Page 1

www.tetnoregionu.pl

LUTY 2017 nr 2 (122) ISSN 1897-4104


2

LUTY 2017 nr 2 (122)

www.tetnoregionu.pl ionu.pl


LUTY 2017 nr 2 (122)

10 lat, czy to dużo, czy niewiele? Każda odpowiedź będzie inna, bowiem będzie zależała od punktu widzenia i odniesienia. W historii Ziemi jest to mgnienie oka, ale w życiu człowieka już o wiele więcej. Natomiast w „życiu” czasopisma jest to szmat czasu. Właśnie 10 lat istnieje Tętno Regionu – Wasza gazeta, którą w lutym 2007 roku po raz pierwszy oddaliśmy do Waszych rąk, drodzy Czytelnicy. 10 to liczba wyjątkowa, nie tylko dlatego, że określa wiek Tętna Regionu. Zawsze była uważana za liczbę świętą. W Biblii mamy Dziesięcioro Przykazań, 10 plag egipskich, Gdyby w Sodomie było 10 sprawiedliwych, Bóg by ją oszczędził. Było 10 trędowatych, z których tylko jeden przyszedł podziękować Jezusowi. Mamy 10 palców u rąk i stóp. Wreszcie, liczba ta jest sumą pierwszych czterech liczb: 1 + 2 + 3 + 4 = 10 – to pitagorejski symbol doskonałości. Nie twierdzimy, że jesteśmy doskonali, ale staramy się

www.tetnoregionu.pl

dążyć do perfekcyjności, mając na względzie Was, drodzy Czytelnicy! To Wy, w coraz większej liczbie sięgając do każdego wydania Tętna Regionu, uczyniliście nas Waszymi mandatariuszami. Dlatego wszystko co robimy, czynimy dla Was, z myślą o Waszym zadowoleniu i satysfakcji. Jesteśmy nie tylko Waszym informatorem, ale także dostarczycielem publicystyki i rozrywki. W rubryce REAKCJA, będącej swego rodzaju Hyde Parkiem, rozwiązujemy Wasze duże i małe problemy, jak trzeba chłoszcząc winnego biczem satyry i harapem sarkazmu. I będziemy tak czynić przez kolejne lata. Dziękujemy Wam, Kochani Czytelnicy, że jesteście z nami na dobre i na złe. Ale również za to, że daliście nam mandat do bycia czwartą władzą, i działania w Waszym imieniu! Ku chwale Waszej i naszej! Marek Mostowski

3


4

LUTY 2017 nr 2 (122)

www.tetnoregionu.pl ionu.pl

- o jakości powietrza

RZĄD INWESTUJE W INFRASTRUKTURĘ Koszmar budowy autostrad, kiedy mnóstwo rodzimych podwykonawców upadło, ciągle przedłużające się budowy obwodnic po to, aby oddać je tuż przed wyborami oraz problem z mieszkaniami to już przeszłość. Prawo i Sprawiedliwość modernizuje Polskę. Na 2017 rok planowane jest oddanie niemal 400 km dróg. A na powstanie kolejnych prawie 580 km podpisane zostaną umowy o wartości 24 mld zł. Ruszą przetargi na inwestycje kolejowe o wartości 12 mld zł. Będzie kontynuacja programu Mieszkanie +. Mieszkania w Polsce wciąż są bardzo drogie. Dla młodych małżeństw lub osób chcących założyć rodziny to często główny problem. Dlatego już uruchomiliśmy Narodowy Program Mieszkaniowy, który kompleksowo ujmuje zagadnienia składające się na politykę mieszkaniową państwa. NPM jest narzędziem służącym realizacji „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Przewidziano realizację 9 głównych grup działań, racjonalizację przepisów regulujących cykl inwestycyjno-budowlany (Kodeks urbanistyczno-budowlany), racjonalizację zasad zarządzania publicznym zasobem mieszkaniowym, umożliwienie wykorzystania potencjału inwestycyjnego przez spółdzielnie mieszkaniowe i wykorzystaniu gruntów Skarbu Państwa dla realizacji inwestycji mieszkaniowych na wynajem, w tym z możliwością docelowego uzyskania własności mieszkania, wsparcie budownictwa komunalnego i społecznego, wprowadzenie systemu wsparcia oszczędzania na cele mieszkaniowe, pomoc w pokrywaniu obciążeń związanych z utrzymaniem mieszkania, wsparcie rewitalizacji, termomodernizacji i remontów istniejących zasobów mieszkaniowych i wsparcie budownictwa adresowanego do osób starszych i niepełnosprawnych. Podstawowym pakietem rozwiązań wdrażających nową politykę mieszkaniową jest pakiet rozwiązań Mieszkanie+, oparty na trzech filarach tworzących ofertę pomocy mieszkaniowej kierowaną do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce: dostępne budownictwo na wynajem na gruntach Skarbu Państwa, społeczne budownictwo czynszowe oraz wsparcie dla systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe. Dużo będzie się działo także w zakresie budowy dróg i modernizacji kolei. Prawo i Sprawiedliwość działa odpowiedzialnie, chcemy bowiem w pełni racjonalne wykorzystywać środki unijne przeznaczone na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej. To poważne wyzwanie, któremu nie sprostali nasi poprzednicy. Wówczas zapomniana już wszystkim minister od infrastruktury w rządzie Ewy Kopacz, o której media mówiły, że stanowisko objęła ze względu na przyjaźń z szefową rządu PO-PSL, do planów wpisywała wszystko co się tylko da. Wiemy, papier jest cierpliwy, ale czy to profesjonalne działanie? My działamy odpowiedzialnie, dlatego w przyszłym roku zostanie oddanych 393 km dróg krajowych o wartości ok. 15 miliardów złotych, podpisaną umowy na następne prawie 600 km dróg o wartości ok. 24 miliardów, zostaną także ogłoszone przetargi na budowę jeszcze kolejnych 290 km o wartości ok. 16 mld zł. W tym roku realizowane będą między innymi kolejne odcinki dróg Via Carpatia i Via Baltica, a także autostrady A1. Polska kolej cieszy się coraz większym zainteresowaniem podróżnych, w tym roku ruszą przetargi na nowe inwestycje kolejowe o wartości 12 mld zł. PKP PLK rozstrzygnęło przetarg na wykonawcę remontu linii kolejowej PoznańPiła. Wygrała uznana na rynku firma PORR, która zaproponowała kwotę 596,55 mln zł. Ważne, aby modernizacja była jak najmniej uciążliwa dla podróżnych. Cieszę się z tego remontu, bo od lat, jeszcze jako radny wojewódzki zabiegałem o tę sprawę. W ramach inwestycji odnowione mają być też stacje kolejowe. Remontu doczekają się przejścia podziemne w Pile i w Chodzieży. Do 2020 r. podróż z Piły do Poznania powinna skrócić się o ok. 40 minut. Obecnie przejazd pociągiem na tej trasie zajmuje niekiedy ponad 2 godziny. Warto też pamiętać, że o wielu milionach złotych na drogi wojewódzkie decyduje Sejmik Wojewódzki. Tam wciąż jeszcze rządzi koalicja PO-PSL. Ta sama, która chciała likwidować połączenia pasażerskie na linii Piła – Krzyż, z którego korzystają mieszkańcy powiatów pilskiego i czarnkowsko-trzcianeckiego. Dobrze, że wspólnym działaniem udało nam się ich powstrzymać. Wspólnie uda się nam także zmienić skład sejmiku tak, aby realizował te zadania, których oczekują mieszkańcy naszego regionu. Marcin Porzucek, poseł na Sejm RP

PRZECIWNICY REFORMY EDUKACJI chcą ogólnopolskiego referendum To już pewne, że od września w całej Polsce znikną gimnazja. Jednak nie wszyscy z tym faktem chcą się pogodzić. Związek Nauczycielstwa Polskiego, rodzice przeciwni reformie oświaty chcą zorganizować referendum. Pomóc mają im m.in politycy Platformy Obywatelskiej.

W ostatnim czasie media biją na alarm-Polska smogiem stoi. Duże przekroczenia norm stężeń pyłów i gazów, trujące dla roślin, zwierząt i ludzi, zwiększają naszą czujność. Nie chcemy być oszukiwani, chcemy wiedzieć jak wielkie są przekroczenia norm dobowych. Chcemy wiedzieć kiedy trzeba pozostać w domu. Chcemy znać działania, jakie są podejmowane w celu ochrony naszego zdrowia. Zapewne wiecie drodzy czytelnicy, że - dopuszczalna przez Unię Europejską - dobowa norma pyłów PM10 to 50 ug/ m3. A w Polsce przez wiele dni stycznia i lutego norma ta była przekraczana, w niektórych miejscach nawet 17 i 18-to krotnie. Co gorsze Prawo ochrony środowiska stanowi, że społeczeństwo należy informować dopiero wówczas, gdy zanieczyszczenie pyłem PM10 osiągnie poziom 200 ug/m3. O stanie alarmowym mówi się, gdy poziom zanieczyszczeń osiągnie 300 ug/m3. Jeżeli do PM10 dodamy zanieczyszczenia pyłem PM2,5 (dla którego nie wyznaczono norm dobowych tylko roczne 25 ug/m3), ozon oraz rakotwórczy benzo/a/piren - katastrofa gotowa. Źródłem zanieczyszczeń są kiepskiej jakości paliwa (np. muł węglowy), urządzenia grzewcze złej jakości, spaliny samochodowe, sektor energetycznoprzemysłowy, opady atmosferyczne (tzw. kwaśne deszcze, czyli opady o wartości pH poniżej 5,6), spalane odpady (np. plastiki, stare farby i lakiery), dym papierosowy itd. Niebagatelny wpływ na stan zanieczyszczeń ma ukształtowanie terenu, warunki meteorologiczne, wielkość skupisk ludzkich, uprzemysłowienie terenu, lokalizacja centrów logistycznych itd. Według Raportu o stanie środowi-

ska w Wielkopolsce w 2015 roku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, około 70 % emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych pochodzi z przemysłu paliwowo-energetycznego. Najwięcej zanieczyszczeń emitują zakłady zlokalizowane na wschodzie województwa. Na zachodzie i w centrum do najbardziej zanieczyszczających powietrze należą cukrownie. W dużych miastach znaczący udział w emisji zanieczyszczeń mają zakłady przemysłowe i przedsiębiorstwa produkujące energię cieplną, w tym elektrownie Pątnów I i Pątnów II, Adamów, Konin i Elektrociepłownia II Karolin w Poznaniu. W Północnej Wielkopolsce w latach 2013-2015 wyniki pomiarów pyłu PM10 oraz benzo/a/pirenu na stanowiskach w Pile ul. Kusocińskiego i w Wągrowcu ul. Lipowa pokazują przekroczenia wartości dopuszczalnych i docelowych. Choć sytuacja z roku na rok się poprawia, standardy jakości powietrza nadal nie są dotrzymywane. Przekroczenia norm występują głównie w sezonie grzewczym (emisja z sektora komunalno-bytowego i komunikacji miejskiej). Złemu stanowi rzeczy pomaga bezwietrzna pogoda, mgła, niska temperatura, lokalizacja w dolinach, brak możliwości przewietrzania miast wskutek zwartej zabudowy ( Piła jest tu chlubnym wyjątkiem). Skutkiem tego nasze zdrowie jest zagrożone. Coraz częściej chorujemy. Odmawiają nam posłuszeństwa płuca, oskrzela, gardło, mamy bóle głowy i musimy stawiać czoła chorobom nowotworowym. Skoro wiemy że jest źle, to niezbędne są systemowe rozwiązania. W roku 2015 został przyjęty Krajowy Program Ochrony Powietrza. Stanowi on, że powinna nastąpić poprawa jakości powietrza do stanu nie zagrażającego zdrowiu ludzi zgodnie z wymogami unijnego i polskiego prawa W pierwszej kolejności na obszarach dużych skupisk ludności i dużych stężeń zanieczyszczeń. Problem

BROŃMY NASZYCH MAŁYCH OJCZYZN „Solidarność” z Lechem Wałęsą na czele, żądała niezależnego samorządu. Wiedziano, że demokracja musi się zakorzenić, zejść do lokalnych społeczności. Już w 1990 r. Senat przyjął ustawę o samorządzie terytorialnym. Zapoczątkował odradzanie i rozwój naszej, autonomicznej samorządności. Dziś samorządy polskie - na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim - realizują zdecydowaną większość zadań publicznych, otrzymując na ten

cel ponad 23% podatku dochodowego od firm i więcej niż 51% od osób fizycznych. Zawiadują oświatą, służbą zdrowia, kulturą, rynkiem pracy, pomocą społeczną, większością dróg i chodników, gospodarką komunalną (ogrzewanie, woda ścieki śmieci) i dziesiątkami innych spraw. To kawał odpowiedzialności i dobrej roboty, bo samorząd pozytywnie ocenia blisko 75% Polaków. Niestety i do tych drzwi puka już „zła zmiana”. Wierzący w centralizm lu-

w tym, że minął ponad rok, a zdecydowanej poprawy nie widać. Program pilnie wymaga nowelizacji i dostosowania do norm unijnych lub zbliżonych do nich. Niezbędna wydaje się pilna potrzeba wymiany kiepskiej jakości kotłów grzewczych i niedopuszczanie do sprzedaży węgla najgorszej jakości. Rząd nie ma wyboru – musi podjąć zdecydowane działania na rzecz rozwoju ekologicznych rozwiązań, w tym finansowych, wspierających takie rozwiązania. Póki nie będzie systemowych rozwiązań, ludzie będą uciekać w bylejakość, bo gaz drogi, energia elektryczna też nie tanieje tylko drożeje, brak możliwości podłączania domków do cieplików miejskich, a jeżeli są to zbyt kosztowne, komunikacja miejska nie zawsze zabezpiecza potrzeby społeczne albo jej brak itd., Potrzebna jest determinacja wszystkich; przede wszystkich rządu z wojewodami na czele, samorządów, firm, planistów przestrzennych, gazowników i energetyków, handlowców, resortu zdrowia i nasza, zwykłych obywateli. Zróbmy w naszym kraju choć raz razem coś sensownego, niezbędnego, tworzącego warunki do życia nam i następnym pokoleniom. PS. Gratulacje dla Zespołu Tanecznego „SENIORITY” w Pile z okazji Jubileuszu 5-lecia. Zespół tworzą Seniorki (także70-letnie), które kochają życie. Są pełne pasji i wytrwałości, inspirują i integrują, są żywym dowodem tego, że aktywność nie ma ograniczeń wiekowych. Pod instruktażem i choreografią Pani Joanny Kulak są piękną wizytówką Północnej Wielkopolski i miasta Piły. Słowa uznania za kreowanie pozytywnego wizerunku Seniora, upowszechnianie kultury, działalność charytatywną i społeczną. A sukcesy, satysfakcja, nagrody i wyróżnienia niech Was nie omijają. Mirosława Rutkowska-Krupka dzie Prezesa, zaczęli okrawać samorząd z kompetencji (np. odbierać urzędy pracy, ochronę środowiska) i z najlepszych kadr (kadencyjność). Chcą zmieniać podział terytorialny (nowe województwa, ustawa warszawska). A to dopiero początek! Czy chodzi o jeszcze więcej władzy dla swoich, podporządkowanie jednej opcji wszystkiego i wszystkich? Wygląda jak recydywa realnego socjalizmu. I to w momencie, gdy potrzeba spożytkować środki unijne, stawiać czoło zanieczyszczeniu środowiska, realizować śmiałe projekty. Zamieszanie, ku któremu prowadzi PiS, burzy jakąkolwiek pewność i trwałość, co fatalnie wpłynie na zarządzanie i inwestycje (nie tylko) komunalne. Wierzę jednak, że samorząd to silnie zintegrowana wspólnota i pod przywództwem swoich liderów, postawi tamę tym zamierzeniom. Chcącym zburzyć sam fundament demokracji, my (suweren) - mieszkańcy gmin, powiatów i województw- powiedzmy nasze, zdecydowane „Nie pozwalamy!”. Mieczysław Augustyn - Wasz Senator

- Prezentowaliśmy na jednej z naszych konferencji ankiety przeprowadzone w naszym regionie, które organizowano w szkołach. Z nich jasno wynikało, że środowiska oświatowe i samorządowcy są zdecydowanie przeciw likwidacji gimnazjów. Na wspólnym posiedzeniu klubu Platformy Obywatelskiej i przedstawicieli innych partii politycznych, samorządowców z kierownictwem ZNP w Warszawie postanowiono, że będzie organizowane ogólnopolskie referendum w sprawie przyszłości polskiej szkoły. W tej chwili trwa ustalanie pytań. Może to dziwić, ponieważ prezydent RP podpisał już ustawę i sprawa zakończona. Nie jest zakończona do momentu, kiedy można tą reformę zastopować. Dopóki ona nie weszła w życie, będziemy pytać obywateli w dużej akcji referendalnej. Jeśli zmiany w szkole to tylko takie, które mają akceptację nauczycieli, dyrektorów, rodziców i idące do przodu, a nie cofające edukację do socjalistycznego modelu, który nam jest proponowany. To, co proponuje nam PiS, to jest bałagan, niebezpieczna gra losem dzieci - powiedział Mieczysław Augustyn, senator RP. Według Ministerstwa Edukacji Narodowej reforma jest dobrze przygotowana i przemyślana. Mimo wszystko dla samorządów reforma oświaty będzie sporym problemem. Jednak Piła jest do niej przygotowana, o czym wielokrotnie mówił Piotr Głowski, prezydent Piły. - O referendum będziemy chcieli informować rodziców. Już widać, że informacja o skutkach do nich dociera. My zawsze sobie poradzimy, bo samorząd jest tym elementem, który nie w takich sytuacjach sobie radził. Kluczowe jest dziś odsunięcie w czasie zmian, a w tym czasie należy rozpocząć rozmowy, w jaki sposób doprowadzić naprawdę do dobrej zmiany, a nie takiej, którą nam dzisiaj się proponuje – dodał Piotr Głowski, prezydent Piły. Aby referendum się odbyło, inicjatorzy muszą zebrać co najmniej 500 tys. podpisów popierających inicjatywę. (SE)


LUTY 2017 nr 2 (122)

www.tetnoregionu.pl

5


6

LUTY 2017 nr 2 (122)

www.tetnoregionu.pl ionu.pl

PODSUMOWALI MINIONY ROK PARLAMENTARNY O kadencji Sejmu i Senatu, bardzo burzliwej, pełnej zasadniczych dla Polski zmian, która postawiała Platformę Obywatelską przed nowymi wyzwaniami mówili na ubiegłotygodniowej konferencji prasowej Maria Małgorzata Janyska – posłanka na Sejm RP oraz Mieczysław Augustyn – senator RP. Oboje też podsumowali IX kadencję Senatu i VIII kadencję Sejmu.

