Page 1

życia kulturalnego

GÓRY ISSN 2080-5101

marzec 2010

pismo bezpłatne

KRONIKA

Nr 4

MAMY NAGRODZONYCH! Nasza Redakcja przyznała sześć darmowe wejściówki do kina dla osób, które wzięły udział w konkursie naszego czasopisma! >>


NASI INSTRUKTORZY

cz. IV

Tomasz Ślotała — instruktor gry na gitarze w naszym Domu Kultury. Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Lesznie. Na gitarze gra od 16 roku życia a dziś ma już 42 lata. Pierwszych lekcji udzielał mu ojciec, który też jest gitarzystą. Świetnie czuje się w muzyce country-rock lat dziewięćdziesiątych. W 1998 roku gitarzysta rozpoczął współpracę, która trwa do dzisiaj, ze znanym i lubianym zespołem: „Gang Marcela”. Nagrywał również utwory z Piotrem Rubikiem, Romanem Kołakowskim, Witoldem Łukaszewskim (Red Pink), Honky Tonk Brothers, Tomkiem Szwedem, Urszulą Chojan i innymi znanymi artystami estrady polskiej. Ulubionym i najlepszym gitarzystą w ocenie naszego instruktora jest Tommy Emmanuel, z którym miał okazję się spotkać osobiście. Tommy złożył autograf na gitarze swojego polskiego imiennika —Tomasza Ślotały. Prywatnie wychowuje— w raz z żoną, która również jest muzykiem (gra na fortepianie)dwóch synów. Jeden ma 6 lat i już pewnie trzyma w ręce gitarę. Drugi jeszcze nie — urodził się 5 lutego 2010 r. Gratulacje :) (AG)

CO I KIEDY? O ewentualnych zmianach w programie informacje mogą Państwo znaleźć na stronie Domu Kultury - www.dkgora.com.pl

7.03

Koncert

z okazji „Dnia K o b i e t ” godz. 15.00 sala widowiskowa

21.03

Koncert

Wiosenny godz. 15.00 sala widowiskowa

30.03

Koncert umuzykalniający

dla szkół podstawowych — sala widowiskowa

31.03

III Powiatowy Konkurs

Piosenki Dziecięcej godz. 12.00 sala widowiskowa

28.04

X Powiatowy Przegląd

Twórczości Dziecięcej – przedszkolaki godz. 9.00 sala widowiskowa

29.04

IX Powiatowy Przegląd

Twórczości Dziecięcej – kl. I – III godz. 8.00 sala widowiskowa

30.04

V Konkurs Tańca Nowo-

czesnego

DWUMIESIĘCZNIK: „ KRONIKA ŻYCIA KULTURALNEGO GÓRY” Redaktor naczelny: Danuta Piwowarska - Berus Redaktor prowadzący; layout: Adrian Grochowiak Wydawca; druk: Dom Kultury w Górze; ul. Armii Polskiej 13; 56-200 Góra Kontakt: tel. 65—543-23-20; redakcja@dkgora.com.pl


KONKURS NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ

KONKURS NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

Organizator konkursu: Dom Kultury w Górze ul. Armii Polskiej 13 56 – 200 Góra Tel. 655432320 e-mail: sekretariat@dkgora.com.pl

Organizator konkursu: Dom Kultury w Górze ul. Armii Polskiej 13 56 – 200 Góra Tel. 655432320 e-mail: sekretariat@dkgora.com.pl

Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza okazję do promowania działalności artystycznej.

Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza okazję do promowania działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm.

