Page 1

€ 3,75 • ABONNEES € 2,42

Backdoor pakt uit in de Melkweg met Dj Phil Romano

ISSN: 2214 - 7640

0011771188

Holland’s gay magazine

Backdoor moves to Melkweg

Chemseks wint terein in gay scène

# 317 januari 2018 25e jaargang

gn317-001.indd 1

Columns

Brief uit Brussel | Uit het Studentenleven Out & About

mei 2015   Gay News 285   1

14-12-2017 14:10:11


2   Gay News 312  augustus 2017

317-002-003.indd 2

13-12-2017 14:32:12


©

HET GROTE JAAROVERZICHT 2017 Nieuws komt snel en gaat ook weer net zo snel. Alleen het “grote” nieuws blijft hangen. Maar het kleinere nieuws met vaak net zo zoveel leed en verdriet voor betrokkenen vergeten we net zo snel ...

ELKE DAG EEN NIEUWE MAn!

26

Voor de derde maal presenteert de Groningse Galerie MooiMan de enige scheurkalender ter wereld met de man als thema: Your Daily Male 2018... Your Daily Male 2018, A New Man Every Day

36

For the third time now, Gallery MooiMan published the only tear-off calendar in the world with the male as its theme...

50

Grensoverschrijdend gedrag? Get a life!

16. Bear-Necessity luidt het nieuwe jaar in en viert tiende verjaardag

24. Backdoor haalt Phil Romano naar Melkweg

Bear-Necessity Marks the New Year and Celebrates its Tenth Anniversary

Backdoor Brings Superstar DJ Phil Romano to the Melkweg

42. Welkom bij de Getto Glam Variety Show!

60. Out & About: High Kicks & High Heels

Welcome to the Getto Glam Variety Show!

40. Queens in de Queen’s Head!

64. Een tentoonstelling over openbare toiletten en heimelijke genoegens ‘Fenster zum Klo’ Public Toilets & Private Affairs

VERDER IN DIT NUMMER

8 12 18

92-jarige Britse ambtenaar uit de kast ‘Homolijsten’ in Amsterdams Stadsarchief Chemseks wint terrein in gayscene

20 34 54

Roddel & Achterklap Column: Uit het studentenleven Agenda

www.gaynews.nl www.gaynews.be augustus 2017   Gay News 312   3

317-002-003.indd 3

13-12-2017 18:29:52


commentaar

HET KAN ALLEEN MAAR beter worden...

door Ron Meijer

D

e laatste dagen van het jaar traditie getrouw blikken we terug op het afgelopen jaar en het is wat mij aangaat nou niet een jaar om de vlag uit te steken. Goed, meer mensen hebben werk en we hebben dus meer te besteden maar tegelijk komt het CBS met cijfers dat de armoede toeneemt en de verschillen tussen arm en rijk groter worden. Verder zitten we na maanden lang gekuip en gekonkel met een kabinet dat niemand wilde, je zal maar D66 stemmen en er komt iets van de ChristenUnie uit. Maar ja Nederland laat het gelaten over zich heen komen,

net als de mededeling dat de gegevens van 170.000 Nederlanders op straat liggen (Uber) en duizenden Nederlanders het slachtoffer zijn van een betaalgegevens virus. We krijgen een mailtje dat we daar en daar moeten klikken en dat doen we dus braaf want het staat toch in het mailtje? Ondanks alle waarschuwingen die blijkbaar dus niets helpen trappen daar dus duizenden in. Te triest om waar te zijn. En als triest slot: Het kabinet valt in de prijzen bij de Big Brother Awards, die worden uitgereikt aan de grootste privacyschenders. Reden is de ‘aftapwet’, die de geheime diensten meer bevoegdheden geeft. Volgens organisator Bits of Freedom heeft het kabinet de wet er ondanks kritiek ‘doorheen gedrukt’. In 2015 kreeg toenmalig minister Plasterk van Binnenlandse Zaken de prijs ook al vanwege de aftapwet. Naast het kabinet was ook Sybrand Buma van het CDA genomineerd, omdat hij aankondigde de uitslag van het referendum over de

aftapwet bij voorbaat al te negeren. Het publiek bepaalde de winnaar van de prijs. Ook het buitenland en met name degene die de lakens uitdelen stemmen niet erg vrolijk. Onze beste en grootste bondgenoot namelijk de Verenigde Staten staat onder leiding van de grootste smeerlap die we daar ooit gezien hebben. Ja, ik bedoel trump. Wat voor smerigs U ook bedenkt hij en zijn oer conservatieve christelijke aanhang praten alles wel weer recht. Een gouverneur beschuldigd van kindermisbruik? Geen probleem moet kunnen en zoals een dominee uit Alabama het verwoorde, “ als de here het niet gewild had dan was het niet gebeurd! Koren op de molen van trump en gaf de viespeuk zijn volle steun. In Noord Korea zit ook een debiel met de atoom knoppen te spelen en volgens de alom aanwezige deskundigen zitten we dichterbij een atoomoorlog dan tijdens de koude oorlogs jaren. We zitten opgescheept met twee volstrekt onvoorspelbare figuren de 1 nog gekker dan de ander. Daar moeten we het mee doen het komende jaar en maar hopen dat het alles met een sisser afloopt. Niettemin wens ik U een gezond en voorspoedig 2018 toe.

COLOFON Hoofdredacteur a.i. Ron Meijer Tel: (020) 412 05 57 (13-18) e-mail: redactie@gaynews.nl

Gay News Cover foto: Cover (c) Phil Romano

Distributie losse verkoop Nederland GIP

Distributie losse verkoop België Persagentschap Vervoer en Gay International Press Distributie N.V. Postbus 76609 1070 HE Amsterdam Financial, Listings, Distribution Advertising Tel: (020) 679 15 56 e-mail: Fax: (020) 6701470 sales@gaynews.nl business@gaynews.nl Tel: (020) 679 15 56 Abonnementenadministratie abo@gaynews.nl Advertising info: www.gaynews.nl/adv prijs jaarabonnement: € 29,–

Agenda-informatie Zelf te plaatsen: www.gaynews.nl/admin Internet www.gaynews.nl www.gaynews.be Vormgeving Pixel Depot Contributors

Gay News is a registered trademark. Entire contents copyright (©&®) 2018, Gay International Press. All rights reserved. No part of this paper, including editorial content photos, artwork or maps may be reproduced without written permission. Return postage must accompany all photos, drawings and manuscripts if they are to be returned, and no responsibility can be assumed for unsolicited material. All rights to letters, art, articles and photographs sent to Gay News will be treated as unconditionally assigned for publication, and are subject to editing. The opinions expressed by the columnists, letter writers and commentators are their own and do not necessarily reflect the opinion of the publish­er, editors or staff of Gay News or Gay International Press. Publication of the name, photograph or other likeness of a person or organisation in articles or advertising in Gay News is not to be construed as an indication of the sexual orientation of any person or organisation. While we support the many fine advertisers who make this publication possible, Gay News cannot accept any responsibility for advertising claims.

Christos Andreas, Julien Beyle, Rob Blauwhuis, Bernardo van Eekhout, Gert Hekma, Richard Keldoulis, Rob Malasch, Ron Meijer, Peter van Mokum, Tom Smits, Caspar Wintermans, Roberto Zanine, Martin Maassen, Pieter Claeys, Service en informatie Reijer Breed, Marita Keilson-Lauritz, Wilt u een abonnement, ga dan naar Paul Hofman, Rod del Auntie, Lucien www.gaynews.nl/abo Spee, Tom Hendriks of mail abo@gaynews.nl.

Klantenservice

Op de cover?

Voor vragen over abonnementen, tijdschrift niet ontvangen, of adreswijzigingen: abo@gaynews.nl . Bellen kan ook: 020- 679 15 56 (13-18u)

Beeindiging abonnement

Abonnementen gaan per jaar tot wederopzegging. Opzegging schriftelijk per email of gewone post, tot drie edities voor afloop van uw abonnement. Zegt u later op, dan kan de opzegging pas worden verwerkt per eerst komende afloopdatum. U ontvangt ten alle tijde een schriftelijke bevestiging van uw opzegging; hierin vindt u tevens de laatste editie welke u ontvangt vermeld.

Voor vragen en evt. klachten over inhoud, Schrijf naar Gay News, Postbus 76609, 1070 HE Amsterdam. Wilt u reageren? Mail dan naar ingezonden@gaynews.nl

4   Gay News 317  januari 2018

gn317-004-005.indd 4

14-12-2017 14:32:05


augustus 2017   Gay News 312   5

gn317-004-005.indd 5

13-12-2017 14:19:54


intro

Canadese excuses voor homofobie tijdens Koude-Oorlogsjaren

vanwege hun seksuele geaardheid. Naast verontschuldigingen biedt hij hen een schadevergoeding van 96 miljoen euro aan.

Trudeau

De premier richtte zich met name tot de ambtenaren, militairen, en politieagenten die tussen het eind van de Tweede Wereldoorlog en begin jaren 90 zijn tegengewerkt of weggestuurd

Canadian Apologies for Homophobia during Cold War In his apologies, the Canadian prime minister Trudeau mainly focussed on civil servants, soldiers, and police officers who met with great opposition or were let go because of their sexual adv_GN_309.pdf 7-4-2017 13:53:36

“Ik sta hier vervuld van schaamte, verdriet en diepe spijt over onze handelwijze. We zaten fout. We bieden onze excuses aan”, zei Trudeau. De parlementariërs reageerden met een staande ovatie.

orientation between the end of the Second World War and the early 1990s. In addition to the apology, the PM offered them compensatory damages of 96 million. “I stand before you filled with shame, sorrow and deep regrets about our actions. We were

Vanaf 1950 werden ambtenaren van wie werd gedacht dat ze homo waren, op last van de Canadese regering in de gaten gehouden en ondervraagd. In 40 jaar tijd zijn duizenden van hen ontslagen of dusdanig geïntimideerd dat ze zelf vertrokken. De heksenjacht - in de woorden van Trudeau volgde uit de aanname dat homo’s gevoeliger dan anderen waren voor chantage door de vijanden van Canada. Belangengroepen voor homo-rechten hebben lang gevraagd om rehabilitatie van de betrokkenen en hebben nu met opluchting gereageerd op de excuses van Trudeau.

wrong. We apologise”, Trudeau said. The parliamentarians reacted with a standing ovation. From 1950 onwards, officials who were thought to be gay were monitored and questioned on the orders of the Canadian government. In 40 years’ time, thousands of them have been fired or intimidated to such an extent that they left on

their own accord. The witch hunt - in the words of Trudeau - came from the assumption that homosexuals were more sensitive to blackmail by the enemies of Canada than others. Gay interest groups have long asked for rehabilitation of those involved, and have responded with relief to Trudeau’s apologies.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

6   Gay News 317  januari 2018

gn317-006-019.indd 6

12-12-2017 11:22:43


intro

Voorstel zorgvuldiger beoordeling LHBTI-asielzoekers

D66-Kamerlid Maarten Groothuizen deed het voorstel bij de begrotingsbehandeling van Justitie & Veiligheid, samen met coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie.

‘Het komt te vaak voor dat de IND de seksuele oriëntatie van asielzoekers in twijfel trekt of niet gelooft,’ ‘Als deze mensen worden teruggestuurd naar landen waar LHBTI’s worden vervolgd, lopen ze groot gevaar. De procedure moet echt beter.’

de andere dag. Zeker niet in een land waarin LHBTI’s niet geaccepteerd worden.” De coalitiepartijen roepen de staatssecretaris op om in samenwerking met LHBTIorganisaties te bekijken hoe het beoordelingsproces beter kan. Groothuizen denkt daarbij aan het trainen van IND personeel en het bestrijden van het gebruik van stereotypen in de beoordeling van LHBTI-asielzoekers. Elke asielzoeker wordt door de IND geïnterviewd om de redenen voor asiel te toetsen. Dat gaat volgens een standaard werkwijze. Voor LHBTI-vluchtelingen levert dit vaak lastige situaties op. Zo vertelde de homoseksuele Mustafa onlangs dat zelfs het feit dat hij een vriend had, door de IND niet gezien werd als bewijsvoering voor zijn homoseksualiteit. Zo zijn er vele voorbeelden van LHBTI’s die door de IND niet geloofd worden. Deze zomer oordeelde de rechtbank in Den Haag al dat het hebben van een partner van gelijk geslacht wel moet worden meegenomen in de beoordeling van de IND.

Kamerlid Groothuizen vraagt de wijze van beoordeling door de IND voor wat betreft de seksuele geaardheid of geloofsovertuiging van asielzoekers te verbeteren. Groothuizen: “Nu ligt de focus van de IND heel erg op het proces van bewustwording.

Maarten Groothuizen

Gevraagd wordt bijvoorbeeld op welke dag iemand homoseksueel werd. Dat gebeurt niet van de ene op

A More Careful Assessment of LGBTI Asylum Seekers

happen overnight, especially not in countries in which LGBTI people are not accepted.”

D66 Member of Parliament Maarten Groothuizen submitted the proposal to the Justice & Security budget discussion in cooperation with coalition parties VVD, CDA and ChristenUnie.

The coalition partners call on the State Secretary to examine, in cooperation with LGBTI organizations, how this assessment process can be improved upon. Groothuizen considers training IND staff and tackling the use of stereotypes in the assessment of LGBTI asylum seekers.

“The IND not believing or questioning the sexual orientation of asylum seekers is something that is occurring all too frequently. If these people are sent back to countries where LGBTIs are prosecuted, they will run great risks. The procedure should be approved upon.” Member of Parliament Groothuizen is making the request to improve the IND’s assessment process of establishing the sexual orientation or religious convictions of asylum seekers. Groothuizen: “Now, the focus of the IND is very much on the process of awareness. For instance, they ask on which day someone became a homosexual. Such a thing does not

Each asylum seeker is interviewed by the IND to test their reasons for applying for asylum. This is done using a standardised method. For LGBTI refugees, this often leads to difficult situations. The gay Mustafa, for instance, recently explained that even the fact that he had a boyfriend was not considered proof of his homosexuality. There are many other examples of LGBTIs that are not believed by the IND. This summer, the The Hague court ruled that having a same-sex partner must be included in the INDs assessment process. januari 2018   Gay News 317  7

gn317-006-019.indd 7

12-12-2017 11:23:09


intro

Barbara Hosking achter haar bureau

92-jarige Britse ambtenaar uit de kast

De oud-assistent van twee premiers, en ambtenaar, de Britse Barbara Hosking, is in haar boek: ‘Exceeding My Brief: Memoirs of a Disobedient Civil Servant’, op 92-jarige leeftijd uit de kast gekomen. In een interview met de Guardian over haar boek zei ze dat ze het gevoel had dat ze nu

Maar dat ze er eigenlijk nooit echt met iemand openlijk kon over praten

maar eens eerlijk moest zijn. “Ik kon niet over mezelf schrijven zonder te vermelden dat ik al mijn hele leven op vrouwen val.” Geboren in 1926 wist Hosking al op 6-jarige leeftijd dat ze op meisjes viel, wat gebeurde toen ze verliefd werd op een klas vriendinnetje. In het interview zegt ze dat ze niet het gevoel te hebben dat haar geaardheid een geheim was. Maar dat ze er eigenlijk nooit echt met iemand openlijk kon over praten, zeker niet in de begin jaren. En later stelde niemand echt vragen, waardoor het onbesproken bleef. Verder vertelde de ondertussen 92-jarige dat ze op jonge leeftijd lange tijd niet goed wist wat ze aan moest met haar verliefdheid op meisjes. Pas in 1946, toen ze naar Londen verhuisde ontdekte ze een ondergrondse gemeenschap van lesbische vrouwen waar ze zichzelf ontdekte en gelukkig werd.

Barbara tijdens het BBC Radio interview

Ondanks het feit dat ze vandaag de dag nog enkele mensen serieus heeft verrast met haar onthullingen, zegt ze niets dan positieve reacties te ontvangen.

8   Gay News 317  januari 2018

gn317-006-019.indd 8

12-12-2017 22:48:52


intro

Geen bewijs geweld tegen homo’s

Er is geen bewijs dat Jasper en Ronnie Vernes-Sewratan uit Arnhem het slachtoffer zijn geworden van homohaat. Wel is er volgens het Openbaar Ministerie sprake geweest van openlijke geweldpleging. Dat valt op te maken uit de dagvaarding die de vijf minderjarige Jasper en Ronnie Vernes-Sewratan Arnhemse verdachten deze week hebben gekregen. De mishandeling van het echtpaar Jasper en Ronnie Vernes-Sewratan op de Nelson Mandelabrug in Arnhem trok begin april van dit jaar internationale aandacht. De twee zouden het slachtoffer zijn van geweld tegen homo’s. Het bracht een golf van protest te weeg. Veel mannen en vrouwen in binnenen buitenland liepen de week na de mishandeling uit solidariteit met de slachtoffers hand in hand met een seksegenoot. Een week na de mishandeling trok een manifestatie in Arnhem tegen homohaat 2.500 bezoekers. Nu blijkt dat het Openbaar Ministerie de vijf verdachten niet vervolgt voor homo-discriminatie. Raadsman Sidney Smeets die het echtpaar Vernes-Sewratan bijstaat noemt de tenlastelegging teleurstellend. ,,Naar mijn mening had homofobie of discriminatie op gebied van seksuele geaardheid bewezen kunnen worden’’, zegt Smeets. ,,Mijn cliënten hebben meteen verklaard dat het ging om homohaat en zijn altijd bij hun standpunt gebleven. De verdachten kwamen elke keer met een ander verhaal. Hoe geloofwaardig is dat?’’ Het Openbaar Ministerie wil nog geen reactie geven op de dagvaarding. De eerste niet inhoudelijke zitting is op 19 december achter gesloten deuren, omdat alle verdachten minderjarig zijn.

Concrete Shears Incident Arnhem: Homophobia not Proven There is no evidence that Jasper and Ronnie Vernes-Sewratan from Arnhem have fallen victim to homophobia. However, according to the Public Prosecutor, overt violence was proven. This can be deduced from the summons that the five under-age suspects from Arnhem received. Early April 2017, the assault on the couple Jasper and Ronnie Vernes-Sewratan on the Nelson Mandelabrug in Arnhem attracted international attention. The couple were the victim of antigay violence, after which a wave of protest swept the country. Many men and women, both in the Netherlands and abroad, walked hand in hand with someone of the same sex in solidarity

with the victims. A week after the assault took place, a manifestation in Arnhem against homophobia attracted 2,500 visitors. The Public Prosecution, however, will not prosecute the five suspects for homophobia. Legal advisor Sidney Smeets, who is assisting the couple, calls the indictment disappointing. Smeets: “In my opinion, homophobia or sexual orientation discrimination could have been proven. “My clients immediately stated that the incident was indeed connected to gay hatred, and have always maintained this position. The suspects kept changing their story. How credible is that?” The Public Prosecution does not yet want to officially comment on the summons. The first court hearing took place mid-December and was behind closed doors, as all suspects are minors. januari 2018   Gay News 317  9

gn317-006-019.indd 9

12-12-2017 11:25:34


intro

Schiphol gaat beveiliging transvriendelijker maken

Schiphol gaat de eigen beveiligingsorganisatie transvriendelijker maken en is bereid daarvoor samen te werken met verschillende organisaties. Aanleiding daarvoor zijn de resultaten van een onderzoek naar de ervaringen van trans personen op Schiphol.

negatieve ervaring was dat het beveiligingspersoneel aan de reiziger geen keuze gaf over wie er zou fouilleren. Het onderzoek is gedaan naar aanleiding van een persoonlijk verhaal van een trans man die enige maanden geleden publiekelijk klaagde over hoe hij op Schiphol was bejegend.

Terwijl de nieuwe regering onnodige sekseregistratie af wil schaffen, is je geslacht belangrijker dan ooit wanneer je via Schiphol het land wilt verlaten. De invoering van securityscans zijn daar debet aan. COC Amsterdam en TNN vroegen trans personen naar hun ervaring met personeel en veiligheidschecks op Schiphol. Bijna één op de acht deelnemers aan de vragenlijst had een vervelende ervaring met veiligheidschecks. De securityscan werd ook negatiever beoordeeld dan het fouilleren. Een veiligheidscheck werd vooral als vervelend ervaren wanneer een reiziger aangaf transgender te zijn of daar zomaar vragen of opmerkingen over kreeg. Een andere belangrijke reden voor een

Schiphol reageerde vooraf positief op het plan om trans personen naar hun ervaringen te vragen en wil de resultaten van de vragenlijst ter harte nemen om de eigen beveiligingsorganisatie transgendervriendelijker te maken. De voorzitters van TNN en COC Amsterdam hebben de uitkomsten van het onderzoek recent besproken met vertegenwoordigers van Schiphol Security. “De houding van Schiphol laat zien dat zij willen leren en de omgang met transgender reizigers willen verbeteren. Andere bedrijven kunnen daar een voorbeeld aan nemen”, aldus Brand Berghouwer voorzitter van Transgender Netwerk Nederland.

Andere bedrijven kunnen daar een voorbeeld aan nemen Schiphol Airport: Security more Transgender-Friendly

checks. The security scan was also evaluated more negatively than the body search.

Schiphol is going to make its own security organization more transgender-friendly and is prepared to cooperate with COC Amsterdam and Transgender Network Netherlands (TNN) to achieve this. The reason for this is the results of a study on the experiences of transgender people at Schiphol Airport.

A security check was particularly annoying when a traveller indicates being transgender or getting questions or comments about being transgender. Another important reason for this negative experience was that the security staff did not give the traveller a choice about who would perform the body search. The study was done in response to a personal story of a trans man who had publicly complained about how he had been treated at Schiphol Airport some months ago.

While the new government wants to phase unnecessary registrations of gender out, one’s gender is more important than ever when leaving the country via Schiphol Airport. The introduction of security scans is responsible for this. COC Amsterdam and TNN interviewed transgender people on their experience with the staff of and security checks at Schiphol Airport. Almost one in eight participants in the study reported having had an unpleasant experience with security

Schiphol Airport’s reaction to the plan to ask transgender persons about their experiences was positive, and it wants to take the results of the study to heart to make its security organization more transgender-friendly. The chairmen of TNN and COC Amsterdam recently discussed the results with representatives of Schiphol Security.

10   Gay News 314  oktober 2017

gn317-006-019.indd 10

12-12-2017 11:25:52


intro

Transgenders mogen van rechter leger VS in

legitiem overheidsbelang. Zijn uitspraak is vergelijkbaar met die van een collega uit Washington eind oktober. De rechter in Washington bepaalde toen dat, zolang er rechtszaken tegen Trumps standpunt lopen, er teruggekeerd moest worden naar het beleid zoals vastgelegd in juni 2016. Trumps voorganger Barack Obama bepaalde toen dat transgenders in het leger mochten.

Transgenders mogen vanaf 1 januari dienst nemen in het Amerikaanse leger. Federale rechter Colleen Kollar-Kotelly legde het verzoek van de regering-Trump om eventuele toelating van transgenders tot het militaire apparaat uit te stellen vandaag naast zich neer. Trump wil af van militairen die zich niet identificeren met het geslacht dat ze bij hun geboorte hadden. In juli draaide hij een besluit van zijn voorganger Barack Obama terug. ,,Ons leger kan niet worden geremd door de enorme medische kosten en de ontwrichting die transgenders in het leger met zich mee zouden brengen. Dank u.” Het besluit van Trump kon op veel kritiek rekenen. Begin augustus stapten vijf transgender-militairen naar de rechter, om op te komen voor duizenden collega’s. Zij kwamen in veel gevallen pas uit de kast, nadat het Pentagon vorig jaar had aangegeven daar geen bezwaar tegen te hebben.

Premium Massages for Prominent Man www.deSlaunge.com

Kollar-Kotelly blokkeerde de verordening van Trump eind oktober. Ze wilde de afloop van de rechtszaken die zijn aangespannen tegen de maatregel afwachten. Ze acht de kans groot dat het weren van transgenders ongrondwettelijk wordt verklaard en vindt dat die zich begin volgend jaar moeten kunnen aanmelden als rekruut. Trump-woordvoerster Sarah Sanders zei in een reactie dat het Witte Huis de juridische mogelijkheden gaat onderzoeken om het regeringsbeleid in deze kwestie toch te kunnen uitvoeren. Eerder heeft een federale rechter zich uitgesproken tegen het plan van president Donald Trump transgenders te weren uit het Amerikaanse leger. In Baltimore oordeelde districtsrechter Marvin Garbis vandaag dat zo’n verbod neerkomt op discriminatie en in strijd is met de grondwet. Garbis stelt dat verbanning van transgenders uit militaire dienst rechtvaardiging ontbeert en vermoedelijk geen stand houdt als januari 2018   Gay News 317  11

gn317-006-019.indd 11

12-12-2017 15:24:55


intro

Onderzoek naar ‘homolijsten’ in Amsterdams Stadsarchief De Rijksoverheid en gemeenten moeten

gemeente Amsterdam heeft laten weten de

gaan onderzoeken of er op meer plekken sprake is van zogenaamde ‘homolijsten.’

kwestie uit te gaan zoeken en er op terug te komen. ‘Dit is een schokkende ontdekking,’ aldus een woordvoerder. ‘Discriminatie van personeel om seksuele geaardheid is absoluut onacceptabel. Het past niet in het gemeentelijk personeelsbeleid en ook volstrekt niet bij de inclusieve organisatie

Eind dit jaar werd bekend dat de het Amsterdamse Stadsarchief lijsten heeft gevonden met namen van sollicitanten die tussen 1950 en 1958 zijn afgewezen voor een baan als ambtenaar omdat ze homoseksueel zouden zijn. ‘Dit klinkt bijzonder ernstig,’ aldus een woordvoerder. ‘Je zult maar geweigerd zijn voor een baan bij de overheid puur en alleen omdat je homoseksueel bent.’ Het COC wil dat de Rijksoverheid en gemeenten uitzoeken of zulke ‘homolijsten’ op meer plekken voorkwamen, of er nog gedupeerden in leven zijn en of zij mogelijk een vorm van genoegdoening willen. De

Een vrouw met een vermoedelijk homoseksuele zoon werd uiteindelijk bij hoge uitzondering aangenomen als ambtenaar, zo blijkt uit stukken in het Amsterdamse Stadsarchief. De toenmalige Beoordelingscommissie Zedelijk Gedrag Gemeentepersoneel ging erg ver bij het antecedentenonderzoek: als je ook maar iemand in je omgeving had die homoseksueel was, liep je al het risico niet te worden aangenomen. De dossiers en stukken over de gemeentelijke homolijst beslaan in totaal een halve meter. Het archief komt niet zelf naar buiten met de informatie. ,,Dat is niet onze taak”, aldus een woordvoerder en onderzoeker. Maar wie daarvoor toestemming heeft, kan volgens hem zelf komen naspeuren in de archieven.

Je zult maar geweigerd zijn voor een baan bij de overheid die we nu zijn. Het is lang geleden en gelukkig allang niet meer de praktijk in Amsterdam. Daarmee wordt het niet minder schokkend.’

Amsterdamse Stadsarchief

Investigation into ‘List of Homosexuals’ in Amsterdam The COC wants the national government as well as Dutch municipalities to investigate whether there were so-called ‘gay lists’ in more municipalities and government organisations. The Amsterdam City Archives recently found lists of candidates that were rejected for a civil servant position for being homosexual in the period 1950-1958. The COC wants both the National Government and Dutch municipalities to find out whether such ‘gay lists’ existed in more places and organisations, and whether there are people that were victimised by those lists that are still alive. Also, they want to see an investigation into the question whether these persons would want some kind of satisfaction or compensation. The city of Amsterdam announced it will investigate the issue and come with a statement on this issue at a later stage. A spokesperson of the city: ‘It is a shocking discovery. Discrimination of

staff for reasons of sexual orientation is absolutely unacceptable. It does not fit in with the city’s personnel policy, nor the inclusive organization it is at the present. It was long time ago and fortunately not policy, but that does not make it less shocking.’ A woman with a presumed homosexual son was eventually hired as a civil servant in exceptional cases, according to documents in the Amsterdam City Archives. In those days, the Assessment Committee Moral Conduct for City Personnel went to extremes with regard to the antecedents investigation: if there was a homosexual person in your circle of acquaintances, you ran the risk of not being taken on. The files and documents on the municipal gay list cover a total of half a meter. The Amsterdam City Archives did not volunteer the information. “It is not our job to do so,” a spokesperson and researcher stated. “But anyone who has permission can, according to the spokesperson, visit the archives and do their own research.”

12   Gay News 317  januari 2018

gn317-006-019.indd 12

12-12-2017 11:26:11


intro

Oostenrijkse rechter maakt weg vrij voor homohuwelijk vanaf 2019

Oostenrijk heeft een streep gehaald door de wet die het sluiten van een homohuwelijk in de weg staat. Het Constitutioneel Hof bepaalde dat partners van hetzelfde geslacht vanaf 2019 mogen trouwen in Oostenrijk.

schrapt, terwijl andere landen de echtelijke erkenning via de politiek verwezenlijkten. Na de legalisering van het homohuwelijk blijft het geregistreerd partnerschap ook gewoon mogelijk. Voor zowel homo- als heterostellen. Door beide verbintenissen gelijk te stellen, neemt Oostenrijk de suggestie weg dat er voor de wet verschil is tussen beide.

Het hof boog zich op verzoek van twee vrouwen over een wet uit 2009, waarin is vastgelegd dat homostellen alleen geregistreerde partnerschappen mogen aangaan. Trouwen was in het voornamelijk Rooms-katholieke Oostenrijk niet toegestaan. Christian Högl

Het onderscheid tussen een geregistreerd partnerschap en een huwelijk kan echter niet worden gehandhaafd zonder dergelijke stellen te discrimineren, aldus het hof in een verklaring. De woorden ‘twee personen van verschillende geslachten’ zullen nu uit de wet worden geschrapt. Oostenrijkse partners van hetzelfde geslacht kunnen door de uitspraak met ingang van 1 januari 2019 in het huwelijksbootje stappen. De Oostenrijkers scharen zich met het besluit in het rijtje van 15 andere West-Europese landen dat het huwelijk omarmt. Belangenorganisatie Homosexuellen Initiative Wien (HOSI) reageerde verheugd op het besluit. ,,We zijn erg blij”, zei HOSI-voorzitter Christian Högl. Helmut Graupner, advocaat, is eveneens blij met de uitspraak. ,,Vandaag is waarlijk een historische dag’’, schreef hij op Facebook. Volgens de raadsman is Oostenrijk het eerste land dat een wettelijk verbod op het homohuwelijk

Austrian Judge: Gay Marriage as of January 2019 Austria has stricken the law that hinders the introduction of gay marriage. The Constitutional Court ruled that same-sex partners can get married from 2019 onwards.

since 2010. Austrian same-sex partners can now get married following this decision, which goes into effect on January 1, 2019. The Austrian government can still decide to speed up the introduction. With this result, the Austrians are now on the list of 15 other Western European countries that embrace gay marriage.

At the request of two women, the court revisited a law from 2009, which stipulates that gay couples may only enter into registered partnerships. Samesex marriage was not allowed in mostly Roman Catholic Austria. However, the distinction between a registered partnership and a marriage cannot be maintained without the discrimination of such couples, the court stated. The words “two persons of different genders” will now be stricken from the law. In Austria, a registered partnership is possible

According to a legal advisor, Austria is the first country to strike a legal ban on same-sex marriage, while other countries have achieved marital recognition through politics. After the legalization of same-sex marriage, the option of registered partnership will remain, both for gay and straight couples. By equating both commitments, Austria removes the suggestion that there is a difference between the two in the eyes of the law.

Korte Leidsedwarsstraat 74 Book your own appointment online @ cutsandcurls.nl

januari 2018   Gay News 317  13

gn317-006-019.indd 13

12-12-2017 11:26:24


intro

Als je me verlaat, zeg ik dat je homo bent

De Italiaanse politie heeft in Modena vijf minderjarige Chinezen verhoord die verdacht worden van moord op een andere jongen. Hij is waarschijnlijk gestikt toen zijn exvriendje hem wilde straffen.

De 20-jarige Congliang Hu, ook wel Leo genoemd, werd afgelopen zondag dood gevonden in een koffer onder zijn bed. Zijn moeder vond hem daar. De jongen had naar alle waarschijnlijkheid een relatie met een 17-jarige jongen uit het Italiaanse Modena. Toen die vorige week aangaf het uit te willen maken, dreigde Leo intieme foto’s op zijn telefoon openbaar te maken. ,,Als je me verlaat, zeg ik dat je homo bent”, zou hij daarbij gezegd hebben. De jongen liet het er niet bij zitten en besloot zijn vrienden in te schakelen. Vier kompanen togen richting Leo. Daar drukten ze een kussen op zijn gezicht, waarna ze hem in de koffer stopten. Vervolgens groetten ze de moeder van Leo en vertelden haar dat Leo even buitenshuis was. Eén van de vijf verdachten is op eigen initiatief naar de politie gestapt, de andere vier zijn aangehouden. Vandaag zijn ze verhoord door de politie. ,,Ze beweren geen Italiaans te spreken, maar wij geloven ze niet”, aldus politiewoordvoerder Marcello Castello. ,,Ze zijn allemaal minderjarig en bleven overstoorbaar. Het voorval roept herinneringen op aan de dood van een jonge Italiaanse die vorig jaar zelfmoord pleegde omdat ze bang was dat seksueel getinte beelden van haar openbaar zouden worden. Gabriele Piazzoni, secretaris van homorechtenbeweging Arcigay, denkt dan ook dat er een goed gesprek nodig is over de seksuele normen in het land. Vragen over seksualiteit, over seksuele geaardheid en seksuele praktijken zijn in ons land nog steeds taboe. En toch is het precies dat taboe dat mensen een dodelijk wapen geeft”, stelde hij.

