Page 1


BEN JIJ DE PARSHIP SINGLE VAN DE MAAND? MELD JE NU AAN VIA GAY.NL/SINGLEVANDEMAAND

Als Single van de Maand ontvang je een Premium halfjaarabonnement op Parship.nl, een fotoshoot ĂŠn een exclusief interview in Gay&Night Magazine.

De Single van de Maand dingt ook automatisch mee naar de hoofdprijs: een vliegreis met hotelovernachting voor twee personen in Barcelona.


VAN OEGANDA NAAR BEVERWIJK:

‘Ik werd geholpen door mijn oudoom’

INTERVIEW RUSSISCHE ACTIVISTE ANASTASIA:

‘Waarschijnlijk worden onze telefoongesprekken afgeluisterd’

RUPAUL:

‘The show has been able to become more twisted along the way’

MISS MINOGUE: FROM ‘I SHOULD BE SO LUCKY’ TO ‘KISS ME ONCE’

04 What’s Happening

22 The HandiGaypables #4

42 Recensies: muziek/film

08 50 jaar Amstel 54

34 ABBA: 40 jaar na Waterloo

44 Agenda

11 Recept: Rutger Bakt

39 Column Monique Samuel

49 Goings

16 Interview / DeLange en Waylon

40 Cultuurpagina’s

60 Out & About


Draconische antihomowet maakt Oegandese LHBT’s vogelvrij President Yoweri Museveni tekende op 24 februari de omstreden Oegandese antihomowet. COC Nederland spreekt van een ‘draconische wet die LHBT’s in Oeganda vogelvrij maakt.’

Het COC dringt erop aan dat minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) en de Europese Unie elke gelegenheid aangrijpen om bij de Oegandese autoriteiten aan te dringen op intrekking van de wet. Timmermans zou de Oegandese consul op het matje moeten roepen. Ook zou Nederland (financiële) ondersteuning moeten bieden aan de Oegandese LHBTbeweging, opdat die de druk op de Oegandese overheid van binnenuit kan opvoeren. Ten slotte wil het COC dat staatssecretaris Teeven (Asiel) het voor

LHBT’s uit Oeganda eenvoudiger maakt om in Nederland asiel te krijgen. Op 25 februari werd bekend dat Teeven aan die laatste wens gehoor geeft. Minister Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) schortte financiële ondersteuning van Nederland aan de Oegandese overheid op. De antihomowet criminaliseert homoseksualiteit tot in het absurde: aanraking met een homoseksuele intentie kan een levenslange gevangenisstraf opleveren. Ook een moeder die haar homoseksuele kind niet aangeeft, kan rekenen op gevangenisstraf. Het COC organiseerde diverse demonstraties, onder meer op het Amsterdamse Homomonument in november 2012. Toen behandelde het Oegandese parlement de

Training voor politie Kirgizië In februari kregen docenten van de Kirgizische politieacademie voor het eerst een training over mensenrechten van LHBT’s, sekswerkers en druggebruikers. De training werd uitgevoerd door AIDS Foundation East-West (AFEW), waarmee het COC nauw samenwerkt in het project ‘Bridging the Gaps’. Ook lokale partners van het COC werkten aan de cursus mee. De politiedocenten kregen uitleg over de impact die mensenrechtenschendingen hebben op de gezondheid van de slachtoffers. Daarmee werd invulling gegeven aan Politie-instructie 417 van het Kirgizische ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens die richtlijn mag de politie zich ‘niet schuldig maken aan discriminatie, het schenden van de rechten van kwetsbare groepen (…) of in gedrag, woorden of daden hun eer en waardigheid aantasten (…). De politie moet handelen zonder uiting te geven aan negatieve gevoelens en altijd kalm en vredelievend optreden.’

04

TEKST: COC Nederland

‘They say we deserved this’

Kirgizië dankt deze vooruitstrevende richtlijn uit 2009 aan de succesvolle lobby van lokale non-gouvernementele organisaties die zich inzetten voor aidsbestrijding. De lokale organisaties werden daarbij gesteund door o.a. COC Nederland. Hoewel de rechten van sekswerkers en druggebruikers door de Kirgizische politie steeds vaker gerespecteerd worden, geldt dit niet voor homo- en biseksuele mannen. Zij worden worden afgeperst, fysiek, seksueel en psychologisch mishandeld of zelfs arbitrair opgesloten, zo blijkt uit het rapport ‘They say we deserved this’ van Human Rights Watch. Het COC hoopt dat successen die zijn geboekt voor sekswerkers en druggebruikers in de toekomst ook zullen gelden voor LHBT’s.

wet die Museveni nu heeft getekend. Met activisten uit Oeganda tekende het COC verscheidene malen protest tegen de wet aan bij de Verenigde Naties.

Steun de strijd van LHBT’s in Oeganda. Kijk op www.coc.nl/pridefonds.


What’s Happening

Grote behoefte aan regeling meerouderschap Er bestaat bij veel ‘roze’ gezinnen behoefte aan een regeling voor meerouderschap. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders?’ dat op verzoek van het COC tot stand kwam. Kinderen worden steeds vaker opgevoed door een lesbisch paar samen met een homoseksuele man (en zijn partner). Volgens de wet mag een kind echter niet meer dan twee ouders hebben. Daarom drong het COC bij de politiek aan op een wettelijke regeling voor meerouderschap. Dat pleidooi werd ondersteund door GroenLinks, D66 en de VVD en leidde er toe dat staatssecretaris Teeven (Justitie) opdracht gaf voor het onderzoek dat nu is verschenen.

De meeste roze gezinnen vinden dat het ouderlijk gezag aan alle betrokken volwassenen zou moeten worden toegekend: aan de duomoeders, de biologische vader en de sociale vader. Zestig procent van de roze gezinnen ziet een (grote) discrepantie tussen de huidige rol van de biologische vader in het leven van het kind en feit dat hij geen enkele juridische status heeft. Verder blijkt dat de verhouding tussen de duomoeders en de biologische vader meestal goed tot zeer goed is (in 89 procent van de gevallen). De onderzoekers stellen voor om de optie van meeroudergezag te introduceren, waarbij de betrokkenen kunnen kiezen of de vaders ook daadwerkelijk ouderlijk gezag krijgen. Een alternatief is om de biologische

Lijsttrekkers bij COC’s Europese verkiezingsdebat Tal van lijsttrekkers doen mee aan het Europese verkiezingsdebat van COC Nederland op zaterdagmiddag 12 april in Trouw Amsterdam. De Europese Parlementsverkiezingen vinden plaats op donderdag 22 mei.

Aan het verkiezingsdebat doen de lijsttrekkers mee van onder meer de PvdA (Paul Tang), VVD (Hans van Baalen), D66 (Sophie in ’t Veld) en SP (Dennis de Jong). Namens GroenLinks spreekt Judith Sargentini (nummer 2 op de lijst). Ook van andere partijen zijn woordvoerders uitgenodigd. Onder leiding van Anouschka Laheij gaan de lijsttrekkers in debat over Europese kwesties die voor lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders (LHBT’s) van belang zijn. Moeten huwelijken tussen paren van gelijk geslacht bijvoorbeeld in de hele Unie erkend worden? Mogen landen die LHBTrechten schenden tot de EU toetreden? Moet de EU een emancipatiebeleid en meer antidiscriminatieregels voor LHBT’s opstellen? Mogen Nederlandse partijen in het Europese parlement samenwerken met

partijen die afwijzend tegenover LHBT’s staan? Het verkiezingsdebat is gratis toegankelijk. Aangezien er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, raden we je aan om tijdig aanwezig te zijn.

COC’s Europese Verkiezingsdebat

Datum: zaterdag 12 april 2014 Tijd: 15:00 – 17:30 uur (14.30 uur zaal open) Locatie: Trouw Amsterdam, Wibautstraat 127 Amsterdam

Meer informatie: www.coc.nl

vader een beperkte vorm van ouderlijk gezag te geven, waardoor hij in elk geval kan meebeslissen over belangrijke keuzes in het leven van het kind. Het onderzoek is door de staatsecretaris doorgestuurd naar de Staatscommissie herijking ouderschap, die zich de komende twee jaar zal buigen over vraagstukken rond het juridisch ouderschap. Het COC dringt er bij de Tweede Kamer op aan dat er al eerder een concreet voorstel komt, bij voorkeur binnen een jaar. In Engeland en Wales kunnen meer dan twee ouders het ouderlijk gezag krijgen. In de Canadese provincie Brits-Columbia trad onlangs een soortgelijke wet in werking.

11 april:

International Day of Silence Het Gay-Straight Alliance Netwerk van het COC doet dit jaar voor het eerst mee met de International Day of Silence. Leerlingen op middelbare scholen gaan een groot deel van de dag hun mond houden uit solidariteit met medeleerlingen die gepest worden. De Day of Silence wordt in de VS sinds 1996 georganiseerd door de GayStraight Alliances daar ter plekke en is inmiddels ook al een vaste dag in het jaar voor scholen in Nieuw-Zeeland, Canada, Singapore, Armenië en sommige delen van Rusland. Driekwart van de homojongeren in Nederland zegt te maken te hebben met pesterijen.

Kijk op www.gaystraightalliance.nl voor meer informatie.

05


Eerste LHBTI-kinderrechtenrapportage voor staatssecretaris Van Rijn

it t

er

Ta

ond

sta

at s

s e cr

e t a ri s M a r tin va n R

ij n

TEKST: COC-Nederland / FOTOGRAFIE: Geert van Tol

en

Staatssecretaris Van Rijn zegde toe dat hij zich gaat inzetten voor expertisebevordering over LHBTI-kinderen in de jeugdhulpverlening. Ook overweegt hij om richtlijnen op dit gebied aan te passen. D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp laat weten dat ze het kabinet gaat vragen om met een standpunt te komen over het hele rapport.

rg

Toezegging

va

Nieuw is dat het COC – naast lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders – ook de situatie van mensen met een intersekse-conditie in het onderzoek heeft betrokken. Intersekse is een parapluterm voor diverse aangeboren condities waarbij de ontwikkeling van de geslachtskenmerken verschilt van de norm. In Nederland is nog vrijwel niets bekend over kinderen met een intersekse-conditie. De aanbeveling aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is om onderzoek naar deze groep te stimuleren en kennis bij instanties te bevorderen.

ker Suzanne

Intersekse-conditie

e

Transgenderkinderen ondervinden problemen omdat zij hun geslachtsregistratie niet kunnen wijzigen. Tachtig procent van hen wil de geslachtsregistratie al vóór hun zestiende kunnen wijzigen. De rapportage beveelt aan dat het ministerie van Justitie luistert naar deze wens. Het afschaffen van de categorie geslacht in officiële documenten zou transgenderkinderen veel stress besparen, aldus het rapport.

e r zo e

Erken geslachtsidentiteit transgenderkinderen

nb

06

or z

sse

‘De school is de plek waar het meeste te winnen valt om het welzijn van LHBTIkinderen en jongeren te verbeteren’, aldus de rapportage. Maar liefst 91 procent van de LHBTI-jongeren die open zijn over hun seksuele gerichtheid krijgt hier negatieve reacties op. Het ministerie van Onderwijs doet reeds het nodige om de situatie van LHBTI-jongeren op school te verbeteren. De rapportage beveelt aan om ook op

- vo

nR o

‘Homo’ meest gebruikte scheldwoord op school

CO C

e, ek

De suïcidecijfers onder LHBT-jongeren liggen ongeveer vier tot vijf keer hoger dan onder heteroseksuele jongeren, aldus eerder onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat in de rapportage wordt aangehaald. In onder andere de jeugdzorg, het welzijnswerk en de geestelijke gezondheidszorg bestaat een ‘blinde vlek’ als het gaat om LHBTI-jongeren. Het COC pleit op basis van het onderzoek voor een ‘roze bril’ voor de jeugdhulpverlening: de regering zou kennis en expertise over LHBTI-kinderen moeten stimuleren.

Kijk voor meer informatie op www.coc.nl.

In

Roze bril voor de jeugdzorg

Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.

a

Volgens COC-voorzitter Tanja Ineke valt er in Nederland nog ‘een wereld te winnen’ als het gaat om de rechten van LHBT-kinderen en kinderen met een intersekse-conditie. Het COC-rapport brengt daarvan de knelpunten in kaart. Onderzoeker Suzanne van Rossenberg nam daarbij het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind als uitgangspunt. Het onderzoek bestrijkt een breed terrein, van onderwijs en welzijn tot gezondheidszorg.

alle docentenopleidingen voor basis- en voortgezet onderwijs voorlichting over seksuele diversiteit, genderdiversiteit en intersekse-condities verplicht te stellen. Volgens het onderzoek is ‘homo’ het meest gebruikte scheldwoord op school. Het rapport vraagt het ministerie om beleid tegen dit verbale geweld te formuleren. Ook moet het ministerie zich inzetten voor lesmateriaal waarin LHBTI’s voorkomen. Het is belangrijk dat er op elke school een vertrouwenspersoon is met kennis over LHBTI-onderwerpen.

nj

COC Nederland presenteerde op 18 februari het eerste rapport óóit over de rechten van LHBTIkinderen in Nederland. Het rapport werd aangeboden aan staatssecretaris Martin van Rijn (Jeugdbeleid) en bevat aanbevelingen voor verbetering van LHBTIkinderrechten in onder meer de jeugdzorg en het onderwijs.

Landelijke bijeenkomst Roze Netwerk Zorg en Welzijn De initiatiefgroep Roze Netwerk Zorg en Welzijn nodigt alle professionals die bijdragen aan zorg en welzijn van lesbo’s, homo’s, bi’s en transgenders uit voor de eerste landelijke bijeenkomst Roze Netwerk Zorg en Welzijn. Wanneer: donderdag 3 april 2014, 14.00

uur inloop, 14.30 uur start programma en vanaf 17.00 uur netwerkborrel Waar: Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht (030 231 03 77 / www.kargadoor.nl)

Aanmelden bij: Herman Boers (rozenetwerk@gmail.com)


Amstel 54 TEKST: Naz Taha / BEELD: Johan van Walsem

Komend najaar bestaat Amstel 54 vijftig jaar. Het bruisende horecabedrijf is een van de bekendste gaybars die Amsterdam rijk is. De zaak, gevestigd op de hoek van de Halvemaansteeg aan de Amstel, opende in oktober 1964 haar deuren onder leiding van Adje van Besouw (onder de naam Amstel Taveerne). In 1967 werd de zaak overgenomen door Frans Meulenberg, die de tent samen met zijn partner Valy Pintiuc tot een groot succes maakte. In 2007 overleed Meulenberg op zestigjarige leeftijd aan de gevolgen van kanker en sindsdien is Pintiuc de eigenaar. ‘Ik heb destijds al het personeel ontslagen en ben met een frisse lei begonnen.’ 08

Pintiuc is geboren in Roemenië, maar woont inmiddels al zo’n zestien jaar in Nederland. ‘Ik heb veel modellenwerk gedaan vroeger en ben in die periode helemaal verliefd geworden op Nederland.’ Ik heb begrepen dat je niet alleen eigenaar bent van Amstel 54? Dat klopt. Ik run ook een bed & breakfast en ben medecoördinator van het Amstel Podium [o.a. te bezoeken tijdens de Amsterdam Gay Pride – red.]. Verder ben ik lid van de horecacommissie ondernemers Rembrandtplein, ik ben een echte duizendpoot!

Sinds 2007 run je Amstel 54 alleen. Hoe heb je de periode na je partners overlijden ervaren? De eerste twee jaar verliepen erg moeizaam. In 2009 overwoog ik zelfs de zaak te verkopen. Ik had veel verdriet van de dood van Frans en soms voelde het alsof ik er alleen voor stond. Uiteindelijk besloot ik tijdens een lange vakantie dat ik het toch door moest zetten. Ik heb het jaar erop al het personeel ontslagen en ben helemaal opnieuw begonnen. Rond diezelfde tijd ontmoette ik mijn huidige partner Jorge. Hij is een enorme steun geweest en hij is ook nu nog nauw betrokken bij Amstel 54.

Waarom ontsloeg je het personeel destijds? Ik kwam er na die cruciale vakantie achter dat ze niet dezelfde visie hadden als ik. De tent werd bijvoorbeeld op willekeurige momenten gesloten voor personeelsfeesten. Vooral toen ik op vakantie was. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Met mijn huidige team gaat het uitstekend. De zaak loopt erg goed en alle neuzen wijzen dezelfde kant op. Ik ben erg trots op ons team.

Wie wordt er nou niet blij van een avondje Imca Marina? Amstel 54 doneert jaarlijks kerstpakketten aan het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Kun je daar meer over vertellen? Ik ben ermee begonnen na Frans’ overlijden. Hij is voor zijn dood wekenlang opgenomen geweest in het Antoni van Leeuwenhoek. Tijdens zijn periode in het ziekenhuis was er weinig ruimte voor positieve dingen. Logisch, iedereen is bezig met het ziekteproces, maar het is denk ik ook belangrijk om af en toe stil te staan bij fijne dingen. Dat geldt vooral


Interview / Valy Pintiuc

50 jaar Geer, glitter en gezelligheid

voor Kerst, dus besloot ik in 2008 mijn best te doen om patiënten van het ziekenhuis een kerstgevoel te bezorgen. Wat begon als een klein gebaar – elke patiënt kreeg een klein cadeautje – is uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie. Het zijn geen kleine cadeaus meer, maar flinke kerstpakketten en we ontvangen veel steun van het Amstel Podium. Het doet mij zo goed dat ik mensen op deze manier even hun ziekte kan doen vergeten, al is het maar voor vijf minuten.

Mijn personeel weet dat ze alles kunnen zeggen, maar dat ik zelf ook heel direct ben! Hoe zou je huidige personeel jou omschrijven denk je? [lacht] Ik denk dat mijn eerlijkheid een van mijn belangrijkste eigenschappen is. Ze weten dat ze alles kunnen zeggen, maar dat ik zelf ook heel direct ben.

Vroeger stond de Amstel Taveerne bekend om de wekelijkse Hollandse Avond; we hebben gehoord dat deze weer terug is onder de naam Ode aan de Amstel, waarom besloot je de Hollandse avond weer in het leven te roepen? Wie wordt er nou niet blij van een avondje Gerard Joling of Imca Marina? We merken dat Nederlandstalige muziek erg populair is onder onze gasten en we dragen het Hollandse oeuvre een warm hart toe. Met Koningsnacht hebben we zelfs een extra grote Hollandse avond. De Ode aan de Amstel XL-editie. Op Koningsdag pakken we natuurlijk ook flink uit, al wordt dat meer een mix van allerlei genres en artiesten.

Heb je nog bijzondere toekomstplannen met de bar? Ik zou heel graag ons terras uitbreiden aan de overkant, maar daar ben ik nog mee bezig. Verder hoop ik in de toekomst langer open te zijn, liefst elke dag vanaf twee uur ‘s middags. Ook gaan we in de lente en zomer grote feesten organiseren.

Meer informatie over Amstel 54 en alle evenementen vind je op hun Facebookpagina.

Wat is de kracht van Amstel 54? Amstel 54 is voor iedereen. De tent loopt zo goed omdat we er niet alleen voor homo’s zijn: iedereen is welkom en we hebben ook altijd een mengelmoes van publiek. We variëren erg met thema’s om aan ieders wensen tegemoet te komen. Zo is er naast de Hollandse avond elk weekend de DOOZY Party, een feest met veel glitters en professionele dansers. Zondag is meestal het populairst, dan nodigen we altijd drags uit. Dat zijn echte publiekstrekkers.

09


Rutger Bakt

RUTGER BAKT! Heel Holland was vorig jaar in de ban van Heel Holland Bakt, het zoete zusje van Masterchef, waarin tien Nederlandse hobbybakkers de strijd met elkaar aangingen. Onweerstaanbaar charismatische verpleger Rutger van den Broek (27) bewees ‘het toefje slagroom op de taart’ te zijn en werd de glansrijke winnaar. Begin april verschijnt zijn eerste bakboek Rutger Bakt, met 70 recepten – van cakes en koekjes tot brood en taarten – die jij samen met je date/moeder en een goede handmixer in elkaar kunt draaien. Gay&Night mocht vast één recept uitzoeken om jullie lekker mee te maken en toen konden we niet om deze gezellige driehoekjes heen: snel (mits je het deeg van tevoren klaarmaakt), makkelijk en voordelig te bereiden, plus: met brie én ontbijtspek! De ultieme manier om indruk te maken op je date. R EC EP T: RU TG ER VA N D EN B RO EK / BEEL D: H A RO L D PEREI R A

MINI-DRIEHOEKJES MET SPEK EN BRIE VOOR 40 MINI-DRIEHOEK JES

WIN!

‘Dat eenvoud enorm lekker kan zijn bewijst dit recept bij uitstek. Met slechts weinig ingrediënten maak je een van mijn favoriete hartige hapjes.’

INGREDIËNTEN

voor het deeg 125 gr bloem 70 ml water 2,5 gr zout 25 gr boter, op kamertemperatuur In samenwerking met uitgeverij Carrera mag Gay&Night 2 exemplaren van dit ovenheerlijke bakboek verloten (t.w.v. € 25,-). Kans maken? Stuur een e-mail aan win@outmedia.nl o.v.v. je naam en adresgegevens.

100 gr boter om te toeren 300 gr brie 20 plakjes ontbijtspek

VERDER NODIG 1 ei, losgeklopt

Kneed de ingrediënten voor het deeg kort tot een samenhangende bal. Verpak het deeg in plasticfolie en laat het 30 minuten rusten in de koelkast. Leg de toerboter tussen twee stukken plasticfolie en rol het stuk boter plat. Zorg ervoor dat het een plat vierkant wordt van ongeveer 1cm dik en leg het in de koelkast. Druk de bal leeg op een licht bebloemd aanrecht iets plat en rol er 4 punten van. Plaats de plak boter in het midden en sla de vier punten deeg er zo overheen dat de boter bedekt is. Rol de plak dan langwerpig uit tot het drie keer zo lang is als dat het breed is en vouw de plak in drieën. Draai de plak een kwartslag en rol het nu in de andere richting uit, tot weer drie keer zijn lengte. Vouw ook dit stuk deeg weer in drieën. Laat het deeg minimaal 30 minuten rusten in de koelkast, verpakt in plasticfolie. Herhaal stap 5 tot en met 7 nog twee keer, met 30 minuten rusttijd tussendoor. Het deeg moet daarna ook weer minimaal 30 minuten in de koelkast rusten voordat je het uiteindelijk gaat verwerken. Rol het bladerdeeg uit tot een lap van 35 bij 28 centimeter en snijd daar vierkantjes van 7 bij 7 centimeter uit. Halveer de vierkantjes, diagonaal, zodat je driehoekjes krijgt. Halveer de plakjes spek en maak blokjes brie van ongeveer 1,5 centimeter. Omwikkel de blokjes brie met het spek. Leg deze op het midden van een driehoekje bladerdeeg en bestrijk de randjes van het deeg met wat losgeklopt ei. Vouw het bladerdeeg dicht als een envelopje, zodat er geen spek meer te zien is. Duw de randjes goed dicht. Leg de pakketjes op een met bakpapier beklede bakplaat en laat ze 30 minuten rusten. Verwarm de oven intussen voor op 200 °C. Bestrijk de hapjes met het overige losgeklopte ei en bak ze in 20 tot 25 minuten goudbruin. Misschien lekken de pakketjes wat tijdens het bakken, maar schrik daar niet van. Laat ze afkoelen op een rooster en serveer ze lauwwarm.

11


No place like home Van Oeganda naar Goes TEKST: Martijn Kamphorst / BEELD: Jeroen de Rooij

Ongeveer tweeÍnhalf jaar geleden verhuisde Joseph Sango (35) noodgedwongen van Oeganda naar Nederland. Wonend bij een Oegandese Nederlander, die niets afweet van zijn seksuele gerichtheid, wacht hij het oordeel van de rechter af. Zal hij wel of niet terug moeten naar zijn thuisland, waar het onlangs stra�baar is geworden om homoseksueel te zijn? 12


Interview / Joseph Sango

In juli 2012 is Joseph naar Nederland verhuisd. ‘Ik had zeer grote problemen en kon onmogelijk in Oeganda blijven. Als je in Oeganda homo bent, moet je in de kast blijven. Je kunt er niet open over zijn, je kunt niet van het leven genieten zoals andere mensen dat doen. Als je zonder problemen door het leven wilt gaan, zal je je koest moeten houden. Maar ik denk dat iedereen op een gegeven moment tot een punt komt waarop je jezelf niet langer kunt of wilt verstoppen. Ik had een relatie met een Poolse collega van me, een goede vriend. Ik heb nooit gevoelens gehad voor dames, maar met de tijd werd ik gedwongen om een vrouw te vinden. Mijn moeder en vader zijn op jonge leeftijd overleden, dus ik ben opgevoed door mijn grootmoeder. Ik kon haar nooit vertellen hoe de vork in de steel zat, dus moest ik mijn seksuele gerichtheid verbergen. Ik leidde een dubbelleven. Op een dag betrapte mijn vrouw me toen ik met mijn vriend stond te zoenen. We moesten heel snel vluchten. We zijn gelijk in een auto gesprongen, maar we werden achtervolgd en er werden foto’s van ons gemaakt. Ik was goed bevriend met mijn oudoom. Ik heb het probleem met hem besproken en hij heeft me ontzettend geholpen.’

