Gazeta Pacjenta nr 2 rok 2015

Page 1

15 20 a im z

Lecznictwo Otwarte

Gazeta

Pacjenta Nr 02/2015 (50)  ISSN: 1897 1903 Wydawana przez SZPZLO Warszawa Praga Południe

• Badania diagnostyczne wykonywane w SZPZLO Warszawa Praga Południe. • Profilaktyka niedożywienia u osób z chorobą nowotworową. • Zmiany na zdrowie.

SZPZLO Warszawa Praga Południe


Ciche piękno Bożego Narodzenia ogrzewa dom i opromienia serca. Niechaj święta wypełnią się tym pięknem, a Nowy Rok przyniesie wiele szczęścia. Wszystkim naszym Czytelnikom oraz Pracownikom SZPZLO Warszawa Praga Południe pragniemy przesłać najserdeczniejsze życzenia – Dyrektor SZPZLO Warszawa Praga Południe oraz Redakcja Gazety Pacjenta


W numerze: SZPZLO

Drodzy Czytelnicy

Warszawa Praga Południe

str.

6

Badania diagnostyczne wykonywane w SZPZLO Warszawa Praga Południe. W ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych Zespół zapewnia pacjentom dostęp do badań diagnostycznych, niezbędnych w procesie diagnozowania i leczenia.

Zbliża się koniec roku, na ulicach pobłyskują świąteczne dekoracje, zielone choinki, nasze myśli coraz częściej krążą wokół przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku. W przychodniach Zespołu skończyły się remonty a tym samym utrudnienia związane z nimi. Przychodnie są piękniejsze i co dla Państwa najważniejsze bardziej przyjazne i dostępne, dokładniej o tym piszemy w dziale „ Nasze Przychodnie”. Mijający rok to również czas zakupów nowego sprzętu diagnostyczno – medycznego umożliwiającego szybszą i lepszą

str.

8

Profilaktyka niedożywienia u osób z chorobą nowotworową. Niedożywieniem w chorobie nowotworowej nazywamy niezamierzoną utratę masy ciała powyżej 5% wartości wyjściowej w ciągu ostatnich 3–6 miesięcy…

diagnostykę naszych pacjentów i co bardzo ważne poprawiający jakość wykonywanych świadczeń zdrowotnych. Oddając w Państwa ręce nowy numer „Gazety Pacjenta” pragniemy szczególnie polecić naszym czytelnikom artykuły: o badaniach diagnostycznych wykonywanych w naszym Zespole, o specyfice badań laboratoryjnych wykonywanych u osób w podeszłym wieku. W części „Abecadło Zdrowia” zachęcamy do zapoznania się z metodami relaksacji oczu. Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia wszystkim naszym Czytelnikom pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia.

str.

9

Niech nadchodzące Święta będą dla Państwa niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, zaś z nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy dużo zdrowia i szczęścia. Życzymy przyjemnej lektury Redakcja „Gazety Pacjenta”

Zmiany na zdrowie. W wyremontowanych pomieszczeniach została ulokowana Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, poradnia kardiologiczna z zapleczem diagnostycznym: pracownie EKG, Holtera i Prób wysiłkowych oraz pracownie ultrasonograficzne.

Wydawca:

Redakcja:

SZPZLO Warszawa

ul. Krypska 39

Praga Południe

04‒082 Warszawa

ul. Krypska 39

fax: 22 810 62 37

04‒082 Warszawa

tel.: 22 810 30 52

Redaguje Kolegium:

www.szpzlo.praga-pld.pl

Maria Bogusz Bożena Ziemiecka, Jadwiga Goździejewska, Bożena Pawłowska Zdjęcie na okładce: © Dolgachov | Dreamstime.com DTP: fabryka-promocji.pl

UWAGA: Za treści dostarczone przez reklamodawców Redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

„Gazeta Pacjenta” jest bezpłatnym biuletynem informacyjnym, którego wydawcą jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe. Poruszane są w niej głównie sprawy dotyczące ochrony zdrowia oraz funkcjonowania placówek lecznictwa otwartego na terenie Pragi Południe. Rozprowadzana jest przede wszystkim przez przychodnie Zespołu. Bezpośrednimi odbiorcami biuletynu są mieszkańcy oraz pacjenci z terenu dzielnicy Praga Południe. Proponujemy Państwu możliwość zamieszczenia ogłoszenia na łamach naszej gazety.

Reklamy: 1200 PLN – IV okładka 800 PLN – II i III okładka 1/1 strony – cena 500,00 PLN 1/2 strony – cena 250,00 PLN 1/4 strony – cena 120,00 PLN 1/8 strony – cena 60,00 PLN Ceny nie zawierają podatku VAT Rabaty przy wykupieniu reklam do kolejnych emisji Wymiar strony: 198 × 285 mm Objętość: 24 strony Nakład: 2000 egzemplarzy


W y darz e nia

Pielęgniarce Koordynującej z ZLO przy ul. Abrahama 16 Urszuli Malinowskiej wręcza nagrodę wiceminister Cezary Cieślukowski

Pielęgniarki i położne stanowią najliczniejszą grupę zawodową w ochronie zdrowia. Osoby, które wybrały tę profesję wiedzą , że ma ona charakter szczególny. Przynoszenie ulgi w cierpieniu, dawanie nadziei, towarzyszenie człowiekowi w zdrowiu i chorobie, a przede wszystkim ratowanie ludzkiego życia to misja najwyższej próby, która wymaga powołania. Aby sprostać tym trudnym zadaniom poza gotowością niesienia pomocy, konieczne jest, aby pielęgniarki i położne stale podnosiły poziom wiedzy, doskonaliły swoje umiejętności zawodowe. Nikogo nie trzeba obecnie przekonywać, że pielęgniarki i położne są w stanie samodzielnie i profesjonalnie podołać wyzwaniom zawodowym. Doceniając ich trud, co roku z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej nagradzane są przedstawicielki tej grupy zawodowej. Z tej okazji w dniu 11.05.2015 r. w Teatrze Muzycznym Roma, odbyła się uroczysta gala podczas, której wiceminister zdrowia Cezary Cieślukowski wręczył

4

Gazeta Pacjenta – Zima 2015

zasłużonym pielęgniarkom i położnym z terenu woj. mazowieckiego odznaczenie „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Z naszego Zespołu, odznaczeniem tym uhonorowano Pielęgniarkę Koordynującą z ZLO przy ul. Abrahama 16 – Panią Urszulę Malinowską. Ponadto, nagrodą Dyrektora zostało nagrodzonych osiem pielęgniarek i jedna położna. Pani Ewa Łagodzka Dyrektor SZPZLO Warszawa Praga Południe wyróżniła i nagrodziła następujące osoby: Panią Katarzynę Andrzejewską – pielęgniarkę środowiskową rodzinną z ZLO przy ul. Zamienieckiej 73 Panią Halinę Mieszkowską – pielęgniarkę środowiskową rodzinną z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej zZLO przy ul. Abrahama 16 Panią Grażynę Paprocką–Rejmer – pielęgniarkę z Poradni dla Dzieci z ZLO przy ul. Ostrołęckiej 4

Panią Beatę Rożnowską – pielęgniarkę środowiskową rodzinną z Hospicjum Domowego z ZLO przy ul. Ostrołęckiej 4 Panią Danutę Sękowską – St. położną środowiskową rodzinną z ZLO przy ul. Abrahama 16 Panią Teresę Sidorską – pielęgniarkę środowiskową rodzinną z Poradni dla Dzieci z ZLO przy ul. Sygietyńskiego 3 Panią Stanisławę Uherę – pielęgniarkę zatrudnioną w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych przy ul. Gruzińskej 6 Panią Bożenę Ziemiecką – Kierownika Sekcji Promocji Zdrowia z SZPZLO przy ul. Krypskiej 39 Wszystkim wyróżnionym Paniom – gratulujemy, Redakcja GP


A B C PA C J E N TA

Pytania od Czytelników Jadwiga Goździejewska Czy lekarz pierwszego kontaktu powinien mi wystawić „zielona kartę” DILO, jeśli w mojej rodzinie zdarzyły się przypadki zachorowania na nowotwory układu pokarmowego?

Lekarz rodzinny może wystawić kartę DiLO w momencie, gdy podejrzewa u pacjenta wystąpienie choroby nowotworowej. Podejrzenie nowotworu opiera się na konkretnych przesłankach medycznych, które dotyczą wyłącznie pacjenta, któremu ma być wystawiona karta DiLO.

Czy lekarz w gabinecie prywatnym może wystawić mi receptę na leki refundowane? Jeżeli lekarz przyjmując pacjenta komercyjnego ma podpisaną

z Funduszem umowę indywidualną na wystawianie recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom, to może wystawiać pacjentowi ubezpieczonemu recepty refundowane; jeżeli nie ma podpisanej takiej umowy, to wystawia recepty na 100%.

Jak długo jest ważne skierowanie na badanie diagnostyczne? Jeśli pacjent otrzymał skierowanie, to jest ono ważne tak długo, jak długo istnieje medyczna przyczyna, dla której je wystawiono. Oczywiście, rejestracji należy dokonać jak najszybciej po otrzymaniu skierowania.

