Page 1


HUNGER GAMES’ JOSH HUTCHERSON:

‘If I’m a sex symbol, then the world has gotten a lot less sexy’

TESTEN, BEHANDELEN, VOOKOMEN

de nieuwe strategie van Soa Aids Nederland

MARTEN MANTEL SCHREEF EEN BOEK OVER EEN ALIENINVASIE. OP TEXEL.

KATY PERRY:

‘I’m not basing my career on sensationalism, I’m trying to base it on music’

04 What’s Happening

42 OUTTV Kerstprogramming

56 CD & film reviews

20 The HandiGaypables #02

47 Bridegroom

58 Agenda

24 Interview Jon van Eerd

49 Column Monique Samuel

63 Going Amsterdam

34 Leatherpride Belgium

50 Holland Dance

66 Going Antwerpen

38 Travel Iceland

52 Cultuurpagina’s

76 Out & About


COC wil meer diversiteitsbeleid op het werk COC Nederland wil dat meer bedrijven een diversiteitsbeleid gaan voeren om de positie van LHBT’s op het werk te versterken. ‘Hoewel het met veel lesbiennes, homo’s en bi’s gelukkig goed gaat op het werk, zijn er ook nog forse problemen’, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. ‘Diversiteitsbeleid blijkt te werken en daarom vragen we werkgevers en overheid om dit op te stellen.’ Homograppen Volgens een in oktober verschenen rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau zijn lesbische en homoseksuele werknemers even tevreden op het werk als heteroseksuele werknemers. Ze hebben niet vaker een burn-out en verzuimen evenveel dagen. Het SCP

Biseksuelen Biseksuelen ondervinden relatief veel problemen op het werk. Ze zijn minder tevreden, ervaren meer conflicten en intimidatie, worden vaker gepest en vertonen meer burn-outverschijnselen. Uit eerder onderzoek van het SCP was al bekend dat transgenders op het werk veel problemen ervaren. 45 procent van hen is niet open tegenover de collega’s, 20 procent krijgt negatieve

reacties, en werkeloosheids- en arbeidsongeschiktheidscijfers liggen drie tot vier maal hoger.

Diversiteitsbeleid Volgens het SCP worden LHB’s in bedrijven met diversiteitsbeleid minder negatief bejegend en klinken er minder homograppen. Deze bedrijven hebben een duidelijk aanspreekpunt voor werknemers die zich gediscrimineerd voelen en treden ook op bij discriminatie. Zij spreken zich vaak expliciet uit voor diversiteit en er zijn netwerken van ‘roze’ medewerkers. Het COC wil dat LHBT-discriminatie expliciet benoemd wordt in diversiteitsbeleid. Vaak bestaat bij werknemers het beeld dat alleen discriminatie wegens huidskleur, geslacht of godsdienst verboden is. Het COC wil dat het SCP onderzoekt wat de oorzaken zijn van de relatief grote problemen van biseksuelen en transgenders op het werk, en wat mogelijke oplossingen zijn.

‘Stormachtig Stil, levensverhalen van roze ouderen’

Poz&Proud trekt het land in

Op zondagmiddag 10 november werd het boek Stormachtig Stil, levensverhalen van roze ouderen van Eveline van de Putte gepresenteerd in Theater Concordia te Den Haag. Onder het motto ‘Samen sterk voor roze ouderen’ verzorgden onder andere Dolly Belleeur, kleinkunstenaar Max Douw, COC-voorzitter Tanja Ineke en Margo Niestadt (Roze50+) een feestelijk programma met een serieuze noot.

Poz&Proud, de homosectie van de Hiv Vereniging Nederland, start op 28 november met een tour door Nederland. In samenwerking met een aantal regionale COCverenigingen wordt een serie informatieavonden georganiseerd. Seks tussen mannen staat op deze avonden centraal. Onderwerpen zijn: de lusten & lasten van de anus, seks op drugs & alcohol en hoe seks zonder condoom ook veilig kan zijn.

In Stormachtig Stil komen zevenentwintig oudere lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en een 04

signaleert echter ook dat 50 procent van de werknemers aangeeft dat op het werk grappen over homo’s gemaakt worden. Vier op de tien lesbiennes, homo’s en bi’s houdt de seksuele voorkeur op het werk geheim. Dat geldt vooral voor biseksuele mannen: 74 procent is er niet open over. Maar ook homomannen (22 procent) en lesbische vrouwen (15 procent) zijn niet altijd open over hun voorkeur. Er werken relatief weinig lesbiennes en homo’s in de industrie en productie; in die sectoren worden relatief veel flauwe grappen over homo’s gemaakt.

‘moeder van’ aan het woord. Zij vertellen openhartig over hun stormachtige (liefdes)leven en hun eenzame strijd om zichzelf te kunnen zijn. Op initiatief van COC Leiden en Stichting Radius zijn hun levensverhalen respectvol en integer in beeld gebracht door schrijfster en fotografe Eveline van de Putte. Het boek draagt bij aan kennis over en emancipatie van roze ouderen, een doelgroep die zich steeds duidelijker profileert binnen zorg en welzijn. Stormachtig Stil is interessant voor een breed publiek, en inspirerend voor hulpverleners, verpleegkundigen en vrijwilligers in zorginstellingen. Kijk voor meer informatie op www.roze50plus.nl.

Toralt Deinum, coördinator: ‘Als club van en voor homomannen met hiv merken we dat er nog veel misverstanden en vooroordelen over “ons” bestaan. En andersom. Dat leidt tot een verkramptheid binnen de homogemeenschap die nergens voor nodig is. Er is dan wel een verschil in hivstatus, er zijn veel meer overeenkomsten tussen homo’s met en zonder hiv.’


Europees Hof: LHBT-asielzoekers niet terug in de kast COC Nederland is gelukkig met de uitspraak van het Europees Hof van Justitie over LHBT-asielzoekers. Het Hof oordeelde op 7 november dat deze asielzoekers in geen geval ‘terug de kast in’ gestuurd mogen worden in hun land van herkomst. Deze uitspraak heeft belangrijke consequenties voor het Nederlandse asielbeleid. Het huidige beleid bepaalt dat van LHBT’s in hun land van herkomst ‘een bepaalde mate van terughoudendheid’ verwacht mag worden bij het uiting geven aan hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit. Dat voorbehoud moet nu verdwijnen. Het COC pleit al enige jaren voor deze beleidwijziging.

Het Hof boog zich ook over de vraag of het feit dat homoseksuele handelingen in een land strafbaar zijn al grond voor asiel moet zijn. Volgens het Hof is dat niet het geval, maar als in een land daadwerkelijk gevangenisstraf wegens homoseksuele handelingen wordt toegepast, hebben LHBT’s wél recht op asiel. Het COC vindt dat strafbaarstelling in het land van herkomst op zich grond voor asiel zou moeten zijn, maar beschouwt de uitleg van het Hof toch als een positieve ontwikkeling.

vervolgd omdat zij homoseksueel zijn. COC Nederland, VluchtelingenWerk Nederland en de Vrije Universiteit ondersteunden de advocaten van deze asielzoekers. De organisaties wilden op deze wijze heldere uitspraken krijgen over onderwerpen die voor LHBT-vluchtelingen van belang zijn.

Het COC verwacht dat het voor LHBT’s eenvoudiger zal worden om in Europa asiel te krijgen, aangezien de uitspraak van het Hof geldt voor de gehele Europese Unie. Het Hof boog zich over de zaak op verzoek van de Nederlandse Raad van State in drie lopende asielprocedures. Personen uit Sierra Leone, ganda en Senegal vroegen in Nederland asiel omdat zij vrezen dat zij in hun land worden

Droomboek overhandigd aan minister Timmermans Tijdens de informatieavonden wordt op een ontspannen en informatieve manier gesproken over mannenseks – met of zonder hiv. Er zijn openhartige interviews en er is volop ruimte voor discussie en het stellen van vragen. Deelnemers kunnen open zijn over hun hiv-status, maar kunnen deze ook in het midden laten. De tour duurt zeker tot de zomer van 2014 en Poz&Proud zal verspreid over het land de informatieavonden organiseren. Na Rotterdam volgen Maastricht (januari), Den Haag (februari), Zwolle/Arnhem (maart), Leeuwarden (april), Nijmegen (mei) en Eindhoven (juni). Voor de tweede helft van 2014 zijn nog geen data gepland, maar bij succes zal de tour worden verlengd.

Kijk voor data en locaties op www.pozandproud/tour.

Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft op maandag 4 november het Droomboek voor Rusland in ontvangst genomen uit handen van de Gay Krant en COC Nederland.

De minister noemde het boek ‘inspirerend’ en prees de opbouwende, positieve insteek. Hij bood verder aan om het Droomboek later dit jaar een rol te geven tijdens een afzonderlijke bijeenkomst op de Nederlandse ambassade in Moskou. Ook gaat hij bezien hoe Nederland Russische LHBT’s op de lange termijn kan blijven ondersteunen in hun strijd tegen discriminatie. Gay Krant en COC hadden voorgesteld dat koning Willem-Alexander de slechte situatie van LHBT’s tijdens zijn bezoek aan Rusland bij president Vladimir Poetin aan de orde zou stellen en dat hij het Droomboek persoonlijk aan Poetin zou overhandigen. Dit gebeurde uiteindelijk niet, het viel volgens het ministerie van Buitelandse Zaken niet binnen het takenpakket van de koning. Over de inhoud van gesprekken die de koning met president Poetin zou hebben, wilde minister Tim-

mermans geen mededelingen doen. Wel zegde hij toe dat hij de positie van LHBT’s bij de Russische autoriteiten aan de orde zal stellen.

Hoopvol gestemd Edwin Reinerie van de Gay Krant en Tanja Ineke van COC Nederland waren na afloop van het gesprek met Timmermans ‘hoopvol gestemd’. ‘Waar het om gaat is dat Nederland de slechte situatie van LHBT’s in Rusland krachtig aan de orde stelt tijdens de afsluiting van het Nederland-Ruslandjaar.’ In het Droomboek zijn dromen opgenomen van bekende en minder bekende Nederlanders voor een Rusland waarin LHBT-mensenrechten gerespecteerd worden. Het boek bevat bijdragen van onder meer Frits Huffnagel, Sophie in ’t Veld, Gordon en Dolly Bellefleur.

05


What’s Happening

COC: Uitspraken Poetin betekenisloos

Poetin zei dat de Russen hun best zullen doen om alle atleten en toeschouwers, ongeacht hun afkomst, ras of seksuele gerichtheid zich thuis te laten voelen. Hij reageerde daarmee op kritiek die landen hebben op de Russische antihomowet die ‘propaganda voor niet-traditionele relaties’ verbiedt. Die wet blijft wel van kracht en voor de periode van de Olympische en Paralympische Spelen heeft Poetin ook een demonstratieverbod afgekondigd. Voorzitter Tanja Ineke reageerde in het radioprogramma BNN Today: ‘Hij heeft in hetzelfde interview gezegd dat de antihomowet die in Rusland van kracht is ook helemaal niet discriminerend is. Natuurlijk zijn LHBT’s welkom in

06

Rusland, zolang je je seksuele gerichtheid maar verzwijgt en daar niets van laat blijken’. Ze noemde zijn woorden ‘betekenisloos’ en maakte duidelijk dat het COC in samenwerking met Russische LHBT-organisaties blijft strijden voor het schrappen van de Russische antihomowet. Russische LHBT-activisten hadden een bezoek van de nieuwe IOC-voorzitter Thomas Bach aan Sotsji aangegrepen om hen uit te nodigen voor een gesprek om hun visie te laten blijken, maar de voorzitter van de Olympische familie heeft niet de moeite genomen om op het verzoek te reageren. Zie ook www.coc.nl/rusland.

TEKST: COC Nederland

COC Nederland noemt de uitspraken van de Russische president Vladimir Poetin betekenisloos. Poetin zei eind oktober tijdens een ontmoeting met IOCvoorzitter Thomas Bach dat LHBT-atleten en toeschouwers tijdens de Winterspelen welkom zijn en zich in Sotsji volkomen op hun gemak zullen voelen.


Jouw site voor gezonde seks

Testen: Waarom? Waar? Wanneer?

B

en jij een man, en heb je seks met mannen? Dan zorg je dat je het veilig en gezond houdt toch? Maar hoe veilig je het ook doet, bij een actief seksleven horen helaas risico’s op soa’s en hiv. Het advies is daarom simpel: heb je regelmatig seks, dan laat je je ook regelmatig testen op soa’s en hiv. Zeker als je wisselende sekspartners hebt. Van seks kun je een soa krijgen, zelfs als je het veilig doet. Condooms beschermen heel goed tegen hiv, maar niet tegen alle soa’s. Alleen door je te laten testen weet je echt zeker dat je geen soa’s of hiv hebt. Door je in ieder geval twee keer per jaar te laten testen weet je waar je aan toe bent. En je beschermt anderen. Soa’s en hiv worden namelijk (veel) minder snel doorgegeven als ze op tijd worden behandeld. En: een hivinfectie die in een vroeg stadium wordt behandeld schaadt de gezondheid van de geinfecteerde veel minder. Daarnaast worden nieuwe infecties makkelijker overgedragen. Nog een reden om er vroeg bij te zijn met testen. Geen symptomen? Mannen die zich niet laten testen, denken vaak dat ze geen risico hebben gelopen. Wat zij vergeten, is dat je zonder symptomen toch besmet kan zijn met soa’s en hiv. En 1 op de 5 mannen die nog nooit getest is, heeft het afgelopen half jaar risico gelopen op hiv. Dus als je denkt te weten dat je niets hebt opgelopen, bewijs dit dan voor jezelf. Laat je regelmatig testen. Mocht je wel een soa of hiv hebben, dan is er iets aan te doen. Met behandeling houd je jezelf en anderen gezond. Hiv: vroeg weten, eerder behandelen iedereen gezonder Wat hiv betreft: hoe eerder je het weet, hoe beter de kansen op succesvolle behandeling. Succesvolle behandeling betekent tegenwoordig dat je een goed en lang leven kunt leiden. Maar ook dat de kans dat je het aan anderen overdraagt veel en veel kleiner is geworden.

Hoe vaak laat je je testen?

Elk half jaar, maar eerder als je denkt een soa te hebben of recent risico hebt gelopen op hiv. Laat je zo snel mogelijk testen als: • Je onbeschermde seks hebt gehad met iemand waarvan je niet weet of hij een soa of hiv heeft. • Een sekspartner jou heeft gewaarschuwd dat hij een soa of hiv heeft. • Je lichamelijke klachten hebt waarvan je denkt dat die wijzen op een soa of hiv. Op Man tot Man.nl vind je alle informatie over soa’s en de symptomen.

Waar laat je je testen? De meeste mannen laten zich bij de huisarts testen. Hij of zij kent je en is bekend met je medische geschiedenis. Het is dus een vertrouwde omgeving. Wil je je liever anoniem laten testen dan is de soa-poli een goede optie. Bij een soa-poli is het hun expertise en word je geholpen met eventuele vragen over seks en krijg je adviezen. Die counseling

is voor veel mensen minstens zo belangrijk als het consult zelf. Bij Testlab van Man tot Man hoef je niet te wachten op een afspraak. Je vult op Man tot Man.nl een formulier in en kunt meteen terecht in een lab bij jou in de buurt. Anoniem, gratis en snel. Nadeel is dat Testlab nog niet overal beschikbaar is. De test is gratis, maar bij de huisarts betaal je wel eigen risico.

22-29 november: Testenweek!

Van 22 tot 29 november wordt European Hiv Testing Week georganiseerd. Ook in Nederland staat deze week in het teken van testen op hiv. Kijk op www. mantotman.nl en fb.com/mantotman voor meer informatie over deze week en wat er in jouw buurt wordt georganiseerd.

Ga naar mantotman.nl


08


SMOKING, SMOLDERING, CATCHING FIRE

Interview / Josh Hutcherson

HUNGER GAMES’ JOSH HUTCHERSON TEXT: Sian Edwards (The Interview People) / PHOTOS: Independent Films

Star of the Hunger Games franchise opposite Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, 21, is at the Four Seasons hotel in Beverly Hills with his castmates to promote the eagerly awaited sequel, The Hunger Games: Catching Fire. Wearing jeans and a checked shirt over a faded navy blue T-shirt, he looks ruggedly handsome. No longer a blond, his hair has returned to his natural shade of dark brown. Like Jennifer Lawrence, he’s also a little more guarded these days than he was in previous interviews when he promoted The Hunger Games, or Journey 2: The Mysterious Island. This Kentucky-born gentleman is an equal rights activist and recorded a video for the Straight But Not Narrow campaign, designed to encourage young, straight men to come out in support of their gay peers. The Hunger Games franchise is very physical. Is that an aspect you enjoy? Do you embrace that? Well, I don’t know if I am a gym person, but I enjoy playing sports, so I trained before we started filming. Once you start the filming, however, the training is just making the movie, because you are very active the whole time. In the movie a scene might seem like five seconds, but in reality those seconds are a full day of filming where you’re constantly running, jumping or whatever. Take the monkey fight, for instance, that scene took seven days to film and it was only one and a half pages of actual script. Those were very heavy days with a lot of physical activity.

Do you see the movie as helping to promote social awareness? Are you political at all? I think politically and socially, I don’t just speak politically (laughs). I am not so well informed about most issues, because I don’t really watch the news. It comes down to the fact that the problem is, I just don’t know where to look or what to believe. Like, every TV station is biased

one way or another, so I feel like I am being misinformed every single time I turn on the TV. So I think about these topics a lot and I like to have a conversation about them, but I just don’t know the facts at all.

How would you describe this time in your life? I can imagine it must be a dream come true. Yeah, for me the ‘dream come true’ part is the fact that I get to make movies and people get to see them. It’s the best job in the world for me and I don’t know what else I would do if I didn’t do this. There’s a less great side to the whole thing though, which you don’t really think about when you are nine years old and start out as an actor.

Which is? That you sacrifice such a huge part of yourself that you really don’t understand until it’s gone. Then all of a sudden you are like: holy crap! It’s really hard to articulate and you sound like an idiot when you are talking about it, because people are like: ‘Oh wow, so people ask you for autographs and pictures and you are complaining about that?’.

Are you on social media? Are you on Twitter or Facebook? I have a Twitter that I use for a charity that I started with a friend to try and raise awareness about gay issues. But outside of that, I don’t think people need to or would really care all that much to know what I am doing every second, it’s not that exciting.

You mean the Straight But Not Narrow campaign? What’s that about exactly? First of all, my family has always been

a huge supporter of equal rights. A friend of mine [Avan Jogia from Twisted and Victorious - ed.] came up with this idea that it would be good if there was an organization that tried to bridge the gap between the straight community and the gay community. We saw some organizations within the gay community that were supporting the gay community, but not from the straight side of things. So we came up with this idea to have a bunch of actors come together – straight, gay, whatever they are – and just talk about how it’s important to support that community. It’s something that I care about and jumped on board with and it’s taking off, it’s really cool. I’m fortunate to have been raised in a broad-minded environment, so it’s nice to help other people.

You mentioned that you wouldn’t know what you would do if you weren’t an actor, you never had a plan B? No. I just have a one-track mind. It’s probably a bad choice, but I got lucky.

Do you plan to participate in the writing part of being a producer sometime? Yeah, absolutely. I have always wanted to produce and direct and write. I have started doing that now and there a few things that I am working on. So it’s nice, it’s cool to see that side of things start to take off.

Do you plan to go back to school to learn it? I don’t think I would go back to school to learn filmmaking at all, because I really think that I have gotten such a great experience for the last ten to twelve years and I’ve been so lucky to work with the most amazing people 09


and learn from them, but I do want to go back to school and learn about other things outside of filmmaking.

Like what? Sociology, philosophy, psychology: subjects that have to do with thinking.

Do you watch movies in your spare time? Yeah, I love to watch movies.

What is your favorite franchise? I think it’s probably Indiana Jones. For me growing up, I watched that so many times with my dad and my mum and I just loved it.

How do you deal with the attention from the public? You’re seen as a sex icon. If I’m a sex symbol, then the world has gotten a lot less sexy (laughs). I will tell you that right now.

So coming back to the second lm, what was it like for everyone to get together again and to work with a new director? A lot of fun. I was a little bit nervous about working with a new director

10

‘Jennifer Lawrence was like: “Whatever you do, don’t hire him”’

and new cast members, I was worried for their safety on set with myself and Jennifer, emotionally and physically.

The fact that you and Jennifer (Lawrence) are both from Kentucky is pretty unusual, isn’t it? I think it helped me get the part, because when I walked in the room, I had something to say to her. When I first auditioned, and she was Katniss and I was trying to become Peeta, I was like: ‘Hey, you are from Kentucky!’ (laughs). And she was like: ‘Whatever you do, don’t hire him!’.

What are the Hunger Games fans like? Are they hard-core? Yeah, they are hard-core for sure. They are fun, they are passionate, and every time I go to one of the events or the premieres, for example, they are there with their signs and their books and everything. Really, it’s because of them and because of their passion that we are able to make the movies the way we do. The fact that so many people went to see the first movie resulted in us being able to make the second. Hopefully, they all go see the second one so the third and fourth one won’t turn out a bust.

A great theme in the story is the entertainment culture being portrayed like an opiate. What do you think about that? I do think a lot of people use it as an opiate. A lot of people do get addicted to it. It’s something I don’t think about and if I think about it too much, I really feel myself going crazy.

What can we expect from you in the near future? I’m going to star in a movie called Paradise Lost. It’s an independent French movie with an international cast. I’m one of only three Americans in the movie, which I thought was awesome. The movie stars Benicio Del Toro as Columbian drug lord Pablo Escobar. The story is about Escobar’s life. My character Nick basically falls in love with his niece and gets quite close to Pablo, but then he uses his psychological mind games on him. It’s being edited right now, and then we will see where that goes.


DODELIJK CHRONISCH GESCHIEDENIS? HET NIEUWE VIJFJARENPLAN VAN SOA AIDS NEDERLAND TEKST: Martijn Kamphorst

IN THEORIE ZOU HET JAARLIJKS AANTAL NIEUWE HIVDIAGNOSES IN NEDERLAND ROND DE NUL KUNNEN LIGGEN. SEROPOSITIEVE MENSEN ONDER SUCCESVOLLE BEHANDELING VORMEN INMIDDELS NAMELIJK, WANNEER ZE AAN BEPAALDE CRITERIA VOLDOEN, NAGENOEG GEEN BESMETTINGSGEVAAR MEER. DESALNIETTEMIN BLIJFT HET AANTAL NIEUWE INFECTIES ONDER HOMOMANNEN AL JAREN HANGEN ROND DE 750, DIT IS RUIM TWEE DERDE VAN HET TOTAAL AANTAL HIV-INFECTIES IN NEDERLAND. TIJD DUS VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. SOA AIDS NEDERLAND KOMT MET EEN VIJFJARENPLAN GERICHT OP HOMO- EN BISEKSUELE MANNEN, WAARBIJ DE FOCUS LIGT OP MEER EN MAKKELIJKER TESTEN EN EERDER BEHANDELEN. HET KAPOTJE EN ZIJN PREVENTIEMAATJES BLIJVEN UITERAARD NET ZO BELANGRIJK ALS VOORHEEN, MAAR WORDEN OP DE PRIORITEITENLIJST NAAR DE DERDE PLEK VERSCHOVEN.

12

Tot en met maart 2012 ontfermde stichting Schorer zich over het seksueel welzijn van de Nederlandse homoman. Na hun faillissement werd de zogenaamde groep MSM (mannen die seks hebben met mannen) overgenomen door Soa Aids Nederland, die de oude aanpak nu op de schop heeft genomen. ‘Het grote verschil met wat er in het verleden gebeurde zit ‘m in een veel grotere focus op meer testen en vroeger behandelen. Vroeger lag de nadruk op veilig vrijen’, aldus directeur Ton Coenen. ‘Dit jaar zijn er bijna zevenhonderd nieuwe hiv-infecties onder homomannen in Nederland. Als je kijkt naar de kwaliteit van de zorg en de behandeling die in Nederland geboden wordt en als iedereen met hiv gewoon snel op behandeling zou komen, dan zou je eigenlijk verwachten dat die aantallen enorm omlaag zouden gaan. Dat is niet zo, dus Nederland heeft een probleem. Bijna een kwart van de Nederlandse homomannen met hiv weet niet eens dat ze seropositief zijn. Dat probleem kunnen we niet alleen maar oplossen door te focussen op veilig vrijen.’ Waar Schorer per jaar ongeveer 1.2 miljoen euro ontving voor hun werkzaamheden, heeft Soa Aids Nederland rond de 800.000 euro tot haar beschikking. Dat vraagt om een efficiënte aanpak. Er wordt in ieder geval flink ingezet op Man tot Man, een laagdrempelige website die is ontwikkeld in samenwerking met de GGD’en van Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam. Op Man tot Man vinden mannen uitgebreide informatie over seks, soa’s en hiv. Als homomannen zich willen laten testen, maar hiervoor niet naar de poli of de huisarts willen, kunnen ze via Man tot Man online


VOOR MEER INFORMATIE EN VRAGEN KUN JE TERECHT OP

WWW.SOAAIDS.NL EN WWW.MANTOTMAN.NL. een anonieme hiv- en/of soatest in hun buurt plannen bij het Testlab van Man tot Man. Wanneer nodig verwijst het laboratorium je door naar een poli voor behandeling. Momenteel is Testlab beschikbaar in de regio’s Rotterdam, Amsterdam en Haaglanden. Binnenkort sluiten de noordelijke provincies zich daarbij aan. Plan is om deze laagdrempelige service de komende periode in ieder geval in te voeren in nog twee regio’s. De nieuwe strategie focust zich meer dan ooit op het normaliseren van het testen. Coenen: ‘We moeten mensen zo ver krijgen dat ze denken: het hoort er gewoon bij. De houding tegenover testen is al veel veranderd, dus in die zin heeft de strategie van Schorer goed gewerkt, maar daar kan nog wel een schepje bovenop. Eigenlijk vind ik dat homomannen die seksueel actief zijn en meerdere partners hebben, zich minimaal vier keer per jaar moeten laten testen’.

DOE-HET-ZELVEN

Een opmerkelijke verandering in de strategie van Soa Aids Nederland is de informatieverstrekking over soa- en hiv-zelftesten. Deze gemakkelijk thuis af te nemen testen zijn verkrijgbaar bij de apotheek, de drogist en online. Er is een groot aanbod beschikbaar, maar hoewel het een aantrekkelijk alternatief lijkt, vertonen de meeste testen mankementen. In 2011 voerde Soa Aids Nederland een globale inventarisatie uit van de beschikbare soa-thuistesten en concludeerde dat er op dat moment geen kwalitatief goede testen op de markt waren. ‘Mensen moeten zich bewust zijn van de kwaliteitsverschillen in de beschikbare testen’, aldus Coenen. ‘Voor hiv is er een aantal goede zelftesten beschikbaar, voor de meeste soa’s zijn de testen uitgesproken slecht. De grootste zorg bij het zelftesten is dat als mensen een positieve uitslag hebben, ze vervolgens niet weten wat ze moeten doen. Veel testen zijn voorzien van zeer weinig of zeer gebrekkige informatie. We kunnen ons als organisatie ertegen blijven verzetten, maar we kunnen ook kijken hoe we mensen beter kunnen informeren, zodat men een weloverwogen keuze kan maken.’ In België werd onlangs het eerste nationaal hiv-plan gelanceerd, waarbij ook een grotere focus komt op de zelftesten. Coenen: ‘We moeten reëel zijn. Het gaat steeds meer gebeuren, want het is een makkelijk toegankelijke, voordelige optie. We moeten echter situaties voorkomen waarbij mensen bijvoorbeeld hun bedpartners vóór de seks gaan eisen om een zelftest af te nemen. We kunnen deze testvorm echter niet negeren en,

wanneer goed georganiseerd, kan het ook een goed middel zijn om het testen te normaliseren en het aantal besmettingen terug te dringen.’

