Gay&Night September 2015

Page 108

AQUAAEROBIKA ‘What happens in Russia makes me really sad’

13

ROTTERDAM PRIDE Alles en iedereen uit de kast voor Pride in Roffa

14

ANTWERP PRIDE Opzwepende feesten, pompende line-ups en powernaps!

20

ERIC KOLLEN ‘Als ik tijdens het schrijven geen stijve heb, is het niet goed’

30

NASSER ELAHMAD Duits-Libanese activist over zijn ontvoering en gay rights

04

28

45

COC vraagt om Europees LHBTI-beleid en LHBTIorganisaties op Curaçao, Aruba en Sint Maarten roepen op tot openstelling burgerlijk huwelijk

DJ Dirty-K weet wat de mensen willen. ‘Ik draai alles door elkaar. Zo heeft iedereen een leuke avond!’

Flamboyante Mika vraagt zich in de Heineken Music Hall af waar alle goede gays zijn gebleven

12

29

58

Onbeschermde sex gehad en nu ziek? Doe de symptomencheck op hebikhiv.nl

Meeslepende tragikomedie Mia Madre en schaamteloze lachfilm Vacation

27

35

Mounir Samuel / Misha M.

Gayguides voor Amsterdam, Antwerpen, Haarlem, Rotterdam, Nijmegen, Groningen, Eindhoven, Tilburg, Den Haag, Utrecht en Arnhem

WHAT’S HAPPENING

HEALTH

COLUMNS

HEY MR. DJ

REVIEWS

GOINGS

OUT & ABOUT

COLOFON / YPE


210

/ NIEUWS

Boot COC Nederland winnaar juryprijs ‘Beste boodschap’ De boot van COC Nederland heeft tijdens de Canal Parade in Amsterdam van de jury de prijs voor ‘Beste boodschap’ gekregen. ‘We zijn heel blij met de prijs en trots dat onze boodschap mensen heeft weten te raken!’, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. De jury van de Amsterdam Canal Parade, bestaande uit tvpresentator en journalist Cornald Maas (voorzitter), nieuwslezer Rik van de Westelaken, journaliste Margriet van der Linden,

004

modeontwerper Bas Kosters en Irene Hemelaar, directeur LHBTemancipatie van de Stichting Amsterdam Gay Pride, hebben alle tachtig boten beoordeeld.

Echte acceptatie

De jury over de boot van het COC: ‘Welke deelnemers hebben hun nek uitgestoken en ons wakker geschud met een maatschappelijk thema? De jury heeft boot 29 COC Nederland tot winnaar in deze categorie uitgeroepen. Motto: Tijd voor echte acceptatie! Er zijn helaas nog steeds veel meer mensen die aanstoot nemen aan een zoen tussen twee mannen of twee vrouwen dan aan een zoen

tussen man en vrouw. Zolang dat het geval is, schort er nog iets aan de acceptatie van de liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht.’

Ode aan de kus

Het COC bracht op haar boot een ode aan de kus. Twee mannen en twee vrouwen zoenden op grote hoogte op een regenbooglift. Het idee voor deze boot was gebaseerd op het rapport Wel trouwen, niet zoenen, van het Sociaal en Cultureel Planbureau, waaruit dit voorjaar bleek dat de gemiddelde Nederlander het prima vindt dat paren van gelijk geslacht mogen trouwen, maar met twee zoenende mannen

of twee zoenende vrouwen meer moeite heeft dan met een zoenende man en vrouw. Zolang dat verschil bestaat, is er geen sprake van echte acceptatie.

Andere winnaars

Dushi & Proud/Koninkrijksboot was winnaar in de categorie ‘Beste verbeelding van het thema #Share’. De boot van ING kreeg de prijs voor ‘Mooiste uitvoering’. Zij krijgen voor volgend jaar een wild card en hoeven niet mee te loten voor een plaats in de parade.


What’s Happening

COC: verbied LHBT-discriminatie in de Grondwet Het COC bepleit dat er een expliciet verbod komt op LHBT-discriminatie in artikel 1 van de Grondwet. Nu wordt LHBT-discriminatie daar niet genoemd, terwijl het artikel discriminatie op grond van onder meer godsdienst, ras en geslacht wel expliciet verbiedt. Volgens het COC wekt dat de indruk dat het gaat om een ‘tweederangs’ discriminatieverbod. ‘Er is een maatschappelijke noodzaak voor een verbod in de Grondwet’, zegt Tanja Ineke, voorzitter COC Nederland. ‘Zo krijgen LHBT’s vaak te maken met geweld en discriminatie, worden LHBT-jongeren veel getreiterd en liggen werkeloosheidscijfers bij transgenders tot vier maal hoger.’ Expliciete vermelding biedt bijzondere rechtsbescherming, zo concludeerde een speciale regeringscommissie al in 2006. Zo is discriminatie bij de rechter soms beter te bewijzen en dwingt

het de wetgever ervoor te zorgen dat LHBT’s ook in de toekomst beschermd worden tegen discriminatie. Expliciete opname van het verbod op LHBT-discriminatie in de Grondwet maakt duidelijk dat discriminatie wegens godsdienst en seksuele identiteit even zwaar wegen. Juist deze twee gronden schuren in praktijk nog wel eens, bijvoorbeeld wanneer weigerambtenaren met een beroep op godsdienst LHBT’s discrimineren. Wijziging van de Grondwet maakt deel uit van het voorstel van COC tot een nieuw Roze akkoord met regering en parlement, in navolging van het Roze Stembusakkoord uit 2012. In het akkoord zouden volgens het COC verder een hoger wettelijk strafmaximum bij discriminerend geweld, afschafng van geslachtsregistratie, een regeling voor meerouderschap en een verbod op transgendersdiscriminatie deel uit moeten maken. Het vorige akkoord was een succes en in twee jaar tijd werden vijf wetswijzigingen doorgevoerd.

‘Dijkhoff biedt Iraanse LHBT-asielzoeker te weinig bescherming’ Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) biedt LHBT-asielzoekers uit Iran te weinig bescherming. Dat stelt COC Nederland in reactie op een brief over de kwestie van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer van 21 juli. Het COC pleit voor een beleidswijziging. Dijkhoff schrijft aan de Kamer dat hij het asielbeleid voor LHBT’s uit Iran niet wil wijzigen. Dat betekent dat hij elk individueel asielrelaas van Iraanse LHBT’s afzonderlijk blijft toetsen en LHBT’s eventueel naar het land kan terugsturen. Volgens het COC is de situatie voor LHBT’s in Iran zo gevaarlijk dat geen enkele LHBT-asielzoeker nog zou moeten worden teruggestuurd, wat hun individuele asielrelaas ook is.

Executiedreiging

Human Rights Watch schrijft in een rapport over Iran dat

er voor LHBT’s een reële executiedreiging bestaat. Er zouden de laatste jaren zeker drie Iraniërs zijn geëxecuteerd wegens homoseksuele handelingen. Drie anderen werden ter dood veroordeeld. Uit een recent landenrapport over Iran van de Nederlandse regering blijkt dat de situatie voor LHBT’s de laatste jaren is verslechterd. Zo zijn de Iraanse autoriteiten tegenwoordig ook actief op datingsites om LHBT’s te vervolgen. Volgens de staatssecretaris is er geen sprake van ‘systematische vervolging’. Mensenrechtenorganisaties schreven twee jaar geleden in een brief aan de Iraanse regering dat LHBT’s in dat land wel degelijk systematisch worden vervolgd. Staatssecretaris Dijkhoff heeft deze brief echter niet bij zijn besluit betrokken. Opmerkelijk is dat Dijkhoff aankondigt christelijke asielzoekers uit Iran wél optimale bescherming te gaan bieden, omdat die groep volgens hem wel systematisch vervolgd zou worden.

Tekst COC Nederland Fotografie Tom Knoflook

210 005


210

/ NIEUWS

Kinderen hebben vaker meer ouders met minder rechten Het aantal ‘roze’ gezinnen met kinderen groeit. Meeroudergezinnen lopen tegen wettelijke hindernissen aan. Steeds meer lesbiennes, homo’s en bi’s kiezen ervoor om hun kinderen op te voeden met meer dan twee volwassenen. De biologische vader waarmee een lesbisch koppel een kind krijgt, vervult dan bijvoorbeeld een volwaardige ouderrol. Of alleenstaande (lesbische of heteroseksuele) vrouwen voeden een kind op met een homopaar. En er zijn homoseksuele en lesbische koppels die bij de opvoeding van hun kinderen alle vier een gelijkwaardige rol hebben. Alomvattend onderzoek ontbreekt, maar cijfers die wel beschikbaar zijn laten een duidelijk opwaartse trend zien: in 2001 adopteerden 58 duomoeders volgens het CBS het kind van hun vrouwelijke partner, in 2011 waren dat er al 351. De Stichting Meer dan Gewenst, die onder andere bijeenkomsten organiseert voor met name homoseksuele, lesbische en biseksuele wensouders, ziet een toenemende belangstelling. Per jaar komen er zo’n zevenhonderd mensen op af: paren van gelijk geslacht en alleenstaande hetero’s, lesbiennes, homo’s en bi’s. Vaak gaat het om mensen die een kind met meer dan twee ouders willen

opvoeden. De meeste deelnemers aan een recent onderzoek van de regering naar meerouderschap, vinden dat het ouderlijk gezag moet worden toegekend aan alle ouders die het kind daadwerkelijk opvoeden. Wat het COC betreft is het tijd om deze vormen van meerouderschap wettelijk goed te regelen, want nu mag een kind volgens de wet maar twee ouders hebben. Dat leidt tot dagelijkse problemen en onrechtvaardige situaties voor meeroudergezinnen. Ouders zonder juridische band met hun kind krijgen problemen aan de grens tijdens vakanties. Bij levensbedreigende situaties kunnen ze geen beslissingen nemen. Op ouderavonden op school zijn ze niet welkom. En als de ouder overlijdt, betaalt het kind veel meer successierechten over de nalatenschap. Het COC heeft de afgelopen vijftien jaar hard gevochten om de wet in overeenstemming te brengen met deze maatschappelijke werkelijkheid. Zo verdween in 2009 het verbod voor homoseksuele en lesbische paren om een buitenlands kind te adopteren. En dankzij de wet lesbisch ouderschap kan een niet-biologische moeder het kind van haar vrouwelijke partner sinds 2014 erkennen op het gemeentehuis in plaats van via een lange, dure en ingewikkelde adoptieprocedure.

Oproep openstelling huwelijk Caribisch Nederland LHBTI-organisaties op Curaçao, Aruba en Sint Maarten hebben in een gezamenlijke verklaring de parlementsleden, regeringen en gemeenschapsleiders van hun eilanden opgeroepen het burgerlijk huwelijk open te stellen voor paren van gelijk geslacht. In andere delen van het Koninkrijk der Nederlanden is het wel mogelijk om te trouwen. FOKO (Curaçao), ALFA (Aruba) en SAFE (Sint Maarten) stellen dat de openstelling van het huwelijk de enige acceptabele uitkomst van de strijd voor gelijke rechten is op de eilanden binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De organisaties wijzen erop dat deze oproep de diepste wensen en verlangens uitdrukt

van de LHBTI-gemeenschap op de eilanden. De openstelling van het huwelijk kan volgens de organisaties ook niet uitgesteld worden, omdat de samenleving op de eilanden daar ‘nog niet klaar’ voor is. Het gaat er ook niet om kerken te dwingen om het huwelijk voor paren van gelijk geslacht te erkennen – er wordt immers gevraagd om de openstelling van het burgerlijk huwelijk. COC Nederland ondersteunt in het Pink Orange programma lokale organisaties bij het versterken van de LHBTgemeenschap en het vormen van allianties met strategische partners.

COC vraagt om Europees LHBTI-beleid Kom nog dit jaar met Europees emancipatiebeleid voor lesbiennes, homo’s, bi’s, transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI’s). Die oproep deed COC Nederland in juli aan eurocommissaris Frans Timmermans, die onder meer verantwoordelijk is voor mensenrechten.

006

Het COC vindt het ruim een jaar na de Europese verkiezingen hoog tijd dat de Europese Commissie de langslepende discussie over Europees LHBTIemancipatiebeleid vlot trekt en met een voorstel komt. Er bestaat ook Europees emancipatiebeleid voor gender, handicap, ras en etnische achtergrond. De belangenorganisatie verwijst naar onderzoek van het EUmensenrechtenagentschap, waaruit blijkt dat LHBTI’s kwetsbaar zijn voor verbaal en

fysiek geweld en vaak bang zijn voor de consequenties als ze uit de kast komen. Timmermans kan deze problemen volgens het COC aanpakken met Europees LHBTIemancipatiebeleid. Zo kan beleid landen die nu nog onvoldoende verantwoordelijkheid nemen voor LHBTI-emancipatie tot actie aanzetten. Ook kunnen succesvolle methoden om LHBTIdiscriminatie aan te pakken worden uitgewisseld in heel Europa.

Het COC prijst Timmermans omdat hij als Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken LHBT-mensenrechten tot beleidsprioriteit maakte, en als eurocommissaris recent opriep om het opengestelde huwelijk in alle EU-lidstaten te erkennen. De belangenorganisatie nodigt de eurocommissaris uit om nu ook het voortouw te nemen bij de totstandkoming van Europees LHBTI-emancipatiebeleid.

210210

/ INTERVIEW

SAVING THE WORLD WITH ART while wearing latex

008


Interview / Aquaaerobika

She was undoubtedly one of the most amboyant performers at this year’s Milkshake Festival. Russian artist Sasha Frolova AKA Aquaaerobika performed at the Supertoys stage with her blend of electronic music and amazingly colorful latex costumes. We spoke with Frolova about her art, performing at Milkshake and gay rights in Russia. ‘When I put on my mask, I become a piece of art’.

You recently performed at the Milkshake festival for the second time. What was that like for you?

‘It was a huge pleasure. Last year I performed at the smaller Paradiso stage but this year I was part of the line-up for the Supertoys stage. I really loved it. It absolutely matched with my style. The stage looked like a huge dollhouse, so each of my dancers had their own room, and the whole thing looked really magnicent! I also felt like it was like a parade by famous Russian performance artist, and my teacher, Andrey Bartenev. All the dancers were dressed in his costumes and it made the show brighter.’

What did you do before you started Aquaaerobika, and what do you do when you’re not dressed in inatable outts?

‘I am an artist, a performance artist and a sculptor. I’ve worked with latex since 2008 but started Aquaaerobika in 2006. I work with multimedia and try to reach “gesamtkunstwerk”, a synthesis of the arts. I combine different kinds of artistic practices, but mostly I work in the eld of sculptures and performances. And last year I won the title of Alternative Miss World in London.’

How did Aquaaerobika start?

‘In 2006 my friends and I organized a series of parties called Aquaaerobika, with a dress code: swim suits. It was a mix of ’80s trend and aerobics, with a parody on a pool party in the middle of winter, plus fashion and Moscow madness. We usually did those parties as

afterparties of fashion shows. It was a vivid, wild cocktail of wet, naked bodies, glitter, champagne, makeup, eyelashes longer than heels, lots of light and music. They were always a lot of fun! For one of the parties we decided to write an anthem, and I wanted to perform it. That was my rst song. As we wrote more songs the parties ended, but then Aquaaerobika started. Other clubs and parties started to invite me to perform, and I realised I could turn the concept into something really great and interesting. Now Aquaaerobika is a senior project for me. I blend contemporary art with electronic music, while trying to realize my artistic ideas and ambitions. Aquaaerobika is not just a band. For me it is mostly an art project. Dancers in avant-garde Bauhaus-style costumes with huge inatable decorations and objects turn the whole show in one moving sculpture.’

What are your inuences, both musically and visually?

‘The origin of the main character is the future. The character is a mixture of female images and a cyber evolution of the female form: a hybrid of modern concepts of femininity and fantastics, based on popular culture. There are also inuences of retro-animation from the ’30s, pin-up style from the ’50s, futuristic movies and comics from the ’60s, Japanese anime and computer games from the ’80s, and acid brightness of the early ’90s. She is a supernatural mutation with extrasensory abilities. Maybe in three hundred or four hundred years women will look like her.

Text Martijn Tulp / Photography Irina Voiteleva

210 009


210

Interview / Aquaaerobika

/ INTERVIEW

‘I think art can be a new way to save the world, with kindness and beauty’

What is your aesthetic?

‘When I combine different media together I think that makes a more powerful impact. I’m always looking for new signicant images and try to create collective neo-symbols of pop culture, absorbing as much as possible from visual traditions that existed before me. I’m interested in creating my own reality, to introduce people to a parallel dimension. I manipulate the image with signs of the future, based on my feelings and intuition, and use them to create statements in the present. I’m also interested in the contrast between innocent children’s desires -which I use in our costumes and the set design- and the fetish context that latex brings. It’s an interesting collision, which hopefully stirs the consciousness of the viewer. It’s a clash of sexuality and innocence, extravagantly childish and hyper feminine. I think that contrast is a female nature, but I concentrate it and make it louder and brighter, and through this I explore the potential and future of it.’

Does wearing a mask give you more freedom when you’re performing as Aquaaerobika?

‘The mask is an important part of my look. It makes me look like something other than a human being. When I put it on I am not Sasha Frolova. I become a piece of art, a live sculpture, a character - anything but human. The costume changes my movements and the way I feel. My costume is a game of planar and volumetric images. It makes my body look like it is cut and pasted from a scene, as if it’s not a live person, but an animated character. That is why the mask is important - it gives an integrity to my look.’

What about your other projects? There is some amazing art on your website. ‘I’ve been fond of inatable things my whole life: toys, balloons, everything. I always used inatable elements in my designs. When I saw latex for the rst time, I realized that this is the material I want to work with and that it can give me the desired visual quality. I’ve worked with latex for my art since 2007. In 2008 I made my rst inatable sculpture of latex: Lyubolet/ Lovecraft. It’s a spaceship of love that rises in the air and travels through space, fueled by the feeling of love between two astronauts. In 2009

010

I had my rst solo exhibition, Cyberprincess. For this exhibition I made another inatable sculpture: Love-Me-Blaster, an inatable gun, eight meters long, that res beams of love. I’ve also started making inatable sculptures from textile and PVC, so I can exhibit them outdoors and make them really huge. The biggest one so far was six meters high.’

You are from Russia, where there are a lot of problems with gay rights - how do you feel about that?

