Page 1

“…Baina, zuen artean ez da horrela izango, baizik eta zuen artean nagusia izan nahi duena zuen zerbitzaria izango da, eta zuen artean lehena izan nahi duena, zuen morroia izango da. Gizonaren semea zerbitua izateko etorri ez zenez, baizik eta zerbitzeko, eta bere bizitza askorengatik emateko.”

“...mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. “

Ondoren ikusi eta irakurriko duzuena zuek bezalako ehundaka gazte, pertsonaren historia da. 25 urte hauetan bizitza, elkarbizitza, laguntasuna eta sinismenaren esperientzia izan duten eta daukatenen pertsonen historia da. Azken batean, Berauneko gazte pastoralaren historia da, oraindik idazten garen historia.

Lo que vais a ver y a leer, es la historia de cientos de jóvenes, de personas como vosotros/as, que han tenido y tienen una experiencia de vida, de convivencia, de amistad, de fe, ...a lo largo de 25 años. La historia de la Pastora Juvenil en Beraun no es más que nuestra historia, que vuestra historia, que estamos todavía escribiendo...


…orain dela 25 urte…

...hace ya 25 años ...

Parrokia 1974ko abenduaren 13an sortu zen. Hasieran San Markos kalean zegoen lokal txiki batean elkartzen ginen. Geroago, 1982an, gaur egun ezagutzen ditugun lokaletara joan ginen, Aita Donosti kalekoetara hain zuzen ere.

La parroquia fue erigida oficialmente el 13 de diciembre de 1974. Al principio se habilitó un pequeño local en la calle San Marcos y, más tarde, en 1982, se trasladó a los actuales locales de la calle Aita Donosti.

Jada, 1982. urtean, Benito Placido eta David ari ziren gure parrokian. Gazte pastorala, ADSIS deituriko taldeak eramaten zuen eta urteak igaro zituzten komunitateetan bizitzen, sendotzako taldeak aurrera eramaten zituzten, besteak beste. Placido arduratzen zen aisialdiaz, mendi ibilaldi famatuekin.

Ya en 1982 estaban en nuestra parroquia Benito, Placido y David.

85. Urtean, ADSIS taldeak Benitori esan zion, auzo honetan etorkizunik ez zegoela eta ez zutela beraiek espero zuten erantzuna jaso beraz…joan egin ziren!!!

La Pastoral Juvenil era llevada por un grupo llamado ADSIS, que vivían en comunidades, y estuvieron aquí unos años llevando los grupos de confirmación, entre otras cosas. Tiempo Libre era cosa de Placido, con sus famosas excursiones al monte. Hacia el año 85, este grupo de ADSIS le dijo a Benito que en este barrio no había futuro y no encontraban la respuesta que ellos esperaban ..........¡ y se van!.


...gutxi batzuek bidea egiteari ekin zioten...unos pocos echaron a andar ... (1982-1987) ...pues, he te aquí, que nuestros Ba…gure lagunak, Benito eta Placidol eutsi zioten eta pertsona onak bildu zituzten, gaur egun ezagutze dugun historia idazten hasteko. Horregatik eskerrik asko: • DAVID PICOS • ANGEL PEREZ • ISABEL MANCISIDOR • JOSE MANUEL ZAPIRAIN • LUIS MARI RAMOS • NIEVES GARCÍA • PATXI 1984an lehenengo taldeak sendotza hartu zutenak: • Luis Mari Ramos • Iñaki • Antonio Maneiro • Rozas • Nieves García • Koro Arbelaitz • Mari Jose Naharro

amigos Benito y Placido no desesperan y reúnen a su alrededor unas buenas personas que fueron los que pusieron las bases de un futuro prometedor y este presente en el que estamos. Por eso desde aquí GRACIAS: • DAVID PICOS • ANGEL PEREZ • ISABEL MANCISIDOR • JOSE MANUEL ZAPIRAIN • LUIS MARI RAMOS • NIEVES GARCÍA • PATXI En 1984 se confirmo el primer grupo que estaba formado por: • Luis Mari Ramos • Iñaki • Antonio Maneiro • Rozas • Nieves García • Koro Arbelaitz • Mari Jose Naharro


