Page 1

www.tetnoregionu.pl

MAJ 2018 nr 5 (137) ISSN 1897-4104


2

MAJ 2018 nr 5 (137)

www.tetnoregionu.pl onu.pl


MAJ 2018 nr 5 (137)

www.tetnoregionu.pl

NIE MA SPRAWY KAMIENICY. PROKURATOR PRZECIĘŁA WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI! Przycichła „sprawa” pilskiej kamienicy przy ul. Śródmiejskiej 22 - a przynajmniej toczyła się w zaciszu gabinetów osób niemających wyobraźni… a na pewno dostatecznej wiedzy - która rzekomo „miała być sprzedana wraz z lokatorami”. Jednak, gdy po kilku miesiącach kontroli i przesłuchań świadków Prokuratura Rejonowa w Pile umorzyła śledztwo m.in. w sprawie potencjalnej sprzedaży mieszkań przy ul. Śródmiejskiej 22, starosta Komarowski, nie godząc się (to pewnik) z takim rozstrzygnięciem, po konferencji prezydenta Piły, zwołał swoją konferencję. Gdzie? Oczywiście przy kamienicy. Z udziałem kogo? Tak. Mieszkańców owego budynku. I znowu poza wyrażeniem wątpliwości, czy sprawę powinna prowadzić pilska prokuratura, jął przekonywać z pomocą kamienicznych klakierów, że jednak lokatorzy mieli prawo być przerażeni perspektywą sprzedania ich mieszkań wraz z nimi. Stwierdził również, że nie miał przecież wiedzy o możliwości popełnienia przestępstwa przez włodarzy miasta, dlatego nie mógł złożyć doniesienia do organów ścigania. Na koniec podkreślił, że to jeszcze nie koniec „sprawy” kamienicy. Jednak pan starosta zapomniał, że to na swoim profilu FB, 21 listopada 2017 roku, udostępnił elukubrację pt. „Mieszkańcy sprzedani razem z budynkiem?”, opublikowaną w Tygodniku Nowym, a w lidzie której czytamy: Afera reprywatyzacyjna nie tylko w Warszawie. Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Śródmiejskiej 22 w Pile twierdzą, że zostali „sprzedani” inwestorowi, który ma poważne plany wobec tego budynku. Panie starosto, pan, jako klasowy prawnik nie powinien udostępniać elukubracji, w których nieistniejącą „sprawę” kamienicy przy ul. Śródmiejskiej 22 w Pile określa się mianem REPRYWATYZACJA. To po pierwsze. Zaś po drugie, również jako znawca prawa, winien pan uspokoić mieszkańców rzeczonej kamienicy, że nie ma możliwości, bez zgody choćby jednego z nich, sprzedania komukolwiek KAMIENIICY! A w ramach przypomnienia, pozwolę sobie zaprezentować jak brzmi definicja określenia reprywatyzacja: Reprywatyzacja (właśc. restytucja mienia) – proces polegający na zwrocie uprzednim właścicielom (ich następcom prawnym) mienia przejętego przez państwo w drodze nacjonalizacji lub wywłaszczenia. Marek Mostowski

3


4

MAJ 2018 nr 5 (137)

www.tetnoregionu.pl onu.pl

Obywatelska Sieć Monitoringu Jakości Powietrza w Pile i Północnej Wielkopolsce

RADNY INSTALUJE CZUJNIKI JAKOŚCI POWIETRZA W Pile przybędzie czujników do monitorowania jakości powietrza. Dwa z nich pojawiły się już na budynkach pilskich szkół podstawowych (SP nr 3 i SP nr 12), trzeci został zamontowany na obiekcie firmy „Credo Group”, czyli w najbliższym sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 7.

UŁATWIENIA DLA KIEROWCÓW! Nie będzie już kar za to, że kierowca nie ma przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu lub polisy OC. Wdrażamy System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, który będzie gromadził dane o historii pojazdu. Dzięki temu kupując auto z rynku wtórnego nie spotkamy się już z „kotem w worku”, a sztuczki nieuczciwych handlarzy będą łatwe do zdemaskowania.

Sprawę w swoje ręce wziął Jacek Bogusławski, samorządowiec i przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej w Radzie Miasta Piły. - Podczas wielu rozmów z mieszkańcami Piły, jak i całego regionu Północnej Wielkopolski, przekonałem się, że sprawa jakości powierza jest dla nas wszystkich bardzo ważna. Z tego powodu zdecydowałem się zainstalować w naszym mieście czujniki badania jakości powietrza – mówi radny Jacek Bogusławski. Inicjatywa spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony mieszkańców, co zainspirowało

radnego Jacka Bogusławskiego do utworzenia na ternie Piły swoistej Obywatelskiej Sieci Monitoringu Jakości Powietrza. - Chciałbym, aby każdy mieszkaniec Piły, a w przyszłości także całego regionu, miał możliwość sprawdzenia stanu powietrza jakim oddychamy my i nasze dzieci. Zależy mi również na tym, aby instalacja czujników stała się impulsem dla władz samorządowych w naszym mieście i regionie do wypracowania rozwiązań wspomagających mieszkańców w walce o czyste powietrze – podkreśla radny Jacek Bo-

gusławski i zachęca mieszkańców Piły i okolic do zainteresowania się tematem czystości powietrza w regionie oraz do ściągnięcia aplikacji na telefon, dzięki której dostęp do bieżących odczytów czujników stanie się jeszcze prostszy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: http://pilabezsmogu.pl/. Dowiemy się tam m.in. jak odczytywać wskazania czujnika oraz w jaki sposób przyłączyć się do Obywatelskiej Sieci Monitoringu Jakości Powietrza. mm

APELE SEJMIKU Radni województwa mogą formułować wnioski, stanowiska, podejmować apele itd. Oczywiście w formie uchwały podjętej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego. W minionym miesiącu podjęliśmy dwa apele. Jeden, skierowany do Rady Ministrów, w sprawie likwidacji zagrożeń wirusem ASF w Województwie Wielkopolskim. Drugi, skierowany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o zwiększenie środków finansowych na realizację budowy lub modernizacji dróg lokalnych, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ostatnio mniej się mówi o zagrożeniu, jakie niosą dziki chore na wirusa ASF, a ciągle wykrywane są nowe przypadki tej choroby. Do wykrytych w Polsce 1800 przypad-

ków doliczyć trzeba 70 nowych, wykrytych w ostatnim czasie. Wirus się rozprzestrzenia, co oznacza, że wyprzedza wszelkie działania odpowiedzialnych służb. W konsekwencji może dojść do upadku wielu gospodarstw, szczególnie tych, w których następuje produkcja trzody chlewnej. Sejmik Województwa Wielkopolskiego oczekuje od Rządu RP, w sytuacji zagrożenia specjalistycznych gospodarstw w Wielkopolsce i w kraju, podjęcia wszelkich działań, które pozwolą w pełni zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa amerykańskiego pomoru świń (np. bioasekuracja, szkolenia, wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej) oraz zrekompensować poniesione nakłady i straty finansowe. Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2014-2020 barierą rozwoju społeczno-ekonomicznego wielu miejscowości wiejskich jest brak dobrej jakości dróg. W warunkach utrudnień komunika-

cyjnych zahamowany jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości, mieszkańcy mają ograniczone możliwości podejmowania pracy poza miejscem zamieszkania oraz korzystania z usług edukacji, zdrowia, kultury i innych. Wielkopolska na cały okres programowania otrzymała 30 mln euro, a do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wpłynęło 355 wniosków na ponad 70 mln euro (297 mln zł). Niestety, dostępna alokacja umożliwiła zawarcie jedynie 150 umów, zatem dofinansowano zaledwie 42 % złożonych wniosków. Sejmik, biorąc pod uwagę ciągłe zgłoszenia lokalnych samorządów uznał, iż oczekiwane jest ogłoszenie drugiego naboru. Będzie to jednak możliwe po uzyskaniu dodatkowych środków (choćby z przesunięć w ramach PROW), ale o tym może zadecydować tylko Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mirosława Rutkowska-Krupka

Nowelizacja, którą wprowadziliśmy związana jest z całym procesem odbiurokratyzowania państwa oraz tym, żeby nasze codzienne życie było łatwiejsze. Po uruchomieniu bazy danych kierowcy nie będą musieli posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu i papierowej polisy OC. Funkcjonariusze policji czy Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego w czasie kontroli sprawdzą odpowiednie dane w bazie. Gdy kontrola wykaże np. niesprawność pojazdu i dowód będzie musiał być zatrzymany, kierowca otrzyma pokwitowanie, a w bazie danych zostanie odnotowana odpowiednia informacja. Zwrot dokumentu nastąpi także w sposób wirtualny, poprzez wymazanie informacji o zatrzymaniu z bazy. Tradycyjnego dowodu rejestracyjnego będziemy używać tylko w stacji kontroli pojazdów, a więc zazwyczaj raz na rok. Powstanie baza CEPiK 2.0, tam będą trafiać informacje m.in. o obecnym i poprzednich właścicielach pojazdu, informacje o badaniu technicznym i odnotowanym podczas badania stanie licznika, informacje o takich zdarzeniach jak: kradzież, odnalezienie, wyrejestrowanie czy zbycie. Ministerstwo Cyfryzacji już zresztą uruchomiło możliwość sprawdzenia historii pojazdu. Czynność ta jest dostępna na stronie www.obywatel.gov.pl w zakładce „Sprawdź swój pojazd”. Wprowadzone przez nas ułatwienia spotkały się z pozytywnymi ocenami ekspertów i kierowców, co mnie cieszy, i jest mobilizacją do realizacji kolejnych celów. Marcin Porzucek, poseł na Sejm RP

ONI MAJĄ POTENCJAŁ, MY OBOWIĄZEK Miarą człowieczeństwa i intencji władz jest stosunek do osób niepełnosprawnych. Nie chodzi przy tym o współczucie lecz o mądrą, realną pomoc. Zapewne musi ona być dostosowana do możliwości finansowych, wiadomo, że pieniędzy na wszystko i dla wszystkich nie starczy. Jednak humanitarne wsparcie osób z poważnymi dysfunkcjami, powinno mieć pierwszeństwo przed innymi wydatkami. Tymczasem, choć robi się sporo, nie dopracowaliśmy się spójnego systemu pomocy. Wsparcie dla niektórych jest dość przyjazne, dla większości jednak niedostateczne. Wydajemy sporo, ale nieefektywnie. Niepełnosprawnych tolerujemy, ale rzadko postrzegamy jako równych sobie. Najlepiej dać im jakieś minimum na przeżycie, lichą edukację, jakieś turnusy, festyny, pozór rehabilitacji zawodowej i niechby byli cicho. Tymczasem nie! Oni cicho nie będą, o czym świadczy trwający już 3 tygodnie protest w Sejmie. Niepełnosprawni to prawie 5 mln Polaków, a wśród nich ok. 3 mln seniorów. Dla tej zróżnicowanej grupy potrzeba rozwiązań zwiększających samodzielność, zróżnicowanych w zależności od potrzeb i możliwości. Młodzi potrzebują lepszego kształcenia, rehabilitacji i przygotowania zawodowego. Naprawdę większość z nich mogłaby pracować i żyć w miarę samodzielnie. W tej sprawie odstajemy od większości krajów w UE. Bardzo wiele jest tu do zmiany, skoro np. tylko 1% uczestników WTZ idzie do pracy, a większość firm płaci na PFRON, bo albo nie chce, albo nie może zatrudnić osoby z niepełnosprawnościami. Osobom niesamodzielnym potrzeba środków do życia i opieki. Należy zrównać dostęp do świadczenia pielęgnacyjnego i wykonać wyrok TK, a także zrównać i zwiększyć zasiłki oraz dodatki pielęgnacyjne. Najwięcej rodzin (aż 61%) oczekuje wsparcia, by opiekunowie mogli godzić opiekę i pracę zawodową. Po blisko dekadzie starań, „moja” ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym została złożona w Sejmie – jako projekt PO. Czy wywoła rzetelną debatę ponad podziałami? Miejmy nadzieję, bo rodziny czekają na czek opiekuńczy, urlop wytchnieniowy i urlop opiekuńczy oraz upowszechnienie teleopieki. Nie zmarnujmy szansy na stworzenie rynku usług opiekuńczych, legalizację szarej strefy, podniesienie jakości opieki. Rodziny i samorządy już dalej tego same nie udźwigną. Jest o co walczyć. Będę się starał. Mieczysław Augustyn – Wasz senator


MAJ 2018 nr 5 (137)

www.tetnoregionu.pl

5


6

MAJ 2018 nr 5 (137)

www.tetnoregionu.pl onu.pl


MAJ 2018 nr 5 (137)

www.tetnoregionu.pl

7

LEKARZ WETERYNARII ODPOWIADA Panie Doktorze, mój pies od kwietnia złapał już kilka kleszczy. Czy istnieją jakieś środki, które by w 100% chroniły przed kleszczami? Do tej pory myślałam, że wystarczy wyjąć kleszcza, zdezynfekować miejsce ukąszenia i będzie po sprawie, ale koleżanka powiedziała mi, że kleszcze przenoszą jakieś choroby, które są śmiertelne. Czy to jest prawda i co w takim razie należałoby zrobić, aby zwierzęta nie zachorowały na jakieś dziwne choroby? Rzeczywiście kleszcze stanowią ogromny problem, jeżeli chodzi o przenoszenie chorób. Pies jak również kot mogą się zarazić od kleszczy śmiertelnymi chorobami. Jedną z chorób odkleszczowych u psa jest babeszjoza (piroplazmoza) wywoływana przez pierwotniaka - babeszję canis. Na naszym terenie choroba ta występuje coraz częściej i stanowi poważny problem. W tym roku zdiagnozowaliśmy już kilka przypadków babeszjozy. Niewątpliwie leczy się ją ciężko i czasami bardzo trudno zdiagnozować. Śmiertelność jest bardzo wysoka i przebiega w stosunkowo krótkim czasie. Najczęstszym objawem jest ciemny mocz spowodowany silną hemolizą krwinek czerwonych. Bardzo częstą chorobą odklesz-

czową, występującą na naszym terenie jest borelioza, zwana również chorobą z Lyme. Występuje głównie u ludzi i psów oraz w mniejszym stopniu u kotów i innych zwierząt. Wywołuje ją krętek borelia burgdorferi. Choroba ta może mieć różny przebieg. Wiodącym objawem jest silna bolesność stawów oraz mięśni, a także powiększenie węzłów chłonnych i gorączka. Borelioza jest bardzo niebezpieczna, gdyż najczęściej pierwsze objawy pojawiają się dopiero po kilku miesiącach od zarażenia przez kleszcza, a leczenie jej jest skuteczne jedynie w momencie zarażenia. Gdy występują już objawy chorobowe można ją jedynie zaleczyć. Później często mamy nawroty tej choroby. Jeżeli kleszcz już się wbije to warto go zbadać na obecność tego zarazka. Jeżeli wynik badania wyjdzie dodatni, to wówczas można podać antybiotyk, który bez większych problemów poradzi sobie z zarazkiem. Pamiętajmy o tym, gdyż pozwoli nam to uniknąć strasznej choroby. Jak bardzo strasznej można się dowiedzieć od chorych ludzi, których w Pile niestety nie brakuje. Występuje również wirusowe odkleszczowe zapalenie mózgu u psów. W Polsce najwięcej zachorowań odno-

towuje się na Mazurach i Podlasiu. Nie tak dawno miałem przypadek psa, który złapał to schorzenie, będąc właśnie na Mazurach. Choroba ta występuje rów-

nież na naszym terenie. Znana jest wśród leśników, którzy systematycznie się na nią szczepią. U psów występuje również erlichioza wywoływana przez riketsję, erlichię canis. Jest to pasożyt namnażający się w jądrzastych komórkach krwi. Prowadzi do anemii, depresji, duszności i kulawizny. Pamiętajmy o tym, aby również koty chronić przed kleszczami. W naszej przychodni co roku diagnozujemy odkleszczową hemobartonelozę kotów, zwaną również niedokrwistością zakaźną

kotów. Wywołuje ją drobnoustrój z rodziny mykoplazm, który atakuje głównie krwinki czerwone kotów. Choroba jest także trudna do zdiagnozowania i leczenia. Należałoby jeszcze zaznaczyć, że nasze zwierzaki łapią kleszcze nie tylko w lesie, ale również na trawie przed blokiem. Duże skupisko kleszczy w Pile jest w okolicach rzeki i parkach. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że kleszcze praktycznie są już wszędzie i wszędzie pies czy kot może się zarazić chorobami odkleszczowymi. Co do zapobiegania chorobom odkleszczowym, to z uwagi na obecność kleszczy dosłownie wszędzie, należałoby nasze zwierzaki bardzo dobrze przeciwko nim zabezpieczyć. Nie polecam obróżek, które nie są w stanie skutecznie ochronić naszego pupila przed chorobami odkleszczowymi, gdyż zabijają kleszcze zbyt późno. Kleszcz zaraża zwierzaka w drugiej dobie od ataku, a nawet zdarza się, że wcześniej, dlatego jeżeli chodzi o skuteczność pozostaje jedynie preparat Bravecto. Zabija on kleszcza do dwunastu godzin od ataku. W związku z tym nie jest on w stanie zarazić naszego pupila. Poza tym wysy-

ca skórę na całym ciele równomiernie, czego nie czynią inne środki, np. obroże. Chciałbym jeszcze raz zaznaczyć, że najistotniejsze jest zabicie kleszcza w pierwszych godzinach od ataku. Trudno jest to czasami wytłumaczyć właścicielowi czworonoga. Zapraszam wszystkich Czytelników do lektury poprzednich zagadnień, na naszą stronę www.weterynarz.pila.pl. Maciej Skowyra Lekarz weterynarii Specjalista chorób psów i kotów Właściciel Przychodni Weterynaryjnej „AS” Piła, ul. Mieszka I 17 Tel. 067 215 34 04 www.as-przychodnia.pl www.weterynarz.pila.pl www.weterynarze.pila.pl Drodzy Państwo! Jeżeli macie jakiekolwiek problemy natury zdrowotnej bądź żywieniowej z Waszym pupilem, piszcie na adres redakcji: „Tętno Regionu”, ul. 11 Listopada 40, pok. 101, 64-920 Piła. Nasz konsultant – lekarz weterynarii Maciej Skowyra odpowie na Wasze pytania i rozwieje każdą wątpliwość.


8

MAJ 2018 nr 5 (137)

www.tetnoregionu.pl onu.pl

CENTRUM UPOWSZECHNIANIA KULTURY W SZYDŁOWIE ZAPRASZA NA

Święto Ryby i Wody DEBATA SPOŁECZNA

Tarnowo, 16 czerwca 2018

9 maja o godz. 14:00 w CUK Szydłowo odbyła się debata społeczna, zainicjowana przez mł. insp. Sebastiana Cichockiego.

