Page 1

©

april 2016 • NR.296 • 23e jaargang ADVIESPRIJS € 3,75 • ABONNEES € 2,25

Ellie Lust winnaar Roze Lieverdje 2016

ISSN: 2214 - 7640

0099 66 11 6 6

Russen willen homo’s gaan genezen Russians Want to Cure Homosexuals

Holland Festival De geilheid van tatoeages The Eroticism of Tattooing

SuperQueeroes

Comic Book Heroes and Heroines mei 2015   Gay News 285   1

gn296-001.indd 1

17-3-2016 20:18:41


2   Gay News 285  mei 2015

296-002-003.indd 2

17-3-2016 12:58:05


in dit nummer/THIS MONTHS ISSUE: 8. Eerste hiv-besmetting ondanks trouw PrEPgebruik...

26

First Case of HIV Despite PrEP...

De afgelopen decennia is de tatoeage, die lange tijd een symbool was voor outcasts, salonfähig geworden...

12. Hongarije blokkeert EU-steun voor LHBTbeleid...

De geilheid van tatoeages

The Eroticism of Tattooing The tattoo has become mainstream over the past decades, after being a symbol for outcasts for a long time...

Hungary Blocks EU Support for LGBTI Policy...

60

SuperQueeroes - Homoseksuele superhelden en -heldinnen

Voor de allereerste keer in Europa wordt door het Schwules Museum te Berlijn speciale aandacht besteedt aan het relatief nieuwe onderwerp de “queer” strip...

20. Russen willen homo’s gaan genezen... Russians Want to Cure Homosexuals...

Queer Comic Book Heroes and Heroines For the first time in Europe, Berlin’s Schwules Museum is devoting an entire exhibition...

7. Aboutaleb laat LHBT-asielzoekers in de kou staan

10. Den Haag mocht weigerambtenaar ontslaan

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam laat LHBT-asielzoekers in nood in de kou staan...

De Centrale Raad van Beroep heeft beslist dat de gemeente Den Haag weigerambtenaar...

Mayor Abandons LGBT Asylum Seekers The mayor of Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, leaves LGBT asylum seekers out in the cold...

The Hague Correct in Dismissal of Civil Servant The Central Board of Appeal decided that the city of The Hague was in its rights to fire...

14. Jillis Bruggeman Pennning voor Michael van Praag

36. Twintig jaar Cuts & Curls

De Schiedamse wethouder Mario Stam reikte de Jillis Bruggeman Penning uit aan Michael van Praag...

Cuts & Curls Male Hairstyling is al twintig jaar een geliefde locatie voor mannen... Cuts & Curls, For Exceptional Hair Care For twenty years now, Cuts & Curls Male Hairstyling on the Korte Leidsedwarsstraat....

Jillis Bruggeman Medal for Michael van Praag Mario Stam, councillor in Schiedam, presented the Jillis Bruggeman Medal...

38. Collumn: Sociale acceptatie

40. Holland Festival

Sinds mijn vorige column is er weer veel gebeurd. De concept-vergunningaanvraag is ingediend, de eerste vergaderingen...

Het Holland Festival is een grande dame onder de podiumkunstenfestivals, een dame die altijd met haar tijd is meegegaan...

Social acceptance A lot has happened since my last column. The draft licence application has been...

VERDER IN DIT NUMMER

6 9 22 50

Ellie Lust winnaar Roze Lieverdje 2016 EU investeert extra in aidsbestrijding Roddel en achterklap

52 54

Column: Reijer Breed Agenda

www.gaynews.nl www.gaynews.be

Ontkerkelijking zet door in Nederland mei 2015   Gay News 285   3

296-002-003.indd 3

17-3-2016 20:19:52


commentaar

Eindelijk afscheid van een religieus juridisch fossiel? door Ron Meijer

E

lders in dit nummer is te lezen dat het aantal mensen dat een kerk bezoekt of lid is van een kerkgenootschap steeds verder en sneller daalt. Nederland is dus geen christelijke natie meer. Dat is de belangrijkste conclusie die je zou kunnen trekken uit dat onderzoek God in Nederland, dat elke tien jaar door de KRO wordt gehouden onder ruim 2100 Nederlanders. Een overgrote meerderheid, namelijk ruim tweeëntachtig procent, komt nooit of bijna nooit in de kerk. En een ruime meerderheid vindt dat religie geen leidende rol meer hoort te spelen in de politiek en het onderwijs. “Geen rol meer spelen in de politiek” is dus de mening van een ruime meerderheid en dat is ook van toepassing op een oud fossiel in onze huidige wetgeving, namelijk de “Zondagswet.” Sinds 2012 pleitten verschillende partijen al voor afschaffing van deze wet. Die dateert in zijn huidige vorm uit 1953; de oorspronkelijke wet is van 1815. De wet verbiedt het bezoeken op zondag en christelijke feestdagen van openbare bijeenkomsten die geen religieus karakter hebben. Met de wet moest voornamelijk een christelijke kerkgang gestimuleerd worden. Officieel zijn koopzondagen verboden, gezellig winkelen op zondag was uit den boze.

De wet wordt weliswaar vrijwel niet meer nageleefd door burgemeesters, waardoor de Zondagswet steeds meer een symbolisch karakter heeft gekregen. Winkeltijden worden tegenwoordig bijvoorbeeld in een andere wet geregeld, geen hond gaat meer naar de kerk. Een oud fossiel dus, die wet, maar de ooit zo progressieve PvdA-minister Plasterk - kent U hem nog... met de hoed in de hand met Henk Krol op een Gay Pride boot... - wilde om een vreemde reden de wet niet afschaffen. Nou ja, vreemd, hij kon of mocht gewoon niet. Hij vond de kwestie eerder niet dringend genoeg, maar tegelijkertijd wilde de minister zorgvuldig handelen omdat de zondagsrust volgens hem een belangrijke waarde heeft. Na lang wikken en wegen heeft Plasterk de conclusie getrokken dat het geen taak van de staat is om de zondagsrust te bepalen voor de bevolking. Dat veel burgemeesters de wet niet naleefden, zal ongetwijfeld hebben meegespeeld. Eerder hadden oppositiepartijen al geprobeerd om de wet af te schaffen, maar toen weigerde de PvdA’er. In oktober besloot hij nog om niet te tornen aan de Zondagswet. Onder druk van D66 – dat aankondigde een nieuw initiatiefvoorstel in te dienen om de wet af te schaffen – is Plasterk toch gezwicht voor de druk van de Kamer. De echte reden was natuurlijk dat het huidige kabinet de steun en samenwerking met SGP, ChristenUnie en CDA hard nodig had om een lastenverlichting

van vijf miljard erdoor te krijgen. En juist deze partijen zijn tegen de afschaffing van de Zondagswet. Inmiddels heeft het kabinet de samenwerking met twee partijen opgezegd en, zie daar, opeens deed Plasterk de mededeling dat hij over een maand met een wet komt om de Zondagswet in te trekken. De gemeenten houden wat Plasterk betreft wel een rol in het bepalen van wat er binnen hun grenzen wel of niet gebeurt op zondag. Ze kunnen bijvoorbeeld regelen dat het rustig blijft rond een kerk. Zolang de wet er is, is het echter anno 2016 formeel nog steeds verboden, op grond van artikel 6, “op Zondag zonder genoegzame reden de openbare rust door arbeid in beroep of bedrijf te verstoren.” Officieel zijn aldus ook koopzondagen verboden. Of het maken van muziek op zondag. Er mag officieel nu heel weinig op zondag. Eigenlijk zouden burgemeesters bijvoorbeeld ontheffing moeten verlenen voor het “op Zondag zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van verwekking hoorbaar is” (artikel 3, lid 1). Dat rumoer mag wel als het een uiting is van “samenkomsten tot het belijden van godsdienst.” Zo zie je maar weer, elk ander belang is groter dan luisteren naar de meerderheid van de Tweede Kamer als het niet uitkomt of de meerderheid van de bevolking die van mening is dat religie geen leidende rol meer hoort te spelen in de politiek.

COLOFON Hoofdredacteur a.i. Ron Meijer Tel: (020) 412 05 57 (13-18) Fax: (020) 6753861 e-mail: redactie@gaynews.nl

Gay News Cover foto: Cover foto: Museum* by (c) Schwules (c) GANT artist Swen Marcel Gay International Press Postbus 76609 1070 HE Amsterdam

Distributie losse verkoop Nederland GIP Distributie losse verkoop België Persagentschap Vervoer en Distributie N.V.

Agenda-informatie Zelf te plaatsen: www.gaynews.nl/admin Internet www.gaynews.nl www.gaynews.be Vormgeving Pixel Depot Contributors

Christos Andreas, Julien Beyle, Rob Blauwhuis, Borissov, Elard Diekman, Bernardo van Eekhout, Financial, Listings, Henk Harskamp, Gert Hekma, Distribution Kees Hogenbirk, Herman Cohen Tel: (020) 679 15 56 Jehoram , Richard Keldoulis, Advertising Department Fax: (020) 6701470 Rob Malasch, Ron Meijer, business@gaynews.nl Tel: (020) 679 15 56 Peter van Mokum, Tom Smits, Fax: (020) 6701470 e-mail: sales@gaynews.nl Abonnementenadministratie Caspar Wintermans, Roberto Zanine, abo@gaynews.nl Martin Maassen, Pieter Claeys, Advertising info: prijs jaarabonnement: € 27,– Reijer Breed, Marita Keilson-Lauritz www.gaynews.nl/adv

Gay News is a registered trademark. Entire contents copyright (©&®) 2016, Gay International Press. All rights reserved. No part of this paper, including editorial content photos, artwork or maps may be reproduced without written permission. Return postage must accompany all photos, drawings and manuscripts if they are to be returned, and no responsibility can be assumed for unsolicited material. All rights to letters, art, articles and photographs sent to Gay News will be treated as unconditionally assigned for publication, and are subject to editing. The opinions expressed by the columnists, letter writers and commentators are their own and do not necessarily reflect the opinion of the publish­er, editors or staff of Gay News or Gay International Press. Publication of the name, photograph or other likeness of a person or organisation in articles or advertising in Gay News is not to be construed as an indication of the sexual orientation of any person or organisation. While we support the many fine advertisers who make this publication possible, Gay News cannot accept any responsibility for advertising claims.

Klantenservice

Op de cover?

Voor vragen over abonnementen, tijdschrift niet ontvangen, of adreswijzigingen: abo@gaynews.nl . Bellen kan ook: 020- 679 15 56 (13-18u)

Beeindiging abonnement

Abonnementen gaan per jaar tot wederopzegging. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk, per gewonen post, voorzien van uw handtekening, tot drie edities voor afloop van uw abonnement. Zegt u later op, dan kan de opzegging pas worden verwerkt per eerst komende afloopdatum. U ontvangt ten alle tijde een schriftelijke bevestiging van uw opzegging; hierin vindt u tevens de laatste editie welke u ontvangt vermeld.

Voor vragen en evt. klachten over inhoud, Schrijf naar Gay News, Postbus 76609, 1070 HE Amsterdam. Wilt u reageren? Mail dan naar ingezonden@gaynews.nl

Service en informatie Wilt u een abonnement, ga dan naar www.gaynews.nl/abo of mail abo@gaynews.nl.

4   Gay News 296  april 2016

gn296-004-005.indd 4

17-3-2016 20:20:33


mei 2015   Gay News 285   5

gn296-004-005.indd 5

17-3-2016 19:45:14


Ellie Lust winnaar Roze Lieverdje 2016

Ellie Lust is als winnaar uit de bus gekomen bij zowel het publiek als de jury van het Roze Lieverdje. Op 14 februari kreeg Ellie Lust de prijs uitgereikt door GroenLinksKamerlid Liesbeth van Tongeren en de Amsterdamse fractievoorzitter Rutger Groot Wassink, als erkenning voor haar strijd voor de Amsterdamse LHBT-gemeenschap. Het Roze Lieverdje wordt tweejaarlijks door GroenLinks uitgereikt aan een Amsterdammer die zijn of haar sporen heeft verdiend in de strijd voor LHBTemancipatie. In haar toespraak droeg Ellie Lust de prijs op aan de gehele Nederlandse politie. Juryvoorzitter Rocco Piers roemde alle kandidaten voor hun inzet en activiteiten op het gebied van LHBTemancipatie in Amsterdam. Uit het juryrapport: “Al twintig jaar zet Ellie zich in voor een veilig Amsterdam voor de LHBT-gemeenschap, waarvan ruim tien jaar als voorzitter van het politienetwerk Roze in Blauw. Dit jaar organiseert zij samen met haar collega’s de eerste LHBT wereldconferentie voor politie- en justitiemensen over de hele wereld. In de afgelopen jaren won Roze

in Blauw Amsterdam de Bob Angelo penning, werd Ellie verkozen als Lesbicooningin. Ellie is bekend als woordvoerster voor de politie Amsterdam, waardoor regelmatig te zien in Opsporing Verzocht en recentelijk als deelnemer in het programma ‘Wie is de Mol’.” Ellie Lust is de zesde winnaar van het Roze Lieverdje. Haar voorgangers zijn Pater van Kilsdonk (2006), Karin Spaink (2008), de vrijwilligers van disco de Trut (2010), Dolly Bellefleur (2012) en Lady Galore (2014). Een publieksstemming, samen met het oordeel van een deskundige jury, bepaalt de winnaar. De genomineerden dit jaar waren Krzysztof Dobrowolski-Onclin, Döne Fil, BeyonG Veldkamp, L’HBTQ Magazine. 6   Gay News 296  april 2016

gn296-006-021.indd 6

16-3-2016 4:04:47


intro

Aboutaleb laat LHBT-asielzoekers in de kou staan

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam laat LHBT-asielzoekers in nood in de kou staan. Dat zegt COC-voorzitter Tanja Ineke in reactie op uitspraken van de burgemeester in het televisieprogramma College Tour begin maart. Aboutaleb noemde aparte opvang voor LHBT-asielzoekers in nood ‘een heel slecht signaal’ en stelde ‘ik ben er tegen, niet doen!’. “Stoere taal, over de ruggen van LHBTasielzoekers in nood”, reageert COCvoorzitter Tanja Ineke. “Die hebben niets aan zijn woorden, want ze hebben nú een veilige plek nodig.” “Ik denk aan die homoseksuele man die een briefje met ‘kill gay’ bij zijn bed vond, of de man die een mes aantrof dat in zijn matras was gestoken”, zegt Ineke. “Geen dader in beeld, twee doodsbange mensen. Blijkbaar wil de burgemeester ze aan hun lot overlaten, ik vind dat een trieste conclusie.” Voor het COC staat voorop dat de daders van geweld en discriminatie tegen LHBT-asielzoekers hard moeten worden aangepakt. De realiteit is echter dat er niet altijd daders in beeld zijn. In zulke noodsituaties moeten LHBT’s die daaraan behoefte hebben volgens het COC apart en veilig kunnen worden opvangen. Op aandringen van het COC nam de Tweede Kamer dinsdag een motie van die strekking aan. Het COC pleit nadrukkelijk niet

Mayor Abandons LGBT Asylum Seekers The mayor of Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, leaves LGBT asylum seekers out in the cold. These are the words of COC president Tanja Ineke in a response to statements made by the mayor in the TV programme College Tour. Mayor Aboutaleb called separate shelter for LGBT asylum seekers ‘a very bad signal’ and stated: ‘I am against it. Do not do it!’. “Tough language, at the expense of LGBT asylum seekers in need,” was Tanja Ineke’s response.

“They are left empty-handed, at a time they truly need a safe haven!” “I am thinking about that homosexual man that found a note saying ‘kill gay’ near his bed, or the man who found a knife that was stabbed into his mattress,” the president of the gay interest organisation COC says. “No perpetrator in sight, but two very frightened people. Apparently, the mayor wants them to suffer their fate, and I think that is a sad conclusion.” For the COC it comes first that the perpetrators of this violence against and discrimination of LGBT asylum seekers need to be dealt with harshly. The

voor aparte opvang van alle LHBT-asielzoekers. Ook LHBT-asielzoekers reageren afwijzend op de uitspraken van Aboutaleb. Een groep die door particulieren wordt opgevangen in Rotterdam, schreef met LGBT Asylum Support een brief aan de burgemeester. Ze beschrijven daarin hun traumatische ervaringen en vragen om een ‘veilige plek (…) voor alle andere kwetsbare asielzoekers in de noodopvang zodat we weer even mens kunnen worden’. De groep had op vrijdag 4 maart een gesprek met de burgemeester.

PvdA kritisch Ook de PvdA reageert kritisch op de uitspraken van haar Rotterdamse burgemeester. De PvdA in Rotterdam roept de gemeente in een persbericht op om juist wél aparte opvang te bieden aan LHBTasielzoekers in nood. Het Roze Netwerk van de PvdA, dat bij een PvdAcongres in januari aandrong op aparte opvang voor LHBT’s in nood, heeft een gesprek met de burgemeester aangevraagd.

reality of the situation is that the perpetrators are not always in the picture. In such emergency situations, LGBTs who feel the need for this, should receive separate and safe shelter according to the COC. At the instance of COC, the Dutch Lower House passed a resolution with similar wording. The COC stresses that it does not argue for separate shelter of all LGBT asylum seekers. The LGBT asylum seekers themselves also reacted negatively to mayor Aboutaleb’s statements. A group that has been given shelter to by private citizens wrote a letter to the mayor in cooperation with LGBT Asylum Support. In this letter, they describe their traumatic experiences

and ask for a ‘safe place (…) for all other vulnerable asylum seekers in emergency shelter in order for them to become human for a while’. The group had a conversation with the mayor on March 4. Dutch Labour Critical The party of the mayor, the Dutch Labour party PvdA, also responded with criticism to the statements made by mayor Aboutaleb. In a press release, the PvdA in Rotterdam calls on the city to offer separate shelter to LGBT asylum seekers in distress. The Pink Network of the PvdA, which urged separate shelter for LGBTs in distress, has asked for a meeting with the mayor. april 2016   Gay News 296   7

gn296-006-021.indd 7

16-3-2016 4:05:03


intro

Eerste hiv-besmetting ondanks trouw PrEP-gebruik

hoge resistentie te hebben tegen beide middelen (tenofovir en emtricitabine) in Truvada, waarmee verklaard is waarom PrEP in zijn geval de hiv-infectie niet kon voorkomen. Resistentie tegen de beide Truvadabestanddelen komt overigens maar heel weinig voor. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 1% van de mensen hiv-besmet besmet raken met een virus dat resistent is voor tenofovir. Resistentie tegen emtricitabine komt nog veel minder voor en een virus dat resistent is voor middelen is buitengewoon zeldzaam.

Voor het eerst is een geval bekend geworden waarin PrEP niet werkte. Een Canadese man raakte ondanks trouw PrEP-gebruik geïnfecteerd met hiv. Volgens deskundigen is dat echter geen reden tot paniek. De hoge effectiviteit van PrEP staat ondanks dit ene uitzonderlijke geval nog steeds als een paal boven water. De casus werd gepresenteerd op CROI 2016,

First Case of HIV Despite PrEP For the first time ever, a case has been made public in which PrEP did not work. A Canadian man was infected with HIV in spite of dedicated use of PrEP. However, according to experts, it is nothing to be alarmed about. The high effectiveness of PrEP is still undisputed, in spite of this one exceptional case. The case was presented at CROI 2016, a leading

een vooraanstaand internationaal congres over hiv en aanverwante zaken. Het gaat om een homoman van 43 jaar die twee jaar PrEP gebruikte en een hoge therapietrouw had: bloedonderzoek wees uit dat hij zijn pillen volgens voorschrift dagelijks had ingenomen. Dat hij desondanks hiv opliep is Het geval is daarmee uitzonderlijk te noemen, opvallend; in diverse PrEP-trials raakten ook een primeur – al is het een behoorlijke zure mensen geïnfecteerd, maar bij hen was altijd primeur. Het laat wel zien dat 100% zekerheid aan te tonen dat ze hun Truvada-pillen niet simpelweg niet bestaat. regelmatig genoeg of zelfs Niet in de medische helemaal niet innamen. wetenschap, en niet in De man was heel recent Dat hij desondanks hiv ons dagelijks leven. Of, met hiv geïnfecteerd. opliep is opvallend zoals Dr. Robert Grant, PrEP-gebruikers worden te legaliseren een van de belangrijkste namelijk zeer regelmatig PrEP-onderzoekers getest. Bovendien kon door ter wereld, het in een reactie op dit nieuws een combinatie van verschillende soorten formuleerde: “After 32 years of experience with tests de periode waarin de hiv-infectie had HIV research, I have learned never to say ‘never’. plaatsgevonden vrij nauwkeurig worden Yet I also think that gay men benefit from vastgesteld. feeling safer during sex, and I am grateful that PrEP affords that feeling.” Het virus dat de man opliep bleek een

congress on HIV and related matters. It concerns a 43-year-old gay man who had been using PrEP with high compliance. Blood test revealed that he had been taking his medication following his daily prescription. It is striking that he contracted HIV. People were infected by the virus in various trials, but test always revealed that they had not taken their Truvada pills regularly or not at all. This man’s HIV infection was very recent, as PrEP users are regularly tested. In addition to this, the combination of various tests could

determine the period in which the HIV infection had taken place quite accurately. The virus this man contracted showed a high immunity to both medicines (Tenofovir and Emtricitabine) in Truvada, which in his case can explain why PrEP did not prevent contacting the HIV virus. Immunity to both substances in Truvada is very rare. Research shows that approximately 1% of people get infected with an HIV virus that is immune to Tenofovir. Immunity to Emtricitabine is even less common, and a virus that is immune to all medication is even rarer.

This case can therefore be called exceptional. It is a first, although it is not very pleasant. It does show, however, that 100% certainty simply does not exist. Not in medical science, and not in our daily lives. Or, as Dr. Robert Grant, one of the most important PrEP researches in the world, puts it in a response to the news: “After 32 years of experience with HIV research, I have learned never to say ‘never’. Yet I also think that gay men benefit from feeling safer during sex, and I am grateful that PrEP affords that feeling.”

8   Gay News 296  april 2016

gn296-006-021.indd 8

17-3-2016 13:11:11


intro

EU investeert extra in aidsbestrijding

epidemie zich verder uitbreiden, met miljoenen vermijdbare doden tot gevolg in de komende jaren.” Eurocommissaris Neven Mimica van ontwikkelingssamenwerking roept de EU lidstaten daarom ook op om hun bijdrages aan het Global Fund te verhogen. In het najaar van 2016 zal het Global Fund alle bijdrages van de donoren aan het fonds voor 2017 – 2019 bekendmaken.

Aids Fonds en STOP AIDS NOW! juichen het besluit van de Europese Commissie toe om haar bijdrage aan het Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria met € 100 miljoen te verhogen (+27%). Hiermee komt de Europese bijdrage aan het fonds voor de periode 2017 – 2019 uit op € 470 miljoen. De Europese Commissie is de eerste donor die Nederland is altijd een haar bijdrage aan het sterke bondgenoot geweest Global Fund voor de van het Global Fund komende jaren bekend maakt. De hoop is nu dat andere donoren en landen het Europese voorbeeld zullen volgen en hun bijdrages ook zullen verhogen. Louise van Deth, directeur Aids Fonds-STOP AIDS NOW! : “De Europese Commissie laat met dit besluit leiderschap en betrokkenheid bij de aidsbestrijding zien. De EU kiest er duidelijk voor om te investeren in ontwikkeling en het bestrijden van ziektes die nog steeds verwoestend zijn in vele landen.” Het Global Fund is een zeer effectief fonds dat een belangrijke bijdrage levert aan de bestrijding van aids wereldwijd. Dat blijkt onder andere uit een recente evaluatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De Tweede Kamer besloot in 2015 de bijdrage vanuit Nederland vanaf 2017 aan het Global Fund echter te verlagen. Van Deth: “Nederland is altijd een sterke bondgenoot geweest van het Global Fund en was voortrekker in de aidsbestrijding wereldwijd. Er zijn successen geboekt in het bereiken van de meest kwetsbare groepen, maar nog steeds sterven er meer dan 1 miljoen mensen wereldwijd aan aids. Alleen als er de komende jaren fors meer wordt geïnvesteerd in preventie, hiv-testen en toegang tot medicatie, vooral onder jongeren én vrouwen, kan aids de wereld uit. Doen we dat niet, dan zal de aids april 2016   Gay News 296   9

gn296-006-021.indd 9

17-3-2016 19:47:03


intro

De Centrale Raad is van oordeel dat hierdoor een impasse is ontstaan die het ontslag rechtvaardigt. De weigerambtenaar had aangevoerd dat hij al actief was als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand toen in 2007 het nieuwe beleid van de gemeente Den Haag tot stand kwam. Dit beleid heeft alleen betrekking op nieuw aan te stellen weigerambtenaren en niet op al aangestelde (zittende) weigerambtenaren. De Centrale Raad oordeelt echter dat dit niet betekent dat het ontslag daarom onrechtmatig is. Voor de vaststelling dat sprake is van een impasse in de arbeidsverhouding, is niet vereist dat die impasse het gevolg is van gevoerd beleid. Het college van burgemeester en wethouders is vrij om ten aanzien van een zich op enig moment gedurende het dienstverband voordoend feit op dát moment

Gemeente Den Haag mocht weigerambtenaar ontslaan

De Centrale Raad van Beroep heeft beslist dat de gemeente Den Haag weigerambtenaar Wim Pijl mocht ontslaan. Die is teleurgesteld over de uitspraak. De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. Het oordeel van de Centrale Raad van Beroep is in deze zaak een eindoordeel. De Centrale Raad baseert het oordeel op het door de gemeente Den Haag gevoerde beleid gericht op het vergroten van de sociale

The Hague Correct in Dismissal of Civil Servant with Religious Objections The Central Board of Appeal decided that the city of The Hague was in its rights to fire Wim Pijl, a civil servant with religious objections. The verdict disappoints Mr. Pijl. The Central Board of Appeal is the highest authority on the rights of civil servants, the sharing of pension rights, and civil administration. The verdict of the Central Board of Appeal is the final verdict in this case. The Central Board basis its decision on the policy

acceptatie van homoseksualiteit en het tegengaan van discriminatie. De opstelling van weigerambtenaar Wim Pijl was onverenigbaar met dit beleid en met de voorbeeldfunctie die de gemeente daarbij wil vervullen. Het ging in deze zaak om een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) die zich in een interview in een landelijk dagblad had geprofileerd als weigerambtenaar. Hij gaf daarin te kennen geen huwelijken te sluiten van paren van gelijk geslacht. Deze opstelling is onverenigbaar met het beleid van de gemeente.

that is implemented by the city of The Hague, which aims to increase the social acceptance of homosexuality and fight discrimination. The attitude of Wim Pijl as a civil servant with religious objections was irreconcilable with the policy of the city, and the exemplary role the city wants to fulfil. This case was about a special registrar who profiled himself as a civil servant with religious objections in an interview with a national newspaper. In the interview, he said that he would not perform marriages of same-sex couples. This

attitude is irreconcilable with the city’s policy. The Central Board is of the opinion that a stalemate was the result of this, justifying his dismissal. The civil servant with religious objections was already active as a special registrar when the new policy of the city of The Hague was implemented. This policy only applies to newly appointed civil servants with religious objection, and not to those who were already employed by the city. The Central Board, however, is of the opinion that this does not mean that the dismissal was illegal. For the assessment of an impasse in the labour relation it is not required that this impasse is the

direct result of implemented policies. The bench of Mayor and Aldermen is free to take a position at any time and at this specific point in time of the employment. And that is precisely what they did. The position of the bench of Mayor and Aldermen in The Hague is also in accordance with current legislation. After his dismissal, the Civil Code and the Equal Treatment Act were changed. This law change dictates that municipalities are free not to keep civil servants with religious objections on, or hire other civil servants with similar objections. In the verdict, the Central Board refers to the decree

10   Gay News 296  april 2016

gn296-006-021.indd 10

16-3-2016 4:05:58


intro

een standpunt daarover in te nemen. Dat is ook wat het college heeft gedaan. Bovendien is het standpunt van het Haagse college van burgemeester en wethouders in overeenstemming met de huidige wetgeving. Na het ontslag zijn namelijk het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling gewijzigd. Deze wetswijziging biedt gemeenten de vrijheid om weigerambtenaren niet in dienst te nemen of te houden. De Centrale Raad verwijst in de uitspraak naar het arrest van 15 januari 2013 van het Europees Hof voor de rechten van de mens (EHRM) in de zaak Eweida e.a. tegen het Verenigd Koninkrijk. Daarin oordeelt het EHRM dat het ontslag van de Britse weigerambtenaar Lillian Ladele geen schending oplevert van het gestelde in de artikelen 9 (vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst) en 14 (verbod van discriminatie) van het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. De rechtbank was van oordeel dat ook in het nationale rechtsbestel geen sprake is van een grondrechtelijk beletsel dat in de weg stond aan het ontslag van de weigerambtenaar. De Centrale Raad kan zich hierin vinden. Wim Pijl zegt in het Reformatorisch Dagblad dat hij teleurgesteld is over het oordeel van de Centrale Raad, vooral omdat hij tijdens de zitting op 14 januari jl. juist moed gevat had. Een van de leden van de Centrale Raad probeerde volgens Pijl zich namelijk echt in zijn situatie van gewetensbezwaard trouwambtenaar in te leven. Sietse Voogt – namens de Reformatorische Maatschappelijke Unie (RMU) de advocaat van Pijl – noemt het oordeel ‘een gemiste kans’. Volgens Voogt heeft de Centrale Raad ‘de kwestie niet inhoudelijk’ beoordeelt en wordt de huidige wetgeving ‘ten onrechte van toepassing’ verklaart.

of January 15, 2013 of the European Court of Human Rights (ECHR) in the case Ewaida versus the United Kingdom. Here, the ECHR ruled that the dismissal of Lillian Ladele, a British civil servant with religious objections, was not a violation of said in articles 9 (Freedom of Thought, Conscious and Religion) and 14 (Ban on Discrimination) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. The Court was of the opinion that in the national legal system as well, there is no legal impediment that would prevent the city dismissing the civil servant. The Central Board endorses this.

In newspaper Reformatorisch Dagblad Mr Pijl states that he is disappointed by the ruling, especially because he had taken courage during the hearing on January 14. According to Mr Pijl, one of the members of the Central Board truly tried to imagine himself in his situation as a marriage registrar with religious objections. Sietse Voogt called the verdict ‘a missed opportunity’ on behalf of the trade union, the Reformative Social Union (RMU). According to Mr Voogt, the Central Board ‘did not give the matter an intrinsic’ review. The current legislation is ‘wrongly found applicable’ by the Court. april 2016   Gay News 296   11

gn296-006-021.indd 11

16-3-2016 4:06:13


intro

Hongarije blokkeert EU-steun voor LHBT-beleid

Ook COC Nederland is diep teleurgesteld dat er geen steun kwam van alle EU-ministers voor EU-Emancipatiebeleid. Het COC wijst er echter op dat Jourová haar beleid ook kan voortzetten zónder steun van alle lidstaten en moedigt de Eurocommissaris aan om dat te doen. Met steun van zeventwintig van de achtentwintig lidstaten is daarvoor een breed draagvlak, constateert het COC. In haar List of actions by the Commission to advance LGBTI equality identificeert Eurocommissaris Jourová gebieden als onderwijs, gezondheidszorg en buitenlands beleid waar de EU LHBTI-emancipatie kan helpen bevorderen. Het COC is kritisch over de actielijst omdat die niet altijd even concreet is, maar ziet het plan wel als een belangrijke eerste stap Jet Bussemaker in de goede richting.

Vera Jourová

Hongarije blokkeerde op acht maart de EUsteun voor het LHBT-emancipatiebeleid van Eurocommissaris Vera Jourová. Als EUvoorzitter had Nederland voorgesteld dat alle lidstaten hun steun voor het plan van Jourová zouden uitspreken.

worden genomen, kwam er geen positief besluit. Het had de eerste keer in de geschiedenis van de EU moeten worden dat ministers van alle 28 lidstaten zich gezamenlijk zouden uitspreken voor LHBT-emancipatie.

Ook COC Nederland is diep teleurgesteld dat er geen steun kwam

Het bleek dat ministers van bijna alle lidstaten daartoe bereid waren, behalve Hongarije. Aangezien dit soort EUbeslissingen op basis van unanimiteit moeten

Hungary Blocks EU Support for LGBTI Policy Hungary has blocked EU support for the LGBTI emancipation policy of European Commissioner Vera Jourová. As EU President, the Netherlands suggested that all member states should endorse Jourová’s plan. Early March, it became clear that all Ministers were ready to do this, except for the

Minister Jet Bussemaker (OCW), die zich inzette voor een positief besluit, noemt de uitkomst ‘zeer betreurenswaardig’. Europese samenwerking is volgens haar essentieel in de strijd tegen homo-, bi- en transfobie.

Hungarian Minister. As these decisions need to be made unanimously, the outcome was not positive. It should have been the first time in the history of the EU that the Minsters of all 28 member states would jointly endorse LGBT emancipation. Minister Jet Bussemaker (Education) was committed to a positive decision, and calls the outcome ‘very regrettable’. According to her, European cooperation is essential in the fight

against homo/bi/transphobia.

the COC concludes.

Gay interest group COC Netherlands is deeply disappointed that not all EU Ministers support an EU-wide emancipation policy. However, the COC points out that Commissioner Jourová could also continue her policy without the support of all member states, and encourages the European Commissioner to do so. With the support of 26 out of 28 member states, there is broad support,

In her List of actions by the Commission to advance LGBTI equality, European Commissioner Jourová identifies areas, such as education, health care, and foreign policy, where the EU can help advancing LGBTI emancipation. The COC is critical about this list of actions, as it is not always very concrete, but does see the plan as a first step in the right direction.

12   Gay News 296  april 2016

gn296-006-021.indd 12

16-3-2016 4:06:32


intro

Politiemedewerker verdacht van chanteren van homo’s

De politiemedewerker die onlangs werd aangehouden wordt verdacht van chantage. Hij zou bezoekers van mannenontmoetingsplaatsen gechanteerd hebben. Op verschillende parkeerplaatsen langs de A1 en A27 ontmoeten mannen elkaar om seksuele contacten te hebben. Bezoekers van die parkeerplekken worden al langere tijd gechanteerd. Ze ontvangen brieven waarin stond dat er foto’s van hen gemaakt waren op de parkeerplaatsen. Het COC liet toen al weten dat het lastig is om de persoonsgegevens van de mannen te achterhalen. ‘Alleen enkele overheidsinstanties, zoals de douane, de politie en de Belastingdienst, kunnen bij die gegevens en dan moet daar nog een dringende reden voor zijn.’ Inmiddels wordt de 36-jarige politiemedewerker verdacht van poging tot afdreiging van tientallen personen. Afdreiging is afpersing zonder geweld of de dreiging van geweld. Als slachtoffers niet zouden betalen, werden de foto’s openbaar gemaakt, zo stond in de brief. Volgens de politie zijn er geen mensen die betaald hebben naar aanleiding van de brief, maar er wordt niet uitgesloten dat er meer mensen een brief hebben ontvangen. Het is onduidelijk of iedereen die een brief heeft ontvangen dat aan de politie heeft laten weten.

