Page 1

PIĄTEK 10 LUTEGO 2012 (nr 154)

WWW.WPR24.PL

WPR Targi Mieszkaniowe Pruszków 17-18 Marca 2

PRUSZKÓW, PIASTÓW, RASZYN, PODKOWA LEŚNA, MICHAŁOWICE, BRWINÓW, JAKTORÓW, JANKI, GRODZISK MAZ., BARANÓW, ŻABIA WOLA, MILANÓWEK, NADARZYN, OTRĘBUSY, NOWA WIEŚ

Skromne inwestycje

na drogach wojewódzkich w regionie 3

Znów utrudnienia na kolei

Modernizacja linii dalekobieżnej wymusi zmianę organizacji ruchu pociągów podmiejskich Blady strach padł na pasażerów kolei z naszego regionu po tym, jak media podały informację o planowanych zamknięciach stacji w związku z kolejnym etapem modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź. Chociaż pojawią się utrudnienia w ruchu pociągów, to żaden dworzec zamknięty nie będzie. Jak

bowiem wyjaśniają PKP Polskie Linie Kolejowe, zamknięcie stacji nie oznacza, że nie będą z niej mogli korzystać pasażerowie, a pociągi podmiejskie nie będą się na niej zatrzymywać. Rozpoczęta w 2006 r. modernizacja linii Warszawa – Łódź wchodzi w ostatni etap. Głównym celem przebudowy szlaku jest dostosowanie prędkości pociągów pasażerskich do 160 km/h, a towarowych do 120 km/h, co

ma skrócić czas podróży. Obecnie trwają prace na odcinku Warszawa – Skierniewice (Miedniewice). Są one prowadzone wyłącznie na torach dalekobieżnych. Jednak z powodu czasowego wyłączenia z ruchu ich poszczególnych odcinków, ze znacznymi utrudnieniami muszą się liczyć podróżni korzystający z pociągów podmiejskich KM i SKM.

Mariusz Kordel

REGION

PRUSZKÓW

ZTM tłumaczy się z L11 Od lutego zlikwidowano aż 11 kursów autobusów linii L11 w godzinach szczytu. ZTM wyjaśnia jednak, że zmiany będą obowiązywać do czasu wybrania nowego przewoźnika obsługującego linię. Od marca wszystko ma wrócić do normy 4

Więcej 2

Reklama

AutomAtykA do brAm brAmy gArAżowe

brAmdoor

Tel. kom.: 513 161 474; BramDoor@BramDoor.pl Adres: ul. Komorowska 5, 05-806 Pęcice Małe


2

Piątek, 10 Lutego 2012

GAZETA WPR

WPR24.pl

CYTAT TYGODNIA

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jako jedyny na Mazowszu będę miał w 100 proc. skanalizowaną gminę. 5 Janusz Grzyb, wójt gminy Nadarzyn

Dokończenie ze str. 1

Dominik Pietraszek

M

odernizacja dalekobieżnej linii kolejowej z Warszawy do Łodzi spowoduje liczne utrudnienia w ruchu pociągów podmiejskich. Od maja spółka PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) będzie przebudowywać odcinki Warszawa Włochy – Pruszków oraz Warszawa Zachodnia – Warszawa Włochy. Już w maju na odcinkach Warszawa Zachodnia – Warszawa Włochy oraz Warszawa Włochy – Pruszków rozpoczną się prace przy przebudowie linii. W pierwszym przypadku remont powinien się skończyć wraz z końcem wakacji, natomiast na szlaku do Pruszkowa prace będą trwać do końca roku. W tym okresie ruch pociągów dalekobieżnych zostanie poprowadzony również torami podmiejskimi. – Jak zawsze modernizacja szlaku będzie prowadzona stopniowo. Zamykany jest Reklama

tylko jeden tor, a ruch odbywa się po drugim torze. Jednak trzeba się liczyć z tym, że jeden tor nie obsłuży wszystkich pociągów dalekobieżnych, dlatego też niektóre z nich będą musiały być puszczone torami podmiejskimi lub trasami okrężnymi, np. przez Sochaczew i Łowicz do Skierniewic – wyjaśnia Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK. Już w styczniu kolej zamknęła stację w Radziwiłłowie i zapowiada, że niebawem zostaną zamknięte stacje w Pruszkowie, Grodzisku Mazowieckim, Żyrardowie. Jednak rzecznik PKP PLK zapewnia, że pasażerowie wciąż będą mogli korzystać z tych przystanków. Wyjaśnia, że stacja to nie tylko przystanek, ale również odcinek kolejowy gdzie znajdują się rozjazdy i pociągi mogą zmieniać tor i kierunek jazdy. I zamknięcie stacji będzie polegało najprawdopodobniej na wyłączeniu z ruchu tych właśnie odcinków. W związku ze zmianami w organizacji ruchu kolejowego zostaną zmienione rozkłady jazdy kolei podmiejskiej. – Nowy rozkład

Targi

Bolo Skoczylas/Agencja Praf.pl

Od wiosny znów utrudnienia na kolei

W czasie zamknięcia stacji w Pruszkowie dworzec podmiejski będzie normalnie funkcjonował uwzględniający utrudnienia związane z modernizacją przygotowuje PKP PLK. Wszelkie zmiany są z nami konsultowane. Tymczasowy rozkład będzie obowiązywał w terminach od 1 do 31 marca, od 1 do 20 kwietnia i od 21 kwietnia do 31 maja – informuje

17 i 18 marca Hala Znicz 10.00-17.00 targi.wpr24.pl specjalne promocje i rabaty!

Partner merytoryczny:

Patron honorowy:

Patroni medialni:

również wybudowanie nastawni zdalnego sterowania ruchem kolejowym oraz montaż Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym, który umożliwia swobodne poruszanie się pociągów w sieciach kolejowych poszczególnych państw

bez konieczności zatrzymywania się na granicach oraz wymiany lokomotyw lub maszynistów. Pierwotnie prace miały zakończyć się w maju 2012 r., ale liczne problemy formalne zmusiły PKP PLK do przesunięcia tego terminu o 18 miesięcy.

Poszkodowane rodziny Pruszków rolnicze skarżą się na GOPS

Mieszkaniowe

Organizator:

Aneta Podgajna z biura prasowego Kolei Mazowieckich. W przypadku Szybkiej Kolei Miejskiej zmiany najprawdopodobniej będą, ale jak na razie nie ma konkretnych informacji na ten temat. Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź obejmuje

p wstę y! woln

Partnerzy strategiczni:

Partnerzy:

RASZYN

Siedem rodzin rolniczych z gminy nie dostało odszkodowań za uprawy zniszczone w 2011 r. przez nawałnice i ulewy. Ich zdaniem, stało się tak przez zaniedbania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie.

M

ieszkańcy Falent Dużych i Laszczek w grudniu 2011 r. złożyli w tej sprawie skargę do Rady Gminy Raszyn. Zdaniem skarżących, kierownik GOPS Anna Kuźmińska dopuściła się zaniedbań w realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych. Chodziło o wypłatę odszkodowań i zasiłków za szkody, jakie w produkcji rolnej w ubiegłym roku spowodowały huragan, deszcz, nawałnice lub przymrozki wiosenne.

Skargą zajmie się wojewoda

Radni podczas sesji 26 stycznia jednogłośnie zadecydowali o przekazaniu sprawy do wojewody. Przy podejmowaniu decyzji kierowano się zapisami kodeksu postępowania administracyjnego. W myśl art. 229 pkt 3, rada gminy rozpatruje skargi na działalność kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w przypadkach

dotyczących realizacji zadań własnych gminy. Zaś wojewoda, zgodnie z art 229 pkt 2 kpa, rozpatruje skargi na działalność kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. A takim zadaniem jest realizacja programu pomocy dla rodzin rolniczych, które ucierpiały z powodu deszczu niszczącego ich uprawy w 2011 r.

Zapomniano o siedmiu rodzinach

Radni dopytywali, dlaczego 32 rodziny dostały odszkodowania, a siedem – nie. Zastępca wójta Marzena Lechańska relacjonowała, że z dokumentów zgromadzonych podczas audytu w GOPS wynika, że siedem rodzin w wyznaczonym terminie (do 30 września) nie złożyło kompletu dokumentów niezbędnych w przyznawaniu odszkodowania. Przedłożyli protokoły, a zabrakło wniosków. – W mojej ocenie, jeśli kierownik GOPS przyjęła protokoły, powinna poinformować mieszkańców, że muszą uzupełnić dokumentację o brakujące wnioski lub nie przyjąć protokołów, tylko prosić o złożenie kompletu dokumentów. Zabrakło doinformowania mieszkańców – mówiła wicewójt Lechańska.

Skarżący rolnicy, którzy przyszli na sesję, mówili, że część osób (32 rodziny) zostało poinformowanych o konieczności uzupełnienia dokumentacji listami poleconymi wysłanymi przez GOPS. – Do nas takie listy nie doszły. Nikt też nie kontaktował się z nami, by powiedzieć, że musimy donieść jakieś dokumenty. Zapomniano o nas, tak jak byśmy nie istnieli, a potraciliśmy uprawy, źródło naszej egzystencji. Pieniądze z tytułu odszkodowania – 2,5 tys. zł plus po 1 tys. zł na uczące się dziecko – poprawiłyby naszą trudną sytuację – mówiła pani Monika.

