Page 1

FOT. PANCRACIO2123

AKTUALNOŚCI » 02/ DODATEK UM PONADTO W NUMERZE

• KAJAKIEM PO PRZEMSZY • • SZKOŁA DLA MŁODYCH MAM • • STWÓRZ PLAN REWITALIZACJI • • LARYSKI JARMARK WIELKANOCNY •

G A Z E T A

MARZEC • NR 3/2014 (33)

MARCOWA SESJA RADY MIASTA E

K

L

A

M

A

Bezpłatne badania wzroku w MCZ

Święto muzyki alternatywnej KULTURA » 15

AKTUALNOŚCI » 07

B E Z P Ł A T N A PODRÓŻ ZA MIEDZĘ. ZAMEK W PROMNICACH

POWSTANIE KOPALNIA BRZEZINKA?

K

L

A

M

A

Firma Niwka sp. z o.o. SKA jest zainteresowana eksploatacją złóż na pokładzie 510, na głębokości od 650 do 1 000 m. Obszar wydobycia objąłby teren Brzęczkowic, Brzezinki i Kosztów. Plany przedstawiciele spółki zaprezentowali 10 marca władzom miasta podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

REKLAMA

Okazało się, że w podanym rejonie jest jeszcze sporo, bo aż 92 mln ton, bardzo dobrego jakościowo węgla. Gwarantuje to kopalni możliwość wydobycia przez najbliższe 30-40 lat. To złoże zostało uznane za strategiczne dla bezpieczeństwa energetycznego kraju w polityce energetycznej do 2030 r. Warszawska firma zaproponowała najmniej inwazyjny jej

REKLAMA » 12-13

gazetamyslowicka.com » STRONA 19 | MAGAZYN

Dwóch mieszkańców naszego miasta chce stworzyć park do street workoutu, czyli ćwiczeń fizycznych z wykorzystaniem masy własnego ciała.

CZYTAJ NA STRONIE 7

PO REMONTACH JAK NOWE

CIĄG DALSZY NA STRONIE 3 zdaniem sposób wydobycia, tzw. upadowy, który za pomocą chodników łączyłby powierzchnię z infrastrukturą dołową kopalni. Dodała też, że wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na zabudowania i  infrastrukturę byłby niewielki i według założeń mieściłby się w  pierwszej kategorii szkód, czyli najmniejszej w  pięciostopniowej skali. Spółka Niw-

ka została powołana tylko na etap pozyskania koncesji na wydobywanie węgla. Do budowy kopalni, eksploatacji złoża i innych czynności prawnych powołana zostanie kolejna. Nazwa spółki wzięła się stąd, że pierwotnie skupiała się na pomyśle wydobycia węgla w sosnowieckiej dzielnicy.

FOT. ARAMEDIA

E

FOT. TVS

R

Gazetka promocyjna Społem

STREET WORKOUT PARK

FOT. STREET WORKOUT POLSKA

R

» STRONA 03 | AKTUALNOŚCI

FOT. MCZ

Tour de Pologne ulicami Mysłowic

Marzec w mieście upłynął m.in. pod znakiem dwóch uroczystych otwarć wyremontowanych obiektów. Pierwszym jest Komenda Miejska Policji, drugim Zespół Szkół Specjalnych. Zobacz zdjęcia z tych wydarzeń.

ZOBACZ W DODATKU UM


02 AKTUALNOŚCI

gazetamyslowicka.com

MARZEC • NR 03/2014 (33)

REKLAMA

KRONIKA KUCYKA

FOT. FOTER

Policjanci z Bielska-Białej zatrzymali 28-letniego mieszkańca Mysłowic, który jest podejrzany o  pobicie dwóch młodych mężczyzn i kradzież ich kurtek oraz posiadanych przez nich zabawek My Little Pony. 23 marca w centrum Bielska odbywał się zlot miłośników bajkowych kucyków. Młodzi bielszczanie wymieniali się zabawkowymi gadżetami z  animowanej kreskówki. Zauważył to 28-latek, który zaatakował dobrze bawiące się towarzystwo. Pobił dwóch młodych mężczyzn i ich okradł. Jego łupem padło między innymi kilka różowych, bajkowych koników. Powiadomieni o napaści policjanci przejrzeli zapis miejskiego monitoringu i ustalili dane osobowe napastnika. Sprawca został zatrzymany w swoim mieszkaniu w Mysłowicach. Nie potrafił ukryć zaskoczenia szybką wizytą stróżów prawa w jego domu. W czasie przeszukania mieszkania policjanci odnaleźli część zrabowanego mienia, które zwrócono właścicielom. Za rozbój zatrzymanemu grozi teraz do 12 lat więzienia.

KOLARSKIE ŚWIĘTO TAKŻE W MYSŁOWICACH!

W marcu mysłowiccy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą udaremnili aż dwie próby wyłudzenia kredytu bankowego. Na początku miesiąca oszustwa dopuścił się 19-letni mieszkaniec Mysłowic, który próbował uzyskać kredyt w wysokości 5 tys. zł, przedstawiając sfałszowane zaświadczenie o  zatrudnieniu. Dwa tygodnie później dwóch mężczyzn - 31- i 32-letni mysłowiczanie - próbowało uzyskać kredyt w wysokości 68 tys. zł, działając dokładnie w ten sam sposób. Stróże prawa zatrzymali wszystkich oszustów na gorącym uczynku, gdy chcieli sfinalizować operacje kredytowe. Każdy usłyszał już prokuratorski zarzut oszustwa kredytowego. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Tour de Pologne to największy wyścig kolarski w Polsce. Zjeżdża się na niego kolarska elita z  całego kraju. 71. edycja tego wydarzenia po raz kolejny zawita do Mysłowic.

FOT. TDP

W naszym mieście trasa będzie biegła zaledwie przez kilka kilometrów, jednak jest to dobra okazja do zobaczenia światowej czołówki zawodników. 4 etap o łącznej długości 236 kilometrów z Tarnowa do Kato-

Dawid Forma

FOT. KMP MYSŁOWICE

Dzięki interwencji mieszkańca Mysłowic policjanci zatrzymali dwóch wandali, którzy zniszczyli sześć samochodów. 23 marca oficer dyżurny mysłowickiej policji otrzymał telefoniczną informację o chuliganach, którzy na ul. Hlonda niszczą zaparkowane samochody. Dyżurny natychmiast skierował na miejsce wywiadowców i  policjantów z patrolówki. Już kilka minut po zgłoszeniu sprawcy byli w  rękach funkcjonariuszy. Zatrzymani to dwaj mysłowiczanie w  wieku 20 i  23 lat. Jak ustalili policjanci, mężczyźni zniszczyli drzwi, pokrywy silnika, zderzaki i błotniki w sześciu zaparkowanych samochodach. Straty oszacowano wstępnie na blisko 5 tys. zł. Wandale usłyszeli już zarzuty, o ich dalszym losie zdecydują prokurator i sąd. Grozi im do pięciu lat więzienia.

TRASA TOUR DE POLOGNE W MYSŁOWICACH

wic będzie przebiegał przez wiele polskich miast, takich jak najbliższe nam Jaworzno i Sosnowiec oraz nieco bardziej odległe Bukowno i Olkusz. Impreza jest planowana na 3-9 sierpnia. Będzie to oczywiście oznaczało utrudnienia w ruchu w naszym mieście 6 sierpnia, kiedy to jest planowana premia lotna. Kolarze przyjadą do nas z centrum Jaworzna drogą krajową nr 79 i ulicami Krakowską i Katowicką będą zmierzać do Katowic. Warto wspomnieć o  tym, że Tour de Pologne to kolarska liga mistrzów, w której spotkają się najlepsi kolarze z ponad 40 krajów. Transmisję będą prowadzić Telewizja Polska i Eurosport do 60 krajów w 20 językach. Może to być wielka promocja dla naszego miasta i powód dla organizatorów do nieomijania Mysłowic w kolejnych edycjach wyścigu. O  Tour de Pologne przeczytacie też w  dodatku Urzędu Miasta Mysłowice, w tym numerze „Gazety Mysłowickiej”.

Partnerzy „Gazety Mysłowickiej”:

www.myslowice.slaska.policja.gov.pl

gazetamyslowicka.com Wydawca: ARAmedia ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25a

Redaktor naczelny: Bogumił Stoksik Z-ca red. naczelnego: Bartosz Kondziołka Skład i opracowanie graficzne: skizze.pl Biuro reklamy: +48 32 750 56 83 reklama@gazetamyslowicka.com Dział redakcji: +48 32 750 55 67 Redakcja: redakcja@gazetamyslowicka.com Zasięg: Mysłowice Nakład: 10 000 sztuk

Zespół redakcyjny: Damian Chojnacki, Agnieszka Czarnota, Leonard Czarnota, Dawid Forma, Agnieszka Januszewicz, Maciej Januszewicz, Krzysztof Korus, Aleksandra Latos, Aleksandra Nocoń, Aleksandra Olszewska, Redakcyjna Wróżka, Magdalena Sus, Adam Wojciechowski, Grażyna Wojciechowska, Artur Kornel Wójcik, Patrycja Żurek

Numer zamknięto 30 marca 2014 r. „Gazeta Mysłowicka” jest prawnie zarejestrowanym czasopismem wpisanym do Sądowego Rejestru Dzienników i Czasopism pod poz. PR 2398. Na postawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ARAmedia zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w „Gazecie Mysłowickiej” jest zabronione bez zgody wydawcy. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca nie zamówionych tekstów i zdjęć, zastrzega sobie prawo do skracania otrzymanych materiałów, zmiany ich tytułów i innych zmian redakcyjnych w nadsyłanych tekstach.


AKTUALNOŚCI 03

MARZEC • NR 03/2014 (33)

DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

PRACE PRZY ODWIERCIE

Niwka przewiduje, że budowa kopalni potrwałaby ok. 3 lat, a roczne wydobycie wyniosłoby ok. miliona ton węgla, to jest 3 tys. ton na dobę. Gdyby miasto przyjęło propozycję inwestora, roczny budżet powiększyłby się o  ok. milion zł z  tytułu opłaty eksploatacyjnej. Dodatkowe wpływy gwarantowałaby dzierżawa obiektów. Przedstawiciele firmy zapewniali również, że znacznie zmniejszyłoby się bezrobocie w Mysłowicach. Przy samym wydobyciu pracę znalazłoby ok. 500 osób, a  około 2 tys. w sektorze usług okołogórniczych. Zadeklarowano współpracę z mysłowickim urzędem pracy oraz plany względem szkoły górniczej, czyli praktyki dla

FOT. TVS

uczniów i gwarancję pracy na kopalni po ukończeniu szkoły. – Obecnie oczekujemy na dostarczenie przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz dokumentacji geologicznej, która wskaże konkretne miejsca wydobycia. We wspomnianym raporcie, zgodnie z naszą prośbą, wnioskodawca powinien wskazać na zgodność przedsięwzięcia z  Miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Dokumenty te oraz konsultacje społeczne są podstawą do wydania ewentualnej decyzji środowiskowej – informuje Kamila Szal, rzecznik magistratu. Prezydent Edward Lasok zawiesił

postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej w  sprawie wydobycia węgla pod miastem. Głównym problemem są szkody geologiczne, które następują po zakończeniu prac. Na terenach objętych wnioskiem stoją bowiem nieruchomości, które zostały zbudowane bez zabezpieczeń na okoliczność szkód górniczych. Na poeksploatacyjną deformację terenu w dzielnicy Brzezinka narażone są wzniesione i  nowo wznoszone obiekty mieszkaniowe, usługowe, sieć infrastruktury i  kanalizacji miejskiej. Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej z  prośbą o  spotkanie z  mieszkańcami Kosztów zwrócił się do przedstawicieli firmy radny Tomasz Wrona. W związku z tym spółka gości na spotkaniach trzech rad osiedli działających na terenie objętym ewentualnym wydobyciem. Co ważne nie są to jeszcze konsultacje społeczne. Pierwsze spotkanie odbyło się 24 marca w Brzezince. Przebieg spotkania opisujemy w tym wydaniu „Gazety Mysłowickiej” na stronie 5. Kolejne spotkania informacyjne z  mieszkańcami odbędą się: 7 kwietnia z  Radą Osiedla Kosztowy, ul. Chromika 4 (budynek Gimnazjum nr 6), godz. 18 i 17 kwietnia z Radą Osiedla Brzęczkowice-Słupna, ul. Hlonda 14 (Gimnazjum nr 3), godz. 17.30.

Aleksandra Nocoń

MARCOWA SESJA RADY MIASTA 27 marca odbyła się trzecia w tym roku sesja. W  trakcie obrad poruszono temat starań prywatnego inwestora, by utworzyć w mieście kopalnię, odwołano Daniela Jacenta ze stanowiska wiceprzewodniczącego rady oraz poparto rozwiązanie doraźnej komisji do wyjaśnienia i oceny procedury zbycia udziałów w Mysłowickim Centrum Zdrowia sp. z o.o. Na początku polemikę wzbudził temat w  sprawie nowej kopalni w  Mysłowicach. Zwrócono uwagę na spore bezrobocie w mieście, w związku z czym praca w kopalni pomogłaby je zmniejszyć. Jednak radni reprezentujący dzielnice, pod którymi miało by się odbywać wydobycie, przedstawili swoje obawy w tej sprawie. Dyskusję, a  nawet sprzeczki radnych, wywołała uchwała w  sprawie wyrażenia zgody na oddanie w  najem w  trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego, który znajduje się przy ul. Oświęcimskiej z przeznaczeniem na gabinety lekarskie. WcześREKLAMA

niej w tym miejscu znajdował się bar, lecz zgłoszono jego upadłość. W wyniku głosowania uchwałę przyjęto. Równie burzliwie było podczas pojawienia się propozycji, aby udzielić pomocy finansowej Miastu Radzionków na realizację zadania pn. „Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku”. Ostatecznie większością głosów uchwała została zatwierdzona. Tradycyjnie funkcję przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących w  mysłowickiej Radzie Miasta sprawują reprezentanci klubów radnych. W  związku z  rozwiązaniem klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, jakie miało miejsce na początku lutego br. padł wniosek o odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącego rady Daniela Jacenta. Rada Miasta większością głosów (15 za, 5 przeciw) odwołała go z tej funkcji, a przewodniczący obrad podziękował mu za wkład pracy w tej kadencji, zaangażowanie

w pracę prezydium oraz reprezentowanie rady podczas różnych uroczystości. Radni rozwiązali także komisję doraźną do wyjaśnienia i  oceny procedury zbycia udziałów w  Mysłowickim Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. w Mysłowicach. Mysłowiccy samorządowcy zatwierdzili w formie uchwał sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku, Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  2013 roku oraz z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i  jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w  Mysłowicach, zatwierdzono podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2014 r., przeznaczonych na realizację zadań w  Mysłowicach, przyjęto sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej. A.N.

WIADOMOŚCI W SKRÓCIE ZARZĄD MPWIK TERAZ JEDNOOSOBOWY 28 marca, podczas walnego zgromadzenia wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, prezydent Edward Lasok podjął decyzję o zmianie umowy spółki i jej schematu organizacyjnego. Zmiana ta zakłada funkcjonowanie jednoosobowego zarządu. Do tej pory zarząd składał się z dwóch osób: prezesa Jana Siczka i wiceprezesa Mariusza Goryckiego odpowiedzialnego za finanse MPWiK. W związku z decyzją prezydenta rada nadzorcza spółki odwołała Mariusza Goryckiego ze stanowiska wiceprezesa zarządu. A.O.

STRAŻACY URATOWALI KUNDELKA 25 marca dyżurny Straży Miejskiej Mysłowice otrzymał zgłoszenie, że w jednej z  niezabezpieczonych studzienek burzowych w  okolicy garaży przy ul. Hlonda znajduje się żywy pies. Na miejscu strażnicy zlokalizowali studzienkę, potwierdzili zgłoszenie i  wezwali zastęp mysłowickiej straży pożarnej. Wydobytego z  pułapki przestraszonego zwierzaka odwieziono do schroniska dla zwierząt. Natychmiast powiadomiono także dyspozytora MPWiK o konieczności uzupełnienia brakującej pokrywy studzienki w trybie pilnym. Już dzień później została ona zabezpieczona. A.O.

30-MILIONOWA INWESTYCJA GCM Jeden z największych szpitali w naszym województwie, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach, niebawem wzbogaci się o nowoczesny blok operacyjny z lądowiskiem dla helikopterów. Inwestycja warta 30 mln zł zostanie sfinansowana ze środków własnych placówki. Do szpitala dobudowany zostanie nowy budynek, w którym znajdzie się m.in. siedem sal operacyjnych, w tym jedna hybrydowa, sala wybudzeń i oddział chirurgii z dwiema pracowniami radiologii zabiegowej. Na dachu powstanie lądowisko dla helikopterów. Prace mają rozpocząć się jesienią i potrwać do końca 2015 r. A.O.

BIEŃKOWSKA POLITYKIEM ROKU Wicepremier i minister infrastruktury i  rozwoju Elżbieta Bieńkowska 29 marca odebrała Wiktora 2013 w kategorii Polityk Roku. – Jestem zaskoczona tym, że dostałam Wiktora w kategorii Polityk, bo w gronie nominowanych jestem chyba najmniej politykiem, ale cóż, jedno słowo się powie i zostaje się politykiem i dostaje się Wiktora. Wielka klimatolożka – skomentowała w swoim stylu, nawiązując do słynnych już słów o opóźnieniach na kolei. Za „Sorry, taki mamy klimat” Bieńkowska jest też nominowana do Nagrody Radia TOK FM im. Anny Laszuk. To słuchacze tej stacji wskazali wicepremier jako kandydatkę do wyróżnienia, uzasadniając, że Bieńkowska przerwała obłudny język polityki. A.O.

ZOBACZ MIASTO Z LOTU PTAKA Hala widowiskowo-sportowa, tereny KWK Mysłowice czy Bauverein wszystko to można obejrzeć w  sieci z  lotu ptaka. Siemianowicka firma GigaNet od kilku miesięcy zamieszcza w serwisie YouTube filmiki, na których zobaczyć można różne miejsca na Śląsku (i nie tylko) z lotu ptaka. Jest katowicka archikatedra Chrystusa Króla, bazylika w Panewnikach, zamek w Będzinie, są też Mysłowice: hala widowiskowo-sportowa, osiedla Bończyk i Wielka Skotnica, Bauveren oraz kopalnia Mysłowice i okolice. Dzięki quadrocopterowi, czyli niewielkiemu, zdalnie sterowanemu helikopterowi z wbudowaną kamerą, wszystko to możemy obejrzeć w internecie. Widoki są imponujące. Zobaczcie sami na www.gazetamyslowicka.com. A.O.


04 AKTUALNOŚCI

gazetamyslowicka.com

MARZEC • NR 03/2014 (33)

TRZY PYTANIA DO PREZYDENTA O NOWEJ KOPALNI, GRAFENOWYM MIEŚCIE – PRZEDSIĘWZIĘCIU SKUPIAJĄCYM RÓŻNE FIRMY, KTÓRYCH WSPÓLNYM MIANOWNIKIEM BYŁABY NOWOCZESNA TECHNOLOGIA I  PRZENOSINACH MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE DO PRZEWIĄZKI MÓWI EDWARD LASOK, PREZYDENT MYSŁOWIC.

„Gazeta Mysłowicka”: Jakie jest pana stanowisko w sprawie planowanej budowy kopalni „Brzezinka”? Edward Lasok: Sprawa jest bardzo złożona i dlatego już teraz ją monitorujemy. Miasto nie ma wpływu na decyzję o ewentualnym wydobyciu. Może jedynie opiniować raporty, a ostateczną decyzję podejmie minister ochrony środowiska. W  najbliższym czasie mają być sporządzone raporty, w tym m.in. raport środowiskowy. Analiza ma również uwzględnić obszary, w  których mogłoby wystąpić osiadanie. Dokumentacja ma być dostępna pod koniec bieżącego roku. Gdy tylko otrzymamy pełną dokumentację, w  tym o  wpływie działalności na środowisko, wnikliwie rozpatrzymy wszystkie za i  przeciw. Rozpoczęły się także konsultacje z mieszkańcami, gdzie z uwagi na przykre doświadczenia związane ze szkodami górniczymi, w  większości słyszymy zdecydowany sprzeciw. Trudno się więc dziwić, że

PREZYDENT EDWARD LASOK

Miasto ułatwi pozbycie się elektrośmieci Wzorem ubiegłych lat urząd miasta i Zakład Oczyszczania Miasta Mysłowice organizują cykl zbiórek elektrośmieci. Zbiórki odbędą się między 4 kwietnia a 31 października w każdej dzielnicy miasta. W  tym roku specjalnie oznakowany samochód pojawi się dwukrotnie w  każdej lokalizacji. Wyznaczono także nowe miejsca zbiórek. Elektrośmieci, czyli zużyty, zepsuty i  niepotrzebny sprzęt elektroniczny i  elektryczny, od baterii i  żarówek po

telewizory i lodówki, można oddawać bezpłatnie. Każda osoba, która odpady przywiezie na rowerze, otrzyma długopis i  opaskę odblaskową, a  każdy, kto odda większy sprzęt, jak kuchenka czy pralka, otrzyma torbę ekologiczną. Pełny harmonogram zbiórek elektrośmieci dostępny jest na stronie www.gazetamyslowicka.com. Jako pierwsi, już 4 kwietnia, niepotrzebnego sprzętu będą mogli się pozbyć mieszkańcy Starego Miasta. A.O.

W ostatnim wydaniu „Gazety Mysłowickiej” (nr 02/2014) opublikowaliśmy wywiad z  prezydentem Edwardem Lasokiem. Wypowiadał się w nim m.in. na temat komisji ds. zbycia udziałów Mysłowickiego Centrum Zdrowia. Na pytanie o  celowość jej działania prezydent odpowiedział m.in.: „Nie ma co oczekiwać na rewelacje, bo wszystko [tj. zbycie udziałów] otwarcie było przedstawiane”. W nawiązaniu zastosowaliśmy tytuł artykułu „Rewelacji nie będzie” mogący wprowadzić w błąd czytelników co do treści wywiadu. Pragniemy poinformować, że dołożymy wszelkich starań, by podobne sytuacje nie miały miejsca w przyszłości. Redakcja REKLAMA

FOT. UM

mieszkańcy nie wierzą w obietnice składane przez przedstawicieli spółki. Jednak, co trzeba podkreślić, to mieszkańcy podejmą decyzję. Tylko decyzja mysłowiczan będzie tą słuszną. Rozpatrywanie sprawy przypada w szczególnym momencie, gdy większą uwagę zwraca się na bezpieczeństwo energetyczne oparte na węglu. Jak ustosunkowuje się pan do pomysłu utworzenia „Grafenowego miasta” na terenie byłej kopalni Mysłowice? Sam pomysł Mysłowic jako grafenowego miasta jest ciekawy i  wart rozważenia. Zdecydowanie zależy mi na inwestycjach w  Mysłowicach, na tworzeniu miejsc pracy i  ożywianiu gospodarki. Dlatego interesują nas zarówno inwestycje standardowe, choćby związane z górnictwem, jak i pionierskie koncepcje. Jesteśmy otwarci i chętnie poznajemy nowatorskie rozwiązania. Na razie jednak skupiamy się na konkretach. Pozyskaliśmy ze środków Unii Europejskiej ponad 2,2 mln zł na przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rewitalizacji terenów pokopalnianych i  jesteśmy liderem projektu w partnerstwie z Jaworznem i Sosnowcem. Opracowanie dokumentacji projektowej pozwoli na późniejszą aplikację i  realizację partnerskich projektów m.in. w  per-

LARYSKI JARMARK WIELKANOCNY

JARMARK ZORGANIZUJE STOWARZYSZENIE PROGRES

12 i 13 kwietnia na laryskim Placu na Winklu stanie niezliczona ilość straganów z lokalnymi, nie tylko wielkanocnymi wyrobami - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych

FOT. PROGRES

Progres zaprasza na Laryski Jarmark Wielkanocny. Przez dwa dni w świątecznej atmosferze będzie można odwiedzić wystawców, którzy doskonale wiedzą, jak

spektywie lat 2014-2020. Łączna wartość projektu, którego zakończenie przewiduje się na drugi kwartał 2015 r., to prawie 2,5 mln zł. Projekt, na który pozyskaliśmy dofinansowanie, obejmuje m.in. ocenę stopnia zanieczyszczenia gruntów poprzemysłowych, ekspertyzę stanu technicznego obiektów oraz sposobów pozyskania prawa własności gruntów czy wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania wybranych terenów poprzemysłowych. Jakie jest pana stanowisko w sprawie przeniesienia Muzeum Miasta Mysłowice do Przewiązki? Jest szansa na realizację tego pomysłu? Plany ewentualnego przeniesienia muzeum miasta wiązaliśmy z  pozyskaniem środków na adaptowanie Przewiązki. Na razie pozostało nam jednak działanie stopniowe i  wykonywanie niezbędnych remontów Przewiązki oraz start w  innych konkursach ze środkami pomocowymi. Muzeum Miasta Mysłowice, jako miejska instytucja kultury, mieści się od 2006 r. w  Centralnym Muzeum Pożarnictwa w  Mysłowicach. Ten temat z pewnością jeszcze powróci, gdy będziemy po szczegółowym badaniu obiektu również pod kątem możliwości adaptacyjnych.

pomóc w przygotowaniu rodzinnej Wielkanocy. – Na stoiskach z  tradycyjną, regionalną żywnością znajdą się m.in.: wędliny, chleby, ciasta, baby wielkanocne, zakręcone ciacho - kurtosz, czyli kołacz węgierski - miody, żury oraz produkty pozwalające przygotować smaczne potrawy w  domu – wylicza Iwona Bittner ze stowarzyszenia Progres. – Będą też palmy wielkanocne, stroiki i  koszyczki na święconkę oraz kwiaty. Na miłośników sztuki ludowej i  modnego stylu etno czekać będą ozdoby ręcznie wykonane przez lokalnych twórców – dodaje. Zgodnie z jarmarczną tradycją w Laryszu pojawi się także mała gastronomia, lody, gofry, piwo i  wiele innych smakołyków. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych, którzy będą mogli odwiedzić wesołe miasteczko. W  Niedzielę Palmową na scenie wystąpią uczniowie z  mysłowickich szkół, będzie też można posłuchać opowieści o  tradycjach wielkanocnych na Śląsku. Laryski Jarmark Wielkanocny, Larysz-Hajdowizna, Plac na Winklu (skrzyżowanie ulic Konopnickiej i Ptasiej), 12 i 13 kwietnia, godz. 10-20.