Czy poradnia specjalistyczna ma prawo zatrzymać skierowanie do specjalisty przy rezerwacji terminu wizyty, co uniemożliwia mi umówienie się na wizytę w innej poradni, gdzie być może byłby wcześniejszy termin oczekiwania? Od 1 stycznia 2015 r. pacjenci mają obowiązek dostarczenia do wybranej poradni oryginału skierowania i to nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania się na listę oczekujących. Poradnia skierowanie zatrzymuje. Jeśli będziemy chcieli zapisać się gdzie indziej – placówka, czy lekarz z usług którego rezygnujemy ma obowiązek oddać nam oryginał skierowania.

Praca!   Praca!   Praca!   Praca!   Praca!   Praca!   Praca!   Praca!   Praca!   Praca!   Praca!   Praca!

SZPZLO

SZPZLO Warszawa Praga Południe przy ul. Krypskiej 39

zatrudni:

Warszawa Praga Południe

Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej ze specjalizacją w zakresie: •  chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej, •  pediatrii.

Lekarzy

ze specjalizacją w zakresie: •  psychiatrii dla dzieci •  rehabilitacji •  endokrynologii •  otolaryngologii •  okulistyki •  medycyny paliatywnej lub będącego w trakcie specjalizacji z medycyny paliatywnej do pracy w Hospicjum Domowym

Terapeutę środowiskowego wymagania niezbędne wobec kandydata na w/w stanowisko: •  Certyfikat Terapeuty Środowiskowego •  min. 2–letnie doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Dyrektora SZPZLO Warszawa Praga Południe tel.: 22 810 06 04 lub e-mail: sekretariat1@szpzlo.praga-pld.pl


A B C PA C J E N TA

Badania diagnostyczne wykonywane w SZPZLO Warszawa Praga Południe Jadwiga Goździejewska

Aparat EKG w ZLO ul. Abrahama 16

6

zadaniem Zespołu jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych, służących: zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia. W ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych Zespół zapewnia pacjentom dostęp do badań diagnostycznych, niezbędnych w procesie leczenia, postawienia diagnozy i prowadzenia terapii, znajdujących się w koszyku świadczeń gwarantowanych. Badania nieopłatne wykonywane są pacjentom na podstawie zlecenia lekarzy Zespołu oraz pacjentom innych podmiotów leczniczych na podstawie zawartych umów. Osobom, które nie posiadają skierowania, osoby nieubezpieczone i nieuprawnione mogą wykonać badania odpłatnie zgodnie z aktualnym cennikiem badań, obowiązującym w Zespole. Lekarz w trakcie leczenia podejmuje decyzję o konieczności

Gazeta Pacjenta – Zima 2015

i rodzaju badań diagnostycznych, zgodnie z zakresem swoich kompetencji. Wystawiając pacjentowi skierowanie na badania diagnostyczne lekarz ubezpieczenia wskazuje miejsce ich realizacji. Zespół ponosi koszty wykonania badań zlecanych przez zatrudnionych lekarzy. SZPZLO Warszawa Praga Południe we własnym zakresie – w swoich placówkach wykonuje następujące badania diagnostyczne: Kompleksowe badania laboratoryjne w Centralnym Laboratorium Analitycznym przy ul. Abrahama 16 w zakresie: hematologii, koagulologii, chemii klinicznej, analityki ogólnej, immunodiagnostyki, serologii. Centralne Laboratorium dysponuje nowoczesną aparaturą o uznanym standardzie, pozwalającą na wykorzystanie najnowszych technik pomiarowych. Nowoczesny zintegrowany system informatyczny pozwala

Foto: Bożena Ziemiecka

Foto: Bożena Pawłowska

Foto: Bożena Pawłowska

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe funkcjonuje na rynku usług zdrowotnych od około 40 lat. Jest jednym z największych zakładów lecznictwa otwartego w Warszawie i stanowi kompleks 12 obiektów, w tym 11 przychodni. Na podstawie kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia Zespół obejmuje kompleksową opieką zdrowotną pacjentów uprawnionych w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, w tym nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego, rehabilitacji leczniczej (porady lekarskie i zabiegi fizjoterapeutyczne), opieki stomatologicznej, opieki hospicyjnej i pielęgniarskiej opieki długoterminowej, a także w ramach leczenia psychiatrycznego w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych oraz w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym. Głównym

Aparat USG w ZLO Abrahama 16

Wideogastroskop w poradni gastrologicznej ZLO ul.Saska 61


na dodatkowe usprawnienia wykonywanych badań. Archiwizacja wyników prowadzona jest przy użyciu komputerowych baz danych z zachowaniem pełnej ochrony danych osobowych. Laboratorium prowadzi wewnętrzną i zewnętrzną kontrolę jakości oraz uczestniczy w programach oceny jakości i wiarygodności badań. Wyniki kontroli jakości pozwalają na podejmowanie właściwych działań korygujących i zapobiegawczych. Laboratorium zatrudnia wykwalifikowanych pracowników uczestniczących w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu wymagań systemu jakości oraz rozwoju technik badawczych. Punkty pobrań materiałów do badań czynne są codziennie w 9 przychodniach. Krew do badań pobierana jest przy użyciu zamkniętego, próżniowego systemu pobierania. Badania radiologiczne wykonywane są w 2-ch pracowniach RTG przy ul. Kickiego 24 i Saskiej 61 oraz w pracowni RTG stomatologicznego przy ul. Korytnickiej 42/44, w której jest również możliwość wykonania badań pantomograficznych. W 2014 roku aparaty RTG zostały ucyfrowione, co przyniosło nie tylko efekty ekonomiczne (np. likwidację obróbki chemicznej filmów, archiwum zdjęć), ale również zdecydowane polepszenie jakości diagnostycznej badań. Badania ultrasonograficzne realizowane są w 3-ch pracowniach USG: przy ul.Grochowskiej 339, Saskiej 61, Abrahama 16 w zakresach m.in. USG Doppler (tętnic i żył), USG jamy brzusznej, narządu rodnego, tarczycy, ślinianek, narządu ruchu, układu moczowego, badanie echokardiograficzne. Badanie EEG wykonywane jest w przychodni przy ul. Ostrołęckiej 4. Badania endoskopowe: gastroskopia i kolonoskopia (również w znieczuleniu), realizowane są w pracowni endoskopii przy ul.Saskiej 61 z możliwością endoskopowego pobrania materiału do badań

Foto: Bożena Pawłowska

A B C PA C J E N TA

Aparat EEG w ZLO ul. Ostrołęcka 4 histopatologicznych z układu pokarmowego oraz wykonania zabiegu polipektomii. Aparatura oraz sposób przeprowadzannia dezynfekcji i sterylizacji sprzętu, zgodny z obowiązującymi współcześnie standardami gwarantuje badania na najwyższym poziomie, a wieloletnie doświadczenie zespołu pracowni zapewnia rzetelną diagnostykę oraz leczenie w życzliwej i przyjaznej atmosferze. W zakresie okulistyki we własnym zakresie wykonywane są badania diagnostyczne przy ul.Ostrołęckiej 4 w tym: perymetria (badanie pola widzenia), badanie dna oka, komputerowe badanie ostrości wzroku, tonometria – badanie ciśnienia śródgałkowego. Badania diagnostyczne w zakresie kardiologii Zespół zapewnia we własnym zakresie w przychodni przy ul. Abrahama 16. Są to: Echokardiografia (USG serca), EKG spoczynkowe, testy wysiłkowe EKG na bieżni dla dorosłych, Holter EKG dla dorosłych, Holter ciśnieniowy RR dla dorosłych. W ramach opieki nad kobietą w ciąży w każdej poradni położniczo-ginekologicznej istnieje możliwość wykonania badania KTG (kardiotokografii). Wszystkie gabinety diagnostyczno-zabiegowe podstawowej opieki zdrowotnej wyposażone są w aparaty EKG,

umożliwiające wykonanie badania elektrokardiograficznego w godzinach pracy poszczególnych przychodni. Ponadto, w ZLO przy ul.Saskiej 61, na zlecenie lekarzy Zespołu pacjenci mają zapewniony dostęp do badania spirometrycznego, niezbędnego w profilaktyce i leczeniu chorób płuc. W przypadku braku możliwości realizacji badań diagnostycznych we własnych placówkach, Zespół gwarantuje pacjentom wykonanie ich u świadczeniodawcy zewnętrznego na podstawie zawartych umów. Do takich badań należą m.in. badania histopatologiczne, biopsje cienko i gruboigłowe, badania mikrobiologiczne, EMG, GDx, OCT, mammografia, USG TRUS. W 2014r. ogółem w pracowniach Zespołu wykonano: 21162 badań RTG, 3214 badań RTG stomatologicznych, 13726 USG, 585 EEG, 947 perymetrii, 3359 tonometrii, 497 gastroskopii. Z uwagi na zasadniczą rolę jaką badania diagnostyczne odgrywają w diagnostyce chorób, monitorowaniu leczenia oraz w profilaktyce Zespół sukcesywnie unowocześnia i zwiększa posiadane zaplecze medyczno–diagnostyczne poprzez zakup nowego sprzętu medycznego i urządzeń oraz wymianę na sprzęt nowszej generacji. Dzięki temu możliwe jest rozszerzanie zakresu świadczonych usług oraz podniesienie poziomu leczenia pacjentów. Ponadto, poprawiany jest również stan sanitarno–techniczny oraz estetyczny pomieszczeń Zakładu. Oprócz wyżej wymienionych działań Zespół czyni starania w zakresie zwiększania kwalifikacji zatrudnionego personelu oraz powiększania kadry medycznej o nowych specjalistów. Nowoczesne zaplecze diagnostyczne pozwala na sprawne wykonanie badań i wdrożenie skutecznego leczenia chorych.

