Page 1

PIĄTEK 17 SIERPNIA 2012 (nr 180)

WWW.WPR24.PL

PRUSZKÓW, PIASTÓW, RASZYN, PODKOWA LEŚNA, MICHAŁOWICE, BRWINÓW, JAKTORÓW, JANKI, GRODZISK MAZ., BARANÓW, ŻABIA WOLA, MILANÓWEK, NADARZYN, OTRĘBUSY, NOWA WIEŚ

Kłopot z dotacjami

PRUSZKÓW

Start prac na ul. Przyszłości

Pomimo starań, Pruszków nie zawsze może liczyć na fundusze zewnętrzne BOLO SKOCZYLAS/AGENCJA PRAF.PL

ANNA SOŁTYSIAK PRUSZKÓW

Możliwość pozyskania pieniędzy na inwestycje z krajowych, unijnych czy międzynarodowych programów to dla lokalnych samorządów ogromne ułatwienie. Jednak dobrze wypełniony wniosek nie jest gwarancją sukcesu, o czym dość często przekonują się władze Pruszkowa.

GRODZISK MAZOWIECKI

Komunikacyjny paraliż?

O

d kilku lat mieszkańcy narzekają, że władze pruszkowskiego magistratu nie radzą sobie z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na realizowane inwestycje. Wytykają urzędnikom niekompetencję i brak efektywnego działania. Okazuje się jednak, że wnioski składane przez pruszkowski magistrat nie mają praktycznie żadnych niedociągnięć merytorycznych. Co więc blokuje miastu drogę do pieniędzy z programów

Ul. Przyszłości powstanie na pograniczu Pruszkowa i Brwinowa. Ta inwestycja to jeden z kluczowych elementów układu komunikacyjnego, odciąży Pruszków. Ciężki sprzęt już pojawił się na placu budowy. Dla kierowców oznacza to utrudnienia, a dla mieszkańców ul. Działkowej – ulgę. Roboty mają zakończyć się pod koniec października, a sama droga oddana zostanie dla ruchu w listopadzie. 2

Władzom Pruszkowa udało się uzyskać pieniądze na rekultywację Góry Żbikowskiej" " unijnych czy krajowych? Głównymi przyczynami są położenie, liczba mieszkańców oraz ogólny poziom życia w mieście.

Okoliczne miejscowości posiadające status gminy wiejskiej czy miejsko-wiejskiej mają większe szanse na uzyskanie

dotacji. – Ograniczenia często wynikają z zapisów w regulaminach naborów – mówi Sebastian Szlacheta, specjalista do spraw

funduszy unijnych Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. WIĘCEJ 2

REKLAMA

CENTRUM MODY w NADARZYNIE, AL. KATOWICKA 51, 05-830 NADARZYN, tel. 022 739 55 00

CZAS WYPRZEDAŻY

www.centrummody.pl, godz. otwarcia pon-sob.: 10.00 - 18.00 nd.: 10.00 - 15.00

Władze Grodziska Mazowieckiego mają twardy orzech do zgryzienia. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich przymierza się bowiem do modernizacji wiaduktu przy ul. Okulickiego. W tym samym czasie może się też rozpocząć budowa tunelu przy ul. Bałtyckiej. Czy miastu za kilka miesięcy grozi całkowity paraliż komunikacyjny? – Nie mogę dopuścić do tego, żeby miasto zostało całkowicie zablokowane – mówi burmistrz Grodziska. 3


2

Piątek, 17 Sierpnia 2012

GAZETA WPR

WPR24.pl

CYTAT TYGODNIA

Przede wszystkim będziemy dążyć do tego, żeby modernizacja wiaduktu i budowa tunelu nie odbywały się w tym samym czasie. Nie mogę dopuścić do tego, żeby miasto zostało całkowicie zablokowane.

Kłopot z dotacjami Pomimo starań, gmina Pruszków nie zawsze może liczyć na pieniądze pochodzące z funduszy zewnętrznych BOLO SKOCZYLAS/AGENCJA PRAF.PL

BOLO SKOCZYLAS/AGENCJA PRAF.PL

Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

O Ruszyły już prace na ulicy Przyszłości PRUSZKÓW Wykonawca prac na ul. Przyszłości został już wprowadzony na teren budowy, a pierwsze prace już ruszyły. Dla kierowców oznacza to utrudnienia, a dla mieszkańców ul. Działkowej – ulgę. Ul. Przyszłości powstanie na pograniczu Pruszkowa i Brwinowa. Inwestycja prowadzona przez Powiat Pruszkowski, to jeden z kluczowych elementów układu komunikacyjnego. – Budowa ul. Przyszłości ma istotne znaczenie dla powiatu, kierowców i mieszkańców samego Pruszkowa. Wszyscy na co dzień odczuwamy uciążliwości związane z przejazdem nadmiernej ilości ciężkich samochodów przez centrum Pruszkowa – mówi Elżbieta Smolińska, Starosta Pruszkowski. – Realizując nasze zadania drogowe, w ubiegłej kadencji opracowaliśmy strategię budowy nowych dróg powiatowych i modernizację starych, w której budowa ul. Przyszłości ma charakter priorytetowy. Droga odciąży miasto, zbierze cały ciężki ruch samochodowy z ul. Działkowej. Po oddaniu do użytku ul. Przyszłości i przeniesieniu przejazdu kolejowego na ul. Przejazdową, ul. Działkowa stanie się drogą wykorzystywaną do ruchu lokalnego i pasażem spacerowym – dodaje. Choć wykonawca został już wprowadzony na teren budowy, to trzeba jeszcze wykonać szereg uzgodnień. – Inwestycja jest szczególnie trudna ponieważ mamy tu zbieg ulic, których zarządcami są zupełnie różne podmioty. Jest tu powiat, województwo mazowieckie i miasto. O ile z miastem współpraca układa się bardzo dobrze, o tyle uzgodnienia z województwem przeciągają się – podkreśla Elżbieta Smolińska.

Ciężki sprzęt już pojawił się na placu budowy. Roboty mają zakończyć się pod koniec października, a sama droga oddana zostanie dla ruchu w listopadzie. Nim jednak będzie gotowa, kierowców czeka szereg utrudnień. Budowa ul. Przyszłości została podzielona na trzy etapy. W pierwszej kolejności będą prowadzone prace związane z przebudową skrzyżowania ul. Przyszłości z al. Wojska Polskiego i ul. Działkową. Ta część robót wymaga wprowadzenia zmian w organizacji ruchu. Na czas prac zamknięty zostanie wjazd z al. Wojska Polskiego w ul. Działkową. Objazd prowadzący do przejazdu kolejowego może zostać wytyczony ulicami Plantową, Powstańców i Gomulińskiego. Po zakończeniu budowy kierowcy z al. Wojska Polskiego będą skręcać bezpośrednio w ul. Przyszłości. Po tym

Pierwszy fragment drogi ma zostać oddany dla ruchu w listopadzie tego roku etapie powiat zajmie się budową odcinka ul. Przyszłości od granic miasta Pruszkowa do ul. 36 pp Legii Akademickiej w Parzniewie, a w ostatnim etapie wybudowane zostanie rondo u zbiegu tych ulic z włączeniem do tymczasowego przejazdu kolejowego oraz ok. 100-metrowy odcinek ul. 36 pp Legii Akademickiej. Budowa pierwszego fragmentu ul. Przyszłości ma kosztować ponad 1 mln zł, z czego 460 tys. zł będzie pochodziło z miejskiej kasy. Pozostałe dwa odcinki drogi mają być budowane w latach 2013 – 2015. Cała inwestycja to koszt ok. 10 mln. zł. (AS)

graniczenia nie oznaczają jednak, że Pruszków nie walczy o pieniądze. W ostatnich latach złożono wnioski o dofinansowanie budowy przedszkola przy ul. Antka, modernizację parku Mazowsze, rewitalizację „Góry Żbikowskiej”, przebudowę ul. Kraszewskiego, termomodernizację Gimnazjum nr 3, remont Pałacyku Sokoła oraz strefę bezprzewodowego internetu. Niestety, nie w każdym przypadku udało się zdobyć środki.

Dzieci z obszarów wiejskich

W 2009 r., kiedy to powstawała placówka przy ul. Antka mogąca przyjąć 225 dzieci, do miejskich przedszkoli nie dostało się ok. 300 maluchów. Władze miasta chciały na tę inwestycję pozyskać pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM). Choć wniosek nie miał żadnych błędów, to drogę do pieniędzy zagrodziły wymagania naboru. – W tym konkursie można było otrzymać dodatkowe punkty, jeśli do przedszkola uczęszczałyby dzieci z terenów wiejskich. W regulaminie przyjęć do naszych przedszkoli widnieje zapis, że pierwszeństwo przy naborze mają dzieci z Pruszkowa, czyli gminy miejskiej. Nie mogliśmy napisać, że do przedszkola zostaną przyjęte dzieci z obszarów wiejskich spoza naszej gminy, skoro przedszkole na Antka nie było w stanie w pełni zaspokoić potrzeb naszych mieszkańców. Nie spełniliśmy kryterium dotyczącego przyjęcia dzieci z terenów wiejskich i w ten sposób straciliśmy sporo punktów, które mogły zdecydować o przyznaniu dotacji. Jak widać,

Środki unijne udało się pozyskać na strefę bezprzewodowego internetu nie da się ominąć pewnych rzeczy – wyjaśnia Sebastian Szlacheta.

Obszar bezproblemowy

Nie jest to jedyny projekt, któremu wymogi regulaminu uniemożliwiły uzyskanie dotacji. W Grodzisku Maz. oddano do użytku Stawy Goliana i Park Skarbków – obiekty te były modernizowane z udziałem środków unijnych. Pruszków nie miał w tym względzie szczęścia. – W ostatnich latach modernizowaliśmy Park Mazowsze znajdujący się w dzielnicy Żbików. Chcieliśmy na ten cel pozyskać fundusze zewnętrzne, jednak w tym wypadku wniosek również nie otrzymał dotacji – przyznaje Szlacheta. W uzasadnieniach końcowych, zawartych w ocenie wniosku możemy przeczytać, że inwestycja mimo zgodności z założeniami naboru, w aspekcie ekonomicznym nie przyczyni się do wzrostu gospodarczego, gdyż miasto Pruszków nie należy do obszarów problemowych.

Komunikacja nie dla aglomeracji

Największym jednak problemem Pruszkowa jest brak spójnej komunikacji autobusowej. W mieście funkcjonują tylko trzy linie dotowane przez miasto, czyli L11,

L12 oraz linia Pruszków – Komorów. Mieszkańcy widzieliby w Pruszkowie lokalną komunikacje, która mogłaby być stworzona dzięki powołaniu do życia miejskiej spółki komunikacyjnej i funduszom unijnym. Okazuje się, że władze miasta chciały ten pomysł wcielić w życie, ale na drodze stanął regulamin konkursu RPO WM „Transport miejski”. W jednym z podpunktów znalazła się informacja o tym, które powiaty i gminy nie mogą starać się o wsparcie. Na liście znalazły się mi.n. powiaty grodziski, pruszkowski, piaseczyński czy warszawski zachodni. – Trzeba pamiętać, że fundusze unijne przeznaczone są dla całego województwa mazowieckiego, które jest bardzo zróżnicowane. Warszawa i jej okolice mają się nijak pod względem rozwoju i zamożności do okolic Radomia czy Siedlec. To są różne światy – zaznacza Szlacheta. – W pewnym sensie wspieranie biedniejszych regionów jest sprawiedliwe. Przyznając pieniądze dla regionów bogatszych tylko powiększałoby się przepaść – dodaje.

Pieniądze jednak są

Liczne ograniczenia nie oznaczają jednak, że pieniądze z Unii do

Pruszkowa nie trafiają. Z pomocą funduszy unijnych udało się przebudować ulice Kraszewskiego, Kopernika i Andrzeja, a także dofinansować projekt budowy Bezprzewodowej Sieci Dostępu do Internetu. W postaci częściowo umarzalnych pożyczek Rekultywację „Góry Żbikowskiej” wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 2007 r. umorzył miastu kwotę 894 000 zł, co należy traktować jako rodzaj udzielonej dotacji. Warto wspomnieć także o projektach prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pruszków realizuje obecnie projekt pn. „Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy poprzez e-logo” oraz w porozumieniu z gminami Raszyn i Michałowice projekt polegający na szkoleniach dla pracowników urzędów. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie od kilku lat z powodzeniem prowadzi projekt „Serwis rodzinny” Być może wspierane inwestycje nie są tak spektakularne, jak te prowadzone w okolicznych gminach, ale trzeba pamiętać, że Pruszków jest gminą miejską, znajdującą się w niewielkiej odległości od Warszawy. W najbliższym czasie pruszkowski magistrat będzie składać wniosek o dofinansowanie zakupu komputerów i oprogramowania dla urzędu i pozostałych jednostek, czyli szkół, bibliotek i MOPS. Wszystko wskazuje na to, że budowa Centrum Dziedzictwa Kulturowego również otrzyma dofinansowanie tym razem z funduszu norweskiego. Niewykluczone, że budowa kompleksu oświatowego w dzielnicy Bąki będzie częściowo finansowana z funduszy unijnych.

