Page 1

верасень 2010 г. № 1(24)

N IK A

Газета гістарычнага факультэта БДУ

У НУМАРЫ: Знаёмцеся дэканат! стр.2-3 Какая работа даёт результаты? стр. 4-5 Вам параллельно или с переподготовкой? стр 8. Как заработать студенту? стр.9

Незабыўныя шэсць партый стр.10

A u r a a ca d e m i c a

НАШ ВЫБАР ГІСТФАК! Каля 218 абітурыентаў сталі студэнтамі першага курса гістарычнага факультэта БДУ! працяг на 11 стр.

ГУЛЬНЯ ПА-ЗА ПРАВІЛАМІ К плагиату я отношусь крайне отрицательно: это ни что иное, как воровство. Оправдать это нельзя, я неоднократно говорил об этом студент ам на лекциях. Историческое образование – классическое, которое дает основу для интеллектуального творчества. И когда вот это творческое начало иссякает, истончается, заменяясь откровенной пустотой, это вызывает, по крайней мере, лично у меня, огромное

неприятие. Потому что творчество не приемлет плагиата, оно должно исходить от студента. В нашей гуманитарной исторической сфере творческая деятельность многообразна, она зиждется на источниках, на документах, на том богатом ис то р ио г ра фич е ском наследии, которое мы должны постичь. Он, этот огромнейший, бесконечный по любым сюжетам и темам пласт, позволяет нам проявить самих себя. працяг на 6стр.


N IKA

З ДЭКАНАТУ

2010 верасень

ЗНАЁМЦЕСЯ - ДЭКАНАТ.

КАХАНОЎСКІ Аляксандр Генадзьевіч

Нарадзіўся ў 1963 г. у г. Маладзечна. У 1985 г. скончыў з адзнакай гістарычны факультэт БДУ. Абараніў кандыдацкую дысертацыю па сацыяльнай гісторыі Беларусі XIX ст. ў 1989 г. З 1988 г. – навуковы супрацоўнік, з 1990 г. – загадчык НДЛ гісторыі Беларусі. З 1992 г. перайшоў на пасаду дацэнта кафедры гісторыі Беларусі. З 1991 г. – намеснік дэкана гістарычнага факультэта па навуковай рабоце. Адначасова ў 1999 г. абраны загадчыкам кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу. Даследуе пытанні сацыяльнай і этнакультурнай гісторыі Беларусі XIX - пачатку XX ст. Аўтар звыш 140

БЯРЭЙШЫК Лілія Уладзіміраўна Кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры этналгіі, музеялогіі і гісторыі мастацтваў, намеснік дэкана па вучэбна-выхаваўчай рабоце. Пасля заканчэння аспірантуры ў 1991г. працавала на кафедры гісторыі Беларусі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта ім.Я.Купалы. На гістарычным факультэце БДУ працуе з 1999г.

ПРОХАРАЎ Андрэй Аркадзьевіч Кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў. Намеснік дэкана факультэта па вучэбнай рабоце. Нарадзіўся 10 студзеня 1963 г. у Мінску. У 1980–1985 гг. вучыўся на гістарычным факультэце Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Навуковым кіраўніком быў кандыдат гістарычных навук, дацэнт Даўгяла Генадзь Іосіфавіч. Затым працаваў у сярэдняй школе № 6 г. Мінска. З 1990 г. працуе на кафедры гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў. У снежні 1995 г.

абараніў кандыдацкую дысертацыю «Сакральнае абгрунтаванне ўлады правадыра ва усходнеславянскіх плямёнах па дадзеных гістарычных паданняў і фальклора (на індаеўрапейскім фоне)» па спецыяльнасці 07.00.03 – усеагульная гісторыя. Дацэнт (1997 г.). Працуе ў галіне вывучэння гісторыі рэлігіі і параўнаўчай міфалагіі, перш за ўсё, разглядае славянскую паганскую рэлігію і міфалогію на індаеўрапейскім фоне. Вядзе заняткі па гісторыі рэлігіі, гісторыі сярэдніх вякоў. Намеснік дэкана (з 2005 г.). Каардынатар Асацыяцыі выпускнікоў гістарычнага факультэта БДУ.

навуковых і вучэбна-метадычных, у тым ліку ў сааўтарстве манаграфіі, 20 навучальных дапаможнікаў па гісторыі Беларусі. Распрацаваў і чытае для студэнтаў гістарычнага факультэта лекцыйныя курсы па гісторыі Беларусі XIX ст. і гісторыі Беларусі з 1939 г. да пачатку XXI ст., спецыяльны курс “Інтэлігенцыя Беларусі XIX – пачатку XX ст.” і інш. З’яўляўся кіраўніком шэрага навуковых праектаў, якія фінансаваліся Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Член навуковага савета Д зяржаўнай комплекснай праграмы навуковых даследаванняў “Гісторыя і культура”.

Выкладае курсы “Асновы музеязнаўства” і “Тэорыя і гісторыя культуры (ХХ-ХХІстст.)”, спецкурсы для студэнтаў і магістрантаў спецыяльнасці “музейная справа і ахова гісторыкакультурнай спадчыны”. Сфера навуковых даследванняў - гісторыя Беларусі, гісторыя музейнай справы. Як намеснік дэкана адказвае за арганізацыю выхаваўчай работы ўсіх падраздзяленняў факультэта, сацыяльную работу са студэнтамі.

Узнагароджаны Ганаровай граматай Міністэрства адукацыі (2009 г.).