‘What is happening in Russia makes me really sad. Just a few years ago the situation was completely different. Now it is getting worse every day. But it’s not just a question of gay rights - it’s a question of human rights. The situation concerning freedom of speech and self-expression is very bad. People can be very narrow-minded. Some people just see a sexual context in my art. Sometimes, when I perform for children, the parents get really angry, because they think it’s harmful to show their children. They’ll say: “Oh my God, this should be in a nightclub! How can you show this to children! She is naked and wearing lipstick!”. Some people only see genitals in my abstract sculptures... Sex has been a forbidden theme in our country for a very long time, even dating back to when we were the USSR. It’s sad that didn’t change. It really scares me that this aggressive straight view on many things is prevailing in my country, and it keeps on growing. When I perform in Europe, the contrast is huge - European audiences immediately understand my concepts.’

What would you like to accomplish with Aquaaerobika?

‘I don’t like the aggressivity and negativity of our world. I think art can be a new way to save the world, with kindness and beauty. I believe that beauty and art can heal and transform reality, though not in the easiest way. The easy way is to become popular, to be more aggressive. But I like the fact that I chose the hard way. It enables me to learn to do impossible things, to overcome my abilities, to become supernatural and even a little bit like a magician.’

MORE INFO: CHECK WWW.SASHAFROLOVA.COM 210
210

/ PRIDE

Rotterdam Pride

Rotterdam Pride viert vrijheid van seksuele en culturele diversiteit

Van 24 tot en met 27 september viert Rotterdam Pride een waardig vervolg van de eerste succesvolle editie in 2014. Omdat in Rotterdam 174 nationaliteiten, en diverse geaardheden samenleven, is dit jaar gekozen voor het thema ‘seksuele en culturele diversiteit’. Rotterdam Pride, partners en alle samenwerkende organisatie hebben een fantastisch programma samengesteld vol feest, inhoudelijke evenementen en bijzondere ‘roze’ etstours door de stad.

Feest

Wat is een Gay Pride zonder parade? In Rotterdam geen Canal Parade. De Maasstad heeft in het centrum de jaarlijkse KeerWeer Parade: een openbaar en gratis toegankelijk festival met een line-up die een poptempel waardig is. Een weekend lang vind je in Rotterdam entertainment, shows en heel veel muziek. Voor het beroemde Café KeerWeer strijkt het laatste weekend van september de inmiddels iconische tent met haar herkenbare podium neer. Een lange catwalk vormt het ideale podium voor zowel de artiesten als de bezoekers die hun idolen letterlijk aan kunnen raken. Voor deze vijfde jubileumeditie wordt alles uit de kast getrokken. Met hun oorspronkelijke Rotterdamse roots openen de dames van The Star Sisters het feestweekend, gevold door artiesten als Sharon Doorson, Rolf Sanchez, Berget Lewis, Alison Jiear (X-Factor UK), Edwin en Willeke Alberti.

Conferentie

De Rotterdam Pride onderscheidt zich door het grote culturele en inhoudelijke programma. Zo is er op zaterdag 26 september de conferentie ‘Creating Cross-Overs’. Tijdens dit evenement worden de kruispunten tussen religieuze, culturele en seksuele diversiteit belicht en besproken. Iedereen is anders en in Rotterdam is verschil de norm, maar dit betekent niet dat iedereen het makkelijk vindt hiermee om te gaan. Vaak wordt seksuele diversiteit pal tegenover culturele en religieuze diversiteit gezet. Tijdens deze conferentie wordt onderzocht of dit wel constructief is. En wat als je religieus bent én homoseksueel? Genoeg om over na te denken en reden om met elkaar in gesprek te gaan.

Pride Plein en tours

Zaterdag 26 september wordt het Schouwburgplein omgetoverd tot het Pride Plein. Hier zijn bijzondere stands en acties te vinden van openminded organisaties in Rotterdam. Ook kun je hier bootcampen of een zonnegroet brengen tijdens een yogales. Speciaal voor Rotterdam Pride zijn er het hele weekend mooie etstours samengesteld. Gidsen nemen bezoekers mee door de roze historie van Rotterdam, of naar Diergaarde Blijdorp, waar wordt verteld over homoseksualiteit in het dierenrijk. Er is ook een speciale Citycruise: een architectuurexcursie met een boot over de Maas. Dit is nog maar een kleine opsomming van het uitgebreide aanbod. Kijk op de website www.rotterdampride.com voor het hele programma: Let’s celebrate diversity! 210 013


210

/REPORTAGE

p r e w t An e #8 d i r P 014

C m


Reportage / AntwerpPride

Antwerp Pride vierde begin augustus haar achtste editie. Het festival is de afgelopen jaren explosief gegroeid: van een feestje waar mensen op klapstoeltjes stilletjes de voorbijtrekkende parade bekeken, tot een evenement dat Antwerpen op z’n kop zet. Meer dan honderdduizend bezoekers trokken dit jaar naar de Scheldestad om op hun erst feest te vieren in de brandende zon.

ide, erp Pr n Antw a v r ie o t t p rganisa gsrece openin beel, o e. Bart A ens de d uis to j ij h t d a t het st spreek p o n e d genodig

nchita Wurs t in h et mo et Rad deontw isson erper specia Blu, s Wim B al voo amen ruy r haar deze ju nooghe, die rk cre ëerde.

Waarom één thema, als je er ook drie kunt hebben, dacht Bart Abeel, organisator van Antwerp Pride. Dit jaar richtte het festival daarom de blik op 1) China, aangezien Antwerpen een grote Chinese gemeenschap heeft én veel LHBT’s het in het land van de draak nog lang niet zo jn hebben als hier aan de Schelde, 2) LHBT’s die leven in armoede, en 3) homofobie binnen de homogemeenschap, een ironisch fenomeen waar ook de Antwerpse scene zich helaas moeilijk van lijkt te kunnen ontdoen. Om deze thema’s tot hun recht te laten komen, was er naast de inke dosis feesten onder andere een queer arts festival met Chinees thema, een mensenrechtenluik en een serie geëngageerde documentaires, gevolgd door paneldiscussies over de verschillende thema’s. Ook in het programmaboekje werd aan de hand van bijzondere interviews een schijnwerper gezet op de onrechtvaardigheid waar veel LHBT’s wereldwijd – ook in Antwerpen – nog mee te maken krijgen. ‘Maar Antwerp Pride is ook feest’, aldus Bart Abeel. In het ruime feestaanbod zat er dit jaar dan ook voor iedere roze ziel iets bij. Donderdag werd het weekend afgetrapt onder het genot van gouwe ouwe en nieuwe Vlaamse hits met de Midsummer Party op de Draakplaats, in het hartje van de Diamantbuurt. Op vrijdag was er een nieuwkomer: Roof of Love, een uniek festival onder de luifel van de Stadsschouwburg op het Theaterplein. Daarna werd de nacht ingeluid met H.I.M in Club Noxx, een opzwepend feest met stages van het Amsterdamse Totally en het Duitse SEXY. In Red&Blue was Daddi, een succesformule uit Dublin die bears, otters, chubs en chasers voorzag van ‘a breath of fresh bear’. Op zaterdag vond voor de achtste keer de parade plaats, waarbij een mix van clubs, cafés en bars (onder andere Bonaparte, The Boots, Mask’ara), feesten (Random, Terrazza) en andere organisaties (Sensoa, çavaria, Mister B, Active Company) meeliepen of -reden met een gezellige praalwagen. Tijdens de optocht reed voor de eerste keer een delegatie Antwerpse LHBT’s van allochtone afkomst mee. De optocht eindigde in het gigantische main festival WAVE, waar bezoekers werden weggeblazen (vrij letterlijk, volgende keer nemen wij toch even onze oordopjes mee) door een pompende line-up. Een mooi alternatief was het iets kalmere, doch afgeladen Terrazza, tegenover het Museum aan de Stroom, waar dragdiva Zsa Zsa Lamor en

diverse vertegenwoordigers van het Vlaamse levenslied zich van hun beste kant lieten zien. Onze favoriet was toch wel Wendy van Wanten. Voor de Hollandse lezers die haar níet van tvprogramma De Pin-Up Club kennen: zij is een soort Vlaamse kruising tussen Willeke Alberti en Goedele Liekens. Na een kleine powernap ging het feest door bij Rapido World Tour in Red & Blue en op main party Extravaganza, in club d’Anvers, een zeer ruime club in het Schipperskwartier, het red light disctrict van Antwerpen. Tijdens de show zetten MC Miss Manny (wat ons betreft dé partymessias van Vlaanderen), stylist Harald Ligtvoet en organisator Lars de Valk een waanzinnige show neer met onder andere Amsterdams tweeling, DJ-duo Doppelgang. All good things must come to an end, maar wel een good end dit jaar. Waar vorig jaar het Closing Festival nog vrij letterlijk in het water viel, verzamelde dit jaar een indrukwekkende massa zich op de Grote Markt voor de revanche van Conchita Wurst, die voor een tweede optreden naar Antwerpen afreisde. Ook Alexander Rybak (winnaar van Songfestival 2009) en GrieksAntwerpse rapsensatie Slongs Dievanongs deden hun uiterste best om in de brandende zon de laatste beetjes energie uit het publiek te persen. Het was een knaller van een afsluitfeest. Antwerp Pride werd onlangs door TripAdvisor nog uitgeroepen tot één van de Top 10 Prides ter Wereld en de stad heeft dit weekend goed laten zien waaraan zij deze positie te danken heeft. Gelukkig is het nog maar een dikke 350 nachtjes slapen tot de volgende editie...

Erheen

Je kunt ein-de-lijk weer met een rechtstreekse trein vanuit Amsterdam naar Antwerpen, zodat je niet meer hoeft over te stappen op dat nare station Roosendaal, in een heftige, vooroorlogse trein! Ieder uur vertrekt een trein die ook nog langs Schiphol, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Roosendaal gaat, en zelfs doorreist naar Brussel (handig om te weten als je in oktober naar de Bear Pride wil, of in mei naar The Belgian Pride). Meer info: www.nsinternational.nl

Slapen

Een jn hotel is het Radisson Blu – letterlijk op steenworp afstand van het station, met overal gratis súpersnel internet én mini blueberry mufns als ontbijt! En tijdens Antwerp Pride sta je wellicht zomaar in de lift met Conchita Wurst of met Alexander Rybak bij de receptie! Meer info: www.radissonblu.com/astridhotel-antwerp

Bonustip

Bespaar taxikosten en regel een stadsets! Op maar liefst 153 plekken in het centrum van Antwerpen kun je zo’n handige ets meenemen. Dag en nacht. Van hotel naar winkelstraat naar café naar restaurant naar feestje én weer terug naar je hotel: zolang je geen ritjes van langer dan een half uur per keer maakt, betaal je geen extra kosten. De enige manier waarop deze dienst nóg beter zou zijn, is als ze heel Antwerpen asfalteren, want van het etsen over die kleine keien kunnen bepaalde organen helemaal los gaan zitten. Zó krijg je dus wandelende nieren. Nee hoor, grapje! Het is gewoon een beetje alsof je op zo’n Power Plate in de sportschool staat. Meer info: www.velo-antwerpen.be

Tekst Martijn Kamphorst & Martijn Tulp / Fotografie Tjap Pintoe *Wouter van Dijke **çavaria ***Kim Anwar + Div.

210 015


210

Organisatoren Jeffrey en Christobal (van café Twilight) op het Theaterplein, vlak voor de kick kickkoff van hun succesvolle feest Roof of Love.+

De gekke meiden van dragbar Mask’ara, onder der leiding van moederschip Zsa Zsa Lamor serveden dit jaar ora en fauna realness. s.

als je prima tijd an ook k t le a d de ef * mour, echtig la r g e g d! n n n e e pensio g a frie Glitter een de or bein f u q g u a o r y als d Thank ereikt. hebt b

016

Reportage / AntwerpPride

/REPORTAGE

De dre sscod e op H igen vu .I.M w lden d as wit at kle dingvo , en eigen, orsch creatie rift o ve man p hun ier in. +

somm

Wij leefden erg mee met deze pup op de kar van ‘speelgoedwinkel’ MisterB, want het was supermooi weer en we hebben het idee dee dat die pakken niet erg ademen.

‘Kings & Q ueens’ was Extravagan het them za in een a tijdens overvol Caf ist Harald é d’Anvers Ligtvoet o . Stylnt w ie rp deze o op links q utts, m ueen bee et MC Miss Manny. ***

Voor het eerst tijdens Antwerp Pride reden er ongeveer dertig oldtimers mee tijdens de parade. Een initiatief van de Gay Classic Car Club in samenwerking met Red & Blue-eigenaar Ludo Smits.

ter hen, Mis anhoyweg V y tot g dd o re n F ervoor de weg! de avond eest f Beren op as en w , er b 15 0 p gium 2 gespot o Bear Bel middag dansend ep deze li uurtjes r te aa la m de e, lu in B arade. p & de de Red mee in Daddi in en fruitig s ri f r toch wee

Noorse zanger Alexander Rybak won in 2009 het Songfestival, maar is heel gewoon geblev en: hij reisde per metro door Antwerpen!**210

/ INTERVIEW

Activist

NASSER EL-AHMAD ‘Ik ben homo, moslim en trots: niets ongewoons’

014


Interview / Nasser El-Ahmad

Op achttienjarige leeftijd heeft de Duits-Libanese Nasser al veel meegemaakt. Hij werd

mishandeld, gedrogeerd en ontvoerd door zijn eigen familie, en sleepte hen vervolgens voor de rechter. Nu heeft hij geen contact meer met zijn ouders, maar kan hij wel het leven leiden dat bij hem past. Gay&Night sprak de jonge activist over zijn bewogen verleden, activistische werkzaamheden en de plannen voor een biograsch boek en een lm.

Het was oktober 2012 toen Nassers ouders achter zijn geaardheid kwamen. ‘Ik vertelde een klasgenoot over mijn seksuele voorkeur en zij vertelde dit door aan een vriendin. Op een gegeven moment wist de hele klas ervan en heeft iemand het aan mijn ouders verteld.’ Voor Nassers ouders was dit onacceptabel: zij zagen homoseksualiteit als een doodzonde. Zijn moeder moest veel huilen, een oom gooide kokend water over hem heen en zijn vader dreigde hem te vermoorden. Nassers thuissituatie werd zó ondragelijk dat hij vluchtte. Hij was toen vijftien jaar oud. Na ruim een week ging hij terug, en kreeg hij van zijn vader te horen dat hij verloofd was. ‘Binnen een paar weken zou ik moeten trouwen met een Libanees meisje. Het idee alleen al maakte me gek.’ Nasser liep weer weg. De kinderbescherming bracht hem onder in een beschermde woongroep. Zijn ouders werden uit de ouderlijke macht ontzet.

Ontvoerd door familie --

Later zocht de tiener toch weer contact met zijn moeder. Zij vroeg hem langs te komen en beloofde dat zijn vader er niet zou zijn. Zijn vader was er toch, evenals een aantal ooms. Ze gaven hem thee. Dat daar een slaapmiddel in zat, realiseerde Nasser zich pas toen hij in een auto wakker werd. Zijn ouders wilden hem meenemen naar Libanon.

vrijheidsberoving van een jeugdig persoon. Voor het gedwongen huwelijk, de ontvoering en het fysieke geweld werden ze niet veroordeeld, vanwege gebrek aan bewijs. Voor Nasser maakte de uitspraak weinig uit: ‘ik was niet uit op wraak’. Maar wat wilde de dappere tiener dan wel bereiken? ‘Mijn doel was mensen bewust te maken van dit probleem. Ik ben niet de enige die dit heeft meegemaakt. Gedwongen huwelijken en eerwraak komen ook in Berlijn voor.’

benadrukt dan ook het belang van evenementen zoals de Gay Pride. ‘Zolang homo’s nog bang zijn om in het openbaar hun affectie te tonen en zolang transfobie nog zo’n groot probleem is, moeten we hier vooral bewust aandacht aan blijven geven.’ Nassers grootste droom is dat hij in Berlijn overal zichzelf kan zijn, zonder rare blikken of opmerkingen te krijgen. ‘Ik ben homo, moslim en trots, daar is niks ongewoons aan.’

Onvoorwaardelijke liefde

Biograe en biopic

Sinds de rechtszaak heeft Nasser zijn ouders niet meer gezien. ‘Zij beschouwen mij nu niet meer als familie, al weet ik zeker dat vooral mijn jongste broertje er nog verdrietig om is. Hij was nog maar een jaar oud toen dit allemaal gebeurde. Ik hoop dat hij op een dag besluit om contact met mij te zoeken.’ Van zijn oudere zus en broer heeft Nasser nooit meer iets vernomen. Volgens hem bestaat zijn familie nu uit zijn Berlijnse vriendengroep. ‘Je familie kies je niet, maar je vrienden wel. Zij geven me de warmte en onvoorwaardelijke liefde van een gezin. Zij zijn heel waardevol voor me.’

Inmiddels werkt de activist aan een boek over zijn leven en zijn er zelfs plannen voor een lm. ‘De afgelopen jaren zijn ontzettend intens geweest. Ik hoop dat ik anderen kan inspireren met mijn verhaal. We kunnen emancipatie bevorderen, maar daar moeten we dan zélf aan bijdragen.’ Het boek komt dit najaar uit, maar de lm laat nog even op zich wachten. ‘Op dit moment zijn de plannen nog niet concreet. Ik vermoed dat de lm pas over drie à vier jaar uitkomt.’

--

LHBTdemonstraties --

Door een internationaal aanhoudingsbevel kwam er aan de Roemeens-Bulgaarse grens een einde aan de reis. Terug in Berlijn besloot Nasser dat hij een proces tegen zijn vader en twee ooms wilde beginnen. ‘Ik weet zeker dat ze me mee naar Libanon wilden nemen om me te vermoorden. In Duitsland zouden ze voor het gerecht komen, maar in Libanon zouden ze ermee wegkomen.’

Tegenwoordig organiseert de Berlijner demonstraties voor homoacceptatie in Neukölln, de wijk waar zijn ouders en veel andere moslims wonen. ‘Ik wil laten zien dat homoseksualiteit bestaat en ik hoop dat steeds meer moslims het debat aan willen gaan. Ik maak nu al regelmatig mee dat gesluierde vrouwen meelopen tijdens mijn demonstraties. Dat vind ik mooi en ontroerend.’

