Page 1

25 KWIETNIA 2012 (NR 8) następny 09.05 WWW.GLOSSTOLICY.PL

URSUS CZECHOWICE, GOŁĄBKI, NIEDŹWIADEK, SKOROSZE, SZAMOTY WŁOCHY OKĘCIE, OPACZ WIELKA, NOWE WŁOCHY, STARE WŁOCHY, PALUCH, RAKÓW, ZAŁUSKI

Czy baza MPO podzieli Włochy? Dzielnica i mieszkańcy protestują przeciwko budowie zakładu MPO przy ul. Instalatorów Bolo Skoczylas / Agencja Praf.pl

WŁOCHY

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania planuje postawić na terenie Rakowa swoją bazę. – Na takie instalacje powinno się wybierać obrzeża dzielnic a nie jej centralną część – mówią władze Włoch. – Na terenie planowanej inwestycji nie powstanie kompostownia, spalarnia czy zlewnia nieczystości stałych – twierdzi MPO.

M

ieszkańców uspakajające wypowiedzi przedstawicieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania nie przekonują, protestują przeciwko stworzeniu bazy przy ulicy Instalatorów 7c. Rzecznik dzielnicy Włochy Mikołaj Foks, pytany przez nas o skalę sprzeciwu wobec jej lokalizacji odpowiada: – Organizowano protesty mieszkańców. Ze zrozumiałych względów listy protestacyjne podpisane przez ponad 4 tysiące mieszkańców były kierowane do prezydent Warszawy i do spółki MPO, a nie dzielnicy. Zarówno władze jak i Rada

URSUS

Ruszy budowa nowego żłobka W Ursusie działają tylko dwa żłobki – przy ul. Keniga oraz ul. Wapowskiego. Teraz dojdzie trzeci, u zbiegu ulic Czerwona Droga i Wolności. Wznowiona zostanie jego budowa. W nowoczesnym gmachu będzie się mieścić wielooddziałowy żłobek i biblioteka publiczna. Finał inwestycji, wartej prawie 6 mln zł, przewidywany jest na wrzesień 2013 r. 3

Włochy

Dźwigowa na Dzień Dziecka? Planowana baza miałaby powstać na terenach przy ul. Instalatorów 7c Dzielnicy otrzymywały takie listy jako przesłane do wiadomosci. Jak zapewnia Joanna Mroczek, rzecznik MPO, projektowana inwestycja spółki jest przewidziana w Planie Gospodarki Odpadami dla m.st. Warszawy na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat

URSUS

2012-2015. Zapytana, z jakich elementów ma się składać planowana baza, wyjaśnia, że „zostanie wyposażona w zaplecze techniczne dla zimowego i letniego oczyszczania ulic oraz odbioru odpadów poprzez budowę linii do segregacji odpadów surowcowych

zbieranych selektywnie, a także punkt przeładunkowy i zaplecze warsztatowe”. Zaznacza, że zakład zostanie zbudowany przy użyciu najlepszej dostępnej technologii, w pełni bezpiecznej dla środowiska naturalnego. Włochowskie władze i mieszkańcy mają jednak

zupełnie inne zdanie. Podkreślają, że sprzeciw wobec lokowania jakiejkolwiek formy bazy na terenie Rakowa wiąże się m.in. ze specyfiką tej części dzielnicy. Więcej 2

Jest szansa, że ul. Dźwigowa zostanie otwarta do 1 czerwca. Wykonawca prac położył już ponad 100 metrów odwodnienia. Zarząd Dróg Miejskich twierdzi, że przy obecnym tempie prac system odwodnienia powinien być gotowy w drugim tygodniu maja. Gdyby termin ten został dotrzymany, byłaby szansa na otwarcie ulicy i kierowcy ponownie korzystaliby z tunelu pod torami. 2

WŁOCHY

Będzie kolejny przystanek

Zamieszanie wokół kasyna

Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na budowę przystanku kolejowego Ursus Niedźwiadek. Znacznie ułatwi on mieszkańcom największego (ponad 18 tys. osób) osiedla Rolniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Ursus komunikację do centrum. Obecnie, aby dostać się do przystanku PKP Ursus muszą piechotą pokonać sporą odległość lub dojechać komunikacją. 4

Jak to jest? Na ostatniej sesji nasi radni mieli w tej sprawie negatywne zdanie, a przecież wcześniej było ono pozytywne? – pytają mieszkańcy Włoch. Chodzi o opiniowanie lokalizacji kasyna w hotelu Gromada przy ul. 17 Stycznia. Wyjaśnienie sprawy jest proste – dwie firmy starały się o taką lokalizację kasyna w tym samym miejscu. 6

Reklama


2

Środa, 25 Kwietnia 2012

GŁOS STOLICY

GLOSSTOLICY.pl

CYTAT TYGODNIA

Stawiamy na wartościowe i ambitne kino europejskie. Na filmy z przesłaniem. Nie interesują nas wysokobudżetowe produkcje z Hollywood. Łukasz Prokop, współzałożyciel Bezdyskusyjnego Klubu Filmowego w Ursusie

Bolo Skoczylas/Agencja Praf.pl

Czy baza MPO podzieli Włochy? Bolo Skoczylas / Agencja Praf.pl

Dzielnica protestuje przeciw powstaniu przy ul. Instalatorów zakładu MPO Dokończenie ze str. 1

Andrzej Golec

Z

daniem Mikołaja Foksa, rzecznika dzielnicy Włochy, „ulokowanie bazy MPO w tym miejscu to prosta droga do definitywnego rozbicia dzielnicy na dwa osobne organizmy, a także zmarnowanie cennego terenu inwestycyjnego”. – Raków znajduje się w centrum dzielnicy, dlatego ważne jest, aby zaczął pełnić funkcję takiego centrum – mówi Foks. – Budowa bazy w tym miejscu przekreśla nadzieję na rozwój tej części miasta i „zszywanie” Włoch i Okęcia – dodaje. Czy byłyby uwagi, gdyby zakład został ulokowany w innej części dzielnicy? – spytaliśmy rzecznika. – Są zastrzeżenia wobec obecnie planowanej lokalizacji, trudno odnosić się do innej, skoro taka ewentualność nie ma miejsca – twierdzi Foks. Dodaje, że proponowanie miejsca pod bazę MPO nie należy do dzielnicy, ale wydaje się, że na takie instalacje powinno się wybierać jej obrzeża, a nie centralną część, nawet jeśli ta ostatnia nie jest obecnie należycie zagospodarowana. Joanna Mroczek zwraca uwagę, że w związku z projektowaną inwestycją Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania prowadzi szerokie działania informacyjne dla mieszkańców. Zorganizowano m.in. spotkania otwarte z mieszkańcami Rakowa. W rezultacie konsultacji społecznych zdecydowano się

Dźwigowa będzie oddana do użytku w Dzień Dziecka? WŁOCHY

Zarząd Dróg Miejskich twierdzi, że istnieje szansa, aby ul. Dźwigowa w warszawskich Włochach została otwarta do 1 czerwca. Wykonawca prac położył już ponad 100 metrów odwodnienia.