12:00 – ZAWODY WĘDKARSKIE – Jezioro Kowalskie w Tarnowie 12:30 – SPŁYW KAJAKOWY (Tarnowo – Stanica Krępsko) 13:00 – RAJD ROWEROWY (Tarnowo – Czapla – Czechyń – Płytnica – Zabrodzie – Tarnowo) 13:10 – SCENA DLA WSZYSTKICH – występy zespołowe i indywidualne 14:00 – WYSTĘP PILSKIEGO TEATRU TAŃCA (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile) 14:30 – WYSTĘP DZIECI GRAJĄCYCH NA GITARACH – CUK Szydłowo 15:00 – „PIĘKNE I BESTIE” – ARMWRESLING (siłowanie na rękę) 16:00 – ROZPOCZĘCIE IMPREZY 16:15 – BIEG KRAJOZNAWCZY (trasa 5 km) 16:30 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAWODÓW WĘDKARSKICH 16:45 – KONKURS DLA DZIECI „ŁAPANIA” – RYBEK NIESPODZIANEK 17:15 – LOSOWANIE NAGRODY GŁÓWNEJ (wędzony jesiotr) I INNYCH NAGRÓD DLA AKTYWNYCH UCZESTNIKÓW 17:30 – ARMWRESTLING – WALKI FINAŁOWE 18:00 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „RYBY, WODA I PRZYRODA” 18:30 – KONCERT ZESPOŁU SZANTOWEGO „WŁASNY PORT” 20:00 – ZABAWA TANECZNA ATRAKCJE DODATKOWE: wspólne gotowanie zupy rybnej, pokazy strażackie, programy animacyjne dla dzieci, dmuchany zamek, stoiska gospodarstw rybackich i agroturystycznych, degustacja potraw rybnych. Zapisy na zawody wędkarskie do dnia 08.06.2018 r. pod nr tel. 67213-18-48, 67-351-15-70 lub onpzw@xl.pl (ilość miejsc ograniczona). Zapisy na spływ kajakowy do dnia 08.06.2018 r., tel. 67-211-5515 lub mailowo: promocja@szydlowo.pl (ilość miejsc ograniczona – 20 osób). Zapisy na bieg krajoznawczy i rajd rowerowy w dniu festynu przy świetlicy wiejskiej w Tarnowie.

Celem spotkania było przede wszystkim omówienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale został również poruszony temat spożywania alkoholu w miejscach publicznych, które w konsekwencji ma wpływ na bezpieczeństwo drogowe oraz skandaliczne zachowania podczas meczy piłkarskich. W debacie uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy Szydłowo, Rady Rodziców, Policji, oraz mieszkańcy gminy. Miejsca, na które szczególnie zwrócono uwagę to: - Tarnowo: została złożona pisemna prośba o założenie „spowalniaczy” przy wyjeździe z wioski. - Szydłowo: wyregulowanie sygnalizacji świetlnej przy Zespole Szkół (jednoczesna zmiana świateł w obu kierunkach jazdy). - Szydłowo: niebezpieczny zakręt - łuk w centrum miejscowości pojazdy poruszające się z nadmierną prędkością - prośba o częstsze kontrole za pomocą radarów. - Szydłowo: słabo widoczne przejście dla pieszych przy markecie „Dino” - założenie dodatkowego górnego oświetlenia. - Stara Łubianka: parkowanie pojazdów na chodnikach. - Kotuń: przejazd kolejowy z koleinami. - Kotuń: Dolaszewo - przejazd kolejowy - ograniczona widoczność poprzez wysoką roślinność. Przedstawiono aplikację „moja komenda”, która ułatwia lokalizowanie komend i komisariatów Policji. Dzięki niej można w prosty sposób odnaleźć najbliższą jednostkę, a następnie sprawdzić, jak najszybciej do niej trafić. Przekazano również informacje dotyczące działania „krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa”, która umożliwia mieszkańcom sygnalizowanie miejsc zagrożonych podlegających sprawdzeniu przez Policję. Ważna uwaga: mapa ta nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji.

PRAWO ŁOWIECKIE - NOWELIZACJA USTAWY 27 kwietnia 2018 r. w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie z inicjatywy Wójta Gminy Szydłowo Dariusza Chrobaka odbyło się spotkanie przedstawicieli kół łowieckich z rolnikami gminy w sprawie nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie, która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

ZMIANA TERMINÓW ODBIORU ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH Urząd Gminy Szydłowo informuje, że od dnia 14.05.2018 r. nastąpi zmiana terminów odbioru odpadów biodegradowalnych. Odbiór będzie się odbywał w dniach odbioru odpadów komunalnych: - PONIEDZIAŁEK: Zawada, Dolaszewo, Cyk, Kłoda - WTOREK: Kotuń, Róża Wielka, Róża Mała, Różanka, Leżenica, Leżenica-Kolonia, Gądek - ŚRODA: Nowy Dwór, Furman, Jaraczewo, Szydłowo, Pokrzywnica, Skrzatusz, Dąbrowa, Klęśnik, Pluty, Coch, Wildek - CZWARTEK: Dobrzyca, Krępsko, Płytnica, Tarnowo, Zabrodzie, Stara Łubianka, Nowa Łubianka, Czaplino

OCENA STANU DRÓG GMINNYCH Gmina Szydłowo jest na etapie przeprowadzania wizji lokalnych dróg gminnych, ze szczególnym uwzględnieniem dróg gruntowych. Warunki atmosferyczne, jakie panowały w okresie jesienno - zimowym, w znacznym stopniu pogorszyły stan tych dróg i przyczyniły się do szybszej degradacji ich nawierzchni. Podczas wizji terenowych przeprowadzana jest kwalifikacja dróg przeznaczonych do naprawy adekwatnie do ich stanu technicznego, przeznaczenia i natężenia ruchu. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie drogi stanowiące własność Gminy charakteryzowały się możliwie jak największą przejezdnością. Prace naprawcze prowadzone są od 12 kwietnia br. Najbliższe prace prowadzone będą w rejonie: Pokrzywnica-Kłoda-Gądek (od 14.05.2018 r.). Kolejne rejony i daty rozpoczęcia prac umieszczane będą systematycznie w ogłoszeniu na stronie internetowej urzędu www.szydlowo.pl oraz na facebook-u.

DROGI DOJAZDOWE W LEŻENICY W spotkaniu uczestniczył również Nadleśniczy Adam Standio z Nadleśnictwa Zdrojowa Góra. Wójt Gminy Szydłowo przedstawił obecny stan prawny, procedurę przeprowadzania szacowania szkód łowieckich oraz największe problemy z tym związane. Konkluzją spotkania było wypracowanie zasad współpracy i wzajemnej pomocy wszystkich uczestników szacowania szkód łowieckich w taki sposób, aby przebiegały one bez zbędnych emocji, a także z uwzględnieniem problemów związanych z odpowiednim przygotowaniem kadry szacującej.

Gmina Szydłowo podpisała umowę z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku w formie dotacji celowej w kwocie 98 750 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m w Leżenicy, nie więcej jednak niż 90% całkowitych kosztów zadania. Prace powinny zostać wykonane do 15 listopada 2018 r.

OGŁASZAMY KONKURS FOTOGRAFICZNY

pn. „Piękno Naszej Małej Ojczyzny” w ramach Obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 i odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem konkursu jest uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 oraz rozpowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych fotografii, jako środka wyrazu artystycznego, służącego do rejestrowania historycznej przeszłości oraz dzisiejszej rzeczywistości „Naszej Małej Ojczyzny”. Konkurs jest organizowany w 2 kategoriach: - I kategoria: uczniowie klas VII-VIII SP, III GIM i szkół średnich do 19 r. ż. z terenu Gminy Szydłowo, - II kategoria: dorośli powyżej 19 r. ż. z terenu Gminy Szydłowo. Miejsce i termin składania prac: prace należy złożyć lub przesłać do Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie (Szydłowo 89a, 64-930 Szydłowo) z dopiskiem Konkurs Fotograficzny w terminie do 21 września (piątek) 2018 r. do godziny 15:00. Organizator: Gminny Komitet Obchodów 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 i odzyskania przez Polskę niepodległości.

OGŁASZAMY KONKURS PLASTYCZNY

pn. „Leć Orle Biały nad polską ziemię, Chroń twymi skrzydły piastowskie plemię”. Każdy Polak zna symbole narodowe i wie co oznaczają. w ramach Obchodów 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 i odzyskania przez Polskę niepodległości. Cele konkursu: - Upowszechnianie wśród dzieci znajomości symboli narodowych oraz pochodzenia znaków i barw umieszczonych na symbolach. - Budzenie szacunku do symboli narodowych oraz rozumienia ich znaczenia dla historii państwa. - Rozwijanie zdolności plastycznych. - Rozwijanie zainteresowań różnymi technikami stosowanymi w plastyce. - Wyrabianie umiejętności rozplanowywania pracy. Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach: - I kategoria: przedszkolaki, - II kategoria: uczniowie klas I-III SP, - III kategoria: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Szydłowo. Miejsce i termin składania prac: prace należy złożyć lub przesłać do Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie (Szydłowo 89a, 64-930 Szydłowo) lub w Sekretariacie szkoły w terminie do 28 września (piątek) 2018 r. do godz. 15:30. Organizator: Gminny Komitet Obchodów 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 i odzyskania przez Polskę niepodległości.

SAMODZIELNY RAJD „SZLAKAMI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO”

w ramach Obchodów 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 i odzyskania przez Polskę niepodległości. I. CEL RAJDU 1. Uczczenie 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. 2. Upowszechnianie uczuć patriotycznych wśród turystów. 3. Propagowanie zdrowego stylu życia. 4. Rozszerzenie wiedzy na temat zmagań Polaków o wolność Ojczyzny, zwycięskim zrywie powstańczym w latach 1918 i 1919. 5. Rozbudzanie zainteresowań naszą Małą Ojczyną. II. ADRESACI RAJDU W rajdzie mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający sprawny rower zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz 262 z późniejszymi zmianami). III. MIEJSCE I TERMIN RAJDU 1. Mapa z zaznaczonymi obiektami pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz opis miejsc dostępne są na stronie Urzędu Gminy, Facebooku Gminy Szydłowo i Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie. 2. Akcja trwa od 5 marca br. do 14 września br. 3. Uczestnik sam sobie ustala termin i trasę Rajdu. IV. WERYFIKACJA 1. Podstawą weryfikacji do udziału w losowaniu nagród jest wykonanie zdjęcia w miejscu upamiętniającym Powstanie Wielkopolskie uczestnika wraz ze swoim rowerem oraz udokumentowanie wszystkich miejsc ujętych w wykazie. 2. Fotografie należy w ciągu 3 dni przesłać do Organizatora na adres promocja@szydlowo.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy obiektu. Termin ostateczny przesyłania fotografii: do 14 września 2018 roku. 3. Podsumowanie rajdu odbędzie się 5 października 2018 roku w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie. V. NAGRODY 1. Organizator przewiduje III nagrody pieniężne o wartości 200,00 zł (netto). 2. Każdy uczestnik otrzyma dyplom i flagę narodową. VI. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1. Każdy uczestnik Samodzielnego Rajdu sam odpowiada za siebie i swoje bezpieczeństwo.

Źródło: Urząd Gminy Szydłowo


MAJ 2018 nr 5 (137)

1

Anna K.: Dzień dobry, zbliżają się wakacje, jak w tym czasie będzie uregulowana kwestia przedszkoli publicz-

nych? - Każdego roku zapewniamy opiekę dla korzystających z naszych placówek dzieci, których rodzice zadeklarowali chęć korzystania w okresie wakacyjnym z usług przedszkoli i żłobka. Nie inaczej będzie w roku bieżącym. W każdym z wakacyjnych miesięcy otwarte będą cztery placówki, w sierpniu również żłobek. Wskazane przedszkola znajdują się w różnych częściach miasta tak, by wszyscy rodzice z dziećmi mogli komfortowo dotrzeć do placówki najbliżej miejsca zamieszkania czy pracy. Karty zgłoszeniowe na okres wakacyjny można już teraz odbierać w placówce, do której uczęszcza dziecko i składać w wybranych przedszkolach do 15 czerwca 2018 roku. Wszystkie dzieci, których rodzice zadeklarują uczęszczanie do placówki w okresie letnim zostaną przyjęte.

2

Jarosław: Kiedyś słyszałem, że można odpracować dług za niepłacenie czynszu. Czy to prawda i jest to jeszcze możliwe? - Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, którym pozwala stan zdrowia na wykonywanie pracy, mogą złożyć w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pile wniosek o umożliwienie odpracowania zaległości czynszowych, które polega na wykonywaniu drobnych prac porządkowych na terenie administrowanym przez Zakład oraz sprzątaniu klatek schodowych. Każdy zainteresowany winien zgłosić się do siedziby MZGM w Pile przy ul. Dąbrowskiego 8 (V piętro, pokój nr 505, tel. 602-275-808) – osoba do kontaktu – Dorota Stróżyk. Szczegółowe zasady umożliwiające spłatę zadłużenia czynszowego w formie świadczenia rzeczowego określa Zarządzenie Nr 345(320)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12.12.2011 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Piła.

3

Jadwiga Z.: Kiedy w tym roku ruszy Budżet Obywatelski? - Robimy wszystko, aby tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego rozpoczęła się jeszcze w maju. Mamy wątpliwości natury prawnej związane z kręgiem osób uprawnionych do udziału w konsultacjach. Opinia z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w tej sprawie powinna dotrzeć w najbliższym czasie. Zaraz po tym będziemy gotowi do ogłoszenia Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Pierwszy etap – zgłaszanie zadań – potrwa do końca czerwca.

9

www.tetnoregionu.pl

ODWOŁANIE DAROWIZNY Zastanawiamy się czy istnieje możliwość odwołania darowizny? Kilka lat temu podarowaliśmy córce i zięciowi mieszkanie. Było to przede wszystkim związane z tym, że zięć musiał zmienić pracę i wszyscy przenieśli się do Piły. Krótko po przeprowadzce w małżeństwie córki i zięcia zaczęło się dziać coraz gorzej, zięć zaczął nadużywać alkoholu, wdał się w romans pozamałżeński, aż w końcu doszło do rozstania. Oczywiście nie pozostało to bez wpływu na nasze relacje. Sytuacja zaogniła się ostatnio do tego stopnia, iż podczas jednej z awantur zięć pobił nie tylko mnie, ale również sąsiada, który usiłował udzielić mi pomocy. Co szokujące, po tym wydarzeniu zięć nie tylko nie odczuwa skruchy, ale wręcz zasypuje nas sms-owymi groźbami i telefonami z wyzwiskami. Nie potrafimy pogodzić się z myślą, że daliśmy tak niewdzięcznemu człowiekowi naszą nieruchomość, ale może coś jeszcze da się zrobić w tej patowej sytuacji? Elżbieta i Jan z Piły Kodeks cywilny dopuszcza możliwość odwołania darowizny, nawet jeżeli została ona już wykonana. Nie zawsze jest to jednak proste do przeprowadzenia i zazwyczaj skonfliktowane strony zmuszone są spotkać się w sądzie. Ustawodawca w art. 898 kodeksu cywilnego przewidział jednak taką możliwość z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego. To pojęcie nie zostało prawnie zdefiniowane, a każda sprawa wymaga indywidualnego zbadania i określenia czy faktycznie doszło do niewdzięczności i czy niewdzięczność ta miała charakter rażący. Sądy w swoich orzeczeniach wyraźnie wskazują, iż niewdzięczne może być każde zachowanie obdarowanego, niewłaściwe i krzywdzące darczyńcę, przy czym aby zostało uznane za „rażąco niewdzięczne”, musi cechować je

znaczne nasilenie złej woli skierowanej na wyrządzenie darczyńcy krzywdy lub szkody majątkowej. W Państwa sytuacji wydaje się, że niczym nieuzasadniona agresja skierowana przeciwko Panu i późniejsze wyzwiska, a także groźby mogą stanowić przykład rażącej niewdzięczności. Zawsze należy jednak pamiętać o dowodach – zarówno o zeznaniach świadków, którzy widzieli atak agresji zięcia, jak również o wydrukach sms-ów, za pośrednictwem których kierowane były pogróżki. Należy zacząć od złożenia oświadczenia o odwołaniu darowizny. W tym piśmie należy wskazać przede wszystkim, co było przedmiotem darowizny, wyraźnie wyartykułować wolę jej odwołania, a także wskazać przyczynę. Powinni Państwo wezwać obdarowanego do złożenia oświadczenia o zwrotnym przeniesieniu własno-

ści nieruchomości i wyznaczyć mu w tym celu odpowiednią datę i miejsce - najlepiej ustaloną wcześniej kancelarię notarialną. Może się jednak zdarzyć tak, że Państwa zięć nie zdecyduje się na dobrowolne złożenia oświadczenia woli w formie aktu notarialnego. W takiej sytuacji konieczne będzie wstąpienie na drogę postępowania sądowego z powództwem o zobowiązanie zięcia do złożenia oświadczenia o określonej treści. Prawomocne orzeczenie w tej sprawie zastępuje oświadczenie obdarowanego o przeniesieniu własności nieruchomości na darczyńcę. Bardzo istotne jest, aby odwołać darowiznę przed upływem roku od momentu w którym darczyńca dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. Często zdarza się tak, że darczyńcy nie zdają sobie sprawy jak bardzo istotne jest dochowanie tego terminu i dochodzą odwołania darowizny pomimo, że od zachowania, które cechowało się rażącą niewdzięcznością upłynęło już wiele lat. Nie wspominają Państwo czy doszło do rozwodu córki i zięcia, a czasami wątpliwości budzi kwestia czy istnieje możliwość odwołania darowizny wobec jednego z małżonków. Zasadą jest, że w razie odwołania darowizny w stosunku do jednego z małżonków rzecz darowana staje się przedmiotem współwłasności obojga małżonków w częściach równych, a darczyńca może żądać przeniesienia na niego udziału należącego do małżonka, w stosunku do którego darowiznę odwołał, gdyby zaś nie było to możliwe - zwrotu wartości tego udziału. Warto pamiętać również, iż darowizna nie może być odwołana jeżeli nawet doszło do rażącej niewdzięczności, ale obdarowany zdoła udowodnić, iż darczyńca mu wybaczył. Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym dziale mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie.

„POLSKA DLA WSZYSTKICH” – WIEC POPARCIA W PILE W sobotnie popołudnie, 5 maja 2018 roku, przed budynkiem, w którym swoje biura mają posłanka Marta Kubiak i eurodeputowany Ryszard Czarnecki - oboje z PiS, miała miejsce manifestacja poparcia ludzi dobrej woli, dla dzieci, kobiet i mężczyzn z niepełnosprawnością oraz ich wspaniałych opiekunów! Organizatorami wydarzenia była „Piła ponad podziałami”.

- Protestujący w Sejmie są dla mnie prawdziwymi bohaterami, nie mogłam z nimi być, nie mogę być jutro na proteście w Poznaniu powiedziała mama Franka. - Na co dzień żyję z zespołem Downa. „Deputat na darmowe pieluchy”, nie rozwiązuje problemów wszystkich niepełnosprawnych i ich opiekunów. Od 18 kwietnia protestują w Sejmie osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunowie, rodziny. Manifestujący w sobotę w Pile

podkreślali, że ich wspierają, nie tylko w Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. - Dziś niech to będzie smutne święto, święto wspólnego buntu, ale i solidarności oraz nadziei - mówią zebrani na pilskim wiecu poparcia. Oprócz wystąpień, w których manifestan-

ci solidaryzowali się z osobami z niepełnosprawnością i ich opiekunami, odczytano list mamy Franka oraz apel do Prezesa Rady Ministrów „O pełne i pilne wdrożenie w Polsce

Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami”, a także odśpiewano sparafrazowaną pieśń „Solidarność naszą bronią”. mm


10

MAJ 2018 nr 5 (137)

www.tetnoregionu.pl onu.pl

GORDALINA WRÓCIŁA NA WODĘ Gordalina wróciła na wodę, sezon zimowy zakończony. Pierwszy rejs odbył się 1 maja br. W maju rejsy odbywają się wyłącznie w piątki, soboty i niedziele.

