Page 1

2 2 G A Z E TA C H M I E L N E J

NUMER 1/2013 (25)

WARSZAWA, STYCZEŃ 2013

I CAŁEGO ŚRÓDMIEŚCIA

NAKŁAD: 5000 EGZ.

8 STRON facebook.com/gazetanachmielnej

Kolejny rok, kolejny krok

W TYM NUMERZE TAKŻE:

Jesteśmy z Wami już 2 lata — w styczniu 2010 wyszedł

we współpracy z Plusem, mającym na Chmielnej swój

pierwszy numer Gazety na Chmielnej. Dwa lata to

flagowy salon, zrealizowaliśmy projekt Chmielna QR

dużo i mało... Ale najlepiej zacząć od początku. A było

— na większości kamienic pojawiły się oznaczenia

to tak:

kodów QR, za którymi kryją się informacje o budynku

Kapele warszawskie

— historyczne i współczesne, z trójwymiarowym

Historii łyk

obrazkiem, pozwalające osobom zainteresowanym i turystom na pogłębienie wiedzy na temat tego

Pod koniec 2009 roku dwie duże firmy z Chmielnej —

obszaru (projekt jest jeszcze rozwijany),

CMP i Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy — zawiązały koalicję na rzecz rewitalizacji ulicy. Koalicja zyskała

z okazji majowej Nocy Muzeów na ulicy odbyły się

nazwę Projekt Chmielna i od razu rozpoczęła dzia-

otwarte warsztaty fotograficzne i kilka koncertów —

łania. Poruszeni szpetotą i zaniedbaniem ulicy,

grali dla nas m.in. Mama Selita, Tabako Upbeat

postanowiliśmy sami coś z tym zrobić.

Orchestra i inni,

estetyce – dziś też ciągle czyścimy mury z graffiti i zabezpieczamy przed nowymi, myjemy latarnie, organizujemy okolicznościowe dekoracje. Remont skwerku na Chmielnej (na wysokości Cepelii) to także wynik naszej inicjatywy.

hitem sezonu wiosenno—letniego okazał się cykl 10 przedstawień kukiełkowych dla dzieci; teatrzyki cieszyły się wielkim zainteresowaniem najmłodszych, a widownia była wypełniona po brzegi (cykl ten został częściowo zorganizowany dzięki środkom z UD), byliśmy też współorganizatorem festiwalu sztuki ulicznej Street Art Doping, który w 2012 roku odby-

Ale szybko dotarło do nas, że kosmetyka to nie

wał się na Chmielnej i w okolicy, a w ramach niego

wszystko, by ulica stała sie atrakcyjnym deptakiem,

powstało wiele prac, do dziś obfotografowywanych

miejscem przyjaznym, gdzie warto się wybrać. Że

przez turystów,

przede wszystkim muszą się tu dziać ciekawe rzeczy, przyciągające publiczność. Że to nie pomazane ściany

Chmielna wzięła także udział w Międzynarodowym

odpowiedzialne są za jej martwotę, ale brak oferty

Święcie Muzyki 26 czerwca, występował m.in.

kulturalnej.

Andrzej Jagodziński z zespołem, a koneserzy jazzu określali ten występ mianem uczty :)

Pod koniec 2009 roku dwie duże firmy z Chmielnej — CMP i Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy — zawiązały koalicję na rzecz rewitalizacji ulicy.

zorganizowaliśmy także 3 imprezy gwiazdkowe: we współpracy z Plusem imprezę dla 100 dzieci z rodzin

Przegląd warszawskich zespołów uliczno–podwórkowych — poleca Okno na Warszawę i Magda Liwosz

czytaj na str.

3i4

Myśl globalnie, kupuj lokalnie

dysfunkcyjnych, oraz 2 imprezy otwarte — w ramach których dzieci poznawały legendę o Świętym Miko-

Nowe trendy na polskim rynku żywieniowym

łaju, wspólnie ubierały choinkę i śpiewały kolędy

— zaprasza pierwszy kulinarny hipster stolicy,

(imprezy zostały zorganizowane także ze środków

Marcin Wojtasik

UD), zobacz na str. w grudniu zorganizowano także pierwszy z cyklu urzędowy pomysł „Chmielna ulicą książek”, kolejne

rok zamknęliśmy 19 grudnia wspaniałym karaibskim

Staramy się zatem taką ofertę tworzyć — w minionym

koncertem kolęd na Chmielnej (także ze środków UD).

roku udało nam się wiele, m.in.:

Wszystkie organizowane imprezy były plenerowe, otwarte dla wszystkich chętnych i bezpłatne.

Za murami czterech ścian czyli Trafny wybór Rekomendacji książkowych Danusi Awolusi na 2013 rok

zorganizowaliśmy 10 plenerowych dużych wystaw fotograficznych o tematyce warszawskiej,

Sponsor Projektu Chmielna www.dtbj.pl

www.czymogepomoc.pl

szukaj na str.

Ciąg dalszy na str. 2

Sponsor Projektu Chmielna

5

kiermaszy książkowych na ulicy, które mają rozwijać giełdy planowane są od marca 2013,

Raport za 2012

fot. Jarek Zuzga

Na początku nasze działania koncentrowały sie na

Sponsor Projektu Chmielna www.cmp.med.pl

7

Patron Medialny www.minuta8.pl

www.radiokolor.pl

STRONA

1


NUMER 25 / STYCZEŃ 2013

Początek roku z dobrym filmem!

“Od serca i pod nogę”, czyli o warszawskich kapelach słów kilka

Wielka gratka czeka również na miłośników musicali

DA

Magda Liwosz

— tym razem na ekrany wkracza film „Les Miserables

Ledwo złapaliśmy oddech po premierze olśniewającego „Hobbita”, a tymczasem kino Atlantic szykuje kolejne ciekawe projekcje filmowe. Co nowego w styczniu na srebrnym ekranie?