MPO twierdzi, że prowadzi szerokie działania informacyjne w sprawie bazy zmienić zakres inwestycji – projektowana sortownia odpadów będzie obejmować jedynię linię do sortowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, czyli już wstępnie posegregowanych przez mieszkańców (papier, szkło, plastik, metal). Na terenie przy ul. Instalatorów nie powstanie kompostownia, spalarnia czy zlewnia nieczystości ciekłych. Zdaniem MPO, choć sortownia będzie położona pomiędzy dużymi ciągami komunikacyjnymi (al. Krakowska,

ul. Łopuszańska), to po uruchomieniu zakładu natężenie ruchu nie wzrośnie nawet o 2 procent. – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania prowadziło konsultacje, które spotkały się z dużym sprzeciwem wobec tej inwestycji – twierdzi z kolei rzecznik Mikołaj Foks. Warto przypomnieć, że na stronie internetowej Miasta Stołecznego Warszawa pojawiło się ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania

przestrzennego obszaru Rakowa. Można więc składać wnioski do tego planu – termin upływa 7 maja 2012 roku. Składane przez mieszkańców uwagi będą dotyczyć m.in. terenu, na którym Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania chce postawić swoją bazę. Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, PKiN, plac Defilad 1, piętro XIII, pokój 1349, 00-901 Warszawa (z zaznaczeniem „Wniosek do m.p.z.p. obszaru Rakowa”).

Młodzi artyści złożyli hołd Komedzie Mazalucki.com

WŁOCHY

W Okęckiej Sali Widowiskowej Domu Kultury Włochy odbył się 22 kwietnia koncert „Komeda Komedzie...”. Imprezą upamietniono 43 rocznicę śmierci tego sławnego polskiego jazzmana.

M

uzyczny hołd Krzysztofowi Komedzie złożyli uczniowie Autorskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II stopnia im. Krzysztofa Komedy w Warszawie. Podczas występu 22 kwietnia prezentowali zróżnicowany repertuar, obejmował on głównie standardy jazzowe oraz ambitną muzykę pop. Podczas prawie dwugodzinnego koncertu młodzi artyści zaprezentowali swoje umiejętności wykonując nie tylko klasykę jazzu (m.in. utwory Milesa Davisa,

Koncert odbył się w Okęckiej Sali Widowiskowej Chicka Corei i Elli Fitzgerald), piosenki polskich wykonawców (m.in. Ryszarda Rynkowskiego, Ewy Bem oraz Krystyny Prońko), ale również przeboje takich gwiazd jak Phil Collins, Adele czy Withney Houston. Koncert, na którym występujący zaprezentowali różnorodny poziom

artystyczny, prowadzony był przez dwóch konferansjerów – uczniów szkoły W Autorskiej Szkole Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II st. im. Krzysztofa Komedy kształcić się mogą wszyscy bez względu na wiek. Przebieg nauki jest ściśle dostosowany do potrzeb ucznia. Pro-

mowanie talentów rozwijających swoje umiejętności w szkole odbywa się m.in. poprzez organizowanie licznych koncertów. Najbliższy z nich odbędzie się 12 maja w Centrum Kultury Izabelin (wstęp 8 zł). Szkoła współpracuje m.in. z Okęcką Salą Widowiskową oraz Ośrodkiem Kultury „Arsus” . Krzysztof Komeda (z zawodu lekarz-laryngolog) oprócz tego, że był pianistą jazzowym, prekursorem nowoczesnego jazzu w Polsce, zapamiętany został również jako twórca muzyki filmowej. Napisał muzykę do ponad 60 filmów, m.in. do takich obrazów jak „Nóż w wodzie” Romana Polańskiego czy „Niewinni czarodzieje” Andrzeja Wajdy. Jednak jego najbardziej znanym utworem jest słynna „Kołysanka” – muzyczny motyw przewodni filmu Romana Polańskiego „Dziecko Rosemary”. Krzysztof Komeda zmarł 23 kwietnia 1969 r. w szpitalu w Warszawie. (PS)

P

rzebudowa ul. Dźwigowej rozpoczęła się w lipcu ub. roku. Pierwotnie prace miały potrwać dwa miesiące, ale zadanie drogowcom znacznie utrudniał wysoki poziom wód gruntowych. Efekt jest taki, że roboty trwają do dziś. Jest jednak nadzieja, że wraz z początkiem czerwca kierowcy ponownie pojadą tunelem pod torami w ciągu ul. Dźwigowej. Jeszcze przed świętami wielkanocnymi Zakład Remontów i Konserwacji Dróg zerwał nawierzchnię jezdni od strony północnej, co umożliwiło wykonawcy prac ułożenie systemu odwodnieniowego na całej długości drogi. Grunt w tunelach przypominał momentami błotnistą papkę, ale ZDM zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą. Po prostu wykonawca rozpoczął prace nad odwodnieniem od środka zagłębienia ulicy, ponieważ w tym fragmencie ul. Dźwigowej wybudowany został kanał odprowadzający poprowadzony do przepompowni. Dzięki temu,

że kanał ten wybudowano 15 metrów pod jezdnią, woda będzie odprowadzana grawitacyjnie, nie ma konieczności montowania pompy odprowadzającej. Jest to o tyle istotne, że w razie awarii takiej pompy jezdnia znów musiałaby zostać rozkopana. Woda będzie odprowadzana trzema kanałami: środkowym i dwoma zewnętrznymi. Do tego pierwszego będzie spływać deszczówka, natomiast kanały zewnętrzne odprowadza wodę gruntową ze skarp. Są one

Zdaniem ZDM, system odwodnienia drogi powinien być gotowy w drugim tygodniu maja układane na głębokości 3 metrów. Wykonawca zabezpieczył wykopy przed obsunięciem gruntu nie tylko metalowymi grodzicami, ale także belkami rozporowymi. W ul. Dźwigowej ułożono już ponad 100 metrów odwodnienia. ZDM twierdzi, że przy obecnym tempie prac system odwodnienia powinien być gotowy w drugim tygodniu maja. Gdyby termin ten został dotrzymany, byłaby szansa na otwarcie ul. Dźwigowej na początku czerwca. (DP)

Wąska jezdnia na ul. Ryżowej URSUS

Kierowcy przejeżdżający ul. Ryżową muszą zmagać się z niewielkimi utrudnieniami. Firma Strabag, która buduje ul. Nowolazurową, wprowadziła tymczasową zmianę organizacji ruchu na tej ulicy. Budowa ul. Nowolazurowej skomplikowała życie kierowcom i mieszkańcom Ursusa i Włoch. Ze względu na postępujący zakres prac budowlanych drogowcy z firmy Strabag, co kilka miesięcy wprowadzają

zmiany w organizacji ruchu. W listopadzie ubiegłego roku zlikwidowano możliwość przejazdu ul. Świerszcza oraz ul. Zapustną, natomiast 14 stycznia z ruchu wyłączono ul. Szamoty na odcinku od ul. Traktorzystów do ul. Posag 7 Panien. Teraz kierowcy znów trafiają na utrudnienia. Od 23 kwietnia na ul. Ryżowej obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Zmiany polegają na zwężeniu jezdni z 7 do 6 m. Drogowcy podkreślają, ze takie rozwiązanie nie powinno powodować dużych utrudnień. Do dyspozycji są dwa pasy ruchu po 3 m. (AS)