…gazteen alde apustu egin… ( 1988–1994) …la apuesta por los jóvenes ... Urte haietan, gazte mugimendu garrantzitsu bat sortu zen parrokian. Gutxi gora-behera 15 begirale eta 100 gazte ginen. Bai Benitok eta Placidok bai begiraleek aro berri honetan hasi ziren begiraleen alde apustu egiten. KONFIDANTZA, PAZIENTZIA, LAGUNTZA IRAUNKORRA ETA EGITEN UZTEAREN alde apostatu egin zuten. Batzuen heldutasuna eta besteen gaztetasuna batu egin ziren, eta funtzionatu egin zuen! Jesusarekiko sinismena eta konpromesua bakoitzaren baitan baitzeuden. Urte hauetan; -taldeko bizikidetasunak, -txangoak, festak, -ozpakizunak eta otoitzak, -paskoak(92.urtean madrilekoak ezagutzen ditugu), -lehenengo GAZTELAN, -eta beste hainbat bizipen gogoan daudenak Jesusek zioen bezala; “bi edo gehiago nire izenean elkartzen direnean!” Ah! Eta asko ginenez, lokalak txiki geratu zitzaizkigun, eta udalak 1990. urtean Yuzki izenez ezagutzen ditugun lokalak eman zizkigun.

...durante estos años empieza haber ya un verdadero movimiento juvenil en la parroquia. Estábamos alrededor de 15 monitores y 100 chavales/as. Fue una etapa en la que, tanto Benito y Placido como lo monitores que ya estaban, apostaron por los monitores jóvenes que empezaban. Apostaron por la CONFIANZA, PACIENCIA, APOYO CONSTANTE Y DEJAR HACER, se unió la madurez de unos con la juventud de otros ¡y funciono!, por que la fe en Jesús y el compromiso estaba presente en cada uno de nosotros. Fueron años de:

• convivencias de grupo, de nivel, • excursiones, de fiestas, • celebraciones y de oraciones, • Pascuas (en el 92 con los de Madrid) • de Jóvenes Activos o “primer” Gaztelan • y de tantas otras vivencias que siguen presentes cada vez que, como dijo Jesús: “dos o mas se juntan en mi nombre” ¡Ah! y empezamos a ser tantos que los locales se quedan pequeños y el Ayuntamiento nos cede un local en el año 1990, el que hoy conocemos como el local de Yuzki.


GAZTELAN GAZTE ELKARTEA David, Eli, Borja, Xabi, Arantxa, ( 1995 – 2000) ...David, Eli, Borja, Xabi, Arantxa, Marimar, Marimar, Angel, Joseba, Ainara… Hemen dira!!!

Angel, Joseba, Ainara, ... ¡ya están aquí!

Garai berri batean sartu ginen, non GAZTELAN gazte elkartea, heziketarako proiektutzat ezagutzera eman zen. Aisialdi taldeak yuzki ezizena hartu zuen eta talde hauetaz gain, beste batzuk ere sortu ziren: -Denok batera(elkartasuna) -Gaztebike(kirola) -a menos cuarto(antzerkia) -Auzoa (aldiskaria) -hausnartze eta otoitz taldeak.

Entramos en una etapa en la que se forma la Asociación Juvenil Gaztelan con un proyecto educativo y un proceso en el cual el tiempo libre se llamará Yuzki, y a parte de los grupos de confirmación y postconfirmación se van formando otros grupos como: • Denok batera (solidaridad) • Gaztebike (deporte) • A menos cuarto (grupo de teatro) • Auzoa (revista) • Diferentes grupos de reflexión y oración…

Aro honek 200 gazte eta 30 begirale inguru bildu zituen. Halaber, horrelako gauzak egiten ziren: -Makrobizikidetasunak -Beraungo jaiak -Sto tomas txozna -Madril eta valentziko parrokikoekin bizikidetasunak -BATeko bazkide izaten hasi (BAT, gipuzkoako gazte kristau elkarteen federazioa da) -Subentzioak eskatu.