Dappere tiener

Homo en moslim

De rechter legde Nassers ouders en ooms geldstraffen op van € 1.350,- euro voor

Tijdens de afgelopen Gay Pride in Amsterdam was Nasser eregast op de VVD-boot. Hij

--

--

Queer as folk --

Maar dat is niet alles. Nasser is onlangs ook benaderd door producers van de dramaserie Queer As Folk. ‘Ze vroegen of mijn verhaal in een reboot van de serie mocht worden opgenomen. Ik was echt sprakeloos.’ Of dit daadwerkelijk gebeurt, is nog niet zeker, maar Nasser is wel enthousiast. ‘Ik moet er nog even over nadenken, maar ik denk dat het een unieke kans is. Op deze manier kan ik immers een groot publiek bereiken.’

--

Tekst & Fotografie Naz Taha

210 015


210

/ INTERVIEW

EN ZE NEUKTEN NOG LANG EN GELUKKIG Schrijver Eric Kollen over zijn jongenssprookjes

020


Interview / Eric Kollen

De biograe van schrijver Eric Kollen (48) leest al bijna als een sprookje: wonend op ‘een eenzaam landgoed in Hongarije’ produceerde hij overdag ‘in het onbarmhartige klimaat van de poesta’ zijn eigen voedsel en brandhout. ‘s Avonds, als het donker was, schreef hij ‘in de schaarsverlichte boerderijkeuken’ uitbundige homo-erotische verhalen. In 2012 keerde hij terug naar Amsterdam en publiceerde hij zijn verhalen in boekvorm. De boeken werden een succes en de schrijver leefde nog lang en gelukkig. We spraken Kollen over Jongenssprookjes, de beruchte omslag van zijn derde bundel én over een parfum dat hij liet maken, ‘met de geur van écht arabierenzaad’. Gefeliciteerd met je bundels! En dat terwijl het helemaal geen gunstig klimaat lijkt om boeken uit te geven!

‘Klopt. Daar komt nog bij dat iedereen bij porno toch automatisch aan lms denkt. Boeken met erotische verhalen, dat was echt iets van de jaren zeventig en tachtig. Maar het lezen van erotische verhalen heeft een aantal voordelen ten opzichte van het bekijken van erotische lms. Ik heb goed nagedacht over wat die voordelen precies zijn, en probeer ze in mijn verhalen echt uit te buiten. Ik ben me ervan bewust dat mijn grootste concurrentie niet andere schrijvers, maar pornolms zijn. In mijn verhalen probeer ik speciek met taal de lezer te hypnotiseren op een manier die met beeld onmogelijk is.’

Je bedoelt: bij een pornolm blijft er niet veel open voor interpretatie, terwijl dat bij het lezen van een verhaal anders is?

‘Precies! Ik geef wel een hint: hij had blauwe ogen, een blond kuifje en een grote bobbel. Maar ik geef de lezer genoeg ruimte om zelf in te vullen hoe bijvoorbeeld zijn ideale badmeester eruitziet. In een lm moet je het doen met de jongen die daar toevallig staat. Dan denk je misschien: toch jammer van die snor, of van die aporen. Met mijn boek heeft iedere lezer de badmeester voor ogen waar hij het meest op geilt.’

Dus je beschrijft het uiterlijk van de personen in je verhaal het liefst zo min mogelijk?

‘In sommige verhalen beschrijf ik het zelfs helemaal niet. Bij het populaire verhaal Dokter Ferdinand, uit Jongenssprookjes Deel 1, is het de bedoeling dat de lezer zich helemaal gaat

identiceren met dokter Ferdinand. Om dat te bereiken vertel ik over dokter Ferdinand helemaal niets. En er is niemand die dat opvalt. Mannen van 65, jongens van 28, gekleurde mannen, blanke mannen, bloemisten, advocaten: iedereen kan zich identiceren met het karakter. Je weet namelijk niets over hem: geen leeftijd, en niet hoe hij eruitziet. Dat werkt.’

Wat deed je hiervoor?

‘Ik schreef al verhalen toen ik twaalf was. Ik heb ook veel liedjes geschreven. Het voordeel daarvan is dat ik exibel ben geworden in het bouwen van zinnen, en kiezen van synoniemen. In liedjes moet dat, anders komt het ritme of het rijm niet uit. Na het gymnasium heb ik een opleiding gevolgd voor boekhandel en uitgeverij, en daarna ben ik in de reclame beland. Toen ben ik samen met Fred Verdult een eigen communicatiebureau, Volle Maan, begonnen. In 2009 startte ik samen met mijn toenmalige partner een zelfvoorzienende boerderij in Hongarije. Daar ben ik mijn verhalen gaan schrijven. Dat was ook een beetje de reden waarom ik destijds naar Hongarije verhuisde. In Amsterdam had ik mijn eigen bedrijf, werkte ik zeventig uur per week en hing ik ‘s avonds een beetje voor de televisie tot ik moe genoeg was om naar bed te gaan. Ik kwam er nooit aan toe om te schrijven wat ik wilde. Ik schreef alleen voor opdrachtgevers. Dus besloot ik mezelf in een soort isolement te brengen, zodat ik me kon focussen. In Hongarije ben ik meteen op de eerste dag gaan nadenken over mijn eerste verhaal. Je bent op een boerderij ontzettend veel met je handen aan het werk, dus je hebt alle tijd om na te denken. Wat ik overdag bedacht, schreef ik ‘s avonds op. En in de winter,

als er dertig centimeter sneeuw over de hele boerderij lag, had ik de hele dag de tijd om te schrijven. Dat heb ik drie jaar gedaan, en in 2012 ben ik teruggekomen naar Amsterdam.’

En toen heb je een uitgeverij benaderd?

‘Ik heb twee verhalen uit mijn eerste boek opgestuurd naar uitgeverijen Prometheus en Lebowski. Zij hebben de verhalen afgewezen. Omdat dit juist uitgeverijen zijn die risico’s durven nemen en open staan voor experimenten, wist ik dat het geen zin had nog andere uitgeverijen aan te schrijven. Het is natuurlijk wel makkelijker als je boek door een uitgeverij wordt gepubliceerd. Dan krijg je makkelijker recensies in de media, en je boek is ook bij meer boekhandels verkrijgbaar. Zelf uitgeven had dus niet mijn voorkeur. Maar ik wilde ook niet met een redactrice van 23 onderhandelen over de lengte van de zinnen, of de lengte van de piemels. Daar peinsde ik niet over. Uiteindelijk heb ik het boek zelf uitgegeven. En daar heb ik geen spijt van.’

Heb je dan wel een klankbord? Mensen aan wie je je werk voorlegt?

‘Twee goede vrienden lezen mijn verhalen, en ik vertrouw ze enorm. Het zijn heel belezen mensen en grote liefhebbers van porno. Soms komen ze met advies. Ik volg dat niet altijd op, maar ze kunnen me wel aan het twijfelen brengen.’

Kun je ervan leven?

‘Het is wel krap. Maar door de boeken zelf uit te geven verdien ik tien keer zoveel als wanneer het wél door een uitgeverij zou zijn gepubliceerd. Dus ik hoef veel minder boeken te verkopen om ervan te kunnen leven. Maar ik klus één dag in

Tekst Martijn Tulp / Portret auteur Rick Wezenaar

210 021


210

de week nog wel bij als communicatie-adviseur. Ik kan van mijn boeken leven, maar dan zou ik niet veel kunnen investeren. Ik wil hiernaast ook kunnen experimenteren met een fotoshoot, mijn boeken in het Duits en Engels laten vertalen, en een eau de toilette maken met de geur van echt arabierenzaad.’

Arabierenzaad?

‘In mijn tweede boek staat het verhaal Maarten en Moustafa. Dat gaat over een blonde gymnasiumscholier van vijftien, wiens vader zijn baan verliest. Ze verhuizen van een sjieke villawijk naar een achterstandsbuurt, en zitten daar tussen Marokkanen, Algarijnen en Irakezen. Maarten valt daar als een blok voor en het verhaal ontaardt in een enorme zaadorgie. Tijdens voorleessessies experimenteerde ik al met illustraties, stukjes muziek en geuren; bij het voorlezen van een verhaal dat zich afspeelde op een verlaten boerderij rook je bijvoorbeeld een houtkachel. Zo kwam ik op het idee om een eau de toilette te maken bij het verhaal van Maarten en Moustafa, met de geur van echt arabierenzaad. Daar wilde ik oorspronkelijk echt zaad voor gebruiken, maar dat bleek verboden: je mag geen cosmeticaproducten maken met menselijke cellen erin. Daarom heb ik de geur door een parfumier na laten maken. Maar ik heb ook nog een kunstobject gemaakt: zeven esjes eau de toilette, waarin ik écht arabierenzaad heb gedaan. De jongen wiens spermageur we synthetisch na hebben laten maken heeft dus nóg zeven kwakjes ingeleverd. Hij was echt heel coöperatief. Hij vond het ook een geil idee dat er in Amsterdam mannen zouden rondlopen die naar zijn zaad ruiken. Van het kunstobject zijn er nu twee verkocht, van de eau de toilette meer dan 120. Ik heb nog 58 liter in m’n appartement staan, dus ik kan voorlopig nog vooruit.’

Schrijf je vooral over je eigen fantasieën en ervaringen, of schrijf je, na drie boeken, vooral over wat je denkt dat je lezer van je verwacht?

‘Ik schrijf nooit iets wat ik zelf niet geil vind. Het zijn echt mijn persoonlijke erotische fantasieën en ervaringen. Als ik geen stijve heb terwijl ik het verhaal bedenk, dan is het niet goed. Het gebeurt weleens dat ik niet opgewonden word van iets dat ik heb geschreven. Dan gaat het eruit.’

Wat voor reacties krijg je op de boeken? ‘Ik heb een principieel besluit genomen om alle

022

Interview / Eric Kollen

/ INTERVIEW

gêne bij het grofvuil te zetten en open en eerlijk te schrijven over alles wat ik opwindend vind, om mezelf helemaal te bevrijden van oordelen van anderen. Maar dat besluit kon ik alleen nemen omdat ik toen in Hongarije woonde; er was niemand in een straal van honderd kilometer rondom onze boerderij die Nederlands kon lezen, en ik dacht destijds dat ik nooit meer terug zou keren naar Nederland. Toen dat toch gebeurde, bleek het helemaal geen probleem te zijn. De dame achter de kassa heeft mijn werk waarschijnlijk helemaal niet gelezen, en de mensen die het wél hebben gelezen, die waarderen mijn eerlijkheid, en willen soms zelfs van gedachten wisselen. Sinds ik mijn boeken schrijf, heb ik verbazingwekkend openhartige gesprekken. Ik hoor vaker van mensen die niet veel lezen, dat ze mijn boeken in één ruk uit hebben. Dat vind ik een groot compliment. Of mensen vertellen dat ze onverwachts opgewonden werden van bepaalde dingen die in mijn verhalen gebeuren. Dat is ook wel een van mijn doelstellingen.’

Maar hoe reageerde je directe omgeving? ‘Mijn neefje van vijftien is mijn allergrootste fan. Hij verslindt die verhalen. Maar zijn vader leest de boeken niet. Mijn ouders en zusjes lezen het deels, maar houden soms halverwege een verhaal op. Dat vind ik niet erg. Ik stuur al mijn boeken naar mijn moeder, zusjes en broer op, maar doe er altijd een briefje bij dat ze zich niet verplicht moeten voelen om het te lezen. Als ze het toch doen, is het voor eigen risico.’

Vertel eens over de cover van Jongenssprookjes 3?

‘Dat was voor mij een heel belangrijke cover, en mijn meest succesvolle afche tot nu toe. Toen ik ging voorlezen bij Boekhandel ‘t Verschil in Antwerpen, hing daar een poster voor ondergoedmerk Andrew Christian, van een model met een Arabisch uitziende tekst op zijn onderbuik. Dat vond ik ontzettend spannend om te zien. Het trof me als een mokerslag. Ik ben dol op Arabische mannen. Toen ik nog jong en aantrekkelijk was, was dat ook wederzijds, dus ik heb ervan gesmuld. Ik woonde toen in Amsterdam Oost, en ik heb me daar goed vermaakt. Maar er is geen cultuur waarin openbare homoseksualiteit zo wordt verketterd. Dat vind ik een heel spannende contradictie. Zoiets wilde ik ook voor de cover van mijn derde boek; een jongen met een Arabische tattoo. Niet

op z’n onderbuik want dat vind ik te makkelijk, maar op z’n billen. Robert Sompolski heeft de foto gemaakt, en ik heb Emir Bellatoui van Stichting Secret Garden gevraagd of hij een tekst wilde maken met een betekenis voor Arabische homo’s. Dat werd “fadaytoeka rohi”, wat zoveel betekent als “voor jou offer ik mijn ziel”. Een heel intense betuiging van liefde en overgave. Het afche dat ik heb verspreid om het boek te promoten is bijzonder geliefd, maar wordt voortdurend vernield. Dan scheuren mensen het gedeelte met de Arabische tekst af. In Groningen heb ik ook geplakt, en die zuil was bewerkt met een mes. Ze hadden echt op mijn afche in staan hakken. Dat vond ik wel pittig.’

Ben je inmiddels druk aan het schrijven aan Jongenssprookjes 4?

‘Het vierde boek is al af! Het vijfde en het zesde ook al. Ik werk nu aan het zevende boek. Bij het samenstellen van een bundel vind ik het belangrijk dat ik genoeg verhalen heb om uit te kiezen. Een historisch verhaal dat zich bijvoorbeeld afspeelt in de Klassieke Oudheid, een verhaal met een actief perspectief, eentje met passief perspectief, een jonge hoofdpersoon, een oude hoofdpersoon, noem maar op. Ik schrijf per jaar een boek, maar omdat ik met zeventien verhalen terugkwam uit Hongarije, wordt die voorraad steeds aangevuld.’

Wanneer komt Deel 4 uit, en wat kunnen we van je verwachten?

‘Jongenssprookjes Deel 1 wordt nu vertaald in het Duits en het Engels en daar gaat verschrikkelijk veel tijd in zitten. Ik bemoei me daar heel intensief mee en heb gewoon geen tijd om dit najaar weer een boek uit te geven. Ik had Deel 4 gepland voor april 2016, maar als ik naar mijn agenda kijk zou het ook best november kunnen worden. Ondertussen ben ik ook bezig met het maken van audiobooks en in het najaar maken we een hoorspel van één van de verhalen uit Jongenssprookjes 2. En op 8 november geef ik in het Betty Asfalt Complex de workshop “Zelf porno schrijven”. Ik denk dat daar wel animo voor is. Mensen kunnen dan actief participeren, óf alleen toehoorder zijn.’

Alsof dat nog niet genoeg is, publiceert Eric Kollen vanaf het volgende nummer fragmenten uit Jongenssprookjes in Gay&Night en op Gay.nl. Meer info: www.jongenssprookjes.nl 210210

/ PARTY

GET TO KNOW H.I.M

024


Party / Get To Know H.I.M.

Het was lange tijd stil in België. Naast gevestigde waarden

als Red & Blue en La Demence leek de Belgische markt voor gay events jarenlang verzadigd. Er verschenen weliswaar af en toe nieuwe, kleinschalige projecten, maar die waren geen lang leven beschoren.

Anderhalf jaar geleden leek social media echter te ontploffen na een uitgebreide online campagne van het nieuwe H.I.M, dat zich in de gay scene trachtte te positioneren. Althans, waar

visuals, foto’s en video’s dat overduidelijk lieten uitschijnen, werd dat nergens nadrukkelijk vermeld. H.I.M weigerde zich in een hokje te laten duwen. Het moest iets compleet nieuws zijn, een feest dat alle anderen zou kunnen overkoepelen

door verschillende merken samen te brengen onder één dak.

België is dood, leve België

Eind mei 2014 was het dan zover: in de Antwerpse megadiscotheek Noxx vond de eerste editie van H.I.M plaats. Dit eerste grote feest werd door velen met argusogen bekeken, maar na een zondvloed van positieve berichten op internet werd het snel duidelijk dat dit een succesverhaal zou kunnen worden. En wat bleek: een dik jaar later is H.I.M al aan de zesde editie toe. Naast samenwerkingen met wereldberoemde gay concepten als Matinée, Room Service, Circuit en Papa, wist H.I.M ook als eerste in België het gay icoon Offer Nissim naar Antwerpen te halen. Een overdonderend succes met feestgangers van over de hele wereld. H.I.M was legendarisch na amper drie feesten.

Be who you wanna be, but overall be yourself

In tegenstelling tot wat velen denken, en wat eigenlijk ook de naam laat uitschijnen, is H.I.M helemaal geen verwijzing naar het mannelijk geslacht. H.I.M is geleend van Lady Gaga’s mosterhit ‘Born this way’: ‘It doesn’t matter if you love him or capital H.I.M’. Ofwel: het maakt niet uit van wie of wat je houdt, want God neemt je zoals je bent. In de hemel is iedereen welkom en dat is dan ook exact wat je van H.I.M kan verwachten. Je mag dan ook het begrip ‘iedereen’ erg breed interpreteren. Ben je gay? Trans? Ben je een meisje dat op meisjes valt, of ben je zelfs hetero? Je vindt iets van je gading tijdens H.I.M Ook op muzikaal vlak wordt dit principe breed doorgetrokken. Zo biedt H.I.M telkens verschillende zalen aan. Elke zaal wordt gehost door een openminded merk uit binnen- of buitenland en biedt een verschillend muzikaal genre aan, van hiphop tot progressive, van deephouse tot latin.

Paard in de gang

Het feest begint al bij het binnenkomen. Je wordt ondergedompeld in een bepaalde sfeer door decoratie en performers: van de dj booth in de entree en halfnaakte mannen achter een vitrine,

tot letterlijk een paard in de gang. Ook kun je steevast met een aantal bekende gezichten uit de hedendaagse scene op de foto. Enkele maanden geleden bracht H.I.M bijvoorbeeld de legendarische Amanda Lepore naar België, maar ook iconische pornoacteurs, zoals Damien Crosse of Circuitgezicht Alex Mercurio maken deel uit van de vaste H.I.M-crew. Bovendien word je tijdens de avond ook meermaals getrakteerd op een gigantische show met tientallen performers, grootse deco-elementen, vuurwerk en andere speciale effecten. Zo liep afgelopen zomer nog de hele ruimte vol schuim. Niemand was ervan op de hoogte, maar in een mum van tijd was de vloer van de club herschapen tot één groot zeeptapijt. Het zijn die details die van H.I.M een onvergetelijke ervaring maken.