Dzień Milanówka będzie pełen atrakcji MILANÓWEK

Dużo muzyki, sportu, rekreacji – tak określić można 12. edycję Dnia Milanówka, która odbędzie się już 26 sierpnia na Stadionie Miejskim. Na uczestników imprezy czeka wiele atrakcji. Od godz. 15.00 funkcjonować będzie miasteczko dziecięce, w którym najmłodsi wezmą udział w grach, zabawach, pokazach. Nie zabraknie dmuchanych zjeżdżalni, kul do zorbingu, karuzeli. Przewidziano

także m.in. konkursy, malowanie buziek, warsztaty plastyczne i ruchowe. Dla młodzieży w godzinach od 15.00-19.00 otwarta zostanie strefa, w której – jak zapewniają organizatorzy – będzie można spotkać interesujących ludzi i poznać ich pasje, obejrzeć ciekawe filmiki, poznać działające w Milanówku młodzieżowe grupy i stowarzyszenia. Dla biorących udział w imprezie przygotowano także liczne warsztaty, różne formy kreatywnego spędzania wolnego czasu.

Nie zapomniano również o fanach sportu. Od godz. 9.00 będą oni mogli obserwować zmagania rowerzystów w formułach MTB i BMX. Dla entuzjastów windsurfingu czy wakeboardingu

Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół Golec uOrkiestra

przygotowano z kolei zajęcia z landkitingu, dyscypliny, w której zawodnik do poruszania się na desce lub deskorolce wykorzystuje latawiec. W strefie sportu rozstawione zostanie także miasteczko kowbojskie. Mocnym dopełnieniem festynu będzie oprawa muzyczna. W sumie odbędzie się pięć koncertów, a jako gwiazda wieczoru o godz. 20.30 wystąpi znany zespół Golec uOrkiestra. Na zakończenie imprezy, ok. godz. 22.00 nastąpi efektowny pokaz laserowy światło i dźwięk. (AF)


WPR24.pl

Piątek, 17 Sierpnia 2012

Wiadomości

GAZETA WPR

3

Byłeś świadkiem wypadku lub dramatycznego wydarzenia? Coś cię zaskoczyło lub rozzłościło? Masz ciekawe informacje i chcesz podzielić się nimi z czytelnikami Gazety WPR? Skontaktuj się z naszą redakcją. Gwarantujemy anonimowość.

22 758 77 88, 600 924 925 kontakt@wpr24.pl

Grodzisk zostanie zablokowany? KAROLINA

GONTARCZYK

GRODZISK MAZOWIECKI Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich przymierza się do modernizacji wiaduktu położonego nad torami kolejowymi w Grodzisku. W tym samym czasie może się też rozpocząć budowa tunelu przy ul. Bałtyckiej. Czy miastu za kilka miesięcy grozi całkowity paraliż komunikacyjny?

W

iadukt przy ul. Okulickiego to liczący już ponad 50 lat obiekt przebiegający wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 579. Jest ważnym szlakiem komunikacyjnym, łączącym trasę poznańską z krajową „ósemką”. Wiadukt od dawna znajduje się w złym stanie technicznym, pilnie wymaga remontu. Dyrekcja Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW) w czerwcu ubiegłego roku zadecydowała o wprowadzeniu na wiadukcie całkowitego zakazu wjazdu dla samochodów o masie powyżej 10 t i ograniczeniu prędkości do 30 km na godzinę. Działania te podjęto w celu zachowania środków bezpieczeństwa na obiekcie. – Ocena stanu technicznego wiaduktu podczas kontroli, którą co roku wykonujemy, nie wypadła pozytywnie.

Konieczne więc było wprowadzenie ograniczenia tonażowego, ponadto podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu remontu tego obiektu – mówi rzecznik prasowy Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Monika Burdon. Teoretycznie wiadukt ma zostać przebudowany, w praktyce jednak stary obiekt przy ul. Okulickiego zostanie całkowicie rozebrany, w jego miejsce powstanie zupełnie nowy, podwieszany wiadukt wykonany według najnowszych technologii. Koszt wszystkich prac wyniesie 8,4 mln zł. Inwestycja będzie realizowana w systemie „Projektuj i buduj”, co oznacza, że ta sama firma zajmie się wykonaniem projektu oraz przeprowadzeniem prac budowlanych. Takie rozwiązanie znacznie przyśpieszy całą przebudowę. Przetarg na wyłonienie wykonawcy został już rozstrzygnięty. Spośród 11 ofert wybrano firmę Eurovia Polska z Bielan Wrocławskich, która jest w trakcie wykonywania prac projektowych. Mają one być zakończone do końca grudnia. Sama budowa rozpocznie się na początku przyszłego roku i potrwa kilkanaście miesięcy. Monika Burdon zaznacza, że przebudowa wiaduktu musi zostać skoordynowana z modernizacją torów kolejowych w Grodzisku, więc będzie przebiegać w tym samym czasie. I tu pojawia się problem, ponieważ już

w przyszłym roku ma się rozpocząć również budowa tunelu pod ul. Bałtycką. Tym samym zostałyby zamknięte dla ruchu dwie ważne przeprawy. Kierowcy nie kryją swoich obaw. – Już w tej chwili bardzo trudno jest przejechać przez centrum miasta. Wolę nawet nie myśleć o tym, co się stanie, gdy dla ruchu samochodowego zostanie zamknięty i przejazd przy ul. Bałtyckiej i wiadukt. Jak my będziemy jeździć? – denerwuje się pan Wiktor, mieszkaniec ul. Traugutta. Rzeczywiście, władze Grodziska Mazowieckiego mają twardy orzech do zgryzienia. W jaki sposób przeprowadzić obie inwestycje tak, aby nie doprowadzić do paraliżu komunikacyjnego w mieście? Burmistrz Grzegorz Benedykciński uspokaja, że są już prowadzone rozmowy na ten temat. – Do tej pory odbyła się jedna narada, podczas której ustaliliśmy, żeby nie dzielić miasta na pół. Przede wszystkim będziemy dążyć do tego, żeby modernizacja wiaduktu i budowa tunelu nie odbywały się w tym samym czasie. Nie mogę dopuścić do tego, żeby miasto zostało całkowicie zablokowane – mówi burmistrz. Grzegorz Benedykciński poinformował nas również, że we wrześniu ma się odbyć drugie spotkanie z przedstawicielami MZDW i PKP. Wtedy zapadną ostateczne decyzje dotyczące rozwiązań komunikacyjnych podczas realizacji obu inwestycji.

GRODZISK MAZOWIECKI Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku na terenie zrewitalizowanych Stawów Goliana w Grodzisku Mazowieckim stanie pomnik słynnego żeglarza, Leonida Teligi.

– To był superczłowiek, w pełni zasługuje na takie wyróżnienie – mówi burmistrz Grzegorz Benedykciński. Leonid Teliga był nie tylko żeglarzem jachtowym, ale również dziennikarzem, pisarzem, tłumaczem, lotnikiem, oficerem piechoty Wojska Polskiego II RP i Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Zasłynął z samotnego rejsu jachtem SY Opty dookoła świata. Mimo, że dokonał tego wyczynu ponad 40 lat temu, pamięć o nim wśród mieszkańców Grodziska Mazowieckiego jest żywa. Jego imię

DOMINIK PIETRASZEK

Pomnik Teligi na Stawach Goliana

nosi Gimnazjum nr 3. To właśnie bowiem w Grodzisku Teliga spędził dzieciństwo i młodość. – To był człowiek absolutnie super, jest dla nas wielkim powodem do dumy – mówi burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Grzegorz Benedykciński. Z inicjatywy radnego Tomasza Suchożebrskiego (PO) oraz lokalnego klubu żeglarskiego zrodził się pomysł, aby na wysepce położonej na terenie zrewitalizowanych Stawów Goliana powstał pomnik Leonida Teligi. Burmistrz

Grodziska, który sam jest zapalonym żeglarzem, szybko poparł ten pomysł. W tym roku ma zostać wyłoniony w drodze konkursu projekt pomnika, a w przyszłym będą podjęte już konkretne prace. Środki finansowe na powstanie pomnika mają pochodzić z dobrowolnych składek. Został już powołany specjalny komitet, który zajmuje się zbiórką pieniędzy na ten cel. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, z jakiego materiału i jakie wymiary będzie miał przyszły pomnik. Nieznany jest również koszt jego powstania. Być może autorką projektu będzie rzeźbiarka Anna Dębska, towarzyszka życiowa słynnego żeglarza. – Ale to jeszcze nie jest przesądzone. Może uczniowie z gimnazjum im. Teligi wykonają projekt. Sprawa jest otwarta. Wygra najładniejsza i niedroga w wykonaniu koncepcja – mówi radny Tomasz Suchożebrski. (KG)

BOLO SKOCZYLAS/AGENCJA PRAF.PL

Modernizacja wiaduktu przy ul. Okulickiego i budowa tunelu przy ul. Bałtyckiej mogą się odbyć w tym samym czasie. Gdyby tak się stało, miastu grozi całkowity paraliż komunikacyjny

Wiadukt nad torami kolejowymi w Grodzisku pójdzie do remontu REKLAMA


4

GAZETA WPR

Piątek, 17 Sierpnia 2012

Wiadomości Kolejnym filmem wyświetlanym w ramach Pruszkowskiego Kina Letniego będzie „Sherlock Holmes: Gra cieni”. Zapraszamy w niedzielę 19 sierpnia o godz. 21.30 na pl. Jana Pawła II w Pruszkowie. „Sherlock Holmes: Gra cieni” to druga część przygód sławnego

PRUSZKÓW

BOLO SKOCZYLAS/AGENCJA PRAF.PL

„Sherlock Holmes : Gra cieni” w Pruszkowskim Kinie Letnim

detektywa z Robertem Downeyem Jr. w roli głównej. Holmes wraz z przyjacielem Johnem Watsonem (Jude Law) prowadzą śledztwo, podczas którego ślady prowadzą do profesora Jamesa Moriarty'ego (Jared Harris). Czy i tym razem pokrzyżują plany swojego

WPR24.pl

przeciwnika? Wstęp na projekcję jest bezpłatny. Ostatni seans kina letniego odbędzie się 26 sierpnia – zobaczymy komedię „Walentynki”. Na filmowe wieczory na pl. Jana Pawła II zapraszają Prezydent Pruszkowa Jan Starzyński oraz Gazeta WPR.

Powstaną nowe parkingi Auta będzie można zostawiać m.in. u zbiegu ul. Dworcowej i Tuwima

BOLO SKOCZYLAS/AGENCJA PRAF.PL

KAROLINA

GONTARCZYK

PIASTÓW

Problem ze światłem na wiadukcie nie zniknął BRONISZE Wielomiesięczna urzędnicza przepychanka w sprawie przekazania dokumentacji dotyczącej oświetlenia na wiadukcie w ciągu ul. Piastowskiej w Broniszach dobiegła finału. – Co z tego, skoro latarnie nadal się tam nie świecą – mówił nam niedawno czytelnik Kazimierz. Kilka dni temu postanowiliśmy to sprawdzić. Faktycznie, ok. godz. 20.30 na wiadukcie było ciemno, oświetlenie nie działało. Przypomnijmy, że wiadukt tonął w ciemnościach od początku kwietnia. Do tego czasu za utrzymanie latarni odpowiadała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Następnie obowiązek ten miał przejść na gminę Ożarów Mazowiecki. Włodarze tej gminy powiedzieli jednak, że podejmą się tego zadania dopiero w momencie otrzymania od GDDKiA kompletu dokumentów dotyczących estakady. Proces ten rozpoczął się jeszcze w grudniu 2011 r. Po kilku naszych interwencjach dziennikarskich urzędnicza przepychanka miała zakończyć się pozytywnie 5 czerwca tego roku. Do spotkania obu stron co prawda doszło, ale przedstawiciel urzędu gminy nie przyjął REKLAMA

Brwinów. Bardzo ładna działka budowlana 900m, ew. działka 1800m, wśród domów jednorodzinnych. Możliwość zabudowy bliźniaczej. Media w ulicy. Tel. 508 069 821

dokumentacji. Powód? – Byliśmy gotowi do przejęcia dokumentów, ale nie mogliśmy tego zrobić, ponieważ GDDKiA nie przygotowała wszystkich, których wymagaliśmy – mówił nam Dariusz Skarżyński, pierwszy zastępca burmistrza ds. technicznych Urzędu Gminy Ożarów Mazowiecki. – Brakowało cesji gwarancji na oświetlenie, a jest to przecież podstawowy dokument. W związku z tym pracownik gminy odmówił przyjęcia niekompletnej dokumentacji i sporządził stosowną notatkę, pod którą podpisał się także przedstawiciel GDDKiA – zaznaczał.

