Page 1

Podkoziołek WSTĘP WOLNY muzyka na żywo

Victoria RESTAURACJA

Nr 7 (1010) 19 lutego 2010

www.jarocinska.pl

ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X

Cena 2,80 zł (0% VAT)

tel. (62) 747-16-22

5


2

I

Niech żyje nam prezes naszego klubu Urzędujący burmistrz Jarocina jednak wystartuje w wyborach. Piszę jednak, bo nieco ponad trzy miesiące temu powiedział dziennikarzowi „Gazety”, że nie startuje i: Chciałbym trochę pożyć… dla rodziny, dla siebie, a nie dla ludzi (kto chce posłuchać rozmowy zapraszam na stronę www.jarocinska.pl). Opowieści o tym, że Bartek Nawrocki podszedł burmistrza niespodziewanie, są wyssane z palca i nagranie jednoznacznie to potwierdza. WszystPIOTR kie dalsze wypowiedzi to moim zdaniem konsekwenPIOTROWICZ cja naszej publikacji „Adam Pawlicki: Nie kandyduję!”, sprowadzająca się do tego, że trzeba to jakoś odkręcić. Czemu burmistrz zmienił zdanie? Czy to decyzja samodzielna, czy też podjęta pod wpływem różnych zewnętrznych nacisków? Prawdziwą odpowiedź zna tylko on. Faktem jest, że duża grupa osób znacznie mniej drży o swą przyszłość po piątkowej decyzji, mając nadzieję na kolejną reelekcję swego wodza, przyjaciela, mentora i promotora. A było o co drżeć, bo na przykład wiceburmistrz Kaźmierczak zarobił na samorządowej posadzie w roku 2008 prawie 148 tysięcy złotych, a Witosław Gibasiewicz, drugi zastępca burmistrza ponad 156 tysięcy złotych. Inny z prominentnych działaczy „Ziemi Jarocińskiej” Mikołaj Szymczak odebrał w kasie urzędu 78 tysięcy złotych z tytułu umowy o pracę i 16 tysięcy złotych za pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego rady powiatu. Prezes PWiK-u Jerzy Wolski zarobił w tym samym okresie w firmie ponad 141 tysięcy złotych i jako radny w powiecie otrzymał dietę ponad 16 tysięcy złotych (oficjalnych danych za 2009 jeszcze nie ma, ale z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że kwoty są jeszcze wyższe). Są też firmy, które częściej niż inne wygrywały przetargi ogłaszane przez gminę i zależne od niej spółki. Nikomu z wymienionych nie zależy na urlopie obecnego burmistrza. Ba, stawiam dolary przeciwko orzechom, jak mówi jeden mój znajomy, że zrobią wszystko, aby on kandydował i wygrał. A teraz, na szczęście można zaśpiewać chórem „Łubudubu, łubudubu niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam.”* * S. Bareja, Miś

KOTLIN

Punkt konsultacyjny częściej Osoby uzależnione z gminy Kotlin, a także ich rodziny mogą częściej korzystać ze wsparcia. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin w zakresie pomocy psychoterapeutycznej oraz motywacji do podejmowania leczenia odwykowego jest czynny w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca. Porady udzielane są w przychodni lekarskiej, przy ul. Dworcowej 27 w Kotlinie, w godz. od 15.30 do 17.00. (akf)

JARACZEWO

Nie płacą ci sami 82.287 zł wynoszą ubiegłoroczne zaległości podatkowe w gminie Jaraczewo. Ze zobowiązań wobec samorządu nie wywiązało się 181 osób fizycznych i jedna prawna. Najwięcej pieniędzy nie wpłynęło z tytułu podatku od nieruchomości - 44.454 zł. Wicewójt Stanisław Andrzejczak zapewnia, że zaległości zmniejszają się, a samorząd robi wszystko co może, aby ściągnąć należne podatki. - Po upomnieniach tytuły wykonawcze trafiają do urzędu

skarbowego i poborca skarbowy ściąga należności - tłumaczy zastępca wójta. W styczniu do kasy gminy wpłynęło ponad 25 tys. zł zaległych podatków. Według wicewójta co roku kłopoty z płatnościami mają ci sami podatnicy.

NFORMACJE

NOWE MIASTO

SPROSTOWANIE

Piętnaście osób pracuje

Hala bez zmian

Gmina Nowe Miasto podpisała umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy na tzw. prace społecznie użyteczne. Od 18 stycznia do końca grudnia zatrudnionych zostało piętnaście osób. Każda z nich przepracuje 40 godzin tygodniowo. Jedna godzina została wyceniona na 6,80 zł, z czego Urząd Pracy zrefunduje 4,08 zł. Gmina otrzyma dotację 28.152 zł. Budżet nowomiejski dołoży 18.768 zł. (ls)

¯ERKÓW

Skarbówka w urzędzie Urząd Skarbowy w Jarocinie organizuje dyżury w Urzędzie Miasta i Gminy w Żerkowie, w trakcie których przyjmowane będą roczne zeznania podatkowe. U przedstawicieli fiskusa można się również zaopatrzyć w druki do rozliczeń. Dyżury zaplanowano w godzinach 9.00 - 13.00 we wtorki - 23 lutego, 2, 9 marca, 20 kwietnia i w piątek 30 kwietnia. (nba)

Bezpłatne badania Bezpłatne komputerowe badania stóp i kończyn dolnych przeprowadzi w Jarocinie Zakład Obuwia Ortopedycznego. Osoby zainteresowane powinny się zgłosić 20 lutego w godz. od 9.00 do 16.00 w punkcie ortopedycznym przy ul. Kościuszki 14 a (Dom Katolicki przy kościele Chrystusa Króla). (era)

(era)

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE od nieruchomości rolny od środków transportu leśny

- 44.454 zł - 33.313 zł - 9.333 zł - 182 zł

Siostry załatwiane poza kolejnością Zasady w stołówce Centrum Socjalnego w  Jarocinie są proste i zimno wyartykułowane na stołówkowej chłodziarce.

Gazeta Jarocińska 7 (1010) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

Władza, czyli prasa - Witam również przedstawiciela naszej władzy... prasy lokalnej - powiedziała Barbara Urbańska, na widok dziennikarza „Gazety”, podczas rozpoczęcia posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Żerkowie. Radni zareagowali śmiechem. Przewodnicząca od razu jednak dodała. - Może i władzy. Nie wiem, jak to tam jest... Być może i władzy. Trzeba jednak usprawiedliwić, że szefową rady męczyło poważne przeziębienie, o  czym również informowała na początku obrad.

Nieprawdziwe są stwierdzenia o tym, że zostały zmniejszone wysokość hali (wybudowanej między Zespołem Szkół nr 5 a stadionem) i liczba miejsc dla publiczności. Jak już kilkukrotnie było to wyjaśniane, zarówno na forum Rady Miejskiej, jak i na łamach „Gazety Jarocińskiej”, wysokość hali wynosi 7,60 m, czyli tyle, ile w pierwotnym projekcie. Wysokość hali nie była więc obniżana na etapie realizacji budowy. Podobnie ma się sprawa z wielkością trybun. Od początku w projekcie przewidziano 300 miejsc siedzących. Pozwalamy sobie też wyjaśnić powody, dla których hala została wybudowana w takich parametrach. Główne powody zaprojektowania hali o wysokości 7,60 m to koszt budowy obiektu i koszty jego eksploatacji. Jak już zostało kilkakrotnie publicznie powiedziane, budowa hali o wysokości 12,5 m (czyli spełniająca minimalne wymogi dla międzynarodowych meczów siatkarskich) kosztowałaby o ok. 3 mln zł netto więcej niż obecnie stojąca hala. Dla porównania, ok. 3 mln zł netto kosztowało wybudowanie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4. Drugi ważny argument, to roczne koszty eksploatacyjne, które w przypadku hali 12,5-metrowej wzrosłyby o ok. 250 tys. zł netto. Większe byłoby bowiem koszty ogrzewania, oświetlenia, wentylacji, a także amortyzacji. Należy zauważyć, że hala była budowana głównie z myślą o uczniach Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie. Do ich dyspozycji będzie w godzinach 8.00 - 16.00. W godzinach popołudniowych obiekt będzie wynajmowany innym użytkownikom. Z hali będą też korzystać grupy przebywające na obozach sportowych w hotelu „Jarota”. Obiekt ten spełnia w zupełności ich potrzeby, co mogliśmy usłyszeć od goszczących w Jarocinie trenerów naj-

lepszych polskich drużyn siatkarskich. Zgodnie z regulaminem PZPS, na halach o wysokości 7,60 m mogą być prowadzone rozgrywki o randze centralnej. Póki co jarocińscy siatkarze grają w III lidze. Pan redaktor ubolewa, że w Jarocinie nie będą mogły być prowadzone rozgrywki międzynarodowe w siatkówkę. Takich obiektów, z widownią kilku- czy kilkunastotysięczną, jest w Polsce zaledwie kilka. Dla porównania skali - koszt budowy najnowocześniejszej w Polsce Atlas Areny w Łodzi, z nieco ponad 10 tysiącami miejsc siedzących, wyniósł 287 mln zł, a koszt jej wynajmu na 1 dzień to 50 - 80 tys. zł. Koszt budowy jarocińskiej hali wyniósł 8,2 mln zł (bez pomieszczeń przeznaczonych m. in. na siłownie, odnowę biologiczną, salkę do gry w squash, aerobiku). Po dokonaniu totalnej krytyki hali, pan redaktor pyta, kto godził się na takie rozdysponowanie publicznych pieniędzy. Jako osoby odpowiedzialne w różnym okresie za zarządzanie spółką Jarocin-Sport, a także za zaprojektowanie całego obiektu, uznajemy, że dokonywaliśmy i dokonujemy wyborów najbardziej racjonalnych przy wydatkowaniu publicznych pieniędzy. Dowodem na to są powyższe wyliczenia, świadczące o tym, że rozwój spółki Jarocin-Sport nie odbywa się pod dyktando rozbudzanym oczekiwaniom wyznawców gigantomanii. Do pozostałych stwierdzeń pana redaktora, zawartych w przywołanym artykule, nie będziemy się odnosić, bowiem byłyby one dyskusją na temat gustów, smaków i upodobań sportowych. Maciej Konieczny, były prezes Jarocin-Sport sp. z o.o. Piotr Wełniak, projektant hali, Grupa Projektowa ETTE Marcin Jantas, obecny prezes Jarocin-Sport sp. z o.o.

Członek czy sympatyk lewicy? W ubiegły poniedziałek w Jarocinie gościł przewodniczący Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej Grzegorz Napieralski. „Na godzinę 17.30 zaplanowano spotkanie członków i sympatyków lewicy z powiatu jarocińskiego” - napisali w zaproszeniu organizatorzy. Na zdjęciu wiceburmistrz Robert Kaźmierczak, nieukrywający do tej pory swoich... prawicowych poglądów.


Gazeta Jarocińska 7 (1010) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

I

3

NFORMACJE

ZIEMIA JAROCIŃSKA WYBRAŁA

Burmistrz kandydatem na burmistrza

Zdjęciak Stanisław Dziekański

Na prawyborach w hotelu „Jarota” pojawiło się około stu osób

SKARBNIK stowarzyszenia ZJ Jerzy Wolski

Ziemia Jarocińska w prawyborach zdecydowała, że ich kandydatem na burmistrza w jesiennych wyborach będzie Adam Pawlicki. Rekomendacja nie jest zaskoczeniem. Już przed piątkowym zebraniem było wiadomo, że obecny burmistrz kontrkandydata raczej nie będzie miał. Choć jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, przed głosowaniem chęć kandydowania miał wyrazić sekretarz stowarzyszenia ZJ Ireneusz Lamprecht. - Ziemia Jarocińska ma większość radnych w gminie i w powiecie. Uważałem, że powinna mieć kandydata. Skoro nikt się nie zgłosił do godz. 18.00, to wysunąłem swoją kandydaturę - wyjaśnia. Tym bardziej, jak podkreśla, że nie było wiadomo, czy Pawlicki wystartuje. - A później, skoro zgłosił swój akces burmistrz, no to kandydować z burmistrzem, który tyle zmian wprowadził w Jarocinie, nie było większego sensu - dodaje Ireneusz Lamprecht. Przed rozpoczęciem zebrania, w którym „Gazeta” nie mogła uczestniczyć, bo było zamknięte dla prasy, Adam Pawlicki nie chciał potwierdzić, czy przyjmie rekomendację. - Będzie dzisiaj moja małżonka. Będzie uczestniczyć, jako osoba zaproszona(…) przeze mnie. No i jak taka będzie wola większości stowarzyszenia, przedyskutuję to z żoną i wtedy myślę, będzie decyzja - powiedział

RADNE Lechosława Dębska i Zdzisława Pilarczyk (na pierwszym planie). W tle małżonka burmistrza i Marcin Frąszczak, szef zarządu osiedla Bogusław

nam szef Ziemi Jarocińskiej. Ustaliliśmy, że kandydaturę obecnego burmistrza poparto przy jednym głosie wstrzymującym. - Popularność, jaką cieszy się Adam Pawlicki i to, co zrobił dla gminy Jarocin, to zresztą widać i o tym nie

OD LEWEJ: przedsiębiorca Mariusz Kaźmierczak, skarbnik gminy Michał Żabiński i wiceprzewodniczący rady miejskiej Marek Tobolski

potrzeba mówić, sprawia, że każdy kto stanąłby do wyborów, musiałby przedstawić wizję lepszą, czy skuteczniejszą, niż wizja Pawlickiego podkreślił skarbnik stowarzyszenia Jerzy Wolski. Jego zdaniem, członkowie ZJ mają tego świadomość,

stąd taki wynik prawyborów. Choć, jak sądzi, niektórzy mieliby ambicje ubiegać się o najwyższy urząd w gminie. - Prawdą jest, że moja pozycja jest silna, bo w 20-letniej historii samorządu tak wiele, jak przez ostatnie 7 lat nam się udało

dokonać, nasi poprzednicy nie robili. I to wszyscy widzą, oprócz „Gazety Jarocińskiej”. Myślę, że z tego wynika to, że trudno było komuś zaproponować coś więcej - skomentował w poniedziałek kandydat na burmistrza. (ag)

OG Ł OS Z E N I E

Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach

Gimnazjalisto! Przyjedź i zapytaj! Gimnazjal • informacja o kierunkach i zawodach • warsztaty tematyczne i konkursy • zajęcia labolatoryjne • konkurencje sportowe • koncert muzyczny Dojazd do szkoły autobusami miejskimi w tym dniu ZA

DARMO

ZAPRASZAMY DO SZKOŁY! DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY - PIĄTEK 19 lutego 2010 roku

Gimnazjalisto! Ciekawe zawody! • TECHNIK LOGISTYK • TECHNIK WETERYNARII • TECHNIK AGROBIZNESU • TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU • TECHNIK CATERINGU

w w w. t a r c e . p o w i a t - j a r o c i n s k i . p l


4

I

Policja wyjaśnia jak doszło do ucieczki Jarocińska policja jeszcze nie wyjaśniła, jak doszło do ucieczki pijanego 46-latka z Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie. W  poprzednim numerze „Gazety Jarocińskiej” pisaliśmy o pijanym 46-latku, zatrzymanym podczas interwencji domowej, który zbiegł z  KPP w  Jarocinie. Uciekiniera w laczkach szukało 5 radiowozów z 20 funkcjonariuszami. W ubiegłym tygodniu szef jarocińskich policjantów zapowiadał postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Jakie są efekty? - Jesteśmy w trakcie wyjaśniania i na tę chwilę taka jest informacja - odpowiada podinspektor Krzysztof Rzepczyk, Komendant Powiatowy Policji w Jarocinie. Kiedy będziemy mogli poznać rezultat wyjaśniania? - Jak wyjaśnimy wszystko - mówi komendant. Kiedy to będzie? - Nie potrafię odpowiedzieć. Proszę się kontaktować z rzecznikiem prasowym - zakończył Rzep(era) czyk.

Gazeta Jarocińska 7 (1010) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

NFORMACJE

Zaginęła mieszkanka Jarocina Jarocińska policja poszukuje 60-letniej Łucji Kmieciak. Kobieta zaginęła 10 lutego. Wyszła z mieszkania około 19.00 wysłać kupon lotto. Do tej pory nie wróciła do domu. - Ustaliśmy, że kobieta tego samego dnia około godz. 21.00 kupiła na stacji PKP w Jarocinie bilet do Zakopanego i odjechała pociągiem relacji Szczecin - Zakopane - mówi st. asp. Maciej Bierła, kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP w Jarocinie. Nie nawiązała kontaktu z rodziną. Milczy jej telefon komórkowy. Dotychczasowe poszukiwania nie dały rezultatu, dlatego policja prosi o wszelkie informacje, które mogą w nich pomóc. Można je przekazywać pod numerem 997. (era)

wygląd: 168 cm, waga około 57 kg, szatynka, włosy proste, oczy niebieskie, twarz owalna, smukła budowa ciała ubiór: biała kurta i czapka, ciemne materiałowe spodnie, czerwony sweter, kozaki do kolan

Policyjny telefon zaufania - do Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie (62) 747-22-41 - do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 800/130-334.

Strażacy walczyli z drzewami

WIEŒCI KRYMINALNE

mi. Dzięki wydobyciu połamanych drzew nie powinny powstać zatory, które powodują, że woda występuje z koryta. Z wiatrołomami przez 14 godzin zmagało się 36 strażaków z OSP Jarocin, Cielcza i Wil-

kowyja oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Jarocina. Ratowników wspomagała koparka z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych - Inspektorat w Jarocinie. (era)

Na podwójnym gazie

Pogotowia techniczne: pogotowie energetyczne, tel. 991 pogotowie gazowe, tel. 992 pogotowie kanalizacyjne (62) 747-32-34, wodociągi (62) 749-38-83.

Klub Abstynenta czynny od wtorku do piątku i w  niedzielę w  godz. 16.00 - 20.00 w Skarbczyku (Jarocin, Park 1). Grupa AA „Oaza” spotyka się w każdy wtorek w godz. 18.00 do 20.00 w  Skarbczyku. Grupa AA „Serafin” spotyka się w  każdy czwartek w  godz. 18.00 do 20.00 w  klasztorze o.o. franciszkanów (Jarocin, ul. Franciszkańska 3).

RATOWNICY UPORZĄDKOWALI koryto Lutyni na odcinku 6 km

Grupa Al-Anon dla rodzin spotyka się w każdy wtorek w godz. 18.00 do 20.00 w Skarbczyku.

Kolizyjny tydzień 23 kolizje odnotowała jarocińska policja w minionym tygodniu. Dwie wydarzyły się w  niedzielę 14 lutego. Do pierwszej doszło w  Witaszyczkach. - Kierująca seatem mieszkanka Zalesia zasnęła za kierownicą i zderzyła się z fiatem pandą - relacjonuje st. ap. Maciej Bierła, kierownik Rewi-

ILU NIETRZEŹWYCH JEŹDZI PO JAROCIŃSKICH DROGACH?

Mniej pijanych by pijanych na drogach. Zmotoryzowani są świadomi odpowiedzialności karnej za jazdę pod wpływem alkoholu. - Po drugie pasażerowie zwracają uwagę, aby kierowca był trzeźwy, bo chcą bezpiecznie dojechać do celu podróży - mówi st. asp. Maciej Bierła, kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie. Za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu grozi do 2 lat pozbawienia wolności. (era)

ru Dzielnicowych w Jarocinie. Również dwa pojazdy uczestniczyły w kraksie na krajowej 15 w Golinie. - Kierujący oplem zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie odbił na prawy pas i doprowadził do zderzenia z fiatem - mówi Bierła. W kraksach nikt nie ucierpiał. (era)

DWA AUTA osobowe uczestniczyły w kolizji w Golinie

Fot. Piotr Ignasiak

Mniej pijanych kierowców jeździ po jarocińskich drogach - wynika z policyjnych statystyk. W ubiegłym roku za kierownicą po kielichu ujawniono 80 osób, a w 2008 r. - 117. 5.300 kierowców skontrolowali na obecność alkoholu jarocińscy policjanci w minionym roku. Z promilami pojazdy prowadziło 80 kierowców. W 2008 roku w alkotesty dmuchało 3.500 automobilistów, wśród nich 117 było pod wpływem alkoholu. Policjanci podają dwie przyczyny spodku licz-

Komenda Powiatowa Policji, ul. T. Kościuszki 29 w Jarocinie, tel. (62) 749-82-00, 505-52-00. Pogotowie Ratunkowe, tel. 999 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, tel. 112, 998, (62) 747-08-00.

Ośrodek Terapii Uzależnień w Jarocinie, tel. (62) 747-15-22, ul. Kościuszki 18, czynny od poniedziałku do piątku w  godz. 9.00 - 20.00. Terapia dla osób uzależnionych i  członków ich rodzin. Interwencja kryzysowa dla ofiar przemocy.

Fot. Bartek Nawrocki

2 promile alkoholu miał w organizmie Dariusz K. z Nowego Miasta. Pijanego 27-latka policja skontrolowała na ul. Wrocławskiej w Jarocinie, jak jechał renault. Kolejnego nietrzeźwego kierowcę renault skontrolowali na ul. Śródmiejskiej w Jarocinie. 30-letni Mariusz B. z Kadziaka nadmuchał 2,2 promile alkoholu. Obaj podpici użytkownicy zostali zatrzymali 12 lutego. Następnego dnia funkcjonariusze ujęli Mariusza K. z Jarocina. 32-latek prowadził forda eskorta. - Zachowanie mężczyzny wskazywało, że jest pod działaniem alkoholu, istnieje podejrzenie, że kierował pojazdem w  stanie nietrzeźwości - relacjonuje st. asp. Maciej Bierała, kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie. 32-latek odmówił dmuchania w alkostet. Lekarz pobrał mu krew do badań na zawartość alkoholu w organizmie.

Od 15 do 21 lutego dyżur (8.00-23.00) oraz pogotowie pracy (23.00-8.00) pełni apteka „Św. Marcin” (Jarocin, ul. Rynek 13, tel. (62) 747-26-56). W każdą niedzielę w godz. 15.00 - 20.00 czynna jest apteka „Pod Zegarem” (Jarocin, Rynek 14, tel. (62) 747-27-16). Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 22.00 oraz w soboty od 8.00 do 20.00 leki można kupić w aptece „Convallaria” (Jarocin, ul. Wolności 7/9, tel. (62) 747-25-63). Od 21 do 28 lutego dyżur oraz pogotowie pracy pełnić będzie apteka „Witaminka” (Jarocin, ul. Wrocławska 9, tel. (62) 747-82-58).

PROBLEM NA TELEFON

PRZEZ DWA DNI PORZĄDKOWANO KORYTO LUTYNI

Strażacy z piłami motorowymi usuwali powalone drzewa i połamane gałęzie z zamarzniętego koryta Lutyni w Wilkowyi. Ratownicy udrożnili rzekę jeszcze przed wiosennymi roztopa-

LEKI Z APTEKI

Punkt konsultacyjny dla rodziców oraz młodzieży eksperymentującej i uzależnionej od alkoholu i narkotyków działa w każdą sobotę na terenie Ośrodka Terapii Uzależnień w  Jarocinie, ul. Kościuszki 18, w godz. 9.00 do 13.00 (informacja telefoniczna (62) 747-15-22). Punkty konsultacyjne dla osób z  problemami alkoholowymi i członków ich rodzin: Żerków, tel. (62) 740-20-42 punkt konsultacyjny ds. uzależnień, ul. Mickiewicza 6 (1 piętro) czynny w śr. 17.00-19.00. Jaraczewo, tel. (62) 740-80-13 czynny w  pierwszy i  trzeci wt. miesiąca w godz. 17.00 - 19.00, ośrodek zdrowia w Jaraczewie. Rusko, tel. (62) 740-02-60 czynny w drugi i czwarty czw. miesiąca w godz. 17.00-19.00, ośrodek zdrowia w Rusku.


Gazeta Jarocińska 7 (1010) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

I

5

NFORMACJE

Tylko ustawki JAROCINIAK ZATRZYMANY ZA UDZIAŁ W KIBICOWSKICH BÓJKACH

Wtorek rano: oddział antyterrorystyczny zatrzymuje Jędrzeja M., syna starosty jarocińskiego. Zarzut: udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Po południu prokuratura przesłuchuje i zwalnia jarociniaka po wpłaceniu 10 tys. zł poświadczenia majątkowego. Policjanci wydziału specjalnego Centralnego Biura Śledczego, funkcjonariusze Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, część zamaskowana, kilku z długą bronią. W sumie ponad 20 osób, kilka samochodów. We wtorek o świcie oddziały blokują krótką

„Siksa”. To na nich ciążą najcięższe zarzuty. - Tworzyli zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nie tylko ustawkami, ale również handlem narkotykami na dużą skalę i innymi przestępstwami kryminalnymi - informuje nadkom. Andrzej Borowiak, rzecznik KWP w Pozna-

czasowo aresztuje. Starosta Stanisław Martuzalski wierzy w niewinność dorosłego syna. - Moim obowiązkiem jest wspierać syna w tej chwili, a o tym, czy zawinił, czy nie zawinił, niech zdecyduje sąd i mówię to jako ojciec, a nie starosta - wyjaśnia Stanisław Mar-

ko podają informację, że M. jest synem znanego samorządowca. - Pan prokurator nie miał zielonego pojęcia, że zatrzymywana osoba jest synem starosty i nie miało to żadnego znaczenia - mówi kategorycznie Mazur-Prus, pytana o okoliczności zwolnienia zatrzy-

niu. - Policjanci sprawdzając ten wątek, doszli do przekonania, że osoby te założyły bojówkę mającą charakter zorganizowany, polegający na określonym podziale ról. Zasadniczym celem działalności tej grupy było organizowanie i uczestniczenie w bójkach z pseudokibicami spoza Poznania. Jędrzej M. miał właśnie uczestniczyć w popularnych ustawkach (dwie grupy kibiców umawiają się na bójkę, najczęściej w ustronnym miejscu i bez niebezpiecznych narzędzi). Prokuratura zasłaniając się dobrem śledztwa odmawia podania dokładnej treści stawianego mu zarzutu. Kwalifikacja prawna? - Działanie w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw tzw. ustawek kibicowskich i udział w trzech bójkach - mówi lakonicznie Maglalena Mazur - Prus. - Działanie w zorganizowanej grupie to jest jedna rzecz, a popełnianie przestępstw w ramach tej grupy, to rzecz osobna. Zatrzymany jarociniak zostaje przesłuchany. Zdaniem śledczych M. przyznał się do części stawianych mu zarzutów. Jeszcze we wtorek prokurator zgadza się na wypuszczenie podejrzanego na wolność. Ceną jest poświadczenie majątkowe w wysokości 10 tys. zł i dozór policji. 13 innych zatrzymanych poznański sąd tym-

tuzalski. - Wiem, że jest porządnym człowiekiem, a jego wadą jest to, że ma dość specyficzne hobby, którym są sporty walki. Jestem pewny, że nikogo nie napadł, że nikomu nie zrobił krzywdy, nie ma też takiego zarzutu. Ogólnopolskie media szyb-

manego. - Przesłanki dotyczące tymczasowego aresztowania są w przypadku każdej zatrzymanej osoby rozpatrywane indywidualnie. W tym przypadku, zdaniem prokuratora, konieczności aresztowania nie było. Kiedy wykonywano czynności z zatrzymanym, kiedy

MOMENT zatrzymania Jędrzeja M.

ulicę na jednym z jarocińskich osiedli. Okrążają dom jednorodzinny. Cel? Zatrzymanie dwudziestosiedmioletniego Jędrzeja M. - To była tzw. realizacja, czyli działania polegające na zatrzymaniu wielu osób w różnych punktach, w mniej więcej tym samym czasie, aby uniemożliwić tym osobom kontakt ze sobą - tłumaczy rozmach akcji Magdalena Mazur - Prus, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. - Dla nas w tym momencie ważny jest element zaskoczenia. Użycie takich środków było jak najbardziej uzasadnione. My nigdy nie wiemy, czego możemy się spodziewać pukając do drzwi osoby podejrzanej o działanie w grupie przestępczej. Zatrzymany nie stawia oporu. Dzień później policja zamieszcza na stronie internetowej film. Na pierwszych kadrach widać, jak skuty jarociniak leży na podłodze. Informacje wywołują lawinę komentarzy na www.jarocinska.pl. W porannej akcji zatrzymanych zostaje 16 osób z Wielkopolski i zachodniopomorskiego. Zdaniem śledczych to tzw. wierchuszka hooligans kojarzona z najbardziej zagorzałymi kibicami Lecha. Wśród zatrzymanych jest Mirosław O. pseudonim „Olaf” uznawany za szefa grupy oraz jego najbliżsi współpracownicy: Tomasz P. „Tomeczek”, Przemysław Ż. „Żaba”, Piotr Ż. „Piter”, Przemysław S.

mu ogłaszano zarzut, kiedy stał się osobą podejrzaną, nie mieliśmy wiedzy na temat sytuacji rodzinnej tej osoby. Nieoficjalnie wiadomo, że podczas zatrzymania M. miał zostać poturbowany przez funkcjonariuszy. Jednak do poniedziałku do prokuratury nie wpłynęło żadne zażalenie związane z czynnościami i zatrzymaniem podejrzanego. Poważne zastrzeżenia do działań policji ma ojciec zatrzymanego. Grupę rozpracowywano przez ponad dwa lata. Podczas przeszukań w mieszkaniach zatrzymanych policjanci znaleźli zdjęcia i filmy z „ustawek”. Jako dowody zabezpieczono też noże, maczety, pałki, pistolet, a także kokainę i marihuanę. Organa ścigania nie chcą ujawnić, czy coś ze skonfiskowanego sprzętu należało do jarociniaka. Nieoficjalnie wiadomo, że część zatrzymanych osób współpracuje ze śledczymi. Jedrzej M. jest już oskarżony w innej sprawie związanej z działalnością pseudokibiców. Konińska prokuratura zarzuca mu, że w 2008 roku, razem z grupą kilkunastu osób uczestniczył w napaści na autokar wiozący autostradą A2 kibiców z Gorzowa Wlkp. Jarociniak nie przyznaje się do stawianych zarzutów - udziału w zbiegowisku i spowodowania niebezpieczeństwa katastrofy lądowej. Proces w tej sprawie jeszcze się nie rozpoczął. (nba)

OG Ł OS Z E NIE

Marzysz o nowym mieszkaniu, budowie domu lub kupnie działki budowlanej? Chcesz przeprowadzić gruntowny remont, modernizację lub wykończenie nieruchomości? A może szybko potrzebujesz dużej sumy pieniędzy na dowolny cel?

Kredyt hipoteczny ING Bank Śląski - wyjątkowo budujący kredyt!

0% prowizji

za udzielenie kredytu hipotecznego przy złożeniu wniosku do 15 kwietnia 2010 r. IKEA 500 zł - bon podarunkowy w formie karty płatniczej na zakupy w IKEA. Oferta Kredytów i pożyczek hipotecznych naszego Banku pozwoli zrealizować wszystkie Twoje marzenia.

ING BANK ŚLĄSKI

Jarocin, ul. Wrocławska 22, tel. (62) 747-75-29, ZAPRASZAMY: pn. - pt. 9.00 - 17.00


6

I

DZIEŃ PO DNIU NA ZIEMI JAROCIŃSKIEJ

15 - 21 lutego 15 lutego 1781 roku Król Stanisław August Poniatowski potwierdził lokację miasta Mieszków, której na części wsi o tej samej nazwie dokonał Ludwik Hersztopski 16 czerwca 1777 roku.

15 lutego 1935 roku W Żernikach i Żerkowie odbyło się pierwsze zgromadzenie Spółki Ogroblenia lewego brzegu rzek Prosny i Warty. Do władz spółki wybrano przedstawicieli gmin: Antonin, Brzóstków, Lgów, Szczonów, Komorze, Paruchów, Żerniki i Lisew oraz dworów: Komorze, Kretków, Prusinów, Śmiełów, Brzóstków, Lgów, Przybysław, Raszewy, Podlesie i Dębno, a także probostwa Pogorzelica. Przewidziano też przedstawicieli dworów Miniszew i Żółków oraz nadleśnictwa Czeszewo.

16 lutego 1908 roku Założone w 1907 r. Koło Śpiewackie „Halka” w Nowym Mieście urządziło swój pierwszy występ, na który złożyło się przedstawienie „Awantura z przedmieścia Laskówka” oraz odśpiewanie kilku utworów muzycznych. Później odbyła się zabawa z tańcami.

Gazeta Jarocińska 7 (1010) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

NFORMACJE

BEZPŁATNE ZAPROSZENIA DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW

Pierwszy koncert „Sinusoidalnych” Koncert zespołu „Sinusoidalni” odbędzie się w niedzielę 21 lutego w Jarocińskim Ośrodku Kultury. Grupa powstała w maju zeszłego roku. Tworzy ją dwóch jarociniaków - Jarosław Janik i Damian Wilk oraz Michał Ruksza z Poznania. Dwóch ostatnich artystów ma na swoim koncie współpracę z zespołem kabaretowym Zenona Laskowika. Jarosław Janik jest nauczycielem gitary w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Jarocinie.

„Sinusoidalni” grają głównie piosenki z lat 20 i 30-tych XX wieku. W czasie niedzielnego wieczoru zabrzmią także przedwojenne przeboje, w tym również piosenki Mieczysława Fogga i Eugeniusza Bodo w zupełnie nowych aranżacjach. Zespół ma też w swoim repertuarze utwory jazzowe, swingowe oraz własne kompozycje. Dla „Sinusoidalnych” będzie to pierwszy występ w Jarocinie. Bilety wstępu w cenie 12 zł (ulgowe dla uczniów, studentów, emerytów

Urząd Policyjny w Jarocinie przypomniał mieszkańcom powiatu, że zgodnie z ustawą z 1850 roku zabrania się osobom poniżej lat szesnastu udziału w zabawach publicznych. Informowano także, że na podstawie ustawy z 1922 r. jest bezwzględnie zakazana sprzedaż lub podawanie napojów zawierających jakiekolwiek ilości alkoholu osobom nieletnim do ukończonego 21 roku.

17 lutego 1937 roku

18 lutego 1837 roku Królewsko-Pruska Regencja w Poznaniu ogłosiła, że w pobliżu domu leśnego położonego w boru między Kolnicą a Klęką /…/ założyło dominium Nowe Miasto nowy folwark, któremu stosownie do życzenia właściciela nadaliśmy nazwę Alexanderruhe (dzisiejszy Aleksandrów).

19 lutego 1939 roku Ogłoszono plan parcelacji w Wielkopolsce na 1939 rok. Na terenie powiatu jarocińskiego do rozparcelowania przewidziano 900 ha w dobrach Gerharda Carsta w Dębnie i Paula Carsta w Chrzanie.

20 lutego 1840 roku Z Poznania do Nowego Miasta przeniósł się wyższy lekarz wojskowy, chirurg II klasy Jan Bogumił Seeger.

20 lutego 1902 roku W sądzie karnym w Ostrowie wyznaczona została rozprawa apelacyjna od wyroku sądu okręgowego w Jarocinie, który skazał na 3 tygodnie więzienia młodzież uczącą się zawodu w Żerkowie za to, że śpiewali po polsku pieśń „Wszystkie nasze dzienne sprawy”, gdy dzieci szkoły katolickiej śpiewały po niemiecku.

21 lutego 1931 roku Na drodze między Witaszycami a Jarocinem samochód uderzył w konia i zabił go. Szofer, jak napisano w notatce prasowej, umknął niedostrzeżony, a kierowca musiał być pijany, bo auto pędziło zygzakiem. Oprac. Eugeniusz Czarny

Zimowa olimpiada na znaczkach Wystawę filatelistyczną poświęconą zimowym igrzyskom można obejrzeć do 10 marca w Muzeum Regionalnym w Jarocinie. Ekspozycja została przygotowana przez koło Polskiego Związku Filatelistów w Witaszycach. Nie jest to pierwsza wystawa tematyczna kolekcjonerów z Ziemi Jarocińskiej. Znalazły się na niej znaczki, karty pocztowe, koperty i okolicznościowe datowniki. Są to zarówno wydawnictwa polskie, jak i zagraniczne. Obrazują one niemal wszystkie dyscypliny sportowe rozgrywane na zimowych igrzyskach i pozwalają prześledzić historię olimpiad. Najstarsze walory przedstawiają zmagania z 1964 roku w Austrii. (ls)

(ls)

KATYŃSKIE DĘBY I LISTA

16 lutego 1923 roku

W Sądzie Grodzkim w Jarocinie odbyły się rozprawy osób spoza powiatu jarocińskiego, które na tym terenie dokonały wykroczeń. Mieszkaniec powiatu wieluńskiego za kradzież pszenicy w Wilczy i mężczyzna z Krotoszyna za sprzeniewierzenie roweru w Nowym Mieście skazani zostali na 3 miesiące aresztu.

i rencistów) oraz 15 zł do nabycia w sekretariacie JOK-u lub bezpośrednio przed koncertem. Występ rozpocznie się o godz. 17.00. Dla naszych czytelników mamy trzy bezpłatne zaproszenia na koncert. Otrzymają je osoby, które jako pierwsze w czwartek 18 lutego po godz. 10.00 dodzwonią się do redakcji „Gazety Jarocińskiej” i odpowiedzą na pytanie: Ilu jarociniaków występuje w zespole „Sinusoidalni”?