DES TE SNELLER, DES TE BETER

Is het nu wel of niet goed om snel te behandelen? De wetenschappelijke inzichten over dit vraagstuk hebben lange tijd uiteengelopen. Er werd jaren verondersteld dat er beter even kon worden gewacht met het starten van de behandeling wanneer iemand werd gediagnosticeerd met hiv. Als de behandeling immers niet aan bleek te slaan, had die persoon uiteindelijk een langere periode te gaan. In de nieuwe strategie van Soa Aids Nederland is het mantra echter ‘des te sneller, des te beter’. Coenen: ‘Uiteindelijk is gebleken dat het juist goed is om er zo snel mogelijk bij te zijn. Bij gelijk behandelen, wanneer je nog gezond bent, is je prognose op zowel de korte als de lange termijn beter.’ Er speelt echter nog een tweede reden mee: ‘Wanneer mensen succesvol worden behandeld, zijn ze nauwelijks nog besmettelijk’, aldus Coenen. ‘Relatief nieuw en zeer belangrijk inzicht. Een van de grootste angsten van mensen met hiv is namelijk om anderen ermee te besmetten.’ Bij 96 procent van de mensen met hiv die onder behandeling staan, komt de hoeveelheid virus in het bloed op een onmeetbaar niveau. Behandelen is daarmee tevens een preventiemiddel geworden. Dit houdt overigens niet in dat mensen met hiv die succesvol worden behandeld vanaf nu het condoom zomaar achterwege kunnen laten. Bij monogame serodiscordante koppels (stellen waarbij een partner hiv-positief is en de ander hiv-negatief) kan ervoor gekozen worden voor seks zonder condoom, maar onder twee voorwaarden. Ten eerste moet de hiv-positieve partner succesvol worden behandeld. Dit houdt in dat hij of zij zijn hivremmers consequent inneemt en dat de hoeveelheid virusdeeltjes in het bloed minimaal zes maanden ondetecteerbaar is. Daarnaast moet hij (of zij) zich regelmatig laten controleren en mogen beide partners geen andere soa onder de leden hebben, noch daar risico op hebben gelopen. Wanneer het slijmvlies van de anus, penis (of vagina) is beschadigd, wordt de kans op overdracht alsnog vergroot. Naast een soa kan ook heftige seks het slijmvlies beschadigen. Wanneer iedereen met hiv zich laat behandelen, verkleint dit echter hoe dan ook aanzienlijk het risico op nieuwe gevallen. Coenen benadrukt wel dat zowel de keuze voor het testen op hiv als voor

‘HET RISICO DAT JE MET HIV IN CONTACT ZOU KUNNEN KOMEN, WORDT HEEL ERG ONDERSCHAT’

het starten van een behandeling bij de patiënt moet blijven liggen. ‘Je kunt mensen niet dwingen om op behandeling te gaan omdat dat goed is voor de rest van de wereld. De impact van het leven met hiv is nog steeds groter dan velen denken. Mensen lopen vaak aan tegen stigma, zowel van familie als werk als vrienden. Het stigma is niet in verhouding met de risico’s die mensen lopen. Als je hiv hebt en je bent er vroeg bij, dan is je levensverwachting precies hetzelfde als die van ieder ander. Je bent niet per se vaker ziek en er is dus ook geen sprake meer van besmettingsgevaar. Hiv blíjft echter angst oproepen en daar hebben seropositieve mensen een hoop last van. Men moet daarom de vrijheid houden om een hiv-test, maar ook een behandeling, te weigeren, om welke reden dan ook. Neemt niet weg dat ik vind dat iedereen het eigenlijk wel zou moeten doen.’

JONG EN ZORGELOOS

Er wordt extra aandacht besteed aan mannen die behoren tot een etnische minderheid en jongeren tot en met 25 jaar. Het percentage positieve soatests is bij deze groepen het hoogst. Het probleem ligt dus grotendeels bij de groep die de sleutel in handen heeft om het virus een halt toe te roepen. Coenen: ‘Het is de groep waar je vooral wilt dat het niet gebeurt, maar waarbij ik denk dat er achtelozer mee om wordt gegaan. We moeten ons daar echt meer op gaan richten. Ik denk dat de onzichtbaarheid van hiv in de contacten die mensen hebben enerzijds goed is. Mensen met hiv, die onder behandeling staan, vertonen geen fysieke bijwerkingen. Dat was vroeger natuurlijk heel anders. Anderzijds heeft men toch de neiging: wat je niet ziet, is er niet. Het risico dat je met hiv in contact zou kunnen komen, wordt heel erg onderschat.’

HET NIEUWE MANTRA IS: ‘DES TE SNELLER BEHANDE-LEN, DES TE BETER

Bij het opstellen van hun meerjarenstrategie heeft Soa Aids Nederland onder andere gekeken naar steden als Berlijn, San Francisco, Antwerpen en Londen. ‘Het zijn plekken waar vergelijkbaar wordt gehandeld als bij ons en waar je inspiratie kunt opdoen. Ik denk dat het vroeger behandelen en testen dingen zijn die daar vandaan komen. Nederland is nooit zo snel geweest met testen. Aan de andere kant was er dit jaar een vergelijkend onderzoek tussen Europese landen en daar zag je dat de kennis van Nederlandse homomannen juist het grootst was. Dat is ook niet zomaar, er is een hoop geïnvesteerd de afgelopen twintig jaar in voorlichting en kennisverbreding onder homomannen. We lopen dus geenszins achter, maar er valt de komende jaren toch nog een hoop winst te behalen.’ 13


WERELD AIDS DAG Op Wereld Aids Dag wordt er internationaal aandacht gevraagd voor de preventie van hiv en aids en voor solidariteit met mensen die de ziekte met zich meedragen. Ieder jaar worden er rond deze dag diverse evenementen georganiseerd en initiatieven opgezet om geld binnen te halen voor het Aids Fonds. Zo organiseert de Amsterdamse clubscene op 30 november wederom Wereld

Aids Nacht, een nacht waarop een groot aantal uitgaanslocaties aandacht schenkt aan hiv en aids en geld inzamelt. Kijk voor het volledige programma op www.wereldaidsnacht.nl. Niet echt een clubber? Er zijn meer wegen naar Rome. Eind november zijn de nieuwe ArtBags gelanceerd, dit jaar ontworpen door niemand minder dan Jean Paul Gaultier en Otazu. Deze kekke shoppingbags kosten slechts vijf

euro en de opbrengsten gaan volledig naar STOP AIDS NOW! De ArtBags zijn verkrijgbaar op stopaidsnow.nl en bij alle vestigingen van V&D, Bruna en Fairforward. Wie nog wat dieper in de materie wil duiken, kan op 2 december terecht in de Beurs van Berlage te Amsterdam tijdens het Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks, waarbij professionals uit het werkveld bij elkaar komen om hun visie te delen.

WHATEVER HAPPENED TO SCHORER? Stichting Schorer, opgericht in 1967, werd vernoemd naar Jacob Schorer, oprichter van het NWHK (Nederlandsch Wetenschappelijk Humanitair Komitee), Nederlands eerste organisatie voor homo-emancipatie. De stichting zette zich tientallen jaren in voor de gezondheid van Nederlandse homomannen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Teruglopende subsidies deden Schorer uiteindelijk maart 2012 de das om en met het wegvallen van de stichting dreigde veel belangrijk werk verloren te gaan. Inmiddels zijn gelukkig nagenoeg alle activiteiten opgevangen door andere partijen.

De Schorer Monitor, een jaarlijks onderzoek naar het seksueel welzijn van homomannen, wordt sinds dit jaar uitgevoerd door Rutgers WPF, een gerenommeerd kenniscentrum voor seksualiteit. De resultaten van hun eerste monitor, die eerder dit jaar werd uitgevoerd, worden nog in 2013 verwacht.

De groep MSM (mannen die seks hebben met mannen) is direct ondergebracht bij Soa Aids Nederland. Het MSM-team richt zich op soa- en hiv-preventie onder homo- en biseksuele mannen. Via de site www.mantotman.nl vinden mannen die seks hebben met mannen alle informatie over hiv, soa’s en seksualiteit. Via ‘Testlab’ vraag je gratis een anonieme en complete soa- en hiv-test aan bij jou in de buurt.

Het Gay&Lesbian Switchboard, het landelijke informatie- en adviespunt voor iedereen met vragen over LHBT-topics, is doorgezet door COC Nederland. Zij hebben tevens, in samenwerking met MSM Global Forum het internationale werk overgenomen.

14

Twee jaar voor het faillissement fuseerde de zorgtak van patiëntenorganisatie Transvisie met Schorer. Na het wegvallen van de stichting is Transvisie Schorer zelfstandig verdergegaan als Stichting Transvisie Zorg. De stichting biedt psychologische en psychosociale hulpverlening aan mensen met genderidentiteitsvragen en hun omgeving. www.transvisiezorg.nl.

Het bijzondere project Veilige Haven, dat hulp, advies en opvang bood aan LHBT-jongeren met een multiculturele achtergrond is volledig overgenomen door COC Amsterdam.

De buddyzorg voor LHBT’s die om diverse redenen in een sociaal isolement zijn beland, is opgepakt door Stichting Roze Buddyzorg Amsterdam (opgericht naar aanleiding van het failissement) en De Regenboog Groep. Vrijwilliger worden? Kijk op www.rozebuddyzorg.nl en www.deregenboog.org.


Aliens, een superkat en heel veel wind TEKST: MARTIJN TULP / BEELD: SAYYID RAFAEL SAN

16


Interview / Marten Mantel

Marten Mantel (33) heeft een boek geschreven. Over een invasie van buitenaardse wezens. Op Texel. En dat allemaal op de dag waarop een van de personages zou gaan trouwen, haar broer voornamelijk zin heeft om zich tegoed te doen aan een zakje Tjoppers uit de plaatselijke Slibbel, terwijl een kat met de naam Twan & Robin onbewust mensenlevens redt. We vroegen Mantel of zijn rijke fantasie iets te maken heeft met het gebrek aan stoplichten in het dorp waar hij opgroeide, en waarom hij het toch niet kon laten om één strijdlustig homoemancipatoir zinnetje in zijn debuutroman op te nemen. ‘Ik ben altijd pas tevreden als ik zeker weet dat ik iets heb bedacht wat gestoord is’.

mensen verder denken, om te kijken wat ze ergens mee kunnen om het grappiger te maken. Ik denk dat ik me vooral laat inspireren door andere mensen die ik heel leuk vind.

Hoe ben je erbij gekomen om een boek te gaan schrijven? Ik werd benaderd door Oscar van Gelderen en Kees de Koning van uitgeverij Lebowski/Top Notch of ik een boek wilde schrijven. Toen ging ik met ze praten, omdat ik eigenlijk niet zo goed wist hoe dat moest. Ik had stiekem wel al meteen een paar ideeën, maar het leek me heel moeilijk om zomaar vanuit het niets een boek te schrijven. Maar Oscar zei: ‘anders stop je met zeuren, en begin je gewoon, dan kijken we wel of het iets wordt’. Dus dat heb ik gedaan. In het begin was het wel moeilijk, maar ik kreeg allemaal goeie tips van mensen zoals Hanna Bervoets en Alma Mathijsen – even namedroppen – dus ben ik doorgegaan. Uiteindelijk ging het wel beter, en kon ik leven met wat ik zelf schreef. Kees en Oscar waren ook blij, dus toen ben ik doorgegaan. Saai verhaal, eigenlijk.

Je had vroeger een blog, en mij staat vooral een post bij waarop je de lezer vroeg om steeds uit twee afbeeldingen te kiezen of het een close-up van de wang van Anita Meijer was, of van een perzik. Ik weet dit serieus totaal niet meer! Wel dat ik een blog had, natuurlijk. Heb ik dat echt gemaakt? Nou ja, Anita Meijer heeft natuurlijk ook wel perzikwangen. Ik moet die blog echt even terugzoeken!

Waar komt die rare gedachtekronkel vandaan? Misschien is het omdat je uit het West-Friese dorpje Andijk komt, waar naar verluidt niet eens een stoplicht te vinden is? Misschien komt het inderdaad wel door Andijk. Maar toen ik dat blog schreef woonde ik allang in Amsterdam, waar ik studeerde. Ik heb heel veel dingen gelezen van schrijvers die op die manier denken. Ik kan het heel erg waarderen wanneer

Maar moet je er je best voor doen? Om dat soort connecties te maken in je hoofd, om die andere invalshoek te vinden? Wil jij kans maken op een exemplaar van Invasie op het eiland? Stuur dan een mailtje naar win@ outmedia.nl o.v.v. ‘Invasie’ en vergeet niet je naam en adresgegevens te vermelden. We verloten vijf exemplaren.

Nee, ik zou me denk ik juist heel erg vervelen als ik het níét zou doen. Ik ben altijd pas tevreden als ik zeker weet dat ik iets heb bedacht wat gestoord is. Mensen die ik het allermeest waardeer kunnen goed en slim zijn, maar tegelijkertijd gestoord. Daar streef ik zelf ook naar. Zoals met de serie American Horror Story, bijvoorbeeld. Dat zit heel goed in elkaar, het is heel boeiend, maar ondertussen ook compleet gestoord. Als dat element zou missen, zou het minder leuk zijn, denk ik.

Waarom heb je besloten het boek op de Waddeneilanden te laten afspelen? Ik wilde sowieso dat het een verhaal zou worden waarin heel veel dingen kapot zouden gaan. Dat zie je heel vaak in films, dan zijn het meestal het Witte Huis of New York die kapotgaan. Het is natuurlijk heel fijn om Times Square voor de miljoenste keer kapot te zien gaan, maar het leek me grappig als het iets typisch Nederlands zou zijn. Ik was op dat moment eigenlijk met twee dingen tegelijk bezig: waarom komen die buitenaarde wezens überhaupt op aarde, en wat is een afgebakende locatie waar mensen niet snel vandaan kunnen vluchten? Dus ik bedacht dat het een eiland moest zijn. Zo kwam ik op Texel. Dat eiland heb ik in m’n hoofd als heel erg typisch Nederlands, met veel wind, en gras, en superveel wind, en schapen en gras. Vooral wind. Ik haat wind.

Het boek komt heel erg fi lmisch over, was dat tijdens het schrijven ook je bedoeling? Dat Reinout Oerlemans dit met z’n grote baard gaat verfilmen? Ik denk dat Reinout Oerlemans dit boek moet verfilmen én er zelf in moet spelen, met baard. Het lijkt me echt het allermooiste in de wereld als mijn boek verfilmd zou worden. Als je leest wil je dat het plot zich ontwikkelt, maar je wilt ook dat er grootse dingen gebeuren waardóór het plot zich kan ontwikkelen. Als ik zelf lees ben ik niet altijd geboeid als mensen gewoon een gesprek hebben terwijl ze met elkaar op de bank zitten. Bij het schrijven van dit boek wilde ik dan ook dat het verhaal zich ontwikkelde terwijl enorme dingen gebeuren met stampedes van wezens, streekbussen die in de fik staan en dat soort dingen. Ik ben bewust bezig geweest om het heel beeldend te maken. Als je schrijft, heb je alles in de hand – je kunt alles creëren. Als je een film maakt ben je natuurlijk eerder beperkt, omdat sommige dingen budgettair niet haalbaar zijn. Maar als je woorden hebt als middelen, kun je álles laten gebeuren wat je wil, dus waarom zou je die kans niet grijpen?

Er zijn ook trailers gemaakt voor het boek, die op YouTube terug te vinden zijn. Is dat anno 2013 een essentiële manier om je boek te promoten? Ik weet niet of het essentieel is, maar het is natuurlijk een superleuk idee. Ik ben heel erg blij met hoe de trailers zijn geworden. Of het echt specifiek een functie heeft voor het boek of de leeservaring weet ik niet, het is meer een grappig promotieding.

17


Interview / Marten Mantel Verpest het niet een beetje het leesplezier, omdat je als potentiële lezer bepaalde settingen en personages al ziet voordat je ze zelf tijdens het lezen hebt kunnen fantaseren? Nee, dat denk ik niet. Ik heb dat zelf in ieder geval nooit. Als lezer heb je natuurlijk ook een rol in het verhaal, omdat je zelf dingen invult. Je wordt zelf eigenlijk regisseur, of zo. Als lezer ben je actief betrokken bij een verhaal, en als kijker ben je meer passief betrokken, en lig je meestal op de bank.

Wat opvalt aan het boek is dat er eigenlijk niet één echt sympathiek personage in zit, hoe komt dat? Aha. Dit is een heel psychologische kwestie, vrees ik, want eigenlijk is elk personage een uitvergrote versie van een specifieke eigenschap van mijzelf. Ik denk dat ik automatisch mijn slechte eigenschappen heb uitgekozen, omdat het anders misschien een beetje megalomaan zou zijn, als ik een goede eigenschap zou uitkiezen en die zou uitvergroten. Maar het is niet m’n bedoeling geweest om de karakters bewust onsympathiek te maken. Hoewel onsympathieke eigenschappen misschien wel interessanter zijn dan sympathieke, maar dat weet ik niet zeker. Als je in een boek of film een karakter hebt dat helemaal goed en aardig is, is dat toch vaak je minst favoriete karakter. Als karakters meer kleur hebben, en slechte eigenschappen, zie ik meer in ze. Ik denk dat dat m’n zwarte ziel is die naar boven komt.

Welk personage lijkt dan het meest op jou? Een van de buitenaardse wezens. Het belangrijkste is dat de buitenaardse wezens heel beschouwend zijn naar de mensheid toe, en dingen zien waarvan ze denken ‘waarom doen mensen dat?’. Ik merkte dat wanneer ik schreef vanuit hun oogpunt, ik helemaal los kon gaan met dingen opnoemen die zo’n buitenaards wezen raar zou vinden aan de mensheid. Toen ik een hoofdstuk schreef uit het oogpunt van een kat, had ik dat ook wel. Maar alle personages zijn in principe mij.

Je bent zelf homo, en hoewel het boek totaal niet over homoseksualiteit gaat, zit er tóch een soort protestzin in, wanneer de buitenaardse wezens zich verwonderen over het feit dat sommige mensen ‘niet accepteren dat sommigen van hun soortgenoten seks willen met iemand van hetzelfde geslacht, maar blind de verhalen accepteren dat een van hun voorvaderen water in wijn kon veranderen.’ Vanwaar die zin? 18

‘Wanneer ik schreef vanuit het oogpunt van een buitenaards wezen, merkte ik dat ik helemaal los kon gaan met dingen opnoemen die zij vreemd zouden vinden aan de mensheid’

Omdat ik het wel echt gewoon een heel raar, bizar iets vind, dat er nog steeds mensen zijn die zo denken. Terwijl ze zelf dingen wel prima vinden die minstens net zo opvallend zijn. In m’n hoofd is een van de karakters in het boek trouwens wel totaal homo, maar dat is niet echt fysiek naar buiten gekomen.

Het boek zit ook heel How I Met Your Mother-esk vol met kleine verwijzingen naar dingen die in eerste instantie niets met elkaar te maken hebben, maar uiteindelijk toch samen blijken te komen, zoals een horloge of een rugzakje met een kind erin. Waarom heb je dat er zo expliciet in gestopt? Wanneer ik zelf iets lees of kijk, vind ik het altijd te gek als dat gebeurt. Dat heeft ook met het bouwen van een wereld te maken; dat je een wereld creëert die niet bestaat, maar die door consequent te zijn met bepaalde dingen, toch geloofwaardig wordt. In het boek zit een supermarkt die de Slibbel heet, en iedere keer als iemand een product moet hebben, is het die supermarkt, en niet opeens een Super de Boer. En de volkszangers Twan & Robin, die een soort eigen rol hebben terwijl ze helemaal niet in het verhaal voorkomen. Ik heb dat denk ik van de tv-serie Arrested Development, zij hebben dat echt tot in extremen geïntegreerd, van quotes die terugkomen tot verwijzingen naar afleveringen die pas vier weken later komen. Ook geheime hints, die niet eens expliciet worden benoemd, maar je pas opvallen als je de serie opnieuw kijkt. Ik zie dat als een soort cadeautjes, een beloning voor je oplettendheid. Ik hoop dat mensen dat soort cadeautjes ook krijgen als ze mijn boek lezen.

Over Twan & Robin gesproken; waarom heb je niet gewoon Nick & Simon ‘gebruikt’? Een vriend van me had een kat, en die heette Nick & Simon. In eerste instantie hadden Nick & Simon ook gewoon die rol in het boek; een van de personages is een obsessieve Nick & Simon-fan, en heeft haar kat ook Nick & Simon genoemd. Maar uiteindelijk had ik zóveel verzonnen over Texel, zoals de supermarkt, dat er een legerbasis is, en een bejaardencentrum dat ‘t Kevinhof heet, dat Nick & Simon het enige was dat nog in contact stond met het ‘bestaande’ Nederland. Dus na veel beraad heb ik besloten om die ook fictief te maken. Anders is er toch ergens iets dat nog wél klopt. Ik heb ook geen verwijzingen naar WhatsApp, of dat soort dingen. Alles is verzonnen, behalve het eiland Texel. Waar ik overigens nooit ben geweest.

Nooit? Je bent daar niet ooit geweest en bedacht ‘goh, hoe zou het zijn als hier een invasie van buitenaardse wezens zou zijn?’ om daar vervolgens een boek over te schrijven? Ik had Texel bedacht als locatie, omdat mijn beeld daarvan heel Nederlands is. Ik dacht wel dat ik er ooit een weekendje heen zou moeten, voor research, maar het kwam er steeds niet van. Ondertussen begon ik steeds meer dingen te verzinnen, en uiteindelijk had ik zóveel verzonnen dat ‘mijn’ Texel nooit meer kon kloppen met het echte Texel. Dus toen werd het een fictieve versie van Texel. Uiteindelijk ben ik er expres niet meer heen gegaan. Ik heb wel totaal geGoogle-streetviewd. Maar niet alles, hoor. Ik heb wel in Den Burg rondgelopen op Google Streetview, zodat ik kon kijken hoe de groep mensen die in het boek panikerend door de straten rent, zich zou bewegen. Hopelijk worden ze op Texel niet boos op me.

Wat doe je eigenlijk nog meer, of heb je nog meer gedaan? Ik schrijf artikelen. Verder ben ik vooral eindredacteur, en help ik mensen met beter worden in schrijven. Ik pretendeer dat in elk geval te doen. Ik zeg met heel veel zelfverzekerdheid dat ik weet waar ik mee bezig ben, zodat mensen me serieus nemen en m’n advies opvolgen. Ik zou heel graag meer schrijven, maar ik heb er niet altijd genoeg tijd voor.

En wat kunnen we hierna van je verwachten? Op dit moment probeer ik een script verfilmd te krijgen, dat gaat over een alpacaboerderij. Er is een regisseur die het wil doen, en we kijken nu of we er een producent voor kunnen vinden die er iets in ziet. Ik hoop heel erg dat dat lukt, want het lijkt me het leukste op aarde om zoiets te doen.

Invasie op het eiland is nu verkrijgbaar in de boekhandel.


‘ER ZIJN MAAR WEINIG BEDRIJVEN DIE OPENSTAAN VOOR IEMAND MET EEN GEHOORBEPERKING’ 20


THE HANDIGAYPABLES nr. 02

DE EILANDER TEKST: Martijn Kamphorst / BEELD: Johan van Walsem

SPECIAAL ONDERWIJS, EEN VOORKEURSBEHANDELING, PRAATGROEPEN? HOU TOCH OP. NIKS VOOR WILLEMIJN. ZE IS VANAF HAAR GEBOORTE AAN ÉÉN OOR DOOF, MAAR HEEFT ZICH ALTIJD PRIMA GERED IN DE HORENDE WERELD. WILLEMIJN HAALDE MET VLAG EN WIMPEL HAAR SPW-DIPLOMA, BELEEFDE EEN LASTIGE COMING-OUT OP HAAR GELOVIGE THUISEILAND GOEREE OVERFLAKKEE EN DOORSTOND VORIG JAAR EEN ZWARE PERIODE WAARIN HAAR GEHOOR INEENS FLINK ACHTERUIT GING. JAMMER GENOEG IS DE BUITENWERELD NOG NIET ALTIJD KLAAR VOOR DEZE BIKKEL. ‘WANNEER JE NOG NIET VEEL WERKERVARING HEBT, IS HET LASTIG OM MENSEN TE OVERTUIGEN DAT JE PRIMA KUNT WERKEN MET EEN GEHOORBEPERKING. INMIDDELS ZET IK HET OOK NIET MEER IN MIJN MOTIVATIEBRIEF.’ Rodehond, ook wel rubella,een redelijk onschuldige virale kinderziekte waar je als kleine dreumes ongetwijfeld een inenting voor hebt gehad. De kans op complicaties of een ernstig verloop is zeer klein, tenzij een moeder het onder de leden heeft tijdens haar zwangerschap. De baby kan er een ernstige hartafwijking, oogafwijking of gehoorbeperking door oplopen. Dit laatste was bij Willemijn het geval. Haar moeder was wel degelijk ingeënt, maar pas op de lagere school. Daarbij heeft ze te weinig antistoffen

aangemaakt. Als gevolg werd Willemijn aan één oor doof geboren, aan het ander is ze slechthorend. Haar drie jongere zussen hebben geen gehoorproblemen.

‘IK BLEEK OP DE MAVO EEN PROEFTIJD TE HEBBEN GEHAD’ Haar basisonderwijs volgde Willemijn aan een speciale school voor slechthorenden en kinderen met spraak- en taalproblemen in Rotterdam. ‘Ik heb er nooit echt problemen mee gehad, maar op een gegeven moment wilde ik gewoon naar dezelfde school als mijn vrienden. Op de fiets. Niet in een speciaal busje. M’n voortgezet onderwijs heb ik aan een normale middelbare school gevolgd. Er werd me havo geadviseerd, maar m’n ouders stelden voor dat de mavo gezien mijn gehoorproblemen misschien een veiligere keuze was. Ze hebben wel een goed woordje voor me moeten doen om me binnen te krijgen op de mavo. Later bleek ik een proeftijd te hebben gehad. Maar goed dat ik dat dat niet geweten heb. M’n klasgenoten sprongen overigens redelijk normaal om met m’n afwijking. Ze konden het af en toe alleen niet zo goed hebben dat ik goed kon leren. “Ze is toch slechthorend, dan hoort ze toch geen hoge cijfers te halen?” – dat soort opmerkingen kreeg ik vaak.’ Na de mavo heeft Willemijn probleemloos een MBO-opleiding Sociaal Pedagogisch Werk afgerond en is ze bij gaan klussen in een verpleeghuis. Het vinden van een fulltimebaan ging haar echter niet zo gemakkelijk af. ‘Ik was een van de laatsten die een baan had, na een jaar pas. Het is lastig als je weinig ervaring hebt en daarnaast aan je potentiële werkgever duidelijk moet maken dat je met je slechthorendheid prima kan functioneren. Ik ben nooit eerlijk afgewezen om die reden, maar ik geloof dat het zeker een aantal keer is voorgevallen. Uiteindelijk heb ik gelukkig een baan gevonden in een woonzorgcentrum vlakbij Sliedrecht op een kleinschalige afdeling. Vlak daarna ben ik naar Sliedrecht verhuisd en dat was wel even wennen. Je

moet als slechthorende toch rekening houden met bepaalde huishoudelijke zaken die net even anders werken. Zo miste ik overdag de bel weleens als ik aan het stofzuigen was of als de tv aanstond. ’s Nachts, wanneer ik mijn hoorapparaatje niet droeg, zou ik ook nooit het rookalarm hebben gehoord. Stom genoeg heb ik daar echter nooit bij stilgestaan in die tijd. Achteraf denk ik: hoe heb ik dat kunnen doen?’

‘NIEMAND SNAPTE M’N VERDRIET TOEN ZIJ VERONGELUKTE’ In Sliedrecht begon Willemijn haar gevoelens voor vrouwen verder te verkennen. ‘Ik wist al langer dat ik op vrouwen viel. Toen ik nog bij m’n ouders woonde, vertelde mijn zusje thuis aan tafel over een lesbisch meisje dat in een nabijgelegen dorp woonde. Mijn oren stonden natuurlijk gelijk op scherp. Via Hyves – toen nog zeer populair – heb ik contact met haar gezocht. Zij was echt met twee benen uit de kast. Op den duur hebben we heel stiekem een keer afgesproken. Ik dacht namelijk: als ze me zien met haar, weten ze natuurlijk gelijk dat ik ook lesbisch ben. Bij dat meisje kon ik echt m’n ei kwijt. Ik heb nu nog steeds contact met haar.’ ‘In die tijd was ik ook tot over m’n oren verliefd op een meisje dat ik had leren kennen tijdens mijn bijbaantje bij het verzorgingshuis. Die verliefdheid was helaas niet geheel wederzijds. Een relatie is het nooit geworden, maar het was wel mijn eerste echte lesbische liefde. Toen ik eenmaal op mezelf woonde had ik af en toe contact met haar via msn en bij het verlovingsfeest van een gezamenlijke vriendin zag ik haar ineens weer. Ze had inmiddels een “huisgenoot”, maar ja, ik wist natuurlijk wel beter. Dat was de laatste keer dat ik haar gezien heb. Een paar weken daarna is ze verongelukt met de auto. Ik had het heel moeilijk met het verwerken. Ik was nog niet uit de kast en niemand wist hoeveel zij voor mij betekende. Iedereen dacht dat het gewoon een vriendin was. Mijn moeder had door dat het niet goed met me ging en vroeg me van alles: “Heb je een relatie met een oudere man? Ben je 21


THE HANDIGAYPABLES nr. 02 drugsverslaafd?”. Alles, behalve of ik op vrouwen viel. Ik kom uit een christelijk gezin, dus dat ligt allemaal nogal gevoelig. Op een gegeven moment heb ik m’n zussen in de auto meegenomen voor een ritje en het ze verteld. Zij reageerden er heel goed op. Toch kon ik me er niet toe zetten om het mijn ouders face-to-face te vertellen. Ik heb ze uiteindelijk vanuit Sliedrecht een e-mail gestuurd met mijn verhaal. Ze schrokken er nogal van, ze hadden het niet verwacht. “We accepteren je wel, maar niet als je een relatie aangaat”, zeiden ze. Ik heb ze toen gelijk gezegd dat als het zo ver zou komen, ik gewoon een relatie aan zou gaan.’ En zo geschiedde. Vlak na haar coming-out kreeg Willemijn haar eerste vriendin. Haar ouders hielden zich echter ook aan hun woord en de vriendin in kwestie was dus niet welkom. ‘Dat was wel moeilijk, mijn vriendin vond het ook lastig. Toen er echter wat tijd overheen ging, veranderde de situatie. Mijn ouders accepteren inmiddels wel een vriendin over de vloer, maar staan nog steeds niet achter een relatie.’

