Page 1

Wraca stara szkoła anonimowych donosicieli AKTUALNOŚCI » 3

PONADTO W NUMERZE • MYSŁOWICE WSPARCIEM DLA PRZEDSZKOLI • • WRZEŚNIOWA SESJA RADY MIASTA • • PIŁKARSKIE PODSUMOWANIE WRZEŚNIA • • OSKARŻENIE DLA BYŁEGO PREZESA MPWIK •

G A Z E T A

WRZESIEŃ 2013 • NR 27

DARMOWE KINO W MOK CO PIĄTEK R

E

K

L

A

M

A

AKTUALNOŚCI » 04

MAGAZYN » 15

B E Z P Ł A T N A

» STRONA 11 | KULTURA

Gazetka promocyjna Społem

Pedofil ciągle nieuchwytny

Oblicza Dziećkowic

AFERA EMERYTALNA W GÓRNICTWIE

REKLAMA » 12-13

gazetamyslowicka.com » STRONA 05 | AKTUALNOŚCI

POMYSŁY DLA ZAPOMNIANYCH MIEJSC I GALA SPORTU ZA NAMI

FOT. UM

30 września w MOK odbyła się pierwsza Gala Sportu. Na scenę wyszło 34 nagrodzonych i wyróżnionych sportowców.

R

E

K

L

A

M

CZYTAJ NA STRONIE 21

FANTASTYCZNE PODWÓRKA

A

REKLAMA

Podczas ostatniego spotkania Aktywowanych uczestnicy odwiedzili niektóre z obszarów zdegradowanych. Jak sami mówili często szokuje, w jakich warunkach przyszło żyć niektórym z mieszkańców Mysłowic. Czy mają pomysł, jak poprawić tę sytuację?

CZYTAJ NA STRONIE 3

FOT. ARAMEDIA

FOT. CIS

W konkursie na najlepiej odczarowane podwórko wzięły udział trzy podwórka ze śródmieścia. Główna nagroda jest jedna, ale wygrały już wszystkie dzieci.

CZYTAJ NA STRONIE 11


02 AKTUALNOŚCI

gazetamyslowicka.com

WRZESIEŃ 2013 • NR 27/2013

RONDO, MOSIR I... BARSZCZ. SESJA RADY MIASTA

REKLAMA

DRUGĄ WE WRZEŚNIU SESJĘ RADY MIASTA ROZPOCZĘŁO UROCZYSTE ŚLUBOWANIE NA RADNEGO JERZEGO BIESIADECKIEGO. OBJĄŁ ON MANDAT PO MARCJANNIE MĄDRY, OBECNIE NACZELNIK WYDZIAŁU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO, NIEMOGĄCEJ POŁĄCZYĆ ZE SOBĄ OBU FUNKCJI.

GORĄCYM TEMATEM BYŁA KWESTIA MOSIR

KRONIKA POLICYJNA 15 września przypadkowy przechodzień znalazł w dzielnicy Piasek ludzkie zwłoki. Powiadomił o tym policję, która na miejscu stwierdziła, iż jest to ciało ok. 70-letniej kobiety będące w stanie dalekiego rozkładu. By ustalić tożsamość kobiety, zwłoki zostaną przebadane genetycznie, przeprowadzona też została ich sekcja.

Policjanci z mysłowickiej drogówki pod koniec września przeprowadzili akcję „BUS”, której celem była poprawa bezpieczeństwa wszystkich osób korzystających z usług firm przewozowych. Zgodnie z założeniem eliminowania z dróg niesprawnych pojazdów oraz ujawniania nieprawidłowości i weryfikacji uprawnień, dokumentacji, stanu trzeźwości oraz przestrzegania czasu pracy kierowców przez cały dzień funkcjonariusze przeprowadzili 30 kontroli na terenie całego miasta i aż 8 pojazdów nie dopuścili do dalszej jazdy ze względu na ich zły stan techniczny. Dwie osoby z ogólnymi obrażeniami trafiły do szpitala – to finał zderzenia dwóch pojazdów, które miało miejsce 23 sierpnia na ul. Obrzeżnej Zachodniej. Z ustaleń policjantów z mysłowickiej drogówki wynika, że 30-letni mieszkaniec Mysłowic, kierujący pojazdem marki Audi, prawdopodobnie w wyniku niedostosowania prędkości do panujących warunków atmosferycznych, najechał na tył pojazdu poprzedzającego marki Volkswagen, którego kierowcą był 54-letni mysłowiczanin przewożący 51-lenią pasażerkę. Poszkodowani uczestnicy zdarzenia, tj. dwie osoby jadące Volkswagenem, z uwagi na doznane obrażenia trafili do szpitala na badania. Kierujący w chwili zdarzenia byli trzeźwi. Szczegółowe okoliczności i przyczyny wypadku są obecnie ustalane.

Biesiadecki w ostatnich wyborach samorządowych, w tym samym okręgu, co Mądry i z tej samej listy wyborczej (Mysłowickie Porozumienie Samorządowe), uzyskał drugą w kolejności liczbę głosów – zgodnie z prawem był więc pierwszym kandydatem do objęcia stanowiska miejskiego rajcy i tak też się stało. Następnie skarbnik miasta Lidia Łazarczyk przedstawiła informację z wykonania miejskiego budżetu za pierwsze półrocze 2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła pozytywną opinię na temat jego wykonania, podobnie jak wszystkie komisje działające przy RM. Radni Bernard Pastuszka i Piotr Oślizło wyrazili wątpliwości, co do tego, czy miastu uda się do końca roku realizować budżet według obecnych założeń, ponieważ mamy spore długi, które regularnie trzeba spłacać zaciągając nowe pożyczki (głównie na wynagrodzenia, co potwierdziła sama skarbnik), są problemy z egzekwowaniem podatku od nieruchomości, które bardzo zubożają miejską kasę i z obrotem nieruchomościami. Brak nowych inwestycji na tere-

FOT. ARAMEDIA

nie Mysłowic także przyczynia się do takiego stanu rzeczy. Prezydent Edward Lasok uczciwie przyznał, że najpewniej w rok 2014 wejdziemy, niestety, z kolejnymi długami. Ważnym punktem obrad było jednomyślne przegłosowanie przez radnych projektu nadania rondu na skrzyżowaniu ulic Katowickiej i Bytomskiej imienia „Górników Kopalni Mysłowice”. W ten sposób zostanie upamiętniona nieczynna już kopalnia założona w 1837 r., jej pracownicy oraz wydarzenia z 1919 r., kiedy to strajk mysłowickich górników zapoczątkował I powstanie śląskie. W dalszej części sesji radna Dorota Konieczny-Simela zasygnalizowała radzie palący problem Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Budynek szkoły potrzebuje natychmiastowego remontu dachu, który przecieka, a odpadające nagminnie dachówki są dużym zagrożeniem dla uczniów i pracowników. Gorącą dyskusję wywołał temat przekształcenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Mysłowice z zakładu budże-

towego w jednostkę budżetową. Różnica pomiędzy tymi formami prawnymi zakładałaby, że MOSiR byłby w całości finansowany przez gminę, a wszystkie jego dochody wpływałyby do miejskiej kasy. Obecnie otrzymuje on dotacje od miasta, a drugie tyle musi wypracować sam, co jest właśnie największym problem placówki. Radnym nie przypadł do gustu ten pomysł, negatywnie oceniły go także komisje finansów i edukacji. Radny Zbigniew Karaszewski ostrymi słowami skrytykował działania zarządu MOSiR – przekonywał, że nie ma pieniędzy na nieudolnie zarządzaną jednostkę, która powinna raczej przynosić miastu dochody i że należałoby się zastanowić nad jej zamknięciem. Większość radnych sugerowała wprowadzenie zmian w zarządzaniu budżetem MOSiR (m.in. szkoły powinny płacić za wynajmowanie hal) i nie wyraziła zgody na zmianę w statucie placówki. W mieście pojawił się także nietypowy problem. Na jednej z prywatnych posesji rośnie barszcz sosnowskiego – roślina, która jest niebezpieczna dla zdrowia, powoduje rozległe poparzenia, a bardzo szybko się rozprzestrzenia i ciężko się z nią walczy. Jednak właściciel terenu, na którym barszcz się pojawił, nie wyraża chęci pozbycia się go. Radni Leon Kubica i Tomasz Wrona zaapelowali do rady, by zwróciła się do stosownych organów o wciągnięcie barszczu do wykazu niebezpiecznych roślin, a wyplenienie trujących chwastów stanie się obowiązkiem właściciela posesji. Batalię z właścicielem „Lokatora” zapowiedzieli też kolejni mieszkańcy – tym razem budynku przy ul. Brzezińskiej 48. Poinformowali oni radę miasta o zawiązaniu Komitetu na Rzecz Obrony Lokatorów przed sprzedażą nieruchomości wraz z mieszkańcami. To zabieg mający na celu zniwelować długi Pawła Dyla.

Aleksandra Olszewska

Partnerzy „Gazety Mysłowickiej”:

www.myslowice.slaska.policja.gov.pl

gazetamyslowicka.com Wydawca: ARAmedia ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25a

Redaktor naczelny: Bogumił Stoksik Z-ca red. naczelnego: Bartosz Kondziołka Skład i opracowanie graficzne: skizze.pl Biuro reklamy: +48 32 750 56 83 reklama@gazetamyslowicka.com Dział redakcji: +48 32 750 55 67 Redakcja: redakcja@gazetamyslowicka.com Zasięg: Mysłowice Nakład: 10 000 sztuk

Zespół redakcyjny: Damian Chojnacki, Agnieszka Czarnota, Anna Czarnota, Leonard Czarnota, Dawid Forma, Magdalena Gawlas, Agnieszka Januszewicz, Maciej Januszewicz, Krzysztof Korus, Aleksandra Latos, Aleksandra Nocoń, Aleksandra Olszewska, Redakcyjna Wróżka, Martyna Sawicka, Magdalena Sus, Adam Wojciechowski, Grażyna Wojciechowska, Artur Kornel Wójcik, Mateusz Ziółkowski, Patrycja Żurek

Numer zamknięto 01 października 2013 r. „Gazeta Mysłowicka” jest prawnie zarejestrowanym czasopismem wpisanym do Sądowego Rejestru Dzienników i Czasopism pod poz. PR 2398. Na postawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ARAmedia zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w „Gazecie Mysłowickiej” jest zabronione bez zgody wydawcy. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca nie zamówionych tekstów i zdjęć, zastrzega sobie prawo do skracania otrzymanych materiałów i zmiany ich tytułów.


AKTUALNOŚCI 03 WRZESIEŃ 2013 • NR 27/2013

POMYSŁY DLA ZAPOMNIANYCH MIEJSC W RAMACH PROJEKTU AKTYWOWANI ODBYŁY SIĘ JUŻ 4 SPOTKANIA, KTÓRYCH GŁÓWNYM TEMATEM BYŁA REWITALIZACJA. POD TYM HASŁEM KRYJE SIĘ SZANSA DLA ZANIEDBANYCH I ZAPOMNIANYCH REJONÓW MYSŁOWIC. JAKI JEST EFEKT SPOTKAŃ?

UCZESTNICY JEDNEGO ZE SPOTKAŃ

– Podczas ostatniego spotkania Aktywowanych odwiedziliśmy miejsca problemowe, mamy też przedyskutowane problemy mieszkańców tych miejsc. Zostało nam jeszcze dokładne spisanie i usystematyzowanie powstałych pomysłów – mówi Tomasz Szewczyk, radny miejski i wiceprezes Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Społecznych w Mysłowicach, które kieruje projektem. Według wstępnych ustaleń obszarami pilotażowymi dla działań rewitalizacyjnych miałaby zostać objęta część dzielnicy Stare Miasto, Centrum i Piasku. Każdy z tych terenów odznaczają złożone i różnorakie problemy społeczne: długotrwałe bezrobocie, wysoka przestępczość, duży odsetek starzejącego się społeczeństwa czy niska aktywność gospodarcza. Zespół planistyczny Aktywowanych, w oparciu o dane z instytucji miejskich, przygotował diagnozę problemów społecznych w rozróżnieniu na poszczególne dzielnice i przygotował propozycje działań, jakie miałyby objąć poszczególne rejony. Cechą charakterystyczną dla Programu Rewitalizacji Społecznej jest proponowanie działań będących połączeniem działań inwestycyjnych z działaniami o charakterze nieinwestycyjnym. Pomysłów padło dotychczas wiele. W Centrum jednymi z ciekawszych pomysłów było utworzenie świetlicy wraz z klubem seniora w bibliotece na „Rymerze”, utworzenie szkółki bokserskiej przy Gimnazjum nr 2, sekcji sportowej, zajęć ju-jitsu przy MOSIR na obiekcie Lechii 06. W przypadku Starego Miasta powstał pomysł powołania inkubatora przedsiębiorczości i kompleksowego centrum organizacji pozarządowych, pomysł budowy ścieżki rowerowej na terenie wałów, jak i adaptacji i remontu przestrzeni w zabytkowych familokach na rozproszone interaktywne muzeum regionalne, w tym dom górniczy i restaurację śląską w formie spółdzielni socjalnej (przy czym działania takiego muzeum obejmowałyby kilka osiedli). Spora część pomysłów dotyczyła także REKLAMA

FOT.CIS

osiedla Piasek. Wyodrębniono tu m.in. przystosowanie dawnego budynku sanepidu w Parku Zamkowym do funkcjonowania centrum kulturalno-edukacyjnego dla seniorów z naciskiem na integrację międzypokoleniową. Duży potencjał dostrzeżono również w działaniach szkoły sportowej, z myślą o której wskazano za celowe remont basenu i budowę sali gimnastycznej. Ciekawym pomysłem było stworzenie plenerowej siłowni i wiat z małymi estradkami na terenie podwórek w ramach dalszego rozwoju idei „odczarowanych podwórek”. Wśród zaproponowanych działań są również m.in. innowacyjne formy pracy socjalnej, włączające do działań społeczności lokalne, streetworking czy wychowawcy uliczni. – W ostatnią sobotę października będziemy prezentować cały program i rozpoczynamy konsultacje społeczne. Dotychczasowe pomysły będziemy konsultować z organizacjami pozarządowymi, a w listopadzie z mieszkańcami. Dotychczasowy program chcemy sfinalizować na początku grudnia. Chcielibyśmy też, żeby ustalenia, które obecnie poczyniliśmy, zostały wprowadzone do aktualizowanego programu rewitalizacji miejskiej – mówi Szewczyk. O sensie pracy na rzecz zdegradowanych dzielnic przekonuje dr Aleksandra Jadach-Sepioło z Instytutu Rozwoju Miast i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: – Projekt Aktywowani jest inicjatywą unikatową w skali kraju i zasługuje na szerszą promocję. To dobry wstęp do myślenia o zintegrowanej rewitalizacji miasta, w którą już od „wymyślania” programu włączona jest społeczność lokalna. Prawie od samego początku uczestniczymy w pracach tego zespołu i wnioski projektu są dla nas bezcenne, bo w jaki inny sposób udałoby się nam z zewnątrz zebrać tak ważne pomysły wypracowane przez samych mieszkańców i organizacje pozarządowe. – To istotny wkład w proces rewitalizacji Mysłowic i będziemy się starali włączyć przynajmniej część działań wskazanych w Programie Rewitalizacji Społecznej do ak-

tualizowanego Miejskiego Programu Rewitalizacji. Dlaczego część? Przede wszystkim dlatego, że będziemy rekomendować skupienie działań rewitalizacyjnych na obszarze mniejszym niż dotychczas, na którym koncentracja problemów jest największa, a efekty mogą w największym stopniu oddziaływać na całe miasto – dodaje Jadach-Sepioło. Oczywiście kluczowe jest teraz pytanie, skąd wziąć środki na realizacje tych często bardzo kosztownych pomysłów. – Prace mieszkańców nad Programem Rewitalizacji Społecznej powoli dobiegają końca. Na tym etapie projektu pojawiło się już kilkakrotnie pytanie: „W jaki sposób zapewnimy finansowanie tworzonego programu?”. Bardzo dużo zależy od stopnia, w jakim omawiany program zostanie włączony do programu miejskiego, otwiera to bowiem szereg dodatkowych możliwości dla pozyskiwania środków finansowych przez same organizacje pozarządowe. CIS obecnie rozważa pojawiające się możliwości ubiegania o środki finansowe na realizację założeń Programu Rewitalizacji Społecznej. Prawdopodobnie już w połowie października będziemy starać się o fundusze norweskie na realizację przynajmniej niewielkiej części pomysłów. W dalszej perspektywie planujemy starać się o środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Planujemy również wspierać organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – mówi Aleksandra Podlasek, specjalista projektu Aktywowani. W relacji z ostatniego spotkania zespołu dostępniej na stronie internetowej CIS sami twórcy zadają pytanie, czy zamiast zabaw przy trzepaku i piwa w bramie można liczyć na darmową, plenerową siłownię czy zajęcia w ramach odczarowanych podwórek. Przykłady innych miast pokazują, że tak. Od projektu musimy jednak skutecznie przejść do realizacji pomysłów, a to chyba największe wyzwanie. Bogumił Stoksik

WIADOMOŚCI W SKRÓCIE KONTROWERSYJNY „RAPORT Z MIASTA M” Z końcem września po mieście zaczęła krążyć anonimowa gazetka szkalująca prezydenta i jego współpracowników z urzędu miejskiego. „Raport z miasta M” jest najwyraźniej zapowiedzią nadchodzącej przedwyborczej batalii. Sam Edward Lasok błyskawicznie odpowiedział autorom anonimowej publikacji oświadczeniem, w którym wytyka opozycji hipokryzję i zaznacza, że choć autor gazetki jest mu znany, to nie zamierza wyciągać z tej sprawy żadnych konsekwencji, bo „gardzi taką formą komunikacji”. „Zawsze byłem i nadal jestem otwarty na debaty w sprawach ważnych dla mieszkańców. Uważam także, że istnieje dość skutecznych środków i form, za pomocą których wyrażać można swoje niezadowolenie lub frustrację i zachęcam do korzystania z nich, ale podpisując się z imienia i nazwiska. Tylko wtedy takie materiały można traktować wiarygodnie. Mieszkańców proszę zaś o czujność, by »ładne« słowa, propagandowe artykuły nasycone kłamstwami a nie merytoryką czy fałszywe gesty dobroci, nie przysłoniły zgoła odmiennej rzeczywistości” – pisze w oświadczeniu prezydent.

BĘDZIE KONTROLA PARKU ZAMKOWEGO? Podczas ostatniego posiedzenia komisji rewizyjnej radny Janusz Wszołek konsekwentnie postulował za powołaniem zespołu do zbadania prawidłowości i celowości remontu górnej części Parku Zamkowego. Jeśli rada miasta przychyli się do tego wniosku, to członkowie komisji rewizyjnej kompleksowo skontrolują całą inwestycję. Przypomnijmy, że na remont parku miasto pozyskało ponad 700 tys. zł unijnej dotacji, a wszystkie prace kosztowały blisko milion zł. Spora część mieszkańców Mysłowic uważa jednak, że renowacja parku to fuszerka, a władze miasta zwyczajnie wyrzuciły w błoto mnóstwo pieniędzy.

„BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” 2013 27 września odbyła się szósta edycja Międzyszkolnej Zabawy Edukacyjnej „Bezpieczna droga do szkoły”. Imprezę zorganizowaną przez pracowników Szkoły Podstawowej nr 9 przeprowadzono w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Bończyka. W zabawie wzięli udział uczniowie pierwszych klas z jedenastu mysłowickich podstawówek, a do udziału oraz pracy w jury zostali zaproszeni przedstawiciele m.in. służ mundurowych. W zabawie uczestniczył także zaproszony przez dzieci Sznupek.

ZŁOMIARZE NIE PRÓŻNUJĄ Nie maleje liczba kradzieży metalowych elementów, na których sprzedaży można się łatwo i szybko wzbogacić. Tylko w ciągu ostatniej dekady września strażnicy miejscy i policja aż dwa razy interweniowali w podobnych sprawach. Pierwsze zdarzenie miało miejsce 20 września – dyżurny straży miejskiej odebrał zgłoszenie na temat dwóch mężczyzn, którzy ukradli bramę wjazdową z ogrodzenia posesji przy ul. Mieszka I. Podczas kontroli pobliskich skupów złomu okazało się, że brama jest właśnie ważona przez pracownika złomnicy. Na pytanie, kto dostarczył te elementy do punktu skupu, pracownik wskazał dwóch stojących nieopodal mężczyzn, którzy na widok zmierzających w ich kierunku strażników rzucili się do ucieczki. Po krótkim pościgu zostali ujęci, przetransportowani do KMP Mysłowice i przekazani policjantom. Natomiast 23 września podczas patrolu ul. Janowskiej strażnicy zauważyli dwóch mężczyzn ciągnących za sobą wózek wypełniony złomem, na którym znajdowało się również metalowe przęsło ogrodzenia. Zostało ono skradzione z terenu prywatnej posesji przy ul. Kwiatowej, co potwierdziła właścicielka. W tym przypadku również policja musiała włączyć się do sprawy.


