Page 1

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

КАФЕДРА

ФАКУЛЬТЕТ       (ІНСТИТУТ)

місце  14 тур

Результати комплексного моніторингу якості підготовки фахівців за спеціальностями НТУУ "КПІ" за  підсумком чотирнадцятого туру ( IV курс, 2012 р.) Індекс якості підготовки фахівців

1

Системний аналіз і управління

Математичних методів системного аналізу

ІПСА

81,89

2

Соціальна інформатика

Математичних методів системного аналізу

ІПСА

78,25

3

Економічна кібернетика

Математичного моделювання економічних  систем

ФММ

76,42

4

Технології  електронних мультимедійних видань

Репрографії

ВПІ

75,76

5

Системи і методи прийняття рішень 

Математичних методів системного аналізу

ІПСА

74,25

6

Безпека інформаційних і комунікаційних систем   

Інформаційної безпеки

ФТІ

74,08

7

Мікро ‐ та  наноелектронні прилади та пристрої  

Мікроелектроніки

ФЕЛ

74,00

8

Радіоелектронні апарати та засоби

Конструювання  електронно‐обчислювальної  апаратури

ФЕЛ

73,78

9

Фотоніка та оптоінформатика 

Оптичних та  оптикоелектронних приладів

ПБФ

73,32

10

Хімічні  технології  органічних речовин

Органічної хімії  та  технології органічних  речовин

ХТФ

73,02

11

Інформаційні управляючі системи та технології

Автоматизованих систем обробки інформації  та управління

ФІОТ

72,32

12

Автоматизоване управління технологічними процесами

Автоматизації хімічних виробництв

ІХФ

Якість (%)

72,23


13

Прикладна математика

Інформаційної безпеки

ФТІ

72,13

14

Компютерні системи та мережі

Обчислювальної техніки

15

Фізика

Загальної фізики та  фізики твердого тіла

ФМФ ФІОТ

71,72

16

Інформаційні технології проектування

Автоматизації проектування  енергетичних  процесів і систем

ТЕФ

70,82

17

Динаміка і міцність машин

Динаміки і міцності машин і опору матеріалів

ММІ

70,81

18

Технології друкованих видань

Технології поліграфічного виробництва

ВПІ

70,59

19

Комп’ютеризовані та робототехнічні системи   

Технічної  кібернетики

ФІОТ

70,16

20

Прикладна математика

Математичних методів захисту інформації

ФТІ

70,06

21

Акустичні засоби та системи

Акустики та акустоелектроніки

ФЕЛ

69,95

22

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її  обробки 

Фізико‐технічних засобів захисту інформації

ФТІ

69,90

23

Хімічні  технології  неорганічних речовин

Технології неорганічних речовин та  загальної  хімічної технології

ХТФ

69,87

24

Математика

Математичного аналізу та теорії ймовірності,   диференціальних рівнянь,  математичної  фізики

ФМФ

69,84

Хімічної технології композиційних матеріалів

ХТФ

69,82

Фізичної та біомедичної електроніки

ФЕЛ

69,66

ІТС

69,57

26

Хімічні технології переробки полімерних та  композиційних  матеріалів  Фізична та біомедична електроніка

