Page 1

ZAPLANUJ FERIE

BĘDĄ STAŻE I KURSY

SPRAWDŹ, CO DLA NASZYCH POCIECH PRZYGOTOWAŁY INSTYTUCJE KULTURALNE W MIEŚCIE.

DZIĘKI PIENIĄDZOM Z FUNDUSZY UNIJNYCH POJAWIĄ SIĘ NOWE MOŻLIWOŚCI NA RYNKU PRACY.

» STRONA 8 | AKTUALNOŚCI

» STRONA 4 | AKTUALNOŚCI

G A Z E T A

B E Z P Ł A T N A www.gazetamyslowicka.com

STYCZEŃ 2012 • NR 07/2012 BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA MAMMOBUS NA PL. WOLNOŚCI » STRONA 3 | AKTUALNOŚCI

POTRZEBNE ODRODZENIE BYTOMSKIEJ JEDNA Z NAJLEPIEJ ULOKOWANYCH ULIC W MIEŚCIE POPADA W RUINĘ.

GRYPA A PRZEZIĘBIENIE JAK ODRÓŻNIĆ JEDNO OD DRUGIEGO » STRONA 14 | MAGAZYN

HENRYK NOWOK JUBILEUSZ SALONU FRYZJERSKIEGO » STRONA 6 | AKTUALNOŚCI

MUZEUM MIASTA TEMAT ZYSYŁKI GÓRNOŚLĄZAKÓW » STRONA 10 | HISTORIA

TELEWIZYJNA KUCHNIA JAK ZMIENIAŁY SIĘ KULINARNE PROGRAMY » STRONA 13 | MAGAZYN

CZYTAJ RÓWNIEŻ » WIEŻA BISMARCKA » WYPRZEDAŻE W SALONACH MOTORYZACYJNYCH » Z WIZYTĄ W KOLOROWEJ PRACOWNI REKLAMA

„Polazłem w rejony gdzie nikt o  zdrowych zmysłach nie chodzi nocą, ani nawet za dnia...” – śpiewa Kazik Staszewski, lider zespołu Kult. Każde miasto ma dzielnice lub ulice, po których nocą nie należy chodzić. A jeśli już, to bardzo szybko i modląc się gorliwie. W Mysłowicach jednym z takich miejsc jest ul. Bytomska i przyległy do niej Park Zamkowy.

CENTRALNA ULICA MIASTA W ŚRODKU DNIA

M

imo ładnego rynku i odnowionej ul. Grunwaldzkiej, centrum miasta wciąż straszy swą brzydotą i  zaniedbaniem. Brak zagospodarowania terenu i  pomysłu na rozwój doprowadzają do ruiny i tak już zniszczone budynki oraz kompleks parkowy. Ulica bezpośrednio dochodzi do rynku i  jest jedną z  ważniejszych ulic w  mieście – łączy Mysłowi-

ce z Sosnowcem oraz Katowicami.

ZNISZCZONE KAMIENICE

Przechodząc ul. Bytomską ma się wrażenie, że dla rozwoju i inwestycji czas się zatrzymał. Dla budynków i ludzi na pewno nie. Zniszczone drzwi i  powybijane szyby pustych parcel, poobdzierane napisy ze sklepowych szyldów i odpadające tynki przywodzą na myśl plan filmowy rodem z filmów

FOT. ARAMEDIA

Hitchcocka. Ulice są połatane byle jak, a chodniki i pobocza stały się labiryntem dziur i  wystających płyt chodnikowych. Nie tylko z  zewnątrz jest źle. Klatki schodowe większości budynków wymagają kompleksowych remontów. Poodrywane draperie, zniszczone balustrady i  połamane schody dają jedynie ogólny zarys tego, jak zaniedbane i  zniszczone są te stare kamienice. Od kilkunastu lat część mieszkańców zaj-

mująca lokale należące do miasta starała się o wykupienie ich i  stworzenie wspólnoty mieszkaniowej. Dzięki temu mieszkańcy mogliby samodzielnie gospodarować lokalami. Z  Wydziału Nieruchomości i Wydziału Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Mysłowice zazwyczaj płyną jednak odmowy.

KONTYNUACJA NA STRONIE 3


2 Aktualności

STYCZEŃ 2012 • NR 07/2012

BUDŻET 2012.

INWESTYCJE W KRYZYSIE?

» Mimo, iż coraz częściej mówi się o konieczności szukania oszczędności, to w budżecie na rok 2012 znalazło się 10 milionów złotych więcej niż było w roku ubiegłym. Co ciekawe, na inwestycje miasto ma zamiar przeznaczyć o  5 milionów więcej aniżeli w zakończonym niedawno roku 2011.

FOT. PHOTL.COM

N

wozu dla straży pożarnej. Mysłowickim strażakom z pewnością przyda się nowy pojazd, ponieważ niektóre leciwe już samochody mogą ulegać częstszym awariom. W kasie, na ten cel, zarezerwowano 250 tysięcy złotych. Jeżeli nie wystąpią komplikacje, to zakończeniu mogą ulec prace przy innej już rozpoczętej inwestycji, a  mianowicie budowie sali gimnastycznej pomiędzy I  i  II LO. Do zrobienia pozostało jeszcze sporo, ale uczniowie jak i mieszkańcy mają nadzieję, że projekt zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku. Z kolei SP ZOZ szpital nr 2 otrzyma od miasta nowy aparat rentgenowski, który zastąpi już wysłużony sprzęt i  przyczyni się do efektywniejszej obsługi pacjentów. Kwota zakupu ma oscylować w  granicach 750 tysięcy złotych. Miasto zarezerwowało również środki na inny cel, kompleksowy remont dachu budynku, w którym znajduje się popularna „dwójka”. Naprawa może pochłonąć około 940 tysięcy złotych. Oprócz lokowania pieniędzy w  duże projekty, radni zagwarantowali w budżecie fundusze, które zostaną rozdysponowane na mniejsze inwestycje. Do takich z  pewnością należeć będzie przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 14 oraz Gimnazjum nr 5, znajdujących się na Wesołej. Kwota tych prac powinna się zamknąć w 600 tysiącach złotych. Dodatkowo w rezerwach skarbu miasta, uwzględniono pieniądze w wysokości 520 tysięcy, które będą przeznaczane na zadania zlecone przez rady osiedlowe.

ajdroższymi modernizacjami pozostają te związane z głównymi szlakami komunikacyjnymi. Priorytetem jest dokończenie przebudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku od stacji Shell do ul. Bytomskiej, gdzie powstać ma kolejne rondo, które ma pomóc w  rozładowywaniu oraz usprawnieniu ruchu pojazdów w  tamtym rejonie. Niestety wraz z  ponownym rozpoczęciem prac po przerwie zimowej ul. Katowicka znowu może stanąć w korku i kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość. W planach naprawy i przebudowy infrastruktury drogowej znajduje się również ul. Obrzeżna Zachodnia, która znacząco ułatwia poruszanie się w  kierunku dalszych dzielnic Mysłowic takich jak Wesoła, Morgi czy Larysz. Koszt modernizacji szacowany jest na ponad 7 milionów

złotych. Wraz z Obrzeżną Zachodnią zostanie przebudowane również skrzyżowanie ulic Wybickiego i  Pukowca. W  celu usprawnienia przejazdu oraz uniknięcia zakorkowania całego miasta, prace ruszą dopiero po zakończeniu robót na ulicy Katowickiej. Kolejną inwestycją, mającą poprawić bezpieczeństwo oraz przemieszczanie się po naszym mieście, będzie budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Reja i  Brzezińskiej, co z pewnością ułatwi włączenie się do ruchu kierowcom jadącym w  kierunku Morgów, Centrum czy Jaworzna. Piesi również skorzystają na dodatkowych „światłach”, gdyż będą mogli bez przeszkód i  obaw przejść przez jezdnię. W  tegorocznym budżecie, poza opłacaniem inwestycji drogowych, miasto uwzględniło środki na dofinansowanie zakupu nowego

PODPALENIE KOBIETY NA SŁUPECKIEJ

ŚMIERTELNY WYPADEK NA UL. ŚWIERCZYNY

ZŁODZIEJ PECHOWIEC

Mysłowiccy śledczy wyjaśniają okoliczności podpalenia 52-letniej kobiety. Do zdarzenia doszło 24 stycznia około południa w jednym z  mieszkań na Rymerze. Pokrzywdzona w  stanie ciężkim przebywa w Centrum Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Tuż po 12.00 dyżurny mysłowickiej komendy odebrał zgłoszenie z  pogotowia ratunkowego, że w  jednym z  mieszkań w  dzielnicy Rymera doszło do podpalenia kobiety. Na miejscu policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o popełnienie tego czynu. Obaj byli pijani.

W poniedziałek przed godziną siódmą rano 70-letnia mysłowiczanka została śmiertelnie potrącona na przejściu dla piszych na ul. Świerczyny. Kierujący Fiatem zbiegł z  miejsca zdarzenia. Po blisko godzinie od zdarzenia na komendę zgłosił się 83-letni mężczyzna i przyznał się do spowodowania wypadku. Badanie na zawartość alkoholu w organizmie wykazało, że był trzeźwy. Policjanci proszą wszystkie osoby, które były świadkiem tego zdarzenia o  zgłoszenie się do mysłowickiej komendy lub o kontakt telefoniczny z dyżurnym KMP nr tel. (32) 3173200 lub (32) 3173255.

Do drzwi mieszkanki Mysłowic zapukał mężczyzna oferując jej drewno na opał. Kobieta po sprawdzeniu stwierdziła, że jest to jej drewno. Policjanci szybko ustalili i zatrzymali sprawcę włamania, którym okazał się 54-letni sąsiad zgłaszającej. Mężczyzna był pijany, miał blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Teraz trzeźwieje w policyjnym areszcie. Za dokonanie włamania grozi mu do 10 lat więzienia. Policjanci nadal poszukują mężczyzny, który najprawdopodobniej współdziałał z  zatrzymanym. Łup odzyskano w całości.

Damian Chojnacki d.chojnacki@gazetamyslowicka.com

Nadesłano

Nadesłano

Nadesłano

Komenda Miejska Policji

Komenda Miejska Policji

Komenda Miejska Policji

gazetamyslowicka.com Wydawca: ARAmedia ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice (32) 317 14 24 Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25a

Redaktor naczelny: Bogumił Stoksik Z-ca red. naczelnego: Bartosz Kondziołka Sekretarz redakcji: Anna Owczarek Skład i opracowanie graficzne: Jakub Łaptaś Zasięg: Mysłowice Nakład: 7 000 sztuk Redakcja: redakcja@gazetamyslowicka.com

Zespół redakcyjny: Karol Przybyła, Aleksandra Latos, Aleksandra Nocoń, Agnieszka Januszewicz, Maciej Januszewicz, Grażyna Wojciechowska, Adam Wojciechowski, Agnieszka Czarnota, Leonard Czarnota, Magdalena Gawlas, Redakcyjna Wróżka, Magdalena Sus, Damian Chojnacki, Adrian Daniluk

IDĄ ZMIANY W OŚWIACIE

GIMNAZJUM NR 2 PRAWDOPODOBNIE CZEKAJĄ ZMIANY

Z

miany mają objąć m.in. system nagradzania nauczycieli oraz pracowników administracji, wprowadzenie monitoringów w celu poprawy bezpieczeństwa, powołanie Centrum Rozwoju Edukacji oraz kilka zmian bardziej drastycznych. Zgodnie z  ustawą wszystkie dwuletnie szkoły zawodowe oraz licea profilowane, a w przyszłości technika dla dorosłych, zostaną zlikwidowane. Te ostatnie od 1 września zaprzestaną naboru. W  wyniku cięć zostanie również zmniejszona ilość klas sportowych, lecz w zamian przywrócone zostaną Szkolne Kluby Sportowe. Najważniejsze rewolucje będą dotyczyły utworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych oraz licealno-gimnazjalnych. Te pierwsze proponuje się utworzyć w szkołach, przy których już dziś funkcjonuje przedszkole. Chodzi np. o  przeniesienie Przedszkola nr 9 do budynku Szkoły

FOT. ARAMEDIA

Podstawowej nr 3. Dalsze połączenia to SP6 i P6 oraz SP12 i P11. Zmiany sprowadzają się do likwidacji jednej ze stołówek. Zespół szkół licealno-gimnazjalnych powstanie z Gimnazjum nr 1 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Podczas obrad dyskutowany będzie program lokalowy Zespołu Szkół Specjalnych. Możliwości zakładają przeniesienie ZSS do budynku Szkoły Podstawowej nr 13, bądź adaptację Gimnazjum nr 2 na potrzeby ZSS. Jako, iż budynek jest spory, mogła by w nim również funkcjonować poradnia psychologiczno-pedagogiczna, jak i nowy twór – Centrum Rozwoju Edukacji. Pojawił się też plan, aby w  budynku umieścić także Młodzieżowy Dom Kultury. Temat ten wzbudza wiele kontrowersji będziemy z pewnością wracać do tej kwestii. Adrian Daniluk a.daniluk@gazetamyslowicka.com

DRASTYCZNYCH PODWYŻEK CEN WODY NIE BĘDZIE

W

stępne informacje o tym, jakoby nowe taryfy za wodę i  ścieki miały wzrosnąć o  ponad pięćdziesiąt procent wywołały zdecydowany sprzeciw mieszkańców. Początek roku to zazwyczaj okres podwyżek, ale mało kto spodziewał się aż takiego wzrostu. Na szczęście wstępne plany uległy zmianie. Jak informuje rzecznik Urzędu Miasta Mysłowice Kamila Szal -Prezydent Edward Lasok po odrzuceniu kilku wstępnych propozycji spółki MPWiK ostatecznie przyjął stawki na łączną kwotę 14,11 zł brutto, które poddane zostaną głosowaniu na styczniowej sesji Rady Miasta.

Na powyższą sumę składa się taryfa za wodę w wysokości 6,30 zł brutto oraz taryfa za odprowadzanie ścieków – 7,81 zł brutto. Tym samym wcześniejsze informacje o  wysokości taryf były przedwczesne i  nie poddane analizie przez Prezydenta Miasta. MPWiK przedstawił taką propozycję, która pokryć miała jej wydatki i  inwestycje. My będziemy się starać aby zapewnić te środki spółce w  inny sposób a  oni obniżą taryfy.

Bogumił Stoksik b.stoksik@gazetamyslowicka.com

Numer zamknięto 24 stycznia 2012 Gazeta Mysłowicka jest prawnie zarejestrowanym czasopismem wpisanym do Sądowego Rejestru Dzienników i Czasopism pod poz. PR 2398. Na postawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ARAmedia zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w Gazecie Mysłowickiej jest zabronione bez zgody wydawcy. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca nie zamówionych tekstów i zdjęć, zastrzega sobie prawo do skracania otrzymanych materiałów i zmiany ich tytułów.


Aktualności 3

gazetamyslowicka.com

DALSZY CIĄG ARTYKUŁU ZE STR. 1.

się, jak projekt będzie się rozwijać. Jest to na dzień dzisiejszy jedna z nielicznych widocznych szans na odrodzenie się rejonu ul. Bytomskiej.

NIEBEZPIECZNA ULICA

BUDYNKI BRAMNE PRZY PARKU ZAMKOWYM Wydziały podają przeróżne, w opinii mieszkańców często bezpodstawne, niezrozumiałe i sprzeczne argumenty. Władze miasta odpowiadają – ze względu na bogatą historię budynków i zawiłą sytuację prawną nie można jednoznacznie oceniać sytuacji mieszkań na Bytomskiej. Przede wszystkim stosowna ustawa określa tzw. pierwszeństwo w nabyciu. Poza tym, lokal powinien spełniać określone wymogi prawne, aby w świetle prawa mógł być uznany za mieszkanie i  podlegać wykupowi. Ponadto gmina musi dysponować co najmniej 10% swoich zasobów przeznaczonych na mieszkania socjalne i wynika to z mocy ustawy, więc choćby z tego powodu nie może pozwolić na wykup niektórych mieszkań. Nadzieją na zmianę tego stanu rzeczy może być nowa strategia mieszkaniowa, która niebawem ma powstać dla Mysłowic. W  październiku radni przegłosowali na lata 2012-2016 uchwałę na ten temat.