— Nędznicy”. Piękne kostiumy, wspaniała muzyka

Przyznam szczerze, że tutejszy folklor muzyczny jest

i mnóstwo emocji — to wystarczająca rekomendacja

mi bliski od samego początku mojej przygody

dla tak znanego show. Dodatkowym atutem jest

z Warszawą. Jednak im bardziej zgłębiałam temat,

gwiazdorska obsada, występują m.in. Russell Crowe

tym coraz trudniej było mi się w tym wszystkim poła-

oraz Hugh Jackman.

pać — Kapela Czerniakowska, Praska, Warszawska, Warszawska Kapela z Targówka, powtarzające się

Film, który na pewno zasługuje na uwagę to

To oczywiście nie jedyne styczniowe propozycje.

„Życie Pi”. Ekranizacja bestselerowej powieści Yanna Martela zaskakuje pięknym obrazem, emocjami i efektami specjalnymi. Co dzieje się w momencie, kiedy człowiek znajdzie się nagle sam na środku Oceanu Spokojnego? No, nie do końca sam, bo w towarzystwie hieny, orangutana, zebry i tygrysa. Walka o przetrwanie to motyw, który zawsze sprawdza się w kinie, dlatego takiej propozycji nie wolno przegapić!

Wszystkie osoby zainteresowane filmowymi premierami prosimy o śledzenie strony www.kinoatlantic.pl. Polecamy!

„Mieliśmy wzmacniacz akumulatorowy i syste-

wojenne, rubaszne przyśpiewki czy wreszcie piosenki

matycznie obchodziliśmy warszawskie dzielnice: Sadyba,

„o szemranym klimacie”. Sam Wielanek o tym

Ursynów, Mokotów, Wola, Praga… Przez cały rok obesz-

repertuarze mówi, że te piosenki są „najbardziej

liśmy wszystkie. To były lata 90, na początku przemiany

warszawskie z warszawskich”. Warto podkreślić, że

Warszawa była zupełnie inna. Kiedyś na osiedlu na

Kapela ma na swoim koncie aż 30 płyt długogrających.

Wolumenie ustawiliśmy sobie nasz wzmacniacz i jak

Wśród znanych szlagierów sporo jest jednak autor-

skończyła się msza w radiu, zaczęliśmy grać. Okna się

skich utworów Wielanka, który oprócz kompono-

otwierały i było biało od kartek z zamówieniami: dla Pani od

wania muzyki również pisze, wystarczy wspomnieć

nazwiska w składzie różnych zespołów… Przyz-

sąsiada z piątego piętra, to dla sąsiadki z ósmego… Trudno

najcie, łatwo się pogubić. Podjęłam jednak wyzwanie

było odejść, ludzie wychodzili, bawili się. Cztery lata później

i spróbowałam uporządkować nieco ten temat.

zaczęło się wyludniać. Ostatni raz byłem na blokach chyba

antologię piosenki warszawskiej zatytułowaną „Szlagiery starej Warszawy” — prawdziwy rarytas dla pasjonatów historii polskiej piosenki i rozrywki.

Od stycznia 2013 Gazeta nawiązała współpracę z Oknem na Warszawę. To stosunkowo świeża warszawska inicjatywa, która za cel postawiła sobie promowanie Warszawy i wszystkich wartościowych warszawskich organizacji.

Plakat najnowszego filmu Anga Lee

UWAGA! KONKURS Dwie osoby, które jako pierwsze odpowiedzą na zadanie konkursowe otrzymają podwójne bilety na dowolny wybrany seans w Kinie Atlantic.

Kolejny rok, kolejny krok Dokończenie ze str. 1:

Pytanie konkursowe brzmi: Na jaką imprezę w kinie Atlantic zapraszaliśmy w grudniowym numerze? Odpowiedzi przesyłajcie na adres e-mail: redakcja@gazetanachmielnej.pl

Ula Ryciak — felietonistka (cykl „Tropem podglą-

Aneta Grzegrzółka — nowa szefowa działu reklamy

dacza”), kolorowy ptak, podróżniczka, autorka dwóch

(reklamy w GnC pełnią szczególną funkcje, gdyż

książek i licznych publikacji,

zebrane w ten sposób środki przeznaczane są na rozwój Projektu),

Gazeta Stale wydajemy naszą Gazetę — bezpłatny

mie-

sięcznik, który od początku miał profil głównie kulturalno—społeczny, ale wyspecjalizowaliśmy się już w tematach warszawskich. Warszawskie kapliczki, warszawskie neony, warszawskie kapele; kina studyjne, bulwary, warszawskie pamiątki, warszawska turystyka, warszawska gwara, tramwaje — te wszystkie tematy przybliżaliśmy Wam w ciągu minionego roku. Często piszemy też o ciekawych wydarzeniach i inicjatywach w Śródmieściu i jego pobliżu, nagłaśniamy imprezy, na których warto być i przedsięwzięcia, o których warto wiedzieć. Wspieramy lokalnych przedsiębiorców, partnerujemy rozmaitym projektom.

kulinarny, którego teksty z wypiekami na twarzy

Damian Woźniak — odpowiedzialny za aktualizację

czytają nawet ci kulinariami niezainteresowani, dzięki

i zmiany na naszej stronie www,

fot. Magda Liwosz

Marcin Wojtasik — znakomity kucharz i recenzent

niemu poznajemy nowe miejsca i trendy, a prowadzona przezeń rubryka „W poszukiwaniu smaku”

Maciej Szylke — grafik, nasz pierwszy współ-

nazywa często kierunki i mody nieopisane wcześniej

pracownik, również wolontariusz (z Trójmiasta!),

przez nikogo,

którego profesjonalne podejście i wiedza w istotny

Pomnik Praskiej Kapeli Podwórkowej u zbiegu ulic Floriańskiej i Kłopotowskiego

Aneta Grabowska — nasza specjalistka od tematyki pracy w redakcji,

Mamy idee, mamy zgrany młody zespół, nowoczesne metody pracy, mamy swoje profile na FB

Z Czerniakowa przenosimy się na drugą stronę

i Kapeli Czerniakowskiej, ponieważ wszystko zaczęło

da się lubić” i nic, pusto. Zagraliśmy drugi utwór, trzeci…

Wisły, a dokładnie na ul. Targową i Bazar Różyckiego.

się właśnie od pewnej potańcówki przy ich akom-

i dopiero po jakimś piętnastym utworze ludzie się

Różyc Orchestra powstała w marcu 2006 r. z inicjatywy

paniamencie, na którą trafiłam przypadkiem.

interesowali. A teraz w ogóle nie ma to sensu, bywa wręcz

Stowarzyszenia Kupców Warszawskich Bazaru

niebezpiecznie” *.

