Page 1

Ukazuje się w gminach: RYKI, DĘBLIN, STĘŻYCA, KŁOCZEW, NOWODWÓR, UŁĘŻ W pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej hołd jej ofiarom oddali mieszkańcy powiatu ryckiego

RUSZYŁ SPIS KONTROWERSJI

od 15 do 21 kwietnia 2011 r.

Nr 15

(383) 13 kwietnia 2011 r., rok XII ISSN 1641-7038 nakład 5001 egz. cena 2,00 zł (VAT 5%) www.twojglos.pl

Operacja świt 9 771641 703001

15

Polsat, poniedziałek godz. 22:15

Stanisław Włodarczyk nie jest już burmistrzem Dęblina. 28 kwietnia wyjaśni się, czy będzie druga tura wyborów

Dęblin bez burmistrza z ostatniej chwili:

Na ten dzień czekali chyba wszyscy mieszkańcy Dęblina. W końcu, po kilkutygodniowym zamieszaniu wokół wyborów na burmistrza Dęblina zapadła konkretna, wiążąca decyzja. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wojewoda lubelska Genowefa Tokarska wydała oficjalne zarządzenie w sprawie przeprowadzenia ponownego wyboru burmistrza miasta. 2

Grażyna Maziarek komisarzem

Grażyna Maziarek odebrała nominację z rąk przewodniczącego rady miasta Henryka Wiejaka

Posłowie w obronie Akademii Spotkanie odbyło się z udziałem parlamentarzystów z Lubelszczyzny i samorządowców z powiatu ryckiego. Skierowaliśmy zaproszenia do wszystkich parlamentarzystów z naszego województwa bez względu na opcję polityczną - mówi poseł Jarosław Żaczek.

5 REKLAMA

str. 24

11 kwietnia prezes Rady Ministrów Donald Tusk wyznaczył Grażynę Maziarek do pełnienia funkcji burmistrza Miasta Dęblin. Dotychczasowa zastępczyni odwołanego Stanisława Włodarczyka obowiązki komisarza będzie pełnić do czasu wybrania nowego burmistrza. Nominacji dokonał 12 kwietnia Henryk Wiejak, przewodniczący Rady Miasta Dęblin.

Pod Ministerstwem Obrony Narodowej przeciwko likwacji jednostki i utworzeniu 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie protestowali pracownicy 7. Rejonowej Bazy Materiałowej w Stawach

Bronią swojej bazy W sytuacji, kiedy zapadają kolejne decyzje, rozformowanie Komendy 7. RBM w Stawach wydaje się nieuchronne. - Wszyscy jesteśmy zasmuceni, że z Lubelszczyzny kolejne kierownictwo Jednostki zostaje wyprowadzone. Jest to decyzja polityczna. Decyzja ministra Klicha, który jest ministrem cywilnym. Mimo wszystko dalej musimy wysyłać wyraźne sygnały w stronę ministerstwa, że nie zgadzamy się z tą decyzją - mówił po wyjściu ze spotkania w MON senator Stanisław Gogacz.

8


2

Twój Głos Gazeta Lokalna 15(383) 13 kwietnia 2011

www.twojglos.pl

Stare leki do apteki Przeterminowane leki przekazane do kontrolowanych punktów zbiórki, zamiast do środowiska lub w niepowołane ręce, trafią do unieszkodliwienia. Co zrobić z przeterminowanymi lekami? To pytanie często zadają sobie, ci których leczenie zostało zakończone a  w domowej apteczce ciągle zalegają opakowania z  niewykorzystanymi lekami. Zazwyczaj tkwią one tam bardzo długo. Do nich dochodzą jakieś nowe medykamenty i robi się z tego niezły składzik. Stare leki z  czasem tracą swój termin przydatności do użycia i  zupełnie niechcący z  domowej apteczki robi się mała bomba. Dla jej rozbrojenia stare leki trafiają do kanalizacji lub do kosza, a  następnie wraz z  innymi śmieciami na nieprzystosowane do składowania odpadów niebezpiecznych wysypisko komunalne. Do pozbycia się zbędnych pigułek wykorzystuje się również domowe paleniska. Tylko na pozór wydaje się, że

Przez cały kwiecień w ryckich aptekach będą stały specjalne pojemniki, do których będzie można wyrzucać przeterminowane i niepotrzebne leki

problem został rozwiązany. Takie pozbywanie się leków stwarza zagrożenie ze względu na przedostawanie się zawartych w nich substancji czynnych do wód i  gleby lub emisję szkodliwych związków do powietrza. Teraz nie musi już tak być. Od kwietnia we wszystkich dziesięciu ryckich aptekach stoją specjalne oznakowane pojemniki, do których można nieodpłatnie wrzucać niepotrzebne leki wraz z opakowaniami w  każdej postaci: tabletki, drażetki, ampułki, maści, proszki, syropy, krople i  aerozole. Pojemniki zostały tak skonstruowa-

ne, że leki można wrzucić, ale nie można ich wyjąć. Jest to gwarancja, że zostaną one unieszkodliwione w sposób bezpieczny dla środowiska. Pojemniki na pewno będą ustawione do końca tego roku, choć nie wykluczone, że pozostaną w aptekach już na stałe. Cała akcja zostanie sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Miasto wybrało firmę Natura z  Bydgoszczy do obsługi pojemników i  utylizacji odpadów. ZBIGNIEW JOŃCZYK

Tak się złożyło, że w rocznicę katastrofy smoleńskiej pojawił się u  nas w domu emerytowany ekspert od transportu morskiego we mgle. Na miejscu i  na co dzień mamy pod ręką specjalistę od transportu lotniczego, również na emeryturze. Jak można się było spodziewać, rozgorzała zawzięta dyskusja o  tym, czy samolot prezydencki powinien lądować w  Smoleńsku w  tak trudnych warunkach. Dołączył się do niej Szpinak, proponując, by dyskusję przenieść na bardziej uprawniony grunt, jakim może być powstające właśnie w  Dęblinie Muzeum Sił Powietrznych. Jego propozycja to sprowadzenie do Dęblina takiego samolotu, na jakim dotychczas latali za granicę nasi państwowi oficjele. Wokół samolotu otoczonego tragiczną legendą można zbudować atrakcyjne prezentacje przyciągające publiczność. Tym bardziej, że zainteresowanie katastrofą smoleńską nieustannie podgrzewają krajowe media. Pomysł przypomina

mi trochę znane z mojego rodzinnego miasta Gdyni muzeum pływające marynarki wojennej pod nazwą ORP Błyskawica. Statek, tak samo jak nasz prezydencki samolot, został dostarczony do Polski z  zagranicy. Zaprawiony w  bojach II wojny światowej okręt-muzeum obsługują zawodowi marynarze, pełniący na nim nieustającą wachtę. Zadbany pokład lśni od czystości, a  zwiedzający mają pewność, że po zakupie biletu trafią w  ręce fachowców, którzy oprowadzą ich po wszelkich dostępnych zakamarkach. W Dęblinie, gdy nie było jeszcze mowy o  żadnym oficjalnym muzeum lotnictwa, podjęliśmy raz próbę oprowadzenia przyjezdnej rodziny po muzealnych samolotach, prezentowanych na teranie garnizonu. Skończyło się to interwencją patrolu ochroniarzy, pilnujących dostępu do eksponatów. Musieliśmy wrócić do domu i wytłumaczyć dzieciom, dlaczego nie dotrzymaliśmy obietnicy dostarczenia im lotniczych atrakcji. Innym razem oprowadzaliśmy naszego pływającego kiedyś w  marynarce handlowej seniora po eksponatach lotniczych,

wystawionych przy placu bohaterskich lotników. Opiekunów podobnych do tych w Gdyni niestety nie zauważyliśmy. Wojska lotnicze pozostawiły swój historyczny sprzęt zupełnie bez opieki. Szpinak narzekał, że brak jakichkolwiek tabliczek informacyjnych. Zwrócił uwagę, że kiedyś takie tu były i  pozwalały przyjezdnym dowiedzieć się kilku podstawowych rzeczy o  prezentowanych samolotach. Miejmy nadzieję, że lotnictwo wojskowe weźmie przykład z  marynarki wojennej i oddeleguje choć jednego żołnierza do opieki nad sprzętem. Byliśmy w Gdyni przy ORP Błyskawica w  grudniu. Muzeum było nieczynne, lecz na pokładzie wciąż stał marynarz, strącając drewnianą pałką oblodzenie z  konstrukcji statku. Muzeum Sił Powietrznych w  Dęblinie ma szansę stać się wielką atrakcją dla przyjezdnych. Społeczeństwo pobudzone dywagacjami na temat lotniczych katastrof na pewno doceni wysiłek podjęty w  celu przybliżenia im każdego szczegółu, dotyczącego funkcjonowania wojskowego lotnictwa. Pani Szpinak

Komisarz będzie, kiedy będzie sowanym etapie i myślę, że w najbliższym czasie to nastąpi - dodaje. W poniedziałek oficjalnie burmistrza już nie było, ale nie było jeszcze tzw. komisarza. Chwilowe zastępstwo pełni sekretarz miasta Marek Basaj. Czy wiadomo, kiedy konkretnie skierowana zostanie do Dęblina osoba p.o. burmistrza? Z racji, że nikt z tutejszych władz nie potrafił na to pytanie odpowiedzieć, postanowiliśmy zapytać u samej góry - w  Kancelarii Premiera Donalda Tuska.

W poniedziałek, wraz z podaniem do publicznej wiadomości zarządzenia wojewody lubelskiego w sprawie ponownego wyboru burmistrza Dęblina wygasł mandat Stanisława Włodarczyka. Ponowne przeliczenie głosów w trzech komisjach odbędzie się 28 kwietnia. Co potem? Na ten dzień czekali chyba wszyscy mieszkańcy Dęblina. W końcu, po kilkutygodniowym zamieszaniu wokół wyborów na burmistrza Dęblina zapadła konkretna, wiążąca decyzja. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wojewoda lubelska Genowefa Tokarska wydała oficjalne zarządzenie w  sprawie przeprowadzenia ponownego wyboru burmistrza miasta. Z  pisma ogłoszonego w  poniedziałek w  Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego wynika, że ponowny wybór burmistrza przeprowadzony zostanie poczynając od ponownego ustalenia wyników gło-

Kiedy przyjdzie komisarz?

Do czasu wyboru nowego burmistrza miastem zarządzać będzie komisarz

sowania w Obwodowych Komisjach Wyborczych w  Dęblinie nr 3, 5 i  9. W zarządzeniu podana jest również konkretna data ustalenie wyników głosowania na poszczególnych kandydatów i  wyniku wyborów nastąpi 28 kwietnia 2011 r. Z dniem podania do publicznej wiadomości tego zarządzenia wygasł mandat burmistrza Stanisława Włodarczyka. Do czasu ponownego ustalenia wyniku wyborów

funkcję tę będzie pełnił wyznaczony przez premiera Donalda Tuska komisarz. - Komisarz jest określeniem potocznym wyjaśnia rzecznik prasowy wojewody Małgorzata Tatara. - Będzie to osoba pełniąca funkcję burmistrza. My wysłaliśmy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informację z  prośbą o  wyznaczenie przez premiera osoby, która będzie pełniła funkcję burmistrza. Wiemy, że te decyzje są już na zaawan-

W sekretariacie rzecznika rządu ministra Pawła Grasia poinformowano nas, że jest on na spotkaniu i nie może rozmawiać. - Proszę zadzwonić bezpośrednio do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ponieważ oni do nas kierują takie wnioski - powiedziała osoba z Kancelarii Premiera. Powoli zaczynały się schody (czego w sumie można było się spodziewać). - Nie mogę teraz rozmawiać, ponieważ zaraz mam nagranie, dlatego podam panu numer do mojego kolegi i on powinien pomóc - wyjaśniła na wstępie rzeczniczka MSWiA Małgorzata Woźniak. Telefon do kolejnego pracownika tego minister-

stwa również nie okazał się zbyt pomocny. Mimo szczerych chęci wspomniany pan sam utknął między poszczególnymi instytucjami i nie znalazł odpowiedzi, co się dzieje z  wnioskiem o  powołanie p.o. burmistrza Dęblina. Jak uda mi się coś ustalić, to do pana jeszcze raz oddzwonię. Wniosek trafił już od nas do Kancelarii Premiera, jednak nie potrafię ustalić daty jego podpisania - wyjaśnił urzędnik - proszę jednak próbować na własną rękę w  Centrum Informacyjnym Rządu. Tam jeszcze nie dzwoniłem, chociaż po kilkukrotnym przekierowaniu rozmów telefonicznych całkowitej pewności mieć nie można. - Jeszcze nie został pod-

pisany żaden wniosek, tak więc sprawa jest w zawieszeniu - poinformowała pracownica CIR. Kiedy może być podpisany wniosek? - Jak pan premier podpisze - odpowiedziała lakonicznie. - Nie mamy na to wpływu ani możliwości dowiedzenia się kiedy. Dostajemy informację, jak już zostanie podpisany - wyjaśniła na koniec. Z ostatniej chwili Już po złożeniu tego numeru dowiedzieliśmy się o powołaniu komisarza. Została nim dotychczasowa zastępczyni odwołanego burmistrza Stanisława Włodarczyka - Grażyna Maziarek. Więcej za tydzień. Adam Jabłoński

OG£OSZENIE Zarz¹d Dêbliñskiego Stowarzyszenia Gospodarczego serdecznie zaprasza na spotkanie, którego tematem bêdzie omówienie mo¿liwoœci siêgania po unijne dofinansowania dla firm. Podczas spotkania nast¹pi tak¿e podsumowanie ostatniego roku dzia³alnoœci DSG. Zaproszeni goœcie: Agnieszka G¹sior-Mazur Prezes Lubelskiego Klubu Biznesu; przedstawiciel Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Lubelskiego. W spotkaniu wezm¹ tak¿e udzia³ w³adze samorz¹dowe Dêblina i Powiatu Ryckiego. Zapraszamy 15 kwietnia 2011 r. o godzinie 17.30 do Zajazdu na Towarowej w Dêblinie (ul. Towarowa 5).


Twój Głos Gazeta Lokalna 15(383) 13 kwietnia 2011

www.twojglos.pl

Pod Ministerstwem Obrony Narodowej przeciwko likwacji jednostki i utworzeniu 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie protestowali pracownicy 7. Rejonowej Bazy Materiałowej w Stawach. - Nam zależy na pracy! Chcemy mieć na chleb! My mamy rodziny! - krzyknął ktoś z tłumu pracowników zebranych pod Ministerstwem Obrony Narodowej, przerywając tym samym wypowiedź senatora Stanisława Gogacza. 5 kwietnia rano do Warszawy wyruszyło ponad stu pracowników 7. Rejonowej Bazy Materiałowej w  Stawach. Po około dwóch godzinach podróży autokary dotarły w  pobliże Łazienek Królewskich. Stamtąd, z  jeszcze zwiniętymi transparentami, flagami, petycją do ministra Klicha i nadzieją pieszo ruszyli w  stronę ministerstwa. Dokładnie o godzinie 11.00 przed bramą MON rozpoczęli manifestację. Tak jak obiecał, na miejscu zjawił się również senator Stanisław Gogacz. Już po kilku minutach po przedstawicieli zgromadzenia przed bramę ministerstwa wyszedł dyrektor generalny Ministerstwa Obrony Narodowej, Jacek Olbrycht. Choć pikieta była zapowiedziana, nikt nie spodzie-

Pojechali pod MON

- Mimo wszystko dalej musimy wysyłać wyraźne sygnały w stronę ministerstwa, że nie zgadzamy się z tą decyzją - przekonywał senator Gogacz

wał się tak szybkiej reakcji. Przez ponad dwie godziny w siedzibie ministerstwa w  sprawie 7. RBM w  Stawach z dyrektorem generalnym gen. dyw. Zbigniewem Tłok-Kosowskim, szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych ppłk Andrzejem Lisem, rzecznikiem prasowym Inspektoratu Wsparcia SZ oraz płk Wiesławem Święchowiczem w  imieniu pracowników Jednostki rozmawiał senator Stanisław Gogacz, Monika Kopacz oraz Jadwiga Adamiec. Jednocześnie przed bramą MON trwała pikieta. Zebrani nosili flagi, transparenty z  napisami „Pozwólcie godnie żyć”, „Ktoś

tu myśli?”, „3 RBLog Stawy-tak, 3 RBLog Kraków-nie”, itp. Zainteresowani przechodnie pytali z jakiego powodu zorganizowano demonstrację, robili zdjęcia, ze zrozumieniem i  smutkiem słuchali zgromadzonych. - Okazało się, że siedzibę administracji w  Krakowie już uruchomiono. Decyzja zapadła i nie da się już tego odwołać. Podczas dzisiejszej rozmowy usłyszeliśmy tylko taką informację, że przełożeni, kadra, dowódcy będą mieli na uwadze to, czy znajdziemy pracę i  będą próbowali ulokować nas w innych jednostkach, np. w Dęblinie. Prawdopodobnie pan gen.

zje zawierane przez MON są niewłaściwie. - Było tam takie zdanie, które szczególnie utkwiło mi w pamięci czy ktoś rozliczy kiedyś tych wszystkich decydentów za te decyzje, które na pewno są niesłuszne? Natomiast dzisiaj pan generał Tłok-Kosowski mówił, że miał poparcie u pana Szczygło, w co jest mi ciężko uwierzyć. Żałuję, że nie miałam przy sobie akurat tego dokumentu - mówiła Jadwiga Adamiec. Podczas rozmów w  MON poruszono także wiele spornych kwestii dotyczących argumentacji lokacji 3 Regionalnej Bazy Logistycznej. Rozmawiano również o  tym, że po rozformowaniu Komendy Jed-

Jednostka Wojskowa 4824 w Stawach istnieje od ponad 90-ciu lat. Nierzadko pracowali tam jeszcze dziadkowie i rodzice obecnych pracowników. To nie jest tylko zakład pracy

Rajchel jest zainteresowany obiektami na terenie administracyjnym. Taką informację otrzymaliśmy od generała Tłok-Kosowskiego - poinformowała zgromadzonych Jadwiga Adamiec. - Mówi się tylko o zwolnieniach, a nikt nie mówi o powstaniu tu Bazy Logistycznej, co jest tak potrzebne i ekonomiczne. Gdyby tu powstała, to jeszcze by przybyło 150 miejsc pracy. Kraków teraz już przyjmuje, a  ostatecznie przyjmie ponad 300 osób - dodała. Tym samym okazuje się, że pracownicy 7. RBM w Stawach, władze lokalne, powiatowe walczą nie o  150 miejsc pracy, ale o  300 i  cały majątek, który zostanie zaprzepaszczony. Tuż przed tragedią pod Smoleńskiem Związek Zawodowy Pracowników Wojska wysłał pismo w  sprawie rozformowania Komendy Jednostki do prezydenta, premiera i  ministra obrony narodowej. Odpowiedź otrzymali od śp. Aleksandra Szczygło, byłego ministra. Pisał, że decy-

3

nowisku, nic takiego się nie stanie. Będą tam inwestycje i nie będzie zwolnień - relacjonuje przebieg rozmów Adamiec. W sytuacji, kiedy zapadają kolejne decyzje, rozformowanie Komendy 7. RBM w  Stawach wydaje się nieuchronne. - Wszyscy jesteśmy zasmuceni, że z  Lubelszczyzny kolejne kierownictwo Jednostki zostaje wyprowadzone. Jest to decyzja polityczna. Decyzja ministra Klicha, który jest ministrem cywilnym. Mimo wszystko dalej musimy wysyłać wyraźne sygnały w stronę ministerstwa, że nie zgadzamy się z tą decyzją. Dla ministra fakt, że jest grupa nacisku, która jest pod MON, jest poważnym sygnałem, że należy nas bardzo poważnie potraktować - mówił po wyjściu ze spotkania w  MON Stanisław Gogacz. Senator apelował do zgromadzonych, żeby zastanowili się wspólnie ze Związkami Zawodowymi Wojska, co jeszcze można zrobić w tej sprawie. Podczas poniedziałkowej debaty publicznej poseł Jarosław Żaczek wspomniał o sytuacji w Stawach: - Podnoszony jest w  tej sprawie wątek gospodarności. Pozostało jeszcze złożenie do Najwyższej Izby Kontroli wniosku o  sprawdzenie zasadności argumentów ekonomicznych przeniesienia lub pozostawienia tej Bazy. Złożymy taki wniosek. Decyzja jest polityczna i „to nieważne iż w Stawach jest wszystko (...), iż kilka lat temu właśnie w  Krakowie zlikwidowano jedną z  Baz

Pracownicy 7. RBM w Stawach są zgodni - będą walczyć do końca

nostki zostanie Skład, Zakład Elaboracji Amunicji. Przypomniano, że podczas lutowej debaty w Stawach z  wypowiedzi gen. Klechy wynikało, że za rok, dwa zadania Składu w  Stawach może przejąć Skarżysko. Szef Inspektoratu Wsparcia SZ zdecydowanie temu zaprzeczył, mówiąc że - dopóki on będzie na tym sta-

Pod ministerstwem demonstrowało ponad stu pracowników 7. RBM

Materiałowych zgodnie ze słuszną skądinąd tendencją zmierzającą do wyprowadzania wojska z dużych aglomeracji miejskich (...), iż w  Krakowie trzeba tworzyć wszystko od nowa (...), iż Jednostka w  Stawach to już 92 lata tradycji, i  że to miejsce przed laty wybrano na Główny Arsenał Rzeczpospolitej nieprzypadkowo (...), iż pracę straci ileś tam osób (...), iż w  Stawy wojsko zainwestowało przez lata setki milionów złotych i inwestuje tam teraz (...), iż wojsku brakuje pieniędzy (...)” - takie argumenty podnoszą w  swojej petycji do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha pracownicy 7. RBM w  Stawach. I  apelują o  weryfikację decyzji i  utworzenie 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w Stawach. Malwina Lizak


4

Twój Głos Gazeta Lokalna 15(383) 13 kwietnia 2011

Złodziej na Orliku To był wyjątkowo nieudany trening dla pewnego mieszkańca Dęblina. Padł on ofiarą złodzieja, który zamiast zająć się piłką, postanowił „pogrzebać” w cudzych kieszeniach. Do zdarzenia doszło 4 kwietnia po południu na kompleksie boisk sportowych Orlik przy ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków w Dęblinie. O  kradzieży telefonu zawiadomił policję jego właściciel, który przebierając się po treningu stwierdził brak Nokii X3 w  kieszeni spodni. Złodziej miał pecha, bo poszkodowany znał go osobiście. Sprawą zajęli się miejscowi policjanci.

Coraz bliżej święta Choć do Bożego Narodzenia jeszcze daleko, to nieznany sprawca, którego teraz poszukuje policja, postanowił już zabezpieczyć się w choinkę, a nawet

Wężykiem jechali 31 marca, godz. 01.35 Dęblin, ulica Podchorążych P.G., lat 23, mieszkaniec Dęblina, kierował samochodem osobowym Ford Escort w stanie nietrzeźwości - 1,48 promila alkoholu w organizmie. 31 marca, godz. 16.05 Podlodów, gmina Ułęż M.C., lat 64, mieszkaniec gminy Ułęż, rencista, kierował motorowerem w stanie nietrzeźwości - 2,64 promila alkoholu w organizmie. 1 kwietnia, godz. 19.45 Dęblin, os. Wiślana G.K., lat 38, mieszkaniec Dęblina, kierował samochodem osobowym Fiat w stanie nietrzeźwości, sprawca wypadku drogowego 1,74 promila alkoholu w organizmie. 2 kwietnia, godz. 20.00 Kawęczyn, gmina Kłoczew A.S., lat 36, mieszkaniec gminy Kłoczew, kierował rowerem w stanie nietrzeźwości - 2,02 promila alkoholu w organizmie. 3 kwietnia, godz. 14.00 Kłoczew, ulica Leśna P.K., lat 26, mieszkaniec gminy Żelechów, bezrobotny, kierował rowerem w stanie nietrzeźwości - 2,66 promila alkoholu w organizmie. 3 kwietnia, godz. 14.30 Kłoczew, ulica Leśna J.Sz., lat 34, mieszkaniec gminy Kłoczew, bezrobotny, kierował rowerem w stanie nietrzeźwości - 2,18 promila alkoholu w organizmie.

www.twojglos.pl

większą ich ilość. W nocy z 5 na 6 kwietnia z plantacji drzewek świerkowych w  miejscowości Sobieszyn (gmina Ułęż) skradł on 29 sztuk drzewek ozdobnych świerka srebrnego. Wartość strat właściciel plantacji oszacował na 435 złotych. Sprawę bada rycka policja.

„Lis” w kurniku 7 kwietnia mieszkaniec Dęblina powiadomił policję o  włamaniu z  kradzieżą do... kurnika. Włamywacz, który postanowił zakłócić spokojny sen niewinnego ptactwa musiał wyrwać skobel zabezpieczający kłódkę do drzwi wejściowych. Będąc w środku rzucił się na grzędy z kurami. Udało mu się złapać 8 dorodnych sztuk. Właściciel kurnika swoje straty oszacował na 80 zł. Do pracy przystąpili śledczy. Ustalenie złodzieja nie zajęło im zbyt wiele czasu. Sam Witold K., mieszkaniec Dęblina był mocno zdziwiony taką skutecznością funkcjonariuszy. Nie zdążył nawet nagotować rosołu. W trakcie przeszukania jego pomieszczeń gospodarczych policjanci odnaleźli wszystkie skradzione kury. Za kradzież z  włamaniem grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.

Złodziej na rowerze Policjanci z Dęblina poszukują sprawcy włamania z  kradzieżą do jednej z piwnic. Do zdarzenia doszło między 30 marca a  6 kwietnia. Włamywacz dostał się do wnętrza piwnicy po wcześniejszym oberwaniu kłódki zabezpieczającej drzwi wejściowe. Z  piwnicy skradł bordowo-szary rower MAXIM. Jego wartość właściciel oszacował na 600 zł.

Nieudana reklama Pewna warszawska firma złożyła przedsiębiorcy z terenu gminy Nowodwór ofertę handlową. Propozycja polegała na założeniu strony internetowej i  reklamy prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności. Całość miała kosztować blisko 3,5 tys. zł. Mieszkaniec gminy Nowodwór do oferty przystał i na podany rachunek bankowy wpłacił umówioną kwotę. Po kilku dniach okazało się, że pieniądze nie wpłynęły do warszawskiej firmy a podany rachunek bankowy nie był rachunkiem firmy, w  której przedsiębiorca zamówił usługę. Sprawę wyjaśniają policjanci.

Nie ma laptopa i pieniędzy To miała być prawdziwa okazja. Netbook marki Acer tylko za 799 zł. Szybko jednak okazało się, że cała transakcja to oszustwo. Poszkodowany mieszkaniec Ryk zawia-

domił policję. Mężczyzna za pośrednictwem portalu internetowego Allegro postanowił zakupić komputer przenośny. Marka a przede wszystkim cena przypadły kupującemu do gustu. Nie podejrzewając sprzedającego o  jakieś niecne zamiary wpłacił na jego konto w sumie 831 zł. Mijały kolejne dniu a  laptop wciąż nie „przychodził”. Cierpliwość kupującego wyczerpała się po kilkunastu dniach. Teraz czegoś więcej o  sprawie próbują dowiedzieć się policjanci z Ryk.

Wymiksował ją na minus Do Posterunku Policji w Stężycy zgłosiła się pewna mieszkanka tej gminy i  zawiadomiła, że wiosną 2008 roku nieznany sprawca zawarł umowę na świadczenie usług telekomunikac yjnych w ofercie promocyjnej sieci MIXPLUS podrabiając dokument poprzez złożenie w  jej imieniu podpisu. Sprawą zajęli się miejscowi policjanci.

Znalezione nie tuczy Mieszkaniec gminy Ułęż będzie musiał się tłumaczyć z przywłaszczenia sobie telefonu komórkowego Nokia C5. Telefon 5 marca zgubił mieszkaniec Ryk. Zbigniew G. znalazł go przed barem „Zdrówko”. Niestety postanowił nie oddawać go właścicielowi, ale używać jako swój. Policjanci z  Ryk szybko namierzyli „szczęśliwego” znalazcę i  postawili zarzut przywłaszczenia cudzego mienia.

Z nożem na Astrę W wyniku prowadzonych czynności policjanci ustalili sprawcę uszkodzenia samochodu zaparkowanego przy ulicy Dworcowej. Zdarzenie miało miejsce 18 marca. Mieszkaniec Dęblina za pomocą noża najpierw przebił trzy opony a następnie na drzwiach auta wyrył niecenzuralny napis. Właściciel Opla Astry swoje straty oszacował na 450 zł. Teraz wandalem zajmie się sąd.

Groził policjantowi Najpierw znieważył a później nawet groził. Zdarzenie miało miejsce 3 kwietnia na osiedlu Wiślana w  Dęblinie. Pewien mieszkaniec tego miasta postanowił nie przebierać w  środkach. Podczas interwencji policyjnej zaatakował słownie jednego z  funkcjonariuszy. Słów tych na darmo by szukać w  słowniku poprawnej polszczyzny. Na nic zdawały się prośby policjanta o  zachowanie spokoju. Mężczyzna wobec którego policjant wykonywał czynności służbowe postanowił pójść krok dalej i  wystosował wobec interweniu-

Wyborcza gorączka sołtysów trwa Znamy coraz więcej nazwisk sołtysów z gminy Ryki wybranych na nową kadencję. W ubiegłym tygodniu odbyło się sześć spotkań wyborczych. Wciąż nie wiadomo kto zostanie sołtysem w 10 sołectwach. Wszystko okaże się do 30 kwietnia, kiedy zakończą się wszystkie wybory. Razem z  sołtysami poznamy również członków rad sołeckich. Na terenie gminy funkcjonuje 30 sołectw. W  większości przypadków w  dotychczas przeprowadzonych wyborach obronną ręką wycho-

dzili sołtysi, którzy swoją funkcję pełnili przez ostatnią kadencję lub dłużej. Do tej pory odbyło się 20 zebrań sołeckich. Sześć z nich w  ostatnim tygodniu. W  sołectwie Sędo-

wice sołtysem został Wojciech Piszczyński, w Nowej Dąbi Kazimierz Jędrych, w  Rososzy Jadwiga Łukasiak, która zastąpiła na tym stanowisku dotychczasowego sołtysa Antoniego Prządkę, w  sołectwie Podwierzbie sołtysem został Jacek Czerski, w  Swatach Piotr Kaniewski a  w Janiszach Marek Góraj. Nie możemy podać wyników wczorajszych wyborów sołtysa wsi Chrustne, bo odbyły się one już po oddaniu gazety do druku. Informujemy, że zmienił się termin wyborów sołtysa Moszczanki. Odbędą się one 16 kwietnia (sobota) o godzinie 18.00. ZBIGNIEW JOŃCZYK

Wybieramy osiedlowe rady Na najbliższą niedzielę, 17 kwietnia, zaplanowano w Rykach wybory do organów pomocniczych gminy, jakimi są rady osiedli. Miasto Ryki jest podzielone na 12 osiedli. Według statutu gminy w każdym z  nich może działać rada osiedlowa składająca się z 15 członków - mieszkańców danego osiedla. To właśnie spośród nich wybierany jest później zarząd osiedla i  jego przewodniczący oraz przewodniczący rady osiedlowej. Kadencja radnych trwa 4 lata. Jednak poprzednie pokazały, jącego groźby karalne. Te wzbudziły obawy spełnienia, dlatego funkcjonariusz złożył zawiadomienie o  popełnieniu przestępstwa. Teraz to krewkiemu dęblinianinowi grozi do 2 lat pozbawienia wolności.

Na tropie wandala Nieznany sprawca przy użyciu ostrego narzędzia porysował lakier samochodu marki Seat Toledo. Auto było zaparkowane na jednym z parkingów w Rykach i  należy do mieszkańca tej gminy. Policjanci próbują ustalić wandala. Jeżeli uda się tego dokonać to być może wyjaśni się, czy sprawcy nie spodobał się właściciel czy samo auto.

że nie na każdym osiedlu jest dostateczna ilość osób, które chcą się zaangażować do społecznej pracy w radzie. Przez ostatnie cztery lata swoich rad nie miały osiedla: Jarmołówka, Królewskie, 22 Lipca Rady Narodowe oraz jedno z  większych osiedli - Stare Miasto. Wszystko na to wskazuje, że nadchodząca kadencja będzie jeszcze szczuplejsza, jeśli chodzi o  ilość rad osiedlowych. Co prawda znów zacznie funkcjonować rada Jarmołówki, ale w dalszym ciągu bez własnego organu pozostaną wymienione wcześniej osiedla, do których niestety dołączą XXX-lecia PRL i  Świerczewskiego. Sytuacja na tym ostatnim osiedlu jest o tyle zaskaku-

jąca, że jeszcze cztery lata temu to właśnie tam musiały odbyć się wybory ze względu na większą ilość chętnych niż miejsc w radzie. W tym roku wybory odbędą się tylko w osiedlu Julin. Tam zarejestrowało się aż 32 kandydatów. W  pozostałych sześciu osiedlach wybory nie będą konieczne, bo ilość kandydatów jest dokładnie taka jak ilość miejsc w  radzie. Głosowanie na kandydatów do rady osiedla Julin odbędzie się w  siedzibie Urzędu Miejskiego w  Rykach przy ulicy Karola Wojtyły. Lokal wyborczy będzie czynny od godziny 9.00 do 16.00. ZJ

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowodwór. Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nowodwór uchwały Nr IV/26/2011 z  dnia 25 lutego 2011roku w  sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowodwór. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Nowodwór, Nowodwór 71A, 08-503 Nowodwór, w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wójt Gminy Nowodwór mgr inż. Ryszard Piotrowski


Twój Głos Gazeta Lokalna 15(383) 13 kwietnia 2011

www.twojglos.pl

Porozumienie dla Akademii W poniedziałek w „Zajeździe na Towarowej” odbyła się debata społeczna w sprawie utworzenia Akademii Lotniczej w Dęblinie w obliczu prezydenckiego weta. Spotkanie odbyło się z udziałem parlamentarzystów z  Lubelszczyzny i  samorządowców z  powiatu ryckiego. - Skierowaliśmy zaproszenia do wszystkich parlamentarzystów z  naszego województwa bez względu na opcję polityczną - mówi poseł Jarosław Żaczek. Na spotkanie przybył były poseł PO, obecnie poseł ruchu politycznego Polska Jest Najważniejsza Zbigniew Wojciechowski, poseł PiS Henryk Młynarczyk, poseł PiS Krzysztof Michałkiewicz, poseł PiS Jerzy Rębek. Nie wszyscy zaproszeni na spotkanie przyjechali. Niektórzy posłowie przysłali na piśmie swoje

- W tej sprawie trzeba działać szybko - zgodnie twierdzą wszyscy posłowie

stanowisko w sprawie Akademii. - Swoje poparcie dla sprawy przysłała chociażby poseł Małgorzata Sadurska. Natomiast większość nieobecnych, z którymi rozmawiałem mówiła o swoim zdecydowanym poparciu dla tej ustawy - mówił poseł Żaczek. Według późniejszych

zapewnień obecnych posłów wszystkie kluby będą głosować za odrzuceniem weta prezydenta. Zrozumiały problem jest z posłami Platformy Obywatelskiej. Bowiem ustawa jest projektem poselskim zgłoszonym przez klub PO zawetowany przez prezydenta, który wywodzi się

z tego środowiska. - Jest to dla nich taki czas zawieszenia. Nie znają ostatecznego stanowiska swojego klubu. Zrozumiałe jest więc, że nie chcą bezpośrednio wyrazić swojego stanowiska na tego rodzaju spotkaniu - tłumaczył Żaczek. Krzysztof Uznański, jedyny obecny na debacie przedstawiciel

PO, zapewniał że jest za odrzuceniem weta. Wszyscy obecni na debacie posłowie wypowiedzieli się na temat weta prezydenta Komorowskiego oraz argumentacji tej decyzji. Zgodnie twierdzą, że są bezpodstawne, bez większego uzasadnienia merytorycznego, a na decyzje prezydenta duży wpływ miał jego doradca, Szef BBN gen. Stanisław Koziej. Projekt ustawy został przyjęty niemalże jednogłośnie, dlatego weto jest tym bardziej niezrozumiałe. Wszyscy czekali na podpis prezydenta, który zakończyłby proces legislacyjny. Jedyną obawę budził głos sprzeciwu wyrażany przez Szefa BBN. Niestety obawa okazała się słuszna. W trakcie poniedziałkowej debaty zwrócono także uwagę na czas, którego jest coraz mniej. Jeżeli w maju komisje nie wypracują sprawozdania, a  marszałek nie skieruje ustawy pod głosowanie, wtedy nie będzie już mowy o  powołaniu Akademii w  terminie wskazanym w  ustawie i  o powołaniu jej w  ogóle.

Posłowie apelowali o jak najszybsze wielokierunkowe działania w  tej sprawie, wywieranie nacisku społecznego, który przed wyborami może mieć duże znaczenie w sprawie. W trakcie debaty przyjęto społeczną deklarację poparcia dla utworzenia Akademii Lotniczej oraz zaczęto zbierać podpisy pod apelem do parlamentarzystów o  głosowanie za odrzuceniem weta prezydenckiego. - Składanie podpisów ma sens. Posłowie PO muszą wiedzieć, że to nie jest głos tylko nasz, posłów ale za tym jest ileś tysięcy osób, to się zastanowią z  czystej taktyki, czy warto głosować za utrzymaniem czego nikt nie chce? Czy jednak spowodować, żeby zagłosować zgodnie z oczekiwaniami obywateli? przekonywał poseł Żaczek. Debata odbyła się z inicjatywy posła Jarosława Żaczka, natomiast przy organizacji i  prowadzeniu spotkania pomagał Dariusz Cenkiel i  Krzysztof Uznański. ML

Posłowie o Akademi Lotniczej Jak zachowa się Platforma Obywatelska, kto lobbuje przeciw a kto walczy o odrzucenie prezydenckiego weta w sprawie utworzenia Akademii Lotniczej? O zamieszaniu wokół ustawy z posłem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Żaczkiem oraz posłem ugrupowania Polska Jest Najważniejsza Zbigniewem Wojciechowskim rozmawia Adam Jabłoński. Jaką prezydent Bronisław Komorowski miał motywację wetując ustawę Platformy Obywatelskiej o utworzeniu Akademii Lotniczej? Zbigniew Wojciechowski: Ja gdy jeszcze nie przypuszczałem, że prezydent tę ustawę zawetuje apelowałem z  mównicy sejmowej i  prosiłem: „Panie prezydencie, niech Pan tylko nie ulegnie namowom swojego doradcy Pana Kozieja”. Niestety uległ. Jarosław Zaczek: Również myślę, że to nie była osobista decyzja Pana prezydenta tylko skutek podpowiedzi doradców, a  przede wszystkim głównego doradcy - szefa Biura Bezpieczeń-

stwa Narodowego. Szarej eminencji Pałacu Prezydenckiego generała... J.Ż.: Stanisława Kozieja. Nie jest to nowy pomysł, ponieważ był on aktywny kilka lat temu w momencie gdy myślano o likwidacji szkoły [WSOSP - przyp. red.]. I to jest pierwsza sprawa. Drugą jest danie prztyczka w  nos ministrowi Bogdanowi Klichowi i  osłabienie jego pozycji. Są głosy o jego odwołaniu. Być może po raporcie smoleńskim. Z.W.: Mnie interesuje kogo reprezentuje Pan Koziej, kogo wciągnął do reprezentowania wysokich urzędników państwa i  czyich interesów. Walczą kto będzie miał większe wpływy w  resortach siłowych? J.Ż.: To jest przejaw walki w tym środowisku, jak również obraz walki o koncepcję szkolnictwa wyższego. Mianowicie między koncepcją którą my tutaj popieramy, którą popiera szef MON i  minister nauki i  szkolnictwa wyższego, czyli przedstawiciele rządu - a  koncepcją środowiska skupionego wokół generała Kozieja i Akademii Obrony Narodowej. Jeśli chodzi o  głosowanie w  Sejmie nad odrzuceniem weta to są Panowie optymistami w tej sprawie? Z.W.: Ja z natury jestem człowiekiem optymistycznie nastawionym. Wierzę w  to, że powiemy „nie” dla weta prezydenta, jednak pod warunkiem, że się wszyscy zorganizujemy. Musimy przekonać posłów Platformy, nie tylko stąd, z  Lubelszczyzny,

ale i pozostałych, aby głosowali za odrzuceniem weta. J.Ż.: Jestem optymistą, ponieważ ta sprawa wydaje się oczywista. Sejm uchwalił jednogłośnie ustawę, argumentacja przytoczona w uzasadnieniu weta jest do obalenia i ona w zasadzie już została obalona. Poparcie różnych instytucji, działania oddolne posłów, samorządów ale i  również instytucji ze środowiska akademickiego. I  to jest bardzo istotne. Jednym z argumentów Pana prezydenta jest zarzut, że Akademia będzie stanowić konkurencję np. dla Akademii Medycznej w Lublinie. Przecież konkurencja jest dobra. J.Ż.: Oczywiście, że tak to po pierwsze. A na dowód tego rektor Akademii Medycznej wraz ze wszystkimi pozostałymi podpisał się pod petycją do Marszałka Sejmu aby jak najszybciej tę ustawę przegłosować. A nie sądzą Panowie, że prezydent chciał po prostu pokazać swoją niezależność i to, że nie we wszystkim musi się zgadzać ze swoim byłym obozem politycznym jednocześnie celowo wybierając tak popularną ustawę? J.Ż.: Jeśli miał wybrać taką ustawę to wybrał nieszczęśliwie dlatego, że wybrał ustawę, która miała pełne poparcie Sejmu. No właśnie o to mi chodzi. Może chciał pokazać niezależność jednocześnie bezpiecznie wetując ustawę popieraną przez cały Parlament, ustawę która potem wiadomo, że i  tak przejdzie? J.Ż.: Gdyby tak było,

to nie musielibyśmy się teraz spotykać i dyskutować a po skierowaniu ustawy do ponownego rozpatrzenia w  komisjach prace już by tam trwały. Tak naprawdę prace nad ustawą miały się zacząć już na poprzednim posiedzeniu Sejmu, jednak ze względu, że Marszałek i jego środowisko nie wiedzą co z nią zrobić jest to odkładane w czasie. Z.W.: To o  czym Pan wspomniał to już by było bardzo makiawelistyczne podejście, a  nie sądzę. Jednak Pan Koziej, wcześniej niestety Pan Sikorski byli zdecydowanymi zwolennikami zamknięcia i zaorania „Szkoły Orląt”. Niestety w tę grę wciągnęli teraz prezydenta. Skąd się może brać takie podejście? Z.W.: Pamiętajmy, że ta tradycja i ta baza jest bardzo atrakcyjnym i  smacznym kąskiem do przejęcia przez każdego w świecie - zwłaszcza z  tej branży. I  to jest niebezpieczne. Za dobrzy jesteśmy tutaj w Dęblinie i w Polsce, przez co stanowimy pewne zagrożenie dla innych podobnych ośrodków. Jak już wspomniałem jesteśmy smacznym kąskiem, żeby to połknąć, przejąć, zlikwidować bądź mieć tu jakiś odział czy filię, która by pracowała, ale w zupełnie czyim innym interesie - nie polskiej armii i nie polskiego narodu. Wracając do Sejmu, kto stopuje pracę nad tą ustawą? J.Ż.: W tej chwili jest to decyzja władz partii i klubu PO. Marszałek skierował - bo musiał - ustawę do ko-

misji tematycznych, które ją rozpatrują natomiast nie ma żadnego terminu który obliguje przewodniczących komisji do skierowania jej pod obrady i terminu, który wiąże ich do przekazania sprawozdania Marszałkowi Sejmu. A czas leci jeśli ustawa miała by wejść w  życie 1 września 2011 roku. J.Ż.: Jeśli Akademia Lotnicza ma zacząć działać od września to tak naprawdę ustawa już powinna być uchwalona i podpisana. Jeśli mamy sytuację jaką mamy, to komisje jak najpilniej powinny wypracować sprawozdanie. Komisje to zrobią, ponieważ według moich informacji w komisjach jest taki układ i tacy posłowie, że będą głosowali za odrzuceniem tego weta. Jednak najpierw muszą wypracować te sprawozdania a następnie Marszałek Sejmu musi poddać to pod głosowanie. Skąd jest takie przekonanie, czy może bardziej podejrzenie, że PO może zagłosować przeciwko własnej ustawie. To nieco absurdalnie brzmi. J.Ż.: Również z  wypowiedzi niektórych posłów. Przecież Ci posłowie za nią głosowali. J.Ż.: Tak, ale nie wszyscy

5

ją dobrze znają. Natomiast Ci wszyscy, którzy nad nią pracowali twierdzą, że powinna ona być procedowana i przyznają, że ten proces nie postępuje ze względu na brak decyzji politycznych. Trzeba teraz uzbierać taką większość, która to weto odrzuci. Z.W.: Jeśli posłowie PO będą mieli nakaz, albo będzie jeszcze nie daj Boże dyscyplina klubowa, wówczas będą to pojedyncze osoby, które się wyłamią. Nie jestem przekonany czy będzie taka dyscyplina, jednak jest sytuacja delikatnie mówiąc nieciekawa, ponieważ prezydent też nie może sobie pozwolić na przegranie pierwszego weta. Tu są już różne gry i  gierki. Dlaczego taka ustawa jest jako pierwsza zawetowana? Do tego nie ma uzasadnienia. Chyba, że jest - a  my nie wiemy o tym. W kuluarach słyszy się też głosy, że był pewien układ - podpisana będzie ustawa o  OFE, jednak pod warunkiem, że tu będzie weto, które nie będzie odrzucone. Reasumując. Będzie w  Sejmie większość potrzebna do odrzucenia weta? J.Ż.: Będzie.

PGKIM RYKI SP. Z O. O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 16 KWIETNIA 2011 ROKU (SOBOTA), W GODZINACH OD 10.00 DO 14.00 PRZYJMOWANIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKU ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE NIEODPŁATNIE.


6

Twój Głos Gazeta Lokalna 15(383) 13 kwietnia 2011

www.twojglos.pl

W Stężycy można lepiej Projekt „Pokonamy siebie - udowodnimy, że można lepiej” realizowany przez Gimnazjum Publiczne w Stężycy jest już na półmetku. Gimnazjum im. Stefana Batorego w gminie Stężyca ma już na swoim koncie spore sukcesy w pozyskiwaniu i  wykorzystywaniu funduszy unijnych. Do tej pory realizowano tu takie programy jak „Szkoła Marzeń” oraz „Szkoła Równych Szans”. Kolejnym pomysłem było pozyskanie środków na nowy program o nazwie „Pokonamy siebie - udowodnimy, że można lepiej”. I się udało! Otrzymane blisko 180 tysięcy złotych pomoże gimnazjalistom w  przygotowaniu do końcowych egzaminów. Wsparciem projektu objęto aż 121 uczniów. Młodzież ma

możliwość udziału w szeregu zajęć, które zostały stworzone w  ramach programu. Są nimi m.in. Klub Młodych Astronomów - „Sięgamy Gwiazd” czy Ciekawi świata - „Chemia nie musi być trudna”. Dzięki różnorodnej tematyce uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę i  umiejętności w  zakresie dziedzin, które sprawiają im najwięcej trudności. Zajęcia to nie wszystko. Program zakłada również wycieczki edukacyjne. Gimnazjaliści wyjadą do Zakopanego, Krakowa, Chorzowa oraz na Mazury. Część funduszy przeznaczonych zostanie również na zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, które w  przyszłości będą wykorzystywane w  edukacji młodzieży. Zakończenie projektu zaplanowano na listopad 2011 roku. MP, GP

Osiedla mają swoją kasę

Rolnicy wybrali swoich przedstawicieli 3 kwietnia rolnicy z terenu województwa lubelskiego w 20 powiatach wybrali członków rad powiatowych Izby Rolniczej. Rycka rada powiatowa ma 11 radnych. Kandydatem na członka Izby Rolniczej mógł być rolnik, który posiada minimum 1 ha ziemi w danej gminie. Mimo, że lokale wyborcze czynne były od godziny 8.00 do 18.00, frekwencja, podobnie z resztą jak w innych rejonach Polski, nie była zbyt wielka. Nowo wybrana rada powiatowa pierwsze posiedzenie musi odbyć do 24 kwietnia. To właśnie na nim radni ze swojego składu wyłonią przewodniczącego oraz delegata do Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej, które liczy 40 osób. Z kolei do 15 maja ma się zebrać walne zgromadzenie, które wybierze nowy zarząd oraz komisje: rewizyjną i  bu-

dżetową. Radni powiatowi izb rolniczych pełnią tę funkcję społecznie, choć za posiedzenia otrzymują dietę ZJ

Skład osobowy Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Rykach na lata 2011 - 2015. Ryki Jarosław Szlendak Tadeusz Warowny Stężyca Leszek Kultys Leszek Filipek Dęblin Maria Chicińska Ułęż Jan Wawerek Zbigniew Mich Nowodwór Andrzej Surmacz Andrzej Drózd Kłoczew Tadeusz Błażejczyk Marek Filipek

Nie tylko sołectwa dysponują swoim funduszem. W budżecie gminy Ryki wyodrębniono także pieniądze dla osiedli miejskich. Do wyodrębnienia środków na tzw. fundusz osiedlowy nie potrzebna była, tak jak w przypadku funduszu sołeckiego, odrębna uchwała. Już w  lutym podczas podejmowania uchwały budżetowej radni zaplanowali 188 tys. zł dla komitetów osiedlowych z przeznaczeniem na infrastrukturę. Większość ryckich osiedli ma swoje rady, które każdego roku decydują na co przeznaczyć otrzymane środki. Głównie są to działania na rzecz ładu, porządku i  estetyki m.in. poprzez nasadzenia krzewów i drzewek ozdobnych. Wielkość przyznanych środków w  budżecie na dane osiedle zależy od ilości mieszkańców. W  tym roku największą kwotą

Ruszył spis kontrowersji 1 kwietnia ruszył Narodowy Spis Powszechny. Jest to pierwszy spis ludności od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Od ubiegłego piątku do pracy ruszyli rachmistrzowie. Spis podzielony został na kilka etapów. Od 1 kwietnia do 16 czerwca wszystkie informacje można wysłać przez Internet - jest to tzw. samospis internetowy. Od ubiegłego piątku do 30 czerwca ankieterzy przeprowadzają spis telefoniczny, natomiast rachmistrzowie odwiedzają nas w domach. W  naszym powiecie rachmistrzów jest 36.