Wójt obiecuje wyjaśnienie sprawy

Władze gminy i radni obiecali przedstawicielom rodzin obecnym na sesji, że nie zostaną pozostawieni sami sobie. – Jako pracodawca możemy sprawdzić i robimy to, zgodnie z procedurą postępowania administracyjnego, czy kierownik GOPS jako urzędnik gminny prawidłowo wywiązuje się ze swoich obowiązków. Nie chcę więcej mówić, póki nie będzie wniosków z przeprowadzanego przez nas audytu w GOPS – mówił wójt Andrzej Zaręba. Zapewnił, że władze gminy zrobią wszystko, by rodziny dostały zadośćuczynienie. (KAM)


WPR24.pl

Piątek, 10 Lutego 2012

Wiadomości

Województwo się nie postarało

Drogowe plany inwestycyjne w naszym regionie są w tym roku skromne REGION

Budowa mostu w Jaktorowie to właściwie jedyna inwestycja realizowana przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (MZDW) w naszym regionie, która w tym roku zostanie ukończona. Nie ma natomiast szansy na przebudowę skrzyżowań przy drodze 719 w Komorowie, Nowej Wsi i Kaniach Helenowskich oraz na rozpoczęcie budowy południowej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego.

W

ubiegłym roku droga wojewódzka nr 719 zyskała nową nakładkę asfaltową na odcinku z Pruszkowa do Kań oraz na dwóch kilkusetmetrowych odcinkach w Milanówku. Modernizacja przebiegała szybko i sprawnie, nie powodując większych utrudnień w ruchu. Kierowcy jednak z utęsknieniem oczekują na generalną przebudowę tego fragmentu drogi, a zwłaszcza na jej poszerzenie do dwóch jezdni. Bardzo uciążliwy jest również brak Reklama

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach przy ul. Brzozowej w Komorowie, ul. Głównej w Nowej Wsi oraz ul. Piłsudskiego w Kaniach Helenowskich. Rowerzyści chcieliby, aby wzdłuż drogi powstały bezpieczne pobocza lub ścieżki rowerowe. Piesi chcą bezpiecznych chodników.

13 mln zł

będzie kosztował remont wiaduktu w Grodzisku. Ma się rozpocząć w tym roku

A mieszkańcy al. Wojska Polskiego w Pruszkowie z niecierpliwością oczekują na montaż ekranów dźwiękochłonnych. – Teraz w naszych domach hałas jest nie do wytrzymania, po prostu nie da się tu żyć – mówi pan Mariusz, mieszkaniec jednego z bloków przy al. Wojska Polskiego. Na postawienie ekranów na razie nie ma jednak szans. Zostaną one zamontowane wyłącznie w Al. Jerozolimskich na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Bohaterów Warszawy podczas poszerzania drogi nr 719.

3

Byłeś świadkiem wypadku lub dramatycznego wydarzenia? Coś cię zaskoczyło lub rozzłościło? Masz ciekawe informacje i chcesz podzielić się nimi z czytelnikami Gazety WPR? Skontaktuj się z naszą redakcją. Gwarantujemy anonimowość.

22 730 11 22, 600 924 925 kontakt@wpr24.pl

Karolina Gontarczyk

GAZETA WPR

To jednak kolejna inwestycja, która się opóźnia. Według ostatnich informacji, termin jej zakończenia planowany jest najwcześniej na koniec 2013 r. Jedyną więc inwestycją na trasie 719, która zostanie zakończona w tym roku, będzie budowa mostu w Jaktorowie. Na generalną przebudowę nie ma co liczyć także w przypadku dróg 701 i 718. Przynajmniej do czasu zakończenia budowy autostrady. Na razie na odcinku trasy 701 w Pruszkowie i Domaniewie (od ul. Żbikowskiej do ul. Żytniej) obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o masie powyżej 8 t. Droga wojewódzka nr 579 to ważny szlak komunikacyjny łączący drogę krajową nr 7 w Kazuniu z „ósemką” w Radziejowicach. Ta trasa również pilnie wymaga remontu. Przebudowa drogi miała rozpocząć się na początku tego roku, jednak sprzeciwiają się jej mieszkańcy położonych wzdłuż niej miejscowości: Kałęczyna, Mościsk i Janinowa. Obawiają się oni, że po przebudowie natężenie ruchu samochodowego wzrośnie, a wartość gruntów w tym rejonie znacznie spadnie. Problemem jest również brak środków finansowych na rozpoczęcie inwestycji. – Mamy jednak nadzieję, że w tym roku uda nam się wbić pierwszą łopatę. W czerwcu ma być gotowe zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), zaraz potem

zostanie ogłoszony przetarg, który wyłoni wykonawcę przebudowy – mówi Monika Burdon, rzecznik prasowy MZDW. Na niemal 12-kilometrowym odcinku od Grodziska do Radziejowic powstaną tu jezdnie o szerokości 7 m, chodniki po obu stronach drogi, ścieżki rowerowe i zjazdy do każdej posesji. Wykonane mają zostać również prace odwadniające. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku rozpocznie się remont wiaduktu przy ul. Okulickiego w Grodzisku Mazowieckim. Ponad 50-letni obiekt jest położony wzdłuż drogi wojewódzkiej 579 i jest zniszczony do tego stopnia, że od lipca ubiegłego roku wprowadzono tu ograniczenie dla samochodów ważących więcej niż 10 t. Obowiązuje tu również zakaz poruszania się z prędkością większą niż 30 km/h. W budżecie województwa są zapewnione pieniądze na remont

Generalna przebudowa dróg 701 i 718 nastąpi dopiero po zakończeniu budowy autostrady A2

przeprawy. Ma być ona całkowicie odbudowana, być może modernizacji zostaną poddane nie tylko nawierzchnia jezdni, ale również podpory wiaduktu. Prace będą prowadzone według systemu projektuj i buduj, co oznacza, że ta sama firma będzie projektować i budować grodziski wiadukt. Na razie inwestycja jest na etapie projektowania. – W tym przypadku nasze prace muszą być skoordynowane z pracami kolei, która planuje tutaj budowę torów – mówi Monika Burdon. Cała inwestycja pochłonie 13 mln zł, a jej zakończenie jest planowane na 2014 r. Nadal brakuje porozumienia w sprawie południowej obwodnicy Grodziska. Część mieszkańców Milanówka i organizacji społecznych zdecydowanie sprzeciwia się budowie obwodnicy według projektu promowanego przez burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego. Ich zdaniem, brak lokalnych wjazdów i zjazdów powoduje, że obwodnica byłaby separatorem dzielącym lokalną społeczność. Poza tym przerwałaby korytarze migracyjne zwierząt, a także doprowadziłaby do konieczności wyburzenia niektórych budynków mieszkalnych i gospodarczych. – Dopóki konflikty związane z budową obwodnicy nie zostaną rozwiązane, nie ma szans na rozpoczęcie jej budowy – mówi Monika Burdon z MZDW.

Pomóżmy Patrykowi PRUSZKÓW

Koszykarze Znicza Basket Pruszków oraz Polpharmy Starogard Gdański 18 lutego rozegrają mecz charytatywny, z którego dochód zostanie przekazany na leczenie ośmioletniego Patryka. Patryk Kozłowski to wesoły i pełen energii chłopiec, uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie. W listopadzie 2011 r. zdiagnozowano u niego złośliwego chłoniaka nieziarniczego. Chłopiec musi zostać poddany leczeniu, które będzie trwało aż 24 miesiące. Jest ono jednak bardzo kosztowne. Do akcji zbierania pieniędzy potrzebnych na leczenie Patryka włączyli się również sportowcy. 18 lutego o godz. 17.00 w Hali Znicza przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Pruszkowie zostanie rozegrany mecz charytatywny. Na parkiet wybiegną koszykarze Znicza Basket Pruszków oraz Polpharmy Starogard Gdański, zdobywcy Superpucharu Polski w Koszykówce. Wstęp na zawody po zakupieniu cegiełek: 15 zł – dorośli, 10 zł – dzieci do lat 15. W trakcie imprezy będzie można kupić pamiątkowe przedmioty. Całkowity dochód z meczu zostanie przekazany na leczenie Patryka Kozłowskiego. (AS)


4

GAZETA WPR

Piątek, 10 Lutego 2012

Wiadomości

PRUSZKÓW

pijani. Na miejsce został wysłany patrol straży miejskiej. Funkcjonariusze zatrzymali 26-letnią Justynę Ch., 29-letniego Sławomira Ch. i ich znajomego do kontroli. W wózku przykrytym cienką folią siedziała 14-miesięczna dziewczynka i płakała. Dziecko było wychłodzone. Strażnicy

wezwali policję i pogotowie ratunkowe. Policjanci przebadali Justynę Ch. i Sławomira Ch. alkomatem. Obydwoje mieli po 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Zostali zatrzymani. Ich dzieckiem zajął się dziadek, który przybył na miejsce zdarzenia po swoją wnuczkę. (AS)

ZTM tłumaczy się z L11

Bolo Skoczylas/Agencja Praf.pl

Zabrali dziecko na 15-stopniowy mróz

Dyżurna monitoringu miejskiego zwróciła uwagę na obraz przekazywany z kamery przy stacji PKP. Około godz. 0.30 na ul. Sienkiewicza pojawiła się kobieta z wózkiem. Zataczając się chodziła obok budynku dworca. Po kilku minutach pojawili się dwaj mężczyźni, którzy również byli

Zmiany w rozkładzie będą obowiązywać tylko do czasu wybrania nowegoprzewoźnika Bolo Skoczylas/Agencja Praf.pl

Anna Sołtysiak PRUSZKÓW

Od 1 lutego warszawski Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził korektę rozkładu dla linii L11. Zlikwidowano aż 11 kursów w godzinach szczytu. Te zmiany mają obowiązywać do momentu wybrania nowego przewoźnika obsługującego linię.