Gordalina będzie kursowała codziennie dopiero w okresie wakacyjnym - lipcu i sierpniu. Rozkład rejsów: - rejsy odbywają się w dni powszednie w godz. 15.00-20.00 oraz w soboty i niedziele w godz. 13.00-20.00, zgodnie z rozkładem - przystankiem początkowym jest przystań nr 3 przy Wyspie - tramwaj pływa do przystani nr 4 przy moście Zygmunta Starego lub wokół Wyspy do przystani nr 3, w zależności od warunków hydrologicznych Taryfa opłat: - bilety na rejs sprzedaje marynarz na statku - bilet normalny - 2,70 zł - bilet ulgowy - 1,35 zł W opłatach za jednorazowy przejazd tramwajem wodnym nie jest przewidziana ulga 100 % (bilet bezpłatny). Do korzystania z biletów ulgowych (ulga 50 %) za jednorazowy przejazd osób tramwajem wodnym uprawnione są następujące osoby: - dziecko do lat 4 - dziecko od lat 4 do rozpoczęcia nauki w szkole - uczniowie (do 22 lat) i studenci (bez ograniczeń wiekowych) szkół i uczelni o uprawnieniach szkół publicznych

- uczniowie szkół specjalnych, dziennych ośrodków rehabilitacji i ich opiekunowie - emeryci i renciści - inwalidzi zaliczani do kategorii o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji i ich przewodnicy - osoby, które ukończyły 70 lat - inwalida wojenny i wojskowy, opiekun inwalidy wojennego i wojskowego towarzyszący mu w podróży - kombatant - poseł, senator - honorowi dawcy krwi I stopnia zrzeszeni w Zarządzie Okręgu PCK Dokumentami uprawniającymi do korzystania z ulgowych biletów są: ważna legitymacja szkolna lub studencka, ważna legitymacja emeryta lub rencisty, dokument orzekający o niepełnosprawności, dowód osobisty lub inny imienny dokument tożsamości poświadczający osiągnięcie przez osobę wymaganego wieku, legitymacja poselska lub senatorska, oświadczenie inwalidy wojennego (wojskowego), aktualna legitymacja zasłużonego honorowego dawcy krwi PCK. Pozostałych pasażerów obowiązuje bilet normalny. red., fot. Miejski Zakład Komunikacji


MAJ 2018 nr 5 (137)

11

www.tetnoregionu.pl

NOWY KANAŁ OCHRONI PRZED POWODZIAMI Rozpoczęły się prace związane z realizacją zadania dotyczącego „Ochrony miasta Ujście przed deszczami nawalnymi”. Obecnie na ulicy Wojska Polskiego układana jest już druga z nitek rurociągu deszczowego z rur o średnicy 800 milimetrów.

NOWA HALA SPORTOWA Trwają prace związane z realizacją zadania dotyczącego „Budowy sali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w Ujściu”.

Firmą wykonującą powyższe zadanie jest Przedsiębiorstwo WENO Węgrzyn i Nowacki Spółka Jawna z Chodzieży. Zgodnie z podpisaną umową, wykonawca zakończy prace związane z realizacją zadania do dnia 10 lipca 2018 roku. Kwota budowy sali to wartość 3 899 999,95 złotych brutto, z czego gmina Ujście uzyskała, poprzez Pilski Obszar Strategicznej Interwencji, dofinansowanie w kwocie 2 295 000,00 złotych z budżetu środków europejskich w ramach: Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach całego zadania zostanie odbudowany kanał deszczowy oraz przebudowane zostaną ulice Wojska Polskiego i Kanałowa. Jest to kolejna duża inwestycja, wręcz o charakterze strategicznym dla Ujścia, która skutecznie ma chronić miasto i mienie mieszkańców przed gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Wykonawcą zadania jest firma VIABUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa z Walkowic. Wartość inwestycji to kwota 3 937 981,07 złotych brutto.

POLNA JUŻ GOTOWA

PRZEBUDOWA W JABŁONOWIE

Zakończona została realizacja zadania dotyczącego „Przebudowy drogi gminnej, polegającej na utwardzeniu istniejącego ciągu pieszo-jezdnego ulicy Polnej w Ujściu”. W ramach zadania utwardzona została kostką betonową o grubości 8 centymetrów jezdnia o szerokości 4,5 metra na długości 165 metrów bieżących. Przebudowa ulicy Polnej została zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Ujście na rok 2018. Wykonawcą prac była firma Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński ze Złotowa, która przebudowała drogę za kwotę 139 980,00 złotych brutto.

W Jabłonowie dokonano odbioru przebudowanej drogi wewnętrznej na Osiedlu Słonecznym, która została utwardzona kostką betonową o grubości 8 centymetrów.

Zakończone zostały prace związane z przebudową istniejącej drogi wewnętrznej oraz chodnika na Osiedlu Szklary II w Ujściu na działkach gminnych oznaczonych numerami geodezyjnymi 338/6 oraz 329/4.

Nowa nawierzchnia została wykonana na długości około 100 metrów bieżących i szerokości jezdni 5 metrów. Utwardzenie drogi zostało wykonane przez firmę Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński ze Złotowa za kwotę 85 135,56 złotych brutto.

Gmina Ujście uzyskała dofinansowanie w kwocie 3 392 550,30 złotych w ramach konkursu dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 4.1 „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałania 4.1.3 „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Zakres robót obejmował zmianę nawierzchni istniejącej drogi wewnętrznej oraz chodnika, które były utwardzone betonowymi płytami drogowymi i chodnikowymi. Nowa nawierzchnia została wykonana z kostki betonowej typu polbruk o grubości 8 centymetrów na powierzchni około 542 metrów kwadratowych. Przebudowę realizowała firma Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński ze Złotowa. Kwota zadania – 111 864,12 złotych brutto.

REMONT NA SZKLARY II

Źródło: Urząd Miasta Ujście


12

MAJ 2018 nr 5 (137)

PREZYDENT PIŁY Z WIZYTĄ W FUNDACJI PRO ANIMALE Fundacja „PRO ANIMALE DLA ZWIERZĄT W POTRZEBIE” jest polską fundacją, „córką” niemieckiej organizacji ochrony zwierząt Stowarzyszenie Ponadregionalne „Pro Animale für Tiere In Not e.V.”, która działa na skalę międzynarodową. Swoje placówki ma w ośmiu krajach Europy i w Turcji.

www.tetnoregionu.pl onu.pl

PREZYDENT SIERADZA GOŚCIEM PREZYDENTA PIŁY Prezydent Piotr Głowski spotkał się z prezydentem Sieradza Pawłem Osiewałą, który przyjechał do Piły podejrzeć pilskie praktyki. Prezydent Osiewała zapoznał się m.in. z pilskim Centrum Monitoringu, działalnością Straży Miejskiej i dalszymi planami rozwoju inteligentnego miasta. Obaj prezydenci nadal podtrzymują wolę przekształcenia miast na miasta na prawach powiatu. Przypomnijmy, że prezydent Sieradza jest jednym z trzech, którzy wnioskowali o umożliwienie zmiany statusu u obecnego szefa Rządu. Pomimo negatywnej odpowiedzi, prezydent Osiewała podtrzymuje wolę wspólnego starania się o status miasta grodzkiego. Dorota Semenov Urząd Miasta Piły

LEKCJA Z PRZEWODNICZĄCYM RADY MIASTA PIŁY 19 kwietnia w Centrum Kształcenia NAUKA, w ramach Inicjatywy „Persona Nie Non Grata”, z młodzieżą spotkał się Rafał Zdzierela, przewodniczący Rady Miasta Piły. Pilski samorządowiec opowiedział o działaniu lokalnego samorządu, ich kompetencji oraz zapraszał młodych uczniów, aby na żywo przyjrzeli się obradom Sesji Rady Miasta lub wybranej komisji. Czy to oni zostaną elitą przyszłego lokalnego samorządu? Na razie nie wiadomo, ale chętnie słuchali tego co miał do powiedzenia przewodniczący Rady Miasta Piły. Głównym organizatorem spotkania był dyrektor Adam Nowicki.

Z inicjatywy niemieckiego stowarzyszenia, powstało w Polsce sześć ośrodków, które finansowane są w całości ze środków fundacji. Fundacja „ Pro Animale Dla Zwierząt w Potrzebie” otacza swoją opieką zwierzęta chore, porzucone i bezdomne oraz prowadzi działania uwalniające psy z łańcuchów. Obecnie ma na utrzymaniu: 301 koni, 480 psów, 212 kotów, 101 krów, 22 świnie, 20 owiec i 13 kóz. Ponieważ działania Fundacji stawiane są za wzór w zakresie opieki nad zwierzętami, Prezydent Piotr Głowski odwiedził placówkę, która stworzona została na powojskowych terenach pod Zieloną Górą. Mimo, że specyfika działania fundacji różni się w wielu kwestiach od działania schroniska, to jednak niektóre rozwiązania prezydent będzie rekomendował, jako warte przeniesienia na nasz pilski grunt. Jest to kolejne z działań prowadzonych w celu poprawy losu naszych zwierząt przebywających w schronisku. K. Sztafel żródło: http://pro-animale.pl/

PILSKA LEWICA NA RENDEZ VOUS Z OKAZJI ŚWIĘTA PRACY Zwyczajowo pilska Lewica uczciła majowe święto (czyt. Święto Pracy) nie podczas znanego z minionych czasów pochodu 1-szo Majowego, lecz na spotkaniu pod pomnikiem poświęconym pilskim kolejarzom, zlokalizowanym u zbiegu ulic Buczka i Okrzei.

- W ramach inicjatywy „Persona Nie Non Grata” zapraszamy do szkoły różne ciekawe osobowości, które chcą się spotkać z młodzieżą. Dzisiaj tym ciekawym gościem był przewodniczący Rady Miasta Piły, Rafał Zdzierela, który podzielił się swoją wiedzą na temat pracy miejskiego radnego, pracy przewodniczącego Rady. Inicjatywa tych spotkań odbywa się już od ponad dwóch lat – warto, aby nasza młodzież spotykała się z interesującymi osobami, z którymi warto porozmawiać. Być może osoby obecne na spotkaniu będą chciały pójść w ślady pana Rafała i pracować w lokalnym samorządzie – dziś otrzymały odpowiedź jak to uczynić. Każdy może u nas zgłaszać - zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele - nazwiska osób, które zaprosimy na nasze spotkania mówi Adam Nowicki, wice dyrektor CK Nauka. Czwartkowe spotkanie było również okazją do podzielenia się wrażeniami przez młodzież - kształcącą się w ubiegłym roku w zawodach kucharz, technik usług fryzjerskich i hotelarskich - która przebywała na dwutygodniowych praktykach w Grecji, podczas których zdobywała niezbędną wiedzę i umiejętności do pracy w przyszłej profesji. Ukończenie zagranicznego stażu udokumentowane zostało certyfikatem, potwierdzającym zdobycie umiejętności, cenionych w całej Unii Europejskiej. Sebastian Daukszewicz

ROBERT BIEDROŃ PRZYJEŻDŻA DO PIŁY W poniedziałek, 21 maja 2018 roku, o godzinie 17:00 w budynku Inwest- Parku przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile, odbędzie się otwarte spotkanie Roberta Biedronia z mieszkańcami Piły.

Pod tym charakterystycznym monumentem, dedykowanym we wrześniu 1983 roku „KOLEJARZOM PIONIEROM ODBUDOWY PIŁY”, zabrała się kilkudziesięcioosobowa grupa złożona z przedstawicieli rady Powiatowej SLD, Zarządu Wojewódzkiego Unii Pracy, Klubu Pilskiej Lewicy, Oddziału ZNP, Rady Międzypowiatowej OPZZ oraz Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP. Po wysłuchaniu hymnu narodowego, krótkich… niemęczących przemówieniach, w wykonaniu Jana Lusa z Unii Pracy oraz niedawno wybranego przewodniczącego Rady Powiatowej SLD – Zygmunta Jasieckiego, nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów. Nowością było odtworzenie dwóch piosenek poświęconych Pile i Pilankom, autorstwa Stanisława Malińskiego. Następnie większość zebranych udała się do pobliskich kawiarni, aby kontynuować zainicjowane przy pomniku konwersacje. Trzeba przyznać, że oprócz stałych bywalców, z głowami z roku na rok mocniej przyprószonymi siwizną, pod pomnikiem dało się zauważyć kilka osób znacznie młodszych, a także kilkoro dzieci. Czyżby był to symptom powolnego odradzania się nie tylko pilskiej lewicy? Zapewne już niedługo poznamy odpowiedź na to ważne dla lewicy pytanie. mm

Znany polityk, działacz na rzecz osób LGBT, publicysta, poseł VII kadencji Sejmu i prezydent Słupska przyjedzie w ramach Klubu Obywatelskiego, by porozmawiać o samorządzie z prezydentem Piły Piotrem Głowskim i z promocją swoich książek: „Pod prąd” i „Włącz DEMOkrację”. Po spotkaniu będzie możliwość zadawania pytań, zrobienia pamiątkowych zdjęć i uzyskania autografu gościa. Będzie też możliwość zakupu książek Roberta Biedronia w księgarni Jana Lusa „Buuki. Książki blisko Ciebie” w centrum handlowym Atrium Kasztanowa, a w dniu spotkania również na stoisku w Inwest-Parku. M.S Fot. wiadomości.wp.pl

W PILE WYSŁALI PIT-Y W KOSMOS W poniedziałek, 30 kwietnia 2018 roku, w Pile na ulicy Śródmiejskiej (przy fontannie) miało miejsce wydarzenie związane z kończącym się terminem rozliczania podatku PIT. W związku z tym przedstawiciele Partii WOLNOŚĆ oraz Młodzi dla Wolności postanowili wyrazić sprzeciw dla tego podatku. W czasie, kiedy kończył się termin na wysyłanie PIT-ów do Urzędu Skarbowego my postanowiliśmy wysłać je w kosmos. Heppening zakończył się rozmowami z mieszkańcami. W wydarzeniu udział wzięli Prezes okręgu Wolność Piotr Wawrzyniak, Prezes Młodzi dla Wolności Eryk Hałas, Sekretarz Okręgu Piotr Świniarski oraz inni przedstawiciele. Piotr Świniarski


MAJ 2018 nr 5 (137)

PIŁA NAWIĄZAŁA WSPÓŁPRACĘ Z UT-P W BYDGOSZCZY 26 kwietnia w Bydgoszczy podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Piła, Inwest-Parkiem oraz Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Umowę sygnowali prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński – Rektor Uniwersytetu TechnologicznoPrzyrodniczego w Bydgoszczy, Zastępca Prezydenta Miasta Piły - Beata Dudzińska oraz Prezes Zarządu Inwest-Parku - Edyta Musiał.

Inwest-Park we współpracy z pilskimi przedsiębiorcami takim jak: TOP FENCE Jarosław Grześkowiak, THULE, Orca Precision Parts, Colours Factory, SwissPol, Flex Solutions Poland sp. z o.o., ImProvia, KRUK S.A. oraz Philips Lighting Poland, zobowiązał się do wsparcia procesu dydaktycznego uczelni poprzez organizację praktyk zawodowych dla jej studentów. Ponadto strony zamierzają realizować wspólne inicjatywy i wydarzenia na uczelni takie jak Dni Otwarte Piły. Uniwersytet z kolei w ramach podpisanej umowy umożliwi promocję ofert pracy pilskich pracodawców na swojej uczelni, jak również zobowiązał się do rozpowszechniania kampanii „Pracuj w Pile”. Jest to druga tego typu trójstronna umowa, po Politechnice Koszalińskiej, jaką podpisał pilski magistrat we współpracy ze spółką miejską Inwest-Park. Działania takie służą nie tylko reklamie Piły w innych miastach, ale przede wszystkim promują pilskie miejsca pracy w sąsiednich miastach. Z uwagi bowiem na rozwój strefy przemysłowej w Pile niezbędne jest w dalszej kolejności zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowników i to właśnie zadanie jest realizowane przez Zastępcę Prezydenta Beatę Dudzińską, odpowiedzialną za rozwój gospodarczy miasta, we współpracy z Inwest-Parkiem. J. Oburota

ROZWIĄZANIA KONKURSÓW Kamerton: Jerzy Połomski, właściwie Jerzy Pająk Fotoplastykon: Jennifer Joanna Linn Anastassakis, znana jako Jennifer Aniston Fotozgadula: Zdjęcie przedstawia… meandry rzeki Gwdy Krzyżówka: Humor to poczucie dystansu

www.tetnoregionu.pl

13


14

MAJ 2018 nr 5 (137)

www.tetnoregionu.pl onu.pl

SPRZĄTALI PILSKIE LOTNISKO W niedzielny poranek, 22 kwietnia 2018 roku, z inicjatywy XTREME BROTHERS PIŁA & LOCUST BMW PIŁA członkowie tychże organizacji sprzątali pilskie lotnisko

PIŁA. BRANŻA OGRODNICZA BEZ TAJEMNIC

Wiosna to najlepszy czas na zmiany w ogrodzie. Nieważne czy mieszkasz w domku czy bloku! Zanim zacznie się prawdziwa praca w ogrodzie warto było się rozejrzeć, jakie trendy roślinne panują w tym roku. Doskonałą okazją, aby to sprawdzić była 27. edycja Agro Targów i VI Krajowa Wystawa Miasto i Ogród, która odbyła się w dniach 21-22 kwietnia 2018 roku w Parku na Wyspie. Organizatorem tegorocznej imprezy był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Miasto Piła. Blisko 100 wystawców zaprezentowało szeroką ofertę na rzecz rolnictwa. Była m.in. sprzedaż środków do produkcji rolnej, sprzedaż kwiatów, drzewek, krzewów, sadzonek, doniczek brzozy, figury ogrodowe, ozdoby do domu i ogrodu, mebli ogrodowych oraz degustacje różnych produktów spożywczych oraz usługi gastronomiczne - wędliny wytwarzane tradycyjnie, sękacze, przyprawy naturalne, chleby na miodzie, oscypki, miody z własnej pasieki. Zaprezentowano ciekawą ofertę rękodzieła oraz muzyczną. Gwiazdami tegorocznej edycji był Dominik Strzelec, ogrodnik z pasją i prowadzący programy USTERKA i ODLOTOWY OGRÓD oraz Witold Czuksanow, pasjonat i autorytet w branży ogrodniczej, dziennikarz i autor książek o tematyce ogrodniczej, współprowadzący program „Rok w ogrodzie”. Obaj panowie odpowiadali na pytania dotyczące ogrodnictwa. Sebastian Daukszewicz

W ciągu jednego dnia zebrano kilkadziesiąt worków śmieci. Zamysłem było uporządkowanie terenu i przywrócenie mu dawnego militarnego uroku. Wkład własny oraz chęć działania sprawiły, że ekipy wykonały kawał dobrej roboty. Teraz lotnisko zyskało na wyglądzie i miejmy nadzieję, że zyska na znaczeniu. Cieszymy się, że w naszych działaniach wspierają nas zauważalne patrole Straży Miejskiej oraz Komendy Powiatowej Policji w Pile, dzięki którym nasza praca nie idzie na marne. Po niedzielnym, udanym doświadczeniu członkowie grup XTREME BROTHERS PIŁA & LOCUST BMW PIŁA wspólnie ze Związkiem Polskich Spadochroniarzy w Poznaniu na pewno chętnie wezmą udział w każdej inicjatywie, która uświetni stan i pozycję pilskiego lotniska. XB & Locust


MAJ 2018 nr 5 (137)

www.tetnoregionu.pl

15


16

MAJ 2018 nr 5 (137)

www.tetnoregionu.pl onu.pl

KOSMICZNY APARAT VIEVA JEST DOSTĘPNY W PILE. DZIĘKI NIEMU JUŻ WIELE OSÓB POZNAŁO NAJSKRYTSZE TAJEMNICE SWEGO ORGANIZMU!

