiner? “Geen probleem met WeddingFit!”, volgens celebritytrainer Guy van der Reijden. Hij heeft jarenlange ervaring met het trainen en coachen van onder meer bekende Nederlanders, topsporters en modellen. Meer informatie? Bel nu met 013 534 25 60 en vraag naar het Wedding Fit programma! Wilt u dat wij contact met u opnemen? Mail dan uw telefoonnummer naar info@janderooy.nl ps. niet alleen voor bruiden; bruidegoms zijn ook welkom! Wedding Fit is ook een perfect huwelijkscadeau… Over WeddingFit WeddingFit is een initiatief van Los Angeles Personal Training, kortwegLAPT. Het programma wordt per persoon samengesteld door gediplomeerde en zeer ervaren Personal Trainers & Coaches. Iedereen is anders en wordt dus ook anders benaderd in voeding, training en denkwijze. Tijdens de kuur wordt er wekelijks gesport op een zeer tijdsefficiënte en effectieve wijze. De voeding wordt aangepast, maar wel zodat (aanstaande) man/vrouw/gezin gewoon kan blijven mee-eten. Tijdens het WeddingFit programma wordt geen gebruik gemaakt van crashdiëten of verboden middelen.

Alle andere dagen vallen in het niet in vergelijking met je trouwdag. Alles moet wijken, alles moet goed zijn. Feest, taart, familie, vrienden, kaartjes, boeket, jurk: aan alles heb je gedacht. Hoe mooi zou het zijn om uitgerekend op je mooiste dag in Alle andere dagen vallen in het niet in vergelijking met je trouwdag. Alles moet wijken, alles moet goed zijn. Feest, taart, de allerbeste shape van je leven te zijn? WeddingFit maakt dit mogelijk! Speciaal voor aanstaande bruiden, biedt WeddingFit familie, vrienden, kaartjes, boeket, jurk: aan alles heb je gedacht. Hoe mooi zou het zijn om uitgerekend op je mooiste eendag compleet trainingsvoedingsprogramma, zodat je op de mooiste dag van je leven er ook écht op je mooist uitziet! in de allerbeste shape van jeen leven te zijn? De Personal Trainer van WeddingFit stelt op basis van jouw persoonlijke doelstelling een persoonlijk trainingsschema op en WeddingFit werkt gedurende 6 weken daar samenbruiden, metbiedt jouWeddingFit aan. Dus… Zeg niet alleen “Ja” op je trouwdag, maar ook “Ja” tegen je maakt dit mogelijk! Speciaal voor aanstaande een compleet trainingsen Personal Trainer! Bel voor informatie over WeddingFit naar 013-534 25Trainer 60 van WeddingFit stelt op basis van jouw persoonlijke voedingsprogramma, zodat je op meer de mooiste dag van je leven er ook écht op je mooist uitziet! De Personal doelstelling een persoonlijk trainingsschema op en werkt gedurende 6 weken daar samen met jou aan. Dus… Zeg niet alleen “Ja” op je trouwdag, maar ook “Ja” tegen je Personal Trainer! Vraag meer informatie over WeddingFit aan bij de receptie van ons fitnesscentrum.

UwNaam

S p o r t s t r a a t 12

3 45 6 G H Wa a l w i j k

Te l: 0 9 9 9 - 9 9 9 9 9 9

info@uwdomeinnaam.nl

w w w. u w d o m e i n n a a m . n l

www.janderooy.nl - Tijvoortsebaan 3A Goirle


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 23 MAART 2011

PAGINA 16

De boerenfamilie Huijbrechts van het Zandeind Vrijwilligers hulpdienst In mijn jongensjaren waren er in het Zandeind veel boeren. Er waren een paar grote boerenbedrijven zoals: Boer Willeke Huijbrechts en zijn vrouw Pietje Ermen. Deze boer woonde op de kleine Spie zoals we dat noemde. Dit is gelegen net achter het kruisbeeld op de T- splitsing Goorweg-Zandeind. In mijn ogen destijds een hele rijke boer met vele bunders grond. Boer Huijbrechts was niet alleen maar boer, hij zat ook in de raad van de gemeente Alphen en Riel en hij was kerkmeester in de Rielse H. Antonius Abt kerk. Uit deze familie Huijbrechts is ook een burgemeester voortgekomen, Die burgemeester was in Alphen en Riel. De boerderij staat er nog steeds. De burgemeester Huijbrechts woonde aan de Dorpsstraat in Riel Deze burgemeester was al vroeg weduwnaar. Hij woonde daar met zijn zoon Harrie en een gouvernante. Deze zoon Harrie was een beetje een zonderling en tot over zijn oren verwend door deze gouvernante (een hele statige dame.) Men zegt dat hij het kapitaal van zijn vader na diens dood er helemaal heeft doorgedraaid en dat hij van de arme is gestorven. Best zielig.

staat ook in het voorjaar en de zomer voor u klaar! Eindelijk voorjaar! Met een heerlijk zonnetje is het goed buiten toeven. Een fijne wandeling, heerlijk in de tuin. Soms lukt dit u net niet meer zelf. Die wandeling gaat niet zonder hulp en de tuin dreigt wat verwaarloosd te raken. Vraag dan onze hulp! Onze vrijwilligers staan voor u klaar!

Boerderij van de familie Huijbrechts

Wat willen onze vrijwilligers voor u doen? De activiteiten betreffen sociale en praktische activiteiten. Wij kunnen u helpen met: Sociale activiteiten, zoals boodschappen doen (zo mogelijk met de aanvrager zelf), wandelen (eventueel met rolstoel), vriendschappelijk huisbezoek, hulp bij gebruik van apparatuur. Dit kunnen kort- en langdurende activiteiten zijn, zoals een keer oppassen als de mantelzorger een middag weg wil of wekelijks boodschappen doen. Voor deze sociale activiteiten hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Verder kunnen we Praktische activiteiten voor u doen, zoals klusjes in en om het huis, klein tuinonderhoud, klein schilderwerk, aanvullende hulp bij verhuizen. Dit kunnen gemakkelijke activiteiten zijn, zoals de tuin bladvrij maken of het plaatsje schrobben om het minder glad te maken, of meer complexere activiteiten waarbij de sociale persoonlijke ondersteuning een belangrijke rol heeft. Voor deze praktische activiteiten vragen wij een kleine bijdrage van € 5.- per uur.

Huis van de voormalige Burgemeester Huijbrechts van Alphen en Riel

Abdijconcert op zondag 27 maart 2011 om 16.00u In de Abdij O.L.Vr. van Koningshoeven wordt op 27 maart – een maand eerder dan gebruikelijk - het eerste abdijconcert van dit jaar, gegeven door het abdijensemble o.l.v. Hans Simons. Er worden werken van drie componisten gespeeld, die alle drie een belangrijk deel van hun leven in Londen gewerkt hebben. Geopend wordt met een Suite van Henry Purcell samengesteld voor het ensemble uit stukken uit diverse opera”s . De meeste delen komen uit de opera King Arthur. De daaropvolgende Notturni van Haydn stammen uit de periode voordat Haydn naar Londen trok. Toen werkte hij aan het hof van de Esterhazy’s. Het zijn stukken voor alleen blazers in de ongebruikelijke bezetting van 2 hobo’s en 2 hoorns. Afgesloten wordt met een Sinfonia van Johann Christian Bach, die in Londen geklonken heeft op de toen populaire openbare concerten. Op 9-jarige leeftijd maakt Mozart in Londen kennis met de simfoniën van J.C. Bach. Ze vormen meteen een inspiratiebron voor zijn vroege simfoniën. De duur van het concert is ongeveer een uur. De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage na het concert wordt zeer op prijs gesteld. Iedereen is van harte uitgenodigd voor de nazit met de musici in het proeflokaal van de brouwerij. Toegang gratis.

Voor wie is onze dienst bedoeld? Het gaat om klanten met een minimum inkomen, die (tijdelijk) beperkt zijn in het uitvoeren van bepaalde activiteiten in de thuissituatie, waarbij familie en/of vrienden niet in de gelegenheid zijn hulp te bieden. U kunt nu nieuwe aanvragen indienen / wij zoeken vrijwilligers voor u. Belt u rustig. Ook als u twijfelt of u in aanmerking komt. Wij komen naar u toe om uw aanvraag te bespreken. Onderaan vindt u de telefoonnummers. Voor de praktische activiteiten hoeft u uw cheques niet van te voren te kopen. U hoeft ook geen inkomengegevens te overleggen. Wij beperken hiermee de administratieve rompslomp. ZOEKT U EEN LEUKE EN DANKBARE UITDAGING ALS VRIJWILLIGER? Wij kunnen uw hulp goed gebruiken! Denkt u op een van bovenstaande activiteiten uw steentje bij te kunnen dragen en vindt u het leuk om met nieuwe mensen in contact te komen? Vraag dan vrijblijvend een gesprek aan. Wij informeren u graag. En als vrijwilliger geeft u natuurlijk zelf aan wat u wilt doen en wanneer. Waar? U vindt de Vrijwilligers Hulpdienst van Antenne/de Twern in Goirle bij het Zorgcentrum, Thomas van Diessenstraat 4,telefoon 013 534 9191 in Riel, bij De Kosterei aan de Kerkstraat 7, telefoon 013 518 19 43. Meer info? Neem contact op met Mariët van de Laar, opbouwwerkster Antenne/de Twern, bereikbaar op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend. Tel.013-5349191.

ZATERDAG 16 APRIL 2011

30+ PARTY BIJ OME NEEFF LIVE BAND RE-MIXED TIMELESS Timeless

Aanvang 20.30 uur • Entree 10 euro Voorverkoop: Texaco Goirle • De 3 Elementen • Ome Neeff

Re-mixed

MEER INFO + RESERVEREN: TEL. 013 - 530 38 29 | WWW.OMENEEFF.NL


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 23 MAART 2011

PAGINA 17

Goudsmit-Hoff;

wonen in nostalgie

Op het voormalig fabrieksterrein van Rath & Doodeheefver in Rijen wordt een fantastisch woongebied gerealiseerd dat luistert naar de naam ‘Goudsmit-Hoff‘. Deze ruim opgezette wijk biedt een grote variatie aan woningen: appartementen, starterswoningen, herenhuizen, patiowoningen, twee-onder-een-kapwoningen, stadswoningen en vrijstaande woningen. De gemeente Gilze en Rijen is uitgegroeid tot een moderne en actieve gemeente met goede voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en horeca. Ingeklemd tussen de steden Tilburg en Breda heeft u stadse voorzieningen binnen handbereik, maar ook prachtige bos- en natuurgebieden.

4 Herenhuizen

5 Patiowoningen

in de prijsklasse € 259.000,- tot € 269.000,- v.o.n.

in de prijsklasse € 269.000,- v.o.n.

De woningen hebben een woonoppervlakte van 145 m2 en een inhoud van 520 m3. Op de begane grond treft u een woonkamer met open keuken aan. Op de eerste verdieping bevindt zich een royale overloop die toegang geeft tot 2 slaapkamers van 10 m2 en 20 m2. Ook treft u hier een apart toilet en een ruime badkamer met bad, douche en wastafel. Via een vaste trap bereikt u de tweede verdieping. Hier bevindt zich een open ruimte en een kast met de installaties voor verwarming en ventilatie.

De woningen hebben een woonoppervlakte van 90 m2 en een inhoud van 405 m3. Ze beschikken over een royale woonkamer met semiopen keuken van ruim 41 m2. Door het verhoogde gedeelte met extra ramen in de woonkamer voelt deze aangenaam licht en ruim. Vanuit de woonkamer heeft u toegang tot een kleine hal van waaruit u de badkamer en 2 slaapkamers van 14 m2 en 12 m2 kunt betreden. Doordat de berging aan de keuken is gesitueerd kunt u deze zowel inpandig als via de carport bereiken. In de berging bevinden zich ook de installaties voor verwarming en ventilatie. De patio van 25 m2 is het hart van de woning en is bereikbaar via zowel slaapkamer, huiskamer als keuken.

Neem voor meer informatie over verkoop contact op met Leyakkers of Appels Makelaardij.

Julianastraat 51 | Rijen T 0161 22 84 22 | info@leyakkers.nl

Nog enkele woningen te koop

Tilburgseweg 88 | 5051 AJ Goirle T 013 534 91 15 | makelaardij@appels.nl

Woonstichting Leyakkers en Woonstichting Stromenland zijn per 1 januari 2011 gefuseerd tot Woonstichting Leystromen, KvK 18028418. Leyakkers is een handelsnaam van Woonstichting Leystromen.

Schilderijenexpositie Sylvia Reijbroek

tijdens de te Kom langs ou n Huizen R e p O e k ij l t lande ag 26 maar op zaterd r u u 0 ot 15.0 van 11.00 t

Nog 3 appartementen te koop: 1a, 6a en 14c Als u ook wilt wonen in een appartement met subtiele designelementen, veel licht, comfort en ruimte, bezoek dan het open huis voor het “Hof van Oranje” op het Oranjeplein in Goirle. Vorstelijk wonen in Het Hof van Oranje De enkele nog beschikbare woningen bevinden zich zowel aan plein- als aan parkzijde. Aan pleinzijde profiteert u van daglicht over de gehele breedte van de woning en aan parkzijde hebt u een balkon dat uitkijkt over het park. Stelt u zich eens voor hoe u, met uw eigen meubelen en woonaccessoires, uw ruime woning helemaal eigen maakt. En Het Hof van Oranje is klaar, dus u kunt meteen aan de slag!

V O R S T E L I J K W O N E N I N H E T H O F V AN ORANJE

Sylvia Reijbroek is geboren en getogen in Hilvarenbeek

Alle toekomstige bewoners beschikken over een eigen parkeerplaats in de parkeergarage onder het gebouw. En daarmee wordt wonen in hartje centrum wel héél aantrekkelijk. Bel met de makelaar, laat u informeren en kom vooral eens kijken. U zult aangenaam verrast zijn! Ook over de eventuele condities die hier aan koop verbonden zijn. Pleinzijde 18 12 6

Parkzijde 17 11

14

1

“Mijn naam is Sylvia Reijbroek. Als kind was tekenen mijn grote passie. In de loop der jaren ben ik deze liefde een beetje kwijtgeraakt. Tot mijn ouders mij voor de tweede keer in mijn leven een schildersezel kado gaven. Dat zette mij aan tot schilderen. Er ontstond een enorme drang naar perfectie, kleur en fantasie. Een gedachte, of zomaar een beeld in mijn hoofd. Om het daarna neer te zetten op het doek. Soms te mooi, te perfect en toch met enigszins wat realisme. Voor mij is het schoonheid, zowel de kleuren als de onderwerpen.” Deze tentoonstelling is te zien in Bezoekerscentrum ‘De Flierefluiter’ op 26 en 27 maart van 10.30 u.- 18.00 u. De toegang is gratis.

Ringtraining bij KV Tilburg Appels Makelaardij tel. (013) 534 91 15

M&S Makelaars tel. (013) 535 92 35

Woonstichting Leyakkers tel. (0161) 22 84 22

Wilt u uw hond ook goed voorbereiden voor de show? Volg dan iedere woensdagavond ringtraining vanaf 20.00 uur bij KV Tilburg. De ringtraining wordt gegeven door deskundige mensen. De kosten bedragen 1 euro per avond. U bent van harte welkom op het adres: Enschotsestraat 60, 5013 BD Tilburg.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 23 MAART 2011

PAGINA 18

Asperges vanaf a.s. zaterdag 2 april

Een hypotheek die altijd betaalbaar blijft. Dat is het idee.

Aardbeien

vanaf 15 april Boerderij producten

Glazo

Driehuizen 6 Hilvarenbeek tel 013 5054546 De weg Tilburg-Reusel afsl. Biest-Houtakker Open: Ma. t/m Zo. van 10:00-18:00uur Ook op zon- en feestdagen.

Nu is het tijd voor het bemesten van de tuin en het gazon

Uw woonplezier vraagt om een hypotheek die goed bij uw persoonlijke omstandigheden past. Maar kunt u de hypotheek die u nu kiest ook nog betalen als die omstandigheden wijzigen? Om daar zeker van te zijn, kunt u bij Rabobank Tilburg en omstreken een betaalbaarheidsanalyse laten doen. Op kantoor of telefonisch. U krijgt dan snel een compleet overzicht van de financiële gevolgen bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensionering of overlijden. Zo zorgen we er samen voor dat uw hypotheek u niet tot last is.

Tuincompost 40 liter €4,25

Nu 2 zakken voor €6,95

e t d heids a La aar en! alb se do a t be naly a

Beeksedijk 22, Goirle, 013-5346298

Het enig(st)e tuincentrum van Goirle *Hardsteen *Natuursteen *Gebakken klinkers v.a. 12,= p/m² *Siergrind Van Enschot, Boshoven 8, Alphen. 0135081908

pa s f o t o ’ s

Kies voor de zekerheid een hypotheek van de Rabobank. Rabobank. Een bank met ideeën.

Officiële documenten Direct klaar Professionele kwaliteit

Kijk op www.tilburg.rabobank.nl of bel (013) 537 94 00.

Ook volgens Belgische regels De Hovel 46 5051 NR Goirle T 013 - 534 12 17

www.gbg.nl

www.rondjegoirle.nl Maak er uw startpagina van!

P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

Openingstijden: Ma. t.m do. 9-18 uur Vrij. 9-20 uur Za. 9-17 uur

Bedopmaat.nl

Blankhoutenwereld.nl UNIEK 3STAPELBED

399

excl. bodems en matrassen ex

UNIEKE COLLECTIE HOOGSLAPERS EN STAPELBEDDEN. OOK 2-PERS.! UNIEKE COLLECTIE BABYKAMERS COMPLEET MET MATRAS V.A. 279! BABYKAMER+ BAB MATRAS

299

Bij aankoop van lattenbodem + matras nu..

1P BED

1EURO 100% massief!

2P BED

2EURO 40 topmerk-matrassen met prijsgarantie

PÚÚR HOUT!

Korvelseweg 213 Tilburg di.-za. 10-17 uur 013-5437208


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 23 maart 2011

Vierde geslacht familie Huijbregts

PAGINA 19

Uitnodiging: CULTO op het Mill-Hillcollege Op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart 2011 is het weer tijd voor de CULTO op het Mill-Hillcollege. De CULTO is een culturele avond met toneel, zang en dans, verzorgd door leerlingen van het Mill-Hill. U bent van harte uitgenodigd om bij één van de voorstellingen aanwezig te zijn om verslag te doen. De CULTO vindt plaats op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart in het Atrium van het Mill-Hillcollege in Goirle. De zaal is open vanaf 19.30 uur, om 20.00 uur start de voorstelling. Het verhaal van de

Trots willen wij jullie vragen om deze foto van het vierde geslacht van de familie Huijbregts in het Goirles Belang te plaatsen. Nino Huijbregts is geboren op 07-01-2011. Op de foto ziet u: Overgroot opa (in stoel) Jan Huijbregts, Opa is Ton Huijbregts en vader is Tim Huijbregts en de baby heet Nino Huijbregts.

Bedankt organisatie van de Beeksite Goirle Het jaarlijks darttoernooi van de Beeksite zit er definitief op. Tien jaar lang hebben een aantal Goirlese jonge mensen het toernooi georganiseerd. Wie tien jaar geleden 16 jaar was kon aansluiten. Doch daar de meesten die toen destijds zijn aangesloten nu al dik over de 25 jaar zijn en er van de achterkant niemand meer bijkomt, is het besluit gevallen om er mee te kappen. Het is mooi geweest. Het darttournooi heeft 10 jaar plaatsgevonden bij Jan en Joke Oerlemans aan de Beeksedijk. Hun kinderen Maaike, Rene en Sander zaten mee in de organisatie, samen met Christ de Jong en Mark van Oosterwijk. Tien jaar lang en altijd in de zelfde week direct na carnaval vrijdag en zaterdag was het feest op de Beeksedijk in Goirle. Ieder jaar deden er altijd rond de 35 spelers mee die weer vergezeld waren van hun supporters. Dus totaal ieder jaar toch wel plusminus vijftig mensen. Ook dit jaar was het weer een compleet feest. Na iedere dartsessie werd de polonaise ingezet, zowel in de ochtend, middag en avond en Jupkes ontbraken daar niet aan. Geen

betere supporters dan de “jupkes” Tegen de avond moest natuurlijk ook de inwendige mens versterkt worden, maar daar zorgde enkele ouders voor van de darters. In huize Oerlemans werd soep geserveerd, broodjes met frikadellen en kroketten. Als er iemand wat te kort kwam lag het aan de persoon zelf. Het darten zelf speelde af in een van de bedrijfsruimte en in de woonkamer van Jan en Joke Oerlemans. Twee dagen lang speelde men om de eerste prijs te halen met alle elan wat er bij hoorde. Gezelligheid was troef in al die jaren. Hieraan is nu helaas een definitief einde gekomen. Met dank aan Jan en Joke Oerlemans die al die tien jaar hun bedrijf hiervoor ter beschikking stelde. Ook een dank is op zijn plaats voor de spelers, supporters, ouders en sponsors. Zonder hun was er geen beeksite geweest. Het tijdperk Beeksite is verleden tijd. Ook ik als supporter zal de Beeksite gaan missen, maar kan wel terugkijken op tien jaar gezellig- en samenhorigheid onder elkaar. Ad van Gorp

Ingezonden meningen van de lezer ­ pname van ingezonden stukken betekent niet dat de redactie het O met de strekking van deze stukken eens is. Zij vallen onder volledige verantwoording van de inzender. Ook kunnen deze ingekort weergegeven worden. Naam en adres is altijd bekend bij de redactie.