Spisać musi się każdy dorosły Polak. Jeśli komuś się wydaje, że spis powszechny może sobie odpuścić, jest w błędzie. Udzielenie odpowiedzi jest obowiązkiem nałożonym przez ustawę o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań - informu-

PODZIÊKOWANIA Serdeczne podziêkowania sk³adam panu doktorowi Ko³odziejkowi i personelowi SAN-MEDu za profesjonaln¹ opiekê nad matk¹, El¿biet¹ Szostak za zrozumienie oraz wielkie serce. Wies³awa Wygl¹da³a.

je Katarzyna Osakowska z urzędu gminy w  Ułężu. Na tych, którzy odmówią udzielenia odpowiedzi lub powiedzą nieprawdę czekają surowe kary. - W przypadku przekazania nieprawdziwych danych jest to kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do lat 2. Z kolei gdy osoba odmówi udzielenia informacji, to może się spodziewać kary grzywny do 5 tysięcy złotych - dodaje Osakowska. Co w  przypadku, gdy nie możemy w  danym momencie odpowiedzieć na pytania rachmistrza? Można umówić się na inny termin lub poinformować, że dokona się samospisu przez Internet lub woli się spis telefoniczny. - W

przypadku, gdy tego nie wykona, rachmistrz do niego wróci i respondent będzie musiał udzielić wywiadu informuje Katarzyna Osakowska. Poza podstawowym badaniem będzie przeprowadzone jeszcze tzw. reprezentacyjne, składające się ze 133 pytań. Odpowiadać na nie będą wyłącznie wylosowane osoby - około 20% całej populacji. Poza wprowadzeniem samospisu przez Internet dodano jeszcze jedną nowość - rachmistrzowie mają mieć przy sobie terminale mobilne. To w  te urządzenia wprowadzane są dane na nasz temat. - Z pewnością przyspieszy to przygotowanie statystyk oraz realizację celów spisu mówi Osakowska. Powinniśmy pamiętać, że rachmistrz musi nosić w  widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i  nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego. Już podczas tegorocznego spisu z  całego kraju dochodziły informację o  oszustach, którzy podszywają się pod spisujących i... zwyczajnie okradają spisywanych. Spis powszechny budzi skrajne emocje. Jedni nie mają nic przeciwko, drudzy z  kolei sądzą, że jest on zupełnie niepotrzebny. Widać to chociażby na portalach społeczno-

ściowych. Na Facebooku prowadzona jest jedna z głośniejszych akcji przeciwko Narodowemu Spisowi Powszechnemu. „Kim są rachmistrzowie? To ludzie z  łapanki. Chociaż po przeszkoleniu. Nikt nie da ci gwarancji, że nie wpuszczasz do domu włamywacza, który teraz obejrzy sobie zamki, a wróci za miesiąc” - można przeczytać na stronie akcji „Stop

może pochwalić się osiedle Słowackiego Wielorodzinne. Mieszkańcy tego osiedla mają do dyspozycji ponad 30 tys. złotych. ZJ Komitet osiedlowy

Kwota

Stare Miasto 24 600 zł Królewskie

17 200 zł

Jarmołówka

11 800 zł

XXX-lecia PRL

15 100 zł

Kolonia Swaty

9 200 zł

22 Lipaca 21 700 zł Spółdzielcze 22 Lipca - Rady Narodowe

15 500 zł

Świerczewskiego

14 700 zł

Wielorodzinne Słowackiego

30 100 zł

Jednorodzinne Słowackiego

12 200 zł

Julin

9 000 zł

Stawy i Karasiówka

6 900 zł

Spis”.”Rachmistrz przyjdzie z urządzeniem elektronicznym, które zapisze twoje współrzędne GPS. Jeśli jesteś zameldowany w  Krakowie, a mieszkasz w Warszawie, żaden urząd o tym nie wiedział. Zebranych będzie więcej informacji, o  czym nikt ci nie powie (prócz nas)” - można przeczytać dalej. Mieszkańcy nie mają wyjścia - jeśli nie chcą ponieść dotkliwych konsekwencji, muszą na pytania odpowiedzieć. Czy tego chcą, czy nie. Michał Pataj Agata Szarek

SONDA Co Państwo myślą o Narodowym Spisie Powszechnym? Hanna Kalisz z Ryk Nie wiem, po co to jest. Przecież w  urzędach wszystko mają wypisane. Wiadomo przecież, ile jest mieszkańców, więc po co jeszcze o to pytać? Maria Kalbarczyk z Ryk Na pewno nie wszyscy będą chętni do ujawniania swoich prywatnych spraw. Jeszcze nie wiem, o co konkretnie będą nas pytać. Na pewno mieszkańcy będą chcieli swoją sferę prywatną zachować dla siebie. Człowiek ma prawo do

tego, by część informacji zachować dla siebie. Nie wiem dokładnie, po co to jest robione. Widocznie komuś jest to do czegoś potrzebne. Jadwiga z Ryk Ja uważam, że to jest jakiś przekręt. Nie wiem po co komuś takie informacje. Spisywałam się przy poprzednim spisie, ale nadal uważam, że to jest niepotrzebne. Rozmawiała Agata Szarek


Twój Głos Gazeta Lokalna 15(383) 13 kwietnia 2011

www.twojglos.pl

7

Uczniowie czują się jak u siebie Kwestia przejęcia szkół w Pawłowicach oraz Paprotni w dalszym ciągu pozostaje nierozwiązana. Mieszkańcy, poza złożeniem oferty do Urzędu Gminy w Stężycy, starają się dowiedzieć więcej o funkcjonowaniu szkół prowadzonych przez stowarzyszenia. W naszym powiecie jest jedna taka szkoła - znajduje się w Jakubówce (gmina Nowodwór). O jej funkcjonowaniu z Bożeną i Andrzejem Cuch rozmawia Michał Pataj. Szkoła w Jakubówce działa już trzeci rok. Jak z  perspektywy czasu oceniają Państwo swoją pracę? Jest skromnie jeśli chodzi o  finanse, gdyż mamy małą ilość dzieci i  nie posiadamy oddziału przedszkolnego. Wiadomo, że wiąże się z  tym dotacja, która jest głównym składnikiem utrzymania szkoły. Mimo to funkcjonujemy i  całkiem nieźle sobie radzimy. Najważniejsze, że szkoła, jako jedyny ośrodek kulturalny na wsi, nadal funkcjonuje.

Istnieje opinia, że w małych wsiach szkoła jest najważniejszym budynkiem. Jak to wygląda w Jakubówce? U nas jest podobnie. Poprzez organizację wielu imprez w  ciągu roku staramy się otworzyć drzwi szkoły dla wszystkich mieszkańców. Przychodzą do nas osoby starsze a także nasi byli uczniowie, którzy korzystają z  boisk, siłowni czy projektora, na którym oglądają filmy. Nikomu nie zabraniamy korzystać ze szkoły. Pieniądze, jakie uda nam się dodatkowo zdobyć, przeznaczamy na nowe sprzęty, z których korzystają mieszkańcy naszej miejscowości. Ważne przy tym jest to, że nikogo nie trzeba pilnować, nie spotykamy się w szkole z aktami wandalizmu. Jeśli ktoś chce spędzić na terenie szkoły czas, to przychodzi do nas i  zgłasza ten fakt. Ludzie potrafią uszanować to, co mają. Takie zachowanie daje nam motywację oraz pewność tego, że warto było walczyć o tę szkołę. Dotacja oświatowa wystarcza do tego, żeby utrzymać szkołę? Wystarczałaby, gdyby dzieci było około 40. Obecnie mamy ich 25 i  nie jest już tak łatwo. Musimy pozyskiwać dodatkowe pieniądze na działalność czy remonty. Taka sytuacja jest chyba tylko u  nas. Przed przejęciem szkoły oglądaliśmy placówki prowadzone przez stowarzyszenia. Było w  nich widać współpracę z radą gminy. U nas niestety musimy liczyć wyłącz-

nie na dotację oświatową. Na szczęście otrzymujemy wsparcie od osób prywatnych, które rozumiejąc naszą sytuację wyciągają pomocną dłoń. Niejednokrotnie zdarzało się, że wsparciem dla nas wykazywały się osoby zupełnie niezwiązane z naszym lokalnym społeczeństwem. Jak wygląda sprawa z  zatrudnieniem w  szkole? Ilu nauczycieli obecnie pracuje w placówce? W tym momencie 3 osoby zatrudnione są na pełnych etatach, natomiast 3 na różne ilości godzin. Dużym plusem w  obecnej kadrze jest to, że są to „sami swoi”, znamy się bardzo dobrze i  wiemy, że możemy na sobie polegać. Poza tym są to osoby z bardzo dobrymi kwalifikacjami. Cieszymy się, że pracują u nas mimo tego, że nie mają tak dobrych warunków jak nauczyciele pracujący na karcie nauczyciela. Karta nauczyciela. Niejednokrotnie jest to jedna z  głównych przyczyn protestów nauczycieli przeciwko przejmowaniu szkół przez stowarzyszenia. Czy ciężko było przekonać nauczycieli do tego, żeby pracowali na podstawie kodeksu pracy? Nikt od nas nie odszedł, więc to już o  czymś świadczy. Warto zauważyć, że my byliśmy w  znacznie gorszej sytuacji niż stowarzyszenie przejmujące szkoły w Pawłowicach i Paprotni. Tam mówi się o ich przekazaniu. Z  kolei w  Jakubówce placówka została

już zlikwidowana, a my musieliśmy ją na nowo powołać. Pracy mieliśmy więc nieporównywalnie więcej. Wiele mówi się o prognozach demograficznych, które są w ostatnich latach głównym miernikiem szkół. Jak w  Jakubówce zmieniać się będzie liczba uczniów w najbliższych latach? Liczby te wahają się w naszej szkole od 25 do 30 uczniów. W  najbliższych latach te granice nie zostaną przekroczone. Nie możemy liczyć na jakiś nagły przyrost dzieci. Czym różnią się małe szkoły, jak ta w Jakubówce, od wielkich placówek, w  których uczy się nawet kilkaset dzieci? Uczniowie czują się jak u siebie. Możemy sobie pozwolić na indywidualne zajęcia z  dziećmi, które czegoś nie rozumieją. Każdy uczeń postrzegany jest indywidualnie. Widzimy każdy kaprys na jego twarzy - gdy coś się z nim dzieje niepokojącego, nauczyciel może to od razu wychwycić. W  dużych szkołach byłoby to trudne do zauważenia. Jak wyobrażacie sobie Państwo działanie szkoły w przyszłości? Będziemy kontynuować działanie szkoły jako ośrodka kulturalnego otwartego dla wszystkich mieszkańców. Powiedzieć tu należy przede wszystkim o  naszej izbie pamięci, o  którą bardzo dbamy. Każdy, kto chce zobaczyć

Jest pomysł na szkołę w Leopoldowie Burmistrz Ryk przedstawił cztery koncepcje rozwiązania problemów ze starym budynkiem szkoły w Leopoldowie. Radni wybrali jedną z nich. Od rozbudowy szkoły do jej likwidacji. Tak wygląda przekrój pomysłów Jerzego Gąski, burmistrza Ryk na dalsze bezpieczne funkcjonowanie starego budynku. Dyskusja nad jego przyszłością trwała dość długo. Po drodze pojawiało się wiele nieoczekiwanych zwrotów akcji, kontrole Sanepidu i nadzoru budowlanego. W końcu decyzje, do których gmina jako organ prowadzący placówkę musiał się odnieść. Wykonanie doraźnych remontów nie mogło rozwiązać problemów na dłuższą metę. Kilkanaście dni temu burmistrz Ryk spotkał się z  radnymi, aby omówić propozycje roz-

Wymiana dachu na starym budynku szkoły pochłonie około 120 tys. zł

wiązania problemu. Już wcześniej Jerzy Gąska wspominał o czterech rozwiązaniach. Były one jednak tajemnicą do czasu wspomnianego spotkania ze wszystkimi radnymi. Dwa z nich to wynik pracy projektanta, który otrzymał od gminy zlecenie opracowania dwóch koncepcji na modernizację obiektu. Pierwsza „parterowa” według kosztorysu miałaby kosztować 1,2 mln zł, druga z  nadbudową piętra 2 mln zł. Obydwie, głównie ze względów finansowych, niemalże z miejsca zostały

odrzucone. Trzecie rozwiązanie przedstawione radnym polegałoby na wymianie dachu, bez modernizacji samego budynku. Wstępny koszt wykonania tych robót to ok. 120 tys. zł. Czwarty pomysł - najbardziej drastyczny to likwidacja szkoły gimnazjalnej w Leopoldowie i  przeniesienie gimnazjalistów do Ryk, z Rososzy do ZSO nr 2 a  z Leopoldowa do ZSO nr 1. Mowa tu o około 120 uczniach, których ryckie szkoły byłyby w  stanie bez problemów przyjąć. Skutki ekonomiczne by-

łyby uzasadnione, bo według wyliczeń burmistrza koszt dowozu uczniów do Ryk kształtowałby się na poziomie około 1200 zł miesięcznie. Gorzej ze skutkami społecznymi, bo takie rozwiązanie mogłoby doprowadzić do zwolnień wśród nauczycieli. Za takim rozwiązaniem mają przemawiać również statystyki demograficzne, które nie napawają optymizmem ryckiej oświaty. Ostatecznie radni zdecydowali wybrać trzecie rozwiązanie, czyli wymiana starego dachu. Remont najprawdopodobniej zostanie przeprowadzony podczas tegorocznych wakacji. Gmina Ryki złoży wniosek do Ministerstwa Edukacji o dofinansowanie tego zadania. Jest szansa na pozyskanie do 50% wartości kosztorysowej. Wcześniej, bo do końca maja zgodnie z decyzją inspektora nadzoru budowlanego na dachu starego budynku szkoły w Leopoldowie zostanie wykonany doraźny remont poszycia dachowego. ZBIGNIEW JOŃCZYK

zebrane przez nas eksponaty, jest mile widziany. Do czego będzie musiało się przyzwyczaić stowarzyszenie mieszkańców Długowoli, Pawłowic, Piotrowic i Paprotni, jeśli uda im się przejąć szkołę? Przede wszystkim trzeba odpowiednio dobrać kadrę. Nauczyciele to w większości społecznicy, więc

nie powinno być problemu w kwestii gorszego wynagrodzenia. Bardzo ważna będzie również współpraca na linii stowarzyszenie - samorząd gminy oraz dyrektor - stowarzyszenie. Trzeba sobie zdać sprawę, że stowarzyszenie nie może wszystkiego narzucić dyrektorowi placówki, który powinien mieć decydujący głos w wielu kwestiach.

Szóstoklasiści już po sprawdzianie Ponad 600 uczniów podstawówek z terenu powiatu ryckiego w ubiegłym tygodniu zdawało swój pierwszy poważny egzamin w życiu warunkujący ukończenie szkoły. Sprawdzian szóstoklasistów to ważny egzamin, bo jest pierwszym z serii trzech egzaminów zewnętrznych, z  którymi muszą zmierzyć się wszyscy uczniowie, kończący kolejne etapy swojej edukacji szkolnej. Pierwszym jest właśnie egzamin na koniec szkoły podstawowej, następnym - egzamin gimnazjalny, a  ostatnim maturalny. W tym roku uczniowie kończący naukę w  szkołach podstawowych po raz dziesiąty przystąpili do sprawdzianu. Jego celem jest zbadanie w jakim stopniu opanowali umiejętności w  zakresie: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce. Sprawdzian jest powszechny i  obowiązkowy co oznacza, że musieli do niego przystąpić wszy-

scy uczniowie - zarówno uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, jak i słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z  warunków ukończenia szkoły. Nie można go nie zdać. Egzamin na terenie powiatu przebiegał spokojnie, a  uczniowie z  sal egzaminacyjnych w  zdecydowanej większości wychodzili uśmiechnięci. Czy uśmiechy będą towarzyszyły absolwentom podstawówek po ogłoszeniu wyników okaże się za kilka tygodni. Niezależnie od wyników sprawdzianu, każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie. Ilość uzyskanych punktów może mieć znaczenie, kiedy ktoś będzie chciał kontynuować naukę poza swoim rejonem. Rok temu uczniowie z  powiatu ryckiego zdobyli średnio 23,54 pkt. na 40 możliwych. To średnia trochę niższa od średniej wojewódzkiej i  krajowej. Tegoroczne wyniki szóstoklasiści poznają w  maju, a  już wczoraj swoje zmagania z  piórem rozpoczęli gimnazjaliści. ZBIGNIEW JOŃCZYK

OG£OSZENIE Informujê, ¿e dnia 13 kwietnia 2011 r. na urzêdowych tablicach og³oszeñ w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rykach oraz w pozosta³ych Urzêdach Gmin Powiatu Ryckiego, zostanie wywieszona wraz z za³¹cznikiem Uchwa³a Nr XVII/50/11 Zarz¹du Powiatu w Rykach z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie og³oszenia wykazu nieruchomoœci - lokal u¿ytkowy boks gara¿owy nr 17/2Z po³o¿ony w Sobieszynie, gm. U³ê¿, przeznaczony do sprzeda¿y wraz z udzia³ami w dzia³kach gruntu o numerach ewidencyjnych 1359/12 i 1359/13, w trybie bezprzetargowym. Uchwa³ê z za³¹cznikiem, zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /t.j. Dz. U. 2010 Nr 102 poz. 651 ze zm./ wywiesza siê na okres 21 dni w siedzibie w³aœciwego urzêdu, a ponadto informacjê o wywieszeniu tego wykazu podaje siê do publicznej wiadomoœci przez og³oszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej w³aœciwego urzêdu. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rykach, Wydzia³ Rozwoju i Zarz¹dzania Mieniem Powiatu przy ul. Wyczó³kowskiego 10 A, pokój nr 213, tel. 81 865 74 72. Osob¹ upowa¿nion¹ do kontaktów z zainteresowanymi jest mgr Ma³gorzata Stefanek pracownik Wydzia³u Rozwoju i Zarz¹dzania Mieniem Powiatu Ryckiego.


8

Twój Głos Gazeta Lokalna 15(383) 13 kwietnia 2011

www.twojglos.pl

Jak powstają Cena naszej nowodworskie palmy S³owo na niedzielê

niewierności Światowe kino ma w swoim dorobku wiele thrillerów i  horrorów, naszpikowanych brutalnymi scenami, ale żaden z  nich nie wzbudził tylu kontrowersji, co film „Pasja” Mela Gibsona. Ta opowieść o  męce Chrystusa wywarła na wielu ogromne wrażenie. Niektórzy nawet poczuli się zgorszeni jej przekazem, uznając go za zbyt drastyczny. Choć jest to doskonały reportaż o  krwawych szczegółach wykonywania wyroków śmierci w  Palestynie, nie jest w  stanie opisać bólu Boga Ojca, bólu Ducha Świętego i  bólu Jezusa, jaki stał się Jego udziałem w  chwili Męki i  Śmierci. Nie było bowiem na świecie i  nigdy nie będzie cierpienia większego niż cierpienie Chrystusa w  tym właśnie momencie. On, przeżywając na krzyżu dramat oddzielenia i  opuszczenia, zebrał w  sobie cierpienie wszystkich ludzi wszystkich epok, pokazując całą prawdę o  złamanej w  raju ludzkiej naturze. Czy Bóg nie mógł zbawić świata w  inny sposób? Czy musiał poświęcić swego Syna? Josh McDowell w  książce „Więcej niż cieśla” wspomina pewne wydarzenie, które miało miejsce w  Kalifornii. Policja zatrzymała młodą kobietę, która przekroczyła prędkość podczas jazdy. Została postawiona przed sądem, a sędzia zapytał, czy przyznaje się do winy? Odpowiedziała twierdząco, więc sąd skazał ją na karę grzywny w  wysokości 100 dolarów. Wtedy stało się coś bardzo zaskakującego. Sędzia zdjął togę, wyjął plik banknotów i  zapłacił grzywnę. Dlaczego? Ponieważ był ojcem oskarżonej. Kochał swoją córkę, ale był też sprawiedliwym sędzią. Mimo swojej miłości, nie mógł, w  sytuacji łamania prawa, po prostu wybaczyć. Tego właśnie dokonał Bóg przez Jezusa Chrystusa w  obliczu naszej grzeszności. „Chrystus Jezus, istniejąc w  postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z  Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi (...), uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej” (Flp 2, 6-8). Bóg zdjął togę przysługującej mu chwały, by w  Jezusie Chrystusie zapłacić na krzyżu najwyższą cenę za naszą niewierność. Zapłatą za grzech za-

ks. Paweł Broński

To już 15-letnia tradycja. Na tydzień przed Palmową Niedzielą panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Nowodworze i z Towarzystwa Przyjaciół Nowodworu rozpoczęły żmudną pracę wicia ogromnej palmy wielkanocnej. Gwar i krzątanie przywitało nas w  poniedziałkowe popołudnie w  świetlicy środowiskowej w  Nowodworze. Na podłodze pełno zielonych gałązek, a  nad nimi grono kobiet. Rozpoczyna się wicie palmy, która w  tym roku będzie miała długość ok. 6 metrów. Po raz pierwszy w  tym rytuale wzięły udział członkinie Towarzystwa Przyjaciół Nowodworu. - Zaczynamy wicie od brzózki. Potem dodajemy barwinek, bukszpan i  iglaki, najczęściej tuje opowiada Zofia Janiszek, przewodnicząca KGW w Nowodworze. - Zaczyna się od elementów zielonych, żywych gałązek - dodaje Julia Mioduchowska. Wszystko przytwierdzane jest do wielkiego drąga, na którym oparta

ło 3 godzin potrzeba, by uwić taką ogromną palmę. Materiały bierze się zwykle z lasu lub z  ogrodów. - Im wcześniej wypada Wielkanoc, tym lepiej, bo palmy mogą dłużej stać w  kościele. Nie rozsypują się - mówi pani Janiszek. - W tym roku palmy długo nie postoją. A muszą przynajmniej do Zielonych Świąt. Tradycję wicia ogromnych palm w  Nowodworze zapoczątkował były proboszcz nowodworskiej parafii ks. Czesław Ciołek. - Przyjęło się. Na Niedzielę Palmową palmy wiją wszystkie wioski w  gminie. Jest ich zawsze około 15. Trzeba przyznać, że konkurujemy ze sobą na długość palm - mówi Zofia Janiszek. Niedziela Palmowa w  Nowodworze wygląda pięknie, ale czy ta tradycja będzie kontynuowana przez młodszych? - Młodzi się nie garną, choć dziś jest kilkoro dzieci z  nami. Póki będzie zdrowie, będziemy wić, a potem może Wicie palmy to bardzo żmudna, ale satysfakcjonująca nas ktoś zastąpi. Zobaczypraca my - stwierdza pani Julia. Piękne palmy wielkabędzie cała konstrukcja tem sztuczne kwiaty, gęsto nocne będzie można popalmy. To ciężka praca. układane. A potem jeszcze PROFESJONALNE dziwiać już w  tę niedzielę Na początku każda z  pań jedna warstwa żywych ele- PANELI UK£ADANIE procesji wokół robi pojedyncze elementy, mentów zielonych i  jesz- podczas POD£OGOWYCH i nowodworskiego kościoła, a potem jedna z nich moc- cze jedna, aż powstanieMALOWANIE, ŒCIENNYCH, która odbędzie się przed ROZBIÓRKI i DEMONTA¯E no przymocowuje je do 6 metrów pięknej palmy. drąga. - Wszystko musi być - Całość od góry doły264sumą. tel.do726 746 mocno przytwierdzone, bo palmy musi być równa Agata Szarek inaczej palma się rozpad- podkreśla pani Zofia. Na Michał Pataj nie - mówi pani Julia. Na koniec umieszczane są kote elementy zielone idą po- lorowe wstążeczki. Oko-

wsze jest śmierć. Wszyscy zgrzeszyli, dlatego ceną grzechu mogła być śmierć jedynie Syna Bożego. „Żaden człowiek, nawet najświętszy, nie był w stanie wziąć na siebie grzechów wszystkich ludzi i  ofiarować się za wszystkich” (KKK 616). Dlaczego Bóg nie mógł po prostu przebaczyć? Czy nie było innej metody, by wyciągnąć ludzi z  błota, w  którym postanowili się taplać? Bóg jest miłosierny, dlatego wybacza, ale tam, gdzie pojawia się przebaczenie, zawsze pozostaje jakaś cena do zapłaty. Niestety ludzkość wciąż przybija do krzyża swoimi grzechami wławymagania: snego Boga i  Stwórcę, - bieg³y jêzyk niemiecki, a  wcześniej wyszydza - dyspozycyjnoœæ, Go i  torturuje. Najpierw woła: „Hosanna!” a zaraz - obs³uga komputera, potem krzyczy: „Ukrzymile widziany: żuj Go!” Najpierw się - jêzyk angielski zachwyca, a  później odmiejsce pracy: DÊBLIN rzuca. Jest to największy paradoks i  skandal ...jak zapobiegaćtel. 601 811 642 wszechświata. Jezus nie najczęściej wystęskarży się przy tym i  nie odgraża. Bierze na sie- pującym nowobie winy nas wszystkich. tworom w Polsce, naprawa motocykli Pozwala Złu osiągnąć zwłaszcza rakowi punkt szczytowy, pozwamotocykle o du¿ych poj. la ludziom, by dopuścili szyjki macicy. W skutery motorowery qady się na Nim największej ubiegłym tygodniu czêœci możliwej zbrodni, bo tel. 792 872 629 chce dać każdemu z  nas zakończył się cykl rękojmię, podpisaną wykładów poświęwłasną Krwią, że nie ma conych profi laktyce Salon ORANGE w Rykach i  nigdy nie będzie w  hiposzukuje pracownika na MONTA¯ PANELI storii ludzkości takiej tej groźnej choroby. stanowisku konsultanta. winy, która zamknęłaby POD£OGOWYCH Zainteresowanych prosimy człowiekowi drogę do Od marca we wszysto przes³anie CV na adres I ŒCIENNYCH wiecznego szczęścia. Na kich szkołach ponad- ryki@expo-service.com.pl lub słowa pogardy odpowia- gimnazjalnych naszego dostarczenie osobiœcie do salonu Tel. 515 756 508 da z  miłością: „Ojcze, powiatu dr Andrzej Nowaprzebacz im” (Łk 23, 34). kowski oraz mgr Konrad Pasja Chrystusa jest Tarnowski, przedstawiciele zatem opowieścią o skut- Wojewódzkiego Ośrodka Stanisław Jagiełło, starosta rycki podziękował kach ludzkich decyzji. Koordynującego Popula- prelegentom za przekazaną młodzieży wiedzę Obdarowani wolną Zatrudniê: wolą, cyjny Program Profilaktyki ten nowotwór. Rocznie jest prelegentów z Lublina były elektryka bierzemy sprawy w samochodowego, swo- i  Wczesnego Wykrywania to ok. 2 tys. kobiet. Wspo- Zespół Szkół w  Sobieszyblacharza samochodowego je ręce. Takie działanie Rakaw Szyjki Macicy w  ra- minali również o  innych nie-Brzozowej oraz Zespół - wymagane doœwiadczenie zawsze kończy sięzawodzie grze-oraz mach programu „Wybierz nowotworach, które pusto- Szkół Ogólnokształcących doradcê serwisowego chem, a ten sprowadza na życie - Pierwszy krok”, za- szą nasz kraj: raku piersi, w  Sobieszynie. Młodzież, (pracownik punktu nas śmierć. Chrystus po obs³ugi chęcali młodzież do badań płuc czy raku jelita grube- zwłaszcza jej żeńska część, klienta) - wymagane to przyszedł na świat, by profilaktycznych zapobie- go. Nie zapomniano rów- była bardzo zainteresowykszta³cenie min. œrednie, umierając i  zmartwychobs³uga komputera, gających rakowi szyjki ma- nież o  kwestii zdrowego wana tematyką spotkania. komunikatywnoœæ. wstając, przetrzeć nam cicy. Mówili, jak ważne jest trybu życia i  czynnikach, - Ja regularnie chodzę do drogę w  przeciwnym zachowań, które które zwiększają ryzyko za- ginekologa, bo uważam, że Tel. 81 865 11wpojenie 01, kierunku - w  kierunku warto regularnie się badać. w  przyszłości zmieniły- chorowania na nowotwór. 604 212 532 życiu! Ostatnimi szkołami, Robię to po to, by nie zaby zatrważające statystyki umieralności w  Polsce na które miały okazję gościć chorować - mówi Magda,

PRACA BIUROWA

Nasza młodzież już wie...

PRACA

uczennica z ZS w Sobieszynie. - Zdajemy sobie sprawę, że regularne badanie, a przez to wczesne wykrycie choroby może nam uratować życie. Lepiej zapobiegać, niż leczyć - dodaje koleżanka Magdy, Natalia. Jeśli chodzi o  statystykę wykonywanych cytologii, nasz powiat wcale nie wygląda najgorzej na tle innych w  województwie lubelskim. 31% naszych mieszkanek regularnie zgłasza się na badania cytologiczne. W najbliższym czasie okazji do wykonania bezpłatnej cytologii będzie dużo - 14 kwietnia w  NZOZ „Medivita” w  Rykach (tel. 81 865 58 58) oraz w  NZOZ w  Stężycy (tel. 81 866 30 13), 16 kwietnia w  NZOZ „Medivita” w  Kłoczewie (tel. 25 754 36 93) oraz 30 kwietnia w  NZOZ „Medivita” w Ułężu (81 866 79 30). Program „Wybierz życie - Pierwszy krok” realizowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w  Rykach we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Rykach. (as)


KONKURENCYJNE CENY!

www.twojglos.pl

Twój Głos Gazeta Lokalna 15(383) 13 kwietnia 2011

9

US£. tel. 886 174 423 Z Martą Strachotą, kierownikiem Działu Obsługi Bezpośredniej oraz Analiz i PlanowaniaKOMPUTEROWE Urzędu Skarbowego w Rykach rozmawia Zbigniew Jończyk

Najczęściej popełniane są błędy rachunkowe instalacja systemu WINDOWS, INTERNETU, usuwanie wirusów i inne. Atrakcyjne ceny!

zamiar zabrać się za PIASEK,mają ¯WIR wypełnianie przy swojego PIT-a? POSPÓ£KA W pierwszej kolejności

Czas płynie nieubłaganie i do ostatecznego terminu złożenia zeznania podatkowego za 2010 rok pozostało już tylko nieco ponad dwa tygodnie. Wielu podatników wciąż zwleka ze złożeniem swojego PIT-a do ostatniej chwili. Pośpiech jest złym doradcą i właśnie wtedy najłatwiej popełnić błąd, co może skutkować dodatkowymi wizytami w urzędzie skarbowym.

90,00 Mieszanka zbo¿owa (dt) 70,00-80,00 Owies (dt) 60,00-70,00 Pszenica (dt) 90,00 Pszen¿yto (dt) 80,00 Prosiêta 10-15 kg (para) 120-180,00 Prosiêta pow. 15 kg (para) 190-220,00 Jaja kurze (szt.) 0,50-0,60 Jab³ka gat. I (kg) 2,50-3,00 Jab³ka gat. II (kg) 1,50-2,00 Burak æwik³owy (kg) 1,50 Burak æwik³owy (pêk) Broku³ (szt.) Cebula (kg) 1,50-2,00 Cebula cukrowa (kg) Czosnek (kg) 20,00 Czosnek (szt.) 0,50-1,50 Fasolka szparagowa (kg) Kapusta bia³a (szt.) 2,00-3,00 Kapusta bia³a (kg) 2,00 Kapusta pekiñska (kg) 3,00 Kapusta pekiñska (szt.) 2,00-4,00 Kapusta czerwona (kg) 3,00 Kapusta czerwona (szt.) 2,00-3,00 Marchew (kg) 1,50 Ogórek szklarniowy (kg) 5,00 Pomidor szklarniowy (kg) 7,00-9,00 Papryka (kg) 8,00 Rzodkiewka (pêk) 2,00 Sa³ata (szt.) 4,00 Por (szt.) 1,00-2,00 Pietruszka (kg) 3,00-3,50 Seler (kg) 4,00 Seler (szt.) 2,00-3,00 Ziemniaki (dt) 110,00-120 Pieczarki (kg) 4,00-6,00 Miód (kg) 20,00 Kukurydza paszowa (dt) 110,00 Powiatowy Zespó³ Doradców w Rykach

NIP płatnika. Należy również sprawdzić, czy w przyNAGROBKI padku dokonywanych odBłędy rachunkowe są najczęstszymi podczas wypełniania liczeń zostają dołączone GRANITOWE zeznania podatkowego odpowiednie załączniki do sprzeda¿ - monta¿ zeznania kiepodatkowego. Wylezin 41, błędy rachunkowe. W  la- zeznania otrzymamy konis wzorem Czy lat ubieny e c tach poprzednich, w  ogól- munikat - weryfi kacja tel. 691ne881 494 głych US zamierza zornej liczbie wszystkich zło- gatywna i to jest dla nas sy- ganizować pod koniec żonych zeznań około 5% gnałem, że nasze zeznanie okresu składania zezawierało różnego rodzaju podatkowe zawiera błąd, znań podatkowych dzień błędy. Już na chwilę obecną który należy poprawić, otwarty a jeżeli tak to czewidać, że rok 2011 będzie ponieważ takie zeznanie mu on będzie służył? bardzo podobny. nie zostanie przesłane do K£OCZEW - M. '03, data rej. 05/2004, 154 000 JakStoñ najbardziej urząd Co się dzieje z  zezna- urzędu. km,W VAT 1, fabryczna homolodołoży wszelkich starań, roku 2011 dzień 30 tel. 502 285 636 niem, w  którym zostanie Natomiast w  dekla- aby umożliwić wszyst- kwietnia gacja ciê¿arowa, ABS,naK,soCZ, przypada wykryty jakiś błąd? racjach elektronicznych kim podatnikom złoże- botę. WK, W  drzwi odsuwane, IMM, związku z  przeW takim przypadku nie można popełnić, tak nie zeznań podatkowych. pisami 2xPP, kupiony w polskim saOrdynacji podatlonie, bezwypad., zarej. w Polpodatnik - w zależności od powszechnych, błędów W  związku z  powyższym kowej jeżeli ostatni dzień sce, faktura VAT. Tel. 505 049 sytuacji - zostaje wezwany rachunkowych. Po wpro- w  dniu 30 kwietnia urząd terminu, do którego naleWagner 182. do osobistego stawien- wadzeniu danych z  infor- £ukasz będziekostki pracował w  godzi- REMONTY ży złożyć zeznanie przy500 583 281 kompleksowe uk³adanie nictwa z  dokumentami macji o  dochodach oraz nach 9.00 - 13.00. Głów- pada na sobotę lub dzień brukowej, ocieplenia budynków, źródłowymi na podstawie kwot przysługujących od- nym założeniem tego dnia WYKOÑCZENIA ustawowo wolnyWNÊTRZ od pracy, podobne których wypełnił zeznanie, liczeń, system samogrodzenia, wyliczy prace Glazura, terakota, malowanie, g³adŸ, jest przyjmowanie zeznań za ostatni dzień terminu 609 258 465 sufity podwieszane, zabudowy, panele albo do złożenia korekty dochód, podatekTel. należny od podatników, którzy nie pod³ogowe uważai œcienne, się następny instalacje co,dzień zeznania podatkowego. i kwotę do wpłaty na rzecz mogą ich złożyć w  ciągu instalacje kostkiwolpo elektryczne, dniu lubuk³adania dniach i kamienia polnego, elewacje Należy jednak pamiętać, urzędu lub kwotę nadpłaty. tygodnia, ale oczywiście brukowej nych od pracy. W  tym że w  przypadku złożenia Na co powinni zwró- będziemy udzielać wszel- Miejsce Twoje roku takimna dniem jest pokorekty zeznania podatko- cić szczególną uwagę po- kich informacji - w  tym niedziałek 2 maja. og³oszenie wego termin na dokonanie datnicy, którzy dopiero o  sposobie rozliczenia poNie od dziś wiadomo, zwrotu przez urząd skarże wypełnianie deklaracji bowy biegnie na nowo - od Tel. 508 476 707 podatkowej nie jest spra- daty złożenia korekty. WIADOMOŒÆ W REDAKCJI wą prostą. Jakie najczęCzy w  e-deklaracji ściej błędy pojawiają się można popełnić błąd, w  tegorocznych zeznaFirma a jeżeli FREZ tak to w jaki sponiach? sób go naprawić? zatrudni remonty mieszkañ w pe³nym W dalszym ciągu poNajczęściej popełniazakresie, poddasza zamieszka³e, JOKER CLUB glazura, terakota, panele, datnicy przesyłają do nym błędem w  e-deklaDêblin, ul. Niepodleg³oœci 7 hydraulika, elektryka. urzędu zeznania podatkoz doœwiadczeniem. racjach są błędne dane zatrudni pracownika GWARANCJA NA WYKONANE US£UGI we bez podpisu orazTel. bez81 8653 identyfi kacyjne, np. poda060 obs³ugi Klienta dołączonych załączników. nie NIP płatnika zamiast Te błędy eliminowane są podatnika, który potem Radosław Olek z Tel. 601 943 695 604 859 803 w toku wstępnej weryfika- jest niezgodny z  dalszymi ZPO w Leopolcji, jeżeli podatnicy skła- danymi; imieniem, nazwi- dowie laureatem dają zeznania w  siedzibie skiem, numerem PESEL. 2 materia³ urzędu. Ale zdecydowanie W  takim przypadku już Wojewódzkiego z³/1m i robocizna 0 1 najczęściej popełniane są w  momencie przesyłania Konkursu HistoIlu podatników z  powiatu ryckiego zdążyło już rozliczyć się z  urzędem skarbowym, a  ilu jeszcze czeka ten obowiązek? Do poniedziałku 11 kwietnia wpłynęło łącznie 14 560 zeznań podatkowych w tym 13 900 zeznań podatkowych PIT-37 oraz 660 zeznań podatkowych PIT-36. Rozliczenie roczne musi jeszcze złożyć około 9 500 osób. Fiskus zachęca podatników do rozliczania się za pomocą internetu. Jak taki sposób złożenia deklaracji wygląda w  tutejszym urzędzie? Do chwili obecnej 324 podatników złożyło zeznania podatkowe za rok 2010 przez internet. Jest to około 2,2% wszystkich złożonych zeznań podatkowych.

TOKARZA

Mistrz historii TAPETY NATRYSKOWE

rycznego.

www.limuzyna.lukow.pl

Twój pomys³ europejskie pieni¹dze

Firma Barbara Szymañska Przedsiêbiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Us³ugowe ADAMS zrealizowa³a projekt pt. „Wzrost konkurencyjnoœci i jakoœci us³ug firmy Barbara Szymañska Przedsiêbiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Us³ugowe ADAMS, poprzez zakup innowacyjnych maszyn budowlanych”

Projekt zosta³ zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 W ramach realizacji projektu polegaj¹cego na zakupie innowacyjnych maszyn budowlanych, zosta³y wprowadzone nastêpuj¹ce us³ugi: 1.Roboty ziemne kopark¹ 2.Robot ziemne ³adowark¹ P.P.H.U ADAMS Sierskowola 61 08-500 Ryki, tel./fax (081) 865 34 32 tel. kom. 0 601 848 140

512 305 214 512 305 214

Jêczmieñ (dt)

jest podpisane. PoTadeuszzłożyć Je¿onależy nadto sprawdzić czy w zeznaniu Ryki, ul. Lipowa 15 posługujemy się swoim numerem NIP tel. 606 761 590podatnicy wpisują - często

Do finałowego etapu Wojewódzkiego Konkursu Historycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Lublinie Radosław Olek, uczeń II klasy www.limuzyna.lukow.pl Publicznego Gimnazjum w  Leopoldowie, dotarł z  47 punktami. us³. W  remontowo-budowlane finale GRZEŒ - REM został jedynym tegoroczdocieplenia budynków nym laureatem konkursu historycznego w  powiecie wykoñczenia wnêtrz Radosław Olek ryckim. W£ASNE MATERIA£Y Radek pasjonuje się 100 086 Tel. 692 www.limuzyna.lukow.pl historią już od wielu lat. konkursu przedmiotowe- lekcjach historii, a  przede wszystkim interesuje się go, czytał książki WojcieWielokrotnie wykazywał wydarzeniami historycznysię wiedzą w  turniejach cha Roszkowskiego. Pilność i wytrwała pra- mi. Jego osiągnięcie daje mi o  tematyce historycznej, satysfakcję i mogę Zatrudniê systematycznie brał udział ca Radka zostały nagro- ogromną powiedzieć,na że stacji praca włow  pracy koła historyczne- dzone. Tytuł laureata preDIAGNOSTÆ Firma miowany jest maksymalną żona w  przygotowanie go go. W  roku 2009, będącMAR-TYNK pojazdów do konkursu nie poszła na liczbą680 punktów na egzami- kontroli uczniem Szkoły tel. Podsta607 231 (dobre Życzę mu dalszych wowej w  Rososzy, został nie gimnazjalnym (huma- marne.warunki) 500 189 880 konkursukcesów w innych laureatem konkursu hi- nistycznym) i jednocześnie Tel zwalnia ucznia z  tej czę- sach - mówi Henryka Dęstorycznego dla Zgrywanie uczniów materia³ów video z kasetścinaegzaminu. p³yty Radek ma bek, historyk w ZPO w Leszkół podstawowych. DVD, videofilmowanie Szczególnie fascynują go również zapewnioną oce- opoldowie. My także gratulujemy z  historii oraz tel. 081 86nę 51celującą 190 bitwy i  wojny. Przyznaje Radkowi kolejpierwszeństwo w przyjęciu i  życzymy 048 się także do tego, że kom. bardzo507 114 Zatrudniê nych triumfów! do wybranej lubi grać w strategiczne gry DO SAMOCHÓD ŒLUBU szkoły ponadMECHANIKAwojenne. Średniowiecze to gimnazjalnej. ELEKTRYKA Redakcja KLEKSA Radek to uczeń bardzo epoka, którą najbardziej się samochodowego. interesuje. Chcąc jak naj- pilny, ambitny, koleżeński, lepiej przygotować się do często pomaga kolegom na Tel. 500 189 880

512 305 214

Targowisko w Rykach 7 kwietnia 2011 r.

należy starannie wypełnić us³ugi dane dotyczące adresu zamieszkania oraz sprawdzić, transportowe czy zeznanie które chcemy

datku za 2010 rok - oraz obsługiwać podatników którzy przyjdą z inną sprawą niż złożenie zeznania podatkowego. Zapraszamy podatników do skorzystania z  powyższej możliwości. Oprócz soboty 30 kwietnia przewidziane jest Tynki tradycyjn również przedłużenie godzin pracy urzędu w ostat/cementowo-wapienn nim tygodniu kwietnia i w wewnêtrz dniu zewnêtrzne 2 maja. I taki w dniach 26-29 kwietnia zeznania tel. 781składać, 719 na 96 będzie można Sali Obsługi Podatnika, w  godzinach 8.00 - 16.00, natomiast w  dniu 2 maja w godzinach 9.00-18.00. W tym roku ostateczny termin na złożenie PIT-a mija 2 maja, czyli dwa dni po ustawowym terminie, do którego naOPELzłożyć combozeznanie... C-VAN 1.7 TD leżny


10

Twój Głos Gazeta Lokalna 15(383) 13 kwietnia 2011

www.twojglos.pl

Niech pamięć o ofiarach zbrodni nigdy nie zaginie „Kto nie zna historii tego miejsca, jest skazany na jej powtórzenie” - mówił przed laty pisarz George Santayana. W dęblińskim Liceum Ogólnokształcącym zorganizowano spotkanie poświęcone historii obozu jenieckiego „Stalag 307”. Gośćmi specjalnymi byli aktor Stanisław Górka oraz autor książki o Stalagu, Tadeusz Opieka. Książka Tadeusza Opieki „Twierdza śmierci - Stalag 307” ukazała się kilka tygodni temu. Jedną z okazji do bliższego zapoznania się z  tą krwawą historią mieli podczas apelu uczniowie

Po autograf do autora książki „Twierdza śmierci - Stalag 307” Tadeusza Opieki ustawiła się długa kolejka

Liceum Ogólnokształcącego w Dęblinie. Apel prowadzili Tadeusz Opieka oraz znany aktor, dęblinianin Stanisław Górka. Autor książki opowiadał o  procesie tworzenia dzieła

oraz przytaczał ciekawostki dotyczące historii Dęblina tamtych lat. Na twarzach uczniów można było zobaczyć niedowierzanie, kiedy dowiadywali się, że w znajdującym się na terenie

Dęblina obozie Stalag 307 zginęło ponad 80.000 jeńców radzieckich, a w Dęblinie znajduje się największa zbiorowa mogiła w Europie. Współprowadzący Stanisław Górka cytował

fragmenty książki, które dotyczyły osobistych wspomnień ludzi będących świadkami tych dramatycznych wydarzeń. Wśród opowieści pojawiła się m.in. historia osieroconego murzyńskiego chłopca, przybyłego do Dęblina z transportem Włochów. Przytoczono również wzruszające zeznania jeńców, którym udało się uciec z niemieckiego obozu. Pomiędzy cytowanymi historiami aktor wykonywał pieśni żołnierskie oraz piosenki radzieckie. Jak sam stwierdził: - Nie można żyć teraźniejszością, nie znając przeszłości, nie można dokładnie poznać historii bez refleksji nad nią. Apel zakończył się piosenką „Droga na Smoleńsk” radzieckiego piosenkarza Okudzhavy. - W ogóle nie miałam pojęcia, że coś takiego się znajdowało w  Dęblinie. Autor bardzo mnie zainteresował swoją książką - powiedziała uczennica Agata Drążyk. Wtórował jej kolega, licealista Przemek Wrona: - Interesuję się historią okolic, a ta

mną naprawdę wstrząsnęła. Postanowiłem kupić tę książkę i ją przeczytać. Braki w lokalnej wiedzy historycznej są spore, ale jak obiecują uczniowie - będą nadrabiane. - Praktycznie od urodzenia mieszkam w  Dęblinie i  nie wiedziałam, że działy się tutaj takie rzeczy. Ciekawie było o tym posłuchać i na pewno przeczytam tę książkę - mówiła Karolina Olender. Po spotkaniu do Tadeusza Opieki ustawiła się spora kolejka uczniów. Każdy z  nich mógł zamienić kilka słów z  autorem oraz dostać autograf. Wielu z nich po apelu kupiło książkę „Twierdza śmierci - Stalag 307”, aby - jak sami mówili - dokładniej poznać historię, której niemym świadkiem są mury Dęblina. Historie straszną, ale taką trzeba również, a  może przede wszystkim znać. Za tydzień opublikujemy rozmowę ze Stanisławem Górką.

ewidentnie popisywał się w ostatniej konkurencji. Zachowanie to było dla mnie nie do przyjęcia. Celem turnieju jest propagowanie bezpiecznej i  kulturalnej jazdy. Występek zdyskwalifikował uczestnika z  ostatniej konkurencji, poniekąd również jego drużynę, gdyż musiała ona wystawić innego reprezentanta. My, jako policjanci, musimy takie zachowania piętnować. Młodzi ludzie muszą sobie zdawać sprawę z faktu, że nie posiadają jeszcze doświadczenia, które jest najważniejsze w  bezpiecznym uczestniczeniu w ruchu drogowym - stwierdził pod-

kom. Pawłowicz. Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny to coroczna impreza Komendy Głównej Policji oraz Polskiego Związku Motorowego. Za organizację „naszych” powiatowych eliminacji odpowiedzialne było Starostwo Powiatowe oraz Komenda Powiatowa Policji w Rykach. Gospodarzem turnieju był ZSZ nr 1 Ryki, popularny „Mechanik”, którego nauczyciele również przyłączyli się do organizacji zawodów.