Nie przebadałeś się jeszcze super aparatem VIEVA? Nie czekaj, poznaj najskrytsze tajemnice swego organizmu i dowiedz się czego Ci potrzeba, aby zdrowie dopisywało każdego dnia! Większość ludzi, niestety, żyje z dnia na dzień, nie wiedząc co dzieje się w ich organizmie. Dopiero gdy zapali się czerwone światło alarmowe, dowiadują się… że jest już za późno na wygranie walki ze śmiertelną chorobą! Zatem, żeby zachować wspaniałe zdrowie, przede wszystkim należy poznać dokładnie jego stan i dowiedzieć się co robić i jakie niedobory organizmu uzupełnić. A następnie - jeśli wystąpi taka potrzeba – doprowadzić organizm do porządku, już nie „na ślepo”, lecz zgodnie z precyzyjnymi wskazówkami, których w błyskawiczny, bezbolesny i niezwykle dokładny sposób dostarczy badanie aparatem Vieva – urządzeniem, z którego korzystają KOSMONAUCI! A gdzie można skorzystać z badania takim cudem? W Pile! Badań dokonuje, współczesny człowiek renesansu, o którym już nie raz pisaliśmy – doktor Maciej Skowyra, m.in. lekarz weterynarii. O aparacie Vieva, za pomocą którego można przebadać się już od pewnego czasu w Pile, oraz jego niezwykłych zaletach z dr Maciejem Skowyrą rozmawia Marek Mostowski Panie doktorze, co pewien czas poszerza Pan spektrum swojej działalności. Przed niespełna rokiem wprowadził pan do swojej oferty genialny aparat Vieva. Niech pan powie, czym wyjątkowym cechuje się to urządzenie? - Analizator Vieva jest to aparat produkcji niemieckiej i pracuje na zasadzie biorezonansu. Zanim aparat powstał, przebadano 5 milionów osób na całym świecie. Produkowany jest przez osobę, która pracowała wiele lat dla kosmonautów. Jakiś czas temu wykupiła licencję od Rosjan i sama zajęła się produkcją tych aparatów. Aparat charakteryzuje się tym, że pracował w kosmosie, a więc musiał być idealnie zabezpieczony przed promieniowaniem kosmicznym, dlatego jest jedynym tego typu aparatem na świecie, który jest wolny od dziwnych błędów, wynikających z chociażby fal radiowych czy promieniowania elektromagnetycznego. Gdzie wykorzystywane jest to niezwykłe urządzenie? - Aparat wykorzystywany jest w wielu klinikach w Niemczech. Badani nim są między innymi piłkarze Bayernu Monachium czy Borussii Dortmund. Bardzo zainteresowana jest nim FIFA, która optuje, aby każdy klub zakupił taki aparat. W tej chwili jest dopuszczony dla medycyny, a za trzy miesiące ma być już aparatem stricte medycznym. Czym różni się ów aparat od innych urządzeń? - Różni się od innych aparatów tym, że bada bardzo wiele funkcji organizmu - witaminy, minerały, aminokwasy, koenzymy, metale ciężkie, a także bada między innymi PH organizmu. I jest niezwykle dokładny. Jako jedyny aparat na świecie dokonuje tak precyzyjnej analizy stanu naszego organizmu. Bada funkcjonalnie wszystkie narządy, hormony, generalnie cały organizm. Współczynniki otyłości, cukrzycy, cholesterolu. Badanie trwa dwie minuty, więc w krótkim czasie można zorientować się o stanie zdrowia całego organizmu. Gdyby człowiek chciał przebadać metodą tradycyjną wszystko, to pewnie 20 tys. zł byłoby za mało. Potrzebna by była wizyta u co najmniej 30 specjalistów. Czy dzięki aparatowi Vieva możemy uzyskać odpowiedź na pytanie – mówiąc kolokwialnie – czego nam w organizmie brakuje? - Ja zajmuję się medycyną mitochondrialną, która bazuje na pracy mitochondriów, których prawidłowe funkcjonowanie zależy od stanu zdrowia. Mitochondria, żeby pracowały prawidłowo, potrzebują mikroskładników, takich jak minerały i witaminy. Ich niedobór powoduje zaburzenia i różne dysfunkcje. Również metale ciężkie blokują funkcje mitochondriów. Dzięki aparatowi Vieva możemy zobaczyć, czego mamy za mało, a czego za dużo, i z czym należy sobie poradzić. Dzięki temu człowiek sam się może leczyć, uzupełniając niedobory składników i jednocześnie usuwając nadmiar metali ciężkich, co spowoduje powrót do zdrowia. Wiele osób jest przyzwyczajonych, że badanie krwi daje im odpowiedź na pytanie, czego brakuje w ich organizmach. Teraz wiele szczegółowszych informacji może błyskawicznie udzielić im badanie aparatem Vieva. - Przewaga badania aparatem Vieva nad badaniem krwi jest przeogromna, dlatego że krew jest miejscem transportu pewnych składników, a medycynę interesuje to, co znajduje się w płynie międzykomórkowym. Aby poddać się badaniu aparatem Vieva nie trzeba być na czczo. I to jest kolejna przewaga nad innymi badaniami. Badania są bezbolesne i bezstresowe, a czasami pobranie krwi też stanowi problem, bo pacjenci się przed nim stresują i automatycznie pewne rzeczy zmieniają sie we krwi. Aparatem Vieva można się badać praktycznie codziennie, bez żadnego stresu, i co niezwykle ważne - badanie wprowadza nasze komórki w pewien rodzaj drgań, które są korzystne dla nich, a więc dla całego organizmu. Podobno kosmonauci już nie wyobrażają sobie lotów bez „towarzystwa” analizatora Vieva? - Kosmonauci będąc w przestrzeni kosmicznej, w stanie nieważkości, mieli ogromne straty masy mięsno-kostnej, sięgające w ciągu miesiąca nawet kilkudziesięciu procent. Badanie aparatem Vieva dostarczało im informacji przydatnych do tworzenia się mineralizacji kości i budowy mięśni. A więc jest on naturalnym terapeutą kosmonautów. Jak to się stało, że sprowadził pan do Polski ów „magiczny” aparat? Jest on swoistym ewenementem jeśli chodzi nie tylko o Piłę, ale i całą Polskę. - Podczas jednej z wizyt w Niemczech, u producentów specyfików mikroorganizmów, zetknąłem z tym aparatem. Widząc, jakie ma przeogromnie możliwości postanowiłem wejść w jego posiadanie. Po pewnym czasie okazało się, że nie tylko mogę przeprowadzać badania aparatem Vieva, ale także mogę go sprzedawać. Moja firma zaczęła już sprzedawać aparaty w Polsce. Zainteresowani nim są przede wszystkim lekarze, ale także ludzie, którzy dbają o zdrowie, siłownie, SPA, a także kluby seniora, i wiele osób interesujących się medycyną mitochondrialną. Także dietetycy, bo mają czarno na białym, czego komu brakuje, nad czym muszą pracować. Wiadomo, że nie wszystko da się uzyskać odpowiednią dietą, pewne rzeczy trzeba suplementować. Jest to ogromny krok naprzód, bo można wejrzeć w organizm i szczegółowo, dokładnie mu pomóc. Wykonuje się badania kontrolne, które pokazują jak się zmieniają parametry w organizmie. Nie jest tajemnicą, że ludzie niechętnie odwiedzają lekarzy. Z reguły jest to ostateczność. Badanie aparatem Vieva, niejednokrotnie informuje badanego, że już najwyższa pora, aby odwiedzić lekarza specjalistę. - Rzeczywiście tak jest. Czasami aparat wykrywa w organizmie tak dziwne rzeczy, których diagnozowana osoba nigdy by się nie spodziewała. Nie wie np. czy ma przerost prostaty, bo nie chodzi do lekarza, a tu okazuje się, że niestety ma i należy obowiązkowo udać się do specjalisty. Ten aparat jest nieoceniony, bo pokazuje ludziom, którzy nie chodzą do lekarzy z przeróżnych powodów, że mają jakąś konkretną dolegliwość, z którą należy jak najszybciej udać się do lekarza specjalisty. Badanie aparatem Vieva jest niezwykle pomocne dla sportowców - zarówno zawodowców, jak i amatorów, ale także uprawiających sport rekreacyjnie. - U sportowców występuje niesamowite zapotrzebowanie na witaminy, trzykrotnie wyższe niż u przeciętnego człowieka. Ustalenie, czego ma za mało jest niezwykle istotne, by organizm funkcjonował prawidłowo. Szczególnie, jeżeli ktoś trenuje sport wytrzymałościowy. Teraz niezwykle modne jest np. bieganie. Niektórzy biegają maratony i ważne jest, aby po takim olbrzymim wysiłku sprawdzić czego ubyło, żeby później nie było problemów zdrowotnych. Dziękuję za rozmowę.


MAJ 2018 nr 5 (137)

www.tetnoregionu.pl

Comiesięczne posiedzenia radnych samorządowych, czyli osób obdarzonych zaufaniem przez swoich elektorów, winny być transparentne, a innymi słowy dostępne dla każdego, kto chce im się przysłuchiwać czy oglądać. Tak jest np. podczas sesji rady Miasta Piły, ponieważ każde obrady są relacjonowane „na żywo” via kablowe telewizje regionalne. Natomiast praktycznie od początku obecnej kadencji, w ramach rzekomych „oszczędności” zaniechano bezpośrednich transmisji sesji Rady Powiatu w Pile. Zainteresowani mieszkańcy powiatu pilskiego mogą zapoznać się li tylko ze skrótową i czynioną wg koalicyjnego widzimisię relacją, udostępnianą na portalu Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Pilskiego. O przebiegu obrad całej sesji mogą zapomnieć. Dlatego, aby pokazać, że radni powiatu pilskiego z klubu Platformy Obywatelskiej nie są statystami, lecz dociekliwymi i niezwykle aktywnymi mandatariuszami swoich wyborców, będziemy publikować relacje z sesji przez pryzmat ich aktywności – czyli z właściwej strony lustra. Porządek obrad XLV Sesji Rady Powiatu w Pile, która miała miejsce 26 kwietnia 2018 roku, składał się z 23 punktów. Część uchwał została przyjęta większością głosów, bez większych emocji. Jednak kilka z nich pobudziło radnych niejednokrotnie do gorącej dyskusji. Już w pierwszym punkcie dot. spraw regulaminowych Kazimierz Sulima, radny klubu PO, zmotywowany „niekonwencjonalnymi” i nadzwyczaj tendencyjnymi wystąpieniami niejakiego Jacka Kwiatkowskiego podczas ostatnich sesji, który pomimo nieraz kilkudziesięciominutowych tyrad, nie był mitygowany przez przewodniczącego rady powiatu, wystąpił z wnioskiem o zmianę nazwy przedostatniego punktu obrad: Panie Przewodniczący, na podstawie paragrafu 24 regulaminu Rady Powiatu wnoszę o zmianę nazwy punktu 22 na „Wnioski i oświadczenia radnych”, który obecnie nosi nazwę „Wolne wnioski i zapytania”. Moją wypowiedzią i wnioskiem nie chcę negować możliwości występowania kogokolwiek z zewnątrz. Dla mnie mają to być wnioski i oświadczenia, a nie dyskusje nie wiadomo jakie. Oczywiście ów wniosek, większością głosów koalicji rządzącej w powiecie został odrzucony. Sulima odniósł się również do polecenia wydanego przez przewodniczącego Wasiaka, dot. kamer ustawionych przez PO na środku sali, które miały umożliwić transmitowanie obrad: Przykro nam się zrobiło, że kazał pan przewodniczący usunąć nasze kamery ze środka - były one tak nisko, na wysokości stołu i nikomu by nie przeszkadzały. Były one malutkie, ale zapewniające dobry przekaz. Przykro nam, że uniemożliwił pan transmisję sesji na przyzwoitym poziomie. Po komentarzu starosty odnośnie zmiany nazwy punktu 22, stwierdzającym, że nazwa „Wolne wnioski i zapytania” obowiązuje od wielu lat, a zatem już wtedy gdy rządziła dzisiejsza opozycja, ripostowała Maria Augustyn (PO): Bardzo cieszę się, że pan Starosta chce naśladować poprzedników. I to jest dobry początek. To naśladowanie mam nadzieję przejdzie na transmisje z Sesji Rady Powiatu, bo tak było zawsze, a w tej chwili jest to relacja. Wszystkim widzom muszę jeszcze raz wytłumaczyć, że to nie jest transmisja na żywo, tylko relacja wg widzimisię nie wiem kogo i kto o tym decyduje. To nie jest transmisja jaka bywała dawniej. W ramach punktu trzeciego „Informacja Starosty o pracy Zarządu

Powiatu w Pile w okresie międzysesyjnym” radny Marcin Borowicz (PO) indagował starostę, m.in. tak: Chciałbym wrócić do informacji Starosty z pracy Zarządu z 13 marca, punkt 1 i 2. Proszę o informację konkretną, czego dotyczyło zatwierdzenie do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz w drugim punkcie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Proszę również o informację odnośnie punktu 3 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości będących w trwałym zarządzie Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra”. Czy to chodzi o kort tenisowy? Ciekawe pytanie odnośnie 5 punktu „Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Pile w zakresie gospodarki łowieckiej za 2017 r.” zadał radny Grzegorz Wądołowski (PO): Państwo pokazujecie plan pozyskania dzików w powiecie pilskim na rok 2018/2019, który wynosi ponad 3,5 tysiąca sztuk. Wykonanie w sezonie 2017/2018 to 2156 czyli widzimy znaczny przyrost. Piszecie Państwo, aby odstrzelić taką ilość myśliwi musieliby 14,5 razy wyjść w celu pozyskania jednego dzika. Policzyłem szybko ilu jest myśliwych w powiecie pilskim i jaki jest plan. Na jednego statystycznego myśliwego przypada 5,3 dzika, czyli byłoby to 78 wyjść w celu zrealizowania założonego planu. Jak zamierzacie Państwo zrealizować ten plan, który moim zdaniem jest niemożliwy do wykonania. Kto to zaplanował? Czy były jakieś naciski ze strony Ministerstwa Rolnictwa, bo rozumiem, że chodzi o zagrożenia ASF. W punkcie 6 „Informacja z działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczącej obsługi programów Wspólnej Polityki Rolnej i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za rok 2017 w powiecie pilskim” głos zabrała Maria Augustyn, która zdała pytanie ważne dla lokalnej społeczności i właścicieli ferm kurzych: Mam pytanie do pani kierownik. Ile jest ferm drobiu na terenie naszego powiatu i jaka jest struktura tych stad? Czy u nas też jest tak, że 4 % beneficjentów otrzymuje połowę dopłat bezpośrednich? Oczywiście pierwsze pytanie pozostało bez odpowiedzi, natomiast odpowiedź na drugie była twierdząca.

W dosyć ważnym punkcie 20 „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018” pytanie dotyczące m.in. zapisu, który jest swego rodzaju fantomem, zadał radny Zbigniew Przeworek (PO), dla którego ekonomia nie ma żadnych tajemnic: W zmianach w budżecie na rok 2018 widnieje przeniesienie z planu wydatków Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 1.827.597 zł ze środków zabezpieczonych na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012 (zwrotu dokonano w 2017) do planu: Biura Starosty w kwocie 30.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na ogłoszenie otwartego konkursu ofert, którego celem będzie wsparcie siatkówki w powiecie pilskim. Moje pytanie: Na czym będzie polegało to wsparcie? Środki te mają trafić też do jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 1.015.855 zł w celu zabezpieczenia środków na wzrost wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz do Biura Kadr i Płac Starostwa w kwocie 347.021 zł, w celu zabezpieczenia środków na wzrost wynagrodzeń pracowników oraz opłaty na rzecz budżetu państwa. Moje pytanie jest takie: jak to jest, że w budżecie na 2018 znajduje się kwota wydatków na coś, co zostało wykonane w 2017 roku? Zatem zapisujemy coś, co nie będzie miało miejsca, bo już miało miejsce. Kwietniową sesję Rady Powiatu w Pile zakończył punkt 22, czyli „Wolne głosy i zapytania”. I tradycyjnie w tym punkcie swoje perory jął wygłaszać obywatel Kwiatkowski, który jak zwykle praktycznie nie zadawał pytań, lecz raczył radnych stwierdzeniami. Ów pan m.in. postawił „wniosek”, aby radni wychodzący podczas jego wystąpień zostali ukarani karą finansową. Chciał także, aby jeden z radnych odniósł się do swoich zarobków. I wreszcie wyraził swoje pretensje w związku z nieobecnością prezydenta Piły czy radnych PO, podczas odsłonięcia jednego z pomników w Pile.

Patrząc na poczynania perorysty Kwiatkowskiego, jawi się pytanie… na które jest tylko jedna odpowiedź – czy wniosek postawiony na początku sesji przez radnego Sulimę, dot. zmiany nazwy tego punkt nie powinien zostać rozpatrzony pozytywnie? Marek Mostowski Fot. Sebastian Daukszewicz

17

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej: 1. Marian Martenka - Przewodniczący Klubu 2. Kazimierz Sulima - Wiceprzewodniczący Klubu 3. Maria Augustyn - Sekretarz 4. Marcin Borowicz 5. Tomasz Bugajski 6. Zbigniew Przeworek 7. Grzegorz Wądołowski


18

MAJ 2018 nr 5 (137)

www.tetnoregionu.pl onu.pl

TO CO BYŁO OBIECANE, ZOSTAŁO ZREALIZOWANE! CZYLI NIECODZIENNY REJS Z PREZYDENTEM PIŁY W tym roku prezydent Piły, Piotr Głowski zrezygnował z „dnia pracy na rzecz WOŚP”, zamieniając tą wieloletnią formę pomocy, na wystawienie do licytacji morskiego rejsu z Prezydentem Miasta Piły. Po zaciętej „walce” licytację wygrali tzw. rzutem na taśmę państwo Ewelina i Patryk Gapińscy z Piły, zasilając konto Orkiestry kwotą 10 tys. zł.