27

Інформаційні мережі з`вязку

25

Інформаційно‐телекомунікаційних мереж

71,71


28

Інформаційні технології проектування

Системного  проектування

ІПСА

69,51

29

Економіка підприємства

Економіки і  підприємництва

ФММ

69,50

30

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика   

Автоматики та управління в технічних  системах

ФІОТ

69,48

31

Міжнародна економіка 

Міжнародної  економіки 

ФММ

69,42

32

Хімічні  технології  переробки деревини та рослинної  сировини

Екології та технології рослинних полімерів

ІХФ

69,34

33

Компютерний еколого‐економічний моніторинг

Автоматизації проектування  енергетичних  процесів і систем

ТЕФ

69,24

34

Промислова біотехнологія

Промислової біотехнології

ФБТ

68,96

35

Телекомунікаційні системи та мережі

Засобів телекомунікацій

ІТС

68,91

36

Фізичне матеріалознавство

Фізики металів

ІФФ

68,66

37

Композиційні та порошкові матеріали, покриття

Високотемпературних матеріалів та  порошкової металургії

ІФФ

68,63

38

Прикладна фізика

Прикладної фізики

ФТІ

68,58

39

Медичні прилади і системи

Біомедичної інженерії

ММІФ

68,16

40

Програмне забезпечення  систем 

Автоматизації проектування  енергетичних  процесів і систем

ТЕФ

68,13

41

Медичні  акустичні та біоакустичні прилади і апарати

Акустики та акустоелектроніки

ФЕЛ

68,09

42

Автоматизоване управління технологічними процесами

Автоматизації теплоенергетичних процесів

ТЕФ

68,00


ВПІ ТЕФ

67,91

45

Маркетинг

Промислового маркетингу

ФММ

67,82

46

Спеціальна металургія

Фізико‐ хімічних основ технології металів

ІФФ

67,79

47

Теплофізика

Атомних електростанцій і інженерної  теплофізики

ТЕФ

67,78

48

Технічна електрохімія

Технології електрохімічних виробництв

ХТФ

67,68

49

Системне  проектування

Системного  проектування

ІПСА

67,60

50

Екологія та охорона  навколишнього середовища

Екології та технології рослинних полімерів

ІХФ

67,58

51

Менеджмент інноваційної діяльності

Менеджменту

ФММ

67,57

52

Комп`ютеризовані технології та системи видавничо‐ поліграфічних виробництв

Репрографії

ВПІ

67,55

53

Технології та засоби телекомунікацій

Телекомунікацій

ІТС

67,54

54

Електромеханічні системи автоматизації та  електропривод

Автоматизації електромеханічних систем та  електроприводу

ФЕА

67,52

55

Котли і реактори

Атомних електростанцій  і інженерної  теплофізики

ТЕФ

67,51

56

Системи управління виробництвом і розподілом  електроенергії

Автоматизації енергосистем

ФЕА

67,41

57

Зварювальні установки

Електрозварюва‐льних установок

ЗФ

67,34

58

Теплоенергетика

Теортетичної і промислової теплотехніки

ТЕФ

Технології розробки, виготовлення та оформлення  пакувань Компютерно‐інтегровані технологічні процеси і  виробництва