- Mamy przed sobą dużą ilość dokumentów, potwierdzających naszą aktywność od momentu, kiedy zaczęto łamać prawo. Reagowaliśmy i składaliśmy projekty ustaw. Wiele osób mówi, że siedzimy, protestujemy i nic nie robimy. To nieprawda. W dokumencie, który znajdzie się na naszych stronach internetowych, będzie możliwość sprawdzenia wszystkich naszych aktywności. Na dzień dzisiejszy łącznie moich interpelacji było 85, zapytań 63, pytań w sprawach bieżących 3 oraz 33 wypowiedzi na posiedzeniu Sejmu. Należę do dwóch komisji - jedna gospodarki, która odbyła 55 posiedzeń i do komisji spraw wewnętrznych, która odbyła 78 posiedzeń. Przez pierwszą cześć roku pracowałam w radzie programowej PO, do której zostałam powołana oraz przygotowywałam z europosłem Dariuszem Rosatim część gospodarczą naszego programu. Teraz z tym programem chcemy być w każdym powiecie. Chcemy

rozmawiać z mieszkańcami, aby modyfikować ten program. Zostałam powołana też do Gabinetu Cieni. Wspieram nadal działania charytatywne – mówiła Małgorzata Janyska, posłanka PO. - Nigdy tak nie było żebyśmy pracowali w Wigilię czy Sylwestra, broniąc Trybunału, niezależności prokuratury, niezależności policji, niezależności mediów. Sprzeciwialiśmy się demontażowi państwa. Podobnie jak robili to posłowie, tak i ja dyżurowałem na sali sejmowej, żeby dać wyraz sprzeciwu w związku z tym co się działo z mediami i co się działo z polskim parlamentaryzmem w ostatnich dniach. Jesteśmy z ludźmi. Staramy się ich godnie reprezentować. Myślę, że do końca będzie to burzliwa kadencja i musimy wyjątkowo intensywnie pracować. Szkoda, że nie tylko nad naszymi pozytywnymi projektami ustaw, a bardziej sprzeciwiając się demontażowi państwa na naszych oczach – dodał Mieczysław Augustyn, senator PO. Senator bardzo aktywnie uczestniczył w 32 posiedzeniach Senatu, 65 posiedzeniach Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz 57 Komisjach Rodziny, Polityki, Senioralnej i Społecznej. Senator Augustyn ponadto jest autorem dwóch ustaw: procedowanej w Senacie ustawy przeciw marnotrawstwu żywności oraz gotowej do zgłoszenia ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym. Według statystyk senackich senator Mieczysław Augustyn jest najaktywniejszym senatorem w całej Izbie Wyższej. Zabrał głos 420 razy (przy średniej ok. 50). Senator złożył 17 oświadczeń senatorskich. Były też działania w regionie, m.in. wizyty we wszystkich gminach swojego okręgu wyborczego - co najmniej raz, a w większości wielokrotnie. Interweniował np. w sprawie wyrzyskiego szpitala, przekazania lotniska, powołania środowiskowego domu pomocy w Jastrowiu, remontu parowozowni, budowy spalarni odpadów niebezpiecznych. Senator wciąż kieruje dwoma Bankami Żywności (Piła i Poznań). Na zakończenie konferencji zaproszono za pośrednictwem mediów na kolejne spotkanie Klubu Obywatelskiego. (SE)

NOWA INWESTYCJA FIRMY FLEX W PILE Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna uległa poszerzeniu o 228,5091 ha. Kolejny etap w rozwoju Strefy będzie miał realne przełożenie na życie mieszkańców regionu. Rozszerzenie umożliwia powstanie m.in. nowej inwestycji firmy Flex, dzięki której docelowo powstanie ok. 3500 miejsc pracy. O możliwościach związanych z polityką strefową mówiła wiceminister Jadwiga Emilewicz, która przebywała z wizytą w Gorzowie Wielkopolskim i Kostrzyniu nad Odrą. Rok 2016 był niezwykle udany dla Kostrzyńsko-Słubickiej SSE. Wydanych zostało 13 zezwoleń a suma deklarowanych nakładów przekroczyła 300 mln zł. Dzięki tym inwestycjom powstanie około 250 miejsc pracy. Powierzchnia strefy wzrosła do ponad 2 165,4137 ha, dzięki włączeniu 228,5091 ha gruntów publicznych położonych w Nowej Soli, Gubinie, Sulęcinie, Gnieźnie, Pile, Gryficach, Międzychodzie, Myśliborzu, Płotach, Zwierzynie, Santoku i Żaganiu. - Objęcie strefą nowych terenów tworzy warunki do realizacji inwestycji, w wyniku których w perspektywie kilku najbliższych lat może powstać ok. 9 tys. nowych miejsc pracy bezpośrednio w SSE, a kolejnych 10-15 tys. w otoczeniu wśród kooperantów i poddostawców. Szacujemy, że firmy zainwestują około 1,8 mld zł - podkreślała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. W spotkaniu uczestniczyli również wojewoda lubuski Władysław Dajczak oraz prezes Kostrzyńsko-Słubickiej SSE Krzysztof Kielec. NOWA INWESTYCJA W REGIONIE Tylko w samej Pile firma Flex zainwestuje w ciągu najbliższych lat w budowę dwóch hal produkcyjnych tworząc na pierwszym etapie 500 miejsc pracy, a docelowo nawet 3500 miejsc pracy. Firma jest jednym z liderów w sektorze produkcji urządzeń elektronicznych dla branży komputerowej, przemysłowej, motoryzacyjnej oraz medycznej. Inwestycja ugruntuje pozycję Piły jako ważnego centrum branży IT i elektroniki. - Pracujemy również nad nowymi zasadami funkcjonowania SSE, dzięki

którym SSE będę jeszcze lepszym narzędziem wsparcia rozwoju gospodarczego regionu poprzez np. transfer know-how. SSE musi stać się instrumentem spójnej polityki inwestycyjnej, której celem jest skuteczne przyciąganie i wspieranie in-

westycji w regionie. Nowe zasady funkcjonowania SSE będą elementem nowej polityki inwestycyjnej, którą ogłosimy na wiosnę tego roku – zapowiedziała wiceminister J. Emilewicz. Źródło: www.mr.gov.pl

MWIK PIŁA APELUJE: SEDES TO NIE KOSZ NA ŚMIECI! Z uwagi na występujące w ostatnim czasie kosztowne awarie sieci kanalizacji sanitarnej, których przyczyną jest niewłaściwe korzystanie z urządzeń sanitarnych, przypominamy, że niedozwolone jest wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności: żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, ścinków skór, tekstyliów i włókien nawet jeśli znajdują się w stanie rozdrobnionym.

Ponadto nie należy wrzucać do urządzeń kanalizacyjnych odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, smół, ich emulsji i mieszanin cementowych. Powyższe ograniczenia wynikają z faktu, iż instalacje i sieci kanalizacyjne zostały tak zaprojektowane, aby przyjmować ścieki bytowe z naszych domów, czyli nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Śmieci wrzucone do toalet mogą zapychać nie tylko odpływ z misy ustępowej, ale również wewnętrzne i zewnętrzne przewody kanalizacyjne. W przypadku powstania awarii związanej z nieprawidłowym korzystaniem z kanalizacji, właściciel nieruchomości zostanie obciążony kosztami jej usunięcia. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, niewłaściwe postępowanie w tym zakresie podlega m.in. karze grzywny do 10 tys. zł. MWiK Piła

PILSKI „BALANS” UATRAKCYJNIŁ FINAŁ WOŚP Istniejący już od bez mała trzech lat Teatr Tańca „BALANS”, który tworzą pełne energii i weny twórczej panie w kwiecie wieku, by nie powiedzieć w jesieni życia, nie tylko nie okazał się efemerydą, ale stal się bardzo modnym akcentem wielu imprez.

Pilski Teatr Tańca ostatnio okrasił swoimi niekonwencjonalnymi występami 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tego dnia tańczące panie wystąpiły w RCK Fabryka Emocji w Pile, a także w Osieku nad Notecią. Miejscem „narodzin” Teatru Tańca „BALANS” prawie trzy lata temu, 1 kwietnia 2014 roku, było Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Pile, przy ul. Boh. Stalingradu 23. Panie tanecznym krokiem zdobywają coraz większą sławę i laury. Uświetniają swoimi występami okolicznościowe

uroczystości organizowane w CAOS i N, np. z okazji Dnia Matki, Dnia Kobiet, Dnia dziecka, Święta wiosny czy innych spotkań organizowanych przez grupy literackie lub podczas wizyt zaprzyjaźnionych delegacji. Inspiracją Teatru „ Balans” jest Isadora Duncan, sławna tancerka amerykańska. Panie balansują pomiędzy baletem, sztuką a teatrem. Pomiędzy muzyką klasyczną a współczesną, nawet hip-hopem. Pomiędzy zróżnicowaną wiekowo publicznością – od juniora do seniora. mm


LUTY 2017 nr 2 (122)

www.tetnoregionu.pl

7

LEKARZ WETERYNARII ODPOWIADA Witam Panie Doktorze. Od ponad miesiąca mam problem z moim wykastrowanym kocurem (9 miesięcy). Wydrapuje sobie „placki” na szyi. Potrafi w ciągu jednej nocy wydrapać sobie „placek” skóry aż do krwi. Bywają dni, że nie robi sobie krzywdy, aż tu nagle znowu widzę, że ma na szyi wydrapany „placek”. Z biegiem czasu te miejsca zarastają i wszystko wraca do normy. Parę dni temu sytuacja sią powtórzyła, kot wydrapał „placek” przez noc, a potem drapał, drapał i drapał aż do czerwoności. Co może być przyczyną tego drapania i wylizywania? Nuda, alergia czy coś innego? Sąsiadka dała mi tabletki o nazwie Encorton, które kiedyś dostała dla swojego kota na drapanie od weterynarza. Jak brał te tabletki to się tak nie drapał. Co powinienem zrobić, aby kota wyleczyć. Z góry dziękuję za poradę Krzysztof z Piły. Gołym okiem widać, że kot jest silnym alergikiem. Leki, jakie otrzymał Pan od sąsiadki są bardzo mocnymi sterydami, wydawanymi z przepisu lekarza. Mają bardzo dużo skutków ubocznych i stanowczo odradzam ich

stosowanie u kotów, chociażby z uwagi na delikatne nerki, które przez działanie tego typu sterydów ulegają szybkiemu uszkodzeniu. Skutków ubocznych jest tak dużo, że nie da się w tej mojej poradzie wszystkiego opisać. Poza tym nie należy stosować leków, które osoba nieznająca się na leczeniu zwierząt poleca. Objawy silnego świądu, jak również okolica, w jakiej ten świąd występuje, a także zmienność objawów jakie tu mają miejsce wskazują na bardzo duże prawdopodobieństwo alergii pokarmowej. Leczy się ją bardzo prosto, mianowicie podaje się odpowiednią dietę weterynaryjną, najlepiej z hydrolizowanym białkiem i problem znika. Może on w ogóle już nigdy się nie pojawić… pod jednym tylko warunkiem, że do końca życia kot będzie otrzymywał tą dietę. Każda zmiana karmy będzie powrotem do objawów, jakie kot miał przed właściwym leczeniem dietetycznym. Odradzam wszystkim właścicielom kotów szukanie karmy na własną rękę, chyba że ktoś ma dużo pieniędzy i cierpliwości. Sklepy zoologiczne oferują nam całą paletę karm dla alergików i jak ktoś chce to może miesiącami badać

różne karmy. Warto udać się do dobrego lekarza weterynarii, który postawi właściwą diagnozę, wyeliminuje też inne alergeny i kot nie będzie się już więcej męczył. Zapraszam wszystkich Czytelników do lektury poprzednich zagadnień, na naszą stronę www.weterynarz.pila.pl. Maciej Skowyra Lekarz weterynarii Specjalista chorób psów i kotów Właściciel Przychodni Weterynaryjnej „AS” Piła, ul. Mieszka I 17 Tel. 067 215 34 04 www.as-przychodnia.pl www.weterynarz.pila.pl www.weterynarze.pila.pl Drodzy Państwo! Jeżeli macie jakiekolwiek problemy natury zdrowotnej bądź żywieniowej z Waszym pupilem, piszcie na adres redakcji: „Tętno Regionu”, ul. 11 Listopada 40, pok. 101, 64-920 Piła. Nasz konsultant – lekarz weterynarii Maciej Skowyra odpowie na Wasze pytania i rozwieje każdą wątpliwość.


8

LUTY 2017 nr 2 (122)

www.tetnoregionu.pl ionu.pl

POŻEGNANIE KOMENDANTA PILSKIEJ SZKOŁY POLICJI

OSZUSTWA ON-LINE

Kiedy w czerwcu ubiegłego roku insp. Roman Sobczak obejmował stanowisko Komendanta Szkoły Policji w Pile, zastanawialiśmy się, jak ułoży się nasza współpraca. Dziś, przy okazji pożegnania wiemy, że odchodzi ze Szkoły Komendant wymagający, ale konkretny, rzetelny i konsekwentny w działaniach.

26 stycznia br. gośćmi Szkoły Policji w Pile byli: Monika Krysztofiak i Iwona Nowak z Grupy Allegro oraz Wojciech Kiszka z Naspers Classifieds sp. z o.o. (OLX.pl, PayU, otodom.pl, otomoto.pl).

Pierwszy od lewej - insp. Roman Sobczak Pożegnanie odchodzącego ze Szkoły dotychczasowego Komendanta insp. Romana Sobczaka odbyło się w auli pilskiej szkoły. Decyzją Komendanta Głównego Policji, insp. Sobczak obejmuje stanowisko Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. W uroczystej zbiórce udział wzięli: kadra, funkcjonariusze i pracownicy Szkoły oraz zaproszeni goście, wśród których obecni byli: Kapelan Policji ks. Antoni Tofil, Komendant Powiatowy Policji w Pile mł. insp. Piotr Skrzypkowiak wraz z zastępcami, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile bryg. Rafał Mrowiński, Starosta Pilski Eligiusz Komarowski oraz, w zastępstwie Prezydenta Miasta Piły, Komendant Straży Miejskiej w Pile Wojciech Nosek. W swoim wystąpieniu, insp. Roman Sobczak pokrótce przeanalizował 27 lat swojego życia zawodowego. Wspomniał, jak blisko 8 miesięcy temu, w tej samej sali, zastanawiał się, czy może mieć satysfakcję ze służby w Szkole, bo to całkowicie innego rodzaju służba niż ta, w terenie. - Zobaczyłem tutaj wielką rodzinę. Obiecywałem, że nie będzie

żadnej rewolucji, a ewolucja. Sądzę, że spełniłem te zapowiedzi – mówił insp. Roman Sobczak. Na koniec podziękował wszystkim za okres owocnej współpracy i poprosił o wsparcie dla siebie i swojego następcy. W imieniu własnym i całej kadry podziękowania za stworzenie doskonałej atmosfery do efektywnej pracy oraz gratulacje z okazji awansu, przekazał odchodzącemu komendantowi jego zastępca. Chcąc w kilku słowach opisać siedem miesięcy współpracy, insp. Roman Gryczka scharakteryzował komendanta jako szefa wymagającego, ale czytelnie stawiającego zadania, sprawiedliwego, dającego duże poczucie bezpieczeństwa: - Wiedzieliśmy, czego się od nas oczekuje, jakie są kryteria oceny, co mamy do zrobienia. Za to wszystko bardzo dziękuję. W trakcie uroczystości głos zabrał także Kapelan Policji ks. Antoni Tofil oraz Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, którzy podziękowali Komendantowi za współpracę i życzyli mu powodzenia na nowym stanowisku. Paulina Politowska Zdjęcia Włodzimierz Chamczyk

WSPÓLNE PATROLE POLICJANTÓW I SOK-istów NA DWORCU W PILE Od stycznia br. ruszyły wspólne patrole funkcjonariuszy z pilskiej patrolówki ze Strażnikami Ochrony Kolei i Żandarmerią Wojskową. Tymi wzmożonym działaniami prewencyjnymi Policji objęty został teren dworca PKP w Pile. Główny cel to zapewnienie bezpieczeństwa podróżującym i poprawa porządku na terenie kolejowym. Takie wspólne patrole mają trwać do początku przyszłego roku.