Nowe autobusy najwcześniej w marcu NADARZYN

Urzędnicy wybrali już przewoźnika, który będzie odpowiadał za obsługę nowej linii autobusowej. W trasę pierwsze autobusy wyjadą nie w lutym, jak początkowo zakładano, ale dopiero w marcu.

D

autobus, który będzie kursować na trasie może mieć maksymalnie 10 lat i musi pomieścić 30 pasażerów. Bilety będzie można kupić u kierowcy. Pasażerowie zapłacą 2 zł za bilet normalny i 1 zł za bilet ulgowy, w autobusach będą honorowane również długookresowe bilety wydawane przez Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM). Kontrole biletowe będą przeprowadzane przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Nadarzyn oraz przewoźnika. Autobus będzie kursował tylko w dni powszednie, na trasie: pl. Poniatowskiego (Nadarzyn) – ul. Pruszkowska – ul. Główna – al. Wojska Polskiego – ul. Sienkiewicza – PKP Pruszków. Według przygotowanego rozkładu jazdy, autobus ma wykonywać 10 kursów dziennie (tam i z powrotem). (AS)

o przetargu na obsługę linii L11 i L12, ogłoszonego w grudniu 2011 r., zgłosiło się dwóch przewoźników. Złożone przez Europa Express City i PKS Grodzisk Mazowiecki oferty były prawie dwa razy wyższe od ubiegłorocznych, dlatego 19 stycznia przetarg został unieważniony. W tej sytuacji uruchomienie linii kursującej przez Bąki i Żbików opóźniło się, a funkcjonowanie popularnej linii L11 stanęło pod znakiem zapytania. ZTM miał 12 dni na zorganizowanie komunikacji zastępczej, tak by linia L11 nie została zawieszona od 1 lutego. Dzięki podpisaniu aneksu do umowy z firmą Europa Express City, autobusy nadal kursują. Przedłużenie umowy wymagało jednak wprowadzenia korekt w rozkładzie jazdy. W sumie

Bolo Skoczylas/Agencja Praf.pl

Trzech przewoźników stanęło do przetargu ogłoszonego przez Urząd Gminy Nadarzyn: Komartrans z Pruszkowa, PKS Gryfice oraz PKS Grodzisk Mazowiecki. Oferta ostatniej z tych firm okazała się najkorzystniejsza. Za obsługę linii autobusowej łączącej Nadarzyn z Pruszkowem grodziski przewoźnik zażądał prawie 155 tys zł rocznie. Zgodnie z warunkami postawionymi przez urzędników,

Mieszkańcy i kierowcy od dawna czekają na remont ul. Pszczelińskiej

Wydawca: WPR Maciej Skoczylas Redaktor naczelny: Bogdan Skoczylas

Nakład kontrolowany 30 tys. egz. Jesteśmy członkiem Związku Kontroli Dystrybucji Prasy

Rozkład jazdy, który ma wejść 1 marca, będzie lepiej dostosowany do potrzeb pasażerów zlikwidowano 11 kursów: cztery w porannym szczycie i siedem w popołudniowym. – Korekta rozkładu jazdy nie została przeprowadzona w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Pruszkowie ze względu na krótki czas zorganizowania komunikacji zastępczej – informuje Paweł Olek z biura prasowego ZTM. – Rozkład jazdy został skoordynowany z rozkładem SKM. Pociągi kursują średnio co 30 minut, a pełny obieg linii L11 trwa 14 minut. Chcieliśmy uniknąć sytuacji, w której pasażerowie czekaliby zbyt długo na SKM – dodaje. Pasażerowie są jednak niezadowoleni z wprowadzonych

zmian. ZTM wprowadzając korekty nie wziął pod uwagę faktu, że większość z osób dojeżdżających z Pruszkowa do stolicy ma warszawskie karty miejskie, które są honorowane również w pociągach Kolei Mazowieckich. – Rozkład linii L11 dlatego jest skoordynowany z SKM, gdyż dla linii S1 Pruszków to stacja początkowa i pasażerowie wchodzą do pustego pociągu. Pociągi KM są już zazwyczaj pełne w Pruszkowie, a poza tym w SKM obowiązuje pełna taryfa biletowa ZTM w drugiej strefie. Dzięki temu więcej osób skorzysta z SKM – podkreśla Paweł Olek.

ZTM zaznacza jednak, że rozkład jazdy autobusów, który zostanie wprowadzony 1 marca, jest konsultowany z pruszkowskim urzędem miejskim. Jest to bowiem jeden z elementów specyfikacji zamówienia. – Przetarg jest na końcowym etapie przygotowawczym. Planujemy jego ogłoszenie i rozstrzygnięcie jeszcze w lutym – mówi Olek. – Zmiana specyfikacji polega na dopuszczeniu do przetargu firm świadczących usługi turystyczne, co zwiększy konkurencyjność i spowoduje obniżenie ceny za wozokilometr – dodaje. Nowy przewoźnik rozpocząłby obsługę linii 1 marca.

Bliżej remontu ul. Pszczelińskiej BRWINÓW

Wojewoda mazowiecki zaakceptował dokumentację dotyczącą przebudowy ul. Pszczelińskiej. Nie wiadomo jednak, kiedy miałby się rozpocząć remont. Kierowcy od dawna narzekają na dziurawą i pofałdowaną ul. Pszczelińską w Brwinowie, która jest drogą wojewódzką nr 720. Burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński od początku swojej kadencji zapewniał, że będzie dążył do remontu tej drogi. Jednak napotykał liczne problemy. Poprzedni burmistrz

Drukarnia: Polskapresse Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, drukarnia w Warszawie Redakcja: Pruszków ul. B. Prusa 35a/203 (Osiedle Przy Pałacu, I piętro) tel. (22) 730 11 22, e-mail: redakcja@wpr24.pl

ISSN: 1835-6491, PR: 1183/05

WPR24.pl

Reklama i ogłoszenia: Pruszków, ul. Prusa 35a/203, tel/fax (22) 730 11 22, reklama@wprmedia.pl

gminy Andrzej Guzik zerwał porozumienie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich (MZDW) dotyczące remontu ul. Pszczelińskiej. Ponadto w dokumentacji inwestycji były liczne uchybienia. Pod koniec 2010 r. burmistrz Kosiński odnowił porozumienie z MZDW, natomiast w 2011 r. skompletowano dokumentację projektowo-kosztorysową, którą przekazano do MZDW. Obecnie do Urzędu Gminy Brwinów wpłynęło pismo informujące, że wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski zaakceptował złożoną dokumentację. Burmistrz Kosiński zapewnia, że odcinek drogi

wojewódzkiej nr 720 od ronda w centrum Brwinowa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 zostanie wyremontowany. – Mogę uspokoić mieszkańców naszej gminy i kierowców. Pszczelińska będzie przebudowana. Jednak termin remontu jest uzależniony od zapewnienia potrzebnych pieniędzy w planie remontowym MZDW – mówi burmistrz Kosiński. Chwali sobie współpracę z zarządem dróg. Tylko w 2011 r. MZDW wykonał na terenie gminy m.in. nakładkę asfaltową wraz z profilowaniem poboczy na drodze nr 719 od granicy Pruszkowa do Turczynka, poważny remont nawierzchni drogi

Zespół redakcyjny: Bogdan Skoczylas, Maciej Skoczylas, Milena Skoczylas, Andrzej S. Rodys, Karolina Gontarczyk, Anna Sołtysiak, Kamilla Gębska, Dominik Pietraszek, Anna Juszczak-Borysiuk

Studio graficzne: Graphics & Design Studio, www.gdstudio.pl

Nr konta bankowego - BRE Bank 09 1140 2004 0000 3702 5439 7490 Biura ogłoszeń partnerskie: IN-FORM Grodzisk Mazowiecki., ul. Kosciuszki 13/1

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz nadawania tytułów listom. Tekstów i materiałów niezamówionych nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. E-wydanie dostępne na www.wpr24.pl

nr 701 w Domaniewie i Domaniewku, odtworzenie części rowów przydrożnych w Biskupicach i przy ul. Biskupickiej w Brwinowie, montaż słupków w rejonie skrzyżowania ul. Biskupickiej z ul. Piłsudskiego. Z kolei gmina Brwinów interwencyjnie pomagała i nadal pomaga MZDW w odśnieżaniu i zamiataniu chodników oraz wycinaniu drzew i krzewów. Na remont 2,6-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 720 potrzeba prawie 7 mln zł. W związku z dość wysokim kosztem, MZDW najprawdopodobniej nie zdecyduje się na wykonanie całego remontu w ciągu jednego roku (DP)