Ciekawostki o kościele W  bibliotece w  Golinie odbyła się prelekcja jarocińskiego regionalisty Jana Jajora zatytułowana „Kościół w  Golinie: historia i  współczesność”. Zgromadzeni licznie mieszkańcy miejscowości doskonale znali dzieje kościoła, który w tym roku obchodzi 600-lecie powstania. Prowadzący wykład potrafił jednak zaskoczyć ciekawostkami i informacjami. Była mowa o potopie szwedzkim i jego konsekwencjach dla budowli, która została spalona. Interesująca była opowieść o kryptach w kościele, co o tyle jest nietypowe, że rzadko budowano je w świątyniach drewnianych. Niestety nie zachowały się do dziś. Dużo miejsca prelegent poświęcił obrazowi Matki Bożej Pocieszenia, który słynie łaskami od setek lat. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach obchodów 600-lecia parafii golińskiej oraz konkursu „Kościół w Golinie w czterech porach roku”, którym filia w Golinie chce uczcić ten jubileusz. (akf)

Zarząd koła Polskiego Towarzystwa Historycznego w Jarocinie wyszedł z propozycją włączenia się do akcji sadzenia pamiątkowych dębów z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Do udziału w akcji prezes Jan Jajor zaprosił pozostałe organizacje historyczno-regionalne. Drzewa miałyby zostać posadzone w pierwszej połowie kwietnia w kilku miejscowościach powiatu. Historycy i regionaliści tworzą także „Jarocińską listę katyńską”. Poszukują materiałów do jej uzupełnienia, dlatego zwracają się z prośbą o pomoc do rodzin zabitych w obozach radzieckich w latach 1940-41. Informacje można przekazać do Muzeum Regionalnego w Jarocinie (ratusz, tel. (62) 747-34-49) lub do koła PTH, które działa w przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Jarocin (ul. Park 3, tel. (62) 747-23-46). (ls)

PRZED NAMI NA PRZEDSTAWIENIE „GOŁO I WESOŁO” W  WYKONANIU AKTORÓW WARSZAWSKIEGO KINOTEATRU „BAJKA” ZAPRASZA W  SOBOTĘ 20 LUTEGO JAROCIŃSKI OŚRODEK KULTURY. Spektakle odbędą się o  godz. 17.00 i  20.00. Bilety w  cenie 85 zł do nabycia w sekretariacie JOK-u oraz w  Agencji Artystycznej „WojArt” - tel. 602/267-421. XIV TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR RADY GMINY W NOWYM MIEŚCIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 20 - 21 LUTEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOLNICZKACH. Lista startowa zostanie zamknięta na pół godziny przed zawodami, które rozpoczną się o 9.30. Uczestników obowiązuje strój sportowy i obuwie z jasną podeszwą. Organizatorzy przewidują nagrody dla trzech najlepszych pingpongistów w każdej kategorii. NA WYKŁAD NEFROLOGA ANDRZEJA KACZMARKA ZAPRASZA WSZYSTKICH CHORYCH NA CUKRZYCĘ KOŁO PO-

WIATOWE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW W JAROCINIE. Prelekcja odbędzie się w środę 24 lutego w Centrum Socjalnym (Jarocin, ul. Wrocławska 39). Początek o godz. 14.30. Tematem wykładu będzie: „Cukrzycowa choroba nerek - nowe spojrzenie na stary problem”. WYJAZD DO TEATRU WIELKIEGO W POZNANIU NA OPERĘ „STRASZNY DWÓR” ORGANIZUJE W ŚRODĘ 24 LUTEGO ZARZĄD REJONOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW W JAROCINIE. Całkowity koszt wraz z biletami na spektakl (parter, I strefa) wynosi 47 zł (członkowie PZERiI) oraz 52 zł (niezrzeszeni). Zapisy prowadzone są w siedzibie związku (Jarocin, ul. Wrocławska 39, tel. (62) 747-20-32). Biuro czynne jest w  każdy wtorek i  piątek w  godz. 9.00 - 12.00. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 „STOKROTKA” W JAROCINIE PROWA-

DZI DO KOŃCA MARCA ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU ŻŁOBKOWEGO. Karty zgłoszeń można odbierać codziennie w godz. 9.00 - 16.00 (ul. Hallera 8a, tel. (62) 747-26-86). NA „OTWARTE DRZWI” ZAPRASZA W SOBOTY 27 LUTEGO I 6 MARCA W GODZ. 10.00 - 12.00 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 „BAJECZKA” W  JAROCINIE. Zapisy dzieci z  roczników 2004 - 2007 trwać będą do końca marca. Karty zgłoszeniowe można odbierać w  sekretariacie przedszkola (Jarocin, ul. Skłodowskiej 2, tel. (62) 747-22-96, www.bajeczkaprzedszkole. republika.pl) w godz. 10.00 - 13.00. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 Z  ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „MARCINEK” W JAROCINIE PROWADZI ZAPISY DZIECI. Karty zgłoszeń można odbierać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00 (ul. Waryńskiego 5, tel. (62) 747-32-19). Zapisy potrwają do końca marca.


Gazeta Jarocińska 7 (1010) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

I

NFORMACJE

RADA GMINY JARACZEWO USTALI NOWE STAWKI ZA ODPROWADZENIE NIECZYSTOŚCI

Duża podwyżka za ścieki? O 5,46 zł może wzrosnąć cena metra sześciennego ścieków w gminie Jaraczewo. Odbiór nieczystości ma kosztować 14 zł brutto. Mieszkańcy zapłacą 5,42 zł. Resztę dopłaci samorząd. Takie stawki przewiduje wniosek taryfowy, który przedstawił dyrektor Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie. Radni nowymi cenami mają się zająć na sesji w przyszłym tygodniu. Projekt uchwały przewiduje, że metr sześcienny ścieków ma kosztować 14 zł brutto. Mieszkańcy gminy zapłacą 5,42 zł brutto - tyle, ile od 1 marca będzie kosztował odbiór nieczystości w gminie Jarocin. Ścieki z Jaraczewa trafiają do oczyszczalni w Cielczy. - Podwyżki wynikają z rzeczywistych kosztów poniesionych przez zakład w 2009 r. - tłumaczy Zenon Marciniak, dyrektor KZB w Jaraczewie. Co planuje

szef komunalki, jeżeli radni w roku wyborczym nie zgodzą się na podwyżki? - Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie przekonać radnych do tych stawek - odpowiada dyrektor. Nowy wniosek nie przewiduje podwyżki cen wody. Do 2,16 zł brutto wzrośnie opłata abonamentowa. Z danych uzyskanych w KZB wynika, że około 18 procent mieszkańców ma problemy z płatnością za ścieki i wodę. - Wysyłamy upomnienia lub przedsądowe wezwania do zapłaty, które okazują się skuteczne i mobilizują społeczeństwo do terminowego płacenia - wyjaśnia dyrektor. (era) OG ŁOS Z E N I E

WŁ A S N E

W Y D AW C Y

7


8

I

Gazeta Jarocińska 7 (1010) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

NFORMACJE

Hałas o syrenę KOLEJNE KONTROWERSJE WOKÓŁ OSP W NOWYM MIEŚCIE

- Mówimy wiele o racjonalnym wydawaniu pieniędzy. Chciałbym jednak przypomnieć, że jednostka ta dostała w zeszłym roku 32 tys. zł ze sprzedaży dwóch samocho-

budżetu, czy z tamtych pieniędzy, które OSP dostało stwierdził radny. Aleksander Podemski odpowiedział, że jednostka zapewne dokonała za te pieniądze zakupów in-

Fot. Lidia Sokowicz

Nowomiejscy radni głosowali podczas ostatniej sesji nad zmianami w budżecie. Wśród zakupów inwestycyjnych znalazło się przeznaczenie 12 tys. zł na nową syrenę alarmową dla OSP w Nowym Mieście. - Ta stara zaniemówiła. Musimy ją zdjąć. Poza tym grozi nam, że ta syrena runie razem z tą wieżyczką. To jest syrena starego typu, bardzo ciężka. Wskutek wibracji, jakie towarzyszą takim urządzeniom, konstrukcja wieży została poważnie uszkodzona. Dopiero jak się alarm popsuł, to była okazja zobaczyć, w jakim to wszystko jest stanie. W tej chwili trzeba wszystko zdjąć i wzmocnić. Ta wieżyczka to jest taki punkt charakterystyczny dla Nowego Miasta. Ta nowa syrena będzie nowoczesna, elektroniczna, zgodna z wymogami. Zostanie zamontowana niżej - wyjaśnił wójt Aleksander Podemski. Zastrzeżenia do propozycji szefa gminy zgłosił Waldemar Tomaszewski.

RADNY WALDEMAR TOMASZEWSKI (z prawej) uważał, że zakup syreny dla OSP w Nowym Mieście nie powinien być finansowany z budżetu gminy, a ze środków własnych straży

dów. Z pewnością wiedzieli, w jakim stanie jest ta syrena alarmowa. Czy nie mogli zaplanować w swoim budżecie takiego wydatku? Uważam, że zakup jest jak najbardziej celowy. Trzeba się jednak zastanowić, czy powinno to być finansowane z naszego

westycyjnych. Zapewnił, że poprosi prezesa OSP o przedstawienie radnym informacji na temat wykorzystania środków. - Będzie zebranie sprawozdawcze i jak każda organizacja, straż będzie się też musiała z kasy rozliczyć - podkreślił wójt. Radny Mi-

rosław Ratajczak uważał, że do zakupu syreny powinna się dołożyć straż powiatowa. W czasie głosowania nad poprawkami do budżetu za przyjęciem zmian wraz ze środkami na zakup systemu alarmowego opowiedziało się 11 radnych. Przeciwni byli Waldemar Tomaszewski i Andrzej Borkowski. Po głosowaniu miał swoje wystąpienie Grzegorz Gogulski, który jest sołtysem Klęki i prezesem miejscowej jednostki OSP. - Było już tu wiele powiedziane, ale ja chciałbym w imieniu strażaków wyrazić niezadowolenie z podejścia do finansowania jednostek OSP w Klęce i Nowym Mieście. My musimy o wszystko się prosić, starać, pukać do różnych drzwi. Nie wiem, czy Nowe Miasto musi tak czapkować. My staramy się pozyskać pieniążki z różnych źródeł. W zeszłym roku wydaliśmy ze swoich środków ponad 4 tys. zł na sprzęt bojowy. Nie wspominam już o mundurach, które kupili-

INTERWENCJA

nego taboru - przyznaje Paweł Korcz z Terenowego Zespołu Komunikacji Marketingowej z Wielkopolskiego Zakładu Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Na razie skład odwołano do końca lutego. Korcz zaznacza, że być może pociąg nie będzie jeszcze kursował w marcu. Skład do rozkładu jazdy powróci, kiedy spółce uda się naprawić niesprawny tabor. Przedstawiciel wielkopolskiego przewoźnika informuje, że w całym województwie z tego samego powodu z rozkładu jazdy znikło 8 pociągów.

O GŁO S Z EN IE

ALEKSANDER PODEMSKI

wójt gminy Nowe Miasto Ja proszę, żeby nie robić sztucznej zadymy. Był opłatek w Klęce dla strażaków. Przybyli druhowie z Wolicy Koziej i Klęki. Z Nowego Miasta nikt nie przyszedł. To po cholerę robić cokolwiek? Szkoda czasu. Poobrażali się, jak dzieci w przedszkolu. Może państwo macie czas. Ja nie mam czasu na zajmowanie się takimi sprawami.

namową został przekazany wam przez Nowe Miasto tłumaczył Podemski. Dodał również, że pieniądze ze sprzedaży samochodów należały się przede wszystkim strażakom z Chromca. - Oni tam dbali, żeby ten sprzęt chodził. Teraz jednak nie miały już papierów. (...) Te pojazdy były przekazane za darmo na konto OSP w Nowym Mieście. Jeśli państwo chcecie, to oficjalnie zapytam, na co zostały wydane pieniądze. Wiem, że kupili agregat prądotwórczy, bo im stary strzelił - skończył dyskusję wójt. (ls)

MIESZKAŃCY JAROCIŃSKICH ŁUGÓW WZIĘLI SPRAWY W SWOJE RĘCE

Zabrakło sprawnych pociągów - Dlaczego wycofano pociąg o godz. 5.40 z Jarocina do Ostrowa Wielkopolskiego. Zlikwidowano też połączenie Ostrów - Jarocin o godz. 15.30 - pytał w miniony czwartek nasz czytelnik. Interweniując w redakcji tłumaczył, że „skasowanym” składem z naszego miasta dojeżdżało do pracy około 50 osób. - Ludzie są bardzo rozgoryczeni. Płacą za bilety, a dojazdu do pracy nie ma. Już są głosy, że tego pociągu może nie być również w marcu - dodał zbulwersowany mężczyzna. - Pociąg został wycofany z powodu braku spraw-

śmy za podobną sumę. Te środki wypracowaliśmy sami, w ramach naszej działalności. Uważam, że podejście do finansowania obu jednostek powinno być takie samo. Tym bardziej, że pełnimy taką samą funkcję w gminie. (...) Na zakończenie powiem jeszcze, że po naszej ostatniej wizycie w Niemczech jednostka wzbogaciła się o sprzęt do defibrylacji. Pojawił się u nas z początkiem roku. W najbliższych dniach wszyscy strażacy przejdą odpowiednie przeszkolenie powiedział Gogulski. Wójt Podemski zaprzeczył opinii o lepszym traktowaniu OSP w Nowym Mieście. - Tak nie jest. Jakąkolwiek prośbę strażacy z Klęki mają, to jest ona załatwiana pozytywnie. Podobnie jest w przypadku Nowego Miasta. Ja wiem, że w Klęce nie mogą mi wybaczyć, że na zebraniu powiedziałem o tym, że wydali 9 tys. zł na prąd na świetlicy. Samochód z Niemiec, który macie w Klęce, za moją

(era)

Stowarzyszenie zdeterminowanych Jerzy Walczak został prezesem nowopowstałego stowarzyszenia „Nasze Osiedle Ługi II”. Cel działania jest jasno określony - mieszkańcy chcą szybkiej poprawy infrastruktury w swojej okolicy, szczególnie dróg. Jak dotąd przystąpiły 42 osoby. Żadna z nich nie mieszka w części Ługów położonej na zachód od ulicy Warcianej - tam drogi są już w większości utwardzone. Krytykowani za bierną postawę członkowie rady osiedla przeszli obok tej inicjatywy obojętnie. Jedynie Czesław Krzyżaniak został członkiem stowarzyszenia.

- Pracujemy nad stroną internetową, przygotowujemy się do spotkania z burmistrzem, chcemy też być w kontakcie z urzędniczką odpowiedzialną za odwodnienie terenu. Będziemy trzymać rękę na pulsie - mówi o najbliższych planach Jerzy Walczak. - W przyszłości pomyślimy również o znalezieniu gruntu pod boisko, plac zabaw czy teren na festyny, bo w tej chwili nie ma tutaj niczego. Ludzie są naprawdę bardzo zdeterminowani, myślę, że to przyniesie efekt - dodaje. Do sądu trafiły już dokumenty niezbędne do rejestracji stowarzyszenia.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA „NASZE OSIEDLE ŁUGI II” Jerzy Walczak - prezes, Hanna Szałkowska - zastępca prezesa, Sławomir Grenda - sekretarz, Bogdan Szamborski - skarbnik, Tadeusz Wolniak, Dariusz Frąckowiak, Jarosław Waszak - członkowie zarządu Komisja Rewizyjna: Jolanta Mejzińska - przewodnicząca, Tomasz Skowroński - sekretarz, Czesław Krzyżaniak - członek

(igi)


Gazeta Jarocińska 7 (1010) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

I

9

NFORMACJE

W JAROCINIE RUSZA MACHINA WYBORCZA

Najważniejsze, żeby przeciwstawić się obecnej władzy Jaką konkurencję w jesiennych wyborach będzie miał obecny burmistrz Adam Pawlicki i jego ugrupowanie Ziemia Jarocińska? Ziemia Jarocińska zamierza zgarnąć 80-procent mandatów w gminie i mieć zdecydowaną większość głosów w powiecie - dowiedzieliśmy się nieoficjalnie. Parę miesięcy temu można byłoby powiedzieć - absolutnie wykonalne. Dziś ugrupowania będące w opozycji do ZJ i jej kandydata na burmistrza - Adama Pawlickiego nie ukrywają, że będą próbowały się zjednoczyć, by zmienić ludzi u steru w gminie Jarocin.

Rozmowy niedokończone Wariantów wyborczych koalicji jest przynajmniej kilka. Realną konkurencją dla Ziemi Jarocińskiej byłby blok skupiający wszystkie ugrupowania, którym teoretycznie nie po drodze z ludźmi Adama Pawlickiego. To Prawo i Sprawiedliwość, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz lokalne komitety - Jarociniacy i Wspólnota Samorządowa. Może się okazać, że także część Platformy Obywatelskiej, której członkowie w poprzednich wyborach startowali z Ziemi Jarocińskiej. Teraz, jak mówią niektórzy samorządowcy, nie jest to oczywiste. - Tak to jest, jak góra chce rządzić dołem - rzuca jeden z działaczy PO oceniając relacje między urzędem miejskim a starostwem. Nieoficjalnie wiemy, że na piątkowych prawyborach na burmistrza Jarocina nie pojawili się ani starosta Stanisław Martuzalski, ani przewodniczący rady powiatu Zygmunt Meisnerowski. Nie było też szefa struktur powiatowych PO Andrzeja Dworzyńskiego. - Nie jesteśmy jak partia Kaczyńskich, że wszyscy muszą mówić tak jak prezes, co nie znaczy, że jest konflikt - komentuje Adam Pawlicki. - Tworzymy jedną drużynę, aczkolwiek w niektórych kwestiach się różnimy. Członkowie PO pytani o relacje z ZJ, tylko się uśmiechają. Krążą jednak pogłoski, że kandydatem ZJ na starostę (prawybory najprawdopodobniej odbędą się w kwietniu) ma nie być Stanisław Martuzalski, ale obecny przewodniczący jarocińskiej rady miejskiej Jarosław Łukasiewicz. Choć Adam Pawlicki ucina te spekulacje, to wiadomo, że Łukasiewicz ma startować do rady powiatu. Niektórzy na starostę typują też prezesa PWiK-u Jerzego Wolskiego. Pytanie, czy to plotki puszczone w obieg dla zmylenia politycznych przeciwników, czy

rzeczywiście PO poróżniła się z Ziemią Jarocińską. Pozostałe ugrupowania traktują te informacje z rezerwą. Jeśli nie uda się zmontować “wielkiej koalicji”, mogą powstać dwa bloki opozycyjne wobec ZJ. Pierwszy lewicowo-centrowy wicowo-centrowy złożony przede wszystkim szystkim z SLD i PSL, do których mogliby dołączyć “Jarociniacy”. Drugi skupiający ludzi od centrum um na prawo sceny polityczolitycznej - PiS, Solidarolidarność i Wspólnota pólnota Samorządowa. wa. Taki wariant potwierdza wierdza zresztą szeff partii Kaczyńskich w powiecie Januszz Krawiec. Pytan i e , gdzie ulokuje się PO. Wystartuje samodzielnie, w koaliii-cji z PiS-em, a może jednak z ZJ? Przewodniczący SLD Mi-kołaj Kostka ka mówi, że za wcześnie, by rozważać takie konfiguracje. Podkreśla jedynie, że Sojusz jest otwarty na rozmowy ze wszystkimi ugrupowaniami, prócz Ziemi Jarocińskiej. Taką samą deklarację składa PSL. -Najważniejsze, żeby przeciwstawić się obecnej władzy - podkreśla szef ludowców Stanisław Czeszyk. PiS deklaruje otwartość na współpracę z różnymi ugrupowaniami, ale ze swojego szyldu rezygnować nie chce. Członkowie PO oficjalnie na razie rozmawiać nie chcą.

Kto nawiąże walkę? Gdyby wariant dużego bloku opozycyjnego się sprawdził, kto mógłby stanąć naprzeciwko Adama Pawlickiego w szranki o najważniejszy urząd w mieście? - Trzeba powiedzieć uczciwie. Adam nie ma konkurenta - mówi jeden z członków ZJ. - Z tych osób z opozycji, które są w radzie miejskiej nie widzę - stwierdza sam Pawlicki. - Poza radą, na pewno jest wielu mądrych ludzi, którzy mogliby ciekawą propozycję dla miasta przedstawić. Opozycja często udowadnia, że nie ma pomysłu na nową kadencję. Te, które się pojawiają, oznaczają spowolnienie inwestowania, a tego mieszkańcy nie chcą. Z obecnym burmistrzem nie będzie łatwo konkurować. Kandydaci muszą więc zaproponować inną wizję zarządzania Jarocinem. Lepszą.

Pokazać odmienny styl uprawiania polityki. Nie wystarczy rzucić parę populistycznych haseł. Trzeba przekonać wyborców, a dziś pomysłów na to nie widać. Tak, jak realnej

przeciwwagi dla obecnej ekipy rządzącej. dzącej Prawo i Sprawiedliwość stawia na Mirosława Drzazgę. Jednak jego wynik z poprzednich wyborów raczej pozostawia go bez szans. Tym bardziej, że przez cztery lata był niewidoczny. Konia z rzędem temu, kto potrafiłby odpowiedzieć, czym dziś ten człowiek się zajmuje. Nie jest aktywny politycznie. Kilka miesięcy temu sondowaliśmy potencjalnych kandydatów na burmistrza. Mirosław Drzazga w głosowaniu internautów praktycznie nie był brany pod uwagę. Trudno się spodziewać, że poprze go SLD czy PSL. Nikłe szanse na rekomendację tych ugrupowań ma też Dariusz Kycia, który jesienią jako jedyny potwierdził chęć ubiegania się o fotel burmistrza. Dziś nieco pasuje. Mówi, że na pewno będzie startował na radnego. W wyborach włodarza miasta poparcia udzieliłby Mikołajowi Kostce. Ale ten nie jest przekonany do ubiegania się o urząd. Nie chce zdradzić, kogo wskaże jego ugrupowanie. Do wyborów SLD chce się dobrze przygotować i uniknąć błędów sprzed czterech lat. Wtedy młodzi socjaldemokraci dość radykalnie obeszli się ze starą gwardią SLD. Najpierw postawili na nieznanego nikomu Mariusza Szymczaka, a w trakcie kampanii na burmistrza wystawili Mikołaja Kostkę. Wyborcy pokazali, co sądzą o takim stylu uprawiania polityki, a lewica - wydaje się - wy-

ciągnęła wnioski. Chce postawić na osobę, która ma realne szanse powalczyć z Adamem Pawlickim. Bynajmniej nie na Mariana Michalaka, którego nazwisko w niektórych środowiskach wciąż pobrzmiew pobrzmiewa. Kostka nie przes przesądza, że będzie to człowiek z SLD. W Wątpliwe je jednak, by lewica postawiła np. na szefową stowarzyszenia ““Jarociniacy”. Mimo cy” że Jolanta Jola Mejzińska w poprzednich wyborach wybo miała po Pawlic Pawlickim najlepszy wynik. Sa Sama mówi, że za wcześnie, by składać jakiekolwiek jakiekolwi deklaracje, aale “Jarociniacy” włacinia snego pretensneg denta na urząd dent burmistrza raburm czej nie n wystawią. Tak samo Unia Wielkopolan, pola która pod swoim szylsw dem do wyborów nie pójdzie. - Pozostawimy członkom Unii możliwość wyboru komitetu, z którego chcą startować - mówi szef jarocińskich unitów Zbigniew Białous. PSL teoretycznie mógłby wy-

stawić Jana Grześka, który byłby do zaakceptowania także przez lewicę, ale niekoniecznie przez PiS. I choć obecny prezes banku spółdzielczego przed kilkoma miesiącami zapewniał, że nie zamierza zmieniać pracy, to w polityce wszystko jest możliwe. Mówi się też o kandydacie z otoczenia jarocińskiego biznesu. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że niektóre ugrupowania z kilkoma przedsiębiorcami takie rozmowy prowadziły. Wnikliwi obserwatorzy lokalnej polityki największe szanse w wyścigu do ratusza dają Stanisławowi Martuzalskiemu. Ten nie potwierdza startu, choć nie pozostawia złudzeń: - Z samorządu nie wyjdę i nikt mnie nie wypchnie (wypowiedź dla „Gazety” z listopada). To zdecydowanie inna osobowość niż obecny burmistrz, ale podobnie jak Pawlicki potrafiąca zjednać sobie ludzi. Co ważne, różnych środowisk. Martuzalski zawsze demonstrował swoją apolityczność, mimo że na potrzeby wyborów parlamentarnych zapisał się do Platformy Obywatelskiej. Tak więc niepisana “burmistrzowska” koalicja wyborcza PO z PiS-em, PSL-em czy nawet SLD nie byłaby, jak mawiają niektórzy, egzotyką. Tym bardziej na szczeblu lokalnym, gdzie partyjne idee nie mają większego znaczenia. Może się więc okazać, że Adam Pawlicki i Stanisław Martuzalski, przed czterema laty liderzy jednego ugrupowania, w tegorocznych wyborach staną się politycznymi przeciwnikami.

OG ŁOS ZE NIE

ANNA GAUZA


10

I

Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy okazali nam serce w tych trudnych chwilach: rodzinie, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, delegacjom i współpracownikom oraz wszystkim tym, którzy uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej, zamówili msze św., złożyli wieńce i kwiaty, odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku moją kochaną żonę, matkę i teściową

ś. † p.

WIESŁAWĘ DZIERLA składa mąż z synami

Serdeczne podziękowania dla personelu medycznego, lekarza Mariusza Fischbacha i pielęgniarki Urszuli Gochno za troskliwą opiekę oraz wszystkim tym, którzy uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej - rodzinie, sąsiadom, znajomym, delegacjom, firmie pogrzebowej „Jezierski”, złożyli wieńce i kwiaty, zamówili msze św. za naszego kochanego ojca, teścia, dziadka i pradziadka

ś. † p.

SYLWESTRA PRZYWARCIAKA składa rodzina

„Odszedłeś szybko - ale pamięć o Tobie będzie trwać zawsze. Ileż starań, poświęceń i trosk o nas było.” Wszystkim, którzy w tych bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca oraz życzliwości, uczestniczyli we mszy świętej i ceremonii pogrzebowej

ś. † p.

MARIANA WAWRZYNIAKA za okazaną pomoc, współczucie, zamówione intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty serdecznie dziękuje żona z dziećmi i rodziną

Serdeczne podziękowanie zarządowi i pracownikom OSM Jarocin, ks. proboszczowi, znajomym i sąsiadom oraz wszystkim tym, którzy zamówili msze św. i odprowadzili na ostatnią drogę naszego najdroższego męża, ojca i dziadka

ś. † p.

JANA KAŹMIERCZAKA Pogrążona w smutku rodzina

Gazeta Jarocińska 7 (1010) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

NFORMACJE

ROZPOCZYNA SIĘ WIELKI POST

Czas nawrócenia i pokuty W najbliższą środę w Kościele katolickim przypada Popielec, który rozpoczyna okres Wielkiego Postu, czyli czterdziestodniowe przygotowanie do Uroczystości Zmartwychwstania. Środa Popielcowa swoją nazwę wywodzi z obrzędu posypywania głów. W liturgii symbolicznemu gestowi towarzyszą wypowiadane przez kapłana słowa: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Popiół pochodzi z ubiegłorocznych gałązek, niesio-

nych w Niedzielę Palmową podczas procesji. Środa Popielcowa, podobnie jak i Wielki Piątek, jest dniem, w którym katolików zgodnie z kanonami Kodeksu Prawa Kanonicznego obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych oraz post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta). Od jego zachowania nie ma żadnej dyspensy. Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty znany jest w wielu kulturach i tradycjach. Liturgiczna

ś. † p.

MARIĘ HETMAŃCZYK Pogrążony w smutku mąż z córką

W Kobiernie odbył się XI Konkurs Kolęd i Pastorałek pt. „Przy kobierskim żłóbku”. Uczestniczyli w nim uczniowie z golińskiej szkoły podstawowej i gimnazjum. W każdej z pięciu kategorii przyznano tylko jedno pierwsze miejsce oraz kilka wyróżnień. Spośród reprezentantów szkoły podstawowej z klas I-III wyróżnienie otrzymała pierwszoklasistka Ola Przybylska. Natomiast w kategorii rodzinnej pierwsze miejsce zajęły siostry Olivia i Monika Wieczorek, prezentując utwór pt. „Gdzie jest nasze Betlejem”. Olivia jest uczennicą klasy I szkoły podstawowej, zaś Monika w tym roku kończy gimnazjum. Obydwie dziewczyny mają już na swoim koncie kilka muzycznych sukcesów. (akf)

Odeszli od nas „…nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy okazali nam serce w tych trudnych chwilach: rodzinie, ks. proboszczowi parafii św. Marcina w Jarocinie, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, delegacjom z pracy, dzieciom, młodzieży i wychowawcom z Zespołu Szkół nr 5 oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej, zamówili msze św., złożyli wieńce i kwiaty oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku naszego kochanego Męża i Ojca

Włodzimierza Banaszaka składają żona z dziećmi

CAŁODOBOWE KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE B.W. PAUL

PRZEDSIĘBIORSTWO POGRZEBOWE

63-200 Jarocin, ul. Wąska 1

„JEZIERSKI” s.c.

Biuro obsługi klienta czynne od 8.00 do 17.00 tel. kom. 509/660-948, całodobowy 509/320-121

(ls)

Siostry wygrały

ś. † p. Serdeczne podziękowanie lekarzom, pielęgniarkom, rodzinie, sąsiadom, znajomym oraz wszystkim, którzy pomogli w trudnych chwilach i złożyli kwiaty oraz odprowadzili na ostatnią drogę naszą najdroższą żonę i mamę

adaptacja tego zwyczaju pojawiła się w VIII wieku. Okres Wielkiego Postu ma być czasem nawrócenia i pokuty, czasem przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt Paschalnych. Początkowo było to zaledwie 40 godzin. Około V wieku czas przygotowania do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wydłużył się do 40 dni - na pamiątkę 40 dni postu Jezusa na pustyni i 40 lat błąkania się ludu wybranego po ucieczce z Egiptu.

CZŁONEK POLSKIEJ IZBY POGRZEBOWEJ PRESTIŻ - PROFESJONALIZM - DYSKRECJA 63-200 Jarocin, ul. Targowa 18a tel. (62) 747-29-52, kom. 601/869-111

JAN KAŹMIERCZAK - l. 80 (Sławoszew) CECYLIA LEWANDOWSKA - l. 83 (Żerków) ZYGMUNT CZOSNOWSKI - l. 73 (Chrzan) MARIANNA KAUS - l. 90 (Chocicza) MARIANNA KIEPULSKA - l. 83 (Boguszynek) ANIELA TRAWCZYŃSKA - l. 83 (Wilkowyja) MARIANNA JANKOWSKA - l. 91 (Cielcza) ZBIGNIEW BŁASZCZYK - l. 52 (Wyszki) MARIA HETMAŃCZYK - l. 63 (Jarocin) WIESŁAWA DZIERLA - l. 47 (Jarocin) HELENA WOJCIECHOWSKA - l. 85 (Wilkowyja) SYLWESTER PRZYWARCIAK - l. 76 (Jarocin) Rodzinom zmarłych składamy wyrazy współczucia


Gazeta Jarocińska 7 (1010) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

I

11

NFORMACJE

ZAOSTRZA SIĘ KONFLIKT JAROCIŃSKIEGO ODDZIAŁU TOZ, KTÓRY PROWADZI SCHRONISKO W RADLINIE Z FUNDACJĄ „EMIR”

Schronisko czy mordownia? Od czego zaczął się spór? Wolontariuszki Fundacji „Emir” jeździły do radlińskiego schroniska od kwietnia ubiegłego roku. - Za dużo widziały, za dużo wiedziały i jeszcze miały odwagę zwracać uwagę. W związku z tym, przez panią Kryś, zostały wyrzucone na tzw. zbity pysk - opowiada Krystyna Sroczyńska, prezes zarządu Fundacji dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych „Emir”. Twierdzi, że dostawała sygnały o fatalnym wyżywieniu zwierząt, niewykonywanej sterylizacji i zapładnianiu suk. Maria Kryś, prezes jarocińskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, która prowadzi schronisko w Radlinie, przedstawia inną wersję. - Było tak: „ten, ten, i ten - do uśpienia”, a ja powiedziałam, że my psów nie usypiamy, chyba że cierpią, to decyzję podejmuje weterynarz.

Co się dzieje w schronisku dla zwierząt w Radlinie? - Tam się odbywa zaplanowana eksterminacja zwierząt bezdomnych - oskarża Krystyna Sroczyńska, prezes zarządu Fundacji „Emir”. - To jest chęć przejęcia schroniska - odpowiada Maria Kryś z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

„Emir”: Machlojami śmierdzi z daleka Ponieważ, zdaniem Fundacji „Emir”, źle zarządzano schroniskiem, zapadła decyzja o starcie w przetargu na jego prowadzenie. Jednak przetarg ponownie wygrał TOZ. - Pani Kryś, aplikując do prowadzenia tego schroniska, poświadcza nieprawdę w dokumentach. Pisze, że zapewnia wyszkolonych, etatowych pracowników. To jest nieprawda. Z dokumentacji finansowej wynika, że opłaca etat jednego pracownika - mówi Krystyna Sroczyńska i zapowiada złożenie doniesienia do prokuratury. Lista stawianych zarzutów jest długa. - Budzi ogromne podejrzenia to, że jeśli to jest schronisko, które bierze zwierzęta z całego terenu, to zdarzają się zwierzęta w różnym stanie - zwierzęta chore, zwierzęta po wypadkach, potrącone… Tam takich zwierząt nie ma - tłumaczy Sroczyńska i pyta, gdzie się te zwierzęta podziewają. - Mam prawo podejrzewać, że te adopcje, to jest fikcja. To jest pokrycie zagryzień, pokrycie śmierci zwierząt, związanych z tym, że one są nieleczone, że są źle żywione, że nie ma tam opieki weterynaryjnej, a stan zagrożenia epidemiologicznego jest zatrważający w tym brudzie - oskarża i znów zapowiada złożenie doniesienia do prokuratury. - Teza będzie taka, że tam

schroniska. One to robią nie tylko w Jarocinie, ale w całej Polsce. To ich metoda - tłumaczy i dodaje: - Niech powstanie schronisko konkurencyjne. Tyle jest wolnych miejsc, niech się wykażą. Jak tłumaczy Krystyna Sroczyńska, jeśli TOZ nadal chce prowadzić schronisko dla bezdomnych zwierząt w Radlinie, to musi zapewnić zwierzętom godne warunki. - Żeby to było schronisko, a nie mordownia - mówi szefowa „Emira”. Jak odnosi się do stwierdzenia, że chce przejąć dobrze funkcjonujące schronisko? - Ale oczywiście, że nasza fundacja próbuje przejąć to schronisko, ponieważ pani Kryś się nie nadaje nawet do pasienia krów. Ona może najwyżej pracować w zakładzie utylizacji. Wtedy tym zwierzętom nie zaszkodzi - odpowiada. Sroczyńska zapowiada w schronisku niezależną kontrolę, którą przeprowadzić mają biegli weterynarze. Chce też zawiadomić prokuraturę, że miasto nie udostępniło jej dokumentacji przetargowej dotyczącej przetargu na prowadzenie schroniska. KAROL GÓRSKI

się odbywa zaplanowana eksterminacja zwierząt bezdomnych. Zdaniem Sroczyńskiej, w ten sposób miasto pozbywa się psów. Prezes Fundacji „Emir” zapowiada, że sprawy nie odpuści. - Miasto lekceważy problem stu dwudziestu kilku zwierząt i pomaga im w tym powiatowy lekarz weterynarii. A TOZ, który z racji swojej 120-letniej tradycji powinien pierwszy stać na straży, załatwia swoje jakieś machloje, bo tam machlojami śmierdzi z daleka. Krystyna Sroczyńska zarzuca też brak opieki weterynaryjnej dla zwierząt, brak dokumentacji i bud, a pracownikom schroniska - brak fachowej wiedzy na temat zwierząt.

TOZ: Nie mamy nic do ukrycia Jak mówi Maria Kryś, opinie szkalujące schronisko i TOZ pojawiały się w sieci dużo wcześniej. - Nie mam internetu i początkowo nie reagowałam. Uwa-

żałam, że ktoś musi być mądrzejszy, ale teraz nie daruję - zapewnia i odpiera wszystkie zarzuty Sroczyńskiej. - Każdy pies ma założoną kartotekę i wychodzi od nas ze wszystkimi szczepieniami, z chipem. Mamy na wszystko faktury, każdy grosik jest rozliczony - zapewnia. Dodaje, że każdy może przyjechać do Radlina i sprawdzić, w jakich warunkach i w jakim stanie są przebywające tam zwierzęta. - Nie mamy nic do ukrycia. Innego zdania jest prezes „Emira”. - Wymowa faktów jest bezwzględna, cyfry nie kłamią i stan zwierząt też nie, ani zdjęcia, na których widać, że nie ma bud, a trzęsące się zwierzęta siedzą we własnych gównach - mówi Krystyna Sroczyńska. Co na to Maria Kryś? Wyjaśnia, że członkowie „Emira” przyjechali do schroniska wczesnym rankiem, kiedy pracownicy byli w trakcie sprzątania kojców. Tłumaczy też, że nie ma obowiązku posiadania bud w zamkniętych pomieszczeniach. Czy zwierzęta OG Ł OS Z E N I E

mają zapewnioną opiekę weterynarza? - Pod względem weterynaryjnym opiekuję się tym schroniskiem i nie widzę tam uchybień. Gdyby inne schroniska były tak prowadzone, to byłoby idealnie mówi lekarz weterynarii Szymon Bogucki. Także kontrola Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nie wykazała żadnych uchybień. - Zwierzęta, które przebywają w schronisku, mają zapewniony odpowiedni dobrostan, odpowiednie wyżywienie. Adopcja zwierząt, która się tam odbywa nie budzi zastrzeżeń. Eutanazja jest przeprowadzana sporadycznie i jest lekarz, który nadzoruje schronisko - informuje „Gazetę” Paweł Marcinkowski, st.insp. ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Przejęcie schroniska? Zdaniem Marii Kryś, Fundacji „Emir” nie chodzi o dobro zwierząt przebywających w Radlinie. - To jest chęć przejęcia

Dziennikarz „Gazety” dwukrotnie odwiedził schronisko w Radlinie. Jedna z wizyt była niezapowiedziana. Za każdym razem kojce znajdujące się na dworze miały wyłożone słomą budy. Słomy nie brakowało także w kojcach mieszczących się w zamkniętych pomieszczeniach. Żadne zwierzę nie wyglądało na chore czy zaniedbane, a w boksach nie było psich odchodów. Relacja wideo ze schroniska na naszym portalu www.jarocinska.pl.