04 AKTUALNOŚCI

gazetamyslowicka.com

WRZESIEŃ 2013 • NR 27/2013

SEGREGUJE KTO MOŻE

WCIĄŻ SZUKAJĄ PEDOFILA

PONAD 90% MIESZKAŃCÓW ZADEKLAROWAŁO, ŻE ODPADY BĘDZIE SEGREGOWAĆ I FAKTYCZNIE, WEDŁUG INFORMACJI Z ZAKŁADU OCZYSZCZANIA MIASTA MYSŁOWICE, TAKA SEGREGACJA JEST PROWADZONA. WIELU Z TYCH, KTÓRZY CHCĄ SEGREGOWAĆ SPOTYKA SIĘ JEDNAK Z UTRUDNIENIAMI. CIĄGLE ŻYWA JEST RÓWNIEŻ DYSKUSJA NA TEMAT CEN WYWOZU ODPADÓW.

nywane przez wydział kryminalny w celu ustalenia sprawcy. Ze zwiększoną częstotliwością pojawiają się też nasze patrole wokół przedszkoli i szkół – mówi aspirant Paweł Szyja z mysłowickiej komendy. Sprawca to mężczyzna w wieku 20-30 lat, wzrostu ok. 170 cm, szczupłej budowy ciała. Włosy krótkie, czarne. W czasie zdarzenia ubrany był w kurtkę koloru czarnego, czarne spodnie typu leginsy i krótkie buty gumowe koloru czarnego. Z posiadanych przez policję informacji wynika, że poszukiwany tuż przed zdarzeniem mógł odwiedzać sklepy z odzieżą, w których przymierzał konfekcję damską. Policjanci proszą o pomoc w identyfikacji poszukiwanego. Każdy, kto wie coś w tej sprawie proszony jest o kontakt z Komendą Miejską Policji w Mysłowicach pod numerami telefonów 32 317 32 55 i 32 317 32 00 oraz numerem alarmowym w każdym mieście 997. Mężczyźnie najprawdopodobniej udało się wejść na teren szkoły przez uszkodzony płot. Rodzice już zwrócili się do wiceprezydenta Jana Wajanta z prośbą o naprawę płotu i wycięcie przyległych do placówki zarośli w celu poprawy bezpieczeństwa ich pociech. Ponadto 19 września w Gimnazjum nr 3 w Brzęczkowicach odbyło się posiedzenie Rady Osiedla Brzęczkowice-Słupna, podczas którego dyskutowano o najbardziej niebezpiecznych w dzielnicy miejscach i pomysłach na podniesienie bezpieczeństwa, zwłaszcza wokół wszystkich placówek oświatowych.

Jak informuje Kamila Szal z UM Mysłowice: – Wszystkie nieruchomości zostały wyposażone już w pojemniki. W niektórych przypadkach pozostaje jeszcze kwestia ewentualnej wymiany na pojemnik przewidziany w regulaminie, tj. większy lub mniejszy od tego, który obecnie znajduje się na nieruchomości. Są jednak wyjątki i tutaj rzecznik magistratu przyznaje: – Jeżeli chodzi o zabudowę wielorodzinną, to problem stanowią te lokalizacje, w których nadal istnieją zsypy, a zarządca nie wyznaczył miejsca do ustawienia pojemników. Doraźnie ustawione zostały natomiast dzwony na szkło i odpady suche. Jacek Cieślar, zastępca prezesa Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w sprawie wiat śmietnikowych mówi: – Postawienie wiaty to procedura, która trochę trwa, niezbędne jest jej zaprojektowanie, zgłoszenie i akceptacja usytuowania przez mieszkańców. Na dzisiaj tam, gdzie nie ma możliwości zlokalizowania nowej wiaty przy budynkach ze zsypami, odpady mokre powinny być gromadzone w pomieszczeniach zsypów, natomiast pojemniki na szkło i odpady suche powinny być zlokalizowane przy budynkach. W sytuacji znalezienia odpowiedniej lokalizacji spółdzielnia będzie budować nowe wiaty, a następnie likwidować zsypy. Na dzień dzisiejszy w większości miejsc pojemniki do segregacji już są, ale na wysłane miesiąc temu pismo, w którym wymieniliśmy wszystkie adresy wymagające uzupełnienia o pojemniki na śmieci, nie dostaliśmy jeszcze odpowiedzi. – Mimo wcześniejszych zapowiedzi nie ma ułatwień ze strony władz w kwestii budowy nowych wiat. Często sami mieszkańcy nie chcą wiat śmietnikowych obok swoich domów i blokują tego rodzaju inwestycje – mówi prezes MSM Adam Kaliszczak. – Ważnym problemem – dodaje Cieślar – są odpady wielkogabarytowe. W starym systemie w ramach jednej opłaty za śmieci wynegocjoREKLAMA

wanej przez MSM, czyli ok. 6,80 zł/ osobę, wywożono je raz w tygodniu. W nowym, według uchwały rady miasta, są one wywożone raz w miesiącu przy opłacie za posegregowane śmieci 12 zł/osobę. Jeżeli ta częstotliwość nie będzie zwiększona, być może będziemy musieli zlecić transport, a koszty przenieść na mieszkańców. Wszystko jest w gestii władzy miasta, która powinna rozważyć zwiększenie częstotliwości wywozu „gabarytów”. Niezmiennie kontrowersyjna jest też kwestia płatności za odpady. – Nowa ustawa bije po kieszeni tę uboższą część społeczeństwa, choć nie ma ku temu podstaw. Można i powinno się różnicować opłaty, bo przecież koszty odbioru śmieci w blokach są zdecydowanie mniejsze, niż na peryferiach, gdzie taką samą ilość odpadów odpowiednie służby zbierają przykładowo nie przez kilka dni, ale w kilka godzin. W Mysłowicach z tej możliwości nie skorzystano – mówi Cieślar. Na pytanie o to, jaki jest finansowy bilans miasta związany z nowymi opłatami Kamila Szal odpowiada: – Z uwagi na to, że minęły dopiero dwa miesiące od wejścia w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, podawanie jakichkolwiek danych finansowych będzie wysoce nieprecyzyjne i niewiarygodne. Obecnie w każdym miesiącu obserwujemy wpływy na kilka miesięcy z góry. Nie mamy technicznych możliwości, by wyciągnąć z tego zestawienia wyłącznie te opłaty, które dotyczą konkretnych miesięcy. Ponadto pracujemy obecnie nad wprowadzeniem systemu ulg dla rodzin wielodzietnych, a także rozważamy wprowadzenie dodatkowych, bezpłatnych usług dla mieszkańców z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Bogumił Stoksik

PORTRET PAMIĘCIOWY

FOT. KMP

Cały czas trwają poszukiwania mężczyzny podejrzanego o próbę gwałtu na małej dziewczynce. Powyżej prezentujemy jego komputerowy portret pamięciowy. Mysłowicka policja będzie sprawdzać każdą informację, która może pomóc trafić na jego trop. Zdarzenie miało miejsce 11 września ok. godz. 17.40 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w dzielnicy Brzęczkowice. W szkole trwała wywiadówka, a grupka dzieci bawiła się tuż obok budynku. To wtedy mężczyzna zaczepił trzy dziewczynki, zwabił je w pobliskie zarośla i próbował zgwałcić jedną z nich. – Ze względu na czynności operacyjne nie możemy podać nowych informacji. Na chwilę obecną trwają czynności wyko-

Aleksandra Olszewska

NABÓR DO „STRZELCA” Jednostka Strzelecka 3013 Mysłowice ogłasza rozpoczęcie rekrutacji w swojego szeregi. Spotkanie organizacyjne odbyło się w Mysłowickim Ośrodku Kultury 28 września. Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza to pozarządowa organizacja powstała w 1991 r. w wyniku fuzji organizacji tzw. Ruchu Strzeleckiego działających w latach 1989-1991. Nasza organizacja współpracuje ściśle z Ministerstwem Obrony Narodowej, służbami mundurowymi, lokalnymi samorządami oraz społecznością w zakresie szeroko rozumianego umacniania obronności RP. ZS „Strzelec” OSW to tysiące ludzi, których łączy idea wzmacniania obronności państwa Polskiego. Kadra związku to w głównej mierze osoby wywodzące się ze środowiska służb mundurowych (żołnierze, policjanci, pracownicy straży granicznej, strażacy), harcerstwa oraz osoby cywilne, tj. pasjonaci, przedsiębiorcy itp. Kadra związku to osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w wielu dziedzinach, m.in. strzelectwie, topografii, bronioznawstwie, spadochroniarstwie i wielu innych. Więcej informacji: http://myslowice. zs.mil.pl lub http://zs-strzelec.mil.pl. Kontakt: myslowice@zs.mil.pl lub tel. 510 137 026.

ZS „Strzelec” OSW

WYPADEK W KWK MYSŁOWICE-WESOŁA

PRZESŁUCHANIA I KONTROLE 26 sierpnia w szybie „Piotr” kopalni Mysłowice-Wesoła zginęło trzech pracowników firmy Kopex-PBSz, czwarty został ciężko ranny. Prokuratura Rejonowa w Mysłowicach i katowicki Wyższy Urząd Górniczy cały czas wyjaśniają przyczyny tej tragedii. Przesłuchanych w sprawie zostało już ok. 20 osób, WUG zlecił też kontrole prawie 300 kopalnianych szybów pod kątem pracy w nich zgodnej z obowiązującymi przepisami. Ma to podnieść bezpieczeństwo górników i zapobiec podobnym

zdarzeniom w przyszłości. – Nadal trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia przyczyn wypadku. Przesłuchujemy wszystkich, którzy mogą mieć jakieś informacje w tej sprawie, czyli osoby wykonujące prace w feralnym szybie, dyspozytorów kopalnianych, czekamy na wyniki zleconych ekspertyz i oficjalne wyniki sekcji zwłok z zakładu medycyny sądowej – mówi Adam Siwoń, zastępca prokuratora rejonowego. Szczegółowo sprawdzane jest, gdzie znajdowali się w chwili wypadku pozostali pra-

cownicy firmy Kopex-PBSz i dlaczego akcja ratunkowa zaczęła się tak późno. W szybie „Piotr” zabezpieczono materiał dowodowy, czyli kabel, który przygniótł górników, jego uchwyty i zaciski. – Cały czas wyjaśniamy wszelkie wątpliwości techniczne. Z mojego doświadczenia wynika, że cała procedura może potrwać nawet 3-4 miesiące – dodaje Siwoń.

Aleksandra Olszewska


AKTUALNOŚCI 05 WRZESIEŃ 2013 • NR 27/2013

WSPÓLNIE W SPRAWIE KOPALNI GÓRNICZA AFERA EMERYTALNA

USZKODZONY DACH W LICEUM NR 1

FOT. ARAMEDIA

Podczas ostatniej sesji rady miasta, radna, Dorota Konieczny-Simela, poza porządkiem obrad, zgłosiła problem dotyczący dachu w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Tadeusza Kościuszki. To rada rodziców zwróciła się do niej w tej sprawie, ponieważ wymagany jest remont. Dach przecieka, a dachówki spadają na ziemię, tworząc niebezpieczeństwo dla uczniów, pracowników oraz przechodzących tamtędy osób. – Budynek ma prawie sto lat, jest zabytkowy, dlatego dach wymaga gruntownego remontu – informuje wicedyrektor szkoły mgr Marta Drewnicka. – Na dzień dzisiejszy, w miejscach zagrożonych, szkoła jest zabezpieczona taśmą i umieszczone są tabliczki ostrzegawcze. Tyle jesteśmy w stanie zrobić, naprawa dachu jest zależna od decyzji urzędu miasta – dodaje. Remont dachu, to bardzo duża inwestycja i do tej pory miasto zajmowało się podobnymi remontami w budynku szkoły. 2 października w urzędzie miasta odbędzie się spotkanie w tej sprawie i wtedy zapadną wszelkie decyzje. A.N. REKLAMA

ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA MYSŁOWICKIEJ KOPALNI

Tak jak w przypadku dofinansowania projektu budowy DTŚ, o pieniądze na rewitalizację terenów po KWK Mysłowice miasto stara się wspólnie z Jaworznem i Sosnowcem. Katowice nie wyraziły zainteresowania w obu przypadkach. Dofinansowanie z Unii wynosi 2,6 mln zł i obejmuje: opracowanie studium transportowego, sporządzenie koncepcji programowo-przestrzennych dla układu drogowego i systemu komunikacji tramwajowej oraz centrów przesiadkowych w granicach miast partnerów, sporządzenie dokumentacji środowiskowej oraz promocja projektu. Nie jest jeszcze wiadomy koszt samej rewitalizacji, ale częściowe koszty będą znane na ostatnim etapie projektu, tj. po opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego wraz z częścią kosztorysową dla przedsięwzięć wytypowanych w koncepcji zagospodarowania terenu. Prawdopodobnie w grudniu tego roku pojawi się odpowiedź o dofinansowaniu projektu.

FOT.SKIZZE

Od tego momentu miasta będą miały 1,5 roku na wykorzystanie tych pieniędzy. Dlaczego Katowice nie przyjęły propozycji współpracy? – Rozmowy prowadziliśmy równolegle z trzema miastami, tj. Katowicami, Jaworznem i Sosnowcem. Przedstawione przez nas koncepcje i plany dotyczące rewitalizacji terenów pokopalnianych nie wpisywały się w plany Katowic, tym samym miasto nie było zainteresowane współpracą w tym projekcie – informuje Kamila Szal z mysłowickiego magistratu. Podczas rozmów każde z miast wskazało na swoim terenie potencjał do zagospodarowania – czyli tzw. model partnerskiego zagospodarowania terenów poprzemysłowych. Obejmuje on przykładowo budowę jednego elementu na terenie miasta Mysłowice, a kolejnego na terenie miasta partnerskiego. Aleksandra Nocoń

Wyszła na jaw afera związana z kopalnią Mysłowice-Wesoła. Przez kilka lat fałszowano dokumenty, na podstawie których związkowcy odchodzili na wcześniejsze emerytury. Prawdopodobnie będą oni musieli wrócić do pracy. Zakłamania w dokumentacji wyszły na jaw podczas kontroli Katowickiego Holdingu Węglowego. Wykazano, że w latach 2007-2012 sfałszowano dokumenty, które pozwalały głównie związkowcom przechodzić na wcześniejsze górnicze emerytury. Wpisywano im w ewidencję dniówki dołowe, mimo że owi pracownicy przebywali wtedy na powierzchni, oddelegowani do zadań związkowych. Katowicki Holding Węglowy, który jest właścicielem zakładu, nie podał do publicznej informacji, na jaką skalę odbywał się proceder. Teoretycznie prowadzenie oddelegowanych do prac związkowych na dniówki dołowe nie jest niczym nielegalnym. Nie może jednak dochodzić do sytuacji, w której związkowiec znajduje się na powierzchni, gdy powinien właśnie być pod ziemią lub też wymaga, by wpisywać mu do ewidencji dniówki dołowej. REKLAMA

ZUS wciąż analizuje dokumenty nadesłane przez KHW. Czy emerytury zostaną wstrzymane, czy też zostaną ustalone nowe ich wysokości? Tego jeszcze nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że ZUS nie będzie wymagał od związkowców powrotu na kopalnię. Decyzja, czy byli pracownicy zostaną ponownie zatrudnieni, zależy wyłącznie od pracodawcy. Póki co znany jest jeden taki przypadek. Dlaczego zdecydowano się na fałszowanie dokumentów? Prawdopodobnie chodzi o różnice dotyczące emerytur powierzchniowych i dołowych. Pracownicy powierzchniowi muszą pracować do 67. roku życia, natomiast górnicy dołowi mogą przejść na emeryturę po 25 latach pracy. Różnice zachodzą również w przeliczniku stosowanym przy ustalaniu wysokości emerytur. Dla pracowników na powierzchni wynosi ona 1,3 za każdy rok składkowy, natomiast dla górników dołowych waha się ona pomiędzy 1,5 a 1,8, w zależności od zajmowanego stanowiska. Mateusz Ziółkowski


06 DODATEK

gazetamyslowicka.com

WRZESIEŃ 2013 • NR 27/2013

ROZWIJAJĄCE SIĘ MIASTO O NIEZWYKŁYM POTENCJALE Z EDWARDEM LASOKIEM, PREZYDENTEM MYSŁOWIC O TYM, JAK PROWADZI SIĘ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I ŻYJE W MYSŁOWICACH ROZMAWIA MARCIN PRYNDA. PRZEDRUK Z WRZEŚNIOWEGO WYDANIA MAGAZYNU „KAPITAŁ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”.

EDWARD LASOK Marcin Prynda: Jakie znaczenie dla Mysłowic ma położenie w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego? Edward Lasok: Strategiczne usytuowanie Mysłowic wpłynęło nie tylko na historię naszego miasta, ale rzutuje również na życie codzienne jego miesz-kańców. Położenie w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowe-go zdeterminowało zatem oczywisty związek mysłowiczan z m.in. przemysłem górniczym i hutniczym. Lokalizacja Mysłowic umożliwia podejmowanie pracy w okolicznych miastach i stwarza szansę na za-trudnienie w odległości kilku, czy kilkunastu kilometrów od miejsca zamieszkania. Nasze miasto ma niezwykły potencjał. Oprócz funkcjonującej kopalni „Mysłowice-Wesoła", wielu bardzo dobrze funkcjonujących zakładów produkcyjnych i usługowych, mamy jedno z największych centrów dystrybucyjnych w Polsce - Panattoni Park Mysłowice.

FOT. UM

Mysłowice leżą także w centrum konurbacji górnośląskiej. Jakie są korzyści, a jakie mankamenty takiego usytuowania? Korzyści jest wiele: oprócz wspomnianej większej szansy na zna-lezienie pracy mamy rozwiniętą komunikację, w tym miejską. Logi-stycznie mamy połączenia umożliwiające szybkie przemieszczanie się nie tylko w całym okręgu, przebiegające przez miasto autostrada A4 i droga ekspresowa SI skracają czas dojazdu do Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Bielska-Białej, Cieszyna itp. W mieście znajduje się węzeł autostradowy Mysłowice-Brzęczkowice. Od centrum Katowic miasto dzieli maksymalnie 10 minut jazdy samochodem, a drogę do Krakowa można pokonać w ciągu trzech kwadransów. W odległości 80 km znajduje się granica polsko-czeska (przejście graniczne w Cieszynie). Miasto połączone jest siecią dróg, linii

autobusowych, tramwajowych i kolejowych z największymi miastami aglomeracji górnośląskiej. Ponadto przebiegająca linia kolejowa oraz bliskość Katowic sytuuje Mysłowice w dogodnym punkcie komunikacyjnym kraju. Dodatkowym atutem miasta będzie, planowane w najbliższych latach, prze-dłużenie Drogowej Trasy Średnicowej do Mysłowic. Kolejnym ważnym atutem świadczącym o atrakcyjności miasta jest niewielka odległość od dwóch międzynarodowych lotnisk: Portu Lotniczego Katowice Py- rzowice (ok. 40 km) oraz Portu Lotniczego Kraków Balice (ok. 70 km). W takim usytuowaniu łatwiej o dostęp do większej i zróżnicowanej oferty medycznej, edukacyjnej itd. Sprzyja ono również współpracy z ościennymi miastami i wymiany doświadczeń. Jakim miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej są Mysłowice? Prowadzenie działalności gospodarczej właśnie w Mysłowicach stwarza większe szanse na powodzenie biznesu. Ilość przedsiębiorstw, a zatem i konkurencja jest bardzo duża, ale z drugiej strony taka sytuacja daje możliwość szerokiej współpracy i rozwoju. I po raz kolejny należy podkreślić atuty płynące z doskonałej komunikacji Mysłowic. Świetne połączenia dają lepsze możliwości prowadzenia działalności gospodarczej właśnie w naszym mieście. Na jakiego rodzaju wsparcie liczyć mogą przedsiębiorcy lokujący swoją działalność w Mysłowicach ? Dzięki porozumieniu Urzędu Miasta Mysłowice z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego SA utworzono Regionalny Punkt Konsultacyjny w Urzędzie Miasta. Z bezpłatnych porad mogą korzystać przede wszyst-

MYSŁOWICE WSPARCIEM DLA PRZEDSZKOLI ZMIANY MINISTERSTWA EDUKACJI DOTYCZĄCE NAUCZANIA PRZEDSZKOLNEGO OGRANICZYŁY MOŻLIWOŚCI PRZEDSZKOLI Z ZAKRESU ORGANIZACJI ZAJĘĆ DODATKOWYCH. W MYSŁOWICACH, PREZYDENT MIASTA, EDWARD LASOK, PODJĄŁ JEDNAK DECYZJĘ O ICH ZAPEWNIENIU I FINANSOWANIU Z BUDŻETU MIASTA. WSZYSTKIE DZIECI OTRZYMAJĄ ZATEM BEZPŁATNY DOSTĘP DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO I GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ. USTAWOWE ZMIANY OGRANICZYŁY MOŻLIWOŚCI PRZEDSZKOLI