GLOSSTOLICY.pl

Środa, 25 Kwietnia 2012

WŁOCHY

Policjanci w kilka minut zatrzymali pijanego nożownika

Wiadomości Policjanci zostali wezwani do jednego z mieszkań na terenie dzielnicy. Po otrzymaniu zgłoszenia udali się pod wskazany adres. Na miejscu zastali 41-letniego mężczyznę z raną ciętą szyi. Z relacji poszkodowanego wynikało, że w trakcie spotkania ze znajomymi, pokłócił się z jednym ze

swoich kolegów. Mężczyźni wspólnie spożywali alkohol. W trakcie sprzeczki 39-letni Adam K. ugodził nożem pokrzywdzonego, a następnie wyszedł z mieszkania. Policjanci wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe, które odwiozło rannego mężczyznę do szpitala. Funkcjonariusze rozpoczęli

GŁOS STOLICY

3

poszukiwania sprawcy. Kilka minut później Adam K. został zatrzymany. Policjanci przedstawili 39-latkowi zarzuty uszkodzenia ciała i kierowania gróźb karalnych. Zgodnie z kodeksem karnym za te przestępstwa grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności. (AS)

Budowa żłobka w Ursusie będzie wznowiona Anna Sołtysiak, Andrzej Golec GOŁĄBKI

U zbiegu ulic Czerwona Droga i Wolności wznowiona zostanie budowa gmachu, w którym będzie się mieścić wielooddziałowy żłobek i biblioteka publiczna. Finał inwestycji, wartej prawie 6 mln zł, przewidywany jest na wrzesień 2013 r.

D

ziś w Ursusie działają tylko dwa żłobki – przy ul. Keniga oraz ul. Wapowskiego. Placówki są zbyt małe, by przyjąć wystarczającą ilość dzieci. Taką sytuację ma poprawić budowa nowego obiektu. W gmachu powstającym przy ul. Czerwona Droga będzie funkcjonował wielooddziałowy żłobek, w którym znajdzie się miejsce dla sześciu 16-osobowych grup. Dzieci będą korzystać z pomieszczeń Reklama

na parterze, pierwszym i drugim piętrze. Na każdej z trzech kondygnacji znajdą się m.in. bawialnie, sypialnie oraz tarasy. Uzupełnieniem kompleksu będą pomieszczenia administracyjne, rozdzielnie posiłków, pomieszczenia sanitarne oraz sala do ćwiczeń ruchowych. Natomiast w piwnicy wybudowane zostaną dwa baseny, z których jednocześnie skorzysta 16 dzieci (pod okiem czterech opiekunów). We wschodnim skrzydle budynku działać będzie biblioteka. Na parterze znajdzie się wypożyczalnia, a w piwnicy czytelnia multimedialna i księgozbiór. Przy budynku powstanie również plac zabaw.

Prawie 100 miejsc

Do nowego żłobka zostaną przyjęte przede wszystkim dzieci z Ursusa. – Nasza inwestycja ma na celu zwiększenie ilości miejsc żłobkowych w dzielnicy, a co za tym idzie, zmniejszenie kolejek maluchów oczekujących na przyjęcie do żłobków.

Bolo Skoczylas/Agencja Praf.pl

Przy ul. Czerwona Droga powstaje budynek z wielooddziałowym żłobkiem, basenami dla dzieci i biblioteką

Oddanie obiektu ma nastąpić do 31 sierpnia 2013 r. Szykowanych jest prawie 100 nowych miejsc dla najmłodszych mieszkańców Ursusa. Choć warto wspomnieć, że w przypadku tego typu zapisów rejonizacja nie obowiązuje – powiedziała nam Agata Cesarek, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Budowa żłobka rozpoczęła się już w lipcu 2011 roku, jednak władze dzielnicy odstąpiły od umowy z wykonawcą z powodu znacznych opóźnień względem ustalonego harmonogramu. – W miejscu

realizacji inwestycji obecnie znajduje się hałda ziemi przygotowana do obsypania budynku, wylane zostały już ściany i ławy żelbetonowe, a miejsce zostało zabezpieczone tymczasowym ogrodzeniem – mówi Agata Cesarek. Prace te, realizowane przez wykonawcę, z którym dzielnica rozwiązała umowę kosztowały ponad 280 tys. zł. Obecnie końca dobiega postępowanie przetargowe, które pozwoli wyłonić firmę odpowiedzialną za dokończenie prac

budowlanych. – Wstępnie wykonawca jest wytypowany, jednak kto nim został oficjalnie będę mogła poinformować dopiero po podpisaniu umowy. Ma to nastąpić do końca kwietnia – przyznaje Agata Cesarek. Prace budowlane na działce przy ul. Czerwona Droga powinny zostać wznowione w połowie maja.

W terminie?

Umowa, która zostanie podpisana z nowym wykonawcą, przewiduje zakończenie robót i oddanie nowego obiektu do 31 sierpnia 2013 r. Zanim jednak placówka rozpocznie działalność, dzielnica będzie

musiała uzyskać odpowiednie pozwolenia oraz sprawdzić czy budynek spełnia standardy konieczne do pełnienia określonych funkcji. – Dołożymy wszelkich starań, aby zakończyć inwestycję w zadeklarowanym w umowie terminie. Jeżeli stanie się tak, że po przeprowadzeniu rekrutacji nastąpi krótkoterminowe opóźnienie, rodzice wraz z pociechami przyjętymi do tejże placówki będą musieli wykazać się odrobiną cierpliwości i przystąpić do uczestnictwa w przygotowanych dla nich zajęciach nieco później, po udostępnieniu żłobka – zaznacza rzecznik.


4

GŁOS STOLICY

Środa, 25 Kwietnia 2012

Wiadomości

Ursus

Kobieta postanowiła okraść matkę swojego konkubenta

Policjanci z komisariatu w Ursusie kilka dni temu otrzymali informację o kradzieży mieszkaniowej. Kobieta poinformowała, że z jej mieszkania zginęła cenna biżuteria oraz złote monety. Wartość skradzionych przedmiotów została oszacowana na 40 tys. zł. Poszkodowana, jako

potencjalną złodziejkę, wskazała konkubinę swojego syna. Miała ona klucze do mieszkania pokrzywdzonej. Sprawą zajęli się funkcjonariusze z wydziału kryminalnego. Zatrzymali 36-letnią Annę G. w jej mieszkaniu na Woli. Po przeszukaniu lokalu policjanci odzyskali jedną

z trzech skradzionych monet. Kobieta została zatrzymana i usłyszała zarzut kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo grozi jej kara do 10 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze pracują obecnie nad odzyskaniem pozostałych skradzionych przedmiotów. (AS)

Będzie kolejny przystanek PKP Bolo Skoczylas/Agencja Praf.pl

Inwestycja przy osiedlu Niedźwiadek ma być oddana 16 miesięcy po podpisaniu umowy z wykonawcą Dominik Pietraszek URSUS

Przystanek kolejowy Ursus Niedźwiadek nabiera wreszcie realnych kształtów. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie ogłosił przetarg na jego budowę, ma powstać na linii kolejowej 447 Warszawa Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki.

