Page 1

G A Z E T A

B E Z P Ł A T N A www.gazetamyslowicka.com

SIERPIEŃ 2011 • NR 02/2011

Mysłowice 800 lat temu

Wspomnienia po festiwalach

Historia mysłowickiego rynku w pigułce. Jak rozwinęło się nasze miasto od XIII wieku. Jak wyglądało dawniej?

Największe imprezy w Polsce. Podsumowanie Off Festivalu oraz XVII edycji Przystanku Woodstock. Relacje uczestników.

» STR. 6 - 7 Fałszywy alarm w Sądzie Rejonowym. Mysłowicka policja postawiona na nogi. » STR. 3

» STR. 4

ZMIANY W INSTYTUCJACH MIEJSKICH

MIASTO SZUKA OSZCZĘDNOŚCI

Inwestycje w Mysłowicach. Osiedle Prezydenckie oraz r e w it a l i za c j a o bie kt ów pokopalnianych na Bończyku. » STR. 12 Otwarcie nowego sezonu sportowego. Zapowiedzi rozgrywek na najbliższy sezon » STR. 14 - 15

WIĘCEJ INFORMACJI » STR. 7

A także...

• Krzyżówka z nagrodami • Co to jest sloow food? • Podsumowania akcji Lato w Mieście • Uniwersytet III Wieku zaprasza • Kolorowanka dla dzieci REKLAMA

FOT. ARAMEDIA

CIĘCIA W MZGK. LIKWIDACJA MZD

» STR. 2


2 Informacje

SIERPIEŃ 2011 • NR 02/2011

Zwolnienia w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej

FOT. ARAMEDIA

Z

wolnienia w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej są elementem gruntowej restrukturyzacji Zakładu. Zwolnienia grupowe objęły głównie grupę pracowników produkcyjnych skupionych w przerośniętym 24 osobowym dziale remontowo-budowlanym i  obsłudze pogotowia technicznego. W  chwili obecnej szczupłość środków na remonty nie pozwala utrzymać tak licznej grupy wykonawczej, tym bardziej, że Zakład nie może świadczyć już usług na rzecz wspólnot mieszkaniowych, ani innych

podmiotów zewnętrznych. W przyszłości większość prac remontowo-budowlanych będzie zlecana firmom zewnętrznym, podobnie jak usługa pogotowia technicznego. Zwolnienie grupowe objęło 17 osób i wiąże się z likwidacją działu remontowo-budowlanego, administracji wspólnot mieszkaniowych oraz hotelu robotniczego. Zwolnieniami objęto zarówno pracowników fizycznych (12 osób), jak i  administracyjnych (5 osób). Ograniczenie zatrudnienia i związane z tym ograniczenie kosztów powiązanych w  nowym roku

Drodzy czytelnicy!

Ul. Katowicka. Co zostało już wykonane?

M

amy przyjemność oddać w Wasze ręce drugie wydanie „Gazety Mysłowickiej”. Dziękujemy za odzew z Waszej strony i mamy nadzieję na jeszcze większy po każdym kolejnym wydaniu. Tak jak pisaliśmy już ostatnio- każda sugestia, drobna uwaga i  propozycja ma dla nas bardzo duże znaczenie. Dlatego też zapraszamy do kontaktowania się z nami pod adresem e-mail redakcja@ gazetamyslowicka.com lub pisania bezpośrednio na adres naszej siedziby (ARAmedia ul. Mikołowska 29 41-400 Mysłowice, z  dopiskiem: „Gazeta Mysłowicka”). Czekamy na Wasze opinie i sugestie, ponieważ czasopismo to jest skierowane do Was i chcemy, żebyście tworzyli je razem z  nami. Życzymy przyjemnej lektury! Redakcja

gazetamyslowicka.com

W

budżetowym przyniesie Zakładowi łącznie oszczędności na poziomie 100.000zł miesięcznie. Prace wykonywać będą firmy zewnętrzne wyłonione w drodze przetargu, zgodnie z ust. Prawo zamówień publicznych. Na chwilę obecną przychody bieżące Zakładu nie wystarczą na pokrycie wszystkich ponoszonych przez niego kosztów.

Magdalena Grządziel

FOT. ARAMEDIA

chwili obecnej na ulicy Katowickiej wykonano już odcinek kanalizacji deszczowej o  długości 150m od ul.Bończyka w kierunku stacji Shell. Rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej od stacji Shell w kierunku ul. Bytomskiej. Zgodnie z umową zawartą w  dniu 13.06.2011 zakończenie robót planowane jest na 12 sierpnia 2012 roku. Wstępnie ustalono, że w roku bieżącym wykonany byłby kompleksowo pierwszy etap przebudowy ul.Katowickiej od Bończyka do ronda wraz z rondem, natomiast w roku 2012 odcinek od ronda do ul.Bytomskiej. W roku bieżącym planowane jest również wykonanie

kanalizacji deszczowej na odcinku od ronda do ul.Bytomskiej, przy czym ograniczenia w ruchu byłyby minimalne z uwagi na fakt, że kanalizacja położona jest na tym odcinku pod chodnikiem. Przebudowa drogi z  podziałem na etapy podyktowana jest  warunkami finansowymi określonymi w  umowie o  roboty budowlane. W  bieżącym roku Gmina zapłaci firmie wykonawczej nie więcej niż 2,5 mln PLN. Trwają jednak rozmowy o  zakończeniu całej inwestycji w  roku bieżącym z  płatnością w pierwszym kwartale roku 2012.

Redaktor naczelna: Magdalena Grządziel Skład i opracowanie graficzne: Jakub Łaptaś Wsparcie graficzne: Bogumił Stoksik

Zespół redakcyjny: Grażyna Bajorek, Karol Przybyła, Anna Czarnota, Patrycja Hudyka, Aleksandra Latos, Maciej Januszewicz, Katarzyna Julia Jaszczuk, Grażyna Wojciechowska, Adam Wojciechowski, Leszek Ligęza, Agnieszka Czarnota, Leonard Czarnota

Wydawca: ARAmedia ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice (32) 317 14 24

Zasięg: Mysłowice

Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25a

Redakcja: redakcja@gazetamyslowicka.com

Nakład: 7 000 sztuk egzemplarzy

Miasto szuka oszczędności. Likwidacja MZD

K

FOT. ARAMEDIA

onieczność zmniejszenia wydatków administracyjnych w Mysłowicach poskutkowała likwidacją Miejskiego Zarządu Dróg. Z  dniem 1 sierpnia jednostka pozostała stawiona w  stan likwidacji. Rada Miasta uzasadnia to nie tylko koniecznością zmniejszenia wydatków. Utrzymanie MZD było kosztem ponad 1 mln. zł rocznie (wynagrodzenie pracowników, opłaty i  utrzymanie siedziby). Nie było by w  tym nic złego, gdyby nie fakt, że jednostka nie spełniała dobrze swoich zadań. Wszyscy wiemy, jak wygląda infrastruktura drogowa w  Mysłowicach. Ten -delikatnie

ujmując - zły stan potwierdził także protokół z zewnętrznej kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podsumowując- brak kompetencji, zaniedbania, niespełnianie oczekiwań społecznych, niewłaściwe zarządzanie zmusiło Władze Miasta do rozwiązania Miejskiego Zarządu Dróg. Ostatecznie należności, zobowiązania oraz zadanie zlikwidowania jednostki przejmie Urząd Miasta. I  miejmy nadzieję, że niedługo nie będziemy musieli wstydzić się stanu dróg w naszym mieście. Magdalena Grządziel

Rekonstrukcja głowy lwa na Promenadzie.

L

FOT. ITVM.PL

wia głowa, która kilka miesięcy temu zniknęła ze źródełka na Promenadzie ma już swoją replikę i najprawdopodobniej już w tym tygodniu wróci na swoje miejsce. Obecnie prowadzone są prace związane z  udrożnieniem odpływu źródełka. Pomoc zadeklarowało również miasto, które udzieliło wsparcia finansowego oraz rozdysponowało odpowiednie służby. W  prace zaangażowano m.in. pracowników MPWiK oraz MZGK. Inicjator całego przedsięwzięcia – Dyrektor Muzeum Miasta Mysłowice Pan Adam Plackowski zachęca również wszyst-

kich mieszkańców, którym los tego miejsca nie jest obojętny do włączenia się w akcję rekultywacji. „Wszystko wymaga pracy ręcznej. Chętni, którzy chcą włączyć się w prace mogą zgłosić się do Muzeum Miasta gdzie można uzyskać szczegółowe informacje. Przydatna będzie każda para rąk”- podsumowuje Plackowski.

Źródło:

Grażyna Bajorek Numer zamknięto 23 sierpnia 2011 Gazeta Mysłowicka jest prawnie zarejestrowanym czasopismem wpisanym do Sądowego Rejestru Dzienników i Czasopism pod poz. PR 2398. Na postawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ARAmedia zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w Gazecie Mysłowickiej jest zabronione bez zgody wydawcy. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca nie zamówionych tekstów i zdjęć, zastrzega sobie prawo do skracania otrzymanych materiałów i zmiany ich tytułów.


Informacje 3

gazetamyslowicka.com

Podsumowanie działań na mysłowickich drogach

P

FOT. ARAMEDIA

olicjanci z mysłowickiej drogówki w okresie 12 – 15.08.2011 r. przeprowadzili działania pod nazwą „długi weekend”. W  trakcie policyjnych kontroli sprawdzano głównie trzeźwość kierujących, w  tym także kierowanie pojazdami pod wpływem narkotyków. Podczas długiego weekendu mysłowiccy policjanci pełnili wzmożoną służbę na głównych ciągach komunikacyjnych naszego miasta. W  tym okresie udaremniono dalszą jazdę 17

kierującym, którzy „zapomnieli”, że za kierownicą należy być trzeźwym. Niechlubnym „wyczynem” popisał się 44 – letni mieszkaniec Jaworzna, który w dniu 13.08.20011 r. około godz. 7.30 na ul. Laryskiej kierował samochodem ciężarowym marki MAN z  naczepą typu betoniarka mając 2,5 promila alkoholu w  wydychanym powietrzu. Tylko w ciągu trwającej 24 godziny akcji „alkohol i  narkotyki” przeprowadzono 355 kontroli pojazdów, w trakcie których ujawniono 3 przestępstwa i 5 wykroczeń. Policja zapowiada przeprowadzenie w  niedługim czasie podobnych działań.