Gazeta Pacjenta – Zima 2015

7


A B C PA C J E N TA

Profilaktyka niedożywienia u osób z chorobą nowotworową

© Yasonya | Dreamstime.com

lek. med. Joanna Jakubik Bałazy

8

Prawidłowa dieta jest niezmiernie ważna dla utrzymania zdrowia u każdego człowieka – zwłaszcza cierpiącego na choroby przewlekłe. Choroba nowotworowa powoduje zmianę potrzeb żywieniowych, a często w jej trakcie pojawiają się trudności z przyjmowaniem pokarmów i ich przyswajaniem. Właściwy sposób żywienia już od momentu rozpoznania choroby może zminimalizować ryzyko pojawienia się powikłań w czasie leczenia operacyjnego, zmniejszyć działania niepożądane chemioterapii, radioterapii i immunoterapii, wzmocnić układ odpornościowy i ułatwić walkę z nowotworem. Poniżej zostały przedstawione ogólne zasady żywienia pacjentów z chorobą nowotworową. Trzeba jednak pamiętać, że nie ma diety uniwersalnej, która byłaby odpowiednia dla każdego pacjenta onkologicznego. W zależności od stadium choroby, jej lokalizacji, rodzaju leczenia i jego tolerancji, a także wieku, chorób współistniejących oraz stanu odżywienia i samopoczucia dieta powinna być ustalana indywidualnie. Niedożywieniem w chorobie nowotworowej nazywamy niezamierzoną utratę masy ciała powyżej 5% wartości wyjściowej w ciągu ostatnich 3–6 miesięcy, wykluczając wahania wagi spowodowane istnieniem obrzęków. Dodatkowo mogą pojawić się osłabienie i niechęć do przyjmowania posiłków. Wszystko to może prowadzić do obniżenia odporności i w efekcie niekorzystnie wpływać na leczenie przeciwnowotworowe w skrajnych przypadkach przyczyniając się do śmierci. Aby ocenić prawidłowość masy ciała możemy posłużyć się wskaźnikiem BMI (Body Mass Index). Obliczamy go ze wzoru: BMI = masa ciała (kg)/wzrost (w metrach2). Wynik w przedziale18,5–24,9 odpowiada prawidłowej masie ciała. Poniżej 18,5 może sugerować niedożywienie.

Gazeta Pacjenta – Zima 2015

Trzeba pamiętać, że w przypadku wodobrzusza i obrzęków wskaźnik BMI jest niemiarodajny i wtedy do oceny stanu odżywienia należy wykonać badania biochemiczne, zwłaszcza stężenie albumin czy transferryny.

Jakich zasad żywieniowych należy przestrzegać, aby zapobiegać niedożywieniu? • zalecana jest dieta lekkostrawna, a więc wykluczenie potraw smażonych, wędzonych, konserwowanych, ostrych przypraw oraz używek, • należy stosować dietę wysokoenergetyczną i wysokobiałkową, a więc zadbać o źródła pełnowartościowego białka – chude mięso (kurczak, królik, cielęcina, wołowina), ryby, jaja, twarożek, • duża liczba posiłków – minimum 5 w ciągu dnia jednak małych objętościowo, • należy wybierać surowce świeże i najwyższej jakości, do zagęszczania sosów i zup lepiej zastosować mąkę i mleko niż zasmażkę lub śmietanę, • należy zapewnić odpowiednią podaż witamin i składników mineralnych, których doskonałym źródłem są warzywa i owoce. • Ze względu na różnicę w wartościach odżywczych warzywa i owoce zostały podzielone na 3 grupy: • pomidory, kalafiory, maliny, porzeczki, cytrusy, truskawki, owoce jagodowe – wszystkie są dobrym źródłem Wit. C • marchew, dynia, szpinak, sałata, botwina, strączki fasoli – wszystkie są dobrym źródłem beta-karotenu. • buraki, pory, pietruszka, jabłka, banany, winogrona, brzoskwinie, wiśnie i inne pozostałe warzywa i owoce.

Układając jadłospis staramy się, aby pacjent jadł warzywa i owoce ze wszystkich grup i łącznie nie mniej niż 0,5 kg dziennie. • w przypadku pacjenta z nowotworami układu pokarmowego (np. nowotwór żołądka), konieczne może być zastosowanie diety z przewagą dań w formie puree lub przecierów. Wówczas należy zwrócić uwagę na ograniczenie błonnika pokarmowego-stosujemy młode warzywa, usuwamy pestki i skórki, ograniczamy warzywa o właściwościach wzdymających takie jak kapusta, seler. • na 2 godziny przed zabiegami radioterapii i podaniem chemioterapii oraz bezpośrednio po tych zabiegach nie powinno się przyjmować żadnych pokarmów – zmniejszy to ryzyko występowania nudności i wymiotów. • w trakcie chemioterapii należy unikać mleka zastępując je fermentowanymi przetworami mlecznymi. • ponadto podczas chemioterapii ze względu na możliwe skutki uboczne w postaci zmiany odczuwania smaku, nudności czy wymiotów należy unikać ulubionych posiłków i przyjmować je jedynie pomiędzy kolejnymi cyklami. Tak, aby zapobiec wytworzeniu trwałej niechęci do konkretnych dań. Zwracając uwagę na wszelkie zalecenia trzeba pamiętać, że pożywienie to też „lekarstwo” i nawet jeśli nie zawsze sprawia przyjemność to zwiększa szansę na zwalczenie choroby. Powyżej zostały przedstawione tylko ogólne informacje, które nie wyczerpują tematu, dlatego w razie problemów związanych z chorobą i żywieniem nie wahajmy się prosić o pomoc lekarzy czy dietetyków.


N asz e prz y c h odni e

Zmiany na zdrowie w SZPZLO Warszawa Praga Południe

Poradnia kardiologiczna i urologiczna ZLO ul. Abrahama16

wysiłkowych oraz pracownie ultrasonograficzne. Wygospodarowano również powierzchnie na dodatkowe

Koszt przebudowy i modernizacji ZLO przy ul. Saskiej 61 wyniósł łącznie

1 854 689,00 zł gabinety lekarskie i diagnostyczno – zabiegowe na potrzeby pacjentów poradni urologicznej. Poza przestronnymi, jasnymi gabinetami, pacjenci mają do dyspozycji szerokie hole i nowocześnie zaprojektowane toalety. Stonowana kolorystyka i nowoczesne wnętrza spotkały się z dużym uznaniem ze strony pacjentów. W lokalizacji ZLO ul. Abrahama 16 prace przeprowadzone w 2015 r. są kolejnym etapem modernizacji (wcześniej wyremontowano poradnie dla dzieci chorych i zdrowych, poradnię rehabilitacji oraz poczekalnie i hole) na poszczególnych kondygnacjach przychodni. Kolejny etap prac w tym obiekcie będzie kontynuowany w latach następnych, przy uwzględnieniu możliwości finansowych Zespołu. Całkowity koszt remontu przyziemia wyniósł około 450 000 zł., w tym

320 000 zł. stanowiły środki uzyskane z dotacji Urzędu m. st. Warszawy, pozostała kwota była wygospodarowana ze środków własnych Zespołu. Ponadto SZPZLO Warszawa Praga Południe poniósł koszty wyposażenia wyremontowanych pomieszczeń. Kolejnym realizowanym zadaniem inwestycyjnym rozpoczętym w 2014 roku i kontynuowanym w roku bieżącym jest przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Saskiej 61. W pierwszym etapie wyremontowano parter i pierwsze piętro budynku w którym mieszczą się m.in. gabinet zabiegowy, punkt pobrań, rejestracja dla pacjentów, pracownie diagnostyki obrazowej RTG i USG, poradnia POZ dla dorosłych, poradnia endokrynologiczna oraz poradnia chorób płuc i gruźlicy. W drugim etapie przeprowadzono remont pomieszczeń mając na względzie dostosowanie ich na potrzeby poradni rehabilitacji, celem ubiegania się w kolejnych latach o podpisanie

Foto: Bożena Pawłowska

Foto: Bożena Pawłowska

SZPZLO Warszawa Praga Południe od wielu lat dokłada wszelkich starań w celu podwyższania standardów udzielania świadczeń zdrowotnych we wszystkich przychodniach. Dzięki pracom remontowo – modernizacyjnym poprawia się infrastruktura lokalowa, placówki stopniowo zmieniają swój wizerunek, uzyskując nowoczesny wygląd. W 2015 roku udostępniono pacjentom i pracownikom zmodernizowane przyziemie w ZLO przy ul. Abrahama 16. Przeprowadzono prace budowlano–montażowe i wykończeniowe, które obejmowały m.in. wymianę instalacji elektrycznej, wymianę urządzeń sanitarnych, stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymianę podłóg oraz dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W wyremontowanych gabinetach została ulokowana Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, poradnia kardiologiczna z zapleczem diagnostycznym: pracownie EKG, Holtera i Prób

Gabinet zabiegowy ZLO ul. Saska 61

Gazeta Pacjenta – Zima 2015

9


Tonometr bezdotykowy ZLO ul. Ostrołęcka 4

Rejestracja ZLO ul. Saska 61

umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń w tym zakresie. Ponadto zmodernizowano przyziemie budynku, w którym mieszczą się m.in.: magazyn odpadów medycznych, archiwum, pomieszczenia gospodarcze przychodni. Koszt przebudowy i modernizacji wyniósł łącznie 1 854 689,00 zł. w tym udział środków pozyskanych z dotacji z Urzędu m.st. Warszawy stanowił 1 321 130,00 zł., pozostałą kwotę wyasygnowano ze środków własnych Zespołu. Remont obiektu przy ul. Saskiej 61 był realizowany w trakcie funkcjonowania przychodni, co wiązało się z poważnymi utrudnieniami dla pacjentów i personelu, jednak uzyskany efekt w pełni wynagrodził przejściowe niedogodności. W bieżącym roku udało się również pozyskać środki finansowe z Urzędu m. st. Warszawy w kwocie około 110 110,00 zł. z przeznaczeniem na remont części połaci dachowej w budynku przy ul. Ostrołęckiej 4, co zabezpieczyło pomieszczenia przychodni przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.

