Page 1


14

THE BELGIAN PRIDE ‘Vooral Poetin moest het flink ontgelden’

18

MIDZOMERNACHT Van feesten op de gracht, tot een lesje in non-monogamie

20

JONGEREN EN SEKS ‘Vaak hebben ze een deadline in hun hoofd voor wanneer ze ontmaagd willen zijn’

24

THE HARDSHIPS OF GROWING UP 12 bijzondere coming of age-films

28

JONG EN POSITIEF ‘Ik was 21 toen er hiv bij me werd geconstateerd’

32

ABBA’S BJÖRN AND FRIDA ‘I think being Swedes we have a very down-to-earth way of looking at ourselves’

04

39

51

bestrijding LHBT-discriminatie wordt politieprioriteit - Lijsttrekkers tekenen Europees stembusakkoord

haar vele momenten van verbazing en verbijstering en een gezellige poster voor boven je bed!

een roze boot tijdens Rotterdams nieuwste, drijvende festival DanceFloat.

10

45

55

waar staan we in de strijd?

het 45-jarig jubileum van PANN

Column: ‘L’Homo’ - DJ Big Surprise

37

47

56

damn right, it’s better than yours

sexyer dan ooit tevoren

‘Grace of Monaco’ - Lily Allen - Michael Jackson

WHAT’S HAPPENING

HIV ANNO 2014

MILKSHAKE

CONCHITA WURST

PANNDORA

ROZE ZATERDAG 2014

PINKHOUSE ZONE

MONIQUE SAMUEL/HEY MR. DJ

REVIEWS


Bestrijding LHBTdiscriminatie wordt politieprioriteit Belangrijke stap

COC-voorzitter Tanja Ineke sprak na aoop van een ‘vruchtbaar overleg’ met de minister. ‘We hebben vandaag een belangrijke stap vooruit gezet bij de aanpak van geweld tegen LHBT’s’, aldus Ineke. ‘We gaan scherp in de gaten houden of het geweld de komende tijd ook echt afneemt, want daar is het ons uiteindelijk om te doen.’

Het aanpakken van discriminatie en geweld tegen LHBT’s wordt een ofciële prioriteit van de Nederlandse politie. Dat zegde minister Ivo Opstelten (Veiligheid) toe in een gesprek met COC Nederland op maandag 12 mei.

De prioriteiten voor politie en Openbaar Ministerie (OM) worden eens per vier jaar vastgesteld. Op dit moment worden de prioriteiten voor de periode 2015-2018 bepaald. Discriminatiebestrijding wordt er daar één van. De politie wordt er de komende vier jaar door de minister op afgerekend.

Roze in Blauw

De minister zegde het COC ook toe dat er meer aandacht komt voor de bestrijding van anti-LHBT-geweld op politieacademies. Ten slotte komen er zogenaamde Roze in Blauw-teams in heel Nederland,

Teeven gaat asielbeleid opnieuw bekijken COC Nederland wil dat staatssecretaris Fred Teeven (Asiel) het Nederlands asielbeleid voor LHBT’s verbetert. Dat schreef de belangenorganisatie in een brief aan de Tweede Kamer en de staatssecretaris in aanloop naar het kamerdebat hierover. De belangenorganisatie bepleit onder meer dat asielzoekers uit landen waar homoseksualiteit of homoseksuele handelingen strafbaar zijn, in Nederland asiel krijgen. Het COC wil dat de mogelijkheid om in het land van herkomst ‘terug de kast in te gaan’ op geen enkele wijze

04

meer een rol speelt in de asielprocedure van LHBT’s. Ook het Europese Hof van Justitie sprak zich in 2013 in die zin uit. Tijdens het debat op 16 april zegde de staatssecretaris toe om de passage in het asielbeleid over het ‘terug de kast in sturen’ van LHBT’s opnieuw te bekijken en zo nodig aan te passen. Hij zal de Kamer daarover in mei informeren (tijdens het ter perse gaan van dit nummer was hier nog niets over bekend). Het COC vindt dat het beleid op dit punt onduidelijk is en veel Kamerleden (o.a. VVD, SP, D66, GroenLinks) sloten zich daar tijdens het debat bij aan. De asielstatus voor LHBT-asielzoekers uit Oeganda en Iran wordt vooralsnog niet verder verhoogd, zoals het COC gevraagd had. Wel zegde Teeven toe dat hij asi-

naar voorbeeld van een eenheid bij de Amsterdamse politie. Het gaat om teams die zich speciek richten op de aanpak van anti-LHBT-geweld.

Hogere straffen

Minister Opstelten wil vooralsnog niet in de wet opnemen dat discriminerend geweld hoger bestraft wordt. Het COC had dat wel gevraagd. Ook komt er geen afzonderlijk wetsartikel dat discriminatie van transgenders strafbaar stelt. Maandag werd bekend dat volgens de politie het aantal gevallen van LHBT-discriminatie de afgelopen jaren bijna is verdubbeld. Volgens de zogenaamde POLDIS-rapportage steeg het aantal meldingen van 623 in 2011 naar 1.143 in 2012. Cijfers voor 2013 zijn pas in december 2014 beschikbaar. Nederland loopt met deze regeling van het lesbisch ouderschap voorop in de wereld, met landen als Spanje, Canada (Quebec), Zweden en het Verenigd Koninkrijk. België volgt binnenkort.

elaanvragen van LHBT’s uit Oeganda nauwkeurig gaat monitoren en daarover voor de zomer van 2014 verslag zal uitbrengen. Als er veel asielverzoeken worden afgewezen, zal de staatssecretaris het beleid mogelijk alsnog aanpassen. Teeven overweegt om te gaan registreren hoeveel LHBT’s in Nederland asiel vragen. Zo kan beter worden bijgehouden hoeveel asielverzoeken worden toegewezen en (al dan niet ten onrechte) worden afgewezen. Ten slotte gaf de staatssecretaris aan dat er geen enkele indicatie is dat mensen regelmatig misbruik maken van het Nederlandse asielbeleid voor LHBT’s, bijvoorbeeld door te stellen dat ze LHBT zijn terwijl dat niet zo is. Critici van een ruimhartig LHBT-asielbeleid veronderstellen vaak dat hier sprake van is, wat door het COC steeds – naar nu blijkt terecht – bestreden is. COC Nederland spreekt binnenkort ook met Teeven over de verbetering van het asielbeleid.


What’s Happening

Lijsttrekkers tekenen Europees stembusakkoord

Acht politieke partijen tekenden op zaterdag 12 april – zes weken voor de Europese Parlementsverkiezingen – een ‘roze stembusakkoord.’ Dat gebeurde tijdens COC’s Europese Lijsttrekkersdebat in Amsterdam.

De ondertekenaars beloven zich namens hun partijen de komende jaren hard te maken voor een brede Europese richtlijn tegen LHBT-discriminatie. Verder willen ze zich inzetten voor het bestrijden van geweld tegen LHBT’s, tegen pesten op school en tegen discriminatie van transgenders. Ook beloven de ondertekenaars op te treden tegen LHBT-mensenrechtenschendingen binnen de EU, zoals bijvoorbeeld in Litouwen, waar een antihomowet aanhangig is. Het akkoord werd getekend door de lijsttrekkers van PvdA (Paul Tang), VVD (Hans van Baalen), D66 (Sophie in ’t Veld), SP (Dennis de Jong) en Partij voor de Dieren

(Anja Hazekamp). Ook vertegenwoordigers van CDA (Dirk Gotink), GroenLinks (Judith Sargentini) en 50PLUS (Theo Heere) zetten hun handtekening. Tijdens het debat bleek dat alle aanwezige partijen de belangen van LHBT’s in Europa willen behartigen. Partijen denken wel verschillend over bijvoorbeeld de vraag of Europa een LHBT-emancipatiebeleid moet opstellen. De VVD vindt van niet, onder andere PvdA, D66, GroenLinks en SP vinden van wel. Ook wordt er verschillend gedacht over het asielbeleid. Volgens PvdA, D66, GroenLinks en SP moeten LHBT’s in Europa in beginsel altijd asiel krijgen als ze uit een land komen waar homoseksualiteit strafbaar is. VVD en CDA zijn het daar niet mee eens. De verkiezingen vonden plaats op 22 mei. Het stembusakkoord, de 2014 European Elections Pledge, werd opgesteld door de LHBT-koepelorganisatie ILGA Europe in samenwerking met COC Nederland en is terug te vinden op www.gayvote.nl

7% meldingen internetdiscriminatie vanwege seksuele gerichtheid Zeven procent van de meldingen over discriminerende uitingen op het internet heeft te maken met seksuele gerichtheid. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2013 van het nieuwe meldpunt voor internetdiscriminatie (MiND). In het eerste jaar van zijn bestaan kreeg het MiND 251 meldingen binnen. Meer dan de helft van deze meldingen betrof rassendiscriminatie. Verder ontving MiND in 2013 met name meldingen over antisemitisme en godsdienst. In bijna de helft van de meldingen stonden de uitingen op social media, zoals Facebook, Twitter en YouTube. De overige

gingen vooral over uitingen op websites en online fora. ‘Nederlandse websites kennen over het algemeen een degelijk moderatiebeleid’, aldus MiND-directeur Titus Visser. ‘Toch blijven er altijd discriminerende uitingen verschijnen die beledigend zijn voor groepen binnen onze samenleving. Internet biedt een laagdrempelig podium om minder geremd te reageren en mensen onnodig te kwetsen.’ MiND is het landelijke meldpunt voor strafbare, discriminerende uitingen op internet en is in 2013 opgericht op initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. COC Nederland adviseert LHBT’s die zich gediscrimineerd voelen door uitingen op internet dit te melden bij MiND. Zie ook www.mind.nl

TEKST COC Nederland

05


Zorgautoriteit onderzoekt patiëntenstop transgenders De eerste verkenning naar de patiëntenstop voor de transgenderzorg bij het medische centrum van de Vrije Universiteit (VUmc) en de rol van de zorgverzekeraars daarbij is voor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aanleiding voor verder onderzoek. Dat schrijft de NZa in een brief aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid. COC Nederland en Transgender Netwerk Nederland (TNN) roepen het VUmc en de zorgverze-

keraars op dat nader onderzoek niet af te wachten, maar per onmiddellijk de patiëntenstop te beëindigen. ‘Het is schandalig dat transgenders al maanden niet de zorg krijgen die ze nodig hebben, omdat VUmc en zorgverzekeraars niet tot overeenstemming kunnen komen over het budget dat voor transgenderzorg nodig is. De patiënten zijn daarmee het kind van de rekening’, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. Ook TNN wil dat nieuwe patiënten direct weer in behandeling kunnen bij het VUmc genderteam. ‘De patiëntenstop heeft aangetoond dat de zorg- en leverplicht

COC brengt Afrikaanse LHBT-organisaties samen COC Nederland organiseerde afgelopen maand een tweetal regionale bijeenkomsten voor Afrikaanse LHBT-organisaties in het kader van het project Bridging the Gaps. Tientallen activisten van LHBT-organisaties uit Zuidelijk en Oost-Afrika kwamen dit voorjaar in de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Pretoria bijeen om ervaringen uit te wisselen en plannen te maken voor onderlinge samenwerking over onderwerpen als opvang, informatievoorziening, hulpverlening en gezondheidszorg. Tijdens de eerste driedaagse bijeenkomst op 7-9 april – met zo’n 50 deelnemers uit

06

12 landen – werden ervaringen uitgewisseld en ‘best practices’ besproken die vooral te maken hebben met opvang, informatievoorziening en hulpverlening aan de lokale LHBT-gemeenschap. De verzamelde ervaringen en ideeën die tijdens de bijeenkomst ontwikkeld werden, zijn uitgewerkt in een ‘routekaart’ om dit gemeenschapswerk verder uit te bouwen en te versterken. Aan de hand van deze ‘routekaart’ zullen de LHBT-organisaties verder werken aan het ontwikkelen van specieke activiteiten en materialen. De tweede bijeenkomst bracht vertegenwoordigers van LHBT-organisaties samen met beleidsmakers en professionals uit de gezondheidszorgsector. De bijeenkomst was erop gericht om de onderlinge samenwerking te versterken en concrete

aan transgenders in Nederland zomaar opgeschort kan worden door de ‘marktpartijen’ – dat is een grote schande’, aldus TNN-voorzitter Carolien van de Lagemaat. Al sinds december 2013 hanteert het VUmc een patiëntenstop voor nieuwe transgenderpatiënten omdat er geen overeenstemming met verzekeraars is over het budget. Meer dan 250 mensen krijgen daardoor nu niet de zorg die ze nodig hebben en dat aantal neemt met de dag toe. De NZa schrijft dat dit leidt tot psychische problemen en noemt dat uiterst zorgwekkend. De NZa verkende de afgelopen periode of verzekeraars aan hun zorgplicht voor transgenders voldoen en of het VUmc haar marktpositie misbruikt. Op basis hiervan ziet de NZa voldoende aanleiding om verder te gaan met onderzoek naar het verloop van de onderhandelingen in de transgenderzorg. De NZa denkt in juli de onderzoeksresultaten te kunnen presenteren. Op basis van de uitkomsten kan de NZa maatregelen opleggen of de minister adviseren gebruik te maken van haar wettelijke bevoegdheden.

acties te deniëren met als doel de gezondheidszorg LHBT-vriendelijker en deskundiger te maken. Diverse organisaties – waaronder de Zuid-Afrikaanse OUT Well Being – leverden waardevolle input aan de workshops door presentaties over hun ervaringen op dit gebied. In de follow-up op deze bijeenkomsten zullen COC-projectmedewerkers Bram Langen en Marie Ricardo de Afrikaanse LHBT-organisaties coachen en ondersteuning bieden om de gestelde doelen te kunnen bereiken. Lees meer op: www.hivgaps.org

TEKST COC Nederland


Jouw site voor gezonde seks

Levenslang veiligere seks: zo geprikt! Een stiekeme soa, zo kun je hepatitis B goed uitdrukken. Je merkt er soms namelijk niks van als je het hebt. Wel kun je ernstige schade oplopen én het ondertussen aan anderen doorgeven. Klinkt ernstig? Dat is het ook. En het komt ook veel voor. Gelukkig is er supermakkelijk iets tegen te doen: je kunt je heel makkelijk en gratis levenslang beschermen: vaccinatie. 100.000 anderen homomannen gingen je al voor! Wat is het? Hepatitis B is één van de ernstigste soa, is erg besmettelijk en kan grote risico’s met zich meenemen. Misschien merk je er niets van. Misschien krijg je na twee tot zes maanden vage griepklachten. Het kan ook erger uitpakken: je lever raakt zodanig ontstoken dat je hoge koorts krijgt, steeds moe bent, veel eten en drinken niet kunt verdragen en als gevolg van de onsteking een gelige huid, gelig oogwit, donkere urine of lichte ontlasting krijgt. Deze symptomen kunnen maandenlang blijven en zijn dan vaak zo ingrijpend dat je gedwongen bent maanden uit te zieken. Evelien Siedenburg heeft als projectcoördinator van de hepatitis B-vaccinatiecampagne voor de Amsterdamse GGD veel met de ziekte te maken: “Bij één op de tien mensen die met hepatitis B zijn geïnfecteerd, blijft het virus jarenlang of zelfs levenslang aanwezig. Dan spreken we van chronische hepatitis. Het kan zo erg zijn dat je lever steeds slechter gaat functioneren. Je kunt zelfs leverkanker krijgen en je lever kan zo ernstig beschadigd raken dat je eraan overlijdt.” Zeer overdraagbaar De kans dat je hepatitis B oploopt als je je niet laat vaccineren, is groot. Het risico is onder homomannen groter. Veel mannen hebben zich al laten vaccineren – zo’n 100.000 in de afgelopen jaren. Overigens krijgt niet iedereen die hepatitis B oploopt, bovenstaande klachten. Siedenburg: “Vaak ruimt het lichaam het virus ongemerkt op. Maar in de tijd dat je het hebt, kun je de ziekte wel doorgeven aan je sekspartners.

Het blijft dus belangrijk voor jongens om zich te laten vaccineren.” Hoe krijg ik het? Je krijgt hepatitis B zoals je ook hiv kan oplopen: door onbeschermde anale seks, pijpen zonder condoom of bloed-bloed contact. Net als hiv dus. Alleen is het bijna 100 keer besmettelijker. Een condoom vermindert het risico dat je hepatitis B oploopt wel, maar beschermt niet volledig. Siedenburg onderstreept: “De enige goed werkende bescherming is volledige vaccinatie!” Compleet traject De vaccinatie bestaat uit drie prikken. Tussen de eerste en de tweede zit een maand, de laatste krijg je vijf maanden na de tweede. Alleen als je ze alle drie hebt, ben je langdurig en waarschijnlijk levenslang beschermd. Lukt het niet om de inenting volgens het optimale schema te nemen, dan kun je de tweede en derde prik altijd later krijgen om jezelf en je sekspartners te beschermen. Let op: denk dus niet dat je er met één prik bent.

Gratis vaccinatie: manofmietje.nl De inenting is gratis en kun je halen bij een GGD bij jou in de buurt. Via de site Manofmietje.nl maak je zeer simpel een afspraak. Om het je helemaal gemakkelijk te maken bezoekt een aantal GGD’en regelmatig clubs, bars of sauna’s in het land. Daar krijgen jongens die dat willen ter plekke hun eerste, tweede of derde en laatste vaccinatie. Deze bezoeken worden aangekondigd op de Facebookpagina van Man tot Man en via verschillende magazines (incl. Gay&Night) en posters in uitgaansgelegenheden. Het wordt je dus makkelijk gemaakt. De GGD staat voor je klaar maar jij bent degene die het moet doen. Dus check manofmietje.nl en regel die vaccinatie, zo geprikt!

Ga naar mantotman.nl


Bilingual Bi ilingual Gay Magazine Maga azin ne Issue sssue #171, June June 2012 20 012

/ABONNEMENT Bilingual Gay Magazine Issue #172, July 2012

Bilingual Gay Magazine Issue #173, August 2012

Word abonnee voor slechts € 19,95 per jaar Nooit meer een nummer van Gay&Night mislopen? Word abonnee! € 19,95 / 12 nummers Voor nog geen € 1,75 per nummer ben je elke maand verzekerd van inspirerende interviews, achtergrondartikelen, de laatste nieuwtjes, recensies en natuurlijk álle uitgaansinfo die je nodig hebt! Daarbij maak je als abonnee iedere maand kans op het winnen van vele cadeaus, zoals dvd’s, cd’s, boeken, tickets voor feesten en nog veel meer. Bezoek snel http://www.gay-night.nl/abonnement/ en word abonnee! (abonnementen alleen beschikbaar binnen Nederland)


/ INTERVIEW

hiv:een nieuw tijdperk Hoe keren we het tij?

10


Wim Zuilhof / hiv: een nieuw tijdperk

Er zijn de afgelopen jaren veel ontwikkelingen geweest op het gebied van hiv-bestrijding en de overdraagbaarheid van hiv. Het hiv-virus wordt ondetecteerbaar bij mannen die succesvol worden behandeld, als je risico hebt gelopen op hiv kun je binnen 72 uur een PEP-kuur nemen en in Amerika slikken sommige homomannen een nieuwe preventieve behandeling genaamd PrEP om te zorgen dat ze geen hiv-infectie op kunnen lopen. En dan is er nog het zgn. ‘Zwitsers standpunt’ dat zes jaar geleden nog controversieel was maar ook al enige tijd in Nederland door medici en beleidsmakers wordt ondersteund. De verdere introductie van preventieve medicatie zou er best eens voor kunnen zorgen dat het aantal nieuwe hiv-gevallen sterk omlaag gebracht kunnen worden, wat een enorme doorbraak en vooruitgang zou betekenen. Maar hoe gaat het nu eigenlijk met die nieuwe ontwikkelingen, en wat betekenen ze in de praktijk? We vroegen Wim Zuilhof, Programmaleider van het programma Mannen die Seks hebben met Mannen (MSM) bij Soa Aids Nederland om uitleg.

‘Wat betreft de behandeling van hiv gaat het heel goed’, vertelt Zuilhof. ‘In de loop der jaren zijn de behandelingen an sich veel beter geworden, want de medicatie is veel beter te verdragen en de effectiviteit is ook nog eens verbeterd. De zogenaamde ‘viral load’ wordt bij het overgrote deel van de homomannen dat behandeld wordt na enige tijd ondetecteerbaar. De hoeveelheid virus is dan zodanig teruggedrongen dat het virus niet langer in het bloed is aan te tonen en de schadelijke werking ervan in het lichaam is dan zeer sterk verminderd. Het betekent ook dat de kans dat dit virus nog aan anderen wordt overgedragen veel en veel kleiner is geworden’.

van hiv, en dan hebben we het eerder over enkele weken dan maanden na het moment van infectie, dit in sommige gevallen kan leiden tot ‘functional cure’; dat het hiv-virus zó zwak wordt dat het eigenlijk nooit meer een rol kan spelen in je lijf. ‘Het zou zo kunnen zijn dat bij een deel van de mensen die kort na infectie zijn gestart met behandeling, op den duur zo’n functional cure wordt bereikt en zij helemaal kunnen stoppen met het nemen van hiv-medicatie. Dan zit het virus nog wel ergens in het lijf verscholen, maar doet het gewoon niets meer, het is dan uitgeschakeld’.

het eigenlijk vaker moeten worden ingezet. Maar er wordt nog te weinig door homomannen naar gevraagd. Misschien weten ze nog niet dat het bestaat of weten ze niet dat je het via veel soapoli’s, GGD-en en eerste hulpposten kunt krijgen. Of misschien vinden ze het een te grote stap om zomaar een maand hiv-medicatie te gaan slikken.’ Daarnaast is er niet altijd de garantie dat je PEP ook daadwerkelijk krijgt; de dienstdoende arts besluit of je voldoende risico hebt gelopen om PEP te krijgen.

Symptomen herkennen

Testen

Het belang van zo vroeg mogelijk beginnen met behandeling maakt het ontzettend belangrijk dat symptomen van een mogelijke hiv-infectie goed herkend worden, zodat er tijdig actie ondernomen kan worden. ‘Zo’n zestig tot zeventig procent van de mannen die met het virus geïnfecteerd raakt krijgt een aantal weken na infectie te maken met griepachtige verschijnselen’, legt Zuilhof uit. ‘Daarom gaan we binnenkort ook meer voorlichting geven over het herkennen van die symptomen. Als je van jezelf weet dat je onbeschermde seks hebt gehad, en je hebt een paar weken later heftige griep, wees er dan bewust van dat het niet zomaar griep zou kunnen zijn, maar ook een acute hiv-infectie, en dat het dan aan te raden is om je meteen te laten testen.’

‘Een niet op tijd behandelde hiv-infectie veroorzaakt blijvende lichamelijke schade’ aldus Zuilhof. ‘Als je daar op tijd bij bent voorkom je dit en dat geeft een beter perspectief op langere gezondheid’. We weten ook dat het een gunstig effect heeft om al in de eerste fase van een hiv-infectie – de acute infectieperiode – met behandeling te starten. Meteen behandelen dus, niet meer afwachten tot de hoeveelheid virus toeneemt. Het lijkt er zelfs op dat wanneer zo snel wordt begonnen met het behandelen

PEP (Post-Exposure Prophylaxys)

PrEP is medicatie die je dagelijks slikt, om te zorgen dat je niet meer met hiv geïnfecteerd kunt raken. Het wordt in Nederland nog niet als preventiemethode ingezet, maar elders, bijvoorbeeld in sommige Amerikaanse steden, wel. ‘PrEP werkt. Dat weten we uit zorgvuldig uitgevoerde trials. Voor een bepaalde groep homomannen is PrEP absoluut een optie.’ Maar het brengt nu nog hoge kosten met zich mee. Ook is nog de vraag voor wie PrEP een geschikte aanpak is: voor alle homomannen zonder hiv die neuken met verschillende partners en daarbij problemen hebben met condoomgebruik, of voor een meer specifieke groep? En hoewel PrEP in Amerika nu in steden als New York en San Francisco verkrijgbaar is – in sommige gevallen zelfs tegen redelijk gereduceerde kosten – wordt er binnen de Amerikaanse homogemeenschap ook flink over gediscussieerd. ‘Why take a pill a day, to prevent to take a pill a day?, las ik ergens. Dagelijks een pil slikken zal voor een aantal mensen toch een drempel zijn, daar is niet iedereen toe bereid of toe in staat. Het mag dan niet het ei van Columbus zijn, in Nederland hebben we nog steeds te maken met 700-800 nieuwe hivgevallen per jaar onder mannen die seks hebben met mannen, en dat cijfer willen we echt omlaag krijgen. Er is een groep mannen zonder hiv die vaak problemen hebben met het gebruiken van condooms. Dat is de groep die het grootste

Ook de duur van de periode tussen infectie en het kunnen testen op hiv wordt steeds korter. Nu wordt daarvoor vaak nog een periode van drie maanden gehanteerd, maar de tests zijn steeds beter geworden , waardoor aanwezigheid (of afwezigheid) van het virus al sneller vastgesteld kan worden. Vroeger was pas te zien of er sprake was van een infectie nadat je lichaam antistoffen had aangemaakt. Tegenwoordig zijn er tests die de aanwezigheid van het virus zelf kunnen aantonen, waardoor je dus niet meer hoeft te wachten met testen tot je lichaam de gelegenheid heeft gehad om antistoffen aan te maken. Die tijdwinst kan kostbaar zijn.

Als je tijdens seks of direct erna weet dat je risico hebt gelopen, bijvoorbeeld wanneer je geneukt werd en het condoom daarbij is gescheurd, is er PEP. Wanneer je liefst zo snel mogelijk daarna, maar in ieder geval binnen 72 uur nadat je risico hebt gelopen begint met PEP, een kuur met hiv-medicatie van een maand, is de kans groot dat een hiv-infectie wordt voorkomen. ‘Als je kijkt naar wat PEP kan betekenen bij het voorkomen van een mogelijke hiv-infectie, zou

PrEP (Pre-Exposure Prophylaxys)

11


Wim Zuilhof / hiv: een nieuw tijdperk

/ INTERVIEW

risico op infectie loopt en waar zich dus veel nieuwe hiv-infecties voordoen. Juist die nieuwe infecties, waarbij sprake is van een hoge viral load, worden weer makkelijk overgedragen aan sekspartners. Voor deze mannen zou PrEP dus een goede optie kunnen zijn voor hun eigen gezondheid, maar het kan ook sterk bijdragen aan het tegengaan van overdracht van hiv aan anderen.

Dat het Zwitserse advies werkt, daar is steeds minder discussie over. Zeker is dát er stellen zijn die dit advies opvolgen, bewust of onbewust. ‘Binnen alle vaste relaties zie je vaak de wens om op een gegeven moment met elkaar het condoom weg te laten. Dat past in een relatie. Dat doen serodiscordante koppels ook. En wanneer die koppels op een aantal zaken letten [zie kader linksonder – red.], kunnen ze dat met zo goed als geen risico doen.’

Blijven testen dus, en zorg dat je goed op de hoogte bent. Meer informatie is te vinden op www.mantotman.nl

se•ro•dis•cor•dan•te kop•pels (dat koppel is serodiscordant, wat zijn we serodis cordant met z’n twee) koppels waarbij de ene partner seropositief is, maar waarbij de ‘viral load’ dusdanig laag is dat het hiv-virus niet meer detecteerbaar is, en de andere partner niet seropositief is

Zwitsers standpunt

In 2008 was er dan het ‘Zwitsers standpunt’: de Zwitserse bondsregeringscommissie voor aidsvragen (EKAF) stelde dat mensen die geïnfecteerd zijn met hiv, iedere dag netjes hun medicatie slikken en wiens ‘viral load’ tenminste een half jaar ondetecteerbaar is, het virus praktisch niet meer over kunnen dragen. Met als gevolg dat serodiscordante stellen ervoor kunnen kiezen om bij seks het condoom achterwege te laten. ‘Dat was destijds heel controversieel, nu steeds minder. Er loopt momenteel een groot internationaal onderzoek onder honderden homo- en heterostellen waarvan een van beiden hiv heeft en door medicatie ondetecteerbaar is geworden. Deze stellen hebben met elkaar ook neuken zonder condoom op hun seksuele repertoire staan. Dit onderzoek loopt nog tot 2017, maar recent werden daarvan tussentijdse resultaten gepubliceerd. Tot nu toe is gebleken dat bij geen van de stellen er onderling hiv was overgedragen. Dat zegt veel over de effectiviteit van de medicatie ter voorkoming van overdracht van het virus.’

Seks zonder condoom in een serodiscordante relatie? weet zeker dat het hiv-virus bij de seropositieve partner ondetecteerbaar is en overleg met je behandelaar weet zeker dat de keuze door beide partners bewust wordt gemaakt, dus dat er niets opgedrongen wordt weet zeker dat er geen seksueel overdraagbare aandoeningen in het spel zijn, want die kunnen leiden tot een brug voor een hiv-infectie om soa’s volledig uit te sluiten is het eigenlijk aan te raden om monogaam te zijn, want ook bij veilige seks met anderen kunnen soa’s worden overgedragen

12

Risico’s

Onbeschermde seks binnen een monogame serodiscordantie relatie met goed wederzijds vertrouwen zou dus moeten kunnen, want het risico is verwaarloosbaar. Maar wordt een verwaarloosbaar risico bij twee mannen met allebei een gezonde sex drive cumulatief niet steeds minder verwaarloosbaar? ‘Dat is wel een hypothese, die nog steeds niet helemaal van tafel is. Het kleine risico dat je loopt als je het één keer met elkaar doet zou theoretisch gezien moeten veranderen in een groter risico als je het duizend keer met elkaar doet. Maar of dat nu daadwerkelijk leidt tot meer overdracht van het hiv-virus, weten we nog niet. Het genoemde onderzoek onder vaste koppels toont aan dat tot op heden ook tussen mannen die een langere periode regelmatig seks met elkaar hebben geen hiv wordt overgedragen.’ ‘Ons advies blijft om condooms te gebruiken, zeker met losse partners. Maar we snappen ook wel dat mensen zelf een overweging maken. Mensen moeten zich realiseren dat het een keuze is om iemand te vertrouwen. Je moet je afvragen óf je iemand kunt vertrouwen, en of iemand zelf überhaupt weet of hij iets onder de leden heeft. Zonder condoom neuken met een losse partner? Wij raden het af. En als iemand een mooi verhaal heeft over ondetecteerbaar zijn, en hij heeft mooie blauwe ogen en klinkt heel overtuigend, dan kan ik me voorstellen dat mensen voor de bijl gaan. Maar dan leg je je lot wel in de handen van een ander. En laten we wel wezen, er komen In Nederland nog ieder jaar 700-800 nieuwe hiv infecties bij onder homo- en bi-mannen’.