Op bezoek... Ja, ik ben op bezoek geweest bij directeur Johan de Koster van de Leyakkers. Hoewel Johan van woningstichting Leijakkers beweerde in ‘het debat’ dat 90% van de ‘goudenlegkip-woningen’ nog in het bezit van de woningstichting zijn, wilde hij me dat bewijs niet tonen. Ondanks dat de heer de Koster zei -eveneens in dat debat- dat de Leyakkers zeker geen projectontwikkelaar is, vertelde hij nu dat woningcoorporatie de Leyakkers toch 330 miljoen euri(!) aan nieuwbouw in de pijplijn heeft voor de komende 5 jaar. Daar is nauwelijks sociale woningbouw bij. Wat toch dé kerntaak van een woningbouwvereniging is en blijft. Zodoend behoort Leijakkers/Leijstroom tot de grootste projectontwikkelaars van Nederland. Financieel is alles vooralsnog dichtgespijkerd. Dat heeft scheidende en onderscheiden Johan de Koster me verteld. Het extreme, enorme vermogen van de Leyakkers is bij elkaar vergaard in 40 jaar, uitsluitend door het in de schoot geworpen gemeenschapsgeld mét de mazzel van stijgende onroerendgoed prijzen. Maar ja, die overproduktie van appartementen/huizen gaat zich wreken door prijsdalingen, en jammer genoeg betaalt jan-met-de-pet, de burger uiteindelijk de prijs. Met onverkoopbare woningen door overschot bij krimpende markt. De eigen woning is toch het pensioen van de doorsnee burger. Terwijl intussen de wachttijd in Goirle voor een aangename sociale huurwoning nog steeds 5 tot 6 jaar bedraagt... Ik nodig de directie van de woningstichting uit een stevig weerwoord te geven in het Goirles Belang. Ik ben nog steeds niet overtuigd van de goede afloop... Mario de Kort Mail: mdkgoirle@planet.nl

CULTO speelt zich dit jaar af in twee werelden: die van hier en nu en een fantasiewereld. Vooral de fantasiewereld speelt een grote rol in het verhaal. Deze fantasiewereld is kleurrijk, vrolijk, raar, grappig en extreem. De toeschouwers kunnen van de CULTO veel verwachten: dans op hoog niveau, emotionele scènes en goede zangers en zangeressen. In december hebben leerlingen auditie gedaan en de afgelopen maanden is er keihard gewerkt om een prachtige avondvullende voorstelling neer te zetten. Docent Engels Jeanine Zondag organiseert de CULTO met

haar collega Dirk Hasselman nu voor de tiende keer. Ze worden dit jaar bijgestaan door de leerlingen Desmond Baidjoe en Laura van Gils. Jeanine vertelt: “De sfeer achter de schermen is heel bijzonder. Het is echt een lekker ‘samen’ gevoel. Leerlingen die in de eindexamenklas meedoen, balen altijd dat ze niet eerder mee zijn gaan doen aan de CULTO”. Voor het publiek zijn kaartjes voor de voorstelling te koop in de kleine pauze op het Mill-Hillcollege (elke dag om 10.10 en 11.00 uur) en aan de deur voor de voorstelling. De kosten zijn € 4,50 per kaartje.

Drie hoeraatjes Jeugddisco Zeflex in voor Henk van jongerencentrum Mainframe aantal jonge vrijwilligers van op de allernieuwste hits. Zorg dus Griethuijsen!!! Een jongerencentrum Mainframe heeft dat je er bij bent!

Henk is schaker en dichter, of omgekeerd. Nou, dan neem ik wel zwart. Van Griethuijsen-Clerici Een gewone Siciliaan met 2….d6 1. e4 - c5 2. Pf3 - d6 (nou, dat is al miljoenen keren gespeeld) 3. d4 - cxd4 4. Dxd4 - a6 5. c4 - Pc6 6. Dd1 - g6 7. Le2 - Lg7 8. 0-0 - Pf6 9. Pc3 – 0-0 10. h3 – Pd7 Zo, de eerste tien zetten zijn gespeeld, de opening zit er op, en er is weinig tot geen aanleiding tot commentaar. Onderwijl vertelt Henk over de Eerste Goirlesche Schaakclub (EGS), die 76 jaar geleden werd opgericht. Zo omstreeks 1934-1935. Nevelige jaren, en het zicht was niet scherp. Ergens, toen, in Goirle. Oude meesters: Willy van Rooy (heeft Max Euwe verslagen in een simultaanwedstrijd!), Harrie Aarts, e.v.a. Man, dát was een tijd! Een stukje middenspel nu alstublieft. 11. Le3 – Pc5 12. Pd4 – Pe6 13. Pb3 – Tb8 14. Pa4 – b6 15. f4 – a5 16. Dd2 – Ld7 17. Pc3 – Pc5 18. Pxc5 – bxc5 19. Pb5 – Db6 20. e5 – Tfd8 21. exd6 – Le6 22. f5 – Lxf5 23. Lh6 – Lf6 24. g4 – Lc8 Intussen kouten wij gemoedelijk over ‘light verse’ en speelse muzen. Want Henk is een lichtvoetig poëet, een woordknutselaar, die er van houdt om tussen de regels van metrum en rijm een gedachte te persen die de lezer versteld doet staan. Vergis u niet! Als dichter bespeelt hij u met zijn lichte toetsen, als schaker echter houdt hij van zwaar geschut en zetten die u bijna letterlijk breken. Hij leidt het nog vriendelijk in: “Zeg, Marcello, zullen we dan nu maar eens ècht gaan schaken?” 25. Txf6! – gxf6 26. Df4 – Pd4 27. Dxf6 – Pe6 28. Tf1 – Db7 29. Lf3 – Dd7 30. Lc6! – Dxc6 31. Dxf7 – Kh8 32. Lg7+! – Pxg7 33. Df8+! – Txf8 34. Txf8 mat Wat een dodelijke combinatie: light verse en heavy chess. Hulde Henk, driewerf!! Marcello Clerici

het initiatief genomen om, samen met de jongerenwerkers, een disco voor kids uit groep 7 en 8 te organiseren. Deze disco heeft de naam Zeflex gekregen en zal 1 keer per maand op de vrijdagavond van 19.30u tot 22.30u gehouden worden. Op Vrijdag 25 maart is de eerste editie. Dan wordt jongerencentrum Mainframe omgetoverd tot een heuse Black&White disco met blacklights, rookmachine en heel veel leuke muziek. Onze Zeflex DJ’s gaan er weer voor zorgen dat jij helemaal uit je dak kunt gaan

De Black&White Party begint om 19.30u en duurt tot 22.30u. De entree voor dit vette feest is € 2,00, inclusief een consumptie. Let op!! Na 20.00u mag je alleen nog naar buiten met toestemming van je ouders. De ingang van de Black&White Party is aan de Thomas van Diessenstraat in Goirle (groene poort tegenover CC van Besouw) Voor meer informatie, check onze website: www.mainframe101.nl of bezoek onze hyves mainframe1-01.hyves.nl/

Festival Bewust Leven 26 maart, Goirle Op 26 maart vindt voor de derde maal het Festival “Bewust Leven” plaats in het Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle. De informatiemarkt en workshops staan garant voor een inspirerende dag. Lezing/miniworkshop door Zenmeester Jeroen Witkam ‘Kan stilte iets voor je betekenen?’ Speciaal voor het festival geeft zenmeester en auteur Jeroen Witkam een lezing en workshop. Maak kennis met Zen, de loop- en Tijd: 11.15-12.30 uur. Kaartverkoop: € 8,00 (via de website, Pleiade of op 26 maart aan de deur) Workshops Er worden vandaag 20 workshops gegeven: meditatie, reading, theeworkshop, beeldende coaching, een lezing over Bowentechniek en Het Parijs van Isis, zangmeditatie, Feng Shui, een lachsessie, 2012, voeding, familieopstellingen, tarot, handanalyse en een minicursus wichelroede lopen. Informatiemarkt Ruim 50 organisaties presenteren zich tijdens het festival. Op de informatiemarktkun je meer informatie vinden over ecologisch tuinieren, transistion towns, recycle kleding, massage, meditatie, yoga, voeding, coaching, healing en homeopathie. Het interactieve programma nodigt uit om kennis te maken met “bewuste”organisaties uit de regio Tilburg. Van 11.00 tot 16.00 uur is de informatiemarkt geopend en vanaf 11.45 uur kun je workshops volgen. De entree voor het festival is € 4,00 (incl. workshops), tot 25 maart zijn de kaartjes in de voorverkoop slechts  € 3,00 (te koop bij Pleiade, WillemIIstraat 50, Tilburg). De helft van de opbrengst gaat naar de slachtoffers in Japan. Meer informatie over het festival is te vinden op www.wegwijzer-naar-bewust-leven.nl

V.V. Riel Uitslagen Woensdag 16 maart Voab F10 – Riel F3.............. 5 – 2

Programma

Zaterdag 26 maart 14.30 uur Madese Boys A1 – Riel A1 –0 13.00 uur Nemelaer B2 – Riel B1 –1 11.00 uur ZIGO MB1 – Riel MB1 –3 13.30 uur Riel C1 – OVV ’67 C1 – 4 olv B. Wouters 12.30 uur Baardwijk MC1 – Riel MC1 –1 12.30 uur Riel D1 – Beerse Boys Oirschot Vooruit D2 – Riel D2... 1 – 1 olv A. vd Berg Riel D2 – Zwaluwe D3G...... 4 – 2 12.00 uur Berkdijk D1 – Riel D2 Helvoirt E1 – Riel E1.......... 6 – 2 10.00 uur Riel E1 – DESK E2 Taxandria E4 – Riel E2........ 2 – 2 10.00 uur Riel E2 – ZIGO E6 Riel E3 – Voab E10.............. 6 – 0 10.00 uur GSBW E6 – Riel E3 Riel F1 – SC Olympus F1.... 2 – 2 12.00 uur Jong Brabant F2 – Riel F1 Riel F2 – Hilvaria F5........... 0 – 4 10.00 uur RKDSV F3 – Riel F2 Riel F3 – Tuldania F2.......... 8 – 0 11.45 uur RKTVV F3 – Riel F3 Zundert F5 – Riel F4........... 9 – 0 11.30 uur Riel F4 – VVR F8 Riel K1 – Right ‘Oh K1........ 0 – 7 Zondag 27 maart Zondag 20 maart 14.30 uur Nordea – Riel Riel – Chaam....................... 2 – 2 10.00 uur Riel 3 – Oisterwijk 4 Riel 2 – Audacia 2............... 1 – 3 10.00 uur Riel 4 – Viola 7 olv A. SVG 3 – Riel 3..................... 5 – 2 vd Berg GSBW 8 – Riel 4.................. 4 – 3 12.00 uur SCI/Gibo Groep DA1 – Riel DA1 – SVSSS DA1....... 6 – 2 Riel DA1 Zaterdag 19 Maart Riel A1 – Be Ready A1........ 1 Riel B1 – Voab B3............... 7 Riel MB1 – Gilze MB1......... 0 Advendo C3 – Riel C1......... 0 Riel MC1 – Blauw Wit ’81 MC1............. 4


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 23 maart 2011

PAGINA 20

MEMORANDUM Avond- Nacht- en Weekenddienst via Huisartsenpost, Lage Witsiebaan 2a in Tilburg. Alleen voor spoedeisende hulpvragen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. Tel.: 0900-3322222. Apotheken Mediq Apotheek De Hovel Zaterdag 11.00-13.00u Kalverstraat 23 5051 NK Goirle tel.: 013-5341101 De dienstapotheek Lage Witsiebaan 2a, Tilburg Openingstijden: Ma. t/m vr. 17.00-08.00 uur Zaterdag, zondag en feest­dagen de gehele dag Tandartsen De spoedgevallendienst is van vrijdag 18.00 uur tot maandag 08.00 uur en op erkende feestdagen. Tel. 06.50.218.221. Dierenartsen Weekenddienst Goirle: 013-504 24 02. Riel: 013-518 17 88 Poppel: +31(0)14-651668 Dierenambulance voor aangetroffen dieren zonder eigenaar en/of gewonde dieren: 013-5420055. L andelijke Inspectie Dierenbescherming voor meldingen van verwaarlozing en/of mishandeling van dieren: 0900-2021210 (€ 0,10 per min.)

Thebe

24-uurs zorgverlening en service Bureau Zorgbemiddeling telefoon: 0900-8122 Voor hulp bij het aanvragen, regelen en vinden van zorg. Thuiszorg telefoon : 0900-8122 Voor ondersteuning bij huishoudelijke zorg, verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding. Woonzorgcentrum Guldenakker telefoon: 013 – 531 08 00 Appartementen met zorgverlening die is afgestemd op uw zorgvraag. Cliëntenraad telefoon: 013 – 531 08 00 Voor het behartigen van uw belangen. Zorgcentrum Elisabeth telefoon: 013 – 531 52 00 Voor: - Intensieve verpleging van zowel jongeren (vanaf 21 jaar) als ouderen. - Dagbehandeling somatiek Behandeling en begeleiding voor thuiswonende cliënten (vanaf 21 jaar) met een lichamelijke beperking. - Dagbehandeling voor dementerenden Behandeling en begeleiding voor thuiswonende cliënten met dementie. - Dagbesteding Volwaardige en zinvolle activiteiten voor thuiswonende cliënten met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. -De openingsdagen en –tijden van de dagbehandeling zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Centrum voor Behandeling en Begeleiding telefoon: 0900-8122 Voor vragen naar specialistische behandeling aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en ouderen. Consultatiebureau voor Senioren telefoon 0900-8122 Goirle.cbsenioren@thebe.nl Consult (kosteloos) voor informatie en preventie over het gezond en actief ouder worden. Voor het maken van een afspraak of informatie. Maaltijdservice telefoon: 0900-8122 Door ziekte, leeftijd of bijvoorbeelddrukte op het werk kan het klaarmaken van de warme maaltijd een probleem zijn. De maaltijdservice is dan de oplossing. Ook voor dieet- en vegetarische maaltijden. Jeugdgezondheidszorg JGZ Inloopspreekuur consultatiebureau voor 0-4 jarigen. Thomas van Diessenstraat 4 Dinsdag van 13-00-14-00 uur

Klassieke Homeopathie Marian van Diem, v. Haestrechtstraat 83, Goirle, Tel.: 013-5302025 lid NVKH Verloskundigen Praktijk voor Verloskunde LENTE (locatie Goirle) Marian Cremers, Inge de Groot, Gitta Jabroer, Oude Kerkstraat 9, 5051 RN Goirle, Tel. 06-22400846, Telefonisch spreekuur, ma. t/m vr. 09.0012.00 uur. Diëtistenpraktijk Ellen Winters www.ellenwinters.nl 06-15085778 De Avonturiers KDV en BSO De Dieze 24, 5052 TP Goirle. Tel (013) 534 76 23, www.de-avonturiers.nl Het Klavertje, praktijk voor Verloskunde Voor alle persoonlijke verloskundige zorg in Goirle, Riel, Alphen en omstreken. Thomas van Diessenstraat 4, 5051 RK Goirle. 013-5082773 Avond- en weekendspreekuur! Voor meer informatie: www.hetklavertje.com en info@hetklavertje.com. Uw zwangerschap is onze zorg! Kober kindercentra in Riel kdv Droomtuin, Bernhardstraat 6a bso Droomtuin, Vonderstraat 1 De bso heeft een informeel en dorps karakter en is dagelijks geopend van 07.30 – 09.00 uur en van 15.30 – 18.00 uur. Op woensdagmiddag is de bso al vanaf 12.00 uur geopend. Het kdv biedt dagelijks gezellige sfeervolle opvang aan  0 tot 4 jarigen van 07.30 – 18.00 uur. psz de Robbedoes, Vonderstraat 1 In een knusse ruimte bieden wij op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 08.45 – 12.00 uur opvang aan uw peuter (2 - 4 jaar). Kober Kind aan huis verzorgt gastouderopvang in Goirle Riel. Voor meer informatie belt u met serviceteam 4: 076 - 504 56 04 of ga naar www.kober.nl

Kinderopvang Humanitas BSO/ VSO Villa Op Stelten St. Jansstraat 1-03, 5051 RG Goirle Geopend: alle dagen, buiten alle schooltijden, schoolvakanties en school studieZORGCENTRUM GOIRLE Thomas van Diessenstraat 4, 5051 RK Goirle. Tel 013-5349191 DE TWERN ‘t Loket Goirle. Informatie advies en toegang tot diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorg en veiligheid, inkomen. Open: elke werkdag van 9-12.30 uur en op donderdag van 13-16 uur. Huisbezoek is mogelijk. Antenne Organisatie voor Maatschappelijke Diensten. Voor informatie over: Minimabeleid, Gehandicaptenbeleid, Ouderenadvisering, Mantelzorg, Vluchtelingenopvang, Bewegingsactiviteiten, en een Vrijwilligershulpdienst. Deze laatste op woensdag van 9.00-10.00 uur.

Bibliotheek Goirle Kloosterstraat 22 / Postbus 141, 5050 AC Goirle, T : 013-5342068, E: goirle@bibliotheekmb.nl Openingstijden di. t/m do. 11.00 – 17.30 uur vrijdag 11.00 – 20.00 uur zaterdag 11.00 – 17.00 uur Internetcafé: dinsdag t/m vrijdag 09.00 – 23.00 uur. zaterdag 11.00 – 17.00 uur. Kranten: van 09.00-11.00 uur in foyer van CC Jan van Besouw. Website: www.bibliotheekmb.nl Hobbysoos Bergstraat 98-04, tel.: 013-5344678 E-mail: hobbywerkplaatsgoirle@gmail. com. Open: Ma. t/m do. 9.00-16.00 u, din. 19.00-22.00 u. Katholieke Bond van Ouderen Goirle Voorzitter: A. Vekemans, Wittendijk 47, 5051 GA Goirle, tel. 013-534 60 43. Secretaris: J. Heeren, Langenboomstraat 8, 5051 BG Goirle, Tel.: 013-5341030, mail: kbogoirle@ gmail.com Ledenadministratie: Dhr. A. Ceton, Hoge Wal 99, 5053 AP Goirle, Tel. 013-5348849. www.kbogoirle.nl

dagen en ATV dagen. Telefoonnummer: 013-5339646 Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933 Kinderopvang Humanitas KDV Dikkie Dik Grobbendonckpark 45, 5051 KR Goirle tel nummer 013- 5343378 voor plaatsing en planning graag contact opnemen met onze regiokantoor op tel. nummer 013 533993 of per mail regiomiddenbrabant@kinderopvanghumanitas.nl Kinderopvang Humanitas BSO/ VSO Villa Kakelbont Waterput 56, 5053 EJ Goirle Geopend: alle dagen, buiten alle schooltijden, schoolvakanties en school studiedagen en ATV dagen. Telefoonnummer: 013-5400227 Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933 Kinderopvang Humanitas BSO/ VSO Villa Bombarie Burg. Philipsenstr. 2, 5051RC Goirle Geopend: alle dagen, buiten alle schooltijden, schoolvakanties en school studiedagen en ATV dagen. Telefoonnummer: 013-5339782 Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933 Kinderopvang Humanitas PSZ de Hummeltjes Waterput 56, 5053 EJ Goirle Geopend: alle dagen tijdens schooltijden. Telefoonnummer: 013-5334017. Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933 Kinderopvang Humanitas PSZ de Marmot St. Jansstraat 1-06, 5051 RG Goirle Geopend: alle dagen tijdens schooltijden. Telefoonnummer: 013-5342474. Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933 Kinderopvang Humanitas KDV Breebosch Waterput 56, 5053 EJ Goirle Geopend van: 7.30 tot 18.30u. Telefoonnummer: 013-5332851. Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933 Maatschappelijk werk Aanmelding via ‘t Loket. Inloopspreekuur op maand. van 13.30-15.30; wo.dag 8.30-10.30 Formulierenbrigade Tel. O6- 38369551 Email: formbrig.goirle@gmail.com www.formbriggoirle.nl Steunpunt Vrijwilligerswerk Bemiddeling bij vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. Ook advies en ondersteuning. Ma en wo van 10.00-12.30 Contour – Vrijwillige Intensieve Thuishulp voor Goirle en Riel Gratis structurele hulp aan mensen die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken (voor korte of langere periode). Wilt u vrijwilliger worden? Hebt u hulp nodig? Neem vrijblijvend contact op met coördinator Ingrid Verhoeven. T 013–5349191, 06–23272836, bgg T 013–5434572

Neerland 1, 5133 TT Riel, tel. 0135182318. Penningmeester: A. van Gestel, Bernhardstraat 26, 5133 TZ Riel. Stichting De Helpende Hand Vonderstraat 2a, Riel. Inleveren goederen voor Roemenie: ma. 18.30-21u. woe.mi. 13-16u woe.av. 18.30-20.30u. za. mo 10-12.30u. Info: 013-5345132 of 06-53317724. www.helpendehand.org Stichting Leergeld Goirle en Riel Financiële en materiële ondersteuning van kinderen tussen vier en achttien jaar die bij hun ontplooiing tekort komen, omdat het gezin, waartoe zij behoren moet rondkomen met een laag inkomen. Info: 5302111. Schriftelijke info: St. Leergeld Goirle en Riel, Postbus 68, 5050 AB Goirle. Voor het doen van giften banknummer: 166803111 Bibliotheek Riel Vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur kunnen alle ouderen uit Riel gratis gebruik maken van de bibliotheek in de ‘Kosterei’ te Riel.

Stichting Hulp aan Roemenië Inlichtingen: I. Verstraeten, tel. 013-5347924.

