Page 1

r

nauka

e

k

l

a

m

a

profilaktyka

Żywność - dobra i zdrowa czy niebezpieczna?

Przebadaj krew, gdy czujesz się źle

czytaj s. 10

czytaj s. 8

EKSPRESOWE WYKONYWANIE I NAPRAWA PROTEZ

ZDROWIE Powietrze, 791 791 036

Legionowo ul. Husarska 9, Warszawa ul. Nowosielecka 22

2013 które nas zatruwa nr 1/2013 (3) bezpłatny dodatek Gazety Powiatowej nakład: 25 000 egzemplarzy www.gazetapowiatowa.pl r

e

k

l

a

m

a

Pełnaoferta ofertas.s. 12 pełna

• stomatologia zachowawcza • protetyka • implanty • chirurgia • lecznie pod mikroskopem

fot.sxc.hu

czytaj s. 2 r

e

k

l

a

m

Legionowo, ul. Zakopiańska 4A tel. 22 784 95 35, 692 460 968

a

Klinika Mediq to wieloprofilowa, niepubliczna placówka medyczna, świadcząca zarówno usługi prywatnie jak i NFZ. W komfortowych warunkach, w jednym miejscu, nasi specjaliści świadczą usługi ambulatoryjne i szpitalne. Leczenie wspiera nowoczesna baza diagnostyczna oferująca pacjentowi wszelkie potrzebne rodzaje badań. 20 letnie doświadczenie i nieustanne dążenie do doskonalenia gwarantują wysoki standard i bezpieczeństwo usług medycznych. LECZENIE OPERACYJNE: Okulistyka, Ortopedia, Laryngologia, Ginekologia, Chirurgia Ogólna i Plastyczna PORADNIE SPECJALISTYCZNE, REHABILITACJA, STOMATOLOGIA, POZ, MEDYCYNA PRACY DIAGNOSTYKA: Tomografia, Rezonans, USG, RTG i inne

ul. Piłsudskiego 20, 05-120 Legionowo, tel. 22 774 26 40

www.mediq.pl


2

Z D R O W I E 20 13 - bezpł a tny d o d atek G azet y Powiatowe j

raport EEA: Jakość Powietrza w Europie 2013

Powietrze, które nas zatruwa

Około 86% mieszkańców polskich miast narażonych jest na niebezpieczne dla zdrowia oddziaływanie zanieczyszczonego powietrza, jak podaje w swoim raporcie z 15 października Europejska Agencja Środowiska (EEA). Polska, zaraz za Bułgarią, należy do wiodących trucicieli w Europie.

Katarzyna Foszner Za główne źródło zanieczyszczenia powietrza uważa się ruch drogowy, przemysł, rolnictwo i gospodarstwa domowe. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci zmniejszyło się zanieczyszczenie powietrza takimi związkami jak dwutlenek siarki, tlenek węgla i benzen. Jednak w dalszym ciągu dużym problemem – zwłaszcza Polski – jest pył zawieszony (PM), ozon troposferyczny (O3) i dwutlenek azotu (NO2). Problem dotyczy nie tylko miast – w sprawozdaniu stwierdzono, że poziom zanieczyszczenia powietrza na niektórych obszarach wiejskich również jest znaczny.

Wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie Związki te w dużej mierze odpowiadają za problemy z oddychaniem, choroby układu krążenia oraz przyczyniają się do skracania długości życia, poronień, niepłodności i wielu innych zaburzeń.

Europejska Agencja Środowiska szacuje, że PM10 odpowiada za ok. 370 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie na terenie UE. WHO podaje, że połowa z tych zgonów spowodowana jest zapaleniem płuc u dzieci poniżej 5 roku życia. Problem ten dotyczy przede wszystkim południowej i wschodniej Europy, w tym Polski.

Problem Polski W Polsce największym problemem jest pył zawieszony (PM). Jest to mikstura pyłów i gazów zawierająca substancje toksyczne. Wdychane z powietrzem docierają do oskrzelików i zakłócają wymianę gazową wewnątrz płuc. Dopuszczalny poziom PM10 wynosi 50 µg/m3 średnio na dobę. Europejskie wytyczne zakładają, że może być on przekraczany nie więcej niż 35 razy w roku. Polska jest jednak daleka od tych norm. W Krakowie limit ten jest przekroczony ponad 4 krotnie częściej - dopuszczalne stężenie tego pyłu przekroczone jest więcej niż 150 dni

w roku. Kraków plasuje się na 3 miejscu wśród najbardziej zanieczyszczonych miast Europy. W Warszawie przy Al. Niepodległości liczba dni, w których przekro-

drogowy. Duży udział w tym zanieczyszczeniu mają także paleniska domowe. Mieszkańcy polskich miast o dużym natężeniu ruchu, w tym warszawiacy,

w powietrzu nie powinno przekraczać 40 µg/m3 - w Warszawie wynosi ponad 50 µg/m3. Problemem polskiego powietrza jest też nadmiar ozonu. Przekroczenia źródło: EEA, 2013f.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na nasz organizm

czony został limit stężenia PM10,wynosi 152! Za 67% emisji PM w Warszawie odpowiedzialny jest ruch

zatruwani są także dwutlenkiem azotu. Zgodnie z zaleceniami europejskimi jego średnie roczne stężenie

limitów pojawiają się w południowo-zachodniej Polsce. Warszawa jest na granicy normy. Badania wykazały,

PROFILAKTYKA I TERAPIA: pedicure leczniczy pękające stopy i dłonie wrastające paznokcie usuwanie odcisków i brodawek wirusowych modzele rogowiec

tel. 509-727-060

Legionowo, ul. Jagiellońska 8A

www.semelle.pl

że zwiększenie ilości ozonu o 10 g/m3 wiąże się ze wzrostem śmiertelności o 0,3% oraz ze zwiększoną zapadalnością na choroby serca o 0,4%. Nie należy mylić tego ozonu z tym z górnej warstwy atmosfery. Ten, który nas zatruwa, jest jednym z głównych składników smogu fotochemicznego. Powstaje on w reakcji promieni słonecznych z zanieczyszczeniami. Najwyższy poziom zanieczyszczenia ozonem występuje w czasie słonecznej pogody.

Uwaga na domowe piece i kominki W domach, gdzie do ogrzewania i gotowania używa się paliw z biomasy i węgla, poziom PM może być 10-50 razy wyższy niż zalecają wytyczne! Domowy kominek, kojarzony z rodzinnym ciepłem i spokojem, może więc przyczynić się do ostrych zakażeń dolnych dróg oddechowych, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i raka płuc wśród naszych domowników.

"Zdrowie 2013" termin wydania: 22.10.2013 dystrybucja: 22.10 - 31.10.2013 na terenie powiatu legionowskiego i pułtuskiego Wydawca: Grey Line Agencja Reklamowo-Wydawnicza 05-120 Legionowo, ul. ks. płk. Jana Mrugacza 1C tel./fax: 22 774 50 66 www.gazetapowiatowa.pl Kontakt: marketing@gazetapowiatowa.pl k.foszner@gazetapowiatowa.pl tel.: 605 949 167, 600 441 955 Redakacja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam. Prawo do przedruku reklam i wzorów graficznych stanowiących własność Wydawcy jest ZASTRZEŻONE.


3

Z D R O W I E 2013 - bezpł a tny d o d atek G azet y Powiatowe j stomatologia

Leczenie z zastosowaniem podtlenku azotu

Leczenie z zastosowaniem podtlenku azotu nazywanego gazem rozweselającym jest znakomitym rozwiązaniem dla dzieci i osób dorosłych, które są zestresowane wizytą u stomatologa.