Zasady uczestnictwa: 1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Góra – konkurs otwarty. 2. Na konkurs należy dostarczyć własnoręcznie wykonaną kartkę wielkanocną. Technika wykonania kartek- dowolna Wymiary- 15 cm x 10,5 cm 3. Warunkiem udziału jest indywidualne wykonanie tradycyjnej kartki wielkanocnej z naturalnych tworzyw i tradycyjnych form zdobniczych. 4. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne. 5. Prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę. 6. Oceny prac dokona jury w kategoriach wiekowych: do 6 lat;7-11 lat; 12-16 lat 7. Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody. 8. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia w zależności od liczby i poziomu artystycznego prac. 9. Prace dostarczyć należy do dnia 3 kwietnia 2010 r. do Domu Kultury w Górze. Po terminie prace nie będą przyjmowane! 10. Do prac powinny być dołączone metryczki zawierające: imię i nazwisko autora, wiek, adres a w przypadku uczniów i przedszkolaków nazwę szkoły lub przedszkola, numer telefonu, nazwisko nauczyciela prowadzącego (podpięte z przodu pracy). Bardzo proszę o podanie adresów internetowych szkolnych lub prywatnych do korespondencji. 11. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 8 kwietnia o godz. 11.00 12. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z sekretariatem Domu Kultury 655432320 13. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator.

Zasady uczestnictwa: 1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Góra – konkurs otwarty. 2. Na konkurs należy dostarczyć jedną własnoręcznie wykonaną palmę wielkanocną. 3. Warunkiem udziału jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej, użycie naturalnych tworzyw i tradycyjnych form zdobniczych co jest warunkiem dopuszczenia pracy do postępowania konkursowego 4. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne. 5. Prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę. 6. Oceny prac dokona jury w dwóch kategoriach : a. prace indywidualne b. prace zbiorowe ( zgłoszenia rodzinne, klasowe, grup przedszkolnych, itp.) 7. Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody. 8. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia w zależności od liczby i poziomu artystycznego prac. 9. Prace dostarczyć należy do dnia 26 marca 2010 r. bezpośrednio do Domu Kultury w Górze. Po terminie prace nie będą przyjmowane! 10. Prace powinny być oznaczone tabliczką przytwierdzoną do palmy zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko lub zespół wykonujący pracę i skład zespołu, adres – miejscowość, w przypadku dzieci – wiek autora. 11. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 31 marca 2010 r. o godz. 11.00 12. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z sekretariatem Domu Kultury 655432320. 13. Za ostateczną interpretacje regulaminu odpowiada organizator.


REPERATUR KINA 5 marca 2010 r. godz. 1700 ny Hongkong godz. 1900 familijny USA 6 marca 2010 r. godz. 1600 ny Hongkong godz. 1800 familijny USA 7 marca 2010 r. godz. 1100 ny Hongkong godz. 1800 familijny USA

Astro Boy – animowaStare wygi – komedia/ Astro Boy – animowaStare wygi – komedia/

Astro Boy – animowa-

19 marca 2010 r. godz. 1700 - Randka w komedia PL godz. 1900 - Randka w komedia PL (95 min) Kino Świat 20 marca 2010 r. godz. 1600 - Randka w komedia PL godz. 1800 - Randka w komedia PL 21 marca 2010 r. godz. 1800 - Randka w komedia PL (95 min) Kino Świat

ciemno – ciemno – ciemno – ciemno –

ciemno –

Stare wygi – komedia/

12 marca 2010 r. godz. 1700 - Planeta 51 – animowany Hiszpania godz. 1900 - Księga ocalenia – akcja USA 13 - 14 marca 2010 r. godz. 1600 - Planeta 51 – animowany Hiszpania godz. 1800 - Księga ocalenia – akcja USA

26 marca 2010 r. godz. 1700 - Alwin i wiewiórki 2 animowany/familijny godz. 1900 - Wciąż ją kocham romans 27 - 28 marca 2010 r. godz. 1600 - Alwin i wiewiórki 2 animowany/familijny godz. 1800 - Wciąż ją kocham romans (102 min) Best Film

