Page 1

Szkolna gazetka uczniów Gimnazjum nr 8 im ks. Franciszka Blachnickiego

styczeń 2013r. Rok 11, Numer 7

w Jastrzębiu Zdroju

..:: WYDANIE SPECJALNE EKOLOGICZNE ::..

Witamy Was w specjalnym wydaniu naszej gazetki, który w całości jest poświęcony ekologii. Na łamach „Ósemki” zebraliśmy wszystkie wiadomości dotyczące przygotowań do otwarcia Izby Edukacji

Ekologicznej i ważniejszych ekologicznych wydarzeń, jakie odbywały się w naszej szkole od 2006 r., m.in. wspominamy zdobycie „Zielonego certyfikatu”. Wszystkim miłośnikom ekologii życzymy miłej lektury. Redakcja


Str. 2

„Ósemka”

..:: SPIS TREŚCI ::.. 

Tak przygotowywaliśmy się do otwarcia Izby Edukacji Ekologicznej s. 3

Zielony Certyfikat ………………………………………………………………s.7

Zielony Certyfikat „ Oaza pośród betonu” ……………………………… s. 7

Zdobyliśmy Zielony Certyfikat ……………………………………………… s. 8

„Oaza pośród betonu” - tak powstawała nasza ścieżka edukacyjna, którą stworzyliśmy w ramach Zielonego certyfikatu ………………… s. 9

Tak dbamy o szkolny skalniaczek ……………………………………..… s. 10

Pięknie i zielono będzie na naszym szkolnym podwórku…………..… s. 11

Global Citizens, save resources and stop the climate change ……... s. 12

Ze zdrowiem do Europy ………………………………….…………………. s. 14

Na Równicę marsz! ……………………………..…………………………… s. 17

Zdobyć Mount Everest…, czyli my na górze Żar …………….………… s. 17

Przecieramy górskie szlaki Przełęczy Karkoszczonki. ……………….. s. 17

Zajęcia terenowe z kompasem na Równicy…………………...………… s. 17

Żyj zdrowo, wyglądaj odlotowo! ………………………………………….. s. 18

Hej ho, hej ho, do lasu (czystego) by się szło… ………………….. s. 19

Przywróćmy Ziemi piękno ………………………………………….………. s. 20

Nasza tradycja– sadzenie żonkili…………………………………………. s. 20

Zachęcamy do zdrowego odżywiania się ………………………...…….. s. 21

Życie z marchewką w tle …………………………………………….…….. s. 21

Palenie albo życie ……………………………………………………………. s. 22

W zdrowym ciele, zdrowy duch…, czyli my na sportowo………….… s. 22

Nasz skalniak! ………………………………………………………………. s. 23


Rok 11, Numer 7

Str. 3

< EKO WIADOMOŚCI SPOD SZKOLNEJ TABLICY > Tak przygotowywaliśmy się do otwarcia Izby Edukacji Ekologicznej. Mimo że uroczystość otwarcia Izby Edukacji Ekologicznej odbywa się dzisiaj, w środę 30 stycznia 2013r., to już od września 2012 r. odbywały się w niej zajęcia.. Nasza szkoła od dawna realizuje różne ekologiczne zadania. Zaczęliśmy od zrealizowania „Zielonego certyfikatu”, później przyszła kolej na działania w ramach Comeniusa, następnie Fundacja Ekologiczna Silesia w Katowicach wyróżniła nas w konkursie na najlepiej prowadzoną edukację ekologiczną na tle innych placówek oświatowo-wychowawczych województwa śląskiego. Ale także na co dzień staramy się, by ekologia towarzyszyła nam; i tak dbamy o rośliny na szkolnym skalniaczku , organizujemy Dzień Sportu, uczestniczymy w konkursach i szerzymy edukację prozdrowotną w szkolnej gazetce i na lekcjach, jeździmy na wycieczki, podczas których nie tylko odpoczywamy, ale także poszerzamy naszą ekolologiczną wiedzę. W tym roku szkolnym nadszedł czas na finał związany z powstaniem Izby Edukacji Ekologicznej. Najpierw został napisany przez panią mgr. Grażynę Gumolę i Sylwię Rogińską własny program autorski , który zawiera treści z przyrody, biologii, geografii, promocji zdrowia i ekologii. Jego założenia są reali-