2010 верасень

З ДЭКАНАТУ

NIKA

паступіў у аспірантуру па гісторыі ЗНАЁМЦЕСЯ - ДЭКАНАТ! Беларусі на завочную форму ў Чырвонаслабодскай СШ Салігорскага раёна выявіў схільнасці да матэматыкі, але перамагла цікавасць да гісторыі. У 1980 г. быў залічаны на гістарычны факультэт Б е л а р у с к а г а дзяржаўнага ўніверсітэта. Захапляўся гісторыяй антычнасці, удзельнічаў у рабоце гуртка пад кіраўніцтвам дацэнта К. А. Рэвяка (зараз прафесар), з другога курса гістфака і па сённяшні час займаецца пераважна праблематыкай гісторыі Беларусі крыніцазнаўства Завяршыў навучанне дыпломам з адзнакай, быў ХОДЗІН размеркаваны ў Слуцкі раён. Пад час працы настаўнікам гісторыі Сяргей Мікалаевіч Доктаравіцкай СШ Капыльскага Нарадзіўся 31 мая 1963 г. у п. раёна (1986 г.) Путчына Д зяржынскага раёна Мінскай вобласці. Пад час навучання

навучання. У 1988 г. з пасады дырэктара Доктаравіцкай СШ пераведзены ў БД У на кафедру гісторыі БССР выкладчыкам. Чытаў курс па гісторыі Беларусі ХХ ст. для студэнтаў завочнай формы навучання. У 1990 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю па гісторыі беларускай вёскі міжваеннага часу (навуковы кіраўнік — прафесар І. В. Царук). З 1992 г. — дацэнт кафедры гісторыі Беларусі, з 1995 г. — дацэнт кафедры крыніцазнаўства і музеялогіі. Распрацаваў шэраг падручнікаў па тэорыі і гісторыі крыніцазнаўства, крыніцазнаўству гісторыі Беларусі. Аўтар каля 100 публікацый. У кастрычніку 2000 г. абраны дэканам гістарычнага факультэта. Адначасова (на грамадскіх пачатках) з 2001 г. — загадчык кафедры крыніцазнаўства.

матэрыял падрыхтаваны паводле сайта www.hist.bsu.by

Мы робім гісторыю. Далучайся! даўно існуе згуртаванне тваіх

Шаноўнае спадарства! Вяльможнае панства! Дзецюкі! Сябры! Ты – малады гісторык. Як і я. Гэта значыць, ты ўмееш думаць, бачыць, чуць і адчуваць час і эпоху. Прафесія такая. А яшчэ ты ўмееш любіць сваё. Па-першае, яно сваё, як можна яго не любіць. Але, аказваецца, можна. Падругое, ты добра ведаеш, што адбываецца, калі народ забывае, хто ён ёсць і што ён мае. І патрэцяе, не мне табе казаць, што ўсё залежыць толькі ад мяне і ад цябе. Хто, як не мы? Што, і ты стаміўся ад абыякавасці? Тады табе варта ведаць: на тваім факультэце ужо

адзінадумцаў! Суполка Таварыства беларускай

мовы “Варта” на гістарычным факультэце БДУ. Ты даўно хацеў: Слухаць любімых беларускіх музыкаў на родным факультэце?

Глядзець лепшае сусветнае кіно на роднай мове? Гутарыць пра ўсё на свеце з літаратарамі, артыстамі, навукоўцамі? Вандраваць па Беларусі не як турыст, а як гаспадар? Іграць, чытаць вершы, спяваць не ціхутка на кухні, а для ўсіх, хто здольны цябе ацаніць? Знайсці сяброў і сябровак – такіх, як ты?

Значыць, табе да нас! Вучыш гісторыю? Хадзем з намі яе рабіць! Віталь БЫЛЬ, старшныя суполкі ТБМ ”ВАРТА”


N IKA Людзі факультэта

“ТАКАЯ РАБОТА ДАЁТ РЕЗУЛЬТАТЫ...” Новый лидер студенческой

2010 верасень

есть только одна проблема: поиск новых членов Совета. Бывает, что руководитель, придя на должность, привносит в организацию что-то новенькое.