12

I

Gazeta Jarocińska 7 (1010) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

NFORMACJE

Pielęgniarka na perkusji W DZIEŃ SKALPEL, WIECZOREM BĘBNY

JUSTYNA po pracy

Co może robić pielęgniarka po pracy? Może na przykład grać na perkusji w kapeli rockowej. Tak jak Justyna Grzesiek z bloku operacyjnego jarocińskiego szpitala.

Tłukła w garnki i plastikowe wiadra Pamięta „stary” festiwal. Kiedy mając kilka lat kładła się grzecznie spać, przy dobrej pogodzie letnie powietrze niosło rytmy jarocińskiej sceny aż do Goliny, gdzie mieszka. Z odległości 7-8 kilometrów najlepiej było

słychać perkusję. Tak ją to zafascynowało, że zaczęła podbierać mamie garnki i tłuc w nie co sił. - Później były plastikowe wiadra, to już był wyższy poziom - śmieje się Justyna. Pierwszą prawdziwą perkusję dostała od sąsiada. - Okazało się, że pan Tadziu Suszczyński grał kiedyś w zespole i została mu perkusja marki Polmus. Powiedział, że jej nie używa, więc mogę ją wziąć - wspomina. Było to pięć lat temu i tworzył się znany już z licznych koncertów zespół Artefuckt. Ju-

styna założyła go wspólnie z bratem, Mariuszem.

Siostro, skalpel Mniej więcej w tym samym czasie zdecydowała się na pielęgniarstwo. Nie wie, skąd taki pomysł. Nie cierpi tego pytania. Samo przyszło. Jak zapewnia, nie bawiła się w lekarza czy pielęgniarkę, kiedy była mała. Z końcem minionego roku, z licencjatem w ręku, podjęła pracę w jarocińskim szpitalu. Trafiła na blok operacyjny, asystuje przy zabiegach. - Siostro, skalpel - te klimaty

Justyna promienieje na wspomnienie zeszłorocznego - przystanku Woodstock. Zagrała tam na dużej scenie! W trakcie trwania festiwalu brała udział w warsztatach zorganizowanych w tamtejszej Akademii Sztuk Przepięknych. Przekonała do siebie jurorów i wspólnie z innymi wyłonionymi uczestnikami warsztatów (w tym także ze swoim bratem) zagrała na zakończenie imprezy.

JUSTYNA w pracy

żartuje. - A tak poważnie, to asystuję to dużo powiedziane. Ja się uczę dopiero, łapię doświadczenie - podkreśla skromnie. Jak radzi sobie z widokiem krwi i rozciętych tkanek? - Zaraz na początku był stres, wiadomo, nowa praca, nowe miejsce itd. Ale teraz chcę się jak najszybciej wszystkiego nauczyć, podoba mi się. Przecież decydując się na taki zawód wiedziałam, co to oznacza - mówi z entuzjazmem pielęgniarka.

Niecodzienny mix - Często słyszę, że to

nietypowe połączenie. Bo wiadomo, z czym się kojarzą muzycy rockowi. Inaczej niż pielęgniarki. Ale to nie moja wina, jeśli ktoś innych szufladkuje, dzieli na uniformy - nie zamierza się tłumaczyć. Podkreśla, że widzi wyraźnie granicę między pracą a grą w kapeli. Przy stole operacyjnym uczy się radzenia sobie ze stresem i trzymania emocji na wodzy. Występy na scenie dodają jej pewności siebie. Jedno i drugie doskonale się uzupełnia. (igi)

BEZPŁATNE WARSZTATY DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Zamiast prosić „Nianię” o pomoc „Wychowywać to kochać i wymagać” - takie jest motto programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, który będzie realizowała w Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarocinie. Placówka przeprowadzi cykl bezpłatnych zajęć warsztatowych dla rodziców i opiekunów pod hasłem „Warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze”. Spotkania - będzie ich dziesięć - rozpoczną się 25 lutego i odbywać się mają raz w tygodniu, w godzinach od 16.00 do 20.00. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest deklaracja obecności na

wszystkich zajęciach oraz zakup podstawowej literatury. - Najważniejszym elementem programu jest budowanie więzi między dzieckiem i osobą dorosłą - wyjaśnia pedagog prowadząca warsztaty Elżbieta Chlebowska. - To nie jest nauka metod, zasad postępowania i gotowych rozwiązań, jak się zachować w konkretnej sytuacji, jak podkręcić tę śrubkę, żeby nagle dziecko zaczęło się zachowywać poprawnie. To budowanie więzi od podstaw, od stawiania granic i wymagań do budowania relacji emocjo-

nalnych, od rozpoznawania uczuć dziecka poprzez umiejętność pomagania mu w przechodzeniu przez różne emocje - dodaje. Elżbieta Chlebowska jest mamą czwórki dzieci i twierdzi, że to czego nauczyła się w Szkole dla Rodziców i Wychowawców naprawdę działa. - Jestem pod wrażeniem tego co uświadomiły mi te zajęcia i co mogę jeszcze dzięki temu zmienić w relacjach z moimi dziećmi. Dlatego chciałabym przekazać to innych rodzicom - podkreśla. - Może zamiast prosić popularną z programu telewizyjnego „Nianię” o pomoc, samemu

poszukać sposobu na lepsze kontakty z naszymi dziećmi - dodaje pedagog. Warsztaty przeznaczone są dla osób, które chcą zmienić i poprawić swoje relacje z dziećmi i które są świadome, że to one mogą być źródłem niewłaściwego zachowania ich pociech. - Najważniejsza jest motywacja do udziału w zajęciach. Trzeba po prostu widzieć taką potrzebę i poświęcić na to swój czas. Czekamy na rodziców dzieci w różnym wieku, z różnymi problemami albo bez problemów. W tej chwili warsztatami zainteresowane są nie tylko mamy zupeł-

nie małych dzieci. Jest na przykład pani, która ma dorosłe dziecko i jest również taka, która ma już wnuki - informuje koordynatorka. Oprócz Elżbiety Chlebowskiej, zajęcia z rodzicami poprowadzi psycholog Edyta Błoch. Zgłoszenia zainteresowanych udziałem w warsztatach rodziców i opiekunów przyjmowane są osobiście lub telefonicznie w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie poradni - ul. Szubianki 21, tel. (62) 747-22-45. Tam też można uzyskać szczegółowe informacje na temat warsztatów. (ann)

NA ZAJĘCIACH PORUSZANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE TEMATY: • • • • • • • • • •

świadomość własnych celów wychowania poznanie i rozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka lub wychowanka nauka umiejętności rozmawiania o uczuciach umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań zachęcanie dzieci do współpracy wspólne rozwiązywanie konfliktów poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny wspieranie samodzielności dzieci uwalnianie od grania ról wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka przez pochwałę opisową


Gazeta Jarocińska 7 (1010) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

I

13

NFORMACJE

ZNANI I LUBIANI AKTORZY PRZYJEŻDŻAJĄ DO JAROCINA

Goło i bardzo wesoło W Poznaniu technik z obsługi sali, po jednym z kolejnych występów, powiedział: - Znowu po spektaklu będę musiał dokręcać fotele. Tak baby szaleją.... - To bardzo zabawne i dynamiczne widowisko - podkreśla Agnieszka Wojtkowiak, organizatorka spektaklu, właścicielka Agencji Artystycznej „WojArt”. - Podoba się zarówno paniom, jak i panom. Wśród opinii, jakie można zasłyszeć po spektaklu, pojawia się najczęściej: - Już dawno się tak nie uśmialiśmy, a ręce nas bolą od klaskania. To już właściwie nie jest spektakl, tylko show. Premiera miała miejsce kilka lat temu, zagrany był już blisko 300 razy, a jego popularność nie słabnie. - Aktorzy cały czas jeżdżą z nim po Polsce. Na stałe grają w Warszawie - przynajmniej raz w miesiącu. Prawie co miesiąc organizuję spektakl również w Poznaniu - dodaje właścicelka WojArtu. Już za kilka dni występ będzie można obejrzeć również w Jarocinie.

- jak egzystować, jak przeżyć, i która doprowadzona jest do desperacji... Moja rola jest rzeczywiście specyficzna... Spotykam się z zaskoczeniem ludzi. To na mnie pozytywnie działa. Jak ktoś jest pozytywnie zaskoczony, to znaczy, że jeszcze jestem aktorem! Że jeszcze się nie wypaliłem. Będziemy to grać, dopóki będzie zainteresowanie. Dopóki życie i zdrowie pozwoli. A jak jeszcze jako starsi pa-

nowie się na to zdecydujemy, będzie jeszcze bardziej zabawne. Gdyby nam się udało przytrzymać tę ekipę

Ludzie przychop zycho dzą, żeby zobab baczyć „Kuse-go” również w innej roli. Są ciekawi, jaki jest tutaj. „Kusy” jest liryczny, y y,

na scenie. Mnie samego to bardzo ciekawiło. Nie dbamy specjalnie, w związku z graniem w tym spektaklu, o swój wygląd. Wręcz przeciwnie - staramy się zachow zachować warunki naturaln ne ralne! Często panie pprzychodzą w gruppach. Niektóre gruppy są bardzo niessforne. Ale nam to sp sprawia ogromną fr raj frajdę!

karierze. Jeszcze się nam chce występować. Z jakimi reakcjami się spotykamy? Zapraszam, żeby się przekonać. W Poznaniu technik z obsługi sali powiedział nam, za którymś tam przyjazdem: - Znowu po spektaklu będę musiał dokręcać fotele. Tak baby szaleją… Nieraz urozmaicamy sobie kolejne spektakle. W 100 % zależy to od publiczności. Jeżeli przyszła

ca napisany, nie do końca narysowany. My, bardzo różni ludzie, z bardzo różnych środowisk - ponieważ dwóch aktorów pracowało w teatrze i od dawna miało do czynienia ze sceną, większość to debiuty - bardzo dużo daliśmy od siebie, obroniliśmy te postaci, jednocześnie bardzo dobrze się „rozegraliśmy” i stworzyliśmy bardzo dobrą komedię. Ludzie widzą, że bardzo się angażujemy i bardzo szcze-

poważny, potrafi wzruszać do łez i kochać. Widzowie chcą zobaczyć, jak to jest, kiedy zaczyna być śmieszny

Żona nie jest zazdrosna. Śmieje się ze mnie strasznie! I mówi, że mam to robić, bo to jest bardzo śmieszne.

się bawić i daje nam swoją radość, to zdarzają się na scenie rzeczy zaskakujące. Pojawiają się nowe dialogi, sytuacje… W tym przedstawieniu biorą udział wspaniali aktorzy, którzy umieją improwizować. My umiej too pprzedstawienie może żemy zagrać od tyłu, z zamkniętymi oczam mi. I bez bielizny…

rze gramy. Spędziłem 20 lat w teatrze. Za każdym razem, jak gram „Goło i wesoło”, czuję, że jest to rodzaj energii wieczoru. Przychodzimy, spotykamy się i lubimy to grać. Lubimy się nawzajem i publiczność nam to oddaje. Publiczność, która wychodzi, zaprasza swoich znajomych, mówiąc: - Idźcie zobaczcie, to jest fajne!

przez pięć czy dziesięć lat, to by dopiero było ciekawe przedstawienie...

PAWEŁ KRÓLIKOWSKI

RADOSŁAW PAZURA Ta sztuka ka a jest super skonstruowana. I do tego jest śmieszna. Każdy z bohaterów jest inny, każdy niesie jakiś swój problem. Trudność polega na tym, by uchwycić wszystkie nasze osobowości, bohaterów. I ułożyć w odpowiednie relacje między nimi. Oni tworzą grupę, która boryka się z poważnym, najważniejszym problemem

ANDRZEJ ANDRZEJEWSKI

MOJA ŻONA MÓWI, że mam to robić, bo to jest śmieszne - przyznaje Paweł Królikowski (na zdjęciu pierwszy z prawej)

Fakt robienia striptit tizu w takk pysznym gronie zdecydował, że przyjąłem m tę propozyzycję. Nie spodziedi waliśmy się, że spektakl odniesie taki sukces. Z tą gamą osobowości nie wróżyliśmy temu dobrze. A tu prawie 300 przedstawienie i dalej ze sobą rozmawiamy!!! Pod tym względem spektakl ma ogromne znaczenie w mojej

TOMASZ T SAPRYK SA S K Ten spektakl T t akl połączył ł dwie ie rzeczy - war-stwę komediową i bardzo duże utożsamienie się z bohaterami. i i. Dostaliśmy materiał, który był nie do koń-

ANNA KOPRAS-FIJOŁEK

*** B Bilety Bil na spektakl „Goło i wesoło” „G można kupić pod p nr tel. 602/ 267- 421. Spek2 takl ta zaprezentowanyy zostanie w  Jaroz cinie 20 2 lutego o godz. 17.00 i 20.00.


14

I

Gazeta Jarocińska 7 (1010) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

NFORMACJE

W „jedynce” studniówka na dwa razy klasa B liceum ogólnokształcącego

Studniówka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie odbyła się w dwóch terminach - 6 i 13 lutego. Na zdjęciach młodzież, która miała studniówkę w sobotę - 6 lutego. Pozostałe klasy w następnym numerze „Gazety”.

(ann)

klasa A liceum ogólnokształcącego klasa C liceum ogólnokształcącego

Łącznie w szkolnej auli bawiło się

500 osób

klasa technikum informatycznego


Gazeta Jarocińska 7 (1010) 19 lutego 2010 www.gj.com.pl

K

KINO, Jarocin, ul. Gołębia 1, tel. (62) 747-11-19

ULTURA

I

R

15

OZRYWKA

h o r o s k o p BARAN (21 III - 19 IV) Udowodnisz, że zawsze jesteś na szczycie drabiny, choć tempo w pracy nieco spadnie. Ostrożnie ze zmianami w tym tygodniu. Najlepiej zostawić wszystko tak jak jest. Dostosuj się do wymagań przełożonych. Opanuj emocje. Jedno słowo wypowiedziane w niewłaściwym momencie mogłoby być powodem nieporozumień. Uważaj więc na to, co mówisz.

„CIACHO”

Kiedy Basia wpadnie w tarapaty, a jej narzeczony Jan ujawni swoje prawdziwe oblicze, nieporadni, ale zdeterminowani bracia zrobią wszystko, żeby uratować ukochaną siostrę. Zanim jednak wywrócą cały świat do góry nogami, przeżyją kilka nieplanowanych zwrotów akcji i spotkają intrygujące kobiety. 16 - 18 lutego, godz. 18.00 cena biletu 12 zł

BYK (20 IV - 20 V) W sferze zawodowej i  finansowej działaj z ostrożnością. Dopóki nie jesteś pewien, co robić, nie wykonuj żadnych zasadniczych kroków. W  skomplikowanych sytuacjach stawiaj na przetrwanie. Nie wprowadzaj żadnych innowacji ani eksperymentów. Dojdzie do skutku planowane spotkanie. Może ono w przyszłości okazać się ważne, więc starannie się do niego przygotuj.

„NINE”

Guido, światowej sławy egocentryczny reżyser filmowy, próbuje uporządkować swoje życie prywatne i odzyskać utraconą wenę twórczą. W zmaganiach z problemami pomaga mu i przeszkadza grono kobiet: zdradzana żona Luisa, kochanka Carla, przyjaciółka Lily, dziennikarka modowa Stephanie, muza Claudia oraz duch jego matki. 16 - 18 lutego, godz. 20.00 19 lutego, godz. 17.00 20 lutego, godz. 17.00, 21.00 21 - 24 lutego, godz. 17.00 cena biletu 12 zł, ulgowe (do lat 15) 10 zł

BLIŹNIĘTA (21 V - 20 VI) Nie sposób wszystkiego przewidzieć ani dokładnie zaplanować. Często trzeba wykazać się szybką zdolnością adaptacji do zmieniających się warunków. Tak będzie w tym tygodniu. Skup uwagę i  opracuj system, który pozwoli Ci w  sposób niezawodny umocnić pozycję w firmie. Przedsięwzięcia, które podejmiesz, okażą się trafne i przyniosą wymierne korzyści.

„WSZYSTKO, CO KOCHAM”

Historia grupy przyjaciół, którzy wypełnioną muzyką młodość przeżywają na polskim wybrzeżu. Osiemnastoletni Janek, zakochany w Basi, nie jest w stanie pogodzić się z tym, że ich miłość może być zakazana. Konflikt między rodzinami wystawia na próbę rodzące się uczucie młodych. 19 lutego, godz. 19.00, 21.00 20 lutego, godz. 15.00, 19.00 21 lutego, godz. 19.00, 21.00 22 - 24 lutego, godz. 19.00 25 lutego, godz. 17.00 cena biletu 12 zł, ulgowe (do lat 15) 10 zł

RAK (21 VI - 22 VII) Ważny tydzień! Trzeba poważnie ustalić relacje z otoczeniem, szczególnie w pracy. Dajesz z siebie wiele, ale nie możesz liczyć na zbyt wiele. Musisz to zmienić. Masz sporo odwagi, dobre wyczucie ludzkich reakcji, więc podejmij działania, które pozwolą Ci ustalić hierarchię wartości. Zacznij bardziej się cenić, to inni Cię zauważą i dowartościują.

LEW (23 VII - 22 VIII) Sprawy zawodowe zaczynają powoli układać się po Twojej myśli. Jeszcze kilka dni, a całkowicie poprawi się koniunktura w  interesach. Poczujesz satysfakcję z pracy w zgranym zespole. Czeka Cię więcej kontaktów z  ludźmi, zarówno w  pracy, jak i  w  domu. Ktoś z  rodziny poprosi Cię o wsparcie finansowe. Bądź na to przygotowany, nie odmawiaj.

STRZELEC (22 XI - 21 XII) Planety w tym tygodniu obdarzą Cię aktywnością i  zmysłem praktycznym. Potrzebujesz szerszego pola do popisu. Nie pozwól, by Twoje działania ktokolwiek próbował ograniczać. Powodzeniu w pracy będzie towarzyszył interesujący okres w sprawach sercowych. Niewykluczona nowa znajomość, która zajętym już Strzelcom może sprawić sporo kłopotów.

PANNA (23 VIII - 22 IX) To niebywałe, skąd u Ciebie aż tyle energii. Wykorzystaj tę wyjątkową sytuację, bo nieprędko może się powtórzyć. Jeśli masz jakiekolwiek zaległości, teraz masz odpowiednie warunki, aby się ich pozbyć. Z bieżącymi działaniami w mig się uwiniesz. Chociaż starania zawodowe nie przyniosą Ci teraz większej gotówki, to zadowolenie będzie tak duże, że na finanse możesz poczekać.

KOZIOROŻEC (22 XII -19 I) W tym tygodniu rozpoczniesz ważne dla Ciebie, zupełnie odmienne od dotychczasowych, przedsięwzięcie. Nie ma co ukrywać, że wiele od niego będzie zależało. Twoja wrodzona odpowiedzialność i dyplomacja podpowiedzą Ci, jak się do tego wszystkiego zabrać i  niczego nie przegapić. Skoncentruj swoją uwagę i wytęż bystrość tylko na tym. To teraz dla Ciebie najważniejsze.

WAGA (23 IX - 22 X) Przybędzie Ci obowiązków. Otrzymasz propozycję, którą chcąc nie chcąc, będziesz musiała zaakceptować. To odpowiedzialne zadanie, więc czuj się wyróżniona. Nie każdemu takie można przydzielić. Potraktuj je jako możliwość wykazania i sprawdzenia się. Nim zacznie się nowy miesiąc, będziesz już na nowej drodze do sukcesu. Ten tydzień o tym zadecyduje.

WODNIK (20 I - 18 II) Spadek aktywności, który na szczęście nie odbije się na Twoich osiągnięciach. To głównie Twój rozsądek i pracowitość wpłyną na to, co będzie Twoim udziałem. Trzeba będzie solidnie się przyłożyć. Na szczęście też trzeba zapracować. Nawet szczęściu w miłości można pomóc. Właśnie masz szanse spełnić swoje marzenia skrywane w głębi serca. Wyjdź naprzeciw losowi.

SKORPION (23 X - 21 XI) Na Twojej drodze ubywa przeszkód, co bez trudu, a z radością zauważysz. Pozbędziesz się jakiegoś trudnego problemu, jakiś ciężar spadnie z serca. Z nadzieją spojrzysz w najbliższą przyszłość. Rysuje się w kolorowych barwach. Bez obawy przyjmij propozycję Barana, a dobrze na tym wyjdziesz. Niezbyt dobry nastrój utrzyma się jeszcze do następnego tygodnia.

RYBY (19 II - 20 III) Weszłaś w okres wzmożonej aktywności, której efektem będą pomyślność, uznanie i sława. To za sprawą Słońca, które teraz będzie świecić dla Ciebie szczególnie jasno. Wykorzystaj ten okres i bierz od losu wszystko dobre, co Ci ma do zaoferowania. Oczywiście to tylko możliwości i od Ciebie zależy, jaki zrobisz z nich użytek. Dużo pozytywnej energii ułatwi Ci zadanie.

„W 80 DNI DOOKOŁA ŚWIATA”

W ramach cyklu: Szkolna Akademia Filmowa Ekscentryczny londyński wynalazca Fileas Fogg w XIX wieku opanował umiejętność latania, wynalazł elektryczność, a nawet wrotki, lecz świat nauki gardzi nim, mając go jedynie za nieszkodliwego wariata. Fogg podejmuje niecodzienny zakład, że zdoła w 80 dni objechać kulę ziemską. 23 lutego, godz. 9.00, 13.00 24 lutego, godz. 13.00 25 lutego, godz. 11.00 cena biletu 3 zł

„ŚLEPY LOS”

Erik Weihenmeyer zanim został alpinistą i pierwszym niewidomym, który zdobył Mount Everest, musiał zmierzyć się ze swoimi ograniczeniami. Wspólnie z niewidomą Niemką Sabryie Tenberken postanawia zorganizować profesjonalną wyprawę w Himalaje. Grupę stworzyli nie tylko dorośli, ale również dzieci ze szkoły dla niewidomych w Lhasie. Lucy Walker - autorka filmu dokumentalnego obserwuje uczestników ekspedycji oraz jej burzliwy przebieg. W ramach cyklu: Szkolna Akademia Filmowa 24 lutego, godz. 9.00 cena biletu 3 zł W ramach cyklu: Czwartkowa Akademia Filmowa 25 lutego, godz. 19.00 cena biletu 7 zł Po filmie spotkanie z Marcinem Tomaszewskim - himalaistą z Jarocina

Znaleziono klucze   

W poniedziałek 15 lutego na chodniku przy ul. Wojska Polskiego (w pobliżu marketu „Lidl”) znaleziono pęk kluczy. Uczciwy znalazca przekazał je do redakcji „Gazety Jarocińskiej” (ul. Wolności 1 A). Można je odebrać w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00. (ls)

OGŁ O S Z EN IE

za pyszne wypieki, które podarowano na imprezę dla dzieci „Spotkanie z gwiazdorem”

Hasło: „Kiedy kot opłakuje mysz, nie bierz tego poważnie.” Nagrody wylosowali: BOŻENA REIMANN - Jarocin, os. Konstytucji 3-go Maja 35/19 (pizza), EWA WALORSKA - Cerekwica Stara 35 (pizza), STANISŁAW BORUTA - Jarocin, os. Konstytucji 3-go Maja 24/11 (parasol). Po odbiór nagród prosimy się zgłosić do biura ogłoszeń (Jarocin, ul. Rynek 21, wejście od ul. Mickiewicza) w ciągu dwóch tygodni.

krzyżówka nr 842

„GJ” 7 (1010)

Cukiernia „Ania” Anna Malecha GS „Samopomoc Chłopska” „Piekarnia Gurzyński”

rozwiązanie krzyżówki nr 841

Oprac. ANDRZEJ SZEWCZYK

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do 41, utworzą rozwiązanie. Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać lub przynieść wraz z kuponem do BIURA OGŁOSZEŃ (Jarocin, ul. Rynek 21, wejście od ul. Mickiewicza) do 26 lutego. Spośród prawidłowych rozwiązań wylosowane zostaną dwie pizze o wartości

30 zł każda, ufundowane przez pizzerię „Stajenka” oraz parasol „Gazety Jarocińskiej”.

Sołectwo Radlin i Kąty oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Radlin i Kąty „Radły” pragną podziękować hojnym sponsorom:


16

I

Gazeta Jarocińska 7 (1010) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

NFORMACJE

NASI MILUSIÑSCY Na świat przyszli: ALICJA NOWACZYK, DAWID MATUSZCZAK, JAN GROBELNY, FILIP BUKOWSKI, AMELIA DOBOSZ, MICHAŁ DOPIERAŁA, JULIAN SZCZEŚNIAK, NATALIA PIETROWSKA, MARIA BARAŃSKA, ADRIAN BRUGGER

Maria Hanna Barańska z Witaszyc

Daniel Gomułka z Woli Książęcej

Magdalena Kolasińska z Goliny

Marcel Mikołajczak z Poręby

ur. 2 lutego o godz. 11.45 waga 2.850, mierzy 49 cm

ur. 10 lutego o godz. 16.15 waży 3.060, mierzy 52 cm

ur. 11 lutego o godz. 19.50 waży 3.300, mierzy 58 cm

ur. 11 lutego o godz. 9.10 waży 3.170, mierzy 52 cm

ZRÓB NIESPODZIANKĘ SWOIM BLISKIM

Zapraszamy naszych Czytelników do przynoszenia zdjęć z imprez rodzinnych, rocznic ślubu, mienin czy urodzin. Prosimy o zaznaczenie, kto obchodzi jakąś uroczystą okazję, np. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego, kto postanowił zrobić jubilatom niespodziankę. Zdjęcia publikujemy bezpłatnie. Prosimy o nieprzesyłanie życzeń pocztą.

Agata Wardyńska z Goli Zdjęcia noworodków do odbioru:

ur. 11 lutego o godz. 10.40 waży 4.220, mierzy 59 cm

„Szczęśliwej i czułej podróży do następnych jubileuszy. Niech dobry los się kłania w pas. Sto lat, sto lat i jeszcze raz.” Gertudzie i Stanisławowi Szkudlarkom z  Witaszyc w  15-tą rocznicę ślubu bukiet życzeń przesyła Sławka z rodziną

Kulig z ogniskiem

„Niech ten radosny dzień na zawsze Twe troski odsunie w cień. I  niech się śmieje do Ciebie świat blaskiem szczęśliwych i długich lat.” Tego Anieli Bogackiej z  okazji 80-tych urodzin życzą dzieci, wnuki i prawnuki

Helenie Jeleniewskiej z Chrzana z okazji 75-tych urodzin dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, stu lat życia oraz wszystkiego najlepszego życzą mąż, dzieci, wnuki i prawnuki

Po raz kolejny mieszkańcy Witaszyc zorganizowali kulig. Ponad 30 osób bawiło się na terenach dawnego poligonu wojskowego. Było wszystko, co być na kuligu powinno: dużo śniegu i sanek, wywrotki oraz ognisko i kiełbaski. (akf)

Sukcesów w życiu, szczęścia w  miło ści, dużo uśmiechów i  dużo radości, spełnienia wszystkich marzeń i samych przyjemnych w  Twoim życiu zdarzeń oraz zdrowia i  dni bez chmur. Tego kochanej Ewelince w  dniu 18-tych urodzin życzą brat Damian z mamą, dziadkowie oraz wujek Konrad

„Róże są piękne, gdy kwiaty mają, lecz nie są trwałe, bo przekwitają. A Wasza miłość niech się rozwija, niech trwa na wieki i nie przemija.” Marii i Kazimierzowi Idczakom w 23. rocznicę ślubu życzenia składają G.S.K.K. Szkudlarkowie

„By miłość tak gorąca była, jak ta co Was 15 lat temu połączyła. Byście ciągle się kochali i wielu rocznic doczekali.” Kochanym rodzicom w 15-tą rocznicę ślubu najserdeczniejsze życzenia składają wdzięczni za rodzicielski trud Karolina i Karol


Gazeta Jarocińska 7 (1010) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

O

sprzeda¿ GARAŻE ocynkowane. Producent, raty. Tel. 601/580-744. (18B07)

Markowe nowe i używane kaloryfery, piece CO, podgrzewacze wody. Tel. 618/193-076, 500/200-478.

(796J07)

DREWNO KOMINKOWE - pocięte, połupane, transport gratis. Tel. 510/ 514-737 (3748P08)

SUKNIE ŚLUBNE - sklep, komis, wypożyczalnia, szycie na miarę, nowe od 250 zł. Krotoszyn, ul. Słowiańska 23, k. dawnego Pewexu. Tel. (62) 725-74-04. (953K08)

DREWNO kominkowe, opałowe, rozpałkowe. Tel. (62) 505-04-46, 507/679-552. (6487B09)

Sprzedaż nowych i używanych OKIEN PLASTIKOWYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH PCV oraz BRAM GARAŻOWYCH segmentowych. Jarocin, ul. Do Zdroju 23. Tel. 603/123-192.

Sprzedam ocynkowane konstrukcje na wiaty, magazyny itp. Tel. 600/ 584-867.

Sprzedam ATLAS DO ĆWICZEŃ, mało używany, niezniszczony. Tel. 607/062-810.

(79P10)

(985B10)

CHRYSLER PT CRUISER, 2000 r., 2.0, full opcja, stan bdb. Tel. 510/ 261-175.

Drewno kominkowe i opałowe, sezonowane, transport gratis. Tel. 698/ 922-730, (62)741-64-05.

Sprzedam NAGRZEWNICE do centralnego ogrzewania o dużej wydajności. Tel. 603/427-085

Sprzedam solarium +2 maszyny do rolomasażu. Możliwość wynajmu pomieszczeń, okolice Pleszewa. Tel. 796/848-836

Sprzedam OKNA DACHOWE używane. Tel. 505/766-285

CITROEN SAXO 1.1, czerwony, 3D, 97 r., wspomaganie, radio CD + komplet kół letnich, cena 5.200 zł. Tel. 722/108-797.

(394P10)

(545P10)

Sprzedam TELEWIZORY, ELEKTRONIKA UŻYTKOWA, wieże hi-fi, piloty, radia samochodowe- również rozkodowywanie. Korzystne ceny. Gwarancja. Wilkowyja, ul. Leśna 4 (200 m przed Łuszczanowem) Tel. 668/583-606. (779B10)

DREWNO OPAŁOWE, ROZPAŁKOWE, KOMINKOWE. Poleca Skład Opału Cielcza, ul. Sienkiewicza 31. Tel. 609/078-524, (62)747-79-99. (815B10)

S P R Z E D A Ż E K O - G R O S Z KU Z CZECH. Tel. 668/559-683. (641P10)

Boazeria świerkowa, podłoga, podbitka od 14 zł. Tel. 502/283-327.

(6757B09))

Sprzedam UŻYWANE MASZYNY ŚLUSARSKIE: POLERKA DWUSTRONNA, PIŁA TAŚMOWA DO METALU, FREZARKA UNIWERSALNA A RECKERMANN Z WYPOSAŻENIEM Tel. 609/201-036. RÓWNIEŻ REALIZACJA ZAMÓWIEŃ.

(7232B09)

(238J10)

WEŁNA MINERALNA - WATA SZKLANA. Do ociepleń poddaszy. 200 mm grubość, 4.5 dł. d rolki, 5.40 m 2 - rolka 67 zł. Tel. 665/856-440 (240J10)

Sprzedam MASZYNY STOLARSKIE, ŚLUSARSKIE, WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH I BLACHARSKICH. INNE MASZYNY I  URZĄDZENIA. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ. Tel. 609/201-036.

Sprzedam wagę samochodową do żywca. Zboże paszowe. Przyczepę HL, 8 t. Wał KAMBELLA. Agregat 520. Tel. 606/385-417.

SPRZEDAM UŻYWANE MASZYNY STOLARSKIE: - OKLEINIARKI WĄSKICH PŁASZCZYZN Holz-Her - ZSZYWARKI FORNIRU Kuper 1150 i Kuper FWMINI - PRASA JEDNOPÓŁKOWA DO OKLEINOWANIA 220x110 - PIŁA DO FORNIRU 3m, DOCISK PNEUMATYCZNY - FREZARKI DOLNOWRZECIONOWE - PRASA RAMOWA DWUFUNKCYJNA do klejenia ram okiennych i drzwiowych oraz klejonki, długość 3 m, wysokość 2m - ODCIĄG 2-WORKOWY, 24 FILTRY SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA OTT 1100 mm - PIŁOFREZARKA POPRZECZNA (KAPÓWKA) Z  OBROTNICĄ Tel. 609/201-036. RÓWNIEŻ REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Sprzedam PAPUŻKI FALISTE oraz PRZEPŁYWOWY OGRZEWACZ WODY NA SIŁĘ. Tel. 781/342-493

(7238B09)

(7682B09)

Sprzedam UŻYWANĄ BRAMĘ SEGMENTOWĄ, wysokość 4,20 m, szerokość 4,00 m, podnoszona elektrycznie. Tel. 609/201-036. (7683B09)

Markowe, nowe i używane KALORYFERY, PIECE C.O., PODGRZEWACZE WODY. Tel. (61)819/30-76, 500/ 200-478. (20B10)

17

GŁOSZENIA

(668P10)

Sprzedam SUKNIĘ ŚLUBNĄ firmy CYMBELINE. Tel. 513/859-612.

(936B10)

(243J10)

Sprzedam SPACERÓWKĘ TAKO SPORTSTER, używana pół roku, stan bdb. Tel. 691/601-752. (940B10)

Sprzedam PROSTOWNIK Z ROZRUCHEM 12/24. Tel. 665/676-949

(276J10)

(277J10)

Sprzedam PIŁĘ TARCZOWĄ (Krajzega), konstruklcja metalowa, stół drewniany podnoszony, silnik 3 KW (siła), 2 paski klinowe, cena do uzgodnienia. Tel. 697/048-739. (996B10)

BRYKIET DĘBOWY, ZE SŁOMY. PELLET. Tel. 888/154-882. (732P10)

Sprzedam KRAJZEGI 1,1 KW/ 22V, 3,5 KW/380V. Tel. 663/393-677.

(1013B10)

Sprzedam meble i lady sklepowe lub wynajmę pomieszczenie wraz z meblami, Chocz. Tel. 606/483-915 (747P10)

Tkaniny - Dzianiny. Satyny, tafty, wełny, lny, żakardy, żorżety, polary itp. Cały asortyment po 5 zł. Magazyn-Sklep Wyprzedażowy. Kiekrz, ul. Polna 15 (1029B10)

Sprzedam używane meble do zakładu fryzjerskiego. Tel. 889/905-078

(753P10)

Sprzedam krzesełko do karmienia firmy CESAR-ARTI, plastikowe, z możliwością rozłożenia na stolik i krzesełko, obicie ściągane do prania, regulacja oparcia i  blatu, pasy bezpieczeństwa, używane, stan bdb. Tel. 609/201-041. (756P10)

kupno ANTYKI, STAROCIE - skup, sprzedaż, renowacja. Piotr Pryczek. Zapraszamy do sklepu 10.00 - 18.00. Jarocin, ul. Wodna 6, tel. (62)505-20-10 sklep, kom. 500/086-800. (28B10)

Kupię KSIĄŻKI UŻYWANE. Dojazd, gotówka. Tel. 509/675-586.

(45K10)

Kolekcjoner kupi stare monety. Tel. 601/738-532, staremonety@op.pl (118R10)

motoryzacyjne

(703P10)

Sprzedam WÓZEK WIDŁOWY BUŁGAR rok 1984, silnik perkins, udźwig 3.5 tony na bliźniaku, cena 8.000 zł. Tel. 515/258-053

(251J10)

Sprzedam WÓZEK DZIECIĘCY uniwersalny firmy JanPol, niebiesko-granatowy. TANIO. Tel. 500/061-112

(256J10)

AUTO - GAZ KRZYSZTOF KWAŚNIEWSKI montaż, naprawa, raty. sekwencyjny wtrysk gazu BRC już od 2400 zł. Uwaga! Zmiana siedziby firmy na Jarocin ul. Powstańców Wlkp. (dawna Fabryka Mebli). Tel. (62) 749-61-93, 605/ 277-156, 608/79-79-80. (9201B08)

AUTO-GAZ - montaż instalacji gazowych. Jarocin, ul. Ceglana 1, tel. (62) 747-90-88, 604/252-277, 601/ 842-364.