Różyckiego. To prawobrzeżny projekt Sylwestra

(Projekt Chmielna, Gazeta na Chmielnej), swoje Tymoteusz Strzelecki — szara eminencja, drogo-

miejsce w sieci (gazetanachmielnej.pl) i swoich

Kapela Czerniakowska powstała w roku 1968. Na

wskaz, pierwszy recenzent, posiadający większe

wiernych czytelników. Mamy też jeszcze wiele do

przestrzeni lat jej skład wielokrotnie się zmieniał —

doświadczenie niż reszta zespołu i chętnie prze-

zrobienia :)

z pierwotnej ekipy dziś w zespole pozostał już tylko

kładający je na prace związane z ulepszaniem GnC, Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania — dołącz Piotrek Jędrzejczyk — sekretarz redakcji, człowiekw ręku wszystkie sznurki,

do mandoliny) znany już przed wojną, rozsławiony

— kilka złotych płyt, nagrania w kraju i zagranicą,

(często niedawno do Warszawy przybyłych) ludzi,

współpraca z prawdziwymi sławami polskiej sceny

którym nieobojętne jest miasto w którym mieszkają

estradowej (to z nimi swoje ostatnie koncerty dał sam

i jego losy. Wszyscy współpracują z Gazetą wolonta-

Mieczysław Fogg) i upadki. Kiedy w 1982 r. z zespołem

fot. z archiwum Gazety na Chmielnej

lat działalności na scenie zespół miewał swoje wzloty

coś robić dla swojego miasta — to pokolenie młodych

Danusia Awolusi — utytułowana blogerka, odpowiedzialna za dział „Czytelnia”, której wyjątkowe recenzje książkowe są zawsze znakomitą wskazówką przy wyborze lektur,

2

STRONA

Makieta i skład: www.minuta8.pl

a niedawno udział w nagraniach afrykańskich wersji Kozera chciał nawiązać do przedwojennych tradycji

Nasz zespół tworzą ludzie, którzy kochają stolicę i chcą

Taka ekipa to skarb, a trzon jej stanowią:

i reaktywować kapelę. I całe szczęście!

muzycznej (na koncie m.in. nagrania z hip hopowcami

łożyciel, wokalista i… bandżolista. Dla niewtajem-

przez samego Stanisława Grzesiuka. W ciągu tych 44

rystycznie, z wielkim oddaniem i odpowiedzialnością.

W końcu jednak udało się znaleźć muzyków

szlagierów warszawskich). Tworząc Różyc Orchestrę,

charakterystycznym brzmieniem (trochę podobnym

Marta Jabłkowska, Redaktor Naczelna

Kozery, znanego przecież z dużej odwagi i otwartości

wspomniany wyżej Sylwester Kozera, współzaniczonych wyjaśnię, że banjo to instrument z bardzo

do nas! Napisz: redakcja@gazetanachmielnej.pl

orkiestra, bez którego nic by nie działało, który trzyma

Ludzie

w '97 roku na Orliku, na Gocławiu. Zagraliśmy „Warszawa

Nie bez kozery zacznę od… Sylwestra Kozery

sposób wpływają na ostateczny kształt Gazety. warszawskiej, autorka zdjęć, wszechstronna i oddana

Kolejna edycja Święta Warszawy w kwietniu 2013!

pożegnał się współzałożyciel kapeli Stasiek Wielanek,

Nie tracę nadziei, że pewnego dnia usłyszę pod swoim oknem to charakterystyczne brzmienie akordeonu, bandżoli, skrzypiec i gitary.

i stworzyć zespół „na samych drutach”, czyli bez instrumentów klawiszowych. Tak muzycy zagrali m.in. na Urodzinach Pragi w 2011 r. czy na otwarciu kina Praha. Pozostajemy nadal na Pradze. Kapela Praska początkowo znana jako „Kapela nowa z Rembertowa” istnieje od 1988 r. Ma na swoim koncie liczne koncerty w kraju i za granicą, festiwale, festyny, jarmarki — jak widać mimo swojej nazwy muzycy zdecydowanie nie ograniczają się do prawej strony warszawskiej Wisły.

dla ferajny z Czerniakowa zaczęły się właśnie te trudniejsze czasy. Kozera występował przez chwilę

Stasiek Wielanek dwa lata po odejściu z Kapeli

Obecnie kierownikiem kapeli jest akordeonista

z Orkiestrą z Chmielnej, by w końcu zorganizować

Czerniakowskiej założył Kapelę Warszawską, która

i wokalista Czesław Jakubik. Czy to właśnie muzyków

trzyosobową grupę objazdową i ruszyć na podbój

stanowiła kontynuację propagowania tradycji

z Kapeli Praskiej uwiecznił Andrzej Renes na Pomniku

warszawskich podwórek. Sam tak wspomina te czasy:

podwórkowych. W ich repertuarze znalazły się utwory

Praskiej Kapeli Podwórkowej? Nic mi na ten temat nie

www.czymogepomoc.pl

STRONA

3


NUMER 25 / STYCZEŃ 2013

Pokochaj mnie!