O

kolejnym przystanku kolejowym w Ursusie mówi się już od kilkudziesięciu lat. Jednak dopiero po wyborze naszego kraju na współgospodarza Euro 2012 sprawa ruszyła z miejsca. Pierwotnie planowano, że nowy przystanek PKP Ursus Niedźwiadek powstanie przed tą wielką imprezą sportową, ale na przeszkodzie stanęły problemy z pozyskaniem przez PKP Polskie Linie Kolejowe gruntów pod zamierzoną inwestycję. W rezultacie doszło do opóźnienia całej procedury koniecznej do startu budowy. Obecnie wszystkie działki na terenie planowanej inwestycji są już w posiadaniu kolejarzy. 10 kwietnia ZTM w porozumieniu z PKP PLK ogłosił przetarg na realizację inwestycji. Podzielono go na dwa zadania: budowę przystanku kolejowego PKP Ursus Niedźwiadek oraz wykonanie przejścia podziemnego pod

znajdą się stojaki, będą połączone z systemem monitoringu zainstalowanym na parkingu Parkuj i Jedź. Latarnie uliczne, które w związku z budową przystanku zostaną zdemontowane, po jej zakończeniu będą odtworzone lub zastąpione nowymi, o lepszych parametrach technicznych. Postawione zostaną w miejscach zapewniających w okolicy odpowiedni poziom oświetlenia. Wszystkie prace związane z budową oraz pozyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień powinno zostać zakończone w terminie 16 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

Łatwiej do centrum Mieszkańcy osiedla muszą pokonać sporą odległość do przystanku PKP Ursus torami. Pierwszy z elementów sfinansuje kolej, a drugi ZTM.

Wspólna inwestycja

– Już wcześniej podpisaliśmy umowę z Zarządem Transportu Miejskiego na współfinansowanie tego przedsięwzięcia – powiedział nam Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK. – Lepiej taką inwestycję przeprowadzić razem, bo wtedy jej koszty rozkładają się na dwa podmioty. Jeśli chodzi o zarządzanie tymi obiektami, to najprawdopodobniej ZTM będzie odpowiadał za przejście podziemne, a kolej za przystanek, ale na

szczegóły w tej sprawie jest jeszcze za wcześnie – dodaje. Zgodnie z zamówieniem wykonawca prac zostanie zobowiązany do budowy peronu i wiaty wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowy m.in. układu torowego (z odwodnieniem), urządzeń telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Peron powstanie pomiędzy dwoma torami podmiejskimi. – Ze względu na jego konstrukcję i umiejscowienie, podczas budowy prawdopodobnie wystąpią utrudnienia w ruchu kolejowym, gdyż trzeba będzie

zmienić geometrię torów w taki sposób, aby pociągi bez gwałtownych manewrów wjeżdżały na perony – mówi Dutkiewicz. Do przejścia podziemnego podróżni dostaną się z obu stron torów oraz z peronu. Od strony północnej prowadzić będą dwa wejścia – przy parkingu Parkuj i Jedź oraz od ul. Orląt Lwowskich, a po południowej stronie torów – od strony ul. Krawczyka. W przejściu podziemnym zostanie także wydzielona ścieżka rowerowa. Przy wejściach przewidziano windę oraz stojaki na rowery. Zarówno teren przejścia podziemnego jak i ten, na którym

GLOSSTOLICY.pl

Budowa nowego przystanku PKP znacznie ułatwi mieszkańcom Niedźwiadka – największego (ponad 18 tys. osób) osiedla Rolniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Ursus – komunikację do centrum Warszawy. Obecnie, aby dostać się do przystanku PKP Ursus muszą oni piechotą pokonać sporą odległość lub dojechać do stacji komunikacją miejską. Z Ursusa do centrum miasta można również dotrzeć autobusem, ale taka podróż zajmuje nawet godzinę. Pociągi podmiejskie z Ursusa do Śródmieścia jadą trzykrotnie krócej. Aby zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych ZTM wybudował w pobliżu miejsca gdzie ma powstać nowy przystanek, parking przesiadkowy Parkuj i Jedź. Może on pomieścić ok. 360 samochodów.

Ul. Płużańska do przebudowy STARE WŁOCHY

Niebawem rozpocznie się przebudowa odcinka ul. Płużańskiej między ulicami Owalną i Techników. Roboty obejmą m.in. wymianę nawierzchni. Ul. Płużańska to droga miejska, z której głównie korzystają lokalni mieszkańcy. Nawierzchnia jezdni jest zniszczona. Po większych opadach deszczu na drodze pojawiają się ogromne kałuże. W złym stanie jest też chodnik. Jeszcze w kwietniu dzielnica podpiszą umowę z wykonawcą prac. Przed wejściem na teren budowy drogowcy będą musieli przedstawić harmonogram robót. – Z uwagi na zakres prac wprowadzone zostaną utrudnienia w ruchu pieszym i samochodowym – mówi Mikołaj Foks, rzecznik prasowy dzielnicy Włochy. – Więcej szczegółów będziemy znali po wykonaniu przez wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu. Myślę, że będzie on gotowy w drugiej połowie maja – dodaje. Po zakończeniu przebudowy ul. Płużańska na tym odcinku będzie miała 6 m szerokości. Chodniki zostaną wykonane z kostki brukowej, w pobliżu przejść dla pieszych będą ułożone płytki betonowe z wypustkami. Na przebudowę ul. Płużańskiej dzielnica chce wydać 700 tys. zł. Wykonawca ma cztery miesiące na wykonanie robót. (AS)

O ogrodzie w bibliotece Wrak autobusu już nie straszy przy ul. Krańcowej WŁOCHY

Lubisz pielegnować swój ogród, sadzić rośliny i patrzeć jak rosną? Jeśli tak, to 16 maja udaj się do lokalu Biblioteki Publicznej dzielnicy Włochy przy ulicy Ks. J. Chróścickiego 2, wejscie A. Odbędzie się tam spotkanie z Witoldem Czuksanowem. Gość spotkania jest dzienniarzem, autorem telewizyjnego

„Roku w ogrodzie”, twórcą wielu poradników i książek o tej tematyce, m.in. „Ogród dla początkujących” czy „Zapytaj ogrodnika”. Witold Czuksanow, jak sam mówi, uwielbia podpatrywać rośliny, wszystko co zielone. Swoją wiedzą dzieli się z innymi – ogród to przecież nie tylko utrapienie, ale także wielka radość. Spotkanie z Witoldem Czuksanowem, który będzie opowiadał o blaskach i cieniach ekologii w ogrodzie, odbędzie się 16 mają (środa) o godzinie 18. (GOL)

Głos Stolicy

PR: 17749

Zespół redakcyjny: Bogdan Skoczylas, Maciej Skoczylas, Milena Skoczylas, Andrzej S. Rodys, Karolina Gontarczyk, Anna Sołtysiak, Dominik Pietraszek, Anna Juszczak-Borysiuk, Andrzej Golec, Adam Fabisiewicz Redakcja: Pruszków, ul. Prusa 35A/203 tel/fax. 22 730 11 22 e-mail: redakcja@glosstolicy.pl

WŁOCHY

Zadzwoniła do nas czytelniczka, informując o wraku autobusu stojącym na niewielkim parkingu przy ul. Krańcowej. Zainteresowaliśmy się sprawą i po kilku dniach od otrzymania telefonu zniszczony pojazd zniknął. Wrak pojazdu stał tuż pod oknami nowego osiedla mieszkaniowego i naprzeciwko zajezdni

