Page 1

Konta w Active Directory.... Prawidłowo skonfigurowana farma SharePoint powinna być budowana w oparciu o kontroler domeny (Active Directory). W związku z tym do instalacji i konfiguracji farmy SharePoint należy utworzyć (minimalnie) następujące konta użytkowników w AD:

1. SP_Farm - pierwszy raz konto używamy w kreatorze instalacji i konfiguracji SharePoint w kroku tworzenia konfiguracyjnej bazy danych (sp_config). Po instalacji SharePoint następnie należy dopilnować aby następujące usługi używały tego konta: - SharePoint Central Administration v4, - OWSTimer, - SharePoint Web Services System, - Security Token Service.

Aby nie było problemów podczas konfiguracji należy odpowiednio zdefiniować uprawnienia i policy: - Na serwerze bazodanowym ustawić następujące "Role": - dbcreator - securityadmin - Na serwerze Front-End dodać do grup: - IIS_IUSRS - Performance Log Users - Performance Monitor Users - WSS_Admin_WPG - WSS_Restricted_WPG - WSS_WPG - Na serwerze Front-End ustawić "Policy": - Adjust memory quotas for a process - Logon as a Batch Job - Logon as a service - Replace a process level token


2. SP_Admin - konto administracyjne, za pomocą którego łączymy się do serwerów (wykorzystując np. zdalny pulpit). Wykorzystywane do konfiguracji farmy i późniejszej do jej administracji. Konto powinno zostać skonfigurowane następująco: - Na serwerze bazodanowym i Front-End dodać do grup: - Administratorzy lokalni - Na serwerze bazodanowym ustawić następujące "Role": - Sysadmin

3. SP_Service - konto dla usług, serwisów, itp. . Niektórzy zalecają tworzenie oddzielnego konta dla każdej usługi ale wydaje mi się, że taka polityka jest słuszna dopiero gdy mówimy o farmie składającej się z kilkudziesięciu serwerów. Dla małych farm nie ma to uzasadnienia. Należy dopilnować aby następujące usługi używały tego konta: - SharePoint Web Services Default, - Sandboxed Code Service.

Aby nie było problemów podczas konfiguracji należy odpowiednio zdefiniować "Policy": - Log on as a service - Log on as a batch job

4. SP_PortalApp - wykorzystywane do uruchomienia puli aplikacji głównego portalu.

Konfiguracja kont sharepointa  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you