FOT. PHOTOXPRESS

Nowa Ustawa przedszkolna, która weszła w życie z dniem 1 września br., zakłada, że edukacja przedszkolna będzie częściowo finansowana z budżetu Państwa oraz, że opłata za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w placówce – powyżej pięciu, które są dotychczas bezpłatne – nie może przekroczyć 1 zł. Ponadto znowelizowana Ustawa, nie pozwala na pobieranie przez przedszkola dodatkowych opłat ponad tę za dodatkową godzinę spędzoną w placówce. Oznacza to, że od tego roku szkolnego dzieci, przebywające w przedszkolach, nie mogą brać udział w żadnych dodatkowo płatnych zajęciach. Przed zmianami w Ustawie, rodzice, którzy chcieli, by dzieci uczęszczały na dodatkowe zajęcia uiszczali opłatę w wysokości nawet do 75 zł miesięcznie (średni koszt jednych zajęć to ok. 25 zł). Co oczywste, nie każdego było na

kim osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz lokalni przedsiębiorcy. Najczęściej konsultacje dotyczą rejestracji i form prowadzenia oraz źródeł finansowania działalności gospodarczej. Między innymi z myślą o już działających przedsiębiorcach mających problemy ze spłatą zobowiązań gminnych przyjęliśmy w Mysłowicach program pomocy de minimis w formie rozłożenia na raty oraz odroczenia należności lub zaległości, a także umarzania zaległości wraz z odsetkami za zwłokę. Kolejna uchwała Rady Miasta pozwala na zwolnienia z podatku od nieruchomości nowych inwestycji, budynków, części budynków oraz budowli (lub ich części), związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Oczywiście podobne udogodnienia zawierają stosowne obwarowania. Porozmawiajmy także o tym, co dzieje się obecnie w mieście. Jakie są aktualne potrzeby inwestycyjne Mysłowic? Planowane inwestycje łączymy z możliwościami, jakie stwarzać będzie kolejny budżet unijny na lata 2014-2020. Przygotowujemy się do skorzystania z funduszy unijnych przeznaczonych na przedsięwzięcia transportowe o znaczeniu ponadgminnym i realizacji kolejnego etapu Drogowej Trasy Średnicowej wspólnie z Sosnowcem i Jaworznem. W perspektywie inwestycja ta może mieć strategiczne znaczenie dla miasta. Przewidujemy, że wpłynie ona również na kolejną planowaną przez nas inwestycję, rewitalizację terenów po Kopalni „Mysłowice". Tak zintegrowane działanie będzie stwarzało niezwykłe możliwości gospodarcze dla Mysłowice i może wpłynąć, w istotny sposób, na rozwój miasta. Pozwoli choćby na powstanie nowych miejsc pracy. Ponadto dzięki

temu przedsięwzięciu możliwe będzie poprawienie infrastruktury drogowej.

to stać więc nie wszystkie dzieci brały w nich udział.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA WYŁONIENI ZOSTANĄ PRZEZ KAŻDĄ PLACÓWKĘ NA ZASADACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

DECYZJĄ WŁADZ MYSŁOWIC DZIECI PRZEDSZKOLNE BĘDĄ MIAŁY ZAPEWNIONE DODATKOWE ZAJĘCIA - Ministerstwo nie dało możliwości samorządom na przygotowanie się do wejście w życie tak ważnych zmian w nauczaniu przedszkolnym – podkreśla Edward Lasok, prezydent miasta Mysłowice. - Dlatego też podjąłem decyzję, że miasto pokryje koszty najważniejszych zajęć w przedszkolach, by przygotowane zmiany nie były odczuwalne przez dzieci i ich rodziców. Ponadto, co dla mnie najważniejsze, z zajęć będą mogły korzystać wszystkie dzieci, a nie tylko te, których rodzice opłacili dodatkowe zajęcia. Przyjęte przez miasto Mysłowice rozwiązanie będzie miało charakter pilotażowy, do czasu ostatecznych rozstrzygnięć Ministerstwa Edukacji. Przetarg, który zaplanowano na przełom września i października wyłoni wykonawców zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej i języka angielskiego. - Obecnie niezmiernie dużo dzieci uczęszczających do przedszkoli ma kłopoty z wadami postawy stąd też decyzja o właśnie tego typu zajęciach. Niezaprzeczalnie spełniają one funkcję profilaktyczną i pozbawienie ich podopiecznych przedszkoli byłoby nierozsądne – mówi Iwona Nowak, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Jakie założenia strategii rozwoju miasta są obecnie realizowane? Przyszłość Mysłowic określi realizowany projekt rewitalizacji, bo on właśnie zdeterminuje rozwój miasta, przyczyni się do zmian w planach przestrzennego zagospodarowania, a w konsekwencji wpłynie na wiele dziedzin życia społecznego. To zadanie otworzy kolejne możliwości inwestycyjne, uporządkuje istniejącą infrastrukturę techniczną, mieszkaniową, kulturalno-sportową miasta. To największe przedsięwzięcie strategiczne na najbliższe lata. Mysłowice staną się dzięki temu przyjaznym miejscem do życia? Mam nadzieję, że już są coraz bardziej atrakcyjnym miastem. Przede wszystkim dzięki angażowaniu mieszkańców w prze-miany i rozwój miasta. Ta partycypacja społeczna pomału staje się mysłowicką specjalnością. Atutem miasta jest także edukacja. Szczególnie imponujące wyniki mają tutejsze szkoły ponadgimnazjalne osiągające wysoki poziom tzw. zdawalności matur, a także komunikacja, o której już wspominałem. Nie można nie wspomnieć o tym, że Mysłowice są jednym z najbardziej zalesionych miast w województwie. Mamy piękne tereny pod budowę domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Tutaj się dobrze mieszka, odpoczywa po pracy i stąd, jak niegdyś głosiło hasło miasta, wszędzie blisko. Mysłowice są miastem o niezwykłym potencjale, którego gospodarczą podstawą jest górnictwo, produkcja i usługi, a mieszkańcy cenią wartości rodzinne oraz pracę

W tegorocznym budżecie zabezpieczono na ten cel ponad 54 tys. zł. Na drugie półrocze roku szkolnego 2013/2014 Urząd Miasta przeznaczy kwotę blisko 110 tys. zł co łącznie daje kwotę ponad 162 tys. zł. za roczny program zajęć korekcyjnych i języka angielskiego dla wszystkich przedszkoli z terenu miasta Mysłowice. DODATKOWE PIENIĄDZE NA SZKOLENIA DLA KADRY PRZEDSZKOLNEJ - Kadra przedszkolna posiada kwalifikacje, by prowadzić w przedszkolach zajęcia muzyczne, plastyczne czy z rytmiki. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by większość zajęć, w których do tej pory uczestniczyły dzieci było kontynuowanych – podkreśla Iwona Nowak, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Większość przedszkoli z terenu miasta Mysłowice od wielu lat z powodzeniem prowdzi najróżniejsze zajęcia rozwijające umiejętności i pasje najmłodszych dzieci. W ofercie tychże placówek znaleźć można między innymi kółka komputerowe, wokalne, kulinarne czy logicznego myślenia. Ponadto w budżecie miasta zabezpieczono ponad pół miliona złotych na dokształcanie nauczycieli i priorytetem będzie dokształcanie właśnie kadry przedszkolnej.


AKTUALNOŚCI 07 WRZESIEŃ 2013 • NR 27/2013

DRUGIE ŻYCIE KAMIENICY TRWAJĄ PRACE REMONTOWE I RENOWACYJNE KAMIENICY NA ROGU ULIC MIKOŁOWSKIEJ I OŚWIĘCIMSKIEJ. KAMIENICA MA JUŻ 112 LAT I JEST JEDNYM Z NIEWIELU PRZYKŁADÓW KAMIENICY CZYNSZOWEJ O WYRAŹNYCH CECHACH NEOGOTYKU. CHARAKTERYSTYCZNA DLA TEGO STYLU JEST W NIEJ CZERWONA CEGŁA, STRZELISTOŚĆ ZWIEŃCZEŃ PRZY DACHU, NIEWIELKI BIAŁY KRZYŻ I ROGOWA WIEŻYCZKA. NAD BRAMĄ WJAZDOWĄ OD STRONY UL. MIKOŁOWSKIEJ UMIESZCZONO KARTUSZ Z DATĄ BUDOWY: ROK 1901. DYREKTOR MZGK OPOWIADA NAM O POSTĘPIE PRAC.

Dach jest teraz odpowiednio zabezpieczany? Specjaliści orzekli, że da się uratować dach, pod warunkiem, że pomaluje się go natychmiast odpowiednimi farbami antykorozyjnymi. Firma umyła, odtłuściła i pomalowała blachę kilkoma warstwami specjalnych farb antykorozyjnych. Kolor został uzgodniony z wydziałem architektury urzędu miasta oraz z konserwatorem wojewódzkim. W kamienicy będą prowadzone również inne prace remontowe? Drugim powodem remontu było bezpieczeństwo kamienicy i ludzi. Budynek posiada wysoką wieżyczkę, sterczyny, gzymsy, blendy itd., mocno zniszczone przez sto lat śląskiego powietrza. Wszystko rozsypuje się i grozi zawaleniem. Korzystając z ogromnego rusztowania, które ustawione jest wokół kamienicy, postanowiliśmy zadbać również o tę kwestię.

Trzeci powód to odnawianie elewacji? Byłoby grzechem nie wykorzystać okazji i o nią nie zadbać. Dogadaliśmy się z firmą wykonawczą, że z tego samego rusztowania skorzystają bezpłatnie pracownicy MZGK. Zatem równolegle z naprawą rynien, cegieł i dachu, poniżej fugowane są cegły, a klinkier czyszczony i malowany środkiem zabezpieczającym przed penetracją wody, aby po zdjęciu rusztowania budynek był nie tylko piękny, ale przede wszystkim bezpieczny. Jaki jest szacunkowy koszt prac i kiedy przewiduje się ich zakończenie? Koszt remontu dachu z naprawą wieżyczek, wymianą rynien, obróbką blacharską itp. wyniesie 56 tys. zł brutto. Do tego dochodzą jeszcze naprawdę niewielkie koszty mycia i odnawiania elewacji. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec października i na razie nic nie wskazuje na zmianę tego terminu.

Pora roku niezbyt sprzyja takim realizacjom, dlaczego nie zajęto się tym wcześniej? Do tego remontu przymierzaliśmy się już w roku ubiegłym, ale zabrakło pieniędzy. W tym roku dość długo trwała procedura zgłoszenia robót, ponieważ trzeba było skonsultować się w tej sprawie z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Wydłużona procedura urzędnicza sprawiła, że remont rozpoczął się dopiero w sierpniu, ale to przecież środek lata i sezonu budowlanego! Zresztą i tak nie zgodziłbym się rozpocząć wszystkich budów jednocześnie, na przykład w kwietniu. Spowodowałoby to ogromne spiętrzenie płatności w okolicach lipca i utratę płynności finansowej, a do tego jako kierownik zakładu nie mogę dopuścić! Dlatego równomierne rozkładanie zadań na przestrzeni roku finansowego jest działaniem celowym i jak najbardziej racjonalnym.

Oświęcimska 4 także zostanie wyremontowana FOT. MZGK

jest blachą stalową ocynkowaną na tzw. rąbek stojący, jak na kościołach i zabytkowych obiektach. Zgodnie ze sztuką budowlaną takie pokrycie powinno zostać po kilku latach pomalowane. Niestety nie dopełniono tego, skutkiem czego jest ogromna korozja.

FOT. MZGK

Aleksandra Nocoń: Dlaczego właśnie ta kamienica? Zbigniew Augustyn: Przede wszystkim kamienica posiada piękny dach z blachy stalowej, który ma już kilkanaście lat i wymaga natychmiastowej naprawy, ponieważ mógłby nie wytrzymać zbliżającej się zimy. Na całe przedsięwzięcie miał wpływ właśnie dach, który pokryty

OGŁOSZENIE

Apel mysłowickich mediów W odpowiedzi na anonimową publikację z dnia 26 września apelujemy, w trosce o rzetelność przekazywanych informacji, by w obliczu zbliżającej się kampanii wyborczej, nie upadła, wzorem ubiegłej kadencji, uczciwa i prawa komunikacja. Jesteśmy przekonani, że merytoryczna i w godny sposób prezentująca postulaty mieszkańców dyskusja ma największą wartość. Szczerość, prawość, otwartość a nie anonimowość to cechy kampanii wyborczej szanującego obywatela samorządowca. Tylko one stwarzają odpowiednie podwaliny do dyskusji, a jasne sformułowania, a nie pomówienia są uczciwą drogą do społecznego dialogu. Anonimowość z kolei stwarza domniemanie tchórzostwa jego autorów. Jesteśmy za otwartym, szczerym, a nawet bolesnym dialogiem. Powinien on być jednak uczciwy i wiarygodny. Apelujmy, by na forum otwartych mediów podejmować dyskusje trudne i ważne i zachęcamy do prezentowania swoich pomysłów i postulatów otwarcie, szczerze, a nie anonimowo. Telewizja itvm.pl Marcin Janota

REKLAMA

„Gazeta Mysłowicka” Bogumił Stoksik

Myslowice.net Joanna Frysztacka

Sąsiadująca z kamienicą, o której mowa w wywiadzie, również niezwykle atrakcyjna kamienica mieszcząca się w reprezentatywnym dla miasta miejscu, bo przy ul. Oświęcimskiej 4 także ma zostać odnowiona. Jak informuje dyrektor MZGK Zbigniew Augustyn projekt i pozwolenie na budowę jest już gotowe. Realizację remontu kamienic zaplanowano na 2014 r.

MIASTO STRACIŁO PRAWIE 4 MLN PRZEZ KRZYSZTOFA K.? Znów głośno zrobiło się o Mysłowicach w ogólnopolskich mediach. Tym razem za sprawą byłego prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Krzysztofa K., którego oskarżono o niegospodarność i działanie na szkodę spółki. Krzysztof K. w latach 2009-2010 miał nabyć sieć kanalizacyjno-wodociągową od prywatnego dewelopera bez przeprowadzenia wymaganej inwentaryzacji i na dodatek sporo za nie przepłacić. Miał też wymienić kanalizację deszczową na terenie prywatnej firmy. Były prezes MPWiK usłyszał dwa zarzuty niegospodarności i działania na

szkodę spółki. W pierwszym wypadku biegli ocenili wartość sieci na 1,8 mln zł, podczas gdy Krzysztof K. zapłacił za nią rzekomo aż o milion więcej. Wymiana kanalizacji deszczowej miała natomiast kosztować MPWiK 2,7 mln zł. Oskarżony nie przyznał się do winy i nie chciał składać wyjaśnień. Wojciech Król z Kancelarii Prezydenta Miasta zapowiada, że gdy wyrok się uprawomocni, gmina będzie starała się o odzyskanie utraconych pieniędzy. Krzysztof K. był pierwszym prezesem MPWiK. Pracował na tym stanowisku od 2004 do 2011 r. A.O.


08 AKTUALNOŚCI

gazetamyslowicka.com

WRZESIEŃ 2013 • NR 27/2013

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

REKLAMA

TEDDY EDDIE W BRZĘCZKOWICACH I JANOWIE

FOT. WIEŻA BABEL

JANINA OCHOJSKA LAUREATKĄ NAGRODY

W Brzęczkowicach i w Janowie powstają filie Szkoły Językowej Wieży Babel z kursem Teddy Eddie. Najlepszy program nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku od 2 do 7 odbywać się będzie w Przedszkolu nr 16 przy ulicy Franciszka Kawy 4 oraz w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego 6. Zapisy

trwają do końca października. Miś Teddy zawitał do Brzęczkowic i Janowa. Po decyzji ministerstwa edukacji o zakazie organizacji i wyborze zajęć dodatkowych w tzw. godzinach podstawowych funkcjonowania przedszkoli, Szkoła Językowa „Wieża Babel” postanowiła wyjść naprzeciw rodzicom i organizuje zajęcia

DOŁĄCZ DO DRUŻYNY W JANINA OCHOJSKA I REKTOR MIROSŁAW WÓJCIK Sapere Aude to laur wręczany wielkim osobistościom ze Śląska, Polski, Europy oraz całego świata. Honorowane osoby wnoszą do kultury trwałe i uniwersalne wartości. Sapere Aude można otrzymać tylko raz, za całokształt dokonań związanych z nauką, kulturą, dobrem społecznym czy sztuką. „Sapere Aude – ośmiel się być mądrym” przyznawany jest na wniosek kapituły Górnośląskiej WSP przez rektora. W tym roku laur powędrował w ręce Janiny Ochojskiej. Znana ze swojej pomocy humanitarnej, jest wspaniałym i wielkim człowiekiem. Sama, chora od wczesnego dzieciństwa, potrafi wczuć się w sytuację innych. Osoba o wielkim sercu, która wykorzystuje wszystkie swoje siły, by działać aktywnie dla potrzebujących. Założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej oraz współtwórczyni polskiego oddziału Fundacji EquiLibre. Mimo że Janina Ochojska została odznaczona już wieloma nagrodami i orderami, m.in. Krzyżem Komandorskim

FOT. A.K. WÓJCIK

Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Honorową Bene Merito, Medalem św. Jerzego, Nagrodą im. Jana Karskiego, to jednak nie kryła wzruszenia, przyjmując z laur rąk rektora prof. Mirosława Wójcika. Uroczystość odbyła się 28 września w głównym budynku uczelni w Mysłowicach. Na uroczystości obecni byli prezydent miasta Edward Lasok, Wiesław Ciążkowski, zastępca prezydenta miasta Chorzowa ds. społecznych, prof. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz ks. brygadier Henryk Kuczob, kapelan wojewódzki strażaków. Podczas uroczystości Janina Ochojska odbyła również spotkanie z założycielami rodzącej się do życia mysłowickiej fundacji Siła Autorytetu. Inicjatorką powstania fundacji jest radna Jolanta Charchuła.

RUSZYŁA KOLEJNA, TRZYNASTA JUŻ EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU SZLACHETNA PACZKA, KTÓRA DZIĘKI ZAANGAŻOWANIU WIELU OSÓB Z MIASTA, WOLONTARIUSZY STOWARZYSZENIA WIOSNA, GOŚCIĆ BĘDZIE RÓWNIEŻ W MYSŁOWICACH. – Ubiegłoroczna edycja Szlachetnej Paczki połączyła wielu mysłowiczan, którzy swą świąteczną pomoc ofiarowali potrzebującym mieszkańcom miasta – mówi liderka rejonu Mysłowice Katarzyna Grabka. – Pomogło nam wtedy 23 wolontariuszy, którzy do projektu włączyli 41 rodzin. W tym roku chcielibyśmy dotrzeć do jeszcze większej ilości osób w potrzebie. Zależy nam więc, aby w tej edycji Szlachetnej Paczki wzięło udział 26 wolontariuszy. Wolontariusze, którzy tworzą silną i zgraną drużynę SuperW, odnajdują najbardziej potrzebujących w swoim otoczeniu, spotykają się z nimi i diagnozują sytuację, aby podjąć mądrą decyzję o włączeniu do projektu konkretnej rodziny. Oferowana w ramach Szlachetnej Paczki pomoc powinna być impulsem do zmiany na lepsze REKLAMA

Patrycja Żurek

OGŁOSZENIE

Zaginął kot Kacper 31 sierpnia w okolicach ul. Mikołowskiej w Mysłowicach zaginął czarny kocur z białym namaszczeniem od pyska po brzuch, przednie łapy całe czarne, tylne z białymi „skarpetkami”. Kotek ma wadę genetyczna w związku z czym brak mu pazurów w przednich łapach. Wabi się Kacper, wiek ok. 7 lat. Jest nieufny w stosunku do ludzi i boi się psów. Za pomoc w odnalezieniu czeka nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł. Wszystkich, którzy mogą pomóc w jego odnalezieniu prosimy o kontakt po numerem telefonu 505 989 217.

i inspiracją do podjęcia działania. Wolontariusz odwiedza rodziny żyjące w biedzie i decyduje, czy włączyć je do projektu, przygotowuje listę ich potrzeb, kontaktuje się z darczyńcą i dostarcza przygotowaną przez niego pomoc do potrzebującej rodziny. Każdy „paczkowy” wolontariusz odbywa jednodniowe szkolenie, bierze udział w spotkaniach drużyny, angażuje się w poszukiwanie darczyńców dla rodzin, a potem pozostaje z nimi w stałym kontakcie aż do momentu przekazania paczki. W zamian za zaangażowanie wolontariuszy organizatorzy obiecują satysfakcję z uczestniczenia w ogólnopolskim projekcie, radość z niesienia pomocy, szansę sprawdzenia się, rozwój ważnych umiejętności, takich jak zarządzanie, organizacja i współpraca w grupie, lepsze poznanie siebie

z języka angielskiego w Przedszkolu nr 16 i SP3. - Po zmianach w ustawie mieliśmy dwa wyjścia: albo zaprosimy rodziców z dziećmi do siedziby naszej szkoły w dzielnicy Piasek, albo otworzymy filie z programem. Postawiliśmy na drugie rozwiązanie – mówi Stella Bautista, dyrektorka Wieży Babel. Dlaczego warto postawić akurat na ten właśnie program? Bo daje gwarancję rozwoju językowego naszych pociech. Teddy Eddie łączy naukę z zabawą, stawia na komunikację i umiejętność rozumienia ze słuchu. Lektorzy kursu obowiązkowo biorą udział w szkoleniach, a rodzice otrzymują regularne raporty o postępach edukacyjnych dzieci. Filie szkoły z kursem Teddy Eddie powstają w Brzęczkowicach przy ulicy F. Kawy 4 w budynku Przedszkola nr 16 oraz w Janowie w budynku SP3 przy ulicy Tysiąclecia 6. Zajęcia dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat odbywać się będą w tygodniu. Zapisy trwają do końca października. Szczegóły na stronie internetowej: wieza-babel.pl oraz w sekretariacie Szkoły Językowej Wieża Babel pod nr telefonu: 32 223 81 53 lub 502 570 224. Wieża Babel

i wreszcie poznanie nowych osób. Najważniejsza jest jednak radość i satysfakcja, jaką odczuwa się podczas finału Szlachetnej Paczki w grudniu, twierdzą zgodnie wszyscy wolontariusze. – Do tej pory zgłosiło się 10 osób, które jako wolontariusze chcą wesprzeć nasz rejon w tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki – mówi Grabka. – Większość z nich to osoby, które w projekcie uczestniczyły już w tamtym roku. Wciąż brakuje nam 16 osób. Gorąco zachęcamy do udziału w projekcie wszystkie osoby, które ukończyły 18. rok życia. Gwarantujemy, że tej decyzji nikt nie będzie żałował. Aby wziąć udział w Szlachetnej Paczce i dołączyć do mysłowickiej drużyny SuperW, wystarczy wejść na stronę www.superw.pl, wybrać rejon Mysłowice i wypełnić formularz rekrutacyjny. – Chcielibyśmy, aby jak najwięcej rodzin zostało obdarowanych przez darczyńców świątecznymi paczkami, ale wiele zależy od tego, ilu będzie wolontariuszy – mówi Grabka. – Bez ich pomocy nie zdołamy tego zrobić.