KIEROWCA Z 3 PROMILAMI I BEZ UPRAWNIEŃ SPRAWCĄ KOLIZJI Z POCIĄGIEM

W rejonie pilskiego dworca PKP ma być bezpieczniej. Wzorem lat ubiegłych Komenda Powiatowa Policji w Pile od początku tego roku kontynuuje wzmożone działania prewencyjne Policji i podmiotów zewnętrznych na terenach kolejowych. W tym celu do stycznia 2018 zaplanowano wspólne patrole funkcjonariuszy z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego KPP w Pile ze Strażnikami Ochrony Kolei oraz Żandarmerią Wojskową. Celem tej wspólnej akcji jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom wyjeżdżającym i powracającym z wypoczynku, w szczególności w okresie zwiększonego ruchu podróżnych na głównych, najbardziej zagrożonych ciągach i kolejowych węzłach komunikacyjnych oraz zapewnienie porządku publicznego na tych terenach kolejowych. KPP Piła

PODCZAS POLICYJNEJ INTERWENCJI ZGINĘŁA 59-LETNIA KOBIETA Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 30 stycznia, około godz. 20:30 na ul. Piekarskiej w Pile, gdzie na miejsce skierowany został patrol policji. Wszystko z powodu zgłoszenia dotyczącego awantury domowej. Powodem interwencji była agresywna i nietrzeźwa 59-letnia kobieta. – Policjanci, którzy przyjechali na wezwanie doszli do wniosku, że aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom tego lokalu, konieczne będzie zatrzymanie i przewiezienie 59-letniej kobiety do izby wytrzeźwień. Kobieta zgodziła się pojechać z policjantami – informuje pilska policja.

Kobieta po decyzji policjantów postanowiła się przebrać – w trakcie interwencji była ubrana w pidżamę. W tym celu udała się do łazienki, niestety chwilę później wyskoczyła przez okno znajdujące się w tym pomieszczeniu. Nietrzeźwa kobieta wyskoczyła z 3 piętra, zginęła na miejscu. Teraz sprawą zajmie się pilska prokuratura. – Ze wstępnych ustaleń i zeznań policjantów oraz bliskich kobiety wynika, że nie było podstaw i nikt nie spodziewał się, że kobieta targnie się na własne życie. Nigdy nie groziła popełnieniem samobójstwa, nie leczyła się psychiatrycznie. Obecnie wyjaśniamy wszystkie okoliczności tego zdarzenia – informuje prokurator Magdalena Roman. Źródło: 112pila.pl Fot. yutube

DACHOWANIE NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ 188 5 lutego 2017 roku przed godziną 12, dyżurny Stanowiska Kierowania KP PSP w Pile, otrzymał zgłoszenie o wypadku na drodze wojewódzkiej nr 188. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych jednostek straży pożarnej, stwierdzono, że kierujący samochodem osobowym marki Lexus zjechał na pobocze, gdzie dachował i zatrzymał się na boku uderzając w przydrożne drzewa. W wyniku wypadku jedna osoba została poszkodowana. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej poszkodowanej osobie, biorącej udział w wypadku. Dalsze działania straży pożarnej polegały na odłączeniu akumulatora oraz usunięciu płynów eksploatacyjnych z jezdni. W wyniku wypadku jedna osoba poszkodowana trafiła do Szpitala Specjalistycznego w Pile. W działaniach ratowniczych udział brały trzy zastępy straży pożarnej oraz Zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego. Przyczyny oraz okoliczności wypadku bada Policja. Opracowanie: mł. bryg. Zbigniew Szukajło, KP PSP Piła. Zdjęcia: asp. sztab. Rafał Robaszkiewicz

Tematem prelekcji, w której udział wzięli słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego oraz kursu specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności operacyjno - rozpoznawcze, były metody działania sprawców oszustw związanych z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu aukcyjnego Allegro i serwisu ogłoszeniowego OLX.pl. Ponadto, bezpieczeństwo transakcji internetowych, Program Ochrony Kupujących (POK), system komunikowania się policji w ramach współpracy z Działem Zaufanie i Bezpieczeństwo Grupy Allegro i Naspers Classifieds sp. z o.o. oraz tzw. podziemie internetowe (darknet). Allegro.pl to największy serwis transakcji on-line w Europie Środkowo-Wschodniej, natomiast OLX.pl to największy w Polsce internetowy serwis darmowych ogłoszeń lokalnych, a ponieważ skala przestępstw dokonywana za ich pośrednictwem jest dość duża, stanowi to problem również dla samej policji, która zmaga się z tego typu przestępczością, prowadząc postępowania przygotowawcze. Do zadań Grupy Allegro oraz Naspers Classifieds sp. z o.o. należy między innymi przygotowywanie analiz w sprawach prowadzonych przez organy ścigania, reprezentowanie serwisu przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, jak również działalność edukacyjna, w tym szkolenie funkcjonariuszy policji, sędziów i prokuratorów, przejawem czego jest właśnie wizyta naszych gości w Szkole Policji w Pile. Jest to już kolejna edycja tego rodzaju wykładów zorganizowanych przez Zakład Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile, gdzie słuchacze mają możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy z zakresu przestępstw popełnianych przy wykorzystaniu sieci internetowej. Hanna Bigielmajer

W czwartek 2 lutego w godzinach porannych kierujący samochodem m-ki Renault Megane, mający prawie 3 promile alkoholu w organizmie oraz bez uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, doprowadził do kolizji z pociągiem pasażerskim. Sprawca to 32-letni mieszkaniec gminy Szydłowo. Wraz z nim jechał jeszcze pasażer. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.

2 lutego br. około godz. 08:30 na przejeździe kolejowym w Szydłowie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i pociągu pasażerskiego. Kierujący pojazdem m-ki Renault Megane 32-letni mieszkaniec gminy Szydłowo, zbliżając się do prawidłowo oznaczonego przejazdu kolejowego (droga powiatowa 1168P) nie dostosował się do znaku STOP i wjechał wprost przed nadjeżdżający pociąg pasażerki relacji Szczecin-Warszawa. Na miejsce niezwłocznie przyjechali funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego pilskiej jednostki Policji. Mundurowi zbadali stan trzeźwości kierującego pojazdem Renault, który od początku budził wątpliwości. Badanie wykazało, że 32-latek ma w organizmie blisko 3 promile alkoholu. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Maszynista był trzeźwy. W wyniku tego zdarzenia nietrzeźwy kierowca Renault doznał obrażeń ręki, która na miejsce została zaopatrzona przez przybyły Zespół Karetki Pogotowia pilskiego szpitala. Jadący w pojeździe Renault Megane pasażer – 40 letni mieszkaniec gminy Szydłowo – nie chciał skorzystać z jakiejkolwiek pomocy medycznej. KPP Piła


LUTY 2017 nr 2 (122)

ROZWIĄZANIA KONKURSÓW Kamerton: Kat DeLuna, a właściwie Kathleen Emperatriz DeLuna Fotoplastykon: Clive Owen Fotozgadula: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza. Od momentu powstania w 1904 roku mieściło się w tym budynku Królewskie Seminarium Nauczycielskie, następnie szkoła przygotowująca do egzaminów maturalnych, a od 1926 roku szkoła średnia dla nauczycielek. Krzyżówka: Naga prawda jest niemoralna

STRAŻACY Z PIŁY URATOWALI CZŁOWIEKA

31 stycznia 2017 roku w godzinach popołudniowych strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 PSP w Pile wezwani zostali do 54-letniego mężczyzny zamieszkałego w Pile przy ul. Bydgoskiej, u którego doszło do zatrzymania funkcji życiowych. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali w mieszkaniu leżącego na podłodze mężczyznę bez zachowanych czynności życiowych. Strażacy natychmiast dokonali oceny stanu poszkodowanego i po udrożnieniu dróg oddechowych przystąpili do resuscytacji krążeniowo – oddechowej z wykorzystaniem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego oraz zestawu PSP R-1. Akcja strażaków bardzo szybko przyniosła efekt, na kilka minut przywrócone zostały czynności życiowe u poszkodowanego. W trakcie oczekiwania na pogotowie ratunkowe poszkodowany kolejny raz utracił funkcje życiowe. Strażacy kontynuowali resuscytację do przyjazdu na miejsce zdarzenia pogotowia ratunkowego. Od tej chwili akcję ratowniczą prowadzili wspólnie strażacy oraz ratownicy medyczni. Skutecznie prowadzona akcja resuscytacyjna, łącznie przez ponad 20 minut, przyniosła pozytywny efekt, serce mężczyzny znów zaczęło bić, przywrócony został również oddech. Poszkodowany przewieziony został przez pogotowie ratunkowe do Szpitala Specjalistycznego w Pile. Opracował: mł. bryg. Zbigniew Szukajło KP PSP Piła

www.tetnoregionu.pl

9


10

LUTY 2017 nr 2 (122)

www.tetnoregionu.pl ionu.pl


LUTY 2017 nr 2 (122)

www.tetnoregionu.pl

11


12

LUTY 2017 nr 2 (122)

www.tetnoregionu.pl ionu.pl

SZYDŁOWSKIE DNI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 18.02.2017 r., godz. 10:00 Gminny Turniej Piłkarzyków Stołowych o Puchar Żołnierzy Wyklętych

ZEBRANIA WIEJSKIE Od 13 lutego br. rozpoczęły się spotkania wójta z mieszkańcami poszczególnych sołectw, które potrwają do 23 lutego. Tematem spotkań będzie omówienie uchwalonego przez Radę Gminy budżetu na rok 2017 i zadań do realizacji w poszczególnych sołectwach. Poruszane będą również tematy dotyczące spraw związanych z dostarczaniem wody, zmian w gospodarce odpadami i spraw bieżących nurtującymi mieszkańców. Harmonogram zebrań wiejskich poniedziałek 13.02.2017, godz. 16.30, Róża Wielka, świetlica wiejska 13.02.2017, godz. 18.00, Gądek, świetlica wiejska wtorek 14.02.2017, godz. 16.30, Kłoda, świetlica wiejska 14.02.2017, godz. 18.00, Pokrzywnica, świetlica wiejska środa 15.02.2017, godz. 16.30, Kol. Leżenica, świetlica wiejska w Leżenicy 15.02.2017, godz. 17.30, Leżenica, świetlica wiejska czwartek 16.02.2017, godz. 16.30, Jaraczewo, świetlica CUK 16.02.2017, godz. 18.00, Szydłowo, świetlica CUK piątek 17.02.2017, godz. 16.30, Nowy Dwór, świetlica wiejska 17.02.2017, godz. 18.30, Skrzatusz, świetlica wiejska przy OSP poniedziałek 20.02.2017, godz. 17.00, Dolaszewo, świetlica wiejska 20.02.2017, godz. 19.00, Kotuń, świetlica wiejska wtorek 21.02.2017, godz. 16.30, Nowa Łubianka, świetlica wiejska 21.02.2017, godz. 18.00, Tarnowo, świetlica wiejska środa 22.02.2017, godz. 16.30, Krępsko, świetlica wiejska 22.02.2017, godz. 18.00, Dobrzyca, świetlica wiejska czwartek 23.02.2017, godz. 16.30, Zawada, świetlica wiejska 23.02.2017, godz. 18.00, Stara Łubianka, Zespół Szkół ul. Polna 8

ZMIANA STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

04.03.2017 r., godz. 17:00 Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie - Wystawa „Antykomunistyczne Podziemie w Północnej Wielkopolsce” - Rekonstrukcja szałasu partyzanckiego - Spotkanie z kombatantem Józefem Urbanowiczem - Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego o tematyce Żołnierzy Wyklętych - Przedstawienie grupy teatralnej Decorum „Żyli Prawem Wilka – świat partyzantów” - Występ Chóru z Liceum i Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Pile

SPOTKANIE NOWOROCZNE 25 stycznia 2017 roku w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie odbyło się Spotkanie Noworoczne. Uroczyste spotkanie rozpoczął występ Chóru DiOrtika, prezentując swój repertuar także tym, którzy nie mieli jeszcze okazji posłuchać go na żywo. Po przywitaniu zebranych gości Wójt Gminy Pan Dariusz Chrobak przedstawił wykonane zadania inwestycyjne i ważniejsze wydarzenia w 2016 roku oraz podziękował za współpracę i działania jakie zostały zrealizowane w minionym roku. Wójt zaprezentował także pokrótce plany na rok 2017. Wśród zebranych gości byli radni, sołtysi, dyrektorzy jednostek

organizacyjnych oraz przedstawiciele gminnych organizacji pozarządowych. Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania roku 2016, a także podzieleniem się przemyśleniami oraz planami na przyszłość.

XXI SESJA RADY GMINY 31 stycznia 2017 r. w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Szydłowo. Podczas Sesji Dariusz Chrobak Wójt Gminy oraz Piotr Drożdż Przewodniczący Rady Gminy, w imieniu całej społeczności lokalnej, założyli Tadeuszowi Leśniewskiemu gratulacje z okazji otrzymania w konkursie Agroprzedsiębiorca RP 2016, organizowanego przez redakcję miesięcznika AGRO - najwyższego wyróżnienia – tytuł „WYBITNY AGROPRZEDSIĘBIORCA RP 2016” Tadeusz Leśniewski jest mieszkańcem Cochu i prowadzi wielkoobszarowe gospodarstwo rolne, specjalizujące się w nasiennej produkcji zbóż. Gratulacje i podziękowanie za godne reprezentowanie Powiatu Pilskiego złożyli także Stefan Piechocki Wicestarosta Pilski oraz Mirosław Pierko i Jerzy Wiesiołek - członkowie Zarządu Powiatu Pilskiego. Gratulujemy jeszcze raz! Niech to zaszczytne wyróżnienie będzie zachętą do podejmowania dalszych trudów i nowatorskich inicjatyw w prowadzeniu wspólnego, godnego naśladowania gospodarstwa. W tym dniu podjęto uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowo na 2017 rok, ustalenia sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości jej stawki, ustalenia

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, gimnazjum, przedszkoli i form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji, zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Szydłowo, przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo w obrębie wsi Zawada – osiedle domków jednorodzinnych oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo na obszarze wsi Dolaszewo, działki o numerach geodezyjnych: 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619.

UMOWY NA ROZWÓJ SPORTU DLA KLUBÓW PODPISANE

Zgodnie z uchwałą Nr XXI/178/17 Rady Gminy Szydłowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości jej stawki, od miesiąca marca 2017 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kształtują się następująco: Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 10,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 16,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Podatnicy - właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji. Podatnicy - właściciele nieruchomości zamieszkałych otrzymają zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej na podstawie danych wskazanych deklaracjach. Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW Urząd Gminy Szydłowo informuje, że trwa montaż wodomierzy u wszystkich odbiorców wody na terenie gminy Szydłowo, rozliczanych za zużycie wody na podstawie wyliczeń ryczałtowych. Wodomierze montowane są przez pracowników Urzędu Gminy, w związku z czym prosimy o umożliwienie wejścia naszym pracownikom na teren posesji, celem wykonanie niezbędnych prac montażowych.

8 lutego br. Wójt Gminy Szydłowo Dariusz Chrobak spotkał się z Prezesami klubów sportowych z terenu gminy Szydłowo. Celem spotkania było podpisanie umów o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. Rozwój sportu na terenie gminy Szydłowo w 2017 roku w dziedzinie piłka nożna. Tego dnia podpisano pięć takich umów. KS LZS ISKRA w Szydłowie - Propagowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży gminy Szydłowo poprzez udział w rozgrywkach i treningach piłki nożnej w 2017 roku - 100.000,00 zł KS DERBY Stara Łubianka - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie w zakresie piłki nożnej oraz udziału w rozgrywkach OZPN - 36.000,00 zł

Klub Sportowy LEŚNI Zawada - Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Szydłowo - 36.000,00 zł Klub Sportowy Leżenica – Nowy Dwór - Rozwój sportu na terenie gminy Szydłowo w 2017 roku w dziedzinie piłka nożna - 36.000,00 zł Ludowy Zespół Sportowy Legion Krępsko - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie w zakresie piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach w piłce nożnej w OZPN w Pile - 22.000,00 zł

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA PSZCZELARZY W SZYDŁOWIE W niedzielę 5 lutego 2017r odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Pszczelarzy w Szydłowie. Otwarcia zebrania dokonał prezes koła Tadeusz Wójcicki, witając przybyłych gości: Aleksandrę Komenderską reprezentującą Urząd Gminy Szydłowo oraz Lidię Bączkowską z Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie. Następnie zapoznano członków koła z regulaminem zebrania sprawozdawczego, który przyjęto, oraz wybrano przewodniczącego zebrania i protokolanta. Przewodniczącym został Tadeusz Wójcicki a protokolantem Jerzy Pabjan. Przewodniczący zebrania przedstawił porządek zebrania, który w głosowaniu został przyjęty. W dalszej części zebrania wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Henryk Drzewiecki – przewodniczący, Ryszard Mitek – członek, Wiesław Waszyński – członek. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 2016 r. złożył prezes koła Tadeusz Wójcicki. Sprawozdania również złożyli skarbnik Andrzej Urbanowicz i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Król. Uczestnicy zebrania jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium za 2016 r.

Miłym akcentem zebrania było wręczenie odznaczenia i nagrody. Srebrną odznakę PZP otrzymał Ryszard Mitek, nagrodę rzeczową w postaci kapelusza pszczelarskiego i podkurzacza otrzymał Łukasz Michałek. Istotnym punktem w porządku zebrania było przedstawienie i zatwierdzenie planu budżetu koła na 2017 r. i planu pracy zarządu koła w 2017 r. oraz przyjęcie Uchwał i Wniosków Komisji dla działalności Zarządu w 2017 r. Na zakończenie zebrania głos zabrała Aleksandra Komenderska informując zebranych o ochronie środowiska i nasadzeniu drzew nektarodajnych przy drogach na terenie Gminy Szydłowo. Przekazała również informację dotyczącą wycinki drzew zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od nowego roku 2017. W czasie dyskusji na ww. tematy odpowiadała na różne pytania jakie nurtowały pszczelarzy. W czasie spotkania wyświetlono film pt. „Pszczoła a twoje zdrowie” z dziedziny apiterapi. red. Jerzy Pabjan Źródło: Urząd Gminy w Szydłowie


LUTY 2017 nr 2 (122)

www.tetnoregionu.pl

ZUS W PARTNERSTWIE Z PWSZ Od 3 lutego rozpoczęła się oficjalna współpraca pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Pile. Sygnatariuszami porozumienia podpisanego w PWSZ, byli: dr Marcin Wojewódka - Członek Zarządu ZUS nadzorujący Pion Administracji i Zamówień Publicznych oraz prof. nzw. dr hab. Donat Mierzejewski – Rektor PWSZ w Pile.