Наверное, никому не секрет, что предыдущее руководство Совета в организации “Совет по прошедшем учебном году качеству обрзования” выпустилось из стен рассказывает о работе и истфака и руководить перспективах работой Совета по На первое сентября, на общем понятным причинам собрании активисты студенческих уже не смогло бы. организаций агитировали Правда на данный первокурсников ко вступлению в момент двое из различные студенче ские в ы п у с т и в ш и х с я организации. Чем тебя заманил членов Совета: Совет по качеству образования? Дмитрий Зайцев и О Совете узнала еще до общего Ольга Цедик вновь собрания: просматривая сайт нашего вернулись в факультета. Помню, еще тогда, глядя организацию в на фотографии членов Совета, качетсве студентовподумала, какие молодцы, даже магистрантов, чему газету издают. И самой захотелось… мы не можем не Как такового выбора: надо идти в радоваться Совет, там больше преимуществ, не Какой новый было. Мне было интересно писать в с о с т а в газете, участвовать в конференциях, о р г а н и з а ц и и ? ЧГК, знакомится с новыми Раскажи подробнее интересными людьми, не просто про этих студентов. учиться на факультете, а, как говорят, Это не совсем участвовать в общественной жизни новый состав: за факультета. полгода, что прошли Чем отличается СКО от других с последних студенче ских организаций: выборов, коллектив Дарья ВОЛКОВА профс аюза, Б РСМ? уже успел Истфаком загорелась еще когда училась в Каждая из перечисленных тобой сработатся. На класе девятом. Хотела и пойти по стопам организаций имеет свои особенности, данный момент в функции и специфику работы. СКО состав Совета входят тети, и самой было жутко интересно. уже из одного своего названия дает 18 студентов и 2 понять, что основной упор в работе магистранта. Кроме ДЕВИЗ: Как законченный оптимист могу делается на повышение качества того, что все члены сказать только одно: Все будет хорошо. образования, уровня целеустремленные, образовательного процесса. Проще инициативные люди, говоря, мы страемся сделать этот с ними очень легко ХОББИ: все новое и интерсное или старое самый процесс получения знаний работать. Надеюсь, и проверенное более удобным для студентов. Ради что и новые члены так же легко в Совет. Каких нововведений ждать от этог проводятся многочисленные вольются тебя? соцопросы, мониторингы, круглые Наверное, выражение “Новая Ты от недавнего времени столы, конференции. Некоторые метла по-новому метет” в этом случае считают это формальностью, но на занимаешь не так давно стала не актуальна. Я считаю, что надо не самом деле это не так: как показывает старшиной СКО. С какими только сохранять те проекты, что уже опыт, такая работа дает результаты. проблемами ты уже столкуналь? запущенны в рамках СКО, но и Нельзя сказать, что проблем В связи с чем произошли стараться их распространять. Так же кадровые пере становки в вообще нет. Так же было бы не хотелось бы налаживать контаткты с интересно =) На данный момент у нас организации?


Людзі факультэта N IKA “ТАКАЯ РАБОТА ДАЁТ РЕЗУЛЬТАТЫ...” 2010 верасень

другими факультетами, ВУЗами, ведь пока все сотрудничество в основном “держится” на личных связях. Не хочется раскрывать всех планов, но год будет насыщенным на события. На кого ориентируется организация? СКО истфака – это организация для студентов и магистрантов нашего факультета. Поэтому, в первую очередь, работа организации расчитана именно на них. Что было сделано за последний год? Подведи итоги. Я уже упоминала о запуске дебатклуба, две игры которого были отыграны весной этого года. Нельзя не сказать о чемпионатах по игре “Что? Где? Когда?” на призы газеты “Ника”. Да и сама “Ника” за этот год не просто существовала, а совершенствовалась и стала дипломированной. Конец учебного года мы взбудоражили проведеным мониторингом, который показал, что всем есть над чем работать.

Насколько востребованной является деятельность СКО среди преподавателей и студентов факультета? Мне кажется, что на такие вопросы я не в праве отвечать. Как выявил прошедший мониторинг, доля студентов считают, что мы ничего не делаем, но больший процент опрошенных, наверное, более внимательных, положительно отзывались о наших проектах и работе организации в целом. Имеются ли примеры влияния СКО на образовательный процесс? Да, был изменен формат ретинговой системы, мы стрались решить проблемы плановой нагрузки студентов, правда не все идет как хотелось бы, ведь аудиторный фонд на нашем факультете не большой. Мне кажеться, что студенты истфака – пассивные и безразличные. Что СКО будет делать с этой пассивностью?

ЦЯБЕ ЧАКАЕ “НІКА”!

Гістфак – гэта фабрыка гісторыкаў. Так думаюць многія, пра гэта сведчаць нашы залікоўкі і дыпломы, дзеля гэтага мы сюды паступалі. Але гістфак – гэта яшчэ і самая незвычайная пара – пара студэнцтва. А студэнту хочацца пакаштаваць многага… У тым ліку, і самы прыцягальны наркотык – творчасць. І кожны мае такую магчымасць. Можна спяваць сябрам пад гітару на інтэрнацкай кухні, можна пісаць вершы-эсэмэскі каханай, можна хадзіць у кіно не толькі цалавацца, але і атрымліваць катарсіс ад шэдэўраў кінематографа… Але любому творцу патрэбен суразмоўца. І найлепшая магчымасць быць

пачутым – ГАЗЕТА “НІКА”! Калі ты ведаеш, з якога канца брацца за асадку, і робіш гэта не толькі канспектуючы лекцыі… калі табе падабаецца рабіць адкрыцці і дзяліцца імі,калі ты не толькі любіш чытаць газеты, але хочаш сам рабіць іх, калі ты хочаш, каб твой талент убачылі і ацанілі, калі ты адказны і наогул, з табой можна ў разведку, калі ты энергічны, поўны крэатыву і сіл. Адным словам, не згубі свой шанец пражыць гістфакаўскае жыццё карысна і цікава! Далучайся да нашай каманды! “НІКА” цябе чакае!

Я бы не сказала, что истфаковцы пасивные и безразличные. Глядя на сегодняшний второй курс, видно, что ситуация начала менятся: у этих ребят энергия просто бьет ключем, надо только найти куда ее применить.