Magdalena Gawlas


AKTUALNOŚCI 09 WRZESIEŃ 2013 • NR 27/2013

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

MÓWIĘ TAK – CHCĘ ZOSTAĆ MYSŁOWICKIM PREZYDENTEM! MOIM MARZENIEM JEST TO, ABY PREZYDENT MYSŁOWIC KOJARZYŁ SIĘ Z DOBRYM GOSPODARZEM, KTÓRY KOCHA SWOJE MIASTO I CHCE, ABY LUDZIE SZANOWALI GO ZA TO, ŻE PO PROSTU JEST! I TO MARZENIE CHCĘ SPEŁNIĆ JUŻ W PRZYSZŁYM ROKU I TO DZIĘKI WAM – MIESZKAŃCOM MYSŁOWIC!

FOT. MYSLOWICE.NET

Pytają mnie moi znajomi z pracy, sąsiedzi i najbliższa rodzina, czy aby nie oszalałem, że kilka tygodni temu potwierdziłem gotowość do wzięcia udziału w przyszłorocznej kampanii wyborczej na stanowisko prezydenta Mysłowic. Odpowiadam wszystkim pytającym – nie oszalałem! Postanowiłem nie tylko zostać kandydatem, ale wygrać wybory w naszym mieście, bo po prostu mam dosyć przyglądania się bylejakości jaka nas otacza. Jako radny nie jestem w stanie wiele zdziałać, ale jako prezydent będę mógł zmieniać miasto w sposób, jaki chcą tego sami mieszkańcy! Zdaję sobie jednak sprawę, że przede

mną długa i wyboista droga, a zanim osiągnę wyznaczony cel, spotka mnie wiele złego. Muszę liczyć się z kolejnymi donosami do różnej maści instytucji, z wulgarnymi wpisami na forach internetowych i anonimowymi wydawnictwami, które co jakiś czas krążą po naszym mieście. Zdaję sobie również sprawę, że takie bandyckie działania są w stanie zniszczyć najbardziej ambitnego człowieka. Dziś jednak opowiem w bardzo skrótowej formie, jakie są moje podstawowe cele i jak widzę w niedalekiej przyszłości nasze Mysłowice. Mnie, Dariuszowi Wójtowiczowi, marzy się aby przyszły prezydent Mysłowic:

– przywrócił życie kulturalne i handlowe do centrum miasta! Wdrożenie w życie jarmarku ulicznego na rynku i ul. Grunwaldzkiej czy przywrócenie targowiska w okolice ul. Kaczej to przecież niewielkie przedsięwzięcie, które od lat jest pomijane w realizacji wniosków mieszkańców! – zakończył bezcelowe wynajmowanie kilku budynków na potrzeby urzędu miasta i zaadaptował w końcu budynek gminny po byłym Liceum Handlowym. Półtoramilionowe, coroczne oszczędności, pozwolą uruchomić zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, które w ostatnich latach zlikwidowano przez pseudooszczędności! – potrafił rządzić miastem bez potrzeby zatrudniania tabunu doradców, dyrektorów czy kierowników z towarzyskiego nadania. Takie stanowiska nie tylko generują ogromne budżetowe wydatki, ale doprowadzają do urzędniczych wojen o wpływy pomiędzy opisanymi osobnikami! – nie zatrudniał na kluczowych stanowiskach ludzi spoza Mysłowic, bo w naszym mieście jest wiele dobrze wykształconych, młodych czy w średnim wieku osób, które nie potrafią znaleźć pracy w samorządzie przez tzw. zewnętrzne zaciągi grup towarzysko-partyjniackich. Dyrektor, prezes czy kierownik w urzędzie lub podległej prezydentowi jednostce powinien być stąd, bo tylko miejscowy człowiek zna od podszewki problemy

Mysłowic i jego mieszkańców. – doprowadził do tego, aby strażnicy miejscy nie byli postrzegani jako typowi „mandaciarze”, ale zaczęli kojarzyć się z grupą pracowników mundurowych, którzy służą mieszkańcom i w pierwszej kolejności dbają o bezpieczeństwo wokół placówek oświatowych w mieście. – natychmiast przywrócił do życia dwa niegdyś piękne kąpieliska – Hubertus i Słupna, które dziś kojarzą się z totalnym dziadostwem i prywatą! Przecież nie może być tak, ze zwykli, szarzy mieszkańcy nie mają się gdzie udać na odpoczynek w wakacyjne, upalne dni. – kompleksowo odrestaurował Park Zamkowy w taki sposób, aby stał się on w końcu przyjazny dla zwykłych mieszkańców! Budowa drogi dla rowerów i fanów jazdy na rolkach łączącej Park Zamkowy z Promenadą, ul. Kolejową i Słupna Parkiem to niewielki wydatek przy mądrym i gospodarskim działaniu. – rozpocząć procedurę przejęcia terenów po KWK Mysłowice na własność miasta! Obecne „dogadywanie” się z Katowickim Holdingiem Węglowym i próby tworzenia spółek to mało przemyślane działanie! Przyszły prezydent również musi: – ograniczyć wydatki w postaci (pseudo)nagród i premii dla wybranych kierowników jednostek podległych urzędowi miasta. Szczególnie tych jednostek, na które od lat podatnicy tylko dokładają na fanaberie w postaci m.in. aut służbowych czy delegacji. – ograniczyć wysokość wynagrodzeń dla siebie i najbliższych współpracowników, dopóki gminny budżet nie wróci do równowagi. W myśl hasła „Biedą należy się dzielić” to właśnie głowa miasta musi dać przykład, a nie tylko wymagać od innych!

CO SŁYCHAĆ W

– zadbać o estetykę miasta w najważniejszych dziedzinach życia społecznego. Od lat w Mysłowicach brakuje odpowiedzialnych ludzi do pracy w terenie, którzy zadbaliby o drobne naprawy i remonty barierek ulicznych, zatok parkingowych, dojść dla przejść dla pieszych, znaków drogowych, ławek czy słupów oświetleniowych. – remontować kompleksowo drogi i chodniki na całych połaciach, nie zaś łatać nieudolnie dziury, które po kilku dniach wypadają z powrotem, czyniąc spustoszenie w mieście. – zwiększyć środki na kulturalne i sportowe wychowanie dzieci i młodzieży przez dodatkowe zajęcia na nie tak dawno wybudowanych salach sportowych w mieście. Od lat twierdzę, że oszczędności na dzieciach to nieodpowiedzialność. – ogrodzić wszystkie place zabaw dla dzieci, aby piaskownice stały się w końcu miejscem zabawowym, a nie kuwetą dla zwierząt! Opisane przeze mnie sprawy są łatwe do wdrożenia w życie, jeśli się tylko tego chce. W większości nie niosą za sobą wielkich obciążeń finansowych, a efekt ich realizacji będzie nad wyraz widoczny. Przecież wiemy wszyscy, że prezydent Mysłowic, czyli zarządca zadłużonego po uszy miasta, nie musi mieć armii doradców, nie musi kojarzyć się z typowym garniturowcem, nie musi również zarabiać tyle, ile prezydent Katowic czy Wrocławia! Ma być typowym kierownikiem, którego szanują mieszkańcy za czyny, a nie przechwalanki! Moim marzeniem jest to, aby prezydent Mysłowic kojarzył się z dobrym gospodarzem, który kocha swoje miasto i chce, aby ludzie szanowali go za to, że po prostu jest! I to marzenie chcę spełnić już w przyszłym roku i to dzięki Wam – mieszkańcom Mysłowic!

Zgłoś problem dzielnicy ZESPÓŁ REDAKCYJNY MYSLOWICE.NET

CO JEST DO ZROBIENIA KONTROWERSYJNY MOSIR W DZIELNICACH? RADNI PROPONUJĄ…

JAK CO ROKU WRZESIEŃ TO CZAS, KIEDY RADNI MOGĄ SKŁADAĆ SWOJE PROPOZYCJE DO BUDŻETU NA ROK KOLEJNY. TO OKAZJA, BY JESZCZE BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWO PRZYJRZEĆ SIĘ SWOIM DZIELNICOM I WSKAZAĆ INWESTYCJE, KTÓRE POWINNY BYĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZREALIZOWANE. JAK WIADOMO – TAKICH NIE BRAKUJE. Na łamach naszego serwisu radni mieli możliwość zaprezentowania swoich propozycji, by także mieszkańcy mogli dowiedzieć się, o co w danych dzielnicach radni zabiegają. Radni Wiesław Tomanek i Dorota Konieczny-Simela wśród swoich propozycji zgodni byli w kwestii naglącego remontu ul. Wielka Skotnica. Najwięcej propozycji w sprawie remontów dróg złożył Antoni Zazakowny. Radny Edmund Sawicki wskazał m.in. konieczność remontu przejścia podziemnego przy dworcu PKP. Teresa Bialucha skupiła się na szkołach i boiskach szkolnych, a radny Dariusz Wójtowicz wymieniał wiele inwestycji związanych drogami, chodnikami oraz z infrastrukturą sportową w naszym mieście. Czytelnicy naszego serwisu zwrócili uwagę na ciekawą propozycję dotyczącą szczepień przeciwko rakowi

szyjki macicy. Pomysł ten został zaproponowany przez radną Dorotę Konieczny-Simelę przy aktywnej współpracy inicjatorki akcji, mysłowickiej radnej sejmiku wojewódzkiego Katarzyny Zapart. Remonty bieżące dróg, monitoring, piasek w piaskownicach, remonty chodników, place zabaw, boiska szkolne, przejścia uliczne, oświetlenie w mieście, zabudowa śmietnikowa... to tylko jedne z wielu propozycji prezentowanych przez radnych. Szczegółowe wnioski umieszczone są na łamach naszego serwisu – do zapoznania się z nimi serdecznie zapraszamy. Jednocześnie przypominamy o możliwości aktywnej współpracy z radnymi i radami osiedli w kwestiach mających na celu poprawę życia w naszych dzielnicach.

Redakcja

W minionych latach działalność sportowa w naszym mieście nie była tematem umieszczanym na pierwszych stronach gazet, gdyż większej aktywności w tej sferze po prostu nie było. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji funkcjonował sobie spokojnie, ale też zdaniem naszej redakcji mało efektywnie. Nagle MOSiR stał się przedmiotem niemałego zamieszania. Na minionej sesji była omawiana uchwała, mająca na celu zmianę formy organizacyjnej z zakładu budżetowego na jednostkę budżetową. Zakład budżetowy jest finansowany w 50% z dotacji miasta, natomiast drugie 50% musi wypracować sam. W rzeczywistości poza dotacją budżetową MOSiR otrzymuje z miasta jeszcze dodatkowe pieniądze na prowadzenie określonych zadań. Jednostka budżetowa jest z kolei w 100% finansowana przez miasto, a każda zarobiona przez ośrodek złotówka wraca do budżetu miejskiego. Przed sesją miały miejsce spotkania dwóch komisji – Edukacji, Kultury i Sportu

oraz Finansów, na których projektu uchwały nie zaopiniowano pozytywnie. Radni głośno wyrażali swoje wątpliwości odnośnie pobudek, z jakich powstał projekt. Faktem jest, że obecny stan miejskiego ośrodka jest wynikiem przede wszystkim nieumiejętnego zarządzania placówką. Zmiany byłyby jak najbardziej wskazane, jednak muszą być przemyślane. Śmiemy twierdzić, że mysłowicki sport w ogólnym ujęciu nie jest dziedziną, w ramach której prowadzone są odpowiednie działania. Nie możemy się pochwalić własnymi przedsięwzięciami, które byłyby sławne w województwie i ściągałyby tłumy kibiców do naszego miasta. Co w takim razie będzie dalej z MOSiR? Jakie kroki zostaną podjęte, by ożywić mysłowicki sport i zobligować zarządzających do efektywnego działania na rzecz miasta? Na te dalsze kroki z niecierpliwością czekamy.

Joanna Frysztacka REDAKTOR NACZELNA joanna.frysztacka@myslowice.net

Anna Sorek REDAKCJA anna.sorek@myslowice.net

Redakcja

Co jeszcze znajdziesz na Myslowice.net? Aktualne wydarzenia z życia miasta, apele i zgłoszenia mieszkańców, fotogalerie z licznych imprez kulturalnych i sportowych, coś dla pań w rubryce „Miasto na luzie” i wiele, wiele innych! Zachęcamy także do oglądania innowacyjnego programu „Prasówka”, w którym przedstawiciele mysłowickich mediów wypowiadają się na bieżące tematy. Zapraszamy! www.myslowice.net www.facebook.com/Myslowice.Net Zgłoś problem dzielnicy: alarm@myslowice.net.

Sandra Jędrzejas REDAKCJA sandra.jedrzejas@myslowice.net


10 AKTUALNOŚCI

gazetamyslowicka.com

WRZESIEŃ 2013 • NR 27/2013

ZABYTKOWE OGRANY W KOŚCIELE PIOTRA I PAWŁA

PROF. JULIAN GEMBALSKI

FOT. L. CZARNOTA

28 września odbył się w kościele ewangelicko-augsburskim koncert organowy w wykonaniu prof. Juliana Gembalskiego, który jest wielkim wirtuozem organów. Można było posłuchać utworów Johanna

Sebastiana Bacha (Fantazja C-dur, preludia chorałowe), Adolfa Hessego (preludium i fuga d-moll), utwory samego Juliana Gembalskiego (wariacje romantyczne na temat pieśni, fantazja gotycka – improwi-

OGŁOSZENIE

zacja) oraz Jana Gawlasa (preludium i fuga na temat chorału „Nawiedź nas Duchu Święty”, preludium chorałowe „Jezu Chryste, Panie miły”). – Organy są zabytkowe, historyczne, Carla Volkmanna, o napędzie mechanicznym, a nie pneumatycznym, gdzie, upraszczając, sterowanie odbywa się bezpośrednio za pomocą klawiszy, bez wspomagania. Na takich organach gra się szybciej, ale także trudniej. Jeśli jednak artysta jest dobry, to umie pięknie na nich zagrać – mówi ks. Adam Malina. – Trwa drugi etap prac remontowych. Remont trwa od ubiegłego roku. Zakończenie planowane jest na przyszły. W pracach i renowacji pomaga urząd marszałkowski województwa śląskiego. Koncert był wspaniały. Można było zamknąć oczy i wsłuchać się we wspaniałe dźwięki, na chwilę oderwać się od rzeczywistości i wniknąć w inny świat. Prof. Gembalski pokazał prawdziwą klasę i niezwykły kunszt. Patrycja Żurek

HARCOMANIA 2013 – „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA…” W tym roku z okazji 90. rocznicy powstania harcerstwa w Mysłowicach organizowany jest Harcerski Festiwal Kultury, którego celem jest „ukulturalnić na maksa” i integrować środowiska harcerskie województwa śląskiego. Gwarantowane są trzy dni dobrej zabawy i niezapomnianych wrażeń. Tegoroczny festiwal swoim klimatem ma przypominać festiwale z lat 90. ubiegłego wieku. Pierwszy festiwal miał miejsce w roku 1995 i po ogromnym sukcesie organizacyjnym zapoczątkował cykl dużych imprez o dobrej sławie, nie tylko w mysłowickim hufcu. „Gościliśmy co roku (do 1999 r.) około 200 harcerzy z Mysłowic, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina, Chorzowa, Pszczyny, a nawet Ostrowii Mazowieckiej”– piszą na swojej stronie internetowej mysłowiccy harcerze. W późniejszych latach zaprzestano organizacji festiwali, na szczęście

od 2003 r. czynione są próby reaktywacji. Ostatnia Harcomania miała miejsce w 2008 r. W dniach 11-13 października Hufiec ZHP Mysłowice oraz Mysłowicki Ośrodek Kultury zapraszają na Harcomanię 2013 pt. „Ocalić od zapomnienia...”. Tradycyjnie pierwszego dnia odbędzie się maraton filmowy o tematyce harcerskiej, a w sobotę turniej teatrów i festiwal piosenki – będzie to okazja dla harcerzy, żeby pochwalić się swoimi zdolnościami na różnych polach kultury. Pełen emocji dzień uwieńczy Koncert Galowy z nagrodami, a także występ Janka Samołyka – wrocławskiego artysty rockowego, który debiutował w 2009 r. na OFF Festivalu i odbył trasę koncertową do Chin. Ostatni dzień Harcomanii to okazja do zwiedzenia Muzeum Miasta Mysłowice, w którym dostępna będzie harcerska wystawa „Byliśmy Jesteśmy

Będziemy” oraz największego w Europie Muzeum Pożarnictwa. Warunkiem uczestniczenia w HFK jest zgłoszenie wysłane do 5 października na adres: Komenda Hufca ZHP Mysłowice, ul. Mikołowska 3, 41-400 Mysłowice lub e-mail: ania.gandyk@gmail.com. Koszt uczestnictwa to 25 zł na osobę, które obejmuje 2 noclegi w warunkach polowych, obiad i ciepłą herbatę do każdego posiłku oraz nagrody i dyplomy. Drużyny zakwaterowane będą w Zespole Szkół im. J. Korczaka przy pl. Wolności w Mysłowicach. Każdy uczestnik musi zaopatrzyć się w karimatę i śpiwór. Ilość miejsc jest ograniczona. Więcej informacji oraz dokładny harmonogram imprezy dostępny jest na www. myslowice.zhp.pl w zakładce Harcomania 2013. Zapraszamy! Aleksandra Nocoń

Wystawa „Papier – sztuka materii roślinnej” 17 października o godz. 18 w Galerii Dużej MOK przy ul. Grunwaldzkiej 7 odbędzie się wernisaż wystawy Elżbiety Zrobek „Papier – sztuka materii roślinnej”. – Roślina, krucha, delikatna, a jednocześnie wytrwała, stawiająca opór żywiołom natury. Jej włóknista struktura zadziwia swymi walorami. Materia roślinna w procesie obróbki wymaga cierpliwości i pokory. Włókna roślinne dają nieograniczone możliwości ich kreacji. Posługując się od lat niezmienną techniką przeistaczam

roślinę w ręcznie czerpany papier – mówi o swojej twórczości autorka wystawy. – Poprzez kolejne nawarstwienia, proces odbarwiania i barwienia, wykorzystując naturalną kolorystykę materii organicznej kreuję własną wizję artystyczną – dodaje. Wystawę oglądać będzie można do 28 listopada, a w jej trakcie odbędą się także warsztaty pokazowe, o których terminie Mysłowicki Ośrodek Kultury poinformuje wkrótce. Serdecznie zapraszamy! A.O.

XII EDYCJA NORDALII TAKŻE W NASZYM MIEŚCIE

FOT. PAWEŁ GARSKI

REKLAMA

Między 1 a 28 października w 14 miastach na Śląsku i w Zagłębiu, także w Mysłowicach, odbędzie się XII edycja festiwalu Nordalia poświęconego państwom nordyckim. W ramach tego wydarzenia w filii Janów Mysłowickiego Ośrodka Kultury (ul. Janowska 2) będzie miała miejsce wystawa fotografii Pawła Garskiego „Rowerem po Islandii”. Wystawę można oglądać od 1 do 18 października w godzinach otwarcia placówki – wstęp bezpłatny. A.O.

SEZON JESIENNY W KINIE JUŻ TRWA. W PAŹDZIERNIKU NIE ZAWSZE MOŻEMY LICZYĆ NA BABIE LATO, ROMANTYCZNE SPACERY WŚRÓD ZŁOTYCH LIŚCI I W BLASKU SŁOŃCA. NA SZCZĘŚCIE CO PIĄTEK NA EKRANIE KINOWYM POJAWIĄ SIĘ NOWE PREMIERY FILMOWE. Dla wszystkich spragnionych emocji kino Helios przygotowało niezwykle mocny maraton Maczeta. Całonocny seans rozpocznie się 18 października o godz. 22, a zakończy następnego dnia o godz. 6. Będzie to filmowe spotkanie z Robertem Rodriguezem i jego towarzyszami – Quentinem Tarantino, reżyserem pierwszej części „Grindhouse” i Dannym Trejo, odtwórcą roli Maczety. W programie: „Maczeta”, „Maczeta zabija” (premierowo!), „Grindhouse vol. 1. Death Proof”, „Grindhouse vol. 2. Planet Terror”. Będą to cztery krwawe produkcje inspirowane nurtem exploitation. Celowo „złe”, stylizowane na kino klasy B, brutalne i nie do końca „na poważnie” na pewno sprawią przyjemność miłośnikom kina. Nieco inny rodzaj rozrywki zapewni seans z cyklu Kino Kobiet. 23 października o godz. 18.30 rozpocznie się seans filmu „Trener bardzo osobisty”, przede wszystkim dla pań. Nie zabraknie konkursów, świetnej atmosfery i komedii romantycznej, która umili spotkanie w damskim gronie w środku tygodnia. Wśród pań jedynym rodzynkiem będzie prowadzący – Marcin

Dworak, radiowiec o nieradiowej urodzie. „Wałęsa. Człowiek z nadziei” to zakończenie tryptyku wybitnego polskiego reżysera. Po „Człowieku z marmuru” i „Człowieku z żelaza” to kolejna opowieść o walce człowieka z niesprawiedliwością. To także obraz przemiany zwykłego robotnika w charyzmatycznego przywódcę i symbol swoich czasów. Ten obraz wydarzeń, które bezpośrednio lub pośrednio dotknęły wielu z nas będzie można oglądać już od 4 października. Na młodych widzów od 11 października czekają dwa premierowe tytuły: „Kumba” oraz „Klopsiki kontratakują”. Mamy dla państwa dwa podwójne zaproszenia na dowolny seans do kina Helios przy ul. Uniwersyteckiej 13 w Katowicach, ważne do końca października. Wystarczy wysłać na adres redakcja@gazetamyslowicka.com hasło „Październik w kinie”, podając jednocześnie swoje imię i nazwisko.