(ZLO ul. Abrahama 16 i ZLO ul. Ostrołęcka 4), aparatu EKG (ZLO ul. Ateńska 4), aparatu EEG (pracownia EEG ul. Ostrołęcka 4), aparatu KTG (poradnia ginekologiczno – położnicza ZLO ul. Grochowska 339), tonometru bezdotykowego z wyposażeniem do poradni okulistycznej (ZLO ul. Ostrołęcka 4), łóżka ortopedycznego z pilotem dla pacjentów Hospicjum Domowego (ZLO ul. Ostrołęcka 4), wideogastroskopu oraz automatycznej myjki endoskopowej do pracowni endoskopii (ZLO ul. Saska 61).

W 2015 roku poza inwestycjami budowlanymi Zespół pozyskał także środki finansowe na zakup nowej aparatury medycznej tj. dwóch autoklawów

10

Dodatkowo Zespół dokonał zakupu ze środków własnych następującego wyposażenia m.in.: aparat EKG (ZLO Abrahama 16), 2 lampy Solux (poradnia rehabilitacji ZLO ul. Abrahama 16 i ZLO ul. Grochowska 339), 3 specjalistyczne lodówki do przechowywania szczepionek (ZLO ul. Ostrzycka 2/4, ZLO ul. Sygietyńskiego 3 oraz ZLO ul. Kickiego 24).

Foto: Bożena Ziemiecka

Foto: Bożena Pawłowska

N asz e prz y c h odni e

Gazeta Pacjenta – Zima 2015

Działania takie służą przede wszystkim mieszkańcom Pragi Południe

Całkowity koszt zakupu ww. sprzętu wyniósł około 344 160,00 zł. w tym 300 000,00 zł. stanowiły środki pochodzące z dotacji z Urzędu m. st. Warszawy, pozostała kwota to środki własne Zespołu.

Należy podkreślić, że inwestowanie zarówno w aparaturę medyczną jak i w infrastrukturę budynków, podniosło jakość świadczonych usług zdrowotnych a także spowodowało poprawę warunków pracy personelu. Działania takie przede wszystkim służą mieszkańcom Pragi Południe i przyczyniają się do podniesienia konkurencyjności Zespołu na rynku usług zdrowotnych. Priorytetem Dyrektora SZPZLO Warszawa Praga Południe oraz organu założycielskiego, m. st. Warszawy – Biura Polityki Zdrowotnej jest ciągłe dążenie do podnoszenia standardów w tym zakresie, mając przede wszystkim na uwadze pacjentów, którzy powierzają nam swoje zdrowie oraz personel zapewniający fachową opiekę medyczną. Pani Ewa Łagodzka – Dyrektor SZPZLO Warszawa Praga Południe wraz z pracownikami składa serdeczne podziękowania na ręce Pana Dariusza Hajdukiewicza – Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy za dotychczas udzielone wsparcie finansowe ze strony organu założycielskiego na rzecz społeczności południowo–praskiej z nadzieją na realizację zamierzonych przedsięwzięć w latach następnych. Wszystkich serdecznie zapraszamy do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w SZPZLO Warszawa Praga Południe.


A b e cad ł o zdrowia

M

– metody relaksacji oczu jako element higieny wzroku

© Voyagerix | Dreamstime.com

Bożena Pawłowska

Wzrok to jeden z najważniejszych narządów. Każdego dnia nasze oczy wykonują gigantyczną pracę mimo istnienia niekorzystnych warunków zewnętrznych. Ich kondycję mogą pogarszać czynniki atmosferyczne m.in.: silny wiatr, promieniowanie UV, ostre słońce czy mróz. Poza tym, my sami często zapominamy o higienie wzroku. Tłumaczymy sobie, że przecież praca przy komputerze, oglądanie telewizji czy czytanie ulubionej lektury na leżąco, w źle oświetlonym, ogrzanym suchym powietrzem pomieszczeniu, to jeszcze nie powód, by się martwić. Organizm i tak jest w stanie sam sobie poradzić z takimi trudnościami. Czas płynie a nasz wzrok się starzeje. Wcześniej opisane sytuacje coraz częściej stają się przyczyną: przemęczenia oczu, pieczenia, zaczerwienienia, odczuwania dyskomfortu czy innych poważniejszych dolegliwości.

Aby wzrok dobrze służył nam długie lata powinniśmy o niego należycie zadbać. Wiele działań możemy podejmować samodzielnie. Gimnastykę oczu możemy wykonać w drodze podczas powrotu do domu lub podczas kilkuminutowej przerwy w pracy. Ćwiczenia wykonaj, gdy jesteś odprężony. Możesz je powtórzyć kilka razy w ciągu dnia. Relaks oczu zacznij od kilku głębokich oddechów, rozluźnienia mięśni karku oraz od dłuższego patrzenia na zieleń za oknem.

Oto kilka prostych ćwiczeń związanych z relaksacją oczu: Naprzemienne ruchy oczami To proste ćwiczenie można potraktować jako wstęp przed innymi ćwiczeniami relaksacji oczu. Można je wykonać wszędzie. Przyjmij pozycję siedzącą lub stojącą. Nie poruszając głową wykonaj ruch

gałkami ocznymi z góry na dół. W tym czasie nie obserwuj otoczenia. Powoli wykonaj ruchy z lewej strony na prawą i odwrotnie. Powtórz ćwiczenia kilka razy. Następnie poprowadź wzrok po skosach od strony lewej dolnej do prawej górnej, a potem od lewej górnej do prawej dolnej pozycji.

Ćwiczenie blisko – daleko

Popatrz na przedmiot znajdujący się daleko, a potem na inny położony blisko. To ćwiczenie powtórz kilka razy.

Ósemki

W pozycji siedzącej rozluźnij kark i odpręż się. Zamknij oczy, wyobraź sobie przewróconą liczbę 8 (lub znak nieskończoności) śledź wzrokiem obwódkę. Ćwiczenie rozpocznij od lewej, dolnej części brzuszka ósemki, prowadź wzrok do skrzyżowania linii, następnie podążaj ku górnej

Gazeta Pacjenta – Zima 2015

11


Wt

5

Pn

4

6

Śr

7

Cz

Sb

2 9

Pt

1 8

Kwiecień

3 10

N

3 10 17 24 31

2 9 16 23 30

1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

Cz

N

Śr

Sb

Wt

Pt

Pn

Styczeń

Warszawa Praga Południe

SZPZLO

2

Pn

1 8 15 22 29

Pn

3

Wt

2 9 16 23

Wt

4

Śr

3 10 17 24

Śr

5

Cz

Maj

4 11 18 25

Cz

Luty

6

Pt

5 12 19 26

Pt

7

Sb

6 13 20 27

Sb

1 8

N

7 14 21 28

N

Wt

6

Pn

7

Wt

1 7 8 14 15 21 22 28 29

Pn

3 10 17 24 31

Cz

4 11 18 25

Pt

1 8

Śr

2 9

Cz

Sb

5 12 19 26

Sb

N

6 13 20 27

N

3 4 5 10 11 12

Pt

Czerwiec

2 9 16 23 30

Śr

Marzec

2016


1 Stycznia   6 Stycznia    27 Marca    28 Marca

– Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki – Trzech Króli (Objawienie Pańskie) – Wielkanoc – Poniedziałek Wielkanocny

Pt

1 Maja    3 Maja    15 Maja   26 Maja

Wt

2 9 16 23 30

Wt

4 11 18 25

Cz

5 12 19 26

Pt

4 11 18 25

Pt

5 12 19 26

Sb

6 13 20 27

N

7 14 21 28

N

Wt

Śr

Cz

Wt

Śr

Cz

2 9 16 23 30

Pt

3 10 17 24 31

Sb

3 10 17 24

Sb

1 Listopada  –  Wszystkich Świętych 11 Listopada  –  Święto Niepodległości 25 Grudnia     –  Boże Narodzenie (pierwszy dzień) 26 Grudnia     –  Boże Narodzenie (drugi dzień)

1 5 6 7 8 12 13 14 15 19 20 21 22 26 27 28 29

Pn

2 9 16 23 30

Pt

Grudzień

1 5 6 7 8 12 13 14 15 19 20 21 22 26 27 28 29

Pn

Wrzesień

4 11 18 25

N

4 11 18 25

N

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

15 Sierpnia   –  Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej  Maryi Panny

3 10 17 24

Cz

6 13 20 27

Sb

Legenda - święta wolne od pracy

2 9 16 23 30

Śr

Listopad

3 10 17 24 31

Śr

Sierpień

10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31

1 7 8 14 15 21 22 28 29

Pn

1 8 15 22 29

Pn

9 16 23 30

– Święto Pracy – Święto Konstytucji 3 Maja –  Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) –  Boże Ciało

2 9 16 23 30

Cz

1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31

Śr

N

Wt

3 10 17 24 31

N

Sb

Pn

Październik

2 9 16 23 30

Cz

1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

Śr

Sb

Wt

Pt

Pn

Lipiec

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Foto: © Chefron | Dreamstime.com


A b e cad ł o zdrowia

części brzuszka prawego. Ćwiczenie powtórz kilka razy.