myslowice.slaska.policja.gov.pl

Fałszywy alarm bombowy w Sądzie Rejonowym

M

FOT. SXC.HU

ysłowiccy policjanci wraz z innymi służbami ratowniczymi 18.08. w  godzinach południowych brali udział w  ewakuacji pracowników oraz dokonali penetracji pomieszczeń Sądu Rejonowegow w  Mysłowicach. Wszystko to z powodu telefonicznej informacji o  rzekomym podłożeniu ładunku wybuchowego. Alarm okazał się na szczęście fałszywy. Aktualnie trwają intensywne działania policyjne mające na celu ustalenie sprawcy. Około godz.11:00 anonimowy rozmówca w  rozmowie telefonicznej z pracownicą Sądu Rejonowego w Mysłowicach, poinformował o podłożeniu ładunku wybuchowego w  budynku sądu. Natychmiast na miejsce udały się służby ratownicze, które zabezpieczyły teren. JednoREKLAMA

cześnie podjęto decyzję o ewakuacji obiektu. Następnie policjanci przy użyciu psa wyszkolonego do wykrywania ładunków wybuchowych przeprowadzili penetrację wszystkich pomieszczeń sądu. Bomby nie znaleziono. Cała akcja trwała ok. 2 godzin. Aktualnie śledczy prowadzą czynności mające na celu ustalenie osoby, która wykonała telefon z  informacją o  podłożeniu bomby. Sprawcy oprócz kary pozbawienia wolności do lat trzech grozi także konieczność pokrycia kosztów akcji ratowniczej. POLICJA APELUJE o rozwagę w postępowaniu, gdyż taki z  pozoru tylko niegroźny żart, pociąga za sobą bardzo poważne skutki gdyż z uwagi na ewentualne zagrożenie w  takich sytuacjach, w  żadnym przypadku nie można sobie pozwolić na zbagatelizowanie sprawy i  każda tego rodzaju sprawa jest natychmiast dokładnie sprawdzana przez Policję. Ponadto zaangażowanie służb ratowniczych przy tego typu akcjach, oprócz kosztów może spowodować, iż zabraknie ich w  innym miejscu podczas sytuacji kryzysowej. myslowice.slaska.policja.gov.pl

Festyn strażacki w Dziećkowicach

OGŁOSZENIA

C

złonkowie i Zarząd Stowarzyszenia "WSPARCIE" z  Mysłowic zapraszają do udziału w  spotkaniach, na których wzajemnie próbujemy wspomagać się w radzeniu sobie z problemami i  troskami codziennego życia. Proponujemy zajęcia z profesjonalistami, którzy posiadają uprawnienia w  zakresie terapii uzależnień oraz pracy z  osobami współuzależnionymi. Stowarzyszenie Trzeźwościowo – Abstynenckie „Wsparcie” ul. Gwarków 1, Mysłowice tel. : 696 927 369

W

FOT. ARAMEDIA

Dziećkowicach 20 sierpnia odbył się Festyn Strażacki. Na obchody przybyli przedstawiciele władz samorządowych oraz jednostek i struktur strażackich. Dla gości przygotowano wiele atrakcji, między innymi pokazy strażackie, w  których wzięła udział między innymi Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z  Dziećkowic. Oczywiście nie mogło zabraknąć tradycyjnej grochówki oraz mięsa i  kiełbasy z  grilla. Najmłodsi mogli wziąć udział w ciekawych zabawach, odbyć przejażdżkę konną, podziwiać

okolicę z lotu ptaka dzięki wyciągnikowi z  wozu strażackiego. Podczas festynu odbyła się także aukcja charytatywna, z  której dochód został przeznaczony na potrzeby OSP. Pod młotek poszły misie-maskotki OSP oraz honorowy taniec z  prezesem jednostki. Goście mogli także nabyć kalendarze strażackie na rok 2012. Oprawę muzyczną zapewnił zespół Square Moon oraz DJ Tomek, a  zabawa taneczna trwała aż do późnych godzin nocnych! źródło: www.ospdzieckowice.pl

Max i Tina. Pieski do adopcji!

W TINA I MAX

FOT. NADESŁANO

kwietniu 2011r. w  okolicach giełdy samochodowej wyrzucono z  samochodu trzy pieski. Jednego psa prawdopodobnie ktoś przygarnął. Niestety, na ulicy pozostały dwasuczka i  piesek. Psiakom udzielono pomocy i  przebywają w  domu tymczasowym oczekując na adopcję. Tina 8 letnia suczka, wysterylizowa-

na, średniej wielkości, krótki włos, mieszaniec. Max piesek 5 letni, mieszaniec, długi włos, w typie owczarka niemieckiego. Oba psiaki są bardzo łagodne, nie szczekliwe bez powodu, sygnalizują potrzebę wyjścia na spacer i utrzymują fizjologię, nie niszczą przedmiotów w  domu. Mają dobry kontakt z  domownikami, dziećmi i  innymi zwierzętami. Pieski są zaszczepione i  odrobaczone, mają aktualne książeczki zdrowia. Jeżeli ktoś z  Państwa byłby zainteresowany adopcją proszę o kontakt pod nr telefonu

506 458 702 materiał nadesłany

www.wsparcie.myslowice.com wsparcie.myslowice@gmail.com

J

uż od września zapraszamy na zajęcia z Musical Dance Show! Świat oszalał na punkcie High School Musical czy Camp Rock. Zajęcia musicalowe dają niezwykły wachlarz możliwości, nie tylko tanecznych ale także aktorskich. To zajęcia , które łączą różne techniki taneczne: pop, dance show, hip hop, jazz, dancehall itp. Uczestnicy na zajęciach będą uczyć się scenicznych choreografii z  elementami akrobatyki oraz będą mieli możliwość wcielić się w różne role. Informacje oraz zapisy:

508-063-677

R

ada Osiedla Szopena-Wielka Skotnica zaprasza mieszkańców na spotkania w każdą pierwszą środę miesiąca w  godz: 17:00 - 18:00 do Szkoły Podstawowej nr1. Zapraszamy również do kontaktu poprzez e-mail:

poczta@szopena-skotnica.pl jak też na naszą stronę internetową pod adres

www.szopena-skotnica.pl


4 Kultura

SIERPIEŃ 2011 • NR 02/2011

Wspomnienia po OFF-ie

W

Katowicach zakończyła się kolejna edycja Off Festivalu. Przez 3 dni Dolina Trzech Stawów była stolicą

FOT. ANNA CZARNOTA

alternatywnej muzyki. Na 4 scenach zaprezentowało się w sumie ponad 80 zespołów. Przedsmakiem tego co działo się na terenie festiwalu były

koncerty w Centrum Kultury Katowice, gdzie zagrali Current 93, Trembling Bells, Boddika oraz Loefah & MC Chunky.  Pierwszego dnia festiwalu fani z  całego świata słuchali m.in. Low, Mogwai, kanadyjskiego duetu Junior Boys, a  także mocnej polskiej muzycznej reprezentacji: Dezertera, Lecha Janerki, The Car Is On Fire i Czesław Śpiewa Tesco Value. Prawdziwym zaskoczeniem na Scenie Eksperymentalnej okazał się Omar Souleyman, przedstawiciel syryjskiej muzyki disco, który, ukrywając się za ciemnymi okularami, porwał do tańca tłumnie zgromadzoną publiczność. Artysta czerpie z popularnego w  swoim rejonie nurtu dabke czyli tradycyjnej muzyki weselnej. Na zachodzie znany jest z  trzech płyt, jednak w  rodzinnych stronach ma ich na swoim koncie ponad 500. Nieco mniejszym zainteresowaniem

FOT. KAROL PRZYBYŁA

Przystanek Woodstock wystartował po raz XVII

P

rzystanek Woodstock to jeden z największych festiwali muzycznych w  Europie. Organizatorem just Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Festiwal ma być podziękowaniem dla wszystkich, którzy pomagają przy Finale i wspierają czynem oraz słowem działania Fundacji. W  tym roku Woodstock wystartował po raz siedemnasty. Od ośmiu lat jest organizowany w  Kostrzynie nad Odrą. Pierwszy festiwal odbył się w  1995 roku w  Czymanowie. Od tego czasu co roku na festiwal zjeżdża tysiące osób z całej Polski i zza granicy. Cały obszar Woodstocku ma powierzchnię około 200 hektarów i mieści się na starym poligoREKLAMA

nie wojskowym. Jak co roku, przed rozpoczęciem festiwalu, pole namiotowe zostało dokładnie sprawdzone przez saperów. Profilaktyka tego typu zwiększa bezpieczeństwo i zmniejsza szansę na znalezienie pozostałości po poligonie. Tegoroczny Przystanek Woodstock odbył się w dniach 4-6 sierpnia. Można go już zaliczyć do wydarzeń historycznych. Był to jak dotąd największy Przystanek w  historii. Policja szacuje, że w  kulminacyjnym momencie na terenie festiwalu znajdowało się około 750 tysięcy osób. Dla porównania- w  tamtym roku było około pół miliona uczestników, a dwa lata temu 350 tysięcy. Festiwal

rok w rok staje się większy i zyskuje na popularności. Nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Od kilku lat wzrasta liczba osób przyjeżdżających z  Niemiec i  Czech. Coraz częściej wśród uczestników słychać gardłową mowę Skandynawów oraz śpiewny dialekt Francuzów. Także Brytyjczycy z  coraz większym zainteresowaniem zerkają w naszą stronę. Wiele osób przyjeżdża na festiwal za sprawą naszych rodaków mieszkających na Wyspach.

Muzyka conection people. Woodstock to przede wszystkim muzyka. Klimat tego miejsca niezaprzeczalnie tworzą ludzie. Jednak przyjeżdżają oni tutaj dla dobrej

publiczności cieszył się szwedzki metalowy zespół Meshuggah. Ich obecność świadczy o szerokim profilu imprezy i  chęci wprowadzania festiwalowej wielogatunkowości. W komentarzach niektórych widzów to właśnie te dwa zespoły stały się wizytówką pierwszego dnia Off Festivalu. Na scenie głównej po północy zagrali Mogwai, Szkoci szerzący postrockowy zamęt, skoncentrowany na dźwiękach a  nie słowach. Drugi dzień upłynął pod znakiem koncertu największej gwiazdy Off Festivalu- tuż po północy Primal Scream, zagrał na żywo płytę Screamadelica. Długo oczekiwany moment poprzedziły takie rarytasy jak Kury, które zagrały na żywo swoją płytę P.O.L.O.V.I.R.U.S., wprowadzając widzów w  rytmiczne podrygiwanie w  rytm eksperymentalnego disco polo, w  pełni reprezentowanego przez przebój „Jesienna deprecha”. Miłośnicy innych brzmień usłyszeli nowojorską formację uważana za konkurencję Sonic Yout- Blonde Redhead, legendę brytyjskiego punk rocka- Gang Of Four, czy kanadyjskiego Destroyera, który zaczarował słuchaczy wielowymiarową ścianą

dźwięku. 8 sierpnia, ostatniego dnia festiwalu największą gwiazdą był Public Image Ltd, zespół założony przez Johnny'ego Lyndona po rozpadzie Sex Pistols. Johnny Rotten czerpał pełnymi garściami z  dorobku punkowej rewolty, a  z  drugiej strony tworzył post- rocka. Powrócił w 2009 roku a na scenie Off Festiwalu porwał publiczność. Tego samego dnia zagrali Liars, dEus, Junip Jose Gonzaleza, Anna Calvi i Ariel Pink’s Haunted Graffiti, który sukcesywnie wprowadza atmosferę psychodelicznego popu rodem z początków lat 90. Festiwal zadomowił się w Katowicach, po przeprowadzce z  Mysłowic nabrał rozpędu, zaczął dynamicznie się rozwijać i  wkomponował się w mapę koncertowych wydarzeń- na Śląsku, w Polsce i na świecie. Off Festival to przede wszystkim emocje, muzyczna uczta i  święto wykonawców i  publiczności. Teraz pozostaje tylko czekać kogo Artur Rojek, duch sprawczy festiwalu zaprosi w  przyszłym roku.

zabawy i muzyki. A  muzyka jest iście wyborowa. Co roku Owsiak zapewnia uczestnikom coraz większe niespodzianki. Na tegorocznym przystanku wszyscy uczestnicy mogli poczuć się rozpieszczeni. Od energetycznego reggae w  wykonaniu Gentleman & The Evolution po ostre hardcorowe brzmienie Dog Eat Dog. Nie zabrakło także starych rockowych wyjadaczy zza zachodniej granicy. Helloween. Kapela z  brodą długą jak u Merlina pokazała, że nie jeden młody zespół musi się jeszcze wiele nauczyć. Zwieńczeniem muzycznego Przystanku Woodstock miał być występ The Prodigy. Grupa nie pasująca do rockowych klimatów Przystanku zyskała wiele przeciwników jak i zwolenników. Okazało się bowiem, że na ich żądanie przed sceną pojawiły się barierki. Jest to pierwsze takie zdarzenie w historii festiwalu. Nigdy wcześniej pod sceną nie było ograniczeń w  takiej formie. Scena znajduje się na wysokości trzech metrów. Każdy woodstockowicz dobrze wie, że aby coś zobaczyć to trzeba się od sceny odsunąć. Zespół jak sam napisał w późniejszym oświadczeniu, nie zaufał organizatorom i barierki sobie zażyczył. Sprawiło to kilka nieprzyjemnych sytuacji miedzy Jurkiem Owsiakiem, a  managerami zespołu. Sami fani też poczuli się urażeni. Bisów nie było. Pojedynczy "wybryk" nie mógł w  żaden sposób przyćmić takiego wydarzenia. Łąki Łan dał niesamowity popis na zakończenie festiwalu i  udowodnił, że The Prodigy było dobrą rozgrzewką i  miłym supportem dla ich występów. Co również

przyznał Jurek Owsiak ze sceny na zakończenie.