слова Дарья Волкова вопросы Павел Махинов

шукаем РЭПАРТЭРАЎ

пішы nika_hist@mail.ru


NIKA працяг А мы обязаны его освоить, хотя бы в какой-то мере, чтобы называть себя Историками с большой буквы. И вот когда мы вместо этой ежедневной тяжелой умственной и физической работы применяем простые кнопки компьютера, скачивая из Интернета, из “Википедии”, а потом это все пишем под своим именем, имитируя, что это нами было создано – ну это просто выходит за рамки всякой морали. Не говоря о том, что есть жесткие правила, которые существуют в высшей школе любого нормального государства… Списать от руки - плагиат тоже очевидный, но тут хоть какой-то физический труд затрачен, что-то через голову прошло. Но когда нажатием кнопки перекидываются файлы, изменяются шрифты, наводится камуфляж и ставится своя фамилия… Любой текст должен перерабатываться головой, я ничего не буду иметь против, когда студенты скачают его с помощью Google, а потом проанализируют. Я, к примеру, сейчас храню на компьютере около ста страниц, найденных в Интернете. Чтобы переварить их и выдать 5-6 страниц своего текста, уходит примерно полдня. Вот недавно обратился за помощью к студентам. Некоторые подошли к такой технической работе творчески, а некоторые просто повставляли разные куски текста, не привнеся ни одной своей мысли. Почему так происходит? Я думаю, за счет какого-то непорядка на школьном уровне, когда будущие студенты не могут использовать свои умственные задатки, чтобы работать с текстом, будь то писчебумажный или электронный. Я считаю, за такое интеллектуальное воровство не просто по рукам надо бить, это уголовная ответственность. Ты забираешь у другого человека его мысли, его внутреннее «Я», выраженное в этих мыслях, и

дыскусія

2010 верасень

ГУЛЬНЯ

ставишь на его место свое «Я». В общества, которое неправильно сначала детьми, а -+ любом университете мира это один из воспринимается потом и молодыми людьми. В главных доводов, чтобы расстаться со гуманитарной сфере нужно студентом. И у нас также уже в какойтворческое мышление, широкий то степени поставлена проблема не анализа текста на предмет кругозор. У тех же математиков и содержательности, а проверки его на физиков это творческое начало ограничено определенными оригинальность. рамками, у нас, историков, этих Любой текст, который мы рамок нет. И вот когда мы не видим пропускаем через себя, даже если это этой перспективы, а идем на поводу реферат первокурсника, учит и нас, у детей, то и получаем такую преподавателей, так как выходит он ситуацию, о которой я говорю. из чужой головы и является примером Как бы ни было это все гадко и уникальности мысли. Но когда я плохо, но одним из преимуществ вижу, что текст, принесенный нашей белорусской постсоветской студентом, не оригинальный, а высшей школы является то, что мы принадлежит профессору Иванову, нянчимся и будем нянчится даже возникает отторжение от работы с перед тем, как расстаться с таким студентом на том этапе, когда человеком. Мы десятки раз обязаны уже состоялся разговор о таком плагиате. Когда такого разговора ещё в мягкой или жесткой форме, даже это старшекурсникине было, приходится заниматься тем, если выпускники, призывать их к ответу, чем в детском саду занимаются к совести, заниматься не воспитатели: «Машенька, Петенька, образованием, а воспитанием. так нельзя делать, вы делайте вот И все равно ведь толку так!». Исторический факультет и БГУ никакого… в целом, как ни горько мне это говорить, превращается в детский Олег ЯНОВСКИЙ сад. Причины? Недоработки современного информационного записал Дмитрий АНАЦКО


2010 верасень

Дыскусія

N I KA

ПА-ЗА ПРАВІЛАМІ

Канечне, красці – гэта дрэнна. “Не крадзі!”.Так нас вучылі мамы, настаўнікі і Крымінальны Кодэкс. Але проза жыцця, як той д’ябал, спакусліва шаптала на вушка: “Калі хочаш жыць у шчасці – тр эба красці, красці, красці…”. На жаль, жыццё багацей за любыя схемы… Безумоўна, плагіят і рабунак банка – гэта парушэнне свяшчэннага прынцыпа прыватнай уласнасці, але відавочна, што гэта зусім розныя рэчы. Плагіят плагіяту таксама не роўня. Можна абараніць некалькі доктарскіх, якіх ты ў вочы не бачыў. Можна “садраць” сцэнарый з папулярнага замежнага серыяла, перайменаваць герояў, даць іншую назву – глядзіце новы беларускі серыял “Тэарэтыкі”! А можна проста спампаваць рэферат. Калі плагіят раскрыты, справа часта можа дайсці да суду і пакарання. Але ці варты жорсткага пераследу студэнт, які прынёс рэферат з інтэрнэту, студэнтка, што скарысталася працай старэйшых таварышаў? Да плагіяту звяртаюцца нават самыя адказныя і сур’ёзныя студэнты. Навошта марнаваць сілы і час на тое, што ўсё роўна робіцца “для галачкі”? Лепш вызваліць іх на больш карысныя рэчы. Уявіце: ты засяроджана працуеш над курсавой працай, шукаеш крыніцы, вядзеш сапраўднае раследаванне, а з цябе патрабуецца некалькі рэфератаў, якіх мо і чытаць ніхто не будзе. Чаму б не звярнуцца да старога сябра – Інтэрнэта? Праўда, студэнты зэканомлены такім чынам час выкарыстоўваюць не столькі з карысцю, колькі з прыемнасцю. Ну дык на тое мы і студэнты! Гаўдэамус ігітур, як той казаў, ювэнэс дум сумус… Вопытныя выкладчыкі ведаюць, як вызначыць плагіят, і нават як скіраваць яго на карысць навучальнага працэсу. Некаторыя прымаюць працы, напісаныя толькі ад рукі (“калі спісаў аднекуль, дык хоць прачытаў пры гэтым!”), некаторыя даюць арыгінальныя заданні, якія прасцей зрабіць самому, чым недзе знайсці.А