Poruszanie oczami

Usiądź prosto, rozluźnij się. Weź kilka głębokich oddechów. Zamknij oczy. Poruszaj gałkami ocznymi powoli. Wykonuj ruchy dokładnie w różnych kierunkach. Ćwiczenie wykonaj kilka razy, również z otwartymi oczami. Pracując przy komputerze możemy wykonać ćwiczenia wzmacniające mięśnie oczu i poprawiające akomodację (tj. dostosowanie oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach). •   Gdy odczuwasz zmęczenie po godzinie pracy przed monitorem należy zrobić krótką 2–3 minutową przerwę. W tym czasie rysując palcem po biurku kółka różnej wielkości podążaj wzrokiem za palcem. •  Co pół godziny podnieś wzrok na dowolny punkt i obrysuj go wzrokiem. •  Siedząc w wygodnej pozycji popatrz przed siebie. Poruszaj wyłącznie oczami. Spójrz w górę, w dół, w lewo, w prawo, a następnie na ukos w górny lewy róg monitora, w górny prawy róg monitora, w dolny lewy róg i w dolny prawy róg. Obracaj oczami w kierunku wskazówek zegara rysując koło, następnie zakreśl koło w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Ten sam schemat ruchu powtórz przy zamkniętych oczach. Na koniec oczy zakryj dłońmi oczy niech odpoczywają. Najprostszym ćwiczeniem jest mruganie. Oczyszcza ono oczy z drobinek kurzu, rozluźnia wzrok i pobudza wytwarzanie łez. To powoduje,

14

Gazeta Pacjenta – Zima 2015

że gałka oczna jest dobrze nawilżona. Gdy czujesz, że oczy są przemęczone kilkakrotnie energicznie nimi zamrugaj, po czym zasłoń dłonią lekko zamknięte oczy. Kolejnym ćwiczeniem wzmacniającym wzrok jest spoglądanie w ciemność przy oczach zasłoniętych dłońmi. To ćwiczenie zwane jest palmingiem (ang. palm – dłoń). Przyjmij pozycję siedzącą, łokcie podeprzyj na stole. Palce dłoni skrzyżuj na czole. Przykryj środkową, wewnętrzną częścią dłoni oczy (ale bez uciskania – oczy swobodnie mogą wykonać ruch mrugania). Nie powinien docierać żaden promień światła. Dolna część dłoni opiera się na kości policzkowej. Powoli zamknij powieki. Przywołaj w myślach miłe zdarzenie np.: spacer po lesie, parku. Po pewnym czasie pojawi się zupełna ciemność.

Nie zapominajmy o badaniach kontrolnych u okulisty. Osoby dorosłe do 40 r.ż. co 2–3 lata, po 40 r.ż. co 1–2 lata lub wg zaleceń lekarza

Wówczas wzrok osiąga stan relaksacji. Im większą czerń udaje ci się uzyskać tym jest lepszy efekt ćwiczenia. Ćwiczenie trwa 2–10 minut. Kończąc relaksację powoli otwórz oczy, posiedź jeszcze chwilę. Oddychaj powoli i spokojnie, następnie wolno przyjmij pozycję pionową.

Masaż oczu

Osoby, które noszą okulary przez wiele godzin dziennie odczuwają ucisk i napięcie okolic oczu. Można temu zaradzić wykonując masaż odprężający. Wykonując okrężne ruchy masujące, masuj przez kilka minut w ciągu dnia, miejsca wokół oczu, nad skroniami, w środku kostnego brzegu oczodołu, okolice nasady nosa i czoła (np.: nasadę nosa uchwyć kciukiem i palcem wskazującym, zaś miejsce pomiędzy brwiami palcem wskazującym). Poza ćwiczeniami relaksacyjnymi w ochronie naszego narządu wzroku ważny jest też sposób odżywiania. Szczególnie cenne dla prawidłowego widzenia jest spożywanie mikroelementów (cynk, selen, magnez), luteiny (naturalnego przeciwutleniacza) i witamin z grupy A, C, E. Ich źródłem są m.in.: ryby, warzywa i owoce. Duży wpływ na jakość widzenia mają substancje roślinne zwane antocyjanami. Są to czerwone, niebieskie oraz fioletowe barwniki owoców i warzyw. Regenerują one występujące w oku enzymy, które zostały uszkodzone przez wolne rodniki. Ponadto antocyjany uszczelniają naczynia krwionośne oka, zmniejszają krzepliwość krwi, dzięki czemu gałka oczna jest lepiej ukrwiona i odżywiona. Skoro już mówimy o profilaktyce nie zapominajmy o zgłaszaniu się na badania kontrolne do okulisty. Osoby dorosłe do 40 r.ż. co 2–3 lata lub wg zaleceń lekarza, po 40 r.ż. co 1–2 lata lub wg zaleceń lekarza. Osoby noszące szkła kontaktowe powinny zgłaszać się do lekarza na badanie okulistyczne raz w roku.


W arto wi e dzi e ć

Warzywa, owoce i przyprawy mało znane lub zapomniane Bożena Pawłowska Przyprawa sprawia, że potrawa zyskuje niepowtarzalny smak i aromat. Zachęcam Państwa do lektury pierwszej części artykułu o zapomnianych produktach spożywczych, które w przeszłości stanowiły podstawę wielu przepisów kulinarnych. Dawna kuchnia w Polsce opierała się na prostych potrawach, do których dodawano rośliny – dar łąk, pól czy ogrodów. Tu warto wymienić kilka najpopularniejszych przypraw, choćby: Lebiodkę pospolitą (dziś znaną jako oregano lub jako dziki majeranek), która rosła w nasłonecznionych zaroślach, polanach czy przydrożach. Jest to roślina o korzennym zapachu i gorzkawym smaku, o działaniu przeciwbiegunkowym, przeciwskurczowym i wiatropędnym. Stosowano ją przy zaburzonej pracy jelit. Jako przyprawę używano zmielonych i świeżych liści lub suszu całego ziela. Dawniej tę przyprawę dodawano do sosów i mięs. Obecnie lebiodka jest powszechna w krajach śródziemnomorskich. Przyprawia się nią: potrawy z pomidorów, pizzę, oberżynę i cukinię, zupę ziemniaczaną oraz mięsa. Biedrzeniec (anyż) do Polski przywędrował w średniowieczu, a jego użycie spopularyzował zakon Benedyktynów. Ma działanie antybakteryjne i wykazuje właściwości przeciwgrzybiczne oraz moczopędne. Słodki w smaku. Używany był do nalewek, wypieku ciast oraz aromatyzowania mięs. Stanowi doskonały dodatek do aromatyzowania herbat leczniczych.

Lebiodę (komosę białą), zwaną najsmaczniejszym chwastem, stosowano zamiast szpinaku. Dawniej lebiody używano do przygotowywania gęstych polewek. Należy pamiętać, że starsze liście i nasiona

komosy mają właściwości trujące. Tylko nasiona i młode liście tej przyprawy są jadalne. Posiadają one: 16% białka, 49% węglowodanów, poza tym witaminy z grupy A i C. Lebioda może być dodawana do zup, jajecznicy czy do farszu na pierogi. Czarnuszkę o czarnych, małych, trójkątnych nasionach i lekko gorzkim smaku stosowano w staropolskiej kuchni jako zamiennik pieprzu. Dodawana była do łagodnych duszonych

potraw z jagnięciny, sosów i warzyw. Ta przyprawa obecnie staje się popularna, również w naszym kraju. Czarnuszką posypuje się przed pieczeniem pieczywo, mięsa oraz przyprawia sery. Czarnuszka poza zaletami kulinarnymi ma zastosowanie lecznicze jako środek wiatropędny i pobudzający, używany przeciwko niestrawności. Olejki eteryczne zawarte w czarnuszce mają właściwości bakteriobójcze. Z czarnuszki produkuje się cenny olej, który zawiera duże ilości witaminy E oraz nienasycone kwasy tłuszczowe. Len występuje w postaci bardzo malutkich nasion, zawierających białka, sterole, kwasy organiczne, np. kwas askorbinowy. W siemieniu lnianym (nasionach lnu) jest wiele enzymów i soli mineralnych (magnez, żelazo, cynk). Siemię stosuje się przy wszelkich problemach z przewodem pokarmowym. Zawarte w lnie śluzy działają osłonowo. Śluzy te powlekają błonę śluzową przełyku, żołądka i częściowo dwunastnicy, co chroni je przed kwasem solnym i zmniejsza odczyny zapalne. Len jest bardzo cenny ze względu na zawarty w nim olej. Ma on wielkie zasoby kwasów nienasyconych, np. linolenowego, linolowego, zawiera też kwasy nienasycone. Mielone lub prażone nasiona lnu można dodawać do jogurtów, sałatek czy wypieku chleba. Len w formie kiełków jest bogatym źródłem lecytyny, która poprawia pamięć. Kiełki można spożywać w sałatkach lub jako dodatek na kanapki. W następnej części omówię warzywa i owoce mało znane.