ZANIEDBANY PARK

Park Zamkowy – mieszczący się między ul. Bytomską, a ul. Gwarków – ma z  zamkami czy królami wspólną tylko historię. Nic zamkowego, a tym bardziej królewskiego w  nim nie ma. A  było i nadal może być. Według Jana Kudery, historyka parafii mysłowickiej, Park Zamkowy jest dawnym parkiem okalającym zamek, który znajdował się właśnie w  tym miejscu. Niestety przez zawirowania historyczne z zamku nie pozostało nic. Jedynie na terenie samego parku znajdują się pozostałości po Dworku Mieroszewskich oraz Bramie Zamkowej. To właśnie gród i powstające dookoła niego zabudowania dały początek miastu. REKLAMA

FOT. ARAMEDIA

Na początku stycznia strażnicy miejscy zatrzymali trzech mężczyzn rozkradających zabytkowy budynek dawnej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Należący do kompleksu zamkowego, którego powstanie datowane jest na lata 1780-1806, jeden z miejskich zabytków pozostawiony jest teraz samemu sobie. W  obecnej chwili Park Zamkowy jest zaniedbanym i  zapomnianym poniekąd terenem zarówno przez władze jak i mieszkańców. Brak widocznych inwestycji oraz uporządkowania sprawił, że stał się on częstym miejscem libacji alkoholowych, zaśmieconym, zdewastowanym. Znaczącym problemem jest także smród. Mieszkańcy wielokrotnie skarżyli się, że po każdej ulewie przez park płynie rzeka fekaliów. Studzienki kanalizacyjne mieszczące się na jego terenie podczas wzmożonych opadów nie są w  stanie odprowadzić całej wody. Powodem tego jest zły stan kanalizacji, która nie jest rozdzielona na sanitarną i deszczową. W rozmowie z rzecznik Urzędu Miasta Kamilą Szal dowiedzieliśmy się, że plan rozwoju parku istnieje, a w chwili obecnej miasto stara się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). – Dofinansowanie zostanie udzielone ze środków EFRR w ramach programu na lata 2007-2013 – mówi rzecznik – Możliwość dofinansowania pojawiła się w wyniku oszczędności powstałych w  Funduszu. Zostały one przeznaczone na znajdujący się na liście rezerwowej projekt rewitalizacji Parku Zamkowego. Ocena formalna i merytoryczna zostanie dokonana do 31 marca. Pozostaje nam czekać i  przyglądać

Według informacji, jakie uzyskaliśmy od rzecznika policji w Mysłowicach w roku 2011 na ulicy Bytomskiej policja musiała interweniować 201 razy, z czego 78 w  miejscach publicznych. Pozostałe interwencje miały miejsce w  lokalach. Zanotowano około 35 zdarzeń przestępczych o  bardzo zróżnicowanej kategorii. Najniebezpieczniejsze z  nich to pobicia i  rozboje, które zdarzają się nader często, jak poinformowali nas mieszkańcy. Na ul. Bytomskiej miały miejsce przestępstwa związane z narkotykami. Kradzieże i groźby karalne możemy uznać za jedne z  łagodniejszych przejawów zagrożenia dla zwykłych mieszkańców. Oczywiście w  Mysłowicach nie brakuje miejsc niebezpiecznych.

NIE CZAS NA REMONT

– Ul. Bytomska wymaga gruntownego remontu – mówi rzecznik mysłowickiego magistratu. – W tej chwili nie możemy jednak zabezpieczyć tak dużych środków w budżecie. W roku 2012 wykonywane będą natomiast remonty bieżące. Wciąż mówimy, że marzy nam się świat, w  którym będziemy czuć się bezpiecznie na ulicach. Ten świat już istnieje. Powstał za sprawą prężnie działającej władzy miejskiej, służb mundurowych i samych mieszkańców. Można go zobaczyć we Wrocławiu spacerując nocą po ulicach Starego Miasta. W Krakowie siedząc w parku i ciesząc się spokojem, a także w wielu innych miastach. Miejmy nadzieję, że także ul. Bytomska, jako jeden z  centralnych punktów Mysłowic, stanie się kiedyś takim miejscem. Ulica niszczeje nie od dziś. Ważne jednak, żeby w którymś momencie decyzyjne osoby i instytucje doceniły, jak duży potencjał drzemie w tym historycznie ważnym, doskonałym lokalizacyjnie miejscu i podjęły odpowiednie decyzje. Choćby metodą małych kroków. Karol Przybyła k.przybyla@gazetamyslowicka.com

WIADOMOŚCI W SKRÓCIE BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA W dniach 30 stycznia – 3 lutego br. w  mammobusie na Placu Wolności przy Urzędzie Miasta w  Mysłowicach kobiety w  wieku 50 – 69 lat będą mogły wykonać BEZPŁATNE badanie mammograficzne. Badania finansowane są przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Populacyjnego Programu Profilaktycznego Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Projekt skierowany jest do Pań w wieku 50 – 69 gdyż wówczas obserwuje się największy wzrost zachorowań na nowotwory piersi. Kobiety nie objęte programem również mogą skorzystać z  badań uiszczając opłatę w wysokości 80 zł i przedstawiając zaświadczenie od lekarza dowolnej specjalności o braku przeciwwskazań do wykonywania mammografii. Rejestracja na badanie odbywa się drogą telefoniczną pod numerami: 801 080 007 lub (58) 666 24 44.

NA ORKIESTRĘ ZEBRANO 34 025 ZŁ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz dwudziesty. Dopisała hojność darczyńców. Dla Orkiestry zagrali min. zawodnicy Unii Kosztowy, którzy w ramach imprezy przygotowywali się do bicia rekordu Guinnessa w najdłuższym meczu koszykówki na wózkach.

POJAWIŁ SIĘ KAMIEŃ POD POMNIK Dla większości mieszkańców dosyć niespodziewanie. Chodzi oczywiście o Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej. W wywiadzie udzielonym internetowej Telewizji Mysłowice, jeden z inicjatorów budowy pomnika Daniel Jacent apeluje i prosi o to, aby pomnik łączył, a nie dzielił przypominając, że uchwała ta przeszła większością głosów w Radzie Miasta. Zapowiada on jednocześnie, że odsłonięcie pomnika nastąpi najprawdopodobniej przed kolejną rocznicą katastrofy. Budowa została sfinansowana przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej, który od lutego ubiegłego roku przeprowadzał zbiórki u prywatnych sponsorów. Jak podaje ITVM na odsłonięciu pomnika pojawi się najprawdopodobniej Jarosław Kaczyński. Mimo apelów radnego wśród mieszkańców opinie na temat pomnika są skrajnie podzielone.

PRACA W KZK GOP Komunikacyjny Związek Komunalny GOP poszukuje studentów w wieku poniżej 26 lat do przeprowadzenia pomiarów liczby pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej. Badania rozpoczną się 25 lutego br. i  trwać będą do końca kwietnia. Wymagana dyspozycyjność to minimum 12 dni w miesiącu, w tym 5 dni roboczych. Wymagane jest posiadanie ważnego biletu na przejazdy liniami KZK GOP w dniach prowadzenia pomiarów.

Znajdź nas na Facebooku

facebook.com/gazetamyslowicka


4 Aktualności

STYCZEŃ 2012 • NR 07/2012

MYSŁOWICE STAWIAJĄ NA MŁODYCH.

RUSZA NOWY PROJEKT UNIJNY

W OCHRONIE ZWIERZĄT

» W naszym mieście realizowane są projekty w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Jednym z  nich jest nowy projekt systemowy zatytułowany „Mam zawód – mam pracę w  regionie”. Umowa partnerska pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego i  Miastem Mysłowice została podpisana na początku stycznia, a rekrutacja ma zacząć się we wrześniu.

D

o kogo skierowany jest projekt? Mogą wziąć w nim udział uczniowie pierwszej i  drugiej klasy dwuletnich szkół zawodowych, drugiej i  trzeciej klasy trzyletnich szkół zawodowych, a  także drugiej, trzeciej i  czwartej klasy techników. Celem projektu jest ulepszenie jakości procesu kształcenia młodych ludzi, a  kluczem do tego ma być wieloaspektowe dofinansowanie szkół zawodowych w naszym regionie. Jakie działania będą podjęte w  ramach projektu? W  pierwszym etapie rekrutacji zakwalifikowani uczniowie będą mogli liczyć przede wszystkim na profesjonalne doradztwo zawodowe w  oparciu o  Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego. Po zdiagnozowaniu przez konsultanta mocnych i  słabych stron ucznia oraz jego potrzeb i oczekiwań wobec projektu, konsultant zarekomenduje go do udziału w  określonych formach wsparcia. Zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie http:// efs.slaskie.pl, drugi etap będzie obejmował takie pakiety wsparcia, jak na przykład: dodatkowe doradztwo zawodowe (grupowe i  indywidualne), staże i praktyki, kursy certyfikowane (w  tym e-learningowe) oraz zajęcia pozalekcyjne. Uczestnicy projektu skorzystają także z  możliwości przeprowadzania wizyt studyjnych u pracodawców i nawiązania z nimi współpracy. Ponadto ze środków przeznaczonych na realizację projektu mają być doposażone pracownie praktycznej nauki zawodu. Placówki biorące udział w  przedsięwzięciu otrzymają też środki finansowe na zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych. Jakie korzyści uzyskają uczestnicy? REKLAMA

JEDEN Z PSÓW W SCHRONISKU

Z

FOT. PHOTL.COM

Oprócz udziału w wielu różnych formach, jakie oferuje młodym ludziom ten projekt, najbardziej wymierną korzyścią jest darmowe uczestnictwo w  specjalistycznych kursach zawodowych, z  których każdy kończy się otrzymaniem certyfikatu uznawanego we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dla uczniów szkół zawodowych z  pewnością będzie to duża szansa na nabycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Potencjalnie zwiększy to ich atrakcyjność i  kompetencje zawodowe na rynku pracy, a  także przyczyni się do aktywnego włączania pracodawców w  proces kształcenia swoich przyszłych pracowników.

Agnieszka Januszewicz a.januszewicz@gazetamyslowicka.com

godnie z nowelizacją ustawy o ochronie praw zwierząt z 1. stycznia 2012r. kary za znęcanie się nad pupilami ulegną zwiększeniu. Zakazuje ona również podcinania uszu oraz ogonów czworonogów w celach estetycznych, a także nakłada na właściciela obowiązek spuszczania psa z łańcucha na co najmniej 12godzin w  ciągu doby. Najwięcej emocji budzi jednak zapis o zakazie sprzedaży psów i  kotów poza ich oficjalnym miejscem chowu lub hodowli (w  tym również na targach, targowiskach czy giełdach). O  takie zmiany od dawna walczyły organizacje chroniące prawa zwierząt. Mysłowicki Targ Miejski oraz Mysłowicka Giełda Samochodowa reguły te wcieliły już w  życie. Największy problem

FOT. ELIZA TĄPAŁA

z egzekwowaniem nowych przepisów będzie jednak na wsiach – twierdzi Anna Giera, Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach. W  tym roku nowe przepisy nakładają również na mieszkańców obowiązek informowania Wydziału Gospodarki Komunalnej miasta o  każdym przypadku napotkania porzuconego psa lub kota poza terenem zabudowanym. Myśliwi nie będą mogli od tej chwili odstrzeliwać błąkających się zwierząt domowych. Takie zmiany przepisów dają optymistyczne rokowania dla mieszkańców naszego schroniska. Nowe zapisy pozwalają w większym stopniu uniknąć rozmnażania „mieszańców” na tak szeroką jak do tej pory skalę. Zmniejszy się również liczba impul-

POSZUKIWANA, POSZUKIWANY

P

owiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach uzyskał dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu

„Poszukiwana/Poszukiwany, czyli stażyści na start". Uzyskana kwota 824 tys. złotych pozwoli 100 zarejestrowanym w Urzędzie Pracy osobom odbyć staże. Spośród przyszłych stażystów 65 osób powinny stanowić kobiety. Ponadto przewidziano 15 miejsc na szkolenia indywidualne przed podjęciem stażu. Dla 40 osób przygotowany zostanie indywidualny plan działania, z czego w liczbie tej powinno znaleźć się 26 pań. Największe szanse na staż mają

sywnych i całkowicie nieprzemyślanych zakupów czworonogów na targach – wnioskuje Anna Giera. Fala zwrotów „świątecznych prezentów” do mysłowickiego schroniska, nie posiadającego limitu takich przyjęć, jeszcze nie nadeszła. Nie oznacza to jednak, że mysłowickie przytulisko nie jest już w  tej chwili przepełnione. Obecnie w schronisku przebywa 180 zwierząt, a miejsc jest tylko 120. Jeśli ktoś zdecyduje się już na adopcję w schronisku niech nie zapomni swojego dowodu osobistego, a także obroży, smyczy i  kagańca dla czworonoga. Bez takiego zestawu pies nie zostanie wydany. Należy pamiętać, że wszystkie zwierzęta oddane do adopcji posiadają aktualne książeczki zdrowia – mają wykonany komplet badań, szczepień oraz poddane są sterylizacji. Warto także pomyśleć o materialnym wsparciu schroniska. W  tym roku Tesco oraz Pub Kalosz zorganizowały już zbiórkę karmy, koców oraz kołder najbardziej potrzebnych w przytulisku. W dalszym ciągu potrzeba jednak materiałów remontowych – farb, cementu, cegieł… Numer KRS, na który można wpłacać w  tym roku 1% podatku: 0000154454 (koniecznie z  dopiskiem: SCHRONISKO W MYSŁOWICACH) Magdalena Gawlas m.gawlas@gazetamyslowicka.com

długotrwale bezrobotni. W projekcie przewidziane są osobne miejsca dla grup wiekowych, które z różnych powodów mogą mieć utrudniony start zawodowy. Na staże wybiorą się więc osoby, które nie ukończyły 25 roku życia i  nie posiadają doświadczenia zawodowego, osoby które ukończyły 50-ty rok życia. Są też przewidziane miejsca dla osób niepełnosprawnych. Program przewiduje ponadto wysłanie na staż 10 osób, które odbywały wyroki pozbawienia wolności. Osoby zainteresowane stażem, jak i  pracodawcy od początku stycznia mogą składać odpowiednie wnioski. Bogumił Stoksik b.stoksik@gazetamyslowicka.com


Aktualności 5

gazetamyslowicka.com

ŚLĄSKIE BIESIADOWANIE SYLWESTER. BĘDZIE CO WSPOMINAĆ » Tradycja Biesiady Piwnej KWK „Mysłowice - Wesoła” sięga 14 lat. W Hali Widowiskowo-Sportowej im. Stanisława Padlewskiego 14 stycznia gościło ponad 820 biesiadników.

» Czas na podsumowanie Największego Balu Sylwestrowego w Mysłowicach. Ta niewątpliwie bardzo udana impreza odbyła się pod patronatem „Gazety Mysłowickiej”.

GOŚCIE BIESIADY PIWNEJ

UCZESTNICY BALU

M

ysłowice posiadają tradycję biesiady w formie tzw. karczmy. Wyjaśnijmy tylko, że w  biesiadach biorą udział zarówno kobiety, jak i  mężczyźni. Karczma natomiast to zabawa przeznaczona tylko dla panów. – Postanowiliśmy postawić na biesiadę, żeby dziewczyny naszego związku nie czuły się zbytnio pokrzywdzone. Imprezie przyświecał także szczytny cel, bo podczas jej trwania zebrane zostało 5300 zł na potrzeby mysłowickiego Hospicjum Cordis – mówi Sebastian Czogała, przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce przy KWK „Mysłowice-Wesoła”. Po połączeniu KWK „Mysłowice” z  KWK „Wesoła” przyszła kolej na połączenie dwóch organizacji związkowych z  jednej i  z  drugiej kopalni. W roku 2010 połączono ZZG w Polsce przy KWK „Mysłowice” z  ZZG w  Polsce KWK „Wesoła”. Związkowe zaproszenie na biesiadę przyjęli: Prezydent Miasta Mysłowice Edward Lasok, wiceprezydent Grzegorz Brzoska, Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Łukaszek, Radni Miasta Mysłowice Bernard Pastuszka i  Wiesław Tomanek, Przewodniczący OPZZ województwa śląskiego Henryk Moskwa, Wiceprzewodniczący Rady Krajowej ZZG Wacław Czerkawski, Wiceprezes ds. Pracy KHW S.A. Waldemar Mróz, Dyrektor KWK „Mysłowice-Wesoła” mgr REKLAMA

FOT. M. GÓRKA

inż. Robert Łaskuda, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Handlowych mgr inż. Adam Hochuł, komendanci policji, straży pożarnej i straży miejskiej w Mysłowicach. Biesiada rozpoczęła się tradycyjną akademią, podczas której najbardziej zasłużeni aktywiści związkowi uhonorowani zostali takimi odznaczeniami, jak: Złota Odznaka ZZG w  Polsce, Srebrna Odznaka, Zasłużony dla Górniczego Ruchu Związkowego, Zasłużony dla Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych I i II stopnia, Zasłużony dla Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej ZZG w Polsce w KHW S.A., Zasłużony dla Związku Zawodowego Górników w  Polsce przy KWK „Mysłowice-Wesoła”, Kordy Górnicze, Pamiątkowe Szpady Górnicze, Sztylety Górnicze. O  stronę kulinarną zadbała firma Braks. Bez golonki z kością na kapuście i złotego trunku nie mogła by się przecież odbyć żadna biesiada. Była to już czwarta karczma i biesiada organizowana wspólnie z firmą Braks. Po akademii prowadzenie przejął Andrzej Potępa oraz zespół Szlagier Maszyna. Od godz. 20.00 można było potańczyć przy muzyce zespołu Duo Vocal & Sax. Bogumił Stoksik b.stoksik@gazetamyslowicka.com

M

uzyczną część imprezy rozpoczął występ zespołu Taryfa Nocna, który wprowadził gości w taneczny klimat dzięki dobrze wszystkim znanym polskim i  zagranicznym przebojom. W  okolicach godziny dziesiątej na scenie pojawiły się dwie rock 'n' rollowe pary. Po tanecznej prezentacji swoich umiejętności na parkiet zaproszonych zostało kilka par w ramach błyskawicznego kursu tańca. Naukę rozpoczął pokaz podstawowych kroków. Cała sala momentalnie poczuła

FOT. ARAMEDIA

ducha rock 'n' rolla, a parkiet zapełnił się po brzegi. Tuż przed północą gościom tradycyjnie podany został szampan. Po wspólnym wielkim odliczaniu wszyscy udali się na zewnątrz, aby podziwiać pokaz sztucznych ogni. Mimo panującego mrozu zabawa była przednia. Godzinę po rozpoczęciu Nowego Roku na parkiecie pojawił się Rafał „Tito” Kryla. Jego taneczny pokaz w  zupełności zasłużył sobie na miano atrakcji wieczoru. Po występie zaprosił on pięć par do wspólnej zabawy na

SEZON STUDNIÓWKOWY TRWA! » Suknia do ziemi czy klasyczna mała czarna? W restauracji czy w szkole? Przed takimi dylematami stanęli tegoroczni maturzyści.