WPR24.pl

PiÄ…tek, 10 Lutego 2012

Reklama

GAZETA WPR

5


6

GAZETA WPR

Piątek, 10 Lutego 2012

Wiadomości Już po raz czwarty władze gminy ufundowały prezent dla pierwszego dziecka urodzonego w nowym roku. W środę 1 lutego upominek odebrali rodzice małej Amelki z Odrano Woli. Amelia urodziła się 2 stycznia o godz. 2.00 w szpitalu w Żyrardowie. Jak podkreśla jej mama Dagmara,

GRODZISK MAZOWIECKI

Bolo Skoczylas/Agencja Praf.pl

Amelka z Odrano Woli dostała wózek w prezencie od gminy

dziewczynka jest uparta i często się uśmiecha. Cechy charakteru odziedziczyła po mamie, a urodę po tacie. Obecnie jest chyba najbardziej znaną mieszkanką gminy Grodzisk. Podczas sesji rady miejskiej, która odbyła się w środę, 1 lutego, jej rodzice odebrali z rąk władz miasta specjalnie

przygotowany prezent w postaci fotelika samochodowego oraz wózka szwedzkiej firmy Emmaljunga. Jak zapewnia Aneta Caban, naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miasta w Grodzisku Mazowieckim, to bardzo wysokiej jakości wielofunkcyjny wózek wyposażony w obszerną gondolę. (KG)

Pogodnej i Krańcowej nie będzie Rada miasta nie chce, by pruszkowskie ulice nosiły przypadkowe nazwy Bolo Skoczylas/Agencja Praf.pl

Andrzej S. Rodys PRUSZKÓW

PRUSZKÓW

Reprezentacja Rosji wybrała już miejsce, w którym będzie trenować podczas mistrzostw Euro 2012. Praktycznie do ostatniej chwili piłkarze wahali się między Pruszkowem a Sulejówkiem. Zdecydowali się jednak na to drugie miasto. Choć losowanie grup na Euro 2012 odbyło się w grudniu ubiegłego roku, to reprezentacja Rosji dopiero w ostatnich dniach wybrała stadion, na którym będą trenować piłkarze. Przez blisko dwa miesiące trwały negocjacje z dwoma miastami – Pruszkowem i Sulejówkiem. Rosjanie zdecydowali jednak, że na czas Euro 2012 zamieszkają w hotelu Bristol, a treningi będą odbywać na stadionie miejskim w Sulejówku.

Wybierając miejsce treningowe, nie brali pod uwagę odległości, ponieważ Pruszków i Sulejówek są mniej więcej tak samo oddalone od centrum Warszawy. – Rosjanie nie uzasadnili swojej decyzji, jednak domyślam się, że miała na nią wpływ specyfika naszego stadionu – informuje Michał Kozak, wiceprezes ds. marketingowo-reklamowych Znicza Pruszków. – Prawda jest taka, że mecze rozgrywane na stadionie można oglądać nawet z parku, a to oznacza, że treningi rosyjskich piłkarzy byłyby dostępne dla widzów. Nie jest to zbyt dobre, gdy zespół ćwiczy swoją taktykę – dodaje. Idealnym miejscem do treningów dla piłkarzy z Rosji byłby stadion stołecznej Legii, jednak obiekt nie został zakontraktowany przez UEFA. Warszawski stadion nosi nazwę Pepsi Arena i jest sponsorowany przez firmę Pepsico, największego konkurenta Coca-Coli, która jest oficjalnym partnerem Euro 2012. (AS)

Koniec z nic nieznaczącymi nazwami ulic. Rada miejska chce, by nosiły one nazwy upamiętniające zasłużone osoby i ważne wydarzenia.

D

Pogodna zdjęta z porządku obrad

W porządku obrad znalazły się punkty dotyczące uchwał nadających nazwy nowemu odcinkowi ul. Powstańców od ul. Prusa do ul. Komorowskiej oraz niemającej dotychczas nazwy ulicy równoległej do ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Pierwsza z nich miała się nazywać ul. Pogodną, druga – ul. Krańcową. Na samym początku sesji zarząd miasta wycofał jednak z porządku obrad projekt uchwały dotyczący nadania nazwy ul. Pogodnej. – To będzie duża ulica. Jesteśmy zdania, że powinna nosić jakąś inną nazwę, bardziej odpowiednią dla

Przedłużenie ul. Powstańców w kierunku południowym nie będzie się nazywało ulicą Pogodną tak ważnej dla miasta arterii – argumentował zastępca prezydenta Pruszkowa Andrzej Kurzela, uzasadniając wycofanie projektu uchwały z porządku obrad. Rada przychyliła się do tego stanowiska i punkt dotyczący tej uchwały zdjęła.

Graniczna, Krańcowa, Ostateczna

W porządku obrad pozostał jednak punkt dotyczący projektu uchwały nadania nazwy ul. Krańcowej. Nazwę tę miała

Gmina stuprocentowo skanalizowana Wpr24.pl

NADARZYN

W tym roku będzie kontynuowana budowa sieci kanalizacyjnej w Wolicy i Ruścu. – Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jako jedyny na Mazowszu będę miał w 100 proc. skanalizowaną gminę – cieszy się wójt Janusz Grzyb. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej będzie w tym roku kluczowym zadaniem inwestycyjnym w Nadarzynie. Za kwotę 17 mln zł w Wolicy zostaną przeprowadzone prace wykończeniowe w oczyszczalni ścieków oraz podłączona kanalizacja sanitarna. Kolejne 3 mln zł zostaną zainwestowane w Ruścu. Władze gminy zamierzają także wykonać prace projektowe kanalizacji dla wsi: Krakowiany, Wola Krakowiańska, Urzut, Stara Wieś, Kostowiec i Rozalin. Ich zakończenie jest planowane na maj tego roku. Na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Wolicy wła-

Wodociągowo-kanalizacyjne inwestycje mają ogromne znaczenie dla rozwoju gminy dzom gminy udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 4 mln zł z urzędu marszałkow skiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycja ta będzie realizowana do końca pierwszego kwartału przyszłego roku przez firmę Amar z Lublina. Kryterium jej wyboru w przetargu stanowiła najniższa cena. Oczyszczalnia ścieków w Wolicy

otrzymała już pozwolenie na użytkowanie. Do jej uruchomienia potrzebna jest jednak większa liczba odbiorców. Z kolei w Ruścu budową kanalizacji zajmie się przedsiębiorstwo Wod-Ka-Mel z Białej Podlaskiej. Całkowita wartość obu inwestycji to 16 mln zł. Inwestycje związane z kanalizacją w Nadarzynie są o tyle ważne, że powstaje tu coraz więcej osiedli,

Radny Józef Moczuło (Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie) zauważył, że uzasadnienie dla nazwania tej ulicy Krańcową jest bez sensu (chodziło o to, że jest to jedna z ostatnich ulic w mieście, znajdujących się przy granicy z Piastowem). – W tym rejonie jest już ulica Graniczna – przypomniał. – To jaka ulica będzie dalej? Ostateczna, Hades? – żartował.

Wykorzystać bank nazw

wie uchwały dotyczące nadania nazw ulicom, jakie miały być głosowane podczas XVII sesji rady miejskiej 26 stycznia, wzbudziły wśród radnych ogromne emocje i wywołały długą dyskusję.

buduje się wiele domów, głównie jednorodzinnych. Dla wielu mieszkańców brak kanalizacji był do tej pory dużym problemem, przede wszystkim finansowym, ponieważ indywidualny wywóz szamba jest sporym wydatkiem. Poza tym władze gminy chciałyby pozyskać więcej inwestorów, więc również dla nich grunty pod tym względem będą przygotowane. – Do tej pory udało nam się wykonać ponad 90 proc. inwestycji związanych z wodociągami, teraz najważniejsza jest dla nas właśnie kanalizacja – mówi Janusz Augustyniak, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Gminy w Nadarzynie. Budowa kanalizacji to jednak nie tylko korzyści, ale również kłopoty. Każda taka inwestycja wiąże się ze zniszczeniami dróg, które potem trzeba remontować. Jak nas jednak zapewniono w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy w Nadarzynie, każda z firm, która wygrała przetarg na wykonanie kanalizacji na danym terenie, jest również zobowiązana do przywrócenia dróg do ich pierwotnego stanu. (KG)

otrzymać droga będąca przedłużeniem w kierunku południowym piastowskiej ul. Barcewicza, znajdująca się pomiędzy pruszkowskimi ulicami Skłodowskiej-Curie i Graniczną. Radni, po zapoznaniu się z projektem uchwały, zaprotestowali przeciwko takiej nazwie. Jedna z radnych przypomniała, że ul. Krańcowa kiedyś w Pruszkowie była i jej nazwa została zmieniona. – Nie możemy teraz nadawać tej nazwy ulicy znajdującej się gdzie indziej – argumentowała.