– –

– –


>> dokończenie ze str. 1

MAMY NAGRODZONYCH! Podczas koncertu walentynkowego wręczone zostały nagrody, w postaci bezpłatnych wejściówek do kina, za udział w konkursie zorganizowanym w trzecim numerze „Kroniki Życia Kulturalnego Góry”. Należało poprawnie odpowiedzieć na pytanie, co przedstawiaj wyżej wydrukowane zdjęcia. Prawidłowa odpowiedź to: amfiteatr. Poprawne odpowiedzi nadesłało 6 osób. Bilety i dyplomy powędrowały do Eweliny Brożek, Karoliny Kosek, Pawła Wójtowicza, Joanny Dec i Mariusza Nowakowskiego. W tym numerze również organizowany jest konkurs z serii „ Z archiwum DK”. Szczegóły na ostatniej stronie. Zachęcam do udziału :) Adrian Grochowiak

WALENTYNKOWY BLUES 14 lutego w sali widowiskowej z okazji Walentynek odbył się koncert leszczyńskiej grupy "BLUES INSIDE". Zespół pojawił się po raz drugi na górowskiej estradzie — pierwszy raz grał dla nas w październiku podczas otwarcia "Wystawy malarstwa i rysunku bęk-ART" Jolanty Pawlickiej i Macieja Żukowskiego. Teraz "BLUES INSIDE" zagrał dla zakochanych fanów muzyki bluesowej. Każda para przy wejściu otrzymała

ZIMA W

serduszko z piernika upieczone przez panią Gosię, która pracuje w naszym DK. Publiczność świetnie się bawiła w rytmie bluesa. dk,ag

Pani Ada — sekretarka — rozdająca pyszne serduszka.

MIEŚCIE

W ferie w Domu Kultury prowadzone były zajęcia muzyczne, plastyczne, dziennikarskie, rekreacyjnosportowe oraz językowe w ramach akcji "Zima w mieście". Dzieci odwiedziły Pocztę Polską, Powiatową Komendę Policji i Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Górze. Zapoznały się z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach w tych zakładach. Dzieci, które spędzały z nami ferie codziennie dostawały ciepłą herbatę i drożdżówki. Młodzież mogła się spotkać podczas kawiarenek, gdzie sekcja DJ przygotowała pokazy muzyczne. Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Serdecznie dziękujemy zakładom pracy, że zechciały nas u siebie gościć. dk,ag


WYSTAWA DWÓCH AUTOREK 6 lutego w sali klubowej naszego Domu Kultury uroczyście otworzono Wystawa Malarstwa i Rysunku Heleny Kundy (na fotografii) i Grażyny Kasprzak. Na otwarciu pojawiło się wielu zainteresowanych — nawet z Rawicza czy też z Leszna. Obecna była też burmistrz Góry — Irena Krzyszkiewicz, która oficjalnie podziękowała pani Helenie i pani Grażynie za wkład w życie kulturalne naszej gminy. Wręczyła im również bukiety pięknych kwiatów. Dyrektor DK - Danuta Piwowarska—Berus przygotowała specjalne okazjonalne puchary dla autorek wystawy. Imprezę uświetnił występ Agnieszki Gortych z sekcji wokalnej Domu Kultury, przygotowanej przez Jana Kubiaka. Podczas zwiedzania wystawy można było skosztować chleb ze smalcem i kwaszonym ogórkiem oraz pyszne rogaliki. Wystawa czynna była przez 12 dni.

KONCERT ZIMOWY 17 stycznia 2010 roku w sali widowiskowej Domu Kultury odbył się "Koncert Zimowy". W koncercie wystąpiły dzieci z Prywatnego Studium Muzycznego w Górze przygotowane przez Jarosława Góralskiego i sekcja wokalna Domu Kultury, którą przygotował Jan Ku-

biak. Prywatne Studium Muzyczne reprezentowali: Monika Wrona, Magdalena Wawer, Magdalena Andrzejewska, Karolina Ziobroniewicz, Julia Wybieralska i Stanisław Mielczarek. Sekcja wokalna Domu Kultury wystąpiła w składzie: Agata Ludwiczyńska, Zuzia Kumanowska, Julia Goszczyk, Róża Mazurczak, Kasia Wyszyńska, Agnieszka Bohdanowicz, Julia Lis, Justyna Mazuryk, Greta Strojek, Agata Bortnowska, Alicja Działo, Ola Olejnik, Karolina Konopnicka, Justyna Czudak, Agata Sibilak, Marta Kochan, Agnieszka Gortych, Tadeusz Mrozowski oraz zespół wokalny "OKA" w składzie: Karolina Turowska, Angelika Dynieko i Ola Ludkowska. Scenografię do koncertu zaprojektowała i przygotowała Anna Witko. Mimo śnieżnej i mroźnej aury publiczność nie zawiodła i nagradzała wykonawców brawami. www.dkgora.com.pl