J

ak co roku, na sto dni przed maturą szkoły średnie organizują bal maturalny. Postanowiliśmy podejrzeć, jak sobie radzą niektóre z naszych szkół. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 studniówkę ma już za sobą. 14 stycznia uczniowie klas czwartych bawili się w  restauracji „Pinocy” w  Lędzinach. Tradycyjnie impreza rozpoczęła się krótką przemową dyrektora szkoły, po której odtańczono słynnego poloneza i wypito symboliczną lampkę szampana. W  sprawie doboru strojów i fryzur maturzyści tej szkoły nie mieli zbyt wielkich problemów, gdyż w  tym roku byli to sami mężczyź-

ni. Towarzyszyły im za to partnerki w różnorodnych kreacjach. W  zgodzie z  tradycją dominowały stroje klasyczne, jednak nie zabrakło też odcieni fioletu, różu, błękitu i  czerwieni. Oprawę muzyczną zapewnił DJ, dzięki któremu bawiono się do białego rana. Liceum Ogólnokształcące nr 2 swoją studniówkę zorganizowało 20 stycznia w  restauracji „Trojak” w  Mysłowicach. Natomiast Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 tę wspaniałą imprezę ma dopiero przed sobą, bo odbędzie się ona 27 stycznia, również w „Trojaku”. Jedyna taka noc w życiu to dla maturzystów ważne wydarzenie. Przygotowania

scenie. Rozpoczęła się ona pokazową lekcją tańca hip-hop. Krok po kroku nauczył on uczestników prostej choreografii. Sama nauka wyzwoliła mnóstwo pozytywnych emocji i z pewnością pozostanie na długo w pamięci wszystkich gości balu. O  godzinie drugiej nastąpił wybór Króla i Królowej Balu. Komisja złożona z Macieja Sikory, zespołu Taryfa Nocna oraz DJ-a Arturo wyłoniła i nagrodziła zwycięzców. Następnie, po uprzednim konkursie, w którym uczestniczyli wszyscy goście, przekazane zostały nagrody. Warto jeszcze raz wspomnieć, że były to między innymi telewizor LCD 40", skuter oraz pobyt w Hotelu Gołębiewski. Po tych wszystkich atrakcjach impreza nie straciła tempa. Sami uczestnicy bawili się doskonale do wczesnych godzin rannych. Przypomnijmy też, że organizator, firma Braks, przekaże część uzyskanej kwoty w  formie darowizny na Hospicjum Cordis. Wiemy już, że będzie to kwota dwóch tysięcy złotych.

Aleksandra Latos a.latos@gazetamyslowicka.pl

trwają już od dłuższego czasu, ponieważ trzeba zamówić salę, ustalić menu, znaleźć kamerzystę i fotografa, a także nauczyć uczniów tańczyć poloneza. Przyjęło się również, że jakiś czas przed studniówką organizuje się w  szkole Dzień Maturzysty, czyli dzień, w którym uczniowie klas maturalnych przebierają się według własnych pomysłów. Zdarzają się nawet konkursy na najlepszy strój. Tradycja studniówki sięga daleko wstecz, ale sposób jej organizacji i  przeżywania w  miarę upływu lat bardzo się zmienił. Mimo to, najważniejsze pozostaje, by zapamiętać tę noc jako wyjątkową i pełną radości. Pamiętajmy też, że „jeśli studniówka udana, to matura zdana”! Aleksandra Nocoń a.nocon@gazetamyslowicka.pl


6 Aktualności

STYCZEŃ 2012 • NR 07/2012

JUBILEUSZ W ZAKŁADZIE FRYZJERSKIM HENRYKA NOWOKA » Od powstania jednego z  najstarszych zakładów fryzjerskich w  regionie minęło już 30 lat. To nie jedyny jubileusz, jakim może pochwalić się pan Henryk. On sam świętował niedawno także 50-lecie pracy w zawodzie oraz swoje 65. urodziny.

HENRYK NOWOK

N

a przestrzeni lat zmieniały się mody, zmieniały się też techniki fryzjerskie. Zmieniał się też zakład fryzjerski pana Henryka. Przez pół wieku swojej pracy w zawodzie pan Henryk zyskał renomę oraz grono stałych klientów, których pozazdrościć mu

ARCHIWUM HENRYKA NOWOKA

może niejeden kolega po fachu. Pan Henryk zadebiutował w zawodzie w zakładzie Henryka Trocera w roku 1960. Tytuł mistrzowski zdobył on natomiast w  roku 1970. – Nie wyobrażam sobie, że w życiu mógłbym robić cokolwiek innego. Dzięki fryzjerstwu zwiedziłem świat – mówi

pan Henryk. W salonie pracuje jego córka Katarzyna i  wnuczka Sonia, która kończy technikum fryzjerstwa i wizażu. Jest to już trzecie pokolenie Nowoków, które związało swoje życie z fryzjerstwem. Sam Henryk Nowok szkolił się przed laty u włoskiego mistrza świata Michaela Rosińskiego, w  firmie Vidal Sassoon. Ukończył trzystopniowy kurs L'Oreal Paris. Został uhonorowany licznymi dyplomami przez francuskie Stages Hair Club. Jubilat może pochwalić się także tym, że wyszkolił do dziś 58 uczniów, którzy obecnie są znakomitymi fryzjerami uczestniczącymi często zarówno w  polskich jak i  zagranicznych konkursach fryzjerskich. Salon współpracuje także z  tak uznanymi przedsiębiorstwami, jak: niemiecką firmą Wella, francuskimi firmami L'Oreal, Laboratoire Ducastel France czy belgijską Carin. W swoim dorobku pan Henryk posiada wiele cennych odznaczeń, m.in.: Honorową Odznakę Rzemiosła, Srebrny i Złoty Medal Kilińskiego, Złotą Odznakę za szkolenie uczniów w  rzemiośle, posiada też rzemieślniczy „Złoty Laur”. Jest poza tym członkiem Cechu Rzemiosł Różnych, a także Małej i  Średniej Przedsiębiorczości. Duże osiągnięcie stanowi też fakt, że jest on jedynym mysłowickim rzemieślnikiem, który został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie to podpisał sam prezydent RP

Bronisław Komorowski. Pan Henryk otrzymał w tym dniu również Szablę Rzemiosła. W  lutym dołączył natomiast do elitarnego grona osób odznaczonych tytułem „Zasłużony dla miasta Mysłowice”. Sam zakład ma się czym pochwalić. Poza dziesiątkami zdobytych nagród i wyróżnień zdobiących ściany zakładu, posiada on także znaczące na skalę ogólnopolską sukcesy związane z walką z wypadaniem włosów. Od 14 lat w  zakładzie fryzjerskim pana Henryka stosuje się bowiem bardzo skuteczne metody, które pozwalają na odzyskanie włosów nawet przy ich wcześniejszej całkowitej utracie (np. z  powodu chemiotera-

SALON FRYZJERSKI 30 LAT TEMU

pii). Mysłowicki salon jako pierwszy w Polsce zastosował niemiecką metodę Trimbacha, która poza stosowaniem płynu na porost włosów o opatentowanym składzie polega także na specjalnym sposobie masowania skóry głowy. Mimo braku kampanii reklamowej metoda ta, dzięki swojej skuteczności, stała się bardzo znana, a  w  mysłowickim salonie w  jej stosowaniu szkolą się fryzjerzy z całego kraju. Salon fryzjerski pana Henryka mieści się przy ul. Katowickiej 7.

Bogumił Stoksik b.stoksik@gazetamyslowicka.com

ARCHIWUM HENRYKA NOWOKA

Co odróżnia Osiedle Prezydenckie ARTYKUŁ SPONSOROWANY

od podobnych inwestycji? BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE

Zakup mieszkania musi być w pełni bezpieczny, dlatego też należy być świadomym, że standardowe umowy cywilnoprawne nie zabezpieczają w  pełni kupującego. Jedyną bezpieczną formą zakupu mieszkania jest umowa poświadczona notarialnie, która w  pełni ochroni interesy nabywcy lokalu. W  związku z  powyższym osoby nabywające mieszkanie na Osiedlu Prezydenckim nawet umowę przedwstępną otrzymują w  formie aktu notarialnego. Sam notariusz przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do rzetelnej oceny dokumentów przedstawionych przez dewelopera, wymaga, aby klienci zaznajomili się ze szczegółami technicznymi budynku, poucza o roszczeniach związanymi z zakupem nieruchomości. Inwestor Osiedla Prezydenckiego realizuje projekt osiedla z  własnych funduszy, a  nie jak to często bywa z  pieniędzy klientów. Solidna pod-

stawa finansowa oraz przejrzyste zasady zakupu mieszkań, zapewniają klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TANIA EKSPLOATACJA Izolację budynku stanowi 15 i 12 centymetrowy styropian oraz wełna mineralna. Izolacje termiczne chronią ściany zewnętrzne, dach, posadzki parteru, loggie oraz taras. Budynki posiadają system ogrzewania gazowego, który jest jednym z najbardziej ekonomicznych rozwiązań w  zakresie techniki grzewczej. Każdy z  budynków posiada własną kotłownię znajdująca się w  piwnicy. Do mieszkań nie jest doprowadzany gaz, a  jedynie gorąca woda. Mieszkania posiadają nowoczesne kaloryfery z  termostatami KERMI oraz indywidualne liczniki gazowe, dzięki którym można dowolnie modulować koszty ogrzewania. Popularnym sformułowaniem stosowanym przez niektóre firmy developerskie jest "mieszkanie bezczynszowe". Jest to tylko zabieg czysto

marketingowy mający przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów, ale nie mający zbyt wiele wspólnego z prawdą. Nie istnieje bowiem coś takiego, jak mieszkanie bezczynszowe. Właściciel zawsze ponosi koszty podatku, zarządu, remontu, wywozu śmieci, utrzymania zieleni itp. Warto z pewnością zauważyć, że na Osiedlu Prezydenckim koszty eksploatacyjne są bardzo niskie, bowiem wynoszą około 1,50 zł /m2 na miesiąc.

SOLIDNA KONSTRUKCJA Osiedle swoją trwałością nawiązywać ma do pomnika - Góry Rushmore, jednej z najbardziej rozpoznawalnych budowli USA, przedstawiającej wykutych w  skale czterech amerykańskich prezydentów. Architekci projektujący budynki z myślą o tym, że zostaną wybudowane na Śląsku i  tym samym narażone będą na następstwa szkód górniczych, postawili na solidną stalowo - betonową konstrukcję. Żelbetonowa płyta fundamentowa o grubości 40 cm zbrojona

Dodatkowe informacje na temat osiedla można uzyskać pod numerami telefonu: 32 317 83 17, 696 806 696 oraz bezpośrednio w biurze sprzedaży przy ul. Mikołowskiej 32/1 zapraszamy również na stronę internetową: » www.osiedleprezydenckie.pl stalowymi prętami, ściany fundamentowe zewnętrzne i  wewnętrzne betonowe zbrojone o  grubości 25 cm., ściany zewnętrzne wykonane z  pustaka ceramicznego o  grubości

25 cm - to tylko niektóre z parametrów technicznych zapewniających stabilność budynków i  ich trwałość na wiele pokoleń przyszłych mieszkańców.


Aktualności 7

gazetamyslowicka.com

PROBLEMY „KOLOROWEJ PRACOWNI”

ZAJĘCIE W PRACOWNI NA JANOWIE

M

alarstwo emocjonalne to proces długotrwały i bardzo złożony. Najpierw wraz z  dzieckiem tworzy się tzw. podobrazie. To etap przelewania na wielkoformatowe płótno emocji pierwszego z  twórców. Każdy z  uczestników takich zajęć uczy się nowej z  form ekspresji – wyrażania siebie barwami. Ostatnim ogniwem tego dialogu staje się sama postać Adama Plackowskiego – artysty świadomego, który do dziecięcej wizji świata dodaje swój komentarz. Kiedy dołożymy to ostatnie ogniwo powstały obraz staje się pełny. Nie byłoby go jednak gdyby nie zrozumienie. Malarstwo Emocjonalne wymyślone w 1999r. przez PlackowREKLAMA

FOT. ARAMEDIA

skiego jest bowiem nierozerwalnie związane z rozmową. Poprzez wspólne tworzenie dzieła każdy z  obecnych przed płótnem artystów poddaje się także procesowi arteterapii. Owa rozmowa barwami pomiędzy uczestnikami z  różnych środowisk staje się niezastąpiona głównie przy pracy z  osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Liczną grupę stanowią tutaj osoby niepełnosprawne umysłowo oraz dzieci z  rodzin patologicznych (najczęściej z  problemem alkoholowym). Wiele jest także młodzieży, której rodziców po prostu nie stać na dodatkowe formy rozwijania emocjonalnego oraz artystycznego swoich pociech. Dla nich Adam Plackowski postarał się

o bezpłatne zajęcia w pracowni przy ul. Grunwaldzkiej w ramach projektu Stowarzyszenia „Skarbek” oraz symbolicznie opłacane (25zł miesięcznie) warsztaty w janowskiej filii Miejskiego Ośrodka Kultury. Ostatnio jednak pierwsza ze wspomnianych tu pracowni przeżywa spore problemy finansowe. Miasta bowiem nie stać na dotowanie działalności artysty przy ul. Grunwaldzkiej. Pieniędzy brakuje na czynsz, ogrzewanie, materiały potrzebne do zajęć, a  także pensje dla pracowników. Z tego powodu Adam Plackowski został zmuszony w  grudniu do zawieszenia dalszej działalności tej pracowni. Zapytany o plany dotyczące finansowania pracowni Rzecznik Urzędu Miasta odpowiada - Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Jeśli jednak nie będziemy mogli wesprzeć Pracowni finansowo zapewnimy tym dzieciom bezpłatny udział w  takich samych zajęciach, które Pan Plackowski prowadzi w MOKu. Optymistyczne okazało się też, że dotychczasowy sponsor – instytucja SKOK Wesoła zadecydowała o  dalszym finansowym wsparciu placówki. Samo stowarzyszenie „Skarbek” starać się będzie także o pozyskanie unijnych funduszy oraz nowych sponsorów. Magdalena Gawlas m.gawlas@gazetamyslowicka.com

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI Książki są Twoją pasją? Lubisz dzielić się tym, co przeczytasz z innymi? Doskonałym miejscem dla Ciebie jest w takim razie mysłowicka Biblioteka Publiczna – Filia nr 11 i organizowane przez nią Dyskusyjne Kluby Książki. Na najbliższym spotkaniu, które odbędzie się 21 lutego o  godzinie 17.30 omawiana będzie jedna z  najpopularniejszych powieści kryminalnych ostatnich lat: „ Millennium: Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet” - pierwsza cześć trylogii Stiega Larrsona. W kinach pojawiła się właśnie kolejna już ekranizacja tej właśnie powieści. pt. „Dziewczyna z tatuażem”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Nadesłano przez organizatora REKLAMA


