Page 1

ARRELS

N.º 02 - ÈPOCA 1 - FEBRER 2012 - PVP 3,95 € · REVISTA TRIMESTRAL

I TA M B É

Pesca del calamar amb potera La caça de la dama del bosc Tocats del bolet

EIVISSENCS de conills a Felanitx


CAZA_NATURA_N_2_2012:Maquetación 1 21/02/2012 12:21 Página 4

SUMARI

PESCA / 36

JIGGING. La pesca en la modalitat de jigging desperta molta afició entre els recreatius. L’objectiu, depreda‐ dors com els verderols, peça estrella de la jornada. EDITORIAL / 5

ARRELS. Menorca arriba a la revista amb una ullada a dos destacats.

de conocer la temperatura del mar a distintos niveles. CAÇA / 26

NOTÍCIES. Repas als darrers mesos de caça i pesca a les nostres illes.

EN LA CERCA DE LA DAMA DEL BOSC. Abans de que comenci el fred arriba la caça de l’au més apreciada, la cega.

ENTREVISTA / 12

CAÇA / 42

TÒFUL GOMILA. És la veu dels perdigoters de Menorca i un destacat en la defensa de la caça amb bagues.

CANS EIVISSENCS. Potència, sentits, i bellesa per a la captura del conill.

ACTUALITAT / 8

NATURA/ 50 PESCA / 14

CALAMARS DE PRIMA. Abans de que caigui la nit, amollam les poteres en la cerca del preciat calamar.

BOLETS. L’activitat rural de moda. TRADICIÓ / 56

CA S’ESPARTER, l’armeria més an‐ tiga de les Balears i una de les tendes amb més encant i tradició.

PESCA TECNOLÒGICA / 22

CONOCER LA TEMPERATURA DEL AGUA, FUNDAMENTAL. Artículo que aborda las formas

4 ∙ SUMARI

GASTRONOMIA / 58

ESCALDUMS DE FAISÀ preparats pel Restaurant Son Toreó.

CINEMA / 60

LA CAZA. Enrique Fernández presenta un títol amb caràcter espanyol.

INDEX

5 Editorial 6 Tribuna d’opinió 8 Notícies 12 Entrevista 14 Reportatge pesca 22 Pesca i tecnologia 26 Reportatge caça 36 Reportatge pesca 42 Reportatge caça 50 Reportatge natura 60 Secció de cinema

ARRELS ∙ FEBRER ∙ 2012


CAZA_NATURA_N_2_2012:Maquetación 1 21/02/2012 12:21 Página 5

EDITORIAL

Una ullada a Menorca

TOMEU BERGA Editor

Amb aquest segon número d’Arrels donam continuïtat a l’ambiciós projecte que vàrem inaugurar ja fa tres mesos. Aquesta edició ve marcada per la presència de continguts de l’illa de Menorca que, durant aquest trimestre, ha celebrat la tradicional Fira de la Perdiu. La que fa vint-i-cinc, un mèrit indiscutible al que donarem una cobertura especial a la propera edició. De moment, iniciam la nostra relació amb aquesta illa amb una entrevista a en Tòful Gomila, president de la Societat de Perdigoters de Menorca. I, també, una ullada a l’armeria més antiga de les Balears, Ca s’Esparter, emplaçada a Maó. Pròximament trobarem més continguts d’aquesta illa, a on se’ns ha rebut fantàsticament i a on volem tenir més presència. Això sense oblidar-nos de les altres illes! També són destacables les jornades de caça i pesca. A aquesta segona edició hem volgut ampliar el nombre de jornades, a dues per activitat. Les fotografies tornen a ser sorprenents i, juntament amb els texts, esperam que vos agradi, i molt, aquest nou número. Això com a introducció de la revista que tens a les mans, tot i que m’agradaria fer balanç del que ha estat el primer número. Gràcies a la força i sinèrgies obtingudes amb el programa Xarxes i Filats i les federacions de caça i pesca, la revista ha tingut una bona acollida, traduïda en vendes d’exemplars, en comentaris i aportacions a la revista. Tot i els “èxits”, hem de ser crítics en la venda ja que Arrels no s’ha pogut trobar a tants punts com haguéssim desitjat. Ara bé, per facilitar al lector que trobi la revista, vos oferim al final de la revista una relació de punts de venda a on esperam que la trobeu sempre, i si no és així, demanau-la. Esperam que la nostra relació continuï per molt temps i que tinguem revista per molts d’anys.

EDITOR: Tomeu Berga · GBC Comunicación · DIRECTOR: Toni Mas · COORDINADOR: Luis Berga · REDACCIÓ: Martina Ferrer Serge Cases · redaccion@cimn.es · COL·LABORADORS: Àngel Garcia · Salvador Soler · Javier Vidal · Toni Barceló · Enrique Fernández FOTOGRAFIA: Lucas Di Claudio · Serge Cases · Àngel Garcia · Toni Barceló · PUBLICITAT: Luis Berga · publicidad@cimn.es DISSENY i MAQUETACIÓ: Gianluca Domenici · PRODUCCIÓ: GBC Comunicación: C/. Joan Miró 3D - Local A, 07014 Palma Tels. +34 971 711 672 · Fax +34 971 722 834 e-mail: arrels@cimn.es · IMPRIME: Jorvich, S.L. · FOTO PORTADA: Lucas Di Claudio D.L. PM-242-2011 · ISSN 2173-4968 PATROCINADORS: Aquesta revista no es responsabilitza de l’opinió dels autors als articles d’opinió.