Zijn moeder vond hem daar

14   Gay News 317  januari 2018

gn317-006-019.indd 14

12-12-2017 22:23:12


intro

Scholieren voerden op Paarse Vrijdag actie tegen hokjesdenken Begin december werd op meer dan 900 Nederlandse middelbare scholen en mbo’s weer Paarse Vrijdag gevierd, de dag voor LHBTI-acceptatie op school. Paarse Vrijdag stond dit jaar in het teken van hokjesdenken. Zo’n 250 duizend scholieren droegen die dag paarse kleding om te laten zien dat iedereen op school zichzelf moet kunnen zijn, wat je seksuele oriëntatie of genderidentiteit ook is. De scholieren voeren dit jaar actie tegen hokjesdenken. Kan een jongen op school

make up dragen? Is het oké als een meisje automonteur wil worden? Kunnen jongens met jongens zoenen en meisjes met meisjes? Worden leerlingen die zich niet thuis voelen in het hokje ‘jongen’ of ‘meisje’ ook geaccepteerd? Dit soort vragen stelde scholieren dit jaar op Paarse Vrijdag aan de orde met posters, acties, feestjes en door paars te dragen. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die zich niet thuis voelen in het hokje ‘man’ of ‘vrouw’ (die gender non-conform zijn) vaker gepest worden (Van Beusekom e.a., 2013). Paarse Vrijdag vindt jaarlijks plaats op de tweede vrijdag in december en wordt georganiseerd door COC’s Gender & Sexuality Alliance (GSA) Netwerk. Een GSA is een groep scholieren die vindt dat iedereen op school zichzelf moet kunnen zijn, ongeacht seksuele oriëntatie of genderidenteit. GSA’s bedenken zelf acties, voeren die uit en doen mee aan nationale acties zoals Paarse Vrijdag. COC ondersteunt de GSA’s. Koningin Máxima

Kan een jongen op school make up dragen?

bezocht onlangs de GSA van Hofstad Lyceum in Den Haag. Meer informatie op www.gsanetwerk.nl

Half miljoen polsbandjes In de aanloop naar Paarse Vrijdag konden GSA’s gratis actiepakketten met paarse polsbandjes en posters bestellen bij COC Nederland. Dit jaar verspreiden de GSA’s de half miljoen polsbandjes over meer dan 900 schoollocaties in heel Nederland. Op Paarse Vrijdag besteden veel scholen in de les aandacht aan gender- en seksuele diversiteit. Ook kunnen leerlingen zich op verschillende scholen zich laten schminken, zich laten beplakken met neptatoeages of hun haren paars laten verven.

januari 2018   Gay News 317  15

gn317-006-019.indd 15

12-12-2017 19:28:25


intro

(C) Melanie Lemahieu

Bear-Necessity luidt het nieuwe jaar in en viert tiende verjaardag

tiende verjaardag, wordt dit vanaf 22.00 uur uitbundig gevierd in Panama, Oostelijke Handelskade 4, met de dj’s Mike Jayy en Sergio Cardoso. De normale ticketprijs is twintig euro, maar als een dank-je-wel voor de trouwe bezoekers van Bear-Necessity is een beperkt aantal kaarten beschikbaar voor slechts tien euro met kortingscode VIP10, www.bear-necessity.com. (C) Melanie Lemahieu

Op 30 december luidt Bear-Necessity uitgebreid het nieuwe jaar in als host voor de Furry pals van Brüt Londen en het European Gay Ski weekend. Met de dj’s Sergio Cardoso, Dj Rado en Dj Charly wordt het een avond om niet te vergeten op weg naar een sprankelend 2018. Heb jij al kaarten voor dit heerlijke internationale bear-gezelschap? www.bear-necessity.com.

(C) Melanie Lemahieu

(C) Rene Zuiderveld

Op 3 februari is het tijd voor de inmiddels tiende verjaardag van Bear-Necessity. Wat in februari 2008 begon in Club More en Odeon, is uitgegroeid tot een wild avontuur met feesten in Londen, Keulen, in Alpe d’Huez voor het European Gay Ski Weekend, in Barcelona, Madrid, Tel-Aviv, Rome, Antwerpen

Bear-Necessity Marks the New Year and Celebrates its Tenth Anniversary On December 30, Bear-Necessity will celebrate the new year by hosting “Furry Pals” by Brüt London & the European Gay Ski weekend. With DJs Sergio Cardoso, DJ Rado & DJ Charly, it will

en als Bear Village tijdens Milkshake. Als dan wordt aangekondigd dat het een van de beste edities van Bear-Necessity ooit wordt, dan kun je niet anders dan uitkijken naar een knallend feest zoals je van BearNecessity gewend bent. Op 3 februari, de

Zaterdag 30 dec. 2017: END of the YEAR Zaterdag 03 feb. 2018: 10th Anniversary Meer informatie en tickets: www.bear-necessity.com.

be a night to remember. Do you already have for the European Gay Ski Weekend, in Barcelona, tickets for this wonderful and international bear Madrid, Tel-Aviv, Rome, Antwerp, and with a Bear Garden at Milkshake. Announcing it will be one of collective? www.bear-necessity.com. the best Bear-Necessity editions ever, you cannot On February 3, it is time for Bear-Necessity’s tenth help but look forward to a great party! anniversary! What started in February 2008 in Club More and Odeon, has become a wild adventure 3 Feb., Panama, Oostelijke Handelskade 4, with parties in London, Cologne, in Alpe d’Huez Amsterdam, with DJs Mike Jayy and Sergio

Cardoso (from 22:00). Regular ticket price is 20 E, but as a thank-you for loyal visitors of Bear-Necessity, a limited number of tickets is available for only 10 E with discount code VIP10. Sat. 30 Dec. 2017: End of the Year, Sat 03 Feb. 2018: 10th Anniversary. Info & Tickets: www.bear-necessity.com.

16   Gay News 317  januari 2018

gn317-006-019.indd 16

14-12-2017 14:12:45


intro

Stijging aantal haatmisdaden tegen homos in Australie

Ondanks het feit dat meer dan 60% van de Australiërs voor de openstelling van het huwelijk voor homo’s en lesbiennes stemde, blijkt uit recent onderzoek dat het aantal haatmisdaden tegen holebi’s en transgenders is gestegen. In de periode (september - november) dat de post bevraging rond het homohuwelijk liep in Australië waren er maar liefst 50% meer haatmisdaden tegen homo’s lesbiennes biseksuelen én transgenders. Dat blijkt uit onderzoek. Onderzoekers benadrukken dat het hier slechts gaat om één klein deel van het onderzoek. Want er deden dit keer zoveel mensen mee aan het onderzoek, dat het enige tijd zal duren eer alle onderzoeksresultaten bekend zijn. Het onderzoek draaide rond het ervaren van stress ten gevolge van negatieve reacties tegenover de holebi & transgender gemeenschap in Australië, én over de reacties op de mogelijkheid dat de overheid het huwelijk zal openstellen voor homo’s en lesbiennes. De eerste resultaten zijn alvast erg negatief. De meeste bevraagde personen gaven aan dat ze regelmatig, meestal dagelijks, te maken krijgen met negatieve reacties betreffende hun seksuele geaardheid of gender identiteit, en dit vooral via de media en online.

tijdens het debat rond de openstelling van het homohuwelijk, voornamelijk ten gevolge van onder andere protestmarsen tegen het homohuwelijk, anti homohuwelijks campagnes én enkele haatmisdaden.

Steeds meer anti-homohuwelijks campagnes

Ervaringen rond verbaal en psychisch geweld gedurende de drie maanden dat het post onderzoek rond het homohuwelijk liep verdubbelde in aantal in vergelijk met zes maanden voor het post onderzoek. Tot slot blijkt uit de eerste data van het onderzoek, dat 80% van de holebi’s en transgenders, én 60% van de heteroseksuelen, stress ervaarden

een kind dat vastgebonden is met regenboog riemen

De campagnes van de tegenstanders worden steeds feller. In Sydney kregen tal van mensen een brief in de bus waarin te lezen stond dat ze ‘moeten’ stemmen tegen abnormale gelijke geslachtshuwelijken. Daarnaast werden homo’s in de brief ook nog genitale afsnijdende terroristen genoemd, waarbij men claimt dat het homohuwelijk zal zorgen voor ‘homoseksuele hersenspoelingen’ op Australische scholen. In een andere anti homohuwelijks campagne werden er posters opgehangen met daarop de tekst: ‘Stop the Fags’ met daarbij een foto van een kind dat vastgebonden is met regenboog riemen. Waarbij er nog een tekst op de poster stond die luidde: “92% van de kinderen opgevoed door homo ouders worden misbruikt en 51% van deze kinderen heeft last van een depressie. Aan de andere kant kwamen 20.000 mensen op straat om hun support uit te spreken in het voordeel van het homohuwelijk. januari 2018   Gay News 317  17

gn317-006-019.indd 17

13-12-2017 15:26:58


intro

aldus Leon Knoops van Mainline, een organisatie die zich inzet voor de gezondheid van drugsgebruikers. Knoops onderzoekt de chemseksscene vanaf 2012.

Chemseks wint terrein in gayscene

Onder invloed van drugs kan seks intenser worden ervaren. “Mensen worden geiler, seks duurt langer en het orgasme is lekkerder,”

In een recente studie concludeert de GGD dat 29 procent van de Amsterdamse homomannen op de dating-app Grindr in de afgelopen zes maanden chemseks heeft gehad. Onder homomannen die vorig jaar de soa-poli van de GGD bezochten, was dat 17 procent.

Seks onder invloed van drugs (chemseks) wint steeds meer terrein in een deel van de gayscene nu de prijs van crystal meth daalt. Dit gaat gepaard met een toename van soa’s, concludeert de GGD. De vraag is of we te maken hebben met het begin van een epidemie, zoals in Londen en Manchester,” aldus onderzoeker Henry de Vries, verbonden aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en het AMC. “In Engeland, maar ook in de Verenigde Staten komt chemseks veel voor onder mannelijke homoseksuelen.” Chemseks is de verzamelnaam voor seks onder invloed van bepaalde drugs als GHB, mephe­drone (bekend als ‘miauw miauw’) en crystal meth (‘tina’). Die worden afzonderlijk of in combinatie gebruikt.

Hoeveel mensen aan chemseks doen, is onbekend. Het verschijnsel is nauwelijks wetenschappelijk onderzocht. Amsterdam staat op plek vier van Europese steden met de meeste beoefenaren, achter Brighton, Manchester en Londen, stelt het onderzoek uit 2016 onder 175.000 gebruikers van datingsites voor homoseksuelen.

Een onderzoek uit 2016 onder 175.000 gebruikers van homoseksuele datingsites leverde een ranglijst op van Europese steden waar de meeste chemseks plaatsvindt. De enquêtevraag was wie in de voorgaande 4 weken drugs had genomen voor seksuele doeleinden.

Onder invloed van drugs kan seks intenser worden ervaren

1. Brighton (16,3 %) 2. Manchester (15,5 %) 3. Londen (13,2 %) 4. Amsterdam (11,2%) 5. Barcelona (7,9 %) 6. Zürich (7%) 7. Berlijn (5,3 %)

Chem Sex on the Rise, STDs on the Increase

Hospital notes. “In the UK, but also in the US, chem sex is common among male homosexuals.”

unknown. Not much scientific research has been done on this phenomenon.

Sexual activity engaged in while under the influence of stimulant drugs(chem sex) is gaining more and more ground in some of the gay scene now the price of crystal meth is falling. This is accompanied by an increase in STDs, the GGD concludes.

Chem sex is the collective term for sex under the influence of certain drugs, such as GHB, mephedrone (also known as ‘meow meow’) and crystal meth (‘tina’). These are used separately or in combination. Under the influence of drugs, sex can be experienced more intensely. “People get hornier, sex lasts longer, and the orgasm is better,” Leon Knoops of Mainline, an organization for the health of drug users, says. Knoops has been researching the chem sex scene since 2012. How many people are engaged in chem sex is

Amsterdam is ranked fourth in European cities with the most practitioners, behind Brighton, Manchester and London, the 2016 survey of 175,000 users of dating sites for gay people concludes.

The question is whether we are dealing with the onset of an epidemic comparable to London and Manchester,” researcher Henry de Vries of the Municipal Health Service (GGD) and the AMC

In a recent study, the GGD concludes that 29 percent of Amsterdam gay men had chem sex in the past six months through the dating app Grindr. Among gay men who visited the STD clinic of the GGD last year, this was 17 percent.

A 2016 survey of 175,000 homosexual dating site users ranked the European cities with the most occurrences of chem sex. The survey question was who had taken drugs for sexual purposes in the previous 4 weeks. The results: 1. Brighton (16.3 %) 2. Manchester (15.5 %) 3. London (13.2 %) 4. Amsterdam (11.2%) 5. Barcelona (7.9 %) 6. Zurich (7%) 7. Berlin (5.3 %)

18   Gay News 317  januari 2018

gn317-006-019.indd 18

13-12-2017 15:28:27


intro

januari 2018   Gay News 317  19

gn317-006-019.indd 19

12-12-2017 11:32:57


RODDEL

David Cassidy

Z

it er weer bijna op 2017, internet kraakte in al zijn voegen van al de online aankopen. Honderden nee duizenden liters reukwatertjes gingen er over de virtuele toonbank want we schijnen nogal te stinken. Enfin het kan weer in de kast. 1 januari slapen we onze roes uit en zitten de maand uit op de financiële blaren een jaarlijks terugkerend ritueel. En over de goede voornemens heb ik het maar niet.

zijn opa en moeder ook dement werden. Hij besloot daarna te stoppen met toeren om zich te focussen op zijn “gezondheid en geluk”. “Ik wil me richten op wat ik ben, wie ik ben en wie ik ben geweest, zonder afleidingen. Ik wil liefhebben. Ik wil van het leven genieten”, zei hij toen.

Carlo Boszhard merkt nog niet ‘heel erg’ dat hij ouder wordt Carlo Boszhard wordt over twee jaar vijftig, maar merkt zelf eigenlijk nog weinig van het ouder worden. “Ik loop nog steeds de speelgoedwinkel in om naar Playmobil-

Voormalig tieneridool David Cassidy (67) overleden Cassidy werd opgenomen in het ziekenhuis en zijn toestand verslechterde daarna snel. Meerdere organen zouden gestopt zijn met werken. Volgens artsen had hij snel een nierof levertransplantatie nodig om te kunnen overleven. De zanger overleed omringd door zijn naasten, meldt The Hollywood Reporter. De tieneridool begon in de jaren zeventig zijn carrière bij de Amerikaanse muzikale sitcom The Partridge Family. Cassidy verscheen in verschillende series op televisie en werd genomineerd voor een Emmy voor zijn rol in Police Story. Toch was Cassidy vooral bekend om zijn muziek. De popzanger had verschillende hits zoals Cherish, Come On Get Happy en I Think I Love You. Dementie In februari kreeg Cassidy de diagnose dementie. Het was geen verrassing, aangezien

Carlo Boszhard en Herald Adolfs

20   Gay News 317  januari 2018

gn317-020-023.indd 20

12-12-2017 11:40:50


RODDEL

Telekids Irene Moors en Carlo

poppetjes en Lego te kijken, en dat doe ik over tien en twintig jaar nog.” “Ik krijg wat meer rimpels, ik ben wat sneller moe misschien. In m’n hoofd ben ik dezelfde persoon”, aldus de 48-jarige Boszhard in gesprek met Libelle. De presentator vindt het belangrijk dat “het kind in jezelf blijft bestaan”. “Maar je moet op de juiste momenten keuzes maken in je leven. Die maken me wie ik nu ben.” “De eeuwige zoektocht naar jeugd zit bij veel mensen heel diep. Maar je kunt de jeugd ook opzoeken zonder er zelf in te willen blijven hangen”, zegt Boszhard. De jongen “met het scheve petje” die hij ten tijde van Telekids (van 1989 tot 1999) was, is er niet meer. “Als ik er nog steeds zo bij had gezeten, was dat heel sneu geweest.”

Amerikaanse rapper Lil Peep overleden

Lil Peep

De Amerikaanse rapper Lil Peep, 20, (echte naam Gustav Ahr) is 15 november overleden ten gevolge aan een overdosis drugs. Het nieuws werd bekend gemaakt door de moeder van de rapper en de directeur van First Access Entertainment. In augustus kwam hij op een bijzondere manier uit de kast als biseksueel. De rapper, die januari 2018   Gay News 317   21

gn317-020-023.indd 21

13-12-2017 14:55:49


RODDEL

Daniel Franseze

C

M

Y

om zijn seksuele geaardheid, als psychisch seksueel en fysiek te zijn aangevallen door Amerikaans actrice Bijou Phillips, 37, onder andere bekend van films als: Almost Famous, en Bully.

Lil Peep

in 2015 doorbrak via kanalen op Soundcloud en Youtube, werd dood aangetroffen. Vermoed wordt dat hij stierf aan de gevolgen van een overdosis. Lil Peep scoorde hitvideo’s met ‘Awful Things’ en ‘The Brightside’. Zijn debuutalbum ‘Com over When You’re Sober’ werd in het rapwereldje tot het beste van de voorbije vijf jaar gerekend. Lil Peep stond bekend om zijn confronterende en openhartige teksten waarin hij het onder meer had over zijn gevecht tegen depressie, zijn drugsgebruik en het worstelen met zijn biseksualiteit. Hij werd ook meermaals vergeleken met wijlen Kurt Cobain.

Amerikaanse acteur, schrijver, regisseur, komiek, Daniel Franzese #Metoo De Amerikaanse acteur, schrijver, regisseur, komiek, Daniel Franzese, 39, onder andere bekend van zijn rollen in Mean Girls, Party Monster en Conviction, die in 2014 uit de kast kwam, sprak zich uit over het zowel

Franzese vertelde dat alles gebeurde tijdens de opnames van de film Bully. Actrice Bijou Phillips spotte meermaals met zijn seksuele geaardheid, terwijl hij toen nog in de kast

Ook volgde er een moment waarop de actrice CM tijdens een filmscène blootsvoets moest lopen, haar voeten waren zwart van het vuil. MY Franzese zat in een stoel en de actrice kwam CY achter hem zitten en legde haar vuile voeten in CMY zijn nek, waarop de acteur zijn stoel verschoof, K wat niet naar de zin van de actrice was waarna hij een harde klap tegen zijn hoofd kreeg. Tot op de dag van vandaag weet de acteur naar eigen zeggen niet of ze al dan niet een hersenschudding bezorgde omdat hij lange tijd na de klap erg misselijk was en veel pijn had aan zijn hoofd. Ondertussen reageerde actrice Bijou Phillips op het verhaal. Ze zei zich de feiten niet te herinneren, het dateert al van voor 2001. Naar eigen zeggen was ze toen een amper in toom te houden opstandige tiener. Toch minimaliseert ze de feiten die ze zich niet meer kan herinneren niet, en bood uitvoerig haar excuses aan.

Bijou Philipe

zat, maar wel aan de actrice onthuld had dat hij biseksueel was. De actrice zou hem ook meermaals bespot hebben met zijn lichaam. Naar eigen zeggen wat Franzese destijds bang om zijn job te verliezen waardoor hij toen zijn mond hield. Een ander moment schreeuwde ze over de hele set: ‘Ha, daar is die biseksueel weer.’

Ik wens U allen een goed en gezond 2018.

Hij werd ook meermaals vergeleken met wijlen Kurt Cobain

22   Gay News 317  januari 2018

gn317-020-023.indd 22

12-12-2017 11:41:23


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

januari 2017   Gay News 317   23

gn317-020-023.indd 23

12-12-2017 11:41:36


scene

Phil Romano

B

ackdoor is in januari jarig! Dat laat je niet zomaar voorbij gaan. De organisatoren hebben besloten om verrassend uit de hoek te komen: Backdoor is back op 27 januari in poptempel Melkweg met superstar-dj Phil Romano.

De legendarische dj zal een extra lange set draaien op dit Anniversary Fest, aldus organisator Jurandy Lucas. “Phil’s optreden in de Melkweg zal ongetwijfeld het hoogtepunt van ons feest worden,” meent Lucas. “Wij hebben toch wel de grootste act ooit in de geschiedenis van Backdoor te pakken,” vertelt hij trots. “Gezien de drukke agenda van Phil had niemand verwacht dat het zou lukken hem te boeken. Maar gelukkig wist hij een plek voor ons vrij te maken.” Het wordt een set van drie uur. “Backdoor bestaat drie jaar en wij willen dat vieren

Backdoor Brings Superstar DJ Phil Romano to the Melkweg Backdoor’s anniversary in January means a big celebration! The organizers have a big surprise in store for us: on January 27th, Backdoor is back with Superstar DJ Phil Romano at pop temple Melkweg. This legendary DJ will spin an extra-long set at this “Anniversary Fest,” according to organizer Jurandy Lucas: “Phil’s performance in the Melkweg will undoubtedly

Backdoor haalt

Phil Romano naar Melkweg

met een set van drie uur van Phil Romano. Gelukkig is hij een blok vol energie. We zijn daarom zelfs langer open dan gebruikelijk. Namelijk tot zeven uur in de ochtend.” En wat houdt dit volle programma verder in? “Behalve Phil Romano komt ook dj Thomas Solvert draaien. Verder is Backdoor resident dj Diego Summers er bij. De tweede zaal wordt gehost door de dj’s Maxime Duvall en Lupe.” En dat is nog niet alles. “Er komen sexy go-go boys voor de rubriek ‘Shake That Booty,’” zegt Lucas met een glimlach.

be the highlight of our party. We have managed to get the biggest act ever in the history of Backdoor. Given Phil’s busy schedule, no one expected him to confirm. Fortunately, he managed to make some time for us.” “Backdoor is celebrating its third anniversary, and we wanted to give it some cachet with a three-hour set by Phil Romano. Luckily, he is full of energy. We will be open longer than usual, to seven o’clock in the morning!,” tells Jurandy.

Melkweg

And what does the full program bring? “Besides Phil Romano, DJ Thomas Solvert will spin, as well as Backdoor resident DJ Diego Summers. The second room will be hosted by DJs Maxime Duvall and Lupe.” But that is not all... “We’ll have sexy go-go boys for the ‘Shake That Booty’ section,” Lucas says with a smile. Phil Romano was born in Rome on December 4, 1979. He was an athlete at a young age, but his aspirations in that direction were cut off when

he moved to Melbourne, Australia with his parents at the age of nineteen. He says he cultivated a more open-minded view of the world because of this move. It had a huge impact on his love for music. His special relationship with music has made him one of the most famous DJs in the gay club scene. In 2002 he moved to Los Angeles, where a new world opened up to him. Phil has built up a large network there. He has always been curious about new music and discovering new styles. It has given

24   Gay News 317  januari 2018

gn317-024-025.indd 24

13-12-2017 14:53:23


g

scene

Danny Verde

Phil Romano werd op 4 december 1979 in Rome geboren. Hij is op jonge leeftijd atleet geweest maar zijn aspiraties in die richting zijn afgekapt toen hij als negentien-jarige met Phil Romano zijn ouders naar Melbourne in Australië verhuisde. Hij zegt daardoor een ruimdenkendere blik op de wereld te hebben gecultiveerd. En dat heeft een enorme impact gehad op zijn liefde voor muziek. Zijn speciale verhouding met de muziek heeft hem tot een van de meest beroemde dj’s binnen de queer club scene gemaakt. In 2002 verhuisde hij naar Los Angeles waar een nieuwe wereld voor hem openging. Phil heeft daar een groot netwerk opgebouwd. Hij was altijd nieuwsgierig naar nieuwe wegen in de muziek en de mogelijkheden om nieuwe stijlen te ontdekken. Dat heeft hem een rotsvaste fundering gegeven en een sterk onafhankelijkheidsgevoel. Zijn nieuwsgierigheid en sterke geloof in zichzelf hebben geleid tot het ontdekken van wat hij omschrijft als de “Atlantic Sound”: geboren uit een fusie van zijn favoriete

Maya Simantov muziekstijlen, waardoor zijn geheel nieuwe sound werd geboren. De Phil Romano sound. Terug in Europa is hij resident dj geworden in clubs over het gehele continent. Over de hele wereld speelt hij als gast-dj in de grootste gay clubs en op festivals. Tegenwoordig is hij een van de best bekende dj’s in de homoscene.

Het leven is kort. Leef hard op!

him a rock-solid foundation, and a strong sense of independence. His curiosity and strong belief in himself led to the discovery of what he calls the Atlantic Sound: born from a fusion of his favorite music styles that made this whole new sound come to life. The Phil Romano sound. Back in Europe, he has become the resident DJ in clubs across the continent. He performs as guest DJ in the biggest gay clubs and festivals world-wide. Nowadays, he is one of the

In juni 2009 is zijn eerste eigen nummer “Express Yourself” opgenomen met Danny Verde, in samenwerking met Anna Buckley. Het werd een wereldwijde hit en werd gevolgd door de nummers “Suffah” en “See the Light.”

Daar houdt zijn liefde voor eigen releases niet op. “Cuidado” - een nummer waarop hij zelf de vocals verzorgde - en “Everybody’s Heart” met de geweldige artieste Maya Simantov behoren

best-known DJs in the gay scene. In June 2009, his first own song “Express Yourself” was recorded with Danny Verde, in a collaboration with Anna Buckley. It became a worldwide hit, followed by the songs “Suffah” and “See the Light.” His love for own releases does not stop there. “Cuidado” - a song for which he himself provided the vocals - and “Everybody’s Heart” with the great artist Maya

tot zijn recente releases. Momenteel werkt hij aan een nieuw album dat in de zomer van 2018 zal verschijnen. Een paar jaar geleden is Phil verhuisd naar zijn nieuwe thuishaven, Barcelona. Als hij op tour is, wil hij blijven leren over de laatste muziektrends en die kennis een plaats geven in zijn muziek, die wordt getypeerd als vol energie en emotie. Zijn motto: Het leven is kort. Leef hard op! Phil Romano draait op de het Backdoor Three Year Anniversary Fest op 27 januari.

Backdoor Three Year Anniversary Fest Zaterdag 27 januari 2018 Melkweg Amsterdam. Kijk voor tickets op: www.backdooramsterdam.com .

Simantov are some of his more recent releases. He is currently working on a new album that will be released in the summer of 2018. Some years ago, Phil moved to his new home base Barcelona. When on tour, he wants to continue learning about the latest music trends and give that knowledge a place in his music, which is characterized as full of energy and emotion. His motto: Life is short. Live it intensely!

Phil Romano spins at the “Backdoor Three Year Anniversary Fest” on January 27th. Backdoor Three Year Anniversary Fest, Feat. Superstar DJ & Producer Phil Romano, Sat., January 27, 2018, Melkweg Amsterdam. Info & Tickets: www.backdooramsterdam.com . januari 2018   Gay News 317   25

gn317-024-025.indd 25

13-12-2017 14:53:46


jaaroverzicht

N

ieuws komt snel en gaat ook weer net zo snel. Alleen het “GROTE” nieuws blijft hangen. Maar het kleinere nieuws met vaak net zo zoveel leed en verdriet voor betrokkenen vergeten we net zo snel als de volgende ellende zich weer aandient, daarom traditie getrouw het overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar op dat we niet vergeten.

Koning spreekt zich in kersttoespraak uit tegen discriminatie Koning Willem-Alexander heeft zich in zijn kersttoespraak uitgesproken tegen discriminatie op grond van seksuele gerichtheid. Het is de eerste keer dat het staatshoofd zich zo stellig over dit onderwerp uitspreekt. “Zo willen we hier samenleven, als vrije en gelijkwaardige mensen, zonder discriminatie op grond van (…) seksuele geaardheid. Deze rechten gelden hier voor iedereen. Altijd.” Aldus de Koning in zijn kersttoespraak. Het is de eerste keer dat het staatshoofd zich over dit onderwerp zo stellig uitspreekt – impliciet verwijzend naar artikel 1 van onze Grondwet. februari

januari

Eerste stappen ter beperking geslachtsregistratie ‘positief’ Het COC is positief over de eerste stappen ter beperking van geslachtsregistratie die het kabinet op vrijdag 23 december bekendmaakte. Het COC drong hier al sinds 2015 op aan, samen met TNN en NNID*. De belangenorganisatie roept het kabinet op om ‘snel door te pakken’ en geslachtsregistratie door de overheid uiteindelijk af te schaffen. Minister Van der Steur (Justitie) en minister Bussemaker (Emancipatie) lieten vrijdag weten dat het kabinet sekseregistratie op documenten en pasjes gaat verminderen. Zo vervalt de geslachtsaanduiding op nieuwe OV-chipkaarten per 1 januari 2017. Ook zullen veel onderwijsinstellingen geslachtsregistratie op studentenpasjes achterwege laten en zullen gemeenten bijvoorbeeld op de stempas alleen nog voorletters en de achternaam vermelden.

Opnieuw steun voor LHBTmensenrechtenexpert bij VN De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gaf opnieuw steun aan de onafhankelijke LHBTmensenrechtenexpert bij de VN. Een voorstel van Burkina Faso om de expert het werken onmogelijk te maken, werd weggestemd. Het COC werkte, samen met andere belangenorganisaties en overheden, hard voor deze overwinning. ‘

een voorstel in dat onafhankelijk LHBTmensenrechtenexpert Vitit Muntarbhorn het werken feitelijk onmogelijk zou maken. maart

Tholen gaat LHBT-beleid voeren De gemeente Tholen gaat zich inzetten voor de bevordering van sociale acceptatie en de veiligheid van LHBT’s, m.n. jongeren. Dat is een opvallende stap, want de laatste jaren kwam de Zeeuwse gemeente vooral in het nieuws door LHBT-onvriendelijk beleid. Uitgangspunt voor het beleid is het LHBTprojectplan van het Anti-Discriminatiebureau Zeeland. Koplopergemeenten Goes, Middelburg en Vlissingen nemen daar al deel aan. De aanleiding voor het project waren de alarmerende hoge cijfers met betrekking tot de psychische gezondheid en de suïcidegedachten van Zeeuwse LHBT-jongeren ten opzichte van hetero-jongeren. Besloten is om onder meer WMO-consulenten te trainen, zodat problemen die leven bij LHBT-jongeren gesignaleerd worden. Onderzoeksresultaten met betrekking tot de acceptatie van seksuele gerichtheid en genderidentiteit worden onder de aandacht gebracht van schoolbegeleiders en werkgevers wordt gewezen op hun rol bij het bestrijden van discriminatie op de werkvloer.

Dit is een overwinning voor LHBT’s wereldwijd,’ zegt COC’s internationaal medewerker Joyce Hamilton. ‘De VN erkennen opnieuw dat LHBTrechten óók mensenrechten zijn, dat seksuele voorkeur of genderidentiteit nergens ter wereld een reden mogen zijn voor discriminatie en geweld, en dat is van historisch belang.’ Een groep landen onder leiding van Burkina Faso diende onlangs

26   Gay News 317  januari 2018

gn317-026-033.indd 26

13-12-2017 15:31:10


jaaroverzicht

Zwitserland het drie en twintigste land dat ban op bloedonatie opheft Zwitserland is het drieentwintigste land dat het verbod op het geven van bloed door homo’s biseksuele mannen en MSM (Mannen die seks hebben met mannen) heeft op geheven. Ook Zwitserland koos ervoor om de drie doelgroepen enkel toe te laten op voorwaarde: 12 maand geen seks. Zwitserland is daarmee dus het 23ste land dat zijn verbod op het geven van bloed door drie doelgroepen (homo, biseksueel en MSM) opheft. Swissmedic, de medische waakhond van het land gaat akkoord met het feit dat de nieuwe technieken inzake de opsporing van Hiv en Aids beter zijn en dat daarom een verbod voor de drie doelgroepen niet langer noodzakelijk is. april

AMC en DC Klinieken bundelen krachten met nieuwe hiv-poli in Amsterdam DC Klinieken Lairesse (Valeriusplein 11) is onlangs uitgebreid met een nieuwe afdeling gericht op hiv-zorg. Uniek aan dit concept is de samenwerking met het AMC. Vanaf 3 maart ontvangen artsen en verpleegkundigen van beide instellingen de eerste patiënten bij DC Klinieken Lairesse. Voor het AMC is het de tweede locatie

waar hiv-zorg wordt aangeboden. De meeste hivpatiënten hoeven niet per se naar het ziekenhuis te gaan voor de controle die ze twee of drie keer per jaar krijgen. Om die reden is besloten de bestaande hiv-poli van DC Klinieken uit te breiden met de expertise van het AMC. Door de bundeling van kennis en ervaring van beide zorginstellingen ontstaat een nieuw en uniek centrum dat op een efficiënte wijze hoogwaardige zorg biedt.

Bekladders ‘gaybrapad’ weer welkom De eerstejaars die aan het begin van het studiejaar een regenboogkleurig ‘gaybrapad’ bekladden en daarbij een Hitlergroet brachten, mogen weer op Quintus komen. De ontgroeningscommissie blijft voorlopig nog wel geschorst. Als compensatie moeten de studenten van dispuut Sjap Eisjedies elk jaar vrijwilligerswerk doen bij het COC, en een bezoek brengen aan het Anne Frank Huis. Het politieonderzoek naar de eerstejaars loopt ook nog. Dit staat in de notulen van de Algemene Leden Vergadering van Quintus. Het groepje aspirant-leden van Sjap, een dispuut van Quintus, bekladde afgelopen oktober het gaybrapad met rode verf. Omstanders filmden de jongens, waarop één van de leden een Hitlergroet deed. Het filmpje zorgde voor grote ophef in de media. Aanvankelijk ging men ervan uit dat het om een actie van extreemrechtse jongeren ging.

mei

“12-maandeneis bloeddonatie ‘gerechtvaardigde’ discriminatie” Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat de 12-maandeneis voor bloeddonatie door mannen die seks met mannen (MSM) hebben is toegestaan. Er is weliswaar sprake van discriminatie van MSM, maar die discriminatie wordt volgens het College vooralsnog gerechtvaardigd door het belang van de volksgezondheid. Een man stapte onlangs naar het College omdat hij vindt dat Sanquin hem discrimineert vanwege zijn homoseksualiteit. Mannen die seks hebben met mannen mogen tenminste 12 maanden geen seksueel contact hebben gehad als zij bloed willen geven.

Afschuwelijke mishandeling homopaar in Arnhem Een homopaar is in Arnhem ernstig mishandeld. Het COC spreekt van een ‘afschuwelijk voorval’. COC Nederland roept informateur Edith Schippers op om de aanpak van geweld tegen LHBTI’s prioriteit te geven januari 2018   Gay News 317   27

gn317-026-033.indd 27

13-12-2017 15:31:58


jaaroverzicht

wetsvoorstel van Justitieminister Heiko Maas (SPD) daarover goedgekeurd. Homoseksuele handelingen waren in Duitsland tussen 15 mei 1871 en 10 maart 1994 strafbaar. De verscherping van paragraaf 175 van het Wetboek van Strafrecht door de nazi’s in 1935 bleef in zowel West- als Oost-Duitsland van kracht. Na 1969 werd paragraaf 175 in WestDuitsland versoepeld door een leeftijdsgrens van 21 jaar in te voeren. Vier jaar later werd die grens verder verlaagd naar 19 jaar. Pas in 1994 werd in Duitsland paragraaf 175 definitief geschrapt.

bij de gesprekken over een nieuw kabinet. Het voorval lijkt een homovijandige achtergrond te hebben. Volgens de slachtoffers was de aanleiding dat ze hand in hand liepen. “Afgetuigd worden omdat je van elkaar houdt, het is te afschuwelijk voor woorden”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. Ze roept informateur Schippers op om de aanpak van anti-LHBTI-geweld prioriteit te geven bij de gesprekken over een nieuw kabinet. De twee mannen werden op een zondagochtend afgetuigd door een groep jongeren in Arnhem, toen ze na een avond stappen naar huis liepen. Beide mannen raakten gewond. Van een van de slachtoffers werden vier tanden uit de mond geslagen. Het stel van 31 en 35 jaar liep over de Nelson Mandelabrug toen een groep van circa zes tot acht jongeren langs kwamen fietsen en de mannen begon uit te schelden. Politie. nl meldt dat twee verdachten inmiddels zijn aangehouden, een 14-jarige Arnhemmer en een 20-jarige man uit Gennep.

Rehabilitatie voor Duitsers veroordeeld vanwege homoseksuele handelingen De Duitse regering is het eens geworden over de rehabilitatie van mannen die in het naoorlogse Duitsland zijn veroordeeld wegens homoseksuele handelingen op grond van paragraaf 175 van het Wetboek van Strafrecht. De regering heeft het

juni

Afschuwelijk gijzeling en mishandeling transvrouw In Hart van Nederland van zondag 23 april vertelde transvrouw Jessica over haar afschuwelijke gijzeling en mishandeling. Vijf verdachten zijn inmiddels opgepakt. Jessica doet haar verhaal nu op de televisie, omdat ‘dit niemand meer mag overkomen’. Transgender Netwerk Nederland (TNN) en COC Nederland reageren geschokt. De 56-jarige Jessica uit Eindhoven werd op 25 februari jl. urenlang vastgebonden, ernstig mishandeld en beroofd in een parkeergarage in Best. Ze werd volgens een woordvoerder van de politie ‘behoorlijk toegetakeld’. De daders van de overval waren er op uit Jessica te overvallen, zo blijkt uit haar verhaal. Dat dit met zulk grof geweld gebeurde staat volgens Jessica niet op zichzelf. Zij denkt transfobie van de daders eraan heeft bijgedragen.

