Page 1

III MEMORIAŁ AGATY MRÓZ

GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA BRACKA

Relacja z Memoriału organizowanego ku pamięci wybitnej siatkarki. Organizator Fundacja Kropla Życia wspiera działania propagujące ideę krwiodawstwa.

Część I. Najstarsze wzmianki o ubezpieczeniach z XVI wieku. Knapszaft intensywnie rozwijający lecznictwo szpitalne. Wspomnienia aktywnej działalności Spółki.

» STR. 8

G A Z E T A

» STR. 2

B E Z P Ł A T N A www.gazetamyslowicka.com

WRZESIEŃ 2011 • NR 03/2011

SPÓR O POMNIK. POWRÓCIŁA KWESTIA POMNIKA OFIAR KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ » STR. 2 WYBORY PARLAMENTARNE. KANDYDACI Z MYSŁOWIC STARTUJĄCY DO SEJMU I SENATU.

CZY MYSŁOWICKIE CENTRUM ZDROWIA PÓJDZIE POD MŁOTEK?

SPÓR O SZPITAL

» STR. 2 CO SIĘ DZIAŁO... RELACJE Z WRZEŚNIOWYCH IMPREZ I WYDARZEŃ W MIEŚCIE. » STR. 4 - 5 KUCHNIA NUKLEARNA. ODKRYWAMY TAJNIKI I ZASADY KUCHNI NAUKOWCÓW. » STR. 11

A TAKŻE...

• jak ustrzec się przed oszustami

• wyniki początku sezonu sportowego • porady wizażystki • krzyżówka z nagrodami REKLAMA

FOT. RAFAŁ JAGIEŁA

CZY MALI MYSŁOWICZANIE BĘDĄ RODZILI SIĘ W MIASTACH SĄSIEDZKICH?

» STR. 2


2 Informacje

WRZESIEŃ 2011 • NR 03/2011

DEBATA NA TEMAT SZPITALA

MYSŁOWICKIE CENTRUM ZDROWIA

O

d czasu ostatniej sesji Rady Miasta 30 sierpnia br., kiedy to radni wiekszością głosów odmówili przekazania do sprzedaży udziałów Mysłowickiego Centrum Zdrowia, trwają intensywne i burzliwe dyskusje, a temat nie został jeszcze ostatecznie zamknięty. Należy tutaj przypomnieć, że Mysłowickie

Drodzy czytelnicy!

FOT. RAFAŁ JAGIEŁA

Centrum Zdrowia jest Spółką z o.o., która powstała po likwidacji Szpitala nr 1. Sprzedaż udziałów miejskich w spółce to zdaniem Prezesa Kajetana Gorniga, a także części mysłowickiego magistratu, jedyne wyjście z bardzo złej sytuacji finansowej. Szpital potrzebuje dużej ilości środków pieniężych na remonty i dosto-

KONFLIKT O POMNIK

Z

przyjemnością przekazujemy w Wasze ręce trzeci już numer miesięcznika "Gazety Mysłowickiej". Dziękujemy za e-maile i telefony, jak zwykle zachęcamy do kontaktowania się z nami, podsuwania sugestii, dzielenia się problemami. Sprawy, które dotyczą Was, mieszkańców, są dla nas sprawami priorytetowymi, dlatego też tak ważny jest dla nas stały kontakt z Wami. Zachęcamy do pisania na adres e-mail: redakcja@gazetamyslowicka.com

bezpośrednio na adres naszej siedziby ARAmedia (z dopiskiem: "Gazeta Mysłowicka") ul. Mikołowska 29 41-400 Mysłowice, lub kontaktu pod nr tel. (32) 317 14 24. Życzymy przyjemnej lektury! Redakcja

gazetamyslowicka.com

sowanie oddziału położniczego do obowiązujących standardów. Przykładem może być rozporządzenie obowiązujące od lutego 2011 roku określające, że w sali na oddziale położniczym mogą przebywać najwyżej dwie pacjentki, a w MCZ sale mieszczą nawet osiem pacjentek. Uchwała o zbyciu udziałów miała trafić po-

W ciągu ostatnich dni powróciły dyskusje na temat budowy Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej na Placu Wolności. Prezydent Edward Lasok nie chce wyrazić zgody na

odsłonięcie pomnika 2 października, jak to zaproponowali członkowie Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej. Argumentuje to tym, że trwa okres przedwyborczy, więc fakt ten mógłby być wykorzystany w kampanii wyborczej. Drugą sprawą natomiast jest fakt, iż -jak oznajmił prezydent- zgodę na budowę, a właściwie na użyczenie terenu przy Placu Wolności na czas nieoznaczony może wyrazić tylko Rada Miasta na najbliższej sesji. Kolejnym problemem jest to, że w

nownie pod głosowanie na sesji w dniu 29 września, lecz na posiedzeniu Komisji Zdrowia Rady Miasta 22 września radni postanowili ponownie złożyć wniosek w tej sprawie. Jolanta Charchuła, przewodnicząca Komisji Zdrowia uzasadniła to faktem, iż na chwilę obecną nie ma wyceny nieruchomości oraz terenu, a najwyższą kwotę da sprzedaż całości. Jeśli sprzedane zostałyby same udziały, miasto musiałoby pokryć wysoką dzierżawę oraz inne koszty z tym powiązane. Ostatecznie podjęto decyzję o wykonaniu wyceny nieruchomości oraz udziałów szpitala w celu podjęcia przez Radę Miasta decyzji o sprzedaży. Jak zapowiedział wiceprezydent Grzegorz Brzoska, wycena zostanie wykonana w ciągu około trzech tygodni. Tak więc nowo sporządzona uchwała w tej sprawie może trafić pod obrady Rady Miasta na sesji październikowej. Wracając do sytuacji Spółki- zadłużenie jej wynosi około 1,4 mln. 900 tyś. zł. Prezes Kajetan Gornig poinformował także, że jeśli w sprawie sprzedaży szpitala nie zapadnie decyzja o zbyciu udziałów, w październiku może zabraknąć środków pieniężnych na wypłaty dla pracowników szpitala. Należy tutaj wspomnieć, że sprzedaż MCZ Sp. z o.o. nie pociągnie za sobą grupowego zwolnienia całej załogi, o co obawiają się co niektórzy pracownicy. Oczywiste jest, że zmiany w zatrudnieniach będą, ponieważ taka jest kolej rzeczy

w postępowaniach prywatyzacyjnych, lecz większość pracowników nie powinna zostać poszkodowana. Należy także zdać sobie sprawę, że jeśli część Rady Miasta nadal będzie blokować możliwość sprzedaży szpitala, spółka będzie musiała ogłosić upadłość i tym samym - co jest sprawą oczywistą - zwolnić całą załogę. Na posiedzeniu Komisji Zdrowia Prezes MCZ oznajmił także, że dzięki jednemu dłużnikowi szpital będzie zaopatrzony w materiały budowlane i ruszy remont jednej z sal. Jedną z delikatniejszych kwestii w tej sprawie jest fakt, jaki poruszył część mieszkanek Mysłowic. Fakt taki, że mysłowickie dzieci będą musiały rodzić się w miastach sąsiednich, wiele osób oburzył. I tutaj należy nadmienić, że jeśli sprzedaż dojdzie do skutku, nie jest powiedziane, że nowy inwestor otworzy oddział położniczy. Pojawia się teraz kolejna kwestia, którą należy wziąć pod uwagę. Sprzedaż MCZ zasili finansowo Szpital Nr 2, któremu pomoc finansowa jest w tym momencie także niezbędna. Należy więc rozważyć wszystki głosy "za" i "przeciw" w tej sprawie i podjąć najlepsze dla miasta oraz jego mieszkańców rozwiązanie. Miejmy nadzieję, że w październiku zostanie podjęta odpowiednia decyzja.

treści uchwały nad którą debatować będą radni jest mowa o pomniku z tablicą i napisem na niej o treści: "W hołdzie ofiarom tragedii smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku, Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu, jego małżonce i wszystkim, którzy polegli w drodze na obchody 70. rocznicy mordu katyńskiego- mieszkańcy miasta Mysłowice", a nie ma tam mowy o oficerach zamordowanych w Katyniu. I kolejna kwestia dotyczy podpisu "...mieszkańcy miasta Mysłowice". W sondzie "Dziennika Zachodniego" na stronie www.myslowice.naszemiasto.pl aż 92 proc. czytelników zadeklaro-

wało się, że są przeciwni pomysłowi budowy pomnika. "Gdyby tego było mało, ze strony jednej z działaczek Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej, w kierunku prezydenta Edwarda Lasoka padły słowa oszczerstwa i pomówienia. Sprawa jest już zgłoszona do prokuratury." - informuje Kierownik Kancelarii Prezydenta Wojciech Król. Pozostaje czekać do najbliższej sesji 29 września, kiedy to Rada Miasta ostatecznie zadecyduje, czy pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej stanie przy Placu Wolności.

Magdalena Grządziel

Magdalena Grządziel

MYSŁOWICCY KANDYDACI DO PARLAMENTU

Z

namy już listę kandydatów z Mysłowic startujących w wyborach do Sejmu i Senatu. Przedstawiamy osoby, które ubiegają się o mandat na posłów oraz senatorów. Jednocześnie zachęcamy do stawienia się przy urnach 9 października br. w swoich okręgach wyborczych. Wybierając posła lub senatora z Mysłowic może uda się zrobić coś pozytywnego dla naszego miasta.

Redaktor naczelna: Magdalena Grządziel Skład i opracowanie graficzne: Jakub Łaptaś Wsparcie graficzne: Bogumił Stoksik

Wydawca: ARAmedia ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice (32) 317 14 24

Zasięg: Mysłowice

Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25a

Redakcja: redakcja@gazetamyslowicka.com

Nakład: 7 000 sztuk egzemplarzy

KANDYDATKA DO SENATU Elżbieta Ewa Bieńskowska, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, wyższy urzędnik państwowy, nie należy do partii politycznej KANDYDACI DO SEJMU Adrian Andrzej Jaworski, student, członek partii Kongres Nowej Prawicy Wojciech Stanisław Chmiel, nauczyciel, członek partii Partia Demo-

Zespół redakcyjny: Grażyna Bajorek, Karol Przybyła, Anna Czarnota, Aleksandra Latos, Maciej Januszewicz, Katarzyna Julia Jaszczuk, Grażyna Wojciechowska, Adam Wojciechowski, Leszek Ligęza, Agnieszka Czarnota, Leonard Czarnota, Arbuz Arbuziński

kratyczna-demokraci.pl Jolanta Beata Charchuła, radca prawny, członek partii Platforma Obywatelska RP Zofia Nowicka, pośrednik nieruchomości, członek partii Prawo i Sprawiedliwość Daniel Andrzej Jacent, kierownik kancelarii prawnej, członek partii Prawo i Sprawiedliwość Sebastian Andrzej Urbańczyk, informatyk, nie należy do partii poli-

tycznej Damian Antoni Nowak, farmaceuta, nie należy do partii politycznej Gabriela Maria Magdziorz, nauczyciel, członek partii PSL

Grażyna Bajorek

Numer zamknięto 27 września 2011 Gazeta Mysłowicka jest prawnie zarejestrowanym czasopismem wpisanym do Sądowego Rejestru Dzienników i Czasopism pod poz. PR 2398. Na postawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ARAmedia zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w Gazecie Mysłowickiej jest zabronione bez zgody wydawcy. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca nie zamówionych tekstów i zdjęć, zastrzega sobie prawo do skracania otrzymanych materiałów i zmiany ich tytułów.