zowane w ramach lekcji biologii i geografii oraz zajęć pozalekcyjnych. Najważniejszą sprawą jednak było wyposażenie Izby. Było to możliwe dzięki funduszom, jakie otrzymaliśmy od władz miasta. Jesteśmy wdzięczni panu prezydentowi miasta, Marianowi Janeckiemu, przewodniczącemu Rady Miasta, panu Tadeuszowi Sławikowi i pani naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wiesławie Zygmaniak za całkowite sfinansowanie naszego projektu. Dziękujemy, gdyż to dzięki Państwu mogła powstać Izba Edukacji Ekologicznej. Dzięki funduszom w sali znajduje się interaktywna diorama– poziomy troficzne lasów, tablica interaktywna, bogaty zbiór literatury przyrodniczo– ekologicznej, zbiory skał, mikroskopy, plansze edukacyjne. Pracownia powstała, ponieważ chcemy dzielić się z innymi nasza wiedzą i zdobytymi doświadczeniami na temat życia zgodnego z ideą zasad zrównoważonego rozwoju. Mamy szansę stać się całorocznym centrum edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży jastrzębskich szkół. Na koniec jeszcze wspomnimy o rzeczy, która jest dla nas przyczynkiem do dumy: otóż gdy tylko stopnieją śniegi, zostanie zainstalowana stacja pogody. Stacja także została zakupiona dzięki funduszom otrzymanym od miasta. Informacje zebrała Anna Zięba na podstawie otrzymanych od Pani Grażyny Gumoli.


Str. 4

„Ósemka”

< EKO WIADOMOŚCI SPOD SZKOLNEJ TABLICY >

Dzięki funduszom otrzymanym od władz miasta w sali znajduje się interaktywna diorama– poziomy troficzne lasów, … i bogaty zbiór literatury przyrodniczo– ekologicznej (…).


Rok 11, Numer 7

Str. 5

< EKO WIADOMOŚCI SPOD SZKOLNEJ TABLICY >

W Izbie Edukacji Ekologicznej możemy się poczuć jak na łonie przyrody...


Str. 6

„Ósemka”

< EKO WIADOMOŚCI SPOD SZKOLNEJ TABLICY > Mimo że uroczystość otwarcia Izby Edukacji Ekologicznej odbywa się dzisiaj, w środę 30 stycznia 2013r., to już od września 2012 r. odbywały się w niej zajęcia..

Dzięki funduszom w sali znajduje się tablica interaktywna.


Rok 11, Numer 7

Str. 7

< EKO WIADOMOŚCI SPOD SZKOLNEJ TABLICY > Zielony Certyfikat Zielony Certyfikat to program, który był realizowany w naszej szkole od stycznia 2006 roku. To także znak jakości pracy placówki oświatowej za działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju. Program ten objęty jest patronatem Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem jest upowszechnienie modelu szkół jako ośrodków zrównoważonego rozwoju rozumianego jako rozwój człowieka w harmonii z przyrodą. Nasza szkoła ma szansę zdobyć Zielony Certyfikat i znaleźć się w gronie 44 placówek w Polsce, które go otrzymały.

nauczycieli i rodziców uczniów. Nasz projekt „Oaza pośród betonu” zyskał akceptację komisji. Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze.

Informacje zebrała Ada Jarecka, kl. IIIa

*** Zielony Certyfikat „ Oaza pośród betonu”

Uroczyste odebranie ,,Zielonego Certyfikatu" odbyło się 17 października 2007 roku w Teatrze Dramatycznym Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Podczas uroczystej Gali Lidera Polskiej Ekologii

16 września 2007r. w naszej szkole gościliśmy komisję „Zielonego Certyfikatu” z Warszawy. Swoją obecnością zaszczyciła nas sama założycielka– koordynator programu- p. HoMusimy się pochwalić - byliśmy norata Waszkiewicz. jedną z 10 szkół w Polsce, Goście zwiedzali szkołę i terektóra otrzymała w 2007 r. ny zielone wokół niej, przeprowadzali ,,Zielony Certyfikat". ankiety i wywiady wśród uczniów,