Merkel spreekt Poetin aan op Tsjetsjenië De Duitse Bondskanselier Angela Merkel heeft de Russische president Vladimir Poetin publiekelijk aangesproken op de vervolging van LHBTI’s in Tsjetsjenië. Ze deed dat tijdens een

bezoek aan de Russische president op 2 mei. Duitsland maakt onderdeel uit van de Equal Rights Coalition die Rusland onlangs, mede op aandringen van het COC, opriep tot actie tegen Tsjetsjenië. Bondskanselier Merkel sprak president Poetin aan over de vervolging en marteling van Tsjetsjeense LHBTI’s tijdens hun ontmoeting in de Russische badplaats Sotsji. Merkel drong er bij Poetin op aan een onderzoek naar de vervolging in te stellen en spoorde hem aan zijn invloed te gebruiken om de veiligheid van LHBTI’s in de Russische deelrepubliek Tsjetsenië te verzekeren. De Duitse bondskanselier maakte dat bekend tijdens de persconferentie na afloop van haar gesprek met de Russische president. Merkel liet weten ‘negatieve berichten ontvangen te hebben over de behandeling van homoseksuelen, vooral in Tsjetsenië’. Merkel maakte ook haar zorgen kenbaar over beperkingen van de vrijheid van vergadering en meningsuiting in Rusland. Daarbij verwees ze naar de arrestatie van 17 activisten die op 1 mei in Sint Petersburg demonstreerden tegen de vervolging van LHBTI’s in Tsjetsjenië. juli

45 Duizend handtekeningen voor Russische ambassadeur om Tsjetsjenië Amnesty International en COC Nederland bezorgen op donderdag 1 juni bijna 45 duizend handtekeningen bij de Russische ambassadeur in Den Haag.

28   Gay News 317  januari 2018

gn317-026-033.indd 28

13-12-2017 15:32:33


jaaroverzicht

De ondertekenaars eisen dat Rusland actie onderneemt tegen de vervolging van homomannen in Tsjetsjenië. Amnesty en COC bezorgde de handtekeningen bij de Russische Ambassade in Den Haag. Ook leveren ze honderd zwarte ballonnen af met daarop de tekst #Chechnya100. De ballonnen symboliseren de zeker honderd homoseksuele mannen die de door de Tsjetsjeense autoriteiten zijn geïnterneerd wegens hun (veronderstelde) seksuele oriëntatie. In een brief bij de petitie roepen Amnesty en COC de Russische autoriteiten op tot actie tegen de vervolging van homomannen in de Russische republiek. Ze eisen dat Rusland de mannen in veiligheid brengt. Ook dringen ze aan op een onafhankelijk gerechtelijk onderzoek naar de kwestie en berechting van de daders. Ze verwijzen daarbij naar tal van mensenrechtenverdragen waaraan Rusland gebonden is. De ruim 44.700 handtekeningen zijn afkomstig van bezorgde Nederlanders die de afgelopen maand de Amnesty-petitie tekenden.

Alleen met preventiepil PrEP einde aan hiv-epidemie Het volgende kabinet kan een einde maken aan de hiv-epidemie in Nederland door de hivpreventiepil PrEP in te zetten, stelt Aidsfonds - Soa Aids Nederland, samen met het COC, Hiv-Behandelaren en Hiv Vereniging Nederland. Die oproep doen zij in een gezamenlijke brief aan de onderhandelingspartijen voor een nieuw kabinet.

Op dit moment raken in Nederland nog jaarlijks rond de 1000 mensen geïnfecteerd met hiv. Dat zijn er drie per dag. Alleen met de bestaande preventiemaatregelen (condooms, testen, behandelen) lukt het niet om dit aantal te verminderen. Dat kan wel door de hiv-preventiepil PrEP toe te voegen aan het pakket. Dit middel is bewezen effectief, maar nog steeds niet breed toegankelijk voor iedereen die een verhoogd risico loopt. “Daarmee laten we dé kans liggen om de hiv-epidemie in Nederland definitief te stoppen”, zegt Louise van Deth, directeur van Aidsfonds-Soa Aids Nederland, in de brief. augustus

Duitsland stemt voor homohuwelijk Ook in Duitsland wordt het huwelijk opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht. De Bondsdag stemde vandaag met een ruime meerderheid voor het mogelijk maken van het homohuwelijk: 393 parlementariërs stemden voor, 226 tegen en vier onthielden zich van stemming. Bondskanselier Angela Merkel stemde tegen. Voor haar blijft het huwelijk een verbond tussen man en vrouw, verklaarde ze. De bondskanselier had eerder deze week wel het proces in een stroomversnelling gebracht door te verklaren dat het wat haar betreft een gewetenskwestie is. Dat betekende dat ook voorstanders binnen haar eigen partij vrij waren met het voorstel in te stemmen. De linkse partijen SPD, Groenen en Links waren ook voor. Duitsland maakt het homohuwelijk als één van de laatste landen in West-Europa mogelijk. Nederland was in 2001 het eerste

land ter wereld waar homo’s en lesbiennes gelijke rechten kregen. Volgens Der Spiegel stemden zeventig partijgenoten van Merkel, bijna één op de vier, in met het voorstel. De conservatieve vleugel van de partij ziet het homohuwelijk niet zitten.

WHO waarschuwt: Ongeneeslijke vorm van gonorroe in aantocht Een ongeneeslijke vorm van de seksueel overdraagbare ziekte gonorroe, ook wel druiper genoemd, is zich aan het verspreiden. Daarvoor waarschuwt de World Health Organisation (WHO) vorige maand. Huidige antibiotica zijn niet meer in staat de soa te genezen. Uit onderzoek van de WHO blijkt nu dat er vormen van de ziekte in omloop zijn die niet reageren op het medicijn. ,,De bacterie die gonorroe veroorzaakt, is erg slim. Elke keer dat we een nieuwe soort antibiotica vinden om de infectie te behandelen, ontwikkelt de bacterie zich zo dat hij ertegen bestand raakt”, aldus WHO-onderzoeker Teodora Wi. Gonorroe kan verstrekkende gevolgen hebben. Het aantal mensen dat een druiper oploopt, is al jaren aan het toenemen. Tegenwoordig zijn er wereldwijd jaarlijks zo’n 78 miljoen diagnoses. De verspreiding van de ziekte is volgens de WHO onder andere het gevolg van de afname van het gebruik van condooms en de toename van het aantal mensen dat verre reizen maakt. Veel mensen lopen de bacterie namelijk in het buitenland op. januari 2018   Gay News 317   29

gn317-026-033.indd 29

13-12-2017 15:33:01


jaaroverzicht

In Nederland kregen volgens het RIVM afgelopen jaar 6.000 mensen de diagnose gonorroe. Dat zijn er zo’n 800 meer dan in 2015. september

Engeland en Schotland verkorten termijn bloeddonatie voor homo- en bimannen Homo- en bimannen mogen binnenkort niet pas na een jaar zonder homoseksueel contact, maar al na drie maanden bloed doneren in Engeland en Schotland. Het besluit om deze termijn te verkorten heeft de Britse regering dit weekend bekend gemaakt. COC Nederland roept minister Edith Schippers (VWS) op om het Britse voorbeeld te volgen en ook het Nederlandse beleid verder aan te passen. Het besluit van de Britse minister Aileen Campbell van Volksgezondheid is gebaseerd op een advies van een officieel adviesorgaan voor veilige donatie van bloed, weefsel en organen. De verlaging van de termijn is een gevolg van verbeteringen in het testen van donorbloed. Daardoor kunnen in een veel vroeger stadium in het donorbloed de virussen opgespoord worden die hiv en hepatitis B en C veroorzaken.

Aantal hiv-diagnoses Amsterdam gehalveerd Het aantal hiv-diagnoses in Amsterdam is in vijf jaar tijd gehalveerd. De stad is zeer succesvol bij het uitvoeren de VNdoelstellingen op het gebied van hiv-

bestrijding. Dat blijkt uit een rapport dat UNAIDS in juli presenteerde, aan de vooravond van de Internationale Aids Conferentie in Parijs. Het resultaat is mede te danken aan het baanbrekende werk van het H-TEAM (HIV Transmission Elimination AMsterdam), een samenwerkingsverband van wetenschappers, artsen, politici en lobbyisten én mensen met hiv. Het H-TEAM streeft naar nul nieuwe hiv-infecties. Vertegenwoordigers van het H-TEAM reageren positief op de nieuwe cijfers. Louise van Deth, directeur van Aidsfonds: ‘De stad Amsterdam laat een geweldige prestatie zien.’ oktober

Anti-homowet Kazachstan ongrondwettelijk verklaard De Constitutionele Raad van Kazachstan heeft de anti-homowet geschrapt, omdat die in strijd met de Grondwet is. In de media wordt verondersteld dat de stap te maken heeft met de ambitie van Kazachstan om de Olympische Winterspelen van 2022 te organiseren. LHBTIactivisten wijzen er op dat ook zonder die wet in Kazachstan homo/bi/transfobie een groeiend probleem is. Afgelopen februari stemde het parlement van Kazachstan in met een wet die minderjarigen moet ‘beschermen tegen propaganda van niet-traditionele seksuele gerichtheid’. De wet – naar het voorbeeld van de Russische anti-homowet – is nog niet officieel van kracht, want president Noersoeltan Nazarbajev heeft er nog niet zijn handtekening onder gezet. Invoering van de anti-homowet staat nu echter op de tocht, want op 18 mei jl. oordeelde de Constitutionele Raad van

Kazachstan dat de wet in strijd is met de Grondwet. Volgens de Constitutionele Raad bevat de wet juridisch onzorgvuldige formuleringen en bepalingen die in strijd zijn met een aantal grondrechten.

Europese antidiscriminatiewetgeving beschermt alle transgenders De Europese Commissie heeft verklaard dat bestaande EU-anti-discriminatiewetgeving alle transgenders beschermt tegen ongelijke behandeling. In een verklaring maakt de Europese Commissie duidelijk dat het discriminatieverbod op grond van geslacht niet enkel geldt voor transgenders die een geslachtsverandering ondergaan, maar op grond van genderidentiteit voor alle transgenders dient te gelden – ook als zij geen willen geslachtsverandering ondergaan. Transgenders worden in EU-richtlijnen niet expliciet genoemd, maar het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde al in 1996 dat het discriminatieverbod op grond van geslacht ook moet worden toegepast voor transseksuelen. De Europese Commissie maakt nu in een nieuw verschenen rapport duidelijk dat dit principe zo geïnterpreteerd moet worden dat dit ook opgaat voor genderidentiteit als non-discriminatiegrond. november

Arrestaties in Egypte vanwege zwaaien met regenboogvlag In de Egyptische hoofdstad Caïro zijn elf mensen gearresteerd omdat er met een regenboogvlag werd gezwaaid tijdens

30   Gay News 317  januari 2018

gn317-026-033.indd 30

13-12-2017 15:33:37

A

W !


AMSTERDAM WARMOESSTRAAT 89

|

BERLIN

-/4:342!33%

|

ANTWERP

&!,#/.0,%).

|

ONLINE

-)34%2"#/-

! - 3 4 % 2 $! - s " 5 $! 0 % 3 4 s # / , / ' . % s # / 0 % . ( ! ' % . s $ / 24 - 5 . $ s $ 5 " , ) . s & 2 ! . + & 5 24 s * / ( ! . . % 3 " 5 2 ' s ,9/ . s - ! $ 2 ) $ s - % , " / 5 2 . % s - / . 4 2 % ! , s / 3 , / s 7! 2 3 !7 s : Ä 2 ) # ( januari 2017   Gay News 317   31

gn317-026-033.indd 31

12-12-2017 11:46:49


Holland’s gay magazine

Mis geen nummer meer en ontvang Gay News maandelijks discreet op je deurmat! Neem een abonnement vanaf slechts € 18. Zó geregeld, op www.gaynews.nl/abo

Voor méér dan alleen babbelnieuws twéétalig geen blad voor de mond vrije journalistiek onpartijdig gevarieerd bereikbaar

Maandelijks discreet op je deurmat

Zó geregeld, op www.gaynews.nl/abo

Wij zijn Gay News 32   Gay News 317  januari gn317-026-033.indd 32

Bijna 25 jaar kennis van & ervaring met de doelgroep Adverteren? Gezien worden met redactionele ondersteuning, en veel voordeliger dan je denkt! Verken de interessante kortingsmogelijkheden op www.gaynews.nl/adv of mail voor de mogelijkheden sales@gaynews.nl 2017

12-12-2017 11:47:32


jaaroverzicht

e

en een concert van Mashrou’ Leila. Mashrou’ Leila is een indie rockband uit Libanon, waarvan leadzanger Hamed Sinno openlijk homoseksueel is. Tijdens het concert op vrijdag 22 september werd door fans met een regenboogvlag gewapperd. Op maandag 25 september zijn hiervoor elf mensen opgepakt vanwege het ‘bevorderen van een seksuele afwijking’. Egyptische autoriteiten hebben ook bekend gemaakt dat optredens van Mashrou’ Leila voortaan verboden zullen worden, omdat het land tegen ‘verdorven homokunst’ is. Eerder werden optredens van de band al in Jordanië verboden. Homoseksuele handelingen zijn in Egypte op zich niet strafbaar, maar LHBTI’s worden meestal vervolgd op grond van algemene zedenwetten. Sinds het aantreden van de huidige president Sisi in 2013 zijn 274 LHBTI’s opgepakt, becijferde Solidarity With Egypt LGBTQ+. December 2014 werden bijvoorbeeld 33 mannen gearresteerd in een badhuis in Caïro vanwege ‘schending van de openbare zedelijkheid’.

Onderzoek gezichtsherkenning ‘doodeng’ Onderzoekers van de Amerikaanse Stanford Universiteit stellen dat ze door gezichtsherkenningstechniek met vrij grote zekerheid kunnen vaststellen of iemand lesbisch of homo is. COC-voorzitter Tanja Ineke spreekt van een ‘doodeng onderzoek’. “Als dit blijkt te kloppen, vind ik het een doodeng onderzoek”, reageert Ineke. “En wat heb je er in vredesnaam aan? Laat ze onderzoeken hoe je homofobie aanpakt!” “Je moet er niet aan

denken dat dit soort techniek in de verkeerde handen komt van regimes in Tsjetsjenië of Iran, waar LHBTI’s vervolgd worden. Wat ons betreft moeten mensenrechtenclubs, overheden en sociale media zulke technieken aan banden leggen om de gevaren zo veel mogelijk te beperken,” aldus Tanja Ineke. De COC voorzitter wijst er op dat onderzoekers eerder meenden een methode te hebben gevonden om vast te stellen of iemand LHBTI is, maar dat dit later vaak toch niet bleek te kloppen. Ineke wijst op tekortkomingen aan het huidige onderzoek. Zo is alleen gekeken naar witte mensen die ‘uit de kast zijn’ en lijkt het onderzoek biseksuelen buiten beschouwing te laten. december

Ingrid van Engelshoven nieuwe minister voor LHBTI-emancipatie Ingrid van Engelshoven (D66) wordt als minister van OCW de komende jaren verantwoordelijk voor het LHBTIemancipatiebeleid. Van Engelshoven zal als coördinerend minister van Emancipatiebeleid onder meer toezien op de uitvoering van de maatregelen uit COC’s Regenboog Stembusakkoord. Het gaat dan bijvoorbeeld om invoering van een expliciet verbod op LHBTI-discriminatie in de Grondwet en om maatregelen voor LHBTI-acceptatie op school. D66, de partij van Van Engelshoven, behoort tot de acht partijen die COC’s Regenboog Stembusakkoord tekenden.

Koningin Máxima bezoekt Gender & Sexuality Alliance op Hofstad Lyceum Hare Majesteit Koningin Máxima heeft een werkbezoek gebracht aan het Hofstad Lyceum in Den Haag. Het bezoek stond in het teken van de Gender & Sexuality Alliance (GSA). Een GSA is een jongerengroep die zich met steun van het COC inzet voor een vriendelijk klimaat op scholen voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans- en intersekse personen (LHBTI). “Voor het COC is dit bezoek een grote eer en voor LHBTIjongeren is het gewoon een enorme steun in de rug”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke over het bezoek. “Zij hebben het op school niet altijd makkelijk. En hoe gaaf is het dan dat je niet alleen steun krijgt van vrienden, vriendinnen en je GSA, maar ook nog eens van de koningin van Nederland?! Dat is gewoon super.” Ineke herinnerde er aan dat ook kroonprinses Amalia zich op school inzet voor LHBTIacceptatie. Koning Willem-Alexander vertelde dat vorig jaar tijdens zijn bezoek aan het COC. De GSA op het Hofstad Lyceum is onderdeel van een landelijk GSA Netwerk dat op circa negenhonderd middelbare scholen en mbo’s in Nederland en het Caraïbisch gebied actief is. januari 2018   Gay News 317   33

gn317-026-033.indd 33

13-12-2017 15:34:27


column

Uit het studentenleven door Andra Geurtz

I

n de nacht van 20 op 21 november zijn twee zoenende vrouwen in Amsterdam mishandeld door een groep jongens. De vrouwen, onder wie de Braziliaanse documentairemaakster Denise Kelm Soares, waren beiden in de stad voor het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA). Het festival liet in een korte verklaring weten geschokt te zijn en zich in te zetten voor diversiteit binnen de filmwereld. Hoewel hun steun en medeleven uiteraard gewaardeerd worden, zal het nieuws voor de meeste

The Importance of a Safe Haven In Amsterdam on the night of November 20-21, two kissing women were assaulted in Amsterdam by a group of guys. The women, including Brazilian documentary filmmaker Denise Kelm Soares, were both in Amsterdam

HLBTQ+-ers allesbehalve een schok zijn geweest. Het gevoel dat je bekruipt wanneer je met je partner hand in hand over straat loopt, is ons maar al te bekend. De starende ogen die je voelt branden in je rug, of het gefluister dat zomaar ineens kan omslaan in een nare opmerking of gescheld en dat zelfs kan escaleren naar geweld. Zelfs in het relatief tolerante Amsterdam zijn gebeurtenissen als dit niet als incidenteel af te schrijven; met grote regelmaat worden HLBTQ+-ers bespuugd of zelfs van hun fiets getrapt. Om deze reden is het dan ook des te belangrijker dat er voor ons een veilige plek bestaat. Sommigen zullen deze veilige plek vinden in een fijne gay bar of club, of bij het COC. Ikzelf vond deze veilige plek bij

for the International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA). In a brief statement, the film festival announced that it was shocked, while utterly committed to diversity within the world of film and documentaries. Although IDFA’s support and sympathy is obviously appreciated, the news for most GLBTQ+ people certainly

didn’t come as a shock. That feeling you get when you are walking hand in hand with your partner, is only too familiar to us. Those staring eyes burning in your back, or the whispers that suddenly can turn into nasty remarks or abuse, easily escalating into violence. Even in relatively tolerant Amsterdam, events like this

cannot be written off as incidents; GLBTQ+ people are regularly spat at or even kicked off their bikes. For this reason, it is all the more important that we have a safe haven. Some will find this in a nice gay bar or club, or at the COC. I found it at A.S.V.Gay. It was one of the main reasons to become a member. You don’t have to explain your sexual orientation or

34   Gay News 317  januari 2017

gn317-034-035.indd 34

12-12-2017 11:49:33


column

A.S.V.Gay. Voor mij was het zelfs één van de belangrijkste redenen om lid te worden. Je hoeft er namelijk niks uit te leggen over je seksuele voorkeur of gender-identiteit en er wordt niet raar opgekeken als twee mensen van hetzelfde geslacht met elkaar zoenen. Je hoeft niet eerst om je heen te kijken of bang te zijn dat je vervelende vragen over je heen krijgt omdat je “anders” bent. Sterker nog, je bent ineens in de meerderheid. Dat was ik niet gewend.

Op de middelbare school had ik een vriendinnetje; geregeld liepen wij hand in hand door de school. Ik kan me eigenlijk geen enkele keer herinneren dat we niet op z’n minst werden aangestaard. Vaak werden we nageroepen, of uitgescholden voor “pot.” Absoluut niet te vergelijken met het leed dat Denise Kelm Soares afgelopen maand is aangedaan, maar alsnog niet acceptabel. Zoals ik al meldde, was lid worden van A.S.V.Gay voor mij een manier om me op een, toevallig super leuke en gezellige manier, voor de acceptatie van HLBTQ+-ers in te zetten.

Je hoeft niet eerst om je heen te kijken of bang te zijn gender identity, and it is not a big shock when two people of the same sex are kissing. You don’t have to look around first or be afraid that you’ll get annoying questions because you are “different.” On the contrary, all of a sudden you are in the majority! I certainly was not used to that. I had a girlfriend at secondary school; we

regularly walked hand in hand at school. I can’t remember a single occasion we were not stared at. We were often yelled at and called “dyke.” This, of course, cannot be compared to what happened to Denise Kelm Soares last month, but it is still completely unacceptable. As I mentioned earlier, becoming a member of A.S.V.Gay to me

Ik voelde me van het begin af aan veilig en fijn, waardoor ik de ruimte had om mijn identiteit en mijn seksualiteit te ontdekken. En ook, laten we eerlijk zijn, de ruimte om te ontdekken hoeveel bier ik op kan. Het punt is, iedereen heeft die ruimte nodig om zichzelf te ontdekken. Zolang HLBTQ+ers nog niet overal geaccepteerd worden, zal niet iedereen die ruimte ook daadwerkelijk krijgen. Dit vind ik onacceptabel, wat dan ook één van de redenen is waarom ik me heb toegelegd op een fantastisch bestuursjaar bij A.S.V.Gay, dé Amsterdamse studentenvereniging voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en queer studenten!

Andra Geurtz is voorzitter van studentenvereniging A.S.V.Gay. Zie www.asvgay.nl voor meer informatie.

was a way to show commitment to the GLBTQ+ community in a social and fun way. From the beginning I felt safe, giving me the space to discover my identity and my sexuality. Also, let’s be honest here, the space to discover how much beer I could handle. My point is that everyone needs space to discover himself or herself. As

long as GLBTQ+ people are not yet accepted everywhere, not everyone will actually get that space. I find this unacceptable, which is one of the reasons I will dedicate myself to a fantastic year on the board of A.S.V.Gay, the Amsterdam student’s union for lesbian, gay, bisexual, transgender and queer students! januari 2017   Gay News 317   35

gn317-034-035.indd 35

12-12-2017 11:49:47


art: Kalender

V

oor de derde maal presenteert de Groningse Galerie MooiMan de enige scheurkalender ter wereld met de man als thema: Your Daily Male 2018. Hoewel het een typisch Nederlands product als een scheurkalender is, verovert Your Daily Male langzamerhand niet alleen Nederland maar juist ook landen ver daarbuiten. Zo schrijft The Advocate, het grootste en oudste homotijdschrift van Amerika: “De omvang van kunst in Your Daily Male 2018 is verbluffend groot en gevarieerd. Een adembenemend jaaroverzicht dat doet denken aan de ongelooflijke verscheidenheid aan mannenkunst die er in de wereld bestaat.” En ook GayStarNews, het grootste Britse HLBTplatform: “Your Daily Male biedt een verfrissend contrast met de slanke, sportschool-gevormde ondergoedmodellen die normaal gesproken de mannenkalenders domineren. Met een enorme verscheidenheid aan artistieke stijlen, presenteert deze kalender vreugdevol mannen in al hun glorie.” Your Daily Male 2018 is een uniek samenwerkingsproject van tweeënvijftig nationale en voornamelijk internationale kunstenaars met een voorliefde voor de man in de kunst. Een gevarieerd en breed aanbod van kunstenaars, niet alleen uit Europa maar ook uit Canada, Amerika en zelfs Rusland. De kalender wordt uitgegeven met tekst in het Engels, Frans, Duits en Nederlands. Samenstelling, productie en uitgave door Galerie

Your Daily Male 2018, A New Man Every Day For the third time now, Gallery MooiMan published the only tear-off calendar in the world with the male as its theme: “Your Daily Male 2018.” Although such a typical Dutch product as the tear-off calendar, “Your Daily Male” is gradually conquering not only the Netherlands but also the rest of the world. America’s largest and oldest gay magazine The Advocate wrote: “The art in ‘Your Daily Male 2018’ is amazing and

varied. It is a breath-taking annual overview that is reminiscent of the incredible variety of male art that exists in the world.” GayStarNews, Britain’s largest GLBT platform: “‘Your Daily Male’ is a refreshing contrast to the slim, gym-tinted underwear models that normally dominate the men’s calendars. With its large variety in artistic styles, this calendar joyfully presents men in all their glory.”

of fifty-two Dutch and international artists who have a penchant for the male in art. A varied and wide range of artists, not only from Europe but also from Canada, the United States and even the Russian Federation. The calendar is published with text in English, French, German and Dutch. The compilation, production and publication are in the hands of Galerie MooiMan, the only gallery in Northern Europe with the male as a central theme, as well as publisher of its own art books.

“Your Daily Male 2018” is a unique collaboration

For this edition, a series of photographic

details of male chests is displayed on the cover. Publishers Sandro Kortekaas and Jan van Stralen from gallery MooiMan explain: “The chest is a striking part of the male body. Only a part of it is enough to tell you something about your physique, your age, and even about your health. They are either small, large, hairy or not, young or old, muscular or the opposite. Showing how hairy you are, how thin, or that you’re proud of your girth. All with its own charm. However, it is only some of what is on offer in this edition of ‘Your Daily Male.’ This year again with a big thank

36   Gay News 317  januari 2018

gn317-036-039.indd 36

13-12-2017 15:36:09


ART: calendar

David Trullo, Spanje David Trullo is een Spaans beeldend kunstenaar gevestigd in Madrid. Zijn werk is te zien geweest op talrijke tentoonstellingen, zowel in zijn eigen land als in Europa en Amerika. Hij heeft deelgenomen aan kunstbeurzen en festivals zoals ARCO, Estampa en PhotoEspaña in Spanje en Art Miami en The Armory Show in de Verenigde Staten. Zijn jongste solotentoonstelling was in Museo Lázaro Galdiano en Museo de Artes Decorativas, Madrid, 2017. Trullo’s fotografische en keramische kunstwerken hebben te maken met de iconografische weergave van schoonheid en de verschillende niveaus die verbonden zijn aan representatie, context, reproductie en verspreiding van afbeeldingen. In al zijn fotografische werk is er een verband met geschiedenis, cultuur en het geloof van de westerse wereld, waarin onderwerpen als vooroordelen, onverdraagzaamheid, religie, geslacht, verlangen of pijn met een hedendaags oog naar het verleden kijken.

MooiMan, de enige galerie in Noord-Europa met de man als thema en uitgever van eigen kunstboeken. Op de omslag van deze editie prijkt een serie detailfoto’s van mannelijke borstpartijen. De uitgevers Sandro Kortekaas en Jan van Stralen vertellen over deze keuze: “De borstpartij is een opvallend deel van het mannenlichaam. Slechts een deel daarvan is al voldoende om iets te vertellen over je lichaamsbouw, je leeftijd, en zelfs over je gezondheid. Ze zijn er klein, groot, harig of juist niet, jong of oud, gespierd of het tegenovergestelde. Er wordt veel geparadeerd daar waar je mannen gedeeltelijk of geheel

you to the fifty-two participating artists.” In front of the gallery owners and compilers of “Your Daily Male” lies a thousand gram heavy and almost five centimeters thick, colorful volume. “This is the third edition, and this year we did the selection in record time. We are also the designers of the product, so besides printing, we do almost everything ourselves. Each time, it is not only very inspiring to select from an enormously varied range of high-quality art, but we also manage to involve some new artists

naakt tegenkomt. Laten zien hoe behaard je bent, hoe slank je bent, of trots bent op je omvang. En het heeft allemaal zijn charme. Maar het is slechts een deel van wat er in Your Daily Male te zien is.” Voor de galerie-eigenaren en samenstellers van Your Daily Male ligt een ruim één kilo zwaar en bijna vijf centimeter dik, kleurrijk boekwerk. “Dit is de derde editie die we samenstellen en dit jaar in een

En als roze ondernemer moet je soms een beetje gek zijn

every year. This means that the tear-off is getting more widely known. Outside of the Netherlands, the system of a tear-off calendar is less of a household name, and bookshops and museums are therefore still reluctant. For example, Gay’s The Word, London’s gay bookstore, was convinced that there would be no interest in it and did not order it for two years. While visiting London, we gave some copies to the bookshop. They were truly amazed by their customer’s interest in it and promptly placed an

recordtijd. Naast samenstellers zijn we ook de vormgevers van dit produkt, dus behalve het drukken doen we vrijwel alles in eigen beheer. Het is elke keer niet alleen erg inspirerend om te selecteren uit een enorm gevariëerd aanbod van veel en kwalitatief hoogstaande kunst, maar het is ook elk jaar weer bijzonder er een aantal nieuwe kunstenaars bij te kunnen betrekken. Daarmee zien we dat de kalender jaarlijks steeds meer bekendheid krijgt. Want buiten Nederland is het systeem van een scheurkalender minder bekend en zijn boekhandels en musea daardoor soms terughoudend. Zo was Gay’s The Word, dé homoboekhandel van Londen, ervan overtuigd dat er geen belangstelling voor zou zijn en zag er twee jaar lang niets in. Tijdens een bezoek aan Londen dit jaar, gaven we er een aantal op proef.

order within a week.” “But to think up and create a product is not the same as getting it sold. Many think the calendar too expensive, until we explain it is printed in a small, limited print run of only 1,000, and also in full color. Most tear-off calendars are in black-and-white and often released in huge quantities, which significantly lowers the price. If that’s not enough, we also tell them that besides the surprise of a new man every day, this comes down to only nine cents a day...,” both men inform us with a smile.

“We know that we are operating in a niche market with a high-quality product. As pink entrepreneurs, you sometimes have to be a little crazy and take some risks. The best thing we heard about getting a queer product on the market was the slogan ‘Steunt elkaar, koopt homo-waar’ (Support each other, buy gay merchandise), based on a socialist slogan from the 1930s. It is something that still holds true for our queer community. To appreciate each other, wherever that interest should lie. Why do we see that ‘The Advocate,’ America’s largest gay januari 2018   Gay News 317   37

gn317-036-039.indd 37

13-12-2017 15:36:28


art: Kalender

de jaren dertig. Maar in feite is dat iets dat nog steeds belangrijk is binnen onze holebigemeenschap: elkaar waarderen. Want waarom schrijft The Advocate, Amerika’s grootste homo-platform, al voor het derde jaar in successie uitermate lovend over Your Daily Male en zien we vervolgens dat sommige Nederlandse homomedia er geheel niet over schrijven. Dat is bevreemdend maar

Arak Edge, Verenigd Koninkrijk Arak Edge is model en fotograaf in het Verenigd Koninkrijk. Naast tijdschriften die zijn foto’s publiceren waarin hij telkens onderwerp is, zijn sociale media (Facebook en Instagram) een belangrijk medium om zich uit te drukken naar zijn vele volgers.

Ze zijn er klein, groot, harig of juist niet

Veel van deze foto’s die iets zeggen over het dagelijks leven, worden gemaakt door zijn partner, ook fotograaf.

En verbaasd dat ze waren over klanten die het juist waardeerden, ze bestelden prompt binnen een week een tweede levering.” “Maar een product bedenken en maken is nog iets anders dan een product verkopen. Veel mensen vinden de kalender te duur totdat we uitleggen dat die in een kleine, gelimiteerde oplage - zoals dat mooi heet en in dit geval ook toepasselijk is - van slechts duizend exemplaren wordt gedrukt en bovendien geheel in full color is. Want de meeste scheurkalenders zijn zwart-wit en verschijnen vaak in enorme oplages, wat de prijs flink

platform, highly praises ‘Your Daily Male’ for the third consecutive year, but that some Dutch gay media don’t write about it at all. That is not only surprising, but also disturbing. Our community is not that big, and editors should pick it up. That is why it is good that some Dutch-language media are paying attention to it. However, editors of major newspapers should also write about this when they present an annual overview of best calendars. Despite of the fact that at art fairs the calendar is mainly purchased by women, we do not yet get that broad media attention. We

doet zakken. En als dat dan nog niet genoeg argumenten zijn, vertellen we dat naast de verrassing van elke dag een nieuwe man, het maar negen cent per dag is...,” vertellen beide mannen met een brede glimlach. “We weten dat we in een nichemarkt zitten met een produkt van kwalitatief hoog niveau. En als roze ondernemer moet je soms een beetje gek zijn en risico’s durven nemen. Maar het leukste dat we ooit hoorden om een queer product aan de man te krijgen was ‘Steunt elkaar, koopt homo-waar,’ gebaseerd op een socialistische leuze uit

realize that ‘Your Daily Male’ is more than just a nice tear-off calendar, and this says something about how society views and judges the male in art, perhaps subconsciously condemning it. All in all, it does not mean that 2018 won’t be a wonderful year. A year with 365 days of male art.”

by ordinary users. For me it is a source of fresh ideas for creativity. I have no universal recipes how to make a good photo. My only tools are the click of the camera and light. For me any shooting is an exchange of energy. And if while working I feel like fireworks are going off, the result is sure to be exciting!”

a human body and oppose it to the madness going on around us. The purpose of my work is to observe and show the beauty.”

Spotlight on Some Artists

“I think to create men’s photos it is important to feel attraction to males. I need to have sincere interest in the model and in the result of my work. An artist’s duty is to show the beauty of

Arak Edge, United Kingdom Arak Edge, model and photographer living in the United Kingdom. Besides magazines who publish his photo’s in which he is theme,

Seva Galkin, Russia “I am inspired by pictures from Instagram made

From Seva Galkin just recently his book “G-Male - Naked Dreams” has been published, for sale at the gallery.

