Page 1

Gimnazjum nr 8

Tel.:47-10-197 Faks: 47-325-90 Gimnazjum nr 8 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Katowicka 35 Materiały przygotowały: Pani mgr Agnieszka Kałuża oraz Pani mgr Barbara Kacprzak Opracowała: Sonia Borawska z pomocą Aleksandry Boczkowskiej, uczennice klasy 3a pod kierunkiem pani mgr Anny Zięba

Rok 9, nr 11 Czerwiec

C Z E R W I E C 2011

Szkolna gazetka Gimnazjum nr 8 im. Ks. Fr. Blachnickiego w Jastrzębiu Zdroju

Gimnazjum nr 8 im. ks. Franciszka Blachnickiego jest największą placówką tego typu w Jastrzębiu Zdroju. Od wielu lat – mimo niżu demograficznego – mamy stałą ilość chętnych do pierwszych klas. Z pewnością duży wpływ na to ma niezwykle atrakcyjny wygląd placówki, jej barwny wygląd- wizerunek, nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych. Dobrem „Ósemki” są wypracowane i skutecznie wdrażane formy szybkiego reagowania na negatywne zachowania młodzieży. Słyniemy z tego, – co podkreślają rodzice, – że u nas spraw trudnych nie zamiata się pod dywan. Przyświecą nam działanie Patrona i podstawowa zasada jego pedagogiki: „najpierw ukochać”.

www.naszegimnazjum.pl


Ósemka”

Stre.2.

.:: WSTĘP ::. Założenia projektu Szkoła Piękna, Dobra i Prawdy nawiązują do podstawowych wartości kultury śródziemnomorskiej, które w czasach dynamicznego rozwoju cywilizacji technicznej tracą swoje znaczenie, zwłaszcza dla młodych ludzi. W obliczu upowszechniania mediów, kultury masowej i narastającego relatywizmu moralnego konieczne jest ukazanie im właściwych wzorców etycznych oraz kształtowanie aktywnych postaw kulturotwórczych. Celem projektu jest promowanie edukacji humanistycznej na wszystkich poziomach kształcenia oraz stworzenie sieci szkół dbających o kulturalny rozwój młodego pokolenia. Placówka, ubiegająca się o certyfikat Szkoły Piękna, Dobra i Prawdy powinna spełniać następujące warunki: - przejrzystość/jawność zarządzania (tj. rada szkoły, samorząd uczniowski); - strona internetowa (tj. galeria zdjęć, twórczość uczniów, osiągnięcia uczniów, dokumentacja bieżących działań szkoły, forum uczniowskie); - dostępność nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych (tj. kółka zainteresowań, kółka przedmiotowe, zajęcia sportowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne); - działania na rzecz środowiska (tj. akcje charytatywne, wolontariat); - korzystanie z nieodpłatnych, regionalnych, krajowych i europejskich programów edukacyjnych; - pomoc uczniom potrzebującym opieki i wsparcia (tj. zajęcia wyrównawcze, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompesacyjne, mediacje młodzieżowe) - dostępność pragmatycznych projektów (tj. wyjazdy do teatrów, muzeów, galerii, filharmonii, podejmowanie działań twórczych, współpraca ze szkołami za granicą); - partnerzy krajowi i zagraniczni (tj. pozyskiwanie sponsorów do realizacji projektów, udział w międzynarodowej wymianie młodzieży, współpraca z instytucjami kulturalnymi i oświatowymi w kraju i za granicą); - infrastruktura (tj. dobrze wyposażona biblioteka, radiowęzeł — audycje, sprzęt audiowizualny, dobrze wyposażone i funkcjonujące pracownie, zaplecze sanitarne i socjalne dla uczniów i nauczycieli); - estetyka obiektu. Efektem tego projektu jest podniesienie jakość edukacji humanistycznej szkół województwa śląskiego, upowszechnienie udziału dzieci i młodzieży w życiu kulturalnym środowiska lokalnego i regionu, wzrost aktywności twórczej uczniów województwa śląskiego oraz poprawa estetyki szkół i placówek.