Latarnie nie działały na wiadukcie od początku kwietnia Rządowa agenda po raz kolejny zobowiązała się do dostarczenia kompletu dokumentów. – W drugiej połowie lipca przekazaliśmy gminie Ożarów Mazowiecki całą dokumentację. Oznacza to, że dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad sprawa oświetlenia na wiadukcie w ciągu ul. Piastowskiej jest zamknięta – mówi Małgorzata Tarnowska, rzecznik prasowy GDDKiA. Sprawy formalne udało się więc w końcu dopiąć. Ale czy kierowcy nie będą się już poruszać po wiadukcie w ciemnościach? – Osobiście podpisałem umowę w z PKP Energetyką na dostawę energii elektrycznej do lamp na estakadzie – mówi Dariusz Skarżyński. – Latarnie zostały już wyposażone w liczniki, więc światło powinno się tam palić. My, jako gmina, w tej sprawie zrobiliśmy wszystko – dodaje. (AF)

Wydawca: WPR Maciej Skoczylas Redaktor naczelny: Bogdan Skoczylas

Brak miejsc postojowych zmusza władze Piastowa do podejmowania inwestycji w tym zakresie. W przyszłym roku ma powstać parking u przy ul. Dworcowej, być może na potrzeby kierowców będzie też zaadaptowany plac targowy przy ul. Lwowskiej.

B

rak wystarczającej ilości miejsc parkingowych to problem, który występuje prawie w każdym mieście naszego regionu, szczególnie w okolicach dworców kolejowych. Tak jest również w Piastowie, i to po obu stronach torów. Władze miasta zdają sobie z tego sprawę, dlatego już przygotowują się do przeprowadzenia prac projektowych związanych z budową nowego parkingu, który ma powstać u zbiegu ulic Dworcowej i Tuwima. Projekt będzie wykonany jeszcze w tym roku, natomiast w przyszłym zostaną przeprowadzone konkretne prace. To szczególnie ważna inwestycja, gdyż obecnie kierowcy parkują swoje auta na pobliskim trawniku. – Bardzo nieładnie to wygląda – przyznaje zastępca burmistrza Piastowa, Krzysztof Smolaga. W przyszłym roku przybędzie tu 20 dodatkowych

Nakład kontrolowany 35 tys. egz. Jesteśmy członkiem Związku Kontroli Dystrybucji Prasy

miejsc parkingowych, zostanie przebudowany również chodnik. Obiekt będzie ogólnodostępny, niemonitorowany. Podobną inwestycję władze Piastowa chciałyby przeprowadzić po drugiej stronie torów, przy ul. Lwowskiej. O konkretach jednak obecnie nie ma mowy. – W pierwszej kolejności musimy przeprowadzić rozmowy z właścicielami pobliskich działek na temat wykupu ich terenu – mówi wiceburmistrz Smolaga. Przyznaje jednocześnie, że problem związany z niewystar-

czającą ilością miejsc parkingowych jest w tym miejscu szczególnie dotkliwy, głównie ze względu na kierowców, którzy przy dworcu zostawiają swoje auta i dalej kontynuują podróż pociągiem. Sprawa ta dotyczy przede wszystkim mieszkańców pruszkowskiej dzielnicy Bąki. Z tego względu (jako rozwiązanie tymczasowe) władze Piastowa rozważają zaadaptowanie na potrzeby parkingu placu targowego. Byłby on dostępny dla kierowców we wszystkie dni poza środami i sobotami, gdy na targowisku odbywa się handel.

Na razie mieszkańcy Piastowa, a szczególnie rodzice dowożący dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Moniuszki, mogą korzystać z dwóch parkingów oddanych do użytku w tym roku. Wcześniej nie mieli oni gdzie zostawiać aut, dlatego zdarzało się, że stawiali je wzdłuż chodnika utrudniając w ten sposób przejście pieszym lub wzdłuż ulicy blokując pas ruchu. Jeden z parkingów powstał bezpośrednio przy budynku przedszkola, drugi mieści się przy ul. M. Skłodowskiej-Curie.

Przejazd WKD nadal jest remontowany PRUSZKÓW Kierowcy narzekają na utrudnienia, jakie sprawia im przejazd kolejowy Warszawskiej Kolei Dojazdowej między stacjami Tworki i Malichy. Wkrótce sytuacja ma się jednak poprawić. Niezadowolenie budzi konkretnie przejazd kolejowy przy ul. Sadowej w Pruszkowie, na którym od pewnego czasu prowadzone są działania modernizacyjne.

Drukarnia: Polskapresse Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, drukarnia w Warszawie Redakcja: Pruszków, ul. Stalowa 28/30 tel/fax. 22 758 77 88 e-mail: redakcja@wpr24.pl

ISSN: 1835-6491, PR: 1183/05

Z powodu zbyt małej ilości parkingów, kierowcy stawiają auta gdzie się tylko da

Reklama: tel./fax 22 758 77 88 Bożena Smolińska, tel. 881 918 888, bozena.smolinska@wprmedia.pl, Ogłoszenia: tel./fax 22 758 77 88; Pruszków, ul. Stalowa 28/30

– Nie wiem dokładnie, czy wymieniano tam tory, czy być może celem prac było poprawienie komfortu przejazdu zmotoryzowanym. Wiem natomiast, że obecnie przejazd jest znacznie gorzej przygotowany do użytkowania niż przed wykonaniem robót – mówi czytelnik Zbigniew. – Chciałem zwrócić szczególną uwagę na bardzo wysoko wystające ponad poziom jezdni płyty na wjeździe na przejazd od strony Tworek w kierunku Malich. Są one ułożone w taki sposób, że tworzą wysoki

próg, trudny do sforsowania, a także niebezpieczny dla zawieszenia i ogumienia pojazdu – dodaje. Okazuje się jednak, że remont jeszcze się nie zakończył. – Chciałbym uspokoić wszystkich kierowców niepokojących się utrudnieniami na przejeździe przy ul. Sadowej. Wciąż prowadzimy tam prace remontowe, które wykonujemy, korzystając z faktu zamknięcia toru nr 1 – mówi Krzysztof Kulesza, rzecznik prasowy WKD. – Wszelkie działania zakończymy na pewno

Zespół redakcyjny:

Studio graficzne: Marcin Ziółkowski Graphics & Design Studio, www.gdstudio.pl

Bogdan Skoczylas, Maciej Skoczylas, Milena Skoczylas, Andrzej S. Rodys, Karolina Gontarczyk, Anna Sołtysiak, Dominik Pietraszek, Anna Juszczak-Borysiuk, Andrzej Golec, Adam Fabisiewicz

Nr konta bankowego – BRE Bank 09 1140 2004 0000 3702 5439 7490 Biura ogłoszeń partnerskie: IN-FORM Grodzisk Mazowiecki., ul. Kosciuszki 13/1 TOM-OFFICE tel.22-728-31-61 Pruszków ul.Kraszewskiego 27/16

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz nadawania tytułów listom. Tekstów i materiałów niezamówionych nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. E-wydanie dostępne na www.wpr24.pl

do końca sierpnia, kiedy to upływa termin wykonania modernizacji mostu kolejowego na rzece Utrata. Do tego czasu musimy bowiem zakończyć też wszystkie działania towarzyszące głównemu remontowi – zaznacza. Zdaniem Kuleszy nie ma możliwości, aby modernizacja się przeciągnęła. – Musimy wyrobić się do końca wakacji, ponieważ od września wejdzie w życie normalny rozkład jazdy uwzględniający ruch po obu torach – wyjaśnia rzecznik WKD. (AF)


Piątek, 17 Sierpnia 2012

Wiadomości 18 sierpnia na placu przed Centrum Kultury w Grodzisku odbędzie się koncert plenerowy. Gwiazdą będzie znany rockowy zespół Coma. Impreza rozpocznie się tuż przed godz. 15.00 występem Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą

GRODZISK MAZOWIECKI

Grupa Coma będzie gwiazdą koncertu przed Centrum Kultury

tamburmajora Ryszarda Klechy. Na godz. 16.00 zaplanowano koncert orkiestry symfonicznej. O godz. 17.50 wystąpi grupa Regau grająca reggae. Później będzie rockowo – ok. godz. 19.10 wystąpi Vena Valley, a o godz. 20.30 na scenę wejdzie gwiazda wieczoru – zespół

Spór o przedłużenie ul. Kierlańczyków GRODZISK MAZOWIECKI

Władze Grodziska Mazowieckiego chciałyby przedłużyć ul. Kierlańczyków tak, aby bezpośrednio łączyła się z drogą wojewódzką nr 579, czyli ul. Okulickiego. Tej inwestycji sprzeciwia się jednak część opozycyjnych radnych.

O

może być główną osią komunikacyjną miasta, bo przecina deptak. Takich osi może być wiele. Burmistrz powinien przedstawić warianty, a nie niszczyć parki – dodaje. Burmistrz odpiera zarzuty radnego. – Protesty są rzeczą naturalną, ten jednak akurat nie ma najmniejszego sensu, ponieważ

przedłużymy ul. Kierlańczyków, ale zrobimy to w taki sposób, aby nie naruszyć istniejącego drzewostanu – mówi Grzegorz Benedykciński. Zapowiada, że w tym roku zostanie wykonany projekt przyszłej inwestycji, natomiast w 2013 r. mają się rozpocząć prace budowlane. (KG)

REKLAMA

BOLO SKOCZYLAS/AGENCJA PRAF.PL

becnie przejazd przez skrzyżowanie ulic 3 Maja i Bartniaka sprawia kierowcom wiele kłopotów, szczególnie w godzinach szczytu. W korku trzeba tu bowiem stać nawet kilkanaście minut. Władze Grodziska zdają sobie sprawę z tych utrudnień, dlatego w celu udrożnienia ruchu i zapewnienia bezpieczeństwa kierowcom chciałyby przedłużyć położoną nieopodal ul. Kierlańczyków tak, aby bezpośrednio łączyła się z ul. Okulickiego, a tym samym odciążyła skrzyżowanie ul. Bartniaka i 3 Maja. Burmistrz miasta Grzegorz Benedykciński przekonuje, że takie rozwiązanie funkcjonowało już w dwudziestoleciu międzywojennym i konieczny jest powrót do tej

koncepcji. Władze Grodziska od kilku lat próbują ją wcielić w życie, na przeszkodzie stoją jednak protesty opozycyjnych radnych oraz lokalnych ekologów. Jedną z osób sprzeciwiających się takiemu rozwiązaniu jest radny Roman Ignasiak (klub PiS). Jego zdaniem, przedłużenie ul. Kierlańczyków w wersji proponowanej przez burmistrza spowodowałoby konieczność wycięcia zabytkowych drzew i pozostałości parku hr. Skarbka znajdujących się pod opieką konserwatorską. – Najprościej jest wszystko zabetonować i już, jednak to jest myślenie krótkowzroczne – mówi. Ignasiak przyznaje jednocześnie, że centrum Grodziska jest tak zakorkowane, że konieczne są kompleksowe działania w celu rozwiązania tego problemu. – Pan burmistrz ma predyspozycje w różnych dziedzinach, jednak nie jest inżynierem ruchu, nie przedstawił dotąd generalnej koncepcji rozwiązań komunikacyjnych w Grodzisku – twierdzi radny Ignasiak. – Najważniejsza sprawa to otwarcie zjazdów z autostrady i wyprowadzenie ruchu z centrum miasta, czyli budowa obwodnicy. Natomiast przedłużenie ul. Kierlańczyków nie

Ulice Jasna i Czubińska będą przebudowane BRWINÓW Do końca przyszłorocznych wakacji mają zostać przebudowane ulice Czubińska i Jasna w Brwinowie. Gmina szuka firmy, która zrealizuje inwestycję. Te dwie ulice znajdują się w północnej części Brwinowa i leżą w ciągu jednej drogi (ul. Czubińska kończy się na skrzyżowaniu z ulicami Kampinoską oraz Konspiracji. Od tego miejsca do drogi wojewódzkiej nr 720 jest to już ul. Jasna). Obie jezdnie mają nawierzchnię gruntową, miejscami zarośniętą trawą. Jedynie na skrzyżowaniu z ulicami Konspiracji i Kampinoskiej jest położona nawierzchnia bitumiczna. Wyjazd z ul. Jasnej na drogę nr 720 (ul. Biskupicka) też nie jest utwardzony. Ul. Jasna nie posiada kanalizacji deszczowej, ani żadnej innej formy odwodnienia. Przydrożny teren jest nieuporządkowany.