Es la etapa con más movimiento de jóvenes, alrededor de 200, incluyendo una treintena de animadores/as. Asimismo es la etapa de: • las macroconvivencias • las colaboraciones con las fiestas de Beraun • la txozna de Santo Tomás • las interparroquiales con Madrid y Valencia • pedir subvenciones .... • asociarnos a Bizi Alai Taldea que es la federación se asociaciones juveniles cristianas de Gipuzkoa. • ir al txirrin txarran, kuku eguna, ...


milurteko berria, garai berriak, aro berriak (2000-2005) nuevo milenio, nuevos tiempos, nueva etapa …atzo izan zela dirudien… baina, milurteko, mende berrian sartu gara… eta bizitza aurrera doa. Antonio eta Patxiren etorrerarekin batera, GAZTELANen begirale berriak hasi ziren; Igor, Esti, Nacho, Sara…

...y parece que fue ayer..., pero ya estamos en el nuevo milenio, siglo ...y la vida sigue. También en la Parroquia con la llegada de Patxi y Antonio y, con ellos, en la pastoral juvenil, en Gaztelan, entran nuevos animadores/as que dan un nuevo aire a la Asociación, Igor, Esti, Nacho, Sara …

Garai honetan 100 gazte inguru gaude,

Estamos en una etapa en la que alrededor

begiraleak barne. Sinismena alaitasunez

de 100 jóvenes, incluyendo a los

hainbat ekintzetan bizi dugu; -Festak

animadores/as, viven con alegría su fe en: • las fiestas que se organizan • en las macros de Yuzki

-Yuzkiko makroetan

• en las interparroquiales de Loiola

- Parrokiarteko Loioletan

• realizando un boletín juvenil como

-Gazte aldizkari bat (gazteweb)

Gazteweb • en las fiestas de Beraun, txozna de Sto.

-Berauneko jaietan,

Tomás

-Sto tomaseko txoznan…

• ...


GAZTELANek aurrera darrai, gazte pastoraleko ikuspegi berria 2005-2007 ….. Gaztelan sigue, nueva perspectiva de la pastoral juvenil Horregatik esan beharra dago, gaudenak garela eta garela gaudenak. 80. hamarkadan zeuzkaten ilusio eta gogo berdinekin. Hori bai, beste era batez, metodo ezberdinekin, geure nortasunarekin, baina sinismen berdinarekin. Berriro ere, Fran, Tati, Ane, Naroa, Maider, Laura, Larraitz eta barren gogoak eta ilusioa…Ainara, David, Elena, Ana, Raquel eta barren beteraniarekin bat eginik. Arestian aipatutako tasunek parrokian gazte pastorala aurrera joatea ahalbideratzen dute, hau da, irakatsiz balore eta bizitzeko era bat jesukristoren mezuan oinarritzen direla. Aipamen berezia merezi du parrokiako gazte koruak, Lutxi, Luismari, David… baita ere gogoz eta ilusioz eta familiarekin… Urte hauetan, agustinetan otoitzak antolatzen dira, sto tomas, madril eta valentzikoekin bizikidetasunak, txirrintxarran egunarekin, … eta beste hainbat gauza egiteke daudenak