‘Ik was nooit buiten Oeganda geweest voordat ik naar Nederland vluchtte’ Joseph moest een groot deel van zijn eigendommen verkopen om genoeg geld te verzamelen om het land te ontvluchten. Zijn oudoom bracht hem vervolgens in contact met iemand die verblijfsdocumenten voor hem regelde en die hem het land uit hielp. ‘Nadat we aankwamen op Schiphol hebben we een trein naar Rotterdam gepakt en eenmaal daar aangekomen heeft die man wat eten en drinken voor me gehaald en me achtergelaten. “Je bent nu veilig, ga op zoek naar de politie, zij helpen je verder”, zei hij. Uiteindelijk heeft iemand me gelukkig naar het politiebureau geleid. De politie liet me op het bureau

overnachten, ze waren erg zorgzaam. De dag erop hebben ze me een treinticket gegeven, naar het station gebracht en naar het kantoor van Vluchtelingenwerk Nederland in Goes verwezen.’ Toen Joseph in Nederland aankwam was hij in eerste instantie doodsbang om openlijk zijn verhaal te vertellen aan de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). ‘Daarom weigerden ze me in eerste instantie een verblijfsvergunning te geven. De man die me naar Nederland had geëscorteerd had ook al mijn documenten weer ingenomen toen hij me achterliet op Rotterdam Centraal. Dat maakte de situatie er niet makkelijker op. Ik moest de IND uitleggen dat ik op dat punt nauwelijks snapte wat een paspoort precies was en dat ik het ding niet eens zelf had aangevraagd. Ik was nooit buiten Oeganda geweest voordat ik naar Nederland vluchtte. Ik was bang ze te vertellen dat ik homo was, omdat ik geen idee had hoe de situatie hier was. Tot ik op een dag wat beelden zag op tv van de gaypride in Amsterdam. Toen heb ik het gelijk aan mijn advocaat verteld en heeft hij voor mij een procedure geregeld om het alsnog aan de IND te vertellen. Ze vonden het vreemd dat ik ze het niet gelijk verteld had en dus werd mijn zaak weer afgewezen. Mijn advocaat is toen in hoger beroep gegaan en uiteindelijk heeft de rechter besloten dat er gewacht moet worden op de Europese beslissing over deze kwestie. Tot die tijd mag ik niet terug worden gestuurd. Ik wacht nu geduldig tot er een besluit wordt genomen.’

‘Als iemand op straat roept: “Hé, daar loopt een homo”, is de kans groot dat je dood bent voordat je in een politieauto zit’

Wil jij een steentje bijdragen aan het ondersteunen van Oegandese LHBT’s?

meer dan 20 jaar. Ga voor meer informatie en het doen van een gift naar:

Hivos steunt dappere activisten bij hun strijd voor gelijke rechten. Op alle mogelijke manieren, al

www.hivos.nl/homorechten 13


Interview / Joseph Sango

Nadat Oegandese president Yoweri Museveni de antihomowet ondertekende, klonken er internationaal direct geluiden over het bevriezen van de ontwikkelingshulp. Hoewel Joseph het geenszins eens is met de gang van zaken in Oeganda, denkt hij niet dat dat de oplossing voor het probleem is. ‘Ik weet niet waarom Oegandezen zo’n groot probleem met homo’s hebben, misschien moet er meer voorlichting worden verricht. Toch denk ik dat het nodig is om ook met deze mensen te sympathiseren, al ben ik het niet eens met hun mening. Ik houd niet alleen van homo’s, ik houd van alle mensen. Als de ontwikkelingshulp wordt bevroren, gaan daar heel veel Oegandezen onder leiden. De belasting zal omhoog gaan en met name de armere lagen van de samenleving zullen nog meer moeten inleveren. Ik ben bang dat zij de verslechterende situatie in de schoenen van “de homo’s” zullen schuiven. Ze zullen waarschijnlijk concluderen: “Deze situatie hebben we te danken aan de homo’s”. Er zijn betere manieren om dit probleem aan te pakken. De mensen die betrokken zijn geweest bij het maken en doorvoeren van de wet, zou bijvoorbeeld een internationaal reisverbod opgelegd kunnen worden. Veel van hen hebben namelijk investeringen in buitenlandse bedrijven, en wanneer ze deze bedrijven niet kunnen bereiken, zullen ze zich hopelijk gedwongen voelen om de wet opnieuw onder de loep te nemen en eventueel terug te draaien.’ ‘De situatie is echt heel slecht in Oeganda momenteel. Als mensen er nu achter komen dat je homo bent, kunnen én moeten ze je zelfs direct aangeven bij de politie. Zover ik Oegandezen ken, gaat het ook heel veel niet-LHBT’s in de problemen brengen. Als iemand je niet mag, hoeft hij maar te roepen dat je homo bent en voor je het weet zit je vast, of je nu daadwerkelijk homo bent of niet. Er is weinig bewijs nodig voor een arrestatie. Daarbij neemt een deel van de Oegandese bevolking momenteel het recht in eigen handen. ‘Als iemand op straat roept: “Hé, daar loopt een homo”, is de kans groot dat je dood bent voordat je in een politieauto zit.’

Eind februari interviewde Gay.nl Jay, de leider van Fem Alliance Uganda, een ondergedoken activiste die een schrikbarende inkijk bood in de situatie ter plekke. Nadat schandaalkrant The Red Pepper een lijst publiceerde met de top-200

14

‘Ik voel me af en toe schuldig dat ik hier zit’ Inmiddels voelt Joseph zich in Nederland al iets meer thuis. ‘Ik ben zelfs een keer naar de Gay Pride in Amsterdam geweest, vorig jaar, dat was geweldig. Het was zo mooi om te zien dat diversiteit hier gevierd wordt. Het was voor mij echt een keerpunt. Ik spreek tegenwoordig af met een groep andere Oegandese homo’s die hier wonen, Uganda Gay On Move, heet die groep. We spreken vaak af bij Stichting Secret Garden, maar gaan ook weleens gezamenlijk naar protesten, zoals het protest tijdens de opening van de Olympische Spelen op het Homomonument in februari.’ Joseph woont momenteel bij een Oegandese man en zijn vriendin in Beverwijk. ‘Ik ben bij hem terechtgekomen via een Oegandese vrouw die ik heb leren kennen toen ik net in Nederland was. Deze man weet echter niet dat ik homo ben. Sommige Oegandezen die hier wonen hebben ook erg conservatieve ideeën over homoseksualiteit. Ik ben bang dat als ik het hem vertel, hij me het huis uitzet.’ Uiteindelijk zou Joseph wel graag terug willen keren naar Oeganda. ‘Aan het eind van de dag is er geen plek als thuis. Ik voel me hier oké, maar ik moet veel aan m’n thuisland denken. Ik voel me af en toe ook schuldig dat ik hier zit, omdat er nog zo veel mensen zoals ik vastzitten in Oeganda. Ik zit hier ook niet ontspannen af te wachten, ik voeg me bij mensen die willen vechten voor verbetering.’

homo’s (sommigen met foto) opende een deel van de lokale bevolking een heksenjacht. Het volledige interview is terug te lezen op:

gay.nl/articles/221655/


THE COMMON LINNETS: ‘DE KRACHT ZIT HEM IN DE EENVOUD’ TEKST: Naz Taha / BEELD: Paul Bellaart

Half maart was de eerste liveversie van ‘Calm After the Storm’ te horen in De Wereld Draait Door. Een dag erna was de Songfestivalbijdrage van Waylon en Ilse DeLange, AKA The Common Linnets, voor het eerst in officiële uitvoering te horen op Radio 2. Gay&Night sprak het duo na de uitzending over de kracht van hun single, de concurrentie en alle kritiek.

V

eel mensen bestempelden het countrynummer als ‘saai’ en ‘gewoontjes’ na de uitzending van De Wereld Draait Door. De officiële versie, te horen tijdens het radioprogramma Gouden Uren, kwam beter uit de verf. Volgens DeLange is het origineel een stuk dynamischer dan gisteren te horen was. ‘We kozen tijdens de vertoning in De Wereld Draait Door voor een rustigere variant’, verklaart DeLange. Uit 28 nummers werd uiteindelijk gekozen voor ‘Calm After The Storm’. De countryballad is volgens het duo sterk door zijn eenvoud. DeLange: ‘Dit wordt tijdens het Songfestival een mooi rustmoment. We willen weinig licht en geen hysterie, zodat de focus volledig op het nummer ligt.’

16

‘De kracht van dit lied zit hem in zijn eenvoud’, vult Waylon aan. Over alle kritiek op het nummer zegt de zanger: ‘Iedereen mag zijn of haar mening delen natuurlijk, maar gisteren vroeg iemand: “Wat heeft Nederland met countrymuziek?” Mijn antwoord is: dít heeft Nederland met country!’ Less is more is dus duidelijk het motto. Ook qua act zal dit zo zijn. DeLange: ‘We blijven zo dicht mogelijk bij onszelf, geen toeters en bellen.’ Waylon meent dat The Common Linnets geen tactiek hebben: ‘Het is niet zo dat we uit tactische overwegingen dit lied hebben uitgekozen. We gaan gewoon doen waar we goed in zijn en wat voor ons oprecht voelt.’

Met andere inzendingen houden de twee zich vooralsnog niet bezig. Beiden beginnen ze te lachen wanneer ik ze vraag naar hun grootste concurrent. ‘We hebben echt geen idee’, klinkt het in koor. ‘Het enige wat ik ervan gezien heb waren de fragmenten tijdens De Wereld Draait Door gisteren’, verklaart Waylon. ‘Het is ook niet zo dat we iets aan onze performance gaan veranderen op basis van andere inzendingen. Wij doen wat we doen en dat kunnen we niet beter’, vertelt de zanger. DeLange: ‘Maar nu het steeds dichterbij komt ben ik wel benieuwd hoor!’ Meer lezen over de diverse internationale songfestivalinzendingen? Volg dan de column van Songfestivalfanaticus Martijn Tulp op Gay.n: http://www.gay.nl/articles/esf2014/.


Sotsji na de Spelen

De duurste doofpot van 2014 TEKST: Martijn Kamphorst / BEELD: Jeroen de Rooij

18


Juni vorig jaar ondertekende president Poetin, ondanks alle protestgeluiden, de Russische antihomopropagandawet, waarmee het stra�baar is geworden propaganda te maken voor ‘niet-traditionele’ seksuele relaties. De Olympische Spelen in Sotsji leken een uitstekend platform voor mensenrechtenstrijders, opinieleiders, regeringsleiders en activisten om hun stem te laten horen. Internationaal werd er in de aanloop naar de Spelen breeduit media-aandacht geschonken aan de verslechterende situatie van Russische LHBT’s, maar toen de Spelen eenmaal van start gingen, bleef het ineens angstvallig stil. De focus van het leeuwendeel van de media verschoof, logischerwijs, naar de sporters en hun prestaties en afgezien van een enkel protestgeluid hoorden we niet veel meer over mensenrechten. Verliep het dan echt allemaal zo geruisloos? Anastasia Smirnova, een coördinerende kracht binnen de Russische LHBT-beweging, vertelt Gay&Night over de daadwerkelijke situatie tijdens de Spelen: ‘Elke vorm van provocatie leek in de kiem te worden gesmoord.’ Jij bevond je in Sint-Petersburg tijdens de Spelen Kun je ons wat meer vertellen over de sfeer tijdens de Spelen? Waren er veel incidenten?

Ik denk dat het meest illustratieve voorval plaatsvond tijdens de openingsceremonie, op 7 februari. Op die dag waren er enkele straatdemonstraties en enkele grotere protesten. Niet alleen in Sint-Petersburg, maar door het hele land. Een hoop mensen werden aangehouden op de eerste dag van de Spelen. In enkele gevallen was er sprake van een ‘grijs gebied’ en werden mensen aangehouden op grond van het overtreden van de wet omtrent ongeautoriseerde openbare bijeenkomsten. Maar in andere gevallen waren de aanhoudingen volledig onwettig. Sommige activisten, LHBT-activisten, werden op zeer brute wijze aangehouden en mishandeld door de politie. Ik ben zelf aangehouden op de dag van de openingsceremonie in Sint-Petersburg, samen met drie vrienden van me. Wij werden afgevoerd door de politie, simpelweg omdat we een foto probeerden te maken met een banier waarop het zesde artikel van het Olympisch Handvest stond afgebeeld [het non-discriminatiebeginsel – red.]. Er waren geen mensen in de buurt en de politie kwam drie minuten na ons aan. Dit is erg alarmerend, want het betekent dat activisten zeer nauwlettend in de gaten worden gehouden en dat waarschijnlijk zelfs onze telefoongesprekken worden afgeluisterd. Ik kan me niet voorstellen hoe de politie anders zo snel ter plaatse kon zijn. Het beeld werd gewekt dat de Russische autoriteiten zich tijdens de Spelen op hun opperbest gedroegen en het evenement niet probeerde te bederven met schandalige incidenten. Maar dat was zeker niet het geval. Elke vorm van provocatie leek in de kiem te worden gesmoord. Het woord provocatie werd ook vrij vaak gebruikt door de autoriteiten, bijvoorbeeld door de politieagenten die ons arresteerden. Elke vorm van vrijheid van meningsuiting, ongeacht het onderwerp, werd bestempeld als provocatie. Later tijdens de Spelen hadden we een guerrilla-actie in de planning staan, maar we werden aangehouden voordat we de kans hadden om deze actie tot uitvoering te brengen. De autoriteiten hebben duidelijk op grote schaal getracht elke vorm van publieke meningsuiting volledig te belemmeren. Het enge is dat een hoop deskundigen van mening zijn dat dit

Sotsji na de Spelen

‘veiligheidsregime’, zoals de overheid het noemt, slechts getest werd tijdens de Spelen en dat dit beleid mogelijkerwijs op korte termijn over het hele land wordt uitgerold. Het lijkt er inderdaad op dat deze deskundigen gelijk hebben, maar het is nog te vroeg om er conclusies over te trekken. De autoriteiten zijn in ieder geval veel bruter geworden in hun omgang met activisten en massademonstraties en in hoe ze omgaan met het autoriseren van straatprotesten; ze keuren namelijk simpelweg géén straatprotesten meer goed.

Denk je dat Poetin blij is met hoe de Spelen uiteindelijk zijn verlopen?

Ja, ik denk van wel. Er was namelijk niet zoveel kritiek op de mensenrechtensituatie tijdens de Spelen. Ik zeg niet dat het wijs of eerlijk of juist zou zijn om de aandacht af te leiden van de sporters, maar ik vind het bijna een misdaad om de algemene situatie te negeren. Helaas is dat echter precies wat er gebeurd is, ondanks de inspanningen van mensenrechtenstrijders, ondanks de inspanningen van ‘vriendelijke’ en ‘bedachtzame’ media. Ik weet niet hoe het komt, maar er waren zoveel restricties, dat het erop leek dat een hoop mensen zich tijdens hun verblijf niet genoodzaakt voelden ofwel bang waren om actie te ondernemen. Geen van de atleten heeft een statement gemaakt, wat op zich redelijk begrijpelijk is, maar er waren ook geen statements van de delegaties die verschillende landen stuurden. En er waren geen statements van opinieleiders die de Spelen bijwoonden. Er waren nergens simpele tekenen van solidariteit te bespeuren met Russische mensenrechtenstrijders. Alles en iedereen in de publieke sfeer was voornamelijk lovend over de Spelen. Er waren zelfs een paar homoseksuele atleten die de Spelen prezen. Als ik het me goed herinner, was er een lesbische Oostenrijkse atlete die zei dat alle negatieve pers over de antipropagandawet veel geschreeuw om niets was. Er verschenen wel een hoop foto’s op Twitter van journalisten die klaagden over kamers die nog niet gereed waren bij aankomst [zie #SochiProblems op Twitter – red.], maar die berichten beïnvloeden niets, die blijven niet hangen, dit zijn namelijk problemen waar meer steden tijdens het organiseren van de Spelen mee te kampen kregen. Kortom, ik denk dat er zeker sprake is van een overwinning voor de Russische overheid. De Olympische Spelen draaien om nationale trots en deze gang van zaken onderstreept het beleid van de huidige overheid. Veel Russen maken geen onderscheid tussen het ‘moederland’, om een zeer patriottistische term te gebruiken, en het bestuur van het land, wat in feite twee totaal verschillende dingen zijn. Mensen zijn zich daar echter niet bewust van; ze associëren honderd procent het een met het ander, dus alle lof voor de Spelen staat gelijk aan lof voor de huidige president, de huidige overheid, maar ook: voor het huidige beleid.

Wij interviewden voor de aftrap van de Spelen Nieuw-Zeelandse schaatser Blake Skjellerup. Hij zei – of hij nu mee zou doen of niet – wel degelijk een statement te willen maken, door middel van het dragen van een regenboog-pin. Heb je daar iets van vernomen?

Nee, ik denk niet dat dat gebeurd is. Ik heb in ieder geval niets vernomen van echt zichtbare statements ter ondersteuning van mensenrechten of LHBT-rechten. En zeker niet van atleten. Er waren een paar gebaren die aandeden als een symbolisch hart onder de riem. Zo was er iemand met regenbooghandschoenen, ik geloof een Nederlandse snowboarder, maar toen haar gevraagd werd naar de handschoenen, zei ze: ‘Sorry, jongens, dat was geen statement’. De verwachtingen waren zo hoog gespannen, dat iedereen symbolische gebaren wilde zien in het minste of geringste. Maar er gebeurde niets. Er was vermoedelijk wel een voormalige Italiaanse minister-president, een transseksuele dame, die in Sotsji rondliep in zeer extravagante, carnavaleske regenboogjurken. Zij is daar naar verluidt twee keer voor aangehouden, maar ik heb niet kunnen achterhalen of deze geruchten klopten.

19


Denk je dat de aanwezigheid van onze koning, koningin, minister-president en minister van Sport een verkeerd signaal heeft afgegeven? Een van Poetins woordvoerders zei dat hij blij was dat Nederland zo’n grote delegatie stuurde en daarmee liet zien dat ze inzagen dat er niets mis is met de antihomowet. Dit statement werd inderdaad ook breed uitgemeten in de Russische media. Het was voor ons als activisten van het begin af aan een moeilijke vraag, omdat er zo veel verschillende factoren speelden. De Spelen hebben wel bewezen dat het erheen gaan en het aangaan van een betekenisvolle dialoog flink gefaald heeft. Niemand die gekomen is, was in staat om een echt betekenisvol gesprek te voeren. De suggestie werd gewekt dat alle aanwezigen de schendingen van de mensenrechten, die nu ongestraft en openlijk plaatsvinden, omarmden en goedkeurden. Natuurlijk was er hoop dat delegaties die toch naar de Spelen gingen in staat waren om een sterk signaal af te geven. Met name in het geval van de Nederlandse delegatie. Ik heb begrepen dat de koning en de koningin neutraal moeten blijven, maar de ministerpresident had wel iets mogen doen, zover ik weet. Er was veel hoop dat, gezien de samenstelling van de delegatie, er iets zou gebeuren. Niet eens specifiek op het gebied van homorechten, want er worden zoveel rechten geschonden momenteel. De publieke opinie wordt op grote schaal onderdrukt; het is niet slechts een LHBT-issue meer. Aan deze hoop en verwachtingen werd echter op geen enkele manier voldaan. Ik denk dat iedereen een wijze les uit deze Spelen moet trekken. Het is nu te laat om te zeggen hoe het beter had gekund, maar het is belangrijk om te realiseren dat zulke grote evenementen, en zeker in het geval van Rusland, zich niet lenen voor een zinvolle conversatie.

Hoe gaat het met het Russian LGBT Network waar jij deel van uitmaakt? Ik vertegenwoordig momenteel een aantal organisaties, waarvan het Russian LGBT Network er een is. Er waren zes organisaties, gesitueerd in verschillende delen van Rusland. Deze groepen kwamen samen voor de Olympische Spelen van start gingen, om de stem van Russische mensenrechtenstrijders te versterken. Er was zoveel aandacht voor de mensenrechtensituatie, dat we een beetje bezorgd waren dat het een verkeerd beeld zou schetsen van de urgentie. De situatie die we hier hebben is niet een noodsituatie, het is iets wat al een paar jaar speelt. Er was ineens zoveel hysterie dat we bang waren dat het de suggestie zou wekken dat tenzij er nú actie werd ondernomen, alles in elkaar zou storten. Zelfs in de meest ideale situatie, wanneer het Internationaal Olympisch Comité zijn beleid had gevolgd op het gebied van mensenrechten, zou het de zaken niet drastisch hebben veranderd. We probeerden gezamenlijk de aandacht te nuanceren en één genuanceerde stem te creëren.

Hebben jullie moeite om jullie werk nog goed uit te voeren sinds het indienen van de wet?

De propagandawet is erg vaag. Het is lastig om een organisatie te ontbinden op basis van de wet, omdat het moeilijk is om aan te tonen dat de organisatie zich bezighoudt met het promoten van ‘niet-traditionele’ seksuele relaties onder minderjarigen. Het meest schadelijke effect dat deze wet en het debat eromheen hebben is dat ze de publieke opinie vormen. Het meest angstaanjagende is dat deze enge wet duidelijk deel uitmaakt van een groter geheel. De wet schept het beeld dat LHBT’s gevaarlijk zijn voor kinderen en voor families, dat we schadelijk zijn voor de hele samenleving. Degenen die tegen deze wet zijn, zijn ‘buitenlandse agenten’, die het fundament van de Russische samenleving willen vernietigen. Het ziet er voor ons niet rooskleurig uit in dit land, zeker gezien de hoeveelheid middelen die de overheid in deze hersenspoeling steekt. Burgers die zelf niet verder nadenken, vatten deze boodschap op als een directe call-to-action om dit soort gedrag te voorkomen en dat resulteert in meer 20

georganiseerde geweldpleging. Ik zeg niet dat er meer aanvallen zijn, want het is nog te vroeg om daar conclusies over te trekken, maar ik zeg wel dat er meer georganiseerde aanvallen plaatsvinden op homoseksuelen. Veel van deze aanvallen blijven ongestraft of onopgemerkt, ondanks het werk van mensenrechtenstrijders.

De week na de Spelen werden in Moskou de Russian Open Games georganiseerd. Zijn deze Spelen naar jouw idee ‘open’ verlopen?

De Open Games werden helaas niet openlijk gehouden. Er was een poging, maar het bleek haast onmogelijk voor de organisatie om zalen te vinden, tenminste, niet wanneer ze open waren over het evenement dat ze wilden organiseren. Je hebt waarschijnlijk gehoord dat de Spelen met zeer krachtige oppositie te maken kregen. Een dag voordat de Open Games zouden beginnen, belden nagenoeg alle sportzalen op om het contract te annuleren. Daarnaast annuleerden nagenoeg alle hotels en hostels die de gasten zouden accommoderen de boekingen een dag van tevoren. De plekken waar nog wel iets georganiseerd werd, werden overvallen door de politie of drugsagenten, onder het mom van bommeldingen en de aanwezigheid van drugs. Het was overduidelijk een grootschalige aanval op de Open Games, waar een hoop middelen, onder andere van de overheid, bij betrokken waren. De Open Games werden nauwlettend in de gaten gehouden. Zo was er bijvoorbeeld een schaatsbaan waar de kunstschaatscompetitie zou worden gehouden, die op de dag zelf annuleerde. Toen zijn de deelnemers naar een reguliere schaatsbaan gegaan en 25 à 30 minuten na aankomst werd de hele schaatsbaan geëvacueerd door de politie, omdat er zogenaamd enkele ‘verdachte figuren’ gespot waren. We kunnen niet met zekerheid zeggen dat de overheid achter deze aanval heeft gezeten, maar zij moet hier in zekere mate bij betrokken zijn geweest. Wie anders heeft er zo veel invloed op kleine, maar ook grote bedrijven. Zelfs het Hilton hotel annuleerde alle boekingen, zonder enige reden of compensatie.