Rok 11, Numer 7

Str. 8

< EKO WIADOMOŚCI SPOD SZKOLNEJ TABLICY > Zdobyliśmy Zielony Certyfikat Panie Anna Syrek i Grażyna Gumola 16 października 2007r. uczestniczyły w konferencji i warsztatach metodycznych, które odbyły się w ramach ogólnopolskiej konferencji w Warszawie ,,Zielony Certyfikat - placówka oświatowa jako ośrodek zrównoważonego rozwoju" Była to znakomita okazja, by pochwalić się osiągnięciami naszej szkoły, a także wymienić się doświadczeniami z realizacji tego projektu. Uroczyste odebranie ,,Zielonego Certyfikatu" odbyło się 17 października 2007 roku w Teatrze Dramatycznym Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Podczas uroczystej Gali Lidera Polskiej Ekologii.

Tam z rąk Ministra Środowiska i prezesa ,,Zielonego Certyfikatu”, pani Honoraty Waszkiewicz, panie odebrały ,,Zielony Certyfikat" - znak jakości pracy dla placówek Oświatowych przyjaznych środowisku. Jest to bardzo duże osiągnięcie dla naszej szkoły w działaniach na rzecz ochrony środowiska.. Możemy być dumni z naszych kilkuletnich działań i cieszymy się, że zostało to docenione. Musimy się także pochwalić - byliśmy jedną z 10 szkół w Polsce, która otrzymała w tym roku ,,Zielony Certyfikat". Pani Grażyna Gumola


Rok 11, Numer 7

Str. 9

< EKO WIADOMOŚCI SPOD SZKOLNEJ TABLICY > „Oaza pośród betonu” - tak powstawała nasza ścieżka edukacyjna, którą stworzyliśmy w ramach Zielonego Certyfikatu”.

Najpierw przygotowaliśmy tablice edukacyjne.

 Potem je zamontowaliśmy wzdłuż ścieżki edukacyjnej.

A tak prezentuje się jedna z tablic przyrodniczo-edukacyjna już ustawiona na naszej ścieżce edukacyjnej .

Urokliwe zakątki wokół naszej szkoły idealnie nadają się do zadań ekologicznych. Dzięki nim zostały uporządkowane i zaadaptowane na użytek ekologicznej edukacji .


Rok 11, Numer 7

Str. 10

< EKO WIADOMOŚCI SPOD SZKOLNEJ TABLICY > Tak dbamy o szkolny skalniaczek  Pierwszym widocznym krokiem w realizacji „Zielonego Certyfikatu” było wykonanie skalnika. W pracy uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i rodzice. 

Chętnych do pracy nie brakowało. Każdą wolną chwilę młodzi ekolodzy poświęcali na sadzenie roślin i formowanie przepięknego skalnika. Teraz na wiosnę możemy obserwować wyniki ich pracy.

14.09.2006r. Przed wejściem głównym do naszej szkoły odbył się kiermasz roślin ogrodniczych i miodu. Wszyscy mieszkańcy osiedla, nauczyciele i rodzice mogli kupić zdrowy miód i piękne rośliny. Kiermasz ten odbył się w ramach akcji „Zielony Certyfikat. Pieczę nad nią sprawuje pani mgr Grażyna Gumola i mgr Sylwia Rogińska. Obie panie pozyskały sponsorówprzyjaciół, dzięki którym powstała przyrodnicza ścieżka: ”Oaza wśród betonu”. Nasi przyjaciele:

 Jolanta i Tadeusz Marczyńscy, Zenon Wachtarczyk, Jerzy Króliczek, Ilona Burdzik Dzięki nim tak pięknie teraz wygląda nasz skalniak!!!