Morska przygoda nie tylko doszła do skutku (w pierwszym weekendzie maja), ale wzięli w niej udział poza licytantami, także ich dzieci i rodzice. Owa niecodzienna eskapada, to nie tylko sam rejs drewnianym żaglowcem Baltic Star, zwiedzanie najciekawszych zakamarków portu gdańskiego, oddania salutu na Westerplatte i udania się w kierunku letniej rezydencji Prezydenta RP w Juracie, ale również tzw. wydarzenia około imprezowe. Bo oprócz nauki żeglowania, wciągania żagli na maszt, śpiewania szant i wielu innych morskich doświadczeń, familia Gapińskich i ich goście zostali obdarowani lądowymi

DRUKARNIA TONGRAF z Piły wyróżniona w kategorii „Sukces Firmy” w konkursie Polish Businesswoman Awards W VII edycji prestiżowego konkursu Polish Businesswomen Awards, organizowanego przez redakcję magazynu „Businesswoman & life”, w kategorii „Sukces Firmy” statuetkę otrzymała pilska firma TONGRAF - Lider wśród drukarni.

Wyróżnienie, które w imieniu firmy odebrali 21 kwietnia b.r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie jej właściciele Jan Sip wraz z Dawidem Sipem, podkreśla profesjonalizm oraz duże doświadczenie firmy w branży poligraficznej. UM w Pile

PILANKA ZDOBYŁA STATUETKĘ w Ogólnopolskim Konkursie VII Polish Businesswomen Awards Ponad 250 przedsiębiorców, właścicieli firm, znane osobowości oraz media pojawiły się 21 kwietnia 2018 roku w Hotelu Bellotto w Warszawie na prestiżowej, finałowej Gali VII Polish Businesswomen Awards 2018, podczas której zostały wręczone statuetki w uznaniu za sukcesy, profesjonalizm i najwyższą jakość.

niespodziankami. Na obiad załoga kapitana Głowskiego przybiła do wybrzeża Helu, aby skonsumować go w najlepszej na wybrzeżu tawernie rybnej. Po obiedzie udała się do fokarium. Na koniec dnia w porcie na załogantów czekał zabytkowy jaguar z kierowcą, który zawiózł nieco strudzonych, ale niezwykle szczęśliwych podróżników do dwóch prywatnych apartamentów w Sopocie położonych tuż przy plaży i Grand Hotelu. Morska przygoda z Piotrem Głowskim na stałe pozostanie w pamięci jej uczestników, którzy nie żałują, że kwotę 10 tysię-

cy złotych przeznaczyli na rzecz WOŚP, przy okazji spędzając w nietuzinkowy sposób majowy weekend. Rejs zgodnie z planem (Brawo!), a co z „dniem pracy starosty pilskiego”? Czytelnicy dopytują, mówiąc: „nie dość, że pomysł podebrany Prezydentowi Piły, to jakoś zrobiło się cicho nad tą....”. No tak, niezbyt fortunnie, zręcznie, etc. byłoby pracować w zakładach swego pryncypała! Marek Mostowski Fot. BM

ZBIERAJĄ PODPISY ZA NIEPOTRĄCANIEM PODATKÓW Z EMERYTURY Polskie Stronnictwo Ludowe rozpoczęło zbiórkę podpisów pod projektem ustawy „Emerytura bez podatku”. Projekt autorstwa posłów PSL zakłada, że emeryci i renciści po wejściu w życie ustawy otrzymaliby „na rękę” świadczenia w wysokości kwoty brutto, czyli bez pomniejszania ich o podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne - w ten sposób emeryci i renciści zyskaliby ok. 20 proc. wartości świadczenia.

27 kwietnia 2018 r. w biurze poselskim, przy ul. 1 Maja w Pile, odbyła się konferencja prasowa Posła na Sejm RP - Krzysztofa Paszyka, Wicestarosty Pilskiego - Stefana Piechockiego oraz Krystyny Hipnarowicz – Wiceprzewodniczącej Zarządu Okręgowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Pile, Marii Fojt -Wiceprezes Okręgowego Zarządu w Pile Polskiego Związku Działkowców i Ryszarda Grzelaka – Prezesa ROD Malwa w Pile, na której poinformowano o akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy „Emerytura bez Podatku”. Według danych GUS w 2017 roku w Polsce było blisko 9 milionów emerytów i rencistów. - Niestety projekt „Emerytura bez podatku” - który miał poprawić sytuację emerytów i rencistów w Polsce - w Sejmie po raz kolejny przepadł. Inicjujemy obywatelską akcję zbiórki podpisów pod projektem ustawy. Dlaczego? Ponieważ uważamy, że dzisiaj grupą społeczną, której najtrudniej się żyje są emeryci i renciści. Ceny w ostatnich 2-3 latach poszybowały znacząco w górę, a świadczenia socjalne, emerytalne i rentowe pozostały praktycznie na niezmienionym poziomie. Uważamy, że emeryci i renciści powinni również czerpać z owoców wzrostu gospodarczego. O tym, że mamy do czynienia z takim wzrostem gospodarczym nie trzeba nikogo przekonywać. Dziś emerytom i rencistom potrzeba takiego programu 500+ jaki został zaproponowany rodzinom posiadającym dzieci. Dziś na takie 500+ zasługują emeryci i renciści, aby ich kiepski los poprawić. Nie wejdziemy również w żadną koalicję po kolejnych wyborach parlamentarnych, jeśli nie będzie gwarancji realizacji tej ustawy. Cieszę się, że zbiórkę podpisów będziemy prowadzić w Pile z seniorami - emerytami, rencistami, działkowcami - mówi poseł PSL Krzysztof Paszyk. - Chciałbym zauważyć, że temat emerytur to nie tylko problem seniorów, ale również ludzi młodych. Wszystkim powinno zależeć na tym,

aby emerytury były godziwe. Ludzie starsi potrzebują większej opieki i mają więcej wydatków. Nie może być tak, że emeryt, rencista nie ma na zapłacenie za prąd, czynsz czy wodę, bo musi wykupić lekarstwa - że stać go tylko na lekarstwa. Oczekujemy wsparcia społecznego tej akcji - dodaje Stefan Piechocki, prezes Powiatowego PSL. Przypomnijmy. Pierwsze kroki w tej sprawie zostały podjęte już w kwietniu 2017 r. Jednak zaledwie dwa miesiące później PiS odrzucił projekt ludowców. Pomysł PSL ponownie wrócił do Sejmu w grudniu ubiegłego roku. Niestety, ale i tym razem politycy PiS opowiedzieli się przeciwko seniorom. Klub Prawa i Sprawiedliwości postanowił odrzucić projekt już w pierwszym czytaniu. Akcja zbierania podpisów poparcia dla projektu (wymagane jest, co najmniej 100 tys. podpisów) będzie prowadzona m.in. w biurze PSL ul. 1 Maja 14 w Pile, w pozostałych biurach poselskich Krzysztofa Paszyka, partnerów społecznych i w miejscach, gdzie działają struktury terenowe Polskiego Stronnictwa Ludowego. Koszt projektu szacowany jest na 20 mld zł. (SE)

Nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie VII Polish Businesswomen Awards, w kategorii „Sukces Firmy” i tytuł Lider w podejmowaniu przedsiębiorczych inicjatyw, zdobyła pilanka Karolina Smęda-Drzycimska. Statuetki Polish Businesswomen Awards wykonane są według niepowtarzalnego wzoru autorstwa Andrzeja Batorskiego. Na finałowej Gali można było obejrzeć pokazy mody, odbył się też uroczysty bankiet. Karolina Smęda-Drzycimska jest kreatywną i przedsiębiorczą Wielkopolanką. Wielokrotnie zdobywała wyróżnienia i nagrody uczest-

nicząc w wielu konkursach regionalnych i ogólnopolskich m.in. zdobyła 2 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Kobieta Przedsiębiorcza 2012 organizowanym przez Dress for Success, Klub Kobiet Przedsiębiorczych i Gazetę Wyborczą w Poznaniu. W Warszawie otrzymała Nominację w II edycji Ogólnopolskiego konkursu o Statuetkę Platerki. W tym roku zajęła trzecie miejsce w konkursie Kapituły Głosu Wielkopolskiego „Osobowość Roku 2017” w kategorii Biznes. red


MAJ 2018 nr 5 (137)

www.tetnoregionu.pl

Pod patronatem Tętna Regionu

W PILSKIEJ PWSZ ZAGOŚCIŁY MUZYKA, ŚPIEW I TANIEC

19

29 kwietnia 2018 roku w auli Auditorium Maximum PWSZ w Pile odbyła się kolejna VII edycja „Chorale Festum Pilae Impresje”. Utwory obejmujące epoki od renesansu do muzyki współczesnej wykonał Chór Akademicki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile oraz nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile. Licznie zgromadzona publiczność była świadkiem prawdziwej uczty muzycznej. Chór Akademicki oraz nauczyciele pilskiej szkoły muzycznej po raz kolejny nie zawiedli. Festiwal swoją obecnością, obok gospodarza Rektora JM prof. nadzw. dra hab. Donata Mierzejewskiego zaszczycili: Starosta Pilski, gen. Zenon Kułaga - założyciel Chóru Akademickiego, ks. Stanisław Oracz. PWSZ w Pile Fot. Przemysław Połczyński

KLUB PROFESJONALISTÓW PIŁA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 I W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W czwartek, 10 maja o godzinie 17.00 w dwóch szkołach podstawowych – Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 5 - podczas wywiadówek odbyły się prezentacje Klubu Profesjonalistów Piła.

Założenia i cele Klubu przedstawiła Zastępca Prezydenta Piły, Beata Dudzińska. Do uczestnictwa w Klubie zachęcał również Przewodniczący Rady Miasta Piły, Rafał Zdzierela. Po wywiadówkach do dyspozycji rodziców uczniów podejmujących decyzję o wyborze szkoły średniej byli doradcy zawodowi z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, Młodzieżowego Biura Pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Ochotniczego Hufca Pracy – Centrum Informacji Zawodowej w Pile. W spotkaniu uczestniczył także specjalista ds. zatrudnienia firmy Philips Lighting Poland, będącej partnerem projektu. Niestety na spotkaniu, mimo trzykrotnego zaproszenia w kwietniu przez spółkę Inwest-Park, a następnie w maju osobiście przez Zastępcę Prezydenta, nie pojawiły się pilskie publiczne szkoły średnie. Rodzice mogli jedynie zapoznać się z ofertą szkoły niepublicznej Centrum Kształcenia „Nauka” w Pile oferującego kształcenie branżowe na kilkudziesięciu kierunkach. W Szkole Podstawowej nr 3 rodzice również

mogli spotkać się z doradcami zawodowymi oraz przedstawicielem firmy Thule Group – drugiego partnera projektu. Przypomnijmy, iż koordynatorem projektu jest spółka InwestPark, a partnerami projektu z ramienia pilskich przedsiębiorstw są: Philips Lighting Poland i Thule Group. Do udziału w projekcie zaproszono wszystkie pilskie branżowe szkoły średnie oraz kolejnych przedsiębiorców. Celem Klubu Profesjonalistów jest zainteresowanie kształceniem zawodowym uczniów gimnazjum i ostatnich klas szkół podstawowych oraz ich rodziców, którzy otrzymają wsparcie doradców zawodowych oraz niezbędne informacje na temat kształcenia zawodowego. Cel ten wynika z potrzeby przygotowania kadry profesjonalnych pracowników dla przedsiębiorców działających na terenie Piły oraz zaoferowanie absolwentom ww. szkół atrakcyjnych form zarobkowania w dorosłym życiu oraz rozwoju własnej kariery i osobowości. Gmina Piła i pilscy przedsiębiorcy powołali do życia Klub Profesjonalistów w kwietniu

2018 roku, bowiem wspólne działania w tym zakresie z całą pewnością przyniosą wymierne korzyści przedsiębiorcom i absolwentom. W ramach członkostwa w Klubie Profesjonalistów dla młodzieży zostały zaplanowane wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw w trakcie roku szkolnego, spotkania z doradcami zawodowymi oraz prelekcje nt. rozwoju rynku pilskiego i rynku pracy w Pile. UM Piły Fot. (SE)

CZY OKRĄGLAK NA ZAMOŚCIU ZYSKA NOWY BLASK? Jest na to szansa. Gmina Piła złożyła wniosek o dofinansowanie rewitalizacji budynków przy al. Niepodległości 135 oraz ul. Okólnej 32A do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) w celu rozwoju usług społecznych prowadzących do niwelacji zjawisk ubóstwa i bezdomności”. 19 kwietnia odbyła się konferencja prasowa Piotra Głowskiego, prezydenta Piły oraz Lecha Gąsiorowskiego, dyrektora Monar-Markot w Pile, na której poznaliśmy szczegóły inwestycji w tzw. „Okrąglaku” na osiedlu Zamość. - Jesteśmy w miejscu szczególnym dla Osiedla Zamość przy „Okrąglaku”, budynek ten oraz teren wokół niego został zgłoszony do projektu na rewitalizację. Dokumenty zostały już złożone do UMWW. Wiemy, że konkurencja jest spora i tych wniosków jest więcej niż pieniędzy. Wartość tej inwestycji to ok. półtora miliona złotych. W ramach tego konkursu Gmina otrzymałaby 85% dofinansowania na ten cel. Rozstrzygnięcie zapadnie we wrześniu. Jak się nie uda będziemy brać udział w innych konkursach - mówi Piotr Głowski, prezydent Piły. - Po remoncie budynek ten zyska opiekę 24 h na dobę, dzięki czemu będzie można w nim przenocować. Otworzymy też świetlicę integracyjną dla mieszkańców tej dzielnicy Piły, w której będzie pojawiać się psycholog, specjalista od terapii uzależnień i pracownicy socjalni. Także teren wokół zyska nowy blask, znajdą się tam narzędzia do ćwiczeń pod chmurką. Zapraszamy do siebie wszystkich mieszkańców. Cieszę się, że weszliśmy z Urzędem Miasta Piły w ten projekt - dodaje Lech Gąsiorowski, dyrektor Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu

MONAR-MARKOT w Pile. Przygotowana dokumentacja projektu przewiduje przeprowadzenie termomodernizacji budynków, zmianę sposobu ogrzewania (przyłączenie do sieci MEC i gazowej), wymianę okien, drzwi, pokrycia dachowego. Zmodernizowane wnętrza budynków zostaną przystosowane do działalności społecznej, zamontowana zostanie winda dla osób niepełnosprawnych. W budynku przy ul. Okólnej planowane jest uruchomienie noclegowni dla 15 osób oraz ogrzewalni dla 10 osób. Tak jak było do tej pory będę wydawane w tym budynku posiłki (teraz wydaje się ich ok. 90 dziennie) dla najuboższych, które przygotowują pracownicy Spółdzielni Socjalnej „Perfekcja”. Sebastian Daukszewicz

SPOTKANIE Z PISARKĄ W PILSKIEJ „PIĄTCE” We wtorkowy poranek 17 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile odbyło się spotkanie z autorką książek dla dzieci Wiesławą Pyrcz. Nie było to pierwsze spotkanie z tą wielką miłośniczką natury, emerytowanym nauczycielem bibliotekarzem i autorką książek edukacyjnych o zdrowiu i przyrodzie. Nic dziwnego więc, że pani Pyrcz bardzo szybko i łatwo nawiązała kontakt z dziećmi. Przedstawiła uczniom swoje książeczki, bardzo pięknie wydane i ilustrowane. Jedną z nich zatytułowaną „Urodziny biedronki” pokazała dzieciom po raz pierwszy, bowiem jest to całkiem nowa pozycja. W celu przybliżenia słuchaczom swojej twórczości pani Pyrcz recytowała niektóre wiersze i opowiadała o okolicznościach ich powstania. Dzieci dowiedziały się także, kto wykonuje ilustracje do książek i jak to się odbywa. Poza tym miały okazję obejrzeć oryginalne rysunki ilustrujące zbiory wierszy. Ponadto autorka opowiadała dzieciom o tym, jak powstaje książka. Przyniosła i pokazała uczniom płytę offsetową, z której drukuje się książki oraz zaprezentowała wydrukowaną, lecz niepociętą jeszcze jej część.

Nasz gość bardzo ciekawie opowiadał o tym skąd czerpie pomysły do pisania wierszy i jak one powstają. Dzieci podczas spotkania mogły wykazać się wiedzą dotyczącą świata roślin i zwierząt, bowiem pisarka opowiadając o przyrodzie odnosiła się do ich wiedzy. Poszerzyły także swoje wiadomości związane z higienicznym i zdrowym trybem życia. Poza tym więcej wiedzą o mieszkańcach pól, lasów i łąk. Wszystkie opowieści były poparte barwnymi prezentacjami, co urozmaiciło spotkanie. Pod koniec spotkania autorka została nagrodzona brawami, otrzymała serdeczne podziękowania i upominek. Impreza dzieciom się podobała. Po niej był czas na podpisywanie książek, które można było kupić. Spotkanie było przeznaczone dla uczniów klas drugich i trzecich, a odbyło się w bibliotece szkolnej. Mamy nadzieję, że Pani Wiesława zagości w naszej szkole jeszcze

niejeden raz, gdyż po tylu latach współpracy możemy ją nazwać przyjacielem naszej placówki. K.B.