Aleksandra Olszewska


AKTUALNOŚCI 05

MARZEC • NR 03/2014 (33)

BRZEZINKA NIE CHCE NOWEJ KOPALNI PRZEDSTAWICIELE SPÓŁKI NIWKA S.A. SKA JUŻ NA POCZĄTKU SPOTKANIA 24 MARCA W KINIE ZNICZ PRZYZNALI, ŻE NIE MA EKSPLOATACJI WĘGLA BEZ SZKÓD GÓRNICZYCH. PRZEKONYWALI JEDNAK, ŻE SZKODY Z  TYTUŁU FUNKCJONOWANIA NOWEJ KOPALNI BĘDĄ MINIMALNE. MIESZKAŃCY NIE UWIERZYLI W TE DEKLARACJE.

SPOTKANIE W KINIE ZNICZ

– Górnictwo w Polsce ma przed sobą przyszłość, energetyka z  węgla ma przed sobą przyszłość – powtarzali przedstawiciele spółki, choć w  ostatnich latach na Śląsku nie mówiło się o  węglu w  ten sposób. Spotkanie miało być kameralne, tylko z Radą Osiedla Brzezinka, ale temat wzbudził tak duże zainteresowanie, że zaproszono również mieszkańców, a oni sami kategorycznie nie zgodzili się na wydobycie pod ich domami. – Zdajemy sobie sprawę, że są miejsca, które trzeba traktować inaczej, m.in.: Osiedle Powstańców Śląskich, Zawadzkiego, centrum Brzezinki, ulice Fabryczną, Laryską, REKLAMA

FOT. TVS

Dworcową czy tereny związane z Panattoni. Jeżeli Główny Instytut Górnictwa stwierdzi, że te miejsca należy chronić w szczególny sposób, to przy wydobyciu będą stawiane dodatkowe filary – uspokajał Jacek Kałuża, współprowadzący spotkanie przedstawiciel warszawskiej spółki. – Firma prywatna nie jest zainteresowana tworzeniem dodatkowych kosztów, które miałyby zmniejszyć dochodowość przedsięwzięcia. W  związku z  tym zanim cokolwiek zrobimy, musimy być całkowicie pewni, że projekt zagospodarowania złoża i  system eksploatacji zagwarantuje nieprzekroczenie odkształceń na powierzch-

ni pierwszej kategorii. Jeżeli GIG tego nie potwierdzi, to eksploatacja nie zostanie tu rozpoczęta – informował z kolei Aleksander Przybyła, konsultant spółki. – Mamy już podpisaną umowę z GIG na wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko. W tym raporcie znajdą się przede wszystkim wszelkie parametry związane z eksploatacją i jej wpływem na powierzchnię. Na sporządzonych mapach zostanie pokazane, w jakich miejscach i jakie wartości ta eksploatacja będzie powodowała. Wtedy będzie można powiedzieć, co się będzie działo – tłumaczył Przybyła. – Jeśli wówczas mieszkańcy zaprotestują przeciw dalszym działaniom, firma może próbować przeprowadzić kolejne badania, by zmienić projekt eksploatacji i zagospodarowania złoża oraz ustawić dodatkowe filary ochronne w miejscach najbardziej narażonych na zagrożenie. Następnym etapem jest inwentaryzacja przyrodnicza, która musi trwać od wiosny do jesieni. Do końca roku planowane jest zakończenie wykonania dokumentacji geologicznej i złożenie jej do zatwierdzenia przez ministra. W ten sposób zakończy się pierwszy etap – mówił o dalszych krokach firmy. Przed eksploatacją firma ma przeprowadzić kompletną inwentaryzację obiektów budowlanych i infrastruktury na powierzchni, bo jak każdy zakład górniczy, nowa kopalnia zobowiązana byłaby do utworzenia funduszu na rzecz rekompensaty powstałych szkód. Według wstępnych ustaleń sam zakład mógłby powstać na terenie działającego dziś na Brzezince przedsiębiorstwa

Haldex. Mysłowiczanie z Brzezinki nie wierzą w  zapewnienia o  zabezpieczeniu ich domów. „Zniszczycie wszystko i  sobie pójdziecie”, „My was tu nie chcemy”, „Nie jesteście w stanie zabezpieczyć naszych budynków, które runą jak domki z kart” – to jedne z wielu podobnych opinii słyszanych na spotkaniu. Jednym z  argumentów firmy mają być gwarancje zatrudnienia dla rodzin mieszkańców. Według przedstawicieli spółki jedno miejsce pracy w górnictwie generuje od 4 do 7 miejsc pracy w sektorach okołogórniczych, co w założeniu przełożyłoby się na ok. 2,5 tys. miejsc pracy w Mysłowicach. Przekonywano, że znajdą się też pieniądze dla lokalnego środowiska, żeby zrekompensować szkody i ożywić dzielnicę. – Obiecujecie miejsca pracy, ale w  jaki sposób przeskoczycie Kodeks Pracy, który mówi o zakazie dyskryminacji? Tego się nie da zrobić – mówił jeden z mieszkańców. – Myślę, że pracę przy kopalni będzie miało nie 5, a  15 osób. Przy remontach domów, ubezpieczeniach, wycenach szkód czy remontach dróg. Tu wodociągi ledwo się trzymają. Policzyliście tylko jaki zysk przyniesie ta eksploatacja wam. Nie interesuje was tak naprawdę, jakie przyniesie nam szkody. Nie jesteście w stanie nam ich nijak zrekompensować – dodał. REKLAMA

Blisko dwugodzinne informacyjne spotkanie nie przyniosło porozumienia. Zbyt wiele jest niewiadomych, a dotychczasowe doświadczenia mieszkańców ze szkodami górniczymi i rekompensatami za nie, nie są, delikatnie mówiąc, najlepsze. Brakuje też m.in. informacji o tym, jak eksploatacja pod Brzezinką wpłynie szacunkowo na wartość nieruchomości. Duża jest również obawa, że tereny, które były objęte wcześniejszą eksploatacją, mogą się odezwać i że wszelkie prognozy nie są w  stanie w  pełni przewidzieć tych skutków. Kluczowy będzie moment ukazania się raportu oddziaływania na środowisko, do którego to mieszkańcy będą mogli zgłaszać uwagi. W  raporcie tym podane zostaną przewidywane negatywne skutki eksploatacji. Przedstawiciele warszawskiej firmy zapowiadają, że wtedy też będą mogli odpowiedzieć na więcej pytań i  tym samym nadejdzie czas na konsultacje społeczne w tej sprawie. Niepokojące jednak dla mysłowiczan są słowa prezydenta Edwarda Lasoka, który na spotkaniu mówił: – Miasto nie ma wpływu na decyzję o ewentualnym wydobyciu. Może jedynie opiniować raporty, a ostateczną decyzję podejmie minister ochrony środowiska.

Bogumił Stoksik


06 AKTUALNOŚCI

gazetamyslowicka.com

MARZEC • NR 03/2014 (33)

SZKOŁA DLA MŁODYCH MAM PODARUJ PREZENT POWSTAŁA W MYSŁOWICACH W  2010 R. I  DZIAŁA Z  POMYSŁU SYLWII KOMRAUS, DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ. DO SZKOŁY KIEROWANE SĄ NIEPEŁNOLETNIE DZIEWCZYNY, KTÓRE SPODZIEWAJĄ SIĘ DZIECKA, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE UMYSŁOWO ORAZ WYCHOWANKI DOMÓW DZIECKA I RODZIN ZASTĘPCZYCH.

FOT. PHOTOXPRESS

W szkole przyszłe matki mogą nauczyć się wielu pożytecznych rzeczy, które przydadzą się w  przyszłym pielęgnowaniu dziecka. – Szkoła prowadzi zajęcia o bardzo zróżnicowanej tematyce – mówi Zofia Laskosz, która pomaga dziewczynom w szkole. – Począwszy od rozwoju ciąży, karmienia, pielęgnacji niemowlęcia, aż po tematykę, jak zaplanować budżet rodzinny. Są też zajęcia praktyczne - kulinarne czy z savoir-vivre – dodaje. Do szkoły może przyjść każda potrzebująca pomocy kobieta, która spodziewa się dziecka, jednak najczęściej są to osoby, które zostały tam skierowanie - czy REKLAMA

to przez pracownika MOPS, czy kuratora sądowego. – W szkole dla rodziców nie ma kobiet z  rodzin patologicznych, raczej młodzi ludzie zagrożeni wykluczeniem społecznym. Przez szkołę wzrasta ich szansa na lepsze życie. Nie tylko dla nich, ale ich przyszłych rodzin, a  przede wszystkim nienarodzonych dzieci. Młoda dziewczyna, która zajdzie w ciążę, najczęściej jest bardzo wystraszona. Nie wie, co się dzieje z  jej organizmem, co jutro będzie z  nią i  dzieckiem. My staramy się wyciszyć emocje, nie oceniać, nie krytykować. Naszą rolą jest przygotowanie dziewczyny

do roli matki, pomóc zrozumieć sytuację prawną jej dziecka. Czasami to bardzo trudne rozmowy, wspierane przez psychologa, prawnika – wyjaśnia Laskosz. Nauka w szkole trwa zazwyczaj do porodu. Wszystko zależy od tego, kiedy kobieta zgłosi się do placówki. W  przypadku osób, które są niepełnosprawne, czas nauki wydłuża się, a  materiał jest powtarzany wielokrotnie. Historie kobiet uczęszczających do szkoły są różne, ale jak mówi Laskosz, niektórym udało się stworzyć szczęśliwe rodziny: – Spotykamy się, dzwonimy do siebie. Czasami to działa jak porady na telefon. Muszę powiedzieć, że mamy mamusie, które przez lata doczekały się kolejnych dzieci. Losy uczestniczek są różne. Jedne założyły rodziny, inne ukończyły studia i podjęły pracę. Jeszcze inne wyprowadziły się z Mysłowic. Trudno jest zebrać wszystkich w  całości, ale z  tymi, którzy mieszkają w Mysłowicach, organizujemy spotkania okolicznościowe, takie jak grill czy spotkanie opłatkowe. Szkoła dla rodziców jest szansą dla niedoświadczonych, młodych kobiet spodziewających się dziecka na zdobycie wiedzy, która pomoże jej przy pielęgnacji i opiece. Jak widać z przykładów przytoczonych przez Zofię Laskosz, placówka spełnia swoje zadanie.

Patrycja Żurek

(NIE TYLKO SWOJEJ) MAMIE!

JESTEŚ MAMĄ? NA PEWNO CHĘTNIE OBSYPUJESZ PREZENTAMI SWOJE DZIECI. SAMA LUBISZ JE DOSTAWAĆ? POMYŚL, JAK MIŁO BYŁOBY OBDAROWAĆ KOBIECYM DROBIAZGIEM KOGOŚ, KOMU SPRAWIŁOBY TO WIELKĄ RADOŚĆ, BO DAWNO TEGO NIE DOŚWIADCZYŁ.

W myśl zasady, że nikt tak dobrze nie zrozumie kobiety, jak inna kobieta, Fundacja Dar Serca Haliny Malińskiej startuje z akcją „Mamy dla mam”. Dzięki niej mamy będące w złej sytuacji materialnej otrzymają pomoc, będą mogły poczuć się docenione i radośnie świętować nadchodzący Dzień Matki. Na 26 maja przewidziany jest finał akcji, której zasady są proste. Fundacja poszukuje firm, które tworzą przede wszystkim kobiety - salonów fryzjerskich, kosmetycznych czy biur rachunkowych - to bez znaczenia. Najważniejsza jest moc

kobiecej solidarności i chęć niesienia pomocy potrzebującym paniom. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach wyznaczy mamy, które z  różnych powodów znajdują się w trudnej życiowej sytuacji, a ty, jeśli zaangażujesz się w akcję, będziesz mogła uszczęśliwić je podarkami, które sprawią im wielką przyjemność lub po prostu się przydadzą. Mogą to być kolorowe kosmetyki (pomadka czy cień do powiek), kosmetyki do pielęgnacji ciała, włosów, te przeznaczone dla dzieci, środki czystości albo chemia gospodarcza - wszystko to, na co wiele matek nie zawsze może sobie pozwolić. Możesz też wpłacić dowolną sumę na konto akcji: BGŻ SA 77 2030 0045 1110 0000 0350 1680. Jeśli jesteś właścicielką lub pracownicą „kobiecej” firmy, porozmawiaj z  podwładnymi, koleżankami z  pracy i  zróbcie coś dobrego dla innych kobiet - zgłoście się do Fundacji Dar Serca Haliny Malińskiej i  zostańcie sponsorkami lub mecenasami akcji „Mamy dla mam”! Kontakt z fundacją możliwy jest pod numerem telefonu 794 447 549 lub pod adresem e-mail darserca@op.pl. A.O.


AKTUALNOŚCI 07

MARZEC • NR 03/2014 (33)

POPRZYJ BUDOWĘ PARKU DO STREET WORKOUTU!

Zbadaj swój wzrok w MCZ za darmo!

STREET WORKOUT TO ULICZNY TRENING WŁĄCZAJĄCY ELEMENTY MIEJSKIEJ ZABUDOWY DO WYKONYWANIA ĆWICZEŃ OPARTYCH O KALISTENIKĘ - WYKORZYSTANIE MASY WŁASNEGO CIAŁA. TA FORMA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ ZNANA JEST NA CAŁYM ŚWIECIE - UPRAWIAJĄ JĄ M.IN. ŻOŁNIERZE CZY POLICJANCI. OD KILKU LAT ZYSKUJE POPULARNOŚĆ W POLSCE, A OD NIEDAWNA TAKŻE W MYSŁOWICACH.

FOT. MCZ

Przez cały marzec w Mysłowickim Centrum Zdrowia odbywały się bezpłatne badania poziomu cukru i ciśnienia oraz EKG i RTG. W kwietniu będzie tam można zupełnie za darmo zbadać swój wzrok. Badanie ostrości wzroku - komputerowo oraz przez specjalistę - będzie można wykonać w piątek 4 kwietnia, w godzinach od 14 do 18, po uprzedniej rejestracji pod numerem telefonu 222 54 77. Podczas wizyty pacjenci będą mieli również możliwość doboru okularów w promocyjnej cenie. Od 1 marca w MCZ działa także Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, która ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zapisanie się do tamtejszego lekarza rodzinnego gwarantuje ułatwiony dostęp do szeregu poradni. Jeśli lekarz zdecyduje o  dalszym leczeniu, to pacjent nie musi daleko szukać specjalisty - w  MCZ działają również poradnie: kardiologiczna, dermatologiczna, metaboliczna i ginekologiczna. A gdy stan zdrowia pacjenta będzie poważniejszy, otrzyma on skierowanie na oddział wewnętrzny do szpitala MCZ - to kompleksowa opieka zdrowotna szybko, w jednym miejscu i jak zapewniają władze szpitala - bez kolejek. A.O.

Street Workout Mysłowice to projekt dwóch mieszkańców naszego miasta: Macieja Urbanke i Damiana Wędy. Ich celem jest budowa parku do street workoutu w  naszym mieście. Wszystko, czego potrzebują do realizacji swojej koncepcji to grunt o  powierzchni przeciętnego placu zabaw, na którym stanie instalacja z  metalowych drążków do treningu wytrzymałościowo-siłowego, 25 tys. zł na zagospodarowanie tego terenu i  sprzęt oraz zgoda władz miasta. – Do działania zainspirował nas zamieszczony w  internecie filmik z  otwarcia parku do street workoutu w Lublińcu. Pomyślałem, że świetnie byłoby, gdyby coś takiego powstało również u nas – mówi Maciek Urbanke. Plan na doprowadzenie do budowy parku Urbanke i  Węda mają konkretny. Choć chcą poprosić o pomoc miejskie władze, podkreślają, że większość pracy przy realizacji swojego pomysłu wykonają sami. Do sprawy podeszli poważnie: pozyskali już pierwszego sponsora i  księgową, która zajmie się kwestiami finansowo-prawnymi projektu. Póki co skupiają się jednak na promocji. Chcą pokazać, że nie jest to pomysł garstki osób, ale dużej grupy mysłowiczan, którzy chcą stworzyć takie miejsce na mapie Mysłowic dla

KAJAKIEM PO PRZEMSZY

JACEK PARIS NA POCZĄTKU TRASY

Artykuł „Statek »Katowice« zbudowany nad brzegiem Przemszy” z 28. wydania „Gazety Mysłowickiej” stał się inspiracją dla naszego czytelnika, który 14 marca wyruszył w  dosyć nietypowy spływ kajakowy. – W XIX i XX w. po Przemszy pływały statki. Tymczasem w  XXI w. ciężko przepłynąć nawet kajakiem. Co innego, jeśli chce się umeblować dom lub założyć warsztat wulkanizacyjny – mówi z  przymrużeniem oka Jacek Paris, mysłowiczanin, który kajakiem w 4 godziny pokonał 24-kilometrowy odcinek od Trójkąta Trzech Cesarzy do miejsca, w którym Przemsza łączy się z Wisłą.

FOT. ARCH.IWUM JACKA PARISA

– Najtrudniejszy moment znajduje się w okolicach mostu na Brzezince. Wszystko przez próg wodny i  żelbetonowe pozostałości pochodzące prawdopodobnie ze starego mostu. Ale dalej są też żeremia bobrów i ryby, bo spotkałem wędkarza. Mimo wszystko jest to ryzykowny spływ. W rzece znajdują się tony śmieci, często zaraz pod powierzchnią wody – dodaje. Jacek Paris swoją przygodę z kajakiem rozpoczął w zeszłym roku. Pływał m.in. po Zatoce Puckiej i  Zalewie Wiślanym. Zapowiada też dalsze spływy, ale szczegółów na razie nie zdradza. B.S.

OTWARCIE STREET WORKOUT PARKU W LUBLIŃCU

siebie i dla innych. Niebawem planują też nakręcić filmik promujący sam street workout we współpracy z wszystkimi entuzjastami tego sportu z Mysłowic. Facebookowy fanpage „Street Workout Mysłowice” w  ciągu zaledwie tygodnia od założenia zyskał aż 500 „lajków”, co przekłada się na liczbę jego zwolenników, która ciągle rośREKLAMA

FOT. STREET WORKOUT POLAND

nie. Za pośrednictwem serwisu społecznościowego zgłosiło się już do chłopaków sporo osób, które chcą trenować w street workout parku. Dzięki plakatom promującym inicjatywę, które niebawem pojawią się na mieście, zainteresowanie z pewnością wzrośnie. – Chcemy zebrać jak największą grupę osób, które zaangażują się w ten projekt - nie tylko przez kli-

kanie „lajków” na Facebooku, bo to proste, ale takich, które zechcą czynnie włączyć się do pracy – wyjaśnia Urbanke. – Chcemy wyjść z inicjatywą do miasta, mieć wpływ na to, co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu. A może zmobilizuje to kogoś innego do podjęcia podobnych działań, realizacji swoich planów? – zastanawia się Damian Węda. – Street workout jako dyscyplina sportu staje się coraz bardziej popularny. Park, w którym moglibyśmy wspólnie ćwiczyć, to świetny pretekst do wymiany doświadczeń, wzajemnej mobilizacji, idealne miejsce na trening dla kogoś, kto nie ma warunków, by ćwiczyć w  domu, a  na siłownię z  jakiegoś powodu chodzić nie może czy nie chce. Dzięki parkowi będziemy mogli zorganizować sobie czas przyjemnie i z pożytkiem – dodaje. Park ma być darmowy, ogólnodostępny i  stanie najprawdopodobniej gdzieś w centrum miasta. Więcej organizatorzy akcji nie chcą zdradzać, dopóki nie doprowadzą sprawy do końca. Pomysłów mają mnóstwo, a  determinację ogromną. Z  uwagą będziemy śledzić ich poczynania. A  wszystkich, którzy chcą w  jakiś sposób wspomóc tę inicjatywę, zapraszamy do odwiedzenia fanpage’u  chłopaków na Facebooku i  skontaktowania się z  nimi. – Szukamy ludzi, którzy zaangażują się w  działania na rzecz mysłowickiego street workout parku, by potem mogli powiedzieć: „To powstało dzięki mnie!” – zachęca Maciek Urbanke.

Aleksandra Olszewska


08 AKTUALNOŚCI

gazetamyslowicka.com

MARZEC • NR 03/2014 (33)

ZMIANA PLANÓW REMONTOWYCH MZGK CZASOWE WSTRZYMANIE KURSOWANIA LINII TRAMWAJOWEJ NR 14 STWORZYŁO OKAZJĘ DO ŁATWIEJSZEGO I BARDZIEJ BEZPIECZNEGO ODREMONTOWANIA DACHÓW I  ELEWACJI KILKU ZABYTKOWYCH MIEJSKICH KAMIENIC POŁOŻONYCH WZDŁUŻ TOROWISKA. Z TEGO POWODU MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ WPROWADZIŁO KOREKTĘ PLANÓW REMONTOWYCH. Trwające od kilku tygodni kapitalne remonty torowisk tramwajowych w Katowicach wstrzymały ruch tramwajów linii 14 na całej długości miasta Mysłowice. Brak ruchu tramwajowego oznacza także możliwość odcięcia na dłużej napięcia w  napowietrznej trakcji elektrycznej rozpiętej wzdłuż torów, w bezpośrednim sąsiedztwie wielu miejskich kamienic. Zostało to wykorzystane przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, który przygotował i  rozpoczął remonty kilku zabytków wzdłuż ulic Bytomskiej i  Szymanowskiego. Możliwość odcięcia napięcia elektrycznego w  trakcji poprawia bezpieczeństwo ludzi stawiających rusztowania i  pracujących na rusztowaniu w  pobliżu śmiercionośnych przewodów. MZGK posiada 14 wymagających pilnego remontu obiektów zlokalizowanych w bezpośredniej bliskości torowiska tramwajowego. Często „pajęczyna” trakcyjna wisi nadal bezpośrednio na hakach wbitych

Od czytelniczki Bardzo fajnie, że dzieje się coś w Mysłowicach, będzie bardziej kolorowo niż ponuro. Ale szczerze pisząc zbulwersowałam się, nie po tym artykule, ale po kolejnym, jak to MZGK remontuje sukcesywnie kamienicę za kamienicą, gdzie moja kamienica, która także należy do MZGK, również wymaga remontu. Jest to dach, gdzie przy bardzo silnym wietrze „lecą” dachówki, a przy każdym deszczu zalewa lokatorów. Mieszkam na 1. piętrze. Zawsze, gdy nie ma mnie w domu i pada, myślę i martwię się, czy mnie nie zalewa. Ubezpieczamy się w PZU, a i także wiaderkiem na strychu, którego trzeba pilnować, by nie przelało i nie zalało nas. Mieszkam w tej kamienicy od 2 lat. 2 lata z narzeczonym staramy się o naprawę dachu, nie mówiąc, jak wcześniej lokatorem był narzeczony z matką i też wiele lat się starali o naprawę. Piszę, bo boli mnie, gdy czytam artykuły, jaki nakład finansowy ma MZGK i  remontuje kamienice, gdyż mi kapie woda z  sufitu. A  jeszcze bardziej boli, że płacę regularnie czynsz, jak inni lokatorzy, kamienica nie jest zadłużona. Płacę czynsz na dziurę w dachu? Może taka polityka. Dziękuję za uwagę, może ktoś się tym zainteresuje. Pozdrawiam, Czytelniczka

FOT. ARAMEDIA

w elewacje budynków, a nie na specjalnych słupach, tak że nie da się nawet postawić zwyżki dla doraźnych napraw. To nie tylko utrudnia eksploatację budynków, ale także naraża je na niszczące drgania nie tylko od torowiska, ale także od huśtających się przewodów zasilających tramwaj. W  pierwszej kolejności pilny remont wykonany zostanie na budynkach przy ul. Żwirki i Wigury 2 na rogu ul. Bytomskiej oraz przy ul. Szymanowskiego 2. Druga kamienica została już dwa lata temu w części odrestaurowana. Skrzydło południowo-wschodnie otrzymało nowe obróbki blacharskie, nowe pokrycie mansardy i  zostało pomalowane na kolor szaroniebieski. Drugie skrzydło, południowo-zachodnie, otrzyma wkrótce identyczną modernizację i wygląd. Jego stan techniczny był już fatalny, luźne dachówki i inne elementy elewacji zagrażały przechodniom i pojazdom. Marzeniem dyrekcji MZGK jest zabezpieczenie i  odrestaurowanie wszystkich komunalnych kamienic wzdłuż ul. Bytomskiej. Stoją tam prawdziwe perełki mysłowickiej architektury, z których mieszkańcy mogliby być dumni. Kilka z nich z pewnością doczeka ratunku jeszcze w tym roku. – Oprócz kamienicy przy ul. Żwirki i Wigury 2, której remont trwa oraz gotowej już kamienicy przy ul. Bytomskiej 9 planujemy ratować przepiękną elewację przy

ul. Bytomskiej 7 oraz Bytomskiej 6, z którą aktualnie borykamy się u  konserwatora wojewódzkiego. Za chwilę rozpoczynamy też remont budynku przy ul. Matejki 2 na rogu ul. Bytomskiej. Nie da się już patrzeć także na ruiny przy ul. Bytomskiej 21 i 33. Wszystkie te budynki powinny być ozdobą, a są postrachem. Dlatego chcielibyśmy ratować je wszystkie jak najszybciej – informuje dyrektor Zbigniew Augustyn. Wkrótce rusztowania pojawią się także w innych częściach miasta: na dwóch wyjątkowej urody kamienicach przy ul. Oświęcimskiej 4 oraz Rynku 16. Przetargi zostały już rozstrzygnięte, umowy z wykonawcami w trakcie. – Kamienica przy ul. Oświęcimskiej 4 stanowi jakby przedłużenie częściowo odnowionej już gotyckiej kamienicy narożnej przy rogu z  ul. Mikołowską. Wyjątkowo ozdobna, ale niebywale dziś brudna i zniszczona kamienica przy ul. Oświęcimskiej 4 zamiast być chlubą Mysłowic, od lat straszy dziesiątki tysięcy przejeżdżających kierowców. Teraz to się zmieni. Projektowanie trwało rok, a dziś przyszedł czas realizacji – dodaje dyrektor Augustyn.