Meldpunt Vrijwillige Thuishulp Riel Bereikbaar maandag, woensdag en donderdag van 09.30 tot 11.00 uur, tel. 013-5181943. Steunpunt De Kosterei, Kerkstraat 7, 5133 AJ Riel.

Katholieke Bond van Ouderen Riel Website: www.kboriel.nl Voorzitter: A.M. Schellekens, Kerkstraat 48, 5133 AK Riel, tel. 5181449. Secretaris: B. Ketelaars-Vromans,

Seniorenpraatgroep De Praatjesmakers Dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur in de Wildacker. Info: Sjef van der Pol, tel. 013-5347515.

WEBSITES Hieronder vindt u de Web-sites en E-mailadressen van onderne­mingen en instellingen uit Goirle, Riel en omstreken. Voor 2,- p/w kunt u hier ook bij staan. Met logo 3,- p/w. Telefoon: 013-5341217, Fax: 013-5348571, E-mail: redactie@gbg.nl

Ondernemingen AAG Administratie- en Advieskantoor Gijbels pieter@administratiekantoorgijbels.nl www.administratiekantoorgijbels.nl Annemieke van der Meer interieur ontwerp info@avdmeer.nl www.avdmeer.nl Auto Noordhoek Groep Seat / Škoda www.autonoordhoek.nl

Robot Deurtechniek www.robotdeuren.nl info@robotdeuren.nl

robot

deurtechniek

Schellens bakkerij info@Schellens.nl www.Schellens.nl

Smits

C A R C L E A N I N G

Smits Carcleaning www.smitscarcleaning.nl MR A.A. (Anja) SONKE Mediation bij echtscheiding en arbeidsconflicten www.mediation-conflictbegeleiding.nl info@mediation-conflictbegeleiding.nl

Architect ir. Peter van Dinter info@vandinterarchitectuur.nl www.vandinterarchitectuur.nl Beddenstad.nl Boxsprings, matrassen en lattenbodems www.beddenstad.nl info@beddenstad.nl

Arbeidsbemiddeling t/m MBO www.hetuitzendbureau.nl frank.huijben@hetuitzendbureau.nl

Peter van den Bemt Administraties en Fiscalen adviezen bemt@petervandenbemt.nl www.petervandenbemt.nl

S. van der Velden Administratieve dienstverlening info@svdv-administratie.nl www.svdv-administratie.nl

Bensing Parket www.bensingparket.nl

Winkelcentrum De Hovel info@dehovelgoirle.nl www.dehovelgoirle.nl

Dutchcom webdesign - huisstijl logo ontwerp - drukwerk www.dutchcom.eu

van Zundert Huiswerkinstituut info@vanzunderthuiswerkinstituut.nl www.vanzunderthuiswerkinstituut.nl

Ergoform v.o.f. info@ergoform.nl www.ergoform.nl

verenigingen i n st e ll i n g e n

goirles belang

Caeciliakoor St. Jan Goirle www.Caeciliakoor-goirle.tk

redactie@gbg.nl www.goirlesbelang.nl GbG Primeur info@gbg.nl www.gbg.nl

P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

Havep Winkel winkel.goirle@havep.nl www.havep-winkel.nl Huiswerkinstituut Tilburg-Goirle www.huiswerkinstituut.info Van den Hout Installatie en Daktechnieken info@advandenhout.nl www.advandenhout.nl ItaliaItalia Taaltrainingen, Coaching en Advies info@italiaitalia.nl www.@italiaitalia.nl ISS Computers Hét adres voor particulier en bedrijf. www.isscomputers.nl Bodystudio Move-it Sporten en afslanken www.bodystudiomove-it.nl www.move-itdieet.nl Vertaal- en tekstbureau Multitext info@multitext.net www.multitext.net Els van Oers Remedial Teaching en Begeleiding info@vanoersrt.nl www.vanoersrt.nl RondjeGoirle Actueel • Anders • Actief www.rondjegoirle.nl De Parketteur info@deparketteur.nl www.deparketteur.nl Riekz, Creatieve en Grafische Vormgeving info@riekz.nl www.riekz.nl

Cantorij St. Jan www.cantorijstjan.nl info@cantorijstjan.nl Ondernemers Contact Goirle www.ocgoirle.nl Bibliotheek Goirle goirle@bibliotheekmb.nl www.bibliotheekmb.nl Parochie Goirle info@parochiegoirle.nl www.parochiegoirle.nl SVMT svmt@wanadoo.nl www.btas.net/svmt

P O L I T IE K CDA Goirle www.goirleriel.cda.nl PvdA Goirle en Riel goirle.pvda.nl

GE Z O ND H EID S Z O RG - Agonist - - Ludo van Erve Masseur/Reflexzonetherapeut www.agonist.nl Isis verloskundigepraktijk www.verloskundigepraktijkisis.nl Praktijk voor Seksuologie www.praktijkvoorseksuologie.eu Acupunctuur - Tom Centrum voor Traditionele Chinese Geneeskunde www.tcmtom.nl Anita Jaspers-Clemens, Gewichtsconsulente gewichtsbegeleiding & advies www.deveranderingtilburg.nl info@deveranderingtilburg.nl

Prikposten Lijn2.net Samenwerkingsverband TweeSteden ziekenhuis en St. Elisabeth ziekenhuis. Ponsplaatje ziekenhuis en legitimatiebewijs meebrengen.

bosedienst. Maandag t/m vrijdag 08.30-10.00 uur

Thebe, Th.van Diessenstraat 4, Goirle Maandag 09.30-10.30 alleen Trom-

de Kosterij, Kerkstraat 9, Riel Dinsdag van 09.00-10.00 uur Donderdag van 08.30-10.00 uur

Politiepost Goirle Openingstijden politiepost Thomas van Diessenstraat 4: maandag, dinsdag en vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur, donderdag van 13:00 tot 16:00 uur en woensdag gesloten.

5026 PA Tilburg. Op werkdagen geopend van 9–22 uur

Politie Midden en West Brabant Team Leijdal, Ringbaan Zuid 498 a,

De Guldenakker, Wittendijk 2, Goirle Woensdag van 09.00-10.00 uur

Voor een afspraak of nietspoedeisende zaken: 0900-8844 Als elke seconde telt: 112. Meer informatie: www.politiemwb.nl Meld misdaad anoniem: 0800-7000.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 23 maart 2011

PAGINA 21

uitgaan en Cultuur in Goirle & Riel

Kaarten te verkrijgen aan de kassa, Thomas van Diessenstraat 1 te Goirle of telefonisch 013-5343400 of via email: info@janvanbesouw.nl, meer info: www.janvanbesouw.nl.

Cabaret, toneel, muziek en literatuur De Middelbare Meiden maken cabaret dat ver boven de middelmaat uitstevent. Een aanrader dus. Maar ook de Vlaamse en Nederlandse popmuziek staat op een heel hoog niveau. Maar vlak ook de flamenco niet uit. Meer informatie over deze voorstellingen is terug te vinden op www.janvanbesouw.nl en op jvbesouw.hyves.nl.

Vrijdag 25 maart: Middelbare Meiden met ‘Een illusie rijker’ (cabaret)

De Meiden steken de handen uit de mouwen en maken tijdens het opruimen de balans op.

Zaterdag 26 maart: Bart Peeters met ‘De Ideale man’ (pop, humor)

Bart Peeters schitterde onlangs in de MaDiWoDoVrijdagshow van Paul de Leeuw. Aanstaande zaterdag verrast hij met mix van folk, wereldmuziek, cabaret, hiphop en een vleugje jazz.

Vrijdag 1 april: Popster Esther Groenenberg gaat de theaterzaal plat spelen. Fris en relativerend, raak en vrolijk en verrassend ontroerend zijn de liedjes van Ester Groenenberg

Zaterdag 2 april: Flamencosensatie Flamenkika in Jan van Besouw

Een danseres, zanger, drie instrumentalisten en een passionele acteur geven de theaterzaal een Spaans tintje.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief via onze website www.janvanbesouw.nl

Contactraad Cultuur Goirle Kopij: Bibliotheek Goirle, Kloosterstraat 22, Goirle email: evenementenkalender@bibliotheekmb.nl Evenementenkalender CCG Maart hele maand De Boekenkast van Nico de Beer, schrijver. Locatie: Bibliotheek Goirle. Tijdens openingsuren hele maand Expositie schilderijen van Els van der Krabben, Annemarie van der Sterren en Ineke Terlingen. Locatie: Guldenakker, begane grond en 1e verdieping. Bezichtiging: dagelijks van 10.00-16.00 uur hele maand Expositie schilderijen van Anneke Haans. Locatie: gangen en foyer van Woonzorgcentrum Elisabeth Goirle. Bezichtiging: dagelijks van 10.00-16.00 uur t/m 25 apr Expositie “Grenzeloze verbeelding” van Dorothé van de Wiel en Jeanne van Midde. Locatie: Cachet de Cire, Grote Markt 12, Turnhout. Tijden: 11.30-23.00 uur; zondag 12.00-21.00 uur; dinsdag en woensdag gesloten. 23 Openbare repetitie door de slagwerkgroep van Koninklijke Harmonie ‘Oefening en Uitspanning’. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 18.30 uur 25 Opening van de tentoonstelling “Bomen maken het verschil” met schilderijen van Hanna Haase door wethouder Sjaak Sperber. De opening wordt opgeluisterd door een optreden van troubadour Hans Muskens. Locatie: Gemeentehuis Goirle. Aanvang: 19.30 uur 25 Cabaret “Een illusie rijker” door Middelbare Meiden. Locatie:

CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur 26 Festival “Bewust Leven” met een informatiemarkt en workshops. Locatie: CC Jan van Besouw. Tijd: van 11.00-16.00 uur 26 Muziek “Spreekt en Zingt in het Nederlands” door Bart Peeters. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur 27 Kapelconcert door “Katona Twins”, gitaarduo. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 12.00 uur in de Kapel 27 Muziek “Jazz Podium Goirle”, met Zmoodfingaz & Tony Giggz en Toine van Rooij and Friends. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 15.00 uur. Verkoop aan de zaal 28 mrt – 15 apr Tentoonstelling “Bomen maken het verschil” met schilderijen van Hanna Haase. Locatie: Gemeentehuis Goirle. Bezichtiging op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur (’s middags even aanbellen), dinsdag tot 19.00 uur en vrijdag tot 12.30 uur 29 Receptie t.g.v het 25-jarig jubileum van Willem Couwenberg als raadslid van gemeente Goirle. Locatie: Gemeentehuis Goirle. Tijd: 16.00-17.30 uur 30 Lezing door Lou God, gerechtsdeurwaarder. Georganiseerd door Het Genootschap ter Bevordering van het Publiek Debat. Locatie: Hof van Holland, Tilburgseweg, Goirle. Aanvang: 20.00 uur 30 Cabaret “Binnen de lijntjes” door Ronald Goedemondt. Loca-

tie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur April vanaf 5 april De Boekenkast van Susan van Breugel, medewerker bij Blz Boekhandel Buitelaar. Locatie: Bibliotheek Goirle. Tijdens openingsuren 1 Muziek “Slingers en Ballonnen” door Esther Groenenberg. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur 2 Muziek “¡Agua!” door Flamenkika. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur 3 Jubileumconcert ‘Nabucco van G. Verdi’ vanwege het 20-jarig bestaan door Operakoor Crescendo Goirle met het Oosterhouts Symfonie Orkest. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 14.30 uur. Kaarten te koop aan de zaal of te reserveren bij Ad Brocken, tel: 013-4676520; e-mail adobrocken@kpnmail.com 5 Film “Young Adam”. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur 6 Lezing “Leefbaarheid en Duurzaamheid” door M. Janssen Groebeek, econoom en beleidsmedewerker bij Stichting Eumedion. De lezing is toegankelijk voor alle leden KVG Goirle en introducés. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 19.45 uur 7 Varia “’69” door Martin Šimek en de band Clementine. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur

Zondag 27 maart 2011 Jazz Podium Goirle Zmoodfingaz &Tony Gigzz en Toine van Rooij Combo 27 maart om 14:30 in het Cultureel Centrum Jan van Besouw kunt u weer genieten van twee geweldige optredens tijdens Jazz Podium Goirle. U wordt verrast door de geweldige samenwerking tussen Zmoodfingaz en Tony Gigzz en genieten van de bebop, van het Toine van Rooij Combo and friends. Voor maar 6 euro entree heeft u een middag gevuld met verschillende jazzstijlen en gedreven muzikanten. Maak kennis met het gevoel van de jazz. Voor meer informatie over Jazz Podium Goirle en het verdere programma voor dit seizoen kunt u terecht op www.jazzpodiumgoirle.nl Zmoodfingaz & Tony Gigzz Nuwanpushpa Kumar Roozen (geboren op 4 februari in Horana, Sri Lanka) ook bekend als ZmoodFingaZ is op 5 jarige leeftijd achter de piano gaan zitten. Op zijn 6e is hij begonnen met pianoles. Toen hij 16 jaar oud was had hij al een breed repertoire aan klassieke muziek opgebouwd en begon steeds meer interesse te krijgen in blues, jazz en geïmproviseerde muziek. Bij het ontdekken van Charlie Parker, Bud Powell en Dizzy Gillespie is de liefde voor jazz al snel tot uiting gekomen. Rond zijn 18e is Nuwanpushpa Kumar begonnen aan het Conservatorium in Tilburg om pianist te worden. Een paar jaar later is hij afgestudeerd aan het conservatorium te Maastricht. Toine van Rooij Combo Als zoon van het bekende Goirlese cultuurfenomeen” Willy van Rooy ” heeft Toine zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een pianist van formaat die wijd en zijd bekend is in de jazzscene en die anderzijds ook weer iedereen kent die maar iets met deze muzieksoort van doen heeft en dan vooral als het gaat om de zogenaamde bebop stijl. Toch heeft zijn affectie voor muziek niet zijn wortels in de jazz maar in de wereld van amusementsmuziek en daarna de Rock and Roll. Door zijn vader ”Willy” uitgedaagd verwierf hij als 15-ja-

rige een elektrische gitaar met plastic elementje en 2 bananenstekkertjes door het naspelen van een gitaarsolo uit het nummer charleston van Django Reinhardt. Gewapend met dit instrument meldde hij zich aan bij ”De Enclave Combo” en ging zij muziekcarrière van start. Later werd nog samengewerkt met ”The Tee Set van Peter Tetteroo, de toen nog onbekende Henny Vrienten en Frank Biezen die later als Frank Ashton de ”Soundmixshow” zou winnen met het nummer ”Reno Town”. Het Combo bestaat deze week naast Toine uit Jan Peels Junior op sax, Toon Seegers op bas, John “animal” Verbunt op drums en Jules Laarhoven op gitaar. Speciaal voor deze gelegenheid heeft Toine verschillende gastartiesten uitgenodigd. Dit wordt een wervelende show met gastoptredens van Els Somers, Jan van Ganzewinkel en Simone en Berry Westerburgen (bekend van Coolbox).

KORTE KOST Kort geheugen? Een nuttig gebrek, voor een gelukkig samen leven.

Haaquu. Goir

le


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 23 MAART 2011

TOP

Locatie

PAGINA 22

Uitnodiging Oranjecomité Goirle/RIel

Nieuwe en gebruikte Huismerk: Maxxis Bandenreparaties Tijvoortsebaan 11 5051 HJ Goirle, 0135346719 of 06-53393584 Kijk voor aanbiedingen op www.autobandendennis.nl Voor nieuw en verbouw, alle stuc- en texwerk. Klusbedrijf Adriaensen 013-5342250 of 0655978404

Wegens het enorme succes van vorig jaar heeft het bestuur van Wijkcentrum De Wildacker besloten ook dit jaar Koninginnedag te beginnen met een feestelijk

exclusief banket & chocolade

Deze week •• Zwitserse Nogatine

Voor verrassende tuinontwerpen, maar ook voor advies, aanleg, onderhoud en de verzorging van uw tuin. Ad Laurijssen, St. Jansstraat 15, Alphen, tel. 0135082376 of 06-20005282

Oranjeontbijt

roomkrakeling 4 stuks voor 5,75 5 stuks voor 6,00 • Gesorteerde • Witte eierkoeken roomboter zoutjes voor 2,60 4 stuks van 4,75 voor 3,95 •• Chocolade Amandel rotsjes tabletten 200 gram voor voor3,75 2,50 Van 2,95

Actueel@Anders@Actief www.rondjegoirle.nl HERBALIFE! Voor gezonde voeding, voedingssupplementen, huidverzorging, part-/fulltime werk. Bel voor info: Anita van Son 013-5347988 www.mvanson.nl

Datum: Koninginnedag, zaterdag 30 april 2011 Locatie: Wijkcentrum De Wildacker, van Hogendorpplein 73, Goirle Tijd: 09.30 uur tot 11.00 uur. Zaal open 09.15 uur

Rene van Baast Woning en Projectstoffering. Voor het leveren en leggen van tapijt laminaat en raambekleding festonneren op maat. Offerte aan huis. Voor meer info 06-51127714

Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, vandaar dat inschrijven vooraf noodzakelijk is. Deelname is GRATIS en VOL=VOL. U kunt een toegangskaart voor het Oranjeontbijt ophalen bij Wijkcentrum De Wildacker.

LET OP LET OP LET OP GOOLSE MERT GOIRLE Elke zaterdag markt van 9 tot 4 uur. Tevens nog kramen te huur. Info: 0650455588 of 013-5341400. Tot ziens aan de Zandschelstraat te Goirle. www.goolsemert.nl

Met dank aan onze sponsors

Te koop salontafel type Henrie Duch grootmoeders tijd €50 013-5342137

Van Roessel boerderijproducten www.vanroesselcatering.nl

COR JANSSEN BV

eieren

De volle smaak van ambacht! Westermarkt 25 Tilburg - 013-4671546 Tilburgseweg 70 Goirle - 013-5342218 bestratingen rioleringen grondwerken aanleg- en onderhoud van tuinen

WWW.GEBRVOS.NL COSTERMAN BOODTSTRAAT 4 • 5051 WC GOIRLE Telefoon: 013-577 42 04 • fax: 013-577 42 05

NAAIMACHINEHUIS

Verkoop

H. van der VELDEN - installatiematerialen - lichtbronnen

BERGSTRAAT 101

GOIRLE

Na 17.00 uur

Nieuwkerksedijk 18 Goirle Tel (013) 5344027

www.cor-janssen.nl

STEIGERHOUTVANNU GOIRLE WIJ MAKEN STEIGERHOUTEN MEUBELEN OP MAAT.VOLGENDE WEEK IN HET GOIRLES BELANG MEER INFORMATIE. VOORJAARS ACTIE, TUINBANK, 2 STOELEN EN SALONTAFEL. 475.00 KIJK OP WWW.STEIGERHOUTVANNU.NL TEL: 06-22014621 OF BEZOEK ONS NA TEL. AFSPRAAK, BODEPAD 65 GOIRLE.

voor binnen en buiten

keukens - badkamers - tegels - sierbestrating - bouwmaterialen - deuren wanden en plafonds - hout/plaatmateriaal - stukadoorsbenodigdheden - badkamers - tegels - sierbestrating - bouwmaterialen - deuren wanden en plafonds - hout/plaatmateriaal - keukens badkamers - tegels - sierbestrating - bouwmaterialen - deuren wanden en plafonds hout/plaatmateriaal stukadoorsbenodigdheden

sierbestrating

Nieuwe bestrating voor de tuin of oprit? Goed idee! Kom naar Schaafstra om inspiratie op te doen en vakkundig advies te vragen. Alles op één adres, ook voor ophoogzand, randafwerking en gereedschap. En op afroep bij u thuis bezorgd. keukens - badkamers - tegels - sierbestrating bouwmaterialen deuren, wanden en plafonds hout/plaatmateriaal - stukadoors benodigdheden

Dongen (showroom) Eindsestraat 66. Tel: 0162-314311

OOk vOOr particulieren

www.schaafstra-bv.nl www.schaafstra-bv.nl

Dongen (showroom), Eindsestraat 66. Tel: 0162-314311 Hilvarenbeek Van der Heijdenstraat 3. Tel: 013-5054015 Dongen (showroom), Hilvarenbeek, Van derEindsestraat Heijdenstraat66. 3. Tel: Tel: 0162-314311 013-5054015 Hilvarenbeek, Van der Heijdenstraat 3. Tel: 013-5054015

BEETHOVENLAAN

WESTERMARKT

Het beste

erij

slag

06-41594430

HEUVELSTRTAAT

Computer - netwerk problemen

TEL. 013-5344325

IEDERE DAG KWALITEIT EN VOORDEEL

VASTE LAGE PRIJS Gekookte schouderham Gekookte achterham Rauwe ham Runderrookvlees Boterhamworst Tongenworst Palingworst Gebraden gehakt Mosterdrollade Zeeuws spek Leverworst Zult Droge varkensworst Grillworst Grillspek

0,99 1,39 1,49 1,59 0,79 0,89 0,75 0,89 0,89 0,89 0,46 0,46 0,86 0,79 0,79

Prijs per 100 gram De laagste prijs voor een goede kwaliteit door Eigen veehouderijen - Eigen worstmakerij Eigen uitsnijderij - Eigen salades Ambachtelijke vleesverwerking Hierdoor kunnen we tegen een scherpe prijs een eerlijk en kwalitatief perfect product aanbieden dat door de eigen veehouderijen gegarandeerd veilig is, in tegenstelling tot sommige slagerijen en supermarkten. Dus vergelijk steeds prijs en kwaliteit! www.fonspessers.nl