W drugiej połowie przyszłego roku obie ulice będą już wyglądać inaczej. Władze gminy ogłosiły bowiem przetarg na ich modernizację. Ma ona objąć budowę chodników i zjazdów z kostki brukowej i wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych. Wykonawca, po zabezpieczeniu i przygotowaniu terenu, zdejmie nawierzchnię i istniejące elementy infrastruktury, wykona niektóre elementy podziemnej infrastruktury technicznej, przygotuje nawierzchnię pod konstrukcję jezdni i chodników, a następnie ustawi krawężniki, wykona podbudowę i nawierzchnię jezdni. Potem pozostaną już tylko roboty wykończeniowe i ustawienie oznakowania. Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo, poprzez odpowiednie wyprofilowanie jezdni. Woda będzie odprowadzana do rowów, z których przedostanie się do gruntu za pomocą drenażu. Prace mają zakończyć się do 31 sierpnia 2013 r. (DP)

POL-MOT Auto S.A. Oddział Peugeot, ul. Połczynska 125 Tel. 22 533 61 10 www.polmotauto.peugeot.pl

GAZETA WPR

5

Coma. Do tej pory grupa wydała pięć albumów. Zadebiutowała płytą „Pierwsze wyjście z mroku”, a ich ostatnim albumem jest „Bez tytułu” (2011 r.). Coma jest autorem takich utworów jak „Spadam”, „Transfuzja”. Grupę inspirują legendy rocka, np. Led Zeppelin. (DP)

BOLO SKOCZYLAS/AGENCJA PRAF.PL

WPR24.pl


6

GAZETA WPR

Piątek, 17 Sierpnia 2012

Wiadomości

PIASTÓW

Zbiórka krwi w ambulansie, który stanie przy ulicy Norwida

W niedzielę 19 sierpnia przy ul. Norwida w Piastowie zostanie podstawiony ambulans, w którym chętni będą mogli oddać krew. Dawcą mogą być tylko osoby zdrowe, w wieku 18-65 lat, będące przynajmniej miesiąc po zabiegach operacyjnych i minimum dwa tygodnie po zabiegach

dentystycznych. Nie mogą być to osoby, które m.in. w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zrobiły sobie tatuaż, a w ostatnich siedmiu dniach poddały się leczeniu przewodowemu i innym drobnym zabiegom chirurgicznym. Zebrana krew trafi do Regionalnego Banku Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Warszawie, a stamtąd do mazowieckich szpitali. Chętni do oddania krwi muszą mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL, będą też badani przez lekarza. Zbiórka zostanie przeprowadzona w godz. 10.30–14.30. (DP)

Kierowcy kluczą, nim trafią na A2

Zabłąkane dzieci

W Grodzisku i Pruszkowie brakuje oznakowania prowadzącego do autostrady BOLO SKOCZYLAS/AGENCJA PRAF.PL

DOMINIK PIETRASZEK REGION

Kierowcy są zdezorientowani. Powód? W Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie brakuje znaków informujących jak dojechać do autostrady A2.

T

ymczasem zarządcy autostrady, jak i dróg wojewódzkich, które do niej prowadzą twierdzą, że to nie oni odpowiadają za oznakowanie. Na początku czerwca, tuż przed EURO 2012, oddano do użytku autostradę A2 ze Strykowa do Konotopy. Przejazd odcinkami D i E biegnącymi przez powiaty grodziski i pruszkowski jeszcze przez kilka miesięcy będzie bezpłatny. Dlatego wielu kierowców z Grodziska czy Pruszkowa decyduje się na podróż do Warszawy autostradą, odciążając tym samym inne drogi do stolicy. Jednak prowadzący auta, którzy nie znają dobrze okolicy, mogą mieć problem z trafieniem na autostradę. Nie ma bowiem odpowiedniego oznakowania. – Zarówno w Grodzisku Mazowieckim, jak i Pruszkowie brakuje oznakowania prowadzącego na autostradę – mówi czytelnik Marcin. – Już wielokrotnie

Na znaku przy pruszkowskim rondzie, znajdującym się kilkaset metrów od autostrady, nie ma informacji, jak kierowcy mogą dojechać do A2 byłem pytany przez kierowców, którędy dojadą na A2. Autostrada od ponad dwóch miesięcy jest przejezdna, a znaków jak nie było, tak nie ma – dodaje. Instytucją zarządzającą autostradą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jej przedstawiciele twierdzą, że

to jednak nie ta rządowa agenda odpowiada za oznakowanie kierujące na autostradę. – Organizacją ruchu, w tym ustawianiem oznakowania na drogach, zajmuje się zarządca danej drogi – mówi Małgorzata Tarnowska, rzecznik prasowy GDDKiA. – Główna Dyrekcja Dróg Krajowych

i Autostrad zarządza drogami krajowymi w Polsce. Dlatego też oznakowanie kierunkowe autostrady A2 ustawione jest na trasie S8 czy przy węzłach autostrady. W Pruszkowie czy Grodzisku Mazowieckim do autostrady prowadzą drogi wojewódzkie, których zarządcą jest Mazowiecki Zarząd

Dróg Wojewódzkich i w jego gestii jest oznakowanie. Ta sama zasada dotyczy dróg powiatowych bądź gminnych, gdzie zarządcą drogi jest, jak sama nazwa wskazuje, powiat lub gmina. Kwestie te reguluje ustawa o drogach publicznych oraz prawo o ruchu drogowym – wyjaśnia Małgorzata Tarnowska. Tymczasem Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich twierdzi, że oznakowanie prowadzące do autostrady A2 należy do GDDKiA. – W ramach nowej organizacji ruchu, oznakowaniem do nowej drogi powinien zająć się inwestor, czyli w tym wypadku GDDKiA – mówi Monika Burdon, rzecznik prasowy MZDW. – Rządowa agenda nawet przy drogach zarządzanych przez MZDW powinna takie znaki ustawić. My je później przejmiemy i będziemy ponosić koszty ich utrzymania, ale najpierw to GDDKiA powinna zadbać o właściwe oznakowanie dojazdu do drogi krajowej – zaznacza. Monika Burdon zgadza się, że takie oznakowanie jest potrzebne. – Ostatnio sama nie mogłam trafić na autostradę przez brak takiego oznakowania. Jeżeli w najbliższym czasie sytuacja nie ulegnie zmianie, to będziemy na prośbę kierowców wnioskować o zmiany w organizacji ruchu i ustawienie nowych znaków – zapewnia.

W Samorządowym Przedszkolu nr 1 przy ul. Lilpopa prace modernizacyjne dobiegły już finału. W ubiegłym roku odnowiono dwie łazienki, natomiast już od 14 sierpnia dzieci korzystają z kolejnych dwóch świeżo odnowionych toalet przy salach przedszkolnych. Twają prace w Samorządowym Przedszkolu nr 3 przy ul. Słonecznej oraz w Przedszkolu Samorządowym w Otrębusach. W pierwszej z nich odbywa wymiana podłogi, natomiast w Otrębusach – okien. Trwa procedura przetargowa na wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie. Planowane jest także ocieplenie tej sali i wykonanie elewacji. W ubiegłym roku w Zespole Szkół w Otrębusach wyremontowano dach, teraz wykonawca wymieni 64 okna i odnowi dwie łazienki.

WIKIPEDIA.ORG

Letni lifting szkół i przedszkoli

Dożynki na stadionie Prace prowadzono także w Zespole Szkół w Żółwinie W Zespole Szkół w Żółwinie prowadzone są już prace porządkowe po wymianie wykładzin w salach. W ubiegłym roku (podobnie jak ZS nr 2 w Brwinowie) szkoła zyskała nowe kotły c.o.

W Zespole Szkół w Otrębusach wymienione zostaną okna, odnowione łazienki

Zlecono również wykonanie dokumentacji projektowej wentylacji mechanicznej z chłodzeniem auli Liceum Ogólnokształcącego w Brwinowie. – Te inwestycje, jak np. wymiana okien czy podłóg zakończą się jeszcze w wakacje, natomiast procedury związane z instalacją wentylacji z pewnością potrwają dłużej – mówi jeden z pracowników Biura Promocji Urzędu Gminy Brwinów. Urzędnicy z brwinowskiego magistratu są zadowoleni z tego co już udało się wyremontować, ale podkreślają, że jeszcze sporo zostało do zrobienia. (DP)

NADARZYN Policja z Pruszkowa odnalazła dwoje dzieci, które 15 sierpnia oddaliły się od domu bez opieki rodziców. Zdarzenie miał miejsce w Ruścu w gminie Nadarzyn. Według świadków chłopiec i dziewczynka błąkali się na tyłach magazynów firmy logistycznej. – Policja odnalazła dwoje dzieci w wieku 2–3 lat. Znaleziono je przy ul. Górnej w Ruścu. Były wyziębione – mówił czytelnik Henryk. Informację o zdarzeniu potwierdziła policja. – Tuż po godz. 9.00 wpłynęło zgłoszenie o dwójce małych dzieci znajdujących przy drodze w Ruścu. Chciały się one pobawić na podwórku, ale z niewiadomych przyczyn opuściły jego teren. Policjanci, powiadomieni o tej sprawie pojechali we wskazane miejsce i zabrali malców – mówił Mariusz Mrozek, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji. – Szybko ustaliliśmy ich opiekunów, którzy mieszkają kilkaset metrów od miejsca, w którym znaleziono malców. Okazało się, że ojciec dzieci jest pod wpływem alkoholu, matka była trzeźwa. Dzieci oddaliśmy pod jej opiekę. Policjanci zbiorą istotne informacje na temat tej rodziny i opieki nad dziećmi. Jeśli okaże się, że był to jednorazowy incydent, sprawa zostanie zamknięta – zaznaczał. (AF)

Pijana opiekunka PRUSZKÓW Policjanci z Pruszkowa zatrzymali 8 sierpnia pracownicę jednego z niepublicznych przedszkoli. Była pod wpływem alkoholu.

ZA-ZOLWIN.EDUPAGE.ORG

BRWINÓW W brwinowskich szkołach i przedszkolach skończyły się lub trwają remonty. Chodzi o to, aby dzieci i uczniowie mieli jak najlepsze warunki.

WPR24.pl

NADARZYN Występ kabaretu Koń Polski, pokaz sztucznych ogni i koncert zespołu Vintage – to niektóre z atrakcji, które czekają na uczestników Gminnych Dożynek w Nadarzynie. Odbędą się one w niedzielę 2 września na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu przy ul. Żółwińskiej 20. Uroczystości rozpoczną się o godz. 14.00 tradycyjną mszą św. O godz. 15.30 mieszkańcom zaprezentuje się Orkiestra Dęta OSP Nadarzyn. 30 minut później ruszy „Centrum uśmiechu”, czyli moc atrakcji dla dzieci. Po godz. 17.00 zostaną rozstrzygnięte dożynkowe konkursy.

Na godz. 17.45 zaplanowano pokaz karate, a o godz. 18.00 na scenę wejdzie Kabaret Koń Polski (na zdjęciu), znany z takich skeczy, jak m.in.„Marian i Hela”. Po występie kabaretu odbędzie się pokaz ratownictwa w wykonaniu strażaków z OSP Nadarzyn. O godz. 20.30 stadion GOS wypełni rockowa muzyka grupy Vintage, zespół ma na koncie kilka płyt (ostatnia to „Wielki Zen” z 2011 r.). Impreza zakończy się o godz. 21.50 pokazem sztucznych ogni. Dożynkom będzie towarzyszyło wiele atrakcji, m.in. wesołe miasteczko. Imprezę organizują Urząd Gminy Nadarzyn, Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie oraz Nadarzyński Ośrodek Kultury. (DP)

Ok. godz. 10.00 oficer dyżurny odebrał zgłoszenie od personelu przedszkola na terenie miasta. Pracownicy placówki przypuszczali, że Krystyna K. jest nietrzeźwa. Po dotarciu na miejsce policjanci zapytali kobietę, czy spożywała napoje wyskokowe. Kobieta zaprzeczyła, mimo że czuć było od niej woń alkoholu. Funkcjonariusze zabrali ją na komendę. Badanie na zawartość alkoholu w organizmie wykazało u 55-latki aż dwa promile. – Podziękowania należą się pracownikom przedszkola, którzy wykazali się odpowiedzialnością, zgłaszając sprawę funkcjonariuszom – mówi podkom. Dorota Nowak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. Po przesłuchaniu Krystyna K. została zwolniona do domu. Jej sprawą zajmie się sąd. (AF)


WPR24.pl

Piątek, 17 Sierpnia 2012

Wiadomości

GAZETA WPR

7

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Niniejszym, na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), w związku z Decyzją z dnia 24 lipca 2012 roku znak: BOII-2ło-772-43-1095/12 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej uchylającą Decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2012 roku znak: WIŚII.747.1.324.2011.BG1 w całości i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, zawiadamiam o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji: budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 31,400 do km 41,342 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej, oraz obiektów służących ochronie środowiska, w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II LOT A - odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego, na terenie powiatu grodziskiego, Gmina Grodzisk Mazowiecki i Gmina Jaktorów na działkach ewidencyjnych, stanowiących tereny zamknięte PKP i otwarte wymienionych poniżej: L.p.