Prof. nzw. dr hab. Donat Mierzejewski - Rektor PWSZ oraz dr Marcin Wojewódka wiceprezes ZUS Cel umowy, to przede wszystkim partnerstwo w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej i badawczej, a także współpraca przy realizacji wspólnych projektów z zakresu tematyki ubezpieczeń społecznych m.in. projektu „Ubezpieczenia społeczne – edukacja z ZUS”. Projekt ten skierowany jest do studentów studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich, podyplomowych, a także do pracowników ZUS oraz pracowników PWSZ. Jak podkreślił przebywający w Pile Wiceprezes ZUS - Zależy nam przede wszystkim na faktycznej realizacji zawartych w umowie deklaracji. Porozumienie to daje nam możliwość bieżącego wspierania uczelni w kształceniu z zakresu trudnej materii ubezpieczeń społecznych. Ma to dwa wymiary: po pierwsze absolwenci będą wchodzili na rynek pracy

świadomi swoich praw i obowiązków, po drugie – mam nadzieję, że uda nam się wykształcić przyszłych specjalistów z zakresu zabezpieczenia społecznego, których tak na rynku brakuje. Pracownicy naukowi i studenci w ramach prowadzonych badań będą też mogli korzystać z danych udostępnianych przez Zakład. My z kolei liczymy na wsparcie kadry naukowej w bieżących pracach analitycznych, które prowadzimy w ZUS. Liczę na to, że za rok będziemy mogli spotkać się i omówić efekty wspólnych działań. PWSZ w Pile zadeklarowała włączanie ZUS do wspólnych projektów badawczych, a także doradztwa i konsultacji naukowych. PWSZ deklaruje również uznanie ważności „Olimpiady wiedzy o ubezpieczeniach społecznych’’ organizowanej przez ZUS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i przyznania dodatko-

wych punktów w procesie rekrutacji na studia dla uczniów, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w ww. olimpiadzie. Bardzo cieszy nas fakt, że do grona partnerów Uczelni dołączy także Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest to niezwykle cenne, szczególnie w zakresie kształcenia studentów na specjalnościach ekonomicznych. Dzięki umowie studenci będą mogli odbywać praktyki i staże w ZUS, zderzając akademicką teorię z praktyką. Uzyskają oni także wsparcie merytoryczne ZUS podczas pisania prac dyplomowych. Zyskają także pracownicy ZUS, którzy będą mogli uczestniczyć w działaniach naukowych i rozwojowych Uczelni, a także w specjalistycznych konferencjach i seminariach organizowanych przez PWSZ w Pile - podsumował Rektor PWSZ w Pile. A.F.

RAZEM W SPRAWIE NOTECI 6 lutego 2017r. w Dębówku Nowym (gm. Białośliwie), na wniosek Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Pile, odbyło się spotkanie w sprawie rozwiązania problemu wysokiego poziomu wód rzeki Noteć, który powoduje zalewanie łąk, a tym samym uniemożliwia rolnikom koszenie i zbiór siana. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, posłowie, samorządowcy oraz przedstawiciele samorządu rolniczego.

- W wyniku osiadania torfu, z którego zbudowane są podłoża łąkowe, użytki rolne oraz łąki znalazły się na poziomie depresyjnym wobec poziomu wód na Noteci. Wobec tego, zależnie od poziomu wody, łąki te są corocznie podtapiane, a z biegiem lat sytuacja będzie się pogarszać, ponieważ torfy będą dalej osiadać, co w efekcie może doprowadzić do całkowitego wyłączenia pasa łąk przyległych do Noteci z użytkowania rolniczego – powiedziała Anita Hermit, z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Zarządu Zlewni Noteć w Bydgoszczy. W takiej sytuacji Noteć wymaga systematycznych prac utrzymaniowych przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu. RZGW w Poznaniu czyni starania o zakup wysokowydajnych kosiarek pływających, kombajnu koszącego dno oraz kilku mniejszych jednostek m. in. do koszenia skarp, odmulania, rozbijania i wyciągania wysp pływających, wybierania skoszonej masy zielonej z nurtu rzeki itp. Urządzenia te pozwoliłyby na koszenie ok. 200 kilometrów Noteci, usprawniając tym samym przepływ wód powodziowych w korycie. Środki na zakup tego sprzętu o łącznej wartości blisko 3 milionów złotych, mają pochodzić z WFOŚiGW w Poznaniu oraz w Bydgoszczy. Fundusze pokryłyby jedynie 50 proc. kosztów. Pozostałe 1,5

miliona złotych mogłoby pochodzić z rezerwy celowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Noteć jest niezwykle ważną rzeką dla mieszkańców powiatu pilskiego, dlatego władze powiatu bardzo aktywnie angażują się w działania mające na celu poprawę sytuacji i rozwiązanie tego problemu. - Omawialiśmy ten temat na jednym z ostatnich posiedzeń zarządu i podjęliśmy uchwałę o zgłoszeniu go do planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP. W celu poprawy drożności Noteci zaproponowaliśmy też wykonanie na odcinku Noteci Leniwej systemu polderów i przebudowania przepompowni. Realizacja tak dużego zadania wymaga środków zewnętrznych, gdyż lokalne samorządy nie są w stanie samodzielnie go sfinansować. Konieczne jest też pogłębienie tzw. bagrowanie dna Noteci w celu ułatwienia przepływu. Zdajemy sobie sprawę, iż rozwiązanie problemu Noteci, nie zależy tylko od nas samych, dlatego apelujemy do polityków o wsparcie naszych działań – powiedział wicestarosta Stefan Piechocki. Obecny na spotkaniu poseł Grzegorz Piechowiak (PiS) zadeklarował pomoc w tej sprawie zapraszając delegację rolników na rozmowy do Ministerstwa Rolnictwa. A.M.

13


14

LUTY 2017 nr 2 (122)

www.tetnoregionu.pl ionu.pl

PODZIEMNY ŚWIAT MAJÓW Wyobrażacie sobie, że jesteście we wnętrzu planety. Nurkujecie w żyłach ziemi. To niezwykle wzruszające doświadczenie. Te miejsca są jeszcze nietknięte. Od 4 lat pilanin Radek Maciejewski może je podziwiać dokładnie takimi, jakie były tysiące lat temu. W języku Majów te podziemne korytarze biegnące pod powierzchnią Jukatanu w Meksyku nazywają się ts’ono’ot (czyt.”dzonot”), czyli Usta Bogów. Dziś zwą się Cenotami. To bez wątpienia jedne z ostatnich niezbadanych miejsc planety. Można tam pływać i latać. Meksyk ma bardzo bogate dziedzictwo kulturowe, które obejmuje starożytnych Azteków i Majów, ruiny na Jukatanie, a także malownicze kolonialne miasta i rozległe i tętniące życiem metropolie. Aby zrozumieć, dlaczego Radek Maciejewski, jeden z najlepszych żużlowców amatorów, a obecnie instruktor nurkowania (Akademia Nurkowania Longimanus), podróżnik i eksplorator pokochał Półwysep Jukatan, udałem się z nim w grudniu 2016 roku do Meksyku. - Dopiero co wróciłem z Filipin, a już trzeba było się pakować i lecieć w zupełnie inny punkt na świecie, do Meksyku, a głównie to na półwysep Jukatan. I tak naprawdę nurkowanie to wielkie hobby, ale teraz również praca, z czego się bardzo cieszę. Czekałem na to kilka lat a teraz mogę się w pełni realizować. Meksyk wciąga, widziałem już wiele miejsc na świecie, ale właśnie tam od czterech lat wracam, co roku mówi Radek Maciejewski. - Podróże po Półwyspie Jukatańskim łączą się przede wszystkim z poznaniem wielu mistycznych miejsc, odkryciem tajemnic wielkich cywilizacji i ich historii, posmakowaniem prawdziwej lokalnej kuchni, podziwianiem sztuki i rzemiosła, a przede wszystkim poznaniem fascynujących ludzi. W różnych miejscach można odkryć pozostałości po prekolumbijskich cywilizacjach, zaczynając od wielkich metropolii a kończąc na najbardziej dzikich terenach dżungli. Jukatan dzięki swemu zróżnicowaniu oferuje nieskończoną ilość atrakcji. Jednak największą dla mnie są meksykańskie CENOTY. Jukatan ma wiele do zaoferowania dla wszystkich szukających śladów kultury, miłośników przyrody, dżungli, jaskiń, wczasowiczów i fanów nurkowania. To właśnie nurkowanie było głównym punktem wyprawy Radka. - Nurkowanie jaskiniowe, doskonalenie i podniesienie moich umiejętności w najlepszej nurkowej organizacji na Świecie, jeżeli mówimy o nurkowaniu jaskiniowym czy technicznym TDI (Technical Diving International), eksploracja systemów podwodnych jaskiń. Także celem było nagrywanie filmu pod gotowy scenariusz, utrwalanie na papierze doświadczeń i przemyśleń. Nad dokumentacją fotograficzną całego przedsięwzięcia czuwał fotograf i dziennikarz Tętna Regionu, Sebastian Daukszewicz.- wyjaśnia Maciejewski. My swoją bazę noclegową mieliśmy w miejscowości Playa del Carmen, w której znajduje się m.in. słynna promenada, zwana Piątą Aleją, ulubione miejsce robienia zakupów. Większość kurortów położona jest w Playacar – dzielnicy hotelowej otoczonej przepięknymi, luksusowymi willami w stylu karaibskim. To z tej miejscowości mieliśmy godzinę jazdy samochodem do Tulum. Zbudowane na szczycie klifu miasto ze wspaniałym stanowiskiem archeologicznym i pięknie zachowanym kompleksem świątyń Majów. Przed kolonizacją określano je jako „Miasto Jutrzenki”. W dawnych czasach był to doskonały punkt obserwacyjny i znakomite miejsce do czczenia

jednego z najważniejszych bóstw – boga Słońca. Półwysep Jukatan to po prostu raj na ziemi. Tym razem, żeby skupić się w 100% na zadaniach i pracy, Radek był bez rodziny czy grupy nurkowej. Byłem z nim za to ja, odpowiedzialny za całą relację foto i sporo pomogłem Radkowi przy ujęciach filmowych na lądzie. Do tego jak mówi Radek wkomponowałem się perfekcyjnie w przygodę i byłem super kompanem podróży. To pilski żużlowiec pokazał mi strefy archeologiczne w Tulum i Muil, rajskie plaże Karaibów i oczywiście różnorodność kuchni meksykańskiej. Badać świat podziemny. Podążać za tym, co niedostępne. Radek Maciejewski miał okazję nurkować w cenotach, które zajmowały ważne miejsce w życiu cywilizacji Majów. Wierzono, że są one wejściem do innego świata, punktem łączącym świat żywych i umarłych. Łączna długość podziemnych kanałów łączących

wapienne studnie wynosi ponad 500 km! W Meksyku znajduje się tysiące cenotów, z czego jedynie część została poddana eksploracji. Ukryte we wnętrzu ziemi, w dżungli jaskinie, które tworzą długie korytarze, pełne stalaktytów i stalagmitów oraz stalagnatów. Oprócz nurkowania w cenotach nurkowanie na Jukatanie oferuje bardzo zróżnicowane podwodne atrakcje jak: rekiny wielorybie, rekiny byki - bull shark, ładne rafy. - Cała historia, piękno i różnorodność cenot skłania mnie do eksploracji, do tego, aby wpłynąć w system. Chyba to chęć odkrywania i poznania tego, co nieznane. Większość systemów cały czas jest niezbadanych i wszystko pozostaje jeszcze do odkrycia. Aby być odkrywcą trzeba to robić, trzeba eksplorować i cały czas ćwiczyć, rozwijać się by nie stać w miejscu. Bardzo ważnym aspektem w nurkowaniu jaskiniowym jest doskonała pływalność i jaskiniowe techniki pływania, mapowanie, czyli rysowanie mapy. Do tego niezbędne są umiejętności nawigacji podwodnej. Pamiętajmy bowiem, że do jaskini bardzo łatwo jest wpłynąć, ale chodzi o to, aby wrócić, aby z niej wypłynąć - jak mawiał mój instruktor jaskiniowy. Te słowa są we mnie cały czas. Na wybrzeżu Majów pod skorupą ziemską znajduje się labirynt największych korytarzy na świecie, a każda cenota to wejście do innego Świata. Wielu nurków jaskiniowych czasami przekracza granicę głębokości, czasu eksploracji. Czasami przeceniają swoje umiejętności i doświadczenie. Wielu eksploratorów zginęło już w cenotes. Jednak nurkowie jaskiniowi podejmują świadome ryzyko zdając sobie sprawę z niebezpieczeństw - opisuje Radek.

Zaprowadzić turystów do rezerwatu Majów by tam odkryli cenotę to śmiałe wyzwanie. Nam się udało. Do dziś jestem pod wrażeniem, w jakich biednych warunkach ci ludzie żyją, z dala od turystów, dużych miast, w środku dżungli. Mimo to są uśmiechnięci i bardzo gościnni, o czym mogliśmy się przekonać. To, że mogliśmy tam być to zasługa Pawła Skiby (pomagał m.in. w realizacji programu Wojtka Cejrowskiego „Boso Przez Świat” podczas jego pobytu w Meksyku) i jego żony Ewy. To oni od 11 lat tam mieszkają i prowadzą swoje biuro turystyczne, a dodatkowo pomagają mieszkańcom jednej z wiosek, do której trafiliśmy. - Kulminacyjnym punktem programu, który wywarł na nas ogromne wrażenie była wizyta w Majańskiej wiosce, odkrycie nowych cenotes i przygotowanie tym samym kolejnej wyprawy. Dzięki przyjaciołom Pawłowi i Ewie mogliśmy zobaczyć jak zatrzymał się czas, jak żyją Majowie w bardzo prymitywnych warunkach, ubogo, jak sobie radzą. Co warte podkreślenia, nie chcą zmian. Nie chcą cywilizacji, żyją w zgodzie z naturą i wyglądają na szczęśliwych. Ich populacja w wiosce liczy ok. 400 osób, z tego ok. 270 osób to dzieci. Rodziny są wielodzietne i dookoła wszędzie widać uśmiechy rozbawionych dzieciaczków. Wszędzie dookoła biegają też psy, które niestety nie zajmują takiego miejsca u ludzi jak w bardziej cywilizowanych rejonach Świata. Rozpocząłem misje dokarmiania i będę to robił zawsze gdziekolwiek będę. Oprócz Pawła i Ewy, od czasu kiedy powstała ta wioska byliśmy jednymi z nielicznych białych i chyba dlatego dzieci nazywały nas gringos :). A to wszystko w środku jukatańskiej dżungli, ale tylko 60 kilometrów od cywilizacji. Po prostu dwa skrajnie różne Światy - wspomina Radek Maciejewski. - Dzięki temu jednak miałem możliwość odkrycia zupełnie nowej cenotes, leżącej właśnie na ziemi tego plemienia. Razem z Sebą zaczęliśmy 3-godzinny trekking przez dżunglę, w towarzystwie 2 przewodników uzbrojonych w maczety i coś na podobieństwo strzelby, w przypadku gdyby w pobliżu pojawiły się jaguary. To jednak historia na dłuższą relację, więc dopowiem tylko, że były węże, atak insektów, próba ratowania się ogniem, czy tarantule. Naprawdę wesoło. Ale dzięki temu wiem już jak przygotować się do kolejnej ekspedycji na Jukatanie. Jakie plany na przyszłość? Radek myślał, że do Meksyku wróci dopiero w grudniu 2017, tym razem na dłuższy czas, ale jednak to miejsce wciąga i nie pozwala zapomnieć. Podjął decyzję, że wraca tam najpierw w marcu, a później pod koniec roku. - Jeżeli ktoś chciałby przeżyć podobne mniej komercyjne przygody jak my, może zgłosić się w dowolnym terminie i przygotujemy dla niego wyprawę szytą na miarę. Możliwe są też kursy nurkowania dla początkujących, czy dla doświadczonych nurków kursy jaskiniowe w każdym terminie. Jednak nurkowania jaskiniowe realizujemy tylko w Meksy-


LUTY 2017 nr 2 (122)

15

www.tetnoregionu.pl

ku i na Majorce. Wcześniej wspomniana główna wyprawa zaplanowana na koniec roku 2017, to oczywiście ekspedycja w dżungli i eksploracja nowej cenoty, która mam nadzieję kryje kolejne systemy wspaniałych podwodnych jaskiń. Przy okazji specjalne podziękowania za pomoc podczas wyprawy dla: Ewy i Pawła Skiby, właścicieli biura turystycznego na Jukatanie Mexico Entero, Voytka, Juniora Kuyawa i Dmitry Nazara, instruktora i nurków jaskiniowych na Jukatanie: Mexico Scuba Time, Sebastiana Daukszewicza, dziennikarza Tętna Regionu i fotografa. Mojej rodzinie, za to, że nie tylko znoszą, ale wspierają moją ekstremalną pasję, nawet jak jesteśmy daleko, to tak naprawdę razem i dla wszystkich, o których nie wspomniałem, a mieli swój wkład lub współuczestniczyli w trakcie wyprawy – puentuje Radosław Maciejewski. Sebastian Daukszewicz (Meksyk) PS. Dla naszych czytelników mamy program SDI Scuba Discovery ufundowany przez Akademię Nurkowania Longimanus - www.longimanus.pl. Aby wygrać nagrodę trzeba odpowiedzieć na pytanie konkursowe które brzmi: Do jakiej głębokości może nurkować nurek po podstawowym kursie nurkowania Open Water Scuba Diver? Odpowiedzi należy dostarczyć/ przysłać do końca lutego na adres redakcji: Tętno Regionu, ul. 11 Listopada 40, pok. 101, 64-920 Piła.