Voor meer informatie: bezoek onze site en klik bij info op agenda. maandag & dinsdag: van 17.00 tot 23.00 uur, entree € 15,00 woensdag: gesloten donderdag tm zondag: van 14.00 tot 23.00 uur Tijdens het sauneren kun je volop genieten van ons zonneterras

Entree € 19,50, jongeren tot 25 jaar € 15,00

april 2016   Gay News 296   13

gn296-006-021.indd 13

16-3-2016 4:06:49


intro

Jillis Bruggeman Pennning voor Michael van Praag

van Praag, een sterk antidiscriminatiebeleid heeft ontwikkeld.” Michael van Praag is zeer vereerd dat Schiedam het antidiscriminatiebeleid van de KNVB op waarde schat:

Op woensdag 9 maart reikte de Schiedamse wethouder Mario Stam de Jillis Bruggeman Penning uit aan Michael van Praag. De voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) krijgt deze onderscheiding omdat hij zich actief inzet tegen discriminatie op de velden en voor het tonen van respect. Ook is hij groot voorvechter van de emancipatie van LHBT’s in het algemeen. “De KNVB heeft aandacht voor het onderwerp LHBT. Dit is belangrijk, want het meest gebezigde scheldwoord op de sportvelden is ‘homo’. Dat moet en kan anders”, aldus wethouder Mario Stam. “LHBT’s voelen zich vaak niet geaccepteerd of worden gepest,

Jillis Bruggeman Medal for Michael van Praag Mario Stam, councillor in Schiedam, presented the Jillis Bruggeman Medal to Michael van Praag on March 9. The President of the Royal Dutch Football Association (KNVB) was rewarded with this medal because of his active support of the fight against discrimination and for showing respect on the playing field. He also is a great advocate of LGBT emancipation in general. “The KNVB is addressing the subject of LGBT

daarom organiseren we voorafgaand aan de uitreiking van de penning een Respect-clinic voor jongeren onder leiding van Henk Pieterse, ex professioneel topbasketbalspeler en antipest-coach.”

Mini-samenleving Wethouder Nathalie Gouweleeuw: “Het sportveld is in feite een mini-samenleving. Wanneer we daar discriminatie, uitsluiting of geweld bespreekbaar kunnen maken en terug kunnen dringen, dan heeft dat een positieve uitwerking op de hele stad. Het doet mij dan ook goed dat de KNVB, onder voorzitterschap van Michael

emancipation. It is important, as the swear world that is most commonly used on the sports field is ‘homo’. That needs to change and can change”, councillor Mario Stam said. “LGBTs often do not feel accepted or are bullied. That is why we have organised a Respect clinic for youth prior to the award ceremony. The clinic is led by Henk Pieterse, former professional top basketball player and anti-bullying coach.” Mini Society Councillor Nathalie Gouweleeuw: “The sports field is in fact a mini society. If we can discuss

KNVB-voorzitter Michael van Praag“We maken daar in Zeist en bij al onze clubs en vertegenwoordigende elftallen ook echt werk van. Dan doet het goed als dat door anderen ook opgepikt wordt. Zeker wanneer het gebeurt op een manier zoals hier in Schiedam. Aan de andere kant sta ik er als mens Michael van Praag net weer iets anders tegenover. Waarom een prijs voor mij? Ik vind het niet meer dan normaal dat we opkomen voor minderheden. Dat we ons best doen om mensen die in het nauw zitten steun te bieden en eventueel uit hun situatie te halen. Zo’n houding ben je als lid van deze samenleving moreel verplicht aan elkaar. Maar laat ik duidelijk zijn, als voorzitter van de KNVB ben ik verguld met deze blijk van waardering vanuit een groep waar we voor opkomen, iedere dag als het moet.” Onder leiding van Michael

discrimination, exclusion and violence there, and combat them, this will have a positive effect on the entire city. It pleases me that the KNVB, under the presidency of Michael van Praag, has developed a strong anti-discriminatory policy.” Michael van Praag is very honoured that the city of Schiedam values the anti-discrimination policy of the KNVB properly: KNVB President Michael van Praag: “Our headquarters in Zeist and all of our clubs and representing teams really do put in a lot of effort. As a person, I have a somewhat different attitude. Why is the award for me? I think it is normal to stick up for minorities. That we will

do our utmost to offer our support to people who are in a tight spot and help them get out of it. I see this attitude as a moral obligation as a member of this society. But let me be clear. As President of the KNVB I am delighted about this token of appreciation from a group we fight for. Every day if necessary.” Led by Michael van Praag, the Royal Dutch Football Association developed policies aimed to enhance the acceptance of LGBTs in football. One example is the action plan ‘Football is For Everyone,’ which he presented on October 11, 2011 to Sports Minister Edith Schippers.

14   Gay News 296  april 2016

gn296-006-021.indd 14

16-3-2016 4:07:05


van Praag heeft de KNVB beleid ontwikkeld gericht op het bevorderen van de acceptatie van LHBT’s in het voetbal. Voorbeeld daarvan is het actieplan ‘Voetbal is voor iedereen’, dat de KNVB-voorzitter op 11 oktober 2011 aanbood aan Sportminister Edith Schippers.

Jillis Bruggeman Penning In Nederland is er geen vervolging meer vanwege iemands seksuele gerichtheid of genderidentiteit, maar discriminatie van LHBT’s komt helaas nog steeds voor. Het blijft zaak om waakzaam te zijn. De gemeente Schiedam wil hierbij een voortrekkersrol vervullen en heeft daartoe onder meer drie LHBT-ambassadeurs benoemd en stimuleert en ondersteunt een aantal LHBT-projecten. Eén daarvan is het Jillis Bruggeman Monument. Hierbij gaat het om een herinneringstegel voor de Schiedammer Jillis Bruggeman, die op 9 maart 1803 ter dood werd veroordeeld vanwege sodomie, het plegen van homoseksuele handelingen. Met dit monument, en de jaarlijkse uitreiking van de Jillis Bruggeman Penning aan een persoon of instantie die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van LHBTbeleid, neemt Schiedam stelling tegen alle vormen van vervolging en discriminatie van LHBT’s. In 2015 nam de directeur van Amnesty International, Eduard Nazarski, de eerste penning in ontvangst.

Jillis Bruggeman Medal The Netherlands does not know prosecution on the grounds of someone’s sexual orientation or gender identity, but LGBT discrimination unfortunately still regularly occurs. It remains important to be vigilant. The city of Schiedam wants to have a leading role in this, and has therefore appointed three LGBT ambassadors. The city also encourages and supports a number of LGBT projects. One of those is the Jillis Bruggeman Monument. The monument is a memorial

tile for the native Schiedammer Jillis Bruggeman, who was sentenced to death on March 9, 1803, found guilty of charges of sodomy and homosexual acts. With this monument, and the annual presentation of the Jillis Bruggeman Medal to a person or institution for their efforts in supporting LGBT policy, the city of Schiedam is taking position against all forms of prosecution and discrimination of LGBTs. In 2015, the director of Amnesty International, Eduard Nazarski, received the very first medal. april 2016   Gay News 296   15

gn296-006-021.indd 15

17-3-2016 13:19:13


intro

Spartacus International Gay Guide 2016

Onlangs is de nieuwe, 2016 editie, van de Spartacus verschenen. Spartacus gay guide is de klassieke reisgids met ruim 22.000 adressen van homovriendelijke hotels, restaurants, bars, nachtleven, stranden, sauna’s, homo-

ontmoetingsplekken, winkels, vervoer en wetgeving in meer dan 160 landen over de hele wereld. Met kaarten en plattegronden en tekst in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans. Ook de wetgeving over homoseksualiteit en de wettelijke leeftijdsgrens voor seksuele contacten wordt genoemd. De gids wordt sinds 1970 jaarlijks uitgegeven, eerst door John Stamford, tegenwoordig door Bruno Gmünder Verlag in Berlijn. De huidige editie is wereldwijd te koop in homoboekhandels en via internetwinkels.

Spartacus International Gay Guide 2016 Gay men have diverse wishes for travel destinations. The best confirmation of this is presented by the success story of the Spartacus International Gay Guide, which has been around for over 4 decades now.

The new edition once again presents around 21 000 listed entries of interest to gay men from over 135 countries worldwide on 1024 pages. Whether it be a hotel in Palm Springs, a bar in Hong Kong or a club in Buenos Aires - no other travel guide offers such extensive information regarding

locations where gay men are welcome and where they can be themselves. Each country is described in a detailed introductory text, which includes the legal and social situation for gay men as well as unique cultural characteristics of the country. Current information compact and at your finger tips.

BBadv_GN_273_krommen.pdf 12-4-2014 14:55:57

In the popular and trendy area De Pijp, with

its lovely pavement cafés and many restaurants, just a few minutes walk away from the city centre, near the famous Albert Cuyp streetmarket and Museum Square, we offer two large, sunny & quiet rooms in a typical Amsterdam, completely renovated, building. Here you can have total privacy with all amenities.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

16   Gay News 296  april 2016

gn296-006-021.indd 16

17-3-2016 19:48:35


intro

Seychellen gaat homoseksualiteit uit strafwet schrappen

De regering van de Seychellen gaat homoseksuele handelingen uit de strafwet halen. Een wetsvoorstel daarvoor wordt de komende maanden voorgelegd aan de Nationale Vergadering, het parlement van de Seychellen. De ministerraad besloten om homoseksuele handelingen te decriminaliseren. President James Michel (Volkspartij) maakte dat bekend in zijn jaarlijkse State of the Nation-toespraak in het parlement. Michel wil dat ‘mensen vrij zijn van discriminatie’, zoals dat ook letterlijk in de Grondwet van het land staat. Momenteel bestraft artikel 151 van het Wetboek van Strafrecht een man die actief ‘tegennatuurlijke vleselijke gemeenschap’ heeft met een andere man en een man die toelaat dat een man ‘tegennatuurlijke vleselijke gemeenschap’ met hem heeft. Voor deze ‘misdrijven’ kan een rechter maximaal veertien jaar gevangenisstraf opleggen. Het strafwetsartikel werd in 1955 ingevoerd toen de Seychellen nog een Britse kolonie waren. De laatste jaren is geen sprake meer van een actief vervolgingsbeleid.

Lesbische relaties zijn op grond van het artikel niet strafbaar. Al in 2011 werden de Seychellen er door de VN-Mensenrechtenraad in Geneve op gewezen dat het strafwetsartikel in strijd is met tal van internationale mensenrechtenverdragen die het land heeft ondertekend én in strijd met de Grondwet van het land, waarin staat dat alle inwoners ‘vrij van discriminatie’ moeten kunnen leven. De Seychellen heeft toen toegezegd het artikel te gaan schrappen ‘als het land en zijn bevolking daaraan toe zijn’. Klaarblijkelijk is voor president Michel dat moment nu aangebroken. Minister van Justitie Ronny Govinden heeft

de opdracht gekregen het besluit van de ministerraad uit te voeren. De minister wijst het idee om hiervoor een referendum te houden af. Voor het wijzigen van een wetsartikel volstaat volgens hem een stemming in het parlement. Govinden verwacht dat de Nationale Vergadering de wetswijziging zal goedkeuren. De Seychellen is een archipel in Afrika van 115 eilanden en telt ongeveer 93.000 inwoners. Toerisme is de belangrijke inkomstenbron.

een man die actief tegennatuurlijke vleselijke gemeenschap met hem heeft

James Michel

Het schrappen van het strafwetsartikel is een stap in de goede richting, maar daarmee zijn de Seychellen nog lang geen LHBT-vriendelijk land.

Homosexuality Stricken from Penal Code on Seychelles

that literally can be found in the Constitution of the country.

prosecution policy in place. Lesbian relationships are not punishable on the basis of this article.

The government of the Seychelles will remove homosexual acts from its penal code. A bill to arrange this will be introduced to the National Assembly, the Parliament of the Seychelles.

At the moment, article 151 of the Criminal Law penalises a man that has active ‘unnatural corporal intercourse’ with another man, and a man that lets another man have ‘unnatural corporal intercourse’ with him. A judge can sentence someone to a maximum of fourteen years in prison for these ‘crimes’. This article of the Penal Code was introduced in 1955, when the Seychelles were a British colony. In recent years, however, the country did not have an active

In 2011, the Human Rights Council of the UN in Geneva already pointed out that the article is contrary to a number of international human rights treaties the Seychelles also signed, and that it is contrary to the Constitution of the country, which states that all inhabitants should be able to live ‘free of discrimination’. The Seychelles then promised to strike the article ‘when the country and its inhabitants are ready to do so’. Apparently, the moment has arrived for President

The Council of Minister decided to decriminalise homosexual acts. President James Michel (People’s Party) made this public in his annual State of the Nation speech in parliament. President Michel wants ‘people to be free of discrimination,’ wording

Michel. The Minister of Justice, Ronny Govinden, has been given the task to implement the decision of the Council of Ministers. The Minister rejects the idea of organising a referendum on this. A vote in parliament should suffice for changing the article. Govinden expects that the National Assembly will approve the bill. The Seychelles are an African archipelago of 115 islands, and has approximately 93,000 inhabitants. Tourism is an important source of income. Striking the article is a good step in the right direction, but it does not make the Seychelles an LGBT friendly country by far. april 2016   Gay News 296   17

gn296-006-021.indd 17

16-3-2016 4:07:55


intro

Hoofdrolspeler in Groningse hiv-zaak werkte opnieuw als verpleegkundige

slaap vielen. Sommigen herinnerden zich dat het bier vreemd zoutig smaakte. Daarbij merkten de hiv-besmette slachtoffers dat hun gezondheid na het bezoeken van een of meerdere seksfeestjes verslechterde, terwijl ze zich daarvoor prima hadden gevoeld. De opzettelijke besmettingen met hiv zouden geschied zijn door de slachtoffers te drogeren door GHB in hun drank te doen. Vervolgens hadden de daders onbeschermde anale seks met hen. Ook zouden de slachtoffers in bewusteloze toestand geïnjecteerd zijn met besmet bloed van Hans J. Er zijn homoseksuelen en heteroseksuelen die onbeschermde (anale) seks (barebacking) spannend en prettig vinden. Sommigen willen zelfs opzettelijk met het hiv besmet worden, want wie het al heeft kan het niet meer krijgen en met goede medische behandeling is hiv niet meer dodelijk.

De verpleegkundige die in 2012 werd veroordeeld tot acht jaar cel voor de Groningse hiv-zaak, is na zijn straf weer aan het werk gegaan als verpleegkundige. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kreeg daarover begin vorig jaar een anonieme tip en stapte naar de tuchtrechter. Die heeft besloten de verpleegkundige te schrappen uit het BIG-register van werkers in de zorg. Verpleegkundige Peter M. was de hoofdrolspeler in de Groningse hiv-zaak. In 2007 werd M. opgepakt. Eind 2012 kwam hij vervroegd vrij. Na het volgen van een opleiding schreef M. zich opnieuw in als verpleegkundige in het BIG-register. Daarna werkte hij bij twee organisaties als wijkverpleegkundige. De twee werkgevers vroegen geen Verklaring Omtrent het Gedrag en M. vertelde niets over zijn verleden en gevangenisstraf. Vorig jaar kreeg de inspectie van de werkgevers klachten over de verpleegkundige. Omdat Peter M. zich niet psychisch wil laten onderzoeken, kon de tuchtrechter niets concluderen over de kans op herhaling. Omdat zwaar wordt betwijfeld of patiënten M. nog wel kunnen vertrouwen, is besloten dat hij wordt geschrapt uit het beroepsregister. Daardoor kan M. nooit meer als verpleegkundige aan de slag.

met het hiv virus. Twee van de drie daders Peter M. en Wim D., hadden een relatie met elkaar, waarbij ze ook seksuele contacten met andere mannen hadden. De derde, Hans J., was op deze wijze in contact met Peter gekomen, die vervolgens zijn ‘meester’ werd. De daders organiseerden al enige tijd homoseksuele groepsseksfeestjes in Scharmer en Groningen. Ook werden spelletjes met bloed gespeeld waarbij onder andere men elkaar injecteerde. Op een gegeven moment waren alle drie de mannen seropositief.

Daar was in deze gevallen echter geheel geen sprake van. In enkele gevallen was door de daders ontkend dat ze hiv hadden. Ook waren er bezoekers van de ‘seksfeesten’ die juist kwamen voor onbeschermde seks. Hierin moet meegenomen worden dat de kans op hiv-besmetting via injectie vele malen groter is dan via seksueel contact. De daders zou het erom te doen zijn een ‘hiv-clubje’

De feesten en de “spelletjes” ontaardden vanaf eind 2005 in bijeenkomsten met een meer misdadig karakter. De deelnemers werden gedrogeerd en vervolgens geïnjecteerd met hiv-besmet bloed, zonder dat zij hiervan alvorens wisten. Deze slachtoffers hadden geen of vage herinneringen aan de seksfeesten. Er werd alcoholische drank, meestal bier, gedronken, maar dat werd in de keuken ingeschonken. De slachtoffers vonden het eveneens vreemd dat ze na een paar biertjes al dronken werden en tijdens of na de seks in

Na het volgen van een opleiding schreef M. zich opnieuw in als verpleegkundige

Groninger HIV-zaak De Groninger hiv-zaak is een strafzaak waarbij meerdere slachtoffers bewust werden besmet 18   Gay News 296  april 2016

gn296-006-021.indd 18

16-3-2016 4:08:10


te maken. Seropositieven hoeven zich onderling immers geen zorgen te maken over besmetting, waardoor de weg vrij was voor ongeremde seks, aldus de daders. Peter, de dominante ‘meester’, zou de motor Peter M. achter de seksspelletjes en besmettingen zijn. Wim zegt niets van injecties te weten. Veel slachtoffers wilden daarbij geen aangifte doen: ze schaamden zich, waren niet uit de kast gekomen, of hadden een gezin dat ze wilden beschermen. In juni 2006 meldde een slachtoffer zich bij de politie, maar die vond te weinig aanknopingspunten om de daders te arresteren. Op 29 november 2012 veroordeelde het Gerechtshof Arnhem de twee eerder tot twaalf en negen jaar veroordeelde verdachten tot acht respectievelijk vijf jaar gevangenisstraf. Het Hof achtte het niet aannemelijk dat de besmettingen met aanzienlijke mate van waarschijnlijkheid door de gedragingen van de verdachten waren veroorzaakt.

Wim zegt niets van injecties te weten

Niet hoogstonwaarschijnlijk is het dat de besmetting in plaats daarvan op een andere wijze is veroorzaakt, zoals het hebben van onbeschermde (anale) seks met een met hiv besmette partner.

april 2016   Gay News 296   19

gn296-006-021.indd 19

17-3-2016 13:27:40


intro

Russen willen homo’s gaan genezen

seksuele geaardheid, die ze verder beschrijven als mentale en gedragsstoornissen.

Het Russische ministerie van Gezondheid is met een voorstel gekomen om in ziekenhuizen en psychiatrische instellingen, onderzoekskamers in te gaan richten, die tot doel hebben om homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders te gaan behandelen. Gezondheids ambtenaren beschrijven de kamers als onderdeel voor een behandeling voor gender identiteits stoornissen, en stoornissen van de

De kamers zouden moeten komen in ziekenhuizen en psychiatrische klinieken, waar patiënten kunnen worden geadviseerd over gender identificatie en seksuele geaardheids “problemen”, en andere afwijkende seksuele voorkeuren zoals pedofilie. Daarbij moet er in elke kamer een dildo aanwezig zijn, het waarom daarvan is niet duidelijk. Ook genoemd zijn diagnoses en behandelingen van kinderen en tieners met seksuele “afwijkingen”, en consulten voor jongeren over seksuele opvoeding en kennis over gender. Het Russische ministerie van Gezondheid zegt dat men eerst de bevolking gaat raadplegen voor ze zal overgaan tot de behandelingskamers.

Homoseksualiteit in Rusland Homoseksualiteit in Rusland is lange tijd onderwerp van taboe en vervolging geweest. Homoseksualiteit werd gedecriminaliseerd in 1917, om in 1933 opnieuw gecriminaliseerd te worden. In 1993 werd homoseksualiteit weer toegestaan. Sinds 2013 is er een wet die in de praktijk betekent dat het praten over homoseksualiteit waar een minderjarige bij is strafbaar is. In 2013 is een wet aangenomen die “propaganda van niet-traditionele relaties” onder minderjarigen strafbaar stelt. In de praktijk betekent dit, dat het praten over homoseksualiteit waar jongeren bij zijn, of het dragen van uiterlijke kenmerken die verwijzen naar de LGBTgemeenschap (zoals de regenboogvlag) strafbaar is, ook voor buitenlanders. De wet heeft veel protest losgemaakt.

Russians Want to Cure Homosexuals The Ministry of Health of the Russian Federation has proposed for hospitals and psychiatric institutions to set up examination rooms to treat homosexuals, lesbians, bisexuals, and transgenders. Health officials describe the rooms as part of a treatment for gender identity disorders, and disorders of sexual orientation, which they describe as mental and behavioural disorders. These examination rooms would be set up in hospitals and psychiatric clinics, where patients can be advised on gender identification and sexual orientation “problems,” and other deviating sexual preferences, such as paedophilia. A dildo needs to be present in each room, but it is unclear why. Mentioned as well are diagnoses and treatments of

children and teenagers with sexual “abnormalities,” and consults for boys on sexual education and gender knowledge. The Russian Ministry of Health states that it first wants to consult the population before setting up these rooms. Homosexuality in Russia Homosexuality has been a taboo subject in Russia for a long time, also with prosecution. Homosexuality was decriminalized in 1917, to be re-criminalized in 1933. In 1993, homosexuality was made legal again. Since 2013, there is a law in place that in practice means that it is a punishable offence to talk about homosexuality in the presence of a minor, or wearing external references to the LGBT community, for example the rainbow flag. This law, which has created a sir, also applies to foreigners.

20   Gay News 296  april 2016

gn296-006-021.indd 20

17-3-2016 13:04:43


intro

april 2016   Gay News 296   21

gn296-006-021.indd 21

16-3-2016 4:09:03


RODDEL

de Britse zanger dichter bij de leeftijd van 70 komt. De zanger is duidelijk van plan erg oud te worden want hij laat ook weten dat hij niet stopt met zijn carrière en dat het meer gaat om een soort van 5-jarige pauze. In februari kwam zijn laatste nieuwe studioalbum: Wonderful Crazy Night uit. En ondertussen werkt hij volop aan een musical, waar hij verder niets over kwijt wil. John is sinds 1993 samen met David Furnish waarmee hij in 2005 een Civil Partnership Act aanging, dat in 2014 werd omgezet in een huwelijk. Zoontjes Zachary (25.12.2010) en Elijah (11.01.2013) werden beide geboren via dezelfde draagmoeder. Het gerucht gaat rond dat het sperma van John werd gebruikt voor Zachary en het sperma van Furnish voor Elijah, maar alleen beide heren weten hoe het écht in elkaar zit.

Ferry Doedens

“T

er ter lering ende vermaeck”, hierbij het lief en leed uit He-Ho, Bi- Bi-curious, Str8-acting, metro-sexueel en wat die kastnichten nog meer verzinnen wereldje, waar bijzonder veel kracht uit te halen is als het weer eens tegen zit...en het schept zo’n warme band....hoest...kuch... maar het kan dus altijd nog erger moet je maar denken... Gaat langzaam..te langzaam de dagen lengen en de eerste liefhebbers zitten alweer op het (verwarmde) terras te twiteren en te twatteren, de ergste koude ellende lijkt voorbij en we kunnen alweer genieten van de eerste lentebodes... maar niet te vroeg gejuicht...April doet wat ie wil...

Ferry Doedens praat met vriend over trouwen Ferry Doedens ziet zichzelf in de toekomst wel trouwen. “Maar niet in het wit, ik wil in het donkerblauw.” In gesprek met Vriendin vertelt de 25-jarige

acteur dat hij sinds enige tijd samenwoont met zijn vriend Nuno en dat ziet als een nieuwe fase in zijn leven. Een volgende stap is ook al besproken. “We hebben het er toevallig laatst over gehad. Maar laten we alsjeblieft eerst dat huis af krijgen, dan zien we over een paar jaar wel verder”, aldus Doedens, die erbij zegt dat hij ten huwelijk gevraagd zou moeten worden omdat Nuno ouder is.

Tevens maakte hij bekend dat hij niet zijn hele vermogen nalaat aan zijn twee zoons. De zanger vertelde in een interview met de Daily Mirror waarom hij het meeste van zijn geld niet wil nalaten aan zijn kinderen. ‘Kinderen alles op een zilveren dienblad aanbieden, verpest hun leven,’ is de grootste reden waarom John niet wil dat zijn kinderen na zijn dood vele miljoenen erven. Een groot deel van zijn nalatenschap zal naar goede doelen gaan, waaronder natuurlijk de Elton John Aids Foundation.

Over kinderen wil de acteur nog helemaal niet nadenken. “Laten we het erop houden dat ik eerst goed aan mezelf en mijn carrière wil werken. Misschien een doorsnee antwoord, maar ik ben 25.”

Elton John gaat het rustiger aan doen Zanger Elton John, 68, zegt dat hij de komende vijf jaar minder tijd gaat besteden aan zijn carrière, en dit om meer aandacht te kunnen schenken aan zijn zoons, Zachary (5)s, en Elijah (3). In een interview zei de zanger dat hij de komende jaren meer energie wil stoppen in zijn kinderen en echtgenoot. Naar eigen zeggen wil hij meer genieten van het opgroeien van zijn zoons. Niet verwonderlijk gezien het feit

Elton John

22   Gay News 296  april 2016

gn296-022-025.indd 22

16-3-2016 4:10:50


RODDEL

Toch zullen de twee zoons van de Britse zanger natuurlijk wel iets krijgen, maar dat zal net genoeg zijn om er een huis en een auto mee te kopen. Alle andere dingen moeten de jongens volgens John zelf verdienen, ze moeten leren dat niets vanzelf komt, dat je moet werken om dingen te krijgen. Ze hebben nu al een fantastisch leven, waarin niets ze ontbreekt. Als ze later een schilderij van Picasso of een jacht willen moeten ze daar zelf voor werken. Deze principes laten John en zijn echtgenoot David Furnisch weldra opnemen in hun testament.

Actrice bekend relatie met actrice maar wil niet worden bestempeld als lesbienne... Amerikaans actrice, Sarah Paulson, 42, wil niet dat haar seksuele geaardheid een label krijgt. “Als mijn levenskeuzes zouden worden voorspeld op basis van wat er uit ĂŠĂŠn gemeenschap aan weerzijden van mij wordt verwacht, dat zou maken dat ik me gevangen zou Sarah Paulson voelen in een keurslijf, en dat gevoel wil ik niet hebben;â€? aldus de actrice in de New York Times. De geruchten gaan al jaren dat Paulson een relatie heeft met actrice Holland Taylor, die in december van vorig jaar, op 72-jarige leeftijd uit de kast kwam, en daarbij liet weten dat ze al lang een relatie heeft met een veel jongere vrouw, maar dat ze niet wilde zeggen met wie. Ondertussen werd door het recente interview van Paulson duidelijk dat ze een relatie heeft met Taylor, want verder zei ze: ‘Het enige wat ik kan zeggen is dat ik verliefd ben en dat deze persoon toevallig Holland Taylor is, waarbij ik niet wens in een hokje te worden ondergebracht.’ Waarmee Paulson wil zeggen dat ze niet wil worden bestempeld als lesbienne. Paulson is vooral bekend door haar rol in American Horror Story.

Ijslandse vliegtuigmaatschappij noemt nieuw vliegtuig GAY De IJslandse luchtvaartmaatschappij WOW, kwam met een nieuwe stunt namelijk een paars/roze vliegtuig dat de naam kreeg TFGAY. De luchtvaartmaatschappij staat al een tijd bekend om zijn paars/roze thema vliegtuigen en toonde zijn nieuwe Airbus A330 dat naar San Francisco zal vliegen, en dus TF-GAY werd genoemd ter ere van de homo beweging.

6 6 < 2 % %2< 6 < 2 %

6 < %2 <6 %2 6 < 2 %

%2< 6 %2< %2< 6 %2<6

6 %2< %2<6 6

638,675$$7$067(5'$0

:::%2<6&/8%1/ april 2016â&#x20AC;&#x192;â&#x20AC;&#x192; Gay News 296â&#x20AC;&#x192;â&#x20AC;&#x192; 23

gn296-022-025.indd 23

16-3-2016 4:11:06


roddel

homoseksualiteit nog steeds strafbaar is. Jim Yong Kim geeft als voorbeeld Oeganda, waar in 2014 een zware anti homo wet werd ingevoerd, net op het moment dat de Wereldbank Oeganda ruim 90 miljoen dollar wilde besteden voor gezondheidszorg. Maar, omdat Kim zelf nog dokter is geweest in ontwikkelingslanden, weet hij als geen ander, dat men onder zulke wetten de mensenrechten schendt van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders in de gezondheidszorg, en daarom, maar ook wegens het schenden van de mensenrechten in het algemeen, kreeg Oeganda geen geld. Kim wil dit in de toekomst meer gaan doen, omdat landen die de mensenrechten van homo’s & transgenders schenden, iets wat vaak niet wordt beseft in de meer dan 70 landen ter wereld waar homoseksualiteit nog steeds strafbaar is. In Oeganda kan je als hetero een celstraf krijgen als blijkt dat je bijvoorbeeld je buurman die homo is niet hebt aangegeven. De Wereldbank is ‘s werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking. Zij verstrekt leningen aan ontwikkelingslanden en middeninkomenslanden, met als voornaamste doel het bestrijden van armoede. De internationale bank is technisch gezien een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. Maar ja goed idee, maar wij alleen weten dat geld niet stinkt...

Paul de Leeuw

CEO Skúli Mogensen zegt dat het idee om het vliegtuig TF-GAY te noemen er kwam, nadat één van de piloten voorstelde om deze naam te gebruiken, en iedereen vond dat meteen ook een leuk idee. De naam past bovendien ook perfect in het rijtje van andere vliegtuigen van de maatschappij met vliegtuignamen als: TFMOM en TF-DAT, maar ook TF-SIS, TF-BRO, TF-KID en TF-SIS. Mongensen zegt verder dat de naam TF-GAY ook perfect past in de creatie van de moderne familie campagnes, waarbij men wil aantonen dat iedereen welkom is bij vliegtuigmaatschappij WOW.

Paul de Leeuw wil Heel Holland Bakt doen Het zou hem wel wat lijken: rondlopen tussen de kandidaten van Heel Holland Bakt, terwijl zij de lekkerste gerechten maken. Paul de Leeuw zou Martine Bijl willen vervangen voor het nieuwe seizoen van het populaire bakprogramma. ”Als ze me zouden vragen, als ik mag van de VARA, zou ik het natuurlijk doen. Ik sta gelijk in die tent”, aldus Paul de Leeuw. Maar hij geeft aan dat andere, wat ‘rijpere’ presentatoren zoals Hanneke Groenteman of Nelleke van der Krogt daar ook zeer geschikt voor zouden zijn.

Martine Bijl

Martine slaat het komende seizoen van Heel Holland Bakt nog even over, omdat ze nog herstelt van de hersenbloeding die haar trof. “Ze heeft er alles aan gedaan en doet dat nog steeds, maar het lichaam laat zich nu eenmaal niet dwingen”, liet Martines echtgenoot Berend Boudewijn vorige week weten in een verklaring.

Wereldbank wil geen geld meer lenen aan homofobe landen Jim Yong Kim, de president van de Wereldbank heeft het plan om in de toekomst niet langer geld te lenen, aan landen die het leven van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders in gevaar brengen, en/of landen waar

Jim Yong Kim

24   Gay News 296  april 2016

gn296-022-025.indd 24

16-3-2016 4:11:22


april 2016   Gay News 296   25

gn296-022-025.indd 25

16-3-2016 13:52:05


body art

De geilheid van tatoeages Een historische excursie

als onderdeel van hun eigen cultuur hebben overgenomen. De leerwereld is een wereldwijde clan, die vaak wordt omschreven als een stam of zoals de schrijver Geoff Mains het noemde ‘stedelijke inboorlingen.’” Aan het eind van de jaren tachtig leek er een rem gezet te worden op de ruimere verspreiding van tatoeages. Op 21 november 1989 verscheen in de Volkskrant een bericht met de titel “Tatoeage minder populair bij scholier,” dat begon met de vaststelling:

door Rob Blauwhuis

D

e afgelopen decennia is de tatoeage, die lange tijd een symbool was voor outcasts, salonfähig geworden. Dit blijkt onder andere uit verschillende documentaire tv-programma’s, zoals Tattoo Fixers, dat al enkele seizoenen succesvol op de Britse televisie wordt uitgezonden. Hierin vervangen drie gerenommeerde tatoeagekunstenaars de, vaak inderdaad verschrikkelijke, “horrortatoeages” die de dragers bijvoorbeeld in compleet dronken toestand tijdens de vakantie of door ongeoefende vrienden die via internet een tatoeagetoestel hadden besteld, hebben laten zetten, door fraaie kunstwerken.

The Eroticism of Tattooing The tattoo has become mainstream over the past decades, after being a symbol for outcasts for a long time. This can be concluded, for example, from various documentary television series, such as “Tattoo Fixers,” which is aired on British television with great success for some seasons now. In this television series, renowned tattoo artists replace the often terrible tattoos by

De zichtbaarheid en acceptatie van tatoeages was beduidend minder in de jaren tachtig, toen Rob’s Leather internationale tatoeëerders naar Nederland uitnodigde om hier enige tijd geïnteresseerden van lichaamskunst te voorzien, aangezien die klanten zich met sommige wensen waarschijnlijk niet op hun gemak voelden bij de enkele tatoeëerders die toen vooral in het Wallengebied actief waren. Het is niet toevallig dat het juist een leerbedrijf was dat zich voor de tatoeagekunst inzette, want, zoals Sean Cribbin opmerkt in zijn inleiding bij Turnon: Tattoos, “Nog maar kort geleden werden tatoeages meestal geassocieerd met de onderkant of de periferie van de maatschappij: gevangenen, criminele motorrijders, skinheads. Het is door deze associatie en de verpersoonlijking van het supermannelijke imago, dat, geloof ik, de leeren kink-wereld deze oude stammenrituelen

wonderful works of art. The “horror tattoos” that have to be replaced were often made when drunk and on holiday, or by friends lacking the proper skills who’d ordered a tattoo set on the Internet. The visibility and acceptance of tattoos was certainly lower in the 1980s when Rob’s Leather invited international tattoo artists for some time to the Netherlands, to provide tattoos for a clientele that most likely did not feel at ease expressing their wishes to the few tattoo artists

working in the Red Light District at the time. It is not a coincidence that a leather company would put in all this effort for tattoo art, as Sean Cribbin observes in his introduction to “Turnon: Tattoos”: “Until recently tattoos were most often associated with the underbelly or fringes of society: prisoners, outlaw bikers, skinheads. It is with this association and the personification of the hyper masculine image I believe that the leather and kink world has adopted these ancient tribal rituals as part of their own culture. The

leather world is a clan worldwide, often referred to as a tribe or as author Geoff Mains termed ‘Urban Aboriginals.’” In the late 1980s, the rise of the tattoo seemed to have come to a stop. On November 21, 1989, Dutch newspaper “De Volkskrant” published an article with the title “Tattoos Less Popular with Youth.” The article started with the following conclusion: “Tattoos have become less popular with male secondary school pupils. In the early

26   Gay News 296  april 2016

gn296-026-033.indd 26

16-3-2016 4:01:58


s

body art

“Tatoeages zijn de laatste jaren minder populair geworden onder de mannelijke middelbare schooljeugd. Begin jaren tachtig constateerden twee jeugdartsen in Den Haag dat 13,3 procent van de LTS-jongeren een amateur- of professionele tatoeage droeg. Vorig schooljaar bedroeg dat percentage nog slechts 5,2 procent. ‘Aan mijn lijf geen Aids,’ was vaak het commentaar dat de jeugdartsen kregen wanneer het gesprek op tatoeëren werd gebracht.” Volgens de betrokken artsen had de toenmalige aids-voorlichting op scholen invloed gehad op de populariteit van de tatoeage, want “hoewel het in de praktijk nog nooit is vastgesteld, is het mogelijk dat door slecht gereinigde tatoeage-naalden het hivvirus wordt overgebracht,” aldus de opvatting toen.