Profesjonalny i troskliwy personel medyczny

Zastosowanie gazu antystresowego wprowadza pacjenta w stan rozluźnienia i odprężenia, redukując do zera ewentualne nieprzyjemne odczucia związane z leczeniem. Dawkę podtlenku azotu dostosowuje się do poziomu stresu u pacjenta, co oznacza, że można pogłębiać bądź spłycać stan relaksacji. Nie jest to znieczulenie ogólne. Cały czas utrzymywany jest kontakt z pacjentem, który przebywa w sta-

nie przyjemnej euforii. U najmłodszych pacjentów dość często pojawiają się marzenia senne na jawie np. o lataniu samolotem, rakietą kosmiczną, o tańcu na balu, itp. Kolejną zaletą leczenia w atmosferze podtlenku azotu jest fakt, iż podawany jest on przez założenie specjalnej maseczki na nos, co uwalnia pacjenta od nieprzyjemnych zapachów w gabinecie (środki farmakologiczne).

Wprowadzenie pacjenta w stan pogodnej świadomości nie zwalnia lekarza od zastosowania miejscowego znieczulenia, które całkowicie znosi dyskomfort w trakcie leczenia. Także osoby mające problem z nasilonym odruchem wymiotnym odczują wielką korzyść z zastosowania leczenia w atmosferze podtlenku azotu. Powyższa metoda powinna być stosowana z rozwagą u pacjentów z przerostem migdałków gardłowych, przeziębionych, z niedrożnością górnych dróg oddechowych, rozedmą, rozszerzeniem oskrzeli jak również u pacjentów przyjmujących środki psychotropowe i nadużywających alkoholu. Etapy leczenia z podtlenkiem azotu W trakcie wywiadu stomatolog upewnia się, czy pacjent nie jadł i nie pił na 3-4 godziny przed zabiegiem. Po pisemnym wyrażeniu woli leczenia z zastosowaniem gazu antystresowego dentysta zakłada pacjentowi maseczkę na nos, przez którą podaje się podtlenek azotu.

Po uzyskaniu przez pacjenta stanu rozluźnienia lekarz, przechodzi do właściwego leczenia.

Po zakończeniu zabiegu i odłączeniu podtlenku, pacjent może opuścić gabinet już po 5 minutach.

Leczenie z zastosowaniem podtlenku azotu stosowane jest na całym świecie jako alternatywa dla silnych środków uspokajających. Gabinet w Klinice Mediq przyjazny młodym pacjentom

KUPON RABATOWY

Dla czytelników Gazety Powiatowej oferta specjalna!

20% rabatu

na jednorazową, kompleksową usługę higienizacyjną (scaling, piaskowanie, fluoryzacja) w Klinice Mediq w Legionowie.

Oferta ważna do 30 listopada 2013 wraz z kuponem promocyjnym.

Rejestracja stomatologiczna Kliniki Mediq tel. 22 774 18 20

Nasz adres: Klinika Mediq, ul. Piłsudskiego 20, Legionowo

laryngologia

Lepiej słyszeć to lepiej żyć

Słuch wśród wszystkich zmysłów jest prawdopodobnie najważniejszy. Nawet podczas snu uszy nasłuchują. Dźwięk stanowi integralną część życia codziennego. Pozwala on przede wszystkim na przekazywanie i otrzymywanie informacji, na cieszenie się odgłosami natury oraz muzyką. Jednocześnie może ostrzec nas przed niebezpieczeństwem.

Proces powstawania ubytku słuchu jest zazwyczaj stopniowy i długotrwały. Najczęściej osoby, u których rozwija się ubytek słuchu mogą długo nie zauważać, że powoli przestają słyszeć. Dlatego też to otoczenie osoby dotkniętej niedosłuchem zazwyczaj jako pierwsze zwraca uwagę na ubytek słuchu. Wiele osób z uszkodzonym słuchem

„ustawia” coraz większą głośność telewizora oraz może mieć problemy ze słyszeniem np. dzwonka do mieszkania, dzwonka telefonu oraz różnych sygnałów ostrzegawczych. Wraz z pogłębianiem się niedosłuchu zaczynają się coraz większe problemy ze zrozumiałością mowy, co sprawia wielkie trudności podczas konwersacji.

Szacuje się, że około 500 milionów ludzi na świecie dotkniętych jest niedosłuchem. W tej chwili szacuje się, że ok. milion osób w Polsce powinno nosić aparaty słuchowe. Także średni wiek osób z tą dolegliwością znacznie się obniżył na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat – prawie połowa osób z niedosłuchem nie ukończyła 55 lat. Coraz częściej schorzenie to dotyka osoby młode, które nie przekroczyły 30 roku życia. Dzisiejsze rozwiązania technologiczne umożliwiają osobom niedosłyszącym zachować dotychczasowy poziom aktywności osobistej i zawodowej oraz zachować swoje związki z otoczeniem. Istnieje duży wybór aparatów słuchowych, w których zastosowano różne rozwiązania techniczne, umożliwiające dostosowanie wzmocnienia dźwięku do potrzeb

osoby niedosłyszącej. Dzisiejsze aparaty słuchowe są małymi studiami dźwiękowym, które pomagają lepiej słyszeć. Badania wykazują, że większość osób z niedosłuchem zwleka wiele lat zanim zaopatrzy się w aparat słuchowy. Częściowo związane jest to z niechęcią do akceptacji swojego niedosłuchu. Jednakże po wypróbowaniu aparatu, osoby te są niejednokrotnie zadziwione słyszeniem

całej gamy dźwięków, której przedtem nie słyszeli! Wcześniejsze zaopatrzenie się w aparat słuchowy skutkuje szybszym przyzwyczajeniem się do niego oraz lepszymi efektami rehabilitacji. W naszej firmie AGPOL Mazowiecki Ośrodek Badania Słuchu, doboru i dopasowania aparatu słuchowego dokonuje doświadczony specjalista. Wystarczy

nas odwiedzić lub zadzwonić pod numer telefonu (22) 784 43 78, aby umówić się na odpowiednie badania. Ich wyniki pozwolą nam określić rodzaj i głębokość ubytku słuchu. Następnie na podstawie tych wyników protetyk słuchu będzie w stanie doradzić model aparatu słuchowego odpowiadający potrzebom, preferencjom i stylowi życia pacjenta.


4

Z D R O W I E 20 13 - bezpł a tny d o d atek G azet y Powiatowe j

pediatria

Jak ochronić dziecko przed chorobami dróg oddechowych

Okres jesienno–zimowy to czas wzmożonych zachorowań na infekcje dróg oddechowych. Główną przyczyną infekcji są wirusy: grypy, wirus RSV, adenowirus i inne. Rzadziej chorujemy na zakażenia dróg oddechowych wywołane bakteriami: paciorkowce typu A, gronkowce, pneumokoki oraz bakteriami atypowymi.

Dr Barbara Błażejczyk pediatra NZOZ „ZDROWIE” Legionowo ul. Sowińskiego 15a www.zdrowie-legionowo.pl

Najbardziej na zakażenia dróg oddechowych narażone są dzieci w wieku od 0 do 5-ciu lat, osoby z obniżoną odpornością i przewlekle chorzy m.in. na cukrzycę, astmę, mukowiscydozę, niewydolność krążenia czy oddychania. Na infekcje dróg oddechowych narażone są również osoby starsze, powyżej 65 roku życia. Na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby zwiększyć odporność naszych dzieci i tym samym zmniejszyć ryzyko chorób dróg oddechowych?