Informacje 3

gazetamyslowicka.com

OSZUSTWO „NA WNUCZKA”

M

FOT. RAFAŁ JAGIEŁA

ysłowicka Policja apeluje do mieszkańców o ostrożność i rozwagę przy dys-

ponowaniu swoimi pieniędzmi. W ostatnim okresie w naszym regionie zwiększyła się liczba oszustw metodami „na wnuczka” i "na inkasenta" .W większości przypadków mechanizm działania sprawcy polega na tym, że dzwoni on do wytypowanej osoby, zazwyczaj w starszym wieku i podaje się za krewnego. Taki oszust opowiada, że właśnie jest w okolicy, ponieważ ma ubić interes, lub chce kupić samochód, albo przydarzył mu się wypadek i pilnie potrzebuje pożyczyć pieniądze. Często są to wysokie kwoty. Pieniądze starsze osoby mają przesłać na wskazane konto, lub zgłasza się po nie znajomy fikcyjnego wnuczka. Zdarza się także, że osoba do której zadzwoniono ma wątpliwości co do głosu rozmówcy i nie jest pewna tego czy rozmawia ze swo-

im krewnym. W takich sytuacjach oszuści zmianę głosu tłumaczą np. przeziębieniem. Pamiętajmy, że najczęściej aby nie stać się ofiarą takiego przestępstwa wystarczą zwykle środki ostrożności i przestrzeganie kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa. Nigdy nie należy otwierać drzwi bez sprawdzenia, kto i po co przyszedł – trzeba spojrzeć przez wizjer i zapytać o powód wizyty. Jeśli zjawił się przedstawiciel instytucji typu bank, administracja, elektrownia czy gazownia, bez otwierania drzwi należy sprawdzić telefonicznie, czy był on do nas kierowany. To samo dotyczy sytuacji, kiedy dzwoni do nas osoba podająca się za członka rodziny i prosi o pieniądze. W takiej chwili powinno się nam zaświecić przysłowiowe czerwone światło. Sprawdźmy najpierw, czy zadzwonił do nas prawdziwy krewny, oddzwońmy do niego lub skontaktujmy się z

innymi członkami rodziny, którzy mogą potwierdzić, że jest to osoba, za którą się nasz rozmówca podaje oraz czy rzeczywiście potrzebuje pomocy finansowej. Pamiętajmy, by rozmówcy nie udzielać przez telefon żadnych informacji, szczególnie swoich danych personalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich, nie mówmy o swoich planach życiowych czy członkach rodziny. Apelujemy także do członków rodzin osób starszych, dzieci, wnuczków. Oni również mogą uchronić swoich najbliższych przed przestępcami. Prosimy o przekazanie im ostrzeżenia. Opowiedzcie, jak działają oszuści, aby mieć pewność, że mama, czy babcia będą wiedziały, jak zareagować, kiedy zadzwoni do nich „daleki krewny” lub dawno niewidziany „wnuczek”. Nadesłano

KRONIKA POLICYJNA POMYSŁ NA UNIĘ Rymera 18.09.2011 Policjanci zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież wyposażenia mieszkania. Sprawcy to 27-letni mysłowiczanin i 22-letni mieszkaniec Chełma. Mężczyźni w jednym z mieszkań przy ul. Słupeckiej pili alkohol z gospodynią, gdy kobieta zasnęła, oboje obrabowali mieszkanie, wynosząc z niego pralkę, zlewozmywak, wannę, wózek dziecięcy i inne przedmioty. Larysz 14.09.2011 Po godzinie 12:30 doszło do zderzenia czołowego na ulicy Laryskiej. 19-letni kierowca skody z Mysłowic zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z mercedesem, kierowanym przez 40-letniego mieszkańca powiatu bielskiego. Poszkodowani z obrażeniami ciała zostali odwiezieni do szpitala. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Krasowy 14.09.2011 Po godzinie 16:00 na ul. Krasowskiej został zatrzymany 54-letni mężczyzna, jadący na rowerze pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał 1,2 promila alkoholu w organizmie, za co grozi mu rok więzienia. REKLAMA

Bończyk 12.09.2011 Tuż przed 23:00 na ul. Katowickiej została zatrzymana mazda 626, w której było przewożone małe dziecko bez fotelika. Funkcjonariusze wyczuli alkohol od kierowcy. Badanie alkomatem potwierdziły przypuszczenia, kierowca miał ponad 0,6 promila alkoholi w organizmie. Pasażerka – matka dziecka była trzeźwa i posiadała prawo jazdy. 23.09.2011 Na ulicy Armii Krajowej w kierująca Mercedesem mieszkanka Sosnowca wymuszając pierwszeństwo uderzyła w kierującą samochodem marki Audi mieszkankę Mysłowic. W wyniku kolizji 3 osoby doznały lekkich obrażeń ciała. Osoby kierujące pojazdami były trzeźwe. Brzęczkowice 23.09.2011 Na ul. Ziętka około godz. 11:00 kierująca pojazdem marki Renault mieszkanka Mysłowic najechała na tył samochodu dostawczego marki Citroen, który prowadził mieszkaniec Niegowonic. W wyniku zderzenia 2 pasażerki samochodu Renault zostały przewiezione do szpitala. Grażyna Bajorek

P

MATERIAŁ NADESŁANY

omysł na unię jest już kolejnym konkursem dla mysłowickiej młodzieży ogłoszonym przez Prezydenta Edwarda Lasoka. Konkurs został zorganizowany z okazji objęcia przez Polskę przewodnictwa w Unii Europejskiej 1 lipca br. oraz rozpoczęcia nowego roku szkolnego, a skierowany jest do uczniów mysłowickich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Zebrane zostaną prace prezentujące pomysł zjednoczenia naszego miasta i wszystkich jego mieszkanców- na

wzór jednoczenia się krajów Unii Europejskiej. Celem jest uświadomienie wszystkim mysłowiczaninom faktu, że Mysłowice to nasz wspólny dom i dobro, o które musimy wspólnie dbać- począwszy od trawnika pod blokiem skończywszy na uzdrawianiu relacji pomiędzy nami. Prace w formie wypracowania lub prezentacji multimedialnej należy przesyłać do dnia 30 września br. na adres Kancelarii Prezydenta Miasta, Urząd Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice z dopiskiem "Pomysł na Unię". Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Wyniki zostaną ogłoszone 7 października br. podczas spotkania z laureatami konkursu. Honorowy Patronat nad konkursem objęła Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Grażyna Bajorek

OGŁOSZENIA 5-6.11.2011r. ODBĘDZIE SIĘ FESTIWAL FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY W HALI EXPO SOSNOWIEC Kongres Kosmetyczny pod patronatem GWSH. Dla laureatów konkursów przewidziano wiele atrakcji. Formularz zgłoszeniowy z regulaminem dostępny na www.festiwalfryzjerski.pl i www.vellp.pl Szczegółowe informacje: 32 7486422, 605907705, konkurs@vellp.pl Serdecznie Zapraszamy! Informacje oraz zapisy: 508-063-677 Mysłowice Wesoła, ul. Wiosny Ludów, sprzedam działki budowlane, tel. 605 556 431 Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza wszystkich chętnych na zapisy do kół zainteresowań: plastycznych, informatycznych, muzycznych, tenisa stołowego, modelarstwa lotniczego i okrętowego, języków obcych. Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach, ul. Powstańców 6. Sekretariat czynny w dni powszednie od 9:00 do 16:00, tel. 32 2222 545 www.mdk.edu.pl Sprzedam ogródek działkowy na Rozalii w Mysłowicach. Woda, prąd, meble, kuchenka wraz z butlą gazową, różne narzędzia ogrodowe. ` Tel. 607 186 172 UWOLNIONO ELEKTROŚMIECI 23 – 24 września w hipermarkecie Real,- Mysłowice odbyła się zbiórka elektrośmieci. Na osoby, które przyniosły zużyte sprzęty elektroniczne lub baterie czekało sporo atrakcji. Można było zgłębić tajniki wnętrza komputera, zagrać w grę „Zostań ekogwiazdą”. Najmłodsi uczestnicy akcji mieli okazję pomalować swoje buzie. Całą akcję organizowały ERP Polska i Real,- Mysłowice, a koordynatorem była Fundacja Zielony Horyzont.


4 Kultura

WRZESIEŃ 2011 • NR 03/2011

THK „DZIAŁACZE WOLNOŚCI” W MYSŁOWICKIM MUZEUM

C

yceron w swej mądrości powiedział kiedyś, iż Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia. Jest ona siłą, która nie pozwala nam zapomnieć. Przestrzega nas przed błędami, które zostały już popełnione. Staje się naszą tarczą. Trzeba o nią dbać i zabiegać. Nie można pozwolić na jej zatracenie. W  imię tego wiele instytucji prowadzi działania mające na celu przypominanie ludziom o  ich dziedzictwie i  przynależności. O  tym, że muszą pamiętać. Taką misję kultywuje także nasze Muzeum Miasta Mysłowice. Stara się ono, poprzez cykl spotkań nazwanych „Muzealnymi Czwartkami”, zachęcić Mysłowiczan do poznania własnej historii. Po wakacyjnej przerwie możemy znowu stać się uczestnikami spotkań przygotowywanych przez pracowników Muzeum. Motywem przewodnim pierwszej w tym roku szkolnym prelekcji była historia Tajnego Harcerstwa Krajowego „Szeregi Wolności” na terenie m.in. Mysłowic. Podczas spotkania promowana była książka; „UB a  młodzieżowe organizacje antykomunistyczne w  latach 1945–1954 na Górnym Śląsku i  Podbeskidziu. Metody operacyjne aparatu bezpieczeństwa w  świetle dokumentów”. Doktor Anna Badura, współautorka książki, próbowała przybliżyć słuchaczom historię młodych ludzi walczących o  wolność z  ustrojem komunistycznym, organami ściga-

LOREM IPSUM DOLOR

FOT. ARAMEDIA

nia i bezpieczeństwa. Poruszana była problematyka powstawania i  działalności tajnych ugrupowań. Rozwój Związku Harcerstwa Polskiego, które po 1945 roku zostało prawie całkowicie zlikwidowane na terenie Polski. Została przybliżona historia powstania Tajnego Harcerstwa Krajowego w  1948 roku. Godną zapamiętania ciekawostką jest fakt, iż to właśnie na terenie Mysłowic powstała pierwsza

komórka THK pod dowództwem Teodora Krzemienia. Liczyła ona około 50 osób, a jej zastępy działały na terenie m.in. Katowic, Lędzin, Imielina czy Bierunia. Na sali nie zabrakło samych działaczy i  członków, którzy w  różnym okresie istnienia organizacji brali czynny udział w  walce z  systemem. Jednym z gości był ksiądz Jan Gdak. Imieliński duszpasterz, który barw-

MUZYKA, TANIEC , MALOWANIE

W

ramach projektu „Analogowe Historie” w  okolicach szkoły podstawowej nr 7 odbył się Jam Graffiti. REKLAMA

