Page 1

Yeni Medya ALTTAKİ LİNKE TIKLAYINIZ http://ozeldersugurkose.blogspot.com/p/yeni-medya_32.html Aşıkların Dilinden Kudüs ALTTAKİ LİNKE TIKLAYINIZ http://ozeldersugurkose.blogspot.com/p/asklarn-dilinden-kudus.html Sünbül Sinan Efendi ve Eserlerli ALTTAKİ LİNKE TIKLAYINIZ http://ozeldersugurkose.blogspot.com/p/sunbul-sinan-efendi-ve-eserlerl_44.html Yavuz Divanı Tahlili ALTTAKİ LİNKE TIKLAYINIZ http://ozeldersugurkose.blogspot.com/p/yavuz-divan-tahlili.html NEVİZADE ATAYİ DİVANI’NDAN 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 VE 36. GAZELLERİN ŞERHİ ALTTAKİ LİNKE TIKLAYINIZ http://ozeldersugurkose.blogspot.com/p/t_97.html NEVİZADE ATAYİ DİVANI’NDAN 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 VE 36. GAZELLERİN ŞERHİ ALTTAKİ LİNKE TIKLAYINIZ http://ozeldersugurkose.blogspot.com/p/t_97.html İshak Efendi'den 100 beyit ALTTAKİ LİNKE TIKLAYINIZ http://ozeldersugurkose.blogspot.com/p/ishak-efendiden-100-beyit.html Yeni Medya ALTTAKİ LİNKE TIKLAYINIZ http://ozeldersugurkose.blogspot.com/p/yeni-medya_9.html ALİJA İZZETBEGOVİČ’İN İSLAMÎ AÇIDAN POLİTİKAYA BAKIŞI ALTTAKİ LİNKE TIKLAYINIZ http://ozeldersugurkose.blogspot.com/p/t_9.html Yeni Medya ALTTAKİ LİNKE TIKLAYINIZ http://ozeldersugurkose.blogspot.com/p/yeni-medya.html ORHAN VELİ ŞİİRLERİNİN EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN TEMATİK İNCELENMESİ ALTTAKİ LİNKE TIKLAYINIZ http://ozeldersugurkose.blogspot.com/p/orhan-veli-siirlerinin-edebiyat.html İshak Efendi'den 100 beyit ve şerhi ALTTAKİ LİNKE TIKLAYINIZ http://ozeldersugurkose.blogspot.com/p/ishak-efendiden-100-beyit-ve-serhi.html 6. Sınıf MEB Türkçe Kitabında Yer alan “Annem” Adlı Metindeki Yapım ve Çekim Ekleri ALTTAKİ LİNKE TIKLAYINIZ http://ozeldersugurkose.blogspot.com/p/t.html WEB 2.0/3.0 VE YBÖ ALTTAKİ LİNKE TIKLAYINIZ http://ozeldersugurkose.blogspot.com/p/web-2030-ve-ybo.html Mobil Öğrenme ALTTAKİ LİNKE TIKLAYINIZ http://ozeldersugurkose.blogspot.com/p/mobil-ogrenme.html Örgütsel Kültür Metaforu ve Eğitim Yönetimi ALTTAKİ LİNKE TIKLAYINIZ http://ozeldersugurkose.blogspot.com/p/orgutsel-kultur-metaforu-ve-egitim.html


Postmodernizm ve Eğitim Yönetimi ALTTAKİ LİNKE TIKLAYINIZ http://ozeldersugurkose.blogspot.com/p/postmodernizm-ve-egitim-yonetimi.html Üniversitelerde Yaşam Boyu Öğrenme ALTTAKİ LİNKE TIKLAYINIZ http://ozeldersugurkose.blogspot.com/p/universitelerde-yasam-boyu-ogrenme.html Protokol ve Görgü Kuralları ALTTAKİ LİNKE TIKLAYINIZ http://ozeldersugurkose.blogspot.com/p/protok.html Öğretim denetiminin okul yöneticilerine bırakılması ALTTAKİ LİNKE TIKLAYINIZ http://ozeldersugurkose.blogspot.com/p/2-ogretim-denetiminin-okul.html meslektaş mentörlüğü ALTTAKİ LİNKE TIKLAYINIZ http://ozeldersugurkose.blogspot.com/p/1-turk-egitim-sisteminde-2015.html Eğitimde kullanılan formatif (biçimlendirici - süreç) ve Summatif (kanıtlayıcı-sonuç) değerlendirme yaklaşımlarının öğretmen değerlendirilmesinde uygulanabilirliği ALTTAKİ LİNKE TIKLAYINIZ http://ozeldersugurkose.blogspot.com/p/egitimdekullanlan-formatif.html Nicel ve Nitel Araştırma Örnekleri ALTTAKİ LİNKE TIKLAYINIZ http://ozeldersugurkose.blogspot.com/p/nicel-ve-nitel-arastrma-ornekleri.html ÖZEL LİSE YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANS DÜZEYİ ÜZERİNDE DIŞ PAYDAŞLARININ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ ALTTAKİ LİNKE TIKLAYINIZ http://ozeldersugurkose.blogspot.com/p/ozel-lise-yoneticilerinin-performans.html 1947'den Sonra Yüksek Öğretimde Gelişmeler ALTTAKİ LİNKE TIKLAYINIZ http://ozeldersugurkose.blogspot.com/p/makaleler.html

Yeni Medya GAZİANTEP ÖZEL DERS  1 11.08.2018 Aşıkların Dilinden Kudüs GAZİANTEP ÖZEL DERS  5  

Yeni Medya GAZİANTEP ÖZEL DERS  1 11.08.2018 Aşıkların Dilinden Kudüs GAZİANTEP ÖZEL DERS  5 9.08.2018 Sünbül Sinan Efendi ve Eserl...

Yeni Medya GAZİANTEP ÖZEL DERS  1 11.08.2018 Aşıkların Dilinden Kudüs GAZİANTEP ÖZEL DERS  5  

Yeni Medya GAZİANTEP ÖZEL DERS  1 11.08.2018 Aşıkların Dilinden Kudüs GAZİANTEP ÖZEL DERS  5 9.08.2018 Sünbül Sinan Efendi ve Eserl...

Advertisement