Rok 11 Str. 9, nr 11

„Ósemka

..:: SZKOŁA PIĘKNA... ::..


Rok 9, Numer nr 11 8

Str. 10

..:: OLIMPIJSKI MATEUSZ ::.. Uczeń naszej szkoły- Mateusz Krzyżok z klasy 3e zos t a ł l a u r e a t e m 20. Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Parandowskiego na opowiadania olimpijskie. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie. Konkurs im. Jana Parandowskiego został w ubiegłym roku uznany przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski za jedną z najlepszych na świecie inicjatyw edukacyjnych organizowanych przez narodowe komitety olimpijskie. Jury uznało, że praca Mateusza pt. „Ostium” zasługuje na to, by jej autor znalazł się w gronie laureatów. Warto zaznaczyć, iż w ramach nagrody konkursowej Mateusz weźmie udział w Międzynarodowym Olimpijskim Obozie Młodzieżowym "Wszyscy jesteśmy jedną drużyną" organizowanym przez Słowacki Komitet Olimp i j s k i w miejscowości Piestany na Słowacji. Pozna tam uczestników ze Słowacji, Czech, Węgier, Polski i Słowenii. Mgr Barbara Kobos

„Ósemka”

Str. 3

.:: WSTĘP ::. Projekt nazywa się Szkoła Piękna, Dobra i Prawdy. Z pewnością każdy z nas przynajmniej trochę orientuje się, co oznaczają te wartości. Jednak jeśli chcecie dokładnie dowiedzieć się, jaka jest ich definicja, proponujemy zapoznać się z poniższym tekstem. Czy wiesz, co to jest piękno? To pozytywna właściwość estetyczna bytu, wynikająca z zachowania proporcji , harmonii barw, dźwięków, stosowności, umiaru i użyteczności, odbierana przez zmysły. Istnieje piękno idealne, duchowe, moralne, naturalne, cielesne, obiektywne i subiektywne. Pojęcie to jest silnie związane z teorią estetyki, prawdy i dobra. Organizujemy i uczestniczymy w akcjach typu: Dzień Sportu, Turniej Siatkówki o Puchar Dyrektora Gimnazjum dla szkół podstawowych, Szkolny Turniej Siatkówki, weekendowe wyjazdy na narty, Zielony Certyfikat I stopnia, Ślady Przeszłości „Uczniowie adoptują zabytki”, Trzymaj Formę, Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Czy wiesz co to jest dobro? To każda rzecz, która może służyć do zaspokajania ludzkich potrzeb; istnieje wiele rodzajów dóbr: dobro konsumpcyjne— zużywane zaraz po jego wyprodukowaniu i zakupie, w celu zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych, np. żywność; dobro materialne— jego wartość można oszacować w pieniądzu, np. samochód; dobro niematerialne— nie można przedstawić jego w pieniądzu, np. talent; dobro produkcyjne— dobro inwestycyjne, kupowane lub wytwarzane w celu jego dalszego wykorzystania w procesie produkcji, np. papier; dobro publiczne— kupowane lub wytwarzane i wykorzystywane przez duże grupy ludzi lub rządy, np. ochrona policyjna. Organizujemy i uczestniczymy w akcjach typu: Góra Grosza, Mój szkolny kolega z Afryki, Przepustka do życia, Pola nadziei, Grosz na remont szkoły w Rwandzie. Czy wiesz co to jest prawda? To cecha wypowiadanych zdań określająca ich zgodność z rzeczywistością. W mowie potocznej oraz w logice tradycyjnej prawda to stwierdzenie czegoś, co miało faktycznie miejsce lub stwierdzenie nie występowania czegoś, co faktycznie nie miało miejsca. Organizujemy i uczestniczymy w akcjach typu: Razem „Szkolni Partnerzy”, Program Młodzież, Comenius „Uczenie się przez całe życie”, Asystentura Comeniusa.


Rok 9, Numer 8

Str.4.