Wielu radnych opowiedziało się za tym, by nie nadawać ulicom w mieście tak bezsensownych i nic nieznaczących nazw. Przypominali, że na upamiętnienie czekają osoby zasłużone dla miasta, regionu, kraju, a także ważne wydarzenia. Radny Mariusz Deptuszewski (PiS) przypomniał o stworzeniu banku nazw ulic, do którego są zgłoszone konkretne propozycje, m.in. Krzysztofa Kepala (ta nazwa proponowana jest dla odcinka ul. Ceglanej od ul. Pogodnej do ul. Bystrej), porucznika Jacka Majewskiego i ks. Jana Górnego (proponowana jest zmiana nazwy ul. Berenta na ul. ks. Górnego). Radni ostatecznie odrzucili w glosowaniu uchwałę o nadaniu nazwy ul. Krańcowej. Radny Deptuszewski poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska skierowała do prezydenta wnioski o nadanie nazw ulic (m.in. ks. Górnego, Kepala).

Reklama

Podziękowanie Szanowni Państwo, Wyborcy z okręgu Raszyn II. Bardzo serdecznie dziękuję za wzięcie udziału w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Raszyn, które odbyły się w dniu 15 stycznia 2012 roku. Jestem szczególnie wdzięczna tym Wyborcom, którzy mi zaufali i poparli moją kandydaturę w wyborach. To właśnie Wasze głosy przyczyniły się do mojego sukcesu. Dziękuję również wszystkim, którzy pomagali mi w kampanii wyborczej i udzielili swojego poparcia w mojej gazetce wyborczej. Mieszkańców gminy Rwaszyn zapewniam, że powierzony mi mandat radnej będę sprawowała z pełnym zaangażowaniem, uczciwością i godnością a dobro naszej gminy i jej mieszkańców będzie dla mnie najważniejsze.

Radna Maria Izabela Makarska HOTEL – RESTAURACJA Organizujemy imprezy okolicznościowe WIAduKT PIASTÓW

BRONISZE

JOCKER

Rosjanie wybrali Sulejówek

WPR24.pl

ul. Piastowska 69 Jawczyce Kontakt tel. 22 722 32 37, 668 550 047

Brwinów. Bardzo ładna działka budowlana 900m, ew. działka 1800m, wśród domów jednorodzinnych. Możliwość zabudowy bliźniaczej. Media w ulicy. Tel. 508 069 821


WPR24.pl

Piątek, 10 Lutego 2012

GRODZISK MAZOWIECKI

„Edukatorzy” w Miejskim Ośrodku Kultury

Wiadomości W sobotę 11 lutego w ramach Pruszkowskiego Klubu Filmowego zostanie zaprezentowany filmy „Edukatorzy” w reżyserii Hansa Weingartnera. Przedstawia on historię trójki przyjaciół Jana, Petera i jego dziewczyny Jule, walczących z przyjmowanym w ich świecie systemem wartości, który

na pierwszym miejscu stawia pieniądze. Młodzi włamują się do domów zamożnych ludzi i przestawiają w nich meble. W trakcie jednego z włamań zostają przyłapani przez właściciela domu. Postanowią porwać biznesmena. Sytuacja komplikuje się, gdy Jan zakochuje się w dziewczynie swojego

GAZETA WPR

7

przyjaciela, a ona zaczyna odwzajemniać to uczucie. Projekcja rozpocznie się o godz. 17.00 w MOK, ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5. Wstęp wolny. Na czas projekcji Akademia Elfik zapewnia opiekę nad dziećmi od lat czterech po uprzednim zgłoszeniu pod nr 506 667 447. (AS) Reklama

Willa Szonertów odzyska świetność Karolina Gontarczyk GRODZISK MAZOWIECKI Wszystko wskazuje na to, że zabytkowa willa Szonertów zostanie odrestaurowana. Obiekt zakupił tajemniczy architekt na stałe mieszkający za granicą i obiecał przywrócić mu drugie życie.

W

illa Szonertów znajduje się przy rogu ulic Okulickiego i 3 Maja. To jeden z najbardziej wartościowych budynków w Grodzisku Mazowieckim, wpisany do ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Został wybudowany w 1900 r. i przez długie lata należał do rodziny Szonertów. Tuż obok niego mieści się siedziba dawnego szpitala. Marek Żurawiecki, prezes grodziskiego koła Towarzystwa Opieki nad Zabytkami mówi, że willa Reklama

Szonertów nie jest w tragicznym stanie w przeciwieństwie do siedziby dawnego szpitala powiatowego, który jest w znacznym stopniu zdewastowany przez pożar i złomiarzy. – Warunkiem uratowania obu obiektów jest ich gruntowny remont przez odpowiedzialnego inwestora – mówi. Trzy lata temu w lokalnych mediach pojawiły się spekulacje, że w budynkach ma powstać supermarket. Okazały się jednak tylko niesprawdzonymi pogłoskami. Potem przywróceniem blaskowi budynków miała się zająć Fundacja Fortalicja Czemierniki, która jednak do tej pory nie może się pochwalić większymi osiągnięciami w dziedzinie restaurowania zabytkowych obiektów. Co prawda utworzyła koncepcję architektoniczną willi Szonertów i dawnego szpitala zakładającą, że po restauracji obiekty te będą stanowiły wizytówkę miasta, ostatecznie jednak nic z tych planów nie wyszło. W ubiegłym roku do władz Grodziska Mazowieckiego zgłosił się

Bolo Skoczylas/Agencja Praf.pl

Na ratunek cennemu zabytkowi przychodzi architekt, były mieszkaniec

były mieszkaniec miasta, obecnie na stałe przebywający za granicą, który wyraził chęć zakupu i przywrócenia blasku willi Szonertów i siedzibie dawnego szpitala. – To podobno osoba dobrze znana władzom Grodziska. Z wykształcenia jest architektem, więc jest nadzieja na właściwą renowację i zagospodarowanie willi Szonertów. A może zainteresuje go również siedziba sąsiedniego starego szpitala? – mówi Marek Żurawiecki. Te informacje potwierdza burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grzegorz Benedykciński. – Oba budynki kupiła znana nam bardzo zacna rodzina. Im zależy tylko na tym, żeby to kupić i odsprzedać po to, aby uratować zabytkowe obiekty. To wspaniały gest z ich strony, wynikający z miłości do miasta – mówi włodarz, który nie chce ujawnić tożsamości tej rodziny, jednak zapewnia, że już wiosną ma tu ruszyć remont. Na razie jeszcze nie wiadomo, co powstanie w zabytkowych budynkach. Wstępnie mówi się o niewielkim hotelu lub restauracji. Na ratunek czeka również wiele innych zabytkowych budynków w Grodzisku. Wśród nich znajduje się m.in. willa Haberlego położona na terenie Fabryki Tarcz Ściernych przy ul. 3 Maja oraz willa Niespodzianka mieszcząca się przy ul. Kościuszki. Jak twierdzi Marek Żurawiecki, w przypadku tego obiektu istnieje uzasadnione podejrzenie, że właściciele są zainteresowani tym, aby popadł w ruinę, by w jego miejscu wybudować np. apartamentowiec.

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

604 481 482; 22 730 11 22

Sprawdź kredyt dla siebie. Już nie musisz chodzić po bankach i szukać oferty my zrobimy to za Ciebie. Pożyczki również bez BIK Dla firm na oświadczenie do 20 000 zł Zapraszamy – Grodzisk Mazowiecki. Ul. H. Sienkiewicza 16 (róg Kmicica)


8

GAZETA WPR

Piątek, 10 Lutego 2012

Wiadomości

PRUSZKÓW

Gimnazjum nr 3 z nową elewacją

Za kilka miesięcy rozpoczną się prace związane z modernizacją budynku Gimnazjum nr 3. Wykonawca prac remontowych zostanie wybrany na przełomie lutego i marca. Blisko 400 uczniów od niedawna może korzystać z nowej sali gimnastycznej. W ramach inwestycji wartej 7 mln

zł wybudowano również zewnętrzne boiska sportowe. W tym roku zmodernizowany zostanie budynek, gimnazjum. Prace obejmą m.in. wymianę okien, ocieplenie ścian, docieplenie stropodachów, remont schodów zewnętrznych, rozbiórkę daszku z eternitu znajdującego się nad wejściem

WPR24.pl

do biblioteki oraz wykonanie przyłącza do kanalizacji deszczowej. Budynek zyska również nową elewację, która będzie utrzymana w kolorystyce elewacji sali gimnastycznej. Prace remontowe mają rozpocząć się w połowie kwietnia. Modernizacja zakończy się pod koniec października. (AS)

GRODZISK MAZOWIECKI Ustawa śmieciowa ma wejść w życie za półtora roku. Burmistrz Grodziska Grzegorz Benedykciński nie ukrywa satysfakcji z tego powodu. – Mam nadzieję, że wreszcie raz na zawsze uda nam się uporać z problemem śmieci na terenie gminy – mówi i zapowiada również podjęcie innych kroków w celu poprawy estetyki miasta.