Dotychczasowi właściciele

Użytkownik wieczysty, władający, trwały zarząd

1

2

3

1 2 3

Skarb Państwa Skarb Państwa Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste

4 5 6 7

Skarb Państwa Skarb Państwa Skarb Państwa NN

Polskie Koleje Państwowe S.A. zarządca Polskie Koleje Państwowe S.A. zarządca Polskie Koleje Państwowe S.A. zarządca Polskie Koleje Państwowe S.A. posiadacz samoistny

8 9 10 11 12

Skarb Państwa Skarb Państwa NN PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. NN

Polskie Koleje Państwowe S.A. zarządca Polskie Koleje Państwowe S.A. zarządca Polskie Koleje Państwowe S.A. posiadacz samoistny

13 14

NN NN

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zarządca Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zarządca

15 16

Polskie Koleje Państwowe S.A. Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Skarb Państwa Skarb Państwa Skarb Państwa Skarb Państwa NN NN NN NN NN NN NN

Polskie Koleje Państwowe S.A. zarząd trwały Polskie Koleje Państwowe S.A. zarząd trwały Polskie Koleje Państwowe S.A. zarząd trwały Polskie Koleje Państwowe S.A. zarząd trwały Polskie Koleje Państwowe S.A. posiadacz samoistny Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkownik Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkownik Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkownik Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkownik Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkownik Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkownik

28 29 30

Gmina Jaktorów Skarb Państwa NN

Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, zarząd trwały

31 32 33

NN NN Skarb Państwa

34

Skarb Państwa

35

NN

36 37 38 39 40

Skarb Państwa Skarb Państwa Skarb Państwa Skarb Państwa NN

Nr działki przed podziałem (powierzchnia w ha)

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. zarząd trwały

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. zarząd trwały

43

Powiat Grodziski

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, zarządca

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. zarząd trwały

166/2 (0,2311) 166/3 (0,1694) 166/4 (0,7558) 166/5 (4,0300)

Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku

12/1 (0,6616) 12/2 (0,0024) 12/3 (3,8000) 17/2 (0,0207) 20 w części wg oznaczenia (0,3600)

Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku Bez przeniesienia prawa własności; Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym

328/5 (0,0800) 371 w części wg oznaczenia (0,8000)

Bez przeniesienia prawa własności Bez przeniesienia prawa własności Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku

Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste

NN NN NN

Gmina Jaktorów, posiadacz samoistny Gmina Jaktorów, posiadacz samoistny Polskie Koleje Państwowe S.A. władający

49 50 51 52

Małż. Grażyna i Janusz Niedzielscy NN Małż. Aleksandra Woźniak i Janusz Adam Woźniak Małż. Aleksandra Woźniak i Janusz Adam Woźniak

Gmina Jaktorów, posiadacz samoistny Gołębiewski Artur, dzierżawca Gołębiewski Artur, dzierżawca

53 54 55 56 57 58 59 60

Małż Wanda Maria i Piotr Rozińscy NN Małż. Krystyna i Tadeusz Ziemann NN NN Skarb Państwa Skarb Państwa Małż. Barbara i Edward Michalscy

61 62 63

Gmina Jaktorów Anna Barbara Kwiecińska (1/3) i Aneta Ewa Lenart (2/3) Gmina Jaktorów

64 65

NN NN

66 67 68 69 70 71

Małż. Kamil i Bogusława Niwińscy Danuta Dworzańska Małż. Stanisław i Zofia Samborscy Janina Grudkowska (1/3), Dariusz Grudkowski (1/3) Wojciech Grudkowski (1/3) Powiat Grodziski NN

72 73 74 75

Małż. Wojciech i Maria Jolanta Murzyn Małż. Wojciech i Maria Jolanta Murzyn Józef Dwórski Jan Brzezicki

76 77 78 79

Eliza Modrzejewska Małż. Dorota i Robert Marcin Szymaniak NN NN

Gmina Jaktorów, posiadacz samoistny Polskie Koleje Państwowe S.A. władający

80

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste

81 82 83 84

NN Powiat Grodziski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Skarb Państwa

85 86

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Skarb Państwa

Gmina Jaktorów, posiadacz samoistny Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, zarządca Jan Marczakiewicz, dzierżawca Teresa Gęsich 769/4792, Janina Majchrzak 691/4792, Zdzisław Mastalerz 710/4792, Janina Oziębło 772/4792 Elżbieta Sałajczyk 388/4792, Małż. Grzegorz i Iwona Barbara Kruczyńscy 676/4792, Krystyna Agnieszka Fronczak 786/4792, Iwona Barbara Kruczyńska, Janusz Kąca, Zenon Kąca, Teresa Krystyna Rola, współużytkownicy wieczyści Jan Marczakiewicz, dzierżawca Mateusz Piotr Wojtyś (696/3682), Małż. Lech Zieliński i Anna Zielińska (737/3682), Małż. Henryk Kaczmarek i Jadwiga Kaczmarek (753/3682), Małż. Krzysztof Eugeniusz Bednarek i Krystyna Agnieszka Bednarek (782/3682), Małż. Adam Baryga i Monika Justyna Baryga (714/3682), współużytkownicy wieczyści

87 88 89 90 91 92 93 94 95

Małż. Anna Paulina Bibik i Przemysław Jan Bibik Krzysztof Dariusz Dominiak Małż. Dorota Nowakowska i Marcin Tomasz Nowakowski NN Halina Dudzińska Halina Dudzińska Małż. Władysław i Zofia Wiesława Łękarscy Powiat Grodziski Skarb Państwa

96

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jan Marczakiewicz, dzierżawca

97

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jan Marczakiewicz, dzierżawca

98

Stanisław Wasilewicz (1/4) Małż. Stanisław i Danuta Wasilewicz (3/4) Stanisław Wasilewicz (1/4) Małż. Stanisław i Danuta Wasilewicz (3/4) Małż. Edmund Władysław i Ewa Maria Okurowscy Małż. Edmund Władysław i Ewa Maria Okurowscy Małż. Tadeusz Wacław i Helena Agnieszka Noweccy Małż. Tadeusz Wacław i Helena Agnieszka Noweccy

Gmina Jaktorów, posiadacz samoistny Gmina Jaktorów, posiadacz samoistny Gmina Jaktorów, posiadacz samoistny Gmina Jaktorów, użytkownik Gmina Jaktorów, użytkownik

Gmina Jaktorów, posiadacz samoistny Gmina Jaktorów, posiadacz samoistny

BUDOWA WIADUKTU DROGOWEGO w km. 35,635 (ul. Skokowskiego) Obręb 0010-Jaktorów, Gmina Jaktorów, powiat grodziski 79/1 (0,2300) 80/1 (0,2545) 78/1 (0,2276) 77/3 (1,7100) Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, zarządca Gmina Jaktorów, samoistny posiadacz

Gmina Jaktorów, posiadacz samoistny

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, zarządca

Zakres inwestycji obejmuje na linii kolejowej nr 1: • budowę i przebudowę układu torowego w zakresie: wymiany nawierzchni, zwiększenia szerokości międzytorza oraz wzmocnienia i odwodnienia podtorza, • budowę urządzeń automatyki kolejowej z powiązaniem urządzeń zdalnego sterowania z Lokalnym Centrum Sterowania (LCS) w Grodzisku Mazowieckim, • budowę sieci telekomunikacyjnych, • budowę i przebudowę sieci trakcyjnej, • budowę i przebudowę linii potrzeb nietrakcyjnych średniego napięcia – 15kV, • budowę i przebudowę linii potrzeb nietrakcyjnych niskiego napięcia – do 1kV, • budowę nowych oraz przebudowę istniejących obiektów inżynieryjnych tj.: – przepust w km 31,740 z wykonaniem suchych półek dla przejścia małych zwierząt, – przepust w km 32,421 z wykonaniem suchych półek dla przejścia małych zwierząt, – most w km 33,785 z zachowaniem przejścia dla zwierząt średnich, – przepust w km 34,554 z wykonaniem suchych półek dla przejścia małych zwierząt, – przepust w km 34,827 z zachowaniem dla przejścia małych zwierząt, – most w km 35,505 z zachowaniem przejścia dla zwierząt średnich, – przepust w km 36,440 z wykonaniem suchych półek dla przejścia małych zwierząt, – przepust w km 37,530 z wykonaniem suchych półek dla przejścia małych zwierząt, – most w km 39,266 z zachowaniem przejścia dla zwierząt średnich, • budowę dwóch peronów jednokrawędziowych naprzemianległych na przystanku osobowym Jaktorów, • budowę dwóch peronów jednokrawędziowych naprzemianległych na przystanku osobowym Międzyborów,

• • • • • • •

98/2 (0,0103) 110 (1,8100) 84 w części wg oznaczenia (0,2200)

Bez przeniesienia prawa własności Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku Bez przeniesienia prawa własności; Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym

3 (0,8300) 154 (0,0800) 239/2 (0,0660)

Bez przeniesienia prawa własności Bez przeniesienia prawa własności Rzeka Pisia Tuczna Bez przeniesienia prawa własności Rzeka Pisia Tuczna Bez przeniesienia prawa własności Bez przeniesienia prawa własności Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku Bez przeniesienia prawa własności

593/3 (0,1319)

359/2 (0,0004) 81 (0,1684)

38/1 (1,9900) 326 (0,4000) Obręb 0011-Kolonia Jaktorów, Gmina Jaktorów, powiat grodziski 328/3 (0,2500) 328/4 (0.2600) 328/2 (0,2500) 329/3 (0,0100) BUDOWA DROGI (międzytorze) Obręb 0011-Kolonia Jaktorów, Gmina Jaktorów, powiat grodziski 234 (1,1000) 184 (0,1177) 365/1 (0,3471) 369/1 (6,3700) Obręb 0015-Stare Budy, Gmina Jaktorów, powiat grodziski 300 (10,0000) BUDOWA DRÓGI (ulica Ułanów) Obręb 0010-Jaktorów, Gmina Jaktorów, powiat grodziski 153/1 (1,0400) 388 (1,2500) 1/10 (5,3953) 1/3 (0,3253)

390/3 (17,8100) 390/2 (0,2783) 92/7 (0,1295) 532/1 (2,8600) 93 (0,5700) 611 (2,1309) 585/5 (0,3009) 585/4 (0,0040) 155/1 (0,0374) 237/1 (0,9000) 656 (0,2312) Obręb 0005-Chylice Kolonia, Gmina Jaktorów, powiat grodziski 38/3 (4,1259) Obręb 0016-Chyliczki, Gmina Jaktorów, powiat grodziski 2/1 (97,0400) WYKUPY W KM 33,800 Obręb 0006-Chylice, Gmina Jaktorów, powiat grodziski 101 (0,0900)

6

Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku

249 w części wg oznaczenia (1,7100)

400 (0,2900)

Skarb Państwa

129/2 (0,0284) 79/2 (0,0235) 127/126 (0,0025) 126/2 (0,0406) 187 (5,3467) 80/2 (0,0089) 87/801 (0,0097) 122/2 (0,0049) 130/2 (0,0044) 158 (0,0986) 159/1 (0,0501)

249 (1,7100)

236/6 (10,5112) obręb 0014-Sade Budy, Gmina Jaktorów, powiat grodziski 48 (3,6200) Obręb 0013-Międzyborów, Gmina Jaktorów, powiat grodziski 192 (0,7549) 283 (0,1319) 285/1 (6,3320) BUDOWA WIADUKTU KOLEJOWEGO w km. 34,075 Obręb 0006-Chylice, Gmina Jaktorów, powiat grodziski 36 (0,5197) 38 (0,6100) 98/1 (0,6997) 111/1 (0,1853) Obręb 0005-Chylice Kolonia, Gmina Jaktorów, powiat grodziski 473 (0,0929) 486 (0,1410) 157/10 (0,0115) 159/2 (0,0341) 160/3 (0,0996) 502 (0,0117) 501 (0,0972) 500 (0,0462) BUDOWA PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO DLA PIESZYCH w km. 35,049 Obręb 0005-Chylice Kolonia, Gmina Jaktorów, powiat grodziski 64/2 (0,0218) 68/2 (0,0099) 64/1 (0,1170)

45

288 (0,6246) 289/2 (0,2800)

593/3 (0,1319)

593/2 (0,6860) 593/4 (0,8821) 239/1 (0,3324) 239/3 (1,2916) 392 (0,9600) Obręb 0015-Stare Budy, Gmina Jaktorów, powiat grodziski 248 (4,0200)

46 47 48

100 101 102 103

Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku

407 (13,9900)

44

99

141/6 (0,0870) 141/7 (0,1626) 141/8 w części wg oznaczenia (1,7576)

288 (0,6246) 289/2 (0,2800) Obręb 0005-Chylice Kolonia, Gmina Jaktorów, powiat grodziski 129/2 (0,0284) 79/2 (0,0235) 127/126 (0,0025) 126/2 (0,0406) 187 (5,3467) 80/2 (0,0089) 87/801 (0,0097) 122/2 (0,0049) 130/2 (0,0044) 158 (0,0986) 159/1 (0,0501) Obręb 0006-Chylice, Gmina Jaktorów, powiat grodziski 98/2 (0,0103) 110 (1,8100) 84 (0,2200) Obręb 0010-Jaktorów, Gmina Jaktorów, powiat grodziski 3 (0,8300) 154 (0,0800) 239/2 (0,0660)