67,97

67,21

43

44

Технології поліграфічного виробництва Автоматизації теплоенергетичних процесів


59

Атомна енергетика

Атомних електростанцій  і інженерної  теплофізики

ТЕФ

67,18

60

Матеріали видавничо‐поліграфічних  виробництв

Репрографії

ВПІ

67,11

61

Електричні системи і мережі

Електричних мереж та систем

ФЕА

67,07

62

Компютерно‐інтегровані технологічні процеси і  виробництва

Кібернетики хіміко‐технологічних процесів

ХТФ

67,06

63

Прикладна математика

Прикладної математики

ФПМ

67,05

64

Радіоелектронні пристрої,системи та комплекси

Теоретичних  основ радіотехніки

РТФ

66,96

65

Програмне забезпечення   систем  

Програмне забезпечення компютерних  систем

ФПМ

66,91

66

Екологічна біотехнологія та біоенергетика   

Екобіотехнології та біоенергетики

ФБТ

66,87

67

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних  матеріалів 

Хімічної технології композиційних матеріалів

ХТФ

66,77

68

Екологія та охорона   навколишнього середовища

Інженерної екології

ІЕЕ

66,71

69

Інформаційні управляючі системи та технології

Медичної кібернетики та телемедицини

ММІФ

66,11

70

Медичні прилади і системи

Виробництва приладів

ПБФ

66,09

71

Телекомунікаційні системи та мережі

Звукотехніки та реєстрації інформації

ФЕЛ

65,87

72

Менеджмент зовнішньо економічної діяльності

Менеджменту

ФММ

65,84

73

Аудіо‐, відео‐ та кінотехніка    

Звукотехніки та реєстрації інформації

ФЕЛ

65,79


74

Технології  машинобудування

Технології  машинобудування

ММІ

65,18

75

Спеціалізовані комп’ютерні системи 

Спеціалізованих комп’ютерних систем 

ФПМ

65,17

76

Інформаційні  технології в приладобудуванні

Приладобудування

ПБФ

65,12

77

Енергетичний менеджмент

Електропостачання

ІЕЕ

65,05

78

Інформаційні вимірювальні системи

Автоматизації експериментальних  досліджень

ФАКС

64,99

79

Шахтне і  підземне будівництво

Геобудівництва та гірничих технологій

ІЕЕ

64,93

80

Прилади і системи точної механіки  

Приладобудування

ПБФ

64,77

81

Розробка родовищ та видобування корисних копалин 

Геобудівництва та гірничих технологій

ІЕЕ

64,69

82

Технології приладобудування

Виробництва приладів

ПБФ

64,63

83

Телекомунікаційні системи та мережі

Телекомунікаційних систем

ІТС

64,62

84

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних  матеріалів   

Хімічної технології кераміки і скла

ХТФ

64,58

85

Біотехнічні та медичні апарати  і системи

Радіоконструювання та виробництва   радіоапаратури

РТФ

64,54

86

Металорізальні верстати та системи 

Конструювання верстатів і машин

ММІ

64,48

87

Електронні прилади та пристрої

Електронних приладів та пристроїв

ФЕЛ

64,41

88

Метрологія та вимірювальна техніка

Інформаційно‐вимірювальної техніки

ФАКС

64,32

89

Апаратура радіозвязку,радіомовлення і телебачення

Радіоприймання та оброблення сигналів

РТФ

64,29

90

Компютерні системи та мережі

Спеціалізованих комп’ютерних систем 

ФПМ

64,15


91

Системи керування літальними апаратами та   комплексами

Приладів та  систем керування літальними  апаратами

ФАКС

64,04

92

Радіоелектронні апарати та засоби  

Радіоконструювання та виробництва   радіоапаратури

РТФ

63,96

93

Машини і технології паковання

Хімічного, полімерного і силікатного  машинобудування

ІХФ

63,25

94

Прилади і системи неруйнівного контролю

Приладів та систем  неруйнівного контролю

ПБФ

63,11

95

Електротехнічні системи електроспоживання 

Електропостачання

ІЕЕ

63,06

96

Електронні системи

Промислової електроніки

ФЕЛ

62,88

97

Обладнання хімічних виробництв і підприємств  будівельних матеріалів

Машин та апаратів хімічних і  нафтопереробних виробництв

ІХФ

62,77

98

Обладнання лісового комплексу

Машин та апа‐ратів хімічних і  нафтопереробних виробництв

ІХФ

62,70

99

Енергетичний менеджмент

Телотехніки та енергозбереження

ІЕЕ

62,47

100

Ливарне виробництво чорних та  кольорових металів та  сплавів

Ливарного виробництва  чорних та  кольорових металів

ІФФ

62,36

101

Системне програмування

Спеціалізованих комп’ютерних систем 

ФПМ

62,33

102

Інструментальне виробництво

Інтегрованих технологій машинобудування

ММІ

62,19

103

Теплові електричні станції

Теплоенергетичних установок теплових і   атомних електростанцій

ТЕФ

62,03

104

Менеджмент організацій і адміністрування   

Менеджменту

ФММ

61,99

105

Електромеханічні системи автоматизації та  електропривод

Автоматизації управління електротехнічними  комплексами

ІЕЕ

61,96


ФЕА

61,86

ФЕА

61,84

ПБФ

61,83

ПБФ

61,80

ІХФ

61,72

ММІ

61,69

РТФ

61,51

ФБТ

61,39

ММІ

61,30

115

Інформаційні управляючі системи та технології

Лікувально діагностичних комплексів

ММІФ

61,13

116

Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси

Машин та агрегатів поліграфічного  виробництва

ВПІ

61,05

117

Металознавство

Металознавства та термічної обробки

ІФФ

60,48

118

Нетрадиційні та  відновлювані  джерела енергії   

Відновлюваних джерел енергії

ФЕА

60,28

119

Техніка та електрофізика високих напруг

Техніки і електрофізики високих напруг

ФЕА

59,70

120

Технології  та устаткування зварювання

Зварювального виробництва

ЗФ

59,52

106

Електричні машини і  апарати

Електромеханіки

107

Електричні станції

Електричних станцій

108

Прилади і системи орієнтації та навігації

Приладів і систем орієнтації і навігації

109

Прилади і системи екологічного моніторингу 

Наукових, аналітичних та екологічних  приладів і систем

110

Обладнання хімічних виробництв і підприємств  будівельних матеріалів

Хімічного, полімерного і силікатного  машинобудування

111

Обладнання та технології пластичного формування  конструкцій машинобудування                 

Механіки пластичності матеріалів та  ресурсозберігаючих процесів

112

Радіотехніка

Радіотехнічних пристроїв та систем

Біотехніки та інженерії Прикладної гідроаеромеханіки та  механотроніки

113

114

Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних  виробництв   Гідравлічні машини, гідроприводи та  гідропневмоавтоматика 


121

Електромеханічні системи геотехнічних виробництв 

Електромеханічного обладнання  енергоємних виробництв 

ІЕЕ

58,96

122

Літаки і вертольоти

Приладів та  систем керування літальними  апаратами

ФАКС

58,36

123

Обробка металів  за спецтехнологіями (Обробка  матеріалів за спецтехнологіями)

Лазерної техніки та фізико‐технічних  технологій

ММІ

58,12

124

Відновлення  та  підвищення  зносостійкості  деталей  і   конструкцій 

Інженерії поверхні 

ЗФ

56,37

Результати внутрішнього моніторингу якості підготовки фахівців КПІ  

monitoring, kpi

Результати внутрішнього моніторингу якості підготовки фахівців КПІ  

monitoring, kpi

Advertisement