Erotisch ornament Deze angst voor een hiv-besmetting heeft niet lang aangehouden, ook omdat de gezondheidsinstanties strengere hygiëneregels voor professionele tatoeagebedrijven invoerden. In ieder geval was zes jaar na verschijning van dit op een onderzoek van de Haagse GG&GD gebaseerde bericht, de populariteit van tatoeages zodanig toegenomen dat Taschen Verlag, een uitgever die zich toelegt op betaalbare koffietafelboeken voor een groot internationaal publiek, een markt zag voor 1000 Tattoos door Henk Schiffmacher, dat sindsdien regelmatig wordt herdrukt. Schiffmacher heeft onder de naam Hanky Panky als tatoeage-kunstenaar wereldwijd faam verworven en heeft tatoeages gezet bij onder anderen Kurt Cobain, Marc Almond, Robbie Williams en Lady Gaga. In zijn inleiding bij 1000 Tattoos ging

Schiffmacher vooral in op een groot aantal etnografische aspecten van de tatoeage. Daarnaast behandelde hij de ontwikkeling van de tatoeage-techniek, die in het Westen in 1891 met de introductie van het elektrische tatoeage-apparaat door Samuel Reilly zijn huidige vorm kreeg. Over het seksuele aspect van de moderne tatoeage, laat staan het homoseksuele aspect, merkte hij echter niet meer op dan: “Een ander aspect is de tatoeage als erotisch ornament, iets wat het lichaam seksueel interessanter maakt, om een reactie vraagt. Dit geldt voor leer-freaks, sadomasochisten, rubber en piercing fetisjisten, meesters en slaven.” Hierna geeft hij nog een aantal voorbeelden van seksueel geladen tatoeages.

Hierna geeft hij nog een aantal voorbeelden van seksueel geladen tatoeages

1980s, two pediatricians in The Hague concluded that 13.3 percent of Junior Technical School pupils had an amateurish or professional tattoo. In 1988, that percentage was only 5.2.” Often, when the conversation turned to tattoos, the pediatricians were told that the pupils were afraid of getting AIDS. According to the doctors concerned, the then AIDS education had an effect on the popularity of tattoos, because “even though it was never recorded, it was possible that badly cleaned tattoo needles could transmit the HIV virus.”

Erotic Designs This fear was not long-lasting, also because the health officials imposed strict hygiene rules on professional tattoo studios. Some six years after the publication of this article, which was based on research by the Health Authority The Hague, the popularity of tattoos had increased to such an extent that Taschen Verlag, a publishing firm dedicated to affordable coffee table books, saw a big international market for “1000 Tattoos” by Henk Schiffmacher. Schiffmacher became famous

Nu is het begrijpelijk dat iemand in achttien pagina’s een zeer beperkte keuze moet maken uit het rijke arsenaal aan onderwerpen dat de geschiedenis en de hedendaagse praktijk van het tatoeëren biedt. Ook in zijn andere boeken doet Schiffmacher zich echter kennen als een onvervalste hetero, die het reilen en zeilen in bijvoorbeeld de leerscene met de nodige, vriendelijk gezegd, geamuseerde verwondering bekijkt. Daarom is het maar goed dat Schiffmacher al lang niet meer de enige is die zich met de iconografie en geschiedenis van tatoeages bezighoudt. Wat betreft foto’s kregen de homo-erotische aspecten van tatoeages volop aandacht in het in 2011 bij Bruno Gmünder verschenen boek Turnon: Tattoos dat een fraaie selectie bevat uit het werk van vierenveertig fotografen en fotostudio’s. Een (historisch) overzicht van de

all over the world by the nickname Hanky Panky, and has tattooed Kurt Cobain, Marc Almond, Robbie Williams, and Lady Gaga, among others. In his introduction to “1000 Tattoos,” Schiffmacher mostly addressed a large number of ethnographic aspects of the tattoo. He also discussed the developments in tattoo technique, which was shaped in the Western world by the introduction of the electrical tattoo machine in 1891 by Samuel Reilly. About the sexual aspect

of modern tattoos, let alone the homoerotic aspect, he only remarked: “A different aspect is the tattoo as erotic ornament, something that makes the body more interesting sexually, asking for a response. This holds true for leather freaks, sadomasochists, rubber and piercing fetishists, masters and slaves.” After this, he gives some examples of sexually charged tattoos. It is understandable, however, that in an eighteen page introduction he had to make a very limited choice from the rich history of and modern practices april 2016   Gay News 296   27

gn296-026-033.indd 27

16-3-2016 4:02:13


body art

Phil Andros de auteur van populaire homopornografische boeken, waarin de jongenshoer Phil Andros de hoofdrol speelt. Tegen het eind van zijn leven gooide hij het roer nogmaals om en publiceerde onder z’n eigen naam enkele detectiveromans, een autobiografie en een tweetal studies, namelijk het boek over tatoeages en een boek over homoprostitutie.

Alfred Kinsey In de jaren veertig was Chicago het jachterrein van dr. Alfred Kinsey, die de homosubcultuur afstroopte om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen voor een studie over homoseksualiteit, die uiteindelijk in 1948 mede vorm zou geven aan zijn spraakmakende Sexual Behavior in the Human Male. Tijdens zijn bezoeken aan Chicago kwam Kinsey ook in contact met Steward, die één van de geïnterviewde mannen voor zijn onderzoek was. Toen Kinsey vernam dat Steward een tatoeage-studio wilde openen, vroeg hij hem meteen zoveel mogelijk de eventuele seksuele motieven bij zijn cliënten voor het laten zetten van een tatoeage vast te leggen. Voor Kinsey was de onorthodoxe carrière-

tatoeage als fenomeen in de homowereld moet nog geschreven worden, maar een opmerkelijk, vanuit een homo-erotische perspectief geschreven, autobiografisch boek is het enkele jaren voor zijn overlijden door Samuel M. Steward (1909-1993) gepubliceerde Bad Boys and Tough Tattoos: A Social History of the Tattoo with Gangs, Sailors, and Street-Corner Punks 1950-1965 (1990), een unicum dat het lezen nog steeds meer dan waard is. Samuel Steward is een geval apart. Hij begon zijn loopbaan als professor Engels aan diverse Amerikaanse universiteiten. Na een jaar of

in the world of tattooing. However, in his other books Schiffmacher also shows himself straight pure and simple, and as someone who sees the leather scene, to put it in mild terms, with amused astonishment. Luckily, Schiffmacher is now one of the many who are tackling the iconography and the history of tattoos. Photo-wise, the homoerotic aspects of tattoos were highlighted in the book “Turnon: Tattoos,” which was published by Bruno Gmünder in 2011. The book contains a wonderful selection from the work of forty-four photographers and photo studio’s. A (historic)

twintig had hij echter zo genoeg van het lesgeven op kleine universiteiten, dat hij besloot zijn leven een drastische draai te geven en een carrière als tatoeagekunstenaar na te jagen. In 1950 opende hij een studio in Chicago, die al snel ongekend populair werd. Steward, die zijn tatoeage-werk onder het pseudoniem Phil Sparrow uitoefende, gaf er namelijk, anders dan de meeste tatoeëerders in die tijd, de voorkeur aan in een schone en hygiënische omgeving te werken. Overigens zou Steward na achttien jaar tatoeëren zijn carrière weer een forse koerswending geven. In de jaren zestig werd hij onder het pseudoniem

work on tattoos as phenomenon in the gay world still needs to be written. There is one unique book that was written from a homoerotic perspective, that is still worth a read. This remarkable book was published some years before the death of its author, Samuel M. Steward (1909-1993), with the title “Bad Boys and Tough Tattoos: A Social History of the Tattoo with Gangs, Sailors, and Street-Corner Punks 1950-1965” (1990). Samuel Steward is a special case. He started his career as a professor of English at various US

Samuel M. Steward

universities. After approximately two decades, he was so fed up with teaching at small universities, that he decided to drastically turn his life around and pursue a career as a tattoo artist. In 1950 he opened a studio in Chicago, which became immensely popular, because Steward, who worked under the pseudonym Phil Sparrow, preferred to work in a clean, hygienic work space, unlike most of his colleagues at the time. Incidentally, Steward would give his career another turn after working as a tattoo artist for eighteen years. Under the pseudonym Phil Andros, he became in the 1960s the

author of popular gay pornographic novels in which the hustler Phil Andros plays first fiddle. During the last years of his life Steward published some books under his own name, including a nonfiction work about male prostitution end the tattoo book. Alfred Kinsey In the 1940s, Chicago was the hunting ground of Dr. Alfred Kinsey, who combed gay subculture to collect as much data as possible for a study on homosexuality, and to shape this into his much talked about “Sexual Behavior in the Human Male”

28   Gay News 296  april 2016

gn296-026-033.indd 28

16-3-2016 4:02:34


body art

planning van Steward een buitenkansje, dat hij met beide handen aangreep. Zo vaak gebeurt het tenslotte niet dat een wetenschappelijk geschoold persoon professioneel de tatoeagenaald opneemt. Steward kweet zich uiterst consciëntieus van deze opdracht en schreef

vele banden vol met aantekeningen. Deze berusten nu in het Institute for Sex Research van de universiteit van Indiana en vormden de basis voor Steward’s boek.

Matrozen De omstandigheid dat Steward Chicago als vestigingsplaats had gekozen, had tot gevolg dat hij veel jeugdige matrozen te tatoeëren kreeg. Even buiten Chicago was namelijk het Great Lakes Naval Training Station gevestigd en als een soort bevestiging van hun volwassenheid lieten vele jonge matrozen een tatoeage zetten. Voor Steward was dit de hemel op aarde, zo blijkt uit een bekentenis in zijn boek: “In de dagen dat tatoeages nog veel van hun mysterieuze kwaliteiten voor

me hadden, en zelfs voordat ik mijn eerste tatoeage zette, waren de associaties tussen tatoeëren en matrozen sterk. Mijn verbeelding stelde zich altijd een oude, grijze zeerob met een deinende gang voor, wiens armen bedekt waren met de ontwerpen die hij had verkregen als herinneringen aan zijn bezoeken aan veraf gelegen plaatsen. Maar nadat ik Kenneth Anger’s kunstfilm Fireworks had gezien, waren de zeerobben die ik mij voorstelde noch zo grijs noch zo oud, maar jong en aantrekkelijk en ruw. [...] Het kwam daardoor als een verrassing en een schok toen ik het soort matrozen zag dat mijn winkel in Chicago bezocht. Het waren kinderen - tamelijk jong, achttien - en een aantal van hen, wier ouders een toestemmingsformulier voor marine-dienst hadden getekend, zeventien.” Ook voor Kinsey moet dit, als ontvanger van

In de dagen dat tatoeages nog veel van hun mysterieuze kwaliteiten voor me hadden

(1948). During his many visits to Chicago, Kinsey met Steward, who was one of the men he interviewed for his study. When Kinsey heard that Steward wanted to open a tattoo shop, he immediately asked him to record the perhaps sexual motives of his clients for getting a tattoo. For Kinsey, Steward’s unorthodox career planning was a stroke of luck, as it is rather rare for a scholar to decide to become a tattoo artist. Steward conscientiously took on this challenge, and wrote volumes of notes. These notes can now be found at the Institute for Sex Research of the University of Indiana, and

formed the basis of Steward’s book. Sailors The fact that Steward had chosen Chicago to set up shop led to many young sailors getting tattoos there. The Great Lakes Naval Training Station was just outside Chicago, and to confirm their adulthood, many young sailors visited the shop. This was heaven on earth for Steward, as becomes clear from a confession in his book: “Back in those days when tattooing still retained much of its mysterious quality for me, and even

before putting on my first tattoo, the associations between tattooing and sailors were strong. My imagination always pictured an old grizzled salt with a rolling gait, his arms covered with the designs he had got as mementos of his visits to faraway places. But after I saw Kenneth Anger’s art film ‘Fireworks,’ the salts I pictured were not so grizzled nor so old, but young and handsome and tough. [...] It was quite a surprise and shock, therefore, when I saw the kind of sailors that came into my shop in Chicago. They were kids quite young, eighteen - and some of them whose

parents had signed consents for Navy service were only seventeen.” For Kinsey as well, as receiver of Steward’s notes, it must have seemed a garden of lust. Because the navy did everything, as Stewards indicates elsewhere in his book, to make these young sailors discover the pleasure of the bodies of other young men. “[The navy] prohibited pin-ups in closets, confiscated match boxes with pictures of girls at the main entrance, and fired them when caught masturbating. Then, the navy put them in closed quarters with their overheated eighteen-year-old blood, in an april 2016   Gay News 296   29

gn296-026-033.indd 29

16-3-2016 4:02:47


body art

Gevangenis-tatoeages Steward zag in zijn studio echter niet alleen matrozen. In de tijd dat hij als tatoeëerder werkzaam was, waren tatoeages nog grotendeels het kenmerk van mannen die enigszins buiten de maatschappij leefden. Het wekt dan ook geen verwondering dat vele exgevangenen toentertijd een tatoeage hadden. Als deze tatoeages in de gevangenis waren aangebracht, waren ze vaak van een belabberde kwaliteit, aangezien ze onder uiterst beperkende omstandigheden waren gezet. Vele gevangenen lieten na het uitzitten van hun straf daarom een nieuwe tatoeage aanbrengen over hun gevangenis-tatoeage. In de meeste gevangenissen was tatoeëren namelijk verboden, en de tatoeages werden vaak gezet nadat de lichten waren uitgedaan: “De twee cel-maten kropen vervolgens onder de deken, en de één tatoeëerde zijn maat pijnlijk en soms uitgebreid. Ik zag duizenden ‘bajes’-tatoeages en begon te vragen wat er gebeurde nadat de tatoeage klaar was. Ongeveer acht op de tien antwoordden ‘Niks’

Steward’s aantekeningen, een tuin der lusten hebben geschenen. Want de marine deed er, zoals Steward elders in zijn boek aangeeft, alles aan om de jeugdige zeejongens het genot van andere jongenslijven te laten ontdekken: “[De marine] stond hen niet toe pin-ups in hun kasten op te hangen, nam bij de hoofdingang alle lucifersdoosjes waarop plaatjes van meisjes stonden in beslag, en ontsloeg hen wanneer ze betrapt werden bij het masturberen. Vervolgens gooide de marine hen met hun oververhitte achttienjarige bloed voor een aantal weken in een exclusieve mannengemeenschap.”

erg groot, niet te schaden, moest Steward voor zijn jeugdige zeeklanten zijn seksuele voorkeur natuurlijk verborgen houden. Soms leidde de naïeve spontaniteit van deze jongens tot komische situaties. “Een matroos, tamelijk dronken, luisterde op een avond een tijdje en kwam toen plotseling naar me toe en sloeg zijn arm om mijn nek. ‘Houd je van matrozen,’ vroeg hij. De anderen keken nieuwsgierig toe. ‘Natuurlijk doe ik dat,’ zei ik, ‘ik heb velen van jullie hier in de winkel gezien.’ ‘Goed, daar ben ik blij om,’ zei hij, ‘want ik mag jou ontzettend graag.’ Gedurende een verschrikkelijk moment dacht ik dat hij me ging kussen, maar dat deed hij niet, en alle anderen lachten.”

Soms leidde de naïeve spontaniteit van deze jongens tot komische situaties

Om zijn populariteit in het marinetrainingskamp, en die was volgens eigen zeggen

exclusive male society for several weeks.” To sustain his popularity in the naval compound, which in his own words was considerable, Steward of course had to keep his sexual preference to himself for his youthful navy clientele. Sometimes, the naive spontaneity of these boys led to comical situations. “One sailor, quite drunk, [...] suddenly came over to me and clasped his arm around my neck. ‘Do you like sailors?,’ he demanded. The

others looked on curiously. ‘Sure I do,’ I said, ‘I’ve seen a lot of you here in the shop.’ ‘Well, I’m glad,’ he said, ‘because I sure as hell like you.’ For one awful moment I thought he was going to kiss me, but he didn’t and all the others laughed.” Prison Tattoos Steward did not only see sailors in his studio. In the days he was working as a tattoo artist, tattoos were mostly the domain of men somewhat living outside

of society. It doesn’t come as a surprise that many former prisoners had a tattoo in those days. When these tattoos were made in prison, they often were of terrible quality, as they had been made under extremely limited circumstances. Many former prisoners were getting a new tattoo over their prison tattoo. In most prisons, tattooing was prohibited, and consequently, the tattoos were often made after lights out: “The two cellmates will crawl under the blankets, and one will

painfully and sometimes elaborately tattoo his buddy. I saw thousands of ‘pokey’ tattoos and began to ask what happened after the tattoo was finished. About eight out of ten would answer ‘Nuthing’’ until I bluntly asked: ‘And then did you jack each other off?’ Affirmative response: very large number of instances. They would either admit it somewhat shamefacedly, or else say: ‘Gahdamn, how did you know?’ The blanket, the darkness, the needles and the pain, the secrecy and rule-breaking, the sense of

30   Gay News 296  april 2016

gn296-026-033.indd 30

16-3-2016 4:03:16


april 2016   Gay News 296   31

gn296-026-033.indd 31

16-3-2016 13:54:29


body art

terugkwamen, te vragen wat ze na afloop hadden uitgespookt. Lang niet iedereen was bereid deze vraag te beantwoorden, maar van degenen die dat wel deden, bekende het merendeel (1724) dat ze daarna een vrouw neukten (dat sommigen daarvoor een jongen uitzochten, konden ze, gezien de bekrompen sfeer van de jaren vijftig, natuurlijk niet toegeven). 635 jongens vertelden dat ze in een gevecht terecht kwamen, terwijl 231 jongens (plus 800 van de eerste groep) zich met drank hadden laten vollopen. En maar liefst 879 jongens gaven toe dat ze zich hadden afgetrokken terwijl ze hun tatoeage bewonderden.

Soms kwam hij echter opmerkelijke voorbeelden tegen, zoals de jongensprostitué die in zijn schaamhaar “$ 10” liet tatoeëren: “Wat hij daarmee heeft gedaan nadat inflatie de waarde van de dollar verminderde weet ik niet.” Een homoman liet een inch-markering op zijn arm tatoeëren: “Hij wilde ze op de binnenkant van zijn linkervoorarm gezet hebben, met zijn hand uitgestrekt in een rechte voortzetting van de arm, met de palm naar boven. De eerste markering, bij vijf inches, was een korte rode lijn aan de basis van de palm aan de kant van de pink, de tweede bij zes inches, en drie, vier en vijf - tot tien inches aan de zijkant van de arm. Op deze wijze had hij altijd een handige meetlat bij de hand om objecten waarin hij was geïnteresseerd te meten. Slechts zelden vond hij iets dat zijn ingebouwde meetlat te boven ging. Hoewel deze

Een homoman liet een inchmarkering op zijn arm tatoeëren

Kinsey was natuurlijk extra geïnteresseerd in tatoeages met een seksuele afbeelding of een seksuele bedoeling. In dat opzicht moest Steward de onderzoeker meestal teleurstellen.

totdat ik bot vroeg: ‘En toen trokken jullie elkaar af?’ Bevestigende reactie: een erg groot aantal gevallen. Ze gaven dat ofwel enigszins beschaamd toe, ofwel zeiden: ‘Goddomme, hoe weet je dat?’ De deken, de duisternis, de naalden en de pijn, de geheimzinnigheid en het overtreden van regels, het gevoel van gevaar, de warmte van hun lichamen, en - misschien - het idee van het tatoeëren zelf droegen allemaal bij aan een seksuele opwinding, en masturbatie bleek de beste uitlaatklep daarvoor. Het lopende onderzoek naar seks in gevangenissen staaft het feit dat andere activiteiten dan masturbatie waarschijnlijk ook plaatsvonden,” aldus Steward.

Seksuele tatoeages Overigens waren bajesklanten niet de enigen bij wie het laten zetten van een tatoeage een seksuele reactie opriep. Steward maakte er op een gegeven ogenblik een gewoonte van klanten die na het laten zetten van een tatoeage

danger, the heat from their bodies, and - perhaps - the very idea of tattooing all contributed to a sexual arousal, and masturbation proved to be the easiest way out. The continuing investigations of sex in prison establish the fact that activities other than masturbation probably took place as well,” Steward notes. Sexual Tattoos Prisoners were not the only ones with a strong sexual reaction to tattooing. At a certain point,

Steward made a habit of asking clients who returned after getting a tattoo what they had done after getting it. Not everyone wanted to answer this question, but the majority of those who did (1724) confessed fucking a woman. That they sometimes found a boy or man for this was impossible to admit, given the narrow-mindedness of the 1950s. 635 of them told him they ended up in a fight, and 231 (plus 800 in the first group) got drunk. And no less than 879 admitted to wanking off while admiring their own tattoo.

Of course, Kinsey was particularly interested in tattoos with a sexual depiction or with sexual intent. In that respect Steward usually had to disappoint Kinsey, but at times he ran into remarkable examples, for instance with the case of the male hooker who had “$10” tattooed in his pubic hair. “What he did about that after inflation eroded the dollar’s value I never learned.” And a gay man had an inch marking tattooed on his arm: “He wanted them put on the inner side of his left forearm, with his hand held out in a straight

extension of the arm, palm upwards. The first mark, at five inches, was a short red line at the base of the palm on the little finger side, the second at six inches, and three, four, and five - down to ten inches, running up the side of the forearm. Thus he always had at hand a convenient ruler to measure objects in which he was interested. Only rarely did he find anything that exceeded his built-in measuring-stick. Although these marks were applied in the mid 1950s, they were still visible in the 1990s on the side of my [!] arm.”

32   Gay News 296  april 2016

gn296-026-033.indd 32

16-3-2016 4:03:36


body art

markeringen in het midden van de jaren vijftig zijn aangebracht, waren ze in de jaren negentig nog steeds zichtbaar op de zijkant van mijn [sic!] arm.” Op een gegeven ogenblik verhuisde Steward zijn studio naar Californië, waar hij vele Hell’s Angels te tatoeëren kreeg. Hoewel je dat niet meteen zou verwachten kon hij ook hier een motief aan zijn collectie homo-erotische tatoeages toevoegen. Bij de Hell’s Angels was namelijk het luchtmachtinsigne van twee vleugels met een zwarte cirkel in het midden het teken dat de drager ervan op jongens viel, homoseksuelen had beroofd of een homohoer was geweest.

homoseksuele vrienden, die veelal uit de middenklasse kwamen. Zij beschouwden tatoeages namelijk met afschuw als iets voor de “lagere klassen.” Steward kreeg echter ook andere reacties te horen als hij over zijn tatoeages vertelde. Sommigen gaven toe dat ze bang waren voor de pijn (die overigens, enigszins afhankelijk van het te tatoeëren lichaamsdeel, vaak erg meevalt, maar dat gelooft iemand pas als hij het ondergaan heeft). Anderen schrokken terug voor het permanente karakter van een tatoeage of het feit dat je daardoor erg gemakkelijk te identificeren bent. En dan zijn er natuurlijk de mannen die zo op hun lichaam verliefd zijn, dat ze geen enkele versiering nodig vinden. Steward, die erg onder invloed stond van een Freudiaanse visie op homoseksualiteit, meende dat een groot deel van de homo’s

Anderen schrokken terug voor het permanente karakter van een tatoeage

Steward moet in zijn universiteitsjaren, toen hij zijn eerste tatoeages liet zetten, een witte raaf zijn geweest onder zijn collega’s en

At a certain moment, Steward moved his studio to California, where he worked on many Hell’s Angels. Unexpectedly perhaps, he could also add a design to his collection of homoerotic tattoos here. With the Hell’s Angels, the Air Force badge of two wings with a black circle in the middle of it was a sign that its owner was attracted to men, had robbed gay men, or had been a hustler.

tattoo, he must have been an outsider among colleagues and gay friends, who were mostly middle-class. With horror, they saw tattoos as something for the “lower classes.” Steward also got other responses when he told them about his tattoos. Some admitted they were afraid of the pain (which is not too bad, but people only believe that after the experience). Others recoiled because of the tattoo’s permanent Strange Chemistry character, or the fact that a person can be easily In his university years, when Steward had his first identified because of it. And then of course there

narcist is en dat ze daarom geen tatoeages lieten zetten. Je zou wensen dat hij tijdens de laatste decennia van de twintigste eeuw en het eerste van de huidige eeuw in steden als Amsterdam, New York óf Chicago, op sportvelden of in de homopornowereld had kunnen rondlopen, daarbij de prachtige tatoeages bewonderend die hedentendage de bovenarmen, borstkassen, schouderbladen en billen van vele mooie jongens en mannen sieren. Het zou geweldig zijn als momenteel een nieuwe Phil Sparrow in het geheim een dagboek bijhield waarin hij de seksuele motieven van homo’s voor het laten zetten van een tatoeage vastlegde. Want nog steeds ontstaat tijdens het tatoeëren de vreemde chemie tussen klant en tatoeëerder, waarbij de eerste de laatste verhalen vertelt die hij niemand anders heeft toevertrouwd. En mocht er in het verborgene een nieuwe Phil Sparrow werkzaam zijn, dan hoop ik dat hij niet tientallen jaren wacht met het openbaar maken van zijn ervaringen.

were those men who were so much in love with their own bodies that they did not think any decorations were necessary. Steward, who had been very influenced by the Freudian vision on homosexuality, meant that many gay men were narcissists, and therefore did not get tattoos. One would wish that he would be around nowadays in cities such as Amsterdam, New York, or Chicago, on sports fields, or could observe the gay male porn industry during the last few

decades, admiring the wonderful tattoos on legs, chests, shoulder blades and buttocks of the many boys and men of today. It would be great if a new Phil Sparrow would secretly keep a diary in which he recorded the motives for getting a tattoo in gay men. Because there is still the strange chemistry between the tattoo artist and the customer, with the customer telling stories he would not tell another living soul. If there currently is a Phil Sparrow out there, I hope he doesn’t wait tens of years to come out with his stories. april 2016   Gay News 296   33

gn296-026-033.indd 33

16-3-2016 4:03:58


34   Gay News 296  april 2016

gn296-034-037.indd 34

16-3-2016 12:57:46


Justin Bieber april 2016   Gay News 296   35

gn296-034-037.indd 35

16-3-2016 12:58:02


scene

Cuts & Curls al twintig jaar hét adres voor uitzonderlijke haarverzorging

C

uts & Curls Male Hairstyling in de Korte Leidsedwarsstraat te Amsterdam is al twintig jaar een geliefde locatie voor mannen die belang hechten aan een verzorgde verschijning. Eigenaar Richard Bolk richtte de zaak in 1996 op. Hij constateert dat “de barbershop-hype” ondertussen erg groot is geworden en dat er meer en meer herensalons verschijnen, maar “toen ik me alleen op mannen richtte vond men dat maar vreemd, dat er nu kappers zijn die baarden doen is niet meer zo bijzonder.” Hij drijft Cuts & Curls alleen en werkt daarom uitsluitend - én precies - op afspraak, aangezien hij dan iedere klant de tijd en aandacht kan geven die hij verdient en de klant bovendien weet dat “als je een afspraak bij me hebt, je precies op die tijd aan de beurt bent en dus ook weet hoe laat je klaar bent.”

Richard is in Sittard in een ondernemersfamilie geboren en ondernemen zit hem dus min of meer in het bloed. Maar dat dit een kapperszaak zou worden, had hij zich in zijn jeugdjaren niet kunnen voorstellen. In zijn tienerjaren zette hij zijn zinnen op een carrière als danser. Nadat hij vanwege medische redenen zijn dansopleiding moest afbreken, besloot hij zich tot kapper te laten scholen. In 1991 ontving hij zijn diploma, maar daarmee was het nog niet gedaan, want hij volgde daarna diverse voortgezette kappersopleidingen in het buitenland. “Male Grooming is mijn grote passie,” zegt hij en daarom volgt hij nog steeds zeer regelmatig

Cuts & Curls, For Exceptional Hair Care For twenty years now, Cuts & Curls Male Hairstyling on the Korte Leidsedwarsstraat in Amsterdam has been a favorite with men who attach great importance to a groomed appearance. Owner Richard Bolk founded the business in 1996. He runs Cuts & Curls by himself, and therefore only works by appointment. This gives him the opportunity to give each client the attention he deserves.

kapsalons, maar het ideaal van een eigen bedrijf bleef lokken. Uiteindelijk werd hem die mogelijkheid geboden door een kennis, bij wie hij eerder had gesolliciteerd. Zijn toenmalige vriend Thijs leende hem het startkapitaal en Richard is hem daarvoor nog steeds uiterst dankbaar. Het omzetten van dromen in daden bleek echter niet eenvoudig. Het interieur van de voorheen “normale” trainingen en master-classes. Richard is salon moest verbouwd worden zodat zijn ongetwijfeld niet de eerste of de enige die in een toekomstige klantenkring zich thuis zou beroep terecht is gekomen, waaraan hij in zijn voelen, hij moest langs bij de bank en bij de jonge jaren nooit had gedacht. Hij herkende zich Kamer van Koophandel en er moest natuurlijk ook helemaal niet in het gangbare stereotype omstandig promotie worden bedreven. De van “de homokapper,” zo bekende hij enige jaren eerste jaren waren dan ook hard, vertelde hij: geleden in een interview met Pieter Claeys voor “Want je hebt dan wel een mooie salon maar dit tijdschrift. niet meteen een lopende zaak. De lening bij de bank moest betaald worden, tegelijkertijd Dat hij dit etiket opgeplakt zou krijgen, stond moest er geïnvesteerd worden en ik moest een voor Richard al meteen vast, want hij was zich reserve aanleggen. Het hoort allemaal bij het al jong van zijn seksuele voorkeur bewust. opstarten van een zaak natuurlijk, maar het Tijdens een bezoek aan een nichtenkroeg in heeft toch meer dan vier jaar geduurd voor ik Maastricht ontmoette hij Thijs. Voor hem er zelf een beetje profijt van kreeg.” verhuisde Richard uiteindelijk naar Amsterdam, hoewel hij na werkervaringen in onder andere Ondertussen is het bedrijf van Richard Bolk België en Italië, aanvankelijk zijn zinnen had niet meer weg te denken uit de Amsterdamse gezet op een carrière in de Verenigde Staten. scene. Hij heeft een “core groep” van zo’n In Amsterdam werkte hij bij verschillende achthonderd cliënten, “sommigen zie ik elke

Richard was born in Sittard in an entrepreneurial family, so entrepreneurship is in his blood. In his youth, he could not have imagined that this would result in a hair salon. As a child, he dreamt of becoming a veterinarian, and in his teenage years, he wanted a career as a dancer. After he had to break off his dance education, he decided to become a hairdresser. He graduated in September 1991, but continued his education by following various hairdressing trainings abroad. “Male Grooming is my big passion,” he says, and that is why he is still regularly follows trainings

and master classes with manufacturers of hair products. Undoubtedly, Richard is not the first or only one who ended up in a profession he had not considered in his youth. He did not recognize himself in the stereotype of “the gay hairdresser,” he admitted a few years ago in an interview with Pieter Claeys for this magazine. Ending up with this label was a sure thing, as he had been aware of his sexual preference at a young age. During a visit to a gay bar in Maastricht he met Thijs.

Richard moved to Amsterdam for him, even though he had his heart set on a career in the United States after work experience in Belgium and Italy. He worked in several salons in Amsterdam, but his ambition to have his own salon was persistent. He looked for space and left quite a number of notes in empty buildings asking whether it was available for a hair salon. An acquaintance finally presented him with the opportunity. He got the starting capital from then boyfriend Thijs, and Richard is still extremely grateful for this.

36   Gay News 296  april 2016

gn296-034-037.indd 36

17-3-2016 13:41:25


scene

week, anderen al twintig jaar één à twee keer per jaar (en die zijn ook zéér dierbaar).” Hij maakt graag goede coupe’s, die klanten gemakkelijk zelf kunnen onderhouden en waarmee ze voor de dag kunnen komen. Zelf noemt hij als het leukste aspect van zijn werk “mannen mooier maken en zien dat ze glimlachend en zelfverzekerd de deur weer uitgaan.” Met ondertussen twintig jaar ervaring kan Richard elk soort haar knippen en hij doet dat ook nog met groot plezier. Voor het knippen wordt het haar altijd eerst gewassen en bovendien krijgen klanten daarbij een conditioner en hoofdmassage. Dit alles zit in de prijs verwerkt. Terwijl toen Richard begon de beste producten voornamelijk Amerikaans waren, komen tegenwoordig geweldige producten uit Europa. Cuts & Curls heeft dan ook ondertussen zijn assortiment enorm vergroot, en heeft het grootste assortiment heren producten in Nederland. Tevens heeft Cuts & Curls sinds een jaar of vijf ook dierenshampoo: “de homo die in de salon komt heeft vaak een hond of poes en die wordt net zo goed verzorgd als

Cuts & Curls is nauw betrokken bij de homogemeenschap en is sponsor van veel initiatieven binnen de scene in Amsterdam. Richard zegt hierover: “Ik heb altijd graag gay initiatieven, feesten en evenementen gesponsord. Het is mijn filosofie om als gay ondernemer ook iets terug te geven aan de scene.” hijzelf is”. Zelf heeft Richard twee maine Coon katten en een aanloop poes in de salon. Richard heeft door de week maar liefst 4 koopavonden, wat makkelijk is voor werkende kerels. Op zaterdag begint Richard al om 0645 in de ochtend. Het blijkt dat vooral veel heren uit de de omgelegen steden en dorpen dat fijn vinden, je rijdt dan makkelijk de stad in met de auto en hebt nog geen parkeerkosten, dus uit en thuis binnen 1 uur. Op andere momenten red je dat niet in Amsterdam centrum.

Cuts & Curls kan alleen op afspraak worden bezocht. De gebruikelijke openingstijden zijn op dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 uur tot 20.00 uur en op zaterdag van 06.45 uur tot 12.00 uur. Afspraken kunnen via de website gemaakt en via de rechtstreeks toegankelijke agenda is dan ook meteen te zien of er plaats is op de gewenste tijd.

Het blijkt dat vooral veel heren uit de de omgelegen steden en dorpen dat fijn vinden

Cuts and Curls Male Hairstyling, Korte Leidsedwarsstraat 74, 1017 RD Amsterdam www.cutsandcurls.nl

Making his dream come true wasn’t simple. The interior of the “standard” salon had to be rebuilt in order for his future clientele to feel at home, he had to visit the bank and the Chamber of Commerce, and had to do the necessary promotion.

four years before things were profitable for me personally.” Meanwhile, it is hard to think about the Amsterdam scene without thinking of Richard Bolk. He likes to create nicely styled cuts that customers can upkeep themselves.

service. Whether someone is a regular at Cut & Curls or not, he can always drop by to have this hair removed free of charge. It will refresh the look, and the next cut can be postponed for just a little while.

The first years were tough, he told Pieter Claeys: “You may have a beautiful salon, but the business wasn’t successful from the beginning. Loans had to be repaid, investments needed to be made, and I needed to save money to fall back on. This is all part of starting a business, but it did take more than

After twenty years of experience, Richard can cut every kind of hair, and does so with pleasure. Before he cuts the hair, it is washed with a conditioner and the client is given a head massage, all included in the price. The free hair at the nape of the neck service is added as an extra

Cuts & Curls is very committed to the gay community and is the sponsor of many initiatives in the Amsterdam scene. Richard: “I always loved sponsoring initiatives, parties and events. It is my philosophy as a gay entrepreneur to give something back to the community.”