Rok 11, Numer 7

Str. 11

< EKO WIADOMOŚCI SPOD SZKOLNEJ TABLICY > Pięknie i zielono będzie na naszym szkolnym podwórku. 14 kwietnia 2007r. , w sobotę, cała szkoła ruszyła na podbój naszego szkolnego podwórka. Rodzice, uczniowie i nauczyciele porządkowali teren wokół szkoły. Prace zostały podzielone pomiędzy poszczególne klasy, każdy miał swój ekologiczny rewir, za który był odpowiedzialny przed Panią Dyrektor i swoim sumieniem. Rodzice, woźny i nauczyciele sadzili drzewka. Było pracowicie, ale i wesoło. Wśród kwitnących krzewów miło się pracowało.


Rok 11, Numer 7

Str. 12

..:: EKO COMENIUS ::.. Comenius. 14.11. 2011r. sześciu uczniów i dwóch opiekunów wyjechało do Manchesteru w Wielkiej Brytanii w ramach projektu Comenius. W związku z tym, trwały przygotowania do tego wyjazdu, m. in.: uczniowie przeprowadzili kilka wywiadów (z p. Izabelą Wawrzyczek, pracownicą oczyszczalni ścieków w Jastrzębiu- Zdroju, p. inż. Zbigniewem Matgjasem ,prezesem firmy " Eko Mar " Sp. ZO.O Zakładu Gospodarki Odpadami, p. Krzysztofem Adamczykiem, z firmy " Cofineco Poland " Sp. ZO.O., oraz z p. naczelniki Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wiesławą Zygmaniak), na temat ekonomicznej, rolniczej i przemysłowej sytuacji naszego regionu. Wszystkie zebrane informacje zostały zamieszczone we wspólnej, miedzynarodowej broszurze, za którą odpowiedzialna była nasza szkoła. Olka, 2e ***

Uczniowie przeprowadzili wywiad z pracownikiem oczyszczalni ścieków w Jastrzębiu – Zdroju, dzielnicy

Ruptawa – panią mgr Izabelą Wawrzyczek, która powiedziała: „Jest to jedna z najbardziej nowoczesnych oczyszczalni ścieków w Polsce wykorzystująca najnowsze technologie. *** Wywiad z Panią naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta Jastrzebie Zdrój –Wiesławą Zygmaniak.

*** Wywiad z prezesem firmy Eko Mar Sp. Z o.o. Zakładu Gospodarki Odpadami z inż. Zbigniewem Matyjasem., który poinformował nas, że jego firma jest w stanie odzyskać 50% surowców wtórnych z odpadów trafiających do niej.


Rok 11, Numer 7

Str. 13

..:: EKO COMENIUS ::.. Global Citizens, save resources and stop the climate change W roku szkolnym 2010/2011 nasze gimnazjum już po raz drugi rozpoczęło współpracę międzynarodową ze szkołami z różnych państw europejskich w ramach programu Comenius. Tym razem naszymi partnerami były szkoły z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji oraz Norwegii. Hasło przewodnie tego projektu brzmiało: „Global Citizens, save resources and stop the climate change”. Projekt miał na celu uświadomienie uczniom, całej miejskiej społeczności oraz lokalnym władzom, jak ważna jest ochrona zasobów naturalnych, oszczędzanie energii i wody, alternatywne metody pozyskiwania energii, recykling. Nasze działania w tych dziedzinach mają ogromny wpływ na zmiany w środowisku naturalnym oraz w klimacie. W dniach od 2 do 6 maja 2011r. gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli czterech krajów partnerskich w ramach programu Comenius. Przybyli licznie nauczyciele i uczniowie z Grecji, Hiszpanii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. 5 maja, uczniowie wraz z nauczycielami pracowali w międzynarodowych zespołach. Przygotowali plakaty o tematyce ekologicznej oraz projekty tzw. „eco houses”, czyli ekologicznych domów. Największą frajdę sprawiło im

ostatnie zadanie, a mianowicie stwor zenie dwóch strojów, codziennego i galowego, ze ś m i e c i (starych gazet, plastikowych butelek, nakrętek, i t p . ) . Uczniowie wystąpili jako modele podczas popołudniowej imprezy pożegnalnej, a ich stroje nagrodzono gromkimi brawami..