Jesteśmy świadkami odrodzenia bazarów

W poszukiwaniu

smaku

Odwdzięczę się

RECENZJA KULINARNA

KĄCIK ADOPCYJNY Kontakt w sprawie adopcji: tel. 519 615 975, adopcje@schronisko.info.pl

Marcin Wojtasik

fot. Clay Irving

Myśl globalnie, kupuj lokalnie trzyposilkidziennie.blogspot.com

Przeglądając różne podsumowania warszawskich towarzyskie. Niejednokrotnie staje się też manifestacją

w Gazecie również sporo z nich dostrzegliśmy i opi-

światopoglądową czy wręcz polityczną Członkowie

saliśmy. Hamburgery w wersji deluxe, belgijskie

takich kooperatyw widzą w nich realną alternatywę

Dużo lepiej rozpropagowane są przedsięwzięcia, które

frytki, warzywne lody i jeszcze parę innych rzeczy,

dla zdehumanizowanego masowego handlu kontro-

nazwałbym parabazarami. Mam na myśli miejsca

Agata jest młodą, dość dużą

które pojawiły się w tej rubryce, zostało później

lowanego przez wielki biznes.

modne, wykreowane właściwie od podstaw i ich dos-

suczką (waga — ok. 30 kg). Jest

uznane przez wielu znacznie bardziej liczących się

energiczna, towarzyska i przy-

felietonistów za charakterystyczne cechy warszaw-

Taka skrajna forma oderwania się od komer-

Ziółko, który co środę rozstawiał swoje stragany przy

skiej gastrosfery ubiegłego roku. O jednym trendzie

cyjnego mainstreamu pozostanie chyba jednak

Fortecy w parku Traugutta, kotłowały się w tym roku

jednak nie pisałem, chociaż kilkakrotnie pojawiał się

niszową zabawą dla lewicujących idealistów wierzą-

tłumy amatorów ekologicznych i nietypowych

on przy okazji innych tematów. Zaniedbanie, które

cych w samoorganizację ludzi i zbędność instytucji

warzyw. Nic dziwnego, skoro w ofercie mieli chyba z

trzeba koniecznie uzupełnić, gdyż jest to coś więcej

regulujących społeczny porządek. Dlatego znacznie

dziesięć rodzajów sałat i drugie tyle świeżych ziół,

szerszą popularność zdobyły nieco mniej radykalne

jadalne kwiaty, zapomniane albo egzotyczne warzywa

rozwiązania.

takie jak jarmuż, topinambur, boćwina, skorzenera,

Agata Projekt Praga fot. Magda Liwosz, Jarek Zuzga

wiadomo. Jedno jest pewne – uroczystość odsłonięcia

chce przypominać w swoich aranżacjach Czessband.

pomnika w 2006 r. uświetnił występ zarówno Kapeli

Oprócz zamiłowania do warszawskiego folkloru

Praskiej, jak i Różyc Orchestry.

widać u nich też zamiłowanie do tradycji podwórkowych — przy odrobinie szczęścia można usłyszeć

jacielska, ma pogodne usposobienie. Niestety, Agata ma także niepożądaną u psów umiejętność — potrafi sfor-

niż tylko chwilowa moda. Nowy kształtujący się

sować każde ogrodzenie,

właśnie trend świadomego jedzenia i kupowania ma już coraz więcej zwolenników i nie zwalnia.

Nieładnie tak wyliczać wiek kobiecie, jednak

ich charakterne wykonanie „Pałacyku Michla” przy

zdecydowanie najstarszą podwórkową kapelą war-

Chmielnej czy w przestrzeni niektórych warszawskich

wspina się po siatce, przes-

szawską jest Orkiestra z Chmielnej. Formalnie działa

podwórek.

kakuje płoty. Z tego względu

od lat 50. XX w., jednak mówi się, że jej początki sięgają

powinna zamieszkać w mieszkaniu. Będzie doskonałą

nawet lat 30 i Wielkiego Kryzysu. To właśnie Orkiestrę

towarzyszką zabaw dla samca. Wysterylizowana,

Banjo to instrument z bardzo charakterystycznym brzmieniem, znany już przed wojną.

z Chmielnej można czasem spotkać np. w przejściu podziemnym pod rondem Dmowskiego, gdzie od wielu już lat wytrwale przygrywa pędzącym w różne strony mieszkańcom stolicy, czy na rogu Nowego Światu i Chmielnej. Janusz Mulewicz — wieloletni kierownik orkiestry, aktor i kompozytor często pod-

Poznaj swojego rolnika

ładnie chodzi na smyczy, pilnuje się opiekuna, potrafi

Ruch ten polega na kupowaniu jedzenia ze znanego

aportować.

źródła, najlepiej od lokalnego producenta. To coś więcej niż ekologiczna zdrowa żywność i slow food. W tym przypadku nikt nie patrzy na oficjalne certy-

Kacperek

fikaty ekologiczności, produkty regionalne uznane przez Unię Europejską i inne zorganizowane procedery. Główną ideą jest przywrócenie zniszczonych

kreślał fakt, że Orkiestra z Chmielnej nie była nigdy profesjonalnym zespołem muzycznym. W swoim

Czy to już wszystkie kapele warszawskie?

składzie (który bywało, że liczył nawet ok. 20 osób —

Z pewnością nie. Wiele jest przecież tych bezimien-

jak na orkiestrę przystało!) znajdowali się ludzie

nych, które można spotkać na stołecznych podwór-

różnych zawodów, np. ślusarze czy zegarmistrze.

kach, ulicach czy placach. Niestety coraz rzadziej.

W ten sposób po prostu sobie dorabiali, dobrze się przy

Wielka szkoda, że ta podwórkowa tradycja zanika. Ja

okazji bawiąc. Niewątpliwie ogromnym ciosem dla

nie tracę jednak nadziei, że pewnego dnia usłyszę pod

zespołu była śmierć Mulewicza w marcu br.

swoim oknem to charakterystyczne brzmienie akordeonu, bandżoli, skrzypiec i gitary — typowych dla

Na tegorocznym kercelaku, czyli tradycyjnej

podwórkowych kapel instrumentów. Mam już nawet

gwarnej imprezie na warszawskiej Woli, nawiązującej nazwą do największego targowiska przedwojennej stolicy, zagrała Warszawska Kapela z Targówka.