MZGK Nadesłano

ZGŁOŚ PROJEKT DO MIEJSKIEGO PROGRAMU REWITALIZACJI RUSZYŁY PRACE NAD AKTUALIZACJĄ PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA NA LATA 20142020+. KAŻDY MIESZKANIEC MOŻE ZGŁOSIĆ PROPOZYCJĘ PROJEKTU, ZAMIERZEŃ I PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DLA OBSZARU OBJĘTEGO PROGRAMEM, A  W  SZCZEGÓLNOŚCI OBSZARÓW PROBLEMOWYCH. ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ DO 14 KWIETNIA.

Redakcja „Gazety Mysłowickiej” przekazała powyższe uwagi kierownictwu MZGK. Otrzymaliśmy informacje, że MZGK ustosunkuje się do tego listu już po marcowym wydaniu naszego miesięcznika. O dalszych krokach w tej sprawie poinformujemy więc w kolejnym numerze. REKLAMA

MAPA TERENÓW OBJĘTYCH REWITALIZACJĄ

Rewitalizacja ma na celu poprawę wszystkich aspektów życia mieszkańców obszarów problemowych, uwzględniając wsparcie rozwoju gospodarczego i społecznego, wyeliminowanie problemów w  poszczególnych dziedzinach gospodarki miejskiej czy poprawę stanu środowiska. Powiązanie spraw społecznych,

FOT. STREET WORKOUT POLAND

gospodarczych i technicznych w programie rewitalizacji jest istotą całego procesu. Program rewitalizacji na najbliższe lata w  szczególności skupi się na obszarach pokopalnianych i  terenach wokół nich, co obrazuje powyższa mapka. Problemowymi obszarami, które wymagają rewitalizacji wciąż pozostają dzielnice: Stare

Miasto, Centrum i Słupna. Zgłoszenia do programu rewitalizacji muszą zawierać następujące informacje: tytuł projektu, planowany czas realizacji, planowany koszt i  źródło finansowania, podmiot odpowiedzialny za realizację, cel realizacji, grupę docelową i  krótki (ok. 500 znaków) opis projektu. Oprócz zamierzeń inwestycyjnych, takich jak remont, modernizacja, przebudowa, adaptacja budynku do nowych funkcji czy modernizacja zespołu budynków i otaczającego je terenu, powinny zakładać również oddziaływanie na sferę społeczno-gospodarczą, czyli np. poprawę jakości życia i/lub warunków pracy, zwiększenie liczby miejsc pracy, zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych, poprawę oferty oświatowej lub kulturalnej, estetyki przestrzeni miejskiej. Źródła finansowania mogą być bardzo różne. – Chciałbym, żeby miasto Mysłowice także partycypowało w  pokryciu kosztów przedsięwzięć, np. poprzez program współpracy z  organizacjami pozarządowymi, lecz na razie ta część programu jest w fazie tworzenia i dopiero po zakończeniu prac nad projektem programu rewitalizacji będzie można rozważyć taką możliwość – informuje Janusz Mąka z  Wydziału Rozwoju Miasta Mysłowice. Szczegółowe informacje dotyczące określonego obszaru objętego rewitalizacją uzyskać można w Wydziale Rozwoju Miasta: pl. Wolności 2, II piętro, pok. nr 19, pod numerem tel. 32 317 12 14 albo drogą elektroniczną pod adresem j.maka@um.myslowice.pl.

Aleksandra Nocoń


AKTUALNOŚCI 09

MARZEC • NR 03/2014 (33)

TABLICA OGŁOSZEŃ

Wynajmę atrakcyjny teren pod działalność gospodarczą z wolnostojącym, wyposażonym kontenerem biurowym. Dotychczas komis samochodowy w  atrakcyjnej lokalizacji (obok targowiska miejskiego). Teren ogrodzony 550 m2. Prąd, woda, telefon, internet, ogrzewanie. Kontakt: 660 750 264. Do wynajęcia od kwietnia mieszkanie Mysłowice Brzezinka 56,1m2, wyremontowane, częściowo umeblowane. Kaucja: 2000 zł. Opłata 1000 zł plus opłaty skalkulowane dla 2 osób w wysokości ok. 400 zł. Dodatkowo płatna energia elektryczna i  gaz wg. zużycia. Kontakt: 793 003 907. Netpol Nieruchomości. Korepetycje z języka angielskiego na każdym poziomie - od przedszkola do liceum. 23-letnia studentka nauczycielskiego kolegium języków obcych. Materiał dostosowuję z  indywidualnym podejściem do ucznia. Jestem dyspozycyjna od poniedziałku do piątku. Godziny do ustalenia. 60 minut u  nauczyciela - 25 zł, 60 minut u ucznia - 30 zł, 60 minut na skype - 20 zł. Kontakt: gg: 1758630 bądź nr tel: 726 592 500 REKLAMA

Na sprzedaż rybki akwariowe już od 1,5zł. Mieczyki, skalary, molinezie, paletki, gubiki, glonojady, tenczanki, kirysy, neonki, pyszczki, bocje, wielkopłetwy, p. ramireza, p. kakadu, duchy amazońskie, naskalniki, szczelinowce brzanki oraz wiele innych gatunków, roślinki akwariowe, osprzęt akwarystyczny oraz pokarmy. Kontakt 502 370 998. Mysłowice, ul. PCK45.

Piesek szuka domu. Mentos jest średniej wielkości, około 2-letnim, psem. Bez problemu zostaje sam w domu - nie szczeka, nie wyje nie niszczy. Ładnie chodzi na smyczy. W  domu tymczasowym mieszka z  suczką i  kotem, z  którymi świetnie się dogaduje. Przed adopcją obowiązuje wizyta przedadopcyjna przeprowadzona przez wolontariusza oraz podpisanie umowy adopcyjnej. Kontakt: 508268002.

Chcesz zamieścić ogłoszenie drobne w „Gazecie Mysłowickiej”? Prześlij je na adres biuro@aramedia.pl lub zadzwoń 32 750 56 83.

4 marca drzwi Zespołu Szkół Sportowych im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach stanęły otworem dla wszystkich chcących sprawdzić warunki nauki w szkole na Piasku. Z tej okazji przygotowano trochę inne zajęcia, niż zazwyczaj. Było mnóstwo doświadczeń, konkursów wiedzy, czy różnego rodzaju gier. Odwiedzających zainteresowała w  szczególności pokazowa lekcja fizyki, na której to można było dowiedzieć się m.in., jak włożyć jajko do butelki bez użycia rąk, ugasić pożar bez wody, zbudować poduszkowiec, czy stworzyć tzw. węże faraona. Jak zapewniają nauczyciele, szkoła mimo problemów dotykających dzielnicę, doskonale radzi sobie z wypełnianiem swojej misji edukacyjnej. Uczniowie są przede wszystkim z Piasku i  innych dzielnic miasta, ale też z Szopienic czy Jaworzna. – Docieramy do naszych uczniów poprzez sport i  to bardzo dobrze sprawdza się, żeby potem przemycać również pozasportowe wartości. Mimo profilu placówki dbamy o  wszechstronny rozwój młodego człowieka – zapewnia Bernadeta Ciszek z ZSS. – Mamy tu bardzo dobrą atmosferę. Słyszy się o różnych przykrych incydentach w innych szkołach, a u nas tego nie ma – mówi Marcin Olejnik, uczeń klasy 2B w Gimnazjum i Wicemistrz Śląska w pływaniu. B.S.

FOT. GIMNAZJUM NR 6

Skup samochodów za gotówkę! Jeżeli masz samochód krajowy, jesteś pierwszym właścicielem, zadzwoń. Na pewno się dogadamy. Skup tylko z pewnych rąk - bezwypadkowe. Kontakt: 505 125 450. www.bodzio-bis.pl

Dzień otwarty Zespołu Szkół Sportowych

Gimnazjaliści z Mysłowic w cieniu potężnej Etny

Projekt Comenius – „Zwalczamy stereotypy, budujemy nową Europę”, realizowany w mysłowickim Gimnazjum nr 6, pod koniec lutego wszedł w  kolejny etap. Spotkanie młodzieży wraz z nauczycielami odbyło się w słonecznej Italii, a dokładniej na Sycylii. Miastem goszczącym partnerów m.in. z Polski były Syrakuzy. Niezapomniane chwile, ciekawe znajomości, wspólne działania młodzieży europejskiej, praktyczne wykorzystanie języka angielskiego – tak krótko można podsumować projekt Comenius. A już w maju kolejna podróż do kraju partnerskiego. Tym razem będą to Niemcy. Adrian Dera

100 lat Szkoły Podstawowej nr 2 Dyrektor Beata Filarska, nauczyciele oraz cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach serdecznie zapraszają na obchody 100-lecia istnienia placówki. Program zaplanowanej na 31 maja uroczystości: 10.00 – msza święta w  Kościele Mariackim. 11.00 – część oficjalna (SP2, ul. Piastowska 7. 11.30 – część artystyczna, zwiedzanie szkoły, festyn. Obchody odbędą się pod honorowym patronatem prezydenta miasta Edwarda Lasoka. A.O.

Od pewnego czasu “królowa nauk” jest obowiązkowym przedmiotem na maturze, materiał jest obszerny i niełatwy, dlatego też aby ułatwić maturzystom przygotowania do matury 2014 organizowane jest w Mysłowicach “Pogotowie Matematyczne”. Pogotowie matematyczne to inicjatywa, której celem jest pomoc uczniom klas maturalnych w  rzetelnym przygotowaniu się do matury z  matematyki w  zakresie podstawowym. Najważniejsze dla maturzystów jest to, że konsultacje te będę całkowicie bezpłatne prowadzone przez osoby z  wieloletnim doświadczeniem. Podczas konsultacji rozwiążemy zadania, które sprawiają trudność maturzystom oraz odpowiemy na pytania, z którymi mają problem. Konsultacje będą odbywać się począwszy od 4 kwietnia do 25 kwietnia 2014 r. w każdy piątek od godziny 18:00 do 20:00 w Filii Brzęczkowickiej Mysłowickiego Ośrodka Kultury, przy ul. Franciszka Kawy 12. Zgłoś swój udział w  pogotowiu matematycznym! Wystarczy wysłać e-maila zatytułowanego "Pogotowie Matematyczne 2014" na adres: info@berendowicz.eu wraz z imieniem i nazwiskiem oraz nr telefonu kontaktowego. W  razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pomysłodawcą inicjatywy Wojciechem Berendowicz, pod nr telefonu 698 950 367. Wojciech Berendowicz Nadesłano


10 MEDIA PARTNERSKIE

gazetamyslowicka.com

MARZEC • NR 03/2014 (33)

PRASA PRZYGNIOTŁA MĘŻCZYŹNIE RĘCE.

CO SŁYCHAĆ W 4 X „TAK” DLA IZABELI SOBOTY Z MYSŁOWIC ZACHWYCIŁA PUBLICZNOŚĆ I JURORÓW. IZABELA SOBOTA Z MYSŁOWIC - UCZESTNICZKA CZWARTEJ EDYCJI PROGRAMU „X FACTOR” USŁYSZAŁA CZTERY RAZY „TAK” I POZOSTAŁA W PROGRAMIE. Izabela zaśpiewała po włosku piosenkę pt. „Caruso”, dedykując ją swojemu tacie. – Gdyby emocje były potrawami, to przytyłbym chyba ze sto kilo – powiedział po występie Izy Kuba Wojewódzki. – Ty płakałaś, ja płakałam. To znaczy, że pojawiły się wielkie emocje. To był wspaniały występ – dodała Ewa Farna. Ewa Farna, Tatiana Okupnik, Czesław Mozil i Kuba Wojewódzki, jurorzy programu „X Factor”, nie mieli wątpliwości. Iza usłyszała cztery razy „tak” i weźmie udział w  kolejnym etapie telewizyjnej rozgrywki, którym będzie przydzielenie uczestników do czterech grup. Każda z  nich będzie miała swojego opiekuna i  mentora - jednego z  członków jury. W grupach znajdą się uczestnicy w wieku: 16-24 lata - dziewczęta, 16-24 lata chłopcy, powyżej 25 lat oraz zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne. W tym etapie zobaczymy 20 najlepszych uczestników. Czy znajdzie się w  nim miejsce dla Izabeli Soboty? O  tym przekonacie się, śledząc kolejne odcinki programu.

IZABELA SOBOTA

FOT. ITVM

Redakcja

DO SZPITALA ZABRAŁ GO ŚMIGŁOWIEC LPR

PRACOWNIK JEDNEJ Z MYSŁOWICKICH FIRM ULEGŁ WYPADKOWI W  PRACY, PODCZAS KTÓREGO PRASA HYDRAULICZNA PRZYGNIOTŁA MU OBIE RĘCE. OBRAŻENIA BYŁY NA TYLE POWAŻNE, ŻE DYSPOZYTOR ZADECYDOWAŁ O  NATYCHMIASTOWEJ EWAKUACJI MĘŻCZYZNY HELIKOPTEREM LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO.

HELIKOPTER LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Do zdarzenia doszło 13 marca ok. godz. 16 w zakładach recyklingu Annopol. – Aby uwolnić ręce mężczyzny, strażacy musieli użyć sprzętu hydraulicznego. Następnie zabezpieczyli miejsce lądowania śmigłowca, który zabrał go do szpitala św. Barbary w Sosnowcu – informuje st. kpt.

CO SŁYCHAĆ W Mieszkaniowy Bank Zamian płatne i zapewnia dostęp do szczegółowych danych (wielkość mieszkania, wyposażenie i stan techniczny lokalu, adres, opłaty czynszowe) ewentualnych kontrahentów zamiany. Ogłoszenia w  ramach działań Banku Zamian umieszczane jest przez okres roku od daty złożenia wniosku. Uwaga: Zgłoszenie o  umieszczenie w  Banku Zamian nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o zamianę. Z  Banku Zamian mogą skorzystać szczególnie osoby mające zadłużone lokale komunalne lub które utraciły tytuł prawny wskutek zadłużenia za opłaty związane z korzystaniem z lokalu i posiadają prawomocny wyrok eksmisyjny z  przyznaniem prawa do lokalu socjalnego. Więcej na www.myslowice.net. Red.

Zostań wolontariuszem podczas MŚ w siatkówce plażowej Wspaniała atmosfera, możliwość poznania osób i sportowców z całego świata, zakwaterowanie i wyżywienie oraz komplet oficjalnej odzieży z zawodów. To w skrócie profity, jakie gwarantują wolontariuszom organizatorzy Mistrzostw Świata do lat 23 w siatkówce plażowej, które odbędą się

w Mysłowicach w  dniach 10-15 czerwca. Zachęcamy do współpracy wszystkie osoby chcące brać czynny udział w tworzeniu tego wspaniałego, sportowego wydarzenia. Więcej na www.myslowice.net oraz www.mosir. myslowice.pl. Red.

Porady prawne

czekamy na pytania, które niezwłocznie kierujemy do współpracującego z nami prawnika – Wojciecha Berendowicza. Czas oczekiwania na odpowiedź to ok. 7 dni roboczych.

Na łamach serwisu Myslowice.net czytelnicy znajdą informacje na temat bezpłatnych porad prawnych, do korzystania z których serdecznie zachęcamy. Porady korespondencyjne Pod adresem alarm@myslowice.net

Porady tradycyjne Wojciech Berendowicz udziela porad także osobiście podczas dyżurów Dariusza

Wojciech Chojnowski, rzecznik prasowy KM PSP w Mysłowicach. – Na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane dwa zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostki OSP Kosztowy i OSP Janów w pełnym składzie po sześć osób podjęły działania polegające na udostępnieniu doj-

Zgłoś problem dzielnicy ZESPÓŁ REDAKCYJNY MYSLOWICE.NET

Forum Równych Szans zaprasza!

Joanna Frysztacka REDAKTOR NACZELNA joanna.frysztacka@myslowice.net

FOT.MYSLOWICE.NET

Co umożliwia bezpłatne korzystanie z Mieszkaniowego Banku Zamian? Prosty i kompleksowy sposób przepływu informacji między tymi mieszkańcami, którzy mają potrzebę lub chęć zamiany mieszkania. Do skorzystania z Banku Zamian zachęca radny Wiesław Tomanek ze Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz redakcja serwisu Myslowice.net. Bank Zamian prowadzony jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Mysłowice i działa na zasadzie skrzynki kontaktowej, umożliwiającej przekazywanie informacji pomiędzy osobami, które wyrażą chęć zamiany zajmowanego lokalu na inny. Bank tworzony jest na podstawie zgłoszeń umieszczanych na stronie internetowej urzędu miasta w formie tabeli. Korzystanie z  Banku Zamian jest bez-

FOT. ITVM

ścia do poszkodowanego, uwolnieniu mężczyzny przy pomocy hydraulicznego nożyco-rozpieraka oraz przekazaniu go pogotowiu ratunkowemu, które było na miejscu jako pierwsze – informuje Michał Nita, strażak z OSP Janów. Dzięki szkoleniom, które przechodzą druhowie z  Ochotniczych Straży Pożarnych w  takich sytuacjach z  powodzeniem mogą podejmować działania ratownicze. W 2011 r. kilku druhów z  OSP brało udział w  kursie ratownictwa technicznego organizowanym przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w  Mysłowicach. Takie szkolenia są nieodzownym elementem, który towarzyszy aktywnym członkom należących do OSP. W  ostatnim roku druhowie-ochotnicy z  mysłowickich jednostek straży pożarnej brali udział w  kursach kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa technicznego, płetwonurków, kierowców- konserwatorów oraz kursie podstawowym dla strażaków-ratowników.

Stereotypowe role płciowe wciąż obecne w mentalności Polaków działają na naszą niekorzyść. Świat polityki wymaga specyficznych kompetencji. Kobiety posiadają te kompetencje, często jednak nie mają tej świadomości. Czas skończyć z  samokrytycyzmem i  niewiarą we własne siły oraz umiejętności. Wykorzystując nasz potencjał zwiększamy skuteczność w  życiu publicznym. Chcesz włączyć się w działalność Forum? Napisz na adres joanna.frysztacka@ myslowice.net. Zapraszają: Katarzyna Zapart, Agnieszka Bielarczyk i Joanna Frysztacka. Więcej na www.myslowice.net. Red.

Wójtowicza, które odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (ul. gen. Ziętka 116). Z kolei w określone czwartki w godz. 17-19 na bezpłatne porady do siedziby RO Centrum (ul. Mikołowska 3) zaprasza także Przewodniczący RO Centrum Wojciech Chmiel. Więcej na www.myslowice.net. Red.

Anna Sorek REDAKCJA anna.sorek@myslowice.net

Sandra Jędrzejas REDAKCJA sandra.jedrzejas@myslowice.net

Anna Skowron-Malinowska REDAKCJA anna.skowron@myslowice.net

Katarzyna Zapart REDAKCJA alarm@myslowice.net

Redakcja


HISTORIA 11

MARZEC • NR 03/2014 (33)

OBLICZA MYSŁOWICKICH DZIELNIC. BOŃCZYK BOŃCZYK JEST NAJMŁODSZĄ DZIELNICĄ MYSŁOWIC USYTUOWANĄ W ICH PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI. POD KONIEC LAT 70. XX W. NA JEJ TERENIE ZACZĘTO WZNOSIĆ ZABUDOWANIA TYPOWO OSIEDLOWE.

Nazwa dzielnicy wiąże się z postacią ks. Norberta Bończyka. Warto zatem pokrótce przybliżyć, kim był i  jaką działalnością się trudnił. Norbert Bończyk (1837-1893) nazywany jest także „Śląskim Homerem”. Był kapłanem i  jednocześnie poetą, tłumaczem oraz społecznikiem. W swojej twórczości podejmował tematykę związaną z  Górnym Śląskiem: jego historią, obyczajami, podkreślając przy tym jego odmienność. Ks. Bończyk założył m.in. Towarzystwo św. Antoniego w  Bytomiu, które prowadziło pionierską działalność: zajmowało się szerzeniem kultury i oświaty regionu. Był także inicjatorem budowy dwóch kościołów w Bytomiu, pw. św. Trójcy i św. Małgorzaty. Na cześć ks. Bończyka szyb znajdujący na uboczu dzielnicy otrzymał jego nazwisko. Szyb ten powstał w wyniku rozwoju kopalni „Mysłowice”. Został oddany do użytku w 1911 r., choć jego pierwsze wgłębienie datuje się na 1901 r. Pełnił funkcję szybu wentylacyjnego i  zjazdowego do kopalni „Mysłowice”, ale można było nim dotrzeć nawet do kopalni „Wieczorek”. Początkowo nosił on nazwę Ottoschacht, dopiero z czasem otrzymał miano ks. Bończyka, by ponownie w  latach okupacji powrócić do pierwotnej nazwy. Ostatecznie od 1953 r. nazywany jest szybem Bończyk. Dzisiaj nie spełnia już swo-

SZYB BOŃCZYK

RYS. LEONARD CZARNOTA

BIOGRAMY. ROMAN PENCZEK URODZIŁ SIĘ 10 GRUDNIA 1929 R. W MYSŁOWICACH, NA PIASKU, W  RODZINIE GÓRNICZEJ. NALEŻAŁ DO POKOLENIA MŁODZIEŻY ZIEMI GÓRNOŚLĄSKIEJ, DLA KTÓREJ LOS NIE BYŁ ZBYT ŁASKAWY. JUŻ W PIERWSZYCH CZTERECH LATA ŻYCIA DOZNAWAŁ TRUDNOŚCI WIELKIEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO LAT 1929-1935. W 1936 r. rozpoczął naukę w szkole powszechnej polskiej, by od 10 września 1939 r. kontynuować ją przez dwa lata w szkole powszechnej niemieckiej. W  latach 19411945 uczęszczał do szkoły średniej (Mittelschule). Był uczniem inteligentnym i bardzo zdolnym. Jednocześnie wyróżniał się dużą sprawnością fizyczną, co pozwoliło na uprawianie sportu w SK „Bergknappen” (Górnik 09) Mysłowice. Szczególny talent wykazywał Roman w  takich dyscyplinach REKLAMA

sportowych, jak hokej na lodzie i piłka nożna. Był najbardziej utalentowanym zawodnikiem drużyny hokejowej juniorów „Górnika”, która zaliczała się w latach okupacji hitlerowskiej do najlepszych na Śląsku. Mimo trudnych warunków bytowych w  okresie wojny, pierwsze lata po jej zakończeniu oraz wprowadzeniu polskiej, ludowej administracji okazały się dla rodziny Penczek niezbyt łaskawe. Podział społeczeństwa dokonany przez władze

hitlerowskie na podstawie tzw. Volksliste (listy narodowościowej) sprawił, że władze polskie uznały członków rodziny za osoby o usposobieniu niemieckim. Miało to dla Romana przykre następstwa. Nie mógł podjąć i kontynuować nauki w szkole średniej. W tej sytuacji, jako młodociany, podjął pracę na kopalni „Mysłowice”. Ze względu na cechy przywódcze koledzy nadali mu przydomek „Ciano”, którym w  czasie meczów posługiwali się również widzowie.

jej roli, a stanowi jeden z  lepszych przykładów rewitalizacji obiektów poprzemysłowych. Jego zrujnowane budynki zostały zakupione w 2006 r. Ich renowacja przyniosła zaskakujące efekty i obecnie jest to obiekt wyróżniający się zadbaną elewacją, ale przede wszystkim eleganckimi wnętrzami. Stworzono w  nim m.in. salę bankietową i  koncertową, w  których odbywają się ciekawe imprezy. Co więcej trwają nadal prace remontowe i na przełomie 2014 i 2015 r. ma zostać oddany do użytku kolejny budynek. Z  pewnością Szyb Bończyk jest obecnie jednym z obiektów będących wizytówką nie tylko dzielnicy, ale i całego miasta. Godnym uwagi obiektem, wzniesionym na obszarze dzielnicy, jest kościół pw. ścięcia św. Jana Chrzciciela. Wybór wezwania nie był przypadkowy: wynikał z  przekonania mieszkańców, że to właśnie głowa św. Jana Chrzciciela widnieje na herbie miasta. Należy przypomnieć, że od 2000 r. św. Jan Chrzciciel jest także patronem Mysłowic. Kościół góruje nad sąsiadującymi budynkami mieszkalnymi. Jego oryginalna i nowoczesna bryła przykuwa uwagę. Początki parafii sięgają 1985 r. Wówczas ks. Herbert Bednorz zleca ks. Klaudiuszowi Wiszkowskiemu budowę kościoła. Rok później poświęcona zostaje tymczasowa kaplica. Projek-

tantem nowego budynku, jak również probostwa i domu katechetycznego, został inż. Adam Lisik. Plan samego kościoła został jednak w 1991 r. zmodyfikowany. W 1992 r. rozpoczęły się prace budowlane. Niezwykłe dekoracje wnętrza zaprojektował również inż. Adam Lisik wraz z prof. Adamem Romaniukiem, który był także autorem malowideł wykonanych na drewnie. Poświęcenia nowego obiektu sakralnego dokonał abp Damian Zimoń - miało to miejsce 20 października 2004 r. Na obszarze dzielnicy odnajdziemy także obiekty o  innym charakterze. Wśród nich należy wyróżnić budynek hali widowiskowo-sportowej, który oddano do użytku w  2005 r. W  nowoczesnym kompleksie odbywają się interesujące wydarzenia, nie tylko sportowe. Przedstawione oblicza Bończyka ukazują, że nie jest to dzielnica, w  której dominują jedynie blokowiska, choć warto podkreślić, że także i  one wyróżniają się ciekawymi rozwiązaniami brył. To obszar wpisujący się w historię miasta - i nadal ją tworzący - a  zwłaszcza w  dzieje kopalni „Mysłowice”, do której główna droga prowadziła kiedyś przed dzielnicę.