Obecnie około 30 proc. mieszkańców Grodziska Mazowieckiego nie ma podpisanych umów z firmami zajmującymi się wywozem śmieci. Mimo że gmina rozdaje worki do selektywnej zbiórki odpadów, specjalne punkty prowadzą odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i leków, to śmiecie nadal lądują w lasach lub są palone, a ścieki wylewane są do przydrożnych rowów. Jedynym rozwiązaniem tego problemu wydaje się więc wprowadzenie w życie ustawy śmieciowej, która przewiduje Reklama

wprowadzenie powszechnego podatku śmieciowego, a gminy czyni odpowiedzialne za odbiór nieczystości. Gminy wybiorą firmy, które będą się zajmować odbiorem nieczystości. Oznacza to, że od tej pory mieszkańcy nie będą indywidualnie podpisywać

10–20 zł od osoby to miesięczna stawka podatku śmieciowego, którą będziemy płacić od połowy 2013 r.

umów z firmami zajmującymi się wywozem śmieci, będą za to musieli płacić podatek przeznaczony na ten cel. Dzięki temu, nie da się go uniknąć. Nie wiadomo jeszcze, ile będzie wynosiła opłata. – Obecnie toczy się dyskusja na ten temat. Mówi

się o kwocie w granicach 10–20 zł miesięcznie od jednej osoby, ale to na razie wstępne szacunki – mówi burmistrz Benedykciński. Ustawa ma wejść w życie w połowie 2013 r. Zanim w życie wejdzie ustawa śmieciowa, burmistrz Grodziska chce zrobić porządek z zaniedbanymi opuszczonymi działkami i domami, wyczyścić wszystkie znaki drogowe, a także zadbać o miejską zieleń. W tym celu zaprosił do współpracy inspektora nadzoru budowlanego. Całość działań mają nadzorować urzędnicy z wydziału ochrony środowiska grodziskiego magistratu. Burmistrz Benedykciński zamierza również przeprowadzić wśród mieszkańców kampanię zachęcającą do zadbania o własne posesje oraz do rezygnacji ze stawiania szpecących betonowych ogrodzeń. – Liczę się z tym, że trzeba będzie zwracać ludziom uwagę, być może nawet wlepić trochę kar. Ale mam nadzieję, że dzięki temu oraz rewitalizacji Parku Skarbków, Stawów Goliana i willi Radogoszcz, wygląd miasta mocno się zmieni – mówi burmistrz. (KG)

Bolo Skoczylas/Agencja Praf.pl

Burmistrz chce robić porządki

Co dalej z rodzinnym domem dziecka?

Sąd ma zdecydować, czy podopieczni placówki przejdą badania Kamilla Gębska PIASTÓW

Mija drugi miesiąc, od kiedy decyzją wojewody likwidacja Publicznej Całodobowej Palcówki OpiekuńczoWychowawczej Typu Rodzinnego w Piastowie została zawieszona. Nie wiadomo, jakie będą jej dalsze losy.

G

rudniowa zapowiedź zarządu powiatu pruszkowskiego o przymiarkach do rozwiązania placówki prowadzonej przez małżeństwo Berlińskich w Piastowie, odbiła się szerokim echem wśród lokalnej społeczności. 16 grudnia na konferencji prasowej zarządu powiatu pruszkowskiego ogłoszono, że umowa o pracę z Jerzym Berlińskim, dyrektorem placówki, została rozwiązana. Poinformowano też o złożeniu wniosku do

wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego o wyrażenie zgody na rozwiązanie placówki. Wojewoda przychylił się do tego wniosku. Jednak 23 grudnia na zorganizowanym przez niego spotkaniu z udziałem m.in. rzecznika praw dziecka, starosty powiatu pruszkowskiego, przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, widmo zamknięcia placówki zostało odsunięte. Starosta pruszkowski Elżbieta Smolińska została zobowiązana, by do końca stycznia nie kierować do rady powiatu wniosku o likwidację. Powołano też zespół, który miał zająć się opracowaniem programu naprawczego placówki. Zaproponował on zarządowi powiatu pruszkowskiego skierowanie podopiecznych na badania diagnostyczne. Zarząd powiatu 30 grudnia wystąpił do Sądu Rejonowego w Pruszkowie o skierowanie wychowanków placówki z Piastowa do Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Warszawie. Do chwili obecnej

nie wpłynęła do starostwa odpowiedź w tej sprawie. Zaś 5 stycznia starosta otrzymała wniosek Jerzego Berlińskiego o przekształcenie placówki rodzinnej w rodzinny dom dziecka. Jak informuje biuro zarządu powiatu pruszkowskiego, trwa rozpatrywanie wniosku.

Stanowisko Rady Miejskiej w Piastowie w sprawie rodziny Berlińskich z 31 stycznia Rada miejska wyraża przekonanie, iż wszelkie działania podejmowane w sprawie rodziny Berlińskich będą uwzględniały w pierwszej kolejności dobro dzieci. Wyrażono też nadzieję, że zagrożenie dalszego istnienia tej placówki zostanie szybko zażegnane jako powstałe w wyniku nieporozumienia, braku wiedzy o sytuacji i działalności tej ze wszech miar pożytecznej instytucji.

OGŁOSZENIE Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Brwinowie, sprzeda: • Działkę gruntu Nr 251/1 o powierzchni 3.940 m2 z budynkami handlowo – usługowymi, zlokalizowaną w Brwinowie przy ul. Powstańców Warszawy 2. • Działkę gruntu Nr 178/1 o powierzchni 2.488 m2 wraz z budynkiem i wagą samochodową zlokalizowaną w Podkowie Leśnej przy ul. Słowiczej 13. • Prawo wieczystego użytkowania gruntu działki Nr 10/3 o pow. 5.189 m2 – z budynkami magazynowymi, zlokalizowaną w Brwinowie przy ul. Składowej 10. • Prawo wieczystego użytkowania gruntu – działki Nr 2/3 o powierzchni 1.286 m2, zlokalizowaną w Brwinowie przy ul. Piłsudskiego 21. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w Brwinowie ul. Piłsudskiego 19, lub telefonicznie (22) 729 59 58 każdego dnia roboczego w godz. 8.00 do 15.00. Zainteresowani nabyciem ww. nieruchomości zostaną pisemnie powiadomieni o terminie i warunkach przetargu. Zarząd Spółdzielni


Piątek, 10 Lutego 2012

PRUSZKÓW

Pierwsza ofiara mrozów

Wiadomości W sobotę 4 lutego około godz. 8.10 w trakcie kontroli jednego z pustostanów przy ul. Suchej strażnicy miejscy znaleźli ciało Marka P. Lekarz pogotowia ratunkowego potwierdził, że przyczyną zgonu 51-latka było wychłodzenie organizmu. Marek P. to pierwsza ofiara mrozów

w Pruszkowie. W ostatnich dniach funkcjonariusze straży miejskiej i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej namawiali go do skorzystania z noclegowni. 51-latek odmawiał. Straż miejska, policja i pracownicy MOPS proszą mieszkańców o przekazywanie informacji o osobach

GAZETA WPR

bezdomnych, miejscach w których mogą przebywać oraz o osobach samotnych, które mogą potrzebować pomocy. Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie, tel. 22 604 62 13; Straż Miejska, tel. 22 758 68 86; MOPS, tel. 22 758 81 30. (AS)

Wieś tonie w ciemnościach

FOTOMIGAWKA Czytelnik Jarosław

WPR24.pl

W tym roku powstanie najwyżej dokumentacja projektowa oświetlenia w Mościskach iStock

Karolina Gontarczyk MOŚCISKA

W tegorocznym budżecie gminy Grodzisk Mazowiecki na inwestycje związane z oświetleniem drogowym przeznaczono tylko 100 tys. zł. Tymczasem mieszkańcy Mościsk od kilku lat domagają się instalacji latarni na ulicach.

P

roblemem braku przydrożnych latarni w Mościskach, szczególnie w rejonie ul. Jastrzębiej, Pawiej i Słowiczej, daje się we znaki mieszkańcom już od dawna. To boczne drogi odbiegające od trasy wojewódzkiej nr 579, przy której położone są Mościska. – Dzieci tędy chodzą do szkoły. Latem nie ma większego problemu, ale teraz, zimową porą, muszą wracać po zupełnie nieoświetlonych drogach, ponieważ nasza wioska

tonie w egipskich ciemnościach. Między ul. Słowiczą i Pawią już dawno obiecywano nam słup. Trzy lata minęły i pies z kulawą nogą się nie pojawił – mówi pan Janusz, mieszkaniec Mościsk. Nasz czytelnik twierdzi, że w tej sprawie mieszkańcy składali wiele pism do Urzędu Miasta w Grodzisku Mazowieckim, jak do tej pory bezskutecznie. – Serdecznie zapraszamy do nas pana burmistrza. Niech się przejdzie późnym popołudniem po wiosce, może wtedy się ulituje nad nami i naszymi dziećmi, które muszą brnąć w mroku. Jak na razie nie zrobił nic, żeby nam

pomóc – nie ukrywa zdenerwowania pan Janusz. Nic jednak nie wskazuje na to, żeby w Mościskach zaświeciły latarnie, przynajmniej nie w tym roku. – Problem polega na tym, że tu nie istnieją nawet słupy, na których można byłoby zamontować lampy. Dlatego w tym roku wykonamy najwyżej dokumentację, natomiast budowę latarni będziemy zmuszeni przełożyć na lata przyszłe – mówi Stanisław Olkowski, kierownik Obsługi Inwestycyjno-Technicznej Gminy Urzędu Miasta w Grodzisku Mazowieckim. Nie wiadomo

natomiast, co z pozostałymi inwestycjami. – Obecnie jesteśmy w trakcie tworzenia kosztorysu, jednak mieszkańcy nie powinni mieć nadmiernych oczekiwań. Budżet jest po prostu za mały – bezradnie rozkłada ręce Olkowski. Brak przydrożnego oświetlenia doskwiera również mieszkańcom Chrzanowa i ul. Chłapowskiego w samym Grodzisku, gdzie jest bardzo niebezpiecznie. W 2010 r. doszło tu do napadu. Z kolei kierowcy poruszający się droga wojewódzką nr 579 chcieliby jej doświetlenia, szczególnie w rejonie miejscowości Makówka.