Adam Jabłoński/AT

Lotnik z najlepszymi kierowcami Uczniowie dęblińskiego „Lotnika” najlepsi w eliminacjach powiatowych Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Do rywalizacji przystąpiło 5 ekip z czterech szkół średnich powiatu ryckiego. Cel był jeden - walka o przepustkę na eliminacje wojewódzkie, które odbędą się w Łukowie. Żeby wywalczyć to miejsce, trzeba było zdobyć najwięcej punktów w  czterech konkurencjach. W  komisjach oceniających poszczególne zadania eliminacji w  ryckim „Mechaniku” byli policjanci z  Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji oraz ratownicy medyczni ZOZ w Rykach. Na początek uczniowie

dostali do rąk test wielokrotnego wyboru. Jak się okazało, wiedza teoretyczna poszła zawodnikom najgorzej. - Gdyby test wiedzy był wykładnią, kto zdałby prawo jazdy, to pozytywnie zaliczyłoby go niewielu - stwierdził podkom. Robert Pawłowicz, kierownik Referatu Ruchu Drogowego. Znacznie lepiej było już w dwóch kolejnych konkurencjach. Pierwszą była pomoc przedmedyczna. Każda z  ekip musiała udzielić pierwszej pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy. Następnie drużyny przechodziły do garaży przy „Mechaniku”, gdzie czekało na nich kolejne zadanie - przygotowanie pojazdu. Ekipy miały 5 minut na to, żeby omówić wszystkie czynności, jakie powinno się sprawdzić w  samochodzie przed przystąpieniem do podróży. Na „deser” - jazda na czas po placu manewrowym z  tzw. Talerzem Stuarta. Na talerzu umieszczono piłkę tenisową, której kierowca

musiał strzec jak oka w głowie. Zgubienie piłki w czasie jazdy to karne sekundy dla zawodnika. Przedstawiciel każdej drużyny musiał spełnić jeden warunek - posiadać prawo jazdy. W klasyfikacji końcowej zwyciężyła drużyna Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie, która minimalnie wyprzedziła ekipę gospodarzy ZSZ nr 1 w  Rykach. Ostatnie miejsce na podium również przypadło reprezentantom z Dęblina - Zespołowi Szkół Zawodowych nr 1. Na zawodników czekały nagrody, które wręczył starosta rycki Stanisław Jagiełło oraz podziękowania od dyrektor szkoły Krystyny Grudniak. Podkom. Robert Pawłowicz był zadowolony z  poziomu tegorocznych eliminacji. - Młodzież z ZSZ nr 1 w Rykach była bardzo dobrze przygotowana i  ich drugie miejsce za Liceum Lotniczym świadczy o  tym, jak wysoki był poziom - stwierdził Pawłowicz. Eliminacje mają

duże znaczenie dla policji. Była możliwość sprawdzenia przez nas poziomu wiedzy wśród młodych kierowców z terenu naszego powiatu. Nad przebiegiem całego turnieju czuwał Stanisław Gałęzowski, kierownik pracowni kształcenia praktycznego w ZSZ nr 1 w Rykach. Żałował jednak, że nie wszystkie szkoły z  terenu powiatu wystawiły swoje reprezentacje. - Mam nadzieję, że w  przyszłym roku wystąpią przedstawiciele wszystkich szkół - stwierdził. Nie obyło się niestety bez zgrzytu. Jeden z  uczestników turnieju

Michał Pataj

Dęblin w Chicago

Deblin Lane w Chicago - nasz akcent w Stanach Zjednoczonych

Sprawdzenia auta przed dłuższą podróżą było dla startujących drużyn nie lada wyzwaniem

Czy jest gdzieś na świecie drugi Dęblin? Hmmm... można w pewnym sensie tak powiedzieć. W  USA w  stanie Illinois, na obrzeżach Wietrznego Miasta - czyli Chicago - znajduje się ulica Deblin Lane, czyli w  wolnym tłumaczeniu Dęblińska Aleja. Wszystko wskazuje

na to, że nazwa pochodzi do miasta z naszego powiatu. Ulica Deblin Lane znajduje się w  dzielnicy Oak Lawn, w  której prawdopodobieństwo spotkania naszego rodaka jest bardzo wysokie - co piąty mieszkaniec tamtej okolicy jest polskiego pochodzenia. Ale

lokalnych akcentów jest tam więcej. Nieopodal Deblin Lane biegnie Pulaski Road - można powiedzieć bliźniaczka dęblińskiej ulicy Kazimierza Pułaskiego, a sama nazwa dzielnicy Oak Lawn, to przecież nic innego jak Dębowy Trawnik. Jaki ten świat mały... Adam J.


Twój Głos Gazeta Lokalna 15(383) 13 kwietnia 2011

www.twojglos.pl

11

Gmina walczy z azbestem Gmina Ryki jest wiodącą w województwie lubelskim pod względem usuwania azbestu. W latach 2007-2010 przeznaczono na ten cel 192.474 zł. Blisko 1/4 tej kwoty to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W tym czasie zrealizowano 193 wnioski, zdemontowano 7.038,5 m2 pokryć dachowych oraz unieszkodliwiono blisko 353 tony azbestu. Gmina nie spoczęła jednak na laurach i w tym roku również podpisano umowę na demontaż, odbiór i  unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających azbest. Zajmie się tym spółka „Euro-Gaz” z  Zagórska. Zadanie realizowane jest od kwietnia i potrwa do 15 października br. Na ten cel w budżecie gminy zabezpieczono 44 tys. zł. Do 31 marca do

Przy drodze w Swatach jest oświetlenie uliczne - drodze, której stan przyprawia o ból głowy kilkunastu mieszkańców miejscowości Polska jest zobowiązana do usunięcia materiałów azbestowych - ma na to czas do 2032 roku

ryckiego urzędu wpłynęło 19 wniosków na demontaż oraz 34 wnioski na odbiór zalegającego pokrycia azbestowego na posesjach. Według danych pochodzących ze Spisu Rolnego oraz Spisu Budynków i Mieszkań (2002r.) na terenie gminy Ryki znajduje się ponad 1 mln m2 powierzchni budynków mieszkalnych i  gospodarskich. Można oszacować, że powierzchnia pokryć dachowych budynków wynosi ok. 1,2-1,3 mln m2. Ze wstępnych pomiarów wynika, że około 800 tys.

m2 dachów pokrytych jest azbestem, z tego 80% na terenie wiejskim. Te wielkości pokazują jak wiele jest jeszcze do zrobienia, a  udział w  programach mających na celu usuwanie szkodliwego azbestu jest koniecznością. Na dofinansowanie tegorocznego zadania złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Lublinie. ZJ

Chorzy w Swatach bez dojazdu Ciąg dalszy walki mieszkańców naszego powiatu z fatalnymi drogami w ich miejscowościach. Jednym z tych, którzy od kilku już lat proszą o poprawę nawierzchni do swojej posesji jest Edward Czopek.

Surowe kary za plakaty Wieszając plakaty reklamowe lub inne informacje w miejscach niedozwolonych, musimy się liczyć z poważnymi konsekwencjami. Możemy za to zarobić niezły mandat - nawet kilkaset złotych. Wraz z przyjściem wiosny w  naszych miejscowościach wzrasta liczba wywieszanych plakatów reklamowych, ulotek czy zwykłych kartek z ogłoszeniami i  informacjami. Nie brakuje na nich ofert szkół nauki jazdy, ofert sprzedaży albo zaproszeń na wiejską zabawę. Sęk w tym, że znaleźć je można nie tylko na tablicach ogłoszeń. Bardzo często widać je na latarniach, ogrodzeniach i drzewach. Motywy są różne. - Nie ma gdzie, to wieszam tutaj - stwierdza lekko zdenerwowany mężczyzna, który przyczepiał plakat do drzewa na drodze do Lasocina. Inni mieszkańcy stwierdzają wprost - nie wiedzą gdzie mają prawo, a  gdzie zakaz wieszania reklamówek.

Oblepionych drzew u nas nie brakuje - tak prezentuje się jedno z nich, tuż przy drodze do Lasocina

Kodeks wykroczeń jasno mówi, że wywieszenie informacji w miejscach niedozwolonych jest możliwe tylko wtedy, gdy uzyskamy zgodę zarzą-

dzającego tym miejscem. Większość osób takiego pozwolenia nie posiada. Kary są dwie - w zależności od tego, w  jaki sposób przymocowano informa-

cję. - Jeżeli została przybita np. gwoździem, sprawca będzie odpowiadał za niszczenie roślinności w miejscach publicznych, natomiast gdy ogłoszenie zostało przymocowane taśmą, to naruszony zostaje artykuł 63a Kodeksu wykroczeń mówiący o  wywieszaniu ogłoszeń w  miejscach do tego nieprzeznaczonych informuje asp. Marek Niedbalski, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rykach. Niewiedza mieszkańców może ich sporo kosztować. - Za te wykroczenia policjant może nałożyć mandat w kwocie do 500 zł - dodaje Niedbalski. Policji w  naszym powiecie niejednokrotnie zdarzało się ukarać nieprzestrzegającego przepisów mieszkańca mandatem karnym. Niestety KPP Ryki nie prowadzi takich statystyk, by jasno stwierdzić ile tego typu wykroczeń zostało odnotowanych. - Mandat z  art. 144 Kodeksu wykroczeń może być nałożony za wywieszenie ogłoszenia, deptanie trawnika czy łamanie gałęzi w  żywopłocie - wyjaśnia Niedbalski. Michał Pataj

Edward Czopek mieszka z żoną w  Swatach (gmina Ryki). Do ich domu systematycznie przyjeżdża karetka pogotowia - jego małżonka trzy razy w  tygodniu jeździ do Puław na dializę. Dobry dojazd to dla nich sprawa priorytetowa. Na kiepski stan drogi zwrócili już uwagę nie tylko ludzie przy niej mieszkający - również lekarze oraz kierowca puławskiej karetki otwarcie mówił o  złych warunkach dojazdu. Pan Czopek postanowił zgłosić problem w  Urzędzie Miasta w  Rykach. Pierwsze pismo do burmistrza Jerzego Gąski poszło w  2008 roku. Bez odzewu. Drugie pismo [złożone pod koniec 2009 roku - przyp. red.] było już wnioskiem o  zarezerwowanie w budżecie gminy na rok 2010 środków na remont drogi. Odpowiedź od burmistrza była jasna - ze względu na zbyt późne złożenie wniosku remont drogi nie jest możliwy. Po nowym roku wysłane zostało kolejne pismo, pod którym podpisało się 22 mieszkańców. - Chorzy ludzie już się buntują. Stan drogi jest dużym utrudnieniem podczas podróży dla mojej żony oraz innych chorych - mówi z  rozżaleniem Edward Czopek. W staraniach wspiera ich Hanna Głębicka, dyrektor stacji dializ w  Puławach, która pod każdym pismem kierowanym do urzędu miasta pisała krót-

ką informację. „Kierowcy zgłaszają problem z dojazdem karetki do miejsca zamieszkania chorej. Zły stan nawierzchni powoduje utrudnienia dojazdu - przedłużenie czasu transportu i  komfortu jazdy pacjentów przewożonych karetką. W  pełni popieram prośbę o  poprawę jakości drogi do danej posesji.” - ten fragment notatki na piśmie złożonym w tym roku nie pozostawia wątpliwości, że zły stan drogi nie jest tylko wymysłem mieszkańców. Mimo wsparcia z  Puław Edward Czopek traci już cierpliwość do ryckich władz: - To dziwne, że mamy tu oświetlenie, a  jest tak fatalna droga. Mówi mi się ciągle, że nie ma pieniędzy, a  jakoś inne drogi są remontowane. Tylko nie nasza. Jak wspomina mieszkaniec, w  ubiegłym roku z  drogą również był problem. W  okresie zimowym nikt nie zainteresował się, żeby ją odśnieżać. - Karetka przestała dojeżdżać do domu. Pomogła dopiero nasza interwencja. Na szczęście podczas mijającej zimy odpowiednie służby wywiązały się ze swoich obowiązków - mówi. Droga w  Swatach nie jest jedyną w naszym powiecie, z  którą mieszkańcy mają dużo problemów. O drogach na terenie gminy Ryki nie tak dawno pisaliśmy na łamach „Twojego Głosu”. Burmistrz poinformował wtedy, że remonty dróg będą wykonywane, jednak gmina nie jest w  stanie wszystkiego zabezpieczyć. Można mieć tylko nadzieję, że droga w Swatach znajdzie się w  planach obecnej władzy. Michał Pataj


12

Twój Głos Gazeta Lokalna 15(383) 13 kwietnia 2011

www.twojglos.pl

Kto i gdzie będzie mógł zajmować się maluchami Od 4 kwietnia obowiązuje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Przewiduje ona, że żłobki nie są zakładami opieki zdrowotnej, a opiekę nad dziećmi do 3 roku życia mogą sprawować kluby dziecięce, dzienni opiekunowie na etacie w gminie oraz zatrudniane przez rodziny nianie. Żłobki i kluby w zespole Żłobki i  kluby będą tworzone podobnie jak zespoły szkół i  placówek, na podstawie ustawy o  systemie oświaty. Podmioty, które mogą je tworzyć i  prowadzić to: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i  jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w  tym organizacje pozarządowe. W ustawie

redaguje:

Kornelia Prządka

prawnik, www.dpig.pl

znalazł się również zapis, że placówki te mogą być łączone w zespoły ze szkołami. Żłobki mają sprawować opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 lat. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w  żłobku będzie ustalał podmiot, który go utworzył. Opieka w  tej placówce ma trwać 10 godzin dziennie, z możliwością wydłużenia tego czasu za dodatkową opłatą. Godziny przebywania dziecka w  żłobku mają być dostosowane do indywidualnego trybu pracy rodziców, a  skład personelu żłobka dostosowany do liczby dzieci. Na dwadzieścioro dzieci ma być zatrudniona przynajmniej jedna dyplomowana pielęgniarka, a  jeden opiekun będzie mógł zajmować się maksymalnie ośmiorgiem dzieci. Żłobek przestanie być zakładem opieki zdrowotnej.

Klub dziecięcy ma być placówką przeznaczoną do opieki nad dziećmi od 1 do 3 lat. Czas opieki nad dziećmi nie powinien tu przekraczać 5 godzin dziennie, a 25 godzin tygodniowo. Opiekunem będzie mogła zostać osoba posiadająca dyplom pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Uwzględniając stanowisko Senatu, posłowie zdecydowali, że opiekunem będzie mogła zostać również osoba, która posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w  pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem wykwalifikowanego opiekuna.

Wymagania szkoleniowe Dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym przewidziano 280-godzinne szkolenie podstawowe oraz 80-godzinne szkolenie uzupełniające.

Pierwsze z nich obejmie tematykę psychopedagogicznych podstaw rozwoju jednostki, rozwoju dziecka w  okresie wczesnego dzieciństwa, stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka, kompetencji opiekuna dziecka oraz praktyki zawodowe. Na warsztatach i  ćwiczeniach uzupełniających będą szlifowane umiejętności z  zakresu stymulowania wszechstronnego rozwoju oraz kompetencji opiekuna. Podczas szkolenia uzupełniającego, na które przewidziano 40 godzin, zostaną przedstawione zagadnienia udzielania dziecku pierwszej pomocy, umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów oraz innowacyjnych metod stymulowania rozwoju dziecka.

Dla osób posiadających wykształcenie medyczne lub pedagogiczne będzie to 40-godzinne szkolenie uzupełniające. Opiekun ma się zajmować, w zależności od wielkości lokalu, maksymalnie pięciorgiem dzieci. Niania będzie mogła sprawować opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia do 3 roku życia (maks. do 4 lat). Będzie to osoba zatrudniona przez rodzinę, natomiast z budżetu państwa będzie opłacana za nią składka na ubezpieczenia społeczne i  zdrowotne od kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli wypłacane wynagrodzenie będzie wyższe od minimalnego, różnicę za składki pokryją zatrudniający. Osobę, z  którą zawarto umowę, będzie trzeba zgłosić do ZUS.

Opiekun i niania na etacie

Wymagania techniczne

Dzieckiem od 20 tygodnia do 3 lat będzie się mógł zajmować opiekun dzienny. Będą to osoby fizyczne, zatrudniane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na podstawie umowy, w której zostaną określone obowiązki, czas, miejsce sprawowania opieki oraz wysokość wynagrodzenia. Kandydaci będą wyłaniani w  drodze konkursu, a wybór poprzedzi staranny wywiad środowiskowy. Każdy opiekun przed rozpoczęciem pracy będzie odbywał 160-godzinne szkolenie.

Zgodnie z rozporządzeniem minister pracy i  polityki społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych - lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, powinien znajdować się w budynku lub jego części spełniających wymagania określone w  przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o  ochronie przeciwpożarowej. Wyjątkowo może to być inny budynek, ale wtedy, gdy dany lokal jest przeznaczony dla

nie więcej niż 15 dzieci, znajduje się na parterze budynku wykonanego z elementów nierozprzestrzeniających ognia, posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z  nich są drzwi wyjściowe z  lokalu, a  drugim inne drzwi lub okno umożliwiające bezpośrednie wyjście na przestrzeń otwartą i  który został wyposażony w  trudnozapalne wykładziny podłogowe. O  tym, czy lokal spełnia wymagania, zdecyduje opinia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Z  rozporządzenia wynika też m.in., że powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2. W  przypadku większej liczby dzieci, metraż będzie ulegał odpowiedniemu zwiększeniu. Należy też wyodrębnić stanowisko do przewijania dzieci, miejsce do przechowywania sprzętu i  środków utrzymania czystości oraz miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej. Przepisy prawa bardzo szczegółowo precyzują kto i  gdzie może zajmować się najmłodszymi. Ścisłe obwarowania dotyczące zarówno osób jak i  lokali związane są z  zapewnieniem bezpieczeństwa oraz warunków umożliwiających jak najlepszy rozwój dzieci.

Co nowego w prawie... Funkcjonariusz na urlopie macierzyńskim

Nowe zmiany w kredycie konsumenckim

do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia; umowę o kredyt odnawialny.

Funkcjonariusze służb mundurowych będą mieli takie same uprawnienia rodzicielskie jak te, które gwarantuje Kodeks pracy. Ma to zapewnić ustawa o zmianie ustawy o  Policji oraz niektórych innych ustaw. Po zmianach z  udogodnień przysługujących obecnie tylko funkcjonariuszkom będą mogli korzystać także zatrudnieni w  służbach mężczyźni. Przykładowo, poza pewnymi wyjątkami, funkcjonariusza (bez względu na płeć) nie będzie można zwolnić ze służby w  okresie ciąży, w  czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu wychowawczego.

Maksymalna kwota kredytu konsumenckiego wzrośnie z 80.000 do 255.550 zł. Wydłużony zostanie termin odstąpienia od umowy kredytu bez podania przyczyny z  obecnych 10 do 14 dni. Przepisy te będą musiały stosować wszystkie instytucje finansowe, w  tym m.in. SKOK-i, parabanki oraz osoby fizyczne, które w  ramach swojej działalności udzielają pożyczek. Za umowę o  kredyt konsumencki uważane będą w  szczególności umowy: pożyczki; kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego; o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia; o  kredyt, w  której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się

Kierowcy wykonujący przewóz osób znikną z ulic Zgodnie z  ustawą z  dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przewozu okazjonalnego mogą ją wykonywać, na dotychczasowych zasadach przez okres określony w  licencji, nie dłużej jednak niż do 7 kwietnia 2012 r. Akt ponadto znosi limity licencji na transport drogowy taksówką. Zmiana ma przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności na rynku usług taksówkarskich i  jednocześnie pozwoli na płynne uzyskiwanie licencji taksówkowych przez przedsiębiorców świadczących obecnie przewóz okazjonalny w postaci tzw. przewozu osób.


Szpilki na Giewoncie 22.00

05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:15 TV Market 07:30 Kudłaty i Scooby Doo na tropie 08:00 Miś Yogi 08:10 Miś Yogi 08:20 Miś Yogi 08:30 Nowe przygody Scooby'ego 09:00 Rodzina zastępcza 10:00 Daleko od noszy 10:30 Świat według Kiepskich 11:00 Malanowski i Partnerzy 11:30 Linia Życia 12:00 Dom nie do poznania 13:00 Ostry dyżur 14:00 Pierwsza miłość 14:45 Trudne Sprawy 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy 17:00 Dlaczego ja? 18:00 Pierwsza miłość 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Linia Życia 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku 21:00 Hotel 52; 22:00 Szpilki na Giewoncie; Po nocy pełnej mocnych wrażeń Ewa obudziła się obok Bartka. Po wizycie Michała Lucyna jest przybita. Cały plan uwiedzenia Skorupy nie powiódł się. Igor Ketler decyduje się reprezentować sprawę Marty w sądzie. W biurze przybywa nowych obowiązków, a pracownicy orientują się, że Hanka nie przyszła do pracy. 23:00 Kobiecy Klub Zbrodni 00:00 Tajemnice Zoey 02:00 Program interaktywny

Instynkt 21.45

05:55 MASH; serial komediowy 06:35 Egzamin z życia; serial 07:30 Na dobre i na złe 08:30 Pytanie na śniadanie; 10:50 Aleja gwiazd:; 11:10 TELEZAKUPY 11:45 Gilotyna; teleturniej 12:20 Zwariowany Fred; dramat 14:10 Barwy szczęścia; serial obyczajowy 14:45 Zmiennicy; serial 16:00 Panorama Świat; 16:15 Gorący temat; 16:20 Pogoda; 16:30 Czas honoru; serial 17:25 Gilotyna; teleturniej 18:00 Panorama; 18:25 Sport Telegram; 18:30 Pogoda; 18:35 Bitwa na głosy 19:00 Zaklinacz dusz; serial 19:55 Program rozrywkowy 20:10 Barwy szczęścia; serial obyczajowy 20:45 Dr House; serial obyczajowy 21:45 Instynkt; serial kryminalny 22:40 Siostra Jackie; serial obyczajowy 23:20 Po zmierzchu; Program publicystyczny 00:10 Kocham Kino magazyn filmowy Grażyny Torbickiej; 00:35 Gra o miłość; dramat kraj prod.USA (1999); reż.:Sam Raimi; wyk.:Kevin Costner, John. C. Reilly, Steve Lyons, Kelly Preston, Jena Malone, Brian Cox, JK Simmons; 03:05 Wieczór artystyczny - Lech Majewski. Świat wg Bruegela; film dokumentalny 03:55 Tajemnica Enigmy; serial 04:45 Sherlock Holmes i doktor Watson; 05:20 Sherlock Holmes i doktor Watson;

Światła stadionów 22.20

05:10 Vipo i przyjaciele; serial animowany 05:35 Noddy w krainie zabawek; serial animowany 06:00 Kawa czy herbata? 06:30 Pogoda poranna; 08:05 Polityka przy kawie; 08:25 Detektywi na wakacjach; serial 09:00 Domisie; program dla dzieci 09:30 Psie opowieści czyli ochy i fochy; program dla dzieci 09:50 Classic Childrens Tales; film animowany 10:50 My Wy Oni; magazyn 11:20 TELEZAKUPY 12:00 Wiadomości; 12:10 Agrobiznes 12:40 Siódme niebo; serial 13:35 Plebania; telenowela 14:05 Klan; telenowela 14:45 Smaki polskie; magazyn kulinarny 15:00 Wiadomości; 15:10 Pogoda; 15:15 Jaka to melodia?; teleturniej muzyczny 15:50 Święty Augustyn; 16:40 Celownik 17:00 Teleexpress; 17:20 Pogoda; 17:25 Plebania; 17:55 Klan; telenowela 18:35 Jaka to melodia?; teleturniej muzyczny 19:10 Wieczorynka 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:10 Pogoda 20:25 Ojciec Mateusz; serial kryminalny 21:25 Sprawa dla reportera 22:20 Światła stadionów; dramat 00:25 Calcium Kid; komedia 02:00 Detoks; serial obyczajowy 02:55 Święty Jan Bosco; film biograficzny 04:45 Notacje Władysław Stróżewski. Obowiązek Polaka;

21 kwietnia

05:40 Uwaga! 06:00 Mango Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie 08:00 Prosto w serce 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej 9 11:35 Granie na ekranie 12:10 Mango Telezakupy 12:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska 13:40 W-11 Wydział Śledczy 14:20 Detektywi 14:55 Detektyw Monk 15:55 Rozmowy w toku 16:55 Sąd rodzinny 17:55 Prosto w serce 18:25 Detektywi 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej 9 20:45 W-11 Wydział Śledczy 21:30 Posejdon; film katastroficzny. Na pokładzie luksusowego statku wycieczkowego Posejdon, na falach północnego Atlantyku,trwa zabawa sylwestrowa. Wielu gości zebrało się w okazałej głównej sali balowej, by uroczyście powitać Nowy rok. Wznoszą kieliszki szampana, gdy kapitan Bradford wygłasza uroczysty toast. W tym samym czasie, na mostku, pierwszy oficer przeszukując radarem horyzont, nagle na monitorze zauważa falę fenomenalną ogromną ścianę wody... 23:30 Bez śladu 00:30 Multikino 00:55 Mentalist I 01:55 Arkana magii 03:15 Uwaga! 03:35 Rozmowy w toku

Posejdon 21.30 04:45 B jak Brzydula; 05:15 B jak Brzydula; 05:45 Na Wspólnej 06:15 112 - na każde wezwanie 06:45 112 - na każde wezwanie 07:20 Top Model. Zostań modelką 08:20 Majka 08:50 Majka 09:20 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze 10:20 Zaklinaczka duchów; serial S-F 11:20 Mango Telezakupy 12:55 Apetyt na kasę 13:55 B jak Brzydula; 14:25 B jak Brzydula; 14:55 Top Model. Zostań modelką 15:55 Majka 16:25 Majka 17:00 Ostry dyżur V; 18:00 Zaklinaczka duchów; serial S-F 19:00 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze 20:00 Prawo krwi; film sensacyjny. Truman Gates (Patric Swayze) urodził się i wychowywał w górach. Przyjechał do Chicago, aby zostać policjantem. Zawsze wierzył, że życie zgodnie z prawem ma sens. Dlatego, gdy jego młodszy brat ginie zamordowany przez gangstera, on chce dochodzić sprawiedliwości. Tymczasem jego rodzina postanawia inaczej. Starszy brat Trumana, Brian (Liam Neeson) przyjeżdża do Chicago, by zemścić się na mordercy. Oczekuje, że Truman mu w tym pomoże. 22:10 Odwróceni; serial sensacyjny 23:10 Strażnicy Teksasu; western 01:00 Arkana Magii 03:05 Koniec programu

Prawo krwi 20.00

www.twojglos.pl Twój Głos Gazeta Lokalna 15(383) 13 kwietnia 2011

13

Polsat, poniedziałek godz. 22:15

Operacja świt

od 15 do 21 kwietnia 2011 r.


Nadchodzi Polly 21.25 05:25 Dla niesłyszących Słowo na niedzielę; 05:35 Nie tylko dla pań; serial dokumentalny 06:25 Ostoja; magazyn przyrodniczy 06:55 M jak miłość; serial 07:55 Barwy szczęścia; serial obyczajowy 08:30 Barwy szczęścia; serial obyczajowy 09:00 Strefa gwiazd; 09:25 Wajrak na tropie Epoka lodowcowa; cykl dokumentalny 10:00 W 80 ogrodów dookoła świata Afryka Południowa; cykl dokumentalny 11:10 Wojciech Cejrowski- boso przez świat 11:40 Makłowicz w podróży - Indie "Skarby Kerali"; 12:20 Bitwa na głosy; widowisko 14:00 Familiada; teleturniej 14:35 Rodzinka.pl; serial 15:15 Szansa na Sukces 16:20 Na dobre i na złe; 17:20 Kabaretowa Siła Miłości 18:00 Panorama; 18:30 Sport Telegram; 18:35 Pogoda; 18:45 Tak to leciało! kulisy; 18:55 Tak to leciało!; teleturniej 20:05 Kabaretowy Klub Dwójki 21:10 Resident Evil 2: Apokalipsa; film science fiction 22:55 Magazyn Ekstraklasy Szybka piłka; 23:35 Redakcja Kultury 00:25 Strefa gwiazd (powtórka) 00:50 Napisała: Morderstwo. Południe, Południowy zachód; film fabularny 02:30 Gra o miłość; dramat 04:40 Kaprysy Łazarza; 05:30 Zakończenie dnia

Resident Evil 2 Apokalipsa 21.10 05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:30 Scooby Doo: Gdzie jesteś? 07:55 Kaczor Donald przedstawia 08:30 Studio F1 09:00 Formuła 1 GP Chin (Shanghai) wyścig 11:00 Studio F1 11:15 Stuart Malutki; Komedia familijna. 12:50 Jak ugryźć 10 milionów 2 14:55 Zemsta frajerów w raju; Komedia. 16:45 Szpilki na Giewoncie 17:45 Hotel 52 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 21:00 Kości 22:00 Kości 23:00 Młody Adam; Premiera. Dramat kryminalny. Joe (Ewan McGregor) młody chłopak bez korzeni zatrudnia się na rzecznej barce pływającej pomiędzy Glasgow i Edynburgiem. Pewnego dnia razem z jej właścicielem i jego żoną zauważa ciało młodej kobiety, unoszące się na powierzchni wody. Okazuje się, że Joe znał tę dziewczynę ale nie chce wyjawiać tego faktu. Barka wydaje się być świetnym miejscem przeczekania ale na tej małej przestrzeni atmosfera zagęszcza się coraz bardziej... 01:05 Magazyn sportowy 03:00 Program interaktywny 04:40 TV MARKET

Zemsta frajerów w raju 14.55 05:30 Uwaga! 05:50 Mango Telezakupy 07:50 Epitafia katyńskie 08:00 Maja w ogrodzie 08:25 Akademia ogrodnika 08:30 Dzień dobry TVN 10:55 Kuchenne rewolucje 3 11:55 Co za tydzień 12:35 NiepokonaniKulisy powstawania filmu 12:55 Przepis na życie 13:55 X Factor 15:30 Tygrysy murawy; komedia, USA 2005, reżyseria: Jesse Dylan, obsada: Will Ferrell, Robert Duvall, Mike Ditka, Kate Walsh. Rywalizacja dwóch trenerów młodzieżowych drużyn prowadzi do wielu komplikacji, zwłaszcza, że trenerami są ojciec i syn… 17:30 Cofnij zegar 18:00 Wipeout Wymiatacze 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 X Factor 21:25 Przepis na życie 22:25 Partnerki; serial kryminalny 23:25 Usta Usta 00:25 Lejdis; komedia, Polska 2008, reżyseria: Tomasz Konecki, obsada: Iza Kuna, Edyta Olszówka, Magdalena Różczka, Anna Dereszowska, Robert Więckiewicz, Piotr Adamczyk, Borys Szyc, Tomasz Kot, Tomasz Karolak, Rafał Królikowski, Danuta Stenka, Krzysztof Globisz. 03:05 Arkana magii 04:25 Uwaga!

Tygrysy murawy 15.30 05:55 Misja Martyna 06:25 Pascal: po prostu gotuj 11 06:55 Mango _ Telezakupy 09:00 Happy hour 09:30 Happy hour 10:00 Ally McBeal 11:00 Szkolne świrusy; komedia. 13:00 Zostań moim tatą; film rodzinny. 15:10 Dziwna para II; komedia. 17:10 Detektyw Monk 18:05 Kobra: Oddział specjalny 19:05 Agenci NCIS 20:05 Troja; film przygodowy. Wojna trojańska, wybuchła z powodu wielkiej miłości Parysa (Orlando Bloom) do pięknej Heleny (Diana Kruger). Film stanowi swobodną adaptację wydarzeń opisanych przez Homera w Iliadzie. Zakazana miłość Parysa, księcia Troi do Heleny, należącej do królewskiego rodu Sparty, wywołała wojnę, która trwała blisko dziesięć lat. Parys uprowadził Helenę od jej męża, króla Menelaosa, dopuszczając się w ten sposób zdrady, którą mógł odkupić tylko przelaną krwią. Ten, kto znieważył Menelaosa obrażał również jego brata Agamemnona, potężnego króla Myken. Na ich wezwanie greckie królestwa jednoczą swe siły, aby odbić Helenę i ocalić honor króla Sparty. 23:20 Fringe: Na granicy swiatów 00:25 Shootfighter II; film sensacyjny. 02:20 Arkana Magii 04:25 Koniec programu

Troja 20.05

17 kwietnia

05:40 TELEZAKUPY 06:00 NSP2011 Dla przyszłości; 06:30 Vipo i przyjaciele; serial animowany 07:00 Transmisja Mszy Świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie 08:00 Kawa czy herbata Moja niedziela 10:40 Smerfy; serial animowany 11:10 Baranek Shaun; serial animowany 11:20 Tydzień; 11:50 Między ziemią a niebem; magazyn 12:00 Anioł Pański 12:15 Między ziemią a niebem; magazyn 13:00 Wiadomości; 13:20 Crusoe; serial przygodowy 14:15 Doktor Quinn: Serce na dłoni; film fabularny 15:55 BBC w Jedynce Zrozumieć nieświszczuki; film dokumentalny 17:00 Teleexpress; 17:15 Pogoda; 17:30 Ojciec Mateusz; serial kryminalny 18:25 Jaka to melodia?; teleturniej muzyczny 19:00 Wieczorynka - Moi przyjaciele: Tygrys i Kubuś 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:00 Skandia Maraton Lang Team kronika 20:05 Pogoda 20:20 Ranczo; Serial obyczajowy 21:25 Nadchodzi Polly; komedia 23:10 Przedwiośnie; dramat obyczajowy kraj prod.Polska (2001); reż.:Filip Bajon; 01:50 Dziecinne pytania; film fabularny 03:40 Trochę wielkiej miłości; film 04:25 Zakończenie dnia

www.twojglos.pl Twój Głos Gazeta Lokalna 15(383) 13 kwietnia 2011

14

Afryka, moja miłość 20.20

06:00 NSP2011 Dla przyszłości; 06:30 Program gminy żydowskiej 06:55 Ks. Michał Kośmiderski; reportaż 07:30 Na dobre i na złe 08:30 Pytanie na śniadanie; 10:55 Aleja gwiazd:; 11:20 TELEZAKUPY 11:55 Sztuka życia; 12:20 Anna Dymna spotkajmy się; 12:55 Pytając o Boga; magazyn 13:20 Ogrodowa Dowborowa; magazyn 13:55 Postaw na milion; teleturniej 14:55 Na dobre i na złe; serial 16:00 Panorama Świat; 16:15 Gorący temat; 16:20 Pogoda; 16:30 Czas honoru; serial 17:25 Jeden z dziesięciu; 18:00 Panorama; 18:25 Sport Telegram; 18:30 Pogoda; 18:40 Bitwa na głosy - z planu; 19:00 October road ; serial obyczajowy 19:55 Program rozrywkowy 20:10 Barwy szczęścia; serial obyczajowy 20:45 M jak miłość; serial 21:40 Kulisy serialu "M.. jak miłość" 21:50 TOMASZ LIS NA ŻYWO; talk-show 22:55 Uśpieni; dramat kraj prod.USA (1996); reż.:Barry Levinson; wyk.:Kevin Bacon, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Brad Pitt; 01:30 Czy świat oszalał? - Tiananmen dwadzieścia lat później; film dokumentalny kraj prod.Niemcy (2009); 02:35 Zespół adwokacki; 03:35 Pierwsza strona; dramat 05:15 Zakończenie programu

Uśpieni 22.55

05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:15 TV Market 07:30 Przygody Animków 08:00 Przygody Animków 08:30 Scooby Doo 09:00 Rodzina zastępcza 10:00 Daleko od noszy 10:30 Świat według Kiepskich 11:00 Malanowski i Partnerzy 11:30 Linia Życia 12:00 Dom nie do poznania 13:00 Ostry dyżur 14:00 Pierwsza miłość 14:45 Trudne Sprawy 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy 17:00 Dlaczego ja? 18:00 Pierwsza miłość 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Linia Życia 20:00 Rusłan; Film akcji. 22:15 Operacja świt;Film przygodowy. Wojna w Wietnamie. W czasie misji nad Laosem pilot myśliwca, Dieter Dengler (Christian Bale), zostaje zestrzelony. Następnie zostaje schwytany i trafia do obozu jenieckiego. Wiedząc, że czeka go pewna śmierć postanawia, wraz ze współwięźniem, Duanem Martinem (Steve Zahn), zorganizować ucieczkę. Nie wie jednak, że prawdziwe więzienie to dżungla. Film oparty na autentycznych wydarzeniach… 01:00 Journeyman podróżnik w czasie 02:00 Program interaktywny

Operacja świt 22.15

05:40 Uwaga! 06:00 Mango Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie 08:00 Prosto w serce 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Co za tydzień 11:35 Granie na ekranie 12:10 Mango Telezakupy 12:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska 13:40 W-11 Wydział Śledczy 14:20 Detektywi 14:55 Detektyw Monk 15:55 Rozmowy w toku 16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 17:55 Prosto w serce. Artur nie może dojść do siebie po tym, jak zobaczył Monikę całującą Cezarego. Monika wie, że zraniła Artura i, być może, straciła go na zawsze. Czarek postanawia wykorzystać obecną sytuację i zbliżyć się do Moniki. Spotyka jednak Konstancję. To spotkanie ma nieoczekiwany koniec. 18:25 Detektywi 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej 9 20:45 W-11 Wydział Śledczy 21:30 Szymon Majewski Show 12 22:35 Mentalist; serial sensacyjny. Patrick Jane używa swoich niezwykłych umiejętności, aby przekonać się kto jest mordercą szefa firmy komputerowej. 23:30 Superwizjer 00:05 Tajemnice Smallville; serial 01:05 Co za tydzień 01:30 Uwaga! 01:50 Arkana magii 03:10 Rozmowy w toku 04:05 Nic straconego

Na Wspólnej 20.05

04:55 112 - na każde wezwanie 05:20 112 - na każde wezwanie 05:45 Na Wspólnej 06:15 112 - na każde wezwanie 06:45 112 - na każde wezwanie 07:20 Top Model. Zostań modelką 08:20 Majka 08:50 Majka 09:20 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze 10:20 Zaklinaczka duchów 11:20 Mango Telezakupy 12:55 Apetyt na kasę 13:50 Marina; telenowela 14:55 Top Model. Zostań modelką 15:55 Majka 16:25 Majka 17:00 Ostry dyżur V; 18:00 Zaklinaczka duchów; serial S-F 19:00 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze 20:00 Mężczyźni o tym nie mówią; film obyczajowy. Problem przemocy w rodzinie dotyka nie tylko kobiety, lecz i mężczyzn. Ten film opowiada o losach Eda McCaffreya, który przez wiele lat w milczeniu znosił napaści ze strony żony Laurie. Ed nie mógł liczyć na niczyją pomoc. Nikt przy zdrowych zmysłach nie uwierzyłby, że jego drobna i słodka żona może zmieniać się w potwora i despotę i, że fizycznie silniejszy od niej Ed nie potrafi obronić ani siebie, ani dzieci. 22:00 Pamiętniki wampirów; serial 23:00 Helter Skelter; film sensacyjny. 01:40 Arkana Magii 03:45 Koniec programu

Mężczyźni o tym nie mówią 20.00

18 kwietnia

05:10 Vipo i przyjaciele; serial animowany 05:40 Noddy w krainie zabawek; serial animowany 06:00 Kawa czy herbata? 08:10 Polityka przy kawie; 08:25 Samochodzik i Templariusze; serial 09:15 Disney! Cudowny Świat; film animowany 10:05 Koszmarny Karolek; serial animowany 10:50 Wściekłe gary; magazyn kulinarny 11:20 TELEZAKUPY 12:00 Wiadomości; 12:10 Agrobiznes; 12:40 Siódme niebo; serial 13:40 Plebania; telenowela 14:05 Klan; telenowela 14:40 Smaki polskie; magazyn kulinarny 15:00 Wiadomości; 15:10 Pogoda; 15:10 Jaka to melodia?; teleturniej muzyczny 15:50 Święty Augustyn; serial 17:00 Teleexpress; 17:20 Pogoda; 17:25 Plebania; 17:55 Klan; telenowela 18:35 Jaka to melodia?; teleturniej muzyczny 19:10 Wieczorynka - To Timmy! 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Pogoda 20:20 Afryka, moja miłość; serial obyczajowy 22:05 Teatr Telewizji Czarnobyl. Cztery dni w kwietniu; spektakl teatralny; 23:40 Ostatni pociąg do Auschwitz; dramat 01:50 Faceci na topie; serial obyczajowy 02:40 Zagubieni; serial 03:30 Wymarzone miejsce; film dokumentalny 04:20 Tatarak; 04:55 Zakończenie dnia


Twój Głos Gazeta Lokalna 15(383) 13 kwietnia 2011

www.twojglos.pl

15

„Tylko guziki nieugięte...” Zbrodnia katyńska była straszliwym ciosem wymierzonym naszemu narodowi przez Związek Radziecki. Śmierć tysięcy z intelektualnej elity kraju znacząco odbiła się na kształtowaniu historii Polski, dlatego warto o Katyniu mówić nie tylko przy okazji okrągłej rocznicy. W ubiegłym roku obchodziliśmy okrągłą, 70

Pamięć o Zbrodni Katyńskiej w naszym powiecie

rocznicę ludobójstwa dokonanego na rozkaz Józefa Stalina i Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRR Ławrientija Berii rękami zbrodniarzy z  NKWD na elicie polskiego społeczeństwa - na oddanych Ojczyźnie oficerach Wojska Polskiego, którzy byli jednocześnie prawnikami, lekarzami, inżynierami, parlamentarzystami i  nauczycielami. Przede wszystkim byli to jednak synowie, mężowie i  ojcowie, którzy opuścili rodzinę, gdyż honor i  duma oficera WP nakazywała stanąć w  szeregu w  obronie kraju. Poprzez wykluczenie ze społeczeństwa kilku tysięcy wykształconych mężczyzn, którzy mogliby

Okładka książki „Przerwane życiorysy...”

Niemiecki plakat propagandowy przedstawiający okoliczności mordu w Katyniu

przysłużyć się odbudowie państwa po wojnie, nasz kraj pozbawiony elity zdany był na wolne, żmudne powstawanie ze zgliszczy i gruzów lat czterdziestych ubiegłego wieku. Po wstępnej selekcji przeprowadzonej w  listopadzie 1939 r. umieszczono trzon polskiej inteligencji w  trzech obozach: w  Kozielsku, Ostaszkowie i  Starobielsku. Według oficjalnych danych około 4,5 tys. policjantów, pracowników straży granicznej, księży oraz innych wykształconych Polaków przebywało w  Kozielsku, 6,5 tys. w  Ostaszkowie i  4 tys. w  Starobielsku. Na mocy uchwały Biura Po-

litycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii z 5 marca 1940 r. rozpoczęto „rozładowywanie” tych trzech obozów i  masowe mordowanie Polaków. Ogółem w  Katyniu, Kalininie, Charkowie oraz innych miejscach kaźni zamordowano w  bestialski sposób 21 857 Polaków. Ich krew została przelana na skutek zemsty Józefa Stalina za przegraną w  1920 r. wojnę polsko-bolszewicką. Było to także świadome działanie władz ZSSR, mające na celu eliminację wśród podbitego polskiego społeczeństwa jego elit intelektualnych.

W ubiegłym roku w Święto Niepodległości posadzeniem „Dębów Pamięci” upamiętniono śmierć pięciu ofiar zbrodni katyńskiej związanych z  naszym terenem. Celem projektu „Katyń... ocalić od zapomnienia” jest uczczenie pomordowanych, a  zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu, poprzez posadzenie 21 857 drzew. Każdy „Dąb” upamiętnia konkretną osobę, która została zamordowana w  Katyniu, Twerze, Charkowie i  innych miejscach kaźni wiosną 1940 r. W ubiegłym roku ukazała się również książka puławskiego historyka Zbigniewa Kiełba pracującego na co dzień w  Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Puławy w  Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”. Książka zatytułowana „Przerwane życiorysy...”opisuje biografie 309 żołnierzy, którzy swój żywot

zakończyli wiosną 1940 r. w Katyniu, Charkowie czy Kalininie, a w jakiś sposób związani byli z  oficerami lotnictwa, którzy kształcili się w  dęblińskiej „Szkole Orląt” oraz stacjonowali przed wojną w regionie: 2. Pułkiem Saperów Kaniowskich (Puławy) i  15 Pułkiem Piechoty „Wilków” (Dęblin). „Dęby Pamięci” możemy napotkać przy szkołach i  kościołach, natomiast książka „Przerwane życiorysy...” znajduje się w zbiorach Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz bibliotek miejskich i  jest ogólnie dostępna dla czytelników. Poprzez tego typu inicjatywy, zachowujące pamięć o  tak tragicznym, ale jakże ważnym kawałku naszej historii, jest nadzieja, że przyszłe pokolenia nie zapomną o  tych wydarzeniach i  nie popełnią błędów z przeszłości. „Naród, który nie zna swej historii skazany jest na jej powtórne przeżycie.” Daniel Zawadka

Już w niedzielę wielkie widowosko pasyjne - Droga Krzyżowa musi być kontynuowana. Nie wyobrażam sobie, żeby jej nie było - mówi Monika Wesołowska, która po raz kolejny będzie brać udział w odtworzeniu ostatnich chwil życia Chrystusa. Misterium Męki Pańskiej odbędzie się w Niedzielę Palmową. To jedyne w swoim rodzaju widowisko odbędzie się w Sierskowoli już po raz dziesiąty. Ten mały jubileusz jest zasługą Elżbiety

Na drogę krzyżową w Sierskowoli z roku na rok przyjeżdża coraz więcej osób z całego powiatu (zdjęcie z ubiegłorocznego Misterium)

Miłosz - głównego organizatora misterium, oraz młodzieży, która co roku chętnie przyłącza się do tej inicjatywy. - Od samego początku biorę udział w drodze krzyżowej - mówi Jacek Buksiński, odtwórca roli Jezusa. - Na początku byłem żołnierzem. Od kilku lat odgrywam rolę Jezusa. Można więc powiedzieć, że awansowałem - dodaje z uśmiechem. Sami mieszkańcy Sierskowoli przyzwyczaili się do tej tradycji. - Dla nich jest to jakieś urozmaicenie. Pytają się już nas, czy w  tym roku również droga krzyżowa się odbędzie - cieszy się Monika Wesołowska. Jubileusz skłania, by krótko podsumować wpływ inscenizacji na lo-

kalną społeczność. - Z roku na rok jest coraz więcej przyjezdnych. Ludzie z  innych miejscowości wiedzą już, że w Sierskowoli odbywa się droga krzyżowa. Na początku obecni byli wyłącznie tutejsi. W ostatnich latach to się zmieniło i  widać to wyraźnie po liczbie samochodów przyjeżdżających tego dnia do naszej miejscowości - informuje Wesołowska, która w  niedzielę podczas misterium będzie odpowiedzialna za śpiew. Jeśli chodzi o  trasę drogi krzyżowej, to w  tym roku będzie ona dokładnie taka sama, jak w ubiegłym. Również godzina pozostaje niezmieniona - wszystko zacznie się punktualnie o  14.00. Po około 30-minutowej inscenizacji Męki Pańskiej odbędzie się Msza

św. w miejscowej kaplicy. Uczestnicy drogi krzyżowej zdają sobie sprawę, że w końcu przyjdzie pora na to, żeby zastąpiło ich młodsze pokolenie. - Jak na razie wśród młodszych nie ma zbytniego zainteresowania. Zależy to również od osoby. W tym roku występować będzie z  nami uczeń drugiej klasy gimnazjum. Mamy nadzieję, że będą kolejni - mówi pani Monika. Na szczęście póki co chętnych do wzięcia udziału w  corocznym misterium nie brakuje. Tegoroczną drogę krzyżową przygotowuje około 25 osób. Ich pracę będziemy mogli podziwiać już w  tę niedzielę. Michał Pataj Agata Szarek


16

Twój Głos Gazeta Lokalna 15(383) 13 kwietnia 2011

www.twojglos.pl

„Światełka pamięci” zapłonęły w Rykach pusta oraz starosta Stanisław Jagiełło. Odczytano nazwiska poległych w katastrofie. Punktualnie o  8.41 w godzinę katastrofy, w całym mieście zawyły syreny. Po uroczystościach przy starostwie powiatowym w  kościele parafialnym w  Rykach odprawiono uroczystą mszę św.

W pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej hołd jej ofiarom oddali przedstawiciele powiatu ryckiego. 10 kwietnia przed tablicą upamiętniającą tragiczny lot prezydenckiego samolotu, znajdującą się przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Rykach zebrali się włodarze powiatu, poszczególnych gmin oraz przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych. Niestety, w oczy rzucał się brak na uroczystościach zwykłych mieszkańców - choćby Ryk. Czy tragedia przestała mieć dla nas znaczenie, czy może mamy już dość mówienia o Smoleńsku? Hanna Czerska-Gąsiewska, przewodnicząca rady powiatu przypomniała poległych w  katastrofie związanych z naszym terenem. Mówiła o  gen. Wojciechu Lubińskim, lekarzu prezydenta, o gen. Andrzeju Błasiku, byłym dowódcy WSOSP w  Dęblinie, gen. Franciszku Gągorze i  o pośle Edwardzie Wojtasie. - Zginęli, bo wypełniali wielki, narodowy, chrześcijański, ludzki obowiązek.

Zapalenie „światełek pamięci”

(as)

Mieszkańcy gminy Ułęż pamiętali Msza św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej

Lecieli, by pomodlić się za ofiary lasu katyńskiego mówiła podczas uroczystości. Przybyłe delegacje złożyły wieńce pod pamiąt-

kową tablicą oraz zapaliły „światełka pamięci”. Jako pierwsi zrobili to: Hanna Czerska-Gąsiewska, poseł Jarosław Żaczek, radny wojewódzki Grzegorz Ka-

W modlitwie za ofiary

Młodzież z Sobieszyna-Brzozowej w programie artystycznym poświęconym ofiarom Katynia i katastrofy smoleńskiej

Najpierw msza św. w Żabiance, potem nabożeństwo w Sobieszynie i modlitwa przy Krzyżu Katyńskim na parafialnym cmentarzu - tak wyglądały uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej w gminie Ułęż. Poranna msza św. 10 kwietnia w zabytkowym kościele w Żabiance była inna niż zwykle. Członkowie nowo powstałej drużyny harcerskiej w swoim programie artystycznym przypomnieli o dwóch tak ważnych dla naszego państwa wydarzeniach. Mieszkańcy Sobieszyna i okolic również mogli powspominać ofiary narodowych tragedii. Podczas mszy św. uczniowie klas wojskowych Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie w przygotowanym programie artystycznym opowiedzieli tą naszą trudną historię. Potem wszyscy chętni udali się na miejscowy cmentarz, pod Krzyż Katyński, by jeszcze raz oddać hołd zmarłym. Krzyż ten od kilku już lat jest miejscem, gdzie mieszkańcy gminy Ułęż modlą się za zamordowanych w lesie katyńskim, a od roku także za ofiary katastrofy smoleńskiej. (as)

Po Mszy św. złożono kwiaty pod pomnikiem „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt”

Mieszkańcy Dęblina modlili się za 96 ofiar tragedii smoleńskiej. Na dwa dni przed pierwszą rocznicą katastrofy prezydenckiego tupolewa dęblinianie tłumnie zebrali się w kościele p.w. Matki Boskiej Loretańskiej. Msza św. odbyła się w rocznicę pogrzebu papieża Jana Pawła II. Odczytano na niej listę 96 osób, które zginęły 10 kwietnia 2010 w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Wspominano także zamordowanych w  1940 roku w Katyniu polskich oficerów. W trakcie nabożeństwa próbowano odpowiedzieć na pytanie o sens ubiegłorocz-

nej tragedii. W piątkowej uroczystości wzięli udział m.in. burmistrz Dęblina Stanisław Włodarczyk, dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego gen. bryg. pil. Tomasz Drewniak, przedstawiciele wojska, policji, studenci wojskowi i cywilni oraz reprezentacje szkół. Na koniec złożono kwiaty pod pomnikiem „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt”. ML


Twój Głos Gazeta Lokalna 15(383) 13 kwietnia 2011

www.twojglos.pl

17

„Czas mija, a ból zostaje” W przeddzień pierwszej rocznicy katastrofy smoleńskiej w Stężycy posadzono 96 dębów oraz odsłonięto pamiątkową tablicę, która przypominać będzie o ofiarach tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. - Dęby to jedne z najbardziej żywotnych drzew, dlatego to one, mam nadzieję, będą długo przypominać nam o 96 pasażerach samolotu prezydenckiego lecącego do Katynia - mówił po uroczystościach Jerzy Stępień, prezes Wspólnoty Gruntowej w  Stężycy oraz pomysłodawca posadzenia dębów. - Znaliśmy tych ludzi. Często nas odwiedzali, słuchaliśmy ich słów. Oni żyją i będą żyć w nas. Pusty plac przy ulicy Powiśle w  Stężycy został zamieniony w  aleję pamięci o  tych, którzy rok temu na zawsze od nas odeszli. Zanim jednak ta aleja zapełniła się młodymi drzewkami, w  stężyckiej farze odprawiono uroczystą mszę św. z  ceremoniałem wojskowym. Swoje drzewa posadzili m.in. Maria i  Kazimierz Lubińscy, rodzice

Rodziny ofiar katastrofy smoleńkiej składają kwiaty pod pamiątkową tablicą

prezydenckiego lekarza gen. Wojciecha Lubińskiego (drzewko z numerem 2) oraz żona i  córki posła Ziemi Lubelskiej Edwarda Wojtasa (drzewo nr 55). - Wybraliśmy dla naszego dębu numer 55, bo mąż miał 55 lat jak zginął - mówiła Alina Wojtas, wdowa po Edwardzie Wojtasie. - To dla nas symboliczna i magiczna liczba. - Cieszy nas ta inicjatywa. Syn był tu znany i lubiany, jako lekarz i jako

człowiek - podkreślał Kazimierz Lubiński, ojciec gen. Wojciecha Lubińskiego. - Czas mija, a ból zostaje dodała z  żalem Maria Lubińska, pochylając się nad dębem poświęconym jej synowi. Drzewa posadzili również włodarze powiatu ryckiego i  gminy Stężyca, przedstawiciele organizacji społecznych oraz przedsiębiorcy, a  także zwykli mieszkańcy Stężycy. Wcześniej wspomniani

Pamiętamy... W najnowszej historii Polski kwiecień to miesiąc pamięci. 71 lat temu - w kwietniu 1940 roku - na obcej ziemi, od strzału w  tył głowy zginęło 22 tysiące polskich oficerów, polskiej inteligencji. 2 kwietnia 2005 roku „Serce Polski” przestało bić w Watykanie. Rok temu, 10 kwietnia ziemia smoleńska pochłonęła kwiat polskiej dyplomacji i  inteligencji, parlamentarzystów, przedstawicieli rodzin katyńskich, duchownych różnych wyznań, oficerów BOR i  załogę samolotu - pochłonęła 96 istnień ludzkich na czele z  polskim prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego małżonką Marią. Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w  Leopoldowie o  tych bolesnych wydarzeniach w  dziejach Ojczyzny pamiętali. Pod kierunkiem nauczycieli: Anny Bieńczyk i  Iwony Piwońskiej 7 kwietnia przedstawili szkolnej społeczności montaż słowno-muzyczny wzbogacony prezentacją multimedialną. Swoje rozważania rozpoczęli od tego, co najodleglejsze, a  mimo to niewyjaśnio-

Przygotowana w ZPO akademia miała na celu kultywowanie pamięci, wyrażenie szacunku tym, dla których Polska była najwyższą wartością

ne - od wiosny 1940 roku. Następnie wspominali nauczanie Jana Pawła II. Z wielkim wzruszeniem wracali pamięcią do przełomu marca i  kwietnia 2005 roku. Wpatrując się w  umierającego Ojca Świętego przypominali te szczególne dni, kiedy świat na chwilę zaczął żyć innym rytmem. Podczas apelu młodzież dziękowała za świętość Jana Pawła II, którą 1 maja ogłosi Kościół. Ostatnia część uroczystości poświęcona była ofiarom katastrofy prezydenckiego samolotu. W  atmosferze największej powagi i  zadumy pochyliliśmy się przed obliczem tragedii z 10 kwietnia 2010 r. Ze smutkiem wspomi-

naliśmy dni żałoby, setki zniczy przed Pałacem Prezydenckim, modlące się tłumy ludzi w kościołach i na ulicach, i te rzędy trumien przykryte biało-czerwoną flagą. Patrząc na zdjęcia 96 ofiar, wsłuchując się w Silence orkiestry Tadeusza Nestorowicza, trudno było powstrzymać łzy. Przygotowana w  ZPO akademia miała na celu kultywowanie pamięci, wyrażenie szacunku tym, dla których Polska była najwyższą wartością. Oby pamięć o  tych wydarzeniach była wciąż żywa w sercach polskiej młodzieży. (o)

rodzice gen. Wojciecha Lubińskiego, Alina Wojtas wdowa po pośle Edwardzie Wojtasie, oraz Jerzy Stępień odsłonili tablicę upamiętniającą ofiary katastrofy. Kwiaty pod obeliskiem złożyli m.in. posłowie Jarosław Żaczek i Włodzimierz Karpiński, wójt gminy Stężyca Zbigniew Chlaściak oraz przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Stężycy. Odczytano również na-

Alina Wojtas z córkami przy dębie poświęconym Edwardowi Wojtasowi

zwiska ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Ostatnim akcentem sobotnich uroczystości w Stężycy były występy chóru seniora „Zorza” ze

Stężycy oraz Grupy Rekonstrukcji Historycznych z Ryk w  stężyckiej Szkole Podstawowej. (as)

Odszedł Jan Miłosz Dobiegł kres ziemskiej wędrówki naszego wielkiego kolegi i przyjaciela Ś.P. Jana Miłosza. To nie przypadek, że 9 kwietnia nad jego mogiłą zgromadziły się tłumy mieszkańców Ryk, okolicznych miejscowości oraz innych, nieznanych nam ludzi, chcących w  ten sposób okazać swoją wdzięczność i szacunek człowiekowi bezgranicznie oddanemu naszemu miastu. Kiedy siadłem do komputera, żeby napisać to krótkie wspomnienie o  zmarłym, zdałem sobie sprawę z  ogromu dokonań, którymi usłana była droga życiowa Jana Miłosza. Jan pomagał wszystkim, nie dbając przy tym o  siebie. Zostawił po sobie pomniki, których nie powstydziłby się żaden poseł, a przecież posłem nigdy nie był. Jego zdolność gromadzenia i  zjednywania sobie przyjaciół dała efekty, które po wsze czasy świadczyć będą o  wielkim sercu jakie niewątpliwie posiadał. Jan Miłosz urodził się 27 listopada 1934 roku i  całe swe życie związał z  Rykami. W  wieku 16 lat rozpoczął pracę zawodową w  Państwowym Gospodarstwie Rolnym w  Rykach. Od 1953 roku swoje losy związał z  Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Rykach, a później Komitetem Powiatowym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od 1962 do 1972 roku pracował na stanowi-

sku kierownika Warsztatu w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w  Rykach. Od stycznia 1973 roku do grudnia 1990 roku pełnił funkcję prezesa Powiatowej Spółdzielni Pracy Usług Wielobranżowych przemianowanej w  1975 roku za jego inicjatywą na Odzieżową Spółdzielnię Inwalidów, doprowadzając w tym czasie spółdzielnię do prawdziwego rozkwitu - z baraku na Jarmołówce, poprzez Dom Handlowo-Usługowy „Merkury”, aż do obecnych obiektów przy ul. Żytniej. Odzieżowa Spółdzielnia Inwalidów zatrudniała wtedy ponad 1500 osób. To za jego czasów położono podwaliny pod obecnie prężnie działającą firmę „Pumar” i  Lubelską Szkołę Wyższą, te zaniechane na początku lat 80-tych budowy również były jego dziełem. Od 1991 roku rozpoczął działalność na własny rachunek otwierając i  wyposażając nowy zakład od podstaw. Dawał zatrudnie-

nie ok. 150 pracownikom - w szczególności kobietom. W  czerwcu 2009 roku Sąd Gospodarczy ogłosił upadłość przedsiębiorstwa Jana Miłosza. To był dla niego wstrząs. Niedługo po tym zmarła jego żona. Zastanawiającym i  dziwnym może wydawać się to, że odwróciło się od niego wielu ludzi, którzy na co dzień uważali się za jego przyjaciół. W jednym z wywiadów powiedział: - Moim celem jest przede wszystkim spokojne życie. Niestety, nie było mu to dane. Pełnił w  swoim życiu wiele zaszczytnych funkcji, między innymi będąc radnym miejskim w  latach 70-tych i  radnym wojewódzkim w  latach 80-tych. Za działalność społeczną wielokrotnie odznaczany był medalami państwowymi i  resortowymi, wśród nich Krzyżem Oficerskim i  Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pomagał każdemu, kto się do niego zgłosił i, o  ile było to możliwe, nie odmawiał nikomu. Pamięć o Janie Miłoszu przetrwa pokolenia. Zasłużył sobie na honorowe miejsce w  historii naszego miasta. Żegnam Cię Janku w  imieniu wszystkich, którzy tak liczne przyszli, aby uczestniczyć w Twojej ostatniej drodze. Cześć Twojej pamięci! Tadeusz Kucharski


18

Twój Głos Gazeta Lokalna 15(383) 13 kwietnia 2011

www.twojglos.pl

Najlepsi poeci w powiecie wybrani Aż 73 uczniów wzięło udział w VII Powiatowym Konkursie Poezji i Prozy Religijnej zorganizowanym w Gimnazjum Publicznym im. Stefana Batorego w Stężycy. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem: „Ażeby słowo wydało owoc...” - Dzisiaj po raz kolejny będziemy wsłuchiwać się w słowa poezji akcentowanej religijnie. Ponownie otuli nas magia liryzmu. Delektujmy się tą duchową ucztą, gdyż takie spotkania są zawsze wydarzeniem. Łączą, wznoszą dobro w serca, pozostają długo w  pamięci - mówił tuż przed występami uczniów Marek Błachnio, dyrektor gimnazjum w  Stężycy, gospodarz uroczystości. W konkursie mogli wziąć udział uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimnazjów z całego powiatu. Rywalizację przeprowadzono w  trzech kategoriach: klasy I-III i  IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjum. Poszczególne

Wyniki VII Powiatowego Konkursu Poezji i Prozy Religijnej Klasy I-III SP: I miejsce - Paulina Wesołek, ZPO w Starym Bazanowie, II miejsce - ex aequo Maja Kucharska, ZS Nr 3 w Dęblinie oraz Mateusz Mućka, SP w Goździe. Wyróżnienia: - Hubert Mikusek, PSP w Nowej Rokitni, - Magda Szkutnik, PSP w Nowej Rokitni, - Emilia Kołomańska, ZSO w Owni, - Marcelina Motyka, ZS Nr 3 w Dęblinie. Klasy IV-VI SP: I miejsce – Wiktoria Pawelec, SP w Stawach, II miejsce - Natalia Leszek, ZPO w Leopoldowie, III miejsce – Dorota Walasek, ZPO w Starym Bazanowie. Wyróżnienia: - Michalina Majek, SP w Goździe, - Jan Sadło, PSP w Nowej Rokitni, - Paulina Świtaj, PSP w Nowej Rokitni, - Emilia Jakubaszek, ZSO w Nowodworze, - Aleksandra Wąsowska, SP w Stężycy, - Aleksandra Dębek, ZPO w Rososzy.

Podczas konkursu w Stężycy zaprezentowali się uczniowie z całego powiatu ryckiego

grupy wiekowe oceniało inne jury. Nim dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, wystąpiły wokalistki z klasy II Gimnazjum w  Stężycy oraz uczniowie z  ludowego zespołu tanecznego działającego pod kierunkiem Beaty Gizy oraz Małgorzaty Łoń-Kamola. Werdykt był wyjątko-

wo trudny. Szczególnie wyrównany poziom można było zauważyć wśród dzieci z klas IV-VI. Ostatecznie zwyciężyła Wiktoria Pawelec ze szkoły w  Stawach. W  kategorii I-III najlepsza okazała się Paulina Wesołek ze SP Stary Bazanów, z  kolei wśród gimnazjalistów bezkonkurencyjny okazał się Zespół Szkół Ogólnokształcących

w Nowodworze - całe podium zajęli uczniowie tej szkoły. Zwyciężyła Natalia Wierzejska przed Magdaleną Falkiewicz i  Agnieszką Walo. Żaden uczestnik konkursu nie odszedł z  pustymi rękami. Na każdego czekało podziękowanie za udział oraz drobny upominek. Michał Pataj

Sponsorami VII KPiPR byli: - Starosta Powiatu Ryckiego, Stanisław Jagiełło, - przewodnicząca Rady Powiatu p. Hanna Czerska-Gąsiewska, - Wójt Gminy Stężyca, Zbigniew Chlaściak, - Komendant WSOSP w Dęblinie, gen. bryg. pil. dr Jan Rajchel, - Wspólnota Gruntowa w Stężycy, - Proboszcz Parafii Stężyca, ks. Michał Stańczuk, - Koło Łowieckie „Diana” ze Stężycy, - Jerzy Misiak, właściciel piekarni w Stężycy, - Rada Rodziców Gimnazjum im. Stefana Batorego w Stężycy. - Firma Elektromis - Marcin Szydłowski

Gimnazjum: I miejsce – Natalia Wierzejska, ZSO w Nowodworze, II miejsce – Magdalena Falkiewicz, ZSO w Nowodworze, III miejsce – Agnieszka Walo, ZSO w Nowodworze. Wyróżnienia: - Marcelina Polak, ZSO w Nowodworze, - Kamil Rudnicki, ZSO w Nowodworze, - Katarzyna Gruza, Gimnazjum w Stężycy, - Patrycja Frel, ZS Nr 3 w Dęblinie, - Kinga Kurowska, ZS Nr 3 w Dęblinie, - Daria Dryk, ZS Nr 3 w Dęblinie.


Zamachowiec 20.00

05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:15 Przygody Animków 07:15 TV Market 08:00 Pies Huckleberry 08:30 Scooby Doo 09:00 Rodzina zastępcza 10:00 Daleko od noszy 10:30 Świat według Kiepskich 11:00 Malanowski i Partnerzy 11:30 Linia Życia 12:00 Dom nie do poznania 13:00 Ostry dyżur 14:00 Pierwsza miłość 14:45 Trudne Sprawy 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy 17:00 Dlaczego ja? 18:00 Pierwsza miłość; 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Linia Życia 20:00 Zamachowiec; Film akcji. James Dial, bezwzględny zamachowiec i płatny zabójca będący obecnie na wcześniejszej emeryturze otrzymuje od dawnych szefów ostatnie zadanie. By wynagrodzić im fiasko poprzedniej misji, ma zlikwidować bossa organizacji terrorystycznej. Rutynowa misja przeradza się w największy koszmar Diala, kiedy mężczyzna zostaje wrobiony w zabójstwo głównego detektywa brytyjskiej policji, Windsora. 22:05 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku 23:05 Paparazzi; Thriller 00:45 Program interaktywny

Magazyn Ekspresu Reporterów 21.50

05:55 MASH; serial komediowy 06:30 Egzamin z życia; serial 07:30 Na dobre i na złe 08:30 Pytanie na śniadanie; 10:45 Aleja gwiazd:; 11:10 TELEZAKUPY 11:45 Familiada; teleturniej 12:20 Tak to leciało!; teleturniej 13:25 Najgroźniejsze zwierzęta świata Costa Rica; cykl dokumentalny 14:25 Barwy szczęścia; serial obyczajowy 15:00 Dla niesłyszących M jak miłość 15:55 Bitwa na głosy Gladiatorzy; 16:00 Panorama Świat; 16:15 Gorący temat; 16:20 Pogoda; 16:30 Czas honoru; serial 17:25 Jeden z dziesięciu; teleturniej 18:00 Panorama; 18:25 Sport Telegram; 18:30 Pogoda; 19:00 October road; serial obyczajowy 19:55 Program rozrywkowy 20:10 Barwy szczęścia; serial obyczajowy 20:45 M jak miłość; serial 21:40 Kulisy serialu "M.. jak miłość" 21:50 Magazyn Ekspresu Reporterów; 22:55 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem - "Złotka" z NRD; film dokumentalny 23:55 Pierwsza strona; dramat kraj prod.USA (2003); reż.:Billy Ray; wyk.:Hayden Christensen, Peter Sarsgaard, Chloe Sevigny; 01:40 Rzym; serial 02:50 Wysyp żywych trupów; horror 04:35 "Złotka" z NRD; film dokumentalny 05:30 Zakończenie Programu

Próba sił 20.25

05:10 Vipo i przyjaciele; serial animowany 05:35 Noddy w krainie zabawek; serial animowany 06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie; 08:20 Detektywi na wakacjach; serial 09:00 Jedynkowe Przedszkole; program dla dzieci 09:30 Dlaczego? Po co? Jak?; magazyn 09:50 Kuchcikowo; program dla dzieci 10:10 Vipo i przyjaciele; serial animowany 10:45 Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie...; 11:20 TELEZAKUPY 12:00 Wiadomości; 12:10 Agrobiznes; 12:40 Siódme niebo; serial 13:35 Plebania; telenowela 14:05 Klan; telenowela 14:45 Smaki polskie; magazyn kulinarny 15:00 Wiadomości; 15:10 Pogoda; 15:15 Jaka to melodia? 15:50 Święty Augustyn; serial 16:40 Celownik 17:00 Teleexpress; 17:20 Pogoda; 17:25 Plebania; telenowela 17:55 Klan; telenowela 18:35 Jaka to melodia?; teleturniej muzyczny 19:10 Wieczorynka Hallo, tu Hania! 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:10 Pogoda 20:25 Próba sił; thriller 22:20 Mam inne zdanie; Widowisko publicystyczne 23:20 Śmiertelna przysięga; horror 01:05 Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie...; 01:35 Rok, w którym moi rodzice wyjechali na wakacje; film obyczajowy 03:30 Cud purymowy; 04:35 Zakończenie dnia

19 kwietnia

05:40 Uwaga! 06:00 Mango Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie 08:00 Prosto w serce 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej 9 11:35 Granie na ekranie 12:10 Mango Telezakupy 12:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska 13:40 W-11 Wydział Śledczy 14:20 Detektywi 14:55 Detektyw Monk 15:55 Rozmowy w toku 16:55 Sąd rodzinny 17:55 Prosto w serce. Cezary postanawia zająć się Moniką, która zemdlała po spotkaniu z Arturem. Tymczasem w firmie roznosi się wiadomość, że zasłabnięcie Moniki może mieć zupełnie inny powód... 18:25 Detektywi 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej 9 20:45 W-11 Wydział Śledczy 21:30 Usta Usta 22:30 Kuba Wojewódzki 23:30 Goście 00:25 Superwizjer; Dziennikarze „Superwizjera” od ponad dziesięciu lat mierzą się z korupcją, błędami wymiaru sprawiedliwości i instytucji państwowych w kraju. Nagłaśniają największe afery gospodarcze, ludzkie tragedie, sensacyjne śledztwa. 01:00 NiepokonaniKulisy powstawania filmu 01:20 Uwaga! 01:40 Arkana magii 03:00 Rozmowy w toku

Usta Usta 21.30 04:55 112 - na każde wezwanie 05:20 112 - na każde wezwanie 05:45 Na Wspólnej 06:15 112 - na każde wezwanie 06:45 112 - na każde wezwanie 07:20 Top Model. Zostań modelką 08:20 Majka 08:50 Majka 09:20 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze 10:20 Zaklinaczka duchów 11:20 Mango Telezakupy 12:55 Apetyt na kasę 13:55 B jak Brzydula 14:25 B jak Brzydula 14:55 Top Model. Zostań modelką 15:55 Majka 16:25 Majka 17:00 Ostry dyżur V; serial obyczajowy 18:00 Zaklinaczka duchów; serial S-F 19:00 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze 20:00 Różowy cadillac; Komedia. Tommy Nowak specjalizuje się w odszukiwaniu zaginionych osób. Zostaje wynajęty do odnalezienia Lou Anne MacGuinn, która uciekła wraz z dzieckiem i wypchanym pieniędzmi różowym Cadillakiem. Lou Anne przemierza Stany w poszukiwaniu miejsca, gdzie nie znajdzie jej mąż. Nowak bez trudu wpada na trop uciekinierki, ale zamiast zgarnąć należną mu nagrodę, zmienia front i postanawia pomóc prześladowanej kobiecie. 22:30 Agenci NCIS 23:30 Amerykański ninja IV; film sensacyjny.

Różowy cadillac 20.00

www.twojglos.pl Twój Głos Gazeta Lokalna 15(383) 13 kwietnia 2011

19

Yamakasi Współcześni samurajowie 19.30 06:00 Misja Martyna 06:30 Pascal: po prostu gotuj 11 07:00 Mango _ Telezakupy 09:05 Ally McBeal 10:05 Szczenięce lata Toma i Jerrego 10:35 Szczenięce lata Toma i Jerrego 11:05 Szczenięce lata Toma i Jerrego 11:35 Szczenięce lata Toma i Jerrego 13:05 Czterej pancerni i pies; serial wojenny 14:05 Jak dobrze wyglądać nago 15:05 Jak dobrze wyglądać nago 16:05 Joey; serial 18:35 Detektyw Monk 19:30 Yamakasi: Współcześni samurajowie; film sensacyjny. Yamakasi to siedmiu chłopców z przedmieścia, którzy kochają ryzyko. Wszystko co ekstremalne: wspinaczki na najwyższe budynki bez zabezpieczeń, skoki czyli parkour. Każdy z nich ma opanowany do perfekcji swój własny styl. Policja stale depcze im po piętach. Przychodzi jednak dzień, gdy muszą użyć swego talentu do ratowania ludzkiego życia. Tępi i aroganccy gliniarze dostaną nauczkę, a mały chłopiec szansę na dalsze życie... Yamakasi to film o przyjaźni i licznych przeciwnościach losu stających na drodze do zwycięstwa. 21:20 Szkolne świrusy; komedia 23:20 Troja; 02:25 Arkana Magii 04:30 Koniec programu

Wpadka 20.00 05:30 Uwaga! 05:50 Mango Telezakupy 07:50 Epitafia katyńskie 08:00 Pascal: po prostu gotuj 8 - program rozrywkowy 08:30 Dzień dobry TVN 10:55 Na Wspólnej Omnibus 9 12:35 Wipeout Wymiatacze 13:35 Cofnij zegar 14:05 You can dance - Po prostu tańcz! 6 15:45 Prosto w serce omnibus 18:00 Kuchenne rewolucje 3 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Wpadka; komedia. Alison (Katherine Heigl) jest młodą ambitną kobietą, która chce zrobić karierę jako dziennikarka telewizyjna. Ben (Rogen) jest młodym chłopakiem, który mieszka z czterema kumplami i nie ma specjalnych ambicji na przyszłość. Podczas imprezy w barze Alison i Ben spotykają się ze sobą i spędzają noc razem. Rozchodzą się i zapominają o sobie. Po kilku tygodniach do Bena telefonuje Alison i informuje go, że zostanie ojcem. Niepoprawny luzak i singiel wpada w panikę i nie wie czy ma uciekać czy jednak wykazać się odpowiedzialnością i postarać się zostać dobrym ojcem. 22:45 Gliniarz z Beverly Hills; komedia 00:55 Jason X; horror 02:50 Arkana magii 04:10 Uwaga! 04:30 Nic straconego

Jak ugryźć 10 milionów 2 21.45 05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:15 Przygody Animków 07:45 Studio F1 08:00 Formuła 1 GP Chin (Shanghai) kwalifikacje 09:00 Studio F1 09:15 Jaś Fasola 09:45 Magazyn UEFA Champions League 10:15 Ewa gotuje 10:50 Łabędziem być ... 11:50 Tylko muzyka. Must be the music. 13:45 Dom nie do poznania 14:45 SIĘ KRĘCI 15:45 Syn prezydenta; Komedia familijna. 17:45 Przygody Merlina 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Daleko od noszy 2 20:00 Tylko muzyka. Must be the music. 21:45 Jak ugryźć 10 milionów 2; Komedia. Zabójca na zlecenie Jimmy „Tulipan" Tudeski, wiedzie wraz z żoną Jill spokojny żywot w meksykańskiej willi z widokiem na plażę. Dzięki sfałszowanej karcie dentystycznej Jimmy sfingował własną śmierć. Pewnego dnia pod drzwiami Tudeskich zjawia się nieproszony i niezbyt mile widziany gość z przeszłości. Zdyszany i zdesperowany Oz błaga ich, by pomogli uratować jego żonę Cynthię przed węgierską mafią. 23:50 Spirala życia i Śmierci; Horror 01:30 Program

Zakazany owoc 21.45 06:00 NSP2011 Dla przyszłości; 06:35 Anna Dymna spotkajmy się Wojciech Urban; 07:05 Poezja łączy ludzi Ballady i romanse; 07:15 Flintstonowie; serial animowany 07:45 Mikołajek; serial 08:05 Ogrodowa Dowborowa; magazyn 08:35 M jak miłość; serial 09:30 Barwy szczęścia; 10:05 Barwy szczęścia; 10:40 Licencja na wychowanie; serial 11:20 Bitwa na głosy; 12:50 Smaki czasu z Karolem Okrasą 13:20 Wideoteka Dorosłego człowieka 14:00 Familiada; 14:35 Rodzinka.pl; serial komediowy 15:20 Słowo na niedzielę; 15:30 Piłka nożna Ekstraklasa: Lech Poznań - Legia Warszawa (studio); 15:40 Piłka nożna Ekstraklasa: Lech Poznań - Legia Warszawa (I poł.); 16:45 Piłka nożna Ekstraklasa: Lech Poznań - Legia Warszawa (II poł.); 18:00 Panorama; 18:35 Sport Telegram; 18:45 Pogoda; 18:55 Kulisy - Postaw na milion 19:05 Postaw na milion 19:55 Bitwa na głosy prolog; 20:00 Bitwa na głosy; widowisko 21:25 Bitwa na głosy wyniki; widowisko 21:45 Zakazany owoc; Komedia romantyczna 00:10 Wysyp żywych trupów; horror 01:55 Billy Madison; komedia 03:25 Mój pierwszy raz; talk-show 04:15 Kabaretożercy; 05:00 Zakończenie dnia

Skarb narodów Księga Tajemnic 21.20 05:35 TELEZAKUPY 05:50 Projekt Ziemia; magazyn 06:00 NSP2011 Dla przyszłości; 06:35 Klub przyjaciół Myszki Miki; serial 07:05 Hannah Montana; serial 07:35 Rok w ogrodzie; 08:00 Kawa czy herbata Moja sobota 10:35 Klub przyjaciół Myszki Miki Wielkanocne polowanie; film animowany 11:30 Pixar Shorts Odbijany; film animowany 11:40 Kacper - Wielka wyprzedaż; Serial animowany 12:15 Koszmarny Karolek; serial animowany 12:25 Ziarno; magazyn 13:00 Wiadomości; 13:20 Komisarz Rex X; serial 14:20 Crystal River; film fabularny 16:00 1920. Wojna i miłość; serial 17:00 Teleexpress; 17:15 Pogoda; 17:20 Wściekłe gary; magazyn kulinarny 17:55 Jaka to melodia? 18:50 Jaka to melodia? 19:00 Wieczorynka Smerfy 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:10 Pogoda 20:20 Chichot losu; serial 21:20 Skarb narodów: Księga Tajemnic; film sensacyjny kraj prod.USA (2007); reż.:John Turteltaub; wyk.:Nicholas Cage, Diane Kruger, Justin Bartha, John Voight, Harvety Keitel; 23:35 Hannibal: Po drugiej stronie Maski; thriller 01:55 Domino; dramat 03:30 Iberia; film muzyczny kraj prod.Francja 05:15 Zakończenie dnia

16 kwietnia


Ciało 20.25 06:05 MASH; serial komediowy 06:35 Egzamin z życia; serial 07:30 Na dobre i na złe; serial 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd:; 11:10 Pogotowie modowe; 11:30 Akcja Stylizacja; magazyn 11:55 Kabaretowy Klub Dwójki 12:55 Na wariackich papierach; serial komediowy 13:50 Licencja na wychowanie; serial obyczajowy 14:25 Barwy szczęścia; serial obyczajowy 15:00 Instynkt; serial kryminalny 16:00 Panorama Świat; 16:15 Gorący temat; 16:20 Pogoda; 16:30 Czas honoru; serial 17:25 Gilotyna; teleturniej 18:00 Panorama; 18:25 Sport Telegram; 18:30 Pogoda; 18:40 Kabaretowy Klub Dwójki - Ekstrasy 19:00 Zaklinacz dusz; serial 20:05 Na dobre i na złe; serial 21:10 Kocham Cię, Polsko!; Zabawa quizowa 22:50 Trójka uciekinierów; film sensacyjny kraj prod.USA (1989); reż.:Francis Veber; wyk.:Nick Nolte, Martin Short, James Earl Jones; 00:35 Zabójstwo naszej matki; dramat 02:15 Kopciuszek; serial obyczajowy 02:40 Kopciuszek; serial obyczajowy 03:05 Spokojnie, tatuśku; komedia 05:05 Wyznania - ... Personel salonów Kosmetycznych; cykl dokumentalny 05:30 Zakończenie dnia

Trójka uciekinierów 22.50 06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:15 TV Market 07:30 Pies Huckleberry 07:40 Pies Huckleberry 08:00 Tom i Jerry 08:30 Scooby Doo: Gdzie jesteś? 09:00 Rodzina zastępcza 10:00 Daleko od noszy 10:30 Świat według Kiepskich 11:00 Malanowski i Partnerzy 11:30 Linia Życia 12:00 Dom nie do poznania 13:00 Ostry dyżur 14:00 Pierwsza miłość 14:45 Trudne Sprawy 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy 17:00 Dlaczego ja? 18:00 Pierwsza miłość 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Linia Życia 20:00 Krowy na wypasie; Animacja. 21:50 Wilk; Horror. Pewnej zimowej nocy Will Randall znerwicowany pracownik wydawnictwa, zostaje ugryziony przez wilka, którego wcześniej potrącił samochodem. Od tego czasu życie mężczyzny zmienia się całkowicieodzyskuje młodzieńczy wigor, wyostrzają mu się zmysły, a jego niespożyte siły pomagają mu w walce z podstępnymi rywalami w pracy.. Jego szczęście nie trwa jednak długoRandall odkrywa, że powoli przemienia się w wilkołaka... 00:20 Rytm; Dramat. 02:10 Program interaktywny

Krowy na wypasie 20.00 05:40 Uwaga! 06:00 Mango Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie 07:50 Epitafia katyńskie 08:00 Prosto w serce 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej 9 11:35 Granie na ekranie 12:10 Mango Telezakupy 12:40 Sąd rodzinny 13:40 W-11 Wydział Śledczy 14:20 Detektywi 14:55 Detektyw Monk 15:55 Rozmowy w toku 16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 17:55 Prosto w serce; Artur nie przychodzi do Moniki na kolację i spędza wieczór w garażu z Mateuszem. Rano Monika idzie wyjaśnić sytuację i wyjawia Arturowi prawdę o sobie i Czarku. 18:25 Detektywi 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:00 Lejdis; komedia. Komedia o perypetiach czterech kobiet usiłujących poradzić sobie ze zwariowanym życiem, które nigdy nie wygląda tak, jak się je sobie zaplanuje. Bohaterki znają się od dzieciństwa, mieszkały przez lata w jednej warszawskiej kamienicy, bawiły się na podwórkustudni i chodziły do tej samej szkoły. 22:55 Matrix Rewolucje; film S-F. 01:30 Kuba Wojewódzki 02:30 Uwaga! 02:50 Arkana magii 04:10 Rozmowy w toku 05:05 Nic straconego

Lejdis 20.00 04:55 112 - na każde wezwanie 05:20 112 - na każde wezwanie 05:45 Na Wspólnej; serial obyczajowy 06:15 112 - na każde wezwanie 06:45 112 - na każde wezwanie 07:20 Top Model. Zostań modelką 08:20 Majka 08:50 Majka 09:20 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze 10:20 Zaklinaczka duchów 11:20 Mango Telezakupy 12:55 Apetyt na kasę 13:50 Marina; telenowela 14:55 Top Model. Zostań modelką 15:55 Majka 16:25 Majka 17:00 Ostry dyżur 18:00 Zaklinaczka duchów 19:00 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze 20:00 Dziwna para II; komedia. Felix (Jack Lemmon) i Oscar (Walter Matthau) są parą nieznośnych, płatających sobie najróżniejsze figle staruszków. Przyjaźnią się od lat i od zawsze uprzykrzają sobie życie. Znów los sprawił, że spędzą ze sobą sporo czasu. Córka Felixa i syn Oscara postanowili wziąć ślub w Kalifornii. Nim dotrą na uroczystość, Felix i Oscar muszą wspólnie odbyć długą, pełną przygód podróż. 22:00 Nie z tego świata 22:55 Yamakasi: Współcześni samurajowie; film sensacyjny 00:40 Arkana Magii 02:45 Koniec programu

Dziwna para II 20.00

Og³oszenia dotycz¹ce us³ug (tak¿e korepetycje) przyjmujemy tylko w redakcji tygodnika Twój G³os. Cena za 1 modu³ o wymiarach: 23 x 42 mm wynosi 7 z³ netto za jedn¹ emisjê.

Redakcja nie odpowiada za treœæ og³oszeñ.

KUPON og³oszenia drobne

Treœæ og³oszenia:

05:40 Uwaga! 06:00 Mango Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie 08:00 Prosto w serce 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej 9 11:35 Granie na ekranie 12:10 Mango Telezakupy 12:40 Sąd rodzinny 13:40 W-11 Wydział Śledczy 14:20 Detektywi 14:55 Detektyw Monk 15:55 Rozmowy w toku 16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 17:55 Prosto w serce 18:25 Detektywi 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej 9 20:45 W-11 Wydział Śledczy 21:30 You can dance - Po prostu tańcz! 6 23:10 Statek widmo; horror. Kapitan holownika (Gabriel Byrne) i jego załoga pewnego dnia trafiają na morzu na słynny transatlantyk Antonia Graza, który znikł w tajemniczych okolicznościach w 1962 r. Pchani ciekawością marynarze wchodzą na pokład wraku, gdzie czekają ich koszmary, o jakich nikomu nigdy się nie śniło. Wkrótce też na własne oczy przekonują się, co sprawiło, że statek ten pewnego dnia opustoszał. Tak makabrycznej niespodzianki nikt się nie spodziewał... 01:00 Szymon Majewski Show 12 02:00 Uwaga! 02:20 Arkana magii 03:40 Rozmowy w toku 04:35 Nic straconego

Statek widmo 23.10

04:45 B jak Brzydula; 05:15 B jak Brzydula; 05:45 Na Wspólnej; serial obyczajowy 06:15 112 - na każde wezwanie 06:45 112 - na każde wezwanie 07:20 Top Model. Zostań modelką 08:20 Majka 08:50 Majka 09:20 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze 10:20 Zaklinaczka duchów 11:20 Mango Telezakupy 12:55 Apetyt na kasę 13:55 B jak Brzydula; 14:25 B jak Brzydula; 14:55 Top Model. Zostań modelką 15:55 Majka 16:25 Majka 17:00 Ostry dyżur V; serial obyczajowy 18:00 Zaklinaczka duchów 19:00 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze 20:00 Tin Cup; komedia, USA 1996, reżyseria: Ron Shelton, obsada: Kevin Costner, Rene Russo, Don Johnson, Cheech Marin, Linda Hart. Wzloty i upadki na polu golfowym i znakomita rola Kevina Costnera. Podstarzały golfista Roy (Kevin Costner) postanawia odnależć ponownie sens życia czyli powraca do gry, przy okazji poznaje uroczą panią doktor Molly (Rene Russo) i zakochuje się. Jednak bycie razem nie jest takie proste dlaczego - sami zobaczcie. 22:40 Kobra: Oddział specjalny 23:45 Prawo krwi; film sensacyjny 01:50 Arkana Magii 03:55 Koniec programu

Tin Cup 20.00

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Step Brothers 20.30

05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:15 TV Market 07:30 Przygody Animków 08:00 Sylwester i Tweety na tropie 08:30 Scooby Doo: Gdzie jesteś? 09:00 Rodzina zastępcza 10:00 Daleko od noszy 10:30 Świat według Kiepskich 11:00 Malanowski i Partnerzy 11:30 Linia Życia 12:00 Dom nie do poznania 13:00 Ostry dyżur 14:00 Pierwsza miłość 14:45 Trudne Sprawy 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy 17:00 Dlaczego ja? 18:00 Pierwsza miłość 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Linia Życia 20:00 Świat według Kiepskich; 20:30 Step Brothers; komedia. Brennan i Dale, dwóch obiboków w średnim wieku na skutek ślubu dotychczas samotnych rodziców zostaje zmuszonych do dzielenia pokoju. Kiedy nieustające bitwy o pilota i własność osobistą pomiędzy "nagłymi" braćmi odbijają się na dopiero co zawartym małżeństwie, młodzieńcy postanawiają uknuć plan mający pojednać ich rodziców… 22:45 Boski żigolo; komedia 00:30 Teraz ty 01:00 Teraz ty 01:30 Program interaktywny

.................................................................................................

20 kwietnia

W dziale OG£OSZENIA DROBNE nie bêd¹ publikowane og³oszenia dotycz¹cego us³ug wys³ane poprzez SMS-a o treœci TC.GJ.treœæ_og³oszenia na numer 72068. Po dokonaniu dop³aty w redakcji gazety Twój G³os og³oszenie takie uka¿e siê w dziale US£UGI.

Trzynasty wojownik 21.50

06:00 MASH; serial komediowy 06:35 Egzamin z życia; serial 07:30 Na dobre i na złe 08:30 Pytanie na śniadanie; 10:50 Aleja gwiazd:; 11:15 TELEZAKUPY 11:45 Familiada; teleturniej 12:25 Szansa na Sukces - Steczkowska & Maleńczuk; 13:25 Na wariackich papierach; serial komediowy 14:25 Barwy szczęścia; serial obyczajowy 15:00 Dla niesłyszących M jak miłość 16:00 Panorama Świat; 16:15 Gorący temat; 16:25 Pogoda; 16:30 Czas honoru; serial 17:25 Jeden z dziesięciu; teleturniej 18:00 Panorama; 18:25 Sport Telegram; 18:30 Pogoda; 18:40 Bitwa na głosy - z planu 19:00 October road; serial obyczajowy 20:10 Barwy szczęścia; serial obyczajowy 20:45 Rodzinka.pl; serial komediowy 21:10 Rodzinka.pl; serial komediowy 21:50 Trzynasty wojownik; film sensacyjny kraj prod.USA (1999); reż.:John McTiernan; wyk.:Antonio Banderas, Omar Sharif, Vladimir Kulich; 00:20 Kryminalne zagadki Las Vegas; serial sensacyjny 01:15 Dr House; serial obyczajowy 02:10 Trapez; serial 03:20 Zabójstwo naszej matki; dramat kraj prod.USA (1997); reż.:Bill L. Norton; wyk.:Holly Marie Combs; 04:55 Zakończenie dnia

Nie bêd¹ publikowane na ³amach tygodnika Twój G³os og³oszenia, które zawieraj¹ treœci obraŸliwe, wulgarne, zawieraj¹ce treœci naruszaj¹ce obowi¹zuj¹ce prawo, zawieraj¹ce treœci naruszaj¹ce prawa i dobra osobiste osób trzecich, zawieraj¹ce treœci dyskryminuj¹ce p³eæ, rasê, narodowoœæ, jêzyk czy religiê oraz nawo³uj¹ce do przemocy. W przypadku przes³ania og³oszenia o takiej treœci koszt wys³anego SMS-a nie podlega zwrotowi w ca³oœci, a jedynie w wysokoœci 50% (1,22 z³ brutto) po podaniu przez zleceniodawcê numeru konta.

Łańcuch zbrodni 23.35 05:10 Vipo i przyjaciele; 05:35 Noddy w krainie zabawek; 06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie; 08:20 Detektywi na wakacjach; serial 08:55 Budzik - Alergie; 09:30 Moliki książkowe; magazyn 09:45 I kudłate i łaciate; 10:05 Sindbad; 10:35 Koszmarny Karolek; 10:50 Raj; magazyn 11:20 TELEZAKUPY 12:00 Wiadomości; 12:10 Agrobiznes; 12:40 Siódme niebo; 13:40 Plebania; 14:05 Klan; telenowela 14:45 Smaki polskie; magazyn kulinarny 15:00 Wiadomości; 15:10 Pogoda; 15:13 Jaka to melodia?; 15:50 Święty Augustyn; 16:40 Celownik 17:00 Teleexpress; 17:20 Pogoda; 17:25 Plebania; 17:55 Klan; telenowela 18:35 Jaka to melodia?; 19:10 Wieczorynka Noddy w krainie zabawek 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:10 Pogoda 20:25 1920. Wojna i miłość; serial 21:15 Piłka nożna Puchar Hiszpanii: FINAŁ: FC Barcelona - Real Madryt (studio) 21:25 Piłka nożna Puchar Hiszpanii: FINAŁ: FC Barcelona - Real Madryt (I poł.) 23:35 Łańcuch zbrodni; thriller 01:15 Bez dowodów; film sensacyjny 03:00 Święty Jan Bosco; film biograficzny 04:50 Notacje - Ks. Abp. Henryk Muszyński. Świadectwo życia; cykl dokumentalny; 05:00 Zakończenie dnia Og³oszenia dostarczone do pi¹tku do godziny 24.00 uka¿¹ siê w nastêpnym tygodniu w œrodowym wydaniu tygodnika Twój G³os.

www.twojglos.pl Twój Głos Gazeta Lokalna 15(383) 13 kwietnia 2011

Aby zamieœciæ og³oszenie drobne nale¿y wybraæ jeden z podanych ni¿ej sposobów: 1. Wyœlij SMS-a o treœci TC.GJ.treœæ_og³oszenia na numer 72068. Koszt SMS-a wynosi 2,00 z³ + VAT (2,44 z³ z VAT). Og³oszenie uka¿e siê w dwóch kolejnych wydaniach gazety Twój G³os. Jednorazowo mo¿na przes³aæ tylko jedno og³oszenie. W przypadku, gdy w jednym SMS-ie bêdzie wiêcej og³oszeñ, wydrukowane bêdzie pierwsze w kolejnoœci. Obs³ugê techniczn¹ Serwisu zapewnia Dotpay, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków. 2. Dostarcz do redakcji tygodnika Twój G³os (osobiœcie, poczt¹ lub wrzucaj¹c do skrzynki kontaktowej redakcji) oryginalny kupon wyciêty z gazety Twój G³os z treœci¹ og³oszenia. Og³oszenie jest bezp³atne i uka¿e siê w dwóch kolejnych wydaniach gazety Twój G³os. Na jednym kuponie mo¿na podaæ tylko jedno og³oszenie. W przypadku, gdy na jednym kuponie bêdzie wiêcej og³oszeñ, wydrukowane bêdzie pierwsze w kolejnoœci. 3. Podaj treœæ og³oszenia w redakcji tygodnika Twój G³os. Koszt og³oszenia wynosi 2,00 z³ + VAT (2,44 z³ z VAT). Og³oszenie uka¿e siê w dwóch kolejnych wydaniach gazety Twój G³os.