(9202B08)

motoryzacyjne sprzedam ALFA ROMEO 156 1.8 16V, 99 r., stan bdb. Tel. 695/583-676 (281J10)

ALFA ROMEO 156 1.9JTD, kombi, 2001 r., stan bdb. Tel. 604/136-055 (911B10)

AUDI 100 C3, 83 r., 1.8 benzyna, VW GOLF II do remontu, 800 zł, WSK, OGAR, DZIK. Tel. 691/230-306.

(982B10)

AUDI A3 1.9 tdi (130 KM) rocznik 2000 (I rejestracja 2001 r.). Wyposażenie: 6 biegów, klimatyzacja, skórzana tapicerka, alufelgi, radio + cd, komputer. Cena: 27 000 zł do negocjacji. Tel. 609/802-881. (953B10)

NIEMCY

-

rejestracja i prowadzenie firm pomoc urzędowo-prawna zwrot podatku 2005 - 2008 zasiłki rodzinne na dzieci zwrot podatku VAT dla firm

GERMAN-CONTACT

(905B10)

DAEWOO MATIZ 99 r., c.z., wspomaganie, szyby prąd. Tel. 661/435-788. (1011B10)

FIAT 126P 93 r., na chodzie, w całości lub na części. Tel. 669/454-184, 781/716-863. (896B10)

FIAT 126P przebieg 165 tys., w dobrym stanie. Tel. (62)740-37-37.

(994B10)

FIAT BRAVO 1998 r., 1.4, PEUGEOT 206 1999 r., 1.1, VW POLO 1.0 1996 r., AUDI A4 1995 r., 1.6, RENAULT MEGANE 1996 r., 1.6, sprowadzone, opłacone. SEAT CORDOBA 1998 r., zarejestrowany. Tel. 604/190-631. (748P10)

FIAT CINQUECENTO 700, 95 r., srebrny metalik, stan bdb. Tel. 501/ 762-738. (1008B10)

FIAT CINQUECENTO 900 92 r., czerwony, cena 1.900 zł. Tel. 781/ 531-190. (1019B10)

FIAT DUCATO, 89 r., 2.5 Diesel, skrzyniowy, podwójna kabina na 6 osób, kolor pomarańczowy. Tel. 886/395-711, 606/323-121. FIAT MAREA WEEKEND VAN, 1.9 JTD, 2001, ABS, klimatyzacja, wspomaganie. Tel. 667/019-878 (473G10)

FIAT PUNTO Jedynka 1.1, 99 r., + gaz. Tel. 662/649-601. (947B10)

FORD ESCORT 1995, 1,6 zetec., zadbany, niewielki przebieg, w dobrym stanie technicznym. Tel. 605/115-115. FORD ESCORT 1.6, 16V, 1999 r., Ghia, srebrny metalik, 5-drzwi, zarejestrowany, bogato wyposażony, 5.800 do uzgodnienia. Tel. 506/530-767. (716P10)

(952B10)

Sprzedam kasę fiskalną , krajalnicę do mięsa (nowe), wagę elektroniczną, chłodziarki do napojów, ladę chłodniczą, zamrażarkę do lodów - oszkloną tanio. Tel. 604/883-084.

(995B10)

CITROEN XSARA PICASSO 2007 r., zakupiony w salonie, serwisowany, poj. 1.600 cm, diesel, 110 km, faktura VAT, cena do uzgodnienia. Tel. 601/242-437.

(229R10)

(244J10)

Sprzedam SPACERÓWKĘ. Tel. 781/336-521.

(700P10)

AUDI A3 97 r., 1.6, benzyna. Tel. 607/708-229. (1018B10)

AUDI A4 Kombi 1.8, 125 KM, 98 r., srebrny metalik, I właściciel w  kraju. 11.800 zł. Tel. 601/795-535.

(975B10)

AUDI B4 ładnie utrzymane. Tel. 602/499-201. (1023B10)

61-701 Poznań, ul. Fredry 7/52 tel./fax (61) 853-70-07 604/645-598

BMW COUPE 318is, 1993 r., 4.800 zł. RENAULT SCENIC 1.6 1997 r., 7.400 zł, SCENIC 1.9 diesel, 1996 r., 8.400 zł. Tel. 886/507-501.

62-510 Konin, Al. 1 Maja 13 tel./fax (63) 249-15-78 (63) 242-31-34

BMW KOMBI 324 TD, 1991 r., cena do uzgodnienia lub zamiana, zarejestrowane. Tel. 500/356-803.

(727P10)

(745P10)

FORD ESCORT 1.6, 93 r., z gazem kombi, 1.900 zł, ESCORT 91 r., 1.6 + gaz 1.900 zł, RENAULT 19 chamade 95 r., 1.4 +gaz, 2.100 zł, zarejestrowane. Tel. 696/245-900. (946B10)

FORD ESCORT 1996 r., 1.8 TDI. Tel. 501/602-361.

(719P10)

FORD FIESTA 1.8 D, 93 r., 1.650 zł, SEAT TOLEDO 1.6, 93 r., 2.100 zł, RENAULT TWINGO 1.2, 94 r., 3.700 zł, OPEL ASTRA 1.4 + gaz, 94 r., 3.700 zł, zarejestrowany. Tel. 507/274-005.

(1015B10)

FORD FIESTA 90 r., 1.4 +gaz, (nowy reduktor, przegląd do 10.2010) 1400zł. Tel. 603/380-328. (904B10)

FORD FOCUS 2005r., headback, 1.6 TDCI, ABS,6 poduszek, klimatyzacja, nawigacja, aluminiowe felgi, pali, jeździ, poduszki całe, uszkodzony. Tel. 889/140-499. (228K10)

FORD KA 1.3, 1997 r., cena 4.300 zł. Tel. 519/167-451. (937B10)

FORD KA 97 r., 1.3, 2 x airbag, radio, sprowadzony, gotowy do rejestracji. Tel. 601/294-242. (1024B10)

FORD MONDEO 1.6, benz., czerwony, sedan, 1993 rok, cena 2.800 zł. Tel. 691/924-790 (266J10)

NISSAN PRIMERA Kombi 1.8 16V, rok prod. 2001, pełna opcja, cena do uzgodnienia. Tel. +46 704/771-987

(263J10)

OPEL ASTRA 1.4 Sedan, 96 r., stan dobry. Tel. 663/735-982.

(991B10)

OPEL ASTRA 1997 r., 1.6, 16 V, gaz, klima, pilot, welur, ABS, wspomaganie, nowy hak, 6.600. Tel. 667/597-996 (475G10)

OPEL ASTRA 93 r., 1.4, benzyna + gaz, zarejestrowany, stan dobry, cena 2.700 zł. Tel. 607/093-153. (988B10)

OPEL ASTRA II 1.7, CDTI, 2005 r. Tel. 669/376-420.

(954B10)

FORD MONDEO 2001 r., TDDI, kombi, przebieg 160 tys., klima, elektryka. Tel. 660/439-442.

OPEL ASTRA II kombi, 1.6, 98/99 r., srebrna, nowa instalacja gazowa. Tel. 507/079-934.

FORD MONDEO, 1.6, rok 1999, zarejestrowany, powypadkowy. Cena 4.500 zł. Tel. 602/814-211.

OPEL ASTRA Kombi, 95 r., 1.6 + gaz, 5.400 zł, OPEL CORSA 1.2, 94 r., 3.200 zł, FORD FIESTA 97 r., 4.900, BMW E30 318, 87 r., 1.8 + gaz, 2.200 zł. Tel. 887/088-457.

(945B10)

(216R10)

HYUNDAI PONY Sedan, 95 r., 1.5 benzyna, przebieg 86.000 km, biały, zarejestrowany z ważnym ubezpieczeniem i  przeglądem. Stan bdb, do regulacji zapłon. Rawicz, tel. 724/464-290. (236R10)

MERCEDES VITO 108D, 98 r., atrakcyjny wygląd, 5 osobowy, cena 12.000zł. Tel. 506/080-218. (914B10)

NISSAN MICRA 1.2, 92 r. Tel. 885/487-188.

(910B10)

(1022B10)

(1004B10)

OPEL CORSA B 1.0 12V, 1998 r., zielony, zarejestrowany, I właściciel, 5-drzwi, c.zamek, wspomaganie, bezwypadkowy, ksiązki serwisowe do końca, 6.900 do uzgodnienia. Tel. 502/ 910-264. (736P10)

OPEL CORSA B 1994 r., 5-drzwi, 1.2, niebieski metalik, zarejestrowany, 4.500 zł. Tel. 608/831-157. (744P10)


18

O

(693P10)

OPEL CORSA 1.2, 96 r., stan bdb, wspomaganie, 2x airbag, cena 5.000 zł możliwość zamiany. Tel. 697/529-111. (1007B10)

OPEL CORSA 1991 r. TANIO. Tel. 721/808-089

GŁOSZENIA

Sprzedam części OPLA ASTRY I, wszystkie modele, OPONY 13 155/80 zimowe. Tel. 607/891-083.

OGŁOSZNIE WŁASNE WYDAWCY

OPEL CORSA B, 97 r., wspomaganie, stan idealny, zarejestrowany. Tel. 503/428-339, 782/166-375.

Gazeta Jarocińska 7 (1010) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

(967B10)

Sprzedam MONTOWNICĘ DO KÓŁ HOFMANN rok 2000, PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY CONSUL 2000 kg, MONTOWNICĘ HYDRAULICZNĄ DO KÓŁ CIĘŻAROWYCH COLLMANN. Tel. 609/201-036. RÓWNIEŻ REALIZACJA ZAMÓWIEŃ.

(248J10)

OPEL CORSA 1997 r, 1.2, zimowe opony, stan bdb. Tel. 781/910-555

(7237B09)

Sprzedam PRZYCZEPKĘ SAMOCHODOWĄ. Tel. 695/926-883

(472G10)

OPEL CORSA C 2002 r., 1.0, ABS, 4 p.p., el. szyberdach, wspomaganie kierownicy, c.z., radio CD sterowane w kierownicy. Tel. 607/556-850.

(253J10)

nieruchomoœci

(963B10)

OPEL OMEGA B 2.0 16V, 95 r., kombi, el. lusterka, szyberdach, el. siedzenia, 2 x airbag. Tel. 607/832-343.

SPRZEDAM DOM blisko Jarocina przy lesie, na działce 82 a, cena 450 tys. zł. Tel. 695/920-506.

(1001B10)

OPEL VECTRA 1.8, 91 r., myszka metalik, stan bdb, cena 2.600 zł. Tel. 785/751-604.

(5688B08)

Sprzedam magazyn, warszat, halę 664 m2, na działce 2272 m2 (z kanalizacją, ogrzewaniem, instalacją p-poż.” wentylacją, zapleczem socjalnym i parkingiem), przy trasie krajowej PoznańKatowice. Oddany do użytku w 2006 r. Tel. 601/226-557, mratajczak@spaar.pl

(1005B10)

OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI, 2006 r., 125 tys. km, klima, nawigacja, 6-biegów, alufelgi, CD, opony letnie + zimowe, 7-siedzeń. Tel. 665/856-440

(4830P08)

(241J10)

Sprzedam MIESZKANIE 78 m2, dwupoziomowe, nowe, stan deweloperski, Jarocin. Tel. 509/842-993, 509/842-996

OPEL ZAFIRA, 2.0 DTI, 2002 r., granatowy metalik,, zarejestrowany, I właściciel, klimatyzacja, bogate wyposażenie, zadbany, 18.500 zł. Tel. 502/910-264.

(73J10)

Sprzedam MIESZKANIE 64 m 2, 3 pokoje, III piętro, zadbane, okna PCV. Tel. 512/125-303.

(734P10)

PEUGEOT 205 1.9D 1996r., czerwony, szyberdach, lakierowane zderzaki, cena 3.000 zł, OPEL MOVANO 2.5 DTi, 2002r., biały, p.p, klima, radio, cena 21.000 zł, MERCEDES SPRINTER 312 D1998r., żółty, radio, skrzynia+ plandeka, cena 19.000 zł, SKODA FELICIA 1.6 kat., 1999r., srebrna, 2xpp, radio, ws. kierownicy, centralny zamek, radio CB, cena 5.500 zł. Tel.516/479-923.

(602B10)

Sprzedam dom jednorodzinny, piętrowy w Choczu. tel. 0-512/271-430 (478P10)

Sprzedam dom z budynkami gospodarczymi, gmina Chocz, powierzchnia 1100m2, cena do uzgodnienia. Tel. 668/991-421 (547P10)

Sprzedam działkę budowlaną w Suchorzewie o pow. 902 m2 lub zamienię na mieszkanie z dopłatą. Tel. 604/145-202, 506/513-360.

(955B10)

PEUGEOT 206 2005r., poj. 1.4, klimatyzacja, ABS, 5-drzwiowy, 2 x airbag, el. szyby. Tel. 502-408-723.

(560P10)

(206K10)

PEUGEOT 307 2.0 HDI, 2003 r., bezwypadkowy, serwisowany, 2 komplety opon. Tel. 508/453-703.

(1009B10)

PEUGEOT 307, 2.0 HDI, 2002 r. Tel. 509/561-212. (672P10)

PEUGEOT 407 SW, szary metalik, Diesel, kombi, 2005 r., 32.900zł, bogata wersja. Tel. 506/080-218. (913B10)

RENAULT CLIO II, 1.9 D, 2000 r., 9.800 zł do uzgodnienia. Tel. 663/ 913-888.

(666P10)

RENAULT CLIO, 1.2, 16 V, 2002 r., srebrny metalik, zarejestrowany, 5 drzwi, nowszy model, wspomaganie, el.szyby, 11.900 zł do uzgodnienia. Tel. 503/ 867-017.

(735P10)

RENAULT LAGUNA II, 2001r., 1.9 DCI, pełne wyposażenie, zarejestrowany, cena 12 800 zł. Tel. 692-251-098 (697P10)

RENAULT LAGUNA, 2002 r., 1.9 DCI, 16.600 zł. A4, 98 r., 14.600 zł. ALFA 156, 2001 r., 15.600 zł. OPEL MERIVA, 2007 r., 1.7 CDTI, 33.600 zł. PEUGEOT 607, 2004 r., 2.2 HDI, 28.600 zł. TOYOTA AYGO, 2007 r., 25.600 zł. RENAULT SCENIC, 2002 r., 1.9 DCI, 18.600 zł. Tel. 726/186-912.

BIURO REKLAMY: 63-200 Jarocin, ul. Wolności 1a, tel. (62) 747-15-31 BIURO OGŁOSZEŃ: 63-200 Jarocin, Rynek 21, wejście od ul. Mickiewicza, czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00, tel. (62) 505-30-00 PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ: Jaraczewo, ul. Kaliska 4A, tel. (62) 740-80-68, czynne cały dzień, Kotlin, sklep przemysłowy, M. Łyskawka, ul. Rymarkiewicza 1G, Nowe Miasto, ul. Poznańska 40, tel. (61) 287-43-78, w poniedziałek od 8.00 do 10.00, wtorek - piątek, Żerków, księgarnia, ul. Rynek 7, tel. (62) 740-31-31

SEAT LEON 2003r., 1.9 TDI, 110 KM, niebieski, klima, ABS, 80.000 km, książki serwisowe, stan bdb. Tel. 603/165-336.

VW GOLF IV, 2001 r., 1.9 SDI, 3 drzwi, cena do uzgodnienia. Tel. 602/365-561.

SKODA FABIA 2004 r., 1.2, zarejestrowany, cena 15.500. Tel. 500/ 241-617.

VW GOLF 1.8 GT 90 kM, benzyna + gaz, 91r., stan bdb, radio opony zimowe, autoalarm, szyberdach i hak. Tel. 691/056-842.

SKODA OCTAVIA 1997r., moc: 125 KM (92kW), skrzynia biegów: manualna, pojemność skokowa: 1800 cm3 , benzyna + gaz (gaz do regulacji), zielony metalik, liczba drzwi: 4/5, ABS, 4 x el. szyby, 2 x el. lusterka, alufelgi, klimatyzacja, szyberdach, 2 x poduszka powietrzna, wspomaganie kierownicy, welurowa tapicerka, kierownica wielofunkcyjna, komputer pokładowy, c. zamek, bezwypadkowy, zarejestrowany w Polsce. Cena 10 tys. zł do negocjacji. Tel. 668/673-145.

VW GOLF 94 r., 1.4, FORD ESCORT 97 r., 1.6 16V, FIAT SEICENTO 2000 r. Tel. 601/484-922.

(226K10)

(706P10)

(1137K09)

SKODA OCTAVIA 2000 r., poj. 2.0 benzyna, pełne wyposażenie. Tel. 607/506-000 (508G10)

VW BORA KOMBI, 1.9 TDI, 99 r. FIESTA, 1.8 D, 94 r. Tel. 502/411-825. (701P10)

RENAULT MEGANE Coupe, pe, 96 r., 1.6 benzyna, stan bdb, 6.400 zł. tel. 787/245-263.

VW BORA 2002 r., diesel, 18.900zł, NI NISSAN ALMERA 2000 r., diesel, 1 11.900 zł, możliwość zamiany. Tel. 605/624-876.

RENAULT MEGANE 1999 r., 85 tys. km, serwisowana, zarejestrowana, kolor oliw-ka, stan bdb. Tel. 604/396-146.

VW GOLF III 1.8, 1995 r., ssrebrny metalik, 5-drzwi, zarejesstrowany, 5.400 do uzgodnienia. T l 512/596-566. Tel.

(741P10)

(695P10)

(959B10)

(1034B10)

(715P10)

RENAULT MEGANE Classic 1.4 benzyna, 1998 r., I właściciel, garażowany, stan bdb. Tel. 781/782-009

VW GOLF III 1.9 TDI, 110 KM, 1996 r., 8.500 zł do uzgodnienia. Tel. 502/393-792.

RENAULT SCENIC 7-osobowy Diesel 101 KM 2005 r. klima, nawigacja, książka. OKAZJA! Tel. 607/224-384

VW GOLF III 1400 cm3, benzyna, grafitowy, pięciodrzwiowy, 94 rok, przebieg 160.000. Tel. 606/759-240

RENAULT THALIA 2003 r., 1.4, klimatyzacja, pełna elektryka, zarejestrowany, 12.500 zł. tel. 519/147-950.

VW GOLF III, 1.9 TDI, 93 r., 3 drzwi, cena do uzgodnienia. Tel. 503/867-046.

(507G10)

(510G10)

(705P10)

ROVER 216 Cupe/ Cabrio 1997 r., 1.6 benzyna, p. 95.000 km, pełna elektryka, el. dach, aulufelgi, stan bdb. Cena 5.500,- zł do negocjacji. Tel. (62) 722-21-00, 782/461-216. (230K10)

(656P10)

(229J10)

(713P10)

VW GOLF II, 1.6 + gaz, 1988 r. Tel. 668/541-615 po 15.00. (683P10)

VW GOLF IV, 1.4, 98 r. FOCUS, 1.6, 16 V, 99 r. SCENIC, 2.0, 99 r., nowy model. ROVER 25, 1.6, 2000 r. Tel. 513/698-402.

(702P10)

(661P10)

(899B10)

(993B10)

VW GOLF 97 r., 1.4., 4.900 zł, OPEL CORSA 1.4, 96 r., 4.700 zł, OPEL CORSA 1.0, 98 r., 5.800 zł, FIAT BRAVO 1.4, 99 r., 4.900 zł, RENAULT CLIO 95 r., gaz, 3.700 zł. Auta zarejestrowane. Tel. 604/170-790. (1025B10)

VW GOLF II 90 r., benzyna, 3 drzwiowy, POLONEZ CARO 94 r. + gaz, FIAT TIPO 92 r., diesel. Tel. 727/361-664. (938B10)

VW GOLF IV 98 r., 1.6 benzyna, kilmatyzacja, 4 drzwi, pełna elektryka, cena 11.800 zł. Tel. 602/776-835. (1021B10)

VW GOLF IV Kombi 1.9 TDI, 2001 r., wiśniowy, 21.500 zł. Tel. 601/795-535.

(976B10)

VW GOLF IV poj. 1.6, 1999r., sprowadzony, srebrny, 3-drzwiowy, centralny zamek, 4 x air bag, wspomaganie, el. szyby, el. lusterka, komplet kluczyków, 104 tys. km, książka serwisowa, serwisowany, radio, szyberdach, alum felgi, stan bdb. Tel. 604/396-146. (1035B10)

VW PASSAT Kombi 1.9 TDI, rok 2000. Tel. 661/100-265 (271J10)

VW POLO 1.0, 1998 r., granatowy, 5-drzwi, zarejestrowany, wspomaganie, c.zamek, 7.300 do uzgodnienia. Tel. 503/557-390. (737P10)

VW POLO 1.4, 5-drzwi, 1997 r. Tel. 667/217-967.

(728P10)

VW POLO 1.4, 1998 r., zadbany, serwisowany, mały przebieg. Tel. 603/422-532 (474G10)

motoryzacyjne

kupiê

AUTA DO KASACJI - kupię każde. Odsprzedaż części samochodowych. Tel. 603/810-195. (793J07)

Atrakcyjna DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA (utwardzona, woda, prąd) na terenie byłej JFM - w Jarocinie, 3500 m2. Tel. 607/277-477 (196J10)

Kasacja pojazdów, dopłata, zaświadczenie, dojazd. Tel 661/190-943

Sprzedam DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ w Jarocinie, ul Siedlemińska o pow. 3300m2. Tel. 784/736-642.

KUPIĘ KAŻDE AUTO poniżej ceny giełdowej, uszkodzone lub do remontu oraz na wyzłomowaniu. Tel. 791/596-767.

Sprzedam PIĘTRO DOMU z ogrodem. Tel. 887/264-222.

(487G10)

(960B10)

Kupię każde auto - złomowanie, odbiór własnym transportem. Tel. 726/ 904-220 (392G10)

ZŁOMOWANIE POJAZDÓW na korzystnych wrunkach. Wydawanie zaświadczeń o kasacji. Sprzedaż części używanych. WIMAR - PIERUCHY. Tel. (62) 741-67-16, 509/699-990. (189P10)

Kupię FIAT SEICENTO, dzwonić po godz. 15.00, 603/803-248

(279J10)

Kupię każdego Fiata Punto, Seicento, Astra I i  II, Corsa, Vectra B, VW Golf III i  IV, Polo, Honda Civic, Ford, Renault i inne. Także do remontu. Tel. 513/087-703.

(506P10)

Kupię tanio w dobrym stanie diesel VW Polo, Golf IV hatchback, sedan, 1997 r. i młodszy do 8.000 zł. Tel. (62)742-01-57 wieczorem. (688P10)

motoryzacyjne

ró¿ne

OPONY NOWE I UŻYWANE, Cielcza, ul. Poznańska 22, tel. 790/706-565. (961B10)

AGENCJA OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI

ul. Wolności 4/6, tel. (62) 747-90-81 Doradztwo w zakresie: nieruchomości, opinie, ekspertyzy, opracowania - konsultacje Polecamy usługi w zakresie: pośrednictwa, wyceny, doradztwa, prowadzenie transakcji W ofercie do sprzedaży: domy: Jarocin, Jaraczewo, Golina k. Jarocina, Witaszyce, Raszewy, Koźmin Wlkp., Nowe Miasto, Kadziak, Kiełczynek mieszkania sprzedaż: Jarocin 38 m2, 62 m2, 85 m2 działki: Żerków, Koźmin Wlkp. Mieszków inne: obiekt przemysłowo-handlowy - Jarocin centrum - 1.600 m2 - teren przemysłowy - 1,5 ha, 3.494 m2, 1,4 ha - Jarocin, 2 ha - Kalisz - grunty rolne - ok. Kotlina, Żerkowa

(827B10)

(839B10)

Sprzedam DOM w Koźminie Wlkp., piętrowy, wszystkie media, działka 874 m2 z sadem. Tel. 695/361-313. (190K10)

Sprzedam dom 180 m 2, 6 km od Gostynia, z działką 1640 m2. Tel. 0-693/155-411, 0-695/664-607 (437G10)

Pilnie sprzedam 3 pokojowe MIESZKANIE w bloku w Jarocinie, po kapitalnym remoncie. Wolne od 1 marca. Tel. (62)747-25-54, 600/392-831. (912B10)

Sprzedam MIESZKANIE w Jarocinie na os. 1000-lecia w bloku, 40 m2, po remoncie. Tel. 501/565-275. (921B10)

Sprzedam MIESZKANIE 62 m 2, os. Konstytucji 3 Maja w Jarocinie. Tel. 663/329-130.

(925B10)

Sprzedam MIESZKANIE 2 -pokojowe w Jarocinie, 50 m2, I pietro, po remoncie. Tel. 785/210-093. (926B10)

Kupię mały DOMEK do remontu, Jarocin lub okolice. Tel. 601/754-138.

(943B10)

Sprzedam dom w Pleszewie przy ul. Grunwaldzkiej, 240 m2. Tel. 508/ 019-432.

(689P10)


Gazeta Jarocińska 7 (1010) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

O

Dom mieszkalny, budynki inwentarskie + 8 ha, gmina Pogorzela. Tel. 695/928-540

nieruchomoœci

poszukujê do wynajêcia

(461G10)

Poszukuję lokalu handlowego do wynajęcia w ścisłym centrum Gostynia, Rawicza, Krotoszyna, Jarocina. Tel. 0-695/263-251

Sprzedam MIESZKANIE 47,5 m2 Jarocin, oś. Konstytucji. Tel. 883/593-252

Poszukuję do wynajęcia 2-3 POKOJE z kuchnią i łazienką do 900 zł + media+kaucja. Tel. 507/233-673

(956B10)

(252J10)

Sprzedam MIESZKANIE W BLOKU ( 49,7 m2) parter, 3 pokoje, duża piwnica ( 19 m2), wymienione okna, nowa instalacja elektryczna. Tel. 505/721-751, 510/337-557

Sprzedam prasę rolującą Sipma 279/1 i Farma 2001 r. owijanie sznurek, siatka. Tel.(65)573-58-12

Pilnie kupię JAŁÓWKI hodowlane, cielność 2-5 oraz 7-8 miesięcy. Tel. 661/708-535

Sprzedam MIĘSNE CIELAKI, BYCZKI . Możliwość dowozu. Tel. 0-660/ 610-949.

Sprzedam OWIES bardzo dobrej jakości. Tel. 509/315-999.

Sprzedam Ferguson 255, wycinak kiszonek. Tel. 693/560-067

(799B10)

(457G10)

Sprzedam baloty z sianokiszonki, wycinak HYDROFOX. Tel. 666/951-723

Sprzedam SILOS 10 t i PASZOCIĄG oraz 300 szt. PUSTAKÓW SZALUNKOWYCH. Tel. 603/433-622

Sprzedam sadzarkę do ziemniaków podkiełkowanych, kubełkową i ciągnik C360, 1982 r. Tel. 608/026-855.

(217J10)

(692P10)

Sprzedam rozrzutnik 2-osiowy po kapitalnym remoncie przystosowany do kukurydzy, ładowacz czeski, UNHZ, stan db. Tel. 660/763-742.

Sprzedam ROZSIEWACZE NAWOZU Amazone, DMUCHAWY do zboża, SORTOWNIKI i FORMATORY do ziemniaków, AGREGATY uprawowe i  ścierniskowe, SADZARKI, OPRYSKIWACZ 600l., ŚRUTOWNIK ssąco-tłoczący, ŻMIJKA, PRZEGRABIARKA karuzelowa. Tel. 698/209-472, (62)747-81-85.

Sprzedam ROZSIEWACZ NAWOZU ”Kuhn” 600l, CYKLOP nowego typu, SILNIK kompletny do Ursus 912. Tel. 601/194-776 po godz. 18.00.

(373G10)

Sprzedam DOM JEDNORODZINNY z garażem i  ogrodem w  Jarocina, w rozliczeniu mieszkanie w bloku. Tel. 696/030-433.

(435G10)

(254J10)

rolnicze

(612P10)

(261J10)

19

GŁOSZENIA

KWALIFIKATY jęczmień EUNOVA, pszenica BRAWURA, owies BRETON. Strzydzew. Tel. 501/395-601, 606/ 949-390.

(455G10)

Sprzedam MIESZKANIE w bloku 62,6 m2 na parterze w rozliczeniu dom do remontu. Tel. 782/547-302.

Sprzedam: CIELĘTA BYCZKI i JAŁÓWECZKI również mięsne. Tel. 607/ 503-523.

Sprzedam GOSPODARSTWO ROLNE 5,18 ha, Kruczynek 3, gmina Nowe Miasto n/Wartą, cena do uzgodnienia. Tel. 500/293-055

OLEJE LUZEM ”Superol” CC30 - 5.50 zł/l; ”Hipol” - 5,70 zł/l; ”Hydrol” - 4,90 zł/l; lux - 4,90 zł/l, płyn do chłodnic ”Petrygo” - 4.80 zł/l. Agro-Mix: Jarocin, ul. Poznańska 1 tel. 0-504/868-966, Nosków, ul. Koźmińska 27 tel. 506/ 310-088, Witaszyce, Al. Wolności 7, tel. 504/866-699.

Sprzedam PROSIĘTA 11 sztuk. Tel. 886/510-090.

KUPIĘ ROZRZUTNIK jednoosiowy na tandemie 6 T, może być do remontu. Tel. 691/645-413.

Sprzedam ZIEMIĘ 0,75 h z możliwością 1,25 h dzierżawy w Cerekwicy. Tel. 669/454-184.

Sprzedam SIEWNIK Poznaniak 1986 r., stan bardzo dobry. Tel. 500/ 417-052.

Sprzedaż byczków czarno-białych od 40-60 kg CB, mięsne. Tel. 609/015-623.

Sprzedam zboże, pszenicę, pszenżyto i żyto. Tel. 785/572-124

RZEŹNIA KUPUJE MACIORY cena 2,40 + vat. Odbiór nawet 1sztuki, gotówka lub przelew 1 dzień. Tel. 698/ 966-492 .

Sprzedam ciągnik Forschmitt 323A, 1986 r. Tel. 502/063-734.

Sprzedam 2 ha ziemi, 4 km od Pleszewa. Tel. (62) 741-82-62, 506/ 624-559.

(977B10)

(274J10)

Sprzedam DOM z ogrodem - bliźniak w Ostrowie Wlkp. - 360 tys. zł do negocjacji. Tel. 512-312-805.

(222K10)

Sprzedam mieszkanie w Ostrowie Wlkp na ul.Żwirki o powierzchni 48m2: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, balkonu, II piętro. Mieszkanie po generalnym remoncie. Cena 135 tyś (do uzgodnienia). Tel. 605/882-374. (729P10)

nieruchomoœci

oddam w najem

LOKALE HANDLOWE, GASTRONOMICZNE, BIUROWE, INNE od 20 m2 do 240 m2, parter i piętro, wysoki standard, możliwość bezpłatnej adaptacji, nowy budynek, Jarocin, ul. Wolności. Tel. 604/317-456 (35J10)

Pomieszczenie handlowe 525 m2 do wynajęcia w Rawiczu, ul. Armii Krajowej 4 obok Kauflandu. Tel. 507/111-663. (139R10)

Oddam w najem pomieszczenie handlowe na rynku w Krotoszynie 12 m2. ul. Farna 6.Tel.505-133-712 (127K10)

Wynajmę salon fryzjerski, ogrzewanie, klimatyzacja. Tel. 604/237-194. (461P10)

Oddam w najem lokale handlowe o powierzchni 18 m2 w pasażu w centrum Pleszewa. Tel. 509/987-817. (601P10)

Do wynajęcia LOKAL 75 m2 na działalność gospodarczą w Jarocinie, ul. Św. Ducha 14. Tel. 602/389-995. (831B10)

Oddam w najem pomieszczenie/budynek pow. 80 m2 w centrum Jarocina (ul. Wrocławska) na cichą działalność bądź biura.Tel.723/038-008 (185K10)

Wynajmę MIESZKANIE w Jarocinie, 42 m2. Tel. 602/811-296. (900B10)

Mam do wynajęcia atrakcyjny LOKAL HANDLOWY, UŻYTKOWY W CENTRUM JAROCINA o  pow. 40 m2. Tel. 605/ 077-239. (902B10)

Wydzierżawię lokal na działalność gospodarczą, pow. 40 m2. Rawicz, ul. 3 Maja. Tel. 502/902-324. (225R10)

Do wynajęcia lokal na działalność handlową lub usługową w centrum Gostynia. Tel. 604/343-742 (453G10)

Mam MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA. Tel. 663/086-387

(278J10)

Wynajmę TRZY POKOJE, kuchnia i łazienka w  większości umeblowane. Tel. 508/374-459. (1027B10)

SKUP JAŁÓWEK HODOWLANYCH I UŻYTKOWYCH HF

CIELNE 6-8 MIESIĘCY SKUPUJEMY BYDŁO RZEŹNE PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ

PH KONRAD BAZA SMOGORZEWO K. GOSTYNIA tel. (65) 573 98 24 lub 666 390 764

(84K09)

(698J09)

(4718B09)

TANIE KREDYTY OBROTOWE DLA ROLNIKÓW. Konsolidacja kredytów rolniczych. Dojazd do klienta. Załatwiamy wszystkie formalności, tel. (61) 851-24-39, gsm 601/656-265 Tel. (61) 851-24-39, 601/656-265. (7354B09)

EuroINEX sprzedaż PROSIĄT I WARCHLAKÓW HOLENDERSKICH, DUŃSKICH I NIEMIECKICH. Tel. 602/ 608-096.

(55B10)

SKUP BYDŁA I TRZODY CHLEWNEJ KRAUSE, również skup sztuk wypadkowych. Tel. 602/608-096.

(646P10)

(893B10)

(895B10)

(649P10)

(653P10)

CIĄGNIK URSUS C-360, 1977 r., stan dobry. Cena 9.500 zł Tel. (62) 721-32-90. (192K10)

(35G10)

SKUP MACIOR (2.45zł/kg) I KNURÓW (1,90zł/kg), płatne gotówką lub przelewem. Tel. 782/143-937, 669/ 515-286.

(195B10)

JAŁÓWKI hodowlane i użytkowe cielne KUPIĘ. Tel. (61) 438-83-81, 604/997-431.

(41K10)

”AGRO - INSTAL” - dojarki i schładzarki do mleka, sprzedaż, serwis. Krobia ul. Jutrosińska 28a. Tel/fax 065/571-12-84, 602-806-421 www.agroinstal.com.pl (157G10)

Kupię JAŁOWICE wysoko cielne. Tel. (61) 437-75-27, 0-602/731-229

(117J10)

Skup świń, macior, knurów oraz bydła rzeźnego, płatne gotówką lub przelewem. Tel. 880/203-189

(243G10)

Sprzedaż używanych siewników buraczanych KLEINE Unicorn 3, do siewu zwykłego i do siewu w  mulcz, 6 i 12-rzędowych. Tel. 502/613-576. (116R10)

Sprzedaż ZBÓŻ Z TRANSPORTEM. Tel. 601/448-552. (555B10)

Sprzedaż, produkcja automatów paszowych 1,2,3,4 - stanowiskowe. Tel. 728/317-609.

(462P10)

Sprzedam ZETOR 12145, 90r., PŁUG Kuhn 4-skibowyobrotowy; AGREGAT uprawowo - siewny 3m; CIĄGNIK Case, 140 KM, 2007r., GRUBER kverneland. Tel. 601/738-537. (638B10)

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN, nasiona kukurydzy, pasze, koncetraty, sznurek, folia, inne. Góra, tel. (62)747-27-62.

(648B10)

Kupię jałówki hodowlane i użytkowe cielność 6-8 miesięcy. Tel. (62) 741-47-61, 602/777-217. (501P10)

KURKI odchowane sprzedam. Tel. 506/494-770

(185J10)

UWAGA ROLNICY PROMOCJA NA NAWOZY; saletra, saletrzak, mocznik, lubofosy, lubofoski i wieloskładnikowe NPK Tel. (62)749-37-23. (674B10)

(211K10)

(466G10)

(704P10)

DDGS - podestylacyjny susz kukurydziany. Śruta sojowa. Tel. 695/927-126

(467G10)

Sprzedam ziemniaki paszowe. Tel. 504/416-427, 503/033-977.

Sprzedam PRZYCZEPĘ rolniczą D -732, autosan, po kapitalnym remoncie, świeży przegląd i OC, cena 11.500 zł. Tel. 787/537-247.

Sprzedam ZIEMNIAKI jadalne i sadzyniaki. Tel. 604/499-375.

(239J10)

(194K10)

(906B10)

(56B10)

(209K10)

Sprzedam WYSŁODKI SUCHE, OTRĘBY PSZENNE, NAWOZY AZOTOWE. P.H.U. ”DROS” Dobieszczyzna.Tel. (62) 740-26-66

Sprzedam ZIEMNIAKI JADALNE Bryza. Kadziak 12. Tel. (62)749-40-75.

Kupię bydło rzeźne krowy (do 3.70), byki (HF do 5.40, MM do 5.90), jałówki (do 4.60), płatność gotówką lub przelew 1 dzień, jałówki powyżej 6 miesięcy cielności. Tel. 508/223-035, (65) 575-18-48

(958B10)

Sprzedam URSUS C-360, 1978 r. Tel. 664/897-026.

(198K10)

Sprzedam CIELAKA - byczka. Łowęcice 7. Tel. (62)740-87-94.

