Page 1

PARKSTAD TURNHOUT

Een innovatieve visie om te komen tot een allesomvattend en geïntegreerd plan voor mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling voor een duurzame Stadsregio Turnhout in de Noorderkempen

MACRO

1. Nieuwe buitenring voor de stadsregio Turnhout - via westelijke en oostelijke bretellen de stadsregio regionaal ontsluiten – ventwegen langs bestaande E34 2. Westelijk - Verbinding Leuven – Brecht E19 - Verbinding station NMBS Brecht (2e station van de Noorderkempen) 3. Oostelijk - Verbinding Leuven - Tilburg 4. Afbakenen van een zone zonder doorgaand bovenlokaal verkeer – enkel bestemmingsverkeer 5. Grensoverschrijdend groengebied (land en natuur) met als kenmerken - de stadsregio Turnhout ten zuiden - de stad Tilburg ten noorden - de Europese attractie Baarle Hertog – Baarle Nassau in het centrum 6. Ontlasten via bijpassen van de Gemeentes Ravels – Arendonk – Sint Lenaerts – Merksplas – Hoogstraten – Rijkevorsel - Brecht 7. Transportzones Meer versus Arendonk? 8. Tramverbinding - Antwerpen – Turnhout – Brecht - Antwerpen – Turnhout – Geel 9. Verbinding tussen de 2 stations NMBS Noorderkempen – Turnhout Brecht?

MESO

10. Nieuwe stadspoorten ter hoogte van de nieuwe buitenring en ter hoogte van de Antwerpse Steenweg in Beerse – enkel bestemmingsverkeer na de stadspoorten 11. Volgende aansluitingen op de nieuwe ventwegen – buitenring: - Kernen van Beerse, Vosselaar en Oud Turnhout - Nieuwe stationsbuurt - Industrieterreinen Turnhout – Beerse – Arendonk - Industrieterreinen gelegen langs het kanaal Dessel - Schoten 12. Antwerpse Steenweg en bestaande Ring herprofileren van autostrades naar stadboulevards – katalysatoren voor de stadsregio 13. Kanaalboulevard ter ontlasting van de Heizijde en sluiting van de stadboulevard 14. Nieuw station voor de ganse stadsregio (80.000) gelegen langs de stadsboulevard van de stadsregio 15. Nieuw stationsplein als geïntegreerd stadsregionaal knooppunt voor alle actoren: voetgangers – fietsers – voertuigen – bus – (tram) - trein 16. Opdeling in lagen van het busvervoer: - Regionaal - Op het niveau van de stadsregio - Op het niveau van Turnhout centrum 17. Benoemen van groene assen die alle woonlobben BUITEN de stadsboulevard verbindt met het centrum van de stadsregio

MICRO

18. Heraanleg van de bestaande Ring en voorzien van ronde punten en fietsdoorsteken – intelligente stadsboulevard 19. Nieuwe stadsesplanade in de oude spoorbedding binnenstedelijk als katalysator tussen het noordelijk en zuidelijk groen en het oostelijk en westelijk woongedeelte van de binnenstad 20. Introductie van bereikbaarheidsassen voor het centrum vanaf de nieuwe stadsregionale stadsboulevard - de woonbuurten ontdoen van al het centrumverkeer 21. Geïntegreerd systeem voor parkeren ten voordele van de bewoners, de werknemers, de scholen en de bezoekers - Ondergronds betalend parkeren in het centrumgebied (kostprijs X) - Randparkings aan de start van iedere bereikbaarheidsas (gratis) - Parkeren in de buurten (kostprijs 2 x X) - Gratis parkeerkaarten voor bewoners + bezoekers en handelaars (beperkt) 22. Introductie van groene assen die de groene aanvoerassen buiten het centrum verbindt met het centrum 23. Buurtpleintjes op alle groene assen – scholen 24. Uitbreiding van het autoluw gedeelte van de binnenstad

Parkstad Turnhout  

een samenvattend overzicht van de verschillende onderdelen van Parkstad Turnhout, een visie op mobileit en ruimtelijke ordening voor een ste...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you