W wieku 16 lat Roman awansował do pierwszej drużyny hokejowej „Górnika” Mysłowice, która grała w lidze okręgowej, a  następnie w  I  Lidze Państwowej. Dzięki temu uzyskał na kopalni lżejszą i lepiej płatną pracę. Poprawiło to znacznie jego warunki materialne i bytowe. W 1951 r. jako najbardziej utalentowany zawodnik przeniesiony został odgórnie do reprezentującej Zrzeszenie Sportowe „Górnik” drużyny hokejowej - Górnik 20 Katowice. W okresie reprezentowania barw tej drużyny Roman Penczek odnosił największe sukcesy i zdobywał zaszczyty, o  których marzy każdy sportowiec. Grał w  jednej z  najlepszych drużyn krajowych, wielokrotnie wystąpił w  reprezentacji Śląska i  w  kadrze Polski pod firmą reprezentacji Krakowa, Łodzi czy Warszawy. Największym jednak sukcesem było dla Romana reprezentowanie Polski w 37 oficjalnych meczach międzypaństwowych. Dzięki temu doczekał zaszczytu reprezentowania kraju na igrzyskach olimpijskich w Oslo w 1952 r. Był więc pierwszym olimpijczykiem w  historii mysłowickiego sportu. W  roku następnym reprezentował Polskę na Akademickich Mistrzostwach Świata w  hokeju na lodzie w  Wiedniu, zaś w  1955 r. dostąpił kolejnego zaszczytu - reprezentowania Polski na Mistrzostwach Świata w  hokeju na lodzie w  Krefeld (Republika Federalna Niemiec). Ponadto Roman Penczek rozegrał bardzo dużo spotkań międzynarodowych z  zagranicznymi drużynami klubowymi, jak Dałgawa Ryga, Spartak

Moskwa i Torpedo Gorki, drużynami holenderskimi, a  także ówczesnej Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i  Republiki Federalnej Niemiec oraz drużynami węgierskimi i austriackimi. Roman Penczek nie zerwał ze swym macierzystym klubem. Od 1953 r. był trenerem drużyny hokejowej Górnika 09 Mysłowice, która grała z dużym powodzeniem w II lidze oraz ubiegała się o awans do I ligi. W 1959 r. w rozgrywkach tych Penczek zasilił młodą drużynę i stał się jej podporą. W tym okresie pracował na kopalni „Mysłowice”. Jako trener wychował wielu utalentowanych zawodników, w  tym reprezentanta Polski i olimpijczyka - Henryka Handego. Po zakończeniu kariery zawodniczej zajął się pracą społeczną w klubie. Pełnił funkcję kierownika sekcji piłki nożnej, a następnie sekretarza i skarbnika klubu do 1983 r. Za osiągnięcia na niwie sportowej odznaczony został Złotą i Brązową Odznaką Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, Złotą Odznaką Zrzeszenia Sportowego „Górnik” i  Złotą Odznaką Zasłużonemu dla Rozwoju Województwa Katowickiego oraz wyróżniony tytułem Mistrza Sportu i Medalem Olimpijskim. Zaawansowana cukrzyca wycieńczyła jego organizm. Roman Penczek zmarł 3 czerwca 1987 r. i spoczął w grobie na cmentarzu starym w Mysłowicach.

Sabina Rotowska

Alfred Sulik

Muzealny Czwartek „Refleksje Wielkopostne” to tytuł kolejnego Muzealnego Czwartku, poświęconego tym razem niematerialnej sferze egzystencji człowieka. W programie: prelekcja ks. Manfreda Słabonia związana z  jego książką pt. „Szwejda”

i otwarcie wystawy obrazów Ewy Soski inspirowanych Męką Pańską. 3 kwietnia, godz. 17, Muzeum Miasta Mysłowice, ul. Stadionowa 7a. Spotkanie współorganizowane z Ruchem Autonomii Śląska Mysłowice. MMM


12 GAZETKA PROMOCYJNA SPOナ・M MARZEC 窶「 NR 03/2014 (33)

gazetamyslowicka.com


gazetamyslowicka.com

Reklama

Do DATe K s Pe cJ A ln y

JuriJ Fomin UKRAińSKi MiSTRZ, KTóRy POKOChAł MySłOWiCe!

Wierzy, że sport może być alternatywą dla patologii społecznych. Od ponad dwudziestu lat prowadzi zajęcia z tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z Piasku. – Mamy wspaniałą młodzież, trzeba tylko wyciągnąć do niej rękę – mówi Jurij Fomin. Upór i zaangażowanie ma we krwi. Jurij Fomin pochodzi z Ukrainy. Jego ojciec również był trenerem tenisa stołowego. – Urodziłem się z rakietką tenisową w ręku – opowiada. Do naszego kraju przyjechał na początku lat 90 Jurij trafił najpierw do Chorzowa. W tamtejszym AKS -ie prowadził pierwsze zajęcia z młodzieżą. Wyniki osiągane przez jego podopiecznych zostały dostrzeżone w tworzonej wówczas sekcji tenisa stołowego przy Górniku 09. Jurij zdecydował się na Mysłowice Od 15 lat, z własnych środków organizuje Grand Prix Mysłowic w tenisie stołowym. Wpisowe to 5 złotych. Ci, których nie stać grają za darmo. Turniej trwa 10 miesięcy i każde dziecko może wziąć w nim udział. Ponad 80 procent biorących udział to dzieciaki z Piasku. Pieniądze są przeznaczone na część nagród, resztę Jurij dokłada z własnej kieszeni lub korzysta z pomocy sponsorów. Zdoby-

Społeczna kampania reklamowa serwisu informacyjnego

myslowice.net

Od dwóch miesięcy w mysłowickich sklepach, pubach czy restauracjach można zobaczyć stojaki reklamowe portalu przyjaznego mieszkańcom Myslowice.Net . Jest to kolejny etap kampanii promującej nasz serwis informacyjny pod hasłem „Przejdź na naszą stronę!”.

te przez siebie puchary przerabia i wręcza laureatom. Sam dba również o halę sportową po dawnej Kopalni Mysłowice: wykonuje potrzebne remonty hali: naprawił instalację elektryczną, doprowadził ciepłą wodę, zadbał o parkiet. Kilka dni temu złodzieje ukradli metalowe kraty. Radzimy sobie jak możemy – mówi trener. Jurij chce robić więcej dla mieszkańców dzielnicy. – Nie mogę już patrzeć jak nie dba się o Piasek. Likwiduje się bibliotekę i świetlicę dla dzieci, a potem są pretensje, że młodzież się nudzi i robi głupie rzeczy. Musimy zadbać o bezpieczeństwo – zamontujmy monitoring. Zwiększmy patrole straży miejskiej, dlaczego nie ma ich w niedzielę, gdy jest giełda – wylicza Fomin. Aby to zmienić zamierza wystartować w nadchodzących wyborach samorządowych. – Obecni radni z tej dzielnicy nie mają się czym pochwalić. Robią bardzo mało, aby nasza dzielnica zmieniała się na lepsze. A my potrzebujemy konkretnych rozwiązań, dlatego rozmawiam z Dariuszem Wójtowiczem, liderem Wspólnie dla Mysłowic – dodaje.

Twarzami portalu przyjaznego mieszkańcom są już nie tylko członkinie zespołu redakcyjnego. Mysłowiccy radni czy działacze rad osiedlowych co jakiś czas będą zaprasza-

„Nie jestem dumny ze wszystkich swoich życiowych decyzji, ale niczego nie żałuję. Wyciągam wnioski i nie popełniam tych samych błędów. Moja droga doprowadziła mnie tu, gdzie dziś jestem. Rozmawiamy o mieście, o szansach jakie przed nami stoją. Wiem, co nas mieszkańców boli i jestem pewien, że wiem jak temu zaradzić - przeczytaj cały wywiad z Dariuszem Wójtowiczem, jednym z najpoważniejszych kandydatów do objęcia funkcji prezydenta Mysłowic.

ni do wspólnej akcji reklamowej, której efektem ma być jeszcze szersza współpraca z organizacjami społecznymi, ośrodkami kultury i sportu czy samymi mieszkańcami. Pomimo, że członkowie zespołu redakcyjnego pracują społecznie, poświęcając swój wolny czas na promowanie wszelkich oddolnych inicjatyw, Myslowice.Net to obecnie serwis informacyjny cieszący się w naszym mieście ogromną popularnością. Należy w tym miejscu wspomnieć, że to zasługa naszych wspaniałych czytelników, którzy dziennie nadsyłają swoje materiały oraz opinie o tym co dzieje się w Grodzie Mysława. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zachęcamy do dalszej współpracy dla wspólnej sprawy!


Reklama

gazetamyslowicka.com

Dariusz WójtoWicz Mysłowice są tego warte

Nie spodziewajcie się nudnego wywiadu o pustych obietnicach wyborczych. Zachęcam do szczerej rozmowy z jednym z najpoważniejszych kandydatów na prezydenta Mysłowic. O swoim życiu, polityce i mieście opowie Dariusz Wójtowicz.

Po co to Panu? Jak się domyślam, nie pyta mnie Pani o zakup krawata... tak, pytam o wybory, które odbędą się za niewiele ponad pół roku i w których będzie się Pan ubiegał o stanowisko prezydenta. Odpowiedzi na to pytanie jest kilka. Po pierwsze, bo chcę zmieniać nasze miasto. Rozmawiam z wieloma ludźmi i wspólnie dochodzimy do przekonania, że Mysłowice mogą osiągnąć więcej, że stać nas na szybszy i bardziej efektywny rozwój. Możemy zrobić więcej dla rodziny, dla bezpieczeństwa mieszkańców, nowych miejsc pracy, dla zdrowia i nowych dróg. Ładne zdania, ale przejdźmy do konkretów. Pyta Pani o konkrety – proszę bardzo. Dla mnie, jako przyszłego prezydenta będzie priorytetem, aby każde dziecko znalazło miejsce w żłobku i przedszkolu. To, co dzieje się obecnie jest nie do przyjęcia. Za chwilę zapyta mnie Pani, jak to osiągnąć. Odpowiadam: mamy niż demograficzny, wiele mówi się o konieczności zamykania szkół. Odwróćmy tę sytuację i zamiast zamykać szkoły, poszerzmy ofertę o przedszkola. Dzięki temu uchronimy miasto przed bezrobociem i protestami mieszkańców. Dobrze. A co z nowymi miejscami pracy, przecież nie wszyscy będą zatrudnieni w edukacji? i tu mam rozwiązanie, które nic nie kosztuje. Wspólnie z przedsiębiorcami i Urzędem Pracy stwórzmy bank wakatów. Teraz jest tak, że Urząd Pracy nie otrzymuje od przedsiębiorców informacji o wolnych stanowiskach pracy, bo nie ma takich przepisów. Jeśli namówimy obie

2

strony do współpracy – a wiem, że taka wola jest – to skorzystają przede wszystkim osoby bezrobotne, które dzięki bankowi wakatów, otrzymają pełną wiedzę o wolnych stanowiskach. Ale to nie wszystko. Są na terenie miasta tereny, które mogłyby zostać przekształcone w mysłowicką strefę ekonomiczną. Zaprośmy firmy do miasta i dajmy pracę naszym mieszkańcom. Gratuluję. Ale zdaje Pan sobie sprawę, że nawet najlepiej przygotowany program to nie wszystko. Już na starcie przegrywa Pan z obecnym prezydentem. Pan Edward Lasok jest przykładnym ojcem i mężem, a Pan? Kim jest Dariusz Wójtowicz? Zakładałem, że nasza rozmowa nie będzie łatwa. Nie lubię mówić o sprawach osobistych, nie lubię zaglądać ludziom w życiorysy. Ale na potrzeby tego wywiadu, odpowiem. Układam swoje życie prywatne na nowo i robię to bardzo ostrożnie. Każdy popełnia błędy, bo nie ma ludzi idealnych. Nie jestem dumny ze wszystkich swoich życiowych

decyzji, ale niczego nie żałuję. Wyciągam wnioski i nie popełniam tych samych błędów. Moja droga doprowadziła mnie tu, gdzie dziś jestem. Rozmawiamy o mieście, o szansach jakie przed nami stoją. Wiem, co nas mieszkańców boli i jestem pewien, że wiem jak temu zaradzić. Proszę mi wierzyć, to jest tego warte. A Pana stosunek do Kościoła? Mysłowice, to konserwatywne miasto, a Pan na jednym z balów przebierańców paradował w stroju zakonnicy. To był bal przebierańców – jaka sama pani mówi. Każdy, kto mnie zna, wie że mam duże poczucie humoru. Moim celem nie było urażenie kogokolwiek. A mój stosunek do Kościoła? Jako były ministrant i osoba wierząca powiem krótko. Już dawno temu wymyślono uniwersalną zasadę: „Co boskie – Bogu, co cesarskie – Cesarzowi”. Myślę, że warto ją stosować w życiu. Z czym kojarzy się Panu nazwisko Osyra? Z byłym prezydentem miasta. A mniej oficjalnie? Zwolennicy będą mówić

o tym, że dużo się działo. Przeciwnicy wskażą na długi. Moim skromnym zdaniem to był prezydent ze sporym potencjałem, któremu udało się uwolnić energię wielu mysłowiczan. Niestety, ten potencjał został zmarnowany. Nie chcę jednak nikogo oceniać. Nasze drogi w pewnym czasie się rozeszły, bo mieliśmy inną wizję zarządzania miastem. Czytałam na jednym z portali, że nie ma Pan poparcia swojego naturalnego środowiska, że jest Pan osobą, która zbyt często zmienia front. Tak, też czytam wiele różnych „ciekawych” tekstów na swój temat. Zarzutem jest nawet to, że pracuję w Zakładzie Oczyszczania Miasta. Swoją drogą robienie porządków w Mysłowicach to raczej atut. Ale wracając do Pani pytania. O to, czy zmieniam front, proszę zapytać mojego wieloletniego przyjaciela Antoniego Zazakownego. Pracujemy w radzie miasta od kilkunastu lat, przyjaźnimy jeszcze dłużej. Zaplecze? To właśnie nam, radnym komitetu Wspólnie dla Mysłowic udało się ponownie zjednoczyć

mysłowicką centrolewicę. W listopadowych wyborach z jednej listy wystartują: radni, społecznicy, członkowie SLD, Partii Demokratycznej, OPZZ, Związku Zawodowego Górników, Solidarności i wielu innych środowisk. Czy to można nazwać brakiem poparcia? Nie sądzę. Na koniec wróćmy do Pana programu... To nie jest mój program. To program tworzony wspólnie przez radnych i naszych ekspertów. O zdanie wkrótce zapytamy również mieszkańców. Chcemy, by aktywnie współdecydowali o losach miasta. W porządku. Chciałam jeszcze zapytać o bezpieczeństwo, bo to wciąż spory problem w Mysłowicach. Jest kilka rozwiązań, których zastosowanie wpłynie korzystnie na nasze bezpieczeństwo. Przede wszystkim monitoring wizyjny miasta i wzmożone patrole. To absolutna podstawa. Musimy zadbać o bezpieczeństwo pieszego – remonty chodników i doświetlenie przejść. Nie może być tak, że spacer z wózkiem, bardziej przypomina rajd Dakar niż relaks na świeżym powietrzu. Jak będzie wyglądać kampania? Czy nie obawia się Pan brudnej gry? Nie wiem co szykują konkurenci, ale my nie damy się wciągnąć w zabawę w obrzucanie błotem. Stawiamy tylko na pozytywną kampanię. Proszę zobaczyć, co dzieje się na poziomie krajowym. Apeluję do moich konkurentów – oszczędźcie tego sobie i mieszkańcom. Rozmawiała: Edyta Kamińska

KWIECIEŃ 2014


DODATEK UM 01

MARZEC • NR 03/2014 (33)


02 DODATEK UM MARZEC • NR 03/2014 (33)

gazetamyslowicka.com

NOWA JAKOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA

MYSŁOWICKA KOMENDA UROCZYŚCIE OTWARTA PO WIELU LATACH PLANÓW I OBIETNIC – MYSŁOWICCY FUNKCJONARIUSZE DOCZEKALI SIĘ KOMENDY NA MIARĘ XXI WIEKU. BUDYNEK ZYSKAŁ NOWĄ ELEWACJĘ, PRZEBUDOWIE ULEGŁY TAKŻE WSZYSTKIE POMIESZCZENIA BIUROWE WRAZ Z CAŁYM ZAPLECZEM GARAŻOWYM I GOSPODARCZYM. INWESTYCJA KOSZTOWAŁA PONAD 11 MILIONÓW ZŁOTYCH.

Miasto Mysłowice nie tylko finansowo wspomogło prace przy odnowieniu komendy, ale przekazało także 70 tysięcy zł na zakup nowych radiowozów. Podczas oficjalnych uroczystości policjanci z rąk przedstawicieli władz miasta otrzymali kluczyki do dwóch nowych samochodów nieoznakowanych marki Opel Astra.

FOT.UM

NOWY BUDYNEK SZKOŁY SPECJALNEJ OTWARTY

PO BLISKO TRZECH LATACH PLANOWANIA, A NASTĘPNIE PRAC REMONTOWYCH, DZIECI UCZĄCE SIĘ W MYSŁOWICKIM ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH DOCZEKAŁY SIĘ GODNYCH WARUNKÓW DO NAUKI. PRZEZ LATA ZAPOMNIANA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA OTRZYMAŁA NOWY BUDYNEK.

FOT.UM


DODATEK UM 03

MARZEC • NR 03/2014 (33)

MYSŁOWICE NA TRASIE TOUR DE POLOGNE!

FOT.UM

Siatkówka plażowa już na stałe zadomowiła się w Mysłowicach. W czerwcu Mistrzostwa Świata ściągną do miasta najlepsze pary żeńskie i męskie z 36 krajów. W tym roku nie będzie to jednak jedyna tak wielka impreza sportowa w Mysłowicach. Jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń sportowych zagości w naszym mieście. Największy rowerowy wyścig w Polsce, w którym wezmą udział kolarze z światowej czołówki, przejedzie ulicami naszego miasta!

- Nadszedł czas by z radością zakomunikować, że Mysłowice znajdą się na trasie Tour de Pologne. Podpisaliśmy umowę z organizatorami wyścigu – mówi Wojciech Król, dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta. Tour de Pologne to największa impreza kolarska w Polsce, która cieszy się wielką popularnością i ponad 80-letnią historią. Telewizja Polska realizuje transmisję z trasy przejazdu, którą przed telewizorami

oglądają miliony Polaków. Jak podkreśla Wojciech Król - dyrektor Kancelarii Prezydenta, który odpowiada za promocję miasta - udział w tym sportowym wydarzeniu to wielkie wyróżnienie dla Mysłowic. - Również nasz mysłowicki odcinek będzie transmitowany w telewizji publicznej. Mało tego; transmisja będzie w 60 krajach, w 40 wersjach językowych, tak więc jest to doskonała promocja naszego miasta. Oczywiście

ruch na ten czas będzie sparaliżowany, ale pamiętajmy o tym, ze Mysłowice znalazły się na trasie jednej z najważniejszych imprez i z tego powodu możemy tylko i wyłącznie się cieszyć - wyjaśnia Wojciech Król. 71. Tour de Pologne rozpocznie się 3 sierpnia i potrwa tydzień. Nasze miasto znajdzie się na trasie czwartego etapu, który odbędzie się 6 sierpnia. Będzie to etap z Tarnowa

do Katowic. W Mysłowicach zlokalizowana będzie rówież lotna premia. Peleton wjedzie do naszego miasta od strony Niwki i przejedzie obok kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa, a następnie ulicą Katowicką w kierunku stolicy województwa. Już teraz zachęcamy mysłowiczan do kibicowania kolarzom, najlepiej na trasie mysłowickiego przejazdu!

MYSŁOWICE NA NOWO

Katowice, 22.01.2014

W CHWILI, GDY EDWARD LASOK OFICJALNIE OBEJMOWAŁ PREZYDENTURĘ MYSŁOWIC, U DRZWI JEGO GABINETU CZEKALI JUŻ PIERWSI INTERESANCI: KOMORNICY. DZIŚ KONDYCJA MIASTA ZMIENIŁA SIĘ NIE DO POZNANIA. MOŻE SŁUŻYĆ ZA MODELOWY PRZYKŁAD WYCHODZENIA Z KRYZYSU.

Jeszcze kilka lat temu realnym zagrożeniem dla Mysłowic było odcięcie wody wszystkim dzielnicom i likwidacja transportu publicznego. Miasto i podległe mu jednostki tonęły w długach, a reputacja lokalnej władzy leżała w gruzach. Edward Lasok za cel postawił sobie odbudowę nadszarpniętego wizerunku miasta, lecz przede wszystkim uporanie się z należnościami wobec licznych wierzycieli. Obligacje miejskie pozwoliły pozbyć się wysoko oprocentowanych kredytów i dały dodatkowe 10 mln zł na inwestycje. Upadające Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji odzyskało zdolność regulowania horrendalnych zobowiązań finansowych. Dziś czyni to uczciwie i terminowo. Prezydent Lasok nie prywatyzuje komunalnych spółek. Uważa, że w dotychczasowej formule prawnej mogą i powinny one działać z pożytkiem dla ogółu. Ponadto Mysłowice nie stały się kolejnym przyczółkiem gigantów branży „śmieciarskiej”: ustawowe zadania z powodzeniem wypełnia tu Zakład Oczyszczania Miasta. Nie tylko daje pracę mysłowiczanom, ale wchłaniane z gminnego budżetu pieniądze w dużej części zwraca do miejskiej kasy. Dotykający edukację problem niżu demograficznego rozwiązano bez uciekania się do likwidacji placówek.

Tzw. bon oświatowy zracjonalizował zatrudnienie w szkołach i ograniczył wydatki. Liczbę nauczycieli wyznaczają teraz opracowane według stosownego algorytmu wskaźniki, zaś o składzie personelu pomocniczego decydują dyrektorzy. Wymierne korzyści ekonomiczne przyniósł także wspólny dla wszystkich miejskich jednostek zakup energii i pakietu ubezpieczeniowego. Na miarę możliwości wyremontowano ważne szlaki komunikacyjne, a ruchliwe skrzyżowania zmieniono w bezpieczne ronda. Trwają sukcesywne prace nad infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną. Miasto tradycyjnie uchodzi za kolebkę wielu muzycznych talentów – z grupą Myslovitz na czele. Wkrótce wyda drugą już płytę w ramach projektu „Mysłowice dobrze brzmiące”, promującą lokalne zespoły. Coraz prężniej dofinansowuje szeroko pojętą kulturę i sport. Po niespełna czterech latach samorząd odzyskał dobre imię i stworzył podstawy rzeczywistego rozwoju. Jeśli teraz o Mysłowicach jest głośno, to zazwyczaj w pozytywnym, często sympatycznym kontekście. Warto brać przykład. Maciej Pawłowski

LIST NOMINACYJNY Pan Edward Lasok Urząd Miasta Mysłowice Szanowny Panie Prezydencie, redakcja Monitora Rynkowego w Dzienniku Gazecie Prawnej postanowiła nominować Miasto Mysłowice do tytułu EuroSymbolu Polskiej Samorządności 2014. Nominacja jest rezultatem skrupulatnej pracy doświadczonego zespołu dziennikarzy, analizowania informacji o Mysłowicach, zapoznawania się z opiniami o Mieście. Doceniliśmy starania Samorządu zmierzające do poprawy wizerunku Mysłowic, zarówno wśród Mieszkańców, jak i zewnętrznych obserwatorów. To o tyle ważne, iż tworzenie pozytywnego oblicza Grodu wymagało szczególnego wysiłku. Mysłowice są dziś prawidłowo funkcjonującym ośrodkiem miejskim, skoncentrowanym na realizowaniu publicznych zadań, śmiało stawiającym czoła problemom wspólnym dla wszystkich samorządów. Wizerunkowa metamorfoza ostatnich lat to pokaźny kapitał, na którym budować można lepszą przyszłość Miasta i jego Mieszkańców. Serdecznie gratuluję.

Z poważaniem, Jakub Lisiecki Redaktor Naczelny


04 DODATEK UM

gazetamyslowicka.com

MARZEC • NR 03/2014 (33)

MORGI

UCHODZI ZA EKSKLUZYWNĄ CZĘŚĆ, CZY JAK MÓWI SIĘ POTOCZNIE, DZIELNICĘ MYSŁOWIC. NA STAŁE ZAMELDOWANYCH JEST TUTAJ 2 TYS. 194 MIESZKAŃCÓW (W TYM MĘŻCZYZN 1087). BLISKOŚĆ AUTOSTRADY KATOWICE – KRAKÓW SPRAWIA, ŻE ŁATWO STĄD DOSTAĆ SIĘ W RÓŻNE ZAKĄTKI REGIONU I KRAJU. Ponoć w ostatnich 150 latach ten teren głównie sprzedawano, licząc go w morgach, co dało początek nazwie tej części miasta. Dziś przeważa tutaj budownictwo jednorodzinne lub wielorodzinne. Atutem Morgów są pobliskie lasy oraz niewielka odległość do Katowic. Codzienność toczy się tutaj swoim rytmem. W  piekarni można kupić tradycyjny chleb, na głównej ulicy słychać śląsko godke, a śląskie tradycje kultywowane są nie tylko od święta. Miejscowi chętnie pielęgnują dawne zwyczaje, troszczą się o otoczenie, dbają o porządek. W  Zespole Szkolno-Przedszkolnym z  sukcesami prowadzone są zajęcia z edukacji regionalnej, a do zespołu pieśni i tańca Morgowioki nie brak chętnych. Mieszkańcy chętnie korzystają z zajęć w miejscowej sali gimnastycznej i boiska. Dla najmłodszych jest plac zabaw, a  w  pobliżu znajduje się również filia biblioteki i Mysłowickiego Ośrodka Kultury.