Nergens is kwaliteit zo goedkoop


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 23 maart 2011

PAGINA 23

Riel op gelijke Competitieoverzicht Biljartvereniging Jan van Besouw hoogte met Chaam

Biljartvereniging Jan van Besouw heeft dit seizoen met 8 teams deelgenomen aan de senioren libre competitie. Deze competitie wordt betwist in 5 klassen, waaraan in totaal 62 teams deelnamen. Het eerste team speelde in de A klasse en eindigde op de 7e plaats. Het kampioenschap werd behaald door Pius X2. Een opmerkelijk resultaat behaalde Ad Versteden. In een partij maakte hij 167 caramboles in 22 beurten, hetgeen een moyenne oplevert van 7,59. In de B klasse speelde het tweede en derde team. Het derde team eindigde op de 5e plaats, terwijl het tweede team 9e werd. Kampioen werd GBBC 2. Een uitstekende prestatie werd geleverd door Toon Verhoeven, speler van het derde team. In zijn partij tegen Zuid West behaalde hij een gemiddelde van exact 4. In de C klasse speelde ons vierde en vijfde team. Het vierde team deed tot het eind van de competitie mee voor het kampioenschap, maar redde het net niet. Kampioen werd KTK 2 en het 4e team behaalde een eervolle 2e plaats. Het vijfde team eindigde op de laatste plaats. De beste prestatie werd zonder twijfel behaald door ons 6e team. Dit team bestaande uit Jan van Mourik, Jan Boomaars, Ber van de Hout, Piet van de Pol en Sjef van Boxtel speelde in de D klasse en werden met een enorme voorsprong kampioen. Van de 22 wedstrijden werden er 18 gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 3 verloren. Het zal u niet verbazen dat deze spelers ook individueel een aantal topprestaties leverden. Jan van Mourik werd 1e in het eindklassement van de kortste partij. In het dreamteam van deze klasse worden de 1e, 2e, 3e en 5e plaats ingenomen door Ber van de Hout, Jan Boomaars, Sjef van Boxtel en Piet van de Pol. Het 7e team eindigde keurig in de middenmoot. Tenslotte eindigde ons 8e team in de E poule op de 6e plaats. Kampioen werd de Schalm 3. Voor ons 6e team komt er nog een vervolg. Op 19 april gaan zij met de andere kampioenen strijden om het algemene kampioenschap van Hart van Brabant. WVP

zondag 20 maart Riel-Chaam 2 – 2 ( 2 – 0 ) In de heen wedstrijd werd het een kansloze missie voor de Rielenaren, nu startte het fel aan het duel en liet direct zien dat Chaam niet zomaar de punten mee naar huis mocht nemen. In de beginfase kreeg Riel al enkele mogelijkheden maar wist het nog niet tot score te komen. Na 25 minuten wist Koen Schellekens op fabuleuze wijze Riel op voorsprong te zetten. Riel bleef druk houden op het Chaamse doel. De Chaamse ploeg wist hier niet op in te spelen. Koen Schellekens wist na 32 minuten Riel op een comfortabele 2 – 0 voorsprong te zetten. Riel kreeg zelfs nog kansen op de 3 – 0 maar het faalde jammerlijk in de afronding. Na de rust moest de nog niet volledig herstelde Koen Schellekens plaats maken voor Rob Bok en kwam Chaam beter in de wedstrijd en wist al na 2 minuten de aansluitingstreffer te maken. Riel bleef goed mee voetballen tegen de ploeg die veel hoger in het klassement staat. Achterin werd weinig tot niets weg gegeven. En kwartier voor tijd net nadat Chaam de score gelijk getrokken had werd Roel Graafmans in het veld gebracht voor Evert van Gorp. De laatste 5 minuten kwam Jonas Schupp nog in het veld. Achteraf een wedstrijd, die geen verliezaar verdiende, en werden de punten eerlijk verdeeld. De inzet in de duels door de Rielenaren ‘’leverden’’ wel 4 gele kaarten op, zodat er naast de blessure’s ook 2 geschorsten bij komen. Volgende week moet Riel op bezoek bij Nordea waar geprobeerd word een zege uit het vuur te slepen. Hopelijk komt u dan ook weer massaal onze vaandeldragers aanmoedigen!! Vv Riel is sponsord bij Autobedrijf Ad Roks Goirle

Begin schietseizoen bij Gilde Sint Mauritius en Sint Joris Gilde St. Mauritius en gilde St. Joris vierden op 20 maart hun Boomopenen en het openen van hun Doel, met andere woorden het begin van het schietseizoen .Deze dag werd begonnen met een Eucharistieviering in Parochiekerk St .Jan. Het was een prachtig gezicht om beide gilden naar de kerk te zien gaan met wapperende vaandels en dan het geluid van de zware trommen, schitterend gewoon. Menig langslaper zal wel gefoeterd hebben dat hij zo vroeg gewekt werd op deze zondagmorgen. Het was een mooie viering die muzikaal opgeluisterd werd door de Cantorij Sint Jan onder leiding van Fons Smits. Volgens gildetraditie werd het offeren op de trommen en werd de gildegroet in de kerk gebracht. Na de viering ging elk gilde zijns weegs. Gilde St Joris via de Tilburgseweg

naar Hof van Holland en Gilde St Mauritius naar de Fabriekstraat waar intussen koffie en broodjes klaar stonden. Gilde St Mauritius had een extra feest want Sjef van de Lisdonk vierde zijn 25jarig jubileum als gildebroeder. De Hoofdman memoreerde in zijn toespraak de verdiensten van Sjef maar in feite was Sjef reeds veel langer verbonden met het gildewezen o.a. door 4 gildecongressen waar hij verslagen van maakte. Hij kreeg de zilveren speld opgespeld en Marian zijn vrouw een mooi boeket. Hierna was er koffie met gebak. Ook waren er nadien schietwedstrijden waarvan hier de uitslag. Er werd geschoten om 3 tinnen borden. 1e Martin Backx met 101 schoten 2e Dimphe Lambrechts 84 schoten 3e Henk Schoenmakers 91 schoten

Berrie Willemen, Jan Peter Kuppens en Chris Arts kregen ieder € 0.50 uit de kas omdat zij net achter de winnende schutter aan de beurt waren, maar zij schonken dit bedrag met een genereus gebaar terug in de kas. Henk Schoenmakers mocht zich na 39 schoten Erekoning noemen. Het was een lange dag maar een fijne dag waar we met veel plezier op terug kijken. Kom ook eens kijken en misschien lijkt het u wat. Over 3 maanden hebben wij ons Koningsschieten waar een grote kans bestaat dat er een Keizer geschoten wordt wat nog nooit in Goirle is gebeurd. plv Hoofdman Jan van de Louw

Volleybal Club

RedKey Goirle Heren 1 Udenhout 1

RedKey Goirle Dames 1 BOK 1

zaterdag 26 maart om 19:00 uur Sporthal ‘De Wissel’ Kijk voor meer info op: www.redkeygoirle.nl

Biljart Vereniging Bojangles Competitie bandstoten 2de Klasse Stupke 3 – Bojangles 1

14 – 03 – 11

Frans Heefer 29 car – Cees Verhagen 51 car Een redelijk korte partij waarin door Frans veel poedels werden gemaakt. Vanaf de 7de beurt maakte Frans 11 poedels na elkaar .Maar hiervan kon Cees niet optimaal profiteren. De stand in de 20ste beurt was Frans 9 car en Cees 31 car. Elke speler moest nog 20 car maken. Cees scoorde het beste hij maakte 1 serie van 7 car en 3 series van 4 car. Frans kwam niet hoger dan 1 serie van 3 car. Cees maakte de partij uit in de 32ste beurt Frans gaf 11 car toe. Frans Heefer Gem : 0.562 Cees Verhagen Gem : 1.593. Robin Swinkels 27 Car – Jan v d Zande 42 car Beide spellers speelde een redelijke partij. Toch maakte ze nog teveel poedels. Robin maakte 3 series van 3 car. Jan maakte 2 series van 5 car en 3 series van 4 car .In de 12de beurt was de stand Robin 10 car en Jan 15 car. Tot aan de laatste car bleven ze dicht bij elkaar. In de 35ste beurt maakte Jan de partij uit. Robin gaf 2 car toe. Robin Swinkels Gem: 0.714 – Jan v d Zande Gem : 1.200. Bert Alblas 24 car – Jac Swinkels 35 car In deze partij maakte Jac 1 serie van 5 car en 4 series van 3 car. Bert maakte 3 series van 3 car. Verder werden er veel poedels gemaakt door beide spelers. Hierdoor werd het een lange partij. De stand in de 41ste beurt was Bert 13 car en Jac 23 car. Jac kon zij laatste car maar moeilijk maken. Mede hierdoor maakte Bert in de 54ste beurt de partij uit. Jac gaf 1 car toe. Bert Alblas. Gem: 0.444 – Jac Swinkels. Gem: 0.625 Bert Alblas 24 car – Jan d Bont 23 car Bert begon met een serie van 7 car. Maar Jan kwam sterk terug. In de 11de beurt was de stand Bert 12 car en Jan 10 car. Hierna maakte jan teveel poedels. Hiervan profiteerde Bert optimaal. In de 24ste beurt was de stand Bert 22 car en Jan 13 car. Jan maakte 1 serie van 4 car. In de 28ste beurt maakte Bert de partij uit. Jan gaf 6 car toe. Bert Alblas. Gem : 0.857 – Jan d Bont. Gem: 0.607 Guusje & Jantileke

RKTVV boekt verrassende 7-2 zege op Ome Neeff Standenlijst GZVV Deze en afgelopen week staat bij de RZG de strijd om de Café The Wiz Cup centraal. De 14 teams zijn verdeeld in 4 poules,2 van 4 en 2 van 3. De poulewinnaars plaatsen zich voor de halve finales die later zullen plaatsvinden. In Poule A behaalde Gebr.v.Gils Stucadoors ’n moeizame 7-4 overwinning op Sporting Gool dat eerder met 5-2 te sterk was voor Meniscus/Valeres. Ook Jonckers Tegelwerken behaalde ’n moeizame 3-2 zege op Meniscus. In Poule B won Café The Wiz verrassend met 4-2 van Las Vacas Gordas dat echter weer wel met 3-1 wist te winnen van Eetcafé Het Eiland. Het B Team was eerder met 4-1 ook al te sterk voor Het Eiland. In Poule C zorgde de koploper van de Serie B,RKTVV, voor ’n daverende verrassing door de koploper van de Serie A,Ome Neeff, met duide-

lijke 7-2 cijfers te verslaan,mede door 4 treffers van de uitblinker Nicky de Beer. Beide teams spelen nog tegen KDS’07 maar RKTVV heeft nu de beste papieren om zich te plaatsen voor de halve finales. In Poule D is Lusocargo

na 2 ruime zeges op Van Beers/Schipperen (13-2) en Turquoise (17-1) al verzekerd van de halve finales.

Uitslagen Café The Wiz Cup Poule A Sporting Gool – Meniscus/Valeres........................................... 5-2 Gebr.v.Gils Stucadoors – Sporting Gool................................... 7-4 Meniscus/Valeres – J.Jonckers Tegelwerken............................ 2-3 Poule B Las Vacas Gordas – Café The Wiz............................................ 2-4 B Team – Eetcafé Het Eiland................................................... 4-1 Eetcafé Het Eiland – Las Vacas Gordas................................... 1-3 Poule C Ome Neeff – RKTVV................................................................ 2-7 Poule D Lusocargo – Van Beers/Schipperen........................................ 13-2 Turquoise – Lusocargo.......................................................... 1-17

(4-4) (4-4) (4-4) (4-4) (4-4) (4-4) (4-4) (4-3) (4-4)

Cafetaria Tra – De 3 Elementen......................................................10-2 Cafe den Brands – Aan.bedr van Laarhoven.....................................5-2 Standenlijst per 18 Maart 1 Autobedr. Van Besouw 2 Aan.bedr. van Laarhoven 3 Cafetaria Tra 4 Vevon 5 Cafe den Brands 6 De 3 Elementen 7 DGS/Smulders T. 8 Mozes

15 16 16 15 16 16 15 15

11 11 10 7 5 4 4 2

2 2 2 3 2 1 3 1

2 3 4 5 9 11 8 12

Programma Vrijdag 25 Maart 20.30 uur De 3 Elementen – Mozes 21.15 uur Aan.bedr van Laarhoven – Autobedr. Van Besouw Programma Maandag 28 maart 21.00 uur Cafetaria Tra - Vevon 21.45 uur Cafe den Brands – DGS/Smulders T. TOPSCOORDERS GZVV 1 Ralph van Oosterwijk Cafe den Brands 34 dptn 2 Frans van Oirschot Cafetaria Tra 22 dptn 3 Mike van Riel Aan.bedr v Laarhoven 20 dptn

35 35 32 24 17 13 12 7


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 23 MAART 2011

PAGINA 24 VOOR LEDERWARENREPARATIES EN RITSEN IN LEDEREN KLEDING: VERKOOIJEN LEDERWAREN TILBURG KRAAIVENSTRAAT 23-04 Tel. 06-18941008 AFVALLEN! 6 tot 9 kilo gewichtsverlies in 4 weken. * Wetenschappelijke afslankmethode * geen hongergevoel * geen vermoeidheid * behoud van spiermassa * geen jo-jo effect. Informeer 013-518 13 64 Voor zwemles in Goirle: Zwemschool Aqua-Marijn, op zaterdagmiddag en zondagmorgen in zwembad Waterspoor. Kleine groepen, kindvriendelijk zwemonderwijs. Info: 0135111211 Wielrenners en Mountainbikers en Schaatsers OPGELET; Speciaal voor jou: SPINNING voor maar 6,25 p/week. Info: 013-5181364 www.fitnesscentrumriel.nl

Videoproductie Harold Spijkers, Past. de Vochtstraat 3, Goirle. Tel. 0135343589 / 06-51722611 www.videoproductieharoldspijkers.nl

• Nobelstraat 17 • 5051 DV Goirle

 









Autodemontagebedrijf Tijvoort • Inkoop sloop/schade auto’s • Inkoop gebruikte auto’s • Verkoop Peugeot onderdelen • reparaties/onderhoud Peugeots Tyvoortsebaan 11 5051 HJ Goirle Tel: 013-5346719

LP-collecties gezocht: jazz, pop, rock, blues, punk,metal, nlbeat, enz. tegen goede betaling, tel. 06-42580518

• Tel.:(013)5345801 • Fax:(013)5344329

Te koop aangeboden 2 auto kinderstoeltjes van 0-5 jaar. €25 per stuk. Traphekje van aluminium nieuw €20. 06-11473535

• info@frankvanroij.nl • www.frankvanroij.nl

De Diamant-groep is het leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Haar missie is werk- en ontwikkelingsmogelijkheden bieden, waardoor kansen op de arbeidsmarkt toenemen. Ruim 3.000 mensen werken bij of via de Diamant-groep op basis van beschut werk, detachering of begeleid werken. 18k heeft als primaire opdracht de Diamantgroep te ondersteunen in haar missie.

www.diamant-groep.nl

 

WONING GOIRLE TE HUUR GEVRAAGD. Ivm verkoop eigen woning. Voor periode van minimaal 2 jr. Vanaf medio juni; 0135345537 Nog voor uw vakantie Italiaans leren? Start 28 maart in Goirle, 10 lessen, 280 euro ex btw. Info: 06 33857359 OF info@italiaitalia.nl www.italiaitalia.nl Voor uw kleding-verstelwerk, Bel Sandra 06-38606741

18k zoekt voor Diamant-groep Groen Xtra een

Meewerkend voorman groenvoorziening (m/v, 36 uur)

Functie Als voorman geef je, al meewerkend, leiding aan een groep van ongeveer vijf medewerkers. Daarbij zorg je voor de ontwikkeling van hun werknemers- en vakvaardigheden. Samen met je ploeg voer je alle voorkomende werkzaamheden uit, onder andere in de gemeentelijke openbare ruimte. Je verdeelt het werk en geeft instructies waarbij je rekening houdt met de individuele medewerker, maar er ook voor zorgt dat de planning van de werkzaamheden gehaald wordt. Je bent in staat om problemen in de groep aan te pakken. Ook zorg je voor een goede inrichting van de werkplek en zie je er op toe dat de veiligheidsregels nageleefd worden. Competenties Je beschikt over voldoende groenkennis en ervaring op het niveau van afgerond lager beroepsonderwijs. Je bent sociaal vaardig, kunt goed luisteren en je kunt jouw groenkennis goed overbrengen op je medewerkers. Je vindt het leuk en een uitdaging om jezelf en je medewerkers te ontwikkelen. Je hebt begeleidende en leidinggevende ervaring en bent in staat om voor een duidelijke werkstructuur te zorgen. Heel belangrijk is dat je affiniteit hebt met de doelgroep van de Diamant-groep. Arbeidsvoorwaarden Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 2.445,per maand bij een fulltime dienstverband (36 uur). Informatie en sollicitatie Stuur je schriftelijke reactie binnen 14 dagen naar: Diamant-groep Groen Xtra, t.a.v. Patricia Heesbeen, Postbus 5033, 5004 EA Tilburg. Je kunt je reactie ook mailen naar: Patricia.Heesbeen@18k.nl. Voor meer informatie: Jos Kroot, projectleider Groen Xtra, 013 46 41 711 / 06 55 81 25 30. Of kijk op: www.diamant-groep.nl.

18k levert producten en diensten op het gebied van personeelsdiensten, arbeidsontwikkeling en diagnose. 18k richt zich voornamelijk op de publiekrechtelijke markt. Opdrachtgevers zijn overheid en aan de overheid gelieerde organisaties.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 23 maart 2011

Wisselende successen eerste teams Afgelopen weekend leed ons eerste herenteam een gevoelige nederlaag in en tegen Middelburg. Hierdoor zullen onze spelers nog hard moeten werken om de halve finales te halen van de hoofdklasse. Bij winst komende vrijdag tegen het lager geplaatste TIOS lijkt is het doel behaald. Het eerste jeugdteam won afgelopen zaterdag eenvoudig van Een en Twintig. Senioren: TTC Middelburg 3 - Tra/Red Star ’58 1 6-4 In het begin van de wedstrijd eerste team op een 3-0 achterstand. Deze achterstand konden ze niet meer recht trekken. Ze kwamen nog wel dichtbij, maar dat was niet genoeg. Rene Vrins, Coen van den Hout en Peter Scholtes wonnen allemaal één enkelwedstrijd. Coen en Peter wonnen ook de dubbelwedstrijd. De Zwaantjes 1 - Carpenter/Red Star ’58 2 1-9 Ondanks de ruime zege was ons tweede team nog niet tevreden. Na een 9-0 voorsprong had er een maximale overwinning behaald moeten worden. Helaas ging de allerlaatste wedstrijd verloren. Selmir Avdic en Richard Jonkers bleven ongeslagen. Ronald Brekelmans won twee wedstrijden en samen met Richard ook de dubbelpartij. JCV 4 - G.B.G.-Erdo/Red Star ’58 3 6-4 Ondanks het verlies was het resultaat helemaal niet zo slecht. In de thuiswedstrijd werd er nog met 9-1 verloren van dezelfde tegenstander. Job van Zundert won twee wedstrijden. Werner Gijselhart en Peter Beekmans wonnen ieder één wedstrijd. TIOS ’51 9 - Vitron/Red Star ’58 4 3-7 In de race om het kampioenschap heeft ons vierde team de koppositie behouden. TIOS werd vakkundig op een nederlaag getrakteerd. Ad Jonkers speelt de hele competitie al goed en won zijn drie wedstrijden. Jan Verhoof mocht tweemaal de felicitaties van de tegenstander in ontvangst nemen en Claudia Boekholt eenmaal. De Batswingers 2 - Houtepen/Red Star ’58 5 6-4 Tegen de koploper moest ons vijfde team voor de tweede keer deze competitie een nederlaag verwerken. Na een 4-0 achterstand kwam ons team nog goed terug, maar het gat bleek te groot. Rian Posthuma en Stijn van Dooren wonnen ieder twee wedstrijden. Invaller Ad Schellekens merkte toch wel een duidelijk verschil tussen de vierde en de zesde klasse. TIOS ’51 10 - Unica/Red Star ’58 6 7-3 Het team van TIOS was een maatje te groot voor ons zesde team. Slechts van één speler konden onze spelers winnen, waardoor er drie punten werden behaald. Dit was zeker een goede prestatie van invaller Jan Claassens die normalerwijze in een klasse lager uitkomt. De Batswingers 5 - Multi Forma/Red Star ’58 7 4-6 Het zevende team behaalde afgelopen donderdag een knappe overwinning tegen de Batswingers uit Gilze. In de thuiswedstrijd tegen dit team werd er nog met 8-2 verloren. Na een 1-0 en 2-1 achterstand werd er een gaatje geslagen door ons team en dat bleek genoeg om de overwinning binnen te halen. Andre van Gemerden en Ton Smulders wonnen ieder twee wedstrijden en samen ook de dubbelwedstrijd. Richard de Ruiter voegde hier één punt aan toe. Jeugd: Een en Twintig 1 - Stokkermans/Red Star ’58 1 1-9 De wedstrijd begon slecht voor ons team. Ze kwamen op een 1-0 achterstand. Daarna werden alle wedstrijden gewonnen en kwam er een mooie 9-1 overwinning op het wedstrijdformulier. Gavin Peijs en Wilco Game bleven ongeslagen. Matthijs van den Berg won twee wedstrijden. Gavin en Wilco wonnen ook de dubbelwedstrijd. Luto 2 - K.v.Hest/Red Star ’58 2 7-3 In de wedstrijd tussen de tweede teams van Luto en Red Star bleken de Tilburgers iets sterker dan de Goirlenaren. Gedurende de hele wedstrijd bleven onze spelers tegen een achterstand aan kijken. Anna-Diana Game, Storm Uijens en Youri van Boxtel wonnen alle drie één wedstrijd. Programma komende week: Senioren: Tra/Red Star ’58 1 – TIOS ’51 2 Carpenter/Red Star ’58 2 – Budilia 2 G.B.G.-Erdo/Red Star ’58 3 – Elshout 2 Vitron/Red Star ’58 4 – PJS 2 Houtepen/Red Star ’58 5 – Elshout 3 Unica/Red Star ’58 6 – De Zwaantjes 4 Multi Forma/Red Star ’58 7 – JCV 12 Jeugd: Stokkermans/Red Star ’58 1 – Unicum 3 K.v.Hest/Red Star ’58 2 - TIOS ’51 5

Vogelbeurs in Riel Zondagmorgen 27 Maart is er weer de maandelijkse vogelbeurs in Riel. Deze wordt gehouden in het gemeenschaphuis de Leybron Dorpsplein 20 in Riel. De vogelbeurs is open van 8.30 tot 11.30 uur en de entree is maar 1 euro. Wij hopen weer een groot verscheidenheid aan vogels te hebben, zoals kleur en postuurkanaries, vele soorten tropische vogels en kleine en grote parkieten en ook de europesche cultuurvogels zijn aanwezig. Ieder vogelliefhebber mag er ook zijn vogels te koop aanbeiden. Ook zijn er alles voor de verzorging van de vogels aanwezig, als zaden, zachtvoeders, insecten, bestrijdingsmiddel tegen ongedierte en alles voor de kweek voor allerlei soorten vogels. Op de vogelbeurs is informatie en kennis volop aanwezig. Wij als bestuur hopen u te mogen begroeten. Namens secretaris Jan van Tuijl

PAGINA 25

Prinsenbeek voor judoka’s DE ROOY een goede test De judo club KUASU uit Prinsenbeek was er op uit om een goed evenement neer te zetten. Een goede organisatie zorgde voor een geordende uitvoerings “machine” die het toernooi bijna vlekkeloos deed verlopen. In welzijnsgebouw “De Drie Linden” speelde zich een judotoernooi af voor dames en heren in de leeftijden van; geboren 1992 t/m 2003. Diverse judoka’s van sportcentrum JAN DE ROOY wisten met succes in diverse leeftijds en gewichtsklassen diverse wedstrijden te winnen. De uitslagen waren; 1e plaatsen; Micky Sweep, Bregje Hultermans, Cassidy van Boxtel, Jordy Sweep en Duco van Tuyl. 2e plaatsen; Tomy Sweep, Bo d’Herripon, Tess van Dooren, Sydney de Weijer en Wouter Drabbe. Een derde plaats was er nog voor Maud Spijkers. Namens judo-team JAN DE ROOY van harte proficiat.