Toekomst

Zal er de komende generaties een periode aanbreken wanneer condooms überhaupt niet meer nodig zijn? Zuilhof twijfelt. ‘Wat hiv betreft komt er vroeg of laat vast wel een vaccin. Wanneer is nu nog de vraag. De onderzoekers zijn daar wisselend pessimistisch of optimistisch over. Misschien al over tien jaar, maar het zou ook nog best veel langer kunnen duren. En dan is het nog maar de vraag hoe snel het voor iedereen beschikbaar komt. Het ontwikkelen van een dergelijk vaccin kost echt miljarden, dat moet wel terugverdiend worden. Dus in eerste instantie zal het duur zijn. En dan zijn er nog andere zaken: hepatitis C, HPV, LGV en mogelijke resistentie tegen antibiotica.’

JONG EN ZORGELOOS

Bij voorlichtingscampagnes wordt vaak gefocust op jongeren. Zuilhof: ‘Het is ontegenzeggelijk waar dat hoe jonger je bent, hoe minder je geconfronteerd bent met de schokkende gevolgen van aids. Uit onderzoek zien we vaak dat er onder jonge homo- en bi-mannen wel angst is voor hiv. De indruk bestaat echter dat ze dit minder op henzelf betrekken. Mannen met hiv zijn in hun ogen ouder en hebben een bepaald uiterlijk en seksleven. Klopt natuurlijk niks van: een deel van de nieuwe infecties vindt onder jonge homo en bi-mannen plaats en je kunt echt niet aan iemand zien dat hij hiv heeft. In de laatste edities van de Schorer Monitor [een groot jaarlijks onderzoek onder homomannen, door de inmiddels failliete Schorer Stichting - red.] zag je ook dat de jongere respondenten zich iets onveiliger gedroegen, maar ze waren in veel andere opzichten juist vergelijkbaar met oudere mannen’ Waarom dan toch die focus op jonge mannen bij voorlichtingscampagnes? ‘De reden om ons ook speciaal op hen te richten, is omdat nieuwe generaties niet automatisch goed worden voorgelicht over soa’s en hiv. En er valt natuurlijk ook nog een wereld te winnen. Als jongeren vroeg beginnen met testen, zich dat gedrag snel eigen maken, hopen we dat ze dat de rest van hun leven blijven doen. Mocht het zo zijn dat ze hiv-geïnfecteerd worden, dan zijn ze er tijdig bij, met alle positieve gevolgen van dien.


/ TRAVEL

THE BELGIAN PRIDE 2014 Op 17 mei, in het weekend voor de Europese Parlementsverkiezingen, vond in Brussel Pride4Every1 plaats, het hoogtepunt van de 19e editie van het inmiddels tweeweekse evenement The Belgian Pride. Het thema was toepasselijk ‘Kies voor vrijheid’ en dat was duidelijk te merken. Vooral president Poetin moest het flink ontgelden. Gay&Night was aanwezig om verslag uit te brengen.

REIZEN

Hoewel de pride absoluut de moeite van het bezoeken waard is, heeft het nogal wat voeten in de aarde. Er is namelijk al een paar jaar geen betaalbare rechtstreekse verbinding tussen de randstad en Brussel meer. Het lijkt wel alsof ze in België niet te veel Nederlandse toeristen willen, en vice versa. Want tenzij je een Thalys-ticket kunt betalen, heeft een tripje naar Antwerpen of Brussel als gevolg dat je heel secuur je reis moet plannen zodat je nét een overstap in Rotterdam kunt halen, maar in de praktijk komt het er eigenlijk nagenoeg altijd op neer dat je tijdens je reis een negatieve associatie overhoudt aan het altijd bruisende Roosendaal. Te Roosendaal zijn er, afhankelijk van omstandigheden, twee scenario’s mogelijk: keihard rennen om over te mogen stappen op een boemeltrein die ergens in de jaren zestig gebouwd lijkt te zijn (en sindsdien geen sopje meer gezien heeft), óf ongeveer een half uur doorbrengen in het niet bepaald bruisende centrum. Eenmaal aangekomen in Brussel blijkt de stad toch weer nét iets minder tweetalig te zijn dan altijd wordt gesuggereerd en word je geacht met je koffer op wieltjes over de pittoreske maar onhandige kinderkopjes te slepen. Advies is daarom: as je hotel op meer dan 10 minuten loopafstand van je treinstation is: bestel lekker een Ubertaxi. Als je een beetje een social butterfly bent is het nog gratis ook, want voor iedere vriend die je introduceert aan deze nieuwe taxiservice en die er vervolgens gebruik van maakt, ontvang je tien euro krediet in je account.

14

HOTEL

BEURSPLEIN

Als je jezelf écht eens wilt verwennen, boek dan een overnachting in het Pullman hotel boven station Brussel-Midi (Zuid). De kamers zijn belachelijk ruim (ze hebben zelfs een bank), beschikken over een tv die je kunt linken aan je smartphone, een dock-station voor je iPhone, Nespresso-apparaat (geen namaak), erg fijne badkamer en een lekker geurend badproductenassortiment. De hotelbar beschikt overigens over een gave ‘vinoteca’, een wijnmuur waarvan meer dan 19 wijnen per glas worden geserveerd. En zowaar, on-demand gay ‘natuurfilms’ op je tv! Het assortiment omvat zeven films, waarvan één lesbische, met de toepasselijke titel Unfaithful, want als lesbienne is het blijkbaar not-done om porno te kijken. Voor een goed diner voordat je de stad in gaat hoef je ook niet ver te zoeken; het Pullman Hotel heeft een restaurant met heerlijke gerechten en de beste bearnaisesaus die je ooit hebt gegeten.

Hoewel het officiële prideprogramma inmiddels twee weken behelst, kwam Brussel pas écht massaal op de been tijdens de pride-optocht die op zaterdag door de stad trok. De datum van de parade viel dit jaar mooi samen met IDAHOT (International Day Against Homophobia and Transphobia), waar uiteraard aandacht voor gevraagd werd. Op het Beursplein, het startpunt van de optocht, gaf onder andere Alan De Bruyne, coördinator van de pride, een speech op de trap van de Beurs van Brussel. ‘Negentien jaar geleden hadden we een podium zonder één enkele politicus. Ondertussen hebben we stap voor stap meer steun verworven. Het resultaat is dat een aantal van onze belangrijkste eisen nu een feit zijn.’ De organisatie heeft alle deelnemers van de pride en parade een charter laten ondertekenen met de volgende drie punten:

Fuse Club, waar La Demence meestal gehouden wordt, bevindt zich overigens op loopafstand van het hotel (± 10 min.) Samen met Fuse Club biedt het Pullman Hotel een handige package deal (vanaf € 109 voor een eenpersoonskamer en € 119 voor een tweepersoonskamer), geldig van zaterdag op zondag. Incl. gratis upgrade naar een Superior kamer, een VIP ticket voor La Demence én een late checkout tot 16:00 uur, wat goed van pas komt na een heftige avond feesten. De package deal is beschikbaar voor boekingen via www.pullmanhotels.com/7431 met de code PUL601.

2) tegen elke vorm van discriminatie tegenover holebi’s en transgenders;

1) vóór volledige gelijkheid;

3) acties tegen elke vorm van holebi- fobie en transfobie. Na de speech werd traditiegetrouw de pride geopend door La Diva Live, die het nummer ‘Imagine’ van John Lennon ten gehore bracht (en een niet onverdienstelijke vertolking van ‘Let it go’ uit Disneyfilm Frozen).


The Belgian Pride 2014

Poetin moest het flink ontgelden tijdens deze pride parade

Deze diva zette de zaal op z’n kop tijdens Extravaganza met haar heerlijke 80s-mc skills

La Diva Live opende de parade met een fijne vertolking van het nummer ‘Imagine’ van John Lennon

Groen blonk uit in originaliteit met haar praalwagen met eenhoorn

Het viezige boemeltreintje dat je van Roosendaal naar Antwerpen vervoert. Een flesje bacteriedodende handgel is geen overbodige luxe

Tegelijkertijd werden 72 witte ballonnen de lucht in gelaten, die de 72 landen waar homoseksualiteit nog bij wet verboden is vertegenwoordigden. Het Beursplein is tevens het einde van de parade, en wat opvalt is dat, in tegenstelling tot bij veel andere prides, er niet alleen door LHBT’s en hun vrienden feest wordt gevierd. Het feest op het Beursplein is écht voor iedereen en dat is mooi om te zien.

PARADE

Mede dankzij het uitermate fijne weer trok de parade dit jaar meer dan 100.000 toeschouwers! Het was zoals ieder jaar weer een bonte stoet, waarin mensen meeliepen uit alle lagen en niches van de samenleving: van studentenverenigingen, tot clubs, tot dragqueens, tot politieke partijen (met als uitblinker de eenhoorn van Groen). Humanistische organisatie De Mens deelde tijdens de parade roze kartonnen Poetin-maskers uit, en riep toeschouwers op om het masker op te zetten als protest tegen het stereotiep denken. Met als gevolg dat het langs de route van de parade soms leek op die enge

scène uit Being John Malkovich, maar dan dus met Vladimir Poetin. Ook Pascal Smet (sp.a), minister van Jeugd, Onderwijs, Gelijke Kansen en Brussel, deed mee aan de optocht. Niet op een wagen of in een comfortabel zitje, maar gewoon te voet met een groot spandoek.

PARTY

Aan de vooravond van de paradedag vond een speciale pride-editie van La Demence plaats: een bloedhete avond met bloedhete mannen (dames zijn helaas niet welkom). Onder andere Wilfried (DE), Chris Bekker (DE), Paul Heron (UK), Dikky Vendetta (NL) en Mister Mola (BE) zorgden voor opzwepende beats. La Demence is en blijft toch een beetje de koning onder de circuit party’s in de Benelux. Op de zaterdagavond waren er maar liefst drie grote feesten. Catclub and Friends in de Magdalenazaal, het Antwerpse Extravaganza in de Tentation en het door Mister B. gesponsorde Revelation in de Bazaar. Onze unanieme favoriet was toch echt het

theatrale Extravaganza: deze reiseditie van het Antwerpse feest vond plaats in samenwerking met Brussels vrouwenfeest Velvet 69, wat zorgde voor een heerlijk gemengd publiek. Het publiek werd aangevuld door een groepje performance actors die duidelijk met z’n allen een kostuumwinkel hadden geplunderd. Zo dansten we onder andere met een drietal geisha’s, een tweetal cowboys, een zombiemilitair en een vrouwelijke tambour-maître die haar fanfare was kwijtgeraakt. De klapper op de vuurpijl was echter een dragqueen met spatzuivere vocals die regelrecht uit de New Yorkse clubscene leek weggelopen. Als RuPaul aanwezig was geweest, had ze deze dame linea recta laten overvliegen voor het volgende seizoen van Drag Race. Niet in de laatste plaats vanwege haar fenomenale vertolking van Ru’s doorbraakhit ‘Supermodel’. Op deze pagina’s vind je een gezellig fotoverslag van het Pride-weekend. Geniet van de beelden en hopelijk zijn jullie er, net als wij, volgend jaar weer bij!

TEKST Martijn Kamphorst & Martijn Tulp BEELD Martijn Kamphorst / Lars de Valk (Extravaganza) / Jean-Pol Lejeune (La Demence)

15


/ TRAVEL

Voor een avondje heet mannenvlees is en blijft La Demence the place to be

Door haar zonnebril was iedereen een beetje gay

We twijfelde heel even of dit misschien de echte Conchita was, maar zij leek ons toch niet het type om haar satijnen beddengoed om te toveren tot jurk op zo’n bloedhete dag

16

Blikwerpen was nog nooit zo bevredigend

Zo zie je maar weer, deze pride is een feestje voor jong en oud, groot en klein

Kijk Roosendaal, zo kan een boemeltreintje er ook uitzien. Stuk gezelliger

In de Rue du MarchĂŠ au Charbon was het gigadruk en gigagezellig


/ FESTIVAL

Roze Utrecht Skateparade

Je hebt ongetwijfeld nog een paar lekkere inline-skates met vervelend en vrij nutteloos remblok in je berging zwerven. Tijd om het stof eraf te blazen en die krengen aan te trekken, want op vrijdag 20 juni kun je met een roze stoet een route van 20 tot 25 kilometer afleggen langs de mooiste plekjes van Utrecht. Om de sfeer erin te houden, rijdt er een muziekauto mee! Je workout was nog nooit zo gezellig. Vrijdag 20 juni: 20.00 (verzamelen 19.45) - 22.00 uur, Stadsschouwburg, Lucas Bolwerk. Deelname: gratis.

In 1997 organiseerde Stichting de Overkant de eerste tweedaagse editie van het Utrechtse Midzomergracht Festival. Achttien jaar later is het festival uitgegroeid tot een 10-daags evenement vol bijzonder originele activiteiten waarbij ‘he’s’ en ‘ho’s’ uit Utrecht en de rest van Nederland kennis kunnen maken met diverse aspecten van de homocultuur. Het festival heeft een tweeledig doel: een podium bieden aan Utrechtse LHBTorganisaties en de maatschappelijke tolerantie jegens homoseksualiteit vergroten aan de hand van uiteenlopende culturele activiteiten. Gay&Night dook in het programma en viste er een aantal van de meest opmerkelijke highlights voor je uit: van dildo’s kleien, tot een pride op waterfietsen, tot een lesje in nonmonogamie.

Lezing: de man als lustobject

De vrouw als lustobject is een van de meest voorkomende thema’s in de kunstgeschiedenis: Rubensvrouwen, Venus en natuurlijk dat schunnige meisje met de parel, wie kent ze niet? Dat het mannelijke lichaam minstens net zo lustopwekkend kan zijn, dat lijkt een betrekkelijk recente gedachte. Deze lezing belicht de evolutie van de canon van de mannelijke schoonheid. Een stukje infotainment om je vingers bij af te likken. Zondag 22 juni: 14.00 - 16.00 uur, Lazuli, Oudegracht 243. Entree: € 12,50 (25% korting met U-pas)

Cocktail Waterfietsen Worldpride

Je kunt Midzomergracht niet beschuldigen van een ‘inside the box’-mentaliteit, getuige de Waterfietsen Worldpride, georganiseerd door Cocktail, het maatjesprogramma voor LHBT-asiel-zoekers. De opbrengsten gaan dit jaar naar het Safe House Project in Oeganda, dat een veilige haven tracht te bieden aan Oegandese LHBT’s die sinds de invoering van de antihomowet eerder dit jaar in levensgevaar verkeren. Zaterdag 28 juni: 16.30 - 17.00 uur, Oudegracht, Stadhuisbrug Utrecht

18


Midzomergracht Festival

Feesten op de Gracht

Ieder jaar vindt de aftrap van het Midzomergracht Festival plaats in de vorm van een groot feest op de gracht, maar dit jaar verdient het bonte programma toch echt een aparte vermelding. Naast de uitreiking van de jaarlijkse Annie Brouwer-Korfprijs, voor een persoon of organisatie die zich bijzonder heeft ingezet voor de emancipatie van Utrechtse LHBT’s, vindt er een Miss Zomergracht verkiezing plaats, kun je genieten van een barbecue en komt niemand minder dan (tromgeroffel) José ‘Luv’ Hoebee de longen uit haar lijf zingen. Wij gaan vast met een slaapzak op de Jacobibrug liggen. Het festijn wordt dit jaar mede mogelijk gemaakt door Café Kalff, Bodytalk, COC en Stichting de Overkant

Cruise Control: buck you part VI

Dit jaar vindt de zesde editie plaats van deze queer bowling-competitie. Je leest het goed: queer - bowling - competitie. Voor wie dacht dat dit klassieke kegelspel enkel iets was voor generieke kinderfeestjes en bedrijfsuitjes, je zat er flink naast. Cruise Control bewees de afgelopen vijf jaar dat bowling retegezellig is. ‘Drie uur lang draait alles om bucken, ballen en de kegels’, aldus de Cruise Control-possy. Meld je wel van tevoren aan via de Facebookpagina van Cruise Control. O ja, en als we naar de foto’s van vorige edities kijken, concluderen we dat het geen slecht plan is je moeders turnoutfit/tie dye-legging uit de kast te trekken voor de gelegenheid. Vrijdag 20 juni: 21.00 - 24.00 uur, Bison Bowling, Mariaplaats 13. Entree: € 15,-.

Vrijdag 20 juni: 17.00 - 01.00 uur, Jacobibrug, Oudegracht 47. Entree: gratis.

Film en debat: Lesbian sex avond

Als er ergens veel misconcepties over bestaan, dan is het over de spelling van de woorden paardenbloem, paddenstoel en frikandel. En natuurlijk over lesbische seks. Om te laten zien dat seks tussen twee vrouwen zo veel meer is dan alleen zachte strelingen en een beetje ‘scharen’, organiseert Get a Room! speciaal voor Midzomergracht een thema-avond over lesbische seksualiteit. Bezoekers worden in de juiste sfeer gebracht met een prikkelende film, waarna Nederlands enige echte ‘sekstoytester’ (nog zo’n lastig woord) de beste & slechtste toys komt demonstreren en een seksuologe tips & tricks geeft voor een fijner en spannender seksleven. Voor iedere vrouw die seks heeft met zichzelf en andere vrouwen en dus niet voor pottenkijkers, so to speak. Woensdag 25 juni: 20.00 - 22.30 uur, Kargadoor, Oudegracht 36. Entree: € 5,-

Discriminatie is #zodom

Discriminatie is niet alleen kwetsend en strafbaar, maar vooral heel erg dom. Om aan te tonen hoe dom precies heeft Art. 1 Midden Nederland de campagne ‘ZoDom’ ontwikkeld, die door middel van verkeersborden laat zien dat discriminatie vrij belachelijk is. Het kan je dus zomaar overkomen dat de Oudegracht ineens verboden is voor mensen met een ligfiets – een verbod dat overigens best landelijk doorgevoerd mag worden. Van deze borden hoef je je uiteraard geen zier aan te trekken! De borden vind je gedurende het hele festival verspreid door het centrum van Utrecht.

Een midzomerdag in het Griftpark

Op zondag 29 juni verenigen de Utrechtse LHBT-organisaties hun krachten om in het Griftpark een scala aan sportieve, creatieve en culturele activiteiten te realiseren. Mocht het weer niet meewerken, dan zijn er tenten. Op het programma staan onder andere een gezellige picknick, een optreden van electropopduo Popdorian (dat voor de helft bestaat uit onze ‘huisstripper’ Ype Driessen!) en een workshop dildo’s kleien. Zondag 29 juni: 13.00 - 18.00 uur, Griftpark, Blauwkapelseweg. Entree: gratis

Film: Gerontophilia

Non-monogamie voor beginners

Maandag 23 juni: 19.15 uur, Theater ‘t Hoogt, Hoogt 4, Utrecht. Entree: € 9,-

Dinsdag 24 juni: 20.00 - 22.00, Kargadoor, Oudegracht 36 Filmdebat: Lesbian Sex

Gerontofilie, allicht heb je er al eens over gehoord, zo niet, dan kun je de definitie vast zelf verzinnen. Het gaat hier om jongeren die een seksuele voorkeur hebben voor ouderen en bejaarden. Gerontophilia volgt de jonge badmeester Lake, die wel erg geïnteresseerd is in enkele van zijn oudere mannelijke zwemmers. Via zijn moeder komt hij een baantje in een woonzorgcentrum, waar hij verliefd wordt op Mr. Peabody, een soort nog oudere versie van Morgan Feeman.

De prins of prinses op de witte hengst. Vanaf jongs af aan is het de norm waar we allemaal naar op zoek worden gestuurd, maar waarom niet daten met een hele koninklijke familie in plaats van die ene prins(es)? Welke wereld gaat er voor je open wanneer je vaarwel zegt tegen monogamie? Tijdens deze workshop maak je op een laagdrempelige manier kennis met non-monogamie en krijg je enkele handvatten mee die je helpen om buiten de geijkte kaders te leren denken.

TEKST Martijn Kamphorst

19


/ INTERVIEW

JONG EN GEWILLIG KAI JONAS, 41, GETOGEN IN BEIEREN, DUITSLAND DOET AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM ONDERZOEK NAAR SEKSUEEL GEDRAG ONDER HOMOJONGEREN. OF, ZOALS ZIJ HET NOEMEN, ‘SAME SEX ATTRACTED’ TIENERS. DE LEEFTIJD WAAROP TIENERS HUN COMING-OUT BELEVEN DAALT CONTINU. DIE WAS VROEGER TUSSEN DE 18 EN 20, EEN ONDERZOEK VAN SCP WIJST IN 2010 UIT DAT DIE ROND DE 16,3 JAAR LIGT. MAAR HOE BELEVEN ZIJ SEKS EIGENLIJK, EN WELKE RISICO’S KOMEN DAARBIJ KIJKEN? ‘WE HEBBEN EEN JONGEN GEÏNTERVIEWD DIE SEKS HAD MET DE TAXICHAUFFEUR DIE HEM NAAR SCHOOL BRACHT’ Je onderzoekt jongeren vanaf ongeveer 15 jaar, identificeren zij zich al als ‘homo’?

Heb je het idee dat jongeren op een andere manier tegen seks aankijken dan volwassenen?

Sommige doen dat wel. Maar we noemen ze liever ‘same sex attracted’ tieners, omdat ze hetzelfde geslacht aantrekkelijk vinden, maar dat houdt niet automatisch in dat ze seks hebben met mannen. Dus die ‘msm’-definitie (mannen die seks hebben met mannen) die binnen de wetenschap wordt gebruikt, is op hen nog niet van toepassing. We spreken ook met tieners die nog maagd zijn, maar absoluut verliefd zijn op mannen. Dus dan heb je een nieuwe term nodig. Zelf roepen ze vaak dat ze geen homo zijn, want dat past nog niet bij hun identiteit.

Er zijn natuurlijk een aantal dingen veranderd: met name het feit dat de mogelijkheid om toegang te krijgen tot erotisch materiaal vele malen groter is geworden. Dat komt niet alleen doordat het vrij beschikbaar op internet staat, maar ook omdat het in onze Westerse maatschappij een veel groter onderdeel is geworden van hoe er bijvoorbeeld reclame gemaakt wordt, en hoe sterk erotische afbeeldingen in het dagelijks leven te zien zijn. Onderzoek laat zien dat jongeren qua, ik noem het maar even ‘techniek’, veel hebben gezien. Je kunt 3.000 stukjes porno van 30 seconden op internet hebben bekeken, en dan heb je alles gezien, van seks met een hond, of met twee handen, vier vrouwen, drie mannen, noem maar op, maar je weet niet hoe het voelt. Dus er is een verschil tussen technische kennis en weten hoe zoiets voelt bij jezelf en bij anderen. Vroeger was dat anders, toen was het veel moeilijker om aan porno te komen. Als ik naar mezelf kijk: ik ben opgegroeid in een dorp in Beieren. Daar kon je niet eens ‘onder de toonbank’ een mannenpornoblad kopen – dat bestond niet. Dus ik had er ook geen verbeelding van. Dat is inmiddels sterk veranderd. Dus het verschil zit vooral in de pre- en post-internetgeneratie. Ik moet ook zeggen dat veel tieners niet eens zoveel por-

Omdat ze bang zijn voor stigmatisatie? Nee, het gaat vaak niet over stigma, zo ver denken ze niet. Het is een typische tienergedachte: ik weet zelf nog niet wie ik ben, dus ik wil ook niet dat jij me in een hokje stopt. Ik wil nog kunnen veranderen, zonder er nog een label aan te hangen. En ze vinden het aantrekkelijk om zelf te kunnen bepalen hoe ze zich noemen, ‘noem mij maar multimetrobiseksueel’. En natuurlijk denk je daar soms als interviewer het jouwe van, maar dat is geen professionele houding, dus staan we er heel erg open tegenover, en vragen we ze om er meer over te vertellen.

20

no kijken. Ze weten wel dat het er is, maar vinden het tegelijkertijd vaak bedreigend, te uitdagend, en als ze het met vrienden bekijken is het echt een big deal. Dat is door de jaren heen niet zo erg veranderd.

Denk je ook dat jongeren eerder geneigd zijn om dingen die ze in porno zien, na te doen? Dat gaat een beetje alle kanten op. Het feit dat je een harde seksscène op internet hebt gezien, betekent niet automatisch dat je ook direct je vuist in je vriendje wil stoppen. Wat er wel gaande is, maar dat is niet beperkt tot jongeren, is dat met name veel homomannen inmiddels een heel raar beeld hebben van hoe seks zou moeten zijn. Je moet urenlang kunnen doorneuken, je piemel moet 53cm zijn en altijd keihard. Dat kan ook tot gevoelens van minderwaardigheid leiden. Voor jongeren is dat een nog veel groter probleem: als je voor de derde keer naakt voor je badkamerspiegel staat, en je vergelijkt jezelf met al die gespierde pornoacteurs op internet, dan kun je een grote discrepantie beleven en je minderwaardig voelen.

Hoe komen 16-minners met andere jongeren in contact? Op een website als Gay.nl kunnen zij bijvoorbeeld nog geen profiel aanmaken, ze kunnen ook nog niet echt uitgaan.


Kai Jonas / Jong en gewillig

Elke tienergeneratie is heel erg slim en bedenkt manieren waarop ze aan seks en alcohol e.d. kunnen komen. De een is daar succesvoller in dan de ander. Soms doen ze alsof ze ouder zijn zodat ze zich wél bij bepaalde websites kunnen aanmelden. Ze hebben vaak ook een mobiele telefoon, die (gedeeltelijk) door hun ouders betaald wordt, waarmee ze toegang kunnen krijgen tot datingapps en -sites. Dat werkt wel voor ze. Tegelijkertijd hebben ze vaak seks binnen hun vriendenkring, en veel jongeren hebben ook seks met oudere mannen die ze in hun leefomgeving tegenkomen. We hebben een jongen geïnterviewd die seks had met de taxichauffeur die hem naar school bracht. Een ander had seks met een buurman. Wat we ook zien is dat veel jongeren niet alleen seks hebben met veel oudere mannen, maar met oudere tieners of jonge mannen, tussen de 18 en 21. Er zijn ook vrij veel mannen van die leeftijd die graag seks willen hebben met een tiener, die de eventuele legale problemen die daarbij zouden kunnen komen kijken maar even buiten beschouwing laten.

‘HET FEIT DAT JE EEN HARDE SEKSSCÈNE OP INTERNET HEBT GEZIEN, BETEKENT NIET AUTOMATISCH DAT JE OOK DIRECT JE VUIST IN JE VRIENDJE WILT STOPPEN’ Met welke leeftijdsgroep beleven tieners van rond de 16 jaar meestal hun eerste keer? Toen we zijn begonnen met onderzoek doen naar de eerste seksuele ervaringen van homojongeren, of ‘same sex attracted’ tieners, verwachtten we dat de jongeren die we hebben ondervraagd, meestal rond de 16

jaar, voor het eerst seks zouden hebben met oudere partners. Dat bleek niet te kloppen. Ze beleven vaak juist hun eerste keer met nog jongere jongens van 13 of 14. En soms zijn er situaties waarin tieners eerst ervaring opdoen met oudere mannen, maar dat vervolgens verder ontwikkelen met jongere jongens.

Wat zijn volgens jullie onderzoeken belangrijke verschillen tussen de manier waarop jongeren seks regelen ten opzichte van volwassenen? Er blijken niet zo grote verschillen te zijn. Er is een groep jongeren, die is erg kieskeurig en selectief. Er wordt ook op internet gezocht en er wordt gedatet, soms gaat dat heel spontaan, en dat doen volwassenen ook. Bijzonder bij jongeren is dat ze nog een deadline in hun hoofd hebben voor wanneer ze ‘ontmaagd’ willen zijn. Ontmaagding heeft trouwens bij ‘same sex attracted’ jongeren meer stappen: de eerste keer zoenen, de eerste keer aftrekken enz. Tegelijkertijd willen ze dat het op een góede manier gebeurt. Soms is de eerste keer wat tegengevallen en wordt er gericht gezocht naar een partner waarmee het ‘goed’ gedaan kan worden; die is dan vaak wat ouder en meer ervaren. Waarmee ze ook worstelen zijn ‘windows of opportunity’. Dan zijn de ouders weg en móét het binnen een bepaald tijdsbestek gebeuren. Dus komen we ook tieners tegen die op een specifieke middag nú seks willen, en dan maakt het niet zoveel uit met wie. Maar ook dat zie je bij volwassenen, bijvoorbeeld bij mannen die niet out zijn, of een partner hebben.

Worstelt een groot deel van de jongeren met deze ‘windows of opportunity’? Er zijn globaal twee groepen te onderscheiden. De ene groep bestaat uit jongeren die vaak spijt hebben na afloop, hun eerste keer ook niet zo prettig vinden, omdat ze

per se seks wilden hebben, anderhalf uur de tijd hadden, en degene die toevallig het dichtstbij was is langsgekomen. Dat vonden ze achteraf niet zo fijn, niet lekker, en ze zouden het liefst willen dat het nooit was gebeurd. Er is ook een groep jongeren die heel bewust met hun seksualiteit omgaat, die er met vrienden en familie over kan praten en dus veel minder onder druk staat om ‘het’ specifiek op een bepaald moment en binnen een bepaalde tijd te laten gebeuren. We hebben inmiddels veel ‘same sex attracted’ tieners die een stabiel netwerk van sociale steun hebben, die er met de mensen in hun omgeving echt goed over kunnen praten. Dat was 25-30 jaar geleden gewoon niet mogelijk. Dat hoor je bijna nooit bij oudere homo’s. Maar tegenwoordig kunnen sommige homo’s bijna vanaf hun geboorte homoseksueel opgroeien, en dus ook homo én tiener zijn. Dat is nieuw. Vijf à tien jaar geleden was dat nog niet, toen moest veel nog stiekem. Die groep doet het vrij goed, en zegt vaak ook ‘ik wilde mijn eerste keer niet met een meisje, maar per se met een jongen beleven’. Dat vonden we erg mooi om te horen. Deze groep heeft goede kansen om op een heel gewone, natuurlijke en gezonde manier met hun seksuele oriëntatie op te groeien. Dat staat in contrast met de jongeren die er juist niet over kunnen praten, die stiekem binnen anderhalf uur gelegenheid hebben om seks te regelen, en alleen naar homohoreca gaan om seks te regelen. Zij lopen meer risico. Mensen met een migratie-achtergrond, een niet-Europese/ Westerse achtergrond zijn daarin oververtegenwoordigd.

