Page 1

Факультет/Інститут

Напрям підготовки 6.050401 Металургія

ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

6.050402 Ливарне виробництво 6.050403 Інженерне матерiалознавство 6.050501Прикладна механіка

МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ

6.050502 Інженерна механіка 6.050503 Машинобудування 6.040106 Екологія 6.050202 Автоматизацiя та КІТ

ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

6.050502 Інженерна механіка 6.050503 Машинобудування 6.051301 Хiмiчна технологiя 6.050202 Автоматизацiя та КІТ

ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 6.051301 Хімічна технологія 6.050503 Машинобудування ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНІКИ 6.051401 Біотехнологія 6.050601 Теплоенергетика 6.050603 Атомна енергетика 6.050604 Енергомашинобудування ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 6.050202 Автоматизацiя та КІТ 6.050101 Комп’ютерні науки

Прохідний бал 605 592 582 565 607 583 675 667 581 582 649 613 629 623 689 589 629 608 614 622


6.050103 Програмна інженерія 6.050701 Електротехніка та електротехнології ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНIКИ ТА АВТОМАТИКИ 6.050702 Електромеханіка 6.040106 Екологія 6.050301 Гірництво ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ

6.050601 Теплоенергетика 6.050701 Електротехнiка та електротехнології 6.050702 Електромеханіка 6.040301 Прикладна математика

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

6.050103 Програмна інженерія 6.050102 Комп’ютерна інженерія 6.040302 Інформатика

ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

6.040303 Cистемний аналіз 6.050101 Комп’ютерні науки 6.050101 Комп’ютерні науки 6.050102 Комп’ютерна інженерія

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 6.050103 Програмна інженерія 6.050201 Системна інженерія 6.050101 Комп’ютерні науки 6.051003 Приладобудування МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ МЕДИКО-ІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 6.010203 Здоров`я людини

722 598 598 645 558 616 629 618 682 729 647 730 738 706 701 722 698 720 637 618 700


6.051402 Біомедична інженерія 6.050901 Радіотехніка РАДІОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

6.050902 Радіоелектронні апарати 6.050802 Електронні пристрої та системи

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

6.050504 Зварювання 6.051001 Метрологія та ІВТ

ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНИХ І КОСМІЧНИХ СИСТЕМ

6.051101 Авіа- та ракетобудування 6.051103 Авіоніка

ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

6.050903 Телекомунікації 6.050801 Мікро- та наноелектроніка 6.050802 Електронні пристрої та системи

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ

6.050803 Акустотехніка 6.050902 Радіоелектронні апарати 6.050903 Телекомунікації 6.020205 Образотворче мистецтво 6.030303 Видавнича справа та редагування 6.030302 Реклама і звязки з громадскістю

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ 6.030601 Менеджмент 6.050503 Машинобудування 6.051501 Видавничо-поліграфічна справа 6.030502 Економічна кібернетика

641 582 565 624 594 630 589 620 646 571 621 646 633 688 1002 729 694 660 598 647 765


6.030503 Міжнародна економіка ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

6.030504 Економіка підприємства 6.030507 Маркетинг 6.030601 Менеджмент 6.051003 Приладобудування

ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 6.051004 Оптотехніка 6.040204 Прикладна фізика 6.040301 Прикладна математика ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 6.170101 Безпека інф.і ком. систем 6.170102 Системи технічного захисту інформації 6.020303 Філологія (англійська) ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ

6.020303 Філологія (німецька) 6.020303 Філологія (французька) 6.040201 Математика

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 6.040203 Фізика 6.030101 Соціологія ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ І ПРАВА 6.030402 Правознавство

700 709 705 692 562 609 659 641 720 663 754 730 727 605 593 674 736

Прохідні бали 2011 року у КПІ  

kpi, vstup, abiturient

Прохідні бали 2011 року у КПІ  

kpi, vstup, abiturient

Advertisement