(908B10)

Sprzedam dwie piękne klacze. Tel. 0-516/623-329 (660P10)

PŁUG obrotowy 4-skibowy Lemken, zabezpieczenia sprężynowe; PRZYCZEPA samozbierająca Jugosłowiańska, stan bdb, cena do uzgodnienia. Tel. 665/246-662, 669/186-034.

(708P10)

Sprzedam 3,62 ha ZIEMI ORNEJ w Potarzycy. Tel. 691/484-710

(255J10)

(969B10)

Sprzedam pług 4-skibowy produkcji UNIROL. Tel. 603/422-532

(471G10)

Sprzedam kombajn bizon rekord, przyczepa do balotów, silnik SW 400. Tel. 507/121-678 (476G10)

Skup krów, byków, jałówek. Skup na ubój z konieczności. Gotówka lub przelew. Tel. 664/499-683 (479G10)

Sprzedam KOMBAJN BIZON ZO56, 83 rok. Tel. 782/004-234

(259J10)

Skup zwierząt rzeźnych. Tel. 603/034-940, 607/544-147

(481G10)

Skup krów. Płatne gotówką lub przelewem, 3 dni. Tel. 783/971-326 (482G10)

Sprzedam jałówkę wysoko cielną. Tel. 693/360-155.

MF 255 88 rok, stan bdb, ZETOR 5245 86 rok, po kapitalnym remoncie. Tel. 793/402-396

Kupię ciągnik MF 250 lub C360 3P, przyczepę kaczkę wywrotkę. Radom. Tel. 728/128-740

Sprzedam LIMIT MLECZNY 5.740 kg. Kupię JĘCZMIEŃ PASZOWY. Tel. 694/730-913.

Sprzedam PSZENŻYTO. Tel. (62) 740-94-12 po godz. 18.00.

Sprzedam prasę zwijającą JOHNDEER 550, przyczepę 6 t D-50 z nakładkami, przyczepę zbierającą ”JUGOSŁOWIANKĘ”. Tel. 691/073-574

(202K10)

(220R10)

(444G10)

(916B10)

Sprzedam KROWĘ wysokocielną, wycielenie 2 marca. Tel. (62)740-03-40 (918B10)

Sprzedam PŁUG Kverneland 4-skibowy, obrotowy, zapezpiecznia non stop. Tel. 500/061-225.

(919B10)

Sprzedam LOSZKI prośne 3-tygodnie i JAŁÓWKĘ cielna 5 miesięcy. Tel. 783/287-893. (922B10)

Sprzedam zgrabiarkę Class, karuzelową, 3.10 i rozsiewacz Lej. Tel. 692/603-430.

(712P10)

(973B10)

(260J10)

Sprzedam CIĄGNIK rolniczy CASE 85 KM 84 r., z ładowaczem czołowym (łyżka + widły) nowe ogumienie i akumulator, 21.500 zł. Tel. 601/795-535.

(974B10)

Sprzedam CIELAKI, BYCZKI. Tel. 724/732-429. (218K10)

Sprzedam 2 JAŁÓWKI wycielenie marzec 2010, Michałów 22, gmina Nowe Miasto. (269J10)

Sprzedam LOSZKI wysokoprośne. Tel. 606/585-497.

Sprzedam: URSUS C 360, BECZKOWÓZ, PŁUG ”5”, SADZARKA, KOŁÓWKA. Tel. 782/654-195.

Sprzedam przyczepę D-50, 6 ton; D-46A, 4,5 tony; 8 ton jęczmienia. Tel. 668-338-719

Sprzedam JAŁÓWKĘ, KROWĘ cielność na kwiecień, JAŁÓWKĘ 7 miesięcy. Tel. (62)740-85-22. Gola.

Sprzedam LOSZKI do zaproszenia. Tel. (62)740-73-88.

Sprzedam URSUS C385, stan bdb, cena do uzgodnienia. Tel. 663/872-525.

Sprzedam krowę 3-wycielenie, termin-3 marzec, kosiarkę ”Osa”, pług 2-skibowy ”Grudziądz”. Tel. 788/137-737.

Sprzedam PRZETRZĄSACZ - ZGRABIARKĘ Mesko 2005 r., stan idealny. Tel. 663/506-564.

Sprzedam PROSIĘTA. Tel. (62) 749-43-32.

Sprzedam KWOTĘ mleczną 18.000 l. Tel. (65) 548-26-53.

Sprzedam ŁADOWACZ Cyklop w bdb stanie. Tel. (62)740-85-66..

Sprzedam przyczepę HL- 6 t, D46 - 4 t, kombajn John Deere730. Tel. 600/137-070

(223R10)

(929B10)

(674P10)

(933B10)

(681P10)

(944B10)

(948B10)

Sprzedam PRZYCZEPĘ HL, ROZRZUTNIK obornika 2-osiowy, PŁUG 3-skibowy, 3 JAŁÓWECZKI 2-miesięczne typ HF. Tel. 782/081-121

(949B10)

(219K10)

(980B10)

(983B10)

(986B10)

(223K10)

(275J10)

NASIONA warzyw: holenderskie, polskie - Hurtownia Rolno-Ogrodnicza PAKOS Kościelna Wieś tel.695/989-864 (224K10)

(731P10)

(280J10)

(997B10)

Kupię ZBOŻE powyżej 5 ton - PSZENŻYTO i PSZENICE. Tel. 663/160-613. po 18:00.

(1000B10)

Sprzedam: CHŁODNIĘ do mleka 800 l, stan bardzo dobry - Krotoszyn. Tel. 504/194-534. (227K10)

Sprzedam AGREGAT aktywny 3M, SIEWNIK zbożowy 2,5 m, ROZSIEWACZE do nawozu Amazone, ZGRABIARKI i PRZEGRABIARKI do siana karuzelowe. Tel. 602/769-688, (62)740-25-57. (1002B10)

Sprzedam 20 ton KUKURYDZY PASZOWEJ, PSZENICĘ PASZOWĄ, SŁOMĘ SUCHĄ w balotach. Tel.(62)594-12-94. (1006B10)

Sprzedam cielęta. Tel. 695/462-137. (237R10)

Sprzedam PROSIĘTA. Tel. 607/ 510-635. (1012B10)

Sprzedam limit mleczny, chłodnię do mleka 650 l. Tel. 782/574-352 (511G10)

Sprzedam ROZRZUTNIK obornika Forschmit 10 ton, stan idealny. Tel. (62) 740-61-64. (1016B10)

Sprzedam AGREGAT UPRAWOWY hydraulicznie rozkładany - 3,4 m; PIELNIK do BURAKÓW 6-rzędowy, KOSIARKĘ do trawy OSA. Tel. 692-744-071 (742P10)

Sprzedam JALÓWKĘ cielaka 2 tygodniowe, czarno biała HF. Tel. 600/ 591-165. (1017B10)

Sprzedam ŻYTO. Tel. 788/066-345.

(283J10)

Sprzedam: ZBIORNIKI do schładzania mleka TANK: 1.750 l, 600 l, ODZYSK 100 l Tel. 605/232-796.

(229K10)

ROLMEX CIELCZA PROMOCJA-NAWOZY SALETRZAK-799zł/tona , SALETRA AMONOWA-899zł /tona , MOCZNIK-1.099zł /tona, LUBOFOS”12”-920 zł/ tona, LUBOFOSKA”5”-860zł /tona, oraz NAWOZY WIELOSKŁADNIKOWE, Tel. (62)749-37-23. (1030B10)

Sprzedaż MARCHWI jadalnej i paszowej, PSZENŻYTO paszowe. Witaszyczki 1 tel. (62)740-19-18. (1033B10)

Sprzedam MASSEY FERGUSONA 675, 1987 r. 6.500 mtg, 75 KM. Tel. 604/396-146.

(1036B10)

us³ugi VIDEOFILMOWANIE - profesjonalne studio cyfrowej produkcji video (kamera cyfrowa); korzystne ceny. Oferta multimedialna. Tel. 740-18-65, tel. kom. 604/295-249. (7B07)

NAPRAWA sprzętu gospodarstwa domowego. Jarocin, ul. Wrocławska 76, tel. 669/891-999. (8B07)

REKLAMY, kasetony podświetlane, napisy na odzieży, identyfikatory, laminowanie; tablice na pojazdy, BHP, nagrobkowe, ppoż. i ewakuacyjne (atest) - komputerowe wycinanie liter. SIMAR, Jarocin, Do Zdroju 10, tel. (62) 747-36-47. (9B07)

BUSY 9-osobowe + LAWETA. TANIO, SZYBKO, BEZPIECZNIE!! Kontakt (62) 740-80-68, kom. 0-601/932-422.

(11B07)

BUSY - przewóz osób lub towarów. Tel. (62) 747-54-76, 609/217-524.

(12B07)

VIDEOFILMOWANIE (DV - kamera cyfrowa), prezentacje multimedialne na CD i DVD. FOTOGRAFOWANIE (grupy, plenery, reportaże). PRZEGRYWANIE NA DVD filmów z prywatnych kolekcji. Tel. (62)747-42-86, 601/667-119. (14B07)

NOWO OTWARTY SKLEP MEBLOWY Kotlin, ul. Dworcowa 2A. Polecamy: kuchnie na wymiar, sypialnie, szafy ubraniowe. Tel. 664/739-772. ZAPRASZAMY!! (16B07)


20

O

Victoria RESTAURACJA

WY J O N TRÓ S WY

Jarocin, ul. kard. Wyszyńskiego 4, tel. (62) 747-16-22 Zapraszamy od 9.00 do 23.00

Z KARTY ORAZ W FORMIE STOŁU SZWEDZKIEGO

(105J07)

USŁUGOWE SUSZENIE DREWNA. Wytwórnia Mozaiki ”Osiewicz” Sp.J. w Goli. Tel. 601/768-990. (438J08)

VIDEOFILMOWANIE, FOTOGRAFOWANIE, plener, reportaże. Przegrywanie na DVD filmów z prywatnej kolekcji. Montaż anten satelitarnych, naprawa komputerów. Tel. 607/543-563. (3216P08)

VIDEOFILMOWANIE RGB: fotografowanie, przegrywanie do formatu DVD, Foto album mix - Nowość, 3 płyty DVD gratis, samochód. Tel. (62) 747-24-37, 601/568-781. (1441J08)

PIASKOWANIE - MALOWANIE FELG do samochodów osobowych, busów, ciężarowych, przyczep, traktorów. Tel. 886/170-712. (5427P09)

OGRODZENIA OZDOBNE, SIATKI OGRODZENIOWE, PIASKOWANIE. Radlin 47, tel. 600/668-226.

(341B10)

VIDEOFILMOWANIE-kamera cyfrowa, uroczystości okolicznościowe, przegrywanie z kaset VHS na płyty DVD. Tel. 888/192-142. (741B10)

KOWALSTWO ARTYSTYCZNE - kute: bramy, ogrodzenia, balustrady, meble. Tel. 602/685-214, 602/684-626. (549P10)

(242J10)

NAPRAWA KOMPUTERÓW i konfiguracja, możliwy dojazd. Tel. 796/ 944-799. (966B10)

VIDEO FILMOWANIE 5 godz. filmowania w cenie 3 godz.. Plener ślubny gratis. Tel. 669/177-324. (217K10)

SZAFY POD ZABUDOWĘ, meble biurowe, meble kuchenne na wymiar. Tel. 505/796-648

(984B10)

CYKLINOWANIE PARKIETÓW I PODŁÓG, RENOWACJE SCHODÓW. Tel. 605/546-690. (752P10)

budowlane

(214J10)

Układanie płytek-terakoty, malowanie - tapetowanie, zakładanie paneli, murowanie itp. Tel. 502/393-653 (231J10)

MALOWANIE, TAPETOWANIE, SZPACHLOWANIE, układanie płytek, cena do uzgodnienia. Tel. 0-782/ 792-658.

USŁUGI BLACHARSKO - DEKARSKIE, wszystkie pokrycia dachowe. Tel. 513/246-756

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE: płytki, karton-gips, remonty. Tel. 691/474-465.

BUDOWA DOMÓW JEDNORODZINNYCH i innych obiektów, docieplanie, tynki, wszelkie prace remontowo-budowlane. Tel. 669/013-498, 669/378-823.

UKŁADANIE I SPRZEDAŻ KOSTKI POZBRUKOWEJ I  GRANITU. Tel. 601/901-710.

(20B07)

(4282P08)

(1B09)

(1065J09)

(6759B09)

(1375K09)

POSADZKI I TYNKI MASZYNOWE. Tel. 791/612-102.

(928B10)

Wszelkie PRACE REMONTOWE oraz WYKOŃCZENIOWE. Tel. 796/725-862.

(935B10)

UKŁADANIE PŁYTEK, GIPSOWANIE, MALOWANIE. Tel. 691/927-807. (684P10)

(950B10)

(951B10)

FIRMA INSTALACYJNA WOD. KAN, C.O., gwarancja jakości - tanio!! Tel. 506/850-275. (962B10)

CYKLINOWANIE 230V bezpyłowe parkietów, podłóg, schodów. Układanie paneli. Tel. 609/511-574. (964B10)

Malowanie, szpachlowanie, płytki, regipsy. TANIO. Tel. 609/109-547 (480G10)

MALOWANIE, SZPACHLOWANIE, PŁYTKI, PANELE, ADAPTACJA PODDASZA, TYNKI, MUROWANIE. Tel. 501/477-415.

(265J10)

(34B10)

Pokrycia dachowe wszystkie, blacho-dachówka ( wykonywanie opierzeń), papy termozgrzewalne, podbitki tradycyjne i pod tynk, adaptacja poddaszy ( sucha zabudowa), projektowanie i wykończenie łazienek. Leszek Matela, tel. 606/575-469 DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWA PŁYTĄ K-G, DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, tynki, elewacje. Tel. 609/174-753. (166B10)

USŁUGI OGÓLNO-BUDOWLANE. Murowanie, tynkowanie, wykończenia, instalacje elektryczne-alarmowe, hydraulika. Tel. 506/020-519 (62J10)

520 ]ï

183 ]ï 210 ]ï

102 ]ï

T

(31J10)

ŁAZIENKI - KUCHNIE, usługi remontowo-budowlane, elektryczne. Tel. 667/447-385 (268J10)

ZAKŁADANIE PŁYTEK, MALOWANIE, szpachlowanie, karton-gips. Podejmę od zaraz! Tel. 607/577-592, 698/624-754. (978B10)

USŁUGI REMONTOWO - WYKOŃCZENIOWE: układanie glazury, płyty KG, szpachlowanie, kominki. Faktury. Tel. 600/964-827. (220K10)

MALOWANIE - SZPACHLOWANIE, płytki, tapetowanie, karton-gips, montaż drzwi i okien. Niższe ceny! Tel. 600/319285. (998B10)

us³ugi

finansowe

LOMBARD - natychmiastowe POŻYCZKI POD ZASTAW (złoto, telefony, komputery, RTV, samochody). Jarocin, ul. Kilińskiego 2, tel. (62)505-26-16. (343B10)

Lukas Bank KREDYT GOTÓWKOWY, Jarocin, ul. Św. Ducha 37 od 9.00-17.00, sob. 9.00-13.00. Tel. (62)747-60-53, 506/050-854. (345B10)

KREDYTY - gotówkowe, na dowód lub na zaświadczenie, duże kwoty do 80 tys, hipoteczne, samochodowe, pieczątki, reklamy, tłumaczenia w 60 językach. Tel. 509/395-985, (65)571-57-36. (346B10)

25 BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU! Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, hipoteczne i  inne! Również z  BIK-iem i komornikiem! Jarocin, ul. Poznańska 2, tel. (62)747-82-66, 504/785-284. (347B10)

KREDYTY gotówkowe - na dowód do 20.000zł, na zaświadczenie do 80.000zł; konsolidacyjne; hipoteczne, oferta różnych banków. Wyrób pieczątek i reklam, tłumaczenia w  60 językach. Tel. (62) 740-30-78, 0-695/917-356. (95J10)

KREDYTY BANKOWE, GOTÓWKOWE, hipoteczne, na zakup, budowę. Jarocin, ul. Śródmiejska 14. Tel./fax (62)50522-86, 662/508-323, 509/134-285. (352B10)

POŻYCZKI GOTÓWKOWE POD ZASTAW ( lombard). Jarocin, ul. Paderewskiego 12, tel. 507/182-821 (103J10)

KREDYTY - TANIE I ŁATWE rolnicze, hipoteczne, gotówkowe, firmowe. Załatwiamy formalności. Tel. 691/464-346, (62)751-06-70. (449P10)

Kredyty konsolidacyjne do 120 tys. zł - 1 niższa rata, Kredyty gotówkowe do 20 tys. zł na dowód. CENTRUM KREDYTOWE (65) 517-07-37, (65) 512-61-10, 609/749-363 (313G10)

JAK NIE U NAS - TO NIGDZIE. MASZ ZŁĄ HISTORIĘ KREDYTOWĄ? - pożyczki, bez BIK. Chwilówki PRZYZNAWALNOŚĆ 100%. KONSOLIDACYJNE. ODDŁUŻENIOWE, GOTÓWKOWE, NA START DLA FIRM.OBROTOWE DLA FIRM DO 150000 zł. POŻYCZKA ODDŁUŻENIOWA POD NIERUCHOMOŚĆ- SZYBKA DECYZJA I WYPŁATA. Kredyt Partner, Jarocin ul. Wrocławska 50a. Tel. 793/745-331, 798/975-384, (62)505-70-43. (971B10)

ALIOR-BANK. GOTÓWKA I KONSOLIDACJA, SAMOCHODÓWKA. Tel. 603/669-747, 721/803-872. (979B10)

KREDYTY GOTÓWKOWE, HIPOTECZNE, KONSOLIDACYJNE. ATRAKCYJNE KREDYTY DLA ROLNIKÓW również pod zastaw ziemi!! Jarocin, ul. Wąska 7. Tel. 886/090-866 (999B10)

120 ]ï

BE

(931B10)

(211J10)

OFERUJEMY: montaż płytek, adaptacja, szpachlowanie, malowanie, tynki ozdobne. Tel. 782/331-377

DE

VIDEOFILMOWANIE (kamera cyfrowa), FOTOGRAFOWANIE, PROFESJONALIZM, przegrywanie na DVD. www. avantistudio.com.pl. Tel. 501/389-037, 792/332-312.

POSADZKI BETONOWE - maszynowo wykonywane w domach, blokach, biurach itp. Tel. 606/128-033.

GOTÓ WK A

(924B10)

(794B10)

KARTA

Tłumaczenia techniczne i biznesowe. Opracowanie dokumentacji oraz katalogów w wersji elektronicznej i papierowejjęzyk niemiecki i angielski.Tłumaczenia prac. Tłumaczenia z rosyjskiego. Solidnie i terminowo. Tel. 505 151890

(766B10)

UKŁADANIE PŁYTEK, OGRODZENIA I PŁOTY Z  KLINKIERU, kartongips, szpachlowanie i  malowanie. Tel. 500/130-431.

ROR KA ÓW OD CH MO SA

(909B10)

PRACE BUDOWLANE wewnatrz pomieszczeń, posadzki, tynki tradycyjne, ocieplanie i prace wykończeniowe,płyty K-G, szpachlowanie, malowanie. Tel. 510/675-585, (62)749-23-35.

Wszelkie PRACE REMONTOWE oraz WYKOŃCZENIOWE. Tel. 796/725-862.

KOMPLEKSOWE REMONTY MIESZKAŃ od A do Z. Wszystkie prace budowlane oraz wykończeniowe. Szybko, tanio i solidnie. Tel.607/344-197.

VIDEOFILMOWANIE, FOTOGRAFIA CYFROWA, wysoka jakość w niskiej cenie. Tel. 604/435-131.

MALOWANIE, GIPSOWANIE, PŁYTKI, DOCIEPLANIE elewacji, montaż PŁYT KG i DRZWI, TYNKOWANIE, solidnie. Tel. 782/514-565.

FIRMA USŁUGI REMONTOWOBUDOWLANE WYKONA: malowanie, tapetowanie, gipsowanie, adaptacja poddaszy - docieplenie, zagudowy karton-gips, płytki - łazienki, elewacje budynków - tynki. Fachowo, solidnie. Tel. (62) 740-31-31, 504/416-036.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - pomiary elektryczne oraz natężenia oświetlenia. Tel. 603/354-340.

(624P10)

(260G10)

(920B10)

REMONTY, PRACE WYKOŃCZENIOWE. Konkurencyjne ceny!! Firma REM-FAZ. Tel. 695/828-123.

VIDEOFILMOWANIE: ślub, wesele, inne imprezy okolicznościowe, Zdjęcia ślubne - Foto-książki. Tel 0-606/839-735. www.videoklaps.com.pl

(371P10)

Tynki maszynowe cementowo- wapienne, gipsowe, malowanie, szpachlowanie, montaż płyt G-K. Tel. 693/-848-275

(494P10)

USŁUGI ZDUŃSKIE - piece kaflowe, pokojowe i kuchenne oraz kominki. Tel. 604/730-811, (62)742-37-86.

(824B10)

Przyjmę zlecenia na budowę domów jednorodzinnych i innych obierktów, tynkowanie, docieplanie oraz innych robót budowlanych. BUD-MAT. Tel. 510/ 623-651.

(605B10)

TYNKI MASZYNOWE GIPSOWE, krótkie terminy. Tel. 501/565-289, 501/565-283.

(599P10)

Usługi Remontowo-Budowlane, budowa domów od podstaw, docieplenia budynków, płytki ścienne i gresy, malowanie, gipsowanie, panele ścienne i podłogowe. Tel. 500/073-357.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE tynkowanie, ocieplanie, szpachlowanie, glazura, adaptacja poddaszy. Tel 692/136-605.

USŁUGI STOLARSKIE schody, szafy typ ”komandor”, parkiety, panele podlogowe i ścienne. Tel. 885/731-757 (208J10)

(418B10)

(115K10)

KARCHER ”Mirella” CZYSZCZENIE: tapicerki samochodowej i meblowej, dywanów i wykładzin; SPRZĄTANIE biur i  domów. FAKTURA VAT. Tel. 0-661/ 955-302.

us³ugi

USŁUGI BLACHARSKO-DEKARSKIE, UTYLIZACJA AZBESTU, WKŁADY KOMINOWE. Tel. 698/691-603, www. dachy-dutkiewicz. pl.

Usługi OGÓLNO BUDOWLANE odśnieżanie dachów, ciesielstwo, dekarstwo, płyty K-G. Tel. 509/604-849.

ORGANIZUJEMY IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE: • wesela • stypy • komunie • osiemnastki • lecia itp. VIDEOFILMOWANIE R&B STUDIO (kamera cyfrowa), prezentacja multimedialna, fotografia (grupy, plenery, reportaże), przegrywanie na DVD. Tel. 693/413-725, (62) 505-44-55, www. Ribstudio.pl

GŁOSZENIA

(364P10)

ŚNIADANIA OBIADY

Gazeta Jarocińska 7 (1010) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

JEDEN KREDYT

KONSOLIDACJA 497,20 ]ï tel. (62) 747-61-05

POTRZEBUJESZ SZYBKO GOTÓWKI, KONSOLIDACJI - masz problemy ze spłatą innych kredytów - windykacje. PRZYJDŹ DO NAS. Pleszew, ul. Sienkiewicza 25, tel. (62)742-23-32, 500/061-369; Jarocin, ul. Śródmiejska 22a, (62)505-22-66, 500/061-220.

DEKORACJE, ARANŻACJE I WYSTRÓJ WNĘTRZ. Inspiracje i  pomysły na urządzanie mieszkań-przystępne ceny, krótkie terminy, kreatywne pomysły. Tel. 792/693-570.

(175K10)

ZESPÓŁ MUZYCZNY na każdą okazję. Atrakcyjne ceny. Tel. 721/100-279. (923B10)

Szukasz DJ? Wesela, 18-stki, inne imprezy okolicznościowe. Więcej na http://nasza-klasa.pl/card/28555708/1e10a8b07d. Tel. 798/348-539. (207K10)

Zespół Muzyczny TRIO TRANS z wokalistką. Wesela, zabawy, rocznice. TANIO. Tel. 512/956-195 (245J10)

ZESPÓŁ MUZYCZNY - wesela, bale, jubileusze, biesiady w oprawie akordeonu i saksofonu. Tanio! Tel. 664/520-405. (989B10)

praca

(1003B10)

ró¿ne TANIE PŁOTY I OGRODZENIA, GARAŻE BLASZANE od 1.550 zł, BLACHY TRAPEZOWE. Raty. Tel. (62) 733-88-30, 607/680-103. (193B09)

ZWROT PODATKU Z PRACY, RODZINNE - Niemcy, Anglia, Irlandia, Holandia, Dania, Belgia, Norwegia, Europa. Tel. 71 385-20-18. (373P10)

Przyjmę UCZNIA na naukę zawodu SPRZEDAWCA. Tel. 0-503/074-054.

(615B10)


Gazeta Jarocińska 7 (1010) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

O

Firma Handlowa z branży obrabiarkowej, przyjmie do pracy w sprzedaży osobę o  zacięciu technicznym. Prawo jazdy i  język niemiecki mile widziane. Proszę pisać na: werkzeugtechnik@wp.pl (737B10)

Przyjmę uczennicę w zawodzie SPRZEDAWCA w lokalu gastronomicznym. Tel. (62)747-75-34. (775B10)

Drukarnia Projekt przyjmie STAŻYSTÓW na stanowiska: INTROLIGATOR, GRAFIK KOMPUTEROWY, PRACOWNIK BIUROWY. Wykształcenie min. średnie. Podanie + CV proszę składać w siedzibie firmy: Jarocin, ul. Kusocińskiego 12 lub e-mail: biuro@drukarnia-projekt.pl (782B10)

Firma POSZUKUJE TRANSPORTU DRZEWNEGO. Stała współpraca. Tel. 607/277-477 (206J10)

Firma budowlana zatrudni INŻYNIERA BUDOWLANEGO. Tel. 503/191-994 (218J10)

Zatrudnimy dorywczo OSOBĘ DO SPRZĄTANIA pomieszczeń. Tel. (62) 747-32-61 (267J10)

Firma przyjmie pracowników gospodarczych i produkcyjnych z Koźmina lub okolic. Tel. 502/609-399. (720P10)

Zatrudnię PIEKARZA, fachowca.Tel. 660/079-495.

(987B10)

ZOSTAŃ KONSULTANTKĄ AVON - dodatkowy zarobek, szkolenia kosmetyczne, atrakcyjne prezenty! Biuro AVON, ul. Wąska 2. Tel. (62)505-43-44, 503/006-537. Teraz wyższe zarobki! (990B10)

Przyjmę ucznia, na naukę zawodu mechanik pojazdów samochodowych. Tel. 500/125-798. (725P10)

Przyjmę UCZNIA w zawodzie malarztapeciarz, układanie płytek, ogólne wykańczanie wnętrz. Tel. 608/226-428 (282J10)

Szukam pracy jako SPRZĄTACZKA lub OPIEKUNKA. Tel. 665/768-886.

Firma budowlana zatrudni KIEROWNIKA BUDOWY z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi. Tel. 503/191-994 (219J10)

Zatrudnię KOBIETĘ 23-40 lat w sklepie spożywczo-przemysłowym w Golinie. Tel. 501/090-530

Zatrudnię KSIĘGOWĄ z kilkuletnim doświadczeniem w  dziale finansowoksięgowym.Tel. 785/185-447

Mam 27 lat, poszukuję pracy popołudniami (sprzątanie, opieka nad dzieckiem). Tel. 694/344-484

Hurtownia zatrudni PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH. Wymagany własny samochód, umiejętność samoorganizacji. Podstawa + prowizja. Tel. (62) 591-76-63.

Poszukuję OPIEKUNKI do 5-letniego dziecka. Tel. 792/693-570.

(222J10)

(1026B10)

(284J10)

(1031B10)

(1032B10)

lekarskie

(171K10)

Zaopiekuję się DZIEC KIEM lub DZIEĆMI. Tel. 783/ 017-309. (811B10)

Przyjmę UCZNI W ZAW O D Z I E Ś LU S A R Z . Te l . 600/668-226.

(812B10)

Zatrudnię MURARZY z kilkuletnim doświadczeniem. Tel. 781/383-870.

(844B10)

Przyjmę MURARZY oraz PRACOWNIKÓW budowlanych z dużym doświadczeniem. Tel. 669/013-498, 669/378-823. (875B10)

Podejmę się opieki nad starszą osobą (wieloletnie doświadczenie) lub sprzątanie. Tel. 514/697-285. (889B10)

Zatrudnię KIEROWCE kat. C, E z własną działalnością (z okolic Żerkowa). Tel. 695/795-820. (907B10)

Zatrudnimy osoby ze znajomością zagadnień sprzedaży w sieci internetowej, programów graficznych oraz zmysłem plastycznym niezbędnym do prowadzenia sprzedaży poprzez: sklep internetowy oraz portale aukcyjne. Praca w biurze w Jarocinie. Kontakt tylko droga emailową, CV prosimy przesyłać na adres:r.ekrutacja@interia.pl oferta ważna do 20.02.2010 r. (915B10)

Zatrudnię SPRZEDAWCZYNIĘ do sklepu spożywczego z doświadczeniem. Tel. 603/391-901. (934B10)

Zatrudnię KUCHARZA, CV proszę składać w pizzeri Primavera ul. Wrocławska 26. (942B10)

Zatrudnię KRAWCOWE Z DOŚWIADCZENIEM w  zawodzie. Telefon kontaktowy 510/244-219 (247J10)

Zatrudnię KIEROWCĘ C + E, z uprawniemiami na HDS, z  doświadczeniem w  transporcie leśnym. Tel. 721/267-829.

(965B10)

Przyjmę MURARZY. Tel. 660/ 741-918. (968B10)

Przyjmę PRACOWNICĘ DO SKLEPU SPOŻYWCZEGO w Mieszkowie, mile widziane doświadczenie. Tel. 608/ 615-213, 784/117-032 (257J10)

Zatrudnimy KUCHARZA TURECKIEGO - PILNIE. Tel. 781/111-751 lub (62) 747-64-25, Jarocin, ul. Śródmiejska 26/4 SARAY KEBAB (258J10)

Przyjmę UCZNIA W ZAWODZIE DEKARZ lub BLACHARZ BUDOWLANY. Istnieje możliwość zatrudnienia Tel. 607/831-576.

SPECJALISTA CHIRURG Krzysztof Gruszczyński, SKLEROTERAPIA-leczenie żylaków. Przyjęcia czwartek godz. 16.00 - 18.00 Jarocin, ul. Hallera 9 p.2 - rejestracja telefoniczna 691/692-223. (160J07)

PORADNIA STOMATOLOGICZNA M-DENT Jarocin, ul. Hallera 9, tel. (62) 747- 99-63 I ptr. czynna 8.00-20.00. Usługi w  ramach NFZ. Stomatologia zachowawcza z  protetyką, chirurgia stomatologiczna. Przyjęcia prywatne po uzgodnieniu z  lekarzem. Protezy w 48 godzin. (148J08)

BADANIA PSYCHOLOGICZNE DLA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O BROŃ i posiadających broń. Tel. 512/353-123. (1417J08)

GABINET OKULISTYCZNY, lek. med. Hanna Marczuk-Zielińska. KOMPUTEROWE badanie wzroku, dobieranie soczewek kontaktowych. Przyjęcia: poniedziałki, czwartki 16.00 - 17.00, piątki 15.00 - 17.00; Jarocin, ul. Słoneczna 8, tel. (62) 747-14-05, 660/764-253. (217B09)

CHIRURG, lek. med. Anatol Zieliński. Przyjęcia: wtorki 16.00 - 17.00, czwartki 18.00 - 19.00; Jarocin,

GABINET DERMATOLOGICZNY

ARKADIUSZ WALCZYŃSKI Przyjęcia: wtorki i czwartki po uzgodnieniu telefonicznym Tel. 604/537-845 Jarocin, ul. Hallera 9 (wejście od strony parku)

21

GŁOSZENIA

ul. Słoneczna 8, tel. (62) 747-14-05, 660/733-126.

(218B09)

PRYWATNY GABINET NEUROLOGICZNY, PRACOWNIA EEG - lek. med. B. Łysiak-Małecka, SPECJALISTA NEUROLOG, SPECJALISTA NEUROLOGII DZIECIĘCEJ. Przyjęcia poniedziałki 18.00-20.00, środy - 17.00-20.00, piątki 12.00-14.00. Rejestracja telefoniczna (62) 747-12-04. Jarocin, ul. Hallera 9, pok. 31. (219B09)

PRYWATNY SPECJALISTYCZNY GABINET GINEKOLOGICZNY, PRACOWNIA USG, KTG, KOLPOSKOPIA, leczenie nadżerek LEEP - LOOP - lek. med. K. Małecki - specjalista ginekolog-położnik. Przyjęcia: wtorek, czwartek, rejestracja telefoniczna (62) 747-12-04, po 20.00. (220B09)

GABINET OKULISTYCZNY - lek. okulista Alina Budzyńska, komputerowe badanie wzroku; Jarocin, ul. Długa 29. Przyjęcia: wtorki i czwartki od 15.00. Pilne przypadki codziennie, tel. 747-15-13. (221B09)

GABINET GINEKOLOGICZNY, lek. med. Włodzimierz Budzyński, specjalista ginekolog i położnik; LASER - leczenie nadżerek, KTG, USG. Badania okresowe i  wstępne. Jarocin, ul. Hallera 7, tel. (62) 747-83-18. Przyjęcia: poniedziałki i środy od 16.00. (222B09)

GABINET UROLOGICZNY - Kazimierz Wysocki, specjalista urolog. USG w trakcie wizyty. Jarocin, ul. Wrocławska 38, przychodnia ”MEDAN”. Rejestracja tel. (62) 747-22-61, od godz. 8.00 do 18.00. (223B09)

Dr med. Dorota Fundowicz SPECJALISTA ONKOLOG przejęcia poniedziałki, Jarocin ul. Wrocławska 38 (przychodnia MEDAN) od 15.00, rejestracja tel. (62) 747-22-61, od 8.00 do 18.00. (224B09)

PRYWATNY GABINET PSYCHIATRYCZNY lek. med. Paweł Jerzycki. Jarocin, rejestracja tel. (62)747-32-42. (225B09)

GABINET REHABILITACYJNY mgr Agnieszka Lison-Musielak, tel. 506/ 909-264; Dorota Cybok, tel. 510/337-060. Rehabilitacja ruchowa, masaż leczniczy, fizykoterapia, taśmy kinesio-taping, laser, ultradźwięki. Jarocin, ul. o. S. Niedbały 20. (226B09)

SPECJALISTYCZNY GABINET GINEKOLOGICZNY lek. med. Katarzyna Zioło - specjalista ginekolog-położnik. USG, KTG, KRIOTERAPIA nadżerek. Przyjęcia prywatne: poniedziałki, środy od 17.00, inne terminy po uzgodnieniu, Jarocin, ul. O. Serafina Niedbały 18. Rejestracja tel. (62)747-59-36. (227B09)

GABINET PSYCHOLOGICZNY mgr Edyta Błoch; diagnoza i porady psychologiczne, psychoterapia. Jarocin, rejestracja tel. 512/353-123. Jarocin, ul. Śródmiejska 32. (228B09)

GABINET STOMATOLOGICZNY

• stomatologia zachowawcza • protetyka • chirurgia • choroby przyzębia • wybielanie zębów Czynne:

od poniedziałku do czwartku 14.00 - 19.00 piątek 9.00 - 13.00

Jarocin, ul. Kościuszki 12A tel. (0-62) 505-28-08 Rejestracja w godzinach przyjęć.

ONKOLOGIA - URBAŃSKI GRZEGORZ - specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej. Jarocin, od 16.00: 2 i  4 poniedziałek, ul. Wrocławska 92 B, tel. 505/144-999. (229B09)

GABINET PSYCHOLOGICZNY psycholog IZABELA SIPURZYŃSKA. Porady psychologiczne, psychoterapia, uzależnienia. Jarocin, ul. Estkowskiego 27, rejestracja tel. (62) 747-37-50, 506/372-620. Możliwość wizyt domowych. (230B09)

(957B10)

zwierzêta Sprzedam: KUCE Szetlandzkie i SZCZENIAKI rasy Nowofulland. Tanio. Tel. 606/343-352. (188K10)

CHIRURG STOMATOLOGICZNY IMPLANTOLOG MACIEJ KULESZA, Pleszew, Pl. Powstańców Wlkp. 12 - bardzo wysoki poziom i pełen zakres usług stomatologicznych. Rejestracja i nagłe przypadki Tel. 602/454-625.

Sprzedam szczenięta Golden Retriver, 7 tygodniowe, cena: 550 zł. Tel. (65) 571-45-36, 603/154-536

Lek. med. ANDRZEJ CIAPAŁA LARYNGOLOG - ALERGOLOG gabinet prywatny. Przyjęcia codziennie po rejestracji telefonicznej 607/093-067 - dzwonić po godz. 10.00.