Er is laatst een onderzoek gepubliceerd dat aantoonde dat homomannen eerder geneigd zijn om aan onveilige seks te doen wanneer ze hun bedpartner bovengemiddeld aantrekkelijk vinden, blijkt dat ook uit jullie onderzoek? TEKST Martijn Tulp

21


/ INTERVIEW

‘DE GESPIERDE SPORTSCHOOLJONGENS HEBBEN GEEN HIV, WANT “DIE DOUCHEN TOCH TWEE KEER PER DAG?”’ Tieners hebben drie grote risicofactoren met betrekking tot het oplopen van een soa: de eerste is de schoonheid van hun partner. Ze hebben vaak een modelachtig beeld van met wie ze seks willen hebben. Als die zo mooi en gespierd is, blauwe ogen heeft en een mooie glimlach, dat ze er helemaal kapot van gaan, dan doen ze alles voor diegene. En dat is wat überhaupt veel homomannen bewust of onbewust vinden: mooie mensen zijn niet ziek. De tweede factor is aandacht. Tieners genieten van aandacht en complimenten, met name als dat van derden komt, dus niet hun familie of ouders. Daarnaast is vertrouwen een probleem. Dat is ook weer typisch iets voor tieners: die moeten nog leren vertrouwen. Het is een leerproces om de grenzen van vertrouwen te ontdekken, te zien hoe ver je kunt gaan. Als ze met veel vertrouwen aan een relatie beginnen, en met ‘relatie’ bedoel ik dan een periode van drie tot zes weken, vertrouwen ze de partner heel snel. En bij een asymmetrische testtoestand, dus waarbij de één is getest en de ander niet, vertrouwen ze elkaar soms toch genoeg om onveilige seks te hebben.

Hoe wordt er dan in het algemeen gereageerd op mensen die vrij jong seropositief zijn geworden? Zij hebben een heel groot probleem om dat aan hun partners te vertellen, omdat het vaak niet wordt geloofd. ‘Je bent beeldschoon, zo mooi, dat kan toch niet? Je liegt, je probeert me te laten schrikken’, enzovoort. Binnen de homowereld wordt hiv helaas gezien als een ziekte van oudere mannen, de ‘leernichten’, en subgroepen binnen de homowereld. De gespierde sportschooljongens hebben geen hiv, want ‘die douchen toch twee keer per dag?’. Maar de mannen met baard, die leer dragen ‘douchen maar twee keer per week, dus zullen ze ook wel hiv hebben’. Schoonheid wordt vaak met gezondheid geassocieerd. We moeten de strijd nog sterker aangaan tegen deze stigmatisatie en stereotypering.

Op zich natuurlijk niet een heel gekke associatie, want als mensen veel sporten, gezond eten en niet roken, zien ze er vaak gezonder uit dan mensen die niet sporten, ongezond eten en veel roken. Dat klopt, maar bijna alle mensen met hiv die ik ken, zien er gezonder uit dan ik. Natuurlijk zijn geur en schoonheid voor ons ook een indicatie of iemand een goede partner is, waarschijnlijk is dat evolutionair zo ontstaan. Hiv-stigmatisatie komt bij jongeren veel voor. Ze zien hiv als iets dat mannen boven de 30 hebben, ze kennen niemand met hiv, dus denken ze dat ze het zelf ook niet kunnen krijgen. Op zich niet zo’n gekke gedachte voor een tiener: je lichaam is dan zo ijzersterk! Je kunt

22

nachten doorfeesten, niet slapen, de hele tijd gamen, en als je moe wordt neemt je even een koude douche en je kunt weer door. Dat stopt op een bepaalde leeftijd. Maar in de periode waarin het nog niet is gestopt, waarin je lichaam dagelijks meer cellen produceert dan je in een nacht kunt doodzuipen, is het heel moeilijk om te herkennen dat je toch kwetsbaar bent. Want je lichaam vertelt je eigenlijk dat je helemaal niet kwetsbaar bent. Tieners zijn een soort onoverwinnelijke superhelden. Om ze bewust te maken van hun eigen kwetsbaarheid, ze uit te leggen dat er iets in of op ze kan groeien dat slecht voor ze is, is maar moeilijk aan ze te verkopen.

Discrimineren ze dan ook vaker? Ze hebben in hun hoofd vaak een beeld van hun droomman, en alles wat daar niet aan voldoet mag naar de prullenbak. En dan krijg je echt discriminerende uitspraken.

Zie je überhaupt dat jongeren meer risico’s nemen wanneer ze seks hebben? Dat kun je niet zo stellen. Wat we wel in ons onderzoek zien is dat ze allemaal aan veilige seks willen doen, maar het is niet altijd duidelijk wat wel en niet veilig is. Dat heeft waarschijnlijk ook weer met porno te maken: ze denken dat anale seks zonder condoom veilig is, mits ze niet in hun partner klaarkomen, of hun partner niet in hen klaarkomt. Dat is die typische cumshot uit pornofilms. Dat beschouwen ze als veilig. Terwijl je, zeker op die leeftijd, je orgasme vaak helemaal niet zo goed kunt timen. Dus ze beschouwen soms dingen als veilig, die helemaal niet veilig zijn. En dat heeft ook weer met vertrouwen en verliefdheid te maken. Hun grote liefde, van drie tot zes weken, mag alles met ze doen. Ik vind dat dat ook wel een beetje bij de groep hoort; ik zou het gek vinden als ze geen seks zouden hebben, of alleen binnen relaties

die jarenlang duren. Dat vind ik niet passen bij de leeftijd. Ze moeten experimenteren, maar ze moeten ook accepteren dat daar bepaalde risico’s bij horen.

Gaan jongeren eigenlijk ook naar seksclubs en sauna’s? Ja, maar dat is wel echt uitzonderlijk. Een eigenaar van een seksclub of sauna heeft ook wel echt een heel groot probleem als daar een 16-jarige jongen wordt aangetroffen. Ik weet dat het bestaat, en dat er in het BDSM-circuit soms veel jonge partners zijn. Maar er zijn inmiddels ook veel privéfeesten, die al dan niet stiekem worden georganiseerd, en dat zijn vaak situaties met grotere risico’s. Dan zie je ook tieners, vooral met een migratie-achtergrond, die nog iets willen bijverdienen in ruil voor seksuele handelingen, en op dat soort feesten terechtkomen. Eén jongen had een migratie-achtergrond, was minderjarig, deed aan seks met mannen, ook tegen geld, en wist absoluut niets over soa’s. Geen namen, hoe je besmet kunt raken, waar de GGD zit. Er zijn mensen met echt nul kennis, die hoog risicogedrag vertonen. Er zijn ook steeds meer sites op internet die seksuele handelingen tegen geld mogelijk maken, zoals Chaturbate. Dat is een minder groot probleem voor tieners die uit Amsterdam Oud-Zuid komen en € 500,- zakgeld van hun ouders krijgen. Homo-escorts van jonge leeftijd met name met een migratie-achtergrond doen dat vooral om bepaalde dingen die ze voor hun leven nodig hebben, te kunnen betalen. Dan hebben we het over beltegoed, kleine boetes van het GVB voor zwartrijden, tot tatoeages of neuscorrecties.

Hoe gaan ze om met zo’n bezoek aan een seksclub of sauna? Sommige jonge mannen ontdekken van de een op de andere dag dat ze bepaalde kwaliteiten hebben die in de seksuele economie heel erg gewaardeerd worden. Zoals


Kai Jonas / Jong en gewillig

een groot geslachtsdeel, of een sixpack, spieren, een strakke kont, noem maar op. En dat willen ze graag uitproberen, dat kan zo iemand ook een bepaald gevoel van zelfwaarde geven. Stel dat je niet zo goed kunt meekomen op school, of bij je bijbaantje, maar ineens merk je: als ik naar een seksclub ga krijg ik aandacht. Dan wil je daar natuurlijk meer van. Aan de andere kant zien we tieners die heel graag naar een seksclub willen, en dan heel erg teleurgesteld zijn omdat er niet zoveel is gebeurd. Misschien waren ze te timide, of scoorden ze niet hoog genoeg binnen de seksuele economie.

‘ER IS HEEL VEEL BEHOEFTE EN TEGELIJKERTIJD EEN ENORM GEBREK AAN KENNIS, OMDAT OP SCHOOL NIET OVER VEILIGE HOMOSEKS WORDT GEPRAAT’ Vind je het als onderzoeker moeilijk om afstand te houden, en niet een therapeut of vriend voor ze te worden? Ik raak nooit met ze bevriend, en ik ben niet hun therapeut. In verband met de ethische commissie hebben we wel afgesproken dat als we situaties tegenkomen waarbij verdere interventie nodig is, we dat ook doen. Van doorverwijzen, tot zelf doen, omdat dat laagdrempeliger is. Ik heb meerdere keren jongens bij metrohalte Weesperplein opgehaald, om ze naar de GGD te brengen en ze precies te laten zien waar ze moesten zijn. Ik heb ook weleens afspraken voor ze gemaakt, omdat ze dat niet zelf durfden te doen. In bijna alle interviews hebben we een soort safe-sex workshopgedeelte gehad, om ze meer informatie te geven.

Wat is je mening over de kwaliteit van het onderwijs met betrekking tot seksuele voorlichting voor homojongeren? Er is heel veel behoefte aan kennis, en tegelijkertijd een enorm gebrek aan kennis, omdat op school vaak niet over veilige homoseks wordt gepraat. Jongeren hebben daardoor grote moeite om de informatie te vinden. Ze willen graag meer weten. Sommige informatie waar ze naar op zoek zijn, bestaat wel, maar kunnen ze niet vinden. Bijvoorbeeld: meerdere ondervraagden zeiden dat ze graag een filmpje zouden willen zien waarin wordt getoond hoe een bezoek aan de soa-poli precies in z’n werk gaat. Dat filmpje is er, staat gewoon op de website van de GGD, maar ze kunnen het blijkbaar niet vinden. En soms zijn de drempels te hoog om het te kúnnen vinden.

Is dat sinds de verplichting van voorlichting over homoseksualiteit op school niet verbeterd? Het is nog te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen. Dat hangt ook sterk van de kwaliteit van de voorlichting af. Je kunt natuurlijk zeggen: anale seks heb je alleen

met een condoom, maar dat is niet de enige boodschap. En er is ook een groot verschil tussen bijvoorbeeld ROC-leerlingen en scholieren die op het gymnasium in grote steden zitten met ‘moderne’ docenten. Niet dat er op het ROC of in kleine dorpen geen moderne docenten werken, maar het is een andere leeromgeving. De achtergrond van de ouders speelt natuurlijk ook mee. Als ouders daar op een positieve manier mee omgaan, is het een ander verhaal dan wanneer ouders er überhaupt niet over willen praten. Sommige tieners krijgen van hun ouders zelfs condooms en glijmiddel, of worden op hun zestiende naar de huisarts gestuurd zodat die ze alles kan vertellen over de medische kant van soa’s, met de insteek dat ze het vanaf nu zelfstandig moeten en mogen regelen. Zoiets zou je in een conservatief-christelijk of islamitisch gezin waarschijnlijk nooit te horen krijgen.

Wat wordt er zoal gedaan om jongens die seks hebben met jongens te bereiken en van informatie te voorzien? Op dit moment zijn er een aantal initiatieven gaande. Alle GGD’s en Soa Aids Nederland hebben jongeren op de hoogste prioriteit geplaatst. Dat komt ook omdat het nu wel duidelijk is dat er veel misgaat. Ook de klassieke voorlichtingsmethodes die we binnen de homogemeenschap hebben, raken deze doelgroep vaak niet. Ze gaan zelden naar Pink Point, informatieplekken of bars. Je ziet ze misschien wel op jongerenfeesten zoals PANN, maar als je daar voor de eerste keer bent met je vrienden, ga je niet een half uur een safe-sexgesprek met een voorlichter aan. Natuurlijk zijn die voorlichters vaak wel aanwezig, maar voor bezoekers heeft het niet altijd een hoge prioriteit.

Je zal vast vooraf ideeën hebben gehad over mogelijke uitkomsten van je onderzoeken; wat is de grootste verrassing geweest? De focus op jongeren is eigenlijk ontstaan omdat ik heel erg boos was over onderzoek dat is gedaan over ‘de eerste keer’. Dat was uitsluitend hetero. Daar was ik vooral boos over, omdat in dat onderzoek werd gesteld dat de eerste keer in principe altijd hetero is. Die gedachte is zó last season. Dat is nu anders. De eerste grote verrassing was dat ‘same sex attracted’ jongeren meerdere eerste keren beleven. In de heteroseksuele wereld telt vaginale geslachtsgemeenschap als de eerste keer. Voor homojongeren heb je de eerste zoen, de eerste keer aftrekken, daartussenin überhaupt nog de eerste aanraking. Er zijn heel veel eerste keren, die qua lading ongeveer gelijkwaardig zijn aan de eerste keer zoals die door heteroseksuele tieners wordt ervaren. Dus we vonden het echt verrassend toen onze respondenten in dit onderzoek vroegen ‘over welke eerste keer heb je het precies?’. Er zijn meerdere drempels waar ze overheen moeten. Dat ze dus niet alleen seks hebben met oudere partners, maar ook met jongere, had ik ook niet verwacht. En het is makkelijk om aan te nemen dat risicogedrag vooral samengaat met alcohol- en drugsgebruik, maar dat speelt bij deze groep helemaal niet zo’n

grote rol. De grote GHB-slikkers zijn geen 16 of 17.

Waar zit het risicogedrag dan echt in? Dat zit hem in een groot kennisgebrek, en te snel iemand vertrouwen. Ik vond een heel oude ansichtkaart van de Schorerstichting, met een foto van een jongere jongen op de voorgrond en een oudere man op de achtergrond, met de tekst erbij ‘hij zal het wel weten’. Dat beschrijft eigenlijk in een notendop een van de problemen. Ik denk dat een groot deel van oudere homomannen die, wanneer ze seks hebben met jongeren, als ze de kans zien om bepaalde handelingen te verrichten, bij zichzelf denken ‘het is voor hem de eerste keer en ik ben anderhalf jaar geleden negatief getest, dus het zal wel goed zitten’. We zien ook dat bijna zestig procent van de homomannen in Amsterdam zich met onvoldoende regelmaat laat testen: dus nooit, alleen als ze symptomen hebben, eens in de zoveel jaar, of alleen als ze denken dat ze risicocontact hebben gehad. En dan is er nog een groep die zich alleen laat testen als ze gewaarschuwd wordt. De groep die zich twee, drie keer per jaar laat testen, vormt slechts een derde. Uit cijfers van de GGD blijkt dat ze bij meer dan dertig procent van die groep een soa vinden. Als je die kennis toepast op de groep die zich onvoldoende laat testen, weet je dat je een heel grote bekende onbekende hebt.

Kun je ook situaties noemen waarin jongeren juist verstandiger bezig zijn dan volwassenen? Jongeren hebben soms heel goede ideeën, waarbij ze in hun achterhoofd houden: als ik iemand op een datingsite tegenkom, moet hij recente afbeeldingen van zichzelf hebben, we moeten eerst cammen, en ik moet zeker weten dat die persoon werkelijk bestaat. Pas dan spreken ze met iemand af. Soms zijn ze dus heel erg slim, en weten ze zich op die manier te beschermen. Ze hebben in hun hoofd wel degelijk gedragsideeën hoe ze op een verantwoorde manier kunnen daten. Veel mannen van een hogere leeftijd hebben die kennis niet echt. Als je van die typische ‘er is iets misgegaan met een internetcontact’-verhalen hoort, is dat vaak omdat de persoon in kwestie een van die stappen heeft overgeslagen. Terwijl tieners er soms juist heel erg op hameren, dat je óf kunt daten nadat al die stappen doorlopen zijn, óf anders maar helemaal niet. Ze zijn kundiger, wat nieuwe media betreft. Dus er is ook licht aan het einde van de darkroom. Het is niet alleen een groep die zich blootstelt aan allerlei risico’s en waarbij veel misgaat, we zien juist ook dat er een sterke, goede groep is die het echt goed doet. Daar kunnen we als maatschappij trots op zijn, dat we het toekomstige homotieners mogelijk kunnen maken om veilig en gelukkig op te groeien. Dat niet alles stiekem hoeft te gebeuren, en in bosjes. Dat is echt fijn, en daar kan ik als oudere homo best jaloers op zijn, want mijn tienertijd was heel anders.

TEKST Martijn Tulp

23


/ FILM

WORD TOCH EENS VOLWASSEN Twaalf bijzondere coming of age-ďŹ lms De LGBT coming of age-film is inmiddels een genre apart. Doorgaans volgen we in dit type film een sociaal onhandige tiener die verliefd wordt op een leeftijdsgenootje van hetzelfde geslacht. In negen van de tien gevallen eindigt het verhaal met de wijze levensles: hou van jezelf zoals je bent, dan doen anderen dat (op den duur) ook. Deze films zijn voornamelijk populair bij jongeren op zoek naar een verhaal om zich aan te spiegelen en bij door schade en schande wijzer geworden senioren, die zich graag twee uurtjes willen verkneukelen aan de relatief lichte dramatiek van prille jeugdliefde. Gay&Night zet twaalf klassieke en meer recente coming of age-films voor je op een rijtje die soms net even buiten dit geijkte pad treden. Veel kijkplezier! Ben jij een enorme filmliefhebber? Kijk dan naar OUTtv voor de laatste gay- en arthouse films. Op www.out.tv lees je hoe je OUTtv kan bestellen en vind je de programmering.

24


Twaalf bijzondere coming of age-films

Mysterious Skin (2004)

Regisseur Gregg Araki is een belangrijk figuur in de New Queer Cinema-beweging. Dat wil zeggen, nagenoeg alle films in zijn oeuvre bevatten minimaal één homoseksueel personage. In Mysterious Skin, waarschijnlijk een van zijn beste werken, volgen we tieners Neil (Joseph Gordon-Levitt) en Brian (Brady Corbett), die ieder op hun eigen manier proberen om te gaan met het feit dat ze als jochies seksueel misbruikt zijn door hun honkbalcoach. Deze

Prayers for Bobby (2009) coach is het schoolvoorbeeld van een pedofiel: borstelige snor, pilotenbril, ondeugende twinkeling in zijn ogen, een kast vol zoetigheid en veel te veel spelcomputers in zijn woonkamer. Brian heeft de gebeurtenissen verdrongen en geregistreerd als een ontvoering door aliëns, Neil verkoopt inmiddels zijn lichaam voor een prikkie aan ietwat viezige mannen op leeftijd en vertoont zowaar verschijnselen van liefdesverdriet omdat ‘coach’ hem na die ene ‘magische’ zomer in de steek heeft gelaten. Helaas is het acteer- en regiewerk af en toe iets te opzichtig, waardoor de ontknoping op een kwart van de film al als een brandende vuurtoren opdoemt aan de horizon. Desalniettemin komt de slotscène aan als een mokerslag.

But I’m a Cheerleader (1999)

De hoofdrol in deze cynische komedie wordt vertolkt door Natasha Lyonne, die je misschien kent van haar geestige rol in Orange is the New Black. Megan is een populaire 16-jarige cheerleader en heeft een droomvriendje. Toch denkt ze stiekem vaak aan de mooie billen van haar mede-pompondanseressen en heeft ze foto’s van meisjes in haar kluisje hangen. Haar conservatieve ouders en haar

vriendin Kimberley (white Michelle Williams) trekken de conclusie dat ze wel lesbisch moet zijn en sturen haar naar een Straight is Great-kamp om haar te ‘genezen’. Daar raakt ze gecharmeerd van de stoere Graham (Clea DuVall). Het cynisme ligt er dik bovenop in But I’m a Cheerleader. Van de mierzoete aankleding van het genezingskamp – letterlijk alles is roze – tot aan de cartooneske achtergrondmuziek als men poogt Megan weer het rechte pad op te krijgen. De film zit vol stereotypes en (soms te) flauwe humor, maar kent ook een paar overtuigende liefdesscènes waar menig heterofilm een puntje aan kan zuigen. Eigenlijk is-ie alleen al door de chemie tussen Lyonne en DuVall de moeite waard!

Prayers for Bobby is een aanrader als je trek hebt in een wat emotioneler plot. De televisiefilm vertelt het waargebeurde, heftige verhaal van Bobby Griffith, een homoseksuele jongen die in 1984 zelfmoord pleegde omdat zijn moeder zijn geaardheid niet wilde aanvaarden. Bobby Griffith (Ryan Kelley) groeit op binnen een gelovig, Amerikaans gezin. Hij vertelt zijn broer Ed dat hij homo is en deze belooft het voor zich te houden. Maar Ed vertelt het

toch door aan hun moeder Mary (Sigourney Weaver). Die reageert hysterisch. Ze ontkent haar zoons geaardheid en doet er alles aan om hem te ‘genezen’, vooral op religieuze wijze. Bobby is kapot van verdriet omdat zijn moeder hem weigert te accepteren. Hij pleegt zelfmoord. Interessant aan deze heftige biografie is de ontwikkeling van Mary, sterk neergezet door Sigourney Weaver. In het eerste deel walgt ze van haar zoons geaardheid en doet ze de meest tenenkrommende uitspraken; ‘Homosexuals have sex in public bathrooms and recruit children.’ In de tweede helft van de film maakt ze een draai van 180 graden. De muziek is wel overdreven dramatisch soms, maar acteerprestaties zijn van hoog niveau en het verhaal is helaas nog steeds close to reality.

Edge of Seventeen (1998)

Edge of Seventeen speelt zich af in de zomer van 1984 in Sandusky, Ohio. De 17-jarige Eurythmics-fanboy Eric Hunter besluit met zijn goede vriendin Maggie een zomerbaantje aan te nemen in een pretpark. Hoogblonde collega Rod valt als een blok voor Eric en laatstgenoemde vindt het steeds moeilijker om het geflirt van zijn sexy collega te weerstaan. Hij raakt in de war van zijn eigen gevoelens,

maar laat zich steeds vaker meeslepen en leert zo beetje bij beetje zijn ware ik te accepteren én uit te dragen. Natuurlijk is niet iedereen in zijn omgeving meteen positief; clueless Maggie is overstuur en zijn moeder lijkt ook niet helemaal gecharmeerd van haar zoons nieuwe levensstijl. Edge of Seventeen is een ontwapenende romcom, waarin de perikelen van een typisch Amerikaanse tiener, die toch niet zo typisch blijkt, worden belicht tegen een heerlijk nostalgisch jaren tachtig-decor. Saillant detail: Het thema lag zo gevoelig dat de film in veel landen niet gedraaid werd. Ook in Nederland gebeurde dit pas jaren na de officiële release van 1998.

TEKST Martijn Kamphorst / Naz Taha / Martijn Tulp

25


/ FILM

50 Ways of Saying Fabulous (2005)

Deze Nieuw-Zeelandse film is een verfilming van het gelijknamige boek. Billy is een wat verwijfde, mollige jongen die veel omgaat met Lou, een potteus meisje. Ze spelen samen graag een sciencefictionserie na, waarbij Billy natuurlijk het meisje speelt en Lou de jongen. Dan komt er een nieuwe, beetje rare jongen op school die z’n

oog op Billy laat vallen. In het begin gaan ze wat onwennig met elkaar om, maar al snel wordt menig zaterdagmiddag doorgebracht met wederzijdse masturbatie in een afgelegen schuurtje. Ze zijn er vroeg bij: we hebben het hier over twaalfjarige jongetjes! Billy heeft dus niet veel tijd (of kracht) meer over om met Lou te spelen. Alsof de vriendschap daardoor nog niet genoeg op losse schroeven was komen te staan, neemt Billy’s familie ook nog een supergeile jongeman aan om te helpen op het land. Jaloezie en afgunst alom. Deze arthousefilm, die bij vlagen een beetje doet denken aan de Lindsay Lohan-knaller Mean Girls, is geen cinematografisch hoogstandje, maar desalniettemin een vermakelijke zondagmiddagfilm.

La vie d’Adèle (2013)

Afgelopen Cannes festival won dit lesbisch liefdesdrama van de Franse Abdellatif Kechiche de Gouden Palm. Maar naast veel lovende woorden was er ook een hoop negatieve publiciteit. Volgens de actrices waren de opnames onmenselijk zwaar. De regisseur vond weer op zijn beurt dat de film verpest was omdat deze zo besmeurd was door de kritiek van de actrices. Besmeurd of niet, Kechiches liefdesdrama is ontroerend en subliem geacteerd. La vie d’Adèle is gebaseerd op een

26

graphic novel van Julie Maroh en vertelt het verhaal van Adèle (Adèle Exarchopoulos), die nog op de middelbare school zit als ze Emma ontmoet, haar eerste grote liefde. Voortdurend zien we Adèle in close-up eten, huilen, lachen, concentreren en zelfs klaarkomen. Die intieme blik in haar leven maakt dat we sterk met haar gaan meeleven, waardoor haar tegenslagen harder aankomen. De vraag is wel wat het nut is van de expliciete en voyeuristische seksscènes. Dat Adèle en Emma verliefd zijn is duidelijk; de uitgebreide seksscènes – soms nemen ze meer dan 10 minuten in beslag – voegen hier weinig aan toe. Auteur Julie Maroh zei treffend: ‘Dit is homoseksuele seks zoals enkel een heteroseksueel het kan bedenken.’ Toch is de film ook meeslepend en zo voortreffelijk geacteerd, dat iedere vrouw die op vrouwen valt hem eigenlijk een keer gezien moet hebben.

Ma vie en rose (1997)

Ma vie en rose is waarschijnlijk het meest afwijkende coming of age-verhaal in dit lijstje. In deze Belgische film uit 1997 betrekt de familie Fabre hun nieuwe droomhuis in een wijk die niet onderdoet voor Desperate Housewives’ Wisteria Lane. Een smetteloze buurt, met ogenschijnlijk smetteloze buren. De enige ‘smet’ op dit perfecte plaatje: Ludovic, de 7-jarige zoon van de familie Fabre. Ludo is er heilig van overtuigd dat God een

foutje heeft gemaakt bij het uitdelen van de chromosomen (‘het is puur wetenschappelijk’). Wanneer God dit foutje corrigeert kan hij zijn leven gewoon verder leiden als meisje, concludeert Ludo, en daarom is hij alvast begonnen met het dragen van vrolijke jurkjes, kleurige make-up en gezellige clipoorbellen. Ludo’s ouders, broers, zus en oma proberen zo goed mogelijk om te springen met zijn alternatieve genderidentiteit, wat de een beter lukt dan de ander. Vooral vader Fabre heeft bijzonder veel moeite geduld en begrip op te brengen voor Ludo’s gedrag. Wanneer Ludo verliefd wordt op de zoon van zijn vaders baas is de maat vol en wordt hij naar een psycholoog gestuurd voor ‘genezingstherapie’. Een aandoenlijke, a-typische, en onverwachts vrij komische film over een nog altijd onderbelicht onderwerp.

Mannen som elsket Yngve (2008)

Deze Noorse romanverfilming speelt zich af tegen het Stavanger van 1989, net na de val van de Berlijnse muur. De 17-jarige Jarle Klepp woont met zijn gescheiden moeder, heeft het mooiste meisje van de klas aan de haak geslagen en staat op het punt door te breken met zijn punkband (met het hartverwarmende hitje ‘Pussy Satan Anarchy Commando’, om precies te zijn). Maar dan komt er een

nieuwe leerling in de klas, de zweverige helblonde Yngve (voor de duidelijkheid, het betreft hier een jongen). Yngve is op alle vlakken Jarles directe tegenpool, maar toch raakt hij op slag verliefd. Jarle worstelt om zijn bischierige gevoelens een plekje te geven; een worsteling waar in zijn momenteel redelijk drukke bestaantje weinig ruimte voor is. Mannen som elsket Yngve is subliem geacteerd en er wordt met bewonderenswaardige souplesse om alle gay-clichés heen geslalomd, waardoor-ie toegankelijk is voor een breed publiek. De film heeft het in Noorwegen commercieel goed gedaan; er zijn niet voor niets al een sequel én prequel over het tumultueuze leventje van Jarle Klepp verschenen.


Twaalf bijzondere coming of age-films

Running with Scissors (2006)

Deze verfilming van de (eerste) autobiografie van schrijver Augusten Burroughs is een buitenbeentje in dit artikel, want regisseur Ryan Murphy (van Glee en American Horror Story, inderdaad) is inmiddels een grote naam en de acteurs, waaronder Gwyneth Paltrow, Evan Rachel Wood, Annette Bening en Alec Baldwin waren dat toen al. Augusten is de zoon van een manisch-depressieve moeder met grootheidswaanzin die in haar zoon een soort life coach

slash accessoire ziet en hem lekker thuis houdt van school om haar poëzievoordrachten te oefenen, en een vader die letterlijk tegen zijn zoon zegt “I really don’t see myself in you at all”. En dan is de film nog geen 8 minuten bezig. Uiteindelijk kan Augusten’s moeder zijn opvoeding niet meer zo goed aan, en laat hem adopteren door haar cray cray psychiater. Zijn dochters nemen de 13-jarige Augusten onder hun hoede en de 33-jarige geadopteerde zoon van de psych neemt hem… Tja, onder de lakens. Het is een film vol absurditeiten waarbij je je constant afvraagt: bestaan dit soort mensen echt? Kennelijk wel, want hoewel de familieleden van de psychiater na het publiceren van het boek Burroughs aanklaagden, leidde dat niet tot significante wijzigingen.