Gmina Jaktorów, posiadacz samoistny Gmina Jaktorów, posiadacz samoistny Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Warszawie Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim użytkownik Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Warszawie Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim, użytkownik Skarb Państwa, posiadacz samoistny Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Warszawie, zarządca trwały Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste Polskie Koleje Państwowe S.A. użytkowanie wieczyste Gmina Jaktorów, samoistny posiadacz

41

Nr działki pozostającej(powierzchnia w ha)/Uwagi

Obręb 0016-Kozery, Gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski 166/2 (0,2311) 166/3 (0,1694) 166/4 (0,7558) 166/5 (4,0300) Obręb 0015-Kozerki, Gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski 12/1 (0,6616) 12/2 (0,0024) 12/3 (3,8000) 17/2 (0,0207) 20 (0,3600) Obręb 0011-Kolonia Jaktorów, Gmina Jaktorów, powiat grodziski 328/5 (0,0800) 371 (0,8000)

Gmina Grodzisk Mazowiecki, Posiadacz samoistny

42

Nr działki przewidzianej pod inwestycję (powierzchnia w ha) 5

4 Obręb 0033-Wólka Grodziska, Gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski 141/6 (0,0870) 141/7 (0,1626) 141/8 (1,7576)

593/2 (0,6860) 593/4 (0,8821) 239/1 (0,3324) 239/3 (1,2916) 392 (0,9600) 248 w części wg oznaczenia (4,0200) 407 w części wg oznaczenia (13,9900) 400 w części wg oznaczenia (0,2900) 236/6 w części wg oznaczenia (10,5112)

Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku Bez przeniesienia prawa własności Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym

48 (3,6200)

Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku

192 w części wg oznaczenia (0,7549) 283 w części wg oznaczenia (0,1319) 285/1 (6,3320)

Bez przeniesienia prawa własności; Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym Bez przeniesienia prawa własności; Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku

36/1 (0,1805) 36/5 (0,0138) 38/5 (0,0221) 98/7 (0,0189) 111/6 (0,0124)

36/6 (0,3254) 38/3 (0,5879) 98/6 (0,6808) 111/7 (0,1729)

473/2 (0,0049) 486 w części wg oznaczenia (0,1410) 157/10 (0,0115) 159/2 w części wg oznaczenia (0,0341) 160/3 w części wg oznaczenia (0,0996) 502 w części wg oznaczenia (0,0117) 501 (0,0972) 500 (0,0462)

473/1 (0,0880) Bez przeniesienia prawa własności; Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym Wykup w całości Bez przeniesienia prawa własności; Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym Bez przeniesienia prawa własności; Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym Bez przeniesienia prawa własności; Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym Bez przeniesienia prawa własności Wykup w całości

64/2 (0,0218) 68/2 (0,0099) 64/4 (0,0407)

Wykup w całości Wykup w całości 64/3 (0,0763) Wykup w całości Wykup w całości Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku

359/2 (0,0004) 81 (0,1684)

79/6 (0,1048) 80/6 (0,1036) 78/6 (0,1161) 77/10 (0,0784)

79/5 (0,1252) 80/5 (0,1509) 78/5 (0,1115) 77/11 (1,6316)

38/1 w części wg oznaczenia (1,9900) 326 w części wg oznaczenia (0,4000)

Bez przeniesienia prawa własności; Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym Bez przeniesienia prawa własności; Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym

328/3 (0,2500) 328/4 (0.2600) 328/2 (0,2500) 329/3 (0,0100)

Wykup w całości Wykup w całości Wykup w całości Wykup w całości

234/2 (0,0046) 184/2 (0,0262) 365/3 (0,0630) 369/2 (5,2136)

234/1 (1,0954) 184/1 (0,0915) 365/2 (0,1691), 365/4 (0,1150) 369/3 (0,5839), 369/4 (0,5725)

300/1 (9,3696)

300/2 (0,1154), 300/3 (0,5150)

153/6 (0,0515) 388/5 (0,0421) 1/12 (0,0046) 1/15 (0,0458) 1/13 (0,0080)

153/5 (0,9885) 388/4 (1,2079) 1/11 (5,3449) 1/14 (0,3173)

390/5 (0,0179) 390/6 (0,1322) 390/8 (0,0128)

390/4 (17,6599) 390/7 (0,2655)

92/8 (0,0041) 532/4 (0,0076) 532/8 (0,1807) 93/2 (0,0108) 93/3 (0,0036) 611/5 (0,0336) 585/13 (0,0447) 585/4 (0,0040) 155/1 (0,0374) 237/6 (0,0098) 237/8 (0,0225) 656/2 (0,0211)

92/9 (0,1254) 532/7 (2,6717) 93/1 (0,5556) 611/3 (2,0973) 585/11 (0,2562) Wykup w całości Wykup w całości 237/7 (0,8677) 656/1 (0,2101)

38/5 (0,0008)

38/6 (4,1251)

2/2 (0,0075)

2/3 (97,0325)

101 (0,0900)

Wykup w całości

107 (0,0700)

107 (0,0700)

Wykup w całości

102 (0,0500) 108 (0,0400) 103 (0,0700) 109 (0,0400)

102 (0,0500) 108 (0,0400) 103 (0,0700) 109 (0,0400)

Wykup w całości Wykup w całości Wykup w całości Wykup w całości

budowę i przebudowę dróg tj.: – rozbudowę ul. Ułanów wraz z budową mostu nad rzeką Pisia Tuczna, – rozbudowę drogi równoległej w międzytorzu linii kolejowych nr 1 i nr 4, budowę skrzyżowania dwupoziomowego drogi z linią kolejową, wiaduktu kolejowego w km 34,075 nad ulicą Alpejską wraz przebudową istniejącego układu drogowego w Jaktorowie, budowę przejścia podziemnego dla pieszych w km 35,049 wraz z włączeniem do układu komunikacyjnego ul. Pomorskiej w Jaktorowie i zapewnieniem dostępu dla osób o ograniczonej zdolności ruchowej, budowę skrzyżowania dwupoziomowego – wiaduktu drogowego nad liniami kolejowymi nr 1 i nr 4 odpowiednio w km 35,635 i w km 6,095 oraz nad drogą wojewódzką nr 719, w ciągu drogi powiatowej ul. Skokowskiego w Jaktorowie, przebudowę przejazdów kolejowych kategorii „B” w km 38,495 i km 40,468 bez zmiany kategorii, budowę i przebudowę urządzeń diagnostyki stanów awaryjnych taboru (dsat), oraz włączenia urządzeń dsat do systemu SIDSAT, na odcinku Warszawa Zachodnia – Miedniewice udowę obiektów służących ochronie środowiska tj.: – osadników przy wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do rzek i cieków wodnych w km 31,740 (ciek bez nazwy), w km 35,505 (rzeka Pisia Tuczna), w km 39,266 (rzeka Głębokiej Strugi), – ekranów akustycznych zgodnie z wymaganiami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowej inwestycji, – mat antywibracyjnych zgodnie z wymaganiami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowej inwestycji, Ponadto w ramach inwestycji przewiduje się rozbiórkę obiektów nieprzewidzianych do dalszego użytkowania: – peronu dwukrawędziowego na przystanku osobowym Jaktorów wraz z wiatą peronową,

– peronu dwukrawędziowego na przystanku osobowym Międzyborów, – istniejących budynków strażnic przejazdowych w km 32,955, w km 33,932, w km 35,635 (w km 6,095 linii kolejowej nr 4) oraz istniejącego budynku nastawni w km 35,049, – przejazdów kolejowych kategorii „A” na linii kolejowej nr 1 w km 33,932, w km 35,049 i po wybudowaniu zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w km 32,955 oraz w związku z budową skrzyżowania bezkolizyjnego przejazdu kolejowego kategorii „B” w km 35,635 na linii nr 1 i przejazdu kolejowego kategorii „A” w km 6,095 na linii nr 4. Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zwanej dalej „Kpa”, który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia w niniejszej sprawie. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 Kpa. WIŚ-II.747.1.324.2011.BG1


8

GAZETA WPR

Piątek, 17 Sierpnia 2012

Wiadomości

PRUSZKÓW

Nocny pościg policjantów za pijanym kierowcą forda

W nocy z 10 na 11 sierpnia strażnik miejski wspólnie z funkcjonariuszem policji prowadzili patrol na ul. Bolesława Prusa. Nagle z ul. Kościuszki wyjechał ford i wymusił pierwszeństwo, przejeżdżając przed oznakowanym radiowozem. Funkcjonariusze postanowili

zatrzymać kierowcę. Ten jednak kontynuował jazdę. W końcu się zatrzymał, ale po chwili ruszył z miejsca. Do pościgu zostały skierowane inne radiowozy. 33-letni Jacek P. z Michałowic, kierujący fordem, w trakcie ucieczki uszkodził swój samochód przejeżdżając między

OTRĘBUSY Zbliża się szósta edycja Jesieni Jazzowej w Mazowszu. Festiwal, który odbędzie się 15 i 16 września, został poszerzony o warsztaty jazzowe. Zajęcia są przeznaczone przede wszystkim dla młodzieży, ale organizatorzy zapewniają, że wiek nie jest ograniczeniem. Liczy się chęć aktywnego uczestnictwa w warsztatach prowadzonych przez profesjonalistów. Zajęcia poprowadzą bowiem muzycy

Finałem warsztatów będzie m.in. wspólny występ z zespołem Jazz City Choir i znawcy gatunku – Krzysztof Gradziuk, Anna Gadt i Rafał Stępień. Część warsztatów dotyczyć będzie roli fortepianu jako instrumentu w sekwencji rytmicznej i instrumentu solowego. Zajęcia poświęcone też będą rozważaniom na temat rytmu jako

podstawowego elementu muzyki jazzowej. Potwierdzenia dla zagadnień teoretycznych uczestnicy poszukają, wykonując różnorodne ćwiczenia. Zwieńczeniem warsztatów będzie wspólny występ z jedenastoosobowym zespołem Jazz City Choir oraz gwiazdą wieczoru – Grzegorzem Karnasem. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne, jednak z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, chętni będą musieli się wcześniej na nie zapisać. Drugi dzień festiwalu zacznie się free-funkowym brzmieniem w wykonaniu jedenastoosobowego zespołu Triphonix Orchestra pod kierownictwem muzyka, kompozytora i multiinstrumentalisty, Macieja Trifonidisa Bielawskiego. W dalszej części dnia wystąpi zespół Hera, który powstał z inicjatywy Wacława Zimpla, klarnecisty i kompozytora jazzowego. Dodatkową atrakcją wieczoru będzie wernisaż wystawy rzeźbiarza i malarza Kazimierza Kalkowskiego z Gdyni. Jesień Jazzowa w Mazowszu organizowana jest w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach. Patronami medialnymi tego wydarzenia są Gazeta WPR i portal WPR24.pl. (AF)

REKLAMA

Wakacyjna zniżka promocyjna • 10% ubezpieczenie • komunikacyjne OC i AC • 30% ubezpieczenie • mieszkań i domów tel. 602 46 22 35 e-mail: agencja.jedrej@allianz.pl Promocja obowiązuje do 31.08.2012

DOJAZD DO KLIENTA

słupkami w pobliżu przejścia na wysokości ul. Niecałej. Potem porzucił auto i wraz z pasażerem rzucił się do ucieczki. Ford został odnaleziony na ul. Potulickiego. Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę i pasażera kilkaset metrów dalej, na ul. Berenta. Obaj mężczyźni byli pijani. (AS)

BOLO SKOCZYLAS/AGENCJA PRAF.PL

Jazzowe rytmy w „Mazowszu”

Co z małą obwodnicą?

Mieszkańcy Opyp chcą remontu ulicy Polnych Kwiatów KAROLINA GONTARCZYK GRODZISK MAZOWIECKI Od kilku lat mieszkańcy Opyp oczekują na przebudowę drogi powiatowej prowadzącej z ich miejscowości do Milanówka. – Gdyby ten szlak komunikacyjny został zmodernizowany, mógłby pełnić rolę małej obwodnicy – mówią.