NOWE RONDO NA MORGACH Przez lata jeden z większych problemów komunikacyjnych występował w  Mysłowicach u  zbiegu ulic: Pukowca, Obrzeżnej Zachodniej i Wybickiego. W  godzinach szczytu powstawały tu największe korki, zdarzały się wypadki, kolizje i  rosło zagrożenie dla bezpieczeństwa. Wieloletni problem rozwiązano w ubiegłym roku budując rondo. Dziś już wiadomo, że był to strzał w  dziesiątkę. To trzecie rondo wybudowane w  ostatnich trzech latach w  Mysłowicach. Przebudowa dróg, kosztująca ok. 1 mln 788 tys. zł, w połowie finansowana była z  dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 824 tys. 215 zł, a w pozostałej części przez miasto.

MYSŁOWICKI ODCINEK DTŚ Alternatywą dotychczasowych rozwiązań komunikacyjnych gwarantującą oddech dla centrum miasta ma być mysłowicki odcinek Drogowej Trasy Średnicowej. - Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, szczególnie odcinka w kierunku Sosnowca sprawi, że tereny zlokalizowane wokół niej będą zachętą dla inwestorów. Odcinek w  kierunku Jaworzna pozwoli na odciążenie ruchu w centrum miasta – wyjaśniał Edward Lasok, prezydent miasta Mysłowice. Obecne władze postawiły na konieczność ożywienia, również gospodarczego,

tej części miasta. Uznano, że taką szansę może dać łatwy i szybki dojazd do Drogowej Trasy Średnicowej. Budowa Drogowej Trasy Średnicowej w  Mysłowicach w większości zaplanowana została śladem już istniejących dróg. Jedynie jej pierwszy odcinek, od węzła Wilhelmina w Katowicach do węzła Janów w Mysłowicach, będzie budowany od podstaw. W  kierunku Sosnowca droga poprowadzona będzie śladem ulic: Bończyka i Obrzeżnej Północnej do węzła 3 Maja lub S-1. W kierunku Jaworzna DTŚ będzie przebiegała od węzła Janów, potem śladem ulicy Obrzeżnej Zachodniej, do węzła Jęzor. Szacuje się, że koszty opracowania wyniosą ok. 2,3 mln zł, z czego 700 tys. zł przypadać będzie na Mysłowice. Zakończenie pierwszego etapu zaplanowano w połowie sierpnia 2015 r.

BUDOWA I REMONTY SIECI WODOCIĄGOWEJ Od 2011 do 2013 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji w  Mysłowicach wymieniło część sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wybickiego (od ulicy Pukowca w stronę ul. Ofiar Września) oraz odcinek sieci wodociągowej od ul. Ofiar Września do ul. Sienkiewicza. Wymieniono sieć wodociągową w ul. Wiejskiej i wybudowano również sieć kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej oraz sieć wodociągową - 159 metrów - wraz z przyłączami w ul. Pukowca (boczna).

INWESTYCJE I REMONTY Wybudowano także miejsca postojowe przy boisku od strony ul. Wybickiego. W 2014 r. remontowana będzie ulica Wybickiego. Ta inwestycja, niezbędna w tej części miasta, poprawi bezpieczeństwo zarówno kierowców korzystających z dróg, jak i pieszych, dla których remontowane będą chodniki. Wykonano również remont schodów oraz barierek przy łączniku ulic Skałki i Obrzeżnej. Władze miasta planują utworzenie na Morgach kolejnego przedszkola. To tutaj bowiem przybywa mieszkańców oraz najmłodszych mysłowiczan. Miejscowi, niegdyś ściśle związani z  Mysłowicami, a  teraz, najczęściej zatrudnieni w  Katowicach, zauważają w ostatnich latach głównie przebudowę dróg. Za prawie 53 tys. zł przeprowadzono w  2012 r. utwardzenie ulicy

MAPA DZIELNICY MORGI Z ZAZNACZONYMI INWESTYCJAMI

Kotarbińskiego. Wybudowano również ogrodzenie placu zabaw przy ul. Ofiar Września i Dygasińskiego.

SZKODY GÓRNICZE Złą sławą okryta była niegdyś ulica Pukowca, która w lutym 2010 r. wygrała w plebiscycie radia RMF FM na najdorodniejszą dziurę w  polskiej drodze. Na naprawę nawierzchni miasto uzyskało odszkodowanie z  tytułu szkód górniczych w wysokości ok. 667 tys. zł. Następną kwotę, tj. prawie 167 tys. zł, z odszkodowań za szkody górnicze, przeznaczono na remont kolejnego odcinka ulicy Pukowca w 2013 r.

STRATEGICZNA OBRZEŻNA ZACHODNIA – Remont dróg nadal jest jednym z priorytetów miasta – podkreśla prezydent miasta, Edward Lasok – Wprawdzie wiele zmian już widać, ale sporo jest jeszcze do zrobienia. Największe nakłady finansowe przeznaczane są na inwestycje drogowe. Mieszkańcy zauważają zmiany. Przed nami kolejna duża inwestycja gmina złożyła bowiem wniosek o dofinansowanie drugiego etapu przebudowy ulicy Obrzeżnej Zachodniej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

FOT. UM

SYPIALNIA NA MORGACH Jakie są Morgi współczesne? Najczęściej określane są jako sypialnia dla Katowic i Mysłowic. Zgodnie z polityką przestrzenną sprzed lat w  Morgach przeważać będzie zabudowa jednorodzinna. Podobnie jak inne części miasta, również Morgi potrzebowałyby większych nakładów na remonty dróg. A mieszkańcy chcieliby tu na miejscu ośrodek zdrowia, aptekę, bankomat i duży sklep. Liczą na to, że zmiany, które nastąpiły w  ostatnich trzech latach są początkiem przemian dla dzielnicy, w której przybywa mieszkańców i zabudowań. Pomimo ogólnych tendencji spadku ludności, w ostatnich latach notowany jest wzrost liczby uczniów w miejscowej szkole podstawowej (ze 140 w 2006 r. do 213 w 2013 r.). Wzrasta również liczba przedszkolaków z 65 w 2006 r. do 75 w 2013 r.


gazetamyslowicka.com

KWIECIEŃ 2014

Reklama

3


Reklama

gazetamyslowicka.com

Redakcja Portalu:

Joanna Frysztacka redaktor naczelna

joanna.frysztacka@myslowice.net

Śląskie gotowanie w Dworze BisMarcka z Miss Śląska w roli głównej!

Rodowita Mysłowiczanka, wykształcona w zakresie geografii oraz zarządzania i marketingu. Na co dzień spełniająca się zawodowo od ponad 7 lat w zakresie szeroko pojętej promocji. Po pracy aktywnie uczestnicząca w życiu miasta jako redaktor naczelny portalu Myslowice.Net. Prywatnie matka ucznia podstawówki, który dzielnie znosi jej „pracę po pracy” i uczestniczenie we wszelkiego rodzaju wydarzeniach z życia miasta, co kwituje słowami „fajnie jest mieć taką mamę”.

Sandra Jędrzejas

redakcja

sandra.jedrzejas@myslowice.net

Absolwentka socjologii, obecnie studentka pedagogiki i zarządzania. Nieustanna pasjonatka zwierząt. W wolnym czasie nie stroni od dobrej książki. Stałe zatrudnienie nie przeszkadza w realizowaniu zadań związanych z portalem, który współtworzy społecznie od 2011 r.

Anna Sorek redakcja

anna.sorek@myslowice.net

Inżynier o artystycznej duszy. Obecnie studentka Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunku Informatyka i Ekonometria, spec. Zarządzanie Projektami IT. Wolny czas najchętniej spędza w kuchni, gdzie oddaje się swojej największej pasji – gotowaniu. Wielbicielka mocnej herbaty, celebrowania jedzenia, zapachu domowego ciasta, książek Murakamiego i kotów.

Katarzyna Zapart

W ubiegłym tygodniu w mysłowickiej restauracji Dwór Bismarcka odbyła się druga edycja śląskiego gotowania, w której udział biorą osoby z pierwszych stron gazet oraz mysłowiccy samorządowcy. Tym razem w rolę kucharzy wcielili się Miss Śląska i finalistka Miss Polski sandra Biernacka oraz radny miejski Dariusz Wójtowicz. Kulinarne dokonania wspomnianej dwójki zostały uwiecznione nie tylko na zdjęciach. W kuchni pracowali również profesjonalni operatorzy filmowi, którzy przygotowali krótki materiał z tego wydarzenia.

Przypominamy, że w pierwszej edycji Śląskiego Gotowania udział wzięli prezydent Mysłowic edward Lasok i przewodnicząca koła Związku Górnośląskiego Teresa Bialucha.

sandra Biernacka i Dariusz Wójtowicz ugotowali typowo śląski obiad w postaci rolady, klusek i czerwonej kapusty. ich kulinarne umiejętności oceniali rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Chojnowski, zarządzająca restauracją Barbara Lolo oraz dwaj reporterzy lokalnej telewizji i gazety Co Tydzień.

Obszerny materiał wraz z galerią zdjęć z drugiej edycji „Ślaskiego Gotowania w Dworze Bismarcka” ukaże się w serwisie informacyjnym Myslowice.Net oraz na stronach Gazety Mysłowickiej.

Celem „Śląskiego Gotowania w Dworze Bismarcka” jest popularyzacja regionalnych potraw, których przygotowaniem parają się zaproszeni goście. Nad jakością potraw za każdym razem czuwa profesjonalny kucharz. Tym razem był to pan Andrzej łabędzki.

redakcja

alarm@myslowice.net

Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, aktywnie działająca politycznie i społecznie. Na co dzień pracująca w mysłowickim samorządzie, po pracy sekretarz miejskich struktur organizacji partyjnej. Administratywistka i europeistka po Uniwersytecie Wrocławskim, specjalistka ds. Pozyskiwania funduszy UE po krakowskiej AGH. Jednak przede wszystkim zakochana mama. W wolnym czasie pasjonatka gotowania i tańca z notorycznym brakiem czasu. Ostatnio zaczytana w Caroll Gilligan.

Anna Skowron -Malinowska redakcja

anna.skowron@myslowice.net

Z wykształcenia geograf i menadżer sportu, z zamiłowania fotograf, prywatnie szczęśliwa mama bliźniąt. Kocha to, co polskie, zwłaszcza polskie wybrzeże, gdzie ucieka, by naładować baterie i złapać drugi oddech. Pasjonatka przyrody i chwytania ulotnych chwil w fotograficznym kadrze. Zawodowo w samorządzie od 10 lat.

/Myslowice.Net

4

Wypromuj swój biznes w portalu MYslowice.net Myslowice.Net jest najprawdopodobniej najczęściej odwiedzaną witryną w mieście. Chcielibyśmy przedstawić Państwu, szczególne możliwości reklamy na naszych stronach. Możemy zaproponować Państwu skuteczną reklamę banerową (z możliwością zarządzania miejscem emisji) oraz wiele innych bardzo ciekawych form promocji. Kompletne informacje na temat możliwości reklamy w naszym Portalu można uzyskać pisząc na adres: reklama@myslowice.net.

Portal Myslowice.Net bardzo szybko zyskuje na popularności z dnia na dzień odwiedza go coraz więcej użytkowników. Dla zainteresowanych współpracą dysponujemy pełnymi statystykami oglądalności. Myslowice.Net to przyjazny portal mieszkańców Myslowic, który rozpoczął swoją działalność w 2008 roku. Głównym celem portalu jest dostarczanie mieszkańcom wszelkich istotnych informacji związanych z naszym miastem. W serwisie można poznać opinie,

uwagi oraz nastroje lokalnej społeczności. informujemy o ofercie kulturalnej i sportowej miasta jak również o wszelkich przejawach aktywności mieszkańców i przedsiębiorców z Mysłowic. Myslowice.Net to nowa jakość wśród serwisów internetowych. Cechuje go stonowana i jednocześnie przyjazna dla oka grafika oraz prosty układ nawigacyjny, dostępny również na urządzenia mobilne. reklama@myslowice.net

KWIECIEŃ 2014


GAZETKA PROMOCYJNA SPOナ・M 13

MARZEC 窶「 NR 03/2014 (33)


14 KULTURA

gazetamyslowicka.com

MARZEC • NR 03/2014 (33)

MOK odczaruje kolejne trzy podwórka! MYSŁOWICKI OŚRODEK KULTURY. MARZEC 2014 – IMPREZY KULTURALNE

4 kwietnia, godz. 17-19.30 - Warsztaty decoupage „Jajko wielkanocne” oraz pokaz dekoracji wielkanocnych. Koszt 20 zł + materiały własne. 8 kwietnia, godz. 10 - Współorganizacja seansu filmowego dla dzieci z Przedszkola nr 1. 9 kwietnia - Wystawa pokonkursowa Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pt. „Wiosenne zmiany w przyrodzie”. 12 i 26 kwietnia, godz. 18 - Wieczór filmowy. Wstęp wolny. 13 kwietnia, godz. 16-21 - Młodzieżowy Dzień Filmowy. Wstęp wolny. 24 kwietnia, godz. 16 - Spotkanie biesiadne w Kole Seniora. Filia MOK Brzęczkowice, ul. Kawy 12 1-30 kwietnia - „Ozdoby wielkanocne” - wystawa ozdób wielkanocnych wykonanych przez uczestników warsztatów rękodzieła artystycznego. 2-30 kwietnia - Wystawa malarstwa „Olejne bukiety” Krystyny Kwiatkowskiej. Głównym tematem jej prac są kwiaty. To one towarzyszą nam przez całe życie, ofiarujemy je innym jako wyraz wdzięczności, podziwiamy ich piękno w  ogrodach i  na łąkach. Malarka utrwala ich ulotne piękno, łącząc tęczę naturalnych barw roślin w  subtelne i wdzięczne kompozycje. Fascynuje ją intensywność i czystość kolorów, w  jakie natura przybrała kwiaty. „Olejne kwiaty” są lustrzanym odbiciem samej esencji kwiatów nazwanych z imienia i tych wymyślonych przez samą autorkę. Jej malarstwo cechuje świeżość i bezpośredniość obserwacji, jest pochwałą świata i pochwałą natury. 3 kwietnia, godz. 10 - „Kurczak wielkanocny” - warsztaty plastyczne dla grupy przedszkolnej. 4 kwietnia, godz. 18-20 - Pogotowie matematyczne dla maturzystów (konsultacje nieodpłatne). 7 kwietnia, godz. 14-16 - Komputerowe badania wzroku dla mieszkańców osiedla Powstańców Śląskich w Mysłowicach - nieodpłatne. 10 kwietnia, godz. 10 - „Palma wielkanocna" - warsztaty plastyczne dla grupy przedszkolnej. 11 kwietnia, godz. 11-15 - Plenerowa wystawa ozdób wielkanocnych wykonanych przez uczestników warsztatów rękodzieła artystycznego filii MOK Brzęczkowice - miejsce: skwer przy ul. Korfantego (w  razie niepogody wystawa zostanie odwołana). 11 kwietnia, godz. 18-20 - Pogotowie matematyczne dla maturzystów (konsultacje nieodpłatne). 18 kwietnia, godz. 18-20 - Pogotowie matematyczne dla maturzystów (konsultacje nieodpłatne). 24 kwietnia, godz. 17.30 - „Święcone” - spotkanie wielkanocne dla uczestników Klubu Seniora „Agatka”. 25 kwietnia, godz. 18-20 - Pogotowie matematyczne dla maturzystów (konsultacje nieodpłatne).

9-20 kwietnia - Wystawa prac plastycznych autorstwa Janiny Bimczok. Filia MOK Kosztowy, ul. Kubicy 5 4-5 kwietnia - Wystawa wielkanocna prac sekcji rękodzieła artystycznego „Pasja tworzenia”. Filia MOK Janów, ul. Janowska 2 Kwiecień 2014 r. Konkurs na najładniejszą dekorację wielkanocną, wystawa pokonkursowa. Wykonując świąteczne dekoracje nie tylko dobrze się bawimy, ale powracamy do starej polskiej tradycji - ceremonii świątecznych przygotowań. Rękodzieło, rozmowy, czekanie i celebrowanie tego czasu są nam szczególnie potrzebne w  świecie, w  którym żyjemy coraz szybciej i  brakuje nam czasu na bycie razem. W  dobie masowej produkcji szukamy też przedmiotów unikatowych. Nadesłane w  marcu prace zostaną ocenione według następujących kryteriów: estetyka wykonania, pomysłowość, walory artystyczne pracy. Komisja konkursowa oceni dekoracje wielkanocne w  dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i  nagrody. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu odbioru nagród. 4 kwietnia, godz. 16-18, 5 kwietnia, godz. 10-12 - „Świąteczna kartka” - warsztaty iris folding dla młodzieży i dorosłych techniką iris folding. Zapraszamy tych, którzy nie lubią sztampy. Na warsztatach każdy uczestnik własnoręcznie wykona kartkę świąteczną techniką iris folding. Iris folding to technika pochodząca z  Holandii. Kolorowe, dopasowane paski poskładanego papieru są przyklejane w  miejscu wyciętym według szablonu, tworząc spiralny wzór, który przypomina przysłonę w  aparacie fotograficznym. Stąd też wzięła się nazwa tej techniki, „iris” z  angielskiego oznacza przysłonę, „folding” znaczy składany. Odpłatność: 5 zł. Zapisy: Mysłowicki Ośrodek Kultury, filia Janów, ul. Janowska 2, tel. 32 222 97 43. 12 kwietnia, godz. 10-13 - Nauka chodzenia na szczudłach, jazdy na monocyklu i  żonglowania. Niepowtarzalna okazja spróbowania, nauczenia się, zobaczenia, jak się chodzi na szczudłach, jeździ na jednokołowym rowerku czy żongluje piłeczkami, obręczami i  kręci kiwido. Zapraszamy młodzież. Po prostu przyjdź - wstęp wolny!

FOT. MOK

Filia MOK Brzezinka, ul. Laryska 5

Filia MOK Dziećkowice, ul. Długa 70a

Mysłowicki Ośrodek Kultury zdecydował się na kontynuację programu „Odczarowane podwórka miasta Mysłowice”. Tak jak w latach ubiegłych, tak i  w  tym roku chce objąć opieką trzy podwórka zagrożone wykluczeniem społecznym. Kilkumiesięczna twórcza praca edukacyjno-animacyjna rozwinie kreatywność mieszkańców i zmieni wizerunek podwórek, tworząc tym samym przestrzeń kulturową otwartą dla ludzi z zewnątrz. Wykorzystując potencjał mieszkańców oraz ukryte piękno tych miejsc, MOK chce doprowadzić do przeistoczenia trzech zaniedbanych, brzydkich podwórek w  podwórka odczarowane, które staną się kulturalną wizytówką miasta.

Kolorowa Pracownia na Grunwaldzkiej bieżący rok rozpoczęła - jak na razie - zupełnie samodzielnie i dzięki prywatnemu sponsorowi. Młodzież, która uczestniczyła w zajęciach do tej pory, nadal chętnie przychodzi, zachęcona atrakcyjnym sposobem spędzania wolnego czasu. Przyciąga też swoich znajomych, nowych „amatorów kolorowego szaleństwa.” – Będziemy działać jak długo będzie to możliwe – mówi Adam Plackowski, inicjator tej niezwykłej metody wdrażania zachowań społecznych młodzieży z bagażem złych nawyków. – To jest jak łaźnia. Przebieramy się w przeznaczone do tego celu ciuchy, przechodzimy do specjalnego pomieszczenia i  zaczynamy wspólne malowanie. Akcja zazwyczaj zaczyna się podobnie jak zwy-

czajna rozmowa, przechodząc kolejne fazy: poznawania, ciekawości, rozgoryczenia, buntu, kontrakcji, aż do wyjaśnienia celów i akceptacji drugiego człowieka jako współpartnera. Nieważne „czym” i  „na czym” ale ważne jak (malujemy). Codziennie wiele czynników ma wpływ na nasze samopoczucie i  zachowanie. Ludzie dorośli, dojrzali, też ulegają wpływowi „bio-aury”. Tak samo młodzież czasem lepiej, czasem gorzej próbuje współpracować. A  czasem nie można się przebić przez mur uprzedzeń i konfliktów – mówi Plackowski.. – Ważne jest, aby zaszczepić bezwarunkowy optymizm i wiarę w sprawiedliwość, które i  tak w  ostatecznym rozrachunku stoją u  podstaw rzeczywistej fizyczności wszechświata. To one nie pozwolą nam zapomnieć o naszych dziecięcych marzeniach – sumuje Plackowski. Stowarzyszenie Placek w roku 2014 złożyło kolejne wnioski: do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz mniejszy do Urzędu Miasta Mysłowice o wsparcie finansowe dla działalności Kolorowej Pracowni. – Planujemy ingerencję w „ponure przestrzenie” naszego miasta poprzez przeprowadzenie serii akcji „Malowania Emocjonalnego” na kilku wybranych obiektach. Planujemy, między innymi, pomalowanie części zewnętrznej powierzchni muru aresztu śledczego. Ten duży mural będzie formą przesłania i  promocji naszej mysłowickiej młodzieży – zapowiada Plackowski. ME

Wieczór poetycki z Grażyną Janotą

Filia MOK Morgi, ul. Wybickiego 80 1-30 kwietnia - Wystawa prac plastycznych Heleny Pierzchały pt. „Świat w kolorach”. 1 i  8 kwietnia, godz. 17 - Warsztaty plastyczne w  klubie twórczych inicjatyw (ozdoby świąteczne). 8-16 kwietnia - Miniwystawa ozdób świątecznych. 25 kwietnia, godz. 17 - Spotkanie klubu twórczych inicjatyw pt. „Święcone”.

Obecnie placówka poszukuje miejsc bądź osób, które staną się fundamentem działań danej przestrzeni. Szuka ciekawych historii, legend, zdarzeń, ludzi mających ciekawe zdolności (kulinarne, manualne, werbalne), posiadających ciekawe kolekcje bądź zainteresowania. W zawiązku z powyższym zwracamy się do was z gorącą prośbą o wskazanie takich miejsc bądź osób, na których Mysłowicki Ośrodek Kultury będzie bazować podczas realizacji kolejnych etapów projektu. Osoba odpowiedzialna za realizację programu „Odczarowanych podwórek”: Michał Skiba – wicedyrektor MOK, tel. 32 222 66 70 wew. 41, wicedyrektor@m-ok.pl. MOK

Pracowity „marzec 2014” - w „Kolorowej Pracowni”

FOT. ME

Kwiecień 2014 r. Zachęcamy do odwiedzenia galerii przy ul. Grunwaldzkiej 7. W Galerii Małej jest czynna wystawa prac Anety Kluge pt. „Wizje Anety”. W Galerii Dużej od 4 kwietnia będzie czynna wystawa prac plastycznych Joanny Knapek pt. „Malarstwo animalistyczne”. Wstęp wolny! 4 kwietnia, godz. 9 i  11 - Eva Aibazowa zaprezentuje dzieciom ze szkół podstawowych program pt. „Alicja w  krainie czarów”. „Namaluje” piaskiem ilustracje do znanej lektury szkolnej czytanej przez lektora. Bilet: 8zł! 5 kwietnia, godz. 17 - Odbędzie się niezwykły i  duchowy koncert - teatr plastyczny pt. „Jest drabina do nieba” związany z  tematyką pieśni wielkopostnych i  wielkanocnych. W  wydarzeniu wezmą udział trzy utalentowane artystki: Eva Aibazowa z  St. Petersburga, uważana w  Rosji za najlepszą specjalistkę od kreowania na żywo wizji plastycznych za pomocą niezwykle atrakcyjnej wizualnie techniki „malowania piaskiem”, Beata Oleszek, wyjątkowa wykonawczyni białego śpiewu, od ponad 20 lat artystyczny filar jednej z  najlepszych ludowych grup śpiewaczych w  Polsce - znanego medialnie zespołu Jarzębina z  Kocudzy (laureata konkursu na hymn Euro 2012) oraz Anna Różycka, znakomita multiinstrumentalistka i  specjalistka od instrumentów etnicznych, związana z  jednym z  najlepszych i  popularnych zespołów folkowych w Polsce - Kapelą Drewutnia z Lublina. Bilety w  cenie 30 zł do kupienia w  kasie MOK. Na ten koncert obowiązuje zniżka MOK! 11 kwietnia, godz. 17.30 - MOK wspólnie z  Komisją Historii Śląska w  Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w  Katowicach zaprasza na kolejne spotkanie poświęcone represjom na Górnym Śląsku po 1945 r. Tematem będzie „Obóz w  Świętochłowicach”. Współudział w  prezentowaniu tematu zapowiedzieli: Dorota Boreczek, ostatnia żyjąca więźniarka obozu i  prof. Zygmunt Woźniczka. Prowadzenie: dziennikarka Stanisława Warmbrand. Wstęp wolny! 11 kwietnia, godz. 18 - Spotkanie dotyczące działalności Dyskusyjnego Klubu Filmowego im. Andrzeja Nardellego. W programie m.in. projekcja filmu fabularnego w ramach „Parasola licencynego”. Wstęp wolny! 14, 15, 16 kwietnia, godz. 9-14 XVI Mysłowicki Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach. 25, 26, 27 kwietnia - Festiwal AlterFest na nowych scenach w mieście. Organizator: Stowarzyszenie ART IN. Impreza na dobre wpisała się w  kalendarz imprez muzyki alternatywnej na Śląsku. Wstęp płatny! 26 kwietnia, godz. 17 - „Księżniczka czardasza” - spektakl Śląskiej Operetki Kameralnej. Wykonawcy: Jolanta Kremer, Anna Leśniewska, Oskar Jasiński, Arkadiusz Dołęga, Jacek Woleński, zespół muzyczny Maes Trio, soliści baletu. Opracowanie i  reżyseria - Jacek Woleński. Bilety w cenie 50 zł są już do kupienia w  kasie MOK. Na ten koncert

obowiązuje zniżka MOK! 29 kwietnia, godz. 9 - V Festiwal Muzyczny „Pod Kluczem” organizowany przez Zespół Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Mysłowicach. Wstęp wolny!