‘VRIENDINNEN VROEGEN ME VAAK OM GESPREKKEN “AF TE LUISTEREN”’ Nadat Willemijns eerste lange relatie op de klippen liep, is ze de lesbische uitgaansscene gaan verkennen. ‘Ik leerde via het Expreszoforum een meisje kennen uit Rotterdam. Ik was toen absoluut niet op daten uit, maar wilde ook niet in m’n eentje in Sliedrecht zitten sippen. Via haar leerde ik al snel andere lesbische meiden kennen en met dat groepje gingen we bijvoorbeeld gezellig naar de Vivelavie en de Saarein in Amsterdam.’ Bij het uitgaan leverde Willemijns gehoorbeperking nauwelijks problemen op. ‘Soms riepen meiden wel in het verkeerde oor. Dan stonden ze te tetteren in m’n dove oor, in plaats van in het oor met het gehoorapparaatje erachter. Ze gingen er dan vanuit dat het oor mét het apparaatje het “slechte” oor was. “Dat gaat niet!”, zei ik dan. Destijds kon ik nog vrij goed liplezen, dus vroeg ik de meiden gewoon voor me te gaan staan. Zo kon ik makkelijk volgen wat ze zeiden. Vriendinnen vroegen me soms zelfs om een gesprek “af te luisteren”, wanneer ze een oogje hadden op een meisje aan de overkant van de bar.’ ‘Als ik met meiden online aan de praat raakte en ze op den duur m’n nummer gaf, zei ik er altijd bij dat ze me alleen maar mochten sms’en of WhatsAppen. Soms vertelde ik ze van tevoren al dat dat was omdat ik een gehoorapparaatje had, soms kwamen ze er via Facebook achter, maar doorgaans vertelde ik het ze gewoon op de eerste date. Meestal was het geen issue, andere keren wilden ze er juist alles over weten en ging het alleen maar daarover. Dat is ook niet per se altijd leuk. Ik heb weleens periodes gehad dat ik het er iets 22

lastiger mee had, dat ik dacht: zouden ze me nu echt niet willen omdat ik slechthorend ben? Een vriendin drukte me toen op hart dat ik níét zo over mezelf moest denken. Gelukkig merk je ook snel genoeg of iemand ervoor openstaat of niet. Voor mijn huidige vriendin is mijn gehoorbeperking totaal geen issue. Toen ik haar tijdens de eerste date zei dat ik niet kon bellen omdat ik slechthorend was, zei ze: “O, dat valt alles mee, ik dacht dat je belangst had”. Ik ben nu overigens weer aan het oefenen met bellen in kleine kring, met m’n moeder, m’n zusjes en m’n vriendin. Ik kan inmiddels weer een stuk beter horen, sinds augustus heb ik namelijk een cochleair implantaat.’

‘MIJN WERKGEVER ZEI LETTERLIJK: “IK HEB SPIJT DAT IK JE HEB AANGENOMEN”’ De audioloog van het Audiologisch Centrum raadde Willemijn enkele jaren terug al een CI aan, een hulpmiddel bedoeld voor ernstig slechthorenden. Destijds wilde ze er echter niet aan. ‘Ik kon de vogels nog horen, muziek kreeg ik enigszins mee, gesprekken kon ik redelijk volgen.’ In de herfst van 2012 ging haar gehoor echter ineens merkbaar achteruit. ‘Vorig jaar heb ik van januari tot september in een verzorgingshuis gewerkt. Er zijn toen twee incidenten voorgevallen waar ik niet schuldig aan was maar die wel in mijn schoenen werden geschoven. Mijn werkgever zei letterlijk: “Ik heb spijt dat ik je heb aangenomen”. Als iemand dat tegen je zegt, loopt je zelfvertrouwen een flinke deuk op. Het dienstverband is toen tot een eind gekomen en m’n gehoor ging ineens hard achteruit. Ik hoorde de vogels niet meer, kon gesprekken heel slecht volgen, hoorde allemaal bijgeluiden. Het was echt verschrikkelijk. Ik durfde ook niet zo goed te solliciteren op dat moment, m’n zelfvertrouwen was even helemaal weg. De dokter raadde me het ene druppeltje na het andere druppeltje aan en uiteindelijk kwam ik bij de KNO-arts terecht. Die raadde me aan toch echt een CI te nemen en toen ben ik me daar maar op gaan oriënteren. Afgelopen zomer heb ik me laten opereren.’ ‘Na de operatie leefde ik zes weken in stilte omdat alles vanbinnen moest genezen. De dag dat ik eindelijk werd aangesloten voelde echt geweldig. Ik heb thuis gelijk de cd van Caro Emerald opgezet en de volumeknop een slinger gegeven. Ik hoorde op dat moment echter niet veel behalve een harde piep, terwijl m’n vriendin met haar handen op haar oren op de bank zat. Vervolgens moest ik iedere dag naar het ziekenhuis om m’n CI bij te laten stellen, ik moest langzaamaan weer leren hoe alle klanken klinken. Elke dag dat ik thuiskwam ging de volumeknop iets omlaag en mijn volume iets omhoog. Ik hoorde ineens allemaal geluiden in huis die ik nog nooit gehoord had. Zo heb ik uren lopen zoeken naar de bron van een

luid getik. Dat bleek uiteindelijk een kapotte klok te zijn, waarvan de wijzers niet meer draaiden. Ik kan nu ook reclame verstaan, dat ging vroeger veel te snel. Belachelijke informatie natuurlijk, maar voor mij is het wel een goede oefening.’

‘MET PATIËNTENVERENIGINGEN HEB IK HÉLEMAAL NIKS’ Tot vorig jaar september had Willemijn niet veel behoefte aan slechthorende mensen in haar omgeving. ‘Die hele lotgenotentoestand was niet aan mij besteed, totdat m’n gehoor ineens zo ontzettend achteruit ging. Via Twitter ben ik toen op zoek gegaan naar mensen om mee te praten en zo kwam ik uit bij 100% Slechthorend, een netwerkborrel voor slechthorenden. Sindsdien heb ik daar een groepje mensen waar ik contact mee heb die ook slechthorend zijn. We lachen allemaal om dezelfde blunders en hebben heel veel herkenning bij elkaar. Het is totaal geen zielige bedoening, dat is ook niet het uitgangspunt. Ik voel me daar meer thuis dan bij zo’n patiëntenvereniging, daar heb ik hélemaal niks mee.’ ‘Inmiddels ben ik weer op de been. Ik heb op mijn pols een tatoeage laten zetten van mijn voorletter om me eraan te herinneren dat ik die periode achter me heb gelaten. Ik word geholpen bij het zoeken van een passende baan door een loopbaancoach speciaal voor doven en slechthorenden, die weet beter waar mijn mogelijkheden liggen. Ik heb lang in de zorg gewerkt en daar moest ik natuurlijk de hele dag door communiceren met patiënten. Dat was allemaal ontzettend vermoeiend. Ik wil dan ook niet meer terug de zorg in. Ik zou graag meer met social media en communicatie gaan doen. Ik merk dat ik goed mensen kan matchen die elkaar ergens bij kunnen helpen. Ik zie deze periode als een kans om de boel om te gooien, om te gaan doen wat ik echt wil doen. Ik heb altijd veilige keuzes gemaakt omdat ik slechthorend ben. Ik heb altijd gekozen voor de eenvoudige weg. Daarom ben ik mezelf nu ook aan het uitdagen. Bijvoorbeeld met telefoneren. Korte telefoongesprekken zonder keuzemenu’s gaan me inmiddels prima af. Bij keuzemenu’s moet ik heel goed luisteren én snel reageren en dat is me nog te lastig. Ik hoop dat als ik straks goed kan bellen bedrijven ook met me willen werken. Er zijn maar weinig bedrijven die openstaan voor iemand met een gehoorbeperking. Het bedrijfsleven is vaak helaas nog niet bereid om concessies te doen, je moet gewoon meekomen en anders: jammer dan. En dat terwijl mensen met een handicap vaak juist veel gemotiveerder zijn om goed werk te leveren. Ik denk echter dat als men ziet hoe gedreven ik ben die leuke baan er vanzelf moet komen.’

IN ‘THE HANDIGAYPABLES’ GAAT GAY&NIGHT IN GESPREK MET LHBT’S MET EEN HANDICAP, EEN VAAK ONDERBELICHTE GROEP. HOE REDDEN ZIJ ZICH IN ‘DE SCENE’, KUNNEN ZE HUN HEIL VINDEN IN HET REGULIERE NACHTLEVEN EN HOE NAVIGEREN ZE HET TOCH AL RUIGE DATINGLANDSCHAP? KEN JIJ OF BEN JIJ EEN LHBT MET EEN HANDICAP DIE GRAAG ZIJN OF HAAR VERHAAL WIL DELEN, STUUR DAN EEN E-MAIL AAN: REDACTIE@ OUTMEDIA.NL O.V.V. ‘HANDIGAYPABLE’.


MEER DAN EEN GRAPPIGE NICHT TEKST: ROBBERT BLOKLAND / BEELD: DUTCH FILMWORKS

24


Interview / Jon van Eerd

VOOR HET EERST IN TWINTIG JAAR IS ACTEUR JON VAN EERD WEER IN EEN NEDERLANDSE SPEELFILM TE ZIEN. IN DE KOMEDIE MANNENHARTEN, OVER ZES MANNEN DIE NAARSTIG OP ZOEK ZIJN NAAR LIEFDE, SPEELT HIJ EEN HOMOSEKSUELE ZANGER DIE VERLIEFD WORDT OP BARRY ATSMA. ‘In het echt zou Barry geen snufje zout in het eten kunnen gooien. Hij zou me zelfs niet kunnen verleiden tot een spannend avontuurtje.’

Je laatste lmrol was de vicepresident in Flodder in Amerika in 1991. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat we je weer op het witte doek kunnen zien?

Dat heeft een paar redenen. Ik moet heel vaak nee zeggen omdat de filmopnames niet te combineren zijn met een theatertournee: die worden doorgaans twee, drie jaar van tevoren gepland, terwijl film- en tv-producties altijd tot de laatste seconde onzeker zijn. Daardoor sta je op een gegeven moment ook niet meer op de radar van casting directors: die denken dan: ach, die kan toch nooit. Bovendien heb ik de handicap dat mensen vaak denken dat ik alleen maar grappig kan zijn. Ik krijg weinig de kans om te laten zien dat ik meer dan dat in huis heb. Dat is typisch Nederlands, dat denken in hokjes.

In het theater ben je toch ook vooral bekend vanwege de komedies.

Ja, maar ik heb ook echt wel serieuze dingen gedaan. Ik probeer heel bewust eens in de zoveel jaar iets anders te doen dan een komedie. Ik heb vorig jaar getoerd met een prachtig serieus liedjesprogramma. En veel rollen die ik speel hebben ook echt wel iets tragisch: het nummer ‘Ik ben wat ik ben’ in La Cage aux Folles is allesbehalve grappig. Het liefst zou ik af en toe tegen filmregisseurs willen schreeuwen: ‘Geef me een kans, geef me een serieuze rol waar ik mijn tanden in kan zetten!’.

Je noemt nu La Cage aux Folles. In Moeder, ik wil bij de Revue speelde je een homo, in Mannenharten ook. Is dat tevens een hokje waar je snel in wordt geduwd?

Je noem nu toevallig drie voorbeelden. In het theater valt het enorm mee. Ik maak me er wel erg sterk voor om niet alleen maar als de grappige nicht te worden gecast. Anders wordt de spoeling aan rollen wel erg dunnetjes.

Maar zien casting directors dat ook?

Ik heb niet het gevoel dat dat label aan mij hangt. Maar misschien vergis ik me daar in hoor. Iedereen neemt zijn eigen persoonlijkheid en fysiek mee. Ik heb niet de bouw van Barry Atsma, ik ben niet de meest begeerde vrijgezel van Nederland. Niet dat ik dat erg vind overigens: ik ben al dertig jaar samen met een ontzettend leuke man, dus ik heb helemaal niets te klagen.

Hoe kwam je in Mannenharten terecht?

Ik ben gewoon gevraagd door de producent en de regisseur. Ik heb niet eens een screentest hoeven doen, wat ik als een enorm voorrecht heb ervaren. Maar ik geloof dat alle mannelijke hoofdrollen op de man af gevraagd zijn om mee te doen aan de film. Regisseur Marc de Cloe kende me vooral uit het theater en van Moeder, ik wil bij de Revue.

En hoe bepaal je dan of je ja zegt tegen een rol? Als ik eenmaal gevraagd ben, kijk ik vooral of het praktisch haalbaar is. Pas daarna ga ik nadenken: is dit een rol voor mij? Ik hoef echt geen

hoofdrol te hebben, maar ik wil wel uitgedaagd worden. Het grootste probleem bij Mannenharten was logistiek: ik moest mij `s ochtends om vijf uur op de set melden en stond vervolgens `s avonds weer in het theater. Ik was wekenlang kapot. Dat wist ik van tevoren overigens, dus het was wel een zeer bewuste keuze.

Wat was de uitdaging van deze rol dan?

Ik was allang heel erg blij dat ik na twintig jaar weer eens een film kon doen. En de meeste scènes speel ik met Barry Atsma, dat leek me een ontzettend leuke man om een keer mee samen te werken. En een fantastisch acteur natuurlijk.

Je speelt net als in Moeder, ik wil bij de Revue een zanger in een midlifecrisis. Typecasting? Als je bedoelt dat Mark de Cloe daardoor aan mij dacht voor deze rol misschien wel. Maar ik zie echt grote verschillen tussen John in Moeder en Roy in Mannenharten. John worstelde vooral met zijn carrière, in Mannenharten gaat het echt om een onmogelijke liefde. Niet iedere homoseksuele artiest is hetzelfde hoor. En typecasting? Een zanger in een midlifecrisis, ik mag het hopen van niet, zeg.

Was het moeilijk om een onmogelijke liefde te spelen met Barry?

Hahaha, absoluut niet! Heb je Barry weleens gezien? En mij? Dat zou echt nooit gebeuren, Hahaha! Een affaire? Nee, zelfs dat niet. Ik ben al dertig jaar heel erg gelukkig met Ton. Barry kan geen snufje zout in het eten gooien. Zelfs niet voor een spannend avontuurtje.

25


Je man en jij zijn al opvallend lang samen, zeker voor een homokoppel. Ja, hoewel ik steeds vaker hoor dat relaties toch lekker lang stand houden. Ik denk dat het ook voor hetero’s uitzonderlijk is om zo lang gelukkig te blijven hoor.

Wat is jullie geheim?

Ton is niet alleen mijn man, maar ook mijn soulmate. Is hij ook altijd al geweest. En dertig jaar samen betekent zeker niet dat je dertig jaar samen op wolken loopt. Natuurlijk moet je elkaar en jezelf af en toe een schop onder de kont geven. Je moet vooral blijven praten, en opletten dat je af en toe echt tijd aan elkaar blijft besteden. We zijn allebei druk: hij bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik met mijn tournees. Dan ligt het gevaar op de loer dat je alleen maar je eigen leven gaat leiden en weinig meer deelt. Er zijn periodes dat je meer deelt met je collega’s dan met je eigen partner. Daarom moeten we soms heel bewust een weekje weg, om lekker bij te praten. Dat soort momenten moet je heel bewust inplannen.

Heb je ooit een onbereikbare liefde gehad zoals Roy in de lm? [lange stilte] Nee … ik zit echt heel hard na te denken. Zelfs geen onbereikbare passies, geloof ik. Ik ben best een enorm saaie burgerlijke trut wat dat betreft hoor. Ik zou niet eens weten hoe ik met een ander naar bed moet gaan: dan word ik meteen verliefd, dat moet ik echt niet doen. Ik weet dat heel veel mannen hun hand niet omdraaien voor een vluggertje. Maar dat zit echt niet in mij: dat zou echt grote problemen opleveren.

‘IK HAD MET MEZELF AFGESPROKEN DAT ALS IK OP MIJN 32STE NOG STEEDS FIGURANT 3 LINKSACHTER WAS, IK MOEST STOPPEN’

Krijg je wel eens onzedelijke aanzoeken van groupies die je bij de kleedkamer opwachten?

Hahaha! Nou ja, eerlijk gezegd… via Twitter en Facebook krijg ik soms wel rare vragen op dat gebied, ja. Maar ik denk dan altijd direct dat het een grap is van een collega. Ik ga er ook nooit op in trouwens. Ik vind het maar gevaarlijk: voor je het weet, zit je midden in Fatal Attraction.

Je speelt dit seizoen ook in een nieuwe komedie Harrie en twee meesters. Waarin verschilt deze voorstelling van eerdere komedies die je maakte? Ik denk dat deze gekker is, absurder. Het is een heel raar verhaal dat zich afspeelt in de middeleeuwen. Er zitten heel veel rare wendingen in.

Je hebt het stuk ook weer zelf geschreven. Kan je niet zelf een keer een serieuzer stuk schrijven?

Ik wil dat eigenlijk wel een keer doen. Of een televisie- of filmproject ontwikkelen. Maar ik loop af en toe echt tegen mijn eigen grenzen aan in dat opzicht. Een dag heeft maar zoveel uur: om aan zoiets te beginnen, moet ik echt tijd maken. Daar zou ik echt een jaar voor uit moeten trekken. En dat zou een risico zijn, want ik heb geen idee of het zou werken, of ik het zou kunnen. Ik word nu alweer gevraagd voor producties in het seizoen 2015-2016, dus ik zie het er voorlopig nog niet van komen.

Sommige collega’s van je klagen over de crisis en de bezuinigingen. En het feit

26

dat ze niet genoeg werk kunnen krijgen.

Ik heb daar geen last van en ik besef heel goed hoe bevoorrecht ik ben. Ik kan mijn eigen komedies schrijven en daarin spelen: er is volgens mij niemand in Nederland die dat kan zeggen. Ik geniet er ook oprecht nog elke avond van als ik het toneel op stap.

Was dit het leven dat je voor je zag toen je dertig jaar geleden afstudeerde aan de Theaterschool? Je begon je carrière toch met rollen in serieuze stukken.

Ik had helemaal geen plan. Het enige wat ik zeker wist, is dat ik in dit vak wilde belanden. En dat ik met mezelf had afgesproken dat als ik op mijn 32ste nog steeds figurant 3 linksachter was, ik moest stoppen. En datzelfde geldt voor mijn privéleven: ik heb op mijn twintigste nooit durven vermoeden dat ik nu al dertig jaar met dezelfde man samen zou zijn.

Probeer nu eens een plan te maken: wat doe je over vijftien jaar?

Ik heb eerlijk waar geen idee, ik merk wel waar ik terecht kom. Maar ik geloof dat er maar twee redenen zijn waarom ik met dit vak zou stoppen: als ik het fysiek niet meer kan of als het publiek mij niet meer wil zien. Maar ik merk gelukkig dat ik met mijn komedies inmiddels een flinke achterban heb opgebouwd. En mijn publiek is heel fijn gemêleerd, niet alleen mensen van mijn eigen leeftijd. Ik word er heel gelukkig van als ik op de eerste rij mensen van 17, 18 jaar ook heel hard om mijn grappen zie lachen.


HEAR

HER

ROAR TEXT: DAN CAIRNS / THE SUNDAY TIMES THE INTERVIEW PEOPLE PHOTOS: CASS BIRD

28


Interview / Katy Perry

HEARTBROKEN, NAUGHTY, EMPOWERED all aspects of Katy Perry are found on her rst post-Russell Brand album. The cartoon popster is now a star made of esh and blood

At a playback of her new album, Prism, in London last month, Katy Perry gave a command performance. Not an all-singing, all-dancing spectacular — far from it. This was an altogether more sober affair, with the 28-year-old sitting on a stage with the head of her label as a roomful of writers listened to her introductions to an eight-song selection. It was while those songs were blasting from the speakers that the innate performer in Perry kicked in. During the fun, candypop songs, a smile played on her scarlet lips. And as we, and she, listened to the ones that were clearly about her failed marriage to the comedian Russell Brand, she looked crestfallen, a damsel in distress. Nobody was filming the event, yet the Californian’s dressing-up box of facial expressions seemed so studied, so song-specific, you half expected someone to shout: “Lights, camera — action!” My notes include the phrase “Fake it to make it”. But you couldn’t be sure — was she genuinely distressed, yanked back by the music to the period following the end of her marriage when, she admits now, she contemplated suicide? Or, just as plausibly, was she, that pain now diminished, playing a role? If the latter, Perry did it brilliantly, her moist eyes heightening the impact of Prism’s closing track, ‘By the Grace of God’. “I looked in the mirror,” she sings, “and decided to stay/Wasn’t going to let love take me down that way.” This sense of a construct, of someone advancing towards, then consolidating, success through shrewd calculation as much as creative passion, is one that has hovered around Perry ever since she broke through in 2008 with the controversy-generating hit single ‘I Kissed a Girl’. It was heightened by the cartoon-pop sounds and imagery on her multi-

‘I HAVE LITTLE CRACKS, BUT I’M NOT AFRAID OF THEM’

platinum third album, Teenage Dream (2010), and its attendant videos. And, conversely, by her appearance when we meet for brunch, two days after the playback — without make-up, and wearing what at first looks, to my enduringly blind eye for fashion, like a trackie she’s plucked off the rack at SportsDirect. “Actually,” she teases, “these are Alexander Wang. And the slippers are Christian Dior. So there.” Will the real Katy Perry please stand up? The middle child of strict Pentecostal pastors, Perry grew up in Santa Barbara, her childhood one of Sunday school, Christian camps and gospel singing. (Rock was forbidden, and remained a closed book until her late teens.) Moving to Nashville, where she learnt the ropes as a songwriter, she released a gospel-rock album in 2001. It bombed, prompting a return to California and the first stages of her pop awakening. Another album was recorded, but she was dropped by her record label and it was never released. The tenacity that characterises Perry’s career, her ability to pick herself up off the floor, helped her weather these vicissitudes, and after several more pretty torrid years, she signed a new record deal and finally hit pay dirt. And here we are. Two hard-boiled eggs, yoghurt and granola and some berries on the side. Girl-next-door beautiful, without that motionless cosmetic mask. And, she says, knackered. “I had tea with Stevie Nicks last night [the two singers are staying in the same hotel]. She kept me up till 2.30. And she gave me this crescent moon” — Perry fingers the necklace she is wearing — “which I’m keeping to ward off all of the mean spirits, all of the evil eyes.” She might have added speculators to that list, for such people are going to have a field

day psychologically sifting the lyrics to new songs such as ‘Double Rainbow’, ‘Ghost’ and ‘Love Me’, which are (tick according to your perception) about Brand or Perry’s current boyfriend, the singer John Mayer, or both. Is she ready for such armchair analysts? “You mean people trying to find my little cracks? Well, I have them, and I’m not afraid of them. Besides, I don’t know how to write any other way. If I were an artist who shopped for songs like I shop for shoes, that would be something to consider — because I would have some sort of context. You know, ‘If I pick this song, people are going to think it’s about blah-blahblah.’ But if I’m writing myself, and it’s all spilling out of me and there’s no other way I can write, well, I don’t have songs if I don’t write that way. “I write very vulnerably, but I think in some ways that’s what separates me from my peers, especially the ladies who don’t write. But even if they do write their records, I don’t think they have my kind of heart-on-my-sleeve approach. And that’s maybe what has given me a — what’s the term? Knee-up? Head-up? Anyway, what else am I supposed to write about? DJs? Mercedes? Going to a club and partying all night?” Actually, she’s done precisely that: ‘Last Friday Night’, one of five singles from Teenage Dream to top the Billboard Hot 100, was a paean to hard partying whose close cousin can be found on Prism’s ‘This Is How We Do’ (which boasts the bonkers line “Japanese-y, Mariah Carey”). The ribald, Carry On California, single-entendre side of Perry is one that is obviously impossible to contain, and this sense of mischief is easily the most endearing aspect of her personality. At the album launch, she introduces the song ‘Birthday’ with a defence of 29


Interview / Katy Perry

the section in the lyrics that finds her declaiming: “Let me get you in your birthday suit/It’s time to bring out the big balloons”. “I was at a birthday party,” she explains, her eyes twinkling with butter-wouldn’t-melt defiance, “and all the kids had balloons in their hands. I’m so ashamed, because those lines came to me in a second. It’s not like those kids are going to understand.” A pause. “The dads love it, though.” Prism straddles three sides — naughty Katy, heartbroken Katy and the empowered version you hear on her recent No 1 single, ‘Roar’ — in a manner that may not always be cohesive but is, sonically and vocally, sensational. (Production and co-writing comes from Dr Luke, Max Martin, Greg Kurstin and Klas Ahlund, among others.) Yet the uneasy coexistence of subject matter points up the difficulty Perry may face in projecting a set of songs that are, with the odd exception, a world away from the froth and fluff of Teenage Dream. It is not as if, on tour, she will be able to segue naturally from, say, her 2010 hymn to hedonism, ‘California Gurls’, into ‘Unconditionally’, which she describes as her favourite song on Prism. A track so laid-bare, so obviously about Brand, that you feel almost voyeuristic listening to it, it will surely require something a little more demure than the Day-Glo costumes she wore on her last world tour. In that sense, isn’t Prism a bit of a risk? Perry’s answer is revealing.

‘MY SELF-WORTH WAS IN SOMEONE ELSE’S HANDS, WHICH IS NEVER A GOOD IDEA’

30


Interview / Dieter Spileers


Interview / Katy Perry

‘I DON’T THINK ANYONE, UNLESS THEY COME FROM THE WONKA FACTORY OR A DISNEY FILM, SETS OUT TO BE A ROLE MODEL’ She doesn’t accept, she says, that she is trapped in the role she cast herself in for Teenage Dream, or in any other role, for that matter. “Because I don’t think anyone, unless they come from the Wonka factory or a Disney film, sets out to be a role model. They set out to be an artist, a musician, a singer-songwriter. So that’s how I like to reprogramme people. I might turn out to be their role model out of a sort of default. Then I’m like, ‘Whoa, hold on a second. I haven’t played my taking-off-all-my-clothes card yet.’ Maybe when I’m 35 I will. I don’t need to do it now, because I’ve got great songs. If I get super-desperate, maybe I will then.” Another pause. “Actually, I did take all my clothes off, for Teenage Dream. I was on a cotton-candy cloud, showing my ... back. I don’t have the body for it. If I had, like, Rihanna’s body, I’d take my clothes off. But I don’t. I just hide my body in a way where you think I have it.” The first song Perry wrote for the new album was ‘By the Grace of God’, which pictures her “lying on the bathroom floor”, trying to summon up the strength to end her life. “I’m not the kind of person that is always, like, ‘What doesn’t kill you makes you stronger,’” she says, her voice suddenly quiet.

the face and kicked down the stairs a couple of times. I had to face the reality that things are not always on cloud nine.