Prawidłowe odżywianie Profilaktykę zdrowotną organizmu należy rozpocząć już od okresu noworodkowego. Jednym z jej elementów jest prawidłowe odżywianie. Karmienie piersią jest obecnie uznane za jedyny prawidłowy sposób odżywiania małych dzieci, zapewniający im optymalny stan zdrowia

i rozwój. Niemowlęta powinny być karmione tylko piersią lub pokarmem własnej matki od urodzenia do około 6 miesiąca życia. Następnie należy utrzymać karmienie stopniowo wprowadzając inne posiłki (niemleczne) tak, aby w końcu drugiego roku życia dziecko było przygotowane do lekkostrawnej diety rodzinnej. Na początku drugiego półrocza podaje się stopniowo: jarzyny, owoce lub kasze bezglutenowe następnie mięso, stopniowo gluten i żółtko. Produkty mleczne wprowadza się w drugim roku życia. W dalszych latach życia stopniowo zmniejsza się zapotrzebowanie na energię, a w około dziesiątym roku życia kształtuje się zróżnicowanie płciowe w tym okresie. Zapotrzebowanie na białko utrzymuje się na stałym poziomie 2,0-2,4g/kg mc. Zmienia się łaknienie dziecka, które jest wyraź-

nie mniejsze w okresie po niemowlęcym i zwiększa się w okresie dojrzewania. Ilość energii i składników pokarmowych spożywanych przez dzieci musi zapewnić prawidłowy przebieg przemian ustrojo-

stawową potrzebą człowieka jest aktywność fizyczna. Dzięki niej dziecko adoptuje się do różnorodnych bodźców i zmian środowiska fizycznego (np. klimatu, wysokości, wysiłku) a także społecznego.

presji ruchowej, tzn. przestrzeń, czas, zainteresowanie, zabawki i sprzęt do zabaw ruchowych. U dzieci i młodzieży w wieku szkolnym niezbędne są systematyczne zorganizowane zajęcia ruchowe. Jest to podsta-

wych, odnowę tkanek oraz potrzeby związane ze wzrastaniem, którego dynamika jest zróżnicowana w poszczególnych okresach rozwoju.

Stwarza ona okazję do uodparniania na bodźce fizyczne i psychiczne. We wczesnym dzieciństwie ze względu na dużą i spontaniczną aktywność fizyczną dziecka, stan optymalny aktywności można osiągnąć, zapewniając dziecku warunki do naturalnej eks-

wowy warunek osiągnięcia wydolności fizycznej. W profilaktyce można zaproponować następującą formułę: ćwiczenia są wykonywane 4 razy w tygodniu, przez 40 minut, z intensywnością odpowiadającą częstości skurczów serca 140/minu-

Aktywność fizyczna Kolejnym elementem zdrowego stylu życia i pod-

tę. Około 10-15% dzieci i młodzieży z zaburzeniami stanu zdrowia powinno uczestniczyć w dodatkowych lub zmodyfikowanych zajęciach ruchowych.

Pielęgnacja Właściwa pielęgnacja, zwłaszcza małego dziecka, również jest elementem zdrowego trybu życia i w znacznym stopniu zapobiega zakażeniom dróg oddechowych. Należą do niej m. in. odpowiedni ubiór, nie przegrzewanie malucha czy codzienne wietrzenie pokoju dziecka oraz spacery. Oczywiste jest to, że bardzo ciężko jest zastosować wszystkie zalecenia zdrowego stylu życia, jednak im bardziej zwracamy uwagę na to, co jedzą nasze dzieci i w jakich warunkach przebywają, pozwoli to nam na zmniejszenie ryzyka zakażeń. Ponadto zdrowy styl życia i profilaktyka pozwala nam na większą kontrolę zdrowia naszych pociech, a tym samym ich lepsze samopoczucie.

Wykonujemy: Badania i konsultacje specjalistyczne (pediatrzy, interniści, ginekolodzy, alergolog, diabetolog) dla dorosłych i dzieci w ramach NFZ i prywatnie. Szeroki zakres badań laboratoryjnych Szczepienia ochronne dla dzieci i dorosłych – pełen zakres Badania diagnostyczne USG m.in. jamy brzusznej, sutka, tarczycy, ślinianek, układu moczowego, gruczołu krokowego, jąder, tkanek miękkich, węzłów chłonnych pachwinowych, szyjnych i innych, przezciemiączkowe, ginekologiczne, Doppler tętnic szyjnych, Doppler żył kończyn dolnych i górnych, Doppler tętnic górnych i dolnych.

Przychodnia rodzinna „Zdrowie” Legionowo, ul. Sowińskiego 15a Poradnia dorosłych - (22) 767-36-97, (22) 774-20-25 Poradnia dzieci - (22) 767-36-94, (22) 774-41-47

Badania Ekg, spirometryczne, cytologiczne oraz testy diagnostyczne, badania Holterowskie ( Holter Ekg ) do rejestracji pracy serca w sposób ciągły oraz (Holter ciśnieniowy) urządzenie do całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi.

Długoterminowa opieka pielęgniarska dla osób przewlekle chorych Wizyty domowe lekarzy i pielęgniarek u osób chorych Transport medyczny osób chorych w ramach NFZ i prywatnie.

www.zdrowie-legionowo.pl


5

Z D R O W I E 2013 - bezpł a tny d o d atek G azet y Powiatowe j profilaktyka

POChP - zanim będzie za późno !

Rozmowa z dr n. med. Piotr Dąbrowieckim, specjalistą chorób wewnętrznych, alergologiem, Przewodniczącym Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

Dr n. med. Piotr Dąbrowiecki Specjalista chorób wewnętrznych, alergolog Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie Przychodnia „Zdrowie” Legionowo, www.zdrowie-legionowo.pl

Czy przewlekła obturacyjna choroba płuc dotyczy tylko osób palący tytoń? Głównie, ale nie tylko. Aż 90 proc. pacjentów choruje w wyniku palenia tytoniu. Pozostali chorzy zapadają na POChP z powodu pracy w zanieczyszczonym środowisku lub narażeniu na toksyczne substancje np. górnicy, hutnicy, lakiernicy.

Część stanowią również osoby, które w dzieciństwie chorowały na przewlekłe infekcje dróg oddechowych. Ile „wystarczy” wypalić? Badania populacyjne wskazują że wystarczy „20 paczko-lat”, czyli 20 lat palenia po paczce papierosów dziennie. Każdy palacz po czterdziestce powinien mieć wykonaną spirometrię, czyli badanie wydolności płuc, które może wykazać że doszło do obturacji, czyli skurczu oskrzeli w wyniku toczącego się w płucach procesu zapalnego. Choroba może przebiegać bezobjawowo? To się zdarza. I często trudno jest wytłumaczyć pacjentowi, że jest chory – nie ma kaszlu, nie ma zadyszki, jest w miarę sprawny. Chorzy z POChP dostosowują swoje życie do przebiegu choroby, która nie powstaje z dnia na dzień. Lata palenia i przewlekający się proces zapalny wpływają na

zachowanie chorego. Stopniowo rezygnuje on z aktywności i przyzwyczaja się do ograniczeń wywołanych objawami choroby.

Czy łatwo jest rozpoznać POCHP? Przewlekłą obturacyjną chorobę płuc rozpoznajemy najczęściej w grupie

POChP - Przewlekła obturacyjna choroba płuc to nieuleczalna choroba układu oddechowego nazywana także przewlekłym bronchitem lub rozedmą. POChP powoduje zwężenie oskrzeli i w ten sposób trudności w przepływie powietrza, a w efekcie w oddychaniu. Schorzenie ma charakter postępujący, a zmiany w płucach, jakie powoduje, są tylko częściowo odwracalne. Według Światowej Organizacji Zdrowia POChP zajmuje obecnie czwarte miejsce na liście najbardziej śmiercionośnych schorzeń. W Polsce na POCHP choruje 2, 5 mln a rocznie umiera 15 tys. osób. Umiera 10-15 lat wcześniej niż niepalący rówieśnicy.