Anna Czarnota

Mysłowice na woodstocku... Nie zabrakło na festiwalu i naszych, Mysłowickich akcentów. Na polu namiotowym rzucała się w oczy duża żółto-niebieska flaga z napisem MYSŁOWICE. Okazało się, że z samych Mysłowic przyjechała grupa w sile 20 osób. Studenci, licealiści, a także osoby powyżej 30 roku życia. Część z nich zna się od lat i razem jeździ na Woodstock. Kilka osób poznali jadąc do Katowic. Patrycja: "Jestem na Woodstocku 3 raz. Pierwszy raz byłam z chłopakiem cztery lata temu. Teraz jednak stwierdzam, że warto jeździć większą ekipą. Zawsze jest weselej. No i bezpieczniej. Bo ma kto popilnować namiotu, gdy idziemy się umyć, albo coś zjeść. Klimat super. Pogoda tez dopisuje. Dobrze, że nie ma takiego słońca jak trzy lata temu. Albo burz jak w  tamtym roku.“- podsumowuje. Co roku na Przystanku Woodstock przybywa ludzi, zespołów i niespodzianek. Tych pozytywnych. Każdego roku Woodstock jest niesamowity i budzi wielką sensację. Jego wyjątkowość określają ludzie, którzy tam przyjeżdżają. Niesamowity, zadziwiający, fantastyczny. Wyjątkowy. Taki jest przystanek Woodstock. Jurek Owsiak stworzył coś co staje się naszą narodową dumą młodych. On dał impuls do działania. My działamy. Jako całość.

Karol Przybyła


Kultura 5

gazetamyslowicka.com

PODSUMOWANIE AKCJI LATO W MIEŚCIE

K

ończą się wakacje, a wraz z  nimi także akcja Lato w  mieście 2011, czyli dwa miesiące wypoczynku i  zabawy. Miejskie Centrum Kultury oraz Mysłowicki Ośrodek Kultury i Sztuki jak co roku przygotował wiele propozycji, które pozwoliły aktywnie spędzić

FOT. KASIA JULIA JASZCZUK

wakacje w mieście zarówno dzieciom jak i  młodzieży. Tegoroczna akcja cieszyła się wyjątkowo dużym zainteresowaniem. Lato w mieście 2011 było dedykowane wszystkim, którzy na czas wakacji pozostali w  swoim rodzinnym mieście. Akcji lato w  Mysłowicach

przyświecał jeden cel- urozmaicenie wolnego czasu podczas uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych, wyjazdowych oraz wycieczkach turystyczno-krajobrazowych. We wszystkich placówkach i  filiach można było znaleźć specjalnie przygotowane bloki tematyczne. Budowa i puszczanie

latawców, opowieści nietypowych instrumentów, nauka podstaw gry w szachy oraz domino, warsztaty filmowe, teatralne, plastyczne, cyrkowe oraz taneczne otworzyły Akcję Lato 2011. Następnie odbyły się zajęcia w pracowni ceramiki, które pozwoliły rozwijać sprawność manualną oraz odkryć w sobie nowy talent. Z kolei kino letnie, czyli wyświetlanie filmów na dużym ekranie zgromadziło prawdziwych fanów baśni. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się prosta gra terenowa, podchody „Szukamy skarbu” rozegrana na świeżym powietrzu. Nie mogło zabraknąć konkursu karaoke, podczas którego przyszli wokaliści mogli wykazać się swoimi zdolnościami pod czujnym okiem jury. Dyskoteka z animatorami, zbójnickie lato, rozgrywki PlayStation, zajęcia z animacji, dziecięcy teatr lalki, zabawy na urządzeniach dmuchanych, to pozostałe propozycje w których dzieci i młodzież mogła brać czynny udział. Nie sposób nie wspomnieć też o  „Tipi Town”, czyli wspólnie budowanej wiosce indiańskiej na Janowie, w  której plemiona złożone z uczestników przeżyły niesamowite przygody. Tory przeszkód, konkurencje, tańce, własnoręcznie przygotowane flagi, ognisko i  malowanie twarzy, a  to wszystko w  iście indiańskim stylu! Efekty pracy można było zobaczyć podczas Finału Akcji Lato na Słupnej. W  drugim tygodniu sierpnia w  Mysłowicki Ośrodek Kultury i  Sztuki na Janowie miała miejsce WAKACYJNA AKADEMIA TA-

NECZNO-AKTORSKA. Tygodniowy blok 5 godzinny cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród młodszych jak i starszych uczestników. Wakacyjna Akademia taneczno-aktorska, była skierowana do wszystkich tych, którzy pragnęli wykorzystać twórczo czas. Uczestnicy mieli możliwość zadbania o poprawność językową, poprzez liczne ćwiczenia i  zabawy z  dykcji „Wyginam śmiało język” . „Są Smerfy, jest zabawa!”, „Szeherezada i  biedronka” „Tom i  Jerry w  akcji” to tylko kilka tytułów z  pierwszej półki - interpretacji teatralnej bajek. Kolejnymi etapami były warsztaty tańca „dancehall”, trening improwizacji oraz współkreakcja, czyli przygotowanie własnego scenariusza. Zwieńczeniem Wakacyjnej Akademii taneczno-aktorskiej było przedstawienie musicalowe „Szkoła z  przymrużeniem oka”. Zajęcia, poprzedzające to wydarzenie okazały się prawdziwym strzałem w  dziesiątkę. Uczestnicy z uśmiechem na twarzy wcielili się w  role, z  którymi podczas roku szkolnego niejednokrotnie mają do czynienia, dochodząc do wspólnego wniosku „Szkoła, nie jest taka zła!” iejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji, Miejskie Centrum Kultury oraz MOKiS "Trójkąt" zapraszają do udziału w finale Akcji Lato 2011 w najbliższą sobotę, tj. 27 sierpnia od godz. 10.00 do godz. 15.00 na terenie Parku Słupna w Mysłowicach.

M

Kasia Julia Jaszczuk

Uniwersytet III Wieku zaprasza młodych duchem!

N

adchodzi jesień, a wraz z nią rozpoczynają się zajęcia w  szkołach i  na uczelniach. Nie tylko młodzież może przygotowywać się na nowe wyzwania, uczyć się, zdobywać wiedzę i  poszerzać swoje pasje. W Mysłowicach, mieszkańcy, którzy już dawno mają za sobą egzamin dojrzałości, nie tylko ten pisemny, mogą korzystać z  ciekawych propozycji na terenie miasta. Od 2007 roku działa Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej imienia Kardynała Augusta  Hlonda w Mysłowicach. Działalność Uniwersytetu wspierana jest przez władze REKLAMA

Mysłowic, Bierunia i Lędzin. Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku może zostać każda osoba w  wieku dojrzałym, która ukończyła aktywność zawodową i  jest mieszkańcem Mysłowic, Bierunia lub Lędzin. Na studentów czekają wykłady z  zakresu psychologii, pedagogiki, medycyny, polityki społecznej, lektoraty z  języka niemieckiego i  angielskiego, zajęcia komputerowe, warsztaty plastyczne, muzyczne, relaksacyjne. Ideą Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest edukacja w komfortowej atmosferze, dlatego studenci nie muszą obawiać się kolokwium czy stresującego egzaminu. Tutaj nauka jest

prawdziwą przyjemnością. Studenci otrzymują honorowy dyplom ukończenia UTW, a przez cały okres studiów posługują się indeksem. Zapisy na Uniwersytet Trzeciego Wieku odbywają się przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego, we wrześniu. Dotychczasowi słuchacze mają zagwarantowane miejsce, jeżeli potwierdzą chęć dalszego uczestnictwa w  zajęciach. Opłata za semestr wynosi 50 zł. Gdy nie ciążą już domowe i zawodowe obowiązki, warto znaleźć chwile tylko dla siebie i  poświęcić ją na rozwijanie własnych zainteresowań. W  Miejskim Centrum Kultury w Mysłowicach podczas po-

przedniego semestru akademickiego działał Klub Młodych Duchem, który we współpracy z mysłowicką uczelnią poszerzał ofertę Uniwersytetu o  zajęcia poetycko- teatralne, tańca towarzyskiego i  manualnoplastyczne. Zajęcia były prowadzone przez instruktorów MCK i wolontariuszy, a  duży wpływ na ich kształt i  charakter mieli sami słuchacze, którzy dzielili się swoimi pomysłami, inicjatywami, a  przede wszystkim pozytywną energią. W powstającym właśnie Mysłowickim Ośrodku Kultury także ma znaleźć się miejsce na działania pobudzające aktywność osób w  wieku dojrzałym, zwłaszcza

M

na zajęcia teatralne. imo że wciąż trwają wakacje, warto pomyśleć już o planach na jesienne dni. Polecamy Uniwersytet III Wieku i czekamy na nowe propozycje! Więcej informacji na stronie: www.wsew.edu.pl

Anna Czarnota


6 Historia

SIERPIEŃ 2011 • NR 02/2011

O MYSŁOWICKIM RYNKU

SŁÓW KILKA...

Brama Krakowska znajdowała się niemalże w południowo-wschodnim narożniku rynku. Bardziej uważnym mysłowiczanom polecam przyjrzeć się kostce, którą jest wyłożona obecnie ulica Grunwaldzka. Innym kolorem zaznaczone są fundamenty tej bramy. Kolejną ciekawostką jest, że do bramy Krakowskiej wiódł drewniany mostek zwanym "małym mostkiem" lub "krakowskim mostkiem". Wybudowany został nad potokiem o wdzięcznej nazwie "Struga". W  1849 roku drewnianą konstrukcję mostka zastąpiono murowaną. W  1888 roku potok zasypano i  zamieniono w  miejski ściek. Podczas badań archeologicznych rynku i  ulicy Grunwaldzkiej przeprowadzonych w  roku 2001 archeologom "Struga" sprawiła nie lada kłopot. Wykop przy fundamentach bramy krakowskiej był zalewany przez płynący wciąż pod ziemią potok.