FOT. ARAMEDIA

W słoneczny sobotni dzień 3 września mogliśmy posłuchać dźwięków pochodzących z klasycznych nagrań muzyki hiphopowej, wypuszczanych

FOT. ARAMEDIA

spod rąk Dj’a Hrd. Była okazja, aby podglądnąć jak powstaje graffiti na wysokim artystycznym poziomie. Malowali: Onte, Terry, Claus, Imple,

nie i dokładnie opowiadał o walkach, represjach, aresztowaniach i  latach spędzonych w  więzieniu. O  walce za dwie ojczyzny: Śląską i  Polską. W  jego opowieści nie brakowało dramaturgii i  smutku. Jednak słychać było także nadzieję, którą żyli na co dzień walcząc o  lepsze jutro. Czas spędzony w  więzieniu, ku zaskoczeniu słuchaczy, ksiądz wspomina dobrze. Spotkał tam wielu ludzi, Snok, Mac, Esic z  Mysłowic, a  gościnnie także Soiia i Pa3k z Torunia. Przybyło mnóstwo pozytywnych ludzi. Ci spragnieni sportu mieli okazję pograć w kosza czy pojeździć na desce. Nie zabrakło również tancerzy z  breakdance’u  u  boku Dariusza Kryli. Twórcy projektu „Analogowe Historie” zapowiadają więcej takich imprez i jammów. Piszą sami o sobie: „Chcemy zrobić w  Mysłowicach coś własnymi siłami, przy wsparciu znajomych i  przyjaciół i  przy zerowym budżecie”. Projekt ten sięga jednak dalej. Niebawem usłyszymy płytę Jtm „Analogowe Historie”. Będzie to 8 numerów na old schoolowych samplowanych bitach zrobionych przez jednego z  najlepszych producentów w  Polsce. Zaraz potem zobaczymy klipy i krótki film o kulturze hip hop w  Mysłowicach, który nakręci zaprzyjaźniony producent – Rumburak (Proffesjonal Foto & Audio/ Video Recording). W  różnych miejscach będziemy mogli podziwiać wystawy prac i obrazów. Pozostaje nam czekać

z którymi się zaprzyjaźnił. Którzy, tak jak on, walczyli i nie poddali się. Byli dla niego przykładem niezłomnej woli i siły ducha. Godzinne przesłuchania, bicie i  poniżanie nie były w  stanie złamać oporu, który tkwił w tych ludziach. Dzięki takim jak oni człowiek stawał się silniejszy, wspomina. Ksiądz Gdak przyznał się, że był przesłuchiwany przez dwunastu(!) śledczych. W  tym czasie kierownikiem Śląskiego Wydziału Służb Bezpieczeństwa był Marian Płachta, który nie stronił od używania siły i znęcania się nad więźniami. Gdy po roku 89' w wolnej już Polsce zapadały pierwsze wyroki na komunistycznych zbrodniarzy i działaczy, Płachta nie został osądzony i skazany. Mimo iż w  dokumentacji przedstawionej przez IPN znajdował się dokument, który potwierdzał sadystyczną i  samowolną działalność Płachty. A także jego metody działania. Dzięki bogatej kolekcji zdjęć oraz dokumentów z  okresu działalności, uczestnicy mogli zapoznać się z  wizualną historią tamtych lat. Zdjęcia przedstawiające młodych Harcerzy, a  także periodyki, które wydawali zachowały się do naszych czasów i są namacalnym świadectwem ich zaangażowania i poświęcenia. Materiały zostały zebrane dzięki Katowickiemu oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej, który był współautorem spotkania. Karol Przybyła i trzymać za słowo. Panowie! Więcej takich wydarzeń, a nasze miasto będzie oddychać innym, lepszym powietrzem. Osoby i  instytucje biorące udział w projekcie Jam „Analogowe Historie”: • JTM (Kooperacja) • Dj HRD • O.S.T.R. (Asfalt Records) • Trask (Kooperacja) • Rumburak (www.rumburakprodukcja.pl) • Dariusz Kryla (www.extremedance.com.pl) • Górnośląska Grupa Alternatywa (www.alternatywa.org) • Fritz-Kola (www.facebook.com/fritz.polska) • Mysłowicki Ośrodek Kultury (www.m-ok.pl) • Pub Wiking Mysłowice (www.myspace.com/rynek4)

Arbuz Arbuziński


Kultura 5

gazetamyslowicka.com

FESTYN Z OKAZJI DNI JANOWA MIEJSKIEGO

W

dniach 16-17 września mieliśmy okazję uczestniczyć w obchodach Dni Janowa Miejskiego, imprezie organizowanej przez Radę Osiedla Janów Miejski–Ćmok we współpracy z  Mysłowickim Ośrodkiem Kultury. Dwudniowy cykl imprez rozpoczął się w piątek w Janowskiej filii MOK, gdzie miłośnicy gry w szachy i skata mieli okazję spróbować swoich sił w  turniejach. Sobotnie popołudnie natomiast organizatorzy postarali się uatrakcyjnić wszystkim przybyłym niezależnie od ilości wiosen. Dla najmłodszych przygotowano dmuchaną zjeżdżalnię, trampoliny, napełniane powietrzem kule, w  których wnętrzu można było pospacerować po wodzie. Największym powodzeniem

FOT. MAGDALENA GAWLAS

wśród dzieci cieszyły się gry organizowane przez animatorów puszczających wspólnie z uczestnikami zabaw wielkich rozmiarów bańki mydlane oraz żonglujących obręczami. Po boisku szkolnym ZSP nr 1 przechadzali się szczudlarze przemieniając kolorowe balony w  przeróżne kształty. Nie zabrakło namiotów z zabawkami czy kultowej już na tego typu imprezach waty cukrowej, a  restauracja Braks zaproponowała wszystkim tradycyjne na festynach napoje oraz przysmaki. Oczy, nosy oraz podniebienie cieszyły przepyszne potrawy z  grilla. Wszyscy przybyli mogli otrzymać całkowicie bezpłatne porady kardiologiczne oraz dermatologiczno–kosmetyczne lub dokonać pomiarów ciśnienia i cukru. Wszyst-

FOT. LESZEK LIGĘZA

ORTSZEIT PO RAZ 10 W MYSŁOWICACH

REKLAMA

ko to działo się przy muzyce dobiegającej ze sceny, na której zagrały Orkiestra Rozrywkowa KWK Mysłowice-Wesoła „Happy Big Band”, Holly Blue&Sound Petersburg oraz Bongo Jeruzalem. Obok trwały zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracowników MOK. Tutaj mogliśmy się dowiedzieć wielu ciekawostek od Pana Heliodora Cholewy na temat jego zajęć w janowskiej modelarni lotniczej, poćwiczyć malowanie piórkiem trzcinowym i  podziwiać rękodzieła powstałe w  ramach zajęć prowadzonych przez MOK. Ważnym aspektem Dni Janowa była prowadzona podczas festynu działalność charytatywna na rzecz Hospicjum Cordis. Kupując cegiełki można było wspomóc budowę nowego domu hospicyjnego w poszpitalnym budynku w  Katowicach. Imprezę zakończył pokaz sztucznych ogni pod czujnym okiem mysłowickich strażaków, którzy przygotowali dla przybyłych szereg atrakcji- między innymi propozycję obejrzenia Mysłowic z  lotu ptaka ze strażackiej drabiny oraz przejażdżkę zabytkowym wozem strażackim. Organizatorzy już obiecują, że Dni Janowa wrócą do Mysłowic w  przyszłym roku, stając się imprezą cykliczną. Pozostaje tylko życzyć, aby ich obchody nie przeniosły się, tak jak hospicjum, na teren Janowa katowickiego i w przyszłym roku odbyły się w tym samym miejscu. Magdalena Gawlas

O

rtszeit to projekt, który jest efektem współpracy niemieckich powiatów Enz, Calw i Freudenstadt i  miasta Pforzheim. Projekt ma na celu promocję sztuki współczesnej, a  jednocześnie integruje różnorodny kulturalnie region Północnego Schwarzwaldu. Wystawa jest dostępna w  Mysłowicach dzięki współpracy partnerskiej pomiędzy powiatem Enz i  gminą Mysłowice. Do 2 października w MOK-u przy ulicy Grunwaldzkiej 7 można podziwiać 10. edycję Wystawy Sztuki Regionu Północnego Szwarcwaldu

W piątek 30.09. o godz. 15.00 ruszamy z kolejną odsłoną „Odczarowanych podwórek”. Opuszczamy bezpieczne i ciepłe mury naszej instytucji i wędrujemy na miejskie podwórka. Wybieramy się na ul. Bytomską 17 i zabieramy ze sobą kolorowe balony, piłki, zabawki, cyrkowe gadżety, dużo dobrej muzyki i mnóstwo pomysłów na twórczą zabawę w plenerze. TaOrtszeit 2011. Na wystawę składa się głównie malarstwo, fotografie, grafiki i rzeźba oraz instalacje plastyczne, czyli efekt kreacji artystycznej młodych niemieckich twórców. Projekt Ortszeit organizowany jest co dwa lata. Wystawa cieszy się zasłużonym prestiżem. Z  91 artystów z  regionu Szwarcwaldu, pragnących wziąć udział w  wystawie, komisja jurorów wybrała zaledwie 13 plastyków. Dla tych młodych twórców jest to niepowtarzalna szansa na dotarcie do szerokiej publiczności i  zaznaczenie swojej obecności w  świecie sztuki. Celem wystawy współorganizowanej

niec, zabawy kuglarsko-cyrkowe, balonowe show, malowanie twarzy, konkursy i słodkie nagrody! (w przypadku złej pogody, zabawa odbędzie się w innym terminie). Serdecznie dziękujemy firmom, które wsparły nas poprzez podarowanie łakoci i różnych pyszności dla dzieci Restauracji BRAKS i Firmie LIGRAF z Mysłowic. materiał nadesłany przez samorządy Pforzheim, Calw i Freudenstadt jest także pokazanie różnorodności i wysokiego poziomu świata artystycznego Szwarcwaldu. Wystawa Ortszeit gościć będzie również w dniach od 5-30 października w Muzeum Regionalnym w Tomaszowie Lubelskim, w dniach 3-21 listopada w  Pyskowicach – Galeria „PODcień” – Muzeum Miejskie oraz w dniach 22 listopada do 11 grudnia w Knurowie w Klubie Kultury Lokalnej „Sztukateria”. Anna Czarnota