Wat voor stappen zou de EU kunnen ondernemen om de situatie te verbeteren?

In de EU zijn er een hoop mechanismen die een dialoog tussen Rusland en Europa kunnen creëren, maar het lijkt erop dat dit soort conventionele ruimtes zich niet lenen voor het bewerkstelligen van een verandering. Ik denk dat het belangrijk is om deze discussie naar onconventionele ruimtes te tillen, om economische partnerschappen te linken aan de mensenrechtensituatie in het land. Zo kan worden aangetoond dat een land niet een sterke, betrouwbare en efficiënte economische partner kan zijn als haar burgers onderdrukt worden. De samenleving biedt een garantie voor transparantie, niet alleen in termen van mensenrechten, maar ook in termen van corruptie, enzovoorts. Ik denk dat het heel belangrijk is om die dialogen aan elkaar te linken en de discussie over mensenrechten niet alleen in officiële ruimtes te laten plaatsvinden.

Ben je bang dat de situatie in Rusland naburige landen beïnvloedt?

Ja, zeker weten. Oekraïne volgt dezelfde stappen als Rusland en Armenië, Georgië en Wit-Rusland hebben ook al soortgelijke plannen op tafel liggen. Rusland dient als voorbeeld voor andere landen in de voormalige Sovjet-Unie. Wat hier gebeurt kan zich in rap tempo verspreiden naar naburige landen. Het schept ook een precedent. Het laat zien tot op welke hoogte de EU efficiënt kan handelen en kan voorkomen dat landen op grove wijze de mensenrechten schenden.


‘WE ZIJN ER WEL, MAAR WE ZIJN VAAK NIET ZO ZICHTBAAR’ 22


THE HANDIGAYPABLES nr. 04

HET ROLMODEL TEKST: Martijn Kamphorst / BEELD: Johan van Walsem

REGISTERACCOUNTANT JAKKO GELUK (48) IS EEN BEKENDE NAAM IN DE UTRECHTSE GAYSCENE. HIJ IS INMIDDELS ONGEVEER TWINTIG JAAR LID VAN COC MIDDEN-NEDERLAND EN SINDS EIND 2011 IS HIJ ZELFS PENNINGMEESTER. VIJFTIEN JAAR TERUG NAM ZIJN LEVEN EEN DRASTISCHE WENDING. DOOR EEN HERSENINFARCT MET VERLAMDE LINKERARM EN LINKERBEEN TOT GEVOLG BELANDDE HIJ VAN DE EEN OP DE ANDERE DAG IN EEN ROLSTOEL EN KREEG HIJ TE MAKEN MET SPRAAKAPRAXIE. DE ‘DREMPEL’ OM DE GAYSCENE IN TE GAAN WERD LETTERLIJK EN FIGUURLIJK AANZIENLIJK VERHOOGD. 15 JAAR NA HET ONGEVAL ZET JAKKO ZICH IN OM KEIHARD AF TE REKENEN MET EEN AANTAL STERK AANWEZIGE AANNAMES OVER ROLSTOELGEBRUIKERS: ‘IK WIL HEEL GRAAG VAN HET VOOROORDEEL AF DAT MENSEN IN EEN ROLSTOEL GEEN SEKS HEBBEN! NIET ELKE ROLSTOELER IS IMPOTENT.’ Tot de zomer van 1999 was Jakko kerngezond, maar in één klap veranderde zijn hele leven. ‘Ik heb na het infarct een tijd in coma gelegen en een jaar moeten revalideren. Twee à drie jaar na het incident heb ik langzaamaan m’n werk weer opgepakt. Eerst een paar uur per dag, totdat ik weer parttime aan de slag kon. Ik werk nog altijd parttime, bij de Rijksoverheid. Ik heb gelukkig een goede werkgever, de werkplek is volledig op mij aangepast en met de collega’s gaat het ook goed. Voorheen zat ik altijd in de buitendienst en nu heb ik een interne functie gekregen. Ik mag zelfs m’n eigen werktijden bepalen, ook handig!’ Het gesprek met Jakko verloopt aan het begin vrij stroef, totdat ik hem vraag of er een medische reden is dat ik hem af en toe nogal moeilijk kan verstaan. ‘Dat heet spraakdyspraxie’, vertelt hij me. ‘Hier gaat het goed,’ hij wijst naar z’n hoofd, ‘maar het komt er niet goed uit’. Jakko vertraagt zijn woorden iets: ‘Ik - kan -wel - heel - dui-de-lijk pra-ten, maar dat kost me heel veel inspanning. Ik heb na het infarct een tijd helemaal niet kunnen praten. Ik heb een aantal jaren training gehad van een logopedist, maar beter dan dit

gaat het niet worden. In een kroeg is dat natuurlijk af en toe best lastig. Ik waardeer het vooral als mensen eerlijk zijn en duidelijk, daar kan ik tenminste wat mee.’

‘ENKELE VRIENDEN KOSTTE HET TE VEEL MOEITE OM ME TE VERSTAAN’ Toen Jakko langzaamaan weer een beetje de scene inging, kreeg hij wel de nodige afwijzing te verduren. ‘Ik heb altijd veel vrienden gehad in de scene, ook voor mijn infarct, maar enkele van hen kostte het te veel moeite om me te verstaan en die haakten dan op een gegeven moment af. Het is ook niet makkelijk, dat weet ik wel, maar je leert mensen dan wel kennen. Echte vrienden blijven natuurlijk wel en ik heb sinds het infarct een hoop nieuwe mensen leren kennen.’ ‘Ik wil vooral het vooroordeel wegnemen dat mensen in een rolstoel niet goed bij hun hoofd zijn. Soms denken mensen dat ik geestelijk niet in orde ben. Dat komt ook doordat ik moeite heb met spreken natuurlijk. Gelukkig, wanneer mensen me beter leren kennen, krijgen ze wel respect voor me. Zij leren me ook inclusief aandoeningen kennen. Dat maakt wel een hoop verschil.’

‘MIJN VRIEND EN IK HEBBEN AL ACHT JAAR EEN OPEN RELATIE’ Wanneer ik Jakko vraag of hij nog met andere vooroordelen te maken krijgt, antwoordt hij heel resoluut: ‘Dat ik geen seksleven heb’. En een seksleven heeft hij wel degelijk. Op Jakko’s Facebookprofiel staat namelijk duidelijk vermeld dat hij een open relatie heeft. ‘Het is af en toe wat improviseren; ik kan bijvoorbeeld niet zelf het bed inkomen, maar het levert zo nu en dan ook grappige situaties op. Mijn vriend ken ik nu acht jaar en hij is ook ziek. Hij heeft kanker. Hij wordt nog wel behandeld, maar is erg beperkt in zijn energie. Hij ligt vaak moe op bed.’

Mijn vraag of ze samenwonen, beantwoordt hij net zo resoluut als de vorige: ‘Gelukkig niet nee, we hebben een latrelatie. Ik woon nu zo’n 25 jaar zelfstandig en aan samenwonen moet ik echt niet meer denken. Daar ben ik denk ik te eigenzinnig voor. Hij woont aan de andere kant van de stad, kan niet verder, en gemiddeld zie ik hem één keer per week. We hebben vanaf het begin af aan een open relatie. Ik heb hem in de kroeg leren kennen tijdens een avondje drinken. In de Wolkenkrabber [nu café Kalff – red.].’ ‘Het was best lastig om na het infarct het daten en flirten weer op te pakken. Je moet jezelf zijn en goed in je vel zitten en het verliep af en toe redelijk moeizaam. Ik denk dat het wel drie jaar duurde voordat ik weer wat lekkerder in m’n vel zat. Toen ging ik ook weer een beetje uit. Meestal loopt het wel los hoor, maar ik moet veel doorvragen en gesprekken voeren om mensen beter te leren kennen. Ik stel me daar ook heel proactief in op. Daarbij, als mensen er geen zin in hebben, prima. Maar dan steek ik er ook geen moeite meer in.’

‘IK WIL NIET ZIELIG GEVONDEN WORDEN’ ‘Ik word weleens betutteld, maar daar moet ik niets van hebben. Wegwezen. Het gebeurt vaak bij onbekende mensen. Op onbekende plekken. In m’n eigen supermarkt kennen mensen me inmiddels wel. Ik wil niet zielig gevonden worden. Het is niet mijn keus geweest, het is me overkomen en ik maak er het beste van. Ik probeer ook uit te dragen dat je positief in het leven moet staan. Ik vraag me weleens af hoe het is wanneer je met een handicap geboren bent en je opgroeit in een speciale instelling. Dat lijkt me lastig hoor, hoe ga je dan ontdekken of je op hetzelfde geslacht valt of hoe ga je überhaupt je seksualiteit ontdekken? Je komt nauwelijks in aanraking met de buitenwereld en het personeel is er ook niet altijd even behulpzaam in.’ ‘Ik heb een tijdje in een verpleeghuis gezeten voordat mijn aangepaste woning vrijkwam, een maand of acht. Daar heb ik gelijk gezegd: ik ben 23


THE HANDIGAYPABLES nr. 04

homo en m’n vriend komt, dus kijk er niet raar van op als een man mij zoent. Dan ben ik mensen voor. Als ik merkte dat er negatief over me werd gepraat achter m’n rug om, negeerde ik dat gewoon.’

‘ROLMODELLEN ZIJN ERG BELANGRIJK’ ‘Zie jij weleens rolstoelers in de scene?’ vraagt Jakko me ineens. Nu ik er bij stilsta, besef ik dat ik die eigenlijk zelden zie. ‘We zijn er wel, maar we zijn vaak niet zo zichtbaar. Tien procent van de Nederlanders is gehandicapt of chronisch ziek; er valt dus aan te nemen dat dat tevens geldt voor tien procent van de homo’s. Dat is best een hoop. Maar zie je die tien procent in de scene? Nee, echt niet. Ofwel ze zijn er, maar praten er niet over, ofwel ze komen niet de deur uit. Het zou fijn als er meer mensen over naar buiten treden. Rolmodellen zijn erg belangrijk.’ Op dit punt pakt Jakko er een klein boekje bij, Zakboek Homoseksualiteit en Handicap, dat gemaakt is naar aanleiding van een symposium over dit onderwerp, dat hij met een aantal mensen vanuit COC MiddenNederland organiseerde in 2003. ‘Ik had ook een rolmodel toen ik ziek werd: Taco van Welzenis.’ Hij wijst naar een interview in het boekje. ‘Hij is mijn grote voorbeeld. Ik kende hem al uit de scene van voordat ik zelf in een rolstoel belandde. Taco zit in een rolstoel en is zeer actief: hij reist de hele wereld rond, beleeft van alles, gaat uit, rijdt zelfs auto. Hij staat zo positief in het leven!’ Sinds drie jaar is Jakko penningmeester van COC MiddenNederland. Hij is inmiddels al een keer herkozen en zit nu in zijn tweede termijn. ‘Ik vind het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn. Ik had een late coming-out, mede omdat ik in mijn middelbare schooltijd geen homo’s kende. In die tijd was er op mijn school nog geen voorlichting over seksuele diversiteit, zo knap dat tegenwoordig jongeren van de COC voorlichtinggroep naar scholen toe gaan om over hun 24

geaardheid te praten, ik heb enorm veel respect daarvoor. Binnen COC Midden-Nederland hebben we ook een werkgroep ‘Homo en handicap’, voor mensen met allerlei handicaps: spasten, blinden, mensen met vermoeidheidsziekten. Er komen allerlei vragen binnen, bijvoorbeeld waar je uit kunt. Voor mensen van buitenaf lijken sommigen dingen een stuk makkelijker dan ze zijn. Je moet alles van tevoren plannen. Even bellen of mailen of je naar binnen kunt wanneer je uit eten wilt. Wanneer je een trein wilt pakken, moet je van tevoren bellen zodat de NS rekening kan houden met een eventuele vertraging. Gelukkig heb ik al ruim tien jaar m’n eigen aangepaste bus. Ik kan de rolstoel zo de auto inrijden en achter het stuur aanschuiven.’

wel een struikelblok. Het is ongeveer fifty-fifty. De helft klikt gelijk weg, en de andere helft is wel geïntrigeerd en vraagt wat door.’

‘Af en toe beland ik wel in een frustrerende situatie. Een aantal jaar terug was het bijvoorbeeld Roze Zaterdag in Haarlem en ik zou daar met een aantal vrienden heengaan. Een dag van tevoren hield echter ineens mijn rolstoel ermee op en moest ik afbellen. Daar baalde ik echt van. Ik ga vanavond de stad in, dus dan moet ik er overdag voor zorgen dat ik niet te veel rijd, zodat de batterij het redt. Het opladen duurt een hele nacht, het is net een telefoon.’

‘Bij café Kalff, aan de overkant, is er tien jaar geleden door een vorige uitbater een schuin drempeltje gekomen bij de deur, zodat ik daar ook binnen kan komen. Er is helaas wel een verhoging in het café zelf, dus ik kan niet helemaal doorrijden tot aan de bar. Club Ensuite, echter, kom ik bijvoorbeeld helemaal niet in, want dat zit in de kelder. Ik ben weleens naar een PANN-feest geweest, dat ging ook prima. Maar daar ben ik nu een beetje te oud voor. Daar voel ik me niet meer thuis. [lacht]’

‘VOOR VELEN WAS MIJN ROLSTOEL EEN STRUIKELBLOK’ Er heerst al decennia een hardnekkig vooroordeel over homomannen dat ze hoofdzakelijk op uiterlijkheden gericht zijn en helaas is dat iets wat Jakko wel in levenden lijve heeft ervaren. Ook Jakko heeft een profiel aangemaakt op een datingsite. ‘Ik vertel dan niet altijd gelijk dat ik in een rolstoel zit. Ik tast eerst een beetje af hoe mensen reageren. Als ik iemand wat vaker spreek en het naar een afspraakje neigt, dan vertel ik ze over mijn situatie. “Heb je daar problemen mee?” vraag ik dan. Ik doe het altijd voor de eerste date, om te voorkomen dat mensen er dan nog op afknappen. Voor velen is mijn rolstoel

In het ‘reguliere’ uitgaansleven vergaat het Jakko inmiddels een stuk gemakkelijker. ‘Ik kom haast elke week bij de Bodytalk, meestal op zondagavond. Dan zijn er altijd veel bekenden en een hoop 30-plussers. De Bodytalk heeft bij een verbouwing zo’n tien jaar geleden zelfs een extra deur voor mij gemaakt, zodat ik makkelijker naar binnen kan. Het personeel bij de Bodytalk is ook erg behulpzaam, zelf als het druk is. Op dat moment vragen ze andere bezoekers dan of ze een beetje plaats voor me kunnen maken, dat heb je ook niet overal hoor.’

Jakko is inmiddels een tevreden mens. Zijn werk, liefdesleven en sociale leven lopen op rolletjes en veel dromen heeft hij op het moment niet: ‘Ik zit prima op mijn plek. Ik hoop wel dat ik met mijn werk bij het COC en door een interview als dit te geven LHBT’s die zich in een soortgelijke situatie bevinden kan inspireren om opener aanwezig te zijn in de scene. Alleen met openheid, duidelijkheid en voorlichting kan er namelijk een verandering in het straatbeeld worden bereikt.’

IN ‘THE HANDIGAYPABLES’ GAAT GAY&NIGHT IN GESPREK MET LHBT’S MET EEN HANDICAP, EEN VAAK ONDERBELICHTE GROEP. HOE REDDEN ZIJ ZICH IN ‘DE SCENE’, KUNNEN ZE HUN HEIL VINDEN IN HET NACHTLEVEN EN HOE NAVIGEREN ZE HET TOCH AL RUIGE DATINGLANDSCHAP? KEN JIJ OF BEN JIJ EEN LHBT MET EEN HANDICAP DIE GRAAG ZIJN OF HAAR VERHAAL WIL DELEN, STUUR DAN EEN E-MAIL AAN: REDACTIE@ OUTMEDIA.NL O.V.V. ‘HANDIGAYPABLES’.


Sissy that walk What can we say about RuPaul’s Drag Race at this point? It’s probably the best reality show on TV, it has changed the way the audience perceives the art of drag and it has given the gay community enough oneliners to last more than a decade. With season 6 underway and auditions for season 7 already announced, it was about time to catch up with the original drag superstar RuPaul, and ask her exactly how to ‘sissy that walk’. TE X T: MARTIJN TULP PHOTOS: MATHU ANDERSEN

Last time we spoke, season 1 of Drag Race had just started airing in the Netherlands. It’s almost ve years later now. Did you ever expect the show to achieve the level of success that it has?

Hell yeah, of course! I mean, I go into everything thinking ‘this is going to be a great success, people are gonna love it as much as I love it’. Of course, that’s not always the case. But I would never go into something thinking ‘this will never work’. I always think everything is gonna work.

How do you feel the show has grown over the years?

We had to set a precedent in the beginning, set a vernacular for the audience to follow. We started, but now they’re up to speed, and they know the tone, the rhythm of what our voice is. That’s how it’s changed. We’ve been able to become more twisted along the way, which is so much fun. Nobody wants to drag around their slower little brother, you know? Now our little brother is all grown up, and we can take him to all the places that we want to go.

The show has denitely had its effect on drag culture and on the way the mainstream views the art of drag. Is that something you’ve noticed as well?

Oh yeah! Gay culture has always influenced pop culture, but there’s usually been a ten-year gap. It was a slow trickle. But now, because of social media, and because of our show, they get it much faster. It infiltrates the language, fashion, other reality shows. We have a reality show called The Real Housewives here; those women end up behaving and taking on a lot of our language. But that’s true of gay culture throughout history: gay people have always influenced pop culture.

We know there’s been some mutual irting going on with Lady Gaga: she’s been very vocal about being a fan of the show and wanting to be a judge, and you appeared on her holiday special. But she’s

RuPaul on season 6 of Drag Race

26

not listed as a season 6 judge. What’s happening there?

We filmed season 6 way before I appeared on her holiday special. The main reason she hasn’t been on – and we’ve asked her every single season – is scheduling. That’s always a big pain in our necks. Everybody’s working. Our judges are there for a long time. What ends up being on the TV show is only a fragment compared to the amount of time it takes to be there and film it. It’s a huge commitment, and a lot of people don’t have that kind of time.

As host, mentor and judge, which of the staple challenges (like the snatch game, the acting challenge, the sewing challenge, etc.) do you usually look forward to the most?

Oh, I love Snatch Game! I think the Snatch Game really does test the girls’ ability to be quick on their feet. That’s what that challenge is really all about. You get to see what their pop culture references are, and how able they are to riff and be funny on the spot, in a character. It really tests their pop culture history, and their drag history. They’re both closely related. Drag has always been a commentary. Drag mocks things that all culture takes seriously. So it’s important to know what it is you’re mocking, you know?

Which do you think you would have been exceptionally good at, if you were a contestant? All of them! [laughs] That’s why my name is on the credits! I’ve done every single one of those challenges. In fact, all of the challenges are based on what I’ve done in my career. I’ve been doing this for 32 years. If you want longevity – not just in a drag career, but in any career on the planet – you have to be able to adapt. That’s what humans have over any other animals: our adaptability. Especially in show


business. You have to learn how to adapt to different media. Social media, political media – you also have to be a politician. You can’t just say or do everything anymore, because everybody’s got a goddamn camera on their phone. So you have to be very delicate and deliberate in how you approach your image.

How has watching all these contestants over the past six seasons inuenced your own style of drag, or has it?

It really hasn’t influenced me. Right now we’ve released 75 girls into the pop zeitgeist. I’m just more proud of them. They’ve really taken over the night club business. They work in Holland, South Africa, Australia, they’ve performed all around the world. In clubs and bars around the US, you can’t really get a booking unless you’ve been one of my girls. They’ve inspired me in their tenacity. Not necessarily in my style, but just in their ability to prevail.

27


There’s a German version of Drag Race in the works. Are there any other countries that have expressed interest in the format, and how closely involved would you like to be with international versions of the show? I know that they’ve been talking to some other countries that I can’t talk about now. I’d love to be involved. Obviously there are different flavors in different countries that I may not know about, but overall drag is really there to remind the culture to not take itself too seriously. So in that regard it’s all the same. So certain cultural things may be different in other countries, but they’re not that big of a difference.

You’ve just released a new album, how many do you have under your belt now? It’s been ten albums in my career, but this is my best album ever! It’s called Born Naked and I cannot stop listening to it, I swear to god. I had it on in the car driving over here, I fucking love it so much. It was produced by Lucian Piane, he’s my musical soul mate. We get on so well, and our musical tastes are so similar. We love working together. A lot of times we’re just sitting in the studio talking, going to lunch and having fun. And that really shows in the music.

What was the inspiration for the title of your new album?

My creed for these past 32 years has always been “you’re born naked and the rest is drag”. With the inspiration for our songs, we needn’t look further than just what’s there on our show. All of the titles and content of the songs comes from my experience on Drag Race and my experience in life.

Exactly how does one ‘sissy that walk’?

We live in a male dominated culture, especially in America. To sissy that walk is to walk without any of those shackles around your mind. And you don’t care if you are being butch or masculine. You get out there, and you let those bitches have it. You sissy that walk, with all pride and no shame.

Last year you recorded a song with LaToya Jackson, and previewed it on the nale of the last season of Drag Race. It hasn’t appeared on Born Naked, what happened to it?

to have her on the record. In fact, that song, ‘Let The Music Play’, is one of my favorites. I tear up every time I listen to that song, ’cause it’s very special to me.

You’ve had people on the show from Puerto Rico, and there’s a girl from Australia on season 6, even though she now lives in the States. Are you looking for any applications from The Netherlands and Belgium for season 7? Or do we have to wait for our own version of the show? The thing is: it has to do with the government, and papers to be able to work in America. Obviously, Puerto Ricans can work in America, and Courtney Act, who is Australian, has actually got American papers. So that’s really what it is. I’d love to have an international version of the show, but we’d have to get past the government first. It’s a shame! Everybody misses out. It’s the olympics of drag, you know. We’d love to have some girls from The Netherlands and Belgium on the show if we could.

You really like Amsterdam, don’t you?

I just love Amsterdam. The people are so open and lovely, and the culture feels so non-judgemental. Every time I go there I just love it so much. And I love Mayday, who is my buddy. I hope to be back in Amsterdam soon.

You’ve recorded albums, hosted several tv-shows, acted, written books, launched your own clothing and perfume lines – what can we expect from RuPaul in the future? I’m gonna have a baby!

That’s good. Any specic place you’re going to get it from?

[laughs] Oh, I don’t know. I’m always inspired by color, beauty, laughter and joy. So you never know where that next big idea is coming from. And that’s been true throughout my career, it’s never been about the money and the fame. It’s always been about “what is fun? Let’s have some fun!” Life is short, man. Life is so short. I want to do everything. There’s a chocolate bar that’s coming out this month, and there’s a little porcelain maquette doll. I’ve had dolls before, but this is a different kind of thing. There’s always something around the corner.

It’s a really great song! You never know where it might just show up somewhere.

Of course Michelle Visage does appear on the album. Was it hard to get her to sing again? Wasn’t the last time she recorded a song on your ’97 Christmas album? Right. It wasn’t difficult. She has been performing on the road with the Drag Race Battle of the Seasons Tour in the US all year round. She’s been doing songs in that, and she’s ready to get back into it. I’m so happy

28

RuPaul’s Drag Race wordt elke dinsdagavond om 21.30 uur exclusief uitgezonden door OUTtv. Ook benieuwd hoe het achter de schermen gaat? Zap dan niet weg voor RuPaul’s Drag Race Untucked dat direct daarna wordt uitgezonden.


CAN’T GET HER OUT OF OUR HEADS

30


IN 1988, KYLIE MINOGUE RELEASED HER FIRST WORLDWIDE SINGLE ‘THE LOCOMOTION’, AND QUICKLY BECAME AN 80S

1988_

KYLIE

The record that started it all. ‘I Should Be So Lucky’ is a brilliant pop song, and when people say the name Kylie, this song goes hand in hand. As singles go, Kylie’s fans have always had a soft spot for ‘Je Ne Se Pas Pourquoi’ and its longing chorus. HIDDEN GEM: ’Turn It Into Love’. One of Kylie’s greatest skills is to convey melancholy in the pure pop form, and this is one of the earliest, and best examples of it. The chorus is anthemic, and fans often wish she would revisit this classic again, and perhaps even rerecord it. RARITY: ‘Getting Closer’ and ‘Made In Heaven’ are fun early b-sides, though hardly essential.