ARRELS ∙ FEBRER ∙ 2012

EDITORIAL ∙ 5


CAZA_NATURA_N_2_2012:Maquetación 1 21/02/2012 12:21 Página 14

EL SECRET ESTÀ EN LA POTERA

PER LLUÍS BERGA MONTANER

Mantenc amistat amb en Joan ja des de fa anys. Ell és un home de pesca i no de caça perquè troba que les armes donen una superioritat excessiva al depredador vers al depredat. Aquí, a la pesca, “són els peixos els que venen a l’ham, jo no els he de cercar”. Un pensament, el del fair play, molt comú inclús entre modalitats de caça. Sigui com sigui, en Joan és un home graciós, honest i “de cent”, com diu ell. 14 ∙ PESCA


CAZA_NATURA_N_2_2012:Maquetaci贸n 1 21/02/2012 12:21 P谩gina 15

EN SORTIR DE LA MAR, el calamar, penjat de la potera, es rebel路la expulsant tinta i aigua, de manera que el pescador sol acabar ben banyat.


Foto: Lucas Di Claudio

CAZA_NATURA_N_2_2012:Maquetaci贸n 1 21/02/2012 12:21 P谩gina 26


CAZA_NATURA_N_2_2012:Maquetación 1 21/02/2012 12:21 Página 27

EN LA CERCA DE LA DAMA DEL BOSC PER ÀNGEL GARCIA

Les 7 del matí, sona el despertador. Després d’ahir, un dissabte de caça nefast, sense trobar ni una cega, costa aixecar-me, pensant que no tornaré a trobar res de res. Però pensar amb el quissó dins la canera, esperant que el vagi a cercar, i amb les possibles anècdotes que ens depara aquest diumenge de finals de novembre, fan que perdi peresa i acabi aixecantme. A més, en Toni no m’ha enviat el típic missatge dient: “no me trob bé, no venc”, com ha fet moltes vegades després d’alguns dies magres de caça, per tant supós que m’esperarà.

CAÇA ∙ 27


CAZA_NATURA_N_2_2012:Maquetación 1 21/02/2012 12:21 Página 36

AFICIONADOS AL

JIGG

POR JOSÉ COLL BETANCOURT

Probablemente, muchas jornadas de pesca no acaban como se tenía planeado al empezar y, como no podía ser de otra manera, esta tampoco. De madrugada salimos desde el Port de Pollença. Nos encontramos en enero, donde el frío y la buena mar suelen acompañar. Hoy empezamos con la intención de lanzar las cañas al curricán de fondo. Días antes al patrón de la embarcación le han dado unas coordenadas donde, seguramente, encontraremos algún ejemplar de dentón, objetivo de esta salida.

LOS MOVIMIENTOS SECOS DEL JIGGING y los estirones continuos son una amenaza al crear los nudos y roturas, ya que los hilos se rompen a menudo. 36 ∙ PESCA


CAZA_NATURA_N_2_2012:Maquetaci贸n 1 21/02/2012 12:21 P谩gina 37


CAZA_NATURA_N_2_2012:Maquetación 1 21/02/2012 12:21 Página 42

DE CONILLS AMB LA GUARDA A LA MARINA DE FELANITX

Foto: Lucas Di Claudio

PER ÀNGEL GARCIA


CAZA_NATURA_N_2_2012:Maquetación 1 21/02/2012 12:22 Página 43

LA POTÈNCIA I ALTURA dels bots del ca eivissenc són característiques d’aquesta raça.

Marines i garrigues són l’escenari on la majoria de vegades els aficionats als cans de caça eivissencs practiquen la seva modalitat. La vegetació de la zona és important per donar cobertura vegetal als conills esquius. Mates, ullastres, estepes, combinades amb qualque pinotell composen en la majoria dels casos la vegetació d’un bon vedat d’eivissencs.


CAZA_NATURA_N_2_2012:Maquetaci贸n 1 21/02/2012 12:22 P谩gina 50


CAZA_NATURA_N_2_2012:Maquetación 1 21/02/2012 12:22 Página 51

TOCATS DEL BOLET

REDACCIÓ ARRELS

Passat l’estiu i arribades les primeres pluges, els camps de les Balears reben gran quantitat de persones en cerca de bolets. De fet, durant els darrers anys aquesta activitat rural sembla estar de moda i segons quins indrets reben desenes de persones al dia en la cerca dels apreciats bolets. ELS PANERETS ajuden a la conservació de l’espècie en tant que permeten la caiguda de les espores que es desprenen dels bolets i, a la vegada, ajuden en la conservació d’aquest entre que es cullen fins que arriben a la cuina. NATURA ∙ 51


ARRELS

N.º 02 - ÈPOCA 1 - FEBRER 2012 - PVP 3,95 € · REVISTA TRIMESTRAL

I TA M B É

Pesca del calamar amb potera La caça de la dama del bosc Tocats del bolet

EIVISSENCS de conills a Felanitx

Arrels #2  

Arrels és la revista referent quant a la caça, pesca i natura a les Illes Balears. Es publica trimestralment. Arrels es la revista referen...

Advertisement