Cuts & Curls is only by appointment. The standard opening hours are: Tuesday to Friday from 9:30 to 20:00, and on Saturday from 6:45 to 12:00. Appointments can be made via the website, where a diary is accessible, and shows if there is a slot at the desired time, and how much the treatment will cost. Cuts and Curls Male Hairstyling, 74 Korte Leidsedwarsstraat, 1017 RD Amsterdam www.cutsandcurls.nl

april 2016   Gay News 296   37

gn296-034-037.indd 37

17-3-2016 13:41:46


column

door Lucien Spee Beste vrienden van Amsterdam Gay Pride,

S

inds mijn vorige column is er weer veel gebeurd. De concept-vergunningaanvraag is ingediend, de eerste vergaderingen met brandweer, politie en bewoners van de Prinsengracht hebben plaatsgevonden en tijdens ons kick-off evenement op Valentijnsdag zijn de deelnemers aan de botenparade bekend gemaakt.

Om de kwaliteit van de botenparade te verhogen heeft mijn bestuur besloten dit jaar een ballotagecommissie de parade te laten formeren. Deze heeft de tachtig beste en mooiste concepten geselecteerd en heeft daarbij de diversiteit van de parade goed voor ogen gehouden. Door de vele aanmeldingen moeten we elk jaar partijen teleurstellen en dat zorgt altijd voor de nodige commotie op sociale media. Dit jaar was die echter heftiger en onredelijker dan ooit. Door onwetendheid trekken velen bij het zien van een bedrijfsboot direct de conclusie dat men over de rug van de community geld probeert te verdienen.

Hiermee slaan ze de plank finaal mis en doen ze honderden gelijkheidsstrijders die achter de schermen hun werk doen pijnlijk tekort. Ruben Nederpel is onze Benjamin en de projectmanager botenparade. Als twintig-jarig bestuurslid van het jongerenblad Expreszo kwam hij in 2012 bij ons op kantoor met een ambitieus plan voor de botenparade. De fijne samenwerking heeft ervoor gezorgd dat hij daarna oprichter en voorzitter werd van onze jongerencommissie en sinds januari 2015 ons kantoorteam is komen versterken.

Zijn generatie weet niet beter dan dat je als homo gewoon kunt trouwen en bij wet gelijk bent. Anno 2016 hebben we dan ook te maken

Door de vele aanmeldingen moeten we elk jaar partijen teleurstellen

Social Acceptance Dear AGP Friends, A lot has happened since my last column. The draft licence application has been submitted, the first meetings with the fire brigade, police and residents of the Prinsengracht have taken place, and during our kick-off event on Valentine’s Day, the participants of the Canal Parade have been made public. To increase the quality of the Canal Parade, my board

has decided that this year, a ballot committee should put the parade together. This committee has selected the eighty best and most beautiful concepts, taking the diversity of the parade into account. Each year, we have to disappoint many interested parties because of the large number of entries, which has caused commotion on social media. This year, the responses were more intense and unreasonable than ever. Because of ignorance, many draw the conclusion that we want to make money at the expense of the

community when they see a commercial boat. They are way off, and painfully do not give hundreds of fighters for equal right, doing their jobs behind the scene, enough credit. Ruben Nederpel is our youngest, and is the project manager of the boat parade. He joined our office with an ambitious plan for the boat parade as a twenty-year-old committee member of gay youth magazine “Expreszo.” He became the founder and then president of our youth committee, and Ruben

has joined our office team in January 2015. His generation grew up with the notion that it is normal for lesbians and gay men to get married and to be equal by law. In 2016, we have other forms of activism and different goals we have to incorporate. We used to take to the streets for equal rights, and politics was able to help us, but where do you go for social acceptance? We go there were social acceptance is most lacking or the most noticeable, and with negative

38   Gay News 296  april 2016

gn296-038-039.indd 38

16-3-2016 4:12:21


column

met een andere vorm van activisme en met andere doelstellingen. Voor gelijke rechten gingen we massaal met spandoeken de straat op en heeft de politiek ons kunnen helpen, maar waar ga je heen voor sociale acceptatie? Dat doen we daar waar het ontbreken van die sociale acceptatie het meest voelbaar is en funest voor onze gezondheid. Bij de werkgevers en sportbonden dus. Gelukkig zijn er HLBT’s die op hun werk niet in de kast blijven zitten. Met risico voor eigen carrière strijden zij voor een

beleid van “diversity & inclusion” en daarmee voor een homofoob-vrije werkplek. Omdat werknemers uit de kast beter presteren stijgt het bedrijfsresultaat en kan men spreken van een win-win situatie. Als roze werknemersverenigingen nu om een budget komen vragen voor de Gay Pride vinden ze steeds vaker medestanders in de afdelingen Communicatie en Human Resources. Maar door angst voor dalende verkoopcijfers gooit de afdeling Marketing & Sales meestal alsnog roet in het eten en zagen we daarom tot nu toe alleen bedrijven uit de kast komen die niet imago-gevoelig zijn. Ruben en ik waren dan ook sceptisch toen wij werden uitgenodigd door een bedrijf dat in haar verkoop uiterst imago-gevoelig is. Sales zou toch wel weer aan de handrem trekken,

health effects, meaning employers and sports associations. Fortunately there are GLBTs who do not stay in the closet at work. Taking risks for their own career, they fight for a “diversity & inclusion” policy, and a homophobic-free workplace. As employees who are out of the closet perform better, the operating profit increases, creating a win-win situation. Whenever Pink Unions ask for a budget for Gay Pride, they increasingly find support in

the Communication and HR departments. But because of fear of decreasing sales, the Marketing & Sales departments usually puts a spoke in the wheels. Therefore we only saw companies come out of the closet that are not image sensitive. Ruben and I were skeptical when we were invited by a company that is very image sensitive in its sales strategy. The Sales department would probably prevent the

dachten wij. Superverbaasd en trots zijn wij op de HLBT-activisten die jaren hun werkgever hebben opgevoed en tot een punt hebben gebracht dat die nu wereldwijd een belangrijke voorbeeldfunctie wil gaan vervullen. Een dag na onze kick-off hebben zij zelfs een internationaal persbericht laten uitgaan waarin zij de sporters die zij onder contract hebben beloven te steunen als ze uit de kast komen en zij zich geen zorgen hoeven te maken over financiële consequenties. Dat is voor mij het mooiste voorbeeld van sociale acceptatie! ADIDAS we are very proud and happy you JOIN us! Dit jaar organiseren we in Amsterdam EuroPride, een speciale Europese versie van de Amsterdam Gay Pride, die twee weken duurt en 23 juli van start gaat met Roze Zaterdag. Kijk voor info op www.pride.amsterdam of Like ons op Facebook prideamsterdam.

project from happening. We were extremely surprised and proud that GLBT activists who have been educating their employers, have finally brought us to the point that those employers now want to serve as an example to others. One day after our kick-off, the company even released an international press report in which they state they will support contracted athletes coming out of the closet, and that those athletes need not worry about financial consequences. To me, that is

the best example of social acceptance! ADIDAS we are very proud and happy you JOIN us! This year, we are hosting EuroPride in Amsterdam. A special European version of the Amsterdam Gay Pride that will span two weeks and starts on July 23 with Pink Saturday. Visit www.pride.amsterdam for more information or Like us on Facebook prideamsterdam. april 2016   Gay News 296   39

gn296-038-039.indd 39

16-3-2016 4:12:36


theater

Until the Lions - © Richard Haughton

H

et Holland Festival is een grande dame onder de podiumkunstenfestivals, een dame die altijd met haar tijd is meegegaan en er zelfs vaak op vooruit loopt. Het festival kan terugkijken op een lange geschiedenis (het bestaat sinds 1947) maar houdt de vinger stevig aan de pols van de hedendaagse kunstwereld.

Holland Festival Leidseplein kunt u voor alle voorstellingen van het Holland Festival kaarten kopen. U kunt ook telefonisch kaarten bestellen. Een selectie uit een bomvol programma.

Stella

Festivalkassa in de Stadsschouwburg Amsterdam

Een man zit alleen in een stille kamer. Hij kijkt terug op een leven lang zoeken naar de moed om zichzelf te zijn. Stella is gebaseerd op het opvallende leven en de eenzame dood van Ernest Boulton, een music-hall kunstenaar die zich kleedde en leefde als vrouw in de tijd van Victoriaans Engeland. Hij werd voor zijn succes gestraft met een arrestatie en een schandelijk showproces. Neil Bartlett is een veelgeprezen Britse theaterregisseur, die eerder controversieel werk maakte en voor het National Theatre werkte. Stella is een theatrale terugblik op een leven buiten de heersende normen, een hartstochtelijk bericht uit het verleden.

De Stadsschouwburg is festivalkassa en festivalcentrum. Aan de kassa op het

di 21 juni om 19.30-De Brakke Grond / Rode zaal

Holland Festivalgangers komen voor de mix van podiumkunsten: muziektheater, concerten, opera, theater en dans uit alle windstreken, van avantgardekunst tot publiekslievelingen. Het festival wil zo een caleidoscopisch venster op de wereld bieden. De voorstellingen zijn te zien in de Stadsschouwburg, Muziekgebouw aan ‘t IJ, Westergasfabriek en de andere culturele trekpleisters van Amsterdam.

Stella - © Matthew Hargraves

40   Gay News 296  april 2016

gn296-040-042.indd 40

17-3-2016 20:00:57


theater

Until the Lions - © Jean Louis Fernandez

werkstress en technologie? De voorstelling is gebaseerd op een recente ‘National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles’ (2014) uit Groot-Brittannië, waarin gesteld wordt dat we minder seks hebben dan een aantal decennia geleden. Mensen nemen niet meer hun partner, maar hun laptops en smartphones mee naar bed. The Future of Sex is een voorstelling over verlangen, bevrediging en onthechting, waarin Grunberg zelf zijn rol als Seksrabbijn des Vaderlands naar het toneel brengt. Privacy- © Sofie Knijff

Privacy Privacy van De Warme Winkel en Wunderbaum is een experiment over privacy en echtheid in het theater. Wine Dierickx (Wunderbaum) en Ward Weemhoff (De Warme Winkel) zijn in het echte leven een stel en zoeken op het toneel de grenzen op van privacy. Ze laten zich daarbij inspireren door bekende performance koppels zoals John Lennon en Yoko Ono en Marina

The Future of Sex-© Jan Dirk van der Burg

Abramovic en Ulay. Wine en Ward geven zich figuurlijk en letterlijk helemaal bloot. 10-12 juni – Compagnietheater

The Future of Sex The Future of Sex, een theatervoorstelling van Wunderbaum en Arnan Grunberg, onderzoekt de toekomst van seks: wat is de rol van

18,19 juni – Muziekgebouw aan ’t IJ

Akram Khan Wereldster Akram Khan is terug op het festival met de Nederlandse première van Until the Lions, een nieuw werk waarin hij zelf danst. De inmiddels 41-jarige danser en choreograaf richt zich op het veranderende lichaam: van jong naar oud, van man naar vrouw. Lang waren gender en seksualiteit verboden onderwerpen voor Khan, die in april 2016   Gay News 296   41

gn296-040-042.indd 41

17-3-2016 20:01:22


theater

Nelken-© Ulli Weiss

Engeland een traditionele opvoeding kreeg van zijn Bengaalse ouders. Nu hij ouder wordt, wil hij deze kwesties aan de orde stellen. Daarvoor gebruikt hij zijn ongeëvenaarde dansvorm: een mengeling van de klassieke Indiase kathakdans en moderne stijlen. Een belangrijke inspiratiebron vormt het boek Until the Lions: Echoes from the Mahabharata van Karthika Naïr, en in het bijzonder het verhaal over Amba, een shapeshifter. Mis deze kans niet om Khan te zien dansen.

Nelken Een van haar mooiste werken wordt het genoemd. In 1982 maakte Pina Bausch Nelken en sindsdien is het nooit meer van het repertoire verdwenen. Na vijf jaar is het Tanztheater Wuppertal van Bausch, die in 2009 overleed, terug in Nederland met deze tijdloze klassieker uit haar oeuvre. Nelken is een universum op zichzelf. Befaamd is het prachtige toneelbeeld van Bausch’ vaste scenograaf Peter Pabst: duizenden anjers die uit het toneel omhoog lijken te groeien. Wie het ooit zag, is het beeld nooit meer vergeten. Daartussendoor banen de dansers zich een weg over het podium: Bausch’ eeuwige slagveld van de liefde.

duizenden anjers die uit het toneel omhoog lijken te groeien

Deze productie is een gedeeltelijke bewerking van Until the Lions , een hervertelling in vers van de Mahabharata door Karthika Naïr (van HarperCollins India & Arc Publications, UK). Deze productie is geïnitieerd door het 360 ° Network, een internationale groep van ronde artistieke locaties over de hele wereld. 23, 24, 25 juni – Westergasfabriek Gashouder

Het gezelschap Tanztheater Wuppertal, opgericht door dansvernieuwer Pina Bausch (1940 - 2009), keert terug naar het Holland Festival met een reprise van Nelken (1982). Het stuk belichaamt Bausch’ interpretatie

van het land Arcadië uit de klassieke oudheid: een mythologisch paradijs van vóór het begin van de menselijke geschiedschrijving, waar altijd bloemen bloeien en de zon schijnt. Een droomland, dat ook onherroepelijk verloren is gegaan. 16-19 juni – Stadsschouwburg Amsterdam

Nelken-© Laszlo Szito

42   Gay News 296  april 2016

gn296-040-042.indd 42

16-3-2016 4:01:07


14:32

in

ut

es

n movies

ti o

2

m

DA

07-12-15

NIEU

1

NIEUWEZIJDS

ad_236x306_gaynews2016.pdf

a r t fr o m c e n

sl t

a

from the team behind club church

in

ute

n

DAMRAK

NIEUWENDIJK

ti o

2

m

NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL

SINGEL

CENTRAL STATION

s fr o m c e n tr

s al

ta

from the team behind club church

mellow mondays free shoulder massages scrubs & snacks every monday mellow mondays free shoulder massages 19:00-24:00h scrubs & snacks every monday under 26 X10 19:00-24:00h under 26 X10

bears working up a sweat every last saturday afternoon bears working up a sweat ofevery the month last saturday afternoon of the month

no towel night every tuesday 18:00-24:00h

weekdays 12:00-06:00h - weekend non-stop X19.50 (incl. first drink) - 26 & younger X14.50 10-visit-card X165

no towel night every tuesday 18:00-24:00h

weekdays 12:00-06:00h - weekend non-stop X19.50 (incl. first drink) - 26 & younger X14.50 10-visit-card X165

nieuwezijds armsteeg 95 www.sauna-nz.com nieuwezijds armsteeg 95 www.sauna-nz.com

april 2016   Gay News 296   43

gn296-040-042.indd 43

16-3-2016 13:56:53


gay life - Where to go HET IJ DE RUYTERKADE

HT AC GR

K 1

a rs rsdw

AN

ES

TR

AA T

LE IDS

raa

DS LEI

t ms tra a

PA SS EE RD ER SG RA C

HT

ruis str.

leid sek

LO O

E

IER SG RA CH T

EL

bulldog

city

at

69

T AA

t

str aat

raa ott ers t

ius

TR ulu sp pa

de lst raa t

OV

.

vos s

t

vo n

P. C

NS HA OU

ans

nb

sch

urg e

ans

rs t

raa

t

sch oud e

uw eu ile nie

erts

stalp

t

traa

O

74

B& B

.

T

GROENBURGWAL

iel dan

STR

2 5

museum quarter

Oud-Zuid

OL D B

12

van gogh museum

MUSEUM PLEIN

P

AN

35

S

O

P

ADE S K73

DIN

U

coster diamonds

E

VONDELPARK

tr.

De Pijp

AD

ae rle s

16 24

DH

ER UD

FER

P

AK

v. B

S TA

R

25

T

H RAC

ELG

SING

(c) Tom Smits

parkhotel

de

str.

LIJ

16 24

E

P

yge n

T

H RAC

6 7 10

EM

str aa

tr

72 G ANS NBA 6 7 10

HANS

lka dae

er

tesselschades

SKAD

IN G S C

TS

OM

TO ER

marriot

.Hu

WETER

paradiso

BB

lm

DER

71

s ruy

he

traat kerk s

16 24

d

l ve

dwa rsstra

HO

1e

HOU

nh adam centre

el st

T

2 5

LEIDSE PLEIN 6 710

T

H AC GR

voor Jasper, pap & mam & Hans & Ron dank je Jorden

leidse

AA

RS

lange

TR

Am

ACHT ENGR

at

S TA D

16

vondel

1:8000 1e this publication is protected by dutch C and international copyright law & our lawyers 1

ACHT RSGR

KEIZE

PRINS

1

ES

16 24

cht lgra vijze

V

4

HER

70

68

TS

LIE

66

1

H

GU

2 5

kerk s traat

CASINO

hampshire

entire © 1994-2015 Tom Smits/ GIP. http://www.gayamsterdam.com

6

KLOVENIERS BURGWAL

48

AT

63

67

EC

ACHT ENGR

TRA

65

TR

banks mansion

47

stra ring wete

Police

DE

SC

P

62

60

Info Public Transport

rountr.boats

oosterdokskade

ACHTERBURG WAL

WAL S VOO RBURG OUDEZIJ D

OUDEZIJDS

straat

ELS

64

U

schiller

RE

1

39

40

j.carlton

lie regu 49

94

14

REMBRANDT PLEIN

46

GR AC HT

DS

erm flow

a ra

st el st

am

41

tushinsky

44 45 t arke

50 51

42

44

K

52

54

l s t e43

american

gay friendly

oud e

traat oess

nieuw enijk

nieuwendijk

ew eg ilig he

HT RA C RG IE

DA M R A

spuistr aa t

URGW AL

VOORB

NIEUW

EZIJDS

at t ra

LA UR ds an

am

VIJZ

2 5

.H OO F

CH

RA G

N ZE

RO

ns ze ro

at

L 2 5

VV V

You can walk from East to West in about 20 minutes; police usually is gay friendly

at tra

el

s ree

s tr

aat

t

. stg an ma

s

den

University Library

t t ra a

E

VVV (Official Tourist Office)

Built-up area Water

eden

38

caransa

l'europe

16 24

Hermitage >>

EL

ST

37

rs t raa t

M P 9 14

O

at

AM

nh city centre

Carré >> Amstelhotel >>

M

36

ams.house

ka lve

Artis Zoo >>

35

WATERLOO PLEIN

lstra

(art street)

KI NK ER ST R.

sb

t

P

gay hotel

jodenbreestraat

staa

nieuwe spiegelstraat

T VV V

J

1 2 5

change

Touristic site

at

N

change

160 meter

A

tra

nie

ra a

www.gayamsterdam.com 80

traat

rembrandthouse

lve ha

ns t

©

Metrostop

s ne

l ve

61

M

KIN

aat

H AC GR

KAD

SLOOT

clogs factory

24 16 14 9 4

SPUI

run

AT

ks

aat oude hoogstr

RO

istr

t t ra a

710

1

AL GW UR

RB

HT

wo

HT

AA

N A R SGR N I ACH XS T TR A

0

Hash museum

keizerss

M

dij

r u s lan d

53

NB

Pink Point Gay info point main gay area Tramline Tramstop

27 34

NIEUW MARKT

radisson

I

HT

AC GR

AC GR

EN

Centrum

hui

59

Legend

OOM

Hospital

estheria

9 straatjes

the dylan

SAU

RECHTB

Centrum

doelen

58

NAS

2 5

C RA

NG

RS

INS

ens

Red Light

H

tussaud

H

RE

56

IZE

PR

ber

SIN GE L

55

spu GEL

at

KE

r

tr ees

aat

s t ra

HE

te n

har

SIN

T pulitzer

1

HT

al

diamond centre

F

14

T

DE

SGRAC

oude wa

damstraat

t raa rst lve ka

IS

DAM

RIKKA

31

krasnapolsky

14

HEND

to an

E D

EILAND

33

29

G

24 16 9 4

PRINS

S-

28

condomerie

P

the larger numbers are recommended

WA AL

l.niezel

20

shopping, info beauty, gay sauna, health

amrath

26

30

INK Hotel

OO .V

17 Wester markt 57

13

DHU

22 21

19

NZ

14

RAA

grass hopper

Inntel

C AA STR

25

kolk NZ

stg. laas ico st.n

ze e d

27

bijenkorf shopping mall

port v cleve

Anne Frank House

M

16

P

change

1 2 5 13 17

GRACHT

B

24

bars & nightlife sexclub, cinema, sexshop lunchroom, restaurant, coffeeshop hotel

organisation/ other

t sin

12

10

7

18

citadel

11

17

avenue

113 2 5 17

14

8

13

LIJ

17

15 7

9

10 17

crownepl.

warm

renaiss.

4

t ra

23 sexmuseum

Centrum

P

victoria

6

SINGEL

HERENGRACHT

KEIZERSGRACHT

nieu wen dijk

Jordaan

A

V

P PR IN S H E N DR IK K A D E

herenstraat

LELIE

city library >

KADE

prinsenstraat

M

central station 1624 1 4 9 VV

52

ERSE

2 3

17 13

5

Color Guide

32 change

GELD

1

ibis

ijk

PRINSENGRACHT

A. Anne Frankhuis, museum L. Flowermarket (tip) M. City Hall (Stopera) B. Homomonument and Waterlooplein market B. Pink Point, gay information point N. Rembrandthuis, museum (daily, Jan mo/tu X) O. Opera C. Magna Plaza, shopping hall Haaarlem P. Heineken museum D. Royal Palace (tip, if open worth visit!) mer stra at Q. Albert Cuyp market E. Nieuwe Kerk R. Rijksmuseum F. Madame Tussaud S. Van Gogh museum G. Bijenkorf, shopping T GRACH T. Stedelijk museum H. Oude Kerk, Amsterdam’s oldest church WERS BROU (modern art) I. Amsterdam Historic Museum U. Exclusive shopping (P.C. Hooft str. ) J. Begijnenhof (tip) V. Stadsschouwburg (theatre) K. Torture Museum

Quyp

t er alb

c

44   Gay News 296  april 2016

RRR296-044-049.indd 44

17-3-2016 21:15:53


Gay life - Where to go WWW.GAYMSTERDAM.COM

Bars and clubs are 1 or 2 hours later open on Fridays and Saturday. Shops usually open daily (inc. Sun) till 18, Thursday till 21 hrs. X= closed

1 . u EBAB, location Prinsenstr. (B&B) 2 . Maes B& B 3 . Seasons, restaurant 4 . Heren B& B 5 . u Le Salon, sexshop (10-22) 6 . Alfa Blue, sexshop (9-22) 7 . u Gays & Gadgets, giftshop (11-19) 8 . u Underground, fetish shop (11-20) u GayTIC, gay tourist info (11-19)

9 . u Prik, bar (16-1, fri/sat -3, sun 15-) 1 0 . Female & partners (sexshop) 1 1 . ‘t Sluisje, restaurant (mon/tue/wed X) 1 2 . Bij ons Vintage, shop 1 3 . De Kunstboer, gift shop 1 4 . u Boysclub 21 (15-1) 1 5 . u Man to Man, sexshop/-cinema (12-1) 1 6 . u Cuckoos Nest, cruise bar (13-1) 1 7 . u Sauna Nieuwzijds

(12-6, weekend 24/7) 1 8 . The Web, cruise bar (13-1) 1 9 . u Drake’s,sexshop/-cinema(10-22) 2 1 . u Eagle, cruise bar (22-4, fri/sat -5) 22. u Dirty Dick’s, cruise bar

(20-03, fri/sat -4) 23. De Barderij, bar (16-1, fri/sat -3) 25. ES Collection, shop 26. u Het Mandje, bar (16-1, mon X) 2 7. u The Queens Head, bar

(16-1, fri/ sat -3) 28. u Getto, food & drinks (16-1, mon X) 29. u RoB, Flagship Store, leather & fetish 30. u Mr.B., leather & fetish, piercing & tattoo 3 1 . Anco, gay hotel 32. Public Library (10-22) & IHLIA (G&L Archives) (mon-thu 12-17, expo 10-22) 33. Hemelse Modder restaurant 34. u EBAB, location O.Z. Achterburgwal (B&B) 35. Aidshealth, testing & counseling (thu-sat 13-19) 36. u EBAB, location Zwanenburgwal (B&B) 3 7. Queers Café, bar (17-1, fri/sat -3, zo 15-1, mon/tue 19-1) 38. Vivelavie, gay & lesbian bar (16-3)

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 4 7. 48. 49. 5 0.

Lellebel, dragshowbar (21-3, thu 15-3, fri/sat 15-5, sun 15-3) Reality, bar (20-3) Montmartre, bar (17-1, fri/sat -4) Amstel 54, bar (17-3, fir/sat-4, sun 14-) Cafe Chez, (18-3, fri/sat -4) Wapen van London, bar (16-1, mon X) B1, sexshop & cinema (09.30-23) Dwarsliggertje, bar (17-3) Who Cares fashion, hair & health (Tue/wed 11-18, Thu 11-21, Fri 11-20, Sat 9-19) Exit Aprés Chique, bar (22-4, mon/tue X) NYX, gayfriendly club (thu-sat 23-4) Soho, bar (18-3, fri/sat 17-4, mon/tue X) u Taboo, bar

(17-3, sat 16-4, sun 16-3) 5 1 . u Artem Bodywear, shop (11-18,

thu-19, sat 12-18, sun 14-18, wed X) 52. DownTown, lunchroom (10-18) 53. Other Side, coffeeshop (11-1) 54. Saturnino, restaurant (12-23) 55. Vrolijk, gay bookshop 56. Dr. T. Maasen, psychologist 5 7. u Pink Point, gay info + souvenirs

(10-18), Jan tue/wed X 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

Saarein, lesbian bar (16-1, mon X) Bridge-Club de Looier Hiv Foundation Hotel Freeland Thermos, sauna (Currently Closed) u EBAB, location Raamstr. (B&B) u Spijker, cruise bar (16-1, fri/sat -3) u Amistad Hotel & Apartments u Club Church, gay club (tu/wed 20-01,

thu 22-04, fri/sat 22-5, sun 16-20) 6 7. u The Bronx, gay shop (10-22) 6 8. Bed & Breakfast 62 69. u Cuts and Curls, gay hairdresser 70. u Black Body, fetish shop

(11-19, sun 13- 18) 7 1 . u QAS Holidays, travel 72 . u EBAB, location Lijnbaansgracht (B&B) 73 . COC Amsterdam, g&l rights organisation 74 . u Adriaen van Ostade

Amsterdam Gay life mon, tue, wed, thu, fri, sat, sun = days of the week

X = closed, [00]= number on map www.. = interesting internet-site ) Amsterdam area-code: 020 ) international: +31 20 More info? Visit us on-line at http://www.gayamsterdam.com or pick up our monthly Gay News magazine, freely available all over town. Experiences about Amsterdam you would like addressed? Email our editors at editors@gaynews.nl.

Most bars and discos are open one hour longer than listed on Fridays and Saturdays. Many shops are open late on Thursday (untill 21.00 hrs) and most shops in the centre are open on Sundays from 11.00 till 17.00 hrs.

NIGHTLIFE BARS & CAFE’S AMSTEL 54, Amstel 54 [42] (17-3, fri/sat 17-4, sun 14-3) BARDERIJ de, Zeedijk 14 [23] (16-1, fri/sat from 16-3) ) 420 51 32 CAFE CHEZ, Amstel 50 [43] (18-3, fri/sat 18-4) DWARS LIGGERTJE, ‘t, Reguliersd. str. 105 (17-3, mon 20-, fri/sat -4) [46] EXIT APRÉS CHIQUE, Reguliersdwarsstr. 42 [48] (22-4, fri/sat -5, mon/tue X) u GETTO, Warmoesstr. 51 [28] (sun-thu 16-1, fri/sat -2, mon X) ) 421 51 51 Home cooking, Cocktails, Expo’s & Dj’s The food is really nice! Also check agenda’s for bingo, cabaret and other entertainment .getto.nl

LELLEBEL, Utrechtsestr. 4 [39] (21-3, thu 15-3, fri/sat 15-5, sun 15-3) ) 233 65 33, dragshowbar

u MANDJE, ‘t, Zeedijk 63 [26] ) 622 53 75 (16-1, wed/thu 15-, fri/sat 14-3, sun 14-, mon X)

MONTMARTE, Halvemaansteeg 17 [41] (sun-thu 17-1, fri/sat 17-4) ) 625 55 65 u PRIK, Spuistr. 109 [9] (16-1, fr/sa -3, sun 15-) ) 3200 002 Great Cocktails & DJ’s, friendly atmosphere. Make sure to check the nice terrace in summertime . www.prikamsterdam.nl

Queers Café, Amstel 60 [37] (17-1, fri/sat -3, zo 15-1, mon/tue 19-1) REALITY, Reguliersdwarsstr. 129 [40] (sun-thu 20-3, fri/sat -4) SAAREIN, Elandstr. 119 [58] ) 623 49 01 (16- 1, fri -2, sat 12-2, su 13-1, mon X) SOHO, Reguliersdwarsstr. 36 [49] (18-3, fri/sat 17-4, sun 16/3, mon/tue X)

Get your FREE copy of the Amsterdam Gay Map at one of Amsterdam’s gay venues. Need more info? Visit us online at www.gayamsterdam.com

u THE QUEEN’S HEAD, Zeedijk 20 [27] (16-1, fri/sat -3) Lovely local gay bar with lots of activities, Editors choice ) 420 24 75 www.queenshead.nl

VIVELAVIE, Amstelstr. 7 [38] (16-3, fri/sat-4) )624 01 14 WAPEN VAN LONDEN, Amstel 14 [44] (16-1, fri/sat -3, mon X)

FETISH & CRUISE BARS u CUCKOOS NEST, NZ Kolk 6 [16] (13-1, fri/sat -2) ) 627 17 52 cruisy bar with huge darkroom .cuckoosnest.nl u CHURCH, Kerkstraat 52 [66] (tue-wed 20-01, thu 22-04, fri/sat 22-5, sun 16-20) Various kinky theme parties .clubchurch.nl u Dirty Dicks, Warmoesstr. 86 [22] (20-03, fri/sat 20-4) Famous gay cruising bar, with Bigger and improved darkroom, check agenda for monthly parties as Fist and Golden Shower www.dirtydamsterdam.com u SPIJKER, Kerkstraat 4 [64] (mon-thu 16-1, fri/sat -3, su -1) ) 620 59 19, friendly gay bar with pool, smoking and playroom, also check out the infamous Bingo on Saturday afternoon .spijkerbar.nl u THE EAGLE , Warmoesstr. 90 [21] (22-4, fri/sat 22-5) , cruise and dance bar, also many exciting parties www. theeagleamsterdam.com

WEB, St. Jacobs str. 6 [18] (sun-thu 13-1, fri/sat 13-3) ) 623 67 58

DANCE CLUBS u CHURCH, Kerkstraat 52 [66] (tue-wed 20-01, thu 22-04, fri/sat 22-5, sun 16-20) Various kinky theme parties .clubchurch.nl

NYX, Reguliersdwarsstr. 42 [48] (thu 23-4, fri/sat-5) gay friendly/ mixed

REGULAR PARTIES Tuesday u K!nk @ Club Church, Kerk str. 52 (20-01) [66] Wednesday u Naked bar @ Club Church, Kerk str. 52 (20-01) [66] Thursday u BLUE @ Club Church, Kerkstr. 52 (22-4) Kooky Klubbing, dance night [66]

every last Thursday: u GOLDEN SHOWER @ Dirty Dick’s Warmoesstr. 86 (21-3) [22] Friday u (Z)onderbroek @ Club Church [66] Kerkstr. 52 (22-5) underwear party every first Saturday: u MEAT MARKET party for tops & bottoms @ Club Church [66] Kerkstr. 52 (16-20) u (Z)onderbroek underwear party @ Club Church [66] Kerkstr. 52 (22-5) Sunday

TRUT, Bilderdijkstr. 165 (sun 23-4 , door open 23-24) weekly, not commercial, mixed every first Sunday: u NCADAM @ Eagle [21] Warmoesstraat 90 (15-19) safe sex party, dresscode: naked .ncadam.nl u FIST FACTORY @ Dirty Dick’s [22] Warmoesstr. 86 (15-22, door -19) every 2nd Sunday: u S.O.S. - sex on Sunday, shirtless or naked, @ Club Church, Kerkstr. 52 (16-20) [66] u NAKED DARK CRUISING @ Dirty Dick’s, Warmoesstr. 86 (16-22) [22] every 3rd Sunday: u Horsemen & Knights @ Eagle [21] Warmoesstraat 90 (15-19) safe-sexparty, dresscode: naked/ underwear .horsemen.nl every last Sunday: u S.O.S. - sex on Sunday, shirtless or naked, @ Club Church, Kerkstr. 52 (16-20) [66] Regular parties often change, for a complete overview see the extensive day-to-day agenda in our monthly Gay News Magazine, or check  www.gayamsterdam.com

CLUBS/ESCORTS u BOYSCLUB 21, Spuistr. 21 [14] (15-1, fri/sat -2) ) 622 88 28 Amsterdam’s only boysclub, shows Fri/Sat 23-01 u PEOPLE, Amsterdams gay escort-service, now offers fully automated services for direct contact with boys at .peoplemale.com .people.nl u PEOPLE DIRECT arrange your own paydates, direct contact with self-employed escortboys www.people.nl -> direct, http://direct.people.nl or .escortboys.com

u TABOO, Reguliersd.str. 45 [50] (17-3, fri -4, sat 16-4, sun 16-3) friendly gay bar with smoking lounge, terrace and great (gay) music, cocktails. www.taboobar.nl

april 2016   Gay News 296  45

RRR296-044-049.indd 45

17-3-2016 19:53:56


gay life - Where to go u MISTER B, Warmoesstr. 89 [30] (thu-fri 10.30-18, sat 11-17) ) 788 30 60 hygienic piercings & tattoos on any spot www.misterb.com

LUNCHROOMS DOWN TOWN, Reguliersdwarsstr. 31 [52] (10-18, sat -19) ) 789 05 54, lunchroom OTHER SIDE, Reguliersdwarsstr. 6 [53] (11 -1) ) 421 10 14, coffee shop

Who cares fashion, hair & health [47], Reguliersdwarsstr. 54, ) 625 82 24 (11-18, thu -21, fri -20, sat 9-19, sunX) www.whocares.amsterdam

RESTAURANTS Please note that most kitchens close around 22.00 hrs

HEMELSE MODDER, Oude Waal 9 [33] (18-22) ) 624 32 03 ‘t SLUISJE, Torensteeg 1 ) 624 08 13 [11] (18-01, fri/sat-03, mon/tue/wed X) SATURNINO, Reg. dwarsstr 5 [54] (12-23.30, italian food). ) 639 01 02 SEASONS, Herenstr. 16 [3] (17-22:30) ) 330 38 00

SHOPPING & STYLE u Artem Bodywear [51] Reguliersdwarsstr. 39 (11-18, thu -19, sat 12-18, sun 14-18, wed X) ) 320 52 70 under-, gym- and swimwear also good webshop with great service! .artembodywear.com

u BRONX, Kerkstr. 53-55 [67] (10-22) ) 623 15 48 Welknown gay sex store, www.bronx1976.com u DRAKE’S, Damrak 61 [19] (10-22) ) 627 95 44cinema busy during lunch/rush hours, www.drakesdirect.com

FEMALE & PARTNERS, Spuistr. 100 [10] (11-18) ) 620 91 52 u LE SALON Nieuwendijk 22, (10-22) ) 622 65 65 [5] sex supermarket & cinema

DE KUNSTBOER, Spuistr. 74a [13] (11-18, tueX) bags, gifts & gadgets, ) 420 20 59

DUTCH GAY & LESBIAN ATHLETICS Gay & Lesbian athletics, www.dgla.nl GAYSWIMAMSTERDAM, homo/lesbo swim club. www.gayswimamsterdam.nl DE LOOIER BRIDGECLUB Lijnbaansgracht 185-187 ) 627 93 80 [59] NETZO, gay Volleybal sportclub www.netzo-amsterdam.nl RAINBOWSQUASH, gay squashclub m/v (fri 19/21) , www.rainbowsquash.com SMASHING PINK big gay and lesbian tennisclub www.smashing-pink.nl TIJGERTJE, homo en lesbo sportclub. www.tijgertje.nl

u SAUNA NIEUWEZIJDS, Nieuwzijds Armsteeg 95 [17] (12-06, weekend 24/7) Brand new and friendly gay sauna with private cabins & darkroom .sauna-nz.com

ALFA BLUE, Nieuwendijk 26 [6] (9-22), ) 627 16 64 B 1, Reguliersbreestr. 4 [45] (09.30-23, su 12-) ) 623 95 46

u GAYS & GADGETS [7] Spuistr. 44 (11-19, sun 12-19) extensive gay shopping & giftshop ) 330 14 61 .gaysandgadgets.com

GAY SPORT

GAY SAUNA’S

u MAN TO MAN, Spuistr. 21 [15] (12-1), ) 625 87 97 sexshop, cinema & darkroom.