Sześciomiesięczne 2 KOTKI odrobaczone, odpchlone oddam w dobre ręce. Tel. 603/631-587

(1041P09)

(360B10)

ALKOHOLIZM - terapia indywidualna, rodzinna. Dyplomowany terapeuta Stanisław Nowicki. Tel. 601/530-694, (65) 574-15-05 (269G10)

GABINET FIZJOTERAPII ELŻBIETA BARANIAK. Jarocin, przychodnia ul. o.S. Niedbały 18. Przyjęcia bez oczekiwania, budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Tel. 600/889-290. (563B10)

SPECJALISTA CHORÓB DZIECIĘCYCH - lek. med. Teresa FlorkowskaSosińska. Jarocin, os. Tysiąclecia 3/32, tel. (62)747-21-09, kom. 604/530-963. Przyjęcia codziennie od 16.00. (666B10)

GABINET GINEKOLOGICZNY - USG. lek. med. Mirosława Sosińska-Walczak, specjalista ginekolog-położnik.Przyjęcia prywatne: poniedziałek, czwartek od 16.00; Jarocin, ul. Kościuszki 2. Rejestracja (0-62) 747-38-42. (917B10)

towarzyskie

(442G10)

YORK - suczka 3 mies. Tel. 696/ 018-427 (246J10)

(249J10)

Sprzedam szczenięta jamnika, 8-tygodniowe, książeczki zdrowia. Tel. 667/597-996

(470G10)

Sprzedam PIESKA YORK i SUCZKĘ MALTANKĘ, zaszczepione, odrobaczone. Tel. 721/104-828. (970B10)

Szczenięta SHIH-TZU tricolor, ks. zdrowia, 9-tygodniowe, piękny włos. Tel. 508/054-173 (270J10)

TANIO w dobre ręce SUCZKA OWCZARKA - piękna, 6 lat, MALAMUT 7 lat rodowodowy. Tel. 501/793-158, Książ

(272J10)

Szczenięta OWCZARKA NIEMIECKIEGO 2 suczki, 9 tygodni, po rodzicach rodowodowych. Tel. 501/793-158, Książ

(273J10)

Sprzedam KUCYKI, KLACZKĘ 9-miesięczną, OGIERKA 3 leniego. Tel. 501/540-007. (981B10)

Nowofundlandy 4-miesięczne oraz labradory biszkoptowe - szczenięta. Tel. (65) 572-54-19, 667/457-465 (505G10)

Koleżanki do współpracy, dyskretny, luksusowy apartament, 5.000 - 7.000 zł/tydzień. Tel. 888/827-775. (79R10)

KLUB NOCNY ROXANA, Pleszew, ul. Sienkiewicza 9 (wejście od ul. Garncarskiej). Tel. 796/650-546.

(465P10)

PAN przyjmuje panie dyskretnie.Tel. 784/797-644

(161K10)

ZADBANA zaprasza dyskretnie. Tel. 666/926-926. (186K10)

Marta i Ola. Tel. 602/586-688

ODDAM 4 MAŁE PIESKI (6 tygodni) W DOBRE RĘCE. Tel. 602/776-835

(1020B10)

nauka PRYWATNE LEKCJE MUZYKI - fortepian, keyboard, akordeon, gitara, saksofon, klarnet:mgr sztuki Bogdan Biadaszkiewicz, Jarocin, ul. Targowa 18, tel. (62)747-29-45, 502/526-121. (688B10)

KOREPETYCJE z języka niemieckiego. Tel. 666/073-594.

(894B10)

(231K10)

Tanie KOREPETYCJE z matematyki i chemii dla gimnazjalistów. Dzwonić po 18.00. Tel. 511/458-843.

Zgubiono komórkę NOKIA CLASSIC. Znalazcę proszę o kontakt. Nagroda czeka. Tel. 781/903-684.

Absowlentka historii UAM udzieli KOREPETYCJI z HISTORII i  ŁACINY. Tel. 888/610-856.

zguby

(1010B10)

(939B10)

Sklep - Wypożyczalnia

ORT-MED

Jarocin, ul. Śródmiejska 32

Prowadzi sprzedaż refundowaną przez NFZ:

- kule łokciowe, laski - podpórki, baloniki - wózki inwalidzkie - pasy przepuklinowe - sprzęt rehabilitacyjny: rowery rehab., rotory, urządzenia do ćwiczeń - or tezy stawu skokowego, kolana, nadgarstka, łokcia, ramienia i barku - pasy stabiliz. lędźwiowo-krzyżowe, gorsety - kołnierze stabilizujące, tutory i aparaty ortopedyczne, stabilizatory - mierniki ciśnienia, glukometry - łóżka szpitalne - materace p. odleżynowe, poduszki p. odleżynowe - sprzęt sanitarny: baseny sanit., kaczki sanit., itp. - pieluchomajtki, podkłady, spr zęt stomijny - wózki elektryczne refundowane przez PFRON

Prowadzi wypożyczenia:

(972B10)

- łóżka szpitalne, ortopedyczne z regulacją elektr. - wózki inwalidzkie - podpórki, balkoniki, kule łokciowe - sprzęt rehab.: rowery rehab., rotory

31 lat, PODEJMĘ KAŻDĄ PRACĘ, dyspozycyjny, uczciwy, obr. - skraw., suwnica, kierowca kat. B. Tel. 664/885-615

Czynne od pn. do pt. w godz. 9.00 - 16.00 sob. 10.00 - 12.00 tel. (62) 747-70-23 wew. 73

(262J10)

Zgubiono KARTĘ STARTOWĄ (czarna, plastikowa płytka) do RENAULT MEGANE w dniu 14.02.2010 r. na ul. Śródmiejskiej. Nagroda. Tel. 698/215-448.

(1014B10)


22

S WIELKOPOLSKI TURNIEJ DZIECI I MŁODZIKÓW W JUDO

Zwycięska Zuzanna Zuzanna Dworzyńska (IPPON Jarocin) zwyciężyła wśród młodziczek podczas Wielkopolskiego Turnieju Dzieci i Młodzików w Judo, który w niedzielę - 14 lutego odbył się w hali poznańskiej Olimpii. W zawodach wzięło udział ponad 100 zawodników i zawodniczek z całej Wielkopolski, w tym szóstka podopiecznych Jacka Tomczaka. Najlepiej z reprezentantów jarocińskiego IPPON-u wypadła właśnie Zuzanna Dworzyńska, która była najlepsza w ka-

tegorii do 70 kg. Srebrny medal wśród młodzików wywalczył Mateusz Woźniak (kat. 66 kg). Trzecie miejsca zajęło dwóch podopiecznych Jacka Tomczaka: Jakub Pflegel wśród młodzików w kategorii do 46 kg oraz Mateusz Grodzki (dzieci - kat. 50 kg). W imprezie wystartowali także Weronika Szyba (wróciła po dłuższej przerwie do treningów) oraz Tomasz Bażant, ale nie odegrali większej roli w turnieju.

Gazeta Jarocińska 7 (1010) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

PORT

SIATKÓWKA W SP NR 4

Ferie pod siatką Drużyna FC Konstytucja wśród chłopców oraz Rybki Mini-Mini w kategorii dziewcząt zwyciężyły w Zimowym Turnieju Piłki Siatkowej zorganizowanym w ferie w Szkole Podstawowej nr 4. W sumie w zawodach wzięło udział osiem zespołów. Sześć drużyn chłopców najpierw podzielo-

no na dwie grupy i rozegrano eliminacje. W finale FC Konstytucja pokonała Pogromców Świstaków. Trzecie miejsce ostatecznie przypadło ekipie Bad Boys. Wśród dziewcząt najlepsze okazały się Rybki Mini-Mini, które wygrały z Landryneczkami. - Zawody cieszyły się sporym zaintereso-

waniem. Mam nadzieję, że turnieje takie jak ten wejdą na stałe do kalendarza zimowych ferii w naszym mieście i zapewnią dzieciom i młodzieży ciekawe i aktywne spędzanie czasu w wolnym okresie - powiedziała Edyta Wojtkowiak, nauczycielka SP nr 4, organizatorka zawodów. (faf)

SKŁADY NAJLEPSZYCH DRUŻYN:

CHŁOPCY: FC Konstytucja: F. Kornobis, S. Wach, M. Andryszewski, P. Stępniak i J. Gajda Pogromcy Świstaków: R. Paluszkiewicz, O. Gibki, M. Sieracki, P. Podeszwa Bad Boys: K. Klim, M. Żurek, D. Przymusiński, M. Radłowski Rybki Mini-Mini: Z. Walczak, S. Bardzińska, A. Chlebowska, J. Bażant, O. Andryszewska.

(faf)

Nie objechał Kataru Maciej Paterski (Liquigas-Doimo) wycofał się po trzecim etapie z udziału w Wyścigu dookoła Kataru. Kolarze ścigali się tam w bardzo trudnych warunkach. Na trzech pierwszych etapach trzech zawodników złamało obojczyki. Ostatecznie w Tour of Qatar zwyciężył Holender Wouter Mol z grupy Vacansoleil. Dwa etapy wygrał Włoch Francesco Chicchi, kolega Macieja Paterskiego z zespołu. (faf)

UCZESTNICY ZIMOWEGO TURNIEJU Piłki Siatkowej w Szkole Podstawowej nr 4

Sekunda warta 100 zł Maciej Muślewski z Poznania zwyciężył w XXVI Otwartym Ogólnopolskim Biegu Zimowym im. Mariana Michalskiego. Najlepszym z  jarociniaków okazał się Maciej Mrówczyński, który zajął dziesiąte miejsce w klasyfikacji generalnej (drugie w kategorii 30-39 lat). W  kategorii powyżej pięćdziesięciu lat najlepszy okazał się Wiesław Garbarek. W sumie w biegu wystartowało 68. zawodników. Organizatorem tradycyjnego wyścigu jest Ognisko TKKF Trucht - Wspólny Dom, działające przy Spółdzielni Mieszkaniowej Loka-

torsko-Własnościowej w Jarocinie. Specyfiką jarocińskiego biegu jest start systemem narciarskim. Kolejni biegacze startują pojedynczo co 30 sekund. W  okolicznym lasku walkę z czasem i własnymi słabościami podjęło 68 zawodników (dwanaście kobiet), którzy mieli do pokonania trasę o długości około 8,5 km. Najszybciej zrobił to startujący jako ostatni Maciej Muślewski z Poznania, który uzyskał czas 27:39 i wyprzedził drugiego Janusza Puta z Wrocławia 49 sekund. Trzeci był Adam Kierzek ze Swa-

rzędza. Przegrał drugie miejsce zaledwie o sekundę. Zwycięzca wrócił do domu bogatszy o 500 zł (za drugie i trzecie miejsce było odpowiednio 300 i 200 zł). Najlepszym z jarociniaków okazał się Maciej Mrówczyński, który zajął dziesiąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Jarocińscy biegacze zaistnieli także w poszczególnych kategoriach wiekowych. Wiesław Garbarek wygrał wśród weteranów. Mrówczyński był drugi w kat. 3039 lat. Dawid Jagła trzeci w kat. 16-29 lat, a Jarosław Urban piąty w kat. 30-39 lat. W biegu wystartował także jeden zawodnik niepełnosprawny - Jarosław Niewiada z Kotlina. (faf)

Z podwórka na stadion nie. Zgłoszenia można wysyłać do 28 marca. Każdy trener, którego drużyna zagra w turnieju, otrzyma koszulkę reprezentacji Polski oraz materiały szkoleniowe na płycie CD. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.zpodworkanastadion.pl (faf)

Fot. Stanisław Dziekański

Rozpoczęły się zapisy do X Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. Najlepsze drużyny chłopców i dziewcząt, które zdobędą Puchar Tymbarku oraz tytuł Mistrzów Polski w kategorii U-10, w nagrodę wyjadą na legendarny stadion San Siro w Mediola-

MIEJSCA JAROCINIAKÓW W XXVI OTWARTYM OGÓLNOPOLSKIM BIEGU ZIMOWYM IM. MARIANA MICHALSKIEGO:

WIESŁAW GARBAREK zwyciężył w kategorii powyżej 50 lat

10. 11. 16. 22. 26. 28. 41. 45. 61. 64.

Maciej Mrówczyński Dawid Jagła Jarosław Urban Wiesław Garbarek Jacek Matuszewski Michał Siwek Andrzej Siejak Paweł Dylewski Paweł Roszak Sylwia Grygiel


Gazeta Jarocińska 7 (1010) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

S

23

PORT

JAROCIŃSKA HALOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ

SPORTOWIEC ROKU

Zmiany na podium skiej Halowej Ligi Piłki Nożnej miały zdecydować o zmianach w tabeli. I zgodnie z przewidywaniami emocji nie zabrakło, a klasyfikacja uległa zmianom. Pol-Agro straciło punkty z ekipą Jantransu. Pol-Agro przegrywało 0:1, ale zdołało wyjść na prowadzenie 2:1. Później Jantrans DeFacto wyszedł na 4:3, jednak Pol-Agro doprowadziło do remisu. Na zwycięską bramkę obu zespołom zabrakło już czasu. Drużyna XXL Me-

talex, która wychodziła na boisko chwilę później widziała, że zwycięstwo z Opuszczonymi Magazynami da jej pozycję lidera i ustawi ją w komfortowej sytuacji przed dalszymi rozgrywkami. Metalowcy nie zmarnowali swojej szansy i pokonali Magazynierów 4:2. Dwa kolejne gole zdobył Paweł Wiśniewski, umacniając się na prowadzeniu w klasyfikacji króla strzelców (28 bramek). Nie mieli łatwej przeprawy z Biegunem Jara-

Fot. Piotr Ignasiak

Ekipa Pol-Agro zaledwie zremisowała z drużyną Jantrans DeFacto i straciła prowadzenie w Jarocińskiej Halowej Lidze Piłki Nożnej. XXL Metalex wykorzystał potknięcie rywali i po pokonaniu Opuszczonych Magazynów awansował na pozycję lidera. „Metalowcy” mają punkt więcej oraz jedno spotkanie rozegrane mniej i są coraz bliżej ostatecznego triumfu w lidze. Pierwsze dwa spotkania XV kolejki Jarociń-

EKIPA OLD TEAM wykorzystała pauzę WPZTS Praczyk i awansowała na trzecie miejsce w tabeli

WYNIKI XV KOLEJKI ROZGRYWEK JAROCIŃSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ: Pol-Agro Golina - Jantrans DeFacto 4:4 M. Półrolniczak (2), W. Kiełb, D. Adamski - M. Paterka (2), P. Dubaniowski, T. Nowakowski XXL Metalex - Opuszczone Magazyny 4:2 P. Wiśniewski (2), J. Kolecki, G. Król - M. Barański, K. Gogulski Romgos Kotlin - Kilerzy 4:4 A. Kaczmarek (3), A. Kucharzak - Ł. Pilarczyk (3), P. Pawlicki Biegun Jaraczewo - Old Team 3:4 D. Kowal (2), T. Mankiewicz - A. Boruta (2), D. Bierła (2) Bad Boys - Francesco 9:3 T. Czyżak (3), Ł. Nowakowski (2), M. Gmerek (2), Ł. Kulka, M. Klauza - K. Skrzypczak, D. Giełda, W. Włoch PUKS Witaszacy - Antonio 4:3 P. Stawik, M. Szybiak, M. Dankowski, P. Linke - R. Szymanek, S. Komorowski, A. Huderek JAG Inspiration - Bromast Chocicza P. Jakubiak, P. Wróbel - J. Wolski (3), J. Nyczke pauzowali: Tonsil, WPZTS Praczyk, Łożyska Szymczak

Nakład: 10.500 egzemplarzy

2:4

TABELA:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

XXL Metalex Pol-Agro Golina Old Team WPZTS Praczyk Opuszczone Magazyny Jantrans DeFacto Bad Boys PUKS Witaszacy Łożyska Szymczak Kilerzy Tonsil Bromast Chocicza JAG Inspiration Biegun Jaraczewo Romgos Kotlin Francesco Antonio

Pierwszy tysiąc głosów

czewo piłkarze Old Teamu, którzy wygrali tylko 4:3. Po dwie bramki zdobyli niezawodni Andrzej Boruta i Dawid Bierła i zajmują trzecie i czwarte miejsce wśród najlepszych strzelców (22 i 21 bramek). Old Team wykorzystał pauzę WPZTS Praczyk i awansował na trzecie miejsce we tabeli. Wciąż nie potrafi odnaleźć się ekipa Francesco, która tym razem łatwo przegrała 3:9 z drużyną Bad Boys. W XV kolejce zespoły występujące w jarocińskiej halówce upodobały sobie liczbę cztery. Aż osiem drużyn strzeliło dokładnie tyle bramek, a dwa pojedynki zakończyły się remisami 4:4. Za tydzień największe emocje szykują się na zakończenie wieczoru. Jantrans DeFacto postara się tym razem urwać punkty drużynie XXL Metalex. Na potknięcie rywala czekać będzie Pol-Agro, które samo nie będzie miało łatwego zadania, gdyż zmierzy się z zawsze groźnym zespołem WPZTS Praczyk, walczącym o miejsce na podium. (faf)

12 13 13 12 13 12 12 13 12 12 13 14 14 12 12 13 12

36 35 27 26 22 20 20 17 16 15 14 13 12 10 10 9 3

65:20 69:19 67:36 46:24 61:26 44:31 44:36 40:40 34:40 45:53 34:55 35:53 43:55 32:43 41:56 26:73 22:88

XVI KOLEJKA ROZGRYWEK: PIĄTEK - 19 LUTEGO

17.50 18.25 19.00 19.35 20.10 20.45 21.20

Antonio Francesco Old Team Kilerzy Opuszczone Magazyny Jantrans DeFacto WPZTS Praczyk

- Tonsil - Łożyska Szymczak - Bad Boys - Biegun Jaraczewo - Romgos Kotlin - XXL Metalex - Pol-Agro Golina

pauzują: JAG Inspiration, Bromast Chocicza, PUKS Witaszacy

Ponad 1.000 głosów oddali nasi Czytelnicy w Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Ziemi Jarocińskiej 2009 roku. Większość z nich nadeszło poprzez sms-y, które stały się bardzo prostym i popularnym sposobem głosowania. Nie brakuje jednak także tradycjonalistów, którzy numery swoich ulubionych sportowców zamieszają na kuponach wyciętych z  naszej „Gazety”. Docierają do

nas informacje, że coraz bardziej aktywne stają się „grupy kuponowe”, które zbierają wycięte kupony, a następnie hurtowo dostarczają do naszej redakcji. W ubiegłym roku nasi Czytelnicy oddali 2.851 ważnych głosów (1.973 SMS i 868 kuponów). Czy w tym roku będzie ich więcej? Przekonamy się o tym za kilkanaście dni. (faf)

LISTA ZAWODNIKÓW NOMINOWANYCH DO TYTUŁU SPORTOWCA ROKU ZIEMI JAROCIŃSKIEJ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Karolina Adamkiewicz Dominika Bocian Dariusz Brzostowski Emilia Chyba Piotr Garbarek Krzysztof Gościniak Jarosław Jóskowiak Krzysztof Kotowski Marta Kuc Dominik Nowak Jakub Osuch Amanda Pawlicka Marcelina Pilarczyk Weronika Rybarczyk Sylwia Sambor Sebastian Sobczak Eryk Janowski Roksana Wojtecka

taekwondo lekka atletyka piłka nożna lekka atletyka piłka nożna piłka nożna lekka atletyka taekwondo taekwondo lekka atletyka kolarstwo pływanie taekwondo kolarstwo lekka atletyka lekka atletyka siatkówka piłka nożna

Białe Tygrysy Jarocin UKS Przełaj Żerków Jarota Jarocin MKS Jarocin Jarota Jarocin Jarota Jarocin MKS Jarocin UKS Jedynka Jarocin Białe Tygrysy Jarocin UKS Przełaj Żerków Victoria Jarocin Pirania Jarocin UKS Jedynka Jarocin UKS Trójka Jarocin SP 4 Jarocin MKS Jarocin TKS Siatkarz Jarocin UKS Wilki Wilkowyja

ZASADY GŁOSOWANIA KUPONY

Aby głos był ważny należy wpisać na oryginalnym kuponie drukowanym w Gazecie Jarocińskiej numery pięciu różnych sportowców. Pierwszy z  nich otrzymuje pięć punktów, drugi cztery itd. Prawidłowo wypełnione kupony, wraz ze swymi danymi prosimy wysłać lub dostarczyć do naszej redakcji: Gazeta Jarocińska; Jarocin, ul. Wolności 1A, z  dopiskiem Sportowiec Roku, lub przynieść do biura ogłoszeń „Gazety”, Rynek 21 (wejście od ul. Mickiewicza).

SMS-y

Aby zagłosować, należy wysłać SMS pod numer 7101 w treści wpisując GJ SPORT i  numery przyporządkowane poszczególnym sportowcom. Numery powinny być oddzielone kropką. Sportowiec, którego numer wpiszesz jako pierwszy otrzyma pięć punktów, drugi - cztery itd. Przykładowy SMS powinien wyglądać więc następująco GJ SPORT 05.03.07.14.10 (całkowity koszt SMS-a  wynosi 1 zł +VAT). Aby głos był ważny SMS, musi zawierać pięć różnych numerów zawodników. SMS-y, na których znajduje się mniej niż pięć różnych numerów sportowców są nieważne. Liczba wysyłanych sms-ów nie jest ograniczona.

ADRES REDAKCJI: 63-200 Jarocin, ul. Wolności 1a, tel./fax (62) 747-37-60; 747-15-31, e-mail - redakcja@jarocinska.pl, http://www.jarocinska.pl REDAGUJE ZESPÓŁ: Beata Frąckowiak, Anna Gauza, Anna Gogołkiewicz (II z-ca redaktora naczelnego), Jacek Kaliszan (sekretarz redakcji), Anna Konieczna, Anna Kopras-Fijołek, Bartosz Nawrocki, Aleksandra Pilarczyk (z-ca redaktora naczelnego), Piotr Piotrowicz (redaktor naczelny), Elżbieta Rzepczyk, Lidia Sokowicz, Przemysław Szeszuła, WSPÓŁPRACUJĄ: Grażyna Cychnerska (Kotlin), Iwona Nowicka, Franciszek Tomczak (Nowe Miasto), Paweł Witwicki, WYDAWCA: Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o. o., Jarocin, ul. Wolności 1a, DRUK: Drukarnia AGORA S.A., 64-920 Piła, ul. Krzywa 35, DZIAŁ REKLAMY: Artur Antczak (tel. 508/318-922), Angelika Włodarczyk (tel. 509/082-772), 63-200 Jarocin, ul. Wolności 1a, tel. (62) 747-47-47, BIURO OGŁOSZEŃ: 63-200 Jarocin, Rynek 21, wejście od ul. Mickiewicza, czynne od poniedziałku do piątku: 800 - 1600, tel. (62) 505-30-00, ADMINISTRACJA: Justyna Kurzawa, tel. (62) 749-86-40, KOLPORTAŻ: Jarosław Jerzyński, tel. (62) 749-86-40, PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ: Jaraczewo, ul. Ka li ska 4A, tel. (62) 740-80-68, czynne cały dzień; Kotlin, Sklep przemysłowy, M. Łyskawka, ul. Rymarkiewicza 1G; Nowe Miasto, ul. Poznańska 40, tel. (61) 287-43-78, w poniedziałek od 8.00 do 10.00, wtorek - piątek; Żerków, Księgarnia, ul. Rynek 7, tel. (62) 740-31-31 OBSŁUGA KOMPUTEROWA: Dariusz Fijołek, Barbara Pomykaj, tel. (62) 749-86-46. Redakcja nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń, rubryki „Listy”. Anonimów nie publikujemy. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Wykorzystanie i rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych wymaga zgody wydawcy.


24

S

Gazeta Jarocińska 7 (1010) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

PORT

Dość nieoczekiwanie Jarota przegrała 1:3 spotkanie sparingowe z Górnikiem Konin. Nie pomogła urodzinowa bramka Grzegorza Idzikowskiego w pierwszej połowie. W drugich czterdziestu pięciu strzelali już tylko koninianie, którzy ostatecznie wygrali z wyżej notowanym rywalem. W sobotę jarociniacy zrehabilitowali się pokonując 3:1 Calisię Kalisz. Jarota wciąż szuka napastnika. W środę testowany był Brazylijczyk Adivano z Tura Turek, a w sobotę Mikołaj Szymański, ostatnio występujący niższych ligach niemieckich, a wcześniej m.in. w Promieniu Opalenica i Lechicie Kłecko. W tym tygodniu ma się pojawić dwóch kolejnych. Po bardzo wysokim zwycięstwie z Piastem Kobylin można było się zastanawiać, ile bramek Górnikowi Konin zaaplikuje Jarota. W pierwszej połowie wszystko było pod kontrolą. Obchodzący w środę trzydzieste piąte urodziny Grzegorz Idzikowski w swoim stylu wykorzystał „na krótkim słupku” dośrodkowanie Piotra Skokowskiego z rzutu wolnego i strzałem głową pokonał bramkarza Górnika. W drugiej połowie w bramce Jaroty pojawił się Dominik Szybiak, który oficjalnie został drugim bramkarzem pierwszego zespołu. Szybiak, który jest synem kierownika drużyny, kiedyś związany był już z Jarotą (wszedł w rewanżowym meczu barażowym z Lechem II Poznań o III ligę, po czerwonej kartce dla Huberta Bachorza), później grał w Phytopharmie Klęka, a ostatnio miał podpisaną umowę z Kłosem Zaniemyśl. W obronie Czesław Owczarek postawił na młodzież. Paweł Majusiak, Igor Skowron, Bartosz Kieliba to najprawdopodobniej przyszłość Jaroty, ale do seniorskiej piłki będą musieli jeszcze dorosnąć. Właśnie po błędach jarocińskiej młodzieży koninianie

Fot. Stanisław Dziekański

Nie potrafią grać z Górnikami

GRZEGORZ IDZIKOWSKI (z przodu), który w środę obchodził swoje 35. urodziny, zdobył bramki zarówno w meczu z Górnikiem Konin, jak i Calisią Kalisz

strzelili trzy bramki. W końcówce Jarota mogła zmniejszyć rozmiary porażki, ale strzał Szymona Matuszewskiego trafił w słupek. Była to druga porażka Jaroty podczas zimowych przygotowań. Pierwszej jarociniacy doznali z... Górnikiem Zabrze. Całe 90 minut w barwach Jaroty rozegrał Brazylijczyk Adivano Nascimento, który ostatnio związany był z Turem Turek (czterokrotnie wszedł w końcówkach meczów w II lidze, a wcześniej grał w Zrywie Dąbie). Cudów Brazylijczyk nie pokazał, ale w trudnych warunkach ciężko się zaprezentować. Miał pojawić się jeszcze w sobotę, jed-

OGŁ O S Z EN IE

nak nie przyjechał na spotkanie z Calisią. W pojedynku z kaliską drużyną testowany za to był Mikołaj Szymański. Ten trzydziestoletni zawodnik ma za sobą występy

m.in. w rezerwach poznańskiego Lecha, Warcie Poznań, RKS-ie Radomsko czy Promieniu Opalenica. Wszedł na boisko po przerwie i najpierw zagrał jako napastnik, a później sprawdzany był na

TESTOWANI ZAWODNICY ADIVANO NASCIMENTO Data urodzenia Wzrost/waga Pozycja Poprzednie kluby

31 lipca 1984 185 cm/78 kg pomocnik/napastnik SC Portuguese (USA), Zryw Dąbie, Tur Turek

MIKOŁAJ SZYMAŃSKI Data urodzenia Wzrost/waga Pozycja Poprzednie kluby

3 maja 1980 171 cm/64 kg pomocnik/napastnik Lech II Poznań, SV Concordia Ihrhove (Niemcy), Warta Poznań, Warta Śrem, Huragan Pobiedziska, Górnik Łęczyca, Biały Orzeł Koźmin, RKS Radomsko, Promień Opalenica, Lechita Kłecko

prawej pomocy. Czesław Owczarek pozytywnie ocenił występ testowanego zawodnika, ale jak zwykle nie chciał na gorąco podejmować decyzji personalnych. W poniedziałek mieli pojawić się jeszcze dwaj testowani napastnicy i po treningach i grach kontrolnych podjęte zostaną ostateczne decyzje. Jarota pokonała Calisię zasłużenie. Czesław Owczarek tym razem był zadowolony z gry swojego zespołu. Cieszył się, że jarociniacy w końcu zagrali dwie równe połowy, gdyż w meczu z Kobylinem dobra była tylko druga, w pojedynku z Górnikiem Konin jedynie pierwsza. Już do przerwy Jarota prowadziła 2:0. Wynik otworzył niezawodny ostatnio Grzegorz Idzikowski, a chwilę później piłkę do siatki skierował Szymon Matuszewski. W końcówce drugiej połowy błąd popełniła jarocińska defensywa i goście zdobyli kontaktową bramkę. W ostatniej minucie wynik na 3:1 ustalił Karol Danielak. W tym tygodniu Jarota tradycyjnie rozegra dwa kolejne sparingi. Najpierw w środę w Jarocinie zmierzy się z przebywającą tu na zgrupowaniu drużyną Polonii Bytom występującą w Młodej Ekstraklasie (godz. 16.15), a później w sobotę zmierzy się w Grodzisku z Górnikiem Polkowice (godz. 11.00). (faf)

Jarota Jarocin - Górnik Konin

1:3 (1:0)

BRAMKI 1:0 - Grzegorz Idzikowski, głową - po dośrodkowaniu Piotra Skokowskiego z rzutu wolnego (19.) 1:1 - (69.) 1:2 - (73.) 1:3 - (78.)

SK£AD Jarota: Dariusz Brzostowski (46. Dominik Szybiak) Paweł Majusiak, Piotr Garbarek (46. Bartosz Kieliba), Dawid Piróg (46. Igor Skowron), Mateusz Śliwa (46. Dariusz Juracki) - Jacek Pacyński, Krzysztof Czabański (60. Karol Danielak), Grzegorz Idzikowski, Piotr Skokowski (60. Mateusz Śliwa) - Karol Danielak (46. Szymon Matuszewski), Adivano Nascimento

Jarota Jarocin - Calisia Kalisz

3:1 (2:0)

BRAMKI 1:0 - Grzegorz Idzikowski (33.) 2:0 - Szymon Matuszewski (38.) 2:1 - (87.) 3:1 - Karol Danielak (90.)

SK£AD Jarota: Dariusz Brzostowski (46. Dominik Szybiak), Bartosz Kieliba (68. Paweł Majusiak), Dawid Piróg, Piotr Garbarek (63. Igor Skowron), Mateusz Śliwa, Jacek Pacyński, Grzegorz Idzikowski (46. Krzysztof Czabański), Dariusz Juracki (60. Karol Danielak), Piotr Skokowski (71. Michał Bryll), Krzysztof Gościniak (46. Mikołaj Szymański), Szymon Matuszewski


MAGAZYN

zdrowie i uroda Odmień się z „Gazetą”

nr 2 (5), 19 lutego 2010 r.

kompleksowo nej pracy ma stanowić wizyta u wizażystki i fryzjera, którzy zmienią wizerunek i  podpowiedzą, jak się ubierać. Aby zgłosić się do konkursu, należy przysłać (przynieść) do redakcji „Gazety Jarocińskiej” zdjęcie sylwetki i twarzy, wraz z trzema kuponami (ostatni drukujemy na str. 3) oraz wypełnionym zgłoszeniem. Termin składania zgłoszeń - 22 lutego 2010 roku. Warunkiem wzięcia udziału w  konkursie jest wyrażenie zgody na publikację relacji z metamorfozy, wraz ze zdjęciami - przed i  po odnowie (regulamin konkursu na www. jarocinska.pl).

WySPAgeronimo - co to jest?

Z okazji 1000. numeru „Gazety Jarocińskiej” wraz z salonem odnowy „WySPAgeronimo” zaprosiliśmy nasze czytelniczki do wzięcia udziału w  wyjątkowej edycji konkursu „Z „Gazetą” się odmienisz”. Tym razem będzie możliwe, by odmienić się nie tylko zewnętrznie, ale zadbać o  siebie kompleksowo. - Dlaczego warto? Na wiosnę można się zmienić, lepiej się poczuć - zachęca Maria Szynaka-Tomaszewska, właścicielka WySPAgeronimo. Piątka specjalistów z salonu „Geronimo” przez miesiąc będzie się zajmować czytelniczką, która zostanie wytypowana w drodze konkursu. Dietetyk, fizjoterapeuta, trener, kosmetyczka oraz biotechnolog przygotują dla niej indywidualną dietę, system treningu oraz serię zabiegów kosmetycznych, dostosowanych do potrzeb skóry. Jeśli jesteś gotowa, by zmienić styl życia, zgłoś się! Specjaliści zaczną od badań i zrobienia

wywiadu. Twój indywidualny program odnowy będzie wdrażany przez cztery tygodnie. Zwieńczenie miesięcz-

Najpierw była ściana wspinaczkowa, później powstała również sala fitness. Dziś WySPAgeronimo to także salon kosmetyczny SPA oraz aromatoterapii. - Nie ma złotego środka, by nie robiąc

nic, nagle zmienić się nie do poznania. Dlatego my obsługujemy klientki kompleksowo - począwszy od sali fitness, przez porady dietetyka, skończywszy na zabiegach SPA - podkreśla Maria SzynakaTomaszewska, właścicielka obiektu. Klientki salonu są bardzo zadowolone z efektów zabiegów, którym się poddają. - Nasz salon to typowe SPA z aromatoterapią i masażem. Szczycimy się tym, że używamy naturalnych kosmetyków, bez konserwantów - takich jak glinki i algi. Proponujemy zabiegi - relaksacyjne, odchudzające, regenerujące, antyrodnikowe. Cieszą się one dużym powodzeniem - dodaje. Nowością jest lifting bezoperacyjny - innowacyjna metoda odnawiająca skórę twarzy i modelująca sylwetkę, wykorzystująca fale radiowe. - Już po jednym zabiegu widoczne są spłycenia zmarszczek głębokich, bruzd.

Pomaga też w lipolizie - spalaniu tłuszczu - tłumaczy kosmetyczka Joanna Waszak. Z  zabiegów korzystają kobiety w  różnym wieku. - Wszystkim paniom bardzo podoba się wystrój. Poza tym mamy bardzo miłą obsługę. Podchodzimy bardzo indywidualnie do każdej klientki - dietetyk ustala dietę, trener ustala plan treningowy - w zależności od tego, jakie panie mają wymagania, jakie części ciała chcą wymodelować. Kosmetyczka zaleca serię zabiegów w zależności od stanu i  rodzaju skóry opowiada właścicielka salonu. - W sali fitness, w zależności od potrzeb i preferencji klientek, mamy zajęcia z pilates, elementy jogi, salsy, stretching. Program treningowy dobierany jest indywidualnie. Z usług salonu korzystają nie tylko jarocinianki. - Przyjeżdżają do nas panie z Poznania, Śremu, Pleszewa. Mamy atrakcyjniejsze ceny i profesjonalny sprzęt - dodaje

Maria Szynaka-Tomaszewska. - Wszystko, co robimy, robimy z zamiłowania. Ubolewamy jednak nad tym, że świadomość społeczeństwa jest nadal na dość niskim poziomie, jeśli chodzi o aktywność fizyczną. Warto pomyśleć o  tym, by połączyć dbanie o urodę z uprawianiem sportu. Tak, żeby wymierne efekty były widoczne. Żeby się lepiej poczuć, trzeba coś od siebie dać. WySPAgeronimo ma też atrakcyjną ofertę dla mam. - Mogą przyjechać z dziećmi (od 2-iego roku życia) - zapewniamy im opiekę. Wystarczy umówić się wcześniej. W tym czasie, kiedy mama korzysta z zabiegów lub ćwiczy, dzieci mogą uczyć się również angielskiego (oferta dotyczy dzieci od trzeciego roku życia). Ponadto każda klientka, która zdecyduje się na zabieg w  naszym gabinecie otrzymuje upominek - dodaje Maria Szynaka-Tomaszewska. (akf)


2

nr 2 (5), 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

zdrowie i uroda

- W domu nikt nie wie. Tylko siostra i mąż - wyznała Ewa Olejniczak z Wyszek, nasza Czytelniczka, uczestniczka kolejnej akcji „Z Gazetą się odmienisz”.

ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W NASZEJ AKCJI! ZACHĘĆ SWOJĄ MAMĘ, CIOCIĘ, BABCIĘ!

Warto się

zdecydować! - Super było! Jestem jak najbardziej zadowolona! Warto się zgłosić. Zachęcam inne Czytelniczki, by też wysłały kupony - podsumowała Ewa Olejniczak.

Fryzjerka zaproponowała naszej Czytelniczce fryzurę funkcjonalną, modną i dopasowaną do jej stylu. - Zbliża się wiosna, więc kolor włosów powinien być już żywszy - tłumaczyła.

Beata Hałas dokładnie omawiała poszczególne etapy makijażu.

Ewa Olejniczak ma 25 lat. Zajmuje się wychowywaniem dziecka - Szymona. - W tym roku syn skończy trzy lata. Mógłby już chodzić do przedszkola, a  ja chętnie poszłabym do pracy. Skończyłam liceum handlowe oraz szkołę policealną - mogłabym pracować również jako asystent osoby niepełnosprawnej - mówi młoda kobieta. Przyznaje, że czytała i oglądała relacje z poprzednich metamorfoz. - Spodobało mi się i postanowiłam też wysłać kupon. Pomyślałam: - Co mi szkodzi? - uśmiecha się Czytelniczka. - Jestem otwarta na wszelkie propozycje, poddam się wszystkim radom pani fryzjerki i kosmetyczki. Kolejną metamorfozę zafundo-

Beata Hałas, kosmetyczka, wykonała hennę brwi i rzęsy pani Ewy, następnie regulację brwi. Kolejnym zabiegiem był piling kawitacyjny. - Jest bardzo delikatny, nieinwazyjny, oczyszcza skórę, ale nie podrażnia jej. To działanie utradźwiękami. Zastosowując je, nałożyłam ampułkę z kolagenem i elastyną, aby nawilżyć i ujędrnić skórę, a w efekcie - przygotować do makijażu - tłumaczyła kosmetyczka.