20

15 kwietnia

05:05 Moda na sukces 05:30 Moda na sukces 06:00 Kawa czy herbata? 08:10 Polityka przy kawie; 08:20 Z Jedynką po drodze; magazyn 08:35 Kacper; serial animowany 09:05 Samochodzik i Templariusze; serial 09:45 Zaczarowane baletki; film fabularny 11:20 TELEZAKUPY 12:00 Wiadomości; 12:10 Agrobiznes; 12:40 Siódme niebo; serial 13:40 Plebania; telenowela 14:10 Klan; telenowela 14:40 Kabaretowe Hity 15:00 Wiadomości; 15:10 Pogoda; 15:15 Jaka to melodia?; 15:50 Moda na sukces 16:15 Moda na sukces 16:40 Celownik; magazyn 17:00 Teleexpress; 17:20 Pogoda; 17:25 Plebania; 17:55 Klan; telenowela 18:35 Jaka to melodia?; 19:10 Wieczorynka Stacyjkowo 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:10 Pogoda 20:25 Ciało; komedia 22:10 Terminator: Kroniki Sary Connor; serial 23:05 Mroczne opowieści; film fabularny kraj prod.USA (1997); reż.:David Semel, Matt Cooper; wyk.:Ron Livingston, Christine Taylor, Jay R. Ferguson, Kim Murphy; 00:45 Weekendowy magazyn filmowy; magazyn 01:15 Rosenstrasse; dramat 03:40 Parada oszustów; 04:25 Zagadkowa Jedynka;

REGULAMIN OG£OSZENIA DROBNE w wydaniu papierowym tygodnika Twój G³os


Twój Głos Gazeta Lokalna 15(383) 13 kwietnia 2011

www.twojglos.pl

Nieruchomość sprzedam MIESZKANIE MIESZKANIE w Rykach przy ul. Słowackiego, 61m2. Tel.602 580 205 MIESZKANIE na osiedlu Wiślana w Dęblinie, pow. 36m2, 2 pokoje, drugie piętro. Tel.608 348 598 MIESZKANIE w Dęblinie os. Wiślana, pow. 59m2, I piętro, do remontu. Cena do uzgodnienia. Tel.607 771 730 MIESZKANIE w Dęblinie, osiedle Wiślana, 58m, 3 pokoje. Tel.604 640 820 MIESZKANIE 44m2, parter, bardzo dobra lokalizacja, dojazd Życzyn-Podeblocie. Tel.507 751 487 MIESZKANIE własnościowe, 3-pokoje w Rykach ul. Kochanowskiego. Tel.695 366 888 MIESZKANIE 3-pokojowe 46m2, II piętro, Puławy-Centrum, do remontu. Cena 175.000 zł. Tel.502 725 625 MIESZKANIE 47m2, 3 pokoje, duży balkon, okna nowe, blok po remoncie, w Dęblinie. Cena 125.000 zł. Tel.885 322 058 MIESZKANIE 74m2 po kapitalnym remoncie, 1 piętro w Stężycy, 3 pokoje, niezależne ogrzewanie gazowe, częściowo umeblowane, duża piwnica, polecam. Cena 3.000 zł/m2. Tel.604 419 434 Mieszkanie w Rykach (centrum), 45m2, 2 pokoje, 1 piętro. Cena do uzgodnienia. Tel.662 121 322 MIESZKANIE 36m2 w Rykach, dobra lokalizacja, niskie opłaty, parter, do remontu. Tel.691 731 064

DOM DOM murowany w Rykach, piętrowy, 147m2 pow. mieszkalna wraz z działką o pow. 700m2, teren ogrodzony. Tel.601 802 358, 603 036 602 DOM 60m2, zabudowa szeregowa,

środek, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, korytarz, budynek gospodarczy 18,5m2, działka 319m2. Cena 150.000 zł, Dęblin, ul. Warszawska 125B. Tel.81 883 17 78, 608 146 330 DOM murowany w Rykach ul. Plac Wolności 11 o pow. 200m2 plus podpiwniczenie, wszystkie media, działka 1900m2 dostępna z 3 stron. Tel.608 570 288, 502 419 952 DOM w Rykach, 100 m2+garaż+budynek gospodarczy+działka budowlana. Tel.515 044 996 DOM drewniany z bali nie kompletny do złożenia lub na opal. Cena 2.500 zł. Tel.667 370 123 DOM murowany i zabudowania gospodarcze o pow. 0,22ha, Trzcianki 45 gm. Nowodwór. cena do uzgodnienia. Tel.666 312 116 DOM murowany 110m2 na działce 1.14ha, szerokość 47m, budynek gospodarczy, wodociąg, siła, telefon, możliwość wykopania stawu, Sarny 87. Tel.503 739 573, 519 879 673 DOM w Dęblinie o pow. 120m2 piętrowy, 2 garaże, działka 370m2, dom bliźniak, wszystkie media. Tel.668 827 701 DOM murowany w Rykach ul. Plac Wolności 11, pow. 200m2, wszystkie media, działka o pow. 1900m2. Tel.608 570 288, 502 419 952 DOM drewniany z działką 10a oraz pomieszczenia socjalne, Ryki, ul. Myśliwska 8a. Cena 100.000 zł do uzgodnienia. Tel.782 541 828

DZIAŁKA, GOSPODARSTWO, POLE DZIAŁKI budowlane w Rykach, jedna działka z garażem na 2 samochody. Tel.517 142 011 DZIAŁKA budowlana o pow. 11,40 arów przy ul. Granicznej w Rykach. Tel.607 084 093 DZIAŁKA pod usługi o pow. 15 arów przy ul. Granicznej w Rykach. Tel.607 084 093

DZIAŁKA rekreacyjna o pow. 18 arów przy ul. Młynarskiej w Rykach. Tel.607 084 093 DZIAŁKA budowlana w Rykach, Jarmołówka, pow. 364m2. Tel.81 865 26 03 DZIAŁKI budowlane położone obok siebie w Trojanowie na przeciwko gminy, każda ma po 30 arów, 10 km do Ryk. Tel.791 947 001 DZIAŁKA w Rykach, około 20 arów o wym. 40x50m. Tel.695 560 718 ŁĄKA o pow. 0,51 ha położona w Sarnach. Cena do uzgodnienia. Tel.723 458 955 DZIAŁKA 41 arów w centrum Swat. Cena do uzgodnienia, dzwonić po godz. 20. Tel.81 865 47 90 GOSPODARSTWO rolne wraz z budynkami i domem mieszkalnym lub pojedyncze działki, może być na agroturystykę, okolica nadwiślańska. Tel.81 866 37 38 DZIAŁKI rolno-budowlane o pow 0.14ha, 0,15ha, 0,30ha, 0,35ha, 1ha, 1,10ha, 1,26ha, 3,20ha możliwość podziału, droga asfaltowa, wodociąg, światło. Cena 15 zł/m do uzgodnienia. Tel.81 866 37 38 DZIAŁKA rolno-budowlana 78 arów, tanio. Tel.667 752 334 DZIAŁKA rolno-budowlana w Nowodworze 0,74 ha. Cena 65.000 zł. Tel.697 499 813 POLE w Wylezinie, działki rolne: 1 ha i 1,04 ha. Tel.721 603 559 DZIAŁKI budowlane przy ul. Królewskiej w Rykach. Tel.602 264 122 DZIAŁKA budowlano-usługowa 35a, Ryki ul. Wiejska. Tel.513 390 087 DZIAŁKA budowlana niezabudowana, pow. 2.800m2, media, możliwość wykopania stawu. Cena 45.000 zł. Tel.500 042 816 DZIAŁKA ul. Lipowa w Dęblinie o pow. 1130m2, działka ma kształt prostokąta z wjazdem od ulicy. Cena 65 zł

za metr kwadratowy. Tel.530 472 530 DZIAŁKA budowlana 0.20 ha uzbrojona, pozwolenie na budowę. Kłoczew. Tel.663 241 312 SIEDLISKO 3.6ha, w tym 0.64 lasu, zabudowania w Rudzie gminna Trojanów. Tel.724 235 535 PLANTACJA czerwonej porzeczki 1,5 ha oraz młody sad jabłoniowy 1ha, klasa ziemi II, Prażmów gm. Stężyca. Tel.509 851 609 DZIAŁKA rekreacyjna o pow. 70a wraz z nowym piętrowym, drewnianym domem o pow. 200m2, dom podpiwniczony z garażem, wyposażony w CO, wodociąg wiejski, telefon, energię elektr., na działce jest sadzawka 10h, 0,5km od Wisły, Prażmów. Tel.509 851 609 POLE 0,91ha przy drodze Brusów-Leopoldów, grunt orny 0,5ha 0,15ha lasu, nieużytki. Tel.668 973 862 GOSPODARSTWO o pow. 5ha wraz z budynkami oraz działka pod zabudowę w Brzezinach, możliwość kupna samej ziemi. Cena do uzgodnienia. Tel.661 229 346 DZIAŁKA rolno-budowlana, 83 ary. Tel.81 865 33 69 DZIAŁKA rolno-budowlana o wym. 15x237m, o pow. 3562m2 w miejscowości Nadwiślanka gmina Stężyca, działka położona w odl. ok. 1 km od Dęblina. Cena 16 zł/m2. Tel.880 232 157 DZIAŁKA budowlana w Rykach ul. Plac Wolności 11. Tel.608 570 288 DZIAŁKA budowlana ul. Swatowska, pow. 11 arów. Tel.608 570 288 SIEDLISKO 0,25ha, dom mieszkalnym, obora, stodoła, budynek gospodarczy, media, droga asfaltowa, woda, światło, telefon, hektar ornego może być na agroturystykę okolica nadwiślańska. Cena do uzgodnienia. Tel.81 866 37 38 DZIAŁKI rolne o pow. 0.14ha, 0,15ha, 0,30ha, 0,35ha, 1ha, 1,10ha, 1,26ha,

21

TRANSPORT - WYNAJEM AUTOLAWET Z WYCIĄGARKĄ BUSÓW OSOBOWYCH PLATFORM NOŻYCOWYCH PRZYCZEPEK SAMOCHODOWYCH WÓZKA WIDŁOWEGO ELEKTRONARZĘDZI BUDOWLANYCH MŁOTA BURZENIOWEGO ZAGĘSZCZARKI BETONIARKI RUSZTOWAŃ

kom. 0 601 811 642, tel. 81 883 23 37

Jak zamieœciæ og³oszenie drobne? Wybierz jeden z podanych ni¿ej sposobów:

PHUA KOL-MET

£ukasz Kozak

1. Wyœlij SMS-a o treœci:

G WleAktroniczna e

SKUP Z£OMU I METALI KOLOROWYCH U³ê¿ - BAZA GS (ko³o stacji MARIOL) czynne: pn.-pt. w godz. 7-17, sob. 7-14

tel. 600 972 934

TC.GJ.treœæ_og³oszenia na numer 72068 (maksymalnie 160 znaków). Koszt SMS-a wynosi 2,00 z³ + VAT (2,44 z³ z VAT). Og³oszenie uka¿e siê w dwóch kolejnych wydaniach gazety Twój G³os.

2. Wytnij KUPON z gazety

3. PrzyjdŸ do redakcji

Dostarcz do redakcji tygodnika Twój G³os (osobiœcie, poczt¹ lub wrzucaj¹c do skrzynki kontaktowej redakcji) oryginalny kupon wyciêty z gazety Twój G³os z treœci¹ og³oszenia. Og³oszenie jest bezp³atne i uka¿e siê w dwóch kolejnych wydaniach gazety Twój G³os. Na jednym kuponie mo¿na podaæ tylko jedno og³oszenie. Adresy skrzynek kontaktowych podajemy w stopce redakcyjnej.

...i podaj treœæ og³oszenia. Koszt og³oszenia wynosi 2,00 z³ netto. Og³oszenie uka¿e siê w dwóch kolejnych wydaniach gazety Twój G³os.

Nie przep³acaj - jest NAJWIÊKSZY W REGIONIE WYBÓR

POD£ÓG I DRZWI W OFERCIE RÓWNIE¯ OKNA PCV w konkurencyjnych cenach Ryki, ul. ¯ytnia 4 tel. 081 865 15 33, 081 865 31 21

czynne: pn-pt: 8-17, so: 8-14


22

Twój Głos Gazeta Lokalna 15(383) 13 kwietnia 2011

www.twojglos.pl 3,20ha możliwość podziału, droga asfaltowa, wodociąg, światło. Cena 7 zł/m do uzgodnienia. Tel.81 866 37 38 DZIAŁKA rolno-budowlana 80ary, uzbrojona sprzedam we wsi Moszczanka przy trasie Lublin-Warszawa. Tel.697 766 931

Nieruchomość kupię DOM

Pracownia krawiecka -

Styl

zakład krawiecki studio aranżacji i szycia firan, zasłon i pościeli doradztwo, pomiary naprawa i odnawianie odzieży szycie odzieży roboczej i technicznej realizacja nietypowych zleceń krótkie terminy realizacji zamówień zamówienia ekspresowe konkurencyjne ceny

Dęblin, ul. Asnyka 17, tel. 507 070 301

DOM może być drewniany, do remontu, w Rykach. Tel.889 919 338 Działka, gospodarstwo, pole, DZIAŁKA lub pole z domem drewnianym, zabudowaniami. Cena do 50.000 zł. Tel.695 418 127 DZIAŁKA na fregacie. Tel.600 501 739 DZIAŁKA lub pole z domem drewnianym, zabudowaniami. Cena do 50.000 zł. Tel.695 418 127 DZIAŁKA w Rykach. Tel.886 237 514 POLE lub nieużytek przy szosie kockiej, Chrustne, Sierskowola. Tel.606 260 519

Nieruchomości do wynajęcia POSIADAM

Zawodowo P.P.H.U.

dbamy o naturê

KORNEX oferuje:

SKUP SKUP SUROWCÓW SUROWCÓW WTÓRNYCH WTÓRNYCH - makulatura - folia - folia po sianokiszonce ODBIÓR ODBIÓR ODPADÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH KOMUNALNYCH WYWÓZ WYWÓZ GRUZU GRUZU

tel. 81 866 76 92, kom. 665 622 822 WWW.KORNEX.COM.PL

POKÓJ dla jednej, 2 osób, Ryki. Tel.668 753 876 MIESZKANIE 2-pokojowe 39m2, 1 piętro, umeblowane w Dęblinie na ul. 15 PP Wilków. Tel.501 707 625 MIESZKANIE 2-pokojowe 39m2, 1 piętro, umeblowane w Dęblinie na ul. 15 PP Wilków. Tel.501 707 625 MIESZKANIE 2-pokojowe 39m2, 1 piętro, umeblowane w Dęblinie na ul. 15 PP Wilków. Tel.501 707 625 POKÓJ w Warszawie od zaraz, dobra lokalizacja i punkty komunikacyjne. Koszt 600 zł+opłata za media ok.70 zł. Tel.606 644 955 MIESZKANIE 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, balkon, III piętro, winda, centrum Puław. Cena 800 zł/miesięcznie. Tel.81 880 04 37 KAWALERKA 35m2, 2-pokojowa na osiedlu W. Witosa w Rykach. Tel.504 075 952

LOKAL na ul. Warszawskiej w Dęblinie, w dobrym punkcie. Tel.692 882 318 POKÓJ z kuchnią w Rykach do wynajęcia od maja, umeblowane, dla 1 lub 2 osób. Tel.784 047 387 LOKAL ul. Cicha 30. Tel.606 341 188, 81 865 32 51 MIESZKANIE 1-pokojowe 26m2, Warszawa-Wola ul. Anielewicza, blisko centrum, widne, częściowo umeblowane. Tel.668 397 929 MIESZKANIE 35m2 po generalnym remoncie, umeblowane w Dęblinie. Cena 650 zł+czynsz 300 zł. Tel.604 059 540 KAWALERKA 30m2 po generalnym remoncie, umeblowane w Dęblinie na ul. Staszica. Cena 500 zł+czynsz 250 zł. Tel.604 059 540 MIESZKANIE w budynku wielorodzinnym pow. 55m2, I piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, balkon, wszystkie media, podwórko na garażowanie samochodu, nadaje się na biuro lub gabinet np. Lekarski, Dęblin ul. Warszawska. Tel.696 091 261 MIESZKANIE 2 pokojowe, 39m2, 1 piętro, umeblowane w Dęblinie na ul. 15 PP Wilków. Tel.501 707 625 LOKAL na działalność gospodarczą w Rykach 10m2. Tel.530 202 784 Mieszkanie w Rykach, umeblowane, 2 pokoje. Tel.792 876 574

SZUKAM EMERYT poszukuje do wynajęcia pokoju. Tel.604 308 336 MŁODE małżeństwo z dzieckiem poszukuje mieszkania do wynajęcia. Tel.696 942 239 MŁODE małżeństwo z 5- letnim dzieckiem wynajmie mieszkanie w Rykach, niedaleko szkoły. Tel.664 843 079 KAWALERKI do wynajęcia w Rykach lub Dęblinie, proszę o kontakt po godz. 13. Tel.723 173 732

piasek p³ukany do mixokreta

Motoryzacja SPRZEDAM AUTO AUDI 80 B4 ‚93, 2.0 B+G, bordowy, 115KM, CZ, EL, ABS, K, WK, R. Cena 5.800 zł do uzgodnienia, Ryki. Tel.667 264 278

www.weglo-stal.pl

PROMOCJA! NA WĘGIEL! od 15 Marca

NAJNIŻSZE CENY W REGIONIE! TRANSPORT DO KLIENTA, RATY

DĘBLIN ul. 15. P.P. Wilków 4a (obok ) tel.: 81 8833 600, 793 585 024 LEOPOLDÓW - Karczmiska 101 (Baza GS) tel.: 516 695 395


Twój Głos Gazeta Lokalna 15(383) 13 kwietnia 2011

www.twojglos.pl

KLIMATYZACJA WENTYLACJA CHŁODNICTWO REKUPERACJA SPRZEDAŻ - MONTAŻ - SERWIS

domy

www. EUROCOLD.pl

biura

auta

Ryki, Robert Sienkiewicz

tel. 512 315 185

BMW e-36 ‚93, 318is coupe 140KM, czarny metalik, jasna skóra, uszkodzona karoseria. Cena 3.500 zł do uzgodnienia. Tel.726 144 215 BUS transporter vw T4, B+G ‚91. Cena 5.500 zł. Tel.81 881 33 49, 607 173 349 CITROEN jumper ‚04, 9-osobowy, oryginał, 2.2 HDI, niebieska perła, ES, EL, klimatronoc, 2xPP, webasto, CDR, kierownica wielofunkcyjna. Cena do uzgodnienia, faktura vat. Tel.507 831 144 CITROEN xara picasso ‚00, 2.0 HDI, zarejestrowany, ubezpieczony, komplet opon zimowych, bogato wyposażony. cena 12.800 zł do uzgodnienia. Tel.609 673 370 DAEWOO matiz top \\\’00, 1 właściciel, kolor zielony metalik, stan dobry, PP, CZ, ABS, klimatyzacja, garażowany. Cena 3.900 zł do uzgodnienia. Tel.81 865 08 42 FIAT cc 700 B94, kolor niebieski metalik, radio cd, w ciągłej eksploatacji, stan bardzo dobry. Cena 1.200 zł do uzgodnienia. Tel.886 909 060 FIAT seicento 0.9 B, 2000/2001, czerwony metalic, przebieg 70000 km, stan bardzo dobry. Cena 4900 zł do uzgodnienia. Tel.888 844 865 FORD escort 1.8 TD ‚98, biały, tydzień po przeglądzie, stan dobry. Cena 3.400 zł do uzgodnienia. Tel.696 450 434 FORD escort granatowy ‚95, 1.6 16V, MPI, zetec, B+G sekwencyjny, butla w kole, legalizacja butli do 2017, przegląd do 15.03.2012, 5D, CZ, WK, 2xPP. Tel.784 455 560, 81 865 19 83 FORD mondeo 1.6 B+G ‚93, w całości lub na części. Cena do uzgodnienia. Tel.781 279 312 FORD mondeo 1.6 B+G, 90 KM \\\’94, WK, CZ, radio+CD, nowa instalacja gazowa ważna 10 lat, PP, kolor granatowy metalik. Cena 2.500 zł do uzgodnienia. Tel.81 865 45 43, 508 342 972 FORD mondeo 1.8 B+G, sedan, zielony metalik, przebieg 240 000 km, WK, CZ, PP, opony zimowe, stan dobry. Cena 3.300 zł Tel.601308103 FORD scorpio ‚93, kombi 2.0 B+G, technicznie sprawny, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, Dęblin. Cena 2.500 zł do uzgodnienia. Tel.604 171 211

HONDA CRX, del sol ‚92, 1.6, 125 KM, cabrio, czerwony, zarejestrowany, opłacony, ważny przegląd, stan bardzo dobry. Cena 7.900 zł. Tel.600 327 177 KOMBAJN zbożowy, szerokość koszenia 1.80m, „klass kolumbus”. Cena 5.200 zł Tel.502 374 110 LAND rover ‚98, B, anglik, przerobiony i zarejestrowany w Polsce, uszkodzony reduktor. Cena 11.000 zł do uzgodnienia. Tel.693 977 096 MERCEDES Benz E-klasa, kombi 98, 2.4 B+G, czarny-perła, ABS, 4xPP, AL, ASR, IMM, CZ, EL, K, 4xES, WK, RM, H, KT, MPI, KPO, 5D, 4xAF, HL, Stężyca. Cena do uzgodnienia. Tel.608 509 147 MERCEDES E320 okular \’99, model 2000 3.2D, szary metalik, przebieg, automat, skóra, ABS, klimatyzacja, AF, CZ. Cena 19.200 zł do uzgodnienia. Tel.784 558 440 MITSUBISHI carisma ‚98, 1.6 B, przebieg 180 000 km, zielony metalik, 4xPP, ABS, CZ, ES, EL, ERS, K. Cena 8.000 zł. Tel.691 083 570 Mercedes Sprinter 212D. Tel.664 633 981 NISSAN ALMERA 1.6 slx B, sedan, niebieski metalik, 95 grudzień, przebieg 220 000 km, nowe opony, przegląd ważny do końca roku, stan idealny. Cena do uzgodnienia. Tel.695 615 446 OPEL astra 1.6 B+G ‚96, stan bardzo dobry, kolor granatowy. Cena do uzgodnienia. Tel.506 705 433 OPEL OMEGA B FL 2,5 DTI, 02, kombi, AF, CZ, KLIMA, ES, TEMPOMAT, WK, EL, ABS, PP, H, nawigacja, podgrzewane siedzenia i lusterka. Tel. 607 409 469 OPEL omega B ‚95, 2.0 8V, B+G, sedan, grafit metalik. Cena 3.900 zł. Tel.662 126 564 OPEL omega B ‚96, 2.0 16V, B+G, sedan srebrny metalik, Ryki. Tel.501 969 860 OPEL vectra B ‚96, zielony metalik 1.7 ISUZU do wymiany uszczelka pod głowicą. Tel.692 100 086 PEUGEOT 306 ‚93, 1.4 B+G, 5D, hak, stan dobry. Cena 2.500 zł. Tel.781 520 399 POLONEZ Caro Plus 1.6 B+G ‚97, Ryki. Cena do uzgodnienia Tel.695 790 921 RENAULT laguna ‚00, 2.2 TD, srebrny

metalik. Cena 8.900 zł. Tel.880 383 538 RENAULT laguna ‚94, 2.0 B+G hatchback, czerwony metalik, EL, ES, H, WK, RK, R+CD. Cena 4.100 zł. Tel.665 632 870 RENAULT laguna 2.0 B+G ‚94, hatchback,, czerwony metalik, CZ, EL, ES, H, RŚ, R+CD, SP, ESZ, WK, RK, stan bardzo dobry. Cena 4.100 zł. Tel.665 632 870 RENAULT laguna II ‚03, rejestracja w 2004, pełne wyposażenie. Cena 14.700 zł do uzgodnienia. Tel.609 673 370 RENAULT megane ‚01, 1.9 DCI, szary metalik, kombi, przebieg 193 000 km, zarejestrowany w Polsce, ABS, 4xPP, klimatyzacja, ES, CZ, WK, halogeny przeciwmgielne, AF, radio, bezwypadkowy, po wymianie rozrządu, olejów. Cena 12.200 zł. Tel.601308103 RENAULT megane ‚98, przebieg 72 000 km, zakupiony w salonie w Polsce. Cena 5.800 zł. Tel.600 274 171 RENAULT megane 1.9 dti diesel ‚01, WK, ABS, CZ, ES, PP, 1 właściciel, kupiony w salonie, garażowany, z homologacją, przebieg 150 000km, bezwypadkowy. Cena 13.500 zł. Tel.608 040 765, 602 739 017 SEAT toledo ‚97, 1.6 B+G, przebieg 240 000 km, blacharka do poprawy. Cena 1.999 zł. Tel.501 038 416 SKODA felicia ‚99, B+G, stan dobry. Cena 3.300 zł. Tel.693 982 806 TOYOTA yaris 1.4 D4D ‚02, przebieg 145000km, zielony metalik, ABS, CZ, AL, K, 2xPP, WK, IMM, H, ES, 4 koła zimowe, 1 właściciel, serwisowany, stan bardzo dobry. Cena 14.500 zł. Tel.693 117 318 VW golf 1.9 TDi ‚99, kolor granatowy metalik, przebieg 192 750 km, ABS, CZ na pilota, WK, 4xAIRBAG, klimatronic, RCD, KP, AF, koła zimowe. Cena 15.000 zł. Tel.697 042 525 VW golf 3 1.8 B, 3D, H, 2xPP, ABS, SZ, WK ‚95, stan dobry. Cena 3.200 zł. Tel.724 594 575 VW golf II ‚91, 1.3 B+G, czerwony, opłacony, przegląd i OC. Tel.665 226 586 VW golf III 1.9 TDI, 90KM, 5D, 2xES, H, 2xPP, ESZ, WK, KPO, CZ, czerwony, po wymianie rozrządu i oleju. Cena 6.800 zł. Tel.695 697 405 VW passat 1.6 B5 ‚98, sedan, kolor srebrny metalik, przebieg 216 000 km,

23

ABS, CZ, WK, 2xAIRBAG, 4xES, EL, podgrzewane lusterka, tempomat, AF, KP, klimatyzacja, zestaw głośnomówiący, RCD. Cena 13.500 zł. Tel.697 042 525 VW passat kombi ‚95 1.9 TDI, stan bardzo dobry, czarny, bezwypadkowy. Cena do uzgodnienia. Tel.507 831 144 VW vento ‚93, 1.8 B, czerwony, hak, stan dobry, zarejestrowany. Cena 3.500 zł, Nowe Zadybie. Tel.692 290 910 WARTBURG 1.3 B+G, stan dobry, zarejestrowany, do użytkowania. Cena do uzgodnienia, poważne oferty. Tel.781 571 960

SPRZEDAM MOTOCYKL SKUTER YAMAHA BWS, 50 cm3, przebieg 6 870 km, kolor granatowy metalik. Cena 3.600 zł do uzgodnienia. Tel.25 751 17 14 SKUTER marki motomagnus rok produkcji 2007/2008, stan idealny, pojemność 80ccm, zarejestrowany na 50ccm, kupiony w polskim salonie, pierwszy właściciel, silnik 4 suw. Cena do uzgodnienia. Tel.603 544 264, 81 866 50 85 MOTOROWER „longina” ‚09, przebieg 600 km. Cena do uzgodnienia. Tel.785 198 458 MOTOCYKL „mini-crros” 50. Cena do uzgodnienia. Tel.669 954 966 MOTOROWER 3-biegowy marki Romet, po malowaniu, zarejestrowany, atrakcyjny wygląd. cena 450 zł. Tel.666 096 012 SIMSON SR50 ‚90, 4-biegowy, pojemność 50cm3, instalacja elektryczna 12V, nowy akumulator, zarejestrowany i opłacony, lakier oryginalny, kolor czerwony, po kapitalnym remoncie. Tel.501 561 102 SKUTER marki peugeot speedfight, pojemność 49,13cm3 ‚00. Cena do uzgodnienia. Tel.603 542 015 SKUTER marki honda ‚98, pojemność 49 cm3, stan idealny, opony cross. Cena do uzgodnienia. Tel.502 177 667 MOTOROWER Simson S-51 ‚83, dużo nowych części, zarejestrowany, opłacony, stan bardzo dobry. Cena 1.600 zł. Tel.600 327 177 MOTOCYKL MZ ETZ 150 ‚88, zielony, stan bardzo dobry, zarejestrowany. Cena do uzgodnienia. Tel.668 973 862 MOTOROWER marki Simson Enduro s51 ‚92, ma przejechane 7663 km. Cena

Ryki, Rynek Stary 1/5, D.H. JUBILAT czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9.00 - 17.00, sobota 9.00 - 14.00

Oferta wa¿na: 16.04 - 30.04.2011

99

7 SERDECZNIE ZAPRASZAMY REGINA papier toaletowy 500 listków a’4

85 32,99

85

9 HIT

25

CENOWY

HIT TAFT lakier do w³osów 250 ml, pianka 200 ml, ¿el 150 ml

CENOWY do prania

z³ / szt.

7,5 kg 1 kg = 3,59

99

8

7

6

8,49

9,99 ARIEL Professional odplamiacz 1 L, spray 500 ml

49

99 GLISS KUR szampony do w ³osów 250 ml; balsamy 200 ml z³ / szt.

19 99HIT 7 99 CENOWY

FA deo spray 150 ml, roll-on 50 ml, stick 50 ml z³ / szt.

DOVE Standard balsam / mleczko do cia³a 400 ml + krem do r¹k GRATIS

8,99

od¿ywki do paznokci 12 ml

12,99


24

Twój Głos Gazeta Lokalna 15(383) 13 kwietnia 2011

do uzgodnienia. Tel.25 754 33 40 MINI moto cross 50 ccm3, silnik2t, 1cilinder, chłodzony powietrzem, automatyczna skrzynia biegów, hamulce 2xtarczowe, wart uwagi jak nowy, polecam. Cena 550 zł do uzgodnienia. Tel.663 178 063

SPRZEDAM RÓŻNE ALTERNATOR do poloneza 1.6 caro, gratis regulator napięcia od ciągnika 3D. Cena 70 zł. Tel.798 263 195 ALUFELGI 5-ramienne z oponami letnimi 175/70 R13 rozm. 4x100. Cena 420 zł. Tel.691 629 506 ANTENA CB na magnes. Cena 20 zł. Tel.785 693 191 BAGAŻNIK samochodowy, nowy Neuman o poj. 500l, srebrny, otwierania boczne wraz z belkami i zaczepami, szwedzkiej firmy THULE, zamki zabezpieczające. Cena 1.200 zł. Tel.668 858 122 CYSTERNA na paliwo, wodę, z

www.twojglos.pl

pompą ssąco-tłoczącą, poj. 1600l, na podwoziu jednoosiowym, stan bardzo dobry. Cena 2.500 zł. Tel.601308103 CZĘŚCI do fiata cinquecento 700 i 900 uno, mechaniczne i blacharskie. Tel.512 655 538 CZĘŚCI do fiata cinquecento 700 silnik, rozrusznik, zderzak przedni, lampa przednia i inne. Tel.728 329 045 CZĘŚCI do fiata punto 1.2 silnik ‚94 oraz do golfa 2. Tel.663 581 483 CZĘŚCI do forda eskorta ‚91, 1.8 TD, wszystko tanio. Tel.724 515 083 CZĘŚCI do samochodów marki audi, vw, seat, skoda, opel, daewoo, ford, renault, peugeot, fiat, volvo, mercedes, mazda, honda, części blacharskie, mechaniczne, szyby, oświetlenie, modele samochodów z rocz. 88-06. Cena od 10 zł. Tel.601308103 CZĘŚCI: szyby przednie i tylne do Forda Mondeo, Golf 2 i 3, Kadet, Peugeot 405, Renault 19, Laguna 1, Pasat B3, Astra 1, Vectra A, BMW 5,

OKULISTA

OPTOMETRYSTA www.optometrysta.com.pl Realizujemy recepty okularowe refundowane przez

Dobieramy: - soczewki kontaktowe sferyczne i astygmatyczne

PROMOCJA badanie tylko

- okulary progresywne z gwarancj¹ adaptacji - pomoce optyczne dla s³abowidz¹cych i niedowidz¹cych (refundacja NFZ)

Leczenie chorób oczu Badania dla kierowców

1z³ * przy zakupie okularów o szczegó³y promocji pytaj w salonie optycznym

Ryki, ul. Wyczó³kowskiego 8/6 (przy “Starej Przychodni”)

tel. 081 8653 524 Gabinet przystosowany do badañ osób niepe³nosprawnych

Escort (92-97), haki holownicze, lampy, chłodnice, lusterka, alternatory, rozruszniki i inne. Tel.724 124 091 FELGI 14, 4 otwory, stalowe wraz z oponami 175x70 michelin w bardzo dobrym stanie, pasują do renault laguny, Ryki. Cena do uzgodnienia. Tel.696 568 413 HAK do forda escorta, tanio. Tel.783 493 576 HAKI holownicze, opony, akumulatory nowe i używane, felgi stalowe i aluminiowe, możliwość montażu, auta osobowe, dostawcze i terenowe oraz rolnicze. Tel.601308103 OPONY 825x20 radial stomil, 1200x18, 840x15C nowe i używane. Cena do uzgodnienia. Tel.517 120 621 OPONY continental 195 60 R15 4mm z 2007, bez wad ukrytych. Cena 130 zł/ komplet. Tel.660 251 915 OPONY letnie Barum 185x65x14, 4 szt., opony używane, nadają się na 1-2 sezony. Cena 70 zł/komplet. Tel.691 628 924 OPONY letnie Michelin 2 szt. 185/65 R 15 i 2 szt. 195/6O R 15, opony używane, nadają się na 1-2 sezony. Cena 80 zł/komplet. Tel.697 362 604 OPONY letnie z felgami stalowymi, rozmiar 175/65 R 14 do opla vectry A. Tel.511 236 979 OPONY motocyklowe 18, 2 sztuki, nowe. Cena 35 zł/szt. lub do uzgodnienia. Tel.693 854 780 OPONY pirelli P-5000 4 szt., 195/50R15, używane, stan bardzo dobry, tylna szyba 307, silniczek wycieraczki, głowica 2.0B 16V silnika, części do 126p blacharskie, Ryki. Cena do uzgodnienia. Tel.600 449 265 OPONY samolotówki zachodnie, polskie, rosyjskie. Cena do uzgodnienia. Tel.517 120 621 Oś wahliwą z piastami do przyczepki samochodowej. Cena 320 zł do uzgodnienia. Tel.696 568 413 PRZYCZEPKA samochodowa gotowa do rejestracji o wym 2.50/1.30. Cena do uzgodnienia. Tel.793 931 897 RADIO sam. Sony CDX-GT430U, gwarancja 4 miesiące, posiada: USB, AUX, RDS, 52Wx4, w tym wejście pod wzmacniacz, zdejmowany panel, odtwarza pliki: MP3, WMA, AAC mało używane, stan bardzo dobry, polecam. Cena 280 zł do uzgodnienia. Tel.697 386 827 SILNIK 1.9 d do volkswagena . Cena do uzgodnienia. Tel.692 399 976 SILNIK i skrzynię biegów od seata toledo. Cena do uzgodnienia. Tel.511 654 154 SILNIK od wsk 125. CENA 150 zł. Tel.663 179 105 SKRZYNIA przyczepki samochodowej, zamykana pokrywa, fabryczna FSO z laminatu z błotnikami, wym. 130x100x40 bez podwozia. Cena 200 zł. Tel.608 061 097 WŁĄCZNIK automatyczny świateł mijania, prosty, samodzielny montaż. Cena 30 zł Tel.785 693 191

KUPIĘ AUTO AUTO na raty, umowa cywilno-prawna, od 2 do 3 tys, opla, forda, skoda, najlepiej kombi, auto potrzebne do pracy, raty do końca roku, 100% uczciwość. Tel.530 502 892 AUTO całe, uszkodzone, powy-

padkowe, skorodowane, zniszczone, własny transport, płatne gotówką. Tel.784 063 070 SAMOCHODY każdej marki, stare, bezużyteczne, niepotrzebne, powypadkowe itp. Tel.724 124 091 SAMOCHÓD każdy, cały, uszkodzony, powypadkowy, niekompletny, skorodowany, na złom, możliwość wyrejestrowana. Tel.512 655 538 OPEL kadet z dokumentami. Tel.607 388 816 SAMOCHODY każdej marki stare, skorodowane, niepotrzebne, uszkodzone, zagraniczne, własny transport. Tel.691 629 506 AUTO cale, uszkodzone, powypad-

kowe, skorodowane, zniszczone, własny transport, płatne gotówką. Tel.784 063 070

Rolnicze MASZYNY ROLNICZE SPRZEDAM SORTOWNIK, opryskiwacz, silnik 7,5KW. Tel.669 189 664 KULTYWATOR robiony 14 i1 6, gwiazdówka 5, siewnik 13 i 15, bąk, kopaczka ciągnikowa, brony 5. Tel.669 189 664 CIĄGNIK T-25 ‚93, silnik po kapitalnym remoncie, kabina polska, nowy rozrusznik. Tel.721 094 089

PŁUG 2-skibowy, typ rosyjski, stan bardzo dobry. Cena 500 zł. Tel.725 193 354 SIECZKARNIA, silnik od sieczkarni, krajzega. Cena do uzgodnienia. Tel.81 865 40 93 PRZEWRACARKA do siana na paski klinowe i opryskiwacz poj. 300L. Cena do uzgodnienia. Tel.517 142 003 ROZRZUTNIK 1-osiowy, fabryczny „Brzeg” ‚85, stan bardzo dobry, oryginalny. cena do uzgodnienia. Tel.697 042 525 TUR do MTZ 3-sekcyjny na 4 siłowniki + krokodyl, przyczepa do bel 6m dl. podwozie z barakowozu, silnik bizon. Tel.605 263 469

HURTOWNIA FARB, LAKIERÓW I ATR. PRZEMYS£OWYCH

Dêblin, ul. PCK 4 tel./fax 81 88 30 228 Kozienice, ul. Kopernika 8 tel. 48 614 60 56


Twój Głos Gazeta Lokalna 15(383) 13 kwietnia 2011

www.twojglos.pl BRONY 5-polowe, mało używane. Tel.606 362 739 KULTYWATOR grudziądzki 14-zębowy, pługi grudziądzkie 2-skibowe. Tel.606 362 739 BECZKI asenizacyjne ciągnikowe, wymiana pomp, zbiorników. Tel.606 362 739 MASZT wózka widlaka na tył ciągnika. Tel.606 362 739 PRZYCZEPA HL 6102 6t, wymiary 2,5 x 5,5 idealna pod bele, przyczepa wywrotka D35 i D47, pługi 3 skibowe. Tel.605 263 469 CIĄGNIK zetor 7011, stan bardzo dobry, 4 cylindry, 65 KM. Cena do uzgodnienia. Tel.602 591 529 PRZYCZEPA samozbierająca deutz fahr, stan bardzo dobry, idealna do kukurydzy i sianokiszonek. Tel.602 591 529 KOSIARKI i kosy do trawy, glebogryzarki ogrodowe, kosiarko-traktorek, ostrzałki do łańcucha piły spalinowej, używane. Cena od 250 zł. Tel.691 629 506 PRZETRZĄSACZ 4-ramieny, hydrallicznie do góry i do tylu składany na szer. robocza 4m 5m+wałek, stan bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel.691 629 506

MASZYNY ROLNICZE KUPIĘ SPRZĘT konny grabiarki, kosiarki, siewnik, kopaczkę itp. Tel.669 189 664

PŁODY ROLNE SPRZEDAM SIANO w kostkach i luzem, dzwonić rano lub wieczorem. Tel.81 866 75 81, 603 975 501 MALINY sadzonki odmiany Polka, z nawadnianej plantacji. Cena 0,50gr/ szt. Tel.81 723 40 10, 785 450 297 ŁUBIN żółty, słodki na siew. Cena 2 zł/ kg. Tel.602 530 227 PSZENICA jara. Cena 90 zł za 100 kg, Ryki. Tel.698 866 949 PSZENŻYTO i mieszankę. Tel.507 140 151 ZBOŻE na zasiew i na pasze. Tel.608 209 681 SIANOKISZONKA. Tel.791 470 744 ŁUBIN wąskolistny, biały, na siew, słodki. Cena 150 zł/1m. Tel.724 114 590 PSZENŻYTO paszowe. Cena 85 zł/1m. Tel.724 114 590 SADZONKI maliny „polka” z nawadnianej plantacji. Cena 0,50 gr/ sztuka. Tel.81 723 40 10, 785 450 297 PSZENŻYTO, Ryki. Cena do uzgodnienia. Tel.505 317 411 SIANO prasowane, Swaty. Tel.697 776 145, 81 865 47 32 ŻYTO. Cena 70 zł. Tel.505 924 601 SADZONKI truskawek odmiana marmolada, dobrze ukorzeniona. Cena 20 gr. Tel.511 226 678 SŁOMA w kostkach. Tel.81 865 40 56 SIANOKISZONKA w belach, 50 sztuk. Tel.503 729 801 SIANO w kostkach lub luzem. Cena do uzgodnienia. Tel.81 866 37 38 SIANOKISZONKA w balotach. Tel.695 731 809 MIESZANKA zbożowa 1 tona, bardzo ładna na zasiew. Cena 80 zł, Ryki. Tel.81 865 20 85

Ryki, ul. Kolejowa 14 (obok stacji benzynowej Bliska)

tel. 781 200 418, fax 81 865 69 75 SPRZEDA¯ CZÊŒCI: tel. 603 756 451 SPRZEDA¯ WÊGLA I SKUP Z£OMU: tel. 609 126 733

Sprzeda¿ czêœci samochodowych

SIANO w kostkach i luzem oraz zboża różne, dzwonić wieczorem lub rano. Tel.81 866 75 81, 603 975 501

PŁODY ROLNE KUPIĘ ZBOŻE paszowe. Tel.81 865 33 24

AGD, RTV, Komputery KOMPUTER Core 2duo e7200 grafika: ati hd4850 512mb ram:3gb, dysk 320gb dvdrw wydajne chłodzenie. Cena do uzgodnienia. Ryki. Tel.781 661 610 PRALKA „beko” automat, stan bardzo dobry. Tel.695 418 127 PRALKA polar-gracja, mało używana, jak nowa. Cena 350 zł. Tel.603 575 704 DEKODER satelitarny Opticum 9500HD-E+, idealny do odbioru telewizji na kartę, cyfry+ i Polsatu, upscaling wszystkich programów do jakości HD, dodaje gratis tuner cyfrowy Ferguson AF80-18-UCI. Cena 400 zł. Tel.603 575 704 TELEWIZOR samsung 40” LE40A786R2F 100Hz, rozdz. 1920x1080-60Hz, ekran podświetlony diodami „Led”, idealny obraz, wbudowany transfer cyfrowy MPG-4 TV naziemnej, wszystkie dostępne złącza. Cena 2.500 zł. Tel.603 575 704 KOMPUTER procesor Intel 800MHz, RAM 320Mb, grafika 64 Mb, dysk twardy 10 Gb, napęd dvd, monitor 17, myszka, klawiatura. Cena 280 zł do uzgodnienia. Tel.721 762 948 ZESTAW komputerowy: procesor AMD Athlon 2400+, RAM 512Mb, dysk twardy 40Gb, grafika 64Mb, zainstalowany system operacyjny+pakiet Open Office, monitor 17CRT, myszka, klawiatura. Cena 430 zł do uzgodnienia. Tel.697 618 306 PAMIĘĆ ram „GoodRam” DDR3, 2GB/1333MhZ, nówka. Cena 75 zł. Tel.782 133 583 PROCESOR Intel Celeron D 2.80MhZ/256/533. Cena 35 zł. Tel.782 133 583 PROCESOR Intel Celeron D 2.93GhZ/256/533 nówka. Cena 40 zł. Tel.782 133 583 KUCHNIA gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem gazowym, stan dobry. Cena 100 zł do uzgodnienia, Kłoczew. Tel.781 564 331 TELEWIZOR Philips 21 cali, płaski kineskop, używany, w dobrym stanie. Cena 90 zł. Tel.600 337 145 KLAWIATURA i mysz bezprzewodowa firmy Labtec. Cena 60 zł. Tel.785 693 191 PRALKA wąska, z góry nakładana, niemiecka, używana. Cena do uzgodnienia. Tel.518 897 821 KOMPUTER pentium 4 3,2GhZ, pamięć RAM:512mb, dysk twardy 40GB, dvd rom, system+open office. Cena 250 zł. Tel.785 533 977 PRALKA z wirówką w dobrym stanie. Cena do uzgodnienia. Tel.661 233 052 ZAMRAŻARKA komorowa. Cena 150 zł. Tel.508 169 042 PRALKA „beko” automat. stan bardzo dobry. Tel.695 418 127 PRALKA „Amica” automat, lodówko-zamrażalkę, dywan 2,60/3,50, stan bardzo dobry. Cena do uzgodnienia.