Por eso hay que decir que somos los que estamos y estamos los que somos con la misma ilusión y ganas que pusieron los primeros allá por los años 80. Eso sí, de otra forma, con otros métodos, con nuestra propia personalidad, pero, al igual que durante todos estos años siguiendo con la misma fe a Jesús de Nazaret. Otra vez la ilusión y ganas de Fran, Tati, Ane, Naroa, Maider, Laura, Larraitz… junto con los veteranos como David, Elena, Ana, Raquel … hacen posible que siga siendo posible la pastoral juvenil en la parroquia, es decir, el transmitir unos valores y forma de ver la vida que se fundamenta en el mensaje de Jesucristo. Mención especial merece el coro juvenil de la parroquia, ahí siguen Lutxi, Luismari, David, Laura, Miriam … también con ganas e ilusión y con la familia… En estos años se realizan oraciones en Agustinas, se sigue con la txozna de Sto. Tomás, con las interparroquiales junto a los de Madrid y Valencia, con el txirrin-txarran, las convivencias y muchas cosas más que todavía están por hacer


BEGIRALEAK & MONITORES/AS & ANIMADORES/AS • BENITO IJURRA

• ROSA GARCÍA

• XABI MARTINEZ

• PLACIDO URCELAY

• MARIBEL AMORES

• MARI MAR PEREZ

• ISABEL MANCISIDOR

• ALEX AMORES

• ANGEL MACIAS

• JOSE MANUEL ZAPIRAIN

• ANA PEREZ

• IZASKUN CURRAS

• JOSEAN

• RAQUEL MARTINEZ

• ELENA MACIAS

• IÑAKI ANTONIO

• EVA GONZALEZ

• AINHOA LEON

• ALMUDENA

• AINARA SERRANO

• JOSUNE

• LOURDES MERINO

• PATXI

• JUANI MORALES

• MIRIAM RAMOS

• ANA LOPEZ

• EVA HIERRO

• LAURA

• JULIO VIGARA

• JUAN CARLOS REY

• MIREN MANEIRO

• JUSTI MORALES

• ALBERTO GONZALEZ

• NIEVES SANCHEZ

• CARLOS DEL CAÑO

• ISABEL MATO

• HELIODORO RAMAJO

• JUAN RAMON MACIAS

• JOSUNE YEREGUI

• MONTSE PENILLAS

• AMAIA MARINA

• DAVID LEBRERO • ANTONIO MURIEL • VERONICA TORRES • VERONICA VASCO • LOURDES JACA • MARK REFOYO • MIKEL YEREGUI • ESTIXU MACIAS • LAURA GOMEZ • KIKE CUENCA • CRISTINA DEL CAÑO • IGOR RODRIGUEZ • SARA CORHERO • RAKEL MASA • AITZIBER OTAÑO

• DAVID PICOS • ANGEL PEREZ • LUIS MARI RAMOS • NIEVES GARCÍA

• MANOLO RABADAN • LUTXI BENITO • ANGEL RIVAS •JOSE MANUEL HERNANDEZ • TOÑI • ELENA MOSQUERA • ANTONIO MANEIRO • IÑAKI SALABERRIA • AMAIA ALBIZU

• DAVID REGODÓN • AITOR ROJO • ELI MARTINEZ • CHARO • DIANA MACIAS • ARANTXA RODRIGUEZ • MIKEL AZKARATE • JOSEBA ARANGUREN • BORJA SAGARZAZU

•SONIA ASTUDILLO •OHIANA MANTEROLA • PATXI ANDUAGA • FRAN GOMEZ • JOSE MIGUEL JACA • TATI ACOSTA • NACHO ACOSTA • NAROA • MAIDER • LARRAITZ • RICHAR • JONATHAN • JUDIT • NOEMI Y mención especial para nuestras amigas, • CHARO • JULI • LIVIA • MARI CARMEN • KARMENTXU que a lo largo de todos estos años han estado siempre ahí, para acompañarnos, ayudarnos, aconsejarnos,..., en todo. MUCHAS GRACIAS.