Kacperek ma ok. 4 miesięcy,

przez masową produkcję żywności związków jedzenia

jest rozkoszny, pakuje się non

(i innych aktywności, bo ruch nie ogranicza się tylko do

stop na kolana, rozrabia — jest

żywności) z człowiekiem. Trend ma charakter w du-

słodziakiem nie z tej ziemi!

żym stopniu spontaniczny i nieoficjalny i najlepiej by

Przy adopcji trzeba mieć na

było, gdyby jak najdłużej takim pozostał. Z drugiej

uwadze fakt, że psiaczek musi

strony wzbudza on również oczywiste zaintereso-

przez 4 tygodnie nosić gips

wanie wielkich graczy na rynku i już pojawiają się

i zostać zaprowadzony do

pierwsze przykłady podejmowania współpracy z lokalnymi producentami przez sieci supermarketów

weterynarza na konsultacje

gotowe zamówienie zapisane na chusteczce: „Ballada o

w sprawie łapki. Szukamy mu

Felku Zdankiewiczu dla sąsiada z czwartego piętra”.

domu bez dużych psów i małych dzieci.

— także słuszne, choć najcenniejsze jest to, co powstaje w żywym i autentycznym nurcie.

Kontakt w sprawie adopcji:

Zespół ten powstał w 1995 r. Spośród wyżej wymie-

* Źródło: Co jest Grane, Gazeta, 13.01.2012 r.

Kooperacja

Karolina (u niej przebywa Kacperek): 504-036-202

nionych kapel niewątpliwie wyróżnia ją fakt, że oprócz

przecież swe korzenie w Argentynie) — o tym właśnie

UL. BRACKA 23/24

MAKIJAŻ PERMANENTNY I PRZEDŁUŻANIE RZĘS NA HASŁO "GAZETA NA CHMIELNEJ" 40% ZNIŻKI!

KARNETY PREZENTOWE

(22) 827-65-70 www.odnowabiologiczna.w-wa.net

A

LECZENIE CELLULITU

M

ZABIEGI ODCHUDZAJĄCE

A

A L

DRENAŻ LIMFATYCZNY

znajomych umawia się, że wspólnie zorganizują dostawy od rolnika, który zazwyczaj uprawia swoje

L

wpływy z zewnątrz (np. tango apaszowskie ma

ELEKTROSTYMULACJA

ODNOWA BIOLOGICZNA ROK. ZAŁ. 1990

niu polega na tym, że grupa znajomych i znajomych

pola zbyt daleko od miasta, żeby się do niego udawać

K

muzykę stolicy przystało, zawsze była otwarta na

MASAŻE RĘCZNE

tworzenie kooperatyw spożywczych, co w uproszcze-

na zakupy indywidualnie. Z braku bezpośrednich kon-

E

etnicznymi inspiracjami. Muzyka warszawska, jak na

K

sposób łączą warszawski folk miejski z przeróżnymi

Bądź piękna z ABI

odchudzające, relaksujące, lecznicze, wykonywane przez niewidomego masażystę

E

zupełnie świeża krew! Muzycy tej kapeli w niezwykły

R

Na sam deser został mi zespół Czessband —

M

A

— Agnieszka Wojakowska, skrzypaczka i wokalistka.

Najbardziej oddolnym przejawem tego ruchu jest

taktów z rolnikami można jeździć na giełdę warzywną

R

5 panów w składzie zespołu znalazła się również pani

Warzywni celebryci

trendów kulinarnych z 2012 roku zauważyłem, że

na Broniszach i tam kupować bezpośrednio świeży towar. Takie przedsięwzięcie oprócz dostarczania

tawców, mających status niemal celebrytów. U Pana

pak choi, jalapeno oraz te dobrze znane, ale uprawiane Mniej angażujące jest skorzystanie z usług małych

bez nawozów sztucznych i środków ochrony roślin.

internetowych sklepów, które przygotowują paczki

Niestety takie miejsca na zimę zawieszają działalność,

z warzywami i przetworami od lokalnych dostawców.

sprzedaż wznawiając dopiero na wiosnę.

Mogę polecić vegebox.pl działający już od kilku lat i mający sprawdzonych zaufanych dostawców, duży

Przedsięwzięć tego typu jest więcej. W każdą

wybór warzyw i niestety dość wysokie ceny. Poza tym

letnią niedzielę obok Zamku Ujazdowskiego funkcjo-

zamawianie przez internet trochę kłóci się z ideą bez-

nował Zielony Jazdów, gdzie obok Pana Ziółko rozsta-

pośredniego kontaktu z producentem.

wiało swoje stragany gospodarstwo Majlertów z Białołęki, druga wielka gwiazda ze światka dostawców

Powrót bazarów (w wielkim stylu)

warzyw. Ich dynie, chyba w pięciu różnych odmianach, były prawdziwym hitem. W sezonie Majlertowie

Optymalnym rozwiązaniem, które robi w ostatnim

prowadzą sklepik przy swoim gospodarstwie, a także

czasie prawdziwą furorę, są miejsca w mieście, gdzie

dostarczają ekologiczne warzywa dla sieci Auchan

drobni lokalni producenci mogą wystawiać swoje

i Leclerc. Najnowszą inicjatywą jest bazarek przy

produkty i wyroby. W Europie Zachodniej, w Azji

kawiarni Szara Cegła na Saskiej Kępie o nieco inny

i wszędzie tam, gdzie ciągłość historii nie była tak

profilu — staje tam Pan Sandacz z rybami, pan Tomek

brutalnie przerywana jak u nas, taką rolę ciągle pełnią

z Kaszubskiej Kozy z kozimi serami oraz Dobra Kiszka

stare hale targowe. Na szczęście i w Warszawie taka

ze smakowitymi kiszkami, kiełbasami wołowymi,

tradycja się odradza, mimo, że najpierw handel

wieprzowymi. Takie pomysły to nie jednosezonowa

uspołeczniony, a potem hipermarkety zadały jej po-

moda. Rosnąca świadomość i kompetencje konsu-

ważne ciosy. Wprawdzie takim miejscom jak bazar

menta budują coraz większe zainteresowanie i sukces

przy Hali Mirowskiej, ciągle sporo brakuje do bazarów

takich pomysłów.

