Page 1

G B E V O R M G E V I N G E N C O M M U N I C AT I E

COMMUNICATIE WERKT N I E U WS B R I E F VA N G B E V O R M G E V I N G E N C O M M U N I C AT I E o k tober 2 0 0 7

Stralend ontwerp voor bruidsmodezaak! Wat heeft GBE communicatie met tule, bruidssuikers en sluiers? Eigenlijk niets, maar daar kwam verandering toen een grote bruidsmodezaak met het verzoek kwam om een metamorfose te creëren voor ‘Antoinette Bruidsmode’. Deze opdracht bleek wat je noemt een typi-

een stralende bruid zijn.’, was de achterlig-

sche voorbeeld van hoe je met een traditi-

gende gedachte.

oneel bedrijf een nieuwe weg in kan slaan. abstracte moderne vorm

nu is het ‘Stralend! Bruidsmode’. GBE com-

Het logo diende aan dezelfde criteria te

municatie was nog maar net in gesprek met

voldoen, dus geen tortelduifjes en hartjes.

Ted Borsboom toen hij ons vroeg om mee

Het is uiteindelijk een modieus ontwerp

te denken over de make-over van ‘Antoi-

geworden van een bruid met sleep. Als

nette Bruidsmode’. Bij de bruidsmodezaak

abstracte vormgeving in een overwegend

‘Bruidspaleis’ eveneens van Ted Borsboom,

klassieke omgeving. De abstracte moderne

met een chic en stijlvol imago, bleef ‘Antoi-

vorm is een frisse dissonant tussen alle an-

nette Bruidsmode’ achter bij de verkoop-

dere romantische symbolen. Tenslotte zijn

resultaten. Behalve een kleine verbouwing

de advertenties in dezelfde stijl uitgevoerd,

werd ook besloten de huisstijl van ‘Antoi-

een combinatie van zwart/wit foto’s onder-

nette bruidsmode’ aan te pakken.

steund met de kleur magenta, die ook prominent in de zaak aanwezig is.

Spread advertentie in magazine Bruid & Bruidegom

romantisch van aard

Voor GBE communicatie begon toen een

Stralend! Bruidsmode

enerverende periode van namen verzin-

De nieuwe zaak werd 50% groter en heeft

nen. De meest exotische, romantische en

nu ook een ruim terras erbij. Er is een nieu-

opvallende namen zijn de revue gepas-

we vloer en plafond geplaatst en de gevel

seerd. De gehele trouwbranche is nogal

kreeg een totale facelift. Den Haag is een

romantisch van aard en 50% van de grote

nieuwe trouwzaak rijker: ‘Stralend! Bruids-

zaken draagt een vrouwennaam. De nieu-

mode’, een aanwinst voor alle toekomstige

we zaak moest fraai, bijzonder, elegant en

bruidsparen. Ted Borsboom is verheugd

een tikje eigenwijs worden en de nieuwe

over de samenwerking en het totaalcon-

naam moest dat beeld gaan ondersteunen.

cept dat GBE communicatie uiteindelijk

Uiteindelijk is het ‘Stralend! Bruidsmode’

heeft neergelegd. Dat is nu al goed te mer-

geworden. ‘Iedere vrouw wil immers stra-

ken aan het enthousiasme van het publiek

len op de mooiste dag van haar leven en zo

en de toenemende drukte.

Nieuwe voorgevel Stralend! Bruidsmode

Fotografie: Hans Moolenaar, Den Haag (www.hansmoolenaar.com). Drukwerk: Telstar Media, Pijnacker (www.telstar-media.nl)

Het logo van Stralend Bruidsmode

Voordien was het ‘Antoinette Bruidsmode’


GBE COMMUNICATIE BV STILLE VEERKADE 21D 2512 BE DEN HAAG

S

TELEFOON 070 326 89 20 FAX 070 324 57 56 E-MAIL CONTACT@GBE.NL

S

COMMUNICATIE WERKT F

F

pink ribbon City Walk Guide werd race tegen de klok De maand oktober is wereldwijd borstkankermaand. Dat betekent dat de media veel aandacht besteden aan campagnes en dat er vele initiatieven worden ontplooid. GBE communicatie werkte de afgelopen maand aan een van de grote campagnes voor de Stichting Pink Ribbon. Cover City Walk Guide Pink Ribbon

Pink Ribbon wil deze maand met de cam-

van het boekje. Verder stond er nog weinig

pagne ‘Beweeg! Geef borstkanker minder

vast zoals het aantal pagina’s, welke BN’ers

kans’ de aandacht vestigen op het feit dat

zouden deelnemen en welke wandel-

borstkanker de meest voorkomende vorm

routes hun voorkeur hadden. Vandaar dat

van kanker bij vrouwen is. Een van de vele

alle plattegronden met straatnamen en

acties voor dit initiatief wordt gesteund

foto’s van de hotspots nog moesten wor-

door KPN en Samsung. Bewegen vermin-

den gemaakt. Ondertussen stond de dead-

dert het risico op borstkanker.

line vast en werd ons gevraagd of we alvast aan de slag wilden gaan. Koortsachtig werd

speciaal voor deze actie

aan de lay-out gewerkt en begon een ze-

De limited edition Samsung L600 lady-

nuwslopend traject van fotograferen door

phone en de Samsung M610 ladyphone

het hele land, waarbij in totaal te voet 120

zijn beiden voorzien van een stappenteller.

kilometer in twee weken werd afgelegd.

Routebeschrijving Wendy van Dijk in Weesp

Bij aankoop van een van deze mobiele telefoons ontvangt de koper een City Walk

dag en nacht

Guide. De speciaal voor deze actie ontwik-

Deze opdracht heeft aangetoond dat GBE

kelde gids beschrijft de favoriete stadswan-

communicatie in staat is om in afzienbare

delingen van BN-ers zoals Wendy van Dijk,

tijd een moeilijke ontwerpopdracht uit te

Winston Gerschtanowitz en Froukje de

voeren en daarbij niet schroomt om dag

Both. Het ontwerp en de opmaak van de

en nacht door te werken. Met dit project

kaarten alsmede de fotografie op locatie

is GBE communicatie als ontwerpbureau

van deze gids is uitgevoerd door GBE com-

in de Pink Ribbon-KPN-Samsung campag-

municatie in opdracht van Winkelman en

ne medeverantwoordelijk geweest voor

Van Hessen.

het succes van de City Walk Guide als on-

Plattegrond met hotspots

dersteuning van de verkoop van de ladyzenuwslopend traject

phones.

De vorm van de doos van de Samsung ladyphone was bepalend voor het formaat

Website: www.steunpinkribbon.nl

Molen ‘het Haantje’: hotspot van Wendy van Dijk

GBE nieuwsbrief oktober 2007  

GBE nieuwsbrief voor al onze relaties

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you