“I was in bed for about two weeks. I was pretty f*****, yes. It hurt a lot — I got a good knock. What I wanted to call this record at first was Adult Reality, because Teenage Dream was me so high on that cotton-candy cloud, and then it’s like I got punched in

Does she worry about the scrutiny her new songs, and as a consequence her past mishaps, is likely to receive? “I don’t pay much mind to that, or to the negativity. I know it’s there. It’s like a black hole, if you want to go there. But I can’t give it much thought. You

“So the song is very autobiographical. I was down and out, I’d lost hope, all of my self-confidence had been shattered. Unfortunately, although I had a lot of outward self-identity, I didn’t have the inner kind, I hadn’t built that up. My self-worth was in someone else’s hands, which is never a good idea, because it can be taken from you at any time. And it was, and it was shattered. But I don’t do that any more. And that has taken quite a lot of work. I’ve had to do a lot of selfidentification, a lot of self-observing, in the past year. I’ve done a lot of selfreflection, a lot of therapy.” The period following her parting from Brand (who, she has said, ended their marriage by text) is, Perry says, “almost a lifetime away. I mean, it’s not, but it seems that way”. I’d last met her in the summer of 2010, when she was buzzing on her love for her husband and his for her. Now, battle-scarred but still standing, she is returning to the fray. “You see,” she laughs, “I’m still the same, three years on.” Yet another pause. “Ish.”

can’t please everyone, so I just like ... I don’t really care. I’m careful, but I know that the songs serve me well, and the songs are all that matter; and the tour, and the music. Everything else is just a by-product. I’m not a dummy. I know fame is fleeting, you’re hot one day and you’re not the next. But I’m not basing my career on sensationalism, I’m trying to base it on music, on songs.” Those songs, in the case of Prism, are often startlingly candid. In person, Perry can come across that way, too. Yet you never quite lose the sense that she’s reeling out her candour like a fishing line. That edit button, then — is it utilised more than we think? “If you really wanted to know my opinions,” she joshes, “we’d have to close the blinds and shut the door and switch off all the tapes”. So I switch off my tape and Perry proceeds to relate a scandalous, unprintable story Stevie Nicks had told her the night before. Except, of course, she doesn’t. The command performance is over.

33


MET DE ZWEEP EROVER Leatherpride Belgium 2014

Trek je leren laarzen aan en vergeet je zweepje niet, want het is weer bijna tijd voor de Antwerpse Leatherpride. Van 5 tot en met 10 februari 2014 biedt het festival een groot aantal fetisjactiviteiten: van bondageworkshops tot darkrooms en erotische liveshows, waarvan het hart van de gemiddelde leerfetisjist (of nieuwsgierige bezoeker) sneller gaat kloppen. Een evenement dat nu al zijn plekje binnen de scene heeft verdiend. En dat terwijl het pas voor de vijfde keer wordt gehouden. Organisator Jeroen van Lievenoogen: ‘Toen ik vijf jaar geleden zei dat ik hoopte op vijfhonderd bezoekers, werd er ink gelachen.’ 34

Van Lievenoogen organiseert vanaf dag één, samen met een aantal andere partijen, de Antwerpse Leatherpride. Het evenement trekt inmiddels jaarlijks rond de drieduizend bezoekers, iets wat Jeroen niet had verwacht toen hij met de Leatherpride begon. ‘Ik herinner me nog dat we, toen we net begonnen, een gesprek hadden met betrokkenen uit de scene’, vertelt hij. ‘Toen ik zei: “Ik hoop echt wel dat we vijfhonderd mensen kunnen krijgen”, werd er flink gelachen. Inmiddels zitten we daar al flink boven. We hebben niet de intentie om de grootste te worden. Qua omvang zitten we waar we willen zijn. We gaan nu inzetten op nog meer kwaliteit en een nog betere bezoekerservaring. Ik zeg altijd maar dat je de lat heel hoog moet leggen. Hoger dan realistisch is. Durf te dromen.’ Durven dromen durft Van Lievenoogen zeker. De organisator keek naar de leerscene in Amsterdam en Berlijn en dacht: wat zij kunnen, dat kunnen wij ook. Van Lievenoogen: ‘We hadden in België nog geen soortgelijk evenement. Terwijl we wel veel fetisjclubs hebben, zoals Oink Club en The Boots, een wereldwijd bekende en toonaangevende club binnen de scene. Die clubs hebben allemaal wel een zekere kwaliteit, vond ik, en dat

‘Kijken is leuk, meedoen nog veel leuker’

mag ook erkend worden. De Leatherpride is een verzamelnaam voor een aantal verschillende fetisjen. Leer, rubber, skinhead, military, bondage: het past er allemaal bij.’ Behalve leuk voor de doorgewinterde fetisjfans, is Leatherpride Belgium ook een gelegenheid om de stad zelf op de kaart te zetten, vindt Van Lievenoogen. ‘Ik zie dit een beetje als een open huis voor de scene in Antwerpen, waar mensen van over de hele wereld kunnen komen kijken. En ook een open huis voor de stad zelf.’ Door de hele stad worden van woensdag t/m zondag diverse shopping events, lunches en borrels georganiseerd. ‘Als mensen zien hoe leuk het hier is, komen ze wellicht ook een keer terug buiten het evenement om.’ ‘Sinds vorig jaar hebben we naast alle feesten het indoorfestival Darklands: een fetisjbeurs waarmee we ons onderscheiden van andere leerfestivals. In Berlijn heb je wel Folsom Europe, een soortgelijke markt voor de fetisjscene in de open lucht. Een overdekte beurs, zoals bij ons, heb je echter nergens. Het indoor aspect brengt meerdere voordelen met zich mee. Zo kun je bijvoorbeeld veel verder gaan met erotische acts en kun je darkrooms installeren; dat kan


Leatherpride Belgium 2014

buiten natuurlijk niet.’ Bij Darklands kun je de nieuwste gadgets en trends binnen de fetisjscene bekijken. En kijken is leuk, maar meedoen nog veel leuker. Daarom heeft Darklands ook een aantal workshops. Van Lievenoogen: ‘Ik kan met zekerheid zeggen dat er, net zoals vorig jaar, een bondageworkshop wordt gehouden. Die wordt altijd goed bezocht. Ook hebben we een workshop waar bezoekers leren hoe ze hun leren spullen het best kunnen onderhouden. Heel belangrijk natuurlijk. Niet alle workshops zijn even ruig en seksueel getint, er zitten ook zeer huishoudelijke activiteiten tussen!’ Dit jaar zijn de jongens van Mr. Rubber NL uit Amsterdam te gast op Darklands ‘Zij gaan demo’s geven met verschillende rubberen vacuümobjecten’, vertelt Van Lievenoogen. ‘Zo is er bijvoorbeeld een apparaat met een groot frame, even groot als een dubbele deur, waar een rubberen zak omheen zit. Daar gaat iemand in staan en dan word je vacuüm gezogen. Dat geeft een heel apart gevoel want je kunt je totaal niet bewegen. Het is een heel leuke ervaring, maar ik kan me voorstellen dat je daar niet aan begint als je claustrofobisch bent!’ Darklands is meer dan alleen een beurs. Tijdens het festival zijn er optredens van diverse bekende namen uit de scene en er wordt een nieuwe Mr. Leather Belgium verkozen. Ton of Holland zal een stukje kunst voor zijn rekening nemen tijdens Darklands. Van Lievenoogen: ‘Hij heeft altijd leuke invalshoeken en combineert fetisj met kunst. Een voorbeeld van wat hij gaat doen is de ‘Dirty Wallpaper Competition’. Daar kunnen teams bestaande uit een meester en een slaaf aan mee doen. De slaven worden vastgebonden aan een muur en de

‘De meesters moeten de slaven zo mooi mogelijk achter het behang plakken’

meesters moeten de slaven zo mooi mogelijk achter het behang plakken. De slaaf staat dan natuurlijk in zijn ondergoed en we hebben van dat heel lelijke ouderwetse behangpapier met afbeeldingen erop. Het is de bedoeling dat de afbeeldingen zo goed mogelijk op elkaar aansluiten.’

Humping at the Hilton Een ander opvallend aspect van de Antwerpse Leatherpride dit jaar is de samenwerking met het Hilton. Het hotel biedt bezoekers een speciaal arrangement tijdens de Pride. Het lijkt misschien een onwaarschijnlijke samenwerking, maar volgens de organisatie is niets minder waar. ‘In Chicago wordt elk jaar de Internationale Mr. Leather-verkiezing gehouden in het Hilton of het Hyatt. Die hotels zitten elk jaar afgeladen vol met mensen uit de scene. De keuze voor het Hilton lag eigenlijk best voor de hand. Ik vind het leuk om te zien hoe zo’n mainstreamketen dat wil proberen en ons welkom heet. Het zorgt er ook voor dat de scene wat minder taboe wordt. Ik ben trots dat het is gelukt.’ Om de vijfde editie van Leatherpride een extra speciaal tintje te geven introduceert de organisatie dit jaar een nieuw feestconcept: Rage. ‘Het lijkt qua concept op veel andere fetisjfeesten. Het is een combinatie van dans en darkroom’, legt Van Lievenoogen uit. ‘We gaan de lat opnieuw iets hoger leggen, we hebben wat vernieuwingen en verrassingen. Ook hebben we nieuw meubilair, zoals nieuwe slings en dat soort dingen. We gaan ook wat meer experimenteren met onze darkroom, maar dat is nog een geheim. Daarvoor moet je maar komen kijken!’

De Leatherpride heeft zijn Berlijnse ‘roots’ nog niet helemaal verworpen en brengt daarom het iconische feest Perverts naar Antwerpen. Met optredens van internationale dj’s en een ‘playroom’ vol speeltjes belooft het een flink feest te worden. Maar wel alleen voor mannen, want vrouwen zijn niet toegestaan. Van Lievenoogen: ‘Op feesten waar we darkrooms hebben, is het toch verstandig om geen vrouwen uit te nodigen, is onze ervaring. Dat onderbreekt toch een beetje the heat of the moment.’ Leatherpride is een internationaal evenement. De meeste bezoekers komen uit België en Nederland. Maar er zijn ook gasten vanuit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en zelfs de Verenigde Staten. ‘Ik denk dat er veel gasten komen uit de Verenigde Staten omdat hier veel meer mag dan daar. Het is hier een stuk losser allemaal. Antwerpen is een goed bereikbare locatie en het is betaalbaar. De ticketprijzen zijn redelijk goedkoop en ook zaken als eten en drinken zijn, in tegenstelling tot in de meeste grote Europese steden, redelijk goedkoop. En niet te vergeten de gezelligheid en gastvrijheid. Dat maakt Antwerpen heel aantrekkelijk.’ Tickets voor alle feesten en Darklands zijn los verkrijgbaar. Een andere optie is de Madness Pass à € 50, die je toegang biedt tot alle feesten en twee dagen Darklands. Dat is 37,5 procent goedkoper dan je tickets kopen aan de deur!

Kijk voor meer informatie en het volledige programma op: www.leatherpride.be.

TEKST: KORLEKI OKLETEY / BEELD: FLESHBLACK

35


TREAT YO SELF!

Gay&Night selecteerde twee cadeautips om jezelf met deze feestdagen eens flink in de kerstwatten te leggen.

stijlvol bøxertje Undertøj is begonnen door twee wereldreizigers met een nieuwe visie op de perfecte boxer. Een mooie boxer, zonder schreeuwende logo’s en kleuren, die lekker zit en altijd te koop is. De boxer die soepel onder elke outt past, is gemaakt van het zachtste katoen van hoogwaardige kwaliteit met een vleugje elastine en heeft een klassieke, pure uitstraling. De deels met de hand gemaakte boxer heeft geen ingezette labels wat het draagcomfort extra prettig maakt. De Blanc & Noir-collectie is ontworpen volgens het principe less is more. Een boxershort is een essentieel onderdeel van de outfit van iedere man. Daar mag best wat meer aandacht aan worden besteed. Simpele, strakke belijning en hoogwaardige kwaliteit katoen gecombineerd tot een klassiek statement. Elke undertøj komt in zijn eigen luxe bøx. De Blanc & Noir-collectie is te bestellen via www.undertoj.com.

Trakteer jezelf op een Gay.nl Membership! Ze zijn weer terug van weggeweest: de Gay.nl Membergifts! Iedereen die nú een Gay.nl (of Gay.eu) Membership neemt voor tenminste een jaar, mag een van de toffe nieuwe Membergifts uitzoeken. Zélfs als je je Membership per kwartaal betaalt. Het zijn niet zomaar de eerste de beste gifts om uit te kiezen. Wat dacht je van Lady Gaga’s nieuwe album ARTPOP, of de hilarische film Los Amantes Pasajeros van Pedro Almodóvar? Gay. nl heeft zelfs het nieuwe album van Céline Dion voor je kunnen regelen. Maar er is meer, veel meer! Zoals een gratis jaarabonnement op een van de best gay magazines of spannende ‘natuurfilms’. Je mag natuurlijk helemaal zelf kiezen of je de Membergift zelf houdt, of als stocking stuffer gebruikt! Mocht je alles al hebben wat je hartje begeert, dan kun je ook kiezen voor een eenmalige korting. Als Gay.nl (of Gay.eu) Member kun je onder andere al je berichten terug-lezen, je laatste bezoekers bekijken en onbeperkt favorieten toevoegen. Wacht niet langer en surf naar www.gay. nl of www.gay.eu om je profiel op standje turbo te zetten!

37


5

REDENEN OM NÚ EEN TICKET NAAR IJSLAND TE BOEKEN (OF IEMAND EEN GEZELLIGE ICELANDAIRCADEAUBON TE GEVEN)

IEDEREEN DIE IJSLAND OOIT BEZOCHT HEEFT, ZAL JE HETZELFDE VERTELLEN: DAT MÓET JE EEN KEER GEZIEN HEBBEN. WE ZETTEN VIJF TIPS VOOR JE OP EEN RIJTJE, ZODAT JE WEET WAT JE IN IEDER GEVAL NIET MAG MISSEN! 38


BLUE LAGOON

Na aankomst ga je niet meteen naar je hotel, maar pak je een bus naar de Blue Lagoon (bonustip: stop je zwemspullen in je handbagage!). Da’s een geothermisch buitenbad met water dat heel goed voor je huid schijnt te zijn. Je kunt jezelf in het zwembad verwennen met een kleimasker en er zijn sauna’s, watervallen en stoombaden. De ideale manier om bij te komen van je vlucht dus! Voor de cosmeticafreaks onder ons is er bij de Blue Lagoon natuurlijk ook een winkeltje waar je een volledige cosmeticalijn aan kunt schaffen. Handig voor als je je exfoliërende producten bent vergeten en je kunt meteen cadeautjes inslaan voor de thuisblijvers.

SHOPPEN

Op winkelstraat Laugavegur vind je van alles: van supermarkten, boekwinkels, restaurants en kledingzaken tot de cd-winkel Smekkleysa, van het gelijknamige platenlabel dat ooit werd opgericht door de leden van Björks oude band The Sugarcubes. Mocht je tijdens je trip naar IJsland overigens nog tijd over hebben, dan kun je ook op zoek naar Björks huis. Hint: het is zwart! Mocht je liever naar een overdekt winkelcentrum gaan, bezoek dan de winkelcentra Kringlan of Smáralind. Vooral shoppen voor kleding is leuk, wat ook duidelijk wordt door het grote gebrek aan slecht geklede mensen in Reykjavik.

ETEN & DRINKEN

In IJsland weten ze hoe ze een lekker visje moeten klaarmaken. Sterker nog; op weinig andere plekken ter wereld zijn zalm en lamsvlees zó mals. In het altijd met vrolijke lampjes verlichte Harpa, wat eigenlijk vooral een

‘IN IJSLAND VAL JE EERDER OP ALS JE NÍÉT OP EEN TAFEL STAAT TE DANSEN’

concertzaal is, kun je heerlijk tafelen. Ook restaurant Panorama, dat zijn naam dankt aan het fenomenale uitzicht omdat het is gevestigd op de achtste verdieping, heeft een heerlijke menukaart met o.a. een ‘lobsterfeast’. In de Blue Lagoon kun je trouwens ook prima eten, maar eigenlijk vind je overal in de stad goede restaurants, ook vegetarische. Voor een lekker kopje koffie tijdens het winkelen in winkelstraat Laugavegur móet je naar Kaffismiðja, in de zijstraat Frakkastigur. Een ideale gelegenheid om een stukje IJslandse sfeer te proeven: dit koffietentje is erg populair bij de plaatselijke bevolking, niet alleen vanwege hun award winning koffie. De authentieke platenspeler en spinnewielen maken het decor af. En het is ook nog eens vlakbij de prachtige Hallgrímskirkja, de grootste kerk in IJsland.

NIGHTLIFE

Uitgaan is in Reykjavik dikke prima. Alcohol is redelijk aan de prijs (een biertje kan zomaar zeven euro kosten, maar dan heb je wel een halve liter), dus de plaatselijke bevolking drinkt thuis flink in en gaat pas na middernacht de hort op. Je hebt zelden zulk onstuimig volk meegemaakt als in IJsland, waar je eerder opvalt als je níét op een tafel staat te dansen. Bovendien is er ruime gelegenheid om een robuuste IJslandse visserman aan de haak te slaan, type ‘ruwe bolster, blanke pit’. De doorsnee IJslandse man is stoer, heeft een volle baard (want dat is lekker warm!) en heeft waarschijnlijk een trui aan met een motiefje rondom de hals. Je vindt er ook veel artistiekelingen (type ‘onbegrepen dichter’ of ‘stille maar hartstochtelijke kunstenaar’). Voor ieder wat wils dus, eigenlijk.

GOLDEN CIRCLE TOUR

Een bezoek aan IJsland is natuurlijk veel meer dan alleen winkelen, koffie drinken en uitgaan. Het is een land met een vrij unieke geschiedenis en behoorlijk wat bezienswaardigheden. Tijdens de Golden Circle tour word je in een touringcar langsgereden bij een aantal must-see locaties. Zo zie je onder andere de imposante waterval Güllfoss, waar water 32 meter diep naar beneden een kloof in dondert. Ook de geisers in de Haukadalur vallei worden bezocht, waar je geiser Strokkur gemiddeld om de 4-8 minuten kunt zien spuiten. Dat doet niemand hem na! Tijdens de tour wordt er ook een stop gemaakt bij het Thingvellir park, de enige plek ter wereld waar je tektonische platen van de continenten los van elkaar kan zien bewegen.

BONUSTIPS

Op de website van Icelandair kun je terecht voor specifieke tripjes, zoals naar muziekfestival Iceland Airwaves (oktober), de gezellige jaarlijkse gay groepsreis Rainbow Reykjavik (februari) én cadeaubonnen voor onder de kerstboom! Wil je meer weten over bijvoorbeeld gay nightlife in Reykjavik, gay tours of wil je in IJsland met je partner trouwen, neem dan vooraf contact op met Pink Iceland, dé organisatie die je als gay toerist overal mee kan helpen.

BOEKEN OF MEER INFO? KIJK OP WWW.ICELANDAIR.NL

TEKST: MARTIJN TULP / BEELD: ICELAND AIR

39


OUTTVʼS KERSTPROGRAMMERING

ALAN CARRʼS CHRISTMAS SPECIAL

A SHAMELESS CHRISTMAS

24 DECEMBER – 21.30 UUR

24 DECEMBER – 22.15 UUR

SCROOGE & MARLEY

RED LODGE

Scrooge & Marley is een moderne variant op het klassieke kerstverhaal van Charles Dickens’ A Christmas Carol. Op kerstavond krijgt Ben Scrooge, een man die de feestdagen haat, de kans om zijn leven te verbeteren wanneer hij wordt bezocht door drie geesten: de geesten van het verleden, het heden en van de toekomst. Hij herbeleeft de tragische misstappen van zijn leven en herontdekt de vreugde van de kerstperiode en hoe het voelt om lief te hebben. In deze versie is Scrooge homo, wat een nieuw perspectief biedt op het tijdloze verhaal van Dickens. Een magisch verhaal met bijzondere twist.

Red Lodge is OUTTV’s nieuwste gay kerstfilm van 2013. Deze speelt zich af tegen het mooie decor van het skioord Red Lodge, Montana. Neem een beker warme chocolademelk met slagroom en geniet van het liefdesverhaal van Jordan en Dave. Het gay koppel reist af naar deze bijzondere skibestemming per trein en op het perron doet Jordan onverwachts een huwelijksaanzoek met een cockring, echter Dave reageert niet met de kerstgedachte die Jordan voor ogen had. Terwijl zij tijdens deze trip moeten omgaan met de familieperikelen, Kerst en de vraag of een huwelijk nu wel de juiste stap is, zie je in flashbacks hoe de lovebirds elkaar hebben ontmoet. Een kleine, intieme kerstfilm waarin koppels hun relaties bespreken in een kerstsfeer die iedereen wil beleven. Red Lodge is de ultieme kerstfilm van 2013.

25 DECEMBER 22.00 UUR

26 DECEMBER – 21.30 UUR

Geliefd bij zijn gasten en de OUTTV kijkers, met zijn eigenzinnige stijl en warmte presenteert Alan Carr een feestelijke aflevering van zijn talkshow. Tijdens deze show nodigt hij diverse celebrities uit om een unieke kerstavond te beleven. Waar normaliter voor een talkshow regels gelden, lapt hij deze allemaal aan zijn laars. Een hilarische kerstaflevering met bijzondere gasten, feestelijke optredens en verrassende verschijningen als gevolg. Alle ingrediënten om een hilarische kerst bij OUTTV te beleven.

42

In deze kerstaflevering van de OUTTV-hitserie Shameless moet je de traditionele Kerst vergeten en je voorbereiden op de extravagante Gallagher familie die op hun eigen chaotische wijze Kerst vieren. De Kerst begint bij deze familie als ze stuiten op een vrachtwagen vol verdacht vlees. Nadat zij deze voorraad hebben doorverkocht, blijkt het vlees te zijn geïnfecteerd met een mysterieuze bacterie. Het leger sluit het dorp af en als er dan ook nog eens onverwachte familie voor de deur staat, is de hele familie op elkaar aangewezen en de kerstchaos compleet. Overvliegende helikopters, valium, vallende sneeuw en een bevalling maken deze aflevering tot een ware kerstchaos. It’s a Merry Christmas, Shameless style.


KNALLEND HET JAAR UIT MET MARGREET DOLMAN

De Grand Dame van OUTTV, Margreet Dolman, blikt in een exclusieve oudejaarstvshow met het OUTTV-publiek terug op het afgelopen jaar. Een dynamische show, waarin

zij zingt, danst en natuurlijk alle hoogteen dieptepunten van het afgelopen jaar op haar eigen welbekende manier doorneemt, exclusief voor de OUTTV-kijkers. Geniet

mee met de zaal en word onderdeel van deze bijzondere belevenis waarbij je op het puntje van je stoel gaat zitten.

31 DECEMBER – 23.05 UUR 43


THOM’S WAREHOUSE Wil je meer weten over de coming-out van Derek Ogilvie en hoe hij zijn paranormale gaven heeft geaccepteerd? Wil jij weten hoe Maik de Boer toch aan zijn baardje is gekomen? Of wil je het gesprek zien met de moeder van Carlo Boszhard? Kijk dan zeker naar het nieuwe programma Thom’s Warehouse! In Thom’s Warehouse gaat de gezellige Thom op bezoek bij een aantal bijzondere homomannen met een bekend gezicht. Wat doen ze allemaal? Wat zijn hun ambities? En wat zijn de hoogtepunten van hun carrière? Thom zorgt voor de antwoorden én hij geeft er een ‘gay tintje’ aan. Zo praat hij met topcouturier Frans Molenaar over de beginperiode van zijn indrukwekkende carrière en zien we nooit 44

eerder vertoonde beelden uit die tijd. Het medium Derek Ogilvie vertelt voor het eerst over zijn coming-out en zijn liefdesleven. Uit de kast komen was niet makkelijk en ook zijn coming-out op het paranormale gebied was geen pretje. Tevens vertelt Maik de Boer hoe hij op het idee kwam om zijn baardje te laten groeien en laat hij weten hoe hij in zijn jonge jaren achter de meiden aanging. Een leuk gesprek dat je zeker niet mag missen is dat met de allereerste televisieproducenten van Nederland ooit, het duo Jan Meulendijks en Bart Schuil. Zij hebben veel successen op hun naam staan en volgens kenners hebben de twee het mooiste pand van Amsterdam. Verder vertelt de wereldberoemde danschoreograaf Hans van Manen zijn

levensverhaal, geeft Carlo Boszhard een kijkje achter de schermen bij De TV Kantine en laat Floris van Bommel zien hoe de beroemde Van Bommel-schoen wordt gemaakt.

WIL JE EEN KIJKJE NEMEN IN HET LEVEN VAN DEZE BIJZONDERE MANNEN, KIJK DAN VANAF 11 DECEMBER IEDERE WOENSDAG OM 21:30 UUR NAAR OUTTV!


BRIDE GROOM OVER VERBODEN LIEFDE TEKST: KORLEKI OKLETEY

HET BEGON ALLEMAAL MET EEN FILMPJE. EEN FILMPJE WAARIN DE JONGE SHANE BITNEY CRONE VERTELT WELK EFFECT DE ONGELIJKE RECHTEN VOOR HOMO’S IN AMERIKA OP ZIJN LEVEN HEBBEN GEHAD. SHANE EN ZIJN VRIEND TOM BRIDEGROOM HADDEN EEN DOODNORMALE, LIEFDEVOLLE RELATIE. ZE WOONDEN SAMEN, HADDEN EEN HONDJE EN EEN EIGEN BEDRIJF. ZE WAREN ZELFS VAN PLAN TE TROUWEN, ALS DE WET DAT TOELIET. MAAR DIE KANS KREGEN ZE NOOIT. Toen Tom door een tragisch ongeval kwam te overlijden brak voor Shane een zware rouwperiode aan. Een rouwperiode die niet bepaald makkelijker werd gemaakt door Toms familie, die Shane verbood op de begrafenis van zijn partner te komen. Een jaar na Toms dood maakte Shane een YouTube-filmpje met de titel It Could Happen To You, als eerbetoon aan zijn geliefde. Hierin vertelt hij hun verhaal en daagt hij tegenstanders van het homohuwelijk uit hun standpunt nog eens te overdenken. Nu, nog een jaar later, heeft Shane met regisseur en schrijver Linda Bloodworth Thomason de documentaire Bridegroom gemaakt. De film is volledig gefinancierd via crowdfunding en heeft lovende kritieken ontvangen op diverse filmfestivals. We spraken met Shane over de documentaire. Van een YouTube-filmpje naar een documentaire is een grote stap. Hoe is dit project tot stand gekomen?

‘De regisseur Linda Bloodworth Thomason zag de video en belde me omdat ze van ons verhaal een documentaire wilde maken. Ik heb er een aantal dagen over moeten denken, nadat ze me benaderde. Maar toen ik dacht aan alle reacties die ik heb gehad op het YouTube-filmpje besloot ik ja te zeggen. Ik merkte dat mijn eigen video zoveel losmaakte bij mensen op YouTube. Ik kreeg berichten van suïcidale jongeren die na het filmpje besloten dat ze toch door wilden gaan met leven, en berichten van tegenstanders van het homohuwelijk die na het zien van de video begrepen waarom gelijke rechten zo belangrijk zijn. Als ik net zoveel reacties los kan maken met een documentaire, dan is het de juiste keuze geweest. Het is tot nu toe allemaal erg overweldigend en moeilijk te bevatten.’ In Bridegroom komen vooral jouw familie en vrienden aan het woord. Hoe zit dat met Toms familie? ‘Het was belangrijk voor mij en de regisseur dat ook Toms familie aan het woord zou komen. We hebben ze ook benaderd, maar dat had geen zin. Het was voor ons een zorg dat men de documentaire niet serieus zou nemen, er zijn immers altijd twee kanten aan een verhaal. Maar aan het eind van de film staat dat de familie van Tom niet mee wilde werken, ik denk dat daarmee alles is gezegd. Ik moet wel zeggen dat er ook familieleden van Tom waren die mee wilden werken, maar uiteindelijk leek het hen toch geen goed idee. Ik heb daar begrip voor. Het is toch je familie en die wil je niet voor het hoofd stoten. De ouders van Tom hebben de documentaire nog niet gezien, maar ik ben van plan ze een exemplaar te sturen. Ik weet niet of ze er open voor staan, maar ik hoop het wel.’

In de documentaire zitten veel fragmenten van filmpjes die jij en Tom samen maakten. Was het moeilijk om dat te herleven? ‘De filmpjes die Tom en ik samen maakten waren het moeilijkst om te bekijken. Aan de andere kant ben ik dankbaar dat ik zo veel materiaal van ons samen heb. Onze generatie heeft de neiging om alles te filmen, en dat is eigenlijk ook wel fijn. Ik hoor soms over mensen die een dierbare verliezen en dan alleen een opname van het antwoordapparaat hebben om de stem van de overledene te horen. Ik heb zo veel materiaal, dat is eigenlijk geweldig.’ Je wilde met het YouTube-filmpje en ook met deze documentaire mensen anders laten denken over het homohuwelijk. Denk je dat het is gelukt? ‘Ik heb aardig wat mensen ontmoet die voorheen tegen het homohuwelijk waren, maar na het zien van het YouTube-filmpje of de documentaire ineens voor gelijke rechten zijn. Ik denk dat veel mensen tegen het homohuwelijk zijn omdat ze het niet begrijpen. Onbekend maakt onbemind. Ik denk dat veel conservatieven gewoon geen homo’s kennen. Anders zouden ze zien dat we helemaal niet zoveel van elkaar verschillen. Door middel van de documentaire krijgen mensen te zien waar ze nu eigenlijk ‘tegen’ zijn. Het komt wat dichter bij huis. Dat maakt het moeilijker om tegen het homohuwelijk en gelijke rechten te zijn. Ik ben trots op Amerika, maar op dit vlak lopen we achter. Ik hoop dat we een voorbeeld nemen aan Nederland, want iedereen verdient gelijke behandeling.’ Bridegroom is nu te bekijken op Netflix.