GŁOSUJĄC NA JASIECKIEGO, PRZED NAMI GŁOSUJESZ NA SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ! NIEZWYKŁE WYDARZENIE Zakończyła się pierwsza odsłona plebiscytu „Człowiek Roku 2016”. W powiecie pilskim bezapelacyjnym zwycięzcą, który dosłownie zmiażdżył konkurentów, zdobywając o ponad 2700 głosów więcej od drugiego, jest Zygmunt Jasiecki, przewodniczący Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi (PRGOK). Od 3 lutego trwa wojewódzka, finalna część plebiscytu, w wyniku której zostanie wyłoniony „Człowiek Roku Wielkopolski 2016”. Gratulując panu Zygmuntowi kosmicznego wyniku, liczymy, ba, WIERZYMY, że wszyscy którym na sercu leży dbałość o czyste, nieskażone środowisko naturalne, a tym samym zdrowa przyszłość naszych dzieci, wnuków i prawnuków, oddadzą głos na Zygmunta Jasieckiego, będącego emanacją swojego Zespołu skutecznie i bezpardonowo walczącego z ludzką nieświadomością i każdego dnia pozyskującego nowych „fanów” czystego otoczenia. Głosując na Zygmunta Jasieckiego, głosujesz także na jego niezwykle kreatywny i błyskotliwy zespół, który pod wodzą pomysłowego prezesa Jasieckiego, wydobywa niczym z rogu obfitości szereg niekonwencjonalnych konceptów na pozyskiwanie nowych członków, liczącej już ponad 100 tysięcy Drużyny Zielonych. Każdy oddany nań głos, jest głosem na wagę czystego środowiska naturalnego, a także na powiększanie armii ZIELONYCH – uświadomionych! Niech będzie nas, ZIELONYCH, nie 100, a 200 tysięcy… niech będą nas MILIONY! Marek Mostowski

GŁOSUJ NA ZYGMUNTA JASIECKIEGO - CZŁOWIEKA ROKU WIELKOPOLSKI!!! Wyślij SMS: CZR.115 na nr 72355. Głosując na Zygmunta Jasieckiego, głosujesz także na siebie i swoją zdrową przyszłość!!! Pamiętaj: Możesz oddać głos wielokrotnie! Plebiscyt będzie trwał do 28 lutego, do godz. 21.00.

ARTYSTYCZNE


16

LUTY 2017 nr 2 (122)

www.tetnoregionu.pl ionu.pl

MACIEJ SKOWYRA – LEKARZ WETERYNARII O CECHACH „CZŁOWIEKA RENESANSU” Czym powinien charakteryzować się człowiek renesansu? Powinien być wszechstronnie wykształcony i samodzielnie poszukiwać drogi do rozwoju, powinien się nieustannie kształcić, interesować wieloma rzeczami. Znany pilski lekarz weterynarii, dr Maciej Skowyra, właściciel przychodni weterynaryjnej AS, jest właśnie takim człowiekiem. Nie dość, że w dziedzinie weterynarii - głównej specjalności, którą się zajmuje – każ-

dego dnia uzupełnia wiedzę, wprowadza szereg nowości i poszerza arsenał metod leczniczych, dopingując do tego samego swój personel, posiada szereg pasji i zainteresowań. Doktor Skowyra pomaga nie tylko zwierzętom, ale także

stara się - i czyni to niezwykle skutecznie - wspierać ich właścicieli, zarówno w sferze cielesnej, jak i mentalnej. Doktor Maciej Skowyra jest również prawdziwym guru i mentorem dla swego niezwykle uzdolnionego w dzie-

dzinie judo syna Dominika, dla którego jest prawdziwą studnią wiedzy związanej z prawidłowym, nienachalnym treningiem, niezwykle ważną fizjologią czy psychologią. Maciej Skowyra poza tym, ze jest

współczesnym Człowiekiem Renesansu, jest nade wszystko CZŁOWIEKIEM, obdarzonym niezwykłą empatią, nieprzechodzącym obojętnie obok nieszczęścia drugiego człowieka!

Właśnie z tym współczesnym Człowiekiem odrodzenia, dr Maciejem Skowyrą rozmawia Marek Mostowski Panie doktorze, jest pan niezwykle cenionym lekarzem weterynarii nie tylko w Pile i okolicy, ale także w kraju i za granicą. Co trzeba zrobić, posiadać, żeby osiągnąć taką – nie boję się użyć tego słowa – sławę? Niewielu jest lekarzy, do których pacjenci ze wszystkich stron świata przysyłają życzenia świąteczne, noworoczne czy urodzinowe! - Przede wszystkim należy być uczciwym i myślę, że od tego trzeba zacząć. Nie ma człowieka, który wie wszystko. Często przyznaję się, że czegoś nie wiem i że muszę się zastanowić jak dane schorzenie wyleczyć. Niektórzy klienci tego nie rozumieją, ale większość takie podejście sobie ceni. Ja nie chcę leczyć samych objawów. Zawsze staram się odkryć przyczynę i ją wyeliminować, co pozwala mieć nadzieję na trwałe wyleczenie pacjenta. Często zdarza się, że chory pacjent po wielu mie-

siącach, czy latach chorowania z dnia na dzień wraca do zdrowia, gdyż udało się znaleźć przyczynę danej choroby i wtedy jest ta radość i pewność, że robi się coś profesjonalnie. Poza główną dziedziną, którą się pan para i stał się w niej prymusem, ma pan niezwykle szerokie zainteresowania. Które z nich jest panu najbliższe? - Trudne pytanie. Myślę, że w ostatnim czasie przeważa medycyna mitochondrialna. Na pewno

jest to kierunek, w który chciałbym pójść. Medycyna mitochondrialna jest jeszcze mało znaną dziedziną nauki, ale pozwala leczyć, a przede wszystkim zapobiegać większości chorób. W październiku zeszłego roku miała miejsce pierwsza w Polsce konferencja medycyny mitochondrialnej, którą poprowadzili najwybitniejsi specjaliści na świecie, no i w której dane mi było uczestniczyć wraz naukowcami i lekarzami medycyny. Same mitochondria komórkowe są

dla mnie zadziwiające, a jeszcze bardziej ogromne możliwości jakie drzemią w zdrowych mitochondriach, a także metodach ich leczenia. Oprócz coraz bardziej nowoczesnego sprzętu diagnostycznego, wprowadza pan do swojej codziennej praktyki szereg nowości, które mają poprawić skuteczność terapii. Ostatnio zaczął stosować pan tzw. efektywne mikroorganizmy. Czy mógłby pan powiedzieć na czym polega ich działanie?

mocą którego będzie mógł pan zdiagnozować - w ciągu paru minut – cały organizm. Może pan przybliżyć co to za cudo i co dokładnie potrafi? - Sprowadziłem już takie urządzenie. Działa ono na zasadzie drgań. Badanie trwa półtorej minuty i określa przeszło trzysta parametrów, od witamin, minerałów, aminokwasów, metali ciężkich, po hormony i stan poszczególnych narządów. Dodam tylko, że firma, która je produkuje odkupiła licencję od kosmonautów, którzy w ten sposób są badani w kosmosie, gdyż w warunkach kosmicznych nie da się pobrać np. krwi. W Niemczech tym urządzeniem badani są np. piłkarze Bayernu Monachium z Robertem Lewandowskim. W najbliższym czasie będę - w porozumieniu z producentem - prowadził badania testowe na zwierzętach, celem wprowadzenia też tego biorezonansu do badania zwierząt. Jest pan ojcem niezwykle utalentowanego judoki – Dominika. Także drugi syn, Bartłomiej posiada spore uzdolnienia w tej dziedzinie. Olbrzymie nadzieje na światowe, ba, olimpijskie sukcesy wiąże z Dominikiem zarówno pan, jego osobisty trener – mistrz Zieniawa, a także Tętno Regionu, które patronuje i sponsoruje

Dominik sparingpartnerem olimpijki - Arlety Podolak

Olimpijczyk, Maciej Sarnacki z Dominikiem

- Idea efektywnych mikroorganizmów przyszła do nas z Japonii już dawno. Są to bardzo pożyteczne mikroorganizmy, wykorzystywane w rolnictwie do poprawy wydajności gleby i nie tylko. Ja miałem to szczęście, że udało mi się skontaktować w Niemczech z firmą, która na bazie idei efektywnych mikroorganizmów stworzyła preparaty, do stosowania u ludzi i zwierząt, o zupełnie innych szczepach bakterii, grzybów i drożdży, Dają one niesamowite efekty zdrowotne. Od pół roku stosuję je u siebie i swoich pacjentów, i jestem pod ogromnym wrażeniem ich skuteczności. Dzięki ich zastosowaniu często nie trzeba leczyć zwierząt, gdyż mikroorganizmy te nie dopuszczają do namnażania chorobotwórczych bakterii czy grzybów. Jest to chyba najskuteczniejsza alternatywa dla stosowania często nadużywanych antybiotyków. Wiadomo jak długo czeka się na badania diagnostyczne w formie rezonansu magnetycznego czy tomografii komputerowej. Podobno niedługo stanie się pan posiadaczem sprzętu, o dużo mniejszych gabarytach, za po-

Dominika. W jaki sposób prowadzi pan i wszechstronnie wspomaga swego syna? - Jest to moja tajemnica. Mogę jednak powiedzieć, że mamy plan, który skrupulatnie realizuje Dominik. Jest on przede wszystkim dobrany indywidualnie do jego konkretnych możliwości fizjologicznych. Wsparty jest odpowiednią regeneracją i bardzo dokładną suplementacją, w której dużą pomocą jest diagnostyka biorezonansem. Korzystamy z wiedzy i doświadczenia najwybitniejszego polskiego trenera judo Ryszarda Zieniawy, który czuwa przede wszystkim nad doskonałą techniką Dominika. Na zakończenie nie zadam stereotypowego pytania: Czego panu życzyć, ponieważ znam na nie odpowiedź. Życzę panu dalszego pogłębiania wiedzy, którą wspomoże pan Dominika w osiągnięciu najwyższych sportowych celów… a także będzie wspierał pan wszystkich potrzebujących owego wsparcia, a jest ich niemało. Wszystkiego najlepszego! Dziękuję za sympatyczną rozmowę.


LUTY 2017 nr 2 (122)

www.tetnoregionu.pl

17


18

LUTY 2017 nr 2 (122)

www.tetnoregionu.pl ionu.pl

Nadleśnictwo Mirosławiec to niemal 15 tysięcy hektarów lasów, z czego większość to lasy rosnące na gruntach uprzednio użytkowanych rolniczo. Analiza map ziem wałeckich z początku XX wieku pozwala określić ówczesną lesistość terenu na około 15 %, dzisiaj jest to około 55 %. Wraz ze wzrostem powierzchni lasów rośnie również ich średni wiek, który w Nadleśnictwie Mirosławiec wynosi 57 lat i jest zbliżony do średniej krajowej. Gatunkiem zajmującym największą powierzchnię mirosławieckich lasów jest sosna zwyczajna, jednak dzięki obecnie prowadzonej gospodarce leśnej systematycznie wzrasta udział drzew liściastych – szczególnie dębu i buka. Wzrost lesistości na większą lub mniejszą skalę dotyczy wszystkich regionów kraju. W okresie od końca drugiej wojny światowej przybyło w Polsce 2,5 mln hektarów lasów. Tak duży wzrost powierzchni leśnej, był możliwy dzięki pracy kilku pokoleń leśników. Niestety obecnie Lasy Państwowe nie dysponują areałami gruntów, których zalesienie znacząco wpłynęłoby na powiększenie lesistości kraju. Zachowując trwały charakter lasów, w całej Polsce sadzi się 500 mln drzew, w miejscach gdzie uprzednio dokonano wyrębu dojrzałego drzewostanu. Niemniej tylko niewielki udział posadzonych drzew doczeka sędziwego wieku. Zdecydowana większość będzie sukcesywnie usuwana podczas wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych. Żubr europejski, wilk szary, bocian czarny i bielik zwyczajny to tylko niektóre z chronionych gatunków zwierząt zamieszkujących nasze lasy. Szczególnie dumni jesteśmy z tego pierwszego zwanego królem puszczy, którego liczebność stale rośnie, a jego obecność nadaje lasom wyjątkowy charakter. Historia mirosławieckich żubrów sięga roku 1980, kiedy to z Puszczy Białowieskiej w ramach eksperymentu prof. Ryszard Graczyk sprowadził osiem żubrów linii nizinnej (4 samice i 4 samce), aby ocenić możliwości ich adaptacji do lokalnych warunków. Na początku przez okres 5 miesięcy żubry przebywały w zagrodzie aklimatyzacyjnej na terenie Nadleśnictwa Wałcz, w okolicach miejscowości Ostrowiec. Po tym czasie zwierzęta zostały wypuszczone na wolność i po krótkiej wędrówce ostatecznie zasiedliły tereny Nadleśnictwa Mirosławiec, gdzie obecnie najczęściej obserwowane są w leśnictwach Betyń, Hanki, Nieradź i Toporzyk oraz na polach w miejscowościach: Hanki, Piecnik, Próchnowo. Dzisiejsza liczebność tej populacji żubrów szacowana jest na około 100 osobników. Od kilku lat systematycznie spotykane są również wilki. Obserwacje dotyczą bezpośrednio samych zwierząt, a także śladów ich bytowania w postaci odchodów, tropów, a także pozostałości zwierząt, które zostały przez nich zagryzione. Prawdopodobieństwo spotkania z wilkiem jest bardzo małe, gdyż prowadzi on skryty tryb życia i unika kontaktu z człowiekiem, dlatego też nie należy zbytnio obawiać się tych zwierząt. Lasy państwowe są dostępne dla wszystkich. Piękno przyrody, spokój, cisza i czyste powietrze przyciągają turystów. W Nadleśnictwie Mirosławiec jest wiele ciekawych miejsc. Chcąc zobaczyć kilka z nich, oraz lasy w „pigułce” zapraszamy do przejażdżki ścieżką rowerową „Mirosławieckie Lasy”. Przebiega ona przez urokliwe lasy położone na zachód od Mirosławca. Całkowita długość pętli rowerowej wynosi około 22 km. Większość trasy wiedzie nieutwardzonymi leśnymi drogami. Ścieżka wzdłuż całego przebiegu została oznakowana w terenie znakiem roweru (szlak czerwony). Najciekawszym miejscem przy ścieżce jest niewątpliwie rezerwat przyrody „Rosiczki Mirosławskie”. Nazwa tego miejsca pochodzi od malutkiej, owadożernej rośliny - rosiczki. Rezerwat przyrody utworzony został, aby chronić blisko dwudziestohektarowe torfowisko wysokie. Dostępność tego terenu, została ograniczona również prawnie. Utworzony w 1989 roku rezerwat ścisły, powoduje, że przyroda w tym miejscu rządzi się swoimi prawami. Rezerwat można wokół obejść lub objechać rowerem podziwiając krajobraz, niezmienny od setek lat. Miejsca podobne do tego rezerwatu, występujące w południowo wschodniej części szlaku, stanowią rozproszone mniejsze bagienka i torfowiska, które są również objęte ochroną prawną w formie użytku ekologicznego. Spośród lasów spotykanych przy szlaku, na szczególną uwagę zasługują sosnowe drzewostany nasienne, rosnące przy drodze leśnej biegnącej z Mirosławca do Lipia. Przyglądając się drzewom z bliska zauważymy, że wyróżniają je pięknie ukształtowane pnie oraz korony. To właśnie z takich drzew zrywa się szyszki, aby następnie z wyłuszczonych nasion wyhodować nowy, zdrowy las. Ścieżka rowerowa „Mirosławieckie Lasy” nie jest jedynym szlakiem na terenie tutejszego nadleśnictwa. Po więcej informacji o ciekawych miejscach zapraszamy do Leśnego Przewodnika Turystycznego www.czaswlas.pl. Jedną z funkcji, które spełniają lasy jest produkcja drewna. Ten przyjazny człowiekowi materiał do dzisiaj nie znalazł zamiennika i w większości swoich zastosowań pozostaje niezastąpiony. Jest to surowiec ekologiczny i odnawialny. Ilość drewna, jaką możemy pozyskać nie jest dowolna. Ściśle określa ją plan urządzenia lasu, który opracowywany jest dla nadleśnictwa na 10-letnie okresy produkcyjne. Każdy plan zatwierdzany jest przez właściwego ministra środowiska. Wielkość ta w Nadleśnictwie Mirosławiec obecnie wynosi około 90 tysięcy m3 drewna rocznie. Potwierdzeniem prawidłowości prowadzonej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, opartej na poszanowaniu przyrody z uwzględnieniem potrzeb społecznych oraz przy jednoczesnym zachowaniu opłacalności prowadzonej gospodarki leśnej, są posiadane certyfikaty - PEFC oraz FSC.


LUTY 2017 nr 2 (122)

www.tetnoregionu.pl

19

STAROŻYTNY EGIPT PRZENIÓSŁ SIĘ DO VIVO! PIŁA Galeria VIVO! Piła na czas ferii przygotowała niespodziankę dla młodzieży korzystającej z uroków zimowej laby. Pilskie centrum handlowe w tym okresie (31 stycznia do 12 lutego) udostępnia dla dziatwy szkolnej i nie tylko wystawę „Starożytny Egipt”. VIVO! Piła jest drugim centrum handlowym w Polsce, w którym wystawa ta jest prezentowana.