1989_

ENJOY YOURSELF

‘Hand on Your Heart’ is a knockout of a pop song and the rest of the singles here, bar her cover of ‘Tears on My Pillow’, are all really great examples of the PWL sound. While many dismiss this album as a retread of the first, it is worth noting how strong some of this material is, as evidenced in her re-workings of ‘Hand on Your Heart’ and ‘Never Too Late’ on 2012’s Abbey Road Sessions. HIDDEN GEM: ’Heaven and Earth’ is a cheese-tastic squeaky clean teen-pop ballad that is dripping with that cheerful Minogue persona.

POP PRINCESS, CLOSELY MANAGED BY BRITISH SONGWRITING THREESOME STOCK, AITKEN & WATERMAN AND SIGNED TO THE PWL LABEL. SHE’S ALWAYS HAD A VERY STRONG GAY FOLLOWING: IT’S SAFE TO SAY THAT BETWEEN

1990_

RHYTHM OF LOVE

The four singles culled from her third album all hold lofty ranks in the list of Kylie essentials. ‘Better The Devil You Know’ is Kylie’s prime entry into the gay pop classic sweepstakes. From those opening synths it’s apparent her sound has evolved, and that sweeping chorus just DOES NOT QUIT. ‘Shocked’ and ‘What Do I Have To Do’ boast iconic videos and killer choruses, and ‘Step Back In Time’ is 70’s pastiche that manages to be thrilling without feeling forced (unlike her dreadful take on ‘Celebration’ a couple years later. HIDDEN GEM: ‘Things Can Only Get Better’ is the kind of self-help romp that could only have existed in 1990, and it is a blast. RARITY: ‘Better The Devil You Know’ was one of the first songs recorded for this album, and its original mix (released as a b-side as the ‘alternate mix’) sounds a lot closer to the pop of her first two albums. Legend has it that Kylie heard it, and rejected it. The new mix was the song as we know it, beefier, more modern, and far more mature. Worth a listen, if only to see an example of what is one of the first times Kylie asserted herself on her sound. Her image change gets a lot of attention in terms to this era, but her sound also took major leaps.

1991_

LET’S GET TO IT

The early 90’s sound was on-trend, the songs were dramatically lower in quality than the Rhythm of Love singles, and Kylie, for maybe the only time in her career, sounds audibly disinterested (and on some tracks you might even wonder if she is singing at all, her voice is so low in the mix). ‘Finer Feelings’ is the lone gem here, and what a gem it is. This mature ballad, and its stunning video literally tower over every other song here. Even still, the single mix by Brothers in Rhythm, is the only essential version. Kylie is quite clearly ready to move on. So should we. RARITY: ‘Closer’ is the b-side to ‘Finer Feelings’ and is a bit of a banger, especially in the form of The Pleasure Mix. Far better than anything on the album proper, and a bit of a glimpse into the experimental direction she would veer towards in the future.

KYLIE AND THE LGBT COMMUNITY, IT WAS A CLASSIC CASE OF LOVE AT FIRST SIGHT. WITH THE RELEASE OF HER TWELFTH STUDIO ALBUM KISS ME ONCE, IT’S A GREAT TIME TO LOOK BACK AT AN AMAZINGLY INTERESTING MUSICAL CAREER THAT HAS BEEN

1994_

KYLIE MINOGUE

No one could have seen ‘Confide In Me’ coming. A huge hit, clocking in at over five minutes, this was new territory for Kylie. The stunning string arrangement, mature lyrics, and Kylie singing her heart out make this a high water mark in her career. To watch her perform this live is to see Kylie in all her glory. The rest of this album played around with the trends of the time, and the album, like Madonna’s Bedtime Stories from the same year, has aged well, if only because it feels far more organic in its instrumentation and production. Kylie’s voice is the real revelation here though, belting in ways never seen in the PWL/SAW days. ‘Dangerous Game’ and ‘Automatic Love’ see Kylie pushing her vocals to the limit, and ‘Put Yourself In My Place’ is a not-to-be-missed ballad, gorgeous, sultry, and devastating. HIDDEN GEM: Remixed for single release by Brothers in Rhythm, some are partial to the soulful jazziness of the album version of ‘Where Is The Feeling’. RARITY: Kylie would sing her cover of Prefab Sprout’s ‘If You Don’t Love Me’ on her Aphrodite Les Folies Tour, but she originally recorded it in the KM94 sessions, and it is lovely.

1997_

IMPOSSIBLE PRINCESS

One of the silliest, and unfortunately most common, criticisms of Kylie is that her music is frivolous, empty and devoid of artistic merit. Leading up to the release of Impossible Princess, Kylie, realizing this, was very clearly grasping for some respect, and making an attempt to distance herself from the misconception that she was a puppet of the SAW production empire. Teaming up with a few unlikely collaborators , including the Manic Street Preachers, Impossible Princess was a complete shift from everything that she had done previously, including the sophisticated pop of KM94. Kylie wrote most of the lyrics here, and it reveals far more depth into her psyche than we had ever seen previously. You can’t envy the job of those picking singles. There is no ‘Confide In Me’ here, and, that being said, the record stands stronger as an entire work rather than any individual song. Worth repeated listens start to finish. ‘Too Far’, ‘Did It Again’, ‘I Don’t Need Anyone’ and the title track (retitled ‘Dreams’) are obvious highlights, but ‘Limbo’ is one of the strangest, rowdiest, and ballsiest songs she has put to record. HIDDEN GEMS: ’Jump’ and ‘Say Hey’ find Kylie channeling her inner Debut-era Björk, and she does a pretty damn good job of it. RARITIES: The b-sides here are some of the best songs of the era, with ‘Love Takes Over Me’ and ‘Tears ‘as strong as anything on the proper album. Kylie was on fire here.

26 YEARS IN THE MAKING. 31


LIGHT YEARS

After the commercial disappointment of IP, Kylie returned to pure pop with a vengeance. Light Years is a pop masterpiece, campy, thumping, and delivered with more joyful exuberance than any other pop star could muster. ‘Spinning Around’ sets the tone, but through 14 tracks Kylie takes us aboard the gayest cruise ship (whether you are sailing through the Caribbean or the Milky Way really depends on the song). An embarrassment of riches, Kylie’s new label Parlophone had a lot of trouble picking the singles here, and to this day, many Kylie fans still shake their fists at the fact that ‘Please Stay’ was released over ‘Your Disco Needs You’. HIDDEN GEMS: ‘Butterfly’ was an unlikely US dance hit, priming America for her return with Fever. ‘Disco Down’ though, is the real sleeper here. A gorgeous surge of emotional disco, this is pure Kylie and an underrated classic. RARITIES: ‘Password’ is a delicious 60s-mod pastiche that is hidden before ‘Spinning Around’ on some pressings of Light Years. Remember when they did that? ‘Tightrope’ is a fan favorite that should not be missed, perfectly bittersweet and wistful, and should have been on the album.

2003_

BODY LANGUAGE

After the massive success (and unexpected American success) of Fever, where would Kylie go next? We’re not sure anyone expected the sparse, risky, experimental ‘Slow’, but damn, if that wasn’t a killer lead single, nothing is. Cooler than it had any right to be, this song still sounds fresh today. Body Language includes some soulful pop with a foot firmly planted in electro-funk. ‘Obsession’ and ‘Sweet Music’ are bouncy and retro, and ‘Loving Days’ and ‘Someday’ are two great Kylie ballads. Both of the other two singles are strong, but divided her fan base at the time. That said, the absolutely luscious ‘Chocolate’ has aged beautifully. HIDDEN GEM: ‘Secret’ (Take You Home) should have been a single, and Kylie’s rap is adorable. RARITY: Lots of great b-sides from this era, with ‘Slo Motion’ and ‘Cruise Control’ being stand-out tracks.

2010_

APHRODITE

A cohesive work, Aphrodite was a great pop record, but one that lacked a ton of punch. That said, some incredible songs here, including the stupendous ‘Cupid Boy’, the latest in a long line of label missteps when it came to choosing singles. ‘All The Lovers’ was an immediate Kylie classic. Mid tempo, instantly recognizable, and wildly euphoric, the phrase “Kylie Moment” was coined around the release of this album. Aphrodite has its fair share of Kylie moments. The middle-8 of ‘All The Lovers’, the chorus of ‘Get Out of My Way’, even the ‘woooooooooo’ before the second chorus of ‘Too Much’ qualifies. HIDDEN GEM: ‘Looking For an Angel’ is transcendent dream-pop, and the purest distillation of the euphoric blueprint Kylie and producer Stuart Price had for this album. Paired with the Eurythmics’ ‘There Must Be an Angel’ (Playing With My Heart) on the Aphrodite Les Folies Tour, fans nearly completely melted into a puddle of pop goo. RARITY: Bonus track ‘Mighty Rivers’ is brilliant, and should have been on the album.

32

2001_

FEVER

Well, we all know this one, right? Four stellar singles cemented Kylie as a dancing queen for the millennium. Several album tracks here though are also as strong and not to be missed, namely ‘Love Affair’ which is like In Your Eyes’ poppered-up, dizzy older sister and ‘Your Love’ which is a simple, chilled out love song. Begging for a vinyl re-release, Fever was a triumph for Kylie. The best thing about this era was watching the complete synergy between music and imagery, and it all culminated in an incredible tour. Everything from this era was unique, down to the choreography, and it truly set Kylie apart as a unique voice amidst her pop contemporaries. HIDDEN GEM: Not really hidden, but the closing track ‘Burning Up’ is disco heaven. RARITIES: Two remixes are essential to this era: Fischerspooner’s mix of ‘Come Into My World’ is jaw-droppingly good, and ‘Can’t Get Blue Monday Out of My Head’, which incorporated the New Order classic was a standard-bearer in the then-new genre of ‘mash-ups.’ ‘Whenever You Feel Like It’, on the Scooby Doo soundtrack (ha!) was a great Fever-era pop song.

2007_

X

All over the place, but bursting with strong tracks. The utterly glorious ‘In My Arms’ should have been the first single. ‘Speakerphone’ is a highly addictive electro-stormer that also deserved a release. The single choices from this album in general were misguided. ‘Two Hearts’ is a cute ditty, and not your typical Kylie number, and it was hardly first-single worthy. ‘Wow’ works far better in a live setting than it does as a single. That said, some of Kylie’s dreamiest pop can be found on this record, with ‘The One’ and ‘Stars’ both sweet and gauzy slices of disco heaven. HIDDEN GEM: ’All I See’ is a girl group style throwback in the style of early 90s Janet Jackson. RARITY: Among many leaked tracks and b-sides to consider, ‘Magnetic Electric’ stands out as and electropop jam that many fans would love for her to bring out on tour.

2014_

KISS ME ONCE Kylie’s new album Kiss Me Once is in stores now. Flip to page 42 for the album review (you might need to use Google Translate if your Dutch is not up to snuff).

TEXT: JASON ENANY PHOTOGRAPHY: WILLIAM BAKER

2000_


6 april dit jaar is het precies 40 jaar geleden dat de super troupers van de popmuziek het Songfestival wonnen met hun megahit ‘Waterloo’. Effectief was ABBA slechts ongeveer tien jaar bij elkaar – in 1983 gingen Agnetha, Benny, Björn en Anni-Frid (Frida) ieder hun eigen weg – maar de muzikale hoogstandjes, alsmede de memorabele kostuums, zijn 40

jaar na hun doorbraak nog geenszins in de vergetelheid geraakt. Vlaamse journalist Stany van Wymeersch – al sinds jaar en dag een groot fan van ABBA – interviewde het afgelopen decennium nagenoeg iedereen uit de inner circle rond deze Zweedse popgroep. ‘Veel mensen dachten waarschijnlijk: ze doen gewoon maar iets, maar alles bleek zeer gecoördineerd.’

T EK S T: M ar tijn Kampho r st / B EELD : Luitingh -Sijtho f f | Uni ver sal (alb umcover) 34


40 JAAR NA WATERLOO

Stany, jij bundelde onlangs al je interviews met kernfiguren uit ABBA’s omgeving in je boek Let’s Talk About ABBA? Wat denk je, waar komt die fascinatie van veel homomannen voor ABBA vandaan? ‘ABBA is een van de weinige popgroepen die begrepen heeft wat pure pop is. Ik denk dat de kwaliteit van de nummers zo uniek is door de samenzang, de productie en doordat ze na veertig jaar nog altijd hedendaags klinken. Hun oeuvre bestaat uit heel mooie melodieuze muziek, met een prachtige onderliggende melancholiek. Ik vermoed dat dát een van de dingen is die een deel van het gaypubliek aanspreekt. De onderliggende thematiek van hun nummers. De rode draad in mijn boek is echter het ABBA-verhaal door de ogen van de inner circle, de mensen die hen van heel nabij hebben gekend. Het boek bestaat uit een aantal delen, waarvan het eerste focust op hoe het voor de vier bandleden allemaal is begonnen.

Vervolgens bespreek ik de gloriejaren en daarna de wegen die de vier afzonderlijk zijn opgegaan.’

Op de flaptekst staat dat je in je boek ‘het geheim achter ABBA’ ontrafelt. Heb je het dan over het geheim van hun succes, het geheim achter de dynamiek tussen de vier leden – relaties, bruiloften, scheidingen, niet met elkaar gezien willen worden – of zijn er zelfs nog nummers waar we niet van afwisten? ‘Ik bedoel het puur muzikaal. In mijn boek zoek ik een antwoord op de vraag: wat was nu de secret formula achter hun succes? Ik heb me niet zozeer beziggehouden met de roddelkant van het verhaal. Alleen is het natuurlijk een feit dat de muziek geëvolueerd is, doordat zij ook als mensen geëvolueerd zijn. Agnetha, Björn, Benny en Frida begonnen als enthousiaste, naïeve

types die vrolijke muziek brachten. De muziek is later veel serieuzer geworden, soms op de rand van het depressieve. In de eerste fase had je altijd wel de onderliggende melancholiek die kenmerkend is voor de Zweedse folkmuziek, maar het was toch dominant positief en vrolijk. Het waren vier ongelooflijk getalenteerde mensen met vier heel verschillende achtergronden. Frida komt uit de jazzwereld, Agnetha is meer een schlagerzangeres en was ook succesvol met haar eigen nummers, Benny komt uit een popband en Björn heeft een achtergrond in folk. Ieder hadden ze hun eigen dynamiek. Ik denk echter dat men moet beseffen dat ABBA vandaag de dag niet enkel zo populair is door hun muziek, maar ook dankzij ondersteunende factoren als de art director, of de kostuumontwerper, die al die legendarische pakjes heeft ontworpen [zie bijvoorbeeld de hysterische poezenoutfits op p. 36! – red.]. Ik ga in mijn boek wat dieper in op die bijfiguren. De gitartist, Janne Schaffer, die er vanaf het begin tot het einde bij was, heeft me bijvoorbeeld verteld dat de muzikanten heel veel input hadden.

35


40 JAAR NA WATERLOO

Iedereen kon zijn ei kwijt en dan keken ze samen hoe ze het beste eindresultaat konden neerzetten. Met de jaren is er een soort formule gevonden en ging ABBA zelf de touwtjes in handen nemen. De choreograaf vertelde mij hoe hij Frida en Agnetha heeft geleerd om op een ogenschijnlijk spontante manier te bewegen op het podium. Veel mensen dachten waarschijnlijk: ze doen gewoon maar iets, maar dat bleek allemaal zeer gecoördineerd. Ik denk dat ABBA een van de eerste groepen was waar alles zo perfect klopte, de video’s, de kleding, de merchandise. Ze waren pioniers.’

Wat wisten we nog niet over ABBA? ‘De media focusten zich altijd met name op Agnetha, terwijl zij naast het zingen voornamelijk bezig was met haar gezin. Frida had juist ook oog voor andere zaken die meer met het imago van de groep te maken hadden. Zij was bijvoorbeeld degene die zowel de choreograaf als de kostuumontwerper bij de groep heeft gehaald. Zoals sommige fans zullen weten, probeerde ABBA in de studio altijd verschillende versies uit van hun nummers. ‘Fernando’ was bijvoorbeeld in een eerste versie een tango. De gitarist van ABBA heeft ook samengewerkt met Bob Marley toen hij een soundtrack maakte voor een Zweedse film (Love is Not a Game). Destijds was Marley nog helemaal niet bekend bij een groot publiek. De invloed van die reggae, die totaal nieuw was voor de Zweden in het begin van de jaren zeventig, is in bepaalde

36

nummers van ABBA ook doorgedrongen. Bijvoorbeeld in ‘Tropical Loveland’ en ‘Sitting in the Palmtree’. Misschien niet ABBA’s grootste hits, maar tracks waarop je een zeer ongewone invloed hoort. Een verband dat je niet onmiddellijk verwacht.’

Alle leden van ABBA zijn nog actief in de muziekindustrie. Dit is een beetje de vraag der vragen bij ABBA, maar zullen ze ooit nog samenkomen? ‘Nee, ik acht het uitgesloten dat ze zich herenigen als ABBA. Ze hebben de vraag al zo vaak gekregen en al zo vaak geantwoord dat ze het niet gaan doen. Het is natuurlijk prima als groepen opnieuw op tournee gaan, maar dat moet je wel evolueren in wat je doet. Ik denk dat als ze bij elkaar zouden komen, ze zeker iets goeds zouden maken, maar dat het niet zou zijn wat mensen van hen verwachten. Het is ook een beetje raar om te denken dat ze nu op het podium zouden gaan staan en ‘Mamma Mia’ of ‘Waterloo’ opnieuw brengen. Het is een groep echte artiesten, niet een hitwonder dat even terug op tournee gaat voor het geld. Ik heb Björn een aantal jaar geleden geïnterviewd en ook die vraag gesteld. “Laat ons die tournee opzij schuiven,” heb ik gezegd, “want dat gaat toch niet gebeuren, zouden jullie dan nog iets doen voor liefdadigheid, bijvoorbeeld?” Hij zei: “We hebben de vraag nooit op deze manier gekregen, maar ik weet het niet”. Ze zeggen wel altijd nee, maar hier en daar laten ze dus toch nog dingen open.’

GIMME! GIMME! GIMME!

In het kader van ABBA’s jubileum staan er een aantal zeer fijne albumreleases en boeken in de planning. Zo verscheen 20 maart ABBA – het officiële fotoboek, het eerste boek waar de ABBA-bandleden hun medewerking aan hebben verleend! Het boek bevat ruim 600 foto’s uit de privécollecties van Agnetha, Björn, Benny en Frida (zie de beelden bij dit artikel).. In samenwerking met Universal kunnen we tevens 3 exemplaren van ABBA Collected verloten, 3 cd’s met 50 tracks, waaronder nagenoeg alle hits van het Zweedse viertal.

The winners take it all. Gay&Night verloot drie keer een pakket met een album + boek. Kans maken? Stuur een e-mail met je naam + adres aan win@outmedia.nl o.v.v. ’40 jaar ABBA’.


de hele groep.’ De ‘groep’ staat voor een netwerkcollectief van (homo-)activisten, getraind en aangestuurd vanuit Beiroet door de Arab Foundation for Freedoms and Equality, opgericht door

De ‘groep’

FOTO © Johan van Walsem

MONIQUE SAMUEL Groepjes jongeren zitten dicht tegen elkaar aangeschoven om de rode olievaten die als tafels worden gebruikt. Anderen hangen met de armen over elkaars schouders op de trappen. De golven van de Middellandse Zee bulderen door de openstaande ramen. Het alternatieve café is gevestigd in een oude riyad (een soort fort) aan de kust van Marsa Ville, een koloniaalogend voorstadje van het uitgestrekte conglomeraat Tunis. Een oude trap omhoog brengt je in een rockcafé, waar je gelijk een piercing of tattoo kunt zetten. The plug, in de mond van zijn bezoekers ook ‘butt plug’ genoemd, is geen officieel gaycafé.

Wel gay-friendy. Er wordt een fles lokale rosé opengetrokken terwijl Esma (23) en Mariam (24), voormalige lovers die elkaar niet helemaal los kunnen laten (‘niets is beter dan seks met je ex’), hun liefdesdrama’s omstandig uit de doeken doen. Ik ben nog geen uur in Tunesië of de meiden komen me met de nodige herrie en omstandige kussen ophalen. Een simpele aanbeveling van een vriend uit Koerdistan en een andere bevriende activiste in Egypte in een gemeenschappelijke Facebook-groep was genoeg om hen enthousiast te krijgen. ‘Een vriend van één iemand uit onze groep is een vriend van

en het nodige gelift op. Verwonderd kijk ik om me heen. Meiden zoenen elkaar openlijk en jongens doen weinig moeite hun affectie voor elkaar te verbergen. ‘Hier hing een foto van een

In een intensief programma van anderhalf jaar leren de kandidaten alles wat een activist moet weten

de Libanees Georges Azzi. Zijn organisatie initieert zelf geen campagnes maar leidt in razend tempo tientallen lokale activisten verspreid over de hele regio op. In een intensief programma van anderhalf jaar – waarin de kandidaten iedere maand een week in Libanon verblijven – leren ze alles wat een activist moet weten: van het gebruik van sociale media tot het runnen van politieke campagnes. Hoe hecht en verbonden de verschillende activisten zijn, merk ik bij ieder nieuw bezoek aan een land in het Midden-Oosten of Noord-Afrika. Activisten wijzen me door en introduceren me via Facebook bij hun collega’s in al dan niet directe buurlanden. Het levert automatisch een slaapplek, vriendschap, een hoop informatie

tepel,’ merkt Mariam op ‘maar die hebben ze blijkbaar toch maar weggehaald.’ ‘Kom hier in het weekend,’ zegt Ahmed, een in Frankrijk geboren Tunesiër die steeds meer naar het land van zijn voorvaderen hangt en naar eigen zeggen dolgelukkig is met zijn ‘vrijgezellenstatus’. ‘Je zult mensen gewoon met elkaar zien vrijen. Alles kan.’ Hij wuift even naar wat jongens bij de bar. Een tomboy loopt wijdbeens op me af. ‘Hé, Monique Samuel?’ Verbijsterd kijk ik haar aan. ‘Ik ben Oz. Jij bent bevriend met Azza en Amir, ik herken je uit hun berichten.’ Nog iemand die onderdeel is van de ‘groep’. Lang leve Facebook.


REX UNSENCORED: OVERLEVEN IS DE BESTE WRAAK

Kunstenaar Rex is al decennia een van Amerika’s meest controversiële maar nog stug volhoudende homo-kunstenaars. Zijn verjnde gedetailleerde Oost-Indische inkttechniek heeft een wereldwijd publiek verrukt maar evenzeer verontwaardigd. In de zestiger jaren waren foto’s van homoerotische aard nog illegaal in de Verenigde Staten. Arrestatie en inbeslagname waren snel het gevolg als je bekend werd voor zulk werk. Zo ontstond het pseudoniem Rex en ontwikkelde hij een techniek die ook op krantenpapier overeind bleef. Door z’n gevoelig liggende thema’s bleef hij ‘persona non grata’ in Amerikaanse kunstkringen. Omdat galeriehouders en musea nog steeds opzien tegen het vertonen van het merendeel van z’n werk moest het 2014 worden totdat een representatieve overzichtstentoonstelling plaats kon vinden. Niet in de VS, maar in galerie CNCPT13 aan de Prinsengracht 266 in Amsterdam. Rex: ‘Homocultuur heeft altijd in de clinch gelegen met de censuur. Als het niet met de wetgever was die er een stokje voor stak dan was het wel weer de religieuze overtuiging van uitgevers of curators. Schrijven, dat ging nog, maar afbeeldingen, daar krijgen Amerikanen pas echt de hik van: te bedreigend! Nu nog moet het allemaal passen in

de heteronorm, wil er gepraat en gedacht worden over homo-intimiteit, zonder dat men de billen samenknijpt. Dat polariserende effect heeft ervoor gezorgd dat ik zowel buiten de categorie kunst als uit de commerciële porno werd gehouden. Rex: ‘Ik ga niet ontkennen dat ik pornografisch werk maak, maar vind tegelijkertijd dat expliciete seksualiteit z’n legitieme plaats hoort op te eisen in de kunstwereld.’ Afgezien van de controverse, of juist daardoor, heeft Rex’ onnavolgbare pointillistische techniek – tekenen door minuscuul te stippen met pen en inkt – er nooit toe geleid om toch opgenomen te worden in de niche van de grote kunstenaars van de afgelopen halve eeuw. Terwijl dat wel gebeurde met Robert Mapplethorpe en Andy Warhol en in de gayscene met Tom of Finland. Rex: ‘Ik speelde het spelletje niet mee: Robert en Andy hebben zich laten “domesticeren”. Doordat ze geniaal waren in het exploiteren en promoten van hun merknaam en hun werk zo grafisch decoratief was, werd het een must aan de muur van iedere progressieve New Yorker. Ik ben te eerlijk en waarheid verkoopt slecht.’ ‘Tom ging de degradatie en het onterende van SM uit de weg. In zijn tijd was het van groot belang om homo’s als masculiene goden af te beelden, die het konden winnen van de gemiddelde hetero. Ik ben meer geïnteresseerd in stervelingen die zichzelf in ongeloof en extase verliezen. Toms prototype is blond; het mijne zwart of brunette. Zijn mannen zijn fris en vlekkeloos, die van mij smerig, vies en allesbehalve volmaakt.’