Przewlekłe niedotlenienie organizmu wraz z często występującymi zaburzeniami krążenia mózgowego może prowadzić do zaburzeń funkcji poznawczych oraz zmian nastroju i zachowania.

osób po 40 roku życia aktywnie palących tytoń lub takich, które wcześniej paliły przez wiele lat. Bierne palenie ma także charakter obciążający ryzykiem rozwoju POChP. Według statystyk spośród

osób palących tytoń 40% ma szansę zachorować na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Chorzy na POChP kaszlą i okresowo odksztuszają gęstą plwocinę. Niestety osoby palące tytoń nie przejmują się przewlekającym się kaszlem uważając go za objaw „oczyszczania się” płuc. Osoba niepaląca, kaszląc kilka dni poszukuje odpowiedzi dlaczego tak się dzieje. Palacz kaszląc wiele lat znajduje usprawiedliwienie dla swoich objawów, co powoduje, że dopiero wykonując badanie spirometryczne rozpoznajemy chorobę - niestety czasami w ciężkiej postaci. Czy każdy przewlekły kaszel i duszności u osoby palącej tytoń mogą oznaczać POChP? Ta choroba może być mylona z astmą oskrzelową – daje podobne objawy. Kaszel, duszności… Tylko, że z prawidłowo leczoną astmą można przeżyć 100 lat. Z POCHP osoby umierają o 10-15 lat wcze-

śniej niż ich rówieśnicy. Niestety postępujący proces zapalny w płucach może zatrzymać jedynie rozstanie się z nałogiem palenia. To zatrzymuje chorobę, ale nie odwraca procesu destrukcji płuc. Statystycznie rzecz ujmując, czego powinni się bardziej obawiać palacze: nowotworów, chorób serca czy POChP? Wszystkich tych schorzeń. 40% osób palących zachoruje na POCHP. W tej grupie dochodzi do zwiększonej ilości zachorowań na choroby układu krążenia (zawał serca, udar mózgu), rozwijają się choroby nowotworowe (płuc, przewodu pokarmowego, pęcherza moczowego). POCHP jest obecnie czwartą przyczyną zgonów na świecie:po chorobach serca, wypadkach i nowotworach. Niedługo awansuje na 3 pozycję.

dokończenie na s. 6


6

Z D R O W I E 20 13 - bezpł a tny d o d atek G azet y Powiatowe j

POCHP - zanim będzie za późno Rozmowa z dr n. med. Piotr Dąbrowieckim, dokończenie ze strony 5 Rzucenie palenia nie wystarczy? Odstawienie palenia to podstawa i początek każdej

wziewnymi. Dostępna już w Polsce terapia łączona - lek rozszerzający oskrzela plus steryd poprawiający jakość

płuco zdrowe

płuco z POChP

terapii POChP. Przy lekkim zaawansowaniu może zastop owa ć c h o ro b ę i pozwolić choremu na dłuższe życie. W fazie zaawansowanej samo rzucenie palenia nie poprawi jakości życia. Potrzebne jest leczenie. Są leki na POCHP? W terapii posługujemy się głównie lekami rozszerzającymi oskrzela - powodują one, że chory odczuwa mniejszą duszność, szczególnie podczas wysiłku fizycznego. Aktualnie liczymy bardzo na skojarzenie tych leków ze steroidami

życia chorych, zmniejsza ilość zaostrzeń choroby i być może wydłuża życie tych chorych. W listopadzie 2013 pojawią się nowe leki będące połączeniem 2 leków rozszerzających oskrzela – to stworzy chorym nowe możliwości leczenia. Sport, styl życia? Bardzo wiele od nich zależy. Chory powinien zadbać o kondycję, bo ona może podnieść jakość życia z chorobą. Zrzucić kilka kilogramów, zdrowiej się odżywiać, podnieść wydolność organizmu. Tym

samym odciążyć swój chory układ oddechowy. Rehabilitacja w leczeniu POCHP odgrywa podstawową rolę. Już od umiarkowanej postaci choroby przyczynia się do poprawy wydolności wysiłkowej chorych i zwiększa efektywność leczenia. Podsumowując: jak się ustrzec przed POChP? Po pierwsze: nie palić i unikać tzw. palenia biernego. Po drugie profilaktyka: każdy po 40-tce powinien mieć wykonane badanie spirometryczne, nawet jeżeli nic mu nie dolega. Osoby z już rozpoznanym POCHP powinny być objęte odpowiednim leczeniem i w każdym przypadku powinny być wdrożone procedury edukacyjno-szkoleniowe. Nasza Federacja razem z Polskim Towarzystwem Chorób Płuc organizuje 20 listopada obchody Dnia POCHP. W wybranych miejscach w Polsce, w tym także w Legionowie, 20 listopada przez cały dzień będzie możliwość wykonania badania spirometrycznego w NZOZ Zdrowie . Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu po 40 roku życia, zwłaszcza palaczy oraz osoby mające kaszel i duszności. To spotkanie może uratować Państwu życie

Powiedz aaaa - my zrobimy resztę! Pełen zakres usług: stomatologia dziecięca stomatologia zachowawcza stomatologia kosmetyczna endodoncja chirurgia protetyka ortodoncja zdjęcia zębowe i pantomograficzne implanty zabiegi chirurgiczne wybielanie zębów

Legionowo, ul. Sowińskiego 15a, tel. 22 793 91 90 www.stomrodz.waw.pl


7

Z D R O W I E 2013 - bezpł a tny d o d atek G azet y Powiatowe j psychologia

Psychoterapia w okolicach Legionowa Życie każdego człowieka obfituje w nowe wyzwania, którym niekiedy trudno sprostać, zwłaszcza samodzielnie. Wtedy mogą pojawić się objawy kryzysu osobistego. Jeżeli zdarzyło się to w Twoim życiu, jeżeli czujesz, że jesteś w zbyt trudnym dla Ciebie momencie życia i sprawy dnia codziennego Cię przytłaczają, to pozwól sobie pomóc. Kiedy podjąć decyzję o udaniu się do psychologa lub psychoterapeuty? • Obserwujesz utrzymujące się obniżenie nastroju, poczucie bezsilności. Masz obniżoną samoocenę, negatywnie oceniasz przeszłość i przyszłość. Nie umiesz cieszyć się tym, co do tej pory wydawało się przyjemne. • Pogorszyło się Twoje funkcjonowanie w życiu codziennym, zawodowym. Czujesz trudności w koncentracji, spadek motywacji, brak sił. Masz ochotę wycofać się z aktywności społecznej, zawodowej. Nie radzisz sobie ze stresem. • Źle sypiasz, zmienił Ci się apetyt, często zamartwiasz się lub płaczesz, a wsparcie bliskich osób nie przynosi ulgi. • Masz wrażenie, że „nie panujesz nad emocjami”.

• Odczuwasz problemy w relacjach z bliskimi, trudności wychowawcze z dziećmi, jesteś ciągle zdenerwowany. • Przeżywasz powracające lęki, które uniemożliwiają Ci samodzielne pozostawanie w domu, p o d r ó ż o w a n i e . Wyczuwasz niebezpieczeństwo, mimo że sytuacji wygląda na typową. • Powracają uporczywe myśli, nad którymi trudno zapanować, i/lub konieczność wielokrotnego wykonywania tych samych czynności, co jest męczące i utrudnia normalne funkcjonowanie. • Zdarzyło się w Twoim życiu coś, z czym trudno ci się samodzielnie uporać: zdrada, gwałt, śmierć, choroba lub odejście ko g o ś bliskiego. Negatywne emocje wciąż się utrzymują a czas nie leczy ran.