GAZTE KORUA / EL CORO JUVENIL • DAVID PICOS • LUIS MARI RAMOS • LUTXI BENITO • ANGEL RIVAS

• BELEN GONZALEZ • ELI BRIT • MIGUEL GONZALEZ

• HELIODORO RAMAJO

• ALBERTO GONZALEZ

• CARLOS CASAL

• ISABEL MANCISIDOR

• JOSE MANUEL ZAPIRAIN

• CONCHI BLANCO

• ITZIAR ZAPIRAIN

• ELI MARTINEZ

• ELENA MACIAS

• DIANA MACIAS

• LEIRE ROJO

• LAURA GOMEZ

• DAVID REGODON

• CRISTINA DEL CAÑO

• MIRIAM RAMOS

• JOSE

• ESTITXU MACIAS

• PILI CALVO

• KIKE CUENCA • ANGEL MACIAS • IVAN CARRASCO • MIKEL YEREGUI • LOURDES JACA

• ARANTXA MENDOZA • MARIBEL AMORES • MIREN MANEIRO • LAURA

• KATISA ARTEAGA

• ITSASO VICIOSO

• PILI

• MIREN

• SOLE

• LARRAITZ

• AITOR ROJO

• NOEMI

• ESTIBALIZ BAILADOR

• OLATZ

• KORO BOTELLO

• SIGRID

• SUSANA AMORES

• IMANOL

• AMAIA ALBIZU

• MAIDER


NUESTROS PASOS, AÑO A AÑO 1974: se erige oficialmente la Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe de Beraun 1982: se inauguran los nuevos locales de la parroquia en la calle Aita Donosti 1984 • El grupo ADSIS se va de la parroquia y del barrio • Se confirma el primer grupo de confirmación (Luismari, Antonio Maneiro, Nieves ...) • Grupo de monitores que lleva la pastoral juvenil (Isa, Angel Perez, David Picos, ...) 1987 • Se confirma otro grupo de confirmación (Justi, Ana Lopez, Julio, Manolo, ... 50 en total) • En este año y en los anteriores se realizan convivencia de grupo y se asisten algunas pascuas que se realizan en la Parroquia de Kaputxinos de Errentería. 1988 Primera convivencia de monitores y nuevo grupo de jóvenes que empiezan como animadores/as, ya somos alrededor de 15 monitores y 80 jóvenes. Solo en 1º de confirmación entran ese año 50 jóvenes y se forman 5 grupos. 1990 • Se confirma un nuevo grupo: Lutxi, Angel Rivas, Elena Mosquera, Toñi, .... • Se llevan a cabo “convivencias de nivel”, que eran de alrededor de 50 jóvenes. • Este año conocimos a Manolo Rabadán que posteriormente se ordenaría sacerdote. • Sigue creciendo el movimiento juvenil en la parroquia 1991 • En Febrero se organiza la semana por la Paz en Errentería donde nuestro amigo Zapi realiza una huelga de hambre por la Paz junto con otros. Es una semana de charlas y en la que participamos en una manifestación final que hubo por el centro del pueblo. • Se confirma otro grupo: Elena Macias, Ana Pérez, Juani Morales, ...40 en total. 1992 • Año en el que conocemos a los de Madrid, en una Pascua que organizamos, aquí, en la Parroquia de Beraun. Fue un encuentro que todavía hoy dura. Escuchamos por primera vez la canción “Mi Dios gitano” ... • Se presenta la idea de “Jóvenes Activos” que posteriormente se llama Gaztelan o lo que hoy en día conocemos como el “primer Gaztelan” que entre otras cosas organizo en Navidad un encuentro juvenil navideño y en verano diversos campamentos en tiendas en Orio, 1993: Se confirman Josune Yeregui, Conchi Miranda, Juanma Rivas ... 20 en total Se realiza una Pascua, por los jóvenes, en los locales de la parroquia. 1994: Este año se confirmo David, Eli, Diana, Arantxa, Aitor, .... 40 en total.