The Future looks Pink

De toekomst ziet er dan ook rooskleurig uit voor de benjamin onder de gay events. Op internationaal vlak komen er edities in Dubai, Beiroet en Parijs. En ook Nederland staat op de planning, al wordt daar voorlopig nog heel geheimzinnig over gedaan. H.I.M zal overigens in december ook één van de feesten hosten tijdens het nieuwe Winter Festival op Gran Canaria, naast Circuit, WE Party en SEXY. In eigen land host H.I.M een afterparty van Madonna tijdens haar Rebel Heart wereldtour, heeft Offer Nissim al toegezegd om opnieuw naar Antwerpen te komen en zal de eerstvolgende editie maar liefst drie dagen duren. Dus wie dacht dat je voor een internationaal programma nog naar Barcelona of Londen moest, kan nu dichter bij huis zijn hart ophalen. Antwerpen wordt voor één weekend opnieuw het Mekka van de Europese gay scene. Vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 september zouden dus best de drie heetste dagen van deze zomer kunnen worden.

Tickets zijn verkrijgbaar online en voor meer info kun je terecht op www.himbelgium.com of Facebook.com/ himbelgium

Fotografie: H.I.M

210 025210

Column / Misha M

Column / Mounir Samuel

MOUNIR SAMUEL

GAY SEX IN THE CITY

PRIDE IN DE KAST

SHUT THE FUCK UP!

Deze Gay Pride vier ik met mijn Egyptische liefde die nog in de kast zit, én haar twee nichten, die met klem beweren hetero te zijn en angstvallig zoeken naar mannen die ook over deze afwijkende geaardheid denken te beschikken.

It was one of those warm lazy summer days that I decided to skip the social activities and keep it low key around my green and quiet Amsterdam West. Having spontaneously logged on to Scruff, I got a few ‘Woofs’. One of the users looked attractive, with his face, stats and his unlocked private album. Having explicitly agreed to who was ‘into’ what, we decided to go ahead with me coming over to his place.

Het is raar om clandestien Gay Pride vieren met een lief die niet mag zijn wat ze is, en een liefde die niet kan zijn wat het is. Terwijl in de straten uitzinnige vreugde, gekte en totale dolheid heerst, loop ik razendsnel met mijn lief door Bos en Lommer. ‘Doe dat bier weg’, sist haar nicht ons toe. ‘Mijn ouders kunnen ieder moment langskomen.’ Oh ja, voor de duidelijkheid: mijn liefje is moslim. ‘Hé, kappen met vozen! Blijf van haar af, hoor. Echt, als ze ons snáppen…’, vervolgt haar nicht. Goed, handen thuis dus. Niet dat het veel uitmaakt: met haar mannengilet en strikje, en mijn basketballhemd en bow tie zijn we het gayste koppel in Bos en Lommer en omstreken. Terwijl het nichtje zich druk maakt om te veel publieke affectie en het rode blik Jupiler in mijn handen (dat kan van een afstand toch ook Coca Cola zijn? En hallo: ik ben christen!), kijkt de hele straat naar onze bizarre, halfnaakte vertoning. Men wenst ons vast niets anders dan zegen toe. Ondertussen belt het nichtje via Viber half mannelijk Egypte af (wie zegt dat hetero’s zo braaf zijn?) en lopen mijn lief en ik hand in hand door klein Marokko. Tot een auto toeterend stopt. ‘Snel, gooi dat bier weg!’, wordt haastig geroepen. Met spijt gooi ik mijn halfvolle Jupiler de bosjes in. Sorry Gemeente Amsterdam, maar nood breekt wet! En ja hoor, daar is de vader van de nicht, die met grote ogen naar onze kleding en groepje

kijkt. Hij wil ons wel een lift geven naar de stad. Dat is dan wel aardig, maar de sfeer in de auto is om te snijden als mijn kersverse geliefde me als een Egyptische vriendin voorstelt. Met de naam Mounira natuurlijk, niet als Mounir. Het concept genderqueer is al moeilijk uit te leggen aan Hollandse kofeleuten, laat staan aan Egyptische theedrinkers. Ik zie er niet uit als een Mounira. Tot overmaat van ramp is die naam binnen de Egyptische gemeenschap beladen, na mijn te pikante optreden in De Balie, waarbij half belangrijk Egyptisch Amsterdam aanwezig was. Ik wil zo snel mogelijk uit de auto. Maar naar Egyptisch gebruik moet er natuurlijk bij een snackbar van een vriend worden gestopt om daar een, door Allah en de familie goedgekeurd, alcoholvrij drankje uit te kiezen. Met meer dan grote opluchting stap ik eindelijk uit. De oom heeft ondertussen best door waar we heen gaan. ‘Gaan jullie boten kijken op deze homodag?’, vraagt hij in het Egyptisch. We doen er maar zo normaal mogelijk over, maar dat is het natuurlijk niet. Nadat het trillen van onze benen wat gestopt is, en een andere nicht nu ook is aangehaakt, kan het dansen eindelijk beginnen. Maar de rest van de dag vraag ik me af hoeveel van de uitzinnig feestende gekken net zo moeten slalommen als wij. Ja, Gay Pride staat voor vrijheid blijheid, maar dan wel veilig binnen de grachtengordel, verborgen voor familie in stampvolle straten.

The sexy in-shape daddy type was smart and funny as we were irting and drinking on his balcony. One thing led to another and I found myself au naturel in his bed. Having enjoyed passionate mutual foreplay for a good half-hour, it was time to go further, and I was to take charge of opening his rear entry. As a patient and smooth top, I took this task seriously. I actually liked the guy. Little by little, feeling his warmth from the inside, smelling his sweat, rubbing my sensitive body against his, the absolute last thing in the universe that I expected to hear was: “I just got out of a relationship of seven years and I don’t usually fuck on the rst date, so go on, but slowly!”. A big and uncomfortable silence descended on the bedroom as the only thoughts that went through my head were: no, no, no, you did not just say that! Not while my dickhead is rubbing against your prostate! Immediately soft and unable to

come back to life, it caused me to get dressed and go home. I have always been a rm believer in ‘better to shut the fuck up than to say something stupid’. That’s true in life, and that’s true, obviously, with sex! Differentiating appropriate from inappropriate can be hard in the heat of the moment, and it may be a deal breaker, so you must always think before you say something! Just like you do not talk to your grandmother using dirty words, you do not share your sad relationship stories (among other unsexy things) while someone’s cock is already inside you. Dirty words are the only ones that belong in bed, for they do not belong anywhere else. If you are not sure which are the right ones to use, I usually advise to watch a professional x-rated movie, and if you’re still not sure how to be appropriately inappropriate, it is always safe to, literally, shut the fuck up!

Misha M lives and works in Amsterdam. Part-time songwriter and part-time masseur, the USSR-born former New Yorker shares his dating and sex life stories and experiences, and the lessons he has learned from them. mishamamedov@hotmail.com / www.mishamamedov.com

Fotografie Ernst Coppejans

210 027


210

Interview / Hey Mr. DJ

HEY MR. DJ

DIRTY-K Met Kees Slothouber, beter bekend als DJ Dirty-K, heb je altijd een verrassende avond. Hoewel, één ding blijft elke nacht hetzelfde: je kunt altijd los op ‘Crazy In Love’, van Beyoncé. ‘Want dat nummer blijft altijd top!’

Wanneer ben je gaan draaien en waar? ‘Ik ben negentien jaar geleden begonnen met draaien in Café Plaza, op de Korenmarkt in Arnhem. Ik draaide toen elke zaterdag boven in het kleine barretje, waar het altijd propvol zat.’ Welk nummer mag volgens jou in geen enkele dj set ontbreken? ‘Ik draai altijd ‘Crazy In Love’, van Beyoncé. Dat nummer blijft top. Na al die jaren weet ik daarmee de mensen te verassen en te verblijden.’ Waar draai je zoal? ‘Je kunt me onder andere vinden in Manhattan in Arnhem, Club NYX en Exit Café in Amsterdam, 22-24 in Doetinchem, en natuurlijk op het feest De MANege, in het Arnhemse Dudok! Hoe zit jouw muziekstijl in elkaar? ‘Het is moeilijk om mijn muziekstijl een naam te geven, maar ik denk dat ik het eclectisch zou noemen. Ik draai erg breed en mix alles door elkaar, zodat iedereen een leuke avond heeft. Bijkomend voordeel: met DJ Smeerkees in huis wordt het nooit saai, haha!’

Wat is het grote verschil tussen draaien voor een mixed publiek en voor een voornamelijk heteropubliek? ‘Een gemengd publiek houdt van bekende en vrolijke muziek. Hierdoor zijn de gemengde en gay feesten veel gemoedelijker. Hiernaast is het door het enthousiasme en de energie op deze feesten des te leuker voor mij om te draaien.’ In welke stad/club zou je heel graag een keer optreden en waarom? ‘Ik heb geen wensen meer. Maar als ik dan tóch zou mogen kiezen, dan zou ik wel een keer mainstage willen staan op Tomorrowland!’ Welke andere dj’s inspireren jou? ‘Hmm, dat is een lastige vraag. Bijna iedere DJ die al wat langer meedraait heeft momenten die mij inspireren tot het aanvullen van mijn set.’ Op welk feest of in welke club kunnen we je binnenkort zien draaien? ‘Sowieso elke zondag in de Reguliersdwarsstraat en tijdens MANege op 19 september in Dudok.’

Wat is jouw ultieme uitgaanstip? ‘De MANege in Dudok!’

Fotografie Ivo de Kok

210


210

/ REVIEWS

Reviews / Film

Film:

Mia Madre

Regisseur: Nanni Moretti Cast: Nanni Moretti, John Turturro, Margherita Buy Verwacht: begin september in de bioscopen Hoewel de Italiaanse betweter Nanni Moretti lang niet altijd raak schiet, is zijn nieuwste tragikomedie Mia Madre een wonderschoon pareltje dat een grote schare kijkers verdient. De hoofdpersoon is lmregisseur Margherita (Margherita Buy), die worstelt met het draaien van een lastige productie én het sterven van haar moeder, die haar hele leven docent klassieke talen is geweest. In principe is er niets nieuws onder de zon, maar Moretti (die zelf de broer van Margherita speelt)

brengt het drama mooi en ingetogen in beeld. Buy weet de hele ontdekkingsreis van haar personage met subtiele gebaren en blikken pijnlijk over te brengen. Tijdens één van de mooiste scenes realiseert Margherita zich opeens dat alle kennis die haar moeder in haar leven heeft opgedaan zal vervliegen. ‘Maar wat gebeurt er dan met al die boeken, en al die jaren studie?’, vraagt ze zich hardop af. Het enige antwoord dat tegenspeler John Turturro de betraande regisseur kan geven, is een troostvolle aai over haar wang.

Turturro is ook eigenhandig verantwoordelijk voor de broodnodige lucht in het ontroerende verhaal. Dankzij de talloze aters van zijn blaaskaak-met-een-hart-karakter, schiet Mia Madre geen moment door in zwaar noodlotdrama of larmoyante tranentrekkerij. Dat Moretti in een kluchtige persconferentiescène vol domme en ongeïnteresseerde vragen afrekent met de journalisten die hem al jarenlang tot last zijn, is hem vergeven.

Film:

Vacation

Regisseur: John Francis Daley Cast: Ed Helms, Christina Applegate, Chris Hemsworth Verwacht: begin september in de bioscopen Grappen over baden in stront, uit elkaar spattende koeien en racistische agenten vormen de hoogtepunten van de uitermate geestige komedie Vacation (ja, echt!). De lm is een vrije remake van de gelijknamige klassieker met Chevy Chase uit de jaren tachtig die een lange reeks (minder geslaagde) National Lampoon-titels inluidde. Overigens komt Chase zelf aan het eind van Vacation ook nog even langs. Het verhaal is simpel: goedgeluimde loser Rusty

Griswold (Ed Helms, die met die tattoo uit de Hangover-reeks) besluit zijn vrouw (Christina - Married with Children - Applegate) en twee zoons mee te nemen op een roadtrip. Het einddoel is pretpark Wally World, waar pa Griswold met zijn hele gezin een legendarische achtbaan wil delen. Onderweg gaat uiteraard alles fout wat er fout kan gaan: de auto heeft ineens een Koreaanse TomTom, het hotel onderweg ligt vol dooie ratten, en pa helpt zijn twijfelende tiener-

zoon op vrijersvoeten van de regen in de drup door hem de foutieve betekenis van het woord rimmen uit te leggen. De ene grap is nog voorspelbaarder dan de andere. Maar mede dankzij de charismatische hoofdrolspelers komt Vacation met opvallend veel weg: de lm gaat enerzijds heerlijk schaamteloos over de kop, maar buit anderzijds nergens de smerigheid zodanig uit dat het vervelend wordt. Bovendien steelt de normaal zo integere Chris - Thor - Hemsworth de show als politiek zeer incorrecte én groot geschapen oom, bij wie het gezin logeert. Wie tijdens de aftiteling blijft zitten, vangt een glimp van zijn legendarische leuter op!

Tekst Robbert Blokland

210 029


GAY AGENDA

AGENDA

28 AUGUSTUS TOT 5 SEPTEMBER 19 SEPTEMBER: DE MANEGE: AIRBORNE Op zaterdag 19 september organiseren De Ruyters Agency, Dudok Arnhem en 4-D Optiek de vijftiende editie van De MANege: Airborne. Al een paar jaar zorgt de organisatie ervoor dat iedereen zich prettig voelt op dit laagdrempelige feest. Homo’s, hetero’s, bi’s, lesbo’s en transseksuelen: iedereen is welkom. De organisatie pakt groots uit: DJ Dirty-K en Hendrik Fischer staan achter de draaitafel, Megan Schoonbrood en Tiffanie Deelight hosten de avond terwijl de PleeSisters zich over de toiletten ontfermen. Er zijn optredens van Gogodansers Dominique Hansson en Marcus Amsterdam en in samenwerking met 4-D Optiek en By Bob presenteert ‘The Singles Club’ een eye- en underwearshow. Ontwerper Sjaak Hullekes zal er met de aankleding voor zorgen dat Dudok Arnhem een complete metamorfose ondergaat. Verwacht het onverwachte en vier onze vrijheid! Dudok Arnhem, Koningstraat 40 Zaterdag 19 september, 22.00-04.00 Facebook.com/DeManege

VRIJDAG 28 AUGUSTUS Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, The Warehouse, Releaze. Antwerpen, Hessenhuis, Fridaynights. Brussel, Fuse Club, La Demence. Nijmegen, Café Mets, Flashdance 30+. ZATERDAG 29 AUGUSTUS Amsterdam, Club Church, Hoerenbal. Amsterdam, Club Nyx, 3 X Nyx. Amsterdam, The Warehouse, Deviate. Antwerpen, Hessenhuis, Saturdaynights. Brussel, Bazaar, Revelation By Sven Adler. Den Haag, Coc Cafe, Dare. ZONDAG 30 AUGUSTUS Amsterdam, Club Church, S.o.s.. Amsterdam, The Warehouse, Nightshift. Tilburg, Cafe Peanuts, Happy Hour. WOENSDAG 2 SEPTEMBER Oostende, Club Bonaparte, Naaktparty. DONDERDAG 3 SEPTEMBER Amsterdam, Club Nyx, Nyx Op Donderdag. Amsterdam, The Warehouse, Poplounge. VRIJDAG 4 SEPTEMBER Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, Club Nyx, Sandwich. Amsterdam, The Warehouse, Releaze. Antwerpen, Hessenhuis, Fridaynights. ZATERDAG 5 SEPTEMBER Amsterdam, Club Nyx, 3 X Nyx. Amsterdam, The Warehouse, Deviate. Antwerpen, Hessenhuis, Saturdaynights. Arnhem, Sauna Steamworks, Top Vs Bottom Foam Party. Utrecht, Club Lux, Rubber.

VRIJDAG 28 AUGUSTUS Almere, Den Enghel, Vrijdagavondborrel. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Eagle, Men Inc.. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Antwerpen, Que Pasa, Locura. Antwerpen, The Boots, Fetish / Cruising Night. Eindhoven, Coc, Young&restless. Enschede, Café Stonewall, Vrijdagavondcafé. Maastricht, Café Rose, Expreszo Meeting. Oostende, Club Bonaparte, Naakt- En Underwearparty. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear&naked. Rotterdam, Café Praag, Coc Open. ZATERDAG 29 AUGUSTUS Alkmaar, 1811dance&drinks, Danceparty. Almere, Den Enghel, Biertijd. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, Spijkerbar, Bingo. 30

Amsterdam, The Queen’s Head, Cozy Summernight. Antwerpen, The Boots, Fetish / Cruising Night . Enschede, Café Stonewall, Zaterdag Cafe. Haarlem, Wilsons By R&r, Dj Night. Nijmegen, Danscafé Marcus-antonius, Shotjes Avond. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... Tilburg, De Nieuwe Lollipop, Saturgaynight. Utrecht, Bodytalk, Happy Hour. Zwolle, Bar Stout, Extra Stout. ZONDAG 30 AUGUSTUS Almere, Den Enghel, Happy2hour. Amsterdam, Amstel 54, Drag Night. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, De Trut, De Trut. Amsterdam, Prik, Bubbles & Bites. Amsterdam, Spijkerbar, Seniorenmiddag. Amsterdam, The Queen’s Head, Netherbears. Antwerpen, Bonaparte, Pannekoek. Den Haag, Coc Cafe, Jong & Out Haaglanden. Deventer, De Fermerie, Zondagmiddagsalon. Enschede, Café Stonewall, Zondags Café. Leiden, Coc Leiden, Sunday Times. Nijmegen, Danscafé Marcus-antonius, Holland/duitse Middag/avond. Rotterdam, Coc, Zondagmiddagsalon. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear&naked. Utrecht, Bodytalk, Happy Hour. MAANDAG 31 AUGUSTUS Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Café Same Place, Men Only Sexparty. Amsterdam, Prik, Cheap Monday! Amsterdam, Spijkerbar, Happy Hour. DINSDAG 1 SEPTEMBER Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Prik, G&t - Gin&tuesday. Amsterdam, Spijkerbar, Beer Bust. Amsterdam, The Queen’s Head, Bingo! Antwerpen, Que Pasa, Drags On Stage. Eindhoven, Coc, Dinsdag Café. Nijmegen, Café Mets, Gay Jongeren Borrel. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... WOENSDAG 2 SEPTEMBER Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Club Church, Naked Bar. Amsterdam, Taboo, Cocktail Wednesday! Rotterdam, Themoodsbar, Underwear&naked. Tilburg, Embrace Pink, Meetingpoint. DONDERDAG 3 SEPTEMBER Alkmaar, 1811dance&drinks, 1811café. Amsterdam, Bar Chez, Dita’s Pubquiz. Amsterdam, Club Church, Blue. Amsterdam, Prik, Cocktail Sale. Antwerpen, Hessenhuis, Student Nights.