Zasięg: Ursus (Czechowice, Gołąbki, Niedźwiadek, Skorosze, Szamoty) Włochy (Okęcie, Opacz Wielka, Nowe Włochy, Stare Włochy, Paluch, Raków, Załuski) Drukarnia: Polskapresse Sp. z o.o. ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa Wydawca: WPR Maciej Skoczylas Redaktor naczelny: Maciej Skoczylas Z-ca red. naczelnego: Andrzej S. Rodys

R11 Kleszczowa należącej do Miejskich Zakładów Autobusowych. – Ten samochód jest tam od jakiś dwóch czy trzech lat. Obok powstało nawet dzikie wysypisko śmieci – poinformowała nas kilka dni temu czytelniczka. – To skandal, żeby taki wrak stał tu od takiego czasu. Może wreszcie ktoś go sprzątnie? – mówiła. Nim pojazd zniknął przeprowadziliśmy małe śledztwo, bo pojazd stanowił problem, m.in. dla dewelopera, budującego tuż obok osiedle. – Niebawem oddajemy

Reklama: tel./fax 22 730 11 22, Bożena Smolińska, tel. 888 918 888, bozena.smolinska@wprmedia.pl, Ogłoszenia: tel./fax 22 730 11 22; Pruszków, ul. Prusa 35a/203, Nr konta bankowego – BRE Bank 09 1140 2004 0000 3702 5439 7490 Biura ogłoszeń partnerskie: Linea, ul. Ciernicka 2, Warszawa Fotografia: Marcin Zawadzki

do użytku pierwszy z budynków. Nie chcemy, by mieszkańcy mieli tak nieciekawy widok – twierdził przedstawiciel dewelopera. Działka, na której znajduje się niewielki parking nie jest własnością ani do dewelopera, ani pobliskiej zajezdni autobusowej. – Autobus nie należy on do nas. Nasze pojazdy są żółto-czerwone, a ten jest biały – mówił z pracownik zajezdni Kleszczowa. Okazało się, że teren parkingu należy do dzielnicy. – Grunt faktycznie jest nasz. Mieszkańcy albo deweloper powinni zgłosić

Studio graficzne: Marcin Ziółkowski Graphics & Design Studio, www.gdstudio.pl Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz nadawania tytułów listom. Tekstów i materiałów niezamówionych nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. E-wydanie dostępne na www.wprmedia.pl

problem do straży miejskiej, ona ustali do kogo należy autobus – powiedział nam Mikołaj Foks, rzecznik prasowy dzielnicy Włochy. – Jeśli znajdzie się właściciel pojazdu to zostanie zobowiązany do zabrania go. Gdyby jednak nie udało się ustalić do kogo należy, to dzielnica będzie musiała go usunąć – zaznaczał. Kilka dni po tych rozmowach zniszczony autobusu zniknął z parkingu. Nie wiemy, kto przyłożył do tego rękę, ale najważniejsze że od minionego poniedziałku wrak już nie straszy. (AS)


GLOSSTOLICY.pl

Środa, 25 Kwietnia 2012

REGION

Kończy się termin składania pitów

Warszawiacy, którzy jeszcze nie złożyli zeznań podatkowych za 2011 r. mają na to czas tylko do 30 kwietnia. Dlatego Urząd Skarbowy Warszawa Bemowo (obejmujacy również Ursus i Włochy) 27 oraz 30 kwietnia będzie czynny do godz. 18.00. Dodatkowo placówka zostanie otwarta

Wiadomości również w sobotę 28 kwietnia w godz. 9.00–13.00. Tego dnia w siedzibie urzędu będzie można m.in. pobrać formularze zeznań podatkowych, uzyskać informacje pomocne w wypełnieniu zeznania rocznego, złożyć zeznanie podatkowe przez internet (korzystając ze stanowisk z dostępem

GŁOS STOLICY

5

do internetu) lub w formie papierowej. W tym dniu zorganizowany zostanie konkurs plastyczny dla dzieci. Autorzy najlepszych prac będą nagrodzeni a ich rysunki ozdobią hol urzędu. W poniedziałek, po zakończeniu pracy urzędu, deklaracje podatkowe będzie można składać do specjalnej urny. (AS)

Na seansie poznaj swojego sąsiada

Oznaczenia linii KM pod lupą

Pokazy Bezdyskusyjnego Klubu Filmowego są okazją do zawierania znajomości

Urząd Transportu Kolejowego uważa, że nowe oznaczenia linii Kolei Mazowieckich są niezgodne z przepisami i naruszają zbiorowe prawa pasażerów – informuje „Rynek Kolejowy”.

SKOROSZE

Druga edycja seansów Bezdyskusyjnego Klubu Filmowego „Poznaj swojego sąsiada” cieszy się sporym zainteresowaniem. W każdy ostatni piątek miesiąca w Bibliotece Skorosze spotykają się miłośnicy kina nie tylko z Ursusa. Pokazy filmowe są także okazją do zawierania nowych znajomości.

D

ziałający od roku klub jest alternatywną propozycją dla tych, którzy nie przepadają za seansami w multipleksach, narzekają na brak rozrywek kulturalnych, nie tęsknią za wielkomiejskim stylem życia. I właśnie z myślą o nich młodzi mieszkańcy Ursusa wyszli z inicjatywą zorganizowania seansów filmowych, na których miłośnicy kina mieliby okazję poznać bliżej swoich sąsiadów, tworząc przy tym bardzo interesujące i mniej przypadkowe miejsce spotkań niż np. klatka schodowa. Inicjatywa zrodziła się ponad rok temu w trakcie konsultacji społecznych „Włącz się w kulturę w Ursusie”, przeprowadzanych przez Centrum Komunikacji Społecznej oraz Urząd Dzielnicy Ursus. Mieszkańcy mogli się wypowiedzieć na temat dostępnej w ich okolicy oferty kulturalnej. Reklama

Pomysł kina sąsiedzkiego spotkał się z przychylnością dzielnicy (wsparła organizatorów zapewniając promocję) oraz Biblioteki Skorosze (wypożyczenie sali projekcyjnej, zakup filmów) Skąd nazwa inicjatywy? – Nazwa Bezdyskusyjny Klub Filmowy powstała na przekór licznym Dyskusyjnym Klubom Filmowym. Oczywiście, nie jest to równoznaczne z tym, że w trakcie naszych spotkań nie prowadzimy rozmów, wręcz przeciwnie. Chodzi nam bardziej o to, że tu po prostu przychodzi się bez

dyskusji. Każdy seans poprzedzony jest wstępem w postaci krótkiego wykładu na temat wyświetlanego filmu. Natomiast po projekcji dzielimy się wrażeniami – mówi Łukasz Prokop, współzałożyciel Bezdyskusyjnego Klubu Filmowego. Sąsiedzki klimat obecny jest też w prezentowanym repertuarze filmowym. W ubiegłorocznej edycji skupiony był on przede wszystkim na ambitnym kinie twórców z krajów sąsiadujących z Polską. – W tym roku postanowiliśmy nieco poszerzyć