Deze Britse film over twee tieners in een Londense arbeidersbuurt was de Brokeback Mountain, de Milk, de Transamerica van de jaren 90. Jamie is verliefd op buurjongen Ste, die het thuis niet makkelijk heeft. Z’n broer dealt drugs en z’n vader is een alcoholist met losse handjes. Op een avond wordt Ste zó erg door z’n broer in elkaar geslagen dat Jamies moeder Sandra aanbiedt om Ste een nachtje

bij hun te laten slapen. Bij Jamie in bed. Maar Ste blijft meer nachtjes slapen, laat zich door Jamie masseren en uiteindelijk zoenen ze, wat tot veel verwarring bij Ste leidt. En dan is er ook nog buurmeisje Leah, die best wel aan de drugs is en voortdurend meezingt met muziek van ‘Mama’ Cass Elliot. Gaandeweg gaat Ste de voorzichtige avances van Jamie en ook zijn eigen homoseksualiteit accepteren, en ook Jamies moeder leert hun relatie te accepteren. Beautiful Thing doet zijn naam eer aan als film. En een hele generatie homo’s zou nooit meer op dezelfde manier naar een flesje Peppermint Foot Lotion van de Body Shop kijken.

Sommersturm (2004)

Jongens (2014)

Jongens is een heerlijk zomerse film van Hollandse bodem. In Gay&Night vertelde regisseuse Mischa Kamp onlangs dat ze een coming of age-film wilde maken, maar niet voor het traditionele boy meets girl-verhaal wilde gaan. In plaats daarvan koos ze voor een ingewikkelder plot. ‘Een liefdesverhaal tussen twee jongetjes is minder gangbaar en net wat spannender.’ In Jongens maken we kennis

Beautiful Thing (1996)

met de 15-jarige Sieger (Gijs Blom), een sportieve, introverte jongen die in zijn thuisdorpje de liefde ontdekt. Tijdens de trainingen met zijn atletiekteam leert hij de onvoorspelbare Marc kennen. De twee worden vrienden, maar stiekem voelt Sieger meer voor Marc dan alleen vriendschap. De liefde blijkt wederzijds, maar Sieger worstelt met zijn geaardheid en durft zijn hart niet te volgen. Eigenlijk wil hij niets liever dan ‘normaal’ zijn. Hij probeert zich daarom maar te focussen op meisjes, maar heeft steeds meer moeite zijn gevoelens voor Marc te ontkennen. Jongens is origineel en vertederend. De beelden van het Hollandse landschap zijn erg mooi en de jonge hoofdrolspelers maken het verhaal bij uitstek geschikt voor de jonge, worstelende puber.

Tobi en Achim zijn beste vrienden en doen alles wat beste vrienden samen doen: ze zitten samen op een gemixte Zuid-Duitse roeivereniging, ze blowen wat en om te ontspannen doen ze af en toe gezellig aan synchroonaftrekken. Het laatste roeievenement van het jaar wordt een belangrijk moment voor de leden van de roeivereniging. Niet alleen omdat ze natuurlijk willen winnen, maar ook omdat Tobi niet langer kan zwijgen over

zijn gevoelens voor Achim, Achim op zijn beurt weleens van bil wil gaan met vriendin Sandra, en Tobi’s ‘vriendin’ Anke eigenlijk ook weleens toe is aan een lekkere sliding. Het feit dat bij aankomst op het roeikamp blijkt dat een roeiteam met hitsige Berlijnse meisjes heeft afgezegd en plaats heeft gemaakt voor LHBT-roeivereniging Queerschlag, is dan ook olie op het vuur. Tobi is gefascineerd door de manier waarop de roeiers van Queerschlag met elkaar omgaan, terwijl zijn teamgenoten maar weinig van hun roze tegenstanders willen weten. Na een onstuimige middag op het meer vormt een heftige storm de katalysator voor een stukje zelfrealisatie enerzijds en allerlei bekentenissen anderzijds. Wel even de ondertiteling aanzetten, want je verstaat toch minder ZuidDuits dan je zou verwachten.

TEKST Martijn Kamphorst / Naz Taha / Martijn Tulp

27


/ INTERVIEW

Hiv is een virus voor toch wat belegen, onverantwoordelijke homomannen, niet voor knappe jonge knapen. Althans, dat lijkt met name de generatie Y vaak te veronderstellen. Wanneer een jonge jongen seropositief blijkt te zijn, volgt vaak instinctief een reactie van ongeloof: ‘Nee toch, maar hij ziet er zo leuk uit’. Michiel (23) kreeg op z’n 21ste het slechte nieuws te horen. Het virus en de sociale problemen die het met zich mee kan brengen hebben hem echter niet kapot gekregen. ‘Ik zeg altijd: ik hou van chocola, van pannenkoeken, van thee, van mannen en ik heb hiv. Dat laatste is maar een piepklein deeltje van wie ik ben.’ 28


Hiv op je 21ste

‘Bijna twee jaar geleden werd er hiv bij mij geconstateerd, ik was toen 21. Ik ging een soatest doen, want ik dacht dat ik iets onder de leden had. Toen ik een week later langsging voor m’n uitslag, waren de klachten waarvoor ik de test had aangevraagd al verdwenen. Ik dacht dus dat er niets aan de hand was. Het was maandagochtend en ik had m’n ouders ook al bericht dat ik een test had laten doen en dat ik die ochtend de uitslag zou krijgen. Toen ik het kamertje binnenliep, zei de dame van de polikliniek meteen: ik heb slecht nieuws. Er is hiv bij je geconstateerd. Het gesprek verliep redelijk rustig. Ik dacht: wat is dit en, dit kan niet. Ik wist niet precies wat hiv was. Ik denk dat dat lag aan het feit dat ik er niet in aanraking mee was gekomen. Ik ben wel uit geweest in wat de “gayscene” wordt genoemd. Ik heb daar ook wel een tijdje ingezeten, maar ik ben het gewoon niet tegengekomen. Ik heb er wel vluchtig iets over gelezen, maar wat je niet in je leven tegenkomt, daar kijk je eigenlijk niet naar. Pas toen ik zelf een beugel kreeg, ging ik bijvoorbeeld letten op de beugels van anderen. Ik kende wel een aantal namen van soa’s, maar ik merkte aan de toon van de poli-medewerkster dat het niet goed zat. Ik begon gelijk allemaal vragen te stellen en toen heeft zij heel lief uitgelegd wat het virus precies inhield. Ik was ook een beetje verbouwereerd en wist niet zo goed wat ik ermee moest. Ik dacht wel, ik moet alle informatie die zij geeft gelijk opslaan, alsof ik aan het blokken ben voor een eindexamen. Ook zodat ik het kon uitleggen aan anderen, m’n ouders bijvoorbeeld. De wereld stond op dat moment ineens stil voor me. Alsof ik het middelpunt was en ik niks aan kon grijpen. Toen het gesprek over was gaf ze me een hand en zei ik: mag ik een knuffel? Daarna werd ik doorgestuurd naar de internist, die veel dingen begon uit te leggen en te herhalen. Ik moest ook nog een bloedonderzoek laten doen, om allerlei waardes te meten in m’n lichaam.’

‘Veilige seks omvat veel meer dan alleen neuken met condoom’

‘Op het moment dat ik bij het afnamelab zat, werd ik gebeld door m’n moeder. Ik was natuurlijk al een uur of drie weg en zij wist hoe laat ik de uitslag zou krijgen, dus ze voelde wel aan dat er iets mis was. Toen heb ik voor het eerst tegen haar gelogen: ik zei dat de waardes nog niet goed waren, dat ik opnieuw een test moest doen en dat ik volgende week de uitslag zou krijgen. Ik wilde het haar niet via de telefoon vertellen. Ik wilde erheen gaan om het haar gewoon persoonlijk te vertellen. Dat leek me het fijnst, het handigst, ondanks dat dat wel zwaar en raar was om te doen, zo voorliegen. Ik ben die dag erna direct naar mijn ouders toe gegaan. M’n moeder stond te koken toen ik binnenliep, ik heb het haar gelijk verteld. Iets later kwam m’n vader ook en hebben we een halfuur met elkaar gehuild. Er waren heel veel emoties, vooral bij m’n ouders: woede, verdriet, onmacht. Zij dachten vooral: wie heeft mijn kind dit aangedaan, hoe kan dit? Ik was daar eigenlijk vrij rustig over. Ik had geen behoefte om te weten welke van m’n sekspartners ook hiv had gehad, of hoe ik het heb opgelopen. Ik heb altijd seks gehad met condoom en toch kan het dan verkeerd gaan. Ik ben destijds op allerlei instanties afgestapt om te vragen hoe dit nu heeft kunnen gebeuren. Het kan bijvoorbeeld zijn geweest dat ik nog sperma aan m’n hand had en langs een wondje op m’n lippen veegde. Of er kan een gaatje in het condoom hebben gezeten. Veilig seksen omvat veel meer dan alleen een condoom gebruiken bij anale seks. Wanneer sperma met bloed in aanraking komt kan het hivvirus worden overgedragen.’

‘Ik was heel bang om het mijn vriend te vertellen’ ‘Vanaf toen moest ik er een beetje mee leren leven. Ik ben altijd wel heel oplossingsgericht en positief – nu letterlijk en figuurlijk (lacht). In de weken en maanden erna ging het soms als een achtbaan op en neer. Soms ging het heel goed en ineens kon ik me dan weer heel kut voelen. Gewoon als iemand het erover had op tv, als ik er iets over las, of als mensen het er toevallig over hadden. Het

raakt je dan opeens. Nu weet ik hoe ik daarmee om moet gaan. Een tijdje geleden was het nog zo dat als iemand erover begon, ik helemaal rood aanliep. Ik heb het aan één goede vriendin verteld en ik heb nu meer dan een jaar een vriend die ik ook heel vroeg al verteld heb dat ik seropositief ben. Het voelde goed en ik dacht: dit moet ik gewoon vertellen, dit moet hij weten. Ik was heel bang om het hem te vertellen, maar hij ging er goed mee om. Hij is echt fantastisch. Een van zijn ooms is ook seropositief, dus hij wist er al wat van af. Hij zei: het is deel van jou, maar jij bent het niet. Het verandert niets aan hoe je persoonlijk bent. Dat is precies hoe ik er zelf over denk. Ik zeg altijd: ik hou van chocola, van pannenkoeken, van thee, van mannen en ik heb hiv. Dat laatste is maar een piepklein deeltje van wie ik ben, maar helaas wel iets waar mensen je vaak flink om veroordelen. Er is echter altijd hoop: hoop dat dat verandert, hoop dat mensen kunnen veranderen, hoop dat mensen wijzer kunnen worden, hoop dat mensen handelen uit liefde en niet meer uit geweld. Verder heb ik niet aan heel veel mensen verteld. Het is gelijk zo’n beladen onderwerp: “Ga even zitten, je moet iets van me weten. Pak even een glaasje water.” Ik vind het vaak gewoon niet belangrijk. Net als dat je uit de kast moet komen eigenlijk. Ik vind dat je dat ook niet per se aan mensen zou hoeven vertellen – ze wisten het in mijn geval denk ik allang, maar goed (gniffelt). Ik denk nooit echt in hokjes of kaders, dus ik vind ook dat je jezelf niet die hokjes moet opleggen. Ik vertel het misschien als het een goede vriend of vriendin is, maar ik heb niet zo’n behoefte om het van de daken te schreeuwen.’

‘Ik ben er nog niet klaar voor om aan de medicijnen te gaan’ ‘Ik ben één keer naar een soort supportbarbecue gegaan. Ik vond het heel stoer van mezelf dat ik daar in m’n eentje naartoe ging. Tijdens die barbecue kwam ik erachter

TEKST Martijn Kamphorst

29


/ INTERVIEW

dat ik eigenlijk geen behoefte had om met andere mensen met hiv te praten. Ik vind het veel fijner om het met vrienden die ervan weten over te praten, áls ik daar behoefte aan heb. En als zij daar behoefte aan hebben. Ik kreeg tijdens die barbecue vooral heel veel vragen over waarom ik nog niet was begonnen met de medicatie. Ik wil gewoon lekker leven en m’n waardes zijn beter dan voordat het virus bij me geconstateerd werd, dus ik heb geen behoefte om nu dagelijks die medicijnen te slikken. Ik sta er zelf gewoon heel positief in en ik denk dat een oudere generatie het wat heftiger ziet. Die hebben de periode nog meegemaakt waar je misschien wel vijf pillen per dag moest slikken. De ontwikkelingen die er nu zijn hebben het makkelijker gemaakt om met het virus te leven. Mijn internist heeft me verteld over het nieuwe advies van Soa Aids Nederland, dat je het best zo snel mogelijk kunt beginnen met de medicatie. Er is me echter altijd duidelijk gemaakt dat het mijn keuze is en ik ben momenteel gelukkiger en gezonder dan voordat de hiv geconstateerd werd. Mijn internist zei eerst altijd dat ik er toch wel binnenkort aan moest beginnen, maar op een gegeven moment waren mijn niveaus zo gunstig dat zelfs hij zei: als je wilt kunnen we eraan beginnen, maar voor mij is het prima zo. Ik denk zelf dat er veel meer mogelijk is dan medicatie. Wanneer je begint met slikken, moet je dat voor altijd blijven doen, en dat is lang. Het gaat de afgelopen twee jaar zo veel beter met me, ook qua denkwijze en qua energie. Ik weet niet of medicijnen datzelfde effect hebben. Ik houd sowieso niet zo van pillen. Ik slik eigenlijk alleen vitaminepillen. Als mijn niveaus verslechteren, dan is medicatie altijd nog een uitweg. Er zijn voor mij meerdere wegen naar Rome. Ik heb erover nagedacht om te beginnen met medicijnen omdat ik dan geen gevaar meer zou vormen voor anderen en voor mijn vriendje in het bijzonder. Het wordt er dan tenslotte allemaal nog veiliger op. Ik was bijvoorbeeld in eerste instantie al alert wanneer ik een bloedneus had. Als we seks hebben en zijn klaargekomen gaat er wel een knop om. Dan moet ik even douchen en schoon zijn. Het virus van me afspoelen. Het is altijd fijn om te seksen en klaar te komen, maar daarna schiet ik toch

30

Hiv op je 21ste

vaak even in een pragmatische modus. Ik wil dan het risico wegnemen, voor hem. Daarna kan ik weer lekker tegen hem aan kruipen. Het klinkt misschien heel egoïstisch en ik zou heel graag ook voor hem het veilig willen hebben, maar ik heb het gevoel dat ik er nog niet klaar voor ben om aan de medicijnen te gaan. Ik denk dat ik makkelijker zou worden als ik aan de medicijnen begin, zo van: die lossen het wel op. Net zoals mensen vaak een paracetamolletje slikken bij een lichte hoofdpijn. Mijn vriend leest er ook wel over en heeft ook weleens mijn mening erover gevraagd, maar hij heeft me nooit opgelegd om te beginnen met slikken of een soort ultimatum gesteld. Ik weet niet of ik eraan zou beginnen als hij dat wel zou doen. Ik denk dat elke beslissing, voor wie dan ook, alleen goed is als je er zelf achter staat. Ik denk dat je altijd iets moet doen omdat je het zelf wilt, ongeacht of dat misschien invloed heeft op iemand anders, zij het positief of negatief. Ik heb een periode gehad dat ik resoluut was om aan de medicijnen te beginnen, dat was ongeveer een jaar geleden. Mijn moeder was juist degene die toen zei: denk er goed over na, want het is wel voor je hele leven. Doordat mijn weerstand en niveaus steeds beter werden, ben ik er uiteindelijk niet aan begonnen.’

‘Ik heb het bij het daten nooit aan iemand verteld’ ‘Volgens mij heb ik nooit een dal gehad waarin ik dacht dat ik nooit meer seks zou hebben of geluk zou vinden. Ik weet hoe ik ermee om moet gaan en hoe ik het veilig moet doen, dat heb ik onder controle. Ik heb het dus nooit in de weg laten staan van wie ik ben, of hoe vrolijk en open ik kan zijn. Ik vond het zonde dat zoiets in de weg zou kunnen staan van m’n optimistische ikke. Ik heb nooit niet meer durven daten. Voordat ik mijn huidige vriend heb ontmoet, heb ik überhaupt niet zo veel gedatet. Ik heb het in die tijd overigens nooit aan iemand verteld. Ik ben er zelf bij, dus als het echt verkeerd loopt, als ik het idee heb dat er bijvoorbeeld sperma-bloedcontact heeft plaatsgevonden, dan weet ik dat ik het gelijk moet vertellen en dat hij zich moet laten testen of een

PEP-kuur moet halen. Het is volgens mij niet egoïstisch: ik spring er heel verantwoordelijk mee om. M’n huidige vriend heb ik het wel verteld voordat ik echt iets seksueels met hem deed. Ik vond hem veel te leuk en wilde het hem gelijk vertellen, zodat dat later geen obstakel meer kon vormen. Het voelde zo snel al zo goed. Als ik bij het daten voelde dat het alleen maar om seks ging, voelde ik gewoon minder de behoefte om hen over mijn hiv-status te vertellen. Ik vind wel dat er in het algemeen wat opener over hiv mag worden gepraat. Er bestaan namelijk een hoop misverstanden. Het draait in deze maatschappij erg om uiterlijkheden, en mensen vertrouwen dus ook op die uiterlijkheden. Vaak denkt men: die jongen gaat lekker onder de zonnebank, heeft een sixpack, z’n haar zit goed, hij ziet er puistvrij uit, dus die zal wel geen hiv hebben. Het lijkt me gaaf om uiteindelijk zelf een rolmodel te zijn. Ik werk in de entertainmentindustrie en als ik bekend zou zijn, zou ik het heel gaaf vinden, en ook wel kicken als ik daar dan open over durf te zijn. Nu durf ik dat nog niet te doen, omdat er een element mist om dat voor mensen te kunnen zijn. Ik denk dat heel veel jongeren het bij zichzelf houden en het groter maken dan dat het is. Ik ben er altijd luchtig mee omgegaan en heb het niet zwaarder gemaakt dan het is. Hiv wordt vaak heel erg opgeblazen. De dag dat ik het te horen kreeg, dacht ik: o, dat is het dan. Nu heb ik het en hoef ik ook niet meer bang te zijn om het op te lopen. Heel veel mensen doen er nogal panisch over en ik had daardoor het idee dat ik vanaf nu echt een ander leven moest gaan leiden. Ik heb echter snel ingezien dat het mijn leven niet hoeft over te nemen. Dat vind ik namelijk zonde van míjn leven.’ *De naam Michiel is om privacyredenen gefingeerd.

TEKST Martijn Kamphorst


/ INTERVIEW

thank you for the music Thank you for the music: an intimate talk with Björn Ulvaeus and Frida Lyngstad

In 1974 Abba won the Eurovision Song Contest. Forty years on, they are one of the best-loved and most respected bands in pop history. Björn Ulvaeus and Frida Lyngstad talk about sadness, jealousy and why they don’t rule out recording together again.

32


ABBA / Thank you for the music

Björn Ulvaeus and Frida Lyngstad are sitting in a London hotel bar remembering the decadent 70s – that era of drugs and debauchery during which their band Abba hit astronomical heights of fame. “And the strange thing is,” says Björn, turning to his fellow Abba mate, “can you remember ever being approached by someone who came up to us and said,” – his impression of a shady drug dealer at this point is so comically bad that you can only imagine the story he’s telling is true – “’Hey look, I’ve got some really nice drugs here?’” “Oh no!” shrieks Frida. “Never!” “Never!” Björn bursts out laughing: “Never! Not even on tour! It’s amazing isn’t it?” It’s pretty unusual! Frida: “Well we were at home a lot so they would have had to come to our houses and knock on our doors to offer us drugs!” “Squeaky clean!” says Björn, still laughing. “But it’s all true.” Meeting Abba is a lot like listening to Abba. They’re instantly likable, lots of fun and entirely unconcerned with appearing cool. But, like their music, there’s a lot more to explore when you scratch the surface. They don’t tend to hang around, either: schedules are tight when you’ve sold almost 400m records, and even the minute-long breaks between various TV and radio interviews involve Björn autographing copies of the new book, with the swift, one-handed flourish of a man who’s had to sign an awful lot of things.

From ‘Waterloo’ to global domination And where to even begin with Abba’s story? They were a band comprised of four couples – two in the married sense (Björn and Agnetha Fältskog; Frida and Benny Andersson), and two more if you include the unique vocal pairing of the women and the extraordinary songwriting partnership of the men. They had their Waterloo moment at Eurovision in 1974 before defying their destiny as one-hit wonders with a series of records that became hits across the globe – you imagine even those people camped out in obscure patches of rainforest still believing they were fighting the second world war owned a copy of Arrival. As Frida says at one point: “The music scene changed with us – something like Abba didn’t exist before; pop like that was not invented yet.” Such was Abba’s pop prowess that even the divorce of both couples couldn’t derail them, at least not until after they’d written some of their best material, including ‘The Winner Takes It All’ – which boldly, some say perversely, documented said divorce – and their final album, 1981’s The Visitors, which tackled subjects as eclectic as cold war paranoia (the title track) and the pain of parenthood (‘Slipping Through My Fingers’). Global domination was never supposed to be in the script for a band who grew up absorbing influences completely out of sync with rock’n’roll trends: Swedish accordion music, Italian ballads, German schlager. For a while after ‘Waterloo’ it looked like it might not be – their Phil Spector-influenced single ‘Ring Ring’ was pretty much ignored in the UK. “If you look at the singles we released straight after ‘Waterloo’, we were trying to be more like the Sweet, a semi-glam rock group,” says Björn. “Which was stupid because we were always a pop group.” When Abba hit their stride, though – ‘SOS’, ‘Mamma Mia’, ‘Fernando’ – they became unstoppable. It’s well known that when

33


/ INTERVIEW

‘The music of Abba is not that happy. What fools you is the girls’ voices’

Benny played Frida the backing track for ‘Dancing Queen’, to this day one of the most perfect pop songs ever written, she burst into tears: “And that was before me and Agnetha had even sung on it!” she smiles. “I knew it was absolutely the best song Abba had ever done.” Most remarkable about the song’s magic – the piano trills (famously ripped off by Elvis Costello for ‘Oliver’s Army’), the spiraling strings, the way it encapsulates a sense of uplifting joy – is that it sounds utterly effortless. So effortless, that critics at the time complained that the band were nothing more than a cold, clinical hit factory, writing songs to order, with no heart. It’s a criticism that Björn says used to make him mad, and possibly still does. “‘Waterloo’, ‘Mamma Mia’, ‘Fernando’, ‘Dancing Queen’, ‘The Winner Takes It All’ … are they made to a formula?” he asks. “What is that formula?! It’s totally the opposite. We never repeated ourselves. We worked so hard to find different styles every time.” Indeed, a tireless work ethic seems to be one of the secrets to Abba’s success. Björn and Benny would take holidays just to write songs, and refused to leave a track unfinished: they would work and work on it until it was good enough, before turning their attention to the next one. They took inspiration from the Beatles by writing every song as a potential hit single – only when they had enough for an LP did that become the album. So intense were their studio sessions that engineer – and Abba’s “fifth member” – Michael Tretow told Mojo in 1999 that he was often kept so busy he felt close to starving: “When there were red skies passing before my eyes and I’d be

34

almost fainting they’d finally say, OK, let’s break for something to eat!” “Michael did eat,” says Björn today. “He once ate two quarter-pounder cheese burgers in eight minutes. So he ate but he had to eat quickly!”

Embracing and ignoring trends As the 1970s progressed, Abba seemed almost detached from the changing musical landscape around them. At times they would embrace trends – such as their disco album Voulez Vous, on which they finally introduced a groove to their sound – while at others times, such as when punk arrived, they would simply ignore them. Björn says he never felt threatened by punk because Abba were “so completely different”, but in truth they had a lot in common with the movement. Both shared a healthy disdain for the excesses of progressive rock that had dominated the early 70s, both focused on brevity and both viewed the holy grail of pop to be the seven-inch single. Björn smiles when I ask if he thought punk was a bit of a racket: “Well, I never quite understood it. There was a musical element missing. The rage, I could hear that. But young men have always been angry, that was no different from other young men.” Frida nods. “Punk never got into my heart. You hear the anger now in rap, for example, but it’s different and I like that very much. Eminem is one of my favorites.” Really? “‘Cleanin’ Out My Closet’ is a great song!” agrees Björn.

Crumbling relationships If punk didn’t topple Abba, then something closer to home looked bound to. In 1979 Björn and Agnetha announced their separation. Within two years, Frida and Benny were also divorced. Astonishingly, they carried on – much to the intrigue of their fans and the media. One live review from ZigZag in 1979 records Björn introducing Agnetha onstage as “my former wife” which seems unimaginably awkward. “Did I really say that?” he says, looking shocked. “I think it was more ‘And this is a girl I know very well,’” says Frida, which only proves that no way of skirting around the subject could ever make this situation appear normal. Frida remembers her own way of dealing with the split from Benny: unable to leave the band, she simply reinvented her image. “I changed my whole style. I cut my hair very short, you know, very spiky and I became another woman in a way. So it manifested itself mostly like that.” Given that they’d made enough money for life by this point, didn’t it make sense to do what every other band would do and quit? Björn shakes his head: “We felt like we had something so valuable in the group that, even though it was difficult, we didn’t want to break that up. And to prove it, we did some of our best stuff after that.” This “best stuff” happened not in spite of the divorces but because of them. Abba’s early lyrics might not have been much to write home about, as ‘Bang-A-Boomerang’


ABBA / Thank you for the music

“She did,” agrees Frida. “And remember that song was for so many people, not just Björn and Agnetha.” “And it was fiction, remember,” says Björn. “There were no winners in our divorce.”

Lack of hubris The tribute bands (Björn Again), cover versions (Erasure) and hit musicals (Mamma Mia) may keep Abba in the public eye, but it is this emotional depth that has kept the band in people’s hearts. Unfashionable at their peak, Abba have spent the time since they stopped recording slowly moving away from being the kind of pleasure people class as “guilty”. These days musicians from Björk to Noel Gallagher are happy to praise them. Still, it seems unlikely that they will ever be held in the same regard as their heroes, the Beatles or the Beach Boys – not that this appears to bother them.

can attest (“Like a bang, a boom-aboomerang/Dum-de-dum-dum be-dum-bedum-dum/Oh bang, a boom-a-boomerang/ Love is a tune you hum-de-hum-hum”). But as Björn toured and broadened his reading in English he began to expand his lyrical palette, dealing with bolder and more personal subjects. The band became known for their ability to counterpoint joyous melodies with melancholic, even depressing, lyrics. ‘If It Wasn’t for the Nights’ summed up Björn’s bleak state of mind during his divorce, a disco song with a lyric of utter despair in which the protagonist dreads the end of the working day, when they will be left alone to deal with their own thoughts: “There were times that last autumn I was with Agnetha that I had those nights myself,” he admits. “My lyrics were often based around fiction, but that must have been where that one came from.” Crumbling relationships began to form the basis of many of their songs, from ‘Knowing Me, Knowing You’ to ‘When All is Said and Done’, which was written specifically about Frida and Benny. So, how did Frida feel having to sing about the her own relationship? “Well when you did it, you made sure you did it very professionally,” she says. “Of course there was a lot of emotion behind it and it was not always easy to continue recording.” For ‘The Winner Takes It All’, Björn famously wrote about divorce as a competitive act featuring triumphant winners and fallen victims. The fact he then arranged for his former wife to sing it has sometimes been portrayed as an act of sadism, although he begs to differ: “No, not at all. I think she loved those words.”

“I think being Swedes we have a very downto-earth way of looking at ourselves and what we do,” says Frida. “We’ve never had any, what do you call it … hubris?” “Coming from Sweden, we were always regarded as outsiders, we were never part of that scene,” says Björn. “I recently read Graham Nash’s [of Crosby, Stills & Nash] Wild Tales,” adds Frida, “and to compare the lives we led and the music we wrote and the tours we did to that.” She starts laughing. “It’s just so totally apart from that scene, but it was a very interesting book. He really writes openly about drugs – all kind of drugs – and I suppose that was the environment there and then. But we didn’t live in it.”

reportedly of up to $1bn – to reform. Björn believes that fans would ultimately be disappointed at the sight of four aged musicians on stage. But, given that they are a studio band first and foremost, I have often wondered why they don’t record together. The prospect of an older, wiser Abba album is a tantalizing one. “It’s difficult to talk about this because then all the news stories will be: ‘Abba is going to record another song!’” says Frida. “But as long as we can sing and play, then why not? I would love to, but it’s up to Björn and Benny.” Last year Agnetha said it was something she would also love to do. Could this be their last chance before – to paraphrase one of their own songs – time slips through their fingers? “Nothing’s planned and it would have to be something very special,” says Björn “But yes, why not?” Later in the evening, Björn and Frida attend a party in the band’s honor at the Tate Modern. Abba The International Party celebrates 40 years since they won Eurovision and is focused on the crazy outfits and that enduring appeal that means ‘Dancing Queen’ will always be the first song on any sensible wedding DJ’s playlist. Yet the event also reminded me of something Björn said when I asked whether he ever felt perverse writing his songs of heartbreak and despair to such joyous music. “The music of Abba is not that happy,” he said. “It might sound happy, in some strange way, but deep within it’s not happy music. It has that Nordic melancholic feeling to it. What fools you is the girls’ voices. You know, I do think that is one of the secrets about Abba. Even when we were really quite sad, we always sounded jubilant.”

Is it gratifying to see their music gradually gets reappraised by “cooler” artists, though? Björn looks nonplussed: “I have to say I’ve always been much more impressed by the fact that millions of people all over the world buy your records. For me, there’s no comparison.” Frida: “It does feel satisfying, I must say, that [modern bands] regard us like that, to hear we were the best pop group ever, for me it’s wonderful to hear.” Do they keep up with modern pop? “I hear a really good pop song every now and then,” says Björn: “‘ROAR’ by Katy Perry, I love that! ‘Poker Face’ … oh! What a song! And ‘Rolling in the Deep’ … oh!” Does it make him jealous to hear a great song? Or at least competitive? “Oh, jealous, definitely! But I realize it’s a young man or woman’s work to write pop music,” says Björn.