- Ma pani ładne rysy, drobną buzię i przy tym dużo włosów, więc lepiej wygląda pani w krótkich lub półdługich włosach - podpowiedziała fryzjerka.

wało Studio Fryzur „Cosmo” i salon kosmetyczny „Esthetique”. - Rzadko kiedy trafiają do mnie klientki, które coś narzucają. Większość mówi, że chcą zmiany, doradzenia. Ewentualnie negocjujemy co do długości, jakiegoś starego przyzwyczajenia. Tak jest podczas pierwszej wizyty. Podczas kolejnych już panie siadają i mówią: - Było super. Proszę zrobić po swojemu. Już nic nie powiem twierdzi Hanna Nowakowska, właścicielka Studia Fryzur. - Pierwsze spotkanie jest trudne. Nie zna się tej osoby. Trudno ocenić - co lubi, jaki ma charakter, osobowość. Trzeba być bezpośrednim i mówić, co się podoba, a co nie. Trzeba być psychologiem i widzieć to. Po oczach

i minie zazwyczaj widać. „Cosmo” istnieje od siedmiu lat. - Staram się iść do przodu. Cały czas inwestuję. Uczestniczę w  szkoleniach - nie tylko w  Europie, ale i  na świecie. Czerpię inspiracje z wielu stylistów. Muszę być na bieżąco, by nie papugować po kimś, nie powielać. Staram się być na topie cały czas. Nie można popaść w  rutynę. Klient

MAGAZYN

Do koloryzacji fryzjerka wykorzystała balsam na bazie jogurtu, który regeneruje i nawilża włosy od wewnątrz. - Nie zawiera amoniaku, trzyma dwa miesiące, powoli się spłukuje. To 75 % pielęgnacji, odnowy skóry i włosów, a 25 % - pigmentu. Włosy się nie niszczą i utrzymają połysk - dodała Hanna Nowakowska. Nałożyła mieszankę dwóch kolorów - brzoskwini i papai.

Kosmetyczka udzieliła naszej Czytelniczce wielu cennych wskazówek dotyczących wykonywania makijażu dziennego i wieczorowego.

tego wymaga - podkreśla Hanna Nowakowska. - Nie wyobrażam sobie, żeby być przez pięć lat na tej samej farbie, na tym samym kolorze, z tym samym strzyżeniem. Przychodzą kobiety, które są już zmęczone swoją fryzurą, ale słyszą wszędzie, że nie da się nic z nią zrobić. Wszystko da się zrobić. Nawet, jeśli kobieta ma 50 czy 60 lat. Tylko samemu trzeba chcieć,

zdrowie i uroda Dodatek do „Gazety Jarocińskiej” Sprzedaż łącznie z „Gazetą Jarocińską” ISSN 1230-851X

odważyć się, powiedzieć - jestem gotowa, żeby się zmienić. Od siedmiu lat działa również salon „Esthetique”. - Nowością, którą proponuję klientkom, jest makijaż permanentny. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ta metoda jest bardzo naturalna, a efekt utrzymuje się przez kilka lat - podkreśla Beata Hałas, wła(akf) ścicielka salonu.

ADRES REDAKCJI: 63-200 Jarocin, ul. Wolności 1a, tel./fax (62) 747-37-60, tel. (62) 747-15-31, e-mail - redakcja@jarocinska.pl, http://www.jarocinska.pl REDAKTOR NACZELNY: Piotr Piotrowicz REDAKTOR PROWADZĄCY: Anna Kopras-Fijołek WYDAWCA: Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o. o., Jarocin, ul. Wolności 1a DRUK: Drukarnia AGORA S.A., 64-920 Piła, ul. Krzywa 35 D Z I A Ł R E K L A M Y: A r t u r A n t c z a k ( t e l . 5 0 8 / 3 1 8 - 9 2 2 ) , Pa u l i n a H o r b a c z (tel. 781/836-729), 63-200 Jarocin, ul. Wolności 1a, tel. (62) 747-47-47 SKŁAD I ŁAMANIE: Dariusz Fijołek, Barbara Pomykaj, tel. (62) 749-86-46.


nr 2 (5), 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

zdrowie i uroda

Od dietetyka do kosmetyczki z okazji

KUPON nr 3

1.000

KONKURS DLA CZYTELNICZEK „GAZETY”

z „Gazetą” się odmienisz Zgłaszam chęć wzięcia udziału w konkursie „Gazety Jarocińskiej”. Oświadczam, że zapoznałam się z regulaminem i akceptuję warunki uczestnictwa.

numeru „Gazety” Czytaj na str. 1

...........................................................

O GŁ O S Z EN IA

3

........................................................... imię i nazwisko

........................................................... telefon kontaktowy

........................................................... ........................................................... adres

...........................................................

Jeśli chcesz, aby znajomi Cię nie poznali, chcesz, by Twoi bliscy nie mogli wyjść z podziwu dla Twego nowego wizerunku, weź udział w naszym konkursie. Twój nowy wizerunek stworzą profesjonaliści. Kolejną metamorfozę ufundowały dla uczestniczki naszej akcji Magdalena Stachowiak i  Ewa Menzel z  „Centrum Urody” przy ul. Piaskowej w Jarocinie. Jak wziąć udział w  konkursie? Należy wypełnić kupon i przynieść go lub przesłać, wraz ze zdjęciem do redakcji „Gazety Jarocińskiej” (ul. Wolności 1a, 63-200 Jarocin) Spośród wszystkich wybierzemy jedno, a  zwyciężczynię powiadomimy telefonicznie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgoda na publikację relacji z  metamorfozy wraz ze zdjęciami - przed i  po wizycie. Regulamin konkursu publikujemy na www. jarocinska.pl.

podpis

(akf)

OG Ł OS ZE NIA

CENTRUM URODY GABINET G ABINET KOSMETYKI KOSSM METYKI I M MASAŻU: ASA AŻU:

Magdalena Magda alenna Stacho Stachowiak, ow wiak, tel. 695/030 6 695/030-121 0-121

• manicure, pedicure, henna, depilacja, oczyszczanie twarzy, zabiegi pielęgnacyjne twarzy i ciała • masaż klasyczny, relaksacyjny i leczniczy ATELIER FRYZJERSKIE: Godziny otwarcia: pon. - śr. 10.00 - 18.00 czw. - pt. 12.00 - 20.00 sob. 8.00 - 14.00

Ewa Menzel, tel. 609/824-461

• strzyżenie, modelowanie, koloryzacja, ryzacja, baleyage, trwała, loki, upięcia,, zabiegi pielęgnacji włosów (sauna ozonowa) onowa))

CENTRUM URODY, ul. Piaskowa 5, 63-200 Jarocin, e-mail: biuro@centrumurody-jarocin.pl

www.centrumurody-jarocin.pl

salon fryzjerski

25% rabatu W każdą środę

dla emerytów i rencistów Polecamy: • nowoczesne strzyżenia • modne i wymyślne upięcia i koki • sauna (kuracje regeneracyjne) UWAGA • farbowanie i tonowanie od 1.03.2010 r. • trwała stylizacja objętościowa wydłużamy czas pracy salonu • baleyage, refleksy do godz. 20.00 • trwałe prostowanie włosów wt. - pt. 10.00 - 20.00

pracujemy na produktach bez amoniaku firmy FARUK

Edyta Łączniak ul. Wrocławska 102 A Jarocin, tel. 603/111-411

sob. 8.00 - 15.00

Serdecznie zapraszamy - miła i profesjonalna obsługa


Szkło

GALERIA W STAREJ PIEKARNI W NOWYM MIEŚCIE

na Karaibach

Zastosowanie elementów szklanych i ceramicznych w budownictwie można zobaczyć na miejscu w galerii mieszczącej się w budynku starej piekarni

Dzieła z pracowni ceramiki i szkła artystycznego z Nowego Miasta trafiły m.in. do apartamentów na Karaibach. „Ceramika - Riwal” została uruchomiona przed dwoma laty w budynku starej piekarni przy ul. Śremskiej. Cała produkcja odbywa się ręcznie. W pracowni zatrudnionych jest sześć kobiet i mężczyzna, który jest kierownikiem produkcji. Obok pomieszczeń produkcyjnych mieści się galeria, gdzie można zobaczyć nie tylko wyroby, ale i wnętrza zaadaptowane z użyciem elementów ozdobnych powstających na miejscu. W  nowomiejskiej manufakturze wykonuje się kafle i  płytki ścienne z  gliny białej i czerwonej. Osobną dziedzinę działalności jest szkło reliefowane (z ozdobnymi motywami) i hartowane. Elementy szklane umieszczane są także jako części szafek i blaty do stolików. Kafle szamotowe używane są do budowy pieców kaflowych, jak i kominków. Większą część galerii zajmują rzeczy użytkowe - miski, patery, obrazki, a nawet biżuteria, która przypomina szkło przywożone z  Włoch. Każdy produkt jest niepowtarzalny. - Szkło wykonywane jest metodą fusingu, czyli stapiania szkieł o różnych barwach, kształtach. Surowiec sprowadzany jest z Hiszpanii lub Niemiec. Taka technika daje większą trwałość i  wyjątkowy, przestrzenny efekt wizualny - wyjaśnia Iwona Jańczak, prezes firmy „Riwal”. - Do takiej produkcji potrzeba nie tylko zdolności artystycznych, ale i znajomości technologii. Nad techniką produkcji pra-

cowaliśmy przez ponad rok. Opierałam się głównie na literaturze amerykańskiej. Ta nasza działalność to jest swego rodzaju poligon doświadczalny. Pracownia ceramiczna powstała właśnie dzięki pasji jej właścicielki. Po studiach zajmowała się zawodowo malowaniem ceramiki. - Chciałam się tym dalej zajmować, ale z mężem prowadzimy firmę zajmującą się konstrukcjami aluminiowo-szklanymi. Z potrzeby malowania z koleżankami założyłam więc grupę, która stała się sekcją plastyczną działającą w Gminnym Ośrodku Kultury. Z czasem z tego naszego amatorskiego malowania zrodziła się ta firma. Dwie z moich koleżanek, które były w sekcji plastycznej, wyżywają się teraz artystycznie w pracy. Cały czas eksperymentujemy z nowymi technikami, kolorami i szkliwami. Zawsze z niecierpliwością czekamy na otwarcie pieca - podkreśla pani Iwona. Zamawiając kafle czy szkło można skorzystać z gotowych wzorów, ale realizowane są także projekty autorskie, wymyślone przez klientów. - Wyroby nie są tanie. Można jednak połączyć ręcznie robione płytki z masową produkcją z supermarketów. Czasami wystarczy kupić jeden element, który bardzo zmieni charakter wnętrza. Nie pomijam oczywiście aspektu ekonomicznego, ale najważniejsze dla mnie jest zadowolenie klientów - zaznacza właścicielka fir-

my. Ceny produktów wahają się od kilkudziesięciu złotych do kilkudziesięciu tysięcy. Na realizację projektów indywidualnych potrzeba ok. 2 miesięcy. Standardowe zamówienia przygotowane są w ciągu 2 tygodni. - Według mojej wiedzy jesteśmy jedyną firmą, która ręcznie rzeźbi kafle i płytki. Niedawno wykonywaliśmy dla pensjonatu w Zakopanym kominek z  piecem chlebowym w motywy secesyjno-góralskie - tłumaczy artystka. Szkło z Nowego Miasta można zobaczyć m.in. w apartamentach na Karaibach. W ostatnim czasie pojawiła się propozycja współpracy z  Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu. - Chodzi o stworzenie dla studentów z pracowni ceramiki możliwości tworzenia w naszej pracowni. Bardzo się cieszę z  tej propozycji. Okazuje się, że o nas wiedzą ludzie z Polski i Europy. Z kolei w najbliższym otoczeniu nasza firma nie jest znana. Dlatego tym bardziej zapraszam do odwiedzenia naszej galerii. Nie oczekujemy, że każdy, kto do nas przyjdzie, natychmiast coś kupi - zachęca Iwona Jańczak.

Przy produkcji pracują głównie panie. Na zdjęciu wylewanie kafli

W pracowni ceramicznej można zamówić rzeczy ze szkła i gliny m.in. ręcznie rzeźbione i malowane płytki oraz kafle

(ls) Zdjęcia Lidia Sokowicz

Galeria w Nowym Mieście (ul. Śremska 1) czynna jest codziennie w godz. 7.30 -17.00. Istnieje możliwość umówienia się także w sobotę. Zdjęcia niektórych produktów można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: www.riwal.com.pl

Wyroby ze szkła są wytwarzane metodą fusingu czyli stapiania różnych rodzajów szkieł. Iwona Jańczak podkreśla, że daje to wyjątkowy efekt wizualny


nr 7 (140) 19 lutego 2010 r. ISSN 1896-8104 Dodatek do „Gazety Jarocińskiej”

Nowy blok operacyjny

Nowy blok operacyjny, czyli trzy sale operacyjne i sala wybudzeń oraz centralna sterylizatornia - wszystko wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny o wartości 3,6 mln zł - służą już pacjentom i pracownikom szpitala w Jarocinie. Uroczyste oddanie nowej części placówki odbyło się w poniedziałek. - Nowoczesny sprzęt to dla szpitala rzecz bardzo ważna, dla mnie jednak znacznie ważniejsza jest możliwość zapewnienia - dzięki tym urządzeniom, lepszej opieki nad pacjentem - powiedział w czasie otwarcia szef placówki Tomasz Paczkowski. Bo to pacjent jest jądrem każdego szpitala. Bez niego cały ten nowy sprzęt, aparaty, byłyby całkowicie niepotrzebne. Nie można o tym ani na chwilę zapomnieć - podkreślił Paczkowski. s. III

Hity dla najlepszych

...nie tylko do biogazowni w Golinie

Trzygodzinna kolejka po pracę

Trzy firmy z powiatu jarocińskiego: PPHU „Ania” Anna Malecha z Jarocina, Spółdzielcze Przedsiębiorstwo „ZAL-MET” Konrad Kołacki z Zalesia oraz Ośrodek Kultury i Rekreacji - Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie wyróżnione zostały tytułem „HIT”, przyznanym w Konkursie Gospodarczo-Samorządowy HIT Wielkopolski 2009.

PWiK na budowę sieci wodociągowej zamierza wydać 190 tys. zł, a na kanalizację 790 tys. zł. Z planu inwestycyjnego spółki wynika, że przedsięwzięcie dotyczy „inwestycji związanej z biogazem w miejscowości Golina”. Biogazownię zamierza stawiać firma Biogaz-Tech, której prezesem jest znany przedsiębiorca Janusz Wojtczak.

s. II

s. V

Prawie 60 osób było zainteresowanych podjęciem pracy w Bricomarche, choć market może zatrudnić tylko jedną. Niektórzy w kolejce po pracę stali blisko trzy godziny.

s. VII


RYNEK Rozdano tytuły w wielkopolskim konkursie gospodarczo-samorządowym

• Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie tel. (62) 747-35-79 lub (62) 505-25-87 promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy: tel. wew. 40 instrumenty rynku pracy - formy pomocy dla pracodawców i bezrobotnych: tel. wew. 41

• Krajowa Informacja Podatkowa Infolinia: 801/055-055 z tel. stacjonarnego (22) 330-03-30 z tel. komórkowego

• Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Urząd Miejski w Jarocinie tel. (62) 747-26-11 wew. 202

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie tel. (62) 505-50-85 lub (62) 505-46-06

• Państwowa Inspekcja Pracy w Ostrowie Wlkp. tel. (62) 737-46-00

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej tel. (62) 747-74-60 dodatkowe dyżury od godz. 16.00 do 19.00

43

33 Liczba osób, które podjęły pracę

Pierwsze gratulacje szefom wyróżnionych firm z naszego terenu tuż po uroczystości wręczenia tytułu HIT 2009, złożył starosta Stanisław Martuzalski

Uzasadnienie dla przyznania tytułu HIT 2009 - PPHU „Ania” Anna Malecha z Jarocina doceniono za wyrób ciast domowych w oparciu o receptury tradycyjne i z wykorzystaniem surowców i składników naturalnych - Spółdzielcze Przedsiębiorstwo „ZAL-MET” Konrad Kołacki z Zalesia zyskało uznanie kapituły dzięki wysokiej jakości produkowanych maszyn, urządzeń i narzędzi dla rolnictwa - Mickiewiczowskie Centrum Turystycznego w Żerkowie otrzymało tytuł za wzorcowy model organizacji i zarządzani instytucją kultury

Rzecznik konsumentów radzi

Nowelizacja kodeksu karnego

Dobrze się zastanów i wszystko posprawdzaj Towar pełnowartościowy nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem umów zawieranych na odległość

• Urząd Skarbowy w Jarocinie (62) 505-60-10

• Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jarocinie Starostwo Powiatowe, pokój nr 5a tel. (62) 740-79-56

nału w poszczególnych okręgach: pilskim, poznańskim, leszczyńskim, konińskim i kaliskim. Podczas  tych posiedzeń  członkowie kapituły przedstawiali rezultaty wizytacji, które odbyli w poszczególnych firmach, aby zweryfikować zgłoszenia. Konkurs ma promować najlepsze produkty, usługi i dokonania firm oraz samorządów, a także przedsięwzięcia ekologiczne i organizacyjne. Uroczysta gala wręczenia nagród  odbyła się w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. (ann)

lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz w sytuacji, gdy sprzedawca wyrazi zgodę na zwrot towaru. Dlatego należy dokładnie obejrzeć towar, który chcemy kupić, przeczytać dołączone instrukcje, zapoznać się z warunkami gwarancji i zapytać sprzedawcę o  szczegóły działania i  użytkowania towaru. Jeżeli zakup dokonywany jest na kredyt, to należy zawsze dokładnie zapoznać się z warunkami umowy kredytowej

Konsument kupując i reklamując towar konsumpcyjny ma prawa i obowiązki wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176 ze zmianami). Przy sprzedaży na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa obowiązują przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz. 271 ze zmianami).

magazyn GAZETY JAROCIŃSKIEJ

oraz kosztami związanymi z udzieleniem kredytu. - Dobrze jest przed dokonaniem zakupu towaru porównać ofertę różnych sprzedawców, a nawet różnych producentów. Trzeba sprawdzić wiar ygodność reklam i  innych informacji podawanych przez sprzedawcę lub producenta - podkreśla Dorota Szymczak, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Jarocinie. (ann)

INFORMACJE I POMOC DLA KONSUMENTÓW: • Starostwo Powiatowe - www.powiat-jarocinski.pl (zakładka Powiatowy Rzecznik Konsumentów) - adres mailowy rzecznik.konsumentow@powiatjarocinski.pl - adres Jarocin, ul. Kościuszki 16, tel. (62) 747-73-42 • Federacja Konsumentów - www.federacja-konsumentow.org.pl • Stowarzyszenie Konsumentów Polskich - www.skp.pl

Bezpłatna infolinia konsumencka: 0-800/800-008

Kierowca straci dożywotnio prawo jazdy Od lipca sądy będą obligatoryjnie orzekać dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, jeżeli okaże się, że kierowca, który spowodował wypadek, był pijany, a w zdarzeniu byli ciężko ranni lub ofiary śmiertelne. Takie zmiany wprowadza nowelizacja kodeksu karnego. Tym samym sankcjom będą podlegały osoby, które spowodują równie groźny wypadek po zażyciu narkotyków lub uciekną z miejsca zdarzenia. Obecnie w tym przypadku sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz orzeczenie będzie obligatoryjne. Nowelizacja wprowadza także kary od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności, w przy-

padku gdy kierujący pojazdem w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środka odurzającego był wcześniej skazany za jazdę pod wpływem alkoholu. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami sędziowie, w wyjątkowych sytuacjach, będą mogli odstąpić od wymierzania tak surowej kary, biorąc pod uwagę na przykład młody wiek kierowcy. Jednak przewodniczący składu orzekającego będzie musiał uzasadnić swoją decyzję. Nowelizacja kodeksu karnego została już przyjęta przez sejm i  teraz czeka na podpis prezydenta. Przepisy mają wejść w życie od 1 lipca. (ann)

(źródło: „Gazeta Prawna”)

Oferty pracy w kraju na dzień 12.02.2010 r. pracownik działu przygotowania produkcji, handlowiec, doręczyciel korespondencji, spawacz, ślusarz, farmaceuta, elektryk, magazynier, kierowca w transporcie międzynarodowym, przedstawiciel handlowy, stolarz, specjalista do spraw jakości, sprzedawca/konsultant klienta, ankieter, kierowca kat. C Wszystkie oferty pracy w kraju dostępne są na: www.epuls.praca.gov.pl oraz na www.pup.jarocin.pl Oferty pracy za granicą na dzień 12.02.2010 r. Wielka Brytania - rzeźnik, pracownik do zbierania owoców i warzyw, Niemcy - personel hotelowy, barman, prace sezonowe w rolnictwie, Francja - kucharz, sprzedawca, recepcjonista, pracownik do sprzątania oraz obsługi gości i parkingu, kelner-barman, Holandia - asystent przy produkcji rolnej, spawacz, monter rusztowań, rurociągów, kołnierzy, izoler przemysłowy, Cypr - pomoc kuchenna, kucharz, sprzątaczka, ratownik, pokojówka, kelner/kelnerka, masażysta, elektryk, Norwegia - cieśla/stolarz, betoniarz Oferty pracy za granicą dostępne są na: www.wup.poznan. pl, www.pup.jarocin.pl oraz www.eures.praca.gov.pl

ADRES REDAKCJI: 63-200 Jarocin, ul. Wolności 1a, tel./fax (62) 747-37-60; 747-15-31, e-mail - redakcja@gj.com.pl, http://www.gj.com.pl REDAGUJE ZESPÓŁ: Anna Gauza, Anna Konieczna, Anna Kopras-Fijołek, Bartosz Nawrocki, Piotr Piotrowicz (redaktor naczelny), Elżbieta Rzepczyk, Lidia Sokowicz, WYDAWCA: Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o. o., Jarocin, ul. Wolności 1a, DRUK: Drukarnia AGORA S.A., 64-920 Piła, ul. Krzywa 35, DZIAŁ REKLAMY: Artur Antczak (508/318-922), Angelika Włodarczyk (509/082-772), 63-200 Jarocin, ul. Wolności 1a, tel. (62) 747-47-47, BIURO OGŁOSZEŃ: 63-200 Jarocin, Rynek 21, wejście od ul. Mickiewicza, czynne codziennie: 900 - 1600, tel. (62) 505-30-00, KOLPORTAŻ: Jarosław Jerzyński, tel. (62) 749-86-40, OBSŁUGA KOMPUTEROWA: Dariusz Fijołek, Barbara Pomykaj, tel. (62) 749-86-46. Redakcja nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń. Anonimów nie publikujemy. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Wykorzystanie i rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych wymaga zgody wydawcy.

12 lutego

• Powiatowy Rzecznik Konsumentów w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 14.00 w środy w godz. 10.00 - 16.00 ul. Kościuszki 16, pok. nr 2 tel. (62) 747-73-42

Turystycznego w Żerkowie Kasper Ekert. - Funkcjonowanie centrum tu na miejscu sprawdziła i oceniła komisja konkursowa. Poza działalnością kulturalną, jako jedna z nielicznych jednostek - właśnie kulturalnych, prowadzimy szeroko zakrojoną działalność gospodarczą i jesteśmy jednym z liczących się pracodawców - zatrudniamy 60 osób - podkreśla dyrektor MCT. Nominacje i nagrody były następstwem wcześniejszych obrad kapituły konkursowej, która  oceniała zgłoszenia zakwalifikowane do fi-

4.348 Liczba zarejestrowanych 162 110 Liczba wyrejestrowanych 140

DYŻURY PEŁNIĄ

Trzy firmy z powiatu jarocińskiego: PPHU „Ania” Anna Malecha z  Jarocina, Spółdzielcze Przedsiębiorstwo „ZAL-MET” Konrad Kołacki z Zalesia oraz Ośrodek Kultury i Rekreacji - Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie wyróżnione zostały tytułem „HIT”, przyznanym w Konkursie Gospodarczo-Samorządowy HIT Wielkopolski 2009. - Ten tytuł jest dużą nobilitacją i wyróżnieniem nie tylko dla nas, ale dla całego samorządu żerkowskiego - komentuje dyrektor Mickiewiczowskiego Centrum

16

Hity dla najlepszych

(62) 749-86-49 konieczna@gj.com.pl

Liczba bezrobotnych 4.296 5 lutego

stronę redaguje

ANNA KONIECZNA

7 (140) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

rynek pracy

II

magazyn


7 (140) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

INFORMACJE

Aparatura medyczna za 3,6 mln zł

Nowy blok operacyjny Nowy blok operacyjny, czyli trzy sale operacyjne i sala wybudzeń oraz centralna sterylizatornia - wszystko wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny o  wartości 3,6 mln zł - służą już pacjentom i pracownikom szpitala w Jarocinie. Uroczyste oddanie nowej części placówki odbyło się w poniedziałek. - Nowoczesny sprzęt to dla szpitala rzecz bardzo ważna, dla mnie jednak znacznie ważniejsza jest możliwość zapewnienia - dzięki tym urządzeniom, lepszej opieki nad pacjentem - powiedział w czasie otwarcia szef placówki Tomasz Paczkowski. - Bo to pacjent jest jądrem każdego szpitala. Bez niego cały ten nowy sprzęt, aparaty, byłyby całkowicie niepotrzebne. Nie można o  tym ani na chwilę zapomnieć - podkreślił Paczkowski. W czasie uroczystości głos zabrał również starosta Stanisław Martuzalski. - Moje służby przygotowywały mi na dzisiaj przemówienie, jednak, kiedy tu wszedłem, łezka zakręciła mi się

magazyn

w oku, choć mówią, że chłopaki nie płaczą. Dlatego będę mówił to, co mi serce dyktuje. Jeszcze trzy lata temu niewiele wiedziałem na temat szpitala, teraz mógłbym mówić o  tym miejscu bez końca - stwierdził szef powiatu. W  czasie otwarcia wojewoda wielkopolski Piotr Florek przekazał staroście akt własności gruntu po byłej betoniarni przy drodze do Słupi, na którym powiat zamierza pobudować lądowisko dla helikopterów ratownictwa medycznego. Nowoczesny blok operacyjny wyposażony został między innymi w wysokiej klasy kolumny anestezjologiczne, stoły operacyjne i instrumentarium chirurgiczne. W szpitalu uruchomiono też centralną sterylizatornię, której do tej pory w placówce nie było. - Sterylizacja odbywała się w  kilku miejscach, co mimo zachowania wszelkich reżimów sanitarnych nie było najlepszym rozwiązaniem - mówi szef placówki Tomasz Paczkowski. Szpital mógł

wyposażyć nowe pomieszczenia dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wysokości 2 mln 718 tys. zł z  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Uruchomienie bloku operacyjnego i  centralnej sterylizatorni to kolejny, przedostatni etap oddawania do użytku nowej części szpitala. Do wyposażenia pozostanie jeszcze blok porodowy. - Nasze dotychczasowe działania pozwolą na dokonanie dalszych zmian i modernizacji, tym razem w starej części szpitala. Remont jest konieczny, by dostosować placówkę do wymogów rozporządzenia ministra zdrowia - wyjaśnia Tomasz Paczkowski. Poszukując środków na modernizację oddziałów, szpital złożył kolejny wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z funduszy unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na kwotę 3.077.968 zł. Placówka znalazła się na liście rezerwowej projektów wyznaczonych do dofinansowania. (ann)

Uroczyste przecięcie wstęgi przed drzwiami do nowego bloku operacyjnego

III

Nowy szef oddziału wewnętrznego jarocińskiego szpitala

Ordynator z Wielkiej Brytanii Od początku lutego oddziałem wewnętrznym jarocińskiego szpitala kieruje nowy ordynator. Jest nim dr hab. Jacek Piętek, który przeniósł się do Jarocina z Wielkiej Brytanii, gdzie był na kilkuletnim kontrakcie. Na stanowisku ordynatora zastąpił Krzysztofa Ochmana, który zrezygnował z pełnienia funkcji ze względów zdrowotnych. Przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii dr Piątek przez dwadzieścia lat był pracownikiem naukowym w Katedrze Fizjologii Człowieka Akademii Medycznej w Poznaniu. Rozmowa z JACKIEM PIĄTKIEM, nowym ordynatorem oddziału wewnętrznego w jarocińskim szpitalu Jak do tego doszło, że wybrał pan Jarocin? Pojechałem na dwa lata do Wielkiej Brytanii, a zostałem ponad cztery. Trzeba było w końcu zdecydować i wrócić do kraju. A w związku z tym szukałem pracy w okolicach Poznania. Jarocin wydaje mi się bardzo dobrym miejscem. Tym bardziej, że jestem naprawdę zaskoczony wysokim poziomem szpitala, zwłaszcza diagnostyki. W tej chwili możliwość wykonania badań w Jarocinie nie różni się niczym od klinik poznańskich. Z  resztą to samo jest na świecie. A z tego co wiem, nowy blok operacyjny i  sterylizatornia to jest już naprawdę światowy poziom. Jest pan nowym ordynatorem, czy wprowadzi pan jakieś zmiany w pracy oddziału? Za wcześnie, żeby coś na ten temat powiedzieć. Moim zdaniem oddział pracuje bardzo dobrze. Jeśli coś należałoby zmienić, to system, w  jakim funkcjonuje nasza służba zdrowia. Z doświadczenia, jakie wyniosłem z pracy za granicą, muszę przyznać, że w  Polskim systemie to pacjent jest w  lepszej sytuacji niż lekarz. Ten ostatni ma o  wiele więcej pracy. Ja w  Wielkiej Brytanii przyjmowałem do 10 pacjentów dziennie i to było wszystko. Tam nikt tak bardzo nie przejmuje się pacjentem jak w Polsce. Wystarczy spytać naszych rodaków, którzy wyjechali. Porady lekarskie przez telefon, długie terminy oczekiwania na przyjęcie, czy duża ostrożność w ordynowaniu antybiotyków, to normalna praktyka

w Wielkiej Brytanii. Kiedy wyniknęła sprawa tak zwanej świńskiej grypy, nikt nie szedł do lekarza. Pacjenci przez telefon albo za pośrednictwem internetu podawali objawy i jeżeli coś wskazywało na to, że może to być infekcja wirusowa byli kierowani do punktu, gdzie dostawali bezpłatne leki i wracali do domu. W ten sposób znacznie została ograniczona możliwość rozprzestrzeniania się tego wirusa. U  nas pacjenci są raczej innego zdania i domagają się wizyty u lekarza nawet z objawami, które wyleczyłyby zwykłe leki przeciwgorączkowe czy przeciwbólowe. A oni idą do przychodni, siedzą w poczekalni i  zarażają kolejnych 20, 30 osób. Myśli pan, że jest sposób żeby to zmienić? Proponowałbym wszystkim tym, którzy narzekają na polską służbę zdrowia przenieść się na miesiąc na przykład do Wielkiej Brytanii - po powrocie naprawdę wszystko będzie im się podobało. Inna sprawa, która mi się nasuwa, jeśli chodzi o zmiany, to z moich ocen wynika, że ok. 30 % pacjentów, kierowanych do szpitala, nie powinno tu trafić. Moim zdaniem większą odpowiedzialność za pacjentów powinni brać lekarze rodzinni. Może dobrym rozwiązaniem byłaby konsultacja telefoniczna między lekarzem rodzinnym a szpitalem, czy rzeczywiście pacjent potrzebuje hospitalizacji. Jednak to nie są problemy, które my możemy zmienić w obrębie szpitala w Jarocinie. Rozmawiała ANNA KONIECZNA

dr hab. JACEK PIĄTEK

Goście obecni na uroczystości otwarcia mieli okazję zwiedzić nowy blok operacyjny i sterylizatornię

Podziękowania z rąk pielęgniarek za pracę na rzecz szpitala otrzymali: przewodniczący rady powiatu Zygmunt Meisnerowski oraz dyrektor placówki Tomasz Paczkowski

Od kilku tygodni mieszka w Jarocinie. Nowy ordynator oddziału wewnętrznego pochodzi ze Starachowic w województwie świętokrzyskim, ma 50 lat i dwoje dzieci - córka Małgorzata jest na piątym roku medycyny, a syn Marcin skończył architekturę. Jacek Piątek w 1985 r. uzyskał dyplom na Akademii Medycznej w Poznaniu. Cztery lata później zrobił specjalizację pierwszego stopnia z chorób wewnętrznych. W roku 1992 zdobył tytuł doktora, a w 1993 drugi stopień specjalizacji z interny. Natomiast w 2007 zakończył habilitację. Ordynator jarocińskiego oddziału wewnętrznego nie zamierza na tym zakończyć swojej kariery naukowej. Dr Piątek przez dwadzieścia lat był pracownikiem naukowym w Katedrze Fizjologii Człowieka Akademii Medycznej w Poznaniu. Pracował też w poznańskiej Klinice Chirurgii i Gastroenterologii przy ul. Przybyszewskiego. Obecnie, oprócz tego, że pracuje w naszym szpitalu, zaproponowano mu zajęcia na wydziale dla studentów zagranicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Nowy ordynator jarocińskiej interny pasjonuje się literaturą naukową. W wolnym czasie lubi też zbierać grzyby i pływać. Nie ukrywa, że od dłuższego czasu nie miał urlopu i bardzo przydałoby mu się kilka dni wolnego.


IV

magazyn

7 (140) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

ROLNICTWO Forum rolnicze dla wszystkich Forum rolnicze powiatu jarocińskiego odbędzie się 24 lutego. Początek spotkania zaplanowano na godzinie 10.00 w auli Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonimicznej w Jarocinie. Jego tematami będą: płatności z  Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, profilaktyka weterynaryjna, ubezpieczenia społeczne i majątkowe oraz profilaktyka bezpiecznej pracy w rolnictwie. Wszyscy chętni mogą się zgłaszać pod numerem tel. (62) 747-66-66. Zapisy przyjmowane są w  poniedziałki, środy i piątki w godz. od 8.00 do 14.00. Forum organizuje Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej. (era)

Interwencja

Pieniądze do krów tylko w pięciu województwach - Jakie warunki trzeba spełniać, aby uzyskać płatność do krów? Czy to prawda, że z tej formy wsparcia nie mogą korzystać hodowcy z Wielkopolski - chciał się dowiedzieć nasz czytelnik. - Płatność do krów przysługuje rolnikom z pięciu województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i  śląskiego. Tak zostało to ustalone rozporządzeniem ministerstwa rolnictwa - odpowiada Michał Kulak, Naczelnik Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich w BP ARiMR w Jarocinie. Zgodnie z przepisami, dopłaty będą przyznawane tylko do zwierząt,

które są zarejestrowane w siedzibie stada położonej na terenie wymienionych pięciu województw. Wszystkie te zwierzęta muszą być odpowiednio oznakowane i  zgłoszone do systemu identyfikacji i rejestracji, który prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. „Na realizację tej płatność w roku 2010 zostanie przeznaczona kwota 28,5 mln euro. Przy założeniu, że do takiego wsparcia kwalifikować się będzie ok. 200 tys. krów, stawka płatności do jednej sztuki wyniesie ok. 142,5 euro” - czytamy w komunikacie prasowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. (era)

Kupię maciory i knury

SKUP BYDŁA RZEŹNEGO

SUPER CENA!

tel. 728 816 891 728 333 298

Krowy, buhaje, jałówki

Odbieramy pojedyńcze sztuki

Tel. 667 300 427, 667 300 426

Konkurencyjne ceny! Szybkie płatności! Odbiór zwierząt z gospodarstwa!

AGRO - MIX

Części do ciągników i maszyn yn rolniczych, maszyny rolniczee AKUMULATORY « 6V190Ah

DO WSZYSTKICH TYPÓW CIĄGNIKÓW

ceny od 3500 zł ceny producenta, możliwość montażu Jarocin ul. Poznańska 1 Nosków ul. Koźmińska 27 Witaszyce al. Wolności 7

199 zł 225 zł « 12V45Ah 139 zł « 12V50Ah 145 zł « 12V55Ah 149 zł « 12V60Ah 160 zł « 12V72Ah 205 zł « 12V100Ah 250 zł « 12V120Ah 295 zł « 12V165Ah 379 zł

« 6V165Ah

TURY

tel. 504/868-966 tel. 506/310-088 tel. 504/866-699


7 (140) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

magazyn

INFORMACJE

V

PWiK zamierza budować wodociąg i kanalizację...