Wystawa „Starożytny Egipt” składa się z kompleksu siedmiu oddzielnych budowli nawiązujących do starożytnej architektury. Wśród nich nie mogło zabraknąć kojarzonej z tym okresem piramidy. Co ważne, rola edukacyjna całej inicjatywy jest realizowana nie tylko dzięki możliwości oglądania wystawy, ale również poprzez czynny w niej udział. Najmłodsi, mogą poznawać starożytność poprzez zabawę, w tym chociażby rozszyfrowując tajemnice egipskich hieroglifów, poszukując grobowca Faraona, poznając tajniki budowania piramid czy też produkując własny papirus. Ponadto, każdy odwiedzający przed przystąpieniem do rozwiązy-

wania nieodgadnionych zagadek, zostaje poddany charakteryzacji oraz przebrany w faraońskie szaty. Otrzymuje także książeczkę z informacjami o starożytnym Egipcie, a odwiedzając każde ze stanowisk, zbiera pieczątki, by po zgromadzeniu wszystkich otrzymać dyplom super archeologa. Inicjatywa godna pochwały, choć trzeba przyznać, że na jednym z forów dyskusyjnych pojawiły się głosy krytyczne. „Przepraszam, ale to tandeta. Byłem, widziałem. Chałtura. Aczkolwiek doceniam fakt, że pomyślano o najmłodszych w okresie ferii“ czy „…jest może dobre dla przedszkolaków, a nie dla dziatwy szkolnej, która właśnie ma ferie.

Dlatego jest to średnio trafione. Nie ma to żadnych walorów poznawczych.” No cóż, jeszcze się taki nie urodził, który każdemu by dogodził. Malkontenci wszędzie się zdarzają… i trzeba z tym żyć. A tak przy okazji, pomysłodawcy miasteczka chcieli postawić prawdziwą piramidę, ale ze względu na wagę bloków, z których chcieli ją wzniesć oraz kubaturę budowli, zrezygnowali z owego pomysłu. Za co serdecznie przepraszają. M.M.

Pod patronatem Tętna Regionu

ZAŚPIEWALI DLA CHOREGO EMILKA 25 stycznia w Regionalnym Centrum Kultury w Pile odbył się koncert organizowany przez Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile. Podczas koncertu absolwenci, wychowankowie PP Nr 4 wraz ze swoimi najbliższymi oraz goście - Agnieszka Kopacz, Beata Spychalska i zespół Avans Blues zaprezentowali publiczności przygotowane przez siebie kolędy i pastorałki. Koncert miał charakter charytatywny, a jego głównym celem była zbiórka środków pieniężnych na leczenie Emilka. Emil Rosołek jest wychowankiem Przedszkola nr 4 i podopiecznym Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO” w Złotowie. Emilek w styczniu skończy 4 lata. We wrześniu 2015 r. zachorował na cukrzycę typu 1.

Zgromadzone środki podczas koncertu, w kwocie 2340 zł, będą przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu oraz na dalsze leczenie chłopca. W tym dniu także śpiewano wszystkim babciom i dziadkom, którzy niedawno obchodzili swoje święto. Sebastian Daukszewicz

SPOTKANIE Z POETKĄ W PILSKIEJ SP 5 W czwartkowy ranek, 19 stycznia odbyło się spotkanie z autorką książek edukacyjnych o zdrowiu i przyrodzie oraz wielką miłośniczką natury Panią Wiesławą Pyrcz.

Na spotkanie, które odbyło się w szkolnej bibliotece, przybyły wszystkie pierwsze klasy. Nasz gość jest emerytowanym nauczycielem bibliotekarzem, więc bardzo łatwo nawiązał kontakt z dziećmi. Pani Pyrcz ciekawie opowiadała o tym, skąd czerpie pomysły do pisania wierszy i jak powstają jej utwory. Przedstawiła uczniom swoje pięknie wydane i ilustrowane książeczki takie jak „Recepta na zdrowie”, „O misiach i niedźwiadkach” oraz „Wiersze, które uczą przyrody”. Dzieci

miały okazję dowiedzieć się, kto wykonuje ilustracje do książek i jak się to odbywa. Poza tym mogły obejrzeć oryginalne rysunki ilustrujące zbiory wierszy autorki. Aby przybliżyć dzieciom swoją twórczość Pani Wiesława recytowała pierwszakom niektóre swoje utwory. Dzięki temu wiedzą jak powinny się odżywiać, jak ważne jest dla nich uprawianie sportu, ale również gdzie mieszkają rozmaite zwierzęta. Wszystko to było poparte barwnymi prezentacjami. Uczniowie poznali również pewnego znajomego misia, który towarzyszy pisarce na spotkaniach z dziećmi. Okazał się nim dobrze znany wszystkim dzieciom Miś Uszatek. Potem przyszedł czas na pytania do gościa oraz podpisywanie książek, które można było kupić po spotkaniu. Impreza bardzo przypadła dzieciom do gustu. Na koniec Pani Pyrcz otrzymała serdeczne podziękowania i drobny upominek. Mamy nadzieję, że Pani Wiesława zagości w naszej szkole jeszcze niejeden raz. K.B.


20

LUTY 2017 nr 2 (122)

www.tetnoregionu.pl ionu.pl

Przypomnijmy. Ekspresowe wznoszenie masztu rozpoczęło się 7 kwietnia 2007 roku, a więc dokładnie w Wielką Sobotę, a kontynuowane przez kolejne dni tego najważniejszego, chrześcijańskiego święta. No cóż, dla molocha, jakim była ERA, a obecnie T-MOBILE, nie ma znaczenia kiedy! Liczy się, aby jak najszybciej, i nie ważne czy z poszanowaniem prawa. To jeszcze nie koniec! Walka trwa nadal! Zobaczmy jak to było prawie 10 lat temu.

Zbigniew Gelzok – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prawo do Życia

Ekspresowy montaż

Rafał Zdzierela – wtedy wiceprzewodniczący Rady Miasta Piły

Protesty cieszyły się dużym zainteresowaniem M.M.


LUTY 2017 nr 2 (122)

SAMO ŻYCIE *** Dzisiaj miałam zakładany aparat na zęby. Jak tylko weszłam do domu mama zaczęła się ze mnie śmiać, że wyglądam jak bym miała próchnicę na zębach (wybrałam czarne gumki), a tata uznał, że im brzydsze tym lepiej, bo jak to powiedział „żaden chłopak nie zbliży się do twoich ust i nie będzie liczył twoich zębów swoim językiem”. Dziękuję za wsparcie. *** W wakacje byłam z narzeczonym w Indonezji. Jakiś dziwny owad użądlił mnie w cycka i dostałam strasznej reakcji alergicznej. Pierś spuchła mi tak, że była o jakieś 2 rozmiary większa od drugiej. Nie mam zbyt obfitego biustu, więc mój chłopak skomentował całą sytuację słowami: „Przynajmniej teraz jedna jest widoczna”. *** Załapałam dodatkową fuchę jako kelnerka w knajpie niedaleko mojego akademika. Byłam zachwycona, bo z kasą u mnie bardzo krucho, na rodzinę nie mam co liczyć i już się bałam, że będę musiała rzucić studia dzienne, bo wszyscy potencjalni pracodawcy kręcili nosem, że jestem zbyt mało dyspozycyjna. Wczoraj byłam pierwszy dzień w pracy.

Był to zarazem mój ostatni dzień. Dwie duże grupy klientów uciekły bez płacenia. Nie ja obsługiwałam ich stoliki, ale zdarzyło się to podobno po raz pierwszy w historii i zdaniem właściciela to nie może być przypadek, że ja akurat pojawiłam się tego dnia w pracy. *** Dzień przed ustawowym wolnym robiłem zakupy z 4-letnią córką. Ludzi masa, ale najwyraźniej wszyscy uzupełniali zapasy na ostatnią chwilę. Córka poprosiła mnie o zawiązanie jej sznurówki. Ukląkłem przed nią i z zaskoczenia połaskotałem ją pod pachą, na co młoda wykrzyknęła z oburzeniem: „Nie dotykaj mnie TAM!”. Gdyby spojrzenia mogły zabijać! *** Parę dni po okresie gwarancyjnym zmywarka odmówiła posłuszeństwa. Cokolwiek bym nie naciskał wydawała tylko irytujący pisk i nic więcej się nie działo. Wezwałem odpłatny serwis i zapłaciłem stówkę za to, że facet wyłączył blokadę przeciwko dzieciom za pomocą odpowiedniej kombinacji przycisków. *** Potrąciłem dzisiaj rowerzystę. Przyznaję, że zamyśliłem się i do tego

www.tetnoregionu.pl

kompletnie nie spodziewałem się kogoś na rowerze w taką pogodę. Byłem pewien, że wyhamowałem w ostatniej chwili, ale koleś zniknął mi przed maską. Natychmiast wyskoczyłem z auta i przerażony zobaczyłem, że facet się nie rusza. Chciałem mu sprawdzić puls, ale koleś podniósł się błyskawicznie i wykrzyczał „Bałeś się, że nie żyję co? Naucz się jeździć!”. Po czym kopnął mnie w twarz i uciekł na rowerze. Ja trafiłem na izbę przyjęć ze złamanym nosem. *** Ostatnio miałam urlop i pojechałam do siostry na wieś. Miałam spać w pokoju siostrzenicy. Gdy wieczorem poszłam do łóżka, usłyszałam dziwne buczenie. Myślałam na początku, że to coś na zewnątrz, ale hałas nie dawał mi spać, więc postanowiłam poszukać źródła. Okazało się, że to włączony wibrator w szufladzie tak buczy. Wiadomo, wibrator rzecz ludzka, ale gdy chciałam go wyłączyć, wyślizgnął mi się z ręki i wpadł pod bardzo ciężką szafę. Musiałam prosić siostrę żeby pomogła mi wydobyć wibrator swojej córki spod szafy... *** Dzisiaj rano do naszych drzwi zapukała policja. Sąsiedzi donieśli, że znęcamy się nad zwierzętami, bo od paru dni w nocy słyszą wydzierającą się papugę. Nie mamy w domu zwierzaków, tylko noworodka, a to co wzięli za cierpienia papugi to najwyraźniej nasze próby śpiewania kołysanek żeby uśpić dzieciaczka. *** Teściowa ciągle mnie męczyła o foty naszego maluszka, więc ustawiłam automatyczne wysyłanie zdjęć z aparatu na współdzielone konto na Dropboxie. Szkoda, że zupełnie o tym zapomniałam kiedy mój lekarz poprosił mnie o podesłanie zdjęcia moich hemoroidów. Zrobiłam sobie zdjęcie tyłka i zanim się zorientowałam miałam już telefon od zniesmaczonej teściowej. z www.yafud.pl wybrała Jasz

21

W tej rubryce staramy się rozwiązywać Państwa problemy i odpowiadamy na pytania dotyczące wielu paradoksów oraz utrudnień występujących w życiu codziennym. Za Państwa pośrednictwem piętnujemy inercję i arogancję władzy, przejawiającą się m.in. w urzędniczym marazmie lub „tumiwisizmie”. Wszelkie skargi i państwa bolączki staramy się rozwiązać, oczywiście w miarę naszych możliwości. ALE MOŻECIE BYĆ PEWNI, ŻE ZAWSZE REAGUJEMY PIORUNUJĄCO!!! Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła! Szczypie w nosy, szczypie w uszy. Mroźnym śniegiem w oczy prószy, Wichrem w polu gna! Nasza zima zła! Słowami z wierszyka Marii Konopnickiej „Zła zima” chciałoby się rozpocząć kolejny tekst z utyskiwaniem nad ubocznymi efektami pobytu w kraju Lecha, a tym samym w Grodzie Staszica, tej Białej Pani. Choć śniegu jak na razie zima żałuje, jednak rekompensuje ów niedobór białego puchu MROZEM. I właśnie mróz jest głównym winowajcą „odpowiedzialnym” za lawinę upadków, ludzkich upadków, tych fizycznych. Ale czy tylko ów srogi generał jest za chodnikowe i nie tylko, ludzkie pokładanie odpowiedzialny? Z pewnością NIE. W ostatnich dniach, tygodniach rozdzwoniły się do naszej redakcji telefony. Nasi rozmówcy, którzy podkreślali, że nie należą do grona malkontentów, utyskiwali (mówiąc eufemistycznie) na stan chodników, parkingów, a nawet trawników, które przypominają pofałdowane dzikie ślizgawki. Mówili też o zdradliwych, oblodzonych krawężnikach, stanowiących niebezpieczne pułapki. Skarżyli się na upadki, wskutek których są poobijani, a co gorsza połamani. Podkreślali, że jeszcze nigdy nie mieli do czynienia z taką ślizgawicą… i pytali, czy taki stan rzeczy powinien mieć miejsce?

PROJEKT CZYTELNICZY – FELUŚ Ważnym priorytetem realizowanym w szkole podstawowej nr 7 w Pile jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Jak zachęcić współczesnego ucznia do czytania? Jest na to sposób! Wystarczy wykorzystać potencjał drzemiący w samych uczniach.

Martyna Majda to uczennica szóstej klasy. Kocha swojego psa i lubi o nim pisać. Jej artykuły o pupilu już drugi rok pojawiają się w szkolnej gazetce „Głos Siódemki”. Ciekawa narracja i zabawnie opisana codzienność z psem Felkiem spowodowały, że ma grono wiernych czytelników. By odbiorców jej twórczości było więcej, nauczycielki z biblioteki wymyśliły całoroczny konkurs czytelniczy. Do tekstu Martyny dołączone są co miesiąc dwa pytania konkursowe. Wszyscy uczniowie pilskiej Siódemki mogą przynosić do biblioteki odpowiedzi. Każda poprawnie uzupełniona kartka jest nagradzana. Podczas podsumowania pierwszego półrocza spośród wszystkich stałych czytelników rozlosowane zostały nagrody ufundowane przez Travelplanet w Pile. - To ciekawy eksperyment czytelniczy. Fragmenty pamiętnika napisane przez Martynę trafiają do jej rówieśników, podobają się im. Można wysunąć wniosek, że uczniowie chętniej sięgają po teksty osoby, którą znają, i która pisze o czymś, co jest im bliskie. Poza tym wiem, że Feluś zna sporą część tych dzieci, a one znają jego – powiedziała Maja Cieślak-Strzelec, na co dzień współpracująca z młodą pisarką. - Martynie dziękuję, że wspomaga szkołę w rozwijaniu postaw czytelniczych uczniów – dodała nauczycielka. red

Nie trzeba być geniuszem, aby udzielić jednoznacznej odpowiedzi: NIE! Rozumiem, że istnieje niedobór tzw. mocy przerobowych, ale na Boga, trzeba pokierować się maksymą – CHCIEĆ, TO MÓC! Przecież zdrowie ludzkie jest bezcenne! Zatem administratorzy i wszyscy pozostali odpowiedzialni za usuwanie skutków zimy - nie róbta, co chceta! Jeno RÓBTA, CO NALEŻY!!! Jeżeli gnębią Cię podobne lub poważniejsze problemy, masz jakiekolwiek niejasności czy kłopoty - napisz do nas! Nie miej żadnych oporów, możesz pisać o wszystkim. My spróbujemy Ci pomóc - reagując piorunująco! Pisz na adres redakcji: „Tętno Regionu”, ul. 11 Listopada 40 pokój 101, 64920 Piła z dopiskiem: „REAKCJA”. Marek Mostowski


22

LUTY 2017 nr 2 (122)

www.tetnoregionu.pl ionu.pl


LUTY 2017 nr 2 (122)

www.tetnoregionu.pl

23

REPAIR CAFÉ ZAWITAŁO NA OSIEDLE MOTYLEWO Świeże ciasta, przytulna świetlica, ciepła atmosfera, a do tego przedmioty, którym przywrócono drugie życie - tak wyglądało sobotnie (28 stycznia) Repair Café Piła na osiedlu Motylewo. Z pomocy fachowców w ciągu czterech godzin skorzystało za darmochę ponad 40 zadowolonych mieszkańców osiedla. Tym razem można było naprawić przedmioty elektryczne, odzież czy naostrzyć noże.

Inicjatorem akcji Repair Café Piła, która odwiedziła pilskie osiedla była spółka Wodno-Ściekowa „GWDA” sp. z o.o., a zaangażował się w nią Związek Międzygminny Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Urząd Miasta. Jak nieoficjalnie się mówi akcja ma być kontynuowana raz w miesiącu w punkcie stacjonarnym, jakim ma być Szkoła Podstawowa nr 1 w Pile. Sebastian Daukszewicz


24

LUTY 2017 nr 2 (122)

AMANDA HORST Z PIŁY LUNAPARKOWĄ MISTRZYNIĄ INTELEKTU Nagrody w „Tętnie Regionu” to nie sen, to rzeczywistość!!!

www.tetnoregionu.pl ionu.pl

Ten brytyjski aktor, znany z wielu produkcji w Hollywood urodził się 3 października 1964 roku w Coventry (Anglia). W latach 1984-86 studiował w londyńskiej Royal Academy of Dramatic Art wraz z Ralphem Fiennesem i Jane Horrocks. Podczas pracy nad spektaklem Williama Szekspira Romeo i Julia w londyńskiej Young Vic Theatre poznał swoją przyszłą żonę Sarah-Jane Fenton, z którą wziął ślub 6 marca 1995 roku. Mają dwie córki - Hannah (ur. 1997) i Eve (ur. 1999). Przez pewien okres mieszkali w Londynie, następnie przeprowadzili się do Essex. Po raz pierwszy pojawił się na małym ekranie w jednym z odcinków serialu BBC Niemowlęta Rockliffe’ów (Rockliffe’s Babies, 1987), zanim rok później zadebiutował w kinowym melodramacie fantasy Vroom (1988) z Davidem Thewlisem. Popularność przyniosła mu postać czarującego drania Dereka Love w serialu Chancer (1990-91). W kontrowersyjnym dramacie Z Zamkniętymi Oczami (Close My Eyes, 1991) u boku Alana Rickmana zagrał rolę Richarda uwodzonego przez starszą siostrę. Zyskał rozgłos dzięki kreacji Jacka Manfreda w dramacie kryminalnym Krupier (Croupier, 1998). Za rolę dermatologa Larry’ego w dramacie Bliżej (Closer, 2004) otrzymał wiele nagród, w tym nagrodę Złotego Globu i był nominowany do nagrody Oscara. Jak nazywa się ten aktor? (Odpowiedź na stronie 9).