8 Kultura

STYCZEŃ 2012 • NR 07/2012

FERIE W MIEŚCIE

MIEJSKIE INSTYTUCJE PRZYGOTOWAŁY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY MASĘ ATRAKCJI NA NADCHODZĄCE DWA TYGODNIE. MYSŁOWICKI OŚRODEK KULTURY MOK przy ul. Grunwaldzkiej 7, centrala – tel. 32 222 66 70, w. 34 FERIE W STYLU „TALENT SHOW” – Tylko z  nami każdego dnia rozwiniesz inny talent. Sam zdecydujesz, co pokażesz podczas Wielkiego Finału Mok Talent Show. Taniec, śpiew, teatr, plastyka! Udział w zajęciach jest płatny – 40 zł/2 tygodnie; 25 zł/tydzień. WARSZTATY RECYTATORSKIE – skierowane do dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i  licealnych, przygotowujące się do konkursów recytatorskich. Zajęcia w sposób przystępny i poprzez zabawę będą uczyć prawidłowego mówienia, dykcji, emisji, interpretacji tekstu oraz szybkiej nauki na pamięć. Prezentacja wyuczonych tekstów podczas Wielkiego Finału. Wstęp wolny. KINO MŁODEGO WIDZA – projekcja ośmiu filmów familijnych dla dzieci i młodzieży. Wstęp wolny. KLUB MŁODYCH NAUKOWCÓW „EKSPERYMENTATORZY” dla dzieci (od lat 12) i  młodzieży, których zainteresowania skupiają się wokół nauk ścisłych. Warsztaty w ciekawy sposób pokazują zjawiska chemiczne i przyrodnicze pozwalając lepiej i zrozumieć otaczający nas świat. Wstęp wolny. Dodatkowo codziennie o  godz. 12.00, z  wyjątkiem 10 lutego, projekcje filmowe dla dzieci przyjeżdżających z filii MOKu. MOK – Filia Janów, ul. Janowska 2, tel. 32 222 97 43 Zajęcia codziennie w godz. 10.00 – 15.00 Ferie rozpoczną się grami i  zabawami integracyjnymi. Będą także „Zamki z gliny”, czyli zajęcia w pracowni ceramiki. Następnego dnia ferii przygotowywany jest Turniej Gier: piłkarzyki, tenis stołowy, turniej play-station. W  środę 1 stycznia organizatorzy przygotowali warsztaty teatralne oraz wyjście do kina. Czwartki to dni na naukę gry w  szachy, turniej szachowy i „Ferie z Królem Maciusiem I” – zajęcia integracyjne w Miejskiej Bibliotece nr 11. W następne dni odbędą się także zajęcia plastyczne, zajęcia w pracowni ceramicznej. Ferie z  janowską filią zakończy bal karnawałowy. Opłata za zajęcia – 35 zł/tydzień MOK – Filia Morgi, ul. Wybickiego 80, tel. 32 314 22 41 Zajęcia codziennie w godz. 10.00 – 15.00 Poniedziałki w  filii Morgi to „Dni Sportowe”. Podczas spotkań dzieci będą mogły m.in. wziąć udział w  zajęciach plastyczno-literackich „Witajcie w  Pałacu Królowej Śniegu”, „Spotkaniu w  Baśniolandii”. Poznają także zwyczaje i  tradycje mieszkańców dalekiej północy w dniu pod tytułem „Poznajemy zimowa krainę Eskimosów”. To tylko niektóre z atrakcji, jakie przewidział

organizator. Opłata za zajęcia – 35 zł/tydzień MOK – Filia Brzezinka, ul. Laryska 5, tel. 32 222 24 33 Zajęcia codziennie w godz. 10.0015.00 Atrakcje przewidziane dla uczestników to min. warsztaty plastyczne, warsztaty szachowe, rozgrywki stolikowej piłki nożnej czy rozgrywki play-station. Znajdzie się także czas na zabawę w teatr, bal przebierańców czy tworzenie własnych plakatów na Euro 2012, konkurs „Mam talent” i  warsztaty plastyczne pt. „Walentynkowa niespodzianka”. Opłata za zajęcia – 35 zł/tydzień MOK – Filia Dziećkowice, ul. Długa 70 a, tel. 032 223 72 95 Zajęcia codziennie w godz. 10.00 – 15.00 Ferie rozpoczną gry i zabawy. Znajdzie się miejsce na gry komputerowe i gry w piłkarzyki. Organizatorzy przewidzieli także wyjazdy do kina w  MOKu przy ul. Grunwaldzkiej 7. Będzie też wycieczka na kulig do Wisły, połączony z  ogniskiem i  piczeniem kiełbasek. Będzie także wycieczka do chorzowskiego planetarium. Ferie zakończą się dyskoteką i imprezą karaoke. Opłata za zajęcia – 35 zł/tydzień MOK – Filia Wesoła, ul. 3-go Maja 28, tel. 32 222 33 66 Zajęcia w godz.10.00 – 15.00 Uczestnicy zajęć będą mieli okazję wziąć udział w  warsztatach filmowych, warsztatach kabaretowych, muzycznych (dzieci wspólnie wykonają wymyślone przez siebie instrumenty muzyczne, na których następnie będą mogły zagrać). Będzie także dzień na wyjazd do kina. Ferie zakończy bal przebierańców. Opłata za zajęcia – 35 zł/tydzień MOK – Filia Brzęczkowice, ul. Kawy 12, tel. 32 223 00 35 Zajęcia w godz.10.00 – 15.00 Brzęczkowicka filia przygotowała m.in. takie atrakcje, jak warsztaty Quillingu, warsztaty Origami, warsztaty teatralne, wykonywanie ozdób z  masy solnej, poznanie techniki papierowego wikliniarstwa. To tylko niektóre z  atrakcji. Tak jak w innych filiach MOKu, ferie zakończy zabawa karnawałowa. Opłata za zajęcia – 35 zł/tydzień MOK – Filia Krasowy, ul. PCK 209 B, tel. 32 222 16 95 Zajęcia codzienne w  godz. 11.00 – 14.00 Ferie rozpoczną się zabawami na śniegu i  lepieniem bałwana. Kolejne dni to m.in. tworzenie masek karnawałowych, witraży i  naklejek na okna, gry planszowe, karnawałowe przebieranki i  pokaz mody. Znajdzie się też miejsce na konkursy niespodzianki, naukę gry w szachy oraz wyjazdy do kina. Opłata za zajęcia – 30 zł/tydzień MOK – Filia Kosztowy, ul. Kubicy

51, tel. 32 225 08 45 Wyjazdy do kina w MOKu przy ul. Grunwaldzkiej, codziennie na godz. 12.00, z wyjątkiem 10 lutego.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Wypożyczalnia Główna – ul. Strumieńskiego 4 „Ferie z książką” – pod takim hasłem w dniach od 31 stycznia do 10 lutego w  godzinach 12.00 – 14.00 odbywać się będą otwarte zajęcia czytelniczo – plastyczne, obejmujące czytanie wybranych fragmentów książek dla dzieci oraz rysowanie bohaterów literackich. Siódmego lutego o  godzinie 10.00 biblioteka zaprasza także na spektakl "Bajkowe Skarbki Śląska” w  wykonaniu aktorów ze Zwonowic. Filia biblioteczna nr 1 Mysłowice - Brzezinka ul. Laryska 5 W  okresie ferii zimowych codziennie w godzinach od 10.00 do 12.00 udostępniane będą gry planszowe, puzzle i  kolorowanki. Do dyspozycji dzieci oddany będzie komputer z możliwością korzystania z gier interaktywnych. Filia biblioteczna nr 2 - Mysłowice ul. Wielka Skotnica 84 a Zajęcia czytelniczo – plastyczne dla dzieci pozostających podczas ferii zimowych w  mieście odbywać się będą w poniedziałki, środy i piątki. W drugim tygodniu odbędzie się III Olimpiada Biblioteczna oraz turniej gier planszowych. W  poniedziałek dzieci grać będą w  warcaby, chińczyka oraz węże i drabiny. W środę same zamienią się w  pionki i  rozegrają partię gry planszowo-podłogowej. W  ostatni piątek ferii, jak co roku, odbędzie się Olimpiada Biblioteczna. Filia biblioteczna nr 3 - Mysłowice ul. Laryska 102 Podczas ferii zimowych w  godzinach otwarcia placówki 13.00 – 17.00 do dyspozycji dzieci oddane będą gry planszowe, puzzle i kolorowanki oraz zorganizowane będą zajęcia plastyczne, podczas których uczestnicy wykonają maski karnawałowe. Filia biblioteczna nr 4 - Mysłowice ul. Wybickiego 80 31 stycznia oraz 7 lutego o  godzinie 10.30 odbędzie się „Spotkanie z  książką”, obejmujące czytanie wybranej literatury oraz tworzenie ilustracji do przeczytanych fragmentów. Codziennie od 31 stycznia do 10 lutego w godzinach otwarcia placówki udostępnione zostaną gry planszowe i puzzle. Filia biblioteczna nr 5 - Mysłowice ul. Gen. Ziętka 25 Pierwszy tydzień ferii zimowych upłynie pod hasłem „Z  modą w  zimowy czas”. Codziennie od 30 stycznia do 3 lutego od godziny 11.00 odbywać się będą zajęcia czytelniczo – plastyczne dotyczące hi-

storii mody, projektowania odzieży, które zakończy wielki pokaz mody. Drugiego lutego o godzinie 10.00 odbędzie się także przedstawienie teatralne dla dzieci w  wykonaniu aktorów teatru „Bajkowe Skarbki Śląska” ze Zwonowic. Filia biblioteczna nr 7 – Mysłowice ul. Oświęcimska 8 Codzienne spotkania w  czasie ferii zimowych od 30 stycznia do 10 lutego w  godzinach otwarcia placówki pod hasłem „W  Starej baśni Król Maciuś Pierwszy szuka Kubusia Puchatka”. Biblioteka zaprasza do udziału w  grach i  zabawach oraz głośnym czytaniu bajek, a  także w  konkursach plastycznych, związanych z twórczością J. Korczaka, J.I. Kraszewskiego i A.A. Milnea. Filia biblioteczna nr 8 Mysłowice ul. 3 Maja 28 W  okresie trwania ferii zimowych biblioteka w  dzielnicy Wesoła zaprasza wszystkie dzieci do udziału w  zajęciach otwartych. W  godzinach otwarcia biblioteki od 13.00 do godz. 18.00 można będzie malować kolorowanki, grać w  gry i brać udział w konkursach: „Scenki z życia smoków”, „Na najładniejszego bałwanka”, wykonanego z szyszki, waty, plasteliny lub kolorowego papieru. Filia biblioteczna nr 9 Mysłowice ul. Kubicy 5 Zajęcia dla dzieci i  młodzieży pod hasłem „Zimowe podróże po literaturze” odbywać się będą od poniedziałku do czwartku w  pierwszym i  drugim tygodniu ferii w  godzinach 15.00 – 18.00. Spotkania obejmować będą min.: czytanie bajek o zimie z podziałem na role, czytanie przysłów i  porzekadeł o  zimie oraz zajęcia plastyczne. Filia biblioteczna nr 11- Mysłowice ul. Mikołowska 40 „Ferie z Królem Maciusiem I” – pod takim hasłem biblioteka zaprasza dzieci w  wieku szkolnym na spotkania z przygodami Króla Maciusia podczas wspólnej lektury książki Janusza Korczaka. Drugiego lutego o  godzinie 11.30 przewidziany jest także występ aktorów ze Zwonowic w  spektaklu „Bajkowe Skarbki Śląska”. Zajęcia będą odbywać się codziennie od godz. 12.00 do godz. 13.30. W godzinach otwarcia placówki bibliotekarze zapraszają małe dzieci na zabawę w  Kąciku Malucha i  zabawę w  Kąciku Małego Artysty, gdzie można miło spędzić czas na zajęciach plastycznych. Starszym dzieciom zostaną udostępnione gry planszowe oraz stanowisko komputerowe.

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY Zaprasza dzieci w wieku od 7 – 12 lat na organizowaną jak co roku , „ Akcję Zima w mieście”. Zajęcia odbywać się będą codziennie, przez całe ferie, od godziny 9.00

do 13.00. Przewidujemy spotkania – zajęcia rekreacyjne w różnych kołach: plastycznym, teatralnym, muzycznym tenisa stołowego, komputerowym, czytelniczym. Zajęcia będą miały inny niż w  ciągu roku szkolnego charakter, będzie to miły wypoczynek mający ciekawą, atrakcyjną formę. O nudzie nie ma mowy. Zainteresowanych teatrem, grą aktorską, zaproponujemy udział w  warsztatach teatralnych, poprowadzonych przez zawodowych aktorów z  teatru lalki Ateneum w  Katowicach. Codziennie zapraszać będziemy na II śniadanie czyli „ małe co nieco” . Udział w naszej akcji jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona – 50. Prosimy o  szybką decyzję i  zapisanie się w  sekretariacie MDK tel. 32 - 2222-545.

MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE Zaprasza w okresie ferii oferując bezpłatny wstęp indywidualny dla dzieci i  młodzieży do muzeum. Ponadto bezpłatne pokazy filmów dokumentalno-historycznych dla grup zorganizowanych w piątki (po wcześniejsze rezerwacji). Przez okres dwóch tygodni realizowana będzie także we wtorki, środy i  czwartki w  godzinach 10.00 – 14.00. akcja „Przygoda w muzeum”. Przewidziany czas zajęć to około 2 godz. Uczestnictwo wymaga wcześniejszej rezerwacji i  przewidziane jest dla zorganizowanych grup dzieci w wieku od lat 7. Grupa może liczyć maksymalnie 24 osoby. Organizatorzy przygotowali min. różnorodne zajęcia ruchowe, plastyczne i edukacyjne związane z historią regionu. Informacje na temat zajęć pod numerem telefonu tel.: +48 32 222 37 33 wew.51.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Przez dwa tygodnie od poniedziałku do soboty będzie można spędzać ferie z  MOSiRem. Oprócz zajęć stacjonarnych dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół gimnazjalnych organizatorzy przygotowali także min. wyjazdy na narty do Wisły, na narty i łyżwy koło Andrychowa, wizyty w  Aquaparku w  Dąbrowie Górniczej. Będą też wyjazdy na mecze I  Ligi Piłki Siatkowej oraz turnieje piłki nożnej, koszykówki, siatkówki. Szczegółowe informacje w  Dziale Sportu MOSiR Mysłowice pod nr tel. 32 31 71 802.

Materiały nadesłane przez organizatorów. Pełne informacje znajdą Państwo na stronach internetowych poszczególnych instytucji oraz na http://www.facebook.com/ gazetamyslowicka.


Kultura 9

gazetamyslowicka.com

JUTRO, POJUTRZE, NAZAJUTRZ

» ‘To film jedyny w swoim rodzaju – mówi Patryk Palka, odtwórca jednej z  głównej ról w  filmie „Nazajutrz”. Adam Sadura, reżyser i współtwórca scenariusza, już zapowiada, że produkcja zagości na niejednym polskim festiwalu. „Gazeta Mysłowicka” rozmawia z twórcami filmu.

FRAGMENT FILMU Magdalena Gawlas: 27 stycznia w filii Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Laryskiej odbędzie się prapremiera waszego najnowszego filmu „Nazajutrz”. Co czyni tę produkcję wyjątkową? Krzysztof Lupa: Oryginalne jest przede wszystkim to, że grają w niej tylko dzieci. W ponad 60-minutowej projekcji nie znajdziemy ani jednego dorosłego. Tak naprawdę niewiele jest takich filmów. O czym opowiada fabuła? Patryk Palka: To historia o dzieciach, które przeżyły bliżej nieokreśloną katastrofę. O losach innych ocalałych ludzi niewiele wiadomo. Aby wyjść cało z  sytuacji, w  której się znaleźli, nasi bohaterowie muszą trzymać się razem. Różne natomiast są ich pomysły na to, jak sobie poradzić w tak ciężkich warunkach. Kto wymyślił temat i co było inspiracją? Krzysztof Lupa: Pan Adam pokazał nam kiedyś pewien film i powiedział, że może fajnie by było nakręcić naszą interpretację tego co zobaczyliśmy. Patryk Palka: Były to dwa filmy – „Władca much” i „Droga”. Fabuła naszego filmu oparta jest przede wszystkim na tym pierwszym. Klimat „Drogi” pasował natomiast do pory roku, w której zaczęliśmy pracę nad filmem. Akcja rozgrywa się w  starych, opuszczonych budynkach, kolejowych tunelach, na polach i w lasach. Co było kryterium doboru przestrzeni? Karolina Sumińska: Nie mamy w okolicy REKLAMA

FOT. MOK

plaż, wysp czy innych kolorowych miejsc, które w swej książce opisuje Golding. Krzysztof Lupa: Poza tym w  takich właśnie miejscach nie ma zbyt wielu ludzi, którzy mogliby nam przeszkadzać, wchodząc w  kadr. Fabuła filmu każe nam być w odizolowaniu. Nie mogliśmy sobie pozwolić, aby jakikolwiek inny człowiek przechadzał się przed naszą kamerą. Klimat opowieści również sprzyjał takiemu właśnie plenerowi. Jaki był filmowy budżet? Krzysztof Lupa: Zero! Adam Sadura: A suchary? Krzysztof Lupa: No tak. Potrzebne nam były wspomniane właśnie suchary, benzyna, trochę drewna, worki i wózek. Ale to nie było do zakupienia. To wszystko były nasze stare rzeczy. Muzykę do filmu skomponowali artyści Teatru Hvarna. Jak do tego doszło? Adam Sadura: Tak się złożyło, że współpracowałem z  nimi podczas festiwalu Mediawave. Zespół odwiedził akurat naszą placówkę w listopadzie 2011 roku, a ja zajmowałem się kręceniem ich występu. Ich muzyka pasowała do klimatu „Nazajutrz”, więc zapytałem, czy mógłbym wykorzystać parę piosenek do naszego filmu. Artyści od razu się zgodzili. Przysłali nawet ze studia dodatkowe utwory, a nasze trailery umieścili na swoich stronach. Kto dokładnie zajął się realizacją całego projektu? Krzysztof Lupa: My wszyscy, to znaczy zespół EYETEAM oraz redakcja