Antwerpen, Que Pasa, Drag Bingo. Eindhoven, Pallaz, Dragsonstage. Enschede, Café Stonewall, Donderdagavondcafé. Leiden, Coc Leiden, Hiv-café. Oostende, Bonaparte, Underwear Party. Rotterdam, Themoodsbar, Travestie&lovers. Rotterdam, Café Praag, Inloopavond. Tilburg, Cafe Peanuts, Meeblèravond. VRIJDAG 4 SEPTEMBER Almere, Den Enghel, Vrijdagavondborrel. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Eagle, Men Inc.. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Antwerpen, Que Pasa, Locura. Antwerpen, The Boots, Fetish / Cruising Night. Eindhoven, Coc, Young&restless. Enschede, Café Stonewall, Vrijdagavondcafé. Maastricht, Café Rose, Mmm Party. Oostende, Club Bonaparte, Naakt- En Underwearparty. Roermond, Café ‘t Brunke, Pink Friday. Rotterdam, Themoodsbar, Sneaks. Rotterdam, Café Praag, Coc Open. Utrecht, Poppodium Ekko, Pann Xs. ZATERDAG 5 SEPTEMBER Alkmaar, 1811dance&drinks, Danceparty. Almere, Den Enghel, Biertijd. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, Spijkerbar, Bingo. Amsterdam, The Queen’s Head, Cozy Summernight. Antwerpen, The Boots, Fetish / Cruising Night. Enschede, Café Stonewall, Zaterdag Cafe. Leiden, Coc Leiden, Trans*-café. Nijmegen, Danscafé Marcus-antonius, Shotjes Avond. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... Tilburg, De Nieuwe Lollipop, Saturgaynight. Utrecht, Bodytalk, Happy Hour. Zwolle, Bar Stout, Extra Stout.

MEER/MORE VRIJDAG 28 AUGUSTUS Amsterdam, Go Gallery, Shifting Frames. Deventer, Centrale Bibliotheek, Roze Film Op Vrijdag. Eindhoven, De Tongelreep , Kouros Zwemmen Vrijdag. Eindhoven, Squashtime, Kouros Squash. Eindhoven, Wijkcentrum ‘t Akkertje, Kouros Dansen. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. Rotterdam, Café Praag, De Borrel. ZATERDAG 29 AUGUSTUS Amsterdam, Go Gallery, Intersubjective. Amsterdam, Sauna Nieuwezijds, Bears

At Nz. Eindhoven, Coc, Anders Roze. Eindhoven, Catherinakerk Begijnenhof, Kouros Wielrennen. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZONDAG 30 AUGUSTUS Amstelveen, De Amstelveense Rugby Club, Amsterdam Lowlanders Training. Amsterdam, Go Gallery, Intersubjective. Eindhoven, Coc, Sunday Matine. Haarlem, Vvv, Fiets Mee Met Coc. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. MAANDAG 31 AUGUSTUS Amsterdam, Go Gallery, Intersubjective. Amsterdam, Sauna Nieuwezijds, Mellow Mondays. Eindhoven, Genneperparken , Kouros Tennis. Leiden, De Twee Spieghels, Jamsessie. DINSDAG 1 SEPTEMBER Amsterdam, Go Gallery, Intersubjective. Amsterdam, Sauna Nieuwezijds, No Towel Night. Eindhoven, Kees Tempel Centrum, Kouros Conditietraining. Eindhoven, De Tongelreep, Kouros Zwemmen Dinsdag. Rotterdam, Lantarenvenster, Gay Film Night. WOENSDAG 2 SEPTEMBER Amsterdam, Ggd, Gratis Hepatitis-b Vaccinatie. Amsterdam, Go Gallery, Intersubjective. Den Haag, Stichting Buddy Netwerk, Lunch Voor Hiv+. Eindhoven, Coc, Het Roze Oudere Café. Tilburg, Bibliotheek Tilburg Centrum, Inloopochtend. DONDERDAG 3 SEPTEMBER Amsterdam, Coffeemania, Pink Nieuw West Borrel. Amsterdam, Go Gallery, Intersubjective. Eindhoven, Sporthal Strijp, Kouros Zaalvoetbal. Eindhoven, Sporthal Van De Sporthogeschool, Kouros Volleybal. Leiden, De Kroon, Hiv Café. Tilburg, De Nieuwe Stede, Inloopavond. VRIJDAG 4 SEPTEMBER Amsterdam, Go Gallery, Intersubjective. Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Kouros Zwemmen Vrijdag. Eindhoven, Squashtime, Kouros Squash. Eindhoven, Wijkcentrum ‘t Akkertje, Kouros Dansen. Haarlem, Coc, Eetgroep. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZATERDAG 5 SEPTEMBER Amsterdam, Go Gallery, Intersubjective. Eindhoven, Catherinakerk Begijnenhof, Kouros Wielrennen. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek.


GAY AGENDA


GAY AGENDA

AGENDA

6 SEPTEMBER TOT 30 SEPTEMBER 25 SEPTEMBER: MISTER GAY NETHERLANDS 2015 Op 25 september is het zover: dan organiseert homocommunitywebsite Gay.nl een nieuwe editie van de Mister Gay Netherlands verkiezing. In de populaire verkiezing wordt gezocht naar een nieuw rolmodel voor jonge Nederlandse homo’s. De finale vindt plaats op vrijdag 25 september in club Panama in Amsterdam. De winnaar mag zich een jaar lang Mister Gay Netherlands noemen, komt onder andere in november op de cover van Gay&Night Magazine. Via een publieke stemronde én het oordeeel van een vakjury wordt de winnaar gekozen. Tijdens de opening van de Amsterdamse Gay Pride op het Rembrandtplein waren al vier finalisten te zien. Op het moment van schrijven was nog niet bekend wie hun concurrentie zal worden, of zelfs hoeveel finalisten in totaal om de titel strijden. Wél is bekend dat na de finale in Panama een knallende editie van jongerenfeest PANN zal plaatsvinden. Panama, Amsterdam Vrijdag 25 september, 20.00 uur facebook.com/mrgaynl en www.mrgay.nl

ZONDAG 6 SEPTEMBER Amsterdam, Club Abe, Backdoor Tea Dance. Amsterdam, The Warehouse, Nightshift. Tilburg, Cafe Peanuts, Happy Hour. WOENSDAG 9 SEPTEMBER Oostende, Club Bonaparte, Naaktparty. DONDERDAG 10 SEPTEMBER Amsterdam, Club Nyx , Nyx Op Donderdag. Amsterdam, The Warehouse, Poplounge. VRIJDAG 11 SEPTEMBER Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, The Warehouse, Releaze. Antwerpen, Hessenhuis, Fridaynights. Den Bosch, Muzerije, Gayswing. ZATERDAG 12 SEPTEMBER Amsterdam, Club Nyx , 3 X Nyx. Amsterdam, The Warehouse, Deviate. Antwerpen, Hessenhuis, Saturdaynights. Den Haag, Coc Café, Kyrgaystan. ZONDAG 13 SEPTEMBER Amsterdam, The Warehouse, Nightshift. Tilburg, Cafe Peanuts, Happy Hour. WOENSDAG 16 SEPTEMBER Oostende, Club Bonaparte, Naaktparty. DONDERDAG 17 SEPTEMBER Amsterdam, Club Nyx , Nyx Op Donderdag. Amsterdam, The Warehouse, Poplounge. VRIJDAG 18 SEPTEMBER Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, The Warehouse, Releaze. Antwerpen, Hessenhuis, Fridaynights. ZATERDAG 19 SEPTEMBER Amsterdam, Club Nyx , 3 X Nyx. Amsterdam, The Warehouse, Deviate. Antwerpen, Hessenhuis, Saturdaynights. Heerlen, Splash Ny, Innocent Virgin Party. Utrecht, Tivoli, Pann Glowing Galaxy. ZONDAG 20 SEPTEMBER Amsterdam, The Warehouse, Nightshift. Tilburg, Cafe Peanuts, Happy Hour. WOENSDAG 23 SEPTEMBER Oostende, Club Bonaparte, Naaktparty. DONDERDAG 24 SEPTEMBER Amsterdam, Club Nyx , Nyx Op Donderdag. Amsterdam, The Warehouse, Poplounge. VRIJDAG 25 SEPTEMBER Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, The Warehouse, Releaze. Antwerpen, Hessenhuis, Fridaynights. Brussel, La Demence, La Demence. Den Haag, The Penthouse, Popcake. Nijmegen, Café Mets, Flashdance 30+. ZATERDAG 26 SEPTEMBER Amsterdam, Club Nyx , 3 X Nyx. Amsterdam, The Warehouse, Deviate. Antwerpen, Hessenhuis, Saturdaynights. Brussel, Bazaar, Revelation By Sven Adler. Den Haag, Coc Cafe, Dare. Heerlen, Splash Ny, Discount Saturday. Rotterdam, COC, Marlene, Women Only. ZONDAG 27 SEPTEMBER Amsterdam, The Warehouse, Nightshift. Tilburg, Cafe Peanuts, Happy Hour.

32

ZONDAG 6 SEPTEMBER Almere, Den Enghel, Happy2hour. Amsterdam, Amstel 54, Drag Night. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, De Trut, De Trut. Amsterdam, Dirty Dicks, Fist Factory. Amsterdam, Prik, Bubbles & Bites. Amsterdam, Spijkerbar, Seniorenmiddag. Amsterdam, The Warehouse, Nudeclub. Antwerpen, Bonaparte, Pannekoek. Enschede, Café Stonewall, Zondags Café. Nijmegen, Danscafé Marcus-antonius, Holland/duitse Middag/avond. Rotterdam, Coc Rotterdam Eo, Ooxo! Rotterdam, Themoodsbar, Underwear&naked. Utrecht, Bodytalk, Happy Hour. MAANDAG 7 SEPTEMBER Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Café Same Place, Sexparty. Amsterdam, Prik, Cheap Monday! Amsterdam, Spijkerbar, Happy Hour. DINSDAG 8 SEPTEMBER Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Prik, G&t - Gin&tuesday. Amsterdam, Spijkerbar, Beer Bust. Amsterdam, The Queen’s Head, Bingo! Antwerpen, Que Pasa, Drags On Stage. Eindhoven, Coc, Dinsdag Café. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... WOENSDAG 9 SEPTEMBER Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Club Church, Naked Bar. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear&naked. Tilburg, Embrace Pink, Meetingpoint. DONDERDAG 10 SEPTEMBER Alkmaar, 1811dance&drinks, 1811café. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Club Church, Blue. Amsterdam, Prik, Cocktail Sale. Antwerpen, Hessenhuis, Student Nights. Eindhoven, Pallaz, Dragsonstage. Enschede, Café Stonewall, Donderdagavondcafé. Oostende, Club Bonaparte, Underwearparty. Rotterdam, Themoodsbar, Travestie&lovers. Tilburg, Cafe Peanuts, Meeblèravond. VRIJDAG 11 SEPTEMBER Almere, Den Enghel, Vrijdagavondborrel. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Eagle, Men Inc.. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Antwerpen, Que Pasa, Locura. Antwerpen, The Boots, Fetish/Cruising Night. Eindhoven, Coc, Young&restless. Enschede, Café Stonewall, Vrijdagavondcafé. Oostende, Club Bonaparte, Naakt- En Underwearparty. Rotterdam, Themoodsbar, I Love Naked In The Dark. Rotterdam, Café Praag, Coc Open. Rotterdam, Coc, Hiv-eetcafé. ZATERDAG 12 SEPTEMBER Alkmaar, 1811dance&drinks, Danceparty.

Almere, Den Enghel, Biertijd. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, Spijkerbar, Bingo. Amsterdam, The Queen’s Head, Cozy Summernight. Antwerpen, The Boots, Fetish/Cruising Night. Enschede, Café Stonewall, Zaterdag Cafe. Nijmegen, Danscafé Marcus-antonius, Shotjes Avond. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... Tilburg, De Nieuwe Lollipop, Saturgaynight. Utrecht, Bodytalk, Happy Hour. Zwolle, Bar Stout, Extra Stout. ZONDAG 13 SEPTEMBER Almere, Den Enghel, Happy2hour. Almere, Den Enghel, Jazz & Easy Listening. Amsterdam, Amstel 54, Drag Night. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, De Trut, De Trut. Amsterdam, Dirty Dicks, Naked Darkcruising. Amsterdam, Prik, Bubbles & Bites. Amsterdam, Spijkerbar, Seniorenmiddag. Amsterdam, The Queen’s Head, Netherbears. Antwerpen, Bonaparte, Pannekoek. Den Haag, Coc Cafe, Ooxo. Enschede, Café Stonewall, Zondags Café. Nijmegen, Danscafé Marcus-antonius, Holland/duitse Middag/avond. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear&naked. Rotterdam, Coc, Jong & Out. Utrecht, Bodytalk, Happy Hour. MAANDAG 14 SEPTEMBER Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Café Same Place, Sexparty. Amsterdam, Prik, Cheap Monday! Amsterdam, Spijkerbar, Happy Hour. DINSDAG 15 SEPTEMBER Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Prik, G&t - Gin&tuesday. Amsterdam, Spijkerbar, Beer Bust. Amsterdam, The Queen’s Head, Bingo! Antwerpen, Que Pasa, Drags On Stage. Eindhoven, Coc, Dinsdag Café. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... WOENSDAG 16 SEPTEMBER Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Club Church, Naked Bar. Amsterdam, Taboo, Cocktail Wednesday! Rotterdam, Themoodsbar, Underwear&naked. Tilburg, Embrace Pink, Meetingpoint. DONDERDAG 17 SEPTEMBER Alkmaar, 1811dance&drinks, 1811café. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Club Church, Blue. Amsterdam, Prik, Cocktail Sale. Antwerpen, Hessenhuis, Student Nights. Eindhoven, Pallaz, Dragsonstage. Enschede, Café Stonewall, Donderdagavondcafé. Oostende, Club Bonaparte, Underwear Party. Rotterdam, Themoodsbar, Travestie&lovers. Tilburg, Cafe Peanuts, Meeblèravond.

VRIJDAG 18 SEPTEMBER Almere, Den Enghel, Vrijdagavondborrel. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Eagle, Men Inc.. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Antwerpen, Que Pasa, Locura. Antwerpen, The Boots, Fetish/Cruising Night. Eindhoven, Coc, Young&restless. Enschede, Café Stonewall, Vrijdagavondcafé. Oostende, Club Bonaparte, Naakt- En Underwearparty. Rotterdam, Themoodsbar, Incognito. Rotterdam, Café Praag, Coc Open. ZATERDAG 19 SEPTEMBER Alkmaar, 1811dance&drinks, Danceparty. Almere, Den Enghel, Biertijd. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, Spijkerbar, Bingo. Amsterdam, The Queen’s Head, Cozy Summernight. Antwerpen, The Boots, Fetish/Cruising Night. Enschede, Café Stonewall, Zaterdag Cafe. Nijmegen, Danscafé Marcus-antonius, Shotjes Avond. Rotterdam, Coc, Expreszo-meeting. Rotterdam, Sissi, Asians And Their Friends. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... Tilburg, De Nieuwe Lollipop, Saturgaynight. Utrecht, Bodytalk, Happy Hour. Zwolle, Bar Stout, Extra Stout. ZONDAG 20 SEPTEMBER Almere, Den Enghel, Happy2hour. Amsterdam, Amstel 54, Drag Night. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Same Place, Gay S/m. Amsterdam, De Trut, De Trut. Amsterdam, Prik, Bubbles & Bites. Amsterdam, Spijkerbar, Seniorenmiddag. Amsterdam, The Warehouse, Horsemen And Knights. Antwerpen, Bonaparte, Pannekoek. Den Haag, Coc Cafe, Zilveruitje. Enschede, Café Stonewall, Zondags Café. Nijmegen, Danscafé Marcus-antonius, Holland/duitse Middag/avond. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear&naked. Utrecht, Bodytalk, Happy Hour. MAANDAG 21 SEPTEMBER Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Café Same Place, Men Only Sexparty. Amsterdam, Prik, Cheap Monday! Amsterdam, Spijkerbar, Happy Hour. DINSDAG 22 SEPTEMBER Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Prik, G&t - Gin&tuesday. Amsterdam, Spijkerbar, Beer Bust. Amsterdam, The Queen’s Head, Bingo!. Antwerpen, Que Pasa, Drags On Stage. Eindhoven, Coc, Dinsdag Café. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... WOENSDAG 23 SEPTEMBER Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Club Church, Naked Bar. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear&naked.