47


DANSEN MET EEN SOK IN DE BROEK De slanke vrouwen bewegen behendig met hun handen op de opvallend slanke heupen op de houten sinaasappelkistjes. Zwoel klinkt hun lokroep vanonder hun kleurige sluiers. Ondeugend schieten de ogen heen en weer. ‘Kom dan liefje, kom dan liefje’, roept Fatima met een ietwat hese stem. ‘Oe yallah’ en daar gaat het. De trommelaars versnellen het ritme, de mannen joelen terwijl Fatima, Aicha, Zainab en de vele andere bedekte vrouwelijke schonen gracieus buikdansen op het Djama Al-Fna plein van Marrakech. In de schaduw van de eeuwenoude Koutoubiamoskee barst dit knettergekke lompe vierkante plein uit z’n stokoude voegen. Slangenbezweerders spelen hinderlijke deuntjes om hun cobra’s geïrriteerd op te laten veren, verkopers met geketende apen met en zonder luiers rennen op de drommen toeristen af, de barbecues van tientallen eetstalletjes hullen het plein in een dichte rook, theejongetjes rinkelen met hun belletjes, oude vrouwen voorspellen je de toekomst en versieren je armen met ingewikkelde hennapatronen,

muzikanten spelen net zo lang tot ze door honderden mensen omringd zijn, stadsvertellers vertellen schunnige mopjes en vieze verhaaltjes aan hitsige Marokkaanse mannen en er zijn de buikdanseressen dus. Mannelijke buikdanseressen welteverstaan. De travestieten van het plein zijn berucht en beroemd tegelijk. Onder welluidende Marokkaanse vrouwennamen kreunen en gillen ze terwijl ze met hun ranke slanke lijven ongekende toeren uithalen op de instabiele houten kastjes. Opvallend genoeg ontvangen ze amper een blik van goedkeuring van de vele toeristen die zelden doorhebben dat deze gesluierde vrouwen in feite mannen zijn – of iets daar tussenin. Het plein kent een strikte verdeling in de attracties voor de toeristen – apen, slangen, henna-tattoos – en die voor de lokale Marrakechi – de uitbundige inwoners van deze stad. Zij lachen en joelen om deze buikdanseressen en subsidiëren met hun fooien deze openlijke uiting van culturele en seksuele diversiteit. Hoe anders ondertussen in Amsterdam Nieuw-west waar het stadsdeel bij een wijkbijeenkomst

Foto: Johan van Walsem

‘ER ZIJN BUIK-

DANSERESSEN. MANNELIJKE BUIKDANSERESSEN, WELTEVERSTAAN’

Monique Samuel (1989) is politicoloog en auteur. Volg haar blog op moniquesamuel.nl.

‘homoseksualiteit in de buurt’ toch maar afzag van het inhuren van een mannelijke buikdanser. Te gevoelig voor de culturele context, oordeelde men na enig wikken en wegen. Voor zover de diversiteit in hoegenaamd de gay capital van deze wereld. Maar wie zich wat langer in de plaatselijke stadsdeelcultuur dompelt (zoals ik) merkt een überhaupt groot ongemak met welke vorm van lichamelijkheid ook op. Anders dan in Istanbul of Marrakech zie je hier jongens en meisjes niet verliefd hand in hand lopen, elkaar op een bankje verliefd in de ogen staren en een kusje stelen zo nu en dan. Eigenlijk zie je hier sowieso geen uitingen van publieke affectie, niet tussen de getrouwde heterostellen en zeker niet bij homoseksuele equivalenten. Ik moet het nog zien gebeuren, een crossdressende buikdanser op Plein 40/45 of het lokale winkelcentrum van Osdorp. Maar ik laat me niet kisten, vanavond doe ik gewoon mijn eigen buikdans … met een sok in de broek en mijn weelderige boezem enigszins verholen … gewoon omdat als het in Marrakech kan, zoiets toch zeker in Amsterdam moet kunnen.


HOLLAND DANCE FESTIVAL. DANS MET DE EUFORIE VAN EEN ROCKCONCERT TEKST: Astrid van Leeuwen / FOTO: Regina Brocke 50


MET ZIJN GROEP GAUTHIER DANCE HEEFT DE CANADESE DANSER EN CHOREOGRAAF ERIC GAUTHIER DE DUITSE DANSWERELD OP ZIJN KOP GEZET. HET IN HET NAJAAR VAN 2007 OPGERICHTE GEZELSCHAP WEET DE ENE NA DE ANDERE TOPCHOREOGRAAF AAN ZICH TE BINDEN, MAAR GAUTHIER IS UITGESPROKEN IN ZIJN REPERTOIREKEUZE: HIJ DOET NIET AAN ‘DIEPE, DONKERE’ VOORSTELLINGEN. DOELBEWUST WIL HIJ DE ‘SUNNY SIDE’ VAN MODERNE DANS TONEN. HET PUBLIEK IN DUITSLAND REAGEERT EUFORISCH. ‘MAGISCH OM MEE TE MAKEN’, ALDUS HOLLAND DANCE FESTIVALDIRECTEUR SAMUEL WUERSTEN, DIE HET GEZELSCHAP NU VOOR HET EERST NAAR NEDERLAND HAALT. Je hoeft Eric Gauthier (36, geboren in Montréal) maar een paar minuten te spreken om te begrijpen wat zijn grootste troef is: de man is een regelrechte wervelwind en ‘ademt’ onversneden passie. ‘Ik heb goed gekeken naar hoe het Duitse moderne-dansveld eruitzag’, zegt hij over de aanloop naar zijn succes. ‘Duitsland telt veel gezelschappen, maar de focus ligt op zware, intellectuele voorstellingen waarbij het publiek nou niet bepaald wordt uitgenodigd ook maar iets te snappen van wat er op het toneel gebeurt.’ Gauthiers visie op dans is duidelijk anders. ‘Ik houd van atletische dans die van het podium afspat. Ik houd van humor en ironie. In Duitse kunstkringen is dat gevaarlijk: humor wordt al snel als iets commercieels gezien. Ik begrijp dat niet. Mensen gaan naar het theater om te ontsnappen aan het dagelijks leven. Dan is het toch belangrijk dat ze ook eens met de “sunny side” van moderne dans kunnen kennismaken?’ Blijkbaar denkt het publiek er net zo over: tot in de grootste Duitse theaters zijn de voorstellingen van Gauthier Dance tegenwoordig vaak al maanden van tevoren uitverkocht. ‘Mensen zijn opgewonden, springen tijdens onze optredens op om hun enthousiasme te tonen. Het is dezelfde euforie die ik voel wanneer ik naar een rockconcert ga.’

ROCK-’N-ROLL

EEN SNELLE, WILDE VOS

Gauthier trekt de vergelijking tussen dans en popmuziek wel vaker. Behalve danser – hij danste elf jaar bij het Stuttgarter Ballett, waarvan zeven jaar als solist – en choreograaf, is hij zanger, gitarist, componist van zijn eigen band: Eric Gauthier & Band. ‘Toen Reid Anderson, voormalig artistiek directeur van The National Ballet of Canada, mij op mijn zeventiende vroeg hem naar Stuttgart te volgen, had ik maar één droom: ik wilde de prins in Het Zwanenmeer zijn, Romeo in Romeo en Julia. Maar later ontstond ook de behoefte aan een ander soort uitlaatklep: ballet is heel precies, verfijnd, met mijn band kon ik rondspringen met mijn gitaar en wild zijn.’

In het Holland Dance Festival presenteert Gauthier Dance vijf choreografieën, waarvan er vier speciaal voor de groep zijn gemaakt en dus nieuw voor Nederland zijn. Het eerste werk, I found a Fox (ook te zien tijdens het HDF-openingsgala), danst hij zelf. ‘Het is een solo die Marco Goecke voor mij heeft gemaakt. De titel komt uit een van de begeleidende songs van Kate Bush, maar volgens Marco slaat hij ook op mij: in zijn ogen ben ik een snelle, wilde vos.’ De choreografie leverde Gauthier tweemaal een benoeming tot ‘Danser van het jaar’ op. De andere premières komen van Cayetano Soto, Itzik Galili en Gauthier zelf. ‘Cayetano’s Malasangre is een geweldig energiek en atletisch werk op songs van de Cubaanse zangeres La Lupe.’ Gauthier laat even snel een riedeltje van haar Guantanamera horen en vervolgt dan: ‘Van Itzik dansen we Cherry Pink and Apple Blossom White, een extreem virtuoze en humoristische pas de deux die ons gezelschap als een handschoen past.’ Voor Takuto, Gauthiers eigen ‘big shownummer’, diende een optreden van de Japanse Yamato-drummers als inspiratiebron. ‘Hun concert was fantastisch, maar ik miste beweging. Dus laat ik mijn groep drummen én dansen.’

Op zijn dertigste vond hij de tijd rijp voor nog meer ‘rock-’n-roll’: hij verliet het Stuttgarter Ballett en vormde zijn eigen dansgezelschap. Sindsdien weet hij choreografen als Jirí Kylián, Hans van Manen, Lightfoot & León en Christian Spuck te strikken. ‘Juist door de beperkte omvang van Gauthier Dance (dertien dansers – red.) heb ik tal van choreografische juweeltjes weten te verwerven die bij de grote gezelschappen niet of nauwelijks nog te zien zijn.’ Daarbij prefereert hij ‘korte verhalen’ boven ‘lijvige romans’: vaak tellen zijn voorstellingen vijf of meer korte werken, samengebracht onder aansprekende titels als ‘HIGH FIVE’, ‘SIX PACK’ en ‘LUCKY SEVEN’. Als choreograaf heeft hij, zegt hij, absoluut niet de pretentie de nieuwe Kylián of Forsythe te worden. ‘Mijn stukken zijn theatraal en humoristisch. Waarschijnlijk is mijn grootste kracht dat ik een glimlach bij mensen tevoorschijn kan toveren.’ Een kwaliteit die ook goed van pas komt bij de vele optredens búiten het theater, onder de noemer Gauthier Dance Mobile. ‘Na zelf jaren op de grootste tonelen te hebben gedanst, realiseer ik me maar al te goed dat dans meestal alleen voor de ‘“lucky few” is weggelegd. Er zijn zoveel mensen die géén kans hebben om naar het theater te gaan.’ En dus brengt hij dans naar zieke kinderen, bejaarden, gehandicapten, kansarmen. ‘Het gebeurt regelmatig dat mijn dansers ’s avonds voor duizend man optreden en de volgende ochtend voor tien kinderen in een ziekenhuis. Maar juist dit soort optredens leiden tot ervaringen om nooit te vergeten. Na afloop geknuffeld worden door een groep uitzinnige gehandicapten raakt dieper dan een mooie recensie en je foto in de krant.’

Als finaleballet brengt Gauthier Cantata van Mauro Bigonzetti. ‘Een absoluut meesterwerk, waarin de diverse karakters uit een Italiaans dorp tot leven komen.’ De choreografie wordt, anders dan elders meestal gebeurt, uitgevoerd met live muziek van de Italiaanse folkgroep Assurd en speciaal voor Gauthier Dance voegde Bigonzetti een deel aan de choreografie toe voor de inmiddels 71-jarige oud-NDT3-danser Egon Madsen. Gauthier: ‘Egon en ik hebben een lange geschiedenis, zijn rol in het stuk is echt een verrijking.’ Veel tijd voor optredens met zijn band heeft Gauthier – inmiddels ook vader van twee jongens – op dit moment niet. ‘Maar,’ zegt hij, ‘dansvoorstellingen uitdenken is eigenlijk net zoiets als songs schrijven. Je moet onophoudelijk creatief zijn, jezelf steeds weer overtreffen, elke keer opnieuw magie creëren.’

Gauthier Dance Company is tijdens het Holland Dance Festival te zien op 4 en 5 februari in het Lucent Danstheater. Kijk voor meer informatie op holland-dance.com.

51


16 t/m 18 januari wordt het Lucent Danstheater het domein van Les Ballets Trockadero de Monte Carlo. Voor het eerst in hun bijna 40-jarig bestaan komt ’s werelds enige ‘all-male’ dansgezelschap naar Den Haag. Met op het programma klassiekers als het Zwanenmeer, Concerto Barocco en Paquita, dansen de heren lichtvoetig op de grens tussen kunst en kitsch en trekken zo al sinds de jaren 70 volle zalen in de hele wereld. Hoewel het repertoire en de cast wisselen, blijft het originele concept van Les Ballets Trockadero de Monte Carlo onveranderd: een groep professionele mannelijke dansers die een volledig repertoire van ballet en moderne dans brengen. Met choreografieën van lsadora Duncan, George Balanchine en Martha Graham voeren de Trocks een meeslepend spektakel op dat aanspreekt voor dansliefhebber én leek. De grappige aanblik van mannen die op spitzen als zwanen, luchtgeesten en waterelfjes over het podium zweven en de vrolijke sprongen, poses en bewegingen zijn verrassend, verrukkelijk en bereiken zo het ultieme doel van de Trocks: het plezier van dans met zo veel mogelijk mensen delen. Maar dit volledig mannelijke gezelschap doet ‘meer dan slapstick en de draak steken: ze verbluffen met hun techniek en leggen liefdevol de zwakheden van hun eigen kunstvorm bloot’ (Seattle Met). Door nieuwe balletten toe te voegen aan hun repertoire blijven de Trocks toeschouwers verrassen met hun talent, hun ongeëvenaarde komische stijl en hun spectaculaire vaardigheden in spitzen en in travestie.


THE MOTHER OF COMEDY

LOVE STORY

Amerikaans-Aziatische cabaretière Margaret Cho is niet bang om de grens op te zoeken. Getuige bijvoorbeeld de volgende grap: ‘De paus is eigenlijk net een dragqueen. Beiden hebben een jurk aan en oordelen over mensen.’ Politici, celebrity’s, Cho’s ouders: niemand is veilig in haar shows. 13 december bezoekt deze grappenmaakster annex homorechtenactivist het Comedytheater in Amsterdam met haar nieuwe show Mother.

Er zijn vele liefdesverhalen, er is maar één Love Story. Je weet wel, van dat thema van nagenoeg iedere muzikale valentijnskaart. Joop van den Ende Theaterproducties lanceerde afgelopen maand de reizende musicalbewerking van het gerenommeerde boek van Erich Segal, dat velen zullen kennen van de gelijknamige film. Onder de cast bevinden zich onder andere Freek Bartels (Jesus Christ Superstar, Petticoat, The Normal Heart) en Celinde Schoenmaker (Oliver, Annie).

De show gaat niet over moederschap in de traditionele zin. Volgens Cho gaat Mother over hoe ze eigenlijk oud genoeg is om iedereens moeder te zijn, maar zich desondanks nog steeds gedraagt als een kind. Naast veel materiaal over haar eigen moeder (altijd een populair element in haar shows) behandelt Cho in deze show de vraag hoe we een manier vinden om voor onszelf te zorgen.

Het verhaal volgt de rijke rechtenstudent Oliver (Freek Bartels), die hopeloos verliefd wordt op muziekstudente Jenny (Celinde Schoenmaker), een meisje uit een arbeidersgezin. De twee trouwen, tegen de wil van Olivers vader, die hem onterft. Hierop besluit Jenny haar ambitie om concertpianiste te worden op te geven om Oliver te onderhouden. Het verliefde stel leidt een gelukkig liefde, totdat ze besluiten hun gezin te verrijken met een baby’tje. Wanneer Jenny niet meteen zwanger wordt, besluit ze een arts te bezoeken en daarmee komt abrupt een einde aan hun relatief zorgeloze leven.

Voor wie nog niet bekend is met de seksueel geladen humor van Cho, een klein rondje YouTube ter voorbereiding kan geen kwaad. Haar weinig subtiele humor is niet geschikt voor tere zieltjes.

13 december, Comedy Theater in de Nes, Nes 110 te Amsterdam. Meer info en tickets op www.comedytheater.nl.

Freek: ‘Bij een titel als Love Story verwachten sommigen misschien alleen maar romantische scènes waarbij de geliefden elkaar zwijmelend in de ogen staren. Zulke momenten zitten er amper in. De twee hoofdpersonages zijn zo aan elkaar gewaagd dat ze continue met verbaal vuurwerk bezig zijn. Dat zorgt voor veel vaart en dynamiek.’ Celinde: ‘Er zijn veel raakvlakken tussen ons en onze personages. We zitten immers in dezelfde levensfase. Ook wij ervaren het proces van volwassen worden, je losmaken van je ouders en zeggen: dit is míjn leven en mijn keuze. De meeste jongeren, maar ook ouderen zullen die worsteling herkennen. Iedereen heeft ooit op zo’n kruispunt gestaan.’

Kijk voor meer info en de speellijst op www.musicals.nl/lovestory.

53


Hoe ga je om met de liefde als je al meer dan zestig jaar getrouwd bent? Kun je nog verliefd worden op je 85ste? Is klaarkomen nog hetzelfde? Wat voor invloed heeft een ouder lijf op de beleving van seks? Eerder maakte documentarist Menna Laura Meijer de serie Sexy, waarin ze openhartige gesprekken voerde met jongeren over hun seksleven; het leidde tot de nodige grappige situaties. In 69: liefde seks senior, haar nieuwste creatie, vertellen ouderen ontwapenend en ontroerend over wat velen zich slecht kunnen voorstellen: een seksleven op gevorderde leeftijd. Jongeren bepalen immers het beeld van seks in de samenleving. De nog steeds smoorverliefde Atie (81) en Kees (83) over hun ontmaagding zestig jaar terug op Vlieland; de homoseksuele Hans ervaart op zijn 83ste voor het eerst hoe het is als seks en liefde samenkomen; Wietske (72) is een relatie begonnen met de gevoelige Fred (66), terwijl ze nog met veel liefde voor haar demente echtgenoot zorgt; en Jeanne (84) gaat in een seksshop op zoek naar de nieuwste vibrator. Gay&Night verloot twee keer twee kaarten voor deze vertederende docu, te gebruiken bij een bioscoop naar keuze (ga naar www.69defilm.nl voor een overzicht). Kans maken? Stuur een mail met je naam en adresgegevens naar win@outmedia.nl.o.v.v. ‘69: de film’.

HARRIE EN TWEE MEESTERS

IN STADSSCHOUWBURG HAARLEM In Nederlands mooiste bonbonnière, de grand old lady Stadsschouwburg Haarlem, sleurt Jon van Eerd op zijn unieke manier het publiek mee in een dolkomische wervelwind van gierende intriges en koddige misverstanden. Ook dit keer speelt het verhaal zich af op een bijzondere locatie, de middeleeuwse herberg van Harrie Vermeulen. Waar de pot altijd boven het vuur hangt en het bier rijkelijk vloeit.

Stadsschouwburg Haarlem, Wilsonsplein 23 do 9 jan 2014 - 20.15 uur € 30 | € 27 | € 24 www.theater-haarlem.nl 023 - 512 12 12

Harrie (Jon van Eerd) laat zich overhalen om zich voor te doen als de aanstaande echtgenoot van een jong meisje. Het gevolg is dat hij het aan de stok krijgt met twee schoonmoeders. De één is arrogant en te chique voor de herberg, de ander haalt het bloed onder Harrie’s nagels vandaan. Er is ook nog een impulsieve minnaar, een gillende bediende, een mooie jonkvrouw, een botte bedrieger en een sluwe zus. Harries verliefde hart brengt hem in een ingewikkeld pakket.


DÉ CD’S VAN 2013 TEGAN AND SARA HEARTTHROB

PET SHOP BOYS ELECTRIC

Live bakken ze er helaas niet zo heel veel van, zoals ze in juni nog demonstreerden in de Amsterdamse Paradiso en het Brusselse Ancienne Belgique, maar deze twee lesbische zusjes zijn op plaat gelukkig een stuk gezelliger!

De twee Britse heren, bekend van hits als ‘West End Girls’ en ‘Go West’, lieten dit jaar met behulp van producer Stuart Pride zien nog steeds een prima popalbum af te kunnen leveren.

WOODKID THE GOLDEN AGE

EMILÍANA TORRINI TOOKAH

De 30-jarige Fransman Yoann Lemoine bracht dit jaar ein-de-lijk z’n debuutalbum uit en kwam en passant ook nog even uit de kast.

Deze IJslandse schone laat gemiddeld eens in de vijf jaar iets van zich horen, en dit jaar heeft ze weer een prachtig album afgeleverd, dat tegen alle verwachtingen in niet eens vol stond met ballades over haar pasgeboren zoontje.

IAMAMIWHOAMI BOUNTY

GOLDFRAPP TALES OF US

Deze Zweedse bosnimf bracht eindelijk de nummers uit op cd waarmee ze in 2010 vergezeld van veel speculatie over haar identiteit op Youtube en iTunes verscheen.

Alison Goldfrapp en Will Gregory keerden dit jaar weer wat meer terug naar hun roots en het geluid waarmee ze met debuutalbum Felt Mountain doorbraken, na nogal ontevreden te zijn geweest over hun vorige album Head First.

MANNENHARTEN REGISSEUR: MARC DE CLOE CAST: BARRY ATSMA, DAAN SCHUURMANS, GEORGINA VERBAAN, JON VAN EERD VERWACHT: EIND NOVEMBER IN DE BIOSCOPEN Het succes van lms als Alles is Liefde zorgt ervoor dat zich in de bioscopen in de wintermaanden tegenwoordig een tsunami aan Nederlandse romkoms aandient. Het begon met het slappe Smoorverliefd, in januari komt Toscaanse Bruiloft van Johan Nijenhuis en nu is er dus Mannenharten. De remake van de gelijknamige Duitse

56

komedie volgt zes mannen op hun zoektocht naar echte liefde: nogal saaie reclameman Tim (Daan Schuurmans), ongelukkige womanizer Dennis (Barry Atsma), gefrustreerde loser Frank (Teun Kuilboer), romantische pechvogel Wouter (Jeroen Spitzenberger), verlegen dikke stuntel Niels (Fabian Jansen) en succesvolle volkszanger Roy (Jon van Eerd). Zou het dit zestal lukken voor het eind van de lm de ware in de armen te sluiten? Wie de lat niet al te hoog legt, zal zich prima vermaken met de anderhalf uur aan perikelen die regisseur Marc de Cloe voor de kijker in petto heeft. Maar op de een of andere manier lijkt de lm de juiste snaar niet te

kunnen raken. Echt romantisch of grappig wil het maar niet worden, hoewel vooral de verhaallijn van komisch talent Fabian Jansen en gek dierenmeisje Susanne (Georgina Verbaan) een heel eind komt. Bovendien lijken veel momentjes wel erg rechtstreeks gekopieerd uit (betere) voorbeelden: het hertenpak waarin Wouter rondrent brengt het klunzige cadeautje van Carice van Houten in Alles is Liefde in herinnering. En de bromance tussen een zanger en zijn rechterhand hebben we al eerder gezien in Love Actually.


HAIM DAYS ARE GONE

V V BROWN SAMSON & DELILAH

De uit LA afkomstige zusjes Este, Danielle en Alana Haim maakten misschien wel het beste popalbum van het jaar. Inclusief de hitsingle ‘Don’t Save Me’.

Na twee niet bijster goed gelukte albums wist de Britse V V Brown zich dit jaar met het album Samson & Delilah volledig te herpakken. Op 15 december is ze te zien in de Amsterdamse Bitterzoet. Op 13 december speelt ze op het Glimps Festival in Gent, en op 16 december in Het Depot in Leuven.

M.I.A. MATANGI

JOHN GRANT PALE GREEN GHOSTS

Op haar vorige album voorspelde ze dat de overheid Facebook gebruikte om iedereen af te luisteren. Paranoïde waanbeeld, dacht men. Ze bleek toch gelijk te hebben. Op dit album is weer diezelfde kritische noot te horen, maar toch ook de goed gevonden zin ‘My blood type is no-negative’.

Deze Amerikaanse singer/songwriter werkte in IJsland aan dit prachtige doch ijzige album, waarop hij ook zijn eigen ‘it gets better’-achtige boodschap plaatste, in de vorm van het nummer ‘Glacier’.

RHYE WOMAN

EEFJE DE VISSER HET IS

De mensen van de Deens-Canadese groep Rhye wisten ons toch maar mooi voor de gek te houden; iedereen maar denken dat we hier met een Sadeachtige vrouw te maken hadden, terwijl het eigenlijk twee heren waren, die heerlijke luister-dit-maar-even-in-bedmuziek maken.

Ook Eefje bracht dit jaar een nieuwe plaat uit, die wellicht minder gevarieerd is dan zijn voorganger, maar zeker niet minder mooi, met existentiële teksten als ‘er is een zon vlakbij die boven ons langs gaat / er is een maan waaronder we door gaan’. Mooi.

SAVING MR. BANKS REGISSEUR: JOHN LEE HANCOCK CAST: TOM HANKS, EMMA THOMPSON, PAUL GIAMATTI VERWACHT: HALF DECEMBER IN DE BIOSCOPEN Als er één personage in Mary Poppins is waar schrijfster Pamela Travers zelf het meest op leek, dan is het wel de demonische juf Andrew (in de Nederlandse musical met verve vertolkt door Marjolein Touw). Travers dwong bij Walt Disney (Tom Hanks) volledige inspraak af over de lmbewerking die hij van haar beroemde boek wilde maken – een twintig jaar oude belofte aan zijn kinderen die hij niet van plan was te breken. TEKST: Robbert Blokland (film) Martijn Tulp (cd)

Dit leidde tot maandenlange sessies met de wanhopig wordende componisten en tekstschrijvers, die al het geklaag en gejammer van de nufge Britse (weergaloos vertolkt door Emma Thompson) deemoedig moesten ondergaan. Van de kleur van het huis tot de casting van Dick van Dyke als schoorsteenveger Bert, van de dansende pinguïns tot het optimistische einde, niets kon de strenge feeks bekoren. Haar gedrag bleek uiteindelijk terug te voeren op haar diep ongelukkig jeugd in Australië, waar zij als klein meisje met lede ogen moest toezien hoe haar alcoholverslaafde vader (Colin Farrell) zichzelf het graf in zoop.

Regisseur John Lee Hancock weet dit opmerkelijke hoofdstuk uit de geschiedenis van het Disney-imperium opvallend luchtig te presenteren. De ashbacks over haar jeugd beginnen naar het einde toe te slepen. Maar vooral de confrontaties tussen Travers, Disney en het creatieve team blijven dankzij de uitmuntende cast even grappig als boeiend – en het tearjerking einde tijdens de première van de lm mist zijn effect niet. Blijf trouwens vooral zitten tijdens de aftiteling, als de daadwerkelijke opname van de krankzinnige eerste ontmoeting tussen Travers en de makers van Marry Poppins wordt afgedraaid.

57


GAY AGENDA

AGENDA

29 NOVEMBER TOT 7 DECEMBER 25 NOVEMBER T/M 23 DECEMBER: CHRISTMAS AVENUE In het hart van de Keulse holebiwijk Bermuda-Dreieck is er dit jaar een wel heel speciale kerstmarkt: Christmas Avenue, ‘speciaal voor gays, lesbians and friends’. De crème de la crème van de holebi-kunstscene passeert de revue tijdens Christmas Avenue. Op het programma staan onder andere zangers, kleinkunstartiesten en muzikanten. ‘Dit jaar is alles nog groter, er zijn meer stalletjes, een uitgebreider toneelprogramma en nog grotere artiesten’, aldus de organisatie. Christmas Avenue is iedere dag geopend van 12.00 tot 22.00 uur. Voor meer informatie: www.christmas-avenue.de. Bermuda Dreieck, the heart of the gay area in Cologne, hosts a very special Christmas market. Christmas Avenue, ‘especially for gays, lesbians and friends’. The crème de la crème of the LGBT art scene will make an appearance during Christmas Avenue. Among many other things, the program includes singers, theater and musicians. According to the organization, the event is going to be even bigger than its successful predecessor. Christmas Avenue is opened every day from noon till 10pm. For more information, visit www.christmas-avenue.de.