Gazeta Pacjenta – Zima 2015

15


A rt y k u ł sponsorowan y

Dlaczego warto dbać o słuch? Iwona Jackowska, dyplomowany protetyk słuchu Witold Żuchowski, dyplomowany protetyk słuchu

Słuch jest niezbędnym zmysłem w procesach porozumiewania się. Od samego początku życia daje poczucie stałego związku z otaczającym światem. Uszy rozpoznają setki tysięcy dźwięków i są w stanie bardzo dokładnie określić przemieszczenie się ich źródła. Dzięki temu potrafimy odróżnić brzmienie fletu od dźwięku skrzypiec oraz rozpoznać głos znajomego przez telefon. UBYTEK SŁUCHU

Niedosłuch zazwyczaj rozwija się powoli i niepostrzeżenie przez kilka, nawet kilkanaście lat. Początkowo parę niezrozumiałych zdań podczas rozmowy w grupie osób z czasem przeradza się w trudniejsze rozumienie mowy, konieczność pogłaśniania telewizora czy częste prośby o powtórzenie zdania. Finalnie kontakt staje się utrudniony do tego stopnia, że osoba zaczyna zamykać się na świat zewnętrzny. Często pomoc nadchodzi ze strony domowników i rodziny, dla których kłopoty ze słuchem bliskiej osoby są uciążliwe. Wówczas nadchodzi czas na badanie słuchu.

WPŁYW CHEMIOTERAPII

Do uszkodzenia słuchu może dojść na każdym etapie naszego życia. Występuje wiele przyczyn, wśród nich kontakt z substancjami toksycznymi, takimi jak leki cytotoksyczne podawane podczas chemioterapii. Szczególną ototoksycznością wykazuje się cisplatyna, wywołująca niedosłuch typu odbiorczego zarówno u dorosłych, jak i dzieci leczonych z powodu nowotworu złośliwego. Pojawiają się między innymi uporczywe szumy uszne, a także zawroty głowy. Niedosłuch jedynie w stadium początkowym jest odwracalny. 1

BADANIE JEST BEZBOLESNE

Leczenie rozpoczynamy od gabinetu rehabilitacji słuchu. Badanie jest bezpłatne, zajmuje kilkanaście minut, nie boli, nie krępuje, wymaga jedynie współpracy z protetykiem słuchu. Z wynikiem udajemy się do lekarza rodzinnego, który kieruje na wizytę u laryngologa. Lekarz sprawdza przede wszystkim czy oprócz niedosłuchu nie występują inne dolegliwości. Jeżeli ucho jest zdrowe i nie Wikipedia: Anatomia ucha ludzkiego, autor: Chittka L., Brockmannderivative, opisy M•Komorniczak

16

Gazeta Pacjenta – Zima 2015

1)  Ototoksyczność leków. W: Teresa Goździk-Żołnierkiewicz: Otorynolaryngologia praktyczna. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Tom I. Grzegorz Janczewski (red.). Gdańsk: Via Medica, 2007, s. 175-180

wymaga dodatkowego leczenia, lekarz wystawia wniosek na zapotrzebowanie, który należy potwierdzić w Narodowym Funduszu Zdrowia. W salonie protetycznym w komfortowych warunkach możemy przymierzyć, dopasować, a nawet wypożyczyć aparaty do testowania w domu. Potwierdzony w NFZ wniosek uprawnia do zakupu aparatów ze zniżką.

RODZAJE APARATÓW

W zależności od stopnia niedosłuchu i wielkości kanału słuchowego można dopasować aparaty zauszne lub wewnątrzuszne. – Te pierwsze znajdują się za uchem, a dźwięk doprowadzany jest za pomocą dźwiekowodu i wkładki usznej – tłumaczy Witold Żuchowski, dyplomowany protetyk słuchu. – Aparaty wewnątrzuszne mieszczą się w przewodzie słuchowym i są zazwyczaj mniej widoczne. To ich największa zaleta. Wadą jest konieczność częstego czyszczenia i szybciej zużywające się baterie. Obecnie bardzo popularne są niewielkie aparaty zauszne z cienkim dźwiękowodem i otwartą wkładką lub głośnikiem w kanale słuchowym. Zaletą tych ostatnich jest nie tylko estetyka, ale także wrażenie naturalnego słyszenia.


A rt y k u ł sponsorowan y

Wykaz punktów protetycznych w Warszawie Kontakt telefoniczny

Godziny przyjęć

22 827 13 69

pn.-pt. 8:00–18:00

Nazwa

Adres

NZOZ Centrum Terapii Słuchu Junior, Poradnia Audiologiczna NFZ, WOŚP

ul. Warecka 9 (wejście od Baczyńskiego)

Szpital Mazowiecki

ul. Kondratowicza 8 (1 piętro, gabinet 137)

Szpital MSW, program WOŚP, Centrum Terapii Słuchu Junior

ul. Wołoska 137 (1 piętro, gabinet 57)

22 508 24 56

pn.-pt. 8:00–16:00

•  audiometria tonalna, •  audiometria impedancyjna, •  audiometria słowna, •  otoemisja, •  badanie BERA, •  wolne pole – mierzenie korzyści z noszenia aparatów słuchowych, •  dobór aparatów dla dzieci (w każdym wieku) i osób dorosłych •  ochronniki słuchu, •  generatory szumów.

Przychodnia Wojskowa „CePeLek”

ul. Koszykowa 78

22 621 60 70

pn.-pt. 8:00–16:00

•  audiometria tonalna, •  audiometria słowna, •  dobór aparatów słuchowych dla Pacjentów powyżej 4 roku życia

ul. Obozowa 63/65 22 838 22 50 (wejście od ul. Magistrackiej, gabinet 7)

pn., śr., pt. 8:30–16:30

•  audiometria tonalna, •  audiometria impedancyjna, •  audiometria słowna

Przychodnia „Starówka”

Badania •  audiometria tonalna, •  audiometria impedancyjna, •  audiometria słowna, •  otoemisja, •  badanie BERA, •  wolne pole – mierzenie korzyści z noszenia aparatów słuchowych, •  dobór aparatów dla dzieci oraz osób dorosłych •  ochronniki słuchu.

22 675 40 70 pn., wt., śr., pt. •  audiometria tonalna, 8:00–16:00 •  audiometria słowna, •  dobór aparatów słuchowych czw. dla Pacjentów powyżej 10:00–18:00 4 roku życia.

Gazeta Pacjenta – Zima 2015

17


W arto wi e dzi e ć

Specyfika badań laboratoryjnych u ludzi w wieku podeszłym Urszula Nowak–Koczocik Kierownik Centralnego Laboratorium Analitycznego Starzenie się organizmu człowieka jest nieuchronnym, złożonym procesem fizjologicznym, rozciągniętym w czasie, obejmującym wiele układów i wiele procesów biochemicznych występujących zarówno w pojedynczej komórce, jak i w całym organizmie. W ostatnich kilkudziesięciu latach, w miarę wydłużania się średniego czasu ludzkiego życia, zwiększa się odsetek ludzi w wieku podeszłym i narastają problemy związane z opieką medyczną nad tą częścią populacji. Wraz z wiekiem zmniejsza się zdolność do utrzymywania homeostazy ustroju, obniża się ilość wody w komórkach, redukuje masa mięśniowa i stopniowo upośledza funkcja poszczególnych układów i narządów. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w analizach biochemicznych, dlatego też wykonywanie badań laboratoryjnych oraz interpretacja uzyskanych wyników u osób starszych wymaga uwzględnienia wielu odrębności specyficznych dla geriatrii. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na fakt, że u ludzi w wieku podeszłym zwiększa się zachorowalność na choroby przewlekłe: układu krążenia, układu kostno–stawowego, choroby nowotworowe, cukrzycę, upośledzenie widzenia i słuchu itp. Tak więc, profil przeprowadzanych badań laboratoryjnych powinien być pomocny w ich wczesnej diagnostyce i monitorowaniu leczenia. Oceniono, że około 3% pacjentów w wieku podeszłym

18

Gazeta Pacjenta – Zima 2015

ma ukryte schorzenie, które może być rozpoznane na podstawie rutynowych badań laboratoryjnych. Duży wpływ na wyniki badań laboratoryjnych mogą mieć powszechne u osób starszych czynniki takie jak znane i ukryte współistniejące schorzenia, niedożywienie, przewlekła farmakoterapia, wieloletnie stosowanie

około

3%

pacjentów w wieku podeszłym ma ukryte schorzenie, które może być rozpoznane na podstawie rutynowych badań laboratoryjnych.