IS YOUR COFFEE TABLE BEGGING FOR THE PICTURES ON THESE PAGES? ALL OF THEM AND MANY MORE CAN BE FOUND IN ABBA - HET OFFICIËLE FOTOBOEK: THE FIRST BOOK WHICH THE MEMBERS OF ABBA HAVE HELPED TO COMPILE. IT CONTAINS NO LESS THAN 600 FABULOUS PICTURES – MANY NEVER PUBLISHED BEFORE – FROM THE PRIVATE COLLECTIONS OF AGNETHA, BJÖRN, BENNY AND FRIDA. A MUST-HAVE FOR THE TRUE FAN! ABBA - Het officiële fotoboek Luiting-Sijthoff | 400p | € 39,95

It is precisely this realization that has led the band to decline numerous offers – some

TEXT Tim Jonze / The Guardian / The Interview People / PHOTO’S ‘ABBA - Het officiële fotoboek - Luitingh-Sijthoff

35


/ TIP

Milkshake

DE ZIN ‘FOR ALL WHO LOVE’ IS ALLESOMVATTEND VOOR MILKSHAKES DOELSTELLING EN VOOR DE SFEER DIE IEDEREEN DE AFGELOPEN TWEE JAAR TIJDENS HET FESTIVAL HEEFT MOGEN VOELEN. MILKSHAKE IS EEN DANCEFESTIVAL DAT IS ONTWIKKELD VANUIT DE GEDACHTEGANG ‘NIETS MOET, ALLES MAG’ EN LAAT ZIEN DAT ENTERTAINMENT, MUZIEKKEUZE, KLEDINGKEUZE EN STATUS NIETS MET SEKSUALITEIT TE MAKEN HEBBEN. Tijdens Milkshake heerst er een sfeer die vrij is van de door de maatschappij gecreëerde hokjesgeest. Het leven is juist een feest dankzij de grote diversiteit van huidskleuren, seksuele voorkeuren en een scala aan verschijningsvormen. Milkshake viert de stad en haar initiatieven en zet zich in voor iets meer hoffelijkheid en liefde voor elkaar. Dik, dun, klein, groot, homo, hetero, trans, trava, pikzwart of lelieblank: mensen zijn het zout der aarde en dit gaan we vieren! Op zondag 20 juli 2014 vindt Milkshake plaats in het Westerpark te Amsterdam. De earlybird-tickets waren onlangs in 8 minuten en 30 seconden uitverkocht.

DE PODIA

Erwin Olaf gaat Down The Drain dit jaar waar muziek, kunst en zijn tableau vivant samenkomen op de beats van o.a. Bob Sinclar en Larry Tee.

&

Paradiso brengt i.s.m. U.L.T.R.A.S.E.X.I. campy en pop samen op de Paradiso Pop QUEER Stage met o.a. Elle Bandita, Aquaaerobika en Femme.

&

Supertoys staat voor speelse gekte voor alle seksualiteiten, geen arrogantie en electro/dance/pop met klappers als Miss Kitten, Hard Ton en residents-duo Doppelgang.

&

De Natte Poezenplek… hiphop, R&B en twerking love!

&

Can you feel iT? is een terugkerende clubnacht in AIR Amsterdam. De “achter-gesloten-deuren” sfeer van de jaren 90 in de iT wordt nogmaals neergezet door gastvrouw Diva Mayday en on stage sterren als Todd Terry en Ultra Naté.

&

Superbimbo is retroseksueel terug! Hier gaat het om abstracte performances met als huisregel: De bezoekers zijn de sterren en niet de dj’s.

&

Milkshake wordt aangevuld met stages als House Of Vineyard’s Loveboat’, The Bear Garden by Bear Necessity en een secret area van Cirkus Klauterwerck.

KIJK VOOR MEER INFO EN TICKETS OP WWW.MILKSHAKEFESTIVAL.NL 37


/ FOTOREPORTAGE

FACES OF CONCHITA De overwinning van Conchita Wurst op

tegenaan. Russische mannen voelen zich in

doet een duit in het zakje. De uitslag ‘laat

het Eurovisie Songfestival was niet zonder

hun mannelijkheid aangetast door Wurst en

aan voorstanders van Europese integratie

slag of stoot. Er was een Oostenrijkse

scheren hun baard af.

zien wat hun toekomst is: een bebaard

Facebookpagina met bijna 40.000

meisje’, bazelt hij op Twitter. Ironisch

likes, waarop werd opgeroepen om de

Russische politicus Vitali Milonov wil

genoeg stond ‘Rise Like a Phoenix’ direct

genderbending Wurst vooral níet naar het

het Eurovisie Songfestival zelfs gaan

na Wursts overwinning wel bovenaan de

Songfestival te sturen. Armeense deelnemer

boycotten. ‘De deelname van Conchita

Russische iTunes-hitlijst.

Aram MP3 zei dat hij de levensstijl van Wurst

Wurst, op hetzelfde podium als de Russische

‘niet normaal’ vond. Oekraïne, Wit-Rusland

artiesten, dat is duidelijk propaganda

Om haar overwinning te vieren,

en met name Rusland wilden dat Wurst

van homoseksualiteit en spiritueel

verzamelden wij screenshots van Conchita’s

gediskwalificeerd zou worden. De ‘vrouw

verval’, wauwelt Milonov. Volgens de

beste, grappigste, meest dramatische

met baard’ die kwam, zag en overwon is

ultranationalistische politicus Vladimir

en oprechte reacties op alles wat haar

het onderwerp van gesprek in veel landen.

Zjirinovski is de winst van Conchita het einde

die avond overkwam. En voor wie de

En er is nog steeds veel te doen om Wurst.

van Europa. ‘Het is volledig losgeslagen. Er

veelbesproken diva wil zien optreden;

Terwijl een hoop mensen haar overwinning

zijn geen echte mannen en vrouwen meer in

Conchita komt naar Antwerp Pride deze

als een mijlpaal voor de emancipatie van

Europa, alleen maar “Het”’ aldus Zjirinovski.

zomer!

LHBT’s zien, kijken anderen daar heel anders

Ook Russische vicepremier Dmitri Rogozin


PANNDORA

/ TIP

PANNDORA: The Biggest Gay Funhouse Experience PANN viert groots 45-jarig jubileum met Eva Simons en anderen Stichting PANN organiseert op zaterdag 28 juni in de Utrechtse Central Studios PANNDORA, het grootste indoor gayfeest van het jaar. Een magische locatie, twee prachtig aangeklede zalen, populaire dj’s, een internationaal bekende topartiest, side-acts en een uitgelaten menigte. Dit wil je niet missen! ‘Met dit nieuwe concept slaan we een nieuwe en frisse weg in. Ons 45 jarig jubileum vonden wij daarvoor uitermate geschikt. Het belooft een gigantisch spektakel te worden met geweldig artiesten en veel visueel entertainment’, aldus Simon Timmerman, voorzitter Stichting PANN.

Line-up

Tijdens PANNDORA zal Eva Simons het podium bestijgen. Eva kennen we nog van haar deelname aan het programma Popstars, waarna ze met de meidengroep Raffish een bescheiden hit scoorde. In 2009 kreeg ze een internationaal platencontract en daarna is het snel gegaan. Hits met Afrojack en Wil.I.Am. maakte haar een artiest van wereldfaam. Momenteel scoort ze ook weer lekker met het nummer ‘Celebrate the rain’ uit het televisieprogramma The Hit (RTL5) en ‘Unstoppable’, een samenwerking met R3hab. Naast Eva Simons zullen ook Mightyfools, Mitchell Niemeyer, MC Choral, P-residents en Lights in motion het podium betreden.

Be a VIP

Mag het van jou allemaal net wat luxer? Dat kan! Voor EUR 49,50 kom je als VIP op PANNDORA. Als VIP beleef je de avond nog intenser en heb je de volgende voordelen: Je ticket is geldig tot 01.00 uur in plaats van tot 23.30 of 24.00 uur. Lang in de rij staan hoeft niet meer: je komt binnen via de VIPingang en na binnenkomst wordt je een gratis welkomstdrankje aangeboden. Je krijgt een muntje waarmee je ook nog een gratis cocktail kunt halen. De optredens en de spectaculaire opening rond 00.30 uur bekijk je vanaf het VIPdeck in Area 1. Je krijgt een gratis ticket voor PANN TivoliVredenburg op 20 september (in de vorm van een e-Ticket met uiterste binnenkomst om 23.30 uur. Niet inwisselbaar voor geld of een ander feest. Je ontvangt het ticket automatisch per mail uiterlijk twee weken voor het feest).

De locatie en bereikbaarheid

PANNDORA Datum: Locatie:

Regular: VIP: Garderobe en toilet:

Leeftijd:

Zaterdag 28 juni 2014, 22.30 - 05.00 uur Central Studios (Gietijzerstraat 3/5, Utrecht) EUR 19,50 (excl. fee, fee per order) EUR 49,50 (excl. fee, fee per order) Gratis (Voor het gebruik van kluisjes wordt een borg gevraagd, deze krijg je terug bij inlevering van de sleutel) Minimaal 16 jaar, onder de 18 geen alcohol

TEKST Stichting PANN

PANNDORA vindt plaats in Central Studios, een mooie en moderne evenementenlocatie in Utrecht. Central Studios is ‘s avonds goed bereikbaar per openbaar vervoer en is op loopafstand van station Utrecht Zuilen. Na afloop van het feest rijden er bussen naar station Utrecht Centraal. Een kaartje hiervoor kost EUR 3,00 en betaal je ter plekke. Parkeergelegenheid is er bij Central Studios genoeg en parkeren is gratis. Kom je uit Utrecht, dan is fietsen goed te doen. Uiteraard is er voldoende plek om je fiets te stallen.

45


ROZE ZATERDAG 2014

/ TIP

R ZE 2014 ROZE ZATER DAG

SEXYER DAN OOIT TEVOREN

Eindhoven trekt jaar in jaar uit een trouw, breed publiek, maar toch heerst het idee dat de dag vooral bedoeld is voor een iets ouder publiek. Utrecht deed vorig jaar de eerste zet om het evenement te verjongen met een podium speciaal ingericht voor jongeren en Eindhoven doet daar dit jaar een schepje bovenop. ‘We willen het evenement meer pit geven en een beetje verjongen’, aldus Cissen. Met het thema ‘Diversiteit kleurt je leven!’ wil de organisatie een zo breed mogelijk publiek trekken. ‘Eindhoven moet een stad zijn waar iedereen zichzelf kan zijn en elkaar, ongeacht geaardheid, afkomst en levensovertuiging, kan prikkelen en inspireren.’ En daar is meer dan genoeg gelegenheid toe, hieronder een flinke greep uit het programma.

DANSSALON REVIVAL

Voor de kick-off-party koos Cissen ervoor om op vrijdag 4 juli voor één avond de karakteristieke DansSalon in ere te herstellen. Dit prachtige historische pand, waar vroeger populaire gayfeesten werden georganiseerd, stond in de glorietijd bekend als de iT van het zuiden. ‘De feestjes waren extravagant en het publiek enorm divers’, aldus Cissen. Op vrijdag 4 juli wordt de roemruchte discotheek nagebouwd op het Stadhuisplein.

PITTIG

Om Roze Zaterdag te injecteren met een flinke dosis sex appeal, haalt de organisatie dit jaar op de zaterdag circuit party Rapido naar het Stadhuisplein. Cissen ondersteunt de organisatie van Rapido al jaren bij feestjes in Amsterdam en Antwerpen en heeft het spektakel nu gestrikt voor Roze Zaterdag. ‘Rapido is een wild,

explosief feest, dat mag ook wel een keer met Roze Zaterdag.’

WALK ON BY

De brandweer, de politie, lokale ondernemers en diverse dans- en muziekgezelschappen; ze lopen allemaal tezamen van 13.00 uur tot 15.00 in een bonte parade door het centrum van Eindhoven. De precieze route wordt later bekendgemaakt.

GOUWE OUWE

Een onderdeel dat niet mag ontbreken op een zichzelf respecterend roze evenement: de infomarkt, waar verwarde ouders wat foldertjes kunnen inwinnen en bezoekers hun voorraad gratis condooms kunnen aanvullen. Van 11.00 tot 18.00 uur strekt deze markt zich uit van het Begijnenhof, over het Catharinaplein en door de Jan van Lieshoutstraat met stands van onder andere COC, Jong&OUT en PSV!

SMULLEN

De echte foodies onder ons mogen het 18-Septemberplein eigenlijk niet overslaan. Hier staan het hele weekend tal van restaurants die hun lekkerste specialiteiten aanbieden. 4 juli vindt op de markt vanaf 18.30 tot 21.30 uur tevens een grote dinnershow plaats, met bekende dragqueens. Voor € 85,- per persoon kun je aanschuiven en genieten van een 4-gangenmenu inclusief drank. Kaarten zijn te boeken via www.rozezaterdag.nl/dinnershow

I LOVE THE 90S

Wie na twee dagen nog niet uitgefeest is, kan op zondag op het Stadhuisplein de laatste beetjes energie eruit voguen op een heerlijke 90s party. De grootste hits van onder andere 2 Unlimited, 2 Brothers on the 4th Floor en Darkraver zullen over het plein galmen.

STADSKAMPEREN

Dankzij de inspanningen van de Technische Universiteit krijgt Eindhoven het weekend van 4 t/m 6 juli een roze stadscamping op 5 minuten van het centraal station. ‘Het is uniek dat de camping zich nu midden in de stad bevindt, in plaats van ver buiten het centrum’, aldus Cissen. Horecabedrijven zullen op zaterdag de 5e in het teken staan van drag, met diverse pop-up optredens. Wij hopen natuurlijk dat dit tevens betekent dat alle kelners op de Dijk een flinke hak aantrekken!

VRIJWILLIGEN?

Lijkt het je leuk om mee te werken als vrijwilliger tijdens Roze Zaterdag? Meer info en een aanmeldingsformulier vind je op www.rozezaterdageindhoven.nl/ word-vrijwilliger

TEKST Naz Taha / BEELD © Roze Zaterdag Eindhoven

De eerste editie van Roze Zaterdag vond plaats in 1977, waarmee het misschien wel het oudste gay pride event van Nederland is. Sinds 1981 trekt deze reiseditie van de gaypride van stad tot stad om de plaatselijke bevolking van een feestelijk lesje gaymancipatie te voorzien. Vorig jaar vond het festijn plaats in Utrecht en dit jaar daalt Roze Zaterdag neer in Eindhoven. Van vrijdag 4 t/m zondag 6, maar bovenal op zaterdag 5 juli is Eindhoven gayer dan ooit tevoren. Het thema dit jaar: Diversiteit kleurt je leven! Bestuurslid Robert Cissen belooft bovendien dat het een extra spannende editie wordt. ‘We gaan het sexyer maken dan ooit tevoren.’

47


/ TIP

PinkHouse Zone - DanceFloat

SPELEVAREN DOOR 010 Op 5 juli aanstaande vormt Rotterdams grootste troef, het havengebied, het podium voor een uniek nieuw dancefestival. Tijdens de eerste editie van DanceFloat heeft het publiek de keuze uit vier locaties op de kade (Onshore) en vijf schepen (Offshore) die over de Maas zullen varen. Iedere locatie vertegenwoordigt een andere stijl binnen de dance scene en ook een gay locatie mag niet ontbreken. Onder leiding van de in Rotterdam geboren en getogen Michel Voituron (bekend van o.a. PinkClinic, Betty Ford en Studio 54 in het Antwerpse Sportpaleis) zal een van de schepen worden getransformeerd tot PinkHouse Zone. ‘Rotterdam profileert zich de laatste jaren weer steeds meer als prominente gay destination, vandaar dat deze boot ook door het hart van de stad zal varen!’ Tijdens DanceFloat bieden de vier Offshore-locaties ieder ruimte aan vijfduizend man. Ieder schip kan er nog eens duizend kwijt. Het idee: iedereen koopt een ticket voor zijn of haar favoriete locatie en in de loop van de dag worden de verschillende feestjes met elkaar in verbinding gebracht. ‘Het absolute hoogtepunt van DanceFloat vindt plaats wanneer Onshore en Offshore bij elkaar komen’, aldus Voituron. ‘Ieder schip zal één keer aanmeren bij een Onshore-locatie om daar gedurende een volledige dj-set als podium te fungeren.’

‘Je waant je op Ibiza op deze boot’

Tussen 10.00 en 11.30 uur ’s ochtends kun je de boot bestijgen en vervolgens zal deze tot 22.00 uur ’s avonds over de Rotterdamse Maas gaan cruisen, zonder tussenstops. De 132 meter lange, 10 meter brede boot is voorzien van podia, entertainment (waaronder een vertegenwoordiging van Milkshake Festival en optredens van dansgroep Got Skills, die werken met dansers van Madonna!), EHBO-posten, rustruimtes en eetgelegenheden. De weekendbollen en pakjes Wicky kun je dus thuislaten. ‘Het wordt allemaal heel dansbaar, met een lekker zomers gevoel. Je waant je een beetje op Ibiza op deze boot’, aldus Voituron.

‘De pailletten mogen natuurlijk niet ontbreken’

Zoals we van PinkClinic gewend zijn, zal de boot flink worden aangekleed. ‘Er komen beeldschermen te hangen, er komt een catwalk en de pailletten mogen natuurlijk niet ontbreken. Mijn hoofdentertainer zal het podium bestijgen in een enorme regenboogjurk waar zo’n 75 meter stof aan te pas is gekomen. De jurk heeft aan elke kant een breedte van 3 meter: onmogelijk om in te lopen, maar een feest om naar te kijken!’

Details

Dancefloat is een initiatief van Dancefloat BV en DUCOS Productions. Tickets à € 45 per stuk en zeer betaalbare hotelarrangementen zijn te boeken via www.dancefloat.com

TEKST: Martijn Kamphorst / BEELD: Studio Mignon

Alles wordt uit de kast getrokken om er een onvergetelijk drijvend feestje van te maken. Er zit voor iedereen wel iets bij, whatever floats your boat, zogezegd. Zo word je onder andere getrakteerd op Sjeazy Pearl (winnares van BNN’s Beauty and the Beat en ambassadrice van Amsterdam Gaypride 2014), Phalerieau (Valerio Zeno), headliner Sydney Samson, dj Laurenzo, en vj-turned-dj Jeroen Post. Mc’s Miss Bunty en Choral zullen de boel vocaal begeleiden.

51


SEXY PARTY / 22 MAART 2014

SEXY PARTY, BLING BLING PONYBOY

FOTO’S: SP-CREATIVE 53


L’HOMO Het blijft een van de ongemakkelijkste momenten van het jaar. Terwijl de gemiddelde man doodgemoedereerd de Playboy en Panorama naast het Donald Duck-vak in de Bruna of Ako doorbladert, spied ik tien keer om me heen, kijkend of niemand me ziet en vooral herkent en grabbel ik ongemakkelijk wat tussen de Linda’s en Libelles tot ik de L’HOMO te pakken heb.

Ieder jaar, als het grote moment daar is dat het ultieme homoblad van Nederland – naast Gay&Night natuurlijk – weer in de schappen ligt, verbijt ik de rode oren en al even rode kaken en leg ik netjes die paar euro neer om … zo snel mogelijk uit de ogen van de bladenboer te verdwijnen. M’n vriendinnen snappen het niet. ‘Wat moet je toch met die blote geile mannen?’ wordt me keer op keer gevraagd. Ik geloof dat het tijd wordt om toe te geven dat ik een same-sex attraction heb. Van heteroheren moet ik weinig weten. Het gaat niet. Het staat niet. Het voelt niet. Maar voor heren van de juiste kant heb ik een zwak,

een al bijna even grote weekheid als voor mooie, heel mooie, dames. Alleen eindig ik met de eerste categorie nooit in bed. Maar ik ga wel met hen het blad in. Graag zelfs. Bij dezen dank ik dan ook de voltallige redactie van Gay&Night. Maar L’HOMO dus. Het maakt niet uit of ik hem op Amsterdam centraal koop, in de Athenaeum boekhandel of boekwinkel van een gemiddelde provincieplaats: er wordt altijd vreemd opgekeken als ik die cover met spierwitte of zonnig gebronsde man op de toonbank leg. Om mezelf een hoop gefiets en getrein te besparen kocht ik hem dit jaar gewoon in Bos en Lommer. Erger dan het grappende commentaar van vorig jaar kon het toch niet worden dacht ik. Ik ging naar Primera, zocht het blad in het vrouwenvak op (hoezo heteronormatief eigenlijk?) en liep naar de toonbank. Opeens merkte ik dat er eigenlijk alleen maar mannen waren in de overvolle bladenzaak. Ook merkte ik dat al die mannen veel te geïnteresseerd naar mij keken, en nog geïnteresseerder naar de glimmende cover in mijn hand. Die draaide ik dus maar snel om.

Bij de toonbank aangekomen maakte de winkeleigenaar weinig haast. ‘Wat hebben we hier?’ vroeg hij met een niet te plaatsen accent. ‘Oh, el húmo. Die ken ik nog niet!’ En hij begon het blad omstandig door te bladeren. Zijn wenkbrauwen kregen een steeds diepere frons, terwijl ik mijn blik vast op mijn schoenen richtte. Overal geroezemoes en zacht gefluit tussen de tanden. Bij de piemels aangekomen klapte hij het blad dicht. ‘Dat is dan 5,50,’ zei hij bits. Ik kreeg geen bon en geen tasje. Dat wordt volgend jaar dus gewoon de Albert Heijn.

‘BIJ DE PIEMELS AANGEKOMEN KLAPTE DE WINKELEIGENAAR HET BLAD DICHT’

TEKST Monique Samuel / BEELD Johan van Walsem

Monique Samuel / L’HOMO

/ COLUMN

Diederik Broekhuizen / Hey Mister DJ

/ INTERVIEW

HEY, MISTER DJ eerst ging draaien en opeens stond ik achter de draaitafel. Ik heb me kapot geoefend. Er waren meer dan 200 man dus ik was echt meganerveus. Vervolgens vroeg Peter, de programmeur van Club NYX, of ik een keer bij hem wilde komen draaien en toen is het balletje gaan rollen.

Diederik Broekhuizen maakt sinds twee jaar furore als dj Big Surprise. Het begon als een uit de hand gelopen grap, maar wie het laatst lacht, lacht het best, want binnenkort staat deze lange sfeermaker op de derde editie van Milkshake en inmiddels heeft hij ook zijn eigen feestje in het Blauwe Theehuis in het Amsterdamse Vondelpark! WANNEER BEN JE GAAN DRAAIEN EN WAAR? Het is eigenlijk een uit de hand gelopen grap. Ik bezocht in 2012 de 1e editie van Milkshake Festival en zei tegen mezelf: “dit kan en wil ik ook!”. Mijn eerste keer moest een grote verrassing worden. Ik organiseer sinds acht jaar met twee vrienden een Halloweenfeest en dat leek me de ideale gelegenheid om te beginnen. Maar vier mensen wisten dat ik die avond voor het

WELK NUMMER MAG VOLGENS JOU IN GEEN ENKELE DJ SET ONTBREKEN? Nou iedereen draait natuurlijk anders. Maar mijn ultieme favoriet is ‘Tic, Tic, Tac’ van Carrapicho. Een vergeten hit uit de jaren negentig. Het lijkt een beetje op de Macarena, maar dan beter. Ik hou van de vergeten hitjes die iedereen vrolijk maken zodra ze ze weer voor het eerst horen.

WAAR DRAAI JE ZOAL? Ik draai regelmatig in Club NYX, heb afgelopen Pasen in de Paradiso gedraaid voor “F*cking Pop Queers” en met Gay Pride draai ik daar weer. Verder heb ik met Koningsnacht gedraaid op het Homomonument. Ten slotte organiseer ik sinds kort samen met dj Yuki mijn eigen tropische feestje ‘Rosario’ in ‘t Blauwe Theehuis in het midden van het Vondelpark.

HOE ZIT JOUW MUZIEKSTIJL IN ELKAAR? Het is een eclectische mix van vergeten hitjes, dansbare pop, r&b, house en electro.

Belangrijkste vind ik om het publiek te verrassen, ik heet niet voor niets Big Surprise. Ik hou ervan als men uitschreeuwt ‘wat was dit ook alweer?!’ en dan gelukzalig met Shazam voor de dj-booth komt staan. Ten slotte vind ik het leuk het publiek soms te choqueren met een nummer dat eigenlijk echt niet meer kán.

WAT IS HET GROTE VERSCHIL TUSSEN DRAAIEN VOOR EEN MIXED PUBLIEK EN VOOR EEN VOORNAMELIJK HETEROPUBLIEK? Dat hangt zo van de locatie en de avond af. Ik dacht altijd dat gays en lesbo’s bijvoorbeeld minder van R&B waren. Maar R&B en rap zoals Missy Elliot, Destiny’s Child, Major Lazor, Skee-Lo en Will Smith gaat er tegenwoordig bij bijna iedereen wel in.

OP WELK FEEST OF IN WELKE CLUB KUNNEN WE JE BINNENKORT ZIEN DRAAIEN? Twee jaar nadat ik besefte dat ik wilde gaan dj’en zal ik ook echt op Milkshake Festival draaien! Op zondag 20 juli draai ik voor het eerst op de Paradiso Pop Queer stage. De week ervoor op vrijdag 11 juli is de 2e editie van Rosario, in het midden van het Vondelpark. Meer info daarover op www.facebook. com/rosarioparty

55


/ REVIEWS

Michael Jackson / Xscape De meningen zijn verdeeld over het postuum uitbrengen van allerlei niet door Michael Jackson zelf goedgekeurde of afgemaakte liedjes. Maar sinds zijn dood vliegen Jacksons cd’s ineens weer als warme broodjes over de toonbank, en dus valt er geld te verdienen. Vier jaar geleden werd het album Michael uitgebracht, dat weinig impact had. Familieleden van Jackson beweerden zelfs dat hij op een aantal nummers niet eens zelf te horen zou zijn. Xscape, een verzameling van acht liedjes waar Jackson tussen 1983 en 1999 aan werkte, is beter dan Michael, maar je blijft je afvragen of de artiest zelf zou hebben gewild dat deze nummers ooit uitgebracht zou-

den worden. Producers als Darkchild, Timbaland en Stargate gebruikten de vaak ruwe opnamen om er hedendaagse, radiovriendelijke hits van te maken. In sommige gevallen is dat gelukt en hier en daar doen de bewerkingen zelfs denken aan Jacksonklassiekers als ‘Rock With You’. Of het verstandig was om, gezien de diverse rechtszaken die in het verleden en ook vandaag de dag nog spelen, een nummer met de titel ‘Do You Know Where Your Children Are’ op het album te zetten, valt te bezien. Bij wijze van ‘zoek de verschillen’ is er ook een versie van het album verkrijgbaar waarop Jacksons originele demo’s te horen zijn.

Róisín Murphy / Mi Senti Het is echt veel te lang geleden sinds we iets hoorden van ex-Moloko frontvrouw Róisín (spreek uit: roshien) Murphy. Na Ruby Blue, een indrukwekkend experimenteel album met Matthew Herbert, en Overpowered, een zeer dansvloervriendelijk album, is Murphy vooral kindjes gaan maken en bracht ze slechts nog sporadisch hier en daar een los nummertje uit. Nu is er een volwaardige EP met zes nieuwe nummers. Nouja, niet echt nieuw: het zijn covers van Italiaanse nummers uit de jaren 60 en 70. Heel zware, melancholische covers, die Murphy dus ook gewoon in het Italiaans zingt, alsof ze nooit anders heeft gedaan. Hoewel de EP leuk geprobeerd is, komt het

vooral over als een uit de hand gelopen hobbyproject voor Murphy, in het kader van ‘is weer eens wat anders’. Natuurlijk is de EP door Murphy zelf beschreven als een manier om op vocaal vlak haar grenzen te verleggen, maar of het publiek daar op zit te wachten is een tweede. Voor iedereen die liever hun kontje willen schudden op muziek van Murphy is er gelukkig ook wat goed nieuws: ze is bezig met een volwaardig album met eigen werk.

Grace Of Monaco Regisseur: Olivier Dahan Cast: Nicole Kidman, Tim Roth, Derek Jacobi Verwacht: begin juni in de bios

haar een hoofdrol aan in zijn nieuwe film Marnie. Maar na lang wikken en wegen – en aangespoord door een dreigende oorlog met Frankrijk – kiest Grace toch voor de liefde en blijft zij bij haar man in Monaco.

Net als eerder dit jaar biopic Diana, werd ook Grace of Monaco – half mei de openingsfilm op het festival van Cannes – door veel critici met de grond gelijk gemaakt. De film zou een ridicule weergave van de werkelijkheid aan het hof van Monaco zijn en een loopje nemen met alles wat er aan historische feiten bekend is over Grace en haar echtgenoot, prins Reinier.

Hoewel de makers zich inderdaad erg veel vrijheden hebben veroorloofd (de dreigende oorlog was een papieren belastingdispuut), is Grace of Monaco wel een prachtig plaatjesboek geworden. Kosten noch moeite zijn gespaard om het paleis en de uitgebreide garderobe van de prinses te reconstrueren. Maar wie méér van de film verwacht, komt van een koude kermis thuis. De diepere tragiek van een vrouw die huis en haard verliet en aan de andere kant van de wereld wegteerde van verdriet (wat toch de algemene lezing is van de tweede fase van haar leven) komt uit Grace of Monaco geen moment naar voren.

De film (met een prima Kidman in de hoofdrol) concentreert zich op de periode dat Grace Kelly overwoog terug te gaan naar Hollywood. Het huwelijk met Reinier loopt niet op rolletjes en Hitchcock biedt

56


CD / FILM

Lily Allen / Sheezus Als je de titel zo ziet, zou je een voor Allens doen héél gek album a la Kanye West verwachten – de titel verwijst immers naar de titel van Wests laatste album – maar niets is minder waar. Na het best wel goede album It’s Not Me, It’s You uit 2009 had Allen zich eigenlijk voorgenomen om geen muziek meer te maken en zich te focussen op het moederschap. Jammer, want met nummers als ‘Fag Hag’ en ‘Fuck You’ had de LHBT-gemeenschap een erg populaire artieste aan haar zijde die niet bang was om wat misstanden op het gebied van homo-emancipatie aan de kaak te stellen. Gelukkig waagde Allen zich toch aan een ‘mumback’ en dook ze opnieuw met popproducer

Greg Kurstin de studio in. Natuurlijk zingt ze over de miskraam die ze enkele jaren geleden had, maar ook over blogs, de manier waarop beroemdheden in de media worden weergegeven en haar onzekerheid (of desinteresse?) omtrent het concurreren met andere vrouwelijke artiesten als Lady Gaga, Katy Perry en Beyoncé. Volstrekt onnodig, want Allen weet (mede dankzij producer Kurstin) heel goed hoe ze een sterk popalbum moet maken en hoe ze met een aanstekelijk liedje haar boodschap moet overbrengen.