Anna Czarnota


KULTURA 11 WRZESIEŃ 2013 • NR 27/2013

Przegląd Filmów Dokumentalnych

II EDYCJA INKUBATORA TEATRALNEGO BYŁO SZARO, JEST FANTASTYCZNIE Mysłowicki Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Niezależny Teatr „Dawka Śmiertelna” zapraszają na drugą edycję jedynego festiwalu teatralnego w Polsce, którego formuła jest tworzona przez jego uczestników – Inkubatora Teatralnego. Inkubator Teatralny to otwarty festiwal teatrów amatorskich, który

od 4 do 5 października będzie gościł w mieście. W jego ramach będą miały miejsce liczne pokazy zgłoszonych spektakli, zróżnicowane tematycznie warsztaty teatralne, nocny maraton filmowy oraz inne atrakcje. Wszystkie wydarzenia będą miały charakter otwarty, zarówno dla prezentujących się teatrów, jak i dla widzów. A.O.

PROGRAM FESTIWALU:

11 października Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi będzie świętować jubileusz 65-lecia istnienia. Z tej okazji 12 października w Mysłowickim Ośrodku Kultury (filia w Brzezince) od godz. 18 odbywać się będzie Przegląd Filmów Dokumentalnych, podczas którego zaprezentowane zostaną etiudy studenckie takich reżyserów jak m.in. Krzysztof Kieślowski, Kazimierz Karabasz czy Marek Piwowski. W trakcie pierwszej części imprezy wyświetlane będą filmy nakręcone w latach 50. i 60. oraz nieco nowsze dzieło z 1997 r. W drugiej części przeglądu przyjrzeć się będzie można pracom współczesnych absolwentów łódzkiej filmówki – dziełom niejednokrotnie nagradzanym i wyróżnianym na wielu polskich i zagranicznych festiwalach oraz przeglądach. Wstęp na Przegląd Filmów Dokumentalnych jest bezpłatny. Organizatorami przedsięwzięcia są Stowarzyszenie PoMysłowi, MOK oraz łódzka PWSFTviT. PoMysłowi W programie: „Jak co dzień”, reż. Kazimierz Karabasz, 1955 r. „Urząd”, reż. Krzysztof Kieślowski, 1966 r. „Muchotłuk”, reż. Marek Piwowski, 1966 r. „Pomarańczowa alternatywa”, reż. Mirosław Dembiński, 1972 r. „Cisza”, reż. Małgorzata Szumowska, 1997 r. „Co raz zostało zapisane”, reż. Marin Rath, 2011 r. „Tam, gdzie słońce się nie spieszy”, reż. Matej Bobrik, 2009 r. „Vakha & Magomed”, reż. Marta Prus, 2010 r. „Rogalik”, reż. Paweł Ziemilski, 2012 r. „Punkt wyjścia”, reż. Jagoda Szelc, 2012 r. REKLAMA

Piątek, 4 października: 16.00 – Otwarcie festiwalu 16.15 – Laboratorium Praktyk Teatralnych Creatorium (Katowice) – „Niepogoda Duszy” 16.50 – Młodzieżowa Grupa Teatralna przy MDK „Kazimierz” (Sosnowiec) – „Serenada” 17.45 – Reuma (Katowice) – „Wszystko o Kobietach” 19.30 – Warsztaty teatralne 21.30 – Teatr Emanujący Życiem (Brzeszcze) – „LovFee” 22.15 – Teatr Fizyczny Pantomimy Epidemia (Bieruń) – „Granice” 23.30 – Niezależny Teatr Dawka Śmiertelna (Mysłowice) – „Dreamless” 00.15 – NOCniki FILMowe – Noc integracji teatralnej Sobota, 5 października: 10.00 – Teatr Młodzieżowy MOPT (Dąbrowa Górnicza) – „Mrożek Hot Show” 11.45 – Teatr XXI Wieku Fundacji Rozwoju Świętochłowic (Świętochłowice) – „Kobiety – Portret Wielokrotny” 12.35 – Teatr Makoma (Katowice) – „Zraniona” 13.30 – Grupa Teatralna Te-Be (Pawłowice) – „Burza w Teatrze GoGo” 14.45 – Przerwa obiadowa 15.45 – Warsztaty teatralne 17.45 – Narybek From Poland (Mysłowice) – „Uwaga! Wieczór Poezji” (dziedziniec MOK) 18.30 – Dyemotion (Jaworzno) – „Kokon” 19.10 – Teatr Fizyczny Pantomimy Epidemia (Bieruń) – „Małgorzaty” 20.10 – Niezależny Teatr Dawka Śmiertelna (Mysłowice) – „Historia o Zmierzchu” (rynek) 21.00 – Zakończenie festiwalu

PODWÓRKO NA STRAŻACKIEJ

FOT. L. CZARNOTA

PODWÓRKO NA POWSTAŃCÓW

FOT. L. CZARNOTA

PODWÓRKO NA SZYMANOWSKIEGO

FOT. L. CZARNOTA

PODWÓRKO NA POWSTAŃCÓW

FOT. L. CZARNOTA

Warsztaty teatralne prowadzą instruktorzy: Michał Sabat – pantomima, teatr ruchu Michał Skiba – ekspresja słowna

DARMOWE SEANSE FILMOWE Miło nam poinformować, że w związku z uzyskaniem licencji w Motion Picture Licensing Company Polska rozpoczynamy piątkowe projekcje filmowe w filii Mysłowickiego Ośrodka Kultury w Brzezince. Wstęp za darmo. Projekcje odbywać się będą w każdy piątek o godz. 17. Jaki repertuar? Otóż mamy dostęp do setek tysięcy tytułów ponad 430 producentów filmowych, w tym największych hollywoodzkich wytwórni i producentów niezależnych.

Czy jest jakieś ograniczenie? Niestety licencja ta nie uprawnia nas do podawania informacji o pokazach z wykorzystaniem tytułów za pomocą reklamy skierowanej do nieokreślonego odbiorcy. Ale myślimy, że nie będzie to duży problem dla fanów kina. Szczegółowe informacje o bieżącym repertuarze dostępne będą zawsze w filii MOK Brzezinka, przy ul. Laryskiej 5 oraz dla zarejestrowanych użytkowników newslettera. Gorąco zapraszamy do zapisania się. MOK

Trzy fantastyczne podwórka walczą o nagrodę w postaci atestowanego wyposażenia placu zabaw ufundowaną przez mysłowicki magistrat. Mimo braku dofinansowania ze strony Ministerstwa Kultury pracownicy MOK odczarowali w tym roku kolejne podwórka. Odczarowywali przede wszystkim sami mieszkańcy , ale także pracownicy MZGK, ZOMM czy nawet mysłowiccy aresztanci, dzięki środkom wydatkowanym na ten projekt przez Urząd Miasta Mysłowice, Radę Osiedla Stare Miasto i sponsorów. – Trwałe efekty projektu „Podwórko Doznań Fantastycznych” podziwiać możemy przy ulicach Szymanowskiego 2, Powstańców 12 czy Strażackiej 3, bo w tych miejscach mieszczą się podwórka. Dwa z podwórek wystrojem nawiązują np. do historii tych miejsc, bo ul.

Szymanowskiego była kiedyś głównym traktem handlowym w mieście i na rysunkach starliśmy się nawiązać do tego faktu. Tak samo było z lokomotywą na podwórku przy ul. Powstańców. Sam budynek ma przecież bogatą kolejową historię. Wystrój podwórka przy ul. Strażackiej ze względu na sąsiedztwo był raczej oczywisty – mówi Leonard Czarnota, pracownik MOK. Mniej oczywiste jest, które z podwórek wygra w konkursie na najlepiej odczarowane podwórko. O tym zadecyduje niebawem jury w składzie: Edward Lasok, Wojciech Król i Iwona Nowak. Nagrodą dla mieszkańców będą elementy wyposażenia placu zabaw.

Bogumił Stoksik


12 GAZETKA PROMOCYJNA SPOŁEM WRZESIEŃ 2013 • NR 27/2013

gazetamyslowicka.com


GAZETKA PROMOCYJNA SPOŁEM 13 WRZESIEŃ 2013 • NR 27/2013


14 HISTORIA

gazetamyslowicka.com

WRZESIEŃ 2013 • NR 27/2013

BIOGRAMY. PODPORUCZNIK BERNARD ŚWIERCZYNA BERNARD ŚWIERCZYNA, URODZIŁ SIĘ 23 LUTEGO 1914 R. W CHROPACZOWIE. OJCIEC JEGO, PIOTR ŚWIERCZYNA BYŁ Z ZAWODU ROBOTNIKIEM. JEDNOCZEŚNIE ZAANGAŻOWAŁ SIĘ W PRACY NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ. WSTĄPIŁ DO POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ (POW) ORAZ UCZESTNICZYŁ W TRZECH POWSTANIACH O PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWĄ GÓRNEGO ŚLĄSKA. Po podziale tej dzielnicy rodzina Świerczynów przeniosła się do Mysłowic i zamieszkała w tzw. Bauvereinie. W Mysłowicach Bernard kontynuował naukę w szkole powszechnej. Od 1925 r. rozpoczął edukację w Państwowym Gimnazjum Męskim im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach. Wyróżniał się dużą aktywnością społeczną i szerokim kręgiem zainteresowań. Należał do wielu organizacji, jak Liga Obrony Przeciw Powietrznej, Liga Morska i Kolonialna oraz Orląt Strzeleckich. Podejmował starania w zdobywaniu wiedzy z zakresu wojskowości i kwalifikacji wojskowych. Ukończył kursy narciarstwa i kajakarstwa. Swe zainteresowania wojskowo-sportowe wykorzystał w działalności Związku Harcerstwa Polskiego, w którym wyróżniał się szczególną aktywnością. Był inicjatorem i organizatorem spływów kajakowych wodami Przemszy i Wisły do Bałtyku. Interesując się historią Polski i literaturą młody Bernard przeczytał znaczną liczbę pozycji książkowych. To pozwoliło mu na rozpoczęcie twórczości literackiej. Pisał wiersze, opowiadania, drobne utwory dramatyczne i teksty piosenek. Był redaktorem utworzonego w 1933 r. w mysłowickim Gimnazjum tygodnika literackiego „Kuźnica Ducha”. Pisywał także do ogólnopolskich i lokalnych gazetek młodzieżowych. W 1935 r. Bernard Świerczyna złożył egzamin maturalny i uzyskał świadectwo dojrzałości. Wkrótce wcielony został do Wojska Polskiego i służył w 26. Dywizji Piechoty w Skierniewicach. W 1937 r. uzyskał patent oficerski. W tym też roku rozpoczął pracę zawodową w Wydziale Skarbowym Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego w Katowicach. Kilka dni przed wybuchem wojny zawarł związek małżeński z mysłowiczanką Adelajdą z Kierków. Jednakże już 28 sierpnia 1939 r. wcielony został do jednostki wojskowej, z którą udał się na ziemię lwow-

BERNARD ŚWIERCZYNA

FOT. DLASTUDENTA

ską. Po jej zajęciu przez sowiecką Armię Czerwoną Świerczyna wrócił do Mysłowic i podjął pracę w miejscowym urzędzie skarbowym. Po kilku tygodniach został aresztowany przez Gestapo i osadzony w obozie jenieckim w Lamsdorf (Łambinowice), skąd zwolniony został pod koniec 1939 r. W 1940 r. Bernard Świerczyna przeniósł się na bezpieczniejsze dla Polaków tereny Generalnego Gubernatorstwa. Od tej chwili jego życiorys wypełnił się niecodziennymi, niezwykle odważnymi i wręcz nieprawdopodobnymi wydarzeniami związanymi z działalnością konspiracyjną. Opisał je profesor Uniwersytetu Śląskiego Jan Kantyka w książce zatytułowanej „Bernard Świerczyna, ps. Max (1914-1944)”. Świerczyna rozpoczął ją na terenie Krzeszowic, gdzie wstąpił w szeregi „Orła Białego” i Związku Walki Zbrojnej. W 1942 r. został aresztowany w Krakowie oraz osadzony w Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Ze względu na dobrą

znajomość języka niemieckiego kierownictwo obozu zatrudniło Świerczynę w charakterze pisarza w magazynie odzieżowym. Tu kontynuował pracę konspiracyjną. Po nawiązaniu współpracy z działaczami Związku Walki Zbrojnej i Związku Organizacji Wojskowej wszedł w skład ścisłego grona organizatorów ruchu oporu na terenie obozu oświęcimskiego. Świerczyna należał do najbardziej aktywnych członków ZWZ oraz wszedł do dowództwa Rady Wojskowej Obozu. Miał ogromne zasługi w organizowaniu różnego rodzaju akcji na terenie obozu, w tym szczególnie wielu ucieczek. W czasie jednej z nich obóz udało się opuścić grupie więźniów ze znanym działaczem PPS i premierem rządu w latach 1954-1970 Józefem Cyrankiewiczem na czele. W powojennych zeznaniach i wspomnieniach wyróżniano Bernarda Świerczynę jako czołowego organizatora obozowej konspiracji. Gdy w 1944 r. sam podjął próbę ucieczki został schwytany i ponownie osadzony w obozie, z zastosowaniem zaostrzonych rygorów. 27 grudnia 1944 r. Bernard Świerczyna został rozstrzelany w ostatniej publicznej egzekucji na terenie KL Auschwitz. Osadzony przed egzekucją w podziemiach bloku 11., w celi nr 11 pozostawił po sobie ślad o wartości historycznej. Stanowi go wyryty na drzwiach celi śmierci wiersz, zakończony zwrotem łacińskim, który w przekładzie polskim brzmi: „Jak słodko umierać za Ojczyznę”. Po 1945 r., pośmiertnie Bernard Świerczyna odznaczony został Krzyżem Virtuti Militari klasy V, Śląskim Krzyżem Powstańczym i Krzyżem Oświęcimskim. Dla pamięci główną ulicę biegnącą przez dzielnicę Piasek nazwano ul. Świerczyny. Alfred Sulik

FOT. ARCHIWUM JANA ZIEMBY

WYSTAWA FOTOGRAFII „MYSŁOWICZANIE” PRZEDŁUŻONA

REKLAMA

W związku z ogromnym zainteresowaniem wystawą fotografii „Mysłowiczanie”, postanowiliśmy – wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców – wydłużyć czas prezentacji ww. wystawy. Wystawa potrwa jeszcze do 15 października. Dostępna jest w galerii MOK przy ul. Grunwaldzkiej 7. Organizatorem wystawy jest Stowarzyszenie Mysłowicki Detektyw Histo-

ryczny. Na wystawie zaprezentowane są zdjęcia z archiwów domowych, które w większości nigdy nie były publicznie prezentowane. Dzięki uprzejmości kilku mysłowiczan będziemy mogli zobaczyć fotografie mieszkańców i samego miasta wykonane wiele lat temu. MDH

MUZEALNY CZWARTEK

PLAKAT PROMUJĄCY UROCZYSTOŚĆ

Muzeum Miasta Mysłowice oraz komenda hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Mysłowicach serdecznie zapraszają 3 października o godz. 17 na otwarcie wystawy „Byliśmy, jesteśmy, będziemy”. Rok 2013 dla mysłowickich harcerzy jest rokiem szczególnym. Wypadają w nim dwie rocznice: 90. rocznica powstania hufca ZHP w Mysłowicach oraz 25. rocznica nadania imienia „Bojowników o Polskość Śląska”. 10 października 1923 r. Komenda Chorągwi ZHP w Katowicach podjęła decyzję o powołaniu samodzielnego hufca w Mysłowicach. Od tego czasu hufiec ZHP REKLAMA

FOT. MMM

Mysłowice działa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. 28 maja 1988 r. hufiec otrzymał imię „Bojowników o Polskość Śląska”. Dziś te wydarzenia dla większości harcerzy to historia spisana na kartach kronik i dokumentów. Podczas Muzealnego Czwartku zostaną przybliżone dzieje hufca. Odbędzie się „kominek” harcerski oraz spotkanie pokoleń, które będą sentymentalną podróżą w czasie i możliwością poznania historii mysłowickiego harcerstwa. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w spotkaniu. MMM


MAGAZYN 15 WRZESIEŃ 2013 • NR 27/2013

OBLICZA MYSŁOWICKICH DZIELNIC. DZIEĆKOWICE HISTORIA DZIELNICY JEST ZDECYDOWANIE DŁUŻSZA NIŻ JEJ PRZYNALEŻNOŚĆ DO MYSŁOWIC. DZIEĆKOWICE JAKO WIEŚ FUNKCJONOWAŁY JUŻ OD CZASÓW ŚREDNIOWIECZA, A DO MIASTA PRZYŁĄCZONE ZOSTAŁY DOPIERO W 1976 R. W źródłach historycznych Dziećkowice pojawiały się pod nazwą Dietwig lub Dziedzwiec. Prawdopodobnie pierwsza wzmianka na temat Dziećkowic pochodzi już z 1287 r. – pojawia się w dokumencie Mieszka – księcia raciborskiego. Kolejne przekazy historyczne, odnoszące się do informacji na temat dziećkowickiej parafii pochodzą z ok. 1373 r. Na przestrzeni lat dzielnica była w posiadaniu różnych właścicieli: m.in. w 1614 r. należała do Andrzeja Lipskiego, a następnie przed 1665 r. kupił ją Hieronim Pinocci – radca i burmistrz Krakowa o włoskim pochodzeniu. Ciekawostkę stanowi fakt, że do ufundowanego przez niego w 1673 r. drewnianego kościółka, sprowadził on z Włoch obraz świętego Antoniego wykonany przez malarza działającego w Padwie. Budynek kościoła nie zachował się. Ostatni właściciel Dziećkowic z rodu szlacheckiego Pinnoci zmarł w 1806 r. i wówczas został nim Jan Waligórski. Wśród innych właścicieli Dziećkowic wyróżnić należy m.in. Aleksandra Schreibera.

KOŚCIÓŁ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

XIX-wieczny rozwój przemysłowy doprowadził do utworzenia w Dziećkowicach huty cynku Kordula. Powstała ona w 1822 r. Obszar dzielnicy wykorzystywano także do celów eksploatacji węgla. W

FOT. SABINA ROTOWSKA

1825 r. nadano tu pole górnicze Cordula. W tym samym roku rozpoczęła wydobycie kopalnia Fürst Blücher. Natomiast w 1853 r. podjęto wydobycie w kopalni Glückauf.

WIELKA PODRÓŻ ZA MIEDZĘ MIESZKANIEC KRZESZOWIC ZMĘCZONY KRAKOWSKIMI KORKAMI MOŻE WYBRAĆ SIĘ NA MIKROWYPRAWĘ DO NIEZNANYCH MU MYSŁOWIC. DLA MYSŁOWICZANINA CIEKAWE MOGĄ SIĘ WYDAĆ KRZESZOWICE. Angielski podróżnik związany z towarzystwem National Geographic, Alastair Humphreys, powszechnie kojarzony jest z wymyślonym przez siebie pojęciem „microadventure”, tłumaczonym na język polski jako „mikrowyprawa”. W wywiadzie udzielonym Łukaszowi Długowskiemu dla „Wysokich Obcasów” stwierdził, że mikrowyprawy to „wyprawy, które nie wymagają czasu, pieniędzy, sprzętu ani przygotowań. Pakujesz mały plecak z najpotrzebniejszymi rzeczami, wsiadasz w pociąg lub autobus i wyjeżdżasz za miasto, do miejsca, które choć trochę jest dzikie”. Moda na mikrowyprawy rośnie, a coraz więcej organizacji promuje taki właśnie sposób spędzania wolnego czasu. Oczywiście podczas mikrowyprawy niekoniecznie należy uciekać w dzicz. Na przykład: kto wie, że w Rudzie Śląskiej znajdują się warte zobaczenia ruiny zamku? Albo: kto wspiął się na hałdę Skalny w Łaziskach Górnych, aby oglądać przez lornetkę szczyty polskich i słowackich Tatr? Czy nie są to doskonałe REKLAMA

DOLINA PRĄDNIKA. OKOŁO 1,5 GODZ. DROGI OD MYSŁOWIC

pomysły na wycieczkę? Jeżeli weźmiemy ze sobą namiot, możemy wraz z zachodem słońca rozbić obozowisko w uroczym miejscu, rano zaś spokojnie zdążyć do pracy.