хтосьці, наадварот, дапускае, скажам так, рознае запазычанне, глядзіць на яго скрозь пальцы. І студэнты гэта выдатна адчуваюць. Доўгімі зімнімі вечарамі на інтэрнацкіх кухнях старэйшыя павучаюць малодшых: каму з выкладчыкаў можна прынесці

хоць “Капітанскую дачку” А.С. Пушкіна з прыгожым тытульнікам і спісам літаратуры, каму варта творча перапрацаваць пазычаную працу, а для каго, на жаль, давядзецца папацець самастойна. І абодва бакі разумеюць: гэта гульня. Не злоўлены за руку – не злодзей, а папаўся – сам вінаваты… Да таго ж у нашым няпростым жыцці бываюць самыя розныя сітуацыі. Помню, як у надта загружаны час давялося злегчы ў ложак з моцным грыпам. Каб выратаваць сітуацыю і разлічыцца з усімі працамі, прызнаюся, давялося паплагіяціць… Ёсць і больш глабальныя прычыны. Сама сістэма адукацыі дае магчымасць вучыцца толькі дзеля дыплома. Хто хоча нечаму навучыцца – навучыцца, але і астатнія маюць магчымасць без вялікай напругі атрымаць запаветнае

пасведчане аб вышэйшай адукацыі. Уся суровасць кантролю працы (тая самая модульна-рэйтынгавая сістэма) найперш усім цяжарам кладзецца на тых студэнтаў, хто спрабуе сумленна выконваць усе патрабаванні. Гэта выдатнікі будуць высалапіўшы язык

насіцца, каб зрабіць усё як трэба і калі трэба. Астатнія ў адказ на ўзмацненне кантролю знойдуць мноства абыходных шляхоў. Вядуць такія шляхі і праз выкарыстанне чужога розуму для ўласных патрэбаў. А выкладчыкі ўсё ж не паліцэйскія, а выкладчыкі… Насамрэч, я не збіраюся апраўдваць плагіят. Гэта з’ява сапраўды далёка не пачэсная і годная. Я апраўдваю студэнтаў, тых, хто не ўтрымаўся ад спакусы такім бяскрыўдным чынам крыху палегчыць сабе жыццё ў нашым складаным свеце. І няхай жа гэта будзе самай вялікай хібай нашай маладосці…

Віталь БЫЛЬ


KA NN IKIA Для многих студентов исторического факультета актуально повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. Один из способов – получение дополнительной квалификации. Это можно сделать либо путем получения параллельно второго высшего образования либо путем переподготовки на основе высшего образования. Я сам воспользовался именно этим путем, а теперь хочу поделиться с вами своим опытом . Первый вопрос – какой из вариантов выбрать? Плюсы параллельного второго высшего: 1. полноправное второе высшее образование

АДУКАЦЫЯ

2010 верасень

основаниях, сдавать ЦТ и т.д. П л ю с ы переподготовки: 1. п о л у ч е н и е второй квалификации всего за два года 2. в о з м ож н о с т ь учиться на заочной ф о р м е 3. из нагрузки исключены многие дисциплины не имеющего прямого отношения к специальности (так называемые «предметы для общего развития») 4. д о с т а т о ч н о простые принципы приема (отбор по среднему баллу, причем бывает так, что конкурса нет, но может быть собеседование на

только лица, уже и м е ю щ и е в ы с ш е е образование или студенты выпускного и предвыпускного курсов (4 5). ? Второй вопрос – какие нужны д о к у м е н т ы ? При переподготовке Для параллельного образования – документы по перечню из правил правила приёма приема в ВУЗы. Что касается то вам понадобятся гораздо проще переподготовки, разрешение на ее прохождение из профпригодность, которое может деканата и выписка из зачетной включать задания на определение IQ) ведомости либо заверенная копия а ч е т к и . 5. прием документов не з Третий вопрос – где можно ограничен рамками вступительной компании, а зачисление производят учиться параллельно или на по мере комплектования групп, т.е. п е р е п о д г о т о в к е ? Параллельно можно поступить во можно поступить в сентябре, октябре, да хоть и в январе многие ВУЗы и на многие 6. стоимость, как правило, факультеты, на ГИУСТе и ИБМТ ниже, чем на параллельном, и иногда БГУ как и в АУ существует большой для студентов существуют скидки по набор для желающих получить оплате за учебу второе образование заочно после Минусы переподготовки окончания первого, в АУ, БНТУ, 1. диплом о переподготовке БГЭУ и МГЛУ существует много имеет силу только при наличии программ по переподготовке. В БГУ, диплома по основной специальности к примеру, переподготовку можно 2. не всеми работодателями пройти в Институте непрерывного даже диплом гособразца по такой образования БГУ, Институте форме получения образования журналистики БГУ и ИБМТ БГУ. воспринимается серьезно Дмитрий ЗАЙЦЕВ 3. поступать имеют право

ВАМ ПАРАЛЛЕЛЬНО ИЛИ С ПЕРЕПОДГОТОВКОЙ

2. уровень подготовки практически не уступает первому в ы с ш е м у 3. диплом котируется без ограничений и в государственных организациях и в частных 4. можно поступать с третьего курса и сразу на третий курс Минусы параллельного второго в ы с ш е г о : 1. достаточно строгие требования к поступающим: не должно быть оценок ниже 7 за всё время обучения в университете, нужно согласование учебных программ и занятия на первом высшем и предполагаемым вторым обязательно должны быть в разные с м е н ы 2. нужно быть готовым к двойной учебной нагрузке и постоянному недостатку времени 3. стоит обычно дороже, чем п е р е п о д г о т о в к а 4. при значительном расхождении учебных планов первой и второй специальностей нужно поступать на первый курс на общих