VRIJDAG 29 NOVEMBER Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, Eagle Amsterdam, Recon Full Fetish Amsterdam. Antwerpen, Hessenhuis, Fridaynights. Den Haag, The Penthouse, Popcake. Enschede, Café Stonewall, Fetishparty. Nijmegen, Café Mets, Flashdance 30+. Venlo, Boogaloo, 90’s Request Avond. ZATERDAG 30 NOVEMBER Amsterdam, Club Nyx, 3 X Nyx. Amsterdam, Club Roque, Love & Happiness. Antwerpen, Hessenhuis, Saturdaynights. Deventer, Coc-café Face It, Saturdance. Rotterdam, Factory 010, Herr Zimmerman.

Rotterdam, Café Praag/sissi Coc Rotterdam Eo, Marlene, Women Only Party. ZONDAG 1 DECEMBER Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, The Warehouse, Sunday Nightshift. Tilburg, Cafe Peanuts, Happy Hour. MAANDAG 2 DECEMBER Deventer, Coc-café Face It, Men Meet Men. WOENSDAG 4 DECEMBER Amsterdam, Club Roque, Roque The House. Amsterdam, Thermos Sauna, Two For One. DONDERDAG 5 DECEMBER Amsterdam, Club Nyx, Nyx Op Donderdag. Amsterdam, Club Roque, Roque Off College. VRIJDAG 6 DECEMBER Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, Club Roque, Top Vs Bttm. Antwerpen, Hessenhuis, Fridaynights. Arnhem, Sauna Steamworks, Facebook + Twitter Meeting. Brussel, Fuse, La Demence. ZATERDAG 7 DECEMBER Amsterdam, Club Nyx, 3 X Nyx. Amsterdam, Sugarfactory, Xenomaniax. Antwerpen, Hessenhuis, Saturdaynights. Deventer, Coc-café Face It, Saturdance. Utrecht, Club Lux, Schmutzig.

VRIJDAG 29 NOVEMBER Almere, Den Enghel, Vrijdagavondborrel. Amsterdam, Amstel Fifty Four, Friday Night Is Party Night. Amsterdam, Café Rouge, Valerie Fladdert Door Showbizzland. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, Taboo, Fishy Friday. Amsterdam, The Queen’s Head, Friday 58

Night Dj. Antwerpen, Que Pasa, Locura. Antwerpen, The Boots, Fetish / Cruising Night. Deventer, Coc-café Face It, Vrijdagavondcafé. Rotterdam, Themoodsbar, Full Fetish. Rotterdam, Café Praag, Coc Open. Tilburg, Cafe De Wijn, Sinterklaasbingo. ZATERDAG 30 NOVEMBER Alkmaar, 1811dance&drinks, Danceparty. Almere, Den Enghel, Bier Tijd. Amsterdam, Getto, Getto Girls. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, Spijkerbar, Bingo. Amsterdam, The Queen’s Head, Saturday Night Dj. Deventer, Coc-café Face It, Zaterdagmiddagcafé. Heerlen, Splash New York, Saturdayz. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Vrouwenavond. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... Utrecht, Bodytalk, Gratis Koffie/thee/ gebak En Happy Hour. Zwolle, Bar Stout, Extra Stout. ZONDAG 1 DECEMBER Almere, Den Enghel, Zondags Happy2hour. Amsterdam, De Trut, De Trut. Amsterdam, Dirty Dicks, Fist Factory. Amsterdam, Hotspotcafe, A-mee-zing Avond. Amsterdam, Prik, Bubbles & Bites. Amsterdam, Spijkerbar, Seniorenmiddag. Antwerpen, Bonaparte, Pannekoek. Arnhem, Café Colours, Stoute Sinterklaas Bingo. Den Haag, Bastacafé, Zilveruitje. Deventer, Coc-café Face It, Zondagavondcafé. Rotterdam, Coc Rotterdam Eo, Ooxo! Schiedam, Café Matinee, Zondags Borrel. Tilburg, Cafe De Wijn, Spaanse Dag. Utrecht, Bodytalk, Gratis Koffie/thee/ gebak En Happy Hour. MAANDAG 2 DECEMBER Amsterdam, Prik, Cheap Monday! Amsterdam, Spijkerbar, Happy Hour. DINSDAG 3 DECEMBER Amsterdam, Spijkerbar, Beer Bust. Amsterdam, The Queen’s Head, Drag Bingoshow. Amsterdam, Thermos Sauna, 1 Uur Massage = Gratis Entree Tot De Sauna. Antwerpen, Que Pasa, Drags On Stage. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Pink Bootcamp. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... WOENSDAG 4 DECEMBER Amsterdam, Club Church, Naked Bar. Amsterdam, Hotspotcafe, Bingo. Amsterdam, Taboo, Lady Galore’s Fabulous Cocktail Wednesday!

Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Klaverjassen. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear Or Naked Party. Tilburg, Embrace Pink, Meetingpoint. DONDERDAG 5 DECEMBER Alkmaar, 1811dance&drinks, 1811café. Amsterdam, Club Church, Blue. Amsterdam, Prik, After Shopping Cocktail Sale! Antwerpen, Hessenhuis, Student Nights. Antwerpen, Que Pasa, Drag Bingo. Deventer, Coc-café Face It, Café. Eindhoven, Pallaz, Dragsonstage. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Bootcamp. Rotterdam, Themoodsbar, Travestie&lovers. Rotterdam, Café Praag, ‘kom Naar Praag’. Tilburg, Cafe Peanuts, Meebler Avond. VRIJDAG 6 DECEMBER Almere, Den Enghel, Vrijdagavondborrel. Amsterdam, Amstel Fifty Four, Friday Night Is Party Night. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, Taboo, Fishy Friday. Amsterdam, The Queen’s Head, Friday Night Dj. Antwerpen, Que Pasa, Locura. Antwerpen, The Boots, Fetish / Cruising Night. Deventer, Coc-café Face It, Vrijdagavondcafé. Rotterdam, Café Praag, Coc Open. Rotterdam, Café Praag/sissi Coc Rotterdam Eo, Hiv-eetcafé. ZATERDAG 7 DECEMBER Alkmaar, 1811dance&drinks, Danceparty. Almere, Den Enghel, Bier Tijd. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, Spijkerbar, Bingo. Amsterdam, The Queen’s Head, Saturday Night Dj. Deventer, Coc-café Face It, Zaterdagmiddagcafé. Groningen, De Kast, Opening. Heerlen, Splash NY, Saturdayz. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, 70’s & 80’s Disco Party. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... Utrecht, Bodytalk, Gratis Koffie/thee/ gebak En Happy Hour. Zwolle, Bar Stout, Extra Stout.

MEER/MORE VRIJDAG 29 NOVEMBER Amsterdam, Out Of The Closet, Gratis Hiv Sneltest En Counseling. Antwerpen, Centercourt Sportcenter, Fun And Sports Night 4 Gay And Straight Singles. Deventer, Centrale Bibliotheek (zijingang), Film Met Homo-thema.

Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Kouros Zwemmen Vrijdag. Eindhoven, Squashtime, Kouros Squash. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. Rotterdam, Café Praag, De Borrel. ZATERDAG 30 NOVEMBER Amsterdam, Out Of The Closet, Gratis Hiv Sneltest En Counseling. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZONDAG 1 DECEMBER Amsterdam, Go Gallery, Cowboys & Crows. Amsterdam, Out Of The Closet, Gratis Hiv Sneltest En Counseling. Antwerpen, Speelplein Vlaamsekaai, Mountainbike (initiatie). Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. Venlo, Boogaloo, Sinterklaas Middag. MAANDAG 2 DECEMBER Amsterdam, Out Of The Closet, Gratis Hiv Sneltest En Counseling. Eindhoven, Genneperparken, Kouros Tennis. Leiden, De Twee Spieghels, Jamsessie. Venlo, Boogaloo, Horeca Night. DINSDAG 3 DECEMBER Amsterdam, Out Of The Closet, Gratis Hiv Sneltest En Counseling. Eindhoven, Kees Tempel Centrum Voor Gezondheid En Bewegen, Kouros Conditietraining. Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Kouros Zwemmen Dinsdag. Rotterdam, Lantarenvenster, Beefcake. WOENSDAG 4 DECEMBER Amsterdam, Ggd Amsterdam, Gratis Hepatitis-b Vaccinatie. Amsterdam, Out Of The Closet, Gratis Hiv Sneltest En Counseling. DONDERDAG 5 DECEMBER Amsterdam, Coffee@last, Pink Nieuw West Borrel. Amsterdam, Out Of The Closet, Gratis Hiv Sneltest En Counseling. Eindhoven, Sporthal Strijp, Kouros Voetbal. Rotterdam, Coc Rotterdam Eo, Informatie&advies. VRIJDAG 6 DECEMBER Amsterdam, Out Of The Closet, Gratis Hiv Sneltest En Counseling. Deventer, Centrale Bibliotheek (zijingang), Film Met Lesbisch Thema. Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep , Kouros Zwemmen Vrijdag. Eindhoven, Squashtime, Kouros Squash. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZATERDAG 7 DECEMBER Amsterdam, Out Of The Closet, Gratis Hiv Sneltest En Counseling. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek.


GAY AGENDA


GAY AGENDA

AGENDA

8 DECEMBER - 31 DECEMBER 28 DECEMBER: HELLO SAILOR OCEANDIVA - BACK ON THE BOAT De eerste twee edities van Hello Sailor vonden vorig jaar plaats aan boord van de SS Rotterdam. Voor de derde editie verhuisde het feest naar de tiende verdieping van de Rotterdamse Maassilo en voor deze vierde editie keert het populaire Rotterdamse feest terug naar het dek. Hello Sailor neemt je op 27 december (‘derde kerstdag’), mee aan boord van de OCEANDIVA en dit keer blijft het schip niet aangemeerd! Tijdens het feest word je getrakteerd op de beste dj’s: naast Quinten de Rozario en ex-porn star Sofia Valentine zal niemand minder dan de internationaal gerenommeerde La Fuente komen draaien. Als klap op de vuurpijl is ook nog eens alle drank inbegrepen. Onbeperkt, de hele avond, ook sterke drank dus! De OCEANDIVA vertrekt om 20.00 uur, dus zorg dat je op tijd aan boord bent. Wil je na het feest tevens overnachten op een schip? Reserveer dan vast een kamer op de SS Rotterdam. Een tweepersoonskamer heb je al voor 100 euro, inclusief ontbijt. Kijk voor meer info en tickets op de Facebookpagina van Hello Sailor.

ZONDAG 8 DECEMBER Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, The Warehouse, Sunday Nightshift. Tilburg, Cafe Peanuts, Happy Hour. DINSDAG 10 DECEMBER Amsterdam, Thermos Sauna, 1 Uur Massage = Gratis Entree Tot De Sauna. WOENSDAG 11 DECEMBER Amsterdam, Club Roque, Roque The House. Amsterdam, Thermos Sauna, Two For One. DONDERDAG 12 DECEMBER Amsterdam, Club Nyx, Nyx Op Donderdag. Amsterdam, Club Roque, Roque Off College. VRIJDAG 13 DECEMBER Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Antwerpen, Hessenhuis, Fridaynights. ZATERDAG 14 DECEMBER Amsterdam, Club Nyx, 3 X Nyx. Amsterdam, Club Roque, Q-koorts! Antwerpen, Hessenhuis, Saturdaynights. Den Haag, Bastacafé, Dare, Een Openminded Women Community. Deventer, Coc-café Face It, Saturdance. Tilburg, 013, Pann Tilburg. Utrecht, Club Lux, Springbreak. ZONDAG 15 DECEMBER Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, The Warehouse, Sunday Nightshift. Tilburg, Cafe Peanuts, Happy Hour. MAANDAG 16 DECEMBER Utrecht, Bodytalk, Lady Galore’s Drag Christmas Extravaganza. DINSDAG 17 DECEMBER Amsterdam, Thermos Sauna, 1 Uur Massage = Gratis Entree Tot De Sauna. WOENSDAG 18 DECEMBER Amsterdam, Club Roque, Roque The House. Amsterdam, Thermos Sauna, Two For One. DONDERDAG 19 DECEMBER Amsterdam, Club Nyx, Nyx Op Donderdag. Amsterdam, Club Roque, Roque Off College. VRIJDAG 20 DECEMBER Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Antwerpen, Hessenhuis, Fridaynights. ZATERDAG 21 DECEMBER Amsterdam, Club Nyx, 3 X Nyx. Amsterdam, The Warehouse, Funhouse Afterparty. Antwerpen, Hessenhuis, Saturdaynights. Deventer, Coc-café Face It, Saturdance. Utrecht, Winkel Van Sinkel, Winterpann 60

Gala 2013. ZONDAG 22 DECEMBER Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, The Warehouse, Sunday Nightshift. Tilburg, Cafe Peanuts, Happy Hour. Venlo, Boogaloo, Kerstviering / Gourmet. DINSDAG 24 DECEMBER Amsterdam, Thermos Sauna, 1 Uur Massage = Gratis Entree Tot De Sauna. WOENSDAG 25 DECEMBER Amsterdam, Club Roque, Roque The House. Amsterdam, Thermos Sauna, Two For One. Utrecht, Bodytalk, Eerste Kerstdag. DONDERDAG 26 DECEMBER Amsterdam, Club Nyx, Nyx Op Donderdag. Amsterdam, Club Roque, Roque Off College. Utrecht, Bodytalk, Gratis Kerstbrunch En Happy Hour. Venlo, Boogaloo, Christmas Party. VRIJDAG 27 DECEMBER Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Antwerpen, Hessenhuis, Fridaynights. Arnhem, Sauna Steamworks, Youngsters. Enschede, Café Stonewall, Fetishparty. Nijmegen, Café Mets, Flashdance 30+... what A Feeling!!! Venlo, Boogaloo, 90’s Request Avond. ZATERDAG 28 DECEMBER Amsterdam, Club Nyx, 3 X Nyx. Amsterdam, Club Roque, After-party. Amsterdam, Odeon, Bear-necessity Amsterdam End-of-year 2013.... Antwerpen, Hessenhuis, Saturdaynights. Arnhem, Sauna Steamworks, Wild & Wet Angels Of Foam. Deventer, Coc-café Face It, Saturdance. Eindhoven, De Effenaar, Heartbeats ‘wicked Winterland’. Kerkrade, Cafe- Zaal Nulland, Pink Party Parkstad - Glitter & Glamour. Rotterdam, Factory 010, Herr Zimmerman 2013 Closing Party!!!. Utrecht, Club Lux, House Of Shame. ZONDAG 29 DECEMBER Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Amsterdam, The Warehouse, Sunday Nightshift. Tilburg, Cafe Peanuts, Happy Hour. DINSDAG 31 DECEMBER Amsterdam, Club Air, Can You Feel It. Amsterdam, Paradiso, F*cking Pop Queers Extra Large! (nye). Amsterdam, The Warehouse, New Year Celebration With Pagano. Utrecht, Bodytalk, Oudejaarsavond. Venlo, Boogaloo, Silvesterparty.

ZONDAG 8 DECEMBER Almere, Den Enghel, Jazz & Easy Listening. Amsterdam, De Trut, De Trut. Amsterdam, Dirty Dicks, Naked Darkcruising. Amsterdam, Hotspotcafe, A-mee-zing Avond. Amsterdam, Lellebel, After Party. Amsterdam, Prik, Bubbles & Bites. Amsterdam, Spijkerbar, Seniorenmiddag. Amsterdam, The Queen’s Head, Netherbears. Antwerpen, Bonaparte, Pannekoek (vanaf 21u). Deventer, Coc-café Face It, Zondagavondcafé. Rotterdam, Café Praag/sissi Coc Rotterdam Eo, Jong & Out. Schiedam, Café Matinee, Zondags Borrel. Tilburg, Cafe De Wijn, Tapas Dag! Utrecht, Bodytalk, Gratis Koffie/thee/ gebak En Happy Hour. MAANDAG 9 DECEMBER Amsterdam, Prik, Cheap Monday! Amsterdam, Spijkerbar, Happy Hour. DINSDAG 10 DECEMBER Amsterdam, Spijkerbar, Beer Bust. Amsterdam, The Queen’s Head, Drag Bingoshow. Antwerpen, Que Pasa, Drags On Stage. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Pink Bootcamp. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... WOENSDAG 11 DECEMBER Amsterdam, Club Church, Naked Bar. Amsterdam, Hotspotcafe, Bingo Extravaganza. Amsterdam, Taboo, Tabitha’s Fabulous Cocktail Wednesday! Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Klaverjassen. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear Or Naked Party. Tilburg, Embrace Pink, Meetingpoint. DONDERDAG 12 DECEMBER Alkmaar, 1811dance&drinks, 1811café. Amsterdam, Club Church, Blue. Amsterdam, Prik, After Shopping Cocktail Sale! Antwerpen, Hessenhuis, Student Nights With Dj Digna. Deventer, Coc-café Face It, Donderdagcafé. Eindhoven, Pallaz, Dragsonstage (just Be Yourself!) - Travestieavond. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Bootcamp. Rotterdam, Themoodsbar, Travestie&lovers. Tilburg, Cafe Peanuts, Meebler Avond.

VRIJDAG 13 DECEMBER Almere, Den Enghel, Vrijdagavondborrel. Amsterdam, Amstel Fifty Four, Friday Night Is Party Night. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, Taboo, Fishy Friday With Audrey Heartburn! Amsterdam, The Queen’s Head, Friday Night Dj. Antwerpen, Que Pasa, Locura. Antwerpen, The Boots, Fetish / Cruising Night. Arnhem, Café Colours, Western Party. Deventer, Coc-café Face It, Vrijdagavondcafé. Rotterdam, Themoodsbar, I Love Naked... In The Dark. Rotterdam, Café Praag, Coc Open. Rotterdam, Café Praag/sissi Coc Rotterdam Eo, Hiv-eetcafé. Tilburg, Cafe De Wijn, 17,5 Jaar Bestaan Van Cafe De Wijn. ZATERDAG 14 DECEMBER Alkmaar, 1811dance&drinks, 1811danceparty. Almere, Den Enghel, Bier Tijd. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, Spijkerbar, Bingo. Amsterdam, The Queen’s Head, Saturday Night Dj. Deventer, Coc-café Face It, Zaterdagmiddagcafé. Groningen, Café Ons Moeke, Bingo. Heerlen, Splash NY, Saturdayz. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Vrouwenavond. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... Tilburg, Cafe De Wijn, 17,5 Jaar Bestaan Van Cafe De Wijn. Utrecht, Bodytalk, Gratis Koffie/thee/ gebak En Happy Hour. Zwolle, Bar Stout, Extra Stout. ZONDAG 15 DECEMBER Almere, Den Enghel, Zondags Happy2hour. Amsterdam, De Trut, De Trut. Amsterdam, Hotspotcafe, A-mee-zing Avond. Amsterdam, Prik, Bubbles & Bites. Amsterdam, Spijkerbar, Seniorenmiddag. Antwerpen, Bonaparte, Pannekoek (vanaf 21u). Den Haag, Bastacafé, Zilveruitje. Deventer, Coc-café Face It, Zondagavondcafé. Schiedam, Café Matinee, Zondags Borrel. Tilburg, Cafe De Wijn, 17,5 Jaar Bestaan Van Cafe De Wijn. Utrecht, Bodytalk, Gratis Koffie/thee/ gebak En Happy Hour. MAANDAG 16 DECEMBER Amsterdam, Prik, Cheap Monday! Amsterdam, Spijkerbar, Happy Hour. DINSDAG 17 DECEMBER


GAY AGENDA

Amsterdam, Prik, Roze Filmdagen Pink Pub Quiz. Amsterdam, Spijkerbar, Beer Bust. Amsterdam, The Queen’s Head, Drag Bingoshow. Antwerpen, Que Pasa, Drags On Stage. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Pink Bootcamp. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... WOENSDAG 18 DECEMBER Amsterdam, Club Church, Naked Bar. Amsterdam, Hotspotcafe, Bingo Extravaganza. Amsterdam, Taboo, Lady Galore’s Fabulous Cocktail Wednesday! Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Klaverjassen. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear Or Naked Party. Tilburg, Embrace Pink, Meetingpoint. DONDERDAG 19 DECEMBER Alkmaar, 1811dance&drinks, 1811café. Amsterdam, Club Church, Blue. Amsterdam, Prik, After Shopping Cocktail Sale! Antwerpen, Hessenhuis, Student Nights With Dj Digna. Deventer, Coc-café Face It, Donderdagcafé. Eindhoven, Pallaz, Dragsonstage (just Be Yourself!) - Travestieavond. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Bootcamp. Rotterdam, Themoodsbar, Travestie&lovers. Tilburg, Cafe Peanuts, Meebler Avond. VRIJDAG 20 DECEMBER Almere, Den Enghel, Vrijdagavondborrel. Amsterdam, Amstel Fifty Four, Friday Night Is Party Night. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, Taboo, Fishy Friday With Janey Jacké! Amsterdam, The Queen’s Head, Friday Night Dj. Antwerpen, Que Pasa, Locura. Antwerpen, The Boots, Fetish / Cruising Night. Arnhem, Café Colours, Lady Galore On Tour Christmas Show. Deventer, Coc-café Face It, Vrijdagavondcafé. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear Or Naked Party. Rotterdam, Café Praag, Coc Open. Rotterdam, Café Praag/sissi Coc Rotterdam Eo, Hiv-eetcafé. ZATERDAG 21 DECEMBER Alkmaar, 1811dance&drinks, 1811danceparty. Almere, Den Enghel, Bier Tijd. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, Spijkerbar, Bingo. Amsterdam, The Queen’s Head, Saturday Night Dj. Deventer, Coc-café Face It, Zaterdagmiddagcafé. Heerlen, Splash NY, Saturdayz. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... Utrecht, Bodytalk, Gratis Koffie/thee/ gebak En Happy Hour. Zwolle, Bar Stout, Extra Stout. ZONDAG 22 DECEMBER Almere, Den Enghel, Zondags Happy2hour. Amsterdam, De Trut, De Trut. Amsterdam, Dirty Dicks, Total Black Out. Amsterdam, Hotspotcafe, A-mee-zing Avond. Amsterdam, Prik, Bubbles & Bites. Amsterdam, Spijkerbar, Seniorenmiddag. Antwerpen, Bonaparte, Pannekoek (vanaf 21u). Deventer, Coc-café Face It, Zondagavondcafé. Haarlem, Café Gewoon, Gewoon Coc X-mas Sing Along. Rotterdam, Themoodsbar, Oil Up.... Schiedam, Café Matinee, Zondags Borrel. Utrecht, Bodytalk, Gratis Koffie/thee/ gebak En Happy Hour. MAANDAG 23 DECEMBER Amsterdam, Prik, Cheap Monday!

Amsterdam, Spijkerbar, Happy Hour. DINSDAG 24 DECEMBER Amsterdam, Spijkerbar, Beer Bust. Amsterdam, The Queen’s Head, Drag Bingoshow. Antwerpen, Que Pasa, Drags On Stage. Arnhem, Café Colours, Christmas Party. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Pink Bootcamp. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... Utrecht, Bodytalk, Kerstavond. WOENSDAG 25 DECEMBER Amsterdam, Club Church, Naked Bar. Amsterdam, Hotspotcafe, Bingo Extravaganza. Amsterdam, Taboo, Tabitha’s Fabulous Cocktail Wednesday! Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Klaverjassen. Rotterdam, Themoodsbar, Underwear Or Naked Party. Tilburg, Embrace Pink, Meetingpoint. DONDERDAG 26 DECEMBER Alkmaar, 1811dance&drinks, 1811café. Amsterdam, Club Church, Blue. Amsterdam, Dirty Dicks, Golden Shower. Amsterdam, Prik, Prikmas Cocktail Dance Party!. Antwerpen, Hessenhuis, Student Nights. Deventer, Coc-café Face It, Donderdagcafé. Eindhoven, Pallaz, Dragsonstage (just Be Yourself!) - Travestieavond. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Bootcamp. Rotterdam, Themoodsbar, Travestie&lovers. Tilburg, Cafe De Wijn, Jingle Bell Party !. Tilburg, Cafe Peanuts, Meebler Avond. VRIJDAG 27 DECEMBER Almere, Den Enghel, Vrijdagavondborrel. Amsterdam, Amstel Fifty Four, Friday Night Is Party Night. Amsterdam, Café Rouge, Valerie Fladdert Door Showbizzland. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, Taboo, Fishy Friday With Audrey Heartburn! Amsterdam, The Queen’s Head, Friday Night Dj. Antwerpen, Que Pasa, Locura. Antwerpen, The Boots, Fetish / Cruising Night. Deventer, Coc-café Face It, Vrijdagavondcafé. Rotterdam, Themoodsbar, Sneaks. Rotterdam, Café Praag, Coc Open. Rotterdam, Café Praag/sissi Coc Rotterdam Eo, Hiv-eetcafé. ZATERDAG 28 DECEMBER Alkmaar, 1811dance&drinks, 1811danceparty. Almere, Den Enghel, Bier Tijd. Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes. Amsterdam, Spijkerbar, Bingo. Amsterdam, The Queen’s Head, Saturday Night Dj. Deventer, Coc-café Face It, Zaterdagmiddagcafé. Heerlen, Splash NY, Saturdayz. Rotterdam, Cafe De Flierefluiter, Vrouwenavond. Rotterdam, Themoodsbar, Straight On.... Utrecht, Bodytalk, Gratis Koffie/thee/ gebak En Happy Hour. Zwolle, Bar Stout, Extra Stout. ZONDAG 29 DECEMBER Almere, Den Enghel, Zondags Happy2hour. Amsterdam, De Trut, De Trut. Amsterdam, Eagle Amsterdam, Eagles Cockring Party. Amsterdam, Hotspotcafe, A-mee-zing Avond. Amsterdam, Prik, Bubbles & Bites. Amsterdam, Spijkerbar, Seniorenmiddag. Amsterdam, The Queen’s Head, Netherbears. Antwerpen, Bonaparte, Pannekoek (vanaf 21u). Deventer, Coc-café Face It, Zondagavondcafé. Rotterdam, Café Praag / Coc Rotterdam,

Zondagmiddagsalon. Schiedam, Café Matinee, Zondags Borrel. Utrecht, Bodytalk, Gratis Koffie/thee/ gebak En Happy Hour. MAANDAG 30 DECEMBER Amsterdam, Prik, Cheap Monday! Amsterdam, Spijkerbar, Happy Hour. DINSDAG 31 DECEMBER Amsterdam, Prik, Sparkling Prik Party! Arnhem, Café Colours, New Year Celebration.

MEER/MORE ZONDAG 8 DECEMBER Amsterdam, Go Gallery, Cowboys & Crows. Amsterdam, Out Of The Closet, Gratis Hiv Sneltest En Counseling. Den Haag, Bastacafé, Internationale Roze Kerk. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. MAANDAG 9 DECEMBER Amsterdam, Out Of The Closet, Gratis Hiv Sneltest En Counseling. Eindhoven, Genneperparken, Kouros Tennis. Leiden, De Twee Spieghels, Jamsessie. Venlo, Boogaloo, Horeca Night. DINSDAG 10 DECEMBER Amsterdam, Out Of The Closet, Gratis Hiv Sneltest En Counseling. Eindhoven, Kees Tempel Centrum Voor Gezondheid En Bewegen, Kouros Conditietraining. Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Kouros Zwemmen Dinsdag. WOENSDAG 11 DECEMBER Amsterdam, Ggd Amsterdam, Gratis Hepatitis-b Vaccinatie. Amsterdam, Out Of The Closet, Gratis Hiv Sneltest En Counseling. DONDERDAG 12 DECEMBER Amsterdam, Out Of The Closet, Gratis Hiv Sneltest En Counseling. Eindhoven, Sporthal Strijp, Kouros Voetbal. Haarlem, Wijkcentrum Binnensteeds, Roze Salon 55+. Rotterdam, Coc Rotterdam Eo, Informatie&advies. VRIJDAG 13 DECEMBER Amsterdam, Out Of The Closet, Gratis Hiv Sneltest En Counseling. Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep , Kouros Zwemmen Vrijdag. Eindhoven, Squashtime, Kouros Squash. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. Venlo, Boogaloo, Ggd Info Avond. ZATERDAG 14 DECEMBER Amsterdam, Out Of The Closet, Gratis Hiv Sneltest En Counseling. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZONDAG 15 DECEMBER Amsterdam, Go Gallery, Cowboys & Crows. Amsterdam, Out Of The Closet, Gratis Hiv Sneltest En Counseling. Deventer, Openbare Biblioteek Deventer, Classic Film ‘carrington’. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. Venlo, Boogaloo, Rainbow Cafe. MAANDAG 16 DECEMBER Amsterdam, Out Of The Closet, Gratis Hiv Sneltest En Counseling. Eindhoven, Genneperparken, Kouros Tennis. Leiden, De Twee Spieghels, Jamsessie. Venlo, Boogaloo, Horeca Night. DINSDAG 17 DECEMBER Amsterdam, Out Of The Closet, Gratis Hiv Sneltest En Counseling. Eindhoven, Kees Tempel Centrum Voor Gezondheid En Bewegen, Kouros Conditietraining. Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Kouros Zwemmen Dinsdag. WOENSDAG 18 DECEMBER Amsterdam, Ggd Amsterdam, Gratis Hepatitis-b Vaccinatie. Amsterdam, Out Of The Closet, Gratis Hiv Sneltest En Counseling.