Tel.691 045 792

Meble sprzedam SZAFA i 2 fotele. Tel.698 224 899 KOMODA, serwantka, regał z szafą, kolor ciemna wiśnia, stan bardzo dobry. Tel.502 235 253 REGAŁ młodzieżowy 2m z płyta mdf. olcha z jasną witryną, szafa, słupek, szuflady, 1 właściciel, stan bardzo dobry, stolik gratis. Cena 220 zł. Tel.535 204 461 NAROŻNIK rozkładany, tanio. Tel.602 702 093 KANAPA 2-osobowa rozkładana, tanio. Tel.602 702 093 WERSALKA w dobrym stanie. Dęblin. Tel.509 459 665 REGAŁY w kolorze brązowym, w bardzo dobrym stanie, Dęblin. Tel.509 459 665 MEBLE młodzieżowe, 3-segmentowe, stan bardzo dobry. Cena do uzgodnienia, dzwonić po godz. 19. Tel.608 209 681 REGAŁ pokojowy 4 1/2 segmentu, kolor orzech, połysk. Cena 220 zł. Tel.81 865 23 49 ŁÓŻKO 2-osobowe w kolorze zielonym, rozsuwane ze schowkiem na pościel, w bardzo dobrym stanie, w komplecie 2 ozdobne poduszki. Tel.661 233 052 SZAFKA nowa, słupek z białej płyty lakierowanej, wymiary 30/45/233, doskonała na książki, płyty. Tel.602 399 577 BIURKO drewniane jasne. Tel.667 102 286 Ława duża, czarna, rozkładana. Cena do uzgodnienia. Tel.504 121 855

Różności sprzedam DRZWI pokojowe, łazienkowe i pełne, białe, stan bardzo dobry, za symboliczną cenę. Tel.691 977 061 SPAWARKA 220380 V na kółkach, solidna konstrukcja. Cena do uzgodnienia. Tel.663 715 297 FIRANKI szer. 3m i 4m. Cena 15 zł i 20 zł za sztukę. Tel.668 349 890 PROJEKT domu jednorodzinnego z poddaszem użytkowym. Cena 1.200 zł. Tel.667 370 123 KONSTRUKCJA tunelu foliowego rurka metalowa, stan idealny o wym. (dł. szer. wys) 5,2m x 4m x 2,5m, możliwość transportu. Cena 500 zł. Tel.691 866 583 DESKI świerkowe suche, obcięte do kantu. Cena 430 zł/m3, Dęblin. Tel.600 976 396 SILNIK zaburtowy do łodzi de45, stan idealny. Cena 2.700 zł, Dęblin. Tel.600 976 396 WIATA 20m x 6m i stodołę 15m x 7m, tanio. Tel.604 736 670 KOSIARKA rotacyjna mała w dobrym stanie, okolice Ryk. Tel.665 344 303 BETONIARKA 80l, silnik 3-fazowy, stan bardzo dobry. Cena 600 zł, Ryki. Tel.663 288 955 OPRYSKIWACZ ogrodowy z wentylatorem, prod. niemieckiej, pojemność 200L. Cena do uzgodnienia. Tel.723 458 955

25

STEMPLE budowlane 100 sztuk, dł. 2,30m. Cena 3,50 zł/sztuka. Tel.608 348 598 BETONIARKA 250 z silnikiem siłowym, sprawna, rozsądna cena, wieczorem. Tel.25 754 32 09 BETONIARKA 150 silnik 380V. Cena do uzgodnienia. Tel.721 144 374 MAGIEL stołowy, nieużywany. Cena do uzgodnienia. Tel.600 630 072 BUTLA od gazu 45l. bez dokumentów. Tel.728 329 045 BANIAKI plastikowe, 30 litrowe, białe, około 20 sztuk, używane, Ryki. Cena 9 zł/sztuka. Tel.600 449 265 DREWNO opałowe. Tel.602 264 122 DRUT fi 12mm gładki w kłębkach, kowadła 3 szt., reduktor obrotów DW 200, kabel ziemny 20m, piła spalinowa STHIL 023, przekładnie od rozrzutnika, Ryki. Cena do uzgodnienia. Tel.600 449 265 SILNIK elektryczny 7,5 KW, obroty 750 obr/min wraz z kołem pasowym na dwa pasy. Tel.604 753 685 DRZEWO sosnowe, tanio. Tel.721 079 308 POMPKA do przepompowywania płynów i paliw, napędzana wiertarką, Ryki. Cena 50 zł. Tel.660 272 194 KANISTRY 30 litrowe plastikowe, białe, nowe, Ryki. Cena 12 zł/sztuka. Tel.660 272 194 OBRAZ z widokiem na kościół w Rykach od ul. Warszawskiej. Tel.603 998 939 KOMPLET sztućców do ryb, 6-osobowy. Tel.603 998 939 KWIETNIK metalowy na duży kwiatek, bardzo ładny, wykonany ręcznie, kuty, kolor czarno0złoty, Ryki. Cena 50 zł Tel.505 317 411 KANISTRY 30l, nowe, białe, plastikowe, Ryki. Cena 12 zł/sztuka. Tel.660 272 194 AGREGAT do malowania natryskowego ścian oraz innych przedmiotów. Cena 320 zł do uzgodnienia. Tel.660 272 194 BUTLA tlenowa 10,5L, wysokość 1mb, bez legalizacji. Tel.81 865 19 83 NISZCZARKA biurowa do papieru, nowa + pudełko. Cena 50 zł, Ryki. Tel.660 272 194 SCHŁADZALNIK do mleka o poj. 530 l w bardzo dobrym stanie, firmy Alima Bis, używany 7 lat. Cena 5.000 zł do uzgodnienia. Tel.502 161 899 ROWER górski, trzeba naprawić łańcuch i hamulce. Cena 60 zł, dzwonić po 16. Tel.783 769 262 ROWER kolarski, brak łańcucha. Cena 60 zł, po godz 16. Tel.783 769 262 ZESTAW do robienia tipsów z lampą. Cena 150 zł. Tel.508 169 042 BRAMA metalowa, dwuskrzydłowa ze słupkami. Tel.695 725 551 WANNA żeliwna, używana, ciężka. Tel.505 370 851 ZLEWOZMYWAK jednokomorowy z ociekaczem, mało używany, kolor srebrny. Tel.505 370 851 WENTYLATOR do kuchni, kolor srebrny, mało używany. Tel.505 370 851 ROWER górski, koła 26 cali, stan dobry. Cena 190 zł. Tel.505 890 703


26

Twój Głos Gazeta Lokalna 15(383) 13 kwietnia 2011

Targowisko w Rykach 24 marca 2011 r.

tel. 606 832 792 USŁUGI ZIEMNEZgrywanie materia³ów AUTOHOLOWAN KOPARKO-ŁADOWARKĄ video z kaset na p³yty

Powiatowy Urz¹d Pracy w Rykach w dniu us³. remontowo 14.03.2011r. dysponuje nastêpuj¹cymi - budowlane ofertami pracy: sprzedawca w stacji paliw,

BUD-REM

Mieszanka zbo¿owa (dt) 70,00 www.twojglos.pl Owies (dt) 60,00 10 marca 2011 r. Pszenica (dt) Gryka (dt) 100,00 Pszen¿yto (dt) Jêczmieñ (dt) 80,00 90,00 ¯yto (dt) Mieszanka zbo¿owa (dt) Prosiêta 10-15 kg70,00 (para) Owies (dt) 100-140,00 Prosiêta pow. 15 60,00 kg (para) Pszenica (dt) 150-180,00 100,00 tel. 504 070 Jaja kurze (szt.) Pszen¿yto (dt) 0,40-0,60 80,00 Gruszki ¯yto (dt)

tel. 607 231 680 Targowisko w Rykach Jêczmieñ (dt)

95,00

Mieszanka zbo¿owa (dt) Remonty mieszkañ, elektromechanik, domów doradca klienta, blacharz samochodowy, SPAWANIE PLASTIKU 70,00-75,00 t³umacz jêzyka niemieckiego, stolarz, g³ówny ksiêgowy, Owies (dt) Naprawa zderzaków introligator poligraficzny, kierowca samochodu ciê¿arowego, w pe³nym zakresie; p³yty gipsowe, 60,00-70,00 i elementów z tworzyw POMOC DROGO E - wykopy pod szamba, Pszenica fundamenty pracownik ochrony fizycznej I stopnia. Zamiejscowe (dt) Targowisko woferty Rykach CYJN sztucznych. g³adŸ, uk³adanie p³ytek i terakoty; N pracy: przedstawiciel handlowy, osoba do dzia³añ DVD, videofilmowanie - korytowanie E UR ! Stara Rokitnia 97 24 marca 2011 r. terenu Pszen¿yto (dt)ONK100,00 wiatowy Urz¹d Pracyreklamowych, w Rykachoperator w dniu wêz³a betoniarskiego, konstruktor, ! - plantowanie K ocieplanie budynków i inne. 668 320 328 nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych in¿ynier Jêczmieñ (dt) ENY! Tel. 3.2011r. dysponuje nastêpuj¹cymi C 85,00 tel. 081 86 51 190 - załadunki i rozładunki palet geodeta, nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych 95,00 Prosiêta 10-15 kg (para) tamiSPRZEDA¯ pracy: sprzedawcain¿ynier w stacjibudownictwa, paliw, I DRZWI P OKIEN doradca klienta Mieszanka przedstawiciel, zbo¿owa (dt) 120-140,00 omechanik, klienta, w blacharz ¹d Pracydoradca w Rykach dniusamochodowy, przedstawiciel handlowy/reprezentant, elektryk, pracownik Jab³ka gat. I (kg) 70,00-75,00 kom. 507 114 048 pow. 15 kg (para) Prosiêta 10-15 kg2,50-3,00 (para) cz jêzyka niemieckiego, stolarz, g³ówny661 ksiêgowy, Tel. 697nastêpuj¹cymi 655 425, 374 169 ochrony, produkcji, magazynier, pracownik pracownik przy 662 Prosiêta 192 489 Owies (dt) tel. ku dysponuje BI 150-180,00 100-140,00 gator poligraficzny, kierowca samochodu ciê¿arowego,

pracach porz¹dkowych, obuwnik, spawacz TIG, blacharz, 382 Jab³ka gat. II (kg) 60,00-70,00 Powiatowy Pracy w Rykach w dniutel. 721 144 sprzedawca, kelner, mechanik Jaja Urz¹d kurze (szt.) Prosiêta pow. 15 1,50-2,00 kg (para) wnik ochrony garma¿er, fizycznej I stopnia. Zamiejscowe ofertyhydraulik, mechanik wyma kierownik dzia³u instalacji, maszyn do Pszenica (dt) 07.03.2011r. dysponuje nastêpuj¹cymi wych, technik technologi ¿ywnoœci 0,40-0,60 150-180,00 y: przedstawiciel handlowy, osoba do dzia³añ wykonywania odwiertów, mechanik wibratorów do wykonywania - bieg Œliwka (kg) CHODZIK inwalidzki i kule. Cena 280 Tel.604 605 477 100,00 g³adŸ, malowanie, monta¿ p³yt kurze k-g, sprzedawca/handlowiec, spawacz, gat.sprzedawca I (kg) Jaja (szt.) wiatowy Urz¹d Pracy w Rykach w dniu Targowisko w Rykach odwiertów, operator wibratora do wykonywania odwiertów, mowych, operator wêz³a betoniarskiego, konstruktor, ofertami Jab³ka pracy: w stacji paliw, zł. Tel.604 059 540 - dysp Pszen¿yto (dt) monta¿ drzwi, okien, uk³adanie paneli, malowania. Cena 3.000 2,50-3,00 0,40-0,60 pomocnik mechanika, kierowca samochodu ciê¿arowego, elektromechanik, AGREGAT yciel przedmiotów zawodowych technicznych in¿ynier doradcadoklienta, blacharz samochodowy, dysponuje nastêpuj¹cymi Burak æwik³owy (kg) adaptacja poddaszy i wiele innych. - obs³ 85,00r. oraz deski Jab³ka 17 STEMPLE marca 2011 3-metrowe zł. Tel.695 080 541 y3.2011r. pracy: kierownik, technolog, spawacz, gat. II (kg) Gruszki pracownik dzia³u logistyki, mechanik geofonów, pomoc eta, nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych t³umacz jêzyka niemieckiego, stolarz, g³ówny ksiêgowy, 1,00-1,50 Prosiêta 10-15 kg jesionowe. (para) KONKURENCYJNE CENY! mile w dębowe, olszowe, Tel.662 Gryka (dt) tami pracy: sprzedawca w stacji paliw, azynier, osoby dodoradca obs³ugi klienta maszyn, kuchenna, kelner, pomocnik mechanika, kierowca samochodu er budownictwa, przedstawiciel, 1,50-2,00 introligator poligraficzny, robotnik gospodarczy, kierowca Burak æwik³owy (pêk) 120-140,00 308 omechanik, doradca klienta, blacharz samochodowy, - jêzy dowlany, handlowy, ciê¿arowego, technik mechanik maszyn i 127 urz¹dzeñ, operator stawiciel przedstawiciel handlowy/reprezentant, elektryk, pracownik Burak æwik³owy (kg) Jab³ka gat. I (kg) samochodu ciê¿arowego. Zamiejscowe oferty pracy: wykopy, zasypy, plantowanie Prosiêta pow. kg (para) ZAWIOZÊ DO ŒLUBU1,50 cz jêzyka niemieckiego, stolarz, g³ówny ksiêgowy, Jêczmieñ (dt)15rolnicza maszyny do krojenia skóry, pracownik ciê¿kich maszyn wibruj¹cych, specjalista ds. logistyki, kcji, magazynier, pracownik ochrony, pracownik przy miejs PRZYCZEPA do przewozu handlowy, 2,50-3,00 przedstawiciel osoba do dzia³añ reklamowych, za³adunki materia³ów Broku³ (kg) 150-180,00 gator poligraficzny, kierowca samochodu ciê¿arowego, Renault Laguna II,(pêk) 90,00 wie rolnym ekologicznym operator pomp ch porz¹dkowych, obuwnik, spawacz TIG,pracownik blacharz,techniczny, murarz. bel,Oferty wym. 6,50mx2,40m, dwuosiowa tel.i palet 886 174 423gat. II (kg) Burak æwik³owy Jab³ka kamieniarz, pracy zaautem US£. operator wêz³a betoniarskiego, konstruktor, nauczyciel Powiatowy Urz¹d Pracy w Rykach w dniu sypkich PIEC węglowy w dobrym stanie. granatowy metalik wraz z Jaja kurze (szt.) wnikdzia³u ochrony fizycznej I stopnia. Zamiejscowe oferty racy w funduszu inwestycyjnym, kucharz, Mieszanka zbo¿owa (dt)zł Tel.664 zawodowych technicznych in¿ynier geodeta, wnik instalacji, hydraulik, mechanik do sieci EURES: naHiszpania: kołach 20. Cena 4.400 1,50-2,00 przedmiotów granic¹ wmaszyn ramach animator 493 576 transport piachu, ¿wiru, pospó³ki, ustrojeniem wTel.783 jasne dodatki Broku³ (szt.) 07.03.2011r. dysponuje nastêpuj¹cymi 0,40-0,60 70,00 173 213 y: przedstawiciel handlowy, osoba do dzia³añ nywania odwiertów, mechanik wibratorów do wykonywania Broku³ (szt.) Œliwka (kg) nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznychKOMPUTEROWE in¿ynier kultury, animatorzy, instruktorzy sportowi, animator czasu (stroik na samochód, na klamki, ziemi ogrodowej Jab³ka gat. CZĘŚCIklienta Golf III: błotniki przód prawy Owies (dt)I (kg) rtów, operator wibratora do wykonywania odwiertów, mowych, operator wêz³asieci betoniarskiego, ranic¹ w ramach EURES:konstruktor, ofertami pracy: sprzedawca w stacji paliw, budownictwa, przedstawiciel, in¿ynier budowy, instalacja systemu WINDOWS, KOSIARKA listwowa „honda”. wolnego/tancerz/piosenkarz, szklarz. Wielka Brytania: rzeŸnik szarfa).Cena Cena doradca 150 z³.wTel. 664 Cebula (kg) 2,50-3,00 i lewy kolorze czerwonym welektryk, rozsądpiasek kwarcowy tynków cnik kierowca samochodu ciê¿arowego, ycielmechanika, przedmiotów zawodowych technicznych in¿ynier 70,00 ultury, animator czasu wolnego, elektromechanik, doradca klienta, blacharz samochodowy, INTERNETU, usuwanie do wirusów przedstawiciel handlowy/reprezentant, pracownik Cebula (kg) Burak æwik³owy (kg) do uzgodnienia. operator Tel.608 492418 314 970 lub wykrawacz, szwaczka, rzeŸnik/wykrawacz/trybowacz, 601 314 747 1,50-2,00 nej cenie. Nowodwór. Tel.510 558 585 Jab³ka gat. (dt) II (kg) wnik dzia³u logistyki, mechanik geofonów, technicznych pomoc eta, nauczyciel przedmiotów zawodowych i inne. ceny! Pszenica a, animatorzy, instruktorzy sportowi kruszywo betonowe t³umacz jêzyka niemieckiego, stolarz, g³ówny ksiêgowy, produkcji, magazynier, pracownik ochrony, pracownik przy Atrakcyjne 1,50-2,00 prasy krawêdziowej. Czechy: pracownik badawczy specjalista UBRANKO do chrztu dla dziewczynCebula cukrowa 1,00-1,50 (kg) nna, kelner, pomocnik mechanika, kierowca samochodu er budownictwa, doradca klienta przedstawiciel, 1,50-2,00 go/tancerz/piosenkarz, szklarz. Wielka 100,00 introligator poligraficzny, robotnik gospodarczy, kierowca pracach porz¹dkowych, obuwnik, cukiernik, spawacz TIG, GARAŻ kupie lub wynajmę, najlepiej Cebula cukrowa (kg) Burak æwik³owy (pêk) procesów membranowych, technik kontroli jakoœci, menad¿er ki, rozm. 68, użyte, kolor biały, owego, rozbieracztechnik mechanik maszyn i urz¹dzeñ, operator stawiciel handlowy/reprezentant, elektryk, pracownik æwik³owy (kg) 08-500 Ryki, ul. Swatowska 20 awacz, wykrawacz wo³owiny, Pszen¿yto (dt)raz samochodu ciê¿arowego. Zamiejscowe oferty pracy: blacharz, kierownik dzia³u instalacji, hydraulik, mechanik maszyn na os. Karola Wojtyły. Tel.605 058 582 negocjator, menager sprzeda¿y. Cypr:Burak mechanik A/C, technik ZAWIOZÊ DO ŒLUBU sukieneczka, kapelusik, pelerynka i PROFESJ Czosnek (kg) ch wibruj¹cych, specjalista logistyki, przy kcji,maszyn magazynier, pracownik ochrony,ds. pracownik nokci, rzeŸnik/wykrawacz/trybowacz, 1,50 80,00 do wykonywania odwiertów, mechanik wibratorów do handlowy, doKadet, dzia³añ reklamowych, tel.II,0 602 284 292,(kg) tel/fax (081) 8654 154 instalacji wind, technik naprawy wind, technik instalacji wind Czosnek (kg)osoba Broku³ buciki. Tel.664 418 970przedstawiciel MOTOROWER Romet z dokuautem Renault Laguna UK£ADAN ch porz¹dkowych, obuwnik, spawacz TIG, blacharz, 20,00 e, monter urz¹dzeñ hydraulicznych. Burak æwik³owy (pêk) niarz, pracownik techniczny, murarz. Oferty pracy za wykonywania odwiertów, operator wibratora do wykonywania operator wêz³a betoniarskiego, konstruktor, nauczyciel ¯yto (dt) CYLIFT. Cypr/Grecja: animator rozrywki, manager rozrywki, mentami. Tel.66720,00 766 923 granatowy metalik wraz z POD£OGO wyma wnik instalacji, hydraulik, mechanik maszyn animator do Czosnek (szt.) sobadzia³u doramach badañ terenowych. Czechy: ROWERzumby. męski z Malta: ramą. Tel.81 865pomocnik odwiertów, mechanika, kierowca samochodu przedmiotów zawodowych in¿ynier geodeta, nic¹ w sieci EURES: Hiszpania: animator dzieciêcy, animator sportowy, instruktor ustrojeniem w jasne dodatki Czosnek (szt.)technicznych Broku³ (szt.) ŒCIENNYCH, nywania odwiertów, mechanik wibratorów do wykonywania - biegM sta ds. rozwoju firmy, pracownik 33 69 0,50-1,50 ALUFELGI 16 5x108 do forda monBroku³ (szt.) ciê¿arowego, pracownik dzia³u logistyki, mechanik geofonów, nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych in¿ynier 10-15 kg (para) informatyk - oprogramowanie sieciowe, Prosiêta informatyk. Niemcy: y, animatorzy, instruktorzy sportowi, animator czasu (stroik na samochód, na klamki, Dêblin,(kg) ul. 15 P.P. Wilków 5 i ROZBIÓRKI rtów, operator wibratora doCypr: wykonywania odwiertów, procesów membranowych. deo.kelner, Tel.665 632 0,50-1,50 870 Fasolka08-530 szparagowa pomoc kuchenna, pomocnik mechanika, kierowca - dysp budownictwa, doradca klienta przedstawiciel, in¿ynier budowy, 120-140,00 kucharz, opiekun/opiekunka mechanik go/tancerz/piosenkarz, szklarz. Wielka Brytania: rzeŸnik osób starszych, KRAJZEGA, zaprzęg konny w doszarfa). Cena 150 z³. Tel. 664 Fasolka szparagowa (kg) Cebula (kg) cnik mechanika, kierowca samochodu ciê¿arowego, tel. 081 883 19 90, fax 081tel. 883 35 instalacji i konserwacji basenów samochodu ciê¿arowego, technik mechanik maszyn i urz¹dzeñ, przedstawiciel handlowy/reprezentant, elektryk, pracownik Cebula (kg) samochodowy, pielêgniarz/pielêgniarka, monter instalacji - 15 obs³u wacz, szwaczka, rzeŸnik/wykrawacz/trybowacz, operator Prosiêta pow.Tel.81 15 kg (para) brym stanie. 865 33 69 726 2 PROGRAMATOR do pralki electro418 970 lub 601 314 747 1,50-2,00 wnik dzia³u logistyki, mechanik geofonów, pomoc ków wid³owych, technik instalacji oraz operator ciê¿kich maszyn wibruj¹cych, specjalista ds. przy logistyki, produkcji, magazynier, pracownik ochrony, pracownik Kapusta bia³a (szt.) www.btszal.deblin.pl 1,50-2,00 urz¹dzeñ sanitarnych, dekarz, kierownik restauracji krawêdziowej. Czechy: pracownik badawczy specjalista lux kupie w rozsądnej cenie. Tel.692 150-180,00 mile w us³. remontowo Kapusta bia³a (szt.) Cebula cukrowa (kg) GRZEJNIKI żeliwne zestaw 13 i 15 nna, kelner, pomocnik mechanika, kierowca samochodu ji i systemów VRV, technik instalacji wind, pracach porz¹dkowych, obuwnik, cukiernik, spawacz TIG, sieci BUD-REM kierownik hotelu, lub Cebula cukrowa kamieniarz. Oferty za granic¹ w ramach sów membranowych, technikalternatywnie kontroli jakoœci, menad¿er - kucharz/kucharka 399 976pracy Jaja kurze (szt.) - budowlane e-mail: 4,00-6,00 szkolna@btszal.deblin.pl - jêzyk 3,00-4,00 żeberek. Cena 7m³odszy zł/(kg) żeberko. Tel.81 865 owego, technik mechanik i urz¹dzeñ, operator SPAWANIE PLASTIKU asystent technika naprawymaszyn wind CYLIFT, blacharz, kierownik dzia³u instalacji, hydraulik, mechanik maszyn Kapusta (kg) domów kucharz/m³odsza kucharka, pracownik cjator, menager sprzeda¿y. Cypr: mechanik A/C, technik kucharz/kucharka, 0,40-0,60 Remonty bia³a mieszkañ, EURES: Hiszpania: animator kultury, animator czasu Dêblin Lotnisko 19 83, 784 455 560 OFICERKI nr 29. Tel.502 253 359 Kapusta bia³a (kg) Czosnek (kg) ch maszyn wibruj¹cych, specjalista ds. logistyki, miejs CYLIFT, CYLIFT. Naprawa zderzaków do wykonywania odwiertów, mechanik wibratorów do 1,50 restauracji pomoc wind kuchenna. Holandia: pracownik acji wind,technik techniknaprawy naprawywind wind, technik 2, instalacji Czosnek (kg) w pe³nym zakresie; p³yty gipsowe, wolnego, animatorzy, instruktorzy animator czasu ul. Trapezowa 16 2,00 sportowi, 20,00 ogramowanie sieciowe, informatyk. Tadeusz Je¿o niarz, pracownik techniczny, murarz.manager Oferty pracy za osoba do Gruszki wykonywania odwiertów, operator wibratora do wykonywania BETONIARKA 250L z silnikiem na i elementów z tworzyw produkcyjny, hutnik. Irlandia: badañ terenowych. FT. Cypr/Grecja: animator rozrywki, rozrywki, Kapusta pekiñska (kg) g³adŸ, uk³adanie p³ytek i terakoty; 20,00wolnego/tancerz/piosenkarz, Targowisko (osiedle jednorodzinnych) szklarz. Wielkadomów Brytania: rzeŸnik w Rykach wymagania: wyma Kapusta pekiñska (kg) Czosnek êgniarka w domu opieki osób starszych, odwiertów, pomocnik mechanika, kierowca samochodu 220V, własnej roboty, Dęblin. Tel.782 ocieplanie(szt.) budynków i inne. nic¹ w ramach sieci EURES: Hiszpania: animator W³ochy: pielêgniarka, barman, kelner,Czosnek pizzer, szef kuchni, ator dzieciêcy, animator sportowy, instruktor zumby. Malta: 3,00 sztucznych. (szt.) Oferujemy: wykrawacz, szwaczka, rzeŸnik/wykrawacz/trybowacz, operator Jab³ka gat. I (kg) osoby Ryki, ul. Lipowa 15 tel. 081 880 01 57 kunka osób starszych, mechanik bieg³y jêzyk niemiecki, - bieg 5,00 0,50-1,50 3 lutego 2011 r. 646 387 ciê¿arowego, pracownik dzia³u logistyki, mechanik geofonów, SPRZEDA¯ OKIEN I DRZWI na zmywak, animator kultury, ratownik, tancerz, animator czasu matyk - oprogramowanie sieciowe, informatyk. Niemcy: y, animatorzy, instruktorzy sportowi, animator czasu Kapusta pekiñska (szt.) 0,50-1,50 prasy Stara krawêdziowej. Czechy: pracownik badawczy specjalista Rokitnia 97pomocnik 2,50-3,00 iarz/pielêgniarka, monter instalacji Kapusta pekiñska (szt.)mechanika, Fasolka szparagowa (kg) kom. 661 075 009 Tel. 697 655 425, 661 374 169 wynajem autokarów, pomoc kuchenna, kelner, kierowca - dyspozycyjnoœæ, - dysp Gryka (dt) wolnego. ³odzi motorowych. rz, opiekun/opiekunka osób starszych, mechanik go/tancerz/piosenkarz, szklarz. WielkaNorwegia: Brytania: mechanik rzeŸnik silników tel. 606 761 590 2,00-3,00 SILNIK elektryczny 7,5 KW, 750 obr procesów membranowych, technik kontroli jakoœci, menad¿er Fasolka szparagowa (kg) UBRANKO do chrztu dla chłopca, Jab³ka gat. II (kg) samochodu Tel. 668 320 328 technik piekarz, dekarz. Austria: 2,00-3,00 ciê¿arowego, mechanik maszyn i urz¹dzeñ, Francja: recepcjonista-kelner-kucharz-barman, pracownicy do chodowy, pielêgniarz/pielêgniarka, monter instalacji -w obs³uga komputera, - obs³u wacz, szwaczka, rzeŸnik/wykrawacz/trybowacz, operator wraz z kołem pasowym na dwa pasy. Kapusta czerwona (kg) wzrost 68-74. Tel.695 418 127 negocjator. Cypr: mechanik A/C, technik instalacji wind, technik ubezpieczenia SIGNAL IDUNA PTU S.A. 1,50-2,00 ie¿y mêskiej. Holandia: operator ciê¿kich maszyn wibruj¹cych, specjalista ds. logistyki, Kapusta czerwona (kg) Kapusta (szt.) obs³ugirestauracji parku, sprzedawca. klient. zeñ sanitarnych, dekarz,przedstawiciel kierownik krawêdziowej. Czechy: pracownik badawczy specjalista Polska: tajemniczy Jêczmieñ (dt) Tel.604(kg) 753 685(szt.) naprawy mile bia³a widziany: w 2,00 wind, technik instalacji wind CYLIFT. Cypr/Grecja: Kapusta bia³a Œliwka rodukcyjny. W³ochy: pielêgniarka, WÓZEK 3-funkcyjny, Baby design, 3,00 dydaktyczne wycieczki autokarowe mile 4,00-6,00 Wiêcej mo¿na uzyskaæ u poœredników pracy lub pod atywnie kierownik hotelu, kucharz/kucharka m³odszy kamieniarz. Oferty pracyrozrywki, za granic¹ w ramach sieci 90,00 Kapusta sów membranowych, technik kontroliinformacji jakoœci,lub menad¿er NAGROBKI animator rozrywki, manager animator dzieciêcy, czerwona - jêzyk angielski(szt.) - jêzyk 3,00-4,00 SPAWANIE PLASTIKU an, kelner, pizzer, szef kuchni, osoby na SILNIK elektryczny 4 KW, 950obr./ całe wyposażenie, kolor błękitno-graKapusta czerwona (szt.) bia³a (kg) numerem 81pracownik 865 33technik 48 wew. 26. rz/m³odsza kucharka, kucharz/kucharka, cjator, menager sprzeda¿y. Cypr: mechanik A/C, Mieszanka (dt)Kapusta EURES: Hiszpania: animator kultury, animator czasu instruktor zumby. Malta: informatyk - zbo¿owa 1,50-2,00 biwaki, kolonie i inne imprezy. Kapusta bia³a miejsce pracy: DÊBLIN miejs min. Cena 320(kg) zł. Tel.500 149 165 sportowy, Ÿnik. Norwegia: kierownik fitowy, stan bdb+wanienka, zabawka Burak æwik³owy (kg) animator GRANITOWE Naprawa zderzaków 2,00-3,00 uracji 2, pomoc kuchenna. Holandia: pracownik acji wind, technik naprawy budowy wind, technik instalacji wind 70,00 Marchew (kg) 1,50 oprogramowanie sieciowe, informatyk. Niemcy: kucharz, wolnego, animatorzy, instruktorzy sportowi, animator czasu 2,00 Lamaze gratis, wózek spacerowy Coe), stolarz, przewodnik/przewodniczka, 1,00-1,50 i elementów z tworzyw kcyjny, hutnik. Irlandia: osoba do badañ terenowych. FT. Cypr/Grecja: animator rozrywki, manager rozrywki, Marchew (kg) Kapusta pekiñska (kg) STEMPLE budowlane długość 3m, INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW sprzeda¿ Owies (dt) INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW opiekun/opiekunka samochodowy, wolnego/tancerz/piosenkarz, szklarz. Wielka Brytania: rzeŸnik - monta¿ wymagania: wyma 1,00-1,50 neco,osób Dęblin.starszych, Tel.796 278mechanik 480 a: rozrywki, manager rozrywki, Kapusta pekiñska (kg) Burak æwik³owy (pêk) ie hy:animator pielêgniarka, barman, kelner, pizzer, szefzumby. kuchni, osoby duża ilość. Cena 4,50 zł/sztuka. ator dzieciêcy, animator sportowy, instruktor Malta: 1,50 3,00 sztucznych. Zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra pracy politykiPor z isk-(szt.) monter instalacji urz¹dzeñ sanitarnych, wykrawacz, rzeŸnik/wykrawacz/trybowacz, operator Zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra pracy i polityki spo³ecznej z Tel.692 szwaczka, Wylezin 41, i70,00 nspo³ecznej mator- sportowy, instruktor zumby. bieg³y jêzyk niemiecki, - bieg 5,00 pielêgniarz/pielêgniarka, y n 482 439 mywak, animator kultury, ratownik, tancerz, animator czasu ROWEREK dziecięcy 2 szt., 12”, fomatyk oprogramowanie sieciowe, informatyk. Niemcy: Ogórek szklarniowy (kg) Stara pekiñska1,00-2,00 (szt.) dnia 14 alternatywnie wrzeœnia 2010 r.Rokitnia wtel. sprawie icewarunków dekarz, kierownik restauracji kierownik hotelu, prasy krawêdziowej. Czechy: pracownik badawczy specjalista dnialub 14pod wrzeœnia 2010 r. w sprawieKapusta standardów i warunków Pszenica (dt) 97standardów 691 881 494 Kapusta na u poœredników pracy pekiñska (szt.) - r.dyspozycyjnoœæ, - dysp Broku³ (kg) telik samochodowy 2lub szt., dorynku 19 jakoœci, kg,kucharz/m³odsza go. Norwegia: mechanik silników ³odzi mechanik motorowych. rz,uzyskaæ opiekun/opiekunka osób starszych, 5,00 2,00-3,00 prowadzenia us³ug pracy (Dz. U. z dnia 28.09.2010 nr 177, kosmetyczka, kucharz/kucharka m³odszy procesów membranowych, technik kontroli menad¿er prowadzenia us³ug rynku pracy (Dz. U. z dnia 28.09.2010 r. nr 177, 100,00 08-500 Ryki, ul. Swatowska 20 OGRODZENIE: 2 bramy dwuskrzyTel. 668 320 328 1) - 865 - 33 - 48 wew. 26. Pietruszka (kg) 2,00-3,00 spacerówka dlaA/C, bliźniaków. Tel.515 cja: recepcjonista-kelner-kucharz-barman, do r. zg³oszeniedłowe chodowy, pielêgniarz/pielêgniarka, monter instalacji obs³uga komputera, - obs³u poz. 1193) odtechnik dnia 29.12.2010 r. zg³oszenie krajowej oferty pracy w Pomidor szklarniowy (kg) Kapusta czerwona (kg) kucharka, kucharz/kucharka, pracownik do obs³ugi restauracji, negocjator. Cypr: mechanik instalacji wind, technik poz. 1193) od pracownicy dnia 29.12.2010 krajowej oferty pracy w i furtką wjazdowe ze słupkami Pszen¿yto (dt) 2,00-3,00 czerwona (kg) 511 569danym tel. 602 284 292, tel/fax 154w Broku³ (szt.) gi parku, sprzedawca. Polska: tajemniczy klient. urzêdzie pracyKapusta zeñ sanitarnych, dekarz, kierownik restauracji mile widziany: powiatowym urzêdzie pracy jest 0dokonywane przez 6,50 pracownik restauracji 2,instalacji pomoc kuchenna. Holandia: pracownik 2,00 (081) 8654mile naprawy wind, technik wind CYLIFT. Cypr/Grecja: gł. 5m., wys. 1,5m oraz 40mb siatki danym powiatowym jest dokonywane przez Seler (kg) ej informacji mo¿nahotelu, uzyskaæ upracodawcê poœredników pracy lubpisemnie. pod atywnie kierownik kucharz/kucharka lub m³odszy pracodawcê krajowego pisemnie. hutnik, pracownik budowlany, TIG, ogrodzeniowej o3,00 wys. produkcyjny, 1,5m wraz rozrywki, ze Papryka animator manager animator dzieciêcy, (kg) dlarozrywki, krajowego UBRANKA dziewczynki 2-3 spawacz letKapusta czerwona (szt.) - jêzyk angielski - jêzyk ¯yto (dt) 4,00 Kapusta czerwona (szt.) rem 81 865 kucharka, 33 48 wew.kucharz/kucharka, 26. Pracodawca pracownik rz/m³odsza Cebula (kg) Pracodawca ofertê pracy powiatowego urzêdupracy: słupkami, drut ocynkowany o średnicy MIG/MAG, aluminium, pracownik wdobry. ogrodnictwie przy do zbiorach, niej, instruktor rozm. 86-98,9,00 stanzg³asza Cena do animator sportowy, zumby. Malta: informatyk - jednego zg³aszaTargowisko ofertê pracy do jednego powiatowego urzêdu 1,50-2,00 miejsce DÊBLIN miejs w Rykach mieszkañna w pe³nym Seler (szt.) uracji 2, pomoc kuchenna. Holandia: pracownik ze 1,50-2,00 3,5, stanpracodawcy bardzo 2,00-3,00 dobry, Ryki. r¹czka, Tel.600 Rzodkiewka pracy, w³aœciwego ze wzglêdu siedzibê pracodawcy albo uzgodnienia. Tel.722 369 remonty 160 z³ota okulizacja ró¿, operator wózków wid³owych, oprogramowanie sieciowe, informatyk. Niemcy: kucharz,10-15 OPEL combo pracy, w³aœciwego wzglêdu na siedzibê albo (pêk) Marchew (kg) 1,50-2,00 Prosiêta kg (para) zakresie poddasza K£OCZEW M. Stoñ kcyjny, hutnik. Irlandia: osoba do badañ terenowych. Marchew (kg) 24 lutego 2011 r. 302 630 Cebula cukrowa (kg) miejsce pracy albowinnego wybranego przez siebie NFORMACJA DLA PRACODAWCÓW spawacz konstrukcji, monter, pracownik produkcyjny szklarni. opiekun/opiekunka osób starszych, mechanik samochodowy, '03, data rej. 0 miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie 2,50 80-100,00 WANIENKĘ dlawykonywania niemowlaka, kolor zamieszka³e glazurnictwo, Ziemniaki (dt) 1,00-1,50 hy: zpielêgniarka, barman, kelner, pizzer, szef kuchni, osoby 1,50 Irlandia: urzêdu. osoba do badañ terenowych. W³ochy: pielêgniarka, pielêgniarz/pielêgniarka, monter instalacji urz¹dzeñ sanitarnych, Gryka (dt) km, VAT 1, fa urzêdu. nie rozporz¹dzeniem ministra pracy i polityki spo³ecznej z Sa³ata (szt.) Por (szt.) WYCIĄGARKA budowlana na ramie niebieski, stan bardzo dobry. Cena do Prosiêta pow. 15 kg (para) hydraulika elektryka mywak, animator kultury, ratownik, tancerz, animator czasu 120,00 Ogórek szklarniowy (kg) Wiêcej informacji uzyskaæ u poœredników pracy lub pod Czosnek (kg) barman, kelner, uzgodnienia. pizzer, szefTel.722 kuchni, na zmywak, animator dekarz, kierownik restauracji alternatywnie kierownik hotelu, gacja ciê¿aro Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ u poœredników pracy lub pod 14 wrzeœnia 2010 r. w REGULAMIN sprawie standardów i warunków z przekładnią fabryczną i lina. Cena 2,50-3,00 1,00-2,00 369 osoby 160mo¿na 110-140,00 go. Norwegia: mechanik silników ³odzi motorowych. Pieczarki (kg) 5,00 numerem telefonu 81 865 33 48416 wew. 26. Tel. 504 581 kultury, tancerz, animator wolnego. Norwegia: kosmetyczka, kucharz/kucharka lubczasu m³odszy kucharz/m³odsza 20,00 WK, drzwi o 81Jêczmieñ 865 48 (dt) wew. 26. 800 zł do uzgodnienia. adzenia us³ug rynku pracy (Dz.numerem U. z dnia telefonu 28.09.2010 r. nr33 177, Tel.693 117ratownik, 318 Por (szt.) Pietruszka (kg) OG£OSZENIA DROBNE w wydaniu Jaja kurze (szt.) cja: recepcjonista-kelner-kucharz-barman, pracownicy do ROWER, koła silników 12. Tel.515³odzi 511do 569 Pomidor szklarniowy (kg) operator mechanik motorowych. Dania: kucharka,koparki,, kucharz/kucharka, pracownik obs³ugi restauracji, 2xPP, kupion 193) od dnia 29.12.2010 r. zg³oszenie krajowej oferty pracy w Czosnek (szt.) 90,00 1,00-2,00 2,00-3,00 ROWER damski6,50 firmy „Arkus”, stanw gi parku, sprzedawca. Polska: tajemniczy klient. papierowym tygodnika Twój Mieszanka G³os Miód (kg) pracownik rolnictwie, rolny. Francja: recepcjonistarestauracji 2,pracownik pomoc kuchenna. Holandia: pracownik 0,40-0,60 lonie, bezwyp m powiatowym urzêdzie pracy jest dokonywane przez zbo¿owa (dt) 0,50-1,50 STOLIK i 2 krzesełka z pojemnikami Pietruszka (kg) Seler (kg) us³. remontowo-budowlane bardzo (kg) dobry, kupionykelner-kucharz-barman, w firmowym hutnik, pracownik Gruszki ej informacji mo¿na uzyskaæ u poœredników pracy lub pod 20,00 pracownicy do obs³ugi parku, produkcyjny, budowlany, spawacz TIG, sce, faktura V Papryka dawcê krajowego pisemnie. Fasolka szparagowa (kg) na zabawki dla dziecka, idealny do 70,00 Aby zamieœciæ og³oszenie drobne nale¿y wybraæ jeden z podanych 3,00-3,50 4,00 sklepie. Cena 430 9,00 zł. Tel.604 474 453 aluminium, rem 81 zg³asza 865 33 48 wew. 26. do jednego powiatowego urzêdu sprzedawca, pracownik sezonowy. piekarz. Polska: MIG/MAG, pracownik wKanada: ogrodnictwie przy zbiorach, £ukaszKukurydza Wagner paszowa (dt) 182. dawca ofertê pracy GRZEŒ REM jedzenia i zabawy. Tel.695 418 127 Owies (dt) ni¿ej sposobów: Seler (kg) ró¿, operator wózków wid³owych, Seler (szt.) Jab³ka gat. I (kg) tajemniczy z³ota r¹czka, okulizacja 100,00 w³aœciwego zeo treœci wzglêdu na siedzibê pracodawcy albo Profesjonalny wykrywacz meta-klient. Rzodkiewka (pêk) kompleksowe uk³adanie kostki 1. Wyœlij SMS-a TC.GJ.treœæ_og³oszenia na numer 72068. Kapusta bia³a (szt.) docieplenia budynków 50,00 4,00 1,50-2,00 WÓZEK 2w1 firmy ATLANTIC, niebie- pracy 2,00 budynków, NFORMACJA DLA Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ u poœredników pod spawacz konstrukcji, monter, pracownik produkcyjny w lub szklarni. li z wyświetlaczem, rozróżnianiem, ceKoszt wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie brukowej, ocieplenia SMS-a wynosi 2,00 z³ +PRACODAWCÓW VAT (2,44 z³ z VAT). Og³oszenie uka¿e 2,50 4,00-6,00 Zatrudniê:(dt) Pszenica (dt) wykoñczenia wnêtrz ski, chodzik pchacz różowy, spacerów(szt.) Ziemniaki gat. II (kg) ogrodzenia, prace podobne namierzaniem, nowy z gwarancja. numerem 81Seler 865 48 wew. 26. Irlandia: osoba do33 badañ terenowych. W³ochy:Jab³ka pielêgniarka, w dwóch kolejnych wydaniach gazetyiTwój G³os. Jednorazowo u. siê nie z rozporz¹dzeniem ministra pracy polityki spo³ecznej z Powiatowy Zespó³ Sa³ata (szt.) Firma MAR-TYNK elektryka samochodowego, Kapusta bia³a (kg) 100,00 firmy Arti, parasolka, łóżeczko W£ASNE MATERIA£Y 2,00-3,00 120,00 mo¿na przes³aæ tylkor. jedno og³oszenie. W przypadku, gdy w jednym 1,50 Tel.796 086 826 2,50-3,00 kelner, kę pizzer, szeftypu kuchni, osoby na zmywak, animator ej mo¿na uzyskaæ u poœredników pracy lub pod 14informacji wrzeœnia 2010 w sprawie standardów i warunków Doradców w Rykach Tel. 609 258 Pieczarki 465 blacharza samochodowego 2,00barman, z materacem. Tel.697 386 827 Pszen¿yto (dt) tel. 502 053 214 SMS-ie bêdzie wiêcej og³oszeñ, wydrukowane bêdzie pierwsze w Ziemniaki (dt) INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW (kg) Tel.wolnego. 692 100 Œliwka (kg)086 - wymagane tel.doœwiadczenie 607 231w 680 kultury, ratownik, tancerz, animator czasu Norwegia: rem telefonu 865pracy 33 48 (Dz. wew.U. 26. adzenia us³ug81 rynku z dnia 28.09.2010 r. nr 177, Por (szt.) DYWANpekiñska w dobrym(kg) stanie w kolorze Kapusta 80,00 kolejnoœci. Obs³ugê techniczn¹ Serwisu zapewnia Dotpay, ul. Wielicka 130,00 Zgodnie zkoparki,, rozporz¹dzeniem ministra pracy i polityki spo³ecznej UBRANKO chrztu dla chłopca, operator mechanikdosilników ³odzi motorowych. Dania: z 193) od dnia 29.12.2010 r. zg³oszenie krajowej oferty pracy w zawodzie oraz bordo 2x3, tanio. 1,00-2,00 Tel.514 348 580 72, 30-552 Kraków. 4,50pracownik ¯yto (dt) dnia 14 wrzeœnia r. wecru, sprawie i æwik³owy warunków Miód (kg) rozm.2010 68,(kg) kolor Ryki.Cena 60 zł, Burak w Pieczarki rolnictwie, pracownik rolny. standardów Francja: recepcjonistam 2.powiatowym urzêdzie pracyTwój jest dokonywane przez doradcê serwisowego us³. remontowo (kg) Dostarcz redakcji tygodnika G³os (osobiœcie, poczt¹ lub Pietruszka (kg) 2 sztuki, Zgrywanie materia³ów ykach wdodo dniu Kapusta (szt.) BUTLE pekiñska gazowe małe, tury- us³ug prowadzenia rynku pracy (Dz. U. z obs³ugi dnia 28.09.2010 r. nr 177,1,00-1,50 buciki gratis. Tel.601 524BUD-REM 072 - budowlane 4,00-6,00 (pracownik punktu obs³ugi20,00 kelner-kucharz-barman, pracownicy do parku, dawcê krajowego pisemnie. Miejsce na wrzucaj¹c skrzynki kontaktowej redakcji) oryginalny kupon wyciêty z 3,00-3,50 2,00-3,00 kg (para) styczne. Tel.514 348 580sprzedawca, video zpiekarz. kaset na p³ytyw(pêk) klienta) - wymagane poz. 1193) odMiód dnia 29.12.2010 r. zg³oszenie krajowej oferty pracy Remonty mieszkañ, domów (kg) êpuj¹cymi Kukurydza paszowa (dt) pracownik sezonowy. Kanada: Polska: Dêblin - Lotnisko dawca ofertê pracy do jednego powiatowego urzêdu10-15 gazetyzg³asza Twój G³os z treœci¹ og³oszenia. Og³oszenie jestProsiêta bezp³atne i Burak æwik³owy WÓZEK 3-funkcyjny, pompowane Seler (kg) Kapusta czerwona (kg) 100-120,00 og³osz w DVD, pe³nym zakresie; p³yty gipsowe, danym powiatowym urzêdzie pracy jest dokonywane przez wykszta³cenie min. œrednie, videofilmowanie klient. uka¿e kolejnych wydaniach gazety Twój G³os. Na jednym 20,00 100,00 ze wzglêdu na siedzibê pracodawcy albo 16 OKAP kuchenny4,00 Polar,tajemniczy brązowy,ul. ta-Trapezowa koła, kolor zielony, stan bardzo dobry, cjiw³aœciwego paliw,siê w dwóch obs³uga komputera, 3,00Wiêcej uk³adanie p³ytek i190 terakoty; Prosiêta pracodawcê krajowego pisemnie. mo¿na podaæ og³oszenie. W przypadku, gdy pow. na 15 kg (para) informacji mo¿na uzyskaæ u g³adŸ, poœredników pracy lub pod (osiedle domów jednorodzinnych) cekuponie wykonywania pracytylko albojedno innego wybranego przez siebie Kukurydza paszowa (dt) tel. 081Broku³ 86 51(kg) nio. Tel.514 348 580 nosidełko do 13 kg gratis, Ryki. Cena Zatrudniê: Zatrudniê: kiego, robotnik komunikatywnoœæ. Seler (szt.)czerwona (szt.) ocieplanie budynków i urzêdu inne. jednym kuponie bêdzie wiêcej og³oszeñ, wydrukowane bêdzie pierwsze 130-140,00 Kapusta Pracodawca ofertê jednego powiatowego numerem 81 zg³asza 865 48 wew. 26. do u. 100,00 Powiatowy Zespó³ 30033zł 01 do uzgodnienia. Tel.601 524 072 081 880 57pracy kom. 507 114 elektryka samochodowego, elektryka samochodowego, y (umowa na SPRZEDA¯ OKIEN I 048 DRZWI w kolejnoœci. STEMPLE budowlane dł. tel. 3m. w³aœciwego Cena 2,00-3,00 Tel. 508 707 pracy, ze wzglêdu na siedzibê pracodawcy albo 476 2,00-3,00 Jaja kurze (szt.) ej informacji mo¿na uzyskaæ u poœredników pracy lub pod Doradców w Rykach Tel. tel. 81 865 11 053 01, 214 blacharza samochodowego samochodowego WIADOMOŒÆ W Broku³ (szt.) 3. Podaj treœæ og³oszenia w redakcji tygodnika Twój G³os. Koszt SAMOCHÓD kom. 661 075 009 miejscowe oferty Tel.dziecka, 697 655 425,DO 661ŒLUBU 374 169blacharza 502 5,50 zł za sztukę. Tel.698 794 671 KRZESEŁKO drewniane dla Ziemniaki (dt) INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie Marchew (kg) 0,40-0,60 rem telefonu 81 865 33 48 wew. 26. - wymagane doœwiadczenie w - wymagane doœwiadczenie w Powiatowy Zespó³ uka¿e siê 604 212 532 mało używane. Cena 80 zł. Tel.508 o og³oszenia dzia³añ wynosi 2,00 z³ + VAT (2,44 z³ z VAT). Og³oszenie 130,00 urzêdu. Zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra pracy i polityki spo³ecznej z 1,00-1,50 Gruszki BOGGY na podzespołach fiata 126p. zawodzie oraz zawodzie oraz w dwóch kolejnych wydaniach gazety Twój G³os. Doradców w Rykach Cebula (kg) 169mo¿na 042 ego, konstruktor, informacji u poœredników pracy lub pod doradcê serwisowego dnia wrzeœnia 2010 r.uzyskaæ w sprawie standardów i warunków Pieczarki Por (szt.) Cena do(kg) uzgodnienia, Wiêcej Ryki. 14 Tel.695 doradcê serwisowego us³. remontowo 1,50-2,00 hnicznych in¿ynier BUD-REM numerem telefonu 81 865gondola 33 48 (Dz. wew. 26. prowadzenia us³ug rynku pracy U. z dnia 28.09.2010 4,00-6,00 punktu obs³ugi r. nr 177, (pracownik punktu obs³ugi- budowlane 811 125 Og³oszenia dostarczone do pi¹tku do godziny 24.00 uka¿¹ siê gat. w I (kg) WÓZEK, i (pracownik spacerówka mon1,00-2,00 Jab³ka Cebula cukrowa (kg) wych technicznych remonty mieszkañ pe³nym klienta) -Dêblin wymagane - wymagane nastêpnym tygodniu w œrodowym wydaniu tygodnika Twój G³os. poz. 1193) od dnia 29.12.2010 r. zg³oszenie krajowej oferty pracy w w klienta) Remonty mieszkañ, domów towane do wózka, wózek „mikado”, Miód (kg) metalowa+furtka - Lotnisko Pietruszka (kg) 2,00 BRAMA o wym. zakresie, poddasza zamieszka³e, JOKER C edstawiciel, in¿ynier wykszta³cenie min. œrednie, wykszta³cenie œrednie, w pe³nym min. zakresie; p³yty gipsowe, danym powiatowym urzêdzieniezniszczony, pracy jestul. dokonywane szaro-malinowy, uży20,00 Trapezowa 16 przez 3,00-4,00 Jab³ka gat. II (kg) glazura, terakota, panele, 3,4mbx1,22 wys. Cena do uzgodnienia. obs³uga komputera, obs³uga komputera, Nie bêd¹ publikowane na ³amach tygodnika Twój G³os og³oszenia, które ntant, elektryk, Czosnek (kg) g³adŸ, uk³adanie p³ytek i terakoty;Dêblin, ul. Niepo pracodawcê krajowego pisemnie. hydraulika, elektryka. (osiedle domów jednorodzinnych) Kukurydza paszowa (dt) Seler (kg) 1,50 Zatrudniê: Zatrudniê:budynków i inne. obraŸliwe, wulgarne, zawieraj¹ce treœci naruszaj¹ce nikzawieraj¹ ochrony,treœci pracownik ocieplanie 20,00komunikatywnoœæ. dokomunikatywnoœæ. jednego081 powiatowego urzêdu BARBARA zatrudniBOJA prac GWARANCJA NA WYKONANE US£UGI 100,00 4,00Pracodawca zg³asza ofertê pracy 880 01 57 elektrykatel. samochodowego, elektrykaSPRZEDA¯ samochodowego, obowi¹zuj¹ce prawo, i dobra Œliwka (kg) OKIEN I DRZWI kiernik, spawacz TIG,zawieraj¹ce treœci naruszaj¹ce prawa specjalista dermatolog wenero Czosnek (szt.) pracy, w³aœciwego ze wzglêdu na siedzibê pracodawcy albo Tel. 81 865 11 01, Tel. 81 865 11 01, osobiste osób trzecich, zawieraj¹ce treœci dyskryminuj¹ce p³eæ, rasê, obs³ugi Kl Seler (szt.) blacharza samochodowego blacharza samochodowego kom. 661 075 009 Tel. 697 655 425, 661 374 169 aulik, mechanik maszyn miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie0,50-1,50 narodowoœæ, jêzyk czy religiê oraz nawo³uj¹ce do przemocy. W tel. 602 30 54 21, 81 865 1 wymagane doœwiadczenie w wymagane doœwiadczenie w Powiatowy Zespó³ 1,50-2,00 604 212 532 604 212 532 Burak æwik³owy (kg) bratorów do Tel. 601 94 urzêdu. Fasolka szparagowa (kg) przypadku przes³ania og³oszenia o takiej treœci koszt wys³anego SMS-a zawodzie oraz zawodzie oraz Ryki, ul. Sienkiewicza Doradców w Rykach Ziemniaki (dt) 1,00-1,50 ranie dopodlega wykonywania wyma zwrotowi w ca³oœci, a jedynie w wysokoœci 50% (1,22 z³ Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ u poœredników pracy lub pod remonty mieszkañ w pe³nym doradcê serwisowego doradcê serwisowego piątek 10-12 130,00 æwik³owy (pêk) a samochodu brutto) po podaniu przez zleceniodawcê numeru konta.Burak Powiatowy Urz¹d Pracy w Rykach w dniu numerem telefonu 81 865 33 48 wew. 26. punktuKapusta bieg poddasza (pracownik obs³ugizakresie (pracownik punktu obs³ugi Inne dni po uzgodnieniu -telefonic bia³a (szt.) Andrzej Osiak Pieczarki (kg) mechanik geofonów, klienta) - wymagane klienta) - wymagane zamieszka³e 2,00-4,00 glazurnictwo, - dysp DĘBLIN, ul. Stężycka 10.11.2011r. roku dysponuje W dziale OG£OSZENIA DROBNE nie bêd¹ publikowane og³oszenia Broku³ (kg) wykszta³cenie min. œrednie, wykszta³cenie min. œrednie, y za granic¹ w Ryki, ul. Janiszewska 17, tel. 607 hydraulika elektryka Ryki, ul. Sienkiewicza 12 Kapusta bia³a (kg) tel.474 81 88 726 33- 620 obs³u dotycz¹cego us³ug wys³ane nastêpuj¹cymi poprzez SMS-a o treœci ofertami pracy: kelner, obs³uga komputera, obs³uga komputera, Miód (kg) mechanik BARBARA BOJAR animator kultury, Tel. 504 416 581 Rodzinna Przychodniamile Lekarsw TC.GJ.treœæ_og³oszenia na numer 72068. Po dokonaniu dop³aty w komunikatywnoœæ. komunikatywnoœæ. pojazdów samochodowych, menad¿er produktu, sprzedawca rejestracja: 20,00 Broku³ (szt.) drewno opałowe altany redakcji gazety Twój G³os og³oszenie takie uka¿e siê w dziale US£UGI. piątek 16-18 ruktorzy sportowi, Kapusta pekiñska (kg) specjalista dermatolog wenerolog artyku³ów motoryzacyjnych, kierownik magazynu. - jêzyk Kukurydza paszowa - stemple budowlane Trądzik, łysienie, alergie, grzybice, kriot tel. 602 377 093, 81(dt) 865 69 50 - budy dla3,00 psów arz, szklarz. Wielka Tel. 81 865 11 01, Tel. 81 865 11 01, Zamiejscowe oferty pracy: operator pomp do betonu, 100,00 miejs Og³oszenia dotycz¹ce us³ug (tak¿e korepetycje) przyjmujemy tylko w Cebula (kg) (zamrażanie) zmian skórnych, choroby we operator prasy koszenie traw www.limuzyna.luk meble ogrodowe Kapusta pekiñska (szt.) 604 212 532 604 212 532 redakcji tygodnika Twój G³os. Cena do za 1 modu³wofunduszu wymiarach:inwestycyjnym, 23 x 42 RYKI osoba pracy kucharz, pomoc 1,50-2,00 acz, ubojowy, KRZYSZTOF BOJAR i wycinka drzew 2,00-3,00 huśtawki mm wynosi 7 z³ netto za jedn¹ emisjê. psycholog. Oferty pracy za granic¹ Powiatowy Zespó³ kuchenna, w Cebula cukrowa (kg) adawczy, specjalista ul. Sienkiewicza 12 Kapusta czerwona (kg)ogrodowe - inne wyroby Doradców Rykach specjalista ginekologiiwi położnictwa li jakoœci, - zaramach sieci EURES: Hiszpania: animator kultury, Redakcjamenad¿er nie odpowiada treœæ og³oszeñ. 2,00 tel. 602 30 54 21, 81 865 17 65 Czosnek (kg) instruktorzy sportowi, specjalista seksuolog nstalacji wind, technik animator czasu wolnego, animatorzy, Kapusta czerwona (szt.) 20,00szklarz. Wielka IFT, technik naprawy animator czasu wolnego/tancerz/piosenkarz, 1,50-2,00 piątek 10-12 wtorek 17-20, czwartek 16-19 ywki, manager Czosnek (szt.) Brytania: rzeŸnik wykrawacz, szwaczka, Marchew (kg) www.limuzyna.lu ortowy, instruktor rzeŸnik/wykrawacz/trybowacz, pielêgniarki/pielêgniarze, 0,50-1,50 zniżka dla studentek i uczennic og³oszenia drobne 1,00-1,50 Inne dni po uzgodnieniu telefonicznym ie sieciowe, monter urz¹dzeñ hydraulicznych. Czechy: specjalista ds. Fasolka szparagowa (kg) Por (szt.) www.krzysztofbojar.ginweb.pl ekunka osób starszych, rozwoju firmy, pracownik badawczy specjalista procesów us³. remontowo-budowlane 0,50-1,50 Treœæ og³oszenia: êgniarka, dekarz, membranowych. Cypr:Kapusta mechanik A/C,(szt.) technik instalacji wind, bia³a GRZEŒ - REM DĘBLIN Pietruszka (kg) BARBARA nik hotelu, technik naprawy wind, asystent technika2,00-4,00 naprawy wind docieplenia budynków 2,00-3,50 specjalista dermatol szy................................................................................................. kucharz/m³odsza CYLIFT, technik instalacji wind CYLIFT, technik naprawy wind ul. Stężycka 11, Kapusta bia³a (kg) Seler (kg) wykoñczeniaspecjalista wnêtrz chorób oczu o obs³ugi restauracji, CYLIFT. Cypr/Grecja; animator rozrywki, manager rozrywki, 1,50 RYK .................................................................................................. tel. 81 88 33 620 4,00 W£ASNE MATERIA£Y . Holandia pracownik animator dzieciêcy, animator sportowy, instruktor zumby. Kapusta pekiñska (kg)POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNY czynny w 086 czwartki w godz. 16-18 SelerTel. (szt.) 692 y, spawacz TIG, ul. Sienkiew Malta: informatyk - oprogramowanie sieciowe, informatyk. 100 3,00 Rodzinna Przychodnia Lekarska www.limuzyna.luk .................................................................................................. 1,50-2,00 nictwie przy zbiorach, Niemcy: kucharz, pielêgniarka w domu opieki osób starszych, Rejestracja telefoniczna tel. 602 30 54 21, Kapusta pekiñska (szt.)cyfrowy aparat GE LOGIQ ków wid³owych, Ziemniaki (dt) spawacz, opiekun/opiekunka osób starszych, mechanik piątek 16-18 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10-18piątek 10 .................................................................................................. rodukcyjny w szklarni. 100,00 samochodowy, pielêgniarz/pielêgniarka, 2,00-3,00 monter instalacji Kapusta czerwona (kg) ochy pielêgniarka, urz¹dzeñ sanitarnych, piekarz, dekarz. Austria: Cena badania 60 zł Pieczarki (kg) Inne dni po uzgodnieni 2,00 przedstawiciel ................................................................................................... Trądzik, łysienie, alergie, y na zmywak, animator krawiec/krawcowa odzie¿y mêskiej. Holandia: 4,00-6,00 Zatrud skierowania nie są wymagane Kapusta czerwona (szt.) wolnego. Norwegia handlowy, pracownik produkcyjny. Irlandia: osoba do badañ DĘBL grzybice, choroby weneryczne, Miód (kg) DIAGNO ................................................................................................... 1,50-2,00 nictwie, pracownik terenowych. W³ochy: pielêgniarka, animator kultury, barman, Firma MAR-TYNK 20,00 krioterapia (zamrażanie) zmian skórnych. czynny w czwartki od godz. 9 ul. Stężyc Marchew onista-kelner-kucharzSAMOCHOD kelner, pizzer, szef kuchni, osoby(kg) na zmywak. Norwegia: Kukurydza paszowa (dt)