W sobotę 4 lutego popsuty autobus linii 717 zablokował na kilka godzin jeden pas ruchu na al. Wojska Polskiego w Piastowie w rejonie ul. ks. Skorupki. Z relacji czytelnika wynika, że na jezdnię wyciekły płyny. O godz. 11.00 na miejscu pojawiła się straż pożarna z Pruszkowa, która zabezpieczyła wyciekające substancje. Więcej na portalu WPR24.pl (AS)

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Powiat Pruszkowski. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Biuletyn Informacyjny Powiatu Pruszkowskiego

Zasady przyjęć pacjentów w Przychodni na Drzymały w Pruszkowie Rok 2012 przyniósł nowe zasady współpracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie z płatnikiem, czyli Narodowym Funduszem Zdrowia, który narzucił bezwzględną dyscyplinę finansową, nie dając możliwości przekroczenia wysokości zawartych kontraktów.

W

związku z powyższym nastąpiła zmiana w dostępności usług specjalistycznych w Przychodni Rejonowej nr 1 w Pruszkowie przy ul. Drzymały 19/21. Wszystkich pacjentów obowiązuje tzw. lista oczekujących do lekarza specjalisty, która jest widoczna w systemie informatycznym prowadzonym przez Narodowy Funduszu Zdrowia. W ramach usług zakontraktowanych przez SPZ ZOZ w Pruszkowie, Przychodnia Rejonowa nr 1 przy ul. Drzymały w Pruszkowie może zapewnić rejestrację wizyty u lekarza na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Pacjent zapisujący się do poradni specjalistycznej powinien posiadać: • dowód osobisty, • aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego,

• skierowanie wraz z wynikami niezbędnych badań diagnostycznych umożliwiających wstępne rozpoznanie. W przypadku rezygnacji z oczekiwania na wizytę, pacjent powinien powiadomić o tym fakcie rejestrację przychodni, co pozwoli na szybsze przyjęcie kolejnej osoby.

Skierowanie do: ginekologa, stomatologa, dermatologa i okulisty nie jest wymagane. W tzw. nagłych przypadkach, w dniach, kiedy dana poradnia jest czynna, do lekarza okulisty, dermatologa, i neurologa możliwe jest przyjęcie dodatkowo (poza listą zapisów) nie więcej niż pięć osób. O kwalifikacji, czy przypadek jest

pilny decyduje lekarz specjalista. Do dyspozycji pacjentów, bez ograniczeń pozostaje POZ, która w wielu przypadkach może wesprzeć poradą oczekującego na wizytę u specjalisty pacjenta. W tym celu, w rejestracji przychodni, należy wypełnić stosowną deklarację. Bez ograniczeń działa również w budynku Szpitala Powiatowego w Pruszkowie przy ulicy Armii Krajowej 2/4, Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska stanowiąc wsparcie dla pacjentów oczekujących na wizytę u specjalisty. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia, lekarze pracujący w POZ i NPL, kierują pacjentów do odpowiednich oddziałów szpitalnych. Dyrekcja SPZ ZOZ w Pruszkowie ma nadzieję, że podane informacje pozwolą, w sytuacji wystąpienia problemów zdrowotnych, na szybkie uzyskanie pomocy lekarskiej wszystkim pacjentom.

Pruszków, ul. Drzymały 30, tel: 22 738-14-00, www.powiat.pruszkow.pl

9


10

Piątek, 10 Lutego 2012

GAZETA WPR

Zamów: ceny netto ogłoszeń za słowo:

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe 3 zł ....... ogłoszenie pogrubione 4 zł ....... ogłoszenie w ramce

Dam pracę Chesz dorobić minimum 1000 zł, zostań profesjonalnym Doradcą Finansowym Profi Credit, zadzwoń 664 741 758 ►► Do pizzerii kierowcę z własnym samochodem w Grodzisku. Tel. 511 509 999 ►► Dziennikarzy z powiatu pruszkowskiego i grodziskiego, z doświadczeniem cv na milena.skoczylas@wprmedia.pl ►► Specjalistę ds. Sprzedaży Reklamy Prasowej i Internetowej, z doświadczeniem cv na milena.skoczylas@wprmedia.pl ►► Zatrudnię rencistę II grupy ochrona Pruszków 600 214 802 Szukam pracy ►► Podejmę się sprzątania w Pruszkowie i okolicach 511 738 104 ►► Uczciwa emerytka zaopiekuje się dzieckiem lub osoba starszą 784 373 924

Kupię

gospodarstwo lub grunt rolny tel. 664 944 635

►► Uczciwa emerytka zaopiekuje się dzieckiem lub osoba starszą lub osobą niepełnosprawną ok. Podkowy, Brwinów, Pruszków 22 758 90 49 Nieruchomości – sprzedam ►► Dom 220 m2 na działce 2000 m2 do małego wykończenia w Kuklówce Tel. 509 047 011 ►► Pilnie sprzedam mieszkanie 57m2 po remoncie kontakt 694 127 292 ►► Sprzedam działkę 2550 m2, Otrębusy przy ul. Wrzosowej 601 979 353 ►► Sprzedam działki budowlane, Osowiec, bezpośrednio przy lesie z mediami, Tel. 510 521 952 Nieruchomości – do wynajęcia ►► Lokal, Pruszków, ul. Kraszewskiego, parter, 35m2, 604 402 004 ►► Warsztat/pomieszczenie gospodarcze, 80m2, 800 zł, 506 906 002

Nauka ►► Angielski, dojazd 784 884 230

Brwinów. Bardzo ładna działka budowlana 900m, ew. działka 1800m, wśród domów jednorodzinnych. Możliwość zabudowy bliźniaczej. Media w ulicy. Tel. 508 069 821

EWT Truck & Trailer Polska Generalny Przedstawiciel Schmitz Cargobull AG poszukuje kandydatów na stanowisko :

Mechanik /Lakiernik

Miejsce pracy: Ołtarzew, Ożarów Mazowiecki Od osób biorących udział w rekrutacji oczekujemy: • Doświadczenie • Umiejętność wykonywania prac lakierniczych potwierdzona uprawnieniami • Dokładność, uczciwość Oferujemy: • umowa o pracę Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie aplikacji CV na poniższy adres email w tytule podając nazwę stanowiska:

praca@ewt.pl

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883”. Firma nie zwraca nadesłanych dokumentów oraz zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

* reklama@wprmedia.pl

►► Angielski dojeżdżam 607 596 383

NIERUCHOMOŚCI

►► Matematyka nauczyciel 603 713 495 Automoto – kupię Auto-złomowanie, do wyrejestrowania, odbiór, ekwiwalent regulaminowy, tel. 22 723 46 66, 501 139 173 ►► Autozłomowanie pojazdów. Transport gratis 502 534 080 ►► Kupię uszkodzone, rozbite, osobowe, dostawcze, zabytkowe tel. 601 177 352 Sprzedam ►► Bloczki fundamentowe, pustaki 501 757 450

PARTNER Oferta mieszkań na sprzedaż • Pruszków WKD 30 m2, 1 pok., IV p. - 165 000 zł • Pruszków centrum 48 m2, 3 pok., IV p. - 255 000 zł • Pruszków os. Staszica 48 m2, 2 pok., II p. - 249 000 zł • Pruszków os. B. Prusa 55 m2, 2 pok., parter - 312 000 zł • Pruszków os. Staszica 67 m2, 3 pok., III p. - 325 000 zł • Piastów kawalerka 36m2 stan dobry, parter, 219 000 zł • Piastów 2000 r., 2 pokoje, m. postojowe, 270 000 zł • Piastów stan dobry, 48m2, 255 000 zł • Piastów segment środkowy stan dewelop. 652 000 zł

22 728 77 77

www.partnerkalina.pl

►► Drewno liściaste do kominka, 880 271 180 Kupię ►► Antyki wszelkie za gotówkę 601 336 063, 504 017 418 Usługi

Nieruchomości – wynajmę ►► Sklep, Ożarów Mazowiecki, 788 381 159

) 22 730 11 22

►► Adaptacje, ocieplenia, wykończenia 664 623 656 Anteny montaż serwis 603 375 875 ►► Auto naprawy, Pruszków, Gąsin, ul. Bagnista 11, 605 888 464