‘Bovendien was zijn medium een zacht B potlood, ideaal voor schoonpoetsen en zacht satijn. En dat van mij is inkt: hard en niet weg te vegen, het scherp van de snede, waarbij half-tonen niet bestaan. Ik begeef me in een ander territorium, de andere kant van de straat.’

De expositie is van 4 april tot 2 mei te zien bij CNCPT13. De titel Rex Uncensored verwijst naar het feit dat de galerie Rex de vrije hand heeft gegeven om een geheel eigen keus te maken van de werken die worden getoond. Naast werk uit zijn 40-jarige oeuvre heeft de expositie de wereldprimeur met nieuw werk gemaakt in Amsterdam.

Expositie: 4 april – 2 mei 2014 CNCPT13 Prinsengracht 266 1016 HH Amsterdam www.cncpt13.com Vernissage: 4 april 20:00 – 22:00 uur. Vrije toegang.


ELÉGIE (NL PREMIÈRE) Ballet National de Marseille / Olivier Dubois

De Franse choreograaf Olivier Dubois staat bekend als hét enfant terrible van de Franse dans. Hij is echter veel meer dan dat: in Frankrijk werd hij uitgeroepen tot een van de 25 beste dansers van de wereld en hij staat bekend om zijn ongelofelijk precieze, hypnotiserende choreografieën. Sinds januari is hij directeur van het Centre Chorégraphique National de Roubaix Nord-Pas De Calais. Het gerenommeerde Ballet National de Marseille vroeg hem voor een gastchoreografie. In Marseille maakte Dubois Elégie. Elégie is een donker, koortsachtig visioen over leven en dood, geïnspireerd door poëzie van Rilke en muziek van onder anderen Wagner. Pers en publiek waren na de première razend enthousiast.

‘In het halfduister bewegen lichamen. Ze roepen het beeld op van kolkende magma, van vijandige natuurkrachten, waartegen één bijna naakte man vecht, als een nieuwe Prometheus.’ (La Stampa) ‘Een symfonie van donkere emoties. Angst en onrust houden ons in spanning, niemand kan onverschillig blijven. Een unieke voorstelling ontstaat uit een palet van donker romanticisme, clair-obscur dat doet denken aan Carravagio’s duistere verfstroken, en poëzie – prachtig gebracht door de zeventien dansers.’ (La Provence) ‘Dubois is niet slechts een provocateur; hier laat hij een verborgen melancholische kant zien.’ (La Marsellaise)

di 8 apr, 20.00 uur Stadsschouwburg Amsterdam www.ssba.nl Duur: ca 55 min, geen pauze


Recensies / MUZIEK / FILM

Kylie Minogue / Kiss Me Once Kiss Me Once, het alweer twaalfde studio-album van Australische zangeres Kylie Minogue, doet qua sound sterk denken aan Body Language (2003) en X (2007), maar is vooral een samenvoeging van de sterke punten van die twee albums. Het is Kylie gelukt om van Kiss Me Once, ondanks het feit dat ze met een groot aantal verschillende producers samenwerkte, een samenhangend geheel te maken. Dat is misschien

ook te danken aan het feit dat Kylie zelf samen met Sia Furler (Rihanna, Beyoncé, iedereen) ‘executive producer’ van het album was. Op het album zijn weer flink wat lekkere nummers te vinden. ‘Million Miles’ kun je letterlijk na één keer luisteren meteen meezingen, albumafsluiter ‘Fine’ is lekker opbeurend en door het nummer ‘Sexercize’ krijg je vanzelf zin om flink over die dansvloer te bump ’n grinden. Pharrell

Williams produceerde het nummer ‘I Was Gonna Cancel’. Vreemd maar niet minder interessant buitenbeentje is ‘Beautiful’, een duet met Enrique Iglesias. De vocalen van Iglesias zijn dusdanig vervormd dat het duet werkelijk met ieder andere zanger gedaan zou kunnen worden. Fijn dat Kylie er nog steeds is en nog steeds weet hoe ze zichzelf relevant moet maken in de hedendaagse popmuziek.

George Michael / Symphonica De Symphonica tour is de beruchte tournee, waarmee George Michael in oktober 2011 ook in Nederland en Vlaanderen te zien was, en die hij halverwege moest afbreken omdat hij hals over kop werd opgenomen in het ziekenhuis. Michael is op de concertregistratie van deze tournee te horen met een orkest, en speelt voornamelijk nummers van zijn albums Patience en Songs from the Last Century. Veel

covers dus, zoals ‘Roxanne’ en ‘Feeling Good’. Maar ook eigen werk zoals de klassiekers ‘A Different Corner’ en ‘Praying For Time’ zijn op dit album te horen. Hoogtepunt is ‘You Have Been Loved’, het nummer dat Michael aan zijn aan kanker overleden moeder en zijn aan de gevolgen van aids overleden ex Anselmo opdraagt. Dat George Michael weet hoe je een goed liedje maakt was al langer duidelijk, extra fijn is het

om te horen dat Michaels stem na al die jaren nog bijna net zo klinkt als ‘vroeger’. Symphonica is een aardig zoethoudertje, maar we zijn vooral benieuwd wanneer Michael weer eens met een nieuw studio-album komt. Maarja, de hele dag blowen slokt gewoon al je aandacht op, dus dat studio-album zou nog weleens op zich kunnen laten wachten.

Mariemarie / Dream Machine Het had niet zoveel gescheeld of Mariemarie had dit jaar Duitsland vertegenwoordigd bij het Eurovisie Songfestival. Helaas verloor ze van een tomboy met divergerende ogen, in een Clockwork Orange-pakje. Erg jammer, want de ‘folktronic pop’ van Mariemarie had, samen met haar exentrieke rode plofkapsel, ‘lekker gekke’ vocalen en ‘kijk, ik speel harp!’act er best eens voor kunnen zorgen dat Duitsland het ver

zou schoppen. In ieder geval verder dan met hun Euphoria rip-off van vorig jaar, of dan toch in ieder geval met iets meer respect. Mariemarie heeft een eigenzinnig album gemaakt, met dus die eerdergenoemde harp, maar ook lekker veel synthgeluidjes en dan dus af en toe haar ‘ik doe lekker gek’-vocalen. Beide Songfestivalinzendingen, ‘Cotton Candy Hurricane’ en ‘Candy Jar’ zijn op dit album te

vinden, samen met bijvoorbeeld het dromerige (en, vooruit, niet altijd even zuivere) ‘Wild Bees Honey’. Voor de hardcore fans is er, op iTunes bijvoorbeeld, een deluxe versie, met 8 nummers in een ‘Engine’ versie, wat in de praktijk betekent: meer harp, minder electronica. Prima.

RuPaul / Born Naked ‘We’re all born naked, the rest is drag’. Dat is een van de vele wijze credo’s van drag superstar RuPaul. Na haar megahit ‘Supermodel’ (You Better Work) uit 1992 hebben we op muzikaal gebied jarenlang bar weinig van Ru gehoord, op dat ene duet met Elton John na. Maar in 2008 werd Ru voorgesteld aan Lucian Piane AKA Revolucian, om de herkenningsmelodie van het nieuwe tv-programma RuPaul’s Drag Race op te ne42

men. En als een ware Simon & Garfunkel, Lennon & McCartney en Rodgers & Hammerstein was een nieuw muzikaal powerduo ontstaan. Born Naked is inmiddels het derde studio-album dat RuPaul met Revolucian opnam, en het duo lijkt steeds meer hun niche te vinden: dancepop met af en toe een nummer tussendoor waarop je flink met je billen kunt schudden. Absoluut hoogtepunt is het nummer ‘Sissy That Walk’, waarop de

kandidaten van Drag Race seizoen 6 momenteel over de catwalk sashayen. Ook ‘Let The Music Play’, waarop Ru wordt bijgestaan door Drag Racejurylid Michelle Visage mag er zijn. Ru’s eigen versie van het nummer ‘Can I Get An Amen?’ klinkt gelukkig stukken beter dan toen de kandidaten van seizoen 5 het op mochten nemen (weet je die aflevering nog?). RuPauls muziek mag vaker op de radio én op de dansvloer!


Recensies / MUZIEK / FILM

helemaal alleen voor om zichzelf en de organisatie van alle blaam te zuiveren. The Winter Soldier is een spannende, grappige, inventieve, originele en gelaagde comicverfilming die – net zoals eerder Iron Man 3 – bewijst dat het genre nog lang niet uitgeput hoeft te zijn. Dat stemt hoopvol voor de op z`n minst nog zes andere Avengers-gelieerde films die de komende jaren in de planning staan. N.B: traditiegetrouw bieden de eindcredits maar liefst twee extra scènes! Dus blijven zitten tot de aftiteling helemaal voorbij is wordt zeer aanbevolen.

Captain America: The Winter Soldier van ontwikkelt Captain America, het personage waarmee Evans definitief bij het grote publiek doorbrak, zich in zijn tweede solofilm tot veruit de interessantste Avenger-held na Iron Man. De iconische militair – in WO II ontworpen als ultiem wapen tegen de nazi`s – heeft

wat moeite om in deze moderne tijd te wennen aan zijn rol binnen Shield, de ultrageheime organisatie die het kwaad op de wereld moet bestrijden. Maar al snel ontdekt Captain America dat de topbaas (Robert Redford) er ook een dubbele agenda op nahoudt en staat hij er weer

Natuurlijk moet de onzekere ontwerper – zoals dat in een goede biopic gebruikelijk is – een aantal hobbels nemen voordat hij aan de top belandt. En de roem trok absoluut een zware wissel op het privéleven van YSL en zijn (open) relatie met Bergé. Maar afgezien daarvan wordt het titelpersonage in de film toch vooral bewierookt. Het is algemeen bekend dat Bergé als een havik waakt over de nalatenschap van zijn geliefde. Hoewel hij regisseur Jalil Lespert in theorie artistieke vrijheid gaf, zal de voormalige partner ongetwijfeld permanent over zijn schouder hebben meegekeken dat er niet te negatieve feiten over zijn grote liefde – en nog belangrijker: over hemzelf – op het witte doek zouden belanden.

Yves Saint Laurent Yves Saint Laurent, die in januari in Frankrijk alle bezoekersrecords brak, is de eerste van twee films over de beroemde ontwerper die kort na elkaar uitkomen. Deze versie, die zich vooral concentreert op de roerige beginjaren van YSL en de revolutie die de couturier in de modewereld te-

weegbracht, heeft de goedkeuring gekregen van de nu 83-jarige Pierre Bergé, die bijna een halve eeuw zowel zakelijk als privé lief en leed met Yves deelde. De makers van deze versie kregen toegang tot alle collecties die de ontwerper in zijn leven maakte, zodat Yves Saint Laurent in elk

Regisseur: Anthony en Joe Russo Cast: Chris Evans, Robert Redford, Scarlett Johansson Verwacht: eind maart in de bioscopen

geval een oogverblindende reis biedt door de enorme erfenis die de Fransman de modewereld heeft nagelaten: van de wereldberoemde Mondriaan-jurkjes tot zijn revolutionaire vrouwensmokings en safari-jasjes. Maar inhoudelijk valt er wel een en ander op de film aan te merken.

Regisseur: Jalil Lespert Cast: Pierre Niney, Guillaume Gallienne Verwacht: half april in de bioscopen

TEKST / Martijn Tulp (muziek) / Robbert Blokland (film)

Er zijn acteurs waarvoor men de meeste homo`s (en zeker de redactie van Gay&Night) altijd wakker kan maken. Chris Evans is zo iemand: een frisse, altijd goedgelokte, breed gespierde, charmant lachende prins met een hart van goud en ogen om in te verdrinken. Maar los daar-

43


GAY AGENDA

AGENDA

28 MAART TOT 5 APRIL 5 APRIL: DIVERSITY Eindhoven draagt dit jaar de titel ‘Roze Stad’ en heeft de eer om op 5 juli Roze Zaterdag te organiseren. Op 5 april vindt in Club Storm de kick-off party van het Roze Jaar plaats: Diversity. ‘Het wordt een feest van hoge kwaliteit,’ aldus organisator Robert Cissen ‘en het wordt allemaal wat meer sexy dan Eindhoven gewend is’. Er wordt gewerkt met diverse (inter)nationaal bekende artiesten, onder wie Antoine De La Cruz, Dikky Vendetta en DJ Ivar. Meer info en tickets: www.gaygo.eu. Eindhoven is ‘Pink City’ this year, which means it has the honor to organize the annual Pink Saturday on Saturday the 5th of July. On the 5th of April, however, it’s time for the kick-off party of the Pink Year: Diversity. According to organizer Robert Cissen ‘it’s going to be a high quality party, a lot more sexy than what Eindhoven’s used to’. The party will invite several (inter)nationally renowned artists, amongst who Antoine De La Cruz, Dikky Vendetta and DJ Ivar. More info and tickets: www.gaygo.eu.

VRIJDAG 28 MAART Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, The Warehouse, Releaze. Antwerpen, Hessenhuis, Fridaynights. Brussel, Fuse Club, La Demence. Den Haag, The Penthouse, Popcake. Nijmegen, Café Mets, Flashdance 30+. Venlo, Boogaloo, 90’s Request Avond. ZATERDAG 29 MAART Alkmaar, 1811dance&drinks, Candyland. Amsterdam, Club Nyx, 3 X Nyx. Amsterdam, The Warehouse, Deviate. Antwerpen, Hessenhuis, Saturdaynights. Arnhem, Café Xtra, Entre Vous. Deventer, Coc-café Face It, Saturdance. Heerlen, Splash NY, Discount Saturday. ZONDAG 30 MAART Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, The Warehouse, Nightshift. Heerlen, Splash NY, Orgasm Party. Tilburg, Cafe Peanuts, Happy Hour. DONDERDAG 3 APRIL Amsterdam, Club Nyx, Nyx Op Donderdag. Amsterdam, The Warehouse, Pop! Lounge. VRIJDAG 4 APRIL Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, Club Nyx, Sandwich With The G-team. Amsterdam, The Warehouse, Releaze. Antwerpen, Hessenhuis, Fridaynights. Deventer, Coc-café Face It, Vrouwenfeest. ZATERDAG 5 APRIL Amsterdam, Club Nyx, 3 X Nyx. Amsterdam, The Warehouse, Deviate. Amsterdam, Vivelavie, Shake & Pop. Antwerpen, Hessenhuis, Saturdaynights. Arnhem, Café Xtra, Entre Vous. Deventer, Coc-café Face It, Saturdance. Nijmegen, Matrixx, Pann Nijmegen. Rotterdam, Factory 010, Herr Zimmerman Clubnight!

VRIJDAG 28 MAART Almere, Den Enghel, Vrijdagavondborrel. Amsterdam, Amstel Fifty Four, Friday Night Is Party Night. Amsterdam, Café Rouge, Valerie Fladdert Door Showbizzland. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, The Queen’s Head, Friday Night Dj. Antwerpen, Que Pasa, Locura. Antwerpen, The Boots, Fetish / Cruising Night. Deventer, Face It, Vrijdag Afterfilmcafé. Enschede, Café Stonewall, Vrijdag Avond 44

Cafe. Rotterdam, Café Praag / Coc, Apollo. Rotterdam, Themoodsbar, Twinks Only.... Rotterdam, Café Praag, Coc Open. Venlo, Boogaloo, Fresh Friday Night Mixed By Dj Mrcel Dutch. ZATERDAG 29 MAART Alkmaar, 1811dance&drinks, Danceparty. Almere, Den Enghel, Bier Tijd. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, Spijkerbar, Bingo. Amsterdam, The Queen’s Head, Saturday Night Dj. Deventer, Face It, Zaterdagmiddagcafé. Enschede, Café Stonewall, Zaterdag Cafe. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Travestie Extravaganza. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... Utrecht, Bodytalk, Gratis Koffie/thee/ gebak En Happy Hour. Venlo, Boogaloo, Saterday Club Nights. Zwolle, Bar Stout, Extra Stout. ZONDAG 30 MAART Almere, Den Enghel, Zondags Happy2hour. Amsterdam, De Trut, De Trut. Amsterdam, Hotspotcafe, A-mee-zing Avond. Amsterdam, Prik, Bubbles & Bites. Amsterdam, Spijkerbar, Seniorenmiddag. Amsterdam, The Queen’s Head, Netherbears. Amsterdam, Vivelavie, After Party. Antwerpen, Bonaparte, Pannekoek. Deventer, Coc-café Face It, Zondagavondcafé. Enschede, Café Stonewall, Zondags Cafe. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear&naked. Schiedam, Café Matinee, Zondags Borrel. Utrecht, Bodytalk, Gratis Koffie/thee/ gebak En Happy Hour. MAANDAG 31 MAART Amsterdam, Café Same Place, Men Only Sexparty. Amsterdam, Prik, Cheap Monday! Amsterdam, Spijkerbar, Happy Hour. DINSDAG 1 APRIL Amsterdam, Spijkerbar, Beer Bust. Amsterdam, The Queen’s Head, Drag Bingoshow. Antwerpen, Que Pasa, Drags On Stage. Nijmegen, Café Mets, Gay Jongeren Borrel. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Country Line Dance. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... WOENSDAG 2 APRIL Amsterdam, Club Church, Naked Bar. Amsterdam, Hotspotcafe, Bingo Extravaganza. Amsterdam, Taboo, Tabitha’s Fabulous Cocktail Wednesday! Rotterdam, Cafe De Flierefluiter,

Klaverjassen. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear Or Naked Party. Tilburg, Embrace Pink, Meetingpoint. DONDERDAG 3 APRIL Alkmaar, 1811dance&drinks, 1811café. Amsterdam, Club Church, Blue. Amsterdam, Eagle Amsterdam, Young Eagle. Amsterdam, Prik, After Shopping Cocktail Sale! Antwerpen, Hessenhuis, Student Nights With Dj Digna. Antwerpen, Que Pasa, Drag Bingo. Deventer, Coc-café Face It, Donderdagcafé. Eindhoven, Pallaz, Dragsonstage (just Be Yourself!) - Travestieavond. Enschede, Café Stonewall, Donderdag Avond Cafe. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Jaren 80 Muziek Met Sate. Rotterdam, Themoodsbar, Travestie&lovers. Rotterdam, Café Praag, ‘kom Naar Praag’ I&a-inloopcafé. Tilburg, Cafe Peanuts, Meebler Avond. VRIJDAG 4 APRIL Almere, Den Enghel, Vrijdagavondborrel. Amsterdam, Amstel Fifty Four, Friday Night Is Party Night. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, The Queen’s Head, Friday Night Dj. Antwerpen, Que Pasa, Locura. Antwerpen, The Boots, Fetish / Cruising Night. Deventer, Coc-café Face It, Vrijdagavond Afterfilmcafé. Enschede, Café Stonewall, Vrijdag Avond Cafe. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Op Weg Naar Het Songfestival. Rotterdam, Café Praag / Coc Rotterdam, Apollo. Rotterdam, Themoodsbar, Incognito. Rotterdam, Café Praag, Coc Open. Rotterdam, Café Praag/sissi Coc Rotterdam Eo, Hiv-eetcafé. Tilburg, Cafe Peanuts, Voorronde Lady Glamorous Verkiezing. Venlo, Boogaloo, Fresh Friday Night Mixed By Dj Mrcel Dutch. ZATERDAG 5 APRIL Alkmaar, 1811dance&drinks, 1811danceparty. Almere, Den Enghel, Bier Tijd . Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, Spijkerbar, Bingo. Amsterdam, The Queen’s Head, Saturday Night Dj. Deventer, Coc-café Face It, Zaterdagmiddagcafé. Enschede, Café Stonewall, Zaterdag Cafe.

Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... Utrecht, Bodytalk, Gratis Koffie/thee/ gebak En Happy Hour. Venlo, Boogaloo, Saterday Club Nights Mixed Bij Dj Marcel Dutch. Zwolle, Bar Stout, Extra Stout.

MEER/MORE VRIJDAG 28 MAART Deventer, Centrale Bibliotheek (zijingang), Film Met Homo-thema. Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep , Kouros Zwemmen Vrijdag. Eindhoven, Squashtime, Kouros Squash. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. Rotterdam, Café Praag, De Borrel. ZATERDAG 29 MAART Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZONDAG 30 MAART Amsterdam, Go Gallery, Cowboys & Crows. Haarlem, Café Gewoon, Ontmoetingscafé Gewoon Coc. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. MAANDAG 31 MAART Eindhoven, Genneperparken, Kouros Tennis. Leiden, De Twee Spieghels, Jamsessie. DINSDAG 1 APRIL Amsterdam, Thermos Sauna, Two For One. Eindhoven, Kees Tempel Centrum Voor Gezondheid En Bewegen, Kouros Conditietraining. Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Kouros Zwemmen Dinsdag. Rotterdam, Lantarenvenster, Gay Film Night. WOENSDAG 2 APRIL Amsterdam, Ggd Amsterdam, Gratis Hepatitis-b Vaccinatie. Amsterdam, Thermos Sauna, 1 Uur Massage = Gratis Entree Tot De Sauna. Den Haag, Stichting Buddy Netwerk, Lunch Voor Hiv+. DONDERDAG 3 APRIL Eindhoven, Sporthal Strijp, Kouros Voetbal. Leiden, Bar Dancing De Kroon (coc Leiden), Hiv Café. VRIJDAG 4 APRIL Deventer, Centrale Bibliotheek (zijingang), Film Met Lesbisch Thema. Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep , Kouros Zwemmen Vrijdag. Eindhoven, Squashtime, Kouros Squash. Haarlem, Coc Kennemerland, Eetgroep Coc Kennemerland. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZATERDAG 5 APRIL Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek.


GAY AGENDA


GAY AGENDA

AGENDA

6 APRIL TOT 30 APRIL 19 APRIL: PINK ISTANBUL Een goede dosis opzwepende Turkpop, lekkere house en de gogo dansers en resident dj van een van de meest legendarisch homoclubs in Istanbul zijn de ingrediënten voor de komende editie van Pink Istanbul. Op zaterdag 19 april komen de homoscenes van Istanbul en Amsterdam samen in Paradiso voor een uitdagende nacht vol live-acts, dj’s en performances. Met onder andere de eclectische house beats van DJ Tarkan (Armada Music, Blackhole Recordings), Mister Mola (La Demence) en opkomende dj Roham Da Mirz (Funhouse, Boiler Room). Meer info: www.facebook.com/PinkIstanbul. A nice dose of invigorating Turk pop, nice house music, go-go dancers and the resident DJ of one of Istanbul’s most legendary gay clubs. These are the ingredients of the upcoming edition of Pink Istanbul. On Saturday the 19th of April, the gay scenes of Istanbul and Amsterdam will be brought together in pop temple Paradiso during a challenging night full of live acts, DJs and performances. With DJ Tarkan (Armada Music), Mister Mola (La Demence) and upcoming DJ Roham Da Mirz (Funhouse, Boiler Room). More info: www.facebook.com/PinkIstanbul.