..:: KALENDARIUM CERTYFIKATU ::.. Od roku szkolnego 2007/2008 szkoła uczestniczy w programie „Trzymaj formę”. Celem tego programu jest propagowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej. Uczniowie brali udział w prelekcji na temat zdrowia, warsztatach zdrowia i urody, konkursach, np. pierwsza pomoc, zajęciach na basenie „Laguna” oraz w weekendowych wyjazdach na narty. Aby podkreślić rangę aktywności fizycznej w życiu człowieka, jeden dzień w roku (z okazji Dnia Gimnazjalisty lub Dnia Dziecka) jest poświęcony na rozgrywki i zawody sportowe. Harmonogram i wszystkie konkurencje są opracowywane przez nauczycieli wychowania fizycznego. W tym roku szkolnym Dzień Sportu odbył się na terenie „Kąpieliska Zdrój”. Prace nad programu Zielony Certyfikat trwały od sierpnia 2006 roku do kwietnia 2007. Był to okres wytężonej, owocnej i przyjemnej pracy całej społeczności szkoły. Udało się zaangażować wszystkich do poznania tajników zrównoważonego rozwoju i podjęcia wszechstronnych działań, które przyjęły formę: konferencji, lekcji tematycznych, imprez okolicznościowych, poszukiwania sponsorów, budowania klasy na świeżym powietrzu, budowę skalniaka i wytyczenie ścieżki dydaktyczno-ekologicznej. Jest to w naszym mieście pierwsza tego typu inicjatywa — dla nas samych i potomnych, by człowiek żył i rozwijał się w harmonii z przyrodą.

Rok 9, Numer nr 11 8

Str. 9

..:: KONKURS KRASOMÓWCZY ::.. mówimy o nich , patrząc przez pryzmat mądrości- przecież zawsze mówimy o kimś, wartościując go. I – o ile nie przeszkadzają nam w ogóle wymienione wyżej cechy, o tyle zdecydowanie wolimy otaczać się ludźmi mądrymi. Tylko co tak naprawdę znaczy bycie mądrym. Dla większości oznacza to posiadanie wiedzy, znajomość języków i obsługi komputera. Nie wartościujemy mądrości jako cechy społecznej. A może warto rozważyć, czy mądrość nie jest czasem szlachetnym, dobrym i słusznym postępowaniem. Tylko jak wpisać to we współczesne CV, kiedy przebieg życia wyznacza ilość zdobytych certyfikatów? Co mogłaby wpisać narodowa bohaterka Francji- Joanna d’Arc, która będąc prosta wieśniaczką, analfabetką- zmieniła losy wojny stuletniej. Swoim uporem i przekonaniem o słuszności wyznawanych przez siebie ideałów przełamała ograniczenia i wygrała z dużo lepiej wykształconymi od siebie mężczyznami. Może więc drogę do mądrości należy odmierzać w centymetrach a nie w godzinach lekcyjnych. 25 cm- tyle jest od serca do rozumu, być może to najkrótsza i jednocześnie najdłuższa droga do wypełnienia symboliki tego pudełka. Z biegiem lat odległość ta się kurczy . Przygarbione plecy mojej babci symbolizują jednocześnie ogrom jej życiowej mądrości. Kiedy mówi, co jest w życiu najważniejsze, wierzę, choć niekoniecznie stosuję się do tego. Ot, głupi człowiek. Ale przecież nie zachowuję się nikczemnie. Po prostu moja mądrość musi być jeszcze przeze mnie przerobiona. Pudełko mądrości ma określoną pojemność. Mieszczą się w nim żaby, żuczki, atomy, pierwiastki, imiesłowy, funkcje, abc reanimacji i inne. Zapełniamy je powoli- starannie bądź byle jak. Ważne jest, by wiedza ta pozwalała nam cieszyć się tym, że dane nam jest to czynić. Mądrość życiowa daleka jest od buchalterii, przeliczeń, stopniowania na skali wiedzy. To w sercu rodzić się ma radość uczenia się życia- rozsmakowania w jego głównych daniach: narodzinach, byciu i przemijaniu. Powoli zamykam pudełko mądrości- ona nakazała mi przyjść tutaj i podzielić się z Wami- szanowni słuchacze –swoimi refleksjami. Mądrość podpowiada mi także, a to już jakaś wiedza, że może Wam się spodobałam. Jeśli nie, to też będę wiedziała o sobie więcej- czyli o coś będę mądrzejsza. Dziękuję. Anna Figura