FOT. A.K. WÓJCIK

Mieszkańcy Mysłowic, a także całego Górnego Śląska, są w szczególnie dobrym położeniu: bliskość wielkich kompleksów leśnych, Beskidów i Jury Krakowsko–Czę-

Koniec XIX w. przynosi powstanie nowego kościoła w dzielnicy. W latach 1887-1888 wzniesiono kościół pw. Wszystkich Świętych, który można uznać za architektoniczną perełkę Dziećkowic. Starania o jego budowę rozpoczął ks. Piechaczek wraz z parafianami, a w szczególności rodziną Penczek, która była właścicielami wapiennika. Chęć stworzenia nowego kościoła wiązała się z faktem, iż ówczesny, drewniany obiekt był w złym stanie technicznym. Projektantem kościoła był Ludwig Schneider, który znany jest również z wykonania projektu kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Brzezince. Początkowy projekt dziećkowickiego kościoła zakładał budynek dla tysiąca wiernych. Jednakże ze względów finansowych projekt ten należało ograniczyć. W ten sposób powstał budynek o oszczędnej dekoracji, którego cechy stylowe klasyfikują go do nurtu neogotyckiego. Już w 1887 r. zakupiono elementy wyposażenia wnętrza, m.in. ołtarz główny oraz dwa ołtarze boczne, które pochodziły z rozbieranego wówczas kościoła na Rozdzieniu. Wystrój wnętrza w ciągu lat był wzbogacany. W 1901 r. parafianie ufundowali czternaście obrazów przedstawiających stacje Drogi Krzyżowej. Natomiast w latach 50. zakupiono dla kościoła witraże oraz figury świętych – patronów związanych z dzielnicą.

Nieopodal kościoła znajduje się cmentarz, jednakże nie jest to najstarsza miejscowa nekropolia. Najstarszy cmentarz na terenie dzielnicy powstał ok. 1370 r. wraz z wybudowaniem pierwszego kościoła, który upamiętnia wzniesiona tu kapliczka. Na cmentarzu odnajdziemy nagrobki m.in. ks. Piechaczka czy też rodziny Penczek. Prawdopodobnie znajdują się tu również szczątki Hieronima Pinocciego. Dziećkowice, dzięki usytuowanemu w jej granicach zbiornikowi wodnemu, można uznać także za miejsce wypoczynkowe. Zalew „dziećkowicki” lub „imieliński” został utworzony na początku lat 80. w miejscu wyrobiska piasku posadzkowego po kopalni Maczki-Bór. Miał on być rezerwatem wody dla huty Katowice. Obecnie jest to miejsce, które odwiedza, szczególnie w okresie letnim, wiele osób. Dodatkową atrakcją jest fakt, że prowadzi do niego szlak rowerowy. Co ciekawe odbywają się tu także zawody żeglarskie. Dziećkowice jako jedna z najstarszych dzielnic Mysłowic kryje w sobie wiele ciekawostek historycznych. Warto zatem zatroszczyć się o zachowane zabytkowe obiekty, przede wszystkim najstarszą nekropolię, która jest bezcennym świadectwem przeszłości i godna jest szczegółowej monografii.

stochowskiej sprawia, że mogą w każdej chwili udać się na łono przyrody i w mgnieniu oka uciec od spalin samochodowych. Niejeden mieszkaniec Pekinu, Meksyku, a nawet Moskwy, może nam tego luksusu pozazdrościć. Z drugiej strony nie brakuje wokół nas pięknej, zabytkowej architektury różnych epok, w tym wielu śladów po latach świetności górnośląskiego przemysłu. To nie wszystko: choć w trakcie naszej mikrowyprawy nie zdążymy udać się nad morze, mamy możliwość odwiedzenia mniej lub bardziej znanego jeziora oraz odnaleźć naprawdę atrakcyjną plażę. Warto także wybrać się na jednodniową (lub wręcz popołudniową!) wycieczkę zagraniczną odwiedzając Czechy lub Słowację, aby choć na chwilę zetknąć się z inną kulturą. Są to ewidentne plusy życia na Śląsku. Nie można zapominać, że mikrowyprawa z założenia jest także wyprawą za grosze: nie pokonujemy dużych odległości i nie zawsze jest nam potrzebny płatny nocleg. Alastair Humphreys, propagując mikrowyprawy, wsparł rozwój zupełnie nowej gałęzi turystyki lokalnej, która świetnie wpasowuje się w modną współcześnie edukację regionalną. Przestaje zatem dziwić, że coraz więcej miast i gmin, które nigdy wcześniej nie były uważane za miejsca turystycznie interesujące, zamieszcza na swoich stronach internetowych zakładkę „warto zobaczyć”. Także urząd miejski w Mysłowicach

nie zapomniał o turystach, promując w internecie niektóre atrakcje miasta. Przykładowo: mieszkaniec Krzeszowic zmęczony krakowskimi korkami może wybrać się na mikrowyprawę do nieznanych mu Mysłowic, aby zobaczyć Trójkąt Trzech Cesarzy i słynną Przewiązkę. Po spacerze chętnie odwiedzi mysłowicki rynek, aby napić się piwa w jednym z pubów, kontemplując jednocześnie układ urbanistyczny mysłowickiego śródmieścia. Jeżeli krzeszowiczanin się pospieszy, zdąży o godz. 21.01 na pociąg, aby przed godz. 23 być w domu. Czy wycieczka do Mysłowic nie jest zatem nad wyraz atrakcyjna? Tak samo dla mysłowiczanina ciekawe mogą się wydać Krzeszowice: niewielkie małopolskie miasteczko obfitujące w cenne zabytki związane z dawnym uzdrowiskiem. Wystarczy wsiąść w pociąg na mysłowickim dworcu, aby półtorej godziny później znaleźć się w innym świecie: poczuć smak podkrakowskiej prowincji i pooddychać świeżym powietrzem Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, zaś wieczorem wrócić do Mysłowic. Trzeba tylko zaplanować dzień tak, aby mieć wolne popołudnie i 30 zł w kieszeni.

Sabina Rotowska

Artur Kornel Wójcik


16 ROZRYWKA

gazetamyslowicka.com

WRZESIEŃ 2013 • NR 27/2013

Pierwsza połowa października sprzyja Baranom, które pragną się zakochać. Umów się na kilka randek, ale unikaj Byka – zanudzi cię na śmierć opowieściami o swojej pracy. Życie prywatne będzie dla ciebie ważniejsze niż zawodowe, ale nie wolno ci zaniedbać ważnych projektów. Zazdrosny współpracownik tylko czeka na twoje potknięcie, by czym prędzej donieść o tym szefowi. Pod koniec miesiąca twoje samopoczucie nie będzie najlepsze, ale zdrowe odżywianie załatwi sprawę. Zrezygnuj ze słodyczy i tłustego mięsa. Z warzyw i owoców też można skomponować pyszne posiłki.

Przestań oglądać się na to co było i rusz naprzód. To dobry moment, żeby zająć się sobą. W twoim otoczeniu pojawi się kilka nowych osób – wykorzystaj to! Szykuje się bardzo pracowity okres w twoim życiu. Do dotychczasowych obowiązków dojdą nowe. Daj z siebie jak najwięcej, a owoce swojej pracy będziesz zbierać jeszcze przez długi czas. Siedzący tryb życia nie sprzyja twojemu zdrowiu. Czasem warto odejść od komputera. Korzystając z ciepłych jesiennych dni wybierz się z przyjaciółmi na wycieczkę rowerową albo kup karnet na basen.

Zielone światło dla spraw sercowych. Ten miesiąc jest dobry na poszukiwanie miłości. Obecnie najłatwiej porozumiesz się z osobami spod znaku Strzelca i Ryb. Bliźnięta będące w związku czekają romantyczne chwile we dwoje. Przepracowałeś całe wakacje i nawet nie zauważyłeś kiedy zaczął się październik? Wrzuć na luz! Zasługujesz na urlop i słodkie nicnierobienie. Przejrzyj oferty last minute. Może znajdziesz coś dla siebie? Zainteresuj się bardziej stanem swojego zdrowia. Nie lekceważ nawet najmniejszych oznak choroby. Postaraj się dużo wypoczywać.

W tym miesiącu w miłości będziesz na dominującej pozycji. Zręcznie połączysz namiętność z przyjaźnią. Jasno określisz partnerowi swoje oczekiwania. Możesz śmiało zasugerować utrwalenie lub zalegalizowanie związku. Gwiazdy ci sprzyjają. Nie zaniedbuj pracy. To właśnie w październiku masz szansę zająć wyższe stanowisko i udowodnić swój profesjonalizm na wielu płaszczyznach. Uważaj na jesienne przeziębienie. Niby nieszkodliwe, ale może skutecznie uprzykrzyć ostatnie, słoneczne dni. Aby go uniknąć, zażywaj witaminę C, unikaj stresu, a swoją dietę wzbogać o owoce i warzywa.

W październiku znajdziesz się w centrum zainteresowania płci przeciwnej. Nic tak nie dodaje skrzydeł, jak skupiony na tobie, pełen podziwu wzrok. Wykaż odrobinę inicjatywy, a być może spotkasz miłość swojego życia. Wreszcie zakończysz wszystkie, ciągnące się za tobą projekty i będziesz miał trochę czasu dla siebie. Uważaj jednak, żeby nie popaść w lenistwo. Nie chcesz chyba po raz kolejny narobić sobie zaległości, prawda? Coraz krótsze dni mogą być przyczyną jesiennej chandry. Bez wyrzutów sumienia sięgnij więc po czekoladowego batonika (jednego!).

W tym miesiącu bez romantycznych uniesień. Twój nie najlepszy humor i skłonność do marudzenia wystraszą kilku potencjalnych adoratorów. To idealny czas, żeby skupić się na własnych potrzebach. Pamiętaj, że w pracy bardzo ważne są relacje z innymi ludźmi. Odnoś się do współpracowników przyjaźnie i otwarcie, a poprawisz swoje życie zawodowe. Październik to idealny czas na rzucenie palenia. Zaopatrz się w plastry antynikotynowe, unikaj zadymionych miejsc i poproś znajomych by nie sięgali po papierosa w twoim towarzystwie. Może tym razem się uda?

Mężczyźni są wzrokowcami. Aby zwrócić na siebie ich uwagę, oprócz posiadania ciekawej osobowości, musisz zainteresować ich swoim wyglądem. Tobie się to uda, droga Wago. W końcu październik to twój miesiąc. Przygotuj się, więc na zwrot w życiu uczuciowym. Wenus i Merkury sprawią, że nawet najbardziej odważny plan ma szansę realizacji. Zaskocz więc szefa ciekawym pomysłem i przyłóż się do jego wykonania. Twoja odporność na wpływ alkoholu będzie w październiku wyjątkowo niska. Nie przesadź więc z ilością wypitych drinków podczas urodzinowej imprezy.

Z powodu służbowych wyjazdów sporo czasu spędzicie teraz osobno. Po powrocie zabierz ukochaną na wspólny weekend za miastem albo kolację w nowej knajpce. Układ planet zapewni ci przypływ energii. Wykorzystaj to! Rusz się i wymyśl coś, dzięki czemu przypomnisz światu, że jesteś lepszy od innych. Jeśli ci się uda, będziesz cieszyć się dobrą passą finansowo-zawodową przez długi czas. Szczególną troską w tym miesiącu obdarz swój układ trawienny. Stres i nieprawidłowe odżywianie mogą doprowadzić do jego rozregulowania. Unikaj też stresujących sytuacji i jedz zdrowo.

Oj, będzie się działo. Neptun nieźle namiesza w twoim związku. Możesz dać się wciągnąć w awantury, rozstania i powroty albo zacisnąć zęby i poczekać na korzystniejszy układ planet. Odbędziecie wtedy z partnerem spokojną rozmową i powiesz mu, co ci leży na sercu. W tym miesiącu zdecydujesz się na kilkudniowy urlop, ale już pierwszego dnia twój szef dojdzie do wniosku, że jesteś niezastąpiony (że też wcześniej tego nie zauważał). Po powrocie do pracy czeka cię miła niespodzianka w postaci premii.

Od pewnego czasu zaczyna cię

W uczuciach trzymaj emocje pod kontrolą. Twój cięty język może kogoś zranić. W tym miesiącu możesz spotkać osobę, z którą przeżyłeś miłe chwile w przeszłości. Zastanów się jednak, czy warto jeszcze raz angażować się w tę znajomość. Twoje życie zawodowe toczyć się teraz będzie szybciej i stanie się bardziej interesujące. W pracy zaczną ci powierzać odpowiedzialne i satysfakcjonujące zadania, z których wywiążesz się na medal. To dobry okres na rozwijanie nowych umiejętności. Możesz mieć kłopoty z koncentracją. Staraj się nie prowadzić wtedy samochodu, gdyż o stłuczkę nie trudno.

Otoczona gronem przyjaciół będziesz się cieszyć niezobowiązującym życiem singla. Pod koniec miesiąca daj jednak szansę panu spod znaku Bliźniąt. Czasem warto zrezygnować z życiowej zasady: „Nie łączę interesów z miłością”. Tak będzie w tym przypadku. Październik sprzyja Rybom rozpoczynającym nową pracę, studia czy wszelkiego rodzaju kursy. Tym razem nie spełni się stwierdzenie, że wszystkie początki bywają trudne. Twoja forma intelektualna będzie w tym miesiącu naprawdę wysoka. Zwolnij! Życie na pełnych obrotach przez 24 godziny na dobę spowoduje, że twój organizm wreszcie zastrajkuje. Ważne jest, abyś wreszcie zadbała o swoje ciało.

Baran (21.03 – 19.04)

Rak (22.06 – 22.07)

Waga (23.09 – 22.10)

Koziorożec (22.12 – 19.01) denerwować, że twój związek

bardziej przypomina luźny układ, niż solidną relację. Ty odczuwasz silną potrzebę stabilizacji, twój partner wręcz przeciwnie. Zanim zdecydujesz się podjąć jakieś kroki, zastanów się, czy to aby na pewno nie ty stawiasz zbyt duże wymagania. Szykuje się bardzo odpowiedni czas, aby załatwić wszystkie ważne sprawy związane z finansami i interesami. Warto składać wyjaśnienia, podania i prośby. Nie wpadaj w panikę nad najdrobniejszym problemem zdrowotnym. W tym miesiącu będziesz miał tendencję do przesady. Nie popadaj w paranoję!

Byk (20.04 – 22.05)

Lew (23.07 – 23.08)

Skorpion (23.10 – 21.11)

Wodnik (20.01 – 18.02)

Bliźnięta (23.05 – 21.06)

Panna (24.08 – 22.09)

Strzelec (22.11 – 21.12)

Ryby (19.02 – 20.03)

JOLKA

Szemrany

Wirówka panoramiczna

4

J E SUPER FAJNIE

MOTOR

2

RODZAJ PSZENICY

6 PRACUJ E W SĄDZIE

OCENA OSĄD

SZCZOTKA DO LUFY

GARNEK Z RĄCZKĄ

ZDOBI TOCZEK

S

SUS W DÓŁ

OMASTA

I 3

1 5

E Ñ

Odgadnięte wyrazy należy wpisać prawoskrętnie. Litery z pól zaznaczonych, dadzą nazwę dzielnicy Mysłowic.

Szyfrogram

rysunkowy

Odgadnięte znaczenie rysunku, należy wpisać w miejsce cyfr obok tego rysunku. Następnie odpowiedniki cyfrowe przenieść do dolnej kratownicy i odczytać rozwiązanie.

Jestem mały a ładnie śpiewam

5 luty

Kolejność określeń wyrazów jest przypadkowa. Litery z pól ponumerowanych od 1 do 6 dadzą nazwę dzielnicy Mysłowic . Znaczenie wyrazów : < wśród muzykó w < dziewiąty miesiąc < członek sekt y < małe jezior o < w niej grosiwo < część zbroi rycerza < budka z prasą < tłok w autobusie.

LITERÓWKA

6-2-9- 7 8 - 9 - 1 0 - 11 - 1 2 - 1 3 - 3 - 4 -14 2-1-2-5- 7

?

szarynotes.blogspot.com 1

2

3

4

5

2

Opracował Józef Urbańczyk

6

7

8

9

1 0 11 12 13 14 2

Wpisując pierwsze litery odgadniętych wyrazów do kratownicy, otrzymamy nazwę dzielnicy Mysłowic.


ROZRYWKA 17 WRZESIEŃ 2013 • NR 27/2013

Humor Wraca pijany mąż do domu, a żona do niego: - Gdzie byłeś!? - U Józka, graliśmy w szachy. - Śmierdzisz wódą! - A czym mam śmierdzieć, szachami? Na Arce. Noe nagle słyszy pukanie do drzwi. - Kto tam? - pyta. - Hipopotam. Spotyka sie dwóch jazzmanow i jeden mówi: - Kupiłem niedawno twoją płytę. - Aaa... to ty - odpowiada drugi. Żona daje 50 zł mężowi i mówi: - Kochanie bierz pieniądze i kup coś żebym była piękniejsza. Mąż wrócił pijany. Sędzia pyta świadka: - Widział pan, jak obcy człowiek uderzył pańską teściową. Dlaczego nie ruszył pan z pomocą? - Ależ wysoki sądzie? We dwóch bić starszą kobietę? Spotykają się dwaj właściciele firm: - Słuchaj, ty swoim pracownikom jeszcze wypłacasz pensję? - Nie. - I ja też nie. - A oni i tak przychodzą do pracy? - No przychodzą. - U mnie też. - Słuchaj, a może by tak pobierać opłaty za wejście?

Zwycięzcy z poprzedniego numeru: Marzena Brożyna, Anna Jadwisczok, Jan Mikuła

Na rozwiązanie krzyżówki czekamy do 24 października. Spośród wszystkich nadesłanych odpowiedzi wylosujemy 3 osoby, które podadzą poprawne rozwiązanie. Zwycięzcy otrzymają nagrodę w postaci zaproszenia na dużą pizzę dla dwojga w pizzerii Da Grasso, w Mysłowicach, ul. Kacza 2. Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres siedziby redakcji: ARAmedia (z dopiskiem „Gazeta Mysłowicka”) ul. Mikołowska 29 41-400 Mysłowice

Mysłowice ul. Kacza tel. 322232824 REKLAMA

*Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.


18 Reklama

gazetamyslowicka.com

UWAGA NADWAGA! ARTYKUŁ SPONSOROWANY

CZY NASZE DZIECI OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIE BODŹCE, NIEZBĘDNE DO ICH HARMONIJNEGO ROZWOJU? CO ZROBIĆ, BY DZIAŁAJĄCE NAŃ WPŁYWY STYMULOWAŁY ICH ROZWÓJ W SPOSÓB ŁAGODNY I ADEKWATNY DO DANEGO ETAPU? W akcję zaangażowała się znana aktorka teatralna i filmowa – Katarzyna Bujakiewicz, której nie obcy jest zdrowy styl życia. „- Uważam, że jemy za dużo, nie myśląc o konsekwencjach, takich jak nadwaga, cukrzyca, choroby układu krążenia i wiele innych. - powiedziała aktorka. - Chcę zachęcić do ‘ekologicznego sposobu myślenia’ o jedzeniu, a więc - jedzmy mniej i nieprzetworzone produkty!” ALARMUJĄCE STATYSTYKI Otyłość jest najpoważniejszą chorobą cywilizacyjną naszych czasów. Z roku na rok jest coraz gorzej. Wprawdzie daleko nam do Amerykanów, ale faktem jest, że tyjemy w zastraszającym tempie. Już co piąty Polak jest otyły! Niestety problem ten coraz częściej dotyka dzieci i młodzież. Znajdujemy się w grupie państw rozwijających się, żyje nam się coraz lepiej, dzieci zamiast uprawiać sport i bawić się na świeżym powietrzu, spędzają czas w domach przed telewizorem lub komputerem. Zwolnienie z zajęć w-f jest nagminne. Dobrobyt ma swoją cenę - długie godziny spędzane w pracy i brak czasu na cokolwiek. Zabiegani, w natłoku codziennych zajęć, zapominamy o jedzeniu. W drodze do pracy łatwiej i szybciej jest nam sięgnąć po „śmieciowe” jedzenie, niż wstać pół godziny wcześniej, aby przygotować i zjeść pełnowartościowe śniadanie. W pracy nie REKLAMA

Centrum Dietetyczne Naturhouse Rynek23 41-400 Mysłowice tel. 32 73 37 006 kom. 506 303 580

KONKURS! ZAMIEŃ KILOGRAMY NA PROCENTY. Każdy kto rozpocznie kurację w czasie kampanii "UWAGA NADWAGA" (do końca listopada) otrzyma rabat procentowy równowarty zrzuconym kilogramom, który można będzie wykorzystać w czasie stabilizacji (ostatni etap kuracji). Kto zrzuci najwięcej otrzyma roczną prenumeratę naszego firmowego pisma Peso Perfecto. PROMOCJA!