38   Gay News 317  januari 2018

gn317-036-039.indd 38

13-12-2017 15:37:02


ART: calendar

Daniel Barkley, Canada De menselijke figuur komt prominent voor in de werken van Daniel Barkley en hoewel ze kunnen worden gezien als portretten verwijzen de schilderijen van Barkley ook naar mythen, legendes en de geschiedenis van de kunst. De spanning tussen het intieme portret en de theatrale presentatie van verhalen die “waarheden” over de menselijke conditie presenteren, is een belangrijk kenmerk van zijn werk. Zijn figuren bieden de toeschouwer een unieke blik in een universum waarin echte mensen en fictieve personages naast elkaar bestaan.

vooral ook verontrustend. Want zo groot is die gemeenschap niet en redacties zouden het juist moeten oppikken. Daarom is het ook goed dat die aandacht er wel is bij sommige Nederlandstalige homomedia, maar we

zouden het toejuichen als juist buiten het circuit de redacties van grote kranten erover zouden schrijven als ze jaarlijks een overzicht presenteren van de beste kalenders. Ondanks dat bijvoorbeeld op kunstbeurzen de kalender

Seva Galkin, Rusland “Ik word geïnspireerd door foto’s van Instagram die gemaakt zijn door gewone gebruikers. Voor mij zijn die een bron van nieuwe ideeën en creativiteit. Ik gebruik geen universeel toepasbaar concept om een goede foto te maken. Mijn enige hulpmiddelen zijn de klik van de camera en het licht. Voor mij is elke fotoshoot een uitwisseling van energie. En als ik tijdens het fotograferen het gevoel krijg dat er vuurwerk afgaat, zal het resultaat zeker opwindend zijn!” “Ik denk dat bij de kunst om mannenfoto’s te maken, het belangrijk is om de aantrekkingskracht voor mannen te voelen. Ik moet oprechte belangstelling hebben in het model en in het resultaat van mijn werk. Het is de plicht van een kunstenaar om de schoonheid van een menselijk lichaam te laten zien en zich te verzetten tegen de waanzin om ons heen. Het doel van mijn werk is om die schoonheid waar te nemen en te tonen.” Van Seva Galkin is onlangs het boek G-Male: Naked Dreams verschenen, verkrijgbaar bij de galerie.

social media (Facebook and Instagram) are an important medium to him to express himself to his followers. Many of these daily life photos are taken by his partner, also a photographer. Daniel Barkley, Canada The human figure features prominently in Daniel Barkley’s works and, although they may be viewed as portraits, Barkley’s paintings also allude to myths, legends and to the history of art. The tension between the intimate portrait and the theatrical presentation of stories that

present “truths” about the human condition is a principal characteristic of his work. His figures offer the viewer a singular glimpse into a universe in which real people and fictional characters co-exist. David Trullo, Spain David Trullo is a visual artist based in Madrid. He has had numerous exhibitions both in his own country and all over Europe and the Americas. He has participated in art fairs and festivals such as ARCO, Estampa and PhotoEspaña in

voornamelijk door vrouwen wordt aanschaft, bereiken we nog niet die maatschappij-brede en tolerante mediabelangstelling. Daarmee realiseren we dat Your Daily Male meer is dan uitsluitend een mooie scheurkalender, maar nog steeds iets zegt over hoe we in de maatschappij naar de man in de kunst kijken en die beoordelen maar misschien ook wel onderbewust veroordelen. Dit neemt niet weg dat 2018 een prachtig jaar gaat worden. Een jaar met in ieder geval 365 dagen mannenkunst.” Your Daily Male is onder andere te koop bij de galerie, in de museumschop van het Schwules Museum Berlijn en in boekhandels in Nederland en Europa. De kalender is ook te koop tijdens de First Art Fair van 17 tot 21 januari 2018 in de Passengers Terminal, Amsterdam. Your Daily Male 2018, Groningen: Studio van Stralen / Galerie MooiMan, 2017, 368 blz., full color, ISBN 9789077957295 www.yourdailymale.nl, www.mooi-man.nl

Spain and Art Miami and The Armory Show in the USA. His latest solo exhibition was at Museo Lázaro Galdiano and Museo de Artes Decorativas, Madrid, 2017. Trullo’s photographic and ceramic artworks deal with the iconographical representation of beauty and the different levels attached to representation, context, reproduction and distribution of images. In all of his photographic work there is a connection with history, with the culture and belief of the Western world, where

subjects such as prejudice, intolerance, religion, gender, desire or pain look into the past with a contemporary eye. “Your Daily Male” can be bought at the gallery, at the Schwules Museum Berlin and various bookshops in the Netherlands and Europe. It is also available at the First Art Fair, January 17-21 2018, Passengers Terminal, Amsterdam. www.yourdailymale.nl www.mooi-man.nl januari 2018   Gay News 317   39

gn317-036-039.indd 39

13-12-2017 15:37:33


scene

Miss Tabitha

dinnershow-restaurant Burlesque opende deze maand haar deuren met een spectaculaire travoshow, maar er is nu zoveel drag-talent in Amsterdam, dat een podium erbij ons geen overbodige luxe leek.”

Envy Peru

Queens in de Queen’s Head!

A

msterdam heeft er maandelijks weer een gloednieuwe drag night bij! Queens in Queens is de naam van de maandelijkse travestieshow in café The Queen’s Head en op 30 december is alweer de derde editie. Hoog tijd om wat vragen te stellen aan Jakko ter Borg, verantwoordelijk voor het entertainment in de bar.

Queens in the Queen’s Head! Amsterdam has a brand-new monthly drag night! “Queens in Queens” is the name of this monthly drag queen show in café the Queen’s Head, with its third edition on December 30. High time for a talk with Jakko ter Borg, responsible for the entertainment at the bar.

Waarom een drag night? “We hebben natuurlijk elke dinsdag al de drag-bingo en de zondagse wintershows, maar we kregen steeds vaker de vraag waarom we op de andere dagen niets met travestie doen. Andere gelegenheden, zoals Lellebel, Amstel 54 en Taboo, organiseren al superleuke avonden rondom drag en het nieuwe

Why a drag night? “We have the drag bingo every Tuesday and the Sunday winter shows, but we were asked why we did not organize anything with drag entertainment on other days. Other bars, for instance the Lellebel, Amstel 54 and Taboo, organize great drag queen evenings, and recently the new dinner show restaurant Burlesque opened its doors with a spectacular

Hoe ziet een Queens in Queens-avond eruit? “In eerste instantie wilden we een drag-competitie als show neerzetten. Het concept was in een vergevorderd stadium toen we erachter kwamen dat veel drag queens een beetje moe zijn van competities, met als grote uitzondering natuurlijk het jaarlijkse Superball. Veel queens vinden het nu vooral leuk om samen te werken en ‘gewoon’ een leuke avond neer te zetten. Het is dus eigenlijk heel simpel: fierce performances met tussendoor mini-games en Queen’s Headgekkigheid. Dit alles gepresenteerd door de

drag show. Now, with a tremendous number of drag talent in Amsterdam, the situation calls for another podium for this talent. It only seemed the natural thing to do.”

What can we expect at ‘Queens in Queens’? “Initially, we wanted to organize a drag competition. The concept was at an advanced stage when we found out that many drag

queens are somewhat tired of competitions, with the exception of the annual ‘Superball.’ Many drag queens liked the idea of working together, ‘just’ to have a great evening. It’s actually quite simple: fierce performances with small games and the craziness of the Queen’s Head during the breaks. All this hosted by two legendary Amsterdam queens, Coby van Dam and Miss Tabitha.”

40   Gay News 317  januari 2018

gn317-040-041.indd 40

14-12-2017 14:17:17


scene

Coby van Dam

twee legendarische Amsterdamse queens, Coby van Dam en Miss Tabitha.” Wat maakt jullie avond speciaal? “Doordat we een ruim podium met lift hebben en goed licht en geluid, kunnen drag queens alle kanten op met hun performance, en we hebben natuurlijk Coby van Dam en Miss Tabitha, die de avond aan elkaar praten zoals alleen zij dat kunnen.” Wie treden er zoal op? “Elke editie nodigen Coby van Dam en Miss Tabitha één of twee queens uit om te komen optreden. De eerste editie waren dat Miss Fish 2017 Envy Peru en nieuwkomer Boo ChaCha.

Envy Peru

We proberen qua team het contrast op te zoeken. Zo is Envy Peru nu de meest gevolgde Nederlandse drag queen op Instagram, terwijl Boo ChaCha met haar perfect lip-sync een talentvolle nieuwkomer is. Die eerste editie was trouwens zo leuk dat we met dit team ook de eerstvolgende editie zullen doen op 30 December.”

Boo ChaCha

What makes this night special? “Because of our spacious stage with elevator, good lighting and sound, drag queens can go all the way on their performance, and of course we have Coby van Dam and Miss Tabitha, hosting the night in their own unique way.” Who will be performing? “Each edition, Coby van Dam and Miss Tabitha

sturen naar de Queen’s Head, dan komt het bij Coby en Tabitha terecht.” Tot slot, wanneer is het? “De eerstvolgende Queens in Queens is de NYE editie op 30 december om 21.00 uur. In 2018 hebben we elke laatste zaterdag van de maand een show.”

Wie kunnen er mee doen? “Iedereen! We zijn nog op zoek naar queens die in 2018 willen komen optreden. Mensen die dat leuk lijkt kunnen op Facebook een berichtje

invite one or two drag queens for performances. The first edition saw Miss Fish 2017 Envy Peru and newcomer Boo ChaCha on stage. We try to find a contrast. Envy Peru is now the most popular Dutch drag queen on Instagram, while Boo ChaCha, with her perfect lip-sync skills, is a talented newcomer. That first edition was such a success, that the

next edition on December 30th will use the very same team.”

Who can participate? “Everyone! We are still looking for drag queens who would like to perform in 2018. Those interested can send a message to the Queen’s Head on Facebook. It will reach Coby and Tabitha.”

The Queen’s Head Zeedijk 20, 1012 AZ Amsterdam www.queenshead.nl

Finally, when is it taking place? “The next ‘Queens in Queens’ is the NYE edition on December 30 at 21:00. In 2018, we will have a show every last Saturday of the month.” The Queen’s Head, Zeedijk 20, 1012 AZ Amsterdam, www.queenshead.nl januari 2018   Gay News 317   41

gn317-040-041.indd 41

14-12-2017 14:17:46


scene

Welkom bij de GETTO Glam Variety Show!

G

eniet van de muziekklanken die elke donderdagavond te horen zijn in cocktail-bar en restaurant Getto. Pak dus een kruk bij de bar of beleef het plezier aan een eettafel. Het is showtime!

Als vervolg op drie succesvolle seizoenen is Getto Glam ook deze winter weer terug om de donkere avonden glans te geven. De Getto heeft drie Amsterdamse showlegenden om de bezoekers vermaak te bieden. De grandioze lipstick-diva Didi Licious heeft naam gemaakt met haar haute couture en voluptueuze borsten. Deze uitdagende, energieke dame uit Manchester heeft de gevatheid en het stand-up talent om je naar meer te laten verlangen. De Poptastische Erin Amazia Tasmania zal je een kick geven met haar interpretative dansstijl, live gezang en het voor Amsterdam unieke servetwerpen. En een ware ster... de legendarische Victoria False zal je verrukken met haar chansons, slow dance en wereldse wijsheden. De Getto Glam Variety Show biedt live gezang, spelletjes, grappen, prijzen en gastoptredens. Elke donderdag. Gratis toegang. Aanvang 20.30 uur. Getto Food & Drinks Warmoesstraat 51 1012 HW Amsterdam www.getto.nl.

Welcome to the Getto Glam Variety Show! That is the sound you will hear on Thursday nights in cocktail bar & restaurant Getto. So take a seat at the bar or enjoy a dinner table. It’s show time! After three successful seasons ‘Getto Glam’ is back for another winter with enjoyment for dark evenings. The Getto has three Amsterdam show legends to entertain you. The gorgeous lipstick diva Didi Licious is known for her high couture and voluptuous breasts. This sassy

lady from Manchester has the wit and stand-up talent to leave you wanting more. The Poptastical Erin Amazia Tasmania will wow you with interpretive dance, live singing and Amsterdam’s only napkin toss. And a true star... the legendary Victoria False will charm you with her chansons, slow dancing and worldly wisdom. The ‘Getto Glam Variety Show’ offers live singing, games, jokes, prizes and guest appearances. Every Thursday. Free entrance. Starts 20:30. Getto Food & Drinks, Warmoesstraat 51, 1012 HW www.getto.nl.

42   Gay News 317  januari 2018

gn317-040-041.indd 42

13-12-2017 15:41:45


ute

n

DAMRAK

s fr o m c e n tr

ti o

in

NIEUWENDIJK

2

m

NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL

SINGEL

CENTRAL STATION

s al

ta

from the team behind club church

bar&loungeturkishbathjacuzzifinnishsaunaprivatecabinsdarkroommasseurslightmeals mellow mondays free shoulder massages scrubs & snacks aufguss 19:00-22:30h under 26 X10 all day

no towel tuesday every tuesday 18:00-24:00h towels allowed after 24:00h

wednesday twinkie day under 26 X10 all day other customers regular prices

bears working up a sweat last saturday afternoon of the month

weekdays 12:00hr midday - 06:00hr morning - weekends 12:00hr midday - 10:00hr morning nieuwezijds armsteeg 95 - +31 20 3318327 - www.sauna-nz.com januari 2018   Gay News 317   43

gn317-040-041.indd 43

13-12-2017 0:46:32


gay life - Where to go HET IJ

H

D e R u y te r ka d e

ibis

de

victoria

5 sexmuseum

at

2 5

l

s Ne

wa

kin

Rusland

aat

t ch

HT

Centrum

t

HT GR AC ER

ra a

t

at s t ra

Ka lve rst ra

SPUI University Library

Hu

49

at

at s t ra

2 5

44

1

41

39 38

ds an

RS

at s t ra

GR AC

HT

LE IDS

IER

t

dse

DE ER

aa st r

SE

am

PA S

Ra

Lei

LO O

str.

ru i s

se k

L eid

58

710

om to lst ra

at

Vo nd e

tra

at

ft s

str a

at tte rst ra

ius Vo ss

at

po lus

er str a

P. C

Pa u

NS OU

rge rst raa t bu ilen we u Nie u

talp iel s

traa erts

t

60

Q

B& B

t

O

raa

T S

Dan

lst

2 5

P

Bo

24

U

museum quarter

59

and

35 12

MUSEUM PLEIN

de

din

coster diamonds

van gogh museum

Oud-Zuid

e

str .

De Pijp

ad

ae rle

P

ska

16 24

ak

v. B

er oud

Fer

yge nst r.

P

ade elk

lm

R

St

adh

T

H RAC

ELG

SING

(c) Tom Smits

parkhotel

em

he

sch

16 24

ade

sda

1e

7 10 7 10

25

VONDELPARK

CHT

GRA

NS BAA LIJN

s

bb

.Hu

gs ch an

Ho

1

ACHT ENGR

P

tr. Tesselschades

d

l ve

Am

raat

Ruy

1:8000 1e C

this publication is protected by dutch and international copyright law & our lawyers

6

vondel

at

You can walk from East to West in about 20 minutes; police usually is gay friendly entire © 1994-2017 Tom Smits/ GIP http://www.gayamsterdam.com

ersk

marriot

Police

rountr.boats

houd

nh adam centre

er

Info Public Transport

Built-up area Water

Stad

50

Ov

gay friendly

gay hotel

Wet er in

paradiso

.H oo

st r .

nk er Ki

E

SG

RA C

HT

El

VVV (Official Tourist Office)

VV V

Kerkst

c ht

Metrostop

57

CASINO 1

t

l ste

Van Loon

american

hampshire

ACHT RSGR

lgra

M

city

P Touristic site

Foam

KEIZE

Vijze

1

A

4

16 24

dwar sstra at

160 meter

80

aa

HER

at gstra

0

37

rin Wete

www.gayamsterdam.com

tr

ACHT ENGR

16 24

leidse

bulldog

PLEIN

DeLaMar

©

Pink Point Gay info point main gay area Tramline Tramstop

Lange

1

V LEIDSE

51

Legend

2 5

es

banks mansion

36

PRINS

change

voor Jasper, pap & mam & Hans & Ron dank je Jorden

ts

waldorf astoria

52

e

ch

T

ka d

re

H AC GR

sau

Ut

RS

T

Nas

28

LIE

H AC GR

710

1

traat

schiller

t

2 5

Kerks

at

94

straat P rs sdwa ulier

56 55

ra

GU

54

l st

RE

53

29

raa

SIN GE L

1

14

ste

REMBRANDT PLEIN

34

elst

NB AA Ma NSG rn ixs RAC H tra at T

2 5

Am

Kleine Komedie

Vijz

7

Reg

27

caransa

30

32

33

Tuschinsky

44 35

40

42

stel

(art street)

17

LIJ

eden

t arke carlton

erm Flow

GR AC

gr

Am

Nieuwe spiegelstraat

10 17

A

16 24

at

Hermitage >>

EL

T MS

l'europe

L

HT

ac

st r nd Ela

K

43

ht

aa

t

Run

id

t ra ens

M P 9 14

O

31

nh city centre

the dylan

P

M

ams.house

. stg an ma lve Ha

HT

n st

Carré >> Amstelhotel >>

WATERLOO PLEIN

Allard Pierson

change

J

1 2 5

Artis Zoo >>

26

at lstra

He ilig ew eg

ra

ng

ze Ro aa tr ns ze

HT estheria

9 straatjes

AC GR

EN

LA UR I

I

Jodenbreestraat

Staa

24 16 14 9 4

Amsterdam

C RA

AC GR

INS

Ro

NG

RS

PR

en

N

Rembrandthouse

doelen

lve Wo Ber

DE

SC

radisson

45

H

at

clogs factory

Hospital

RE

47

kst ra

aat Oude hoogstr

istr

GEL

at

IZE

s

s t ra

KE

Re e

t t ra a

te n

HE

Har

ans de

Dij

diamond centre

Ro

rg

Spu

SIN

pulitzer

Keizerss traat

M

sch

NIEUW MARKT

ACHTERBURG OUDEZIJDS

OUDEZIJ

Hash museum

SLOOT

HA

OOM

ans

Warm o

WAL

k Nieuwendij

RECHTB

Centrum

tussaud

bu 46

Red Light

Damstraat

E

HT

t raa est bre

DAM

SGRAC

ies

F

t raa rst lve Ka

or

i

1

.Vo

14

17 Wester markt 48

dhu

Raa

13

NZ

B

P

krasnapolsky

14

14

t

condomerie

bijenkorf shopping mall

C aa sstr

Beurs plein

24 16 9 4

D

port v cleve

Anne Frank House

g.

al

n nto

1 2 5 13 17

8

asst

kkade

25

G

19

INK Hotel

la ico St.n

Oude wa

ta Sin

9

GRACHT

esstra

16

Nieuw zijds Vo orburg wal

3

Centrum

EILAND

Lange niezel

17 18

Inntel citadel

23

20

H e n d ri

S-

21

DS VO ORBUR G

10

grass hopper

P ri n s

amrath

WA AL

WAL

lk

ko NZ

P

7

Nieuwendij k

6

Jordaan

A

16 12

11

Herenstraat

LELIE

14

17 1 13 25

D am ra k

Spuistr aat

SINGEL

HERENGRACHT

KEIZERSGRACHT

PRINSENGRACHT Prinsenstraat

15

the larger numbers are recommended

KADE

1 2

22

crownepl.

ijk

renaiss.

Zee d

Ou

BROUW

shopping, info beauty, gay sauna, health organisation/ other

de

k

Ou

4

P

bars & nightlife sexclub, cinema, sexshop lunchroom, restaurant, coffeeshop hotel

ERSE

T GRACH

ERS

VV V

GELD

Nieu wen dij

city library >

GROENBURGWAL

raat

M

central station 1624 1 49

KLOVENIERS BURGWAL

Prins He n d r i k ka

52

Oost erdo kskad e

17 13

Haarle mmerst

Color Guide

24 change

A

r lbe

tc

uy

p

44   Gay News 317  januari 2018

gn317-044-049.indd 44

13-12-2017 15:17:29


Gay life - Where to go WWW.GAYMSTERDAM.COM REALITY, Reguliersdwarsstr. 129 [29] (sun-thu 20-3, fri/sat -4) SAAREIN, Elandstr. 119 [49] (16- 1, fri -2, sat 12-2, su 13-1, mon X) ) 623 49 01 Amsterdam Gay life mon, tue, wed, thu, fri, sat, sun = u SOHO, days of the week Reguliersdwarsstr. 36 [39]

Bars and clubs are 1 or 2 hours later open on Fridays and Saturday. Shops usually open daily (inc. Sun) till 18, Thursday till 21 hrs. X= closed

. Maes B& B 2. Seasons, restaurant 3. Heren B& B 4 . u Le Salon, sexshop (10-22) 5. Alfa Blue, sexshop (9-22) 6 . u Gays & Gadgets, giftshop (11-19) u GayTIC, gay tourist info (11-19) 7 . u Underground

fetish shop (11-20) u MisterS

3 1 . u Queers Café

(17-1, fr/sat -3) 32. 33. 34. 35. 36.

3 7. u Club NYX

Gay on Saturday (Sat 23-5)

8. ‘t Sluisje, restaurant (mon/tue/wed X) 9 . u Prik, bar

38. u Exit Café (21-4, fri/sat -5) 39. u Soho, bar

(16-1, fri/sat -3, sun 15-) 1 0 . u Boysclub 21 (17-00, fri/sat -2) 1 1 . u Man to Man, sexshop (12-22) 12. 14. 15. 16. 1 7. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26.

& cinema (12-00, fri/sat -1) u Cuckoos Nest, cruise bar (13-1) u The Web, cruise bar (13-1) u Sauna Nieuwzijds (12-6, weekend non-stop) u Drake’s sexshop/-cinema(10-22) u Dirty Dick’s, cruise bar (20-3, fri/sat -4) u Eagle, bar, nightclub & cruising (23-4, fri/sat -5) u Mr.B., leather & fetish, piercing & tattoo u RoB, Flagship Store, leather & fetish u Getto, food & drinks (16-1, mon X) u The Queens Head, bar (16-1, fri/ sat -3) u ‘t Mandje, bar (17-1, fri 16-3, sat 15-3, sun 15-1, mon X) Public Library (10-22) & IHLIA (G&L Archives) (mon-thu 12-17, expo 10-22) Anco, gay hotel Aidshealth, testing & counseling (thu-sat 13-19)

28. u Lellebel, dragshow bar (21-3,

thu 15-3,fri/sat 15-5, sun 15-3) 29. Reality, bar (20-3) 30. u Montmartre, bar

(17-03, fri/sat -04)

Amstel 54, bar (17-3, fir/sat-4, sun 14-) Fame, bar (16-3, fri/sat -4) Dwarsliggertje, bar (17-3) B1, sexshop & cinema (09.30-23) Who Cares, hair & health (Tue/wed 11-18, Thu -21, Fri -20, Sat 9-19)

(18-3, fri/sat 17-4, mon/tue X) 40. u Taboo, bar

(17-3, sat 16-4, sun 16-3) 4 1 . u Artem Bodywear, shop

(11-18, thu-19, sat 12-18, sun 14-18, wed X) 42. DownTown, lunchroom (10-18) 43. Other Side, coffeeshop (11-1) 44. Saturnino, restaurant (12-23) 45. u Hot Spot Bar (16-01) 46. Vrolijk, G&L Book + DVD Store 4 7. Dr. T. Maasen, psychologist 48. u Pink Point

gay info + souvenirs (10-18), Jan tue/wed X

49. Saarein, lesbian bar (16-1, mon X) 50. Hiv Foundation 51. Hotel Freeland 52. u St. Amsterdam Pride,

organization 53. u Spijker, cruise bar

(16-1, fri/sat -3) 54. u Amistad, Hotel and B&B 55. u Club Church, gay club

(tu/wed 20-01, thu 22-04, fri/sat 22-5, sun 16-20) 56. u The Bronx, gay shop (10-22) 5 7. u Black Body, fetish wear (11-19, sun 13- 18) 58. u Cuts and Curls gay hairdresser 59.

COC Amsterdam g&l rights organisation

60. u Adriaen van Ostade

luxury B&B

Hotel & B&B Gay friendly - Welcomes all LGBT Kerkstraat 42 | 0031206248074 www.amistad.nl | info@amistad.nl

X = closed, [00]= number on map www.. = interesting internet-site ) Amsterdam area-code: 020 ) international: +31 20

(18-3, fri/sat 17-4, sun 16-3, mon/tue X) , huge and trendy gay bar with multiple floors facebook: SOHOAdam

More info? Visit us on-line at http://www.gayamsterdam. com or pick up our monthly Gay News magazine, freely available all over town. Experiences about Amsterdam you would like addressed? Email our editors at editors@gaynews.nl.

u TABOO Reguliersdwarsstr. 45 [40] (17-3, fri -4, sat 16-4, sun 16-3) friendly gay bar with smoking lounge, terrace and great (gay) music, cocktails. www.taboobar.nl

REGULAR PARTIES Tuesday u K!nk @ Club Church, Kerkstr. 52 (20-01) [55] Wednesday u Naked bar @ Club Church, Kerkstr. 52 (20-01) [55] Thursday u BLUE @ Club Church, Kerkstr. 52 (22-4), Kooky Klubbing dance night [55] every last Thursday: u GOLDEN SHOWER @ Dirty Dick’s, Warmoesstr. 86 (21-3) [17]

u THE QUEEN’S HEAD Friday Zeedijk 20 [22], (16-1, fri/sat -3) u (Z)onderbroek Lovely local gay bar with @ Club Church [ 55 ] Most bars and discos are open lots of Kerkstr. 52 (22-5), one hour longer than listed on Fri- activities. What’s On Tonight underwear party days and Saturdays. Many shops ) 420 24 75 check our extensive u Fancy friday are open late on Thursday (untill www.queensagenda section @ Queers Café [31], Amstel 60 (21-3) 21.00 hrs) and most shops in the head.nl Gay Amsterdam’s open stage with fancy centre are open on Sundays from gay venues post performers hosted by 11.00 till 17.00 hrs. their agenda FETISH & one of their Queens here CRUISE BARS Saturday every first Saturday: NIGHTLIFE u CUCKOOS NEST u MEAT MARKET Nieuwezijds Kolk 6 [12] @ Club Church [55] (13-1, fri/sat -2) Kerkstr. 52 (16-20) BARS & CAFE’S ) 627 17 52 party for tops & bottoms cruisy bar with huge darkroom u (Z)onderbroek AMSTEL 54, Amstel 54 [32] .cuckoosnest.nl @ Club Church [55] (17-3, fri/sat 17-4, sun 14-3) Kerkstr. 52 (22-5) DWARS LIGGERTJE, ‘t, Reguliersd. str. 105 underwear party u CHURCH, Kerkstraat 52 [55] (17-3, mon 20-, fri/sat -4) [34] (tue-wed 20-01, thu 22-04, Sunday fri/sat 22-5, sun 16-20) . u EXIT CAFÉ, TRUT, Bilderdijkstr. 165, (sun 23-4 , Various kinky theme parties Reguliersdwarsstr. 42 [38] door open 23-24) .clubchurch.nl (21-4, fri/sat -5) ‘7 nights a weekly, not commercial, mixed week the best DJ’s in town’ u Dirty Dicks every first Sunday: Warmoesstr. 86 [17] FAME BAR, Amstel 50 u NCADAM (20-03, fri/sat 20-4) (16-3, fri/sat -4) [33] @ Eagle [18] Famous gay cruising bar, Warmoesstraat 90 (15-19) with Bigger and improved u GETTO, Warmoesstr. 51 [21] safe sex party, dresscode: naked darkroom, check agenda for (sun-thu 16-1, fri/sat -2, mon X) .ncadam.nl monthly parties as Home cooking, Cocktails, Expo’s & Fist and Golden Shower u FIST FACTORY Dj’s. The food is really nice! @ Dirty Dick’s [17] www.dirtydamsterdam.com Warmoesstr. 86 (15-22, door -19) Also check agenda’s for bingo, cabaret and other entertainment u SPIJKER, Kerkstraat 4 [53] every 2nd Sunday: (mon-thu 16-1, fri/sat -3, su -1) ) 421 51 51 u S.O.S. - sex on Sunday, Friendly gay bar with pool, .getto.nl @ Club Church [55], Kerkstraat 52 smoking- and playroom, also (16-20), shirtless or naked check out the infamous Bingo u LELLEBEL, Utrechtsestr. 4 [28] on Saturday afternoon u NAKED DARK CRUISING (21-3, thu 15-3, fri/sat 15-5, sun @ Dirty Dick’s [17], Warmoesstr. ) 620 59 19 15-3), DragShow Bar with Live 86 (16-22) .spijkerbar.nl Performances, Theme nights, every 3rd Sunday: u THE EAGLE Karaoke and Drag Shows. u Horsemen & Knights Warmoesstr. 90 [18] Where every ‘girl’ is a star @ Eagle [18], Warmoesstraat 90 (23-4, fri/sat 23-5) , cruise and ) 233 65 33 (15-19), safe-sexparty, dresscode: dance bar, many exciting parties www.lellebel.nl naked/ underwear . theeagleamsterdam.com .horsemen.nl u Hot Spot Bar, u WEB, Sint Jacobsstraat 6 [14] every last Sunday: Jonge Roelenstg. 4 [45] (16-01) (sun-thu 13-1, fri/sat 13-3) u S.O.S. - sex on Sunday ) 77 04 03 7, The bar with the friendly and hot cruise bar @ Club Church, Kerkstr. 52 ‘campy’ music videos ) 623 67 58 (16-20) [55], shirtless or naked. .hotspotbar.nl .thewebamsterdam.com u TOTAL BLACK OUT @ Dirty Dick’s [17], Warmoesstr. 86 u MANDJE, ‘t, Zeedijk 63 [23] (Feb/Apr/Jun/Aug/Oct/Dec, 16-20) DANCE CLUBS ) 622 53 75 (tue-thu 17-1, fri 16-3, Regular parties often change, for sat 15-3, sun 15-1, mon X) fun and u CHURCH a complete overview see the extenrespect since 1927 (!) lot’s of Kerkstraat 52 [55] sive day-to-day agenda in our monthactivities too, check agenda (tue-wed 20-01, thu 22-04, ly Gay News Magazine, or check www.cafetmandje.amsterdam fri/sat 22-5, sun 16-20) .  www.gayamsterdam.com Various kinky theme parties u MONTMARTRE, .clubchurch.nl Halvemaansteeg 17 [30] CLUBS/ESCORTS (17-3, fr/sa -4) ) 625 55 65 u CLUB NYX Known for the 80’s, 90’s and Reguliersdwarsstr. 42 [37] Dutch Eurovision music! Daily (sat 23-5), Saturday is Saturgay, u BOYSCLUB 21, happy hour from 18-20hrs Spuistr. 21 [10] three floors, multiple bars facebook: Café Montmartre (15-1, fri/sat -2) www.clubnyx.nl ) 622 88 28 u PRIK, Spuistr. 109 [9] Amsterdam’s only boysclub, u THE EAGLE (16-1, fr/sa -3, sun 15-) shows Fri/Sat 22-00 Warmoesstr. 90 [18] ) 3 200 002 (23-4, fri/sat 23-5) Great Cocktails & DJ’s, friendly atmosphere. Make sure to check u PEOPLE nightclub and cruising the nice terrace in summertime arrange your own paydates, diFri & Sat live DJ’s www.prikamsterdam.nl . theeagleamsterdam.com rect contact with self-employed escortboys. u QUEERS CAFé, Amstel 60 [31] Built with over (17-1, fr/sat -3), hilarious & campy 20 years of experience: gay bar with 70’s, 80’s & 90’s hits .people.nl & live entertainment .escortboys.com www.queerscafe.nl

januari 2018   Gay News 317  45

gn317-044-049.indd 45

14-12-2017 14:20:12


gay life - Where to go LUNCHROOMS DOWN TOWN, Reguliersdwarsstr. 31 [42] (10-19, sat -21) ) 789 05 54, lunchroom OTHER SIDE, Reguliersdwarsstr. 6 [43], (11 -1) , Coffee shop ) 421 10 14

RESTAURANTS Please note that most kitchens close around 22.00 hrs

u GETTO Food & drinks, Warmoesstr. 51 [21] ) 421 51 51 (sun-thu 16-1, fri/ sat -2, mon X) Home cooking, Cocktails, Expo’s. Really nice food in a real gay atmosphere, home-cookin diva burgers .getto.nl

‘t SLUISJE, Torensteeg 1 ) 624 08 13 [8] (18-01, fri/sat-03, mon/tue/wed X) SATURNINO, Reg. dwarsstr 5 [44] (12-23.30, italian food) ) 639 01 02 SEASONS, Herenstr. 16 [2] (17-22:30) ) 330 38 00

PERSONAL CARE GAY SPORT DUTCH GAY & LESBIAN ATHLETICS Gay & Lesbian athletics www.dgla.nl GAY SWIM AMSTERDAM, homo/lesbo swim club. www.gayswimamsterdam.nl AMSTERDAM LOWLANDERS, gay rugby www.amsterdamlowlanders.nl NETZO, gay Volleybal sportclub www.netzo-amsterdam.nl PRIDE & SPORTS AMSTERDAM www.prideandsports.amsterdam RAINBOWSQUASH, gay squashclub m/v (fri 19/21) , www.rainbowsquash.com SMASHING PINK big gay and lesbian tennisclub www.smashing-pink.nl TIJGERTJE, homo en lesbo sportclub. www.tijgertje.nl UPSTREAM, gay & lesbian swim club www.upstreamamsterdam.nl

GAY SAUNA’S u SAUNA NIEUWEZIJDS, Nieuwzijds Armsteeg 95 [15] (12-06, weekend 24/7) Brand new and friendly gay sauna with private cabins & darkroom .sauna-nz.com

u De SLaunge, Ecuplein (11-22) The best premium massage in Amsterdam. ) 06 31 63 42 08 .deslaunge.com u MISTER B, Warmoesstr. 89 [19] (thu-fri 11-19, sat 11-20, sun 13-18) ) 788 30 60 hygienic piercings & tattoos on any spot www.misterb.com

Who cares fashion, hair & health [36], Reguliersdwarsstr. 54 ) 625 82 24 (11-18, thu -21, fri -20, sat 9-19, sunX) www.whocares.amsterdam

SHOPPING SHOPPING & STYLE u Artem Bodywear [41] Reguliersdwarsstr. 39 (11-18, thu -19, sat 12-18, sun 14-18, wed X), Under-, gym- and swimwear, good webshop with great service! ) 320 52 70 .artembodywear.com u GAYS & GADGETS [6] Spuistr. 44 (11-19, sun 12-19) extensive gay shopping & giftshop ) 330 14 61 .gaysandgadgets.com u PINK POINT, Westermarkt [48] (10-18, in Jan. tu/we X) ) 428 10 70 friendly gay tourist info & souvenirs facebook: PinkPointAmsterdam

VROLIJK, Paleisstraat 135 [46] ) 623 51 42, G& L Book shop

LEATHER & FETISH SHOPS u BLACK BODY Kerkstraat 173 [57] (11-19, sun 13- 18) , fetish wear for men, incl leather, sportswear and underwear. ) 626 25 53 .blackbody.nl u MISTER B, Warmoesstr. 89 [19] (11-19, thu/fri/sat -20, sun 13-18) leather, rubber, tattoo & piercing ) 788 30 60 www.misterb.com u ROB AMSTERDAM Warmoesstr. 71 [20] (11-19, fri/sat -20, sun 13-18), Amsterdam’s largest leather & rubber shop ) 428 30 00 www.rob.eu u UNDERGROUND, Spuistraat 44 [ 6 ] (11-20, sun 12-20) fetish gear, underground fetish www.underground-fetish.com

SEX SHOPS/ CINEMA’S ALFA BLUE, Nieuwendijk 26 [5] (9-22) ) 627 16 64 B 1, Reguliersbreestr. 4 [35], (09.30-23, su 12-) ) 623 95 46

HAIR & BEAUTY u CUTS AND CURLS Korte Leidsedwarsstr. 74 [58] (tue-fri 09.30-20, sa 09-16, sun/ mon X) hairstyling, by appointment only; appointments via phone or website ) 624 68 81 www.cutsandcurls.nl

u BRONX, Kerkstr. 53-55 [56] (10-22) ) 623 15 48 Welknown gay store, www.bronx1976.com u DRAKE’S, Damrak 61 [16] (10-22) ) 627 95 44 cinema busy during lunch/rush hours, www.drakesdirect.com u LE SALON, Nieuwendijk 22 [4] (10-22) ) 622 65 65 sex supermarket & cinema

u MAN TO MAN, Spuistr. 21 [11] (cinema 12-24, fri/sat -01, shop 12-22) , sexshop, cinema & darkroom ) 625 87 97 www.mantomanshop.nl

Mon-Fri 08.30-10 & 13.30-16.30. By appointment only PSYCHOLOGENPRAKTIJK, Hartenstr.31 [47] Dr. Thijs Maasen, registered psychologist also outside office hours,

referral service. IHLIA, HOMODOK/ LESBISCH ARCHIEF [24] Oosterdokskade 143, 3rd fl. ) 523 08 37 (at the city library near Central Station) info desk: mon-thu 12-17, frsun X, expo daily 10-22 gay& lesbian archives, library and info centre www. ihlia.nl COC Amsterdam, Stadhouderskade 89 [59] Info, meeting of Amsterdam gay groups )626 30 87 www.cocamsterdam.nl EMERGENCY ) 112

WOMEN

SAAREIN, Eland straat 119 [49] (16- 1, sat 12-2, mon X) ) 623 49 01

POLICE (non-emergencies) ) 0900-88 44

HOTELS For on-line bookings:

 hotels.gayamsterdam.com

incl. Amsterdam’s gay hotelguide and the interactive Amsterdam Gay Map

u ADRIAEN VAN OSTADE [60] * info@ostadebb.com Luxury, multiple awarded B&B. Total privacy with all amenities in the trendy area De Pijp, close to down-town .ostadebb.com u AMISTAD, Kerkstr. 42 [54] * info@amistad.nl ) 624 80 74 hotel & B&B, free wifi available. The place to make new friends .amistad.nl u AMSTERDAM HOUSE HOTEL EUREKA ‘s Gravelandseveer 3-4 charming gayfriendly hotel overlooking the Amstel Canal, also Houseboats available ) 624 66 07, www.amsterdamhouse.com

appointments by email, www.homopsycholoog.nl

FURTHER INFO u GAY AMSTERDAM Amsterdam’s online Gay Resource, founded in 1995.  Know where to go, where the action is, what’s going on and where to sleep, and meet the locals. .gayamsterdam.com u DAILY AGENDA agenda.gayamsterdam.com u TOURIST GUIDE guide.gayamsterdam.com u HOTEL GUIDE incl. the interactive version of this map: hotels.gayamsterdam.com u GAY NEWS Amsterdams gay publication  advertising: www.gaynews.nl/adv * sales@gaynews.nl

ANCO, Oudez. Voorburgwal 55 ) 624 11 26 [25] APARTMENTS Unlimited, apartments, studios, house boats and guesthouses. ) 620 15 45 www.apartments-unlimited.com FREELAND HOTEL Marnixstr. 386 [51]

) 622 75 11

HEREN Bed & Breakfast, Singel 95 [3]

) 427 51 65

MAES Bed & Breakfast, Herenstr. 26 [1] ) 427 51 65

HEALTH AIDS HEALTHCARE FOUNDATION [26] Jodenbreestr. 158 (thu/fri/sat 13-19), free rapid HIV testing & counseling, no appointment needed ) 620 62 61 amsterdam@aidshealth.org www.aidshealth.org AIDS/SOA- INFOLINE ) 0900- 204 204 0 (10 ecpm) For questions about safe sex, hiv & std’s (mon/tue 10-18, wed-fri 14-18) , infolijn@soaaids.nl HIV Vereniging SERVICE POINT [50] 1st Helmerstr. 17 (Mo/Tue/Th 14-22) ) 689 25 77 servicepunt@hivnet.org www. hivnet.org DOCTORS ON CALL ) 088 00 30 600 GGD STD clinic Weesperplein 1 ) 555 58 22 (near Weesperplein subwaystation). Free testing and treatment for STI/ STD’s.