20

MAJ 2018 nr 5 (137)

www.tetnoregionu.pl onu.pl


MAJ 2018 nr 5 (137)

SAMO ŻYCIE *** Nasza nastoletnia córka zawsze była straszną bałaganiarą, dlatego stanąłem jak wryty, kiedy zobaczyłem, że sama z siebie sprząta łazienkę. Szybko sprowadziła mnie na ziemię tłumacząc, że sprząta jedynie lustro i jego okolice żeby zrobić ładne selfie. *** Byłem dzisiaj świadkiem bardzo niecodziennej sceny. Facet rozmawiał przez telefon i coś mu wypadło z kieszeni. Mając tylko jedną wolną rękę, energicznie przycisnął to do siebie. Pech chciał, że trafił się prosto w jajka. Stęknął z bólu i wypuścił telefon. Ekran potłuczony, jajka potłuczone, wstyd roku zaliczony. *** Od paru miesięcy pracuje u nas w firmie Azjata. Przesympatyczny koleś, ale nieustannie ma jakieś incydenty na tle rasowym. Koleżanka dowiedziała się, kiedy ma urodziny i cała firma zrzuciła się na cyfrówkę, która automatycznie robi zdjęcie jak tylko wykryje, że ktoś się uśmiecha. Taki gadżet, a wspomniany kolega uwielbia wszelkie nowinki techniczne. Problem w tym, że aparat działa świetnie na naszych Rodakach, a totalnie ignoruje mimikę Azjatów. *** Mówi się, że prawdziwych przyjaciół poznaje się po tym, że bez proble-

mu Ci powiedzą, że masz coś w zębach, ogólnie na twarzy. Długo się znam ze swoją współlokatorką, więc gdy podczas rozmowy zobaczyłem pajączka na jej twarzy, powiedziałem jej o tym i kazałem stanąć jej spokojnie, żebym mógł go strącić. Po kilku próbach strącenia pająka zdałem sobie sprawę, że to czarny paskudny włos na jej policzku. *** Rozmawiałem z dziewczyną o wszystkim i o niczym. Zeszło na tematy związkowe i powiedziałem jej, że jeśli kiedyś będzie ze mną nieszczęśliwa to wolałbym żeby powiedziała mi to prosto z mostu i zerwała, a nie trwała w nieszczęśliwym związku żeby chronić moje uczucia. Jakieś 30 sekund później byłem już singlem. *** Nasz nastoletni syn, po tacie jest wielkim zapaleńcem motoryzacji. Potrafią godzinami siedzieć w garażu i majstrować przy aucie. W zeszłym tygodniu obcięłam mu kieszonkowe za karę, że wrócił z imprezy parę godzin później niż obiecał. W ramach zemsty podłączył mi klakson pod pedał od hamulca. *** Spędziłem pierwszą noc u mojej dziewczyny. Ona już praktycznie spała, a ja wtuliłem się w nią i wyszeptałem do ucha „Kocham Cię”. Ona odpowiedziała równie romantycznie „Chyba mam za-

www.tetnoregionu.pl

twardzenie” i spała dalej. *** Nasza córka urządziła nam prawdziwe piekło po tym jak zmusiliśmy ją do kąpieli po tygodniu niemycia się. Po wszystkim zamknęła się w pokoju i ryczała przez 3 godziny. Córka ma 16 lat! *** Pracuję, jako ratownik medyczny. Dostaliśmy rano wezwanie do kobiety w zaawansowanej ciąży, której wody odeszły w autobusie. Babeczka dopiero w karetce się przyznała, że to żadne wody po prostu dziecko tak się ułożyło, że naciskało jej na pęcherz i się najzwyczajniej w świecie posikała, a wstydziła się przyznać przed wszystkimi. *** Robiłam zakupy w popularnym sklepie meblowym. Sklep jest olbrzymi, więc dla ułatwienia co jakiś czas jest mapa sklepu z wielką czerwoną kropą „Jesteś tutaj”. Kiedy mijałam jedną z nich usłyszałam jak typowy Janusz i typowa Grażyna głośno dyskutują, bo nie mogą pojąć skąd twórca mapy wiedział, że będą akurat tutaj. *** Pracuję w pomocy technicznej w niewielkiej firmie informatycznej. Większość klientów to użytkownicy naszego programu księgowego. W zeszłym miesiącu zadzwoniła starsza kobieta, która nie potrafiła dostatecznie konkretnie opisać problemu, więc poprosiłem o przesłanie zrzutu ekranu na naszą firmową pocztę. Parę dni później przyszedł polecony z wydrukowanymi zdjęciami ekranu. Kobieta wysłała też skargę na mnie, że nie udzieliłem jej pomocy sprawnie i szybko. *** Po całonocnej imprezie wróciłam do domu nad ranem. Ledwo się położyłam obudził mnie kurier dzwonkiem do drzwi. Miałam rozmazany makijaż, potargane włosy i najwidoczniej wyglądałam bardzo nieciekawie, bo kurier aż odskoczył przestraszony i zwichnął sobie kostkę na schodach. z http://www.yafud.pl wybrała is

21

W tej rubryce staramy się rozwiązywać Państwa problemy i odpowiadamy na pytania dotyczące wielu paradoksów oraz utrudnień występujących w życiu codziennym. Za Państwa pośrednictwem piętnujemy inercję i arogancję władzy, przejawiającą się m.in. w urzędniczym marazmie lub „tumiwisizmie”. Wszelkie skargi i państwa bolączki staramy się rozwiązać, oczywiście w miarę naszych możliwości. ALE MOŻECIE BYĆ PEWNI, ŻE ZAWSZE REAGUJEMY PIORUNUJĄCO!!! W dzisiejszej REAKCJI, czyli Państwa swoistym Hyde Parku, dotkniemy problemu osób z niepełnosprawnością, a konkretnie poruszających się na wózkach inwalidzkich, które chcąc przemieścić się z jednego poziomu na drugi, mają z tym nie lada problem. Tym razem chodzi o jeden z pilskich skwerów. O który? Oddajmy głos naszemu Czytelnikowi: Niestety od wielu lat poruszam się na wózku inwalidzkim i każde udogodnienie przemierzania w takim wózku przestrzeni miejskich, chodzi o Piłę, jest dla mnie – i mi podobnych – prawdziwym błogosławieństwem. Niestety nie wszędzie takie udogodnienia można uświadczyć. Jednym z miejsc, gdzie jego brak bardzo doskwiera mało mobilnym mieszkańcom jest skwer biskupa Jeża. Kiedyś ten skrawek gruntu przy moście Krzywoustego był, mówiąc delikatnie, mało ciekawy. Gdy powstał tam ów skwer, teren ten zmienił się nie do poznania, oczywiście na korzyść. Jednak czegoś w nim brakuje. Każdy w pełni sprawny nie ma problemu z przemieszczeniem się ze skweru, schodami, na Bulwary Chatellerault… i odwrotnie. Natomiast, ja – człowiek na wózku – nie mam takiej możliwości! Mogę tylko ze skwerkowego tarasiku, rozmarzonym wzrokiem wpatrywać się w wijącą się „piętro niżej” rzekę Gwdę. Dlatego pytam w imieniu nie tylko swoim: czy za przykładem Europy, nie należałoby sukcesywnie, lecz konsekwentnie usuwać tego typu utrudnienia dla sprawnych inaczej? Polecam się łaskawej pamięci Pilanin na wózku

„PRZYCISK ŻYCIA” - IDEA, KTÓRĄ WARTO REALIZOWAĆ Zakończył się etap testowy programu osłonowego dla mieszkańców Piły – „Przycisk życia”. Jako, że testy wypadły pomyślnie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowuje dla swoich podopiecznych zakup kolejnych 130 urządzeń. Niemniej program zakłada, że z „Przycisku życia” skorzystać będą mogli wszyscy potrzebujący pomocy mieszkańcy Piły.

Idea programu osłonowego dla mieszkańców Piły – „Przycisk życia” polega na wdrożeniu na terenie Piły systemu całodobowej teleopieki dla osób, którym ze względu na wiek czy stan zdrowia może być potrzebna nagła pomoc. - Usługa zapewnia użytkownikom bezpłatny elektroniczny monitoring i możliwość przyzywania natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia ich życia, zdrowia, bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz najbliższym otoczeniu – informuje dyrektor MOPS w Pile Wanda Kolińska i dodaje: - „Przycisk życia” nie zastąpi opieki fizycznej świadczonej przez opiekunów, lecz będzie stanowić jej efektywne uzupełnienie. Pierwszym etapem wdrożenia „były testy – uczestniczyło w nich 10 osób które pokazały, że pomysł się sprawdza w użytkowaniu. - Z „Przyciskiem życia” mamy tylko dobre doświadczenia, bo dzięki możliwości szybkiego powiadamiania, a co za tym idzie błyskawicznej reakcji służb medycznych, już 5 razy uratował życie

pilanom uczestniczącym w pilotażu – relacjonuje prezydent Piotr Głowski, pomysłodawca wdrożenia systemu. Dlatego kolejnym etapem było ogłoszenie przez MOPS przetargu, a po jego rozstrzygnięciu podpisanie umowy na zakup kolejnych 130 urządzeń. Program będzie finansowany ze środków gminy, a osoby nim objęte nie poniosą żadnych kosztów z tytułu korzystania z usługi. - Od początku mówiliśmy, że będziemy to działanie rozszerzać, bo nie ma żadnej wątpliwości, iż warto to robić – relacjonuje Piotr Głowski i zaznacza: - Pomoc, którą oferujemy, nie jest skierowana do wszystkich, bo nie mamy takich możliwości finansowych, ani nie chcielibyśmy nawet zastępować rodzin, które powinny zadbać o bezpieczeństwo swoich bliskich. Usługę „Przycisk życia” kierujemy do podopiecznych MOPS-u, czyli pilan samotnych i takich, których nie stać na zakup - mówi prezydent P. Głowski. W pozostałych przypadkach ko-

nieczny będzie zakup i opłata za wpięcie się w sieć obsługującą „Przycisk życia”. Sama usługa natomiast, będzie świadczona za darmo. Jak zaznaczył prezydent, będzie to trzeci etap wdrażania programu. - Musimy to robić z rozwagą, bo tych zgłoszeń jest wbrew pozorom dużo, a zależy nam żeby opieka była skuteczna i żebyśmy nie musieli się za chwilę zastanawiać jak poprawić funkcjonowanie projektu – tłumaczy prezydent Piły. Pomysł zaangażowania w projekt Straży Miejskiej różni Piłę od innych miast, gdzie zarządzaniem, nadzorowaniem, powiadamianiem zajmują się firmy komercyjne. W odróżnieniu jednak od SM nie mają one szeregu uprawnień, takich jak na przykład możliwość wejścia do mieszkania osoby potrzebującej pomocy, czy przechowywaniu kluczy do mieszkań seniorów korzystających z usługi „Przycisku życia”. Niemniej kolejne zadanie jest sporym obciążeniem dla pilskich strażników, więc by ułatwić im pracę trwają działania nad pozyskaniem samochodu, wyłącznie do obsługi programu. - Samochód pozyskamy z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Będzie to auto egzaminacyjne marki Renault Clio, które w działalności egzaminacyjnej WORD-u zostało zastąpione pojazdami innych marek. Jestem już po rozmowach na ten temat z dyrektorem Zbigniewm Przeworkiem - informuje Wojciech Nosek, komendant Straży Miejskiej w Pile. O postępach we wdrażaniu „Przycisku życia” będziemy informować na bieżąco. DNS

Myślę, że „Pilanin na wózku” wyczerpał temat. Jednak warto poprzeć postulat wyartykułowany przez naszego P.T. Czytelnika i poprosić władze municypalne, aby zabrały się za usuwanie wszelkich barier, utrudniających codzienną egzystencję osobom sprawnym inaczej! Tak Wam dopomóż Bóg! Jeżeli gnębią Cię podobne lub poważniejsze problemy, masz jakiekolwiek niejasności czy kłopoty - napisz do nas! Nie miej żadnych oporów, możesz pisać o wszystkim. My spróbujemy Ci pomóc - reagując piorunująco! Pisz na adres redakcji: „Tętno Regionu”, ul. 11 Listopada 40 pokój 101, 64920 Piła z dopiskiem: „REAKCJA”. Marek Mostowski


22

MAJ 2018 nr 5 (137)

www.tetnoregionu.pl onu.pl


MAJ 2018 nr 5 (137)

www.tetnoregionu.pl

23

O PRZESTĘPCZOŚCI FARMACEUTYCZNEJ W PILSKIEJ SZKOLE POLICJI

W dniach 8-9 maja w Szkole Policji w Pile odbyła się III Konferencja „Przestępczość farmaceutyczna i nielegalny obrót produktami leczniczymi, suplementami diety i kosmetykami”. Pierwszy dzień Konferencji rozpoczął się uroczystym podpisaniem porozumienia o współpracy Szkoły Policji w Pile i Stowarzyszenia „STOP Nielegalnym Farmaceutykom”. Sygnatariuszami porozumienia

byli Komendant Szkoły Policji w Pile, insp. Beata Różniak-Krzeszewska oraz prezes stowarzyszenia Wspierania Ochrony Zdrowia i Praworządności „STOP Nielegalnym Farmaceutykom”, prof. dr hab. nauk. farm. Zbigniew Fijałek. Wśród gości i prelegentów zauważyć było można także prof. zw. dr hab. n. farm. Annę Jelińską, prodziekana ds. studenckich kierunku farmacja, kierownika Katedry Zakładu Chemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Konferencja była niezwykle interesująca i potrzebna z punktu widzenia potrzeb codziennej pracy i służby, mająca na celu zapobieganie i zwalczanie przestępstw farmaceutycznych - w taki sposób ocenili ją zarówno prelegenci, jak i odbiorcy z wszystkich komend wojewódzkich i stołecznej policji. Marek Sokal Fot. M. Sokal & Szkoła Policji w Pile

PILSCY POLICJANCI URATOWALI 38-LETNIEGO MĘŻCZYZNĘ, KTÓRY PRÓBOWAŁ SIĘ POWIESIĆ Szybka i zdecydowana interwencja pilskich policjantów zapobiegła tragedii. Wzorowa współpraca dyżurnego z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego z pilskiej komendy doprowadziła do szczęśliwego finału poszukiwań 38-letniego mężczyzny, który mając problemy osobiste, postanowił odebrać sobie życie... Do zdarzenia doszło 5 maja 2018 r. Dyżurny z pilskiej komendy asp. sztab. Artur Krysa otrzymał telefoniczną informację od zdenerwowanego mężczyzny, który przekazał, że jego kolega chce popełnić samobójstwo. Rozmówca dodał, że znajomy ma problemy osobiste, z którymi sobie nie radzi. W związku z tym wszystkie podległe patrole zostały skierowane w miejsca, gdzie potencjalnie mógł pójść mężczyzna. Dyżurny był w stałym kontakcie ze zgłaszającym oraz żoną. Rozmawiając z nimi, próbował ustalić wszystkie niezbędne informacje mające na celu szybkie zlokalizowanie mężczyzny, a nie było to łatwe z uwagi na stan emocjonalny rozmówców. Jednak duże doświadczenie dyżurnego oraz spokój i opanowanie pozwoliły na uzyskanie tych kilku informacji. Błyskawiczna analiza pozwoliła na skierowanie patroli już

w konkretne miejsca. W tym dniu w jednym patrolu służbę pełnili policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z pilskiej komendy sierż. sztab. Mariusz Chomont oraz st. sierż. Karolina Karpowicz. Funkcjonariusze z polecenia dyżurnego zostali skierowani na teren jednego z kompleksów leśnych na terenie Piły. Obszar był dość duży, jednak policjanci mieli świadomość, że liczy się każda minuta. W pewnym momencie funkcjonariusze zauważyli w odległości około 200 metrów wiszącego na drzewie mężczyznę. Rozpoczął się wyścig z czasem... Błyskawicznie przybiegli do drzewa i zdjęli desperata. Z mężczyzną nie było absolutnie żadnego kontaktu, był bezwładny i nie wykazywał żadnych funkcji życiowych. Jednak policjanci błyskawicznie ułożyli mężczyznę w odpowiedniej pozycji i przystąpili do reanimacji.

Po pewnym czasie u mężczyzny powróciły funkcję życiowe. Policjanci ułożyli go w bezpiecznej pozycji, jednocześnie cały czas monitorując jego stan i próbując z nim nawiązać kontakt. Chwilę później 38-letni mieszkaniec Piły trafił pod opiekę lekarzy. Służby ratunkowe, które przyjechały na miejsce, oświadczyły, że policjanci dotarli w ostatniej chwili. Gdyby nie szybka akcja ratunkowa, mogło dojść do tragedii. Podkom. Żaneta Kowalska, KPP w Pile Fot. kryminalka.pl & ddwloclawek.pl

WORD PIŁA PRZEKAZAŁ SAMOCHÓD NA POTRZEBY STRAŻY MIEJSKIEJ W PILE W ratowaniu życia i zdrowia biorą udział różne służby, które potrzebują sprzętu. 11 maja na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile nastąpiło przekazanie samochodu marki Renault Clio III Gminie Piła na potrzeby Straży Miejskiej w Pile. Dzięki WORD strażnicy miejscy będą mogli bezpiecznym autem dotrzeć na miejsca zdarzenia. Umowę na przekazanie darowizny, jakim jest pojazd marki Renault Clio III, wersja Alize SL 75 z 2012 roku o wartości 13 tysięcy złotych podpisał Piotr Głowski, prezydent Piły i Zbigniew Przeworek, dyrektor WORD w Pile.

- Bardzo się cieszę z faktu przekazania samochodu przez pilski WORD. Na pewno będzie dobrze wykorzystany w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Piły. Warto również zaznaczyć, że za ten pojazd nie zapłacili mieszkańcy z podatków lokalnych - to jest darowizna, za którą serdecznie dziękujemy - mówi Piotr Głowski, prezydent Piły. - WORD to miejsce w Pile, gdzie nie tylko zdaje się egzaminy, ale tak jak dziś, gdy nastąpi kupno nowych aut, te poprzednie przekazujemy dalej. W tym przypadku na cele Straży Miejskiej w Pile - dodaje

Zbigniew Przeworek, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile. Straż Miejska w Pile współpracuje z WORD-em od wielu lat. Obie instytucje na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego organizują kampanie społeczne, profilaktyczne mające na celu podniesienie świadomości wszystkich uczestników ruchu drogowego. - Wszystkie elementy, które wykonujemy na terenie miasta służą poprawie bezpieczeństwa. Z WORD Piła współpraca układa nam się bardzo dobrze – pomagają nam w Miasteczku Ruchu Drogowego, gdzie

robimy wspólne zajęcia czy egzaminujemy, czego efektem jest przekazanie nam tego samochodu - mówi Wojciech Nosek, komendant Straży Miejskiej w Pile. - W naszej flocie posiadamy fiata z 2006 r., który teraz jest przerabiany na mobilny samochód zarządzania kryzysowego, i będzie pomocny w przypadkach np. ewakuacji. Posiadamy auto marki Renault, które przejechało 600 tysięcy km. i teraz będzie mogło udać się na przegląd oraz od zeszłego roku Forda. Ponadto dwa skutery i dwa rowery. Sebastian Daukszewicz

NOWY CIĘŻKI SAMOCHÓD RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA PILSKICH STRAŻAKÓW

Pilscy strażacy otrzymali nowy ciężki samochód ratownictwa technicznego na podwoziu Scanii P450 (4×4) z żurawiem hydraulicznym. Jest to jeden z siedmiu takich pojazdów, które trafiły w roku bieżącym do strażackich remiz w całej Polsce. Obsadę samochodu stanowi trzech strażaków. Samochód posiada na swoim wyposażeniu m.in.: wciągarkę samochodową, osprzęt do żurawia (trawerse ładunkową, szekle, zawiesia), zabudowany agregat

20 kVA oraz przenośny agregat 8 kVA, maszt do oświetlenia pola pracy, osprzęt elektryczny (rozdzielacze, przedłużacze, reflektory przenośne), sprzęt hydrauliczny (rozpieracze, nożyce, cylindry rozpierające, agregaty hydrauliczne, węże hydrauliczne) i pneumatyczny (węże pneu-

matyczne, poduszki pneumatyczne, sterowniki, reduktory), sprzęt i narzędzia ratownicze dodatkowe (pilarki łańcuchowe, piły tarczowe, młoty udarowe, elektronarzędzia, podręczny sprzęt burzący, lanca tlenowa do cięcia termicznego) sprzęt sanitarny i ochronny (zestaw PSP R1, defibrylator AED, nadciśnieniowe aparaty powietrzne, ubrania specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi) sprzęt dodatkowy i pomocniczy (drabiny, elektryczny wentylator nadmuchowo – wyciągowy w wykonaniu przeciwwybuchowym, kamera termowizyjna, zestaw sprzętu pomiarowego, sprzęt do zabezpieczenia miejsca zdarzenia) oraz wiele innego sprzętu. Samochód z tak bogatym wyposażeniem znacznie wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w naszym regionie, zwłaszcza podczas usuwania skutków miejscowych zagrożeń w tym wypadków w komunikacji drogowej czy kolejowej. Całkowity koszt zakupu nowego pojazdu wyniósł 2.281.650 zł. Zakup możliwy był dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Projektu „Usprawnienie Systemu Ratownictwa w Transporcie Kolejowym”. Opracowanie: mł. kpt. Jacek Michalski, JRG 1 Piła Zdjęcia: Marcin Wężowski


24

MAJ 2018 nr 5 (137)

www.tetnoregionu.pl onu.pl

Ta amerykańska aktorka i producentka filmowa urodziła się 11 lutego 1969 roku w Sherman Oaks, dzielnicy Los Angeles (USA). Sławę zdobyła dzięki roli Rachel Green w sitcomie Przyjaciele, za którą wyróżniona została Emmy i Złotym Globem. Występowała w wielu hollywoodzkich produkcjach, głównie komediach. Jako dziecko spędziła wraz z rodziną rok w Grecji, skąd pochodzi jej ojciec. W późniejszym czasie rodzina przeprowadziła się do Nowego Jorku, gdzie uczęszczała najpierw do Szkoły Rudolfa Steinera, a później do Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts na Manhattanie. Po przeprowadzce do Hollywood aktorka otrzymała pierwsze małe role w serialu telewizyjnym Molloy i filmie Camp Cucamonga. Wystąpiła także w Ferris Bueller, Quantum Leap, Herman’s Head i szeregu innych, nie cieszących się specjalnym powodzeniem produkcjach. W 1992 roku zagrała jedną z głównych ról w niskobudżetowym horrorze fantasy Karzeł (Leprechaun), film ten otrzymał jednak bardzo słabe recenzje i młoda aktorka zaczęła zastanawiać się nad zmianą zawodu. Nic takiego jednak się nie stało. Jak nazywa się ta aktorka? (Odpowiedź na str. 13). Fot. www.popsugar.com

MAJA SOCHACKA Z PIŁY KOLEJNĄ LAUREATKĄ LUNAPARKU Nagrody w „Tętnie Regionu” to nie sen, to rzeczywistość!!! Jak co miesiąc, ale tym razem wyjątkowo w piątek, 27 kwietnia, miało miejsce wręczenie nagrody dla najbystrzejszego i obdarzonego łutem szczęścia miłośnika rebusów i zgadywanek, zamieszczanych w rubryce LUNAPARK. Tym razem los uśmiechnął się do przedstawicielki płci nadobnej. Uroczystość odbyła się w siedzibie firmy TOP FENCE Hurtownia Ogrodzeniowa, której właściciel jest fundatorem nagród.