Jeżeli umówisz się na wizytę przez internet i dodatkowo wyślesz do nas e-mail z hasłem "UWAGA NADWAGA" otrzymasz 10% rabatu na rozpoczęcie kuracji.

ma czasu na jedzenie, bo obowiązki wzywają. Po pracy jesteśmy już tak głodni, że albo jemy byle co byle gdzie, albo „wymiatamy” domowe lodówki i spiżarki. Spirala błędów się nakręca! O aktywności fizycznej niewielu z nas pamięta. Bo i kiedy znaleźć na to czas? - Otyłość to nie tylko defekt kosmetyczny – mówi Beata Prusińska, dietetyk Naturhouse. – U osób z nadmiernymi kilogramami obserwujemy obniżoną samoocenę, liczne kompleksy, t się również prawdopodobieństwo wystąpienia chorób układu krążenia, cukrzycy, problemów z układem oddechowym, nowotworów czy zwyrodnień kręgosłupa – wymienia. Lekarze i dietetycy alarmują, a społeczeństwo nie reaguje. Z tego względu już po raz drugi Centra Dietetyczne Naturhouse ruszają z akcją „UWAGA NADWAGA!”. – Chcemy zachęcić Polaków do zadbania o zdrowie własne i najbliższych, a także do podjęcia walki z nadmiernymi kilogramami – mówi Zofia Urbańczyk, dietetyk Naturhouse. – I to metodami, które będą zdrowe i zaowocują zmianą dotychczasowego sposobu odżywania. W tym celu przeprowadzony zostanie szereg działań

edukacyjnych oraz profilaktycznych. Zaplanowano między innymi spotkania informacyjne z rodzicami oraz pogadanki dla uczniów z udziałem dietetyka. Podczas prelekcji specjalista ds. żywienia opowie o konsekwencjach wynikających z nieprawidłowej diety oraz wskaże, jak komponować pełnowartościowy jadłospis dla całej rodziny – podkreśla. ZAPYTAJ DIETETYKA JAK NADWAGA ZNIKA W ramach akcji, od połowy września do końca listopada, osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji z dietetykiem. Podczas wizyty dietetyk wykona pomiary antropometryczne, badanie składu ciała oraz przeprowadzi wywiad dotyczący aktualnych nawyków żywieniowych. Wszystkie te elementy pomogą odkryć źródło problemu oraz dobrać spersonalizowaną dietę na miarę naszych potrzeb. Dodatkowo dietetycy będą proponować bezpłatne prelekcje w szkołach, zakładach pracy oraz instytucjach państwowych w zakresie zdrowego odżywiania się oraz profilaktyki nadwagi i otyłości.


MAGAZYN 19 WRZESIEŃ 2013 • NR 27/2013

NATURALNIE NA ODPORNOŚĆ JESIENNE DNI STAJĄ SIĘ CORAZ KRÓTSZE, A POGODA ZA OKNEM SPRZYJA PRZEZIĘBIENIOM. GDY JUŻ DOPADNIE NAS CHOROBA, NIE SIĘGAJMY OD RAZU PO RADYKALNE ŚRODKI – DAJMY ORGANIZMOWI SZANSĘ OBRONY PRZED INFEKCJĄ. PONIŻEJ KILKA SPRAWDZONYCH SPOSOBÓW NA ZACHĘCENIE UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO DO WALKI ZE SKUTKAMI KAPRYŚNEJ JESIENNEJ AURY. Herbata. Od wieków znane są jej dobroczynne właściwości. Na rynku można znaleźć wiele odmian i rozmaite warianty smakowe herbaty. Na zimne dni najlepsze będą czarna i czerwona, unikajmy natomiast herbat zielonych, gdyż wyziębiają one organizm. Czarna herbata jest najpopularniejszą z herbat na całym świecie. Zmniejsza poziom hormonu stresu w organizmie i pomaga się odprężyć, przez co może poprawiać nasze samopoczucie w czasie przeziębienia. Poza tym picie czarnej herbaty z cytryną ma działanie napotne i przeciwbakteryjne. Należy tylko pamiętać, aby cytrynę dodawać po zaparzeniu herbaty, gdyż glin zawarty w herbacie w połączeniu z cytryną tworzy szkodliwy cytrynian glinu. Odmiany czerwone działają przeciwzapalnie i rozgrzewająco. Chińska czerwona herbata pu-erh zawiera mnóstwo witaminy E, przez co wzmacnia organizm. Natomiast

FOT. NADESŁANO

czerwony rooibos jest źródłem wielu witamin i mikroelementów, pomaga też w leczeniu alergii i kataru. Znakomita jest także herbata yerba mate, która dzięki zawartości witamin A i C

oraz wapnia dba o budowanie odporności organizmu. Imbir. Znajduje największe zastosowanie jako przyprawa w kuchni, ale z powodzeniem możemy go użyć w leczeniu

Jakość street food Street food to moda na uliczne jedzenie dobrej jakości. Posiada tożsamość, jest jakościowy w przeciwieństwie do sieciowych fast foodów o globalnym, jednowymiarowym smaku. Tworzą go często ludzie z pasją do gotowania, sta-

wiający na dobre produkty. Najważniejszy jest smak! Odkrycie na nowo hot-doga, hamburgera, zapiekanki, kebabu, ale także wprowadzenie do ulicznego jedzenia pierogów podawanych w kubełku.

Szukajmy na naszych ulicach dobrych smaków wartych polecenia i dzielmy się naszymi opiniami na stronie „Gazety Mysłowickiej”. Czekam na wasze propozycje. M.J.

Hamburger Oczywiście najważniejsze w hamburgerze jest mięso. 250 g mielonej, stu procentowej wołowiny z łopatki, udźca lub karkówki, bez żadnych dodatków i przypraw, prócz pieprzu i soli. Jedynie dla uzyskania soczystości możemy wlać 50 ml bulionu. Wyrabiamy długo, aż masa zbije się w jednolitą strukturę i formujemy burgery. Stopień wysmażenia zależy od naszych preferencji. Sam wolę średnio wysmażone, czyli ok. 3-4 min. z każdej strony. Po usmażeniu warto zostawić mięso na 2 min., aby „odpoczęło”. Jako klasyczne dodatki polecam porwane liście sałaty, wymieszane z łyżeczką majonezu i położone na dolną część bułki sezamowej. Oprócz tego plastry pomidora, korniszony i grillowane krążki cebuli. Na sos łączymy 4 łyżeczki majonezu, 2 keczupu i 1 musztardy gruboziarnistej. Chili dog Najpierw robimy chili. Szklimy na patelni cebulę i czosnek. Dodajemy 30 dag wołowiny i dusimy. Pod koniec dodajemy przyprawy: sól, pieprz, łyżeczka sosu Worcestershire, szczypta kuminu, pieprzu cayenne i oregano. Dodajemy puszkę pomidorów i dusimy 15 min. Gdy wszystko jest gotowe, gotujemy parówkę i podgrzewamy bułki hot-dogowe w piekarniku. Nakładamy na hot-doga chili i posypujemy startym serem lub szczypiorkiem. Pod tak intensywne w smaku jedzenie polecam równie intensywne w aromaty wino: Trapiche Broquel Cabernet Sauvignon z Argentyny (Centrum Wina: 49,90 zł). 15 miesięcy spędzone w dębowej beczce wysuwa na pierwszy plan aromaty smażonych powideł malinowo-porzeczkowych z nutą wanilii w tle. Polecam! REKLAMA

przeziębień. Korzeń imbiru ma właściwości napotne i przeciwzapalne, rozgrzewa i poprawia krążenie. Dlatego warto sięgnąć po niego przy lekkiej gorączce czy przeziębieniu z awersją do zimna. Możemy zetrzeć świeży korzeń imbiru do herbaty lub żuć jego plasterki. Curry. To jedna z najzdrowszych przypraw kuchni azjatyckiej. Nadaje potrawom niepowtarzalny smak i kryje w sobie wiele cennych właściwości prozdrowotnych. W skład curry wchodzą m.in.: pieprz czarny, chili, kurkuma, imbir, kolendra, gałka muszkatołowa, czosnek, kmin rzymski i czarna gorczyca. Mieszankę tę można urozmaicić solą, kozieradką, goździkami, kardamonem czy cynamonem. Curry przyda się w sezonie przeziębień, ponieważ skutecznie hamuje rozwój infekcji poprzez swoje działanie antybakteryjne i przeciwgrzybiczne. Dzięki zawartości kwasu salicylowego curry przyczynia się także do zmniejszenia dolegliwości bólowych. Miód. W zależności od surowca, z którego powstał, miód dzieli się na nektarowy, spadziowy i mieszany. Choć większość masy miodu stanowią łatwo przyswajalne cukry proste, to bardzo cennymi jego składnikami są enzymy z wydzieliny gruczołów ślinowych pszczół. W wyniku reakcji cukru i enzymów następuje utlenienie glukozy i powstaje nadtlenek wodoru, który posiada bardzo silne działanie

przeciwdrobnoustrojowe. Wysoką aktywność antybiotyczną mają zwłaszcza miody spadziowe ze spadzi iglastej, które są używane do produkcji syropów wykrztuśnych. Miód gryczany wpływa dobroczynnie na drogi oddechowe, natomiast miód lipowy obniża gorączkę i łagodzi kaszel. Mniszek lekarski. Znany również jako mlecz, jest rośliną bardzo cenioną w ziołolecznictwie. Do produkcji preparatów leczniczych wykorzystuje się korzeń, liście i kwiaty. Mniszek, dzięki zawartości witamin A, C i D, wpływa pozytywnie na układ odpornościowy. Obecny w nim interferon zmusza organizm do podjęcia walki z bakteriami i wirusami. Kwiaty stosuje się przy leczeniu nieżytów gardła. Syrop z mniszka jest popularnym środkiem na złagodzenie kaszlu. Napój rozgrzewający na poprawę odporności Składniki: pół szklanki ciepłej wody, łyżeczka startego korzenia imbiru, sok z wyciśniętej połówki cytryny, łyżeczka curry. Składniki mieszamy ze sobą, pijemy rano przed posiłkiem. Ma działanie przeciwzapalne, rozgrzewa i lekko oczyszcza. Pomocny również przy walce z alergią. Agnieszka Januszewicz

UWAGA NA KLESZCZE! Sezon na grzyby trwa, a to czas, kiedy częściej przebywamy w lasach. Na temat grzybów nie będę pisał. Sam zbieram tylko takie, które znam i tak radzę wszystkim czytelnikom. Natomiast problem z kleszczami, a zwłaszcza, gdy przydarzy się nam ukąszenie, jest naprawdę duży. Te niesympatyczne pajęczaki są coraz bardziej wszechobecne w naszym otoczeniu. Oprócz lasów także w parkach, na zieleńcach, trawnikach naszych miast. Ukąszenie może spowodować bardzo poważną chorobę, jaką jest borelioza. Choroba, zwłaszcza jeśli początkowo przebiega bezobjawowo, staje się w późniejszym okresie trudna do leczenia i diagnozowania. Ze względu na wielorakość objawów – od zaburzeń pracy serca, nadciśnienia, zaburzeń widzenia, słyszenia, bóli i obrzęków stawów, a nawet zaburzeń psychicznych – stanowi poważny problem diagnostyczny dla lekarzy. Wszelkie wątpliwości mogą jedynie rozwiać laboratoryjne testy diagnostyczne o skuteczności nawet do 100%. Leczenie to kilkutygodniowa antybio-

FOT. SCOT BAUER

tykoterapia, czyli nic przyjemnego. Chrońmy więc ciało szczelnie się ubierając na leśne wyprawy, unikajmy gęstych zarośli, nie siadajmy na powalonych pniach.

Narcyz Wojtowicz


20 MAGAZYN

gazetamyslowicka.com

WRZESIEŃ 2013 • NR 27/2013

MOTORYZACYJNA UCZTA – TOP GEAR LIVE

REKLAMA

21 WRZEŚNIA W WARSZAWIE ODBYŁA SIĘ NAJWAŻNIEJSZE MOTORYZACYJNE SHOW W POLSCE. KAŻDY FAN BENZYNY, PRĘDKOŚCI I PALONEJ GUMY MUSIAŁ SIĘ OBOWIĄZKOWO POJAWIĆ NA EDYCJI SPECJALNEJ VERVA STREET RACING Z UDZIAŁEM TOP GEAR LIVE. W TYM ROKU ZAMIAST MKNĄĆ ULICAMI STOLICY, BOLIDY ZAGOŚCIŁY NA STADIONIE NARODOWYM. PRZYBYŁA REKORDOWA LICZBA WIDZÓW, BO OKOŁO 58TYS! Pit Party. Impreza była podzielona na cztery części. Dla pierwszych 15 tys. szczęśliwców, którzy nabyli bilet zorganizowano Pit Party wokół Stadionu Narodowego. Była to wystawa, w której każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Sekcja klasyków, w której mogliśmy zobaczyć legendy brytyjskiego luksusu i sportu, jak Bentley R Type, Rolls-Royce Phantom, Jaguar E-type po sportowe wersje Mini. Obok można było podziwiać obecne brytyjskie automobile, mam tu na myśli Range Rovera lub Astona Martina Rapide. Kto chciał poczuć więcej adrenaliny, mógł podejść pod arenę zmagań kaskaderów. Między innymi była możliwość zobaczenia z bliska jak, dosłownie, latać na motocyklu, poczuć swąd spalonych opon przy akompaniamencie wspaniałych silników napędzanych wyczynową, wysokooktanową benzyną. Znalazło się również stanowisko dla fanów tuningu. Przedstawiono najnowsze trendy z tej dziedziny oraz jedno z dzieł mistrza branży, czyli Forda Mustanga spod ręki Chip'a Foose'a. Prócz tego była wystawa dla fanów ciężkiego sprzętu, pomalowane ciężarówki, koparki czy wozy strażackie. Nie zapomniano również o najmłodszych. Przedstawiono między innymi wozy z filmu „Auta”, „Flinstonowie” lub DeLorean DMC-12 z „Powrotu do przyszłości”. Podczas obchodzenia stadionu i przechodzenia między odpowiednimi stanowiskami przejeżdżały obok nas najwspanialsze wozy tego świata: Ford GT, Lamborghini Gallardo, Maserati GranTurismo MC Stradale czy Wiesmann MF5. Pit Party to nie były tylko samochody, ale także i ludzie. Zjechała się cała śmietanka polskich sportów motorowych: Kuba Przygoński, Łukasz Byśkiniewicz, Jakub Giermaziak lub Adam Małysz. Pre show. Odbywało się już na arenie po otwarciu bram. Miało na celu rozruszanie publiczności przed następnymi pokazami. Można było zobaczyć pokaz pościgu amerykańskich radiowozów, wyczynowej jazdy na rowerze, rakietową ciężarówkę oraz wyścig Fiatów 126p.

FOT. VERVA STREET RACING

FOT. VERVA STREET RACING

Verva Street Racing. Była to przedostatnia część imprezy prezentująca świat motorsportu. Tę część prowadzili Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk, znani z TVN Turbo, a wszystko komentował mistrz mikrofonu sportowego Tomasz Zimoch. Ten rozdział miał na celu przybliżenie czterech dyscyplin wyścigów samochodowych. Na pierwszy ogień poszli przedstawiciele Porsche Supercup z Kubą

Giermaziakiem na czele. Dźwięk silników typu boxer nie jest do zapomnienia. Następni w kolejce byli drifterzy, którzy pokazem swych umiejętności zrobili największe wrażenie na widzach. Hałas, dym wydobywający się z piekielnie mocnych driftowozów jest nie do opisania. Przedostatni w kolejce byli kierowcy rajdowi. Podczas tego pokazu było bardzo dobrze widać różnice między poszczególnymi klasami samocho-

dów w stawce. Były samochody z napędem na jedną oś, jak i 4x4, samochody klasy R2, jak i grupy N. Na sam koniec wystąpiła grupa dakarowców z Adamem Małyszem w roli lidera grupy. Muszę przyznać, że były to dość ekstremalne warunki dla samochodów tej klasy, gdyż nie pamiętam, czy kiedykolwiek widziały one asfalt i to na dodatek pod dachem. Później nastąpił wybór na najlepszego kierowcę pokazu. Zwyciężył nasz Orzeł z Wisły. Top Gear Live. Gwoździem programu byli goście z Anglii, dobrze znani z telewizji Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May. Tematem przewodnim była olimpiada motoryzacyjna. Panowie z „Top Gear” przedstawiali następujące konkurencje: wyścig skuterowych rydwanów, curling Fiatami Stilo czy pokaz piękności. Mogliśmy podziwiać najpięk-

nieryjne dzieła sztuki. Nie zabrakło również konkurencji zespołowych, jak motoryzacyjna piłka nożna – mecz Polska-Anglia zakończył się zwycięstwem naszej ekipy – lub wyścig narodów, w którym znów zwyciężyli biało-czerwoni. Polonez, Fiat 125p i Maluch rozgromili grupę Reliantów Robinów. Między kolejnymi punktami programu występowały ekipy kaskaderskie, które wykonywały numery mrożące krew w żyłach. Skok nad jadącym samochodem czy bączek pod koparkami. Było to naprawdę wielkie widowisko. Kiedy „Top Gear” znów przyjedzie do Polski? Nie wiadomo. Jednak czekam już na kolejną edycję Vervy Street Racing – już za rok!

Krzysztof Korus

Weekend pod napięciem niejsze, najszybsze i najdroższe inży-

REKLAMA

ZBIGNIEW DANIEL. ZWYCIĘZCA PRÓBY SPRAWNOŚCI W ostatni weekend września odbył się „60-ty Samochodowy Turystyczny Rajd Energetyków”, który był 13 rundą Turystycznego Pucharu Polski. Jego organizatorem był Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski. Załogi zwiedzając piękne okolice na trasie Kędzierzyn-Koźle-Szczyrk szukali odpowiedzi na liczne turystyczno-nawigacyjne zagadki.

FOT. AM

Na trasie liczącej ok. 140 km walczyły 42 załogi. Wśród nich byli również reprezentanci Automobilklubu Mysłowickiego: Zbigniew Daniel i Jacek Sobczyk. Po „energetycznej rywalizacji” w klasyfikacji generalnej zajęli IV miejsce. Mistrzem kierownicy został Zbigniew Daniel startując samochodem marki Daewoo Lanos. A.M.


DODATEK 21 WRZESIEŃ 2013 • NR 27/2013

PIERWSZA GALA SPORTU ZA NAMI W poniedziałek 30 września w Mysłowickim Ośrodku Kultury odbyła się I Gala Sportu będąca okazją do wręczenia wyróżnień i nagród dla wybitnych sportowców i trenerów z Mysłowic. Uroczystość ta była doskonałym dowodem na to, że Mysłowice to nie tylko "kopalnia" talentów muzycznych, ale także tych sportowych. 34 wyróżnionych przywitała pełna sala gości wraz z prezydentem miasta Edwardem Lasokiem, wiceprezydentem Grzegorzem Brzoską oraz przewodniczącym Rady Miasta Mysłowice Grzegorzem Łukaszkiem. To z rąk wymienionych przedstawicieli samorzadu sportowcy odebrali nagrody i wyróżnienia. Uroczystości towarzyszyły także wystepy artystyczne - swoje umiejętności zaprezentowała Szkoła Tańca EXTREME oraz wokalistka Agnieszka Maliszczak. ‚Bohaterowie” poniedziałkowej Gali reprezentowali najróżniejsze dyscypliny sportowe - królowały sporty walki, takie jak judo, ju-jitsu, boks czy karate, ale nie zabrakło także lekkiej atletyki czy tenisa stołowego. Mysłowiczanie nagrodzenie zostali również za wielkie sukcesy w sportach motorowych czy pływaniu. Komisja opniująca złożone wnioski w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień w sporcie za 2012 r. swoją pracę zakończyła 26 czerwca.

Nagrodzeni w kategorii „Trener”: Dziewulski Ryszard – judo Filus Andrzej – ju-jitsu Jasiński Marian – judo, ju-jitsu Maczuga Józef – boks Matusiński Aleksander – lekka atletyka Siekański Leszek – ju-jitsu Wosk Mariusz – sporty walki – karate Wszołek Maciej – tenis stołowy

Wyróżnieni w kategorii „Sportowiec”: Baran Sebastian – tenis stołowy Brzóska Michał – sport motorowy Hajduk Przemysław – sport motorowy Karlińska Paulina – pływanie Krzewski Maciej – sport motorowy Krzewski Mateusz – sport motorowy Magda Mariola – ju – jitsu Sołtysiak Patrycja – pływanie Szlachta Weronika – pływanie Zandecki Jan – tenis stołowy

Nagrodzeni w kategorii „Sportowiec”: Głyk Wojciech – pływanie Gwiazdoń Paweł – lekka atletyka Gąsior Sebastian – ju-jitsu Kowalski Krzysztof – boks Lewandowska Alicja – judo Lewandowski Adrian – judo Lubiński Marcin – judo, ju-jitsu Magda Mariusz – ju – jitsu Matusińska Tina – lekka atletyka Nowicka Dominika – judo Paczkowski Bartosz – sporty walki – karate Pawłowska Klaudia – ju-jitsu, judo Sitko Justyna – ju-jitsu, judo Sporys Mateusz – ju-jitsu, judo Szyszkowski Arkadiusz –judo Zieliński Wojciech – ju-jitsu


22 SPORT

gazetamyslowicka.com

WRZESIEŃ 2013 • NR 27/2013

Podsumowanie września. Górnik Wesoła

Podsumowanie września. Unia Kosztowy

Ukarani walkowerem ze Szczakowianką Jaworzno i przegrani w ostatniej kolejce ligowej – tak wyglądały ostatnio czarne momenty w III lidze. Jaki był cały wrzesień w wykonaniu Górnika Wesoła? Miesiąc zaczął się bardzo dobrze, bo na wyjeździe podopieczni trenera Goldy pokonali ekipę rezerw Ruchu Chorzów. Wynik może nie zachwycił (1:0), ale mysłowiczanie po bramce Czapli wywieźli cenne 3 pkt. z chorzowskiego terenu. Wszystko co dobre szybko się kończy – w myśl tego powiedzenia po meczu nadeszła zła wiadomość ze Śląskiego Związku Piłki Nożnej. W spotkaniu ze Szczakowianką przez jedną minutę (!) w składzie Górnika było za mało młodzieżowców. Wedle przepisów punkty zostały przypisane jaworznianom, a przypomnijmy, że na boisku Wesoła wygrała 3:0. Kolejny mecz mysłowiczan został rozstrzygnięty w I połowie. Wygrali oni na swoim terenie z Polonią Łaziska Górne 2:1. Następnie Wesoła pojechała do Strzelec Opolskich na mecz z Piastem. Po spokojnym, kontrolowanym przez „Górników” meczu, mysłowiczanie odnieśli zwycięstwo 2:0. Niestety ostatni weekend września nie był już taki kolorowy. Ruch Radzionków odprawił z kwitkiem gości z Mysłowic i wygrał 1:0. Na dodatek Górnik kończył mecz w dziesiątkę po czerwonej kartce. Wrześniowe wyniki: Ruch II Chorzów-Górnik Wesoła 0:1 (0:0), bramka: Czapla; Górnik Wesoła-Polonia Łaziska Górne 2:1 (2:1), bramki: Thiam, Sarzała; Piast Strzelce Opolskie-Górnik Wesoła 0:2 (0:1), bramki: A. Lesik, Smarzyński; Ruch Radzionków-Górnik Wesoła 1:0 (0:0), czerwona kartka: Smarzyński. Podsumowując Górnik Wesoła utrzymał 2. miejsce w III lidze, ale przewaga prowadzącej Skry Częstochowa urosła do 6. pkt. Kolejny mecz podopieczni Sebastiana Goldy ponownie zagrają na wyjeździe z Piastem II Gliwice.