BIJ ONS VINTAGE, Nieuwezijds voorburgwal 150. Clothing, accessories, gadgets [12] ES COLLECTION, Zeedijk 61 [25] , athleticwear

PERSONAL CARE

u QAS Holidays Vijzelgracht 13 [71] reliable Travel agent ) 683 80 81 www.qasholidays.nl

SEX SHOPS/ CINEMA’S

SHOPPING

u GETTO, Food & drinks, Warmoesstr. 51 [28] ) 421 51 51 (sun-thu 16-1, fri/sat -2, mon X) Home cooking, Cocktails, Expo’s. Really nice food in a real gay atmosphere, home-cookin diva burgers .getto.nl

TRAVEL

WOMEN

u PINK POINT, Westermarkt (10-18, in Jan. tu/we X) friendly gay tourist info & souvenirs ) 428 10 70 [57] .pinkpoint.org

VROLIJK, Paleisstr. 135 [55] , (11-18, sat 10-17, sun 13-17) , gay bookshop ) 623 51 42

SAAREIN, Eland straat 119 [58] (16- 1, sat 12-2, mon X) ) 623 49 01 VIVELAVIE, Amstelstraat 7 [38] (16-3, fri/sat-4) ) 624 01 14

HOTELS

u BLACK BODY, Kerkstraat 173 [70] (11-19, sun 13- 18) ) 626 25 53 specialist in rubber, incl leather, sportswear and underwear .blackbody.nl u MISTER B, Warmoesstr. 89 [30] (10.30-19, thu -21, sat 11-18, sun 1318) ) 788 30 60, leather, rubber, tattoo & piercing, www.misterb.com

LEATHER RUBBER TOYS

u ROB Flagship Store, Warmoesstr. 71 [29] (11-19, sun 13-18), ) 428 30 00 Amsterdam’s largest leather & rubber shop, www.rob.eu

THERMOS, Raamstr. 33 [62] (12-08, weekend 24/7) ) 623 91 58 (currently closed)

u ADRIAEN VAN OSTADE [74] ) 6 737 157 * info@ostadebb.com Luxury, multiple awarded B&B. Total privacy with all amenities in the trendy area De Pijp, close to down-town .ostadebb.com u AMISTAD, Kerkstr. 42 [65] ) 624 80 74 * info@amistad.nl hotel & apartments, free wifi available. The place to make new friends .amistad.nl u AMSTERDAM HOUSE HOTEL EUREKA ‘s Gravelandseveer 3-4 ) 624 66 07 charming gayfriendly hotel overlooking the Amstel Canal, also Houseboats available www.amsterdamhouse.com

ANCO, Oudez. Voorburgwal 55 ) 624 11 26 [31] Bed& Breakfast 62, Kerkstraat 62 [68] ) 624 80 74 two deluxe bedrooms in historic townhouse www.bedandbreakfast62.nl

HAIR & BEAUTY

APARTMENTS Unlimited, ) 620 15 45 apartments, studios, house boats and guesthouses. Office: Kruithuisstr. 18 www.apartments-unlimited.com

u CUTS AND CURLS Korte Leidsedwarsstr. 74 [69] (tue-fri 09.30-20, sa 06.45-14, sun/ mon X) ) 624 68 81, hairstyling, by appointment only; appointments via phone or website www.cutsandcurls.nl

u Enjoy Bed & Breakfast (EBAB) Central booking office Berlin: )+ 49 30 236 236 10 * info@ebab.com private accommodation service, various locations around town available.

u UNDERGROUND, Spuistraat 44 [ 8 ] (11-20, sun 12-20) fetish gear, underground fetish www.underground-fetish.com

FREELAND HOTEL Marnixstr. 386 [61] ) 622 75 11 HEREN Bed & Breakfast, Singel 95 [4] ) 427 51 65 MAES Bed & Breakfast, Herenstr. 26 [2] ) 427 51 65

HEALTH AIDS HEALTHCARE FOUNDATION [35] Jodenbreestr. 158 (thu/fri/sat 13-19) ) 620 62 61 free rapid HIV testing & counseling, no appointment needed amsterdam@aidshealth.org www.aidshealth.org AIDS/SOA- INFOLINE ) 0900- 204 204 0 (10 ecpm) For questions about safe sex, hiv & std’s (mon/tue 10-18, wed-fri 14-18) infolijn@soaaids.nl HIV Vereniging SERVICE POINT [60] 1st Helmerstr. 17 (Mo/Tue/Th 14-22) ) 689 25 77 www. hivnet.org DOCTORS ON CALL ) 088 00 30 600 GGD STD clinic, Weesperplein 1 (near Weesperplein subwaystation) ) 555 58 22, Free testing and treatment for STI/ STD’s. Mon-Fri 08.3010 & 13.30-16.30. By appointment only PSYCHOLOGENPRAKTIJK, Hartenstr.31 [56] Dr. Thijs Maasen, registered psychologist also outside office hours, appointments by email, www.homopsycholoog.nl

For on-line bookings:

 http://hotels.gayamsterdam.com

incl. Amsterdam’s gay hotelguide and the interactive Amsterdam Gay Map

LEATHER & FETISH SHOPS

Safe, reasonably priced. [1], [34], [36], [63], [72] .ebab.com

FURTHER INFO u GAY AMSTERDAM Amsterdam’s online Gay Resource, founded in 1995.  Know where to go, where the action is, what’s going on and where to sleep, and meet the locals. Amsterdam’s most used gay resource, according to survey of the City of Amsterdam .gayamsterdam.com u DAILY AGENDA http://agenda.gayamsterdam.com u TOURIST GUIDE http:/guide.gayamsterdam.com u HOTEL GUIDE incl. the interactive version of this map: http:/hotels.gayamsterdam.com u AMSTERDAMSCONTACT NETWORK .boysnetwork.com

COC Amsterdam, Stadhouderskade 89 Info, meeting of Amsterdam gay groups [73] )626 30 87, www.cocamsterdam.nl EMERGENCY ) 112 POLICE (non-emergencies) ) 0900-88 44 uPOLICE GAY NETWORK ‘PINK IN BLUE’, Harassed, assaulted, discriminated? ) 088- 169 1234 * rozeinblauw@amsterdam.politie.nl dutch police is gay friendly .rozeinblauw.nl u Stichting Amsterdam Gay Pride organizer of Amsterdam Gay Pride Korte Leidsedwarsstraat 12 (by appointment) ) 06 14 79 31 89 www.amsterdamgaypride.org TAXIS: the only reliable taxi company is TCA. You can call TCA for a taxi on ) 777 77 77 or stop one of their taxis on the street. A TCA taxi can be recognised by the rooflight. Start rate should be around € 3 + around € 2/ km and + € 0.35/ min. Do ask total rate to your destination before getting in. www.tcataxi.nl MONEY EXCHANGE: best use ATM´s to get money from, to change best prices at GWK (Central Station) (do NOT change money in the streets! That´ll get you robbed ) Street info Reguliersdwarsstraat www.reguliers.net u Gay Tourist Info GAYtic, Spui str. 44 [8] (11-19, su 12-19) Specialised in gay tourist information. .gaytic.nl Pink Point [57] Gay Info Centre, Souvenir Kiosk. Friendly staff will help you navigate Holland. Best collection of gay souvenirs in Amsterdam. At Westermarkt (next to Homomonument) (10-18, in Jan. tue/ wed X) ) 428 10 70 .pinkpoint.org

u GAY NEWS Amsterdams gay publication  advertising: www.gaynews.nl/adv .gaynews.nl

GAY & LESBIAN SWITCHBOARD )623 65 65 Mon/Wed/Fri 14-18, Tue/Thu 19-21, Sat 14-17, www.switchboard.nl Information, support and referral service. IHLIA, HOMODOK/ LESBISCH ARCHIEF Oosterdokskade 143, 6th fl. (at the city library near Central Station) [32] (info desk: mon-thu 12-17, expo daily 10-22) ) 523 08 37, gay& lesbian archives, library and info centre, www.ihlia.nl

46   Gay News 296  april 2016

AMSTERDAM

RRR296-044-049.indd 46

BERLIN

PARIS

MOTZSTRASSE 22 24 RUE DU TEMPLE

WARMOESSTRAAT 89 MISTERB.COM FACEBOOK.COM/MRB.AMSTERDAM TWITTER.COM/MISTER_B_AMS

17-3-2016 21:15:28


Gay life - Where to go 072ALKMAAR

1811 Dance& Drinks (COC) Bierkade 14A, postbus 1040, 1810 KA, ) 511 16 50

055APELDOORN

CLUB ENTRANCE, Kapelstr. 5 Gaybar & Danceclub (do/zo 20-2, vr/za 22-4, ma/di/wo X)

050GRONINGEN

026ARNHEM

Bar De Rits, Pottebakkersrijge 2 , (19-1, do-za 17-3, zo -2) CAFE GARBO, Boterdiep 46 , (do/za 21-01) ) 313 26 20 Galerie MooiMan, Noorderstationsstr. 40 open vr, za, zo 14-18 uur. ) 5710394, Erotheek 3000, Ged.Zuiderdiep 130, , (11-23,za 13-19,zo17-22) open (10-22.30, zo 12-, za -23.30) , ) 314 42 21 elke laatste za. van de maand gayparty SAUNA ‘t PAKHUISJE, , Schuitemkerstr. 17, (14-23, zo -20, ma/di/woX), ) 312 92 88 COC, hardewikerstr. 7 , (café: do/vr/za va 21-) ) 313 26 20 CAMPING DE HEERENBORGH, Niekerkerdiep 1, Niekerk (Grootegast) , ) 0594- 503446

SPRING, Bovenbeekstr.5-6 (19-2,vr/za16-2, zo16-1,di X). ) 442 5036 COC Midden Gelderland, St. Catharinaplaats 10, 6811 BS ( za 21-02) ) 442 31 61

BOEKEL 0492

SAM SAM, Volkelseweg 7, (wo-za 19-?, zo 15-?. ma/di X). ) 32 43 25

015DELFT

DWH, Lange Geer 22 (do & vr 21-2). ) 214 68 93

BOSCH Cafe Jalos, Postelstr. 37

023HAARLEM

073DEN

(ma t/m za v.a. 10.30 zo v.a 12.00)) 8500197 COC n.o. Brabant, St. Barberaplein 6 (Oss) ) 0412 626666 Kabberdoes, Sint Josephstr. 6, ) 6123665 (wo t/m zo v.a. 16 uur)

u SAUNA BLUE RIVER Valkenbosln 181-191 , (14-23, ma/di 17-23, woe X) ) 364 64 07, www.blueriver.nl

070DEN

ST. BUDDY NETWERK Herengracht 3A VROEGER WAS JE ANDERS, Halstr. 12

(wo/do/ vr 12-21, 1e & 3e zo 12-21) ) 365 90 90 CAFE ACHTEROM, Achterom 22a (16-1) EROTIEKSHOP/CINEMA HOTLIPS, Herengracht 50A DE LANDMAN , Denneweg 48 (16-1). , ) 346 77 27 HIV-Vereniging haagl./leiden, Herengracht 3-1 06-17811234 hvn-haaglanden@hivnet.org MAURICE HEERDINK paintings, op afspraak: ) 346 51 38 STAIRS, Nwe Schoolstr. 11 (vr/za 22-2). ) 364 81 91 THE REAL BOSS (leerbar), Rijswijkseweg 536 (21-2) TRIOMFBAR, Ketting str. 6 DE VINK, Schoolstr. 28 (16-1). ) 365 03 57 SEKSHOP HANS, Herengracht 24A., ) 360 05 93 SAUNA FIDES, Veenkade 20, (14-24, vr/za 14-2). , ) 346 39 03

DEVENTER 0570

HAAG COC Cafe, Scheveningseveer 7

La JUSTESSE, Ged. Oudegracht 12, (20-2, vr/za 17-4, zo 17-2, ma X). , ) 532 40 52 COC Kennemerland Postbus 342 , 2000 AH Haarlem ) 532 54 53, Wilsons by RenR, Ged. Raamgracht 78

045HEERLEN

SPLASH, Kempkensweg 7, (do 21-2, vr/za/zo 21-3). ) 572 08 68 Grand Café Schuttershof, Valkenburgerweg 23 (ma/do 16-2, vr/za/zo 16-3)

COC Deventer, Brink 64A, (do/zo 21-24,vr/za 22-2). , ) 61 91 49

040EINDHOVEN

035HILVERSUM

SO WHAT, Noorderweg 72, (16-1, vr/za 16-2) ) 683 10 03

Genestho, Stratumsedijk 21, (di-do 19-2 vr/za 19-4 zo 15-2 ma x) ) 2122637 Pallaz, gay bar & dancing, Stratumsedijk 14 (22-2, vrij/za -4, di.woX), www.pallaz.nl Sauna Bonaparte, Ledeganckstr. 1, open iedere dag van 12:00 tot 02:00, ) 2511238 www.saunabonaparte.nl Sauna Tibet, Antoon Coolenln. 10, ) 2920199 Open van 12-02 COC/ Pand54, Pr. Hendrikstr. 54 , (di/do/vr 21-1, zo 15-18). ) 245 57 00

058LEEUWARDEN

053ENSCHEDE

De Roze Beurs, Oude Singel 128/ hoek Volmgracht (zo/wo 17-1 do/za 17-2 di X). COC / Bar-Dancing De Kroon. , Langegracht 65 (vr 21-2, za 21-4). , ) 522 06 40

u ’T BÖLKE, Sauna (zo t/m do 12-24, vr 12-2, za 12-9) One of the largest gay sauna’s ) 434 13 41 u ’T BÖLKE Cafè (wo/vr 21-4, za 22-4:30/ zo 16-4) ) 434 13 41 u ’T BÖLKE, Disco, (za 23-4:30) ) 434 13 41 ‘t Bölke, Molen str. 6 DANSCAFÉ Molenstr. 22, (dagelijks 21.00-04.00) VIDEOTHEEK AMSTERDAM, Molenstr.14 (12-23, za 12-18, zo 14-18)., ) 433 74 01 STONEWALL,Walstr. 12-14, (do 20-3, vr 21-02, za 15-02, zo 15-20). ) 431 7014

COC Friesland, Zaailand 94a , info@cocfriesland.nl COC Café Bij Sjaan, Eewal 50-52, (vr/za 22-05 zo 16-21) Dans Café Mr. Jones, klokstr. 19, ) 06-460.42.142 ANNA BLAMANHUIS, Int. Homo Infocentrun, Openbare Bibliotheek Leeuwarden, Wirdumerdijk 34. ) 2347755 www.ihlia.nl/dutch/ihlia_leeuwarden

071LEIDEN

043MAASTRICHT

CAFE ROSE (COC), Bogaardenstr. 43 (do/zo 20-2,vr/za21-2, vr 14-17). , ) 321 83 37 Kenniscentrum COC, Bogaarden str. 43. Wo 14-16, Do 20-21.30 ) 321 83 37

MIDDELBURG 0118

COC Midden Zeeland, Lange Noordstr. 52 (20-2). ) 61 22 80

Escortwerk ook iets voor jou? TM TM

Dat regel je zelf eenvoudig op people.nl

www.people.nl/werk People

TM

april 2016   Gay News 296  47

RRR296-044-049.indd 47

17-3-2016 15:33:39


gay life - Where to go

NIEKERK 0594

Homocamping De Heerenborgh , Niekerkerdiep 1, tevens volledig ingerichte caravans beschikbaar, )503 446 www.deheerenborgh.nl

NIJMEGEN 0299

CHAPS, 2e Walstr. 96, (20-02, vr/za 20-04, zo 18-03) ) 360 42 72 COC Nijmegen v. Broeckhuysen str. 46, ) 3 600 345 SAUNA AZZURA, V. Heemstraweg 59, Beuningen . (zo-do 12 ,vr/za 12-2). , ) 684 18 08 Bruin café METS. Grotestr. 7. ) 323 9549 Restaurant KOKS en KO. , Graafseweg 65. ) 323 01 77 Eetcafé De Plak, Bloemerstr. 90. ) 32227 57 Mannenondergoed BOFKONT. , Moenenstr. 7 ) 360 45 25 ThomTom bar, Van Welderenstraat 65, www.thomtom.bar Videotheek Darkroom Eroworld. Van Welderenstr. 61. ) 323 6283

010ROTTERDAM

Café Bonaparte, Nieuwe Binnenweg 117-A (23:30-06:00, di X) ) 436 74 33 COC, Schiedamse singel 175, www.cocrotterdam.nl ) 41 41 555 COSMO BAR Schiedamsesingel 133, 13-23 Bar: wo t/m do 21-01, vr/za 21-02. , ) 412 36 68 Ferry Store (boekhandel), Westblaak 127 GAYTOYS Keerweer 10 1e Westblaakhof 5 Open: di/vr 12-20 za-zo 12-18 uur LOGE 90 Schiedamsedijk 4/A, (zo t/m do 12-01 vr-za 12-02) ) 414 97 45 KEERWEER, Keerweer 14, (ma-do 16-5, vr-zo 15-6) ) 413217 REGENBOOG V. Oldenbarneveltstr. 148 A, (wo t/m zo 16-laat) ) 413 91 25 STRANO, v. Oldenbarneveltstr. 154, (ma/do 16-02 vr/zo 16-04) ) 412 58 11

BOEKHANDEL SAVANNAH BAY Telingstr. 13 , (ma 13-18, di-vr 10-18 za 10-17), ) 231 44 10 CLUB RITS , Bemuurde Weerd WZ 3 Rits Unzipped Gay/Lesbian Party iedere 2 maanden op vrijdagavond ) 231 88 41 COC Midden-Nederland, Postbus 117, 3500 AC wwwcocmiddennederland.nl enSuite onSaterday Oudegracht a/d werf 97 Open 23u-05u | elke zat. , entree 5 euro (voor 24ugratis) CAFE KALFF, Oudegracht 47, www.cafekalff.nl

Gay Sauna Finland, Grondherendijk 7 , ) 2235895 De Unie, Mauritsweg 34-25 (11-23, vr/za -3)

010SCHIEDAM CAFE Braniii, Singel 230 B1, (16-1, vr /za -04, di X) ) 233 92 57

TERSCHELLING 0562

APPARTEMENT SPITSBERGEN, Burg. Reedekerstr. 50,8881 CB. ) 44 31 62

013TILBURG

Café de nieuwe Lollipop, Paleisring 25 (wo/do 20-02, vr 20-04, za 15-04, zo 16-02 ) CafÈ Wijn, Stadhuisstr. 19 , (wo-20/02 do-20/04 vr/za 14-04 zo 14-02 ) ) 544.5118 COC TILBURG/ BREDA, postbus 36 5000 AA, ) 0629262036 info@coctilburg.nl, www.coctilburg.nl De Heeren van Tilburg, Stadhuisstr. 21, (di/zo 12/ ma X) ) 5820316 EMBRACE PINK. , van Hogendorpstr. 55-05 LB Tilburg. (elke wo. 20:00-??) info@embracepink.nl, www.embracepink.nl Sauna Victory, Bosscheweg 284 Iedere dag 12-00 tot 24:00 ) 4684343 www.saunavictory.nl

030UTRECHT

BODYTALK, Oudegracht 64, (ma-do 20-3, vr/za 16-5, zo 16-4) ) 231 5747 www.bodytalk.org

Adverteren?

077VENLO

B1 cinema, Maaskade 15 (ma/ri 10-20,za 10-16:30, zo X) ) 3542585 BOOGALOO, Picardie 8 (ma 19:30-00, do 19:30-00, vr 19:30- 3:45 (entree tot 02:00), za 14:30- 3:45 (entree tot 02:00), zo 14:30-022) ) 851 3397

Wieringerwerf 0227 Hot and Horny Gaynight (safesex-saunanight) (3e zondag v/d maand 20-02) Zuiderdijkweg 12 , ) 06-30333273

IJMUIDEN 0255

BEACH INN strandpaviljoen, Ymuiderstrand 800 (gay beach , hele jaar door open!) Tip: Neem de Fast Flying Ferry (achter cs Adam) ook voor prive-feesten ) 520 222

038ZWOLLE

COC , Kamperstraat 17, 8011 LJ Zwolle, ) 4224403 info@coczwolle.nl

www.gaynews.nl/adv

DJS ANDREI STAN (RO) STEVEN REDANT (ES) PAGANO (UK) JON DOE (DE) BREIZBEAR (BE) DIKKY VENDETTA (NL) ELIAS (ES) BEN MANSON (FR) JO (BE) KENNE PERRY (BE) VJS ALEXETJEREMY (NL)

LEATHER RUBBER TOYS

DISCO’S

+032 +2BRUSSEL BARS

L’ARBRE A CHAMPAGNE, Pl.delan Vieille Halle aus Bles 46 (12-23 vr-za 1) Le’Amour fou, Chaussee d’lxelles 185 www.amourfou.com AU SOLEIL, Rue Marche au Charbon 86 , (dagelijks 10-) ) 5133430 LE BELGICA, Rue Marche au Charbon 32 (do-zo 22-3) LE BOULEV’ART, Blvd Anspach 108 ) 5125362. CAN CAN RUE DES Pierres- Steenstr. 55. Een van de oudste gay bars van Brussel. LE CARROUSEL, Place Fontanais 10, (dagelijks 10-) ) 5121503 CHEZ MAMAN, Lievevrouwbroerstr.- Rue des Grands Carmes 7. (vr-za 23- ) LE CLUB, Rue des Pierres 18, 12-6 ) 5027100. LA DOLCE, Korte Boterstr. , , Petite rue Au Beurre, 8. L’HOMO ERECTUS, Rue des Pierres 57 (dagelijks 12- ) LE PRETEXT, Rue de la Fourche 21, (11-3 za-zo 16-3) ) 5025084 LA RÉSERVE, Korte Boterstr. , Petite Rue Au Beurre 12. (ma-vr 11-24, diX, za/zo 15-24) THE SMART, Rue des Pierres 36 (dagelijks 15- ) ) 5133213

BOX, Rue du Riches, Claires- Rijkekrarenstr. 7 (23-?) WING’S, Rue du Cypres 3 info zat. vrouwenavond Steelgate, Rue des Chartreux 52 +32 4 97 40 70 52 popular parties: Hunkut & The One X SAUNA’S

CLUB 3000, Blvd Jamar 9 ( ma/vr 11-00 za-zo 12- 00) ) 5221050 ‘HET HERENHUIS‘ , De Lescluzestr. 63. zo-do 12-01, za-zo 12-02 ) 239.51.95 LA GRIFFE Rue de DinantStr. 41-43. (11-22, vr/za 11-02) LE MACHO, Rue du Marché au Charbon- Kolenmarktstr. 106/108. Oasis Rue Van Orleystr. 10., (12-24, vr/za 12-02) SPADES 4OUR, Rue Bodhegemstr. 23-25 . (ma-do12-24,vr/za -2) RESTAURANTS

AMSTERDAM

+4LUIK

(liege)

The Chaps, Rue de Bonne Femme 68, 4030 Liège. Open: vr. van 22:30-04:30 /za 22:30-04:30

+3ANTWERPEN

ORGANISATIE

Q8 Guesthouse , Trapstraat 20 ) 477-626281 Antwerp Mabuhay Lodgings Draakstr. 32 ) +32 495 842953

TELS QUELS ( gay & lesbian meeting point) Rue du Marché Au CharbonKolenmarkt 81 , (17-02) Tevens ILGA. GAY PARTIES

u LA DEMENCE, Rue Blaestr. 208. . lademence.com Parties van wereldformaat. u REVELATION, Kapucijnenstraat 63 Kinky Parties van wereldformaat. . revelation-party.com

Clubs, Dance u Red & Blue REMASTERED, Lange Schipperskapelstr. 11-13 (elke zaterdag 23-07) , Hot gay club. ) 213 05 55, . redandblue.eu

Fetish

The Boots, V. Aerdtstr. 22 +32 476 49 79 31 (fr/sa 22.30-, su 17-02) Kinkys , Lange Beeldekensstr. 10 295 06 40 (tue/thur 14-, mon/fri 20-, sat 16-)

BERLIN PARIS LA CANTINA CUBANA , Rue des Grands Carmes 6 ) 5026540 MOTZSTRASSE 22 24 RUE DU TEMPLE Mister B EL PAPAGAYO, Place Rouppe- Rouppeplein 6, S. American food. WARMOESSTRAAT 89u MISTERB.COM Falconplein 14A )495 03 08 95 ) 514 50 83 GAY. FACEBOOK.COM/MRB.AMSTERDAM TWITTER.COM/MISTER_B_AMS

LEATHER AND JEANS

THE DUQUESNOY. Rue Duquesnoystr. 12. (21-?) Leather en jeans verplicht

Popi Cafe, Plantinkaai 11-12 ) 231 61 31 (daily 14-) ook lunch Que Pasa, Lange Koepoortstr. 1 (20-,sat/sun 14-, mon/wed X) Het Roze Huis/Café Strange, Dambruggestr. 161 ) 226 0072 (21-, sun 17-) The G, Van Aerdtstr. 22 ) +32 479 76 44 08 (sun 22-4)

Accomodatie

Bars & Café’s

Bonaparte, Grote Markt 21 daily from 11.30h Café Delux, Melkmarkt 18, ) 232.17.66 (daily 11-) Café Den Draak, Draakplaats 1, ) 288 00 84 (11-17, sat/sunX) Hessenhuis, Falconrui 53 ) 231 13 56 (11-, sat/sun 13-) cafe, luch-bar, club

. misterb.com

OinkOink Club, v. Schoonebekepl. 3 (daily 21-) RANDOM, Geulincxstr. 28. Industrial gay bar,live dj and cruising area (23-, monX) Sauna’s Het Herenhuis, De Lescluze-str. 63. Sauna, zwembad, jacuzzi ) 239 51 95 Kouros Sauna, Botermelkbaan 50 ) 658 09 37 (Schoten) Shops

Erotheek Gay Ron, Van Wesenbekestr. 54, ) 234 04 43 Plan B, Klapdorp 54-56 ) 233 73 93 [12], (11-20) Roxy, Kammenstr. 68 ) 232 82 89 (10-19h) Toys 4 Boys, Nosestr. 6 ) 232 0827 Boekhandel Het Verschil, (gesloten per 31 okt. 2015, heropenening nieuwe winkel 19 maart 2016) ) 226 08 04 Man Playz, Adult Store & Cruising Mister B shop in shop, (ma-za 14-22, zoX) www.manplayz.be

48   Gay News 296  april 2016

RRR296-044-049.indd 48

17-3-2016 21:15:07

AM

WA

!! ,/


SPRING/SUMMER 2016 Turn up the heat with our new collection of swimwear . The quality you love of Mister B, combined with a perfect fit, sexy design and sportive look. Get ready for summer, get URBAN!

A M S T E R DA M WARMOESSTRAAT 89

|

! ! 2 !5 s ! - 3 4 % 2 $ ! - ,/.$/. s ,9/ . s

RRR296-044-049.indd 49

BERLIN

-/4:342!33%

|

s "5$!0%34 s #/,/'.% -%,"/52.% s -/.42%!,

PA R I S

25%$54%-0,%

s s

#/0%.(!'%. /3,/ s

|

ANTWERP

&!,#/.0,%).

|

ONLINE

-)34%2"#/-

s $ / 24 - 5 . $ s $ 5 " , ) . s * / ( ! . . % 3 " 5 2 ' 7! 2 3 !7 s 7%34 ( / , ,92016â&#x20AC;&#x192;â&#x20AC;&#x192; 7 / / $ GaysNews :296 Ă&#x201E; 2 â&#x20AC;&#x192;) # 49 ( april

17-3-2016 15:34:19


kort

Ontkerkelijking zet door in Nederland H

omo, kerk en godsdiensten in het algemeen zijn altijd een probleem geweest. De brandstapel, ophangen van hoge gebouwen gooien tot levenslange gevangenisstraf. Maar de tijden veranderen.

Nederland is dus geen christelijke natie meer. Dat is de belangrijkste conclusie die je zou kunnen trekken uit het onderzoek ‘God in Nederland’ dat elke tien jaar door de KRO wordt gehouden onder ruim 2100 Nederlanders. Een overgrote meerderheid, namelijk ruim 82 procent, komt nooit of bijna nooit in de kerk. En een ruime meerderheid vindt dat religie geen leidende rol meer hoort te spelen in de politiek en het onderwijs.

procent gelooft in het bestaan van een hemel en minder dan de helft gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Ook vindt ruim de helft van de katholieken dat hun kerk niet aansluit bij hun eigen levensvisie. Bij de Protestantse Kerk is de ontkerkelijking minder sterk. Hoewel ook hier het ledental daalt, blijft de kerkgang en het geloof min of meer gelijk. 77 procent van de protestanten

Bijna 25 procent van de ondervraagden bestempelt zichzelf als atheïst, in 2006 was dat nog 14 procent. Opvallend is ook dat de verwachte opmars van spiritualiteit tot stilstand lijkt zijn gekomen. Tien jaar geleden beschouwde 40 procent van de ondervraagden zichzelf nog als spiritueel, nu is dat gedaald tot 31 procent. De cijfers over de ontkerkelijking van Nederland spreken voor zich. Het is opmerkelijk dat naarmate het verstand toeneemt het geloof afneemt. Nog niet zolang geleden stond religie nog vast op het programma van mensen die er veel baat bij hadden om op zondag, het liefst vooraan, in de kerk gezien te worden. Dat was goed voor hun bedrijf, status bij het zoeken van een baan of het krijgen van promotie bijvoorbeeld. De ontkerkelijking zet steeds sneller door. De tijd knabbelt steeds meer procenten af van het aantal mensen dat zegt gelovig te zijn. Een veel lager percentage van die gelovigen gaat nog naar de kerk. Dat geldt vooral voor katholieken.

Secularisation Continues in the Netherlands In general, homosexuality, church and religion always were a troublesome combination. From the stake, hangings from high buildings to life imprisonment. But the times are changing. The figures on the secularisation of the Netherlands speak for itself. It is remarkable that when intelligence increases, having faith decreases. Not that long ago, religion was a must for people who gained to benefit from being seen in the front row at church on Sundays. It benefited their company, status when job searching or getting a promotion. However, secularisation is continuing at an increasingly faster pace.

Religie wordt ook steeds minder ervaren als sociaal bindmiddel tussen mensen. En 25 procent van de bevolking denkt dat de moraal wordt bedreigd als niemand meer in God gelooft. Dat was tien jaar geleden nog 40 procent. Het aantal mensen dat aangeeft nooit te bidden is gestegen van 36 procent in 2006 naar 53 procent in 2016. Er gaan ook steeds minder mensen naar de kerk. Het kerkbezoek daalde met bijna de helft van 30 procent in 2006 naar 18 procent. Vooral de rooms-katholieke kerken worden steeds leger. Daar is de daling iets groter dan in de protestantse kerken. Steeds minder katholieken participeren in geloof en kerk. Nog maar 13

Over time, the percentage of religious people is decreasing, and a much lower percentage of those who believe are still church goers. This is especially true for Catholics. The Netherlands no longer is a Christian nation. That is the most important conclusion to be drawn from the survey ‘God in the Netherlands’ by the catholic public broadcaster KRO under over 2,100 Dutch people. A large majority, over 82 percent, hardly ever or never goes to church. And a large majority thinks that religion should not play a leading role in politics and education. Almost 25 percent of respondents consider themselves to be atheists. In 2006, this was 14 percent. Another remarkable fact is that the rise of spirituality has come to a halt. Ten years ago, 40 percent of respondents considered

themselves spiritual, but now that percentage has dropped to 31 percent. Religion is also seen less as a means for social interaction and togetherness. Also, 25 percent of the population think that morale is under threat if people stop believing in God. Ten years ago, this was 40 percent. The number of people indicating that they never pray has risen from 36 percent in 2006 to 53 percent in 2016. Less and less people are visiting church services. Church attendance almost halved, with 30 percent in 2006 to 18 percent in 2016. Especially the Roman-Catholic churches are getting emptier, with a slightly larger decrease compared to Protestant/Calvinist churches. A decreasing number of Catholics participate in religion and church. Only 13 percent still believes

in the existence of heaven, and less than half believes that Jesus is the Son of God. Over half the Catholics think that the Church is not in keeping with their own world view. The Protestant Church shows less secularisation. Even though the membership figures drop, the statistics for churchgoing and faith remain more or less equal. 77 percent of the Protestant believe in the divine character of Jesus Christ, a slight decrease of 8 percent compared to ten years ago. Yet one third of members miss dovetailing of the church with their own world view. Churchless Not only are there less church goers, the number of church members is still decreasing to about

50   Gay News 296  april 2016

gn296-050-053.indd 50

17-3-2016 13:28:36


short

gelooft in het goddelijk karakter van Jezus Christus, een kleine daling van 8 procent ten opzichte van tien jaar geleden. Toch mist een derde van de leden de aansluiting van hun kerk bij hun eigen levensvisie.

Buitenkerkelijk Er zijn niet alleen minder kerkgangers, ook het aantal kerkleden neemt steeds verder af tot circa een kwart van de bevolking. In 2006 was nog 34

procent van de bevolking lid van een kerk. voor veel homo’s niet het voorbeeld van hoe een In Nederland rekent 25 procent van de samenleving eruit kon zien? bevolking zich tot een van de christelijke Opmerkelijk is ook dat veel ruim de helft kerken, 5 procent is moslim en 2 procent van de katholieken aangeven dat hun kerk hangt een stroming als het hindoeïsme niet aansluit bij hun eigen levensvisie. De of het boeddhisme aan. De rest van de vele kindermisbruik schandalen binnen de Nederlanders is katholieke kerk zullen buitenkerkelijk. daar niet vreemd aan Binnen deze groep zijn. Maar ook buiten Vooral de rooms-katholieke vallen mensen die Nederland neemt het kerken worden steeds leger wel geloven, maar verzet tegen tegen de niet naar de kerk wereld vreemde denk gaan (17 procent) wijze van de kerk en mensen die niet gelovig zijn maar steeds meer toe. Een goed voorbeeld hiervan wel spiritueel (10 procent). Het grootste is Ierland, van ouds her een bolwerk van de gedeelte, 41 procent, van deze groep is katholieke kerk die met lede ogen moest aanzien seculier en dus gelovig noch spiritueel. dat de bevolking van Ierland massaal stemde voor gelijke berechtiging van hetero en homo Maar wat schieten we hier nu eigenlijk paren ondanks de verwoede campagne van de mee op. Te bewijzen valt het natuurlijk niet katholieke kerk om nee te stemmen. Tot zover maar was Nederland niet het eerste land kunnen we alleen maar blij zijn dat mensen dat per wet de gelijkheid van homo’s en steeds meer zelf denken en beslissen en dat niet hetero paren gelijkstelde? Was Nederland meer aan anderen overlaten.

a quarter of the population. In 2006, 34 percent of the population was member of a church. In the Netherlands, 25 percent of the population indicates belonging to one of the Christian churches, 5 percent is Islamic, and 2 percent is adhering to Hinduism or Buddhism. The rest of the Netherlands is non-denominational. This group represents people who do belief, but do not go to church (17 percent) and people who do not believe, but are spiritual (10 percent). The largest part of this group, 41 percent, is secular (neither believers nor spiritual). But what does it all mean? It cannot be proven, but wasn’t the Netherlands the first country in the world that introduced legislation that arranged equality between heterosexual and

homosexual couples? Was it not the example to a lot of gays of an ideal society? It is also remarkable that over half of the Catholics think that the Church is not in keeping with their own world view. The many child abuse scandals in the Catholic Church will be part of this. But also outside of the Netherlands, the resistance against the unworldly views held by the church is increasing. A good example of this is Ireland, a stronghold of the Catholic Church, which had to watch with sorrow how the country voted in favour of the equal treatment of heterosexual and heterosexual couples, in spite of the fanatic campaign to vote No by the Catholic Church. We can only be pleased that people are starting to think and decide for themselves, and do not leave this to others. april 2016   Gay News 296   51

gn296-050-053.indd 51

17-3-2016 13:28:48


column

‘Meneer Breed, is uw piemel schoon?’ door Reijer Breed

O

p 25 november jongstleden werd ik getroffen door een herseninfarct. Mijn linkerarm en mijn linkerbeen lagen gevoelloos naast me. Ik vertelde in mijn laatste column (in het januari-nummer) ook dat ik in het AMC op de afdeling Neurologie lag. Na één volle week zei de fysiotherapeut: “Wij kunnen hier niets meer voor je doen. Er wordt gewacht op een bed in het revalidatiecentrum Reade.” De volgende ochtend werd ik daar met een ambulance naar toe gereden. Marieke, die ook een infarct had gehad, vertelde later: “Je zat rechtop op de brancard en kletste honderduit.”