6 Historia

WRZESIEŃ 2011 • NR 03/2011

GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA BRACKA W MYSŁOWICACH Rydułtów), Rybniku, Rydułtowach, Siemianowicach, Tarnowskich Górach i Zabrzu. W kolejnych latach spółka pozyskiwała grunty pod rozbudowę infrastruktury szpitalnej (budynki administracyjne, mieszkalne) oraz wprowadzała takie unowocześnienia jak kuchnie parowe, prąd elektryczny itp. Dla realizacji celów ubezpieczeniowych Spółka Bracka utrzymywała administrację, personel lekarski, pielęgniarski i pomocniczy. Do chwili wybuchu w 1914 roku I w.ś. Górnośląska Spółka Bracka zgromadziła znaczny majątek, stanowiący jej kapitał rezerwowy. Wartość całego majątku wynosiła 57 mln marek złotych, co na jednego ubezpieczonego dawało 468,8 marek. Tylko część tej sumy to gotówka oraz papiery wartościowe, pożyczki, hipoteki i inne. Resztę stanowił majątek ruchomy i nieruchomy. Po zakończeniu I w.ś. oraz w wyniku trzech powstań śląskich i po przeprowadzonym plebiscycie w 1921 roku nastąpiło przyłączenie części Górnego Śląska do Polski. Konieczne okazało się podzielenie majątku spółki i utworzenie części z polskim personelem administracyjnym. W 1922 roku w Poznaniu podpisano porozumienie o podziale Górnośląskiej Spółki Brackiej. W tym samym roku porozumienie zatwierdził Sejm Warszawski, a rok później niemiecki Reichstag. Dla polskiej części Górnego

WYKONAŁ LEONARD CZARNOTA

REKLAMA

O

d wieków, kiedy to sięgamy po surowce ukryte w naszej ziemi, ludzie pracujący przy ich wydobyciu narażeni byli na wypadki. Brać górnicza kopiąca węgiel czy też rudy, wspomagała się nawzajem w trudnych chwilach. Dobrowolnie gromadzono do wspólnej kasy środki pieniężne, aby w razie wypadku i przerwy w pracy rodzina poszkodowanego mogła przetrwać okres jego powrotu do zdrowia. Pierwszą informacją o takiej formie ubezpieczenia na Śląsku, które nazywano brackim, pochodzi z XVI wieku. Książę Jan Opolski w 1528 roku wydał tak zwany „Ordunek Górny”, który regulował przepisy ówcześnie występujących form opieki społecznej w górnictwie. Kolejnym krokiem w organizacji kas brackich było wydanie górnikom w 1769 roku przez Fryderyka II przywileju oraz instrukcji dotyczących założenia i prowadzenia kas brackich na Śląsku i Hrabstwie Kłodzkim. Ówczesne władze państwowe administrowały nimi za pomocą Wyższego Urzędu Górniczego utworzonego we Wrocławiu. Kolejnym etapem w rozwoju kas brackich był rok 1811, w którym nastąpiło przekształcenie wszystkich kas brackich w Główny Instytut Kas

Brackich na terenie Górnego i Dolnego Śląska. W 1857 podzielono Główny Instytut Kas Brackich na Górnośląską Spółkę Bracką oraz Dolnośląską Spółkę Bracką. Było to efektem reorganizacji oraz ugruntowania zasad działalności Kas Brackich. Z chwilą podziału Wyższy Urząd Górniczy przekazał władzę ustawodawczą organom samorządowym bractw oraz nadał im prawa rządzenia się za pomocą własnych statutów. Z kolei na obszarze Księstwa Pszczyńskiego posiadającego przywilej wolnego państwa stanowego, książę pszczyński w 1861 utworzył z istniejących tam dobrowolnych kas Pszczyńskie Bractwo Górnicze. Zarząd Górnośląskiej Spółki Brackiej obrał za swoją siedzibę Tarnowskie Góry. W kolejnych latach spółka zwana potocznie knapszaftem, w miejsce istniejących małych lecznic zaledwie kilkoma łóżkami dla chorych, wybudowała okazałe kompleksy szpitalne. W większym lub mniejszym stopniu zachowały się one do dzisiaj w Bytomiu, Bielszowicach (obecnie dzielnica Rudy Śląskiej), Czuchowie (obecnie dzielnica Czerwionki-Leszczyny),Katowicach, Chorzowie, Mysłowicach, Orzeszu, Pietrzkowicach (obecnie dzielnica

Śląska nowa instytucja przybrała nazwę Spółki Brackiej w Tarnowskich Górach dla strony niemieckiej Oberschlesische Knappschaft w Gliwicach. Majątek ruchomy i nieruchomy podzielono pomiędzy oba bractwa według przebiegu granicy państwowej. Bardzo szybko okazało się, że nowa sytuacja polityczno-gospodarcza w jakiej znalazły się obie spółki, niemiecka i polska,nie gwarantuje członkom bractwa jednorodnych zasad członkostwa i świadczeń. Po długich i trudnych rokowaniach zawarto w Berlinie polsko-niemiecką umowę o ubezpieczeniu społecznym, która weszła w życie z dniem 1 września 1933 roku. Umowa ta uregulowała całokształt zagadnień ubezpieczeniowych między państwami. Jednak zachodzące zmiany w przepisach ubezpieczeniowych obu krajów sprawiły, że umowa ta w momencie podpisywania była w znacznym stopniu zdezaktualizowana. Konsekwencje różnej interpretacji poszczególnych artykułów umowy przez obie strony ponosili ubezpieczeni. Kończyło się to sporami członków z obiema spółkami, w których interweniowały polskie i niemieckie władze centralne. W 1934 roku Spółka Bracka miała do rozpatrzenia 12 tysięcy zgłoszeń, do których należało wydać kilka tysięcy orzeczeń i wysłać tysiące wniosków do bractw niemieckich. Trwający kryzys światowej

gospodarki nie sprzyjał działalności Spółki Brackiej. W kolejnych latach pomimo stopniowego wzrostu ilości ubezpieczonych i związanej z tym intensywniejszej pracy aparatu administracyjnego gruntownie go zreorganizowano i usprawniono doprowadzając do redukcji personelu. Szukając oszczędności podjęto takie działania jak: redukcja personelu pielęgniarskiego, zobligowano lekarzy do podawania chorym tańszych lekarstw, obniżono pensje urzędnikom i lekarzom, zamknięto szkołę pielęgniarską oraz lecznice w Tarnowskich Górach i w Orzeszu (chorych z tych miast dowożono do innych placówek). Spółka Bracka jako jedyna spośród instytucji ubezpieczenia brackiego nie posiadała fachowego kierownictwa lekarskiego. Sprawami lecznictwa kierowała wyłącznie administracja. Rolę fachowego doradcy pełnił „lekarz zaufania”, który najczęściej nie posiadał wiele czasu na doradztwo, gdyż pełnił obowiązki lekarza szpitalnego. Administracja nie zawsze podejmowała trafne decyzje związane z inwestycjami i nie radziła sobie również z organizacją środków leczniczych. Jedne psuły się na składach, innych notorycznie brakowało, a zamówienia realizowano nawet po dwóch miesiącach. Wyposażenie laboratoriów szpitalnych, bibliotek lekarskich jak również stan higieny w szpitalach nie były wystar-


Historia 7

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

gazetamyslowicka.com

LECZNICA SPÓŁKI BRACKIEJ WYBUDOWANA W LATACH 1907-1915 - OBECNIE SZPITAL NR 2 W MYSŁOWICACH czające.Poszczególne lecznice dysponowały najczęściej tylko jedną sanitarką. Zdarzały się błędy w sztuce lekarskiej. Chorzy wypisani ze szpitala po kilku dniach do niego wracali, gdyż stan ich zdrowia był nadal bardzo zły. Najwięcej takich przypadków odnotowano w szpitalu Bielszowickim. Dużym problemem było wydawanie niewłaściwych orzeczeń o stopniu niezdolności do pracy zawodowej. Osoby powyżej 50% niezdolności do pracy otrzymywały świadectwa pełnej zdolności do praREKLAMA

cy. Pogarszający się stan zdrowia pracownika często weryfikował takie świadectwo. Powstawały również specjalne komisje lekarskie, które korygowały takie orzeczenia. Mimo tych wszystkich niedociągnięć pamiętać należy w jakich warunkach podjęła swoją działalność Spółka Bracka w 1922 roku. Brak przychylności strony niemieckiej, inflacja, niski kapitał jaki przejęła, późniejszy kryzys gospodarczy lat 30-tych nie ułatwiały realizacji działań statutowych Spółce. Jednym z pierwszych

czynników poprawiających działanie spółki było wprowadzenie w 1924 roku polskiej waluty - złotego polskiego. Spółka Bracka otrzymała możliwość unormowania realizacji zobowiązań ubezpieczeniowych. W zestawieniu z działalnością innych kas chorych Spółka Bracka była największą z istniejących na Górnym Śląsku kas chorych. Pod względem ilości ubezpieczonych była na trzecim miejscu w Polsce – po ubezpieczalni w Warszawie i Łodzi. Wraz z Pszczyńskim Bractwem Górniczym

jako jedyne dostosowały charakter opieki lekarskiej do potrzeb zawodowych swoich członków. Również jako jedyne w Polsce udzielały ubezpieczonym i ich rodzinom opieki lekarskiej. W innych kasach ubezpieczeni wraz z rodzinami nie posiadali w ogóle prawa do bezpłatnej opieki lekarskiej. Kasy Brackie stawiane były za wzór rozwiązania problemu opieki lekarskiej dla inwalidów, pomimo że nie przyznawały im prawa do bezpłatnego leczenia w szpitalach. Obie w 1929 roku przejęły wraz z innymi kasami chorych leczenie inwalidów wojennych i wojskowych. Z kolei od 1937 spółka przyjęła pod swoje skrzydła byłych skazańców politycznych oraz emerytów wojskowych na całym Górnym Śląsku na rachunek skarbu państwa. Obie spółki wypracowały skuteczny sposób prowadzenia akcji profilaktycznych, które ułatwiały walkę z chorobami zawodowymi i społecznymi. Wyprzedziły w tych działaniach o wiele lat lecznictwo w kraju. Spółka Bracka była członkiem Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży. Wraz z komitetem organizowała kolonie i letniska. Dużą rolę odegrała wprowadzając ubezpieczenie chorobowe w zwalczaniu gruźlicy na obszarze Górnego Śląska. Od momentu powstania tj. w 1924 roku Spółka Bracka była członkiem Sekcji Walki z Gruźlicą utworzonej w Katowicach przy Czerwonym Krzyżu. W ramach akcji profilaktycznej podjęto działa-

nia służące wczesnemu wykrywaniu tej choroby w pierwszej kolejności u własnych członków. W latach 19191926 opieka nad rodzinami gruźliczo-chorymi spowodowała spadek zachorowań o połowę. W 1937 roku Spółka Bracka zawarła umowę ze Śląskim Towarzystwem Walki z Gruźlicą, na podstawie której szpital w Murckach został jednym z głównych ośrodków leczenia tej choroby przez Towarzystwo. Spółka Bracka i Pszczyńskie Bractwo Górnicze charakteryzowały się wysokimi wypłatami świadczeń i wydatkami na leczenie szpitalne. Pozostałe kasy chorych stosowały inne proporcje swoich wydatków. Pamiętać należy, że wypłacaniu wyższych świadczeń towarzyszyły również dosyć wysokie składki. Mimo to działalność Spółki Brackiej posiadała wiele pozytywnych, odrębnych i charakterystycznych cech, które występowały przede wszystkim na Górnym Śląsku - wspierała np. datkami różne instytucje dobroczynne i publiczne na Górnym Śląsku, w całym kraju, a nawet za granicą. Podczas II w.ś. majątek polskiej Spółki Brackiej został przejęty przez niemieckie władze i podporządkowany niemieckiemu systemowi ubezpieczeń. Po wojnie Spółka kontynuowała swoją działalność do 1956 roku kiedy to Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął jej obowiązki i mienie.cdn. Agnieszka i Leonard Czarnota