Chromeo / White Women Fuck Daft Punk en hun overgehypte album waarvan de single ‘Get Lucky’ vorig jaar (en helaas eigenlijk nog steeds) op ieder feestje tot bloedens toe gedraaid wordt; Chromeo weet pas écht hoe je goede, dansbare synthpop, volgepropt met muzikale referenties naar de jaren 70 en 80 maakt. Lekker veel synthesizer, goede baslijnen en hier en daar wat strijkers, zoals bij discomuziek uit de jaren 70 vaak het geval was. Daft Punk hadden Pharrell Williams en Nile Rodgers, Chromeo werken op hun nieuwste album samen met Toro y Moi, Vampire Weekend-frontman Ezra Koenig en Solange ‘als zij met de lift gaat kun jij beter de trap nemen’ Knowles. Hun

vorige samenwerking met Knowles, de single ‘When The Night Falls’ was al zo’n heerlijk nummer en hun nieuwste samenwerking, ‘Lost on the Way Home’ is weliswaar iets rustiger maar niet minder fijn. White Women is überhaupt van begin tot einde een zeer dansbare plaat die je prima kunt aanzetten op bijna ieder feestje, met als enige uitzondering het twee minuten durende gastoptreden van Ezra Koenig. En op het nummer ‘Frequent Flyer’ rapt iemand met de artiestennaam ‘Louisahhh!!!’, dus wat wil je nog meer?

Walking On Sunshine Regisseur: Max Giwa, Daniel Pasquini Cast: Greg Wise, Leona Lewis, Giulio Berruti Verwacht: half juni in de bios Zon, zee, schaars geklede goedgebouwde mannen op een tropisch strand, veel aanstekelijke liedjes en familieperikelen die kant noch wal raken. Mamma Mia? Nee, dat niet, al doen de makers van de even vrolijke kloon Walking on Sunshine geen enkele moeite om te verhullen dat de musical met ABBA-hits hun grote voorbeeld was. Deze originele Britse filmmusical (die dus niet voor theater werd ontwikkeld) heeft als basis alle grote hits uit de jaren tachtig: van ‘Eternal Flame’ tot ‘Walking on Sunshine’, van ‘Faith’ tot ‘Venus’ van onze eigen Mariska Veres. Het verhaal: Maddie gaat trouwen in Portugal en nodigt haar zus Taylor (die de afgelopen drie jaar alleen

maar heeft gestudeerd) uit als getuige. Big surprise: de goddelijke bruidegom in kwestie blijkt de oude vakantieliefde van Taylor te zijn, met wie ze drie jaar eerder een lastige break-up heeft gehad. Laait het vuur tussen de twee exen weer op? En wat doet Maddie? En waarom komt er ook toevallig nog een oude vlam van haar langs op dat rare eiland waar niemand ooit lijkt te werken? En maakt dat allemaal uit? Nee: Walking on Sunshine is de vrolijkste zomerfilm van dit jaar en een schaamteloze guilty pleasure die uitverkochte zalen vol kirrende homo’s verdient. Al is het maar vanwege de talloze scènes waarin de onwaarschijnlijk lekkere Giulio Berruti (als bruidegom) in gênante slowmotion doucht/zwemt/over het strand loopt.

TEKST Martijn Tulp (muziek) / Robbert Blokland (film)

57


GAY AGENDA

AGENDA

30 MEI TOT 6 JUNI ARNHEM: GAY CAPITAL VAN HET OOSTEN De gaycommunity boft maar in Arnhem, de feestjes schieten als paddenstoelen uit de grond. De Ruyters Agency, Introdans, 4D Optiek en Dudok presenteren op 28 juni de negende editie van De Manege, ditmaal met het thema ‘zwart’. Het concept slaat enorm aan en de verscheidenheid aan gasten maakt het feest iedere keer weer tot een groot succes. De organisatie is dan ook erg vereerd om samen te werken met Introdans, die deze editie van De Manege ‘lenen’ als afterparty voor hun end-of-season voorstellingen. DJ Dirty K staat wederom achter de draaitafel, er is entertainment en een cocktailbar, en je kunt een VIP-tafel reserveren op de Facebookpagina van de Ruyters Agency. Op 8 juni vindt in Bar Loft op de Arnhemse Korenmarkt ook de zevende editie plaats van Flavours of Loft. Het feest zal wederom worden gehost door Megan Schoonbrood. De avond begint om 22.00 uur en het feest gaat door tot in de late uurtjes. Kijk voor meer info op www.facebook.com/deruytersagency (De Manege) en www.facebook.com/TheA12Agency (Flavours of Loft).

VRIJDAG 30 MEI Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, Club Nyx, Nyx Nineties & Zeros. Amsterdam, The Cuckoo’s Nest, Black Body Rubber Only Party. Amsterdam, The Warehouse, Releaze. Antwerpen, Hessenhuis, Fridaynights. Den Haag, The Penthouse, Popcake On Friday. Nijmegen, Café Mets, Flashdance 30+... what A Feeling!!! Venlo, Boogaloo, 90’s Request Avond. ZATERDAG 31 MEI Amsterdam, Club Nyx, 3 X Nyx. Amsterdam, Eagle Amsterdam, Playgrounds. Amsterdam, Eagle Amsterdam, Mister Leather 2014 Verkiezing. Amsterdam, The Warehouse, Deviate. Antwerpen, Hessenhuis, Saturdaynights. Arnhem, Café Xtra, Entre Vous. Den Haag, Bastacafe, Dare, Een Openminded Women Community. Deventer, Coc-café Face It, Saturdance. Rotterdam, Café Praag/sissi Coc Rotterdam Eo, Marlene, Women Only Party. Tilburg, Cafe De Wijn , Festival Van Het Levenslied. ZONDAG 1 JUNI Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, The Warehouse, Nightshift. Tilburg, Cafe Peanuts, Happy Hour. Tilburg, Cafe De Wijn , Festival Van Het Levenslied. DINSDAG 3 JUNI Amsterdam, Thermos Sauna, Two For One. WOENSDAG 4 JUNI Amsterdam, Thermos Sauna, 1 Uur Massage = Gratis Entree Tot De Sauna. DONDERDAG 5 JUNI Amsterdam, Club Nyx, Nyx Op Donderdag. Amsterdam, The Warehouse, Pop! Lounge. VRIJDAG 6 JUNI Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, Club Nyx, Sandwich. Amsterdam, The Warehouse, Releaze. Antwerpen, Hessenhuis, Fridaynights. Utrecht, Winkel Van Sinkel, Pann 25+.

VRIJDAG 30 MEI Almere, Den Enghel, Vrijdagavondborrel. Amsterdam, Café Rouge, Valerie Fladdert Door Showbizzland. Amsterdam, Eagle Amsterdam, Hardon Fetish Pride Edition. 58

Amsterdam, Exit Après Chique Café, Exit Après Chique. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, The Queen’s Head, Friday Night Dj. Antwerpen, Que Pasa, Locura. Antwerpen, The Boots, Fetish / Cruising Night. Bergen Op Zoom, Cafe ‘t Slik, Getpink: Summer Edition. Deventer, Coc-café Face It, Vrijdag Afterfilmcafé. Enschede, Café Stonewall, Vrijdag Avond Cafe. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Op Weg Naar Het Songfestival. Rotterdam, Themoodsbar, Twinks Only.... Rotterdam, Café Praag, Coc Open. ZATERDAG 31 MEI Alkmaar, 1811dance&drinks, 1811danceparty. Almere, Den Enghel, Bier Tijd . Amsterdam, Exit Après Chique Café, Exit Après Chique. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, Spijkerbar, Bingo. Amsterdam, The Queen’s Head, Saturday Night Dj. Deventer, Coc-café Face It, Zaterdagmiddagcafé. Enschede, Café Stonewall, Zaterdag Cafe. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... Utrecht, Bodytalk, Gratis Koffie/thee/ gebak En Happy Hour. Zwolle, Bar Stout, Extra Stout. ZONDAG 1 JUNI Almere, Den Enghel, Zondags Happy2hour. Amsterdam, Argos, Ncadam Nudeclub Amsterdam. Amsterdam, De Trut, De Trut. Amsterdam, Dirty Dicks, Fist Factory. Amsterdam, Exit Après Chique Café, Exit Après Chique. Amsterdam, Prik, Bubbles & Bites. Amsterdam, Spijkerbar, Seniorenmiddag. Antwerpen, Bonaparte, Pannekoek (vanaf 21u). Den Haag, Coc Café, Zilveruitje. Deventer, Coc-café Face It, Zondagavondcafé. Enschede, Café Stonewall, Zondags Cafe. Rotterdam, Coc Rotterdam Eo, Ooxo! Rotterdam, Themoodsbar, Underwear&naked. Schiedam, Café Matinee, Zondags Borrel. Utrecht, Bodytalk, Gratis Koffie/thee/ gebak En Happy Hour. MAANDAG 2 JUNI Amsterdam, Café Same Place, Men Only Sexparty Sameplace. Amsterdam, Exit Après Chique Café, Exit Après Chique. Amsterdam, Prik, Cheap Monday!

Amsterdam, Spijkerbar, Happy Hour. DINSDAG 3 JUNI Amsterdam, Exit Après Chique Café, Exit Après Chique. Amsterdam, Spijkerbar, Beer Bust. Amsterdam, The Queen’s Head, Drag Bingoshow. Antwerpen, Que Pasa, Drags On Stage. Nijmegen, Café Mets, Gay Jongeren Borrel. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... WOENSDAG 4 JUNI Amsterdam, Club Church, Naked Bar. Amsterdam, Exit Après Chique Café, Exit Après Chique. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear Or Naked Party. Tilburg, Embrace Pink, Meetingpoint. DONDERDAG 5 JUNI Alkmaar, 1811dance&drinks, 1811café. Amsterdam, Club Church, Blue. Amsterdam, Eagle Amsterdam, Young Eagle. Amsterdam, Exit Après Chique Café, Exit Après Chique. Amsterdam, Prik, After Shopping Cocktail Sale. Antwerpen, Hessenhuis, Student Nights With Dj Digna. Antwerpen, Que Pasa, Drag Bingo. Deventer, Coc-café Face It, Donderdagcafé. Eindhoven, Pallaz, Dragsonstage (just Be Yourself!) - Travestieavond. Enschede, Café Stonewall, Donderdag Avond Cafe. Leiden, Coc Leiden, Hiv-café. Rotterdam, Themoodsbar, Travestie&lovers. Rotterdam, Café Praag, Inloopavond, Informatie-avond Voor Lhbt- Vragen. Tilburg, Cafe Peanuts, Meebler Avond. VRIJDAG 6 JUNI Almere, Den Enghel, Vrijdagavondborrel. Amsterdam, Exit Après Chique Café, Exit Après Chique. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, The Queen’s Head, Friday Night Dj. Antwerpen, Que Pasa, Locura. Antwerpen, The Boots, Fetish / Cruising Night. Deventer, Coc-café Face It, Vrijdagavond Afterfilmcafé. Enschede, Café Stonewall, Vrijdagavond Café. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Op Weg Naar Het Songfestival. Rotterdam, Themoodsbar, Incognito. Rotterdam, Café Praag, Coc Open. Rotterdam, Café Praag/sissi Coc Rotterdam Eo, Hiv-eetcafé.

MEER/MORE VRIJDAG 30 MEI Deventer, Centrale Bibliotheek (zijingang), Film Met Homo-thema. Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Kouros Zwemmen Vrijdag. Eindhoven, Squashtime, Kouros Squash. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. Rotterdam, Café Praag, De Borrel. ZATERDAG 31 MEI Arnhem, Sauna Steamworks, Couples Day. Eindhoven, Wijkcentrum ‘t Akkertje, Kouros Diner Dansant. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZONDAG 1 JUNI Amstelveen, De Amstelveense Rugby Club, Amsterdam Lowlanders Rugby Training. Amsterdam, Go Gallery, Cowboys & Crows. Antwerpen, Speelplein Vlaamsekaai, Mountainbike (initiatie). Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. MAANDAG 2 JUNI Eindhoven, Genneperparken, Kouros Tennis. Leiden, De Twee Spieghels, Jamsessie. DINSDAG 3 JUNI Eindhoven, Kees Tempel Centrum Voor Gezondheid En Bewegen, Kouros Conditietraining. Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Kouros Zwemmen Dinsdag. Rotterdam, Lantarenvenster, Gay Film Night. WOENSDAG 4 JUNI Amsterdam, Ggd Amsterdam, Gratis Hepatitis-b Vaccinatie. Den Haag, Stichting Buddy Netwerk, Lunch Voor Hiv+. DONDERDAG 5 JUNI Eindhoven, Sporthal Strijp, Kouros Voetbal. Leiden, Bar Dancing De Kroon (coc Leiden), Hiv Café. Rotterdam, Coc Rotterdam Eo, Individueel Gesprek Na Afspraak. VRIJDAG 6 JUNI Deventer, Centrale Bibliotheek (zijingang), Film Met Lesbisch Thema. Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Kouros Zwemmen Vrijdag. Eindhoven, Squashtime, Kouros Squash. Haarlem, Coc Kennemerland, Eetgroep Coc Kennemerland. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek.


GAY AGENDA


GAY AGENDA

AGENDA

7 JUNI TOT 30 JUNI 29 JUNI: PADAM Op zondag 29 juni is het weer tijd voor Padam, een van de gezelligste outdoorfeesten van Antwerpen. Padam gaat om 15:00 uur ’s middags van start aan de Lijnwaadmarkt, aan Café DeLux. Met ballroom, disco en dance als thema’s én een optreden van de legendarische Vlaamse dragqueen Vinyl Desertstorm! Meer info vind je op de Facebookpagina van Café DeLux: www. facebook.com/cafedelux On Sunday, June 29th it’s time for another edition of Padam, one of the nicest outdoor parties in Antwerp. Padam starts at 3pm on the Lijnwaadmarkt, near Café DeLux. Themes are ballroom, disco and dance, and the legendary Flemish drag queen Vinyl Desertstorm will perform! More info on the Café DeLux Facebook page: www.facebook.com/ cafedelux

ZATERDAG 7 JUNI Amsterdam, Club Abe, Kiss Bang Affair. Amsterdam, Club Nyx, 3 X Nyx. Amsterdam, The Warehouse, Deviate. Amsterdam, Vivelavie, Shake & Pop. Antwerpen, Hessenhuis, Saturdaynights With Dj Wim. Arnhem, Café Xtra, Entre Vous. Arnhem, Sauna Steamworks, The Hottest Foam Party Of The Summer. Deventer, Coc-café Face It, Saturdance. Tilburg, Cafe De Wijn , Meimarkt. ZONDAG 8 JUNI Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, The Warehouse, Nightshift. Brussel, La Demence, La Demence. Tilburg, Cafe Peanuts, Happy Hour. Tilburg, Cafe De Wijn , Meimarkt. DINSDAG 10 JUNI Amsterdam, Thermos Sauna, Two For One. WOENSDAG 11 JUNI Amsterdam, Thermos Sauna, 1 Uur Massage = Gratis Entree Tot De Sauna. DONDERDAG 12 JUNI Amsterdam, Club Nyx, Nyx Op Donderdag. Amsterdam, The Warehouse, Pop! Lounge. VRIJDAG 13 JUNI Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, Club Nyx, Homolulu. Amsterdam, The Warehouse, Releaze. Antwerpen, Hessenhuis, Fridaynights. ZATERDAG 14 JUNI Amsterdam, Club Nyx, 3 X Nyx. Amsterdam, The Warehouse, Deviate. Antwerpen, Hessenhuis, Saturdaynights. Arnhem, Café Xtra, Entre Vous. Den Haag, Paard Van Troje, Pann Den Haag. Deventer, Coc-café Face It, Saturdance. ZONDAG 15 JUNI Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, The Warehouse, Nightshift. Tilburg, Cafe Peanuts, Happy Hour. DINSDAG 17 JUNI Amsterdam, Thermos Sauna, Two For One. WOENSDAG 18 JUNI Amsterdam, Thermos Sauna, 1 Uur Massage = Gratis Entree Tot De Sauna. DONDERDAG 19 JUNI Amsterdam, Club Nyx, Nyx Op Donderdag. Amsterdam, The Warehouse, Pop! Lounge. VRIJDAG 20 JUNI Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, Club Nyx, Sexercise. Amsterdam, The Warehouse, Releaze. 60

Antwerpen, Hessenhuis, Fridaynights. ZATERDAG 21 JUNI Amsterdam, Club Nyx, 3 X Nyx. Amsterdam, The Warehouse, Deviate. Antwerpen, Hessenhuis, Saturdaynights. Arnhem, Café Xtra, Entre Vous. Deventer, Coc-café Face It, Saturdance. Utrecht, Club Lux, Dtm | Springbreak Mzg-edition. ZONDAG 22 JUNI Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, The Warehouse, Nightshift. Tilburg, Cafe Peanuts, Happy Hour. DINSDAG 24 JUNI Amsterdam, Thermos Sauna, Two For One. WOENSDAG 25 JUNI Amsterdam, Thermos Sauna, 1 Uur Massage = Gratis Entree Tot De Sauna. DONDERDAG 26 JUNI Amsterdam, Club Nyx, Nyx Op Donderdag. Amsterdam, The Warehouse, Pop! Lounge. Utrecht, Ekko, Pann Xs 90ies & Zero’s. VRIJDAG 27 JUNI Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, Club Nyx, Sjaniekwa. Amsterdam, The Warehouse, Releaze. Antwerpen, Hessenhuis, Fridaynights. Nijmegen, Café Mets, Flashdance 30+...what A Feeling!!! Venlo, Boogaloo, 90’s Request Avond. ZATERDAG 28 JUNI Amsterdam, Club Nyx, 3 X Nyx. Amsterdam, The Warehouse, Deviate. Antwerpen, Hessenhuis, Saturdaynights. Arnhem, Café Xtra, Entre Vous. Deventer, Coc-café Face It, Saturdance. Utrecht, Central Studios, Panndora. ZONDAG 29 JUNI Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, The Warehouse, Nightshift. Antwerpen, Cafe Delux, Padam@delux 2014. Tilburg, Cafe Peanuts, Happy Hour.

ZATERDAG 7 JUNI Alkmaar, 1811dance&drinks, 1811danceparty. Almere, Den Enghel, Bier Tijd. Amsterdam, Exit Après Chique Café, Exit Après Chique. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, Spijkerbar, Bingo . Amsterdam, The Queen’s Head, Saturday Night Dj. Deventer, Coc-café Face It, Zaterdagmiddagcafé. Enschede, Café Stonewall, Zaterdag Cafe. Leiden, Coc Leiden, Trans*-café. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On....

Utrecht, Bodytalk, Gratis Koffie/thee/ gebak En Happy Hour. Zwolle, Bar Stout, Extra Stout. ZONDAG 8 JUNI Almere, Den Enghel, Jazz & Easy Listening. Amsterdam, De Trut, De Trut. Amsterdam, Dirty Dicks, Naked Darkcruising. Amsterdam, Exit Après Chique Café, Exit Après Chique. Amsterdam, Prik, Bubbles & Bites. Amsterdam, Spijkerbar, Seniorenmiddag. Amsterdam, The Queen’s Head, Netherbears. Antwerpen, Bonaparte, Pannekoek. Deventer, Coc-café Face It, Zondagavondcafé. Enschede, Café Stonewall, Zondags Cafe. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear&naked. Rotterdam, Café Praag/sissi Coc Rotterdam Eo, Jong & Out. Schiedam, Café Matinee, Zondags Borrel. Utrecht, Bodytalk, Gratis Koffie/thee/ gebak En Happy Hour. MAANDAG 9 JUNI Amsterdam, Café Same Place, Men Only Sexparty Sameplace. Amsterdam, Exit Après Chique Café, Exit Après Chique. Amsterdam, Prik, Cheap Monday! Amsterdam, Spijkerbar, Happy Hour. DINSDAG 10 JUNI Amsterdam, Exit Après Chique Café, Exit Après Chique. Amsterdam, Spijkerbar, Beer Bust. Amsterdam, The Queen’s Head, Drag Bingoshow. Antwerpen, Que Pasa, Drags On Stage. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... WOENSDAG 11 JUNI Amsterdam, Club Church, Naked Bar. Amsterdam, Exit Après Chique Café, Exit Après Chique. Amsterdam, Taboo, Tabitha’s Fabulous Cocktail Wednesday! Rotterdam, Themoodsbar, Underwear Or Naked Party. Tilburg, Embrace Pink, Meetingpoint. DONDERDAG 12 JUNI Alkmaar, 1811dance&drinks, 1811café. Amsterdam, Club Church, Blue. Amsterdam, Eagle Amsterdam, Young Eagle. Amsterdam, Exit Après Chique Café, Exit Après Chique. Amsterdam, Prik, After Shopping Cocktail Sale. Antwerpen, Hessenhuis, Student Nights With Dj Digna. Deventer, Coc-café Face It, Donderdagcafé. Eindhoven, Pallaz, Dragsonstage (just Be

Yourself!) - Travestieavond. Enschede, Café Stonewall, Donderdag Avond Cafe. Rotterdam, Themoodsbar, Travestie&lovers. Tilburg, Cafe Peanuts, Meebler Avond. VRIJDAG 13 JUNI Almere, Den Enghel, Vrijdagavondborrel. Amsterdam, Exit Après Chique Café, Exit Après Chique. Amsterdam, Prik, Wk Nederland-spanje. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, The Queen’s Head, Friday Night Dj. Antwerpen, Que Pasa, Locura. Antwerpen, The Boots, Fetish / Cruising Night. Enschede, Café Stonewall, Vrijdagavond Café. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Op Weg Naar Het Songfestival. Rotterdam, Themoodsbar, Naked. Rotterdam, Café Praag, Coc Open. Rotterdam, Café Praag/sissi Coc Rotterdam Eo, Hiv-eetcafé. Tilburg, Cafe De Wijn, Spanje - Nederland Met Bbq. ZATERDAG 14 JUNI Alkmaar, 1811dance&drinks, 1811danceparty. Almere, Den Enghel, Bier Tijd. Amsterdam, Exit Après Chique Café, Exit Après Chique. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, Spijkerbar, Bingo. Amsterdam, The Queen’s Head, Saturday Night Dj. Deventer, Coc-café Face It, Zaterdagmiddagcafé. Enschede, Café Stonewall, Zaterdag Cafe. Groningen, Café Ons Moeke, Bingo. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... Schiedam, Café Matinee, Megan Schoonbrood. Utrecht, Bodytalk, Gratis Koffie/thee/ gebak En Happy Hour. Zwolle, Bar Stout, Extra Stout. ZONDAG 15 JUNI Almere, Den Enghel, Zondags Happy2hour. Amsterdam, Café Same Place, Gay S/m Sameplace. Amsterdam, De Trut, De Trut. Amsterdam, Exit Après Chique Café, Exit Après Chique. Amsterdam, Prik, Bubbles & Bites. Amsterdam, Spijkerbar, Seniorenmiddag. Amsterdam, The Warehouse, Horsemen And Knights. Antwerpen, Bonaparte, Pannekoek. Den Haag, Coc Café, Zilveruitje. Deventer, Coc-café Face It, Zondagavondcafé. Enschede, Café Stonewall, Zondags Cafe.


GAY AGENDA

Rotterdam, Themoodsbar, Underwear&naked. Schiedam, Café Matinee, Zondags Borrel. Tilburg, Cafe De Wijn, Playbackshow 2014. Utrecht, Bodytalk, Gratis Koffie/thee/ gebak En Happy Hour. MAANDAG 16 JUNI Amsterdam, Café Same Place, Men Only Sexparty Sameplace. Amsterdam, Exit Après Chique Café, Exit Après Chique. Amsterdam, Prik, Cheap Monday! Amsterdam, Spijkerbar, Happy Hour. DINSDAG 17 JUNI Amsterdam, Exit Après Chique Café, Exit Après Chique. Amsterdam, Spijkerbar, Beer Bust. Amsterdam, The Queen’s Head, Drag Bingoshow. Antwerpen, Que Pasa, Drags On Stage. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... WOENSDAG 18 JUNI Amsterdam, Club Church, Naked Bar. Amsterdam, Exit Après Chique Café, Exit Après Chique. Amsterdam, Prik, Wk Nederland-Australië. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear Or Naked Party. Tilburg, Embrace Pink, Meetingpoint. DONDERDAG 19 JUNI Alkmaar, 1811dance&drinks, 1811café. Amsterdam, Club Church, Blue. Amsterdam, Eagle Amsterdam, Young Eagle. Amsterdam, Exit Après Chique Café, Exit Après Chique. Amsterdam, Prik, After Shopping Cocktail Sale. Antwerpen, Hessenhuis, Student Nights With Dj Digna. Deventer, Coc-café Face It, Donderdagcafé. Eindhoven, Pallaz, Dragsonstage (just Be Yourself!) - Travestieavond. Enschede, Café Stonewall, Donderdag Avond Cafe. Rotterdam, Themoodsbar, Travestie&lovers. Tilburg, Cafe Peanuts, Meebler Avond. Venlo, Boogaloo, Transgender Avond. VRIJDAG 20 JUNI Almere, Den Enghel, Vrijdagavondborrel. Amsterdam, Exit Après Chique Café, Exit Après Chique. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, The Queen’s Head, Friday Night Dj. Antwerpen, Que Pasa, Locura. Antwerpen, The Boots, Fetish / Cruising Night. Enschede, Café Stonewall, Vrijdag Avond Cafe. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Op Weg Naar Het Songfestival. Rotterdam, Themoodsbar, I Love Naked In The Dark. Rotterdam, Café Praag, Coc Open. Rotterdam, Café Praag/sissi Coc Rotterdam Eo, Hiv-eetcafé. ZATERDAG 21 JUNI Alkmaar, 1811dance&drinks, 1811danceparty. Almere, Den Enghel, Bier Tijd. Amsterdam, Exit Après Chique Café, Exit Après Chique. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, Spijkerbar, Bingo. Amsterdam, The Queen’s Head, Saturday Night Dj. Den Haag, Bastacafe, Jong & Out. Deventer, Coc-café Face It, Zaterdagmiddagcafé. Enschede, Café Stonewall, Zaterdag Cafe. Rotterdam, Sissi, Asians And Their Friends. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... Utrecht, Bodytalk, Gratis Koffie/thee/ gebak En Happy Hour. Zwolle, Bar Stout, Extra Stout. ZONDAG 22 JUNI Almere, Den Enghel, Zondags Happy2hour. Amsterdam, De Trut, De Trut. Amsterdam, Dirty Dicks, Total Black Out.

Amsterdam, Exit Après Chique Café, Exit Après Chique. Amsterdam, Prik, Bubbles & Bites. Amsterdam, Spijkerbar, Seniorenmiddag. Antwerpen, Bonaparte, Pannekoek. Deventer, Coc-café Face It, Zondagavondcafé. Enschede, Café Stonewall, Zondags Cafe. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear&naked. Schiedam, Café Matinee, Zondags Borrel. Tilburg, Cafe De Wijn, Gooische Vrouwen Zondag. Utrecht, Bodytalk, Gratis Koffie/thee/ gebak En Happy Hour. MAANDAG 23 JUNI Amsterdam, Café Same Place, Men Only Sexparty Sameplace. Amsterdam, Exit Après Chique Café, Exit Après Chique. Amsterdam, Prik, Cheap Monday! Amsterdam, Prik, Wk Nederland-chili. Amsterdam, Spijkerbar, Happy Hour. DINSDAG 24 JUNI Amsterdam, Exit Après Chique Café, Exit Après Chique. Amsterdam, Spijkerbar, Beer Bust. Amsterdam, The Queen’s Head, Drag Bingoshow. Antwerpen, Que Pasa, Drags On Stage. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... WOENSDAG 25 JUNI Amsterdam, Club Church, Naked Bar. Amsterdam, Exit Après Chique Café, Exit Après Chique. Amsterdam, Taboo, Tabitha’s Fabulous Cocktail Wednesday! Rotterdam, Themoodsbar, Underwear Or Naked Party. Tilburg, Embrace Pink, Meetingpoint. Tilburg, Embrace Pink, Chat Homo/lesbo/ bi/trans. DONDERDAG 26 JUNI Alkmaar, 1811dance&drinks, 1811café. Amsterdam, Club Church, Blue. Amsterdam, Dirty Dicks, Golden Shower. Amsterdam, Eagle Amsterdam, Young Eagle. Amsterdam, Exit Après Chique Café, Exit Après Chique. Amsterdam, Prik, After Shopping Cocktail Sale. Antwerpen, Hessenhuis, Student Nights With Dj Digna. Deventer, Coc-café Face It, Donderdagcafé. Eindhoven, Pallaz, Dragsonstage (just Be Yourself!) - Travestieavond. Enschede, Café Stonewall, Donderdag Avond Cafe. Rotterdam, Themoodsbar, Travestie&lovers. Tilburg, Cafe Peanuts, Meebler Avond. VRIJDAG 27 JUNI Almere, Den Enghel, Vrijdagavondborrel. Amsterdam, Café Rouge, Valerie Fladdert Door Showbizzland. Amsterdam, Exit Après Chique Café, Exit Après Chique. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, The Queen’s Head, Friday Night Dj. Antwerpen, Que Pasa, Locura. Antwerpen, The Boots, Fetish / Cruising Night. Deventer, Coc-café Face It, Vrijdag Afterfilmcafé. Enschede, Café Stonewall, Vrijdag Avond Cafe. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Op Weg Naar Het Songfestival. Rotterdam, Themoodsbar, Sneaks. Rotterdam, Café Praag, Coc Open. Rotterdam, Café Praag/sissi Coc Rotterdam Eo, Hiv-eetcafé. ZATERDAG 28 JUNI Alkmaar, 1811dance&drinks, 1811danceparty. Almere, Den Enghel, Bier Tijd. Amsterdam, Exit Après Chique Café, Exit Après Chique. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes.