Rok 11, Numer 7

Str. 14

..:: EKO COMENIUS ::.. Ze zdrowiem do Europy

ozdobiliśmy plakatami W ciągu dwóch lat nasze zdrowy tryb życia. gimnazjum realizowało międzynarodową współpracę ze szkołami z Francji, Hiszpanii i Turcji. W ciągu dwóch lat zespół uczniów i nauczycieli współpracował z młodzieżą i nauczycielami z partnerskich szkół, zorganizowano ciekawe imprezy w szkole (Dzień Hiszpański, Dzień Turecki i Dzień Francuski), które miały na celu zapoznanie młodzieży z kulturą, historią, geografią i zwyczajami Francuzów, Hiszpanów i Turków. Zakończenie projektu „Kim jesteśmy” odbyło się u nas, w Jastrzębiu Zdroju. Przez kilka dni (27.05.-31.05.2009r.) gościliśmy młodzież z Francji, Hiszpanii, Turcji i ich nauczycieli. W sobotę podsumowaliśmy dwuletnią współpracę– odbył się szkolny festyn pod hasłem:

promującymi

A tu niespodzianka… po włożeniu ręki– kandydat na „zdrowo odżywionego” otrzymywał smaczną marchewkę lub rzodkiewkę. Mniam!!!

Uczniowie przygotowali zdrowe smakołyki… aż kolorowo było od różnych sałatek i ciast. Szkołę przy-


Rok 11, Numer 7

Str. 15

..:: EKO COMENIUS ::.. O godzinie 17.00 zebraliśmy się na sali gimnastycznej i rozpoczęła się główna cześć szkolnego festynu, podczas którego nasi goście przedstawili filmowe relacje z zorganizowanych w ich szkołach dni Polski, było wspólne śpiewanie , pokaz talentów, konkurs udzielania pierwszej pomocy i przygotowanie „zdrowego” śniadanka. Chłopcy okazali się prawdziwymi mistrzami… przygotowali same zdrowe  pyszności.

W konkursie udzielania pierwszej pomocy uczestniczyły dwie drużyny: drużyna gości i reprezentacja naszego gimnazjum; nie było łatwo– Pani Kacprzak przygotowała do rozwiązania test…

Opatrzonych drużyny transportowały w bezpieczne miejsce i zajęły się następnym zadaniem– miały wykazać się w reanimacji– swoje umiejętności zawodnicy sprawdzali na „fachowych” fantomach.

… po rozwiązaniu którego drużyny przystąpiły do ratowania chłopców poszkodowanych w wypadku…

N a stępnie drużyny układały hasło dotyc z ą c e umiejętności niesienia pierwszej pomocy.


Rok 11, Numer 7

Str. 16

..:: EKO COMENIUS ::.. 

Na zakończenie „zdrowotnych” konkurencji Cansin z Turcji i Jakub z 1a przygotowywali smaczne, zdrowe śniadanko. I to zadanie również wzbudziło wiele emocji wśród młodzieży– każdy starał się dopingować swojego zawodnika.

Chłopcy okazali się prawdziwymi mistrzami… przygotowali same zdrowe pyszności.


Rok 11, Numer 7

Str. 17

..:: EKO WYCIECZKI ::.. Na Równicę marsz!

Przecieramy górskie szlaki Przełęczy Karkoszczonki.

W ramach edukacji ekologicznej odbywają się także różne wycieczki

Zajęcia terenowe z kompasem na Równicy. Zdobyć Mount Everest…, czyli my na górze Żar


Rok 11, Numer 7

Str. 18

..:: EKO „ÓSEMKA” ::.. Żyj zdrowo, wyglądaj odlotowo! Jak co roku Pani Barbara Kobos wraz z uczniami „ruszyła w miasto”.