GAY AGENDA

Tilburg, Embrace Pink, Meetingpoint. DONDERDAG 24 SEPTEMBER Alkmaar, 1811dance&drinks, 1811café. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Club Church, Blue. Amsterdam, Dirty Dicks, Golden Shower. Amsterdam, Prik, Cocktail Sale. Antwerpen, Hessenhuis, Student Nights. Eindhoven, Pallaz, Dragsonstage. Enschede, Café Stonewall, Donderdagavondcafé. Oostende, Club Bonaparte, Underwear Party. Rotterdam, Themoodsbar, Travestie&lovers. Tilburg, Cafe Peanuts, Meeblèravond. VRIJDAG 25 SEPTEMBER Almere, Den Enghel, Vrijdagavondborrel. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Eagle, Men Inc.. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Antwerpen, Que Pasa, Locura. Antwerpen, The Boots, Fetish/Cruising Night. Den Haag, Coc Cafe, Interculturele Ontmoetingsavond. Eindhoven, Coc, Young&restless. Enschede, Café Stonewall, Vrijdagavondcafé. Maastricht, Café Rose, Expreszo Meeting. Oostende, Club Bonaparte, Naakt- En Underwearparty. Rotterdam, Themoodsbar, Full Fetish. Rotterdam, Café Praag, Coc Open. ZATERDAG 26 SEPTEMBER Alkmaar, 1811dance&drinks, Danceparty. Almere, Den Enghel, Biertijd. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, Spijkerbar, Bingo. Amsterdam, The Queen’s Head, Cozy Summernight. Antwerpen, The Boots, Fetish/Cruising Night. Den Haag, Coc Cafe, Gendercafe. Enschede, Café Stonewall, Zaterdag Cafe. Haarlem, Wilsons By R&r, Dj Night. Nijmegen, Danscafé Marcus-antonius, Shotjes Avond. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... Tilburg, De Nieuwe Lollipop, Saturgaynight. Utrecht, Bodytalk, Happy Hour. Zwolle, Bar Stout, Extra Stout. ZONDAG 27 SEPTEMBER Almere, Den Enghel, Zondags Happy2hour. Amsterdam, Amstel 54, Drag Night. Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, De Trut, De Trut. Amsterdam, Prik, Bubbles & Bites. Amsterdam, Spijkerbar, Seniorenmiddag. Amsterdam, The Queen’s Head, Netherbears. Antwerpen, Bonaparte, Pannekoek. Den Haag, Coc Cafe, Jong & Out Haaglanden. Deventer, De Fermerie, Zondagmiddagsalon. Enschede, Café Stonewall, Zondags Café. Leiden, Coc Leiden, Sunday Times. Nijmegen, Danscafé Marcus-antonius, Holland/duitse Middag/avond. Rotterdam, Coc, Zondagmiddagsalon. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear&naked. Utrecht, Bodytalk, Happy Hour. MAANDAG 28 SEPTEMBER Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Café Same Place, Sexparty. Amsterdam, Prik, Cheap Monday! Amsterdam, Spijkerbar, Happy Hour. DINSDAG 29 SEPTEMBER Amsterdam, Bar Chez, Happy Hour. Amsterdam, Prik, G&t - Gin&tuesday. Amsterdam, Spijkerbar, Beer Bust. Amsterdam, The Queen’s Head, Bingo! Antwerpen, Que Pasa, Drags On Stage. Eindhoven, Coc, Dinsdag Café. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On....

MEER/MORE ZONDAG 6 SEPTEMBER Amstelveen, De Amstelveense Rugby Club, Amsterdam Lowlanders Training. Amsterdam, Go Gallery, Intersubjective. Antwerpen, Speelplein Vlaamsekaai, Mountainbike (initiatie). Den Haag, Coc Cafe, Zilveruitje. Deventer, Café De Hip, Men Meet Men. Eindhoven, Coc, Sunday Matine. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. Rotterdam, Coc, Transcafé. MAANDAG 7 SEPTEMBER Amsterdam, Go Gallery, Intersubjective. Amsterdam, Sauna Nieuwezijds, Mellow Mondays.

Eindhoven, Genneperparken, Kouros Tennis. Leiden, De Twee Spieghels, Jamsessie. DINSDAG 8 SEPTEMBER Amsterdam, Go Gallery, Intersubjective. Amsterdam, Sauna Nieuwezijds, No Towel Night. Eindhoven, Kees Tempel Centrum, Kouros Conditietraining. Eindhoven, De Tongelreep, Kouros Zwemmen Dinsdag. WOENSDAG 9 SEPTEMBER Amsterdam, Ggd, Gratis Hepatitis-b Vaccinatie. Amsterdam, Go Gallery, Intersubjective. Den Haag, Stichting Buddy Netwerk, Lunch Voor Hiv+. Eindhoven, Coc, Orpheus Bijeenkomst. Tilburg, Bibliotheek Tilburg Centrum, Inloopochtend. DONDERDAG 10 SEPTEMBER Amsterdam, Go Gallery, Intersubjective. Eindhoven, Sporthal Strijp, Kouros Zaalvoetbal. Eindhoven, Sporthal Van De Sporthogeschool, Kouros Volleybal. Haarlem, Wijkcentrum Binnensteeds, Roze Salon 55+. Nijmegen, Studentenkerk, Dare To Lunch: Roze Lunch. Tilburg, De Nieuwe Stede, Inloopavond. VRIJDAG 11 SEPTEMBER Amsterdam, Go Gallery, Intersubjective. Eindhoven, De Tongelreep, Kouros Zwemmen Vrijdag. Eindhoven, Squashtime, Kouros Squash. Eindhoven, Wijkcentrum ‘t Akkertje, Kouros Dansen. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZATERDAG 12 SEPTEMBER Amsterdam, Go Gallery, Intersubjective. Eindhoven, Catherinakerk - Begijnenhof, Kouros Wielrennen. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZONDAG 13 SEPTEMBER Amstelveen, De Amstelveense Rugby Club, Amsterdam Lowlanders Training. Amsterdam, Go Gallery, Intersubjective. Eindhoven, Coc, Sunday Matine. Haarlem, Coc, Jong&out Haarlem. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. MAANDAG 14 SEPTEMBER Amsterdam, Go Gallery, Intersubjective. Amsterdam, Sauna Nieuwezijds, Mellow Mondays. Eindhoven, Genneperparken, Kouros Tennis. Leiden, De Twee Spieghels, Jamsessie. DINSDAG 15 SEPTEMBER Amsterdam, Go Gallery, Intersubjective. Amsterdam, Sauna Nieuwezijds, No Towel Night. Eindhoven, Kees Tempel Centrum, Kouros Conditietraining. Eindhoven, De Tongelreep, Kouros Zwemmen Dinsdag. WOENSDAG 16 SEPTEMBER Amsterdam, Ggd Amsterdam, Gratis Hepatitis-b Vaccinatie. Amsterdam, Go Gallery, Intersubjective. Den Haag, Stichting Buddy Netwerk, Lunch Voor Hiv+. Leiden, De Twee Spieghels, Unplugged. Tilburg, Bibliotheek Tilburg Centrum, Inloopochtend. DONDERDAG 17 SEPTEMBER Amsterdam, Go Gallery, Intersubjective. Eindhoven, Sporthal Strijp, Kouros Zaalvoetbal. Eindhoven, Sporthal Van De Sporthogeschool, Kouros Volleybal. Tilburg, De Nieuwe Stede, Inloopavond. VRIJDAG 18 SEPTEMBER Amsterdam, Go Gallery, Intersubjective. Eindhoven, De Tongelreep, Kouros Zwemmen Vrijdag. Eindhoven, Squashtime, Kouros Squash. Eindhoven, Wijkcentrum ‘t Akkertje, Kouros Dansen. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZATERDAG 19 SEPTEMBER Amsterdam, Go Gallery, Intersubjective. Eindhoven, Catherinakerk - Begijnenhof, Kouros Wielrennen. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZONDAG 20 SEPTEMBER Amstelveen, De Amstelveense Rugby Club, Amsterdam Lowlanders Training. Amsterdam, Go Gallery, Intersubjective. Amsterdam, Prik, Cd4 (chat&drinks@4). Eindhoven, Coc, Sunday Matine.

Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. Rotterdam, Coc, Transcafé. MAANDAG 21 SEPTEMBER Amsterdam, Go Gallery, Intersubjective. Amsterdam, Sauna Nieuwezijds, Mellow Mondays. Eindhoven, Genneperparken, Kouros Tennis. Leiden, De Twee Spieghels, Jamsessie. DINSDAG 22 SEPTEMBER Amsterdam, Go Gallery, Intersubjective. Amsterdam, Sauna Nieuwezijds, No Towel Night. Eindhoven, Kees Tempel Centrum, Kouros Conditietraining. Eindhoven, De Tongelreep, Kouros Zwemmen Dinsdag. WOENSDAG 23 SEPTEMBER Amsterdam, Ggd, Gratis Hepatitis-b Vaccinatie. Amsterdam, Go Gallery, Intersubjective. Den Haag, Stichting Buddy Netwerk, Lunch Voor Hiv+. Tilburg, Bibliotheek Tilburg Centrum, Inloopochtend. DONDERDAG 24 SEPTEMBER Amsterdam, Go Gallery, Intersubjective. Eindhoven, Sporthal Strijp, Kouros Zaalvoetbal. Eindhoven, Sporthal Van De Sporthogeschool, Kouros Volleybal. Nijmegen, Studentenkerk, Dare To Lunch: Roze Lunch. Tilburg, De Nieuwe Stede, Inloopavond. VRIJDAG 25 SEPTEMBER Amsterdam, Go Gallery, Intersubjective. Amsterdam, Hiv Vereniging Nederland, Themabijeenkomst Achterbanondezoek. Deventer, Centrale Bibliotheek, Roze Film Op Vrijdag. Eindhoven, De Tongelreep , Kouros Zwemmen Vrijdag. Eindhoven, Squashtime, Kouros Squash.

Eindhoven, Wijkcentrum ‘t Akkertje, Kouros Dansen. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. Rotterdam, Café Praag, De Borrel. ZATERDAG 26 SEPTEMBER Amsterdam, Sauna Nieuwezijds, Bears At Nz. Eindhoven, Coc, Anders Roze. Eindhoven, Catherinakerk - Begijnenhof, Kouros Wielrennen. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZONDAG 27 SEPTEMBER Amstelveen, De Amstelveense Rugby Club, Amsterdam Lowlanders Training. Amsterdam, Go Gallery, Cowboys & Crows. Eindhoven, Coc, Sunday Matine. Haarlem, Vvv, Fiets Mee Met Coc. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. MAANDAG 28 SEPTEMBER Amsterdam, Sauna Nieuwezijds, Mellow Mondays. Eindhoven, Genneperparken, Kouros Tennis. Leiden, De Twee Spieghels, Jamsessie. DINSDAG 29 SEPTEMBER Amsterdam, Sauna Nieuwezijds, No Towel Night. Eindhoven, Kees Tempel Centrum, Kouros Conditietraining. Eindhoven, De Tongelreep, Kouros Zwemmen Dinsdag.GOING AMSTERDAM / WELCOME Westermarkt +31204281070 http://www.pinkpoint.org (Daily from 10am-6pm)

LUNCHROOMS

p49

Brug 34 25 Utrechtsestraat 19 +31651742055 http://www.brug34.nl (Sun. from noon-8pm, Mon. from 8am-8pm, Tue. - Thu. from 8am-1am, Fri. - Sat. from 8am-3am)

De Taart van m'n Tante 26 Ferdinand Bolstraat 10 +31207764600 http://www.detaart.com (Daily from 10am-6pm)

San Francisco Sandwich Company 27 Sint Antoniesbreestraat 3F HTTP://www.sanfranciscosandwichcompany.nl (Tue.-Sat. from 10am-5pm, Sun. from 11am-4pm)

ORGANIZATIONS p49

Amsterdam Leather Pride 28 Postbus 2782 COC Amsterdam 29 Rozenstraat 8-14 +31206263087 http://www.cocamsterdam.nl COC Nederland 30 Nieuwe Herengracht 49 +31206234596 http://www.coc.nl

07

De Zóciëteit 31 Elandsgracht 70 +310637268386 http://www.zocieteit.nl (Fri. from 8pm-11pm)

Donderdagavond Eet Club (DEC) 32 Postbus 3213 http://www.donderdagavondeetclub.nl EduDivers 33 Nieuwezijds Voorburgwal 21-3 +31204288073 http://www.edudivers.nl

BARS

from 8pm-1am, Fri. - Sat. from 10pm-5am)

Café Same Place 01 Nassaukade 120 +31204751981 http://www.sameplace.nl

De Trut 08 Bilderdijkstraat 165-E http://www.trutfonds.nl/ TRUT_HOME.html

(Sun. from 5pm-8pm, Mon. from 7pm-midnight, Tue.-Thu. from 9pm1am, Fri.-Sat. from 10pm-3am)

Mankind 02 Weteringstraat 60 +31206384755 http://www.mankind.nl (Mon. - Sat. from noon-11pm)

Saarein 03 Elandsstraat 119 +31206234901 http://www.saarein.info/ (Mon. - Thu. from 4pm-1am, Fri. Sun. from noon-1am)

Spijkerbar 04 Kerkstraat 4 +31206205919 http://www.spijkerbar.nl

(Every Sunday from 10pm-3am)

EVENT ORGANISER Homomonument 09 Westermarkt +31624743350 http://www.homomonument.nl Stichting Amsterdam Gay Pride 10 Korte Leidsedwarsstraat 12 http://www.amsterdamgaypride.org/

GALLERIES

(Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-3am)

Go Gallery 11 Prinsengracht 64 +31204229580 http://www.gogallery.nl/

WELLNESS

HEALTH

Cuts & Curls 05 Korte Leidsedwarsstraat 74 +31206246881 http://www.cutsandcurls.com

Hiv Vereniging Nederland 12 Eerste Helmerstraat 17B-3 +31206892577 http://www.hivnet.org

(Tue. - Fri. from 9:30am-8pm, Sat. from 7am-noon)

(Mon., Tue., Thu., Fri. from 2pm10pm)

Profiles Hair & Body Spa 06 Spuistraat 330 +31206276337 http://www.proleshairbodyspa.nl

OneDayClinic 13 Spuistraat 239 +31 20 7372113 http://www.onedayclinic.nl/

(Sun., Tue., Thu. from 9am-6pm, Mon., Wed. from 9am-9pm, Fri. from 9am-5:30pm, Sat. from noon-5pm)

CLUBS Club Church 07 Kerkstraat 52 +31204210392 http://www.clubchurch.nl (Sun. from 4pm-4am, Tue. - Wed.

(Tue.-Sat. from noon-8pm)

Psychotherapeut Dr. Thijs Maasen 14 Hartenstraat 31 +31206387321 www.homopsycholoog.nl (Mon. - Fri. from 9am-9pm)

Relatietherapeut drs Marcel Holtslag 15 Piet Heinkade 145 +31206712140

http://www.marcelholtslag.nl Soa Aids Nederland 16 Keizersgracht 392 +31206262669 http://www.soa.nl The Natural Health Company 17 Vijzelstraat 1 +31206244533 http://www.tnhc.nl

Evangelische Roze Vieringen 34 Keizersgracht 566 +31206990850 http://www.erv-amsterdam.nl Gay & Lesbian Switchboard 30 Nieuwe Herengracht 49 +31206236565 http://www.switchboard.nl

MEDIA

SERVICES

Duizendpoot Gay Advertising 43 Spuistraat 44 +31204282123 http://www.dp-communications.com

Connecting Differences 61 Gerard Doustraat 138C +31206626309 http://connectingdifferences.nl

Gay Group 44 Keizersgracht 205 +31204215741 http://www.gaymedia.nl Gay International Press (Gay News) 45 Postbus 76609 +31206791556 http://www.gay-news.com MVS Gay Station 46 Wibautstraat 150 +31650682298 http://www.mvs.nl Stichting OUT Media 44 Keizersgracht 205 +31207881365 http://www.outmedia.nl Winq Media BV 47 Postbus 3291 +31203053825 http://www.winq.com Zij aan Zij 48 Postbus 14508 +31202215276 http://www.zijaanzij.nl

RESTAURANTS 't Sluisje 49 Torensteeg 1 +31206240813 http://www.sluisje.nl (Sun. from 6pm-1am, Thu. from 7pm1am, Fri. - Sat. from 6pm-3am)

Eetcafé 100% Zuidoost 50 Bijlmerplen 367a +31206912593 http://www.eetcafezuidoost.nl/ Hemelse Modder 51 Oude Waal 11 +31206243203 http://www.hemelsemodder.nl (Daily from 6pm-10pm)

Krua Thai Classic 52 Staalstraat 22 +31206229533 http://www.kruathai.nl (Daily from 5pm-10:30pm)

Ristorante Italiano Fiorentino 53 Overtoom 125 +31206183272 http://www.ristoranteorentino.nl

(Mon., Wed., Fri. from 2pm-6pm)

(Fri. - Sun. from 5:30pm-11:30pm, Mon. - Thu. from 6pm-10:30pm)

(Sun. from noon-6pm, Mon. - Wed. from 10am-6:30pm, Thu. from 10am9pm, Fri. - Sat. from 10am-6:30pm)

IHLIA 35 Oosterdoksstraat 110 +31205230837 http://www.ihlia.nl

HOTEL/SHORTSTAY

(Mon. - Fri. from noon-5pm, Sat. from 1pm-5pm)

The Pantry 54 Leidsekruisstraat 21 +31206200922 http://www.thepantry.nl

Chico's Guesthouse 18 St. Willibrordusstraat 77 +31615353056 Clemens Hotel 19 Raadhuisstraat 39 +31206246089 http://www.clemenshotel.nl Freeland Hotel 20 Marnixstraat 386 +31206227511 http://www.hotelfreeland.com (Daily from 7am-11pm)

Hotel Amistad 21 Kerkstraat 42 +31206248074 http://www.amistad.nl ITC Hotel 22 Prinsengracht 1051 +31206230230 http://www.itc-hotel.com (Daily from 10am-11pm)

Max Brown Hotel 23 Herengracht 13-19 +31205222345 www.maxbrownhotels.com Quentin Hotel 24 Leidsekade 89 +31206262187 http://quentinamsterdam.com/

TOURIST OFFICE Pink Point 09

Stichting Gay Business Amsterdam 36 Lijnbaansgracht 210h +31206208807 http://www.amsterdampride.nl Stichting Hartjesdagen 37 Prins Hendrikkade 53 +31614430451 http://www.stichtinghartjesdagen.nl Stichting OndersteBoven 38 Rietlandpark 39 +31206815927 http://www.stichtingondersteboven.nl Stichting Pera 39 Weteringschans 6-8 +31206268790 http://www.clubpera.nl/ Stichting Safe Service 40 Rozenstraat 8 +31206233794 http://www.safeservice.nl Stichting Secret Garden 41 Nieuwe Herengracht 20 +31207786120 http://www.stichtingsecretgarden.nl Transgender Netwerk Nederland 42 Rhijnspoorplein 26 +31205739427 www.transgendernetwerk.nl

(Daily from 10:30am-10:30pm)

Warie's Thai Food 55 Rozengracht 235 +31206223638 http://www.wariesthaifood.nl (Daily from 3pm-10pm)

RETAIL Black Body 56 Kerkstraat 173 +31206262553 http://www.blackbody.nl (Mon. - Thu. from 11am-7pm, closed on Sunday)

Blue & White 57 Ceintuurbaan 248 +31206101741 http://www.blue-white.nl (Mon. - Fri. from 10:30am-6:30pm, Sat. from noon-6:30pm, Sun. closed)