Ten polski piosenkarz, śpiewający barytonem repertuar popularny, artysta estradowy i aktor urodził się 18 września 1933 w Radomiu. Artysta wylansował wiele przebojów lat 60. i 70., takich jak m.in. Cała sala śpiewa z nami, Woziwoda, Komu piosenkę?, Daj, Bo z dziewczynami, Moja miła, moja cicha, moja śliczna, Co mówi wiatr czy Nie zapomnisz nigdy. Pierwszy utwór dla radia, Piosenkę dla nieznajomej, nagrał jeszcze jako student. Już wtedy zyskał popularność, która rosła z każdym rokiem. Jednym z jej przejawów było zwycięstwo w ankiecie Szpilek. Artysta dostał 18,4% głosów, więcej niż m.in. Czesław Niemen, Wojciech Młynarski, Marek Grechuta i Mieczysław Fogg. „Tego artystę lubi się niezależnie od wieku, zarobków i wykształcenia” – tak redakcja podsumowała wyniki ankiety. Kariera piosenkarska, obfitująca w wyróżnienia i nagrody, rozwijała się bardzo szybko. W 1961 zdobył drugą nagrodę na I Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Sopot za piosenkę Woziwoda, a w 1968 nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Opola na VI Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu za utwór Jest bałałajka skomponowany przez Henryka Klejnego do słów Tadeusza Urgacza. Jak nazywa się ten piosenkarz? (Odpowiedź na str. 13). Fot. fakt.pl & kupbilecik.pl

LUBISZ DOBRĄ ZABAWĘ? WEŹ UDZIAŁ W PILSKICH JUWENALIACH! Znowu nadchodzi ten okres w roku, kiedy władzę nad Piłą przejmują studenci! Juwenalia - największe, najgłośniejsze i najbardziej umuzycznione święto studentów Pilskich Uczelni – Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Nadnoteckiego Instytutu UAM i Wyższej Szkoły Gospodarki. 13 kwietnia w UM Piły miało miejsce podpisanie porozumienia z uczelniami wyższymi działającymi na terenie Piły, w sprawie wspólnej organizacji Juwenaliów 2018.

Redakcyjna sierotka (ale nie Marysia!) z otchłani kartonu z nadesłanymi do redakcji kartami, wydobyła pocztówkę z prawidłowymi rozwiązaniami, skreślonymi przez mieszkankę Grodu Staszica, a innymi słowy Piły, którą okazała się… 7-letnia Maja Sochacka. Rezolutnej dziewczynce nagrodę niespodziankę, z której co trzeba podkreślić - bardzo się ucieszyła, wręczyła pracownica firmy TOP FENCE. Przypomnijmy, iż fundatorem nagród Lunaparku jest właściciel firmy TOP FENCE Hurtownia Ogrodzeniowa, mieszczącej się w Pile przy ul. Długosza 11. Gratulujemy kwietniowej zwyciężczyni, zapraszając zarówno Ją, jak i pozostałe dzieci lubiące brać się za bary z szaradami, do rozwiązywania lunaparkowych rebusów i zgadywanek. Kolejna nagroda bez wątpienia trafi do rąk któregoś z Was. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO LICZNEGO UDZIAŁU!!! Redakcja

- Po raz ósmy, jako samorządy podpisujemy porozumienie odnośnie organizacji Juwenaliów w Pile. Cieszę się, że te trzy ośrodki akademickie się rozwijają i ze sobą dość często współpracują. Juwenalia to doskonała okazja do integracji studentów na terenie miasta. Dla mieszkańców to kolejna okazja do doskonałej, bezpiecznej zabawy w towarzystwie studentów - mówi Piotr Głowski, prezydent Piły. Gwiazdą muzyczną imprezy 19 maja w Parku na Wyspie będzie zespół Enej - twórca takich hitów jak: Skrzydlate ręce, Radio hello, Zbudujemy dom,

Lili czy Kamień z napisem Love. Ponadto na pilskiej scenie wystąpi wykonawca disco polo Mikesh oraz zespoły Nadmiar i Skakanka. Zanim koncertowy finał Juwenaliów się odbędzie, studenci będą uczestniczyli w wielu innych wydarzeniach. Przedstawiciele pilskich uczelni wezmą udział m.in. w Debacie Oxfordzkiej 15 maja, w spływie kajakowym 16 maja, w turnieju bowlingowym 17 maja, oraz w grze terenowej (zagadki na temat miasta Piły) 18 maja. Nie może Was tam zabraknąć! Sebastian Daukszewicz


MAJ 2018 nr 5 (137)

www.tetnoregionu.pl

25

OGŁOSZENIA

DROBNE MEDYCZNE GABINET Ginekologiczny Paweł GOŁĘBIEWSKI – spec. ginekolog położnik, Piła, ul. Nowowiejskiego 7, USG. Rejestracja tel. 67 215 66 99. INDYWIDUALNA Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Elżbieta GOŁĘBIEWSKA. Pełen zakres usług. Piła, ul. O.M. Kolbe 9a, rejestracja telefoniczna 67 215 66 99. LABORATORIUM Analityczne „Profilaktyka” s.c. w Pile, ul. Medyczna 6 (budynek dawnego pogotowia), tel. 67 212 59 06, czynne: pn. - pt. 7.00 - 18.00, sob. 9.00 - 14.00. Wykonujemy badania laboratoryjne podstawowe i specjali-

ROBOCZA WIZJA LOKALNA NA PILSKIM LOTNISKU W poniedziałek 30 kwietnia, prezydent Piły Piotr Głowski wraz z zastępcą Krzysztofem Szewcem, Julitą Grzegrzółką dyrektorką Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Jolantą Sobieszczyk dyr. Rozwoju i Funduszy Europejskich, Beatą Tubicz dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i prezesem Aeroklubu Ziemi Pilskiej Sławomirem Palusem przeprowadzili naradę z wizją lokalną na terenie pilskiego lotniska.

BRABHAM BT62 - SUPERSAMOCHÓD NA TOR 710 koni mechanicznych i 667 niutonometrów z 5,4 litra pojemności silnika V8. Do tego docisk aerodynamiczny sięgający 1,2 tony. Tak w liczbach wygląda nowy hipersamochód na rynku - Brabham BT62.

styczne ze skierowaniem lekarskim i na życzenie pacjenta. Pobieramy materiał do badań genetycznych (testy DNA) służące m.in. ustaleniu ojcostwa, stopnia pokrewieństwa oraz wykrywające zakażenia prowadzące do rozwoju wielu chorób nowotworowych. Zapewniamy miłą obsługę. Zapraszamy.

PRACA KIEROWCA kat B, INSTRUKTOR NAUKI JAZDY SZUKA PRACY. TEL. 510 772 144.

RÓŻNE KURKI ODCHOWANE, kaczki, gęsi, indyki, perliczki, przepiórki. Dowóz. 600-539-790.

Celem wizji było omówienie funkcji lotniska w poszczególnych jego rejonach, dostosowania go do nich i niezbędnych inwestycji. Dorota Semenov Urząd Miasta Piły

ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH W PILE CZEKA NA CIEBIE. NIE PRZEGAP OKAZJI! Zespół Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile ogłasza nabór do PSM I stopnia (cykl 6 – letni i cykl 4 – letni) i PSM II stopnia. Przesłuchania odbędą się w dniach: 11 czerwca br. (PSM I stopnia) 12 czerwca br. (PSM II stopnia) Składanie podań: do 8 czerwca 2018 roku Informacji udziela i zapisy przyjmuje sekretariat w szkole muzycznej (Piła, ul. Młodych 1), tel. 795-45-98-58. Podanie można pobrać ze strony internetowej szkoły: www.fchopin.pila.pl. Zapraszamy! red

Jack Brabham, założyciel marki, to australijski kierowca wyścigowy, trzykrotny mistrz świata Formuły 1, służący w czasie II wojny światowej w Royal Australian Air Force. Zmarł w 2014 roku, ale pozostawił po sobie cały swój dorobek i przede wszystkim syna - Davida Brabhama, który również jest kierowcą wyścigowym. Na zdjęciach widzimy najnowszy owoc prac inżynierów marki Brabham, zgodnie z tradycją nazwany literowym oznaczeniem BT - od nazwisk założycieli marki - Jacka Brabhama i Rona Tauranaca. Brabham BT62 został zbudowany praktycznie od podstaw, z szerokim wykorzystaniem włókna węglowego i lekkich stopów metali. Karbonowe nadwozie podporządkowane jest aerodynamice, ale nie traci na tym wygląd samochodu. Wręcz przeciwnie, bo design pojazdu jest bardzo drapieżny i dynamiczny. Ciekawostką jest fakt, że Brabham BT62 waży na sucho raptem 972 kilogramy, natomiast przy wysokich prędkościach sam docisk aerodynamiczny dochodzi do 1200 kilogramów. To imponujące wyniki. Co pod maską hipersamochodu? Nie tyle pod maską, bo umieszczony centralnie silnik to wolnossąca jednostka V8 o pojemności 5,4 litra, będąca własną konstrukcją Brabhama. Motor generuje moc 710 KM przy 7400 obr./min i moment obrotowy sięgający 667 Nm przy 6200 obr./min. Siły napędowe przenoszone są na koła tylnej osi, co wymaga od kierowcy nie lada umiejętności. Sekwencyjna skrzynia biegów Holinger ma sześć przełożeń, zawieszenie ma regulowane amortyzatory Öhlins TTX, a na 18-calowych kołach nałożone są opony Michelin. Brabham ma w planie produkcję zaledwie 70 sztuk tego samochodu, a każdy egzemplarz przeznaczony jest do jazdy po torze. Na drogi publiczne wyjechać nim nie można, choć mówi się o mającej nadejść w przyszłości wersji drogowej. Cena sięgać ma miliona funtów, i to bez podatku oraz wyposażenia dodatkowego. Źródło: auto-motor-i-sport.pl


26

MAJ 2018 nr 5 (137)

www.tetnoregionu.pl onu.pl

POGODA SPRZYJAŁA UCZESTNIKOM PILSKIEGO BIEGU WIOSNY Ponad 450 osób w barwnych koszulkach rywalizowało 12 maja w XIII edycji (nie pechowej) Biegu Wiosny. Piękna pogoda sprzyjała biegaczom, kijkarzom, rolkarzom, rowerzystom i zwykłym spacerowiczom w pokonaniu dystansu 3,5 km dystansu - od Gościńca Rębajło do OTW Płotki.

Biegnąc swoim tempem, można było cieszyć się atmosferą na trasie i przetestować ścieżkę pieszo–rowerową, która od kilu tygodni jest oświetlona. Na mecie ze słodkim wafelkiem dla każdego uczestnika czekał i gratulował Krzysztof Szewc, zastępca prezydenta Piły. Celem imprezy była popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy sportu i rekreacji ruchowej, zarówno wśród dzieci jak i dorosłych oraz propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia. Sebastian Daukszewicz Fot. (SE) & M.M.


MAJ 2018 nr 5 (137)

www.tetnoregionu.pl

27

KOLEJNY POKAZOWY TRENING BOKSU W obiektach MOSiR przy ulicy Sportowej 11 w Pile odbył się kolejny trening pokazowy przeprowadzony przez trenera WKS Sokół. Tym razem gościły u nas przedszkolaki starsze z Szydłowa. Spotkanie rozpoczęło się prezentacją sprzętu, w jakim występują zawodnicy. Następnie była rozgrzewka, pokaz techniki boksu, trening na workach bokserskich oraz na skakance. Najwięcej emocji było jednak w ringu, gdzie odbywały się tak zwane „zabawy bokserskie”. Na zakończenie krótkie rozluźnienie i pogawędka. Inicjatorem spotkania była pani Helena Szyłobryt. Podziękowania dla Dyrekcji MOSiR za udostępnienie Sali. Zapraszam do współpracy szkoły i przedszkola nie tylko z Piły. Sławomir Nowicki tel. 602 802 613

ZA NAMI VII ĆWIERĆMARATON MUZYCZNY W PILE Z MIĘDZYNARODOWĄ OBSADĄ Kenijczyk Mumo Joseph Mutwanthei, z czasem 00:31:05 najszybciej pokonał dystans 10 km Ćwierćmaratonu Muzycznego, który odbył się 1 maja 2018 r. w Pile. Wśród kobiet najszybsza była Karneyenka Kałsiaryna z Białorusi z czasem 00:37:26. W tegorocznej już siódmej edycji udział wzięło 504 uczestników, którzy po zakończonych zawodach nie tylko byli zadowoleni ze swoich wyników, ale chwalili organizatorów – klub biegowy 4RUN Team Piła za organizację imprezy, która popularyzuje i upowszechnienia bieganie, jako najprostszą formę rekreacji czy też propaguje zdrowy tryb życia. Była to też doskonała okazja do promocji Piły. Wyniki: Mężczyźni: 1. Joseph Mutwanthei MUMO, Kenia, czas: 00:31:05 2. Dmytro MUSIIATCENKO, Ukraina, klub Achilles Leszno, czas: 00:31:17 3. Tadeusz ZBLEWSKI, Polska, klub Lkb Im. Braci Petk Lębork, czas: 00:32:15 Kobiety: 1. Kałsiaryna KARNEYENKA, Białoruś, klub Achilles Leszno, czas: 00:37:26 2. Sara GAWLAK, Polska, KS Gwardia Piła, czas: 00:40:09 3. Barbara POCHRANOWICZ, Polska, klub Stowarzyszenie Maraton Dębno, czas: 00:41:00 Pełne wyniki znajdą Państwo na stronie: http://wyniki.datasport.pl/results2481 Sebastian Daukszewicz

IV OGÓLNOPOLSKI MARATON PRZEDSZKOLAKÓW „SPRINTEM DO MARATONU” 10 maja 2018 roku dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 7 w Pile im. Pszczółki Mai uczestniczyły w projekcie IV Ogólnopolskiego Maratonu Przedszkolaków „SPRINTEM DO MARATONU”. Celem projektu jest popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu.

Dzięki uprzejmości pani dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich bieg odbył się na boisku dawnego Gimnazjum nr 5. Ćwiczenia rozgrzewające i relaksacyjne prowadziła nauczycielka wychowania fizycznego, Izabela Bartkowska.

Maraton odbył się na dystansie 100 metrów techniką dowolną (bieg, marszobieg).W biegu brało udział 91 dzieci. Ich liczba została przemnożona przez ilość metrów (100), co dało piękny wynik 9 kilometrów i 100 metrów. Po imprezie Teresa Soja zamieści-

ła relację z tego wydarzenia na stronie internetowej organizatora biegów – miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. Tekst: Magdalena Jama Foto: Sebastian Daukszewicz


28

MAJ 2018 nr 5 (137)

www.tetnoregionu.pl onu.pl

POLSKA WYGRYWA Z AUSTRALIĄ W PILE TŁUMY NA TRYBUNACH! 1 maja na torze w Pile Reprezentacja Polski na żużlu w meczu towarzyskim wygrała z ekipą Australii 53:37. Dla podopiecznych trenera Marka Cieślaka najlepiej punktował Jarosław Hampel (14 oczek). Dla gości Jason Doyle (12 punktów), który jest obecnym IMŚ, a w przeszłości reprezentował barwy Polonii Piła. Mecz, który cieszył się sporym zainteresowaniem kibiców (ponad 7 tysięcy widzów) był pierwszym poważnym międzynarodowym sprawdzianem przed czerwcowymi finałami Speedway of Nations.