Thomas, mijn wijkverpleegkundige, zei me: “Vroeger lieten ze mensen met een infarct gewoon in bed liggen. Maar men kwam er al snel achter dat beschadigde en gevoelloze lichaamsdelen zo snel mogelijk geactiveerd moeten worden.” Nou, dat hebben we geweten. In Reade vind je iedere week een werkschema met een druk therapieprogramma. Ik was, zoals altijd, weer duidelijk gay. Ik kan dat ook niet laten. Ik ben wie ik ben. Maar ik heb geen enkele negatieve reactie gehad. In de rookruimte zat ik met een Antilliaan, een Roemeen, en Surinamers. Zij spraken over hun situatie en ik sprak over de mijne. Toen ik vertelde dat ik gay was, zeiden ze: “Respect.” Omdat we veel dezelfde activiteiten moesten

‘Mr Breed, Is Your Penis Clean?’ On November 25, I had a cerebrovascular accident. My left arm and left leg were numb. In my last column (in the January edition), I wrote that I was at AMC Hospital on the Neurology ward. After a week, my physiotherapist said: “There’s nothing we can do for you here. We are waiting for a bed in rehabilitation center Reade.” An ambulance drove me to it the next morning. Marieke, who had also suffered a cerebrovascular accident, later told me:

Door mijn infarct was en is ook het plassen doen, werden die Antilliaanse man en ik geblokkeerd. Mijn urine werd vier keer per dag bevriend. Hij heet Eugène. Ik werd onder opgehaald met een katheter. Nog nooit hebben begeleiding van onder anderen Hetty, Tineke en zoveel vrouwen Jessica in de sporthal mijn piemel gezien. geholpen met lopen. Maar alles went. Je Mijn linkerbeen werd Ik was, zoals altijd, schaamte verdwijnt. door hen ingesnoerd. weer duidelijk gay En na een poosje En terwijl ik goed reageer je ook niet vastgehouden werd, meer als een monter ging ik stapje voor meisje, dat “incontinentie-verpleegkundige in stapje vooruit. Marieke en Eugène liepen al de opleiding” is, haar hoofd door de gordijnen hele sporthal door met een wandelstok. Hetty steekt en roept: “En, meneer Breed, is uw zei: “Dat kun jij binnenkort ook.” Ik dacht: “Dat piemel schoon?” lukt me nooit.”

“You sat up straight on the stretcher and were chatting away.” Thomas, my district nurse, told me: “In the old days, they would leave people with an infarction in bed, but they soon discovered that damaged and numb limbs need to be activated as soon as possible.” Well, we found out! In Reade, you get a work schedule every week with a full therapy program. I was, as always, obviously gay. I can’t help myself. I am who I am. But I did not get any negative responses. I was in the smoking room with

people from the Dutch Antilles, Suriname, and a Rumanian. We discussed our situations, and when I told them I was gay, they said: “Respect.” The man from the Dutch Antilles and I became friends, as we had to do many of the same activities. His name was Eugène. Hetty, Tineke, and Jessica, among others, help me with walking in the gym. They were the ones constricting my left leg. While they held me, I would go forward step by step. Marieke and Eugène were already walking through the entire gym with a walking stick. Hetty said: “Soon, you’ll also be able to do

this.” I thought: “Not in a million years.” The infarction had and still is blocking my having a pee. They collected my urine with a catheter four times a day. Never before have so many women seen my penis. But one gets used to things, and you get over the shame. After a while, you do not respond anymore when a cheerful girl, following “incontinence nursing training,” sticks her head through the curtains and yells: “Mr Breed, is your penis clean?” After I had written a letter of complaint, male nurse Paul sat next to me on the bed. He was from Tilburg. So Roy Donders quickly

52   Gay News 296  april 2016

gn296-050-053.indd 52

17-3-2016 13:29:12


column

Nadat ik een klachtenbrief had geschreven, kwam verpleegkundige Paul op mijn bed naast me zitten. Hij kwam uit Tilburg. Dus we hadden het al snel over Roy Donders. We waren beiden fan. Paul’s broer zei eens: “Ik wil je voorstellen aan een boy. Hij is wel iets voor jou.” Nou, dat lukte. Ze wonen nu al een paar jaar samen. Wij hadden op de tweede etage een huiskamer. Daar aten wij. Verpleegkundige Rob is een zwierige nicht. Hij stal de show. Rob vertelde dat hij eigenlijk balletdanser is. Hij werkte nog aan zijn pirouette. Maar zijn “moonwalk” viel wat tegen. Iedereen lag in een deuk. En dat hadden we wel nodig. Na het eten kropen we met een ploegje bij elkaar. En werden we wat baldadig... Vooral Trees, een vrouw uit de Beemster, die na een val twee hersenbloedingen kreeg, was hier één van de gangmakers. Trees en haar man hebben schapen. Die krijgen binnenkort lammetjes. We gaan allemaal bij ze kijken dan. Op een bepaalde avond zaten Marieke, Eppie, een leeftijdgenoot van me, en ik bij elkaar. Ik stelde voor om elkaar eens te vertellen wat we hadden meegemaakt. Marieke begon: “Ik ben altijd op tijd op mijn werk. Toen ik niet verscheen belden collega’s me op. Zij gingen naar mijn huis, maar ik deed niet open. Ze belden de politie. Die kwamen snel en braken

became our topic of conversation, as we were both fan. Paul’s brother once said: “I’d like to introduce you to a young man. He’s your type.” And so he was. They are living together for some years now. We had a living room on the second floor of the care facility, where we ate. Male nurse Rob was a flamboyant gay man. He told me that in fact he was a ballet dancer. He was still working on his pirouette. But his “moonwalk” was a bit disappointing. Everyone cracked up, which is exactly what we needed. After diner, a small group of us got together and became somewhat rowdy.

het slot van mijn deur. ‘Heeft u een fijne avond gehad mevrouw? Veel gedronken?’” Ze werd spoedig met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Eppie vertelde: “Ik sport veel en ik was in het zwembad. Ineens kon ik niet meer bewegen. Ik hield me vast aan de reling. Mensen hadden al snel door dat ik een probleem had. Zij hielpen me uit het water. In mijn zwembroek ging ik op de brancard naar een ziekenhuis.” Het spraakvermogen van Marieke en Eppie was ook aangetast door hun hersenbeschadiging. Zij moesten iedere week naar

Especially Trees, a woman from the Beemster who had suffered two brain hemorrhages after a fall, was one of the people setting the pace. Trees and her husband keep sheep that soon will deliver little lambs. We will all drop by to see them. One night, Marieke, Eppie, and I were sitting together, and I suggested to tell our stories. Marieke kicked-off: “I am always on time at work. When I didn’t come to work, my colleagues rang. They went to my house, but I didn’t open the door. They called the police, who arrived quickly and forced their way in. ‘Did you have a pleasant

logopedie. Marieke vertelde schaterend dat zij het woord “ontboezemingen” niet kon zeggen. Uiteindelijk lukte het haar. Zij kreeg applaus. Het was werkelijk niet te geloven, maar uiteindelijk kon ik weer lopen. Ik dank Hetty en Tineke daarvoor. Ik ga ze binnenkort een fles wijn brengen. Ik hoop dat ze thuis met hun vrouwen op me willen klinken. Ook Jessica (fysiotherapeut), Liselotte (maatschappelijk werker), Florine (psycholoog) en Nelleke (ergotherapeut) ga ik met een fles bedanken voor hun aandacht en steun in deze moeilijke en gekke periode van mijn leven. En wat mijn zussen Els en Carol en vriend Leo voor me gedaan hebben laat zich met geen pen beschrijven. Zonder hen was het me allemaal niet gelukt.

night, madam? One too many, perhaps?’” The ambulance rushed her to a hospital. Eppie followed: “I exercise a lot and I was at the swimming pool. All of a sudden, I couldn’t move. I clung to the rail. People soon saw that I was in serious trouble and helped me out of the water. I went to the hospital in my swimming trunks on a stretcher.” Marieke’s and Eppie’s power of speech was severely impaired by their brain hemorrhages. They had speech therapy every week. Roaring with laughter, Marieke told us she could not pronounce the word “ontboezemingen”

(unburdenings). Eventually, she did it. We all applauded her. It’s hard to believe, but in the end, I could walk again. I want to thank Hetty and Tineke for this, and soon, I will bring them a bottle of wine. I also want to thank Jessica (physiotherapist), Liselotte (social worker), Florine (psychologist) and Nelleke (occupational therapist) with a bottle for their attention and support in this difficult and crazy period in my life. There are not words to express what my friend Leo and sisters Els and Carol did for me. I couldn’t have made it without them. april 2016   Gay News 296   53

gn296-050-053.indd 53

16-3-2016 4:14:24


wAGENDA h a t t BY o dDAY o & where to go

mutatie, aanvulling of wijziging? zelf te plaatsen: www.gaynews.nl/admin

flair and Dare. A Den Haag mate eclectic music place to hang-out for journey with the best 19:30 Gay Film Night: meetings, discussion Baby Steps, Tate mash-ups.. Prik Bar, en dancing. With en zijn Taiwanese Spuistraat 109 Dare to be Different 22::00 Gay Eastr Dance vriend Danny zijn themes and surprises. al een tijdje samen Event, at Club Lite, COC Haaglanden, en willen graag een Jan van Galenstraat Scheveningseveer 7 baby tje. Danny s 24a 19:30 Gendercafe, Voor moeder in Taipeh is VRIJDAG/ FRI 25 MAR Brussel transgenders, hier faliekant tegen. 21:00 La Demence Happy transseksuelen, Het idee dat haar al Amsterdam Easter, Early opening transvrouwen, transzo lang gewenste 22:00 (z)onderbroek, at 21hrs, come early mannen, iedereen kleinkind door een Drop your pants and and avoid queues. niet gender conform draagmoeder op de 18:00 Bingo with Miss DiDi dance. Dress code: Line up Andrei Stan en geeresseerden. wereld moet komen, Licious, This infamous underwear (briefs, (RO), Sebastien . COC Haaglanden, dat is toch niet uit te Saturday afternoon boxers, en jocks), Triumph (FR), Pagano Scheveningseveer 7 leggen aan haar vrbingo is hosted by swimwear, sports Enschede (UK), John Dixon (FR), iendinnen?. Filmhuis the one en only Miss shorts or naked. Men 22:00 Burlesque Glitter en B-Have (BE), Elias (ES), Den Haag, Spui 191 Didi Licious and is the only. 22:00 - 05:00. Glamour, Glamour Dikky Vendetta (NL) perfect way to ease Eur. 10. Club Church, entertainment, and Chris Bekker. into an evening of fun Kerkstraat 52 dresscode: Burlesque, Entrance Eur. 25/ Eur. DINSDAG/ TUE 29 MAR and frolic s. Fabulous dressed Burlesque? 20 till 26 years. La prizes and fouls Amsterdam Then Free entry. Demence, Rue Bleasjokes.. Spijkerbar, 16:00 Beer Bust, All day Music by Dj Maarten, straat 208 Kerkstraat 4 from 4pm till 1am till 04:30hrs. t Bolke, Draught Beer Happy Molenstraat 6-8 Hour Price - come along, relax ... Shoot some pool or just enjoy the unique atmosphere of the 22:00 Ladz , The dance Spijker Bar. Spijkerbar, party for lads, scallies, Kerkstraat 4 skaters, gabbers, 22:00 DJs Durion and Kick sneaker- and Trom, 22:00-00:30 sportswearboys. Men Dj Durion mixes a only. 22:00 - 05:00. 18:00 No Towel Night, Evconcoction of Dance Eur. 10. Club Church, ery Tuesday No Towel Den Haag and House anthems Kerkstraat 52 Night (totally naked.) 13:00 Jong en Out with sparkly pop at Sauna NZ. You will Rotterdam Haaglanden, Elke undertones.00:30get a normal towel to 20:00 MARLENE vrouwemaand kun je als 3:00 Dj Kick Trom dry yourself off and a navond, 18-20 eetjonge homoseksuele, spins blond beats and small towel to sit on cafe (vooraf opgeven biseksuele, lesbische a lot of love.. Prik Bar, and to pat yourself via Facebook)/ 20-22 en transjongere Spuistraat 109 dry. Come and check loungebar/22-23 andere jongeren van 22:00 Bo does the Queens 22:00 Funbox, DJ Mark out the sexy vibe. optreden 23-02 DJ 12 tot en met 18 jaar Head, The Queen Vicente, 22:00-03:00 18:00 - 00:00. Eur. Toegang Eur. 3,50 uit Den Haag en omof clubs is back. Bo DJ Mark Vicente. 19.50 / Eur. 14.50 (26 voor allen.. COC Rotgeving ontmoeten s gonna make you Funbox. Percussive yrs and younger). terdam, Schiedamen samen leuke activmove to a mix of diva vocals, classic Sauna NieuweZijds, sesingel 175 iteiten ondernemen funky house, disco dance floor killers en Nieuwezijds Armtijdens de JongenOut and pop.. The Queens Pop-RnB hits.. Prik Bar, ZONDAG/ SUN 27 MAR steeg 95 meetings.. COC Head, Zeedijk 20 Spuistraat 109 Haaglanden, Schev22:00 Jarb does the Amsterdam Den Haag eningseveer 7 Queens Head, DJ Jarb 16:00 S . O . S . , Sex on 17:00 Intercultureel lentewill make you move sunday. Dress code: Rotterdam feest, Interculturele to a mix of funky shirtless, underwear 15:00 Zondagmiddagsalentefeest met house, disco and pop. or naked. Men only. lon, Gezellig samenmaaltijd, DJ Sweetie The Queens Head, 16:00 - 20:00. Eur. 10, zijn van roze ouderen. en DJ Jack. De Zeedijk 20 Eur. 5 for guys 26 and Om 18u is er een Thaise maaltijd (ook under. Club Church, maaltijd voor Eur.5 vegetarisch) wordt Kerkstraat 52 . COC Rotterdam, verzorgd doorMayura Schiedamsesingel s Food en wordt 175 geserveerd om 18.30u ur. 6,00; OP = MAANDAG/ MON 28 MAR OP. Vooraf opgeven.. Stichting Rainbow, Amsterdam Scheveningseveer 7 20:00 K ! Nk - golden 19:00 Mellow Monday, shower, Kinky parties Recharge after your Rotterdam for beginners to exAntwerpen weekend on the 20:00 HIV-borrel Rotperienced guys. Dress 23:00 Woodpop, Love Mellow Mondays. terdam e.o., In Caf矐 code: kinky, fetish, naPeace - Pop Music: With free foot and raag in Rotterdam ked or jockstrap. Men Woodpop. A 2016 shoulder massages, organiseert regio Rionly. 20:00 - 01:00. novelty. More info at free healthy snacks, jnmond borrelavon20:00 Easter Spring Kickoff, Eur. 10. Club Church, www.redandblue.eu. aufguss/infusion den voor mensen Start your easter holiKerkstraat 52 Red and Blue, Lange ceremony (dry sauna) met hiv. Ook partners, day in Amsterdams Schipperskapelstraat and full body rub direct betrokkenen coziest bar as we kick 11-13 (steam sauna). Guys en hulpverleners zijn off the spring with a 26 and under get in welkom. COC Rotspecial spring show. for just Eur. 10. Starts terdam, Schiedam. The Queens Head, 19:00.. Sauna Nieusesingel 175 Zeedijk 20 weZijds, Nieuwezijds Armsteeg 95

Nu-disco to Pop Electro and spinning a mix of 80 s sounds and Indie tunes. . Prik Bar, Spuistraat 109 22:00 Jakk B does Queens Head, Jakk B will make you move this friday to a mix of funky house, disco and pop.. The Queens Head, Zeedijk 20

Wil je ook zo opvallen?

WOENSDAG/ WED 30 MAR

Amsterdam

20:00 Naked bar, Amsterdam s only naked bar, relaxed and cruisy atmosphere. Dress code: shoes only. Men only. 20:00 - 01:00. Eur. 10 (incl. First Den Haag drink). Club Church, 22:00 Be You Cafe, Be You Kerkstraat 52 is een LHBT-jongeren/studenten caf 瞨18-26 jaar). We orDONDERDAG/ THU 31 MAR ganiseren elke eerste vrijdag van de maand Amsterdam een super leuke en 21:00 Golden Shower, gezellige avond.. COC Every last Thursday of Haaglanden, Schevthe month, including eningseveer 7 the 2 euro thursday. Local beer and soft Enschede drinks only for 2 euro. Entrance 7 euro. Dirty 15:00 Young en Wet Sauna, Young en Wet Dicks, Warmoesstraat Sauna, elke 1e vrijdag 86 van de maand, in een van de mooiste gay- sauna´s van de Benelux. Verdeeld over vier etage s en met een totaal vloeroppervlak van ruim 1200 vierkante meter, vindt je hier alle faciliteiten voor een heerlijke dag (of nacht) in de sauna. Badkleding 22:00 Blue, Very popular toegestaan. t Bolke, Thursday club night. Molenstraat 6-8 Kooky Klubbing with the House of Hopelezz. All genders and sexualities welcome. 22:00 - 04:00. Eur. 6 (most drinks just Eur. 2,50). Club Church, Kerkstraat 52

VRIJDAG/ FRI 1 APR

Amsterdam

22:00 (z)onderbroek, Drop your pants and dance. Dress code: underwear (briefs, boxers, en jocks), swimwear, sports shorts or naked. Men only. 22:00 - 05:00. Eur. 10. Club Church, Kerkstraat 52

ZATERDAG/ SAT 2 APR

Amsterdam

16:00 Meat Market (ABP), Bottoms arrive in advance of the tops and are stripped and hooded ready for the top s pleasure. They can t see who is fucking them nor can they choose. Men only. 16:00 - 20:00. Eur. 12,50. Club Church, Kerkstraat 52

ZATERDAG/ SAT 26 MAR

Amsterdam

14:00 Bears at Sauna Nieuwzijds, Every 21:00 Prik Pasen Party, last Saturday of the The big Chocolate month from 14:00 Bunny Spaaractie is (2pm) till late, the back. Collect stamps bears, daddies, chaswith your drinks and Den Haag ers, chubs and their 18:00 DARE, a Daring save up for chocolate admirers meet at NZ.. bunnies. Big – bigger Women ComSauna NieuweZijds, – biggest. Free snacks munity, DARE is Nieuwezijds Armfrom 17:00-19:00 an open-minded steeg 95 hour. 21:00-2:00 DJ Women Community. GHOSTMAGIC s ultiThat is all about fun,

54   Gay News 295   april 2016

final-agenda-296-dag.indd 54

21:00 Queens Head Bingo, Amsterdams most hysterical bingo, with performances, games and fun prizes. Hosted by Coby van 22:00 DJ ALX en When Dam.. The Queens Harry met Sally, Head, Zeedijk 20 22:00-03:00 DJ ALX en Friends Dj ALX has been playing in the Amsterdam underground scene for 8 years, playing

18:00 Bingo with Miss DiDi Licious, This infamous Saturday afternoon bingo is hosted by the one en only Miss Didi Licious and is the perfect way to ease

see also: Amsterdam weekly and national weekly on the next pages for more activities 17-3-2016 12:19:47


min

p ning nds . Prik 09 eens

this f co ueens 0

You

n caf orerste maand en . COC hev-

Wil je ook zo opvallen?

into an evening of fun and frolic s. Fabulous prizes and fouls jokes.. Spijkerbar, Kerkstraat 4

22:00 (z)onderbroek, Drop your pants and dance. Dress code: underwear (briefs, boxers, en jocks), swimwear, sports shorts or naked. Men only. 22:00 - 05:00. Eur. 10. Club Church, Kerkstraat 52

n Wet rijdag n iste n de ld

al van ante ier oor g

ing lke,

R

ABP), n ops d and or re. who nor . Men 00.

at 52

s DiDi mous oon by Miss is the ase

agenda by day

mutatie, aanvulling of wijziging? zelf te plaatsen: www.gaynews.nl/admin to play, check out our Fist en Fuck Launcher (for 4 guys in a row), slings and other places to have intense action.Free: Gloves, Condoms, Lube, Disinfection Gel, Soap and much more.. Dirty Dicks, Warmoesstraat 86

maaltijd om 18:30 uur (Eur.7,-). COC Haaglanden, Scheveningseveer 7

will make you move to a mix of funky house, disco and pop. . The Queens Head, Zeedijk 20

Rotterdam

14:00 OOXO, Soosmiddag voor Ho/Le/ Bi-mensen met lichte beperking. Entree 1,50 euro; koffie/thee inbegrepen; overige drankjes tegen betaling.. COC Rotterdam, Schiedamsesingel 175 20:00 K ! Nk - fist en fuck, 16:00 Transcafe RotKinky parties for terdam, Cafe-avond beginners to expevoor iedereen die rienced guys. Dress te maken heeft met code: kinky, fetish, nagenderidentiteit ked or jockstrap. Men maar ook familie, only. 20:00 - 01:00. vrienden en andere Eur. 10. Club Church, sympathisanten.. Kerkstraat 52 15:00 NCAdam safe sex COC Rotterdam, party, NudeClub Schiedamsesingel Amsterdam @ EAGLE, 175 every first Sunday. MAANDAG/ MON 4 APR Amsterdam s oldest and most famous Amsterdam safe sex party. Free 19:00 Mellow Monday, condoms and free Recharge after your snacks. NEW VENUE, weekend on the at Eagle. Naked only. 21:00 Queens Head Mellow Mondays. Party from 15:00 till Bingo with Tabitha, With free foot and 19:00, entrance till Amsterdams most shoulder massages, 16:00.. NCADAM at hysterical bingo, free healthy snacks, EAGLE Amsterdam, with performances, aufguss/infusion Warmoesstraat 90 games and fun ceremony (dry sauna) prizes. Hosted by Miss and full body rub Tabitha.. The Queens (steam sauna). Guys Head, Zeedijk 20 26 and under get in for just Eur. 10. Starts 19:00.. Sauna NieuweZijds, Nieuwezijds Armsteeg 95

22:00 Dj Raf, 22:00-03:00 DJ RAF spins sparkling electro en the hottest Pop. Prik Bar, Spuistraat 109 22:00 Mally does Queens Head, Mally will 16:00 Twink orgy, Exclumake you move sively for guys 32 en this friday to a mix under. Bring id for of funky house, age check (no copy). disco and pop.. 16:00 - 20:00. Eur. 6. The Queens Head, (all drinks just Eur. Zeedijk 20 2,50). Club Church, Kerkstraat 52

DINSDAG/ TUE 5 APR

Amsterdam

Eur. 5 for guys 26 and under. Club Church, Kerkstraat 52

VRIJDAG/ FRI 8 APR

Amsterdam

22:00 (z)onderbroek, Drop your pants and dance. Dress code: underwear (briefs, boxers, en jocks), swimwear, sports Antwerpen shorts or naked. Men 23:00 Savage, Men Only only. 22:00 - 05:00. Den Haag Jungle Rave, Red Eur. 10. Club Church, 15:30 OOXO, Soosmiden Blue presents a Kerkstraat 52 dag voor Ho/Le/ 2016 Novelty with Bi-mensen met lichte Savage, Men Only beperking. Deelname jungle Rave. Tribal aan maaltijd kost onen circuit house by geveer Eur. 8,50. conJesus Pelayo en Tony tactpersoon is Soraya R. Till 07hrs. www. Samuels e-mail redandblue.be, Red s.samuels@vtvzhn. and Blue, Lange nl. COC Haaglanden, Schipperskapelstraat Scheveningseveer 7 11-13 Rotterdam

22:00 DJ Ghostmagic, 22:00-3:00 DJ GHOSTMAGIC s ultimate eclectic music journey with the best mash-ups.. Prik Bar, Spuistraat 109 22:00 Jakk B does the Queens Head, Jakk B will make you move to a mix of funky Enschede house, disco and 22:00 Bolke Night with pop.. The Queens Martin Rivera, t Head, Zeedijk 20 Bolke presenteert vanavond dj martin ZATERDAG/ SAT 9 APR Rivera; vanaf 22hrs. t Bolke, Molenstraat Amsterdam 6-8 18:00 Bingo with Miss DiDi Licious, This infamous Saturday afternoon bingo is hosted by the one en only Miss Rotterdam Didi Licious and is the 21:30 Gay Film Night:Tiger perfect way to ease Orange, De broers into an evening of fun Chet en Todd zijn and frolic s. Fabulous beiden homo, maar prizes and fouls verschillen verder jokes.. Spijkerbar, enorm van elkaar. Kerkstraat 4 Terwijl Chet nog altijd in het dorp van zijn ZONDAG/ SUN 10 APR vader woont, krampachtig probeert om Amsterdam zo weinig mogelijk 16:00 Naked Darkop te vallen en in de Cruising, Getting doe-het-zelf zaak 22:00 Transmania, New increasingly poplar van papa werkt, is dance party for every month beTodd naar de grote transgenders, transcause of instant HOT stad vertrokken. . vestites, translovers action upon entry. Of LantarenVenster, Otto and you. All genders course only after you Reuchlinweg 996 and sexualities. ve taken ALL your WOENSDAG/ WED 6 APR 22:00 - 05:00. Eur. 10 clothes off.Naked pre-sale, Eur. 12,50 at Dark-Cruising.. Do we Amsterdam door.. Club Church, need to say more?.?. 20:00 Naked bar, AmsterKerkstraat 52 Come in and find out dam s only naked bar, for yourself about relaxed and cruisy this HOT event... Dirty atmosphere. Dress Dicks, Warmoesstraat code: shoes only. Men 86 only. 20:00 - 01:00. Eur. 10 (incl. First drink). Club Church, Kerkstraat 52

13:00 Jong en Out Rotterdam, Meeting voor en door holebi- en transjongeren t/m 18 jaar. . COC Rotterdam, Schiedamsesingel 175 MAANDAG/ MON 11 APR

Amsterdam

19:00 Mellow Monday, Recharge after your weekend on the Mellow Mondays. With free foot and shoulder massages, free healthy snacks, aufguss/infusion ceremony (dry sauna) and full body rub (steam sauna). Guys 26 and under get in for just Eur. 10. Starts 19:00.. Sauna NieuweZijds, Nieuwezijds Armsteeg 95

16:00 Beer Bust, All day from 4pm till 1am Draught Beer Happy Hour Price - come DINSDAG/ TUE 12 APR along, relax ... Shoot Antwerpen some pool or just 23:00 Red en Blue meets Amsterdam enjoy the unique Kluster, Red en Blue 16:00 Beer Bust, All day atmosphere of the meets Kluster World from 4pm till 1am Spijker Bar. Spijkerbar, Antwerpen Tour, with Kluster Draught Beer Happy Kerkstraat 4 23:00 Studio 54: Fleur des Resident DJ Dave Hour Price - come Dames, Red en Blue Urania and Red along, relax ... Shoot presents Studio 54, en Blue Resident some pool or just with decor by Fleurs Thomas M. . Red en enjoy the unique des Dames. www. Blue, Lange Schip18:00 No Towel Night, Evatmosphere of the redandblue.be, Red perskapelstraat ery Tuesday No Towel Spijker Bar. Spijkerbar, and Blue, Lange 11-13 Night (totally naked.) Kerkstraat 4 Schipperskapelstraat at Sauna NZ. You will 11-13 get a normal towel to dry yourself off and a small towel to sit on 18:00 No Towel Night, Evand to pat yourself ery Tuesday No Towel dry. Come and check Night (totally naked.) out the sexy vibe. at Sauna NZ. You will 18:00 - 00:00. Eur. DONDERDAG/ THU 7 APR get a normal towel to 19.50 / Eur. 14.50 (26 dry yourself off and a yrs and younger). Amsterdam small towel to sit on Sauna NieuweZijds, 22:00 Blue, Very popular and to pat yourself Nieuwezijds ArmThursday club night. 22:00 Funbox, DJ Mark dry. Come and check Vicente, 22:00-03:00 steeg 95 Kooky Klubbing out the sexy vibe. DJ Mark Vicente. with the House of ZONDAG/ SUN 3 APR 18:00 - 00:00. Eur. Funbox. Percussive Hopelezz. All genders 19.50 / Eur. 14.50 (26 diva vocals, classic 16:00 S . O . S . , Sex on and sexualities welDen Haag Amsterdam yrs and younger). dance floor killers en sunday. Dress code: come. 22:00 - 04:00. 15:00 ZilverUitje, Wg. Zilver 15:00 Fist Factory, The Sauna NieuweZijds, Pop-RnB hits.. Prik Bar, shirtless, underwear Eur. 6 (most drinks organiseert elke 1e most popular Fist Nieuwezijds ArmSpuistraat 109 or naked. Men only. just Eur. 2,50). Club zo. een optreden Party in Amstersteeg 95 16:00 - 20:00. Eur. 10, Church, Kerkstraat 52 22:00 Jarb does the of uitstapje en een dam. Lots of space Queens Head, DJ Jarb

see also: Amsterdam weekly and national weekly on the next pages for more activities final-agenda-296-dag.indd 55

april 2016   Gay News 296   55

17-3-2016 12:20:01


wAGENDA h a t t BY o dDAY o & where to go swimwear, sports shorts or naked. Men only. 22:00 - 05:00. Eur. 10. Club Church, Kerkstraat 52

20:00 K ! Nk - golden shower, Kinky parties for beginners to ex22:00 DJs Gina and perienced guys. Dress Whybrid, 22:00-00:30 code: kinky, fetish, naDJ Whybrid plays ked or jockstrap. Men every danceable bit, only. 20:00 - 01:00. including sounds Eur. 10. Club Church, of 80 s, 90 s as well Kerkstraat 52 as disco, synth pop, indie, electronic en new wave.00:3003:00 DJ Gina brings sounds from the 80s and 90s to groovy house and true gay classics.. Prik Bar, Spuistraat 109 22:00 Jarb does the 21:00 Queens Head Bingo, Queens Head, DJ Amsterdams most Jarb will make hysterical bingo, you move to a mix with performances, of funky house, games and fun prizes. disco and pop. . Hosted by Coby van The Queens Head, Dam.. The Queens Zeedijk 20 Head, Zeedijk 20

mutatie, aanvulling of wijziging? zelf te plaatsen: www.gaynews.nl/admin

with uplifting tunes, 15:00 Gay sm Sameplace Rotterdam Wil je ook zo opvallen? deep house classics (Amsterdam), Gay 16:00 Transcafe Rotwith a bit of nu disco s/m Sameplace: terdam, Cafe-avond thrown in the mix to de erotische bdsm voor iedereen die get you going.. Prik sexparty. Elke derde te maken heeft met Bar, Spuistraat 109 zondagmiddag vd genderidentiteit 22:00 Ro does Queens maand is bar samemaar ook familie, Head, DJ Ro will make place open voor gay vrienden en andere you move to his mix senm play, 15-19.15 sympathisanten.. of pop, disco, electro uur. Kinky - bondage COC Rotterdam, 21:00 Birthday Bingo and house on this - spank - cbt - whipSchiedamsesingel with Janey Jack, cozy friday evening. ping - fisting - fetish 175 Amsterdams most . The Queens Head, etc. In de schemerige hysterical bingo, MAANDAG/ MON 18 APR Zeedijk 20 cruise-kelder zijn with performances, 2 slings, een gygames and fun prizes. Amsterdam naecologenstoel en Hosted by the one een darkroom.. Same 19:00 Mellow Monday, and only Janey Jack窠 Recharge after your Place, Nassaukade who also celebrates weekend on the 120 her birthday this Mellow Mondays. 15:00 Horsemen and month.. The Queens With free foot and Knights sex party, Head, Zeedijk 20 shoulder massages, Every third Sunday free healthy snacks, of the month Horseaufguss/infusion 22:00 DJs Durion and Kick men and Knights @ ceremony (dry sauna) Trom, 22:00-00:30 EAGLE, nice and big and full body rub Dj Durion mixes a from 15-19 hrs. Free (steam sauna). Guys concoction of Dance condoms and free 26 and under get in and House anthems snacks. Dresscode : for just Eur. 10. Starts with sparkly pop naked or underwear. Antwerpen 19:00.. Sauna Nieuundertones.00:30Door is open from 23:00 Obscura UnderweZijds, Nieuwezijds 3:00 Dj Kick Trom 15-16 hrs. Fee eur ground Fetish, ObArmsteeg 95 spins blond beats 8,00 *horsemen scura Underground WOENSDAG/ WED 20 APR and a lot of love.. Prik members free entry. Fetish Concept, ReBar, Spuistraat 109 New venue, now at Amsterdam lease the SadomasEagle Amsterdam, 20:00 Naked bar, Amster- 22:00 Jarb does the ochista. DJ Thomas M Queens Head, DJ Jarb Warmoesstraat 90 dam s only naked and guest DJ Doors will make you move bar, relaxed and 23-07h, Men Only. . to a mix of funky cruisy atmosphere. Red en Blue, Lange house, disco and pop. Dress code: shoes Schipperskapelstraat . The Queens Head, only. Men only. 11-13 Zeedijk 20 20:00 - 01:00. Eur. 10 (incl. First drink). Club Church, Kerkstraat 52 Den Haag

16:00 Hello Pozzums, Sun dance and cruise party for hiv positive Amsterdam men. 16:00 - 20:00. 18:00 Bingo with Miss Eur. 7,50. Club Enschede DiDi Licious, This Church, Kerkstraat 52 22:00 Super sounds Saturinfamous Saturday day, Vanavond Super afternoon bingo is Sounds Saturday met hosted by the one en dj Maarten; vanaf only Miss Didi Licious 22hrs. Gratis entree and is the perfect tot 24:00 uur. t Bolke, way to ease into an Molenstraat 6-8 evening of fun and frolic s. Fabulous prizes and fouls jokes.. Spijkerbar, Kerkstraat 4 20:00 Eurovision Queens Quiz, Come and play our Eurovision Queens Quiz with us. Coby van Dam prepares you for this years Eurovision 22:00 Xxxleather, Strict contest by testing fetish party. Dress your knowledge code: army, uniform, ZONDAG/ SUN 17 APR of previous years. skinhead. Men only. With Eurovision Amsterdam 22:00 - 04:00. Eur. performances, special 04:00 Wasteland after 10. . Club Church, guests and a lot of party, Wasteland after Kerkstraat 52 fun. . The Queens party. Strict fetish Head, Zeedijk 20 dress code, no effort no entry. All genders and sexualities welcome. 04:00 - late. Eur. 10. Club Church, Kerkstraat 52 ZATERDAG/ SAT 16 APR