N ZABUDOWA MYSŁOWIC Z 1590 ROKU

M

ysłowice to jedno z najstarszych miast Górnego Śląska. Początki naszego miasta są tak odległe, że do dzisiaj w pamięci pokoleń zachowały się aż dwie różne legendy o jego powstaniu. Jedna z nich opowiada jak to w odległych czasach w miejscu Mysłowic rosła nieprzebyta puszcza. Na wzgórzu (dzisiejszy park zamkowy) osiadł Myślimir, a  za swojego kompana miał oswojonego wilka. Wspólnie polowali na zwierzynę, którą handlowali z kupcami z zachodu. Kupcy owi chętnie u Myślimira zatrzymywali się na odpoczynek. Pierwsi osiedleńcy na teren naszego miasta przybyli od strony grodu Kraka. Osiedli w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się ulica Kacza. Na początku trudnili się myślistwem i  połowem ryb. Z  czasem zajęli się tkactwem, od którego to zajęcia powstała nazwa ulicy - Tkacza. Z  upływem czasu nazwę ulicy zmieniono na Kaczą. Pierwsi mysłowiczanie słynęli z wielkiej gościnności. Byli też pomysłowi - napadnięci przez wrogów potrafili w  Przemszy pod powierzchnią wody ukrywać się oddychając przez rurki wykonane z  trzciny... Z  upływem czasu osada Mysławów potomków Myślimira z  czasem przybrała nazwę Mysłowice. Tak brzmi w  skrócie jedna z  legend przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie.

H

istoria pisana naszego miasta zaczyna się od najstarszego zachowanego dokumentu z roku 1241. Jest w nim mowa o najeździe Tatarów i spaleniu przez nich miasteczka Mysłowice wraz z okolicznymi wioskami. Nie zachowały się dokumenty pisane, w  których mowa by była o  założycielach naszego miasta. Można przyjąć, że tak jak wiele starych osad naszego rejonu - Mysłowice powstawały według zasad panujących w  XIII wieku. Odbywało się to w  następujący sposób. Zasadźca w  imieniu właści-

RYS. LEONARD CZARNOTA

ciela ziemi i za jego przyzwoleniem wybierał miejsce pod budowę przyszłego miasta. W  pracach tych pomagał mu nieodzowny mierniczy. Często na miejsce powstania miasta wybierano istniejące już osady, które przy tej okazji niejako porządkowano. Wytyczano miejsce centralne czyli rynek, od którego rozchodziły się prostopadle ulice. Wzdłuż ulic wyznaczano parcele budowlane. Regułą było, iż wójtem lub sołtysem danego miasteczka zostawał ten sam zasadźca, który je założył. Pochodził on najczęściej ze średniego stanu rycerstwa lub najbogatszej warstwy mieszczańskiej. Zapewne i  w  przypadku naszego miasta tak się sprawy potoczyły. Śladem tamtych wydarzeń jest park zamkowy, zwany tak z tego powodu, że stał w nim kiedyś drewniany zameczek. Jest to historycznie najstarsza część Mysłowic. Być może pomieszkiwał w  nim rycerz Otton z  Pilczy, który za zasługi otrzymał na własność w  1360 Mysłowice, a  na dokładkę dostał również wsie Bogucice i  Roździeń. Potwierdza to istniejący dokument z tegoż to roku. Przez kolejne stulecia zmieniali się właściciele Mysłowic. Nasze miasto przeżywało pożary, zarazy, powodzie oraz najazdy wojsk. Z kolejnymi wojnami o ziemie śląskie Mysłowice przechodziły pod władanie Czeskie, Węgierskie, Austriackie, Niemieckie i na koniec Polskie. Najstarszy zachowany dokument potwierdzający istnienie rynku w  Mysłowicach pochodzi z  1301 roku. Miejski rynek stanowił od dawien dawna centrum życia publicznego. Odbywały się na nim targi, wymierzano na nim publicznie kary. Mysłowice z początku posiadały charakter obronny, więc były otoczone ostrokołem. Do miasta można było wjechać tylko poprzez dwie bramy miejskie. Brama zwana Bytomską znajdowała się na ulicy Bytomskiej w  pobliżu Parku Zamkowego. Śladem po tamtych założeniach obron-

nych jest istniejąca do dzisiaj ulica Wałowa, wzdłuż której znajdował się wał usypany z ziemi i zakończony drewnianą palisadą. Ciągnął się on wzdłuż potoku i  łączył z  drugą bramą zwaną Krakowską, usytuowaną na dzisiejszej ulicy Grunwaldzkiej. REKLAMA

ie znamy daty powstania pierwszego ratusza na mysłowickim rynku. Wiadomo, że w 1587 Mysłowice zostały splądrowane przez wojska Jana Zamoyskiego podczas walk z  Habsburgami o  tron polski. Mysłowice zostały wtedy spalone. Zniszczeniu uległy księga miejska i  dokumenty przechowywane w drewnianej skrzyni w  miejskim ratuszu, który również spłonął. Dopiero w dokumencie z  roku 1657 pojawia się wzmianka o kolejnym ratuszu na mysłowickim rynku. Znajdowała się w nim gospoda oraz więzienie. Nad dokumentami i  pieczęcią miejską opiekę spra-

wował burmistrz wybierany z rady miejskiej, która z kolei była wybierana spośród mieszczan na okres roku. Zaledwie kilkanaście lat później ratusz ten (1669 r.) spłonął wraz z 7 domami z północnej części rynku. Kolejny ratusz przetrwał do 1855 roku, kiedy to władze miejskie postanowiły go rozebrać i  odbudować w  pobliżu huty cynku Amalia, gdzie dzierżawiły go w celach mieszkalnych... Przechowywana była w nim istniejąca do dziś tak zwana "czerwona księga", w  której zapisywano sprawy wszelakie związane z  naszym miastem. Księga swoją nazwę zawdzięcza kolorowi skóry, w  którą została oprawiona. Kilka lat przed rozebraniem ostatni drewniany ratusz doczekał się znamion nowoczesności, bowiem w  1842 roku stanęła w  jego pobliżu pierwsza w  mieście latarnia oliwna oraz 5 lat później postawiono studnię z  żelazną pompą. W  tym czasie zaczęto budować dookoła rynku murowane domy. W 1873 roku wymieniono na rynku bruk.

W

roku 1865 na rynek przeniesiono z dworca kolejowego stację telegraficzną, która tylko w  ciągu jednego roku nadała około 1760, a  odebrała 1700 depesz. Również pierwsza skrzynka pocztowa w  naszym mieście została zamontowana na ostatnim drewnianym ratuszu. Pod koniec XIX w. na rynku w  miejscu ratusza wybudowano fontannę. Po II w. ś. z  fontanny została zdemontowana rzeźba przedstawiające figurki dzieci. W  zastępstwie otrzymała ona nową


Historia 7

gazetamyslowicka.com rzeźbę – również z figurkami dzieci - które wyglądały jak straszydła z wesołego miasteczka. Jednak w  latach 60-tych XX w. fontannę rozebrano definitywnie i  wywieziono gdzieś w  Polskę. Podobno istnieje ona do dzisiaj. W jej miejsce ówczesne władze miejskie zafundowały mysłowiczanom prostokątne "cudo", które wyglądało jak wodopój dla bydła... Dopiero kilka lat temu nasi włodarze wybudowali na rynku ładnie stylizowaną nową fontannę. Przez wiele lat na rynku w  jego zachodniej części stała na kolumnie figura św. Jana Nepomucena. Lecz podczas II w. ś. władze niemieckie usunęły ją rzekomo z powodu problemów jakie sprawiała w komunikacji na rynku...

P

ierwszą w naszym mieście aptekę na rynku otwarto już w 1828 roku. Około 1907 roku powstało na rynku pierwsze w  My-

słowicach kino "Union". Szyld kina głosił mieszkańcom miasta, że oto pod adresem Rynek 13 znajduje się "Kinophon – Theater". W latach 20tych XX w. wybudowano nowy budynek kina, które pod tą samą nazwą kontynuowało działalność. Po II w. ś. kino uruchomiono ponownie pod nową nazwą "Piast". Do dziś o latach świetności kin mysłowickich w  naszym mieście przypomina stojąca przy rynku smętna ruina po kinie "Piast"...

W

raz ze wzrostem liczebności mysłowiczan w mieście oraz na rynku zaczęły powstawać karczmy, winiarnie, restauracje. Jedną z  pierwszych znanych pod adresem Rynek 4 była restauracja Agnieszki Chylińskiej. Przed I  w. ś. w  swoje progi gości zapraszała restauracja-winiarnia Johanna Kawy. Przed II w. ś. swoją re-

MYSŁOWICKI RYNEK I RATUSZ Z PÓŁNOCNĄ PIERZEJĄ Z 1855 ROKU

REKLAMA

RYS. LEONARD CZARNOTA

staurację zachwalał Wilhelm Galbas. Głosił on w reklamie iż "Restauracja Obywatelska" pod adresem Rynek 23. poleca łaskawej publiczności Wódki Baczewskiego i  Kantorowicza, dobrze pielęgnowane piwa. Zimne i gorące zakąski. Salę na zebrania i salkę na posiedzenia oraz wieczorki familijne i wesela. Po II w. ś. tradycje "restauratorskie" kontynuowała m.in. kawiarnia "Bajka".

P

rzez ostatnie 160 lat na naszym rynku istniały wymiennie pod różnymi adresami: piekarnia, sklep rybny, jubilerzy, sklepy spożywcze (kiedyś zwane "składami kolonialnymi"), sklepy tytoniowe, zakład fotograficzny, szklarz, zakład fryzjerski, perfumeria, sklep sportowy, sklep obuwniczy...

R

ynek nie był tylko miejscem zabawy i miłego spędzania czasu. Odbywały się na nim różne uroczystości o  czym świadczą zachowane fotografie. Na rynku w  1920 roku miał miejsce ostatni apel Reichswerry przed wymarszem z  naszego miasta. Podczas 20-lecia międzywojennego organizowano na rynku uroczystości państwowe, przysięgi żołnierskie, przekazanie sprzętu militarnego oraz inne o  charakterze narodowym. Później na płycie rynku swoje wzniosłe chwile celebrowały władze niemieckie podczas II w. ś. Rynek udekorowany był wtedy symbolami III Rzeszy i  na honorowym miejscu wisiał portret A. Hitlera. W tym samym miejscu zaledwie kilka lat później maszerowały pochody