8 Wydarzenia

WRZESIEŃ 2011 • NR 03/2011

III MEMORIAŁ AGATY MRÓZ-OLSZEWSKIEJ I Memoriał zorganizowany w Spodku bardzo pozytywnie nas zaskoczył, ponieważ przez 3 dni przybyło około 21 tysięcy osób. W  następnym roku z  ojcem Agaty Ryszardem Mrozem założyliśmy Fundację Kropla Życia im. Agaty Mróz- Olszewskiej z siedzibą w  Mysłowicach, której głównym celem jest propagowanie idei krwiodawstwa oraz transplantacji szpiku kostnego. II oraz III Memoriał organizowała już nasza fundacja. Mam nadzieję, że kolejne edycje pozostaną w  gestii organizacyjnej Kropli Życia oraz osób i instytucji wspierających te działania. CZĘŚĆ SPORTOWA

POLSKA DRUŻYNA SIATKAREK Z ORGANIZATORAMI

W

dniach 9-11 września, tym razem w  Dąbrowie Górniczej, a nie jak w poprzednich latach w Katowickim Spodku, odbył się III Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej. Przypomnijmy, że Agata Mróz to jedna z  najwybitniejszych polskich siatkarek ostatnich lat. Bez wątpienia jedna z  najlepszych i  najbardziej utalentowanych środkowych. Jak często mówili o  niej fachowcy na pewno najlepsza w  kraju, a  może i  na świecie. Złota medalistka mistrzostw Europy z  lat 2003 i  2005, dwukrotna mistrzyni Polski w  barwach BKS Stali Bielsko-Biała i  Hiszpanii z  Gruppo 2002 Murcia. Od 17. roku życia siatkarka cierpiała na mielodysplazję szpiku i  choć choroba na kilka lat się cofnęła, z  nową siłą uderzyła pod koniec 2006 roku. Agata Mróz zdążyła jeszcze wyjechać do Hiszpanii i  wywalczyć tytuł mistrza kraju, ale po zakończeniu sezonu ogłosiła, że ze względu na zły stan zdrowia REKLAMA

przerywa sportową karierę. Stało się jasne, że tylko przeszczep szpiku kostnego może uratować jej życie. 22 maja 2008 roku przeszła udany zabieg przeszczepienia szpiku kostnego w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i  Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Czternaście dni po przeszczepie zmarła w wyniku posocznicy i związanego z  nią wstrząsu septycznego. Agata miała 26 lat. Pozostawiła po sobie córeczkę Liliannę pod opieką męża Jacka Olszewskiego. Rozmawialiśmy z Prezesem Fundacji Kropla Życia Konsulem Honorowym Republiki Słowenii Mieczysławem Barańskim: Pomysł, idea założenia fundacji wzięła się właśnie z  samego życia. Należało by zacząć od tego, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że będziemy organizować Memoriał. W 2007 roku na Pikniku Pszczyńskim postanowiliśmy zorganizować Wakacyjną Kroplę Życia. Wtedy Regionalne Centrum Krwiodawstwa zwróciło się do nas

FOT. ARAMEDIA

z prośbą o  promowanie krwiodawstwa, ponieważ w wakacje zazwyczaj zawsze brakuje krwi. Powstało wtedy obecne logo fundacji. W  2008 roku po raz pierwszy przyznaliśmy dwie statuetki, które były główną nagrodą dla osób aktywnie wspierających krwiodawstwo oraz transplantację szpiku kostnego. Statuetki przyznane przez kapitułę pod przewodnictwem Pani Krystyny Bochenek (tragicznie zmarłej 10 kwietnia 2010r. pod Smoleńskiem) otrzymał Wojewódzki Sztab Wojskowy oraz Klub Kibica Krwiodawców dla Agaty. Spotykając się później z  Jackiem Olszewskim, Krystyną Bochenek oraz przyjaciółką Agaty Joanną Albińską wpadliśmy na pomysł żeby zrobić coś, aby uczcić pamięć Agaty oraz całą ideę krwiodawstwa oraz transplantacji szpiku kostnego. Postanowiliśmy zorganizować Memoriał Agaty Mróz – Olszewskiej. Ostatecznie organizacji podjęła się Fundacja 777 z Joanną Albińską oraz przewodniczącą Izabelą Mrozińską.

W części sportowej turnieju wzięły udział, oprócz reprezentacji polski, drużyny narodowe Rosji, Chorwacji i Słowacji. Wszyscy wystąpili w najsilniejszych składach, ponieważ dla Słowaczek był to kolejny etap budowy zespołu, a dla pozostałych trzech drużyn był to ostatni turniej przed Mistrzostwami Europy. W  turnieju zwyciężyły Rosjanki pokonując nasz zespół 2:3. Na trzecim miejscu uplasowała się Chorwacja. Ostatnią lokatę zajęły Słowaczki. Najlepszą siatkarką zawodów została Jekatierina Gamowa (Rosja). Pozostałe nagrody indywidualne: najlepiej atakująca – Jekatierina Gamowa (Rosja), najlepiej blokująca – Maja Poljak (Chorwacja), najlepiej serwująca –

Jelena Alajbeg (Chorwacja), najlepiej przyjmująca – Julia Morozowa (Rosja), najlepsza libero – Paulina Maj (Polska), najlepsza rozgrywająca – Biljana Gligorovic (Chorwacja). CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA W części artystycznej mieliśmy okazję posłuchać między innymi zespołu Muariolanza oraz gwiazdy wieczoru – Blue Cafe. W  niedzielę natomiast gościliśmy duet Kalwi & Remi, finałową Katowicką szesnastkę z programu „Bitwa na głosy”, a także zespół Feel wraz z  gościem – Sebastianem Riedlem. W  tym dniu odbyło się również uroczyste wręczenie medali i  statuetek Kropli Życia oraz pasowanie na Rycerzy Kropli Życia. Nie zabrakło także pokazów Policji i  Straży Pożarnej. Zaprezentowały się Narodowe Siły Rezerwowe i Straż Graniczna. W czasie trwania memoriału można było oddawać krew oraz zapisać się do bazy dawców szpiku kostnego. Przed halą sportową swoje stoiska informacyjne miały także liczne fundacje. Nie mnie jest oceniać wymiar czy zasięg III edycji Memoriału Agaty Mróz- Olszewskiej. Jestem tylko jednym ze współorganizatorów, jednak uważam, że idea Memoriału jest spełniona. Warto jest pomagać, warto oddać innym kropelkę siebie – podsumowuje Pan Mieczysław Barański.

WYSTĘP ZESPOŁU "KRUK" Z PIOTREM KUPICHA

Leszek Ligęza

FOT. ARAMEDIA


Wydarzenia 9

gazetamyslowicka.com

FOT. WWW.ALEZDJECIE.PL

III EDYCJA CROSSCOUNTRY MTB

W

słoneczny niedzielny dzień 11 września br. w Kosztowach odbyła się III edycja Wyścigu Rowerowego CrossCountry MTB. Było to prawdziwe pożegnanie lata. Tegoroczny wyścig przyciągnął na start 50 miłośników dwóch kółek oraz sporą rzeszę kibiców. Wśród uczestników REKLAMA

znaleźli się starsi, jak i młodsi rowerzyści, zarówno zawodowcy, jak i zupełni amatorzy. O godzinie 12:00 przy przepięknej pogodzie i temperaturze sięgającej niemal 30 stopni Celsjusza rozpoczął się wyścig. Zawodnicy, w zależności od płci, mieli do pokonania następujące dystanse: kobiety 38 km oraz mężczyźni 66.5

km. Trasa wyścigu udowodniła, że ciekawe i zróżnicowane trasy można znaleźć również w Mysłowicach. Kamieniste ścieżki, pola, łąki i okolice kosztowskiego lasu zapewniły wszystkim uczestnikom niezapomniane emocje oraz wielką dawkę adrenaliny. Nie zabrakło również takich zawodników, których na tra-

sie niejednokrotnie dopadał pech – przewracali się na zjazdach i „łapali gumy”. Mimo to nie poddawali się i szybko wracali do reszty ścigających się uczestników. Pokonywanie przeszkód było okazją do zmierzenia się z własnymi słabościami, a duch walki nie opuszczał nikogo. Podczas trwania wyścigu atmosfera rywalizacji udzielała się również kibicom, którzy w skąpanym słońcem lesie z wielkim entuzjazmem dopingowali swoich faworytów. Zawody były niezwykłym przeżyciem, zarówno dla kibiców, jak i dla kolarzy. W klasyfikacji kobiet najszybsza była Anna Szweda, która przejechała trasę w 1h 43min, a wśród mężczyzn triumfował niedościgniony Przemysław Pawlik z czasem 2h 13min 28s. „To była jedna z ciekawszych tras. Wymagająca, aczkolwiek dająca możliwość sprawdzenia się zawodnikom z różnymi poziomami wytrenowania.” – mówili cykliści po dojechaniu do mety. Na mecie każdego przywitano gromkimi brawami. Nagrody dla uczestników, którzy znaleźli się na podium, ufundował sklep rowerowy „Rowery 2”. Szczególne gratulacje oraz podziękowania należą się pomysłodawcy, a zarazem organizatorowi wyścigu, Adamowi Niedzielskiemu. „Mam nadzieję, że potencjał wyścigu będzie dalej rósł i przyciągnie jeszcze więcej cyklistów na kolejne edycje” – mówi Adam. Takie inicjatywy integrują ludzi o wspólnej pasji, ale

przede wszystkim promują aktywną formę spędzania wolnego czasu. Wyścig Rowerowy CrossCountry MTB pokazuje, że wystarczy mieć dobre chęci, a można zorganizować w pełni profesjonalną imprezę sportową. Możemy być dumni, że w Mysłowicach mieszkają ludzie pełni energii do działania i pomysłów, których nie boją się wprowadzać w życie.

WYNIKI KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN I miejsce w kategorii mężczyzn zdobył P.Pawlik z czasem 2h 13m 28s. II miejsce T.Żurawik z wynikiem 2h 20m i 12s. III miejsce zajął J.Smoleń, który osiągnął wynik 2h 20m i 49s. KLASYFIKACJA KOBIET W kategorii kobiet na I miejscu uplasowała się A.Szweda z wynikiem 1h i 43m. II miejsce zajęła J.Dybał, która osiągnęła czas 1h 46m 27s, a III miejsce zdobyła K.Chrapka z wynikiem 1h 57m 55s.