.gaynews.nl GAY & LESBIAN SWITCHBOARD Mon/Wed/Fri 14-18, Tue/Thu 19-21, Sat 14-17 )623 65 65 www.switchboard.nl Information, support and

u POLICE GAY NETWORK ‘PINK IN BLUE’ Harassed, assaulted, discriminated? ) 088- 169 1234 Dutch police is gay friendly * rozeinblauw@amsterdam.politie.nl .rozeinblauw.nl u Stichting Amsterdam Gay Pride organizer of Amsterdam Gay Pride [52] Korte Leidsedwarsstraat 12 (by appointment) ) 06 14 79 31 89 www.pride.amsterdam TAXIS: the reliable taxi company is TCA. You can call TCA for a taxi on ) 777 77 77 or stop one of their taxis on the street. A TCA taxi can be recognised by the rooflight. Do ask total rate to your destination before getting in. www.tcataxi.nl MONEY EXCHANGE: best use ATM´s to get money from, to change best prices at GWK (Central Station) (do NOT change money in the streets! That´ll get you robbed) Street info Reguliersdwarsstraat www.reguliers.net u Gay Tourist Info GAYtic, Spui str. 44 [7] (11-19, su 12-19) Specialised in gay tourist information. .gaytic.nl Pink Point [48] Gay Info Centre, Souvenir Kiosk. Friendly staff will help you navigate Holland. Best collection of gay souvenirs in Amsterdam. At Westermarkt (next to Homomonument) (10-18, in Jan. tue/ wed X) ) 428 10 70 Fb: PinkPointAmsterdam

Get Your Free Copy... of the Amsterdam Gay Map at one of Amsterdam’s gay venues. Need more info? Visit us online at www.gayamsterdam.com TM ©

22ND EDITION

46   Gay News 317  januari 2018 www.sauna-n www.s auna-nz.com z.com

gn317-044-049.indd 46

14-12-2017 14:22:20


Gay life - Where to go

Erotheek 3000, Ged.Zuiderdiep 130, , (11-23,za 13-19,zo17-22) open (10-22.30, zo 12-, za -23.30) , ) 314 42 21 elke laatste za. van de maand gayparty COC, hardewikerstr. 7 , (café: do/vr/za va 21-) ) 313 26 20 CAMPING DE HEERENBORGH, Niekerkerdiep 1, Niekerk (Grootegast) , ) 0594- 503446

072ALKMAAR Bierkade 14A, postbus 1040, 1810 KA ) 511 16 50

026ARNHEM

023HAARLEM

SPRING, Bovenbeekstr.5-6 (19-2,vr/za16-2, zo16-1,di X). ) 442 5036 COC Midden Gelderland, St. Catharinaplaats 10, 6811 BS ( za 21-02) ) 442 31 61

La JUSTESSE, Ged. Oudegracht 12, (20-2, vr/za 17-4, zo 17-2, ma X). , ) 532 40 52 COC Kennemerland Postbus 342 , 2000 AH Haarlem ) 532 54 53, Wilsons by RenR, Ged. Raamgracht 78

045HEERLEN

076BREDA

SPLASH, Kempkensweg 7, (do 21-2, vr/za/zo 21-3). ) 572 08 68 Grand Café Schuttershof, Valkenburgerweg 23 (ma/do 16-2, vr/za/zo 16-3)

Flamingoos, St. Janstraat 5, 4811 ZK Breda, (wo 18–00, do t/m za 19–02 zo 15–02) ) 0614202750

BOEKEL 0492

SAM SAM, Volkelseweg 7, (wo-za 19-?, zo 15-?. ma/di X). ) 32 43 25

015DELFT

DWH, Lange Geer 22 (do & vr 21-2). ) 214 68 93

073DEN

BOSCH

Cafe Jalos, Postelstr. 37 (ma t/m za v.a. 10.30 zo v.a 12.00)) 8500197 COC n.o. Brabant, St. Barberaplein 6 (Oss) ) 0412 626666 Kabberdoes, Sint Josephstr. 6, ) 6123665 (wo t/m zo v.a. 16 uur)

070DEN

HAAG

Cafe de Strass, Herenstraat 11-A (22-04, vr/za -05) CAFE ACHTEROM, Achterom 22a (16-1) COC Cafe, Scheveningseveer 7 (wo/do/vr 14-23, 1e & 3e zo 12-21) ) 365 90 90 EROTIEKSHOP/CINEMA HOTLIPS, Herengracht 50A DE LANDMAN , Denneweg 48 (16-1). ) 346 77 27 HIV-Vereniging haagl./leiden, Herengracht 3-1 06-17811234 hvn-haaglanden@hivnet.org MAURICE HEERDINK paintings, op afspraak: ) 346 51 38 STAIRS, Nwe Schoolstr. 11 (za 22-2). ) 364 81 91 THE REAL BOSS (leerbar), Rijswijkseweg 536 (21-2) DE VINK, Schoolstr. 28 (16-1). ) 365 03 57 SAUNA FIDES, Veenkade 20, (dagelijks 13-23). ) 346 39 03 ST. BUDDY NETWERK Herengracht 3A THE MAZE, Herengracht 50A, maze-denhaag.nl

DEVENTER 0570

COC Deventer, Brink 64A, (do/zo 21-24,vr/za 22-2). ) 61 91 49

035HILVERSUM SO WHAT, Noorderweg 72, (16-1, vr/za 16-2) ) 683 10 03

040EINDHOVEN

Genestho, Stratumsedijk 21, (di-do 19-2 vr/za 19-4 zo 15-2 ma x) ) 2122637 Pallaz, gay bar & dancing, Stratumsedijk 14 (22-2, vrij/za -4, di.woX), www.pallaz.nl Sauna Bonaparte, Ledeganckstr. 1, open iedere dag van 12:00 tot 02:00, ) 2511238 www.saunabonaparte.nl Sauna Tibet, Antoon Coolenln. 10, ) 2920199 Open van 12-02 COC/ Pand54, Pr. Hendrikstr. 54 , (di/do/vr 21-1, zo 15-18). ) 245 57 00

058LEEUWARDEN

053ENSCHEDE

De Roze Beurs, Oude Singel 128/ hoek Volmgracht (zo/wo 17-1 do/za 17-2 di X). COC / Bar-Dancing De Kroon. , Langegracht 65 (vr 21-2, za 21-4). , ) 522 06 40

u ’T BÖLKE, Sauna (zo t/m do 12-24, vr 12-2, za 12-9) One of the largest gay sauna’s ) 434 13 41 u ’T BÖLKE Cafè (wo/vr 21-4, za 22-4:30/ zo 16-4) ) 434 13 41 u ’T BÖLKE, Disco, (za 23-4:30) ) 434 13 41 ‘t Bölke, Molen str. 6 VIDEOTHEEK AMSTERDAM, Molenstr.14 (10.30-23, zo 12-22)., ) 433 74 01 STONEWALL,Walstr. 12-14, (do 20-3, vr 21-02, za 15-02, zo 15-20). ) 431 7014

COC Friesland, Zaailand 94a , info@cocfriesland.nl COC Café Bij Sjaan, Eewal 50-52, (vr/za 22-05 zo 16-21) Dans Café Mr. Jones, klokstr. 19, ) 06-460.42.142 ANNA BLAMANHUIS, Int. Homo Infocentrun, Openbare Bibliotheek Leeuwarden, Wirdumerdijk 34. ) 2347755 www.ihlia.nl/dutch/ihlia_leeuwarden

071LEIDEN

043MAASTRICHT

CAFE ROSE (COC), Bogaardenstr. 43 (do/zo 20-2,vr/za21-2, vr 14-17). , ) 321 83 37 Kenniscentrum COC, Bogaarden str. 43. Wo 14-16, Do 20-21.30 ) 321 83 37

MIDDELBURG 0118

050GRONINGEN

COC Midden Zeeland, Lange Noordstr. 52 (20-2). ) 61 22 80

NIEKERK 0594

Bar De Rits, Pottebakkersrijge 2, (19-1, do-za 17-3, zo -2) cafe De Prins, Zwanestraat 3 CAFE GARBO, Boterdiep 46 , (do/za 21-01) ) 313 26 20 Galerie MooiMan, Noorderstationsstr. 40 open vr, za, zo 14-18 uur. ) 5710394,

Homocamping De Heerenborgh , Niekerkerdiep 1, tevens volledig ingerichte caravans beschikbaar, )503 446 www.deheerenborgh.nl

Escortwerk ook iets voor jou? TM TM

Dat regel je zelf eenvoudig op people.nl

www.people.nl/werk People

TM

januari 2018   Gay News 317  47

gn317-044-049.indd 47

13-12-2017 15:20:47


gay life - Where to go

NIJMEGEN 0299

CHAPS, 2e Walstr. 96, (20-02, vr/za 20-04, zo 18-03) ) 360 42 72 COC Nijmegen v. Broeckhuysen str. 46, ) 3 600 345 SAUNA AZZURA, V. Heemstraweg 59, Beuningen . (zo-do 12 ,vr/za 12-2). , ) 684 18 08 Bruin café METS. Grotestr. 7. ) 323 9549 Restaurant KOKS en KO. , Graafseweg 65. ) 323 01 77 Eetcafé De Plak, Bloemerstr. 90. ) 32227 57 Mannenondergoed BOFKONT. , Moenenstr. 7 ) 360 45 25 ThomTom bar, Van Welderenstraat 65, www.thomtom.bar Videotheek Darkroom Eroworld. Van Welderenstr. 61. ) 323 6283

010ROTTERDAM

Café Bonaparte, Nieuwe Binnenweg 117-A (23:30-06:00, di X) ) 436 74 33 COC, Schiedamse singel 173 www.cocrotterdam.nl ) 41 41 555 FERRY, Westblaak 127 GAYTOYS Keerweer 10 1e Westblaakhof 5 Open: di/vr 12-20 za-zo 12-18 uur LOGE 90 Schiedamsedijk 4/A, (zo t/m do 12-01 vr-za 12-02) ) 414 97 45 KEERWEER, Keerweer 14 (ma-do 16-5, vr-zo 15-6) ) 413217 REGENBOOG V. Oldenbarneveltstr. 148 A, (wo t/m zo 16-laat) ) 413 91 25 STRANO, v. Oldenbarneveltstr. 154, (ma/do 16-02 vr/zo 16-04) ) 412 58 11 Gay Sauna Finland, Grondherendijk 7 , ) 2235895 De Unie, Mauritsweg 34-25 (11-23, vr/za -3)

010SCHIEDAM

CAFE Braniii, Singel 230 B1, (16-1, vr /za -04, ma X, di X) ) 233 92 57

TERSCHELLING 0562

APPARTEMENT SPITSBERGEN, Burg. Reedekerstr. 50,8881 CB. ) 44 31 62

013TILBURG

Café de nieuwe Lollipop, Paleisring 25 (wo/do 20-02, vr 20-04, za 15-04, zo 16-02 ) CafÈ Wijn, Stadhuisstr. 19 , (wo-20/02 do-20/04 vr/za 14-04 zo 14-02 ) ) 544.5118 COC TILBURG/ BREDA, postbus 36 5000 AA, ) 0629262036 info@coctilburg.nl, www.coctilburg.nl De Heeren van Tilburg, Stadhuisstr. 21, (di/zo 12/ ma X) ) 5820316 EMBRACE PINK. , van Hogendorpstr. 55-05 LB Tilburg. (elke wo. 20:00-??) info@embracepink.nl, www.embracepink.nl Sauna Victory, Bosscheweg 284 Iedere dag 12-00 tot 24:00 ) 4684343 www.saunavictory.nl

BODYTALK, Oudegracht 64, (ma-do 20-3, vr/za 16-5, zo 16-4) ) 231 5747 www.bodytalk.org BOEKHANDEL SAVANNAH BAY Telingstr. 13 , (ma 13-18, di-vr 10-18 za 10-17), ) 231 44 10 CLUB RITS , Bemuurde Weerd WZ 3 Rits Unzipped Gay/Lesbian Party iedere 2 maanden op vrijdagavond ) 231 88 41

Adverteren?

M

077VENLO

B1 cinema, Maaskade 15 (ma/ri 10-20,za 10-16:30, zo X) ) 3542585 BOOGALOO, Picardie 8 (ma 19:30-00, do 19:30-00, vr 19:30- 3:45 (entree tot 02:00), za 14:30- 3:45 (entree tot 02:00), zo 14:30-022) ) 851 3397

Wieringerwerf 0227 Hot and Horny Gaynight (safesex-saunanight) (3e zondag v/d maand 20-02) Zuiderdijkweg 12 , ) 06-30333273

IJMUIDEN 0255

BEACH INN strandpaviljoen, Ymuiderstrand 800 (gay beach , hele jaar door open!) ook voor prive-feesten

030UTRECHT

C

COC Midden-Nederland, Postbus 117, 3500 AC wwwcocmiddennederland.nl enSuite onSaterday Oudegracht a/d werf 97 Open 23u-05u | elke zat. , entree 5 euro (voor 24ugratis) CAFE KALFF, Oudegracht 47, www.cafekalff.nl

038ZWOLLE

COC , Willemsvaart 16-b, kantoor 1.01, ) 4224403 info@coczwolle.nl

www.gaynews.nl/adv

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Ontbreekt Gay News in je favoriete zaak? Vraag het eenvoudig maandelijks en kosteloos aan op sales@gaynews.nl

ORGANISATIE

+032 +2BRUSSEL BARS

L’ARBRE A CHAMPAGNE Pl.delan Vieille Halle aus Bles 46 (12-23 vr-za 1) Le’Amour fou, Chaussee d’lxelles 185 www.amourfou.com AU SOLEIL, Rue Marche au Charbon 86 , (dagelijks 10-) ) 5133430 LE BELGICA Rue Marche au Charbon 32 (do-zo 22-3) LE BOULEV’ART, Blvd Anspach 108 ) 5125362. LE BAROQUE, Kolenmarkt 44, (17-3) LE CARROUSEL, Place Fontanais 10, (dagelijks 10-) ) 5121503 CHEZ MAMAN Lievevrouwbroerstr.- Rue des Grands Carmes 7. (vr-za 23- ) LE CLUB, Rue des Pierres 18, 12-6 ) 5027100. LA DOLCE, Korte Boterstr. , Petite rue Au Beurre, 8. LE PRETEXT, Rue de la Fourche 21 (11-3 za-zo 16-3) ) 5025084 LA RÉSERVE Korte Boterstr. , Petite Rue Au Beurre 12. (ma-vr 11-24, diX, za/zo 15-24) STATION BXL, Kolenmarkt 27, (17-3, zo-00, ma X) THE SMART, Rue des Pierres 36 (dagelijks 15- ) ) 5133213 LEATHER AND JEANS

STAMM, kolenmarkt 114 21-03, vr/za -05, cruise bar

TELS QUELS ( gay & lesbian meeting point) Rue du Marché Au Charbon-Kolenmarkt 81 , (17-02) Tevens ILGA. GAY PARTIES

u LA DEMENCE, Rue Blaestr. 208. Parties van wereldformaat. . lademence.com

Clubs, Dance

DISCO’S

BOX, Rue du Riches, Claires- Rijkekrarenstr. 7 (23-?) WING’S, Rue du Cypres 3 info zat. vrouwenavond Steelgate, Rue des Chartreux 52 +32 4 97 40 70 52 popular parties: Hunkut & The One X CLUB 3000, Blvd Jamar 9 ( ma/vr 11-00 za-zo 12- 00) ) 5221050 LA GRIFFE Rue de DinantStr. 41-43. (11-22, vr/za 11-02) LE MACHO, Rue du Marché au Charbon- Kolenmarktstr. 106/108. Oasis Rue Van Orleystr. 10., (12-24, vr/za 12-02) RESTAURANTS

LA CANTINA CUBANA Rue des Grands Carmes 6 ) 5026540 EL PAPAGAYO, Place Rouppe- Rouppeplein 6, S. American food. ) 514 50 83 GAY.

(liege)

The Chaps, Rue de Bonne Femme 68, 4030 Liège. Open: vr. van 22:30-04:30 /za 22:30-04:30

+3ANTWERPEN Bars & Café’s

u Red & Blue, Lange Schipperskapelstr. 11-13 (elke zaterdag 23-07) , Hot gay club. ) 213 05 55, . redandblue.eu

Fetish

SAUNA’S

+4LUIK

Café Delux, Melkmarkt 18, ) 232.17.66 (daily 11-) Café Den Draak, Draakplaats 1, ) 288 00 84 (11-17, sat/sunX) Hessenhuis, Falconrui 53 ) 231 13 56 (11-, sat/sun 13-) cafe, luch-bar, club Que Pasa, Lange Koepoortstr. 1 (20-,sat/sun 14-, mon/wed X) Het Roze Huis, Dambruggestr. 161 ) 226 0072 (21-, sun 17-) The G, Van Aerdtstr. 22 ) +32 479 76 44 08 (sun 22-4)

Bonaparte, Grote Markt 21 daily from 11.30h

The Boots, V. Aerdtstr. 22 +32 476 49 79 31 (fr/sa 22.30-, su 17-02) Kinkys , Lange Beeldekensstr. 10 295 06 40 (tue/thur 14-, mon/fri 20-, sat 16-) Sauna’s Het Herenhuis, De Lescluze-str. 63. Sauna, zwembad, jacuzzi ) 239 51 95 Kouros Sauna, Botermelkbaan 50 ) 658 09 37 (Schoten) Shops u Mister B Falconplein 14A )495 03 08 95 . misterb.com

Roxy, Kammenstr. 68, Tel: 232 82 89 (10-19) Toys 4 Boys, Nosestr. 6 ) 232 0827 Boekhandel Het Verschil Kartonnen Dozen, Draakstraat 34 ) 226 08 04 Man Playz, Adult Store & Cruising www.manplayz.be

48   Gay News 317  januari 2018

gn317-044-049.indd 48

13-12-2017 15:23:50


Gay life - Where to go

december 2014 Gay News 280 35 januari 2018   Gay News 317  49

gn317-044-049.indd 49 gn280-032-039.indd 35

13-12-2017 22:54:15 13-11-2014 0:47:19


column

Grensoverschrijdend gedrag?

Get a life! door De Ket

W

jongere mannen die het slachtoffer van een ongewilde aanraking door een oudere man zijn geworden. Ze zeggen er dan meestal niet bij dat dit gebeurde in een cruisingbar en dat ze de “oudere man” eigenlijk best een oude viezerik vonden. Of dat ze op hun knieën zaten in een darkroom en de oudere man daar met hen “in aanraking kwam.”

Enkele Vlaamse vrouwenbladen en kranten hadden blijkbaar veel paginaruimte over om vrouwen hun beklag te laten doen omdat ze eens een overenthousiast schouderklopje hadden gekregen van hun overste of, zelfs nog erger, een knuffel na een leuke teambuilding. Als dat al grensoverschrijdend gedrag is, dan mag ik enkele tientallen jaren achter de tralies verdwijnen. Ik pleit schuldig over de hele lijn.

zullen oprecht heel nare ervaringen hebben opgedaan, andere vrouwen hopen misschien dat na een aanklacht hun bankrekening de hoogte ingaat.

Wie met een verhaal over grensoverschrijdend gedrag in een cruisingbar naar buiten komt, maakt zich hopelijk belachelijk. Als vrouwen van iets het slachtoffer zijn, voelt plots een rist homoseksuelen zich ook het slachtoffer van hetzelfde feit. Het is precies sterker dan zichzelf. Een soort van geldingsdrang en omdat het vrouwen overkomt, zullen zij er nu ook mee te maken hebben. Of mee te maken hebben gehad.

Elke aanraking lijkt nu grensoverschrijdend gedrag te zijn. Waarschijnlijk schuift morgen de grens nog verder naar boven en mogen wij al niet meer secondenlang naar een vrouw staren. De slinger van de metronoom slaat over naar één kant. Voorlopig is het gissen naar de bedoelingen van al die vrouwen die – al dan niet anoniem – plots hun verhaal in de media willen doen. Enkele vrouwen

Hier en daar duiken nu plots – hoe kan het ook anders – gevallen van grensoverschrijdend gedrag in de homoseksuele gemeenschap op. En dan hebben we het hier niet over het feit dat Kevin Spacey zijn handen niet kan afhouden van begeerlijke mannen, maar wel over de verschillende getuigenissen in homobladen of op homoforums van mannen die zich “aangevallen” voelen. Vaak zijn het

Lieve Noorderburen, ie de berichtgeving rond de vele aanklachten over grensoverschrijdend gedrag volgt, kreeg de afgelopen weken wellicht wel vaker een appelflauwte. Zonder afbreuk te doen aan de verklaringen van personen die na bijvoorbeeld een verkrachting hier echt traumatische ervaringen aan hebben overgehouden, lijkt alles nu plots een geval van grensoverschrijdend gedrag te zijn.

Cross-Border Behavior? Get a Life! Those who follow the reports on the many accusations of inappropriate behavior and sexual assault must have experienced some mixed emotions. I don’t want to diminish the people who truly have had experienced something traumatic, for instance dealing with rape, but now, everything seems to be crossborder behavior. Some Flemish newspapers and women’s magazines have reserved a lot of space to let women complain about having had an over-enthusiastic pat on the back by their

superior once, or, even worse, a hug after a fun team building event. If that is considered crossborder behavior, I should be put behind bars for several decades. I plead guilty to all charges. Every touch now seems to be cross-border behavior. In the future, the definition will probably become even more strict, and men will not be allowed to stare at a woman anymore. The pendulum of the metronome is swinging to the extreme. For the time being, we have to guess what the intentions are of all those women who - anonymously or otherwise - suddenly want to spill the beans in the media. Some women will

Ik pleit schuldig over de hele lijn

truly have had very bad experiences indeed, while others might hope that after a complaint, their bank account will benefit. Here and there, instances of cross-border behavior in the gay community surface. We are not talking about Kevin Spacey not being able to keep his hands off of desirable men, but about the various testimonies in gay magazines or on gay forums of men who feel or felt “attacked.” Often, it concerns younger men who have fallen victim to an unintended touch of an older man. They usually do not mention that this occurred

in a cruise bar, nor that they think of “older men” as old perverts. Or that they were on their knees in a darkroom, where the older man “came into contact” with them. Anyone coming out with a story about cross-border behavior in a cruise bar will become a laughing stock. When women fall victim to something, a whole bunch of gay men suddenly feel they fell victim to something similar as well. A kind of male assertiveness. As this has happened to women, they also want to have a piece of the pie. While activists go mental when men make fun of feminine

50   Gay News 317  januari 2018

gn317-050-053.indd 50

13-12-2017 1:45:17


column

?

Het moet niet gekker worden. Terwijl activisten moord en brand schreeuwen als mannen grapperig doen over vrouwelijke of nichterige attitudes van onze homoseksuele medemensen, doet net diezelfde groep er alles aan om zich opnieuw met vrouwen te identificeren, zelfs als het gaat over grensoverschrijdend gedrag dat er in de verste verte niet is. Of hoe die groep van homo’s een verschrikkelijk misprijzen vertoont ten aanzien van díe vrouwen die heel wat ergers hebben moeten doorstaan. Niet in een

or flamboyant conduct, that very same group will go to great lengths to identify with women, even when it concerns cross-border behavior, which is mostly far-fetched. Or how that group of gays shows disdain towards women who truly had to endure terrible things. But those terrible things did not happen in a dark room, were not because of an old pervert, and did not happen after several drinks too many. Apparently, some gay people always feel

darkroom. Niet door een oude viezerik. Niet met enkele glaasjes alcohol op. Blijkbaar vinden sommige homo’s het dus nodig alles altijd exponentieel en belachelijk te vergroten, misbruik te maken van een situatie ten koste van degenen die er echt last van hebben, om nog maar te zwijgen hoe zij de andere homo die “grensoverschrijdend bedrag” vertoont, percipiëren. Als ze dus het hof worden gemaakt door iemand die zij zelf niet zien zitten, is er dan ook blijkbaar automatisch sprake van “grensoverschrijdend gedrag.” To those, please, get a life! Je toegenegen, De Ket

the need to blow everything out of proportion and abuse a situation at the expense of those who truly suffer. When they are courted by someone they are not into, they immediately label it cross-border behavior. To those people, please, get a life! Yours sincerely, De Ket januari 2018   Gay News 317   51

gn317-050-053.indd 51

12-12-2017 16:00:16


column

door Hans Hafkamp

bevolkingsexplosie te hebben.” Rowse was duidelijk geen mensenliefhebber (hij hield meer van katten), maar juist de zure nicht die soms bovenkomt maakt zijn Diaries, die een aantal jaren geleden het licht zagen, tot zulke genoeglijke lectuur. Misschien zouden zijn woorden bovendien eens ter harte genomen kunnen worden door al die potten en nichten die tegenwoordig ook ineens hun genetische materiaal willen doorgeven, maar dat is natuurlijk een politiek incorrecte gedachte.

H

et staat vast dat mensen, en dan vooral de mannelijke variant van de species, steeds minder tijd aan lezen besteden. Voor mij is deze “ontlezing” een onbegrijpelijk fenomeen. Ik voel me niet op mijn gemak als ik niet één of twee boeken onderhanden heb. Hoe brengen mensen die in een boekenloze omgeving wonen de dag door? Je kan toch niet altijd maar achter de computer zitten of uitsluitend voor de treurbuis hangen? Tot mijn genoegen verschenen er echter enkele maanden geleden berichten die meldden dat uit onderzoek blijkt dat jongeren weer meer lezen. Niet alle hoop is dus verloren. Soms lees je in deze ouderwetse informatiedragers iets waarmee je het zo eens bent dat je er een affiche van zou willen vervaardigen en daarmee de stad volhangen. Zo schreef de Engelse historicus A.L. Rowse, die bekendheid verwierf door zijn studie Homosexuals in History uit 1977, op 20 januari 1967 op het vliegveld van Los Angeles in zijn dagboek: “Ik voel een diepe wrok dat mijn zuur verdiende geld in beslag wordt genomen [door de belastingen, HH] voor hulp aan de luilakken van de Luilakken Staat. Ik wil niet dat mijn geld wordt afgeroomd om andermans kinderen te onderhouden. Ik houd niet van andere mensen; ik houd bovenal niet van hun kinderen; ik veroordeel ten diepste hun vermenigvuldiging waarmee ze

Een andere keer lees je iets, dat vooral de

Ik houd niet van andere mensen de aarde onbewoonbaar maken. De neukende idioten - ik wil niet voor hun neuken betalen. Ik ben tolerant genoeg om het niet af te keuren dat ze zichzelf vermaken, maar in deze wetenschappelijke tijd hoeft dat niet de betreurenswaardige gevolgen van de

Read a Book!

people are again reading more and more.