1-majowe. Silne ręce ludu pracującego niosły dumne hasła oraz portrety Lenina i Stalina. Swoje miejsce na rynku przez wiele lat zawsze podkreślali wierni kościoła katolickiego. W tych samych miejscach budowano stacje drogi krzyżowej oraz ołtarze podczas uroczystości "Bożego Ciała". 15 września 1974 roku to jedna z  najsmutniejszych dat w  dziejach Mysłowic. Tego to dnia ówcześni włodarze naszego miasta zapatrzeni w  świetlaną nowoczesną betonowo-asfaltową przyszłość kreowaną gierkowską wielką płytą z  premedytacją rozpoczęli wyburzanie zabytkowej części naszego miasta. Nazwano to wtedy "rozbudową śródmieścia". Sprytnie zacierając ślady przeszłości pomijano z premedytacją nazwę "stare miasto", które do wielkich nowoczesnych planów nie pasowało. Pod dumnie brzmiącym sztandarem "Budujemy drugą Polskę" wmurowano kamień węgielny z  tej okazji. Przez długi czas w  jednej z  witryn w  rynku eksponowano wielką makietę nowego zagospodarowania przestrzennego Mysłowic według chorej wyobraźni ówczesnych włodarzy naszego miasta. Niewiele brakowało, a  stare Mysłowice znalibyśmy tylko ze starych pocztówek i zdjęć. Jednak na szczęście nieśpiesznie realizowane prace przeciągały się. Wyburzanie stuletnich domów na rynku rozpoczęto dopiero w  drugiej połowie lat 80- tych XX w. Zdążono jednak unicestwić północną część rynku. Wybudowano od nowa tylko narożnik tej części rynku, gdzie obecnie

znajduje się bank. W wyniku przemian ustrojowych na początku lat 90-tych i  dochodzeniu praw majątkowych byłych właścicieli parceli w północnej części rynku przez wiele lat nie działo się nic. Kolejni włodarze naszego miasta jako rozwiązanie problemu zafundowali nam jedynie przepiękny żółty "rurapark". Przy okazji remontu ulicy Grunwaldzkiej i  Rynku przeprowadzono badania archeologiczne. Dzisiaj na rynku królują ogródki piwne. Handel praktycznie zamarł. Coraz rzadziej organizowane są jakiekolwiek imprezy. Rynek nie stanowi już dla mysłowiczan atrakcyjnego miejsca do spędzania czasu. Przebywają na nim głównie amatorzy “bursztynowego” napoju. Popijając go są nieświadomi historii tego miejsca. Miejmy nadzieję, że lepsze dni dla mysłowickiego rynku jeszcze nadejdą. Agnieszka i Leonard Czarnota

M

APEL

uzeum Miasta Mysłowice gorąco apeluje do osób posiadających stare fotografie i inne rzeczy związane z  Mysłowicami o  przekazywanie ich do Muzeum Miasta Mysłowice. Jest to bezpieczne miejsce, w  którym przyszłe pokolenia w  przyszłości będą miały możliwość czerpania wiedzy na temat historii naszego miasta.


8 Zdrowie i uroda

SIERPIEŃ 2011 • NR 02/2011

CO WARTO WIEDZIEĆ O

PODKŁADACH DO TWARZY?

P

odkład to podstawowy kosmetyk w makijażu. Dzięki swoim właściwościom potrafi wygładzić skórę twarzy, nadać świeżości, a nawet odmłodzić ją. Są wśród nas kobiety, które na co dzień nie malują oczu lub ust, ale często stosują podkład,a to duży plus,bo jest on w stanie upiększyć i  również co ważne, chronić delikatną skórę twarzy przed działaniem czynników zewnętrznych.

FOT. WWW.SXC.HU

NAKŁADANIE PODKŁADU Podkład można nakładać na różne sposoby. Możemy do tego użyć gąbeczki, specjalnego pędzla (płaskiego, średniej grubości),albo własnych opuszek palców. Najlepiej zrobić małe kropki z podkładu na czole,brodzie, nosie i  policzkach. To dobra ilość, aby nie przesadzić i  nie uzyskać efektu maski- w  innym wypadku będzie trudno pozbyć się większej ilości z twarzy. Nałożone kropki podkładu rozcieramy palcami wykonując ruchy od środka na zewnątrz w kierunku boków twarzy. Silikonowe gąbeczki sprawdzają się przy nakładaniu podkładu na sucho jak i  na mokro. Lekko wilgotną gąbeczką nakładamy podkład w  sztyfcie, jeśli chcemy uzyskać transparentny efekt. Suchą gąbką często nakłada się podkład w postaci fluidu, ale można ją zmoczyć, by podobnie osiągnąć delikatniejsze krycie – do tego celu wykonujemy ruchy posuwiste. Jeśli z kolei zależy nam na bardziej kryjącym efekcie, wklepujemy gąbeczką podkład milimetr przy milimetrze. Podczas nakładania pamiętajmy o  oczyszczeniu patyczkiem brwipodkład tam się osadza i wygląda to nieestetycznie. W codziennym makijażu nie musimy nakładać podkładu REKLAMA

na szyję, unikniemy brzydkiego zabrudzenia ubrań. CZYTANIE ETYKIET Oto często spotykane nazwy na etykietach podkładów. Warto się z nimi zapoznać, aby łatwiej nam było trafić na produkt najlepszy dla nas. • „Oil free” - beztłuszczowa formuła, nie blokuje porów, przeciwdziała powstawaniu zaskórników. Doskonale nada się do cery tłustej i mieszanej. • „SPF” - oznacza, że podkład zawiera filtry przeciwsłoneczne, chroni skórę przez promieniowaniem słonecznym, co w  efekcie może spowolnić proces starzenia się skóry. • „No transfer” - najczęściej zawiera silikony, nie ścierający się,niebrudzący ubrań. Daje doskonały efekt utrwalenia, nawet do kilkunastu godzin. Po nałożeniu na skórę, utrwala się już po upływie 1 minuty. • „Balance” - reguluje pracę gruczołów łojowych i poziom nawilżenia, tym samym jest idealny do cery mieszanej, ponieważ matuje partie przetłuszczające się, a  nawilża suche. • „Fix” - oznacza, że podkład jest wodoodporny, nie zmyje się podczas deszczu ani np. uprawiania sportów. DOBÓR KOLORU To bardzo ważne, aby podczas zakupu podkładu pamiętać o  kilku zasadach, które pomogą nam w  doborze właściwego koloru. Przede wszystkim odcień dobieramy do koloru skóry na twarzy – zatem kupując podkład nie sprawdzamy go na skórze dłoni, nadgarstka bo w  tym miejscu skóra ma inny odcień. Kolor podkładu powinien być ton jaśniejszy, ponieważ po pewnym czasie ciemnieje odrobinę na skórze. Jeśli to tylko możliwe starajmy się odcienie podkładów sprawdzać w naturalnym świetle. JAK DOBRAĆ PODKŁAD DO POTRZEB CERY? • Skóra sucha Do tego rodzaju cery sprawdzają się podkłady w płynie lub kremie, musy i mokre kompakty, które zawierają sporo odżywczych składników. Unikamy w  tym wypadku podkładów liftingujących, które mogą wysuszać naskórek. • Skóra z przebarwieniami W  tym wypadku również sprawdzą się mokre kompakty, łatwo

nałożyć grubszą warstwę, która ukryje mankamenty skóry. Zaleca się, aby podkłady te miały wysoki filtr SPF, ponieważ skóra z przebarwieniami potrzebuje ochrony przez cały rok. Wystrzegamy się lekkich płynnych podkładów – nie pokryją one wystarczająco przebarwień skóry. • Skóra tłusta lub mieszana Sięgamy po podkłady beztłuszczowe, podkłady mineralne szczególnie jeśli występuje problem z  trądzikiem. Warto zwrócić uwagę na podkłady matujące z  zawartością silikonu, efekt – jedwabiście gładkie pudrowe wykończenie makijażu. • Skóra z  pierwszymi oznakami starzenia Polecam podkłady w  pędzlu, nawilżające fluidy, musy, spreje ( te wymagają wprawy podczas aplikacji), oraz podkłady z bazą. Dobrze jest, jeśli te produkty zawierają składniki odbijające światło. Przy cerze z  pierwszymi zmarszczkami warto wybierać odcienie z ciepłym pigmentem, te w chłodnym bladoróżowym odcieniu są odpowiednie tylko do młodej równej cery. NA KONIEC KILKA OGÓLNYCH PORAD DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA PODKŁADÓW • Unikamy grubej warstwy podkładu – nawet lekki podkład nałożony w zbyt dużej ilości wygląda źle, dając efekt maski. • Nie nakładamy podkładu na miejsce gdzie skóra jest przesuszona – na takiej podkład rozprowadza się nierównomiernie i  pozostawia nieestetyczne plamy. Warto wcześniej nałożyć krem nawilżający i  jeszcze na mokrą skórę rozprowadzić podkład. • Jeśli potrzebne jest skorzystanie z  korektora w  celu zatuszowania np. wyprysków to najpierw nakładamy podkład,a na niego korektor. Jeśli zależy nam na zatuszowaniu cieni pod oczami kolejność jest odwrotna – korektor należy nałożyć pod podkład. • Podkładu nie używamy jako korektora pod oczy. • Podkład może sprawdzić się jako baza pod cienie do powiek pod warunkiem, że nałożymy bardzo cienką warstwę. Wtedy jednak rezygnujemy już z korektora na powieki.

Aleksandra Latos

FOT. WWW.SXC.HU

CIAŁO OBCIĄŻONE STRESEM?

SPRÓBUJ JOGI!

S

ystematyczna sprawność ruchowa jest niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Korzystnie wpływa nie tylko na wygląd zewnętrzny, jest przede wszystkim istotnym bodźcem kształtującym nasz organizm. Nie sposób nie zauważyć, iż ma zbawienny wpływ na samopoczucie, uwalnia nagromadzony stres oraz działa pobudzająco. Reasumując, ruch jest dobry na wszystko. We współczesnym świecie Joga (yoga) zyskała tytuł bardzo modnego zjawiska na skalę światową. Wypada się nią interesować, wypada o niej mówić i w końcu, wypada ją praktykować. Joga jest tematem niezwykle wnikliwym. Dziś pragnę przybliżyć konwencje jogi w  szkołach i  instytutach nowoczesnej jogi. Mam nadzieję, że podstawowe informacje nieco rozjaśnią temat i zachęcą do uprawiania Jogi. Nigdy nie jest za późno aby zrobić coś pozytywnego dla poprawy jakości swojego życia. Zaczynając przygodę z Jogą, nie trudno przestraszyć się „sztuki akrobatycznych pozycji”. Nic bardziej mylnego. Asany, bo tak prawidłowo nazywają się postawy w jodze czyli ćwiczenia gimnastyczne, zestawiane są w  taki sposób, aby każdy, bez względu na to ile ma lat i na ile elastyczne ciało mógł odnotować wymierne korzyści oraz pełną satysfakcje z  zajęć. Asany to nic innego jak niezachwiane i wygodne pozycje ciała przywracające stan harmonii i świadomości. Kojąca moc jogi pozwala dotrzeć nam do własnego „ja”, czyli daje możliwość poznania siebie i swoich potrzeb.

Joga instruuje jak uzyskać pełną dyscyplinę zarówno naszego ciała jak i umysłu. Systematyczne doświadczanie jogi prędzej i  bezpieczniej usprawni funkcjonowanie naszego ciała niż w innych formach aktywności fizycznej. W jodze ruchy są łagodne, płynne, nieskrępowane i  co najważniejsze zsynchronizowane z prawidłowym oddechem. Można zatem stwierdzić, iż joga minimalizuje ryzyko wystąpienia kontuzji Już pierwsze ćwiczenia dają zauważalne efekty. Znika stres w miejsce którego pojawia się pełne ukojenie i  odprężenie. Całe ciało jest naładowane pozytywną energią, nabiera życia i  wigoru. Joga chroni przed lękami i  nerwicami, uczy „świadomego relaksu” po całym dniu pracy. Dzięki regularnym zajęciom jogi nasze ciało staje się po prostu piękniejsze. Niewątpliwie wzmacnia i  poprawia się postawa i elastyczność naszego ciała, usprawnia się przemiana materii oraz wzrasta odporność organizmu na c h o r o b y. Reasumując, regularny trening jogi reFOT. WWW.SXC.HU generuje zarówno ciało jak i umysł. Na sam koniec czujemy się w obowiązku uspokojenia wszystkich, których martwi filozofia jogi, którą niejako dostajemy w  „pakiecie”. Uspokajamy. Nowoczesna joga jest neutralna, nie koliduje z  naszymi wartościami religijnymi, i co najważniejsze sprawdza się w 100%!