Przegrana, wygrana, przegrana, wygrana. Gra w kratkę – tak wyglądał miniony miesiąc w wykonaniu Unii Kosztowy. Pierwszy wrześniowy mecz Unici rozegrali w Katowicach z rezerwami Rozwoju. Niestety ponieśli minimalną przegraną 0:1. Rozwój II strzelił bramkę na sekundy przed zakończeniem meczu. Kolejne spotkanie kosztowianie rozegrali na swoim boisku z czerwoną latarnią ligi – Jastrzębiem Bielszowice. Wysoka wygrana nie powinna nikogo dziwić (6:2), jednak goście napsuli trochę krwi gospodarzom. Na następny mecz podopieczni trenera Ruska pojechali do Zawiercia. Tamtejsza Warta okazała się lepsza od mysłowiczan wygrywając pewnie 3:1. W ostatniej potyczce tego miesiąca Unia spotkała się z Pionierem Ujejsce. Gospodarze rozgromili gości aż 5:0. Wrześniowe wyniki: Rozwój II Katowice-Unia Kosztowy 1:0; Unia Kosztowy-Jastrząb Bielszowice 6:2, bramki: Wlazło x 2, Kowalski x 3, Demitraszek, czerwona kartka: Jędyk; Warta Zawiercie-Unia Kosztowy 3:1, bramka: Tracz (k.); Unia Kosztowy-Pionier Ujejsce 5:0, bramki: Tracz (k.), Demitraszek, Wlazło, Kowalski, Braksator. Unia miała kratkowany miesiąc, minimalnie przegrywała, a później gromiła swoich przeciwników. Taka gra pozwoliła zająć na koniec września szóstą lokatę i tracić tylko 3 pkt. do drugiego miejsca. Następny mecz mysłowiczanie zagrają na wyjeździe z rywalem zza miedzy – Pogonią Imielin.

Dawid Forma

Open Liga w środkowej części rundy

Za nami już pięć kolejek organizowanej przez Unię Kosztowy Open Ligi. Na prowadzeniu obecnie znajdują się dwie drużyny, jednak to Purus otwiera tabelę przez lepszy bilans bramkowy. Rywale z miejsc od 3. do 5. także nie odpuszczają i notują minimalną stratę do lidera po półmetku rundy jesiennej. Ostatnia kolejka miała miejsce 29 września. Oto jej wyniki: Purus-WS Team 9:1, Fortiter-Medicare 1:4, OJ Błyskawica-Ostatni Zryw 5:0, Brasiliana OSP Kosztowy-ZZG KWK Wieczorek 2:5, Puchatek-Diving Tech 0:2. Przed nami niezwykle emocjonujące rozgrywki i wydawać się może, że każdy z pierwszej piątki ma szansę na przewodnictwo w tabeli. Na prowadzeniu wyżej wspomniany Purus, a tuż za nim z taką samą liczbą oczek (12) ZZG KWK Wieczorek. Kolejne miejsca to OJ Błyskawica (10 pkt.), Ostatni Zryw i Diving Tech (po 9 pkt.), na szóstym miejscu znajduje się Medicare z 6 oczkami, na siódmym Puchatek także z 6 pkt., na ósmym Fortiter z 4, a tabelę zamykają Brasiliana OSP Kosztowy i WS Team z trzypunktowym dorobkiem. Następne mecze rozegrane zostaną 6 września, na sztucznym boisku Unii Kosztowy. D.F.

Kocina – widoczna poprawa wyników. Jest jednak duże „ale” – brak poprawy gry Zaczęło się bardzo dobrze. Pierwszy we wrześniu wyjazdowy mecz w Mierzęcicach ze Strażakiem zakończył się pewnym zwycięstwem Górnika 09. Kolejne spotkanie piłkarze z ul. Gwarków o dziwo także wygrali. Na własnym boisku pokonali Unię Dąbrowa Górnicza 1:0. Wreszcie przyszło załamanie dobrych wyników. Po katastrofalnym meczu mysłowiczanie ulegli na wyjeździe AKS Niwka Sosnowiec aż 0:4. W ostatnim spotkaniu piłkarze trenera Gawendy zremisowali z Rozwojem II Katowice. W zgodnej opinii kibiców i obserwatorów mecz mógłby się w ogóle nie odbyć, ponieważ piłkarze stworzyli może dwie sytuacje w meczu, a poziom sędziowania był jeszcze gorszy. Wrześniowe wyniki: Strażak Mierzęcice-Górnik 09 Mysłowice 0:3, bramki: Dylewski, Humski, Wiklak (k.); Górnik 09 Mysłowice-Unia Dąbrowa Górnicza 1:0, bramka: Kowalski; AKS Niwka Sosnowiec-Górnik 09 Mysłowice 4:0; Górnik 09 Mysłowice-Rozwój II Katowice 1:1, bramka: Bogdański. Kocina po wrześniowych meczach awansowała na 13. miejsce. Gra pozostawia wiele do życzenia, ale patrząc na wcześniejsze wyniki Górnik 09 będzie walczył o utrzymanie, więc w ogólnym rozrachunku będą liczyć się wyniki. Kolejnym rywalem mysłowiczan, na wyjeździe, będzie ostatni zespół ligi – Jastrząb Bielszowice.

Dawid Forma

Dawid Forma

PRZYGOTOWANIA ZAKOŃCZONE. CZAS NA LIGĘ!

FOT. SILESIA VOLLEY

I-ligowa drużyna Silesia Volley zakończyła serię turniejów przygotowującą ją do meczów ligowych. Pierwszą okazją do sprawdzenia się był turniej towarzyski rozegrany w Mysłowicach (29-31 sierpnia). Silesianki zagrały koncertowo i zajęły pierwsze miejsce, natomiast Silesia Volley II była czwarta. Następnie mysłowicka drużyna pojechała do Ostrowca Świętokrzyskiego na kolejny turniej. Niestety w tych rozgrywkach siatkarki nie wypadły już tak dobrze i uplasowały się na przedostatnim miejscu. Kolejny weekend – kolejny turniej, cykliczny turniej Silesia Cup, który także odbył się w Mysłowicach. Silesianki walczyły dzielnie, jednak porażka w ostatnim meczu z KSZO Ostrowiec

Św. pozwoliła zająć tylko drugie miejsce. Ostatnim epizodem w przygotowaniach był krakowski turniej o Puchar Wandy. Mysłowiczanki ostatecznie zajęły drugie miejsce. W ogólnym rozrachunku siatkarki z hali przy ul. Bończyka mogą uznać sezon przygotowawczy za udany. Oprócz wpadki w Ostrowcu Świętokrzyskim drużyna osiągała bardzo dobre wyniki i oby tak dalej. Inauguracja sezonu nastąpi w Krośnie (5 października) z tamtejszymi Karpatami. Juniorki nie odstępowały na krok swoich starszych koleżanek. W rozegranym w Bydgoszczy Ogólnopolskim Turnieju Siatkówki Juniorek młode silesianki zwyciężyły, a w XI memoriale im. Stanisława Padlewskiego zajęły drugie miejsce. D.F.

X BIEG ULICZNY. SUKCES ORGANIZATORÓW

Pucharowe granie na Wesołej 24 września mysłowickie drużyny przystąpiły do III rundy Pucharu Polski podokręgu katowickiego. Niestety jedynie Górnikowi Wesoła udało się awansować do dalszych rozgrywek. Wesoła pojechała do Rudy Śląskiej na mecz z liderem V ligi grupy Katowice II Wawelem Wirek. Mecz przebiegł bez większych problemów dla Górnika i zakończył się pewną wygraną 2:0. Autorami bramek byli Hendel i Smarzyński. Na kolejnego przeciwnika trzeba będzie poczekać do lo-

sowania. Unia Kosztowy swój mecz pucharowy zagrała „u siebie” z rezerwami GKS Katowice. Niestety pomimo wyrównanego meczu Uniści ostatecznie ulegli 3:4 i odpadli z dalszej rywalizacji. Bramki dla zespołu z Kosztów zdobywali: Adamek, Kohut i Syćko. Kocina też przegrała. Na stadionie przy ul. Gwarków zagościło Wyzwolenie Chorzów. Górnik 09 po słabej grze przegrał 0:2 i także pożegnał się z rywalizacją w kolejnej rundzie. D.F.

Niższe ligi też grają! Oto krótkie podsumowanie września w wykonaniu rezerw Górnika Wesoła i Lechii 06 Mysłowice. Wrześniowe wyniki A-klasy: Górnik II Wesoła-AKS II Mikołów 1:0; Sparta Katowice-Górnik II Wesoła 4:0; Górnik II Wesoła-Urania II Ruda Śląska 2:1; MK Górnik Katowice-Górnik II Wesoła 0:1; Górnik II Wesoła-Wawel II Wirek 2:0. Tym sposobem mysłowiccy piłkarze kończą wrzesień na drugim miejscu w tabeli. Do prowadzącej Sparty Katowice rezerwy Wesołej tracą 3 pkt. Następny mecz nasi piłkarze zagrają na wyjeździe z Naprzód Lipiny. Wrześniowe wyniki B-klasy: Stadion Śląski Chorzów-Lechia 06 Mysłowice 0:3 (wo), na boisku 7:1, w drużynie Stadionu wystąpili nieuprawnieni do gry zawodnicy; Lechia 06 Mysłowice-Szombierki II Bytom 1:4; Lechia 06 Mysłowice-Slavia II Ruda Śląska 2:5; UKS Szopienice-Lechia 06 Mysłowice 3:0; Lechia 06 Mysłowice-Kamionka Mikołów 2:1. Po jednej wygranej na boisku oraz jednej przez błędy kadrowe przeciw-

ników Lechia ma na swoim koncie 6 pkt. i zajmuje szóste miejsce w tabeli. Następne spotkanie Lechici rozegrają na wyjeździe z Jastrzębiem II Bielszowice. D.F. REKLAMA

FOT. ARAMEDIA

21 września tłumy mieszkańców uczestniczyły w X Biegu Ulicznym, któremu towarzyszyła także uroczysta inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół Sportowych. Na stadion Górnika 09 Mysłowice przybyli uczniowie, rodzice, nauczyciele i trenerzy oraz mieszkańcy dzielnic Piasek i Stare Miasto. Nie zabrakło też miejskich oficjeli. Bieg poprzedziło uroczyste

pasowanie pierwszoklasistów na uczniów Zespołu Szkół Sportowych. Krótko po godz. 12 w rywalizacji wystartowało kilkuset uczestników. Przede wszystkim tych młodszych, ale nie tylko. Po biegu każdy otrzymał dyplom i poczęstunek. Oprócz atrakcji sportowych czas umilały m.in. występy artystyczne i loteria fantowa. Organizatorom gratulujemy doskonałej imprezy. B.S.


SPORT 23 WRZESIEŃ 2013 • NR 27/2013

KOLEJNE ZWYCIĘSTWA RAJD ROWEROWY WOKÓŁ MYSŁOWIC

FOT. TOMASZ NOWAK FOT. SPORTOWEMYSLOWICE

Drugi Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny w nowym sezonie został rozegrany 15.09.2013r w Łaziskach Górnych. Po zawodach młodziczek tym razem przy stołach spotkały się kadetki i kadeci. Również ten turniej wygrała zawodniczka Klubu Tenisa Stołowego MOSiR Mysłowice. Na pierwszym miejscu podium stanęła Julia Braś. Zwycięstwo daje Julce bezpośredni awans do turnieju głównego I Grand Prix Polski Kadetek. W finale Julia pokonała zawodniczkę MKS Cieszko Cieszyn Agatę Paszek. W czołowej szesnastce zawodów miejsca

zajęły także reprezentantki KTS-u: Julia Tomecka (6 miejsce) i Zuzanna Grzesińska (11 miejsce) oraz zawodniczka KO: Sonia Kulasińska (9 miejsce). Także w kategorii kadetów na pierwszym miejscu znalazł się Mysłowiczanin. Zawody wygrał Patryk Krzemień ( Klub Olimpijczyka MOSiR Mysłowice) i również on awansował do finałów Grand Prix. Na 11 miejscu uplasował się jego klubowy kolega Jan Zandecki. Gratulujemy Julii i Patrykowi zwycięstwa w turnieju i trzymamy kciuki za udany występ w finałach Grand Prix Polski. Grażyna Wojciechowska

CAŁE PODIUM DLA KTS-U! Niezwykle udany był dla zawodniczek Klubu Tenisa Stołowego MOSiR Mysłowice rozegrany I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Młodziczek i Młodzików. Na zawodach, które odbyły się 14.09.2013r w Łaziskach Górnych nasze zawodniczki podzieliły miejsca na podium między siebie. Pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Urbaniak, która w finale pokonała klubową koleżankę Julię Tomecką. Zajęcie pierwszego i drugiego miejsca dało Wiktorii i Julii bezpośredni awans do turniej głównego I Grand Prix Polski Młodziczek. Również mecz o trzecie miejsce na WTK-u zagrały zawodniczki KTS-u. Tym razem lepsza okazała się Zuzanna Grzesińska a czwartą lokatę zajęła Klaudia Franaszczuk. Zajmując pierwsze cztery miejsca w turnieju zawodniczki KTS MOSiR Mysłowice zdeklasowały REKLAMA

swoje przeciwniczki i zdominowały cały turniej. W czołowej szesnastce zawodów znalazły się także: Amelia Filec (10 miejsce), Alicja Gasz (12 miejsce) i Natalia Kruczek (14 miejsce). W zawodach nie musiał startować reprezentant KO MOSiR Mysłowice Jan Zandecki, który z rozstawienia punktowego zapewnił sobie bezpośredni awans do Grand Prix. Natomiast pozostałym startującym w powyższym turnieju zawodnikom Klubu Olimpijczyka MOSiR Mysłowice nie udało się awansować do czołowej szesnastki. Zawodniczkom oraz trenerom gratulujemy sukcesu a tenisistom wybierającym się na Grand Prix Polski życzymy kolejnych udanych zawodów.

Grażyna Wojciechowska

Dnia 22 września odbył się rajd rowerowy wokół Mysłowic. Impreza była częścią ROWEROWEJ INTEGRACJI propagującej integrację oraz rower w kontekście zdrowia i środka transportu, a także rekreacji i sportu. Miała na charakter ponadlokalny angażując w jej przebieg organizacje pozarządowe reprezentujące seniorów oraz różne rodzaje niepełnosprawności spoza granic miasta Mysłowice. Impreza zorganizowana była z inicjatywy Urzędu Miasta Mysłowice przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Mysłowickim Ośrodkiem Kultury, Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym k/Mysłowice oraz pod patronatem prezydenta miasta Edwarda Lasoka, Telewizji Katowice, Radia Katowice i Dziennika Zachodniego. Trasa rajdu była tak skonstruowana by jak najmniej prowadziła ulicami i była bezpieczna. Szlaki rowerowe -zielonym, niebieskim, czerwonym o łącznej długości 35km zapewniły nam wiele atrakcji przez blisko 4 godziny. Tempo jakim je-

chaliśmy było dostosowane do wszystkich uczestników rajdu. Najmłodszy uczestnik rajdu miał 8 miesięcy, a najstarszy blisko 80. Na zbiórce w rejonie stacji PKP stawiło się ponad 50 uczestników, gdzie omówiono w skrócie przepisy drogowe, trasę rowerową, przerwy, cel rajdu. Zespół Szkół Sportowych reprezentowała kilkoosobowa grupa uczniów; Weronika Szlachta, Paulina Karlińska, Dawid Foltyński, Jakub Długaj i Kamil Lipiński oraz ich rodziców pod opieką Tomasza Nowaka, Leokadii Poradzisz i Krzysztofa Kowalka. Zaczęliśmy przejazd szlakiem zielonym przez Promenadę do ulicy Portowej, a dalej niebieskim do Trójkąta Trzech Cesarzy. Po krótkie przerwie rozpoczęliśmy przejazd na tranie szlaków niebieskiego i zielonego do Centralnego Muzeum Pożarnictwa, a dalej czerwonym szlakiem prze tereny dawnej Huty Rozalii, Lasy Mysłowickie. Na skraju lasu na Morgach podziwialiśmy panoramę Beskidów Zachodnich, oraz wysłuchaliśmy legend opowiadanych przez

I GRAND PRIX POLSKI MŁODZICZEK I MŁODZIKÓW W TENISIE STOŁOWYM W weekend 27-29 września województwo świętokrzyskie gościło najlepszych w Polsce tenisistów stołowych w kategorii młodziczek i młodzików. Pierwszy turniej Grand Prix Polski rozegrano w Bilczy. W kategorii młodziczek debiutowały aż trzy zawodniczki Klubu Tenisa Stołowego MOSiR Mysłowice. Julia Tomecka oraz Wiktoria Urbaniak udział w zawodach zapewniły sobie zajmując dwa pierwsze miejsca w turnieju wojewódzkim. Zuzanna Grzesińska, aby awansować do turnieju głównego walczyła w piątek w turnieju eliminacyjnym. Zuzia zajęła w swojej

grupie pierwsze miejsce i dołączyła do swoich klubowych koleżanek grających w sobotę i w niedzielę. Najlepszy wynik osiągnęła Julia Tomecka, która została sklasyfikowana w przedziale miejsc 13-16. Zuzanna Grzesińska zajęła miejsce 17 a Wiktoria Urbaniak uplasowała się na pozycji 41-48. Natomiast w kategorii młodzików 3 miejsce zajął Jan Zandecki ( Klub Olimpijczyka MOSiR Mysłowice). Grażyna Wojciechowska

przewodnika Zbigniewa Orłowskiego. Trasę dalszą kontynuowaliśmy poprzez pokonanie Lasów Muckowskich ,Ośrodek Rekreacyjnego "Wesoła Fala", do Wesołej pod budynek Szkoły Postawowej na której jest pamiątkowa tablica upamiętniającej śląskiego Fausta - J.C. Ruberga historię hut oraz wynalazków tego wielkiego człowieka. Z Wesołej jechaliśmy skrajem wzgórza Makowy na wierzchołku którego znajduje się drugi pod względem wysokości w Polsce maszt przekaźnikowy RTV. Stąd obraliśmy kierunek na Kosztowy, gdzie przejechaliśmy obok kompleksu leśnego - Lasy Imielińskie. Tu mieliśmy chwilę relaksu w barze leśnym, na rozluźnienie zapracowanych nóg. Jadąc dalej szosą, duktami leśnymi, polanami trafiliśmy przejeżdżaliśmy obok dawnego dworku i zabudowań folwarcznych do skrzyżowania ul. Długiej i przedłużenia Cmentarnej, którą dojechaliśmy do odnowionej kaplicy Gniłków i cmentarza w Brzezince. Podorzając dalej szlakiem zielonym przejechaliśmy przez Brzezinkę do ul. Mielęckiego, stamtąd do ul. Kolejowej w Brzęczkowicach. Na koniec trasy duktem leśnym dojechaliśmy do Centralnego Muzeum Pożarnictwa gdzie przywitano nas oklaskami. Organizatorzy imprezy na terenie Słupnej przygotowali dla nas gry, konkursy, zabawy, pokazy żonglerki, występy artystyczne. Można było obejrzeć różne rowery; górskie, crossowe, trekingowe, rehabilitacyjne, pojazdy z napędem specjalnym na specjalnej prezentacji. Próbowaliśmy zdrowej żywności, degustowaliśmy 100% soki. Była chwila relaksu, podsumowania, wzajemnego podziękowania i obietnica, iż w takim samym gronie za rok się spotkamy. Tomasz Nowak

Turniej półfinałowy Śląskiej Ligi Juniorek W dniu 7.09.2013r w Łaziskach Górnych rozegrano turniej półfinałowy Śląskiej Ligi Juniorek. Prawo startu w turnieju miały tylko drużyny klubowe, których zawodniczki były z rocznika 1996 i młodsze. Klub Tenisa Stołowego MOSiR Mysłowice wystawił do gry bardzo młodą drużynę, składającą się z jednej kadetki i młodziczek. Jednak zespół w składzie: Braś Julia, Grzesińska Zuzanna, Tomecka Julia i Franaszczuk Klaudia - poradził sobie na półfinałach doskonale. Dziewczyny w swojej II grupie, składającej się z 8 drużyn zajęły trzecie miejsce i awansowały do I Śląskiej Ligi Juniorek. Gratulujemy. G.W.


24 Reklama

gazetamyslowicka.com

Gazeta Mysłowicka #27  

We wrześniowym numerze Gazety Mysłowickiej m.in.: ciąg dalszy "śmieciowych perypetii", górnicza afera emerytalna czy relacja z pierwszej mys...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you