Bronx 58 Kerkstraat 53-55 +31206231548 http://www.bronx1976.com (Daily from 10am-10pm)

Dusedo 59 Moezelhavenweg 49-53 +31206260702 http://www.dusedo.com Robin & Rik 60 Runstraat 30 +31206278924 (Wed. - Sat. from noon-6pm)

Michael's Boys Escorts 62 Vondelkerkstraat 15-hs +31206181824 www.michaelsboysescorts.com Roze Uitvaart 63 Utrechtsedwarsstraat 85-C +31207712997 http://www.rozeuitvaart.nl 24 uur per dag

SPORTS ARC Amsterdam Lowlanders 64 Sportlaan 23 +31613452939 http://www.amsterdamlowlanders.com DGLA 65 Stadionkade 150 +31206795987 http://www.dgla.nl European Gay & Lesbian Sport Federation 66 Meeuwenlaan 41 http://www.eglsf.info Gay Forcing Bridge 67 Roelof Hartplein 2a http://www.gayforcing.nl Gay Union Through Sports (GUTS) 66 Meeuwenlaan 41 +31206362932

STUDENTS' ASSO CIATIONS A.S.V.Gay 68 nieuwe nieuwstraat 20 0619466220 http://www.asvgay.nl Gryphus 69 De Boelelaan 1105 www.vu.nl/homonetwerk Stichting UvA Pride 70 Nieuwe Achtergracht 170 http://www.uvapride.nlGOING AMSTERDAM Reguliers/Amstel

Warmoes/Zeedijk

11 18

25 15

12 8

10

16

13

17 18

2

17 13

21

23

7

5

4 6

1 24

4

9

5

22

3

02 01

4

7

13

9

3

19

10

21 17

14

8

15

6

20

20 19

BARS

CINEMA

Café 't Mandje 01 Zeedijk 63 +31206225375 http://www.cafetmandje.nl

Le Salon 11 Nieuwendijk 22 +31206226565 www.lesalonamsterdam.nl

(Sun. from 2pm-1am, Tue. - Wed. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 2pm-3am)

(Daily from 10am-11:30pm)

Café De Barderij 02 Zeedijk 14 +31204205132 http://www.barderij.com

CLUBS

(Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-3am)

Boysclub 21 12 Spuistraat 21 +31206228828 http://www.boysclub21.nl

De Engel van Amsterdam 03 Zeedijk 21 +31204276381 www.engelvanamsterdam.nl

The Warehouse 13 Warmoesstraat 96

(Sun. - Thu. from 1pm-1am, Fri. - Sat. from 1pm-3am)

Dirty Dicks 04 Warmoesstraat 86 www.dirtydicksamsterdam.com (Sun. - Thu. from 4pm-3am, Fri. - Sat. from 4pm-4am)

Eagle 05 Warmoesstraat 90 www.theeagleamsterdam.com (Sun.-Thu. from 10pm-4am, Fri.-Sat. from 10pm-5am)

Getto 06 Warmoesstraat 51 +31204215151 http://www.getto.nl (Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-2am)

Prik 07 Spuistraat 109 +31203200002 http://www.prikamsterdam.nl (Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-3am)

The Cuckoo's Nest 08 Nieuwezijds Kolk 6 +31206271752 http://www.cuckoosnest.nl (Sun. - Thu. from 1pm-1am, Fri. - Sat. from 1pm-2am)

The Queen's Head 09 Zeedijk 20 +31204202475 http://www.queenhead.com (Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-3am)

The Web 10 St. Jacobsstraat 6 +31206236758 www.thewebamsterdam.com (Sun. - Thu. from 1pm-1am, Fri. - Sat. from 1pm-2am)

(Sun. - Thu. from 3pm-1am, Fri. - Sat. from 3pm-2am)

(Sun., Thu. from 11pm-4am, Fri. - Sat. from 11pm-5am)

HOTEL/SHORTSTAY Anco Hotel 14 Oudezijds Voorburgwal 55 +31206241126 http://www.ancohotel.nl

Boekhandel Vrolijk 19 Paleisstraat 135 +31206235142 http://www.vrolijk.nu (Open Mon.-Sat. from 11am-6pm, Sun. from noon-6pm)

Condomerie 20 Warmoesstraat 141 +31206274174 http://condomerie.com (Mon. - Sat. from 11am-6pm)

Drake's of L.A. 21 Damrak 61 +31206279544 http://www.drakesdirect.com (Daily from 9am-midnight)

ES Collection 22 Zeedijk 61 +31203301770 http://www.escollectionamsterdam.com (Sun. from 2pm-6pm, Mon. - Fri. from noon-8pm, Sat. from noon-6pm)

BARS

(Sun. - Thu. from 5pm-3am, Fri. - Sat. from 4pm-4am)

Amstel 54 01 Amstel 54 +31629557092

Vivelavie 10 Amstelstraat 7 +31206240114 http://www.vivelavie.net

(Sun. - Thu. from 4pm-1am, Sat. Sun. from 4pm-3am)

Bar Chez 02 Amstel 50 +31 6 41353838 http://www.barchez.nl (Sun. - Thu. from 6pm-3am, Fri. - Sat. from 6pm-4am)

Café Dubbel D 03 Amstel 60 +31203542695 http://www.cafedubbeld.nl/ (Mon.-Thu. from 5pm-1am, Fri.-Sat. from 5pm-3am, Sun. from 5pm-1am)

Café Soho 04 Reguliersdwarsstraat 36 +31204223312 http://www.cafe-soho.nl

Gays&Gadgets 15 Spuistraat 44 +31203301461 www.gaysandgadgets.com

(Sun., Wed. - Thu. from 7pm-3am, Fri. - Sat. from 7pm-4am)

TOURIST OFFICE

(Sun. from noon-7pm, Mon. - Sat. from 11am-7pm)

GayTIC 15 Spuistraat 44 +31203301461 http://www.gaytic.nl

Mister B Leather & Rubber bv 23 Warmoesstraat 89 +31207883060 http://www.mrb.nl

(Sun. from 8pm-4am, Wed. - Thu. from 11pm-4am, Fri. - Sat. from 11pm-5am)

(Daily from 11am-7pm)

RESTAURANTS Eetcafé de Spaanse Ruiter 16 Nieuwezijds Voorburgwal 90 +31206249857 http://www.genevergenootschap.nl/Erkende_cafes/caf_de_ spaanse_ruiter.php (Sun. - Thu. from 9am-1am, Fri. - Sat. from 9am-3am)

RETAIL Adonis 17 Warmoesstraat 92 +31206272959 Alfa Blue 18 Nieuwendijk 26 +31206271664 http://www.alfablue.com (Daily from 9am-10pm)

Amsterdam Gay Zone 12 Spuistraat 21 +31206258797 (Daily from 11am-11pm)

(Sun. from 1pm-6pm, Mon. - Wed. from 10:30am-7pm, Thu. from 10:30am-9pm, Fri. from 10:30am-7pm, Sat. from 11am-6pm)

RoB Amsterdam flagship store 24 Warmoesstraat 71 +31206243807 http://www.rob.eu (Sun. from 1pm-6pm, Mon. - Sat. from 11am-7pm)

Underground Fetish 15 Spuistraat 44 www.underground-fetish.nl

SAUNA Sauna Nieuwezijds 25 Nieuwezijds Armsteeg 95 www.saunanieuwezijds.nl (Sun.-Thu. from noon-6am, Fri.-Sat. from noon-midnight)

Exit Après Chique Café 05 Reguliersdwarsstraat 42

Lellebel 06 Utrechtsestraat 4 +31204275139 http://www.lellebel.nl (Sun. - Thu. from 8pm-3am, Fri. - Sat. from 8pm-4am)

Montmartre 07 Halvemaansteeg 17 +31206207622 http://www.cafemontmartre.nl (Sun. from 5pm-3am, Mon. from 8pm-11pm, Tue. - Sat. from 5pm-3am)

Reality Bar 08 Reguliersdwarsstraat 129 +31206393012 (Sun. - Thu. from 8pm-3am, Fri. - Sat. from 8pm-4am)

Taboo 09 Reguliersdwarsstraat 45 +31207753963 http://www.taboobar.nl

(Sun. - Thu. from 4pm-3am, Fri. - Sat. from 6pm-4am)

WELLNESS El Encanto Hairsalon 11 Reguliersdwarsstraat 33 +31203319142 www.elencantohairsalon.nl (Sun. from 1pm-6pm, Mon. - Tue. from noon-6pm, Wed. - Sat. from noon-8pm)

Hot Heads 12 Reguliersdwarsstraat 4 +31206268075 (Mon. - Wed. from 11am-6pm, Thu. from 11am-9pm, Fri. - Sat. from 11am-6pm)

CLUBS Club NYX 05 Reguliersdwarsstraat 42 Thu. from 11pm-4am Fri. - Sat. from 11pm-5am

COFFEESHOPS The Otherside 13 Reguliersdwarsstraat 6 +31206255541 http://www.theotherside.nl (Daily from 11am-1am)

RESTAURANTS Garlic Queen 15 Reguliersdwarsstraat 27 +31204226426 http://www.garlicqueen.nl (Wed. - Sun. from 5pm-11pm)

La Margarita 16 Reguliersdwarsstraat 47-49 +31206230707 http://www.lamargarita.nl (Daily from 5pm-11pm)

Restaurant Saturnino 17 Reguliersdwarsstraat 3-5 +31206390102 http://www.saturnino.nl (Daily from noon-11:30pm)

RETAIL Artem Bodywear 18 Reguliersdwarsstraat 39 +31203205270 www.artembodywear.com B1 19 Reguliersbreestraat 4 +31206239546 http://www.b1sex.nl (Sun. from noon-11pm, Mon. - Sat. from 9:30am-11pm)

Man talk 18 Reguliersdwarsstraat 39 +31206272525 (Mon. from 1pm-6pm, Tue. - Wed. from 10am-6pm, Thu. from 10am9pm, Fri. from 10am-6pm, Sat. from 10am-5pm)

Rufskin Amsterdam 20 Reguliersdwarsstraat 54 +31206200129 http://www.rufskin-amsterdam. nl (Daily from noon-7pm, closed on Tuesday)

The Shirtshop 21 Reguliersdwarsstraat 64 +31204232088 http://www.shirtshopamsterdam.nl (Daily from 1pm-7pm)GOING ANTWERP / WELCOME

17 9 15 04 33

14

06 27 34

36

03 8

25

30

31

16

29

01 23 13

02

22

20

7

18 19

BARS Bonaparte 01 Grote Markt 21 +3232319626 http://www.bonaparte.be (Sun. from 2pm-midnight, Tue. - Sat. from 8pm-midnight)

Café DeLux 02 Melkmarkt 18 +3232321766 http://www.cafedelux.be (Daily from 11am-2am)

Café Strange 03 Dambruggestraat 161 +32474424901 http://www.cafe-strange.be Club Random 04 Geulincxstraat 28 +32495755011 http://www.club-random.be/ Den Draak 05 Draakplaats 1 +3232905304 http://www.dendraak.be (Open daily from noon)

Hessenhuis 06 Falconrui 59 +3232311356 http://www.hessenhuis.com (Mon. - Wed. from 11am-2am, Thu. from 11am-3am, Fri. from 11am-4am, Sat. from 4pm-4am, Sun. from 4pm-2am)

Popi Café 07 Plantinkaai 11-12 +3232316131 http://www.popi.be

Twilight 10 Nieuwstad 4 +32 3 233 25 85

+32471696916 http://www.watch-club.be/

(Sun. from 8am-8pm, Wed.-Fri. from noon-midnight, Sat. from 8am-2am)

HEALTH

WELLNESS CorpoSano 11 Mechelsesteenweg 104 +3236632039 http://www.corposano.be (Closed on Sunday)

De Wakko Kapper Antwerpen 12 Kasteelpleinstraat 37 +32(0)32334604 http://www.wakko.be (Mon. from 10am-6pm, Tue. - Fri. from 8am-8pm, Sat. from 8am-5pm)

CLUBS Man Playz Cruising 13 Sint-Jacobsmarkt 75 +327707393 http://www.manplayz.be (Sat. - Sun. from 2pm-10pm, Mon. Fri. from noon-10pm)

Red&Blue 14 Lange Schipperskapelstraat 11-13 +3232130555 http://www.redandblue.be (Thu. - Sun. from 11pm-7am)

The Boots 15 Van Aerdtstraat 22 +32476497931 http://www.the-boots.com

(Sat. - Sun. from 11am-midnight, Mon. - Fri. from 2pm-midnight)

(Fri. from 10:30-4am, Sat. from 10:305am, Sun. from 5pm-3am)

Que Pasa 08 Lange Koepoortstraat 1 http://www.cafe-que-pasa.be

The Kinky's 16 Lange Beeldekensstraat 10 +3232950640 http://www.kinkys.be

Redstarkafee 09 Van Schoonbekeplein 9 +3237778099 http://www.redstarkafee.be/ (Wed. - Sun. from 2pm-midnight)

24

35

(Mon. from 7pm-3am, Tue. - Thu. from 2pm-2am, Fri. from 7pm-3am)

Watch Club 17 Rijnkaai 1

AA-holebigroep 'De Eerste' 05 Draakplaats 1 +3232268715 Boysproject 18 Appelmansstraat 12 +3232939590 http://www.boysproject.be Helpcenter-ITG 19 Sint-Andriesstraat 7 +3232160288 http://www.helpcenteritg.be Sensoa 20 F. Rooseveltplaats 12 +3232386868 http://www.sensoa.be

ORGANIZATIONS 't Kwadraat | Holebi-ouders 05 Draakplaats 1 http://www.tkwadraat.be Atthis 21 Geuzenstraat 27 http://www.atthis.be Dubbelzinnig praatgroep biseksualiteit 05 Draakplaats 1 http://www.dubbel-zinnig.be Enig Verschil 05 Draakplaats 1 http://www.enigverschil.be Gewoon Doorgaan 05 Draakplaats 1 http://gewoon-doorgaan.be/ Het Roze Huis - Çavaria Antwerpen 05 Draakplaats 1 +3232880084 http://www.hetrozehuis.be

10

26

Holebi40plus 05 Draakplaats 1 +32492715708 Mangho (Man, Getrouwd en Homo) 05 Draakplaats 1 +32496166366 http://www.mangho.be Pimpernel40plus 05 Draakplaats 1 +3232189756 www.pimpernel40plus.be Shouf Shouf 05 Draakplaats 1 +32499705007 http://www.shouf-shouf.be

TRAVEL AGENCY Gay Planet Holidays 22 Orgelstraat 6 +3232310827 www.gayplanetholidays.com

05

Publique 28 Graaf van Egmontstraat 2 +3232372595 http://www.publique-restaurant.be (Daily from 9am-11pm)

Reload 29 Korte Winkelstraat 11 +32475964284 www.reloadantwerpen.be (Lunch Tue.-Fri. noon-2pm, open Tue.-Sat. 6pm-11pm, kitchen closes at 9:30pm)

Sjalot en Schanul 30 Oude Beurs 12 +3232338875 http://sjalotenschanul.be (Thu. - Mon. from 5pm-10pm)

RETAIL

(Mon. - Fri. from 9:30am-6pm)

Boekhandel 't Verschil 31 Minderbroedersrui 33 +3232260804 http://www.verschil.be

RESTAURANTS

(Sun. from 1pm-6pm, Wed. - Sat. from 11am-6pm)

't Braboke 23 Grote Markt 18 +3232263616 Bourla 24 Graanmarkt 7 +3232018339 http://www.bourla.be (Mon. - Thu. from 11am-midnight, Fri. - Sat. from 11am-1am)

Café Confituur 25 Minderbroedersrui 38 +3232943950 (Wed. - Sun. from 11am-midnight)

Othello 26 Oude Vaartplaats 28 +3232266015 Padi Asianfood Gallery 27 Koolkaai 9A +3232251446 (Mon. - Sat. from 6pm-11pm)

De Onderkant 31 Minderbroedersrui 33 +3232260804 http://www.onderkant.be (Sun. from 2pm-6pm, Wed. - Sat. from 11am-6pm)

Erotische verbeelding 32 Kloosterstraat 165 +3232268950 www.erotischeverbeelding.be (Mon. - Sat. from 11am-6pm)

Man Playz 13 Sint-Jacobsmarkt 75 +3237707393 http://www.manplayz.be/ (Mon. - Fri. from 2pm-10am)

MisterB 33 Falconplein 14A +3235015171 (Sun. from 1pm-6pm, Mon., Wed., Thu. from 11am-7pm, Fri. - Sat. from 11am-9pm).