WOENSDAG/ WED 13 APR

Amsterdam

20:00 Naked bar, Amsterdam s only naked bar, relaxed and cruisy atmosphere. Dress code: shoes only. Men only. 20:00 - 01:00. Eur. 10 (incl. First drink). Club Church, Kerkstraat 52 Den Haag

20:00 ALV COC Haaglanden, ledenvergadering van COC Haaglanden. alleen leden kunnen stemmen.. COC Haaglanden, Scheveningseveer 7 DONDERDAG/ THU 14 APR

Amsterdam

22:00 Blue, Very popular Thursday club night. Kooky Klubbing with the House of Hopelezz. All genders and sexualities welcome. 22:00 - 04:00. Eur. 6 (most drinks just Eur. 2,50). Club Church, Kerkstraat 52

20:00 Orpheus, BijeenDINSDAG/ TUE 19 APR komst voor mensen die getrouwd zijn en Amsterdam homoseksueel (m/v). 16:00 Beer Bust, All day locatie: Capelzaal (2e from 4pm till 1am etage). COC HaaglanDraught Beer Happy ZATERDAG/ SAT 23 APR den, ScheveningHour Price - come seveer 7 along, relax ... Shoot Amsterdam some pool or just DONDERDAG/ THU 21 APR 18:00 Bingo with Miss DiDi enjoy the unique Licious, This infamous atmosphere of the Saturday afternoon Amsterdam Spijker Bar. Spijkerbar, 22:00 Blue, Very popular bingo is hosted by Kerkstraat 4 the one en only Miss Thursday club night. Didi Licious and is the Kooky Klubbing perfect way to ease with the House of into an evening of Hopelezz. All genders fun and frolic s. Fabuand sexualities wel18:00 No Towel Night, lous prizes and fouls come. 22:00 - 04:00. Every Tuesday No jokes.. Spijkerbar, Eur. 6 (most drinks Towel Night (totally Kerkstraat 4 just Eur. 2,50). Club naked.) at Sauna NZ. Church, Kerkstraat 52 You will get a normal towel to dry yourself off and a small towel to sit on and to pat yourself dry. Come and check out the 22:00 Hoerenbal, More sexy vibe. 18:00 Den Haag info will follow soon 00:00. Eur. 19.50 / 18:00 International Social on our website and Eur. 14.50 (26 yrs Club, Every 3rd ThursFacebook. All genand younger). Sauna day of the month a ders and sexualities NieuweZijds, Nieuget-together of the welcome. 22:00 wezijds Armsteeg 95 international LGBT05:00. Eur. 12,50. Club community of The Church, Kerkstraat 52 Hague. Drinks, dance and socialise with other internationals.. COC Haaglanden, Scheveningseveer 7 VRIJDAG/ FRI 22 APR

Amsterdam

VRIJDAG/ FRI 15 APR

Amsterdam

22:00 (z)onderbroek, Drop your pants and dance. Dress code: underwear (briefs, boxers, en jocks),

22:00 DJ Chassy Uplifting House, 22:00-00:30 DJ Whybrid plays sounds of 80 s, 90 s as well as disco, synth pop, indie, electronic en new wave.00:3003:00 DJ Chassy spins happy house

56   Gay News 296   april 2016

final-agenda-296-dag.indd 56

22:00 (z)onderbroek, Drop your pants and dance. Dress code: 20:00 K ! Nk - fist en fuck, 22:00 Mariah Carey in the underwear (briefs, Kinky parties for Den Haag mix, SWEET SWEET boxers, en jocks), beginners to expe15:00 ZilverUitje, Wg. ZilFANTASY 22:00-3:00 swimwear, sports rienced guys. Dress ver organiseert elke DJ Devotion throws shorts or naked. Men code: kinky, fetish, na3e zo. een cultureel Mariah in the mix. only. 22:00 - 05:00. ked or jockstrap. Men uitje en een maaltijd Mariah Carey plays in Eur. 10. Club Church, only. 20:00 - 01:00. om 18:30 uur (Eur.7,-) Amsterdam and we Kerkstraat 52 Eur. 10. Club Church, . COC Haaglanden, host a fun afterparty. Kerkstraat 52 Scheveningseveer 7

see also: Amsterdam weekly and national weekly on the next pages for more activities 17-3-2016 12:20:14


AGENDA BY DAY

mutatie, aanvulling of wijziging? zelf te plaatsen: www.gaynews.nl/admin Don t worry, it will not be Mariah all night, but it will be a sweet sweet fantasy.. Prik Bar, Spuistraat 109 22:00 Ro does Queens Head, DJ Ro will make you move to his mix of pop, disco, electro and house on this cozy friday evening. . The Queens Head, Zeedijk 20

months. Your only light is your headlamp. (headlamps provided) Exiting and hot cruise en play at Dirty Dicks. dress up in gear, go naked or whatever you like.The party is every even month on the fourth Sunday.. Dirty Dicks, Warmoesstraat 86

Recharge after your weekend on the Mellow Mondays. With free foot and shoulder massages, free healthy snacks, aufguss/infusion ceremony (dry sauna) and full body rub (steam sauna). Guys 26 and under get in for just Eur. 10. Starts 19:00.. Sauna NieuweZijds, Nieuwezijds Armsteeg 95

16:00 S . O . S . , Sex on sunday. Dress code: shirtless, underwear Antwerpen or naked. Men only. 23:00 Red en Blue pres16:00 - 20:00. Eur. 10, ents Alpha, Be5 and Den Haag Eur. 5 for guys 26 and 19:30 Gay Film Night: Tiger RedenBlue presents under. Club Church, Alpha , Erotic Orange, De broers Kerkstraat 52 performances and inChet en Todd zijn ternational pornstars beiden homo, maar live on stage. Doors verschillen verder 23h-07h - Men only. enorm van elkaar. www.redandblue.be, Terwijl Chet nog altijd Red en Blue, Lange in het dorp van zijn Schipperskapelstraat vader woont, kram11-13 pachtig probeert om zo weinig mogelijk op te vallen en in de doe-het-zelf zaak van papa werkt, is Todd naar de grote stad vertrokken. . Filmhuis Den Haag Den Haag, Spui 191 13:00 Jong en Out Enschede Haaglanden, Elke 21:00 Sandras Gezellige maand kun je als maandag, Stokbrood jonge homoseksuele, en kaasavond: Sandra biseksuele, lesbische houdt van een en transjongere gezellige avond met andere jongeren Den Haag een goede borrel en van 12 tot en met 18 19:30 Gendercafe, Voor lekker eten. Kom gejaar uit Den Haag en transgenders, nieten. 21:00- 02:00u. omgeving ontmotransseksuelen, t Bolke, Molenstraat eten en samen leuke transvrouwen, trans6-8 activiteiten ondernemannen, iedereen men tijdens de niet gender conform JongenOut meetings.. DINSDAG/ TUE 26 APR en geeresseerden. COC Haaglanden, . COC Haaglanden, Amsterdam Scheveningseveer 7 Scheveningseveer 7 16:00 Beer Bust, All day from 4pm till 1am Enschede Enschede Draught Beer Happy 17:00 Oranje Balle Bingo, 22:00 Kingsweek Kick-Off, Hour Price - come ranje Ballen bingo, Koningsnacht in het along, relax ... Shoot hosted by Miss Joy. Bolke, met Dj Martin some pool or just Deelname gratis. Rivera. . t Bolke, enjoy the unique 17-04u. Aanvang Molenstraat 6-8 atmosphere of the bingo: 20:00u, keuken Spijker Bar. Spijkerbar, 18- 20u. t Bolke, Kerkstraat 4 Molenstraat 6-8

WOENSDAG/ WED 27 APR

Amsterdam

14:00 Kings Day @ The Queens Head, Kings day is going to be one big royal celebration this year at the Zeedijk. With a bigger stage than ever, and a line-up of the best DJ s we are sure to turn the street upside down. Come and celebrate with us. . 19:00 Kings Night @ the The Queens Head, 22:00 DJs Durions and Queens Head, Come Zeedijk 20 Ghostmagic, 22:00and celebrate Kings 00:30 Dj Durion night with us at the mixes a concocZeedijk. This year the tion of Dance and Queen s Head celHouse anthems ebrates Kings night with sparkly pop bigger than ever, with undertones.00:30a huge stage outside, 14:00 Prik Kings Day, Open 3:00 DJ Ghostmagic s from 14:00 till 3:00, live performances ultimate eclectic muPRIK s Kings Day. Dj and some really sic journey with the s from 20:00 spinspecial guests. Come best mash-ups.. Prik ning vocal uplifting and check it out.. Bar, Spuistraat 109 dance en groovy The Queens Head, . beats.With orange Zeedijk 20 prosecco from tap. 20:00-23:00 DJ Mark Vicente 23:00-3:00 DJ GhostmagicFree entrance. Prik Bar, Spuistraat 109 21:00 Prik Kings Night, 22:00 (z)onderbroek PRIK s Kings nightIt s (Kings day), Drop Kings night but we ll your pants and celebrate like queens. dance. Dress code: 22:00 Bo does the Queens Happy dance party underwear (briefs, Head, The Queen till early morning boxers, en jocks), of clubs is back. Bo with DJ s spinning swimwear, sports s gonna make you Kings and Queens of shorts or naked. Men move to a mix of Pop en Dance. Free only. 20:00 - 04:00. funky house, disco entrance 21:00-24:00 Eur. 15. Club Church, and pop.. The Queens DJ Ghostmagic Kerkstraat 52 Head, Zeedijk 20 24:00-open end. DJ Devotion . Prik Bar, DONDERDAG/ THU 28 APR Spuistraat 109 22:00 (z)onderbroek Amsterdam (King night), Drop 21:00 Golden Shower, your pants and Every last Thursday of dance. Dress code: the month, including underwear (briefs, the 2 euro thursday. boxers, en jocks), Local beer and soft swimwear, sports drinks only for 2 euro. shorts or naked. Men Entrance 7 euro. Dirty ZATERDAG/ SAT 30 APR only. 22:00 - 05:00. Dicks, Warmoesstraat Eur. 15. Club Church, Amsterdam 86 Kerkstraat 52 14:00 Bears at Sauna Nieuwzijds, Every last Saturday of the month from 14:00 (2pm) till late, the bears, daddies, chasers, chubs and their admirers meet at NZ.. Sauna NieuweZijds, Nieuwezijds Armsteeg 95 Enschede

23:00 Broodje Aap, Op 26 22:00 Blue, Very popular Thursday club night. april kleurt t Bolke Kooky Klubbing weer oranje en vier je with the House of samen met Broodje 18:00 No Towel Night, Hopelezz. All genders Aap de verjaardag Every Tuesday No and sexualities welvan Willem. Deze keer Towel Night (totally come. 22:00 - 04:00. gaan we het doen naked.) at Sauna NZ. Eur. 6 (most drinks met een Koning die You will get a normal just Eur. 2,50). Club al op de troon van de towel to dry yourself Church, Kerkstraat 52 Nederlandse housoff and a small towel Rotterdam escene zat toen wij to sit on and to pat 20:00 Expreszo Rotterdam, nog in de kleuterklas yourself dry. Come Avond voor LHBTIzaten: Michel de Hey. and check out the Rotterdam jongeren van 18-26 . t Bolke, Molenstraat sexy vibe. 18:00 15:00 Zondagmiddagjaar in cafe Praag.. 6-8 00:00. Eur. 19.50 / salon, Gezellig samenCOC Rotterdam, Eur. 14.50 (26 yrs zijn van roze ouderen. Schiedamsesingel and younger). Sauna Om 18u is er een 175 VRIJDAG/ FRI 29 APR NieuweZijds, Nieumaaltijd voor Eur.5 wezijds Armsteeg 95 . COC Rotterdam, ZONDAG/ SUN 24 APR Amsterdam Schiedamsesingel 22:00 (z)onderbroek, 175 Amsterdam Drop your pants and 16:00 Total Black-Out, dance. Dress code: MAANDAG/ MON 25 APR Cum out and play in underwear (briefs, complete darkness boxers, en jocks), Amsterdam in the bar at this swimwear, sports 19:00 Mellow Monday, new party every 2 shorts or naked. Men

see also: Amsterdam weekly and national weekly on the next pages for more activities final-agenda-296-dag.indd 57

only. 22:00 - 05:00. 21:00 DJW celebrates Eur. 10. Club Church, the Queen!, DJW is Kerkstraat 52 back in the Queen s Head this saturday to celebrate the old Queen s day with you.. The Queens Head, Zeedijk 20

22:00 Undercover, Hot naked mask party. Masks supplied at door or bring your own. Men only. 22:00 - 05:00. Eur. 12,50 + Eur. 2,50 bond (borg) for masks, returned at end of party. Club Church, Kerkstraat 52

22:00 Funbox, DJ Mark Vicente, 22:00-03:00 DJ Mark Vicente. Funbox. Percussive diva vocals, classic dance floor killers en Pop-RnB hits.. Prik Bar, Spuistraat 109 Antwerpen

23:00 Red en Blue Extravaganza, Red en Blue presents Extravaganza, Pop Art. Tickets www.extravaganza. party. Red en Blue, Lange Schipperskapelstraat 11-13

Den Haag

18:00 DARE, a Daring Women Community, DARE is an open-minded Women Community. . That is all about fun, flair and Dare. A place to hang-out for meetings, discussion en dancing. With Dare to be Different themes and surprises. Where women combine their powers to create a positive vibe in The Hague. Incl. 18:00 Bingo with Miss DiDi Ladiestable.. COC Licious, This infamous Haaglanden, SchevSaturday afternoon eningseveer 7 bingo is hosted by the one en only Miss Rotterdam Didi Licious and is the 20:00 MARLENE vrouweperfect way to ease navond, 18-20 eetcaf into an evening of fun 瞨vooraf opgeven via and frolic s. Fabulous Facebook)/ 20-22 prizes and fouls jokes.. loungebar/22-23 Spijkerbar, Kerkstraat 4 optreden ?/23-02 DJ Toegang Eur.3,50 voor allen.. COC Rotterdam, Schiedamsesingel 175

april 2016   Gay News 296   57

17-3-2016 12:20:32


w h a t AMSTERDAM t o d o & wWEEKLY here to go

mutatie, aanvulling of wijziging? zelf te plaatsen: www.gaynews.nl/admin mutatie, aanvulling of wijziging? zelf te plaatsen: www.gaynews.nl/admin

jzen zijn te verdienen.. 17:00-3:00 CONGO Borrel Juice Divine Elke laatste 17:00-3:00 ASV Gay Borrel agenda for this weeks Saarein, Elandstr. 119 - The coolest student zondag: vanaf 15 uur The best and coolest DJ.. Prik Bar, Spuistr. 109 16:00-3:00 Everyday..... 2 association gather by T-Girl Party met Judy student gay association 16:00-2:00 Weekend 12:00-17:00 Expositie WhisHappy Hours from Amstel 54 weekly to Flantasy en Laura en from Amsterdam Madness. Anything per their love…Vintage 17:00 till 19:00 enjoy have fun, drink and vanaf 18 uur Bingo gather by Amstel 54 can happen.. Cocktail Lesbian Pulp Covers great music and friendly soc.... Amstel Fifty Four, en Karaoke met Dora wee.... Amstel Fifty Four, Happy Hour 17-19h uit de IHLIA-collectie. faces. Spijkerbar, Amstel 54 Royale en Miss Fucksia. Amstel 54 Cocktails 5.00. Getto, Dagelijks gratis te.... Kerkstr. 4 17.30:00 Diner op Dinsdag 19:00-22:00 training Gay Lellebel, UtrechtsesWarmoesstr. 51 IHLIA, Oosterdokskade Elke week wordt de traat 4 Badminton vereniging. 21:00-23:00 Smashing 17:00-04:00 FISHY FRIDAY its 16:00-3:00 This infamous Sat143 -6th floor all about fish at Taboo barruimte door vrijwilAanmelden via website, urday afternoon bingo 16:00-00:00 Getto Bubble Pink speelt seizoen 16:00-01:00 Cheap Monday Janey Jacke and Audrey ligers omgetoverd tot Bash All Bubble Cockof door gewoon een is hosted by the one en 2015 op drie verlichte 16:00-1:00 Start the Heartburn will host a een gezellig eetcafe tails 4.50 all evening, keer op zondag middag only Miss Didi Licious buitenbanen (banen 21, week wasted: Grolsch gamenight filled with .... HIV vereniging, 1e and guest Djs Getto, b.... Gay Badminton and is the perfect way 22 en 23) van AmstelPints (500cc) only 3,50 fierce performances, Helmerstr. 17-a3 Warmoesstr. 51 Amsterdam, Lizzy to ease into an evening park .... Smashing Pink, at Amsterdams favou- 20:00-01:00 K.nk: Kinky funny games, prices, Ansinghstr. 88 of fun and frolic. Tennispark Amstelpark rite gay hang-out. Prik give aways, and free Parties For Beginners To 19:15 Gaybridge Elke woens- 21:15-22:15 Zwemtraining Fabulous prizes and Bar, Spuistr. 109 shots. We will serve fish Experienced Guys. With dagavond om 19.30 foul jokes.... Happy Hour 25m bad, kleedkamer 16:00-1:00 Everyday..... fingers and you can Changing Themes: Fist een parenwedstrijd. from 17:00 till 19:00 . 10 - 13. Gay Swim, Slot2 Happy Hours from take a picture in the en Fuck, Golden Shower Bent u het bridge-spel Spijkerbar, Kerkstr. 4 erparkbad, President 17:00 till 19:00 enjoy dragulator and become 16:00-3:00 This infamous Sat- 16:00-01:00 Elke zondag And Fetish en Sm. Men nog niet machtig? Bel.... Allendelaan great music and friendly a drag in a sec.. Taboo, Only. 20:00 - 01:00. De Looier Bridgeclub, 22:00-04:00 Blue: Very urday afternoon bingo draait Paul gouwe faces. Spijkerbar, Eur. 8. Club Church, Reguliersdwarsstr. 45 Lijnbaansgracht 185 is hosted by the one en oudjes en meezingers. Popular Thursday Club Kerkstr. 4 Kerkstr. 52 20:00-01:00 Amsterdams only Miss Didi Licious Barderij, Zeedijk 14 Night. Kooky Klubbing 19:00-24:00 Gay sex, elke Only Naked Bar, Relaxed and is the perfect way 16:00-03:00 CLASSIC With The House Of maandag 19 tot 24 uur And Cruisy Atmosphere. to ease into an evening SUNDAY DOUBLE Hopelezz. For People Of in Erotisch Cafe SameDresscode: Shoes Only. of fun and frolic. HAPPY HOUR.Happy All Genders And Sexuplace. Geen dresscode, Men Only. 20:00 - 01:00. Fabulous prizes and hour from 18-20hrs. alities. All Drinks Just maar sexy ondergoed Eur. 10 (incl. First Drink). foul jokes. . Spijkerbar, We spin the best tunes Eur. 2.50. 22:00 - 04:00. .... Same Place, NassauClub Church, Kerkstr. 52 from the 60s, 70s, 80s, Kerkstr. 4 Eur. 5. Club Church, kade 120 21:00-3:00 TopPop met 90s en old skool house. 17:00-4:00 Amstel 54 has Kerkstr. 52 20:00 Kundalini yogaKunddj Pierre Elke eerste The perfect closing for great live DJs playing for alini yoga voor mensen woensdag: na de the weekend.. Taboo, you from 9pm through met hiv/aids .. HIV Pathe Gay Night een Reguliersdwarsstr. 45 to 4am. Amstel Fifty vereniging, 1e Helmertweede drankje gratis 16:00-1:00 Neatherbears Four, Amstel 54 21:00-3:00 19 - 21 uur: str. 17-a3 op vertoon van je bioborrel. Iedere 2e en 4e 19:00-21:00 squash Training zangles TraVocaal o.l.v. 21:00-3:00 At your request scoopkaartje. Lellebel, zondag vanaf 20:00 mixed Gay en Lesbo. 17:00-4:00 Amstel 54 has Yvonne Mandigers : verzoekplaatjes met Utrechtsestr. 4 u. The Queens Head, Rainbowsquash, Frans 21 - 03 uur: Karaoke great live DJs playing for dj Hans. Elke eerste Zeedijk 20 Otten Stadion, Stadionmet dj Hans. Lellebel, you from 9pm through maandag: JazzaBell VRIJDAG/ FRI weg 10 Utrechtsestr. 4 to 4am. Come and listen met dj Sherry Francis. 19.00:00 Athletic Training at DONDERDAG/ THU to the best mu.... Amstel Lellebel, Utrechtsestr. 4 21:30-22:30 Zwemtraining Netzo weekley Gay en the Olympisch Stadion.. 50m bad, kleedkamer Fifty Four, Amstel 54 Lesbian Volley ball Dutch Gay and Lesbian 1 - 4. Gay Swim, Slot22:00-05:00 Changing 19.30 - 21.30 Nude yoga training. More info: DINSDAG/ TUE Athletics, Olympisch erparkbad, President Themes: Hoerenbal, 15 euro onestudio. 06 22180769. Netzo, Stadion Allendelaan Ladz, Furball, XXXnl. ONEstudio, BarceSporthal Zeeburg Nude yoga and medita20:15-21:15 Zwemtraining Leather, Just, Hellfire lonaplein 137 10.00 12.00 Nude yoga 15 euro, tion20.00 - 22.00 uur. 25m bad, kleedkamer etc. Every 1st Saturday 12:00-17:00 Expositie WOENSDAG/ WED onestudio.nl. ONEstudio, Costs 15 euro. on5 - 8. Gay Swim, Slotof the month is (z)on- 16:00-1:00 Sunday..... 3 Whisper their love… Barcelonaplein 137 estudio.nl. ONEstudio, erparkbad, President derbroek. . Club Church, Happy Hours from Vintage Lesbian Pulp 13:00-2:00 Action in The 09:00-22:00 Bezoekers tot 25 Barcelonaplein 137 Allendelaan Kerkstr. 52 16:00 till 19:00 enjoy Covers uit de IHLIA/ korting op entree cinCuckoos Nest on a 09:00-22:00 Bezoekers tot 25 22:00-05:00 (Z)onderbroek: 22:00-05:00 Eagle great music and collectie. Dagelijks ema. Drakes, Damrak 61 Friday night with our / korting op entree cinDrop Your Pants And Amsterdam, the friendly faces. Spijkergratis te.... IHLIA, dj sessions. Feel the ema. Drakes, Damrak 61 12:00-17:00 Expositie WhisDance. Dresscode: Unhotspot for gay men bar, Kerkstraat 4 Oosterdokskade 143 per their love…Vintage vibes and listen to a 12:00-17:00 Expositie Whisderwear (briefs, Boxers, in Amsterdam. Every 16:00-19:00 training Gay -6th floor Lesbian Pulp Covers small preview of the per their love…Vintage en Jocks), Swimwear, Friday and Saturday Badminton vereniguit de IHLIA-collectie. 14:30 Kundalini yoga music styles online: Lesbian Pulp Covers Sports Shorts Or Naked. the best DJs at Eagle. ing. Aanmelden via Kundalini yoga voor Dagelijks gratis te.... https://soundcloud. uit de IHLIA-collectie. Men Only. 22:00 - 05:00. Free entrance and website, of door IHLIA, Oosterdokskade mensen met hiv/ com/the-cuckoosDagelijks gratis te.... Eur. 10. Club Church, no dress code for gewoon een keer 143 -6th floor nest-amsterdam Meet, aids is enigszins IHLIA, Oosterdokskade Kerkstr. 52 maximum fun.. Eagle, op zondag middag 13:00 Lunch op Woensdag dance and play save in aangepast waardoor 143 -6th floor Warmoestr. 90 b.... Gay Badminton HIV vereniging, 1e our huge play area in de lessen mind.... 16:00-01:00 25% Discount on Amsterdam, Lizzy Helmerstr. 17-a3 the basement. There is HIV vereniging, 1e all gin en tonics all day. Ansinghstraat 88 a labyrinth with differHelmerstr. 17-a3 With your choice of Kin- 13:00-1:00 The Web Lot16:00-20:00 Changing tery , get free lottery ent typ. Cuckoosnest, 15:00-3:00 15 - 21 uur: ley or Fever Tree tonic.. Themes, men only. tickets with each drink Nieuwezijds Kolk 6 Borrelen met Yvonne Prik Bar, Spuistr. 109 between 22.00 hrs and 16:00 - 20:00. Check 21 - 03 uur: Game 16:00-1:00 Cocktail Happy 24.00hrs , Draw at .... The agenda . Club Church, Night met Juice Hour 17-19h Cocktails Web, St. Jacobsstr. 6 Kerkstraat 52 5.00 . Getto, WarDivine. Lellebel, 16:00-01:00 Prosecco from 17:00-1:00 Live Music moesstr. 51 Utrechtsestr. 4 22:00-05:00 Eagle family 13:00-3:00 Happy Hour at The tap 3,50. White or Pink. .. Every Sunday.. Mont16:00-1:00 Glamour Drag 16:00-01:00 Thursday is bringing you Eagle Webbetween 21.00hrs Prik Bar, Spuistr. 109 martre, HalvemaanBingo Every Tuesday. Cocktail SALE. 16:00s Men Inc. . The best and 22.00hrs. The Web, 16:00-1:00 Getto Burger 22:00 International Gay steeg 17 The most hysterical 1:00. Cocktails 6,-. All tunes fro... Take your St. Jacobsstr. 6 Queens All burger dinPub Crawl. Gay Pub 17:00 Diner op Zondag bingo of Amsterdam night at Amsterdams shirt off to dance and 15 - 21 uur: Borners 10 euro Cocktail Crawl, HIV vereniging, 1e with Coby van Dam or favourite gay cocktail- 15:00-5:00 cruise. Get yourself on relen en verzoekplaatjes Happy Hour 17-19h Helmerstr. 17-a3 one of her drag superbar. New menu. Try the cover of Men Inc. and x:00 Expositie Whisper met Hans 21 05 uur: Cocktails 5.00 . Getto, their love…Vintage 19:00-01:00 Elke 2e en star friends. Programme the Samurai Mojito, get free Bear Hug Shot.. Thank God(ess) Its Warmoesstr. 51 Lesbian Pulp Covers starts 21hrs Free 4e zondag van de Blackberry Bramble Eagle, Warmoestr. 90 Friday met optredens uit de IHLIA-collectie. Entrance. The Queens 16:00-1:00 Everyday..... 2 maand ontmoeten and more.. Prik Bar, van Kiki Boops en Happy Hours from Dagelijks gratis te.... Head, Zeedijk 20 De Netherbears Spuistr. 109 Agnes Geneva, drankjes 17:00 till 19:00 enjoy IHLIA, Oosterdokelkaar in Cafe The geserveerd door Miss great music and friendly 16:00-1:00 Cocktail skade 143 -6th floor Queens Head Zeedijk Happy Hour 17-19h Sugi LaRi. Lellebel, faces. Spijkerbar, 20.... Netherbears, Cocktails 5.00 . Getto, Utrechtsestr. 4 Kerkstr. 4 20:00-04:00 The Aiscream ZONDAG/ SUN Warmoesstr. 5 16:00-03:00 Twisted Tunes. x:00 Expositie Whisper 17:00-03:00 TABOOS Karaokeshow their love…Vintage DJs spin a mix of groovy FABULOUS COCKTAIL 16:00-1:00 Everyday..... 2 De allerleukste, hitsig14:00-3:00 Amstel Fifty Happy Hours from Lesbian Pulp Covers dance, Check agenda WEDNESDAY Join us for ste Karaoke Show van Fours DRAG FEVER By uit de IHLIA-collectie. 17:00 till 19:00 enjoy for this weeks DJ.. Prik an evening filled with Amsterdam iedere DeeDee: the new thing Dagelijks gratis te.... great music and Bar, Spuistr. 109 fierce drag-queens, zondag van 20 t.... on your Sunday night IHLIA, Oosterdokskade friendly faces. Spijker- 16:00-2:00 Weekend fantastic performances, 16:00-1:00 All day from 4pm Exit Apres chique, .. Amstel Fifty Four, 143 -6th floor bar, Kerkstr. 4 1 Madness. presenting funny games, cocktails, till 1am Draught Beer Reguliersdwarsstr. 42 Amstel 54 Guest Djs national and music, great prices and 17:00-3:00 Niki Today, the Happy Hour Price 15:00-01:00 Singalong Sun- 23:00-4:00 Potten en Amstel 54 will host international, starts give aways, sexy men ZATERDAG/ SAT come along, relax ... Flikker Disco Gay en dayElke zondagmiddag the most fun singa22.00, free entrance. and a whole lot of fun. . Shoot some pool or just vanaf 16 uur ouderweLesbian only. strict Happy Hour 17-19h long of Amsterdam. Taboo, Reguliersdwar15:00-5:00 15 - 21 uur: enjoy the unique atmotse Amsterdamse gezeldoor policy. Door Cocktails 5.00 . Getto, Every 2nd Thursday of sstr. 45 Borrelen met Hans 21 sphere of the Spijker ligheid.. Het Mandje, opens only at 23:00, Warmoesstr. 51 the m.... Amstel Fifty - 05 uur: It s Show Time Bar + 2 Happy Hours Zeedijk 63 get there.... Trut, Four, Amstel 54 Folks, met barbitch Miss from 17:00 till 19:00 on 15:00-01:00 Bubbles en Bites. Bilderdijkstr. 165 20:00-03:00 2 Euro Sugi LaRi en gastopother selected drinks. Open from 15:00.Free x:00 Expositie Whisper Thursday, local beer treden van bekende Spijkerbar, Kerkstr. 4 bites from 17:00-19:00. their love…Vintage and soft drinks only 2 Drag Queens. Lellebel, Prik Bar, Spuistr. 109 Lesbian Pulp Covers Euro whole thursday Utrechtsestr. 4 uit de IHLIA-collectie. in Dirty Dicks. Fuck 16:00-2:00 Cash BingoHappy 16:00-03:00 Twisted Tunes. 15:00-3:00 15 - 21 uur: Borrelen en limericks Dagelijks gratis te.... Hour van 17-19 uur, the rest, we offer the DJs spin a mix of groovy met Hans 21 03 uur: IHLIA, Oosterdokskade gevolgd door Bingo best.. Dirty Dicks, dance, funky classics Multi-Culti Party met 143 -6th floor waarbij mooie geldpriWarmoesstr. 86 and electric pop. Check MAANDAG/ MON

58   Gay News 296   april 2016 final-agenda-296rechts.indd 58

see also: Amsterdam weekly and national weekly on the next pages for more activities 17-3-2016 19:57:18