TV Oczko. Niezastąpiony był oczywiście pan Adam. Co to jest EYETEAM? Patryk Palka: EYETEAM to młodzieżowe studio filmowe z siedzibą w budynku MOK przy ul. Laryskiej. W jego skład wchodzi zaawansowana grupa TV Oczko. Czego można się nauczyć na zajęciach w TV Oczko? Patryk Palka: Aktorstwa, obsługi kamery. W  zasadzie wszystkiego, co wiąże się z filmowaniem. Jakie kryteria trzeba spełniać, aby dostać się w skład zespołu? Patryk Palka: W  zasadzie każdy może do nas dołączyć. Nawet granica miasta nie stanowi problemu. Mamy swoich korespondentów również w Tymbarku, Ełku i Krakowie. Praca w  tym zespole to nie tylko świat przygód filmowych, gier RPG i  LARP, ale także ciekawe warsztaty, wyjazdy, również zagraniczne. Byliście nawet gośćmi „Dzień Dobry TVN”. Jak wspominacie udział w tym programie? Krzysztof Lupa: To jedna z  najlepszych chwil w moim życiu. Zobaczyłem jak robi się profesjonalny program telewizyjny. Zrobiliśmy wtedy nawet wywiad ze słynnymi osobami, które akurat uczestniczyły w  produkcji, m.in. Wojciechem Jagielskim, Jolantą Pieńkowską, Julią Kamińską. Prapremierze waszego filmu towarzyszą również inne atrakcje. Możecie uchylić rąbka tajemnicy? Adam Sadura: Imprezą towarzyszącą jest premiera „Szefowej”. Film został nakręcony w  SP 10. Scenariusz tej piętnastominutowej noweli, w  której również grają dzieci, przygotowały nauczycielki. To historia paru dziewczyn, które terroryzują innych uczniów w  swojej szkole. Oba filmy zbliżone są swej wymowie. Dobitnie pokazują, jak nie należy się zachowywać. Ze względu na poruszane w  nich tematy całość imprezy poprzedzi prelekcja pedagoga szkolnego. Rozmawiała Magdalena Gawlas m.gawlas@gazetamyslowicka.com

ROCKOWE PRZEDSZKOLE

PROWADZĄCY LICYTACJĘ

P

iątek trzynastego był z pewnością szczęśliwym dniem dla mysłowickiego Przedszkola nr. 5. Udało się bowiem zebrać ponad dwa tysiące złotych. Awszystko dzięki występom znanych i  lubianych zespołów ze świata muzyki alternatywnej. Po raz kolejny zagrano w słusznej sprawie. Tym razem przeprowadzono zbiórkę na plac zabaw dla przedszkolnych maluchów. Odbyła się licytacja prac dzieci oraz płyt i książek z autografami. Licytowano dzieła min. takich gwiazd jak: Monika Brodka, Ania Dąbrowska, Krzysztof Krawczyk, czy zespół Elektryczne

FOT. M. GÓRKA

Gitary i Perfect. Zagrali Pan Stain Band, Milcz Serce, Janek Samołyk i  Generał Stilwell. Wśród licytowanych przedmiotów nie zabrakło też płyt i gadżetów związanych z zespołem Myslovitz. Gwiazdą wieczoru był Generał Stilwell, którego wokalistą jest Marek „Dżałówa” Jałowiecki - organizator całej imprezy, prowadzący, a zarazem przedszkolny wychowawca. To właśnie on razem z Wojtkiem „Lalą” Kuderskim z Myslovitz zagrzewali przybyłych do licytacji i prowadzili całą imprezę. Bogumił Stoksik b.stoksik@gazetamyslowicka.com

JUBILEUSZ POD RATUSZEM

D

nia 04.02.2012 organizujemy w naszej restauracji bal jubileuszowy z  okazji piętnastolecia działalności restauracji. Bal zaczyna się o godzinie 20.00 Oferujemy naszym gościom jubileuszowe menu bogatą oprawę artystyczną (gwiazdą wieczoru będzie

Mona Lisa) i wiele innych atrakcji .To wszystko w formie All Inclusive w super cenie 200 zł od osoby. Zapraszamy do rezerwacji miejsc pod numerem 607 722 468

Nadesłano przez organizatora


10 Historia

STYCZEŃ 2012 • NR 07/2012

PRZEMILCZANA TRAGEDIA

» Koniec drugiej wojny światowej przyniósł mieszkańcom Górnego Śląska wiele tragicznych wydarzeń. Jednym z nich była deportacja oraz internowanie tysięcy Górnoślązaków do radzieckich łagrów. Temat ten zostanie przybliżony w  Muzeum Miasta Mysłowice podczas najbliższego Muzealnego Czwartku 26 stycznia o godz. 17.

MAPA ŁAGRÓW DO KTÓRYCH WYWOŻONO GÓRNOŚLĄZAKÓW

W

alczący z armią niemiecką Sowieci, którzy w styczniu 1945 roku pojawili się na terentach Górnego Śląska traktowali te tereny jako część Trzeciej Rzeszy. Sami żołnierze sowieccy często dopuszczali się mordów, grabieży i gwałtów na śląskiej ludności. Za frontem posuwały się natomiast jednostki NKWD, mające za zadanie wyszukiwanie domniemanych wrogów politycznych, których następnie internowano i wywożono. W  związku z  dekretem wydanym na początku lutego 1945 roku w  miejscowościach Górnego Śląska pojawiły się obwieszczenia wzywające wszystkich mężczyzn w wieku od 17 do 50 lat do stawienia się na około dwutygodniowe prace porządkowe. Za odmowę groziła kara sądu wojennego. Nie wszyscy mieszkańcy zgłaszali się dobrowolnie. Niektórych internowano wprost z zakładów pracy. Na terenach nieprzemysłowych urządzano obławy i łapanki. Osoby te najpierw gromadzone były w  prowizorycznych punktach internowania (szkoły, gospodarstwa rolne itp.), skąd odprowadzano je do obozów zbiorczych, gdzie poddawane były przesłuchaniom mającym ustalić ich domniemaną przynależ-

REKLAMA

ność do organizacji nazistowskich, Wehrmachtu, Volkssturmu czy też zaangażowania w polskim podziemiu niepodległościowym. W  rzeczywistości miała to być tania siła robocza, wykorzystywana później w  przeróżnych gałęziach gospodarki. Nie było wyjątków także dla osób kalekich, chorych czy starszych.

WYWÓZKI DO ZSRR W momencie, w  którym przystosowano szerokość torów do sowieckich standardów, rozpoczęły się masowe wywózki do ZSRR. Wywózka rozpoczęła się w marcu 1945 roku. Internowani przewożeni byli często przez kilka tygodni w  wagonach bydlęcych, potocznie zwanych „krowiokami”. Nie wszystkie wagony wyposażone były w  prycze oraz w  niewielkie piecyki. Często brakowało opału. Funkcje toalety pełniły dziury w podłodze. Katastrofalne warunki, przepełnione wagony, mróz, niedostatek wody pitnej oraz niedożywienie dziesiątkowały przewożonych ludzi, których ciała często po prostu wyrzucano z  wagonów. Tych, którym udało się przetrwać, rozlokowywani

MATERIAŁY. MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE

byli w obozach całego Związku Sowieckiego. Większość Ślązaków zesłana została do obozów na Ukrainie, w Kazachstanie i na Syberii, ale zdarzały się też grupy zesłane nawet na odległą Kamczatkę. Niezależnie od lokalizacji w  olbrzymim Związku Sowieckim wszystkie obozy łączyły skrajnie trudne warunki bytowe. Głodowe racje żywnościowe, epidemie tyfusu, czerwonki, malarii i  wszawicy były codziennością. Wydajność pracy oraz jej rodzaj zazwyczaj decydowały o przyznawanych racjach żywnościowych, które i tak nie pokrywały zapotrzebowania pracujących. Śmiertelne żniwo zbierały także ekstremalnie trudne warunki klimatyczne, w  jakich często przychodziło pracować zesłańcom.

BEZ WIEŚCI Pozostałe na Śląsku rodziny zesłanych zazwyczaj nie otrzymywały żadnych wieści od swoich bliskich. Nie wiedziały, w jakiej części Związku Sowieckiego się znajdują i  czy w  ogóle żyją. Tylko w  nielicznych przypadkach do kraju docierały kartki z  obozów pracy. Czasem wiadomości przynosili też powracający ze

wschodu. Pierwsze powroty zaczęły się w lecie 1945 roku, ale w pojedynczych przypadkach trwały one nawet do połowy lat pięćdziesiątych. Wielu nie udało się wrócić. Ci, którzy wrócili często potrzebowali długotrwałego leczenia. Wywózki miały także druzgoczący skutek dla wielu śląskich rodzin, które pozostały bez jedynego żywiciela. Z problemami zmagały się także śląskie zakłady pracy i śląski przemysł, bo nagle zabrakło siły roboczej, tak potrzebnej do odbudowy zniszczeń wojennych. Jeszcze w  1945 roku na zalecenie śląskich władz próbowano ustalić liczbę deportowanych. Do sierpnia tego roku zgromadzono ok. 25 tys. nazwisk internowanych osób cywilnych. W  maju następnego roku podobną próbę podjął Polski Związek Zachodni. Jesienią 1945 roku swoją listę sporządził natomiast Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego. Obejmowała ona 9877 nazwisk osób zatrudnionych przed deportacją w  przemyśle węglowym. Oczywiście była to tylko jedna z wielu grup zawodowych i  społecznych, jakie zostały w  tym czasie deportowane, więc liczba ta jest prawdopodobnie wielokrotnie wyższa. Powszechne szacunki wskazują na to, że deportowano ok. 30 tysięcy Górnoślązaków. Niektórzy historycy wskazują jednak nawet na liczbę 90 tysięcy osób. Aby przybliżyć zainteresowanym ten temat, w  Muzeum Miasta Mysłowice gościć będzie wystawa przygotowana przez Katowicki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, zatytułowana: „Deportacje Górnoślązaków do ZSRR w  1945 roku”. Współorganizatorem wernisażu będzie Stowarzyszenie Ślonsko Ferajna. Podczas spotkania odbędzie się wykład, który poprowadzi autorka scenariusza wystawy Kornelia Banaś oraz zostanie wyświetlony film zrealizowany na zlecenie IPN „Przemilczana tragedia”. Źródło: Kornelia Banaś, Marcin Niedurny, „Deportacje Górnoślązaków w  ZSRR w 1945 roku”, w: Teki edukacyjne IPN, Katowice 2008.

Bogumił Stoksik b.stoksik@gazetamyslowicka.com

CZWARTEK

Z PRZYRODĄ

S

FOT. PIOTR GRZEGORZEK

erdecznie zapraszamy 2 lutego 2012 r o godz. 17 na Muzealny Czwartek, którego gościem będzie starszy kustosz Piotr Grzegorzek - pracownik Działu Przyrody i  Ochrony Środowiska Muzeum w  Chrzanowie. Pan Piotr podczas Muzealnego Czwartku wygłosi prelekcję zatytułowaną "Bezkrwawe łowy", wzbogaconą ciekawym materiałem fotograficznym pokazującym przyrodę Mysłowic i okolic. Piotr Grzegorzek zajmuje się badaniami terenowymi z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej, zdobytą w ten sposób wiedzą chętnie dzieli się z  innymi prowadząc wycieczki i prelekcje. Zorganizował szereg wystaw stałych i czasowych o tematyce historycznej. Ukończył Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Jest przyrodnikiem publikującym wiele artykułów w lokalnej prasie oraz na portalu Grzyby. pl. Publikowane materiały nie zawsze przedstawiają piękne okoliczności przyrody, ale zawsze dokumentują prawdziwy stan rzeczy.. Nadesłano Muzeum Miasta Mysłowice

WYNIK KONKURSU Laureatami konkursu współorganizowanego z Muzeum Miasta Mysłowice w  związku z  premierą filmu Ślązacy w Wehrmachcie zostali: 1. MIRELLA DĄBEK 2. DANUTA MAJ 3. SEBASTIAN KOKOSZKA DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE.


Historia 11

gazetamyslowicka.com

WIEŻA BISMARCKA - WIEŻA KOŚCIUSZKI » 105 lat temu na górce słupeckiej w hołdzie żelaznemu kanclerzowi Otto von Bismarckowi ówczesne władze powiatu katowickiego wybudowały kamienną wieżę. Była to jedna z 238 wież, jakie powstały na całym świecie w takich miejscach jak Kamerun, Chile czy Tanzania.

WIEŻA W LATACH 20 XXW

P

rzyszły Kanclerz Niemiec urodził się w 1815 roku. Wywodził się ze starej pruskiej rodziny szlacheckiej. Studiował prawo i  jako student nie stronił od alkoholu i  kobiet popadając często w  konflikt z  władzami uniwersytetu. Wiele podróżował po Europie i dzięki temu poznał języki. Po ślubie z Joanną von Puttkamer zmienił styl życia i poświęcił się polityce. Wykorzystując swoje talenty dyplomatyczREKLAMA

RODZINNE ZBIORY ARCHIWALNE JAN ZIEMBA

ne obejmował kolejne stanowiska państwowe. Jako premier Prus nie wahał się wypowiedzieć wojny swoim przeciwnikom. Po wywalczeniu niezależności od Austrii zjednoczył państewka niemieckie pod przewodnictwem Prus. Ostatecznie zbudował jedno silne państwo Niemieckie zwane II Rzeszą. Aby utrwalić swoje osiągnięcia w 1873 doprowadził do zawarcia sojuszu pomiędzy trzema cesarzami Austrii, Rosji i  Niemiec.

Umarł w 1898 roku. W oczach młodych Niemców Bismarck był bohaterem narodowym, który przywrócił należne ich państwu miejsce na mapie Europy, a przede wszystkim zrzucił zależność od Austrii. Imponowało im uwielbienie kanclerza do natury, a zwłaszcza do lasów i drzew. Tuż po jego śmierci studenci niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych wystosowali apele, aby uczcić kanclerza budując wieże. Przy szkołach oraz związkach sportowych i  kombatanckich powstawać zaczęły stowarzyszenia Bismarcka. W 1907 roku z inicjatywy ówczesnych władz powiatu katowickiego wybudowano na górce słupeckiej 22 metrową wieżę, według projektu Wilhelma Kreisa z Drezna. Do budowy użyto bloków z  granitu strzegomskiego. Na szczycie znajdował się taras, z  którego rozpościerał się widok na ziemie trzech cesarstw. W środku wieży można było podziwiać medalion z  brązu z  wizerunkiem kanclerza. Na tarasie umieszczono 12 mis, w  których rozpalano ogień podczas różnych uroczystości. Budowlę na zewnątrz zdobiła płaskorzeźba z  pruskim orłem cesarskim. Wieża stała się kolejną atrakcją turystyczną, która była odwiedzana przez setki przyjezdnych, odwiedzających „Kąt Trzech Cesarzy”. Uzupełnieniem hołdu dla kanclerza było zasadzenie w  pobliżu wieży dębu – pomnika ku czci Bismarcka. I wojnę światową wieża przetrwała bez uszczerbku. Podczas I  powstania śląskiego wieża stała się punktem obrony powstańców. 20 sierpnia 1919 roku ostrzał artyleryjski Słupnej, prowadzony ze skrzyżowania dzisiejszych ulic Miarki i Oświęcimskiej, uszkodził dość poważnie wieżę i  zmusił powstańców do wycofania się za Przemszę. Po przyłączeniu Śląska do Polski w wieży przeprowadzono prace naprawcze. Wieża, zwana wówczas „Wolności” lub „Powstańczą”, cieszyła się nadal popularnością

w okolicy i stanowiła jeden z punktów wycieczek dla okolicznych mieszkańców. W  1923 roku otrzymała oficjalną nazwę „Wieży im. Tadeusza Kościuszki”. Ozdobiono ją na zewnątrz brązową tablicą z  popiersiem Kościuszki, ufundowaną przez katowicki Wydział Powiatowy. W  1933 roku, po dojściu do władzy w  Niemczech Adolfa Hitlera, ludność orientacji niemieckiej zamieszkująca Mysłowice widziała w  wieży niezachwiany symbol władzy niemieckiej nad tymi ziemiami. W tym samym roku wojewoda śląski Michał Grażyński wydał polecenie wyburzenia budowli. Wieżę na Słupnej rozebrano kamień po kamieniu. Granit strzegomski wykorzystano do budowy cokołu przy wyjściu z  grobów królewskich na Wawelu, przy budowie katowickiej katedry pw. Chrystusa Króla i  do budowy schodów wejściowych do kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w  Brzęczko-

WIEŻYCA W SOBÓTCE W  dniu 14 luty 2012 roku Mysłowice 15 luty 2012 roku Dąbrowa Górnicza tj. WALENTYNKOWY wtorek, środa serdecznie zapraszamy wszystkich zakochanych. Tylko w tym dniu, kupując usługę wybielania zębów lampą Beyond we dwoje płacisz tylko za jedną osobę.

KWOTA 590 ZŁ DWIE OSOBY.

wicach. Obecnie na górce słupeckiej po wieży pozostał jeden kawałek marmuru, a na nim tablica pamiątkowa. Dzisiaj jest to dla wielu mysłowiczan nic nie znaczący okruch historii naszego miasta. W granicach naszego państwa zachowało się 17 wież. Najbliższa wieża podobna rozmiarami i wyglądem do tej, która znajdowała się na górce słupeckiej stoi nieopodal Sobótki (Ślęża). Nosi ona po prostu nazwę „Wieżyca” i  jest okoliczną atrakcją. Pozostaje pod opieką Towarzystwa Ślężańskiego, które udostępnia ją turystom do zwiedzania. W  środku wieży znajduje się wystawa starych pocztówek i zdjęć wieży. Wybierając się na Ślężę warto odwiedzić budowlę podobną do naszej i poznać trudną historię Śląska. Agnieszka i Leonard Czarnota

FOT. LEONARD CZARNOTA

Codzienna Stomatologia Łukasz Babczyński ul. Mikołowska 28/1a 41-400, Mysłowice tel. 601 155 351 » www.codziennastomatologia.pl


12 Artykuł sponsorowany

STYCZEŃ 2012 • NR 07/2012

Nowoczesna ortodoncja to sposób na piękny uśmiech. Sama przyjemność !