Agnieszka Jelonek


10 Zdrowie i uroda

WRZESIEŃ 2011 • NR 03/2011

MAKIJAŻ UST

W

tym miesiącu zagłębimy się w temat związany z makijażem ust. Poznajmy kilka tajników i  zasad, którymi warto kierować się przy wyborze odpowiedniego kosmetyku. Najważniejsze jest to, by końcowy efekt makijażu ust wypadł naturalnie. Nie każda z kobiet ma idealny kształt ust. Oto podstawowe sposoby na skorygowanie go: 1. Duże usta Zanim pomalujemy usta szminką, obrysowujemy je konturówką prowadząc linię po wewnętrznej stronie ich krawędzi. Usta malujemy matową szminką, pamiętając, aby jej kolor był nieco ciemniejszy od naturalnego odcienia ust. Optycznie pomniejszy to usta. 2. Wąskie usta Usta malujemy konturówką po zewnętrznej stronie krawędzi ust (ważne, by wyglądało to naturalnie). Usta wypełniamy jasną szminką lub roztartą konturówką, a na koniec nakładamy błyszczyk. 3. Wąska górna warga Konturówką podkreślamy górną wargę malując ją po zewnętrznej krawędzi, z  kolei dolną wargę podkreślamy od wewnątrz. Na koniec nakładamy tylko na środek górnej wargi błyszczyk. JAK KOLOREM SKORYGOWAĆ KSZTAŁT UST? Ciemny kolor w szczególności matowy pomniejsza. Nie nadaje się dla REKLAMA

wąskich ust. Jasne kolory ( np. błyszczyka) dobrze sprawdzą się właśnie dla wąskich ust, gdyż optycznie je powiększają. W przypadku asymetrycznych warg unikamy ciemnych konturówek i szminek. Warto użyć bezbarwnego błyszczyka, który swoim połyskiem odciągnie uwagę od nierówności. Dobrym trikiem na brak wcięcia na górnej wardze jest nałożenie odrobiny jasnego cienia lub pudru. SZMINKA CZY BŁYSZCZYK? To, w jaki sposób chcemy pomalować usta, zależy od efektu jaki chcemy uzyskać. Szminki zawsze były, są i  będą bardzo kobiece i  eleganckieto atrybut dojrzałej i świadomej siebie kobiety. Błyszczyki w kilka chwil potrafią seksownie powiększyć usta, trzeba tylko uważać na połączenie ich z ustami o widocznych zmarszczkach i zagłębieniach- nie bez powodu kolorowe, pachnące błyszczyki kojarzą się z  nastolatkami. Matowe szminki są bardzo modne, zwłaszcza te w kolorach czerwieni, fuksji i wina. Pamiętamy, że stosowanie szminek wymaga perfekcjonizmu. Skupiamy się na dokładnym obrysowaniu ust konturówką i  wypełnieniu konturu pomadką nakładaną przy pomocy pędzelka- po to, by mieć pełną kontrolę nad intensywnością koloru. Doskonałą alternatywą dla tradycyjnego podejścia do szminki jest nakładanie jej przy pomocy opuszka palca (tzw. bitten-lips). Co prawda nie daje nam to idealnego efektu ale jest szalenie

modne i bardzo seksowne. Szminka jest niezbędna na wielkie wyjścia, dowodem na to jest połączenie czerwonych ust z małą czarną- seksownie i  elegancko. Szminki niezastąpione są dla kobiet 30+. Z wiekiem wokół ust powstaje coraz więcej zmarszczek, a  błyszczyki w  takich warunkach mają tendencję do rozpływania się, swoim blaskiem podkreślają wszystkie nierówności. Usta stają się węższe i  bledsze, zarys jest mniej widoczny. Takie usta potrzebują wyraźniejszych kolorów, dlatego sam błyszczyk już się nie sprawdzi. Błyszczyki są popularne od niedawna, biorąc pod uwagę historię szminek, ale nie ma chyba kobiety, która nie miałaby choć jednego w  swojej kosmetyczce. Błyszczyk to doskonały sposób na łatwy i szybki make-up ust nieraz bez użycia lusterka. To sposób na szybkie odświeżenie całego makijażu. Błyszczyk to kosmetyk stworzony dla nastolatek i  młodych kobiet, lubiących bawić się makijażem. Na rynku kosmetyków śmiało możemy przebierać w  kolorach, zapachach, właściwościach pielęgnacyjnych. Jeśli mamy problem z suchymi ustami warto sięgnąć po błyszczyki w  formie balsamu. Szminka z  błyszczykiem nie wykluczają się, po połączeniu tych dwóch kosmetyków można osiągnąć wspaniałe rezultaty. Pamiętajmy, gdy nakładamy błyszczyk na warstwę szminki, aby miał on kolor podobny do niej lub był bezbarwny. Łącząc ze sobą te dwa kosmetyki można wykonać makijaż powiększający usta, pamiętając o tych zasadach, które mówią nam o  konturze ust, odpowiednim zaznaczeniu ich. NA KONIEC KILKA PRZYDATNYCH WSKAZÓWEK NA TEMAT MAKIJAŻU UST Unikamy dorysowywania ustmożna pomóc sobie konturówką wyrównać kształt, ale trzeba do tego nie lada wprawy, makijażyści najczęściej stosują taką metodę głównie do zdjęć. Konturówka powinna mieć kolor ust lub szminki jakiej zamierzamy użyć, nawet ta niewidoczna podkreśla kształt naszych ust. Unikamy ciemnego koloru konturówekpostarzają i są niemodne. Aleksandra Latos

AEROBIC TANECZNYM KROKIEM

L

ubisz aktywnie spędzać czas? Uwielbiasz ruszać się w rytm energetycznej muzyki? Pragniesz zrzucić kilka zbędnych kilogramów? Chcesz usprawnić swoje ciało, świetnie się przy tym bawiąc? Jeśli tak, to DANCE AEROBIC jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem! Dance Aerobic, czyli taneczny aerobik, jest zestawem ćwiczeń pobudzających i  odchudzających. Jest to połączenie dynamicznych kroków aerobiku z  gracją i  wdziękiem ruchów tanecznych. Prekursorką tego treningu jest Judy Sheppard Musset, jednak to Karen Voight zrewolucjonizowała trening wprowadzając układ taneczny jako stały punkt zajęć. W rezultacie zajęcia te stały się bardziej urozmaicone i atrakcyjne, a co za tym idzie, częściej wybierane. TO POŁĄCZENIE PRZYJEMNEGO Z POŻYTECZNYM! Dance Aerobic to jedna z  najmodniejszych i  najciekawszych form odchudzania. Jest to doskonały wybór dla osób, które nie lubią klasycznych, monotonnych i jednowymiarowych ćwiczeń. Dzięki Dance Aerobic możesz pozwolić sobie nawet na kilka kostek ulubionej czekolady, bowiem regularne uczęszczanie na zajęcia zagwarantuje

Ci utrzymanie prawidłowej wagi. Zanim się obejrzysz, Twoje ciało stanie się bardziej jędrne i sprężyste. Poczujesz się wyluzowana i wolna. Zyskasz sporą dawkę witalności, zlikwidujesz napięcie nerwowe oraz uwolnisz swoje ciało od stresu. KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE Podstawą treningu są niezbyt forsowne układy choreograficzne z  ogromną dawką różnorodnych ćwiczeń gimnastycznych. Salsa, cha-cha, dance, jazz, street dance i latino to tylko kilka propozycji, które są wykorzystywane podczas treningów. Pomimo iż Dance Aerobic zaliczany jest do treningów z  grupy Cardio, czyli ćwiczeń wytrzymałościowych, nie ma się czego obawiać! Dobry instruktor odpowiednio zbalansuje i  dostosuje ćwiczenia do możliwości grupy (różne stopnie zaawansowania) tak, aby każdy bez względu na umiejętności świetnie się bawił! Gdzie można trenować Dance Aerobic? Mysłowicki Ośrodek Kultury (MOK), filie: Janów, Brzęczkowice, Dziećkowice, Morgi, Wesoła zapraszają na zajęcia! Kasia Julia Jaszczuk


Magazyn 11

gazetamyslowicka.com

KUCHNIA NAUKOWCÓW

R

yba o smaku czekolady, lody o  smaku jajecznicy z  boczkiem, owsianka ze ślimaków. To nie menu z filmu science fiction, to prawdziwe potrawy wykonywane przez współczesnych alchemików smaku. W  pierwszym odruchu słysząc słowa „kuchnia molekularna” mamy wrażenie czegoś nienaturalnego i  niezdrowego. Przypominają nam się wszystkie nazwy i  skróty na kontretykiecie opakowań produktów żywnościowych, począwszy od E-141, a  skończywszy na tajemniczym glutaminianie sodu. Kuchnia, w  której gotuje się „molekularnie” faktycznie przypomina laboratorium chemiczne, jednak nie powstają w niej dziwne związki, które potrafią utrzymać potrawę w stanie świeżości przez dwadzieścia lat. Jej istotę najlepiej oddają zasady, jakie przyjęli na łamach londyńskiego tygodnika The Observer, czterej najlepsi kucharze molekularni: Ferran Adria, Heston Blumenthal, Thomas Keller i Herold McGee. Mianowicie kuchnia nowych czasów ma cenić tradycję i na jej podstawie będą powstawać nowe dania. Jednocześnie przyjmują oni każdą innowację, która ma pchnąć ich rzemiosło na przód, od nowych składników przez techniki obróbki żywności do nowych idei.

FOT. SXC.HU

Ale co tak naprawdę dzieje się z jedzeniem w  tych kuchennych laboratoriach? Na przykład smażenie w  wodzie. Jak to możliwe? Przecież smaży się na tłuszczach, które nawiasem mówiąc wchłaniają się w potrawę i  z  nią dostają się do naszego organizmu. Jest to możliwe dzięki REKLAMA

CONSOMMÉ Z POMIDORÓW Składniki:

FOT.PHOTL.COM

dodaniu do wody substancji, która podnosi jej temperaturę wrzenia do 120° C. Jednym z elementów, o jakim najczęściej się mówiło w  kontekście kuchni molekularnej, jest używanie efektownego ciekłego azotu. Tu faktycznie kucharz zamienia się w  alchemika smaku, przybierając strój ochronny, aby móc zanurzyć w  minus 195.8º C listek bazylii, w którym natychmiast zastygną wszystkie olejki eteryczne. Uwolnią się one dopiero, gdy gość w  restauracji włoży go do ust uwalniając z nich i z nosa parę. W  podobny sposób powstają także lody ogórkowe. A  może mamy ochotę na kawior marchewkowy czy malinowy? Nic prostszego. Wystarczy kropla po kropli umieszczać w  roztworze chlorku wapnia owocowe lub warzywne soki. Powstały „kawior” będzie otoczony twardą skorupką z  płynnym środkiem. Proces ten to żelifikacja. Inne metody, jakie stosuje się w  kuchni molekularnej, to na przykład emulsyfikacja – zmiana stanu skupienia substancji. Tak powstają różnego typu pianki czy sosy o  nietypowej gęstości. Kolejne metody to liofilizacja, złocenie potraw czy dehydracja. Ogólnie są to pojęcia, które stają się synonimami kuchni nowych czasów. Pytanie, czy przeciętny konsument może skorzystać z  dobrodziejstw

tego typu naukowego podejścia do zrobienia codziennego obiadu? Owszem i to bez kupowania ciekłego azotu. Przykładowo powinniśmy solić zupę w  połowie gotowania. Jeżeli zrobimy to za wcześnie, będzie wodnista, za późno, składniki się wygotują. Są jeszcze dwie techniki gotowania molekularnego w  domowym zaciszu. Pierwsza z nich to sous vide (gotowanie próżniowe). Wystarczy z woreczka foliowego usunąć powietrze (np. wysysając je ustami) i  zamknięty w  nim stek umieścić w garnku z wodą podgrzaną do temperatury 65°C na 25-45 minut. Mięso zachowa soczystość i będzie miało skoncentrowany smak i zapach. Drugą metodą jest bardzo wolne gotowanie w  niskiej temperaturze, tu przykładem jest kawałek mięsa pieczony przez 24 godziny. Kuchnia molekularna na pewno znajdzie swoje miejsce w  przyszłości gastronomi, obali wiele mitów i zmieni nasze patrzenie na pożywienie i  jego obróbkę. Czeka ją jeszcze najtrudniejsze starcie z  kulinarną kulturą pokoleń, która jest zakorzeniona w naszej tradycji, a ta z kolei – w naszych umysłach. Autorem przepisu jest Wojciech Modest Amaro, jeden z  najlepszych polskich kucharzy molekularnych. Maciej Januszewicz

• • • • • • • • • • • • • •

10 pomidorów, 2 łyżki przecieru pomidorowego, 50 ml octu sherry, 1 łyżka tartego chrzanu, kilka kropel tabasco, 1 l wody mineralnej, 4 łodygi selera naciowego, 200 ml oleju z pestek winogron, 2 dojrzałe avocado, sok z 1 cytryny, 5 listków szczawiu, 200 ml octu balsamicznego, 500 ml lodów śmietankowych, 50 g pudru z suszonych pomidorów (suszymy 6h. w 80°C i mielemy).