Amsterdam, Spijkerbar, Bingo. Amsterdam, The Queen’s Head, Saturday Night Dj. Deventer, Coc-café Face It, Zaterdagmiddagcafé. Enschede, Café Stonewall, Zaterdag Cafe. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... Schiedam, Café Matinee, White Party. Utrecht, Bodytalk, Gratis Koffie/thee/ gebak En Happy Hour. Zwolle, Bar Stout, Extra Stout. ZONDAG 29 JUNI Almere, Den Enghel, Zondags Happy2hour. Amsterdam, De Trut, De Trut. Amsterdam, Exit Après Chique Café, Exit Après Chique. Amsterdam, Prik, Bubbles & Bites. Amsterdam, Spijkerbar, Seniorenmiddag. Amsterdam, The Queen’s Head, Netherbears. Antwerpen, Bonaparte, Pannekoek. Deventer, Coc-café Face It, Zondagavondcafé. Enschede, Café Stonewall, Zondags Cafe. Leiden, Coc Leiden, Sunday Times. Rotterdam, Café Praag / Coc Rotterdam, Zondagmiddagsalon. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear&naked. Schiedam, Café Matinee, Zondags Borrel. Utrecht, Bodytalk, Gratis Koffie/thee/ gebak En Happy Hour.

MEER/MORE ZATERDAG 7 JUNI Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZONDAG 8 JUNI Amstelveen, De Amstelveense Rugby Club, Amsterdam Lowlanders Rugby Training. Amsterdam, Go Gallery, Cowboys & Crows. Den Haag, Coc Café, Internationale Roze Kerk. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. Rotterdam, Coc Rotterdam Eo, Transcafé. MAANDAG 9 JUNI Antwerpen, Het Roze Huis, Kennismakingscursus Weerbaarheid. Eindhoven, Genneperparken, Kouros Tennis. Leiden, De Twee Spieghels, Jamsessie. DINSDAG 10 JUNI Eindhoven, Kees Tempel Centrum Voor Gezondheid En Bewegen, Kouros Conditietraining. Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Kouros Zwemmen Dinsdag. WOENSDAG 11 JUNI Amsterdam, Ggd Amsterdam, Gratis Hepatitis-b Vaccinatie. Den Haag, Stichting Buddy Netwerk, Lunch Voor Hiv+. DONDERDAG 12 JUNI Amsterdam, Coffeemania, Pink Nieuw West Borrel. Eindhoven, Sporthal Strijp, Kouros Voetbal. Haarlem, Wijkcentrum Binnensteeds, Roze Salon 55+. Rotterdam, Coc Rotterdam Eo, Individueel Gesprek Na Afspraak. VRIJDAG 13 JUNI Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Kouros Zwemmen Vrijdag. Eindhoven, Squashtime, Kouros Squash. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZATERDAG 14 JUNI Eindhoven, Winkelcentrum Woenselxl, Kouros Goede Doelen Schieten. Haarlem, Bert’s Kookgarage, Film & Diner. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZONDAG 15 JUNI Amstelveen, De Amstelveense Rugby Club, Amsterdam Lowlanders Rugby Training. Amsterdam, Go Gallery, Cowboys & Crows. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. Venlo, Boogaloo, Rainbow Cafe.

MAANDAG 16 JUNI Eindhoven, Genneperparken, Kouros Tennis. Leiden, De Twee Spieghels, Jamsessie. DINSDAG 17 JUNI Eindhoven, Kees Tempel Centrum Voor Gezondheid En Bewegen, Kouros Conditietraining. Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Kouros Zwemmen Dinsdag. WOENSDAG 18 JUNI Amsterdam, Ggd Amsterdam, Gratis Hepatitis-b Vaccinatie. Den Haag, Stichting Buddy Netwerk, Lunch Voor Hiv+. Leiden, De Twee Spieghels, Unplugged. DONDERDAG 19 JUNI Eindhoven, Sporthal Strijp, Kouros Voetbal. Rotterdam, Coc Rotterdam Eo, Individueel Gesprek Na Afspraak . VRIJDAG 20 JUNI Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Kouros Zwemmen Vrijdag. Eindhoven, Squashtime, Kouros Squash. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZATERDAG 21 JUNI Eindhoven, Ijssportcentrum Eindhoven, Recreatieve Fietstocht. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZONDAG 22 JUNI Amstelveen, De Amstelveense Rugby Club, Amsterdam Lowlanders Rugby Training. Amsterdam, Go Gallery, Cowboys & Crows. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. Rotterdam, Coc Rotterdam Eo, Transcafé. Utrecht, Boekwinkel Savannah Bay, Uit De Boekenkast. MAANDAG 23 JUNI Eindhoven, Genneperparken, Kouros Tennis. Leiden, De Twee Spieghels, Jamsessie. DINSDAG 24 JUNI Eindhoven, Kees Tempel Centrum Voor Gezondheid En Bewegen, Kouros Conditietraining. Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Kouros Zwemmen Dinsdag. WOENSDAG 25 JUNI Amsterdam, Ggd Amsterdam, Gratis Hepatitis-b Vaccinatie. Den Haag, Stichting Buddy Netwerk, Lunch Voor Hiv+. DONDERDAG 26 JUNI Eindhoven, Sporthal Strijp, Kouros Voetbal. Rotterdam, Coc Rotterdam Eo, Individueel Gesprek Na Afspraak . VRIJDAG 27 JUNI Deventer, Centrale Bibliotheek (zijingang), Film Met Homo-thema. Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Kouros Zwemmen Vrijdag. Eindhoven, Squashtime, Kouros Squash. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. Rotterdam, Café Praag, De Borrel. ZATERDAG 28 JUNI Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. Tilburg, Cafe De Wijn, Dagje Naar Amsterdam. ZONDAG 29 JUNI Amstelveen, De Amstelveense Rugby Club, Amsterdam Lowlanders Rugby Training. Amsterdam, Go Gallery, Cowboys & Crows. Haarlem, Café Gewoon, Ontmoetingscafé Gewoon Coc. Haarlem, Vvv Haarlem, Fiets Mee Met Coc. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek.

61


GOING AMSTERDAM / WELCOME Quentin Hotel 25 Leidsekade 89 +31206262187 http://quentinamsterdam.com/ The Golden Bear 26 Kerkstraat 37 +31206244785 http://www.goldenbear.nl (Daily from 8am-10pm)

p65

TOURIST OFFICE Pink Point 10 Westermarkt +31204281070 http://www.pinkpoint.org (Daily from 10am-6pm)

LUNCHROOMS De Taart van m'n Tante 27 Ferdinand Bolstraat 10 +31207764600 http://www.detaart.com (Daily from 10am-6pm)

ORGANIZATIONS p65

07

64

Amsterdam Leather Pride 28 Postbus 2782 COC Amsterdam 29 Rozenstraat 8-14 +31206263087 http://www.cocamsterdam.nl COC Nederland 30 Nieuwe Herengracht 49 +31206234596 http://www.coc.nl

08

De Zóciëteit 31 Elandsgracht 70 +31610158626 http://www.zocieteit.nl (Fri. from 8pm-11pm)

Donderdagavond Eet Club (DEC) 32 Postbus 3213 http://www.donderdagavondeetclub.nl EduDivers 33 Nieuwezijds Voorburgwal 21-3 +31204288073 http://www.edudivers.nl

BARS

CLUBS

Café Same Place 01 Nassaukade 120 +31204751981 http://www.sameplace.nl

Club Church 08 Kerkstraat 52 +31204210392 http://www.clubchurch.nl

(Fri. - Sat. from 10pm-3am, Sun. from 5pm-10pm, Mon. from 8pm-1am, Tue. - Thu. from 9pm-1am)

(Sun. from 4pm-4am, Tue. - Wed. from 8pm-1am, Fri. - Sat. from 10pm-5am)

Mankind 02 Weteringstraat 60 +31206384755 http://www.mankind.nl

De Trut 09 Bilderdijkstraat 165-E http://www.trutfonds.nl/ TRUT_HOME.html

(Mon. - Sat. from noon-11pm)

(Every Sunday from 10pm-3am)

Saarein 03 Elandsstraat 119 +31206234901 http://www.saarein.info/ (Mon. - Thu. from 4pm-1am, Fri. Sun. from noon-1am)

Spijkerbar 04 Kerkstraat 4 +31206205919 http://www.spijkerbar.nl (Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-3am)

EVENT ORGANISER Homomonument 10 Westermarkt +31624743350 http://www.homomonument.nl Stichting Amsterdam Gay Pride 11 Korte Leidsedwarsstraat 12 http://www.amsterdamgaypride.org/

WELLNESS

GALLERIES

Cuts & Curls 05 Korte Leidsedwarsstraat 74 +31206246881 http://www.cutsandcurls.com

CNCPT13 12 Prinsengracht 266 +31207527338 http://www.cncpt13.com

(Tue. - Fri. from 9:30am-8pm, Sat. from 7am-noon)

Profiles Hair & Body Spa 06 Spuistraat 330 +31206276337 www.proleshairbodyspa.nl (Sun., Tue., Thu. from 9am-6pm, Mon., Wed. from 9am-9pm, Fri. from 9am-5:30pm, Sat. from noon-5pm)

Thermos Beautysalon 07 Raamdwarsstraat 5 +31206239158 http://www.thermos.nl (Sun. from 2pm-8pm, Mon. - Sat. from 1pm-8pm)

(Daily from noon-6pm)

Go Gallery 13 Prinsengracht 64 +31204229580 http://www.gogallery.nl/

+31206387321 www.homopsycholoog.nl (Mon. - Fri. from 9am-9pm)

Relatietherapeut drs Marcel Holtslag 16 Piet Heinkade 145 +31206712140 http://www.marcelholtslag.nl Soa Aids Nederland 17 Keizersgracht 392 +31206262669 http://www.soa.nl The Natural Health Company 18 Vijzelstraat 1 +31206244533 http://www.tnhc.nl (Sun. from noon-6pm, Mon. - Wed. from 10am-6:30pm, Thu. from 10am9pm, Fri. - Sat. from 10am-6:30pm)

HOTEL/SHORTSTAY Chic and Basic 19 Herengracht 13-19 +31205222345 http://www.chicandbasic.com/ ned/hotel_amsterdam/ Chico's Guesthouse 20 St. Willibrordusstraat 77 +31615353056 Clemens Hotel 21 Raadhuisstraat 39 +31206246089 http://www.clemenshotel.nl

HEALTH

Freeland Hotel 22 Marnixstraat 386 +31206227511 http://www.hotelfreeland.com

Hiv Vereniging Nederland 14 Eerste Helmerstraat 17B-3 +31206892577 http://www.hivnet.org

Hotel Amistad 23 Kerkstraat 42 +31206248074 http://www.amistad.nl

(Mon., Tue., Thu., Fri. from 2pm10pm)

Psychotherapeut Dr. Thijs Maasen 15 Hartenstraat 31

(Daily from 7am-11pm)

ITC Hotel 24 Prinsengracht 1051 +31206230230 http://www.itc-hotel.com (Daily from 10am-11pm)

Evangelische Roze Vieringen 34 Keizersgracht 566 +31206990850 http://www.erv-amsterdam.nl Gay & Lesbian Switchboard 30 Nieuwe Herengracht 49 +31206236565 http://www.switchboard.nl (Mon., Wed., Fri. from 2pm-6pm)

IHLIA 35 Oosterdoksstraat 110 +31205230837 http://www.ihlia.nl (Mon. - Fri. from noon-5pm, Sat. from 1pm-5pm)

Stichting Dignity Nederland 36 Maranathakerk, Hunsestraat 85 +31206183164 http://www.dignitynederland.nl Stichting Gay Business Amsterdam 37 Lijnbaansgracht 210h +31206208807 http://www.amsterdampride.nl Stichting Hartjesdagen 38 Prins Hendrikkade 53 +31614430451 www.stichtinghartjesdagen.nl Stichting OndersteBoven 39 Rietlandpark 39 +31206815927 http://www.stichtingondersteboven.nl Stichting Pera 40 Weteringschans 6-8 +31206268790 http://www.clubpera.nl/ Stichting Safe Service 41 Rozenstraat 8 +31206233794 http://www.safeservice.nl Stichting Secret Garden 42 Nieuwe Herengracht 20 +31207786120 www.stichtingsecretgarden.nl Transgender Netwerk Nederland 43

Rhijnspoorplein 26 +31205739427 www.transgendernetwerk.nl

MEDIA Duizendpoot Gay Advertising 44 Spuistraat 44 +31204282123 www.dp-communications.com Gay Group 45 Keizersgracht 205 +31204215741 http://www.gaymedia.nl Gay International Press (Gay News) 46 Postbus 76609 +31206791556 http://www.gay-news.com MVS Gay Station 47 Wibautstraat 150 +31650682298 http://www.mvs.nl Stichting OUT Media 45 Keizersgracht 205 +31207881365 http://www.outmedia.nl Winq Media BV 48 Postbus 3291 +31203053825 http://www.winq.com Zij aan Zij 49 Postbus 14508 +31202215276 http://www.zijaanzij.nl

RESTAURANTS 't Sluisje 50 Torensteeg 1 +31206240813 http://www.sluisje.nl (Sun. from 6pm-1am, Thu. from 7pm1am, Fri. - Sat. from 6pm-3am)

Eetcafé 100% Zuidoost 51 Bijlmerplen 367a +31206912593 http://www.eetcafezuidoost.nl/ Hemelse Modder 52 Oude Waal 11 +31206243203 http://www.hemelsemodder.nl (Daily from 6pm-10pm)

Krua Thai Classic 53 Staalstraat 22 +31206229533 http://www.kruathai.nl (Daily from 5pm-10:30pm)

Ristorante Italiano Fiorentino 54 Overtoom 125 +31206183272 http://www.ristoranteorentino.nl (Fri. - Sun. from 5:30pm-11:30pm, Mon. - Thu. from 6pm-10:30pm)

The Pantry 55 Leidsekruisstraat 21 +31206200922 http://www.thepantry.nl (Daily from 10:30am-10:30pm)

Warie's Thai Food 56 Rozengracht 235 +31206223638 http://www.wariesthaifood.nl (Daily from 3pm-10pm)

RETAIL Black Body 57 Kerkstraat 173 +31206262553 http://www.blackbody.nl (Mon. - Thu. from 11am-7pm, closed on Sunday)

Blue & White 58 Ceintuurbaan 248 +31206101741 http://www.blue-white.nl (Mon. - Fri. from 10:30am-6:30pm, Sat. from noon-6:30pm, Sun. closed)

Bronx 59 Kerkstraat 53-55 +31206231548 http://www.bronx1976.com (Daily from 10am-10pm)

Dom 60 Spuistraat 281 a-c +31204285544 http://www.dom-shop.com (Daily from 11am-8pm)

Dusedo 61 Moezelhavenweg 49-53

+31206260702 http://www.dusedo.com Out of the Closet 62 Jodenbreestraat 158 +31206203055 http://www.outofthecloset.org (Sun. from noon-6pm, Mon. - Sat. from 10am-7pm)

Robin & Rik 63 Runstraat 30 +31206278924 (Wed. - Sat. from noon-6pm)

SAUNA Thermos Sauna 64 Raamstraat 33 +31206239158 http://www.thermos.nl (Daily from noon-8am)

SERVICES Connecting Differences 65 Gerard Doustraat 138C +31206626309 http://connectingdifferences.nl Michael's Boys Escorts 66 Vondelkerkstraat 15-hs +31206181824 www.michaelsboysescorts.com Roze Uitvaart 67 Utrechtsedwarsstraat 85-C +31207712997 http://www.rozeuitvaart.nl 24 uur per dag

SPORTS ARC Amsterdam Lowlanders 68 Sportlaan 23 +31613452939 http://www.amsterdamlowlanders.com DGLA 69 Stadionkade 150 +31206795987 http://www.dgla.nl European Gay & Lesbian Sport Federation 70 Meeuwenlaan 41 http://www.eglsf.info Gay Forcing Bridge 71 Roelof Hartplein 2a http://www.gayforcing.nl Gay Union Through Sports (GUTS) 70 Meeuwenlaan 41 +31206362932

STUDENTS' ASSO CIATIONS A.S.V.Gay 72 nieuwe nieuwstraat 20 0619466220 http://www.asvgay.nl Gryphus 73 De Boelelaan 1105 ww.vu.nl/homonetwerk Stichting UvA Pride 74 Nieuwe Achtergracht 170 http://www.uvapride.nl


GOING AMSTERDAM Reguliers/Amstel

Warmoes/Zeedijk

13 20

28 17

14 10

12

18

16

20 21

4 27

19 15

23 22

25

9

7

01

6

8

5

11 03

26

14

24

17

22 05

4

06

07 24

15 18

16

02 01

03

07

04

9

12 10

8

23

21

BARS

CINEMA

+31206279544 http://www.drakesdirect.com

BARS

from 6pm-4am)

Argos 01 Warmoesstraat 95 +31206226595

Le Salon 13 Nieuwendijk 22 +31206226565 www.lesalonamsterdam.nl

(Daily from 9am-midnight)

Amstel Fifty Four 01 Amstel 54 +31206234254 http://www.amstelftyfour.nl

WELLNESS

(Sun. from 3pm-3am, Mon. - Thu. from 10pm-3am, Fri. - Sat. from 3pm-4am)

Café Bordó 02 Nieuwe Nieuwstraat 20 +31654646007 (Wed. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-1am, Sun. from 4pm-1am)

Café 't Mandje 03 Zeedijk 63 +31206225375 http://www.cafetmandje.nl (Sun. from 2pm-1am, Tue. - Wed. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 2pm-3am)

Café De Barderij 04 Zeedijk 14 +31204205132 http://www.barderij.com (Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-3am)

De Engel van Amsterdam 05 Zeedijk 21 +31204276381 www.engelvanamsterdam.nl (Sun. - Thu. from 1pm-1am, Fri. - Sat. from 1pm-3am)

Dirty Dicks 06 Warmoesstraat 86 www.dirtydicksamsterdam.com (Sun. - Thu. from 4pm-3am, Fri. - Sat. from 4pm-4am)

Eagle Amsterdam 07 Warmoesstraat 90 www.theeagleamsterdam.com (Sun. from 10pm-3am, Mon. from 10pm-4am, Tue. - Thu. from 10pm3am, Fri. - Sat. from 10pm-5am)

Getto 08 Warmoesstraat 51 +31204215151 http://www.getto.nl

(Daily from 10am-11:30pm)

CLUBS Boysclub 21 14 Spuistraat 21 +31206228828 http://www.boysclub21.nl (Sun. - Thu. from 3pm-1am, Fri. - Sat. from 3pm-2am)

The Warehouse 15 Warmoesstraat 96 (Sun., Thu. from 11pm-4am, Fri. - Sat. from 11pm-5am)

HOTEL/SHORTSTAY Anco Hotel 16 Oudezijds Voorburgwal 55 +31206241126 http://www.ancohotel.nl

TOURIST OFFICE GayTIC 17 Spuistraat 44 +31203301461 http://www.gaytic.nl (Sun. from noon-6pm, Mon. - Sat. from 11am-6pm)

RESTAURANTS Eetcafé de Spaanse Ruiter 18 Nieuwezijds Voorburgwal 90 +31206249857 http://www.genevergenootschap.nl/Erkende_cafes/caf_de_ spaanse_ruiter.php (Sun. - Thu. from 9am-1am, Fri. - Sat. from 9am-3am)

(Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-2am)

RETAIL

Prik 09 Spuistraat 109 +31203200002 http://www.prikamsterdam.nl

Adonis 19 Warmoesstraat 92 +31206272959

(Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-3am)

The Cuckoo's Nest 10 Nieuwezijds Kolk 6 +31206271752 http://www.cuckoosnest.nl (Sun. - Thu. from 1pm-1am, Fri. - Sat. from 1pm-2am)

The Queen's Head 11 Zeedijk 20 +31204202475 http://www.queenhead.com (Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-3am)

The Web 12 St. Jacobsstraat 6 +31206236758 www.thewebamsterdam.com (Sun. - Thu. from 1pm-1am, Fri. - Sat. from 1pm-2am)

Alfa Blue 20 Nieuwendijk 26 +31206271664 http://www.alfablue.com

ES Collection 24 Zeedijk 61 +31203301770 http://www.escollectionamsterdam.com (Sun. from 2pm-6pm, Mon. - Fri. from noon-8pm, Sat. from noon-6pm)

Gays&Gadgets 17 Spuistraat 44 +31203301461 http://www.gaysandgadgets. com (Sun. from noon-7pm, Mon. - Sat. from 11am-7pm)

Mister B Leather & Rubber bv 25 Warmoesstraat 89 +31207883060 http://www.mrb.nl (Sun. from 1pm-6pm, Mon. - Wed. from 10:30am-7pm, Thu. from 10:30am-9pm, Fri. from 10:30am-7pm, Sat. from 11am-6pm)

RoB Amsterdam flagship store 26 Warmoesstraat 71 +31206243807 http://www.rob.eu

(Sun. - Thu. from 4pm-1am, Sat. Sun. from 4pm-3am)

Café Chez René 02 Amstel 50 +31204203388 http://www.chez-rene.nl (Sun. - Thu. from 6pm-3am, Fri. - Sat. from 6pm-4am)

Café het Dwarsliggertje 03 Reguliersdwarsstraat 105 +31631552614 www.hetdwarsliggertje.nl (Mon. - Wed. from 5pm-1am, Thu. from 2pm-1am, Fri. - Sat. from 2pm3am, Sun. from 2pm-1am)

Café Rouge 04 Amstel 60 +31203542695 www.caferougeamsterdam.nl

SAUNA

(Sun. - Thu. from 9pm-3am, Fri. - Sat. from 9pm-4am)

Sauna Damrak 27 Damrak 54 +31206226012 http://www.saunadamrak.com

Exit Après Chique Café 07 Reguliersdwarsstraat 42 (Sun. from 8pm-4am, Wed. - Thu. from 11pm-4am, Fri. - Sat. from 11pm-5am)

Lellebel 08 Utrechtsestraat 4 +31204275139 http://www.lellebel.nl (Sun. - Thu. from 8pm-3am, Fri. - Sat. from 8pm-4am)

Montmartre 09 Halvemaansteeg 17 +31206207622 http://www.cafemontmartre.nl

(Daily from 9am-10pm)

(Sun. from 5pm-3am, Mon. from 8pm-11pm, Tue. - Sat. from 5pm-3am)

Amsterdam Gay Zone 14 Spuistraat 21 +31206258797

Reality Bar 10 Reguliersdwarsstraat 129 +31206393012

(Daily from 11am-11pm)

Boekhandel Vrolijk 21 Paleisstraat 135 +31206235142 http://www.vrolijk.nu (Open Mon.-Sat. from 11am-6pm, Sun. from noon-6pm)

Condomerie 22 Warmoesstraat 141 +31206274174 http://condomerie.com (Mon. - Sat. from 11am-6pm)

Drake's of L.A. 23 Damrak 61

(Mon. from 1pm-6pm, Tue. - Wed. from 10am-6pm, Thu. from 10am9pm, Fri. from 10am-6pm, Sat. from 10am-5pm)

Hot Heads 14 Reguliersdwarsstraat 4 +31206268075 (Mon. - Wed. from 11am-6pm, Thu. from 11am-9pm, Fri. - Sat. from 11am-6pm)

CLUBS Club NYX 07 Reguliersdwarsstraat 42 Thu. from 11pm-4am Fri. - Sat. from 11pm-5am

COFFEESHOPS

Entre Nous 06 Halvemaansteeg 14 +31206231700 http://cafe-entrenous.nl/

(Mon.-Thu. noon-8am, open non-stop from Fri. noon - Mon. 8am)

(Sun. from 1pm-6pm, Mon. - Tue. from noon-6pm, Wed. - Sat. from noon-8pm)

Betty TOO! 15 Reguliersdwarsstraat 29 +31629063267 http://www.bettytoo.com

Underground Fetish 17 Spuistraat 44 www.underground-fetish.nl

Sauna Nieuwezijds 28 Nieuwezijds Armsteeg 95 www.saunanieuwezijds.nl

(Sun. from noon-11pm, Mon. - Sat. from 9:30am-11pm)

Café Soho 05 Reguliersdwarsstraat 36 +31204223312 http://www.cafe-soho.nl (Sun., Wed. - Thu. from 7pm-3am, Fri. - Sat. from 7pm-4am)

(Sat.-Tue. noon-9pm, Wed.-Thu. noon-midnight)

El Encanto Hairsalon 13 Reguliersdwarsstraat 33 +31203319142 http://www.elencantohairsalon.nl

(Sun., Wed., Thu. from 5pm-1am, Fri. - Sat. from 5pm-3am)

(Sun. from 1pm-6pm, Mon. - Sat. from 11am-7pm)

(Sun. - Thu. from 8pm-3am, Fri. - Sat. from 8pm-4am)

Taboo 11 Reguliersdwarsstraat 45 +31207753963 http://www.taboobar.nl (Sun. - Thu. from 5pm-3am, Fri. - Sat. from 4pm-4am)

Vivelavie 12 Amstelstraat 7 +31206240114 http://www.vivelavie.net (Sun. - Thu. from 4pm-3am, Fri. - Sat.

B1 22 Reguliersbreestraat 4 +31206239546 http://www.b1sex.nl

(Mon. - Thu. from 3pm-midnight, Fri. - Sun. from 10am-midnight)

The Otherside 16 Reguliersdwarsstraat 6 +31206255541 http://www.theotherside.nl (Daily from 11am-1am)

LUNCHROOMS Downtown 17 Reguliersdwarsstraat 31 +31206229958 www.lunchroomdowntown.nl (Daily from 11am-9pm)

RESTAURANTS Garlic Queen 18 Reguliersdwarsstraat 27 +31204226426 http://www.garlicqueen.nl (Wed. - Sun. from 5pm-11pm)

La Margarita 19 Reguliersdwarsstraat 47-49 +31206230707 http://www.lamargarita.nl (Daily from 5pm-11pm)

Restaurant Saturnino 20 Reguliersdwarsstraat 3-5 +31206390102 http://www.saturnino.nl (Daily from noon-11:30pm)

RETAIL Artem Bodywear 21 Reguliersdwarsstraat 39 +31203205270 www.artembodywear.com/

Man talk 21 Reguliersdwarsstraat 39 +31206272525

Rufskin Amsterdam 23 Reguliersdwarsstraat 54 +31206200129 www.rufskin-amsterdam.nl (Daily from noon-7pm, closed on Tuesday)

The Shirtshop 24 Reguliersdwarsstraat 64 +31204232088 www.shirtshopamsterdam.nl (Daily from 1pm-7pm)


GOING ANTWERP / WELCOME

10

07

14 04

24

13 06 26 35

36

03 09

23

29

30

15

28

01 21 33

02

20

32 18

08

16 17

BARS Bonaparte 01 Grote Markt 21 +3232319626 http://www.bonaparte.be (Sun. from 2pm-midnight, Tue. - Sat. from 8pm-midnight)

Café DeLux 02 Melkmarkt 18 +3232321766 http://www.cafedelux.be (Daily from 11am-2am)

Redstarkafee 10 Van Schoonbekeplein 9 +3237778099 http://www.redstarkafee.be/ (Wed. - Sun. from 2pm-midnight)

Twilight 11 Nieuwstad 4 +32 3 233 25 85 (Sun. from 8am-8pm, Wed.-Fri. from noon-midnight, Sat. from 8am-2am)

WELLNESS

Café Strange 03 Dambruggestraat 161 +32474424901 http://www.cafe-strange.be

CorpoSano 12 Mechelsesteenweg 104 +3236632039 http://www.corposano.be

Club Random 04 Geulincxstraat 28 +32495755011 http://www.club-random.be/

CLUBS

Den Draak 05 Draakplaats 1 +3232905304 http://www.dendraak.be

(Closed on Sunday)

Red&Blue 13 Lange Schipperskapelstraat 11-13 +3232130555 http://www.redandblue.be

(Open daily from noon)

(Thu. - Sun. from 11pm-7am)

Hessenhuis 06 Falconrui 59 +3232311356 http://www.hessenhuis.com

The Boots 14 Van Aerdtstraat 22 +32476497931 http://www.the-boots.com

(Mon. - Wed. from 11am-2am, Thu. from 11am-3am, Fri. from 11am-4am, Sat. from 4pm-4am, Sun. from 4pm-2am)

Oink Oink Bar 07 Van Schoonbekeplein 3 +3234855440 http://www.oinkclub.com/ (Sun. - Thu. from 9pm-3am)

Popi Café 08 Plantinkaai 11-12 +3232316131 http://www.popi.be (Sat. - Sun. from 11am-midnight, Mon. - Fri. from 2pm-midnight)

Que Pasa 09 Lange Koepoortstraat 1 http://www.cafe-que-pasa.be

22

35

(Fri. from 10:30-4am, Sat. from 10:305am, Sun. from 5pm-3am)

The Kinky's 15 Lange Beeldekensstraat 10 +3232950640 http://www.kinkys.be (Mon. from 7pm-3am, Tue. - Thu. from 2pm-2am, Fri. from 7pm-3am)

HEALTH AA-holebigroep 'De Eerste' 05 Draakplaats 1 +3232268715 Boysproject 16 Appelmansstraat 12 +3232939590 http://www.boysproject.be

Helpcenter-ITG 17 Sint-Andriesstraat 7 +3232160288 http://www.helpcenteritg.be Sensoa 18 F. Rooseveltplaats 12 +3232386868 http://www.sensoa.be

ORGANIZATIONS 't Kwadraat | Holebi-ouders 05 Draakplaats 1 http://www.tkwadraat.be Atthis 19 Geuzenstraat 27 http://www.atthis.be Dubbelzinnig praatgroep biseksualiteit 05 Draakplaats 1 http://www.dubbel-zinnig.be Enig Verschil 05 Draakplaats 1 http://www.enigverschil.be Gewoon Doorgaan 05 Draakplaats 1 http://gewoon-doorgaan.be/ Het Roze Huis - Çavaria Antwerpen 05 Draakplaats 1 +3232880084 http://www.hetrozehuis.be Holebi40plus 05 Draakplaats 1 +32492715708

11

25

+32499705007 http://www.shouf-shouf.be

TRAVEL AGENCY Gay Planet Holidays 20 Orgelstraat 6 +3232310827 www.gayplanetholidays.com (Mon. - Fri. from 9:30am-6pm)

RESTAURANTS 't Braboke 21 Grote Markt 18 +3232263616 Bourla 22 Graanmarkt 7 +3232018339 http://www.bourla.be (Mon. - Thu. from 11am-midnight, Fri. - Sat. from 11am-1am)

Café Confituur 23 Minderbroedersrui 38 +3232943950 (Wed. - Sun. from 11am-midnight)

Monkey King 24 Lange Dijkstraat 12 +3232263811 http://www.monkeyking.be Othello 25 Oude Vaartplaats 28 +3232266015 Padi Asianfood Gallery 26 Koolkaai 9A +3232251446 (Mon. - Sat. from 6pm-11pm)

Mangho (Man, Getrouwd en Homo) 05 Draakplaats 1 +32496166366 http://www.mangho.be

Publique 27 Graaf van Egmontstraat 2 +3232372595 www.publique-restaurant.be

Pimpernel40plus 05 Draakplaats 1 +3232189756 www.pimpernel40plus.be

Reload 28 Korte Winkelstraat 11 +32475964284 www.reloadantwerpen.be

Shouf Shouf 05 Draakplaats 1

(Daily from 9am-11pm)

(LUNCH tuesday till friday 12:00 14:00. Kitchen closed at 21:30.)