Goirle, 20 maart 2011

Wind Surf Vereniging Goirle, het seizoen begint vol informatie Windsurfvereniging Goirle blijft groeien Opfrisdag. Zo karakteriseert Wind S u r f Ve r e n i g i n g Goirle zaterdag 26 maart. Na een periode van ‘noodgedwongen winterse rust’, wordt er weer gevaren op de ‘surfplas’ aan de rand van Trade Park 58 in Tilburg. De vereniging geniet nog steeds een goede bekendheid. Het jaar 2010 is bij de WSVG afgesloten met zo’n 29 nieuwe leden uit Goirle en regio. Die en de vele andere leden genieten op zaterdag 26 maart tijdens het openingsweekeinde van de traditionele ‘Opfrisdag’. De lescoördinator met zijn team laat dan met name de beginnende surfers nog eens zien en oefenen wat ze tijdens hun surfles hebben geleerd. De volgende dag, zondag 27 maart, wordt er gevaren om de eerste plaats te behalen tijdens Competitie 1. In totaal worden er in het seizoen acht wedstrijden gevaren. Mensen die geïnteresseerd of nieuwsgierig zijn hoe het er bij de WSVG aan toe gaat, zijn welkom. Ook is een bezoek aan de site www.wsvg.nl de moeite waard. Daarop staan alle activiteiten want daaraan heeft WSVG het gehele jaar geen gebrek. Zo zijn er competities voor Heren, Dames, gevorderden en beginners. Maar aspiranten, junioren als senioren kunnen bij WSVG windsurfen op recreatieve basis. Het clubhuis is op 26 en 27 maart aanstaande vanaf 10.00 uur open en heb je vragen dan zullen de diverse commissies en het bestuur je te woord staan. Ook kun je op de simulator ervaren hoe het aanvoelt om op een surfplank te staan, je hoeft dan niet het water op! Gezellig een kop koffie drinken, sfeer proeven en van gedachten wisselen over de aantrekkelijke surfsport is ook mogelijk. Tot ziens bij de WSVG Namens het bestuur Rob Hoornweg, (voorzitter)

Dames GHV blijven in degradatie nood De dames van GHV hebben de uitwedstrijd tegen Blauw Wit uit Den Bosch verloren met 23 – 15 (rust 15 – 9). Het was weer een belangrijke wedstrijd voor de Goirlese dames. Na een goede voorbereiding lieten de dames het helaas na enkele minuten al afweten. Vrij inspiratieloos werd er verdedigd, zodat de aanvallers uit Den Bosch regelmatig vrije doorgang hadden richting het doel van keepster Maartje Koolen. Aanvallend wist men wel kansen te creëren, maar er werd vaak jammerlijk gemist. Blauw Wit liep uit naar een comfortabele 15 – 9 voorsprong bij rust. Nadat coach Nico van Huijkelom in de rust te verstaan had gegeven dat er uit een ander vaatje getapt diende te worden begon een ander GHV aan de tweede helft. Onder aanvoering van een uitstekend spelende Geertje van Gestel begon men aan de inhaalrace. De verdediging stond als een huis en Geertje scoorde 4 doelpunten op rij en Laura Schraven zorgde er met een vlammend schot voor dat GHV tot op 17 – 14 naderde. Sanne Paenen zette 5 minuten voor tijd nog de 18 – 15 op het bord, maar toen was de pijp leeg bij GHV. Door afspeelfouten stelde men Blauw Wit in de gelegenheid om 3 snelle tegenaanvallen te spelen en uiteindelijk verloor men de wedstrijd met 23 – 15. Als GHV met een complete selectie had kunnen aantreden zou het resultaat er zeker anders uitgezien hebben. Vandaag speelde Wendy Kolsteren van dames 2 mee. Nu mogen we hopen op misstappen van de directe concurrent Tachos, anders moeten de dames volgende week de laatste kans pakken in een thuiswedstrijd tegen Mixed Up uit Wagenberg. Scores: Geertje van Gestel 7x, Laura Schraven 3x, Christel van Amelsfoort 2x, Vienne de Jong 1x, Eline Wellens 1x en Sanne Paenen 1x. Zaterdag 19 maart Gemengde Jeugd D1

Elshout D1 - GHV D1..........6-11 Meisjes Jeugd C1 Elshout C1 - GHV C1...........11-4 Meisjes Jeugd B1 Elshout B2 - GHV B1...........18-4 Jongens Jeugd C1 Avanti C1 - GHV C1.............14-1 Zondag 20 Maart Dames Jeugd A1 Blauw Wit A1 - GHV A1....14-12 Dames Senioren 1 Blauw Wit 1 - GHV 1.........23-15 Heren Senioren 1 Delta Sport 1 - GHV 1.......29-17 Heren Senioren 2 De Beuk 2 - GHV 2............33-12    Zaterdag 26 maart Gemengde Jeugd D1 GHV D1 - White Demons Aanvang: 10.00 uur Sporthal De Wissel te Goirle Jongens Jeugd C1 GHV C1 - White Demons C1 Aanvang: 10.50 uur Sporthal De Wissel te Goirle Meisjes Jeugd C1 GHV C1 - Dongen C1 Aanvang: 11.40 uur Sporthal De Wissel te Goirle Meisjes Jeugd B1 GHV B1 - Dongen B3 Aanvang: 12.30 uur Sporthal De Wissel te Goirle Zondag 27 maart Dames Senioren 2 GHV 2 - Dongen 2 Aanvang: 10.30 uur Sporthal De Wissel te Goirle Heren Senioren 2 GHV 2 - White Demons 5 Aanvang: 11.40 uur Sporthal De Wissel te Goirle Dames Senioren 1 GHV 1 - Mixed-Up 1 Aanvang: 12.50 uur Sporthal De Wissel te Goirle Heren Senioren 1 GHV 1 - Avanti 1 Aanvang: 14.00 uur Sporthal De Wissel te Goirle Dames Jeugd A1 GHV A1 - RED-RAG/Tachos A1 Aanvang: 15.10 uur Sporthal De Wissel te Goirle Heren Jeugd A1 GHV A1 - Groene Ster A1 Aanvang: 16.20 uur Sporthal De Wissel te Goirle

Tilburgers grijpen de macht in Goirles Open In de eerste ronde van de Goirlese Open Kampioenschappen (GOK) schaken 2011 heeft de omvangrijke delegatie van de Stukkenjagers vrijdag goede zaken gedaan. Van de zeven spelers die hun partij wisten te winnen, komen er vier van de Tilburgse vereniging. De grootste verrassing was de zege van Alex van Lanen op Rick van Loy. Het GOK telt dit jaar een paar deelnemers meer dan vorig jaar. Titelverdediger Bram van Huijgevoort nam een vrije ronde op en zal meteen in de achtervolging moeten. Bijvoorbeeld op Ron de Veen (Stukkenjagers). Al na twaalf zetten konden de stukken weer in de doos en was zijn partij tegen Rob Leurs (Drie Torens) geëindigd in een zege voor Ron. Erik Dignum volgde door met een fraai stukoffer de stelling van Guus Vermeulen op te blazen. Eriks vader Nico Dignum leek lange tijd op weg naar een verrassing tegen Bastiaan van de Rijt, maar in het toreneindspel ging hij in de fout. Ook Jeroen van de Rijt won diep in het eindspel van clubgenoot (en ex-EGS’er) Peter Ansems. Jeugdschaak Kinderen die (beter) willen leren schaken kunnen terecht bij de jeugdafdeling van EGS. Er is een competitie en je leert schaken door les uit de stappenmethode. Ook worden er veel schaakspelletjes gedaan. Op vrijdagavond van 18.45 tot 20.15 uur in het Jan van Besouwhuis.   Volwassenschaak Cursussen: schaken voor beginners en huisschakers. Omvang: telkens van sept tot juli op de dinsdagavond. Tijd: les: 19.00 - 19.45, partijtje: 19.45 - 20.15. Inhoud voor beginners:  de speciale zetten en technieken als matzetten en materiaal winnen. Inhoud voor huisschakers:  tactische zetten om materiaal te winnen en strategische zetten vanuit de opening.      Kosten: € 95,- per seizoen, cursusboek  inbegrepen. Locatie: Hof van Holland, Tilburgseweg 83, Goirle. Informatie:  Erik Hamers, tel: 5346625 of www.schaakclubegs.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 23 maart 2011

Samenwerkende kerken, IKO (Interkerkelijk Overleg) Christengemeente ‘Hart van Brabant’, Ringbaan Oost 6a, Tilburg Evangelische Baptisten Gemeente, Noordhoekring 99, Tilburg Geref. Kerk Vrijg. ’Ontmoetingskerk’, Diederikdreef 14, Tilburg Grace Communion International v/h WKG, Burg.Brokxlaan 1407, Tilburg Christengemeente ‘New Song’, Zuidoosterstraat 23a, Tilburg Christengemeente ‘Op de Rots’, Doctor Nuijensstraat 2, Tilburg Victorious Christian Church, Von Suppestraat 13, Tilburg Prot. Ver. ‘ELIM’ (Geref.gr.slag), Min.Mutsaersstraat 22, Tilburg Pinkster Gemeente Tilburg, Prof.Cobbenhagenlaan 8, Tilburg Christengemeente ‘Levenskracht’ Tilburg, De Driehoek, Gendringenlaan 179, Tilburg Tabernacle Christian Centre, St.Hubertusschool, Jagerslaan 55, Tilburg

De eindtijd “En dan zal het einde gekomen zijn.” (Matt.24:14b) De discipelen vroegen Jezus: “Wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?” Gezeten op de Olijfberg schilderde Jezus de dramatische toestand en gebeurtenissen die aan Zijn wederkomst vooraf zullen gaan. Het christelijke geloof leert namelijk dat zoals Jezus ten Hemel is opgevaren zo zal Hij ook weer terug komen om de wereld te oordelen. Eén van de tekenen zijn hongersnoden en aardbevingen. In de laatste honderd jaar zouden meer mensen omgekomen zijn door aardbevingen dan in de hele geschiedenis daarvoor. Experts geloven dat ons menselijk handelen en de manier waarop wij omgaan met onze planeet een directe aanleiding is voor het groeiende aantal aardbevingen. Het is alsof de aarde zich weert tegen misbruik. Voordat Jezus verder gaat in Zijn opsomming van de tekenen die aan Zijn wederkomst vooraf zullen gaan zegt Hij: “Doch dat alles is het begin der weeën”. Met andere woorden, de tekenen zijn er altijd geweest, ook al nemen zij drastisch toe in de laatste dagen. Het zijn vooraankondigingen en maken deel uit van het ‘geboorteproces’, de barensweeën. Zo ook de ingrijpende aardbeving in Japan met alle gevolgen van dien. Ze moeten voor ons als tekenen gezien worden en ons zo nodig wakker schudden. Een volgend teken is de vervolging van christenen. Alhoewel ook de vervolging van christenen in sommige delen van de wereld beangstigend is toegenomen maken de woorden van Jezus duidelijk dat de echte globale haat tegen christenen nog voor ons ligt. Mensen zullen christenen haten en denken dat ze iets goeds doen als ze christenen kunnen ‘opruimen’. Dit komt voort uit de groeiende liefdeloosheid, die satan bewerkt onder hen die los staan van Christus liefde. Verder wordt als teken genoemd de afval van het christelijk geloof. Vele christenen zullen het geloof de rug toekeren. Ze zullen geestelijke of politieke leiders gaan volgen die geen bedreiging vormen voor hun bestaan. De haat onder de mensen zal toenemen. De liefde van de meeste mensen zal verkillen. Het wordt een harde, liefdeloze en kille wereld. Niet alleen in andere landen maar ook in ons land. Door deze dingen zullen de christenen steun kunnen vinden in hun geloof en zal hen opnieuw naar de kerken terugbrengen. Nog een teken zijn de oorlogen. Nog nooit zouden er zoveel oorlogen gevoerd en nog nooit zijn zoveel mensen in militaire conflicten gedood zijn als in de twintigste eeuw. En de toekomst, de éénentwintigste eeuw, ziet er niet rooskleuriger uit. Ook al schijnt er (tijdelijk) ontspanning te zijn tussen oost en west, de oneerlijke verdeling van voedsel, water en rijkdommen bergt veel stof voor conflicten in zich. Niet alleen tussen oost en west, maar nog meer tussen noord en zuid. Voeg daar nog aan toe het groeiende gevaar van fundamentalistische religies en wereldvisies, en het valt niet moeilijk om een heel duister scenario te schetsen. Ook de grote onrust in de dictatoriale landen van Afrika en Azië staan voor de tekenen des tijds. De wederkomst van Jezus Christus staat voor de deur. Het einde, maar het begin van een nieuwe wereld, een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Namens het IKO, Theo Baan.

Een rode eekhoorn heeft echt geen drie poten aan de voorkant! In het GB van enkele weken geleden had ik een prijsvraag geplaatst: 1.Hoeveel tenen hebben eekhoorns aan de voorpoten en hun achterpoten? Antwoord: 4 aan de voorpoten en 5 aan de achterpoten 2. Houdt de eekhoorn een winterslaap? Dit had iedereen goed: de eekhoorn houdt een winterrust. 3.Wie lust er wel een eekhoorntje? We zochten als antwoord naar de havik en de boommarter. Sommigen mensen probeerden ons wijs te maken dat de mens en ook een kat wel eens een eekhoorntje lusten. Dat het Goirles Belang een internationaal blad is geworden, dat is af te leiden uit onze winnaar van het eekhoornvoederkastje. Ze komt uit het buitenland. Uit Poppel. Mevrouw Sophie. Had alle vragen goed. Op donderdagavond 24 maart 2011 gaan we (het bio…wat team, = B-team) ons voorstellen aan alle bewoners, bestuurders, pers en ambtenaren van de gemeente Goirle/Riel. Het programma begint om 20.00 uur. Het is een avond waarbij U veel voorlichting krijgt over onze activiteiten, Uw zegje kunt doen hoe allemaal moet en niet moet met de natuur in onze gemeente. Na afloop krijgt U een presentje voor Uw aanwezigheid. En ik verzeker U dat U daar het komende zomerseizoen, mits goed toegepast, veel vreugde aan kunt beleven. Natuurexcursie waarin we o.a. op zoek gaan naar het leefgebied van onze “ambassadeur”: de vinpootsalamander Deze excursie vindt plaats op zondag 27 maart om 14.30 uur. Het begin- en eindpunt is café d’n Overkant in Riel. Aan deze excursie zijn geen inschrijfkosten verbonden. Zorgt U uiteraard wel voor goede wandelschoenen. De wandeling duurt ongeveer 2 uur. Honden, mits aangelijnd, zijn welkom

PAGINA 26

LOG

Programmaoverzicht

“Wie weet het nog”

RADIO Te ontvangen via kabel: FM 87,5 Mhz en ether: FM 105,6 Mhz Via internet www.lokaleomroepgoirle.nl en kabelkrant 480 Mhz, kanaal 22 Woensdag 23 maart 07:00 - 08:00 uur: New Country met Johan Lemmers (h) Donderdag 24 maart 19:00 - 20:00 uur: Vinyl! met Barend van de Louw (h) 20:00 - 21:00 uur: New Country met Johan Lemmers (h) 21:00 - 22:00 uur: Gôôlse Kringen: actuele Gôôlse en Rielse zaken (h) 22:00 - 23:00 uur: Een uur Literatuur: literair programma (h) Zaterdag 26 maart 11:00 - 13:00 uur: Ruland’s Weekend Call: Het laatste nieuws en de lekkerste muziek 13:00 - 14:00 uur: Vinyl! met Barend van de Louw: de mooiste muziek vanaf de draaitafel 14:00 - 15:00 uur: New Country met Johan Lemmers (h) 15:00 - 18:00 uur: Smits & van Haaren met Ad Smits en Rein van Haaren 18:00 - 19:00 uur: Flashback Radio met Edwin Meertens en René Toonen

Op de foto van het koor dat repeteerde bij de Wildakker o.l.v. Frans Trimbach is nu wel reactie binnengekomen. Zowel Dhr. Trimbach als Thea en Aloys Nieuwenhof hebben gereageerd. Het blijkt het operakoor Crescendo te zijn, met name het Ochtendkoor. Het werd 20 jaar geleden opgericht door Ad Beyers en Mieke van Berkel. Zij vieren dus dit jaar hun 20 jarig jubileum en wel op 3 april met de opera Nabuco. Daar hoort u binnenkort van. Het koor staat nu o.l.v. Wil Leijsen. De vorige foto 106-659 is het oprichtingsbestuur van de voetbalvereniging RZG te Goirle. De foto is gemaakt in 1979 en van l.n.r. zijn dat George de Beer, Ton van der Minne, Rene van den Bogaard en Fons van den Dobbelsteen. Zowel Roger Spijkers als Rene van den Bogaard reageerden op de foto. Nicolle van Gool- van den Dobbelsteen (dochter van Fons) kwam op het Heem met een artikel in het Goirles Belang van 15 augustus 1979. Daarin staat de oprichting van de voetbalvereniging onder de titel: Goirlenaren vonden nieuwe formule voor beoefening zaalsport! Dit artikel maakte de foto helemaal compleet. Bedankt allen die hebben gereageerd. De nieuwe foto 106-628 komt ook weer uit de Hellen. Het zouden de oprichters zijn van de wijkraad Hellen. Klopt dit? Wie staan er op de foto en in welk jaar is dat geweest?

Zondag 27 maart 11:00 - 12:00 uur: Radio Herz: Duitstalige muziek met Ad Smits 12:00 - 13:30 uur: Intermezzo: Klassieke muziek door Peter Geerards 13:00 - 14:00 uur: Flashback met Edwin Meertens en René Toonen 14:00 - 15:00 uur: New Country met Johan Lemmers 20:00 - 21:00 uur: LE INIT met Elke, Nick en Tim Maandag 28 maart 09:00 - 12:00 uur: Goedemorgen Maandag met Joop Natrop en gastvrouw Hilde Natrop Met o.a. nieuws en sport uit de regio en het radiospel. Met beeld vanuit de radiostudio via de kabelkrant 12:00 - 13:00 uur: Heerlijk Hollands: Non stop 13:00 - 14:00 uur: Radio Herz Duitstalige muziek met Ad Smits (h) 14:00 - 15:00 uur: New Country met Johan Lemmers (h) 15:00 - 16:00 uur: Flashback met Edwin Meertens en René Toonen (h) 16:00 - 19:00 uur: Muziek uit de jaren 60 19:00 - 20:00 uur: Gôôlse Kringen: actuele Gôôlse en Rielse zaken 20:15 - 21:15 uur: Een uur Literatuur: literair programma 21:30 - 22:30 uur: Intermezzo: Klassieke muziek door Peter Geerards (h) Woensdag 30 maart 07:00 - 08:00 uur: New Country met Johan Lemmers (h)

Inzaaien van het terrein Kalver/Tilburgseweg Dat hebben we weer omgeploegd, ingezaaid met weide-akker/geurige/ kruiden/wildbloemen en daarna geëgd. We hebben een bord erbij geplaatst wat zo’n ingezaaid veldje (kan) doen met de natuur. En nu maar hopen dat het een normale lente/zomer wordt, zodat alles beter groeit en bloeit als het afgelopen jaar. Verder wil ik Cathrien van Engelen bedanken voor het schoonhouden van dit veldje. Ze is er wel lenig bij gebleven, denk ik….