Rok 9, Numer nr 11 8

Str. 8

..:: KONKURS KRASOMÓWCZY ::.. „Nie wystarczy dużo wiedzieć, aby być mądrym”- te słowa były punktem odniesienia dla uczennicy naszej szkołyAnny Figury, która została laureatką XIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego. Ania zajęła 1. miejsce i ujęła szanowne jury, a także widzów swoim przemówieniem. Szanowni Państwo, koleżanki, koledzy (pokazuje pudełko) Przyjmijmy, że to małe pudełko symbolizuje mądrość. ( otwiera) Obszar, który należy wypełnić, podzielony jest na tzw. komórki- szare komórki. Należy przyjąć, że jest to wiedza, którą przyswoić musi każdy, aby w miarę bezkolizyjnie poruszać się na obszarze pewnych zagadnień. Mówimy wtedy o kontekstach. Jeżeli jednak ktoś nie potrafi -z różnych względów- odczytać abstrakcyjnych przekazów, mówimy wtedy- z pewną pogardą w głosie o braku wiedzy, niedouczeniu, czy głupocie. No właśnie, ale czy czasem nie jest tak, że w naszym pudełeczku i głupota może być wyuczonym sposobem życia?! Przecież determinują nas: środowisko, miejsce urodzenia, życiowe doświadczenia. To, co dla mnie jest treścią, która muszę włożyć w obszar niewypełnionych kątów tego oto symbolicznego pudełka, dla innego jest być może nic nie wartą papką, którą natychmiast trzeba potraktować przyciskiem DELETE- usunąć. „Nie wystarczy dużo wiedzieć, ażeby być mądrym” powiedział Heraklit z Efezu. Ciekawi mnie tylko jedno- czy odkrycie tej prawdy nastąpiło przed słynnym „Pantha rei”- wszystko płynie, czy też stało się właśnie bazą do odkrycia tematu naszych rozważań. A gdybyśmy zmienili szyk tej wypowiedzi :„Nie wystarczy być mądrym, aby dużo wiedzieć” ?! Prawda, że brzmi przewrotnie? Mówimy często, że ludzie dzielą się i łączą zarazem przez przeciwieństwa. Są bogaci i biedni, biali i czarni, młodzi i starzy, dobrzy i źli. Tak samo

Str. 5

„Ósemka”

..:: KALENDARIUM CERTYFIKATU ::.. W roku 2007 szkoła zaczęła starania o przystąpienie do programu: Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Osoby biorące udział w tym programie mają uświadomić sobie, że są odpowiedzialne za własne zdrowie i same podejmują decyzje dotyczące zdrowego stylu życia. Jednym z elementów propagowania aktywnego trybu życia było utworzenie na terenie szkoły ścieżki zdrowia, z której mogą korzystać uczniowie i mieszkańcy osiedla. Projekt naszych gimnazjalistów Jak ważne są korzenie… został opracowany oraz zrealizowany przez uczniów z koła –regionalnego, które przyjęło nazwę Klub Poszukiwaczy Przeszłości. Celem projektu było istnienia pałacyku na terenie dzisiejszego osiedla Morcinka. Gimnazjaliści z „ósemki” byli pierwszymi w mieście, którzy otoczyli opieką historyczne miejsce. Nasz projekt Kim jesteśmy, dotyczący współpracy międzynarodowej został zrealizowany w ciągu dwóch lat we współpracy ze szkołami z Francji, Turcji i Hiszpanii. W trakcie realizacji projektu zorganizowano: Dzień Hiszpański, Dzień Turecki oraz Dzień Francuski. Oprócz tego wizytowaliśmy w miastach i szkołach z nami współpracującymi. Asystentura Comeniusa to akcja organizowana w ramach programu Uczenie się przez całe życie, która promuje wyjazdy na praktykę pedagogiczno-zawodową. Asystent może nauczać języka obcego, nauczać innego przedmiotu w unijnym języku itd.