1995: Se confirman Borja, Mari Mar, Angel, Izaskun, Cristina, Idoia, Trini, ... 30 en total Se celebra el primer encuentro interparroquial en Gainza, con los de Madrid y Valencia. Se forma la Asociación Juvenil Gaztelan con un proyecto educativo común y un proceso en el que el tiempo libre se pasa a denominar Yuzki, con confirmación y postconfirmación. Se nombra una Junta Directiva. 1996: Este año se confirman Aitor Miruri, Saúl, Ana Belén, Sonia, .... 20 en total. Entramos a formar parte de la Federación de Asociaciones Juveniles B.A.T. Borja y Elena se van con un grupo de Yuzki a lo que fue nuestro primer Txirrin-Txarran Este año la Pascua la vivimos junto con los de Madrid a Luque (Córdoba) Se celebra en Julio el encuentro interparroquial en Gainza ... Somos 70 jóvenes. Se realiza la primera Macroconvivenica en Orendain ..... somos 150 jóvenes 1997: Se confirman Miriam, Ainara, Ainhoa, Conchi, Laura, Miren, ... 20 en total. Se celebra la Pascua en Belabaratz, 20 jóvenes de Gaztelan de convivencias. Se realiza la interparroquial, por primera vez, en Loiola. Se preparan, entre otras cosas, la txozna, las fiestas de Beraun, .... 1998: Se confirman Xabi, Iban, Mikel, Veronica, Lourdes, Mark, Iñigo, ....así hasta 25. Este año se celebra la Pascua en Santiagomendi. La interparroquial sigue en Loiola. También en Loiola se lleva a cabo este año la Macroconvivencia. Kuku egun en Oiartzun. Este año surgen grupos como Denok Batera, el grupo que lleva lo del comercio Justo, el grupo de teatro “A menos cuarto”, Gaztebike, el grupo que realiza la revista Auzoa, .... 1999 : Se confirman Estitxu, Laura, Kike, …, grupo de Lutxi. La Macro es en Alsasua. La interparroquial se celebra en Loiola. Txirrin Txarran en Lezo Seguimos nuestra actividad, las fiestas de Beraun, Sto Tomás, Comercio Justo Patxi y Antonio son los nuevos sacerdotes de la Parroquia. 2000: Se confirman Igor, Sara, Aitziber, Rakel, …grupos de Borja, Ana, Justi, Marimar, Joseba. Entramos en una nueva etapa en Gaztelan. Nuevos monitores ...y alrededor de 100 jóvenes Se celebra Halloween, y otras fiestas que organizan los de post. Sigue la interparroquial ... 2001: Se confirman Itsaso, Oihana, Sonia, Leire, …grupo de Arantxa. Txirrin-Txarran en Alegi. 2002: Se confirman Richar, Nacho, Jonatan, Judit …, el grupo de David. 2003: Se confirman Fran, Tati, Jose Miguel …, grupo de Ainara y Jose. 2006: Se confirman Naroa, Maider, Larraitz, Joserra, Sigrid, Imanol …Se retoma de nuevo las interparroquiales con Madrid y Valencia, este año se realiza en la sierra de Madrid.


GURE PAUSOAK URTEZ URTE 1974:Guadalupeko amaren parrokia sortzen da Beraunen. 1982: Aita donostiako parrokiako lokal berriak inauguratu ziren 1984 • ADSIS taldeak parrokia eta auzotik jon egiten dira. •1984an lehenengo taldeak sendotza hartu zutenak; Luis Mari Ramos, Iñaki, Antonio Maneiro…. •Gazte pastorala aurrera eramaten duen begirale taldea; Isa, Angel Perez, David Picos..

1995: Sendotza harzten dute Borja, Mari Mar, Angel, Izaskun, Cristina, Idoia, Trini, ... 30 guztira. Lehenengo parrokia arteko topaketa egiten da Gainzan, Madril eta Valentziakoekin. Garai berri batean sartu ginen, non GAZTELAN gazte elkartea, heziketarako proiektutzat ezagutzera eman zen. Aisialdi taldeak yuzki ezizena hartu zuen eta talde hauetaz gain, beste batzuk ere sortu ziren sendotza taldeekin eta sendotza ondorengoekin. Gainera Zuzendari Batzordea izendatzen da.