FOT. MBP

Centrala MOK, ul. Grunwaldzka 7

Pierwsze dni wiosny filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej przywitała w poetyckim nastroju. 20 marca odbyło się tam spotkanie z poezją, którego bohaterką była Grażyna Janota. Mysłowicka poetka zaprezentowała swój dorobek literacki – były wiersze, które

zdobyły nagrody i te wybrane przez czytelników. Bardzo osobiste oraz dojrzałe pisarstwo Grażyny Janoty daje wysoki poziom literacki wszystkim jej utworom. Na spotkaniu obecny był również Jerzy Hac – autor dwóch tomików wierszy, który już wielokrotnie gościł w bibliotece oraz początkujący poeta – Mirosław Kowalski. W  drugiej części spotkania członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki rozmawiali o twórczości Katarzyny Enerlich – pisarki zakochanej w Mazurach i rodzinnym Mrągowie, ukazującej w  swoich powieściach cichy świat prowincji. Krótkie zapoznanie się z biografią i bohaterami jej książek było wprowadzeniem do spotkania z  samą autorką, które odbędzie się w bibliotece przy ul. Mikołowskiej w  ramach IV Mysłowickich Dni Literatury 11 kwietnia o godz. 18. MOK


KULTURA 15

MARZEC • NR 03/2014 (33)

OTWARTE SPOTKANIE DETEKTYWÓW

ALTERFEST. ŚWIĘTO ALTERNATYWY TO KOLEJNA ODSŁONA WYDARZENIA MUZYCZNO-WIZUALNEGO POŁĄCZONEGO ZE STREFĄ ARTYSTYCZNĄ, ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE POMYSŁOWI.

FOT. MONIKA GAWOROWSKA

21 marca w byłym kinie Znicz - filii Mysłowickiego Ośrodka Kultury w  Mysłowicach - odbyło się spotkanie otwarte stowarzyszenia Mysłowicki Detektyw Historyczny. Współorganizatorem spotkania był Mysłowicki Ośrodek Kultury. Członkowie stowarzyszenia przygotowali na spotkanie projekcje dwóch filmów dokumentalnych. Pierwszy film „Moje życie” to wywiad z  panią Jadwigą Gawrońską, obecnie najstarszą, 102-letnią mysłowiczanką. Pani Jadwiga z humorem i werwą wspomina swoje dzieciństwo, wydarzenia związane z II wojną światową oraz opowiada o  czasach jej współczesnych. Wywiad przeprowadził Karol Wieniawski, który nad realizacją filmu pracował wspólnie z Leonardem Czarnotą. Drugi film „Jan Krawczyk - ostatni z Sokołów" to również forma wywiadu. Pan Jan opowiada w  nim o  swojej przygodzie ze sportem, który towarzyszy mu od lat młodości do chwili obecnej. Widownia wzdychała i  wstrzymywała oddech, kiedy na ekranie pan Jan, który ukończył sto lat, robił szpagat czy podnosił sztangi. Wywiad przeprowadził i zrealizował Jan Ziemba. W  trakcie przerw oraz po projekcji filmów można było porozmawiać w szerszym gronie o swoich wrażeniach po wysłuchaniu tej dwójki wspaniałych ludzi. Stowarzyszenie MDH wystawiło do wpisu księgę pamiątkową, do której mogli wpisać się goście oraz wyrazić swoje zdanie na temat spotkania. Zgromadzonym udostępniono również do wglądu stare zdjęcia oraz zdjęcia 3D z Mysłowic. Na spotkaniu obecny był wicedyrektor

MOK - Michał Skiba, który przedstawił pomysł kontynuacji programu „Odczarowane Podwórka miasta Mysłowice”. W ramach działań projektowych zaplanowanych na rok 2014, opieką objęte mają być 3 podwórka, które za sprawą kilkumiesięcznej twórczej pracy edukacyjno-animacyjnej rozwiną kreatywność mieszkańców, tworząc tym samym przestrzeń kulturową otwartą dla ludzi z zewnątrz, stymulującą proces twórczy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. MOK obecnie poszukuje miejsc bądź osób, które staną się fundamentem działań danej przestrzeni. Szuka ciekawych historii, legend, zdarzeń, mogą to być również osoby mające ciekawe zdolności (kulinarne, manualne, werbalne), kolekcje bądź zainteresowania. – W związku z powyższym zwracamy się do państwa z  gorącą prośbą o  wskazanie takich miejsc bądź osób, na których będziemy bazować podczas realizacji kolejnych etapów projektu. Liczymy na przychylność z państwa strony i polecamy się do współpracy – powiedział Michał Skiba. W trakcie spotkania można było również zapisać się do grona członków stowarzyszenia. Na ten krok zdecydowały się dwie osoby. Pani Danuto, panie Bartłomieju - witamy w naszym gronie. Nadchodzą coraz cieplejsze dni, przyroda budzi się do życia. Członkowie stowarzyszenia również nie próżnują i przygotowują dla państwa kolejne atrakcyjne spotkania z  historią. Szczegóły już w  kwietniowym wydaniu „Gazety Mysłowickiej”.

W kwietniu odbędzie się w Mysłowicach trzecia edycja festiwalu muzycznego AlterFest. Podczas koncertów odbywających się w ostatni weekend kwietnia (25-27 kwietnia) zaprezentuje się trzynastu wykonawców, tworzących szeroko pojętą muzykę alternatywną. Gospodarzem tegorocznej edycji festiwalu będzie znajdujące się w samym centrum miasta stare kino oraz mysłowicki kościół ewangelicki. Są to miejsca wyjątkowe, swoim klimatem idealnie pasujące do muzyki niezależnej. Na AlterFest’14 pojawi się kilkunastu wykonawców, tworzących różnego typu muzykę niezależną, m.in. inspirowaną brytyjskimi brzmieniami muzykę gitarową, electropop, czy też new wave. Wśród

artystów, których będzie można usłyszeć w kwietniu w  Mysłowicach, znaleźli się m.in. jeden z  najpopularniejszych zespołów młodego pokolenia, mający na swoim koncie ponad 2 miliony odsłon utworu „Takiego chłopaka” na YouTube - Mikromusic, grupa Lilly Hates Roses promowana m.in. przez brytyjskie pismo „NME” oraz przez amerykańskie radio KEXP, zespół Lorein będący jednym z  popularniejszych młodych zespołów grających muzykę gitarową w Polsce, solowy projekt Jacka Lachowicza, kryjącego się pod pseudonimem L.A.S, znanego z zespołu Ścianka oraz z projektu Lenny Valentino współtworzonego z Arturem Rojkiem czy też świetnie zapowiadający się łódzki Young Stadium Club. AlterFest powstał w roku 2012 z inicjatywy Łukasza Prajera, mieszkającego w Mysłowicach miłośnika muzyki niezależnej. Podczas dwóch pierwszych edycji festiwalu zagrało ponad dwudziestu artystów, m.in. Muchy, Kumka Olik, Fair Weather Friends, Snowman, The Cuts, Peter J. Birch i wielu innych. Więcej informacji dotyczących festiwalu na www.facebook.com/alterfest.myslowice. Alterfest Nadesłano

Program festiwalu 25.04.2014, godz. 19 - stare kino, ul. Grunwaldzka 14 Sonia pisze piosenki Carnauba Wax Oxford Drama Young Stadium Club Lilly Hates Roses Lorein 26.04.2014, godz. 19 - stare kino, ul. Grunwaldzka 14 Beat Beat Owl Don't You Bear Brzoska i Gawroński L.A.S. Mikromusic 27.04.2014 - kościół ewangelicki, ul. Powstańców 17 Pol Wanda Milcz Serce Bilety: 25.04 - 20 zł, 26.04 - 20 zł, 27.04 - 10 zł, karnet trzydniowy - 40 zł. Wkrótce w sprzedaży.

MULTIKINO W KWIETNIU. KONKURS

Agnieszka Czarnota MDH

REKLAMA

ENEMEF: Noc Ekranizacji to wielka gratka dla prawdziwych kinomanów i fanów dobrej książki. Już 4 kwietnia od godz. 22 będzie można zobaczyć na wielkim ekranie cztery adaptacje bestsellerowych powieści, które na całym świecie sprzedały się w milionach

egzemplarzy, zdobywając niezliczone rzesze wiernych fanów. Tej nocy nie zabraknie fascynującej fabuły, niezwykłych bohaterów i mrocznych tajemnic, a  chwile grozy będą się przeplatały ze świeżym i lekkim humorem. W  repertuarze: „Niezgodna”, „Akade-

mia wampirów”, „Gra Endera”, „Dary Anioła: Miasto kości”. 22 kwietnia o godz. 20 odbędzie się kolejne spotkanie tylko dla pań, tym razem przy filmie „Inna kobieta” z  Cameron Diaz. „Kino na obcasach” to specjalny cykl filmowy przygotowany z  myślą o  paniach, które chcą zapomnieć na chwilę o  codziennych obowiązkach w  towarzystwie mamy, siostry, przyjaciółki. Gwarantujemy, że oprócz wzruszenia wywołanego największym romantycznym przebojem wiosny, odważne panie wrócą do domu z  nagrodami, a  każda otrzyma upominek od Original Source. Miłośnikom widowiskowego kina polecamy film „Noe. Wybrany przez Boga”, który będzie można zobaczyć także z  nagłośnieniem w  systemie Dolby Atmos. Ci, którzy pokochali Colina Firtha w tytułowej roli w „Jak zostać królem” mają kolejną szansę zobaczyć w  jego wykonaniu, jak zwykły mężczyzna przekuwa swoją słabość w  siłę. „Droga do zapomnienia” to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia żołnierza, który po II wojnie światowej zmagał się ze wspomnieniami pobytu w obozie jenieckim w Japonii. Młodszym widzom polecamy familijną „Sarillę. Podróż do krainy legend”, wzruszającą i  zabawną opowieść o  wyprawie do magicznej krainy, która ma ocalić plemię Eskimosów, od których odwróciło się szczęście. Dla czytelników „Gazety Mysłowickiej” mamy dwa podwójne zaproszenia na dowolny seans ważne do końca kwietnia. Aby je otrzymać, należy przesłać na adres redakcja@gazetamyslowicka.com wiadomość z dopiskiem „Multikino w  kwietniu”. Wygrywają osoby, które napiszą jako pierwsze. Anna Czarnota Multikino


16 MAGAZYN

gazetamyslowicka.com

MARZEC • NR 03/2014 (33)

MASZ POMYSŁ NA WŁASNY BLOG? BLOG Z PEWNOŚCIĄ KOJARZY SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZE STRONĄ INTERNETOWĄ O  CHARAKTERZE OSOBISTYM. JEDNAK JEGO WACHLARZ MOŻLIWOŚCI I RÓŻNORODNOŚCI JEST ZNACZNIE SZERSZY.

FOT. PHOTOXPRESS

Trudno o jednoznaczną definicję terminu „blog”. Wśród objaśnień tego pojęcia najczęściej pojawiają się te charakteryzujące go jako: „rodzaj strony internetowej, na której autor umieszcza wpisy opatrzone datą”. Sama nazwa „blog” w  języku angielskim określana jest mianem „web log”, co tłumaczy się jako „dziennik sieciowy”. Po raz pierwszy został on użyty w 1997 r. przez Johna Bargera. Historia tzw. blogosfery nie jest zatem długa. Tematyka blogów ma niemalże nieograniczony zakres i  można na nich poruszać przeróżne kwestie: od specja-

listyczno-naukowych, publicystycznych, politycznych, motoryzacyjnych po plotkarskie czy pamiętnikarskie. Można dzielić się swoimi pasjami i zainteresowaniami. Ostatnio największą popularnością cieszą się przede wszystkim blogi kulinarne, modowe, lifestylowe (przedstawiające nasz codzienny styl życia) oraz tzw. parentingowe, czyli blogi rodzinne. Coraz częściej blogi zaczynają być traktowane też jako sposób zarobku. W tym ostatnim przypadku możliwości jest wiele: do jednych z  najprostszych sposobów należy wyświetlanie na swoim blogu banerów reklamowych.

Co najważniejsze w blogosferze może pojawić się każdy. Istnieje wiele tzw. platform hostingowych, na których można założyć blog bez znajomości skomplikowanych zasad tworzenia stron internetowych. Z  łatwością można na nich dobrać gotowy szablon (bogactwo wzorów na pewno zadowoli każdego) i dopasować go do swoich indywidualnych potrzeb i gustu. Warto zastanowić się, co jest głównym czynnikiem wpływającym na powodzenie danego blogu: wyjątkowy przekaz, a co za tym idzie opiniotwórczość? Oczywiście na ogół to właśnie treść decyduje o wysokich statystykach blogu. Również bardzo często elementem kluczowym, dopełniającym, są towarzyszące tekstowi fotografie. To one potrafią niczym magnes przyciągnąć odbiorcę, podnosząc tym samym często blog do rangi dzieła sztuki. Połączenie tekstu i  niezwykłych fotografii odnaleźć można na blogu Kasi - mysłowiczanki obecnie mieszkającej w Warszawie, która od 2011 r. prowadzi blog Kantorek Katjuszki (http://kantorek-katjuszki.blogspot.com). Kasia w sposób niezwykły opisuje i pokazuje swoje życie, a przede wszystkim macierzyństwo. Kantorek Katjuszki zdobył już nagrody i  wyróżnienia, m.in. był blogiem tygodnia „Mamabu”, otrzymał II miejsce w  blogowym projekcie „Samo się”, a  tydzień temu zwyciężył w  konkursie o  „Złoty Smoczek”. Kasia na pytanie, dlaczego zdecydowała się założyć blog, odpowiada, że zawsze

chciała dzielić się swoimi zdjęciami i robiła to dużo wcześniej. Jak mówi: – Chciałam, żeby na Kantorku znalazło się wszystko to, co lubię i  sprawia mi przyjemność, przedstawiane za pomocą zdjęć. Nie było planu ani wizji. Po prostu lubię robić zdjęcia i  chciałam się nimi dzielić. – Kasia jest pracującą mamą, a  mimo to jej posty pojawiają się regularnie. Ma na to najprostszą receptę. – Dla chcącego nic trudnego. Pomysły na nowy wpis przynosi dzień, wydarzenie, sytuacja, nie ma konkretnego planu. Jest pomysł i jest realizacja. – Co decyduje o  popularności danego blogu? Dla Kasi najważniejsza jest estetyka i  głównie śledzi blogi z  pięknymi zdjęciami i  dobrymi tekstami. Jednak to nie musi stanowić reguły. Co zatem właścicielka Kantorka Katjuszki radzi wszystkim, którzy chcieliby założyć blog, a  wciąż się wahają? – Po prostu

zacząć. To nic nie kosztuje, a może dać dużo satysfakcji i radości. Oprócz wielu zalet są oczywiście minusy - krytyka, ale ona zawsze będzie, tak jak złośliwe komentarze. Jednak plusów jest o wiele więcej – mówi. Warto więc spróbować, założyć własny blog, pamiętając, że to, jaki temat i w jaki sposób będziemy przedstawiać zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Pomocna może być przy tym literatura traktująca o  blogach i  blogerach. Wśród nich na pewno godną polecenia jest niedawno opublikowana książka Tomka Tomczyka „Blog. Pisz. Kreuj. Zarabiaj”, w  której pół żartem, pół serio dostajemy kilka cennych rad, jak prowadzić blog i jak przy tym uniknąć popełniania błędów.

Sabina Rotowska

REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

80% KOBIET NOSI ZŁY ROZMIAR BIUSTONOSZA POJĘCIE BRAFITTINGU CORAZ CZĘŚCIEJ POJAWIA SIĘ W TELEWIZJI I  PRASIE KOBIECEJ. O  CO CHODZI? O IDEALNE DOPASOWANIE BIUSTONOSZA!

CZY ZNASZ SWÓJ ROZMIAR? Angielski termin brafitting, który z taką łatwością zakorzenił się na polskim gruncie, oznacza idealne dobieranie biustonosza do wielkości, kondycji, budowy biustu i  klatki piersiowej oraz indywidualnych preferencji każdej z  pań. Statystyki są zatrważające: blisko 80% kobiet nosi za małe miseczki i zbyt szerokie obwody! Idea brafittingu polega na dobieraniu stanika w  taki sposób, aby był wygodny i  przede wszystkim spełniał swoją podstawową funkcję. Biustonosz, jak sama nazwa wskazuje, powinien nosić biust, dawać mu maksymalne wsparcie, odciążać kręgosłup i kształtować sylwetkę. Powinien także chronić piersi przed grawitacją, czyli opadaniem, wiotczeniem i deformacją. O co właściwie chodzi z tym rozmiarem? Właścicielkę biustonosza w złym rozmiarze można łatwo rozpoznać. W przypadku kobiet o obfitym biuście widać to na pierwszy rzut oka. Biust jest osunięty w  okolice pasa, w  czasie szybkiego marszu kołysze się mocno, powodując przy tym dyskomfort, a często również ból. Innym objawem są widoczne nad krawędzią stanika wypukłości, zwane „bułeczkami”, szczególnie wyraźne, kiedy kobieta nosi obcisłe bluzki. U pań z mniejszym biustem często miski odstają od kra-

zmierzyć się ciasno tuż pod nasadą biustu, a od tego pomiaru odjąć co najmniej 5 cm. Pani mająca 80 cm pod biustem powinna nosić obwód nie większy niż 75. Pani o drobniejszej budowie, np. 65 cm pod biustem, powinna nosić biustonosz z  obwodem 60 cm. Jak natomiast rzecz ma się z miseczkami? Alfabet brafittingu wyszedł poza znane wszystkim rozmiary A, B, C i D kojarzące się kiedyś z ogromnym biustem. Mierzymy się luźno w biuście i odpowiednią literkę rozmiaru odczytujemy z tabeli rozmiarów, która stanowi różnicę pomiędzy pomiarem w obwodzie a pomiarem w biuście. Obecnie tabele rozmiarów dochodzą nawet do literki R. Zaskakujące, prawda?

BIUSTONOSZ IDEALNY

wędzi biustu, dając wrażenie za dużego stanika. Latem, gdy kobiety zakładają sukienki i bluzki mocno wycięte na plecach, odsłaniają wygięty w  łuk tył biustonosza, z  zapięciem zbliżającym się do łopatek, a czasem nawet karku.

JAK SIĘ W TYM WSZYSTKIM

POŁAPAĆ? Najlepiej odwiedzić Vanilla Body Shop, salon profesjonalnego brafittingu, gdzie ekspertki dopasują idealny rozmiar i konstrukcję biustonosza. Jak sprawdzić, czy nosisz właściwy rozmiar? Cyfra będąca pierwszym członem rozmiaru oznacza długość obwodu stanika. Należy brać pod uwagę fakt, że obwody rozciągają się dopasowując do ciała, tak więc należy

Biustonosz o dobrze dobranym rozmiarze i konstrukcji pozwala nie tylko kształtować biust i, w przypadku większego rozmiaru, dobrze go podtrzymywać. Główną zaletą jego noszenia jest zdrowie i pielęgnacja piersi. Tkanka tłuszczowa przez lata noszenia źle dobranych staników potrafi przesunąć się pod pachę, a nawet na plecy. Stąd często po dłuższym czasie noszenia dobrego biustonosza zauważamy efekt poprawy kondycji biustu i  jego kształtu. Kobiety po odstawieniu karmienia często martwią się wyglądem i  kondycją swoich piersi - nie są one już tak jędrne jak wcześniej. Najczęściej po półrocznym noszeniu

dobrych biustonoszy taki biust naprawdę się zmienia, podnosi się, nabiera pełnego kształtu, a kobiety znów mogą być z niego dumne. Panie, które mają kompleksy z powodu dużego biustu, po odwiedzinach w naszym salonie wreszcie go akceptują i  zaczynają się nim cieszyć. Taki biust jest pięknie wyeksponowany, uniesiony, a  proporcje sylwetki są o wiele lepsze. Często dopiero wtedy kobiety zauważają swoją talię, a guziki w koszulach nie rozchodzą się i wszystkie sukienki leżą na nich idealnie. Co w takim razie z kobietami o niewielkich piersiach? Tu też pojawiają się zaskoczenia. Kobiety, które noszą 75A i uważają, że są płaskie jak deska, po dobrym doborze stanika przeważnie wychodzą od nas z rozmiarem 65D lub 70C! Zauważają ogromną zmianę, nareszcie cieszą się, że mają piękny biust, często po raz pierwszy widzą tak pożądaną w ich przypadku kreseczkę pomiędzy piersiami! Naszą misją jest krzewienie nowego, zdrowego i rewolucyjnego stylu ubierania biustu i  noszenia bielizny w  taki sposób, aby każda z was pozbyła się kompleksów, obciążenia kręgosłupa, była pewna siebie i uśmiechnięta. Kobiety po wizycie u nas często zaczynają na nowo postrzegać swoje ciała, zakładać ubrania, które uważały, że do nich nie pasują oraz wykonywać czynności, których z uwagi na ich biust nie mogły robić nigdy wcześniej!

Mysłowice, ul. Katowicka 75 (hipermarket Real) tel. 784 119 035, e-mail: vanilla.myslowice@vp.pl


MAGAZYN 17

MARZEC • NR 03/2014 (33)

W DWADZIEŚCIA LAT OD AUTOBUSU DO KOMPLEKSU BANKIETOWEGO

Poznaj swojego dzielnicowego

HISTORIA MARKI BRAKS I SZYB BOŃCZYK ROZPOCZĘŁA SIĘ W  ROKU, W  KTÓRYM DO POLSKI Z  WIZYTĄ PRZYBYŁ PREZYDENT USA BILL CLINTON, A W TELEWIZJI WYEMITOWANO PIERWSZY ODCINEK SERIALU MODA NA SUKCES. BYŁ ROK 1994. BAR SERWUJĄCY SMACZNE I SZYBKIE DANIA BYŁ SWOISTĄ NOWOŚCIĄ NA LOKALNYM RYNKU GASTRONOMICZNYM I JAK SIĘ PÓŹNIEJ MIAŁO OKAZAĆ STRZAŁEM W DZIESIĄTKĘ. AMERYKAŃSKIE SKOJARZENIA NIE POJAWIAJĄ SIĘ PRZYPADKOWO. OKOLICZNOŚCI POWSTANIA GASTRONOMII PRZY SZYBIE BOŃCZYK I JEJ DALSZY ROZWÓJ PRZYPOMINAJĄ „AMERICAN DREAM”. Kto jeszcze pamięta, że dwadzieścia lat temu w Mysłowicach kończyła się autostrada z Krakowa? To przez Bończyk prowadziła główna droga w  stronę kopalni „Mysłowice”. Ciągnęły tędy samochody ciężarowe po czarne złoto z  Mysłowic. Właśnie przy tej drodze, w pobliżu wieży szybowej nieczynnego już wtedy szybu Bończyk, stanął Jelcz, popularny Ogórek - gastronomia na kołach. Nie było wtedy hipermarketu Real, salonu Forda ani marketu budowlanego Teks. Jak tłumaczy Maciej Sikora, który od 1999 roku samodzielnie zarządza firmą, działalność została zapoczątkowana wspólnie z rodzicami. W nazwie do dzisiaj funkcjonuje Halina Sikora jako jedna z głównych założycieli. Dziś w prowadzeniu gastronomii pomaga Maciejowi jego żona Aneta, odpowiedzialna za sprawy kadrowe i  organizacyjne. – Nasza decyzja była spontaniczna – wspomina Maciej Sikora. – Ten autobus stał wcześniej przy wylotówce z  autostrady. Jego stan wymagał poważnego remontu, ale mimo wszystko zdecydowaliśmy się na zakup – dodaje. Autobus trafił w  ręce nowych właścicieli zimą. Wymieniono szyby, dokładnie uprzątnięto środek pojazdu, zainstalowano grill. Wiosną 1994 roku na Bończyku narodziła się Mała Gastronomia Auto Bar. Do dziś krążą legendy o  wyjątkowym smaku kiełbasy z grilla. Mieszkańcy i  przyjezdni mieli okazję korzystać z  pierwszego baru fast-food w  Mysłowicach. W  menu: hamburgery, flaczki i piwo. W tle budynki i wieża szybu. Ale o tym trochę później. Lata mijały. Zmieniające się przepisy i  okoliczności wymusiły rozwój Małej Gastronomii. W  1999 roku autobus został zezłomowany. W  jego miejscu stanął pierwszy stacjonarny lokal w  postaci drewnianego pawilonu. W  środku: stoliki, tablica z  menu, a  na zewnątrz namiastka pubu w  dwóch kontenerach z  melaminy. – W  1999 roku powstawał hipermarket Real. Gdy remontowano drogę, mieliśmy czas na wprowadzenie zmian – wspomina Sikora. Rok później - kolejne zmiany. Przy Bończyku zaczyna funkcjonować już Pub Braks. Nazwa lokalu została nadana niejako przez samych gości. W  lokalu serwowano piwo Brax, dlatego ta nazwa przylgnęła do Auto Baru.