Zwyczajem lat ubiegłych-tak i w tym roku- z okazji międzynarodowej akcji „Sprzątanie Świata” wyszliśmy ze szkoły, aby zorganizować happening dla przechodniów i mieszkańców ulicy Katowickiej. Zabraliśmy ze sobą kosz z owocami, materiały dotyczące zdrowego stylu życia, a także przepisy na smaczne sałatki i maseczki upiększające. Zawładnęliśmy całą ulicą- łącznie z przystankami, autobusami- dziękujemy w tym miejscu przesympatycznej Pani Kierowcy, która pozwoliła nam poczęstować owocami pasażerów. Zawędrowaliśmy nawet do Urzędu Miasta, gdzie zaskoczonym petentom i pracownikom sprawiliśmy przyjemność poczęstunkiem. Po powrocie do szkoły z dwóch pełnych koszy owoców pozostały tylko pojedyncze winogrona- co- mam nadzieję- świadczy o powodzeniu akcji. Barbara Kobos Wrzesień 2010


Rok 11, Numer 7

Str. 19

..:: EKO „ÓSEMKA” ::.. Hej ho, hej ho, do lasu (czystego) Wszyscy sumiennie angażowali się w sprzątanie… by się szło... W październiku 2008r. wzięliśmy się za porządkowania świata wokół nas. Klasy pierwsze i drugie wzięły pod swoje czujne oko tereny szkolne i wokół szkoły. W nagrodę „sprzątacze” pod naszą lipą Lilianną uczestniczyli w happeningu przygotowanym przez Panią Barbarę Kobos i uczniów koła teatralno-filozoficznego.

Martyna, 3a

*** Jak banana głos

Ref. Jak banana głos, usłyszałem ją, powiedziała mniam. Tak to on, na roztaju pól, stoi dobry ul, On ma w sobie miodek. Ta wspaniała piosenka towarzyszyła nam podczas happeningu pod lipą Lilianną. Tam uczniowie koła teatralno-filozoficznego pod wodzą pani Barbary Kobos zachęcali nas do spożywania owoców i ekologicznego trybu życia.


Rok 11, Numer 7

Str. 20

..:: EKO „ÓSEMKA” ::.. Przywróćmy Ziemi piękno

Nasza tradycja– sadzenie żonkili.

27.04.2012r. w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Ziemi. Uroczystość przebiegała pod hasłem Przywróćmy Ziemi piękno. W apelu wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 i zaproszeni goście z KWK Jas-Mos. Podczas uroczystości wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego. Nagrody ufundowała kopalnia Jas-Mos.

Po uroczystości uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji sadzenia drzewek na górniczej hałdzie. Zasadzono tam 50 drzewek z okazji 50-lecia kopalni. Natalia, 1c

Żonkile – Pole Nadziei… Akcję zapoczątkowała szkocka Fundacja Marie Curie Cancer Care, jako cykl imprez charytatywnych na rzecz hospicjum, odbywających się wiosną w porze wzrostu i kwitnienia żonkili kwiatów symbolizujących nadzieję w walce z chorobą nowotworową. Nasza szkoła również przyłączyła się do tej akcji. , 4 października 2007 r. przedstawiciele wszystkich klas sadzili żonkile.


Rok 11, Numer 7

Str. 21

..:: EKO „ÓSEMKA” ::.. Na łamach „Ósemki” zajmujemy się także naszym zdrowiem i kondycją fizyczną! 

Zachęcamy do zdrowego odżywiania się Rano zjedz pyszne śniadanko. Nauka pójdzie ci jak po maśle. Szare komórki będą się rwały do roboty!!! Pomyśl o przyjemnościach. Nie możesz tylko ciężko pracować. Sport to zdrowie, nie należy o tym zapominać!!! Jeśli masz ukochane zwierzątko, wyjdź z nim na spacer. Dobrze to zrobi nie tylko twojemu pupilkowi, ale i tobie.