ZONDAG 6 APRIL Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, The Warehouse, Nightshift. Tilburg, Cafe Peanuts, Happy Hour. MAANDAG 7 APRIL Deventer, Face It, Men Meet Men. DONDERDAG 10 APRIL Amsterdam, Club Nyx, Nyx Op Donderdag. Amsterdam, The Warehouse, Pop! Lounge. VRIJDAG 11 APRIL Alkmaar, 1811dance&drinks, Stijldansavond. Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, Club Nyx, De Avondwinkel. Amsterdam, The Warehouse, Releaze. Antwerpen, Hessenhuis, Fridaynights. ZATERDAG 12 APRIL Amsterdam, Club Nyx, 3 X Nyx. Amsterdam, The Warehouse, Deviate. Antwerpen, Hessenhuis, Saturdaynights. Arnhem, Café Xtra, Entre Vous. Den Haag, Bastacafe, Dare. Deventer, Coc-café Face It, Saturdance. Maastricht, Bonbonniere, Pink Party April 2014. ZONDAG 13 APRIL Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, The Warehouse, Nightshift. Tilburg, Cafe Peanuts, Happy Hour. DONDERDAG 17 APRIL Amsterdam, Club Nyx, Nyx Op Donderdag. Amsterdam, The Warehouse, Pop! Lounge. Heerlen, Splash NY, The London Knights. VRIJDAG 18 APRIL Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, Club Nyx, Double Dutch. Amsterdam, The Warehouse, Releaze. Antwerpen, Hessenhuis, Fridaynights. Brussel, Louise Gallery, La Demence. ZATERDAG 19 APRIL Amsterdam, Air Amsterdam, Can You Feel iT? -the iT Reunion- . Amsterdam, Club Nyx, 3 X Nyx. Amsterdam, The Warehouse, Deviate. Antwerpen, Hessenhuis, Saturdaynights. Arnhem, Café Xtra, Entre Vous. Brussel, Ancient Casino, La Demence. Deventer, Coc-café Face It, Saturdance. Utrecht, Tivoli Oudegracht, PANN Holy Happiness. ZONDAG 20 APRIL Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, The Warehouse, Nightshift. Brussel, Fuse Club, La Demence. Heerlen, Splash New York Dance-café, Splash Ny It’s Pink Party. Tilburg, Cafe Peanuts, Happy Hour. 46

DONDERDAG 24 APRIL Amsterdam, Club Nyx, Nyx Op Donderdag. Amsterdam, The Warehouse, Pop! Lounge. VRIJDAG 25 APRIL Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, Club Nyx, Koningsnacht. Amsterdam, Homomonument, Koningsnacht. Amsterdam, The Warehouse, Releaze. Amsterdam, Vivelavie, Koningsnacht. Antwerpen, Hessenhuis, Fridaynights. Den Haag, The Penthouse, Popcake Kings & Queens- Edition. Nijmegen, Café Mets, Flashdance 30+. Venlo, Boogaloo, 90’s Request Avond. ZATERDAG 26 APRIL Amsterdam, Club Nyx, 3 X Nyx. Amsterdam, Homomonument, Koningsdag. Amsterdam, Odeon, Bear-necessity. Amsterdam, The Warehouse, Deviate. Amsterdam, Vivelavie, Koningsdag. Antwerpen, Hessenhuis, Saturdaynights. Arnhem, Café Xtra, Entre Vous. Deventer, Coc-café Face It, Saturdance. Heerlen, Splash NY, King & Queen Night. ZONDAG 27 APRIL Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, The Warehouse, Nightshift. Heerlen, Splash NY, Club Orgasm. Tilburg, Cafe Peanuts, Happy Hour. WOENSDAG 30 APRIL Gent, Kokorico, Beloved.

ZONDAG 6 APRIL Almere, Den Enghel, Happy2hour. Amsterdam, De Trut, De Trut. Amsterdam, Dirty Dicks, Fist Factory. Amsterdam, Hotspotcafe, A-mee-zing Avond. Amsterdam, Prik, Bubbles & Bites. Amsterdam, Spijkerbar, Seniorenmiddag. Antwerpen, Bonaparte, Pannekoek. Den Haag, Bastacafé, Zilveruitje. Deventer, Coc-café Face It, Zondagavondcafé. Enschede, Café Stonewall, Zondags Cafe. Rotterdam, Coc Rotterdam Eo, Ooxo!. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Classic Sunday Afternoon. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear&naked. Schiedam, Café Matinee, Zondags Borrel. Utrecht, Bodytalk, Gratis Koffie/thee/ gebak En Happy Hour. MAANDAG 7 APRIL Amsterdam, Café Same Place, Men Only Sexparty Sameplace. Amsterdam, Prik, Cheap Monday! Amsterdam, Spijkerbar, Happy Hour.

DINSDAG 8 APRIL Amsterdam, Spijkerbar, Beer Bust. Amsterdam, The Queen’s Head, Drag Bingoshow. Antwerpen, Que Pasa, Drags On Stage. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Country Line Dance. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... WOENSDAG 9 APRIL Amsterdam, Club Church, Naked Bar. Amsterdam, Hotspotcafe, Bingo Extravaganza. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Klaverjassen. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear Or Naked Party. Tilburg, Embrace Pink, Meetingpoint. DONDERDAG 10 APRIL Alkmaar, 1811dance&drinks, 1811café. Amsterdam, Club Church, Blue. Amsterdam, Eagle Amsterdam, Young Eagle. Amsterdam, Prik, After Shopping Cocktail Sale! Antwerpen, Hessenhuis, Student Nights. Deventer, Coc-café Face It, Donderdagcafé. Eindhoven, Pallaz, Dragsonstage (just Be Yourself!) - Travestieavond. Enschede, Café Stonewall, Donderdag Avond Cafe. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Jaren 80 Muziek Met Sate. Rotterdam, Themoodsbar, Travestie&lovers. Tilburg, Cafe Peanuts, Meebler Avond. VRIJDAG 11 APRIL Almere, Den Enghel, Vrijdagavondborrel. Amsterdam, Amstel Fifty Four, Friday Night Is Party Night. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, The Queen’s Head, Friday Night Dj. Antwerpen, Que Pasa, Locura. Antwerpen, The Boots, Fetish / Cruising Night. Enschede, Café Stonewall, Vrijdag Avond Cafe. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Op Weg Naar Het Songfestival. Rotterdam, Café Praag / Coc Rotterdam, Apollo. Rotterdam, Themoodsbar, Naked. Rotterdam, Café Praag, Coc Open. Tilburg, Cafe Peanuts, Voorronde Lady Glamorous Verkiezing. Venlo, Boogaloo, Fresh Friday Night Mixed By Dj Mrcel Dutch. ZATERDAG 12 APRIL Alkmaar, 1811dance&drinks, 1811danceparty. Almere, Den Enghel, Bier Tijd. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, Spijkerbar, Bingo.

Amsterdam, The Queen’s Head, Saturday Night Dj. Deventer, Coc-café Face It, Zaterdagmiddagcafé. Enschede, Café Stonewall, Zaterdag Cafe. Groningen, Café Ons Moeke, Bingo. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... Utrecht, Bodytalk, Gratis Koffie/thee/ gebak En Happy Hour. Venlo, Boogaloo, Saterday Club Nights Mixed Bij Dj Marcel Dutch. Zwolle, Bar Stout, Extra Stout. ZONDAG 13 APRIL Almere, Den Enghel, Jazz & Easy Listening. Amsterdam, De Trut, De Trut. Amsterdam, Dirty Dicks, Naked Darkcruising. Amsterdam, Hotspotcafe, A-mee-zing Avond. Amsterdam, Prik, Bubbles & Bites. Amsterdam, Spijkerbar, Seniorenmiddag. Amsterdam, The Queen’s Head, Netherbears. Antwerpen, Bonaparte, Pannekoek. Deventer, Coc-café Face It, Zondagavondcafé. Enschede, Café Stonewall, Zondags Cafe. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Classic Sunday Afternoon. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear&naked. Rotterdam, Café Praag/sissi Coc Rotterdam Eo, Jong & Out. Schiedam, Café Matinee, Zondags Borrel. Utrecht, Bodytalk, Gratis Koffie/thee/ gebak En Happy Hour. MAANDAG 14 APRIL Amsterdam, Café Same Place, Men Only Sexparty Sameplace. Amsterdam, Prik, Cheap Monday! Amsterdam, Spijkerbar, Happy Hour. DINSDAG 15 APRIL Amsterdam, Spijkerbar, Beer Bust. Amsterdam, The Queen’s Head, Drag Bingoshow. Antwerpen, Que Pasa, Drags On Stage. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Country Line Dance. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... WOENSDAG 16 APRIL Amsterdam, Club Church, Naked Bar. Amsterdam, Hotspotcafe, Bingo Extravaganza. Amsterdam, Taboo, Tabitha’s Fabulous Cocktail Wednesday! Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Klaverjassen. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear Or Naked Party. Tilburg, Embrace Pink, Meetingpoint. DONDERDAG 17 APRIL Alkmaar, 1811dance&drinks, 1811café. Amsterdam, Club Church, Blue. Amsterdam, Eagle Amsterdam, Young


GAY AGENDA

Eagle. Amsterdam, Prik, After Shopping Cocktail Sale! Antwerpen, Hessenhuis, Student Nights. Deventer, Face It, Donderdagcafé. Eindhoven, Pallaz, Dragsonstage (just Be Yourself!) - Travestieavond. Enschede, Café Stonewall, Donderdag Avond Cafe. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Jaren 80 Muziek Met Sate. Rotterdam, Themoodsbar, Travestie&lovers. Tilburg, Cafe Peanuts, Meebler Avond. VRIJDAG 18 APRIL Almere, Den Enghel, Vrijdagavondborrel. Amsterdam, Amstel Fifty Four, Friday Night Is Party Night. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, The Queen’s Head, Friday Night Dj. Antwerpen, Que Pasa, Locura. Antwerpen, The Boots, Fetish / Cruising Night. Enschede, Café Stonewall, Vrijdag Avond Cafe. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Op Weg Naar Het Songfestival. Rotterdam, Café Praag / Coc Rotterdam, Apollo. Rotterdam, Themoodsbar, I Love Naked In The Dark. Rotterdam, Café Praag, Coc Open. Venlo, Boogaloo, Fresh Friday Night Mixed By Dj Mrcel Dutch. ZATERDAG 19 APRIL Alkmaar, 1811dance&drinks, 1811danceparty. Almere, Den Enghel, Bier Tijd. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, Spijkerbar, Bingo. Amsterdam, The Queen’s Head, Saturday Night Dj. Deventer, Coc-café Face It, Zaterdagmiddagcafé. Enschede, Café Stonewall, Zaterdag Cafe. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... Utrecht, Bodytalk, Gratis Koffie/thee/ gebak En Happy Hour. Venlo, Boogaloo, Saterday Club Nights Mixed Bij Dj Marcel Dutch. Zwolle, Bar Stout, Extra Stout. ZONDAG 20 APRIL Almere, Den Enghel, Zondags Happy2hour. Amsterdam, Café Same Place, Gay S/m Sameplace. Amsterdam, De Trut, De Trut. Amsterdam, Hotspotcafe, A-mee-zing Avond. Amsterdam, Prik, Bubbles & Bites. Amsterdam, Prik, Prik Pasen Party. Amsterdam, Spijkerbar, Seniorenmiddag. Antwerpen, Bonaparte, Pannekoek. Den Haag, Bastacafé, Zilveruitje. Deventer, Coc-café Face It, Zondagmiddagsalon. Enschede, Café Stonewall, Zondags Cafe. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Classic Sunday Afternoon. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear&naked. Schiedam, Café Matinee, Zondags Borrel. Utrecht, Bodytalk, Gratis Koffie/thee/ gebak En Happy Hour. Venlo, Boogaloo, Rainbow Cafe. MAANDAG 21 APRIL Amsterdam, Café Same Place, Men Only Sexparty Sameplace. Amsterdam, Prik, Cheap Monday! Amsterdam, Spijkerbar, Happy Hour. Tilburg, Cafe Peanuts, Finale Lady Glamorous Verkiezing. DINSDAG 22 APRIL Amsterdam, Spijkerbar, Beer Bust. Amsterdam, The Queen’s Head, Drag Bingoshow. Antwerpen, Que Pasa, Drags On Stage. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Country Line Dance. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... WOENSDAG 23 APRIL Amsterdam, Club Church, Naked Bar.

Amsterdam, Hotspotcafe, Bingo Extravaganza. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Klaverjassen. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear Or Naked Party. Tilburg, Embrace Pink, Meetingpoint. DONDERDAG 24 APRIL Alkmaar, 1811dance&drinks, 1811café. Amsterdam, Club Church, Blue. Amsterdam, Dirty Dicks, Golden Shower. Amsterdam, Eagle Amsterdam, Young Eagle. Amsterdam, Prik, After Shopping Cocktail Sale! Antwerpen, Hessenhuis, Student Nights With Dj Digna. Deventer, Coc-café Face It, Donderdagcafé. Eindhoven, Pallaz, Dragsonstage (just Be Yourself!) - Travestieavond. Enschede, Café Stonewall, Donderdag Avond Cafe. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Jaren 80 Muziek Met Sate. Rotterdam, Themoodsbar, Travestie&lovers. Tilburg, Cafe Peanuts, Meebler Avond. Venlo, Boogaloo, Transgender Avond. VRIJDAG 25 APRIL Almere, Den Enghel, Vrijdagavondborrel. Amsterdam, Amstel Fifty Four, Friday Night Is Party Night. Amsterdam, Café Rouge, Valerie Fladdert Door Showbizzland. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, Prik, Prik’s King’s Night. Amsterdam, The Queen’s Head, Friday Night Dj. Antwerpen, Que Pasa, Locura. Antwerpen, The Boots, Fetish / Cruising Night. Deventer, Coc-café Face It, Vrijdag Afterfilmcafé. Enschede, Café Stonewall, Vrijdag Avond Cafe. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Op Weg Naar Het Songfestival. Rotterdam, Café Praag / Coc Rotterdam, Apollo. Rotterdam, Themoodsbar, Sneaks. Rotterdam, Café Praag, Coc Open. Rotterdam, Café Praag/sissi Coc Rotterdam Eo, Hiv-eetcafé. Venlo, Boogaloo, Fresh Friday Night Mixed By Dj Mrcel Dutch. ZATERDAG 26 APRIL Alkmaar, 1811dance&drinks, 1811danceparty. Almere, Den Enghel, Bier Tijd. Amsterdam, Prik, Prik’s King’s Party. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, Spijkerbar, Bingo. Amsterdam, The Queen’s Head, Saturday Night Dj. Den Haag, Bastacafe, Jong & Out Haaglanden. Deventer, Coc-café Face It, Zaterdagmiddagcafé. Enschede, Café Stonewall, Zaterdag Cafe. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Kings And Queens In De Flierefluiter. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... Utrecht, Bodytalk, Gratis Koffie/thee/ gebak En Happy Hour. Venlo, Boogaloo, Saterday Club Nights Mixed Bij Dj Marcel Dutch. Zwolle, Bar Stout, Extra Stout. ZONDAG 27 APRIL Almere, Den Enghel, Zondags Happy2hour. Amsterdam, De Trut, De Trut. Amsterdam, Dirty Dicks, Total Black Out. Amsterdam, Hotspotcafe, A-mee-zing Avond. Amsterdam, Prik, Bubbles & Bites. Amsterdam, Spijkerbar, Seniorenmiddag. Amsterdam, The Queen’s Head, Netherbears. Antwerpen, Bonaparte, Pannekoek. Deventer, Coc-café Face It, Zondagavondcafé. Enschede, Café Stonewall, Zondags Cafe.

Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Classic Sunday Afternoon. Rotterdam, Café Praag / Coc Rotterdam, Zondagmiddagsalon. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear&naked. Schiedam, Café Matinee, Zondags Borrel. Utrecht, Bodytalk, Gratis Koffie/thee/ gebak En Happy Hour. MAANDAG 28 APRIL Amsterdam, Café Same Place, Men Only Sexparty Sameplace. Amsterdam, Prik, Cheap Monday! Amsterdam, Spijkerbar, Happy Hour. DINSDAG 29 APRIL Amsterdam, Spijkerbar, Beer Bust. Amsterdam, The Queen’s Head, Drag Bingoshow. Antwerpen, Que Pasa, Drags On Stage. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Country Line Dance. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On....

MEER/MORE ZONDAG 6 APRIL Amstelveen, De Amstelveense Rugby Club, Amsterdam Lowlanders Rugby Training. Amsterdam, Go Gallery, Cowboys & Crows. Antwerpen, Boekhandel ‘t Verschil, Boekvoorstelling Verhalenbundel Labyrint. Antwerpen, Speelplein Vlaamsekaai, Mountainbike (initiatie). Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. Rotterdam, Coc Rotterdam Eo, Transcafé. MAANDAG 7 APRIL Eindhoven, Genneperparken, Kouros Tennis. Leiden, De Twee Spieghels, Jamsessie. DINSDAG 8 APRIL Amsterdam, Thermos Sauna, Two For One. Eindhoven, Kees Tempel Centrum Voor Gezondheid En Bewegen, Kouros Conditietraining. Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Kouros Zwemmen Dinsdag. WOENSDAG 9 APRIL Amsterdam, Ggd Amsterdam, Gratis Hepatitis-b Vaccinatie. Amsterdam, Thermos Sauna, 1 Uur Massage = Gratis Entree Tot De Sauna. Den Haag, Stichting Buddy Netwerk, Lunch Voor Hiv+. DONDERDAG 10 APRIL Amsterdam, Coffee@last, Pink Nieuw West Borrel. Eindhoven, Sporthal Strijp, Kouros Voetbal. Haarlem, Wijkcentrum Binnensteeds, Roze Salon 55+. Rotterdam, Coc Rotterdam Eo, Informatie&advies. VRIJDAG 11 APRIL Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Kouros Zwemmen Vrijdag. Eindhoven, Squashtime, Kouros Squash. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZATERDAG 12 APRIL Antwerpen, Boekhandel ‘t Verschil, Slotevenement Verschil Op Zondag, Met Muziek En Literatuur. Haarlem, Bert’s Kookgarage, Film & Diner. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZONDAG 13 APRIL Amstelveen, De Amstelveense Rugby Club, Amsterdam Lowlanders Rugby Training. Amsterdam, Go Gallery, Cowboys & Crows. Den Haag, Bastacafé, Internationale Roze Kerk. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. MAANDAG 14 APRIL Eindhoven, Genneperparken, Kouros Tennis. Leiden, De Twee Spieghels, Jamsessie. DINSDAG 15 APRIL Amsterdam, Thermos Sauna, Two For

One. Eindhoven, Kees Tempel Centrum Voor Gezondheid En Bewegen, Kouros Conditietraining. Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Kouros Zwemmen Dinsdag. WOENSDAG 16 APRIL Amsterdam, Ggd Amsterdam, Gratis Hepatitis-b Vaccinatie. Amsterdam, Thermos Sauna, 1 Uur Massage = Gratis Entree Tot De Sauna. Den Haag, Stichting Buddy Netwerk, Lunch Voor Hiv+. Leiden, De Twee Spieghels, Unplugged. DONDERDAG 17 APRIL Eindhoven, Sporthal Strijp, Kouros Voetbal. Rotterdam, Coc Rotterdam Eo, Informatie&advies. VRIJDAG 18 APRIL Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Kouros Zwemmen Vrijdag. Eindhoven, Squashtime, Kouros Squash. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZATERDAG 19 APRIL Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZONDAG 20 APRIL Amstelveen, De Amstelveense Rugby Club, Amsterdam Lowlanders Rugby Training. Amsterdam, Go Gallery, Cowboys & Crows. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. Rotterdam, Coc Rotterdam Eo, Transcafé. Venlo, Boogaloo, Rainbow Cafe. MAANDAG 21 APRIL Eindhoven, Genneperparken , Kouros Tennis. Leiden, De Twee Spieghels, Jamsessie. DINSDAG 22 APRIL Amsterdam, Thermos Sauna, Two For One. Eindhoven, Kees Tempel Centrum Voor Gezondheid En Bewegen, Kouros Conditietraining. Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Kouros Zwemmen Dinsdag. WOENSDAG 23 APRIL Amsterdam, Ggd Amsterdam, Gratis Hepatitis-b Vaccinatie. Amsterdam, Thermos Sauna, 1 Uur Massage = Gratis Entree Tot De Sauna. Den Haag, Stichting Buddy Netwerk, Lunch Voor Hiv+. DONDERDAG 24 APRIL Eindhoven, Sporthal Strijp, Kouros Voetbal. Rotterdam, Coc Rotterdam Eo, Informatie&advies. VRIJDAG 25 APRIL Deventer, Centrale Bibliotheek (zijingang), Film Met Homo-thema. Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep , Kouros Zwemmen Vrijdag. Eindhoven, Squashtime, Kouros Squash. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. Rotterdam, Café Praag, De Borrel. ZATERDAG 26 APRIL Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZONDAG 27 APRIL Amstelveen, De Amstelveense Rugby Club, Amsterdam Lowlanders Rugby Training. Amsterdam, Go Gallery, Cowboys & Crows. Haarlem, Café Gewoon, Ontmoetingscafé Gewoon Coc. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. MAANDAG 28 APRIL Eindhoven, Genneperparken, Kouros Tennis. Leiden, De Twee Spieghels, Jamsessie. DINSDAG 29 APRIL Amsterdam, Thermos Sauna, Two For One. Eindhoven, Kees Tempel Centrum Voor Gezondheid En Bewegen, Kouros Conditietraining. Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Kouros Zwemmen Dinsdag.

47


GOING AMSTERDAM / WELCOME Quentin Hotel 25 Leidsekade 89 +31206262187 http://quentinamsterdam.com/ The Golden Bear 26 Kerkstraat 37 +31206244785 http://www.goldenbear.nl (Daily from 8am-10pm)

p49

TOURIST OFFICE Pink Point 10 Westermarkt +31204281070 http://www.pinkpoint.org (Daily from 10am-6pm)

LUNCHROOMS De Taart van m'n Tante 27 Ferdinand Bolstraat 10 +31207764600 http://www.detaart.com (Daily from 10am-6pm)

ORGANIZATIONS p49

07

64

Amsterdam Leather Pride 28 Postbus 2782 COC Amsterdam 29 Rozenstraat 8-14 +31206263087 http://www.cocamsterdam.nl COC Nederland 30 Nieuwe Herengracht 49 +31206234596 http://www.coc.nl

08

De Zóciëteit 31 Nieuwezijds Voorburgwal 282a +31610158626 http://www.zocieteit.nl (Fri. from 8pm-11pm)

Donderdagavond Eet Club (DEC) 32 Postbus 3213 http://www.donderdagavondeetclub.nl EduDivers 33 Nieuwezijds Voorburgwal 21-3 +31204288073 http://www.edudivers.nl

BARS

CLUBS

Café Same Place 01 Nassaukade 120 +31204751981 http://www.sameplace.nl

Club Church 08 Kerkstraat 52 +31204210392 http://www.clubchurch.nl

(Fri. - Sat. from 10pm-3am, Sun. from 5pm-10pm, Mon. from 8pm-1am, Tue. - Thu. from 9pm-1am)

(Sun. from 4pm-4am, Tue. - Wed. from 8pm-1am, Fri. - Sat. from 10pm-5am)

Mankind 02 Weteringstraat 60 +31206384755 http://www.mankind.nl

De Trut 09 Bilderdijkstraat 165-E http://www.trutfonds.nl/ TRUT_HOME.html

(Mon. - Sat. from noon-11pm)

Every Sunday from 10pm-3am)

Saarein 03 Elandsstraat 119 +31206234901 http://www.saarein.info/ (Mon. - Thu. from 4pm-1am, Fri. Sun. from noon-1am)

Spijkerbar 04 Kerkstraat 4 +31206205919 http://www.spijkerbar.nl (Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-3am)

EVENT ORGANISER Homomonument 10 Westermarkt +31624743350 http://www.homomonument.nl Stichting Amsterdam Gay Pride 11 Korte Leidsedwarsstraat 12 http://www.amsterdamgaypride.org/

WELLNESS

GALLERIES

Cuts & Curls 05 Korte Leidsedwarsstraat 74 +31206246881 http://www.cutsandcurls.com

CNCPT13 12 Prinsengracht 266 +31207527338 http://www.cncpt13.com

(Tue. - Fri. from 9:30am-8pm, Sat. from 7am-noon)

Profiles Hair & Body Spa 06 Spuistraat 330 +31206276337 http://www.proleshairbodyspa.nl (Sun., Tue., Thu. from 9am-6pm, Mon., Wed. from 9am-9pm, Fri. from 9am-5:30pm, Sat. from noon-5pm)

Thermos Beautysalon 07 Raamdwarsstraat 5 +31206239158 http://www.thermos.nl (Sun. from 2pm-8pm, Mon. - Sat. from 1pm-8pm)

(Daily from noon-6pm)

Go Gallery 13 Prinsengracht 64 +31204229580 http://www.gogallery.nl/

+31206387321 www.homopsycholoog.nl (Mon. - Fri. from 9am-9pm)

Relatietherapeut drs Marcel Holtslag 16 Piet Heinkade 145 +31206712140 http://www.marcelholtslag.nl Soa Aids Nederland 17 Keizersgracht 392 +31206262669 http://www.soa.nl The Natural Health Company 18 Vijzelstraat 1 +31206244533 http://www.tnhc.nl (Sun. from noon-6pm, Mon. - Wed. from 10am-6:30pm, Thu. from 10am9pm, Fri. - Sat. from 10am-6:30pm)

HOTEL/SHORTSTAY Chic and Basic 19 Herengracht 13-19 +31205222345 http://www.chicandbasic.com/ ned/hotel_amsterdam/ Chico's Guesthouse 20 St. Willibrordusstraat 77 +31615353056 Clemens Hotel 21 Raadhuisstraat 39 +31206246089 http://www.clemenshotel.nl