repertuar. Nie oznacza to jednak rezygnacji z wyświetlania filmów naszych sąsiadów. Stawiamy na wartościowe i ambitne kino europejskie. Na filmy z przesłaniem, zmuszające do refleksji. Nie interesują nas wysokobudżetowe produkcje z Hollywood – zapewnia Łukasz Prokop. Seanse drugiej edycji cieszą się sporym zainteresowaniem. W tym roku wzięło już w nich udział ok. 60 osób. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z frekwencji. Cieszy nas, że na pokazy przychodzą ludzie w różnym wieku – mówi Prokop. W drugiej edycji pokazano już dwa filmy – „Czekając na Joe” produkcji brytyjskiej oraz rosyjski dramat „Rusałka”. Na zakończenie tegorocznej edycji, która finał będzie miała w czerwcu, organizatorzy przygotowali niespodziankę. O wyborze filmu zadecydują sami uczestnicy spotkań – zagłosują na niego za pośrednictwem portalu Facebook. Tymczasem w najbliższy piątek 27 kwietnia (start seansu o godz. 18.30) zobaczyć będzie można wielokrotnie nagradzony melodramat „Okna”, zrealizowany w koprodukcji portugalsko-turecko-brytyjsko-włoskiej. Wstęp na wszystkie seanse jest darmowy. Informacje na temat działalności Bezdyskusyjnego Klubu Filmowego „Poznaj swojego sąsiada” można znaleźć na portalu Facebook. http://www.facebook. com/ poznajsasiada. (P. SYM)

REGION

W drugiej połowie marca tego roku Koleje Mazowieckie wszystkie swoje linie oznaczyły symbolami od KM1 do KM33. Po symbolu linii następują jednak jeszcze dwie cyfry, a później nazwa stacji końcowej. Przewoźnik chciał w ten sposób ułatwić wybór właściwego połączenia osobom rzadziej korzystającym z tego rodzaju

komunikacji. Pasażerowie, którzy zmierzają koleją np. do Piastowa nie muszą przecież wiedzieć, że dojadą tam składem w kierunku Grodziska Mazowieckiego, Żyrardowa lub Skierniewic. Jak informuje „Rynek Kolejowy” uwagi do nowych oznaczeń miał także Urząd Transportu Kolejowego. W piśmie wysłanym do Kolei Mazowieckich, UTK poinformował, że nowe oznaczenia są niezgodne z przepisami i zmniejszają powierzchnię wyświetlania stacji docelowej co utrudnia odczytanie komunikatu z wyświetlacza. Według Urzędu Transportu Kolejowego, brak wyraźnego i czytelnego oznaczenia stanowi poważne naruszenie zbiorowych praw pasażerów. (DP)

Urzędnicy brali łapówki? REGION

Trzech urzędników i pięciu przedsiębiorców z woj. mazowieckiego zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sprawa dotyczy przyjęcia łapówek w wysokości ok. 90 tys. zł. Wśród zatrzymanych są naczelnik Wydziału Sygnalizacji i Oświetlenia Zarządu Dróg Miejskich (ZDM) Piotr D. oraz jego zastępca, a także jeden z pracowników Biura Drogownictwa i Komunikacji urzędu miasta. Pieniądze mieli

wręczać im przedstawiciele firm startujących w przetargach, w zamian urzędnicy mieli pozytywnie opiniować i przyspieszać decyzje dotyczące projektów sygnalizacji świetlnej w Warszawie. Prokuratura przedstawiła podejrzanym zarzuty wręczenia i przyjęcia korzyści majątkowych. CBA zabezpieczyło tez dokumenty z ZDM oraz z Biura Drogownictwa i Komunikacji w stołecznym ratuszu. Urzędnicy z ZDM zostali tymczasowo aresztowani. Obaj przyznali się do brania łapówek. Wobec pozostałych sześciu osób zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości od 10 do 200 tys. zł. (AS)


6

GŁOS STOLICY

Środa, 25 Kwietnia 2012

Wiadomości

WŁOCHY

Spotkania historyczne w Pałacyku Koelichenów

Fundacja Stare Nowe Moje Włochy zaprasza mieszkańców dzielnicy na pierwsze w tym roku spotkanie historyczne, które odbędzie się 27 kwietnia (piątek) w Pałacyku Koelichenów przy ul. Chrościckiego 2. Piątkowe impreza zostanie zorganizowane pod hasłem „Tajemnice Starego młyna”. Głównym

celem spotkań historycznych jest poznawanie dziejów dzielnicy, która przed wojną była miastem-ogrodem. Organizatorzy prezentują historię starych willi, ceglanych kamienic, stawów i parku oraz tworzą wirtualny katalog wspomnień. Cykl składa się z siedmiu spotkań, podczas których

Zamieszanie wokół kasyna

Bolo Skoczylas/Agencja Praf.pl

Radni opiniowali lokalizację kasyna w hotelu Gromada. Starały się o nią dwie firmy

Andrzej Golec Okęcie

Sprawa ewentualnej lokalizacji kasyna w hotelu Gromada przy ul. 17 Stycznia wywołała nie tylko zainteresowanie radnych Włoch, ale też spore zamieszanie w głowach mieszkańców dzielnicy. – Jak to jest? Na ostatniej sesji nasi radni mieli w tej sprawie negatywne zdanie, a przecież wcześniej było ono pozytywne? – pytają. Wyjaśnienie jest proste.

R

adni zajęli się jedną lokalizacją, ale wystąpiły o nią dwie firmy – ZPR S.A i Estrada Polska spółka z o.o. Tej pierwszej udało się uzyskać opinię pozytywną, druga odeszła z kwitkiem. W obu przypadkach chodziło o ewentualne powstanie kasyna w budynku hotelu Gromada przy ul. 17 Stycznia 32, w pobliżu lotniska. – Nie nastąpiła żadna zmiana stanowiska radnych podczas sesji rady dzielnicy w dniu 11 kwietnia tego roku, kiedy to negatywnie zaopiniowano lokalizację kasyna

gry dla firmy Estrada Polska Spółka z o.o z siedzibą w Opolu. Podobną decyzję rada dzielnicy odnośnie tej właśnie firmy podejmowała w latach ubiegłych. Także Rada Warszawy wydała w tej sprawie negatywną opinię – powiedział nam Dariusz Kałwajtys, radny dzielnicy Włochy, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Dodaje, że druga firma, ZPR S.A. z siedzibą przy ul. Senatorskiej w Warszawie, uzyskała aprobującą opinię rady dzielnicy podczas jednej z ubiegłorocznych sesji. Postanowiliśmy spytać, jakie były powody tak różniących się opinii radnych. Jak się okazało, w obu przypadkach dużą rolę grały obawy wspólnot mieszkaniowych przy ul. 17 Stycznia, w pobliżu hotelu Gromada. Mieszkańcy w pismach do urzędu dzielnicy i radnych zwracali uwagę m.in. na problem z parkowaniem aut – czy goście kasyna nie będą ich stawiać na osiedlach lub trawnikach. Jedna ze wspólnot stwierdziła, „że możemy wyrazić zgodę na lokalizację kasyna gry w hotelu Gromada, pod warunkiem, że hotel Gromada lub nowy inwestor naprawi zniszczenia drogi osiedlowej i trawników oraz zagwarantuje parking dla swoich klientów”.