Londynu czy Stambułu, jednak dla osób chcących kupić coś innego niż ujednolicona oferta wielkich sieci, jest to bardzo dobra alternatywa. Korzystanie z niej wymaga wiedzy, bo nie od razu wiadomo, na którym ze stoisk z mięsem jest najlepsza baranina, albo

Pan Ziółko http://panziolko.pl/

w którym boksie ma swój sklepik z przedziwnymi azjatyckimi warzywami i ziołami pan, zwany z uwagi na wygląd, hipisem. O tym zazwyczaj ludzie dowia-

Gospodarstwo rolne Ludwik Majlert http://www.majlert.pl/

dują się pocztą pantoflową od znajomych, bo nawet wszechwiedzący internet jeszcze za tym tematem nie nadąża.

Szara Cegła ul. Królowej Aldony 5, Saska Kępa

tanich i dobrych warzyw ma także wielkie zalety

4

STRONA

Makieta i skład: www.minuta8.pl

www.czymogepomoc.pl

STRONA

5


NUMER 25 / STYCZEŃ 2013

ZDROWIE:

Czytelnia

Za murami czterech ścian... Danuta Awolusi Pagford, miasteczko, jak wiele innych. Kręte uliczki,

O najnowszej książce Rowling mówi się, że to

małe domki z białymi płotami i zadbanym traw-

obnażenie ludzkiej obłudy, policzek dla zakłamanych

nikiem. Sąsiedzi pozdrawiają się radosnym skinie-

nowobogackich czy też próba ośmieszenia przywar

niem głowy, zatrzymują w biegu, by zamienić ze sobą

społecznych. Rzeczywiście, przez pierwszych kilka-

słowo. Wszyscy się znają, są jak rodzina. Tylko

naście stron można odnieść właśnie takie wrażenie.

gdzieś w oddali słychać ostry zgrzyt, jakby ktoś

Nie ma to przecież jak soczysta, krwista plotka.

uderzył w klawisze, wywołując nieprzyjemny dyso-

Niewyczerpane morze podniecenia, emocji i rozkoszy,

nawidzą, plotkują i marzą o władzy, mają też swoje

która rozlewa się po całym ciele, wykwitając rumień-

problemy, troski i „ludzką twarz”. To sprawia, że choć

cem na twarzy. Jednak z każdą kolejną stroną powieści

obłuda nas odpycha, to jednak w głębi ducha mówimy:

uświadamiamy sobie, że narracja Rowling nie jest

znam to. Rozumiem cię. Jestem taka jak ty. To doprawdy

w żadnym stopniu moralizatorstwem, ośmieszeniem

oczyszczające doznanie przyznać się przed samym

czy próbą obnażenia prawdy. Wręcz przeciwnie, to

sobą, że jest w nas słabość, która popycha do pewnych

uchwycenie rzeczywistości, tak namacalne i praw-

czynów. Święci nie istnieją, choć przecież nikt nie

dziwe, że trudno uwierzyć w fikcyjność mieszkańców

wskaże palcem na siebie, nie rzuci kamieniem i nie

Pagford. Autorka pokazuje świat, w którym żyje każdy

przyzna się do tego, że ma w sobie pierwiastek nie-

z nas. Jest w nim miejsce na cierpienie, radość

nawiści, zazdrości czy pragnienie bycia uwielbianym

i samotność. I jakże trudno ukryć, że w szarym,

i cenionym.

nans. Przez jasne, błękitne niebo płynie wolno gradowa chmura. Okrywa cieniem białe płotki i ogródki... J.K. Rowling nabrała powietrza i rzuciła się na głęboką wodę, ciągnąc nas ze sobą na samo dno. Podróż, którą nam zafundowała jest momentami

Profesjonalna, bezpłatna opieka medyczna w Centrum Medycznym CMP Chmielna! Nie masz jeszcze swojego lekarza internisty? Szukasz

Z usług Centrum Medycznego CMP Chmielna

pediatry dla Twojego dziecka? Serdecznie zachęcamy

korzystać mogą zarówno pacjenci komercyjni (pełen

mieszkańców Warszawy do bezpłatnego korzystania

zakres usług podstawowych i specjalistycznych),

z usług Centrum Medycznego CMP Chmielna w zak-

pacjenci abonamentowi, ubezpieczeniowi oraz

resie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kon-

pacjenci w ramach umowy z Narodowym Funduszem

traktu z NFZ.

Zdrowia. Pacjenci mogą zapisywać się na wizytę osobiście, przez infolinię 801 412 414 (koszt jak za

W naszej placówce świadczymy usługi zarówno z zakresu podstawowej jak i specjalistycznej opieki

połączenie lokalne) lub pod numerem telefonu 22 827 83 55.

dualnych i instytucjonalnych na najwyższym poziomie, w sposób przyjazny i rzetelny, w poszanowaniu praw pacjenta. Naszą misję realizujemy poprzez ciągły

Zachęcamy do korzystania ze wszystkich placówek Centrum Medycznego CMP:

rozwój kompetencji, rozbudowę sieci przychodni,

CMP Piaseczno

rem opieki zdrowotnej, jak również poprzez upo-

ul. Puławska 49

wszechnianie profilaktyki prozdrowotnej.

w 2008 roku. To druga przychodnia, która powstała z chęci rozwoju Centrum Medycznego CMP. Placówka położona jest w najlepszym i najdogodniejszym miejscu Warszawy, bo w samym jej centrum, przy