• Twój związek nie funkcjonuje prawidłowo, ciągle się kłócicie, czujesz, że jesteś źle traktowany przez partnera, nie umiecie się porozumiewać bez gniewu, jedno z was lub oboje myśli o odejściu. Czy psychoterapeuta i psycholog oznacza to samo? Nie. Psychoterapeuta jest specjalistą, który dopiero po studiach magisterskich (najczęściej psychologicznych) rozpoczyna wieloletnią naukę zawodu. Dlatego jeżeli chcesz, aby Twoje problemy były rozwiązane możliwie najbardziej skutecznie, wybierz specjalistę, który jest certyfikowanym psychoterapeutą. Masz wtedy gwarancję, że proces leczenia przebiegnie prawidłowo. Wszystkie problemy, które są opisane powyżej,

psycholog umiałby jedynie rozpoznać, ale nie potrafi ich leczyć. Co to jest psychoterapia? Ile trwa? To rodzaj rozmowy, która jest w pewnym sensie uczeniem się siebie samego i sposobów rozwiązania swoich problemów. W trakcie psychoterapii masz okazję zidentyfikować te myśli, emocje czy sposoby działania, które przeszkadzają Ci w osiąganiu satysfakcji z życia. Jeżeli chcesz zachować anonimowość, to nie musisz podawać nazwiska ani adresu. Już na początku dowiesz się orientacyjnie, jak długi czas będzie potrzebny, abyś uzyskać poprawę. Czasami wystarcza jedna lub kilka wizyt, ale niektóre problemy wymagają wielomiesięcznej pracy. Praca z parami i małżeństwami trwa zwy-

kle krócej niż terapia indywidualna. Są sytuacje, gdy zgłaszany jest kryzys małżeński i pracujemy na zasadzie „jedna sesja do rozwiązania pro-

blemów”, wtedy praca jest wielogodzinna, ale zamyka się w jednym dniu. ad

Na rzetelną profesjonalną psychoterapię poznawczo- behawioralną, czyli terapię o najwyższej obecnie udowodnionej skuteczności, zaprasza mgr Małgorzata Wudarczyk , psycholog i psychoterapeutka. Certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego nr 142. DIADA Gabinet Psychologiczny i Psychoterapeutyczny w Stanisławowie Drugim, ul. Wolska 117 B oferuje terapię indywidualną oraz małżeńską. Wizyty są umawiane telefonicznie nr tel. 793 111 222.

Opis oferty i kwalifikacji na stronach internetowych: www.diada.pl oraz www.psychologwarszawa.pl

profilaktyka

Badania profilaktyczne – jak często powinniśmy je wykonywać?

Badania profilaktyczne wykonywane są w celu wykrycia ewentualnych wczesnych objawów danej choroby. Badania te powinniśmy wykonywać systematycznie – nieważne, czy czujemy się dobrze, czy źle. Choroba najczęściej rozwija się bez dostrzegalnych objawów i jedenie regularne badania gwarantują wczesną wykrywalność, dzięki której szybciej możemy podjąć odpowiednie leczenie. Szybka interwencja ma ogromny wpływ na powodzenia późniejszej terapii. Katarzyna Foszner Podatność na zachorowania zwiększa się z wiekiem, dlatego im jesteśmy starsi, tym baczniej powinniśmy przyglądać się naszemu organizmowi i częściej wykonywać rutynowe badania kontrolne. Wiemy, że trzeba się badać, ale zwykle nie mamy pojęcia, co konkretnie sprawdzać i jak często. Poniższa tabelka powinna ułatwić kontrolę stanu zdrowia.

Po 30. roku życia Raz na pół roku

Kontrola stomatologiczna Pomiar ciśnienia

Tylko dzięki takim regularnym badaniom jesteśmy w stanie wykryć wczesne stadia cukrzycy, nowotworów i miażdżycy. Są to podstępne choroby, które rozwijają się latami i długo nie dają odczuwalnych objawów. Przez lata, nieświadomi naszego stanu zdrowia, pozwalamy siać spustoszenie w naszym organizmie. Pierwsze zmiany samopoczucia pojawiają się dopiero na zaawansowanym etapie, wtedy kiedy leczenie nie przynosi już tak dobrych rezultatów.

Po 40. roku życia Hormony tarczycy

Po 50. roku życia Badanie wzroku

Badanie moczu Badanie gruczołu krokowego

Próby wątrobowe Glukoza na czczo

Test na krew utajoną w kale

Badanie wzroku

Badanie wzroku

Badanie gęstości kości

EKG

Badanie słuchu

Lipidogram,

Badanie gęstości kości

Stężenie hormonów płciowych

USG piersi

Badanie słuchu

Kolonoskopia

USG jamy brzusznej RTG klatki piersiowej Raz na 5 lat

Badanie słuchu

lekarz internista lekarz pediatra i punkt szczepień 2. Poradni specjalistycznych chirurgia, ortopedia, proktologia, urologia laryngologia,pulmonologia, dermatologia, endokrynologia kardiologia, ginekologia, diabetologia, okulistyka, reumatologia

rehabilitacja

Badanie ginekologiczne

Raz na 3 lata

1. Medycyny rodzinnej:

neurologia dla dorosłych, neurologia dla dzieci

OB, Cytologia u kobiet Raz na 2 lata

Udzielamy świadczeń medycznych w ramach umowy NFZ oraz prywatnej opieki medycznej w zakresie:

laktacyjna

Morfologia ogólna

Raz na rok

ul. Sowińskiego 4 22 774 51 41 www.nzozlegionowo.pl

Badanie ciśnienia śródgałkowego Kolonoskopia Gastroskopia

zdrowia psychicznego, uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

stomatologia transport sanitarny szkoła rodzenia medycyna sportowa medycyna pracy 3. Dysponujemy: pracowniami: fizykoterapii, rehabilitacji dla dzieci i dorosłych, masażu leczniczego diagnostyką: laboratorium, bakteriologia, RTG, USG, EKG, holter ciśnieniowy, holter EKG audiogram, spirometria, test wysiłkowy, echo serca badania antropometryczne


8

Z D R O W I E 20 13 - bezpł a tny d o d atek G azet y Powiatowe j

profilaktyka

Przebadaj krew, gdy czujesz się źle

Zmęczenie, wypadanie włosów, nadmierne uczucie pragnienia - takie i inne całkiem niewinne dolegliwości często mogą być objawem bardzo poważnych chorób. Gdy zaczynamy odczuwać, że coś niepokojącego zaczyna dziać się z naszym organizmem, warto przyjrzeć się temu bliżej wykonując badania krwi.

Katarzyna Foszner Gdy ciągle jesteśmy zmęczeni Gdy zmęczenie nieustannie trwa przez dłuższy czas i niekoniecznie jest związane z naszą większą aktywnością, warto wykonać morfologię krwi. Zwiększona liczba leukocytów będzie oznaczała infekcję. Dalej rozmaz krwi wykaże, czy jest to infekcja bakteryjna, wirusowa czy może powodem są pasożyty. Przyczyną zmęczenia może być też anemia, która objawiać się będzie m. in. obniżoną ilością hemoglobiny lub zmianami w czerwonych krwinkach. Nadmiernym zmęczeniem może objawiać się również cukrzyca - aby przebadać się pod tym kątem, należy zmierzyć stężenie glukozy na czczo i po obciążeniu glukozą. Za utratę sił może odpowiadać również niedoczynność tarczycy (należy zbadać ilość hormonów FT4 i TSH).