Jak poinformował nas Dariusz Kałwajtys, ZPR S.A. przedstawiła radnym szereg informacji na temat swojej planowanej działalności w hotelu oraz dostarczyła oświadczenie podpisane przez prezesa Zarzadu OST Gromada, że w przypadku pozytywnej opinii rady na prowadzenie kasyna, udostępni tej firmie lokal. Oświadczenie zawierało też zapewnienie, że goście kasyna będa mieli możliwość bezpłatnego korzystania z miejsc parkingowych przylegających do hotelu. Bardziej tajemnicza była Estrada Polska. Wystąpiła praktycznie tylko o opinię. Jak twierdzi Dariusz Kałwajtys, nie dostarczyła żadnych dokładniejszych informacji na temat profilu działalności w kasynie hotelu Gromada, promesy zarządu Gromady o udostępnieniu pomieszczeń na zamierzoną działalność, gwarancji miejsc parkingowych dla gości kasyna. Opinię radnego potwierdza Mikołaj Foks, rzecznik dzielnicy Włochy. – Wysłano do spółki Estrada Polska pismo z zapytaniem, czy gwarantuje klientom planowanego kasyna nieodpłatne korzystanie z parkingu hotelowego. Estrada nie odpowiedziała – twierdzi.

Mikołaja Foksa spytaliśmy też, jakie jest generalnie stanowisko zarządu dzielnicy w sprawie kasyna. – Negatywne. Jego powstanie na terenie dzielnicy nie ma dla Włoch większego znaczenia, natomiast poziom życia mieszkańców jest dla zarządu priorytetem. Jeśli więc wyrażają liczne obawy, zarząd dzielnicy jest zobowiązany brać ich zdanie pod uwagę w pierwszej kolejności – odpowiedział. Dodaje, że głównym problemem sygnalizowanym przez mieszkańców jest zwiększony ruch pojazdów oraz notoryczne parkowanie samochodów gości hotelowych na uliczkach i terenach zielonego osiedla. – Jego mieszkańcy, którymi są w większości osoby starsze, obawiają się obniżenia poziomu bezpieczeństwa oraz zakłócania porządku publicznego – twierdzi Foks. Do zarządu ZPR S.A. wysłaliśmy drogą mailową pytanie o dalsze losy planowanego kasyna. Do momentu oddawania numeru do druku nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Jak się jednak dowiedzieliśmy z innych żródeł, nie jest wykluczona sytuacja, że lokalizacja kasyna przy ul. 17 Stycznia może w obecnej chwili firmę nie interesować.

Na Bródno pojedziemy z przesiadką WŁOCHY

Mieszkańców Włoch i Ursusa czekają komunikacyjne utrudnienia. Aby dostać się w inne rejony miasta będą musieli się liczyć z przesiadkami. Zamknięty zostanie przejazd ul. Marszałkowską w rejonie skrzyżowania z ul. Świętokrzyską. 30 kwietnia rozpocznie się tam wprowadzanie nowej organizacji ruchu, pełne zmiany wejdą w życie 2 mają. Powód? Budowa II linii metra, stacji Świętokrzyska. Utrudnienia potrwają do połowy

września, ale już od początku czerwca mogą być jeszcze większe (kilka dni przed Euro 2012). Mieszkańcy Włoch, którzy podróżowali autobusem linii 127 np. na dalekie Bródno muszą się liczyć z przesiadką. Linia będzie kursowała na skróconej trasie: Nowe Włochy do pl. Zawiszy bez zmian, a dalej Al. Jerozolimskimi, ul. Bracką do pl. Trzech Krzyży (powrót Nowy Świat, Al. Jerozolimskie, od pl. Zawiszy bez zmian). Autobusy w dni powszednie będą kursowały co 15 minut, w świąteczne – co 20. Na pozostałym odcinku linii 127 będzie uruchomiona nowa – 227. Chcąc kontynuować

podróż w kierunku Bródna – Podgrodzie trzeba się będzie przesiąść na przystanku w Al. Jerozolimskich i przejść al. Jana Pawła II w kierunku ul. Złotej za Dworzec Centralny, na początkowy przystanek tej linii. Stamtąd autobus pojedzie trasą: al. Jana Pawła II do ul. Królewskiej, następnie ul. Marszałkowską, pl. Bankowy, ul. Międzyparkową, Most Gdański i dalej bez zmian na Bródno. W drodze powrotnej od pl. Bankowego autobusy linii 227 skręcą w ul. Królewską, pojadą na pl. Grzybowski i dalej do ul. Emilii Plater (przystanek końcowy). Ponownie trzeba przejść na

przystanek linii „127” naprzeciw Dw. Centralnego, w kierunku pl. Zawiszy. Linia 227 będzie kursowała w godzinach szczytu co 20 minut, w innych – co 30. Niespodzianki czekają też mieszkańców Ursusa, korzystających z nocnych linii „N35” i „N38”. Autobusy po dotarciu do pl. Zawiszy pojadą dalej Al. Jerozolimskimi do ronda, skręcą w lewo w ul. Marszałkowską, a swój końcowy przystanek „Centrum” będą miały między ulicami Sienkiewicza i Złotą (powrót tą samą trasą). Warto to zapamiętać planując wieczorną imprezę w mieście, tym bardziej, że zbliża się długi majowy weekend. (WIWO)

GLOSSTOLICY.pl

mieszkańcy będą mogli oglądać wystawy projektów przedwojennych domów, poznać historię ciekawych budowli oraz wziąć udział w grze terenowej. Szczegółowy harmonogram spotkań wraz z tematami dostępny jest na stronie internetowej: www.wlochy-pod-warszawa.pl. (AS)

Poradnik mieszkańca na czas turnieju Euro 2012 WŁOCHY

Ruszyła kampania informacyjna „Poradnik mieszkańca. Jak poruszać się po Warszawie w trakcie UEFA Euro 2012?” – informuje Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. W trakcie kampanii mieszkańcy stolicy zostaną poinformowani o dniach meczowych oraz planowanych utrudnieniach w ruchu drogowym i komunikacji i wynikających z tego zmianach, a także o imprezach i atrakcjach towarzyszących mistrzostwom w piłce nożnej. Mistrzostwa Euro 2012 rozpoczną się 8 czerwca właśnie w Warszawie. Stolica będzie areną zmagań piłkarzy niemal do końca turnieju. Ostatni mecz odbędzie się tu 28 czerwca. Przez trzy tygodnie mieszkańcy miasta będą musieli zmagać się z najazdem setek tysięcy fanów piłki nożnej i turystów. W dni meczowe – 8, 12, 16, 21 i 28 czerwca – stolicę czeka istny paraliż komunikacyjny. Dla zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przebiegu turnieju mają zostać wprowadzane tymczasowe zmiany w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej w okolicach Stadionu Narodowego i w centrum miasta. Będą wprowadzane na około cztery godziny przed meczem, czyli w okresie szczytu popołudniowego. „Poradnik mieszkańca” ma na bieżąco informować o wszelkich

utrudnieniach i zmianach. Podczas trwania kampanii informacyjnej, mieszkańcy będą mogli się także dowiedzieć o imprezach