SAMOCHÓD DO ŒLUBU

Piekarnia “WAROWNY”s.c.

US£UGI ZIEMNE

US£UGI

oferuje dowóz œwie¿ego pieczywa codziennie rano na trasie:

Różności kupię

tel.

K³oczew - Ryki - Rokitnia - Wiêcków - Niwa Babicka - D¹bia - Oszczywilk

P BI

US£UGI

Numer tel. kierowcy: 501 430 895

PIASEK, ¯WIR tel. 502 053 POSPÓ£KA

214

us³ugi PRACA Zak³ad tapicerski transportowe tel. 606 832 792

BIUROWA

Dla dzieci sprzedam

P BI

tel.

tel. 606 832 792 Zak³ad tapicerski PRACA

Dêblin - Lotnisko BIUROWA ul. Trapezowa 16

P BI

Odœnie¿anie

tel. 601 811 642 (osiedle domów jednorodzinnych)

tel.

tel. 081 880 01 57 kom. 661 075 009

tel. 601 811 642 tel. 502 285 636

tel.

PRACA

Zak³ad tapicerski

PRACA

PRACA

Zak³ad tapicerski

PRACA

GABINET PRACA DERMATOLOGICZ

GABINET GABINET KONSERWACJA GINEKOLOGICZNY

P ZIELENIBI

DERMATOLOGICZNY

tel.

wystawiam faktury VAT

GABIN DERMATOLO

KUPON

ET

Gabinet USG

GABINET OKULISTYCZNY lek. med. Beata Flis

tel. 512 748 637

08-500 Ryki, ul. Wyczó³kowskiego 6


remonty mieszkañ w pe³nym w Ryk Twój Głos Gazeta LokalnaTadeus zakresie poddasza pracownik 15(383) 13 kwietnia 2011 zamieszka³e glazurnictwo, Ryki,- pom ul. L hydraulika elektryka

PIASEK 27 POSP -

www.twojglos.pl

Centrum

PROFESJONALNE UK£ADANIE PANELI POD£OGOWYCH i ŒCIENNYCH, MALOWANIE, ROZBIÓRKI i DEMONTA¯E Badañ Psychotechnicznych

Us³ugi Glazurnicze Pawe³ Branicki - kompleksowe wykoñczenie ³azienek - hydraulika - uk³adanie glazury i terakoty

tel. 726 264 746

W mi³ej i przyjaznej us³ugi atmosferze prowadzimy badania: NIE - kierowców transportowe - operatorówauto wózków wid³owych, koparek, dŸwigów czêœci OWA - instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy

tel. 605-682-190

u¿ywane 0 446 - osób skierowanych przez policjê (alkohol, punkty karne, wypadek) - osób ubiegaj¹cych siê o tzw. “œwiadectwo kwalifikacji”

PUPH “UNITECH”

tel./fax: 81 883 13 32, kom. 508 080 907, 728 397 531 Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Dêblinie ul. Rynek 14 agania: g³y jêzyk niemiecki, Agencja Jêzykowa Events Studio pozycyjnoœæ, zaprasza ³uga komputera, na zajêcia z jêzyka angielskiego Chcesz wyrejestrowaæ pojazd? widziany: na wszystkich poziomach zaawansowania. odbierzemy, zap³acimy i wydamy yk angielski Konkurencyjna jakoœæ zajêæ oraz PROFESJONALNE zaœwiadczenie do wyrejestrowaniaPROFESJONALNE konkurencyjne ceny. sce pracy: DÊBLIN Ryki tel. 604640736, 698935921 UK£ADANIE PANELI UK£ADANIE PANELI oraz POD£OGOWYCH i POD£OGOWYCH i ŒCIENNYCH, MALOWANIE, ŒCIENNYCH, MALOWANIE, us³ugi remontowo ROZBIÓRKI i DEMONTA¯E ROZBIÓRKI i DEMONTA¯E

AUTO Z£OMOWANIE PRACA US£UGI DWIGOWE

601 811 642

-budowlane tel. 726 264 746 tel. 726 264 746 równie¿ podnoœnikiem koszowym

wymagania: JONALNE PROFESJONALNE PROFESJONALNE - bieg³y jêzyk niemiecki, NIE PANELI UK£ADANIEPANELI PANELI UK£ADANIE dyspozycyjnoœæ, OWYCH i POD£OGOWYCH agania: POD£OGOWYCH ii - obs³uga komputera, MALOWANIE, ŒCIENNYCH, MALOWANIE, g³y jêzyk niemiecki, ŒCIENNYCH, widziany: MALOWANIE, DEMONTA¯E mileROZBIÓRKI ROZBIÓRKI i DEMONTA¯E pozycyjnoœæ, i DEMONTA¯E - jêzyk angielski uga komputera, 264 746 tel. 726 264746 746 tel. 726DÊBLIN 264 miejsce pracy: www.oskbichta.cba.pl widziany: k angielski - kurs w 1 miesi¹c sce -pracy: DÊBLIN szkolenie prowadzimy NON STOP z ustalamy egzaminy i dowozimy era t agania: ñ - badania lekarskie na miejscu wo g³y jêzyk niemiecki,Corsa C i Corsa D - samochody: adz Z pozycyjnoœæ, - podrêczniki - GRATIS uga- komputera, op³aty w ratach (rewolucja cenowa) widziany: - w razie trudnoœci z dojazdem na kurs dowozimy lub odwozimy - GRATIS k angielski sce pracy: DÊBLIN

PRACA tel. 601 811 642 IUROWA

L

601 811 642

600

790 391

PRACA IUROWA PRZYJD, PRZEKONAJ SIÊ - ZAPRASZAMY 0

agania: g³y jêzyk niemiecki, pozycyjnoœæ, uga komputera, 4widziany: k angielski sce pracy: DÊBLIN

Tel. us³ transp

tel. 606 DELIKATESY CE podobne ds. sprzeda¿y, mechanik samochodów osobowych, Telefony ogrodzenia, pracespecjalista Ryki, ul. S³owack brukowej, ocieplenia budynków, projektant/menad¿er, technik prac biurowych, tokarz, frezer, tel. 691

881

przedstawiciel handlowy mechanik samochodów osobowych. Tel. 609 258 465 kompleksowe us³. remontowo-budowlane poszukuje Zamiejscowe oferty pracy: przedstawiciel handlowy, osobasprze doocie brukowej,

PRACA IUROWA

BIUROWA PRACA tel. 81 8651 324, kom. 662 13 11 99 Ryki, ul. Budowlana 1 - w kierunku Hortexu IUROWA

tel. 606

Tel. 504 416 581

wany tylko rok. Tel.664 418 970 Powiatowy Urz¹d Pracy w Rykach w dniu K£OCZEW UBRANKO do chrztu dla chłopca, NAGR 11.04.2011r. dysponuje nastêpuj¹cymi ofertami pracy: wzrost 68-74. Tel.695 418 127 tel. 502 wszystkie poziomy elektromechanik, doradca klienta, blacharz samochodowy, GRAN ROLKI dla dziecka rozm. 31-34 plus kierowca samochodu ciê¿arowego, operator koparko- Tadeus tel. 796 405 536 kask i ochraniacze, tanio. Tel.608 317 £ukasz sprzeda¿ Wagner ³adowarki, operator ¿urawia jezdniowego, sprzedawca, 593 Ryki, 41, ul. L Wylezin kierownik sklepu, monter/sk³adacz okien, kompleksowe uk³adanie kostki

GRZEŒ-REM Grzegorz OPIEKA Nowy Bazanów 16

docieplenia budynków wykoñczenia wnêtrz W£ASNE MATERIA£Y

Tel. 692 100 086

LG KP-500 Cookie, karta pamięci 2GB, pełne wyposażenie, w bdb stanie, SAGEM z ładowarka, Samsung SGH-D900i, pełne wyposażenie. Cena 250 zł, 150 zł, dzwonić po 20.00. Tel.515 192 410

NAGR

- REM zarejestrowan ogrodzenia, dzia³añ reklamowych, GRZEŒ konstruktor, nauczyciel przedmiotów GRAN w biurze pra docieplenia budynków zawodowychRESTAURACJA technicznych in¿ynier nauczyciel Tel. 609 KLUBgeodeta, K2 Tel. 503 188wykoñczenia przedmiotów zawodowych technicznych in¿ynier w Rykach poszukuje sprzeda¿ £ukaszwnêtrz Wagner K£OCZEW budownictwa, doradca klienta przedstawiciel, pracownik W£ASNE MATERIA£Y pracowników na stanowiska: Wylezin 41, kompleksowe uk³adanie kostki produkcji, magazynier, mechanik, maszyn do wykonywania Tel. 692 100 086 brukowej, ocieplenia budynków, - pomoc kuchenna adaptacja poddaszy; monta¿ tel. 691 881 odwiertów, mechanikogrodzenia, wibratorów do wykonywania odwiertów, drzwi, okien, parapetów; panele; prace podobne kucharz p³yty k/g; g³adŸ; malowanie wibratora do wykonywania odwiertów, pomocnik Tel. 508 operator 476 707 Tel. 258 465 pracownik Tel. 503 609 188 szybko 820 mechanika, kierowca samochodu ciê¿arowego, i solidnie, konkurencyjne Mam zak³adceny szewski adaptacja poddaszy; monta¿ dzia³u logistyki, mechanik geofonów, pomocnik mechanika, obuwia. Dobrze dopo RESTAU drzwi, okien, parapetów; panele; tel. 721 144 382 DELIKATESY CENTRUM kierowca samochodu ciê¿arowego, technik mechanik maszyny.maszyn Poszukujê p³yty k/g; g³adŸ; malowanie w508 Ryk Tel. wspó³pracy, która i urz¹dzeñ, operator maszyn specjalista Ryki, ul.ciê¿kich S³owackiego 15bwibruj¹cych, pracownik szybko i solidnie, konkurencyjne ceny Firma MAR-TYNK kompleksowe przyjmowaæ zlece K£OCZEW ds.w logistyki, kamieniarz, pracownik techniczny, robotnik remonty mieszkañ pe³nym poszukuje sprzedawcy - pom brukowej, ocie naprawy obuw tel. 721 144zakresie, 382 poddaszabudowlany, zamieszka³e, murarz, mechanik samochodowy, mechanik zarejestrowanego tel. 607 231 680 ogrodzenia, glazura, terakota, panele, Tel.pracy 600 832 -6 adaptacja poddaszy; monta¿ silników spalinowych, lakiernik samochodowy. Oferty hydraulika, elektryka. w biurze pracy. drzwi, okien, parapetów; panele; Tel. Tel. 609 za granic¹ EURES: Hiszpania: p³yty k/g; g³adŸ; malowanie GWARANCJA NA WYKONANE US£UGI w ramach Tel.Tel. 503 sieci 188 820 remonty miesz 508 476 707 szklarz. Wielka Brytania rzeŸnik wykrawacz, szwaczka, zakresie, szybkomateria³ów i solidnie, konkurencyjne cenypoddas Zgrywanie glazura, terak Czechy menad¿er rzeŸnik/wykrawacz/trybowacz, video zubojowy. kaset na p³yty RESTAU N tel. 721 144 382 529 hydraulika, 644 Firma FREZtechnik721 Cypr instalacji wind, negocjator, DVD, videofilmowanie GWARANCJA NA W remonty mieszkañ w pe³nymmenager sprzeda¿y. w Ryk naprawa: elektrona wszystkie poziomy Malta technik naprawy wind, technik instalacji zakresie poddasza prostowniki, spawarki, pi pracownik tel.zatrudni 081 86 51wind 190CYLIFT. kompleksowe elektryczne, kosiarki, zak³ad kucharz, szewski naprawy zamieszka³e glazurnictwo, informatyk.Mam Niemcy osób kom.-opiekun/opiekunka 507 114 048 glebogryzarki, -maszyny pom brukowej, ocie tel. 502 053 214 Rados Dobrze doposa¿onypielêgniarz/pielêgniarka, w hydraulika elektryka starszych,obuwia. mechanik samochodowy, ogrodzenia, zagêszczarki, m³o SAMOCHÓD DO ŒLUBU remonty mieszk DELIKATESY CE maszyny. Poszukujê osoby do z doœwiadczeniem. dekarz, kierownik restauracji alternatywnie kierownik hotelu, Tel. 504 416 581 Tel. Tel. 508 Tel. 609 zakresie gla wspó³pracy, która bêdzie Ryki, ul. S³owacki kucharz/kucharka lubMAD m³odszy kucharz/m³odsza kucharka, Tel. 81 8653 060 - BRUK poddasza za przyjmowaæ zlecenia na kucharz/kucharka, pracownik restauracji 2, pomoc kuchenna. sprze poszukuje hydraulika naprawy obuwia. Holandia pracownik produkcyjny. Irlandia osoba do badañ zarejestrowan motocykle o du¿ych poj. Tel. 504 4 Tel. 600 832 697. kostki brukowej pielêgniarka, animator czasu wolnego. terenowych. W³ochyuk³adanie w biurze pra skutery motorowery qady us³ugi podwykonawcze wszystkie poziomy Tel. 503 miesz 188 Norwegia mechanik silników ³odzi motorowych, fryzjer. czêœci remonty WYKOÑCZENIA zakresie, poddasW Polska: tajemniczy klient. S³owacja: szwaczka, in¿ynier glazura, terak tel. 792 872 629 glazurnictwo, hydraulika hydraulika, informacji mo¿na uzyskaæ u procesu. Wiêcej malowanie, g³adŸ, p 721 529 644 NAPRAWY DELIKATESY CE

us³ugi REM-BUD tel. 502

us³ugi REM-BUD

us³ugi REM-BUD tel. 502

ELEKTROMECH

TOKARZA tel. 796 405 536

naprawa motocykli

BRUKARSTWO

KOMPLEKS

tel. 607tel. 372 426 ELEKTROMECHANIKA 796 405 536

Ryki, ul. S³owacki

poddasza zamieszka GWARANCJA NA W poœrednikównaprawa: pracyelektronarzêdzia, lub pod numerem telefonu Tel. 508

MAD - BRUK spawarki, pi³y spalinowe, tel. 663 238 (081) - 865prostowniki, - 33 - 48 wew. 26. SPRZ¥TANIE - KARCHER us³. remontowo-budowlane elektryczne, kosiarki, ci¹gniki, Salon ORANGE w Rykach MONTA¯ PANELI sprze poszukuje zak³ad szewski us³ugi REM-BUDMam

glebogryzarki, maszyny budowlane, tapicerki poszukuje Pranie pracownika nasamochodowej, BRUKARSTWO Dobrze miedopo6 MONTA¯ GRZEŒ - PANELI REM TAPETY zarejestrowan NOKIA 2730 classic zagêszczarki, bez simloocka, dużego, rocznego, remonty mieszkañ w pe³nympsaobuwia. m³oty, itp. ODDAM o j POD£OGOWYCH stanowiskudywanów, konsultanta. wyk³adzin, tapicerki stPoszukujê maszyny. zakresie; poddasza zamieszka³e; uk³adanie kostki brukowej cały zestaw, I właściciel, z salonu, szańca idealnego do m pilnowania a obejiaw biurze pra PRZEWÓZ OSÓB r docieplenia budynków k POD£OGOWYCH terakota; panele; meblowej.prosimy Tanio, szybko, solidnie wspó³pracy, motorola K1 używana przez glazura; kobietę, ścia. Tel.695 418 127 I ŒCIENNYCHZainteresowanych us³ugi podwykonawcze lotniska, uzdrowiska, wesela, przysiêgi, Tel. 503która 188 wykoñczenia wnêtrz remonty miesz NATRYS hydraulika, elektryka o przes³anie CV na adres profesjonalnie. Ceny konkurencyjne! przyjmowaæ zlece stan dobry, cały zestaw, Ryki. Cena do sanatoria, pogrzeby, imprezy okoliczn. us³. remontow I ŒCIENNYCH zakresie, poddas WYNAJMÊ gwarancja na wykonane us³ugi ODDAM w426 dobre ręce zaglazura, symbolicz2P W£ASNE MATERIA£Y ryki@expo-service.com.pl 372 uzgodnienia. Tel.600 449 265tel. 607 Tel. 515 756 508 naprawy obuw terak Tel. 601 lub 314 747 kierowca z psa samochodem 1m ³/beagle, ną opłatą 2-letniego, rasy zhydraulika, dostarczenie osobiœcie do salonu Tel. 692 100 086 0 GRZEŒ 1 tel. 667 110 778 Tel. 600 832 Tel. 515SAMSUNG 756 avila 508 DLA STUDEN do wynajêcia z funkcją GPS, ekran bardzo ładny. Tel.503 850 235, 50169 GWARANCJA NA W

KOMPLEKSOWE

docieplenia dotykowy, fabrycznie nowy, zafolio- Ryki, 695 712601 314 747 DÊBLIN wykoñcze wany. Cena 280 zł. Tel.600 337 145 WYKOÑCZENIA WNÊTRZ US£UGI 669 553 544 Salon ORANGE w Rykach604 859 803 Mam zak³ad szewskiM W£ASNE ELEKTROMECH tel.Dobrze 601 811 TELEWIZOR glazurnictwo, marki Sony. hydraulika, Cena do elektryka, poszukuje pracownika na Sukniaobuwia. sprzedam dopo RESTAU o 644 NA malowanie, p³yty k-g, Tel. 692 t 721 529 uzgodnienia. Tel.512 318 777 g³adŸ,PRZEWÓZ stanowisku konsultanta. Targowisko w Rykach s j maszyny. Poszukujê a a i OSÓB r poddasza zamieszka³e i inne w Ryk m k elektronar naprawa: Zainteresowanych prosimy 2 wrzeœnia 2010 r. wspó³pracy, która SUKNIA ślubna przepiękna, biała, SONY ericsson K510i, kabek USB, lotniska, uzdrowiska, wesela, przysiêgi, tel. 663 238 690 prostowniki, spawarki, pi³ pracownik 2 o przes³anie CV na adres materia³ Firma MAR-TYNK FUTRA - szycie, reperacje, przeróbki przyjmowaæ zlece Gryka (dt) zdobiona cyrkoniami i koronka. rozdokumenty, folia na wyświetlaczu, wsanatoria, pogrzeby, imprezy okoliczn. elektryczne, kosiarki, PROFESJONALNE Niemcy, Austria, Anglia, Irlandia, Holandia z³/1m lub ryki@expo-service.com.pl 0 -maszyny pom 1 i robocizna SKÓRY reperacje, wymiana zasuwaka naprawy obuw glebogryzarki, miar 38-40, wzrost 164, gratisy: weoryginalnym pudełku, bez simloocka. o C-VAN 1.7 TD kierowca z samochodem UK£ADANIE PANELI dostarczenie osobiœcie do salonuJêczmieñ (dt) tel. 607 680693 191 W³ochy, Dania, Belgia, zagêszczarki, m³ot TECHNIK Norwegia, Europa, USA Tel. 600FARM 832 69 lon,do rękawiczki, ozdoba do włosów, raCena231 70 zł. Tel.785 05/2004, 154 000 wynajêcia POD£OGOWYCH i 601 811 642 miączka, ozdoba na samochód, sta¿em warto. 60,00 Tel. z kilkuletnim 669 544 abryczna homoloŒCIENNYCH, MALOWANIE, US£UGI KARTA pamięci 2gb, microsd, firmy553 Ryki, 314 747 Tel.606601 348 720 Mieszanka zbo¿owa (dt) Zgrywanie materia³ów owa, ABS, K, CZ, ROZBIÓRKI i DEMONTA¯E goodram+adapter i blister. Cena 25 zł. SZUKA PRA WYNAJMÊ POKOJE odsuwane, IMM, video z kaset na p³yty ELEKTROMECH SUKNIA ślubna ecru, 2-częściowa, Tel.785 693 191 PRACA. Poszukujê tel. 726 264 746 Owies (dt) w Rykach WYKOÑCZENIA WNÊTRZ ny w polskim sarozm. 38-40, bardzo ładna. Cenai oko doNA us³. remont Firma M DVD, videofilmowanie adaptacja poddaszy; monta¿ DLA STUDENTÓW 721 529 644 Oszczywilk 72a, dyspozycyjnej i odpowiedzialnej BATERIA nowa do nikii 2100, 3200, drzwi, pad., zarej. w Poluzgodnienia. Tel.665 580 623 okien, parapetów; panele; glazurnictwo, hydraulika, elektryka, tel. 600 893 6 naprawa: elektronar FUTRA szycie, reperacje, przeróbki tel. 081 86 51 190 osoby w³adaj¹cej biegle jêzykiem 3300, 6220, 6610, 7210, 7250, 7650. GRZE Pszenica (dt) p³yty k/g; g³adŸ; malowanie tel. 607 malowanie, g³adŸ, p³yty k-g, VAT. Tel. 505 Ryki, 049 08-500 DÊBLIN prostowniki, spawarki, pi³ w mowie i piœmie. SKÓRY wymiana zasuwaka SUKNIA ślubna biała, 2-częściowa, Cena 10 zł.niemieckim Tel.785 693- reperacje, 191 kom. 507 114 048 poddasza zamieszka³e i inne WYKOÑCZENIA W 60,00-70,00 docieplen elektryczne, kosiarki, szybko i solidnie, konkurencyjne ceny Mile widziany jêzyk angielski i rozm. olmexstolarnia@gmail.com tel. 608 689 272 45-48.Zak³ad Cena do uzgodnienia. glebogryzarki, maszyny Pszen¿yto Us³ugowo-Prod SAMOCHÓD DO ŒLUBU(dt) tel. 663 238 690 glazurnictwo, hydraulika tel. 601 811 642 TELEFONfrancuski. dotykowy LGKP500, kolor wykoñcz Praca w niepe³nym Tel.725721 397 167144 zagêszczarki, m³ot RESTAU malowanie, g³adŸ, p tel. 382 FREZ, ul. Kolejow 50,00 czarny, 4-miesięczny, na gwarancji, Zgrywanie wymiarze godzin. Miejsce pracy: W£ASNE DELIKATESY CE poddasza zamieszka w Ryk Prosiêta 10-15 kg (para) Dêblin. Tel. 697używany 975 658 SUKIENKI 2 szt.,Ryki, rozm.poszukuje 38 wizytowe, posiada wszystkie akcesoria, video z ka ul. S³owacki Tel. 69 tel. i663 238 pracownik 120-140,00 dwuczęściowe: spódnica gorset wvide koprzez kobietę, nie ma oznak używalSPAWACZA DVD, PROFESJONALNE sprze ZAWIOZÊ iposzukuje PRZYWIOZÊ Prosiêta pow. 15 kg (para) lorze różu, stan bardzo dobry. Cena 100T ności, zadbany. Cena 250 zł. Tel.792 pom UK£ADANIE PANELI tel. 081 FREZERA, ŒLUS z ró¿nych uroczystoœci: wesela, zł. Tel.698 194 755 zarejestrowan 674 565 150-170,00 TECHNIK FARMACJI us³. remont remonty mieszkañ w pe³nym POD£OGOWYCH i lotniska, sanatorium,wprzysiêgi, kom. 50 Jaja kurze (szt.) pra tel. 81biurze 86 53 0 SUKNIA ślubna, gorset+spódnica, zakresie, poddasza zamieszka³e, z kilkuletnim sta¿em pracy Tel. pogrzeby, imprezy okolicznoœciowe GRZE ŒCIENNYCH, MALOWANIE, 0,40-0,60 SAMOCHÓ glazura, terakota, panele, a Twoje Tel. 503 188 biała, rozmiar 36-38. Cena 500 zł. Zwierzęta sprzedam i WYGODNIE ROZBIÓRKI i DEMONTA¯E W Gruszki hydraulika, elektryka. docieplen SZUKA PRACYTel.81SZYBKO WYNAJMÊ PO 865 09 59WYKOÑCZENIA US£UGI zenie 2,50-3,00 NA WYKONANE US£UGI GWARANCJA glazurnictwo, hydraulika wykoñcz Ryki, 601 314 747 tel. 726 264 746 w Rykach i okolicy SUKNIA ślubna DLA zdobiona cekinami, PIES owczarek niemiecki. Cena 200 Firma malowanie, g³adŸ, M p Jab³ka 12 gat. I (kg) STUDEN Ryki, ul. Sienkiewicza 12 Ryki, ul. Sienkiewicza W£ASNE Firma38-40, Remontowo-Budo poddasza zamieszka kamizelka biazł do uzgodnienia. Tel.667 608 664 2,00 tel. 600 893 694piękna, rozmiartel. rejestracja: rejestracja: 667 263 85 tel. 607 Tel. 69 ła, krawat. Tel.504tel. 274 001 wszystkie poziomy DÊBLIN 663 238 wymagania: Jab³ka gat. II (kg) KOZY, FUTRA dwie, młode.KO¯UCHY Cena do uzgodSKÓRY dociepl. budynków, us³. remo W REDAKCJI ZAWIOZÊ i PRZYWIOZÊ Mam zak³ad szewski tel. 602 377 093, 81 865 69 50 tel. 602 377 093, 81 865 69 50 1,50 INSTALMAR - bieg³y jêzyk niemiecki, SUKNIA nienia. Tel.694 054 863 ślubna jednoczęściowa, monta¿ podbitki, wykoñcz Zak³ad Us³ugowo-Produkcyjny tel. 796 405 536 tel. 601 811 Ryki, 669 553 544 z ró¿nych uroczystoœci: wesela, obuwia. Dobrze dopo (kg) bardzo ładna ecru, rozm. 38-40. Cena - dyspozycyjnoœæ, wnêtrz, malowanie dach KRZYSZTOF BOJAR KRZYSZTOFŒliwka BOJAR FREZ, ul. Kolejowa JAŁÓWKA mleczna, cielna, termin Zgrywanie us³ugi hydrauliczne lotniska, sanatorium, przysiêgi, DELIKATESY CE maszyny. Poszukujê 3,00 do uzgodnienia. Tel.501 175 766 chemia budowlana GREINP specjalista ginekologii i położnictwa i położnictwa - obs³uga komputera, specjalista ginekologii Burak poszukuje wycielenia 28.04.2011r. Tel.724 689 pogrzeby, imprezy okolicznoœciowe video z ka wspó³pracy, która æwik³owy (kg) Marek Kulik, Nowodwór Ryki, ul. S³owacki MAD BRUK specjalistamile seksuolog specjalista seksuolog 057 tel. 502 widziany: GABINET iprzyjmowaæ WYGODNIE zlece 1,50 SPAWACZA TIG, SZYBKOWYNAJMÊ DVD, vide PO poszukuje sprze Różne CLUB wtorek 17-20,-czwartek 16-19 wtorek 17-20, czwartek jêzyk angielski tel. 511 299 548 naprawy obuw Broku³16-19 (szt.) OWCZARKIFREZERA, niemieckie, szczenięta SPRZEDA¯ tel. 081 ŒLUSARZA Ryki, 601 314 747 zarejestrowan zniżka dla studentek i uczennic zniżka dla studentek i uczennic TECHNIK FARM odleg³oœci 7 ZNY DERMATOLOGICZNY Firma M Tel. 600 832 69 2,00 6-tygodni, długowłose i krótkowłose, DLA STUDEN miejsce pracy: DÊBLIN kom. 50 brukowej biurze pra tel. 81 uk³adanie 86Tel.692 53 060kostki www.krzysztofbojar.ginweb.pl www.krzysztofbojar.ginweb.pl BAR „Kebeb” sprzedamwlub wydzierzaszczepione, odrobaczone. Cebula (kg) ŒWIERKÓW AR Dêblin z kilkuletnim sta¿em cownika BARBARA BOJAR us³ugi podwykonawcze tel. 607 SAMOCHÓ us³. remontowo-budowlane 503ul. 188 żawię, znajdujący się naTel. PKSDÊBLIN Ryki, ode482 439 olog specjalista dermatolog wenerolog 2,00 Tra lienta tel. 601 811 642 SZUKA PRA Rokitnia Nowa brany przez sanepid, woda bieżąca, Cebula m³oda (pêk) (osiedle domó BUDROB 17 65 tel. 602 30 54 21, 81 865 17 65 OWCZARKI niemieckie, szczenięta tel. 607 372 426 ELEKTROMECH tel. 601 811 prąd. Tel.518 897w 821 43 695 Ryki, ul. Sienkiewicza 12 PRACA. Poszukujê Rykach oko długowłose i krótkowłose, zaszczetel. a 12 NA tel. 920 77 ocieplanie budynków, glazura, 721603 529 644i081 Zgrywanie dyspozycyjnej i odpowiedzialnej agania: Zatrudniê: Czosnek (kg) Firma Remontowo-Budowlana ZAMIENIĘ mieszkanie m1 na m2 z6 pione, odrobaczone. Cena od 300 zł. piątek 10-12 terakota, g³adŸ, panele, malowanie, kom. 66 tel. 600 893 naprawa: elektronar osoby w³adaj¹cej biegle jêzykiem elektryka samochodowego, video z ka 15,00 g³y jêzyk niemiecki, 263 854 cznym Inne dni po uzgodnieniu telefonicznym dopłatą.okien/drzwi Tel.505prostowniki, 494 983 spawarki, pi³ Tel.692 482niemieckim 439 tel. 667 p³yty K/G, monta¿ w mowie i piœmie. POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNY POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNY blacharza samochodowego Czosnek (szt.) dociepl. budynków, us³. remontowe, DVD, vide pozycyjnoœæ, elektryczne, kosiarki, a 11, DĘBLIN, ul. Stężycka 11, zak³ad szewski Mile widziany jêzyk angielski i PRZYJMĘ Mam cyfrowy aparat GE LOGIQ cyfrowy aparat GE LOGIQ ziemię z wykopów. - wymagane doœwiadczenie w 695 080Zak³ad 541 monta¿ podbitki, wykoñczenia 1,00-1,20 Us³ugowo-Prod glebogryzarki, maszyny BUD-REM tel. 081 francuski. Praca wTel. niepe³nym uga komputera, tel. 81 88 33 620 obuwia. Dobrze dopo Tel.663 581 511 zawodzie oraz Zwierzęta oddam TECHNIK FARM zagêszczarki, m³ot wnêtrz, malowanie dachów Cena badania 60 zł szparagowa (kg) oRemonty Fasolka FREZ, ul.j Kolejow wymiarze godzin. Miejsce pracy: m stPoszukujê ska Rodzinna Przychodnia Lekarska Cena badania 60 zł maszyny. kom. 50 a a widziany: doradcê serwisowego i PRZEWÓZ OSÓB r chemia budowlana GREINPLAST skierowania nie są wymagane skierowania nie są wymagane 5,00 kosobami m Nawiążę współpracę z w poszukuje Dêblin. Tel. 697 975 658 z kilkuletnim sta¿em w pe³nym zakr piątek 16-18 wspó³pracy, która (pracownik punktu obs³ugi SAMOCHÓ kterapia angielski Trądzik, łysienie, alergie, grzybice, krioterapia uzdrowiska, wesela, przysiêgi, (szt.) KOTKA czarno biała, wychowana wlotniska,BIKU, mającymi problemy kredytowe czynny w czwartki od godz. 9 czynny w czwartkiKalafior od godz. 9 g³adŸ, uk³adan tel. 502 klienta) - wymagane przyjmowaæ zlece SPAWACZA Tb SZUKA PRA pogrzeby, imprezy okoliczn. 2,00-3,00 sce pracy: (zamrażanie) DÊBLINzmian skórnych, choroby weneryczne. domu, nauczona czystości, jeśli trzebasanatoria, i z życiem od pierwszego doocieplanie pierwszeeneryczne. wykszta³cenie min. œrednie, kow.pl naprawy obuw SPRZEDA¯ z samochodem FREZERA, ŒLUS PRACA. SPRZEDA¯ mogę wysłać MMS. Tel.889Poszukujê 782 125 kierowca go, najlepiej prowadzący działalność. Kapusta bia³a (szt.) obs³uga komputera, w Rykach i oko 600 832 69 do wynajêcia dyspozycyjnej i odpowiedzialnejTel.660 Tel. 697 655 437 237 tel. Tel. 1,00-3,00 komunikatywnoœæ. 81 86 53 06 601 811 642 ODDAM pieski myśliwskie, ŒWIERKÓW Dêblin tel. 600 893 osoby w³adaj¹cej bieglerasa jêzykiem Kapusta bia³a (kg) Rados³aw SEREDYN Ryki, 601 współpracę 314 747z osobami wyżeł, rude, mają 6-tygodni. Tel.783 Nawiąże niemieckim w mowie i piœmie. ul. Tra Tel. 81 865 11 01, 1,20 remonty mieszkañ w pe³nym WYKOÑCZENIA 492 458 MileRokitnia lub domó za- W widziany jêzykNowa angielski i które prowadza, prowadziły (osiedle ELEKTROMECH zakresie Kapusta szatkowana (kg) 604 212 532 Zak³ad Us³ugowo-Prod glazurnictwo, hydraulika działalność gospofrancuski. Praca wglazurnictwo niepe³nym mierzają prowadzić 081 zamieszka³e NA malowanie, g³adŸ, p FREZ, ul. Kolejow tel.poddasza 603 777 529tel. 644 wymiarze godzin.920 Miejsce pracy: Firma721 Remontowo-Budow poddasza zamieszka hydraulika elektryka Kapusta w³oska (szt.) kom. 66 poszukuje Dêblin. Tel. 697 975 658 naprawa: elektronar ukow.pl g³adŸ, te

e

601 811 642

US£UGI STOLARSKIE "OLMEX" TARTAK Jacek Olek SUSZARNIA STOLARNIA

TAPETY NATRYSKOWE

KUŒNIERSKIE

KOMPLEKSOWE

KOMPLEKS

GABINET MIESZKANIA PRACAGABINET BIUROWA BEZCZYNSZOWE GINEKOLOGICZNY

PRACA IUROWA 512 305 214 512 305 214

512 305 214

BOJAR

KI wicza 12 kow.pl

Gabinet USG

Gabinet USG

PRACA

z³/m2

Zak³ad t KOMPLEKS

tel. 601 260 444

Jak zamieœciæ og³oszenie drobne? W

tel. 667 263502 854 GABINET tel. 663 238 prostowniki, spawarki, pi³ Tel. 504 416 581 dociepl. tel. monta¿ p³y Redaguje zespó³: Micha³ Gawryo³ek (redaktor naczelny, sekretarz redakcji) (z-ca red. naczelnego) tel. 505-049-182, Agata Szarek tel. SPAWACZA T budynków, us³. remo elektryczne, kosiarki, Kapusta pekiñska (kg)tel. 505-049-181, Zbigniew Joñczyk Wyœlij SMS-a o treœci: 1. Wytn 2. drzwi, uk³ad monta¿ podbitki, wykoñcze glebogryzarki, maszyny 512-288-972, Katarzyna Zykubek, Adam Jab³oñski tel. 519-147-553, Malwina Lizak, Micha³ Pataj, Agnieszka Leszko, Daniel Zawadka, Magdalena Piwoñska. Dzia³ DERMATOLOGICZNY BUD-REM FREZERA, ŒLUS zagêszczarki, m³ot wnêtrz, malowanie dachó

Zak³ad sportu: Adam Faluszczak tel. 500-055-681. Dzia³ reklamy: Ma³gorzata m³. asp. Marek Niedbalski (kronika policyjna), m³. kpt mt Remonty Kapusta pekiñska Gral (szt.)tel. 500-055-689, Stale wspó³pracuj¹: BARBARA BOJAR TC.GJ.treœæ_og³oszenia Dostarcz d 81 86GREINP 53 06 chemia tel. budowlana tel. Dêblin

w pe³nym i Micha³ Gawryo³ek. Druk: Agora S.A. Warszawa. Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytu³ów,zakr specjalista dermatologJaros³aw wenerolog Lasek (kronika stra¿acka). Sk³ad i ³amanie: Marek Kurdzia³ek1,50-4,00 (osobiœcie g³adŸ, uk³adan ul. Tra skracania i redagowania nades³anych tekstów, nie zwraca materia³ów nie zamówionych, nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ og³oszeñ. Kapusta czerwona (kg)

RYKI Stowarzyszenie GAZETA LOKALNA ul. Sienkiewicza 12

G³os

81 865 17 65

KUŒNIERSKIE

BRUKARSTWO Zak³ad t

74m² - 78m²

Cena promocyjna 1.300

log wenerolog

KOMPLEKS

GINEKOLOGICZNY

Dêblin osiedle Stawy

NET OGICZNY TWÓJ

us³ugi REM-BUD KUŒNIERSKIE

tel. 602 30 54 21, 81Gazet 865 17 65

na numer 72068

WYNAJMÊ PO ocieplanie b (osiedle domó kontaktow SPRZEDA¯

SPRZEDA¯ WYDAWCA:Marchew (kg) REKLAMÊ ZAMÓWISZ: BIURO REDAKCJI CZYNNE: gazety T tel. 081 DLAzTel. STUDEN 697 655 (maksymalnie 160 znaków). KosztFirma SMS-a Remontowo-Budow FIRMA WYDAWNICZA Ma³gorzata Gral, tel. 500 055 689 poniedzia³ek pi¹tek 1,50 Og³oszenie ŒWIERKÓW kom. 66 wynosi 2,00 z³ + VAT (2,44wz³godz. z VAT). 667 263 854 Micha³ Gawryo³ek e-mail: reklama@twojglos.pl 8.00 -tel. 16.00 DÊBLIN Ogórek gruntowy kolejnych w WYKOÑCZENIA dociepl. budynków, us³. remoW Og³oszenie uka¿e siê w dwóch kolejnych Rokitnia Nowa ul. Szkolna 1, 08-500 Ryki 155 2,00-3,00 oraz w biurze, tel. 081 86 56

2,50

KOMPLEKS

REDAKCJA: ul. Szkolna 1 Lokalnych 0-12 piątek 10-12 jednym ku monta¿ podbitki, wykoñcze 08-500 Ryki, glazurnictwo, hydraulika BUD-REM tel. 601 811 wydaniach gazety Twój G³os. Papryka (kg) wnêtrz, malowanie dachó iu telefonicznym Inne dni po uzgodnieniuAdresy telefonicznym malowanie, g³adŸ, p og³oszenie tel. 603 920 77 tel. 81 86 56 155 skrzynek kontaktowych: RYKI: siedziba Redakcji - ul. Szkolna 1; D.H. Jubilat, ul Rynek Stary; sklep Delikatesy Centrum ABC, ul. S³owackiego. DÊBLIN:Salonik Remonty m 3,00-3,50 poddasza zamieszka chemia budowlana GREINP wpodajemy pe³nym zakr dniê fax 81 86 56 156 prasowy na peronie dworca PKP, Sklep ogólnospo¿ywczy AGA (os. Wiœlana),(kg) Kiosk przy ul. Rynek; GRABÓW SZLACHECKI: sklep Gminnej Spó³dzielni; K£OCZEW: Kiosk Pomidor szklarniowy g³adŸ, te LIN DĘBLIN tel. g³adŸ, 663 238 uk³adan e-mail: redakcja@twojglos.pl us³ugi remontowo przy szkole, Sklep Gminnej Spó³dzielni; NOWODWÓR: L. Brzeziñski -2,00-3,00 sklep spo¿ywczo-przemys³owy, Sz. Ka³aska - sklep spo¿ywczo - przemys³owy; sklep monta¿ p³y OSTÆ ZAWIOZÊSTʯYCA: i PRZYWIOZÊ Wyœlij SMS-a o treœci: ocieplanie Wytnij KUPON z gazety drzwi, uk³adb www.twojglos.pl cka 11, ul. Stężycka 11, APRO przy ulicy Dêbliñskiej, Sklep spo¿ywczo przemys³owy A. Celiñska (obok poczty); U£Ê¯: sklep GROSZEK. Por (szt.) -budowlane SPRZEDA¯ DOWEGO

Jak zamieœciæ og³oszenie drobne? Wybierz jeden z poda

1.