Жыццё факультэта КАР’ЕРА

NNIIKKAA КАК НАЙТИ РАБОТУ СТУДЕНТУ? 2010 верасень

Начался новый учебный год. Новые идеи, новые стремления, новые приоритеты. Многие студенты желают найти работу, подзаработать денег. Что же делать и куда податься? Мы предоставляем вам к размышлению несколько вариантов со всеми их плюсами и минусами. Начнем с парней, ведь к счастью или наоборот, получилось так, что у парней больше шансов найти работу. Стройка, она же шабашка, она же шарашка, она же халтура…… Есть два варианта: гособъект и работа на частника. Работа на гособъекте без образования предусматривает лишь работу подсобником – делать все, что угодно. Предупреждение! При устройстве на гособъекте смотрите, чтобы в контракте была прописана форма оплаты (сдельная или почасовая), точная сумма вашей заработной платы. И ни в коем случае не верьте тому, что вам якобы выдадут премию, так как шанс ее увидеть - ох как невелик! Найти частного работодателя не так уж трудно. Например, в интернете найти разовую подработку можно на

различных тематических форумах. Можно также расспросить своих друзей и знакомых, которым довелось работать. Но самый верный способ – это приехать в какой-нибудь коттеджный поселок (таких в окрестностях Минска сейчас очень много: Боровляны, Сосны, Дрозды и т.д.) и поискать дома, где явно идет стройка. Заприметив чтонибудь, подходите и спрашивайте, не нужны ли им подсобные работники. Обязательно поторгуйтесь, когда будете обсуждать ваш гонорар. И лучше всегда договаривайтесь о выплате денег ежедневно, дабы при вашей соцнезащищенности (это же не совсем легальная работа) не быть обманутым. Грузчик, или человектолкатель тележек. В обоих случаях необходима могучая мужская сила и крепкое здоровье. Толкать тележки ничуть не легче, чем грузить или разгружать товары, как это может показаться на первый взгляд. Но, тем не менее, сегодня такая работа очень популярна в связи с вновь и вновь открывающимися супермаркетами. Если это вам по душе и силе, то можете обратиться, например, в отдел кадров любой торговой точки. Но будьте готовы, что если вы хотите быть грузчиком продуктовых товаров, то с вас могут потребовать санкнижку, сделать которую стоит более 50 тыс. бел. руб и уйму времени. Зато за такую работу платят довольно большие деньги. Как советуют бывалые, если вы собрались разгружать фуры в Ждановичах, то лучше не идти к людям кавказской внешности, а то зарплату можете получить арбузами. Следующие варианты могут себе позволить не только парни, но и девушки. Курьер. Тут уж что попадется: диски, чай, книжки, спортивное питание… Список самый

разнообразный. Но заработать можно до 400 у.е. К тому же часто оплачивается проездные и телефон. Для такой работы требуется хорошее знание местности, и быть может даже определенная выносливость, ведь многим приходится мотаться целый день. Для тех, кто задался на истфаке целью стать менеджером по туризму, вполне можно начать «с самых низов». Ведь многие туристические компании сегодня предлагают работу курьером по доставке документов. Промоутер. Такая работа подходит для молодых и обаятельных, веселых и заводных. По своему опыту, могу сказать, что мне довелось прийти в одно минское агентство, заполнить там анкету и пройти собеседование типа «убеди меня купить у тебя хлопушку». Если ты им подходишь, то тебя обязательно пригласят на какуюнибудь акцию, где тебе представится возможность во всю проявить свой звонкий голос, покрикивая «покупайте подгузники Huggies и вы получите упаковку в подарок!». При этом хорошо выглядеть и улыбаться все время обязательно. Как правило, на работу промоутером берут девушек, но бывает шанс и у парней. Денег может быть не так много: оплата почасовая. Официант, бармен. Вариант: работа в Макдональдсе. Про Макдональдс наверняка известно многим, благо он недалеко от истфака. Тем более, что многим хватает сил работать там и после учебы. А вот летом можно устроиться в какое-нибудь кафе официантом, ведь именно в этот период такие заведения на каждом углу. Терпение и вежливость – надежные гаранты хороших чаевых, что является главным преимуществом этой работы. Вакансии легко можно найти в интернете или в газетах. Это, к счастью, не весь список того, где студент может подзаработать в свободное время. Главное – желание и цель, а работу всегда можно найти. Надеемся, наши советы помогут Вам в поиске работы.