De volledige programmering vindt u op www.lokaleomroepgoirle.nl

Helaas heb ik ook weer gezien, dat er de afgelopen maand weer heel veel bomen zijn gekapt in Goirle. (Tilburgseweg….etc.). Binnenkort hebben we weer een website. Ligt nu even plat vanwege vernieuwingen en verder… Tot ziens op donderdag 24 maart om 20.00 uur in het Jan van Besouwhuis. Groetjes, Ad van Pelt. B-team Goirle-Riel, 0134630430

Dinsdag 20:30 LOGMagazine 23:00 LOGMagazine

TELEVISIE Te ontvangen via de kabel: 480 Mhz, kanaal 22

Nieuwtjes en/of persberichten kunt u zenden naar redactie@ lokaleomroepgoirle.nl

Graag uw reactie naar de redactie van Goirles Belang of naar: archivaris@heemkundekring-goirle.nl of naar j.wijdemans@ hetnet.nl of op zaterdagmorgen op het Heemerf. Succes met de zoektocht, namens de Heemkundige kring: Joseph Wijdemans.

Goede doelen actie Open Hof 2011 Voor de 33ste keer dit jaar wordt er weer een sponsoractie gehouden door de Basisschool Open Hof. Dit jaar gaat de opbrengst naar de Stichting Roemeense Kinderhulp IJsselstein. De actie staat dit jaar in het teken van Kindertehuis Tinkerbell. Het kindertehuis genaamd Tinkerbell, staat in Roemenie in de plaats Sovata . De Stichting Roemeense Kinderhulp IJsselstein heeft dit kindertehuis in 2005 geopend. Hier wonen nu 20 kinderen gedeeld over 2 groepen, die in huishoudelijke kring worden opgevoed, iedere groep heeft 1 ouderechtpaar. Deze kinderen wonen daar omdat hun biologische ouders niet meer in staat zijn om voor hun te zorgen. Deze actie bestaat uit een project week van 28 maart t/m 1 april, waarin aandacht wordt besteed aan de derde wereld problematiek. Vanuit de Stichting Roemeense Kinderhulp zullen er verschillende gastsprekers in alle groepen op school komen om aan te geven waarom deze actie zo belangrijk is voor het Kindertehuis Tinkerbell. Tevens zal er in de centrale hal van de school een stand aanwezig zijn, waar de kinderen meer informatie over Tinkerbell aangeboden krijgen. De inzamelingsactie zal bestaan uit meerdere activiteiten zo zullen de kinderen met een sponsorkaart langs de deuren gaan om een centje op te halen om de kinderen van het Kindertehuis Tinkerbell een dagje uit te geven. De week wordt afgesloten op vrijdag middag 1 april waarbij vanaf 12.15 uur lekkere versnaperingen worden verkocht aan ouders en kinderen en er een rad van fortuin georganiseerd wordt. Hiermee hopen de kinderen van de Open Hof ook dit jaar hun steentje te kunnen bijdragen aan een beter leven in Roemenie! Speciale dank gaat uit naar alle sponsors en winkeliers in Goirle, die zo vele mooie prijzen voor het rad van fortuin beschikbaar hebben gesteld.

Open Fractie vergadering CDA Goirle Riel U bent van harte welkom bij de Open Fractie vergadering van het CDA Goirle Riel op donderdag 24 maart 2011 om 20:00 uur in het Jan van Besouwhuis te Goirle. De agendapunten van de eerstvolgende commissievergaderingen (en raadsvergadering) zullen worden besproken, waaronder de bezuinigingsopties in de Takendiscussie en de Woonvisie gemeente Goirle 2011. Zie voor meer informatie onze website www.cda. nl/goirleriel of neem contact op met Jeroen Hendrickx (06 – 2494 0338 of jeroen.hendrickx@live.nl).


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 23 maart 2011

PAGINA 27

GOOLSE ZAKEN w w w. g o o l s e z a k e n . n l

BUSINESSCLUB

Bedrijf in Beeld

Even voorstellen…

‘Verzuim vormt een enorme kostenpost voor bedrijven en organisaties. Wij van Van Brederode zijn van mening dat het terugdringen van verzuim begint bij primaire preventie. Dit betekent aandacht voor primaire veiligheid en fysieke gezondheidsbedreigingen, maar ook aandacht voor ‘welzijn‘ en psychische belasting’.

Goolse Zaken!” Camiel Metzemakers (op de foto links), Relatiemanager Bedrijven, en Marcel de Groot (op de foto rechts), Preferred Banker, zijn vanuit ABN AMRO Bank mede verantwoordelijk voor het marktgebied Goirle en Riel. Wij geloven in de samenwerking tussen onze adviseurs van de afdelingen Bedrijven en Particulieren. Hierdoor kunnen we onze relaties immers integraal en daardoor nog slagvaardiger adviseren. We willen een bank zijn die handelt met open vizier en die leert van haar ervaringen. Door het inzetten van ons vakmanschap streven we ernaar dat klanten uit tevredenheid voor ons kiezen. Wij zijn Vertrouwd, Deskundig en Ambitieus! We hopen u spoedig te mogen ontmoeten. Uiteraard kunt u contact met ons opnemen indien u graag meer wilt weten over de mogelijkheden die wij u kunnen bieden. We praten graag hierover met u verder. U kunt ons rechtstreeks bellen via 013-532 2320 (Camiel) en 013-532 2460 (Marcel).

Metzemakers & Rik van Brederode Brederode Bureau Mentor: Camiel Marcel de Groot - ABN-AMRO ‘Zoekt u uitval op verzuim?’ “Wij treden met veel plezier toe als nieuw lid van de Businessclub

Van Brederode BV is een onderneming gevestigd in Goirle. Onder het label Bureau Mentor richt Van Brederode zich op verzuimbegeleiding en -preventie volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Belangrijker nog dan het begeleiden van de verzuimende medewerker is het voorkómen van uitval. Door middel van Gezondheidsmanagement leggen wij de focus op preventie. Ons Gezondheidsmanagement richt zich op 3 belangrijke peilers: een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), het uitvoeren van Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en individuele Werkplekonderzoeken. Een RI&E is wettelijk verplicht en elke leidinggevende dient de RI&E te kennen, uit te voeren en betrokken te zijn geweest bij de opstelling. Dit alles geeft werknemer en werkgever een handvat voor een permanent verbeterproces. De RI&E, bestaat uit twee aspecten: een lijst met alle risico’s in uw bedrijf, en een plan voor het managen ervan. Hiermee kunnen de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf worden teruggedrongen. Van Brederode biedt u de mogelijkheid om de RI&E volledig uit te voeren. U kunt er ook voor

kiezen om alleen het onderdeel toetsing te laten uitvoeren door de bedrijfsarts. Een werkplekonderzoek kan een onderdeel zijn van een RI&E maar Van Brederode kan deze onderzoeken ook separaat uitvoeren. Wij richten ons niet alleen op het advies met betrekking tot de werkplekinrichting. De levenswijze en capaciteiten van uw medewerker(s) zijn ook een wezenlijk onderdeel.

ten, burn-out en de relatie met bepaalde leefstijlfactoren op tijd te onderkennen. Wij richten ons voornamelijk op de levensstijl van uw werknemer en daarop baseren we een gericht advies om klachten en beperkingen te verminderen of te voorkomen. Gezondheidsmanagement is het middel om uitval van uw medewerkers en dus onnodige hoge personeelskosten te voorkomen.

Een Preventief Medisch Onderzoek is een belangrijk hulpmiddel om de gezondheid van uw medewerkers te managen. Onze bedrijfsarts voert het PMO uit en bewaakt en bevordert hiermee de gezondheid van uw medewerker(s). Speciale aandacht is er voor veel voorkomende risicofactoren en aandoeningen die nu of op latere leeftijd kunnen optreden. Het is belangrijk om risico’s op bijvoorbeeld diabetes, hart- en vaatziek-

Van Brederode adviseert en begeleidt u bij het realiseren van lage verzuimcijfers. Een team van bedrijfsartsen, mentoren en adviseurs staat voor u klaar! Voor info: Van Brederode - Bureau Mentor, Nieuwkerksedijk 21a Goirle. Telefofoon 013 530 0013 info@bureaumentor.nl Ik geeft nu het stokje door aan mr. Ilse Melis VDB Advocaten Notarissen

Sponsor van de Week Hans Cools - Tandprothetiek Aan de Frankische Driehoek 11 in de wijk de Hellen is Hans Cools Tandprothetiek gevestigd. Samen met zijn assistente Annemie verdienen zij veel waardering voor de klantvriendelijke en deskundige wijze van de behandelingen. Zij leveren passend vakwerk in kunstgebitten en klik-implantaten. Gôolse Zaken wil daarom Hans Cools Tandprothetiek deze keer eens in het zonnetje zetten. www. goirlenet.nl/bedrijven/cools

Bijzonder Ondernemen

Henrie & Petra De Suite 53 Henrie en Petra van “De Suite 53” gevestigd aan de Tilburgseweg 16 in Goirle, zijn bijzondere ondernemers. Naast het feit dat zij prachtige meubels op maat maken, zijn ze in staat om “oude” meubels in het geheel te vernieuwen. Herstofferen is dan ook een specialiteit van Henrie. Bijzonder is ook dat Suite 53 het alleenrecht heeft om de exclusieve accesoires van CIA aan te kunnen bieden. Al met al; het is een aanrader om zeker eens een kijkje te nemen bij de bijzondere woonwinkel/ meubelzaak De Suite 53.Informatie ziet u ook op de site www.desuite53.nl

Sportgala Gôol voor Goal - Woensdag 22 juni 2011

Uitreiking jeugdsportstimuleringsprijs

J E UG DSPORTSTI M U LE R I NGSPR IJS

CC Jan van Besouw Huldiging vanaf 17.30 uur Kijk voor meer informatie op www.goolsezaken.nl

Kijk voor meer informatie of om lid te worden op www.goolsezaken.nl

GOOLSE ZAKEN BUSINESSCLUB

P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

www.goolsezaken.nl

www.autonoordhoek.nl

W.J. Gerritsen Transport BV

Pellikaan H e a lt h & Racquet Club

Helpt... R & R Projecten Nederland


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 23 MAART 2011

PAGINA 28

NVM Open Huizen Route Onderstaande woningen kunt u vrijblijvend zonder afspraak bezichtigen op zaterdag 26 maart a.s. tussen 11:00 uur en 15:00 uur.

Riel, Kerkstraat 48

Riel, Koestraat 1b

Nabij het centrum gelegen, vrijstaande woning In het buitengebied en in de nabijheid van namet garage en zeer royale, fraaie achtertuin tuurgebied gelegen semi-bungalow met garage, op 1.144 m² grond. Bj.: 1980. stalruimte en weiland op 3.78.75 ha grond Inhoud: ca. 546 m³ (excl. garage). Inhoud: ca. 440 m³ Bj.: 1971. Vraagprijs: € 529.000,-- k.k Vraagprijs: € 795.000,-- k.k. Nadere inlichtingen worden verstrekt door:

Makelaarskantoor Broeders Dorpsstraat 74, 4861 AD Chaam, tel.: 0161-492371 Nieuwstraat 6, 5126 CE Gilze, tel.: 0161-491999 Zie voor ons complete woningaanbod www.broeders.com

Autobedrijf Tijvoort / Autobanden Dennis • APK • Reparaties/onderhoud • Bandenservice • Bandenreparatie • Uitlijnen Tyvoortsebaan 11 5051 HJ Goirle Tel: 013-5346719 www.rondjegoirle.nl De internet krant voor Goirle, Riel e.o. Ruime keuze tweedehands fietsen Paul van Korven

tweewielers

Tilburgseweg 68 - 5051 AJ Goirle Telefoon: 013-5341403 www.paulvankorvenfietsen.nl

Te koop: trampoline afm: ø3m €25 06-10809000 All in one Party. Voor een feestje thuis. Verhuur van tent, tap, drank, tafels, stoelen, muziek etc. Met één telefoontje alles geregeld. Tel:06-30507596 www.allinoneparty.nl

NU OOK TE HUUR ROLSTEIGERS EN LADDERS

GOOLTJESBON

Belastingaangifte bij u aan huis ingevuld e45. Ook voor MKB, ZZP en Freelance i.v.m. jaarstukken. Tel: 06-11 14 80 85. www.fransdevet.nl HOEFS Belastingadviesburo verzorgt uw aangifte inkomstenbelasting over 2010. Bel: 013-5346604.

NR: Plaatsen in GB:

Uw gooltjes kunt u bij kontante betaling opgeven bij ons kontakt-adres, met onderstaande bon kunt u ze ook schriftelijk doorgeven. Ook kunt u de bon invullen op onze website: www.goirlesbelang.nl Wilt u de bon duidelijk invullen? Achter elk woord één hokje open laten; elke punt of komma is ook een hokje. Voor brieven onder nummer betaalt u  5,00 extra. Voor Gooltjes met afbeelding betaalt u  5,00 extra. Voor Gooltjes op factuur betaalt u  5,00 administratiekosten.

1 11 21 31 42 2 12 22 32 43 3 13 23 33 44

De opgave moet uiterlijk maandag 18.00 uur in ons bezit zijn. De bon kunt u zenden aan onderstaand adres incl. het verschuldigde bedrag.

4 14 24 34 45

GRAFISCH BURO GOIRLE, DE HOVEL 46, 5051 NR Goirle of POSTBUS 173, 5050 AD GOIRLE

5 15 25 35 46  3,00  4,00  5,00  6,00  7,00  8,00  9,00  10,00

6 16 26 36 47 3 4 5 6 7 8 9 10

Naam:_ _______________________________ Woonplaats:_ __________________________________ Adres:_ _______________________________ Telefoon:______________________________________

OF VUL DE BON IN OP WWW.GOIRLESBELANG.NL

7 17 27 37 48 8 18 28 38 49 9 19 29 39 50 10 20 30 40 51 41 52 Betaald €________

Voor de interieurafwerking van uw hele huis en renovatie van uw badkamer, toilet, keuken, kamer op zolder etc. Bel voor gratis offerte. Tel. 013-577 44 81


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 23 maart 2011

PAGINA 29

G.S.B.W. Nieuws ‘Gedegen jeugdbeleid GSBW wordt door Voetbalschool zichtbaar’

Always there for you

De officiële opening van de GSBWHelma Voetbalschool op 30 november ging door de slechte weersomstandigheden niet door. Afgelopen dinsdag (22 maart) kwam het helemaal goed, met een officiële opening op de velden van Willem II. Dat GSBW de start dáár vierde, tekent de goede band tussen de clubs. Jan van Loon, hoofd Regionale jeugdopleiding Willem II/RKC, aan het woord over het belang van een initiatief als dat van de Goirlese club. Willem II en GSBW hebben een samenwerkingsverband. Waaruit bestaat die? “Het is een samenwerkingsverband die we Gedragscode noemen. Zo’n afspraak hebben we met ongeveer honderd clubs in de wijde omtrek. Wij helpen clubs bij hun ontwikkeling (met trainingen en lezingen) en clubs helpen ons, bijvoorbeeld op het moment dat wij een spelertje scouten. Vroeger werd zo’n spelertje weggeplukt bij een club, tegenwoordig gaat alles in veel beter overleg.”

Uitslagen

Senioren Zondag 20 Maart Nevelo 1 - GSBW 1.................................................. 3 - 1 GSBW 2 - RKDSV 2.................................................. 3 - 2 WSC 3 - GSBW 3..................................................... 5 - 1 GSBW 4 - Ons Vios 3............................................... 3 - 4 GSBW 5 - Sarto 11................................................... 2 - 1 SVSOS 3 - GSBW 6.................................................. 0 - 6 GSBW 7 - Audacia 6................................................. 4 - 0 GSBW 8 - Riel 4....................................................... 4 - 3 Audacia DA1 - GSBW DA1.....................................0 - 14 Zaterdag 19 Maart GSBW Za2 - Bavel 3................................................. 3 - 2 Donderdag 17 Maart SVSSS Da2 - GSBW Da1.......................................... 0 - 2 Jeugd Zaterdag 19 maart NEO'25 A1 - GSBW A1........................................uitgest. Wilhelmina Boys B1 - GSBW B1............................... 2 - 1 GSBW B2 - SV Capelle B1........................................ 0 - 1 GSBW B3 was vrij GSBW MB1 - OVV'67 MB1....................................... 0 - 0 GSBW C1 - ZIGO C2................................................ 5 - 0 OVV'67 C1 - GSBW C2............................................. 1 - 1 SSC'55 MC1 - GSBW MC1........................................ 2 - 0 GSBW JG1 - Berkdijk JG1..........................................bno GSBW D1 - ZIGO D2................................................ 4 - 0 GSBW D2 - SV Reeshof D3...................................... 2 - 4 Nevelo D3 - GSBW D3............................................. 2 - 3 RKTVV E1 - GSBW E1.............................................. 4 - 4 GSBW E2 - VOAB E6................................................ 1 - 3 DESK E5 - GSBW E3................................................ 5 - 2 GSBW E4 - JongBrabant E6..................................... 2 - 7 GSBW E5M - UNA E9............................................... 4 - 2 TSV Gudok E13 - GSBW E6..................................... 5 - 2 GSBW F1 - Nordea F1.............................................. 5 - 2 GSBW F2 - SC 't Zand F5......................................... 4 - 2 TSV Gudok F14 - GSBW F3...................................... 3 - 1 TSV Gudok F8 - GSBW F4........................................ 2 - 2

Programma

Jeugd Woensdag 23 maart NEO'25 A1 - GSBW A1..................................... 19:30/18:00 Zaterdag 26 maart GSBW A1 - Berkdijk A1.................................... 14:30/13:00 GSBW B1 - Audacia B1..................................... 12:30/11:00 TSV Gudok B1 - GSBW B2................................ 13:30/12:30 GSBW B3 - Zwaluw VFC B5.............................. 14:30/14:00 Boeimeer MB2 - GSBW MB1............................. 14:30/13:30 Spoord. Boys C1 - GSBW C1............................. 13:00/11:30 GSBW C2 - Boeimeer C4................................... 13:00/12:30 GSBW MC1 - DESK MC1................................... 13:00/12:30 GSBW JG1 is (nog) vrij VOAB D2 - GSBW D1........................................ 11:45/10:30 JongBrabant D2 - GSBW D2............................. 09:30/08:30 GSBW D3 - TSV Gudok D4............................... 09:30/09:00 GSBW E1 - Helvoirt E1..................................... 10:45/09:45 NOAD E2 - GSBW E2........................................ 10:15/09:15 GSBW E3 - TSV Gudok E6................................ 10:45/09:45 Nemelaer E4 - GSBW E4................................... 11:30/10:30 Geldrop/Houta E14M - GSBW E5M................... 10:15/09:00 GSBW E6 - Riel E3............................................ 10:45/10:15 Broekhoven F1 - GSBW F1................................ 11:00/10:00 DESK F5 - GSBW F2......................................... 10:00/09:00 GSBW F3 - VOAB F9......................................... 11:45/11:15 GSBW F4 - SV Reeshof F5................................11:45/11:15 Kabouteruurtje op hoofdveld............................. 11:00/10:45 Senioren Zaterdag 26 Maart SCO/TOFS 3 - GSBW Za2.................................. 15:00/13:45 Zondag 27 Maart GSBW 1 - JongBrabant 1............................................ 14:30 Pupil vd week: Trevor van der Aa Balsponsor: Gebr. Vos ODC 3 - GSBW 2......................................................... 10:00 GSBW 3 - Sarto 4.............................................. 12:00/11:15 Nevelo 6 - GSBW 4........................................... 10:00/09:00 Gilze 5 - GSBW 5.............................................. 10:00/09:00 GSBW 6 - VCB 4................... 10:00/09:15 VOAB 10 - GSBW 7............... 10:00/09:00 JongBrabant 10 - GSBW 8.... 10:00/09:00 GSBW DA1 - VOAB DA1....... 10:00/09:00