Jeden olbrzymi sztab, 5 minutowe światełko do nieba i 100 wolontariuszy na ulicach Góry. X V III Fi n a ł Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpoczął się w Górze o 8, wtedy ze sztabów z puszkami wyszli wolontariusze. Można było ich spotkać w całym mieście a nawet niektórym udało się spotkać policjantów, którzy napełniali swoją skarbonkę na rzecz fundacji Jurka Owsiaka. Sporo działo się na scenie w sali widowiskowej górowskiego Domu Kultury- występy lokalnych zespołów, licytacje i prezentacje dorobku szkół i przedszkoli z naszej gminy. Również w sali sportowej Arkadia odbył się mecz "Dzieciaki kontra wapniaki" sędziowany przez Stanisława Żyjewskiego. Zorganizowany został też bieg „Policz się z cukrzycą”, którego organizatorem był OKF. Biegacze mimo tak trudnych warunków atmosferycznych nie poddali się! Licytacji zostały poddane różne przedmioty - część z nich można zobaczyć w poście wcześniej. Burmistrz Góry - Irena Krzyszkiewicz - wylicytowała srebrne serduszko za kwotę 500 złotych i przekazała je do dalszej licytacji. Wiceburmistrz - Piotr Wołowicz - dał najwyższą kwotę i został jego właścicielem proponując sumę 400 złotych. Również jak jego przełożona przekazał serduszko do kolejnej licytacji. Kwota, którą udało się zebrać wolontariuszom (plus licytacje oraz wpłaty na konto) wynosiła 27 400 zł. Jest to ogromna suma pieniędzy. Przypomnę tylko, że szefową sztabu była Danuta Piwowarska - Berus a wiceszefową Helena Radoszko. Finał prowadziły trzy osoby: Leszek Stecki, Elżbieta Berus - Panek i Jolanta Ludkowska. Adrian Grochowiak

FOTOREPORTAŻ NA WWW.DKGORA.COM.PL


<< K KONKURS ! Z ARCHIWUM >D >

Na poprawne odpowiedzi na pytanie konkursowe czekamy do 20 kwietnia. Odpowiedzi należy wysyłać e-mailem na adres redakcja@dkgora.com.pl lub składać zaklejone koperty z napisem „Konkurs Kroniki” w sekretariacie DK. Prócz odpowiedzi należy podać swoje imię oraz nazwisko i nr telefonu kontaktowego. Spośród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi wylosujemy zwycięzców, którzy otrzymają bezpłatne bilety wstępu na seans w naszym kinie! Oficjalne podsumowanie konkursu odbędzie się 30 kwietnia podczas V Konkurs Tańca Nowoczesnego.

Pytanie konkursowe brzmi:

Co dziś mieści się w budynku ze zdjęcia?

OFERTA DK Dom Kultury w Górze oferuje wynajem sal, sprzętu gospodarczego, wypożyczanie strojów i wynajem sprzętu akustycznego. Do cen należy doliczyć podatek VAT. Wynajem sal: - sala widowiskowa - 180 zł / 1 godz. - sale nr 8, 9, 21 (klub) 60 zł / 1 godz.

Wynajem sprzętu gospodarczego:

Wypożyczanie strojów: - kompletny strój do 3 dni -10 zł - stół za 1 szt. do 3 dni - Wynajem sprzętu nagło10 zł śnieniowego wraz z ob- krzesło za 1 szt. do 3 dni sługą DK— min. 300 zł / -3 zł do negocjacji

KŻKG nr4  

KŻKG nr 4,

KŻKG nr4  

KŻKG nr 4,

Advertisement