HEALTH

Freeland Hotel 22 Marnixstraat 386 +31206227511 http://www.hotelfreeland.com

Hiv Vereniging Nederland 14 Eerste Helmerstraat 17B-3 +31206892577 http://www.hivnet.org

Hotel Amistad 23 Kerkstraat 42 +31206248074 http://www.amistad.nl

(Mon., Tue., Thu., Fri. from 2pm10pm)

Psychotherapeut Dr. Thijs Maasen 15 Hartenstraat 31

(Daily from 7am-11pm)

ITC Hotel 24 Prinsengracht 1051 +31206230230 http://www.itc-hotel.com (Daily from 10am-11pm)

Evangelische Roze Vieringen 34 Keizersgracht 566 +31206990850 http://www.erv-amsterdam.nl Gay & Lesbian Switchboard 30 Nieuwe Herengracht 49 +31206236565 http://www.switchboard.nl (Mon., Wed., Fri. from 2pm-6pm)

IHLIA 35 Oosterdoksstraat 110 +31205230837 http://www.ihlia.nl (Mon. - Fri. from noon-5pm, Sat. from 1pm-5pm)

Stichting Dignity Nederland 36 Maranathakerk, Hunsestraat 85 +31206183164 http://www.dignitynederland.nl Stichting Gay Business Amsterdam 37 Lijnbaansgracht 210h +31206208807 http://www.amsterdampride.nl Stichting Hartjesdagen 38 Prins Hendrikkade 53 +31614430451 www.stichtinghartjesdagen.nl Stichting OndersteBoven 39 Rietlandpark 39 +31206815927 http://www.stichtingondersteboven.nl Stichting Pera 40 Weteringschans 6-8 +31206268790 http://www.clubpera.nl/ Stichting Safe Service 41 Rozenstraat 8 +31206233794 http://www.safeservice.nl Stichting Secret Garden 42 Nieuwe Herengracht 20 +31207786120 www.stichtingsecretgarden.nl Transgender Netwerk Nederland 43

Rhijnspoorplein 26 +31205739427 www.transgendernetwerk.nl

MEDIA Duizendpoot Gay Advertising 44 Spuistraat 44 +31204282123 www.dp-communications.com Gay Group 45 Keizersgracht 205 +31204215741 http://www.gaymedia.nl Gay International Press (Gay News) 46 Postbus 76609 +31206791556 http://www.gay-news.com MVS Gay Station 47 Wibautstraat 150 +31650682298 http://www.mvs.nl Stichting OUT Media 45 Keizersgracht 205 +31207881365 http://www.outmedia.nl Winq Media BV 48 Postbus 3291 +31203053825 http://www.winq.com Zij aan Zij 49 Postbus 14508 +31202215276 http://www.zijaanzij.nl

+31206260702 http://www.dusedo.com Out of the Closet 62 Jodenbreestraat 158 +31206203055 http://www.outofthecloset.org (Sun. from noon-6pm, Mon. - Sat. from 10am-7pm)

Robin & Rik 63 Runstraat 30 +31206278924 (Wed. - Sat. from noon-6pm)

SAUNA Thermos Sauna 64 Raamstraat 33 +31206239158 http://www.thermos.nl (Daily from noon-8am)

SERVICES Connecting Differences 65 Gerard Doustraat 138C +31206626309 http://connectingdifferences.nl Michael's Boys Escorts 66 Vondelkerkstraat 15-hs +31206181824 http://www.michaelsboysescorts.com Roze Uitvaart 67 Utrechtsedwarsstraat 85-C +31207712997 http://www.rozeuitvaart.nl 24 uur per dag

RESTAURANTS

SPORTS

't Sluisje 50 Torensteeg 1 +31206240813 http://www.sluisje.nl (Sun. from 6pm-1am, Thu. from 7pm1am, Fri. - Sat. from 6pm-3am)

ARC Amsterdam Lowlanders 68 Sportlaan 23 +31613452939 http://www.amsterdamlowlanders.com

Eetcafé 100% Zuidoost 51 Bijlmerplen 367a +31206912593 http://www.eetcafezuidoost.nl/

DGLA 69 Stadionkade 150 +31206795987 http://www.dgla.nl

Hemelse Modder 52 Oude Waal 11 +31206243203 http://www.hemelsemodder.nl

European Gay & Lesbian Sport Federation 70 Meeuwenlaan 41 http://www.eglsf.info

(Daily from 6pm-10pm)

Krua Thai Classic 53 Staalstraat 22 +31206229533 http://www.kruathai.nl (Daily from 5pm-10:30pm)

Ristorante Italiano Fiorentino 54 Overtoom 125 +31206183272 http://www.ristoranteorentino.nl (Fri. - Sun. from 5:30pm-11:30pm, Mon. - Thu. from 6pm-10:30pm)

The Pantry 55 Leidsekruisstraat 21 +31206200922 http://www.thepantry.nl (Daily from 10:30am-10:30pm)

Warie's Thai Food 56 Rozengracht 235 +31206223638 http://www.wariesthaifood.nl (Daily from 3pm-10pm)

RETAIL Black Body 57 Kerkstraat 173 +31206262553 http://www.blackbody.nl (Mon. - Thu. from 11am-7pm, closed on Sunday)

Blue & White 58 Ceintuurbaan 248 +31206101741 http://www.blue-white.nl (Mon. - Fri. from 10:30am-6:30pm, Sat. from noon-6:30pm, Sun. closed)

Bronx 59 Kerkstraat 53-55 +31206231548 http://www.bronx1976.com (Daily from 10am-10pm)

Dom 60 Spuistraat 281 a-c +31204285544 http://www.dom-shop.com (Daily from 11am-8pm)

Dusedo 61 Moezelhavenweg 49-53

Gay Forcing Bridge 71 Roelof Hartplein 2a +31206629497 http://www.gayforcing.nl Gay Union Through Sports (GUTS) 70 Meeuwenlaan 41 +31206362932

STUDENTS' ASSO CIATIONS A.S.V.Gay 72 nieuwe nieuwstraat 20 0619466220 http://www.asvgay.nl Gryphus 73 De Boelelaan 1105 http://www.vu.nl/homonetwerk Stichting UvA Pride 74 Nieuwe Achtergracht 170 http://www.uvapride.nl


GOING AMSTERDAM Reguliers/Amstel

Warmoes/Zeedijk

13 21

29 17

14 05

12

18

17

21 22

4 28

15

10

8

20

24 23

01

7

9

6

11 03

27

15

25

16

19

23 05

12

04

08

06 10

07 25

16 19

02 01

03

07

13 11

09

24

19

22

BARS Argos 01 Warmoesstraat 95 +31206226595 (Sun. from 3pm-3am, Mon. - Thu. from 10pm-3am, Fri. - Sat. from 3pm-4am)

Café Bordó 02 Nieuwe Nieuwstraat 20 +31654646007 (Wed. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-1am, Sun. from 4pm-1am)

Café 't Mandje 03 Zeedijk 63 +31206225375 http://www.cafetmandje.nl (Sun. from 2pm-1am, Tue. - Wed. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 2pm-3am)

Café De Barderij 04 Zeedijk 14 +31204205132 http://www.barderij.com (Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-3am)

Cuckoo's Nest 05 Nieuwezijds Kolk 6 +31206271752 http://www.cuckoosnest.nl (Sun. - Thu. from 1pm-1am, Fri. - Sat. from 1pm-2am)

De Engel van Amsterdam 06 Zeedijk 21 +31204276381 www.engelvanamsterdam.nl (Sun. - Thu. from 1pm-1am, Fri. - Sat. from 1pm-3am)

Dirty Dicks 07 Warmoesstraat 86 www.dirtydicksamsterdam.com (Sun. - Thu. from 4pm-3am, Fri. - Sat. from 4pm-4am)

Eagle Amsterdam 08 Warmoesstraat 90 www.theeagleamsterdam.com (Sun. from 10pm-3am, Mon. from 10pm-4am, Tue. - Thu. from 10pm3am, Fri. - Sat. from 10pm-5am)

Getto 09 Warmoesstraat 51 +31204215151 http://www.getto.nl (Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-2am)

Prik 10 Spuistraat 109 +31203200002 http://www.prikamsterdam.nl (Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-3am)

The Queen's Head 11 Zeedijk 20 +31204202475 http://www.queenhead.com (Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-3am)

The Web 12 St. Jacobsstraat 6 +31206236758 www.thewebamsterdam.com (Sun. - Thu. from 1pm-1am, Fri. - Sat. from 1pm-2am)

CINEMA Le Salon 13 Nieuwendijk 22 +31206226565 www.lesalonamsterdam.nl (Daily from 10am-11:30pm)

CLUBS Boysclub 21 14 Spuistraat 21 +31206228828 http://www.boysclub21.nl (Sun. - Thu. from 3pm-1am, Fri. - Sat. from 3pm-2am)

The Warehouse 15 Warmoesstraat 96 (Sun., Thu. from 11pm-4am, Fri. - Sat. from 11pm-5am)

HOTEL/SHORTSTAY Anco Hotel 16 Oudezijds Voorburgwal 55 +31206241126 http://www.ancohotel.nl

TOURIST OFFICE GayTIC 17 Spuistraat 44 +31203301461 http://www.gaytic.nl (Sun. from noon-6pm, Mon. - Sat. from 11am-6pm)

RESTAURANTS Eetcafé de Spaanse Ruiter 18 Nieuwezijds Voorburgwal 90 +31206249857 http://www.genevergenootschap.nl/Erkende_cafes/caf_de_ spaanse_ruiter.php (Sun. - Thu. from 9am-1am, Fri. - Sat. from 9am-3am)

Restaurant Looks 19 Binnen Bantammerstraat 5-7 +31203200949 www.restaurantlooks.com (Mon. - Sat. from 6pm-1am)

RETAIL Adonis 20 Warmoesstraat 92 +31206272959 Alfa Blue 21 Nieuwendijk 26 +31206271664 http://www.alfablue.com (Daily from 9am-10pm)

Amsterdam Gay Zone 14 Spuistraat 21 +31206258797 (Daily from 11am-11pm)

Boekhandel Vrolijk B.V. 22 Paleisstraat 135 http://www.vrolijk.nu (Open daily from 1pm-5pm)

Condomerie 23 Warmoesstraat 141 +31206274174 http://condomerie.com

(Mon. - Sat. from 11am-6pm)

Drake's of L.A. 24 Damrak 61 +31206279544 http://www.drakesdirect.com (Daily from 9am-midnight)

ES Collection 25 Zeedijk 61 +31203301770 http://www.escollectionamsterdam.com (Sun. from 2pm-6pm, Mon. - Fri. from noon-8pm, Sat. from noon-6pm)

Gays&Gadgets 17 Spuistraat 44 +31203301461 www.gaysandgadgets.com (Sun. from noon-7pm, Mon. - Sat. from 11am-7pm)

Mister B Leather & Rubber bv 26 Warmoesstraat 89 +31207883060 http://www.mrb.nl (Sun. from 1pm-6pm, Mon. - Wed. from 10:30am-7pm, Thu. from 10:30am-9pm, Fri. from 10:30am-7pm, Sat. from 11am-6pm)

RoB Amsterdam flagship store 27 Warmoesstraat 71 +31206243807 http://www.rob.eu (Sun. from 1pm-6pm, Mon. - Sat. from 11am-7pm)

Underground Fetish 17 Spuistraat 44 www.underground-fetish.nl

BARS

(Sun. - Thu. from 5pm-3am, Fri. - Sat. from 4pm-4am)

RETAIL

Amstel Fifty Four 01 Amstel 54 +31206234254 http://www.amstelftyfour.nl

Vivelavie 13 Amstelstraat 7 +31206240114 http://www.vivelavie.net

Artem Bodywear 22 Reguliersdwarsstraat 39 +31203205270 www.artembodywear.com

(Sun. - Thu. from 4pm-3am, Fri. - Sat. from 6pm-4am)

WELLNESS

B1 23 Reguliersbreestraat 4 +31206239546 http://www.b1sex.nl

El Encanto Hairsalon 14 Reguliersdwarsstraat 33 +31203319142 http://www.elencantohairsalon.nl

Man talk 22 Reguliersdwarsstraat 39 +31206272525

(Sun. - Thu. from 4pm-1am, Sat. Sun. from 4pm-3am)

Café Chez René 02 Amstel 50 +31204203388 http://www.chez-rene.nl (Sun. - Thu. from 6pm-3am, Fri. - Sat. from 6pm-4am)

Café het Dwarsliggertje 03 Reguliersdwarsstraat 105 +31631552614 www.hetdwarsliggertje.nl (Mon. - Wed. from 5pm-1am, Thu. from 2pm-1am, Fri. - Sat. from 2pm3am, Sun. from 2pm-1am)

Café Rouge 04 Amstel 60 +31203542695 www.caferougeamsterdam.nl (Sun., Wed., Thu. from 5pm-1am, Fri. - Sat. from 5pm-3am)

Café Soho 05 Reguliersdwarsstraat 36 +31204223312 http://www.cafe-soho.nl (Sun., Wed. - Thu. from 7pm-3am, Fri. - Sat. from 7pm-4am)

Entre Nous 06 Halvemaansteeg 14 +31206231700 http://cafe-entrenous.nl/ (Sun. - Thu. from 9pm-3am, Fri. - Sat. from 9pm-4am)

SAUNA

Exit Après Chique Café 07 Reguliersdwarsstraat 42

Sauna Damrak 28 Damrak 54 +31206226012 http://www.saunadamrak.com

(Sun. from 8pm-4am, Wed. - Thu. from 11pm-4am, Fri. - Sat. from 11pm-5am)

(Sat.-Tue. noon-9pm, Wed.-Thu. noon-midnight)

Sauna Nieuwezijds 29 Nieuwezijds Armsteeg 95 www.saunanieuwezijds.nl (Mon.-Thu. noon-8am, open non-stop from Fri. noon - Mon. 8am)

Hot Spot Cafe 08 Amstel 102 +31651989196 http://www.hotspot-cafe.nl (Sun., Tue. - Thu. from 8pm-3am, Mon. from 9pm-3am, Fri. - Sat. from 8pm-4am)

Lellebel 09 Utrechtsestraat 4 +31204275139 http://www.lellebel.nl (Sun. - Thu. from 8pm-3am, Fri. - Sat. from 8pm-4am)

Montmartre 10 Halvemaansteeg 17 +31206207622 http://www.cafemontmartre.nl (Sun. from 5pm-3am, Mon. from 8pm-11pm, Tue. - Sat. from 5pm-3am)

Reality Bar 11 Reguliersdwarsstraat 129 +31206393012 (Sun. - Thu. from 8pm-3am, Fri. - Sat. from 8pm-4am)

Taboo 12 Reguliersdwarsstraat 45 +31207753963 http://www.taboobar.nl

(Sun. from 1pm-6pm, Mon. - Tue. from noon-6pm, Wed. - Sat. from noon-8pm)

Hot Heads 15 Reguliersdwarsstraat 4 +31206268075 (Mon. - Wed. from 11am-6pm, Thu. from 11am-9pm, Fri. - Sat. from 11am-6pm)

CLUBS Club NYX 07 Reguliersdwarsstraat 42 Thu. from 11pm-4am Fri. - Sat. from 11pm-5am

COFFEESHOPS Betty TOO! 16 Reguliersdwarsstraat 29 +31629063267 http://www.bettytoo.com (Mon. - Thu. from 3pm-midnight, Fri. - Sun. from 10am-midnight)

The Otherside 17 Reguliersdwarsstraat 6 +31206255541 http://www.theotherside.nl (Daily from 11am-1am)

LUNCHROOMS Downtown 18 Reguliersdwarsstraat 31 +31206229958 www.lunchroomdowntown.nl (Daily from 11am-9pm)

RESTAURANTS Garlic Queen 19 Reguliersdwarsstraat 27 +31204226426 http://www.garlicqueen.nl (Wed. - Sun. from 5pm-11pm)

La Margarita 20 Reguliersdwarsstraat 47-49 +31206230707 http://www.lamargarita.nl (Daily from 5pm-11pm)

Restaurant Saturnino 21 Reguliersdwarsstraat 3-5 +31206390102 http://www.saturnino.nl (Daily from noon-11:30pm)

(Sun. from noon-11pm, Mon. - Sat. from 9:30am-11pm)

(Mon. from 1pm-6pm, Tue. - Wed. from 10am-6pm, Thu. from 10am9pm, Fri. from 10am-6pm, Sat. from 10am-5pm)

Rufskin Amsterdam 24 Reguliersdwarsstraat 54 +31206200129 www.rufskin-amsterdam.nl (Daily from noon-7pm, closed on Tuesday)

The Shirtshop 25 Reguliersdwarsstraat 64 +31204232088 www.shirtshopamsterdam.nl (Daily from 1pm-7pm)


GOING ANTWERP / WELCOME

10

07

14 04

25

13 06 27 35

37

03 09

23

30

31

15

29

01 21 34

02

20

33 18

08

16 17

BARS Bonaparte 01 Grote Markt 21 +3232319626 http://www.bonaparte.be (Sun. from 2pm-midnight, Tue. - Sat. from 8pm-midnight)

Café DeLux 02 Melkmarkt 18 +3232321766 http://www.cafedelux.be (Daily from 11am-2am)

Redstarkafee 10 Van Schoonbekeplein 9 +3237778099 http://www.redstarkafee.be/ (Wed. - Sun. from 2pm-midnight)

Twilight 11 Nieuwstad 4 +32 3 233 25 85 (Sun. from 8am-8pm, Wed.-Fri. from noon-midnight, Sat. from 8am-2am)

WELLNESS

Café Strange 03 Dambruggestraat 161 +32474424901 http://www.cafe-strange.be

CorpoSano 12 Mechelsesteenweg 104 +3236632039 http://www.corposano.be

Club Random 04 Geulincxstraat 28 +32495755011 http://www.club-random.be/

CLUBS

Den Draak 05 Draakplaats 1 +3232905304 http://www.dendraak.be

(Closed on Sunday)

Red&Blue 13 Lange Schipperskapelstraat 11-13 +3232130555 http://www.redandblue.be

(Open daily from noon)

(Thu. - Sun. from 11pm-7am)

Hessenhuis 06 Falconrui 59 +3232311356 http://www.hessenhuis.com

The Boots 14 Van Aerdtstraat 22 +32476497931 http://www.the-boots.com

(Mon. - Wed. from 11am-2am, Thu. from 11am-3am, Fri. from 11am-4am, Sat. from 4pm-4am, Sun. from 4pm-2am)

Oink Oink Bar 07 Van Schoonbekeplein 3 +3234855440 http://www.oinkclub.com/ (Sun. - Thu. from 9pm-3am)

Popi Café 08 Plantinkaai 11-12 +3232316131 http://www.popi.be (Sat. - Sun. from 11am-midnight, Mon. - Fri. from 2pm-midnight)

Que Pasa 09 Lange Koepoortstraat 1 http://www.cafe-que-pasa.be

22

36

(Fri. from 10:30-4am, Sat. from 10:305am, Sun. from 5pm-3am)

The Kinky's 15 Lange Beeldekensstraat 10 +3232950640 http://www.kinkys.be (Mon. from 7pm-3am, Tue. - Thu. from 2pm-2am, Fri. from 7pm-3am)

HEALTH AA-holebigroep 'De Eerste' 05 Draakplaats 1 +3232268715 Boysproject 16 Appelmansstraat 12 +3232939590 http://www.boysproject.be

Helpcenter-ITG 17 Sint-Andriesstraat 7 +3232160288 http://www.helpcenteritg.be Sensoa 18 F. Rooseveltplaats 12 +3232386868 http://www.sensoa.be

ORGANIZATIONS 't Kwadraat | Holebi-ouders 05 Draakplaats 1 http://www.tkwadraat.be Atthis 19 Geuzenstraat 27 http://www.atthis.be Dubbelzinnig praatgroep biseksualiteit 05 Draakplaats 1 http://www.dubbel-zinnig.be

11

26

Vlaamse Genderkring 05 Draakplaats 1 www.vlaamsegenderkring.be

TRAVEL AGENCY Gay Planet Holidays 20 Orgelstraat 6 +3232310827 www.gayplanetholidays.com

(Mon. - Fri. from 10am-6pm, Sat. from noon-6pm)

RESTAURANTS

RETAIL

(Thu. - Sat. from 11am-8pm,Sun. from 2pm-5pm )

't Braboke 21 Grote Markt 18 +3232263616

Boekhandel 't Verschil 31 Minderbroedersrui 33 +3232260804 http://www.verschil.be

Bourla 22 Graanmarkt 7 +3232018339 http://www.bourla.be (Mon. - Thu. from 11am-midnight, Fri. - Sat. from 11am-1am)

Mask-ara 24 Jozef Reusenslei 17 http://www.mask-ara.be/

Shouf Shouf 05 Draakplaats 1 +32499705007 http://www.shouf-shouf.be

Sjalot en Schanul 30 Oude Beurs 12 +3232338875 http://sjalotenschanul.be

(Mon. - Fri. from 9:30am-6pm)

Het Roze Huis - Çavaria Antwerpen 05 Draakplaats 1 +3232880084 http://www.hetrozehuis.be

Pimpernel40plus 05 Draakplaats 1 +3232189756 www.pimpernel40plus.be

LUNCH tuesday till friday 12:00 - 14:00 Kitchen closed at 21:30

Roxy - Piercings and jewellery 36 Kammenstraat 68 +3232328289 http://www.roxy-shop.be

Toys 4 Boys 37 Nosestraat 6 +3232320827 www.toys4boysleather.com

Café Confituur 23 Minderbroedersrui 38 +3232943950

Mangho (Man, Getrouwd en Homo) 05 Draakplaats 1 +32496166366 http://www.mangho.be

+32475964284 www.reloadantwerpen.be

(Thu. - Mon. from 5pm-10pm, closed on Tuesday and Wednesday)

Enig Verschil 05 Draakplaats 1 http://www.enigverschil.be

Holebi40plus 05 Draakplaats 1 +32492715708

05

(Wed. - Sun. from 11am-midnight)

Monkey King 25 Lange Dijkstraat 12 +3232263811 http://www.monkeyking.be Othello 26 Oude Vaartplaats 28 +3232266015 Padi Asianfood Gallery 27 Koolkaai 9A +3232251446

(Sun. from 1pm-6pm, Wed. - Sat. from 11am-6pm)

De Onderkant 31 Minderbroedersrui 33 +3232260804 http://www.onderkant.be (Sun. from 2pm-6pm, Wed. - Sat. from 11am-6pm)

Erotische verbeelding 32 Kloosterstraat 165 +3232268950 http://www.erotischeverbeelding.be (Mon. - Sat. from 11am-6pm)

Gay Ron 33 Van Wesenbekestraat 54 +3232340443 http://www.gayron.be (Sat. - Sun. from 2pm-10pm, Mon. Fri. from noon-10pm)

(Mon. - Sat. from 6pm-11pm)

Man Playz 34 Sint-Jacobsmarkt 75 +3237707393 http://www.manplayz.be/

Publique 28 Graaf van Egmontstraat 2 +3232372595 www.publique-restaurant.be

Plan B 35 Klapdorp 54-56 +3232337393

(Daily from 9am-11pm)

Reload 29 Korte Winkelstraat 11

(Mon. - Fri. from 2pm-10am)

(Sun. from noon-6pm, Thu. from noon-8pm, Fri. from noon-9pm, Sat. from noon-8pm)

SPORTS Active Company 05 Draakplaats 1 +32477510305 http://www.activecompany.be


HAARLEM

13

ROTTERDAM

GOING ROTTERDAM / HAARLEM

10 19

02

01 03

08

15

06 04

06

11

02 05

03

01 16 12

BARS

WELLNESS

RETAIL

BARS

CINEMA

RESTAURANTS

Bar de Regenboog 01 Van Oldenbarneveldstraat 148a +31634569724 http://www.regenboogrotterdam.nl

Gay Massage Rotterdam 08 Heemraadsplein 10a +31639629429 www.gaymassage-brian.eu

GayToys 15 Keerweer 10 +31104113522 http://www.gaytoys.nl

Gay Café Wilsons 01 Gedempte Raamgracht 78 +31235325854 http://www.wilsons.nl

Roxy 03 Kleine Houtstraat 77zw +31235325139 www.roxyseksbioscoop.nl

Restaurant Subliem 05 Kleine Houtstraat 44 +31235510590 www.restaurantsubliem.nl (Tue. - Sun. from 4:30pm-midnight)

LUNCHROOMS

(Sun. from 5pm-11pm, Mon., Wed. from 8pm-1am, Thu. from 5pm-1am, Fri. - Sat. from 8pm-4am)

(Daily from noon-midnight)

(Closed on Mondays and Tuesdays)