U

lica Polnych Kwiatów w Opypach to część drogi powiatowej 1504W przebiegającej z Adamowizny do Milanówka. Można nią ominąć często zakorkowaną drogę wojewódzką 719. Większa część drogi na ul. Polnych Kwiatów jest wyasfaltowana, jednak odcinek liczący ponad 1 km pozostaje nieutwardzony. To właśnie ten fragment drogi przysparza kierowcom najwięcej problemów. Latem jest przejezdny, jednak

zmotoryzowani narzekają na unoszący się tu kurz. Jeszcze gorzej jest podczas wiosennych roztopów lub jesiennych opadów – wtedy na drodze tworzą się wyboje i koleiny. Trudno przejechać autem, rowerem, przejść pieszo. Przeprawa tą drogą grozi uszkodzeniem zawieszenia pojazdu czy połamaniem nogi. Mimo, że starosta powiatu grodziskiego Marek Wieżbicki zapewnia, że władze zarządu dróg dbają o przejezdność ul. Polnych Kwiatów, mieszkańcy twierdzą, że różnie z tym bywa. – Raz równają, raz nie, czasem dosypią tłuczeń, ostatnio wycięto w tym miejscu kilka krzaków – mówi pan Mariusz, mieszkaniec Opyp. – Odkąd oddano do użytku autostradę, przestałem tamtędy jeździć. Wolę nadrobić kilka kilometrów niż stracić zawieszenie samochodu – dodaje. Kierowcy wielokrotnie upominali się o remont ul. Polnych Kwiatów. W tej sprawie interpelowali też grodziscy radni

WPR24.pl

powiatowi, dochodziło tu bowiem do sytuacji, że mieszkańcy własnymi rękami musieli doprowadzać ją do właściwego stanu. – Na razie, żeby jechać z Opyp do Milanówka nie narażając samochodu na utratę zawieszenia muszę jeździć przez Grodzisk. Z tego powodu paraliż komunikacyjny w centrum miasta postępuje, a przecież stosunkowo niewielkim nakładem środków finansowych można byłoby to zmienić – mówi radny powiatu grodziskiego, Jerzy Kopeć. Władze zdają sobie sprawę z konieczności przeprowadzenia w tym miejscu niezbędnych inwestycji, głównie utwardzenia drogi, jednak aby tego dokonać konieczny jest wykup gruntów. Starosta Wieżbicki zapewnia, że ten proces zbliża się ku końcowi. Jednak na konkretne prace w tym roku nie ma co liczyć. Powód? Brak pieniędzy. – Mam nadzieję, że w przyszłym roku środki finansowe na ten cel się znajdą – mówi starosta.

Wakacje bez alkoholu PODKOWA LEŚNA Co czwarty uczeń szkoły podstawowej podczas wakacji ma pierwszy kontakt z alkoholem – wynika z ankiety przeprowadzonej w Podkowie Leśnej w lutym 2012 r. Aby zapobiec temu zjawisku, miasto-ogród przystąpiło do ogólnopolskiej akcji „Wakacje bez alkoholu”. Kampania ma na celu przybliżenie problemu picia alkoholu przez niepełnoletnich, uświadomienie, że sprzedaż i częstowanie ich wysokoprocentowymi trunkami jest przestępstwem. Powinniśmy również reagować – na co wskazuje akcja – gdy zobaczymy, że wódka czy wino są sprzedawane np. uczniom. W ramach kampanii w sklepach i kawiarniach wyłożone zostały ulotki „Wakacje bez alkoholu” – Nie dziel się z nieletnimi promilami – reaguj! Z ankiety przeprowadzonej na początku tego roku w Podkowie Leśnej wynika, że pierwszy kontakt z alkoholem podczas wakacji ma 26,3 proc. uczniów szkół podstawowych, 26,4 proc. gimnazjalistów oraz 27,8 proc. uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na zlecenie podkowiańskiego magistratu i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzono specjalną prowokację, podczas której osoba mająca 18 lat, ale wyglądająca na nieletnią, dokonała zakupu wysokoprocentowych trunków w lokalnych sklepach i kawiarniach. Na dziesięć takich punktów tylko w dwóch „klient” został poproszony o okazanie dowodu osobistego. Właściciele tych dwóch sklepów otrzymali Certyfikat Rzetelnego Punktu Sprzedaży. Aby uświadomić sprzedawcom alkoholu, jakie kary grożą za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów, przeprowadzono specjalne szkolenia. (DP)

Mostek na Utracie wciąż niezabezpieczony PRUSZKÓW

Wykonawca remontu mostku kolejowego na rzece Utracie nadal nie zabezpieczył terenu wokół obiektu – irytują się mieszkańcy Pruszkowa. Tymczasem przedstawiciele Warszawskiej Kolei Dojazdowej zapewniają, że znów upomną firmę odpowiedzialną za przebudowę mostku.

O źle zabezpieczonym terenie budowy pisaliśmy pod koniec lipca. Już wtedy mieszkańcy alarmowali, że można bez przeszkód przechodzić pod remontowanym mostkiem. Krzysztof Kulesza, rzecznik prasowy WKD zapewniał, że osoba nadzorująca remont zwróci uwagę wykonawcy przebudowy. – Jeżeli rzeczywiście takie sytuacje mają miejsce, to z pewnością zwrócimy uwagę kierownikowi budowy, aby lepiej ogrodził jej teren. Przecież

tu chodzi o bezpieczeństwo ludzi – mówił wtedy Kulesza. Wydaje się jednak, że wykonawca nie zareagował na uwagi. – Remont mostku na rzece Utrata w Pruszkowie jest jeszcze gorzej zabezpieczony niż wcześniej, a właściwie to nie jest zabezpieczony w ogóle – twierdzi Kamil. – Przecież w pobliżu prowadzonych prac bawią się dzieci. Czy musi stać się jakieś nieszczęście, aby ktoś w końcu coś z tym zrobił? – pyta. Przedstawiciele WKD, która

zarządza tym terenem, zapewniają, że podejmą odpowiednie kroki. – Po poprzedniej interwencji byłem na miejscu i rzeczywiście część terenu nie była dostatecznie zabezpieczona – mówi Krzysztof Kulesza. – Przekazaliśmy uwagi wykonawcy. Jeżeli jednak znów sytuacja nie wygląda tak jak powinna, to zapewniam, że zobowiążemy firmę wykonującą remont do natychmiastowego zabezpieczenia tego terenu – dodaje. (DP)


Piątek, 17 Sierpnia 2012

Wiadomości

RASZYN

Uczestnicy ulicznej libacji chcieli pobić policjantów

W nocy z 6 na 7 sierpnia do komisariatu w Raszynie wpłynęła informacja o głośnej zakrapianej alkoholem imprezie na jednej z ulic. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, uczestnicy libacji uciekli na prywatny teren myśląc, że policjanci tam nie wejdą. Ci jednak

podążyli za nimi i zażądali sprzątnięcia bałaganu pozostawionego na ulicy. Dwaj mężczyźni nie chcieli się na to zgodzić, zachowywali się też agresywnie. W pewnym momencie chcieli nawet pobić mundurowych. Policjanci zatrzymali 29-letniego Łukasza Ś. (drugi

Jeszcze w tym miesiącu mają się zakończyć prace związane z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Józefinie. W przyszłym roku podobna inwestycja zostanie wykonana w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartoszówce.

P

race przy termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Józefinie objęły dwa skrzydła. Nie tylko zostały tu ocieplone ściany zewnętrzne (metodą lekką mokrą), ale wymieniono też instalację centralnego ogrzewania oraz zainstalowano 12 kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej. – Cieszymy się, że doszło do tej modernizacji, ponieważ instalacja centralnego ogrzewania w szkole pochodziła z lat 80., była przestarzała – mówi Halina Wawruch, wójt gminy Żabia Wola.

Prace w Józefi nie i w Bartoszówce są możliwe dzięki dofi nansowaniu z UE

BOLO SKOCZYLAS/AGENCJA PRAF.PL

W szkole w Józefinie zainstalowano m.in. 12 kolektorów słonecznych Przy okazji termomodernizacji budynek szkoły i jego pomieszczenia zostały odmalowane, dobudowano wiatrołap oraz wymieniono wewnętrzną instalację elektryczną. Prace zakończą się jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, uczniowie będą więc mogli rozpocząć naukę w zmodernizowanym już obiekcie. Prace termomodernizacyjne zostaną przeprowadzone również w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartoszówce. Roboty obejmą ocieplenie ścian tynkiem mineralnym, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przystosowanie pomieszczenia

Budynek Zespołu Szkół w Józefinie na kotłownię, wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania. To szczególnie ważna inwestycja, ponieważ w obiekcie, który został wybudowany ponad 50 lat temu do tej pory centralne ogrzewanie nie istniało. Zakończenie prac przewidziano na wrzesień przyszłego roku. Przeprowadzenie prac w szkole w Józefinie i strażnicy w Bartoszówce jest możliwe dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Władzom gminy

9

z mężczyzn uciekł) i przewieźli go do komisariatu. Mężczyzna odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu. Nie zamierzał też podpisać żadnych dokumentów. Za znieważenie i czynną napaść na policjantów grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. (DP)

Docieplenie szkoły i strażnicy ŻABIA WOLA

GAZETA WPR

Żabia Wola udało się pozyskać na ten cel 70 proc. dofinansowania. Cały koszt prac wyniósł prawie 1 mln zł. Dzięki realizacji projektu, zmniejszy się zapotrzebowanie placówek na energię cieplną, co z kolei spowoduje spadek kosztów ich utrzymania. Drugą gminą z naszego regionu, której udało się pozyskać fundusze w ramach tego projektu jest Grodzisk Mazowiecki. Urząd marszałkowski na docieplenie grodziskich szkół i obiektów sportowych przyznał prawie 4,2 mln zł. (KG)

ZTM honoruje bilety Kolei Mazowieckich REGION W związku z budową ul. Nowolazurowej, na wysokości Ursusa Północnego została zamknięta linia kolejowa w kierunku Sochaczewa.

BOLO SKOCZYLAS/AGENCJA PRAF.PL

WPR24.pl

Aby usprawnić podróżowanie, w niektórych środkach komunikacji Zarządu Transportu Miejskiego oraz w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej są honorowane bilety Kolei Mazowieckich. Budowa ulicy Nowolazurowej trwa. Tym razem drogowcy będą budować tunel pod torami kolejowymi w kierunku Sochaczewa. Z tego powodu pociągi w kierunku Łowicza, Sochaczewa i Błonia będą omijały przystanki Gołąbki, Ursus Północny i Warszawa Włochy. Część składów będzie kursowała z Warszawy Gdańskiej i Warszawy ZOO, a część pomiędzy Gołąbkami a Warszawą Zachodnią przez stację towarową na Odolanach. W celu sprawnienia dojazdów podczas utrudnień związanych

z budową Nowolazurowej, Zarząd Transportu Miejskiego będzie honorował ważne bilety Kolei Mazowieckich w autobusach linii: 713 na odcinku Ożarów Sanktuarium – Warszawa Cmentarz Wolski; 189, 129 i 716 na odcinku Ciepłownia Wola – PKP Włochy oraz na całej trasie linii 194. Bilety KM będą ważne również w metrze na odcinku Warszawa Gdańska – Warszawa Centrum, a także w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1 na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Włochy. (DP)

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Powiat Pruszkowski. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Biuletyn Informacyjny Powiatu Pruszkowskiego

Pruszków, ul. Drzymały 30, tel: 22 738-14-00, www.powiat.pruszkow.pl

VIII Dożynki Powiatowe 2012 E lżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego i okolicznych miejscowości do wzięcia udziału w tegorocznym Święcie Plonów. Podobnie jak w roku ubiegłym impreza odbędzie się na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie, przy ul. Gomulińskiego 4. Tradycyjnie uroczystości rozpoczną się o godz. 13.00 mszą świętą w kościele p.w. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Pruszkowie, przy ul. Helenowskiej 3, podczas której poświęcone zostaną wieńce dożynkowe a starostowie dożynek i delegacje z terenu powiatu złożą dary z tegorocznych plonów. Po mszy barwnym korowodem, ulicami: Helenowską, Plantową, Powstańców, rolnicy, samorządowcy powiatu oraz zgromadzeni goście przemaszerują do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

Moderato

Część artystyczna rozpocznie się o godz. 15.30 - koncertem orkiestry miejskiej "Moderato" z Warki. "Moderato" to orkiestra o ponad 100 letniej tradycji.

Wielkim sukcesem Modera" to" jest młody, 60 osobowy zespół muzyków, w którym średnia wieku to zaledwie 15-17 lat. Imponuje też wykorzystanie szerokiej gamy instrumentów. W programie tegorocznych dożynek nie zabraknie tradycyjnego konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Wręczenie dyplomów i podziękowań Starosty Pruszkowskiego dla rolników z terenu naszego powiatu zaplanowano na godz. 16.00.

Kumy

O 16.30 przewidywany jest występ zespołu folklorystycznego Kumy". Zespół mieszkanek " naszego Powiatu w barwnych strojach ludowych wykona pieśni ludowe z wielu regionów Polski.

Majka Jeżowska

Dla wszystkich - młodszych i nieco starszych - o 17.30 zaśpiewa jedna z najbardziej znanych i energetycznych gwiazd sceny polskiej - Majka Jeżowska. Na występ ten na pewno będą czekać najmłodsi mieszkańcy naszego powiatu. Wspólne śpiewanie takich przebojów jak m.in. A ja wolę moją mamę i Wszystkie dzieci

nasze są, będzie znakomitą okazją do wspaniałej zabawy. Inne atrakcje dla dzieci to konkursy, zawody sportowe, malowanie buzi, skakanie na trampolinie i dmuchanych zabawkach. Atrakcje i niespodzianki dla najmłodszych przygotują policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie oraz strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie. Dzieci będą miały okazję zobaczyć z bliska sprzęt policyjny i strażacki przeznaczony do drogowych akcji ratowniczych, czy też odkryć tajemnicę pobierania odcisków linii papilarnych.