Poradnik ma informować mieszkańców m.in. o utrudnieniach oraz zmianach w ruchu drogowym i komunikacji podczas Euro 2012 i atrakcjach, jakie w czasie turnieju odbędą się w Warszawie, m.in. o działalności Strefy Kibica na pl. Defilad oraz o strefie rozrywki w Centrum Olimpijskim na Żoliborzu. O kampanii będą informować plakaty i ulotki, które już wkrótce mają pojawić się w całym mieście. (ASR)

Artykuł sponsorowany

Alef Stern o „Ostatnim Locie” PATRONAT

„Ostatni Lot” to kolejna książka autorstwa Alefa Sterna. Książka, która tłumaczy przyczyny katastrofy smoleńskiej, a także jest dowodem, iż autor przewidział fuzję amerykańskiego rynku paliw i ropy z rosyjskim oraz rewolucję w krajach arabskich. Warto zwrócić uwagę na walory zarówno edukacyjne, jak i sensacyjne powieści. „Ostatni Lot” to kryminał połączony z fascynującą powieścią szpiegowską, z elementami scenariusza (początkowo powieść miała być filmem) oraz opowieści w stylu Marqueza. Na pytanie Ewy Gebron w jednym z wywiadów, o czym jest książka, Alef Stern odpowiedział:

„O zwykłych ludziach, których dopada wielka historyczna chwila, której nie rozumieją. Gdy sprawy rozgrywają się w kuluarach gabinetów, albo gdzieś tam w miejscach, których nie znamy i tylko widzieliśmy je w telewizji. I drobin prawdy dowiadujemy się kawałek po kawałku. Tyle, że te drobiny prawdy, często okazują się odrobinami kłamstwa. Jak drobne sztyleciki wbijają się nam w oczy i wtedy już nic nie widzimy i nie możemy zobaczyć. Bo nie jesteśmy już sami w stanie patrzeć. Krzywe szkło na oczach plus krzywe zwierciadło naszej rzeczywistości jaką jest telewizja, nie korygują tej rzeczywistości, jedynie pogłębiają jej patologię”. „Ostatni Lot” Alefa Sterna dostępny jest w księgarniach w całej Polsce, a także w internecie i na stronie www.alefstern.pl


GLOSSTOLICY.pl

Środa, 25 Kwietnia 2012

GŁOS STOLICY

Zamów: ceny netto ogłoszeń za słowo:

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe 3 zł ....... ogłoszenie pogrubione 4 zł ....... ogłoszenie w ramce

►► Warsztat/pomieszczenie gospodarcze, 80m2, 800 zł, 506 906 002

►► Glazura remonty hydraulika łazienka 510 610 743 ►► Hydraulik 24h, 605 395 936

) 22 730 11 22

* reklama@wprmedia.pl

Serwis komputerowy, Internet – pełen zakres usług. Tel. 609 675 431

Nauka Dam pracę

►► Chcesz zarobić 2000 zł, zostań Profesjonalnym Doradcą Profi Credit, dzwoń! 22 852 22 02 Chcesz dorobić minimum 1000 zł, zostań profesjonalnym Doradcą Finansowym Profi Credit, zadzwoń 664 741 758

►► Matematyka nauczyciel 603 713 495 ►► Mgr, lekcje 787 029 084 Automoto – kupię

Auto-złomowanie, do wyrejestrowania, odbiór, ekwiwalent regulaminowy, tel. 22 723 46 66, 501 139 173

Szukam pracy

►► Uczciwa emerytka zaopiekuje się dzieckiem lub osoba starszą 784 373 924

Kupię

►► Zakupię złom wszelkiego rodzaju: piece, kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe i inne. Dojadę, 503 711 500

Nieruchomości – sprzedam

►► Pilnie sprzedam mieszkanie 57m2 po remoncie kontakt 694 127 292 ►► Sprzedam działki budowlane, Osowiec, bezpośrednio przy lesie z mediami, Tel. 510 521 952 Nieruchomości – do wynajęcia

►► Lokal, Pruszków, ul. Kraszewskiego, parter, 35m2, 604 402 004

Usługi

►► Brukarstwo, 696 437 501 ►► Brukarstwo, 517 477 531 ►► Czyszczenie skórzanej tapicerki samochodowej 505 076 331

►► Hydraulika – gaz, piecyki, kuchenki, uprawnienia, 600 175 253 ►► Kompleksowe usługi ogrodnicze, 509 469 640 Odszkodowania powypadkowe. Jeśli utraciłeś zdrowie lub mienie, zadzwoń. Rozpoznanie twojej sprawy jest bezpłatne. Tel. 606 894 200. Konsultacje w zakresie profilaktyki prozdrowotnej Tel. 664 91 55 35 ►► Opryski, wiosenna ochrona 22 758 16 65, 512 380 109 ►► Pranie tapicerki, dywanów w domu klienta 504 206 446 ►► Profesjonalne usługi malarskie 723 068 281 ►► Projektowanie graficzne oraz skład DTP. Kontakt: 509 443 977, www.gdstudio.pl; marcin@gdstudio.pl

►► USŁUGI BUDOWLANE – stany surowe, wykończenia, remonty, duże doświadczenie, referencje. Tel. 518 493 643

7

x Pruszków, ul. Prusa 35A/203

SALA BANKIETOWA 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Hallera 10/8b tel. 602228943; 608877503 Organizujemy: • Wesela • Chrzciny • Komunie • Catering • Imprezy okolicznościowe

Zapraszamy

Usługi księgowe, doradztwo podatkowe – Biuro rachunkowe WERO-MONA, 728 963 965, wero-mona@wp.pl ►► WYMIANA OPON 795 569 659 ►► Zbiórka elektrozłomu, Pruszków ul. Prusa 41, tel. 600 214 802, Komputery 1.50,- kg ►► Żaluzje, rolety, moskitiery, verticale, pranie verticali, 9-20, 501 175 813 Różne

►► Śliczne dwumiesięczne szczeniaki szukają szczęśliwego domu!, tel. 22 423 89 41, 692 981 064

►► Drzewa – wycinka, karczowanie, pielęgnacja 22 758 16 65, 512 380 109 ►► FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA. TANIO, SZYBKO. WOLNE TERMINY 503 118 140

AUTO SERWIS PEŁNY ZAKRES USŁUG

Wulkanizacja  Elektryka  Diagnostyka komupterowa Mechanika Pruszków, Aleje Jerozolimskie 451

maja do 31 awet do n rabat

50% Warszawa

Zamów reklamę Twojej firmy!

Ursus Włochy

2 dzielnice // 30 tys. czytelników // 220 punktów dystrybucyjnych biuro reklamy: 22 730 11 22, reklama@wprmedia.pl

(NA TYŁACH INTERCARS)

te l. 795 569 659

nowa gazeta stołeczna

Brwinów. Bardzo ładna działka budowlana 900m, ew. działka 1800m, wśród domów jednorodzinnych. Możliwość zabudowy bliźniaczej. Media w ulicy. Tel. 508 069 821

Zaprowadzę i przyprowadzę dziecko do przedszkola/szkoły Pruszków 511 738 104


8

GŁOS STOLICY

Reklama

Środa, 25 Kwietnia 2012

GLOSSTOLICY.pl

GS8  

25 kwietnia 2012