It is a fact that people, especially the male population, spend less and less time reading. I find this incomprehensible. I myself do not feel comfortable when I am not tackling one or two books. How do people living in a bookless environment spend their time? Are they just sitting behind their computer or in front of the television? To my delight, some months ago research was published that shows that young

At times you read something in these oldfashioned information carriers you agree with so much that you feel like making a poster and distributing the poster all over the city. For instance, at Los Angeles Airport, British historian A.L. Rowse, famous for his study “Homosexuals in History” (1977), wrote in his diary on January 20, 1967: “I deeply resent having my hard-earned earnings confiscated [by the tax department]

for the benefit of the slackers of the Slacker State. I don’t want to have my money scalped off me to maintain other people’s children. I don’t like other people; I particularly don’t like their children; I deeply disapprove of their proliferation making the globe uninhabitable. The fucking idiots - I don’t want to pay for their fucking. I am tolerant enough not to disapprove of their enjoying themselves, but in this scientific age it need not have the deplorable consequences of a population

explosion.” Rowse was obviously not a people person (he liked cats), but that does make his “Diaries,” published some years ago, such a delight. Perhaps his words could also be taken to heart by all those gays and lesbians who nowadays want to pass on the genetic material all of a sudden, but that is, of course, a politically incorrect thought. Other times you read something that makes you want to delve into the subject deeper, or

52   Gay News 317  januari 2018

gn317-050-053.indd 52

13-12-2017 1:33:01


column

wens wakker roept om meer te weten, of wat het vervolg is geweest. Zo legde Gerard Reve op 2 januari 1968 per brief aan prof. dr. A. de Froe een kwestie voor die hem ogenschijnlijk brandend bezighield: “Het kompt zo: de vraag, hoe bij iemand die conventioneel gekleed is, & van wie dus alleen hoofd & handen onbedekt zichtbaar zijn, vast te stellen of hij een groot, middelmatig of slechts klein Geheim Deel heeft. Er bestaan veel theorieën, die echter in de practijk niet opgaan. Een grote neus en/of grote voeten zouden samengaan met een grote Roede, maar dit is magische symboliek. Ik heb

Ik heb Jongens ontmoet met gewone of zelfs bijna kleine voeten Jongens ontmoet met gewone of zelfs bijna kleine voeten, die toch in het bezit waren van een geduchte Levensboom [...].” Graag zou je willen weten hoe de “Hooggeleerde Heer” hierop heeft gereageerd, maar zijn antwoord is voor zover mij bekend nooit openbaar gemaakt. Het is de vraag of deze kwestie van formaat voor de Amsterdamse professor hetzelfde belang heeft gehad als voor wijlen onze Volksschrijver. De nichtenwereld zou echter waarschijnlijk op z’n kop staan als ooit blijkt dat De Froe definitief uitsluitsel heeft kunnen geven over

that makes you curious about the follow-up. On January 2, 1968, Gerard Reve in a letter to prof. Dr. A. de Froe put before him an issue that apparently occupied his mind: “The question is: how does one determine, in people that are conventionally dressed & by whom only their head and hands are uncovered, whether that person has a large, mediocre or a small Johnson. There are many theories, but they don’t seem to hold much practical value. A big nose and/or big feet are supposedly indicative of a Big One, but

this is magical symbolism. I have met Boys with ordinary or even rather small feet, who were in the possession of a formidable Pecker [...].” One would be curious to know how the Professor responded to this, but, to my knowledge, his answer was never made public. The question is whether this issue of seize held the same level of interest to the Amsterdam Professor as it did to our late popular author. However, the gay world would probably have been rocked to the

deze vraag die ons allen bezighoudt, zelfs degenen die bij hoog en laag volhouden dat “de grootte er niet toe doet, want dat het om het innerlijk gaat.” Helaas zullen we er, tot het tegendeel is bewezen, van moeten uitgaan dat er geen fysiologische kenmerken bestaan die onthullen welk formaat iemand in zijn pantalon verbergt. Want anders waren daarover ongetwijfeld al hele verhandelingen geschreven. En die zouden dan ineens ook worden gelezen door al die mensen die nu geen boek of tijdschrift aanraken en die een blogpost van meer dan honderd woorden al een hele uitdaging vinden, zeker als die niet met een veelheid aan foto’s is “opgeleukt.” Zelf ben ik van mening dat boeken - hoewel ze dan nog wel niet het antwoord op deze existentiële vraag geven - zoveel lering en vermaak bieden, dat ik ze zal blijven verzamelen en lezen. Mocht ik daarbij het antwoord op Reve’s vraag tegenkomen, dan wordt daarvan natuurlijk in dit tijdschrift kond gedaan.

core if De Froe had given a definitive answer to this question that concerns us all, even those who maintain that “size doesn’t matter, it is all about the inner self.” Unfortunately, until proven otherwise, we will have to assume that there are no physiological features that reveal the size of someone’s member. Otherwise, whole treatises would have been written about it. And they would suddenly be read by all those who would normally not go near a book or magazine and consider a blog of more than

a hundred words a challenge, especially when the blog is not made more appealing with a multitude of photos. I myself believe that books, even though they may not have the answer to this existential question, offer so much education and enjoyment that I will continue to collect and read them. If I come across the answer to Reve’s question, rest assured this magazine will cover it. januari 2018   Gay News 317   53

gn317-050-053.indd 53

13-12-2017 1:43:26


wAGENDA h a t t BY o dDAY o & where to go

mutatie, aanvulling of wijziging? zelf te plaatsen: www.gaynews.nl/admin WOENSDAG/ WED 27 DEC Amsterdam 12:00 Twinkie Wednesday, Every Wednesday guys 18 till 26 y.o. get in all day and night for just Eur. 10. All other ages are also welcome for the normal price.. Sauna NieuweZijds, Nieuwezijds Armsteeg 95

AMSTERDAM Bear-Necessity 30 december

Amsterdam Hoerenbal 31 december

ENSCHEDE New Years party 31 december

BRUSSEL New Years party 1 januari

AMSTERDAM Furball 20 januari

AMSTERDAM Backdoor Birthday party 27 januari

VRIJDAG/ FRI 22 DEC Amsterdam 21:00 Jakk B does Queens Head, Jakk B will make you move this friday to a mix of funky house, disco and pop.. The Queens Head, Zeedijk 20

22:00 (z)onderbroek, Drop your pants and dance. Dress code: underwear (briefs, boxers, en jocks), swimwear, sports shorts or naked. Men only. 22:00 - 05:00. Eur. 12.50. Club Church, Kerkstr. 52

is hosted by the one en only Miss Didi Licious and is the perfect way to ease into an evening of fun and frolic s. Fabulous prizes and fouls jokes.. Spijkerbar, Kerkstr. 4

21:00 Funky Friday by Bo Monde, This friday we have the fabulous DJ Bo Monde, playing her latest and greatest tunes. Come as you are.. The Queens Head, Zeedijk 20

22:00 Undercover, Hot naked mask party. Masks supplied at door or bring your own. Men only. 22:00 - 05:00. Eur. 12,50 + Eur. 2,50 bond (borg) for masks, returned at end of party. Club Church, Kerkstr. 52 22:00 DJ Popsnob, 22:00-03:00 DJ Popsnob - Because you dance to disco and you don t like rock.. Prik Bar, Spuistr. 109

Antwerpen 23:00 D-Club Party X-Mas Edition, D-CLUB Party X-Mas EditionFriday 22nd december 2017Music by Stewy LayhéHosted by Kitty Katoi Dance Show by Sexy Dancers l Surprise Gifts | X-Mas Candy From 23h Till 6h Entrance Before 00:30 Eur.10,= / After Eur.12,=La Gare 27, Damplein 27 Antwerp. facebook.com/ dclubparty. at La Gare 27, Damplein 27

22:00 DJ Durion, 22:00-3:00 DJ Durion mixes a concoction of Dance and House anthems with sparkly pop undertones.. Prik Bar, Spuistr. 109

22:00 XXXmas Weekend , Live Sex Show With French Pornstars From Crunchboys StudioTime 22h00 - 03h00. The Web, St. Jacobsstr. 6

Den Haag 22:00 Be You (18-26jr), Be You is een LHBT-jongeren/ studenten café (18-26 jaar). We organiseren elke laatste vrijdag van de maand een super leuke en gezellige avond.. COC Haaglanden, Schevening- 23.00 3x NYX presents Leroyal, seveer 7 This saturGAY Leroyal is taking over our club at 3x ZATERDAG/ SAT 23 DEC NYX. Come dance at your favorite gay night with Amsterdam amazing entertainment, 18:00 Bingo with Miss DiDi great music and AMAZLicious, This infamous ING people. . Club NYX, Saturday afternoon bingo Reguliersdwarsstr. 42

54   Gay News 317   januari 2018

final-agenda-317.indd 54

yrs and younger). Sauna Keizersgrachtkerk, 22:00 (Z)onderbroek X-Mas, NieuweZijds, Nieuwezijds Drop your pants and Keizersgracht 566 Armsteeg 95 dance. Dress code: 19:00 Mellow Monday, underwear (briefs, boxers, Recharge after your en jocks), swimwear, weekend. With free sports shorts or naked. shoulder massages, free Men only. 22:00 - 04:00. healthy snacks, aufguss/ Eur. 12.50. Club Church, infusion ceremony (dry Kerkstr. 52 sauna) and full body rub Enschede (steam sauna). Guys 26 20:00 Happy Days Countdown and under get in for just 4 Xmas, Al 4 jaar op rij het Eur. 10. We are open from tofste Disco Xmas feest noon till midnight but van Enschede,in een op Mellow Monday starts en top versierd Bolke at 19:00 (7pm). Sauna gaan we de mooiste kerst NieuweZijds, Nieuwezijds 20:00 Fetish Lounge, Where all ooit beleven 40Up it is Armsteeg 95 ....Free Wardrobe / Free fetish fantasies (fist, piss, Snacks / Free Prosecco till toys, etc) unite. Dress 22:00u. t Bolke, Molenstr. code: any fetish wear or 6-8 un-wear allowed, just no street clothes. Jockstraps for sale at door. Men, transmen/-women welRotterdam come. 20:00 - 01:00. Eur. 22:00 Prikmas Winter Popland, 19:00 Vrouwencafe Bij Ons, 10 (incl. 1st drink). Club Start your Christmas Een Piekfijn fout feestje. Church, Kerkstr. 52 holidays at PRIK, it s cozy, Kom vooral in je foute pink and sparkling. Save kersttrui of andere foute up for free Christmas hats kerstoutfit. Galm met en other presents.22:00ons mee op de grootste 3:00 DJ s RAF takes you (foutste) kersthits. En on a dance journey geniet van onze borrel through winter wonder hapjes. Geen eetcafe Den Haag pop land. Free bites from 19:30 Gay Film: Lazy eye, Dean deze ronde. Toegang 17:00-19:00 Open from gratis.. COC Rotterdam, heeft een mooi leven als 16:00. Prik Bar, Spuistr. Schiedamsesingel 173 grafisch ontwerper. Als 109 hij een mail krijgt van een oude vlam van 15 jaar geleden gaat hij met ZONDAG/ SUN 24 DEC hem naar een afgelegen vakantiehuisje. Filmhuis Amsterdam Den Haag, Spui 191 16:00 Xxxleather LOS, Lust on Sunday: a spin-off 20:00 Queens Head Mega party from the infamous Bingo, This Christmas, XXXLeather parties. Dress you better be ready for code: rubber, leather, our yearly Christmas army, uniform, skinhead. Mega Bingo. And this Men only. 16:00 - 20:00. years bingo is all about Eur. 10. Club Church, hard, dirty cash. Coby van Kerkstr. 52 Dam, and Miss Tabitha will drag you through a night of Mega performances, Mega prizes and Den Haag a very Mega grand prize 13:00 Jong en Out Haaglanden, of more than 1000 euro Elke maand kun je als cash. . The Queens Head, Enschede jonge homoseksuele, Zeedijk 20 biseksuele, lesbische en 21:00 Christmas Party, party time in het cafe met hits transjongere andere jonvan toen tot nu. Entree geren van 12 tot en met vrij .cafe: 21:00 – 04:00. t 18 jaar uit Den Haag en Bolke, Molenstr. 6-8 omgeving ontmoeten en samen leuke activiteiten ondernemen tijdens de JongenOut meetings.. 21:00 Poptastic Prikmas, DJ COC Haaglanden, SchevStefan Philippe s ultimate eningseveer 7 Christmas Poptastic 16:00 Premiere Crunch Boy music mix of electronic DVD, Premiere of the new Enschede Dance, Disco en House. Crunch Boy DVD. Win 16:00 Kerstborrelballen café, Save up for free ChristYour copy with our free Gezellig de kerstdagen mas hats en other presraffle. 16.00-20.00. The inluiden met een “paar” ents.Open from 16:00. Web, St. Jacobsstr. 6 borrels en Erwtensoep. Prik Bar, Spuistr. 109 Natuurlijk met veel kerstmuziek en een gratis glas glühwein. Entree vrij. cafe: 16:00 – 04:00. t Bolke, Molenstr. 6-8 DINSDAG/ TUE 26 DEC 20:00 Christmas Eve at Queens Head, Come and join us Amsterdam in our lovely decorated 16:00 Beer Bust, All day from cozy bar to celebrate the 4pm till 1am Draught beginning of Christmas Beer Happy Hour Price with us. We have special - come along, relax ... snacks and drinks to Shoot some pool or just make this night extra enjoy the unique atmospecial. Merry Christmas.. sphere of the Spijker Bar. The Queens Head, Spijkerbar, Kerkstr. 4 Zeedijk 20 Enschede 23:00 Remember the Time , Remember The Time Christmas special. De fijnste RenB en Hiphop MAANDAG/ MON 25 DEC tracks zullen voorbij 18:00 No Towel Tuesday, Every vliegen. Natuurlijk alles Tuesday No Towel Tuesin Kerst sfeer. . t Bolke, day (totally naked.) at Amsterdam Molenstr. 6-8 NZ. Come and check out 15:00 Evangelische Roze the sexy vibe between Viering, met na afloop 18:00 - 00:00 but we are een Kerstmaaltijd (Eur. open from 12:00 till 06:00. 15 pp). Inschrijven vooraf Eur. 19.50 / Eur. 14.50 (26 via info@erv.amsterdam.

20:15 Priks Pink Pub Quiz,– Kerstmuts edition. Jingle bells, jingle bells, all the way to Prik………… Subscribe now by adding your team name (+ number of participants in your team) on the Facebook event page or e-mail to prikpost@ prikamsterdam.nl. Prik Bar, Spuistr. 109

EN New Y 31 d 22:00 (z)onderbroek Xtra, Drop your pants and dance. Dress code: underwear (briefs, boxers, en jocks), swimwear, sports shorts or naked. Men only. 22:00 - 05:00. Eur. 12.50. Club Church, Kerkstr. 52 23.00 Vodka Woensdag XXL - The Ugly , Om het gat tussen Kerst en Oud en Nieuw op te vullen, sluiten de Exit en NYX wederom hun handen ineen voor een winters wodka festijn. Verwacht de meest irritante kerstkrakers, ballen in overvloed, en als piek op de kerstboom, de meest spuuglelijke kersttruien die er te vinden zijn.. Club NYX, Reguliersdwarsstr. 42

Wha W chec t’s OnhTaot’s O k och nig n agen ureecxkteonu ht Tonigh r ex t siv daasg eecn tiodna e tensiv

sect

e

ion Gay A gay msterd v G a ’s their enues paym A gayost msterd here agend am’s a ven ues their po here agenda st

DONDERDAG/ THU 28 DEC Amsterdam 20:30 Getto Glam Variety Show, Tonight we have an Amsterdam Legend in the house. The one and only Victoria False. Victoria will sing, play games and slow dance...IT S SHOW TIME. It s Getto Glam. Free entrance. Getto, Warmoesstr. 51

21:00 Golden Shower, Every last Thursday of the month, including the 3

see also: Amsterdam weekly and national weekly on the next pages for more activities 13-12-2017 22:27:31


min

agenda by day

mutatie, aanvulling of wijziging? zelf te plaatsen: www.gaynews.nl/admin euro thursday. Local beer and soft drinks only for 3 euro. Entrance 7 euro. Dirty Dicks, Warmoesstr. 86

meet at NZ. Everybody is of course welcome all day and night.. Sauna NieuweZijds, Nieuwezijds Armsteeg 95

swimwear, sports shorts or naked. Men only. 22:00 - 05:00. Eur. 12.50. Club Church, Kerkstr. 52

22:00 Hoerenbal - Sailors en Hookers, Celebrate New Year s Eve at Church . More info soon. All genders and sexualities welcome. . Club Church, Kerkstr. 52

22:00 DJ Durion, 22:00-3:00 DJ 21:00 PRE-BLUE, Dora Royale Durion mixes a concocpresents Pre-Blue warm 16:00 FuckBoxxx, FuckBoxxx is tion of Dance and House een feest waar je lekker up at Spijkerbar. Tasty anthems with sparkly ongeremd kunt neuken drinks and fabulous pop undertones.. Prik Bar, en geneukt worden. music. Open stage for Spuistr. 109 Anoniem in een box, performers, artists, drag 23.00 3x NYX presents BxBY gewoon in een sling of queens and strippers... GxT BxCK!, 3x NYX is op de draaitafel. Alles is in Entrance en blowjobs sooooooo gay. This een veilige sfeer waarin are for free Courtesy of saturGAY we are back je ongeremd je gang Dora Royale. Spijkerbar, with BxBY GxT BxCK. kunt gaan.. Dirty Dicks, Kerkstr. 4 22:00 Sparkling Prik Party, From Come dance at your Warmoesstr. 86 10pm till early morning favorite gay night. Expect DJ Ghostmagic en Stefan some surprising enterPhilippe will spin spartainment.. Club NYX, kling dance music. FireReguliersdwarsstr. 42 works and oliebollen at midnight.Free entrance, no guest list, just fun. Full = fullOpen from 15:00. Prik Bar, Spuistr. 109

ENSCHEDE New Years party Rotterdam 31 december 15:00 Zondagmiddagsalon, 18:00 Bingo with Miss DiDi 22:00 Blue, Very popular Gezellig samenzijn van Licious, This infamous Thursday club night. roze ouderen. Afsluitend Saturday afternoon bingo Kooky Klubbing with the met een maaltijd voor is hosted by the one en House of Hopelezz. All Eur.5 om 18u. Voor 1 keer only Miss Didi Licious genders and sexualities op zaterdag.. COC Rotand is the perfect way to welcome. 22:00 - 04:00. terdam, Schiedamsesinease into an evening of Eur. 7.50 (most drinks gel 173 fun and frolic s. Fabulous just Eur. 2,80). Club prizes and fouls jokes.. Church, Kerkstr. 52 Spijkerbar, Kerkstr. 4 23.00 NYX in Wonderland – NYE, This New Years ZONDAG/ SUN 31 DEC Eve, Nyx is taking you to Wonderland. Get lost Amsterdam in a fantasy were in the 12:00 New Years Eve, We will end everybody is mad.. be closed on some Club NYX, Reguliersdwarhours during the 31st sstr. 42 VRIJDAG/ FRI 29 DEC of December and 21:00 Queens in Queens NYE 1st of January. Sauna Amsterdam Edition, End your year as NieuweZijds, Nieuwezijds 21:00 Kosmo3000 does Armsteeg 95 hysterical as possible. The Queens Head, Kosmo3000 will make day before new years eve, you move to his mix Envy Peru, Boo ChaCha, of grooves, pimped Enschede Miss Tabitha en Coby classics, selected hits, 23:00 New Years Eve Party, Say disco, Nu-disco and van Dam are back in goodbye to 2017 and Future Funk on this cozy let s welcome a fantastic Amsterdams coziest bar evening.. The Queens new year 2018 Music by Head, Zeedijk 20 to celebrate the start of Marcel Spijkerman Free 2017 s last day. Fireworks Prosecco at 00:00 Tickets: Eur. 10,- Only Doorsale included. The Queens 23:00 - 05:00 . t Bolke, Head, Zeedijk 20 Molenstr. 6-8 16:00 Total Black-Out, Cum out and play in complete darkness in the bar at this new party every 2 months. Your only light is your headlamp. (headlamps provided) Exiting and hot cruise en play at Dirty Dicks. dress up in gear, go naked or what22:00 Bear-Necessity End of 22:00 (z)onderbroek, Drop ever you like. The party the Year, [back]End of your pants and dance. is every even month on the Year party of BearDress code: underwear the fourth Sunday.. Dirty Necessity, The attitude(briefs, boxers, en jocks), Dicks, Warmoesstr. 86 free party where real men swimwear, sports shorts meet to socialise and or naked. Men only. dance. With DJ Sergio 22:00 - 05:00. Eur. 12.50. Cardoso, DJ Rado, DJ Club Church, Kerkstr. 52 Charly, with the official 22:00 DJ Disco Bear, DJ Disco launching party of EuroBear spins honey sweet MAANDAG/ MON 1 JAN pean Gay Ski week 2018. real Disco tunes inspired www.bear-necessity. by Studio54, Amsterdam Amsterdam com, Bear Necessity at Roxy and some proper 15:00 Happy New Year Drinks, Panama, Oostelijke Nu-disco.. Prik Bar, Prosecco: white or pink. Handelskade 4 Spuistr. 109 Free snacks from 17:0019:00 Open from 15:00. Prik Bar, Spuistr. 109 ZATERDAG/ SAT 30 DEC 19:00 Mellow Monday, Recharge after your weekend. With free Amsterdam 20:00 Queens Head New Years shoulder massages, free 14:00 Bears at Sauna Eve, This new years eve healthy snacks, aufguss/ Nieuwzijds, From 14:00 we will have it all, fireinfusion ceremony (dry (2pm) till late, the bears, works, champagne, oliesauna) and full body rub daddies, chasers, chubs bollen and some great (steam sauna). Guys 26 and their admirers music to help us close and under get in for just this year in style. Come Eur. 10. We are open from and bring your friends to noon till 6:00 (6am) in celebrate 2017 with us, the morning but Mellow and to wish eachother 22:00 (z)onderbroek , Drop Monday is from 19:00 a great and healthy your pants and dance. (7pm) till 22:30 (10:30. 2018.. The Queens Head, Dress code: underwear Sauna NieuweZijds, NieuZeedijk 20 (briefs, boxers, en jocks), wezijds Armsteeg 95

by Coby van Dam.. The Queens Head, Zeedijk 20 Queens Head, Zeedijk 20 22:00 (z)onderbroek, Drop your pants and dance. Dress code: underwear (briefs, boxers, en jocks), swimwear, sports shorts or naked. Men only. 22:00 - 05:00. Eur. 12.50. Club Church, Kerkstr. 52

Brussel Rotterdam 21:00 La Demence- Happy 21:30 Gay Film: Body Electric, New Year. Open from Elias werkt in Sao Paulo 21hrs. With tons of great als assistent ontwerper DJ s and many hot guys in een kledingfabriek... from all over Europe. LantarenVenster, Otto Tickets Eur. 20/ 25, and Reuchlinweg 996 Eur. 15/20 when younger then 26. www.lademence.com, La Demence, Rue Bleasstr. 208

ZATERDAG/ SAT 6 JAN Amsterdam 16:00 Meat Market, Bottoms arrive in advance of the tops and are stripped and hooded ready for the top s pleasure. They can t see who is fucking them nor can they choose. Men only. 16:00 - 20:00. Eur. 12.50. Club Church, Kerkstr. 52 WOENSDAG/ WED 3 JAN 18:00 Bingo with Miss DiDi Licious, This infamous Rotterdam Saturday afternoon bingo Amsterdam 16:00 COC Rotterdam nieuis hosted by the one en 12:00 Twinkie Wednesday, wjaarsinloop, Jaarlijkse only Miss Didi Licious Every Wednesday guys traditie van COC Rotand is the perfect way to 18 till 26 y.o. get in all day terdam om elkaar onder ease into an evening of and night for just Eur. 10. genot van drankje/hapjes fun and frolic s. Fabulous All other ages are also het beste te wensen voor prizes and fouls jokes.. welcome for the normal nieuwe jaar.. COC RotterSpijkerbar, Kerkstr. 4 price.. Sauna Nieudam, Schiedamsesingel weZijds, Nieuwezijds 173 Armsteeg 95

DINSDAG/ TUE 2 JAN Amsterdam 16:00 Beer Bust, All day from 4pm till 1am Draught Beer Happy Hour Price - come along, relax ... Shoot some pool or just enjoy the unique atmosphere of the Spijker Bar. Spijkerbar, Kerkstr. 4

18:00 No Towel Tuesday, Every DONDERDAG/ THU 4 JAN Tuesday No Towel Tuesday (totally naked.) at NZ. Come and check out Amsterdam the sexy vibe between 21:00 PRE-BLUE, Dora Royale 18:00 - 00:00 but we are presents Pre-Blue warm open from 12:00 till 06:00. up at Spijkerbar. Tasty Eur. 19.50 / Eur. 14.50 (26 drinks and fabulous yrs and younger). Sauna music. Open stage for NieuweZijds, Nieuwezijds performers, artists, drag Armsteeg 95 queens and strippers... Entrance en blowjobs are for free Courtesy of Dora Royale. Spijkerbar, Kerkstr. 4

20:00 Fetish Lounge, Where all fetish fantasies (fist, piss, toys, etc) unite. Dress code: any fetish wear or un-wear allowed, just no street clothes. Jockstraps for sale at door. Men, transmen/-women welcome. 20:00 - 01:00. Eur. 10 (incl. 1st drink). Club Church, Kerkstr. 52

21:00 Jakko B does Queens Head, Jakk B will make you move this saturday to a mix of funky house, disco and pop.. The Queens Head, Zeedijk 20

22:00 (z)onderbroek, Drop your pants and dance. Dress code: underwear (briefs, boxers, en jocks), swimwear, sports shorts or naked. Men only. 22:00 - 05:00. Eur. 12.50. Club Church, Kerkstr. 52

22:00 Blue, Very popular Thursday club night. 23.00 3x NYX till 9am , Every Kooky Klubbing with the saturday is saturGAY and House of Hopelezz. All every first saturgay of genders and sexualities the month it s time for welcome. 22:00 - 04:00. that special night; 3x NYX Eur. 7.50 (most drinks just till 9am. Be prepared to Eur. 2,80). Club Church, shake your booty and Kerkstr. 52 come dance at your favorite gay night.. Club NYX, Reguliersdwarsstr. 42

VRIJDAG/ FRI 5 JAN Amsterdam 21:00 Cobys Cut Karaoke, Cut. Coby van Dam is back Den Haag this friday with the only 18:00 Dare ladies en Dare2talk, 21:00 Queens Head Bingo with and only Cut Karaoke. Nieuwe dames leren kenCoby, Amsterdams most Sing your lungs out and nen? Gezellig een hapje hysterical bingo, with win great prizes, but only eten en kletsen met anperformances, games if Coby doesn t say CUT. dere dames? Of gewoon and fun prizes. Hosted See you this friday.. The aanschuiven en luisteren

see also: Amsterdam weekly and national weekly on the next pages for more activities final-agenda-317.indd 55

20:00 Naked bar, Amsterdam s only naked bar, relaxed and cruisy atmosphere. Dress code: shoes only. Men only. 20:00 - 01:00. Eur. 10 (incl. First drink). Club Church, Kerkstr. 52

januari 2018   Gay News 317   55

13-12-2017 22:27:04


wAGENDA h a t t BY o dDAY o & where to go

mutatie, aanvulling of wijziging? zelf te plaatsen: www.gaynews.nl/admin

by Miss Tabitha.. The met een selectie van drankjes tegen betaling.. Queens Head, Zeedijk 20 portretten uit het docuCOC Rotterdam, Schiementaire fotoproject damsesingel 173 Princesses of Sheba at 17:00 Transcafe Rtdm: Night dat het verhaal ZONDAG/ SUN 7 JAN nieuwjaarsparty, Cafevertelt van zes jonge avond voor iedereen homoseksuelen in die te maken heeft met Amsterdam Marseille.. IHLIA, Oostergenderidentiteit maar 15:00 Fist Factory, The most dokskade 143 -3rd floor ook familie, vrienden en popular Fist Party in 21:00 Bo Monde, This friday we andere sympathisanten.. Amsterdam. Lots of space have the fabulous DJ Bo COC Rotterdam, Schieto play, check out our Monde, playing her latest damsesingel 173 Fist en Fuck Launcher and greatest tunes on (for 4 guys in a row), MAANDAG/ MON 8 JAN this Gin and Tonic friday. slings and other places to Try all our premium ginhave intense action.Free: tonics for a special price. Amsterdam Gloves, Condoms, Lube, Come as you are.. The 19:00 Mellow Monday, Disinfection Gel, Soap Queens Head, Zeedijk 20 Recharge after your WOENSDAG/ WED 10 JAN and much more.. Dirty weekend. With free Dicks, Warmoesstr. 86 shoulder massages, free Amsterdam healthy snacks, aufguss/ 12:00 Twinkie Wednesday, infusion ceremony (dry Every Wednesday guys sauna) and full body 18 till 26 y.o. get in all rub (steam sauna). Guys day and night for just 26 and under get in Eur. 10. All other ages for just Eur. 10. We are are also welcome for open from noon till 6:00 the normal price.. Sauna (6am) in the morning NieuweZijds, Nieuwezijds but Mellow Monday Armsteeg 95 is from 19:00 (7pm) till 22:30 (10:30. Sauna NieuweZijds, Nieuwezijds 22:00 (z)onderbroek, Drop Armsteeg 95 your pants and dance. Dress code: underwear (briefs, boxers, en jocks), 15:00 NCAdam safe sex party, swimwear, sports shorts NudeClub Amsterdam @ or naked. Men only. 22:00 EAGLE, every first Sunday. - 05:00. Eur. 12.50. Club 20:00 Naked bar, Amsterdam Amsterdam s oldest and Church, Kerkstr. 52 s only naked bar, relaxed most famous safe sex and cruisy atmosphere. party. Free condoms Dress code: shoes only. and free snacks. Naked ZATERDAG/ SAT 13 JAN Men only. 20:00 - 01:00. only. Party from 15:00 till Eur. 10 (incl. First drink). 19:00, entrance till 16:00.. Club Church, Kerkstr. 52 NCADAM at EAGLE, Amsterdam Warmoesstr. 90 10:00 Princesses of Sheba at Night, IHLIA-expositie DINSDAG/ TUE 9 JAN DONDERDAG/ THU 11 JAN met een selectie van portretten uit het docuAmsterdam mentaire fotoproject Amsterdam 16:00 Beer Bust, All day from 16:30 Opening IHLIA-expo Princesses of Sheba at 4pm till 1am Draught Princesses , Een selectie Night dat het verhaal Beer Happy Hour Price van portretten uit vertelt van zes jonge - come along, relax ... het documentaire homoseksuelen in Shoot some pool or just fotoproject Princesses of Marseille.. IHLIA, Oosterenjoy the unique atmoSheba at Night die het dokskade 143 -3rd floor sphere of the Spijker Bar. verhaal vertelt van zes Spijkerbar, Kerkstr. 4 jonge homoseksuelen in Marseille.. IHLIA, Oosterdokskade 143 -3rd floor 16:00 Amsterdam Jacks , Jerk yourself and others, kiss, 18:00 No Towel Tuesday, fondle and play. NO ass Every Tuesday No play, fucking or sucking. Towel Tuesday (totally With shows and games. naked.) at NZ. Come and 16:00 - 20:00. Eur. 10. Club check out the sexy vibe Church, Kerkstr. 52 between 18:00 - 00:00 but we are open from 12:00 till 06:00. Eur. 19.50 18:00 Bingo with Miss DiDi Li/ Eur. 14.50 (26 yrs and cious, This infamous Satyounger). Sauna Nieuurday afternoon bingo weZijds, Nieuwezijds is hosted by the one en Armsteeg 95 only Miss Didi Licious and is the perfect way to 21:00 PRE-BLUE, Dora Royale ease into an evening of presents Pre-Blue warm fun and frolic s. Fabulous up at Spijkerbar. Tasty prizes and fouls jokes.. drinks and fabulous Spijkerbar, Kerkstr. 4 music. Open stage for performers, artists, drag queens and strippers... Entrance en blowjobs are for free Courtesy of 19:00 Winter Queens part I, This Dora Royale. Spijkerbar, winter, drag royalty of Kerkstr. 4 Amsterdam is coming to the Queen s Head. With songs, performances and 21:00 Kosmo3000 does comedy, these ladies will 19:30 Community Chat Circle, Een prikkelend gesprek. Queens Head, help you through our Prik Bar, Spuistr. 109 Kosmo3000 will make cold winter. The Queens 20:00 Fetish Lounge, Where all you move to his mix of Head, Zeedijk 20 fetish fantasies (fist, piss, grooves, pimped classics, toys, etc) unite. Dress selected hits, disco, Nucode: any fetish wear or disco and Future Funk on un-wear allowed, just no this cozy evening.. The street clothes. Jockstraps Queens Head, Zeedijk 20 for sale at door. Men, transmen/-women welcome. 20:00 - 01:00. Eur. Den Haag 10 (incl. 1st drink). Club 15:00 ZilverUitje, Wg. Zilver Church, Kerkstr. 52 22:00 Blue, Very popular organiseert elke 1e zo. Thursday club night. een optreden of uitstapje Kooky Klubbing with the en een maaltijd om House of Hopelezz. All 18:30 uur (Eur.7,-). COC genders and sexualities Haaglanden, Scheveningwelcome. 22:00 - 04:00. seveer 7 Eur. 7.50 (most drinks just Eur. 2,80). Club Church, Rotterdam Kerkstr. 52 14:00 OOXO, Soosmiddag voor Ho/Le/Bi-mensen met lichte beperking. Entree 1,50 euro; koffie/ 22:00 Undercover, Hot naked thee inbegrepen; overige mask party. Masks supplied at door or bring 21:00 Queens Bingo with your own. Men only. Tabitha, Amsterdams 22:00 - 05:00. Eur. 12,50 + VRIJDAG/ FRI 12 JAN most hysterical bingo, Eur. 2,50 bond (borg) for the Tabitha edition. With masks, returned at end Amsterdam performances, games of party. Club Church, 10:00 Princesses of Sheba at and fun prizes. Hosted Kerkstr. 52 Night, IHLIA-expositie

Sauna NieuweZijds, Nieu- 20:00 Naked bar, Amsterdam s only naked bar, relaxed wezijds Armsteeg 95 and cruisy atmosphere. Dress code: shoes only. Men only. 20:00 - 01:00. Eur. 10 (incl. First drink). Club Church, Kerkstr. 52

naar alle gesprekken... COC Haaglanden, Scheveningseveer 7

56   Gay News 317   januari 2018

final-agenda-317.indd 56

23.00 3x NYXties - 80s Edition, 3x NYXties is back. This time with the 80s edition. It will take you back to relive all your childhood memories, be prepared to hear all your guilty pleasures from the 80s. . Club NYX, Reguliersdwarsstr. 42

Den Haag 20:00 Orpheus, Bijeenkomst voor mensen die getrouwd zijn en homoseksueel (m/v). locatie: Capelzaal (2e etage). COC Haaglanden, Scheveningseveer 7

DINSDAG/ TUE 16 JAN

DONDERDAG/ THU 18 JAN Amsterdam 16:00 Beer Bust, All day from Amsterdam 4pm till 1am Draught 21:00 PRE-BLUE, Dora Royale Beer Happy Hour Price presents Pre-Blue warm - come along, relax ... up at Spijkerbar. Tasty Shoot some pool or just drinks and fabulous Den Haag enjoy the unique atmomusic. Open stage for 15:00 Nieuwjaarsreceptie COC sphere of the Spijker Bar. performers, artists, drag Hgl., COC Haaglanden Spijkerbar, Kerkstr. 4 queens and strippers... opent van 15:00 tot 18:00 Entrance en blowjobs uur de deuren voor een are for free Courtesy of feestelijke nieuwjaarsreDora Royale. Spijkerbar, ceptie. Noteer deze daKerkstr. 4 tum alvast in de agenda.. 18:00 No Towel Tuesday, Every COC Haaglanden, Tuesday No Towel TuesScheveningseveer 7 day (totally naked.) at NZ. 21:00 Gendercafe, Voor Come and check out the transgenders, transsexy vibe between 18:00 seksuelen, transvrouwen, - 00:00 but we are open transmannen, iedereen from 12:00 till 06:00. Eur. niet gender conform 19.50 / Eur. 14.50 (26 yrs en geinteresseerden. and younger). Sauna . COC Haaglanden, NieuweZijds, Nieuwezijds Scheveningseveer 7 Armsteeg 95 ZONDAG/ SUN 14 JAN Amsterdam 16:00 Naked Dark-Cruising, 22:00 Blue, Very popular Getting increasingly popThursday club night. lar every month because Kooky Klubbing with the of instant HOT action House of Hopelezz. All upon entry. Of course genders and sexualities only after you ve taken welcome. 22:00 - 04:00. ALL your clothes off. Eur. 7.50 (most drinks just Naked Dark-Cruising.. Do Eur. 2,80). Club Church, we need to say more?.?. Kerkstr. 52 Come in and find out for yourself about this HOT event... Dirty Dicks, 20:00 Fetish Lounge, Where all fetish fantasies (fist, piss, Warmoesstr. 86 toys, etc) unite. Dress code: any fetish wear or un-wear allowed, just no street clothes. Jockstraps for sale at door. Men, VRIJDAG/ FRI 19 JAN transmen/-women welcome. 20:00 - 01:00. Eur. Amsterdam 10 (incl. 1st drink). Club 21:00 Queen Diva Music by Church, Kerkstr. 52 Bo Monde, This friday we have the fabulous DJ Bo Monde, playing her latest and greatest tunes. This friday is all about the queens and diva s of music, dance 16:00 S . O . S . , Sex on sunday. and sing along with the Dress code: shirtless, best female vocalists of leather, underwear or our time. Come as you naked. Men only. 16:00 are.. The Queens Head, - 20:00. Eur. 10, Eur. 5 for Zeedijk 20 guys 26 and under. Club Church, Kerkstr. 52 21:00 Queens Head Bingo with Coby, Amsterdams most hysterical bingo, with performances, games and fun prizes. Hosted by Coby van Dam.. The Queens Head, Zeedijk 20

Rotterdam 13:00 Jong en Out Rotterdam, Meeting voor en door holebi- en transjongeren tm 18 jaar. . COC Rotterdam, Schiedamsesingel 173

MAANDAG/ MON 15 JAN Amsterdam 19:00 Mellow Monday, Recharge after your weekend. With free shoulder massages, free healthy snacks, aufguss/ infusion ceremony (dry sauna) and full body rub (steam sauna). Guys 26 and under get in for just Eur. 10. We are open from noon till 6:00 (6am) in the morning but Mellow Monday is from 19:00 (7pm) till 22:30 (10:30.