Szafa Gra

Od 18.30 proponujemy niezapomniane chwile z kwartetem Sza" fa Gra". Artyści którzy, na co dzień występują w warszawskich teatrach muzycznych, m.in. Buffo i Roma przedstawią w brawurowych wykonaniach największe przeboje gwiazd polskiej i światowej estrady lat 60, 70 i 90. Ta grupa wokalna od lat bardzo ciepło przyjmowana jest przez publiczność, która wspólnie bawiąc się, może podziwiać ciekawe interpretacje utworów oraz oryginalne kostiumy.

Skaldowie

Gwiazdą wieczoru będzie znany i lubiany, można zaryzykować przez wszystkich, zespół Skaldowie. Grupa ta ceniona za wrażliwość i zainteresowanie muzyką folkową i rockową funkcjonuje na rynku muzycznym od prawie 50 lat. Mają na swoim koncie wiele albumów. Największe hity Króliczek", Z kopyta kulig rwie", " " Medytacje wiejskiego listono" sza", Wszystko mi mówi, że mnie " ktoś pokochał", Szanujmy wspom" nienia", Cała jesteś w skowron" kach" nucą już kolejne pokolenia. Całość poprowadzą Katarzyna Pakosińska pierwsza dama polskiego kabaretu oraz znany i lubiany Ryszard Rembiszewski. W trakcie dożynek, na terenie MOS, będzie można posmakować specjałów tradycyjnej kuchni ludowej, sławnych mazowieckich miodów, wiejskich serów, pieczywa, ciastek oraz strażackiej grochówki. Będziemy mogli zakupić wyroby rękodzieła ludowego, ponieważ swoje przybycie zapowiedzieli artyści ludowi z terenu całego Mazowsza.

Miasteczko organizacji pozarządowych

Podobnie jak w poprzednim roku na dożynkach swoje stoiska

otworzą: Powiatowy Rzecznik Konsumenta, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy a także przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń w Miasteczku Organizacji Pozarządowych. Po raz pierwszy podczas dożynek zorganizowane będzie

stanowisko medyczne, w którym bezpłatnie będzie można zmierzyć ciśnienie, poziom cukru i wykonać spirometrię. Dla zainteresowanych pokazy pierwszej pomocy przed-medycznej z możliwością ćwiczeń praktycznych. Serdecznie zapraszamy!


10 GAZETA WPR

Piątek, 17 Sierpnia 2012

Wiadomości

Zamów: CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe 3 zł ....... ogłoszenie pogrubione 4 zł ....... ogłoszenie w ramce

Dam pracę ► Agent Ochrony budowa Milanówek stawka 5 zł tel 695-480-092 ► Aktywną emerytkę lub rencistkę – pomoc do kuchni (stołówka), okolice Pruszkow 517 810 623 ► Kelnera/Kelnerkę do lokalu gastronomicznego w Pruszkowie 509-505-513 ► Podnajmę miejsce na manicure – pedicure, 502 036 239 ► Salon kosmetyczny Akademia " Piękna" w Ursusie zatrudni doświadczonego fryzjera\fryzjerkę d\m. Dobre warunki pracy, miła atmosfera. Kontakt: 604 781 794 Tapicer meblowo – samochodowy, 500 135 688, 500 135 689 ► Zatrudnię Fryzjera – Fryzjerkę, 502 036 239 ► Zatrudnię Fryzjerkę/ Fryzjera damsko-męską w dobrze prosperującym od 10 lat salonie, Piastów 505 781 483 Zatrudnię na stanowisko Kasjer-Sprzedawca. Sklep Żabka w Pruszkowie. Tel. 609-216-925

Pożyczki bez BIK. Masz problem w Banku?

Dzwoń: 664 741 758 Profi Credit

► Zatrudnię rencistę I grupy stopień znaczny, ochrona Pruszków 600 214 802

Szukam pracy ► Uczciwa emerytka zaopiekuje się dzieckiem lub osoba starszą 784 373 924 ► Uczciwa emerytka zaopiekuje się dzieckiem lub osoba starszą lub osobą niepełnosprawną ok. Podkowy, Brwinów, Pruszków 22 758 90 49 ► Zaprowadzę i przyprowadzę dziecko do przedszkola/szkoły – Pruszków 500 891 490

Nieruchomości – sprzedam ► 2 pokoje, Grodzisk Mazowiecki, 793 404 705 ► 35,4 m2 , mieszkanie do remontu lub własnej aranżacji 9/10 piętro, os. Staszica tel. 517 195 186, 180 000 zł ► Bezpośrednio sprzedam 3 pokojowe mieszkanie 48m Milanówek do częściowego remontu. Dogodna lokalizacja. Cena 230.000 tys. tel. 509-067-921 ► Budowlana 500m2, centrum Grodzisk, 696 783 811 ► Czarny Las działka budowlana 1500m2, cena 138.000 zł, 604 402 004 ► Janinów 1500m2, 502 968 566 ► Sprzedam działki budowlane, Osowiec, bezpośrednio przy lesie z mediami, Tel. 510 521 952

Brwinów. Bardzo ładna działka budowlana 900m, ew. działka 1800m, wśród domów jednorodzinnych. Możliwość zabudowy bliźniaczej. Media w ulicy. Tel. 508 069 821

Grupa Wpr Media, wydawca Głosu Stolicy i Gazety WPR w związku z dynamicznym rozwojem zatrudni:

Specjalistów ds. reklamy z doświadczeniem w mediach, branży reklamowej lub yellow pages Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, niezbędne narzedzia pracy i możliwości rozwoju w prężnie rozwijającym się wydawnictwie regionalnym. CV i list motywacyjny prosimy wysłać na adres milena.skoczylas@wprmedia.pl

► Sprzedam działkę pracowniczą na terenie ROD Komorów /nr.877/ Działka zagospodarowanadrzewa i krzewy ozdobne i owocowe. Domek umeblowany z pełnym wyposażeniem do sezonowego zamieszkania. Kontakt tel. 22 825 06 15 e-mail dr.chem@gazeta.pl ► Sprzedam mieszkanie bez pośredników. Parter – 58,46 m2. Kontakt 604 426 337

Nieruchomości – do wynajęcia ► 110 m2 w centrum Pruszkowa, blisko PKP ZUS, tanio wynajmę, internet, telefon, alarm – 22 244 07 77 ► Firma PHU DOMINO posiada do wynajęcia w centrum Pruszkowa dwa place o powierzchni 1300 m. Utwardzony , ogrodzony, oświetlony tel. 600 214 802 Cena do uzgodnienia ► Lokal do wynajęcia, 80m2, wc, kuchnia, socjalne, z działką 300m2, ogrodzoną, Żbików, ul. Długa (pilnie), 1 700 zł. Tel. 600 214 802

 22 758 77 88

 reklama@wprmedia.pl

► Wynajmę lokal usługowo-handlowy o powierzchni 120m2, Pruszków Ostoja, 505 242 072 / 513 409 622

Automoto – kupię Auto-złomowanie, do wyrejestrowania, odbiór, ekwiwalent, stacja demontażu, Pruszków, tel. 22 723 46 66, 501 139 173

► Drewno na opał, Stalowa 37, Pruszków, 668-821-571

Kupię ► Zakupię złom wszelkiego rodzaju: piece, kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe i inne. Dojadę, 503 711 500

► Pruszków, Kraszewskiego lokal użytkowy parter, wej. z ulicy, 604 402 004 ► Tanio wynajmę 3 pomieszczenia o pow. 150m2 blisko Prokuratury Rejonowej, monitoring video, alarm, sekretariat parking, wejście z ulicy, parterowy budynek – 880 880 080

Usługi Anteny, montaż serwis 603 375 875 ► Bloczki, pustaki, wyprzedaż 501-757-450 ► Brukarstwo, 517 477 531 ► Brukarstwo 696-437-501 ► Cyklinowanie, 602 262 144

► Cyklinowanie, układanie, schody. Sprzęt zachodni. Parkiet, deski w cenie producenta. Tel. 506 488 404, 22 724 91 28 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki samochodowej 505 076 331

► Domofony, videodomofony 603 375 875

Oddam

► Pruszków, Kraszewskiego lokal użytkowy 50m2, I p., 1400zł + prąd 604 402 004

 Pruszków, ul. Stalowa 28/30

► Docieplenia 510 482 699

► Złomowanie pojazdów, transport gratis 502 534 080

WPR24.pl

► Drzewa, krzewy, wycinka, karczowanie, pielęgnacja 512 380 109, 22 758 16 65 ► Firma PHU DOMINO, skup komputerów 1,5 - kg, akumulatorów 1,6,- kg. Zbiórka elektrozłomu i AGD Pruszkow ul. B. Prusa 41. Tel. 600 214 802 ► Glazura, remonty, hydraulika, łazienka 510 610 743 Kredyty do 10 000 – bez BIK, tel.: 534 908 471 ► Malarz, 723 068 281 ► Odszkodowania powypadkowe. Jeśli utraciłeś zdrowie lub mienie, zadzwoń.Rozpoznanie twojej sprawy jest bezpłatne. Tel. 606 894 200. Konsultacje w zakresie profilaktyki prozdrowotnej. Tel. 664 91 55 35 ► Projektowanie graficzne oraz skład DTP. Kontakt: 509 443 977, 509 443 877 www.gdstudio.pl; marcin@gdstudio.pl michal@gdstudio.pl

Zaprowadzę i przyprowadzę dziecko do przedszkola/szkoły Pruszków 500 891 490

► POSPRZĄTAM -DOM -MIESZKANIE -BIURO PRUSZKÓW I OKOLICE. 500 891 490 ► Układanie kostki brukowej, granitowej 606-170-504 ► USŁUGI BUDOWLANE - stany surowe, wykończenia, remonty, duże doświadczenie, referencje. Tel. 518 493 643 ► Usługi księgowe, doradztwo podatkowe – Biuro rachunkowe WERO-MONA, 728 963 965, weromona@wp.pl ► Windykacja 510 254 666 ► Wróżka, 693 765 283 ► Wróżka, 605 622 816 ► WYMIANA OPON 795 569 659 ► Zakładanie żaluzji, rolet, moskitier. Duży wybór asortymentu. Przystępne ceny.  502 723 055 ► Zbiórka elektrozłomu, Pruszków ul. Prusa 41, tel. 600 214 802, Komputery 1.50,- kg ► Żaluzje, rolety, moskitiery, verticale, pranie verticali, 9-20, 501 175 813

Różne ► Śliczna, nieduża, czteromiesięczna suczka, zaszczepiona i odrobaczona, szuka szczęśliwego domu!, tel. 22 423 89 41, 692 981 064

SKUP ZŁOMU I METALI KOLOROWYCH ZAPRASZA: REGUŁY, WJAZD AL. JEROZOLIMSKIE 421A - WAGA ELEKTRONICZNA 40T NAJLEPSZE CENY TEL. 22-632-50-75 CZYNNE: PN - PT 7:30-15:30 SOBOTY 7:30-12:00


WPR24.pl

Piątek, 17 Sierpnia 2012

Ogłoszenia

GAZETA WPR

11

Solid Security Sp. z o.o. zatrudni na stanowisko:

Pracownik Ochrony miejsce pracy: Pruszków – Gąsin System pracy 24 i 16 godzinny, Stawka od 5,50 zł/h netto Wymagamy niekaralności Zachęcamy do aplikowania również kobiety Zgłoszenia: 695-155-927

AUTO SERWIS PEŁNY ZAKRES USŁUG

Wulkanizacja  Elektryka  Diagnostyka komupterowa Mechanika Pruszków, Aleje Jerozolimskie 451 (NA TYŁACH INTERCARS)

te l. 795 569 659 Ośrodek Badań Klinicznych poszukuje osób, u których

aktualnie występują bolące AFTY w jamie ustnej do udziału w eksperymencie leczniczym. Zgłoszenia telefoniczne: 22 572 59 40, 22 572 59 11, bezpłatna infolinia: 0 800 170 370 lub osobiście w siedzibie ośrodka przy ul. Pawińskiego 5 (Warszawa-Ochota), w godz. 09.00 – 17.00. Zapraszamy również do rejestracji na stronie:

WWW.CIEKAWEBADANIA.PL

EWT Truck&Trailer Polska Generalny Przedstawiciel Schmitz Cargobull AG poszukuje kandydatów na stanowisko :

Mechanik/Blacharz/Lakiernik Miejsce pracy: Ołtarzew, Ożarów Mazowiecki Od osób biorących udział w rekrutacji oczekujemy: • Doświadczenia • Umiejętność wykonywania prac blacharskich i lakierniczych potwierdzona uprawnieniami • Dokładność, uczciwość Poszukujemy również osób chętnych do przyuczenia zawodu bez doświadczenia Oferujemy: • stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku • umowa o pracę Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie aplikacji CV na poniższy adres email w tytule podając nazwę stanowiska:

praca@ewt.pl Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883”. Firma nie zwraca nadesłanych dokumentów oraz zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.


12

GAZETA WPR

Reklama

Piątek, 17 Sierpnia 2012

WPR24.pl

WPR180  

17 sierpnia 2012

Advertisement