Po raz 115., w ostatnią sobotę stycznia, tradycyjnie miała miejsce mini feta związana z wręczeniem nagrody dla najbystrzejszego, ale również obdarzonego łutem szczęścia szaradzisty, który został (w tym wypadku – została) zwycięzcą styczniowego wydania Lunaparku. Uroczystość odbyła się jak zwykle w siedzibie długoletniego fundatora prezentów - firmy TOP FENCE Hurtownia Ogrodzeniowa z Piły.

Podczas losowania kartek z poprawnymi rozwiązaniami - których jak co miesiąc było nieprzebranie – szczęśliwy los pokierował dłoń etatowej, redakcyjnej sierotki do odkrytki, której nadawczynią okazała się 8-letnia Amanda Horst z Piły. Młodej wielbicielce zagadek, nagrodę w postaci odtwarzacza MP4, wręczył i złożył szczere gratulacje, pracownik firmy TOP FENCE. Przy okazji przypominamy, że długoletnim fundatorem suwenirów jest właściciel firmy TOP FENCE Hurtownia Ogrodzeniowa, mieszczącej się w Pile przy ul. Długosza 11. Styczniowej laureatce szczerze gratulujemy nietuzinkowego umysłu oraz uśmiechu fortuny, zapraszając Ją oraz wszystkich młodych szaradzistów do brania się za bary z Lunaparkowymi enigmami. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału!!! Redakcja

Ta amerykańska wokalistka, autorka tekstów muzycznych oraz tancerka pochodzenia dominikańskiego urodziła się 26 listopada 1987 roku w Nowym Jorku, w dzielnicy Bronx. Zaistniała w roku 2007 wydając na amerykański rynek muzyczny album 9 Lives, który sprzedał się na całym świecie w nakładzie ponad 100 tysięcy egzemplarzy. W dzieciństwie wyemigrowała z rodziną do ojczyzny jej rodziców, Dominikany, gdzie stawiała swoje pierwsze kroki w karierze muzycznej. Gdy miała dziewięć lat napisała swoją pierwszą piosenkę, natchniona rozwodem rodziców. W Estoy Triste (Jestem smutna) mówi swojej mamie jak czuje się w zaistniałej sytuacji i prosi ją, aby przestała płakać przez tatę. W wieku dwunastu lat została zaproszona na scenę przez popularną w Ameryce Łacińskiej wokalistkę Milly Quezada; był to pierwszy jej występ przed tak liczną publicznością. Po ukończeniu trzynastu lat zgłosiła się na przesłuchanie dotyczące stworzenia grupy muzycznej, organizowane przez gazetę The Village Voice. Dzięki temu, nastoletnia wówczas artystka zasiliła hip hop/R&B grupę o nazwie Swallower. Po kilku latach działalności zespół rozpadł się, a sama piosenkarka dążyła do zaistnienia w świecie muzyki jako wokalistka solowa. Kolejnym epizodem w początkach profesjonalnej kariery muzycznej był udział, a potem wygrana w konkursie karaoke sponsorowanym przez firmę Coca-Cola. Tam zaimponowała jury swoją skalą głosu oraz interpretacją piosenki I Will Always Love You, z repertuaru Whitney Houston. Po zwycięstwie w karaoke-show, kubański wokalista salsy, Rey Ruiz namówił dziewczynę do tworzenia tekstów muzycznych oraz własnej muzyki. Dzięki temu dołączyła do wytwórni Get Money Brothers (GMB) Music Records zarządzanej przez jej wieloletniego przyjaciela, modela z Haiti Tyrone’a Edmonda. Po zerwaniu umowy z wytwórnią GMB Music Records, wokalistka dołączyła do Epic Records, następnie do Konvict Muzik, a w roku 2009 do Universal Music. Jak nazywa się ta piosenkarka? Odpowiedź na stronie 9).


LUTY 2017 nr 2 (122)

www.tetnoregionu.pl

25

OGŁOSZENIA

DROBNE MEDYCZNE GABINET Ginekologiczny Paweł GOŁĘBIEWSKI – spec. ginekolog położnik, Piła, ul. Nowowiejskiego 7, USG. Rejestracja tel. 67 215 66 99. INDYWIDUALNA Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Elżbieta GOŁĘBIEWSKA. Pełen zakres usług. Piła, ul. O.M. Kolbe 9a, rejestracja telefoniczna 67 215 66 99.

NANOFLOWCELL QUANT 48VOLT

LABORATORIUM Analityczne „Profilaktyka” s.c. w Pile, ul. Matwiejewa 6 (budynek dawnego pogotowia), tel. 67 212 59 06, czynne: pn. - pt. 7.00 - 18.00, sob. 9.00 - 14.00. Wykonujemy badania laboratoryjne podstawowe i specjalistyczne ze skierowaniem lekarskim i na życzenie pacjenta. Pobieramy materiał do badań genetycznych (testy DNA) służące m.in. ustaleniu ojcostwa, stopnia pokrewieństwa oraz wykrywające zakażenia prowadzące do rozwoju wielu chorób nowotworowych. Zapewniamy miłą obsługę. Zapraszamy.

PRACA W ZWIĄZKU z rozwojem zakładu produkcji stacji transformatorowych PKI WILK w Krzyżu Wielkopolskim poszukujemy kandydatów na stanowiska: Specjalista ds. handlowych, Konstruktor elektryk, Konstruktor mechanik, Operator maszyn CNC, Monter elektryk - pracownik techniczny, Monter mechanik - pracownik techniczny, Zbrojarz / betoniarz - pracownik techniczny. Więcej informacji dotyczących zadań, wymagań danego stanowiska oraz moduł wysyłki CV na: www. pkiwilk.pl/pl/praca. Przedsiębiorstwo Konstrukcji Innowacyjnych Wilk, ul. Portowa 4A, 64-761 Krzyż Wielkopolski, www.pkiwilk.pl. KIEROWCA kat B, INSTRUKTOR NAUKI JAZDY SZUKA PRACY. TEL. 510 772 144.

RÓŻNE WYNAJMĘ LOKAL 27 m2, klimatyzowany, monitorowany, parter, parking, al. Powstańców Wlkp. 201. Tel. 663-630-043. SPRZEDAM MIESZKANIE - II piętro, blok w centrum Piły, 4 pokoje, powierzchnia 79,5 m2, tel. 605-899-643.

WODOROWE SUPERAUTO W GENEWIE Superauto zasilane ogniwami paliwowymi? To już nie science-fiction, a bardzo bliska przyszłość. Pojazd koncepcyjny napędzany wodorem zadebiutuje na Geneva Motor Show w marcu.

SPADEK CEN CIEPŁA Miejska Energetyka Cieplna Piła informuje, że od 1 lutego 2017 r. zmienia się taryfa za ciepło. W tym roku nastąpi obniżka cen i wyniesie ona średnio 2,3%. Dla odbiorcy indywidualnego, korzystającego z centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej przełoży się to na średnią kwotę ok. 50 zł oszczędności rocznie.

Wdrażana od lutego obniżka cen ciepła dotyczyć będzie wszystkich grup odbiorców. Obniżenie cen i stawek opłat taryfy dla ciepła to efekt wielu działań optymalizacyjnych podejmowanych w MEC Piła. Spadek cen ciepła stał się możliwy także dzięki przeprowadzonym racjonalnym przedsięwzięciom inwestycyjno-modernizacyjnym zwiększającym sprawność źródeł ciepła i obniżającym straty przesyłowe, a także w efekcie uzyskania korzystniejszych cen zakupu paliw. MEC Piła od długiego czasu przeznacza znaczne środki inwestycyjne na rozwój i modernizację sieci ciepłowniczych i zwiększenie sprzedaży, tak by umożliwić coraz większej rzeszy mieszkańców miasta skorzystanie z nowoczesnego ciepła sieciowego. Największym atutem ciepła syste-

mowego w naszym mieście są komfort, wygoda, pewność dostaw oraz co chyba jest najważniejsze – bezpieczeństwo i ekologia świadczonej usługi. Dotychczasowi użytkownicy naszego ciepła zyskują nową niższą cenę, zaś naszym potencjalnym nowym klientom jesteśmy w stanie przedstawić jeszcze bardziej atrakcyjne warunki przyłączenia. Kontakt do Biura Obsługi Klienta MEC Piła - 67-215-16-30. (SE)

Firma z Liechtensteinu obiecuje, że osiągi rodem z superaut nie muszą iść w parze z paliwożernymi silnikami. NanoFlowcell szykuje pojazd, który będzie korzystał z napędu elektrycznego, zasilanego ogniwami paliwowymi. Quant 48Volt będzie miał 4 silniki elektryczne, każdy o mocy 140 kW. Sumaryczna moc układu to 760 KM. Siła napędowa będzie trafiać na cztery koła. Osiągi koncepcyjnego auta robią wrażenia - nanoFlowcell obiecuje, że pojazd będzie osiągał 100 km/h w czasie 2,4 sekundy, a prędkość maksymalna zostanie ograniczona elektronicznie do 300 km/h. Co więcej Quant 48Volt według oficjalnych danych ma osiągać zasięg ponad 1000 km. Tak doskonałe osiągi to, jak twierdzi producent z Liechtensteinu, efekt zastosowania sześciu ogniw paliwowych i nowych nisko napięciowych silników elektrycznych. O stylistyce auta na razie nie można za wiele powiedzieć, gdyż producent przestawił jedno zdjęcie modelu Quant 48Volt. Na nim można zauważyć zderzak pozbawiony klasycznego wydechu. Da się za to zauważyć w dolnej części pionowe światło stopu, rodem z aut wyścigowych. Kształt tylnej części nadwozia przypomina nam nieco samochody produkowane przez McLarena. Nowy model studyjny firmy nanoFlowcell będzie prezentowany na targach Genewa 2017 na stoisku w hali nr 1 kompleksu Palexpo, zlokalizowanym obok portu lotniczego w Genewie. Źródło: auto-motor-i-sport.pl


26

LUTY 2017 nr 2 (122)

www.tetnoregionu.pl ionu.pl

Artykuł sponsorowany

JESTEŚMY GOTOWI! Od 1 lipca będzie obowiązywało nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Czy coś się zmieni na naszym terenie? - Organizując system na terenie 14 gmin członkowskich, śledziliśmy doniesienia z branży i informacje o planowanych kierunkach rozwoju selektywnej zbiórki. Dzisiaj nie musimy zmieniać niczego, nie wydamy na dostosowanie się ani grosza i zaoszczędzimy kłopotów mieszkańcom. Jesteśmy jednym z niewielu podmiotów, które zainspirowały Ministerstwo do ujednolicenia systemu – wyjaśnia Zygmunt Jasiecki, Przewodniczący Zarządu PRGOK. – To, co dla wygody użytkowników zrobimy wiosną, to okleimy pojemniki na odpady naklejkami ułatwiającymi segregację widzącym i niedowidzącym mieszkańcom PRGOK. Po tych zmianach wszystko będzie zależało od mieszkańców Związku i ich podejścia do perfekcyjnej selekcji. Z tego co się dzieje na niektórych osiedlach jesteśmy bardzo niezadowoleni. Życzę mieszkańcom, by to co teraz wspólnie robimy przyniosło korzyści nam wszystkim – puentuje Zygmunt Jasiecki. red A TAK WYGLĄDAJĄ NAKLEJKI:


LUTY 2017 nr 2 (122)

www.tetnoregionu.pl

REKRUTACJA DO AKADEMII MŁODYCH ODKRYWCÓW TRWA! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile otrzymała dofinansowanie w konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Uniwersytet Młodego Odkrywcy, w ramach którego prowadzi nabór do Akademii Młodych Odkrywców. W semestrze letnim młodzi studenci uczestniczyć będą w 21 niezwykłych wykładach, warsztatach i pokazach.

27

Naukowcy z PWSZ w Pile zapraszają dzieci w wieku 6-12 lat do przygody w studiowanie. Czym jest superhelisa, grywalizacja i robot humanoidalny? Jakie są tajniki produkcji leków? Jak wyglądają mięśnie człowieka malowane na skórze? W jaki sposób korporacje wpływają na nasze codzienne życie? Jak odkryć tajemnice kosmosu? Jak miareczkować kwasy i zasady? Skąd się biorą pieniądze? To tylko wybrane pytania, na które odpowiedzi poszukiwać będą, wraz z nauczycielami akademickimi, Młodzi Odkrywcy. Zajęcia odbywać się będą wyłącznie w soboty. Każdorazowo najmłodsi studenci uczestniczyć będą w trzech spotkaniach. Podczas najbliższej inauguracji - 18 lutego, wygłoszony zostanie wykład pt. Od fachu i rzemiosła do nauki i technologii, dzieci otrzymają zestaw upominków, natomiast po każdym spotkaniu materiały podsumowujące zrealizowany temat. Semestr zainaugurowany zostanie spotkaniem z czterema mentorami (ze stref edukacyjnych: humanistycznej, ekonomicznej, zdrowia i pielęgnacji, technicznej), którzy zachęcą dzieci do uczestnictwa w naukowym konkursie. Zadaniem konkursowym będzie stworzenie, pod opieką wybranego mentora, prezentacji multimedialnej pt. „Nauka moją pasją”. Kapituła konkursu, spośród zgłoszonych prezentacji wybierze 3 najlepsze prace, które nagrodzi wystąpieniem ich autorów podczas spotkania kończącego projekt oraz nagrodami rzeczowymi. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe certyfikaty. 6. rok Akademii Młodych Odkrywców zakończony zostanie pokazem drukowania 3D (wraz z wykładem nt. technik druku 3D, możliwościach jego wykorzystania w nauce, przemyśle i życiu codziennym, a dla studentów przygotowane zostaną upominkowe wydruki). Szczegółowe informacje: www.amo.pwsz.pila.pl – ilość miejsc ograniczona! Emilia Lewicka-Kalka Koordynatorka AMO, Kierownik Biura Karier i Praktyk Studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Staszica

NURKOWANIE POD LODEM 26 stycznia 2017 roku strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 PSP w Pile przeprowadzili ćwiczenia na zamarzniętym Jeziorze Płotki. Pod nadzorem kierującego pracami podwodnymi zorganizowane zostało nurkowanie pod lodem z wykorzystaniem przewodowej łączności OTS.

EDUKACJA W SZKOLE „CZAD I OGIEŃ - OBUDŹ CZUJNOŚĆ” 20 stycznia 2017 roku w Zespole Szkół Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile odbyło się spotkanie blisko 100-osobowej grupy uczniów i nauczycieli ze strażakami z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Spotkanie odbyło się w ramach kampanii społecznej „Czad i ogień - obudź czujność”. Na spotkaniu przedstawiono zagadnienia związane z zagrożeniem pożarowym i zatruciem tlenkiem węgla w miejscu zamieszkania. W trakcie wizyty w szkole zaprezentowany został sprzęt ratowniczy jaki znajduje się na wyposażeniu pilskich strażaków oraz film edukacyjny pt. „Pożar komina”, dostępny na stronie www.pila.psp.wlkp.pl. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał ulotki informacyjne dotyczące zagrożeń związanych z sezonem grzewczym, a w szczególności zagrożeń powodowanych przez tlenek węgla, potocznie zwanym „cichym zabójcą”. Opracowanie: mł. bryg. Zbigniew Szukajło, KP PSP Piła Zdjęcia: str. Jarosław Jerzakowski, Emil Bobrowski

Do realizacji zadań pod lodem wyznaczeni zostali nurkowie wchodzący w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego KP PSP w Pile. Pierwsze zadanie polegało na odszukaniu przez nurków „zgubionego” przerębla. Zadanie to nurkowie zrealizowali przy wykorzystaniu śruby lodowej i

kołowrotka. W drugim zadaniu nurkowie podjęli próbę wykucia otworu w 15 centymetrowej tafli lodowej, która pokrywa w całości jezioro Płotki. Pomimo trudnych warunków atmosferycznych strażacy – nurkowie zrealizowali wszystkie założenia. Wykorzystany podczas nurkowania sprzęt nurkowy, działał bez uwag.