Samowolnie chudniemy Jeśli w ostatnim czasie nastąpiła szybka utrata masy ciała, a nie odchudzaliśmy się, nie jedliśmy mniej i wcale nie mieliśmy więcej ruchu – nie ma powodów do radości. Może to oznaczać nadczynność tarczycy. W tym przypadku również należy przebadać hormony tarczycy, tj. FT4 i TSH (dodatkowo FT3, T4,T3). Ciągle chce nam się pić Odczuwamy pragnienie, pomimo tego że dużo pijemy. Często też oddajemy mocz, w ostatnim czasie schudliśmy i zrobiliśmy się senni i zmęczeni. Może oznaczać to cukrzycę. Niezwłocznie wykonajmy badanie stężenia glukozy na czczo. Wynik powyżej 100 mg/dl oznacza, że powinniśmy udać się do lekarza, który zleci dalsze badania. Ból stawów Jeśli nie jest spowodowany przeciążeniem lub urazem, należy zbadać tzw. markery stanu zapalnego, czyli

CRP i OB. Jeśli wynik będzie nieprawidłowy udajmy się do lekarza, który zleci badania w kierunku chorób reumatycznych. Inną przyczyną bólu stawów może być dna moczanowa, która objawia się m.in. podwyższonym stężeniem kwasu moczowego we krwi. Niekiedy ból stawów może być objawem boreliozy. Obecność bakterii powodujących tę chorobę także możemy stwierdzić wykonując testy z krwi. Wypadanie włosów Jeśli przerzedziły nam się ostatnio włosy, warto przyjrzeć się dokładniej naszej diecie. To, czy jest pełnowartościowa, dobrze zweryfikuje badanie krwi pod kątem stężenia hemoglobiny, żelaza i cynku. Warto też zbadać hormony tarczycy i hormony płciowe (LH, FSH, estrogen, androstendion, progesteron, DHEAs, testosteron, prolaktyna). Skłonność do siniaków Jeśli po nawet lekkim uderzeniu na skórze pojawia się siniak lub po skaleczeniu długo krwawisz, warto

sprawdzić krzepliwość krwi. W tym celu trzeba zbadać płytki krwi, czas protrombinowy i APTT . Pamiętajmy, że z każdym odbiegającym od normy wynikiem należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, który oceniając stan naszego zdrowia weźmie pod uwagę wszystkie inne objawy choroby. Będzie on także w stanie zlecić badania d o d a t kowe , jeśli zajdzie taka potrzeba. Nigdy nie

należy samemu stawiać diagnozy, a tym bardziej podejmować prób samodzielnego leczenia.


9

Z D R O W I E 2013 - bezpł a tny d o d atek G azet y Powiatowe j rozwój dziecka

Wpływ muzyki na rozwój dziecka

Pierwotnego człowieka otaczały ze wszystkich stron dźwięki natury. To one wraz ze słońcem regulowały rytm dnia. Dźwięki ostrzegały o niebezpieczeństwie, służyły do przekazywania komunikatów, wabienia partnerów, a także były nieodłącznym elementem obrzędów religijnych. Dziś wiemy, że muzyka ma właściwości terapeutyczne i edukacyjne. Monika Krośnicka Po wielu latach badań i obserwacji dostrzegamy lecznicze właściwości, jakie niesie ze sobą obcowanie z dźwiękami. Istnieje coraz więcej naukowych dowodów na to, że muzyka przyczynia się do poprawy zapamiętywania i koncentracji a nawet zwiększa motywację i przyczynia się do utrzymywania prawidłowej postawy ciała.

Muzyka wspiera rozwój mózgu Słuchanie muzyki w dzieciństwie pomaga tworzyć powiązania nerwowe,

które mają wpływ na rozwój mowy, pamięć i orientację w przestrzeni. Dzieci, które rozwijają się przy dźwiękach muzyki, szybciej uczą się mówić, mają większą zdolność koncentracji a także nabierają lepszej koordynacji ruchowej. Warto zatem tak bawić się z dzieckiem, by muzyka już od początku była dla niego czymś naturalnym, a śpiew i gra dostarczały przyjemności i rozwijały kreatywność.

Pomaga w wyrażaniu emocji Zabawy muzyczne z wykorzystaniem prostych instrumentów, takich jak

tamburyn, kołatki, dzwonki, których można użyć bez znajomości nut i wcześniejszego przygotowania, pozwalają wykorzystać wszystkie zmysły, a dzieciom w grupie dają możliwość dzielenia się swoimi przeżyciami i komunikowania się między sobą. Wspomaga naukę mówienia Muzyka i piosenki zapewniają kontakt ze zróżnicowanymi tonami, taktem, natężeniem dźwięku, co w naturalny sposób uczy dziecko języka, prawidłowej wymowy, rozwija poczucie rytmu, a poprzez ilustrowanie gestami dziecko szybko przyswaja nowe słowa i wyrabia koordynację ruchową. Taką rolę spełniają także rytmiczne wyliczanki i wierszyki, które połączone z dotykiem mogą być przyjemnym masażem. Warto również dodać, iż śpiew dziecka pobudza obie półkule mózgu, gdyż muzyka przetwarzana jest przez lewą półkulę, zaś mowa przez prawą. Efekt działań muzycznych jest taki, że dzieci więcej gaworzą, szyb-

ciej uczą się mówić, a proste zabawy z muzyką sprawiają, że są po prostu bardziej radosne. Wpływ terapeutyczny muzyki Muzyka ma również ogromny wpływ terapeutyczny. Jej działanie uspokajające i rekompensujące, wykorzystywane jest w pracy z dziećmi mającymi zaburzenia słuchu, mowy, rozwoju psychicznego i fizycznego. Zajęcia muzyczno-ruchowe wspierają dziecko we wszechstronnym, kreatywnym rozwoju i wychowaniu. Ułatwiają kontakt z innymi dziećmi, niwelują zaburzenia sprawności ruchowej, spostrzegania a także motywują do osiągnięć.

dobrze się bawią oraz eksperymentują z ciekawymi rekwizytami i instrumentami. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana i doświadczona instruktorka. Zabawy te wspierają harmonijny roz-

wój dzieci, pomagają budować relacje między dzieckiem a rodzicem, są praktyczną lekcją tego, jak wspólnie z Maluszkiem spędzać czas.

Zajęcia umuzykalnienia w Legionowie W Kafce u Leszka w Legionowie od lipca działa Kreatywka. Są to zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku 0 do 4,5 roku. Co tydzień przez godzinę rodzice ze swoimi pociechami odwiedzają krainę muzyki,

Konsultacje specjalistyczne w następujących poradniach: Chirurgiczna Chirurgii Naczyniowej Chirurgii Stomatologicznej Dermatologiczna Dietetyczna Endokrynologiczna Genetyczna Ginekologiczno-Położnicza Internistyczna Kardiologiczna Laryngologiczna Lekarza Rodzinnego Medycyny Pracy

Neurologiczna Okulistyczna Ortodontyczna Ortopedyczna Preluksacyjna Promocji Zdrowia Psychologiczna Pulmonologiczna Rehabilitacyjna Stomatologiczna Terapii Uzależnień Wad Postawy Zdrowia Psychicznego

Badania i zabiegi: - badania kierowców - badania laboratoryjne - kriochirurgia - rehabilitacja dzieci - taping medyczny - wideokolposkopia