1987 • Beste talde batek sendotza hartzen du (Justi, Ana Lopez, Julio, Manolo, ... Guztira 50) • Urte honetan eta aurrekoetan talde bizikidetasunak egiten dira eta honez gain, Errenteriako Kaputxinos elizan egiten diren paskoetara joaten dira.

1996: Urte honetan Aitor Miruri, Saúl, Ana Belén, Sonia, .... Sendotza hartzen dute, 20 guztira. B.A.T. Taldean sartzen gara. Borja eta Elena lehenengo Txirrin-Txarranera joaten dira Yuxkiko talde batetkin. Urte honetan Luque herrira (Cordoba) joaten gara Paskoa bat ospatzera Madrilekoekin. Parrokia arteko topaketa egiten da uztailean Gainzan... 70 gazte gara. Lehenengo Makrobizikidetasuna egiten da Orendainen... 150 gazte gara.

1988 Lehenengo begiraleen topaketa egiten da eta gainera, begirale berriak hasten dira lanean talde bat osatuz. Jada 15 begirale gara eta 80 gazte inguru. Sendotzaren lehen urtean, beste 50 gazte sartzen dira, horrela 5 talde sortuz.

1997: Sendotza hartzen dute Miriam, Ainara, Ainhoa, Conchi, Laura, Miren, ... 20 guztira. Paskoa ospatzen da Belabaratzen, 20 gazte Gaztelan-ekoak bizikidetasunean. Lehenengo aldiz parroikia topaketa egiten da Loiolan. Beste alde batetik, txozna, Beraungo jaiak... antolatzen dira.

1990 • Talde berri batek hartzen du sendotza: Lutxi, Angel Rivas, Elena Mosquera, Toñi, .... • Mailetako bizikidetasunak egiten hasten da, gutxi gora behera 50 gazte zirelarik. • Urte honetan, Manolo Rabadán ezagutu genuen, ondoren apaiza egingo zena. • Gazteen mugimendua aurrera jarraitzen du

1998: Sendotza hartzen dute Xabi, Iban, Mikel, Veronica, Lourdes, Mark, Iñigo, ....horrela 25 arte. Aurten Santiagomendin egiten da Paskoa bat. Parrokien arteko topaketa Loiolan jarraituko dugu egiten. Bertan egiten da aurtengo Makrobizikidetasuna ere bai. Kuku eguna Oiartzunen. Denok Batera sortzen da, Bidezko Merkataritza, antzerki taldea “A menos cuarto”, Gaztebike, Auzoa aldizkaria sortu... Bezalako gauzak egingo dituen taldea.

1991 • Otsailean Pakearen astea antolatzen da Errenterian non, gure kide Zapik, gose greba bat martxan jartzen duen beste batzuekin batera. Hitzaldi astea izango da eta amaieran greba bat egin zen herrian non denok parte hartu genuen. • Beste talde batek hartzen du sendotza: Elena Macias, Ana Pérez, Juani Morales, ...40 guztira. 1992 • Urte honetan Madrilekoak ezagutzen ditugu Berauneko elizan egindako Paskoa batetan. Gaur egun jarraitzen du elkarkuntza horrek. Lehen aldiza, “Mi Dios gitano” abestia entzun genuen ... • “Jóvenes Activos” ideia aurkezten da, ondoren Gaztelan bihurtuko zena edo gaur egun ‘’lehenengoGaztelan’’ bezala ezagutzen duguna. Gabonetan gazte topaketa antolatu zen gabonaren inguruan eta udaran zenbait kanpamentu Orion, 1993: Josune Yeregui, Conchi Miranda, Juanma Rivas ... Eta guztira 20 osatuz, sendotza hartzen du beste talde batek. Elizako lokaletan, Paskoa bat egiten da gazteengatik. 1994: Urte honetan sendotza hartzen dute David, Eli, Diana, Arantxa, Aitor, .... 40 guztira. Gainera urte honetan, gazte talde txiki batek Taizé bisitatzen dute... eta Eukene ezagutzen dugu!