1,00

2.

z ró¿nychTECHNIK uroczystoœci: wesela, SPRZEDA¯ FARM


28

Twój Głos Gazeta Lokalna 15(383) 13 kwietnia 2011

www.twojglos.pl darczą. Tel.660 437 237 Współpracowników do współpracy, którym pomogę otworzyć biznes bezinwestycyjny. Tel.660 437 237 MIESZKANIE w bloku kawalerka 25m, 1 piętro, c.o, w centrum zamienię na większe w bloku lub dom w Rykach. Tel.886 237 514 ODDAM sprawną, używaną chłodziarko-zamrażarkę, stan dobry. Tel.660 251 915 PLAC sprzedam lub wynajmę, 700m2 w centrum Dęblina. Tel.508 062 622 LOKAL handlowy sprzedam lub wynajmę, o pow. 76m2 w centrum Dęblina ul. Bankowa. Tel.508 062 622 WYDZIERŻAWIĘ łąkę 0,30 ha w miejscowości Babice. Tel.530 315 295 ODDAM w dzierżawę 0,30 ha łąki w miejscowości Babice. Tel.530 315 295 NAWIĄŻĘ współpracę z osobami w BIKU, mającymi problemy kredytowe i z życiem od pierwszego do pierwszego, najlepiej prowadzący działalność. Tel.660 437 237 NAWIĄŻĘ współpracę z osobami które prowadza, prowadziły lub zamierzają prowadzić działalność gospodarcza. Tel.660 437 237 Od dłuższego czasu po osiedlach Ryk błąka się pies biały w brązowe łaty, krótki ogon, średniej wielkości. Tel.81 865 28 97 ŁĄKA na terenie Kawęczyna, wydzierżawię. Tel.605 152 614 SKLEP 40m2 z mieszkaniami na górze w Dęblinie ul. Warszawska. Tel.692 882 318 ZESPÓŁ poszukuje basisty+vocal, Ryki i okolice, mile widziane doświadczenie na weselach. Tel.606 366 678, 516 534 650, 669 672 630 Nawiąże współpracę z osobami które prowadza, prowadziły lub zamierzają prowadzić działalność gospodarczą. Tel.660 437 237 Nawiążę współpracę z osobami w BIKU, mającymi problemy kredytowe i z życiem od pierwszego do pierwszego, najlepiej prowadzący działalność. Tel.660 437 237 Nawiążę współpracę z osobami którym pomogę otworzyć biznes bezinwestycyjny. Tel.660 437 237

Praca DAM ZATRUDNIĘ tynkarzy. Tel.721 024 069 ZATRUDNIĘ operatora koparki kołowej z uprawnieniami. Tel.601 848 140 ZATRUDNIĘ osobę do AUTO-KOMISU. Tel.608 655 411 ZATRUDNIĘ tynkarzy. Tel.721 024 069, 883 645 935 ZATRUDNIĘ do pracy w gospodarstwie rolnym okolice Żyrzyna, warunki do uzgodnienia. Tel.660 437 237

Firma ARGA poszukuje osoby ze znajomością języka niemieckiego do pracy w biurze. Tel.515 114 136, 517 777 006 Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie poszukują chętnych do pracy na stanowiskach: lakiernik sam., mechanik sam., mechanik silników spalinowych, wymagania: wyk. zas. zawodowe, 2-letnie dośw. Tel.81 880 15 07, 81 880 15 60, 605 908 256 ZATRUDNIĘ mgr farmacji do pracy w aptece w Dęblinie ul. Stężycka, pilne. Tel.722 065 022

SZUKAM MURARZ poszukuje pracy ogrodzeń z klinkieru. Tel.696 029 152 MĘŻCZYZNA wiek 28 lat poszukuje pracy jako elektryk lub serwisant komputerowy, posiadam uprawnienia świadectwo i E1 oraz doświadczenie. Tel.783 493 356 SZUKAM pracy, wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B. Tel.691 628 924 SZUKAM pracy jako sprzedawca lub innej pracy. Tel.889 132 083 ZAOPIEKUJE się dzieckiem w Rykach, jestem osoba z doświadczeniem bez nałogów. Tel.662 952 152. Doświadczona matka i babcia poszukuje pracy jako opiekunka do dziecka lub osoby starszej. Tel.699 257 322 MURARZ poszukuje pracy, znajomość czytania rysunku. Tel.696 942 239 SZUKAM pracy na terenie Ryk lub Dęblina i okolic, posiadam 4-letnie doświadczenie w handlu, znajomość kasy fiskalnej, prawo jazdy kat. B. Tel.889 719 322 PODEJMĘ pracę na terenie Ryk, Garwolina i okolic jako kelnerka lub pomoc kuchenna. Tel.662 659 171 SZUKAM pracy prawo jazdy kat. B lub inna praca. Tel.515 846 927

PUNKT PRZEDSZKOLNY SMERFUΠZapisy: tel. 605 483 883, e-mail: klubmalucharyki@wp.pl

PRACUJEMY W GODZINACH: 7-17

Ryki, ul. Swatowska 3 (róg Swatowskiej i Osiñskiego)


Piłka nożna - Badminton

www.twojglos.pl

Twój Głos Gazeta Lokalna 15 (383) 13 kwietnia 2011

29

Fundacja Obywatelskiego Rozwoju Ryki oraz organizatorzy, zawodnicy i wszystkie osoby związane z Rycką Ligą Koszykówki składają najgorętsze wyrazy współczucia rodzinie oraz bliskim naszego nieodżałowanej pamięci Kolegi

BADMINTON

Mistrzostwa Szkół zakończone To były szóste i ostatnie w sezonie 201011 zawody badmintonowe z cyklu Mistrzostw Szkół. Jak zwykle do Dęblina zjechali sympatycy gry w "lotkę" z Ryk i Dęblina (trenujący w SzTiB Smecz pod okiem trenera Jerzego Polowczyka) oraz najbliższej okolicy - Nowodworu, Białek (pod opieką Roberta Pyrki), Garwolina (Jerzy Rybicki) i Puław (Jędrys). Puchar i złoty medal za wygranie klasyfikacji drużynowej odebrał Robert Pyrka, który na badmintonowe Mistrzostwa szkół przywoził dzieci i młodzież z Nowodworu i Białek. W końcowej klasyfikacji mieliśmy sporą przewagę punktową, bo sporo dzieciaków z Nowodworu jeździło na kolejne zawody do Dęblina - mówi Robert Pyrka, opiekun połączonych sił badmintonowych Nowodworu i Białek. - Ponadto nasi reprezentanci osiągali coraz lepsze rezultaty. Praktycznie moi młodzi podopieczni wygrali wszystkie kategorie w szkołach podstawowych. Jeżeli chodzi o cykl Mistrzostw, to oceniam go bardzo pozytywnie. Tylko mogłoby być trochę więcej uczestników. Poziom sportowy zawodników rośnie z turnieju na turniej. Mnie bardzo podoba się 6-letni Patryk Słomka, który w pierwszych zawodach z graczami 2, 3 lata strszymi przegrywał do 0, albo do 1. Teraz ci starsi chłopcy muszą się sporo napocić, żeby wygrać z Patrykiem, a zdarzają się mecze, kiedy to on wygrywa. Ala Niebrzydowska potrafi wygrywać nawet z chłopakami. Przy okazji chciałbym serdecznie podzię-

Szkoła Tenisa i Badmintona SMECZ w Rykach zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych na

zajęcia tenisowe Zajęcia będą odbywały się codziennie w ustalonych i uzgodnionych godzinach na kortach SzTiB Smecz przy ulicy Wyczółkowskiego w Rykach Wszelkie szczegóły można znaleźć na stronie internetowej:

www.smeczryki.pl lub pod numerem telefonu:

600 30-26-30 Zapraszamy!!!

zaprasza na zawody wędkarskie

Otwarcie Sezonu Spinningowego Miejsce zawodów - Pawłowice (Starorzecze i Wisła) Termin zawodów - 17 kwietnia 2011. 7:00 - 12:00 Zbiórka - 6:00 (na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Rykach) Wpisowe - 10,- zł w Sklepie Wędkarskim CYKADA (przy stadionie w Rykach)

Więcej informacji o zawodach pod numerem telefonu: 502 68-57-47

kować wszystkim tym, dzięki którym mogliśmy uczestniczyć w tych zawodach. Przede wszystkim rodzicom, tak jak na przykład Państwo Małgorzata i Artur Słomkowie, którzy mocno angażują się choćby w dowożenie młodych graczy na zawody. A dzięki uczestnictwu w takich turniejach badmintoniści z Nowodworu grają coraz lepiej. Sezon badmintonowy już się zakończył, a niedługo rozpocznie się rywalizacja na kortach tenisowych. Od pierwszego maja Szkoła Tenisa i Badmintona Smecz w Rykach i Dęblinie rozpocznie zajęcia w tej dyscyplinie. Poniżej jest zaproszenie na naukę "białego sportu", a niedługo poinformujemy o zawodach tenisowych organizowanych przez Państwa Polowczyków. Zapraszamy! (awf)

WYNIKI Dziewczęta 6-8 lat 1. Karolina SŁOMKA (Nowodwór) 2. Zuzanna Krukowska (Ryki) 3. Weronika Warowna (Nowodwór) 4. Mela Krupińska (Dęblin)

Dziewczęta 9-10 lat 1. Daria WAROWNA (Nowodwór) 2. Dominika Warowna (Nowodwór) 3. Kinga Jach (Dęblin) 4. Kornelia Kardas (Nowodwór)

Dziewczęta 11-12 lat 1. Alicja NIEBRZYDOWSKA (Nowodwór) 2. Monika Mianowska (Garwolin) 3. Wiktoria Kursa (Dęblin)

Dziewczęta - gimnazjum i szkoły średnie 1. Aleksandra KUSTRA (Nowodwór) 2. Iza Pieczywek (Puławy) 3. Kinga Biaduń (Nowodwór) 4. Jagoda Ponikowska (Puławy)

Chłopcy 6-8 lat 1. Patryk SŁOMKA (Nowodwór) 2. Jakub Kałaska (Ryki) 3. Mateusz Świetlicki (Garwolin)

Chłopcy 9-10 lat 1. Wojciech Biaduń (Nowodwór) 2. Kacper Myszka (Puławy) 3. Jakub Kałaska (Ryki) 4. Mateusz Bieniek (Nowodwór) 5. Bartek Kałaska (Ryki)

Chłopcy 11-12 lat 1. Tomasz Pyrka (Białki) 2. Marek Madej (Nowodwór) 3. Jakub Głodek Kłoczew)

Chłopcy - gimnazja i szkoły średnie 1. Emil DZIAŁOSZYŃSKI (Puławy) 2. Michał Tracz (Garwolin) 3. Jakub Kuna (Puławy) 4. Konrad Jędrys (Puławy) 5. Dawid Mianowski (Garwolin)

Koło PZW START w Dęblinie zaprasza na zawody wędkarskie

Niedziela z Kijem rozpoczynające sezon wędkrarski w naszym Kole Miejsce zawodów - Kanał (Fort Mierzwiączka) Termin zawodów - 17 kwietnia 2011. 9:00 - 12:00 Zbiórka i losowanie stanowisk7:00 - 7:30 (na miejscu zawodów) Ze względów organizacyjnych prosimy chętnych o wcześniejsze zapisy do zawodów pod numerem telefonu: 784 01-73-84

ZAPRASZAMY!!!

ZAPRASZAMY!!!

Zarząd Koła PZW Czysta Woda w Rykach

Zarząd Koła PZW Start w Dęblinie

Michała MAJA którego tragiczna śmierć tak szybko nam zabrała. Michale, wszystkie mecze i każdy zdobyty punkt będą dedykowane Tobie. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci. Spoczywaj w pokoju! Fundacja Obywatelskiego Rozwoju Ryki Rycka Liga Koszykówki Program VII. kolejki Ryckiej Ligi Koszykówki 15:00 SM Hades Ryki - Bar Relax Ryki 16:30 K-2 Ryki - Spontan Crew

18:00 Old School - Team Trojanów Pauza Rocket Fuels

PIŁKA NOŻNA - V. liga

Ryki samodzielnym liderem Dokończenie ze strony 31. W drugiej części meczu chcieliśmy jak najszybciej odrobić straty - opowiada Dariusz Szafranek. - Udało się strzelić gola kontaktowego, a później długo nic nie chciało wpaść. Na pięć minut przed końcem meczu gospodarze strzelili gola na 4:2, chwilę później my znowu zbliżyliśmy się na jedną bramkę. Niestety, zabrakło nam czasu na wyrównianie. A był to mecz, który można było nawet wygrać. Szkoda tych straconych w Milejowie punktów. W najbliższą niedzielę stężyczanie zagrają przed własną publicznością. Rywalem Mazowsza będzie Gościeradów, a więc drużyna, która w ligowej tabeli jest za Mazowszem i ma 2 punkty straty do podopiecznych Dariusza Szafranka. Pomimo przegranej w Milejowie, to uważam, że mecz z Turem będzie dla nas przełomowy - mówi trener Szafranek. - W naszej grze, a przede wszystkim w mentalności zawodników nastąpiło przełamanie i zaczniemy zdobywać wreszcie punkty. I to nie tylko u

siebie, ale również na wyjazdach. I to już począwszy od meczu z Gościeradowem. Oby tak było. W następną środę (20.04.) zostaną rozegrane zaległe mecze z 16. kolejki V. ligi. Między innymi Mazowsze wyjedzie do Dąbrowicy, a Ruch Ryki zagra w Lublinie ze Sławinem. Miejmy nadzieję, że obie te drużyny skutecznie powalczą o punkty w zaległych spotkaniach. Punkty, które jednym (Ruch) przydadzą się w walce o IV. ligę, a drugim (Mazowsze) pomogą w utrzymaniu się w "okręgówce". Adam W. FALUSZCZAK -------------W następnym, Wielkanocnym numerze TG zamieścimy zapowiadany wcześniej "Piłkarski Przewodnik Kibica Powiatu Ryckiego - wiosna 2011".W tym Przewodniku zamieścimy kadry drużyn z powiatu ryckiego grających w V. lidze i B. klasie, ich mini-plakaty oraz terminarz rundy wiosennej w obu, wyżej wymienionych klasach rozgrywkowych. Zapraszamy do lektury. Redakcja

PIŁKA NOŻNA - B. klasa

Z wiatrem i pod wiatr Dokończenie ze strony 30. Niestety dla Gabarytów nadzieje na dopisanie trzech puntów po tym spotkaniu okazały sie płonne. Można by rzec, że zdobycie jednego punktu w tym pojedynku przez Gabaryty jest szczęśliwe. Dlaczego? Ponieważ to skrobowianie w 31 minucie meczu nie wykorzystali rzutu karnego obronionego przez Mateusza Fałdygę bramkarza Gabarytów. Grało nam sie dobrze ale jakoś nie umieliśmy skutecznie wykończyć naszych akcji - opowiada o tym spotkaniu Przemysław Albiński, zawodnik Gabrytów Dęblin. Poza tym na meczu nie było naszego trenera gdyż nie pozwoliły mu na to obowiazki zawodowe. Szkoda straconych punktów bo wiemy, że z inymi przeciwnikami będzie o nie jeszcze trudniej. Warunki pogodowe też nie ułatwiały nam gry. Wiejący wiatr ,,rozdawał" karty na boisku. Ale obiektywnie rzecz biorąc to raz wiał on nam w oczy, a raz gościom. Wyjazd GSKS-u Ułęż do Markuszowa okazał sie jedynie wycieczka krajoznawczą. W zwiazku ze złym stanem boiska w Markuszowie zawody pomiędzy zainteresowanymi ekpami zostały odwołane. Szkoda tylko, że o zaistniałym stanie rzeczy nie raczył wcześniej poinformować ułężan nikt z gospodarzy meczu. Wprawdzie z Ułęża do Markuszowa nie jest zbyt daleko, ale piłkarze GSKS-u zaoszczędziliby pieniądze i czas na

wyjazd. W końcu grają dla przyjemności, a i w kasie klubowej się "nie przelewa". A na tym poziomie rozgrywek można pewne sprawy uprzedzić ułatwiając życie wszystkim zainteresowanym. W najbliższą niedzielę dojdzie do pierwszego derbowego spotkania w rundzie wiosennej. GSKS Ułęż podejmować będzie drużynę Piekiełka Przykwa. Jesienią ułężanie wygrali na boisku w Woli Zadybskiej (tam swoje spotkania w roli gospodarzy rozgrywa Piekiełko Przykwa). Później, z uwagi na brak wymaganej liczby młodzieżowców w składzie GSKS-u, wynik tego meczu został zweryfikowany jako walkower na korzyść Piekiełka. Jak będzie tym razem? Przekonamy się o tym już w niedzielę. Mecz Ułęża z Przykwą odbędzie się na boisko w Drążgowie o godzinie 16:00. Gabaryty natomiast po pierwsze wiosenne zwycięstwo pojadą do Jamnowca na mecz z tamtejszą Serokomlą. Mariusz NASTALSKI ---------------W następnym, Wielkanocnym numerze TG zamieścimy "Piłkarski Przewodnik Kibica Powiatu Ryckiego - wiosna 2011".W tym Przewodniku zamieścimy kadry drużyn z powiatu ryckiego grających w V. lidze i B. klasie, ich mini-plakaty oraz terminarz rundy wiosennej w obu, wyżej wymienionych klasach rozgrywkowych. Zapraszamy do lektury. Redakcja


30

Twój Głos Gazeta Lokalna 15 (383) 13 kwietnia 2011

www.twojglos.pl

SIATKÓWKA - I. runda Pucharu Polski

WYNIKI

Drugie miejsce Pumaru Pierwotnie w ryckim turnieju I. rundy Pucharu Polski siatkarzy miał grać zespół Spółdzielni Mleczarskiej Hades Ryki, zwycięzca ostatniej edycji Amatorskiej Ligi Siatkówki w Rykach. Niestety, w związku z tragicznym wypadkiem pod Trojanowem w poprzednim tygodniu, w którym mocno poszkodowany został Paweł Bigora, zawodnik SM Hadesu, zespół ten wycofał się z rozgrywek. Roli gospodarza podjęli się gracze Pumaru Ryki, którzy pierwotnie mieli zagrać w turnieju w Radzyniu Podlaskim. Do Ryk przyjechały cztery zespoły, które miały grać systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów. Siatkarze Pumaru w pierwszym meczu zmierzyli się z drużyną z Lubartowa i pewnie wygrali 2:0. Drugi pojedynek, z MPWiK Lublin dla podpiecznych grającego trenera Mirosława Walaszka był już dużo trudniejszym zadaniem. Na szczęście po pierwszym, przegranym secie później było już lepiej i siatkarze Pumaru wygrali to spotkanie 2:1. W decydującej o pierwszym miejscu w ryckim turnieju oraz o awansie do drugiej rundy PP Pumar zagrał z Polesiem Kock. To jednak dla ambitnych siatkarzy Pumaru były zdecydowanie zbyt wysokie progi i gracze prowadzeni przez M. Walaszka musieli uznać wyższość rywali. Pierwsze miejsce dla Polesie, a drugie dla debiutujących siatkarzy Pumaru Ryki. Jak najbardzie jestem zadowolony z występu moich zawodników - powiedział po tym turnieju Mirosław Walaszek, grający trener Pumaru. - Pierwszy raz graliśmy w takim turnieju, po raz pierwszy też mogliśmy się

przekonać jaki jest poziom sportowy w takich zawodach. I widać, że jest spora różnica pomiędzy grą w Amatorskiej Lidze Siatkówki w Rykach, w której dotychczas tylko graliśmy, a tym co jest grane w Pucharze Polski. Z tych zespołów, które przyjechały do Ryk, to tylko Lubartów prezentował poziom zbliżony do ALS, natomiast pozostałe zespoły były zdecydowanie lepsze. Nasz mecz z lubelskimi Wodociągami był zacięty, ale cieszę się, że chłopakom udało się zmobilizować i po walce wygrać to spotkanie. Niestety, w meczu z Polesiem Kock przewaga warunków fizycznych i umiejętności czysto siatkarskich była po stronie naszych rywali. Oni grają w III. lidze, a my tylko w ALS w Rykach. To też było widać. Wiedzieliśmy, że będzie dość ciężko i to się sprawdziło. Kock prowadził od początku do końca. Pomimo wszystko zarówno ja, jak i wszyscy chłopcy jesteśmy zadowoleni z tego występu. Jak na pierwszy raz wyszło zupełnie dobrze i jeżeli częściej gralibyśmy z takimi zespołami, to moglibyśmy z nimi powalczyć. Polesie dysponowało zdecydowanie lepszą zagrywką, my w tym elemencie byliśmy słabsi. Ponadto w naszej grze szwankowało przyjęcie, a co za tym idzie złe dogranie do rozgrywającego i słabsze wystawienia do zawodników atakujących. Przy okazji chciałbym serdecznie podziękować firmie Pumar, a przede wszystkim Panu Tadeuszowi Pudle za całoroczną współpracę i wspieranie naszej drużyny. Turniej uważam za dobrze zorganizowany w czym zasługa naszych sponsorów, któ-

rym serdecznie dziękujemy - mówi Mariusz Nastalski, główny organizator turnieju PP. Tym razem byli to Pani Mirosława Brasławska-Haque, Agnieszka Jakubik (firma PGE) oraz Tadeusz Pudło (Pumar). Adam W. FALUSZCZAK

Pumar Ryki - ZS 2 Lubartów 2:0 (-17, -13) Polesie Kock - MPWiK Lublin 2:0 (-22, -23) Pumar Ryki - MPWiK Lublin 2:1 . (20, -20, -13) Polesie Kock - ZS 2 Lubartów 2:0 (-15, -19) MPWiK Lublin - ZS 2 Lubart. 2:0 (-22, - 8) Polesie Kock - Pumar Ryki 2:0 (-17, -16)

1. Polesie Kock 2. PUMAR Ryki 3. MPWiK Lublin 4. ZS 2 Lubartów

Tabela 3 3 3 3

6 4 2 0

3-0 2-1 1-2 0-3

6-0 4-3 3-4 0-6

PUMAR Ryki II. miejsce w I. rundzie Pucharu Polski siatkarzy (turniej w Rykach) Rząd górny (od lewej): Mateusz JĘDRYS, Krzysztof WALASZEK, Mirosław WALASZEK, Piotr FILIPEK, Przemysław JĘDRYS. Rząd dolny: Bogusław SOBOLEWSKI, Tomasz JĘDRYS, Arkadiusz KURDZIAŁEK, Marek GROBEL.

B. klasa B. klasa

BADMINTON

XIII. kolejka (30.03.2011.) mecze zaległe

Mistrzostwa Szkół zakończone Dęblin (sala ZS nr 4.) 10 kwietnia 2011. Zakończyły się rozgrywki Mistrzostw Szkół w badmintonie w sezonie 2010-11. W ostatnich, szóstych zawodach wzięły udział dzieci i młodzież z Dęblina, Ryk, Nowodworu i Białek Dolnych, a także Garwolina i Puław. Nad turniejem honorowy patronat objął Burmistrz Dęblina, a jak zwykle stroną organizacyjną zajęła się Szkoła Tenisa i Badmintona Smecz w Rykach i Dęblinie na czele zAnną i Jerzym Polowczykami. Poniżej zamieszczamy zdjęcia najmłodszych laureatów badmintonowych Mistrzostw, a relacja i wyniki z tych zawodów są na stronie 29.

Z wiatrem i pod wiatr Silnie wiejacy wiatr odgrywał główną rolę w meczach B-klasowych zespołów naszego powiatu. Garjące bez trenera, ale z prezesem klubu Michałem Filipkiem w składzie, Piekiełko Przykwa udało się do Janowca i uległo miejscowej Serokomli 0:1. Niestety przegraliśmy, choć chyba trochę pechowo - mówi Michał Filipek. - Uważam, że sprawiedliwym wynikiem w tym meczu byłby remis. Gra toczyła sie głównie w środku pola. I jeżeli po poprzednim spotkaniu chwaliłem sędziego za rozwagę w prowadzeniu zawodów, to tym razem nie mogę tego powtórzyć. W warunkach gdzie wiatr decydował o tym gdzie poleci piłka, a w związku z tym w grze obu zespołów było dużo przypadku, to gra gospodarzy była zdecydowanie

za ostra. Niestety, wszystko działo się przy aprobacie arbitra. Niechcę zrzucać winy za porażkę na barki sędziów, bo Serokomla była lepsza od nas o tego jednego gola, ale... Jeżeli chodzi o moją grę to nie mi to oceniać. W 53 minucie odnowiła mi sie kontuzja musiałem zejść wcześniej z boiska. Jedank licze na szybki powrót do zespołu kończy swoją wypowiedź prezes Piekiełka. Gabaryty Dęblin zmierzyły sie ze Skrobowem, ostatnią drużyną IV grupy lubelskiej B. klasy. Przed meczem w Dęblinie goście zdobyli jedynie 4 punkty w tym sezonie strzelając tylko 12 goli. Nic też dziwnego, że przed tym meczem w Gabarytach liczono na korystny wynik. Dokończenie na stronie 29.

0:0

GABARYTY

LKS Skrobów

Dęblin

Gabaryty: Fałdyga - Wojdat, Perka, P. Zdunek, K. Radomski (75. Leśko), Albiński, Zimny (60. Kwiatkowski), Pawlonka, Gruza (75. Mikusek), Rucinowski (85. Węgrzynek), Pudło. Trener: Rafał ORŁOWSKI.

0:1

PIEKIEŁKO Przykwa

Serokomla Janowiec

Piekiełko: Nowicki - Filipek (53. Szychowski), Gajek (45. S. Lipiec), G. Parzyszek, Sz. Klewek, Kaliński, M. Lipiec, M. Prządka, K. Klewek, Łubianka, Ł. Stachurski. Trener: -.

:

KS Markuszów

GSKS Ułęż

przełożony ze względu na zły stan boiska w Markuszowie. Pozostałe wyniki:

4:4 Kadet Lisów - Gigant Przytoczno 3:3 Wawel Wąwolnica - GKSAbramów pauza* Puławiak * - po rundzie jesiennej z rozgrywek wycofała się drużyna KS Wola Czołnowska. Wyniki z tym zespołem z I. rundy zostają zaliczone do tabeli, natomiast za mecze wiosenne wszystkie drużyny mają przyznane walkowery.

B. klasa

Najlepsze zawodniczki w kategorii do 8. lat: Stoją (od lewej): Karolina SŁOMKA (Nowodwór), Zuzanna KRUKOWSKA (Ryki), Weronika WAROWNA (Nowodwór), Mela KRUPIŃSKA (Dęblin)

Najlepsi zawodnicy w kategorii do 8. lat: Stoją (od lewej): Mateusz ŚWIETLICKI (Garwolin), Patryk SLOMKA (Nowodwór), Jakub KAŁASKA (Ryki).

TABELA B. klasa 35 11-2- 0 28-13 34 11-1- 1 49- 6 28 9-1- 3 34-21 23 7-2- 4 38-24 22 7-1- 5 28-24 19 6-1- 6 23-16 18 6-0- 6 22-23 14 4-2- 7 19-29 11 3-2- 8 28-40 9 3-0- 9 18-43 6 2-0-11 17-44 5 1-2-10 11-32

1. GKSAbramów 2. Puławiak 3. Serokomla Janowiec (s) 4. Wawel Wąwolnica (b) 5. Kadet Lisów 6. Piekiełko Przykwa (b) 7. GSKS Ułęż 8. Gabaryty Dęblin 9. Gigant Przytoczno 10. KS Markuszów 11. KS Wola Czołnowska 12. LKS Skrobów

13 13 13 13 13 13 12 13 13 12 13 13

Objaśnienia skrótów (b) - beniaminek - awans doA. klasy

(s) - spadkowicz

R


Piłka nożna - V. liga

www.twojglos.pl

Ryki samodzielnym liderem Ten mecz i to zwycięstwo dedykujemy Michałowi Majowi, który przez wiele lat był zawodnikiem naszego klubu, a który w ubiegłym tygodniu zginął w wypadku samochodowym - powiedział po meczu z Wisłą Annopol Paweł Warda, trener MKS-u Ryki. Również przed meczem Czarnych Dęblin z Cisami Nałęczów chwilą ciszy uczczono pamięć byłego już piłkarza z Ryk. To bardzo dobry i ważny gest, pokazujący, że można ze sobą walczyć na boisku, ale poza nim umie się uszanować rywala. Oby ten wzajemny szacunek był nie tylko w tak tragicznych chwilach. GRAMY DO KOŃCA! Bardzo często trenerzy uczulają swoich zawodników, że mecz piłkarski trwa 90 minut, że należy grać do ostatniego gwizdka sędziego. Nie zawsze odnosi to skutek. Tym razem piłkarze z Ryk pokazali, że warto grać do końca, że nie wolno zbyt wcześnie odpuszczać. Dokładnie w 90 minucie podopieczni trenera Pawła Wardy przeprowadzili akcję, którą skutecznym strzałem wykończył Wojciech Kępka zdobywając gola na wagę trzech punktów i samodzielnego liderowania. Spotkanie Ruchu Ryki z Wisłą Annopol ciężko nazwać dobrym spotkaniem. Zbyt często dawał znać o sobie porywisty wiatr. Można by nawet powiedzieć, że to on dyktował warunki gry. W pierwszej połowie to gospodarze grali z wiatrem, ale nie można powiedzieć, żeby to im jakoś mocno pomagało. To prawda, że ten wiatr mocno przeszkadzał zarówno nam jak i gościom - powiedział po meczu Paweł Warda. - Pomimo to potrafiliśmy stworzyć sobie sporo sytuacji strzeleckich i szkoda tylko, że którejś z nich nie zamieniliśmy na bramkę. To na pewno ułatwiłoby nam grę w drugiej części meczu. W drugiej połowie goście mocno się cofnęli, a my musieliśmy próbować swoich sił w ataku pozycyjnym, co nie jest naszą najmocniejszą stroną. Ciężko było nam skonstruować akcję bramkową. Chwała chłopakom, że grali do końca i że jednak udało się przeprowadzić akcję zakończoną skutecznym strzałem.

PIŁKARSKI ROZKŁAD JAZDY V. liga XX. kolejka (16 - 17 kwietnia 2011.) 14:00 (N) Opolanin - MKS Ryki MAZOWSZE Stężyca - GKS Gościeradów 15:00 (N) GKS Dąbrowica - CZARNI Dęblin - 15:00 (N) Polesie - Kock -AMATOR Leopoldów/Rososz - GKS Dąbrowica 15:00 (N) Pozostałe mecze: Cisy - Piaskovia (11:00 S), Pogoń 07 - Wisła A. (13:00 S), Wierzchowiska - Tur (15:00 N), Piotrowice - Sławin (16:00 N).

B. klasa XIV. kolejka (17 kwietnia 2011. godz. 16:00) Serokomla Janowiec - Gabaryty Dęblin GSKS Ułęż - Piekiełko Przykwa

. .

Twój Głos Gazeta Lokalna 15 (383) 13 kwietnia 2011

V. liga

31

WYNIKI V. liga

17. kolejka (06.04.2011.) mecz zaległy

1:0

CZARNI Dęblin

Cisy Nałęczów

(0:0)

Gol: 1:0 (88') - Mariusz Frączek

Czarni: A. Kępka - Osojca, Krekora, Przybysz, M. Zdunek, Grykałowski (90. Królik), Walendziak (65. Bąkowski), Wilczyński, Grykałowski, Frączek, Berliński. Trener: Janusz KOZICKI.

19. kolejka (09-10.04.2011.)

AMATOR Leopoldów/Rososz

3:1

GKS Dąbrowica

(0:0)

Gole: 1:0 (65') - Łukasz Staniak; 2:0 (80') - Leszek Lipiec; 2:1 (84') - Mazurek; 3:1 (90') - Leszek Lipiec

Amator: K. Lipiec - Ł. Wojtaś, Nowaczyk, M. Walasek, Starosz (88. Kosiorek), Kornas, Młot, M. Staniak, Stoń (70. Kaszak), L. Lipiec, Ł. Staniak (80. Chachuła). Trener: Jarosław PRZĄDKA.

1:1

CZARNI Dęblin

Mateusz Bąkowski (na pierwszym planie) w 26. minucie dał prowadzenie Czarnym Dęblin w meczu z Opolaninem. Z tyłu dwaj zawodnicy Czarnych: Marcin Wilczyński i Mariusz Frączek.

W tym meczu MKS Ruch Ryki grał mocno osłabiony, bo z powodu nadmiaru żółtych kartek nie mogli zagrać Tomasz Sikora i Krzysztof Gransztof, a Tomasz Jeżewski zasiadł na ławce rezerwowych. To, że dwaj pierwsi "wyczyścili się" z kartek właśnie teraz, to dobra informacja dla kobiców MKSu, a przede wszystkim dla trenera Pawła Wardy. Bo przecież w najbliższą niedzielę ryczanie zagrają na wyjeździe z Opolaninem, wiceliderem rozgrywek. Odsiedzieli swoje kary i Sikora i Gransztof, a Jeżewski odpoczął w meczu z Annopolem, tak więc w meczu z Opolaninem będę miał do dyspozycji wszystkich zawodników mówi trener Warda. - Pojedziemy do Opola, żeby mocno tam powalczyć i zdobyć punkty. Ja sobie nie przypominam, kiedy po raz ostatni drużyna z Ryk przywiozła stamtąd korzystny wynik. Jedziemy więc przełamać ten niedobry stereotyp. WYGRANAI REMIS CZARNYCH W minionym tygodniu Czarni Dęblin grali dwa mecze. Najpierw, w poprzednią środę dęblinianie podejmowali na swoim boisku Cisy Nałęczów. Podobnie jak ryczanie w meczu z Wisłą Annopol, również dęblinianie w samej końcówce zdobyli zwycięskiego gola. To był typowy mecz na remis, ale nam udało się strzelić zwycięskiego gola i zdobyliśmy 3 punkty - mówi Janusz Kozicki, trener Czarnych Dęblin. - Niestety, po tym meczu posypał się nam nieco skład, bowiem kontuzji doznali Dawid Osojca, Paweł Krekora i Michał Walendziak. A przecież już wcześniej nie mógł grać Kamil Kołdej. To były bardzo poważne osłabienie ekipy z Dęblina przed meczem z Opolaninem, wiceliderem V. ligi. Jakby było mało pecha, to Marcin Lesicki w 37. minucie skręcił staw kolanowy. W pierwszej części meczu gra była w miarę wyrównana, ale groźniejsze akcje przeprowadzali gospodarze. Po jednej z nich z nich mocnym strzałem popisał się Mariusz Frączek, a piłkę odbitą przez bramkarza Opolanina skutecznie dobił Mateusz Bąkowski. Druga część gry, to przewaga gości, którzy jednak nie potrafili poważniej zagrozić bramce rywala. Dopiero na kilkanaście minut przed końcem spotkania sędzia Jacek Walczyński w dość kontrowersyjnych okolicznościach podyktował rzut karny. Na nic zdały się protesty piłkarzy z Dęblina i goście doprowadzili do remisu. Chwilę później arbiter z Lublina podjął kolejną decyzję, która mocno wzburzyła gospodarzy. Otóż w pole karne przedzierał się Michał Berliński, odważnie wszedł między dwóch obrońców z

Opola i upadł w polu karnym gości. Arbiter gwizdnął, ale zamiast podykotwać "jedenastkę" dla gospodarzy pokazał żółtą kartkę Berlińskiemu, a że było to drugie tego dnia "żółtko" gracza Czarnych, to musiał on opuścić boisko. Mam pewien niedosyt po tym meczu - mówi Janusz Kozicki. - Karny z niczego i pochopna czerwona kartka, to najważniejsze decyzje sędziego, które, uważam, skrzywdziły nas. Uważam, że zawodnicy Czarnych, w większości młodzi chłopcy dobrze zagrali. Opole długo tłukło głową w mur nie mogąc strzelić gola. I gdyby nie ten karny, to pewnie by im się nie udało. A jeżeli chodzi o grę Opolanina, to nie uważam, żeby to był poważny kandytan na IV. ligę. ODBIJANIE OD DNA Trzeba było odbić się od dna i dzięki tej wygranej to się udało - powiedział po meczu z Dąbrowicą Jarosław Prządka, trener Amatora Leopoldów/Rososz. - Nasza taktyka na ten mecz była prosta: przetrzymać pierwszą połowę, kiedy to goście grali z wiatrem i w drugiej części meczu zaatakować. Udało się to zrealizować w stu procentach, choć dość długo piłka nie chciała wpaść do bramki rywali. Ale kiedy już udało się już strzelić pierwszego gola, to z zawodników zeszło napięcie i było już dużo łatwiej grać. Później stworzyliśmy sobie tyle sytuacji, że mogło być nawet sześć, siedem goli dla nas. Najważniejsze, że udało się zdobyć trzy punkty i trochę poprawiliśmy swoją pozycję w tabeli. Dzięki wygranej z WisłąAnnopolAmator awansował na 14. miejsce w ligowej tabeli. Niby nadal jest to pozycja zagrożona spadkiem, ale jest już bliżej wyjścia do bezpieczniejszej strefy. W najbliższą niedzielę Amator zagra z Polesiem Kock. Po wygranej z Annopolem jest duża lepsza atmosfera - mówi trener Prządka. - Z Polesiem będziemy grać w Krzywdzie, a więc na dobrze znanym nam terenie. Podchodzimy do tego spotkania optymistycznie i liczymy, że osiągniemy dobry wynik i na Święta Wielkanocne udamy się w bardzo dobrych humorach. ZABRAKŁO CZASU... Początek meczu był zgodny z naszymi założeniami - opowiada Dariusz Szafranek, trener Mazowsza Stężyca o wyjazdowym meczu swojej drużyny z Turem Milejów. - W dziesiątej minucie meczu objęliśmy prowadzenie i wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą. Tymczasem później nasza gra się posypała i chyba za bardzo poszliśmy do przodu. Wykorzystali to gospodarze, którzy strzelili 3 gole i pierwsza połowa zakończyła

Opolanin

(1:0)

Gole: 1:1 (26') - Mateusz Bąkowski; 1:1 (73', karny) Niedźwiadek.

Czarni: A. Kępka - M. Zdunek, Przybysz, Lesicki (37. Marczak), Brzozowski, Grykałowski, Wilczyński, Berliński, Królik, Bąkowski, Frączek. Trener: Janusz KOZICKI.

MKS RUCH Ryki

1:0

1948

Wisła Annopol

(0:0)

Gol: 1:0 (90') - Wojciech Kępka.

MKS Ruch: K. Jóźwik - Pawlik, Sągol, P. Walasek, S. Prządka, Mądry, Krogulec, Buala Bola, Piątkowski (60. Madej), Ciota (75. Wereszka), W. Kępka. Trener: Paweł WARDA.

Tur Milejów

4:3 (3:1)

MAZOWSZE Stężyca

Gole: 0:1 (10') - Mateusz Utnicki; 1:1 (15') - Franczak; 2:1 (23') - Kozak; 3:1 (40') - Dec, 3:2 (54') - Michał Chlaściak; 4:2 (85') - Pietraś, 4:3 (87', karny) Mateusz Utnicki.

Mazowsze: Jedut - Daszkiewicz (83. Sochacki), Mariusz Utnicki, Wesołowski, Mateusz Utnicki, Tobjasz, Chlaściak, Komosa, Flisek (90. Busz), Sł. Stachurski, Marcin Utnicki (46. Chrząszcz). Trener: Dariusz SZAFRANEK. Pozostałe wyniki:

Sławin Lublin - LKS Wierzchowiska Piaskovia - POM Iskra Piotrowice Pogoń 07 Lubartów - Cisy Nałęczów GKS Gościeradów - Polesie Kock

V. liga

1:1 0:0 1:4 2:4

TABELA V. liga

1. MKS Ryki 18 2. Opolanin 18 19 3. Czarni Dęblin 4. LKS Wierzchowiska 19 5. Polesie Kock 19 6. POM Iskra Piotrowice 19 17 7. Tur Milejów 8. GKS Dąbrowica 17 19 9. Piaskovia 19 10. Cisy Nałęczów 19 11. WisłaAnnopol 19 12. Pogoń 07 Lubartów 13. Mazowsze Stężyca 18 14. Amator Leopoldów/Rososz 19 15. GKS Gościeradów 19 16. Sławin Lublin 18

42 40 36 31 30 29 26 25 25 24 22 19 17 17 15 15

13-3- 2 12-4- 2 10-6- 3 9-4- 6 9-3- 7 7-8- 4 8-2- 7 8-1- 8 7-4- 8 7-3- 9 6-4- 9 6-1-12 4-5- 9

46-22 39-11 44-31 25-20 42-34 22-17 33-34 33-25 27-30 41-40 23-38 31-43 29-35

4-5-10 27-42 4-3-12 22-49 3-6- 9 22-35

Objaśnienia skrótów (b) - beniaminek (s) - spadkowicz - awans do IV. ligi - spadek doA. klasy --------------------------------W przypadku równej liczby punktów o wyższym miejscu w tabeli decyduje wynik bezpośredniego meczu zaiteresowanych drużyn.

się prowadzeniem Milejowa 3:1. Dokończenie na stronie 29.


32

Twój Głos Gazeta Lokalna 15(383) 13 kwietnia 2011

www.twojglos.pl

Kosz życzeń Z okazji 12 urodzin kochanej wnusi Klaudii Karaś kosz najpiękniejszych życzeń oraz wszelkiej pomyślności, zdrowia, szczęścia, uśmiechu na twarzy oraz niech Cię dobry los obdarzy wszystkim o czym marzysz, tego Ci życzy babcia Marysia

KRZYŻÓWKA z hasłem Jest nim pacht

Lek na Antonim nadiru zbicie gorączki Czarna z lasu

Potrafi Staje w się obronie zaplątać siostry

Blejtram dla malarza

Drzewo iglaste

Amur w korycie

Kapelusz na lato

… Lubaszenko

Werbuje zwolenników

Z okazji 50 rocznicy ślubu dla Marianny i Franciszka Dulewiczów z Dęblina dużo zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego oraz pogody ducha na dalsze lata życzą siostry z rodzinami

Ciężar

10

Z okazji jakże pięknych 40 godów Genowefy i Mariana Wojtasiów życzymy Wam abyście dalej szli przez życie, trzymając się mocno za ręce zawsze uśmiechnięci, zawsze razem, zawsze pewni swoich uczuć. Życzenia składają córka Agata z mężem Robertem, syn Andrzej z żoną Ewą oraz wnuki Adrianna, Michał oraz Marcin

Dobry na opał

9 kwietnia 1993 roku przyszłaś na świat. A dziś masz już 18 lat. Żyj w wierze, prawdzie i miłości. Niech ten dzień na zawsze w Twym życiu zagości. Żeby rodzice dumni z ciebie byli, Że na dobrego człowieka cię wykształcili. By oparcie w Tobie mieli, Bo wiesz, jak bardzo cię pragnęli. Ty ucz się, byś doszła do celu. Nie rezygnuj z marzeń, tak jak zrobiło to wielu. A zdrowie i szczęście niech cię nie mija. By w Twym dorosłym życiu ważna była każda chwila. W dniu wejścia w dorosły świat, Niech się śmieje do ciebie cały świat Blaskiem długich i szczęśliwych lat

9 Tkanina przykrywająca trumnę

K dla chemika

Pole według poety

13

Część świata z Indiami i Laosem

Pracuje Biurowy w tkalni w tubce

Ogłoszenie na słupie Gorzkie w kościele

Fotel na plażę

Pokój stołowy

3 Zadrapanie, skaza

Niepoprawny dowcipniś

14

7 Duch, widmo

11

Piłkarski manewr

4

Nie ma sprytu za grosz

Wycisza hałas

Bilardowy

Preria z nandu

Babiniec szejka

16

Biaa szata księży

15

Ventura z filmu

12 Szlaban drogowy

8

Bożenie Rybak w dniu urodzin życzą koleżanki z pracy

Odeszli od nas

Kwiat w zalążku

Święte miasto Arabów

2

3

4

5

6

7

8

9

Chodzą słuchy, że Związek Literatów Polskich ma się podzielić na Związek PiSarzy i Związek POetów *** Zarzucił stary człowiek sieć w morze i wyciągnął gadającą rybę. I pojął stary człowiek, że co do Fukushimy to są jakieś niedopowiedzenia...

Kwiecień-plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata

zd. Płaczkowska z Białek Dolnych przeżyła 87 lat

Jerzy Tadeusz Białas

6 kwietnia 2011r. zmarł

6 kwietnia 2011r. zmarł

8 kwietnia 2011r. zmarł

Jan Miłosz

Edward Jan Wasita

Tadysława Kurda

10

11

12

13

14

15

16

leżą w szufladzie 10 razy dłużej niż zwykłe. *** Rozmawiają dwa grubasy. - Ty. A są jakieś tabletki na głód? - Są. Ale duże. - Nieważne. Grunt żeby pomagały. Jak się nazywają ? - Mielone... *** - Kelner! Czemu mam w zupie aparat słuchowy? - Słucham?

Sytuacja synoptyczna Pogodę kształtować będą układy niżowe, ale w weekend rozbuduje się wyż. Napływa wilgotna i chłodna masa powietrza, w weekend cieplej.

chłodno. Widzialność dobra, w opadach umiarkowana do słabej. Wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany. Temp. max w dzień: + 6 st. C do + 8 st. C. Temp. min w nocy: + 4 st. C do + 2 st. C.

Czwartek 14.04.2011r. Pochmurno z przejaśnieniami, okresami z opadami deszczu oraz

RYKI

Nowodwór

Wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej Naszego Syna i Brata

RYKI

7 10

Stężyca

Wieprz Ułęż

8

Wisła

Stężyca

Dęblin

Temperatura max w dzień

10

+ 4 st. C do + 2 st. C. Poniedziałek - Środa 18 - 20.04.2011r. Pogodnie, zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie przelotne opady deszczu, cieplej. Widzialność umiarkowana do dobrej, zamglenia, w opadach słabsza. Wiatr z kierunków wschodnich, słaby i

Kłoczew

RYKI

12 Wisła

Stężyca

Prognoza biometeorologiczna Pogoda niekorzystnie wpływać będzie na nasze samopoczucie.

SŁONECZNIE, ZACHMURZENIE MAŁE

Nowodwór

11 Wieprz Ułęż

12

ZACHMURZENIE UMIARKOWANE DO DUŻEGO

OPADY ŚNIEGU

PRZELOTNE] OPADY DESZCZU

PRZELOTNE OPADY DESZCZU ORAZ BURZE

POCHMURNO

OPADY DESZCZU

OPADY MŻAWKI

MGŁY

Dęblin

Temperatura max w dzień

umiarkowany. Temp. max w dzień: + 14 st. C do + 17 st. C. Temp. min w nocy: + 6 st. C do + 3 st. C.

SŁONECZNIE

12

9

Józef Żak z Nowego Dęblina przeżył 78 lat

LEGENDA:

Nowodwór

Dęblin

Temperatura max w dzień

z Czernica przeżył 51 lat

11 kwietnia 2011r. zmarł

oraz wspierali nas w trudnych chwilach składamy serdeczne podziękowania Rodzice i Siostra

12

Wieprz Ułęż

ze Swat przeżył 74 lata

Ś.P. Michała Maja

Kłoczew

9

Kazimierz Sadura

8 kwietnia 2011r. zmarł

Niedziela 9

8 Wisła

z Grabowa Ryckiego przeżył 48 lat

Jan Andrzej Iwanek

zachmurzenie umiarkowane, ale okresami duże, lokalnie przelotne opady deszczu, wiosennie ciepło. Widzialność umiarkowana do dobrej, zamglenia, w czasie opadów słabsza. Wiatr północny, skręcający na wschodni, słaby i umiarkowany. Temp. max w dzień: + 9 st. C do + 12 st. C. Temp. min w nocy:

Piątek - Sobota - Niedziela 15 - 17.04. 2011r. W ciągu dnia pogodnie,

Kłoczew

7

ze Stężycy przeżył 86 lat

“Rozłąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją...”

Sobota 7

5 kwietnia 2011r. zmarł

1

- Panie kelner. Mam takie dyskretne pytanie. Czy to prawda, że wy kelnerzy dojadacie po gościach? - Nie. To nie prawda. To goście dojadają po nas. *** Zawsze mnie to zastanawia jak wchodzę do metra. Zawsze kupa ludzi. Jedni jadą do pracy inni z pracy. To w końcu kto pracuje ? *** Zużyte baterie Duracell

Piątek

zd. Kępka ze Swat przeżyła 99 lat

4 kwietnia 2011r. zmarła

z Ryk przeżył 77 lat

Krótkie...

Aleksandra Kępka

1 kwietnia 2011r. zmarł Janusz Andrzej Kozłowski z Niwy Babickiej przeżył 64 lata

Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie końcowe. 1

31 marca 2011r. zmarła

2

Dokucza, gdy otwarte okna

Antonim zakazu

Szczęścia, by każdy dzień przynosił radość. Radości, by uśmiech nie znikał z Twojej twarzy. Uśmiechu, by przeganiał zmartwienia. Beztroski, by żyć w pomyślności i zdrowiu. Pomyślności i zdrowia, by realizować marzenia. Spełnienia marzeń, by odnaleźć szczęście...

Z okazji imienin Justyny Karaś kosz najpiękniejszych życzeń zdrowia, szczęścia, radości z każdego dnia, pociechy z dzieci i męża oraz wielu życzliwych ludzi życzy babcia

Zwał przy hucie Lawa z głębi ziemi

córce Monice Prządce życzą kochający rodzice Jarosław i Marzena z rodzeństwem: Edytą, Kasią i Krystianem

6

Ansa, niechęć

5

Jędrne warzywo

Z okazji 40 rocznicy ślubu dla Reginy i Janusza Jakubaszków z Brzezin kosz najpiękniejszych życzeń, dużo zdrowia, radości i spełnienia marzeń życzą: dzieci Marzena, Adam, Marcin z Asią oraz wnuczęta Paulina, Sebastian, Sylwia, Julia i Natalka

Obiecanka Trujący gaz

Biuro Meteorologiczne „Cumulus”

OPADY ŚNIEGU Z DESZCZEM

DROGI ŚLISKIE!

Twój Głos Ryki nr 15 z 2011r.  
Twój Głos Ryki nr 15 z 2011r.  

Gazeta lokalna

Advertisement