22:00 (z)onderbroek, Drop your pants and dance. Dress code: underwear (briefs, boxers, en jocks), swimwear, sports shorts or naked. Men only. 22:00 - 05:00. Eur. 12.50. Club Church, Kerkstr. 52

WOENSDAG/ WED 17 JAN Amsterdam 12:00 Twinkie Wednesday, Every Wednesday guys 18 till 26 y.o. get in all day and night for just Eur. 10. All other ages are also welcome for the normal price.. Sauna NieuweZijds, Nieuwezijds Armsteeg 95

Den Haag 21:00 Nieuwjaarsreceptie HHZV Plons, Nieuwjaarsreceptie van de Haagse Homozwemvereniging PLONS.. COC Haaglanden, Scheveningseveer 7

see also: Amsterdam weekly and national weekly on the next pages for more activities 13-12-2017 22:26:42


AGENDA BY DAY

mutatie, aanvulling of wijziging? zelf te plaatsen: www.gaynews.nl/admin ZATERDAG/ SAT 20 JAN Amsterdam 18:00 Bingo with Miss DiDi Licious, This infamous Saturday afternoon bingo is hosted by the one en only Miss Didi Licious and is the perfect way to ease into an evening of fun and frolic s. Fabulous prizes and fouls jokes.. Spijkerbar, Kerkstr. 4

to the Queen s Head. With songs, performances and comedy, these ladies will help you through our cold winter. . The Queens Head, Zeedijk 20

come. 20:00 - 01:00. Eur. 10 (incl. 1st drink). Club Church, Kerkstr. 52

genders and sexualities welcome. 22:00 - 04:00. Eur. 7.50 (most drinks just Eur. 2,80). Club Church, Kerkstr. 52

urday afternoon bingo is hosted by the one en only Miss Didi Licious and is the perfect way to ease into an evening of fun and frolic s. Fabulous prizes and fouls jokes.. Spijkerbar, Kerkstr. 4

fun. Door open from 16- DINSDAG/ TUE 30 JAN 18:00 entrance 7 Euro and open until 20:00.. Dirty Amsterdam Dicks, Warmoesstr. 86 16:00 Beer Bust, All day from 4pm till 1am Draught Beer Happy Hour Price come along, relax ... Shoot some pool or just enjoy the unique atmosphere of the Spijker Bar. Spijkerbar, Kerkstr. 4

Den Haag Den Haag 20:00 International Social Club, 15:00 ZilverUitje, Wg. Zilver Every last Thursday of the 21:00 Queens in Queens, This organiseert elke 3e zo. month a get-together 18:00 No Towel Tuesday, Every saturday is the second een cultureel uitje of of the international Tuesday No Towel Tuesedition of our new dragoptreden en een maaltijd 21:00 Queens Head Bingo with LGBT-community of The day (totally naked.) at show Queens in Queens. 16:00 S . O . S . , Sex on sunday. om 18:30 uur(Eur.7,-) . Hague. Drinks, dance and Coby, Amsterdams most NZ. Come and check out On this evening, Tabitha COC Haaglanden, Schevsocialise with other interDress code: shirtless, hysterical bingo, with the sexy vibe between and Coby present to you eningseveer 7 nationals.. COC Haaglanleather, underwear or performances, games 18:00 - 00:00 but we are 21:00 Kosmo3000 does 2 fierce Queens, that will den, Scheveningseveer 7 naked. Men only. 16:00 and fun prizes. Hosted open from 12:00 till 06:00. Queens Head, perform, entertain and Rotterdam 20:00. Eur. 10, Eur. 5 for by Coby van Dam.. The Eur. 19.50 / Eur. 14.50 (26 Kosmo3000 will make werk it. Prizes, perfor16:00 Transcafe Rotterdam, guys 26 and under. Club Queens Head, Zeedijk 20 yrs and younger). Sauna you move to his mix of mances and a whole lot VRIJDAG/ FRI 26 JAN Cafe-avond voor iedereen Church, Kerkstr. 52 NieuweZijds, Nieuwezijds grooves, pimped classics, of fun guaranteed.. The die te maken heeft met Armsteeg 95 selected hits, disco, NuQueens Head, Zeedijk 20 genderidentiteit maar Amsterdam disco and Future Funk on ook familie, vrienden en 21:00 Jakk B does Queens this cozy evening.. The andere sympathisanten.. Head, Jakk B will make Queens Head, Zeedijk 20 COC Rotterdam, Schieyou move this friday to a damsesingel 173 mix of funky house, disco and pop.. The Queens MAANDAG/ MON 22 JAN Head, Zeedijk 20 Amsterdam 22:00 Ladz , The dance party 19:00 Mellow Monday, for lads, scallies, skaters, Recharge after your WOENSDAG/ WED 24 JAN gabbers, sneaker- and weekend. With free sportswearboys. Men shoulder massages, free Amsterdam only. 22:00 - 05:00. healthy snacks, aufguss/ 12:00 Twinkie Wednesday, Eur. 10. Club Church, infusion ceremony (dry Every Wednesday guys 22:00 Furball , The Amsterdam Kerkstr. 52 sauna) and full body rub 18 till 26 y.o. get in all Hairy Men dance party (steam sauna). Guys 26 day and night for just for the butch and bears. and under get in for just 22:00 (z)onderbroek, Drop Eur. 10. All other ages No dress code. Men only. Eur. 10. We are open from your pants and dance. are also welcome for 22:00 - 05:00. Eur. 12.50. noon till 6:00 (6am) in Dress code: underwear the normal price.. Sauna www.furball.nl. Club the morning but Mellow (briefs, boxers, en jocks), NieuweZijds, Nieuwezijds Church, Kerkstr. 52 Monday is from 19:00 swimwear, sports shorts Armsteeg 95 (7pm) till 22:30 (10:30. or naked. Men only. 22:00 Sauna NieuweZijds, Nieu22:00 Backdoor 3 Year An- 05:00. Eur. 12.50. Club wezijds Armsteeg 95 niversary Fest, Backdoor Church, Kerkstr. 52 Birthday party at Melkweg, with Dj Phil Romano (Matinee en Cir23.00 3x NYX presents Reckless cuit Barcelona). 2 Dance , Reckless: Heedless of Areas, 4 Atmospheres, danger or the conse1 amazing night. Also 20:00 Naked bar, Amsterdam quences of one s actions; with Dj Thomas Solvert s only naked bar, relaxed rash or impetuous. you (Cologne), Dj Diego Sumand cruisy atmosphere. mustn t be so reckless . mers, Dj Maxime Duvall Dress code: shoes only. Club NYX, Reguliersdwarand Dj Lupe, Gogo boys. Men only. 20:00 - 01:00. sstr. 42 www.backdooramsterEur. 10 (incl. First drink). dam.com, Backdoor at Club Church, Kerkstr. 52 Melkweg, LijnbaansRotterdam gracht 234 18:30 Vrouwencafe Bij Ons, DINSDAG/ TUE 23 JAN DONDERDAG/ THU 25 JAN Iedere 3e zaterdag van de maand organiseren Den Haag Amsterdam Amsterdam we een eetcafé met 22:00 Be You (18-26jr), Be You 16:00 Beer Bust, All day from 21:00 Golden Shower, Every aansluitend een leuke is een LHBT-jongeren/ 4pm till 1am Draught last Thursday of the activiteit. Dit kan van studenten cafe (18-26 Beer Happy Hour Price month, including the 3 alles zijn. COC Rotterdam, jaar). We organiseren elke come along, relax ... Shoot euro thursday. Local beer Schiedamsesingel 173 laatste vrijdag van de some pool or just enjoy and soft drinks only for maand een super leuke the unique atmosphere 3 euro. Entrance 7 euro. en gezellige avond.. COC of the Spijker Bar. SpijkerDirty Dicks, Warmoesstr. ZONDAG/ SUN 21 JAN Haaglanden, Schevbar, Kerkstr. 4 86 eningseveer 7 Amsterdam 15:00 Horsemen and Knights Rotterdam sex party, Every third 23.00 3x NYX presents Bitch 20:30 HIV-borrel Rotterdam: Sunday of the month Fight, Ding Ding Ding 18:00 No Towel Tuesday, Every Winter , Borrelavonden Horsemen and Knights Round 1 of Bitch Fight is Tuesday No Towel Tuesvoor mensen met hiv. @ EAGLE, nice and big now occurring. Choose day (totally naked.) at De avonden staan in het from 15-19 hrs. Free conyour side wisely, are you NZ. Come and check out teken van ontmoeting. doms and free snacks. team Lady Gaga or are the sexy vibe between En er zijn altijd vrijwilDresscode : naked or you team Madonna? 18:00 - 00:00 but we are ligers aanwezig voor underwear. Door is open Who will win and be open from 12:00 till 06:00. gesprek. COC Rotterdam, from 15-16 hrs. Fee eur crowned the real Bitch?. Eur. 19.50 / Eur. 14.50 (26 Schiedamsesingel 173 8,00 *horsemen memClub NYX, Reguliersdwaryrs and younger). Sauna bers free entry. At Eagle sstr. 42 NieuweZijds, Nieuwezijds Amsterdam, Warmoesstr. Armsteeg 95 90.. NCADAM at EAGLE ZATERDAG/ SAT 27 JAN 21:00 PRE-BLUE, Dora Royale Amsterdam, Warmoesstr. presents Pre-Blue warm 90 up at Spijkerbar. Tasty Amsterdam drinks and fabulous 14:00 Bears at Sauna music. Open stage for Nieuwzijds, From 14:00 performers, artists, drag (2pm) till late, the bears, queens and strippers... daddies, chasers, chubs Den Haag Entrance en blowjobs and their admirers meet 17:00 Interculturele Ontmoare for free Courtesy of at NZ. Everybody is of etingsavond, Stichting Dora Royale. Spijkerbar, course welcome all Rainbow Den Haag en Kerkstr. 4 day and night.. Sauna LGBT Refugees Rainbow NieuweZijds, Nieuwezijds Den Haag organiseren Armsteeg 95 een Interculturele Ontmoetingsavond 20:00 Fetish Lounge, Where all Refugees Meeting. fetish fantasies (fist, piss, Music: DJ GUENNETH toys, etc) unite. Dress West African dish / code: any fetish wear or 15:00 Gay sm Sameplace, Kinky West-Afrikaanse maaltijd. un-wear allowed, just no Gay s/m. Same Place, Stichting Rainbow at street clothes. Jockstraps Nassaukade 120 Paleiskerk, Paleisstr. 8 for sale at door. Men, 16:00 Spank, Spanking, caning, transmen/-women welZONDAG/ SUN 28 JAN otk (over the knee), flogging and other types of corporal punishment. Amsterdam No dress code. Men only. 16:00 Pozz-Up, Bi-monthly the 16:00 - 20:00. Eur. 10. Club Pozz-Up party at Dirty Church, Kerkstr. 52 Dicks for hiv positive 22:00 Blue, Very popular 19:00 Winter Queens part II, men. A place to come toThursday club night. This winter, drag royalty gether, to chat with each Kooky Klubbing with the 18:00 Bingo with Miss DiDi Liof Amsterdam is coming other, play and having House of Hopelezz. All cious, This infamous Sat-

Den Haag 13:00 Jong en Out Haaglanden, Elke maand kun je als jonge homoseksuele, biseksuele, lesbische en transjongere andere jongeren van 12 tot en met 18 jaar uit Den Haag en omgeving ontmoeten en samen leuke activiteiten ondernemen. COC Haaglanden, Scheveningseveer 7

20:00 Fetish Lounge, Where all fetish fantasies (fist, piss, toys, etc) unite. Dress code: any fetish wear or un-wear allowed, just no street clothes. Jockstraps for sale at door. Men, transmen/-women welcome. 20:00 - 01:00. Eur. 10 (incl. 1st drink). Club Church, Kerkstr. 52

Rotterdam 15:00 Zondagmiddagsalon, Gezellig samenzijn van roze ouderen. Afsluitend met een maaltijd voor Eur.5 om 18u.. COC Rotterdam, Schiedamsesingel 173

Backdoo

MAANDAG/ MON 29 JAN Amsterdam 21:00 Queens Bingo with 19:00 Mellow Monday, Tabitha, Amsterdams Recharge after your most hysterical bingo, weekend. With free the Tabitha edition. With shoulder massages, free performances, games healthy snacks, aufguss/ and fun prizes. Hosted by infusion ceremony (dry Miss Tabitha.. The Queens sauna) and full body rub Head, Zeedijk 20 (steam sauna). Guys 26 and under get in for just Eur. 10. We are open from noon till 6:00 (6am) in the morning but Mellow Monday is from 19:00 (7pm) till 22:30 (10:30. Sauna NieuweZijds, Nieuwezijds Armsteeg 95

WOENSDAG/ WED 31 JAN

Den Haag 19:30 Gay Film: Body Electric, Elias werkt in Sao Paulo als assistent ontwerper in een kledingfabriek. Hij vindt zijn vertier in vluchtige seks en vriendschap met zijn eveneens hardwerkende collega s. Filmhuis Den Haag, Spui 191

Amsterdam 12:00 Twinkie Wednesday, Every Wednesday guys 18 till 26 y.o. get in all day and night for just Eur. 10. All other ages are also welcome for the normal price.. Sauna NieuweZijds, Nieuwezijds Armsteeg 95

20:00 Naked bar, Amsterdam s only naked bar, relaxed and cruisy atmosphere. Dress code: shoes only. Men only. 20:00 - 01:00. Eur. 10 (incl. First drink). Club Church, Kerkstr. 52

see also: Amsterdam weekly and national weekly on the next pages for more activities final-agenda-317.indd 57

Ro zie

januari 2018   Gay News 317   57

13-12-2017 22:26:24


w h a t AMSTERDAM t o d o & wWEEKLY here to go

mutatie, aanvulling of wijziging? zelf te plaatsen: www.gaynews.nl/admin mutatie, aanvulling of wijziging? zelf te plaatsen: www.gaynews.nl/admin

Mandigers 21 - 03 uur: all gin en tonics all day Karaoke met dj Hans. We have a great selecLellebel, Utrechtsestr. 4 tion of delicious world famous gins. What about Hendricks served with cu19:00-21:00 squash Training cumber or an Opihr with mixed Gay en Lesbo. fresh ginger and chili? . Rainbowsquash, Frans Prik Bar, Spuistr. 109 Otten Stadion, Stadion16:00-1:00 PRE-BLUE warm up 15:00-5:00 15 - 21 uur: Borrelen 16:00-01:00 Dubbel D | Dildo/ weg 10 21:30-22:30 Zwemtraining at Spijkerbar. Tasty drinks en verzoekplaatjes met 17:00-3:00 ASV Gay Borrel - The Dolle Dinsdag. HotSpot 50m bad, kleedkamer and fabulous music.Your Hans 21 - 05 uur: Thank 19.00:00 Athletic TrainingEvery best and coolest student Bar, Jonge Roelenstg. 4 friday athletic training at Dagelijks bij IHLIA een 1 - 4. Gay Swim, Slothost: Dora RoyaleOpen God(ess) Its Friday met gay association from the Olympisch Stadion.. expositie | Gratis toegang | erparkbad, President stage for performers optredens van Kiki Amsterdam gather by Dutch Gay and Lesbian ihlia.nl | Princesses of Sheba at Allendelaan and artists and strippers. Boops en Agnes Geneva, Amstel 54 wee.... Amstel Athletics, Olympisch Night: Fotoproject Spijkerbar, Kerkstr. 4 drankjes geserveerd door Fifty Four, Amstel 54 Stadion over zes jonge Miss Sugi LaRi. Lellebel, 19:00-04:00 Ben jij een vodka 20:15-21:15 Zwemtraining homoseksuelen in Marseille. WOENSDAG/ WED Utrechtsestr. 4 liefhebber? Hou je van 25m bad, kleedkamer IHLIA @ OBA, Oosterdokskade 16:00-03:00 DJs spin a mix korting? En wil je daar ook 5 - 8. Gay Swim, Slot143- 3rd floor 16:00-1:00 Cocktail Happy Hour 09:00-22:00 Bezoekers tot 25 of groovy dance, funky nog gezelligheid bij...dan erparkbad, President / korting op entree cin17-19h Cocktails 5.00 . classics and Pop in the ben je bij de Exit aan het Allendelaan ema. Drakes, Damrak 61 Getto, Warmoesstr. 51 mix. Check agenda for juiste adres. Elke woens22:00-05:00 (Z)onderbroek: MAANDAG/ MON 16:00-1:00 Glamour Drag Bingo 12:00-17:00 Dagelijks bij IHLIA this weeks DJ.. Prik Bar, dag haal jij je vodka shot 17:00-3:00 SHOTS NIGHT A Drop Your Pants And een expositie | Gratis Every Tuesday. The most Spuistraat 109 voor maar Eur.2,50. Enjoy night where every Shot Dance. Dress code: 12:00-17:00 Dagelijks bij IHLIA toegang | ihlia.nl | tot hysterical bingo of Amyour Wednesday, with a For the same fixed price 16:00-03:00 Every friday after Underwear (briefs, Boxeen expositie | Gratis en met 3/12 Een jurk sterdam with Coby van our happy hour we play bit of vodka.. Exit Cafe, of Eur. 2,00. Amstel Fifty ers, en Jocks), Swimwear, toegang | ihlia.nl | tot zegt meer dan duizend Dam or one of her drag our videobingo. The Reguliersdwarsstr. 42 Four, Amstel 54 Sports Shorts Or Naked. en met 3/12 Een jurk woorden: invloed van superstar friends. Great game is easy, there is no 19:00-04:00 Tequila Thursday Men Only. 22:00 - 05:00. zegt meer dan duizend Rooie flikkers 1975-1980. prizes and performances. host so you can still have it is. Zout, citroen en heel Eur. 12.50. Club Church, woorden: invloed van IHLIA, Oosterdokskade Programme starts 21hrs your drinks without interveel tequila voor maar Kerkstraat 52 Rooie flikkers 1975-1980. 143 -3rd floor Free Entrance. The ruptions.. HotSpot Bar, Eur.2,50 per shot. Neem IHLIA, Oosterdokskade Queens Head, Zeedijk 20 13:00 Lunch op Woensdag Jonge Roelenstg. 4 al je gezelligheid en je 143 -3rd floor Deze activiteit gaat hele 16:00-1:00 All day from 4pm vrienden mee naar de 16:00-01:00 Cheap Monday jaar door en wordt de till 1am Draught Beer Exit. . Exit Cafe, Reguliers16:00-1:00 Start the week laatste maanden drukker Happy Hour Price - come dwarsstr. 42 cheap and big: Grolsch bezocht da.... HIV verenigalong, relax ... Shoot some 20:00-03:00 3 Euro Thursday, Pints (500cc) only 3,50 at ing, 1e Helmerstr. 17-a3 pool or just enjoy the local beer and soft Amsterdams favourite 13:00-1:00 The Web Lottery , unique atmosphere of drinks only 3 Euro whole gay hang-out. Prik Bar, get free lottery tickets the Spijker Bar + 2 Happy 19:00-22:00 training Gay Badthursday in Dirty Dicks. 16:00-2:00 Weekend Madness. with each drink between Spuistr. 109 Hours from 17:00 till 19:00 minton vereniging. AanFuck the rest, we offer presenting Guest Djs na22.00 hrs and 24.00hrs 16:00-01:00 Erix Vaute Musiek on other selected drinks. melden via website, of the best.. Dirty Dicks, tional and international, , Draw at midnight. The Maaandag. HotSpot Bar, Spijkerbar, Kerkstr. 4 door gewoon een keer op Warmoesstr. 86 starts 22.00, free entrance. Web, St. Jacobsstr. 6 Jonge Roelenstg. 4 zondag middag b.... Gay Happy Hour 17-19h Badminton Amsterdam, Cocktails 5.00 . Getto, Lizzy Ansinghstr. 88 Warmoesstr. 51 19:15 GaybridgeElke woens16:00-2:00 Cash BingoHappy dagavond om 19.30 een 17:00-01:00 Elke dinsdag Hour van 17-19 uur, 23:00-05:00 Eagle family is parenwedstrijd.Bent u avond va 20u. Peets Jazzy gevolgd door Bingo bringing you Eagle s het bridge-spel nog niet Tuesday. Het Mandje, waarbij mooie geldprijzen Men Inc. This popular machtig? Bel.... De Looier Zeedijk 63 16:00-1:00 Everyday..... 2 Happy zijn te verdienen.. Saarein, party which started Bridgeclub, LijnbaansHours from 17:00 till 19:00 16:00-01:00 Prosecco from Elandstr. 119 in the Eagle London gracht 185 enjoy great music and tap. White or Pink. And a 16:00-3:00 One of our resident is expanding to Eagle friendly faces. Spijkerbar, daily new Cocktail Spe- 20:00-01:00 Amsterdams Only DJs will make you move Amsterdam. The best Naked Bar, Relaxed And Kerkstr. 4 cial for a special price.. to pop, house and funky tunes fro... Take your shirt Cruisy Atmosphere. 21:00-23:00 Smashing Pink Prik Bar, Spuistraat 109 classics. From 21.00 untill off to dance and cruise. Dresscode: Shoes Only. speelt seizoen 2015 op 16:00-01:00 Random Karaoke, 03:00.. The Queens Head, Get yourself on the cover Men Only. 20:00 01:00. drie verlichte buitenlekker meezingen met Zeedijk 20 of Men Inc. and get free Eur. 10 (incl. First Drink). banen (banen 21, 22 een (random) karaoke Bear Hug Shot.. Eagle, Club Church, Kerkstr. 52 en 23) van Amstelpark playlist. En voor diegene Warmoestr. 90 21:00-3:00 TopPop met dj Pierre .... Smashing Pink, Tendie kan zingen en ballen Elke eerste woensdag: nispark Amstelpark heeft staat de microfoon 19:00-04:00 De maandag is na de Pathe Gay Night 21:15-22:15 Zwemtraining 25m op het podium aan. afgelopen, bijna weekeen tweede drankje bad, kleedkamer 10 - 13. (21:00). HotSpot Bar, end? Zeker niet. Wel tijd gratis op vertoon van je Gay Swim, Sloterparkbad, Jonge Roelenstg. 4 voor een biertje want je bioscoopkaartje. Lellebel, President Allendelaan hebt de eerste werkdag 17:00-3:00 CONGO Borrel - The Utrechtsestr. 4 22:00-04:00 Blue: Very Popular 16:00-3:00 Everyday..... 2 Happy overleefd. Tik em aandag, Hours from 17:00 till 19:00 Thursday Club Night. coolest student associatwee biertjes voor de enjoy great music and Kooky Klubbing With The tion gather by Amstel 54 prijs van een. . Exit Cafe, DONDERDAG/ THU friendly faces. Spijkerbar, House Of Hopelezz. For weekly to have fun, drink Reguliersdwarsstr. 42 Kerkstr. 4 People Of All Genders and soc.... Amstel Fifty Nude yoga 19.30 21.30 And Sexualities. 22:00 Four, Amstel 54 uurCosts 15 euroon- 04:00. Eur. 7.50. Club 17.30:00 Diner op DinsdagElke 16:00-1:00 Getto Burger Queens All burger estudio.nl. ONEstudio, Church, Kerkstraat 52 week wordt de bardinners 10 euro Cocktail Barcelonaplein 137 ruimte door vrijwilligers Happy Hour 17-19h 12:00-17:00 Dagelijks bij IHLIA omgetoverd tot een 17:00-04:00 FISHY FRIDAY Every Cocktails 5.00 . Getto, een expositie | Gratis gezellig eetcafe .... HIV friday its all about fish at Warmoesstr. 51 toegang | ihlia.nl | tot vereniging, 1e Helmerstr. Taboo Janey Jacke and 16:00-1:00 Everyday..... 2 en met 3/12 Een jurk ZATERDAG/ SAT 17-a3 Audrey Heartburn will Happy Hours from 17:00 zegt meer dan duizend 19:00-04:00 Heb jij al zomerhost a gamenight filled till 19:00 enjoy great woorden: invloed van kriebels? Voor het ultieme with fierce performances, music and friendly faces. Rooie flikkers 1975-1980. zomergevoel drink jij funny games, prices, give 15:00-5:00 15 - 21 uur: Borrelen 19:00-24:00 Gay sex, elke Spijkerbar, Kerkstr. 4 IHLIA, Oosterdokskade met Hans 21 - 05 uur: It natuurlijk een gin-tonic aways, and free shots. We maandag 19 tot 24 uur in 143 -3rd floor s Show Time Folks, met op het Exit terras. Elke will serve fish fingers and Erotisch Cafe Sameplace. VRIJDAG/ FRI 14:30 Kundalini yogaKundalini barbitch Miss Sugi LaRi dinsdag is het ginsdag, you can take a picture Geen dresscode, maar yoga voor mensen met en gastoptreden van gin-tonic voor Eur.4,99. . in the dragulator and sexy ondergoed .... Same Netzo weekley Gay en Lesbian hiv/aids is enigszins bekende Drag Queens. Exit Cafe, Reguliersdwarbecome a drag in a sec.. Place, Nassaukade 120 Volley ball training. More aangepast waardoor Lellebel, Utrechtsestr. 4 sstr. 42 Taboo, Reguliersdwar20:00 Kundalini yogaKundalini info: 06 22180769. Netzo, de lessen mind.... HIV 16:00-03:00 DJs spin a mix sstr. 45 yoga voor mensen met Sporthal Zeeburg vereniging, 1e Helmerstr. of groovy dance, funky 17:00-01:00 Elke woensdag hiv/aids is enigszins Nude yoga 10.00 - 12.00 17-a3 classics and Pop in the avond vanaf 20u Peets aangepast waardoor uurCosts 15 euroonmix. Check agenda for Snuggle Club, een lek- 15:00-3:00 15 - 21 uur: Borde lessen mind.... HIV estudio.nl. ONEstudio, relen met Yvonne 21 03 this weeks DJ.. Prik Bar, kere muziekavond. Het vereniging, 1e Helmerstr. Barcelonaplein 137 uur: Game Night met Spuistraat 109 Mandje, Zeedijk 63 17-a3 13:00-2:00 Action in The Juice Divine. Lellebel, 16:00-03:00 Saturday Nicht 21:00-3:00 At your request Cuckoos Nest on a Friday Utrechtsestr. 4 Fever | Vanaf 22:00 uur : verzoekplaatjes met night with our dj sessions. 16:00-01:00 Thursday Cocktail Classic DJ Time. HotSpot dj Hans. Elke eerste Feel the vibes and listen SALE. 16:00-1:00. Our best Bar, Jonge Roelenstg. 4 maandag: JazzaBell met to a small preview of cocktails 6,-. All night at dj Sherry Francis. Lellebel, 20:00-01:00 Where all fetish the music styles online: Amsterdams favourite Utrechtsestr. 4 https://soundcloud. gay cocktailbar. . Prik Bar, fantasies (fist, piss, toys com/the-cuckoos-nestSpuistr. 109 etc) unite. Dress code: any amsterdam Meet, dance 16:00-01:00 Klub Afont | Gefetish wear or un-wear DINSDAG/ TUE and play save in our huge woon gezellig.. HotSpot allowed, just no street play area in the basement.17:00-4:00 Latin Fridays Every Bar, Jonge Roelenstg. 4 clothes. Men, transmen/3rth friday of the Month 16:00-2:00 Weekend Madness. There is a labyrinth with Nude yoga and meditawomen welcome. Eur. at AMSTEL FIFTY FOUR Anything can happen.. different typ. Cuckoos tion20.00 - 22.00 uur. 10 (incl. 1st drink). Club With the best latin Cocktail Happy Hour 17nest, Nieuwezijds Kolk 6 Costs 15 euro. onestudio. Church, Kerkstraat 52 rhy.... Amstel Fifty Four, 19h Cocktails 5.00. Getto, nl. ONEstudio, BarceAmstel 54 Warmoesstr. 51 lonaplein 137 19:00-05:00 Wat doe jij op je 09:00-22:00 Bezoekers tot 25 / vrijdagmiddag? Vieren 17:00-03:00 TABOOS korting op entree cinema. dat het weekend is 16:00-1:00 Cocktail Happy Hour FABULOUS COCKTAIL Drakes, Damrak 61 13:00-3:00 Happy Hour at The natuurlijk. De Exit heeft 17-19h Cocktails 5.00 . WEDNESDAY Join us for 12:00-17:00 Dagelijks bij IHLIA Webbetween 21.00hrs iedere vrijdag de leukste Getto, Warmoesstr. 51 an evening filled with een expositie | Gratis and 22.00hrs. The Web, St. Frigaymibo, met gratis 16:00-1:00 Every thursday, Rob fierce drag-queens, toegang | ihlia.nl | tot Jacobsstr. 6 16:00-3:00 One of our resident borrelhapjes en veraswill turn Amsterdams fantastic performances, en met 3/12 Een jurk DJs will make you move send entertainment. Voor coziest bar into a cockfunny games, cocktails, zegt meer dan duizend to pop, house and funky bier, gin, vodka, tequila tailfest. A new menu with music, great prices and woorden: invloed van classics. From 21.00 untill en shot liefhebbers zijn er delicious drinks, only on give aways, sexy men Rooie flikkers 1975-1980. 03:00.. The Queens Head, de beste acties. Dus trek Thursdays. Come check and a whole lot of fun. . IHLIA, Oosterdokskade Zeedijk 20 je borrelschoenen aan it out.. The Queens Head, Taboo, Reguliersdwar143 -3rd floor 21:00-3:00 19 - 21 uur: zangles want deze Frig. Exit Cafe, 16:00-3:00 This infamous SatZeedijk 20 sstr. 45 16:00-01:00 25% Discount on TraVocaal o.l.v. Yvonne urday afternoon bingo Reguliersdwarsstr. 42

58   Gay News 317   januari 2018 final-agenda-317xxx.indd 58

For the latest details check agenda.gaynews.nl or agenda.gayamsterdam.com 14-12-2017 14:28:03


/admin

mutatie, aanvulling aanvulling of of wijziging? wijziging? zelf zelf te te plaatsen: plaatsen: www.gaynews.nl/admin www.gaynews.nl/admin mutatie, is hosted by the one en only Miss Didi Licious and is the perfect way to ease into an evening of fun and frolic. Fabulous prizes 16:00-00:00 Getto Bubble Bash All Bubble Cockand foul jokes.... Happy tails 4.50 all evening, and Hour from 17:00 till 19:00 . guest Djs to chill and Spijkerbar, Kerkstr. 4 smooth your Sunday.. Getto, Warmoesstr. 51

17:00-4:00 Amstel 54 has great 16:00-01:00 Elke zondag live DJs playing for you draait Paul gouwe from 9pm through to oudjes en meezingers. 4am. Come and listen to Barderij, Zeedijk 14 the best mu.... Amstel Fifty 16:00-03:00 CLASSIC SUNDAY Four, Amstel 54 DOUBLE HAPPY HOUR. 22:00-05:00 Changing Themes: Happy hour from 18Hoerenbal, Ladz, Furball, 20hrs. We spin the best XXXLeather, Undercover tunes from the 60s, 70s, etc. Every 1st Saturday 80s, 90s en old skool of the month is (z)onhouse. The perfect closderbroek. . Club Church, ing for the weekend.. Kerkstraat 52 Taboo, Reguliersdwar23:00-05:00 At 3x NYX saturday sstr. 45 is saturGAY.Three floors 16:00-03:00 Sunday Funday | filled with the hottest Even better than Monmusic and the sexiest day.. HotSpot Bar, Jonge guys. Open: 23:00//05:00. Roelenstg. 4 Club NYX, Reguliersdwarsstr. 42

16:00-1:00 Neatherbears borrel. Iedere 2e en 4e zondag vanaf 20:00 u. The Queens Head, 23:00-05:00 Eagle Amsterdam, Zeedijk 20 the hotspot for gay men in Amsterdam. Every Friday and Saturday the best DJs at Eagle. Free entrance and no dress code for maximum fun.. Eagle, Warmoestr. 90

Beer 1 Euro. OinkOink, Dutch Music.Happy hour van Schoonebekeplein 3 ZATERDAG/ SAT 17-18. Gay Cafe Wilsons, Gedempte Raamgracht 78 20:00-?:00 Locura met DJ Nick van Acker. Que Pasa, Amersfoort Antwerpen Lange Koepoortstr. 1 Middelburg 11:00-03:00 Hangover Monday: 21:00-24:00 Goudwaard Soci- 21:00-?:00 Thema Avond Elke 22:00-02:00 Happy WHAM NightHappy hour tussen All non alcoholic drinks eerste vrijdag v/d maand eteits Cafe. COC Zeeland, 23-24 uur.. WHAM, 1 euro. OinkOink, van Vlaams Nederlandse Lange Noordstr. 52 Hendrik van Viandenstr. Schoonebekeplein 3 Muziek Elke derde vrijdag 13 a/b Cafe Strange, DambrugRotterdam Den Haag gestr. 161 19:00-22:00 Klaverjassen: Antwerpen every last monday of the Wekelijkse LHBT-avond 23:00-07:00 Well know Reden month Gay Film Night, Apeldoorn Rotterdams klaverjasBlue nights with usually 19.30u.. Filmhuis Den 22:00-04:00 Freeminded sen.20 - 23u30.Inloop surprising entertainment. Haag, Spui 191 SoulPartyHet perfecte vanaf 19u30.COC RotRed en Blue, Lange Schipbegin van het weekend. perskapelstr. 11-13 terdam, SchiedamsesinLekker uit je plaat op de gel 173 Arnhem dansvloer,op 80 s,.... Club 22:00-04:00 MotionWekelijkse Entrance, Kapelstr. 5 Tilburg 20:00-01:00 Nudisten. The Boss, gayavond in Club Style. 12:00-00:00 Special Price - 10 Rijswijkseweg 536 Motion, RoermondBrussel euro.. Sauna Victory, splein 31 22:00-06:00 Rebel, Weekly party Bosscheweg 284 Nijmegen by Sven Adler for gays 20:00-?:00 Meetingpoint 21:00 Sex Party dress-code Den Haag en Friends. Rebel, Zwarte Embrace Pink, van schoenen, slip of T-shirt. Lieve Vrouwestr. 12-14 22:00-02:00 Fetish. The Boss, Hogendorpstr. 55-05 Chaps, 2e Walstr. 65 Rijswijkseweg 536 x:00 elke eerste zaterdagavond Delft DONDERDAG/ THU Rotterdam vd maand Dare2Talk en 20-22u. Informatie-avond: 22:00-2:00 Cafe - DiscoDWH Dare Ladies Table (19 VrijdagbarToegang gratis. individueel gesprek uur) voor dames. Elke 2e DWH, Lange Geer 22 Antwerpen over LHBT-vragen, ook za. v.... COC Haaglanden, Scheveningseveer 7 telefonisch, na afspraak 11:00-03:00 Thursdays Sangria Den Haag 3 euro. OinkOink, van via adv.... COC Rotterdam, 12:00-21:00 Cafe. We zijn al Deventer Schoonebekeplein 3 Schiedamsesingel 173 vanaf 12 uur geopend 22:00-2:00 SATURDANCE uit je 12:00-24:00 Tapas Buffet voor info en een maaltijd bol gaan in de danskelder DINSDAG/ TUE from 18-20 (gratis). Het om 18.30 uur (deelname van.... COC Deventer, Badhuis, Florisstr. 10 7,-). Elke .... COC HaaglanBrink 64a den, Scheveningseveer 7 Antwerpen Delft 22:00-02:00 Kinky/ SM. The Ede 11:00-03:00 Oink Cocktail 22:00-1:00 Outsite-avondVoor Boss, Rijswijkseweg 536 21:00-3:00 Party Time.. Het 4 euro incl. fruitsap. jongeren tot 28 jaarwww. Feestje, Halte 7a OinkOink, van Schoooutsite.tudelft.nl. DWH, Deventer nebekeplein 3 Lange Geer 22 Enschede 22:00-2:00 COC Uptown 20:00-?:00 Dragshow4-AllOp vrijdag worden 21:00-4:00 t/m 24:00 entree Den Haag Elke dinsdagavond is discotheek gratis. t Bolke, regelmatig activiteiten 12:00-21:00 Cafe. voor info en het showtime in Que Molenstr. 6-8 en thema-avonden geormaaltijd om 18.30 uur Pasa, Dragshow start om ganiseerd. Vaste item.... (deelname 7,-). 15.30u: 23u. Que Pasa, Lange COC Deventer, Brink 64a COCINE.... COC HaaglanKoepoortstr. 1

MAANDAG/ MON

Den Haag

16:00-1:00 Sunday..... 3 Happy Hours from 16:00 till 19:00 enjoy great music and friendly faces. Spijkerbar, Kerkstr. 4