Australia 1. Jason Doyle 12 (3,3,1,2,1,2) 2. Nick Morris 5 (0,1,2,-,2) 3. Max Fricke 7+1 (1,2*,2,1,1) 4. Chris Holder 8+2 (3,3,0,1*,0,1*) 5. Rohan Tungate 4 (1,2,1-,0) 6. Sam Masters 1+1 (0,u/w,0,0,1*)

Polska 9. Jarosław Hampel 14 (2,3,3,3,3) 10. Przemysław Pawlicki 3+1 (1*,1,1,0,0) 11. Patryk Dudek 10 (2,2,3,3,0) 12. Krzysztof Kasprzak 7+2 (0,0,2*,2*,3) 13. Maciej Janowski 8+2 (2*,1,0,3,2*) 14. Bartosz Zmarzlik 11+1 (3,0,3,2*,3)

Bieg po biegu: 1. Jason Doyle, Jarosław Hampel, Przemysław Pawlicki, Nick Morris 3:3 2. Chris Holder, Patryk Dudek, Max Fricke, Krzysztof Kasprzak 2:4 (5:7) 3. Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Rohan Tungate, Sam Masters 5:1 (10:8) 4. Jason Doyle, Patryk Dudek, Nick Morris, Krzysztof Kasprzak 2:4 (12:12) 5. Chris Holder, Max Fricke, Maciej Janowski, Bartosz Zmarzlik 1:5 (13:17) 6. Jarosław Hampel, Rohan Tungate, Przemysław Pawlicki, Sam Masters (u) 4:2 (17:19) 7. Bartosz Zmarzlik, Nick Morris, Jason Doyle, Maciej Janowski 3:3 (20:22) 8. Jarosław Hampel, Max Fricke, Przemysław Pawlicki, Chris Holder 4:2 (24:24) 9. Patryk Dudek, Krzysztof Kasprzak, Rohan Tungate, Sam Masters 5:1 (29:25) 10. Maciej Janowski, Jason Doyle, Chris Holder, Przemysław Pawlicki 3:3 (32:28) 11. Patryk Dudek, Bartosz Zmarzlik, Max Fricke, Sam Masters 5:1 (37:29) 12. Jarosław Hampel, Krzysztof Kasprzak, Jason Doyle, Chris Holder 5:1 (42:30) 13. Krzysztof Kasprzak, Nick Morris, Sam Masters, Przemysław Pawlicki 3:3 (45:33) 14. Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Max Fricke, Rohan Tungate 5:1 (50:34) 15. Jarosław Hampel, Jason Doyle, Chris Holder, Patryk Dudek 3:3 (53:37)

Przed meczem odbyła się miła uroczystość. Do Galerii Sław Żużlowej Reprezentacji Polski został przyjęty wychowanek Polonii Piła Jarosław Hampel, dla którego wtorkowy mecz był 37 występem w kadrze. - To dla mnie wielki zaszczyt móc dołączyć do Galerii Sław Żużlowej Reprezentacji Polski. Obecność wśród tak znakomitych żużlowców, których grono wciąż będzie się powiększać to jedno z marzeń każdego zawodnika – powiedział Jarosław Hampel po otrzymaniu pamiątkowej patery. Oprócz obecnego zawodnika Unii Leszno w tym zaszczytnym gronie znajduje się Andrzej Huszcza, Jerzy Szczakiel i Paweł Waloszek. Kibice w Pile na początku byli świadkami wyrównanego meczu - a po piątym biegu nawet prowadzenia gości 17:13. Biało-czerwoni potrzebowali trochę czasu, by dopasować się do pilskiego toru. Po ośmiu biegach mieliśmy remis 24:24, a kolejne biegi to popis jazdy ekipy Marka Cieślaka. Po trzynastym wyścigu było już jasne, że nasza reprezentacja odniosła jak się okazało pewne zwycięstwo. Spotkanie w Pile było trzecim pojedynkiem między reprezentacjami Polski i Australii w ciągu ostatnich pięciu lat. W 2014 roku w Ostrowie Wlkp. pokonali „Kangurów” 54:39. Rok temu zaś Biało-Czerwoni w Krakowie zwyciężyli 49:41. Sebastian Daukszewicz

JEDNO ZWYCIĘSTWO… I TRZY PORAŻKI PILSKICH ŻUŻLOWCÓW Czy będzie lepiej? Oby, ale to dopiero czas pokaże. Euro Finannce Polonia Piła rozegrała dotychczas cztery spotkania, z których tylko jedno wygrała, przed własną publicznością z Wybrzeżem Gdańsk 48:42. Ale należy przyznać, że pojedynek z gdańszczanami wart był obejrzenia! Jak popularny jest żużel w Grodzie Staszica, każdy chyba wie i widzi. Dlatego dla kilkutysięcznej rzeszy kibiców, którzy zasiadają na trybunach stadionu

przy Bydgoskiej, warto dobrze jeździć, a najlepiej wygrywać wszystko co jest do wygrania. Niestety tak się nie da, szczególnie że do zwycięstw potrzebny jest

dobry skład drużyny, kasa i dobre zarządzanie. Aha, zapomniałbym o niezwykle ważnym elemencie – szczęściu. Czego brakuje w pilskim klubie? Czegoś na pewno. Miejmy nadzieję, że sytuacja się wyraźnie zmieni i pilska Polonia szybko zacznie windować się do góry, w tabeli Nice 1.Ligi. Tym bardziej, że rozegrała o jedno spotkanie mniej od rywali (oczywiście pomijając Lokomotiv Daugavpils, bo o przełożony mecz z Łotyszami właśnie chodzi).

A oto dotychczasowe wyniki pilskiego zespołu: ROW Rybnik – Euro Finannce Polonia Piła – 57:33 Euro Finannce Polonia Piła – Zdunek Wybrzeże Gdańsk – 48:42 Car Gwarant Start Gniezno - Euro Finannce Polonia Piła – 58:32 Euro Finannce Polonia Piła – Lokomotiv Daugavpils – przełożony na 24 czerwca Arge Speedway Wanda Kraków - Euro Finannce Polonia Piła 47:43 Najbliższe spotkanie na stadionie przy Bydgoskiej w Pile, już w piątek, 18 maja o godz. 17.30, a następne w nie-

dzielę, 27 maja ze Speed Car Motorem Lublin. M.M.


MAJ 2018 nr 5 (137)

PILSKIE SIATKARKI PIĄTĄ DRUŻYNĄ W POLSCE Choć nic na to nie wskazywało, a jednak się udało! Po przegranym 0:3 spotkaniu z Treflem Proximą Kraków w Pile, w walce o 5 miejsce w PLK, wszyscy już pogodzili się z myślą, że pilanki zajmą „tylko” 6 lokatę. Bo chyba mało kto przypuszczał, że wolejbolistki z Grodu Staszica wygrają rewanżowy mecz pod Wawelem. A jednak! Nie tylko, że zwyciężyły, ale zrobiły to w sposób nader przekonujący. Krakowianki przegrały 0:3. W trzecim, rozstrzygającym boju w Pile miejscowe wygrały 3:1 i postawiły kropkę nad „i”. 5 miejsce w PLK stało się faktem.

www.tetnoregionu.pl

KADECI JOKERA PIŁA NA CZWARTYM MIEJSCU W POLSCE Na ten sukces ciężko pracowali. W końcu jest! Siatkarze UKS SMS Joker Piła czwartą drużyną w Polsce. To wspaniały wynik kadetów trenowanych przez Tomasza Aszemberga w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej przy ul. W. Pola w Pile. To szkoła prowadzona przez Powiat Pilski, mamy więc kolejne powody do radości i dumy!

Droga naszej drużyny na szczyt nie była łatwa. Najpierw siatkarze Jokera Piła odnieśli sukcesy w Wielkopolsce, później na szczeblu centralnym. Wreszcie nadszedł czas na upragniony finał. Siatkarze jechali na ostateczną rozgrywkę do Nysy, chcąc sprawić niespodziankę sobie i Sympatyczne siatkarki Enea PTPS-u Piła po bez wątpienia jednym z najlepszych od kilku ładnych lat sezonie, w epilogu rozgrywek pokazały hart ducha i lwi pazur. Gdy wszyscy już pogodzili się z szóstą lokatą, pilanki w Krakowie pokazały, że nie zależy im na zakończeniu sezonu parę dni wcześniej. Nie tylko nie „odpuściły” meczu w stolicy Małopolski, lecz we wspaniałym stylu pokonały gospodynie 3:0, sprawiając że rozstrzygające spotkanie rozegrane zostało w Pile, przed własną publicznością. I w hali MOSiR-u postawiły kropkę nad „i”, pokonując przyjezdne 3:1. Brawo! Oto ostatnie osiągnięcia Enea PTPS-u Piła: Play-off o 5. miejsce Enea PTPS Piła – Trefl Proxima Kraków 0:3 (18:25, 20:25, 24:26) Trefl Proxima Kraków – Enea PTPS Piła 0:3 (18:25, 13:25, 22:25) Enea PTPS Piła – Trefl Proxima Kraków 3:1 (16:25, 27:25, 25:15, 25:19) Marek Mostowski

MIKOŁAJ TOBERA SPORTY WALKI PIŁA MISTRZEM POLSKI SENIORÓW W BOKSIE NA ROK 2018! W dniach od 22 do 28 kwietnia 2018 roku w Karlinie odbyły się 89. Mistrzostwa Polski seniorów w boksie. Do udziału zgłosiło się 169 zawodników z 76 klubów. W wadze 69 kg, w której startował zawodnik Sportów Walki Piła Mikołaj Tobera walczyło aż 29 pięściarzy. W drodze po mistrzowski tytuł pilanin stoczył 5 ciężkich pojedynków pokonując kolejno Huberta Kaczmarka, Adriana Ahmada, Damiana Piwowara, Filipa Wąchałę i w końcu w finałowej walce Mateusza Kosteckiego.

Szczególnie trudne i ciężkie były dwa ostatnie pojedynki - z Wąchałą i Kosteckim. Obaj to aktualni reprezentanci Polski, wielokrotni medaliści najważniejszych imprez w kraju, jednak tym razem to młody, bo 19-letni reprezentant Sportów Walki był lepszy! Warto dodać, że Tobera już od pierwszej walki do końca turnieju zmagał się z kontuzją dłoni lewej ręki, która mocno przeszkadzała w jeszcze skuteczniejszej pracy w ringu. Finałowe zmagania były relacjonowane przez TVP sport. Jest to najważniejsze osiągnięcie w dotychczasowej karierze Tobery. W ubiegłym roku zdobył tytuł Akademickiego Mistrza Polski oraz srebrny medal na młodzieżowych Mistrzostwach kraju. Tym razem udało się sięgnąć po złoty krążek już w seniorach! Wielkie gratulacje dla Mikołaja i klubowego trenera sekcji bokserskiej Sportów Walki Arkadiusza Tobery, który jest ojcem Mikołaja. Wspaniały sukces, który mamy nadzieję napędzi jeszcze bardziej karierę Mikołaja i o jego wyczynach będziemy mogli usłyszeć już nie tylko na arenach krajowych! Sporty Walki Piła

29

kibicom. I dopięli swego. Brawo. W ostatecznej rozgrywce wzięło udział osiem drużyn. Joker był jedynym reprezentantem Wielkopolski. Zaczęło się od zmagań grupowych. W pierwszym meczu pilanie, choć pokazali charakter, ostatecznie ulegli AKS V LO z Rzeszowa, późniejszemu mistrzowi Polski, w stosunku 1:3 (-21,-19,27,-17). W kolejnych dwóch grach spisali się jednak koncertowo. Cieszyło zwłaszcza wspaniałe, dramatyczne zwycięstwo nad Czarnymi Radom. Pilanie wygrali 3:2 (-20,-21,22,9,14), choć po dwóch pierwszych setach wielu przekreśliło ich szansę na triumf. Awans do czwórki Joker Piła zapewnił sobie w piątek, pewnie pokonując gospodarzy z Nysy 3:0 (16,22,15). W strefie medalowej rywale byli lepsi. Najpierw z pilanami wygrali siatkarze Trefla Gdańsk, a później, w meczu o brązowe medale, skuteczniejszy był Jastrzębski Węgiel. W rezultacie nasi chłopcy zajęli znakomitą, czwartą lokatę. Kto wie, może w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej? Powodzenia! Starostwo Powiatowe w Pile Zdjęcia: FB UKS SMS Joker

24 MEDALE PILSKIEJ GWDY NA PILSKIM STADIONIE Bardzo dobrze spisała się reprezentacja powiatu pilskiego w lekkoatletyce, oparta głównie na zawodnikach PLKS Gwda Piła w Mistrzostwach Wielkopolski LZS, wliczanych do wojewódzkiego współzawodnictwa powiatów o „Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego”. W imprezie startowało około 500 uczestników na odrestaurowanym, bardzo dobrze przygotowanym przez MOSiR obiekcie przy ulicy Żeromskiego. Zawodników przywitał wiceprezydent m. Piły Krzysztof Szewc, natomiast oficjalnego otwarcia dokonał Starosta Pilski Eligiusz Komarowski. Zawodnicy pilscy wywalczyli aż 24 medale w tym siedem złotych, osiem srebrnych i dziewięć brązowych w rozbiciu na trzy kategorie wiekowe tj. juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców. Najlepsze wyniki w pilskim zespole uzyskali zwycięzcy swoich konkurencji: Agata Trzaskalska w biegu na 100 ppł juniorek - 15,32 oraz Dawid Borowik w biegu na 200 m juniorów młodszych – 23,55 i Jakub Lewandowski w skoku w dal juniorów – 6,48. Pozostałe złote medale wywalczyli: Przemysław Przepióra w pchnięciu kulą juniorów – 13,58, Hanna Krajewska w biegu na 1500 m juniorek młodszych - 5:04,31, Piotr Graczyk w rzucie oszczepem juniorów młodszych - 36,54, Wiktor Przepióra w biegu na 110 ppł juniorów młodszych – 18,00. Z.Ł.

MISTRZOSTWA POLSKI KADETÓW W KICK BOXINGU W Mysiadle koło Warszawy odbyły się Mistrzostwa Polski kadetów w kick boxingu w formule kick light. Impreza zgromadziła około 300 zawodników z ponad 70 klubów. Wystartowała szóstka zawodników Sportów Walki, która do Piły przywiozła tym razem 4 medale! Srebrny medal zdobył Kacper Tecław, który w czterech stoczonych walkach zdecydowanie zwyciężył z rywalami. Niestety kontuzja odniesiona w półfinale wykluczyła go z walki finałowej i pozostał mały niedosyt.

Brązowe medale zdobyli Kacper Krygier, Miłosz Bogucki i Xavier Rzeszut. Wielkie brawa dla całej trójki, która pewnie zwyciężyła swoje wcześniejsze pojedynki, nieznacznie ulegając przeciwnikom dopiero w walkach półfinałowych. Tym razem bez zdobyczy medalowej do Piły wrócili Kacper Kowalski i Alicja Bartosińska, która swoją walkę przegrała dosłownie w

ostatniej sekundzie pojedynku. Skuteczna technika przeciwniczki zadecydowała o końcowym wyniku. Jak okazało się w dalszej części turnieju rywale naszych zawodników byli medalistami swoich kategorii. Klub Sporty Walki Piła składa podziękowania dla Powiatu Pilskiego - Starostwo Powiatowe w Pile i Miasta Piła za wsparcie! Sporty Walki Piła


30

MAJ 2018 nr 5 (137)

www.tetnoregionu.pl onu.pl

HOROSKOP

BARAN (21.03 – 20.04) Powinieneś skupić się bardziej na sprawach rodzinnych. Problemy same nie znikną, musisz się z nimi zmierzyć i to jak najszybciej. W pracy będzie wiele nowości, więc uważaj żeby nie przegapić szansy, dzięki której możesz umocnić swoją pozycję w firmie. Włącz do swojego jadłospisu więcej owoców i warzyw, czas na nowalijki. BYK (21.04 – 21.05) W tym miesiącu będziesz przeżywał trudne chwile, może to być zawód miłosny, ale możesz liczyć na bliskie osoby. Będą przy tobie i nie pozwolą ci popaść w melancholię. W pracy nie najlepsza atmosfera, szef tnie koszty, więc nie ma co liczyć na dodatkowe pieniądze, a chciałeś wyjechać na urlop. Podczas opalania ostrożnie korzystaj ze słońca. BLIŹNIĘTA (22.05 – 21.06) Czas przestać myśleć o przeszłości, co się stało to się nie odstanie. Spotkaj się z przyjacielem, wyrzuć wszystkie żale, dobrze ci to zrobi i idź naprzód nie oglądając się za siebie. Dobra passa będzie trwać. Jeżeli zainwestujesz w jakieś przedsięwzięcie, to zyski przekroczą twoje najśmielsze oczekiwania. Nie opuści cię dobry humor i świetne samopoczucie RAK (22.06 – 22.07) Dla ciebie to tylko flirtowanie, ale uważaj, ktoś to może potraktować poważnie i wtedy zaczną się kłopoty, z których niełatwo będzie się wyplątać. Praca przyniesie ci teraz wiele satysfakcji, bez większego wysiłku osiągniesz sukces, o którym marzyłeś. Twoje konto zostanie zasilone niezłą sumką. Jeżeli zamierzasz wyjechać w dłuższą podróż, oddaj samochód do przeglądu.

LEW (23.07 – 23.08) Miesiąc upłynie spokojnie w gronie rodziny na wspólnych wycieczkach i spacerach. Będziecie się razem dobrze bawić, nic nie zakłóci wspaniałej atmosfery. Znasz swoją wartość, więc nie daj się zepchnąć na dalszy plan przez kogoś, kto nieuczciwymi metodami próbuje zająć twoje miejsce w pracy. Ogranicz wysiłek fizyczny, bo możesz się nabawić bolesnej kontuzji. PANNA (24.08 – 23.09) Oddaliliście się trochę od siebie, ale nie wszystko stracone. Postarajcie się spędzać ze sobą więcej czasu, czułe gesty i słowa zbliżą was do siebie. Problemy w pracy są przejściowe, nie powinny ci spędzać snu z powiek. Jeśli szukasz pracy to możesz dostać propozycję wyjazdu za granicę i tam spróbować swoich sił. Przed snem wybierz się na półgodzinny spacer. WAGA (24.09 – 23.10) Będziesz musiał podjąć trudną decyzję dotyczącą życia osobistego, nie rób tego pochopnie, poproś o radę przyjaciela, na pewno się przyda. Jeżeli ktoś ze znajomych zaproponuje ci wspólny interes, możesz być pewien, że uda ci się zarobić niezłe pieniądze. Twoje kłopoty trawienne są spowodowane nieregularnymi posiłkami i objadaniem się przed snem, ogranicz spożywanie słodyczy. SKORPION (24.10 – 23.11) Ten miesiąc będzie obfitował w towarzyskie spotkania, na których będziesz miał ogromne powodzenie u płci przeciwnej. Możliwa miłość od pierwszego spojrzenia. Twoje sprawy zawodowe będą układały się nadzwyczaj pomyślnie, nie zabraknie też pomysłów i sposobów na zwiększenie dochodów. Zdrowie dobre, ale uważaj na przeciągi, są bardzo zdradliwe.

STRZELEC (24.11 – 22.12) Skoncentruj się na relacjach z partnerem. Nie jest najgorzej, ale też przydałoby sie coś poprawić. W pracy szef doceni twoje wysiłki i nagrodzi premią. Możesz też mieć skłonność do nadmiernego wydawania pieniędzy. Będziesz w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, ale musisz chronić oczy przed szkodliwymi czynnikami. KOZIOROŻEC (23.12 – 20.01) W tym miesiącu będziesz bardzo podekscytowany. Spełni się twoje marzenie, pojedziesz gdzieś, gdzie będziesz się świetne bawił, na długo w twojej pamięci pozostaną miłe chwile. W pracy spokojnie i bez większych zmian. Nie ominą cię kłopoty z kręgosłupem, jeżeli pracujesz długo przed komputerem, pomyśl nad przesiadką z czterech kółek na rower. WODNIK (21.01 – 19.02) Będziesz przeżywać rozterki duchowe, zastanawiać czy bliska osoba cię jeszcze kocha. Nie będzie trwało to jednak długo, bo wydarzy się coś, co rozwieje twoje wątpliwości i wprawi w dobry humor. Sprawy finansowe nie idą po twojej myśli, zatem podróż, którą planowałeś odłóż na później. Zdrowie będzie ci dopisywało, ale należałoby zadbać o stopy i nosić wygodne obuwie. RYBY (20.02 – 20.03) Ktoś, komu bardzo się podobasz w końcu wyjawi swoje uczucia. Zapowiada się gorący i namiętny romans pełen miłych niespodzianek. W pracy twoje wysiłki i starania nie pójdą na marne, a na efekty nie będziesz musiał długo czekać. Na razie jednak powstrzymaj się od większych zakupów, bo możesz stracić więcej niż zamierzałeś. Wybierz się na zasłużony odpoczynek.

FOTOZGADULA

Czy wiesz co przedstawia zdjęcie? (Odpowiedź na str. 13).


MAJ 2018 nr 5 (137)

www.tetnoregionu.pl

31


32

MAJ 2018 nr 5 (137)

www.tetnoregionu.pl onu.p pl pl

Tętno Regionu, maj 2018  

Tętno Regionu, maj 2018

Tętno Regionu, maj 2018  

Tętno Regionu, maj 2018

Advertisement