Kasia Julia Jaszczuk


Magazyn 9

gazetamyslowicka.com

SLOW FOOD - CHODŹMY ZA ŚLIMAKIEM

Mizeria małopolska Składniki: • • • • • • •

cebula koperek 2 łyżki ogórek 500 g pieprz kwaśna śmietana 1 szklanka sól tłusty ser twarogowy 200 g

FOT. WWW.SXC.HU

nowy ruch. Symbolem tego nowego ruchu stał się ślimak. Ogólne założenia ruchu skupiają się na kilku czynnikach. PO PIERWSZE,

C

FOT. WWW.SXC.HU

zy można sobie wyobrazić nowoczesną restaurację, w której nie używa się pomidorów, bazylii, sosu z  czerwonego wina czy oliwy - pamiętając, że w dzisiejszych czasach kuchnie francuska i  włoska obowiązują wszystkich kucharzy bez wyjątku? Taka restauracja istnieje, ale niestety nie w  Polsce, tylko w  Danii. Jej twórcą jest Rene Redzepi. Noma - bo tak nazywa się restauracja Redzepiego - jest miejscem, w którym kuchnia opiera się w  stu procentach na rodzimych, tradycyjnych skandynawskich produktach. Wspomniałem o  Nomie, bo ta restauracja - przynajmniej dla mnie - stanowi swego rodzaju syndrom idei slow foodowej. Ale czym tak naprawdę jest slow food? Jest to ruch, jaki powstał we Włoszech w 1986 roku. Założycielem jest Carlo Petrini, który sprzeciwił się globalnej gastronomii, a co za tym idzie - ujednolicaniu smaków i powołał do życia REKLAMA

Pamiętajmy o tradycji tak w przygotowaniu tradycyjnych potraw, jak i  w  tradycyjnej metodzie wytwarzania niektórych produktów. Przykładem może być oscypek, którego produkcję określają regulacje prawne od ilości użytego koziego mleka po wytłoczony na nim tradycyjny góralski wzór. PO DRUGIE W  byciu "slow" najważniejszy jest region. Czyli, o  ile jest to możliwe, poszukajmy producenta wytwarzającego swe produkty w naszej okolicy, np. rolnika sprzedającego warzywa, robiącego sery czy masło. Jest to jednocześnie nasz prywatny wkład w  ochronę środowiska, gdyż produkty nie muszą być transportowane przez dziesiątki tysięcy kilometrów, aby wreszcie trafić do naszego koszyka w supermarkecie. Ponadto, zaopatrując się w towary pochodzenia krajowego, przyczyniamy się do rozwoju rodzimej gospodarki. PO TRZECIE Korzystajmy z  tego, co w  danym momencie daje nam natura - czy-

li bądźmy sezonowi. Za szparagi w środku zimy dziękujmy. Podobnie za przepiękne, czerwone pomidory są to produkty nienaturalne do panującej wtedy u nas pory roku. W porze zimowej wystrzegajmy się też kuszących kolorami cytrusów, gdyż powodują wyziębienie organizmu. Latem wybierajmy może trochę brzydsze, ale z  pewnością bogatsze w  cenne składniki owoce i warzywa z okolicznej wsi bądź uprawy ekologicznej. Każdy, kto był w dzieciństwie na wsi, pamięta do dziś pyszne papierówki, czereśnie czy śliwki, które podbierało się gospodarzowi albo sąsiadowi, gdy ten nie widział. PO CZWARTE Cieszmy się jedzeniem. Jest to możliwe, gdy spożywamy parujący na talerzu obiad w miłej atmosferze, w gronie bliskich. Starajmy się zatem celebrować posiłki - bez pośpiechu, na przekór wszystkim jedzącym na przystanku czy w tramwaju hamburgera albo innego fast fooda. Maciej Januszewicz

Przepis: myte ogórki obrać, pokroić w cienkie plasterki, posolić U i zostawić na kilka minut, po czym odcisnąć sok. Cebulę obrać, drobno pokroić i dodać do ogórków. Ser pokruszyć, wymieszać ze śmietaną i  pieprzem, połączyć z  ogórkami. Delikatnie wymieszać i posypać drobno pokrojonym koperkiem. Maciej Januszewicz REKLAMA


10 Reklama

SIERPIEŃ 2011 • NR 02/2011


Rozrywka 11

gazetamyslowicka.com

Na rozwiązanie krzyżówki czekamy do 20 września. Spośród wszystkich odpowiedzi wylosujemy 3 osoby, które podały prawidłowe rozwiązanie. Każda z tych osób otrzyma nagrodę w postaci kuponu o wartości jednej dużej pizzy oraz litrowego napoju do wykorzystania w  pizzerii DaGrasso w  Mysłowicach ul. Kacza 2. Życzymy miłego rozwiązywania!

www.dagrasso.pl/myslowice

www.dagrasso.pl/myslowice

Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres siedziby redakcji: ARAmedia (z dopiskiem: „Gazeta Mysłowicka”) ul. Mikołowska 29 41-400 Mysłowice

REKLAMA


12 Inwestycje w Mysłowicach

SIERPIEŃ 2011 • NR 02/2011

Rewitalizacja Szybu Jan oraz budynków pokopalnianych na Bończyku

W

nieistniejący już Szyb Jan oraz mieszczące się przy nim budynki pokopalniane w dzielnicy Bończyk już niedługo na nowo zostanie tchnięte życie. Inwestor tego przedsięwzięcia Pan Maciej Sikora (właściciel pubu, bistro oraz restauracji "Braks" mieszczącego się przy omawianym terenie inwestycyjnym) postanowił podjąć się trudnego zadania rewitalizacji obiektów oraz odbudowy szybu. Cała budowa będzie składała się z dwóch etapów. I ETAP • remont budynku maszyn wyciągowych, w którym będzie mieściła się restauracja • drugi budynek, w którym powstaną sale konferencyjne • trzeci budynek będzie łącznikiem łączącym oba budynki- docelowo łączył będzie także hotel, pełnił funkcję kawiarni, a  także mieścił całe zaplecze techniczne oraz biura

II ETAP Drugim etapem jest budowa hotelu, który powstanie za trzecim budynkiem. Cała inwestycja rozłożona jest na kilka lat. Pierwszy obiekt otwarty będzie już w maju 2012r. Będzie to obiekt dwupoziomowy z  salami konferencyjnymi na obu tych poziomach, gdzie jeden poziom pomieści około 180 osób. Ukończenie reszty planowane jest na 2014 rok. Po tym czasie, jeśli nadal będzie istniało zapotrzebowanie na bazę noclegową, zostanie zrealizowany projekt hotelu. „Budynki, w  które inwestujemy są budynkami pokopalnianymi, a  więc kryjącymi dużą cześć historii. Dlatego też chcemy w  99% uratować ich zewnętrzną bryłę oraz wygląd wewnętrzny. Nie zmieniamy detali architektonicznych, otworów okiennych. Zmieniamy tylko to, co z  punktu technologicznego zmienione zostać musi. Odnowione budynki będą stanowić także centrum

muzealne, związane nie tylko z Kopalnią Mysłowice, ale i  całymi Mysłowicami.” -wyjaśnia Pan Maciej Sikora. Większość sal konferencyjnych posłuży także jako miejsce do zwiedzania, w  którym mieścić się będzie sporo eksponatów związanych z  górnictwem, od pocztówek i  zdjęć poprzez małe i  duże urządzenia. W  planach jest także zrealizowanie mini- rekonstrukcji ściany wydobywczej, gdzie zaprezentowana będzie technologia wydobycia. Będą wagoniki z  węglem i  drewnem, wagony do przewozu osób. Nie zabraknie pokazów multimedialnych, a jedna sala zostanie zaadoptowana jako sala pamięci. Dodatkowo w planach jest rekonstrukcja szybu Jan. Podsumowując- goście, prócz możliwości skorzystania z  szerokiego zaplecza gastronomicznego, będą mieli okazję do zapoznania się z historią tego miejsca. Magdalena Grządziel

Janowska 15 – nowy adres w Mysłowicach

W

dzisiejszych czasach posiadanie własnego, wyjątkowego „M” nie jest już żadną sensacją. Firmy deweloperskie prześcigają się w  różnych atrakcyjnych ofertach, zarówno dla klientów z zasobnym portfelem, jak i dla tych mniej zamożnych. Każdy znajdzie coś dla siebie i  na miarę swoich finansowych możliwości. A co oferują

FOT. NADESŁANA

firmy działające w Mysłowicach? Dla kogoś, kto pragnie zamieszkać w nowym mieszkaniu, z  dogodną logistyką miejską, może przeanalizować ofertę mieszkań na obecnie powstającym Osiedlu Prezydenckim przy ulicy Janowskiej. Osiedle Prezydenckie jest jedną z  kilku propozycji na mysłowickim rynku nieruchomości. Pierwsze pra-

ce budowlane już się rozpoczęły. Pod koniec bieżącego roku będą gotowe dwa pierwsze z czterech zaprojektowanych budynków mieszkalnych. Jak będą wyglądały? Budynki będą charakteryzowały się podwyższonym standardem, nowoczesną architekturą, starannie dobraną kolorystyką elewacji. Wielorodzinne budynki typu Lazur 3 to efekt pracy specjalistów z  pracowni projektowej MTM Styl. Dlaczego „Osiedle Prezydenckie”? Otóż powstające budynki będą nosiły nazwy czterech prezydentów USA, których popiersia przedstawia pomnik Mount Rushmore w  stanie Dakota: Georga Waszyngtona (budynek nr 15), Thomasa Jeffersona (budynek nr 17), Theodora Roosevelta (budynek nr 17a) i  Abrahama Lincolna (budynek nr 15a). Zatem każdy przyszły właściciel mieszkania będzie mógł zadecydować, pod jakim „prezydenckim” adresem chce zamieszkać. Każdy budynek ma własną kotłownię, dachy przystosowane są do przyłączenia paneli słonecznych.

FOT. NADESŁANA

Każde mieszkanie posiada oddzielne liczniki wody, prądu oraz ogrzewania. Budynek posiada sześć komórek oraz sześć garażów. Mieszkania nadają się do wykorzystania w celach inwestycyjnych. Lokale można oglądać już na etapie budowy. Otoczenie Osiedla Prezydenckiego to jednorodzinna i  niska oraz wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa. W  pobliżu znajdują się sklepy, przystanki autobusowe, przedszkola i szkoły. Naprzeciw znajduje się Mysłowicki Ośrodek Kultury i  Sztuki „Trójkąt. Osiedle usytuowanie jest blisko głównych arterii komunikacyjnych województwa śląskiego. Dojazd do autostrady A4 zajmuje około trzech minut, podobnie jak do centrum kulturalnego, biznesowego i  administracyjnego Mysłowic. W  ciągu dziesięciu minut można znaleźć się w centrum Katowic. Inwestorem Osiedla Prezydenckiego jest CREATIVE Sp. z  o.o. Sp. k. Obecnie inwestor jest w  trakcie realizacji pierwszego etapu budowy. Ceny mieszkań w  tych budynkach będą wahały się w granicach od 3990 – 4190zł/m2(ceny brutto). Zakończenie drugiego etapu jest wstępnie planowane pod koniec przyszłego roku. Tutaj ceny za metr

kwadratowy wynoszą od 4180 zł do 4450zł, wersja najdroższa dotyczy mieszkań na trzecim piętrze, gdyż jeden lokal będzie miał 63m2 powierzchni oraz taras o powierzchni 27m2 , drugi lokal analogicznie 87m2 wraz z tarasem 29m2 w cenie mieszkania. Ciekawym rozwiązaniem jest połączenie kuchni z  salonem, co stanowi rozwiązanie akceptowane w projektach zagranicznych. Lokale są bezczynszowe, właściciel posiada udział w  gruncie oraz płaci co miesiąc opłatę administracyjną. Obejmuje ona stały nadzór, dbanie o  budynki, kotłownie i  wynosi według obecnych ofert od 1,65 zł do 2,20 zł za metr kwadratowy. Więcej informacji na temat planowanej inwestycji można znaleźć na stronie internetowej osiedla: www. osiedleprezydenckie.pl. W  najbliższym czasie zostanie ona wzbogacona o szczegółową ofertę sprzedaży mieszkań. Ponadto, aby zaczerpnąć więcej informacji można odwiedzić siedzibę Creative sp. z o.o., sp.k. znajdującą się przy ulicy ul. Mikołowskiej 32/1.