20:00-01:00 Vrije kleding. The Boss, Rijswijkseweg 536

Eindhoven

21:00-24:00 Nice en Easy. COC Eindhoven, Prins Hendrikstr. 54

ZONDAG/ SUN

16:00-19:00 training Gay Badminton vereniging. Aanmelden via website, 14:00-3:00 Amstel Fifty Fours of door gewoon een DRAG FEVER Season 3, keer op zondag middag hosted by DeeDee, Mayb.... Gay Badminton day, Tabitha and Ivana. Amsterdam, Lizzy Every Sunday ni.... Amstel Ansinghstr. 88 Fifty Four, Amstel 54 16:00-20:00 Changing 15:00-01:00 Singalong SunThemes, men only. 16:00 dayElke zondagmiddag - 20:00. Check agenda . vanaf 16 uur ouderwetse Club Church, Kerkstr. 52 Amsterdamse gezelligheid.. Het Mandje, Zeedijk 63

15:00-01:00 Bubbles en Bites. 17:00-3:00 Live Music Every Sunday.. Montmartre, Open from 15:00.Free Halvemaanstg. 17 bites from 17:00-19:00. 17:00 Diner op Zondag Iedere Bubbles 2,50: White eerste zondag van de or pink prosecco from maand wordt er net tap. Enjoy the bites, als elke dinsdag een bubbels, pop en disco fantastisch dri.... HIV tunes. One of the busiest vereniging, 1e Helmerspots in town on Sunday str. 17-a3 afternoon. . Prik Bar, 19:00-01:00 Elke 2e en 4e Spuistr. 109 zondag van de maand 15:00-3:00 15 - 21 uur: B ontmoeten De Netherorrelen en limericks bears elkaar in Cafe The met Hans 21 - 03 uur: Queens Head Zeedijk Multi-Culti Party met 20.... Netherbears, Juice Divine Elke laatste 23:00-4:00 Potten en Flikker zondag: vanaf 15 uur Disco Gay en Lesbian T-Girl Party met Judy only. strict door policy. Flantasy en Laura en Door opens only at vanaf 18 uur Bingo en 23:00, get there.... Trut, Karaoke met Dora Royale Bilderdijkstr. 165 en Miss Fucksia. Lellebel, Utrechtsestr. 4

den, Scheveningseveer 7 Eindhoven 20:00-01:00 Underwear. The Boss, Rijswijkseweg 536 21:00-2:00 Young en Restless. COC Eindhoven, Prins Hendrikstr. 54 Deventer

21:00-24:00 COC-cafe en Gent BiebGezellig praatcafe en COC-bibliotheek 20:00-?:00 Sex on FridayEvery friday from 20hrsDress(geopend tussen 21.00 en code: strictly Naked. 22.30 uur) COC Deventer, Adonis, DeinsesteenBrink 64a weg 14

Antwerpen

14:00-?:00 Elke 1ste zondag van de maand Babouschkashow ( stand up komedie) . Que Pasa, Lange Koepoortstr. 1 22:00-04:00 The G - Men Only There is no dress code at The G, wear what you like. . The G, Van Aerdtstr. 22

Apeldoorn

22:00-04:00 Dutch D-Light. Met heel veel Hollandse hits. Kun je zingen....zing dan mee.. Club Entrance, Kapelstr. 5

Delft

19:00- 21:00 insbadmintonnen/insElke zondagavond van 19:00- 21:00 insvolleybal/ins Het Roze Blok,

Den Haag

12:00-21:00 1e zondag en 3e zondag ZilverUitje (ouderen) (15-21 uur) 2e zondag OOXO., voor holebi´s met een han.... COC Haaglanden, Scheveningseveer 7 16:00-20:00 wisselende thema s. The Boss, Rijswijkseweg 536

Deventer

21:00-24:00 COC-Cafe ZONDAG Gemoedelijk middag- en avondcafe, met regelmatig activiteiten en speciale warme snac.... COC Deventer, Brink 64a

Ede

21:00-2:00 Gay Cafe. Het Feestje, Halte 7a

Groningen

Gent

16:00-22:00 Sunday LoungeIedere eerste zondag van de maand organiseert WOMEN only in samenwerking met PAND48 een.... Women Only, Pand 48 Schuitendiep 48

20:00-?:00 Underwear Leiden PartyEvery Saturday from 17:00-21:00 Sunday Timesevery first tuesday of the 20 hr, strictly underwear.. Laatste zondag van de Enschede month GayFilmNight, Adonis, DeinsesteenHaarlem maand cafe ?Sunday 21.30u.. LantarenVenster, 20:00-1:00 Mixed Up for boys weg 14 17:00-19:00 Word lid van COC Times? voor vrouwen. and girls until 27 years Otto Reuchlinweg 996 Kennemerland. COC Ken17.00 - 21.00 uur.. COC old. COC Twente-AchterLeiden nemerland, Postbus 342 Leiden, Langegracht 65 hoek, Postbus 44 22:00-4:00 Discodisco 22.00 ? 04.00 uur (deuren sluiten Maassluis Leiden om 02:00), entree ? 2,50 Leiden 17:00 Meetingpoint for gay 20:00-2:00 Societeits cafe (gratis voor leden en 21:00-1:00 Societeits cafe people. Luxor Theater, Vrijdagen (m.u.v. tweede vrijwill.... COC Leiden, iedere donderdag:cafe Van der Horststr. 29 en derde vrijdag van de Langegracht 65 Utrecht 21.00 - 01.00 uur.Iedere maand): cafe vanaf 20.00 Zwemtraining 21:00-22:00. tweede donderdag van Maastricht (en eventu.... COC Leiden, Maastricht Nat Utrecht, De Kwakel, de maand COC Leiden, 19:00-23:00 Lazy SundayOp Langegracht 65 20:00-01:00 Disco and DanceDe Paranadreef 10 Langegracht 65 koopzondag open swingende zaterdag. van 17-23. COC Zuid Lelystad COC Zuid Limburg, WOENSDAG/ WED Maastricht Limburg, BogaardenBogaardenstaat 43 20:00-00:00 Student NightStu- 22:30 Wekelijks meetingpoint In staat 43 grand cafe Upper-Classic dentenavond met Happy (Poststr. 13-15, Lelystad) Purmerend Amersfoort Hour tussen 22:00 uur en Rotterdam Iedere vrijdagavond .... x:00 Cafe avond. Stichting 21:00-24:00 KletscafeTus23:00 uur.. COC Zuid Lim14:00-18:00 1e zondag vd COC Flevoland, Hobilestra, Postbus 786 sen 20-21 uur is er een burg, Bogaardenstaat 43 maand van 14-17u: 1440 AT inloopspreekuur.. WHAM, OXOO cafe voor mensen Maastricht Nijmegen Hendrik van Viandenstr. met verstandelijke ROTTERDAM 17:00-00:00 Weekend Loung21:00 Sex Party dress-code 13 a/b beperking en homo- of elke 3e zaterdag, 18.30-00.00u.: eSluit de week af en bi ge.... COC Rotterdam, schoenen,slip of T-shirt. Vrouwencafe Bij Ons, begin het weekend in Schiedamsesingel 173 Antwerpen Chaps, 2e Walstr. 65 Iedere 3e za. vd maand Cafe Rose.. COC Zuid Lim11:00-03:00 Wednesday organiseren we eetcafe,.... burg, Bogaardenstaat 43 Utrecht Tilburg CAVA Day glass 2 euro. COC Rotterdam, SchieZwemtraining 15:30-16:30. 20:00-?:00 Lounge en InfoOinkOink, van Schoodamsesingel 173 Middelburg Nat Utrecht, De Kwakel, avond; elke do v.a. 20.00 nebekeplein 3 21:00-1:00 Goudwaard SociParanadreef 10 uur (m/v). COC Tilbrug 12:00-24:00 Happy Wednesday: Utrecht eteits Cafe. COC Zeeland, 15:00-1:00 Elke zondag Dwaze Breda, Postbus 36 10 euro entree for All.. Het 15:00-4:00 Happy Hour van Lange Noordstr. 52 Zondag met Happy Badhuis, Florisstr. 10 18:00-19:00 uur.Lekkere Hour van 18:00-19:00 Utrecht dans/feestmuziek vanaf Rotterdam uur. Lekkere dansvanaf Delft Zwemtraining 21:15-22:15. 21:00 uur.. Bodytalk, x:00 18-20u: HIV-eetcafe; info 21:00 uu.... Bodytalk, x:00 FilmavondElke week Nat Utrecht, De Kwakel, Oudegracht 64 en aanmelden op www. Oudegracht 64 worden op groot scherm Paranadreef 10 23:00-5:00 enSuite, de maraprojecten.nl . COC 15:00-18:00 Prettig Anders films vertoond.. DWH, 16:00-3:00 Happy Hour van clubavond van Utrecht. Rotterdam, SchiedamCafe voor mensen met Lange Geer 22 21:00-22:00 uur.. Bodytalk, House, club en pop-insesingel 173 een licht verstandelijke Oudegracht 64 the-mix. Maandelijkse beperking - elke 2e Den Haag gay-club.... en Suite, Oudzondag v/d maand..... Utrecht egracht aan de werf 97 12:00-21:00 Cafe. Wij zijn al Zwolle COC Midden Nederland, 16:00-4:00 Vrijdaghapjes van 20:00-01:00 Inside OutJongeren vanaf 12 uur geopend Oudegracht 227 18:00-19:30 uur. Lekkere ZONDAG/ SUN Cafe voor jongeren tot met om 18.30u.eetcafe dans/feestmuziek vanaf 30 jaar. Check locatie op (deelname €7,-) v.a. 6 sept. Zwolle 21:00 uur.. Bodytalk, website. COC Zwolle, geopend.. COC Haaglan14:00-17:00 Jong en Out Oudegracht 64 Amersfoort Kamperstr. 17 den, Scheveningseveer 7 Jongeren cafe elke 23:00-5:00 Rits Le club le plus 16:00-20:00 Zalige zondagBor eerste zondag van de queer.For gay, lesbian and Haarlem VRIJDAG/ FRI rel met hapjes.. WHAM, maand van 14-17 uur straightEverything that 16:00-1:00 Music NightEvery Hendrik van Viandenstr. voor jongeren tot 20 gets you unzipped. (every first wednesday Clas13 a/b Antwerpen jaar. C.... COC Zwolle, 2 .... Club Rits, Bemuurde sicalEvery 3rd wednesday 14:00-06:00 On Fridays Maes Kamperstr. 17 Weerd

Rotterdam

w h a t t o NATIONAL d o & wWEEKLY here to go

For the latest details check agenda.gaynews.nl or agenda.gayamsterdam.com final-agenda-317xxx.indd 59

januari 2018   Gay News 317   59

13-12-2017 19:25:42


out & about

door Jurandy Lucas/ foto’s Dave Koster

paste geheel bij de acrobatiek à la Cirque du Soleil van de verzamelde gasten. Wij voelden ons er niet te oud voor, maar – al zijn we volledig verzekerd voor eventuele ziekenhuisopname – we hebben het gelaten bij genieten vanaf de zijlijn. Want dat kon ook, en we waren niet de enigen. Al met al een supergezellige avond met een sausje Paris is Burning erbij. Heelhuids, zonder gekneusde ledematen, zijn wij vertrokken met een opgewekt en iets nostalgisch gevoel.

E

lke maand verzorgen Jurandy Lucas (Creative Producer van Backdoor Amsterdam) en Dave Koster (fotograaf) een reportage over queer evenementen binnen en buiten Amsterdam. Deze maand een drukke agenda met BAR7 by Showpony, Pink Istanbul, Christmas Queens en Lovedance.

BAR7 by Showpony Op zaterdag 4 november waren wij te gast bij deze onlangs geopende zaak in de Reguliersdwarsstraat voor het feestje Tasty. We hadden geen idee wat we zouden aantreffen. Zeg maar, een blind date. Wij kwamen voor DJ Orlando Ultraomni, die zou draaien. Het was wel even wennen om terug te zijn op deze heilige plek, die bij velen bekend staat als de oude April, in de jaren negentig het roemruchte Mekka van gay Amsterdam. Het publiek bestond grotendeels uit jonge jongens en meisjes, met name die van de genre

High Kicks & High Heels Jurandy Lucas (Creative Producer Backdoor Amsterdam) and Dave Koster (photographer) provide a monthly report on queer events in, and outside of, Amsterdam. This month sees a busy schedule, with BAR7 by Showpony, Pink Istanbul, Christmas Queens, and Lovedance. BAR7 by Showpony On Saturday, November 4, we were guests at this

“Voguing in de eenentwintigste eeuw.” Je weet wel... ultra-lenig, modebewust, en zo nu en dan werpen ze zichzelf op de grond met de benen in de lucht. De muziek van Orlando was subliem en

recently opened bar on the Reguliersdwarsstraat for the “Tasty” party. We had no idea what to expect - In other words, a blind date! We went for DJ Orlando Ultraomni, who would be spinning. It took some getting used to being back at this sacred place known to many as the old April bar, the Mecca of gay Amsterdam in the 1990s. The public largely consisted of young guys and girls, and especially those of the “Voguing in the twenty-first century” type. You know... loose-

limbed, fashion-conscious, and every now and then throwing themselves on the dance floor with their legs high up in the air. Orlando’s music was sublime and matched the Cirque du Soleil acrobatics of the attending guests. We did not feel too old for it all, but - although we are fully insured for hospital admissions - we enjoyed it from the sidelines, and we were not the only ones. All in all a great evening with a touch of

“Paris is Burning.” Still in one piece, and without bruises, we left with a slightly nostalgic feeling. www.instagram.com/bar7byshowpony/ Pink Istanbul Paradiso. A thoroughly Dutch pop temple. Which true Amsterdammer doesn’t know it? On Saturday, November 11, the Turkish flag was figuratively out and proud, as it was time for Pink Istanbul. An evening for and by the Turkish

60   Gay News 317  januari 2018

gn317-060-067.indd 60

12-12-2017 22:18:37


out & about

Hij – de kerstboomman – kreeg een gesigneerde foto van alle artiesten uit de show.

Christmas Queens Op zaterdag 1 december namen wij een kijkje bij RuPaul’s Christmas Queens in de Melkweg. De meiden uit Amerika zijn voor de derde keer naar deze drukbezochte show gekomen. En wij zijn op alle drie geweest, dus wij kunnen er over meepraten. De show was leuk, grappig, kleurrijk, maar een klein beetje voorspelbaar. De ene queen kwam na de andere op het podium, deed een musicalstyle playbackje en ging weer weg. Er waren wel hele leuke uitschieters zoals Thorgy Thor

gay community, with everyone welcome. And we certainly did feel welcome among the largely lightbearded population. We had often heard this party discussed, but for some reason had never attended. Once inside, the Turkish atmosphere of this party was not to be missed. A very friendly crowd of all ages, and music that reminds you of an evening out in the Taksim Square area. The well-known DJ-duo G-Team did

die een viool virtuoso voor haar rekening naam. En Bob the Dragqueen was hilarisch met het segment Lipsink for your Life, dat gewonnen werd door een kerstboom!

een supergezellige avond met een sausje

not disappoint with their opening act, making sure everyone just had to dance. Then Turkish DJ Erhan Afacan with his mix of techno house meets Turkish delight. In the basement, DJ Oz Romita was spinning. With its low ceiling, it was jam-packed and everyone was dancing. Temperatures rose, and you sort of felt “hamam.” Upstairs again, we were right on time for a performance by a group

Deze queens leggen de lat wel erg hoog als het gaat om zang, dans en stand-up comedy. Nederlandse travo’s zouden een puntje kunnen zuigen aan de salpeterzure sfeer die wij kennen van RuPaul’s Drag Race. Diva’s die de meest hilarische momenten spontaan creëren door elkaar verbaal te fileren. Maar, petje af, zoiets live on stage reproduceren is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Vooral wanneer je de magie van televisie tot je beschikking hebt om de leuke stukken geraffineerder over te brengen. We hopen dat de producers weer die spontane kwaliteit van RuPaul’s Drag Race herintroduceren in de show die wij drie jaar geleden voor de eerste keer hebben gezien.

of go-go boys who could have been just flown in from Ankara. All in all, the location, the music, and the atmosphere in this Turkey on the Amstel will mean that we certainly love to go back and visit the next Pink Istanbul. www.facebook.com/PinkIstanbul/ Christmas Queens On Saturday, December 1, we had a look at RuPaul’s Christmas Queens in the Melkweg. For the third

time now, the American girls were flown in for this busy show. We went to all three of them, so we know what we are talking about. The show was funny and colorful, but a little bit predictable. One queen came on stage after the other, did a musical-style playback and disappeared again. There were very nice highlights, such as Thorgy Thor, who mastered the violin. Bob the Drag Queen was hilarious with the segment “Lip Sync for your Life,” which was won by a Christmas tree! The Christmas tree man januari 2018   Gay News 317   61

gn317-060-067.indd 61

12-12-2017 22:19:19


out & about

Pink Istanbul Paradiso. Een Hollands bolwerk pur sang. En welke rasechte Amsterdammer kent het niet? Op zaterdag 11 november hing de Turkse vlag figuurlijk buiten, want die avond was het dé avond van Pink Istanbul. Een avond voor en door de Turkse homo-gemeenschap, waar overigens iedereen welkom is. En wij voelden ons zeker welkom tussen de grotendeels lichtbebaarde bevolking.

Je kon de blik van herkenning in de gezichten om ons heen zien.

Wij hebben heel vaak over dit feest gehoord, maar om onverklaarbare redenen waren wij er nooit eerder geweest. Eenmaal binnen was de Turkse sfeer van deze party niet te missen. Onwijs vriendelijke gasten van alle leeftijden en muziek die je doet denken aan een avondje stappen in de buurt van het Taksimplein. Het bekende dj-duo G-Team heeft ons niet teleurgesteld met hun openingsact en zij zorgden ervoor dat niemand stil kon blijven staan. Vervolgens was het de beurt van de Turkse dj Erhan Afacan met zijn mix van techno house meets Turkish delight.

De sfeer was kleurrijk en heel gezellig

received a signed photo of all the show’s artists. such a thing live on stage is easier said than done. Especially when you have the magic of These drag queens set the bar very high when it television at your disposal to bring to light the comes to singing, dancing and stand-up comedy. good stuff in a much more sophisticated way. Dutch drag queens could learn something from what we know to be RuPaul’s Drag Race. Divas who We hope that the producers will re-introduce that create the most hilarious, spontaneous moments by spontaneous quality of RuPaul’s Drag Race to the tearing each other apart verbally. But reproducing show we saw for the first time three years ago.

Beneden in de kelder stond dj Oz Romita te draaien. De kleine zaal met z’n lage plafond stond bomvol en iedereen was flink in beweging. De temperatuur steeg. Je kreeg een soort hamam-gevoel. Alweer boven waren we op tijd voor een optreden van een groepje gogo boys die vers uit Ankara hadden kunnen komen. Al met al, de locatie, de muziek en de sfeer in dit Turkije aan de Amstel betekenen dat we er graag weer bij zijn op de volgende Pink Istanbul.

Lovedance Als echte diva’s van de goede doelen zijn Jennifer Hopelezz en haar assistente Aryelle Freeman Hopelezz in rap tempo op hoge hakken over het Leidseplein geschuifeld, van de Christmas Queens in de Melkweg naar Paradiso voor de jaarlijkse Lovedance.

www.vossevents.com/RuPauls-Drag-Race-WerqThe-World-Tour Lovedance As true divas of charity, Jennifer Hopelezz and her assistant Aryelle Freeman Hopelezz were seen walking on high heels across Leidseplein, from the Christmas Queens show in the Melkweg to

Paradiso for the annual Lovedance. It was World AIDS Night, with proceeds going to the Aids Fund. We were there, not with a donation collection box, but with a camera, notepad and pen to give a proper report. Lovedance was busy, but it could have been busier. Let’s just say, there was plenty of room

62   Gay News 317  januari 2018

gn317-060-067.indd 62

12-12-2017 22:20:13


out & about

gezien, gehoord en er op gedanst. Ook met kladblok en camera! Let op, want Lupe draait ook op Backdoor op 27 januari aanstaande. Maar eerst, terug naar Lovedance.

Het was Wereld Aids Nacht en de opbrengst ging naar het Aidsfonds. En wij waren er ook bij. Niet met een doneer-emmer maar met een camera, kladblok en pen om u van een deugdelijk verslag te voorzien. Dus bij deze!

iedereen was flink in beweging

De kleinere bovenzaal stond redelijk vol met feestgangers die waren gekomen voor de uptempo urban en R&B muziek onder de goede zorg van Theo Heskes’ “Totally.” Er was een mix van alle muziek-stylen voor iedereen en we vonden ons in goed gezelschap van jong, oud, freaky, funky, en lekkernormaal. Love is voor iedereen en Lovedance ook. Gelukkig. Als je nog niet gedoneerd hebt, doe het nu.

Het was druk bezocht maar had drukker gekund. Laten we zeggen, er was ruimte om te dansen en dat was erg prettig. De gebroeders Osie (El en Cliff) draaiden lekker in de grote zaal toen wij aankwamen. De sfeer was kleurrijk en heel gezellig en enkele gasten hadden de moeite gedaan zich lekker op te pimpen voor deze speciale avond. Later was het de beurt aan dj’s Bo Monde, Bramsterdam en als laatste Lupe en wij hebben ze allemaal

to dance, which was a nice change. The brothers Osie (El and Cliff) were spinning nicely in the big hall when we arrived. The atmosphere was colorful and very cosy, and a few guests had bothered to attend in a great outfit for this special occasion. Later on, it was Bo Monde, Bramsterdam and finally Lupe’s turn to DJ, and we saw, heard and danced (to) them all - with notepad and

camera! Lupe will also be spinning at Backdoor (January 27th). But first, back to Lovedance. The smaller upper room was fairly full of partygoers who had come for the up-tempo urban and R&B music “Totally” by Theo Heskes. It was a mix of all music styles, and we found ourselves in good company of young, old, freaky, funky,

Backdoor Third Year Anniversary Fest De tijd vliegt... Het lijkt als de dag van gisteren dat dit indoor dance event voor het eerst georganiseerd werd, maar Backdoor bestaat echt al drie jaar. En dat wordt natuurlijk heel groots gevierd. Je kunt op zaterdag 27 januari terecht in de poptempel Melkweg voor onder andere Circuit Barcelona’s meest populaire DJ: Phil Romano. Meer informatie over deze editie van Backdoor is elders in dit nummer te vinden, of kijk op www.backdooramsterdam.com.

and “normals.” Love is for everyone, and so is Lovedance. If you haven’t donated yet, do it now! www.aidsfonds.nl Backdoor Third Year Anniversary Party Time flies... it seems like only yesterday that this indoor dance event was organized for the

very first time. Backdoor, however, really has been around for three years now. On Saturday, January 27, you can visit pop temple Melkweg for, among others, Circuit Barcelonas most popular DJ, Phil Romano. More information about Backsdoor’s Third Anniversary can be found elsewhere in this issue. januari 2018   Gay News 317   63

gn317-060-067.indd 63

12-12-2017 22:21:28


expo news

fenster zum klo een tentoonstelling

over openbare toiletten en heimelijke genoegens

foto’s © Marc Martin

U

rinoirs hebben altijd een slechte reputatie gehad. Al enkele jaren onderzoekt de Franse fotograaf Marc Martin de geschiedenis van en de verhalen over het openbare toilet, van Parijs tot Berlijn. Nog tot 5 februari 2018 is in het Schwules Museum te Berlijn een tentoonstelling te zien waarin hij de resultaten van zijn onderzoek en zijn eigen fotografische evocaties presenteert. In deze tempels, gekaapt door mannen die al generaties lang seks hebben met mannen,

‘Fenster zum Klo’ Public Toilets & Private Affairs Urinals have always had a bad reputation. For some years now, French photographer Marc Martin has been exploring the history and the stories of public toilets, from Paris to Berlin. His research

zijn talloze relaties en vriendschappen gesmeed, heimelijk, intens of onverwachts. Deze herbestemming van openbare toiletten heeft veel meer sporen achtergelaten in de archieven van de zedenpolitie dan in de annalen van de wereldliteratuur. Dergelijke activiteiten zijn tegenwoordig vooral synoniem met schaamte en niet met homotrots. En toch zijn deze urinoirs, waarvan de geschiedenis verweven is met de levens en avonturen van veel homoseksuele mannen, jongenshoeren en libertijnen, ook onwaarschijnlijke bastions van vrijheid. Alle angstige gevoelens en risico’s trotserend, vonden allerlei soorten mannen,

and photographs are currently the subject of an exhibition in Berlin’s Schwules Museum. In these shrines, hijacked by men who have sex with men for generations, countless relationships and friendships have been forged, furtively, intensely, unexpectedly. This re-purposing of public toilets will have left many more traces

wiens verlangens door de samenleving werden onderdrukt, er een toevluchtsoord, en kwamen ze in openbare toiletten dichter tot elkaar. Deze “smerige” plekken boden de kans op onmiddellijke en anonieme seks. Deze cruise-gelegenheden hadden een duidelijke maatschappelijke functie.

Te laat voor gewone liefdesgang

in the archives of vice squads than it has in the annals of world literature. Such activities are, even today, more synonymous with shame than with gay pride. And yet, these public toilets, whose history is intertwined with the lives and adventures of many gay men, escorts, libertines, are also unlikely bastions of freedom. Transient, unusually social, these places were

class equalizers where the differences between cultures and backgrounds were wiped away. Braving fear and risk, all sorts of men whose desires were repressed by society, found haven and came closer together in tearooms and cottages. These “sordid” places offered the chance of immediate and anonymous sex. They served well all of those who couldn’t use their

64   Gay News 317  januari 2018

gn317-060-067.indd 64

13-12-2017 13:50:26


expo news

Deze ondergrondse zichtbaarheid, vaak beschouwd als onwaardig en vernederend, werd al snel de meest zichtbare manifestatie van het bestaan van homoseksualiteit. Genegeerd, en later tot de jaren tachtig van de vorige eeuw in sommige landen zelfs bij wet verboden, heeft dit fenomeen zich overal verspreid waar mannen waren. Marc Martin is niet bang om expliciete handelingen te tonen, zelfs niet extreme en

niet beperkt tot het vastleggen van de laatste bestaande relikwieën, zoals gebeurt bij zoveel van de overblijfselen uit het verleden. Martin blaast deze relikwieën nieuw leven in door middel van gereconstrueerde settings, gefilmde bekentenissen, en archiefdocumenten die gedurende vele jaren zijn verzameld. Op de tentoonstelling Fenster zum Klo: Public Toilets & Private Affairs presenteert het Schwules Museum momenteel zijn recentere fotografische werk, evenals het werk van anderen, allemaal rond een verscheidenheid aan relevante citaten. Van poëzie tot pornografie, Martin’s werk getuigt van een soort seksuele interactie die nu vrijwel is verdwenen. Glorieus of zich schamend, ons goede oude cruisetoilet hoeft zich niet langer te generen voor zijn verleden.

een plaats ingenomen in het Amsterdamse straatbeeld en bij de verwezenlijking van heimelijke mannenlusten. In 1985 moesten de samenstellers van Amsterdam in je kontzak: Een homo-stadsgids echter constateren: “De uitermate florerende en tot in alle hoeken van de stad gepraktiseerde pisbakseks is mede dankzij het effectieve en destructieve beleid van de Gemeente in de versukkeling geraakt. Daarmee lijkt nu een einde te zijn gekomen aan een cultuur in Amsterdam, die zich minimaal driehonderd jaar heeft kunnen standhouden.” Vervolgens kunnen ze echter toch een aantal bakken noemen die toen nog volop in gebruik waren, waaronder die op de Keizersgracht bij de Spiegelstraat (niet toevallig zéér dicht bij de Kerkstraat, waar toen de homobars floreerden) en die op de Oosterdokskade, die vooral in de namiddag en vroege avond druk werd bezocht. Ook constateren ze dat “de ‘paleisbak’ voor het Paleis van Justitie op de Prinsengracht nog enige aanloop heeft.” Dit urinoir vormde ooit de locatie voor een

Martin’s werk getuigt van een soort seksuele interactie

vieze; maar zijn foto’s laten altijd een ander licht op deze schaduwwereld schijnen. Zijn nadruk op de stedelijke urinoir-cultuur is niet willekeurig; zijn benadering overstijgt eeuwen en generaties. Zijn doel is daarom

Er zijn in een gevorderd stadium plannen deze tentoonstelling ook in Amsterdam te presenteren. Hierbij zal dan ook aandacht worden besteed aan de fameuze Amsterdamse krul en zijn voorgangers. De krul heeft lang

own homes, or who couldn’t be open about their sexual and sentimental lives. The cottages, the tearooms, had a clear purpose in society.

some countries until the 1980s, this phenomenon has spread everywhere possible where there were men.

This underground visibility, often considered undignified and degrading, soon became the most visible manifestation of the existence of homosexuality. Ignored, later banned in law in

Behind closed doors, on shiny tiles, on peeling paint, millions of graffiti have built up. Devoid of rules and constraints, they’ve served to showcase the richness and variety of a parallel world. They

had a voice that speaks a raw language; a vulgar language; a language that reflects the unspoken desires of a whole subculture, of a whole distinct world. These graffiti were the precursors of classified ads, themselves the precursors of hook-up apps. In every city and village, these catalogues of desire had become totems of freedom and liberty, post offices, welcoming

spaces to indulge in forbidden fruit – all at once. Hidden among racist slurs, insults, politics, jokes and cheap philosophy, was a manifestation of the need for love and intimacy. Marc Martin’s work has been shaped by all of these perspectives. Marc Martin is not afraid to show explicit acts, even extreme, even dirty; but his photos always januari 2018   Gay News 317   65

gn317-060-067.indd 65

13-12-2017 13:50:47


expo news

Voor vele eeuwen vormen justitiedossiers de belangrijkste informatiebron voor seksuele genoegens op openbare toiletten, maar in de laatste decennia van de twintigste eeuw vinden deze escapades ook een plaats in de, deels ondergrondse, homoliteratuur en film. Zoals gebruikelijk organiseert het Schwules Museum naar aanleiding van deze tentoonstelling diverse lezingen en andere

in Homologie gepubliceerde column van de Surinaams-Nederlandse schrijver Edgar Cairo, die aanving met de volgende evocatie: “Het is stil daar, op de Prinsengracht. Dichtbij de brug staan we, als twee soldaten van de nachtwacht. Maar dan, eeuwen te laat. Een vriend en ik, in zacht debat. De pisbak rijst, geen meter van ons af, tot baken van de vreemdste lieden. Homonachtwacht. Te laat voor gewone liefdesgang. Op tijd gelukkig voor de instantparing in de krullenschacht.”

evenementen. Op 21 januari kunnen geïnteresseerden vanaf 16.00 uur hun hart ophalen bij Going to the Bathroom with Marc Siegel: On Tearooms, Cinema and Desire. De filmwetenschapper Siegel vertoont tijdens deze lezing onder andere zijn korte, experimentele film Such Candor (1999), waarin hij persoonlijke ervaringen met cruisen in openbare toiletten heeft verweven met relevante fragmenten uit de wereldcinema, waarop hij vervolgens nader ingaat. Wie ooit James Bidgood’s Pink Narcissus (1971) heeft gezien, zal zich ongetwijfeld de scène herinneren waarin

De eerste krullen werden in 1880 ontworpen, maar ook daarvoor was er behoefte aan openbare toiletten, die toen “gemak” werden genoemd en onder vele Amsterdamse bruggen lagen. Ze waren slechts via een stenen trap bereikbaar. “Zowel het duister van het gemak onder de brug als het kleppen van klompen op de trap bood sodemieters de bescherming tegen overwacht bezoek,” schreef Gert Hekma ooit. Maar geheel veilig waren die sodemieters, zoals mannen die zich aan gelijkgeslachtelijke seks overgaven toen werden genoemd, toch niet want het zijn juist de gerechtelijke archieven die de belangrijkste informatiebron voor deze openbare homoseks vormen.

bring a different light from among shadows. His focus on the culture of urban urinals isn’t random; his approach transcends ages and generations. Marc prefers the messy realness of humanity to sanitized social expectations. His objective is therefore not limited to capturing the last existing relics, like so many of the vestiges of the past. Marc gives new life

to these relics through reconstituted settings, filmed confessions, archive documents collected over many years. At the exhibition “Fenster zum Klo - Public Toilets & Private Affairs” Berlin’s Schwules Museum presente his more recent photographic work, as well as the work of others, all surrounding a variety of relevant quotations collected from everywhere, down to a few unexpected urinals mentioned in the

hartenbreker Bobby Kendall een urinoir bezoekt en zijn in strakke witte jeans gestoken kont even wiegelt als hij zijn pik weer opbergt. Deze scène is nog niet expliciet seksueel, maar dat veranderde in het volgende decennium. In Patrice Chéreau’s L’homme blessé uit 1983 raakt een homojongere helemaal in de ban van een jongenshoer, die hij ontmoet op een provinciaal stationstoilet. Deze man zet hem aan tot prostitutie en diefstal maar beantwoordt zijn liefde niet. Al twee jaar eerder vormden openbare toiletten een belangrijke locatie in Taxi zum Klo door Frank Ripploh, die een homoseksuele onderwijzer speelt, die een zeer actief en promiscue seksleven heeft. Hij is constant aan het cruisen en kijkt soms zelfs in pisbakken huiswerk na terwijl hij naar een volgend sekscontact uitkijkt.

C

M

Y

Hij is constant aan het cruisen en kijkt soms zelfs in pisbakken huiswerk na

CM

MY

CY

CMY

K

Ter gelegenheid van de tentoonstelling verscheen bij Agua éditions Marc Martin’s 300 pagina’s tellende Fenster zum Klo: Hommage an den Klappensex. Dit is niet alleen een fotoboek, maar bevat ook interviews met experts en liefhebbers van deze seksuele speeltuin, documenten uit het archief van de Parijse zedenpolitie, citaten van schrijvers en reproducties van tekeningen en historische foto’s. www.schwulesmuseum.de

verses of Verlaine and Rimbaud. From poetry to pornography, his work bears witness to the generation of today, of a type of sexual interaction that has virtually disappeared now. Glorious or shameful, our good old cottage toilet no longer needs to blush about its past. On the occassion of the show at the Schwules Museum Agua éditions has released “Fenster

zum Klo: Hommage an den Klappensex.” This is not only a photography book because it also contains a diversity of interviews with experts and (one time) aficionados of this sexual playground! The exhibition can be visited until February 5, 2018. See www.schwulesmuseum.de for more info.

66   Gay News 317  januari 2018

gn317-060-067.indd 66

13-12-2017 13:51:10


people_317_newyear.pdf 13-12-2017 14:35:41

Happy New Year! People shows self-employed boys only. People is an international registered trademark.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ed escortboys oy pl m -e lf se h it w t ac nt Direct co e escortboys nd ke er w ig d an st lf ze et Direct contact m

people.nl escortboys.com januari 2018   Gay News 317   67

gn317-060-067.indd 67

13-12-2017 15:43:50


68   Gay News 285  mei 2015

gn317-068.indd 68

13-12-2017 14:17:01

Profile for Gay News

Gay News 317  

Gay News Magazine, issue 317, January 2018

Gay News 317  

Gay News Magazine, issue 317, January 2018

Profile for gaynews