►► Cyklinowanie, układanie, schody. Sprzęt zachodni. Parkiet, deski cena producenta. 506 488 404; 22 724 91 28 ►► Czyszczenie skórzanej tapicerki samochodowej 505 076 331 ►► Domofony i videodomofony. Tel. 603 375 875 ►► Drzewa – wycinka, karczowanie, pielęgnacja 22 758 16 65, 512 380 109 ►► Ekspresowe malowanie, odnawianie mieszkań. Montaże. Tel. 509 037 700

WPR24.pl

x Pruszków, ul. Prusa 35A/203

►► FIRMA REMONTOWOBUDOWLANA. TANIO, SZYBKO. WOLNE TERMINY 503 118 140 ►► Fotografia portretowa, rodzinna, reklamowa: www.fotocharaktery.pl. Serdecznie zapraszam. ►► Glazura remonty hydraulika łazienka 510 610 743

►► Wróżka , 605 622 816 ►► WYMIANA OPON 795 569 659 ►► Zbiórka elektrozłomu, Pruszków ul. Prusa 41, tel. 600 214 802, Komputery 1.50,- kg ►► Żaluzje, rolety, moskitiery, verticale, pranie verticali, 9-20, 501 175 813

Glazura, wykończenia wnętrz, solidnie, 696 951 187 Glazurnik-remonty tel. 697 985 262, www.takiremont.pl ►► Pranie tapicerki, dywanów w domu klienta 504 206 446 ►► POSPRZĄTAM DOM, MIESZKANIE, BIURO PRUSZKÓW I OKOLICE. 511 738 104 ►► USŁUGI BUDOWLANE – stany surowe, wykończenia, remonty, duże doświadczenie, referencje. Tel. 518 493 643 Usługi księgowe, doradztwo podatkowe – Biuro rachunkowe WERO-MONA, 728 963 965, wero-mona@wp.pl

Zdrowie ►► Aby skutecznie rzucić palenie, schudnąć. Gabinet/wizyty domowe 600 830 398 ►► Terapia manualna, masaże lecznicze, dojazd do klienta, tel. 886 384 741

OPEL – SICZEK  NAPRAWA KOMPUTERÓW (STEROWNIKÓW) wszystkie marki samochodów  NAPRAWA INSTALACJI czujniki i elementy wykonawcze  NAPRAWA MAGISTRALI CAN i podobne

05-830 Nadarzyn, ul. Wierzbowa 16 609 666 056, 22 729 81 25 www. siczek.com.pl

Miasto Piastów organizuje w dniu 08.03.2012r., o godz. 11.00

– nieograniczony przetarg ustny na zbycie dz. ew. nr 215/9 w obrębie 03, o pow. 1082m2 – teren mieszkaniowo – usługowy. Cena wywoławcza netto – 698 000zł. Informacje pod nr tel. (22) 720-12-85


WPR24.pl

Piątek, 10 Lutego 2012

Społeczne Liceum Ogólnokształcące

Nr 23 Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ OD 1991

• • • • • • • • • •

Reklama

Gimazjum Społeczne 23.edu.pl www.slo

Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ OD 2004

wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo nauczanie w zespołach klasowych - do 18 osób ZNIŻKI CZESNEGO DLA zwiększona ilość godzin z jęz. polskiego i matematyki RODZEŃSTWA język angielski i niemiecki w wymiarze rozszerzonym dodatkowo do wyboru przedmioty w wymiarze rozszerzonym (w zależności od przewidywanych egzaminów maturalnych) zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub filmowy; koła przedmiotowe, szachy indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie

30%

Starosta Pruszkowski zwiadamia,

że na urzędowych tablicach ogłoszeń zostały wywieszone dwa wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

GAZETA WPR

11

Automatyka do Bram Tel. kom.: 513 161 474; Tel.: (22) 425 84 09; Tel.: (22) 396 14 46; Fax: (22) 396 14 46 E-mail: bramdoor@bramdoor.pl; Adres: ul. Komorowska 5, 05-806 Pęcice Małe

A! PECJNICAE SPLINN21 + pilot S A T R E OF bramy garażowej ratis żG o monta 0 zł brutt Cena 99

do Automat

Specjalizujemy się w doradztwie, sprzedaży, instalacji i serwisie bram, ogrodzeń oraz automatyki do bram i rolet. Gwarantujemy zadowolenie i komfort w czasie użytkowania zakupionych u nas produktów.

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10 Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 022 758 76 80 e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

! a t fer towe

O en m r g pe owe se zł

Saumy garażod 1990

Br

już

Specjalizujemy się w doradztwie, sprzedaży, instalacji i serwisie bram, ogrodzeń oraz automatyki do bram i rolet. Gwarantujemy zadowolenie i komfort w czasie użytkowania zakupionych u nas produktów. Grodzisk Mazowiecki, dnia 10 lutego 2012r.

OGŁOSZENIE

Grodzisk Mazowiecki, dnia 10 lutego 2012r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki. Na podstawie art. 11 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn zm.) w związku z uchwałą nr 121/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w studium. Sporządzony projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki obejmuje: 1) zmiany dotyczące struktury funkcjonalno - przestrzennej – przeznaczenia terenów w obszarach 1, 2 i 3 w granicach określonych w załącznikach graficznych stanowiącym załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały; 2) zmiany w zakresie wyznaczenia granic terenów zamkniętych oraz ich stref ochronnych, a także zapisów rozdziału 2.3.9 odnoszących się do tych terenów; 3) zmiany w zakresie zapisów rozdziału 2.3.10 dotyczących statusu terenów kolejowych (KK) jako terenów zamkniętych; 4) zmiany w zakresie określenia na rysunku Studium granic obszarów wymagających rehabilitacji i rewitalizacji oraz obszarów wymagających przekształceń; 5) wyznaczenia terenów dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 6) korekty redakcyjne tekstu oraz rysunku Studium: a) w zakresie oznaczeń, nazewnictwa i standardów umożliwiających jednoznaczne powiązanie części tekstowej projektu Studium z rysunkiem projektu Studium, b) dotyczącej zmiany odwołania do załącznika graficznego nr 1 do uchwały w rozdziale 2.1 pkt. 10, c) w zakresie odwołań do ustaleń zawartych w innych rozdziałach Studium – korekty błędnych numeracji stron odwołań, d) w zakresie kategorii przeznaczenia terenów dla terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej narażonych na uciążliwości; 7) zmiany w zakresie określenia parametrów i wskaźników urbanistycznych, w szczególności wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, wysokości zabudowy oraz odnoszących się do nich zapisów Studium; 8) ustalenie przebiegu napowietrznych linii elektroenergetycznych 400kV w północnej i południowej części gminy na odcinkach określonych opisowo w Studium; Wyłożenie projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w studium odbędzie się w dniach od 20 lutego 2012r. do 13 marca 2012r. Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 marca 2012r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. Projekt zmiany studium oraz prognoza udostępnione są również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl - Planowanie przestrzenne - Rok 2012. Zgodnie z art. 11 pkt.11 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi. Uwagi do studium należy składać do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia 2012r. Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: urzad@grodzisk.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu studium jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki. Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 121/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki. Sporządzony projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki obejmuje : 1) zmiany dotyczące struktury funkcjonalno - przestrzennej – przeznaczenia terenów w obszarach 1, 2 i 3 w granicach określonych w załącznikach graficznych stanowiącym załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały; 2) zmiany w zakresie wyznaczenia granic terenów zamkniętych oraz ich stref ochronnych, a także zapisów rozdziału 2.3.9 odnoszących się do tych terenów; 3) zmiany w zakresie zapisów rozdziału 2.3.10 dotyczących statusu terenów kolejowych (KK) jako terenów zamkniętych; 4) zmiany w zakresie określenia na rysunku Studium granic obszarów wymagających rehabilitacji i rewitalizacji oraz obszarów wymagających przekształceń; 5) wyznaczenia terenów dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 6) korekty redakcyjne tekstu oraz rysunku Studium: a) w zakresie oznaczeń, nazewnictwa i standardów umożliwiających jednoznaczne powiązanie części tekstowej projektu Studium z rysunkiem projektu Studium, b) dotyczącej zmiany odwołania do załącznika graficznego nr 1 do uchwały w rozdziale 2.1 pkt. 10, c) w zakresie odwołań do ustaleń zawartych w innych rozdziałach Studium – korekty błędnych numeracji stron odwołań, d) w zakresie kategorii przeznaczenia terenów dla terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej narażonych na uciążliwości; 7) zmiany w zakresie określenia parametrów i wskaźników urbanistycznych, w szczególności wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, wysokości zabudowy oraz odnoszących się do nich zapisów Studium; 8) ustalenie przebiegu napowietrznych linii elektroenergetycznych 400kV w północnej i południowej części gminy na odcinkach określonych opisowo w Studium; Wyłożenie projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w studium odbędzie się w dniach od 20 lutego 2012r. do 13 marca 2012r. Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 marca 2012r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. Projekt zmiany studium oraz prognoza udostępnione są również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl - Planowanie przestrzenne - Rok 2012. Zgodnie z art. 11 pkt.11 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi. Uwagi do studium należy składać do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia 2012r. Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: urzad@grodzisk.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu studium jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego


12

GAZETA WPR

Reklama

PiÄ…tek, 10 Lutego 2012

WPR24.pl

WPR154  

10 lutego 2012

WPR154  

10 lutego 2012

Advertisement