» Rośnie grupa osób, które chodzą do stomatologa, ortodonty tak samo regularnie

jak do kosmetyczki. Są tacy, którzy siadają w fotelu stomatologicznym raz w miesiącu wybierając sobie zabiegi jak z karty menu…

B

ywa, że pacjent przychodzi do ortodonty ze zdjęciem uśmiechniętego aktora i  chce mieć taki sam uśmiech jak jego idol. Zmieniamy zęby tak samo jak fryzjer fryzury. Jest to możliwe, bo dziś nowoczesna stomatologia, ortodoncja pozwala na metamorfozy. Wiele osób ma problemy z  krzywym uzębieniem, które wygląda dość nieestetycznie. W  tym celu stworzono korygujące aparaty ortodontyczne. Kiedy słyszymy słowa ortodonty : „W Pani przypadku konieczne będzie założenie aparatu” sami nie wiemy co mamy myśleć. Zakłopotanie pojawia się najczęściej z powodu braku wiedzy w tym temacie oraz z obawy przed tym jak będziemy wyglądać z metalową nakładką na zębach. Nic bardziej błędnego, przecież aparat może być nie widoczny przezroczysty . Nawet gwiazdy show-biznesu decydują się na taki typ rozwiązania swoich problemów, nie wstydząc się swojego uśmiechu. Poniżej przedstawiam kilka odpowiedzi na pytania, które najczęściej nas nurtują jeśli chodzi o  noszenie aparatów ortodontycznych. Na pytania odpowiada ekspert ortodonta Łukasz Babczyński.

DLA KOGO SĄ APARATY ORTODONTYCZNE ? Dla wszystkich osób, które mają krzywe uzębienie. Oprócz tego, że aparat prostuje zęby i koryguje wady zgryzu to jeszcze likwiduje wady wymowy, wady postawy . Musimy pamiętać o  tym, że w  przypadku krzywych zębów, szczeliny znajdujące się pomiędzy nimi są idealnym miejscem dla rozwoju bakterii. To REKLAMA

z kolei przekłada się na możliwość wystąpienia próchnicy.

NA JAKI OKRES CZASU ZAKŁADA SIĘ APARAT? Tutaj nie ma sztywnej granicy czasowej. Jest ona uzależniona od indywidualnej wady każdej osoby. Jedna osoba może go nosić pół roku, druga natomiast półtora czy też dwa lata.

CZY NOSZĄC APARAT MOŻNA MYĆ ZĘBY ? Wbrew pozorom to pytanie bardzo często zadawane przez pacjentów Boimy się, że nasza higieniczna interwencja może uszkodzić aparat. Nic bardziej mylnego. Wręcz przeciwnie zaleca się, aby osoby noszące aparat myły zęby po każdym posiłku. Jeśli nie mają takiej możliwości muszą je płukać płynami do higieny jamy ustnej, które zwalczają nagromadzone w niej bakterie. Dużą rolę odgrywają również nici dentystyczne, które czyszczą przestrzenie między zębami. W  aptekach można również nabyć specjalnie wyprofilowane szczoteczki do mycia zębów, lub irygatory wodne, które są bardzo skutecznym narzędziem w walce z  osadem spowalniającym leczenie ortodontyczne

CZY NOSZENIE APARATU JAK I JEGO ZAŁOŻENIE SPRAWIA BÓL ? Samo założenie jak i  późniejsze noszenie nie sprawia bólu. Pacjenci najczęściej odczuwają go już po założeniu, przez pierwsze kilka dni, jednak nie jest on zbyt silny. Wybór aparatu ma tu duże znaczenie stoso-

wany w moim gabinecie aparat Damona działa siłami dużo słabszymi niż konwencjonalne, aparaty co jest bezpieczniejsze dla pacjentów.

JAKI JEST DOPUSZCZALNY WIEK NA ZAŁOŻENIE APARATU ? Tutaj również nie ma sztywnych ram czasowych, jednak oczywistą sprawą jest, że im szybciej się zdecydujemy na niego, tym lepiej dla nas.

W JAKI SPOSÓB APARAT KORYGUJE WADĘ ZGRYZU ? Ortodonta do każdego zęba z  osobna, za pomocą specjalnego kleju, mocuje nam zamek (przezroczysty, metalowy ). Następnie przeciąga przez nie drut. Na samym początku leczenia jest on stosunkowo elastyczny, jednak z  miarę upływu czasu jest on wymieniany na zdecydowanie grubszy i  twardszy, dzięki czemu nasze zęby są stopniowo przywracane do prawidłowego poziomu. A dla tych pacjentów którzy nie chcą nosić aparat z  celów wykonywanej pracy lub zajmowanego stanowiska pracy proponujemy system Claer Aligner…

Codzienna Stomatologia Łukasz Babczyński ul. Mikołowska 28/1a 41-400, Mysłowice tel. 601 155 351 » www.codziennastomatologia.pl

CLEAR ALIGNER SYSTEM NAKŁADEK WYRÓWNUJĄCYCH

Clear Aligner to innowacyjna, nieinwazyjna metoda leczenia ortodontycznego, przeznaczona zwłaszcza dla osób dorosłych. W wielu przypadkach może stanowić alternatywę leczenia w  stosunku do aparatów stałych i  ruchomych. Clear Aligner to bezbarwne, przeźroczyste nakładki, które prostują zęby. Nakładki te są niewidoczne, bezbolesne oraz biokompatybilne, co zapewnia wysoki komfort użytkowania. Metoda ta, podobna jest do znanej na świecie metody INVISALIGN.. Terapia z zastosowaniem Clear Aligner prowadzona jest ściśle wg zaleceń lekarza ortodonty. Terapia ta jest stosowana w przypadkach niewielkich i średnich wad, niewielkich zębowych stłoczeń, rotacji siekaczy, nawrotów wad po leczeniu aparatami stałymi. Ilość płytek w serii oraz wykonanie dodatkowych modeli kontrolnych ustala się indywidualnie dla każdego przypadku. Standardowo pacjent otrzymuje 3 nakładki na jeden łuk. Leczenie trwa kilka miesięcy. ZALETY • nakładki są minimalnie widoczne na zębach • Komfort - noszenie nakładek, jest niekołopotliwe i bezbolesne, a jest możliwe bez użycia drutu i metalu • Nakładki są wyjmowane, co wpływa na zachowanie odpowiedniej higieny podczas mycia zębów po posiłkach. (Do posiłków również należy nakładki zdjąć). • Efektywność- metoda jest sprawdzona kliniczne, a  czas leczenia minimalny. JAK WYGLĄDA LECZENIE • Wizyta konsultacyjna u ortodonty. Ortodonta sprawdza warunki zgryzowe i wówczas pacjent otrzymuje informacje o metodzie leczenia wady. • Pobieranie wycisków roboczych • Produkcja pierwszej fazy nakładek. • Leczenie • Retencja po osiągnięciu końcowych wyników leczenia- pacjent nosi ostatnie nakładki jako stabilizatory efektów leczenia.


Magazyn 13

gazetamyslowicka.com

OD PRZEPISU DO KRYTYKI, CZYLI EWOLUCJA PROGRAMÓW KULINARNYCH » Minęły 23 lata odkąd zmienił się ustrój, który zostawił na naszej gastronomiczno-kulturowej duszy piętno schabowego z kapustą. Otwarty rynek zaczął serwować nam fast-foodowe budki, za którymi pojawiła się moda na chińszczyznę. Nowe składniki na półkach sklepowych, kulinarne połączenia i możliwości. Za zmianami ruszyły media dając nam programy kulinarne.

J

ednym z pierwszych programów jaki pozwalał nam zorientować się w  nowej gastronomicznej rzeczywistości był „Gotuj z Kuroniem”. Pan Maciej wprowadzał nas w  nowe arkana kuchni, tworząc wariacje na temat takich klasyków, jak francuska zupa bouillabaise. Był to program, który utrzymywał się w tradycyjnej konwencji. Na ekranie występował kucharz podający składniki, ich miary oraz przepis, a przed telewizorem siedzieliśmy my, z kartkami i długopisami w rękach, skrzętnie notując wszystkie informacje płynące z TV. Podczas gdy Kuroń gotował zamknięty w swojej kuchni, inny zapalony kucharz–pasonat przełamał barierę przestrzenną i rozpoczął swoje podróże kulinarne. Tym kucharzem był Robert Makłowicz. „Podróże kulinarne Roberta Makłowicza” to jeden z  pierwszych programów, który wyłamał się z  konwencji studyjnej. Dzięki niemu można było przedstawić gotowanie w  dużo ciekawszy sposób niż tradycyjny. Makłowicz – z  wykształcenia historyk –potrafił przede wszystkim pięknie opowiadać o  historii miejsca, w  które akurat się udawał. W  dużej mierze ze względu na jego niezwykłe zdolności krasomówcze i  charyzmę wszyscy tak chętnie siedzieliśmy i do tej pory siedzimy przed telewizorami, śledząc każdy odcinek programu, obecnie pojawiającego się już w  kilku nazwach. Warto dodać, że pan Robert pobił rekord krajowy i światowy, jeśli chodzi o  czas nadawania jego „Podróży” – w  tym roku będzie to już czternaście lat! Następnie, za trendami światowymi, pojawiła się i  u  nas moda na noveau cuisine. Pod tą nie do końca jasną nazwą kryją się połączenia składników z  różnych stron świata, REKLAMA

FOT. PHOTL.COM

które na pierwszy rzut oka do siebie nie pasują, jak czekolada z mięsem. Noveau cuisine oznacza również coś bardzo estetycznego, co nazwałbym niemal sztuką na talerzu, jednak po porcji podanej w  ten sposób w  restauracji nie można się zwykle spodziewać zaspokojenia swojego apetytu. Wszystko to sprowadza się raczej do czegoś małego i bajecznie pięknego. W  tej konwencji stworzono kolejne programy kulinarne: „Kuchnia z  Okrasą” oraz „Pascal – po prostu gotuj”. I  o  ile Karol Okrasa – zawo-

dowy, świetny kucharz nie próbował w swoim programie stylizować się na nikogo, to Pascala Brodnickiego starano się wykreować na polskiego Jamiego Oliviera. Jego profesjonalizm podkreślano sztucznym łamaniem polszczyzny – Pascal udawał zatem typowego Francuza, który jednak poza kamerą władał językiem polskim w stopniu biegłym. Złośliwi dodają, że Pascal jako pierwszy uległ mechanizmowi lokowania produktu, zachwalając w  swoim programie kostki przyprawowe firmy Knorr.

Stylistyka programów kulinarnych zmieniła się o sto osiemdziesiąt stopni, gdy wzrosła rola kucharza – celebryty, wypierając częściowo sam etap gotowania i  podawanie przepisów. Doskonałym przykładem jest program Magdy Gessler, wzorowany na podstawie „Piekielnej Kuchni” Gordona Ramsey’a. Restauratorka krytykuje wszystko i  wszystkich, wzbudzając proste emocje u  telewidzów, a jednocześnie nie czyniąc nic kreatywnego. Mimo, że pani Magda pokazana jest w  akcji, to jednak nigdy nie jest do końca jasne, co gotuje, tylko styl, w jakim to robi. Nasza bohaterka szczodrze obsypuje przyprawami firmy Prymat wszystkie potrawy i nie ma znaczenia, czy widzowie uzyskają z  jej programu jakikolwiek przepis. Zmiana zainteresowań odbiorców da się także zauważyć w  programie „Ugotowani”, w  którym kilka osób zaprasza się wzajemnie na własnoręcznie przygotowaną kolację, po czym oceniają swoje wysiłki. Każdy od razu łatwo może się zorientować, że tak naprawdę nie jest ważne, jaki poziom umiejętności kulinarnych reprezentują uczestnicy programu. Najważniejsza jest tutaj dobra atmosfera, towarzysząca posiłkowi oraz krytykowanie – w mojej ocenie niejednokrotnie niesłuszne – swoich przeciwników. Śledząc rozwój tematyki kulinarno-gastronomicznej w  telewizji, widzimy wyraźnie, że w miarę upływu czasu zmieniły się nie tylko potrzeby odbiorców, którzy właściwie każdy przepis mogą znaleźć w  internecie. Widzimy, że najważniejsze jest, kto prowadzi program oraz płynące z niego emocje. Strefa kulinarna stała się kolejnym elementem rozrywkowym, dzięki któremu co poniektórym osobom udaje się zarobić trochę pieniędzy, nie wnosząc żadnych treści merytorycznych. Maciej Januszewicz m.januszewicz@gazetamyslowicka.com

ZUPA RYBNA Z RYB S Ł O D K O W O D N YC H WG MACIEJA KURONIA SKŁADNIKI • 2 l wywaru rybnego lub wody • 2 kg różnych wyfiletowanych ryb słodkowodnych • 3 duże różnokolorowe papryki, 4 cebule, 500 g obranych i pokrojonych w kostkę ziemniaków • 20 g słodkiej papryki w proszku • 1 ostra papryka typu czuszka lub chilli • 2 łyżki oleju lub smalcu • sok z 1 cytryny, ew. 2-3 kostki rosołowe • estragon, sól W  rondlu rozgrzewamy olej lub smalec, dodajemy pokrojoną w  kostkę cebulę, a  kiedy się zeszkli, pokrojoną w  paski paprykę. Przesmażamy i dodajemy sproszkowaną słodką i ostrą paprykę oraz estragon. Wkładamy pokrojone w  kostkę ziemniaki i  zalewamy wywarem. Zagotowujemy i  wkładamy pokrojone i  skropione sokiem z  cytryny filety rybne. Gotujemy około 15 minut, tyle żeby ziemniaki były miękkie, po czym doprawiamy do smaku. Jeżeli zamiast wywaru używamy wody, to możemy dodać kostki rosołowe.


14 Magazyn

STYCZEŃ 2012 • NR 07/2012

PRZEDŁUŻANIE RZĘS METODĄ 1 DO 1

PANIE DOKTORZE MAM GRYPĘ!

» Przedłużanie rzęs metodą 1 do 1 to ostatnio bardzo popularny zabieg, do którego ucieka się coraz więcej kobiet chcących nieco „wspomóc” naturę i dodać sobie więcej uroku. Z kilkoma pytaniami na ten temat zwróciliśmy się do Karoliny, specjalistki z salonu urody.