używek czy też różne czynniki środowiskowe. Problemem może być sam proces pobierania materiału do badań. Niejednokrotnie uzyskanie odpowiedniej próbki krwi lub moczu jest utrudnione z powodu przymusowej pozycji ciała, przykurczy, niedowładu kończyn, zwapniałych, pękających naczyń żylnych, zaburzeń mentalnych itp. Istotne znaczenie ma też stan niedożywienia u osób w wieku podeszłym często wynikający z zaburzeń

procesów wchłaniania i trawienia, braku apetytu, niewłaściwej diety, złej sytuacji ekonomicznej. A oto przykłady niektórych parametrów, których wartości wyraźnie związane są z wiekiem. Częstym objawem spotykanym u pacjentów w starszym wieku jest niedokrwistość, z reguły jednak związana z obecnością różnych chorób przewlekłych. Zgodnie z wytycznymi WHO nieprawidłowe stężenie hemoglobiny rozpoznaje się < 13 g/dl u mężczyzn i 12 g/dl u kobiet. Niemniej jednak uważa się, że u mężczyzn w wieku podeszłym akceptowalne jest stężenie hemoglobiny do wartości 11,5 g/dl, a kobiet – 11 g/dl. W diagnostyce różnicowej niedokrwistości u tych pacjentów, a zwłaszcza w rozpoznaniu niedokrwistości z niedoboru żelaza, ważnym badaniem jest ocena stężenia ferrytyny – białka magazynującego zapasy żelaza w organizmie. Przyjmuje się powszechnie, że wraz z wiekiem może w umiarkowanym stopniu zmniejszać się liczba leukocytów (białych krwinek) oraz zawartość witaminy B12, natomiast parametrem hematologicznym wyraźnie zależnym od wieku jest OB, którego wartość u starszych mężczyzn do 40 mm/godz. i do 45 mm/godz. u kobiet uznawane są za prawidłowe. Ocena stężenia enzymu fosfatazy zasadowej jest powszechnie stosowana w geriatrii jako markera aktywności komórek kościotwórczych.


W arto wi e dzi e ć

mięśniowa, która jest źródłem produkcji tego związku. Tak więc, prawidłowe stężenie kreatyniny u starszej osoby nie oznacza, że funkcja nerek jest prawidłowa. W tym wieku ważniejszym klinicznie parametrem jest klirens kreatyniny, który w istotny sposób obniża się wraz z wiekiem. Okres starzenia jest związany z częstszym występowaniem zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Średnie stężenie glukozy na czczo oraz po posiłku wzrasta z każdą kolejną dekadą życia, jednakże u większości ludzi pozostaje w normie. Niemniej jednak wraz z wiekiem nasila się częstość występowania podwyższonej glikemii na czczo, nietolerancji glukozy i cukrzycy typu 2. Przyczynia się do tego narastająca z wiekiem insulinooporność. Należy pamiętać, że obniża się także próg nerkowy dla glukozy i związek ten może pojawić się w moczu przy niższej glikemii niż u młodych dorosłych. Zaobserwowano, że proces starzenia się jest związany z umiarkowanym obniżeniem stężenia hormonów tarczycy. Proces ten sprzyja zwiększonej zapadalności na choroby gruczołu tarczowego, głównie niedoczynności tarczycy. Każdy, kto ukończył 55–60

lat, powinien raz na jakiś czas zbadać poziom TSH, aby sprawdzić, czy jego tarczyca jest w dobrej kondycji i czy nic złego się w niej nie dzieje. Równie duże zmiany w pewnym wieku zachodzą w wydzielaniu hormonów płciowych. U kobiet w okresie menopauzy dochodzi do szybkiego spadku produkcji estrogenów i progesteronu w jajnikach, a wzrasta poziom gonadotropin. U mężczyzn zaś, zmniejsza się stężenie testosteronu, co powoduje, że u znacznego odsetka mężczyzn po 60 roku życia stwierdza się stężenia poniżej normy charakterystycznej dla populacji młodych, zdrowych mężczyzn. U ludzi w wieku podeszłym dość często stwierdza się podwyższone stężenie GGTP i wzrost ten jest głównie związany z chorobami wątroby. Powszechnie przyjęte jest, że do wzmożonej produkcji tego enzymu dochodzi pod wpływem długiej terapii niektórymi lekami (np. przeciwpadaczkowymi) oraz spożywania alkoholu. Mimo, że populacja ludzi po 75 roku życia narasta w dużym tempie, to nadal dla większości badań laboratoryjnych nie udało się ustalić nowych zakresów wartości referencyjnych. Sugeruje się, że ustalając te normy należy brać pod uwagę nie tylko wiek, ale też płeć, rasę oraz najistotniejszy z czynników – ogólny stan zdrowia.

time.com Foto: © Jpcprod | Dreams

U około 10% ludzi starszych (szczególnie kobiet) występuje podwyższone stężenie tego markera nawet o 40%. Wzrost ten spowodowany jest głównie zaburzeniami w układzie kostnym, nerkach czy też związany jest z niedożywieniem. Wraz z wiekiem wzrasta stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji „złego” cholesterolu LDL oraz trójglicerydów. Zaobserwowano, że stężenie trójglicerydów u pacjentów między 30–80 rokiem życia wzrasta o około 30% u mężczyzn i 50% u kobiet. W miarę procesu starzenia się organizmu obniża się stężenie albumin (główne białko osocza) często w następstwie nieprawidłowej diety. Na ogół nie ma to znaczenia klinicznego, ale może być przyczyną zmniejszenia się we krwi stężenia niektórych parametrów, które istnieją w połączeniu z albuminą np.: wapń całkowity. O ile stężenie wapnia całkowitego obniża się z wiekiem, o tyle stężenie wapnia zjonizowanego lub wolnego pozostaje niezmienione. Chociaż w wyniku procesu starzenia się zostaje upośledzona funkcja nerek, stężenie kreatyniny w surowicy pozostaje niezmienione, ponieważ wraz z wiekiem zmniejsza się masa

Gazeta Pacjenta – Zima 2015

19


Na wesoło Przychodzi mężczyzna do piekarni i mówi – Poproszę chleb Sprzedawca odpowiada – Z dziś ? Na co mężczyzna – Nie, Mieczysław

 Wieczór. Syn, przed wyjściem na miasto, szuka czegoś w szufladzie. Przygląda się temu ojciec: – Czego tam szukasz? – Latarki. – Po co ci? – Bo idę na randkę. – Za moich czasów na randki chodziło się bez latarki! – I patrz, na co trafiłeś...

 Baco, czym zabiliście sąsiada? – A synecką, Wysoki Sądzie... – Wieprzową, czy wołową? – Kolejową...

– Aż strach pomyśleć, jak bym wyglądał, gdyby mnie nie kochał!



Żona wyjechała w delegację. Mąż rankiem bierze dzieciaka i wiezie do przedszkola. – To nie nasze dziecko – mówi przedszkolanka. Jadą do drugiego. – Nie znamy pańskiego syna – słyszy w drugim. Jadą do trzeciego, czwartego... wszędzie tak samo. Nie znają dzieciaka. W końcu młody nie wytrzymał. – Tato, zaliczamy jeszcze tylko jedno przedszkole i jedziemy do szkoły, bo się w końcu na lekcje spóźnię.

Dzwoni blondynka na pogotowie: – Mój mąż połknął igłę. Kobieta, która odebrała telefon mówi: – Za kilka minut u pani będziemy. Po kilku minutach blondynka znowu dzwoni na pogotowie: – Już nie trzeba przyjeżdżać, znalazłam drugą.

 Ksiądz pociesza faceta: To nic, że masz pryszcze, 20 dioptrii, krzywe zęby i garb. Bóg cię kocha, synu. Na to facet:



Szanowni Pacjenci!

SZPZLO Warszawa Praga Południe

Informujemy, że w szpzlo Warszawa Praga Południe

Można odpłatnie wykonać następujące badania: v Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej v Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi – Holter RR v Monitorowanie czynności serca – Holter EKG Badania wykonywane są w Pracowni Prób Wysiłkowych w ZLO ul. Abrahama 16, tel. 22 671-24-71, 22 673-81-66, 22 671-22-56 Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w rejestracji przychodni.


SZANOWNI PACJENCI!

ZAPRASZAMY DO PORADNI STOMATOLOGICZNEJ w ZLO przy ul. GROCHOWSKIEJ 339 Zapisy prowadzone są osobiście lub telefonicznie: nr tel. 22 870-15-80 poniedziałek, środa godz. 8.00-18.00 wtorek, piątek w godz. od 8.00-14.00 czwartek od 9.00-18.00 Krótkie terminy oczekiwania na wizytę. ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE SĄ W RAMACH UMOWY ZAWARTEJ Z NFZ

SZPZLO Warszawa Praga Południe

SZPZLO Warszawa Praga Południe zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach wykonywanych bez skierowania w ramach następujących programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Programy profilaktyczne Profilaktyki raka szyjki macicy

Profilaktyki chorób układu krążenia

Profilaktyki gruźlicy

Proponujemy bezpłatne badania cytologiczne, dla kobiet w wieku 25-59 lat* zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego, które w okresie ostatnich 3 lat nie uczestniczyły w w/w programie lub otrzymały pisemne wskazanie od lekarza do wykonania badania za 12 miesięcy.