Rok 9, Numer 8

Str. 6

..:: KALENDARIUM CERTYFIKATU ::.. W 2006 roku Gimnazjum nr 8 wygrało konkurs na dwustronne 6-dniowe wymiany młodzieży RAZEM Szkolni Partnerzy. Młodzież poszukiwała podobieństw łączących Polaków i Ukraińców i mogła zrewidować swoje poglądy podczas wyjazdu do Tarnopola na Ukrainie. W roku szkolnym 2006/2007 przystąpiono do międzynarodowego programu Młodzież w Działaniu i nawiązano kontakt z kilkoma europejskimi organizacjami zrzeszającymi młodych ludzi. W efekcie powstał projekt dla młodzieży w wieku 15-17 lat, pasjonatów sportu. W 2006 roku uczniowie gimnazjum wyjechali do Bietigheim-Bissingen. W trakcie spotkań odbyły się wspólne zabawy oraz dyskusje. Co roku włączamy się do ogólnopolskiej akcji Góra Grosza, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Wszystkie klasy biorą udział w zbiórce, otrzymując symboliczną nagrodę za zwycięstwo. Uczestniczymy także w ogólnopolskiej akcji Pola Nadziei; w przyszkolnym ogródku zasadzono żonkile — symbol nadziei. Włączyliśmy się także do akcji Przepustka do życia w ramach kampanii UNICEF, która zbierała fundusze na szczepionki ratujące życie dzieci z Sierra Leone. Młodzież miała również okazję poznać warunki bytowe najbiedniejszego kraju Afryki oraz podzielić się własnymi przemyśleniami na temat tego, czy potrafią właściwie korzystać z danych im praw.

Str. 7

„Ósemka”

..:: KALENDARIUM CERTYFIKATU ::.. W szkole prężnie działa koło teatralnofilozoficzne. Sukcesy teatralne ( I i II miejsce w Miejskim Przeglądzie Jasełek. Dwa razy I i II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym) przeplatają się z aktywnym działaniem grupy na terenie szkoły i miasta. Młodzież organizuje cykliczne happeningi, inspirowane przez p. mgr Barb a r ę K o b o s , k tó r a wy d o b y wa z uczniów talent aktorski, przełamuje ich obawy i uczy że o pewnych ideach trzeba mówić całym sobą. Organizowane na terenie szkoły i w jej okolicy takie happeningi jak: Ulico Katowicka — otwórz oczy, Nie ma lepszego od Jana Pawła II, Oddajcie nam kolory, Za tę ojczyznę, co umiłowana, Wszyscy jesteśmy mieszkańcami Tybetu oraz Witaminki. Nauczyciele prowadzą wiele ciekawych kół zainteresowań oraz zajęć przedmiotowych (np. koło dziennikarskie, koło filozoficzno-teatralne, koło turystyczno-krajoznawcze, koło ekologiczne, koło filmowe, koło matematyczne). Cieszą się one dużą uwagą uczniów — zwłaszcza zajęcia sportowe i artystyczne. W ramach innowacji „Fitness-nową modą i stylem życia” wiele dziewcząt uczestniczy w atrakcyjnych zajęciach w szkole także i w fitness klubie. Mocną stroną szkoły są wyjazdy i wycieczki krajowe, a także wymiany międzynarodowe finansowane z funduszy unijnych. We współpracy z PTTK prężnie działa koło turystyczno – krajoznawcze, organizując wyjazdy w godzinach pozalekcyjnych.

certyfikat_2008  

Certyfika 2008 gazetka8

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you