...nie tylko do biogazowni w Golinie Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Golinie ma zostać wydłużona m.in. do planowanej przez Janusza Wojtczaka biogazowni. PWiK na budowę sieci wodociągowej zamierza wydać 190 tys. zł, a na kanalizację 790 tys. zł. Z planu inwestycyjnego spółki wynika, że przedsięwzięcie dotyczy „inwestycji związanej z biogazem w miejscowości Golina”. Biogazownię zamierza stawiać firma Biogaz-Tech, której prezesem jest znany przedsiębiorca Janusz Wojtczak. Na te wydatki zwrócił uwagę radny Mikołaj Kostka. - Jest to bodaj największa taka podmiotowa inwestycja. Czy pan

prezes podjął analizę pod kątem zasadności ekonomicznej inwestycji? - pytał na grudniowym posiedzeniu komisji rozwoju. - Gdybyśmy stricte patrzyli na uzasadnienie ekonomiczne poszczególnych inwestycji, to wiele z nich, które PWiK buduje w ramach zaspokojenia potrzeb mieszkańców, byłaby ekonomicznie nieuzasadniona - stwierdził prezes Jerzy Wolski. - Na wielu inwestycjach w  kanalizację, zwłaszcza tam, gdzie zabudowa jest rozproszona, PWiK tra-

ci. Wyjaśniał, że aby zrekompensować utracone zyski, spółka szuka nowych odbiorców - komercyjnych. - Nie neguję ekspansji na rynek przemysłowy - zaznaczył Mikołaj Kostka - aczkolwiek uważając, że jest to inwestycja proporcjonalnie wysoka, jeśli chodzi o nakłady finansowe, a dotycząca tylko i wyłącznie jednego podmiotu gospodarczego, wnioskuję o uszczegółowienie tej odpowiedzi. Radny chciał też wiedzieć, jaką ilość wody będzie pobierała biogazownia i w ja-

kiej ilości zrzucała ścieki. Jerzy Wolski zobowiązał się odpowiedzieć na grudniowej sesji, ale nie zrobił tego. Mikołaj Kostka w połowie stycznia skierował zapytanie na piśmie. „Gazecie” szef spółki PWiK tłumaczy, że użyte w  planie sformułowanie to nazwa umowna. Kanalizacja będzie realizowana nie tylko na potrzeby biogazowni. - W  pobliżu terenu objętego inwestycją znajdują się działki zabudowane w ilości 8 szt. oraz działki niezabudowane w ilo-

ści 23 sztuk nieobjęte procesem kanalizacji miejscowości Golina w latach 2003 - 2004 ze względu na brak w projekcie sieci kanalizacyjnej do tych działek - wyjaśnia szef spółki. Ponadto tereny wzdłuż drogi krajowej nr 15, gdzie mają przebiegać sieci, w  studium zagospodarowania gminy są przeznaczone pod działalność gospodarczą. Według Jerzego Wolskiego, wydłużając w tym kierunku sieć, przedsiębiorstwo przygotowuje się też do realizacji zawartego z gminą

Koźmin porozumienia w sprawie uregulowania gospodarki ściekowej zlewni Lubieszki i poprawy jakości wody w roszkowkim zbiorniku. Plany zakładają podłączenie w przyszłości do tej kanalizacji trzech miejscowości z gminy Koźmin: Borzęcic, Sapieżyna i Wałkowa. Nowy wodociąg ma mieć większą średnicę niż istniejący. Prócz zaopatrzenia nieruchomości w wodę, będzie służył również do celów przeciwpożarowych. (ag)

WYDATKI W GOLINIE

wydłużenie sieci wodociągowej - z ul. Dworcowej, 1800 m 2010 r. - 15 tys. zł 2012 r. - 175 tys. zł wydłużenie sieci kanalizacyjnej - 400 m kanalizacji tłocznej i 1.200 m kanalizacji grawitacyjnej, 2010 r. - 40 tys. zł 2012 r. - 750 tys.

Argumenty prezesa PWiK-u za realizacją inwestycji Potencjalni klienci - 280 osób, w tym przedsiębiorcy (tereny wzdłuż „15” przeznaczone są w  studium zagospodarowania gminy pod działalność gospodarczą) Zwiększenie sprzedaży wody o 9.400 m sześć. rocznie, zakładając średnie zużycie wody na osobę - 2,8 m sześć. Zwiększenie zrzutu ścieków o 9.400 m sześć. Przychody - 78 tys. zł netto rocznie (uwzględniając ceny wody i ścieków, które będą obowiązywać od 1 marca) przy kosztach 49 tys. 100 zł rocznie: amortyzacja - 22 tys. 100 zł podatek od nieruchomości - 19 tys. 600 zł koszty eksploatacji - 1 tys. 800 zł pozostałe (m.in. energia) - 5 tys. 600 zł

Rury pobiegną wzdłuż dł drogi krajowej nr 15 - w kierunku Wałkowa, częściowo po trasie istniejącego wodociągu - do wytwórni mas bitumicznych Drobudu

Sieć będzie wydłużana z ulicy Dworcowej

Nieporozumienie albo przejęzyczenie Rozmowa z Januszem Wojtczakiem Zamierza pan partycypować w budowie sieci? Czy PWiK zwrócił się do pana z  taką propozycją? Nie. Na tym poziomie nie było żadnych rozmów o  finansowaniu tej konkretnej inwestycji. A rozważa pan tę możliwość? Przydomowa oczyszczalnia ścieków kosztuje góra 10 tys. zł. To, ile ja miałbym partycypować w li-

nii, która podłączy moich czterech pracowników socjalnych? To jest dla mnie prosty rachunek ekonomiczny. Nie mam takich potrzeb. Będę miał czterech pracowników na etacie. Czyli to nie jest inwestycja na potrzeby biogazowni? Biogazownia jest ogromną inwestycją w sensie kapitałowym, która będzie przynosiła bardzo zna-

czące profity dla gminy w formie podatku dochodowego i od nieruchomości, ale jeżeli chodzi o sferę socjalną, to można bez problemu załatwić budując przydomową oczyszczalnię ścieków. Natomiast ta inwestycja to jest jakieś nieporozumienie albo przejęzyczenie. Ona z tego co wiem dotyczy wielu innych rzeczy ważnych z punktu widzenia PWiK-u.


VI

magazyn

7 (140) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

INFORMACJE Ranking kondycji finansowej samorządów

Powiat 45 miejsc w górę, Jarocin w dół Powiat jarociński ma najlepszą kondycję finansową spośród samorządów tego szczebla w całej Wielkopolsce. W rankingu tygodnika „Wspólnota” awansował z 68. na 23. miejsce w Polsce. Jarocin spadł - z 60. pozycji na 68. O WYNIKU GMINY JAROCIN Nadwyżka na mieszkańca pozycja w rankingu za Lider rankingu - Polkowice

364,71 zł 2008 r. - 68 2007 r. - 60 1.197,89 zł

prof. PAWEŁ SWIANIEWICZ, autor rankingu

Z pozycji, którą zajmuje Jarocin wnioskuję, że prawdopodobnie przy takich przeciętnych kredytach, jakie zaciągają samorządy, zdolność kredytowa Jarocina powinna wzrosnąć - skoro jest na 68. miejscu wśród 270 miast powiatowych. Jarocin, w  porównaniu z przeciętym miastem powiatowym ma trochę większe możliwości inwestowania.

Sytuację finansową samor ządów oceniano w oparciu o wielkość nadwyżki operacyjnej w 2008 r. Jest to różnica pomiędzy dochodami bieżącymi budżetu a  wydatkami. Zdaniem autora rankingu, nadwyżka jest najlepszym miernikiem sytuacji finansowej samorządu i jego zdolności kredytowej. - Ten wskaźnik pokazuje, ile co roku zostaje nam pieniędzy po wydaniu na bieżące potrzeby - tłumaczy prof. Paweł Swianiewicz, kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej Uniwersytetu Warszawskiego. - Jak byśmy porównali z budżetem domowym, to chodzi o wydatki na jedzenie, opłacenie rachunków, kupienie dzieciom przyborów szkolnych. Nadwyżka

Ekologiczna nagroda dla jarocińskiej spółki

wyżki na mieszkańca, cieszy się starosta. - Rankingi publikowane przez „Wspólnotę” wyciskają sam sens z zadań i z funkcjonowania samorządu. Nie ma otoczki piarowskiej - podkreśla Stanisław Martuzalski. Skarbnik powiatu Jacek Jędrzejak wyjaśnia, że na ten wynik złożyły się m.in. wyższe udziały w podatkach PIT i CIT oraz większe dotacje od wojewody. Według skarbnika, oszczędnie gospodarowano środkami i nie zaciągnięto kredytu. Dobrą passę powiat utrzymał w  2009 r. Nadwyżka wyniosła ponad 7 mln zł, czyli około 100 zł na mieszkańca. Jarocin nieznacznie spadł w zestawieniu - z pozycji 60. na 68. Pozostałe nasze gminy w ogóle nie są notowane. (ag)

O WYNIKU POWIATU JAROCIŃSKIEGO Nadwyżka na jedną osobę pozycja w rankingu: Lider rankingu - powiat buski

90,79 zł 2008 r. - 23 2007 r. - 68 152,05 zł

STANISŁAW MARTUZALSKI

starosta jarociński Ważne, że to nie jest jakiś tam ranking jeden z wielu, ale bardzo ściśle związany z nową ustawą o finansach publicznych. On wskazuje, że mamy ogromne możliwości wykonywania inwestycji w przyszłości w aspekcie swojego stanu finansów.

prof. PAWEŁ SWIANIEWICZ

Wskaźniki finansowe powiatów są na ogół bardzo niestabilne, bo powiaty są bardziej zależne od transferów pieniędzy z zewnątrz niż gminy. Faktycznie wielkość nadwyżki świadczy o zdolności do prowadzenia inwestycji i gdyby się ta świetna pozycja utrzymywała w dłuższym czasie, przez kilka kolejnych lat, to wtedy bym powiedział: Zgadzam się z panem starostą, z zastrzeżeniem - jak na powiaty, które w ogóle są słabe, jarociński ma doskonałe możliwości finansowania inwestycji. Byłbym jednak ostrożny, czy się nie okaże, że był to jednoroczny „wyskok”.

Cena wynosi ponad 800 tys. zł

Przyjazny PWiK Tytułem „Firma przyjazna środowisku” zostało nagrodzone Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie. - PWiK został zgłoszony do tego konkursu za swoją działalność w  zakresie skanalizowania gminy Jarocin, restrukturyzacji przedsiębiorstwa i  osiągniętych wyników w  latach 2003 - 2009 - mówi prezes Jerzy Wolski. Jego zdaniem to prestiżowe wyróżnienie. Pod certyfikatem

operacyjna to jest to, co na bieżąco dostajemy - np. pensję (w przypadku gminy - np. podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach dochodowych, subwencje) minus to, co wydajemy na bieżące potrzeby. Dla gminy czy powiatu, to pensje nauczycieli, urzędników, opłaty związane z funkcjonowaniem urzędów, szkół, wszelkiego rodzaju usług, które samorząd świadczy. - To, co nam zostaje możemy wydać na rozwój - na inwestycje, a jeśli mamy dług, na jego spłatę - podkreśla prof. Swianiewicz. Dodaje, że im nadwyżka większa, tym większe możliwości inwestowania. Z  najlepszego w  Wielkopolsce wyniku naszego powiatu - ponad 90 zł nad-

Burmistrz sprzedaje przedwojenną kamienicę

dla jarocińskiej spółki podpisał się przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Nagród finansowych nie było. Kapituła oceniała firmę w oparciu o przesłane przez PWiK materiały, a następnie przeprowadziła audyt na miejscu. Tytuły przyznano w  czterech kategoriach: przedsiębiorstwo, samorząd, promotor i mecenas ekologii. Konkurs „Przyjaźni środowisku” odbył się po raz jedenasty. (ag)

• budynek murowany, podpiwniczony, z częściowo użytkowym poddaszem, powierzchnia - 477 m2 • termin zagospodarowania nieruchomości - 2 lata od zawarcia umowy kupna • cena budynku 652.300 zł (na własność) • cena działki 190.800 zł (użytkowanie wieczyste)

Przedwojenną kamienicę przy ul. Kościuszki 17 burmistrz Jarocina wystawił na sprzedaż. Cena budynku z gruntem wynosi 843.100 zł, z tym, że działka ma być przyszłemu

Certyfikat prezes PWiK-u odebrał 5 lutego podczas gali w Warszawie

nabywcy oddana w użytkowanie wieczyste na 99 lat. Kamienicę można przeznaczyć na cele usługowe, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy

wydaną w lipcu minionego roku. Na ten teren nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. (ag)

Nowe Miasto

Fot. www.przyjazni-srodowisku.pl

Droższe woda i ścieki

„Bal Przyjaznych Środowisku” w hotelu Sofitel Victoria (na pierwszym planie tańczący prezes PWiK-u). „Goście wyśmienicie bawili się do samego rana przy dźwiękach utworów wykonywanych m.in. przez Joannę Jabłczyńską wraz z zespołem Viniband” - czytamy na oficjalnej stronie internetowej konkursu

O 10 groszy wzrośnie cena metra sześciennego wody i  ścieków w gminie Nowe Miasto. Złotówkę więcej mieszkańcy zapłacą w ramach stałej opłaty. Bez zmian pozostanie jedynie cena ścieków dowożonych beczkowozami. Dyskusje na temat zaproponowanych przez wójta Aleksandra Podemskiego nowych cen wody i ścieków prowadzone były na styczniowej sesji oraz na kilku posiedzeniach połączonych komisji nowomiejskiej rady. Podczas

ubiegłotygodniowych obrad radni przyjęli propozycję bez słowa. - Nie ma konieczności głosowania taryf. Uchwała byłaby zasadna jedynie, gdyby rada chciała odrzucić proponowane stawki. Taryfy zostały przedstawione radnym, przedyskutowane i wejdą w  życie - powiedział przewodniczący Janusz Janicki. Od 1 kwietnia opłata za metr sześcienny wody wynosić będzie 2,00 zł. Za metr sześcienny ścieków mieszkańcy zapłacą 2,10 zł.

Uwzględniając sugestie radnych, wójt wycofał się jedynie z podniesienia o 20 % opłaty za ścieki dostarczane beczkowozami. Będzie ona wynosić nadal 2,50 zł za metr sześcienny. Największy wzrost - aż o 50 % dotyczy opłaty stałej. Podemski nie tylko nie podzielił opinii radnych, którzy wnioskowali o likwidację abonamentu, ale podtrzymał zaproponowaną stawkę. Po podwyżce będzie ona wynosić 3 zł od licznika. (ls)


7 (140) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

magazyn

INFORMACJE

VII

Ilu bezrobotnych jest w powiecie jarocińskim?

Prawie 60 osób było zainteresowanych podjęciem pracy w Bricomarche, choć market może zatrudnić tylko jedną. Niektórzy w kolejce po pracę stali blisko trzy godziny.

W wąskim korytarzu części biurowej marketu stoi kilkadziesiąt osób, w  większości kobiety. Są w  różnym wieku, z  różnym wykształceniem: od liceum ogólnokształcącego poprzez studia licencjacie na Akademii Ekonomicznej kończąc. Wszystkie są bezrobotne i wszystkie mają nadzieję, że znajdą pracę. - Pytają, czy pracowałaś w  księgowości lub kadrach - mówi jedna z kandydatek, wychodząc z pokoju, gdzie odbywają się rozmowy kwalifikacyjne na stanowisko pomoc kadrowo-księgowa. - Chyba zaraz pójdę do domu. Nie mam doświadczenia… - kwituje dwudziestokilkuletnia kobieta. - Pani jak pracowała w  kadrach, to niech pozostanie - radzi jedna drugiej. Z  każdą chwilą coraz więcej z nich

Fot. Elżbieta Rzepczyk

Trzygodzinna kolejka po pracę

Prawie 60 osób chciało podjąć pracę w Bricomarche w Jarocinie

narzeka na wydłużającą się kolejkę. - Szukałam pracy w firmie „Wesołek” w Chociczy, to spotkanie z kandydatami było umówione co 15 minut. Stać tyle czasu w kolejce to jest masakra - mówi Hanna Szwajcak. Kobieta przez ostatnie 25 lat pracowała w Kotlin Sp. z o.o. Wtóruje jej Marta Młynarczyk, która do Bricomarche przyszła po tym, jak straciła pracę w „Piotrze i Pawle” w Wrocławiu. Miała zostać zwolniona za to, że wzięła urlop na żądanie, bo miała egzamin na studiach. Ogłoszenie o  pracy wywieszono na drzwiach marketu i w Powiatowym Urzędzie Pracy. To w pośredniaku zawierało także informację, że rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 11 lutego o godz. 11.00. Dokumenty rekrutacyjne

PWiK nie zgadza się na wodomierz w piwnicy

Sprawozdanie komisji rewizyjnej Rady Gminy w Jaraczewie

Drążenie studni jedynie firma Kanbud Sp. z o.o. (...), która na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie świadczy usługi w zakresie obsługi sieci i przyłączy wodociągowych na terenie gminy Jarocin” - czytamy w piśmie podpisanym przez Jerzego Wolskiego. Nie tyle brak podstawy prawnej, ile narzucenie konkretnej firmy oburzyło małżeństwo wnioskujące o przeniesienie wodomierza. - Gdyby to było na koszt PWiK-u, bez problemu, ale ja dlaczego mam wydawać 2,5 tys. zł? - pyta mieszkaniec Wilkowyi. Napisali kolejne pismo do PWiK-u i wystosowali skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jerzy Wolski ewentualnej kontroli się nie obawia. Tłumaczy, że wzór umowy zawieranej między klientem a przedsiębiorstwem i regu-

Dlaczego PWiK nie zgadza się na przeniesienie wodomierza?

„Po pierwsze, od 2005 r. konsekwentnie prowadzimy proces porządkowania gospodarki wodomierzowej na terenie gminy Jarocin. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest sytuacja, w której budynek zajmuje całą powierzchnię gruntu - nie ma wtedy fizycznej możliwości zlokalizowania studni wodomierzowej. Jednakże w przypadku nieruchomości stanowiącej Pani własność istnieje techniczna możliwość nabudowania studni na istniejącym przyłączu. Po drugie, obecna lokalizacja wodomierza głównego nie spełnia aktualnych warunków technicznych” - wyjaśnia w piśmie do mieszkanki Wilkowyi prezes Jerzy Wolski.

lamin świadczenia usług UOKiK już oceniał. - Nie wszczęto wobec nas postępowania - podkreśla szef wodociągów. W kolejnym piśmie do mieszkanki Wilkowyi prezes nie tylko podaje przepisy, na podstawie których nie zgodził się na umieszczenie wodomierza w budynku. Jerzy Wolski wyjaśnia też: „(...) wskazana przez nas firma Kanbud Sp. z o.o. nie musi wykonywać wszystkich prac i dostarczać wszystkich materiałów, w  tym studni wodomierzowej”. Dalej informuje, że usługę może wykonać inna firma, jeśli zatrudnia osoby mające uprawnienia budowlane. Zaznacza, że Kanbud musi jedynie sprawować nadzór nad całością robót, rozplombować wodomierz, przenieść i zaplombować go w studzience.

KZB ma się poprawić

Roman Szulczyński, dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pleszewie Zakład wodociągów ma prawo narzucić warunki przyłączenia czy lokalizacji wodomierza, bo przecież po to odbiorca o nie występuje. Generalnie od ubiegłego roku wydajemy warunki, w których określamy, że wodomierz ma być montowany w szczelnej, atestowanej studzience. To jest na koszt odbiorcy. Rozporządzenie w tym zakresie daje uprawnienia nie dla klienta, ale eksploatującego wodociąg. Ten, kto wydaje warunki może wybrać, czy wodomierz ma być umieszczony w budynku, czy w studni.

(ag)

Teresa Jakutowicz, wicedyrektor biura informacji i promocji w ministerstwie infrastruktury

Fot. Archiwum

Mieszkanka Wilkowyi zwróciła się do jarocińskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o  zgodę na przeniesienie wodomierza. - Jest w piwnicy pod dawnym pomieszczeniem kuchni. Drewnianą podłogę zrywamy, wylewamy posadzkę zakrywając wejście do piwnicy - znajduje się tam jedynie wodomierz. W związku z tym, że nie byłoby dostępu do urządzenia pomiarowego, chcemy je przenieść jedynie dwa metry w górę - tłumaczy jej mąż. PWiK się nie zgodził. W pierwszym piśmie przedsiębiorstwo nie podało podstawy prawnej, na której oparło swoją decyzję. Prezes poinformował natomiast, że jest możliwość wykonania studni wodomierzowej i  przeniesienia do niej urządzenia pomiarowego. „Czynności te może wykonać - na Pani koszt i na Pani zlecenie -

złożyło blisko 70 osób, a na spotkanie przybyło 56. - My nie umawialiśmy, tylko przekazywaliśmy informację, którą otrzymaliśmy z ofertą pracy - mówi Klaudia Owczarek, pośrednik pracy w Powiatowym Urzędzie w  Jarocinie. Przedstawiciel marketu przyznaje, że zorganizowanie rozmów o tej samej godzinie dla wszystkich kandydatów było błędem. - Nikt się nie spodziewał, że będzie takie zainteresowanie. Zaskoczyła nas ta ilość chętnych. Przeważnie na nasze oferty odpowiadało po 20 osób - wyjaśnia Karol Basty, główny księgowy. Do drugiego etapu rozmów zakwalifikowało się 18 osób. Księgowy zapewnia, że na następny etap rekrutacji zostaną zaproszone w dwóch grupach. (era)

„Dopuszcza się umieszczenie zestawu wodomierza głównego w studzience poza budynkiem, jeżeli jest on niepodpiwniczony i nie ma możliwości wydzielenia na parterze budynku miejsca, o którym mowa w ust. 1” (rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). (fragment tego wyjaśnienia publikowaliśmy we wrześniu 2009 r., przy okazji podobnej interwencji)

Sprawozdanie z komisji rewizyjnej przedstawiła przewodnicząca Aleksandra Nawrocka

Komunalny Zakład Budżetowy w Jaraczewie ma poprawić ściągalność należności za wodę i ścieki oraz wynegocjować z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie korzystniejsze stawki za odbiór nieczystości - to zalecenia pokontrolne komisji rewizyjnej. Komisja zlustrowała funkcjonowanie KZB w ubiegłym roku. Wyniki kontroli przedstawiła jej przewodnicząca Aleksandra Nawrocka na ostatniej sesji. Komisja zaleciła poprawić ściągalność należności za wodę i ścieki. - Przeprowadzić kompleksową kontrolę stanu technicznego wszystkich hydroforni, a  następnie sukcesywnie dokonywać ich remontu, podjąć rozmowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w celu wynegocjowania korzystniejszych stawek za odbiór ścieków - mówiła Aleksandra Nawrocka. Komisja sprawdziła także część przetargów. Nie dopatrzyła się w nich nieprawidłowości. (era)


VIII

magazyn

7 (140) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

OGŁOSZENIA

W dniach od 22 do 28 lutego 2009 r. będzie obchodzony

Tydzień Ofiar Przestępstw Jedną z planowanych form pomocy jest udzielanie bezpłatnych porad ofiarom przestępstwo przysługujących im uprawnieniach. W ramach wskazanego Tygodnia w dniach od 22 do 26 lutego 2010 r. w położonych w okręgu ostrowskim miejscowościach będących siedzibami prokuratur będą zorganizowane dyżury prokuratorów, w celu udzielania porad ofiarom przestępstw. Dyżury prowadzone będą we wskazanych dniach w godzinach od 9:00 do 15:30 w: - Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wlkp., ul. Krotoszyńska 7, - Prokuraturze Rejonowej w Ostrowie Wlkp. przy ul. Sądowej 2, - Prokuraturze Rejonowej w Kaliszu przy PI. św. Józefa 5, - Prokuraturze Rejonowej w Jarocinie przy Al. Niepodległości 19, - Prokuraturze Rejonowej w Kępnie przy Al. Marcinkowskiego 10, - Prokuraturze Rejonowej w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10a, - Prokuraturze Rejonowej w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 33, - Prokuraturze Rejonowej w Pleszewie przy Pl. Kościelnym L

OKNA

OPAŁ - NAWOZY

GOSPODARCZE INWENTARSKIE • piwnice • garaże • pomieszczenia gospodarcze

Wojciech Banaszak Łobez 11, tel. (62) 740-84-89, 609/052-920

PRODUKCJA Mirosław Raszewski Wolica Pusta 8 (przy trasie na Poznań) tel. 505/724-704

OPAŁ: ORZECH MIAŁ WĘGIEL BRUNATNY BRYKIET

Usługi transportowe od 1 - 28 ton

www.zkzjarocin.pl

NAPRAWA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

POKRYCIA DACHOWE Blachodachówka od

14,99

• DACHÓWKI CERAMICZNE, CEMENTOWE • PŁYTY WARSTWOWE • BLACHY TRAPEZOWE, DACHÓWKOWE • RYNNY, AKCESORIA DACHOWE B E Z P Ł AT N E P O M I A R Y I K A L KU L A C J E , USŁUGI BL ACHARSKO -DEKARSKIE I REMONTOWO-BUDOWLANE

SPRZEDAŻ I MONTAŻ OKIEN PCV ALU DREWNO

ZIMOWA

PROMOCJA

NA OKNA PCV

360zł netto

do końca lutego

zł netto/m² P H B „ F L O R C Z Y K ” A r k a d i u s z F l o r c z y k , u l . Po w s t . W l k p . 3 4 , 63-810 Borek Wlkp., tel. (65) 571-63-55, 601/563-747

Firma Auto-Dutkiewicz zatrudni na samodziele stanowisko

BLACHARZA SAMOCHODOWEGO, oraz STAŻYSTĘ ze znajomością branży motoryzacyjnej na stanowisko SPRZEDAWCY SAMOCHODÓW

604 412 132Spawanie metodą MAG, TIG rozpoczęcie: 22.02.2010 r. godz. 16.00Spawanie elektrodami otulonymi rozpoczęcie: 22.02.2010 r. godz. 16.00Spawanie gazowe blach rozpoczęcie: 22.02.2010 r. godz. 16.00Kierowców wózków jezdniowych rozpoczęcie: 24.02.2010 r. godz. 15.00

 Specjalista ds. kadr i płac rozpoczęcie: 01.03.2010 godz. 16.00 

Operatorów cięcia plazmowego, gazowegoObsługa kas fiskalnychKsięgowość z wykorzystaniem komputeraObsługa komputera z InternetemObsługa pilarek spalinowych i elektrycznychBhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikamiBhp dla pracownikówSzkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin


7 (140) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

OGŁOSZENIA

STOLARSTOWO

MEBLOWE

50

WYPRZEDAŻ EKSPOZYCJI MEBLE KUCHENNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

%

Mieszków, ul. Radliniecka 10, tel. (62) 749-32-46

magazyn

IX


X

magazyn

7 (140) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

OGŁOSZENIA Cielcza, ul. Sienkiewicza 53a 63-200 Jaro cin tel. (62) 74 9-37-23, (6 2) 749-38-7 5

PROMOCJA ZIMOWA - P£YTA G-K BIA£A (2,6x1,2x12,5 )

17,30/szt BRUTTO

- P£YTA G-K ZIELONA (2,6x1,2x12,5 )

26,99/szt BRUTTO

-WE£NA DOMROCK GR.15 CM/ROLKA 6,25 m²

13,15/m² BRUTTO

- WE£NA DOMROCK GR. 10 CM/ROLKA 9 m²

9 zł/m² BRUTTO

- WE£NA ROCKMIN GR. 5 CM/PACZKA 9 m²

4,95 zł/m² BRUTTO

- WE£NA ROCKMIN GR. 10 CM/PACZKA 6 m²

9,85 zł/m² BRUTTO

- PROFIL CD 60 ODCINKI 2,6/3/4 mb - PROFIL UD 30 0DCINKI 4 mb

MAŁGORZATA & MONIKA GÓRALCZYK

1,85 zł/mb/BRUTTO 1,25 zł/mb/BRUTTO

PROMOCJA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW ZAPRASZAMY od poniedziałku do piątku godz. 7.00 - 16.00, sobota 8.00 - 13.00 www.rolmex.pl

DREWNO OPAŁOWE DĘBOWE P.H.U. SAWPOL Tel. 600/021/935 Świadczymy usługi w zakresie:

LAKIEROWANIE PROSZKOWE kolory wg palety RAL

• FREZOWANIE I PRODUKCJA KÓŁ ZĘBATYCH • TOCZENIE • REMONTY MASZYN STOLARSKICH • PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO MASZYN DO PROD. MEBLI • POMIARY ELEKTRYCZNE • WYKONAWSTWO ORAZ NAPRAWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH • SPAWANIE • OBRÓBKA BLACH - CIĘCIE, GIĘCIE • PRODUKCJA METALOWYCH STELAŻY DO BIUREK, STOŁÓW, ŁÓŻEK Z O T E C H jfm Sp. z o. o. www.zotech.com.pl; e-mail zotech@zotech.com.pl tel. (62) 50 53 600, 602, fax (62) 50 53 610 ul. Powstańców Wlkp. 1, 63-200 Jarocin

Sa lon Fryzjersk i Jarocin, ul. Wrocławska 104b tel. (62) 747-75-95 pn. - pt. 12.00 - 19.00, sob. do uzgodnienia

„ANNA”

Realizujemy własną wizję fryzjerstwa. Naszym atutem jest doświadczenie zdobywane pod okiem wielkich fryzjerów i znanych stylistów. Oprócz fachowej wiedzy, duże znaczenie ma dla nas jakość i marka wykorzystywanych przez nas produktów.

polecamy

ekskluzywne

kosmetyki

do pielęgnacji włosów w domu

STAROSTA JAROCIŃSKI

STAROSTA JAROCIŃSKI

informuje, że w dniu 3 lutego 2010 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarocinie Al. Niepodległości 10-12 oraz w siedzibie Wydziału Rozwoju przy ul. Kościuszki 10, został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w Roszkowie gm. Jarocin, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz KPCB „CERABUD” S.A. w Krotoszynie na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 ze zm.).

informuje, że w dniu 3 lutego 2010 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarocinie Al. Niepodległości 10-12 oraz w siedzibie Wydziału Rozwoju przy ul. Kościuszki 10, został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanych położonych w Jaraczewie przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie art. 204 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 ze zm.).


7 (140) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

magazyn

OGŁOSZENIA K R E D Y T Y: - gotówkowe - realne - konsolidacyjne - samochodowe - hipoteczne - dla rolników

zaprasza wszystkie Panie na wyjątkowo szaloną zzap noc z okazji

DNIA KOBIET 5 lub 6 marca 2010 roku

Wyjątkowa muzyka, słodki poczęstunek, Wy W przepowiednia przyszłości, ppikantna pi ikk niespodzianka tylko dla kobiet Rezerwacje: tel. (61) 287-35-80, 693/11-56-11 KLĘKA 44

-

bez ukrytych opłat bez poręczeń bez zabezpieczeń minimum formalności oferty specjalne długie okresy spłat szybka decyzja dla każdego

PUNKT KREDYTOWY, PUNKT OPŁAT „DOBRE KREDYTY” ul. Wrocławska 78, Jarocin tel. (62) 597-76-67 fax (62) 590-38-41 pn. - pt. 9.00 - 17.00

„WIKPOL” WINIASZEWSCY Witaszyce, ul. Ceglana tel. 601-959-368, 607-911-228 (62) 749-63-13

Oferujemy: • orzech brunatny 240/t • miały wysokokaloryczne o niskiej zawartości popiołu i siarki w cenach od 380/t do 650/t • EKO groszki 4 rodzaje • groszek, orzech, kostka • materiały budowlane (cegła)

DOWÓZ GRATIS!

Oferuje praktyki zawodowe:

* KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII - na lata 2010/2012 - 3 miejsca wolne

* PRAKTYKI MIESIĘCZNE dla uczniów technikum i szkół średnich

Zgłoszenia: os. Konstytucji 3 Maja 32, tel. 605/965-566 lub (62) 505-50-00 od 11:30

PRODUCENT

różnież diagnostyka Peugeot

MONTAŻ INSTALACJI GAZOWYCH Sekwencyjny wtrysk gazu od 2.000 zł Jarocin, ul. Powstańców Wlkp. (dawna Fabryka Mebli) tel. (62) 749-61-93, 605/277-156

• szybkie, bezstresowe i profesjonalne szkolenie • egzamin w Poznaniu lub Kaliszu ZAPEWNIAMY • materiały do nauki • dowóz na egzmin

MEBLI KUCHENNYCH

biurowych, szaf pod zabudowę SPRZEDAŻ:

STOŁÓW, KRZESEŁ, MEBLOŚCIANEK, AKCESORIÓW

Chrzan, ul. Długa 14 tel. 608/778-027 onsta

GARAŻE

BLASZANE www.konstal-garaze.pl

BRAMY GARAŻOWE, TRANSPORT, MONTAŻ

Zapraszamy! 62-586-07-83 63-278-62-25 65-526-20-87 68-419-03-39 509/574-644

GRATIS! CAŁY KRAJ - RATY

A T Y

MECHANIKĘ POJAZDOWĄ

R

z dniem 15.11.2009 poszerzyliśmy działalność o

KURS NA PRAWO JAZDY kat. „B“ ANDRZEJ KMIEĆ

Rozpoczęcie kursu Szkoła Podstawowa nr 5

EGZAMIN W POZNANIU I KALISZU

- PŁATNE RATAMI - DOWÓZ NA ZAJĘCIA I EGZAMINY

SKŁAD OPAŁU

Krzysztof Kwaśniewski

XI

(62) 747-54-12 605/254-877, 695/928-311

AUTO GAZ

MONTAŻ NAPRAWA

MECHANIKA SAMOCHODOWA wymiany rozrządów - olei, serwis klimatyzacji

PIOTREX - JAROCIN

ul. Brandowskiego 7a (przeniesiono z ul. Poznańskiej) tel. 512/090-998


XII

magazyn

7 (140) 19 lutego 2010 www.jarocinska.pl

OGŁOSZENIA

PŁACISZ za prowadzenie rachunku? U NAS BEZ OPŁAT!!! Bank Spółdzielczy w Jarocinie oferuje Rachunek ROR

(rachunek osobisty) Bez opłat za: • Założenie i prowadzenie miesięczne rachunku • Przelewy wewnętrzne • Pierwsza karta do bankomatu • Wpłaty i wypłaty gotówkowe • Wypłaty w bankomatach SGB, MBR oraz BPS

Rachunek BS Rolnik

(rachunek dla rolników indywidualnych) Bez opłat za: • Prowadzenie miesieczne rachunku • Przelewy wewnętrzne • Wpłaty i wypłaty gotówkowe • Wypłaty w bankomatach SGB, MBR oraz BPS

Rachunek BS Standard

(rachunek dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) Bez opłat za: • Prowadzenie rachunku • Przelewy wewnętrzne • Wypłaty w bankomatach SGB, MBR oraz BPS MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA: • Kredytu odnawialnego w rachunku (także na podstawie historii rachunku z innego banku) • Dostępu do konta przez INTERNET - KONTO INTERNETOWE • UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY Rachunku

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

GEODETA POWIATOWY

A TAKŻE UDOSTĘPNIENIE: • WWW (Internet) • Serwisu SMS • Bankomatów i terminale POS

Bliższe informacje dostępne na stronie www.września.powiat.pl w zakładce ogłoszenia i komunikaty

Pełna informacja na www.bsjarocin.pl oraz w placówkach Banku Z A P R A S Z A M Y

Sklep Futra SKÓRY Odzież POLECAMY:

BLASZANE www.RobStal.pl

KUP TERAZ!

Z MONTAŻEM TANIEJ!

DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

PODŁOGOWYCH

TRANSPORT- MONTAŻ

PRODUCENT

tel. (65) 614-20-83, (61) 610-13-39, (63) 220-54-48, kom. 509/038-426

D R E W N A

Oferuje na sprzedaż płytę OSB 3

wymiary: 122x244 cm; gr. 15 mm cena: 15 zł m2 Posiadamy ilość 14 palet po 60 szt. Komplet stanowi: 2500,5 m2 za 37.507,00 zł

Kontakt: 661 915 780 e-mail: drewstyl@drewstyl.pl

SALON PANELI GRATIS! - CAŁY KRAJ, RATY

- węgiel drzewny 258 zł tona

H U R T O W N I A

USŁUGI KUŚNIERSKIE

GARAŻE

przy zakupie powyżej 2 ton udzielamy RABATU

DREWSTYL

Środa Wlkp., ul. Paderewskiego 11 (przy dworcu PKS), tel. (61) 285-63-69 Czynne od 9.00 do 18.00 sobota od 9.00 do 15.00

• Najnowszą kolekcję kożuszków damskich i męskich naturalnych • duży wybór futer długich i krótkich • szale, kołnierze futrzane, czapki • SKÓRY damskie i męskie (duży wybór) marynarki, żakiety, płaszcze, kurtki • garsonki

- węgiel z KWK Wujek (kostka, orzech I, orzech II, ekogroszek, groszek) - miał w szerokim asortymencie

MONTAŻ GRATIS

FARBY

AKCESORIA MALARSKIE Mieszalnik tynków żywicznych

MEBLE

KUCHENNE NA KAŻDY WYMIAR

W stałej sprzedaży posiadamy: - tarcicę liściastą i iglastą - boazerię - więźbę dachową Dodatkowo oferujemy: usługowe suszenie drewna w suszarni kondensacyjnej! ZADZWOŃ I ZAPYTAJ!!! 63-000 Środa Wlkp., Kijewo 40 (na terenie Hortexu)

725/798-551, 661/915-780

PRODUKCJA PRZEWÓZ OSÓB

PALET

szafy przesuwne garderoby regały, szafki meble pokojowe

sprzedaż kostki brukowej i brykietu z trocin

www.jaworski-meble.pl

STANOS, Jarocin

Golina, ul. 1 Maja 4 Tel. 887/207-886, (62) 740-47-79

Al. Niepodległości 30 (teren GS „SCh”)

tel. (62) 505-30-90

BUSEM DO NIEMIEC

I HOLANDII

HANOVER, DORTMUND, DUISBURG KOLONIA, STRAELEN, GELDERN, VENLO, EINDHOVEN, ROTTERDAM, AMSTERDAM wyjazdy: niedziela, czwartek powroty: poniedziałek, piątek

DOWÓZ NA MIEJSCE tel. 600/455-091, 602/678-855, 491759185003

gj_nr_07  

Nr indexu 34382X (0% VAT) ISSN 1230-851X Cena 2,80 zł tel. (62) 747-16-22 www.jarocinska.pl muzyka na żywo Nr 7 (1010) 19 lutego 2010 5 REST...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you