FOT. BRAKS

FOT. BRAKS

FOT. BRAKS

– Nazwa była zastrzeżona, więc w miejsce „x” pojawiło się „ks” – opowiada Sikora. Dwa lata później pub zyskuje nową bryłę. W lokalu odbywają się imprezy taneczne i karaoke. Kolejna zmiana elewacji nastąpiła w 2004 roku. Bryła pozostaje niezmieniona do dziś. Cztery lata później w miejsce pubu rusza restauracja - dzisiejsza mała sala bankietowa. Dla właściciela Braksa przełomowy był rok 2006. To właśnie wtedy zapadła decyzja o  zakupie budynków po nieczynnym już szybie Bończyk. – Chcieliśmy powiększyć ogród Braksa i zainteresowaliśmy się tymi terenami. Ich właściciel postanowił, że albo kupujemy całość: ziemia plus budynki, albo nic – wspomina Sikora. Teren i budynki były zrujnowane. Wieża szybu i maszyna wyciągowa rozkradzione. Mimo to Maciej Sikora podjął ryzyko. Trzy lata trwało porządkowanie terenu i opracowanie projektu utworzenia w  budynkach szybu kompleksu bankietowo-konferencyjnego. Pozwolenie na budowę uzyskano w 2009 roku. Dwa lata później pierwsi goście zaczęli odkrywać nową historię Szybu Bończyk. To nowe i niepowtarzalne miejsce na gastronomicznej mapie Górnego Śląska. Pierwsze sale bankietowe zostały urządzone w budynku dawnej transformatorowni. Kolejny budynek ma zostać oddany na przełomie 2014 i 2015 roku. Marka Braks i Szyb Bończyk kojarzą się w naszym regionie również z działalnością charytatywną. Maciej Sikora od wielu lat wspiera inicjatywy społeczne, organizacje imprez sportowych, kulturalnych i  czysto charytatywnych. To Braks jest sponsorem I-ligowej drużyny MOSiR Mysłowice. W Szybie Bończyk goszczą znani i lubiani. Mury kompleksu odwiedzili już między innymi wicepremierzy Bieńkowska i  Piechociński. Przy ul. Bończyka bawią również zagraniczne delegacje i wiele znanych nazwisk. Docelowo przy ul. Bończyka powstanie kompleks z  salami bankietowymi, restauracją, winiarnią i  piwiarnią. Być może doczekamy się również hotelu. Jak będzie wyglądać to miejsce za kolejnych 20 lat? Z całą pewnością znów będzie co świętować. Tegoroczne obchody zaplanowano na 25 kwietnia. Warto śledzić profile Braks i Szyb Bończyk na Facebooku. Właśnie tam będzie można zdobyć zaproszenia na 20-lecie firmy. Braks Nadesłano

REKLAMA

Dzielnica Piasek, Rejon nr 1 asp. Mariusz Rybak tel. 606 800 872 Ulice: Boliny, Gwarków, Stawowa, Jana Sobieskiego, Bernarda Świerczyny, Szabelnia, Jabłoniowa, Sosnowiecka, Obrzeżna Północna.

Dzielnica Centrum, Rejon nr 2 asp. Rafał Nowicki tel. 692 445 328 Ulice: Wałowa, Żwirki i Wigury, Jagiellońska, Towarowa, Jarosława Dąbrowskiego, Juliusza Słowackiego, Bytomska, Wierzbowa, Piastowska, Pl. Mieroszewskich, 10 Lutego, Zamkowa, Jana Matejki, Hugona Kołłątaja, Starokościelna, Rynek, Kacza, Grunwaldzka, od nr 1 do nr 17 i  od nr 2 do nr 18, Przemszy, Nadbrzeżna, szlak kolejowy Towarowa.

Dzielnica Stare Miasto, Rejon nr 3 mł. asp. Zbigniew Jałmużniak tel. 606 800 876 Ulice: Promenada, Powstańców, Strażacka, Pl. Wolności, Krakowska, Grunwaldzka od nr 20 do nr 22, Karola Szymanowskiego, szlak kolejowy Powstańców, Portowa, Józefa Kani, Sułkowskiego, Rzeczna, Żeromskiego, Głowackiego.


18 MAGAZYN

gazetamyslowicka.com

MARZEC • NR 03/2014 (33)

ZROBIONE SAMEMU SMAKUJĄ LEPIEJ ZBLIŻAJĄCE SIĘ ŚWIĘTA SĄ OKAZJĄ DO STWORZENIA WŁASNYCH WYROBÓW. OD ZAWSZE WIEMY, ŻE WŁASNORĘCZNIE WYKONANE WĘDLINY SMAKUJĄ O NIEBO LEPIEJ NIŻ KUPNE NIE WIADOMO CO. NASZA KONTROLA I ŚWIADOMOŚĆ PROCESU POWSTAWANIA OD POCZĄTKU DO KOŃCA GWARANTUJE JAKOŚĆ I SWOJSKI SMAK, KTÓRY NAJBARDZIEJ CENIMY MY I NASI BLISCY.

SUSZONA PIERŚ KACZKI Składniki: 2 piersi kaczki ze skórą 3 ząbki czosnku 4 jagody jałowca łyżeczka nasion kolendry 2 goździki liść laurowy (najlepiej świeży) gałązka rozmarynu gałązka tymianku łyżeczka ziaren pieprzu pół łyżeczki kuminu 250 g grubej soli morskiej Przygotowanie: Mięso płuczemy, dokładnie osuszamy, usuwamy plamki krwi. Dno naczynia wysypujemy solą morską, kładziemy pierś kaczki i zasypujemy resztą soli, tak aby mięso było całkowicie przykryte. Wstawiamy do lodówki na 12 godzin. Po tym czasie ponownie piersi myjemy i osuszamy. Miksujemy pozostałe składniki i nacieramy nimi mięso, okrywamy gazą i wieszamy na 6 dni w suchym i chłodnym miejscu, ewentualnie może dojrzewać w lodówce w szufladzie na warzywa. Jest to najmniej wilgotne miejsce sprzyjające suszeniu.

REKLAMA

SUROWA, GOTOWANA SZYNKA Składniki: szynka wieprzowa o masie do 1,5 kg 3 l wody 4-5 listków laurowych łyżka ziela angielskiego gałązka rozmarynu łyżka ziarenek jałowca 5 ząbków czosnku 6 łyżek soli Przygotowanie: Szynkę wieprzową myjemy i wrzucamy do garnka, zalewamy wodą. Dodajemy wszystkie przyprawy. Gotujemy 1,5-kilogramową szynkę godzinę i 15 min. Po tym czasie wyjmujemy ją z  wody, nacinamy w kratkę i wstawiamy do rozgrzanego piekarnika do zarumienienia skórki.

SCHAB SUSZONY W POŃCZOSZE Składniki: 1 kg schabu bez kości pół szklanki cukru pół szklanki soli pół łyżeczki soli peklowej

FOT. PHOTL

2 łyżki suszonego majeranku 4 ząbki czosnku pół łyżeczki pieprzu cayenne pół łyżeczki grubo mielonego, kolorowego pieprzu pończocha

Przygotowanie: Mięso myjemy i osuszamy ręcznikiem papierowym, nacieramy cukrem, przekładamy do miski i  przykrywamy folia aluminiową, wkładamy do lodówki na 24 godziny. Po tym czasie ponownie myjemy schab i  ponownie nacieramy, tym razem solą, wstawiamy do lodówki na kolejne 24 godziny. Ponownie myjemy i  osuszamy mięso, nacieramy zmiksowaną mieszanką przypraw i  wstawiamy do lodówki na 24 godziny. Po tym czasie przekładamy schab do pończochy i  wieszamy w  suchym, ciepłym miejscu. Po czterech dniach wędlina będzie gotowa. Przechowujemy ją w lnianej ściereczce w lodówce.

cukier trzcinowy sól świeżo mielony czarny pieprz Przygotowanie: W garnku rozgrzewamy oliwę i  podsmażamy na niej cebulę pokrojoną w piórka. Gotujemy, aż cebula stanie się miękka, dodajemy czosnek i  tymianek. Dodajemy cukier i mieszamy, aż się rozpuści, następnie dolewamy ocet i gotujemy, aż odparuje. Konfiturę doprawiamy do smaku solą oraz świeżo zmielonym pieprzem. Przekładamy do wyparzonych słoiczków i przechowujemy w lodówce. Podajemy do mięs i pasztetów.

DOMOWY MAJONEZ Składniki: 2 żółtka łyżeczka musztardy Dijon pół łyżeczki soli pół łyżeczki cukru 250 ml dobrego oleju łyżeczka soku z cytryny łyżka ciepłej, przegotowanej wody Przygotowanie: Przed rozpoczęciem składniki muszą mieć temperaturę pokojową. Jako że mamy do czynienia z surowymi jajkami, skorupki dokładnie myjemy w ciepłej wodzie. Do wysokiego naczynia wbijamy żółtka, dodajemy musztardę, sól, cukier. Zaczynamy ubijanie na najniższych obrotach miksera aż do połączenia składników. Wtedy dodajemy po jednej kropli oleju, dodając kolejną dopiero wtedy, gdy poprzednia zostanie wchłonięta. Gdy żółtka zaczną gęstnieć, dodajemy sok z cytryny - to ustabilizuje emulsję - i dalej ubijamy. Majonez zacznie robić się coraz gęstszy. To znak, że możemy dolewać wodę oraz olej cienkim strumieniem. Gotowy majonez możemy przechowywać w słoiczku przez tydzień w lodówce.

KONFITURA Z CZERWONEJ CEBULI Składniki: 500 g czerwonej cebuli suszony tymianek 3 ząbki czosnku oliwa z oliwek 6 łyżek octu balsamicznego

Do wszelkiego typu wędlin, pasztetów i mięs polecam Trapiche Oak Cask Malbec (Centrum Wina: 49,90 zł) - wino nagradzane zasłużenie na wielu konkursach. Pełne, okrągłe w  ustach, atakujące dojrzałym czerwonym, słodkim owocem, ciepłe, wypełnione słońcem argentyńskiej Pampy. Polecam!

Maciej Januszewicz


MAGAZYN 19

MARZEC • NR 03/2014 (33)

WIELKA PODRÓŻ ZA MIEDZĘ. ZAMEK MYŚLIWSKI W PROMNICACH CHOĆ KSIĄŻĘTA PSZCZYŃSCY PRZYJMOWALI W  PROMNICACH TAKIE POSTACIE, JAK KRÓLA PRUS WILHELMA I  I  CESARZA NIEMIEC WILHELMA II, PROMNICE BYŁY MIEJSCEM, W KTÓRYM TAK NAPRAWDĘ LICZYŁA SIĘ TYLKO MARIA TERESA OLIWIA HOCHBERG VON PLESS, ZNANA JAKO KSIĘŻNA DAISY.

Promnice to dziwna miejscowość: formalnie nie istnieje, zaś wszystkie wchodzące w jej skład obiekty ujęte są w rejestrze zabytków województwa śląskiego. Mówiąc o  Promnicach należy mieć na myśli drewniany pałac myśliwski - nazywany dumnie zamkiem lub zameczkiem - oficynę zamkową i należący do kompleksu park, który jest w istocie częścią lasów pszczyńsko-kobiórskich, spadkobierców Puszczy Śląskiej. Kto szuka Promnic na zwykłej mapie, ten ich najpewniej nie znajdzie. Do miejscowości nie prowadzi żadna droga z prawdziwego zdarzenia, zaś niektóre GPS kierują doń samochody leśnymi ścieżkami lub środkiem Jeziora Paprocańskiego. Mieszkańcy Kobióra (Promnice leżą na terenie gminy Kobiór w  powiecie pszczyńskim) śmieją się, że mają na swoim terenie prawdziwą miejscowość rodem z serii o Harrym Potterze: Promnice z całą pewnością istnieją, lecz są ukryte przed światem i nie każdy łatwo do nich trafi. A jednak właśnie tam znajduje się jeden z najbardziej ekskluzywnych hoteli w naszej części Górnego Śląska. Zacznijmy jednak od początku. W latach 1760-1766 wzniesiono nieopodal Paprocan, w dzisiejszych Promnicach, pierwszy zamek. Była to luksusowa rezydencja Jana Adama von Promnitz, prawdopodobnie ostatniego potomka szlacheckiej rodziny Promniców. W  połowie XIX w. budowla była jednak na tyle zdewastowana, że ówczesny książę pszczyński Hans Heinrich XI Hochberg zadecydował o  jej

ZAMEK W PROMNICACH rozbiórce. Zaprzyjaźnieni z dworem cesarskim Hochbergowie uważali się za jeden z najbardziej znamienitych rodów tej części Europy, stawiali więc na reprezentacyjną architekturę godną rodzącego się Cesarstwa Niemieckiego. Tym sposobem w 1861 r. na terenie Promnic powstał neogotycki zamek według nonszalanckiego projektu Oliviera Pavelta. Nie była to jednak nigdy budowla o charakterze militarnym: zamek w środku lasu od początku pełnił rolę hotelu. To tu Hochbergowie gościli swoich przyjaciół, którzy w  każdej chwili mogli

FOT. NORMA RESIDENCE

udać się na polowanie i podziwiać piękno pszczyńskiego lasu. Choć we wrześniu 1867 r. leśna rezydencja spłonęła, ubezpieczenie pozwoliło na wybudowanie w  Promnicach jeszcze bardziej okazałego obiektu. Trzecia już promnicka rezydencja, otwarta rok po wielkim pożarze, była obiektem niezwykle nowoczesnym. Posiadała m.in. ogrzewanie parowe, duże reprezentacyjne „komnaty” i  przestronny, pełny przepychu hol, zaś w późniejszym czasie otrzymała także windę towarową.

Choć książęta pszczyńscy przyjmowali w Promnicach takie postacie, jak króla Prus Wilhelma I i cesarza Niemiec Wilhelma II, Promnice były miejscem, w którym tak naprawdę liczyła się tylko Maria Teresa Oliwia Hochberg von Pless, znana jako księżna Daisy. Daisy uważała Promnice za najmilsze miejsce w całych Niemczech. Nietrudno się dziwić, że spędzała tam całe dnie i stale przemeblowywała wnętrza, dostosowując ich wygląd do obowiązujących w  danym momencie trendów w modzie. W 1870 r. zmieniło się najbliższe otoczenie zamku: dawne wyrobisko po Hucie Paprockiej zostało zalane, w ten sposób utworzono Jezioro Paprocańskie, dziś popularne miejsce wypoczynku mieszkańców Tychów i całej aglomeracji katowickiej. Od tego czasu zachodnia część linii brzegowej jeziora znajduje się zaledwie kilkanaście metrów od promnickiej rezydencji. W latach 30. XX w. książęta pszczyńscy oddali Promnice Lasom Państwowym, zaś po II wojnie światowej rezydencją opiekował się resort górnictwa. Do dziś stanowią własność skarbu państwa, w  zamku zaś działa ekskluzywny, czterogwiazdkowy hotel Noma Residence. Warto wspomnieć o  roku 2003, w  którym Promnice zyskały międzynarodowy rozgłos za sprawą odbywającego się tam spotkania prezydentów Grupy Wyszehradzkiej, na którym omawiano przyszłą współpracę Polski, Czech, Słowacji i  Węgier po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Zamek myśliwski w  Promnicach wciąż

zachwyca i imponuje swoja architekturą. Zawsze spełniał rolę hotelowo-wypoczynkową i nic nie wskazuje na to, aby miało się to kiedykolwiek zmienić. Będąc w  Promnicach można odnieść wrażenie, że dawne Księstwo Pszczyńskie nadal żyje i  ma się niezwykle dobrze. Zamek myśliwski w Promnicach Wycieczka idealna dla: każdego, kto szuka wytchnienia i  chce spędzić czas w cichym i spokojnym miejscu. W zamku znajduje się ekskluzywny hotel i  restauracja, a także kawiarnia serwująca niezwykle dobre desery. W  Promnicach można się dobrze najeść. Dojazd: Do Promnic można dojechać samochodem skręcając w  małą leśną dróżkę z DK1. Jadąc z Tychów w kierunku Bielska-Białej, zaraz za Paprocanami, należy wypatrywać zjazdu na Promnice. Do zamku można też dojść pieszo leśnym traktem z Tychów lub Kobióra. Odległość i  czas dojazdu z  Mysłowic: 29 km. Zakładając bezproblemowe odnalezienie zamku, należy się spodziewać 40 min. jazdy samochodem. Dojazd komunikacją miejską do tyskich Paprocan trwa trochę ponad godzinę. Najlepiej skorzystać z  bezpośredniego autobusu 788 łączącego Mysłowice z Tychami, w Tychach zaś przesiąść się na trolejbus. Spacer z Paprocan do Promnic to niecała godzina drogi.

Artur Kornel Wójcik

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA WYKORZYSTYWANA JEST PRZEZ KIEROWCÓW NIEMAL PRZEZ CAŁY ROK - LATEM PODCZAS UPAŁÓW PRZYJEMNIE CHŁODZI WNĘTRZE SAMOCHODU, JESIENIĄ I ZIMĄ SZYBKO USUWA PARĘ Z SZYB I SZYBCIEJ NAGRZEWA KABINĘ POJAZDU.

Poniżej przedstawiamy Państwu kilka wskazówek korzystania z klimatyzacji przygotowanych przez firmę Kamil-Sped.

1. Co zrobić, gdy nasze auto stało na słońcu przez dłuższy czas - od razu włączyć klimatyzację? Przede wszystkim powinniśmy naj-

pierw otworzyć wszystkie okna w samochodzie w celu wywietrzenia kabiny pojazdu i usunięcia w sposób naturalny gorącego, nagrzanego powietrza. Dopiero po wywietrzeniu należy włączyć klimatyzację. 2. Jak często powinno się odgrzybiać klimatyzację i  wymieniać filtr kabinowy (przeciwpyłowy)? Filtr powinien być wymieniany przynajmniej raz do roku przed sezonem letnim. Zapewni to świeże i  zdrowe powietrze w  samochodzie oraz brak zaparowanych szyb. Zaleca się również profilaktyczny przegląd przed sezonem zimowym. 3. Korzystam z klimatyzacji - czy to normalne, że pod moim autem skrapla się woda? Oczywiście jest to normalny objaw. Woda skraplająca się na zimnym parowniku klimatyzacji ścieka do specjalnej miski, a następnie jest odprowadzana na zewnątrz samochodu. 4. Jak często powinniśmy włączać klimatyzację, by była niezawodna? Klimatyzację powinniśmy włączać przynajmniej dwa-trzy razy w  tygodniu na 10-15 minut, zarówno w okresie letnim, jak i zimowym. Dzięki takim zabiegom nasz układ klimatyzacji będzie cały czas sprawny. 5. Czy to prawda, że auto z włączoną klimatyzacją jest słabsze i mniej oszczędne?

Tak, gdyż klimatyzacja opiera się na pracy sprężarki, która jest dodatkowym obciążeniem dla silnika samochodu. Wpływa to na spalanie paliwa, jednak praktyka pokazuje, że samochód, w którym włączona jest klimatyzacja pobiera mniej paliwa niż ten, który ma opuszczone szyby. Wynika to z  faktu, że opór stawiany przez auto z otwartymi szybami powoduje większe spalanie niż włączona klimatyzacja. 6. Kiedy należy wyłączyć klimatyzację ? Układ klimatyzacji powinien być wyłączany przez kierowcę na 3-5 minut przed zakończeniem podróży. Takie korzystanie z  klimatyzacji zapewnia odpowiednie osuszenie parownika, który zapobiega powstawaniu zapachu stęchlizny i grzyba. Dodatkowo wyrównanie temperatury kabiny z  temperaturą otoczenia ustrzeże użytkowników klimatyzacji przed przeziębieniem wynikłym z różnic temperatur.

7. Chciałbym odgrzybić klimatyzację przed sezonem, czy odgrzybianie ozonem jest skuteczne? Tak, ozon jest bardzo skuteczny. Zabija wszystkie bakterie, wirusy, grzyby i pleśnie, dzięki czemu nasza klimatyzacja oprócz przyjemnego chłodu latem daje nam świeże i zdrowe powietrze. 8. Jak często powinienem dokonywać przeglądu klimatyzacji? Przegląd powinien być wykonywany co dwa lata, najlepiej przed sezonem letnim. Wystarczy do nas zadzwonić lub wypełnić formularz na stronie internetowej, aby umówić się na przegląd w  naszej firmie. Jesteśmy specjalistami i  posiadamy najlepszy sprzęt do klimatyzacji, dlatego powierzając nam swoje auto, masz pewność profesjonalnej usługi. Zadbaj o  swoją klimatyzację, zadbaj o  zdrowie swoje i  najbliższych - umów się na serwis klimatyzacji w firmie Kamil-Sped.

KAMIL - SPED TOMASZ URBAŃCZYK MYSŁOWICE, UL. B. PUKOWCA 49 TEL./FAX : 32 225 23 83 KOM.: 609 133 143 E-MAIL : BIURO@KAMILSPED.PL


20 ROZRYWKA

gazetamyslowicka.com

MARZEC • NR 03/2014 (33)

Łamigłówki

Baran (21.03 – 19.04) Powróci chęć do życia, działania i wpro-

wadzania słów w czyn! To świetny moment na zmiany i wiosenne odświeżenie szafy. Warto też wybrać się w wymarzoną podróż.

Byk (21.03 – 19.04)

Nie przejmuj się drobnymi sprzeczkami z bliskimi, wszystko niebawem się uspokoi. Korzystaj ze świeżych powiewów wiosny i zacznij uprawiać sporty! To poprawi twoje samopoczucie.

Bliźnięta (21.03 – 19.04) Twoja kariera nabierze rozpędu, po-

znasz wielu nowych ludzi. Postaraj się, aby znajomości nie były jedynie przelotne. Pamiętaj o regularnych posiłkach i zdrowych przekąskach.

Rak (22.06 – 22.07)

Systematyczność i skupienie pomogą ci przetrwać miesiąc. Lepiej nie odkładaj niczego na później. Jeśli w miłości coś pójdzie nie tak, poczekaj, a wszystko samo się unormuje.

Lew (23.07 – 23.08)

Dodatkowe obowiązki nie będą ci straszne, bo rozpiera cię energia i zapał do działania. Szef na pewno to zauważy. Nie zapominaj o rodzinie, spędźcie weekend na świeżym powietrzu!

Panna (24.08 – 22.09) W głowie zakwitną nowe pomysły, lecz

poczekaj z nimi trochę, niech najpierw poleżą. Kwiecień to dobry czas na mały remont w domu, zadbaj o detale i postaw na jasne kolory.

Waga (23.09 – 22.10)

Sprawy uczuciowe nabiorą rumieńców i ruszą w prawidłowym kierunku! Obudzi się w tobie zamiłowanie do sztuki. Być może stworzysz coś pięknego lub po prostu wybierzesz się do teatru.

Skorpion (23.10 – 21.11) Ponieważ dysponujesz teraz ogromną intuicją, uwierz w swoje przeczucia, a ominie cię wiele problemów. Nie krytykuj bez przerwy swojego partnera, bo może się to źle skończyć.

Strzelec (22.11 – 21.12) Uważniej rozglądaj się za drugą połówką, bo być może jest bliżej, niż przypuszczasz. Masz szansę na realizację zawodowych planów, ale to wymaga odwagi i cierpliwości.

Koziorożec (22.12 – 19.01) Zadbaj zdrowie i dobrą kondycję. Nie

odkładaj badań kontrolnych i zacznij systematycznie ćwiczyć. Przekonasz się, że poprawi się twoje samopoczucie i zwiększy pewność siebie.

Wodnik (20.01 – 18.02) Wreszcie spojrzysz na świat przez ró-

żowe okulary, a swoim optymizmem zarazisz wszystkich wokół. Nie przemęczaj się, pomyśl też o sobie i wybierz się ze znajomymi do kina.

Ryby (19.02 – 20.03)

j.urbanczyk1@gmail.com

Uwierz w siebie i swoje mocne strony. Dzięki temu zostaniesz doceniony w pracy. Masz szczęście do pieniędzy, ale gotówka długo nie zagrzeje miejsca w twoim portfelu.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

IDZIE WIOSNA. PRZYJDŹ DO SKOK „MYSŁOWICE”! PIERWSZE PROMIENIE WIOSENNEGO SŁOŃCA I ATMOSFERA ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ WIELKIEJ NOCY WYZWALAJĄ W  NAS ENERGIĘ I  CHĘĆ DO DZIAŁANIA ORAZ POZYTYWNIE WPŁYWAJĄ NA NASZĄ KREATYWNOŚĆ. JEŚLI OBAWIASZ SIĘ, ŻE TWÓJ DOMOWY BUDŻET NIE UDŹWIGNIE WSZYSTKICH TWOICH PLANÓW, ODWIEDŹ SKOK „MYSŁOWICE” I Z NICZEGO NIE REZYGNUJ.

„Chwilówka” zapewni Ci natychmiastowy zastrzyk gotówki, pożyczka konsolidacyjna uporządkuje Twoje finanse - a to tylko część bogatej oferty pożyczkowej mysłowickiej Kasy. Poza tym SKOK „Mysłowice” proponuje Ci także różnorodne lokaty, rachunki i  karty oraz ubezpieczenia na życie, chroniące od nieszczęśliwych wypadków i  zdarzeń losowych nie tylko ubezpieczonego, ale i całą jego rodzinę. Warto o  tym pomyśleć przed latem - czasem wzmożonej aktywności fizycznej, wyjazdów i urlopów.

NOWOCZESNY KONTAKT Z KLIENTEM Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Mysłowice” też zabrała się za wiosenne porządki! Od miesiąca ma nową, przejrzystą stronę internetową, na której dostępne są wszystkie informacje o  placówce, jej ofercie i  oddziałach. Co więcej strona www.skok-myslowice.pl działa także na urządzeniach mobilnych - tabletach czy smartfonach - co zapewnia Ci wygodny i błyskawiczny do niej dostęp! Strona jest także po-

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Mysłowice” to instytucja finansowa z tradycjami, doskonale znająca i rozumiejąca potrzeby swoich klientów. To bez znaczenia, na co potrzebna Ci jest gotówka - SKOK „Mysłowice” z pewnością ma w  swej szerokiej gamie pożyczek właśnie taką, która będzie wprost idealna dla Ciebie.

BOGATA OFERTA Wiosna to czas zmian, odnawiania, remontowania, porządkowania i nowych początków. Jeśli myślisz o  odświeżeniu mieszkania czy przeprowadzce albo wymarzyłeś sobie jakiś nowy sprzęt do swojego domu, zdecyduj się na otworze-

łączona z serwisami społecznościowymi Facebook i  Google+, dzięki czemu na bieżąco można śledzić poczynania Kasy, dowiadywać się o  nowościach i  aktualnych promocjach.