Grażyna Bajorek


gazetamyslowicka.com

Kolorowanka 13

WIDOK NA MYSŁOWICKI DWORZEC KOLEJOWY OKOŁO 1900 ROKU

RYS. LEONARD CZARNOTA

"BAJKA O RYBAKU I ZŁOTEJ RYBCE"

RYS. LEONARD CZARNOTA


14 Sport

SIERPIEŃ 2011 • NR 02/2011

PORA ZACZĄĆ NOWY SEZON piłkarzy? O tym przekonamy się już w  sobotę 20.08.2011r. na stadionie Kociny o  godz.17.00, gdzie Górnik 09 Mysłowice zmierzy się z zespołem KS Zagłębiak Dąbrowa Górnicza. W  tej chwili drużyna Kociny zajmuje w  tabeli ostatnie miejsce i aby awansować wyżej musi przede wszystkim poprawić grę w  defensywie, bo inaczej czeka ją kolejne upokorzenie. MKS Lędziny 1:0 Unia Kosztowy olejny nieudany start na inauguracji zaliczyli także w  okręgówce piłkarze Unii Kosztowy, którzy przegrali na wyjeździe z MKS Lędziny 1:0. Stoczyli oni wyrównany mecz, sędzia nie uznał im karnego, raz strzelili w  słupek oraz nie wykorzystali także sytuacji „sam na sam” z bramkarzem. Jednak ich gra mogła się podobać i  mimo porażki z optymizmem patrzymy na tą drużynę prowadzoną przez Michała Nowaka. Następne spotkanie Unia Kosztowy także rozegra na wyjeździe.

K GÓRNIK WESOŁA - GÓRNIK PIASKI

PIŁKA NOŻNA SEZON ROZPOCZĘTY

M

ysłowickie zespoły rozpoczęły rozgrywki w IV i  V lidze. Tylko Górnik Wesoła zagrał mecz na własnym stadionie. Górnik Wesoła – Górnik Piaski 0:0 Nie takiej inauguracji sezonu spodziewali się kibice Górnika Wesoła, którzy liczyli na komplet oczek swoich piłkarzy. Gospodarze, którzy są głównymi pretendentami do awansu i  byli faworytami tego meczu, bezbramkowo zremisowali go na własnym stadionie z  beniaminkiem Górnikiem Piaski.Spotkanie, mimo iż było rozegrane w  deszczu, to przeprowadzone było w  dobrym tempie i  pod dyktando piłkarzy „ Wesołej” aż do ostatniego gwizdka sędziego. Raziło jednak ogromną nieskutecznością. Piłkarze Górnika Wesoła nie potrafili znaleźć sposobu na pokonanie bramkarza gości Przemysława Wycisk, który wielokrotnie ratował czeladzian z  opresji. Brakowało też trochę szczęścia, nie uznany gol padł po spalonym, dwa razy piłka po strzałach gospodarzy trafiła w  słupek, niewykorzystane sytuacje „sam na sam” z  bramkarzem i  brak precyzji przy wykończeniu akcji – to obraz gry, jaki mogli oglądać licznie zgromadzeni kibice na Wesołej.Nie pomogły zmiany przeprowadzone przez trenera Radosława Gabigę, wprowadzeni Gruchalski ani Thiam również nie potrafili wnieść nic nowego do gry. Gospodarze atakowali bez pomysłu i  zakończyli swój pierwszy mecz z jednym punktem na koncie. Kolejny mecz Górnik Wesoła rozegra 20.08.2011r na wyjeździe z  drużyną Sarmacji Będzin, miejmy nadzieję, iż wreszcie przypieczętuje swoją przewagę na boisku skutecznymi strzałami do bramki.

FOT. ADAM WOJCIECHOWSKI

Górnik Wesoła: Rosół, Tuleja, Dziółka, Buchcik, Wadas, Sarzała, Wujec, Koniarek, Piegzik (Gruchalski), Karpowicz (Thiam), Smarzyński. Górnik Piaski: Wycisk, Derlatka, Biliński, P. Ducki, Świerkowski, Śmiłowski, Ł. Ducki (Strojek), Siemieniec (Wójcikowski), Pieniążek (Kużdżał), Biel (Pietluch). Pilica Koniecpol – Górnik 09 Mysłowice 0:5 ównież piłkarzom Kociny nie udała się inauguracja nowego sezonu ligowego, którą nadspodziewanie wysoko przegrali w niedzielę 14.08.2011r. na wyjeździe z Pilicą Koniecpol 0:5. Pierwsza połowa zakończona bezbramkowym remisem, rozegrana była w  dobrym tempie i  nic nie zapowiadało klęski mysłowiczan. W  50 minucie spotkania pozyskany z  MKS Myszków Piotr Prusko strzelił pierwszą bramkę dla gospodarzy, a 5 minut później Marcin Kurpios podwyższył wynik na 2:0. Upływające minuty meczu niosły coraz widoczniejszą dominację piłkarzy Pilicy, a  mysłowiczanie zdawali się tracić zapał do gry. Potem nastąpił pogrom naszej drużyny, kolejną trzecią bramkę strzelił Michał Kurpios, a czwartą Piotr Prusko, który pokonał naszego bramkarza także w  82 minucie i  niewątpliwie stał się bohaterem tego spotkania. Ten mecz był prawdziwym popisem jego strzeleckich umiejętności, co potwierdziło trafienie przez niego hat tricka na tym inauguracyjnym rozpoczęciu sezonu. Trudno skomentować taki mecz, który na pewno mógł się podobać gospodarzom licznie (prawie 1000 osób) przybyłym kibicować swojej drużynie. Czy Tomasz Wolak zdoła do kolejnego meczu zmobilizować swoich

R

VIII MISTRZOSTWA POLSKI AMAZONEK W DAMSKIM SIODLE

W

dniach 1-2 października br. w Stadninie Koni „Arabka” odbędą się VIII MISTRZOSTWA POLSKI AMAZONEK W DAMSKIM SIODLE. W tym roku rozegrana zostanie największa do tej pory liczba konkursów dla amazonek. Mistrzostwa będą odbywały się jako zawody międzynarodowe. A wszystko to po to, aby choć na chwilę przenieść się w zaginiony świat, którego nie chcą zapomnieć miłośnicy jazdy konnej po damsku... Mistrzostwa zostały objęte Honorowym Patronatem przez prezydenta Miasta Mysłowice.

Z

Lechia 06 espół rozpocznie rozgrywki w A  klasie 27.08.2011r. na własnym stadionie z  Uranią II Ruda Śląska, a B-klasowe rezerwy Górnika Wesoła spotkają się na wyjeździe z rezerwami Slavii Ruda Śląska. Również w tej samej grupie klasy B Unia II Kosztowy w tym samym terminie zagra wyjazdowy mecz z rezerwami Naprzodu Lipiny TENIS STOŁOWY Przygotowania do nowego sezonu owa ustawa o sporcie wprowadziła w  mysłowickich klubach tenisa stołowego wiele zamieszania. Kluby zmieniają swoje statuty i  formy prawne, łączą się i  próbują jak najlepiej przygotować się do nowego sezonu. Klub Tenisa Stołowego Mysłowice wycofał z  rozgrywek I  Ligę Kobiet z  powodów prawnych i  finansowych, czy zagra III Liga Mężczyzn i  w  jakiej formie? Tego na chwilę obecną nie zdołaliśmy dowiedzieć się w Śląskim Związku Tenisa Stołowego. Młodzi zawodnicy przygotowują się do startów na zgrupowaniach w Gilowicach i  w  Gdańsku. Indywidualne zawody czekają na nich już we wrześniu, pierwsi jednak swoje umiejętności przy pingpongowym stole sprawdzą na Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym 04.09.2011r. seniorzy. KTS Mysłowice zgłosił także dwie druży-

N

ny do Wojewódzkiej Ligii Juniorek oraz drużynę kobiet do rozgrywek o Puchar Śląska. Adam Wojciechowski Grażyna Wojciechowska SIATKÓWKA Obozy, treningi, turnieje iatkarki Silesii Volley rozpoczęły przygotowania do sezonu. Obozy, treningi na własnych obiektach oraz turnieje towarzyskie i  sparingi. To w  najbliższym czasie czeka zawodniczki. W  Mysłowicach 3 września zostanie zorganizowany turniej z  udziałem Silesii Volley II i MKS MOS Wieliczka, klub poszukuje trzeciego zespołu. Podopieczne Rafała Kalinowskiego rozpoczęły przygotowania 01.08. dwa razy dziennie na swoich obiektach w Mysłowicach. W dniach 13.08. - 18.08. przebywały na obozie w  Czchowie. Następny element to treningi w  Mysłowicach i  Chorzowie. Później turniej w Mysłowicach. Tydzień później turniej w  Jaworznie, gdzie prócz gospodyń MCKiS, naszych zawodniczek zobaczymy też GS UKS Krzanowice i AJD Częstochowiankę. 16.09.-17.09. kolejny turniej w Częstochowie gdzie zagramy z  m.in. MMKS Gauda Budmel Trzebnica , SPS Politechnika Częstochowa, AJD Częstochowianka, AZS AWF Sokół 43 Katowice, BKS Szóstka Biłgoraj i drużyna ze Szwecji. W składzie doszło do kilku zmian. Z  zespołu ubyły: Barbara Adamska, Beata Gałek i Sylwia Andrysiak, które zobaczymy w  pierwszym zespole na parkietach I ligi. Anna Błach będzie zawodniczką zespołu Akademia Pomorska czarni Słupsk, Marta Goździka zakończyła karierę, natomiast Weronika Kulińska leczy kontuzję. Trener sprowadził do zespołu kilka zawodniczek, które maja osiągnąć jak najlepszy wynik w  II lidze jak też w rozgrywkach juniorek. Do zespołu dołączą Dorota Malinowskadoświadczona zawodniczka, która występowała kiedyś m.in. w  Sokole Chorzów, a  jej ostatnim klubem była SPS Politechnika Częstochowa. Z  pierwszego zespołu dołączy Renata Bekier reprezentantka Polski w  siatkówce plażowej. Pozostałe zawodniczki to: Aleksandra Wieczorek (MKS Świdnica), Angelika Szostok (VC Victoria MOSiR Cieszyn), Majka Szczepańska (KPKS Halemba) Klaudia Świstek i  Martyna Pietrek (obie UKS MOSM Bytom). Rozgrywki rozpoczną się 24 września i  chyba największym zaskoczeniem jest brak WSH Płomień Sosnowiec. Drużyna, która występowała kilka ładnych w drugiej grupie II ligi pod wodzą trenera Piotra Augustyna z powodu kłopotów finansowych odsprzedała miejsce zespołowi z  Wieliczki. Podopieczne trenera Kalinow-