Ul. Krasińskiego 70 05–120 Legionowo

- EKG - holter EKG - holter ciśnieniowy - USG - USG ciąży - biopsje - echo serca

- leczenie ciekłym azotem - monitorowanie tętna płodu (KTG) - nowoczesne leczenie łuszczycy lampą UVB - szczepienia

tel./fax 22 784 57 24, 22 784 93 36 www.elmed.com.pl przychodnia@elmed.com.pl


10

Z D R O W I E 20 13 - bezpł a tny d o d atek G azet y Powiatowe j

nauka

Żywność - dobra i zdrowa czy niebezpieczna? Żywność ma na celu dostarczyć nam wszystkich niezbędnych składników odżywczych potrzebnych do życia. Z założenia jedzenie powinno być zdrowe i bezpieczne. W rzeczywistości jednak bywa różnie, o czym świadczą afery związane z żywnością, które coraz częściej są nagłaśniane przez media. Reakcją na te doniesienia jest powstawanie grup, organizacji i trendów opowiadających się za żywnością ekologiczną i naturalną. Przeciętny konsument zadaje sobie pytanie – czy to, co do tej pory jadłem, mi szkodzi? Katarzyna Foszner Na to pytanie próbowano znaleźć odpowiedź 10 października podczas konferencji pt. „Dobra żywność – tradycja, jakość i perspektywy”, którą zorganizowała firma JARS. Inspiracją do poruszenia tego tematu na forum naukowców i specjalistów z dziedziny żywienia i przemysłu spożywczego były problemy związane z zafałszowaniami żywności – takie jak afera z solą drogową w żywności, czy ostatnio wykrycie koniny w mięsie wołowym. Na spotkaniu poruszano problem braku odpowiedzialności i nieuczciwości producentów żywności i żerowanie na niewiedzy konsumentów. Firmy rodzinne sposobem na uczciwość Okazało się, że sposobem na zapobieganie nieuczciwym praktykom producentów mogą być m. in. firmy rodzinne, których właściciele nie boją się podpisywać własnym nazwiskiem pod swoim produktem. Na konferencji świetny przykład takiego modelu biznesowego dał Marek Jakubiak, właściciel browaru Ciechan. To właśnie jemu udało się przebić przez największe światowe koncerny piwa i wypromować mały browar, który korzysta z tradycyjnych polskich receptur. Dzięki niemu na sklepowych półkach nie ma dominacji wielkich koncernów, których produkty w każdym zakątku świata smakują tak samo. Dziś nie wybieramy pośród 4 marek piw, a pośród asortymentu liczącego ponad 100 różnych browarów, a każdy z nich odznacza się inną kompozycją smakową. Produkty lokalne Również zwolennikiem różnorodności i pielęgnowania regionalnych receptur był dr Jacek Szklarek, przedstawiciel Slow Food Polska. Przybliżył on ruch slow food, który zrodził się jako forma sprzeciwu przed globalizacją i dominacją wielkich koncernów. Jego działacze opowiadają się za żywnością wyjątkową w smaku, produkowaną naturalnie, nie masowo, ale w limitowanej ilości, przez niewielkie gospodarstwa. Podkreślają znaczenie produktów lokalnych, dzięki którym można skrócić długi i kosztowny czas dystrybucji żywności. Slow Food sprzeciwia się m. in. produktom modyfikowanym genetycznie, ponieważ ich stosowanie prowadzi to do zaniku bioróżnorodności. Grupa działa też na rzecz ochrony serów z mleka niepasteryzowanego. Ich zdaniem pasteryzacja spłaszcza walory smakowe i pozbawia wartości odżywczej. Bezpieczeństwo ponad smak Krytyka pasteryzacji mleka wywołała oburzenie u kolejnego mówcy prof. dr hab. Krzysztofa Krygier z SGGW, którego zdaniem żywność przede wszystkim musi być bezpieczna, czyli m. in. nie wywoływać chorób. To właśnie pasteryzacja mleka sprawia, że niszczone są bakterie odpowiedzialne za psucie się produktu i zatrucia pokarmowe.

Strach przed nieznanym Krzysztof Krygier ironicznie wypowiedział się na temat medialnych dietetyczek, które ostrzegają wszystkich przed produktami zawierającymi w swoim składzie skomplikowane nazwy, „konserwanty”. Za przykład podał gumę guar, która zdaniem niektórych pań prowadzi do zaklejania jelit. W rzeczywistości jest to rodzaj błonnika, który ma udowodniony wpływ na utrzymanie prawidłowego stężenia cholesterolu we krwi i nikt nigdy nie wykazał żadnego negatywnego działania tego związku na zdrowie. Krzysztof Krygier krytykował też negatywne opinie odnośnie żywności modyfikowanej genetycznie. Zbulwersowany był tym, że nikomu nie przeszkadza to, że przez lata w roślinach i zwierzętach zachodziły, poważne zmiany genetyczne. Był to sposób na przystosowanie się do zmieniających się warunków środowiska. Nikt jedząc tak zmutowane rośliny, nie uważa, by taki posiłek mógł zaszkodzić. Sytuacja zmienia się, gdy biotechnolog zmienia jeden gen. Wtedy opinia publiczna linczuje to działanie ogłaszając, że powstały produkt jest toksyczny. Krzysztof Krygier sprzeciwił się też negatywnym opiniom odnośnie żywności light, której jedyną różnicą w stosunku do tradycyjnej żywności jest obniżona o 30% kaloryczność. Przedstawił swoje zupełnie odwrotne stanowisko – że to właśnie żywność light może być jedynym lekiem na otyłość. Jedząc posiłki light zjadamy każdego dnia o 10–15% energii mniej. Z kolei tyjemy wtedy, kiedy przez lata zjadamy zaledwie o 3% więcej energii niż potrzebuje nasz organizm. Wprowadzenie żywności o obniżonej kaloryczności może więc zapobiec przybieraniu na wadze. Marketing nie służy racjonalnym wyborom Krzysztof Krygier ostrzegał przed prozdrowotnymi hasłami opisującymi produkt, które tak naprawdę nic nie znaczą, a stanowią tylko chwyt marketingowy. Do takich haseł zaliczył: „Zdrowa żywność””, „Żywność naturalna”, „Żywność nieprzetworzona”, „Żywność ekologiczna”, „Żywność Slow Food” itp. Jedyne prawdziwe oświadczenia, jakie pojawiają się na produktach, to te zatwierdzone przez EFSA (The European Food Safety Authority), a jest ich dokładnie 222. Krzysztof Krygier, mimo że nie jest przeciwnikiem żywności ekologicznej, to nie akceptuje tendencji sugerujących, że produkty „eko” są jedynym zdrowym rozwiąza

Organizatorem konferencji była firma JARS Sp. z o.o., która zajmuje się m. in. badaniem żywności w tym również pod kątem zawartości bakterii, zanieczyszczeń, substancji dodatkowych oraz pod względem wartości odżywczych. Firma JARS została założona 12 lat temu. Jak podkreśla współwłaściciel Ryszard Klimczuk jest to firma rodzinna, której podłożem jest chemia, jaka istnieje między nim a jego żoną, Martą Rudzińską, głównym udziałowcem. To dzięki temu Jars przez 12 lat istnienia rozwinął się z małej dwuosobowej działalności do 150-osobowej firmy mającej swe oddziały w dwóch miastach Polski – podlegionowskich Łajskach i Mysłowicach. Poza badaniem żywności firma zajmuje się również badaniem kosmetyków, wody, chemii, opakowań, badaniami z zakresu ochrony środowiska i geologii, audytami i szkoleniami. Labolatorium posiada liczne certyfikaty m. in. taki, który zezwala na przeprowadzanie badań dla wojska – żołnierzy NATO i Wojska Polskiego. Firma współpracuje z najważniejszymi ośrodkami naukowymi w Polsce.