Op welk niveau staat de jeugdopleiding van Willem II/RKC Waalwijk? “De KNVB heeft ons erkend als Regionale Jeugdopleiding (RJO). Daarmee staan we een treetje hoger dan bijvoorbeeld NAC Breda en RBC Roosendaal en juist op gelijke hoogte met bijvoorbeeld NEC en PSV.” GSBW heeft een Voetbalschool opgericht. Hoe belangrijk is dat voor de ontplooiing van spelertjes? “Heel belangrijk. Talent wordt overal geboren, maar talent moet ook tot wasdom kunnen komen. Als een club spelertjes de mogelijkheid biedt om op een hoger niveau te trainen, dan helpt dat om talent boven te laten komen.” Dat lukt zonder voetbalschool toch ook wel? “Dan is het voor jeugdspelers veel moeilijker. Want train je echt op niveau, dan til je jouw club en jeugdspelers naar een structureel hoger niveau. Als de Voetbalschool goed draait, zien de jeugdspelers en hun ouders dat het bij GSBW in alle geledingen goed geregeld is. Dat spreekt zich rond.” Maar zeg eens eerlijk, voor jullie is de Voetbalschool een mooi tussenstation richting de RJO WII/RKC. “Natuurlijk. Wij vinden het prettig om te zien dat regionaal talent de gelegenheid krijgt om tot bloei te komen. Wij weerspiegelen het jeugdbeleid van amateurclubs. Als jeugd bij de eigen

vereniging al op een hoog niveau traint, dan kunnen spelers die potentie heb ben, makkelijker doorgroeien naar de RJO WII/RKC en zich daar aanpassen.” Hoe vind je dat de organisatie J a n v a n L o o n : Hoofd Regionale bij GSBW staat? “Ik zie een ac- Jeugdopleiding Wiltieve jeugdafde- lem II/RKC Jan van ling. De lezingen Loon enthousiast die wij in ons over voetbalschool stadion houden, bij GSBW daar komen veel clubvertegenwoordigers op af. Wij zeggen dan: als jullie eens iets extra’s willen doen, kom dan gerust met ons praten. Maar weinig clubs doen dat, GSBW is wel een van die verenigingen. GSBW is al langer bezig met een gedegen jeugdbeleid. Door de Voetbalschool wordt dit ook zichtbaar. Dat is op zaterdag langs de lijn het beste te zien. Zag je voorheen een Dafje, nu zie je eerder een Ferrari langs zoeven. Je moet wel mensen in huis hebben die de school op poten kunnen zetten. Mensen als Marc de Bruijn (Algemeen Jeugdcoördinator) en Leendert Poldervaart (Technisch Jeugdcoördinator) kunnen dat.” Willem II stelde de accommodatie ter beschikking voor de opening van de Voetbalschool. Wat hebben jullie geregeld? “Dat de kinderen vanaf 18.00 uur welkom waren in het stadion. Ze mochten zich omkleden in de kleedkamer waar de spelers van het eerste elftal zich ook omkleden. Daarna (om 18.30 uur) begon een leuke ontspannen training, waarbij ouders, familie en vriendjes langs de lijn toe mochten kijken.” Zat er een talentje bij? “Misschien wel ja. Ik geniet als ik in het eerste elftal jongens als Ippel, Janga en Swinkels zie rondlopen, exponenten van de jeugdopleiding. Hoe klein de kans misschien ook is dat een jongetje uit de buurt dat ook haalt, met de Voetbalschool is dat weer een stapje dichterbij.” Door Marc Evers

GSBW Sponsoravond met Rob en Emiel zeer geslaagd Dinsdag 14 maart werd er een zeer leuke sponsoravond voor de sponsoren van GSBW georganiseerd. Een mysterieus diner avond m.m.v. het beroemde duo Rob en Emiel werd de sponsoren voorgeschoteld. Het clubhuis was voor deze speciale gelegenheid omgetoverd in 2 aparte ruimtes,nl. een diner-zaal waarin lekker gegeten kon worden en een showzaal waarin het beroemde mentalisten duo Rob en Emiel tijdens de diner-breaks een geweldige show ten beste gaven. Bij binnenkomst werden de sponsoren verwelkomd met een overheerlijk gebakje. Om 19.00 uur stond er een heerlijk voorgerecht (een werkelijk overheerlijke carpaccio) klaar voor alle aanwezigen. Daarna verscheen Rob ten tonele en nam hij alle gasten mee naar de speciaal ingerichte showzaal voor een eerste optreden van het beroemde mentalistenduo. De sponsoren genoten met volle teugen van deze eerste show en konden daarna aanschuiven voor het heerlijke hoofdmaal. Daarna kwam opnieuw Rob de gasten ophalen voor het 2e deel van hun show. Het werd wederom een optreden waarbij het ongeloof van de gezichten van de gasten viel af te lezen. De sudokuachtige truc waarbij ze som van de getallen in elk vierkant lieten uit komen op een getal dat door iemand in het publiek in gedachten was gehouden was subliem. Het diner werd vervolgens afgesloten met een heerlijke Italiaanse ijs garnituur. Toen deze goed en wel verorberd waren kwam Rob opnieuw om de gasten mee te nemen naar het laatste deel van hun show. Dit 3e deel was zonder meer het meest indrukwekkende onderdeel van de show van het artiestenduo Rob en Emiel. Alle aanwezigen moesten 1 voorwerp op hun hand leggen en de geblinddoekte Rob somde deze voorwerpen zittend op het podium moeiteloos op. Zelfs van een security-token werden de (elke 30 seconde wisselende) getallen moeiteloos op genoemd. Ook het volledige serienummer van een biljetje van 5 die bij iemand in haar portemonnee zat werd ogenschijnlijk eenvoudig opgedreund. Daarna werden alle voorwerpen die bij de gasten op de handen lagen door de geblinddoekte Rob in sneltreinvaart genoemd. Tijdens het daarop volgende borreluurtje gingen Rob en Emiel nog even de tafels langs om nog diverse ongelooflijke trucs aan de gasten te showen. De meest sceptische gasten konden hun ogen niet geloven. Vanaf deze plek willen wij de sponsorcommissie en de vrijwilligers die hebben meegeholpen van harte bedanken voor de geweldige avond. Iedereen was vol lof over deze fantastische avond. Op onze site vindt U meer foto’s van deze geweldige sponsoravond.

GSBW laat Nevelo ontsnappen Nevelo – GSBW 3 – 1 (0 – 1)

Het was voor beide ploegen een hele belangrijke wedstrijd. Het waren nl. de nummers 2 en 3 die tegenover elkaar stonden. GSBW was na een zwakke competitiestart bezig met een geweldige rush omhoog. De thuiswedstrijd was door GSBW verloren (0-1) en dat was de enigste thuisnederlaag van het seizoen. Nevelo moest natuurlijk ook winnen om de achterstand op koploper NOAD niet groter te laten worden. GSBW begon sterk aan de wedstrijd en was in deze beginfase de ploeg met het meeste balbezit. Al vrij snel in de wedstrijd kwam GSBW op voorsprong. Na 9 minuten wedstrijd wist Francois Pigmans de vrijstaande Bob Vroom te bereiken die vervolgens met buitenkant rechts simpel de bal binnentikte: 0 – 1.Daarna verplaatste het spel zich naar het middenveld en de toeschouwers moesten tot de laatste minuut van de eerste helft wachtte voordat er weer wat opzienbarends gebeurde. Een forse tackle op de achillespezen van Bob Vroom leverde de tegenstander slechts geel op. GSBW probeerde dit te vergelden met goed voetbal en een mooie combinatie van Youness en Francois zorgde ervoor dat Tim Otten bij de 2e paal in stelling gebracht werd. Hij raakte de bal echter maar half waardoor de kans verloren ging en de ruststand 0 – 1 bleef. Trainer van den Hurck benadrukte onder de rust dat er nog simpeler gespeeld moest worden en dat men moest proberen de bal nog langer in de ploeg te houden. Nevelo was in de 1e helft tot slechts wat afstandsschoten vanaf het middenveld gekomen en dat wilde hij graag zo houden. Dat leek effect te hebben en na 7 minuten leek Tim Otten de 0 -2 te hebben gescoord. De scheidsrechter keurde de goal echter om zeer onduidelijke redenen af. Zes minuten later was Bob Vroom dichtbij de 0 – 2, maar de Nevelo doelman had helaas voor de blauwwitten een prima redding in huis. Pas in de 26e minuut van de 2e helft kreeg Nevelo haar eerste kans van de wedstrijd. Ontzettend zuur voor de blauwwitten was wel, dat deze ook in 1 keer raak was. Na een voorzet vanaf links kon een Nevelo aanvaller de bal bij de eerste paal binnentikken. Even later werd er weer een aanslag gepleegd op de benen van Bob Vroom, opnieuw bestrafte de scheidsrechter dit slechts met een gele kaart. Bob zinde op sportieve revanche en kreeg die ook bijna. Na een prima solo langs 2 verdedigers in het strafschopgebied moest hij echter zijn meerdere erkennen in de Nevelo goalie die met de voet een treffer kon voorkomen. Met een dubbele wissel probeerde trainer van den Hurck nog de 3 punten binnen te halen. Maar hoe anders kan het verkeren. Bij een counter lette GSBW onvoldoende op en Nevelo profiteerde daar ten volle van: 2 – 1. In de voorlaatste minuut kon de Nevelo aanvoerder vanuit een vrije trap de bal voor de 3e maal achter doelman Jeffrey van Gestel prikken, waardoor er een zeer flatteuze einduitslag op het scorebord verscheen: 3 – 1. Het kampioenschap is nu volledig uitzicht. GSBW moet nu maar zorgen dat de 2e periodetitel wordt binnengehaald. De alles beslissende wedstrijd staat echter pas op 18 april op de rol. Tot die tijd moet GSBW zorgen dat de vorm behouden blijft, want goed voetbal wordt er sinds de slechte seizoensstart nog steeds gespeeld.

Race in het donker Vrijdag 25 maart A.s. vrijdag 25 maart wordt door de activiteitencommissie weer het oerspannende spel Race in het Donker georganiseerd. Het is een spannend spel in het donker, waarin de ‘smokkelaars’ zich ongezien moet verplaatsen over een uitgestippelde route. Op deze route patrouilleren enkele ‘douaniers’ die op zoek zijn naar de ‘smokkelaars’ en die natuurlijk zoveel mogelijk ‘smokkelaars’ willen betrappen. Alle jeugdleden mogen deelnemen (ook de kabouters) aan dit zeer leuke spel. Ook voor de volwassen begeleiders is het een heel gezellig spel, want ook zij doen, zo leert de ervaring, altijd enthousiast mee. Het spel wordt gespeeld in groepen van max. 10 personen. Elke groep moet wel minimaal 1 volwassen begeleider bij zich hebben, anders mag er niet gestart worden. Om 18.30u start de inschrijving in het GSBW clubhuis, de eerste groep zal om 19.00u starten. Als laatste : Laat tijdens de tocht geen rommel achter op straat en zorg ervoor dat andere mensen geen overlast van ons hebben! Het moet vooral een erg leuke, gezellige avond worden, waar we nog lang over na kunnen praten.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 23 maart 2011

Clubkampioenschappen Goirlese Reddingsbrigade De Waterzoekers Zaterdags voor carnaval betekent bij onze vereniging Clubkampioenschappen. Een vast onderdeel in onze jaarlijkse cyclus. Normaal gesproken trainen wij nooit op snelheid, maar 1x per jaar maken we hiervoor een uitzondering. De rest van het jaar trainen we op reddend zwemmen, het gebruik van o.a. reddingsmiddelen en natuurlijk ook op eigen veiligheid. Omdat we de laatste steeds een vast programma hebben is het voor leden die langer lid zijn erg leuk hun tijden t.o.v. vorige jaren te vergelijken. De kans om ook nog een prijs mee naar huis te nemen is altijd aanwezig omdat we maar liefst in 6 leeftijdscategorieën zwemmen. Iedereen die meedoet krijgt bovendien een herinneringsmedaille. Ook Roel van Diem was weer gekomen om de winnaars van dit jaar op foto’s vast te leggen. Traditiegetrouw is de deelname altijd het grootst bij de categorie deelnemers t/m 8-10 en 12 jaar. Helaas loopt de belangstelling voor de 14-jarige en ouder steeds verder terug. Onder grote publieke belangstelling in het zwembad en natuurlijk vanuit de bar in de Hispohal zijn de wedstrijden zeer goed verlopen. Na afloop kreeg elke deelnemer een medaille en voor de winnaars hadden wij natuurlijk een prijs. Het programma bestond voor alle categorieën uit 3 onderdelen en er werd gezwommen in 6 leeftijdscategorieën namelijk: DE WINNAARS VAN 2011 ZIJN: meisjes t/m 6 jaar Isa Dijkmans Jongens t/m 6 jaar Luuk Stevens Thijmen Michels Meisjes7/8 jaar Vera Dijkmans Dagmar Hendriks Irma Bekkers Jongens 7/8 jaar Stan Adams

PAGINA 30

Welfare Riel Ome Neeff in Goirle komt weer met unieke Thema-avond in 2011 Wij houden onze Welfaremiddagen in voorjaar 2011 op de volgende data : Maart: 29 April 12 - 26 Mei: 10 - 24 Juni: 7 - 21 Juli: 5 Waar: Ontmoetingscentrum de Leybron. Hoe laat: van 13.30 tot 16.00 uur. Nieuwe leden zijn altijd welkom! De leidsters.

Foto: Roel van Diem fotografie Huib Notenboom Tijn Bosmans Meisjes 9/10 jaar Floor Leermakers Loes Coolen Inge de Kruijf Jongens 9/10 jaar Jurre Notenboom Daaf Schoonderbeek Guus Bekkers Meisjes 11/12 jaar Myrddin van Strien Ella Coolen Anna Diana Game Jongens 11/12 jaar Simon Michels Rein Notenboom Dames 13/14 jaar Janne van Wezel Naomi Schoutens Lobke van den Broek Heren 13/14 jaar Dave Hultermans Matthijs Wijnhoven Bryce van Strien Dames 15/16 jaar Anne Coppens Brenda van Esch Heren 15/16 jaar Edgar van Gestel Wilco Game Marijn van Esch

Playbackshow van basisschool Kameleon op zondag 27 maart Wie terug denkt aan de miniplaybackshow van Henny Huisman, krijgt al snel een glimlach rond de mond. Ook op basisschool Kameleon brengen ze dit jaar voor de 11e keer een kleurige playbackshow. De kinderen veranderen op zondagmiddag 27 maart net als een kameleon van kleur en kruipen voor een optreden in de huid van hun favoriete artiest. Ze bieden u ook dit jaar weer een mooi en zeer gevarieerd programma aan. Zo nemen ze u mee in de magie van Mary Poppins en komen er diverse Nederlandstalige acts voorbij. De humor is ook goed vertegenwoordigd met onder andere Andre van Duin en Ernst, Bobbie en de rest. Nog een klein greep uit het programma: Shakira, K3, Dalton Sisters, Katy Perry en nog vele andere spetterende optredens. Ook u kunt komen genieten van deze show en wel op zondag 27 maart om 13.30 uur op Mill-Hillcollege aan de Venneweg 42 in Goirle. Kaartjes kunnen aan de deur worden gekocht (open vanaf 13.00 uur). €3,00 per volwassene en gratis voor kinderen tot 12 jaar.

Goirlese en Tilburgse kunstenaars scoren op Regionale Kunstdag in Tilburg

Kapelconcert met de Katona Twins

Op de Regionale Kunstdag in Tilburg, gehouden in het Duvelhok afgelopen zondag, werden de schilderijen van de Tilburgse Grace van den Dobbelsteen als beste betiteld. De derde plaats van deze kunstdag werd eveneens ingenomen door een Midden-Brabantse: de Goirlese kunstenaar Suus Suiker. Zij kregen de eerste en derde plaats toebedeeld door zowel vakjury als publieksjury. Aan de kunstdagen nemen beeldend kunstenaars deel uit het hele land. Het nog jonge  evenement is een initiatief van de Stichting Kunstweek die de Kunstdagen voor het eerst op de agenda zette in 2010.

Op zondagmorgen 27 maart zullen de Katona twins het laatste Kapelconcert van dit seizoen verzorgen. Het concert begint zoals gewoonlijk om 12 uur en de kapel van CC Jan van Besouw zal een half uur voor aanvang open zijn. De tweeling Peter and Zoltán Katona zijn ondanks hun jeugdige leeftijd wereldburgers. Ze werden geboren in Hongarije, maar hebben een Duits paspoort en wonen momenteel in het Engelse Liverpool. De Katona Twins speelden al in de meest gerenomeerde zalen ter wereld zoals the Carnegie Hall, the Wigmore Hall, the Concertgebouw in Amsterdam, the Konzerthaus in Vienna, the Suntory Hall in Tokyo en de Philharmonie in Keulen. In 2009 speelden ze zelfs met de “Night of the Proms” voor een half miljoen mensen in Europese stadions. Peter en Zoltán wonnen meer dan tien Internationale prijzen en zijn ‘artists in residence’ in San Francisco. Het repertoire van de Katona Twins reikt van Bach tot Piazzolla en ze maken zelfs hun eigen ‘pop’ arrangementen. Verschillende hedendaagse componisten hebben werk aan Peter and Zoltán opgedragen.

Duvelhok De dag werd geopend door de Tilburgse wethouder Cultuur van Tilburg, Marjo Frenk. Zij was blij dat een evenement als dit ook Tilburg koos als locatie en bestempelde het Duvelhok daarbij als treffende locatie. Via de Stichting Ateliers Tilburg kwam de organisatie terecht bij het Duvelhok. Een voor Tilburg historische locatie. Feitelijk klein voor het tonen van kunstwerken van 60 kunstenaars, anderzijds een atelier-achtige uitstraling met een goede lichtinval. Een zestal regionale voorrondes resulteren medio november in een tweedaags slotevenement, waar de eindwinnaar van het kunstevenement wordt gekozen. Communicatie als kunstuiting Suus Suiker maakt magisch realistisch werk en baseert zich veelal op mythen en sagen. Van den Dobbelsteen heeft als communicatieprofessional en tevens kunstenaar een scherp oog voor de wijze waarop mensen zich uitdrukken. Lichaamstaal en gezichtsmimiek, uitingen van geluk, vertwijfeling, woede... zij is gefascineerd door de wijze waarop mensen zich non-verbaal uitdrukken. Zij vangt momenten die haar raken en legt deze vast op doek. Voor haarzelf hebben de werken vaak een emotionele lading. De schilderijen die zij in het Duvelhok toonde waren een weergave van een onschuldige blik op de kwade wereld en een vertaalslag van een jongeling die de vrijheid tegemoet gaat. Dynamisch en expressief werk. ‘Ik doe voortdurend onderzoek. Jezelf focussen is belangrijk om je visie en werk te kunnen ontwikkelen. Het is voor mij belangrijk dat mijn werk in beweging is. Kijken is voor mij haast voelbaar. Het is figuurlijk aftasten. Keuzes maken is een relevant onderdeel van het werk. Uitproberen ook. Ik vind het bijvoorbeeld een uitdaging om informatie weg te laten om zo de verbeelding meer te laten spreken.’ Kunst onder de aandacht De Stichting Kunstweek wil werk van beeldend kunstenaars in Nederland meer onder de aandacht brengen. Zij biedt kunstenaars een extra podium en geïnteresseerd publiek een mogelijkheid het werk te zien zonder daarbij hoge drempels op te werpen. De organisatie brengt ook diverse kunstpublicaties uit. Het Jaarboek Kunstenaars is er één van.  De eerstvolgende Regionale Kunstdag vindt plaats in Eindhoven, op 17 april.

Zaterdag 16 april bij Ome Neeff 30+ Party met Liveband Re-Mixed en Timeless

Inmiddels heeft Ome Neeff de oude tijden doen herleven met een groot aantal succesvolle themaavonden. De stroom aan positieve reacties en druk bezochte avonden heeft Berry en Alexia alleen maar extra gemotiveerd om op deze ingeslagen weg door te gaan. Een gevarieerd aanbod aan themaavonden zal de revue passeren en de ‘golden oldies’ zoals Hollandse Avond, 80’s & 90’s Party en dergelijke zullen regelmatig terugkeren. Recent was er nog een prachtige avond, vol nostalgie, met een optreden van Bobby Prins en Orkest. Populaire 30+ Party terug bij Ome Neeff Aanstaande zaterdag 16 april kunnen alle 30-plussers gaan genieten van een wervelend optreden van Liveband Re-Mixed en het bekende Nederlandse zangduo Timeless met o.a. de broer van Ruth Jacott. Re-Mixed is een 8-koppige top coverband met een bijzonder breed repertoire van soul, disco, danceclassics en Top 40. Met twee zangeressen en een zanger ligt de nadruk op meerstemmige zang. De zangers worden begeleid door

een swingende band bestaande uit een gitarist, twee toetsenisten, een bassist en een drummer. ReMixed zorgt de hele avond voor de juiste muziek en zang om er voor u een onvergetelijk uitje van te maken. Timeless zorgt voor 100% Glitter, Glamour & Groove en dat is op het lijf geschreven van Eric Jacott en Marcel Bogarde. Zij staan garant voor een dynamische performance waarbij u wordt meegenomen naar de ‘80’s en ‘The Best Of Motown. De combinatie van Re-Mixed en Timeless staan garant voor een avond pure gezelligheid bij Ome Neeff. Info en voorverkoop Wilt u zeker zijn van een avondje genieten bij Ome Neeff, koop dan nu alvast uw persoonlijke kaarten in de voorverkoop. Dit kan zoals u van ons gewend bent bij: Tankstation Texaco Goirle, De 3 Elementen en natuurlijk bij Ome Neeff. Voor info en reserveren kunt u ook bellen naar Ome Neeff 013 530 38 29. Aanvang 20.30 uur, zaal open 20.00 uur. Wij zeggen graag tot ziens namens heel het team van Ome Neeff.