Przepis:

P

omidory mielemy z przecierem pomidorowym, octem, chrzanem, tabasco i wodą mineralną na pulpę. Doprawiamy solą. Wykładamy na sitko z gazą, pod spodem stawiamy miskę, aby zebrać sok i  przez kilka godzin trzymamy go w  lodówce. Przecedzony sok doprawiamy tabasco i solą. Łodygi selera mielemy, zalewamy olejem z pestek winogron, podgrzewamy do 60°C i wstawiamy na 2 godziny do gorącej kąpieli wodnej. Miksujemy avocado, mieszamy z sokiem z cytryny, solimy i dodajemy posiekany szczaw. Ocet balsamiczny redukujemy do konsystencji kleju (przyp. red.: odparowujemy). Dodajemy do lodów i mieszamy. Consommé wlewamy do głębokiego talerza. Układamy w nim kulkę lodów balsamicznych. Łyżką nabieramy mus z avocado, obtaczamy w pudrze z suszonych pomidorów i układamy obok lodów. Skrapiamy olejem z selera i dekorujemy listkami selera naciowego. Miłej zabawy podczas przygotowywania i smacznego! REKLAMA


12 Rozrywka

WRZESIEŃ 2011 • NR 03/2011

Zwycięzcy z poprzedniego numeru: Dorota Gorzewska, Eliza Blondzik, Marcin Dejas. Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.

Na rozwiązanie krzyżówki czekamy do 20 października. Spośród wszystkich odpowiedzi wylosujemy 3 osoby, które podały prawidłowe rozwiązanie. Każda z tych osób otrzyma nagrodę w postaci kuponu o wartości jednej dużej pizzy oraz litrowego napoju do wykorzystania w pizzerii DaGrasso w Mysłowicach ul. Kacza 2. Życzymy miłego rozwiązywania!

www.dagrasso.pl/myslowice REKLAMA

Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres siedziby redakcji: ARAmedia (z dopiskiem: „Gazeta Mysłowicka”) ul. Mikołowska 29 41-400 Mysłowice

Baran (21.03 – 19.04) W tym miesiącu uważaj na kogoś, kto nazywa się Twoim przyjacielem. Postaraj się być o jeden krok przed nim. W  sferze uczuć znowu czeka Cię krótkotrwałe rozczarowanie, jednak uleci ono szybko i niepostrzeżenie. Skup się na sobie i na tym, czego potrzebujesz.

Waga (23.09 – 22.10) Bądź ostrożny w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Ktoś zaproponuje Ci korzystny interes, ale przemyśl wszystko kilka razy. Październik zapowiada się wyjątkowo intensywnie towarzysko. Nie zapomnij o  starych znajomych, jeszcze nie raz Cię zaskoczą.

Byk (20.04 – 22.05) W pracy wszystko zacznie się układać po Twojej myśli. To Ty teraz będziesz pociągać za sznurki. Możesz cieszyć się mocną pozycją i autorytetem. Druga połowa października to początek szczęśliwych dni, a  wydarzenia z tego okresu zaprocentują na dalszą przyszłość.

Skorpion (23.10 – 21.11) Wydarzenie z początku miesiąca to nie koniec świata. Będzie to zwykłe nieporozumienie. Sprawa szybko się wyjaśni, choć będzie Cię to kosztowało sporo nerwów. Po tym incydencie wszystko będzie dobrze się układać. Kilka dni urlopu może być dobrym pomysłem.

Bliźnięta (23.05 – 21.06) Ten miesiąc zacznie się bardzo intensywnie, czeka na Ciebie mnóstwo rozrywki i zabawy. Jeśli jesteś samotny, to idealny czas na poznanie kogoś wyjątkowego. Nie zamykaj się, daj szanse nowej znajomości. Zadbaj o zdrowie. Długie spacery i dieta bogata w warzywa i owoce poprawią Twoje samopoczucie.

Strzelec (22.11 – 21.12) Sukces, który odniesiesz w tym miesiącu, może zmienić Twoje spojrzenie na ludzi, którymi się otaczasz. Ktoś będzie gratulował szczerze, ktoś inny zrobi to tylko po to, by osiągnąć swoje cele. Obserwuj, bo osoba której nie dostrzegasz może zagościć na dłużej w Twoim sercu.

Rak (22.06 – 22.07) Skoncentruj się, ponieważ powierzone Ci zadania mogą obficie zaprocentować w przyszłości. Jeśli chcesz się dopasować do otoczenia nie unikaj kompromisów. Raki w  związkach mogą spać spokojnie, ten miesiąc nie przyniesie większych problemów.

Koziorożec (22.12 – 19.01) Już niedługo dowiesz się, na kogo możesz liczyć, a na kogo wręcz przeciwnie. Postaraj się rozwiązać stare konflikty. Zdrowie zacznie dopisywać, a  energia będzie Cię rozpierać. Wykorzystaj ten czas na coś konstruktywnego, a  już niedługo zbierzesz pierwsze plony swoich dzi

Lew (23.07 – 23.08) W tym miesiącu jesteś niepokonany, mkniesz przez życie jak burza. Nic nie jest w  stanie Cię powstrzymać przed osiągnięciem wyznaczonych celów. Cały październik będziesz chodził usatysfakcjonowany i uśmiechnięty. Nawet nie zauważysz, że ludzie dziwnie Ci się przyglądają.

Wodnik (20.01 – 18.02) Jeśli będziesz konsekwentny to pod koniec października ujrzysz szansę na ogromne powodzenie w sprawach zawodowych oraz osobistych. Będzie to miesiąc intensywnej i ciężkiej pracy. Nie zapominaj, że to wszystko przyniesie pozytywny skutek w niedalekiej przyszłości.

Panna (24.08 – 22.09) Nadszedł czas, aby podjąć właściwe decyzje. Powoli wszystko zacznie się stabilizować i pod koniec miesiąca będziesz mógł odetchnąć z  ulgą. Twoje finanse zasili niespodziewany zastrzyk gotówki. Pamiętaj o małych przyjemnościach, odrobina egoizmu nikomu nie zaszkodzi.

Ryby (19.02 – 20.03) Ten miesiąc powinien być dla Ciebie czasem na odpoczynek. Musisz naładować baterie przed czekającymi Cię wyzwaniami. Samotne Ryby mają teraz szczególną okazje na poznanie kogoś, kto wywróci ich świat do góry nogami. Pamiętaj tylko, żeby nie zamykać się w domu.


gazetamyslowicka.com

Reklama 13


14 Sport PRZYGOTOWANIA I POCZĄTEK SEZONU U SIATKAREK

S

iatkarki Silesii Volley w ostatniej fazie przygotowań do sezonu wzięły udział w turniejach rozgrywanych na własnym terenie. Seniorki obu zespołów zagrały w turnieju Silesia Volley Cup rozgrywanym w Mysłowicach i Chorzowie. Zaproszono zespołu I  ligi polskiej i ekstraklasy czeskiej. Turniej wygrał zespół PLKS Pszczyna. Na kolejnych pozycjach uplasowały się: Jadar Radom, Olymp Praga, Sparta Warszawa, Silesia Volley I, AZS KSZO Ostrowiec Św., Ostrava, Volley II. Najlepszymi zawodniczkami zostały w  Silesii Volley I  Rachel Laybourne, natomiast w  zespole rezerw Dorota Malinowska. Sezon ligowy podopieczne Rafała Kalinowskiego rozpoczną meczem wyjazdowym w  Opolu, kolejny pojedynek stoczą też na wyjeździe z  Politechniką Śląską Gliwice, dopiero w trzeciej kolejce zaprezentują się kibicom we własnej hali w  pojedynku z  SMS PZPS Sosnowiec. Zawodniczki prowadzone przez Sebastiana Michalaka i Dorotę Kondyjowską rozpoczną sezon również na wyjeździe meczem z Legionovia Legionowo, a w drugiej serii spotkań sezonu zasadniczego zagrają z  Jedynką Aleksandrów Łódzki. Przypominamy, że zespół I ligi zagra wszystkie swoje mecze w Hali Widowiskowo-Sportowej w  Mysłowicach natomiast II liga będzie grała w Hali MORiS w Chorzowie przy ulicy Dąbrowskiego. Zespoły młodzieżowe rozpoczęły już sezon. Ostatnim akcentem przygotowań był turniej rozgrywany w Mysłowicach poświęcony pamięci Stanisława Padlewskiego. W  dziewiątym już memoriale można było kibicować młodziczkom i kadetkom. Końcowa klasyfikacja prezentuje się następująco: 1. Paleo Pogoń Proszowice 2. BKS Aluprof Bielsko-Biała 3. MKS ZORZA Wodzisław Śląski 4. LKPS Borowno 5.MUKS Poprad Stary Sącz 6. Silesia Volley 7. MTS „AS” Myszków 8. UKS Źródełko Katowice 9. MKS MOS Maraton Krzeszowice REKLAMA

WRZESIEŃ 2011 • NR 03/2011

WYNIKI POCZĄTKU SEZONU

IX MEMORIAŁ STANISŁAWA PADLEWSKIEGO W kadetkach zagrało dwanaście drużyn w  tym trzy zespoły Silesii Volley. Podopieczne Żanety Michalak w meczu finałowym nie sprostały drużynie MKS Dąbrowa Górnicza i  zajęły ostatecznie drugą lokatę. Pozostałe dwie drużyny zajęły odpowiednio miejsca 9 i 10. Na zakończenie turnieju pamiątkowe dyplomy i  puchary, jak również nagrody rzeczowe wszystkim zespołom i najlepszym zawodniczkom w  drużynach wręczali zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice Grzegorz Brzoska i  Dyrektor MOSiR Elżbieta Zając. PIŁKA NOŻNA IV LIGA PO 7 KOLEJCE Minęła siódma kolejka rozgrywek I śląskiej grupy IV Ligi. Wszyscy jesteśmy dumni z wyników osiąganych przez zespół Górnik Wesoła. Po sześciu zwycięstwach i jednym remisie, tracąc zaledwie 2 bramki, a strzelając ich aż 14 nikogo nie dziwi fakt, że zespół trenowany przez Radosława Gabigę jest liderem IV Ligi. Najwięcej bramek strzelił Koulaty Thiam, a najwięcej pochlebnych opinii na ławkach kibiców można usłyszeć o  pozyskanym z BKS-u Stal Bielsko-Biała bramkarzu drużyny Mateuszu Rosół. Niestety o  Górniku 09 Mysłowice wielu pochlebnych opinii napisać nie