1999 : Sendotza hartzen dute Estitxu, Laura, Kike, … Lutxiren taldea. Makrobizikidetasuna Altsasuan egiten da. Parrokia arteko topaketa Loiolan egiten da. Txirrin Txarran Lezon. Gure martxa jarraitzen dugu, Beraungo jaiak, Sto Tomás, Bidezko Merkataritza... Antonio eta Patxi izango dira gure Elizaren apaizak. 2000: Sendotza hartzen dute Igor, Sara, Aitziber, Rakel, … Borja, Ana, Justi, Marimar, Josebaren taldeak. Garai berri batean sartzen gara Gaztelanen. Monitore berriak... Eta 100 gazte gutxi gora behera. Halloween eta beste festa batzuk antolatzen dituzte sendotza ondorengoak. Parrokia arteko topaketa jarraitzen du... 2001: Sendotza hartzen dute Itsaso, Oihana, Sonia, Leire, … Arantxaren taldea. Txirrin-Txarran Alegin. 2002: Sendotza hartzen dute Richard, Nacho, Jonatan, Judit … David eta Antonioren taldea. 2003: Sendotza hartzen dute Fran, Tati, Jose Miguel … Ainara eta Joseren taldea. 2006: Sendotza hartzen dute Naroa, Maider, Larraitz, Joserra, Sigrid, Imanol … Berriro hasten dira parrokia arteko topaketak Madril eta Valentziarekin, aurten Madrilen. 2007: GAZTE PASTORALEKO 25.URTEURRENA …. ESKERRIK ASKO.


MODELO EDUCATIVO OBJETIVOS DE GAZTELAN

FE

PERSONA

FINALIDAD

- Fomentar un estilo de vida cristiano

Personas comprometidas en un estilo de vida, por el que ha optado libre y conscientemente basado en el modelo de vida de Jesús, y a partir del cual realizamos la interpretación de nuestra vida.

- Educar a los jóvenes desde los valores creyentes.

De forma que consigamos personas alegres y esperanzadas frente a la apatía y el futuro incierto solidaria frente al egoísmo pacífica frente a la violencia abierta y comunicativa frente al individualismo responsable frente a la dejadez imaginativa frente a la monotonía,

- Sembrar la semilla de futuro a través de la creatividad, animación, improvisación, educación...

en definitiva, que la persona sea autónoma, crítica, consciente, integra, con capacidad de decisión frente a las cosas y las situaciones, protagonista de su propia historia. 1. Unión del monitorado y chavales ASOCIACIÓN 2. Obtención de medios materiales y humanos para desarrollar nuestro proyecto educativo.

ENTORNO SOCIAL

1. Apertura social desde el punto de referencia de la fe.  Hacer una apuesta por el barrio y abrirse a él mediante diversas actividades.

Nuestra labor educativa es una misión que se nos confía desde la comunidad parroquial a la que pertenecemos, por ello, para realizar nuestra labor, apostamos por una Asociación Juvenil cuya principal razón de ser son los chavales/as y el equipo de animadores/as. Optamos por una educación desde y para el entorno en el que vivimos, comprometida en el barrio, ya que, tanto los chavales/as como los animadores/as formamos parte de un lugar (pueblo-barrio) y de momentos concretos, con las características que allí se dan y que nos influyen.


BERAUNGO JAIAK


STO. TOMAS


KUKU EGUNA

TX IR RI NTX AR RA N


INTERPARROQUIALES: MADRID - MANISES BERAUN


PAZKOAK / PASCUAS


MACROS


GABONAK / NAVIDADES


SAN MARCOS


KONPROMISOAK / COMPROMISOS

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´


CELEBRACIONES

EUCARISTIAS

OTOITZAK


FESTAK / FIESTAS

historia  
historia  

historia de los 25 años de pastoral juvenil

Advertisement