Leiden, De Twee Spieghels, Unplugged. DONDERDAG 19 DECEMBER Amsterdam, Out Of The Closet, Gratis Hiv Sneltest En Counseling. Eindhoven, Sporthal Strijp, Kouros Voetbal. Rotterdam, Coc Rotterdam Eo, Informatie&advies. VRIJDAG 20 DECEMBER Amsterdam, Out Of The Closet, Gratis Hiv Sneltest En Counseling. Amsterdam, Wijnkoperij De Hermitage, A Gay Wine Tasting: The Champagne Edition. Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Kouros Zwemmen Vrijdag. Eindhoven, Squashtime, Kouros Squash. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZATERDAG 21 DECEMBER Amsterdam, Out Of The Closet, Gratis Hiv Sneltest En Counseling. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZONDAG 22 DECEMBER Amsterdam, Go Gallery, Cowboys & Crows. Amsterdam, Out Of The Closet, Gratis Hiv Sneltest En Counseling. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. MAANDAG 23 DECEMBER Amsterdam, Out Of The Closet, Gratis Hiv Sneltest En Counseling. Eindhoven, Genneperparken, Kouros Tennis. Leiden, De Twee Spieghels, Jamsessie. Venlo, Boogaloo, Horeca Night. DINSDAG 24 DECEMBER Amsterdam, Out Of The Closet, Gratis Hiv Sneltest En Counseling. Eindhoven, Kees Tempel Centrum Voor Gezondheid En Bewegen, Kouros Conditietraining. Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Kouros Zwemmen Dinsdag. WOENSDAG 25 DECEMBER Amsterdam, Ggd Amsterdam, Gratis Hepatitis-b Vaccinatie. Amsterdam, Out Of The Closet, Gratis Hiv Sneltest En Counseling. Den Haag, Bastacafé, Kerstdienst Met Kerstdiner. DONDERDAG 26 DECEMBER Amsterdam, Out Of The Closet, Gratis Hiv Sneltest En Counseling. Eindhoven, Sporthal Strijp, Kouros Voetbal. Rotterdam, Coc Rotterdam Eo, Informatie&advies. VRIJDAG 27 DECEMBER Amsterdam, Out Of The Closet, Gratis Hiv Sneltest En Counseling. Deventer, Centrale Bibliotheek (zijingang), Film Met Homo-thema. Eindhoven, Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep , Kouros Zwemmen Vrijdag. Eindhoven, Squashtime, Kouros Squash. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZATERDAG 28 DECEMBER Amsterdam, Out Of The Closet, Gratis Hiv Sneltest En Counseling. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. ZONDAG 29 DECEMBER Amsterdam, Go Gallery, Cowboys & Crows. Amsterdam, Out Of The Closet, Gratis Hiv Sneltest En Counseling. Leiden, De Twee Spieghels, Live Muziek. MAANDAG 30 DECEMBER Amsterdam, Out Of The Closet, Gratis Hiv Sneltest En Counseling. Eindhoven, Genneperparken, Kouros Tennis. Leiden, De Twee Spieghels, Jamsessie. Venlo, Boogaloo, Horeca Night.

61


GOING AMSTERDAM / WELCOME Quentin Hotel 25 Leidsekade 89 +31206262187 http://quentinamsterdam.com/ The Golden Bear 26 Kerkstraat 37 +31206244785 http://www.goldenbear.nl (Daily from 8am-10pm)

p65

TOURIST OFFICE Pink Point 27 Westermarkt +31204281070 http://www.pinkpoint.org (Daily from 10am-6pm)

LUNCHROOMS De Taart van m'n Tante 28 Ferdinand Bolstraat 10 +31207764600 http://www.detaart.com (Daily from 10am-6pm)

ORGANIZATIONS p65

07

68

Amsterdam Leather Pride 29 Postbus 2782 COC Amsterdam 30 Rozenstraat 8-14 +31206263087 http://www.cocamsterdam.nl COC Nederland 31 Nieuwe Herengracht 49 +31206234596 http://www.coc.nl

08

De Zóciëteit 32 Nieuwezijds Voorburgwal 282a +31610158626 http://www.zocieteit.nl (Fri. from 8pm-11pm)

Donderdagavond Eet Club (DEC) 33 Postbus 3213 http://www.donderdagavondeetclub.nl EduDivers 34 Nieuwezijds Voorburgwal 21-3 +31204288073 http://www.edudivers.nl

BARS

CLUBS

www.homopsycholoog.nl (Mon. - Fri. from 9am-9pm)

Evangelische Roze Vieringen 35 Keizersgracht 566 +31206990850 http://www.erv-amsterdam.nl

Café Same Place 01 Nassaukade 120 +31204751981 http://www.sameplace.nl

Club Church 08 Kerkstraat 52 +31204210392 http://www.clubchurch.nl

(Fri. - Sat. from 10pm-3am, Mon. from 8pm-1am, Tue. - Thu. from 9pm-1am)

(Sun. from 4pm-4am, Tue. - Wed. from 8pm-1am, Fri. - Sat. from 10pm-5am)

Relatietherapeut drs Marcel Holtslag 16 Piet Heinkade 145 +31206712140 http://www.marcelholtslag.nl

Gay & Lesbian Switchboard 31 Nieuwe Herengracht 49 +31206236565 http://www.switchboard.nl

Mankind 02 Weteringstraat 60 +31206384755 http://www.mankind.nl (Mon. - Sat. from noon-11pm)

Saarein 03 Elandsstraat 119 +31206234901 http://www.saarein.info/ (Mon. - Thu. from 4pm-1am, Fri. Sun. from noon-1am)

Spijkerbar 04 Kerkstraat 4 +31206205919 http://www.spijkerbar.nl (Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-3am)

WELLNESS Cuts & Curls 05 Korte Leidsedwarsstraat 74 +31206246881 http://www.cutsandcurls.com (Tue. - Fri. from 9:30am-8pm, Sat. from 7am-noon)

Profiles Hair & Body Spa 06 Spuistraat 330 +31206276337 http://www.proleshairbodyspa.nl (Sun., Tue., Thu. from 9am-6pm, Mon., Wed. from 9am-9pm, Fri. from 9am-5:30pm, Sat. from noon-5pm)

Thermos Beautysalon 07 Raamdwarsstraat 5 +31206239158 http://www.thermos.nl (Sun. from 2pm-8pm, Mon. - Sat. from 1pm-8pm)

De Trut 09 Bilderdijkstraat 165-E http://www.trutfonds.nl/ TRUT_HOME.html Every Sunday from 10pm-3am)

EVENT ORGANISER Stichting ProGay 10 Korte Leidsedwarsstraat 12 +31614793189 http://www.progay.nl

GALLERIES CNCPT13 11 Prinsengracht 266 +31207527338 http://www.cncpt13.com (Daily from noon-6pm)

Go Gallery 12 Prinsengracht 64 +31204229580 http://www.gogallery.nl/ Studio Jos Ament 13 Singel 344 +31204282025 http://www.studiojosament.nl

HEALTH Hiv Vereniging Nederland 14 Eerste Helmerstraat 17B-3 +31206892577 http://www.hivnet.org (Mon., Tue., Thu., Fri. from 2pm10pm)

Psychotherapeut Dr. Thijs Maasen 15 Hartenstraat 31 +31206387321

Soa Aids Nederland 17 Keizersgracht 392 +31206262669 http://www.soa.nl The Natural Health Company 18 Vijzelstraat 1 +31206244533 http://www.tnhc.nl (Sun. from noon-6pm, Mon. - Wed. from 10am-6:30pm, Thu. from 10am9pm, Fri. - Sat. from 10am-6:30pm)

HOTEL/SHORTSTAY Chic and Basic 19 Herengracht 13-19 +31205222345 http://www.chicandbasic.com/ ned/hotel_amsterdam/ Chico's Guesthouse 20 St. Willibrordusstraat 77 +31615353056

(Mon., Wed., Fri. from 2pm-6pm)

IHLIA 36 Oosterdoksstraat 110 +31205230837 http://www.ihlia.nl

MVS Gay Station 48 Wibautstraat 150 +31650682298 http://www.mvs.nl Stichting Homomonument 49 Postbus 16458 http://www.homomonument.nl Stichting OUT Media 46 Keizersgracht 205 +31207881365 http://www.outmedia.nl

Stichting Gay Business Amsterdam 38 Lijnbaansgracht 210h +31206208807 http://www.amsterdampride.nl Stichting Hartjesdagen 39 Prins Hendrikkade 53 +31614430451 www.stichtinghartjesdagen.nl

Stichting Safe Service 42 Rozenstraat 8 +31206233794 http://www.safeservice.nl Stichting Secret Garden 43 Oudeschans 2 +31207786120 www.stichtingsecretgarden.nl

Bronx 62 Kerkstraat 53-55 +31206231548 http://www.bronx1976.com (Daily from 10am-10pm)

Dom 63 Spuistraat 281 a-c +31204285544 http://www.dom-shop.com (Daily from 11am-8pm)

Dusedo 64 Moezelhavenweg 49-53 +31206260702 http://www.dusedo.com Out of the Closet 65 Jodenbreestraat 158 +31206203055 http://www.outofthecloset.org (Sun. from noon-6pm, Mon. - Sat. from 10am-7pm)

Robin & Rik 66 Runstraat 30 +31206278924 (Wed. - Sat. from noon-6pm)

SAUNA Thermos Sauna 67 Raamstraat 33 +31206239158 http://www.thermos.nl (Daily from noon-8am)

SERVICES

Winq Media BV 50 Postbus 3291 +31203053825 http://www.winq.com

Connecting Differences 68 Gerard Doustraat 138C +31206626309 http://connectingdifferences.nl

Zij aan Zij 51 Postbus 14508 +31202215276 http://www.zijaanzij.nl

Michael's Boys Escorts 69 Vondelkerkstraat 15-hs +31206181824 www.michaelsboysescorts.com

RESTAURANTS 't Sluisje 52 Torensteeg 1 +31206240813 http://www.sluisje.nl (Sun. from 6pm-1am, Thu. from 7pm1am, Fri. - Sat. from 6pm-3am)

Eetcafé 100% Zuidoost 53 Bijlmerplen 367a +31206912593 http://www.eetcafezuidoost.nl/ Hemelse Modder 54 Oude Waal 11 +31206243203 http://www.hemelsemodder.nl

Roze Uitvaart 70 Utrechtsedwarsstraat 85-C +31207712997 http://www.rozeuitvaart.nl 24 uur per dag

SPORTS ARC Amsterdam Lowlanders 71 Sportlaan 23 +31613452939 http://www.amsterdamlowlanders.com

(Daily from 6pm-10pm)

DGLA 72 Stadionkade 150 +31206795987 http://www.dgla.nl

Krua Thai Classic 55 Staalstraat 22 +31206229533 http://www.kruathai.nl

European Gay & Lesbian Sport Federation 73 Meeuwenlaan 41 http://www.eglsf.info

(Daily from 5pm-10:30pm)

Ristorante Italiano Fiorentino 57 Overtoom 125 +31206183272 www.ristoranteorentino.nl

Stichting Pera 41 Weteringschans 6-8 +31206268790 http://www.clubpera.nl/

(Daily from 10am-11pm)

Gay International Press (Gay News) 47 Postbus 76609 +31206791556 http://www.gay-news.com

Stichting Dignity Nederland 37 Maranathakerk, Hunsestraat 85 +31206183164 http://www.dignitynederland.nl

Freeland Hotel 22 Marnixstraat 386 +31206227511 http://www.hotelfreeland.com

ITC Hotel 24 Prinsengracht 1051 +31206230230 http://www.itc-hotel.com

Gay Group 46 Keizersgracht 205 +31204215741 http://www.gaymedia.nl

(Mon. - Fri. from noon-5pm, Sat. from 1pm-5pm)

Stichting OndersteBoven 40 Rietlandpark 39 +31206815927 http://www.stichtingondersteboven.nl

(Daily from 7am-11pm)

MEDIA Duizendpoot Gay Advertising 45 Spuistraat 44 +31204282123 www.dp-communications.com

Restaurant Van de buurt 56 Gerard Callenburgstraat 1 www.restaurantvandebuurt.nl

Clemens Hotel 21 Raadhuisstraat 39 +31206246089 http://www.clemenshotel.nl

Hotel Amistad 23 Kerkstraat 42 +31206248074 http://www.amistad.nl

Transgender Netwerk Nederland 44 Rhijnspoorplein 26 +31205739427 www.transgendernetwerk.nl

(Daily from 10am-midnight)

Gay Forcing Bridge 74 Roelof Hartplein 2a +31206629497 http://www.gayforcing.nl Gay Union Through Sports (GUTS) 73 Meeuwenlaan 41 +31206362932

(Fri. - Sun. from 5:30pm-11:30pm, Mon. - Thu. from 6pm-10:30pm)

STUDENTS' ASSO CIATIONS

The Pantry 58 Leidsekruisstraat 21 +31206200922 http://www.thepantry.nl

A.S.V.Gay 75 nieuwe nieuwstraat 20 0619466220 http://www.asvgay.nl

(Daily from 10:30am-10:30pm)

Warie's Thai Food 59 Rozengracht 235 +31206223638 http://www.wariesthaifood.nl (Daily from 3pm-10pm)

RETAIL Black Body 60 Kerkstraat 173 +31206262553 http://www.blackbody.nl (Mon. - Thu. from 11am-7pm, closed on Sunday)

Blue & White 61 Ceintuurbaan 248 +31206101741 http://www.blue-white.nl (Mon. - Fri. from 10:30am-6:30pm, Sat. from noon-6:30pm, Sun. closed)

Gryphus 76 De Boelelaan 1105 www.vu.nl/homonetwerk Stichting UvA Pride 77 Nieuwe Achtergracht 170 http://www.uvapride.nl


GOING AMSTERDAM Reguliers/Amstel

Warmoes/Zeedijk

13 21

28 17

14 05

12

18

02 29

15

10

07 08 09

20

24 23

01

26

06 16

11

27

03

19

25

16

23 24

21

05

25

24 13 12

04

08

17

06 10

07 27

18 20

02 01

03

07

11

14 18 09

26

19

22

BARS Argos 01 Warmoesstraat 95 +31206226595 (Sun. from 3pm-3am, Mon. - Thu. from 10pm-3am, Fri. - Sat. from 3pm-4am)

Café Bordó 02 Nieuwe Nieuwstraat 20 +31654646007 (Wed. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-1am, Sun. from 4pm-1am)

Café 't Mandje 03 Zeedijk 63 +31206225375 http://www.cafetmandje.nl (Sun. from 2pm-1am, Tue. - Wed. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 2pm-3am)

Café De Barderij 04 Zeedijk 14 +31204205132 http://www.barderij.com (Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-3am)

Cuckoo's Nest 05 Nieuwezijds Kolk 6 +31206271752 http://www.cuckoosnest.nl (Sun. - Thu. from 1pm-1am, Fri. - Sat. from 1pm-2am)

De Engel van Amsterdam 06 Zeedijk 21 +31204276381 www.engelvanamsterdam.nl (Sun. - Thu. from 1pm-1am, Fri. - Sat. from 1pm-3am)

Dirty Dicks 07 Warmoesstraat 86 www.dirtydicksamsterdam.com (Sun. - Thu. from 4pm-3am, Fri. - Sat. from 4pm-4am)

Eagle Amsterdam 08 Warmoesstraat 90 www.theeagleamsterdam.com (Sun. from 10pm-3am, Mon. from 10pm-4am, Tue. - Thu. from 10pm3am, Fri. - Sat. from 10pm-5am)

Getto 09 Warmoesstraat 51 +31204215151 http://www.getto.nl (Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-2am)

Prik 10 Spuistraat 109 +31203200002 http://www.prikamsterdam.nl (Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-3am)

The Queen's Head 11 Zeedijk 20 +31204202475 http://www.queenhead.com (Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-3am)

The Web 12 St. Jacobsstraat 6 +31206236758 www.thewebamsterdam.com (Sun. - Thu. from 1pm-1am, Fri. - Sat. from 1pm-2am)

CINEMA Le Salon 13 Nieuwendijk 22 +31206226565 www.lesalonamsterdam.nl (Daily from 10am-11:30pm)

CLUBS Boysclub 21 14 Spuistraat 21 +31206228828 http://www.boysclub21.nl (Sun. - Thu. from 3pm-1am, Fri. - Sat. from 3pm-2am)

The Warehouse 15 Warmoesstraat 96 (Sun., Thu. from 11pm-4am, Fri. - Sat. from 11pm-5am)

HOTEL/SHORTSTAY Anco Hotel 16 Oudezijds Voorburgwal 55 +31206241126 http://www.ancohotel.nl

TOURIST OFFICE GayTIC 17 Spuistraat 44 +31203301461 http://www.gaytic.nl (Sun. from noon-6pm, Mon. - Sat. from 11am-6pm)

RESTAURANTS Eetcafé de Spaanse Ruiter 18 Nieuwezijds Voorburgwal 90 +31206249857 http://www.genevergenootschap.nl/Erkende_cafes/caf_de_ spaanse_ruiter.php (Sun. - Thu. from 9am-1am, Fri. - Sat. from 9am-3am)

Restaurant Looks 19 Binnen Bantammerstraat 5-7 +31203200949 www.restaurantlooks.com (Mon. - Sat. from 6pm-1am)

RETAIL Adonis 20 Warmoesstraat 92 +31206272959 Alfa Blue 21 Nieuwendijk 26 +31206271664 http://www.alfablue.com (Daily from 9am-10pm)

Amsterdam Gay Zone 14 Spuistraat 21 +31206258797 (Daily from 11am-11pm)

Boekhandel Vrolijk B.V. 22 Paleisstraat 135 http://www.vrolijk.nu (Open daily from 1pm-5pm)

Condomerie 23 Warmoesstraat 141 +31206274174 http://condomerie.com

(Mon. - Sat. from 11am-6pm)

Drake's of L.A. 24 Damrak 61 +31206279544 http://www.drakesdirect.com (Daily from 9am-midnight)

ES Collection 25 Zeedijk 61 +31203301770 http://www.escollectionamsterdam.com (Sun. from 2pm-6pm, Mon. - Fri. from noon-8pm, Sat. from noon-6pm)

Gays&Gadgets 17 Spuistraat 44 +31203301461 www.gaysandgadgets.com (Sun. from noon-7pm, Mon. - Sat. from 11am-7pm)

Mister B Leather & Rubber bv 26 Warmoesstraat 89 +31207883060 http://www.mrb.nl (Sun. from 1pm-6pm, Mon. - Wed. from 10:30am-7pm, Thu. from 10:30am-9pm, Fri. from 10:30am-7pm, Sat. from 11am-6pm)

RoB Amsterdam flagship store 27 Warmoesstraat 71 +31206243807 http://www.rob.eu (Sun. from 1pm-6pm, Mon. - Sat. from 11am-7pm)

Underground Fetish 17 Spuistraat 44 www.underground-fetish.nl

BARS

(Sun. - Thu. from 5pm-3am, Fri. - Sat. from 4pm-4am)

Amstel Fifty Four 01 Amstel 54 +31206234254 http://www.amstelftyfour.nl

The House of Rising 13 Reguliersdwarsstraat 41 +31203202244 www.thehouseofrising.com

(Sun. - Thu. from 4pm-1am, Sat. Sun. from 4pm-3am)

Café Chez René 02 Amstel 50 +31204203388 http://www.chez-rene.nl (Sun. - Thu. from 6pm-3am, Fri. - Sat. from 6pm-4am)

Café het Dwarsliggertje 03 Reguliersdwarsstraat 105 +31631552614 www.hetdwarsliggertje.nl (Mon. - Wed. from 5pm-1am, Thu. from 2pm-1am, Fri. - Sat. from 2pm3am, Sun. from 2pm-1am)

Café Rouge 04 Amstel 60 +31203542695 www.caferougeamsterdam.nl (Sun., Wed., Thu. from 5pm-1am, Fri. - Sat. from 5pm-3am)

Café Soho 05 Reguliersdwarsstraat 36 +31204223312 http://www.cafe-soho.nl (Sun., Wed. - Thu. from 7pm-3am, Fri. - Sat. from 7pm-4am)

Entre Nous 06 Halvemaansteeg 14 +31206231700 http://cafe-entrenous.nl/ (Sun. - Thu. from 9pm-3am, Fri. - Sat. from 9pm-4am)

SAUNA

Exit Après Chique Café 07 Reguliersdwarsstraat 42

Nieuwezijds 28 Nieuwezijds Armsteeg 95 (Opens late October 2013)

(Sun. from 8pm-4am, Wed. - Thu. from 11pm-4am, Fri. - Sat. from 11pm-5am)

Sauna Damrak 29 Damrak 54 +31206226012 http://www.saunadamrak.com

Hot Spot Cafe 08 Amstel 102 +31651989196 http://www.hotspot-cafe.nl

(Daily from noon-9pm)

(Sun., Tue. - Thu. from 8pm-3am, Mon. from 9pm-3am, Fri. - Sat. from 8pm-4am)

Lellebel 09 Utrechtsestraat 4 +31204275139 http://www.lellebel.nl (Sun. - Thu. from 8pm-3am, Fri. - Sat. from 8pm-4am)

Montmartre 10 Halvemaansteeg 17 +31206207622 http://www.cafemontmartre.nl (Sun. from 5pm-3am, Mon. from 8pm-11pm, Tue. - Sat. from 5pm-3am)

Reality Bar 11 Reguliersdwarsstraat 129 +31206393012 (Sun. - Thu. from 8pm-3am, Fri. - Sat. from 8pm-4am)

Taboo 12 Reguliersdwarsstraat 45 +31207753963 http://www.taboobar.nl

(Tue. from Thu. from 4pm-1am, Fri. Sat. from 4pm-3am)

Vivelavie 14 Amstelstraat 7 +31206240114 http://www.vivelavie.net (Sun. - Thu. from 4pm-3am, Fri. - Sat. from 6pm-4am)

La Margarita 22 Reguliersdwarsstraat 47-49 +31206230707 http://www.lamargarita.nl (Daily from 5pm-11pm)

Restaurant Saturnino 23 Reguliersdwarsstraat 3-5 +31206390102 http://www.saturnino.nl (Daily from noon-11:30pm)

RETAIL

WELLNESS

Artem Bodywear 24 Reguliersdwarsstraat 39 +31203205270 www.artembodywear.com

El Encanto Hairsalon 15 Reguliersdwarsstraat 33 +31203319142 www.elencantohairsalon.nl

B1 25 Reguliersbreestraat 4 +31206239546 http://www.b1sex.nl

(Sun. from 1pm-6pm, Mon. - Tue. from noon-6pm, Wed. - Sat. from noon-8pm)

Hot Heads 16 Reguliersdwarsstraat 4 +31206268075 (Mon. - Wed. from 11am-6pm, Thu. from 11am-9pm, Fri. - Sat. from 11am-6pm)

CLUBS Club NYX 07 Reguliersdwarsstraat 42 Thu. from 11pm-4am Fri. - Sat. from 11pm-5am

Club Roque 17 Amstel 178 +31204210900 http://www.clubroque.nl (Wed. - Thu.&Sun from 11pm-4am, Fri. - Sat. from 11pm-5am)

COFFEESHOPS Betty TOO! 18 Reguliersdwarsstraat 29 +31629063267 http://www.bettytoo.com (Mon. - Thu. from 3pm-midnight, Fri. - Sun. from 10am-midnight)

The Otherside 19 Reguliersdwarsstraat 6 +31206255541 http://www.theotherside.nl (Daily from 11am-1am)

LUNCHROOMS Downtown 20 Reguliersdwarsstraat 31 +31206229958 www.lunchroomdowntown.nl (Daily from 11am-9pm)

RESTAURANTS Garlic Queen 21 Reguliersdwarsstraat 27 +31204226426 http://www.garlicqueen.nl (Wed. - Sun. from 5pm-11pm)

(Sun. from noon-11pm, Mon. - Sat. from 9:30am-11pm)

Man talk 24 Reguliersdwarsstraat 39 +31206272525 (Mon. from 1pm-6pm, Tue. - Wed. from 10am-6pm, Thu. from 10am9pm, Fri. from 10am-6pm, Sat. from 10am-5pm)

Rufskin Amsterdam 26 Reguliersdwarsstraat 54 +31206200129 www.rufskin-amsterdam.nl (Daily from noon-7pm, closed on Tuesday)

The Shirtshop 27 Reguliersdwarsstraat 64 +31204232088 www.shirtshopamsterdam.nl (Daily from 1pm-7pm)


GOING ANTWERP / WELCOME

24 11

08

14 05

26

13 07

28

36 04

38 10

23

31

32

15

30

01 21 35

03 20

20

34

09

19

22

37

BARS

http://www.popi.be

Bonaparte 01 Grote Markt 21 +3232319626 http://www.bonaparte.be

Que Pasa 10 Lange Koepoortstraat 1 http://www.cafe-que-pasa.be

Helpcenter-ITG 17 Sint-Andriesstraat 7 +3232160288 http://www.helpcenteritg.be

Redstarkafee 11 Van Schoonbekeplein 9 +3237778099 http://www.redstarkafee.be/

Sensoa 18 F. Rooseveltplaats 12 +3232386868 http://www.sensoa.be

(Sun. from 2pm-midnight, Tue. - Sat. from 8pm-midnight)

Cabin Bar 02 Orteliuskaai 1 +3232269625 (Sat. - Sun. from 4pm-midnight, Mon. - Fri. from 7pm-midnight, closed on Tue.)