KONTAKT TRADYCYJNY Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące oferty SKOK „Mysłowice” lub nie jesteś pewien, jakie rozwiązanie będzie dla Ciebie najlepsze, zawsze możesz skorzystać z tradycyjnej formy kontaktu i  odwiedzić jedną z  trzech placówek Kasy w  naszym mieście. Mieszczą się one przy ul. Świerczyny 3 w  centrum Mysłowic, przy ul. gen. J. Ziętka 69c w  Brzęczkowicach i  ul. Beskidzkiej 3 w  Wesołej, w  budynku przy parkingu KWK Mysłowice-Wesoła - pomiędzy barem Kilofek i fryzjerem. Na stronie www. skok-myslowice.pl w  zakładce Oddziały znajdziesz mapki, które ułatwią Ci dojazd oraz numery telefonów i  adresy e-mail wszystkich placówek. Spośród licznych form kontaktu ze SKOK „Mysłowice” wybierz tę, która najbardziej Ci odpowiada.

Zarząd i pracownicy Spółdzielczej Kasy nie linii pożyczkowej w  SKOK „Mysłowice”, pożyczkę długoterminową (okres spłaty może sięgnąć nawet 10 lat!), lub konsumpcyjną. Kwiecień to w tym roku również miesiąc świąteczny, więc jeśli planujesz dużą rodzinną uroczystość i nie chcesz, aby Zajączek kogokolwiek pominął, weź pożyczkę „Na każdą okazję”.

Oszczędnościowo-Kredytowej „Mysłowice” życzą wszystkim swoim klientom pięknych, spokojnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy.


ROZRYWKA 21

MARZEC • NR 03/2014 (33)

Humor

Szemrany

Mąż na łożu śmierci wyznaje żonie swój życiowy sekret: - Przez 20 lat cię zdradzałem. - A ty myślisz, że ja bym cię tak bez powodu otruła? - Panie doktorze, czy ja wyzdrowieję? - A wie pan, że sam jestem ciekaw? - Nie wiem czemu tak kręcisz nosem na ten bigos, jest całkiem dobry. - Może i dobry, ale większość ludzi bierze do kina popcorn. - Panie doktorze, jak tam moje wyniki? - Spokojnie może pan brać kredyt. - Ale ja nie mam z czego spłacać! - Ale kto mówi, że będzie pan musiał... - Dlaczego nie byliście w pracy? - Melduję panie komendancie, że miałem zapalenie ucha środkowego... - Nie bujajcie, posterunkowy, przecież ucho jest lewe i prawe!

szarynotes.blogspot.com

Na rozwiązanie krzyżówki czekamy do 28 kwietnia. Spośród wszystkich nadesłanych odpowiedzi wylosujemy 3 osoby, które podadzą poprawne rozwiązanie. Zwycięzcy otrzymają nagrodę w postaci zaproszenia na dużą pizzę dla dwojga w restauracji Da Grasso . Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres siedziby redakcji: ARAmedia (z dopiskiem „Gazeta Mysłowicka”) ul. Mikołowska 29 41-400 Mysłowice *Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Mysłowice ul. Kacza tel. 322232824 REKLAMA

Zwycięzcy z poprzedniego numeru: Dorota Gorzewska, Małgorzata Oleksiak, Karol Hajduk


22 SPORT

gazetamyslowicka.com

MARZEC • NR 03/2014 (33)

Grand Prix Judo 2014 w naszym mieście 16 marca do Mysłowic przybyło 340 zawodników z Polski, Czech i Słowacji, żeby walczyć o medale na tatami. Zawody uroczyście otworzył dyrektor MOSiR Mysłowice Bartłomiej Gruchlik. Wśród tak wielkiej liczby uczestników znalazło się również 27 reprezentantów naszego miasta. Spisali się bardzo dobrze, zdobywając 19 medali, w tym: 8 złotych, 6 srebrnych i 5 brązowych. Oby kolejna edycja zmagań również obfitowała w sukcesy. Pozostałe wieści z tatami 9 marca mali podopieczni mysłowickiego MOSiRu walczyli na tatami w Sosnowcu na Turnieju Dzieci, Młodzików i Juniorów

Młodszych. Zza miedzy nasi judocy wrócili aż z 23 medalami (na 23 zawodników): 7 złotymi, 5 srebrnymi i 11 brązowymi. W ten sam weekend Alicja Gowarzewska walczyła w  Zagrzebiu (Chorwacja) w  Pucharze Europy Kadetów. Nasza zawodniczka zajęła 9. miejsce. W tym samym czasie brat Alicji, Adrian, pojechał do Piły na Puchar Polski Juniorów, gdzie wypadł bardzo dobrze, zajmując w swojej kategorii wagowej 3. miejsce. Natomiast w dniach 22-23 marca w Suchym Lesie odbył się XI Wielkopolski Międzynarodowy Turniej Judo. Nasi juniorzy, młodzicy i dzieci pojechali tam w 7-osobowym zespole i przywieźli 5 medali. D.F.

Turniej piłki halowej

FOT. MOSIR MYSŁOWICE

23 marca w hali przy ul. Bończyka odbył się turniej halowy piłki nożnej dla młodzieży urodzonej po 2003 roku. Organizatorami rozgrywek byli MOSiR Mysłowice oraz Lechia 06 Mysłowice. Do turnieju przystąpiły cztery mysłowi-

Walka o utrzymanie Silesia Volley, która rozegrała przeciętny sezon, teraz musi mierzyć swoje siły z Wisłą Kraków i Spartą Warszawa, aby uniknąć baraży o utrzymanie w I lidze. Pierwszy mecz w grupie spadkowej (12 marca) mysłowiczanki rozegrały u siebie. Po bardzo zaciętym meczu ostatecznie wygrały z Wisłą 3:2. Rewanż okazał się jednak zupełnie inny. W Krakowie Silesianki nie

Mistrzostwa Międzywojewódzkie w biegach przełajowych

ckie kluby piłkarskie: Górnik Wesoła, Unia Kosztowy, Górnik 09 Mysłowice i Lechia 06 Mysłowice. Impreza była rozgrywana systemem „każdym z  każdym”, a  mecze trwały 16 minut (dwie połowy po 8 minut). W  rywalizacji bezkonkurencyjna okazała się drużyna Unii Kosztowy, która pewnie wygrała wszystkie swoje mecze. Kolejne miejsca zajmowali: Górnik Wesoła, Górnik 09 i Lechia 06. Nie zabrakło wyróżnień indywidualnych. Królem strzelców został Kacper Richer z  Unii, najlepszym bramkarzem Kacper Wołosz z  Wesołej, a  najlepszym zawodnikiem turnieju Miłosz Zapała z Kociny. Turniej obserwowali, a później wręczali nagrody: Bartłomiej Gruchlik - dyrektor MOSiR-u oraz Grzegorz Loska - prezes Lechii 06. D.F. poradziły sobie z dobrze dysponowanymi tego dniami Wiślaczkami i przegrały 1:3. W  ostatnią sobotę marca do Mysłowic przyjechały zawodniczki Sparty. Silesia Volley jednak stanęła na wysokości zadania i pewnie wygrała 3:0. 4 kwietnia mysłowiczanki pojadą do Warszawy i  jeżeli wygrają ten mecz, będą pewne utrzymania nie patrząc na wynik ostatniego meczu pomiędzy Wisłą i Spartą. D.F.

FOT. MOSIR MYSŁOWICE

22 marca dzieci z województw śląskiego i opolskiego rywalizowały w Mistrzostwach Międzywojewódzkich w  biegach przełajowych. Zawody odbyły się przy słonecznej i typowo letniej pogodzie, na trasie biegowej MOSiR przy ul. Promenada, a ich organiza-

Automobilklub Mysłowicki zaprasza na Rajd Zagłębiowski 17. Rajd Zagłębiowski odbędzie się 12 kwietnia na drogach Zagłębia Dąbrowskiego. Rajd jest otwarty dla wszystkich sympatyków motoryzacji - kierowców doświadczonych w rajdach turystyczno-nawigacyjnych i  osób, które chciałyby po raz pierwszy wystartować w  tego typu zawodach. Trasa rajdu będzie się składać z  dwóch odcinków o  łącznej długości 75 km. W trakcie imprezy uczestnicy zwiedzą obiekty turystyczne oraz odpowiedzą na pytania turystyczno-krajoznawcze (ze znajomości zwiedzanych obiektów) oraz pytania z przepisów kodeksu drogowego i  pomocy przedmedycznej. Impreza jest rozgrywana zgodnie z  zasadami ruchu drogowego i  kierowcy mają obowiązek przestrzegać np. ograniczeń prędkości czy zakazów wyprzedzania. Oczywiście kierowca musi posiadać aktualne prawo jazdy, badanie techniczne samochodu

Mistrzostwa Świata w siatkówce plażowej U23 ponownie na Słupnej Już po raz 11. odbędzie się tego typu impreza i kolejny raz w Mysłowicach. Mistrzostwa są zaplanowane na 10-15 czerwca. Te zawody będą się jednak różnić od poprzednich edycji. Światowa Federacja Piłki Siatkowej zmieniła zasady rozgrywek i zamiast 32 par, w turnieju wystąpi 36. To wiąże ze sobą zwiększenie areny do rozgrywek. Sześć boisk zamiast czterech jak przed rokiem to główna zmiana. Trybuny pomieszczą 2 tysiące kibiców, tak jak w poprzedniej edycji. Organizacja tak wielkiej imprezy w MyREKLAMA

słowicach pochłonie prawie pół miliona złotych. Na ten cel 150 tysięcy zł jest zabezpieczone w budżecie miasta, kolejne 100 tys. dołoży FIVB (choć Mysłowice walczą o więcej), a resztę mają wyłożyć sponsorzy. Organizatorzy, w związku z dużą ilością pracy, poszukują wolontariuszy do zabezpieczenia mistrzostw. Swoje zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres m.klimczak@mosir.myslowice.pl w  terminie do 25 kwietnia. Druk zgłoszenia wolontariusza jest do pobrania na stronie internetowej www.mosir.myslowice.pl w zakładce

torami byli: urząd miasta, MOSiR Mysłowice oraz Śląski Związek Lekkiej Atletyki. Prawie 200 uczestników tegorocznych mistrzostw rywalizowało w kategoriach wiekowych: dzieci, młodzików, juniorów młodszych oraz juniorów.

Dokumenty. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 32 317 18 02. Od autora: W związku z  organizacją międzynarodowej imprezy nasuwa się jedno pytanie: Czy Słupna przestanie do tego czasu straszyć swoim wyglądem? Urząd miasta zapewnia, że do czasu rozpoczęcia mistrzostw przynajmniej basen będzie gotowy. Przypomnijmy, że włodarze naszego miasta dopiero rozpisali przetarg na wykonawcę. D.F.

oraz ubezpieczenie OC i NNW. Dla początkujących uczestników rajdu klub zorganizuje krótkie szkolenie na kilka dni przed zawodami. Przy zgłaszaniu uczestnictwa uprasza się o  wskazanie takiej potrzeby. O terminie szkolenia będzie można dowiedzieć się telefonicznie lub e-mailem. Miejsce startu: Starostwo Powiatowe, Będzin, ul. Sączewskiego 6 Zgłoszenia i  biuro rajdu: Automobilklub Mysłowicki, ul. Obrzeżna Północna 24, tel. 32 222 28 18 (pn-pt od godz. 7.30 do 15.30), e-mail: biuro@automobilklubmyslowicki.pl. Zgłaszać należy się do 7 kwietnia (w zależności od ilości wolnych miejsc nie wyklucza się możliwości późniejszego zgłoszenia). W  dniu imprezy biuro rajdu czynne od godz. 8.15 w miejscu startu. Wpisowe: Koszt uczestnictwa wynosi 50 zł od załogi. D.F.

Zwycięskie „trójki” każdego biegu z rąk dyrektora MOSiR Bartłomieja Gruchlika oraz Józefa Szendery - wieloletniego dyrektora różnych zawodów biegowych organizowanych przez MOSiR w naszym mieście odebrali na podium pamiątkowe medale oraz okolicznościowe dyplomy. Z  dziewiątki mysłowickich młodych biegaczy najlepiej spisał się Mario Waleczko, który w biegu juniorów młodszych na dystansie 3000 metrów uplasował się tuż za podium, natomiast z grupy dziewcząt Milena Pyka biegająca w  kategorii młodziczek na 2 km - przybiegła do mety na szóstej pozycji. Szczegółowe wyniki wszystkich kategorii i biegów, a także galeria zdjęć z tych zawodów, zamieszczone są na stronie internetowej www.mosir.myslowice.pl.

Wiesław Ziarko/ Dawid Forma

Juniorki Silesii Volley w finale Mistrzostw Polski! W dniach 14-16 marca w Świdnicy odbył się półfinał Mistrzostw Polski juniorek w siatkówce. Mysłowicka drużyna pewnie wygrała swoje mecze i  awansowała do finału. Komplet wyników naszych siatkarek: MKS Świdnica - Silesia Volley 0:3 (17:25, 19:25, 21:25) Silesia Volley - MKS Dąbrowa Górnicza 3:0 (25:12, 25:17, 25:13) MKS San-Pajda Jarosław - Silesia Volley 1:3 (14:25, 25:22, 14:25, 19:25) Tym samym mysłowiczanki mają szansę obronić srebrny medal z  poprzedniego roku. Turniej finałowy odbędzie się w Kętrzynie w  dniach 2-6 kwietnia. Oto pełna stawka finalistek: Pałac Bydgoszcz, MOS Wola Warszawa, Gedania Gdańsk, PTPS Piła, Orzeł Malbork, MKS MOS Wieliczka, MKS Świdnica i Silesia Volley. D.F.

Silesia Volley II mistrzem III ligi Podopieczne trenera Rafała Kalinowskiego tylko z jedną porażką wygrały grupę mistrzowską III ligi. Po wspaniałym pierwszym turnieju w  Mysłowicach, gdzie Silesia wygrała wszystkie spotkania, nasze siatkarki udały się na rewanże do Ustronia. Zaczęło się nienajlepiej, bo w  pierwszym meczu Silesianki przegrały z  Sokołem Radzionków 2:3. Później było już tylko lepiej. W drugim dniu wiadomo było, że mysłowiczanki wygrają cały turniej finałowy. Dzięki wygranej 3:0 z MKS-em Czechowice-Dziedzice i po-

konaniu Sokoła przez Dębowiankę, nasze siatkarki były już pewne zwycięstwa. Mimo tego do ostatniego meczu podopieczne Kalinowskiego podeszły poważnie i pokonały ekipę z  Dębowca 3:1. Tym samym zespół z Mysłowic przybliżył się do awansu do II ligi. Jak na razie Silesia zapewniła sobie awans do pierwszego etapu centralnego, gdzie z 31 innymi zespołami będzie walczyć o  awans do następnego etapu rozgrywek. Turniej półfinałowy (I  etap) odbędzie się w  Mysłowicach w  dniach 11-13 kwietnia. D.F.


SPORT 23

MARZEC • NR 03/2014 (33)

INTEL EXTREME MASTERS 2014 W KATOWICACH Żadna dotychczasowa impreza w katowickim Spodku nie zgromadziła tylu kibiców, co zmagania zawodników Intel Extreme Masters 2014. Do stolicy Śląska przybyło w  dniach 14-16 marca przeszło 73 tysiące osób, większość z  nich stała w gigantycznych kolejkach po parę godzin, aby móc wejść i  obserwować e-sportowy turniej. W  piątek w  wielu szkołach miejsca młodych wielbicieli gier komputerowych świeciły pustkami. Po raz pierwszy w historii zdarzyło się, że finał zawodów został rozegrany poza granicami Niemiec. Impreza w  Spodku była ostatnim przystankiem serii turniejów, która w tym sezonie zawitała do Szanghaju, Nowego Jorku, Singapuru oraz Sao Paulo. W  Katowicach najlep-

FOT. GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

Ostatnie zmagania tenisistów stołowych Marzec był bardzo pracowitym miesiącem dla tenisistów stołowych, którzy rozgrywali w nim masę zawodów. Pierwsi swoje zmagania toczyli najmłodsi adepci z kategorii skrzatów i żaków, którzy spotkali się 8 marca w Łaziskach Górnych na swoim III Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym. Wśród skrzatek zawodniczka KTS MOSiR Mysłowice Weronika Gasz zajęła 5. miejsce. Najlepszym zawodnikiem reprezentującym Mysłowice (KO MOSiR) okazał się Maksymilian Gwizdon, który uplasował się na 6. pozycji. Jego klubowy kolega Hubert Ziętara był 11. W kategorii żaczek najwyższe 6. miejsce zajęła Karolina Bień (KTS MOSiR Mysłowice). Natomiast wśród żaków 1. miejsce zajął Oliwer Gwizdon (KO MOSiR Mysłowice). Tydzień później swój III Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny miały młodziczki i młodzicy. W  turnieju nie musieli startować Julia Tomecka (KTS MOSiR Mysłowice) oraz Jan Zandecki (KO MOSiR Mysłowice), którzy mieli już zapewniony awans do III Grand Prix Polski. Pozostali zawodnicy o dwa pierwsze promowane miejsca do Turnieju Finałowego Grand Prix Polski musieli walczyć w Łazi-

skach Górnych. Swoją szansę wykorzystały dwie zawodniczki KTS MOSiR Mysłowice. Turniej wygrała Zuzanna Grzesińska, która w finale pokonała Klaudię Franaszczuk. Na trzecim miejscu podium także stanęła ich klubowa koleżanka - Wiktoria Urbaniak. W czołowej dwudziestce zawodów znalazły się także inne reprezentantki KTS-u. Miejsce 10. zajęła Alicja Gasz. W przedziale miejsc 17-20 uplasowały się Amelia Filec i Karolina Bień. W tym samym przedziale znalazł się zawodnik KO MOSiR Mysłowice Oliwier Gwizdon. 23 marca w Sosnowcu-Milowicach rozegrano III Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny kadetek i kadetów. Drugie, promowane awansem miejsce do Grand Prix Polski Kadetek zajęła Julia Braś (KTS MOSIR Mysłowice). Bardzo dobrze spisały się także jej młodsze klubowe koleżanki. Na pozycji 6. uplasowała się Zuzanna Grzesińska, 8. była Wiktoria Urbaniak, a  10. miejsce wywalczyła Julia Tomecka. Również zawodnik Klubu Olimpijczyka Jan Zandecki zajął 2. lokatę i także on wywalczył awans do Grand Prix Polski. Trzecie miejsce zajął Patryk Krzemień (KO MOSiR Mysłowice). Gratulujemy. G.W.

Piłka nożna. Fatalne przywitanie wiosny W przedostatni weekend marca piłkarskie kluby z  Mysłowic „obudziły się z  zimowego snu”. Górnik Wesoła, Unia Kosztowy i Górnik 09 Mysłowice rozegrały pierwsze tej wiosny mecze. Wesoła zaczęła fatalnie. Na własnym boisku uległa rezerwom Ruchu Chorzów aż 0:3. W grze nie można było się dopatrzyć żadnych pozytywnych aspektów. Warto dodać, że w drużynie z Chorzowa wystąpił Adrian Mrowiec znany z występów w  m.in. Szczakowiance Jaworzno, Wiśle Kraków oraz szkockim Hearts. Drugi marcowy mecz wyglądał nieco lepiej, aczkolwiek to nie był styl, do którego przyzwyczaił nas Górnik jesienią. Po długich mękach Wesoła wygrała w Łaziskach Górnych z tamtejszą Polonią 1:0, a na listę strzelców wpisał się Thiam. Nasi trzecioligowcy są już pewni przynajmniej utrzymania przed reformą rozgrywek, ale mogą pokusić się o niespodziankę i wygrać rywalizację o II ligę. Jak na razie Górnik Wesoła zajmuje drugą lokatę w tabeli za Skrą Częstochowa. Kosztowianie też nie zaczęli najlepiej. W  pierwszym meczu „na wiosnę” ulegli u siebie liderowi z Ząbkowic 1:2, a bramkę honorową w  76. minucie zdobył Wlazło.

OGŁOSZENIE

Sekcja tenisa stołowego KTS Mysłowice zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich sympatyków sportu o przekazanie 1% na prowadzoną przez nas działalność. Przekazując 1% nic Państwo nie tracą, a przyczyniają się do propagowania sportu oraz rozwijania działalności szkoleniowej prowadzonej wśród dzieci i młodzieży. KTS Mysłowice podpisał oficjalną umowę z Fundacją Partnerstwo na zwrot 100% kwoty przekazanej przez Państwa. Aby przekazać 1% podatku należy uzupełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym wpisując numer KRS: 0000197334 oraz wskazać w rubryce „Informacje uzupełniające” konkretny cel: Klub Tenisa Stołowego Mysłowice. W imieniu naszych młodych zawodników z góry dziękujemy za okazaną pomoc i zaufanie! REKLAMA

si zawodnicy e-sportu rywalizowali w turniejach League of Legends oraz StarCraft II: Heart of The Sworm. Mecze w takich grach, jak StarCraft II, Counter Strike: Global Offensive czy Hearthstone można było oglądać w serwisie Twitch.tv, w  którym wyświetlane były transmisje na żywo. Jednocześnie oglądających było nawet nieco ponad 643 tysiące. Rekordowo duża ilość osób (ponad 511 tysięcy) obserwowała finałowe starcie w League of Legends, produkcji z gatunku MOBA. Pula nagród również robi wrażenie - 250 tysięcy dolarów w najnowszym Counter Strike’u, 150 tysięcy dolarów w League of Legends czy 100 tysięcy dolarów w StarCraft II. Polacy mogą być dumni z sukcesu rodaków w  Global Offensive - zespół Virtus.Pro okazał się wielkim wygranym w  finale IEM 2014 w Katowicach. Ich zwycięstwo

29 marca Unici pojechali do Mierzęcic na spotkanie ze Strażakiem. Miejscowi nie stawili większego oporu i mysłowiczanie mogli cieszyć się ze zwycięstwa 3:0. Na listę strzelców wpisali się Wlazło, Kowalski i  Gorki. Po 18 kolejkach Unia Kosztowy zajmuje 5. miejsce w tabeli V ligi, tracąc do trzeciej Przemszy Siewierz zaledwie cztery punkty. Kocina zainaugurowała wiosnę w  Rudzie Śląskiej, gdzie zmierzyła się z Wawelem Wirek. Niestety tak samo jak wyżej notowane mysłowickie drużyny przegrała. 0:2 to i  tak najmniejszy wymiar kary. W  ostatnią sobotę marca Górnik 09 podejmował u  siebie Śląsk Świętochłowice. Dość nudny mecz zakończył się remisem 0:0. Do tej pory zespołowi z ul. Gwarków udało się zgromadzić 22 punkty, co pozwala zajmować 10. miejsce w tabeli. D.F.

zgromadzona widownia nagrodziła ogromnymi brawami i wybuchem euforii. Jest to więc edycja dla nas szczególna, ale już nie tylko z  powodu odbycia ostatecznych rozgrywek tegorocznego Intel Extreme Masters w Polsce. Trzeba także napisać, że największym zwycięzcą było miasto Katowice, o  którym dzięki zmaganiom graczy dowiedziało się tysiące fanów e-sportu. Wszyscy byli zachwyceni turniejem i podkreślali, że w żadnym innym miejscu na świecie nie stworzono takiej atmosfery jak w  katowickim Spodku. Wszyscy także mieli nadzieję, że również w przyszłym roku finał rozgrywek Intel Extreme Masters zagości w stolicy Śląska. Grażyna Wojciechowska

Dwa medale Mistrzostw Polski w boksie dla mysłowiczan 15 marca w  Kaliszu odbyły się 85. Mistrzostwa Polski seniorów w  boksie. W  zawodach wzięło udział blisko dwustu zawodników z  81 klubów. Nasze miasto reprezentowali: Arkadiusz Taborek, Krzysztof Kowalski i  Łukasz Kurek. Pierwszy z  nich zdobył złoto w kategorii +91 kg, Krzysztof Kowalski wywalczył brąz w  kategorii do 91 kg, a  Łukasz Kurek znalazł się poza strefą medalową, przegrywając w  eliminacjach. Dzięki tym medalom bokserzy MOSiR-u  Mysłowice zajęli 3. miejsce w klasyfikacji drużynowej. D.F.

III Grand Prix Polski Młodziczek W dniach 28-30.03.2014r w Krośnie rozgrywano III Grand Prix Polski Młodziczek. Do powyższych zawodów awans na II Grand Prix Polski zapewniła sobie Julia Tomecka. Kolejne dwie zawodniczki Klubu Tenisa Stołowego Mysłowice miejsce w  Turnieju Głównym Grand Prix wywalczyły na III Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Młodziczek, były to: Zuzanna Grzesińska i  Klaudia Franaszczuk. Do Krosna pojechała także Wiktora Urbaniak. Ona, aby wywalczyć awans musiała zagrać w  Turnieju Eliminacyjnym. Wiktoria spisała się w nim rewelacyjnie i z 1 miejsca w  swojej grupie awansowała do Turnieju Głównego.

Żaden inny klub nie miał w Turnieju Głównym aż 4 zawodniczek !!! Trenerzy: Beata Nowak, Patrycja Wszołek oraz Maciej Wszołek mogą być dumni ze swoich podopiecznych. W  sobotę rozgrywano systemem grupowym Turniej Główny. Zawodniczki KTS-u grały w nim rewelacyjnie. Wszystkie uzyskały awans do dalszej fazy turnieju. Z pierwszego miejsca w grupie awans wywalczyła Zuzanna a  z  drugiego: Wiktoria, Klaudia i Julia. Dalsza część zawodów rozgrywana była już systemem pucharowym. Tutaj dziewczyny grały już ze zmniennym szczęściem. Ostatecznie Julia zajęła miejsce w przedziale 13-16, Zuzanna 19-20, Klaudia 21-24 a Wiktoria 25-32. G.W.


24 Reklama

gazetamyslowicka.com

Gazeta Mysłowicka #33  
Gazeta Mysłowicka #33  

W marcowym wydaniu "Gazety Mysłowickiej" przeczytacie m.in. o planach budowy prywatnej kopalni w mieście, najbliższych remontach Miejskiego...

Advertisement