S

skiego czekają mecze z: KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice, MKS MOS Wieliczka, SPS AZS Politechnika Częstochowska, AZS AWF Sokół 43 Katowice, AJD Częstochowianka Częstochowa, GS UKS Krzanowice, MCKiS Jaworzno, SMS LO2 Opole, SMS PZPS I Sosnowiec. Również Sebastian Michalak ze swoimi zawodniczkami rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Zespół prócz dwóch obozów i  treningach na własnym obiekcie weźmie udział w kilku turniejach. 3 września silnie obsadzony turniej w Raciborzu z  udziałem BKS Stal Bielsko Biała, MKS Dąbrowa Górnicza oraz PLKS Pszczyna, kolejny weekend to sprawdzian w  Katowicach z  tamtejszym AZS AWF Sokół 43, AGH Galeco Kraków i  MMKS Gaudą Budmel Trzebnica. Na ostatni turniej zapraszamy do Chorzowa gdzie 17 i  18 września na obiektach Sokoła Chorzów przy ul. Harcerskiej prócz Silesii Volley zagrają: Jadar AZS Politechnika Radom, MUKS Sparta Warszawa, PLKS Pszczyna i dwa czeskie zespoły z tamtejszej ekstraklasy: TJ Mittal Ostrawa i zespół z Pragi. Prócz emocji siatkarskich dokonana zostanie prezentacja drużyny. Podobnie jak drugim zespole tak i  w  pierwszym klub dokonał kilku transferów. W  drużynie nie zagrają: Renata Bekier, która zasili drugi zespół, Dorota Ciechnowska (AZS AWF Sokół 43 Katowice), Katarzyna Furtak (MMKS Gauda Budmel Trzebnica), Katarzyna Lisiecka (AZSWSBiP KSZO Ostrowiec Świętokrzyski|), Justyna Ordak (Armatura Eliteski AZS UE Kraków), Iwona Kandora i Mariola Wojtowicz (KPKS Stal Mielec). Nowe zawodniczki, które zobaczymy w  zespole to: Rachel Laybourne reprezentantka Anglii występująca ostatnio w London Mallory VC, Karolina Sowała reprezentantka Polski w  siatkówce plażowej, Izabela Soja rozgrywająca grająca ostatnio w WSH Płomień Sosnowiec oraz zawodniczki z zespołu rezerw Barbara Adamska, Beata Gałek i  Sylwia Andrysiak. Pierwsza liga została powiększona do 12 drużyn. Silesia Volley I spotka się z następującymi zespołami: Akademia Piłki Siatkowej TPS Rumia, KS Piecobiogaz Murowana Goślina, Armatura Eliteski AZS UE Kraków, AZS WSBiP KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, PLKS Pszczyna, PSPS Chemik Police, Jadar AZS Politechnika Radom, MUKS Sparta Warszawa, Siódemka Legionovia Legionowo, Jedynka Aleksandrów Łódzki, MMKS Gaudia Budmel Trzebnica. Rozgrywki rozpoczną się 1 października. Nie wiemy gdzie zagrają nasze ligowe zespoły. Na dzień dzisiejszy bardzo prawdopodobne jest, że Sebastian Michalak ze swoja pierwszoli-

WYŚCIG ROWEROWY W MYSŁOWICACH

Z

apraszamy na III Edycję Cross Country MTB, która odbędzie się 11.09.2011r. o godzinie 12:00 w Mysłowicach- Kosztowach. Trasa liczy 66,5km dla panów i 38 km dla Pań. Wpisowe - 15 zł. Zapisy do 5 września. Szczegóły, pod numerem terefonu: 889 644 047 lub w sklepie rowerowym przy ul. Bytomskiej w Mysłowicach. Jesteśmy też na Facebook-u - profil WYŚCIG ROWEROWY MYSŁOWICE.

Zapraszamy wszystkich chętnych!


Sport 15

gazetamyslowicka.com gową drużyną będzie grał cały sezon w Mysłowicach, a  Rafał Kalinowski w Chorzowie. Prócz zespołów seniorskich w barwach Silesii volley zobaczymy dwa zespoły juniorek, dwa zespoły kadetek i jedną drużynę młodziczek. Na koniec warto zauważyć, że dobra praca z młodzieżą trenera Rafała Kalinowskiego z poprzedniego sezonu (finał grupy 2 w drugiej lidze, Mistrzostwo Śląska juniorek, dziewiąta lokata juniorek w  Mistrzostwach Polski) zostały zauważone przez trenera Andrzeja Pecia i  mysłowicki trener został zaproszony jako asystent na dwa obozy przygotowawcze reprezentacji Polski kadetek, które przygotowywały się do udziału w Mistrzostwach Świata. Leszek Ligęza Grażyna Wojciechowska KOLARSTWO Przemknęli przez Śląsk i  Zagłębie  dniach 31.07 do 6.08 na polskich szosach rozegrano 68 Tour de Pologne. Wyścig organizowany przez Czesława Langa kosztem trzech milionów euro z każdym rokiem nabiera coraz większego rozmachu. Międzynarodowa Unia Kolarska wpisała siedmioetapowe zmagania kolarzy do kalendarza imprez World Tour na równi z  takimi wyścigami jak Tour de France, włoskie Giro czy hiszpańska Vuelta. Zmagania kolarzy transmitowane prócz TVP przez m.in. znany wszystkim europejski kanał sportowy Eurosport na żywo w technologii HD, specjalnie sprowadzona ekipa z  helikopterem, która obsługuje również największy wyścig kolarski Tour de France mówią same za siebie. Wszystko to niewątpliwie przyczynia się do promocji nie tylko kraju, ale także naszego regionu i jego miast. Trzy etapy rozgrywane były na szosach województwa Śląskiego. II – Częstochowa – Dąbrowa Górnicza, III – Będzin – Katowice, IV – Oświęcim – Cieszyn. Udział wzięło 176 zawodników w  21 grupach zawodowych w tym polska CCC Polsat Polkowice jak również reprezentacja naszego kraju. Niestety Polaków zabrakło na podium. Najwyżej sklasyfikowano Bartosza Huzarskiego, jednak nasi zawodnicy brali udział w  ucieczkach jak również w  walce

W

REKLAMA

o punkty w  poszczególnych klasyfikacjach. Najlepszym góralem został Michał Gołaś (Vacansoleil - DCM) a najaktywniejszym kolarzem Adrian Kurek z reprezentacji Polski. Zwycięzcą całego wyścigu okazał się Słowak Petr Sagan z  ekipy Liquigas – Cannondale. Drużynowo najlepsza ekipa Vacansoleil – DCM. Warto zaznaczyć, że równocześnie są też organizowane wyścigi towarzyszące. TdP amatorów, gdzie udział może wziąć każdy rozegrano w  tym roku w  Bukowinie Tatrzańskiej na pętli liczącej 56 km. Nutella Mini TdP to cykl wyścigów rozgrywanych na pętlach w  miastach gdzie usytuowane są mety poszczególnych etapów. Pętle liczą około 3 km dla dzieci z roczników 1999-2001 oraz 5 km dla dzieci z  roczników 1997-1998. Prowadzi się także klasyfikacje drużynowe. Wszystkich zainteresowanych szczegółami wyścigu zapraszamy na oficjalna stronę internetową zawodów pod adres www.tourdepologne.pl Leszek Ligęza POZOSTAŁE W SKRÓCIE

WIADOMOŚCI

Ola w plebiscycie „Sportowa Szansa”

ALEKSANDRA WOJCIECHOWSKA

Zawodniczka Klubu Tenisa Stołowego Mysłowice, Aleksandra Wojciechowska została nominowana w  Plebiscycie "Sportowa Szansa" Fundacji im. Grzegorza Dolniaka na najlepszego młodego sportowca. Ola mimo, iż ma dopiero15 lat, ma na swoim koncie wiele sukcesów. Swoją przygodę z tenisem stołowym rozpoczęła w  1 klasie szkoły podstawowej, gdzie najpierw jej talent

FOT. LESZEK LIGĘZA

dostrzegła na zajęciach lekcyjnych Szkoły Sportowej trenerka Beata Nowak, która zaprosiła ją na treningi popołudniowe MOSiR-u Mysłowice. Zaledwie po miesiącu treningów Ola pojechała na tzw.” doczepkę” na Mistrzostwa Śląska Skrzatów i wprawiając wszystkich w  osłupienie zdobyła na nich brązowy medal, łapiąc w ten sposób „pingpongowego” bakcyla. Od tego czasu co roku zdobywała

wiele medali na Mistrzostwach Śląska Żaczek, Młodziczek i Kadetów. Zdobyła brązowy medal drużynowo w  Pucharze Polski Młodziczek, zagrała w  Mistrzostwach Polski Młodzików i  Kadetów oraz przywiozła medale z międzynarodowych turniejów w Czechach, Belgii i Węgier. Grała w I Lidze Kobiet Tenisa Stołowego, jest w składzie Wojewódzkiej Kadry Śląska Juniorek, oraz jest aktualną Indywidualną Mistrzynią Śląska Kadetek, drużynową Mistrzynią Śląska Ligii Juniorek oraz drużynową Vice Mistrzynią Kobiet Pucharu Śląska. Jest jedyną zawodniczką z  Mysłowic, którą została nominowana w plebiscycie. Możemy pomóc Oli wygrać sprzęt sportowy, aby wziąć udział w głosowaniu należy wejść na stronę plebiscytu www.sportowaszansa.pl i  za pomocą przycisku "oddaj swój głos" pod sylwetką zawodnika zagłosować jeden raz w ciągu doby. Leszek Ligęza

• Na Letnich Mistrzostwach Polski w Ostrowcu Świętokrzyskim mysłowiczanin Łukasz Kudła reprezentujący barwy AWF Katowice wraz ze swoimi kolegami klubowymi ustanawia rekord Polski 16-latków na dystansie 4x 100 zmiennym, z czasem 3;59,07. • Pod hasłem : „Gramy dla Jasia” rozegrany zostanie 28.08.11r na stadionie Unii Kosztowy charytatywny turniej piłki nożnej, z którego dochód zostanie przeznaczony dla 4-letniego chłopca dotkniętego dziecięcym porażeniem mózgowym. • W  rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu nie zobaczymy w  nowym sezonie zespołu FC Nova Katowice – popularnie nazywanego Jango, gdyż uprawomocniła się już decyzja o odmowie przyznania licencji dla klubu. • Mysłowiczanka Tina Polok, startująca w barwach AZS AWF Katowice została w  Bydgoszczy Mistrzynią Polski w biegu na 400 metrów przez płotki.

Grażyna Wojciechowska

68. TOUR DE POLOGNE - ZWYCIĘZCA ETAPU BĘDZIN - KATOWICE

FOT. LESZEK LIGĘZA


16 Reklama

SIERPIEŃ 2011 • NR 02/2011

Gazeta Mysłowicka #02  

Drugie wydanie bezpłatnej Gazety Mysłowickiej

Advertisement