» Na szczęście nie każde przeziębienie to prawdziwa grypa, którą od kilku lat straszą nas media. Dobrze, powie ktoś, ale jak odróżnić jedno od drugiego?

zespół suchego oka, zapalenie spojówek, przyjmowanie chemioterapii – całkowity brak rzęs. A co w  przypadku alergików czy osób o wrażliwych oczach? Same rzęsy nie uczulają, ale pewne składniki zawarte w  kleju mogą uczulać. Co do wrażliwości oczu, rynek oferuje produkty specjalnie dla nich przeznaczone, aczkolwiek niektóre firmy produkujące kleje dbają o ich skład tak, by jednocześnie mogły być stosowane dla osób z wrażliwym okiem oraz tych, które nie mają takiego problemu. Jak długo utrzymuje się efekt? Wszystko zależy od tego, w jakiej fazie wzrostu rzęs naturalnych jest wykonany zabieg przedłużenia. Rzęsy doklejane do naturalnych wypadają wraz z nimi, co średnio dzieje się po 30 a nawet po 90 dniach od aplikacji – każda nasza rzęsa jest w innym stadium wzrostu. Po ok. 3, 4 tygodniach od założenia można je uzupełnić. Jestem zdecydowana, poddaję się zabiegowi, po ok. 3 godzinach mam piękne rzęsy. Co dalej? Jak mam o nie dbać? Nie trzeba specjalnie zmieniać swoich przyzwyczajeń, trybu życia, ponieważ założone rzęsy są odporne na wodę, pot i łzy, tak więc spokojnie możemy się w nich kąpać, pływać w basenie, uprawiać różne sporty, płakać. Płakać ze smutku czy może ze szczęścia? No raczej ze szczęścia, w  końcu mamy takie piękne rzęsy! Skoro są już tak piękne, to nie ma potrzeby malowania ich tuszem. Można niepotrzebnie zepsuć efekt. Zaleca się, aby 24 godziny po zabiegu nie moczyć ich w  wodzie. Co do samych kosmetyków, jakie powinno się stosować przy pielęgnacji, starajmy się unikać tych, które są na bazie glikoli oraz rozpuszczalników oleistych, ponieważ to znacznie osłabia siłę kleju. Wystrzegajmy się też używania zalotki.

ewentualnie ibuprofenu – aby złagodzić bóle i obniżyć gorączkę. Poza tym – środki przeciwkaszlowe i krople udrożniające nos. I  tylko tyle? A  leki przeciwwirusowe? Istnieje grupa dostępnych leków przeciw wirusowi grypy, ale decyzje o  ich zastosowaniu podejmuje lekarz po uwzględnieniu wskazań i  przeciwwskazań. Leki te stosuje się u chorych z potwierdzonym badaniami zachorowaniem na grypę, u  chorych z  grypowym zapaleniem płuc podczas hospitalizacji. Istnieje również pewna grupa osób, u  których z  powodu podwyższonego ryzyka powikłań zaleca się stosowanie leków przeciwwirusowych zarówno leczniczo jak i  profiFOT. PHOTL.COM laktycznie. Grypa to poważne a pewno nie jest to możliwe zachorowanie, które może być przyw 100% w gabinecie, ponie- czyną groźnych powikłań, zaostrzeń waż objawy zwykłego prze- innych chorób, a nawet skończyć się ziębienia i grypy są bardzo podobne, zgonem. a  poza tym bardzo wiele drobnoZapobieganie grypie corocznymi ustrojów może powodować zespoły szczepieniami przed okresem epidechorobowe zbliżone przebiegiem micznym powinno stać się dobrym do grypy. To w  jaki sposób można nawykiem wszystkich osób pracurozpoznać grypę? Grypę można po- jących w  dużym zagęszczeniu ludzi, dejrzewać u każdego pacjenta, który osób starszych, obciążonych chorobaw sezonie epidemicznym zgłasza się mi układu krążenia i oddechowego. do gabinetu lekarskiego z  objawami Pamiętajmy, że grypa to choroba ze strony układu oddechowego, bądź zakaźna, a więc zachowujmy podstaz  gorączką. Tylko pozytywny wy- wowe zasady higieny, myjmy ręce po nik badania wirusologicznego daje powrocie do domu, przewietrzajmy pewność, że dany zespół objawów to mieszkania, unikajmy dużych zbiogrypa. Testy serologiczne i  hodowle rowisk ludzkich, ograniczajmy konwirusa przeprowadzają w uzasadnio- takt z osobami, co do których mamy nych przypadkach stacje sanitarno- podejrzenie, że mogą być zarażone. -epidemiologiczne. Co robić przy pierwszych objaZdrówka życzę, ja się zaszczepiłem! wach? Gorączka, dreszcze, ból głowy – często silny, zagadkowy lub w okolicy czoła – katar, ból gardła, często suchy kaszel, ogólne osłabienie. Najważniejsze to wypoczynek, picie dużej ilości płynów i  stosowanie ogólBogdan Jany nie dostępnych bez recepty leków. Lekarz Rodzinny Przede wszystkim paracetamolu,

PRZEDŁUŻONE RZĘSY Aleksandra Latos: Na czym polega przedłużanie rzęs metodą 1 do 1? Karolina: Ta metoda polega na dokładnym przyklejeniu każdej syntetycznej rzęsy do każdej naturalnej. Jeżeli są prawidłowo założone, dają bardzo naturalny efekt. Z jakiego materiału są wykonane takie rzęsy? Zawierają w sobie coś, co może nam zaszkodzić? Rzęsy, które doklejamy do naturalnych, są wykonane z  jedwabiu oraz domieszki syntetyku. Nie są w  żadnym stopniu szkodliwe dla zdrowia. Jeśli te rzęsy zawierałby sto procent jedwabiu, wówczas byłyby zbyt lekkie. Syntetyk sprawia, że rzęsa jest elastyczna i sprężysta oraz doskonale imituje naturalną. Doklejanie rzęsy do rzęsy wydaje się być zabiegiem czasochłonnym. Ile średnio on trwa? Czas zabiegu zależy od ilości naturalnych rzęs klientki. Średnio wynosi od 2,5 do 3,5 godziny. W czasie jego trwania klientka wygodnie leży, REKLAMA

FOT. ARAMEDIA

może się odprężyć, ale jest ważna uwaga – panie cierpiące na problemy z kręgosłupem nie powinny się poddawać temu zabiegowi, z  racji zbyt długiego przebywania w jednej pozycji. Jeżeli kobiety decydują się na przedłużanie rzęs, to głównie dlatego, żeby dodać sobie tym urody. Dla kogo jeszcze polecasz taki zabieg? Przede wszystkim polecam go kobietom, które natura obdarzyła krótkimi i rzadkimi rzęsami. Przedłużanie to ingerencja w  naturalne piękno, ale po założeniu syntetycznych rzęs, natychmiast otrzymujemy efekt wydłużenia, podkręcenia i  zagęszczenia. Warto wspomnieć, że posiadanie na sobie takich rzęs oszczędza wiele czasu kobietom, które dotąd poświęcały go sporo na makijaż, na przykład przed wyjściem do pracy (śmiech). Każda z pań może poddać się przedłużaniu rzęs metodą 1 do 1? Kto powinien tego unikać? Jednym z przeciwwskazań do wykonania zabiegu są stany zapalne oczu,

Rozmawiała Aleksandra Latos a.latos@gazetamyslowicka.com REKLAMA

N


gazetamyslowicka.com

Magazyn 15


16 Magazyn

STYCZEŃ 2012 • NR 07/2012

DAMSKIM PIÓREM O TYM... JAK KUPOWAĆ MĄDRZE! » Zjawisko, które kobiety lubią najbardziej – wyprzedaże. W  salonach samochodowych mają teraz miejsce wyprzedaże roczników, więc hulaj dusza, piekła nie ma!

Z

ajmiemy się – jak na kobietę przystało – segmentem małych aut miejskich, które mają skromne silniki, małe spalanie i niewielkie gabaryty, dzięki którym możemy się wcisnąć miedzy Hammera a Jeepa. Na polskim rynku małych aut furorę robi Hyundai i10. Niewielki, ale we wnętrzu znajdziemy sporo miejsca. Do tego jego wygląd nie jest ekstrawagancki, a  co za tym idzie jest p on a d c z a s ow y. Elegancja i10 tkwi w  prostocie. Hyundai oferuje nam także bogate pakiety wyposażenia, które wbrew pozorom nie są takie drogie. Silniki i10 dostępne są w wersjach benzynowych oraz diesla. Średnie spalanie nie przekracza 5l/100 km w  cyklu mieszanym. Mimo to, warto zapytać o możliwość zamontowania w nowym aucie instalacji gazowej, ponieważ w niektórych salonach Hyundaia jest już dostępna taka usługa. Dzięki temu nie tracimy gwarancji, a oszczędzamy na paliwie. Mankamentem dla niektórych może

być brak automatycznej skrzyni biegów. Następnym samochodem segmentu A jest nowy Nissan Micra. To już czwarta generacja tego miejskiego auta. Stylistycznie nie przypomina poprzedniej charakterystycznej generacji. Nowa Micra nafaszerowana jest technologią. Znajdziemy w  niej system wspomagania parkowania, czujnik cofania, tempom at oraz łączność Bluetooth. Na tę chwilę dostępna jest tylko wersja benzynowa silnika. Spalanie jest podobne jak w  i10 z  tym, że przy automatycznej skrzyni biegów – a taka jest dostępna – średnie spalanie nieco wzrasta. Nissan stawia na bezpieczeństwo, także znajdziemy w  nim aż 6 poduszek powietrznych oraz system ABS i  ESP montowane w standardzie. Niekwestionowanym faworytem w klasie aut miejskich jest Smart. Nie bez przyczyny. Jest to jedyne auto, którym można zaparkować prostopadle do innego samochodu i  nie

7 5 2

1 2

7

6 4

3 1 7 5 3 2 1 4 8 9 1 4 8 9 8 3 8 6 5 8 6 2 5 6 1 9 4 2 5

5

7 1

8

8 9 1 4 3 8 6 2 8 1 2 7 3 7

3

6

wystawać poza jego obrys. Dlatego jest tak ceniony w zatłoczonych miastach. To mikroskopijne autko może poszczycić się dużą gamą silników benzynowych o  mocy wahającej się od 61 KM do 84 KM, co przy niewielkich gabarytach Smarta robi z niego bardzo dynamiczne auto. Silnik diesla nie może się chwalić dużą mocą, bo w jego zasięgu jest jedynie 54 KM, ale za to jego mocą stroną jest małe spalanie – tylko 3,5 l na 100 kilometrów. Dodatkowo Smart dostępny jest w 4 różnych wersjach wyposażenia oraz z różnymi skrzyniami biegów. Wśród nich znajdzie się też coś dla pań, które lubią sportowy styl – BRABUS, który jest sportową wersją Smarta. Ostatnimi wartym uwagi samochodami są Peugeot 107 – ze względu na ekstrawagancki wygląd – oraz Fiat 500, który w  standardzie ma bardzo bogate wyposażenie. Peugeot, niestety, poza charakterystycznym wyglądem nie ma zbyt wiele do zaoferowania w standardowej wersji, a za klimatyzację, wspomaganie kierownicy czy radio trzeba sporo dopłacić. Auto dostępne jest z silnikiem w  wersji benzynowej jak i  diesla. Natomiast Fiat szokuje rozpiętością opcji dostępnych w  standardowej wersji. Pięćsetka naszpikowana jest poduszkami powietrznymi – znaj-

5

6 7

9 5 3 8 8 1 2 3 7 9

1 7

9

8 7 5

4

3 1

9

dziemy nawet poduszkę kolanową dla kierowcy oraz kurtyny powietrzne. Poza tym mamy system ABS z elektronicznym podziałem sił hamowania i  system przeciwpożarowy FPS. By chronić auto, w standardzie zamontowany jest immobiliser oraz centralny zamek zdalnie sterowany. Dla poprawy komfortu mamy elektrycznie sterowane szyby przednie oraz lusterka, regulację wysokości kierownicy, wspomaganie kierownicy oraz radioodtwarzacz CD/MP3. Poza tym w  wyposażeniu standardowym znajdziemy jeszcze komputer pokładowy, reflektory do jazdy dziennej oraz dzieloną tylną kanapę. Jedynie za klimatyzację trzeba dopła-

A teraz szturmem na salony!

Magdalena Sus m.sus@gazetamyslowicka.com

REKLAMA

1

8

8 4 5 6 1 9 3 7 9

6 9 2

2 3 4

cić. Jeśli chodzi o silniki – tutaj też jest bogato. Fiat zaoferował 5 silników benzynowych o różnych pojemnościach oraz 2 silniki diesla o jednej pojemności 1.3. Wygląd pięćsetki jest dość radosny oraz niefrasobliwy. Dla każdego coś miłego. Mamy samochody dla miłośników japońskiej myśli technicznej, niemieckiej precyzji, francuskiej elegancji oraz włoskiej energii.

3 4 1

6 6 2 9 3 8 6 8 4 7 1 4 3 5 2 6 8 3 7 6

3

9

59

2 5 6

6

8 6 4 8

4 1

3

1

9

2 6

9 7 2 4 7

7 5

8

6

3

2 3

7 4 9

7 5

5 9 8 3 7 4

3 2

1


Rozrywka 17

gazetamyslowicka.com

HOROSKOP MIŁOSNY NA 2012 ROK Jeśli w twój związek wkradł się cień znuBaran (21.03 – 19.04) dzenia lub zniecierpliwienia – wszystko jest jeszcze do naprawienia. Miłość czeka, by ją przywołać. Dla samotnych szansa spotkania kogoś bardzo ważnego. Zakochaj się w Wadze – będziecie zgadzać się we wszystkim lub Lwie – jego szczodrość i ciepło ogrzeją cię. Jeśli szukasz miłości nie trać czasu, lecz nie oczekuj, że nowa miłość zacznie się jak w filmowym romansie. Za to okaże się, że twój wybranek ceni sobie wierność i  stałość. Zakochaj się w  Raku – jego wrażliwość i  czułość są ci bardzo potrzebne lub Pannie – łączy was podobny stosunek do życia.

Byk (20.04 – 22.05)

Osoby pewne swych uczuć postanowią się w tym roku zdeklarować, zdeklarowane – kupią obrączki. To doskonały moment na ślub. Jeśli marzysz o dziecku, to także odpowiedni czas. Zakochaj się w Strzelcu – będziecie parą prawdziwych szczęściarzy lub Wodniku – jego fantazja jest ci bardzo potrzebna.

Bliźnięta (23.05 – 21.06)

W związkach, w  których już zaznaczają się różnice charakterów, w  tym roku mogą się one zaostrzyć i trudniej będzie dojść do porozumienia. Pamiętaj, że łatwiej zbudować mur, niż go potem skruszyć. Zakochaj się w Byku – uczuciowa natura to cenna zaleta lub w Skorpionie – stworzycie udane partnerstwo.

Rak (22.06 – 22.07)

Życie towarzyskie sprzyja poznawaniu nowych osób, jeśli jesteś bez pary, zawrzesz romantyczne znajomości. Pamiętaj, że pierwsza połowa roku sprzyja wymianie małżeńskich obrączek. Zakochaj się w Baranie – jego spontaniczność to to czego ci trzeba lub w Bliźniętach – barwne dni to wasza przyszłość.

Lew (23.07 – 23.08)

Dla Panien w związkach to dobry rok by pomyśleć o praktycznych sprawach, poprawie warunków mieszkaniowych, lepszej organizacji, tak abyście mieli czas na wspólne przyjemności. Zakochaj się w Rybach – ich czułość jest niczym balsam na twoje serce lub w Byku – świetnie się zgadzacie we wszystkim.

Panna (24.08 – 22.09)

Jeśli twoje serce już wybrało, warto zalegalizować związek, jeśli zaś wciąż jesteś singlem wybierz się tam, gdzie słychać miły gwar i radosną muzykę. Siedząc w domu zmniejszasz swoje szanse na szczęście. Zakochaj się w Wodniku – będziecie szczęśliwą parą lub we Lwie – potrzebujesz jego ciepła.

Waga (23.09 – 22.10)

Odważ się zajrzeć w mroczne zakamarki duszy, pora pozbawić je tajemniczej mocy. W związkach niewykluczone przetasowania, przede wszystkim w tych, w których zbiera się na burzę. Zakochaj się w Raku – udzieli ci się jego spokój lub w Koziorożcu – znajdziesz w nim prawdziwe oparcie i oczywiście miłość.

Skorpion (23.10 – 21.11)

Podobno szczęście jest jak motyl, chętniej przylatuje do tych, którzy sami za nim nie gonią, sprawiając im miłą niespodziankę. Dla Strzelców już związanych szykuje się szczęśliwy okres w związku. Zakochaj się w Baranie – z nim miłość i wolność połączą się w jedno lub w Bliźniętach – przyciągacie się.

Strzelec (22.11 – 21.12)

Zwycięzcy z poprzedniego numeru: Marianna Huchro, Elżbieta Buchta, Paulina Bidas

Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres siedziby redakcji: ARAmedia (z dopiskiem: „Gazeta Mysłowicka”) ul. Mikołowska 29 41-400 Mysłowice REKLAMA

Na rozwiązanie krzyżówki czekamy do 20 lutego. Spośród wszystkich nadesłanych odpowiedzi wylosujemy 3 osoby, które podadzą prawidłowe rozwiązanie. Zwycięzcy otrzymają nagrodę w postaci bonu na poczęstunek w  restauracji & bistro Pasibrzuszek przy ulicy Mikołowskiej 29 Życzymy miłego rozwiązywania!

Koziorożec (22.12 – 19.01) Gwiazdy nie radzą podejmować rady-

kalnych decyzji, lepiej nie spiesz się ani z pisaniem rozwodowego pozwu, ani kupowaniem ślubnej sukni. Zakochaj się w Skorpionie – jego emocjonalna natura to coś dla ciebie lub w Byku – romantyczna i jednocześnie pragmatyczna natura Byka wzbudzi twoje zaufanie. Unikaj pochopnego nawiązywania znajomości, bo możesz wplątać się w  toksyczny, ograniczający związek. Dla zgodnych par to czas testu, który może wypaść pomyślnie. Życie codzienne stanie się ciekawe. Zakochaj się w Bliźniętach – odbieracie na tej samej fali lub w Wadze – będzie to układ idealny.

Wodnik (20.01 – 18.02)

Dopiero letnie dni okażą się odpowiednią scenerią dla nowych znajomości, a co najważniejsze, romanse będą miały szansę przetrwać jesień, zimę i to niejedną. Zakochaj się w Raku – okaże ci wiele zrozumienia i tak potrzebnej ci serdeczności lub w Koziorożcu – przy nim poczujesz się bardzo bezpiecznie.