Ćwiczenia na zamarzniętych akwenach systematycznie powtarzane zostaną w kolejnych tygodniach. Opracowanie: mł. bryg. Zbigniew Szukajło KP PSP Piła Zdjęcia: asp. Tomasz Helak


28

LUTY 2017 nr 2 (122)

www.tetnoregionu.pl ionu.pl

ZAKŁADAMY AWANS DO RUNDY PLAY-OFF, ABY NIE ZAKOŃCZYĆ SEZONU W SIERPNIU Początek roku to najlepszy moment na chwilę refleksji i podsumowanie minionego sezonu w pilskim żużlu. O tym, co za nami i o tym, co przed nami rozmawiamy z prezesem klubu Victoria Piła - Tomaszem Soterem. Tomek, na początku naszej rozmowy podsumuj proszę mijający sezon. - Sezon 2016 uważamy za bardzo udany. Jeśli chodzi o wynik sportowy to piąte miejsce w lidze na 11 zespołów jest bardzo dobrym wynikiem. Cały czas nasz klub w swojej działalności idzie do przodu i robimy wszystko, abyśmy byli zauważalni w Polsce. Myślę, że nasze działania są doceniane, odbieramy wiele maili, telefonów z gratulacjami za pozytywne działania na rzecz żużla. W tym roku udało wam się dużo szybciej skompletować skład niż w latach ubiegłych. Co powiesz o drużynie Polonii Piła na sezon 2017? - Od kilku lat prowadzimy taką politykę, że nie dajemy zawodnikom pieniędzy za przygotowanie do sezonu. I to się udaje. Staraliśmy się utrzymać trzon zespołu, czyli, aby z nami pozostał Michał Szczepaniak, Norbert Kościuch, Vadim Tarasenko, Brady Kurtz czy nasi juniorzy Kacper Grzegorczyk i Paweł Staniszewski. Jest też zgoda, że Stal Gorzów wypożyczy nam juniora. Cieszy nas powrót do Piły Tomka Gapińskiego i wzmocnienie zespołu Adrianem Cyferem. Znamy też terminarz na sezon 2017. Zadowolony jesteś z niego? - Tak. Terminarz nam odpowiada. Pierwszy mecz w Rzeszowie, a jak pamiętamy w ubiegłym roku przez większość spotkania walczyliśmy z nimi jak równy z równym. Dopiero upadki Norberta i Michała odebrały nam zwycięstwo. Stal Rzeszów w tym roku dysponuje słabszym składem, ale nie lekceważymy rywala i pojedziemy walczyć o jak najlepszy wynik. Później okres Wielkanocy i mecz w Pile z Orłem Łódź, z którym dwukrotnie przegraliśmy w sezo-

nie 2016. Mecz będzie ciekawy, bo prywatnie uważam, że ten zespół jest dużo silniejszy niż w ubiegłym sezonie. Znamy też potencjał rywali. Na co stać nasz zespół w sezonie 2017? Mówimy o rozważaniach na papierku, bo to tor zweryfikuje jak się ligowa tabela ułoży po sezonie. - Analizując składy, na pewno oprócz wspomnianego Orła, drużyny z Daugavpils, Gdańska i Tarnowa to główni faworyci. My celujemy w pierwszą czwórkę. Zakładamy awans do rundy play-off, aby nie zakończyć sezonu w sierpniu. Oczywiście tor i jazda zawodników zweryfikuje czy ten cel osiągniemy. Czemu nie udało się wam na ten rok „załapać” do Pilskiego Budżetu Obywatelskiego? Uważam, że to spore zaskoczenie. - Mieliśmy sporo głosów. Były akcje na meczach, gdzie zbierano głosy, także przez internet. Jednak się nie udało. Myślę, że te głosy rozłożyły się na kilka zdań, które zgłosiliśmy. Może lepszym rozwiązaniem by było zgłosić na stadionie 1-2 zadania i głosować tylko na nie. Dziękuję kibicom jeszcze raz za udział w głosowaniu. Mimo, że trwa zima, wy nie robicie sobie wakacji. Są m.in. spotkania ze sponsorami. - Zgadza się. Już w ubiegłym roku pozyskaliśmy dwie nowe firmy. Od 2 stycznia spotykamy się ze sponsorami, którzy wspierali pilski żużel w sezonie 2016. Spotkania to okazja do podziękowań i rozmów na temat sponsoringu speedway’a na nowy sezon. Większość firm deklaruje, że z nami pozostanie. Szukamy dalej dużych firm. I nie tylko. Bo małe firmy zapraszamy

m.in. do klubu 100. Trwają także przygotowania do prezentacji, która odbędzie się 24 lutego. W hali sportowej PWSZ trenuje szkółka i chłopacy ze składu Polonii. Planujemy także sparingi. Jak informuje mnie Tomek Żentkowski, bo on się tym zajmuje, dogadani jesteśmy wstępnie z klubem z Ostrowa, i ze Stalą Gorzów (być może przyjedzie w najsilniejszym składzie). Jak mrozy puszczą to nasz tor jest tak przy-

gotowany, że będziemy mogli na niego wyjechać jako pierwsi w kraju i trenować na nim do sezonu. Jak karnety się sprzedają? - Karnety sprzedają się dobrze. Jest zainteresowanie nimi, za co wszystkim dziękuję. Karnety będą sprzedawane do czasu prezentacji zespołu. Zachęcam też

do kupna gadżetów klubowych. Zawodnicy robią już przymiarki do kevlarów? - Ta k . F i r m y produkujące kevlary w tym okresie mają sporo pracy, więc nasi zawodnicy też jakieś przymiarki robią. Kevlary naszych zawodników będą podobne do tych z ubiegłego sezonu. Czy szykują się zmiany w zarządzie klubu Victoria Piła? Czy prezes Tomasz Soter pozostaje na swoim stanowisku? - Na obecną chwilę pozostaje na swoim stanowisku. Nikt nie wnioskował

o moją degradację. W pilskim żużlu pracuję od 2011 roku i wkładam w rozwój tego sportu wszystkie moje siły i serce. Drobne korekty w składzie zarządu będą, ale o tym kibiców będziemy informować. Możemy zdradzić na koniec naszej rozmowy, jakim budżetem pilski klub będzie dysponował w sezonie 2017? - Budżet klubu będzie prawdopodobnie taki jak w ubiegłym sezonie, a nawet większy. Mowa o kwocie ponad 2 milinów złotych. Myślę, że jest to budżet, który pozwoli nam awansować do rundy play-off. Zdajemy sobie sprawę, że kilka klubów będzie dysponować większym budżetem. Nas to nie martwi, ponieważ to tor zweryfikuje, kto jakie miejsce zajmie w lidze na koniec sezonu. Rozmawiał: Sebastian Daukszewicz


LUTY 2017 nr 2 (122)

COŚ SIĘ ZACIĘŁO?! PTPS Piła ma wreszcie długo wypatrywanego sponsora tytularnego. Od niedawna pilskie siatkarki występują pod egidą firmy Enea. Wydawać by się mogło, że ten fakt doda jeszcze więcej mocy i animuszu drużynie z Grodu Staszica, a każdy kolejny mecz będzie jeszcze bardziej zacięty i magnetyczny od dotychczasowych. W niektórych z nich będzie ciężko, ale będą wygrane. A tu nic podobnego! Na pięć ostatnich pojedynków wolejbolistki z grodu nad Gwdą po stronie „ma” zapisały tylko… JEDEN!

29

www.tetnoregionu.pl

PILSCY GWARDZIŚCI UDANIE ZAINAUGUROWALI HALOWY SEZON Bardzo udanie rozpoczęli starty halowe lekkoatleci pilskiej Gwardii startami w Kaliszu i Toruniu. Bardzo wysoką formę prezentują już kandydaci do medali w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów.

Od lewej: Klaudia Adamek i Susana Lachele Klaudia Adamek w biegu na 60 m uzyskała najlepszy w Polsce rezultat wśród juniorek 7,63, również na 60 m bardzo dobry rekord życiowy uzyskała Susana Lachele 7,88. Rekord życiowy w skoku w dal 7,27 ustanowił Jakub Klęsk, jest to również najlepszy w Polsce wynik w kat. juniorów. Bardzo dobre rezultaty w biegu na 60 m uzyskały młodziczki Gwardii - Ines Ostrycharczyk 8,41 oraz Marta Kreczmer 8,44. Anna Skowron, 300 m - 45,27s, Martyna Jankowska również na 300 m - 45,56, Jakub Centka na 200 m - 23,53, Patrycja Adamek na 200 m - 27,13, młodzik Jakub Domaradzki na 300 m - 40,07s, Igor Skiba - 42,50 s, Michał Mroczyński, 1000 m - 2:47,24s. W Kaliszu gwardziści uzyskali również dobre wyniki. Agnieszka Chwałek w skoku w dal 5,32, Bartosz Michałowski na 60 m - 7,27s. R.M.

Jakub Klęsk

REPREZENTACJE U-20 POLSKI I WŁOCH ZAGRAJĄ W PILE! To już pewne. 23 marca w Pile rozegrany zostanie mecz młodzieżowej Reprezentacji Polski U-20! Tego dnia przy ul. Żeromskiego Biało-czerwoni zagrają z Włochami. W środę 8 lutego w siedzibie Okręgowego Związku Piłki Nożnej pojawili się Mirosław Ryszka z Departamentu Szkolenia i Rozgrywek Międzynarodowych oraz członek zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej i Dyrektor Biura, Maciej Chłodnicki. Z prezesem, Adamem Lubońskim omówiono szczegóły dotyczące organizacji tego meczu. Nie zabrakło wizyty na arenie marcowych zawodów, czyli Stadionie Miejskim przy ul. Żeromskiego w Pile. Kolejnym punktem był wyjazd w teren, gdzie zapoznano się z ofertą lokalnych hoteli. Działacze wizytowali także obiekty Korony Stróżewo, Sparty Złotów oraz Iskry Szydłowo. – Stadiony tych klubów są brane pod uwagę jako miejsce treningu dla Reprezentacji. Stosowne decyzje zostaną podjęte w najbliższych dniach – mówi Prezes Luboński. – Bardzo cieszymy się z organizacji tego meczu w Pile. Będzie to prawdziwe piłkarskie święto dla miasta i naszego regionu – dodaje. O szczegółach dotyczących meczu Polska U-20 – Włochy U-20 będziemy informować na bieżąco. Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Pile

Przegraną w Bydgoszczy 0:3 można uznać za zaplanowaną, choć rozmiary porażki mogłyby być inne. Przecież jeszcze do niedawna, za czasów maga Jerzego Matlaka, zawodniczki znad Brdy miały uraz związany z Piłą. Wygrana z Legionovią 3:0 przed własną publicznością… i wiceprezesem sponsora tytularnego była dowodem, że drzemie spory potencjał, ambicja i talenty w pilskich dziewczynach. To był już ten team, na którego poczynania miło się patrzy i je podziwia. Takiej Enea PTPS oczekują kibice. Wyjazdowy pojedynek w Rzeszowie z tamtejszym Developresem to kolejna porażka 0:3. A mecz był właściwie bez historii. A przecież w Pile, to Petepesianki po zaciętej walce wygrały z siatkarkami z Podkarpacia 3:2. Pilanki potrafiły nawiązać skuteczną walkę w Łodzi, z zajmującymi 3. pozycję w Orlen Lidze Budowlanymi, przegrywając (a mogły przy odrobinie szczęścia wygrać) 2:3. A tu masz babo placek. Pojechały na mecz z ŁKS-em, z którym w Pile wygrały bez problemu 3:1, aby ulec beniaminkowi 1:3. No, cóż. Zdarza się!? I wreszcie ostatni bój pilanek na własnych śmieciach, przed licznie zgromadzoną w hali przy Żeromskiego publicznością, który przegrywają 2:3. Walka była na noże, lecz postawa pilanek jakże niestabilna. Jeden set wygrany do 19, a kolejny przerżnięty do 11. W tie-breaku prowadzenie kilkoma punktami, a finalnie przegrana 13:15. Widać, że kobieta zmienną jest… i basta. Czy jest w stanie ktokolwiek coś na to poradzić??? Oto ostatnie osiągnięcia PTPS-u Piła: ORLEN Liga Pałac Bydgoszcz – Enea PTPS Piła 3:0 ((25:17, 25:19, 25:18) Enea PTPS Piła – Legionovia Legionowo 3:0 (25:20, 25:21, 25:18) Developres Rzeszów – PTPS Piła 3:0 ((25:21, 25:17, 25:11) ŁKS Łódź – PTPS Piła 3:1 ((25:17, 25:18, 21:25, 25:17) Enea PTPS Piła – KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 2:3 (25:20, 21:25, 25:19, 11:25, 13:15) Kolejny pojedynek w Pile, już 20 lutego. Tego poniedziałku Enea PTPS zmierzy się we własnej hali z BKS Bielsko-Białą. Czy zobaczymy pilskie siatkarki jak w meczu w Łodzi z Budowlanymi? Trzeba przyjść i zobaczyć na własne oczy. Zagrajmy razem! Marek Mostowski

RUSZYŁY ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA DO 27. PÓŁMARATONU PHILIPS W PILE Jak poinformowało Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile, ruszyły już zgłoszenia elektroniczne do 27. Międzynarodowego Półmaratonu PHILIPS’a, który odbędzie się 3 września 2017 roku. W ramach tegorocznego półmaratonu zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski Mężczyzn i kobiet w Półmaratonie. Ponadto odbędzie się Puchar Komendanta Policji oraz Otwarte Mistrzostwa Studentów i Nauczycieli Akademickich Uczelni. W ubiegłym roku Półmaraton Philips’a ukończyło 3.259 biegaczy. Aktualne rekordy trasy Półmaratonu PHILIPS: W kategorii mężczyzn: 1:02:11 – Daniel MUTETI (Kenia) W kategorii kobiet: 1:12:13 – Maryna DAMANTSEVICH (Białoruś) Tradycyjnie na medalu pilskiego

półmaratonu znajdzie się wizerunek znanego polskiego maratończyka. Nazwisko zawodnika będzie ogłoszone w terminie późniejszym. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej pilskiego półmaratonu, gdzie znajdziecie wyniki z poprzednich

lat, galerię zdjęć oraz wiele innych informacji: www.pila.halfmarathon.pl Oczywiście, serdecznie zapraszamy do udziału w 27. Półmaratonie PHILIPS w Pile. red


30

LUTY 2017 nr 2 (122)

www.tetnoregionu.pl ionu.pl

HOROSKOP BARAN 21.03 – 20.04 Dopadnie cię chandra. Obowiązki, które od dłuższego musisz wykonywać, brak ulubionych rozrywek, to wszystko przywoła wspomnienia minionego czasu, za którym tak tęsknisz. Kłopoty finansowe okażą się bardziej dotkliwe niż przypuszczałeś, trzeba będzie „zacisnąć pasa” i zrezygnować z niektórych przyjemności. Spacery poprawią ci samopoczucie. BYK 21.04 – 21.05 Ktoś bardzo zabiega o twoje względy i jest gotowy wszelkimi sposobami je zdobyć, nie bacząc na konsekwencje. To może być romans wszechczasów, ale będziesz musiał zdecydować czy warto dla niego rujnować życie sobie i innym. W sprawach finansowych wyraźna poprawa, wcześniejsze inwestycje się opłaciły. Zdrowie ci dopisuje. BLIŹNIĘTA 22.05 – 21.06 Bliska osoba zaskoczy cię bardzo pozytywnie czymś, czego byś się po niej nigdy nie spodziewał. W tym miesiącu w pracy ważne będą podróże służbowe, rozmowy z kontrahentami, dużo będzie zależało od wyczucia sytuacji. Szczególnie uważaj przy podpisywaniu dokumentów, czytaj je uważnie. Zdrowo się odżywiaj. RAK 22.06 – 22.07 To będzie przyjemny miesiąc, obfitujący w miłe wydarzenia. Szczególnie jedno sprawi ci ogromną radość, tym bardziej, że nie spodziewałeś się takiego obrotu sprawy. Twoje obawy, że przybędzie ci obowiązków w pracy, których i tak masz sporo, nie sprawdzą się, otrzymasz pomoc, która cię odciąży. Wzmocnij odporność organizmu.

LEW 23.07 – 23.08 Po ostatnich burzach w domu niewielkie ocieplenie. Zawiniłeś, więc dołóż starań, by przekonać ukochaną osobę, że twoje uczucia się nie zmieniły. Po niewielkich zmianach w pracy atmosfera zrobiła sie bardzo przyjemna, co wpłynie także na wydajność wszystkich pracowników. Kondycja fizyczna i psychiczna bardzo wysoka/ PANNA 24.08 – 23.09 Twój dobry nastrój udzieli się bliskie osobie, będziecie snuć plany wakacyjne, wymyślać wycieczki do miejsc, które chcielibyście zobaczyć. Upór i determinacja na drodze zawodowej zaprocentuje. Otworzą sie przed tobą możliwości, które pomogą zdobyć ci lepszą pracę, a co za tym idzie większe pieniądze. Nie lecz się sam, udaj się do lekarza. WAGA 24.09 – 23.10 Twojemu związkowi nic nie może zagrozić, jesteście jak dwie połówki jabłka, a drobne sprzeczki tylko umacniają wasz związek. Twoja sytuacja finansowa jest stabilna, ale w tym miesiącu nie wykonuj żadnych ryzykownych posunięć, chociaż wydawałyby ci się bardzo opłacalne. Dbaj o stopy, noś wygodne obuwie. SKORPION 24.10 – 23.11 Podpadłeś i boisz się, że twoja połówka odkryje coś, o czym nie chciałbyś żeby się dowiedziała. Sytuacja jest napięta, ale nie beznadziejna, jeszcze wszystko może się ułożyć. W pracy wzmożony ruch, będzie ciężko, ale dzięki twojej solidności wszystko ułoży się pomyślnie. Uważaj na zdrowie, nie lekceważ pierwszych objawów przeziębienia.

STRZELEC 24.11 – 22.12 Twoje lenistwo denerwuje bliską ci osobę. stąd wszystkie nieporozumienia. Musisz się zmobilizować do działania, jeśli nie chcesz mieć „cichych dni”. Masz duży potencjał i umiejętności, które bardzo by ci się przydały, gdybyś tylko chciał je wykorzystać, zamiast narzekać na marne zarobki. Ogranicz siedzenie przed telewizorem, na rzecz spacerów. KOZIOROŻEC 23.12 – 20.01 Twoje stosunki rodzinne będą teraz harmonijne, a dom stanie się miejscem, do którego będziesz wracać z przyjemnością, ale w drugiej połowie czyjaś wizyta nieco popsuje ci humor. W pracy napotkasz pewne trudności, ale twój upór i dociekliwość szybko pozwolą ci rozwiązać problem. Spacery dotlenią twój organizm. WODNIK 21.01 – 20.02 Nieuniknione są zmiany w życiu osobistym, będziesz musiał podjąć decyzje, które nieodwracalnie zmienią twoje życie. Trudności finansowe, z jakimi ostatnio się borykałeś, miną. Propozycja pracy, którą dostaniesz pozwoli ci „stanąć na nogi”, ale może wymagać wyjazdu za granicę. Zmień dietę na bardziej lekkostrawną. RYBY 21.02 – 20.03 Osoby samotne będą miały teraz szansę na ożywienie życia uczuciowego, a pary żyjące w związkach poczują się bardzo atrakcyjne dla swoich partnerów. Musisz się bardziej przyłożyć w pracy, bo twoje niedbalstwo może narazić firmę na straty, a ciebie na przykre konsekwencje, włącznie z utratą pracy. Naucz się relaksować.

FOTOZGADULA

Jaki budynek przedstawia fotografia? (Odpowiedź na stronie 9).


LUTY 2017 nr 2 (122)

www.tetnoregionu.pl

31


32

LUTY 2017 nr 2 (122)

www.tetnoregionu.pl ionu.p pl pl

Tętno Regionu, luty 2017  

Tętno Regionu, luty 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you