FOT. LESZEK LIGĘZA

sposób. Wprawdzie cieszy fakt, że dwa ostatnie spotkania w końcu udało się im wygrać, jednak trenowani przez Tomasza Wolaka zawodnicy nadal pozostają w  tabeli ligowej na 14-spadkowym miejscu. Szesnaście straconych bramek i  tylko sześć celnych trafień to bardzo kiepski stosunek bramkowy. Najlepiej na boisku prezentuje się pomocnik Michał Rak, który został pozyskany z  Górnika Wesoła. Miejmy nadzieję, że uskrzydleni dwoma ostatnimi zwycięstwami zawodnicy Kociny nie zwolnią tempa i dalej ambitnie będą walczyć o kolejne ligowe punkty. Leszek Ligęza TENIS STOŁOWY ZAWODY INDYWIDUALNE Ruszył nowy sezon dla zawodników tenisa stołowego. Jako pierwsi swoje zmagania rozpoczęli seniorzy, którzy 04.09.2011r. rozegrali swój I  Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny w Jastrzębiu Zdroju. W kategorii seniorek Mysłowice reprezentowały pierwszoroczne juniorki Aleksandra Wojciechowska (KTS Mysłowice) oraz Patrycja Wiechuła (niestowarzyszona), które uplasowały się w  wysokich przedziałach, Ola na

miejscach 13-16, a Patrycja 9-12. W  kategorii seniorów Adrian Myszewski (UKS Huragan Sosnowiec) został sklasyfikowany w  przedziale miejsc 25-32, a  Maciej Wszołek (LITS Anders Jedność Żywiec) uplasował się na miejscach 49-64. Kolejne zawody, tym razem juniorów, rozegrano 10.09.2011r w  Łaziskach Górnych. Również na nich mysłowiczanki odniosły kolejny sukces. Aleksandra Wojciechowska zajęła 4 miejsce ulegając w pojedynku o trzecie miejsce Patrycji Wiechule. Tym samym obie zawodniczki awansowały do Ogólnopolskich Półfinałów Juniorów, które 24-25.09.2011r. zoREKLAMA

staną rozegrane w Brzegu Dolnym. Natomiast w  kategorii juniorów najlepiej spisał się Sebastian Baran (niestowarzyszony) zajmując miejsce 9-12. Dużo słabiej spisał się Jan Urbańczyk (niestowarzyszony), który został sklasyfikowany w przedziale miejsc 49-64. Następną grupą, która walczyła 11.09.2011r. w  Łaziskach Górnych byli kadeci. Piąte miejsce w  zawodach i  awans do Ogólnopolskich Półfinałów wywalczyła Martyna Zygadło (JKTS Jastrzębie Zdrój). Awans wywalczył także zajmując trzecie miejsce Jan Urbańczyk. W  tym turnieju zagrały pierwszoroczne kadetki Magdalena Sala (KTS Mysłowice) i  Claudia Brudniok (KTS Mysłowice), które były do tego turnieju rozstawione z niskimi numerami 18 i 28. Jednak dziewczyny zagrały świetny turniej i obie zajęły wysokie miejsca w przedziale 9-12, również obie uległy późniejszej zwyciężczyni zawodów – zawodniczce ARMADA BTTS Silesia Miechowice Bytom – Dominice Banaś. Swoich sił w tej kategorii wiekowej spróbowała także żaczka Julia Tomecka (KTS Mysłowice), która będąc najmłodszą zawodniczką na tych zawodach zajęła bardzo wysokie jak na nią miejsce 17-24. W kategorii kadetów zagrali także Patryk Krzemień (niestowarzyszony), który plasował się na miejscach 9-12, a w przedziale dalej 13-16 znalazł się Mateusz Zawadzki (niestowarzyszony). Słabiej spisał się Jan Zandecki (niestowarzyszony), który sklasyfikowany był na miejscach 33-48 i Daniel Piotrowicz (niestowarzyszony) zajmujący miejsce 49-64. Swój I  Wojewódzki Tur-


Sport 15

gazetamyslowicka.com prezentujące Klub Tenisa Stołowego Mysłowice. VIII BIEG OLIMPIJSKI

MECZ GÓRNIK 09 - LKS KAMIENICA POLSKA

FOT. ADAM WOJCIECHOWSKI

Nowak. Także w kategorii młodzików Jan Zandecki zajmując trzecie miejsce i Patryk Krzemień, który był szósty, wywalczyli awans do Ogólnopolskich Półfinałów.  TENIVS STOŁOWY LIGA JUNIOREK

IX MEMORIAŁ STANISŁAWA PADLEWSKIEGO niej Kwalifikacyjny mają również za sobą młodziczki, które 17.09.2011r. spotkały się w Żywcu. Ogromny sukces odniosła na nich Julia Braś (KTS Mysłowice), która wygrała ten turniej. Także wspaniale spisała się młodziutka Julia Tomecka (KTS Mysłowice), która zajęła czwarte miejsce. Szósta była Jolanta Gąsior (niestowarzyszona). Tym samym wszystkie trzy zawodniczki wywalczyły awans do Półfinałów Ogólnopolskiego TurREKLAMA

REKLAMA

FOT. LESZEK LIGĘZA

nieju Klasyfikacyjnego Młodziczek. Dużego pecha w rozstawieniu miała Sonia Kulasińska (KTS Mysłowice), która ostatecznie zajęła miejsce 9-12, Klaudia Franaszczuk (KTS Mysłowice) i  Weronika Utracka (KTS Mysłowice) zajęły miejsca 17-24, a  Wiktoria Urbaniak (KTS Mysłowice) uplasowała się w  przedziale miejsc 25-32. Trenerem zawodniczek KTS-u  Mysłowice jest nauczycielka Zespołu Szkół Sportowych Beata

W  dniu 18.09.2011r. ruszyła Śląska Liga Juniorów w  tenisie stołowym. Klub Tenisa Stołowego Mysłowice zgłosił do jej rozgrywek aż dwie drużyny. Pierwsza, która broni tytułu Mistrzyń Ligi Juniorek z ubiegłego sezonu ma z punktów zapewniony awans do Finałów Ligi Juniorek, gdzie spotka się 10 najlepszych drużyn na Śląsku. Druga drużyna musiała o awans walczyć w  turnieju eliminacyjnym, który rozegrany został dla 4 grupy w  Bytomiu Miechowicach. Młoda drużyna składająca się z dwóch młodziczek Julii Braś i Sonii Kulasińskiej oraz z  żaczki Julii Tomeckiej zrobiła swojej trenerce Beacie Nowak ogromną niespodziankę. Dziewczynki pokonały drużyny ARMADA BTTS Silesia Miechowice Bytom oraz MKS Skarbek Tarnowskie Góry i z pierwszego miejsca w swojej grupie awansowały do finałów. Tym samym w  Finałach Śląskiej Ligi Juniorek wystąpią aż dwie drużyny re-

W dniu 24.09.2011r w  Mysłowicach odbył się VIII Bieg Olimpijski, którego organizatorem jest Zespół Szkół Sportowych im. Olimpijczyków Śląskich oraz Klub Olimpijczyka. Jak co roku pierwszoklasiści szkoły sportowej z  podstawówki i  gimnazjum po ślubowaniu zostali pasowani na młodych sportowców. Po części oficjalnej i zapaleniu znicza przez Patrycję Sołtysiak wszyscy zawodnicy przeszli na linię startu, a następnie sprawdzili swoją wytrzymałość biegając po Parku Zamkowym. W  biegu wzięły udział całe rodziny, mnauczyciele oraz wielu mieszkańców Mysłowic. Każdy kto dobiegł do mety otrzymał drobny poczęstunek oraz dyplom, a  dodatkowo wśród wszystkich uczestników biegu rozlosowano wiele cennych nagród. Największym szczęściarzem okazał się świeżo pasowany uczeń I  klasy gimnazjum Mateusz Zawadzki, który wylosował rower. Bieg Olimpijski jest niewątpliwie jedną z najciekawszych inicjatyw sportowych w naszym mieście i  z  roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. KTS MYSŁOWICE W dniu sobotę 24.09.2011r w Bytomiu Miechowicach rozegrano I  Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Młodzieżówek i Młodzieżowców. Prawo startu w powyższym turnieju mieli zawodnicy urodzeni w rocznikach: 1991, 1992 i 1993. Klub Tenisa Stołowego Mysłowice reprezentowała Julia Knap, która rozegrała świetny turniej i  zdobyła na nim drugie miejsce. Natomiast w  niedzielę 25.09.2011r w Brzegu Dolnym odbywały się Półfinały do Ogólnopolskich Turniejów Klasyfikacyjnych w  kategoriach młodzik, kadet i  junior. Do powyższego turnieju z  eliminacji wojewódzkich udało się awansować następującym zawodniczkom KTS-u  Mysłowice: Julia Tomecka (kategoria młodziczek), Julia Braś (kategoria młodziczek) oraz Aleksandra Wojciechowska (kategoria juniorek). Wszystkie trzy zawodniczki bardzo dzielnie i ambitnie walczyły, ale tylko

Julia Braś zdołała zakwalifikować się do czołowej szóstki zawodów, a tym samym awansowała na turniej ogólnopolski i 7-8.10.2011r będzie reprezentować Mysłowice na zawodach w Gdańsku. Adam i Grażyna Wojciechowscy

SPORT W SKRÓCIE Unia Kosztowy pokonała w 7 kolejce zespół Ogrodnika Cielmice 4:1. Drużyna RAŚ Mysłowice wygrała 10.09.2011r. V Mysłowicki Turniej Piłki Nożnej Miast Śląskich o  Puchar Ruchu Autonomii Śląska pokonując w finale w karnych 4:3 zespół z Lędzin. Drużyna koszykarzy na wózkach Unii Kosztowy wygrała Międzynarodowy Turniej w Rumunii. W  IV kolejce Lechia 06 Mysłowice wysoko przegrała z drużyną Naprzód Lipiny 0-4.

Arkadiusz Toborek zwyciężył podczas I Grand Prix Polski w boksie (91+ kg) w Gliwicach. Dzieci Zespołu Szkół Sportowych wzięły udział w XVIII Biegu Olimpijskim w Racocie. 11.09.2011r w Kosztowach w III Edycji Rowerowego Cross Country MTB wystartowało 50 miłośników kolarstwa. 17 września w hali OSIR w Zawierciu przy ul. Blinowskiej 40 odbyły się XX Mistrzostwa Polski w Ju-jitsu sportowym w kategorii Senior i Junior.


16 Reklama

WRZESIEŃ 2011 • NR 03/2011

Gazeta Mysłowicka #03  

Trzecie wydanie bezpłatnej Gazety Mysłowickiej

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you