Ryby (19.02 – 20.03)


18 Sport

STYCZEŃ 2012 • NR 07/2012

MINĘŁO PÓŁ WIEKU OD OSTATNIEGO STARTU SZTYGARA Z KOSZTÓW

JERZY CHROMIK

H

istoria naszego Mistrza jest naprawdę niezwykła. Urodził się 15.06.1931 r. w Kosztowach w  rodzinie kolejarza Józefa Chromika i  Berty Stańczyk. Miał dwóch młodszych braci: Józefa i  Henryka. Rodzina mieszkała w domu położonym blisko lasu przy ul. Białobrzeskiej 23, dlatego bracia mieli gdzie biegać i się bawić. Jednak Jurek był bardzo chorowitym dzieckiem, szczupłym i  słabym. Lekarze zabraniali mu uprawiać sport i zwalniali z lekcji wychowania fizycznego. Jurek, wbrew zakazom, trenował piłkę nożną w klubie LZS Kosztowy. Po skończeniu podstawówki w starej szkole w  Kosztowach kontynuował naukę w  Męskim Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach oraz w  Liceum Mechanicznym w  Zabrzu. Będąc w  trzeciej klasie liceum, aby zaliczyć wychowanie fizyczne wziął udział w Biegach Narodowych. Wygrał i  został zauważony przez trenera Górnika Zabrze Jana Vorreitera. Młody zawodnik ciężREKLAMA

FOT. POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI

ko trenował. Zdobył pierwsze medale na Mistrzostwach Śląska oraz wygrał Ogólnopolską Spartakiadę w Warszawie. Zaczął treningi z  Janem Mulakiem, zdał maturę i  trafił do wojska. Wygrał III Akademickie Mistrzostwa Polski w  Krakowie na 1500 m. W 1953 r. został zwolniony z  wojska i  pracował na wydziale inwestycji budownictwa sportowego przy Radzie Głównej w Katowicach. Od 1957 r. związany był z  Kopalnią „Wujek”, gdzie był sztygarem zmianowym i inspektorem nadzoru. Dwukrotnie żonaty: z  Edytą Kos, z którą miał syna Piotra oraz z Brygidą Paszek. Chromik biegał na różnych dystansach i  był zawodnikiem drobnej budowy (przy wzroście 175 cm ważył 58 kg). W 1955 r. zwyciężył przy 50-tysięcznej publiczności, pokonując na dystansie 5000 m – podczas II Międzynarodowych Igrzysk Sportowych Młodzieży w Warszawie – m.in. „Czeską lokomotywę” Emila Zatopka oraz rekordzistę świata Iharosa. W tym samym roku ustanowił

także rekord świata w Bratysławie na 1500 m oraz w  Budapeszcie na dystansie 3 km z przeszkodami. Nie sposób wymienić wszystkich jego sukcesów. Dwadzieścia trzy razy reprezentował Polskę w  meczach międzypaństwowych (25 startów, 14 zwycięstw indywidualnych), aż dwadzieścia dwa razy pobijał rekordy kraju (na dystansach od 1500 do 10000 m). Jedenaście razy był Mistrzem Polski: 5000 m (1953), 10000 m (1955), 3000 m z  przeszkodami (1952, 1954, 1956, 1960-1962) oraz w  biegach przełajowych na 8 km (1953, 1954) i 12 km (1956). Uczestnik mistrzostw Europy (1954, 1958, 1962). W Sztokholmie (1958) wygrał bieg na 3000 m z przeszkodami, osiągając w finale czas 8.38.2. Zwycięzca Crossu L'Humanité w Paryżu (1959) i  dwukrotnie biegu memoriałowego im. J. Kusocińskiego na 3000 m (1955, 1958). Zajął 2. miejsce w plebiscycie czytelników „Przeglądu Sportowego” w 1958 r. Wielokrotnie odznaczany (Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe, Krzyżem Kawalerskim OOP, Medalem Kalós Kagathós) przez całe swoje życie był niezwykle skromny i  życzliwy. Szczęścia i  medali zabrakło mu tylko podczas olimpijskich startów. W Melbourne w 1956 r. tuż przed startem zatruł się kiełbasą, a w Rzymie w 1960 r. zmagał się jeszcze z kontuzją. Swoją dwunastoletnią karierę zakończył w 1962 r. W 1966 r. otrzymał tytuł magistra inżyniera mechanika górniczego. Przeszedł na emeryturę w 1986 r., a rok później zmarł w Katowicach na zawał serca. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Zabrzu.

Grażyna i Adam Wojciechowscy g.wojciechowska@gazetamyslowicka.com

FOT. ADAM WOJCIECHOWSKI

» Kiedy biegał po Kosztowach, Krasowach czy Brzezince z ciężarkami w rękach, albo skakał po polach w  głębokim śniegu, mieszkańcy Mysłowic śmiali się z  niego i  stukali w  czoło, biorąc go za wariata. Jednak kiedy zaczął odnosić światowe sukcesy, na lokalnych drużkach spotykał się już tylko z podziwem i szacunkiem. W tym roku mija 50 lat od ostatniego startu w oficjalnych zawodach Jerzego Chromika.

IV MEMORIAŁ AGATY MRÓZ-OLSZEWSKIEJ

O

rganizowany przez Fundację „Kropla Życia” im. Agaty Mróz-Olszewskiej Memoriał odbędzie się także w tym roku. Będzie to już czwarta edycja Memoriału, którego celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej krwiodawstwa oraz transplantacji i przeszczepu szpiku kostnego. Memoriał, poprzez współpracę z przedsiębiorstwami, instytucjami oraz innymi organizacjami charytatywnymi, przybliżając problematykę związaną z  ich działalnością, propaguje krwiodawstwo w  coraz szerszych kręgach społecznych, sportowych i  kulturalnych. Corocznie w tym wydarzeniu uczestniczą tysiące ludzi. Trzecia edycja, która odbyła się w Dąbrowie Górniczej także była ogromnym sukcesem. Na hali kibicowaliśmy siatkarkom a w Parku Hallera bawili przy artystycznych występach. Wielu ludzi oddało krew i zarejestrowa-

ło się, jako potencjalni dawcy szpiku. Inni wsparli inicjatywę, kupując bilety i tak, jak Gazeta Mysłowicka – propagowali idee organizatorów za pomocą mediów. Fundacja „Kropla Życia” im. Agaty Mróz-Olszewskiej zwraca się, w trosce o jak najlepszą organizację czwartej odsłony Memoriału, z propozycją wsparcia tego szczytnego przedsięwzięcia. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Fundacją. Dziękujemy!

KONTAKT: Fundacja „Kropla Życia” im. Agaty Mróz - Olszewskiej ul. Mikołowska 29 41-400 Mysłowice tel. 32 317-14-26 Grażyna i Adam Wojciechowscy g.wojciechowska@gazetamyslowicka.com

KONKURS SPORTOWY Redakcja sportowa organizuje konkurs pt. „Moje sportowe wspomnienie”. Uczestnikiem konkursu może być każdy, pod warunkiem dostarczenia do organizatorów konkursu tekstu składającego się maksymalnie z 3700 znaków. Forma wypowiedzi literackiej jest dowolna. Tekst powinien być związany ze sportem i  Mysłowicami. Podpisane prace (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz wyrażenie zgody na publikację tekstu oraz na podanie danych osobowych przy ogłaszaniu zwycięzców konkursu przez organizatora w „Gazecie”) można złożyć

osobiście lub przesłać pocztą pod adres: „Gazeta Mysłowicka”, ARAmedia, ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice. Termin nadsyłania prac mija 30.04.2012 r. Uczestnik może złożyć maksymalnie trzy prace. Redakcja nagrodzi autorów najciekawszych tekstów. Najlepszy tekst zostanie także opublikowany na łamach „Gazety”. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w  majowym wydaniu. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom do 15.06.2012 r. Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy!


Sport 19

gazetamyslowicka.com

LIGOWE ZWYCIĘSTWO SIATKAREK

GÓRNIK WESOŁA WZNAWIA TRENINGI SPORT W SKRÓCIE » Zwodnicy Górnika Wesoła wznowili treningi i  przygotowują się do wiosennej rundy ligowych zmagań. Nasz czwartoligowy lider przeprowadza nowe transfery, a trener Radosław Gabiga myśli nad nowymi wzmocnieniami drużyny.

Minister Sportu i Turystyki Pani Joanna Mucha objęła honorowym patronatem imprezę FIVB Beach Volleyball SWATCH World Tour w  siatkówce plażowej mężczyzn, która odbędzie się w  dniach 24-29.04.2012 w  mysłowickim Ośrodku Sportów Letnich Słupna.

w trakcie której na trybunach hali na Bończyku, większy doping miały zawodniczki z Sosnowca. W  składzie Silesii Volley zagrały: Olszówka, Najmrodzka, Wysocka, Wawrzyniak, Furtak, Bojdak, Adamska (libero) oraz Sowała i Andrysiak. SMS PZPS I  Sosnowiec wystawił do meczu: Szymańską, Flakus, Wójcik, Strózik, Tobiasz, Kąkolewską, Kuziak (libero) oraz Korabiec (libero) i Twardowską. Kolejny mecz Silesia Volley Mysłowice/Chorzów rozegra na wyjeździe z  zespołem KS Piecobiogaz Murowana Goślina w  dniu 21.01.2012 r. Nie będzie im łatwo – w  ostatniej kolejce nasze przeciwniczki pokonały 3:0 zespół MMKS Gaudia Budmel Trzebnica i  awansowały w  ligowej tabeli. Jednak drużyna Silesii nie raz już pokazała, że potrafi się zmobilizować na trudne mecze. To właśnie nasze siatkarki pokonały przecież jako pierwsze Murowaną Goślinę i trzymamy kciuki, aby znów to powtórzyły.

Grażyna i Adam Wojciechowscy g.wojciechowska@gazetamyslowicka.com

FOT. ADAM WOJCIECHOWSKI

FOT. ALEKSANDRA WOJCIECHOWSKA

Z

espół z Wesołej na pewno opuści Marek Walczak, gdyż skończyło mu się wypożyczenie z  Rozwoju Katowice. Podziękowano także Sławomirowi Czachowskiemu z  powodu nieusprawiedliwionych nieobecności na treningach drużyny. Nie wiadomo jeszcze, czy Artur Karpowicz i  Marcin Smarzyński odejdą do Zagłębia Sosnowiec, z którym obecnie trenują. Również nad zmianą klubu zastanawia się Michał Gruchalski, który otrzymał propozycję z zespołu Grunwald Ruda Śląska. Na treningach Górnika Wesoła możemy już zobaczyć nowych zawodników. Wysokim wzrostem wyróżnia się z  nich napastnik Michał Haftkowski, zawodnik między innymi Jantaru Ustka i  Ruchu Chorzów. Ciekawym transferem byłoby sprowadzenie testowanego na Wesołej Michała Brzozowskiego. Ostatnie pół roku spędził on w  Grunwaldzie Ruda Śląska, gdzie zdobył 10 bra-

NAZWA KLUBU

MECZE

WYGR/ PRZEGR.

SETY

MAŁE PKT

PKT

01

Siódemka Legionovia Legionowo

14

14:0

42:12

1261:1011

39

02

KS Piecobiogaz Murowana Goślina

14

10:4

35:16

1214:1033

31

03

PSPS CHEMIK Police

14

10:4

36:19

1252:1117

31

04

Armatura Eliteski AZS UE Kraków

14

9:5

34:18

1196:1090

30

05

Jadar AZS Politechnika Radom

14

8:6

29:21

1196:1111

24

06

Jedynka Aleksandrów Łodzki

14

7:7

26:28

1193:1199

20

07

Silesia Volley I Mysłowice/Chorzór

14

6:8

25:27

1119:1130

20

08

AZS WSBiP KSZO Ostrowiec Św.

14

6:8

23:32

1143:1214

16

09

MUKS Sparta Warszawa

14

5:9

20:31

1076:1160

16

10

PLKS Pszczyna

14

5:9

22:33

1176:1264

13

11

SMS PZPS I Sonsowiec

14

2:12

13:39

947:1200

7

12

MMKS Gaudla Budmel Trzebinia

14

2:12

10:39

989:1156

5

Podczas zawodów: "Bijemy Rekordy" pamięci Franciszka Tomali, które odbyły się 20.12.2011r padły 3 rekordy klubów, które wywalczyli: Jacek Błotko w kategorii 9 latków na dystansie 200 grzbiet z  czasem 3;30,54, Szlachta Aleksandra w kategorii 8 latków na dystansie 200 dow z  czasem 4;33,83 oraz Kałużny Daria na dystansie 200 grzbiet z czasem 4;28,76. W I Lidze Mysłowickiego Futsalu prowadzi Areszt Śledczy, który ma aż 17 punktów przewagi nad zajmującym w tabeli drugie miejsce zespołem Fenixu. 8 stycznia 2012r w  hali MOSiR w  Mysłowicach w  ramach XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy niepełnosprawni sportowcy z  całego Śląska rozegrali pokazowe mecze na wózkach: koszykówki, rugby, unihokeja i szermierki. W Plebiscycie Dziennika Zachodniego na Człowieka Roku 2011 w  Mysłowicach został nominowany także sportowiec. Jest nim Wojciech Grzyb - piłkarz Ruchu Chorzów, twórca Charytatywnego Turnieju „Piłkarze Dzieciom”.

Cudze chwalimy, swego nie znamy? Grażyna i Adam Wojciechowscy g.wojciechowska@gazetamyslowicka.com

XIII WIGILIJNY TURNIEJ DZIECI W TENISIE STOŁOWYM

TABELA: I LIGA KOBIET W SIATKÓWCE MIEJSCE

mek. Z II ligowej Resovii ma pomóc naszej drużynie pomocnik Paweł Cygnar. Kolejnym wzmocnieniem miałby być także młody 19-latek Slavii Ruda Śląska Daniel Kutarba. To dopiero początek okienka transferowego. Nic nie jest do końca przesądzone i wiele może się jeszcze zmienić. Miejmy jednak nadzieję, że przeprowadzone transfery pomogą Górnikowi Wesoła w  skutecznej walce o  punkty i  w  trzecioligowym awansie drużyny. Do awansu drużyna potrzebuje także wsparcia kibiców, a  tych na stadionie przy ul. Sportowej ciągle jak na lekarstwo. Jest to naprawdę dziwne, po przecież Wesoła jest liderem, ma najwięcej strzelonych goli, najmniej straconych i  zero porażek na swoim koncie.

VI TURNIEJ CHARYTATYWNY MYSŁOWICKIEJ GIEKSY

FOT. GRAŻYNA WOJCIECHOWSKA

W

14. ligowej kolejce Silesia Volley Mysłowice/ Chorzów pokonała SMS PZPS Sosnowiec 3:0 (25:15, 25:23, 25:22). Nie był to wcale łatwy mecz dla podopiecznych Sebastiana Michalaka. Tylko pierwszy set wygrały zdecydowanie. W  drugim i  trzecim secie prowadziły młode uczennice sosnowieckiej SMS PZPS. Trenowane przez Andrzeja Pecia siatkarki bardzo ambitnie walczyły, stawiały skuteczny blok oraz dobrze grały w  obronie. Drużyna Silesii Volley Mysłowice/Chorzów wygrała tylko dzięki doświadczeniu. W końcówkach setów odrabiała straty i  bezlitośnie wykorzystywała błędy młodych sosnowiczanek.Po meczu słychać było głosy kibiców, którzy dziwili się, dlaczego gospodynie tak się w  tym meczu męczyły z  dużo młodszymi przecież przeciwniczkami. Czy spowodowały to problemy zdrowotne, z  jakimi borykał się zespół, czy też zlekceważenie słabszego przeciwnika i brak koncentracji oraz waleczności? Zwycięzców się podobno nie sądzi, cieszmy się więc z  trzech punktów i  przychodźmy na mecze kibicować naszej drużynie, żeby nie powtórzyła się historia z ostatniej kolejki ligowej,

Gimnazjum nr 1 po raz ósmy okazało się najlepsze w rozgrywkach piłki siatkowej dziewcząt w  ramach rywalizacji sportowej mysłowickich szkół.

W dniach 28-29 grudnia 2011 r. w  Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Folwareckiej w  Żorach odbył się „XIII Wigilijny Turniej Dzieci i Młodzieży w Tenisie Stołowym”. W  zawodach w  12 kategoriach rywalizowało aż 328 uczestników. Nie mogło na nich zabraknąć także mysłowiczan. Do czołowej ósemki zawodów udało się awansować Martynie Zygadło (JKTS Jastrzębie Zdrój), która – podobnie jak Jan Zandecki (niestowarzyszony) – zajęła drugą lokatę. Ósme miejsce, po bardzo dobrej grze, odnotowała także Claudia Brudniok (KTS Mysłowice). Gratulujemy!

To już szósta odsłona turnieju piłkarskiego organizowanego przez kibiców GKS Katowice z Mysłowic oraz Stowarzyszenie SK1964. Turniej podobnie jak w ostatnich latach zostanie rozegrany z  myślą o  9-cio letniej Magdzie Ociepce, która choruje na rzadką chorobę CVID. Jak co roku na turnieju oprócz samego widowiska piłkarskiego, w  którym wezmą udział takie drużyny jak GKS Katowice czy hokejowa drużyna GKS Katowice zapowiada się wiele atrakcji. Póki co pozostają one słodką niespodzianką organizatorów, ale zapewniamy że warto odwiedzić po raz kolejny Halę MOSIR przy ul. Bończyka w  Mysłowicach. Turniej odbędzie się w  dniu 19 Luty 2012 (niedziela) – start zaplanowany jest na godzinę 16.00. Cena biletu cegiełki to 10zł. Już teraz z miejsca zapraszamy wszystkich na dobrą zabawę ale w  szczególności możliwość pomocy Magdzie i jej rodzicom.

Grażyna i Adam Wojciechowscy

Materiał Nadesłany

g.wojciechowska@gazetamyslowicka.com

Organizatorzy


20 Reklama

STYCZEŃ 2012 • NR 07/2012

Gazeta Mysłowicka #07  

Siódme wydanie bezpłatnej Gazety Mysłowickiej

Gazeta Mysłowicka #07  

Siódme wydanie bezpłatnej Gazety Mysłowickiej

Advertisement