niem, a reszta to „śmieci”. Apelował, żebyśmy nie histeryzowali na punkcie żywności. Produkty ekologiczne mają taki sam smak i taką samą wartość odżywczą. Różnica polega na tym, że przy uprawach ekologicznych stosuje się inne pestycydy i w mniejszej ilości. Jego zdaniem nie jesteśmy w stanie wyżywić całego świata produktami ekologicznymi, bo są to bardzo mało wydajne uprawy. Te produkty, podobnie jak slow food, być powinny, ale zawsze będą one zarezerwowane dla mniejszości, a każdy powinien mieć możliwość wyboru. W podsumowaniu pierwszej części konferencji padło kilka ważnych stwierdzeń, które mogą pomóc konsumentom w wybieraniu dobrej żywności. Pierwszą wskazówką było wybieranie produktów, których producent jest nam znany, bo anonimowość zwiększa ryzyko nieuczciwych praktyk. Druga to taka, by nie wybierać produktów, których cena jest niepokojąco niska - „jaka cena, taki produkt”. Uczestnicy konferencji zaznaczyli też, że rzeczywistość nie jest tak brutalna, jak rysują to media. W Polsce jest wiele firm, które bardzo dbają o jakość swoich produktów, ale o tym się nie mówi. Nagłaśniane są tylko afery. Jednym z prelegentów konferencji był prof dr hab. Krzysztof Krygier z Wydziału Nauk o Żywności SGGW w Warszawie, który wygłosił wykład na temat „dobrej” żywności. fot. Jars


11

Z D R O W I E 2013 - bezpł a tny d o d atek G azet y Powiatowe j uroda

Depilacja laserowa w Legionowie Jesień to idealny moment na rozpoczęcie zabiegów depilacji laserowej. Gdy pomyślimy o tym już teraz, wiosną będziemy mogli zapomnieć o problemie nadmiernego owłosienia. Pozostanie tylko cieszyć się z gładkiej skóry. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości odnośnie tych zabiegów, poprosiliśmy o wyjaśnienia właścicielki salonu Monroe Spa w Błękitnym Centrum w Legionowie, mgr Agnieszkę Kochanowską-Woska i mgr Karoliną Biskupską.

Czy depilacja laserowa boli? Nie. Zabiegowi towarzyszy jedynie uczucie ciepła. Oczywiście można się umówić na bezpłatną konsultacje i próbę, która pozwoli każdemu na własnej skórze sprawdzić, jakie odczucia wywołuje zabieg. Przy takim spotkaniu nasz personel udzieli wszelkich informacji doty-

czących zabiegu i powie, jak powinniśmy się do niego przygotować. Jak długo trwa depilacja, jak trzeba się do niej przygotować, ile razy należy ją powtarzać? Jedna sesja niestety nie wystarczy. Zabiegi wykonujemy w seriach, na początek co 4 tygodnie, a następny wydłuża się je o kolejny

tydzień. Wykonujemy je następująco co 5, 6 i 7 tygodni. Ilość zabiegów jest dużej mierze uzależniona od naszej gospodarki hormonalnej oraz od struktury włosa. Po pierwszym zabiegu, dzięki doświadczeniu, jesteśmy w stanie mniej więcej określić ilość potrzebnych zabiegów. Średnio nasi pacjenci potrzebują 5 zabiegów, ale

są osoby, u których wykonałyśmy tylko 3 zabiegi, są i tacy, u których niezbędne było 7 sesji. Czas trwania zabiegu jest uzależniony od miejsca na ciele, z którego usuwamy owłosienie. Zabiegi trwają od 10 nawet do 40 minut. Większość klientów widząc efekt po pierwszym zabiegu, decyduje się na fotodepilację kolejnych partii ciała. Czy po ostatnim zabiegu włoski już nigdy się nie pojawią? Po serii zabiegów efekt powinien utrzymać się do 3 lat. Nie wymyślono niestety jeszcze depilacji na całe życie. Jednak potrzebne są zabiegi podtrzymujące średnio co 10 miesięcy, ale wszystko zależne jest od naszej gospodarki hormonalnej. Jak ma się cena depilacji laserowej do innych metod usuwania owłosienia? Weźmy przykład najczęściej wykonywanej depilacji bikini. Koszt miesięczny woskowania to średnio 50 zł, za depilację laserową miesięcznie zapłacimy 100 zł. Natomiast oszczędności,

i to podwójne, odczujemy już po 3 latach. W tym czasie na wosk wydalibyśmy 1800 zł, a na depilację laserową 900 zł - zakładając, że wykonalibyśmy nawet 7 zabiegów (to ponad średnią, która wynosi 5 zabiegów) plus dwa zabiegi podtrzymujące. Poza samymi finansami warto też wziąć pod uwagę nasz komfort. Depilacja woskiem boli, przez kilka dni po zabiegu skóra jest podrażniona, a w dłuższym czasie włoski zaczynają wrastać pod skórą, co daje nieprzyjemne uczucie swędzenia. Dodatkowo po tygodniu od depilacji woskiem pojawiają się pierwsze włoski,

które przydałoby się usunąć. Niestety nie możemy jeszcze zrobić tego woskiem, ponieważ owłosienie jest za krótkie i konieczne jest zapuszczenie włosków. Depilacja laserowa już po pierwszym zabiegu daje nieporównywalnie lepsze efekty. Włoski odrastają słabsze i jaśniejsze, jest ich o około 70% mniej i co najważniejsze nie wrastają, a skóra nie jest podrażniona. W przypadku depilacji laserowej finalnym efektem jest brak zbędnego owłosienia, czego nigdy nie dokonamy stosując depilację woskiem.

Salon Monroe Spa Błękitne Centrum, I piętro, lok. 213 ul. Piłsudskiego 31 www.monroe-spa.com.pl

polecana przy: Tołpa Parodontosis Pasta do zębów 75 ml

10,90

Błyskawiczny termometr bezdotykowy NOVAMA

12,99

68,00 99,-

- alergii, astmie, infekcjach - niedoczynności tarczycy - chorobach serca, reumatyzmie - depresji i innych...

603-779-448, 603 793 527

tel. www.grota-legionowo.pl, ul. Sowińskiego 15a, Legionowo

ORANGE-Dent Stomatologia Ziaja Med AZS

Zdrowy uśmiech w szkole i przedszkolu

Natłuszczająca emulsja do ciała 400 ml

12,50 15,50

Hepatil

Kup 2 opakowania Hepatil, a otrzymasz elegancki naszyjnik z pereł w prezencie

8,85 12,90

Drogeria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 18.00 tel. 698-685-891, ul. Piłsudskiego 7B, Legionowo

Zapraszamy na przeglądy stomatologiczne z 30% zniżką na fluoryzację

tel. 601 622 501

Legionowo ul. Jana III Sobieskiego 111a

KUPON RABATOWY

30%

zniżki na fluoryzację w soboty


12

Z D R O W I E 20 13 - bezpł a tny d o d atek G azet y Powiatowe j

Bezbolesne komputerowe znieczulenie Quick Sleeper S4

Lekarze specjaliści stomatologia zachowawcza protetyka stomatologia estetyczna stomatologia dziecięca ortodoncja chirurgia JESIENNA implanty PROMOCJA ! endodoncja, leczenie pod mikroskopem wybielanie zębów

Pantomogram cyfrowy, Tomografia CBCT 3D, zdjęcia cefalometryczne

Na miejscu labolatorium protetyki stomatologicznej

Gabinet Stomatologiczny “Prodental” Legionowo ul. Zakopiańska 4A tel. 22 784 95 35, 692 460 968 www.prodental-legionowo.pl

Zdrowie 2013  

Bezpłatny dodatek reklamowy Gazety Powiatowej

Zdrowie 2013  

Bezpłatny dodatek reklamowy Gazety Powiatowej

Advertisement