Café KeerWeer 02 Keerweer 14 +31104131217 http://www.keerweer.nl (Mon. - Thu. from 4pm-6am, Fri. Sun. from 3pm-6am)

Café Strano 03 Van Oldenbarneveldstraat 154 +31104125811 http://www.cafestrano.nl (Sun. from 4pm-4am, Mon. - Wed. from 4pm-2am, Thu. from 4pm-3am, Fri. - Sat. from 4pm-6am)

Cafe De Flierefluiter 04 Schiedamsedijk 9A http://www.gaycafe-deiereuiter.nl (Sun. from 3pm-1am, Mon., Wed., Thu. from 4:30pm-1am, Fri. - Sat. from 4:30pm-2am)

Nostra 10 Van Oldenbarneveldstraat 127a +31102132222 http://www.nostra.nl/rotterdam (Tue. - Wed. from 10am-6pm, Thu. Mon. from 10am-9pm)

ORGANIZATIONS Apollo 11 Postbus 1490 +31102133525 http://www.apollo-rotterdam.nl COC Rotterdam 12 Schiedamsesingel 175 +31104141555 http://www.cocrotterdam.nl (Mon. - Fri. from 1:30pm-5pm)

Cosmo Bar 05 Schiedamsesingel 133 +31104123668

RotterdamV 13 Weena 877 +31104149406 http://www.rotterdamv.nl

Loge 90 06 Schiedamsedijk 4a +31104149745 http://www.loge90.nl

Vereniging Dikke Maatjes Big & Bear Netherlands 14 Struitenweg 38C http://www.dikkemaatjes.nl

(Sun. - Thu. from noon-1am, Fri. - Sat. from noon-2am)

Themoodsbar 07 's Gravendijkwal 92 +31102251725 http://www.themoodsbar (Sun. from 3pm-8pm, Tue.-Thu. from noon-1am, Sat. from 8pm-2am)

(Mon. - Fri. from noon-8pm, Sat. Sun. from noon-5pm)

Subliem 16 Nieuwe Binnenweg 466b +31104763680 http://www.subliem.nl (Tue. - Sat. from 10:30am-5:30pm)

SAUNA Sauna Finland 17 Grondherendijk 7 +31102235895 http://www.gaysaunanland.nl (Sun. - Thu. from noon-11:30pm, Fri. Sat. from noon-2am)

Sauna Spartacus 18 's Gravendijkwal 130-2 +31104366285 http://www.saunaspartacus.nl (Daily from 1pm-6am)

SERVICES Skyline/International 19 Nieuwstraat 208 +31104119089

La Justesse 02 Gedempte Oudegracht 127 +31235324052 http://www.justesse.nl (Sun., Tue. - Thu. from 8pm-1:30am, Fri. - Sat. from 7:30pm-3:30am)

ORGANIZATIONS

RETAIL

COC Kennemerland 04 Lange Herenvest 122 +31638026387 www.coc-kennemerland.nl

Pin Up 06 Kleine Houtstraat 125 +31235315797 http://www.happy-shops.com/ nl/pinup (Daily from 11am-11pm)


GOING NIJMEGEN / GRONINGEN 05

GRONINGEN

NIJMEGEN

02 04

06

01

03 01

03

07

08

07 06 07

02

BARS

ORGANIZATIONS

RETAIL

BARS

GALLERIES

Café Meermin 01 Bloemerstraat 2 +31243236100

COC Nijmegen 04 St. Antoniusplaats 1 +31243600345

Café Mets 02 Grotestraat 7 +31243239549 http://www.cafe-mets.nl/

Homojongerenorganisatie Dito! 05 St. Anthoniusplaats 1 http://www.ditonijmegen.nl

Boekhandel De Feeks 07 Van Welderenstraat 34 +31243239381 http://www.feeks.nl

Bar de Rits 01 Pottebakkersrijge 2 +31613616512 http://www.barderits.nl

Galerie MooiMan 04 Noorderstationsstraat 40 +31505710394 http://www.mooi-man.nl

(Tue. - Thu. from 4pm-midnight, Fri. Sun. from 4pm-midnight)

Chaps 03 Tweede Walstraat 96 +31243604272 0681997691 http://www.chaps-nijmegen.nl (Thu. - Mon. from 9pm-midnight)

RESTAURANTS Eetcafé de Plak 06 Bloemerstraat 90 +31243222757 http://www.cafedeplak.nl (Daily from noon-11pm)

(Tue. - Fri. from 10am-5:30pm, Sat. from 10am-5pm)

SAUNA Sauna Azzurra 08 Van Heemstraweg 59 +31246841808 http://www.gaysaunaazzurra.nl/ (Sun. - Thu. from noon-midnight, Fri. - Sat. from noon-2am)

Café Ons Moeke 02 Paterswoldseweg 42 +31503146625 http://www.onsmoeke.com (Sun. from 4pm-9pm, Tue., Wed., Thu. from noon-9pm, Fri. - Sat. from noon-11pm)

De Kast 03 Oosterstraat 7A +31503127041 http://www.uitindekast.nl

(Fri. - Sun. from 2pm-6pm)

TOURIST OFFICE COC Groningen & Drenthe 05 Hardewikerstraat 9 +31503132620 http://www.cocgroningen.nl (Mon., Wed., Fri. from 3pm-6pm)

RETAIL Deltashop Groningen 06

Folkingestraat 53 +31503126449 (Mon. - Sat. from 10am-11pm)

Erotheek 3000 07 Gedempte Zuiderdiep 130 +31503144221 http://www.videotheek3000.nl (Sun. from noon-8pm, Mon. - Fri. from 10am-10:30pm, Sat. from 11ammidnight)

SAUNA Sauna 't Pakhuisje 08 Schuitemakersstraat 17 +31503129288 http://www.pakhuisje.nl (Sun., Tue. - Fri. from 2pm-11pm, Sat. from 2pm-2am)


05

DEN HAAG

EINDHOVEN

GOING EINDHOVEN / TILBURG / DEN HAAG

05 02

18 07

05

03 04 03

06

09

01

02 11

08 09

ORGANIZATIONS

SAUNA

BARS

Genestho 01 Stratumsedijk 21 +31402122637 http://www.genestho.eu

COC Eindhoven en regio 05 Prins Hendrikstraat 54 +31402455700 http://www.coceindhoven.nl

Sauna Jaguar 08 Ledeganckstraat 1 +31402511238 http://www.saunajaguar.com

Bastacafé 01 Scheveningseveer 7 +31703659090 http://www.cochaaglanden.nl

Kafee de Buurvrouw 02 Stratumseind 73 +31402453369 http://www.kafeedebuurvrouw.nl (Thu. from 9pm-2am, Fri. - Sat. from 9pm-4am)

PallaZ 03 Stratumsedijk 14 +31655368960 http://www.pallaz.com (Sun., Mon., Wed., Thu. from 10pm2am, Fri. - Sat. from 10pm-4am)

The Queen's Pub 04 Sint Lambertusstraat 42 +31402442506 http://www.freewebs.com/ queenspub/

RESTAURANTS The Boss 06 Leenderweg 109 +31402930030 http://www.thaianek.nl (Sun. from 5pm-9pm, Mon. from 6pm-9pm, Wed. - Thu. from 6pm9pm, Fri. - Sat. from 6pm-22pm)

RETAIL WoW Partywear 07 Leenderweg 63 +31402135353 http://www.partykleding.com

(Sun. from 1pm-8pm, Mon. - Sat. from noon-midnight)

(Wed. from noon-11pm, Thu.-Fri. from noon-9pm)

Sauna Tibet 09 Antoon Coolenlaan 10 +31402920199 http://www.sauna-tibet.nl

Café 't Achterom 02 Achterom 22a +31703605935 http://www.cafeachterom.nl

(Daily from noon-2am)

(Sun., Wed., Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-1:30am)

SPORTS

Café Vroeger was je anders 03 Halstraat 12 +31702163534 http://www.cafe-vroegerwasjeanders.nl/

Kouros Gay Sport Club 10 Postbus 264 +31402518830 http://www.kouroseindhoven. nl

(Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-2am)

Danny's Bar 04 Sibergstraat 56 +31707442091 http://www.dannysbar.nl

(Tue. - Fri. from noon-9pm, Sat. from noon-5pm)

(Daily from 3pm-11pm)

(Sun. from 4pm-2am, Mon. - Sat. from 8pm-2am)

De Landman 05 Denneweg 48 +31703467727 http://www.cafedelandman.nl

TILBURG

(Sun. - Wed. from 4pm-1am, Thu. Sat. from 6pm-2am)

07

05

De Vink 06 Schoolstraat 28 +31703650357 http://www.cafedevink.com (Daily from 6pm-1:30am)

Stairs 07 Nieuwe Schoolstraat 11 +31703648191 The Real Boss 08 Rijswijkseweg 536 +31634572573 http://www.the-boss.nl (Sun. from 4pm-8pm, Mon. - Thu. from 8pm-1am, Fri. - Sat. from 10pm-1am)

03 02

ORGANIZATIONS

(Mon. - Fri. from noon-midnight, Sat. from noon-6pm)

Café de Lollipop 01 Paleisring 25 +31135355238 http://www.delollipop.nl

COC Tilburg 04 Capucijnenstraat 156 +31629262036 http://www.coctilburg.nl

Sauna Victory 07 Bosscheweg 284 +31134684343 http://www.saunavictory.nl

Cafe De Wijn 02 Stadhuisstraat 17 +31135445118 http://www.dewijn.nl Cafe Peanuts 03 Stadhuisstraat 19 +31135905217 http://www.cafe-peanuts.nl (Sun. from 5pm-2am, Thu. - Fri. from 7pm-4am, Sat. from 3pm-4am)

Triomf Bar 09 Kettingstraat 6 +31704066441 http://www.triomf-bar.nl (Sun. - Wed. from 3pm-1:30am, Thu. Sat. from 3pm-2:30am)

CINEMA Hotlips 10 Herengracht 50A +31703450510 http://www.hotlips-denhaag.nl/ (Sun. from noon-10pm, Mon. - Fri. from 10am-10pm, Sat. from 10am8pm)

CLUBS Club Famous 11 Herenstraat 13A +31701234567 (Thu. 11pm-4am, Fri.-Sat. 11pm-5am)

HEALTH HVN Haaglanden - Leiden e.o. 12 Herengracht 3a +31617811234 http://www.hivnet.org

RETAIL Sexshop Hans 15 Herengracht 24a +31703600593 http://www.sexshop-hans.nl (Daily from 10am)

The Natural Health Company 16 Korte Poten 59 +31703628970 http://www.tnhc.nl (Mon. from noon-6pm, Tue. - Wed. from 10am-6pm, Thu. from 10am8pm, Fri. from 10am-6pm, Sat. from 10am-5pm)

SAUNA Blue River Sauna 17 Valkenboslaan 181-191 +31703646407 http://www.blueriver.nl (Mon. - Thu. from 5pm-11pm, Fri. from 4pm-11pm, Sat. from 2pm-11pm, Sun. 2pm-10pm)

Sauna Fides 18 Veenkade 20 +31703463903 http://www.saunades.nl (Daily from 1pm-11pm)

ORGANIZATIONS COC Haaglanden 01 Scheveningseveer 7 +31703659090 http://www.cochaaglanden.nl (Wed. - Fri. from 10am-6pm)

Stichting Buddy Netwerk 13 Herengracht 3A +31703649500 http://www.buddynetwerk.nl Stichting Rainbow Den Haag 14 Timorstraat 115 +31703804192 http://www.rainbowdenhaag.nl

01

BARS

(Sun. from 3pm-2am, Mon., Thu., Fri. from 8pm-4am, Sat. from 3pm-4am)

12

07

BARS

(Sun. from 3pm-2am, Tue. - Thu. from 7pm-2am, Fri. - Sat. from 7pm-4am)

16 15

(Thu. from 8pm-10pm)

Embrace Pink 05 Van Hogendorpstraat 55-05 +31135455717 http://www.embracepink.nl (Wednesday from 8pm)

(Daily from noon-midnight)

ONTBREKEN ER NOG ADRESGEGEVENS? MAIL NAAR REDACTIEOUTMEDIA.NL

SAUNA Candy Shop 06 Korvelseweg 215-217 +31135439177

HEB JE ZELF EEN GAYCAFÉ? GA DAN NAAR HTTP://GUIDE.OUTMEDIA.NL/ADMIN/REGISTER


UTRECHT

ARNHEM

GOING UTRECHT / ARNHEM

02

02

01

01

05 05 03

BARS Bodytalk 01 Oudegracht 64 +31302315747 http://www.bodytalk.org (Mon. - Wed. from 4pm-1am, Thu. from 4pm-3am, Fri. from 4pm-4am, Sat. - Sun. 3pm-4am)

Café Kalff 02 Oudegracht 47 +31302310919 http://www.cafekalff.nl

(Fri. from 11pm-4am, Sat. from 11pm-5am)

ORGANIZATIONS COC Midden-Nederland 04 Postbus 117 +31302318841 www.cocmiddennederland.nl

RETAIL

(Sun. from 2pm-1am, Mon. - Wed. from 3pm-1am, Thu. - Fri. from 3pm2am, Sat. from 2pm-2am)

Boekwinkel Savannah Bay 05 Telingstraat 13 +31302314410 http://www.savannahbay.nl

CLUBS

(Mon. from 1pm-6pm, Tue. - Fri. from 10am-6pm, Sat. from 10am-5pm)

club LUX 03 Oudegracht aan de werf 97 +31302232656 http://www.clublux.nl

06

Laced-Up Boutique 06 Korte Jansstraat 8 +31302333266 http://www.laced-up.nl

03

04

(Tue., Wed., Fri., Sat. from 11am-6pm, Thu. from 11am-9pm)

Miranda 07 Amsterdamsestraatweg 425 +31302445030 http://www.miranda.nl Mo-Sa. 10am - 10pm

Sexshop Davy's 08 Amsterdamsestraatweg 197 Mo-Sat. 12pm - 10am.

BARS

+31264423161 www.cocmiddengelderland.nl

Café Colours 01 Jansplein 47 +31268407115 http://www.cafecolours.nl/

RESTAURANTS

(Sun. - Mon. from 4pm-2am, Wed. Thu. from 8pm-1am, Fri. - Sat. from 8pm-3am)

Café Xtra 02 St. Catharinaplaats 10 http://www.cafextra.nl/ (Thu. from 8pm-1am, Fri. from 8pm2am, Sat. from 2pm-2am)

ORGANIZATIONS COC Midden Gelderland (Diverzo) 02 St. Catharinaplaats 10

Café Brasserie Dudok 03 Koningstraat 40 +31263511872 http://www.dudok.nl (Fri., Sat., Mon. from 8am-1am, Sun. from 10am-midnight, Tue.-Thu. from 8am-midnight)

Rose's Lounge 04 Rijnkade 49 +31263519491 http://www.roseslounge.nl (Sun. from noon-midnight, Mon. Wed. from 5pm-midnight, Thu. from 5pm-1am, Fri. - Sat. from 5pm-2am)

RETAIL The Natural Health Company 05 Weverstraat 8 +31264430052 http://www.thnc.nl Mon. 1pm - 6pm, Tue - Wed. 10am - 6pm, Thu. 10am - 9pm, Fri. 10am 6pm, Fri. 10am - 5 pm

SAUNA Sauna Steamworks 06 Roermondsplein 32 +31264423343 http://www.steamworks.nl/ (Sun. - Thu. from noon-1am, Fri. - Sat. from noon-2am)


NR.193 / APRIL 2014 COLOFON

UITGEVER: HOOFDREDACTEUR:

Stichting OUT Media Martijn Tulp

ADJUNCT HOOFDREDACTEUR: VORMGEVER: MEDEWERKERS:

Martijn Kamphorst Jeroen de Rooij Naz Taha, Jason Enany, Monique Samuel, Ype Driessen e.a.

MET DANK AAN:

Jan-Willem de Bruin/COC, Geert Buytaert, Joelle Hawkes, Omar Hernandez @ World of Wonder, Elliott Matos e.a.

COVERFOTO:

REDACTIE: ADRES:

Mathu Andersen

redactie@outmedia.nl Postbus 10482, 1001 EL, Amsterdam tel: 020-788 13 55, fax: 020-7881361 info@outmedia.nl @gaynightmag facebook.com/gaynightmagazine

Gay&Night is a registered trademark. Entire contents copyright 2006-2014. All rights reserved. No part of this paper, including editorial content, photos, artwork or maps may be reproduced without written permission. All rights to letters, art, articles and photographs sent to Gay&Night will be treated as unconditionally assigned for publication, and are subject to editing. The opinions expressed by the columnists, letter writers and commentators are their own and do not necessarily reflect the opinion of the publisher, editors or staff of Gay&Night. While we support the many fine advertisers who make this publication possible, Gay&Night cannot accept any responsibility for advertising claims.


LIP-SYNC FOR YOUR LIFE Ter ere van het nieuwe seizoen van RuPaul’s Drag Race was OUTtv afgelopen maand op zoek naar dé Glamazon van de Benelux. De competitie was een enorm succes. Meer dan dertig dragqueens én een dragking meldden zich aan en duizenden kijkers lieten hun stem laten horen. Op 1 april wordt de winnaar bekendgemaakt, maar daarmee houdt het feest nog niet op! Op die dag starten OUTtv en RuPaul’s Drag Race een nieuwe competitie, waarin alle drags opgeroepen worden om te playbacken

Pink Party Maastricht is een gevestigde waarde in de Nederlandse/Limburgse gayscene. Zaterdag 12 april, van 22.00 tot 04.00 uur, is het halfjaarlijkse feest reeds aan haar 73e (!) editie toe. Zoals gewoonlijk vindt het feest plaats in de oude stadsschouwburg, La Bonbonnière. De dj’s in de Theaterzaal nemen je deze avond mee door de geschiedenis van de popmuziek. De avond begint in de jaren tachtig en komt uiteindelijk uit in 2014. De aftrap wordt gegeven door Dj Da Pierre. Hij is sinds 2003 resident-dj in de Red & Blue (Studio 54) en enkele andere bekende clubs in België. Vervolgens neemt het Amsterdamse dance/pop/houseduo The

60

alsof hun leven ervan afhangt. De winnaar gaat ervandoor met dragtastische prijzen: professionele make-up van het merk Make-Up Studio en exclusieve pruiken van John Gravemaker, dé specialist die wordt aanbeden door dragqueens over de hele wereld. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding: wie wordt Benelux’ Next Drag Superstar?

Dit alles valt gelijk met de make-over van OUTtv. Op 1 april wordt de zender volledig in een nieuw jasje gestoken. Naast het logo worden de programmering, website en app rond deze datum volledig vernieuwd.

RuPaul’s Drag Race behoudt haar plek op de dinsdagavond om 21.30 uur.

De competitie is gebaseerd op het onderdeel ‘Lip-sync for your life’ uit het tv-programma RuPaul’s Drag Race. Elke deelnemer moet een video uploaden, waarin hij of zij op unieke wijze een popliedje playbackt. Vervolgens mogen de kijkers stemmen op hun favoriet. Rond de finale van RuPaul’s Drag Race seizoen 6 wordt een slotfeest georganiseerd waar dé Glamazon van de Benelux mag optreden en waar de winnaar van de Lip-sync For Your Life Video Contest bekend wordt gemaakt. Wil je meedoen? Kijk dan op 1 april, direct na RuPaul’s Drag Race, op de Facebookpagina van OUTtv.

73 X PINK PARTY MAASTRICHT G-Team het stokje over (zie foto – bekend van Club AIR en Club NYX). De Spiegelzaal staat dit keer in het teken van ‘house’ en ‘club’. Het spits wordt afgebeten door Bobby Bane. Deze Belg uit het nabijgelegen Lanaken zal de zaal opwarmen met deephouse en underground. Daarna is het tijd voor de uplifting club beats en progressive beats van DJ BE-Rik (bekend van o.a. Club Church en Rapido in Amsterdam). De sfeer van Rapido zal ook in Maastricht voelbaar zijn. De avond wordt afgesloten door de progressive en tech-house beats van internationaal bekende dj’s Bramsterdam & Big General.

O, en als je er toch bent: de GGD is aanwezig om je te voorzien van je halfjaarlijkse soatest en eventuele hepatitis B-vaccinatie.

Kaarten à € 15,- zijn verkrijgbaar via www.pinkparty.nl of via www.pinktix. nl. COC-leden betalen slechts € 10,-. Aan de deur zijn kaarten € 17,50, maar let op: er is slechts een beperkte hoeveelheid.


OUT&ABOUT

THIS PRIDE IS 4EVERY1 Op 17 mei 2014 vindt de 19e editie van de Pride4Every1 plaats. Deze afsluiter van het Brusselse pridefestijn is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde op de Belgische agenda. Vorig jaar bracht het evenement 80.000 deelnemers op de been in het hart van de hoofdstad. De Pride4every1 vormt de apotheose van het PrideFestival, dat dit jaar door zal gaan van 1 mei tot 17 mei. Overal in het land zullen debatten, animaties, thema-avonden, literaire cafés en andere culturele en

inhoudelijke activiteiten in het teken van de regenboog worden georganiseerd door de holebitransgroepen. Omdat de Pride4Every1 dit jaar op de Internationale Dag tegen de Homofobie plaats vindt en dit een week voor de verkiezingen valt, werd het thema: “Kies voor Gelijkheid”. Ondanks de verwezenlijkingen op het vlak van gelijke rechten voor holebi’s en transgenders, is er nog werk aan de winkel. Daarnaast is er nog veel werk te doen rond mentaliteitsveranderingen. De Pride4every1 staat voor gelijkwaardigheid voor iedereen in al zijn/haar diversiteit, ongeacht kleur, afkomst, handicap, seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Om 14.00 uur wordt afgetrapt met de Parade aan de Beurs. Terwijl de Parade door de stad trekt, houden dj’s er aan het Beursplein de sfeer in. Zoals de andere jaren zal er ook dit jaar een PrideVillage gebouwd worden in de straten rond de Beurs. Daarnaast worden er natuurlijk een aantal zeer prettige feestjes georganiseerd, waaronder op vrijdag een zeer speciale editie van La Demence. Noteer verder vast de feesten Revelation (een nieuw concept in Bazaar), Cat Club & Friends (in La Madeleine),Extravaganza X en Velvet 69 (in La Tentation) in je agenda. De Belgian Pride kan ook al een primeur aankondigen. In 2019 zullen er, net als dit jaar, Europese verkiezingen gehouden worden. Aangezien Brussel de hoofdstad van Europa is, heeft de organisatie besloten om Pride4Every1 kandidaat te stellen voor de organisatie van de Europride op 18 mei 2019!

Kijk voor meer info op web.thepride.be

BEN JIJ DE PARSHIP SINGLE VAN DE MAAND? PARSHIP start in samenwerking met Gay&Night en Gay.nl de zoektocht naar de ‘Single van de Maand’. In Nederland lopen naar schatting ruim 220.000 gay singles rond. Vanaf nu wil PARSHIP elke maand een van de leukste, mooiste, lekkerste singles uit deze poel in de schijnwerpers zetten, want wat mooi is, moet gedeeld worden!

Wat valt er te winnen?

Ben jij de nieuwe ‘Single van de Maand’?

Ga om je in te schrijven nu naar: www.gay.nl/ singlevandemaand! Wist je trouwens dat een op de drie homoseksuele mannen die staat ingeschreven bij gayPARSHIP.nl een partner vindt?

Singles kunnen zich aanmelden met hun beste foto via www.gay.nl/ singlevandemaand. Elke maand verschijnt er een kort interview met de winnaar in Gay&Night Magazine. Uit deze acht winnaars wordt middels een stemronde op Gay.nl uiteindelijk ook de Single van het Jaar 2014 verkozen!

PARSHIP zal de Single van de Maand voorzien van een boel leuke dates in de vorm van een Premium halfjaarabonnement op Parship.nl en een fotoshoot voor het interview in Gay&Night (leuk voor je Parship-/Gay.nl-/Facebook-/ Linkedin-/Twitter-/Instagram-profiel!). De maandwinnaars maken tevens kans op de hoofdprijs: een vliegticket + hotelovernachting voor twee personen in Barcelona! Wist je dat 1 op de 3 homoseksuele mannen die ingeschreven staat bij gayPARSHIP? een partner vindt via gayPARSHIP.nl? Meld je daarom snel aan bij gayPARSHIP!

61


Gay&Night April 2014  

Incl. interview met RuPaul, we blikken terug op de muzikale carrière van popprinses Kylie Minogue, we verloten ABBA cd's, kijken hoe de situ...

Gay&Night April 2014  

Incl. interview met RuPaul, we blikken terug op de muzikale carrière van popprinses Kylie Minogue, we verloten ABBA cd's, kijken hoe de situ...