05

Sjalot en Schanul 29 Oude Beurs 12 +3232338875 http://sjalotenschanul.be

Toys 4 Boys 36 Nosestraat 6 +3232320827 www.toys4boysleather.com

(Thu. - Mon. from 5pm-10pm)

(Thu. - Sat. from 11am-8pm,Sun. from 2pm-5pm)

RETAIL Boekhandel 't Verschil 30 Minderbroedersrui 33 +3232260804 http://www.verschil.be (Sun. from 1pm-6pm, Wed. - Sat. from 11am-6pm)

De Onderkant 30 Minderbroedersrui 33 +3232260804 http://www.onderkant.be (Sun. from 2pm-6pm, Wed. - Sat. from 11am-6pm)

Erotische verbeelding 31 Kloosterstraat 165 +3232268950 www.erotischeverbeelding.be (Mon. - Sat. from 11am-6pm)

Gay Ron 32 Van Wesenbekestraat 54 +3232340443 http://www.gayron.be (Sat. - Sun. from 2pm-10pm, Mon. Fri. from noon-10pm)

Man Playz 33 Sint-Jacobsmarkt 75 +3237707393 http://www.manplayz.be/ (Mon. - Fri. from 2pm-10am)

Plan B 34 Klapdorp 54-56 +3232337393 (Sun. from noon-6pm, Thu. from noon-8pm, Fri. from noon-9pm, Sat. from noon-8pm)

Roxy - Piercings and jewellery 35 Kammenstraat 68 +3232328289 http://www.roxy-shop.be (Mon. - Fri. from 10am-6pm, Sat. from noon-6pm)

SPORTS Active Company 05 Draakplaats 1 +32477510305 http://www.activecompany.be


HAARLEM

13

ROTTERDAM

GOING ROTTERDAM / HAARLEM

10 19

02

01 03

08

15

06 04

06

11

02 05

03

01 16 12

BARS

WELLNESS

RETAIL

BARS

CINEMA

RESTAURANTS

Bar de Regenboog 01 Van Oldenbarneveldstraat 148a +31634569724 www.regenboog-rotterdam.nl

Gay Massage Rotterdam 08 Heemraadsplein 10a +31639629429 www.gaymassage-brian.eu

GayToys 15 Keerweer 10 +31104113522 http://www.gaytoys.nl

Gay Café Wilsons 01 Gedempte Raamgracht 78 +31235325854 http://www.wilsons.nl

Roxy 03 Kleine Houtstraat 77zw +31235325139 www.roxyseksbioscoop.nl

Restaurant Subliem 05 Kleine Houtstraat 44 +31235510590 www.restaurantsubliem.nl

(Sun. from 5pm-11pm, Mon., Wed. from 8pm-1am, Thu. from 5pm-1am, Fri. - Sat. from 8pm-4am)

(Daily from noon-midnight)

(Tue. - Sun. from 4:30pm-midnight)

(Closed on Mondays and Tuesdays)

Café KeerWeer 02 Keerweer 14 +31104131217 http://www.keerweer.nl (Mon. - Thu. from 4pm-6am, Fri. Sun. from 3pm-6am)

Café Strano 03 Van Oldenbarneveldstraat 154 +31104125811 http://www.cafestrano.nl (Sun. from 4pm-4am, Mon. - Wed. from 4pm-2am, Thu. from 4pm-3am, Fri. - Sat. from 4pm-6am)

Cafe De Flierefluiter 04 Schiedamsedijk 9A www.gaycafe-de-iereuiter.nl (Sun. from 3pm-1am, Mon., Wed., Thu. from 4:30pm-1am, Fri. - Sat. from 4:30pm-2am)

Cosmo Bar 05 Schiedamsesingel 133 +31104123668 Loge 90 06 Schiedamsedijk 4a +31104149745 http://www.loge90.nl (Sun. - Thu. from noon-1am, Fri. - Sat. from noon-2am)

Themoodsbar 07 's Gravendijkwal 92 +31102251725 http://www.themoodsbar.nl (Sun. from 3pm-8pm, Tue.-Thu. from noon-1am, Sat. from 8pm-2am)

LUNCHROOMS Nostra 10 Van Oldenbarneveldstraat 127a +31102132222 http://www.nostra.nl/rotterdam (Tue. - Wed. from 10am-6pm, Thu. Mon. from 10am-9pm)

ORGANIZATIONS Apollo 11 Postbus 1490 +31102133525 http://www.apollo-rotterdam.nl COC Rotterdam 12 Schiedamsesingel 175 +31104141555 http://www.cocrotterdam.nl (Mon. - Fri. from 1:30pm-5pm)

RotterdamV 13 Weena 877 +31104149406 http://www.rotterdamv.nl Vereniging Dikke Maatjes Big & Bear Netherlands 14 Struitenweg 38C http://www.dikkemaatjes.nl

(Mon. - Fri. from noon-8pm, Sat. Sun. from noon-5pm)

Subliem 16 Nieuwe Binnenweg 466b +31104763680 http://www.subliem.nl (Tue. - Sat. from 10:30am-5:30pm)

SAUNA Sauna Finland 17 Grondherendijk 7 +31102235895 http://www.gaysaunanland.nl (Sun. - Thu. from noon-11:30pm, Fri. Sat. from noon-2am)

Sauna Spartacus 18 's Gravendijkwal 130-2 +31104366285 http://www.saunaspartacus.nl (Daily from 1pm-6am)

SERVICES Skyline/International 19 Nieuwstraat 208 +31104119089

La Justesse 02 Gedempte Oudegracht 127 +31235324052 http://www.justesse.nl (Sun., Tue. - Thu. from 8pm-1:30am, Fri. - Sat. from 7:30pm-3:30am)

ORGANIZATIONS

RETAIL

COC Kennemerland 04 Lange Herenvest 122 +31638026387 www.coc-kennemerland.nl

Pin Up 06 Kleine Houtstraat 125 +31235315797 http://www.happy-shops.com/ nl/pinup (Daily from 11am-11pm)


GOING NIJMEGEN / GRONINGEN 05

GRONINGEN

NIJMEGEN

02 04

06

01

03 01

03

07

08

07 06 07

02

BARS

ORGANIZATIONS

RETAIL

BARS

GALLERIES

Café Meermin 01 Bloemerstraat 2 +31243236100

COC Nijmegen 04 St. Antoniusplaats 1 +31243600345

Café Mets 02 Grotestraat 7 +31243239549 http://www.cafe-mets.nl/

Homojongerenorganisatie Dito! 05 St. Anthoniusplaats 1 http://www.ditonijmegen.nl

Boekhandel De Feeks 07 Van Welderenstraat 34 +31243239381 http://www.feeks.nl

Bar de Rits 01 Pottebakkersrijge 2 +31613616512 http://www.barderits.nl

Galerie MooiMan 04 Noorderstationsstraat 40 +31505710394 http://www.mooi-man.nl

(Tue. - Thu. from 4pm-midnight, Fri. Sun. from 4pm-midnight)

Chaps 03 Tweede Walstraat 96 +31243604272 0681997691 http://www.chaps-nijmegen.nl (Thu. - Mon. from 9pm-midnight)

RESTAURANTS Eetcafé de Plak 06 Bloemerstraat 90 +31243222757 http://www.cafedeplak.nl (Daily from noon-11pm)

(Tue. - Fri. from 10am-5:30pm, Sat. from 10am-5pm)

SAUNA Sauna Azzurra 08 Van Heemstraweg 59 +31246841808 http://www.gaysaunaazzurra.nl/ (Sun. - Thu. from noon-midnight, Fri. - Sat. from noon-2am)

Café Ons Moeke 02 Paterswoldseweg 42 +31503146625 http://www.onsmoeke.com (Sun. from 4pm-9pm, Tue., Wed., Thu. from noon-9pm, Fri. - Sat. from noon-11pm)

De Kast 03 Oosterstraat 7A +31503127041 http://www.uitindekast.nl

(Fri. - Sun. from 2pm-6pm)

TOURIST OFFICE COC Groningen & Drenthe 05 Hardewikerstraat 9 +31503132620 http://www.cocgroningen.nl (Mon., Wed., Fri. from 3pm-6pm)

RETAIL Deltashop Groningen 06

Folkingestraat 53 +31503126449 (Mon. - Sat. from 10am-11pm)

Erotheek 3000 07 Gedempte Zuiderdiep 130 +31503144221 http://www.videotheek3000.nl (Sun. from noon-8pm, Mon. - Fri. from 10am-10:30pm, Sat. from 11ammidnight)

SAUNA Sauna 't Pakhuisje 08 Schuitemakersstraat 17 +31503129288 http://www.pakhuisje.nl (Sun., Tue. - Fri. from 2pm-11pm, Sat. from 2pm-2am)


05

DEN HAAG

EINDHOVEN

GOING EINDHOVEN / TILBURG / DEN HAAG

05 02

18 07

05

03 04 03

06

09

01

02 11

08 09

ORGANIZATIONS

SAUNA

BARS

Genestho 01 Stratumsedijk 21 +31402122637 http://www.genestho.eu

COC Eindhoven en regio 05 Prins Hendrikstraat 54 +31402455700 http://www.coceindhoven.nl

Sauna Jaguar 08 Ledeganckstraat 1 +31402511238 http://www.saunajaguar.com

Café 't Achterom 01 Achterom 22a +31703605935 http://www.cafeachterom.nl

Kafee de Buurvrouw 02 Stratumseind 73 +31402453369 www.kafeedebuurvrouw.nl (Thu. from 9pm-2am, Fri. - Sat. from 9pm-4am)

PallaZ 03 Stratumsedijk 14 +31655368960 http://www.pallaz.com (Sun., Mon., Wed., Thu. from 10pm2am, Fri. - Sat. from 10pm-4am)

The Queen's Pub 04 Sint Lambertusstraat 42 +31402442506 http://www.freewebs.com/ queenspub/

RESTAURANTS The Boss 06 Leenderweg 109 +31402930030 http://www.thaianek.nl (Sun. from 5pm-9pm, Mon. from 6pm-9pm, Wed. - Thu. from 6pm9pm, Fri. - Sat. from 6pm-22pm)

RETAIL WoW Partywear 07 Leenderweg 63 +31402135353 http://www.partykleding.com

(Sun. from 1pm-8pm, Mon. - Sat. from noon-midnight)

(Sun. - Wed. from 4pm-1am, Thu. Sat. from 4pm-2am)

Sauna Tibet 09 Antoon Coolenlaan 10 +31402920199 http://www.sauna-tibet.nl

Café Vroeger was je anders 02 Halstraat 12 +31702163534 http://www.cafe-vroegerwasjeanders.nl/

(Daily from noon-2am)

SPORTS

(Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-2am)

Kouros Gay Sport Club 10 Hoog Gagel 38 +31644720919 www.kouroseindhoven.nl

COC Café 03 Scheveningseveer 7 +31703659090 http://www.cochaaglanden.nl (Wed. from noon-11pm, Thu.-Fri. from noon-9pm)

Danny's Bar 04 Sibergstraat 56 +31707442091 http://www.dannysbar.nl

(Tue. - Fri. from noon-9pm, Sat. from noon-5pm)

(Sun. from 4pm-2am, Mon. - Sat. from 8pm-2am)

(Daily from 3pm-11pm)

De Landman 05 Denneweg 48 +31703467727 http://www.cafedelandman.nl

TILBURG

(Sun. - Wed. from 4pm-1am, Thu. Sat. from 6pm-2am)

07

05

De Vink 06 Schoolstraat 28 +31703650357 http://www.cafedevink.com (Daily from 6pm-1:30am)

Stairs 07 Nieuwe Schoolstraat 11 +31703648191 The Real Boss 08 Rijswijkseweg 536 +31634572573 http://www.the-boss.nl (Sun. from 4pm-8pm, Mon. - Thu. from 8pm-1am, Fri. - Sat. from 10pm-1am)

03 02

ORGANIZATIONS

(Mon. - Fri. from noon-midnight, Sat. from noon-6pm)

Café de Lollipop 01 Paleisring 25 +31135355238 http://www.delollipop.nl

COC Tilburg 04 Capucijnenstraat 156 +31629262036 http://www.coctilburg.nl

Sauna Victory 07 Bosscheweg 284 +31134684343 http://www.saunavictory.nl

Cafe De Wijn 02 Stadhuisstraat 17 +31135445118 http://www.dewijn.nl Cafe Peanuts 03 Stadhuisstraat 19 +31135905217 http://www.cafe-peanuts.nl (Sun. from 5pm-2am, Thu. - Fri. from 7pm-4am, Sat. from 3pm-4am)

Triomf Bar 09 Kettingstraat 6 +31704066441 http://www.triomf-bar.nl (Sun. - Wed. from 3pm-1:30am, Thu. Sat. from 3pm-2:30am)

CINEMA Hotlips 10 Herengracht 50A +31703450510 http://www.hotlips-denhaag.nl/ (Sun. from noon-10pm, Mon. - Fri. from 10am-10pm, Sat. from 10am8pm)

CLUBS Club Famous 11 Herenstraat 13A +31701234567 (Thu. 11pm-4am, Fri.-Sat. 11pm-5am)

HEALTH HVN Haaglanden - Leiden e.o. 12 Herengracht 3a +31617811234 http://www.hivnet.org

RETAIL Sexshop Hans 15 Herengracht 24a +31703600593 http://www.sexshop-hans.nl (Daily from 10am)

The Natural Health Company 16 Korte Poten 59 +31703628970 http://www.tnhc.nl (Mon. from noon-6pm, Tue. - Wed. from 10am-6pm, Thu. from 10am8pm, Fri. from 10am-6pm, Sat. from 10am-5pm)

SAUNA Blue River Sauna 17 Valkenboslaan 181-191 +31703646407 http://www.blueriver.nl (Mon. - Thu. from 5pm-11pm, Fri. from 4pm-11pm, Sat. from 2pm-11pm, Sun. 2pm-10pm)

Sauna Fides 18 Veenkade 20 +31703463903 http://www.saunades.nl (Daily from 1pm-11pm)

ORGANIZATIONS COC Haaglanden 03 Scheveningseveer 7 +31703659090 http://www.cochaaglanden.nl (Wed. - Fri. from 10am-6pm)

Stichting Buddy Netwerk 13 Herengracht 3A +31703649500 http://www.buddynetwerk.nl Stichting Rainbow Den Haag 14 Timorstraat 115 +31703804192 http://www.rainbowdenhaag.nl

01

BARS

(Sun. from 3pm-2am, Mon., Thu., Fri. from 8pm-4am, Sat. from 3pm-4am)

12

07

BARS

(Sun. from 3pm-2am, Tue. - Thu. from 7pm-2am, Fri. - Sat. from 7pm-4am)

16 15

(Thu. from 8pm-10pm)

Embrace Pink 05 Van Hogendorpstraat 55-05 +31135455717 http://www.embracepink.nl (Wednesday from 8pm)

(Daily from noon-midnight)

ONTBREKEN ER NOG ADRESGEGEVENS? MAIL NAAR REDACTIEOUTMEDIA.NL

SAUNA Candy Shop 06 Korvelseweg 215-217 +31135439177

HEB JE ZELF EEN GAYCAFÉ? GA DAN NAAR HTTP://GUIDE.OUTMEDIA.NL/ADMIN/REGISTER


UTRECHT

ARNHEM

GOING UTRECHT / ARNHEM

02

02

01

01

05 05 03

BARS Bodytalk 01 Oudegracht 64 +31302315747 http://www.bodytalk.org (Mon. - Wed. from 4pm-1am, Thu. from 4pm-3am, Fri. from 4pm-4am, Sat. - Sun. 3pm-4am)

Café Kalff 02 Oudegracht 47 +31302310919 http://www.cafekalff.nl

(Fri. from 11pm-4am, Sat. from 11pm-5am)

ORGANIZATIONS COC Midden-Nederland 04 Postbus 117 +31302318841 www.cocmiddennederland.nl

RETAIL

(Sun. from 2pm-1am, Mon. - Wed. from 3pm-1am, Thu. - Fri. from 3pm2am, Sat. from 2pm-2am)

Boekwinkel Savannah Bay 05 Telingstraat 13 +31302314410 http://www.savannahbay.nl

CLUBS

(Mon. from 1pm-6pm, Tue. - Fri. from 10am-6pm, Sat. from 10am-5pm)

club LUX 03 Oudegracht aan de werf 97 +31302232656 http://www.clublux.nl

06

Laced-Up Boutique 06 Korte Jansstraat 8 +31302333266 http://www.laced-up.nl

03

04

(Tue., Wed., Fri., Sat. from 11am-6pm, Thu. from 11am-9pm)

Miranda 07 Amsterdamsestraatweg 425 +31302445030 http://www.miranda.nl Mo-Sa. 10am - 10pm

Sexshop Davy's 08 Amsterdamsestraatweg 197 Mo-Sat. 12pm - 10am.

BARS

+31264423161 www.cocmiddengelderland.nl

Café Colours 01 Jansplein 47 +31268407115 http://www.cafecolours.nl/

RESTAURANTS

(Sun. - Mon. from 4pm-2am, Wed. Thu. from 8pm-1am, Fri. - Sat. from 8pm-3am)

Café Xtra 02 St. Catharinaplaats 10 http://www.cafextra.nl/ (Thu. from 8pm-1am, Fri. from 8pm2am, Sat. from 2pm-2am)

ORGANIZATIONS COC Midden Gelderland (Diverzo) 02 St. Catharinaplaats 10

Café Brasserie Dudok 03 Koningstraat 40 +31263511872 http://www.dudok.nl (Fri., Sat., Mon. from 8am-1am, Sun. from 10am-midnight, Tue.-Thu. from 8am-midnight)

Rose's Lounge 04 Rijnkade 49 +31263519491 http://www.roseslounge.nl (Sun. from noon-midnight, Mon. Wed. from 5pm-midnight, Thu. from 5pm-1am, Fri. - Sat. from 5pm-2am)

RETAIL The Natural Health Company 05 Weverstraat 8 +31264430052 http://www.thnc.nl Mon. 1pm - 6pm, Tue - Wed. 10am - 6pm, Thu. 10am - 9pm, Fri. 10am 6pm, Fri. 10am - 5 pm

SAUNA Sauna Steamworks 06 Roermondsplein 32 +31264423343 http://www.steamworks.nl/ (Sun. - Thu. from noon-1am, Fri. - Sat. from noon-2am)


NR.195 / JUNI 2014 COLOFON

UITGEVER: HOOFDREDACTEUR:

Stichting OUT Media Martijn Tulp

ADJUNCT HOOFDREDACTEUR: VORMGEVER:

Martijn Kamphorst Jeroen de Rooij

MEDEWERKERS:

Naz Taha, Monique Samuel, Ype Driessen e.a.

MET DANK AAN:

Jan-Willem de Bruin/COC, Geert Buytaert, Natalie Siereveld, Kai Jonas, Tim Meijerink, Laurens Eckhart, Elliott Matos e.a.

COVERFOTO: MODEL: CONCEPT: POSTER:

Jasper Rens van Es Niels Springbreak Paz Stammler Photography www.paz-photography.com

REDACTIE: ADRES:

redactie@outmedia.nl Postbus 10482, 1001 EL, Amsterdam tel: 020-788 13 55, fax: 020-7881361 info@outmedia.nl @gaynightmag facebook.com/gaynightmagazine

Gay&Night is a registered trademark. Entire contents copyright 2006-2014. All rights reserved. No part of this paper, including editorial content, photos, artwork or maps may be reproduced without written permission. All rights to letters, art, articles and photographs sent to Gay&Night will be treated as unconditionally assigned for publication, and are subject to editing. The opinions expressed by the columnists, letter writers and commentators are their own and do not necessarily reflect the opinion of the publisher, editors or staff of Gay&Night. While we support the many fine advertisers who make this publication possible, Gay&Night cannot accept any responsibility for advertising claims.


/ UIT

Voetbalschoenen Uit de Kast in Alkmaar beleven aan voetbal. Het festival wordt georganiseerd door homocommunitywebsite Gay.nl. ‘In het voetbal draait het om sport en plezier, niet om geslacht, afkomst of geaardheid’, zegt Kristiaan Schimmel, initiatiefnemer van het toernooi. ‘Voetbal heeft als grootste sport van Nederland een belangrijke maatschappelijke functie, ook in de acceptatie van homoseksualiteit. Met het toernooi willen we vanuit Gay.nl ons steentje bijdragen.’

KNVB

‘Voetbalschoenen Uit de Kast!’ wordt ondersteund door de Nederlandse voetbalbond KNVB. In oktober 2012 heeft de KNVB een actieplan gepresenteerd om homofobie uit het Nederlandse voetbal te bannen. Onder andere voetbalclubs ADO Den Haag en MVV hebben de plannen van de KNVB openlijk gesteund, maar veel clubs hebben zich nog niet over het onderwerp uitgesproken.

Na Amsterdam en Utrecht te hebben aangedaan, strijkt de derde editie van het heterovriendelijke voetbaltoernooi ‘Voetbalschoenen Uit de Kast!’ op 22 juni neer in Alkmaar. ‘Voetbalschoenen Uit de Kast!’ is een voetbaltoernooi waar teams bestaan uit zowel homo’s, hetero’s, jongens als meiden en daarmee wordt het statement gemaakt dat iedereen plezier moet kunnen

Het toernooi wordt op 22 juni georganiseerd op het sportcomplex van Alcmaria Victrix. Wie dit jaar de symbolische aftrap van ‘Voetbalschoenen Uit de Kast!’ gaan verrichten is nog niet bekend. Voorgaande jaren hebben onder andere minister van Sport Edith Schippers, KNVB-voorzitter Michael van Praag en de Amsterdamse politicus Ahmed Baâdoud hun medewerking hieraan verleend.

Teams kunnen zich inschrijven via www.vudk.nl

Mr. Gay Europe 2014: Mooie homo’s met een boodschap Joëts werd vorig jaar tweede tijdens de Mister Gay Vlaanderencompetitie. Tom Goris won die titel en vertegenwoordigde Vlaanderen vervolgens tijdens de Mr. Gay Europe verkiezingen van 2013. De nieuwe Mr. Gay Vlaanderen wordt pas op 28 juni verkozen, dus mag Joëts België vertegenwoordigen in Wenen. De 34-jarige criminoloog uit Gent is een gedreven man met een duidelijke boodschap. Naast zijn vrijwilligerswerk bij Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, geeft hij workshops om meditatie binnen het onderwijs te bevorderen. ‘Door middel van meditatie leert een mens zichzelf kennen en wordt daardoor automatisch toleranter’, meent Joëts. De cliché idealen van de gemiddelde verkiezingsdeelnemer legt hij naast zich neer. ‘Natuurlijk willen we allemaal wereldvrede, maar internationale conflicten moeten we aan wereldleiders overlaten’, vindt Joëts.

Oostenrijk loopt warm voor alweer de tiende editie van de Mr. Gay Europe-competitie. Van 7 tot en met 15 juni zullen de appetijtelijke deelnemers uit verschillende Europese landen in Wenen de strijd met elkaar aangaan om de felbegeerde titel van Mr. Gay Europe in de wacht te slepen. Een van de kanshebbers is de Vlaamse David Joëts.

76

Als hij inderdaad tot Mr. Gay Europe gekroond wordt, hoopt de criminoloog de discriminatie van minderheden te bestrijden door zich op internationale schaal in te zetten voor LHBT-rechten. ‘Spiritualiteit behoort tot een van mijn belangrijkste middelen om discriminatie aan te vechten’, aldus Joëts. Mr. Gay Europe werd voor het eerst georganiseerd in 2005 in Noorwegen. Toen werd de Nederlandse Alexander van Kempen gekroond tot Europese Mr. Gay.


OUT & ABOUT

Column Jens Geerts: Voetbal is voor mietjes! deze homofoob een spreekbuis aanbood en hierdoor zijn populariteit onder beïnvloedbare kijkers liet stijgen, was voor mij een reden om een rode kaart te trekken. Een dag later kreeg ik een gevat antwoord terug: ‘Beste heer Geerts, de VRT is niet verantwoordelijk voor de uitspraken van derden. Er staat tevens een dt-fout in uw mail.’ Twee sterke argumenten die me het zwijgen deden opleggen. Toch blijft de hele façade een slag in het gezicht telkens men beweert dat het voetbal geen homo’s telt. Dat sommigen Ronaldo zelfs als womanizer bestempelen, is niet te bevatten. De diva staat nog sneller op de wachtlijst van de laatste nieuwe Birkin-handtas dan Paris Hilton ‘that’s hot’ kan zeggen.

‘News flash: de fascinatie voor voetbal ontgaat de meeste homo’s. Deze gedachte is niet onbegrijpelijk natuurlijk, want het ballenspel is tegenwoordig eerder een egotrippend machodefilé dan een teamsport waar iedereen welkom is. Ooit adresseerde ik een boze brief aan de VRT. Ik moest zo nodig mijn emoties uiten over het realityprogramma ‘De school van Lukaku’ waarbij de Belgische spits aanvallend zijn afschuw ten opzichte van homoseksuelen uitte. Dat de Vlaamse Radio- en Televisieomroep

Geef mij daarom maar de echte voetbalhelden van deze tijd zoals Gabriël Papanikitas, Anton Hysén en Robbie Rogers: sterke karakters die hun voorkeur voor mannen niet onder stoelen of banken steken terwijl ze nog steeds actief aan hun carrière sleutelen. Eveneens scoren spelers zoals Carl Hoefkens en Evgeniy Levchenko extra punten bij mij door openlijk de homo-emancipatie een duwtje in de rug te willen geven. Want wat zijn we blij dat deze hunks volledig ‘achter’ ons staan. De prestaties van het Belgische en het Nederlands elftal op het WK in Brazilië zullen me een worst wezen. Zolang deze ‘sterretjes’ bang blijven om hun zeepje te laten vallen onder de douche, vind ik er geen bal aan en denk ik: ‘Flikker op met jullie voetbal. Ik kijk wel naar OUTtv!’

Jens presenteert het programma OUTtv Update. Elke werkdag om 21.20 uur op OUTtv.

Sexy Circus Chicos pakt flink uit met deze pride-opener. Zo zijn er maar liefst acht internationale top-dj’s, een nog spectaculairdere show dan normaal, meer hete dansers, gigantische LED-schermen en het grootste party podium dat je ooit hebt aanschouwd. Naast de twee bekende zalen – een House en een Popzaal – is er dit keer ruimte voor een derde zaal met Progressive House. De zaal bevindt zich onder de dansvloer van de hoofdzaal en ‘King of Progressive’-dj Niko Krist zal de boel op stelten zetten. In de andere twee zalen vind je onder meer DJ Superstar Phil Romano (Barcelona), Fabio Luigi (Londen), Leomeo (Parijs) en Sexy-resident Rony Golding (Keulen). House-cultstar Ultra Naté (foto, bekend van o.a. de nummers ‘Free’ en ‘Automatic’) komt exclusief bij Sexy hits van haar nieuwe album Hero Worship brengen.

Op 5 juli aanstaande organiseert Chicos Events de officiële main party tijdens de Keulse Pride. Het thema: Sexy Circus. Naar verwachting gaat het feest meer dan 3000 man trekken. Dat wordt een drukke, gezellige boel dus!

Early Bird-tickets (slechts € 14,-) zijn verkrijgbaar via www.eventqube. de en www.gaygo.eu. Mochten ze onverhoopt al op zijn, dan zijn er presale-kaartjes beschikbaar voor € 20,- de stuk.

Kijk voor meer info op www.sexy-cgn.de

77


Marley (23)

De Single van de Maand van juni is de 23-jarige Marley uit Amsterdam. Hij is Clubmanager

en omschrijft zichzelf als een ondernemend en ambitieus mens.

Waarom ben jij een catch?

Vrienden of familie?

Noem eens een minder positieve eigenschap van jezelf?

Don’t limit your challenge, challenge your limit.

Ik ben een ‘catch’ omdat ik jong, ondernemend én slecht te vangen ben! ;)

Eigenwijs en rommelig in huis.

Wat vind jij belangrijk in een relatie, waar ben je naar op zoek?

Ik zoek een ondernemend persoon die weet wat hij wil en mij kan steunen in wat ik doe. Andersom kan ik voor hem natuurlijk hetzelfde betekenen.

Als je een dier was, welke zou je dan zijn en waarom?

Een beer! Heel erg knuffelbaar, tot hij zijn tanden en klauwen laat zien.

Club of kroeg? Club.

Carrière of gezin?

Op dit moment mijn carrière.

Mijn vrienden zijn mijn familie.

Heb je een lijfspreuk/levensmotto? Wat vind je een afknapper? Een slecht gebit.

Wat doe je het liefst op een luie zondag? De hele dag in bed liggen!

Heb je nog gekke gewoontes?

Hoe laat ik ook ga slapen, ik ontbijt om 8 uur ‘s ochtends en daar zet ik mijn wekker ook voor, of ik blijf er voor wakker.

Wat vind jij van baarden?

Baarden of baardjes? [lacht] Als het je staat, is het onwijs sexy.

Wat vind jij fysiek aantrekkelijk?

Een mooie lach, verzorgd uiterlijk en mooie lippen.


Gay&Night Juni 2014  

In dit nummer alles over jongeren, de beste coming of age films, hiv op je 21ste, een interview met ABBA, de beste ‘faces of Conchita’ én we...

Gay&Night Juni 2014  

In dit nummer alles over jongeren, de beste coming of age films, hiv op je 21ste, een interview met ABBA, de beste ‘faces of Conchita’ én we...