Алина КУНИЦКАЯ Юрий МОРОЗ


2010 NIKA МЕРКАВАННІ верасень “НЕЗАБЫЎНЫЯ ШЭСЦЬ ПАРТЫЙ...”

Хутка імчыць час, імгненна змяняецца дзень за днём. Былыя першакурснікі ўжо другі курс. Першы навучальны год на гістфаку праляцеў вокамгенна і застаўся за нашымі спінамі. Лета дазволіла пераасэнсаваць мінулы год, зрабіць высновы. Чым стаў гэты год: здзяйсненнем запланаванага або часам расчараванняў? Што ўразіла мінулагодніх абітурыентаў найбольш? Каб высветліць, што ды як, я вырашыў апытаць дзесятак-другі друкакурснікаў. Пытанні задаваў нескладаныя, каб не напружваць светлыя галовы: Што запомнілася і ўразіла найбольш за першы год навучання? Ці спраўдзіліся мары і спадзяванні адносна гістфака і БДУ? Насця Пятрова 10 група: канечне, складаней… -- Запомнілася шмат чаго: 75Навучальны працэс падабаецца і годдзе гістфака, капуснік з першым цалкам задавальняе, толькі вось сам месцам нашай групы, Роксі. Але будынак гістфака - не зусім тое, што найбольш запомнілася чамусьці чакала. Анусіна. Гэта шматлікія выпрабаванні, хабар пікецёрам, рыцарскі турнір. На адным пікеце было заданне адшукаць спецыяльна пазначаны карабок ад запалак. Мы так старанна шукалі, што знайшлі мінулагодні, а нам не хацелі яго залічваць… Памятаю я і сняданак археолага, хаця і здалося, што яго было малавата. Спадзяванні спраўдзіліся. Я добра ведала, што мяне чакае, бо яшчэ ў гімназіі ў мяне былі знаёмыя з гістфака. Рыгор Трафіменкоў, 4 група: -- Самыя яркія ўражанні пакінула насычанае прыгодамі жыццё ў інтэрнаце. Тут ёсць з кім пасварыцца і ў той жа час пасябраваць. Паўстае і шмат спакусаў, у тым ліку і прагуляць пары. Я меў такі досвед, але пасля давялося прыемна паразмаўляць з Панфілавым… Павел Ефімовіч, 2 група: Калі я ўбачыў адукацыйны працэс -- Мне будуць помніцца сябры, з знутры, то … зразумеў, што БДУ не якімі мяне звёў гістфак. Запомніцца такі страшны, як яго малююць. час, добра праведзены разам з імі. З Каця Гвоздзь, 7 група: афіцыйных мерапрыемстваў з -- Прыемна тое, што можна большага памятаю апошнія: канцэрт напоўніцу рэалізаваць свае да 65-годдзя Перамогі і сустрэчу з здольнасці. Я ўдзельнічала амаль ва нашым дэканам С.М. Ходзіным 19 ўсіх канцэртах, якія ладзіліся на красавіка. Цікава было пачуць пра гістфаку: спявала, танчыла, а дзесьці яго студэнцкае жыццё, пра кашу з і іграла. На гістфаку можна раскрыць фасолі ды яшчэ шмат чаго. сябе з розных бакоў, А ад адукацыйнага працэса я чакаў самарэалізавацца, але галоўнае, на крыху іншага. мой погляд, – актыўнасць спалучыць Каця Сідорэнка, 6 група: з выдатнай вучобай, хоць гэта, -- Заўсёды буду памятаць першую

сесію. Лацінская мова і наша выкладчыца Ганчарова Нінэль Афінагенаўна. Я хвалявалася, баялася, думала, што гэта самы складаны іспыт… Але сесія праляцела хутка. Зараз з усяго вывучанага лацінскую мову, напэўна, ведаю найлепш. Спадзяванні ж мае спраўдзіліся. Аказалася, што вучыцца не так і складана, можна самарэалізавацца. Слава Гладкіх, 8 група: -- Яскрава памятаю залік па гісторыі Расіі, а асабліва ноч напярэдадні. Гэта былі незабыўныя

шэсць партый у шахматы да 4 гадзін раніцы: стаўка рабілася не на механічнае засваенне матэрыяла, а на развіццё логікі.На гістфаку спадзяваўся ўбачыць падобнае. Такія вось меркаванні: здавалася б розныя, ды ў нечым аднолькавыя. Хтосьці весела бавіць час, а нехта напружана рыхтуецца... Усё, безумоўна, залежыць ад чалавека. Галоўнае ж, як мне здаецца, каб жыццё не абмінала цябе!

Дзяніс ФІЛІПЧЫК


ЛІСТ

2010 верасень

NIKA

Выбар – самая складаная і самая проста з’ява жыцця. Аднойчы мы зрабілі выбар – і зараз мы студэнты гістарычнага факультэта БДУ. Штодзень мы трапляем у сітуацыі, калі даводзіцца абіраць: кава ці гарбата, белыя ці чорныя шкарпэткі, наведаць лекцыі ці зазірнуць у барчэллу. У сваёй галаве ты вырашаеш – саступіць жанчыне мейсца ў транспарце ці працягваць глядзець у шыбу. Ты абіраеш сваю грамадзянскую пазіцыю: размаўляць па-беларуску ці па-расійску, быць “за” ці быць “супраць”. Ніколі не задумваліся пра выбар, які вы робіце кожную секунду?Табе і толькі табе вырашаць якой будзе твая наступная хвіліна жыцця. Ты праз выбар вырашаеш, якім будзе твая рэчаіснасць. Ад таго, што ты зробіш, слова якое прамовіш, залежыць ланцужок далейшых падзей – так званы “эфект матыля”. Мы ствараем уласную гісторыю ў кожны момант. Пасля доўгіх месяцаў ваганняў я абраў гістарычны факультэт месцам свайго навучання. Цяпер я на чацвёртым курсе. За чатыры гады свайго навучання я прайшоў і ломку і расчараванне. “Якога чорту я паступіў сюды?” – пытаў я ў самога сябе. Разам з тым, я ганаруся сваім факультэтам і зробленым мною выбарам. Прычынаў ганарыцца дастаткова. За савецкім часам гістарычны факультэт лічыўся элітарным - тутака рывхтавалі палітычную эліту для дзяржавы. Паступіць на гістфак было вельмі-вельмі складана. У 90-я гады студэнты-гісторыкі сталі творцамі органаў студэнцкага самакіравання. У 90-я гады наш факультэт лічыўся прэстыжным. Сёння гістарычны факультэт гэта грунтоўная адукацыя гуманітарнага профілю. Гістфак закаляе мозг. На гістафаку выкладаюць лепшыя навукоўцы Беларусі. Гістарычны факультэт збірае алімпіяднікаў і

тры гауча выбіраюць далейшую дарогу

НАШ ВЫБАР - ГІСТФАК!