/admin

mutatie, aanvulling of wijziging? zelf te plaatsen: www.gaynews.nl/admin

mutatie, aanvulling of wijziging? zelf te plaatsen: www.gaynews.nl/admin MAANDAG/ MON

w h a t t o NATIONAL d o & wWEEKLY here to go

Den Haag (ouderen) (15-21 uur) dansvloer,op 80 bibliotheek (geopend 16:00-4:00 Vrijdaghapjes Gent 12:00-21:00 Wij zijn 2e zondag OOXO., s,.... Club Entrance, tussen 21.00 en 22.30 van 18:00-19:30 uur. 20:00-?:00 Underwear al vanaf 12 uur voor holebi´s met een Kapelstr. 5 uur); lekker sn.... COC Party Every Saturday Happy Hour van 21:00geopend met han.... COC HaaglanDeventer, Brink 64a from 20 hr, Adonis, 11:00-03:00 Hangover 22:00 uur.. Bodytalk, den, Scheveningom 18.30 uur eetDelft Deinsesteenweg 14 Monday: All non Oudegracht 64 seveer 7 cafe (deelname E7,-). Enschede 22:00-2:00 Cafe - Disalcoholic drinks 1 14:00-23:00 Alleen voor COC Haaglanden, 20:00-1:00 Mixed Up for coDWH Vrijdagbar- 23:00-5:00 Rits Le club Leiden euro. OinkOink, van le plus queer.For mannen. Blue River, Scheveningseveer 7 boys and girls until Toegang gratis. DWH, 22:00-4:00 Discodisco Schoonebekeplein 3 Valkenboschlaan gay, lesbian and 27 years old. COC Lange Geer 22 22.00 ? 04.00 uur 181-191 Haarlem Twente-Achterhoek, straightEverything (deuren sluiten om Den Haag 16:00-1:00 Music NightDen Haag Postbus 44 that gets you 02:00), entree ? 2,50 16:00-20:00 wisselende 17:00-23:00 Alleen voor thema s. The Boss, Every first wednes12:00-21:00 We zijn (gratis voor leden en unzipped. (every 2 .... mannen, entree € 15. Rijswijkseweg 536 day ClassicalEvery Leiden al vanaf 12 uur vrijwill.... COC Leiden, Blue River, ValkenboClub Rits, Bemuurde 3rd wednesday 21:00-1:00 Societeits geopend voor info Langegracht 65 schlaan 181-191 Weerd Deventer Dutch Music.Happy cafe iedere en een maaltijd om 21:00-24:00 COC-Cafe hour 17-18. Gay Cafe donderdag:cafe 21.00 18.30 uur (deelname Maastricht ZONDAG GemoeWilsons, Gedempte - 01.00 uur.Iedere €7,-). Elke 1e vri.... COC ZATERDAG/ SAT 20:00-01:00 Disco and delijk middag- en Raamgracht 78 tweede donderdag Haaglanden, Schev- DanceDe swingende Alkmaar avondcafe, met van de maand Op eningseveer 7 zaterdag. COC Zuid 22:00-2.30:00 1811 regelmatig activiteitMiddelburg vol.... COC Leiden, 14:00-23:00 Alleen voor Limburg, BogaardenDanceenDrinks is the en en speciale warme 21:00-24:00 Goudwaard Langegracht 65 mannen. Blue River, place to be in het Alkstaat 43 snac.... COC Deventer, Societeits Cafe. COC Valkenboschlaan maarse nachtleven. Brink 64a Zeeland, Lange 1Dance en Drinks, Maastricht 181-191 Purmerend Bierkade 14A Noordstr. 52 20:00-00:00 Student 22:00-02:00 Kinky/ SM. The x:00 Cafe avond. Stichting Ede NightStudentBoss, Rijswijkseweg Hobilestra, Postbus 21:00-2:00 Gay Cafe. Het Amersfoort ROTTERDAM enavond met Happy 536 786 1440 AT Feestje, Halte 7a 22:00-02:00 Happy WHAM 19:00-22:00 Klaverjassen Hour tussen 22:00 NightHappy hour in cafe Praag: WekeliDeventer uur en 23:00 uur.. Rotterdam tussen 23-24 uur.. 20:00-01:00 Nudisten. The Groningen jkse LHBT-avond COC Zuid Limburg, 22:00-2:00 COC Uptown WHAM, Hendrik van 21:00-2:00 Elke laatste 16:00-22:00 Sunday Boss, Rijswijkseweg Rotterdams klaverViandenstr. 13 a/b 4-AllOp vrijdag Bogaardenstaat 43 zaterdag vd maand: LoungeIedere eerste 536 jassen.20 - 23u30. worden regelmatig Marlene Vrouwezondag van de Antwerpen Inloop vanaf 19.... Nijmegen activiteiten en navond (va. 20u), maand organiseert Nijmegen 23:00-07:00 Well know Red COC Rotterdam, 21:00 Sex Party dress-code thema-avonden voorafgaand eetcafe WOMEN only in 21:00 Sex Party dress-code & Blue nights with Schiedamsesingel schoenen,slip of georganiseerd. Vaste samenwerking met (18 uur, opgeven.... usually surprising schoenen, slip of 175 T-shirt. Chaps, 2e item.... COC Deventer, PAND48 Pand 48 entertainment.Check COC Rotterdam, T-shirt. Chaps, 2e Walstr. 65 Brink 64a agenda for special Schuitendiep 48 Schiedamsesingel Walstr. 65 Tilburg events and upcoming 175 parties and surprises.. 12:00-00:00 Special Price Rotterdam Eindhoven Leiden DINSDAG/ TUE Red en Blue, Lange - 10 euro.. Sauna 20:00-22:00 Informatie en 21:00-2:00 Young en Rest17:00-21:00 Sunday Utrecht Schipperskapelstr. Victory, Bosscheweg TimesLaatste zondag AdviesBel voor een less. COC Eindhoven, 15:00-4:00 Happy Hour Antwerpen 11-13 284 van de maand cafe afspraak op do.avond, Prins Hendrikstr. 54 van 18:00-19:00 uur. 11:00-03:00 Oink Cocktail ?Sunday Times? overdag tussen Bodytalk, Oudegracht 4 euro incl. fruitsap. 20:00-?:00 MeetingpointElke woensdag voor vrouwen. 17.00 Gent 14.00-16.00 u. naar 64 OinkOink, van Schoo- 21.00 uur.. COC vanaf 20 uur. 010-414155.... COC 20:00-?:00 Sex on 23:00-5:00 enSuite, nebekeplein 3 Leiden, Langegracht Embrace Pink, van FridayEvery friday Rotterdam, Schiede maandelijkse 20:00-?:00 DragshowElke 65 Hogendorpstr. from 20hrsDresscode: damsesingel 175 clubavond van dinsdagavond is het 55-05 strictly Naked. Adonis, Utrecht. House, showtime in Que Maassluis Tilburg Deinsesteenweg 14 club en pop-in-thePasa, Dragshow start 17:00 Meetingpoint 20:00-?:00 Lounge en mix. Maandelijkse DONDERDAG/ THU om 23u. Que Pasa, for gay people. Haarlem Info- avond; elke do gay-club.... enSuite, Lange Koepoortstr. 1 Luxor Theater, Van der v.a. 20.00 uur (m/v). 17:00-19:00 Word lid van Oudegracht aan de Alkmaar Arnhem Horststr. 29 COC Kennemerland. 22:00-04:00 MotionWekeliCOC Tilbrug Breda, werf 97 20:00-00:00 1811 Dance Den Haag COC Kennemerland, Postbus 36 17:00-23:00 Alleen voor en Drinks is vajkse gayavond in Maastricht Postbus 342 mannen, entree € 15. navond the place to Club Style. Motion, 19:00-23:00 Lazy SunUtrecht ZONDAG/ SUN Blue River, Valkenbobe in het Alkmaarse. Roermondsplein 31 dayOp koopzondag Zwemtraining 21:15Leiden schlaan 181-191 Hoe kun je het open van 17-23. 22:15. Nat Utrecht, De 20:00-2:00 Societeits cafe Amersfoort 20:00-01:00 Vrije kleding. beste de komst van Den Haag COC Zuid Limburg, Kwakel, Paranadreef 10 Vrijdagen (m.u.v. The Boss, Rijswijk.... 1811 Dance en 14:00-23:00 Alleen voor 16:00-20:00 Zalige Bogaardenstaat 43 16:00-2:00 Happy Hour tweede en derde vrizondagBorrel met seweg 536 Drinks, Bierkade 14A mannen. Blue River, van 21:00-22:00 uur.. jdag van de maand): hapjes.. WHAM, HenRotterdam Valkenboschlaan Bodytalk, Oudegracht 64 cafe vanaf 20.00 (en drik van Viandenstr. 14:00-18:00 1e zondag vd Antwerpen Eindhoven 181-191 eventu.... COC Leiden, maand van 14-17u: 13 a/b 21:00-24:00 Nice en Easy. 11:00-03:00 Thursdays 22:00-02:00 Fetish. The Boss, OXOO cafe voor Zwolle Langegracht 65 Sangria 3 euro. COC Eindhoven, Prins Rijswijkseweg 536 mensen met verstan20:00-01:00 Inside Antwerpen OinkOink, van Hendrikstr. 54 x:00 Elke 4e za. vd maand: delijke beperking en Lelystad OutJongeren Cafe 14:00-?:00 Elke Schoonebekeplein 3 gendercafe vanaf homo- of bi ge.... COC voor jongeren tot 30 22:30 Wekelijks meeting1ste zondag Utrecht 12:00-24:00 Tapas Buffet 19.30u.,elke laatste Rotterdam, Schiepoint In grand cafe jaar. Check locatie op van de maand Zwemtraining 21:00-22:00. from 18-20 (gratis). damsesingel 175 zaterdagavond Upper-Classic (Poststr. Babouschkashow ( website. COC Zwolle, Nat Utrecht, De Het Badhuis, Florisvd maand Dare 13-15, Lelystad)Iedere stand up komedie) Kamperstraat 17 Utrecht Kwakel, Paranadreef 10 str. 10 LadiesTable .... COC vrijdagavond .... COC . Que Pasa, Lange Zwemtraining 15:30-16:30. Haaglanden, SchevFlevoland, Koepoortstr. 1 Nat Utrecht, De Kwakel, VRIJDAG/ FRI Delft eningseveer 7 22:00-04:00 The G - Men Paranadreef 10 22:00-1:00 Outsite Maastricht OnlyThere is no dress 15:00-1:00 Elke zondag WOENSDAG/ WED avondVoor jongeren Deventer 17:00-00:00 Weekend code at The G, wear Dwaze Zondag met Antwerpen tot 28 jaarwww.out22:00-2:00 SATURDANCE LoungeSluit de week what you like. . The G, Happy Hour van Amersfoort site.tudelft.nl. DWH, 14:00-06:00 On Fridays Op zaterdag kun je af en begin het weekVan Aerdtstr. 22 18:00-19:00 uur.Every 21:00-24:00 KletscafeTusMaes Beer 1 Euro. Lange Geer 22 gezellig relaxen in de end in Cafe Rose.. Sunday Happy Hour sen 20-21 uur is er OinkOink, van Schoobovenbar of uit je bol COC Zuid Limburg, Apeldoorn from 18:00-19:00.... Den Haag een inloopspreekuur.. nebekeplein 3 gaan in de danskelder 22:00-04:00 Dutch DBogaardenstaat 43 Bodytalk, Oudegracht WHAM, Hendrik van 12:00-21:00 Wij zijn vanaf 20:00-?:00 Locura met van.... COC Deventer, Light. Met heel veel 64 12 uur open voor Viandenstr. 13 a/b DJ Nick van Acker. Brink 64a Middelburg Hollandse hits. Kun 15:00-18:00 Prettig Anders info en maaltijd om Que Pasa, Lange 21:00-1:00 Goudwaard je zingen....zing dan - Cafe voor mensen Antwerpen 18.30 uur (deelname Koepoortstr. 1 Ede Societeits Cafe. COC mee.. Club Entrance, met een licht verstan11:00-03:00 Wednesday E7,-).. COC Haaglan- 21:00-?:00 Thema Avond 21:00-3:00 Party Time.. Zeeland, Lange Kapelstr. 5 delijke beperking CAVA Day glass 2 den, ScheveningElke eerste vrijdag Het Feestje, Halte 7a Noordstr. 52 - elke 2e zondag euro. OinkOink, van seveer 7 v/d maand Vlaams Delft v/d maand..... COC Schoonebekeplein 3 14:00-23:00 Alleen voor Nederlandse MuzEnschede 19:0021:00 insbadRotterdam Midden Nederland, 12:00-24:00 Happy mannen. Blue River, iekElke derde vrijdag 21:00-4:00 t/m 24:00 enmintonnen/ins Oudegracht 227 17:00-20:00 17:00- 20:00u Wednesday: 10 euro Valkenboschlaan Franse Chanso.... Cafe tree discotheek gratis. Elke zondagavond : Meet en Greet. Cafe entree for All.. Het 181-191 Strange, Dambrugt Bolke, Molenstr. 6-8 van 19:00- 21:00 Zwolle Praag, het cafe op de Badhuis, Florisstr. 10 20:00-01:00 Underwear. gestr. 161 insvolleybal/ins Elke 14:00-17:00 Jong en Out benedenverdieping The Boss, Rijswijkzondagavond van Jongeren cafe elke Delft Apeldoorn seweg 536 van het COC, is elke 19:30 to.... Het Roze eerste zondag van de x:00 FilmavondElke week 22:00-04:00 Freeminded Blok, , vri.... COC Rotterdam, maand van 14-17 uur Deventer worden op groot SoulPartyHet Schiedamsesingel 175 voor jongeren tot 20 Den Haag 21:00-24:00 COCscherm films verperfecte begin van jaar. C.... COC Zwolle, 12:00-21:00 1e zondag en cafe en BiebGezellig toond.. DWH, Lange het weekend. Lekker Kamperstraat 17 Utrecht 3e zondag ZilverUitje praatcafe en COCGeer 22 uit je plaat op de MAANDAG/ MON Antwerpen

see also: Amsterdam weekly and national weekly on the next pages for more activities final-agenda-296rechts.indd 59

april 2016   Gay News 296   59 17-3-2016 12:25:22


expo news

SuperQueeroes - Homose superhelden en -h van de helden en heldinnen uit Europa afgezet tegen verhalen uit de Verenigde Staten, terwijl mainstream-superhelden afgezet worden tegen ondergrondse superheldinnen zoals Glamazonia. Daarnaast zijn er gezagsondermijnende antihelden die met hun seksualiteit de regels en conventies tarten, naast HLBTkarakters die door hetero’s gedomineerde bastions innemen, zoals stripverhalen over cowboys en agenten, en avonturenstrips. Ze bewijzen allemaal dat homoseksuele, lesbische, biseksuele en transgender karakters volledig overtuigend kunnen zijn in deze genres.

Stripontwerp door de Amerikaanse kunstenaar Joe Phillips / Comics design by the American artist Joe Phillips

V

oor de allereerste keer in Europa wordt door het Schwules Museum te Berlijn speciale aandacht besteedt aan het relatief nieuwe onderwerp de “queer” strip: stripverhalen met HLBT-karakters die HLBT-verhalen vertellen.

De tentoonstelling SuperQueeroes concentreert zich op “helden en heldinnen.” De tentoonstelling belicht niet alleen de verschillende X-Mannen, Batmannen en Katvrouwen die verschillende coming-outverhalen beleven in Amerikaanse mainstreamstripseries van de afgelopen jaren, maar ook weloverwogen over de heldhaftige alledaagse levens van HLBT’s, zoals weerspiegeld in de vele alternatieve strips die hun dagelijkse worstelingen in een heteronormatieve wereld volgen. In de tentoonstelling worden de verhalen

SuperQueeroes - Queer Comic Book Heroes and Heroines For the first time in Europe, Berlin’s Schwules Museum is devoting an entire exhibition to the comparatively new topic of “queer” comics: comics that include GLBT characters and tell GLBT stories. The exhibition “SuperQueeroes” focuses on “heroes & heroines,” covering not only the various X-Men, Batmen and Catwomen who experienced coming-out stories in American

Superman, Batman & Co De algemene geschiedenis van de superheld in stripverhalen begint min of meer met het debuut van Superman in 1938. In de eerste decennia van de twintigste eeuw stonden

Swen Marcel, 2015

mainstream comic series in recent years. The show is also and consciously about the heroic everyday-lives of GLBT people, as mirrored in the many underground comics presenting their daily struggles in a hetero-normative world. In the exhibition, stories of everyday heroes and heroines from Europe are juxtaposed with those from the USA, while mainstream superheroes are put in opposition to underground super-heroines such as Glamazonia. In addition, there are

subversive anti-heroes defying comic codes and conventions with their sexuality, as well as GLBT characters that conquered hetero-dominated bastions such as cowboy, cop and adventure strips. They all prove: gay, lesbian, bisexual, and transgender characters can be fully convincing in any of these genres. Superman, Batman & Co. The general history of the superhero in comic books more or less started with the debut of

Superman in 1938. In the first decades of the twentieth century comics were also known as “funnies,” a term implying humorous intent. Although this suggestion also applies to a literal interpretation of the term “comic,” the practice proves to be completely different. In 1929 the adventures of “Tarzan” and “Buck Rogers” first appeared on newspaper comic pages, heralding the advent of what would become known as the “adventure strip.” Following “Tarzan” in the 1930s were “Dick Tracy,” “Jungle Jim,” “The Phantom,”

60   Gay News 296  april 2016

gn296-060-067.indd 60

16-3-2016 4:15:11


expo news

moseksuele en -heldinnen in het strip-universum stripverhalen bekend als “the funnies,” een term die humorvolle inhoud impliceert. Hoewel deze suggestie ook van toepassing is op een letterlijke interpretatie van de Engelse term “comic,” blijkt de praktijk totaal anders. In 1929 verschenen de avonturen van “Tarzan” en “Buck Rogers” voor het eerst in de stripsecties van dagbladen, als voorbode van wat uiteindelijk bekendheid zou krijgen als het “avonturenstripverhaal.” Na “Tarzan” verschenen “Dick Tracy,” “Jungle Jim,” “The Phantom,” “Terry en de piraten,” en tientallen andere strips in de jaren dertig van de vorige eeuw. Ze boden allemaal doorlopende verhalen,

exotische achtergronden en/of karakters, bijna non-stopactie, en bijna of geen humor. Ze hadden tot doel dat de lezer zich verloor in andere werelden. De invloed van Superman op de ontwikkeling van het stripverhaal is echter moeilijk te overschatten. De strip gaat over een ogenschijnlijk menselijk wezen, dat over een aantal bovenmenselijke krachten beschikt, een held in kostuum met een geheime identiteit, een buitenaards wezen dat de Amerikaanse idealen omarmde. Uit Superman kwamen tal van kostuumhelden voort die er

hetzelfde uitzagen en zich hetzelfde gedroegen. Ze hadden hun bestaan allemaal te danken aan de regels en conventies die door dit karakter waren gevestigd. De eerste keer dat Batman in 1939 uitkwam, markeerde de komst van een ander prototype superheld. Hier was een bemiddeld man (hij had miljoenen) die een bizar kostuum aantrok wanneer hij door de politie werd ontboden, om zijn eigen identiteit verborgen te houden en boeven schrik aan te jagen terwijl hij in actie kwam. Batman had geen bovenmenselijke krachten. Zijn vaardigheden om de wet en de openbare orde te dienen waren slechts die van een superieur atleet en een briljant wetenschapper. Net als Superman werd ook Batman veel geïmiteerd, en al helemaal na de introductie van Robin als zijn adolescente sidekick in 1940. Batman en Robin vestigden het precedent voor heldhaftige partnerschappen tussen volwassen mannen en jonge teenagers in stripverhalen, en hun succes zorgde er voor dat zulke koppels in de jaren veertig bijna een vereiste in het medium waren. Het was tenslotte een uitgangspunt waarmee een popelend jeugdig lezerspubliek zich kon identificeren.

Subtiele homo-erotische sfeer Alpha Flight Team, inclusief Northstar, Marvel Comics 1999 Collector Edition, archief Schwules Museum / Alpha Flight Team, including Northstar, Marvel Comics 1999 Collector Edition, Archives Schwules Museum

“Terry and the Pirates,” and dozens of others. All of these featured continuing stories, exotic locales and/or characters, virtually nonstop action, and little if any humor. They served to transport readers elsewhere. However, the impact of the Superman character upon the subsequent development of the comic book would be difficult to overestimate. Here was a seemingly human being who possessed a number of superhuman powers, a costumed hero with a secret identity, an alien from a dying planet who embraced American ideals. Superman

spawned a host of look-alike, act-alike costumed heroes, all owing their existence to the norms and conventions his character established. The first appearance of Batman in 1939 marked the emergence of another kind of heroic prototype. In this instance, a man of means (he had millions), when summoned by police, donned a bizarre costume, intended both to conceal his real identity and to terrify crooks, and swung into action. Batman possessed no superhuman powers.

Sommige mensen vreesden dat deze jonge lezers zich mogelijk teveel konden identificeren met hun striphelden. Het stripverhaal kwam

The skills he offered in behalf of law and order were merely those of the superior athlete and the brilliant scientist. Just like Superman, Batman was also widely imitated, especially after the appearance of Robin as his adolescent sidekick in 1940. Batman and Robin established the comicbook precedent for heroic partnerships between grown men and young boys, and their success made such pairings very nearly de rigueur in the medium during the 1940s. Here, after all, was a telling point of identification for an eager juvenile

readership. Subtle Atmosphere of Homoeroticism Some people feared these young readers might identify too much with their comic book heroes. The comic book came under attack by educators as early as 1940, when the medium was yet in its infancy. The more urgent concerns of the Second World War, however, confined comic-book criticism to the academy. But in the late 1940s the time was ripe april 2016   Gay News 296   61

gn296-060-067.indd 61

17-3-2016 20:04:57


expo news

Wonderwoman & Horny Dyke, © 2011 Helena Janecic

al begin jaren veertig onder vuur te liggen van opvoeders, toen het medium nog in de kinderschoenen stond. De dringendere bezorgdheid over de Tweede Wereldoorlog beperkte de kritiek tot academische kringen. Maar na afloop van de oorlog was de tijd rijp voor frisse aanvallen op het stripverhaal door mensen die dit medium toch echt een stuk serieuzer namen dan het publiek waarvoor ze bedoeld waren. De prominentste criticus in die naoorlogse jaren was Fredric Wertham, een psychiater uit New York die geloofde dat langdurige blootstelling aan het medium zorgde voor gestoorde, criminele kinderen. In 1954 publiceerde hij Seduction of the Innocent, een titel die alles al zegt.

for fresh onslaughts by people who seemed to take comic books quite a bit more seriously than did the audiences for whom they were intended. The most prominent critic of the postwar years was Fredric Wertham, a New York psychiatrist who believed that prolonged exposure to the medium created disturbed, delinquent children. In 1954 he published “Seduction of the Innocent,” a book whose title just about told it all. Wertham leveled, for example, damning Freudian critiques at characters such as Batman and Robin. He stated that his research confirmed the view

(which he attributed to others) that stories about Batman and Robin were “psychologically homosexual,” pervaded by “a subtle atmosphere of homoeroticism.” Indeed, the association of these two crime fighters was “like a wish dream of two homosexuals living together.” And only “someone ignorant of the fundamentals of psychiatry and of the psychpathology of sex” would say it wasn’t so - a ploy for preempting the layperson’s criticism of the learned critic. Another comic book character, Wonder Woman, was in Wertham’s eyes the “Lesbian counterpart

of Batman,” a “frightening image” for boys and a publishing world had condemned the publication of “morbid ideal” for girls. “sexy, wanton comics,” but the CCA was much more precise: depictions of “sex perversion,” “sexual “Seduction of the Innocent” embodied the anti- abnormalities,” and “illicit sex relations” were comics crusade in the USA and resulted in the specifically forbidden. Love stories were enjoined Comics Code Authority (CCA), which was formed to emphasize the “sanctity of marriage” and those in 1954 by the Comics Magazine Association of portraying scenes of passion were advised to avoid America as an alternative to government regulation, stimulating “lower and baser emotions.” Periodic to allow the comic publishers to self-regulate the revisions were made to the Code to reflect changing content of comic books. This code banned graphic attitudes about appropriate subject matter (e.g., the depictions of violence and gore, as well as the ban on referring to homosexuality was revised in sexual innuendo. Previous agreements in the 1989 to allow non-stereotypical depictions of gays

62   Gay News 296  april 2016

gn296-060-067.indd 62

16-3-2016 4:15:48


expo news

Wertham kwam bijvoorbeeld met verdoemende freudiaanse kritiek op karakters als Batman en Robin. Hij beweerde dat zijn onderzoek de opvatting (die hij toeschreef aan anderen) bevestigde dat de verhalen over Batman en Robin “psychologisch homoseksueel” waren, doorspekt met “een subtiele homo-erotische ondertoon.” De samenwerking tussen deze twee misdaadbestrijders was “als een wensdroom van twee samenwonende homoseksuelen.” Alleen “onwetenden die niet bekend zijn met de psychologie achter en de psychopathologie van seks” zouden dit ontkennen - een truc om de kritiek van de leek op de geleerde criticus te ontkrachten. Een ander stripkarakter, Wonder Woman, was in Wertham’s ogen de “lesbische tegenhanger van Batman,” een “angstaanjagend beeld” voor jongens en een “morbide ideaal” voor meisjes. Seduction of the Innocent belichaamde de kruistocht tegen stripverhalen in de Verenigde Staten en resulteerde in de Comics Code Authority (CCA), die in 1954 werd opgericht door de Comics Magazine Association of America als alternatief op overheidsregulering. Zo wilden de uitgevers van stripverhalen zelfregulering toepassen op de inhoud van stripverhalen. Deze code verbood grafische afbeeldingen van geweld, bloederige scènes en seksuele toespelingen. Eerdere afspraken in de uitgeverswereld hadden de publicatie van “moedwillige sexy stripverhalen” veroordeeld, maar de CCA was veel preciezer: afbeeldingen van “seksuele perversie,” “seksuele afwijkingen,” en “ongeoorloofde seksuele relaties” werden specifiek verboden. Liefdesverhalen moesten de “heiligheid van het huwelijk” benadrukken, en als iemand gepassioneerde scènes wilde afbeelden, werd aangeraden het stimuleren van “lagere en minderwaardige emoties” te vermijden. De Code werd periodiek aangepast

Swen Marcel, 2015

om de veranderende maatschappelijke houding ten opzichte van de gebruikte onderwerpen te weerspiegelen (het verbod om naar homoseksualiteit te verwijzen werd bijvoorbeeld in 1989 aangepast om nietstereotype afbeeldingen van homo’s en lesbiennes mogelijk te maken), maar de Code bleef in beperkte vorm van kracht tot het einde van de twintigste eeuw.

gespierde helden met perfecte lichamen in strakke pakjes

Van gesublimeerd naar openlijk homo Of de homo-erotische ondertonen in de relatie tussen bijvoorbeeld Batman en Robin zo bedoeld waren door de makers blijft een vraag, hoewel het zeer onwaarschijnlijk is. Sommigen beweren echter dat de wereld van

and lesbians), but in some form the code lasted (2012) agreed somewhat with this view in an until the early twenty-first century. interview with “The Advocate”: “Well, there is certainly some obvious sublimated sexuality in From Sublimated to Openly Gay imagining muscular, perfectly bodied heroes in Whether the homoerotic undertones in the relation skintight outfits flying around grappling with between, for example, Batman and Robin were each other, especially since traditionally most intended by the creators is something which will of them were male. And as the show points out, always remain a question, but it’s highly unlikely. there are obvious examples of queer readings of However, some have argued that the world of Batman and Robin hanging out in their Batcave superheroes is innately queer. Justin Hall, one of together, Wonder Woman living on Paradise the curators of the Berlin exhibition and editor of Island, populated solely by incredibly attractive “No Straight Lines: Four Decades of Queer Comics” and athletic immortal Amazons, and the X-Men,

de superhelden sowieso onbewust “queer” is. Justin Hall, een van de verantwoordelijken voor de tentoonstelling in Berlijn en samensteller van No Straight Lines: Four Decades of Queer Comics (2012), is het enigszins eens met deze kijk, zoals blijkt uit een interview met The Advocate: “Er is duidelijk enige gesublimeerde seksualiteit in het zich voorstellen van gespierde helden met perfecte lichamen in strakke pakjes, die rondvliegen terwijl ze met elkaar worstelen, met name omdat de meeste striphelden traditiegetrouw man zijn. De tentoonstelling laat zien dat er duidelijke voorbeelden van “queer” interpretaties zijn, bijvoorbeeld van Batman en Robin die rondhangen in hun Batcave, Wonder Woman die op Paradise Island met alleen zeer aantrekkelijke, atletische en onsterfelijke Amazones woont, en de X-Men met krachten die zich in de puberteit

whose powers manifest at puberty and who must deal with a world who hates and misunderstands them. [...] That being said, the American comics industry wasn’t the quickest to embrace openly queer superheroes. They’ve come a long way recently, and I’m thrilled to see some of the queer superhero subtext manifested in real, out characters.” Although Marvel Comics, one of the major publishers in the field, abandoned the Comics Code Authority only in 2001, the company made

headlines in 1992 by revealing that Northstar, a Canadian superhero associated with Alpha Flight and the X-Men, was gay. Twenty years later, the character was back in the news when he was set to wed his longtime partner Kyle in “Astonishing X-Men #51,” published in 2012. Northstar isn’t the only superhero who reemerged as a gay man. Also in 2012 Alan Scott, the first Green Lantern, was reintroduced as a gay man in DC Comics’ “Earth Two,” issue two. When DC Comics relaunched its fictional world from scratch in 2011, some aspects of the DC mythos temporarily fell by the wayside, april 2016   Gay News 296   63

gn296-060-067.indd 63

16-3-2016 4:16:04


expo news

zoals de Green Lantern, de Flash en Superman. Ze wijken duidelijk af van de DC-overlevering van de afgelopen decennia. In het tweede nummer van de strip bewezen Robinson & Scott hoe anders deze wereld is met de onthulling dat hun versie van Alan Scott, de eerste Green Lantern uit 1940, openlijke homoseksueel is. Dit legt Robinson uit in een interview uit 2012: “Hij komt in nummer twee niet uit de kast, want hij is al openlijk homoseksueel. Alan Scott is super-heldhaftig, enorm galant, en hij is bereid te sterven voor de aarde en zijn mensen. Hij is alles wat je wilt zien in een superheld. Ik stel me voor dat hij zo’n uitmuntend karakter is, dat toen hij zich realiseerde dat hij homoseksueel is, hij dacht: ‘Oké, ik ben homo. Nu ga ik gewoon door met mijn leven.’ Hij accepteert volledig wie hij is, en hij is zo innemend dat de hele wereld weet dat Alan Scott homo is. Hij is een leider, een goed man, en daarom zit de Justice League er niet C mee. En dat is een gezonde beschrijving van een team en hoe het zou moeten zijn.” M Y

Erotisch materiaal

CM

De mainstream stripwereld heeft er lang over gedaan om homoseksuele karakters

Glamazonia the Uncanny Super-Tranny © 2010 Justin Hall

MY

CY

CMY

manifesteren en in een wereld leven die hen haat en niet begrijpt. [...] Dit gezegd hebbende stond de Amerikaanse stripheldenindustrie niet vooraan in het omarmen van openlijk homoseksuele superhelden. Ze hebben de laatste tijd veel vooruitgang gemaakt, en het doet mij vreugd de tekstuele dieptestructuur van de homoseksuele superheld terug te vinden in echte karakters die uit de kast zijn.” Hoewel Marvel Comics, een van de belangrijkste uitgevers in de sector, de Comics Code Authority pas in 2001 losliet, zorgde het bedrijf in 1992 voor krantenkoppen met de onthulling dat Northstar, een Canadese superheld die verbonden is met Alpha Flight en de X-Men, homoseksueel is. Twintig jaar later was het karakter terug in het nieuws toen werd

such as the notion of parallel worlds featuring different versions of the company’s iconic heroes. “Earth Two,” a new series by writer James Robinson and artist Nicola Scott, reintroduced this concept by putting a new spin on the original versions of characters like the Green Lantern, the Flash and Superman that diverged notably from the past several decades of DC lore. In the second issue of the comic Robinson and Scott proved how different this world is by revealing that

aangekondigd dat hij met zijn levenspartner Kyle in het huwelijk zou treden in Astonishing X-Men nr. 51, uitgegeven in 2012. Northstar is niet de enige superheld die homo is. In 2012 werd Alan Scott, de eerste Green Lantern, opnieuw geïntroduceerd als homoseksuele man in Earth Two, tweede nummer, van uitgever DC Comics. Toen DC Comics deze fictieve wereld in 2011 opnieuw vanaf het beginpunt in leven blies, werden sommige aspecten van de DC-mythe tijdelijk aan de kant geschoven, bijvoorbeeld het idee van parallelle werelden met verschillende versies van de iconische helden van het bedrijf. Earth Two, een nieuwe serie van schrijver James Robinson en kunstenaar Nicola Scott, herintroduceerde dit concept door een nieuwe draai te geven aan de originele karakters,

their version of Alan Scott, the first Green Lantern introduced back in 1940, is an openly gay man. As Robinson explained in an interview in 2012: “He doesn’t come out in issue two; he is already a gay man. Alan Scott is super-heroic, he’s super gallant, he’ll die for the earth, he’ll die for its people, he’s everything you want in a hero. I imagine he’s such a Type A character that when he realized he was gay, he was like, ‘Okay, I’m gay, now I’m just gonna go on with my life.’ He’s so accepting of it himself

K

Stripontwerp door de Amerikaanse kunstenaar Joe Phillips, schepper van ‘Stonewall and Riot’ / Comics design by the American artist Joe Phillips, creator of ‘Stonewall and Riot’

and he’s such a compelling person that the world knows Alan Scott’s gay. He’s such a leader, he’s such a good man, that the Justice League don’t care. And that’s a healthy depiction of a team and how it should be.”

happen, so they created their own comics. The first queer comics, manifestations of underground art and revolution in ink, were first and foremost about sex. Touko Laaksonen (1920-1991) can be considered the first gay cartoonist, as he was producing his underground erotic comics as early as the mid-1940s, Erotic Material and selling them through a mail-order business It has taken the mainstream comic book world in Europe. In 1957 he began creating illustrations a long time to embrace gay characters, and gay for Bob Mizer’s magazine “Physique Pictorial,” for men and lesbians didn’t want to wait for this to which he gained the pen name Tom of Finland. He

64   Gay News 296  april 2016

gn296-060-067.indd 64

17-3-2016 16:29:33

cov artw Mar Mus


abonnee_296.pdf

16-3-2016

19:19:13

expo news Holland’s gay magazine

©

voor méér dan alleen babbelnieuws twéétalig geen blad voor de mond vrije journalistiek onpartijdig gevarieerd bereikbaar

C

M

Y

CM

MY

Adverteren? Gezien worden met redactionele ondersteuning, en veel voordeliger dan je denkt! Verken de interessante kortingsmogelijkheden op www.gaynews.nl/adv

CY

CMY

K

Cadeau Zorg dat je geen nummer meer hoeft te missen & neem ook een abonnement. Je hebt al een abonnement vanaf slechts 18 euro, en ontvangt Gay News dan maandelijks discreet op je deurmat! maandelijks discreet op je deurmat

Nu cadeau bij een abonnement! Curb Gym Singlets! cover this issue, artwork by Swen Marcel/ Schwules Museum * Berlin

kies voor Blow Me, Total Top of Powerbottom Surf naar www.gaynews.nl/abo april 2016   Gay News 296   65

gn296-060-067.indd 65

17-3-2016 19:46:19


expo news

superhelden streden tegen het hiv-virus: van Condoman uit de jaren tachtig tot Stigma Fighters uit 2015. Condoman werd in 1987 gecreëerd en groeide al snel uit tot een iconisch figuur in de preventie van hiv/aids in Australië. Enkele jaren terug werd hem nieuw leven ingeblazen om Australische teenagers te informeren over de gevaren van seksueel overdraagbare aandoeningen, en hij bracht hiervoor zijn glibberige vriendin Lubelicious mee. SuperQueeroes werd samengesteld door een internationaal team van experts die allemaal een onderscheidend en individueel perspectief op de superheld inbrachten. De tentoonstelling is te bezichtigen tot 26 juni 2016. te omarmen, en homomannen en lesbiennes wilden hier niet op wachten. Ze hebben dus hun eigen stripverhalen gemaakt. De eerste “queer” stripverhalen, manifestaties van alternatieve kunst en een revolutie met inkt, gaan voornamelijk over seks. Touko Laaksonen (1920-1991) kan worden gezien als de eerste homoseksuele striptekenaar. Hij produceerde zijn alternatieve en erotische stripverhalen al in het midden van de jaren veertig en verkocht ze in Europa via postorderbedrijven. In 1957 begon hij illustraties te maken voor Bob Mizer’s tijdschrift Physique Pictorial, waarvoor hij het pseudoniem Tom of Finland aannam. Hij kan nog steeds worden gezien als één van de invloedrijkste makers van homo-erotica ter wereld. Zijn woordloze strips over de avonturen van de onverzadigbare leerman Kake hebben verschillende generaties striptekenaars geïnspireerd. Naast de opkomst van erotisch materiaal kwam de geboorte van de moderne homobeweging eind jaren zestig. Uit de beweging kwamen talrijke kranten en tijdschriften voort, waarvan de langstlopende

The Advocate is, opgericht in 1967. Deze nieuwe homokranten wilden ook stripverhalen publiceren, waardoor komische homostrips als Joe Johnson’s “Miss Thing” en Sean’s “Gayer Than Strange” begonnen te verschijnen. In de daaropvolgende decennia kon de homoheld in uiteenlopende vormen floreren.

Schwules Museum, Lützowstraße 73, 10785 Berlijn, Duitsland. www.schwulesmuseum.de

Veel makers van “queer” stripverhalen aanvaardden het risico van professionele zelfmoord toen zij hun werk voor het eerst publiceerden. In de context van de tentoonstelling SuperQueeroes worden deze makers (sommigen zeer bekend, onder wie Tom of Finland, Alison Bechdel, Ralf König, Wolfgang Müller, Gengoroh Tagameh, Nazario en Howard Cruse, en anderen minder bekend, zoals Megan Rose Gedris, Erika Moen en Kylie Summer Wu) geportretteerd als “helden,” als HLBT-pioniers.

hij bracht hiervoor zijn glibberige vriendin Lubelicious mee

can still be regarded as one of the most influential creators of gay erotica in the world. His wordless adventures of the sexually insatiable leatherman Kake have inspired generations of cartoonists. Alongside the flowering of erotic material came the birth of the modern gay-rights movement in the late 1960s. The movement was borne along by a wave of gay newspapers and magazines, the longest running being “The Advocate,” begun in 1967. These new gay newspapers needed comics, and so gay gag strips such as Joe Johnson’s “Miss

Een speciale sectie van de tentoonstelling is gewijd aan aids, en laat zien hoe de

Thing” and Sean’s “Gayer Than Strange” began to appear. In the ensuing decades the gay hero has blossomed in a variety of forms. Many creators of queer comics accepted the risk of professional suicide when they originally published their work. Within the context of the exhibition “SuperQueeroes” these authors (some of them well known, such as Tom of Finland, Alison Bechdel, Ralf König, Wolfgang Müller, Gengoroh Tagameh, Nazario or Howard Cruse, others less

familiar, like Megan Rose Gedris, Erika Moen and Kylie Summer Wu) are portrayed as “heroes” in their own right, and as GLBT pioneers. A special section of the exhibition is dedicated to the topic of AIDS, showing how superhero characters battle against HIV: from the 1980s “Condoman” to “Stigma Fighters” from 2015. Condoman was created in 1987 and very quickly became an iconic figure in Australia for sexual health and the prevention of HIV/AIDS. Some years ago he was relaunched to teach Australian

teens about the dangers of sexually transmitted diseases, and he brought his slippery new friend Lubelicious with him to do so. “SuperQueeroes” is curated by an international team of experts who bring very distinctive and individual perspectives to the superhero topic. The exhibition is on display until June 26, 2016. Schwules Museum, Lützowstraße 73, 10785 Berlin, Germany

66   Gay News 296  april 2016

gn296-060-067.indd 66

17-3-2016 13:31:56


expo news

april 2016   Gay News 296   67

gn296-060-067.indd 67

17-3-2016 13:32:09


68   Gay News 285  mei 2015

gn296-068.indd 68

17-3-2016 13:33:00

Gay News 296, April 2016  

Gay News magazine, issue 296, April 2016

Gay News 296, April 2016  

Gay News magazine, issue 296, April 2016