Geslaagde Fototentoonstelling van Fotoclub Optiek Goirle

Het derde weekend van maart is de vaste datum dat fotoclub optiek haar jaarlijkse fototentoonstelling organiseert. Het was ook dit jaar weer een tentoonstelling waar we met trots op terug kunnen kijken. Op zaterdagmiddag om 14.00 uur opende Fons van Dijck de tentoonstelling waarna het de hele middag gezellig druk is geweest. De bezoekers konden door het invullen van een keuze formulier laten weten welke foto zij de mooiste of beste vonden. Er zijn in totaal bijna 300 formulieren ingeleverd. Ook de digitale presentatie was erg mooi, dit jaar verzorgd door vier leden, met als thema’s  het Baskische land, paddestoelen, een reis door Suriname en een serie over Zuid Frankrijk. De presentatie van het “Gools volkslied”was een enorm succes. Aan de hand van de tekst hebben de leden een foto gemaakt in Goi-

rle, en deze vormde zo het Gools volkslied in woord en beeld Fotoclub optiek wil ook alle sponsors bedanken voor hun bijdrage. Aan het einde van de tentoonstelling op zondagmiddag werd alles weer opgeruimd en de uitslag bekend gemaakt wie de publieksprijs gewonnen heeft. In de categorie zwart-wit werd de foto van dieter lorenz gekozen met de meeste stemmen en hij kreeg dan ook een mooi standaard als herinnering. Ieder lid had ook een kleurenfoto op de tentoonstelling hangen, en in deze categorie ging de eerste prijs ook naar Dieter Lorenz. Dus Dieter proficiat met je twee behaalde  prijzen. Uit de ingeleverde formulieren werden ook twee winnaars gekozen van de bezoekers die ieder een kadobon thuis gestuurd krijgen.

Kleuters voor peuters Donderdag 17 maart zijn er was er op de basisschool De Kleine Akkers een hele bijzondere voorstelling. De kleuters hadden de peuters van de kinderdagverblijven Dikkie Dik, Breebosch en de peuterspeelzaal De Hummeltjes uitgenodigd om te komen kijken naar een een optreden van de Lentefee samen met de kleuters. Tijdens hun optreden vertelden ze over het meisje Fiet, die heel graag wilde rennen. Alle peuters kenden Fiet natuurlijk dus toen er een liedje van Fiet werd gezongen zongen ze allemaal hard mee. Na het optreden mochten de peuters op de foto met de Lentefee en kregen ze nog wat te drinken en wat lekkers. Zaterdag 26 maart zijn de foto’s klaar en dan kunnen de peuters samen met hun papa en mama ze op komen halen bij De Kleine Akkers tijdens de open dag van 10.00-12.00 uur. Dan is er ook weer een speciaal optreden om 10.30 uur, deze keer van verteltheater Erwazzus en iedereen mag komen kijken! Voor meer informatie kijk op de site www.kleineakers.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 23 maart 2011

PAGINA 31 www.voab.nl - Heeft u tips,vragen of opmerkingen over deze pagina mail naar redactie@voab.nl

HOOFDSPONSOR

HOOFDSPONSOR

e apart

e apart

‘ n klass

P R I M E U R

‘ n klass

VOAB 1 – Beerse Boys 1 eindigt zoals het begon (0 – 0)

grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

grond- water- en wegenbouw Tankstation - Shop - Carwash

De zevende thuiswedstrijd van VOAB eindigde in een bloedeloze 0 – 0. Naaste concurrent Beerse Boys sleepte één punt in de wacht. De eerste helft leek meer op een schaakspel, waarbij de pionnen voorzichtig op en neer werden geschoven. Er waren opvallend weinig doelpogingen; welgeteld vijf, waarvan drie van VOAB en twee van de BB, uit evenzoveel vrije trappen van de bezoekers. Ralph van Uden was in de 33e minuut bijna succesvol na een voorzet vanaf links van de voet van Nazmi Çakir. Het laatste kwartier van de eerste helft kabbelde vervolgens voort tot aan de rust. Na de thee was er meer opwinding in de wedstrijd, waarbij toch de beste kansen voor VOAB waren. Neem de 58e minuut toen Ralph van Uden keeper Koen van Kollenburg met een bekeken wippertje probeerde te verschalken. De keeper kon de inzet van Ralph nog net over de lat tikken. Na ruim een uur spelen werd Nazmi in de zestien gevloerd maar scheidsrechter Jacky Nijsen uit Middelburg zag er geen strafschop in. In de 66e minuut viel het eerste wapenfeit van BB te noteren. Pepijn van Spreeuwel, die Koen Weijters menigmaal plaagde, schoot op doel maar zijn schot werd geblokt en vervolgens een prooi van doelman Gijs van Seeters, die de zieke Dirk Peeters verving. Gijs pakte ook een inzet uit een vrije trap van de BB. In de 77e minuut schoot Serdar Gül op doel maar de keeper van de bezoekers was attent. Twee minuten later zette Serdar voor op Tom van Gool, die half vallend inschoot maar zijn schot net naast zag gaan. VOAB-coach John Smetsers bracht in de 83e minuut Sen Aarts in het veld, de succesvolle A-speler, die zaterdag in de competitie drie maal scoorde en dat op zondag ook drie keer deed in het tweede elftal. Hij begon goed aan de wedstrijd en in de korte speeltijd, die hij kreeg was hij bijna succesvol. Hij schoot, al in blessuretijd, in het zijnet. Daarvoor had Serdar nog een kans gehad, maar hij schoot voor langs. Al met al had VOAB meer aanspraak te maken op een doelpunt, hetgeen ook bleek uit de cornerverhouding (5 – 1). Bijna ging het nog mis voor VOAB. BB kreeg ver in blessuretijd een vrije trap te nemen op de rand van de zestien, maar gelukkig voor de thuisploeg redde Gijs van Seeters met een schitterende reflex ten koste van de enige hoekschop van de BB. Die hoekschop stichtte verder geen gevaar en zo ging deze wedstrijd als een draw de geschiedenis in. Zondag speelt VOAB uit tegen koploper Valkenswaard, dat de laatste drie wedstrijden verloor.

Gijs van Seeters houdt wederom zijn doel schoon Voor de tweede achtereenvolgende keer wist reservedoelman Gijs van Seeters afgelopen zondag de nul te houden. Moest hij een paar weken terug, uit bij RPC, Dirk Peeters vervangen omdat deze geschorst was, nu moest hij wegens een ziekte van Dirk het doel verdedigen. En ook deze keer bleek Gijs een betrouwbare sluitpost. Gijs: proficiat. Wie komt komend seizoen onze meisjes teams versterken? Voor de meisjesafdeling zoeken wij nog enthousiaste, sportieve meisjes die graag willen voetballen. Binnen al onze teams; B-junioren (geboortejaar 19951996), C-junioren (1997-1998) en D-pupillen (19992000) kunnen wij voor volgend seizoen nog meisjes gebruiken. Elk team traint twee keer in de week en speelt op zaterdag haar wedstrijden. Dit alles onder enthousiaste begeleiding. Het is mogelijk om dit seizoen nog kosteloos verschillende trainingen (op proef ) te komen doen.Mocht dit bevallen dan kun je daarna lid worden en volgend seizoen wedstrijden mee gaan spelen. Dus kom gerust eens vrijblijvend langs bij onze club. Voor verdere info: Ad de Laat 06-40745190 awamdelaat@msn.comof Marc de Brouwer 06-12823072 anitaenmarc@hetnet.nl

horeca groothandel

SCHILDERSBEDRIJF

OSKENS

helma

Vrijwilligersavond op 25 maart 2011 Carribean Night Op vrijdag 25 maart 2011 wordt de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden. O p d eze avo n d wordt de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Het clubhuis wordt omgetoverd in zomerse sferen. Tor 23:00 uur is er gepaste dansmuziek voor iedereen. Na het bekendmaken van de vrijwilliger van het jaar is er disco. Aangepaste kleding niet verplicht maar er is een attentie voor de leukste verklede vrijwilliger.

Zondag 27 maart 2011

sv Valkenswaard 1 - VOAB 1 Aanvang 14:30 uur op sportpark Den Dries te Valkenswaard

Programma 26 en 27 maart 2011 Zaterdag 26-3-2011 SCO/TOFS A1 VOAB A2 TSC A3 VOAB B1 Nuenen B2 VOAB B3 VOAB B4 Oirschot V. C1 Audacia C1 VOAB C3 VOAB C3 VOAB C4 ODC C4 VOAB D1 VOAB D2 Audacia D2 VOAB D3 VOAB D4 Sarto D10 RPC E1 RWB E1 SVSOS E1 WSC E5 VOAB E5 VOAB E6 Sarto E10 VOAB E8 VOAB E9 VOAB E10 LONGA E6 RKTVV E3 VOAB F1 VOAB F2 VOAB F3 Oirschot V. F5 VOAB F5 VOAB F6 VOAB F7 VOAB F8 GSBW F3 Tuldania F2 Were Di F4 SC Olympus F4 VOAB MC1 Ulicoten MD1

VOAB A1.................15:00 TSV Gudok A2......14:45 VOAB A3.................15:00 LONGA B1..............15:00 VOAB B2.................15:00 SVSSS B2................14:45 Broekhoven B2....14:45 VOAB C1.................13:00 VOAB C2.................19:00 Hilvaria C3.............18:30 Nemelaer C2.........13:15 RKDSV C3...............13:15 VOAB C5.................13:00 ZIGO D1..................10:30 GSBW D1................11:45 VOAB D3................19:00 SSC'55 D1..............10:00 RKTVV D2...............11:45 VOAB D5..................8:45 VOAB E1.................10:30 VOAB E2.................10:30 VOAB E3.................10:00 VOAB E4.................10:00 SC 't Zand E6..........8:45 ZIGO E5....................8:45 VOAB E7.................11:15 Helvoirt E5.............10:00 Were Di E3...............8:45 Nevelo E6.................8:45 VOAB E11...............18:15 VOAB E11...............10:45 Boxtel F1................10:00 SBC F2.....................10:00 Nemelaer F2.........10:00 VOAB F4...................9:00 Audacia F2............11:00 Were Di F3.............11:00 Blauw Wit'81 F3...11:00 TSV Gudok F9.......11:00 VOAB F9.................11:45 VOAB F10.................9:30 VOAB F11...............11:30 VOAB F12...............10:00 Moerse Boys MC1.13:15 VOAB MD1..............9:30

Zondag 27-3-2011 GSBW DA1 SV Valkenswaard 1 RKVVO 2 VOAB 3 Sarto 5 Viola 3 VOAB 7 VOAB 8 VOAB 9 VOAB 10

VOAB DA1.............10:00 VOAB 1....................14:30 VOAB 2....................12:00 SVSSS 4...................11:30 VOAB 4....................12:15 VOAB 5....................11:00 Nevelo 7.................10:30 SC Olympus 6.......10:00 SVSOS 3..................12:30 GSBW 7...................10:00

Joris, sports by Joris Mathijsen

VOAB 7 on tour, no balls no glory VOAB 7 heeft dit weekend een bezoek gebracht aan Hamburg-HSV. Naast de wedstrijd die door HSV gewonnen werd met 6-2 was er natuurlijk een ontmoeting met oud VOAB-speler Joris Mathijsen. Dat kon ook niet anders omdat het vak dat oranje kleurde van kilometers te zien was. Dat Joris dit meest succesvolle team van VOAB kent bleek wel door mee te gaan eten om daarna te gaan stappen op de Reeperbahn. Dit alles werd het in stijl vervoerd in de Destil VIP bus afgeladen met drank en eten. Dat dit weekend een vervolg krijgt is met 100% zekerheid te zeggen. Kampioen of niet, dit weekend hebben we in ieder geval in de pocket. Goed voor de teambuilding. VOAB on Tour is geboren. Dank aan sponsor ’t Participatiehuys, Joris voor de gezelligheid en spelers die dit mogelijk hebben gemaakt en zijn meegegaan. Op naar het tweede feestje. Met zo’n 7 wed-

strijden te gaan heeft VOAB 7 nog alles zelf in de hand om kampioen te worden. Als er een kampioenschap was voor gezelligheid,

waren we nu al kampioen geweest. Jongens die mee zijn gegaan…bedankt en remember “ no Balls, no Glory”.

Aanmelden D-kamp 2011 Dit jaar wordt er al weer voor het zesde jaar een sportweekend voor de D-pupillen georganiseerd. Het A-team van VOAB heeft dit kamp wederom georganiseerd op locatie ‘De Sparrenhof’ aan de Bredaseweg in Tilburg. Op dit terrein worden van vrijdag 6 mei 18:00u t/m zondag 8 mei +/- 17:00u allerlei activiteiten georganiseerd voor de jeugd. Onder deze activiteiten verstaan we spannende bosspelen, uitdagende voetbalspelvormen, een individueel puntenklassement en als klap op de vuurpijl

een groot kampvuur (mits de weeromstandigheden het toelaten) Het vertrek op vrijdag zal vanaf Clubhuis ’t Amateurke zijn, waarna we op de fiets naar het bosrijk gebied gaan. De terugkomst, op zondag, is ook weer bij VOAB waar u uw kind rond 17:00u weer kunt ophalen. De kosten van een dergelijk kamp zijn uiteraard erg hoog! Daarom zijn wij genoodzaakt om een eigen bijdrage te vragen. Deze bijdrage is € 27,50 per persoon. Wij verzoeken u vriendelijk om dit bedrag vóór 10 april a.s. over te maken op bank-

rekeningnummer69.88.54.306, t.n.v. jeugdcommissie VOAB onder vermelding van D-kamp + naam van uw kind. Vanwege de organisatie vragen we jullie z.s.m. maar uiterlijk vóór 6 april aan te melden. U kunt alleen de gegevens die hieronder worden gevraagd per e-mail versturen naar act.voab@hotmail.com. Graag de volledig gevraagde gegevens. LET OP!! Via de website van VOAB kunt u zien of uw aanmelding binnengekomen is.

Capelle E3 - VOAB E9 uitslag 0 - 3 Een heerlijk zonnige zaterdag met een goede temperatuur. We hebben er zin in. Nadat we vorige week verloren hadden willen we vandaag toch weer eens winnen. De eerste helft ging moeizaam. Met een nieuwe opstelling was het wel even wennen. Tijdens de 2e helft werd het ijs gebroken, 1-0. De druk was er van af. Met overspelen kwamen we verder en resulteerde in een 2-0 en 3-0 eindstand. Jongens, goed gewerkt en we moeten dit vasthouden! Voor de foto’s van deze wedstrijd kijk op www.voab.nl bij wedstrijdverslagen.

De nieuwe collecties van Munich en de nieuwe slippers van Ipanema zijn binnen. We hebben onze service uitgebreid en we hebben dat zo goed mogelijk aangepakt. Vanaf nu kunt je gewoon je voetbalschoenen bij ons online bestellen. Je kunt meteen zien welke nieuwste modellen we in huis hebben en of jouw maat nog op voorraad is. Gewoon vanuit je luie stoel. Vervolgens kun je ze op komen halen in onze winkel in Goirle of we sturen ze naar je op. Bestellingen boven de 100 euro verzenden we kosteloos. Alle topmodellen van de bekende merken op voorraad. Kijk snel op: www.jorissports.nl Maar ook voor ons assortiment keepershandschoenen, zaalvoetbalschoenen (Futsal), voetballen, sneakers en nog veel meer, kun je op onze geheel nieuwe site terecht. Heb je je keuze gemaakt dan betaal je gewoon met iDeal. Veilig en zeker. Wij sturen de producten vervolgens zo snel mogelijk naar je toe.
Mocht je nog vragen of opmerkingen ter verbetering hebben stuur gewoon een mail aan info@jorissports. nl dan kunnen we de site in de toekomst nog verbeteren of nog gebruiksvriendelijk maken. Jorissports voor alle topmerken! De Hovel 25 | 5051 NR Goirle | 013-5300332 | info@jorissports.nl | www.jorissports.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 23 MAART 2011

PAGINA 32

Uitgave maart 2011

Waterschapsnieuws

De zorg voor schoon water

Kom naar de zuivering Nieuwveer in Breda

Schoon water is onmisbaar voor mens en natuur. Daarom maakt het waterschap het rioolwater, afkomstig van de wc, douche en gootsteen, schoon voordat het terugkomt in de natuur. Dat gebeurt in 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het waterschap neemt voortdurend monsters om te controleren of het gezuiverde water ook schoon genoeg is.

Deze installatie kan per dag het afvalwater van 500.000 personen verwerken. Zuivering Nieuwveer wordt door scholieren uit de wijde omgeving bezocht. Bezoekers krijgen gratis een rondleiding van een gids. Op het complex wordt later dit jaar de interactieve presentatie vernieuwd. Om een afspraak te maken voor een rondleiding belt u met het waterschap, T 076 564 10 00 of kunt u terecht op onze website.

Vergunning Vuil water schoonmaken is pure noodzaak. Maar ervoor zorgen dat het water niet extreem vervuild raakt ook. Bedrijven in West-Brabant moeten daarom bij het waterschap een vergunning aanvragen voor het lozen op het riool. Het waterschap houdt er toezicht op dat bedrijven zich houden aan die vergunning.

Waterschap bouwt nieuwe slibverwerkingsinstallatie

Kosten besparen door samenwerken De riolering wordt beheerd door de gemeenten. Deze is rechtstreeks verbonden met de transportleidingen en gemalen van het waterschap om het afvalwater op de rioolwaterzuiveringsinstallaties te krijgen. Het waterschap werkt intensief samen met gemeenten om kostenvoordelen te halen. Door een optimalisatie van het afvalwatersysteem kunnen miljoenen euro’s aan investeringen worden bespaard.

Gooi geen troep in het toilet! Wegwerpdoekjes die in het toilet worden gegooid, veroorzaken op veel plaatsen rioolverstoppingen en pompstoringen. Het materiaal waarvan de doekjes zijn gemaakt, is namelijk niet oplosbaar of snel afbreekbaar in het water.

Zuivering Nieuwveer

Het repareren van de schade die de doekjes veroorzaken, kost huishoudens in West-Brabant veel geld. De doekjes horen in de vuilnisbak thuis en niet in het toilet. Dat advies geldt ook voor andere vaste stoffen zoals luiers, kattengrit, plastic enz. Spoel ook geen vet en schadelijke (chemische) stoffen weg, zoals verf en afbijtmiddelen. Vet kleeft aan de afvoerbuizen die daardoor kunnen verstoppen. Chemische stoffen zoals thinner, terpentine en verf tasten het riool aan of verstoren het zuiveringsproces op de rioolwaterzuiveringen. Die stoffen kunnen worden afgegeven bij het gemeentelijk inzamelpunt.

Het waterschap nodigt u van harte uit voor de waterschapskringen

Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer wordt een nieuwe slibverwerkingsinstallatie gebouwd. Op deze installatie komt per uur 16,5 miljoen liter afvalwater aan. De zuivering zuivert het afvalwater van Breda en omstreken. Dagelijks haalt het waterschap gemiddeld 3.500 m3 vuil slibwater uit de waterlijn. Het slibwater wordt sinds 1973 ingedikt met het zogenaamde Zimpro-proces. Als onderdeel van het zuiveringsproces wordt dagelijks circa 3.500 m3 slibwater tot circa 24 m3 relatief droge slibkoeken geperst. De Zimpro-installatie is een effectief proces, maar wel één die veel aandacht van het personeel vraagt en waar veel energie (stroom en olie) ingestoken moet worden.

Binnenkort valt de belastingaanslag voor de waterschapslasten weer bij u in de brievenbus. Weet u waarvoor u moet betalen? Wat is het waterschap eigenlijk en waaraan wordt uw geld besteed? Waterschap Brabantse Delta informeert u graag hierover. De waterschapskringen is een interactieve bijeenkomst. Dit betekent dat uw mening of inbreng erg gewaardeerd wordt. U bent daarom van harte uitgenodigd op woensdag 6 april 2011. De bijeenkomst vindt plaats in het Koetshuis Bouvigne, Bouvignelaan 5, 4836 AA in Breda. Het waterschap heeft de waterschapskringen in het leven geroepen om u als belastingbetaler dichter bij het waterschap te brengen. Wat voor soort werk verricht het waterschap bij u in de buurt en wat kan het waterschap voor u of uw omgeving betekenen? Onderwerpen tijdens deze avond zijn onder andere de aanpak van wateroverlast, droogte en veiligheid. Wilt u kennismaken met het waterschap dan kunt u zich vooraf opgeven voor een korte rondleiding op Bouvigne. U moet zich hiervoor aanmelden via: www.brabantstedelta.nl/waterschapskringen.

Programma: woensdag 6 april 2011 19.00 - 20.00 uur: 20.00 - 20.15 uur: 20.15 - 20.30 uur: 20.30 - 21.30 uur:

Rondleiding Presentatie waterschap door dijkgraaf Joseph Vos Presentatie taken waterschap door lid dagelijks bestuur Anke Dielissen Vragenuur

Op dinsdag 12 april is een bijeenkomst speciaal voor bedrijven. Op dinsdag 5 juli, dinsdag 4 oktober en dinsdag 11 oktober zijn de volgende waterschapskringen voor inwoners van West-Brabant.

De nieuwe slibverwerkingsinstallatie De nieuwe installatie zal vrijwel automatisch werken. Hij wordt zo uitgevoerd dat er weinig kosten voor energie, bediening en onderhoud zullen zijn. Door de nuttige inzet van het bij de slibgisting vrijkomende gistingsgas zal de energie-inkoop van de zuivering Nieuwveer flink dalen. Met de nieuwe slibgisting verandert het waterschap het slibverwerkingsproces waardoor het juist energie uit het slibverwerkingsproces gaat halen. Oplevering februari 2012 De nieuwe slibverwerking van de zuivering Nieuwveer bestaat onder meer uit voorraadtanks, een roostergoedgebouw, een slibverwerkingsgebouw, een slibverwarmingsgebouw, een 25 meter hoge slibgistingstank, een biogashouder, en motoren die dat biogas omzetten in stroom en warmte. De installatie wordt in februari 2012 opgeleverd.

Contact

Voor meer informatie: www.brabantsedelta.nl

Waterschap Brabantse Delta Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11 Redactie: afdeling Communicatie

Goirles Belang 12 / 23-03-2011  
Goirles Belang 12 / 23-03-2011  

Goirles Belang 12 / 23-03-2011

Advertisement