маладых інтэлектуалаў з усёй краіны. Калі вам кажуць “Кім ты будзеш пасля заканчэння – настаўнікам гісторыі?” Не бойцеся – пасля гістфаку можна быць кім заўгодна: вахторам ці прэзідэнтам. Пра гэта казалі нам нашыя выкладчыкі на нашых лекцыях. Ганарыцеся сваім факультэтам і прыкладайце намаганні, каб гістарычны факультэт БДУ зноў стаў самым прэстыжным факультэтам у краіне. Каб на вас глядзелі і зайздросна казалі: “О! Ты студэнтгісторык!”. Кожны з нас стварае гісторыю роднага факультэта ўжо сёння. Толькі ад цябе залежыць у якім рэчышчы пройдуць 5 год жыцця на гістарычным факультэце: у заўзятым навучанні ці біцці лындаў. Вы ўжо зрабілі галоўны выбар свайго жыцця – гістарычны факультэт. Далей абірайеце быць моцнымі, актыўнымі, неабыякавымі і

свабодынымі. Ганарыцеся - вы студэнты гістарычнага факультэта БДУ!

Павал МАХІНАЎ галоўны рэдактар

шукаем ВЯРСТАЛЬШЧЫКА

пішы nika_hist@mail.ru


Усм ешка спадары н і К ліо Вітаю, шаноўнае спадарства! Асабліваа вітаю нашых першакурснікаў. Жадаю вам заваявання акадэмічных вяршынь, х а ля вы й добрага насторю. На лекцыях і семінарскіх занятках нашыя слаўныя выкладчыкі часам кажуць смешныя словы, выразы - гэта тое, што застаецца ў памяці на доўгія гады. Некаторыя выслоўі з цягам часу ператвараюцца ў легенды. Давайце разам запісваць легенды нашага факультэта. Посьпехаў!

Колб Е.Г.: "Историк дол жен быть прям, как подвыпившая женщина!" "это лучше, чем смотреть легенду о динозавре- "Не родись красивой"" Самохвалов Д. С.: Слово анналы, происходит от лат. anno - год, а не от анус, как вы, наверное, подумали! Александрович С.С.: ...Одна маленькая,но очень гордая птичка...поднялась высоко-высоко в горы...Записывайте тему ЧЕРНОГОРИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА" Захаркевич С.А.: На семинаре по культурной антропологии:" В наше время экзамен с первого раза сдавало 2-3%. Может, Павел Всеволодович подобрел с тех пор... (голос из аудитории) : - А может, студенты стали умнее?

Галоўны рэдактар: Павал МАХІНАЎ Стыль- Рэдактар: Віталь БЫЛЬ

-Еще пару месяцев, и вы пойдете в свет: девальвировать диплом о высшем образовании. - Кто-то ухаживает за девушкой, Ктото за бабой, а кому-то потом нужны тёлки... Шумский И.И.: О президенте Франции: -Шарль де Голь обиделся на французов и ушел в отставку со словами " Ну, гады, вы меня еще позовете" - Италия - маленькое драчливое государство которое не умеет воевать! - Немцы как всегда воевали до победного поражения! -Немцев нужно вообще перерасселить в Африку! -Франция - еще одно забавное государство Евросоюза О президенте Германии: -Вы его не знаете как впрочем и большинство немцев! О объединении социал-демократов и коммунистов: -Это просто тяни-толкай Евросоюза! -Маккартизм не от Пола Маккартни.

Дызайн і вёрстка: Павал

МАХІНАЎ

Сакратар: Даша ВОЛКАВА

Карэктар: Таццяна ВЕРАБЕЙ Заснавальнік: Студэнцкая Журналісты: Раман КАРП, Рада па якасці адукацыі гістаАліна КУНІЦКАЯ, Юры рычнага факульт эта БДУ МАРОЗ, Зміцер АНАЦКА, Дзяніс Адрас рэдакцыі: Мінск, ФІЛІПЧЫК, Зміцер ЗАЯЦ іпп вул. Чырвонаармейская, 6.

2010 верасень

-Премьер-министр попробовал подергаться , повыступать , а потом обиделся и уехал к себе на веску! - Что-то должно скрашивать унылость Елисейских полей! Рыбаков А.Е: - Есть у кого-нибудь то, чем можно пошевелить? - Ну, я вообще после революции родился... третий раз вам говорю. - По глазам вижу, что очень многие хотят идти в науку, но я бояться об этом сказать. - В колхозах - колхозники. - Творческий характер лечения... - У меня много любимых мультиков, но самый любимый про лошадку Марусю. - Побывал я в разных шкурах...

“НІКА” запрашае да супрацоўніцтва:студэнтаў, выкладчыкаў!

Меркаванні аўтараў могуць не супадаць з пазіцыяй рэдактараў. Вашыя заўвагі, прапановы дасылайце на адрас:оор nika_hist@mail.ru. Тэлефануйце:тттттттттттттттт + 3 7 5 2 9 5 6 1 97 4 8 ( В і т а л ь ) +375293833964(Даша) + 37 5 2 98 8 2 99 8 4 (З м і це р ) Тыраж 299 экз.

24_  
24_  
Advertisement