Café DeLux 03 Melkmarkt 18 +3232321766 http://www.cafedelux.be (Daily from 11am-2am)

Café Strange 04 Dambruggestraat 161 +32474424901 http://www.cafe-strange.be Club Random 05 Geulincxstraat 28 +32495755011 http://www.club-random.be Den Draak 06 Draakplaats 1 +3232905304 http://www.dendraak.be (Open daily from noon)

Hessenhuis 07 Falconrui 59 +3232311356 http://www.hessenhuis.com (Mon. - Wed. from 11am-2am, Thu. from 11am-3am, Fri. from 11am-4am, Sat. from 4pm-4am, Sun. from 4pm-2am)

Oink Oink Bar 08 Van Schoonbekeplein 3 +3234855440 http://www.oinkclub.com/ (Sun. - Thu. from 9pm-3am)

Popi Café 09 Plantinkaai 11-12 +3232316131

(Sat. - Sun. from 11am-midnight, Mon. - Fri. from 2pm-midnight)

+3232939590 http://www.boysproject.be

(Wed. - Sun. from 2pm-midnight)

WELLNESS CorpoSano 12 Mechelsesteenweg 104 +3236632039 http://www.corposano.be (Closed on Sunday)

CLUBS Red&Blue 13 Lange Schipperskapelstraat 11-13 +3232130555 http://www.redandblue.be (Thu. - Sun. from 11pm-7am)

The Boots 14 Van Aerdtstraat 22 +32476497931 http://www.the-boots.com (Fri. from 10:30-4am, Sat. from 10:305am, Sun. from 5pm-3am)

The Kinky's 15 Lange Beeldekensstraat 10 +3232950640 http://www.kinkys.be (Mon. from 7pm-3am, Tue. - Thu. from 2pm-2am, Fri. from 7pm-3am)

HEALTH AA-holebigroep 'De Eerste' 06 Draakplaats 1 +3232268715 Boysproject 16 Appelmansstraat 12

ORGANIZATIONS 't Kwadraat | Holebi-ouders 06 Draakplaats 1 http://www.tkwadraat.be

27

12

Shouf Shouf 06 Draakplaats 1 +32499705007 http://www.shouf-shouf.be

Padi Asianfood Gallery 28 Koolkaai 9A +3232251446 (Mon. - Sat. from 6pm-11pm)

Man Playz 35 Sint-Jacobsmarkt 75 +3237707393 http://www.manplayz.be

Vlaamse Genderkring 06 Draakplaats 1 www.vlaamsegenderkring.be

Publique 29 Graaf van Egmontstraat 2 +3232372595 www.publique-restaurant.be

Plan B 36 Klapdorp 54-56 +3232337393

TRAVEL AGENCY Gay Planet Holidays 20 Orgelstraat 6 +3232310827 www.gayplanetholidays.com (Mon. - Fri. from 9:30am-6pm)

RESTAURANTS

Atthis 19 Geuzenstraat 27 http://www.atthis.be

't Braboke 21 Grote Markt 18 +3232263616

Dubbelzinnig praatgroep biseksualiteit 06 Draakplaats 1 http://www.dubbel-zinnig.be

Bourla 22 Graanmarkt 7 +3232018339 http://www.bourla.be

Enig Verschil 06 Draakplaats 1 http://www.enigverschil.be Het Roze Huis - Çavaria Antwerpen 06 Draakplaats 1 +3232880084 http://www.hetrozehuis.be Holebi40plus 06 Draakplaats 1 +32492715708 Mangho (Man, Getrouwd en Homo) 06 Draakplaats 1 +32496166366 http://www.mangho.be Pimpernel40plus 06 Draakplaats 1 +3232189756 www.pimpernel40plus.be

06

(Mon. - Thu. from 11am-midnight, Fri. - Sat. from 11am-1am)

Café Confituur 23 Minderbroedersrui 38 +3232943950

(Daily from 9am-11pm)

Reload 30 Korte Winkelstraat 11 +32475964284 www.reloadantwerpen.be LUNCH tuesday till friday 12:00 - 14:00 Kitchen closed at 21:30

Sjalot en Schanul 31 Oude Beurs 12 +3232338875 http://sjalotenschanul.be

(Thu. - Sat. from 11am-8pm,Sun. from 2pm-5pm)

Boekhandel 't Verschil 32 Minderbroedersrui 33 +3232260804 http://www.verschil.be

De Onderkant 32 Minderbroedersrui 33 +3232260804 http://www.onderkant.be

Othello 27 Oude Vaartplaats 28 +3232266015

(Mon. - Fri. from 10am-6pm, Sat. from noon-6pm)

RETAIL

De Nieuwe Kastaar 24 Londenstraat 26 +3232262013 www.denieuwekastaar.be

Monkey King 26 Lange Dijkstraat 12 +3232263811 http://www.monkeyking.be

Roxy - Piercings and jewellery 37 Kammenstraat 68 +3232328289 http://www.roxy-shop.be

Toys 4 Boys 38 Nosestraat 6 +3232320827 www.toys4boysleather.com

(Sun. from 1pm-6pm, Wed. - Sat. from 11am-6pm)

Mask-ara 25 Jozef Reusenslei 17 http://www.mask-ara.be

(Sun. from 1pm-5pm, Thu. from 11am-8pm, Fri. from 11am-9pm, Sat. from 11am-8pm)

(Thu. - Mon. from 5pm-10pm, closed on Tuesday and Wednesday)

(Wed. - Sun. from 11am-midnight)

(Sun. from 11:30am-midnight, Tue. Fri. from 10:30am-midnight, Sat. from 5pm-midnight)

(Mon. - Fri. from 2pm-10am)

(Sun. from 2pm-6pm, Wed. - Sat. from 11am-6pm)

Erotische verbeelding 33 Kloosterstraat 165 +3232268950 www.erotischeverbeelding.be (Mon. - Sat. from 11am-6pm)

Gay Ron 34 Van Wesenbekestraat 54 +3232340443 http://www.gayron.be (Sat. - Sun. from 2pm-10pm, Mon. Fri. from noon-10pm)

SPORTS Active Company 06 Draakplaats 1 +32477510305 http://www.activecompany.be


HAARLEM

14

ROTTERDAM

GOING ROTTERDAM / HAARLEM

11 20

02

01 03

09

16

07 05

06

12

02 06

10

03

01

17 13

BARS Bar de Regenboog 01 Van Oldenbarneveldstraat 148a +31634569724 www.regenboog-rotterdam.nl (Closed on Mondays and Tuesdays)

Café KeerWeer 02 Keerweer 14 +31104131217 http://www.keerweer.nl (Mon. - Thu. from 4pm-6am, Fri. Sun. from 3pm-6am)

Café Strano 03 Van Oldenbarneveldstraat 154 +31104125811 http://www.cafestrano.nl (Sun. from 4pm-4am, Mon. - Wed. from 4pm-2am, Thu. from 4pm-3am, Fri. - Sat. from 4pm-6am)

Café Bonaparte 04 Nieuwe Binnenweg 117-A +31104367433 Cafe De Flierefluiter 05 Schiedamsedijk 9A http://www.gaycafe-deiereuiter.nl (Sun. from 3pm-1am, Mon., Wed., Thu. from 4:30pm-1am, Fri. - Sat. from 4:30pm-2am)

http://www.themoodsbar (Sun. from 3pm-8pm, Tue.-Thu. from noon-1am, Sat. from 8pm-2am)

WELLNESS Gay Massage Rotterdam 09 Heemraadsplein 10a +31639629429 www.gaymassage-brian.eu

CLUBS Gay Palace 10 Schiedamsesingel 139 +31104141486 http://www.gay-palace.nl (Fri. from 11pm-5am, Sat. from 11pm-6am)

LUNCHROOMS Nostra 11 Van Oldenbarneveldstraat 127a +31102132222 http://www.nostra.nl/rotterdam (Tue. - Wed. from 10am-6pm, Thu. Mon. from 10am-9pm)

ORGANIZATIONS

Cosmo Bar 06 Schiedamsesingel 133 +31104123668

Apollo 12 Zwarte Paardenstraat 91a +31102133525 http://www.apollo-rotterdam.nl

Loge 90 07 Schiedamsedijk 4a +31104149745 http://www.loge90.nl

COC Rotterdam 13 Schiedamsesingel 175 +31104141555 http://www.cocrotterdam.nl

(Sun. - Thu. from noon-1am, Fri. - Sat. from noon-2am)

Themoodsbar 08 's Gravendijkwal 92 +31102251725

(Mon. - Fri. from 1:30pm-5pm)

RotterdamV 14 Weena 877 +31104149406 http://www.rotterdamv.nl

Vereniging Dikke Maatjes Big & Bear Netherlands 15 Struitenweg 38C http://www.dikkemaatjes.nl

RETAIL GayToys 16 Keerweer 10 +31104113522 http://www.gaytoys.nl (Mon. - Fri. from noon-8pm, Sat. Sun. from noon-5pm)

Subliem 17 Nieuwe Binnenweg 466b +31104763680 http://www.subliem.nl (Tue. - Sat. from 10:30am-5:30pm)

SAUNA Sauna Finland 18 Grondherendijk 7 +31102235895 http://www.gaysaunanland.nl (Sun. - Thu. from noon-11:30, Fri. Sat. from noon-2am)

Sauna Spartacus 19 's Gravendijkwal 130-2 +31104366285 http://www.saunaspartacus.nl (Daily from 1pm-6am)

SERVICES Skyline/International 20 Nieuwstraat 208 +31104119089

BARS

CINEMA

RESTAURANTS

Gay Café Wilsons 01 Gedempte Raamgracht 78 +31235325854 http://www.wilsons.nl

Roxy 03 Kleine Houtstraat 77zw +31235325139 www.roxyseksbioscoop.nl

Restaurant Subliem 05 Kleine Houtstraat 44 +31235510590 www.restaurantsubliem.nl

(Sun. from 5pm-11pm, Mon., Wed. from 8pm-1am, Thu. from 5pm-1am, Fri. - Sat. from 8pm-4am)

(Daily from noon-midnight)

(Tue. - Sun. from 4:30pm-midnight)

La Justesse 02 Gedempte Oudegracht 127 +31235324052 http://www.justesse.nl (Sun., Tue. - Thu. from 8pm-1:30am, Fri. - Sat. from 7:30pm-3:30am)

ORGANIZATIONS

RETAIL

COC Kennemerland 04 Lange Herenvest 122 +31638026387 www.coc-kennemerland.nl

Pin Up 06 Kleine Houtstraat 125 +31235315797 http://www.happy-shops.com/ nl/pinup (Daily from 11am-11pm)


GOING NIJMEGEN / GRONINGEN 05

GRONINGEN

NIJMEGEN

02 04

05

01

03 01

03

BARS Café Meermin 01 Bloemerstraat 2 +31243236100 Café Mets 02 Grotestraat 7 +31243239549 http://www.cafe-mets.nl/ (Tue. - Thu. from 4pm-midnight, Fri. Sun. from 4pm-midnight)

Chaps 03 Tweede Walstraat 96 +31243604272 06-81997691 http://www.chaps-nijmegen.nl

06

08

07 06 07

02

(Thu. - Mon. from 9pm-midnight)

RETAIL

BARS

GALLERIES

ORGANIZATIONS

Boekhandel De Feeks 06 Van Welderenstraat 34 +31243239381 http://www.feeks.nl

Bar de Rits 01 Pottebakkersrijge 2 +31613616512 http://www.barderits.nl

Galerie MooiMan 04 Noorderstationsstraat 40 +31505710394 http://www.mooi-man.nl

COC Nijmegen 04 St. Antoniusplaats 1 +31243600345

RESTAURANTS Eetcafé de Plak 05 Bloemerstraat 90 +31243222757 http://www.cafedeplak.nl (Daily from noon-11pm)

(Tue. - Fri. from 10am-5:30pm, Sat. from 10am-5pm)

SAUNA Sauna Azzurra 07 Van Heemstraweg 59 +31246841808 www.gaysaunaazzurra.nl (Sun. - Thu. from noon-midnight, Fri. - Sat. from noon-2am)

Café Ons Moeke 02 Paterswoldseweg 42 +31503146625 http://www.onsmoeke.com (Sun. from 4pm-9pm, Tue., Wed., Thu. from noon-9pm, Fri. - Sat. from noon-11pm)

De Kast 03 Oosterstraat 7A +31503127041 http://www.uitindekast.nl

(Fri. - Sun. from 2pm-6pm)

TOURIST OFFICE COC Groningen & Drenthe 05 Hardewikerstraat 9 +31503132620 http://www.cocgroningen.nl (Mon., Wed., Fri. from 3pm-6pm)

RETAIL Deltashop Groningen 06

Folkingestraat 53 +31503126449 (Mon. - Sat. from 10am-11pm)

Erotheek 3000 07 Gedempte Zuiderdiep 130 +31503144221 http://www.videotheek3000.nl (Sun. from noon-8pm, Mon. - Fri. from 10am-10:30pm, Sat. from 11ammidnight)

SAUNA Sauna 't Pakhuisje 08 Schuitemakersstraat 17 +31503129288 http://www.pakhuisje.nl (Sun., Tue. - Fri. from 2pm-11pm, Sat. from 2pm-2am)


05

DEN HAAG

EINDHOVEN

GOING EINDHOVEN / TILBURG / DEN HAAG

05 02

18 08

05

03 04 03

06

10

01

02 07

08 09

ORGANIZATIONS

SAUNA

BARS

Genestho 01 Stratumsedijk 21 +31402122637 http://www.genestho.eu

COC Eindhoven en regio 05 Prins Hendrikstraat 54 +31402455700 http://www.coceindhoven.nl

Sauna Jaguar 08 Ledeganckstraat 1 +31402511238 http://www.saunajaguar.com

Bastacafé 01 Scheveningseveer 7 +31703659090 http://www.cochaaglanden.nl

Kafee de Buurvrouw 02 Stratumseind 73 +31402453369 www.kafeedebuurvrouw.nl (Thu. from 9pm-2am, Fri. - Sat. from 9pm-4am)

PallaZ 03 Stratumsedijk 14 +31655368960 http://www.pallaz.com (Sun., Mon., Wed., Thu. from 10pm2am, Fri. - Sat. from 10pm-4am)

The Queen's Pub 04 Sint Lambertusstraat 42 +31402442506 http://www.freewebs.com/ queenspub/

RESTAURANTS The Boss 06 Leenderweg 109 +31402930030 http://www.thaianek.nl (Sun. from 5pm-9pm, Mon. from 6pm-9pm, Wed. - Thu. from 6pm9pm, Fri. - Sat. from 6pm-22pm)

RETAIL WoW Partywear 07 Leenderweg 63 +31402135353 http://www.partykleding.com

(Sun. from 1pm-8pm, Mon. - Sat. from noon-midnight)

(Wed. from noon-11pm, Thu.-Fri. from noon-9pm)

Sauna Tibet 09 Antoon Coolenlaan 10 +31402920199 http://www.sauna-tibet.nl

Café 't Achterom 02 Achterom 22a +31703605935 http://www.cafeachterom.nl (Sun., Wed., Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-1:30am)

(Daily from noon-2am)

SPORTS Kouros Gay Sport Club 10 Postbus 264 +31402518830 www.kouroseindhoven.nl

(Tue. - Fri. from noon-9pm, Sat. from noon-5pm)

(Sun. from 4pm-2am, Mon. - Sat. from 8pm-2am)

Café Vroeger was je anders 03 Halstraat 12 +31702163534 http://www.cafe-vroegerwasjeanders.nl/

TILBURG

(Mon. - Fri. from noon-midnight, Sat. from noon-6pm)

Café de Lollipop 01 Paleisring 25 +31135355238 http://www.delollipop.nl

COC Tilburg 04 Capucijnenstraat 156 +31629262036 http://www.coctilburg.nl

Sauna Victory 07 Bosscheweg 284 +31134684343 http://www.saunavictory.nl

(Sun. from 3pm-2am, Mon., Thu., Fri. from 8pm-4am, Sat. from 3pm-4am)

Cafe De Wijn 02 Stadhuisstraat 17 +31135445118 http://www.dewijn.nl Cafe Peanuts 03 Stadhuisstraat 19 +31135905217 http://www.cafe-peanuts.nl (Sun. from 5pm-2am, Thu. - Fri. from 7pm-4am, Sat. from 3pm-4am)

(Thu. from 8pm-10pm)

Embrace Pink 05 Van Hogendorpstraat 55-05 +31135455717 http://www.embracepink.nl (Wednesday from 8pm)

SAUNA Candy Shop 06 Korvelseweg 215-217 +31135439177

(Daily from noon-midnight)

Hotlips 11 Herengracht 50A +31703450510 http://www.hotlips-denhaag.nl/

(Mon. from noon-6pm, Tue. - Wed. from 10am-6pm, Thu. from 10am8pm, Fri. from 10am-6pm, Sat. from 10am-5pm)

SAUNA

(Mon. - Fri. from 5pm-11pm, Sat. Sun. from 2pm-11pm)

De Vink 06 Schoolstraat 28 +31703650357 http://www.cafedevink.com (Daily from 6pm-1:30am)

Stairs 08 Nieuwe Schoolstraat 11 +31703648191

ORGANIZATIONS

CINEMA

HEALTH

(Sun. from 9pm-4am, Thu. from midnight-4am, Fri. - Sat. from midnight-5am)

BARS

(Sun. - Wed. from 3pm-1:30am, Thu. Sat. from 3pm-2:30am)

(Daily from 10am)

The Natural Health Company 16 Korte Poten 59 +31703628970 http://www.tnhc.nl

Danny's Bar 04 Sibergstraat 56 +31707442091 http://www.dannysbar.nl

Hans en Brietje 07 Herenstraat 13A +31707801648 http://www.hansenbrietje.nl

01

Triomf Bar 10 Kettingstraat 6 +31704066441 http://www.triomf-bar.nl

(Sun. from noon-10pm, Mon. - Fri. from 10am-10pm, Sat. from 10am8pm)

(Sun. - Wed. from 4pm-1am, Thu. Sat. from 6pm-2am)

07

(Sun. from 4pm-8pm, Mon. - Thu. from 8pm-1am, Fri. - Sat. from 10pm-1am)

RETAIL Sexshop Hans 15 Herengracht 24a +31703600593 http://www.sexshop-hans.nl

(Sun. - Thu. from 4pm-1am, Fri. - Sat. from 4pm-2am)

De Landman 05 Denneweg 48 +31703467727 http://www.cafedelandman.nl

05

The Real Boss 09 Rijswijkseweg 536 +31634572573 http://www.the-boss.nl

Blue River Sauna 17 Valkenboslaan 181-191 +31703646407 http://www.blueriver.nl

(Daily from 3pm-11pm)

03 02

12

07

BARS

(Sun. from 3pm-2am, Tue. - Thu. from 7pm-2am, Fri. - Sat. from 7pm-4am)

16 15

HVN Haaglanden - Leiden e.o. 12 Herengracht 3a +31617811234 http://www.hivnet.org

ORGANIZATIONS COC Haaglanden 01 Scheveningseveer 7 +31703659090 http://www.cochaaglanden.nl (Wed. - Fri. from 10am-6pm)

Stichting Buddy Netwerk 13 Herengracht 3A +31703649500 http://www.buddynetwerk.nl Stichting Rainbow Den Haag 14 Timorstraat 115 +31703804192 http://www.rainbowdenhaag.nl

Sauna Fides 18 Veenkade 20 +31703463903 http://www.saunades.nl (Daily from 1pm-11pm)


UTRECHT

ARNHEM

GOING UTRECHT / ARNHEM

02

02

01

01

05 05 03

BARS Bodytalk 01 Oudegracht 64 +31302315747 http://www.bodytalk.org (Mon. - Wed. from 4pm-1am, Thu. from 4pm-3am, Fri. from 4pm-4am, Sat. - Sun. 3pm-4am)

Café Kalff 02 Oudegracht 47 +31302310919 http://www.cafekalff.nl

(Fri. from 11pm-4am, Sat. from 11pm-5am)

ORGANIZATIONS COC Midden-Nederland 04 Postbus 117 +31302318841 www.cocmiddennederland.nl

RETAIL

(Sun. from 2pm-1am, Mon. - Wed. from 3pm-1am, Thu. - Fri. from 3pm2am, Sat. from 2pm-2am)

Boekwinkel Savannah Bay 05 Telingstraat 13 +31302314410 http://www.savannahbay.nl

CLUBS

(Mon. from 1pm-6pm, Tue. - Fri. from 10am-6pm, Sat. from 10am-5pm)

club LUX 03 Oudegracht aan de werf 97 +31302232656 http://www.clublux.nl

06

Laced-Up Boutique 06 Korte Jansstraat 8 +31302333266 http://www.laced-up.nl

03

04

(Tue., Wed., Fri., Sat. from 11am-6pm, Thu. from 11am-9pm)

Miranda 07 Amsterdamsestraatweg 425 +31302445030 http://www.miranda.nl Mo-Sa. 10am - 10pm

Sexshop Davy's 08 Amsterdamsestraatweg 197 Mo-Sat. 12pm - 10am.

BARS

+31264423161 www.cocmiddengelderland.nl

Café Colours 01 Jansplein 47 +31268407115 http://www.cafecolours.nl/

RESTAURANTS

(Sun. - Mon. from 4pm-2am, Wed. Thu. from 8pm-1am, Fri. - Sat. from 8pm-3am)

Café Xtra 02 St. Catharinaplaats 10 http://www.cafextra.nl/ (Thu. from 8pm-1am, Fri. from 8pm2am, Sat. from 2pm-2am)

ORGANIZATIONS COC Midden Gelderland (Diverzo) 02 St. Catharinaplaats 10

Café Brasserie Dudok 03 Koningstraat 40 +31263511872 http://www.dudok.nl (Fri., Sat., Mon. from 8am-1am, Sun. from 10am-midnight, Tue.-Thu. from 8am-midnight)

Rose's Lounge 04 Rijnkade 49 +31263519491 http://www.roseslounge.nl (Sun. from noon-midnight, Mon. Wed. from 5pm-midnight, Thu. from 5pm-1am, Fri. - Sat. from 5pm-2am)

RETAIL The Natural Health Company 05 Weverstraat 8 +31264430052 http://www.thnc.nl Mon. 1pm - 6pm, Tue - Wed. 10am - 6pm, Thu. 10am - 9pm, Fri. 10am 6pm, Fri. 10am - 5 pm

SAUNA Sauna Steamworks 06 Roermondsplein 32 +31264423343 http://www.steamworks.nl/ (Sun. - Thu. from noon-1am, Fri. - Sat. from noon-2am)


ONCE YOU GO BLACK… Black Gay Holland organiseert evenementen speciaal voor donkere homo’s en lesbiennes en hun vrienden. Op 7 december vindt van 17.00 tot 01.00 uur wederom het jaarlijkse Gifted & Proud Event plaats. Naast optredens van onder andere liveband K’ribe, Kaseko-formatie Wi Na Wang (Surinaamse dansmuziek) en als hoogtepunt homoseksuele Britse rapper Jai Rouge, is er om 20.00 uur ruimte voor een serieuze noot. Tijdens de kennisworkshop ‘Afrikaanse Diaspora - Haagse burgers in en uit de kast’ worden er ideeën uitgewisseld over hoe migranten in Nederland geholpen kunnen worden om makkelijker uit te komen voor hun seksuele gerichtheid. Er zijn de hele avond Afrikaanse maaltijden beschikbaar tegen redelijke prijzen. Tijdens de interactieve workshop OostAfrikaanse dans van de Malewa Dance Factory kun je deze calorietjes er vervolgens weer aftrainen. Black Gay Holland - Gifted & Proud, 7 december, Theater de Vaillant, Den Haag, www.devaillant.nl.

WELKOM IN DE KAST! Groningen krijgt er een nieuwe gayclub bij! Vanaf 7 december opent De KAST zijn deuren. Er zijn de afgelopen tijd in Groningen een aantal uitgaansgelegenheden verdwenen. Bekende gayclub de Golden Arm sluit binnenkort ook de deuren. Tijd voor wat nieuws dus: De KAST. De KAST is een totaalconcept, waardoor het niet afhankelijk is van enkel het uitgaanspubliek. Op de begane grond komt een café waar bezoekers kunnen borrelen. Op de eerste etage zal een lunchroom/restaurant komen waar voor een vaste prijs een driegangenmenu wordt aangeboden. Helemaal boven komt het clubgedeelte, waar tot diep in de nacht kan worden gedanst. In De KAST is iedereen welkom. Van jong tot oud, van student tot bankdirecteur. De organisatie wil in de toekomst ook speciale avonden gaan houden, zoals een feest alleen voor vrouwen of alleen voor mannen. En voor degenen die de Golden Arm wel heel erg missen, wordt het feestconcept ‘Roem’ overgenomen zodat je in De Kast gewoon nog in oude stijl kunt feesten.

76

De officiële opening van De KAST vindt plaats op 7 december. Het belooft in ieder geval een spectaculaire eerste avond te worden met de gebroeders Grimm die als gastheer gaan fungeren, een limousine en wellicht komt zelfs Diva Mayday langs!

De KAST is gevestigd in het pand waar vroeger het Binnenhof zat, een gelegenheid die zich ook focuste op een gay-minded publiek. Nu De KAST zijn intrek zal nemen, wordt het pand weer in oude glorie hersteld.


A GAY SPRING BREAK Een 100% gay vakantieweek in Santa Susanna aan de Costa de Barcelona. Een volledig geprivatiseerd hotel, vol met homo’s, all-inclusive en maar één regel: slapen doe je maar thuis! Van 3 tot 8 mei is het tijd voor de vierde editie van ‘gay spring break’ Delice Dream.

Alle gasten verblijven, wel zo gezellig, in hotel Caprici, dat gelegen is aan een prachtig strand. Het hotel heeft een zwembad, met uitzicht op de zee, waar uiteraard een groot deel van de feesten zal plaatsvinden.

toeristen. Er is tevens een directe treinverbinding met Barcelona, voor de echte cultuursnuivers, die er een dagje op uit willen om bijvoorbeeld de (niet allemaal even voltooide) architectuur van Gaudí te bewonderen.

Voor wie de moeite wil nemen om wat aan te trekken over zijn zwembroek, badplaats Santa Susanna biedt genoeg vertier voor

Red jezelf uit die najaarsdip en boek nu vast een ticket op www.delicedream.com.

Er is ruimte voor achthonderd jongens (en een paar meisjes) vanuit heel Europa. Bij het Delice Dream-pakket is alles, maar dan ook alles inbegrepen. Verblijf, drank en eten (tot 22.00h) en toegang tot de vijftien (!) feesten, waaronder The Gym (België), My Pleasure (Madrid) en de Pre Party van het Circuit Festival (Barcelona). Onder het grote aanbod aan dj’s bevinden zich onder andere Carlos Gallardo, Ismael Rivas, Mister Mola, Paul Heron en Andrei Stan.

TV-TIP: FEESTDAGEN MET BALLEN! Met de kerstperiode voor de deur is er ieder jaar weer genoeg te zien op tv. Het enige probleem is dat het altijd om dezelfde programma’s gaat. Enkele voorbeelden: de Sissi-trilogie, The Sound of Music en Home Alone. Bij OUTTV blaast een frisse wind door de feestdagenprogrammering, zij komen met een interessant, verfrissend aanbod, op maat samengesteld voor gays.

Meer info over de feestdagenprogrammering vind je op pagina 42 in deze editie van Gay&Night.

OUTTV zet de kerstsfeer al op kerstavond duidelijk in met een bijzondere show van Dame Edna en hilarische kerstspecials van Alan Carr en Shameless die zeker de moeite van het kijken waard zijn. De specials zijn precies wat je van komiek Alan en de Britse hit-serie Shameless gewend bent, maar voor de gelegenheid zijn de afleveringen in een kerst-jasje gestoken. Op eerste kerstdag kun je onder andere kijken naar een nieuwe aflevering van Thom’s Warehouse en Scrooge & Marley (zie foto), de komische gayversie van het bekende kerstverhaal A Christmas Carol! Op tweede kerstdag keert Gimme Gimme Gimme terug met een kerstspecial en is de kerstfilm Red Lodge te zien; hét gay-antwoord op alle hetero-kerstfilms. Hierin beleeft een pas verloofd homostel een Kerst om nooit te vergeten! Gedurende de feestdagen zendt OUTTV ook diverse concerten uit. Het gaat onder andere om shows van Take That, Mika en Westlife. Een paar dagen later, op oudejaarsdag, kan er gekeken worden naar een special rondom Mr. Gay Vlaanderen en de Mister World Verkiezing. Margreet Dolman sluit op passende wijze het jaar af met een unieke eigen oudejaarsshow. Bekijk voor het totaaloverzicht de OUTTV tv-gids op www.out.tv.

77


LA DEMENCE CRUISE: JOIN THE FAMILY De 4de editie van LA DEMENCE CRUISE (19 t/m 26 november) is een ontdekkingscruise naar verborgen juweeltjes van de Middellandse Zee, daar waar grote cruiseschepen niet kunnen aanmeren: Portovenere, Bonifacio, Mahon… Net als vorig jaar wordt voor de cruise gebruik gemaakt van de Zenith, die voor de zomer grondig gerenoveerd wordt. Het schip heeft de ideale grootte voor het gemoedelijke ‘familiegevoel’ (rustig maar, er zijn geen kinderen bij gemoeid) waar La Demence Cruise inmiddels internationaal om geroemd wordt. Deze Europese gay cruise is zonder twijfel je beste optie voor de zomervakantie, met een perfecte mix van cultuur, ontspanning en de beste openluchtparty’s. Wanneer je nu vast boekt, geniet je van de zeer interessante vroegboektarieven (al vanaf 799 euro).

De tarieven bevatten zeven nachten in vol pension, softdrinks, activiteiten aan boord, party’s en alle taxen.

Mis niet de boot! Bekijk de aftervideo van vorig jaar, laat je overtuigen en boek een ticket op: www.lademence-cruise.com.


NR.189 / DECEMBER 2013 COLOFON

UITGEVER: HOOFDREDACTEUR:

Stichting OUT Media Martijn Tulp

ADJUNCT HOOFDREDACTEUR: VORMGEVER: MEDEWERKERS:

Martijn Kamphorst Jeroen de Rooij Robbert Blokland, Korleki Okletey, Monique Samuel, Ype Driessen e.a.

MET DANK AAN:

Jan-Willem de Bruin/COC, Geert Buytaert, Marten Mantel, Elliott Matos e.a.

COVERFOTO:

REDACTIE: ADRES:

Independent Films

redactie@outmedia.nl Postbus 10482, 1001 EL, Amsterdam tel: 020-788 13 55, fax: 020-7881361 info@outmedia.nl @gaynightmag facebook.com/gaynightmagazine

Gay&Night is a registered trademark. Entire contents copyright 2006-2013. All rights reserved. No part of this paper, including editorial content, photos, artwork or maps may be reproduced without written permission. All rights to letters, art, articles and photographs sent to Gay&Night will be treated as unconditionally assigned for publication, and are subject to editing. The opinions expressed by the columnists, letter writers and commentators are their own and do not necessarily reflect the opinion of the publisher, editors or staff of Gay&Night. While we support the many fine advertisers who make this publication possible, Gay&Night cannot accept any responsibility for advertising claims.


Gay&Night December 2013  

In dit extra dikke nummer een interview met Josh 'Hunger Games' Hutcherson, Katy Perry, schrijver Marten Mantel, musicalster Jon van Eerd en...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you