STRONA

z domów dachy — możemy więc zajrzeć naprawdę głęboko. Niepostrzeżenie przenikamy przez ściany i umysły bohaterów, poznając ich tajemnice, demony i tęsknoty. To, co zastajemy nie jest piękne i różowe. Jest brudne, kłopotliwe i krępujące. Jednak kiedy już

CMP Ochota ul. Grójecka 132

Każden jeden obywatel i obywatelka Stolycy, a nawet

czasu nie mają, byle jakiej zupki powiosłują, jakim fastfudem kiszkie zapychają. Ale nawet taki smakosz wątplywego gustu musi czasem zakupić marchiewkie, pietruszkie, pora, selera, słowem kwiaty z ogrodu królowej Bony, co to kiedyś u nasz na Ujazdowie mnieszkanie miała. Wtem celu udajem się do warzywniaka tudzież na bazar. I to właśnie właścicielka stoiska na jednym z najważniejszych bazarów warsziawskich

oraz CMP Wola ul. Jana Kazimierza 64

Makieta i skład: www.minuta8.pl

Okładka książki J. K. Rowling

codziennym egzystowaniu zawsze znajdzie się nuta, a może nawet cała gama hipokryzji, nieszczerości

Mieszkańców Pagford nie sposób zapomnieć. Po

i chęci dokopania innym. Możemy się do tego nie

zamknięciu książki, jeszcze długo żyją w pamięci.

przyznawać, ale te pragnienia są czymś naturalnym,

Trzeba przetrawić to, co ich spotkało. Musi wybrzmieć

czego nie da się zlikwidować.

ostatnia scena. Niewyraźny obraz musi zyskać ostrość. A to wszystko potrzebuje czasu. I właśnie w tym tkwi

Galeria postaci, jakie stworzyła Rowling jest

geniusz Rowling. Przeczytanie jej powieści przywodzi

bardzo zróżnicowana. Pisarka czerpie garściami

na myśl zasianie ziarna, które pomału w nas dojrzewa.

z życia, nie waha się przedstawiać prawdę, której tak

„Trafny wybór” to jakby pewien etap, który trzeba

bardzo się boimy: każdy człowiek jest dobry i zły. Ta

przejść, aby zastanowić się nad zjawiskami, które

równowaga musi zostać zachowana, nawet jeżeli

zachodzą w każdym społeczeństwie na świecie. Ta

podlega to osądowi społeczeństwa. W ten właśnie

książka nie jest zamknięta całością. To rozdział czegoś

sposób bohaterowie, którzy w skrytości ducha nie-

o wiele, wiele większego.

O kobitce ze straganu z warzywamy czyly typy warsziawskie dziś

zmieniły!” I tu się muszę zgodzić. Ludzie zaganiane,

wyposażonych gabinetów lekarskich, w tym gabinetu

6

w każdy kąt. A nawet więcej, bo Rowling oderwała

pewnie: „Pani kochana, kto tak teraz jada?! Czasy się

ul. Ciszewskiego 15 budynek KEN Center, I piętro

niepełnosprawnych.

mamy okazję patrzeć na wszystko z góry, zajrzeć

ul. Berensona 11

komfortowych warunkach komunikacyjnych. Pacjenci

jest do potrzeb matek z dziećmi w wózkach oraz osób

rodzaj architektonicznej makiety. Jako czytelnicy

jakiś sosik z kartoflamy, pyzy, kumpocik. Powiecie

CMP Ursynów

okulistycznego. Ponad to nasz placówka dostosowana

Pagford, przeciętna mieścina, przypomina coś na

CMP Białołęka

wybrana z myślą o naszych pacjentach i jak najbardziej

zabiegowego, ginekologicznego, pediatrycznego oraz

zwierciadło.

Polski, musi codziennie zjeść obiad. Wiadomo, zupkie,

ul. Chmielnej 14. Lokalizacja naszej placówki została

mogą korzystać z ośmiu przestronnych i nowocześnie

odbicie naszej rzeczywistości, bynajmniej nie krzywe

Sylwia Winnicka

współpracę między prywatnym i publicznym sekto-

Centrum Medycznego CMP Chmielna powstało

Nie da się ukryć, że „Trafny wybór” to lustrzane

przed siebie.

badań laboratoryjnych. Najistotniejsze dla nas jest świadczenie usług medycznych dla pacjentów indywi-

mroczna i ciężka, ale równocześnie boleśnie znajoma.

wejdziemy w ten świat, nie ma odwrotu — trzeba iść

zdrowotnej, a także medycyny pracy, diagnostyki oraz

www.ksiazkizbojeckie.blox.pl

będzie dziś tutej uwięczniona.

wieniu klyenta wzywa następnego słowamy: ”Nas-

ma co liczyć, nawet z karkulatorem. Co najwyżej na

tępna osoba !!!”. Śpiew ma, nie powiem, słowiczy, co

nieprzyjemność międzyludzkie.

podkreśla tlący się i wetknięty w kącik jej ust pecik. Z tego tyż powodu mruży jedno ślipie, co męską cześć

Do naszych niepowtarzalnych warsziawskich

klyenteli przyprawia o zawrót głowy. Nie z omamienia

przekupek pani tej porównywać ni jak sensu ni ma.

erotycznego, tylko ze strachu. Kiedy dworzanin

Tamte dziamgały ile wlezie i na kogo się dało. Ta mówi

z pokornemi ukłonamy wchodził na królewskie

mało i potargować sie według starej tradycji u niej nie

posłuchanie do Bony, to tyż trzęsł portkamy. Znana

potargujecie. Ale charakterna z niej kobitka, co na tle

z kapryśnego usposobienia, włoska ta piękność głosem

milusich pań z sąsiedniech stoisk wyróżnia się jak

wzruszającem robiła takie afere, że sam król uciekał

rablador na pokazie piękności z pudlamy. Czasem lubi

niczem królik. Poddany nawijał rychcikiem, o co mu

poprychać na klienta i znieważyć marchiewkie nie-

się rozchodziło i uciekał na swoje parafie. Czasem jakaś

czystościamy z peta, ale ogólnie rzecz biorąc odchodzę

pańcia, na ten przykład ja, zagrymasi, że za dużo zwa-

zadowolniona.