Program skierowany jest do osób, które: w bieżącym roku kalendarzowym ukończyły 35,40,45,50 lub 55 lat i w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały z badań wykonywanych w ramach w/w. programu oraz nie miały wcześniej rozpoznanej choroby układu krążenia. W pakiecie badań znajdują się: pomiary ciśnienia tętniczego krwi, badanie poziomu cholesterolu całkowitego, HDL, LDL, trójglicerydów, glukozy oraz określenie BMI. Lekarz poz przeprowadza wywiad na podstawie ankiety zgodnej z Kartą Badania Profilaktycznego oraz ocenia czynniki ryzyka zagrożenia chorobami układu krążenia.

Adresowany jest do osób dorosłych, które nie chorowały na gruźlicę, ale miały kontakt z osobami chorymi na to schorzenie; do osób bezdomnych, bezrobotnych, niepełnosprawnych, obciążonych długotrwałą chorobą, uzależnionych od: tytoniu, alkoholu, narkotyków. Warunkiem uczestnictwa w w/w programie jest wypełnienie pisemnego oświadczenia, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy uczestnik programu nie podlegał badaniu ankietowemu pielęgniarki poz w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).

Zapraszamy do ZLO: przy ul. Saskiej 61 tel.: 22 617 68 86, 22 617 36 39 przy ul. Grochowskiej 339 tel.: 22 810 50 07 Warunkiem uczestnictwa w programie jest posiadanie aktualnego dowodu ubezpieczenia. Prosimy o przyniesienie ostatniego wyniku badania cytologicznego. Przy określeniu wieku bierze się pod uwagę rok urodzenia *

Zapraszamy pacjentów zadeklarowanych do lekarzy poz w naszych placówkach: przy ul. Abrahama 16, ul. Saskiej 61, ul. Kickiego 24, ul. Sygietyńskiego 3, ul. Ateńskiej 4, ul. Zamienieckiej 73, ul. Ostrołęckiej 4, ul. Ostrzyckiej 2/4, ul. Grochowskiej 339

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do pielęgniarek środowiskowych – rodzinnych w następujących przychodniach: przy ul. Abrahama 16, ul. Saskiej 61, ul. Kickiego 24, ul. Sygietyńskiego 3, ul. Ateńskiej 4, ul. Zamienieckiej 73, ul. Ostrołęckiej 4, ul. Ostrzyckiej 2/4, ul. Grochowskiej 339


e oretyczn ykłady te towania w je u ygo bejm szkoły o ne z zakresu prz ajęcia są Program cz a. Z ty k k d ra ro p o w ia c no oraz zaję ielęgnacji łęcka 4. u oraz p do porod e w ZLO ul. Ostro 49 on prowadz nr tel.: 22 810 78 d o p y is spełniaZap kobiety stniczyć e z c u ą g mie mo nków: oW progra poniższych waru rdzający zameld z ie y, n w e tw a d o z p je jące t. Wars ment renie m.s waniu na ają doku o •  posiad pobyt stały na te zameld zenie o wanie na awy, zaświadc nie m.st. Warsz ją a d a re b fizyczte só •  posi a o n wy od asowy pobyt cz odatek dochodo na terenie m.st. ym ają p •  rozlicz rzędzie skarbow u w imi nych małoletn e y, matek z c w la ó d c la u Warszaw p dom w innej ywają w lub taiąży lub c y w w •  przeb a t z ie rs i kob t. Wa dziećmi właściwą renie m.s zej na te rszawa podpisało a opiekuńc rą m.st. W kiej, z któ . ę ziaumow wane ud intereso a go z z ć są a które posiad w ciąży, two powinny ic , n ia st n e e z Kobiety z c d u diążę na zkole Ro łem w S prowadzącego c wany jest ze śro so a n rz a a n k fi dę le gram mie. Pro .st. Warszawy. w progra m h c y w to że ków bud

SZANOWNI PACJENCI!

e n t a ł p z e B zajęcia w Szkole a Rodzeni

SZPZLO Warszawa Praga Południe

ODPŁATNE BADANIA USG

Praga Południe

w Pracowniach przy ul. Saskiej 61 ul. Grochowskiej 339 oraz przy ul. Abrahama 16

można wykonać

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w rejestracjach przychodni.

Informujemy, że w SZPZLO Warszawa

Hospicjum Domowe Zespół Hospicjum Domowego obejmuje wszechstronną opieką pacjentów zmagających się z codziennymi problemami związanymi z postępującą, często nieuleczalną chorobą. Wspiera również ich bliskich. Podejmowane działania mają na celu zapobieganie cierpieniu, leczenie bólu i innych objawów choroby, a także udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wraz ze wsparciem dla rodziny pacjenta. W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe realizuje się świadczenia zdrowotne w zakresie opieki paliatywnej na terenie Dzielnicy Praga Południe. Żeby pacjent mógł być objęty opieką paliatywną i hospicyjną konieczne jest uzyskanie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent, jego rodzina lub opiekun powinien wyrazić zgodę na piśmie. Siedziba Hospicjum Domowego znajduje się w ZLO przy ul. Ostrołęckiej 4. Wszelkie informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00 na miejscu, lub dzwoniąc pod numery telefonów: 22 810-15-04; 22 810-20-42 do 43 wew. 33; 90 Zapraszamy także na stronę internetową: www.hospicjum.praga-pld.pl


Zapraszamy do udziału w programie zdrowotnym

SZPZLO

ZDROWIE, MAMA I JA

Warszawa Praga Południe

II ETAP na lata 2014-2016

Program szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 24 do 36 mies. życia, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy. W ramach programu w Poradniach dla Dzieci naszego Zespołu od sierpnia 2014 r. do 9 grudnia 2016 r. wykonywane są

bezpłatnie

szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym, po uprzednim

zakwalifikowaniu przez lekarza pediatrę.

Zapraszamy do naszych poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci: ZLO ul. Abrahama 16

tel. 22 671 24 63

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00.

ZLO ul. Grochowska 339

tel. 22 810 21 11 22 810 70 20

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00.

ZLO ul. Ostrołęcka 4

tel. 22 810 45 91

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

ZLO ul. Saska 61

tel. 22 617 67 34

poniedziałek 10.00 – 13.00; wt., śr., pt. 8.00 –13.00; czw. 8.00 – 18.00.

ZLO ul. Sygietyńskiego 3

tel. 22 810 09 30

pon. 11.30 – 12.30;16.00 – 17.00; wt., czw. 8.30 – 10.00; śr. 11.30 – 13.30; 16.00 – 17.00; pt. 8.00 – 18.00.

Projekt finansowany ze środków budżetowych m.st. Warszawy.


Wykaz placówek ZLO 1

2

Poradnie podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych dla dzieci

Adres Saska 61

Grochowska 339

dla dorosłych dla dzieci

Poradnie specjalistyczne endokrynologiczna gruźlicy i chorób płuc gastroenterologiczna dermatologiczna położniczo–ginekologiczna alergologiczna dla dzieci

rehabilitacji położniczo–ginekologiczna stomatologiczna

Numery telefonów Centrala:

22 617 30 01 do 04

Rejestracja ogólna:

22 617 67 33, 22 617 67 07

Por. D:

22 617 67 34

Por. K:

22 617 36 39

Sekretariat:

22 617 14 95

Rejestracja:

22 870 43 83

Por. D:

22 810 21 11

Stomatologia:

22 870 15 80

3

Ateńska 4

dla dorosłych

Rejestracja:

22 617 32 96

4

Zamieniecka 73

dla dorosłych

Rejestracja: POD:

22 610 72 52 22 610 45 05

5

Ostrołęcka 4

dla dorosłych dla dzieci

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa neurologiczna okulistyczna otolaryngologiczna leczenia bólu Hospicjum Domowe

Centrala:

22 810 20 42 do 43

Por. D:

22 810 45 91

Rejestracja:

22 810 33 73

Sekretariat:

22 810 79 43

Hospicjum Domowe:

22 810 15 04 22 810 20 42 do 43 wew. 33, 90

Centrala:

22 671 24 71

Rejestracja:

22 673 81 66 22 671 24 17 22 673 39 92

Por. D:

22 671 24 63

Por. K:

22 671 23 08

Sekretariat:

22 613 56 41

6

Abrahama 16

dla dorosłych dla dzieci Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna*

chirurgia ogólna diabetologiczna kardiologiczna urologiczna rehabilitacji położniczo–ginekologiczna

7

Ostrzycka 2/4

dla dorosłych

Rejestracja:

22 813 27 11

8

Sygietyńskiego 3

dla dorosłych dla dzieci

Rejestracja:

22 810 04 42

Por. D:

22 810 09 30

9

Kickiego 24

dla dorosłych

reumatologiczna urazowo–ortopedyczna położniczo–ginekologiczna Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

Centrala:

22 810 54 14 22 810 24 91 22 810 25 95

Rejestracja:

22 810 41 71

Sekretariat:

22 810 24 59

10

11

Gruzińska 6

Korytnicka 42/44 –

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych Oddział Dzienny Psychiatryczny stomatologiczna

PZP dla dzieci i młodzieży: Rejestracja PZP dla dorosłych:

22 810 44 36 22 617 56 82

Oddział:

22 617 41 34

Centrala:

22 810 20 42 do 43

Rejestracja

22 810 70 35

* UWAGA! Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna czynna codziennie w godz. 18:00 – 8:00, soboty, niedziele i święta całodobowo. Adres i numer telefonu: ul. Abrahama 16 tel. 22 671 22 56. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Zespołu www.szpzlo.praga-pld.pl