Życie z marchewką w tle W dobie szerzenia się otyłości warto przyjrzeć się innym sposobom odżywiania i wykorzystać w nich to, co jest zdrowe i bezpieczne dla naszego organizmu. Pamiętajmy, że każda przesada, brak racjonalnego podejścia do odżywiania się, może być dla nas zgubne. W Polsce wegetarianizm jest propagowany np. przez stowarzyszenie Empatia , fundację Viva! oraz internetowe fora wegetariańskie. Organizują one różne happeningi, spotkania i demonstracje przeciwko takim firmom jak KFC, McDonald's Corporation czy różnym sklepom sprzedającym futra. 1 października ma miejsce Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu, a 11 stycznia swój dzień obchodzą wegetarianie. Od 1994 roku ukazuje się w kioskach ogólnodostępny miesięcznik Wegetariański Świat. Postanowiliśmy napisać trochę o wegetarianizmie, nie dlatego, żebyście od jutra zmienili swoją dietę, ale po to, by zwrócić waszą uwagę na niewłaściwe odżywianie się. Nasz organizm nie może być śmietnikiem dla wszystkiego, co pojawia się na rynku. Toksyny z żywności wysoko przetworzonej odkładają się przez lata, nie psując nam humoru, ale nadejdzie dzień, kiedy słono zapłacimy za pozorne przyjemności podniebienia, jakim dzisiaj ulegamy. To poważny problem współczesnego świata, dlatego 24 października ogłoszono Dniem Walki z Otyłością. Materiały do tego artykułu zebrał Mateusz Chodura z 1a, a opracowały Martnyna z 3a.


Rok 11, Numer 7

Str. 22

..:: KULTURALNE EKO TEKSTY ::.. Palenie albo życie Co roku nasza szkoła uczestniczy w akcji „Rzuć palenie”, która  została zorganizowana przez Panią pedagog w ramach Dnia Walki z Paleniem Tytoniu. To, że szkoła to odpowiednie miejsce na nią, świadczą zapachy wydobywające się z uczniowskich toalet. Gimnazjaliści z III d przygotowali happening promujący zdrowy styl życia i uświadamiający o szkodliwości tytoniowego dymu.

W zdrowym ciele, zdrowy duch…, czyli my na sportowo. Dzień Sportu na miejskim basenie

Redakcja

Zawody w pływaniu

Wyjazdy na narty


Rok 11, Numer 7

Str. 23

..:: KULTURALNE EKO TEKSTY ::.. Nasz skalniak! Przechodząc korytarzem obok sekretariatu, trudno nie spojrzeć przez okno. To właśnie tam znajduje się szkolny skalniak, który wykonali wspólnymi siłami uczniowie naszej szkoły, rodzice i nauczyciele. Opiekują się nim uczniowie uczęszczający na koło krajoznawczo-turystyczne prowadzone przez panią mgr Grażynę Gumolę . Skalniak, jak sama nazwa wskazuje, składa się z pięknie dobranych roślin i skałek. Po długim, meczącym dniu w szkole wystarczy tylko popatrzeć na niego i od razu chce się żyć „i ma się ochotę na pomaganie rodzicom w trudnych obowiązkach domowych” Koniec żartów, wracam do tematu. Obok naszego skalniaka w drewnianej altanie, z której pięknie go widać, odbywają się klasowe spotkania, grille oraz wiele interesujących spotkań . Jedno z nich odbyło się po zajęciach koła krajoznawczo-turystycznego. Gdy już wyplewiliśmy wszystkie chwasty i przygotowaliśmy nasz skalniaczek na spotkanie z jesienią, upiekliśmy kiełbaski i miło spędziliśmy czas. Weronika, 1c


Gimnazjum nr 8

Gimnazjum nr 8 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Katowicka 35 Tel.:47-10-197 Faks: 47-325-90 Naszą gazetkę znajdziecie na szkolnej stronie internetowej!

Materiały do wydania specja lnego szkolnej gazetki zebrała mgr Anna Zię ba. Wszystkie teksty znajdują się we wcześniejszych wydaniach gazetki w latach 2006-20012

www.naszegimnazjum.pl

Zapraszamy wszystkich chętnych zapraszamydo współpracy. Jeśli coś ciekawego wydarzyło się w Twojej klasie, jeśli coś nie daje Ci spokoju i chciałbyś o tym napisać, a może jesteś świetnym obserwatorem i potrafisz rzeczywistość pokazać w krzywym zwierciadle, to przyjdź i przynieś zdjęcia, artykuły, rysunki.

Eko Gazetka Ósemka, wydanie specjalne  

Eko Gazetka Ósemka, wydanie specjalne

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you