żone, że pomidorek jakiś wgnieciony, że koper zanadto badylasty, normalna rzecz. Ale nie tutej. Królowa potrafiłaby pywko łupiącym swem oczkiem otworzyć, trza więc brać co daje z okrasą z kiepa, aż wrzaskiem

Podobnież jak Bona, niewiasta ta jest królową.

swem: „ Następna osoba!!!” da do zrozumnienia, że

Klient ma zawsze racje, ale tutej przypuszczam, że wąt-

czas twój bezpowrotnie minął. Towar, nie powiem

pie, bo przy jej straganie jest niczem poddany. Piękność

w swej ogólności ma całkiem w porząsiu. Ceny toż

ta o obwodzie beczki z kiszonemi ogórkamy po załat-

samo. Ale na uśmiech czy poczucie kącika humoru nie

www.czymogepomoc.pl

STRONA

7


NUMER 25 / STYCZEŃ 2013

Tropem podglądacza

FELIETON ULI RYCIAK

Co Ci szkodzi zmyślić to, czego nie ma? Może i istnieją na świecie miasta, gdzie poeci nie mają nic do roboty. Nie ma w nich powodów do udręk, z których możnaby skręcać tragiczne poematy. Mieszkaniec, jaki by nie był, zawsze miły, dysponuje tą nieoszacowaną zaletą, że bez zastrzeżeń docenia wszystko, co ma i dystrybuuje te tony zachwytu nad egzystencją, metodą wymiany z drugim mieszkańcem. A że są też i inne miasta? Nikogo to nie dziwi. Dajmy na to takie, którym niby nic nie można zarzucić, ale pełno w nich poetów bez umiaru skręcających poematy. I te tragiczne i te pełne zachwytu... Siedzę właśnie w jednym z nich. W mieście, nie poemacie. Uroki są, nie przeczę. I powab i połysk, o różnorodności nie wspomnę. Jeśli zdarzy się kicz to dla żartu. Wszystko w duchu nowoczesności. Struktura centrum, niczym barwny pulpit. Lokale rozrzucone jak system plików. Łatwe ścieżki dostępu. Siedzę sobie solo i myślę, ileż tu można przeżyć minut z ochotą. Bez konieczności marnotrawienia dnia na rozterkach. Wymiana myśli tak szybka, jak sama myśl. Przestrzeń taka przestrzenna, a czas przyjemnie bezczasowy. Ludzie siedzą przy jednym wielkim stole. To, że łączy ich wspólne hobby, marzenia a nawet aspiracje, to więcej niż pewne. Po czym to poznaję? Po tym, co mówią sami do siebie. Może nie tyle do siebie, co do słuchawek. Bo i owszem mamy tu rzeczywistość kolektywną, rozmowę na wiele głosów, płynące z niej marudzenie na świat, ale o ileż częściej nawet zachwyty. Jeśli nie nad światem, to nad swoim zamiarem wobec życia, albo przynajmniej wobec tego wieczoru. Jest to całkiem nowa propozycja wspólnoty, którą wygenerowały wielkie stoły w lokalach miejskich. Jakiś tajemny obszar wzajemnego oddziaływania bez współuczestnictwa. Nowa forma bycia razem. Oparta na wszystkich dostępnych innowacjach. Jest tu natychmiastowość, bezpośredni dostęp. Możliwość inspiracji i szybkiej reakcji na komunikat. Tyle tylko, że w odróżnieniu, na przykład, od fejsbuka nikt nikomu nie lajkuje, nikt nikomu nie komentuje, i nikt niczego nikomu tu nie udostępnia. Nikt się z nikim nie komunikuje. Nie wiedzieć czemu przy tym wspólnym stole, w tym wielkim, rozgadanym tłumie, dopada człowieka dziwne uczucie braku. A zaraz za nim jakaś wewnętrzna potrzeba, by to, czego nie ma jakoś wymyślić. By pod byle pretekstem zainstalować jakieś łącza między osobnikami, żeby doszło wreszcie do interakcji. Bo co z tego, że wspólny stół? Skoro suma części to jeszcze nie całość...

Ula Ryciak Pisarka i scenarzystka. Autorka dwóch powieści (Taniec ptaka, 2006, Clitoris erectus, 2004) oraz wielu opowiadań i tekstów podróżniczych, publikowanych m.in. w Gazecie

Wyborczej, w licznych miesięcznikach kulturalnych i portalach internetowych. Realizuje kampanie społeczne, tworzy akcje interaktywne oraz instalacje przestrzenne.

Urodziła się w Warszawie, ale odczuwa przynależność do różnych miejsc na ziemi. www.ularyciak.bloog.pl

REDAKCJA:

WARSZAWSKI FOTOBLOG AMP Football Cup Warszawa 2012

Adres redakcji: 00-021 Warszawa, ul. Chmielna 21 lok. 22B, Redaktor naczelna: Marta Jabłkowska, Sekretarz redakcji: Piotr Jędrzejczyk, piotr.jedrzejczyk@czymogepomoc.pl,

Promocja/reklama: Aneta Grzegrzółka 500 662 391, Koordynator www: Damian Woźniak, Wydawca: Fundacja CMP — Czy mogę pomóc?, ISSN 2083-2524, Nakład: 5000 egz.

fot. Attila Husejnow W ramach projektu Fotomiastikon pasjonaci fotografii publikują zdjęcia Waszawy w serwisie www.fotomiastikon.pl Najlepsze z nich można obejrzeć w Galerii Jabłkowskich w podwórzu przy Chmielnej 21.

8

STRONA

Makieta i skład: www.minuta8.pl

Gazeta na Chmielnej 25  

Wydanie styczniowe 2013

Gazeta na Chmielnej 25  

Wydanie styczniowe 2013

Advertisement