Plan B 34 Klapdorp 54-56 +3232337393 (Sun. from noon-6pm, Thu. from noon-8pm, Fri. from noon-9pm, Sat. from noon-8pm)

Roxy - Piercings and jewellery 35 Kammenstraat 68 +3232328289 http://www.roxy-shop.be (Mon. - Fri. from 10am-6pm, Sat. from noon-6pm)

Toys 4 Boys 36 Nosestraat 6 +3232320827 www.toys4boysleather.com (Thu. - Sat. from 11am-8pm,Sun. from 2pm-5pm)

SPORTS Active Company 05 Draakplaats 1 +32477510305 http://www.activecompany.beHAARLEM

12

ROTTERDAM

GOING ROTTERDAM / HAARLEM

9

10 18

1

4 3 15

7

6 16

14

06

2

02 5 03

01 11

BARS Bar de Regenboog 01 Van Oldenbarneveldstraat 148a +31634569724 http://www.regenboogrotterdam.nl (Closed on Mondays and Tuesdays)

Café Bonaparte 02 Nieuwe Binnenweg 117 +31(0)10 436 7433 Café KeerWeer 03 Keerweer 14 +31104131217 http://www.keerweer.nl (Mon. - Thu. from 4pm-6am, Fri. Sun. from 3pm-6am)

Café Strano 04 Van Oldenbarneveldstraat 154 +31104125811 http://www.cafestrano.nl (Sun. from 4pm-4am, Mon. - Wed. from 4pm-2am, Thu. from 4pm-3am, Fri. - Sat. from 4pm-6am)

Cosmo Bar 05 Schiedamsesingel 133 +31104123668 (Wed. - Thu. from 9pm-1am, Fri. - Sat. from 9pm-2am)

Loge 90 06 Schiedamsedijk 4a +31104149745 http://www.loge90.nl (Sun. - Thu. from noon-1am, Fri. - Sat. from noon-2am)

Themoodsbar 07 's Gravendijkwal 92 +31102251725 http://www.themoodsbar.nl (Sun. from 3pm-8pm, Tue.-Thu. from noon-1am, Sat. from 8pm-2am)

WELLNESS Gay Massage Rotterdam 08 Heemraadsplein 10a

+31639629429 www.gaymassage-brian.eu

CLUBS De Unie 09 Mauritsweg 34-35 +31634569724 (Sun. - Thu. from 11am-11pm, Fri. Sat. from 11am-3am)

LUNCHROOMS Nostra 10 Van Oldenbarneveldstraat 127a +31102132222 http://www.nostra.nl/rotterdam (Tue. - Wed. from 10am-6pm, Thu. Mon. from 10am-9pm)

ORGANIZATIONS COC Rotterdam 11 Schiedamsesingel 175 +31104141555 http://www.cocrotterdam.nl (Mon. - Fri. from 1:30pm-5pm)

RotterdamV 12 Weena 877 +31104149406 http://www.rotterdamv.nl Vereniging Dikke Maatjes Big & Bear Netherlands 13 Struitenweg 38C http://www.dikkemaatjes.nl

RETAIL Ferry Grand Café 14 Westblaak 127 +31107505324 http://www.ferrystore.com (Mon.-Thu. from 9am-6pm, Fri.-Sat. from 9am-9pm, Sun. from noon-6pm)

GayToys 15 Keerweer 10 +31104113522

http://www.gaytoys.nl (Mon. - Fri. from noon-8pm, Sat. Sun. from noon-5pm)

Shop Erotica 16 Schiedamsedijk 5 +31(0)10-4143142 http://www.shoperotica.nl (Mon. - Fri. from 10am-9pm, Sat. from 10am-8pm,Sun. from 12pm-6pm)

Subliem 17 Nieuwe Binnenweg 466b +31104763680 http://www.subliem.nl (Tue. - Sat. from 10:30am-5:30pm)

SAUNA Sauna Finland 18 Grondherendijk 7 +31102235895 http://www.gaysaunanland.nl (Sun. - Thu. from noon-11:30pm, Fri. Sat. from noon-2am)

SERVICES Skyline/International 19 Nieuwstraat 208 +31104119089

BARS

CINEMA

RESTAURANTS

La Justesse 01 Gedempte Oudegracht 127 +31235324052 http://www.justesse.nl

Roxy 03 Kleine Houtstraat 77zw +31235325139 www.roxyseksbioscoop.nl

Restaurant Subliem 05 Kleine Houtstraat 44 +31235510590 www.restaurantsubliem.nl

(Sun., Tue. - Thu. from 8pm-1:30am, Fri. - Sat. from 7:30pm-3:30am)

(Daily from noon-midnight)

(Tue. - Sun. from 4:30pm-midnight)

Wilsons by R&R 02 Gedempte Raamgracht 78 http://www.wilsons.nl (Sun. from 3pm-11pm, Mon., Thu. from 9pm-1am, Sat. from 9pm-4am)

ORGANIZATIONS

RETAIL

COC Kennemerland 04 Lange Herenvest 122 +31638026387 www.coc-kennemerland.nl

Pin Up 06 Kleine Houtstraat 125 +31235315797 http://www.happy-shops.com/ nl/pinup (Daily from 11am-11pm)


GOING NIJMEGEN / GRONINGEN 4

NIJMEGEN

2

8

1

3 5

BARS

+31642271900 http://www.thomtom.bar

Café Meermin 01 Bloemerstraat 2 +31243236100

(Thu. from 4pm-2am, Fri. from 4pm4am, Sat. from 2pm-4am, Sun. from 2pm-2am)

Café Mets 02 Grotestraat 7 +31243239549 http://www.cafe-mets.nl/ (Tue. - Thu. from 4pm-midnight, Fri. Sun. from 4pm-midnight)

Chaps 03 Tweede Walstraat 96 +31243604272 0681997691 http://www.chaps-nijmegen.nl

Eetcafe Jan Klaassen 09 Dobbelmannweg 53 +31243553229 http://www.jan-klaassen.com (Daily from 4pm-11pm)

ORGANIZATIONS

RETAIL

COC Nijmegen 06 St. Antoniusplaats 1 +31243600345

Boekhandel De Feeks 10 Van Welderenstraat 34 +31243239381 http://www.feeks.nl

Homojongerenorganisatie Dito! 07 St. Anthoniusplaats 1 http://www.ditonijmegen.nl

(Thu. - Mon. from 9pm-midnight)

RESTAURANTS

Danscafé Marcus-Antonius 04 St. Anthoniusplaats 15 +31246791649

Eetcafé de Plak 08 Bloemerstraat 90 +31243222757 http://www.cafedeplak.nl (Daily from noon-11pm)

ThomTom bar 05 Van Welderenstraat 65

10

(Tue. - Fri. from 10am-5:30pm, Sat. from 10am-5pm)

SAUNA Sauna Azzurra 11 Van Heemstraweg 59 +31246841808 http://www.gaysaunaazzurra.nl/ (Sun. - Thu. from noon-midnight, Fri. - Sat. from noon-2am)

GRONINGEN

05 04

03 01

08

07 06 07

02

BARS

GALLERIES

Bar de Rits 01 Pottebakkersrijge 2 +31613616512 http://www.barderits.nl

Galerie MooiMan 04 Noorderstationsstraat 40 +31505710394 http://www.mooi-man.nl

Café Ons Moeke 02 Paterswoldseweg 42 +31503146625 http://www.onsmoeke.com (Sun. from 4pm-9pm, Tue., Wed., Thu. from noon-9pm, Fri. - Sat. from noon-11pm)

De Kast 03 Oosterstraat 7A +31503127041 http://www.uitindekast.nl

(Fri. - Sun. from 2pm-6pm)

TOURIST OFFICE COC Groningen & Drenthe 05 Akkerstraat 95 +31503132620 http://www.cocgroningen.nl (Mon., Wed., Fri. from 3pm-6pm)

RETAIL Deltashop Groningen 06

Folkingestraat 53 +31503126449 (Mon. - Sat. from 10am-11pm)

Erotheek 3000 07 Gedempte Zuiderdiep 130 +31503144221 http://www.videotheek3000.nl (Sun. from noon-8pm, Mon. - Fri. from 10am-10:30pm, Sat. from 11ammidnight)

SAUNA Sauna 't Pakhuisje 08 Schuitemakersstraat 17 +31503129288 http://www.pakhuisje.nl (Thu. - Sat. from 2pm-11pm, Sun. from 2pm-8pm)


05

DEN HAAG

EINDHOVEN

GOING EINDHOVEN / TILBURG / DEN HAAG 05 02

4

13 5

01

3

1 4

6

11 08 09

BARS Genestho 01 Stratumsedijk 21 +31402122637 http://www.genestho.eu (Sun. from 3pm-2am, Tue. - Thu. from 7pm-2am, Fri. - Sat. from 7pm-4am)

Kafee de Buurvrouw 02 Stratumseind 73 +31402453369 http://www.kafeedebuurvrouw.nl (Thu. from 9pm-2am, Fri. - Sat. from 9pm-4am)

The Queen's Pub 03 Sint Lambertusstraat 42 +31402442506 http://www.freewebs.com/ queenspub/ (Sun. from 4pm-2am, Mon. - Sat. from 8pm-2am)

CLUBS PallaZ 04 Stratumsedijk 14 +31655368960

(Mon., Thu. from 10pm-2am, Fri. - Sat. from 10pm-4am, Sun. from 5pm-2am)

ORGANIZATIONS COC Eindhoven en regio 05 Prins Hendrikstraat 54 +31402455700 http://www.coceindhoven.nl

RESTAURANTS The Boss 06 Leenderweg 109 +31402930030 http://www.thaianek.nl (Sun. from 5pm-9pm, Mon. from 6pm-9pm, Wed. - Thu. from 6pm9pm, Fri. - Sat. from 6pm-22pm)

SAUNA

BARS

CINEMA

RETAIL

Café 't Achterom 01 Achterom 22a +31703605935 http://www.cafeachterom.nl

Hotlips 07 Herengracht 50A +31703450510 http://www.hotlips-denhaag.nl/

Sexshop Hans 10 Herengracht 24a +31703600593 http://www.sexshop-hans.nl

(Sun. - Wed. from 4pm-1am, Thu. Sat. from 4pm-2am)

(Sun. from noon-10pm, Mon. - Fri. from 10am-10pm, Sat. from 10am8pm)

(Daily from noon-2am)

Sauna Tibet 09 Antoon Coolenlaan 10 +31402920199 http://www.sauna-tibet.nl (Daily from noon-2am)

COC Café 02 Scheveningseveer 7 +31703659090 http://www.cochaaglanden.nl

SPORTS

(Wed. - Fri. from noon-9pm, 1st & 3rd Sun. from noon-9pm)

Kouros Gay Sport Club 10 zie website www.kouroseindhoven.nl

De Landman 03 Denneweg 48 +31703467727 http://www.cafedelandman.nl (Sun. - Wed. from 4pm-1am, Thu. Sat. from 6pm-2am)

De Vink 04 Schoolstraat 28 +31703650357 http://www.cafedevink.com

WoW Partywear 07 Tongelresestraat 84B +31402135353 http://www.partykleding.com

(Daily from 6pm-1:30am)

Stairs 05 Nieuwe Schoolstraat 11 +31703648191

(Tue. - Fri. from noon-9pm, Sat. from noon-5pm)

TILBURG

(Sun. - Wed. from 3pm-1:30am, Thu. Sat. from 3pm-2:30am)

6

4

2 1

3

BARS

from 3pm-4am)

SAUNA

Cafe De Wijn 01 Stadhuisstraat 17 +31135445118 http://www.dewijn.nl

ORGANIZATIONS

Candy Shop 06 Korvelseweg 215-217 +31135439177

(Sun. from 5pm-2am, Thu. - Fri. from 7pm-4am, Sat. from 3pm-4am)

De nieuwe Lollipop 03 Paleisring 25 +31648571980 http://www.delollipop.eu (Sun. from 4pm-2am, Wed.-Thu. from 8pm-2am, Fri. from 8pm-4am, Sat.

(Thu. from 8pm-10pm)

Embrace Pink 05 Van Hogendorpstraat 55-05 +31135455717 http://www.embracepink.nl (Wednesday from 8pm)

7

Sauna Bonaparte 08 Ledeganckstraat 1 +31402511238 http://www.saunabonaparte.nl/

Triomf Bar 06 Kettingstraat 6 +31704066441 http://www.triomf-bar.nl

Cafe Peanuts 02 Stadhuisstraat 19 +31135905217 http://www.cafe-peanuts.nl

8 10

07

RETAIL

COC Tilburg 04 Capucijnenstraat 156 +31629262036 http://www.coctilburg.nl

3

(Mon. - Fri. from noon-midnight, Sat. from noon-6pm)

Sauna Victory 07 Bosscheweg 284 +31134684343 http://www.saunavictory.nl (Daily from noon-midnight)

HEALTH HVN Haaglanden - Leiden e.o. 08 Herengracht 3a +31617811234 http://www.hivnet.org

ORGANIZATIONS COC Haaglanden 02 Scheveningseveer 7 +31703659090 http://www.cochaaglanden.nl (Tue. - Fri. from noon-5pm)

Stichting Buddy Netwerk 09 Herengracht 3A +31703649500 http://www.buddynetwerk.nl Stichting Rainbow Den Haag 02 Scheveningseveer 7 +31640134651 http://www.rainbowdenhaag.nl

(Daily from 10am)

The Natural Health Company 11 Korte Poten 59 +31703628970 http://www.tnhc.nl (Mon. from noon-6pm, Tue. - Wed. from 10am-6pm, Thu. from 10am8pm, Fri. from 10am-6pm, Sat. from 10am-5pm)

SAUNA Blue River Sauna 12 Valkenboslaan 181-191 +31703646407 http://www.blueriver.nl (Mon. - Thu. from 5pm-11pm, Fri. from 4pm-11pm, Sat. from 2pm-11pm, Sun. 2pm-10pm)

Sauna Fides 13 Veenkade 20 +31703463903 http://www.saunades.nl (Daily from 1pm-11pm)


UTRECHT

ARNHEM

GOING UTRECHT / ARNHEM

01

2

02

1

05

4 06

BARS

ORGANIZATIONS

Bodytalk 01 Oudegracht 64 +31302315747 http://www.bodytalk.org

COC Midden-Nederland 03 Postbus 117 +31302318841 www.cocmiddennederland.nl

(Mon. - Wed. from 4pm-1am, Thu. from 4pm-3am, Fri. from 4pm-4am, Sat. - Sun. 3pm-4am)

RETAIL

Café Kalff 02 Oudegracht 47 +31302310919 http://www.cafekalff.nl

Boekwinkel Savannah Bay 04 Telingstraat 13 +31302314410 http://www.savannahbay.nl

(Sun. from 2pm-1am, Mon. - Wed. from 3pm-1am, Thu. - Fri. from 3pm2am, Sat. from 2pm-2am)

(Mon. from 1pm-6pm, Tue. - Fri. from 10am-6pm, Sat. from 10am-5pm)

Laced-Up Boutique 05 Korte Jansstraat 8 +31302333266 http://www.laced-up.nl

03

04

(Tue., Wed., Fri., Sat. from 11am-6pm, Thu. from 11am-9pm)

Miranda 06 Amsterdamsestraatweg 425 +31302445030 http://www.miranda.nl Mo-Sa. 10am - 10pm

Sexshop Davy's 07 Amsterdamsestraatweg 197 Mo-Sat. 12pm - 10am.

BARS

www.cocmiddengelderland.nl

RETAIL

Café Colours 01 Jansplein 47 +31268407115 http://www.cafecolours.nl/

RESTAURANTS

The Natural Health Company 05 Weverstraat 8 +31264430052 http://www.thnc.nl

(Sun. - Mon. from 4pm-2am, Wed. Thu. from 8pm-1am, Fri. - Sat. from 8pm-3am)

Café Xtra 02 St. Catharinaplaats 10 http://www.cafextra.nl/ (Thu. from 8pm-1am, Fri. from 8pm2am, Sat. from 2pm-2am)

ORGANIZATIONS COC Midden Gelderland 02 St. Catharinaplaats 10 +31264423161

Café Brasserie Dudok 03 Koningstraat 40 +31263511872 http://www.dudok.nl (Fri., Sat., Mon. from 8am-1am, Sun. from 10am-midnight, Tue.-Thu. from 8am-midnight)

Rose's Lounge 04 Rijnkade 49 +31263519491 http://www.roseslounge.nl (Sun. from noon-midnight, Mon. Wed. from 5pm-midnight, Thu. from 5pm-1am, Fri. - Sat. from 5pm-2am)

Mon. 1pm - 6pm, Tue - Wed. 10am - 6pm, Thu. 10am - 9pm, Fri. 10am 6pm, Fri. 10am - 5 pm

SAUNA Sauna Steamworks 06 Roermondsplein 32 +31264423343 http://www.steamworks.nl/ (Sun. - Thu. from noon-1am, Fri. - Sat. from noon-2am)


NR.210 / SEPTEMBER 2015 COLOFON

UITGEVER:

Stichting OUT Media

HOOFDREDACTEUR:

Martijn Tulp

EINDREDACTEUR:

Louis Bollee

VORMGEVER: MEDEWERKERS:

Jeroen de Rooij/DRGA Martijn Kamphorst, Robbert Blokland, Naz Taha, Mounir Samuel, Misha M., Ype Driessen e.a.

MET DANK AAN:

Jan-Willem de Bruin/COC, Geert Buytaert, Elliott Matos e.a.

COVERFOTO:

REDACTIE: ABONNEMENT: ADRES:

Irina Voiteleva

redactie@outmedia.nl www.gay-night.nl/abonnement Postbus 10482, 1001 EL, Amsterdam tel: 020-788 13 55, fax: 020-7881361 info@outmedia.nl @gaynightmag facebook.com/gaynightmagazine

Gay&Night is a registered trademark. Entire contents copyright 2006-2015. All rights reserved. No part of this paper, including editorial content, photos, artwork or maps may be reproduced without written permission. All rights to letters, art, articles and photographs sent to Gay&Night will be treated as unconditionally assigned for publication, and are subject to editing. The opinions expressed by the columnists, letter writers and commentators are their own and do not necessarily reflect the opinion of the publisher, editors or staff of Gay&Night. While we support the many fine advertisers who make this publication possible, Gay&Night cannot accept any responsibility for advertising claims.


210

/ OUT&ABOUT

OUT&ABOUT

Mika naar de HMH in Amsterdam

Op dinsdag 22 september geeft amboyante popster Mika een concert in de Heineken Music Hall in Amsterdam. In 2007 brak Michael Holbrook Penniman, beter bekend als Mika, door met zijn debuutalbum Life in Cartoon

Motion. Zijn eerste single, ‘Grace Kelly’, stond bijna een half jaar in de Single Top 100, en zijn tweede single, ‘Relax, take It Easy’, werd zelfs een nummer 1-hit. Ook ‘Big Girl (You Are Beautiful)’ werd een regelrechte hit en bevestigde Mika’s status als popster. Dat jaar stond hij in een uitverkochte Heineken Music Hall. Wie denkt dat de 31-jarige Mika de afgelopen jaren heeft uitgerust heeft

het mis. Sinds zijn succesvolle tour in 2007 en 2008 bracht hij maar liefst twee albums uit, was hij jurylid bij The X Factor in Italië, coach bij The Voice in Frankrijk en voerde hij daar de hitlijsten aan met de single ‘Boum Boum Boum’. Daarnaast heeft hij verschillende samenwerkingen opgezet met horlogemerk Swatch en Italiaans modehuis Valentino. Mika verkocht sinds 2007 meer dan 10 miljoen albums, met in meer dan 32 landen een gouden of platina status. In oktober 2009 zei Mika in Gay&Night voor het eerst ‘call me bisexual’. Dat nieuws ging de wereld over. Inmiddels is hij out en vraagt hij op z’n nieuwe album zelfs: ‘where have all the good gays gone?’. Dat nieuwe album, No Place In Heaven, is geschreven door Mika zelf en geproduceerd door onder andere Gregg Wells, die eerder samenwerkte met Katy Perry, Pharrell Williams, Adele en Rufus Wainwright. Het laat wederom een catchy, cool popgeluid horen dat klaar is voor de grote zalen en festivals wereldwijd.

210
Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.